A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója"

Átírás

1 A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója 2012 Készítette: Luttenberger Katalin könyvtárigazgató Miszori Sándorné nyugalmazott könyvtárigazgató korábbi munkáinak felhasználásával 1

2 Az ember a könyvtárban egy nagy tőke jelenlétében érzi magát, amely kiszámíthatatlan kamatokat osztogat szüntelen. (Johann Wolfgang Goethe) 2

3 Tartalomjegyzék KÖNYVTÁRUNK RÖVID TÖRTÉNETE INTÉZMÉNYI ALAPADATOK...5 A Hegedüs Géza Városi Könyvtár adatai...5 Az intézmény szervezeti felépítése: SZEMÉLYI ALAPADATOK, FELTÉTELEK...10 Az intézményvezető adatai AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE INTÉZMÉNYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁRGYI FELTÉTELEK INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOK A SZOLGÁLTATÁS SZAKMAI JELLEMZŐI...26 Szolgáltatásaink...26 Irodai szolgáltatások...39 Rendezvényeink A GAZDÁLKODÁS RENDJE JAVASLATOK, ÉSZREVÉTELEK

4 Könyvtárunk rövid története A nagy múltú kulturális intézmény a Csepel-sziget egyik kiemelkedő könyvtára volt. Hiszünk benne, hogy továbbra is az lesz, a jövőben is. A Csepel Autógyáron belül jött létre, 1950-ben. Az idei évben 62. évébe lépett! 1961-től a Csepel Autógyár dolgozói által épített, a kor elvárásainak megfelelő, szép és korszerű Művelődési Központban működött, egészen 1996-ig. Ebben az időszakban már területi, szinte regionális központként ellátta a környezetét könyvtári alapszolgáltatásokkal. Legnagyobbrészt már akkor is Szigethalom lakói használták ban privatizálták az épületet: a könyvtár fedél nélkül maradt. A rendkívüli nehéz és kétségbeejtő helyzetben Szigethalom önkormányzata nyújtott segítséget: épületet biztosított; majd 1997-ben felvállalta a könyvtár további működtetését, mely 1998-tól ténylegesen is a település intézménye lett. Rendkívüli tettével megmentette a gyűjteményt a teljes széthullástól, mely pótolhatatlan veszteség lett volna. Szigethalom gazdagabb lett egy a közös jövőt jól szolgáló létesítménnyel ben Szigethalom várossá válásakor, az országban a könyvtárak között egyedüliként felvettük Hegedüs Géza nevét. 4

5 1. Intézményi alapadatok A Hegedüs Géza Városi Könyvtár adatai Neve: Hegedüs Géza Városi Könyvtár Címe: 2315 Szigethalom, József A. u. 59. Telefonszám: / Fax: / web-lap: facebook: Hegedüs Géza Városi Könyvtár 5

6 Az intézmény szervezeti felépítése: A könyvtár a tevékenységét a közgyűjteményekre vonatkozó jogszabályok alapján látja el. (A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény, valamint a 9/2001. (VI.15.) helyi közművelődési rendelet alapul vételével.) A könyvtár élén az igazgató áll. Az intézményt képviseli, munkatársai közvetlenül az ő irányítása alatt dolgoznak. Az igazgatói feladatokat távollétében az olvasószolgálatokért felelős helyettes látja el. Konzultációs kötelezettséggel jogosult tárgyalni és dönteni az igazgatói jog- és hatáskörbe tartozó kérdésekben, a személyzeti és munkaügyi döntések kivételével. Könyvtárosok Feladatuk a könyvtári tájékoztatás, az intézmény használóinak ellátása könyvtári dokumentumokkal, kiemelten a 14 éven aluli gyermekekkel való aktív foglalkozás. Továbbá: - felnőtt- és gyermek olvasószolgálat, - javaslattétel az állomány gyarapításában, törlésében, - az állomány mindennapi gondozása, - az állományba beszerzett új könyvek feldolgozása, - számítástechnikai munka: számítógépes katalógus építése, az internet-részleg működtetése (e-magyarország pont), - a könyvtár népszerűsítése (a Szigethalmi Híradó oldalain, a weblapon, facebook közösségi oldalon), - rendezvények szervezése és lebonyolítása (író-olvasó találkozók, irodalmi műsorok, rendhagyó órák, csoportos foglalkozások, kézműves foglalkozások), 6

7 - egyes városi programokban való aktív részvétel (pl. városnapok, szavalóverseny, filmklub stb.), - esetenként ajánló bibliográfiák készítése: 100 éves az oktatás Szigethalmon A Hegedüs Géza Városi Könyvtár ajánló jegyzéke a Petőfi-szavalóversenyre A magyar versek gyöngyszemei : Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulójára (Szavalóverseny 2009) Molnár Gábor művei a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban 2009 Megfilmesített könyvek listája (a Hegedüs Géza Városi Könyvtár gyűjtésében) 7

8 A zsivajgó természet : Kosztolányi Dezső születésének 125. évfordulójára (Szavalóverseny 2010) Vers és dallam : Liszt Ferenc 200. és Bartók Béla 130. születésnapjára Kisegítő, technikai munkatárs Új elnevezése: műszaki, fenntartó alkalmazott. Fő feladata: a könyvtár külső és belső környezetének rendben tartása (napi és egyéb teendők) a körülményektől függő mértékben és gyakorisággal, de mindig nagy gondossággal. A munkakörök részletes leírását a Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. függeléke tartalmazza. 8

9 Szervezeti felépítés X : a feladat első számú felelőse x : a feladatvégzésbe bevont munkatárs Feladat I T Felnőtt Gyerme Állomá F Számítá Kisegítő g á olvasó- k ny- e s- tevékenys a j szolgál olvasó- gyarapít l technik ég z é at szolgál ás d a g k a o l t z g á t o s a z t á á s at o s Igazgató Könyvtáros 1. Könyvtáros 2. Könyvtáros 3. Könyvtáros 4. Könyvtáros 5. Technikai X x x x X x x X X X x x X x x x x x x x X x x x x X x x x X x x X munkatárs 9

10 2. Személyi alapadatok, feltételek Az intézményvezető adatai 2012-ben intézményvezető váltás történt január 15-ig Miszori Sándorné töltötte be az igazgatói tisztséget. A jogelőd intézményt (Csepel Autógyár Művelődési Központ Könyvtára) is tekintve, 45 évig volt a könyvtár munkatársa és 37 éven keresztül vezette könyvtárunkat, nagy szakmai tapasztalattal és rendkívüli munkabírással, szakmai és közösségi berkekben egyaránt elismerésre méltóan. Nyugdíjazását követően pályázatot írt ki a tisztség betöltésére a képviselő-testület, mely első elbírálásakor sikertelen volt. A második pályázati fordulón azonban már döntés született az új vezető személyéről július 1-től az intézmény vezetője: Intézményvezető neve: Luttenberger Katalin Elérhetősége: / A helyettesítés jogköre a december 18-i testületi ülésen elfogadott új, január 1-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint a következő évben lesz körülhatárolt és személyre vonatkozóan kinyilvánított. 10

11 Az intézményben dolgozók összlétszáma: 7 fő (Álláshely 6,5; 2 fő ugyanis 6 órás részmunkaidős) Név: Miszori Sándorné Beosztás: nyugalmazott Iskolai végzettség: Munkaidő: főiskola teljes 8 órás január 16-tól nyugdíjas Luttenberger Katalin könyvtárigazgató július 1-ét 1-ét megelőzően könyvtárigazgató főiskola teljes 8 órás könyvtáros főiskola teljes 8 órás könyvtáros főiskola teljes 8 órás megbízott könyvtárigazgató Dusza Gabriella 3. létszámleépítés miatt munkaviszonya megszűnt október 31-el Miszori Hajnalka 4. munkaviszonya május 1-el megszűnt 5. Vékonyné Szoboszlai Éva 6. Szabó Zsuzsanna 7. Oroszi Hanna segédkönyvtáros intézményvezető helyettes segédkönyvtáros felsőfokú szakvégzettség felsőfokú szakvégzettség felsőfokú szakvégzettség teljes 8 órás teljes 8 órás teljes 8 órás Verebély Éva 8. létszámleépítés miatt munkaviszonya megszűnt könyvtárosasszisztens középfokú szakvégzettség teljes 8 órás szeptember 16-al 9. Kaszab Rita Szilágyi Andrea 10. létszámleépítés miatt munkaviszonya megszűnt Kozik Anikó szeptember 6-tól Inczéné Molnár Ágnes október 1-től műszaki, fenntartó alkalmazott műszaki, fenntartó alkalmazott részmunkaidős, érettségi 6 órás lett július 1-től érettségi részmunkaidős, 4 órás emelt szintű, könyvtáros sikeres nyelvvizsga teljes 8 órás után főiskola középfokú könyvtárosasszisztens szakvégzettség és részmunkaidős játszóház vezetői 6 órás végzettség 11

12 A szakmai létszámnorma a leépítések miatt az országos átlag alá csökkent. Az IFLA (International Federation of Library Associations = Könyvtári Egyesületek Nemzetközi Szövetsége) szellemében az ajánlás szerint -3 az eltérés. (Ennyivel kellene többen dolgozni a lakosok létszámarányában; a feladatok bővülése és az alapterület növekedése indokolna ennyivel több státuszt pluszban.) A szakképzettség aránya elfogadható: 6 könyvtáros közül 1 főnek főiskolai, 1 főnek remélhetőleg a közeljövőben érvényesített főiskolai, 3 főnek felsőfokú (emelt szintű) és 1 főnek középfokú a szakvégzettsége. 3. Az intézmény munkarendje A dolgozók munkarendje a könyvtári nyitvatartási időhöz igazodik: A szolgáltatások igénybevételének időbeli lehetőségei hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat szünnap óráig nyitva 9 19 óráig nyitva óráig nyitva 9 16 óráig nyitva 9 14 óráig nyitva (nyári időszakban, július és augusztus hónapokban csak a szombati nyitvatartás marad el!) szünnap vasárnap Ez heti 36 óra nyitva tartást jelent. A műszaki, fenntartási dolgozó a nyitást megelőzően végzi el a feladatait. A hétfői szünnapon tudják a dolgozók a szabadnapjukat kivenni a szombati nyitva tartás és az egyéb napokon végzett plusz munka ellenében. 12

13 Több esetben erre sem került sor, a rendezvények, sürgős könyvtári szakfeladatok és az építkezés miatt. A többi napon is adódott olyan helyzet, hogy pl. csoportos foglalkozások és egyéb ellátni valók, más helyi intézmény munkájában, programjában való részvétel miatt, valamint a szerdai egész napos nyitva tartásból adódóan, 8 órát meghaladóan dolgoztak a könyvtárosok. Ezek híján a munkarend délutáni műszakban tól óráig, a délelőtti 9-től 17 óráig, szombaton pedig 9-től óráig tart. Az országos munkanap áthelyezések lehetőségeivel élni szoktunk, mértéktartóan. Például karácsony és újév között mindig nyitva vagyunk. Ez azért is fontos, mert sok, a könyvtár szolgáltatásaival élő ember ilyenkor van szabadságon, illetve ilyenkor van az egyetemeken és főiskolákon, egyéb oktatási intézményekben vizsgaidőszak. Így kinek-kinek saját egyéni szükségletei végett módjában áll felkeresni a könyvtárat. Már évekkel ezelőtt felmerült az igény a hosszabb nyitva tartásra. Ezt figyelembe vettük, s így a 30 órás szolgáltatási időnket összességében 6 órával megnöveltük 2009-ben. Heti 36 órában szolgáljuk a könyvtárhasználókat. A szerdai napokon a teljes, egész napos nyitva tartás nagy munkaszervezést kíván tőlünk, különösen a jelenlegi helyzetben, mivel kevesebben vagyunk. 4. Intézményi együttműködések Könyvtári eszközeinkkel nagy mértékben segítjük a település oktatási intézményeinek a munkáját. 13

14 Óvodás, iskolás csoportokat fogadva bemutatjuk a gyermekkönyvtárat. Részt vettünk és a jövőben is részt kívánunk venni az első osztályosoknak szervezett gólyanapokon, ezzel mintegy megerősíteni a kisgyermekek és szüleik tudatában egyaránt a könyv, a könyvtár jövőjüket érintő, az ismeretszerzésben betöltött fontos szerepét. Közös rendezvényeket tartottunk, író-olvasó találkozóval egybekötött könyvbemutatókat. (Nochta Tia, Takács Róbert) Az iskolai versenyek zsűrizésében is rendszeresen részt veszünk. (Pl. Himnusz és Szózatmondó szavalóverseny.) 2012-ben első ízben a kistérségi Ki Mit Tud-rendezvényen. A Városi Szabadidőközponttal, mint a másik kulturális alapintézménnyel igyekszünk együttműködni lehetőségeink szerint. Közös összefogással valósítottunk meg néhány rendezvényt, például: a városi szavalóverseny döntőjét, zsűrizéseket. A Filmszakadás Filmklub keretén belül voltak közös vendégeink (Kositzky Attila, Ragályi Elemér, Benkő Péter, Fazekas Attila, Figura Ede). Az AFIF (Arctalan Filmfesztivál) zsűri munkájában is aktívan részt vállaltunk október 8-án a Városi Szabadidőközponttal közös filmvetítésre vártuk az apróságokat. Gyermekkönyvtárunkban Bartos Erika az egyik legnépszerűbb író a szülők és a gyermekek körében. Velük örültünk, hogy a régóta kedvencükként számon tartott csigafiú és katicalány történetét levetíthetjük. A helyi óvodákból hoztak a pedagógusok csoportokat, de sok gyesen lévő anyuka is elhozta kisgyermekét. A filmet 2010 augusztus 12-től vetítették a mozikban, Szigethalomra októberre megérkezett. Látogatóink az útiköltség mellett még a mozijegyet is megspórolhatták, mert ingyenes volt a rendezvény. A szakmai intézmények közül kapcsolatot ápolunk a Pest Megyei Könyvtárral és a közelünkben működő könyvtárakkal. A dunaharaszti, a csepeli Sétáló utcai és a ráckevei Skarica Máté városi könyvtárakkal van konzultációs, tapasztalatszerzési szinten kapcsolatunk! (A szigetszentmiklósi, a taksonyi és a tököli könyvtárral ez esetleges.) Dunaharasztiról könyvtárközi kölcsönzéssel rendszeresen hozunk dokumentumokat. 14 olvasóink kívánságait teljesítve

15 Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári osztályától, jogtanácsosától is kértünk és kaptunk útbaigazításokat, iránymutatásokat a munkánkhoz. Sajátos könyvtári eszközeinkkel csatlakoztunk a környezetvédelmi zöldprogramhoz. (Könyvajánlással: Madárvédelemmel foglalkozó könyveink című kisbibliográfia, valamint a témával foglalkozó folyóiratokkal.) A hulladékokat már régóta szelektíven gyűjtjük. A selejt könyveket részben óvoda vagy iskola részére adtuk át, ezzel szaporítva az ő általuk gyűjtötteket. A könyvtárban elhelyezett, lemerült szárazelemek összegyűjtésére szolgáló minikonténer a lakosság részére is elérhető szelektív gyűjtési forma. 5. Tárgyi feltételek Bútorzat A könyvtár bútorzatának nagy része év előtti régi korszakából származik. (Csaknem 6 évtizedes bútorok, pultok, fémállványok, olvasói asztalok, kisasztalok). Sokukat még a Csepel Autógyár asztalosai és lakatosai készítették önkéntes munkával. Kivétel ezek alól az ülőbútorok nagy része, amelyeket a szigethalmi átköltözésünk után részben saját bevételből, részben pályázaton nyert pénzből vásároltunk. (A 138 db ülőbútorunkból 90 db így a megfelelő, a többi éppen csak elfogadható.) A gyermekkönyvtári ülőkéket önerőből sikerült részben megújítani és így elfogadhatóvá varázsolni. A leendő gyerekkönyvtárba játszószőnyeget tudtunk beszerezni a könyvtárunkat kiemelkedően támogató szomszédaink, Dr. Bokor Péter és Dr. Bokor Péterné adományaként. 15

16 A könyvállványok is az évek során kevésnek bizonyultak a növekvő állományhoz, így ezeket is több részletben gazdagítottuk pályázati forrásból ben a dologi kiadásokon belül újabb polcanyagot vásároltunk, gondolva a közeli jövőben esedékes ideiglenes átköltözésünkre az öreg részből a már elkészültbe. Az új könyvtár végső birtokbavételekor azonban ezek nem lesznek elegendőek. Hiszen nemcsak az a probléma, hogy rendkívül tömöttek a polcaink, hanem az is, hogy sok könyv már sehol nem fér el. Sem a polcon, sem a jelenlegi épületben. (A padlástérben a papírdobozokból túlnyomórészt már kicsomagoltuk könyveinket, de az új raktári részben csak keveset tudtunk polcon elhelyezni. A java kupacolva, földön tárolva várja sorát, hogy méltó elhelyezést nyerhessen.) Ez volt a múlt......és pillanatnyilag itt tartunk. Technikai berendezések 16

17 A könyvtár túlnyomórészt ezekkel jól felszerelt, habár ezek már régiek: megérettek a selejtezésre, amortizálódtak. Fényképezőgépünk teljesen elhasználódott, emiatt csak nehezen tudjuk rendezvényeink megörökítését megszervezni. (Kölcsön eszközzel illetve sokszor látogatók, vendégek adnak vissza magán készítésű képeikből.) Videokameránk elavult technológia, sajnos a hozzá szükséges mini szalagot már nem is lehet beszerezni. A következőkkel rendelkezünk: - színes másológép - nyomtatók (fekete-fehér és színes) - CD-s rádió - kazettás rádió - music-center - fényképezőgép - videokamera - diavetítő - mikrofon, mikrofonállvány, erősítő berendezés - fax-készülék - spirálozógép - vágógépek - laminálógép Jelenleg 3 számítógép áll az internetezők rendelkezésére és 1 katalóguskereső munkaállomás. A munkatársak mindennapi tevékenységét szolgálja 5 számítógép. (4 az olvasószolgálati pult közelében, 1 a tetőtérben az ajándékozott könyvek nyilvántartásba vétele végett.) Ezen szolgálati munkaállomások között is vannak gyengélkedő berendezések és 2008-ban beszerzett, a mindennapokban intenzíven használt gépek ezek. Az elmúlt évben az egyik könyvtárosi munkaállomást lehetőségünk volt lecserélni új gépre, hogy a feldolgozói munka gördülékenységét biztosíthassuk általa végén gyarapodtunk 1 notebookkal, mely hatékonyan segíti az igazgatási teendők végzését. Továbbá lehetőség volt 17

18 egy új monitor beszerzésére, így egy addig kölcsön kapott eszköz visszakerülhetett eredeti gazdájához. A dolgozók számára rendelkezünk 1 mikrohullámú sütővel, egy pici hűtőszekrénnyel (melyet már kinőttünk), 1 biciklivel. A takarítóeszközök tekintetében ellátottságunk a jelenlegi helyzethez viszonyítottan még megfelelő. Egy kis teljesítményű, tartalékként kezelt porszívó mellett napi használatú az ipari célokra megfelelőbb, 2010-ben beszerzett, jó minőségű gép. Továbbra is leginkább a számítógép-park és a porszívók fokozatos lecserélése ill. a várhatólag és remélhetőleg megnövekedő alapterület miatt plusz eszköz beszerzése lenne kívánatos. Szükségünk lenne tevékenységünk dokumentálásához egy új fényképezőgépre. 6. Intézményi dokumentumok Legfontosabb alapdokumentumaink 1.) Alapító Okirat januárjától egységes szerkezetben (356/2010.(XII.16.) Kt Határozat) amely a legfontosabb adatainkat, tevékenységünket, költségvetési típus szerinti besorolásunkat tartalmazza. Ezt fogja felváltani a december 18-án elfogadott, január 1-től hatályos Alapító Okirat egységes szerkezetben (614/2012(XII.18.) Kt. Határozat). 18

19 2.) Szervezeti és Működési Szabályzat (293/2009. (IX.24.)Kt. Határozat) a feladatainkat, hatáskörünket, a használati szabályzatot, az állományalakítást, állományvédelmet, feltárást és elhelyezését foglalja magában. Helyette fog életbe lépni a január 1-től hatályos december 18-án elfogadott (615/2012 (XII.18.)Kt. Határozat) új, módosított SzMSz. Mellékletei : 1. A Hegedüs Géza Városi Könyvtár küldetésnyilatkozata 2. Gyűjtőköri szabályzat 3. Szervezeti felépítés Elkülönített függelékek : Munkaköri leírások Könyvtárhasználati szabályzat Kulcshasználati szabályzat Bélyegzőhasználati szabályzat Pénzkezelési, gazdálkodási és ügyiratkezelési szabályzat Az állományellenőrzés, leltározás, selejtezés szabályzata Tűz, munka és környezetvédelem szabályzata Továbbképzés, beiskolázás, telefonhasználat, szabadságolás és egyéb különböző juttatások szabályzata Az elkülönítés célszerűsége az, hogy változtatás, módosítás esetén az SZMSZ-től függetlenül rugalmasan módosíthassuk. Szakmai programjainkat az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiadott Országos könyvtárfejlesztési stratégia alapozza meg. 19

20 Emellett a szentendrei Pest Megyei Könyvtár, mint módszertani központ útmutatásai is fontos szerepet töltenek be a munkánkban. Belső ellenőrzési szabályok érvényesülése a gyakorlatban; az ellenőrzések megállapításai A belső ellenőrzést elsősorban az igazgató és a kijelölt helyettes látja el. Az ellenőrzési munkába bevontuk az egyik olvasószolgálatos könyvtárosunkat is. Alapja elsősorban az 1.,2., 4. és az 5. függelék. Az olvasószolgálatot felügyelő kollégával együtt rendszeresen ellenőrizzük a könyvtári tevékenység különböző szakterületeit, a függelékekben szabályozottak érvényesülését, a kölcsönzést, az olvasók kiszolgálását, a könyvtári rendet. Ügyelünk arra is, hogy tiszta, esztétikus környezet fogadja látogatóinkat. Naponta és szükség szerint adunk a dolgozók számára munkával kapcsolatos eligazításokat. Szúrópróbaszerűen ellenőrizzük a kölcsönzési és az egyéb adminisztrációt. Az igazgató és az erre kijelölt munkatárs a pénztárnaplót naponta vezeti, a házipénztárt hetente többször ellenőrzi. A nagy gondosságot, pontosságot igénylő gazdasági munkát 2009 óta az igazgatóhelyettes végezte, 2012-ben ez az igazgató feladatai között szerepelt. (Ez az összetett feladat is sok ellenőrzési momentumot tartalmaz!) A Szikla programban a könyvek feldolgozásának minőségét, a számítógépes katalógus készítését az igazgató ellenőrzi. (Ezeknek a munkafolyamatoknak egy részét feldolgozás, adatmódosítások stb. - az igazgató maga is végzi.). A hagyományos cédulakatalógus tételeinek elirányítását, szétosztását a munkatársak részére, további munkafolyamatok megtételéhez a könyvtárigazgató végzi. Az ellenőrzéssel megbízott könyvtárosunk ráadásként a nyitvatartási napokon az állománygondozás pontos véghezvitelét is figyelemmel kíséri. 20

21 Az olvasószolgálatban tanácsadással, tájékoztatással segítjük a minőségi munkát. Az ellenőrzés célja egyfajta továbbfejlesztő értékelés. A selejtezéseket, állományellenőrzéseket az ide vonatkozó rendelet szerint elvégezzük ben nagyobb arányú selejtezést hajtottunk végre: elkezdtük az állomány módszeres átellenőrzését a példányállapotok és példányszámok tekintetében. Az avult tartalmúakat, a fölös példányokat és a rossz állapotú könyveket kivontuk a forgalomból. Utóbbiak közül a tartalmában még jelentős szellemi értéket hordozókat antikváriumból pótoltuk, a kereskedelmi értéktől méltányosabb antikváriumi áron. Ezeket a munkafolyamatokat eddig a gyermekrészleg állományában és a felnőtt szépirodalmi gyűjtemény egy részében végeztük el. Két példa a sokból: a szakadt, elhasznált példányokat ilyen és hasonló, a képen látható jó állapotúra igyekszünk lecserélni. Ez a munka nem helyettesíti az állományellenőrzést, mely 2002-ben volt utoljára teljes körű. A legutóbbi, 2008-as leltározás részleges volt az építkezés miatt. Újból teljes körűt nem is tudtunk volna megoldani, mivel a könyvállományunk jelentős része területileg igen szétszórtan, viszonylagos rendezettségben, részben még dobozban összecsomagolva raktározott, jelenleg is.) A következő állományegységek kerültek ellenőrzésre: 21

22 Gyerek kézikönyvtár Diafilmek és diakockák, videók, CD-k Hanglemezek Segédkönyvtár Emellett a kisértékű tárgyi eszközöket is leltároztuk (2009-ben) a fenntartó útmutatása szerint. (2 évenként szükséges; legközelebb januárjában került rá sor.) A nagyértékűeket (gépeket, berendezéseket, felszereléseket) minden év végén leltározzuk. Ezt is elvégeztük. A leltár eredményeit jegyzőkönyv rögzíti. A könyvállomány vonatkozásában a következő leltár ismét teljes körű lesz; azonban az időpontját nem tudjuk előre kitűzni. Nagy valószínűséggel csak a könyvtári építkezés teljes befejeződése után kerülhet erre sor! A különböző dokumentumok friss beszerzéseit egyedi címleltárkönyvekben rögzítjük. (tételenként, kötetenként). Ez a munka a feldolgozással foglalkozó könyvtáros feladata. (Szállítmányonként az igazgató ezt is ellenőrizte.) A szállítmányokat az összesített leltárkönyvekben az igazgató vezeti, az egyedi leltárkönyvek kontrolljaként. Szakfelügyeleti vizsgálat október 18-án átfogó, mindenre kiterjedő szakfelügyeleti vizsgálat zajlott le. (Bariczné Rózsa Mária volt a szakfelügyelőnk.) Nagyon csekély kritikát kaptunk. Főbb megállapításai: nagyobb részben az elismerést tartalmazta. A szakfelügyelő csupán a friss Alapító Okiratot, a Küldetési Nyilatkozatot és a Szervezeti és Működési Szabályzatot hiányolta. Az utóvizsgálatra november 18-án került sor. (Dr. Kovács Csilla) Erre az időpontra a megújult intézményi adminisztrációk elkészültek. Nagy pozitívumként emelte ki a szakfelügyelő, hogy nyáron nem zár be a könyvtár és azt is, hogy a könyvtári 22

23 nyitva tartás emelkedett. Külön értékelte azt, hogy egyedüli könyvtárként felvettük Hegedüs Géza író nevét; valamint azokat az erőfeszítéseket, amit a könyvtár felújításáért tettünk. Elmarasztalást nem kaptunk. Összességében: a belső ellenőrzésekkel kapcsolatosan külön intézkedési tervre nincs szükség, hiszen a könyvtári munka központilag, szabványok sokaságán keresztül beszabályozott. A hibáinkat azonnal igyekszünk kijavítani, a hiányosságokat pótolni; megbeszélve a továbbiakat, levonva a tanulságokat. Továbbképzések Az elmúlt években figyeltünk a dolgozók szakmai fejlődésére is. A 7 éves továbbképzési terv keretében egyik dolgozónk megszerezte a felsőfokú képesítést. Másik könyvtárosunk, - aki eddig csak könyvtárosasszisztensi végzettséggel rendelkezett -, 2011-ben befejezte felsőfokú tanulmányait. Jelenleg a könyvtárosi munkakörben foglalkoztatottaknak 1 fő kivételével, akinek viszont játszóház vezetői képzettsége van a középfokú szakmai végzettség mellett felsőfokú végzettsége van. A szakképzettség aránya így igen jónak mondható. (A középfokú könyvtárosi képzés már 2009-ben megszűnt; elemi követelmény a felsőfokú (emelt szintű) szakvégzettség. Ennek a követelménynek munkatársaink eleget tettek, megfelelve az országos szakmai elvárásoknak is.) A létszámcsökkenés nyomán megnövekedett terhek ellenére igyekeztünk több szakmai programon, előadáson, továbbképzésen, városi rendezvényeken is részt venni, különböző helyszíneken; 2012-ben az alábbiak szerint: 23

24 Luttenberger Katalin: Széchenyi Névadó Gálaműsor (Gróf Széchenyi I. Ált. Isk.) Kistérségi Ki Mit Tud (VSZK zsűritagként) Író-olvasó találkozó Bosnyák Viktóriával (Szt. István Ált. Isk.) Sikerkönyv díjátadó (VSZK) Kerti Party (Négyszínvirág Óvoda) Iró-olvasó találkozó Szendi Gáborral (Csepel FSZEK Sétáló utcai Könyvtár) Pedagógusnapi ünnepség (EMESE Park) Szivárvány Bölcsöde Napja (VSZK) Könyvtáros szakmai összejövetel (Leányfalu Rigó Istvánné nyugdíjas kolléganővel együtt) E-Magyarország Pont konzultáció (Hegedüs Géza Városi Könyvtár rendezvényterme taksonyi könyvtáros kollégával és E-Mo. Képviselőivel) Augusztus 20-i ünnepség (Szigethalom, Szent István szobornál) Barcs János ünnepi est : összejövetel (Csepel, Munkásotthon Miszori Sándorné nyugalmazott könyvtárigazgatóval együtt ) Őszi családi szüret (Helytörténeti Gyűjtemény) Könyvtáros szakmai találkozó - felnőtt olvasószolgálati szekció (Ráckeve) Szép Kertek díjátadó ünnepség (VSZK) Szabó Zsuzsanna: Március 15-i ünnepség (Szigethalom, Szent István Ált. Iskola Miszori Sándorné nyugalmazott könyvtárigazgatóval és Rigó Istvánné nyugdíjas kolléganővel) Virágkiállítás (VSZK) Édesanyák Napja (Idősek Otthona Szigethalom) Író-olvasó találkozó Fábián Janka írónővel 24

25 (Csepel FSZEK Sétáló utcai Könyvtár ) Író-olvasó találkozó Finy Petra írónővel (Csepel FSZEK Sétáló utcai Könyvtár ) Író-olvasó találkozó Szendi Gáborral (Csepel FSZEK Sétáló utcai Könyvtár ) Gyermekkönyvtáros értekezlet (Gödöllő) Rózsa Gobelin Kiállítás (VSZK) Október 23-i ünnepség és emlékműsor (VSZK Dobos Sándorné nyugdíjas kolléganővel) Vékonyné Szoboszlai Éva: Himnusz és Szózat-mondó szavalóverseny (Szt. István Ált. Isk. - zsűritagként) Oroszi Hanna Március 15-i ünnepség (Szigethalom, Szent István Ált. Iskola Miszori Sándorné nyugalmazott könyvtárigazgatóval és Rigó Istvánné nyugdíjas kolléganővel) Virágkiállítás (VSZK) Szikla továbbképzés Kozik Anikó Szikla továbbképzés Inczéné Molnár Ágnes Szikla továbbképzés 25

26 7. A szolgáltatás szakmai jellemzői Aki a könyveknek szolgál, az a szellemnek szolgál; aki a szellemnek szolgál, az a világot szolgálja. (Wildenbruch, Ernst von) Szolgáltatásaink - kölcsönzésre bocsátott dokumentumtípusok: köny, folyóirat, CD (hangoskönyv) - internet használat, nyomtatás - irodai szolgáltatások (faxolás, szkennelés, laminálás, spirálozás, szövegszerkesztés) - ODR (Országos Dokumentumellátási Rendszer) : könyvtárközi kölcsönzés - tájékoztatás (referensz kérdések megválaszolása) - távhasználat (telefon, , facebook közösségi internetes oldal) 26

27 Kölcsönzések A személyes használatok (látogatások) száma növekedést mutat: személyes használatok (látogatások)

28 Látható, hogy könyvtárunk iránt az érdeklődés szép eredményt mutat. A évi csekély visszaesést mutató érték ismét emelkedésnek indult. Külön örvendetes a gyermekek személyes használatának alakulása: még inkább növekvő tendenciát példáz (érződik ebben a sok gyermekfoglalkozás éppúgy, mint az újdonságot jelentő, vidám kézműves összejövetelek hatása). Láthatólag és érezhetően növekedett a gyermekek kedve a könyvtári helybenhasználatra; ez nem csak kötelező, tanulmányokhoz kapcsolódó tevékenységet takar, hanem nagyon sok saját igényű keresgélést, olvasást, érdeklődést is! gyermekek - személyes használatok

29 Átlagosan naponta fő jelentette eddig a személyes használatok (látogatók) számát; ez a szám 2011-ben 100, majd 2012-ben 104! Az utolsó 3 év adatainak emelkedő tendenciája is a könyvtár társadalmi hasznosságát és működésének szükségességét igazolja személyes használatok (látogatások) - naponta

30 Egy olvasóra jutó látogatási szám: , , , , , 95 egy olvasóra jutó látogatási szám 8,6 8,4 8,48 8,39 8,2 8 8,01 7,95 7,8 7,6 7,72 7,4 7, A személyes használatok statisztikai adatai nem tartalmazzák a rendezvényeken, a gyermekfoglalkozásokon résztvevők számát. (Ezeket teljesen külön vezetjük.) 30

31 A kölcsönzési napok száma: nap nap nap nap nap A nyitvatartási órák számát 2009-ben megváltoztattuk: heti 30 óráról 36 órára növeltük; így erős középmezőnyben vagyunk, majdnem elérjük a szakmailag kimagasló értéket. A megváltozott nyitva tartás a lakosság körében jó visszhangra talált. Használóink (olvasóink) közel 200 dokumentumot kölcsönöztek naponta, 2009 óta ez is jóval 200 fölé emelkedett. db/nap

32 napi kölcsönzés (az összes kölcsönző viszonylatában) Kölcsönzött dokumentumok db db db db db

33 A 2012-ben elért kölcsönzési szám kimagasló! Főként a körülményeink tükrében! (A nyári időszakban 1 fővel kevesebben álltunk a használók szolgálatára, a korábbi évekhez képest a szakalkalmazottak száma jelentősen csökkent!) Egy olvasóra jutó kölcsönzés; olvasottság mérték; olvasói érdeklődés , , , , ,5 Forgási sebesség : (kölcsönzött kötet/könyvállomány) , , , , ,38 33

34 A 14 éven aluliak kölcsönzése éven aluliak kölcsönzése Ebben a kimagasló statisztikai adatban 2011 kitartó 2012 több éves munka, csoportos gyermekfoglalkozások, újítások eredménye látható. A 2008-as adathoz képest majdnem 3szorosára nőtt a kölcsönzésük. 34

35 Helyben használt dokumentumok (könyvek, kézikönyvtár, folyóiratok) helyben használt dokumentumok Ezt a magas emelkedést ismét nagyrészt a gyermekek aktívabb helybeli könyvtári használata hozta. 35

36 Külön a 14 éven aluliak helyben használata: éven aluliak helybenhasználatának mértéke A könyvek mellett 130 féle folyóirat lelhető fel könyvtárunkban a friss információszerzés eszközeként nagy vonzerőt jelentenek. (Ezekből több fajtát a Nemzeti Kulturális Alaptól támogatásként kapunk, a Könyvtárellátó közvetítésével, illetve helyi kiadványok is szerepelnek közötte.) 36 Közhasznú KHT

37 Kínálatunk színvonalát igyekeztünk megőrizni, annak ellenére, hogy a magas árak miatt kisebb csökkentést, szűkítést is végeztünk. A legfontosabb napilapokat, igényesebb képeslapokat, ismeretterjesztő- és tudományos folyóiratokat megtalálhatják a könyvtárba látogatók. A régebbi példányok kölcsönözhetők. Még 2006-ban megkezdtük a hangoskönyvek gyűjtését. Ez az állományrészleg nemcsak az idősek, gyengén látók körében vált népszerűvé. A fiatalabb korosztály is hamar felfedezte önmaga számára a benne rejlő lehetőségeket. (Pl. hogy egyszerre lehet autót vezetni, vagy házimunkát végezni és közben irodalmi műveket meghallgatni rangos előadók közvetítésével, közreműködésével.) Hangoskönyveinket 2 hét időtartamra kölcsönözzük. Jelenleg már 1767 db hangzóanyaggal: 1170 db bakelit és 597 db CD lemezzel rendelkezünk. Ez utóbbi a tényleges hangoskönyv állományrészleg. Internet részlegünk (e-magyarország pont) Könyvtárunk szolgáltatásai között a nyilvános internet is kulcsfontosságú, annak ellenére, hogy használatának növekedése megállt, napjainkra a évi adathoz viszonyítva 80%ára csökkent. (A települési könyvtárakban országosan csökkent az internethasználat!) A fentiekben felvázolt állapotot eredményezhette egyrészt, hogy egyre többen rendelkeznek otthonukban közvetlen internet-hozzáféréssel. (2008-ra elérte a háztartások 42%-át!).. Könyvtárunkban az internethasználat a következőképpen alakult: 37

38 internethasználat Több következtetés is levonható ebből a beszédes statisztikai adatsorból: egyrészt, hogy a kezdetekkor robbanásszerűen terjedő, nyilvános internet iránti csökkenő tendenciájú érdeklődés emelkedőbe fordult ismét. (Indoka lehet a jelenlegi gazdasági helyzet: leszakadó, kedvezőtlenebb jövedelmi helyzetbe kerülő társadalmi rétegek nem vagy nehezen tudják megteremteni az otthoni internethasználat feltételeit.) Másrészt, bár településünkön más intézményekben is utolérhető internetezési lehetőséget találnak még az érdeklődők, ezek a lehetőségek az utóbbi időben erősen leszűkültek. Nem utolsósorban pedig magyarázhatja az is a kezdeteket csak közelítő, de el nem érő értéket, hogy könyvtári számítógépparkunkat ugyan sikerült modernizálni egy kissé, de a gépek száma jelentősen lecsökkent. Jelenleg 3 számítógép áll a használók szolgálatában, pillanatnyilag többet nem is lehetne elhelyezni a könyvtári térben. A számítógéppark 38

39 számottevő bővítését csak az építési, bővítési és felújítási munkálatok végeztével lehet megvalósítani. Az esélyegyenlőség elve alapján szükséges ezt a szolgáltatást fenntartani és elérhetővé tenni a könyvtárban azok számára is és főként nekik -, akiknek nincs lehetőségük, módjuk előfizetni a szolgáltatásra és ehhez infrastruktúrát megteremteni, már csak a számítógép-használati és az internetes kultúra elsajátítása, gyakorlatának, használatának ébren tartása végett is. Irodai szolgáltatások Továbbra is népszerűek. Olyanok is nyilván igénybe veszik ezeket a szolgáltatásokat, akik nem olvasóink. A következőkből tevődik össze: - faxolás (a környéken található lehetőségek szűkösek és drágák!) - laminálás - spirálozás (ezzel a módszerrel időnként dokumentumainkat is megmentjük) - papírvágógép használata - szövegszerkesztés - fénymásolás és nyomtatás (fekete és színes is!) - szkennelés - nyomtatvány lehívás internetről (pl. NAV honlapról) A könyvtár szinte a város dolgozószobája. A szabadidő hasznos eltöltése mellett az önképzés, személyes ügyintézések színtere is. Szakdolgozat írásához, tanuláshoz biztosítjuk a kért irodalmat, akár könyvtárközi (ODR és környező könyvtárak) kölcsönzéssel is. 39

40 ODR kölcsönzések ODR kölcsönzések tól a küldő könyvtár már csak részben kapott állami támogatást a postai díjakra. A visszaküldés költsége az olvasóra hárult ben az olvasók ennek ellenére sokkal többen vették igénybe ezt a szolgáltatásunkat (mérlegelve a szükséges irodalom beszerzését az idő, a távolság és az anyagiak függvényében), 2009-hez képest majdnem 3-szoros mértékben. 2012ben ismét sokan éltek ezzel a lehetőséggel: 2009-hez viszonyítva 2,8-szeresen. Ez rendkívül örvendetes és fontos adat. A napi tájékoztató munkát segíti a több ezer kötetből álló gazdag, helyben használható kézikönyvtár. (A gyermekkönyvtárunk is rendelkezik egy kisebb gyűjteménnyel.) 40

41 Referensz kérdések Referensz kérdések A referensz kérdések száma 2012-ben ismét megemelkedett. Ez az igények komplexitását és a szakmai munka színvonalának emelkedését egyaránt jelzi, valamint a könyvtárosok tudásába és leleményességébe vetett bizalom jeleként is értékelhetjük. 41

42 Távhasználat Telefonon, ben és újabban a facebook közösségi oldalon is segítséget nyújtunk olvasóinknak. Több ízben ezeken a kommunikációs csatornákon keresztül hosszabbítják meg a kölcsönzési határidőt; valamint kívánságaik, kéréseik, visszajelzéseik tolmácsolására is felhasználják ezt a lehetőséget. Ennek a munkának a statisztikai mutatói nagyon jelentősen megemelkedtek Távhasználat

43 Regisztrált használók (olvasók) Munkánk során az előző években részben stagnált, majd emelkedett az olvasói létszám. Ez annak is köszönhető, hogy több lakosnak van már internetes elérhetősége, és így fő is elhagyja évente a könyvtárat. (Évente mindig van ennyi veszteség.) Helyettük teljesen újak áramlanak be az olvasók táborába. Ugyanakkor egy olvasó mögött több családtag is aktivizált, hiszen nem csak saját részre kölcsönöznek. (Így ez a statisztikai adat nem mindig mérvadó!) Kibontva a év vonatkozásában: a regisztrált könyvtári tagság 3175 főt jelent az alábbi megoszlásban: Beiratkozott olvasó 2115 fő Alkalmi regisztrált használó 450 fő Internet használó (regisztrált) 272 fő 2011-ről áthúzódó tagságú 326 fő 2011-re utólag beiratkozottak 12 fő Az összes regisztrált olvasó közül 16 év alatti 1410 fő 70 éven felüli olvasó 83 fő Vagyis a 2115 beiratkozott olvasó közül 1493 fő ingyenességet élvez, ez törvényben biztosított joguk (1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről, 56 (6) ). 139 fő pedig, mint 16 éven felüli, nappali tagozatos és önálló jövedelemmel nem rendelkező diák 50%-os kedvezményben részesül. Így nagyrészt 483 fő fizeti meg a teljes összegű beiratkozási díjat! Mivel többen fizetnek nagyobb összeget, illetve egyáltalán a mentességük ellenére mintegy támogatásként beiratkozási díjat, ennek köszönhetően az éves tagdíj-bevételünk 2012-ben ,-Ft volt. Az érvényes beiratkozási díj (tagdíj) 12 hónapra szigethalmiaknak 1200,-Ft, más településről érkezőknek 1400,-Ft. Ezek az alapmértékek az 50%-os kedvezmény számításához. 43

44 A mindenkori érvényes tagdíjról szóló információkat - a honlapon is szereplő - SZMSZ függelékében (Könyvtárhasználati szabályzat) hozzuk nyilvánosságra ban 2009-ben 2479 fő 2777 fő 2010-ben 2011-ben 2012-ben 3099 fő 3175 fő 3239 fő Teljesen újonnan regisztrált olvasóink (akik eddig még nem voltak tagjaink): Gyermekek 155 fő 223 fő 196 Felnőttek 238 fő 117 fő 122 Összesen 393 fő 340 fő

45 Olvasói arány Szigethalmon % ,7% ,2% ,24 % ,6 % Ez lehetne jobb arány is, azonban még így is a Pest megyei könyvtárak közül ott vagyunk az elsők között. A szigethalmi olvasók mellett továbbra is szép számmal vesznek igénybe bennünket a környékbeliek ( an)! 2012-ben még mindig 309-en gondolták úgy, hogy a mi könyvtárunkban kapják meg a kulturális igényüknek, elvárásuknak leginkább megfelelő kiszolgálást. Az olvasók (regisztrált használók) lakóhely szerinti megoszlása Szigethalom Szigetszentmiklós Egyéb lakóhely A szigethalmiak száma csekély számban emelkedett és emellett meglepő módon Szigetszentmiklósról és még nagyobb számban egyéb településekről továbbra is átjárnak a mi könyvtárunkba. Látogatóink 15,4 %-a máshonnan érkezik hozzánk, pénzt és időt nem kímélve (útiköltség + utazásra fordított idő). Pedig könyvtári szolgáltatás minden településen működik, de ezek az adatok is azt bizonyítják, hogy szolgáltatás és szolgáltatás között 45

46 lényeges differenciák lehetnek: nyilván ezért jönnek el hozzánk ilyen szép számmal! A könyvtárunk jó híre szájhagyomány útján terjed, különösebb külön reklámja nem volt. Ennek tükrében még szebbek ezek az adatok! A gyermek (16 éves korig) használók (olvasók száma) 2008-ban 2009-ben 2010-ben 2011-ben 2012-ben 936 fő 1061 fő 1106 fő 1112 fő 1410 fő Nagy örömünkre a gyermekek létszáma fokozatosan 2009-től emelkedett, 2012-ben pedig kiugróan magas volt! Az állomány nagysága Az állomány gyarapítására fokozatosan szép összeget fordítottunk. Az önkormányzattól kapott költségvetési keretet egy 2006-ban megnyert, Ft-ot jelentő pályázattal és minden évben érdekeltségnövelő támogatással tudtuk megemelni. Sajnos az előző évek kedvezőtlen gazdasági hatásai következtében 2012-ben kevesebbet lehetett fordítani állománygyarapításra, így várhatólag alacsonyabb összegű lesz a következő érdekeltségnövelő támogatás összege is. (Az érdekeltségnövelő támogatást mindig az előző évi önkormányzati ráfordítás arányában osztják szét központilag a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplők között; ennek összegét kizárólag állománygyarapításra lehet fordítani!) 46

47 Érdekeltségnövelő támogatások: ,-.Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft Állami érdekeltségnövelő támogatás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft A beszerzési összeg alakulása: A évtől az állami statisztika számításánál a fogyóanyagra kiadott összeg is beleszámít az állománygyarapítási összegbe, így visszamenőleg is kimutattuk ennek alakulását a mellékelt táblázatban. 47

48 Állományra fordított összeg Fogyóanyag (rövid használati időre szóló) Összesen: ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft Állománybeszerzésre fordított összeg Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Állománybeszerzésre fordított összeg Fogyóanyag Összesen 2012 A beszerzési összeg a múlt évben jelentősen csökkent. Ezt némiképp ellensúlyozta, hogy olvasóinktól ajándék könyveket, valamint a Márai-program keretében csaknem ,-Ft értékben új dokumentumokat kaptunk. Ez utóbbiból 2012-ben konkrétan megérkezett 301 db dokumentum ,-Ft értékben. 48

49 Az egy lakosra jutó beszerzési összeg: ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft egy lakosra jutó beszerzési összeg 350 Ft 301 Ft 289 Ft 279 Ft 271 Ft 300 Ft 203 Ft 250 Ft 200 Ft 150 Ft 100 Ft 50 Ft 0 Ft Sok városi könyvtár 22%-kal növelni tudta a beszerzési keretét! (Forrás: Somogyi József: Könyvtári ellátás az ezredforduló után a számok aspektusából = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2009/1. sz.) 49

50 Új Dokumentumok dia összesen CD vásárolt ajándék vásárolt ajándék vásárolt ajándék vásárolt ajándék vásárolt ajándék dokumentumok 2008 DVD, Könyv új dokumentumok 2012 ajándék 2012 vásárolt 2011 ajándék 2011 vásárolt 2010 ajándék 2008 ajándék vásárolt 2009 ajándék 2009 ajándék ajándék 2009 vásárolt 2008 ajándék 2008 vásárolt ajándék ajándék könyv cd dvd Valójában 302 új dokumentumot (Márai-program első, nagyobb arányú részlete, sajnos a második fele a következő évre fog áttolódni.) kaptunk ajándékba, 398 dokumentumot az olvasók által a könyvtárnak ajándékozottakból vettünk állományba. 50

51 A szakmai normatívák 1000 lakosonként 150 db új dokumentum beszerzését javasolják (összességében 5%-os gyarapítást). A 2009-es lakossági létszám alapján ennek a mutatószámnak 2670 db-nak kellett volna lennie és 2012-ben is közel ugyanennyinek: 2662 db-nak. Bár kulcsszerepet játszik a vásárlás mennyisége, ennek ellenére az olvasók, a használók megelégedésére az állomány gazdagnak, jó összetételűnek mondható. A kívánságokat, igényeket, kéréseket maximálisan figyelembe vesszük. (Talán ezért is látogatnak el hozzánk más településekről is szép számban.) A gyűjtemény nagysága (kötetek száma) a gyűjtemény nagysága

52 Az állomány összességében a tervszerű selejtezések mellett csökkent 2012-ben. Nagy odafigyeléssel végeztük el a tartalmilag elavult, esztétikailag használhatatlan illetve fölös példány kötetek folyamatos kivonását. A gyermekrészlegben ez a szisztematikus ellenőrző munka már elkészült. Ugyanerre van szükség és ennek a folyamata zajlik a felnőtt részleg szép- és mérsékelten a szakirodalmi állományában is. Évek óta esedékes volt az állomány ilyetén való átvizsgálása: kötetről kötetre ellenőrizni a tartalmi avultságot, a példányállapotot, a szükség szerinti cserepéldány beszerzésével megőrizni az adott művet az állomány számára. Mivel minden egyes kötetet egyenként kell átvizsgálni és a fenti szempontok szerint dönteni róla, még nem értünk ennek a munkának a végére. A könyvállomány megoszlása Ifjúsági irodalom (szép- és szakirodalom együtt) A gyermekek könyvtárhasználati aktivitása, illetve a kisgyermekes szülők örvendetes érdeklődése és gyermekrészleg-használata indukálta ennek az állománynak nagyobb arányú gazdagítását. 52

53 Felnőtt szépirodalom felnőtt szépirodalom

54 Felnőtt ismeretközlő szakirodalom felnőtt szakirodalom

55 Törölt kötetek száma: törölt kötetek száma E munkától a könyvállomány felfrissült. A tisztítási folyamat elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy szemre is kívánatos, tartalmában korszerű, jól használható gyűjtemény álljon az olvasók rendelkezésére. A munkát a 2009-ben elkezdett szempontok mentén 2012-ben is tovább folytattuk, hiszen ez az állomány cserélődését szolgálja. 55

56 Állományegység/lakos , , , , ,4 Az egyéb dokumentumok nagysága CD DVD dia Gazdagabb DVD-gyűjtemény létrehozását a beszerzési keret sajnos már nem teszi lehetővé! Emellett őrzünk még mint kuriózumot: diafilmeket, diakockákat (52 egység) és 1170 db hanglemezt, kazettát. Némelyek további szerzeményezése megállt, mert hordozó formátumuk mára már elavult. (Rendezvényeknél használjuk fel ezt a gyűjteményünket.) 56

57 2012-ben csak a diafilm állományunkat gyarapítottuk egyszeri alkalommal, mivel nosztalgia rendezvénysorozat gyanánt kezdtünk el kicsiknek diavetítést tartani. Rendezvényeink Sikeres rendezvényeket tartottunk és 2011 közötti rendezvényeinkről tájékozódhatnak korábbi szakmai beszámolóinkból, melyek megtalálhatók a könyvtári honlapon is. Terjedelmi okokból kifolyólag nehézkes lenne ezek újbóli felsorolásával a dokumentum kezelhetősége év rendezvényei Gyermekeknek szóló rendezvényeink február 17. Piros Óvoda Vackor csoport látogatása könyvek nézegetése február 27. Városi Szavalóverseny - Örökségünk címmel Hegedüs Géza 100. születésnapjára emlékezve március 13. Kék Óvoda Mókus csoport látogatása Március 15-ére készülés beszélgetéssel (Fodor Józsefné és Takácsné Kispál Györgyi óvónők) 57

58 április 11. Gróf Széchenyi István Ált. Iskola 3.a osztály látogatása (of. Nagyné Kirchner Katalin) könyvtárbemutató óra, beszélgetés Lázár Ervinről Csapó Lajos kiállításának megtekintése április 17. Gróf Széchenyi István Ált. Iskola 4.b osztály látogatása (of. Nagyné Kirchner Katalin) beszélgetés természetről, feltalálókról május 18. Gyereknapi kézműves foglalkozás : 1. óra Gróf Széchenyi István Ált. Iskola 2. óra Szent István Ált. Iskola 3. óra Fogyatékkal élők napközis otthona lakói ; Speciális II. osztály (Szt. István Ált. Isk.) 58

59 június 12. Sólyom Tamás zenés előadása kisiskolásoknak és nagycsoportos óvodásoknak Vendégek: Gróf Széchenyi István Ált. Iskola 1.a oszt. Szt. István Ált. Iskola 1.a oszt. Négyszínvirág Óvoda Gézengúz csoport Aszfaltrajzolás (lebonyolításában segített a szigethalmi Polgárőrség) 59

60 június 15. Gróf Széchenyi István Ált. Iskola 5.a osztály látogatása (of. Kelemen Lilla) július 4. Óvodások napközis csoportja könyvtárlátogatás beszélgetés a nyárról (Csurcsiáné Török Ilona és Marlin Erika óvónők) szeptember 20. Nógrády Andor kiállításának megnyitója Nép-Dal-Kép címmel Népmese Napja mesélt Bumberák Maja október 2. Figura Ede zenés gyerekelőadása Madárijesztő szerelem címmel 60

61 október 2. Takács Mari gyermekkönyv illusztrátor kiállításának megnyitója Mese : Papírszínházas mesék október 10. Gróf Széchenyi István Ált. Iskola 5.a osztály látogatása beszélgetés népmesékről (of. Kelemen Lilla) október 12. Szent István Ált. Iskola 1. osztály látogatása könyvtárbemutató óra (of. Lepold Szilvia) október 17. Kék Óvodából csoportos kiállítás látogatás beszélgetés Takács Mari alkotásairól, versolvasás (Marlin Erika óvónő) október 19. Kék Óvodából csoportos kiállítás látogatás beszélgetés Takács Mari alkotásairól, versolvasás (Takácsné Kispál Györgyi óvónő) 61

62 október 25. Szent István Ált. Iskola 2.a osztály csoportos kiállítás látogatás beszélgetés Takács Mari alkotásairól, versolvasás (of. Dubináné Szabó Viktória) november 6. Szent István Ált. Iskola 2.c osztály csoportos kiállítás látogatás beszélgetés Takács Mari alkotásairól, versolvasás (of. Endrész Ildikó) november 8. Szilágyi Andrea és Merőtey Aranka kiállításának megnyitója utána rajzfoglalkozás általános iskolásoknak november 13. Gróf Széchenyi István Ált. Iskola 3. osztály látogatása beszélgetés Márton-napi szokásokról, kézműves foglalkozás (of. Bihariné Kiss Anikó) november 15. Kék Óvodából könyvtárlátogatás beszélgetés az őszről (Takácsné Kispál Györgyi óvónő) 62

63 november 29. Gróf Széchenyi István Ált. Iskola 3.d osztály látogatása beszélgetés népköltészetről december 1. Diavetítés, karácsonyváró kézműves foglalkozás december 6. Fogyatékkal élők otthonának lakói könyvtárlátogatás könyvnézegetés december 14. Aranyszamár Bábszínház Régi karácsony c. előadás vendégek: általános iskolások jutalom jelleggel Gróf Széchenyi István Ált. Iskolából és Szent István Általános Iskolából 2012-ben a rendezvények célközönsége túlnyomórészt a gyermekek voltak. Az Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottságtól kapott támogatást csak gyermekrendezvényekre lehetett fordítani, így ennek nyertese az ifjabb korosztály volt. 63

64 Újdonság erejével ható volt az ingyenes diavetítéssel egybekötött ugyancsak ingyenes kézműves foglalkozás-sorozat. A gyermekek sokszor a szervezett programokon keresztül ismerkednek meg közelebbről a könyvtárral és annak világával, s így megvan az esélye annak, hogy beiratkozzanak és használják azt. (A csoportos foglalkozások különösen jó eszközei az érdeklődés irányításának, az irodalmi ízlés formálásának, és nem utolsó sorban a szórakozásnak.) Sok mindentől függ, hogy a gyermekkorban felkeltett igény tovább él-e a felnőttkorban; mégis a gyermekek felkészítése a könyvtáros legjobb befektetése ahhoz, hogy a könyvtár betölthesse szerepét a társadalom információs, nevelési és szórakozási infrastruktúrájában. (Papp István könyvtáros-tanár) Minden általános iskolai tanuló, aki idejében nem válik olvasóvá, hiányozni fog az olvasó felnőttek társadalmából is. (Barna Eleonóra gyermekkönyvtáros) A fenti sorokat nagy könyvtárosi szaktekintélyektől idéztük, akiknek a gondolatai számunkra továbbra is vezérfonalat jelentenek! Régi legismertebb vendégünk, Bálint Ágnes a Mazsola és a Frakk, a macskák réme, valamint sok nagyszerű mesekönyv írója, ennél még korábbra tette az olvasás megszerettetését: az óvodás korra. Ezért is igyekszünk a kicsiket is magunkhoz vonzani, ezzel 64

65 is segítve az óvodai hasonló munkát. (Sokuknak sajnos a szülők és a családtagok nem mesélnek!) Felnőtteknek szóló rendezvényeink Felnőtteknek szóló rendezvényeink a korábbi években színesebbek voltak és több volt. Az előadóesttől az író-olvasó találkozókon át a könyvbemutatókig terjedtek augusztusában nagy változást jelentett az, hogy fennállásunk 60. évfordulójára átadtuk ünnepélyesen a rendezvénytermünket. 65

66 Ezt követően egy ajándékműsorral kedveskedtünk önkéntes segítőinknek és adakozóinknak ben az építkezés miatt csak novemberben és decemberben tudtunk rendezvényt szervezni. (2 író-olvasó találkozót) ben is csak két felnőtt rendezvényre jutott lehetőség. május 21. Végh József kriminálpszichológus, túsztárgyaló előadása 66

67 október 5. Találkozás Monspart Sarolta tájfutóval Mozdulj mindenkor címmel Rendezvényeink jó visszhangra találtak, a fogadtatás megfelelő volt. Kialakult - elsősorban a felnőtteknek szóló rendezvényeknél - egy kis törzsközönség, akikre mindig számíthattunk. Igényük lenne még több rendezvényre, melyet szívesen teljesítenénk is, de ennek határt szabnak anyagi lehetőségeink ben NKA-támogatással és Végh József nagylelkű felajánlásának (ingyenes előadás) köszönhetően realizálódhatott a két felnőtt rendezvény. A fentebb felsorolt gyermek- és felnőtt rendezvényeinken részt vett 413 felnőtt és 897 gyermek, összességében 1310 fő. 67

68 Kiállítások A kiállítás mint tevékenység kapcsán szeretnénk megjegyezni, hogy a régmúltban, 2002-ben volt utoljára 2 kiemelkedő rendezvény: - az AMME Rügyfakadás c. hagyományteremtő kiállítása. - Endrédi Zsuzsa és Endrédi Anita közös kiállítása. A 2002-őt követő években, a Városi Szabadidőközpont létrejötte után, vendégként tudtunk csak kiállítást rendezni. (2002-ben és az azt követő években először a pályázaton nyert számítógépek, majd az elinduló építkezés kiszorította ezt a tevékenységünket. Végre saját épületünkben is sor kerülhetett egy önálló kiállítás megrendezésére (Kürti Zoltán festményeiből), amely májusáig volt látható ben a decemberi író-olvasó találkozó illetve a Szigethalom története c. könyv bemutatójának napján Endrédi Zsuzsi mutatkozott be pasztellképeivel ben a kiállítások sorra követték egymást: január Endrédi Zsuzsa amatőr festőművész kiállítása március Csapó Lajos amatőr festőművész kiállítása május Zöld Háló egyesület logo-pályázat alkotásaiból kiállítás június szigethalmi gyerekek nyár, vakáció témájú rajzaiból kiállítás szeptember Nógrády Andor nyugalmazott rajztanár linómetszeteiből készült kiállítás - Nép-Dal-Kép címmel október Takács Mari gyermekkönyv illusztrátor kiállítása november Szilágyi Andrea és Merőtey Aranka amatőr festőművészek közös kiállítása 68

69 december Holczhauser Zsuzsanna szigethalmi óvónő különleges, smirgli technikával készült alkotásainak kiállítása Minden alkotónak 1 hónapnyi kiállítási időt biztosítottunk, hogy munkáikat nyugalomban, elmélyültséggel lehessen megtekinteni az érdeklődőknek. Némelyik művész, pl. Nógrády Andor és Takács Mari kiállítása szervesen kapcsolódott a velük párhuzamban szervezett rendezvényeinkhez. Kiállításainkon részt vett 2012-ben 420 felnőtt és 380 gyermek, összesen 800 fő. Közös rendezvényeink is igen jól sikerültek. január 24. Himnusz- és Szózat-mondó szavalóverseny Szent István Általános Iskola február 19. Családi Matiné Városi Szabadidőközpont március 10. Fitt-lesz Halom Gróf Széchenyi István Általános Iskola 69

70 március 18. Családi Matiné Városi Szabadidőközpont április 12. Szepes Erika irodalomtörténésszel találkozó Költészet Napja alkalmából IRKA irodalmi asztaltársasággal közösen szervezett május 15. Mátyás király és kora címmel Dr. Hidán Csaba László régésztörténész adjunktus rendhagyó történelem órája, előadása Filmszakadás Filmklubbal közösen szervezett június 10. Városnapi játéksátor fogadás Városi Szabadidőközpont 70

71 augusztus 28. Gólyanap Szigethalom Város Önkormányzata szervezésében A regisztrációs ponton Szabó Zsuzsanna és Vékonyné Szoboszlai Éva könyvtárosok fogadták a kisgólyákat. szeptember 21. Autómentes Nap - Szigethalom Város Önkormányzata és a Városi Szabadidőközponttal közösen szervezett 71

72 december 22. Betlehemi esték rendezvénysorozaton való részvétel Szigethalom Város Önkormányzata és a Városi Szabadidőközponttal közösen szervezésében Helyet biztosítottunk más rendezvényeknek dísztermünkben illetve pinceklub helyiségünkben 2012-ben az alábbi időpontokban zajló eseményeknek : január 12. Édesanyák klubja - klubtagok megbeszélése január 17. Szent István Általános Iskola 5. c Farsang (of. Feketéné N. Annamária) január 24. Szent István Általános Iskola 5. c Farsang (of. Feketéné N. Annamária) január 30. Filmszakadás Filmklub filmvetítés (Csinibaba) február 9. Édesanyák klubja - klubtagok megbeszélése március 5. Filmszakadás Filmklub filmvetítés (Kabaré) március 9. Édesanyák klubja - klubtagok megbeszélése április 3. Filmszakadás Filmklub filmvetítés (Állatfarm) május 10. Zöld Háló Egyesület logopályázat, rajzverseny díjkiosztó ünnepsége június 7. Édesanyák klubja - klubtagok megbeszélése június 8. Filmszakadás Filmklub filmvetítés (Csocsó) október 26. Filmszakadás Filmklub filmvetítés (A tanú) november 28. Filmszakadás Filmklub filmvetítés (Zimmer Feri) november 29. Bogya Károlyné Rózsa gyászterápiával kapcsolatos bemutatkozó előadása december 6. Édesanyák klubja - klubtagok megbeszélése és a Mikulás ellátogat a könyvtárba meglepetés rendezvény 72

73 december 13. Gyászterápiás csoport összejövetele december 14. Holczhauser Zsuzsanna kiállítás megnyitó ünnepség 207 felnőtt és 200 gyermek, összesen 407 fő összejöveteléhez adtunk helyszínt. Néhány szó a kiemelkedőbb rendezvényekről Az immár hagyományos Városi szavalóverseny (amelynek a gyökerei hozzánk nyúlnak vissza), 2012-től ismét a könyvtár falai közé költözött. Korábban ajánlójegyzék készítésével segítettünk a versenyre jelentkezőknek. Utóbb idő és kapacitás hiányában - irodalmi kínálatot válogattunk ki előre, melyet a könyvtárban helybeni használattal vehettek igénybe, kicsik és nagyok egyaránt. A szervezés kísérő munkálatait is elláttuk: gondoskodtunk az ajándékkönyvek beszerzéséről, korcsoportonkénti és életkornak megfelelő összeválogatással, felkértük a zsűri munkájában való közreműködésben az intézményvezetőket, vendéglátásról gondoskodtunk, okleveleket és emléklapokat állítottunk elő a jeles eseményhez ben ünnepeltük névadónk, Hegedüs Géza író 100. születésnapját. Emlékére Örökségünk címmel hirdettük meg a városi szavalóversenyt. Az ünnephez méltó lett volna, ha elképzelésünk és meghívásunk szerint - Hegedüs Géza lánya is részt vett volna a zsűri munkájában, ám sajnos egészségügyi problémái miatt távol maradt. A verseny lebonyolításában aktívan részt vettek a hajdani ötletgazdák: Miklós Istvánné, a Gyermekjóléti Szolgálat és Miszori Sándorné, könyvtárunk nyugalmazott igazgatója. 73

74 A Jön a nyár, vár a könyvtár szlogennel meghirdetett rendezvénysorozatunkban sokféle, színes programra, előadásra hívtuk meg a két szigethalmi általános iskola tanulóit és az óvodákból kisgyermekeket. Hagyományt szeretnénk teremteni ebből: tudatosítani mindenkor, hogy a könyvtár adta lehetőségekkel a gyerekek nem csak a tanévben, hanem szórakozás- és hasznos időtöltésképpen élhetnek nyáron is. A rendezvénysorozat egyes előadásait a Lakihegy Rádióban népszerűsítettük, könyvtári homlokzatunkra is kifüggesztettük a szlogent csalogatásképpen. 4 rendezvény alkotta a sorozatot: rendhagyó történelemóra Dr. Hidán Csaba Lászlóval, kézműves foglalkozás kriminálpszichológus Dr. előadása, Inczéné Sólyom Molnár Tamás Ágnessel, zenés Végh József gyermekműsora aszfaltrajzolással egybekötve. 172 felnőtt és 280 gyermek, összesen 452 fő vihette hírül pozitív benyomásait a rendezvénysorozatról. Népmese napja 2012-ben először ünnepeltük meg sok más városi könyvtár jó példája nyomán Benedek Elek születésnapját. Meghívott előadónk a Hagyományok Háza által képzett népmesemondó: Kovács Marianna (a százhalombattai Hamvas Béla Városi Könyvtár igazgatóhelyettese) volt, akit váratlanul baleset ért a rendezvény előtti napon. Helyette rendkívüli rugalmassággal vállalta a szereplést Bumberák Maja, nagy sikerrel! Az iskolákból meghívott gyerekeknek nem kellett csalódniuk, nem maradt el a rendezvény! 74

75 A mese-, ének- és furulyaszó-hallgatást követően Benedek Elek egyik szép kiállítású mesekönyvét sorsoltuk ki a jelenlévők között. A sorsolásban segítségünkre volt Németh Leila, az Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság tagja. Méltó hátterét biztosította Nógrády Andor Nép-Dal-Kép című kiállítása. Ezen a napon 40 felnőtt, 51 gyermek, összesen 91 fő töltötte meg rendezvénytermünket. Könyvtári hét Minden év októberének első hetében zajlanak az országban a Könyvtári Hét rendezvényei. Idén Könyvtárak az aktív idősödésért szlogen köré épült a rendezvénysorozat. A Pest Megyei Könyvtár által koordinált, NKA-pályázat támogatásával sikerült az egyik rendezvényt megvalósítani: Monspart Sarolta (tájfutó világbajnok) mondta el jótanácsait minden korosztálynak, a beszélgetés végén jókedvű együtt-tornázásra invitálva hallgatóságát. 50 felnőtt és 1 gyermek testi-lelki jóérzését erősítette optimizmusával Monspart Sarolta! 75

76 A Könyvtári Hét reprezentációs anyagait kisorsoltuk a hallgatóság tagjai között. A Könyvtári Hét a 2012-es szlogen ellenére nálunk nem telhet el gyermekműsor nélkül: október 2-án délelőtt Figura Ede Madárijesztő szerelem című zenés gyermekelőadása örvendeztette meg az óvodásokat. Ugyanezen a napon délután Takács Mari gyermekkönyv illusztrátor kiállítását csodálhatták meg a meghívott kisiskolások. Takács Mari különleges technikával (kamishibai) mesélt Papírszínházas mesék címmel a gyerekeknek, ezután pedig útmutatásai mellett készíthettek maguk is illusztrációkat kapcsolódóan! 76 a történetekhez

77 Az együtt töltött kellemes délután megkoronázásaként, Takács Mari által illusztrált mesekönyvet (Bagossy László: A Sötétben Látó Tündér) sorsoltunk ki Ferenczi Edit alpolgármester asszony segítő közreműködésével. 70 felnőtt és 81 gyermek, összesen 151 résztvevő volt ennek a napnak a közreműködője. Karácsonyvárás Hagyomány szerint karácsonyi műsorral kedveskedünk azoknak az általános iskolás tanulóknak, akiket tanulmányi eredményük, teljesítményük alapján pedagógusaik erre érdemesnek tartanak hez hasonlóan ismét az Aranyszamár Bábszínház művészeit hívtuk meg Régi karácsony című darabjukkal. Az ünnephez kapcsolódó történetek kihajtható-behajtható 77

78 speciális, jelkép értékű képekkel díszített kockán illetve óriás méretű lapozható könyvön elevenedtek meg. Az élményt fokozta az élő zenei kíséret hárfán, mindenkit karácsonyi hangulatba ringatott a három művész játéka. 10 felnőtt és 70 gyermek élvezhette az előadást. A karácsonyi ünnepkörhöz számunkra hozzátartozik, hogy évről évre részt veszünk külön pavilonnal a Betlehemi esték városi rendezvénysorozaton. Évente változó, saját készítésű kis ajándékkal lepünk meg minden hozzánk betérőt. ajándék készítés 2012-ben 78

79 Elmaradhatatlan, hogy hagyományos, friss, hagymás-zsíros kenyeret kínálunk a pavilonunk előtt elsétálóknak. Sok ismerős arc között mindig köszönthetünk újakat is: olvasóink mellett minden szigethalmi lakost! A rendezvények népszerűsítésére, híradására nagy súlyt fektettünk. A névre szóló meghívók, könyvtári kis plakátok mellett a Szigethalmi Híradó, korábbi években a KisDuna Televízió, a szigethalmi és a könyvtári honlap, 2012-től facebook oldalunkon, valamint a Lakihegy Rádió adta lehetőségekkel is éltünk a személyes beszélgetések, találkozások mellett ben 8 interjú készült a könyvtári élettel kapcsolatban; ezek jelenleg is meghallgathatók a könyvtári honlapon keresztül a Multimédia rovatban. Külön örömünkre szolgál, hogy megőrizhetjük az utókor számára Dr. Hidán Csaba Lászlóval és Végh Józseffel készült interjúkat. Meghívóink, szórólapjaink mindig saját készítésűek voltak. Az utóbbi évek szép könyvtári reklámanyagai Oroszi Hanna kolléganőnk ügyességét dicsérik. Hallgatva a javaslatokra, igyekeztünk rendezvényeink nagyobb részének a korábban megszokott hétfői napokon való megtartását pénteki napokra átrendezni. Lehetőséget adtunk ezzel a nagyobb létszámú részvételre. Könyvtárosaink a korábbi években rendszeresen ajánlottak könyveket, szolgáltatásainkat, eseményeket és reklámozták rendezvényeinket a KisDuna Televízióban alkalommal 28 alkalommal 13 alkalommal Elmondhatjuk, hogy szinte minden negyedik héten képernyőn voltunk. 79

80 Szerepléseink alapos felkészülést kívántak meg a munkatársaktól. Két író-olvasó találkozónk felvételét (V. Kulcsár Ildikóval és Nagy Bandó Andrással) esti műsorként mutatta be a helyi televízió. A Szigethalmi Híradóban korábban külön könyvtári oldallal jelentkeztünk hónapról hónapra. Az átalakult Híradóban most más szerkezetben jelennek meg a rólunk szóló, velünk kapcsolatos hírek. Régebben az aktualitás jegyében egy kimagasló vers ajánlásával indítottuk a könyvtári oldalt, ezzel a költészet szépségére szerettük volna ráirányítani a figyelmet. Ajánló bibliográfiákat készítettünk szavalóversenyekre, rajzpályázatra és egyéb eseményekkel kapcsolatosan. 1 fő könyvtáros (Vékonyné Szoboszlai Éva) ellátja az intézményi kommunikátor feladatkörét is. A Híradóban és a Gróf Széchenyi István Általános Iskola honlapján megjelent, könyvtárunkkal kapcsolatos írásokat közzétettük honlapunkon A szó elszáll... és archiváltuk is a Rólunk írták rovatban ben ezek a következők voltak: Örökségünk : A könyvtár névadója, Hegedüs Géza emlékére 100. születésnapján városi szavalóverseny (Hegedüs Géza Városi Könyvtár beszámolója) Szepes Erika a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban (Kelemen Lilla írása) Költészet Napja 2012 ünnep a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban (Luttenberger Katalin írása) A hangoskönyvek előnyei (Vékonyné Szoboszlai Éva ajánlása) Mátyás király katonája a könyvtárban... (Kelemen Lilla írása) Csattogó kardok, szikrázó acél, csillogó szemek (Nád Béla írása) Gyereknapi ajándék (Nagyné Kirchner Katalin írása) 80

81 Itt a nyár és most is vár a könyvtár (Veér Jenő írása) Új vezető a könyvtár élén (Szilvay Balázs írása) Mesevarázslat a könyvtárban (A Gróf Széchenyi István Általános Iskola 4. osztályos tanulói) Takács Mari grafikus, illusztrátor október 2-án a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban (Dr. Kovátsné Kardos Monika írása) Október 5-én a Könyvtári Hét keretén belül vendégünk volt MONSPART SAROLTA (Hegedüs Géza Városi Könyvtár képes beszámolója) Kiállítás a könyvtárban (Hegedüs Géza Városi Könyvtár fényképekkel illusztrált beszámolója Szilágyi Andrea és Merőtey Aranka kiállításáról) Régi karácsony ( Hegedüs Géza Városi Könyvtár nevében élménybeszámoló Szabó Zsuzsannától és Tézsla Vandától) 2010-ben meglátogatta könyvtárunkat a volt 80 éves könyvtárvezető, Máté György (aki 1975-ig irányította a könyvtárat); valamint a könyvtárnak adakozó UniCredit Bank több munkatársa is. A Nők Lapja 2010/1. számában V. Kulcsár Ildikó Kocsmából is lehet könyvtár címmel írt cikket, amelyet átvett és leközölt a Könyvtári Levelező Lap c. szakmai folyóirat 2010/3. száma. A rendezvényterem átadása után pedig a Duna Völgye októberi számában Tégláróltéglára épül a kultúra temploma Szigethalmon című írás jelent meg a könyvtárról. Ezen írások a könyvtárban illetve honlapunkon (www.hgvk.hu) megtekinthetők. 81

82 2012-ben indítottuk útjára könyvtárunk facebook-oldalát, jelenleg 677 ismerőssel oszthatjuk meg híreinket. Ezen keresztül a korábbiakhoz képest jelentősebben kitágultak információ megosztási lehetőségeink. Ismerőseink, olvasóink nagy része él is vele: sokan itt kérnek és kapnak információt szolgáltatásainkról. Honlapunkat 2012-ben átalakítottuk. Jelentős a változás a korábbiakhoz képest: - A képgaléria tárhelyének szűkössége miatt létrehoztunk egy picasa-tárhelyet, ahol minden rendezvényünkről készült fotó megtekinthető. Elérhető a oldalról, Képgaléria rovatból. - A könyvtárral kapcsolatos korábbi cikkeket 1997-ig visszamenőleg megkerestük, beszkenneltük és közzétettük a Rólunk írták rovatban. 8. A gazdálkodás rendje A könyvtár gazdálkodásának alapja az önkormányzat által elfogadott költségvetés. A koncepció kidolgozásánál érvényesíthetjük véleményünket, elgondolásainkat. A gazdálkodás rendjét munkamegosztási megállapodás rögzíti. A könyvtár teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Szigethalomra kerülése óta Szigethalom Önkormányzat pénzügyi irodája látja el a számviteli feladatokat. 82

83 A felhasználások ütemét nagy gondossággal kezeltük, ahol szükségesnek láttuk, éltünk az előirányzatok módosításának lehetőségével. A gazdasági ügyintézés ismereteit eddig is igyekeztünk elsajátítani, pedig ehhez semmiféle képzettséggel nem rendelkezünk óta sokat tanultunk és jelenleg is próbálunk lépést tartani a változásokkal re pedig kiteljesedett a munkamenet. Sokat fejlődtünk. Korábbi években a könyvtár igazgatóhelyettesének munkaidejét csaknem teljes egészében ez az új feladat töltötte ki, mely egyértelműen többletmunkát jelent. Az igazgatóval együtt igyekezett megfelelni a sokrétű adminisztrációs elvárásoknak ben már kissé rutinosabban, felelősségteljesebben végeztük ezt a munkát. A többletfeladat a hasznunkra vált; sokkal jobban átláttuk költségvetésünk mindenkori helyzetét. Maximálisan figyeltünk arra, hogy ne legyen túllépésünk, ütemesen használjuk fel pénzkereteinket től kezdődően negyedévente (s így volt ez a további években is) az első negyedév kivételével pénzügyi beszámolót is készítettünk. A 2012-ben az intézményvezető személyében bekövetkezett változások nyomán ez a munka abszolút egyszemélyes lett: személyemben az új igazgató látja el ezt a munkafolyamatot is. A könyvtár bevételei A könyvtár a fenntartó által biztosított költségvetésből, esetleges pályázatok, könyvtári szolgáltatások díjaiból, olvasók támogatásából és a felajánlott adó 1%-okból gazdálkodik. A évben a következő tételekből tudtunk bevételekre szert tenni: 3.) tagdíjak, támogatások, ( ,-Ft) 4.) könyvtári szolgáltatások: fénymásolás, szkennelés, nyomtatás, faxolás, spirálozás, laminálás, szövegszerkesztés ( ,-Ft) 5.) adó 1% felajánlások (a év után felajánlott adó 1% összege most is számottevő volt!) ( ,-Ft) ezt az összeget még nem használtuk fel, a következő évre szeretnénk tovább gördíteni, hogy az építkezéshez legszükségesebbek folytatására fordíthassuk. 83

84 6.) alapítványi támogatás (sajnos erre a 2012-ben igen kevéssé számíthattunk a vonatkozó adótörvények változása és az országos viszonylatban is tapasztalható, megrendült gazdasági helyzet miatt) (20.000,-Ft) ezt az összeget még nem használtuk fel. A terv igen feszített volt, mivel összességében ,-Ft-ot kellett a költségvetési előirányzat szerint teljesíteni. Az egykulcsos adó következtében sokkal kevesebb adó 1%-okra számíthattunk a szokásos 1 millió és a 2012-ben elvárt ,-Ft helyett. Az ,-Ft bevételi előirányzaton felüli összegeket a korábbi években (a dologi költségek átcsoportosítása, a gépészeti tervek támogatása, a külső hőszigetelőanyagok beszerzési támogatása: a képviselői döntések alapján) mind a beruházásra fordítottuk. (Ez összességében ,-Ft-ot tett ki.) Sajnos 2011-ben erre nem kerülhetett sor, mivel ezt bevételként kellett elszámolnunk. A felajánlott adó 1%-okról külön szeretnénk szólni, amelyeknek 2003-tól a teljes összegét az építkezésre fordítottuk ben ,-Ft érkezett az APEH-tól. (2003-tól összesítve, ebből a forrásból ,-Ft-ot használhattunk fel.) Ebből a tőkéből például a következőket tudtuk megvásárolni: - béléselemek, - burkolóanyagok, - vízvezeték és csatornaszerelési anyagok egy része, - tetőtéri lépésálló kőzetgyapot, - bádogosmunka anyagai és munkadíja, - üveggyapot a tetőtéri szigeteléshez ben azonban ezt külön nem használhattuk, mivel ezt is a bevételhez kellett átirányítanunk. A 2012-ben, a adóév után kapott összeget nem használtuk fel, megtakarítottuk a következő évre, hogy az átmenetileg szünetelő, de majdan folytatódó építkezés legfontosabb lépéseihez használhassuk fel. 84

85 Egyéb nem pénzbeli támogatások 2012 előtt Nagyon sok megtakarítást értünk el azzal, hogy saját magunk szereztünk be minden egyes építőanyagot. A jelentős árengedmények összege együttesen milliókban mérhető. Az ingyen fuvarok is könnyítést jelentettek. (Tandem Plus: Dörfler Zsolt ; Baustar: Kirchner József ; Szalay Éva ; Bau Center: Tóth Enikő; Pénzes Gyula; Ábrahám Antal) Egyik fő mecénásunk volt (aki másoknak is!) Bakosné Till Györgyike. Ő biztosította az évek során a homokot, a sódert, valamint a sittet, a törmeléket is elszállította. Ingyenes konténert küldött a számunkra, ebben gyűjthettük az építési hulladékot. A szakemberek (kőművesek, burkolók) is sok térítésmentes vagy kedvezményes munkát végeztek. A legkiemelkedőbb vállalkozó a 4 Pénzes Kft (Pénzes Gyula) volt, aki összességében 1,5 millió forintos engedményével 2010-ben szinte megajándékozta a könyvtárat. Így vált lehetővé az új részek festése a gipszkartonozás és a tetőtéri szigetelőmunkák után. A villanyszerelő munkákat, a rendezvényteremben, a lámpák, konnektorok felszerelését, párkányok egy részének beépítését támogató segítséggel valósult meg. A tetőtér nagy részében, az új alsó szinten szintén családi közreműködéssel mi fektettük le az acélhálókat, valamint beszabtuk és elhelyeztük a lépésálló hőszigetelő táblákat. Erre van pontos adatunk: ennek összértéke ,-Ft, ennyit kellett volna kifizetni, ha más végzi el a munkát. A könyvtárhoz nagyon kicsi udvar tartozik. Így elég nagy gond volt az anyagok helyes és biztonságos tárolása, megvédése. Ez magával hozta azt, hogy a célszerűség jegyében állandóan pakolni kényszerültünk. Ebben a segédmunkában a könyvtár teljes kollektívája keményen kivette a részét, elfogadva a sok jószándékú olvasó, támogató önzetlen segítségét is. 85

86 A könyvtár kiadásai 2008 Felhalmozás Költségvetési Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat , , , , , , , , , , , ,- (szellemi termék + beruházás) Személyi jellegű juttatás + járulékok Dologi kiadás Összesen: A 2008-as évben is folytatódott a beruházás. Ekkor még gyakorlatlanok voltunk a gazdasági munkában, s nem kérelmeztük a képviselő testülettől sem a dologiból való átcsoportosítást, sem a bevételek ráfordíthatóságát. (Ekkor a következő kiemelkedő kiadásaink voltak: mixerbeton, lépésálló hőszigetelőanyagok, az ácsmunkához kéményszerkezet, tetőépítés.) 86 szükséges faanyagok, acél

87 Költségvetési Módosított előirányzat előirányzat , , , , , , , , , , , ,- Költségvetési Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat , , , , , ,- Dologi kiadás , , ,- Összesen: , , ,- Költségvetési Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat , , , , , , , , , , , , Felhalmozás Teljesítés (szellemi termék + beruházás) Személyi jellegű juttatás + járulékok Dologi kiadás Összesen: 2010 Felhalmozás (szellemi termék + beruházás) Személyi jellegű juttatás + járulékok 2011 Felhalmozás (szellemi termék + beruházás) Személyi jellegű juttatás + járulékok Dologi kiadás Összesen: 87

88 2012 Felhalmozás Költségvetési Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat ,- 0,- 0, , , , , , , , , ,- (szellemi termék + beruházás) Személyi jellegű juttatás + járulékok Dologi kiadás Összesen: Teljesítési ráta (Módosított előirányzat / tényleges teljesítés) Felhalmozás ,60% 100,50% 99,99% 100,00% 0,00% 103,40% 99,73% 99,99% 99,86% 87,09% 98,65% 93,72% 94,65% 91,43% 80,80% 123,55% 97,98% 98,21% 97,09% 83,95% (szellemi termék + beruházás) Személyi jellegű juttatás + járulékok Dologi kiadás Összesen: A év kiadásai A beruházásra nem szerepelt könyvtári költségvetésünkben a számítógépek beszerzésére, esetleges cseréjére tervezetten felül más összeg. 88

89 Későbbi határozat nyomán mivel minden nagy értékű eszközbeszerzés a fenntartó tulajdonát képezi, az önkormányzat leltárában szerepel ezután - ez az előirányzati összeg ( ,-Ft) is kikerült a könyvtári költségvetésből. A személyi kiadás főösszege 81%-ban teljesült. Részben az év eleji létszám csökkenés miatt, részben az év második felében felvett új kollégák alacsonyabb bérkategóriába való besoroltsága miatt alakult ez így. Év közben átcsoportosítottunk külsős megbízási díjra, hogy a nyári időszakban a szabadságok kiadásának folyamatossága érdekében legyen kisegítő munkaerőnk a szolgálat ellátására. A dologi kiadásoknál az egyik legfontosabb tétel az állománybeszerzés. Ennek az érdekeltségnövelő támogatást is beleszámolva ,-Ft volt az összege az áfával együtt. Ennél a tételnél az előirányzatot felhasználtuk. A különböző szolgáltatásoknál is törekedtünk a takarékos felhasználásra. (73%-os teljesítés) A vásárolt termékek áfájánál is megtakarításunk volt, a változó áfa-mértékek miatt ezt nem lehetett előre pontosan kikalkulálni, a két szakfeladaton együttesen maradt ,-Ft. A reklám és propaganda kiadások címsoron minden pénzeszközt felhasználtunk. Összességében a 2012-es költségvetési tervet 79,87%-osan teljesítettük, ,-Ft pénzmaradvánnyal, melyből a beérkezett adó 1% felajánlás összegét ( ,-Ft) a következő évben kívánjuk felhasználni. Pályázatok (benyújtott és elnyert pályázatok; eredményük) Erényünkké a folyamatos megújulásra való készség illetve képesség válhat az elkövetkező időkben is. Erre való törekvéseinket mutatja az a tény, hogy amikor csak lehetséges volt, pályáztunk! (Eddig mindig magunk, saját erőből, mindenféle külső segítség nélkül készítettük el pályázati anyagainkat!) Sajnos az utóbbi időben Közép-Magyarországot kihagyták a felhívásokból. Így nem volt mód újabb számítógépekre semmilyen összeget szerezni. 89

90 Év: Benyújtott, sikeres pályázatok: NKA Szakmai eszközfejlesztés Elnyert összeg: (könyvespolcok, székek) A Pest Megyei Könyvtáron keresztül NKAtól rendezvényekhez A Pest Megyei Könyvtáron keresztül NKAtól rendezvényekhez ,-Ft ,-Ft ,-Ft 2011-ben és 2012-ben sikert hozó pályázati lehetőség egyáltalán nem nyílt számunkra. Sajnos sikertelen pályázataink is voltak. Fájlaljuk ennek tényét, mert ezekbe a pályázatokba is ugyanannyi erőt, energiát, figyelmet öltünk bele, mint a sikeresekbe. Év: Benyújtott, sikertelen pályázatok: Jövővár (Wienerberger) 2009 hőszigetelő-rendszer, kerítéselemek NKA eszközfejlesztésre (további könyvespolcok, ülőbútorok) Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány (író-olvasó találkozó, rendhagyó irodalomóra) NKA Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma 2012 (szabadtéri program Autómentes Napon és Könyvtári Hét felnőtt rendezvény programja) Helyileg évente részesültünk az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság támogatásában, ,-Ft összegben évente ben és 2012-ben sajnos ez az összeg ,-Ft-ra csökkent, amelyet elsősorban gyermekeknek szóló rendezvényekre fordítottunk. (Felnőttekre az összeg kicsisége miatt nem gondolhattunk.) 90

91 Fejlesztések aki kulturális beruházást valósít meg, az épít igazán a jövőnek. Az idézet megragadott minket, hiszen a legfajsúlyosabb fejlesztés a könyvtári építkezés, amely 2003 óta tart, elhúzódóan. Tető nélkül A könyvtár leendő főbejárata 91

92 A tetőtérben lesz gyermekkönyvtár Az ereszdeszkázat festése is elkészült Az épület maga (saját munka nélkül) 81 millió forintba került eddig. (A felelős műszaki vezető bérével együtt.) Ebben benne van a Közkincs hitel 20 milliója, az összes könyvtári 92

93 bevétel, valamint az évek óta gyűjtögetett alapítványi pénz és a lakosok, támogatók által ideutalt, felajánlott adó 1%-ok összegei. Az önkormányzat költségvetésileg legelőször 2008-ban állított be összeget a beruházásra. Hűséges olvasóink, támogatóink is több ízben segítettek (anyagmozgatás, sóder, homok áthordás; szállítások, apróbb építési munkák), sokan továbbra is felajánlották segítségüket. 93

94 Idősebbek és.. fiatalabbak egyaránt közreműködtek. 94

95 Saját magunknak is sokat köszönhetünk, hiszen tevékenyen összefogtunk, amikor lehetett! Azonban így is lassan haladtunk, mert önmagában nem elég a szorgalom, a lelkesedés és az önzetlenség, a pénzre is szükség van! 95

96 A évben és 2011-ben is a könyvtári építkezés szépen felgyorsult. A következő munkák készültek el: tetőtéri válaszfalazások, vakolások földszinti új részben a szükséges falazások, vakolások a villanyszerelés igen nagy része (saját kivitelezés) a teljes tetőszerkezet rovar-, gomba- és lángmentesítése, védelme az ereszdeszkázat hőálló festése tetőszigetelés, gipszkartonszerelés, csiszolások, festések a rendezvényteremben és az előtérben lámpák felszerelése; burkolatok egy része, konnektorok (saját kivitelezés) a tetőtérbe vezető feljárati lépcső lépcső- és galéria körüli korlátok elkészítése ajtók beépítése (részben csak az alsó szinten) belső párkányok (külső és belső, József A. utcai front kivételével) karnis-szerelés; függönyök (csak a rendezvényteremben) hátsó pince utólagos külső szigetelése lábazati szigetelések; falak szigetelése ( József A. utcai rész kivételével) külső homlokzati színezés előtető a rendezvényteremnél fűtésszerelés munkálatai, gázóra csere, kéménybekötés, kazánszerelés víz-, csatornarendszer kialakítása az új részekben burkolómunka, csempézés az új épületrészben (tetőtéri mellékhelyiségek kivételével) 96

97 A mellékelt képeken jól látszik, hogy a József Attila utcai homlokzat hőszigetelési, vakolási és színezési munkái vannak hátra az új nyílászárók beépítése után. Ezek lesznek az épület külsején elvégzendő tennivalók. Már a jelenlegi félkész állapot is nagyon jó színteret ad egyes könyvtári programok megvalósításához. Az 1997-es átköltözésünk idején fennálló állapotokhoz képest lényegesen jobb feltételekkel dolgozhatunk a használók javára. 97

98 Nagy anyagi áldozatot vállalt a fenntartó, amikor az önálló bővítési, felújítási kezdeményezést felkarolta és hozzájárulásával támogatta az álmok eddigi megvalósítását. Köszönet érte! Külön köszönettel és elismeréssel tartozunk a közösségért sok-sok többletmunkát, terhet és lemondást felvállaló nyugalmazott könyvtárigazgatónknak, Miszori Sándorné Mártának és az őt mindenben segítő Miszori Sándornak. Nélkülük: a fenntartó anyagi hozzájárulása és a Miszori házaspár tehervállalása nélkül ma kétségkívül nem lenne előttünk az a perspektíva, hogy talán a közeljövőben lehetővé válik az ideiglenes átköltözés, majd a későbbiekben a teljes épület használatba vétele. Az utódoknak is bőven marad tennivaló és megoldásra váró probléma nem csak a könyvtárnak volt nehéz év gazdaságilag, hanem mindenkinek ben sajnos az építkezés folytatása megállt. Mint fentebb beszámoltam róla, a évi könyvtári költségvetésben beruházásra fordítandó összeg nem szerepelt. Az első költségvetési egyeztetésekkor még tervbe vett 18 és fél milliós összeg a városi költségvetés általános céltartalékába lett elkülönítve. Őszintén reméljük itt képviselve egyben olvasóink, használóink, a lakosok többször hangoztatott reményeit is, hogy folytatódni fog az ígéretes folyamat és végére ér az épület teljes felújítása. E melletti elkötelezettségének több képviselő is hangot adott. Pozitívan nyilatkozott erről a Szigethalmi Híradó novemberi és decemberi számában Ferenczi Edit alpolgármester asszony és Fazekasné Moldván Valéria képviselő asszony, majd a márciusi számban az új költségvetés megszületésekor Porkoláb Zoltán képviselő úr is. 98

99 9. Javaslatok, észrevételek Elképzeléseinket, kitűzött szakmai céljainkat teljesítettük; kisebb év közbeni változtatásokkal. Fokozottabban bevontuk a gyermekeket a könyvtár használatába; még többet foglalkoztunk velük, csoportosan és egyénileg is. Rendezvényeink megújult csoportosításban szerepeltek, remélhetőleg a rendezvénysorozatokból sikerül hagyományt teremteni a jövőben, illetve a meglévő neves események (városi szavalóverseny, költészet napja, népmese nap) fennmaradását erősíteni. Sokkal többen látogattak könyvtárunkba és vették igénybe szolgáltatásainkat. A fejlődéshez szoros együttműködésre lesz szükség továbbra is az iskolákkal, óvodákkal. A múltban is volt erre példa: a település hőskorában Tóth Tibor, az akkori igazgató (városunk díszpolgára) és a könyvtár vezetője együttműködési szerződésben rögzítette a közös munkát. Az akkori célok ma is megállják a helyüket, a forma kicsit változott. Akkoriban nagy ívű fejlődés indult be ennek hatására, most is minden reményünk megvan erre: rendezvényeinket, meghívásainkat pozitívan fogadják pedagógusok, gyerekek egyaránt. Az oktatási és a kulturális intézmények (itt konkrétan a könyvtár) együtt lélegzése ma is éppolyan fontos, mint volt a múltban. Ha kezdetben akadtak is döccenők az együttműködésben, alapvetően jó irányba halad közös ügyünk a gyerekek kulturális nevelése kapcsán. A tantervek teljesítése megkívánja a pedagógusoktól, hogy könyv- ill. könyvtárhasználati ismereteket tanítsanak meg az órán. A gyakoroltatásban van a könyvtárnak nagy szerepe, ebben kívánjuk segíteni a tanárok munkáját, a pedagógusok aktív közreműködésével! Csak így lehet eredményesebb a tanárral közösen megtervezett és közösen lebonyolított, könyvtárban tartott óra. Tanár és könyvtáros közös erőfeszítései nyomán mutatkoznak meg azok az eredmények, hogy a gyerekek egyre ügyesebbek lesznek az információkeresés technikájában. Egyértelmű hozadéka a közös munkának, hogy minden foglalkozás után vannak újabb beiratkozók, a könyvek világába vágyó gyerekek. Sőt! Van egy olyan osztály, melynek minden tanulója tagja a könyvtárnak. A könyvtár eddig is kezdeményező volt, segített, kereste a kapcsolatokat az iskolával. 99

100 A tanítók, magyartanárok felelőssége igen nagy! Továbbra is segítjük őket abban, hogy eredményesebben végezhessék munkájukat, abból a célból, hogy az iskola minden tanulója az információszerzési készség birtokába juthasson és a szellemi munka végzéséhez szükséges előfeltételeknek megfelelhessen. Szeretnénk azt is, hogy vezetőink, elöljáróink, az oktatási intézmények dolgozói még több személyes használattal és támogató beiratkozással, lehetőségeik szerint a könyvtár aktív használatával tisztelnének meg bennünket. Fáki László polgármester úr jó példával jár elől a kezdetek óta: sokrétű elfoglaltsága és leterheltsége ellenére mindig időt szakít arra, hogy részt vegyen a programjainkon. (Szinte alig akad olyan, amelyen nem volt jelen!) Az idelátogató írók, művészek, előadók is meglepődtek ezen, véleményük szerint ez példaértékű. (Emellett mindig érdeklődő figyelemmel kísérte a könyvtárosok szerepléseit, könyvajánlóit!) 100

101 Ferenczi Edit alpolgármester asszony is több alkalommal tisztelte meg jelenlétével és figyelmével rendezvényeinket. A nagy érdeklődésre számot tartó Végh József-találkozónkat megtisztelte jelenlétével Porkoláb Zoltán képviselő úr, az Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság elnöke is. Kovács Attila képviselő úr is szívesen látogatott el különböző könyvtári összejöveteleinkre. 101

102 Munkatársaink a napi 8 óra felett igen gyakran többet dolgoznak. (Gyerekfoglalkozások, rendezvények, szerdai egész napos nyitva tartás, szombati nyitva tartás miatt.) Túlórájuk megfizetésére nincs és nem is volt fedezet. A pénzügyi nehézségek miatt csúsztatással kárpótoljuk a dolgozókat. (Hétfői napokon és esetleg más lehetséges, előre megbeszélt időpontban.) Más módon nem tudjuk megoldani. További javaslat, észrevétel: a tárgyi feltételeinken is fokozatosan javítanunk kellene. (Avult számítógéppark, egyéb gépek.) Bútoraink is nagyon elhasználódtak. A bútorok, polcok mennyiségét is emelnünk kellene, az átköltözés, az új terek majdani birtokbavétele miatt is. Asztalokra is szükség lenne; az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő kézműves foglalkozásokhoz fontos kiegészítés lenne ez. Új szőnyegekre, függönyökre, karnisokra is igen nagy szükségünk lesz, valamint speciális gyermekkönyvtári bútorokra, kiegészítőkre, játékokra. Mindezekkel otthonosabbá, vonzóbbá tehetnénk könyvtárunkat. A szakmai munkánk színvonalának emelése érdekében mégis a legeslegfontosabb az elkövetkező években a könyvtár építkezésének befejezése. (Az olvasók sokaságának is ez a meglátása és reménye!) Különösen azért, mert a téli időszakban érezhetően csökken a használók (velük együtt az őket kiszolgáló könyvtárosok) komfortérzete. Hidegebb időszakokban nehéz a jelenlegi működési területünkön, a már csak a József Attila utcai frontfelületen lévő rossz nyílászárók és az itt felújításra váró fűtésrendszer mellett meleg hangulatot biztosítani. Türelmesen várunk és addig is készülünk arra, hogy teljes egészében birtokba vegyük megújult tudásbirodalmunkat. Mi, a könyvtári munkatársak is egymás mellett (egymás hegyén-hátán) rendkívüli szorosságban élünk és dolgozunk. A megnövekedett feladatokra (pl. gazdasági munka sokrétűsége) nincs elég helyünk. Könyvek másodpéldányait, vagy a ritkábban keresetteket a tetőtérben tartjuk: most már kevesebbet dobozokban, nagyobb részét kicsomagolva a padlózaton. 102

103 Teljesen kinőttük a könyvtárat, amely már az ideköltözéskor zsúfolt volt, csak jó elgondolásokkal, ötletekkel javítottunk, szépítgettünk, alakítgattunk a helyzeten. Így lehetett otthonossá tenni; ahogy egyik régebbi vendégünk, Nagy Bandó András fogalmazta meg: a fészek melege összetart bennünket az olvasóinkkal. Könyvtárunk augusztus 20-án alakult meg a Csepel Autógyáron belül ben 60 éves volt! A gyár minden létesítménye közül csak a könyvtár maradt meg, ő az egyetlen túlélő! 2013-ban fogjuk ünnepelni, hogy már 15 éve szolgáljuk a város teljes tulajdonú intézményeként a település lakosságát (s nem mellékesen sok, más településről átlátogatót is)! Jó érzésekkel és a visszajelzések alapján is jogos büszkeséggel tekinthetünk vissza arra, hogy mi mindent tanultunk meg az eltelt évek során. Csatlakozunk megyei módszertani központunk azóta már nyugalmazott igazgatójának gondolataihoz, pontatlanul idézve, a sorrendiséget felcserélve, magunkra igazítva a következőkkel zárnánk: Az elmúlt évek alatt mi, könyvtárosok a megszokott munkánkon túl - megtanultuk az információs technológiát, a számítógép kezelését, - gépesítettünk egy-két munkafolyamatot, - van már honlapunk (lehetőleg friss információkkal), - van facebook oldalunk sok-sok és egyre több ismerőssel, - több forrásból szerzeményezünk, megkeresve a legnagyobb kedvezményt, - még jobban megtanultunk naponta dönteni, mit vegyünk meg az évi több mint 10 ezer címből, - a források megteremtése érdekében, ha mód és lehetőség kínálkozik, pályázunk, - megtanultunk és törekszünk e mögé reális költségvetést írni, - a pályázatot precízen megvalósítjuk, majd még precízebben elszámolunk, gyártjuk a számlamásolatokat, a banki kivonat másolatokat, szakmai beszámolókat írunk, - rendszeresen továbbképezzük magunkat, természetesen szervezetten, alkalmilag eljárunk a szakmai rendezvényekre, - könyvtárközi kölcsönzést biztosítunk az olvasók részére, 103

104 - új és új szolgáltatásokon, ötleteken, rendezvényeken törjük a fejünket, szolgáltatunk nem hagyományos hordozókat, - fénymásolunk, faxolunk, spirálozunk, laminálunk, szkennelünk, -reggeltől estig igyekszünk lelkiismeretesen kiszolgálni az olvasókat, illetve ma már a használókat, - tudunk szerepelni a TV-ben, rádióban és könyvtáros közéletet élünk, - rendezvényeket szervezünk és rendezvényekre járunk, - mindeközben ráadásul 2003-tól építkezünk, felvállaltunk közösen különböző segédmunkákat (padlástakarítás, kamionról lerakodás stb.) - végigcsináltuk az elmúlt több évtized minden változását, alkalmazkodtunk, - megtanultunk kontírozni, könyvelési részfeladatokat elvégezni, - mégis mitől tudunk újra és újra akarni, lelkesedni, dolgozni? Talán a következők miatt: Hit, szeretet, bizalom hivatás és küldetés. A könyvtáros százlábúsága, melyben mindszáz lábával mást csinál, de mégis egy helyre vezet. A Betűk országába, ahol a betűkben benne van az egész világ. (37. vándorgyűlés Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2005) 104

105 ...és az ilyen kedves olvasói levelek miatt is: Munkánkat továbbra is lelkesedéssel végezzük, törekedve a minél jobb szintű szolgálattételre. A szakmai beszámolónk 5 évet ölel át. Korábbi beszámolóinkra építve, kiegészítve írtuk meg a jelenlegit, átvezetve a friss változásokat. Ami alapként, gondolatilag jó volt a korábbiakban, szöveghűen megőriztük. A könyvtári munkatársakkal együtt átbeszéltük, megbeszéltük, (az 105

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója Készítette: Luttenberger Katalin könyvtárigazgató Miszori Sándorné nyugalmazott könyvtárigazgató korábbi munkáinak felhasználásával 1 Az ember a könyvtárban

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Legfontosabb tudnivalók A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve elfogadja és betartja. A könyvtárat használhatja

Részletesebben

Százhalombatta Város Önkormányzatának 312/2015. (XII.16.) számú határozata alapján a könyvtár nyitva tartása heti 30 óra.

Százhalombatta Város Önkormányzatának 312/2015. (XII.16.) számú határozata alapján a könyvtár nyitva tartása heti 30 óra. Szolgáltatási normák A könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére mindenki jogosult, aki a könyvtár könyvtárhasználati szabályzatát magára nézve kötelezően elismeri, és az adatait regisztráltatja. A beiratkozás

Részletesebben

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító: 11866361

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. A könyvtár általános adatai: Neve: Iskolai és Közművelődési Községi Könyvtár Székhelye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4533 Sényő, Kossuth. u. 33. Fenntartó neve: Sényő

Részletesebben

Budai Sándor Kulturális Központ. Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok. A könyvtár adatai. A könyvtár szolgáltatásai. Az adatszolgáltató

Budai Sándor Kulturális Központ. Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok. A könyvtár adatai. A könyvtár szolgáltatásai. Az adatszolgáltató Budai Sándor Kulturális Központ Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok Az adatszolgáltató Budai Sándor Kulturális Központ (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító:

Részletesebben

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban A mozgókönyvtári feladatellátást nyújtó szervezet: Gróf Festetics György Műv. Kp. Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Igazgató: Halász

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez A Létszám-adatok képzés Intézménytípus Az intézmény elérhetőségei jellege A fenntartó A könyvtár elérhetőségei 1. Azonosító 2. neve 2.1. OM

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata I. A könyvtár általános adatai: 1. A könyvtár neve: Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum Székhelye: Komárom-Esztergom megye

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 Alapadatok Az adatszolgáltató II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete. a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről

Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete. a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről 1 1. melléklet a /2013. számú előterjesztéshez Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója 2014 Készítette: Luttenberger Katalin könyvtárigazgató Miszori Sándorné nyugalmazott könyvtárigazgató korábbi munkáinak felhasználásával 1 Az ember a

Részletesebben

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1997. CXL törvény A könyvtár alapvetően általános gyűjtőkörű nyilvános, városi könyvtárként működik. Feladatait az 1997. évi CXL., A muzeális

Részletesebben

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója 2010 Készítette: Miszori Sándorné könyvtárigazgató és Luttenberger Katalin könyvtárigazgató-helyettes Az ember a könyvtárban egy nagy tőke jelenlétében

Részletesebben

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Kedves Könyvtárhasználónk és Látogatónk! Szeretnénk megismerni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Részletesebben

Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár VÁROSI KÖNYVTÁRA SZAKMAI BESZÁMOLÓ Cím: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 2-4. Telefon/fax:

Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár VÁROSI KÖNYVTÁRA SZAKMAI BESZÁMOLÓ Cím: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 2-4. Telefon/fax: Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár VÁROSI KÖNYVTÁRA SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2015. Cím: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 2-4. Telefon/fax: 56-361-098 BESZÁMOLÓ A Madarász Károly Művelődési Ház és Városi

Részletesebben

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA A Szervezeti és Működési Szabályzat alapdokumentumai - 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézkedésekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója 2015 Készítette: Luttenberger Katalin könyvtárigazgató Miszori Sándorné nyugalmazott könyvtárigazgató korábbi munkáinak felhasználásával 1 Az ember a

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 213 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat 1 A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat (Az Ügyrend 2. sz. melléklete) Készítette: Fenyvesi Olga Jászberény,

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Rigó József Általános Művelődési Központ

Rigó József Általános Művelődési Központ Rigó József Általános Művelődési Központ Könyvtár gyűjtőköri szabályzata 2015. 12. 01-től érvényes Bugac A könyvtár alapfunkciója szerint általános gyűjtőkörű nyilvános települési könyvtár, szolgáltatásait

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2012

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2012 Justh Zsigmond Városi Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 212 Alapadatok Az adatszolgáltató Justh Zsigmond Városi Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító: 182177

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. számú melléklet POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRI GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Készítette: Pataki Sándorné Szathmáry Péterné könyvtáros ISKOLAI KÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT A Pollack Mihály Általános Iskola

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 214 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 32/2017.

Az előterjesztés száma: 32/2017. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. Az előterjesztés száma: 32/2017. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2017. február 28. napján

Részletesebben

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, melyen

Részletesebben

A szakfelügyeleti vizsgálatok könyvtárostanár képe

A szakfelügyeleti vizsgálatok könyvtárostanár képe Lendület éve 2010/2011 MFPI fővárosi könyvtárostanárok műhelye Budapest, 2010. szeptember 15. Dömsödy Andrea iskolai könyvtári szakreferns A szakfelügyeleti vizsgálatok könyvtárostanár képe Oktatáskutató

Részletesebben

Az SZMSZ 26 sz. melléklete. Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata

Az SZMSZ 26 sz. melléklete. Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata Az SZMSZ 26 sz. melléklete Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a

Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a 3. sz. melléklet Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a 1. Általános rendelkezések (1) Az Edutus Főiskola (továbbiakban Főiskola) a Szervezeti és Működési Rend (továbbiakban SZMR)

Részletesebben

Használói elégedettségvizsgálat 2015.

Használói elégedettségvizsgálat 2015. Használói elégedettségvizsgálat 2015. Könyvtárunk MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszerének megfelelően látogatóink könyvtárhasználati szokásait és elégedettségét vizsgáltuk kérdőív segítségével.

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 13. 1 Színház- és Filmművészeti

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

Részletesebben

Könyvtárhasználói kérdőív Vas Gereben Könyvtár Enying

Könyvtárhasználói kérdőív Vas Gereben Könyvtár Enying Könyvtárhasználói kérdőív Vas Gereben Könyvtár Enying Kedves Könyvtárhasználónk! A válaszadás önkéntes és anonim! Szeretnénk megismerni, hogy mennyire elégedett könyvtárunk szolgáltatásaival, és arra is

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata

Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata A Vécsey Károly Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános közkönyvtár. A közkönyvtári ellátást szolgáló könyvállományt Solt város lakossága társadalmi

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus)

Részletesebben

Igazgató asszony tájékoztatott arról, hogy a kapott támogatást a kerületünkben működő könyvtár számára használták fel, a következő módon:

Igazgató asszony tájékoztatott arról, hogy a kapott támogatást a kerületünkben működő könyvtár számára használták fel, a következő módon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 1CJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VII.-X.-XIV.-XV.-XVI.-XVII. kerületi

Részletesebben

A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA PAKS, 2014 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 4 AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA, RENDELTETÉSE 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. Az alapító

Részletesebben

Belső szabályozás a Téglási Városi Könyvtár térítési díjairól

Belső szabályozás a Téglási Városi Könyvtár térítési díjairól SZMSZ 4.sz. függ. Belső szabályozás a Téglási Városi Könyvtár térítési díjairól Összeállította: igazgató Hatályos: Téglás, 2015. január 1-től Könyvtári tagsági díjak 16 éven aluli és 70 éven felüli olvasóknak

Részletesebben

Művelődési Ház és Könyvtár Közművelődési Intézmény Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Ady Endre út 9. BESZÁMOLÓ

Művelődési Ház és Könyvtár Közművelődési Intézmény Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Ady Endre út 9. BESZÁMOLÓ Művelődési Ház és Könyvtár Közművelődési Intézmény Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Ady Endre út 9. BESZÁMOLÓ A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉRŐL, GAZDÁLKODÁSÁRÓL Nyírmada, 2012.

Részletesebben

Használói elégedettségvizsgálat 2016.

Használói elégedettségvizsgálat 2016. Használói ségvizsgálat 2016. A Berzsenyi Dániel Könyvtár ISO minőségirányítási rendszerének megfelelően a látogatók könyvtárhasználati szokásait és ségét vizsgáltuk kérdőív segítségével. Az összehasonlíthatóság

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. A Kislángi ÁMK Könyvtárának nyitva tartási ideje: Hétfőn: 13-17 óráig Keddtől péntekig 8-12 13-17 óráig 2. A Kislángi ÁMK Könyvtárának részlegei (gyűjteményrészei): Felnőttkönyvtár

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT RENDJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék

A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT RENDJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Felhasznált jogszabályok 3 2. Alapelvek 3 3. A könyvtárra vonatkozó adatok 4 4. Személyi feltételek 4 5. Használói köre 4 6. A könyvtár bélyegzőjének leírása 4 7. A könyvtár fenntartása

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A könyvtár azonosító adatai: A könyvtár neve: Zrínyi Miklós Bolyai János Általános Iskola Zrínyi Székhelyintézmény könyvtára Pontos címe: 8800 Nagykanizsa,

Részletesebben

Kedves Könyvtárlátogató!

Kedves Könyvtárlátogató! Kedves Könyvtárlátogató! Az Önök településén a Balassi Bálint Megyei Könyvtár által működtetett Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. Ezzel a kérdőívvel arról szeretnénk

Részletesebben

5. KSZR Műhelynap - Debrecen szeptember Kulturális vidékfejlesztés, kistelepülések könyvtári ellátása Hajdú-Bihar megyében

5. KSZR Műhelynap - Debrecen szeptember Kulturális vidékfejlesztés, kistelepülések könyvtári ellátása Hajdú-Bihar megyében 5. KSZR Műhelynap - Debrecen 2015. szeptember 28-29. Kulturális vidékfejlesztés, kistelepülések könyvtári ellátása Hajdú-Bihar megyében A Méliusz Könyvtár jövőképe a kistelepülési könyvtárellátás terén

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38.

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. Gyűjtőkörök Intézményi ügyek Intézményi alapdokumentumok Fenntartói irányítás Gazdasági Hivatal anyagai Bizonyítvány másolat, másodlat Munkaszerződés és kinevezés módosítás (Munkaügy) Megállapodások, szerződések

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk.

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk. Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT. 2. sz. függelék A könyvtári

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Döntéshozatal: minősített többség V-3/2014. Nyü. Ügyiratszám: /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár

Részletesebben

A Somogyi-könyvtár térítési díjai április 1-jétől

A Somogyi-könyvtár térítési díjai április 1-jétől A Somogyi-könyvtár térítési díjai 2015. április 1-jétől Az 1997. évi CXL. törvény 57. -a alapján a regisztrációhoz a könyvtárhasználónak igazolnia* kell adatait: nevét, anyja nevét, születési helyét és

Részletesebben

6. sz. melléklet: Szolgáltatások a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Az igénybevétel feltételei és díjai

6. sz. melléklet: Szolgáltatások a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Az igénybevétel feltételei és díjai 6. sz. melléklet: Szolgáltatások a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Az igénybevétel feltételei és díjai I. Helyben használat A) Regisztráció természetes személynek és jogi személynek /12 hónap B) Regisztrációs

Részletesebben

Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban

Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban Némethné Hajdu Márta projekt menedzser Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete 2011. 03. 17 Mint a csillagokat a távcsövek, úgy húztam körém, s egyre

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

1. A Könyvtárra vonatkozó általános tudnivalók

1. A Könyvtárra vonatkozó általános tudnivalók A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Könyvtára (a továbbiakban Könyvtár) Szervezeti és működési szabályzatának elkészítésekor az alábbi törvények és rendeletek előírásait vettük figyelembe: a kulturális

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár évi munkatervének elfogadása

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár évi munkatervének elfogadása ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 107/2016. Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2017. évi munkatervének elfogadása Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó neve: Grégerné

Részletesebben

A Karikó János Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata

A Karikó János Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata A Karikó János Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata A könyvtár címe:2051 Biatorbágy, Szabadság u. 3. Tel./fax:23/310-028 e-mail:konyvtar@biatorbagy.hu; konyvtar@biatv.hu honlap:www.3konyvtar A könyvtár

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Fejér György Városi Könyvtár 2. sz. melléklet KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. február 01. Pappné Beke Judit igazgató Összeállította: Kalmárné Amberg Xénia A könyvtár olvasója lehet minden

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015 Eszterházy Károly Főiskola Comenius Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 25 Alapadatok Az adatszolgáltató Eszterházy Károly Főiskola Comenius Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA. 2012-2013-as tanév

A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA. 2012-2013-as tanév A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA 2012-2013-as tanév Könyvtárosok: Tóthné Wittmann Borbála gyermekkönyvtáros Szabóné Faragó Szilvia gyermekkönyvtáros Elérhetőségek: Tel.: 343-070/17-es

Részletesebben

Pályakezdő könyvtárosok műhelytalálkozója 2007. január 17. KÖNYVTÁR

Pályakezdő könyvtárosok műhelytalálkozója 2007. január 17. KÖNYVTÁR Pályakezdő könyvtárosok műhelytalálkozója 2007. január 17. Beszerzés Számítógépes feldolgozás Takarítás KÖNYVTÁR Könyvtári rend Könyvtárrendezés Állományrendezés Statisztika Kölcsönzés A találkozó fő témája

Részletesebben

Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola könyvtárhasználati szabályzata

Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola könyvtárhasználati szabályzata 3.sz.. melléklet Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola könyvtárhasználati szabályzata Kunszentmárton, 2013. május 01. 1. A könyvtár használati köre Az iskolai könyvtárat az iskola

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Egy könyvtár három alapfunkció. Dippold Péter

Egy könyvtár három alapfunkció. Dippold Péter Egy könyvtár három alapfunkció Dippold Péter A Központi Könyvtár hármas funkciója Közkönyvtárként feladatait a 1997. CXL. törvény határozza meg Országos szakkönyvtár feladatait a 30/2014. EMMI rendelet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Cserkeszőlő, Ady E u. 1/a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 201884 Hatályba lépés időpontja: 2013. I. A KÖNYVTÁR ÁLTALÁNOS ADATAI 1. A könyvtárra vonatkozó adatok Hivatalos neve: Petőfi Sándor

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény. Gyűjtőköri Szabályzat. I. Általános rész

Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény. Gyűjtőköri Szabályzat. I. Általános rész Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény Gyűjtőköri Szabályzat I. Általános rész 1. A könyvtár típusa: Tulajdonjog és hozzáférés szerinti felosztás alapján nyilvános

Részletesebben

LADÁNYI MIHÁLY KÖNYVTÁR BESZÁMOLÓJA. Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. novemberi ülésére

LADÁNYI MIHÁLY KÖNYVTÁR BESZÁMOLÓJA. Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. novemberi ülésére ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT LADÁNYI MIHÁLY KÖNYVTÁR INTÉZMÉNYEGYSÉG BESZÁMOLÓJA a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. novemberi ülésére Beszámoló a ÁMK Ladányi Mihály Könyvtár működéséről

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai 2.sz.melléklet A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai A könyvtár használata és szolgáltatásai A könyvtár legfőbb feladata, hogy a kölcsönzési időben lehetővé tegye a gyűjteménye

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhely, 2010. március 20. Az iskolai könyvtárhasználati útmutatója

Részletesebben

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztály Dr. Vígh Annamária Pécs, 2014. május 26-27. Mit ígértünk 2014. februárjában

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója Intézményünk 2007. évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Beszámoló évi munkájáról

Beszámoló évi munkájáról Beszámoló 2015. évi munkájáról Készítette: Kovács Mária könyvtáros A kultúra nem valami fennkölt dolog, nem a messzi magasban kevesek számára rezgő délibáb, hanem a mindennapi élet szerves része / Spiró

Részletesebben

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 8693 Lengyeltóti, Rákóczi u.22. Tel: 85/331-500; 85/330-852; fax: 85/530-034 e-mail: postmaster@totikonyv.t-online.hu Ügyiratszám: /2012. Pogányvölgyi Többcélú

Részletesebben

A Hamvas Béla Városi Könyvtár. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Hamvas Béla Városi Könyvtár. Szervezeti és Működési Szabályzata A Hamvas Béla Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Százhalombatta 2009 A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap pályázata Könyvtári Szakmai Kollégium Használói elégedettség vizsgálata

Nemzeti Kulturális Alap pályázata Könyvtári Szakmai Kollégium Használói elégedettség vizsgálata 1) Általában honnan jut hozzá az Ön számára szükséges információkhoz, ismeretekhez? Internetből otthon, ismerősöknél 301 86% Könyvtári könyvekből 285 81% Saját könyvekből 234 67% Családtagoktól, ismerősöktől

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben