A helyi program Pécel Város Bölcsődéje és Óvodái a fenntartó által elfogadott alapprogramjának függelékét képezi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A helyi program Pécel Város Bölcsődéje és Óvodái a fenntartó által elfogadott alapprogramjának függelékét képezi"

Átírás

1 A GESZTENYÉS ÓVODA HELYI PROGRAMJA, az intézmény által elfogadott 1999 évtől bevezetett és többször módosított helyi adottságokra adaptált prevenciós óvodai program, a kompetencia alapú óvodai programcsomaggal kiegészítve, az egyesített tagintézmények óvodai nevelési programját figyelembe véve és egységes szerkezetbe foglalva. Terebélyes fa hajszálgyökérből fejlődik, kilencemeletes torony kupac földből emelődik, ezer mérföldes utazás egyetlen lépéssel kezdődik Tao te King A helyi program Pécel Város Bölcsődéje és Óvodái a fenntartó által elfogadott alapprogramjának függelékét képezi 1

2 I. BEVEZETÉS Az óvodáskor kezdete az egyik legnagyobb minőségi változás a kisgyermek életében. A szülők tele vannak aggodalommal, félelemmel amiatt, hogy a nemrég még pici baba, a féltett szemük fénye hirtelen hároméves lett, és már sok mindent egyedül akar tenni. Egyre jobban igényli a közösséget, a gyerekek társaságát, és rövid ideig már jól érzi magát az anyukája nélkül is. Megkezdődik apránként az elszakadás, és a család többnyire a munkába állás kényszere miatt elengedi gyermekét, óvodába íratja. A szülők megtisztelő bizalmát élvezni nagy felelősség, hisz ez nem más, mint a ránk bízott gyermekek élete, ezen belül egyéniségük, személyiségük komplex fejlesztése. Ápolni, gondozni, nevelni, oktatni, védeni és a családi nevelést kiegészítve szocializálni őket. Megtanítani őket arra, hogyan éljenek a közösségben, szokásokat, készségeket, képességeket fejleszteni, hogy alkalmassá váljanak a tanulásra és az iskolai élet megkezdésére. A Gesztenyés Óvoda nevelőtestülete mindezeket felvállalja, sőt magas szintű minőségi munka biztosításával igyekszik jól megfelelni az óvoda iránt tanúsított elvárásoknak, a törvény biztosította lehetőségek figyelembevételével. A GESZTENYÉS ÓVODA Nevelőtestülete II.1. Gyermekkép A gyermekeket tekintet nélkül fajra, bőrszínre, nemre, nyelvre, vallásra, a szülők nemzeti vagy szociális származására, politikai meggyőződésre, vagyoni, születési vagy egyéb körülményekre, megilleti a jog, hogy boldog gyermekkort éljenek. Valamennyi gyermeknek joga van egészséggel felnőni, megilleti elegendő táplálék, megfelelő lakás és orvosi gondoskodás, az ingyenes oktatás. (ENSZ, a gyermekek jogainak deklarációja) Minden gyermeknek meg kell ismernie a felnőttvilág csodálatos, érdekes titkait, a szeszélyes természeti jelenségek világának, a kiszámítható, és kiszámíthatatlan emberi kapcsolatoknak az értékeit és veszélyeit, hogy mint felnövekvő gyermek meg tudja állni a helyét, hogy önálló, kiegyensúlyozott, boldog ember lehessen. Óvodánk olyan nevelésre, fejlesztésre törekszik, ahol külső kényszerektől mentes környezetben nevelődik a gyermek. A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, belső fejlődés, spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen befolyásolják és alakítják. Ezekből adódik, hogy életkoronként és egyénileg változik fejlődési ütemük, amit nevelőmunkánk során messzemenően figyelembe veszünk. A személyiségfejlesztés folyamatában arra törekszünk, hogy független, önállóan gondolkodó, problémamegoldó, önmagát ellátni képes, kreatív, segítőkész, toleráns és békeszerető gyermekeket neveljünk. Óvodánkban a gyermekeket nevelő felnőttek alapvető feladata olyan támasznyújtás, ahol a gyermekek szeretetteljes, biztonságos környezetben önállóan tevékenykedhetnek, a játékban és más különféle tevékenységben tapasztalatokat szerezhetnek, gyakorolhatják a különböző viselkedésmintákat, képessé válnak az iskolai életre való beilleszkedésre, és teljesítésére. 2

3 II.2. Óvodakép A jó óvoda az, ahol nyugalom van, de nem csend és fegyelem. A jó óvoda az, ahol a legfőbb érték minden gyermek kíváncsisága, kezdeményezése, de főleg játéka, mint a nem tudatos tanulás folyamata. A jó óvoda az, ahol a ráfigyelés, az odafigyelés, a megfigyelés a gyermeknek lehetőség, a felnőttnek kötelesség. A jó óvoda természetes emberi kapcsolatokat ajánl Hűvös Éva Óvodánk Pécelen a Szent Imre körút elején, jól megközelíthető helyen, óriási gesztenyefák alatt meghúzódó évszázados épület, 1954-ben kezdte meg működését. Az udvaron és az épület körül mindenhol kimagaslanak a zöld lombok, árnyékot adva a forró napsütés ellen őszétől a gesztenyefákról vettük fel a GESZTENYÉS ÓVODA nevet. Sajnos nem rendelkezünk azokkal a feltételekkel, amelyek az óvodáskorú gyermekek neveléséhez ideális feltételeket teremtenek. Az épület nem óvoda céljára épült, adottságai nem megfelelők, hisz a négy csoportszobán és az egy vizesblokkon kívül egyáltalán nincs semmiféle kiszolgáló helyiség, mint gyermek- és felnőtt öltöző, szertár, nevelői szoba, orvosi szoba, tornaszoba stb. Mindezek ellenére nevelésfilozófiánk: Igyekszünk az évente mintegy 100 idejáró kisgyermek számára megteremteni a családias légkört, a biztonságot, örömet és szeretetet sugárzó környezetet, ahol felnőtt és gyermek egyaránt jól érzi magát. Az óvodában uralkodó mostoha körülmények ellenére az óvodapedagógusok elkötelezett hivatástudattal, örömmel végzik munkájukat, fontosnak tartják, hogy a szabálytudat kialakulásával és a megfelelő iskolaelőkészítéssel, pozitív eszményekkel, társadalmi és személyes felelősséggel rendelkező, művelt, másokkal szemben nyitott és toleráns, önmagával szemben igényes, a kultúra iránt érzékeny és érdeklődő, a természettel harmóniában élő, a pillanatnyi értékeken átlépni tudó személyiség kifejlődését segítse elő januárjában felkérést kaptunk a fenntartótól, hogy vegyünk részt a TÁMOP / számú projekt megvalósításában. A felkérést örömmel vettük, hisz óvodánkban 1999 óta folyik komplex fejlesztés (nevelőtestületünk ekkor fogadta el a Porkolábné Balogh Katalin által kiadott Komplex Prevenciós Óvodai Programot), mely szemléletében hasonló a 2009/2010-es tanévben induló kompetencia alapú óvodai programcsomaghoz. A TÁMOP / számú projekt keretein belül tartott képzések, valamint a 2010-ben létre jött Pécel Város Egyesített Gyermekintézményeinek a fenntartó által elfogadott alapprogramja indokolttá tették, hogy eddigi nevelőmunkánkat átértékelve új helyi programot dolgozzunk ki, mely a fenntartó által elfogadott program függelékét képezi, s mint ilyen, egyesíti magában az általunk eddig elfogadott s alkalmazott Komplex Prevenciós Programot, igazodik az alapprogramhoz, ugyanakkor magába foglalja a kompetencia alapú programcsomagot is. 3

4 Kiemelt nevelési céljaink: Célunk: boldog, egészséges lelkű, kiegyensúlyozott, a világ dolgai iránt nyitott, eleven eszű, elevenen mozgó, önállóan kezdeményező kisgyermekek nevelése. Óvodánk programja azon túl, hogy kiemelten kezeli a kompetencia alapú óvodai programcsomagot, melynek fejlesztési célja az inkluzív (befogadó) együttnevelésnek az elterjesztése; a játéknak mint a fejlesztés céljának és eredményének megjelenítése; a játék érzelem erkölcs metodikai kapcsolatának érvényesítése, továbbra is nagy hangsúlyt fektet a prevencióra, a korai fejlődés tudatos támogatására. Ezen kívül továbbra is támaszkodik a hazai hagyományos nevelési értékekre, szervesen illeszkedik a hazai közoktatást megújító törekvésekhez és megőrzi a hazai óvodapedagógiai hagyományok szakmai értékeit. Ezek alapján az alábbi nevelési at tűzi ki maga elé: A gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartása és kielégítése, a kreativitás előtérbe helyezése és a kompetenciaérzés kialakítása, fenntartása. A gyermek az óvodapedagógusokban és az óvodában dolgozókban társra, ha kell, természetes támaszra találjon. A gyermeknek igényévé váljék a csoporttal való együttműködés, ugyanakkor ha arra van igénye egyedül is tevékenykedhessen. Ilyenkor a többiek alkalmazkodjanak hozzá. A társas kapcsolatok alakulásának legfőbb eszköze elsősorban a játék, ezt követik a közös tevékenységek, a közösen végzett, a különböző szervezeti keretekben megvalósuló tanulási formák. Az adekvát és rendszeres életritmus, a megfelelő napirend kialakítása. A helyes tisztálkodási és táplálkozási szokások kialakításában fontos szerepe van az óvodapedagógusnak és a dajkáknak. A felfokozott mozgásigény a gyermek életkori sajátosságai közé tartozik. Ennek kielégítése az óvodapedagógus feladata. Az óvodáskorú gyerekek környezettudatos viselkedését megalapozzuk. Ebben a folyamatban a gyereket körülvevő felnőttek, a szülő, a pedagógus, a dajka példája elengedhetetlen. A családokkal való együttműködés, a családok segítése, erősítése. Az óvodapedagógusok napi kapcsolatban állnak a szülőkkel, ezáltal az együttnevelés, az együttműködés érdekében a folyamatos párbeszéd feltételrendszere biztosított. Óvodáskor végére iskolára alkalmas gyerekeket bízzunk a szülőkre. Kiemelten kezeljük a környezeti nevelést, a környezetkedvelő szemléletmód kialakítását. 4

5 Az óvoda adatai: Az óvoda hivatalos elnevezése: Pécel Város Egyesített Gyermekintézményei Gesztenyés Óvoda Tagintézmény Az óvoda pontos címe, telefonszáma: 2119 Pécel, Szent Imre krt. 1. Tel.: 06-28/ Tel., fax: 06-28/ Az óvoda fenntartója, címe, telefonszáma: Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel.: 06-28/ Az óvodai csoportok száma: négy Az óvoda vezetője, a program benyújtója: ESZE TAMÁSNÉ tagintézmény-vezető Az óvoda önállóan működő szervezeti egység, szakmai tekintetben teljesen önálló, a munkáltatást és a bérgazdálkodást a mindenkori óvodaigazgató végzi. Gazdaságilag részben önálló, a gazdálkodási ellátásában partnerszervként közreműködik a Pénzügyi Iroda. A teljes vagyonért az óvodaigazgató a felelős, a szakmai irányításon kívül a fenntartóé az ellenőrző feladat. 5

6 III. Az óvodai nevelés feladatai III.1. Az óvodai nevelés általános feladatai Óvodánk alapvető feladatának tekinti: a kultúra átadását, közvetítését az életkori sajátosságokhoz optimálisan illeszkedő nevelési módszerekkel oly módon, hogy abban az örök emberi értékek saját nemzeti kultúránk színeivel gazdagodjanak. Fő feladataink a éves gyermekek egyéni és életkori sajátosságainak, eltérő fejlődési ütemének szem előtt tartásával: Olyan légkörű óvoda kialakítása, ahol az óvodapedagógus személyiségével biztonságot áraszt, hitelesen cselekszik, legfontosabbnak érzi a gyermekek feltétel nélküli szeretetét, gondoskodásának feltétel nélküli nyújtását, hogy kellő empátiával forduljon a gyermekek felé, és megfelelő toleranciával el tudja fogadni minden gyermek másságát. Az egészséges, harmonikus személyiségfejlesztés, vagyis a gyermekek az adott közösségen belül tudják jól elsajátítani a társakkal való helyes viselkedés szabályait, a helyes szokásrendszert, a közös tevékenységekkel kapcsolatos elvárásokat, a mások tiszteletét, segítését, a kölcsönös bizalmat és a partneri viszony megteremtését. Sajátítsák el magát a kapcsolatteremtés alapvető normáit és a toleranciát. A sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi érettség kialakítása. Az iskolai potenciális tanulási zavarok megelőzése, a tehetséges gyermekekkel való hatékony foglalkozás az óvodai nevelési feltételek sajátos megszervezésével. Feladataink közé tartozik továbbá a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztése, fejlesztésük lehetőségei. Kiemelt figyelmet kapnak azok a gyermekek, akiknél a hátrányos helyzet tényezői gyakran előfordulnak. Feladatunknak tekintjük és felvállaljuk a részképességzavarokkal küszködő gyermekek célirányos fejlesztését. Megkülönböztetett figyelem és személyes törődés jár a problémás gyermekeknek, akik családi helyzetükből adódóan mások, esetleg különleges esetek. Ezekben az esetekben előtérbe kerül a magatartás, viselkedés, alkalmazkodó képesség, szorgalom, együttérzés, kudarctűrőképesség-fejlesztés, pozitív személyiségjegyek alakítgatása, különböző tevékenységek biztosításával. Megszervezzük a prevenciót és olyan segítséget nyújtunk, melyben nagymértékben támaszkodunk a gyermeki önállóságra. Az e területeken történő fejlesztés a gyermekek érési folyamatához igazított, életkori sajátosságainak megfelelő, ahhoz messzemenően illeszkedő eszközökkel történő támasznyújtás, amely az éppen fejlődő testi és lelki funkciók kibontakoztatásához biztosít szociális és tárgyi környezetet. Feltételeinket (szubjektív és objektív) figyelembe véve felvállaljuk a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését. Ebben az esetben nem feltétlenül a felzárkóztatás a célunk (adott esetben lehet ez is), hanem hogy segítsünk a gyermeknek abban, hogy a saját szintjének a maximumára eljusson. 6

7 Mint inkluzív pedagógiát folytató óvoda elsődleges feladatunknak tekintjük az integrálás során, hogy a hozzánk járó gyermek ne felzárkózzon a többséghez, hanem saját keretein belül, saját szokásain belül, pontosabban azokkal együtt képes legyen fejlődni egy nevelési színtéren belül, ahol többen (sokan) nevelődnek együtt. Nevelési feladatainkat nem külön kategóriákra bontva valósítjuk meg, hanem komplex módon, ami az egész nevelőmunkánkat átfogja, és intenzíven épít a gyermeki aktivitásra. Fejlesztőmunkánk alapja a játék mint a gyermek alaptevékenysége, egyedülálló személyiségfejlődést elősegítő lehetőség, így a tanulás is játékba integrált, fejlesztő foglalkozásaink egy része (ami nem igényel szakembert) a csoportban zajlik az óvodapedagógus által a játék keretei között. Kiemelt fejlesztési területeink: Mozgásfejlesztés: Egyensúlygyakorlatok alkalmazása, nagymozgások, szem-kéz koordináció, szem-láb koordináció, finommotorika fejlesztése. Testsémafejlesztés: A test személyi zónájának kialakítása, testrészek, testfogalom felismerése, az egyes testrészek felismerésére alkalmas mozgások végzése. Észlelésfejlesztés: Az észlelés pontosabb működését 3 7 éveseknél elsősorban a mozgás és a testséma fejlesztésén keresztül érhetjük el. 5-6 éveseknél már célzott, direktebb fejlesztés is szükséges. A látott, hallott, tapintott dolgok mindkét szakaszában természetes velejárója a nyelvi fejlesztés. E területen fontos feladatunk a vizuális fejlesztés, alaklátás és formaállandóság, tapintásos, hallási észlelés, keresztcsatornák és térbeli viszonyok felismerésének fejlesztése. A fejlesztőprogram igen fontos feladata a verbális fejlesztés, hiszen ez a terület egész nevelőmunkánkat átfogja. III.2. Az egészséges életmód alakítása 2.1. Egészséges életmód Óvodai nevelésünk egyik alapvető feladata a ránk bízott gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, mely elősegíti fejlődésüket, hozzájárul egészségük megőrzéséhez, jó közérzetükhöz. Fontosnak tartjuk az életkori sajátosságokhoz igazított életritmus kialakítását, figyelembe véve egyéni sajátosságokat, családi szokásokat. A rendszeres, ugyanabban az időpontban végzett tevékenységek biztosítják azt a ritmust, ami az időben való tájékozódást segíti a gyermek részére. Óvodánk hatalmas udvara lehetőséget biztosít számunkra, hogy sokat mozogjunk, tevékenykedjünk az udvaron. Fedett rész nincs, ezért ha csapadékos az idő, beszorulunk a termekbe. Napirendünk kialakításánál figyeltünk arra, hogy minél több egybefüggő játékidőt biztosítsunk gyermekeink számára. Az egészségnevelés fő területei: az élet és testi épség védelme, az egészség védelme és fejlesztése, egészséggondozás, az egészséges táplálkozás biztosítása, elegendő mozgáslehetőség, rendszeres testedzés, játéklehetőség, a szocializáció-beilleszkedés segítése, a világ tevékeny megismertetése, az értelmi és érzelmi fejlesztés megvalósítása. Ezek közül kiemelten kezeljük: a gondozást, a testi nevelést, az egészségvédelmet, az edzést és a mozgásfejlesztést. 7

8 Nagy figyelmet fordítunk gyermekeink helyes és kulturált étkezési szokásaira, szem előtt tartva a különböző adottságaikat, igényeiket, érzékenységüket, ízlésüket, adott állapotukat. A szülőkkel együttműködve törekszünk az egészséges étrend kiegészítésére, ugyanis a szülők körében szokássá vált, hogy minden idénygyümölcsből kapunk, amit a kertekben megtermelnek Gondozás A gondozásnak programunkban alapvető szerepe van, az egész óvodai életet átszövi. Mivel a gondozási teljesítése bensőséges gyermek-felnőtt kapcsolatot feltételez, igyekszünk ezt kialakítani a gyermek első napjától kezdve. Az új gyerekekkel az első hetekben minden esetben felnőtt megy ki a mosdóba, segít az öltözködésben, önkiszolgáló munkák elvégzésében. Folyamatosan, a gyermekek igényeit figyelembe véve kérjük meg a nagyobb gyerekeket, hogy segítsenek társaiknak (kísérje ki a mosdóba, az udvarról kísérje be, segítsen cipőt bekötni). Felnőttként mintát adunk, tanítjuk, gyakoroltatjuk a szokásokat, melyek sok gyakorlás után készséggé válnak. Az önkiszolgáló elvégzéséhez többszöri gyakoroltatást teszünk lehetővé, alakítva a gyermek énképét, segítve önállóvá válásukat. Testápolás, öltözködés, étkezés, önkiszolgálás közben természetes módon fejlődik és fejleszthető a gyermek. Mivel minden tevékenységet tudatos, pontos szóbeli megerősítés kísér, ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy megfelelő idő álljon rendelkezésre a nyugodt feladatvégzésre, gyakorlásra. Étkezés: 3 4 évesek 4 5 évesek évesek 4 5 éveseknél finomítjuk a tárgyak fogásmódját, a villa mellett év közben esetleg a kés használatát is bevezetjük. Megmutatjuk a kanál és villa több fogásmódját: a mutatóujj felülről kitámasztja a kanalat, villát, így vágni lehet a szélével. Megtanítjuk a folyadéktöltés helyes technikáját, folyamatos reggelinél tölthetnek maguknak, darabos ételeket önállóan vehetnek el. Terítésnél nevezzék meg az irányokat (jobb, bal, közép, kívül, belül)! Ízek felismerése fogyasztás közben, ízek megváltoztatása étkezés közben (pl. tészta lekvár, dió, sajt, tejföl, túró)! Nevezzék meg az ételeket, azok összetevőit (pl. répa, karalábé, alma, megy), esetleg fűszerek felismerése, megnevezése! 3 4 évesekkel megtanítjuk a tárgyak helyes fogásmódját, figyelemmel kísérjük, hogy a tányért, evőeszközöket a megfelelő helyre teszik-e le, használjuk a névutókat (elé, mellé, mögé, fölé). Fokozatosan ismerkednek az ízekkel, evés közben (sós, édes, savanyú felismertetése evés közben). A két ízt egymás után kóstolják meg (pl. kenyér-kalács, édes tészta, sós tészta. Érzékeljék a hideget, meleget étkezés közben! Nevezzék meg a teríték, eszközök helyét, valamint az ételeket! Az ízekhez próbáljanak ételneveket kapcsolni! éveseknél figyeljük a tárgyak egyre biztosabb mozgatását. Késhasználat biztonsággal, önállóan töltsenek a folyadékból. Asztalterítőt önállóan hajtogassanak, felterítéskor ügyeljenek arra, hogy esztétikus legyen (sarkok pontosan álljanak, mintázat egyforma irányba álljon)! Az evőeszközöket pontosan helyezzék el terítésnél! Ízek alapján ismerjék fel az összetevőket (pl. körözött: vaj, hagyma, túró)! Bontsák részekre az ízeket: erős, édes, sós, savanyú (zöldborsófőzelék: tej, cukor, só, zöldborsó). Ételek ízeit változtassák (pl. salátakészítés)! Próbálják az ételeket hétköznapi és hivatalos módon is megnevezni (pl. rántott hús sertésszelet, zöldborsós rizs rizibizi)! 8

9 Testápolás: 3 4 évesek egyéni fejlettségükhöz mérten kapnak segítséget. Gyakorolják tükör előtt a fésülködést. Segítségünkkel rakják helyre a tisztálkodási eszközöket, tudják azokat megnevezni. Megmutatjuk, gyakoroltatjuk a kézmosás helyes technikáját (tenyér összedörzsölése, kézfej forgatása), beszélünk arról, hogy körkörösen, mossuk az arcunkat, kezünket, használjuk a névutókat. A szappanadagolóból csak egyet nyomunk (ha szükséges, még egyszer nyomunk, s újra összedörgöljük a tenyerünket). Megtanítjuk a szájöblítés technikáját (arcizmok és nyelv mozgatása), közben beszélünk a szájüreg elülső és hátulsó részéről. WC-papír használatánál a lányoknál figyelünk a törlés irányának betartására. Öltözködés: 3 4 évesek öltözködésnél a főbb testrészeket érintsék meg és nevezzék meg! Segítségnyújtáskor verbálisan is segítjük az ismeretanyag beépülését (az ing nyakát begombolom, a ruha eleje, ahol a minta van). Próbálkozzanak a gombolással, patentolással, zoknifelhúzással, cipőhúzással, kapcsolással, harisnyafelhúzással! Az egyszerűbb ruhadarabokat próbálják összehajtogatni! A fordítva felvett ruhadarabokat érzékeljék a testen! A fordítva felvett cipő orra kétfelé kanyarodik, befelé esik a csat, lépésnél összeakadhat. A különböző ruhadarabokat, öltözködéssel kapcsolatos irányokat pontosan nevezzék meg! 4 5 éveseknél megnevezzük a koszos testrészt, utasítás alapján elvégzik a tevékenységet, értékeljük, szükség szerint segítünk a tevékenységnél (ujjközök, szemhéj, szemöldök). Használják a körömkefét (zárt ujjakkal a körmök egymás mellé szorítása). Önállóan vagy kis segítséggel fésülködjenek, ellenőrizzék tükörben. 4 5 évesek részben önállóan öltözködjenek, szóbeli segítségnyújtással egészítjük ki (tűrd be a pólót, a zokni sarkát igazítsd). Kabátba bújáskor a jobb és bal kart ne keverjék! Önállóan gomboljanak ki és be! A cipőfűzés technikájának megismerése, a cipőkötés próbálgatása, gyakorlása. A ruhadarabokat hajtogassák össze (pulóver, melegítő)! évesek a hallott instrukciók alapján legyenek képesek a at elvégezni, önmagukon ellenőrizni és javítani. Biztos fésűfogással fésülködjenek, fésülködés közben tudják megnevezni: fejbőr, hajszál, hajtincs. Önállóan, pontosan hajtsák végre a faladatokat! A fogápoló szereket tartsák tisztán! évesek már önállóan öltözködjenek! Biztosan ismerjék a testrészeket! Beszélgetünk a ruhadarabok díszítéséről, mintázatáról. Húzózárat, patentot önállóan kezeljenek, önállóan kössék a cipőjüket, a kicsiknek nyújtsanak segítséget! A ruhadarabokat esztétikusan hajtsák össze! 9

10 Testi nevelés A testi nevelés területén fontos feladatunk gyermekeink testi szükségleteinek (levegőzés, pihenés, egészséges táplálkozás), természetes mozgásigényének kielégítése, egészségének, testi épségének védelme, edzése. Mindezek elérése érdekében igyekszünk megteremteni az optimális feltételeket. A sokféle mozgáslehetőség, melyeket programunk biztosít, kedvezően befolyásolja óvodásaink fejlődését. Célunk, hogy a rendszeres, örömmel végzett mozgással gyermekeinket egészséges életmódhoz szoktassuk, s mintát adjunk a szülőknek is. Helyi adottságaink lehetővé teszik, hogy a mindennapos testnevelést és testnevelés-foglalkozást is a szabadban tartsuk, ha az időjárás engedi. Napi rendszerességgel szerepel a mindennapos testnevelések és a testnevelés-foglalkozások feladatai között a tartásjavító láb- és gerinctorna, az e területen nagyon gyakorivá vált gondok megelőzése és javítása érdekében. Többletszolgáltatásként pedig az arra igényt tartó szülők anyagi hozzájárulásával biztosítjuk és javasoljuk az úszást és a lovaglást. Két csoportszobánk elég kicsi, ezért ebben a két teremben nagy mozgást és nagy helyet igénylő at nem tudunk végezni, ezeket mindig az udvarra tervezzük. Nagy hangsúlyt fektetünk a levegőzésre, mivel az élettani hatásán túl elősegíti a hangképző szervek fejlődését, a helyes légzés kialakulását. A kiegyensúlyozott fejlődés másik feltétele a rendszeres pihenés, amelyhez biztosítjuk a nyugodt légkört, mindennap az altatás hangulatához illő mesét, a szükséges tárgyi és személyi feltételeket. Figyelembe vesszük a gyermek egyéni alvásigényeit és szokásait. Főleg a nagycsoportos gyerekekre jellemző, hogy már nem pihennek délután, akkor általában rajzolnak, festenek, csendes játékot játszanak, hogy alvó társaikat ne zavarják. Minden korcsoportban vannak olyan gyerekek, akik otthonról hozott játékkal, cumival, esetleg ruhadarabbal alszanak. Odafigyelünk, hogy ezek az eszközök a lefekvés előtt előkerüljenek, hogy ne okozzanak problémát a pihenés során Egészségvédelem, edzés A gondozás, a testi nevelés és a mozgásfejlesztési megfelelő ellátásával gyermekeink egészségének megóvását valósítjuk meg, ezenkívül nagy hangsúlyt fektetünk a higiénés szabályok betartására (takarítás, portalanítás, szellőztetés, minél több növény a termekben). Az anamnézisfelvételnél fokozottan figyelünk olyan betegségek megjelenésére, amelyek nem zárják ki a közösségbe kerülést, de nagyobb odafigyelést igényelnek (cukorbetegség, lisztérzékenység, epilepszia, asztma, allergia stb.). Ezen gyerekek tüneteire figyelünk, regisztráljuk őket, elsajátítjuk a velük kapcsolatos tennivalókat és a szükséges egészséges környezetet biztosítjuk. Óvodánkban évi rendszerességgel kerül sor a védőnőiorvosi szűrésekre, melynek megszervezésében segítünk A balesetek megelőzésére és a gyermekek testi épségének megóvása érdekében olyan személyi és tárgyi feltételeket biztosítunk, ahol a gyermekeink biztonságosan tevékenykedhetnek. Folyamatosan ellenőrizzük és javíttatjuk a meghibásodott játékokat és eszközöket. Hangsúlyozottan figyelünk arra, hogy gyermekeink állandó felnőtt felügyelet mellett tevékenykedjenek. Fontosnak tartjuk, hogy önmaguk és társaik testi épségének megóvására neveljük a gyerekeket (konfliktuskezelés, tolerancia). A levegő, víz, napfény együttes hatása biztosítja a gyermekek testi edzettségét. Ennek érdekében minél több időt kell tölteni a szabadban, de figyelni kell a megfelelő öltözködésre, az egyéni eltérésekre. Óvakodni kell a nap káros hatásaitól. A fentiek megvalósulása hozzájárul a derűs, nyugodt, érzelmi biztonságot nyújtó légkör megteremtéséhez, így kialakulhat az igény az egészséges életvitelre. 10

11 III.3. Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása Az egymással szorosan összefüggő tevékenységek: játék, tanulás egymástól elkülöníthető, ugyanakkor a gyermek számára nem mindig szétválasztható folyamatok, pontosabban, konkrét tevékenységek. Az erkölcsiség nem tevékenység. Hanem így önmagában fogalom, illetve ahhoz rendelt szabályok együttese. Az erkölcs, azaz a morál olyan szabályozók, minták együttese, amelyek az emberek magatartását, viselkedését, viszonyulását szabályozzák önmaga és környezete számára kedvező irányban, azaz: közös értékek felé mozgatja. Az erkölcsi érzék kialakulása egyfajta szocializációs folyamat eredménye, amely egyúttal feltétele is a fejlett szocializált életmódnak, A világ normarendszere hihetetlenül heterogén. Ez mindig is így volt, az emberre jellemző tény, hogy életmódja (érdekei) szerint másképp ítél meg helyzeteket, és ezért más és más vezérlő elvek szerint él. Ebből adódóan a feladatunk az, hogy az együttélés szokásait úgy tudjuk kialakítani, azaz a normákat megalapozni, hogy a gyermekek együtt tudjanak élni a sokszínűséggel, és örülni is tudjanak a többértékűségből fakadó színes életlehetőségeknek. Az együtt éles harmóniája nem jelent sem szabadosságot, sem pedig anarchiát, csak türelmet, érdeklődést és olyan szabályozó erőt, amely rendet teremt az értékek között. Célunk a szocializáció folyamatában olyan élettér kialakítása, melyben az eltérő szokások, nyelvek, kultúrák, életmódok, műveltségek, anyagi lehetőségek összeegyeztetése azon a szinten, amely lehetővé teszi a gyermekek nyugodt, derűs együtt élését napi több órán keresztül. Nem célunk az eltérő értékek összemosása, egyesítése, nem célunk az egyformásítás, de célunk az együttműködés, a jó közérzet, a cselekvésre (játékra) késztető légkör. Szokás-, szabályrendszerünk kialakításában törekszünk olyan szabályokat kialakítani a gyermekekkel együtt, melyek biztosítják mind az egyén, mind a közösség fejlődését a nyugodt és a zökkenőmentes individuális és szocializációs folyamatokhoz. A közösen kialakított hagyományok, szokások biztosítják a csoport egyéni arculatát, biztonságot, segítséget adva azzal, hogy állandóságot biztosítanak a gyermek számára. Lehetőséget adunk viszont arra is, hogy az újonnan bekerült gyermekek ötleteikkel, igényeikkel módosíthassák a kialakult szokás-, szabályrendszerünket. Valljuk azt a nézetet, hogy változásokra, újításokra szükség van, mottónak tekintjük Weöres Sándor szavait, miszerint A szabály nem arra való, hogy beléje börtönözd magad, legyen lakószobád, szabadon ki-be járhass, dolgod szerint A szabály akkor jó, ha érzéseidbe ivódik, és finoman, hajlékonyan támogat. Az ember így a gyerek is társas lény, azaz egyéniségét igazán csak közösségi kereteken belül, másokkal együtt élve tudja kibontakoztatni, de saját egyéniségét akarja érvényre juttatni. E szerint egyensúlyban van az individuum a csoporttal. Csak az a csoport válik valódi közösséggé, amelyiknek minden egyes tagja önmagában biztos, önálló funkciót betöltő, és mindenkinek vállalható szerepe van. A szocializációs folyamatban törekszünk arra, hogy a mi-tudatban benne legyen éntudat is, az én-tudat pedig jó esetben és adott esetben mitudattá alakulhasson. A kettőt nem tekintjük ellentétes pólusnak, és nem tekinthetjük elszakíthatónak egymástól, az óvodáskorban sem, ahol a pici gyerek én-tudata a fejlődés folyamatában van. Alkalmazkodóképessége természetes egocentrikussága miatt még bizonytalan, ugyanakkor képlékeny és befogadó, tehát könnyen 11

12 alakítható, illetve alakuló. (Éppen kialakulóban van a szocializációs belsővé válás folyamata akkor, amikor először fogja fel, hogy pl. egy játékszer nem csak az övé, de az övé is.) A szocializációs folyamat ebben a megközelítésben az én-tudat fejlődésének folyamata is egyúttal. A harmonikus személyiségfejlesztésben a 3 7 (kivételes esetekben 8) évesekre jellemző pszichoszociális fejlődés összetevőit vesszük alapul, ennek érdekében kiemelt feladataink: Célunk olyan szituációkat teremteni a gazdag, változatos tevékenységrendszerben, amelyekben a gyermek választásaiban, döntéseiben, a helyzetmegoldásokban való tájékozódása során megtanulja irányítani saját érzelmeit. Ez vezet majd oda, hogy megtanulja hagyni is mások által irányítani magát, és azt is, hogy az érzelmeken kívül egyéb vezérlő szempontok is vannak és ez jó esetben előbb vagy utóbb a felelősségérzet kialakulását eredményezi. Olyan szokás- és normarendszer megalapozása a közös élményekre épülő tevékenységek gyakorlása során, mely segíti a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (például: az együttérzés, a segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (ezen belül: önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának) fejlődését A személyek közötti kapcsolatok új formáinak alakítása, mely egyaránt értendő gyermek-felnőtt, és gyermek-gyermek kapcsolatokra, elsősorban az óvodapedagógus modell hatása és szoktatás révén. Az óvodapedagógus-gyermek, gyermek-dajka, gyermek-gyermek kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze. Az óvodapedagógus és az óvoda más dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modell értékű legyen a gyermeki magatartás alakulása szempontjából Az énkép, önismeret, önértékelés fejlesztése, melynek eredményeként a gyermekek képesek felmérni saját helyzetüket a csoportban, képesek az önálló gondolkodásra, döntésre, választásra, önellenőrzésre és helyzetmegoldásokra. Új attitűdök, értékek, normák kialakítása. Fontos, hogy a gyermekek megismerjék és gyakorolják a társas együttélés, önérvényesítés alapvető szabályait: összetartozás, egymásra figyelés, együttérzés, egymáshoz alkalmazkodás, önfegyelem és felelősségtudat fejlesztése. Nevelési helyzetekben az összpontosításra való képesség alakítása. Ismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a szölőföldhöz való kötődés alapja. A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettségi szinten álló, érzékszervi, értelmi vagy mozgássérült, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, az elhanyagolt, valamint a kiemelkedő képességű gyermekek nevelése speciális ismeretket, sajátos törődést igényel, szükség esetén megfelelő szakemberek (pszichológus, logopédus, gyógypedagógus, konduktor stb.) közreműködésével. Az erkölcsi értékek alakításában lényeges a jó-rossz felismerése, az igazságosság, felelősségvállalás és tolerancia fejlesztése, őszinteségre, a különbözőség elfogadására, a gyengébbek védelmére nevelés 12

13 Az erkölcsi értékek alakításában lényeges a jó-rossz felismerése, az igazságosság, felelősségvállalás és tolerancia fejlesztése, őszinteségre, a másság elfogadására, a gyengébbek védelmére nevelés. III.4. Az értelmi nevelés és a szocializáció biztosítása A játék tapasztaltatás tanulás során a gyermek személyisége gazdagodik, a szabálytudata erősödik, és ezzel együtt a felnőtt nevelő személyisége is teljesebbé válik. A játék tapasztaltatás tanulás, mivel kiválóan feltárja az egyén és a közösség egymásra utaltságát, remek alkalmat teremt a szabálytudat formázására és a szabályjátékok sokszínű alkalmazására, azok megannyi eljátszására. A játék tapasztaltatás tanulás hármasságában fejlődő gondolkodási műveletek nélkülözhetetlen alapot teremtenek arra, hogy a gyerekek a szabályok segítségével képessé váljanak olyan interakciókat vezérelni, melyek elősegítik a szabályjátékok játszását, majd a későbbi társadalmi beilleszkedést. Ezek során folyamatosan csiszolódik a gyermekek személyisége. A későbbiekben, így például az alsó tagozatban is, a konkrét műveleti gondolkodás erősödésével ez további még mélyebb alapokat teremt a gyermekek számára. Mivel a gyerekek nevelése elképzelhetetlen a szeretet és az empátia nélkül, ezért elengedhetetlen, hogy minden pillanatban értéket közvetítsünk az együttes élményhátterek kialakításakor. Ehhez válogatjuk meg mindazt, amit közvetíteni kívánunk úgy, hogy közben igazodunk a gyerekek jogos igényeihez, életkori sajátosságaikhoz. Szavainkkal és a tetteinkkel törekszünk a mintaadásra, a szabályok betartatására és arra, hogy a gyermekek a társas viselkedésükbe a szocializációhoz szükséges szabályrendszereket és magatartásformákat önmagukkal összhangban beépítsék. Az interperszonális kapcsolatok alkalmával közvetített szabályokon és hatásokon keresztül valósul meg és realizálódik a társadalom személyiségformáló tendenciája, a folyamatos hatások-ellenhatások kereszttüzében. A szabályrendszerek megteremtik az interakcióhoz szükséges kölcsönös elvárások rendszerét is, melyek a mindennapokat is vezérlik. Ennek óvodáskorban is az első pillére a másik személy percepciója, azaz észlelése. Ez feltételezi már annak az elsődleges szabálytudati csírának a megteremtődését, melynek alapja az ez én vagyok megjelenése. Természetesen a kölcsönös egymásra hatásnak a második pillére a cselekvően történő viszonyulás egymáshoz, a másik személyhez és a kommunikáció kezdete. A szabálytudat alakulásának egyik kiemelt területe az egyén társadalmi szerepköri helyzetének a megtanulása. Egyfajta szereptanulás ez, amikor is a gyermek megtanulja, hogy miként kell viselkedni a vele kapcsolatban álló személyekkel. Ennek alapja az utánzás és a különböző szerepjátékok, melyek alkalmával a kicsik pl. előzetesen gyakorolják a felnőttek szerepét. Ezeket a játékokat a kezdetektől áthatják és végig is kísérik az egyéni képességek, a vérmérséklet, az attitűd, a diszpozíció, a motívum és a kognitív kompetencia. Célunk az, hogy a szabálytudat kialakításával megtörténjen egy olyan folyamat, amelyben az egyén megtanulja megismerni önmagát és környezetét. Elsajátítja az együttélés szabályait, a lehetséges és az elvárt viselkedésmódokat, és amelyek következtében az egyén viselkedése aszerint változik, hogy egyre jobban megfeleljen a környezet által vele szemben támasztott követelményrendszereknek. A szabálytudattal, mint a szociális tanulás egyik eszközével, az egyén megtanul az emberi normák által diktált módon élni és viselkedni, így a társadalomba beilleszkedni. 13

14 Ezek alapja a szerepjátékok, szabályjátékok és ezek alrendszereinek differenciálódása folytán kialakuló és megvalósuló játékfajták. Míg a kezdetekben a gyermek egyedüli támasza a felnőtt viselkedési mintájának, szokásainak stb. az utánzása, az óvodában megjelenik a gyermekek közötti kölcsönös utánzáson alapuló szabálykövetés. A majdani időszakban a tárgy központú tevékenység újabb szabályozásokat indít el a gyerekek között, melynek be nem tartása egyenesen a csoport bomlásához is vezethet. A későbbiekben megjelenő magasabb szintet képző konstrukciós játékok alkalmával a társas kapcsolatok erősödése annak köszönhető, hogy az egymásrautaltságnak és az együttes tevékenységnek az alapját képező szabályokat a végső cél érdekében létrehozzák és be is tartják a gyerekek. Ekkor már megjelennek azok a szerepvállalások, amelyekhez már egy-egy társadalmi viselkedésminta is tartozik, amelyeket a játék, az együttlét nyújtotta öröm, az együttességet erősítő kommunikációk és szerzett élmények kedvéért szívesen be is tartanak. A szabálytudat fogalmi szinten való működésével, amikor is a gyermekek tisztában vannak azzal, hogy a szabály kölcsönös megegyezésből származik, kötelező jellegű, de megegyezéssel meg is változtatható, egy érdekes fordulat következik be, ami szerint a szabályok öncélúvá válnak. Ennek értelmében a játék egyik legfontosabb mozzanata a szabályok kialakítása és rögzítése lesz. Törekszünk a játék tapasztaltatás tanulás, tevékenységrendszer alkalmazásával az önálló játszás, tapasztalatszerzés és a tanulás képességének kifejlesztésére, valamint a gyermek nyitottságának, játszási, tapasztalatszerzési és tanulási kedvének komplex és integrált kibontakoztatására, majd a megőrzésére, mely alapját teremti meg a szabálytudat kialakulásának és megerősödésének. Kiemelten fontosnak tekintjük a játék erkölcs érzelem központú nevelésbe ágyazott személyiségfejlesztést, és azt, hogy az óvodából az iskolába történő átmenet devianciáktól mentes legyen. Az értelmi nevelés területén célunk az óvoda nevelési módszereinek segítségével a gyermek spontán és szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, célirányos bővítése oly módon, hogy ezeken keresztül fejlődjenek megismerő képességei, egyre pontosabb, valósághű észlelés, figyelemösszpontosításra való képesség, valósághoz közelítő képzeleti működés, reproduktív emlékezet, problémamegoldó kreatív gondolkodás. E képességek fejlesztésében több elméleti szempontot veszünk figyelembe és mozgásra alapozunk a játékosság mellett. A 3 7 éves korosztály egyik alapvető, legtermészetesebb megnyilvánulási formája a mozgás. E területen tekinthető viszonylag homogénnek ez a korosztály, az óvodáskor kezdetén a mozgásos tapasztalatokból gyökereztethetők az értelmi műveletek, a mozgás, finommotorika célzott fejlesztésén keresztül kedvezően befolyásolhatjuk a testséma, oldaliság, testdimenzió, térérzékelés alakulását is, a mozgás szocializációs hatása is igen jelentős, a társakkal végzett együttmozgás is befolyásolja az ideális együttműködés kialakulását, a mozgásos kivitelezésére fordított összpontosítás a figyelemkoncentrációt, a kitartást, az erőfeszítésre való képességet fokozza. E feladataink legoptimálisabb megoldásához nyújt segítséget az a meghatározott szempontsor alapján összeállított fejlesztőprogram, melynek lényege a sokoldalú fejlesztés: Mozgásfejlesztés: Egyensúlygyakorlatok alkalmazása, nagymozgások, szem-kéz koordináció, szem-láb koordináció, finommotorika fejlesztése. Testsémafejlesztés: A test személyi zónájának kialakítása, testrészek, testfogalom felismerése, az egyes testrészek felismerésére alkalmas mozgások végzése. 14

15 Észlelésfejlesztés: Az észlelés pontosabb működését 3 7 éveseknél elsősorban a mozgás és a testséma fejlesztésén keresztül érhetjük el. 5-6 éveseknél már célzott, direktebb fejlesztés is szükséges. A látott, hallott, tapintott dolgok mindkét szakaszában természetes velejárója a nyelvi fejlesztés. E területen fontos feladatunk a vizuális fejlesztés, alaklátás és formaállandóság, tapintásos, hallási észlelés, keresztcsatornák és térbeli viszonyok felismerésének fejlesztése. A fejlesztőprogram igen fontos feladata a verbális fejlesztés, hiszen ez a terület egész nevelőmunkánkat átfogja. III.5. Sajátos nevelési igényű gyermekek A sajátos nevelési igényű gyerekek is különbözőek, egyediek, ezért sajátos nevelési megközelítést, egyéni bánásmódot igényelnek ugyanúgy, mint bárki más. A sajátos nevelési igényű gyerekek elsősorban gyerekek, és csak másodsorban sajátos nevelési igényűek. Ez azt jelenti, hogy a részfunkciók fejlesztésén túl az általános személyiségfejlesztésre nekik is szükségük van. A sajátos nevelési igényű gyerekeknek ugyanúgy joguk van az érzések, a tapasztalatok átéléséhez. Ezektől való megóvásuk annyit jelentene, mint kizárni őket a világból. Csak ők tudják érzékeltetni, hogy mire van szükségük. A pedagógusnak értő figyelemmel kell feléjük fordulnia. A sajátos nevelési igényű gyerekeknek önmaguknak is kell cselekedniük önmagukért. A pedagógus a szükséges feltételek megteremtésében segíthet. A sajátos nevelési igényű kisgyereknek joga van sajátosságaihoz, az azokkal való teljes élethez, amely bizonyos speciális életmóddal jár együtt. Minden sajátos nevelési igényű gyereknek joga van életkorának és egyéni fejlettségének megfelelő szinten tisztában lenni saját állapotával, jogaival és lehetőségeivel. Labáth Ferencné: A sajátos nevelési igényű gyerekek helye, szerepe a kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetése, alkalmazása során Nevelőtestületünk elfogadja és azonosul ezzel a szemlélettel, s valljuk, hogy amennyiben minden gyermek különbözőnek van kezelve, akkor a valódi különbözőség nem tűnik ki a többi közül. Ezért kiemelt feladatként jelöltük meg a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, figyelembe véve az óvodánk adta szubjektív (állapítsa meg a szakember az érintett kisgyerekről, illetve állapotáról az integrációra való alkalmasságát, tud-e fejlődni, személyisége a közösségben) és objektív feltételeket (az óvoda épületbeli adottságai, tárgyi feltételek, szakemberek a fejlesztéshez). Feltételeink figyelembevételével jelenleg a következő sérült gyerekeket tudja intézményünk felvállalni: Enyhe fokban értelmi akadályozott Beszédfogyatékos Gyengén látó Gyengén halló Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésénél fő célnak tekintjük az integrálást. A fő cél érdekében rész célul tűzzük ki az 15

16 objektív és szubjektív feltételek megteremtését, így a tárgyi, illetve személyi feltételek biztosítását. A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésénél fő feladataink: Személyiség fejlesztés: a sajátos nevelési igényű gyermekeknél célirányosan fejlesztjük mindazokat a személyiség jegyeket, amelyeket sajátos nevelése szükségessé tesz. Képesség, készség fejlesztése: differenciált formában, egyénre szabottan, kiscsoportban, vagy egyénileg az egyéni fejlesztési terv alapján (gyógypedagógus) célirányosan végezzük a nevelő oktató munka során. A feladat sikeres elvégzéséhez bevonjuk a megfelelő szakembert (gyógypedagógus, pszichológus, logopédus) Taneszközök, fejlesztő játékok beszerzésénél a kompetencia alapú programcsomag eszközein túl, a gyógypedagógus ajánlását minden esetben figyelembe vesszük. IV. Az óvodai élet megszervezésének elvei IV.1. Személyi feltételek A négy csoportban az intézmény feladatainak szakmai ellátásához 14 fő biztosított. A munkakör szerinti létszámmegosztás a következő: 8 fő óvodapedagógus ebből 1 fő tagintézmény-vezető 4 fő technikai dolgozó 1 fő óvodatitkár 1 fő karbantartó Főzőkonyhánk sajnos 2008 őszétől nincs, már csak tálalókonyhával rendelkezünk, melynek személyzete 2 fő, de ők a Pécel Város Központi Konyhájának alkalmazottai. Teljes létszámunk 14 fő. Képesítés szerinti megosztás: felsőfokú, valamint főiskolai végzettségű: 7 fő óvónői szakközépiskolai végzettségű: 1 fő óvónői szakközépiskolai végzettségű óvodatitkár: 1 fő szakképzett dajka: 3 fő nem szakirányú képesítésű dajka: 1 fő szakképzetlen technikai dolgozó: 1 fő Az óvodai nevelőmunka komplex feladat és ehhez nagyon fontos, hogy jól együttműködő, egymást kiegészítő óvónői párok dolgozzanak együtt. A komplexitáshoz hozzátartozik még a dajkák munkája, akik nélkül nagyon nehezen, boldogulhatnánk. A nevelési-oktatási, célkitűzések csak a technikai dolgozókkal való szoros együttműködéssel valósíthatók meg, ennek érdekében az év elején kialakított szokás-, szabályrendszerben minden csoport megjelöli minden gyermeki tevékenységben a dajkák csoporton belüli pontos feladatait. A választott programhoz a törvényben meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkező pedagógusok végzik a fejlesztő munkát. Folyamatosan vesznek részt a kötelező továbbképzéseken, melyeket elsősorban úgy válogatunk meg, hogy azok céljukban és tartalmukban megfeleljenek programunknak. 16

17 A testületre jellemző a folyamatos ön- és továbbképzés, mely lehetővé teszi a folyamatos szakmai megújulást. 2009/2010-es tanévben a TÁMOP / számú projekt keretein belül három óvodapedagógus vett részt továbbképzésen, mely a kompetencia alapú oktatással foglalkozott. Kompetencia alapú programcsomagok alkalmazása - óvodai programcsomag 3 fő Értékelés, tervezés és változások menedzselése a közoktatásban 1 fő Informatikai alapozó képzés 1 fő Együtt nevelés, befogadás, tolerancia a nevelésben oktatásban 1 fő Óvoda iskola átmenetet segítő gyermeklánc program 1 fő Hatékony, tanuló megismerési technikák 1 fő Kooperatív technikák tréning 1 fő Tanulói differenciálás heterogén csoportban 1 fő A programcsomag fenntarthatóságának érdekében tervezzük még a többi óvodapedagógus képzését is az elkövetkező évek folyamán. Ezen kívül belső továbbképzések keretein belül biztosítjuk a programcsomag óvodán belüli megismertetését, gyakorlatban történő megvalósításának könnyebbé tételét. Dajkáink valamennyien szakképzettek, közülük kettőnek szakirányú képesítése is van. Tervezzük 1 dajkánk beiskolázását is. IV.2. Tárgyi feltételek A törzskönyv adatai szerint a beépített terület 336 négyzetméter, az udvar 1251 négyzetméter. A csoportszobák méretei: 44,8 négyzetméter 44 négyzetméter 33,3 négyzetméter 29,6 négyzetméter Az óvoda épülete, külső állagmegóvása nem a legjobb. Kicserélésre vár az összes nyílászáró, fel kell újítani a tetőt, külső és belső tatarozás is szükséges. Az utóbbi tíz évben történt eredmények, változtatások: Az épületen belül, 2002-ben felújításra került a vizesblokk, és a gyermek WC, 2003-ban pedig a teljes elektromos hálózat. A kis méretű csoportszobák miatt (gyakran kell átrendezni a nagyobb tér érdekében) idővel tervezzük a bútorok cseréjét (lekerekített asztalok, kisebb és könnyen mozdítható szekrények). A foglalkoztató termek túlzsúfoltak, a férőhelyszám (100 fő) megállapítása irreális, mert az érvényben lévő építési szabvány szerint 78 kisgyermek foglalkoztatására alkalmas az óvodánk. Minden csoport rendelkezik saját bekerített udvarral, sajnos füves terület nincs elég, mert a gesztenyefák ezt lehetetlenné teszik. Környezetünket azonban rengeteg virág gazdagítja, az 50 éves jubileum tiszteletére pedig bokrokat, élő sövényt telepítettünk. Udvarunk nagyon szép. Felszereltsége azonban nem felel meg az EU-s elvárásoknak. Fa udvari játékok, babaházak, állnak a gyermekek rendelkezésére, melyeken maximálisan kielégíthetik mozgásigényüket, de más egyéb tevékenységhez, játékhoz is biztosítottak az eszközök. Büszkék vagyunk arra, hogy az évente idejáró mintegy 100 kisgyerek jól érzi itt magát, szívesen jár óvodába, szüleik pedig javarészt közreműködők és elégedettek gyermekeik gondozásával, nevelésével. Ebben meghatározóak az óvodapedagógusok és a dolgozók is, akik egyéniségükkel, a személyiség tiszteletben tartásával nevelnek, kellő pedagógiai attitűddel oktatnak, naprakészen nyitottak a jó irányú 17

18 változásra, változtatásra. Kreativitásukkal, örök optimizmusukkal szint visznek az egyhangú hétköznapokba. IV.3. Az óvodai élet megszervezése IV.3.1. Csoportszervezés A nevelőtestület azonosult a prevenciós óvodai program szellemiségével, így a csoportszervezést illetően a program bevezetését követő évektől (1999) felmenő rendszerben bevezettük a gyermekek vegyes életkorú csoportokban történő foglalkoztatását. A minőségi munka érdekében fontos a legoptimálisabb létszám kialakítása (csoportonként átlagosan 24 gyermek), a pedagógusok nagyfokú figyelemmegosztása, a differenciált tervezés és a nagyobb arányú szellemi megterhelés miatt. Sajnos a túljelentkezés miatt ez az optimális csoportlétszám nem tartható, ami még nagyobb odafigyelést, még kiemelkedőbb munkát kíván az óvodapedagógusoktól. Figyelembe vesszük a jól összeszokott óvónői párokat, ezen indokolatlanul nem változtatunk. Az óvónői párok 3-4 évig nevelik a gyermekeket. IV.3.2. Napirend, heti rend IV Folyamatos napirend Folyamatos napirendünk lehetővé teszi, hogy az egymást követő napirendi szakaszok játékba integráltan történjenek, összekapcsolódva a gondozási tevékenységekkel. Ezáltal megnő a játékra és ezáltal az önfejlesztésre fordítható idő, lehetőséget biztosítunk arra, hogy minden gyermek megtanuljon a közösen kialakított szabályokhoz és társaihoz alkalmazkodni, bizonyos keretek között döntéseket hozhatnak, esetleges jó vagy éppen rossz döntéseik következményeit érezve és viselve fejlődik döntéshozó képességük, erkölcsi érzékük. Ebben a szervezeti keretben a gyermek nincs időhatárok közé szorítva, van ideje elmélyedni a tevékenységekben, és ezáltal az adott cselekvéshez szükséges képességei és készségei is jobban fejlődnek. A gondozási tevékenységre fordított idő a gyermek önállóságának alakulásával egyre rövidül, ugyanakkor növekszik a játékra és a játékba integráltan megjelenő egyéb tevékenységekre fordított idő. A folyamatosság kiterjed az egész napi nevelési folyamatra, tehát az étkezésre, a pihenésre, tanulásra stb. éppen úgy, mint minden a gyermek által végzett tevékenységre. Ez egyben azt is jelenti, hogy a csoportban egymás mellett párhuzamosan több tevékenység is zajlik, amelyhez a gyermek adott időkereten belül szabadon kapcsolódhat. Figyelembe veszi a gyermek biológiai szükségleteit, egyéni tempóját, fejlettségi szintjét. Intimitást biztosít azzal, hogy a gyerekek a gondozással kapcsolatos tevékenységeket nem egyszerre, hanem egyenként, esetleg 2-3 fős kisebb csoportokban végzik. A folyamatos napirend bevezetésének feltételei a szervezési átgondolása, ebből adódóan az alábbi at jelenti számunkra: Óvodapedagógus és dajka szakszerű, rendkívül összehangolt munkája. Csoportok szokás-, szabályrendszerének tervezése során az óvodapedagógus és dajka feladatköre pontosan behatárolt aszerint, hogy mely tevékenységnél mi az elsődleges nevelési cél, ez minden esetben az óvodapedagógus jelenlétét 18

19 igényli (pl. étkezés kulturált étkezési szokások kialakítása ebben az esetben a dajka feladatköre elsődlegesen a gondozási teendők felügyelete lesz). A mosdóban, valamint a folyosón való folyamatos jelenlétet a dajkáknak a nap egész folyamán biztosítaniuk kell. Az óvodapedagógusra hárul az a feladat, hogy a dajkát megtanítsa a gyermekek differenciált segítésére. Az óvodapedagógus viselkedésével, problémamegoldásával, a segítségnyújtás módjának bemutatásával példa a dajka előtt. Megbeszéléseik alkalmával egyeztetik, hogy adott gyermektől mely tevékenységben várható el önállóság, kinek van szüksége tevőleges segítségre, kinek szóbeli utasításra, és ki az, aki önállósága miatt csak felügyeletet igényel. Az egy-egy csoporthoz tartozó munkatársak szervezettségén túl elengedhetetlen az óvodai csoportok életének összehangolása és ennek megfelelően minden munkatárs feladatainak összehangolt szervezése is. Napirend szeptember 1-jétől augusztus 31-ig Összevont gyülekezés, játék Gyülekezés, játék, egyéb szabadon választott tevékenység, kezdeményezések Étkezés előkészítése, folyamatos étkezés Testápolás, öltözés, levegőzés, játék, egyéb szabadon választott tevékenység, kezdeményezések, séták, mindennapos testnevelés Öltözés, étkezés előkészítése, ebéd Testápolás, pihenés előkészítése, mesélés, pihenés Folyamatos ébredés, testápolás, étkezés előkészítése, uzsonna Játék, levegőzés, egyéb szabadon választott tevékenység Összevont játék IV Heti rend Bár óvodánkban komplex fejlesztés folyik, a tevékenységek szervezése játékba integrált, helyi adottságaink miatt, illetve a tervszerű fejlesztés érdekében szükségesnek tartjuk, hogy minden csoportnak legyen heti rendje, mely meghatározza, hogy melyik napon mely tevékenységi formára helyezünk nagyobb nyomatékot. Heti rendünket rugalmasan kezeljük ugyanúgy, mint a napirendet, mindig igazodik a gyermekcsoporthoz. Kivételt 19

20 képez ez alól a testnevelés-foglalkozás, melyet helyhiány miatt csak kötött szervezési keretek között tudunk megvalósítani (a csoportszoba teljes összepakolása szükséges). A vegyes csoportok miatt indokoltnak látja a nevelőtestület, hogy a nagycsoportosok testnevelés-foglalkozását heti egy alkalommal külön szervezze oly módon, hogy a szomszédos csoportok (két-két csoport) összedolgoznak. Míg az egyik csoport óvónője a kisebbekkel foglalkozik, addig a másik óvónője testnevelés-foglalkozást tart a nagycsoportosoknak, így nagyobb lehetőség van a differenciáltabb mozgásfejlesztésre. IV.3.3. Tevékenységi formák idő- és szervezési jellemzői Óvodásaink életrendjének megszervezésénél maximálisan biztosítjuk a gyermeki jogokat, a napi élet szervezésénél figyelembe vesszük aktuális testi-lelki állapotukat, szükségleteiket, terhelhetőségeiket, érdeklődésüket. A közösségszervezésben elsődleges cél olyan közeg kialakítása, mely segíti a gyermekeket, ugyanakkor az is természetes, hogy amikor szükséges, ők váljanak segítőkké. Mindezek kielégítése érdekében közvetett, a gyermeki aktivitást biztosító módszereket alkalmazunk. A játékban valósíthatók meg a legkülönfélébb fejlesztési, ehhez biztosítjuk a lehetőségek figyelembevételével a legtöbb időt, a legnagyobb helyet és megfelelő eszközöket, valamint olyan légkört, ahol minden gyermek felszabadultan tevékenykedhet és választhat a lehetőségek közül. Az életszervezés alapelvei a következők: a gyermek- és szülői jogok tiszteletben tartása a nyitott csoportélet biztosítása és a partnerkapcsolat kialakítása a közösség segítő erejére való támaszkodás a természet- és életközeliség biztosítása a tevékenység központú, saját tapasztalatokon, felfedezéseken keresztül történő ütemet figyelembe vevő, önálló tevékenységválasztást biztosító képességfejlesztés változatos értékközvetítési tartalmak biztosítása élmények saját úton való feldolgozásához szükséges feltételek megteremtése IV.3.4. Ellenőrzés, értékelés IV A fejlesztőmunka hatékonyságának ellenőrzése Programunk deklarált célja a harmonikus személyiségfejlesztés olyan szintű megvalósítása, amely biztosítja a sikeres iskolakezdést és iskolai beilleszkedést. Kiemelten kezeljük a tanulási képességek élettanilag adekvát eszközökkel történő indirekt fejlesztését. A eléréséhez szükséges a fejlesztő folyamat ellenőrzése az óvodába lépéstől az óvoda elhagyásáig. Ez magába foglalja egyrészt a gyermek és környezetének, a fejlődés jellemzőinek, másrészt az óvodapedagógusok nevelői hatékonyságának tudatos követését. Ehhez használjuk a kísérletileg kipróbált pedagógiai diagnosztikai eszközöket. személyiséglapot megfigyelési szempontsort fejlettségmérő lapokat A fejlesztési megtervezéséhez a folyamatos szintbemérés elengedhetetlen. A fejlettségmérő lap tartalmazza azokat a feladatsorokat, amelyek idegélettani, fejlődéslélektani megalapozottságúak, de a gyermek mindennapi tevékenységében előfordulók, és az óvodapedagógusoknak játékosan mérhetők. 20

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

A helyi program Pécel Város Óvodáinak és Bölcsődéjének a fenntartó által elfogadott alapprogramjának függelékét képezi

A helyi program Pécel Város Óvodáinak és Bölcsődéjének a fenntartó által elfogadott alapprogramjának függelékét képezi A GESZTENYÉS ÓVODA HELYI PROGRAMJA, az intézmény által elfogadott 1999 évtől bevezetett és többször módosított helyi adottságokra adaptált prevenciós óvodai program, a kompetencia alapú óvodai programcsomaggal

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító 201394 2013. p.h. Készítette: Matejkáné Székely Szilvia óvodavezető Cím: 2081 Piliscsaba, Bajcsy-Zs. u. 33. Tartalomjegyzék Törvényi hivatkozások,

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

Szent László Óvoda Kisvárda

Szent László Óvoda Kisvárda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent László Óvoda Kisvárda TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 5 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA... 8 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK HOSSZÚTÁVRA SZÓLÓ ELVEI...

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ BÚZAVIRÁG TAGÓVODA Kaposvár 2009 107 1. AZ ÓVODA ADATAI: Az

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála 1 Tartalom I. BEVEZETŐ 4 1. Nevelőtestületünk választott mottója: 4 2. Az óvoda jellemző adatai: 4 3. Törvényi szabályozás 4 4. Óvodánk rövid bemutatása

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

GÓLYAHÍR bölcsőde Szakmai Programja

GÓLYAHÍR bölcsőde Szakmai Programja DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT GÓLYAHÍR bölcsőde Szakmai Programja Készült: 2015.09.01. 1 TARTALOM 1.Intézmény feladata, tevékenysége o 1.1Intézmény alapfeladata o 1.2.Az alapellátás mellett működő

Részletesebben

BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Intézmény neve: BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény 3240 Parád, Kossuth L. u. 128. Tel., Fax:

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA OM AZONOSÍTÓ : 028181 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1..ÓVODÁNK ADATAI Neve: Gádoros Nagyközség Képviselő testületének Napköziotthonos

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető:.. neve Legitimációs eljárás

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ K A S T É L Y P E D A G Ó G I A I Ó V O D A P R O G R A M J A Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ Tartalomjegyzék I. Pedagógiai programunk törvényi háttere...

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

A kompetencia alapú programcsomag bevezetése csoportunkba TÁMOP3.1.4 Társadalmi Megújulás Operatív Program

A kompetencia alapú programcsomag bevezetése csoportunkba TÁMOP3.1.4 Társadalmi Megújulás Operatív Program A kompetencia alapú programcsomag bevezetése csoportunkba TÁMOP3.1.4 Társadalmi Megújulás Operatív Program A programcsomag bevezetésének indokoltsága Saját nevelési programunk és a komp alapelvei nagy

Részletesebben

A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. Gyomaendrőd Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4. 1. Az óvoda adatai 5. 2. Az óvoda bemutatása 6. II. Az integráció elméleti megközelítése 7. 1. Gondolatok

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Érvényes a DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 című pályázat indikátortáblázatban meghatározott időtartamra 2011.08.31-től 2016.08.31-ig Nevelési-gondozási

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

CSICSERGŐ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÉVHARASZT 2013.

CSICSERGŐ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÉVHARASZT 2013. CSICSERGŐ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÉVHARASZT 033012 Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2013. Tartalomjegyzék 1. Az óvoda jellemző adatai 4. old. 1.1. Az óvoda hivatalos neve,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Többszörösen átdolgozott változat Csupán két dolog van, amit gyermekeinknek, tanítványainknak adhatunk: a gyökerek és a szárnyak. (Lactantius) KÉSZÜLT: AZ ÓVODAI NEVELÉS

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szakmai Programja

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szakmai Programja Tatabányai Egyesített Bölcsődék 2800 Tatabánya, Mártírok útja 27. Tatabányai Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja A nevelésben a kisgyermekkor sokkal fontosabb a következő éveknél. Amit ez a kor elront,

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016.

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom TARTALOMJEGYZÉK... 1 Bevezető... 2 A település bemutatása... 2 II. Az óvoda jellemző adatai... 4 III. Helyi Nevelési

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító:

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 1 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

" A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel.

 A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel. " A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel." ( Mérei Ferenc ) Elfogadta: a Bárdudvarnoki Óvoda-Bölcsőde nevelőtestülete ----------------

Részletesebben

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b.

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. Pedagógiai Program Cinkotai Huncutka Óvoda OM azonosító: 034612 Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. 2013. 1 BEVEZETÉS Óvodánk pedagógiai programjában kiemelt

Részletesebben

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 2010/2011

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 2010/2011 SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 2010/2011 I. PEDAGÓGIAI PROGRAM AZ ÓVODÁKBAN Helyi program: Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Komplex Prevenciós program Mozgás Testséma Percepció (észlelési funkciók) Verbális fejlesztés

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 4 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 5 I. BEVEZETŐ... II. GYERMEKKÉP... 1. Gyermekkép...

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733 1 TARTALOM Bevezetés 4. Törvényi szabályozás 1.Bemutatkozás 5. 1.1. Cecei Óvoda 6. 1.2. Vajtai Óvoda 6. 2. Pedagógiai alapelveink 7. 2.1.Küldetésnyilatkozat 7. 2.2.Gyermekkép 7. 2.3.Óvodakép 9. 2.4.Jövőkép

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

A D A T L A P. 3529 Miskolc, Áfonyás u.16. 1. Tagintézmény neve: Napraforgó Tagóvoda címe: 3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18

A D A T L A P. 3529 Miskolc, Áfonyás u.16. 1. Tagintézmény neve: Napraforgó Tagóvoda címe: 3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18 -1- A D A T L A P Az óvoda neve: címe: Áfonyáskert Óvoda 3529 Miskolc, Áfonyás u.16. 1. Tagintézmény neve: Napraforgó Tagóvoda címe: 3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18 2. Tagintézmény neve: Középszer Tagóvoda

Részletesebben

M ÁLYI ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE

M ÁLYI ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE M ÁLYI ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2017 1 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Az intézmény hivatalos neve: Mályi Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Székhely: 3434 Mályi Móra Ferenc utca

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 1 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetkép...

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben