MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKATERV 2014/2015. TANÉV"

Átírás

1 2821 Gyermely, Iskola u Tel.: 34/ ; Fax: 34/ MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi jegyzőkönyv iktatószáma és kelte: 22-6/ /2014. Szülői munkaközösség véleményezte: szeptember 10. DÖK véleményezte: szeptember 11.

2 Feladatunk a törvényi, helyi szabályozóknak és helyi igényeknek való megfelelés. Egyik legfontosabb eszközünk a jó munkaterv. A munkatervet a tantestület és Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tatabányai Tankerülete által elfogadott pedagógiai programunk, a nevelőtestület által az előző tanév végén elhangzott javaslatok, a DÖK, a Szülők Közössége, a munkaközösségek által benyújtott munkatervi javaslatok alapján ill. az eddig hatályos törvényi rendelkezések alapján állítottam össze. oldal 2

3 Amikor az ember határozott cél felé tart, nagyon fontos, hogy az útnak is szenteljen figyelmet (Paulo Coelho) Célunk a 2014/2015-ös tanév sikeres kezdése és zárása. 1. Törvényi változások - a változásokhoz kapcsolódó feladatok: A törvényi változásokból ránk váró feladatok: - Pedagógiai program felülvizsgálata kerettanterv Nktv Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata - Házirend módosítása - Illetménynövekedéssel kapcsolatos feladatok elvégzése - Munkaköri leírások aktualizálása - KIR személyi és adatmódosító nyilvántartó rendszer aktualizálása - A közétkeztetésre vonatkozó szabályok betartása Az emberi erőforrások minisztere 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete alapján. Költségvetésre vonatkozó szabályozás: - Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott intézmény nem rendelkezik a fenntartótól elkülönül önálló költségvetéssel. - Feladatunk a költségvetéshez adatszolgáltatás mind a fenntartó, mind a működtető részére.

4 2. Helyzetelemzés A nyári időszakban sikeres osztályozó vizsgát tett: 3. osztályból: Madar Léna Külön köszönöm azon nevelőink munkáját, akik a felkészítésben és az osztályozó vizsga lebonyolításában részt vettek. Személyi erőforrások: A nyár folyamán intézményünk fizika-kémia, angol, informatika oktatásra, alsós és felsős napközis álláshely betöltésére kérte a KLIK tanügyizgatási szakemberét álláshirdetés feltöltésére. A pályázatok törvényesen lezajlottak. Még a szabadságot megelőzően Nyiri Hajnalka igazgatóhelyettessel együtt egyeztettük Berczellyné Nagy Marianna tankerületi igazgató asszonnyal a beérkezett pályázatok és meghallgatások alapján azt, hogy kiket foglalkoztunk. Sajnos a nyár folyamán ezt az egyeztetést ismételten el kellett végeznünk, mert a jelentkező kollégák közül volt aki meggondolta magát és utolsó pillanatban telefonos egyeztetés után sikerült megoldanunk az idei tanévre a személyi feltételek biztosítását. Ennek alapján új kollégák: Jáger Gyula tanító, aki az 1. osztályosok napközis nevelője, az alsós osztályokban a tantárgyfelosztás szerint tanít több tantárgyat, valamint a felsőben informatikát oktat. Teljes állásban áthelyezéssel vettük át Tatabányáról a Kodály Általános Iskolából. Dienes Jenő tanár, akit felső tagozaton részállásban napközis foglalkozásra alkalmaztuk határozott időre. Kempf Gyula tanár, aki fizika-kémia tantárgyakat oktat 7-8. osztályban szintén részállásban. oldal 4

5 A munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök feladata, hogy segítsék az új kollégák beilleszkedését. Az új kollégák feladata, hogy részt vegyenek az osztályfőnökök által szervezett szülői értekezleteken, ahol az osztályfőnök a szülőknek is bemutatja őket. Itt közvetítsék a szülők felé a csoportokkal kapcsolatos elképzeléseiket, kéréseiket, elvárásaikat. A szülőket a vezetés a törvényi változásokkal kapcsolatos tudnivalókról közvetlenül tájékoztatja oly módon, hogy minden szülői értekezleten részt vesz a tanév elején. Az évfolyamok osztályfőnökei: 1.o.: Borsos Zsoltné 2o.: Kovács Ilona 3.o.: Bokros Erika 4.o.: Kalaposné Kurucz Márta 5.o.: Bajgóné Kassai Mária 6.o.: Somlai Anikó 7.o.: Vargáné Heike Kramp 8.o.: Balog Edina 1. osztályos napközis csoport vezetője: Jáger Gyula 2. osztályos napközis csoport vezetője: Fodor Marietta 3. osztályos napközis csoport vezetője: Nagy Vendelné 4. osztályos napközis csoport vezetője: Üregi Éva osztályos napközis csoport vezetője: Dienes Jenő oldal 5

6 Tisztségek, megbízatások a tantestületben: Alsó tagozatos munkaközösség vezetője: Bokros Erika Felső tagozatos munkaközösség vezetője: Tirpákné Varga Zsuzsanna Napközis munkaközösség vezetője: Üregi Éva Nyelvi munkaközösség vezetője: Somlai Anikó DÖK segítő tanára: Vargáné Heike Kramp Ifjúságvédelmi felelős: Bajgóné Kassai Mária Balesetvédelmi felelős: Nyiri Hajnalka Munka-, és tűzvédelmi felelős: a fenntartó által szerződtetett külsős szakember Pályaválasztási felelős: mindenkori nyolcadikos osztályfőnök, idén: Balog Edina, akinek munkáját Nyiri Hajnalka segíti Vöröskeresztes tanárelnök: Somlai Anikó Tankönyvfelelős: Varga-Kiss Andrea, aki szervezi a tankönyvek rendelését, a tankönyvárusítást, valamint az elszámolást Tavalyi tanév végén részmunkaidőben történő alkalmazását kérte Nyiri Hajnalka igazgatóhelyettes, melyet Berczellyné Nagy Marianna igazgató asszonnyal is egyeztettünk. Álláshelye hivatalosan meghirdetésre került, melyre egy pályázat érkezett a KLIK szervezetéhez. Ennek alapján az idei tanévben Balog Edina látja el az igazgatóhelyettesi teendőket. oldal 6

7 Létszámaink alakulása: (szeptember elsejei állapot szerint) Ebből létszám számított összesen magántanuló 1.osztály osztály osztály osztály osztály osztály osztály osztály Összesen: sz. napközis csoport sz. napközis csoport sz. napközis csoport sz. napközis csoport osztály napközis csoport

8 Hit-és erkölcstant/ hittant tanulók létszáma 1. osztály erkölcstan 4 fő 2. osztály erkölcstan 1 fő 5. osztály erkölcstan 4 fő 6.osztály erkölcstan 8 fő 1. osztály katolikus hittan 15 fő 1. osztály református hittan 10 fő 2. osztály katolikus hittan 12 fő 2. osztály református hittan 15 fő 5. osztály katolikus hittan 7 fő 5. osztály - református hittan 8 fő 5. osztály - hitgyülekezet 1 fő 6. osztály katolikus hittan 3 fő 6. osztály református hittan 8 fő Szakkörök 1. Furulya szakkör kezdő 13fő 2. Furulya szakkör haladó 13 fő 2. Énekkar 13fő 3. Felsős lány sportkör 10 fő 4. Felsős fiú sportkör 15 fő 5. Felvételi előkészítő matematikából 13 fő 6. Felvételi előkészítő magyarból 14 fő 7. Bábszakkör 12 fő 9. Természettudományi előkészítő szakkör 10 fő Tárgyi feltételek A nyár folyamán működtető önkormányzatunk 1 tanterembe engedélyezett új padok vásárlását, 2. osztály részére tanulói székeket. Az ötödik osztály esetében a padokat újították fel oly módon, hogy új bútorlapot szereltek a meglévő vázra. Tanév végén az 1. és 5. osztályban a szülők segítségével történt meg saját tantermük festése, melyhez a BASACOLORS Kft. Balogh Krisztiánék az előző évekhez hasonlóan minden festéket kedvezményesen biztosítottak.

9 A nyári udvarrendezés során a kiszáradt fák kivágását végezték el, felállították az új udvari játékot. A munkákban a szülők mellett az önkormányzat közmunkásai vettek részt. A Vöröskereszt gyermelyi szervezete felajánlásaként a rászoruló családoknak füzetcsomagot tudunk biztosítani. Összefoglalóan: iskolánkban 8 tanterem 1 számítógépes terem, 1 technika terem (főzésre kiscsoportban alkalmas) valamint 2 csoportbontásos óra megtartására használható terem áll tanulóink rendelkezésére. Az aula mely a közösségi programok színhelye egyben az ebédlő is. A könyvtár a padlástérben kapott helyet. Orvosi szobával rendelkezünk. Az épületben tiszta, de folyamatos felújításra szoruló mosdók találhatók. Az udvar tágas, pihenőpadokkal ellátott, növényekkel betelepített, a megnövekedett gyermeklétszám befogadására alkalmas. Az udvaron még további munkák szükségesek így pl.: a vízelvezetés, valamint a partoldal növénytelepítése. Gondot jelent az udvaron található faház, melynek az önkormányzat által felújítására benyújtott pályázata sajnos nem nyert. Nagy szükség lenne ennek átalakítására, mivel a sportpályához kapcsolódóan jól használható öltözők, foglalkoztatók kialakítására alkalmas területről van szó. Testnevelés órákat az önkormányzat által fenntartott sportcsarnokban tarthatjuk. Az önkormányzat nyertes pályázatának valamint önerővel történő kiegészítésének köszönhetően folyamatban van a csarnok szigetelése, fűtés-, világítás korszerűsítése. Nagy szükség lenne egy elválasztó beépítésére is, melyet kérelmeztem a képviselőtestületnél. A jelenlegi óraszámok melyek a jövő tanévtől kezdődően további két osztály esetében nőnek már szükségessé oldal 9

10 teszik, hogy egyszerre két osztálynak legyen testnevelés órája. Ez oldaná meg azt is, hogy óvodásaink is tudják használni a csarnokot. Polgármester asszony ígérete szerint október végére készül el a csarnok. Addig meg kell oldanunk a tanórákat. Jó idő esetén az órákat iskola udvarán kialakított bitumenes sportpályán tarthatják nevelőink. Tantárgyi oktatáshoz szükséges szemléltetőeszközökkel az intézmény rendelkezik. Ezek korszerűsítése, cseréje folyamatos. Figyelemmel kell kísérni a pályázati lehetőségeket. Fontos lenne a számítógépteremben a régi számítógépek korszerűsítése, cseréje. Fontos lenne továbbá a délutáni foglalkozásokhoz eszközök beszerzésére. 3. Tanév rendje 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet szerint: A tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (hétfő) és utolsó tanítási napja június 15. (hétfő). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A tanítási év első féléve január 16-ig tart. Az iskolák január 23-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Az első és a második félév (a tanítási év utolsó napja) lezárását követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az intézményi tanácsnak és a fenntartónak. A tanítási évben a tanítási napokon felül a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli oldal 10

11 munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. Szünetek rendje: Az őszi szünet október 27-től október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22.(szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő). A téli szünet december 22-től január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 19.(péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 5. (hétfő). A tavaszi szünet április 2-től április 7-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 8. (szerda). Az iskola a meghatározott szünetek mellett a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha a köznevelésről szóló törvény 30. (2) (3) bekezdésében meghatározottak megtartásával a heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti. A nemzetiségi oktatásban részt vevő iskolák a meghatározott időpontoktól eltérhetnek, továbbá a tanulók részére szünetet adhatnak, ha azt a nemzetiségi hagyományok vagy az anyanemzet hagyományai indokolják. A szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának szükség esetén gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat. Az egyéb jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanapáthelyezést a köznevelésről szóló törvény 30. (1) bekezdése értelmében a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. oldal 11

12 Az idei tanévben a munkarend átcsoportosításból eredően munkanap Október 18., szombat: munkanap. Október 24., péntek: pihenőnap. December 13., szombat: munkanap. December 24., szerda: pihenőnap január 2., péntek pihenőnap. Január 17., szombat munkanap. Nyári szabadságra ill. a következő tanévre várható 2015-ös munkarend átcsoportosítás: Augusztus 21., péntek pihenőnap. Augusztus 8., szombat munkanap. December 24., csütörtök pihenőnap. December 12., szombat munkanap. Az EMMI rendelet 3. melléklete tartalmazza azoknak a tanulmányi versenyeknek a jegyzékét, amelyeket az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium hirdet meg az iskolák részére, továbbá amelyeket pályáztatás nélkül anyagilag és szakmailag támogat. Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti a tanulókat. Az iskola a jegyzékben nem szereplő tanulmányi versenyre, továbbá diákolimpiára történő felkészítést akkor építheti be a munkatervébe, ha azzal az iskolaszék, iskolaszék hiányában az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat egyetért. Az Nkt. 80. (1) bekezdése alapján, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 79. (6) bekezdésében foglaltak szerint a 2014/2015. tanévben országos mérés, értékelés oldal 12

13 keretében meg kell vizsgálni a szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődését a hatodik, a nyolcadik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. A méréseket, értékeléseket a Hivatal szervezi meg az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával május 27-én. A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére november 21-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. A Hivatal február 29-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, majd megküldi az intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek, az intézményi és a fenntartói szintű elemzéseket a fenntartóknak, továbbá azokat honlapján nyilvánosságra hozza. A Hivatal az országos elemzést megküldi a minisztériumnak, amely azt április 29-ig a kormányzati honlapon nyilvánosságra hozza. Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a vizsgálatot az iskola pedagógusai június 11-én végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az iskola a vizsgálatot saját döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A tanulók által megoldott feladatok értékelését az iskola pedagógusai egységes javítókulcs felhasználásával végzik el. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére november 21-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait június 30-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. oldal 13

14 A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák október 10-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók október 22-ig a Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal december 5-ig kell elvégezniük. Az Nkt. 80. (9) bekezdése alapján a 2014/2015. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot az iskoláknak az 1 4. évfolyamán tanulók kivételével a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében január 5. és május 27. között kell megszervezniük. Pályaválasztással kapcsolatosan: A részletes naptári rend szerinti lebontást a pályaválasztási felelősnek az idei évben Balog Edinának átadtam. Ő köteles a továbbtanulással kapcsolatos minden részletes információt a tanulók és szülők tudomására hozni. Helyi munkarend: A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott célra öt munkanapot - tanítás nélküli munkanapként - használhat fel, amelyből oldal 14

15 egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. Tanítás nélküli munkanapok számának felhasználási javaslata: 1 nap diáknap (június hónapban a DÖK által kiválasztott időpontban) 4 nap nevelőtestületi értekezlet, továbbképzés a törvényi rendelkezések szerint Időpontjai: Március 16. hétfő Április 7. szerda Április 8. csütörtök Április 9. péntek A nevelők 32 órás intézményben tartózkodási rendjét a 16 óráig történő benntartózkodás rendjét szabályoztuk az SZMSZ-ben. A Házirendben pedig a tanulók 16 óráig való benntartózkodás alóli felmentés rendjét. Minden nevelő a tantárgyfelosztásban meghatározott tanóráin kívüli benntartózkodására vonatkozó rendjét kézhez kapta. Nevelés-oktatás Nevelő, oktató munkánkat az alábbiak szerint végezzük: NAT : szeptember 1-től felmenő rendszerű (belép 1. és 5. osztályban) szeptember 1-től felmenő rendszerben (belép 2. és 6. osztály) NAT2 kifutó : szeptember 1-től Köznev. tv. : 2012/2013. tanévtől felmenő rendszerben heti 5 óra testnevelés bevezetése a jelzett évfolyamokon Idei tanévre vonatkozóan: Tanév 1. osztály 2. osztály 3. osztály NAT NAT köznev.t 2015 v. 4. osztály 5. osztály 6. osztály 7. osztály NAT2 NAT NAT köznev.t v. 8. osztály NAT2 oldal 15

16 A tanmeneteket ennek alapján készültek el. A tanév legfontosabb célkitűzései: A módosított PP és SZMSZ változásainak gyakorlatban történő alkalmazása, ellenőrzése. A tanév kiemelt feladata a törvényi változásoknak megfelelően módosított iskolai alapdokumentumok megvalósítása a gyakorlatban. A tanév során tartandó nevelőtestületi megbeszéléseken, osztályfőnöki és tanítási órákon figyelemmel kísérjük, hogy az iskola tanulói és tanárai megismerjék és betartsák az új jogszabályokat. Pályázati lehetőségek kihasználása Csatlakozunk a községi programokhoz, önálló programok szervezése IKT eszközök fokozott használata Diákolimpia megszervezése Versenyeken való részvétel Nevelés területén: A tanulók munkájával kapcsolatos igényesség javítása (füzetvezetés ellenőrzése kiemelten a felső tagozatosok körében). Fokozott felelőssége van a pedagógusoknak, az ellenőrzés kiemelt területe lesz a tanév során. Alapvető viselkedési normák betartásának fokozott figyelemmel kísérése (köszönés, étkezés, udvariasság a felnőttekkel és egymással szemben) oldal 16

17 Oktatási területén: 1.Kulcskompetenciák fejlesztése az előző tanév végén elkészített kompetencia fejlesztési tervben meghatározottakon túl, minden pedagógus felelőssége a kulcskompetenciák fejlesztése a tanórákon. A kompetencia fejlesztést a tanmenetekben jelölni kell. Az ellenőrzés során a tanórákon megvalósuló kompetencia fejlesztés kiemelt terület lesz. 2. Projektoktatás - az elfogadott PP szerint különösen a német honismeret területén a megfogalmazott projektfeladatok végrehajtása. 3. Felzárkóztatás, tehetséggondozás a magas SNI ill. BTM-es tanulók száma miatt különösen indokolttá vált, hogy külön foglalkozzunk a felzárkóztatásra szoruló és a tehetséges tanulók fejlesztésével. Meggyőződésünk, hogy az értelmes, jó differenciálás szolgálja leginkább a gyerekek fejlődését, ezért évek óta kiemelt terület, ill. az ellenőrzésnél is kiemelt szempont. Az 1. és 2 osztályosok magas létszáma indokolja a csoportbontást, mely német, magyar, matematika bontással oldottunk meg. SNI-s tanulóinkkal szakképzett gyógypedagógus foglalkozik. Nevelőink közül 1 fő fejlesztőpedagógus és 2 fő végzett fejlesztőpedagógiai területen tanfolyamot. A fejlesztésre szoruló gyermekek megfelelő szakemberek segítségével kapják meg a számukra szükséges foglalkozásokat. oldal 17

18 Tehetséggondozás területén: Az előző években túlléptünk a helyi és a kistérségi versenyek köréből és több megyei illetve országos versenyen vettünk részt. A legsikeresebb eredményeket megyei és országos szinten a tavalyi tanévben helyesírás, matematika és a német tantárgyakból érték el diákjaink. Várhatóan helyi szinten a következő versenyeket kínáljuk tanítványainknak: Helyi versenyeink: (felelősök) - helyesírási verseny alsó tagozat részére (Borsos Zsoltné) - LÜK verseny (továbbjutók részére kistérségi és regionális verseny is) (alsós osztályfőnökök) - mesevetélkedő alsó tagozat részére (Bokros Erika) - rajzverseny felső tagozatos diákok részére (Tirpákné Varga Zsuzsanna) - környezetvédelmi verseny felsősök részére (Bajgóné Kassai Mária) - iskolanapokhoz kapcsolódóan aszfaltrajz verseny (Kovács Ilona) - akadályverseny (DÖK vezető tanára) - tisztasági verseny (munkaközösség-vezetők) - az év tanulója cím meghirdetése (igazgatóhelyettes) Hagyományainknak megfelelően részt veszünk: - Simor Napok versenyein - Kézdy-Vásárhelyi Ált. Isk. által meghirdetett versenyeken - Német nemzetiségi versenyeken - a térségben a tanév során meghirdetett területi versenyeken Megyei versenyek közül - Bólyai matematika csapatverseny oldal 18

19 - Zrínyi matematika verseny - Simonyi helyesírási verseny - Ének-zene versenyek - Nemzetiségi német versenyek Internetes ill. levelezős versenyek: - Matematika verseny - Bendegúz tantárgyi versenyek Fentieken túl minden szaktanárt kérek, hogy kísérjék figyelemmel az aktuális versenyeket ill. a levelező versenyeket és lehetőség szerint minél több tanulót késztessenek arra, hogy nevezzen be az érdeklődésük szerinti tantárgyra. Óratervünk kevés lehetőséget ad a készségtárgyak oktatására, fejlesztésére, ezért tartjuk indokoltnak, elsősorban ilyen jellegű szakkörök indítását. Ennek alapján szakköri kínálatunk: - sportkör felső tagozaton (lány) - sportkör felső tagozaton (fiú) - énekkar - furulya szakkör 2 korosztály számára - bábszakkör Készségfejlesztésen túl: - felvételi előkészítő magyarból - felvételi előkészítő matematikából - természetismereti előkészítő Az előző tanév folyatatásaként bővül gyermekeink szakköri kínálata. Ennek keretén belül két évig tartó projektben egy maroknyi gyermelyi illetve gyermelyi kötődésű szakember kreatív foglalkozásokat tartott heti oldal 19

20 rendszerességgel szakköri keretben az iskolában, nyári táborral kiegészítve. Az idei tanévtől az alábbi területeken folytatódnak a szakkörök megfelelő számú jelentkezés esetén: Szakkör Szakkör-vezető Korcsoport FAZEKAS SZAKKÖR Juhász Anna Alsó tagozat TEXTIL- MŰHELY Gábor Brigitta textilműves Alsó tagozat Felső tagozat MÁS RAJZKÖR KÉP Ócsai Gábor festő FOTÓ SZAKKÖR Belevski Darko animátor, Tóth Ágnes KREATÍV Incze Kálmán KÉZMŰVES KÖR faragó művész Középisk. Alsó tagozat Felső tagozat Felső tagozat Középisk oszt. Középisko la Napközis foglalkozások keretében történő felzárkóztatás, tehetséggondozás: Napközis munkaközösségi munkatervben kiemelt cél: a tanulók másnapra való tanulmányi felkészítése. Itt kiemelt feladat: - önálló munkára nevelés - önellenőrzés, az időbeosztás képességének fejlesztése - igényesség az írásbeli munkákban - tanulócsoportok, tanulópárok kialakításával egymás munkájának segítése - fejlesztő és felzárkóztató tevékenység a tananyag elmélyítésével, megerősítésével, bővítésével oldal 20

21 4.Mindennapos testedzés - megvalósítását szolgálják a sportkörök. Tanulóink közül többen valamilyen szakosztályban sportol, melyet igazolás esetén beszámítunk a heti 5 testnevelés órába. A tanév végi fittségi mérések időben történő elvégzése kiemelt feladat. A tanév rendje szerint az 5-8. osztályosokat érinti, hosszabb időintervallummal az eddigieknél. Feladat a mérések időbeni megkezdése, hogy legyen idő a táblázatok összehasonlító elemzésére. Felelősei a felsőben testnevelés tantárgyat oktató nevelők. Napközis foglalkozásokon minden nap valósuljon meg az életkornak megfelelő testmozgás. Ez jelenjen meg egyrészt a foglalkozási tervben, másrészt naponta a napközis naplókban. Rászorulók részére logopédiai ill. gyógytestnevelési foglalkozásokat szervez a kistérség. 5. Nemzetiségi német nyelvoktatás Német partnerkapcsolatunk idei állomásaként tanulóink kiutazásának megszervezés a feladatunk. A programok szervezésének felelősei a német nemzetiségi nyelvet oktató nevelők. Ebben a tanévben is kiemelt hangsúlyt fektetünk a német nyelv oktatására, hagyományápolásra. A tanórákon minél több szituációs játékkal, helyzettel, a mindennapi élethez kapcsolódó feladatokon keresztül gyakorolják a nyelvet, jelenjék meg a megfelelő differenciálás. Jelenjék meg a nyelvórákon az IKT eszközök fokozott használata. A tanórákat ezen szempontok szerint ellenőrizzük , 5., 6. osztályokban külön tantárgy keretében ismerkedhetnek meg tanulóink a német honismerettel. A PP-ban megfogalmazott projektek megvalósítása- oldal 21

22 Az eddigi gyakorlatnak megfelelően német produkciókat kérünk mindazon iskolai ill. falu szintű kulturális alkalmakra ahol az iskola képviselteti magát. A nyelvi munkaközösség által összeállított munkaterv alapján anyanyelvi német tanárnőnk minden korosztályban a helyes kiejtést és intonációt sajátítatja el. Német levelezést folytatnak 3-5. osztályos gyerekek. Alapfokú német nyelvvizsgára készítik a diákokat 7-8. osztályban. Pályázatról: Pályázataink címszó alatt A feladatterv tartalmazza a havi projekt aktuális feladatait és felelőseit. Napközis foglalkozások összehangolt szervezése Az új munkaközösség lehetőséget teremt a délutáni foglalkozások összehangolt tervezésére. Kiemelt feladatok napközin belül: Szabadidős tevékenység Közösségi nevelés Egészséges életmódra nevelés Környezetkultúra, természetvédelem Tervezett programok: - A munkaközösség tagjai segítik osztályuk ünnepekhez kapcsolódó iskolai szintű programjainak megvalósítását, együttműködve azok felelőseivel - túra, kirándulás szervezése közeli erdőbe, természetes élőhelyek megfigyelése - gyógynövényes kert kialakítása az iskolaudvarban, annak beültetése, gondozása, gyógynövények megismerése, felhasználási területük, egészségvédő hatásuk. (időpontja ősztől folyamatos) - egészséges ételek, italok készítése az iskola konyháján (csoportonként folyamatos, ünnepekhez, évszakokhoz kapcsolódó) oldal 22

23 - lehetőség szerint részvétel a Vértes Agórájában szervezett gyermek- és ifjúsági programokon a rendelkezésre álló idő és anyagi erőforrások függvényében, - rendszeres könyvtárlátogatás, az olvasóvá nevelés szolgálatában. 7. Pályázatok Jelenleg folyamatban, még elbírálás alatt álló TÁMOP os pályázatok: 1. Köznevelés az iskolában. Partnerség és hálózatosodás modulján belül: A reneszánsz Mátyás udvarában történelmi színjátszókör címmel Tirpák László, Tirpákné Varga Zsuzsanna és Kovács Ilona által készített pályázat. 2. Köznevelés az iskolában. Módszertani innováció modulpályázat mentoráló intézményi működés kialakítására pályázaton belül: Ünnepnapok és hagyományok a mindennapos német nyelvoktatásban címmel készítettek pályázatot Lovas Andrea, Somlai Anikó, Vargáné Heike Kramp, Balog Edina a nyelvi munkaközösség németes tagjai. 8.Közösségépítő programok, közösségi rendezvények: Ebben a tanévben is hangsúlyt kívánunk fektetni a közösségépítő programok szervezésére, Ezt a célt szolgálják a már bevált intézményi hagyományos programok megszervezése, megvalósítása. Így: - ünnepélyek, megemlékezésekre való színvonalas felkészülés (mikulás, advent, karácsony, okt. 6., okt. 23. febr. 25., márc. 15., ápr. 16., jún. 5.) - karácsonyhoz kapcsolódóan német népszokások felelevenítése - idősek köszöntése - népmese napján program szervezése osztálykeretben - Márton napi szokások felelevenítése oldal 23

24 - iskolanapok programjai időpontja: március márc. 31-ápr.1. - farsang az előző években bevált keretek között történő szervezése, lebonyolítása - anyák napi közös próbák, fellépések - osztályprogramok szervezése - Diákolimpia szervezése - környezetvédelmi programként: hulladékgyűjtés, Föld Napjához kapcsolódóan falu takarítása, téli túra, minden osztályban szelektív hulladékgyűjtés - húsvéti hagyományok felelevenítése - óvodások látogatása az 1. osztályban - tanulmányi kirándulások, osztálykirándulások (A tanulmányi kirándulás célja: hogy a gyerekek a tanulmányaikhoz kapcsolódó tudásuk bővüljön. Minden osztályfőnök kötelessége egyeztetni az első szülői értekezleten ennek helyszínét a PP-ban megfogalmazottak szerint. ) Osztálykirándulások szervezését költségkímélés szempontjainak figyelembevételével kötelesek az osztályfőnökök megszervezni. Mivel az utaztatás költsége lényegesen nőtt az elmúlt évek során, így a közelünkben elérhető, a gyerekek fejlődését jól szolgáló kirándulások szervezését támogatjuk. - Korcsolyázás szervezése - egészségnap szervezése - színház- és mozi látogatások szervezése - nyári táborok szervezése Megemlékezés Tanórai foglalkozás keretében történő megemlékezés napja: aradi vértanúkról (október 6.) a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai (február 25.) oldal 24

25 a holokauszt áldozatai (április 16.) Községi rendezvények: Nemzeti ünnepek: Október 23. és Március 15. Nemzeti összefogás napja jún. 5. Az ünnepélyek szervezésébe, lebonyolításába történő aktív részvétel. Gyermekvédelmi tevékenység Ennek keretében a gyermekvédelmi felelősünk feladata: Folyamatosan kapcsolatot tart a gyermekjóléti szolgálat munkatársaival. Felméri és figyelemmel kíséri a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű, esetlegesen halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszámát. Eljár minden olyan esetben, amikor a gyermek érdeke azt kívánja. Amennyiben szükséges a gyermekjóléti szolgálaton túl az intézményvezető segítségével felveszi a jegyzővel a kapcsolatot. Előadásokat szervez tanulóknak és szülőknek pl.: drogprevenciós, ill. konfliktuskezelő témakörben. Ebbe a témakörbe bevonja a rendőrség és a gyermekjóléti szakembereket. (Ehhez pályázat figyelése) Jelenleg HH helyzetű gyermekek száma: 12 fő Ebből: HHH gyermekek száma: 3 fő (Csak gyermelyi lakcímmel rendelkezők adatait tartalmazza) oldal 25

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV. Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV. Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2015/2016. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

A os tanév helyi rendje

A os tanév helyi rendje Bocskai István Magyar Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2071 Páty, Bocskai utca 9. Telefon/Fax: 23/343-537 e-mail: bocskai9@freestart.hu OM azonosító: 032447 A 2015-16-os tanév helyi rendje Jogszabályi

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13.

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13. 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet Tanév ütemterve 2015/2016 Tanítási nap száma 2015.aug.25 kedd 9 óra Tanévnyitó értekezlet 2015.aug.26 szerda 2015.aug.27 csütörtök 2015.aug.28 péntek 2015.aug.29 szombat 8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

5. A szorgalmi idő rendje

5. A szorgalmi idő rendje 5. A szorgalmi idő rendje A 2013/14. tanév első tanítási napja: utolsó tanítási napja: az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: az I. félév: a félévi értesítők kiosztása: 2013. szeptember

Részletesebben

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1.

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1. Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV Tanév rendje Tanévnyitó ünnepség 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8.00 óra Első tanítási nap 2016. szeptember

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19.

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. 2015/16. tanév Augusztus Időpontok nap óra Hamvas 2014/15. aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. szerda Szabadság aug. 20. csütörtök

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György 2016/17. tanév Augusztus Napló sorszám Időpontok nap óra 2016/17. RENDEZVÉNYEK 2016 FELELŐS Téma / Szervező / Egyéb aug. 23. szerda 10.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 27.

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2016/2017. 2016.szeptember 1 (csütörtök) - 2017 június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap aug. 5. 11. IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 22.

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

A 2016/2017. tanév rendjét a 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet határozza meg.

A 2016/2017. tanév rendjét a 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet határozza meg. A 2016/2017. tanév rendjét a 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet határozza meg. 2. (2) A 2016/2017. tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja 2016. szept. 1. (csütörtök), utolsó tanítási napja 2017. június

Részletesebben

4. A tanév helyi rendje 2015/2016.

4. A tanév helyi rendje 2015/2016. 4. A tanév helyi rendje 2015/2016. Szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek 17.00 3. Tűzriadó próba 2. óra 4. Bombariadó próba 2. óra 7-10. Szülői értekezletek 2-4. és 5-8.

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012.

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2012/2013-as tanévre Petőfiszállás, 2012. augusztus A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Munkaterv 2014-2015 tanévre Készítette: Kovács Árpádné Igazgató Kapus Melinda Igh. 2014. augusztus 22. A 2014-2015 tanév rendje: A tanév kezdő napja; 2014.

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről

28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ 2014-15-ÖS TANÉV KÉSZÍTETTE: FUKÁSZ LÁSZLÓNÉ ELFOGADTA: A NEVELŐTESTÜLET 20 augusztus 29-én 20 AUGUSZTUS 2014-2015-ös tanév -181 tanítási

Részletesebben

es tanév helyi rendje

es tanév helyi rendje 2016-2017-es tanév helyi rendje Dátum Esemény Tanítási nap 22 hétfő 23 kedd 24 szerda Javítóvizsga 09:00 óra Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 12.00-18.00 25 csütörtök Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 08.00-12.00

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN A 2016/2017-es tanévre tervezett rendezvények, események A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM 2016/2017. TANÉV MUNKATERVE ALAPJÁN 1 1. A szorgalmi idő 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. alapján:

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA os TANÉV. 181 tanítási nap

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA os TANÉV. 181 tanítási nap KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016-os TANÉV 181 tanítási nap KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016-os TANÉV ESEMÉNYEK HÓNAP NAP AUGUSZTUS 31.

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013

Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013 Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013 Készítette: Koloszárné Varga Elvira ig. A tanév rendje - Első tanítási nap: 2012. szept. 03. - Utolsó tanítási nap: 2013. június 14. Szünetek: - Őszi szünet:

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web: 36(1) ;

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web:  36(1) ; LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 web: http://www.lazaraltisk.hu/, 36(1)369-3180; e-mail: lazaraltisk@gmail.com A 2016/2017-es tanév munkarendje A 2016/17-es tanév rendje

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

RÉSZLET AZ INTÉZMÉNYI MUNKATERVBŐL. 2013/2014 tanév

RÉSZLET AZ INTÉZMÉNYI MUNKATERVBŐL. 2013/2014 tanév RÉSZLET AZ INTÉZMÉNYI MUNKATERVBŐL 2013/2014 tanév 1. A tanév helyi rendje A tanév helyi rendjét a hatályos jogszabályok, különösen az emberi erőforrás miniszter 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014.

Részletesebben

6. Első tanítási nap

6. Első tanítási nap 6. Első tanítási nap 17. Félévi nevelési megbeszélések (alsó tagozat) 16:15 ELMARADT! Félévi osztályozó (felső tagozat) 15:00 AMI félévi osztályozó és nevelőtestületi értekezlet 17:00, szaktanárok tanszakon

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István FELADATOK ÜTEMTERVE időpont esemény felelősök augusztus 24. Alakuló értekezlet 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet 24-25. Javítóvizsga felkészítés 27. Megyei tanévnyitó értekezlet 26. Javítóvizsga 31.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben