Tartalomjegyzék 1. Célok, feladatok 4 2. Gyermeklétszám csoportonkénti, korcsoportonkénti bontásban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék 1. Célok, feladatok 4 2. Gyermeklétszám csoportonkénti, korcsoportonkénti bontásban"

Átírás

1

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 1. Célok, feladatok Minőségcéljaink Kiemelt feladataink 4 2. Gyermeklétszám csoportonkénti, korcsoportonkénti bontásban 6 3. Sajátos Nevelési Igényű gyermekek 7 4. Óvónők, dajkák gyermekcsoporthoz való beosztása 8 5. A 2011/2012. nevelési év rendje A 2011/2012. nevelési év rendjének kialakításakor figyelembe vettük Az óvodai nevelési év beosztása Nyári zárvatartás ideje Tervezett óvodai nevelés nélküli munkanapok Ünnepek, rendezvények Ringató Óvoda 40 éves jubileumi ünnepsége Csoportonkénti családi kézműves délután Délutáni beszélgetőkör a szülőkkel Ringató Óvodában Bekapcsolódunk a Gondolkodj Egészségesen Nap programjába Mikulás Karácsonyi ünnepkör Farsang Március Húsvéti ünnepkör Óvodába hívogató Egészség nap Tavaszköszöntő Anyák napja Évzáró családi délutánok Pünkösdi játszóház REK Kupa, játékos óvodaközi sport verseny a kihívás napján Játékos családi-óvodai délelőtt Iskolába induló játékos délelőtt Gyermeknap Zöld jeles napok tagóvoda szintjén Illatos Advent rendezvénye Értekezletek Alkalmazotti értekezletek Nevelőtestületi értekezletek Vezetőtestületi értekezletek Vezetői megbeszélések Szülői értekezletek Csoport szülői értekezletek Óvodai szintű közös szülői értekezlet Az óvodai körzet Szülői Közössége választmányának értekezlete Az óvoda könyvtárának működési rendje 20 2

3 6. A munkacsoportok programja Minőségirányítási munkacsoport Működési renddel, szabályzatokkal foglalkozó munkacsoport Helyi Nevelési Programmal foglalkozó munkacsoport Információs munkacsoport Tárgyi, eszközi fejlesztésekkel foglalkozó munkacsoport Egészséges életmóddal foglalkozó munkacsoport Zöld koordinátorok óvodánkban A szakmai munkaközösség programja Gyermekvédelmi feladatok Az óvónők művészeti csoportjainak programja Óvónői bábcsoportok Óvónők dramatizáló csoportja Sajátos szolgáltatások Logopédiai foglalkozások Fejlesztő foglalkozások a Nevelési Tanácsadó szervezésében Pszichológiai konzultációk a Nevelési Tanácsadó szervezésében Kapcsolat a Ringató K. Óvoda és Bárczi EGYMI között Pannon Várszínház művészei óvodánkban Római katolikus hitoktatás Óvifoci óvodáinkban Hetirend Hetirend Ringató Óvoda Hetirend Erdei és Kuckó Tagóda Óvodán kívüli programok Petőfi Színház gyermekelőadásai Kabóca Bábszínház Pegazus Színház Pannon Várszínház Állatkerti kirándulások Partnerkapcsolatok A bölcsődékkel Az általános iskolákkal A Bakony-Balaton Környezetvédelmi Oktatóközponttal A város-rehabilitációs projekt támogató csoportjával Személyi erőforrások fejlesztése Külső továbbképzés Belső továbbképzés Tárgyi erőforrások fejlesztése Belső ellenőrzési terv Záradék 41 Mellékletek - Védőnői munkatervek - BaBaKo nevelési évre szóló lehetőségeinek ajánlása 3

4 1. CÉLOK, FELADATOK 1.1. Minőségcéljaink A köz szolgálata. A bánásmódban a türelem, a következetesség, a szabadság és a korlátozás egyensúlyának megvalósítása. A kiépített minőségirányítási rendszerünk folyamatos működtetése. Óvodánk jó kapcsolatának fenntartása, erősítése a bölcsődékkel, általános iskolákkal, a védőnői hálózattal. Hátrányos megkülönböztetés nélküli óvodai élet megteremtése. Szervezeti kultúránk építése, fejlődésének elkötelezett támogatása a változások tükrében. Az intézményi működés minden területén a törvényesség, a szakszerűség, a gazdaságosság érvényesülése Kiemelt feladataink A kisgyermekek nevelésében a Helyi Nevelési Programunkban foglaltak az irányadók, azok minél teljesebb megvalósítására törekszünk. Kiemelten kezeljük: o Az egészséges életmódra nevelés feladatainak megvalósítását. - A gyermekek spontán játéka mellett minden nap mozgásos játék kezdeményezését (mozgás utánzó, fogó-futó játékokat, labdával, karikával, ugrálókötéllel, gólyalábbal ügyeskedő, ugró-szökdelő és versenyjátékokat). - A gyermeki önállóság és a segítség adás helyes egyensúlyának megtartását, a személyes odafigyelést öltözködés utáni időben is a gyermekek ruházatára, cipőjére, hajviseletére. - Az óvodai Egészség nap megszervezése. o A környezettudatos óvodai nevelés megvalósítását, - Részvételt a BaBaKo által kezdeményezett programokon (Sétál a családhonismereti modul, Tematikus Manó séták a csoportok részére). - Zöld jeles napok gyermekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó módon történő megünneplése. - Újrahasznosíthatóan felhasználható termékek közül a már eddig is szelektíven gyűjtött újságpapír, elem, műanyagkupak mellett, ebben a nevelési évben az italoskarton dobozok gyűjtésének megkezdése. o A tanköteles korú gyermekek fejlődési jellemzőinek áttekintése, különös tekintettel a tankötelezettség augusztus 31-ig történt kiterjesztése miatt. o A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez külső segítség igénybevétele: a pedagógiai szakszolgálattal való együttműködés erősítése. o Az óvodát választó családokkal és a bölcsődékkel való hatékony kapcsolat formálása, óvodánk nevelési rendszerének és gyakorlatának bemutatása érdekében. A nevelőtestület által elfogadott Anamnézis lap Visszapillantó születéstől óvodáig bevezetése, melyet a szülők töltenek ki a gyermekük előéletéről, fejlődési üteméről. a Helyi Nevelési Program áttekintése után, a törvényi változásoknak megfelelően ig a Helyi Pedagógiai Program elkészítése. A Helyi Pedagógiai Programban foglaltak alapos ismeretének és alkalmazásának erősítése. A Ringató Óvoda 40. évfordulójának méltó megünneplése. 4

5 a évben esedékessé váló Zöld Óvoda cím megújításához, a pályázat elkészítéséhez az elmúlt 3 év környezeti neveléssel kapcsolatos tevékenységének áttekintése, az alátámasztó iratok, dokumentumok, fotók összegyűjtése, a pályázat elkészítése. Vezetői szerkezetben történő változás után az új vezetőtestület munkájának kialakítása, összehangolása. Szervezeti átalakítás, mely től megvalósul a fenntartó döntése alapján intézményi szinten érinti az óvodát. Az összevont intézményirányítási modell és feladatfinanszírozás előkészítésének, bevezetésének segítése. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása ig, tekintettel a törvényi és a szervezeti változásra. Munkaköri leírások módosítása a szervezeti változás miatt. Új vezetők, kollégák befogadása, segítése. Gyakornok óvónő (Jakab-Bartus Anita) segítése a mentorok által. Kollektív Szerződés módosítása a szakszervezettel együttműködve, a jogszabályi és az óvodai gyakorlatban történt változásoknak megfelelően. Munkacsoportok további működtetése. Tevékenységükkel a feladatok sikeres elvégzésének elősegítése. Az óvoda felvételi körzetének képviselőivel való jó kapcsolat fenntartása. A városunk civil szervezeteivel közös rendezvényeken való részvétel. Az intézmény, a nevelőtestület, a pedagógusok, munkatársak menedzselése, munkájuk lehetőség szerinti elismerése, elismertetése. Forrásbővítéshez pályázatok, lehetőségek, támogatók keresése. Hatékony forrásfelhasználás az intézmény feltételeinek biztosításához. Internetes pályázatfigyelés. KIR adatbázis gyermekek adataival való feltöltése, folyamatos adatfrissítés. Intézményünk internetes honlapjának frissítése, folyamatos feltöltése. 5

6 2. GYERMEKLÉTSZÁM CSOPORTONKÉNTI, KORCSOPORTONKÉNTI BONTÁSBAN A 2012/2013. NEVELÉSI ÉVBEN Óvoda/ csoport/ max. létszám Nagycsoportos korú gyerekek száma Középsős korú gyermekek száma Kiscsoportos korú gyerekek száma Előfelvételt nyert gyermekek száma Gyermek létszám összesen Ringató Óvoda Zsebibaba Macskacicó Boribon Manócska SNI= Mókus Vackor SNI= Pillangó Nyulacska Boglárka Csigabiga Ringató Óvoda összesen = =249 Erdei Tagóvoda Napsugár Szivárvány Hétszínvirág Bambi Pipitér Erdei Tagóvoda összesen Kuckó Tagóvoda Katica Micimackó Süni = Tulipán = Cseresznye = Kuckó Tagóvoda összesen = = =119 Ringató Körzeti Óvoda mindösszesen = =490 6

7 3. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK Csoport Megnevezése SNI( a) gyermekek Szorzó Az SNI oka Az óvodai nevelésen túli fejlesztés száma Cseresznye 1 fő 2 x expresszív beszédfejlődési zavar intenzív logopédiai terápia Manócska 1 fő 2 x nem osztályozott mentális retardáció gyógypedagógiai komplex fejlesztés Süni 1 fő 3 x mozgássérült konduktív mozgásterápia, beszédjavítás Tulipán 1 fő 2 x nem meghatározott pervasív (átható fejlődési zavar) komplex gyógypedagógiai terápia mozgás és kommunikáció fejlesztése Vackor 1 fő 3 x mozgássérült konduktív mozgásterápia A veszprémi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény munkatársai segítik a SNI gyermekeink fejlesztését: - napi 8 órában Sulyok Krisztina gyógypedagógiai asszisztens a Vackor csoportban egy mozgássérült gyermek óvodai nevelésében segít, - napi 8 órában Molnárné Oszvald E. Katalin gyógypedagógiai asszisztens a Süni csoportban egy mozgássérült gyermek óvodai nevelésében segít, - napi 4 órában Baranyainé Kekk Melinda gyógypedagógiai asszisztens a Tulipán csoportban segít egy gyermek óvodai nevelésében, - az SNI gyermekek fejlesztésében Bozsik Ildikó az EGYMI utazó gyógypedagógusa, beszédfejlesztésében az EGYMI utazó logopédusa, Szokolicsné Sándor Andrea gyógypedagógus vesz részt. Megjegyzés: Mozgássérült gyermekeink fejlesztésében részt váll a Nevelési Tanácsadó konduktora, Molnár Edina is. 7

8 4. ÓVÓNŐK, DAJKÁK GYERMEKCSOPORTHOZ VALÓ BEOSZTÁSA Ringató Óvoda Pavilon Gyermekcsoport megnevezése Óvónők A Zsebibaba Vadas Anita Virágh Ilona Ágnes Macskacicó Balogh Lívia Gacza Lajosné B Boribon Buza Éva Szántóné Benkovics Éva Manócska Gálné Tánczos Emőke Kapcsos Gézáné C Mókus Antman Ildikó Kungliné Martin Marianna Vackor Czencz Gabriella Leflerné Kállai Erika D Boglárka Jakab-Bartus Anita Tóth Mónika Csigabiga Hollósi Orsolya Molnosné Lázár Mónika F Pillangó Roxerné Primusz Tünde Vizkelety Györgyné Nyulacska Kardosné Czeidli Éva Vargáné Földházi Ildikó Erdei Tagóvoda A-B Napsugár Major Ildikó Mártonné Sárkány Ilona Szivárvány Hessz Józsefné Zsohárné József Judit C-D Hétszínvirág Némethné Bécsi Viola Stéger Ágota Bambi Kohlrusz Gáborné Nagy Zsuzsanna F Pipitér Jákói Bernadett Prikkel Nóra Kuckó Tagóvoda 1 Katica Békésiné Simon Éva Csík Éva Valéria Micimackó Hübner Katalin Nagy Katalin Barbara 2 Süni Lucskainé Hideghéti Ágnes Tungli Tímea 3 Tulipán Hangodiné Babos Beáta Molnár Erzsébet Cseresznye Kravácz Valéria Pókai Emilné Dajka Szücsné Kiss Mariann Perneszné Székely Zsanett Horváthné Nagy Irén Judit Szanykovics Róbertné Horváth Lászlóné Tóth Józsefné Heizlerné Kékesi Renáta Fonyódiné Horváth Mária Horváthné Tóth Kása Ottília Trexler Gyuláné Csincsi Józsefné Csincsi Erzsébet Puskásné Nagy Gabriella Bertha Ibolya Johanna Görög Zoltánné Pető Ernőné Kovács Henrietta Takács Istvánné Heizlerné Énekes Erika Szalók Ferencné 8

9 5. A 2012/2013. NEVELÉSI ÉV RENDJE 5.1. A 2012/2013. nevelési év rendjének kialakításakor figyelembe vettük: Az emberi erőforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendeletét a 2012/2013. tanév rendjéről Első tanítási nap: (hétfő) Utolsó tanítási nap: (péntek) Iskolai őszi szünet: (vasárnaptólvasárnapig) Iskolai őszi szünet előtti utolsó tanítási nap: (szombat) Iskolai őszi szünet utáni első tanítási nap: (hétfő) Iskolai téli szünet: (szombattól-szerdáig) Iskolai téli szünet előtti utolsó tanítási nap: (péntek) Iskolai téli szünet utáni első tanítási nap: (csütörtök) Iskolai tavaszi szünet: (csütörtöktől-keddig) Iskolai tavaszi szünet előtti utolsó tanítási (szerda) nap: Iskolai tavaszi szünet utáni első tanítási nap: (szerda) A évi munkaszüneti napok körüli naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó munkarendet: (szombat) munkanap (hétfő) pihenőnap (szombat) munkanap (péntek) pihenőnap (szombat) munkanap (hétfő) pihenőnap (szombat) munkanap (hétfő) pihenőnap Munkarend változás várható 2013-ban is: (szombat) munkanap (hétfő) pihenőnap Nyári időszámítás vége: Nyári időszámítás kezdete: Az óvodai nevelési év beosztása Időtartama: Szorgalmi idő: Nyári óvodai élet: Logopédiai és fejlesztő foglalkozások, a pszichológiai segítségadás, a hitoktatás ideje: A decemberi ünnepek ( ) között a fenntartó jelöli ki, hogy melyik óvoda látja el városi szinten az óvodás korú gyermekek foglalkoztatását. 9

10 5.3. Nyári zárva tartás ideje (5 hét) Ringató Körzeti Óvoda (hétfőtől) (péntekig) Erdei Tagóvoda: (hétfőtől) (szombatig) Kuckó Tagóvoda: (hétfőtől) (szombatig) 5.4. Tervezett óvodai nevelés nélküli munkanapok (péntek) Ringató Óvoda 40. évfordulója (szombat) Alkalmazotti értekezlet, nevelőtestületi értekezlet (kedd) Nevelőtestületi értekezlet (péntek) Szakmai nap teljes alkalmazotti közösség részvételével (szombat) Alkalmazotti értekezlet. Nevelőtestületi értekezlet 5.5. Ünnepek, rendezvények Ringató Óvoda 40 éves jubileumi ünnepsége Megállapodások, feladatok Határidő Felelős Az ünnepség időpontja: Óvoda vezetője és az intézmény közalkalmazottai Óvodatörténet projektoros kivetítéssel Jákói Bernadett, óvodavezető Gyermek néptánc Vargáné Földházi Ildikó Gyermekek verses, mondókás, játékos összeállítása Manócska, Macskacicó csoport pedagógusai, gyermekei Közalkalmazottak énekes játéka Vargáné F.Ildikó Felnőtt néptánc (üveges) Jakab-Bartus Anita Verses köszöntő Szanykovics Róbertné Torta (információ kérés) Tóth Mónika Korom Irén Jakab-Bartus Anita Ajándék készítés (levendula zsákocska) Antman Ildikó Czencz Gabriella Foto montázs 40 év - Képeslap Virágh Ilona Ágnes Ajándék a gyermekeknek (manó) Tóth Mónika Volt dolgozók és nyugdíjasok fogadásához zene Gálné Tánczos Emőke Volt óvodások műsora a második napon: hangszer, vers Néptánc Kungliné Mariann Vargáné F.Ildikó Kitűző a dolgozóknak Vargáné F.Ildikó, Vizkelety Györgyné Szakmai előadás pedagógusoknak, szülőknek , Balogh Lívia, Hollósi Orsolya 14- Bábelőadás Antman Ildikó és a bábcsoport tagjai Manóvilág kiállítás Kardosné Czeidli Éva, Roxer Tündi és a segítő kollégák Gyermekszáj történetek és gyermekrajzok Leflerné Kállai Erika Óvodatörténeti kiállítás a folyosókon Tóth Mónika, Jákói Bernadett Kézműves gyermekmunkák kiállítása sokféle technikával óvodapedagógusok csoportonként a Ringató Óvodában Meghívó elkészítése Kardosné Czeidli Éva Pókai Emilné (Nyomda) 10

11 Játéktár kiadvány (Segítőnk: Gyürüsy Attiláné) Nyomdai munkák Czencz Gabriella Kardosné Czeidli Éva Korom Irén Pókai Emilné Új fiatalos, Ringatós logo Kardosné Czeidli Éva, Tóth Mónika Fotó albumok Korom Irén HEMO-VMK gyermekműsor szülőkkel, kollégákkal Czencz Gabiella Manó Túra Antman Ildikó, Molnosné Lázár Mónika, Tóth Mónika A tervezett program: de. 9 óra pedagógusok szakmai programja előadás (Pap Kati) de. 11 óra Ünnepi műsor, fogadás, kiállítás megnyitók de. 10 óra Találkozás a régi dolgozókkal, nyugdíjas pedagógusainkkal de. Bábelőadás a Ringató Óvoda gyermekeinek de. Bábelőadás az Erdei és a Kuckó Tagóvoda gyermekeinek du. 17 óra Előadás a szülőknek Csoportonként a kiállítások megtekintése (Manóvilág, Gyerekszáj történetek, Lakótelepünk, óvodánk 40 éve fotókiállítás, Gyermekek kézműves munkái a gyermekek öltözőiben) du óra HEMO-VMK a Ringató Óvoda gyermekeinek, szüleinek, alkalmazotti közösségének ajándék előadás Manó túra a kiserdőben Csoportonkénti családi kézműves délutánok Helye: Erdei Tagóvoda Hétszínvirág csoport Időpont: Szülői igény esetén Felelősök: tagóvoda vezető, csoportba beosztott óvónők Helye:Kuckó Tagóvoda Időpont: (szerda) és (kedd) Felelős: Tungli Tímea óvónő és Hübner Katalin óvónő Délutáni beszélgetőkör a szülőkkel - Ringató Óvodában Helye: Ringató Óvoda Boglárka csoport Időpont: októberben, december, március Felelős: Tóth Mónika, Jakab-Bartus Anita óvónők Bekapcsolódunk az országos Gondolkodj Egészségesen Nap programjába Helye: teljes óvodai körzet Időpont: (péntek) Felelős: a csoportba beosztott óvónők, Horváth Lilla óvodatitkár (az egészségzsákok kiosztása csoportonként) 11

12 Mikulás - Manó túra Ringató Óvoda szülőkkel együtt Időpont: (szombat) - eső nap: (szombat) Felelősök: Antman Ildikó óvónő, tanácsos Ringató Óvoda Molnosné Lázár Mónika óvónő Ringató Óvoda Jákói Bernadett óvónő Erdei Tagóvoda Molnár Erzsébet óvónő Kuckó Tagóvoda Csutiné Szalai Anikó élelmezésvezető, Tubai László udvaros karbantartó és a gyermekcsoportokban dolgozó óvónők Erdei és Kuckó Tagóvoda Időpont: (kedd) Felelősök: Antman Ildikó óvónő, tanácsos Ringató Óvoda Molnosné Lázár Mónika óvónő Ringató Óvoda Jákói Bernadett óvónő Erdei Tagóvoda Molnár Erzsébet óvónő Kuckó Tagóvoda Hazler Tamásné élelmezésvezető, Pesti Sándor és Schandl József udvar és épületkarbantartók, a gyermekcsoportokban dolgozó óvónők - Mikulás váró Helye: Ringató Óvoda Időpont: (csütörtök) Felelősök: Antman Ildikó óvónő, tanácsos, bábcsoport vezető, Kapcsos Gézáné általános óvodavezető helyettes, Csutiné Szalai Anikó élelmezésvezető, és a gyermekcsoportokban dolgozó óvónők Helye: Erdei Tagóvoda Időpont: (csütörtök) Felelősök: Némethné Bécsi Viola óvónő, a drámajátszó óvónői csoport vezetője, tagóvoda vezető, Hazler Tamásné élelmezésvezető, és a gyermekcsoportokban dolgozó óvónők Helye: Kuckó Tagóvoda Időpont: (szerda) Felelősök: tagóvoda vezető, Csík Éva Valéria óvodapedagógus, bábcsoport vezető, Hazler Tamásné élelmezésvezető, és a gyermekcsoportokban dolgozó óvónők Karácsonyi ünnepkör Adventi időszak Helye: a teljes óvodai körzet Időpont: (vasárnaptól-vasárnapig) 12

13 Program: a várakozás sokszínű tevékenységei a nevelési program szerint. Felelősök: a gyermekcsoportokban dolgozó óvónők Madarak karácsonyfája Ringató óvoda udvarán a gyermekekkel közösen díszítik fel az óvónők. Ideje: Felelős: Czencz Gabriella és a csoportba beosztott óvónők Karácsonyköszöntő vendégség, karácsonyi játszóház szülőkkel, gyermekekkel Helye: Ringató Óvoda Időpont: (szombat) délután óráig A rendezvény szervezője: Czencz Gabriella óvónő, tanácsos, Felelősök: Kapcsos Gézáné általános óvodavezető helyettes, a gyermekcsoportokban dolgozó óvónők Dekorációért: Kardosné Czeidli Éva óvónő, tanácsos és Roxerné Primusz Tünde óvónő, Étkeztetésért felelős: Csutiné Szalai Anikó élelmezésvezető A gyerekek betlehemes játékát vezeti: Jakab-Bartus Anita, Tóth Mónika, Hollósi Orsolya, Molnosné Lázár Mónika, Gálné Tánczos Emőke, Kapcsos Gézáné Betlehemes játékot előadja: a Boglárka, a Csigabiga és a Manócska csoport Karácsonyi dallamok: Jákói Bernadett az Erdei Tagóvoda óvónője vezette Betty és Barátai népi hangszeres előadásában A rendezvény lebonyolításában részt vesz: a Ringató Óvoda teljes alkalmazotti közössége Karácsonyváró a Tagóvodákban Helye: Kuckó Tagóvoda Program: Karácsonyfa állítás Időpont: (csütörtök) Felelős: Pókai Emilné Helye: Cholnoky Ferenc Kórház Gyermekosztálya Program: Bábelőadás gyermekeknek Mirci, Marci és Télapó Időpont: (péntek) Felelős: Csík Éva Valéria óvónő, bábcsoport vezető Helye: Kuckó Tagóvoda Időpont: (csütörtök) Program: Közös karácsonyfa állítás Felelős: tagóvoda vezető, Schandl József udvar- és épület karbantartó, Hazler Tamásné élelmezésvezető Helye: Erdei Tagóvoda Időpont: (csütörtök) Program: Szivárvány csoport betlehemes játéka, Karácsony az óvodában Felelősök: tagóvoda vezető, óvónő, Hessz Józsefné és Zsohárné József Judit óvónők, Pesti Sándor udvar- és épület karbantartó 13

14 Farsang Helye: Kuckó Tagóvoda Időpont: (péntek) Felelősök: a gyermekcsoportban dolgozó óvónők élőzene biztosításáért: Hangodiné Babos Beáta óvónő, Tornaterem és a folyosó előkészítéséért felelős : Molnár Erzsébet óvónő Helye: Erdei Tagóvoda Időpont: (péntek) Program: Téltemetés- Kiszebáb égetés, táncház Felkészül: Hétszínvirág csoport Felelős: Némethné Bécsi Viola, Stéger Ágota óvónők és a csoportban dolgozó óvónők Táncházat vezeti: Hessz Józsefné óvónő a talpalávalót élő zenekar szolgáltatja Helye: Ringató Óvoda Időpont: (hétfőtől-péntekig) a csoportok választása szerinti napon (napokon) Nyirettyű zenekar a vendégünk - táncház Felelősök: a gyermekcsoportban dolgozó óvónők, a táncház megszervezéséért: Vargáné Földházi lldikó óvónő, tanácsos Március 15. Helye: az óvodai körzet mindhárom óvodája Időpont: (hétfőtől-csütörtökig) az ünnep megelevenedik a gyermekek játékában Felelősök: a gyermekcsoportokban dolgozó óvónők Húsvéti ünnepkör Sokszínű tevékenységekkel előkészület az ünnepre a nevelési program szerint. Helye: az óvodai körzet mindhárom óvodája Időpont: (szerdától-szerdáig) Tojáskeresés Helye: a gyermekek kezdeményezése szerinti csoportokban Időpont: (szerda) Felelősök: a gyermekcsoportokban dolgozó óvónők Locsolkodás Helye: a gyermekek kezdeményezése szerinti csoportokban Időpont: (szerda) Felelősök: a gyermekcsoportokban dolgozó óvónők Erdőn játszó tavaszi túra a kiserdőben Tájékozódás, nyomkeresés, természetismereti játékok Erdei és Kuckó Tagóvoda Időpont: (szerda) Felelősök: Antman Ildikó óvónő, tanácsos Ringató Óvoda, Molnosné Lázár Mónika óvónő Ringató Óvoda, Jákói Bernadett óvónő Erdei Tagóvoda, 14

15 Molnár Erzsébet óvónő Kuckó Tagóvoda, Hazler Tamásné élelmezésvezető, a gyermekcsoportokban dolgozó óvónők Ringató Óvoda Időpont: (csütörtök) Felelősök: Antman Ildikó óvónő, tanácsos Ringató Óvoda Molnosné Lázár Mónika óvónő Ringató Óvoda, Jákói Bernadett óvónő Erdei Tagóvoda Molnár Erzsébet óvónő Kuckó Tagóvoda Csutiné Szalai Anikó élelmezésvezető és a gyermekcsoportokban dolgozó óvónők Óvodába hívogató Helye: Kuckó Tagóvoda Időpont: (kedd) Program: Játszóház, a bábcsoport előadása Óvónők bábjátéka Kicsikről nagyoknak beszélgetés az óvodát választó szülőkkel Felelősök: Pókai Emilné óvónő, Csík Éva Valéria bábcsoport vezető és a csoportban dolgozó óvónők Helye: Erdei Tagóvoda Időpont: (csütörtök) Program: Játszóház Óvónői mesemondás Kicsikről nagyoknak beszélgetés az óvodát választó szülőkkel Felelősök: a tagóvoda vezetője, Némethné Bécsi Viola a drámajátszó csoport vezetője és a csoportban dolgozó óvónők Helye: Ringató Óvoda Időpont: (kedd) Program: Játszóház Óvónők bábjátéka Kicsikről nagyoknak beszélgetés az óvodát választó szülőkkel Felelősök: óvoda vezetője, Antman Ildikó bábcsoport vezető és a csoportban dolgozó óvónők Egészség nap Helye: Időpont: Felelős: Ringató Óvoda (szombat) Balogh Lívia óvónő, feladatok megosztása ütemezés szerint a teljes alkalmazotti közösség részvételével Tavaszköszöntő Májusfa állítás Helye: Erdei Tagóvoda Időpont: (kedd) 15

16 Anyák napja Felelősök: a csoportban dolgozó óvónők a körtáncokat összefogja Hessz Józsefné óvónő Tavaszköszöntő délutánok Helye: Kuckó Tagóvoda Időpont: Micimackó csoport (hétfő) Cseresznye csoport (kedd) Tulipán csoport (szerda) Süni csoport (csütörtök) Katica csoport (péntek) Felelősök: a tagóvoda vezetője, és a gyermekcsoportban dolgozó óvónők Felkészülés a i (vasárnapi) családi ünnepre. Helye: az óvodai körzet mindhárom óvodája Időpont: (csütörtöktől-péntekig) Felelősök: a gyermekcsoportokban dolgozó óvónők Évzáró családi délutánok Helye: Időpont: Ringató Óvoda Zsebibaba csoport Boglárka csoport Mókus csoport Macskacicó csoport Manócska csoport Csigabiga csoport Nyulacska csoport Pillangó csoport Boribon csoport Vackor csoport Felelősök: a gyermekcsoportokban dolgozó óvónők, Csutiné Szalai Anikó élelmezésvezető Helye: Időpont: Erdei Tagóvoda (szerda) (csütörtök) (péntek) (szerda) (csütörtök) (péntek) (kedd) (szerda) (csütörtök) (péntek) Pipitér csoport Szivárvány csoport Hétszínvirág csoport Bambi csoport Napsugár csoport Felelősök: a gyermekcsoportokban dolgozó óvónők, Hazler Tamásné élelmezésvezető Pünkösdi játszóház Helye: Időpont: Erdei Tagóvoda (szombat) (kedd) (szerda) (csütörtök) (kedd) (szerda) 16

17 Program: játszóház Napsugár csoport pünkösdölő játéka óvónők drámajátszó csoportjának előadása Felelősök: a tagóvoda vezetője, Napsugár csoport óvónői, Némethné Bécsi Viola a művészeti csoport vezetője és a csoportba beosztott óvónők, Hazler Tamásné élelmezésvezető REK Kupa, játékos óvodaközi sportverseny Helye: Schönherz pálya Időpont: (szerda) A verseny résztvevői: tanköteles korú gyermekek Szurkolótábor: a kisebb gyermekek csapatai Felelős: Major Ildikó és a csoportba beosztott óvónők Játékos családi-óvodai délelőtt Helye: Kuckó Tagóvoda Időpont: (szombat) Program: játszóház Ilók és Mihók c. mese dramatikus feldolgozása Felelős: Pókai Emilné, Molnár Erzsébet, Csík Éva Valéria és a csoportba beosztott óvónők Iskolába induló- játékos délelőtt Helye: Kuckó Tagóvoda Időpont: (hétfőtől-péntekig) Felelősök: csoportban dolgozó óvónők Gyermeknap Csoportkirándulások az óvodai körzet mindhárom óvodájában Időpont: (szombattól-szombatig), a csoportok választása szerinti napon Felelősök: a gyermekcsoportokban dolgozó óvónők Zöld jeles napok Helye: teljes óvodai körzet A zöld jeles nap és a megünneplés időpontja: Állatok világnapja Vizes élőhelyek világnapja A Föld napja Madarak és fák napja Felelősök: a zöld koordinátorok, és a csoportban dolgozó óvónők Illatos Advent rendezvénye Helye: Városháza Résztvevő csoportok és a rendezvények időpontjai: Pipitér csoport Szivárvány csoport december 2012.december 17

18 Felelősök: az adott óvodai csoportok óvónői Kézműves játszóházat vezet: Hübner Katalin óvónő Kuckó Tagóvoda 5.6. Értekezletek Alkalmazotti értekezletek Időpont: (szombat) 8.00 óra óvodai nevelés nélküli munkanap Helye: Ringató Körzeti Óvoda Témái: Minőségügyi oktatás. Nemzeti Köznevelési tv. és végrehajtási rendeletei, Szervezeti és Működési Szabályzat megismertetése, Időszerű ügyek Felelős: óvodavezető, Nagy Zsuzsanna minőségügyi vezető, Leflerné Kállai Erika óvónő, Működési renddel, szabályzatokkal foglalkozó munkacsoport Időpont: (péntek) 8.00 óra óvodai nevelés nélküli munkanap Téma: Szakmai kirándulás az alkalmazotti közösség részvételével, Zöld óvoda feladataival kapcsolatos belső képzés terepen, melynek célja a természetes környezet megismerése, emellett az óvoda közösségének összekovácsolása, szervezetépítés, csapatépítés. Felelős: Antman Ildikó óvónő, tanácsos Ringató Óvoda, Jákói Bernadett óvónő Erdei Tagóvoda, Molnár Erzsébet óvónő Kuckó Tagóvoda Időpont: (péntek) 8.00 óra óvodai nevelés nélküli munkanap Helye: Ringató Körzeti Óvoda Téma: A nyári élet tapasztalatai A 2012/2013. nevelési év zárása,a 2013/2014. nevelési év indítása. Munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás. Időszerű ügyek Felelős: óvodavezető Nevelőtestületi értekezletek Időpont: (hétfő) óra Hely: Ringató Körzeti Óvoda Téma: 2012/2013. nevelési év munkatervének megismerése, esetleges módosítása, kiegészítése, elfogadása Felelősök: Korom Irén óvodavezető Időpont: (szombat) 9.00 óra Téma: 40 éves jubileum szakmai napja - nevelőtestületi értekezlet Hely: Ringató Körzeti Óvoda Előadó: Pap Katalin pszichológus Időszerű ügyek Felelősök: Korom Irén óvodavezető, Hollósi Orsolya óvónő Időpont: (kedd) óra Helye: Ringató Körzeti Óvoda Téma: A tanköteles korú gyermekek fejlődési jellemzőinek áttekintése, különös 18

19 tekintettel a tankötelezettség augusztus 31-ig történt kiterjesztése miatt. Időszerű ügyek (beiskolázás) Felelősök: óvodavezető, csoportba beosztott óvónők Időpont: (kedd) óra Helye: Ringató Körzeti Óvoda Téma: Játékkal, mesével nevelés a gyakorlatban Felelősök: óvodavezető, Helyi Pedagógiai Programmal foglalkozó munkacsoport tagjai Időpont: (kedd) 17 óra Helye: Ringató Óvoda Téma: A nevelési év szorgalmi időszakának zárása, értékelése. A nyári élet feladatai Környezetvédelmi világnapról megemlékezés Külső felügyeleti audit előkészítése. Időszerű ügyek Felelős: óvodavezető Nagy Zsuzsanna óvónő, minőségügyi vezető Jákói Bernadett óvónő A központi és a tagóvodák nevelőközösségeinek, munkatársainak munkamegbeszéléseit szükség szerint az óvoda vezetője ill. a tagóvodák vezetői hívhatják össze, a gyermekek foglalkoztatásának biztonságára vonatkozó szabályok megtartásával Vezetőtestületi értekezletek Résztvevők: óvodavezető, általános óvodavezető helyettes, tagóvoda vezetők, a vezető távollétében az azonnali intézkedést igénylő vezetői feladatok ellátásával megbízott óvónők, a minőségügyi vezető, a szakmai munkaközösség vezetője, a Közalkalmazotti Tanács elnöke, a Pedagógusok Szakszervezete munkahelyi bizottságának titkára Időpontjai: havonta egy alkalommal, lehetőség szerint a hónap utolsó szerdáján órától tanácskozik majd (kivéve, ha az adott hónapban nevelőtestületi értekezlet van) Helye: Ringató Körzeti Óvoda nevelői szobája Felelős: óvodavezető Vezetői megbeszélések Az óvodavezető és a tagóvoda vezetők részvételével. Időpontjai: kéthetenkénti rendszerességgel illetőleg szükség szerint, előzetes egyeztetés alapján Felelős: az óvodavezető Szülői értekezletek Csoport szülői értekezletek Az óvodai körzet mindhárom óvodájában Időpont: , 26, , 23., 24. a csoportok választása szerinti időben , 08.,

20 Téma: esti beszélgetések a nevelési programban leírtak szerint Hely: gyermekcsoportok Felelősök: a csoportban dolgozó óvónők Óvodai szintű közös szülői értekezletek A központi óvodában és a tagóvodákban Időpont: , 12., 13. óvodánként 1-1 napon Téma: az óvodába lépés előkészítése Résztvevői: az újonnan felvett gyermekek szülei, az óvodapedagógusok, a dajkák Felelősök: óvodavezető, és a tagóvoda vezetők Az óvodai körzet Szülői Közössége választmányának értekezlete, megbeszélése Időpont: (csütörtök) 17 óra Helye: Ringató Körzeti Óvoda Téma: Nevelési év feladatai, tájékoztatás a várható szervezeti változásokról, következő időszak fejlesztési terveiről, elégedettségvizsgálat tapasztalatairól. Felelősök: Korom Irén óvodavezető, Nagy Zsuzsanna minőségügyi vezető Időpont: (csütörtök) 17 óra Helye: Ringató Körzeti Óvoda Téma: Nevelési év eredményességéről, belső auditok tapasztalatairól tájékoztatás Felelős: óvodavezető, Nagy Zsuzsanna minőségügyi vezető 5.7. Az Óvoda könyvtárának működési rendje A könyvtár helye: Ringató Körzeti Óvoda A könyvtárat vezeti: Gacza Lajosné óvónő Ringató Körzeti Óvoda Nyitvatartás: kedd óra ill óra Szeptember hónapban délelőtt, majd havonkénti váltással délután ill. délelőtt. 6. A MUNKACSOPORTOK PROGRAMJA 6.1.Minőségirányítási munkacsoport Vezetője: Nagy Zsuzsanna minőségügyi vezető Tagjai: az óvodavezető, a Kuckó Tagóvoda vezetője, az Erdei Tagóvoda vezetője, Kardosné Czeidli Éva a Ringató Óvoda óvónője, tanácsosa, Stéger Ágota az Erdei Tagóvoda óvónője és minőségi szakmérnökeink: Hangodiné Babos Beáta a Kuckó Tagóvoda óvónője és Vadas Anita a Ringató Óvoda óvónője valamint Horváth Lilla óvodatitkár Tanácskozási joggal vesz részt: Kapcsos Gézáné általános óvodavezető helyettes 20

2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a. Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető

2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a. Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető M U N K A T E R V 2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVBEN A VADVIRÁG ÓVODÁRA VONATKOZÓ ADATOK...

Részletesebben

MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145.

MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. Intézmény OM- azonosítója: 032978 Nevelőtestület nevében: aláírás Érvényessége. 2009. 09.01. 2010. 08. 31. Legitimációs

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE. OM azonosító: 035646. Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10.

JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE. OM azonosító: 035646. Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10. JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE OM azonosító: 035646 Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10. 1 Tartalomjegyzék 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 3 2. Dolgozói

Részletesebben

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA SZÉKHELY: 2040 BUDAÖRS HOLDFÉNY U.31. OM AZONOSÍTÓ:201162 Intézmény OM- azonosítója: 201162 Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás A dokumentum jellege:

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre 1 I. Az intézmény jellemző adatai: Intézmény neve: Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Székhely címe: Békéscsaba Wlassics sétány 4/1. Telephely: Békéscsaba Pásztor u.

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda

MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda (2040 Budaörs, Szabadság út 64.) Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: aláírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás Alkalmazotti

Részletesebben

Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje. Munkaterv. 2014-2015 nevelési évre. Az Intézmény OM azonosítója: 202057

Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje. Munkaterv. 2014-2015 nevelési évre. Az Intézmény OM azonosítója: 202057 Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Munkaterv 2014-2015 nevelési évre Az Intézmény OM azonosítója: 202057 Érvényessége: 2014. szeptember 01 2015. augusztus 31. Összeállította: Nagyné Panyi Judit intézményvezető

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre Intézmény OM azonosítója: 032940 Intézményvezető:. aláírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében:. aláírás Szülői szervezet nevében:. aláírás

Részletesebben

MUNKATERV. 2013-2014-es nevelési év

MUNKATERV. 2013-2014-es nevelési év Gyermekek Háza Déli Óvoda Nyíregyháza, Kereszt u.8. MUNKATERV 2013-2014-es nevelési év Készítette: Skarbit Józsefné intézményvezető Nyíregyháza, 2013. szeptember 30. 0 Tartalomjegyzék 1.Az intézmény jellemzői...

Részletesebben

A 262/2014.(XI.20.) határozat melléklete. 2014/2015 tanévre. Készítette: Kaszáné Vincze Éva intézményvezető

A 262/2014.(XI.20.) határozat melléklete. 2014/2015 tanévre. Készítette: Kaszáné Vincze Éva intézményvezető A 262/2014.(XI.20.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MUNKATERVE 2014/2015 tanévre Készítette: Kaszáné Vincze Éva 2 I. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK HELYZETELEMZÉS: Intézményünk

Részletesebben

Éves munkaterv MÁKSZEM ÓVODA 2013 / 2014. Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária

Éves munkaterv MÁKSZEM ÓVODA 2013 / 2014. Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária MÁKSZEM ÓVODA Éves munkaterv 2013 / 2014 Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 202684 Nevelőtestület nevében: Varga Szilvia Gyöngyösi Mária. aláírás Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében:

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA : 278-21 26 OM azonosító:034751. Tátika Napsugár Óvoda. 2014-2015.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA : 278-21 26 OM azonosító:034751. Tátika Napsugár Óvoda. 2014-2015. Tátika Napsugár Óvoda 2014-2015. nevelési év MUNKATERVE Készítette: Kakuszi Imréné 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Működési terv... 3. oldal Nevelési év rendje... 3. oldal Fogadó órák rendje... 4. oldal Nyílt napok...

Részletesebben

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán u.23 T./F.: 29-341-544 e-mail: ovihir@monornet.hu TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Készítette: Tulipán Óvoda nevelőtestülete 2013. augusztus 29-én

Részletesebben

MUNKATERV. MESEPALOTA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15. Mottónk: NEKEM PROGRAM, NEKED JÁTÉKBAN REJLŐ MESEVILÁG

MUNKATERV. MESEPALOTA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15. Mottónk: NEKEM PROGRAM, NEKED JÁTÉKBAN REJLŐ MESEVILÁG MUNKATERV MESEPALOTA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15. Mottónk: NEKEM PROGRAM, NEKED JÁTÉKBAN REJLŐ MESEVILÁG 2013. szeptember 01-től 2014. augusztus 31-ig -1- Tartalomjegyzék

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év - - 1 Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail:

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015.

MUNKATERV 2014/2015. MUNKATERV 2014/2015. Intézmény OM- azonosítója: 034457 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető: Egri Gyöngyi Legitimációs eljárás Szülői szervezet nevében: Volomné Bodnár Ilona Alkalmazotti közösség nevében:

Részletesebben

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve A nevelési év rendje: Első nap: 2012. szeptember 03. hétfő Utolsó nap: 2013. augusztus 31. Az óvoda zárva tartásának tervezett időpontja: 2013. június 28. Nyitás: 2013. július 29. A Munkaterv jogszabályi

Részletesebben

Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774. Munkaterv. 2013/2014. nevelési évre. Budapest 2013.

Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774. Munkaterv. 2013/2014. nevelési évre. Budapest 2013. Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774 Cseppkő Óvoda Munkaterv 2013/2014. nevelési évre Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda működésének meghatározói...3 Meghatározó dokumentumok:...3

Részletesebben

Készítette: Göröghné Bocskai Éva Óvodavezető

Készítette: Göröghné Bocskai Éva Óvodavezető A Napsugár Óvoda 2013/2014-es nevelési évének MUNKATERVE Hajdúböszörmény, 2013.augusztus 30. Készítette: Göröghné Bocskai Éva Óvodavezető 1 1. Kiinduló helyzetkép Az óvoda neve: Napsugár Óvoda Az óvoda

Részletesebben

Szentesi Felsőpárti Óvoda 6600 Szentes, Rákóczi Ferenc u. 46-48. Telefon, fax: 63/562-420, 562-421 E-mail: rakocziovi@upcmail.hu

Szentesi Felsőpárti Óvoda 6600 Szentes, Rákóczi Ferenc u. 46-48. Telefon, fax: 63/562-420, 562-421 E-mail: rakocziovi@upcmail.hu Szentesi Felsőpárti Óvoda 6600 Szentes, Rákóczi Ferenc u. 46-48. Telefon, fax: 63/562-420, 562-421 E-mail: rakocziovi@upcmail.hu MUNKATERVE 2014/2015-ÖS TANÉV Készítette: Nevelőtestület nevében aláírja:

Részletesebben

5Lo Yh:.i!}Je 5; c-(ie r_o V~ Készítette: Skarbit Józsefn' ~ ; MUNKATERV. 2014-2015-es nevelési év. t "1-, Nyíregyháza, 2014. szeptember 15.

5Lo Yh:.i!}Je 5; c-(ie r_o V~ Készítette: Skarbit Józsefn' ~ ; MUNKATERV. 2014-2015-es nevelési év. t 1-, Nyíregyháza, 2014. szeptember 15. Gyermekek Háza Déli Óvoda Nyíregyháza, Kereszt u.8. MUNKATERV 2014-2015-es nevelési év ~HÁZ.i/)~ 5Lo Yh:.i!}Je 5; c-(ie r_o V~ Készítette: Skarbit Józsefn' ~ ; t "1-, intézményvezető ~~J. ",e(!>~..za,

Részletesebben

2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE

2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE Kőbányai 1101 Budapest, Kőbányai út 38. MUNKATERV 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK Az adott nevelési évben munkánkat a következő dokumentumok

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája. 2014-2015. nevelési év. Munkaterve

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája. 2014-2015. nevelési év. Munkaterve Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 2014-2015. nevelési év Munkaterve Készítette: Sárik Jánosné óvodavezető 1 A jó munkaterv néhány ismérve: - Tartalmazza a törvényi elvárás szerinti elemeket - Az elmúlt

Részletesebben

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző Előterjesztés 5. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV CISZTERCI NEVELÉSI KÖZPONT Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MUNKATERV 2014-2015 PÉCS Késmárki Tiborné TARTALOM ig. I. Intézményi adatok

Részletesebben

DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE

DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE 0/0 Készítette: Varsányi Ildikó intézményvezető Elfogadta: az óvodai intézményegység nevelőtestülete 0 szeptember - jén a tanévnyitó értekezleten TARTALOMJEGYZÉK.

Részletesebben

Százszorszép Óvodák Kiskunhalas, Vasút u. 2. Munkaterv 2014/2015. A nevelőtestület közreműködésével összeállította: Nyerges Pálné intézményvezető

Százszorszép Óvodák Kiskunhalas, Vasút u. 2. Munkaterv 2014/2015. A nevelőtestület közreműködésével összeállította: Nyerges Pálné intézményvezető Százszorszép Óvodák Kiskunhalas, Vasút u. 2. Munkaterv 2014/2015 A nevelőtestület közreműködésével összeállította: Nyerges Pálné intézményvezető Tartalom 1. Intézményi adatbázis 2014/2015. 1.1. Csoportok

Részletesebben

II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola. Munkaterve. 2013/2014. tanév

II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola. Munkaterve. 2013/2014. tanév II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola Munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Horváthné Tajti Ágnes ( igazgató ) 22 A tanév rendje 2013. szeptember 2.( hétfő) 2014. június 13.(péntek) 10 tanítási

Részletesebben

M á k v i r á g Ó v o d a

M á k v i r á g Ó v o d a Ó V O D A V E Z E T Ő I P Á L Y Á Z A T M á k v i r á g Ó v o d a Budapest, 1173 Újlak u. 108. Óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére 2011. A pályázó adatai: Horváth Mária Budapest Kővágó u.

Részletesebben

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje. 2013/2014. nevelési év értékelése

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje. 2013/2014. nevelési év értékelése Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2013/2014. nevelési év értékelése OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. június 20. Iktatószám:358/O/2014. 1. Az óvodai nevelési év rendje. 2013/2014

Részletesebben