Tartalomjegyzék 1. Célok, feladatok 4 2. Gyermeklétszám csoportonkénti, korcsoportonkénti bontásban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék 1. Célok, feladatok 4 2. Gyermeklétszám csoportonkénti, korcsoportonkénti bontásban"

Átírás

1

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 1. Célok, feladatok Minőségcéljaink Kiemelt feladataink 4 2. Gyermeklétszám csoportonkénti, korcsoportonkénti bontásban 6 3. Sajátos Nevelési Igényű gyermekek 7 4. Óvónők, dajkák gyermekcsoporthoz való beosztása 8 5. A 2011/2012. nevelési év rendje A 2011/2012. nevelési év rendjének kialakításakor figyelembe vettük Az óvodai nevelési év beosztása Nyári zárvatartás ideje Tervezett óvodai nevelés nélküli munkanapok Ünnepek, rendezvények Ringató Óvoda 40 éves jubileumi ünnepsége Csoportonkénti családi kézműves délután Délutáni beszélgetőkör a szülőkkel Ringató Óvodában Bekapcsolódunk a Gondolkodj Egészségesen Nap programjába Mikulás Karácsonyi ünnepkör Farsang Március Húsvéti ünnepkör Óvodába hívogató Egészség nap Tavaszköszöntő Anyák napja Évzáró családi délutánok Pünkösdi játszóház REK Kupa, játékos óvodaközi sport verseny a kihívás napján Játékos családi-óvodai délelőtt Iskolába induló játékos délelőtt Gyermeknap Zöld jeles napok tagóvoda szintjén Illatos Advent rendezvénye Értekezletek Alkalmazotti értekezletek Nevelőtestületi értekezletek Vezetőtestületi értekezletek Vezetői megbeszélések Szülői értekezletek Csoport szülői értekezletek Óvodai szintű közös szülői értekezlet Az óvodai körzet Szülői Közössége választmányának értekezlete Az óvoda könyvtárának működési rendje 20 2

3 6. A munkacsoportok programja Minőségirányítási munkacsoport Működési renddel, szabályzatokkal foglalkozó munkacsoport Helyi Nevelési Programmal foglalkozó munkacsoport Információs munkacsoport Tárgyi, eszközi fejlesztésekkel foglalkozó munkacsoport Egészséges életmóddal foglalkozó munkacsoport Zöld koordinátorok óvodánkban A szakmai munkaközösség programja Gyermekvédelmi feladatok Az óvónők művészeti csoportjainak programja Óvónői bábcsoportok Óvónők dramatizáló csoportja Sajátos szolgáltatások Logopédiai foglalkozások Fejlesztő foglalkozások a Nevelési Tanácsadó szervezésében Pszichológiai konzultációk a Nevelési Tanácsadó szervezésében Kapcsolat a Ringató K. Óvoda és Bárczi EGYMI között Pannon Várszínház művészei óvodánkban Római katolikus hitoktatás Óvifoci óvodáinkban Hetirend Hetirend Ringató Óvoda Hetirend Erdei és Kuckó Tagóda Óvodán kívüli programok Petőfi Színház gyermekelőadásai Kabóca Bábszínház Pegazus Színház Pannon Várszínház Állatkerti kirándulások Partnerkapcsolatok A bölcsődékkel Az általános iskolákkal A Bakony-Balaton Környezetvédelmi Oktatóközponttal A város-rehabilitációs projekt támogató csoportjával Személyi erőforrások fejlesztése Külső továbbképzés Belső továbbképzés Tárgyi erőforrások fejlesztése Belső ellenőrzési terv Záradék 41 Mellékletek - Védőnői munkatervek - BaBaKo nevelési évre szóló lehetőségeinek ajánlása 3

4 1. CÉLOK, FELADATOK 1.1. Minőségcéljaink A köz szolgálata. A bánásmódban a türelem, a következetesség, a szabadság és a korlátozás egyensúlyának megvalósítása. A kiépített minőségirányítási rendszerünk folyamatos működtetése. Óvodánk jó kapcsolatának fenntartása, erősítése a bölcsődékkel, általános iskolákkal, a védőnői hálózattal. Hátrányos megkülönböztetés nélküli óvodai élet megteremtése. Szervezeti kultúránk építése, fejlődésének elkötelezett támogatása a változások tükrében. Az intézményi működés minden területén a törvényesség, a szakszerűség, a gazdaságosság érvényesülése Kiemelt feladataink A kisgyermekek nevelésében a Helyi Nevelési Programunkban foglaltak az irányadók, azok minél teljesebb megvalósítására törekszünk. Kiemelten kezeljük: o Az egészséges életmódra nevelés feladatainak megvalósítását. - A gyermekek spontán játéka mellett minden nap mozgásos játék kezdeményezését (mozgás utánzó, fogó-futó játékokat, labdával, karikával, ugrálókötéllel, gólyalábbal ügyeskedő, ugró-szökdelő és versenyjátékokat). - A gyermeki önállóság és a segítség adás helyes egyensúlyának megtartását, a személyes odafigyelést öltözködés utáni időben is a gyermekek ruházatára, cipőjére, hajviseletére. - Az óvodai Egészség nap megszervezése. o A környezettudatos óvodai nevelés megvalósítását, - Részvételt a BaBaKo által kezdeményezett programokon (Sétál a családhonismereti modul, Tematikus Manó séták a csoportok részére). - Zöld jeles napok gyermekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó módon történő megünneplése. - Újrahasznosíthatóan felhasználható termékek közül a már eddig is szelektíven gyűjtött újságpapír, elem, műanyagkupak mellett, ebben a nevelési évben az italoskarton dobozok gyűjtésének megkezdése. o A tanköteles korú gyermekek fejlődési jellemzőinek áttekintése, különös tekintettel a tankötelezettség augusztus 31-ig történt kiterjesztése miatt. o A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez külső segítség igénybevétele: a pedagógiai szakszolgálattal való együttműködés erősítése. o Az óvodát választó családokkal és a bölcsődékkel való hatékony kapcsolat formálása, óvodánk nevelési rendszerének és gyakorlatának bemutatása érdekében. A nevelőtestület által elfogadott Anamnézis lap Visszapillantó születéstől óvodáig bevezetése, melyet a szülők töltenek ki a gyermekük előéletéről, fejlődési üteméről. a Helyi Nevelési Program áttekintése után, a törvényi változásoknak megfelelően ig a Helyi Pedagógiai Program elkészítése. A Helyi Pedagógiai Programban foglaltak alapos ismeretének és alkalmazásának erősítése. A Ringató Óvoda 40. évfordulójának méltó megünneplése. 4

5 a évben esedékessé váló Zöld Óvoda cím megújításához, a pályázat elkészítéséhez az elmúlt 3 év környezeti neveléssel kapcsolatos tevékenységének áttekintése, az alátámasztó iratok, dokumentumok, fotók összegyűjtése, a pályázat elkészítése. Vezetői szerkezetben történő változás után az új vezetőtestület munkájának kialakítása, összehangolása. Szervezeti átalakítás, mely től megvalósul a fenntartó döntése alapján intézményi szinten érinti az óvodát. Az összevont intézményirányítási modell és feladatfinanszírozás előkészítésének, bevezetésének segítése. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása ig, tekintettel a törvényi és a szervezeti változásra. Munkaköri leírások módosítása a szervezeti változás miatt. Új vezetők, kollégák befogadása, segítése. Gyakornok óvónő (Jakab-Bartus Anita) segítése a mentorok által. Kollektív Szerződés módosítása a szakszervezettel együttműködve, a jogszabályi és az óvodai gyakorlatban történt változásoknak megfelelően. Munkacsoportok további működtetése. Tevékenységükkel a feladatok sikeres elvégzésének elősegítése. Az óvoda felvételi körzetének képviselőivel való jó kapcsolat fenntartása. A városunk civil szervezeteivel közös rendezvényeken való részvétel. Az intézmény, a nevelőtestület, a pedagógusok, munkatársak menedzselése, munkájuk lehetőség szerinti elismerése, elismertetése. Forrásbővítéshez pályázatok, lehetőségek, támogatók keresése. Hatékony forrásfelhasználás az intézmény feltételeinek biztosításához. Internetes pályázatfigyelés. KIR adatbázis gyermekek adataival való feltöltése, folyamatos adatfrissítés. Intézményünk internetes honlapjának frissítése, folyamatos feltöltése. 5

6 2. GYERMEKLÉTSZÁM CSOPORTONKÉNTI, KORCSOPORTONKÉNTI BONTÁSBAN A 2012/2013. NEVELÉSI ÉVBEN Óvoda/ csoport/ max. létszám Nagycsoportos korú gyerekek száma Középsős korú gyermekek száma Kiscsoportos korú gyerekek száma Előfelvételt nyert gyermekek száma Gyermek létszám összesen Ringató Óvoda Zsebibaba Macskacicó Boribon Manócska SNI= Mókus Vackor SNI= Pillangó Nyulacska Boglárka Csigabiga Ringató Óvoda összesen = =249 Erdei Tagóvoda Napsugár Szivárvány Hétszínvirág Bambi Pipitér Erdei Tagóvoda összesen Kuckó Tagóvoda Katica Micimackó Süni = Tulipán = Cseresznye = Kuckó Tagóvoda összesen = = =119 Ringató Körzeti Óvoda mindösszesen = =490 6

7 3. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK Csoport Megnevezése SNI( a) gyermekek Szorzó Az SNI oka Az óvodai nevelésen túli fejlesztés száma Cseresznye 1 fő 2 x expresszív beszédfejlődési zavar intenzív logopédiai terápia Manócska 1 fő 2 x nem osztályozott mentális retardáció gyógypedagógiai komplex fejlesztés Süni 1 fő 3 x mozgássérült konduktív mozgásterápia, beszédjavítás Tulipán 1 fő 2 x nem meghatározott pervasív (átható fejlődési zavar) komplex gyógypedagógiai terápia mozgás és kommunikáció fejlesztése Vackor 1 fő 3 x mozgássérült konduktív mozgásterápia A veszprémi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény munkatársai segítik a SNI gyermekeink fejlesztését: - napi 8 órában Sulyok Krisztina gyógypedagógiai asszisztens a Vackor csoportban egy mozgássérült gyermek óvodai nevelésében segít, - napi 8 órában Molnárné Oszvald E. Katalin gyógypedagógiai asszisztens a Süni csoportban egy mozgássérült gyermek óvodai nevelésében segít, - napi 4 órában Baranyainé Kekk Melinda gyógypedagógiai asszisztens a Tulipán csoportban segít egy gyermek óvodai nevelésében, - az SNI gyermekek fejlesztésében Bozsik Ildikó az EGYMI utazó gyógypedagógusa, beszédfejlesztésében az EGYMI utazó logopédusa, Szokolicsné Sándor Andrea gyógypedagógus vesz részt. Megjegyzés: Mozgássérült gyermekeink fejlesztésében részt váll a Nevelési Tanácsadó konduktora, Molnár Edina is. 7

8 4. ÓVÓNŐK, DAJKÁK GYERMEKCSOPORTHOZ VALÓ BEOSZTÁSA Ringató Óvoda Pavilon Gyermekcsoport megnevezése Óvónők A Zsebibaba Vadas Anita Virágh Ilona Ágnes Macskacicó Balogh Lívia Gacza Lajosné B Boribon Buza Éva Szántóné Benkovics Éva Manócska Gálné Tánczos Emőke Kapcsos Gézáné C Mókus Antman Ildikó Kungliné Martin Marianna Vackor Czencz Gabriella Leflerné Kállai Erika D Boglárka Jakab-Bartus Anita Tóth Mónika Csigabiga Hollósi Orsolya Molnosné Lázár Mónika F Pillangó Roxerné Primusz Tünde Vizkelety Györgyné Nyulacska Kardosné Czeidli Éva Vargáné Földházi Ildikó Erdei Tagóvoda A-B Napsugár Major Ildikó Mártonné Sárkány Ilona Szivárvány Hessz Józsefné Zsohárné József Judit C-D Hétszínvirág Némethné Bécsi Viola Stéger Ágota Bambi Kohlrusz Gáborné Nagy Zsuzsanna F Pipitér Jákói Bernadett Prikkel Nóra Kuckó Tagóvoda 1 Katica Békésiné Simon Éva Csík Éva Valéria Micimackó Hübner Katalin Nagy Katalin Barbara 2 Süni Lucskainé Hideghéti Ágnes Tungli Tímea 3 Tulipán Hangodiné Babos Beáta Molnár Erzsébet Cseresznye Kravácz Valéria Pókai Emilné Dajka Szücsné Kiss Mariann Perneszné Székely Zsanett Horváthné Nagy Irén Judit Szanykovics Róbertné Horváth Lászlóné Tóth Józsefné Heizlerné Kékesi Renáta Fonyódiné Horváth Mária Horváthné Tóth Kása Ottília Trexler Gyuláné Csincsi Józsefné Csincsi Erzsébet Puskásné Nagy Gabriella Bertha Ibolya Johanna Görög Zoltánné Pető Ernőné Kovács Henrietta Takács Istvánné Heizlerné Énekes Erika Szalók Ferencné 8

9 5. A 2012/2013. NEVELÉSI ÉV RENDJE 5.1. A 2012/2013. nevelési év rendjének kialakításakor figyelembe vettük: Az emberi erőforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendeletét a 2012/2013. tanév rendjéről Első tanítási nap: (hétfő) Utolsó tanítási nap: (péntek) Iskolai őszi szünet: (vasárnaptólvasárnapig) Iskolai őszi szünet előtti utolsó tanítási nap: (szombat) Iskolai őszi szünet utáni első tanítási nap: (hétfő) Iskolai téli szünet: (szombattól-szerdáig) Iskolai téli szünet előtti utolsó tanítási nap: (péntek) Iskolai téli szünet utáni első tanítási nap: (csütörtök) Iskolai tavaszi szünet: (csütörtöktől-keddig) Iskolai tavaszi szünet előtti utolsó tanítási (szerda) nap: Iskolai tavaszi szünet utáni első tanítási nap: (szerda) A évi munkaszüneti napok körüli naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó munkarendet: (szombat) munkanap (hétfő) pihenőnap (szombat) munkanap (péntek) pihenőnap (szombat) munkanap (hétfő) pihenőnap (szombat) munkanap (hétfő) pihenőnap Munkarend változás várható 2013-ban is: (szombat) munkanap (hétfő) pihenőnap Nyári időszámítás vége: Nyári időszámítás kezdete: Az óvodai nevelési év beosztása Időtartama: Szorgalmi idő: Nyári óvodai élet: Logopédiai és fejlesztő foglalkozások, a pszichológiai segítségadás, a hitoktatás ideje: A decemberi ünnepek ( ) között a fenntartó jelöli ki, hogy melyik óvoda látja el városi szinten az óvodás korú gyermekek foglalkoztatását. 9

10 5.3. Nyári zárva tartás ideje (5 hét) Ringató Körzeti Óvoda (hétfőtől) (péntekig) Erdei Tagóvoda: (hétfőtől) (szombatig) Kuckó Tagóvoda: (hétfőtől) (szombatig) 5.4. Tervezett óvodai nevelés nélküli munkanapok (péntek) Ringató Óvoda 40. évfordulója (szombat) Alkalmazotti értekezlet, nevelőtestületi értekezlet (kedd) Nevelőtestületi értekezlet (péntek) Szakmai nap teljes alkalmazotti közösség részvételével (szombat) Alkalmazotti értekezlet. Nevelőtestületi értekezlet 5.5. Ünnepek, rendezvények Ringató Óvoda 40 éves jubileumi ünnepsége Megállapodások, feladatok Határidő Felelős Az ünnepség időpontja: Óvoda vezetője és az intézmény közalkalmazottai Óvodatörténet projektoros kivetítéssel Jákói Bernadett, óvodavezető Gyermek néptánc Vargáné Földházi Ildikó Gyermekek verses, mondókás, játékos összeállítása Manócska, Macskacicó csoport pedagógusai, gyermekei Közalkalmazottak énekes játéka Vargáné F.Ildikó Felnőtt néptánc (üveges) Jakab-Bartus Anita Verses köszöntő Szanykovics Róbertné Torta (információ kérés) Tóth Mónika Korom Irén Jakab-Bartus Anita Ajándék készítés (levendula zsákocska) Antman Ildikó Czencz Gabriella Foto montázs 40 év - Képeslap Virágh Ilona Ágnes Ajándék a gyermekeknek (manó) Tóth Mónika Volt dolgozók és nyugdíjasok fogadásához zene Gálné Tánczos Emőke Volt óvodások műsora a második napon: hangszer, vers Néptánc Kungliné Mariann Vargáné F.Ildikó Kitűző a dolgozóknak Vargáné F.Ildikó, Vizkelety Györgyné Szakmai előadás pedagógusoknak, szülőknek , Balogh Lívia, Hollósi Orsolya 14- Bábelőadás Antman Ildikó és a bábcsoport tagjai Manóvilág kiállítás Kardosné Czeidli Éva, Roxer Tündi és a segítő kollégák Gyermekszáj történetek és gyermekrajzok Leflerné Kállai Erika Óvodatörténeti kiállítás a folyosókon Tóth Mónika, Jákói Bernadett Kézműves gyermekmunkák kiállítása sokféle technikával óvodapedagógusok csoportonként a Ringató Óvodában Meghívó elkészítése Kardosné Czeidli Éva Pókai Emilné (Nyomda) 10

11 Játéktár kiadvány (Segítőnk: Gyürüsy Attiláné) Nyomdai munkák Czencz Gabriella Kardosné Czeidli Éva Korom Irén Pókai Emilné Új fiatalos, Ringatós logo Kardosné Czeidli Éva, Tóth Mónika Fotó albumok Korom Irén HEMO-VMK gyermekműsor szülőkkel, kollégákkal Czencz Gabiella Manó Túra Antman Ildikó, Molnosné Lázár Mónika, Tóth Mónika A tervezett program: de. 9 óra pedagógusok szakmai programja előadás (Pap Kati) de. 11 óra Ünnepi műsor, fogadás, kiállítás megnyitók de. 10 óra Találkozás a régi dolgozókkal, nyugdíjas pedagógusainkkal de. Bábelőadás a Ringató Óvoda gyermekeinek de. Bábelőadás az Erdei és a Kuckó Tagóvoda gyermekeinek du. 17 óra Előadás a szülőknek Csoportonként a kiállítások megtekintése (Manóvilág, Gyerekszáj történetek, Lakótelepünk, óvodánk 40 éve fotókiállítás, Gyermekek kézműves munkái a gyermekek öltözőiben) du óra HEMO-VMK a Ringató Óvoda gyermekeinek, szüleinek, alkalmazotti közösségének ajándék előadás Manó túra a kiserdőben Csoportonkénti családi kézműves délutánok Helye: Erdei Tagóvoda Hétszínvirág csoport Időpont: Szülői igény esetén Felelősök: tagóvoda vezető, csoportba beosztott óvónők Helye:Kuckó Tagóvoda Időpont: (szerda) és (kedd) Felelős: Tungli Tímea óvónő és Hübner Katalin óvónő Délutáni beszélgetőkör a szülőkkel - Ringató Óvodában Helye: Ringató Óvoda Boglárka csoport Időpont: októberben, december, március Felelős: Tóth Mónika, Jakab-Bartus Anita óvónők Bekapcsolódunk az országos Gondolkodj Egészségesen Nap programjába Helye: teljes óvodai körzet Időpont: (péntek) Felelős: a csoportba beosztott óvónők, Horváth Lilla óvodatitkár (az egészségzsákok kiosztása csoportonként) 11

12 Mikulás - Manó túra Ringató Óvoda szülőkkel együtt Időpont: (szombat) - eső nap: (szombat) Felelősök: Antman Ildikó óvónő, tanácsos Ringató Óvoda Molnosné Lázár Mónika óvónő Ringató Óvoda Jákói Bernadett óvónő Erdei Tagóvoda Molnár Erzsébet óvónő Kuckó Tagóvoda Csutiné Szalai Anikó élelmezésvezető, Tubai László udvaros karbantartó és a gyermekcsoportokban dolgozó óvónők Erdei és Kuckó Tagóvoda Időpont: (kedd) Felelősök: Antman Ildikó óvónő, tanácsos Ringató Óvoda Molnosné Lázár Mónika óvónő Ringató Óvoda Jákói Bernadett óvónő Erdei Tagóvoda Molnár Erzsébet óvónő Kuckó Tagóvoda Hazler Tamásné élelmezésvezető, Pesti Sándor és Schandl József udvar és épületkarbantartók, a gyermekcsoportokban dolgozó óvónők - Mikulás váró Helye: Ringató Óvoda Időpont: (csütörtök) Felelősök: Antman Ildikó óvónő, tanácsos, bábcsoport vezető, Kapcsos Gézáné általános óvodavezető helyettes, Csutiné Szalai Anikó élelmezésvezető, és a gyermekcsoportokban dolgozó óvónők Helye: Erdei Tagóvoda Időpont: (csütörtök) Felelősök: Némethné Bécsi Viola óvónő, a drámajátszó óvónői csoport vezetője, tagóvoda vezető, Hazler Tamásné élelmezésvezető, és a gyermekcsoportokban dolgozó óvónők Helye: Kuckó Tagóvoda Időpont: (szerda) Felelősök: tagóvoda vezető, Csík Éva Valéria óvodapedagógus, bábcsoport vezető, Hazler Tamásné élelmezésvezető, és a gyermekcsoportokban dolgozó óvónők Karácsonyi ünnepkör Adventi időszak Helye: a teljes óvodai körzet Időpont: (vasárnaptól-vasárnapig) 12

13 Program: a várakozás sokszínű tevékenységei a nevelési program szerint. Felelősök: a gyermekcsoportokban dolgozó óvónők Madarak karácsonyfája Ringató óvoda udvarán a gyermekekkel közösen díszítik fel az óvónők. Ideje: Felelős: Czencz Gabriella és a csoportba beosztott óvónők Karácsonyköszöntő vendégség, karácsonyi játszóház szülőkkel, gyermekekkel Helye: Ringató Óvoda Időpont: (szombat) délután óráig A rendezvény szervezője: Czencz Gabriella óvónő, tanácsos, Felelősök: Kapcsos Gézáné általános óvodavezető helyettes, a gyermekcsoportokban dolgozó óvónők Dekorációért: Kardosné Czeidli Éva óvónő, tanácsos és Roxerné Primusz Tünde óvónő, Étkeztetésért felelős: Csutiné Szalai Anikó élelmezésvezető A gyerekek betlehemes játékát vezeti: Jakab-Bartus Anita, Tóth Mónika, Hollósi Orsolya, Molnosné Lázár Mónika, Gálné Tánczos Emőke, Kapcsos Gézáné Betlehemes játékot előadja: a Boglárka, a Csigabiga és a Manócska csoport Karácsonyi dallamok: Jákói Bernadett az Erdei Tagóvoda óvónője vezette Betty és Barátai népi hangszeres előadásában A rendezvény lebonyolításában részt vesz: a Ringató Óvoda teljes alkalmazotti közössége Karácsonyváró a Tagóvodákban Helye: Kuckó Tagóvoda Program: Karácsonyfa állítás Időpont: (csütörtök) Felelős: Pókai Emilné Helye: Cholnoky Ferenc Kórház Gyermekosztálya Program: Bábelőadás gyermekeknek Mirci, Marci és Télapó Időpont: (péntek) Felelős: Csík Éva Valéria óvónő, bábcsoport vezető Helye: Kuckó Tagóvoda Időpont: (csütörtök) Program: Közös karácsonyfa állítás Felelős: tagóvoda vezető, Schandl József udvar- és épület karbantartó, Hazler Tamásné élelmezésvezető Helye: Erdei Tagóvoda Időpont: (csütörtök) Program: Szivárvány csoport betlehemes játéka, Karácsony az óvodában Felelősök: tagóvoda vezető, óvónő, Hessz Józsefné és Zsohárné József Judit óvónők, Pesti Sándor udvar- és épület karbantartó 13

14 Farsang Helye: Kuckó Tagóvoda Időpont: (péntek) Felelősök: a gyermekcsoportban dolgozó óvónők élőzene biztosításáért: Hangodiné Babos Beáta óvónő, Tornaterem és a folyosó előkészítéséért felelős : Molnár Erzsébet óvónő Helye: Erdei Tagóvoda Időpont: (péntek) Program: Téltemetés- Kiszebáb égetés, táncház Felkészül: Hétszínvirág csoport Felelős: Némethné Bécsi Viola, Stéger Ágota óvónők és a csoportban dolgozó óvónők Táncházat vezeti: Hessz Józsefné óvónő a talpalávalót élő zenekar szolgáltatja Helye: Ringató Óvoda Időpont: (hétfőtől-péntekig) a csoportok választása szerinti napon (napokon) Nyirettyű zenekar a vendégünk - táncház Felelősök: a gyermekcsoportban dolgozó óvónők, a táncház megszervezéséért: Vargáné Földházi lldikó óvónő, tanácsos Március 15. Helye: az óvodai körzet mindhárom óvodája Időpont: (hétfőtől-csütörtökig) az ünnep megelevenedik a gyermekek játékában Felelősök: a gyermekcsoportokban dolgozó óvónők Húsvéti ünnepkör Sokszínű tevékenységekkel előkészület az ünnepre a nevelési program szerint. Helye: az óvodai körzet mindhárom óvodája Időpont: (szerdától-szerdáig) Tojáskeresés Helye: a gyermekek kezdeményezése szerinti csoportokban Időpont: (szerda) Felelősök: a gyermekcsoportokban dolgozó óvónők Locsolkodás Helye: a gyermekek kezdeményezése szerinti csoportokban Időpont: (szerda) Felelősök: a gyermekcsoportokban dolgozó óvónők Erdőn játszó tavaszi túra a kiserdőben Tájékozódás, nyomkeresés, természetismereti játékok Erdei és Kuckó Tagóvoda Időpont: (szerda) Felelősök: Antman Ildikó óvónő, tanácsos Ringató Óvoda, Molnosné Lázár Mónika óvónő Ringató Óvoda, Jákói Bernadett óvónő Erdei Tagóvoda, 14

15 Molnár Erzsébet óvónő Kuckó Tagóvoda, Hazler Tamásné élelmezésvezető, a gyermekcsoportokban dolgozó óvónők Ringató Óvoda Időpont: (csütörtök) Felelősök: Antman Ildikó óvónő, tanácsos Ringató Óvoda Molnosné Lázár Mónika óvónő Ringató Óvoda, Jákói Bernadett óvónő Erdei Tagóvoda Molnár Erzsébet óvónő Kuckó Tagóvoda Csutiné Szalai Anikó élelmezésvezető és a gyermekcsoportokban dolgozó óvónők Óvodába hívogató Helye: Kuckó Tagóvoda Időpont: (kedd) Program: Játszóház, a bábcsoport előadása Óvónők bábjátéka Kicsikről nagyoknak beszélgetés az óvodát választó szülőkkel Felelősök: Pókai Emilné óvónő, Csík Éva Valéria bábcsoport vezető és a csoportban dolgozó óvónők Helye: Erdei Tagóvoda Időpont: (csütörtök) Program: Játszóház Óvónői mesemondás Kicsikről nagyoknak beszélgetés az óvodát választó szülőkkel Felelősök: a tagóvoda vezetője, Némethné Bécsi Viola a drámajátszó csoport vezetője és a csoportban dolgozó óvónők Helye: Ringató Óvoda Időpont: (kedd) Program: Játszóház Óvónők bábjátéka Kicsikről nagyoknak beszélgetés az óvodát választó szülőkkel Felelősök: óvoda vezetője, Antman Ildikó bábcsoport vezető és a csoportban dolgozó óvónők Egészség nap Helye: Időpont: Felelős: Ringató Óvoda (szombat) Balogh Lívia óvónő, feladatok megosztása ütemezés szerint a teljes alkalmazotti közösség részvételével Tavaszköszöntő Májusfa állítás Helye: Erdei Tagóvoda Időpont: (kedd) 15

16 Anyák napja Felelősök: a csoportban dolgozó óvónők a körtáncokat összefogja Hessz Józsefné óvónő Tavaszköszöntő délutánok Helye: Kuckó Tagóvoda Időpont: Micimackó csoport (hétfő) Cseresznye csoport (kedd) Tulipán csoport (szerda) Süni csoport (csütörtök) Katica csoport (péntek) Felelősök: a tagóvoda vezetője, és a gyermekcsoportban dolgozó óvónők Felkészülés a i (vasárnapi) családi ünnepre. Helye: az óvodai körzet mindhárom óvodája Időpont: (csütörtöktől-péntekig) Felelősök: a gyermekcsoportokban dolgozó óvónők Évzáró családi délutánok Helye: Időpont: Ringató Óvoda Zsebibaba csoport Boglárka csoport Mókus csoport Macskacicó csoport Manócska csoport Csigabiga csoport Nyulacska csoport Pillangó csoport Boribon csoport Vackor csoport Felelősök: a gyermekcsoportokban dolgozó óvónők, Csutiné Szalai Anikó élelmezésvezető Helye: Időpont: Erdei Tagóvoda (szerda) (csütörtök) (péntek) (szerda) (csütörtök) (péntek) (kedd) (szerda) (csütörtök) (péntek) Pipitér csoport Szivárvány csoport Hétszínvirág csoport Bambi csoport Napsugár csoport Felelősök: a gyermekcsoportokban dolgozó óvónők, Hazler Tamásné élelmezésvezető Pünkösdi játszóház Helye: Időpont: Erdei Tagóvoda (szombat) (kedd) (szerda) (csütörtök) (kedd) (szerda) 16

17 Program: játszóház Napsugár csoport pünkösdölő játéka óvónők drámajátszó csoportjának előadása Felelősök: a tagóvoda vezetője, Napsugár csoport óvónői, Némethné Bécsi Viola a művészeti csoport vezetője és a csoportba beosztott óvónők, Hazler Tamásné élelmezésvezető REK Kupa, játékos óvodaközi sportverseny Helye: Schönherz pálya Időpont: (szerda) A verseny résztvevői: tanköteles korú gyermekek Szurkolótábor: a kisebb gyermekek csapatai Felelős: Major Ildikó és a csoportba beosztott óvónők Játékos családi-óvodai délelőtt Helye: Kuckó Tagóvoda Időpont: (szombat) Program: játszóház Ilók és Mihók c. mese dramatikus feldolgozása Felelős: Pókai Emilné, Molnár Erzsébet, Csík Éva Valéria és a csoportba beosztott óvónők Iskolába induló- játékos délelőtt Helye: Kuckó Tagóvoda Időpont: (hétfőtől-péntekig) Felelősök: csoportban dolgozó óvónők Gyermeknap Csoportkirándulások az óvodai körzet mindhárom óvodájában Időpont: (szombattól-szombatig), a csoportok választása szerinti napon Felelősök: a gyermekcsoportokban dolgozó óvónők Zöld jeles napok Helye: teljes óvodai körzet A zöld jeles nap és a megünneplés időpontja: Állatok világnapja Vizes élőhelyek világnapja A Föld napja Madarak és fák napja Felelősök: a zöld koordinátorok, és a csoportban dolgozó óvónők Illatos Advent rendezvénye Helye: Városháza Résztvevő csoportok és a rendezvények időpontjai: Pipitér csoport Szivárvány csoport december 2012.december 17

18 Felelősök: az adott óvodai csoportok óvónői Kézműves játszóházat vezet: Hübner Katalin óvónő Kuckó Tagóvoda 5.6. Értekezletek Alkalmazotti értekezletek Időpont: (szombat) 8.00 óra óvodai nevelés nélküli munkanap Helye: Ringató Körzeti Óvoda Témái: Minőségügyi oktatás. Nemzeti Köznevelési tv. és végrehajtási rendeletei, Szervezeti és Működési Szabályzat megismertetése, Időszerű ügyek Felelős: óvodavezető, Nagy Zsuzsanna minőségügyi vezető, Leflerné Kállai Erika óvónő, Működési renddel, szabályzatokkal foglalkozó munkacsoport Időpont: (péntek) 8.00 óra óvodai nevelés nélküli munkanap Téma: Szakmai kirándulás az alkalmazotti közösség részvételével, Zöld óvoda feladataival kapcsolatos belső képzés terepen, melynek célja a természetes környezet megismerése, emellett az óvoda közösségének összekovácsolása, szervezetépítés, csapatépítés. Felelős: Antman Ildikó óvónő, tanácsos Ringató Óvoda, Jákói Bernadett óvónő Erdei Tagóvoda, Molnár Erzsébet óvónő Kuckó Tagóvoda Időpont: (péntek) 8.00 óra óvodai nevelés nélküli munkanap Helye: Ringató Körzeti Óvoda Téma: A nyári élet tapasztalatai A 2012/2013. nevelési év zárása,a 2013/2014. nevelési év indítása. Munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás. Időszerű ügyek Felelős: óvodavezető Nevelőtestületi értekezletek Időpont: (hétfő) óra Hely: Ringató Körzeti Óvoda Téma: 2012/2013. nevelési év munkatervének megismerése, esetleges módosítása, kiegészítése, elfogadása Felelősök: Korom Irén óvodavezető Időpont: (szombat) 9.00 óra Téma: 40 éves jubileum szakmai napja - nevelőtestületi értekezlet Hely: Ringató Körzeti Óvoda Előadó: Pap Katalin pszichológus Időszerű ügyek Felelősök: Korom Irén óvodavezető, Hollósi Orsolya óvónő Időpont: (kedd) óra Helye: Ringató Körzeti Óvoda Téma: A tanköteles korú gyermekek fejlődési jellemzőinek áttekintése, különös 18

19 tekintettel a tankötelezettség augusztus 31-ig történt kiterjesztése miatt. Időszerű ügyek (beiskolázás) Felelősök: óvodavezető, csoportba beosztott óvónők Időpont: (kedd) óra Helye: Ringató Körzeti Óvoda Téma: Játékkal, mesével nevelés a gyakorlatban Felelősök: óvodavezető, Helyi Pedagógiai Programmal foglalkozó munkacsoport tagjai Időpont: (kedd) 17 óra Helye: Ringató Óvoda Téma: A nevelési év szorgalmi időszakának zárása, értékelése. A nyári élet feladatai Környezetvédelmi világnapról megemlékezés Külső felügyeleti audit előkészítése. Időszerű ügyek Felelős: óvodavezető Nagy Zsuzsanna óvónő, minőségügyi vezető Jákói Bernadett óvónő A központi és a tagóvodák nevelőközösségeinek, munkatársainak munkamegbeszéléseit szükség szerint az óvoda vezetője ill. a tagóvodák vezetői hívhatják össze, a gyermekek foglalkoztatásának biztonságára vonatkozó szabályok megtartásával Vezetőtestületi értekezletek Résztvevők: óvodavezető, általános óvodavezető helyettes, tagóvoda vezetők, a vezető távollétében az azonnali intézkedést igénylő vezetői feladatok ellátásával megbízott óvónők, a minőségügyi vezető, a szakmai munkaközösség vezetője, a Közalkalmazotti Tanács elnöke, a Pedagógusok Szakszervezete munkahelyi bizottságának titkára Időpontjai: havonta egy alkalommal, lehetőség szerint a hónap utolsó szerdáján órától tanácskozik majd (kivéve, ha az adott hónapban nevelőtestületi értekezlet van) Helye: Ringató Körzeti Óvoda nevelői szobája Felelős: óvodavezető Vezetői megbeszélések Az óvodavezető és a tagóvoda vezetők részvételével. Időpontjai: kéthetenkénti rendszerességgel illetőleg szükség szerint, előzetes egyeztetés alapján Felelős: az óvodavezető Szülői értekezletek Csoport szülői értekezletek Az óvodai körzet mindhárom óvodájában Időpont: , 26, , 23., 24. a csoportok választása szerinti időben , 08.,

20 Téma: esti beszélgetések a nevelési programban leírtak szerint Hely: gyermekcsoportok Felelősök: a csoportban dolgozó óvónők Óvodai szintű közös szülői értekezletek A központi óvodában és a tagóvodákban Időpont: , 12., 13. óvodánként 1-1 napon Téma: az óvodába lépés előkészítése Résztvevői: az újonnan felvett gyermekek szülei, az óvodapedagógusok, a dajkák Felelősök: óvodavezető, és a tagóvoda vezetők Az óvodai körzet Szülői Közössége választmányának értekezlete, megbeszélése Időpont: (csütörtök) 17 óra Helye: Ringató Körzeti Óvoda Téma: Nevelési év feladatai, tájékoztatás a várható szervezeti változásokról, következő időszak fejlesztési terveiről, elégedettségvizsgálat tapasztalatairól. Felelősök: Korom Irén óvodavezető, Nagy Zsuzsanna minőségügyi vezető Időpont: (csütörtök) 17 óra Helye: Ringató Körzeti Óvoda Téma: Nevelési év eredményességéről, belső auditok tapasztalatairól tájékoztatás Felelős: óvodavezető, Nagy Zsuzsanna minőségügyi vezető 5.7. Az Óvoda könyvtárának működési rendje A könyvtár helye: Ringató Körzeti Óvoda A könyvtárat vezeti: Gacza Lajosné óvónő Ringató Körzeti Óvoda Nyitvatartás: kedd óra ill óra Szeptember hónapban délelőtt, majd havonkénti váltással délután ill. délelőtt. 6. A MUNKACSOPORTOK PROGRAMJA 6.1.Minőségirányítási munkacsoport Vezetője: Nagy Zsuzsanna minőségügyi vezető Tagjai: az óvodavezető, a Kuckó Tagóvoda vezetője, az Erdei Tagóvoda vezetője, Kardosné Czeidli Éva a Ringató Óvoda óvónője, tanácsosa, Stéger Ágota az Erdei Tagóvoda óvónője és minőségi szakmérnökeink: Hangodiné Babos Beáta a Kuckó Tagóvoda óvónője és Vadas Anita a Ringató Óvoda óvónője valamint Horváth Lilla óvodatitkár Tanácskozási joggal vesz részt: Kapcsos Gézáné általános óvodavezető helyettes 20

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19. INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19. INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda 5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19 Penza lakótelepi

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: 4465 Rakamaz, Dózsa György út 1. Óvodába jelentkezhet vagy másik óvodába átjelentkezhet minden

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV SZEPTEMBER 1. 09.01.- Szülői értekezletek megtartása 09.19. 2. 09.24. Ősz a Szigeten c. óvodai Botosné Simon rendezvény Edit Időpont: 09.30 órától 3. 09.26- ig Beválogatás, felmérés a tehetséggondozó műhelyekbe

Részletesebben

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista mely készült a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet 4. alapján 1. Adatok:

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) 2015-2016. tanév 0 Összeállították: Aknai Dóra Orsolya Bálint Zsuzsanna Beke Anita Gombor Zsuzsa

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL

Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

A SZUHOGYI NYITNIKÉK ÓVODA ÜTEMTERV - ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016-os nevelési év

A SZUHOGYI NYITNIKÉK ÓVODA ÜTEMTERV - ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016-os nevelési év A SZUHOGYI NYITNIKÉK ÓVODA ÜTEMTERV - ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016-os nevelési év Szeptember Esemény Felelős Határidő Nevelőtestületi értekezlet 2015. 09. 15. Intézményi önértékeléssel itézményi önértékelési

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Az óvoda megnevezése:

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 136/2016 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola, Eszterlánc Óvoda Tagintézménye Dunaföldvár 7020 Dunaföldvár, Jókai u. 5.-7., Tel.: 75/541-559 OM: 201167 Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

Erzsébetvárosi Dob Óvoda

Erzsébetvárosi Dob Óvoda Köznevelési intézmények közzétételi listája 2016/2017-es nevelési évre 1077 Budapest Dob utca 95. Honlap: www.dobovoda.hu Iktató szám: 46-451/2016-D 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A kormány 229/2012. (VIII.28) kormányrendelete a nemzeti közről szóló törvény végrehajtásáról szóló törvény 23. -a értelmében az alábbi adatokat teszem közzé: Óvoda neve: Brunszvik

Részletesebben

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. A felvételi lehetőség A felvételnél a tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés

Részletesebben

Gézengúz Óvoda Gyöngyszem tagóvoda. 2016/2017-es tanév tervezett Jeles napok, hagyományok, kulturális programok az óvodában. szeptember 29.

Gézengúz Óvoda Gyöngyszem tagóvoda. 2016/2017-es tanév tervezett Jeles napok, hagyományok, kulturális programok az óvodában. szeptember 29. Gézengúz Óvoda Gyöngyszem tagóvoda 2016/2017-es tanév tervezett Jeles napok, hagyományok, kulturális programok az óvodában S.sz. Hónap Program Dátum Helyszín Felelős 1. Szeptember Reszort feladatok kiosztása,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 nevelési év A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23. 1.2. bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája 206-207-es nevelési évre Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda 078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 35-9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 Nevelési Év. 1. Az intézmény jellemzői az alapító okiratban foglaltak alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 Nevelési Év. 1. Az intézmény jellemzői az alapító okiratban foglaltak alapján KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 Nevelési Év 1. Az intézmény jellemzői az alapító okiratban foglaltak alapján 1. 1. Az intézmény adatai Neve Kispesti Bóbita Óvoda Székhelye 1193. Budapest, Csokonai

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai Név Cím, elérhetőség Közalkalmazotti létszámadatok Óvodai csoportok, gyermekek száma Munkarend

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde. közzétételi listája a nevelési évben.

A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde. közzétételi listája a nevelési évben. A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde közzétételi listája a 2015-2016 nevelési évben. A Kormány A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) rendelete szabályozza

Részletesebben

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV TANÉV

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV TANÉV VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV 2016-17 TANÉV 2016-17-es tanév rendje Első tanítási nap: 2016. szeptember 01. (csütörtök) Utolsó tanítási nap: 2017.

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/ Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202188 6077 Orgovány Kölcsey u.1. 76/376-378 email: orgovoda@freemail.hu Különös közzétételi lista a 2016/2017 nevelési évről A kormány 229/2012

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 VELENCEI MESELIGET ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 VELENCEI MESELIGET ÓVODA VELENCEI MESELIGET ÓVODA 1 A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: 1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év

LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

Szezechné Daróczi Anikó Berzy Angéla Berberné Szelle Zsuzsanna Szrnka Anna

Szezechné Daróczi Anikó Berzy Angéla Berberné Szelle Zsuzsanna Szrnka Anna Művészetpedagógia munkaközösség éves terv 2016/ 2017 nevelési év I. MŰKÖDÉSI REND 1. Belső kapcsolattartás 1.1. Elérhetőségek Munkaközösség vezető: Kesztyűs Kitti Munkaközösség tagjai 1.2. Rövidítések

Részletesebben

MUNKATERVE. Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézménye. Összeállította: A 2014/2015.

MUNKATERVE. Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézménye. Összeállította: A 2014/2015. Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézménye MUNKATERVE A 2014/2015. tanévre Összeállította: Radványi Csaba Elfogadta: a 2014. augusztus 27-én Debrecenben tartott nevelőtestületi

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben