Tartalomjegyzék 1. Célok, feladatok 4 2. Gyermeklétszám csoportonkénti, korcsoportonkénti bontásban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék 1. Célok, feladatok 4 2. Gyermeklétszám csoportonkénti, korcsoportonkénti bontásban"

Átírás

1

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 1. Célok, feladatok Minőségcéljaink Kiemelt feladataink 4 2. Gyermeklétszám csoportonkénti, korcsoportonkénti bontásban 6 3. Sajátos Nevelési Igényű gyermekek 7 4. Óvónők, dajkák gyermekcsoporthoz való beosztása 8 5. A 2011/2012. nevelési év rendje A 2011/2012. nevelési év rendjének kialakításakor figyelembe vettük Az óvodai nevelési év beosztása Nyári zárvatartás ideje Tervezett óvodai nevelés nélküli munkanapok Ünnepek, rendezvények Ringató Óvoda 40 éves jubileumi ünnepsége Csoportonkénti családi kézműves délután Délutáni beszélgetőkör a szülőkkel Ringató Óvodában Bekapcsolódunk a Gondolkodj Egészségesen Nap programjába Mikulás Karácsonyi ünnepkör Farsang Március Húsvéti ünnepkör Óvodába hívogató Egészség nap Tavaszköszöntő Anyák napja Évzáró családi délutánok Pünkösdi játszóház REK Kupa, játékos óvodaközi sport verseny a kihívás napján Játékos családi-óvodai délelőtt Iskolába induló játékos délelőtt Gyermeknap Zöld jeles napok tagóvoda szintjén Illatos Advent rendezvénye Értekezletek Alkalmazotti értekezletek Nevelőtestületi értekezletek Vezetőtestületi értekezletek Vezetői megbeszélések Szülői értekezletek Csoport szülői értekezletek Óvodai szintű közös szülői értekezlet Az óvodai körzet Szülői Közössége választmányának értekezlete Az óvoda könyvtárának működési rendje 20 2

3 6. A munkacsoportok programja Minőségirányítási munkacsoport Működési renddel, szabályzatokkal foglalkozó munkacsoport Helyi Nevelési Programmal foglalkozó munkacsoport Információs munkacsoport Tárgyi, eszközi fejlesztésekkel foglalkozó munkacsoport Egészséges életmóddal foglalkozó munkacsoport Zöld koordinátorok óvodánkban A szakmai munkaközösség programja Gyermekvédelmi feladatok Az óvónők művészeti csoportjainak programja Óvónői bábcsoportok Óvónők dramatizáló csoportja Sajátos szolgáltatások Logopédiai foglalkozások Fejlesztő foglalkozások a Nevelési Tanácsadó szervezésében Pszichológiai konzultációk a Nevelési Tanácsadó szervezésében Kapcsolat a Ringató K. Óvoda és Bárczi EGYMI között Pannon Várszínház művészei óvodánkban Római katolikus hitoktatás Óvifoci óvodáinkban Hetirend Hetirend Ringató Óvoda Hetirend Erdei és Kuckó Tagóda Óvodán kívüli programok Petőfi Színház gyermekelőadásai Kabóca Bábszínház Pegazus Színház Pannon Várszínház Állatkerti kirándulások Partnerkapcsolatok A bölcsődékkel Az általános iskolákkal A Bakony-Balaton Környezetvédelmi Oktatóközponttal A város-rehabilitációs projekt támogató csoportjával Személyi erőforrások fejlesztése Külső továbbképzés Belső továbbképzés Tárgyi erőforrások fejlesztése Belső ellenőrzési terv Záradék 41 Mellékletek - Védőnői munkatervek - BaBaKo nevelési évre szóló lehetőségeinek ajánlása 3

4 1. CÉLOK, FELADATOK 1.1. Minőségcéljaink A köz szolgálata. A bánásmódban a türelem, a következetesség, a szabadság és a korlátozás egyensúlyának megvalósítása. A kiépített minőségirányítási rendszerünk folyamatos működtetése. Óvodánk jó kapcsolatának fenntartása, erősítése a bölcsődékkel, általános iskolákkal, a védőnői hálózattal. Hátrányos megkülönböztetés nélküli óvodai élet megteremtése. Szervezeti kultúránk építése, fejlődésének elkötelezett támogatása a változások tükrében. Az intézményi működés minden területén a törvényesség, a szakszerűség, a gazdaságosság érvényesülése Kiemelt feladataink A kisgyermekek nevelésében a Helyi Nevelési Programunkban foglaltak az irányadók, azok minél teljesebb megvalósítására törekszünk. Kiemelten kezeljük: o Az egészséges életmódra nevelés feladatainak megvalósítását. - A gyermekek spontán játéka mellett minden nap mozgásos játék kezdeményezését (mozgás utánzó, fogó-futó játékokat, labdával, karikával, ugrálókötéllel, gólyalábbal ügyeskedő, ugró-szökdelő és versenyjátékokat). - A gyermeki önállóság és a segítség adás helyes egyensúlyának megtartását, a személyes odafigyelést öltözködés utáni időben is a gyermekek ruházatára, cipőjére, hajviseletére. - Az óvodai Egészség nap megszervezése. o A környezettudatos óvodai nevelés megvalósítását, - Részvételt a BaBaKo által kezdeményezett programokon (Sétál a családhonismereti modul, Tematikus Manó séták a csoportok részére). - Zöld jeles napok gyermekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó módon történő megünneplése. - Újrahasznosíthatóan felhasználható termékek közül a már eddig is szelektíven gyűjtött újságpapír, elem, műanyagkupak mellett, ebben a nevelési évben az italoskarton dobozok gyűjtésének megkezdése. o A tanköteles korú gyermekek fejlődési jellemzőinek áttekintése, különös tekintettel a tankötelezettség augusztus 31-ig történt kiterjesztése miatt. o A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez külső segítség igénybevétele: a pedagógiai szakszolgálattal való együttműködés erősítése. o Az óvodát választó családokkal és a bölcsődékkel való hatékony kapcsolat formálása, óvodánk nevelési rendszerének és gyakorlatának bemutatása érdekében. A nevelőtestület által elfogadott Anamnézis lap Visszapillantó születéstől óvodáig bevezetése, melyet a szülők töltenek ki a gyermekük előéletéről, fejlődési üteméről. a Helyi Nevelési Program áttekintése után, a törvényi változásoknak megfelelően ig a Helyi Pedagógiai Program elkészítése. A Helyi Pedagógiai Programban foglaltak alapos ismeretének és alkalmazásának erősítése. A Ringató Óvoda 40. évfordulójának méltó megünneplése. 4

5 a évben esedékessé váló Zöld Óvoda cím megújításához, a pályázat elkészítéséhez az elmúlt 3 év környezeti neveléssel kapcsolatos tevékenységének áttekintése, az alátámasztó iratok, dokumentumok, fotók összegyűjtése, a pályázat elkészítése. Vezetői szerkezetben történő változás után az új vezetőtestület munkájának kialakítása, összehangolása. Szervezeti átalakítás, mely től megvalósul a fenntartó döntése alapján intézményi szinten érinti az óvodát. Az összevont intézményirányítási modell és feladatfinanszírozás előkészítésének, bevezetésének segítése. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása ig, tekintettel a törvényi és a szervezeti változásra. Munkaköri leírások módosítása a szervezeti változás miatt. Új vezetők, kollégák befogadása, segítése. Gyakornok óvónő (Jakab-Bartus Anita) segítése a mentorok által. Kollektív Szerződés módosítása a szakszervezettel együttműködve, a jogszabályi és az óvodai gyakorlatban történt változásoknak megfelelően. Munkacsoportok további működtetése. Tevékenységükkel a feladatok sikeres elvégzésének elősegítése. Az óvoda felvételi körzetének képviselőivel való jó kapcsolat fenntartása. A városunk civil szervezeteivel közös rendezvényeken való részvétel. Az intézmény, a nevelőtestület, a pedagógusok, munkatársak menedzselése, munkájuk lehetőség szerinti elismerése, elismertetése. Forrásbővítéshez pályázatok, lehetőségek, támogatók keresése. Hatékony forrásfelhasználás az intézmény feltételeinek biztosításához. Internetes pályázatfigyelés. KIR adatbázis gyermekek adataival való feltöltése, folyamatos adatfrissítés. Intézményünk internetes honlapjának frissítése, folyamatos feltöltése. 5

6 2. GYERMEKLÉTSZÁM CSOPORTONKÉNTI, KORCSOPORTONKÉNTI BONTÁSBAN A 2012/2013. NEVELÉSI ÉVBEN Óvoda/ csoport/ max. létszám Nagycsoportos korú gyerekek száma Középsős korú gyermekek száma Kiscsoportos korú gyerekek száma Előfelvételt nyert gyermekek száma Gyermek létszám összesen Ringató Óvoda Zsebibaba Macskacicó Boribon Manócska SNI= Mókus Vackor SNI= Pillangó Nyulacska Boglárka Csigabiga Ringató Óvoda összesen = =249 Erdei Tagóvoda Napsugár Szivárvány Hétszínvirág Bambi Pipitér Erdei Tagóvoda összesen Kuckó Tagóvoda Katica Micimackó Süni = Tulipán = Cseresznye = Kuckó Tagóvoda összesen = = =119 Ringató Körzeti Óvoda mindösszesen = =490 6

7 3. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK Csoport Megnevezése SNI( a) gyermekek Szorzó Az SNI oka Az óvodai nevelésen túli fejlesztés száma Cseresznye 1 fő 2 x expresszív beszédfejlődési zavar intenzív logopédiai terápia Manócska 1 fő 2 x nem osztályozott mentális retardáció gyógypedagógiai komplex fejlesztés Süni 1 fő 3 x mozgássérült konduktív mozgásterápia, beszédjavítás Tulipán 1 fő 2 x nem meghatározott pervasív (átható fejlődési zavar) komplex gyógypedagógiai terápia mozgás és kommunikáció fejlesztése Vackor 1 fő 3 x mozgássérült konduktív mozgásterápia A veszprémi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény munkatársai segítik a SNI gyermekeink fejlesztését: - napi 8 órában Sulyok Krisztina gyógypedagógiai asszisztens a Vackor csoportban egy mozgássérült gyermek óvodai nevelésében segít, - napi 8 órában Molnárné Oszvald E. Katalin gyógypedagógiai asszisztens a Süni csoportban egy mozgássérült gyermek óvodai nevelésében segít, - napi 4 órában Baranyainé Kekk Melinda gyógypedagógiai asszisztens a Tulipán csoportban segít egy gyermek óvodai nevelésében, - az SNI gyermekek fejlesztésében Bozsik Ildikó az EGYMI utazó gyógypedagógusa, beszédfejlesztésében az EGYMI utazó logopédusa, Szokolicsné Sándor Andrea gyógypedagógus vesz részt. Megjegyzés: Mozgássérült gyermekeink fejlesztésében részt váll a Nevelési Tanácsadó konduktora, Molnár Edina is. 7

8 4. ÓVÓNŐK, DAJKÁK GYERMEKCSOPORTHOZ VALÓ BEOSZTÁSA Ringató Óvoda Pavilon Gyermekcsoport megnevezése Óvónők A Zsebibaba Vadas Anita Virágh Ilona Ágnes Macskacicó Balogh Lívia Gacza Lajosné B Boribon Buza Éva Szántóné Benkovics Éva Manócska Gálné Tánczos Emőke Kapcsos Gézáné C Mókus Antman Ildikó Kungliné Martin Marianna Vackor Czencz Gabriella Leflerné Kállai Erika D Boglárka Jakab-Bartus Anita Tóth Mónika Csigabiga Hollósi Orsolya Molnosné Lázár Mónika F Pillangó Roxerné Primusz Tünde Vizkelety Györgyné Nyulacska Kardosné Czeidli Éva Vargáné Földházi Ildikó Erdei Tagóvoda A-B Napsugár Major Ildikó Mártonné Sárkány Ilona Szivárvány Hessz Józsefné Zsohárné József Judit C-D Hétszínvirág Némethné Bécsi Viola Stéger Ágota Bambi Kohlrusz Gáborné Nagy Zsuzsanna F Pipitér Jákói Bernadett Prikkel Nóra Kuckó Tagóvoda 1 Katica Békésiné Simon Éva Csík Éva Valéria Micimackó Hübner Katalin Nagy Katalin Barbara 2 Süni Lucskainé Hideghéti Ágnes Tungli Tímea 3 Tulipán Hangodiné Babos Beáta Molnár Erzsébet Cseresznye Kravácz Valéria Pókai Emilné Dajka Szücsné Kiss Mariann Perneszné Székely Zsanett Horváthné Nagy Irén Judit Szanykovics Róbertné Horváth Lászlóné Tóth Józsefné Heizlerné Kékesi Renáta Fonyódiné Horváth Mária Horváthné Tóth Kása Ottília Trexler Gyuláné Csincsi Józsefné Csincsi Erzsébet Puskásné Nagy Gabriella Bertha Ibolya Johanna Görög Zoltánné Pető Ernőné Kovács Henrietta Takács Istvánné Heizlerné Énekes Erika Szalók Ferencné 8

9 5. A 2012/2013. NEVELÉSI ÉV RENDJE 5.1. A 2012/2013. nevelési év rendjének kialakításakor figyelembe vettük: Az emberi erőforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendeletét a 2012/2013. tanév rendjéről Első tanítási nap: (hétfő) Utolsó tanítási nap: (péntek) Iskolai őszi szünet: (vasárnaptólvasárnapig) Iskolai őszi szünet előtti utolsó tanítási nap: (szombat) Iskolai őszi szünet utáni első tanítási nap: (hétfő) Iskolai téli szünet: (szombattól-szerdáig) Iskolai téli szünet előtti utolsó tanítási nap: (péntek) Iskolai téli szünet utáni első tanítási nap: (csütörtök) Iskolai tavaszi szünet: (csütörtöktől-keddig) Iskolai tavaszi szünet előtti utolsó tanítási (szerda) nap: Iskolai tavaszi szünet utáni első tanítási nap: (szerda) A évi munkaszüneti napok körüli naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó munkarendet: (szombat) munkanap (hétfő) pihenőnap (szombat) munkanap (péntek) pihenőnap (szombat) munkanap (hétfő) pihenőnap (szombat) munkanap (hétfő) pihenőnap Munkarend változás várható 2013-ban is: (szombat) munkanap (hétfő) pihenőnap Nyári időszámítás vége: Nyári időszámítás kezdete: Az óvodai nevelési év beosztása Időtartama: Szorgalmi idő: Nyári óvodai élet: Logopédiai és fejlesztő foglalkozások, a pszichológiai segítségadás, a hitoktatás ideje: A decemberi ünnepek ( ) között a fenntartó jelöli ki, hogy melyik óvoda látja el városi szinten az óvodás korú gyermekek foglalkoztatását. 9

10 5.3. Nyári zárva tartás ideje (5 hét) Ringató Körzeti Óvoda (hétfőtől) (péntekig) Erdei Tagóvoda: (hétfőtől) (szombatig) Kuckó Tagóvoda: (hétfőtől) (szombatig) 5.4. Tervezett óvodai nevelés nélküli munkanapok (péntek) Ringató Óvoda 40. évfordulója (szombat) Alkalmazotti értekezlet, nevelőtestületi értekezlet (kedd) Nevelőtestületi értekezlet (péntek) Szakmai nap teljes alkalmazotti közösség részvételével (szombat) Alkalmazotti értekezlet. Nevelőtestületi értekezlet 5.5. Ünnepek, rendezvények Ringató Óvoda 40 éves jubileumi ünnepsége Megállapodások, feladatok Határidő Felelős Az ünnepség időpontja: Óvoda vezetője és az intézmény közalkalmazottai Óvodatörténet projektoros kivetítéssel Jákói Bernadett, óvodavezető Gyermek néptánc Vargáné Földházi Ildikó Gyermekek verses, mondókás, játékos összeállítása Manócska, Macskacicó csoport pedagógusai, gyermekei Közalkalmazottak énekes játéka Vargáné F.Ildikó Felnőtt néptánc (üveges) Jakab-Bartus Anita Verses köszöntő Szanykovics Róbertné Torta (információ kérés) Tóth Mónika Korom Irén Jakab-Bartus Anita Ajándék készítés (levendula zsákocska) Antman Ildikó Czencz Gabriella Foto montázs 40 év - Képeslap Virágh Ilona Ágnes Ajándék a gyermekeknek (manó) Tóth Mónika Volt dolgozók és nyugdíjasok fogadásához zene Gálné Tánczos Emőke Volt óvodások műsora a második napon: hangszer, vers Néptánc Kungliné Mariann Vargáné F.Ildikó Kitűző a dolgozóknak Vargáné F.Ildikó, Vizkelety Györgyné Szakmai előadás pedagógusoknak, szülőknek , Balogh Lívia, Hollósi Orsolya 14- Bábelőadás Antman Ildikó és a bábcsoport tagjai Manóvilág kiállítás Kardosné Czeidli Éva, Roxer Tündi és a segítő kollégák Gyermekszáj történetek és gyermekrajzok Leflerné Kállai Erika Óvodatörténeti kiállítás a folyosókon Tóth Mónika, Jákói Bernadett Kézműves gyermekmunkák kiállítása sokféle technikával óvodapedagógusok csoportonként a Ringató Óvodában Meghívó elkészítése Kardosné Czeidli Éva Pókai Emilné (Nyomda) 10

11 Játéktár kiadvány (Segítőnk: Gyürüsy Attiláné) Nyomdai munkák Czencz Gabriella Kardosné Czeidli Éva Korom Irén Pókai Emilné Új fiatalos, Ringatós logo Kardosné Czeidli Éva, Tóth Mónika Fotó albumok Korom Irén HEMO-VMK gyermekműsor szülőkkel, kollégákkal Czencz Gabiella Manó Túra Antman Ildikó, Molnosné Lázár Mónika, Tóth Mónika A tervezett program: de. 9 óra pedagógusok szakmai programja előadás (Pap Kati) de. 11 óra Ünnepi műsor, fogadás, kiállítás megnyitók de. 10 óra Találkozás a régi dolgozókkal, nyugdíjas pedagógusainkkal de. Bábelőadás a Ringató Óvoda gyermekeinek de. Bábelőadás az Erdei és a Kuckó Tagóvoda gyermekeinek du. 17 óra Előadás a szülőknek Csoportonként a kiállítások megtekintése (Manóvilág, Gyerekszáj történetek, Lakótelepünk, óvodánk 40 éve fotókiállítás, Gyermekek kézműves munkái a gyermekek öltözőiben) du óra HEMO-VMK a Ringató Óvoda gyermekeinek, szüleinek, alkalmazotti közösségének ajándék előadás Manó túra a kiserdőben Csoportonkénti családi kézműves délutánok Helye: Erdei Tagóvoda Hétszínvirág csoport Időpont: Szülői igény esetén Felelősök: tagóvoda vezető, csoportba beosztott óvónők Helye:Kuckó Tagóvoda Időpont: (szerda) és (kedd) Felelős: Tungli Tímea óvónő és Hübner Katalin óvónő Délutáni beszélgetőkör a szülőkkel - Ringató Óvodában Helye: Ringató Óvoda Boglárka csoport Időpont: októberben, december, március Felelős: Tóth Mónika, Jakab-Bartus Anita óvónők Bekapcsolódunk az országos Gondolkodj Egészségesen Nap programjába Helye: teljes óvodai körzet Időpont: (péntek) Felelős: a csoportba beosztott óvónők, Horváth Lilla óvodatitkár (az egészségzsákok kiosztása csoportonként) 11

12 Mikulás - Manó túra Ringató Óvoda szülőkkel együtt Időpont: (szombat) - eső nap: (szombat) Felelősök: Antman Ildikó óvónő, tanácsos Ringató Óvoda Molnosné Lázár Mónika óvónő Ringató Óvoda Jákói Bernadett óvónő Erdei Tagóvoda Molnár Erzsébet óvónő Kuckó Tagóvoda Csutiné Szalai Anikó élelmezésvezető, Tubai László udvaros karbantartó és a gyermekcsoportokban dolgozó óvónők Erdei és Kuckó Tagóvoda Időpont: (kedd) Felelősök: Antman Ildikó óvónő, tanácsos Ringató Óvoda Molnosné Lázár Mónika óvónő Ringató Óvoda Jákói Bernadett óvónő Erdei Tagóvoda Molnár Erzsébet óvónő Kuckó Tagóvoda Hazler Tamásné élelmezésvezető, Pesti Sándor és Schandl József udvar és épületkarbantartók, a gyermekcsoportokban dolgozó óvónők - Mikulás váró Helye: Ringató Óvoda Időpont: (csütörtök) Felelősök: Antman Ildikó óvónő, tanácsos, bábcsoport vezető, Kapcsos Gézáné általános óvodavezető helyettes, Csutiné Szalai Anikó élelmezésvezető, és a gyermekcsoportokban dolgozó óvónők Helye: Erdei Tagóvoda Időpont: (csütörtök) Felelősök: Némethné Bécsi Viola óvónő, a drámajátszó óvónői csoport vezetője, tagóvoda vezető, Hazler Tamásné élelmezésvezető, és a gyermekcsoportokban dolgozó óvónők Helye: Kuckó Tagóvoda Időpont: (szerda) Felelősök: tagóvoda vezető, Csík Éva Valéria óvodapedagógus, bábcsoport vezető, Hazler Tamásné élelmezésvezető, és a gyermekcsoportokban dolgozó óvónők Karácsonyi ünnepkör Adventi időszak Helye: a teljes óvodai körzet Időpont: (vasárnaptól-vasárnapig) 12

13 Program: a várakozás sokszínű tevékenységei a nevelési program szerint. Felelősök: a gyermekcsoportokban dolgozó óvónők Madarak karácsonyfája Ringató óvoda udvarán a gyermekekkel közösen díszítik fel az óvónők. Ideje: Felelős: Czencz Gabriella és a csoportba beosztott óvónők Karácsonyköszöntő vendégség, karácsonyi játszóház szülőkkel, gyermekekkel Helye: Ringató Óvoda Időpont: (szombat) délután óráig A rendezvény szervezője: Czencz Gabriella óvónő, tanácsos, Felelősök: Kapcsos Gézáné általános óvodavezető helyettes, a gyermekcsoportokban dolgozó óvónők Dekorációért: Kardosné Czeidli Éva óvónő, tanácsos és Roxerné Primusz Tünde óvónő, Étkeztetésért felelős: Csutiné Szalai Anikó élelmezésvezető A gyerekek betlehemes játékát vezeti: Jakab-Bartus Anita, Tóth Mónika, Hollósi Orsolya, Molnosné Lázár Mónika, Gálné Tánczos Emőke, Kapcsos Gézáné Betlehemes játékot előadja: a Boglárka, a Csigabiga és a Manócska csoport Karácsonyi dallamok: Jákói Bernadett az Erdei Tagóvoda óvónője vezette Betty és Barátai népi hangszeres előadásában A rendezvény lebonyolításában részt vesz: a Ringató Óvoda teljes alkalmazotti közössége Karácsonyváró a Tagóvodákban Helye: Kuckó Tagóvoda Program: Karácsonyfa állítás Időpont: (csütörtök) Felelős: Pókai Emilné Helye: Cholnoky Ferenc Kórház Gyermekosztálya Program: Bábelőadás gyermekeknek Mirci, Marci és Télapó Időpont: (péntek) Felelős: Csík Éva Valéria óvónő, bábcsoport vezető Helye: Kuckó Tagóvoda Időpont: (csütörtök) Program: Közös karácsonyfa állítás Felelős: tagóvoda vezető, Schandl József udvar- és épület karbantartó, Hazler Tamásné élelmezésvezető Helye: Erdei Tagóvoda Időpont: (csütörtök) Program: Szivárvány csoport betlehemes játéka, Karácsony az óvodában Felelősök: tagóvoda vezető, óvónő, Hessz Józsefné és Zsohárné József Judit óvónők, Pesti Sándor udvar- és épület karbantartó 13

14 Farsang Helye: Kuckó Tagóvoda Időpont: (péntek) Felelősök: a gyermekcsoportban dolgozó óvónők élőzene biztosításáért: Hangodiné Babos Beáta óvónő, Tornaterem és a folyosó előkészítéséért felelős : Molnár Erzsébet óvónő Helye: Erdei Tagóvoda Időpont: (péntek) Program: Téltemetés- Kiszebáb égetés, táncház Felkészül: Hétszínvirág csoport Felelős: Némethné Bécsi Viola, Stéger Ágota óvónők és a csoportban dolgozó óvónők Táncházat vezeti: Hessz Józsefné óvónő a talpalávalót élő zenekar szolgáltatja Helye: Ringató Óvoda Időpont: (hétfőtől-péntekig) a csoportok választása szerinti napon (napokon) Nyirettyű zenekar a vendégünk - táncház Felelősök: a gyermekcsoportban dolgozó óvónők, a táncház megszervezéséért: Vargáné Földházi lldikó óvónő, tanácsos Március 15. Helye: az óvodai körzet mindhárom óvodája Időpont: (hétfőtől-csütörtökig) az ünnep megelevenedik a gyermekek játékában Felelősök: a gyermekcsoportokban dolgozó óvónők Húsvéti ünnepkör Sokszínű tevékenységekkel előkészület az ünnepre a nevelési program szerint. Helye: az óvodai körzet mindhárom óvodája Időpont: (szerdától-szerdáig) Tojáskeresés Helye: a gyermekek kezdeményezése szerinti csoportokban Időpont: (szerda) Felelősök: a gyermekcsoportokban dolgozó óvónők Locsolkodás Helye: a gyermekek kezdeményezése szerinti csoportokban Időpont: (szerda) Felelősök: a gyermekcsoportokban dolgozó óvónők Erdőn játszó tavaszi túra a kiserdőben Tájékozódás, nyomkeresés, természetismereti játékok Erdei és Kuckó Tagóvoda Időpont: (szerda) Felelősök: Antman Ildikó óvónő, tanácsos Ringató Óvoda, Molnosné Lázár Mónika óvónő Ringató Óvoda, Jákói Bernadett óvónő Erdei Tagóvoda, 14

15 Molnár Erzsébet óvónő Kuckó Tagóvoda, Hazler Tamásné élelmezésvezető, a gyermekcsoportokban dolgozó óvónők Ringató Óvoda Időpont: (csütörtök) Felelősök: Antman Ildikó óvónő, tanácsos Ringató Óvoda Molnosné Lázár Mónika óvónő Ringató Óvoda, Jákói Bernadett óvónő Erdei Tagóvoda Molnár Erzsébet óvónő Kuckó Tagóvoda Csutiné Szalai Anikó élelmezésvezető és a gyermekcsoportokban dolgozó óvónők Óvodába hívogató Helye: Kuckó Tagóvoda Időpont: (kedd) Program: Játszóház, a bábcsoport előadása Óvónők bábjátéka Kicsikről nagyoknak beszélgetés az óvodát választó szülőkkel Felelősök: Pókai Emilné óvónő, Csík Éva Valéria bábcsoport vezető és a csoportban dolgozó óvónők Helye: Erdei Tagóvoda Időpont: (csütörtök) Program: Játszóház Óvónői mesemondás Kicsikről nagyoknak beszélgetés az óvodát választó szülőkkel Felelősök: a tagóvoda vezetője, Némethné Bécsi Viola a drámajátszó csoport vezetője és a csoportban dolgozó óvónők Helye: Ringató Óvoda Időpont: (kedd) Program: Játszóház Óvónők bábjátéka Kicsikről nagyoknak beszélgetés az óvodát választó szülőkkel Felelősök: óvoda vezetője, Antman Ildikó bábcsoport vezető és a csoportban dolgozó óvónők Egészség nap Helye: Időpont: Felelős: Ringató Óvoda (szombat) Balogh Lívia óvónő, feladatok megosztása ütemezés szerint a teljes alkalmazotti közösség részvételével Tavaszköszöntő Májusfa állítás Helye: Erdei Tagóvoda Időpont: (kedd) 15

16 Anyák napja Felelősök: a csoportban dolgozó óvónők a körtáncokat összefogja Hessz Józsefné óvónő Tavaszköszöntő délutánok Helye: Kuckó Tagóvoda Időpont: Micimackó csoport (hétfő) Cseresznye csoport (kedd) Tulipán csoport (szerda) Süni csoport (csütörtök) Katica csoport (péntek) Felelősök: a tagóvoda vezetője, és a gyermekcsoportban dolgozó óvónők Felkészülés a i (vasárnapi) családi ünnepre. Helye: az óvodai körzet mindhárom óvodája Időpont: (csütörtöktől-péntekig) Felelősök: a gyermekcsoportokban dolgozó óvónők Évzáró családi délutánok Helye: Időpont: Ringató Óvoda Zsebibaba csoport Boglárka csoport Mókus csoport Macskacicó csoport Manócska csoport Csigabiga csoport Nyulacska csoport Pillangó csoport Boribon csoport Vackor csoport Felelősök: a gyermekcsoportokban dolgozó óvónők, Csutiné Szalai Anikó élelmezésvezető Helye: Időpont: Erdei Tagóvoda (szerda) (csütörtök) (péntek) (szerda) (csütörtök) (péntek) (kedd) (szerda) (csütörtök) (péntek) Pipitér csoport Szivárvány csoport Hétszínvirág csoport Bambi csoport Napsugár csoport Felelősök: a gyermekcsoportokban dolgozó óvónők, Hazler Tamásné élelmezésvezető Pünkösdi játszóház Helye: Időpont: Erdei Tagóvoda (szombat) (kedd) (szerda) (csütörtök) (kedd) (szerda) 16

17 Program: játszóház Napsugár csoport pünkösdölő játéka óvónők drámajátszó csoportjának előadása Felelősök: a tagóvoda vezetője, Napsugár csoport óvónői, Némethné Bécsi Viola a művészeti csoport vezetője és a csoportba beosztott óvónők, Hazler Tamásné élelmezésvezető REK Kupa, játékos óvodaközi sportverseny Helye: Schönherz pálya Időpont: (szerda) A verseny résztvevői: tanköteles korú gyermekek Szurkolótábor: a kisebb gyermekek csapatai Felelős: Major Ildikó és a csoportba beosztott óvónők Játékos családi-óvodai délelőtt Helye: Kuckó Tagóvoda Időpont: (szombat) Program: játszóház Ilók és Mihók c. mese dramatikus feldolgozása Felelős: Pókai Emilné, Molnár Erzsébet, Csík Éva Valéria és a csoportba beosztott óvónők Iskolába induló- játékos délelőtt Helye: Kuckó Tagóvoda Időpont: (hétfőtől-péntekig) Felelősök: csoportban dolgozó óvónők Gyermeknap Csoportkirándulások az óvodai körzet mindhárom óvodájában Időpont: (szombattól-szombatig), a csoportok választása szerinti napon Felelősök: a gyermekcsoportokban dolgozó óvónők Zöld jeles napok Helye: teljes óvodai körzet A zöld jeles nap és a megünneplés időpontja: Állatok világnapja Vizes élőhelyek világnapja A Föld napja Madarak és fák napja Felelősök: a zöld koordinátorok, és a csoportban dolgozó óvónők Illatos Advent rendezvénye Helye: Városháza Résztvevő csoportok és a rendezvények időpontjai: Pipitér csoport Szivárvány csoport december 2012.december 17

18 Felelősök: az adott óvodai csoportok óvónői Kézműves játszóházat vezet: Hübner Katalin óvónő Kuckó Tagóvoda 5.6. Értekezletek Alkalmazotti értekezletek Időpont: (szombat) 8.00 óra óvodai nevelés nélküli munkanap Helye: Ringató Körzeti Óvoda Témái: Minőségügyi oktatás. Nemzeti Köznevelési tv. és végrehajtási rendeletei, Szervezeti és Működési Szabályzat megismertetése, Időszerű ügyek Felelős: óvodavezető, Nagy Zsuzsanna minőségügyi vezető, Leflerné Kállai Erika óvónő, Működési renddel, szabályzatokkal foglalkozó munkacsoport Időpont: (péntek) 8.00 óra óvodai nevelés nélküli munkanap Téma: Szakmai kirándulás az alkalmazotti közösség részvételével, Zöld óvoda feladataival kapcsolatos belső képzés terepen, melynek célja a természetes környezet megismerése, emellett az óvoda közösségének összekovácsolása, szervezetépítés, csapatépítés. Felelős: Antman Ildikó óvónő, tanácsos Ringató Óvoda, Jákói Bernadett óvónő Erdei Tagóvoda, Molnár Erzsébet óvónő Kuckó Tagóvoda Időpont: (péntek) 8.00 óra óvodai nevelés nélküli munkanap Helye: Ringató Körzeti Óvoda Téma: A nyári élet tapasztalatai A 2012/2013. nevelési év zárása,a 2013/2014. nevelési év indítása. Munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás. Időszerű ügyek Felelős: óvodavezető Nevelőtestületi értekezletek Időpont: (hétfő) óra Hely: Ringató Körzeti Óvoda Téma: 2012/2013. nevelési év munkatervének megismerése, esetleges módosítása, kiegészítése, elfogadása Felelősök: Korom Irén óvodavezető Időpont: (szombat) 9.00 óra Téma: 40 éves jubileum szakmai napja - nevelőtestületi értekezlet Hely: Ringató Körzeti Óvoda Előadó: Pap Katalin pszichológus Időszerű ügyek Felelősök: Korom Irén óvodavezető, Hollósi Orsolya óvónő Időpont: (kedd) óra Helye: Ringató Körzeti Óvoda Téma: A tanköteles korú gyermekek fejlődési jellemzőinek áttekintése, különös 18

19 tekintettel a tankötelezettség augusztus 31-ig történt kiterjesztése miatt. Időszerű ügyek (beiskolázás) Felelősök: óvodavezető, csoportba beosztott óvónők Időpont: (kedd) óra Helye: Ringató Körzeti Óvoda Téma: Játékkal, mesével nevelés a gyakorlatban Felelősök: óvodavezető, Helyi Pedagógiai Programmal foglalkozó munkacsoport tagjai Időpont: (kedd) 17 óra Helye: Ringató Óvoda Téma: A nevelési év szorgalmi időszakának zárása, értékelése. A nyári élet feladatai Környezetvédelmi világnapról megemlékezés Külső felügyeleti audit előkészítése. Időszerű ügyek Felelős: óvodavezető Nagy Zsuzsanna óvónő, minőségügyi vezető Jákói Bernadett óvónő A központi és a tagóvodák nevelőközösségeinek, munkatársainak munkamegbeszéléseit szükség szerint az óvoda vezetője ill. a tagóvodák vezetői hívhatják össze, a gyermekek foglalkoztatásának biztonságára vonatkozó szabályok megtartásával Vezetőtestületi értekezletek Résztvevők: óvodavezető, általános óvodavezető helyettes, tagóvoda vezetők, a vezető távollétében az azonnali intézkedést igénylő vezetői feladatok ellátásával megbízott óvónők, a minőségügyi vezető, a szakmai munkaközösség vezetője, a Közalkalmazotti Tanács elnöke, a Pedagógusok Szakszervezete munkahelyi bizottságának titkára Időpontjai: havonta egy alkalommal, lehetőség szerint a hónap utolsó szerdáján órától tanácskozik majd (kivéve, ha az adott hónapban nevelőtestületi értekezlet van) Helye: Ringató Körzeti Óvoda nevelői szobája Felelős: óvodavezető Vezetői megbeszélések Az óvodavezető és a tagóvoda vezetők részvételével. Időpontjai: kéthetenkénti rendszerességgel illetőleg szükség szerint, előzetes egyeztetés alapján Felelős: az óvodavezető Szülői értekezletek Csoport szülői értekezletek Az óvodai körzet mindhárom óvodájában Időpont: , 26, , 23., 24. a csoportok választása szerinti időben , 08.,

20 Téma: esti beszélgetések a nevelési programban leírtak szerint Hely: gyermekcsoportok Felelősök: a csoportban dolgozó óvónők Óvodai szintű közös szülői értekezletek A központi óvodában és a tagóvodákban Időpont: , 12., 13. óvodánként 1-1 napon Téma: az óvodába lépés előkészítése Résztvevői: az újonnan felvett gyermekek szülei, az óvodapedagógusok, a dajkák Felelősök: óvodavezető, és a tagóvoda vezetők Az óvodai körzet Szülői Közössége választmányának értekezlete, megbeszélése Időpont: (csütörtök) 17 óra Helye: Ringató Körzeti Óvoda Téma: Nevelési év feladatai, tájékoztatás a várható szervezeti változásokról, következő időszak fejlesztési terveiről, elégedettségvizsgálat tapasztalatairól. Felelősök: Korom Irén óvodavezető, Nagy Zsuzsanna minőségügyi vezető Időpont: (csütörtök) 17 óra Helye: Ringató Körzeti Óvoda Téma: Nevelési év eredményességéről, belső auditok tapasztalatairól tájékoztatás Felelős: óvodavezető, Nagy Zsuzsanna minőségügyi vezető 5.7. Az Óvoda könyvtárának működési rendje A könyvtár helye: Ringató Körzeti Óvoda A könyvtárat vezeti: Gacza Lajosné óvónő Ringató Körzeti Óvoda Nyitvatartás: kedd óra ill óra Szeptember hónapban délelőtt, majd havonkénti váltással délután ill. délelőtt. 6. A MUNKACSOPORTOK PROGRAMJA 6.1.Minőségirányítási munkacsoport Vezetője: Nagy Zsuzsanna minőségügyi vezető Tagjai: az óvodavezető, a Kuckó Tagóvoda vezetője, az Erdei Tagóvoda vezetője, Kardosné Czeidli Éva a Ringató Óvoda óvónője, tanácsosa, Stéger Ágota az Erdei Tagóvoda óvónője és minőségi szakmérnökeink: Hangodiné Babos Beáta a Kuckó Tagóvoda óvónője és Vadas Anita a Ringató Óvoda óvónője valamint Horváth Lilla óvodatitkár Tanácskozási joggal vesz részt: Kapcsos Gézáné általános óvodavezető helyettes 20

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV SZEPTEMBER 1. 09.01.- Szülői értekezletek megtartása 09.19. 2. 09.24. Ősz a Szigeten c. óvodai Botosné Simon rendezvény Edit Időpont: 09.30 órától 3. 09.26- ig Beválogatás, felmérés a tehetséggondozó műhelyekbe

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola, Eszterlánc Óvoda Tagintézménye Dunaföldvár 7020 Dunaföldvár, Jókai u. 5.-7., Tel.: 75/541-559 OM: 201167 Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai Név Cím, elérhetőség Közalkalmazotti létszámadatok Óvodai csoportok, gyermekek száma Munkarend

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

www.harufoto.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. február

www.harufoto.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. február www.harufoto.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. február Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI ÉV RENDJE Nevelési év: 2013. szeptember 1. 2014. augusztus 31. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az iskolai szünetek óvodánk nyitva tartását nem befolyásolják. Az új gyermekek befogadása 2013. szeptember

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév A TANÉV IDŐTARTAM-RENDJE A tanév első tanítási napja: 2006. szeptember 1. (péntek) A tanév utolsó tanítási napja: 2007. június 15. (péntek) A TANÍTÁSI SZÜNETEK Őszi

Részletesebben

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Az óvoda OM azonosítója: 033127 A nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendeletének 23. -a értelmében

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-189020 Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1041 Budapest, Venetiáner u. 26. Tel./fax: 369-3384 E-mail: ujpest@egymi.sulinet.hu

Részletesebben

SZEPTEMBER. határidő feladat/tevékenység felelősök

SZEPTEMBER. határidő feladat/tevékenység felelősök SZEPTEMBER 1. Adminisztrációs feladat: naplók megnyitása 1. 1. 2. Ismerkedés az új tanulókkal, szülőkkel a fejlesztő osztályokban Fejlesztő iskolai munkaközösségi foglalkozás a rehabilitációs ped. program

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

A Napsugár Óvoda közzétételi listája:

A Napsugár Óvoda közzétételi listája: A Napsugár Óvoda közzétételi listája: a) Tájékoztató a felvételi lehetőségről: Az óvodai felvétel, átvétel rendje A gyermekek felvétele, a mindenkor hatályos törvény szerint történik. Az óvodába járás

Részletesebben

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16. 24. (1) A köznevelési intézmény a tájékoztató rendszerben az október 1-jei állapotnak megfelelően közzéteszi a 23. szerinti adatokat és dokumentumokat. A köznevelési

Részletesebben

Munkaterv. 2014/2015-ös nevelési év. Készítette: Szalai Lídia tagintézményvezető Gézengúz Tagóvoda Gyúró

Munkaterv. 2014/2015-ös nevelési év. Készítette: Szalai Lídia tagintézményvezető Gézengúz Tagóvoda Gyúró Munkaterv 2014/2015-ös nevelési év Készítette: Szalai Lídia tagintézményvezető Gézengúz Tagóvoda Gyúró Minden pedagógia hamis, amely nem elsősorban arra a személyre támaszkodik, akit nevel, annak szükségletére,

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

AVASTETŐ ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

AVASTETŐ ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AVASTETŐ ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012 Különös közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet A nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról jogszabályi kötelezettség alapján az

Részletesebben

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Intézményvezető: Nevelőtestület nevében:.. Varró Gyuláné Legitimációs eljárás Gáti Sándorné Alkalmazotti közösség nevében:. Papp Sándorné A dokumentum

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Kossuth út. 5 Telefon/fax: 06-66/483-352,06 30/5876612 E-mail: amkkossutovi@invitel.hu 2014/2015. NEVELÉSI ÉV BÖLCSŐDEI

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Ráfordított munka mennyisége (óra) Ráfordított költség (Ft)

Ráfordított munka mennyisége (óra) Ráfordított költség (Ft) Összesítő táblázat Szakfeladat megnevezése PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK (856020) KÖZÖS INTÉZETI ÉS/VAGY MUNKACSOPORT RENDEZVÉNYEK MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLETEK MUNKAKÖZÖSSÉGEN BELÜLI MÉRÉSEK EGYÉNI,

Részletesebben

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2014/2015-ös nevelési évre szóló Munkaterv aktualizálásához. 1. sz. melléklet

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2014/2015-ös nevelési évre szóló Munkaterv aktualizálásához. 1. sz. melléklet A Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2014/2015-ös nevelési évre szóló Munkaterv aktualizálásához 1. sz. melléklet előreláthatólag 250 gyermek kezdi meg az óvodai életet. 2014. szeptember 1-től a csoportok átlaglétszáma

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2014/2015

ÉVES MUNKATERV 2014/2015 ÉVES MUNKATERV 2014/2015 Összeállította: Molnár Péter tagiskola igazgató A tantestület elfogadta 2014. szeptember 5-én. Szeptember Naptári nap Esemény 1. Tanévnyitó ünnepség 5. Tanévnyitó értekezlet, munkaterv

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest, Fráter György tér 12. sz. : 06 1 7947 828 E-mail: frater.ovoda@chello.hu OM azonosító: 034548 Honlap: www. zugloicsicsergo. hu Óvodavezető: Bognárné Szentjóby Zsuzsanna Különös

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre Készítette: Munkaközösség vezető Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok, zöldnapok, szabadidős tevékenységek Munkaközösség

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben