MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKATERV 2014/2015. TANÉV"

Átírás

1 2821 Gyermely, Iskola u Tel.: 34/ ; Fax: 34/ MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi jegyzőkönyv iktatószáma és kelte: 22-6/ /2014. Szülői munkaközösség véleményezte: szeptember 10. DÖK véleményezte: szeptember 11.

2 Feladatunk a törvényi, helyi szabályozóknak és helyi igényeknek való megfelelés. Egyik legfontosabb eszközünk a jó munkaterv. A munkatervet a tantestület és Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tatabányai Tankerülete által elfogadott pedagógiai programunk, a nevelőtestület által az előző tanév végén elhangzott javaslatok, a DÖK, a Szülők Közössége, a munkaközösségek által benyújtott munkatervi javaslatok alapján ill. az eddig hatályos törvényi rendelkezések alapján állítottam össze. oldal 2

3 Amikor az ember határozott cél felé tart, nagyon fontos, hogy az útnak is szenteljen figyelmet (Paulo Coelho) Célunk a 2014/2015-ös tanév sikeres kezdése és zárása. 1. Törvényi változások - a változásokhoz kapcsolódó feladatok: A törvényi változásokból ránk váró feladatok: - Pedagógiai program felülvizsgálata kerettanterv Nktv Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata - Házirend módosítása - Illetménynövekedéssel kapcsolatos feladatok elvégzése - Munkaköri leírások aktualizálása - KIR személyi és adatmódosító nyilvántartó rendszer aktualizálása - A közétkeztetésre vonatkozó szabályok betartása Az emberi erőforrások minisztere 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete alapján. Költségvetésre vonatkozó szabályozás: - Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott intézmény nem rendelkezik a fenntartótól elkülönül önálló költségvetéssel. - Feladatunk a költségvetéshez adatszolgáltatás mind a fenntartó, mind a működtető részére.

4 2. Helyzetelemzés A nyári időszakban sikeres osztályozó vizsgát tett: 3. osztályból: Madar Léna Külön köszönöm azon nevelőink munkáját, akik a felkészítésben és az osztályozó vizsga lebonyolításában részt vettek. Személyi erőforrások: A nyár folyamán intézményünk fizika-kémia, angol, informatika oktatásra, alsós és felsős napközis álláshely betöltésére kérte a KLIK tanügyizgatási szakemberét álláshirdetés feltöltésére. A pályázatok törvényesen lezajlottak. Még a szabadságot megelőzően Nyiri Hajnalka igazgatóhelyettessel együtt egyeztettük Berczellyné Nagy Marianna tankerületi igazgató asszonnyal a beérkezett pályázatok és meghallgatások alapján azt, hogy kiket foglalkoztunk. Sajnos a nyár folyamán ezt az egyeztetést ismételten el kellett végeznünk, mert a jelentkező kollégák közül volt aki meggondolta magát és utolsó pillanatban telefonos egyeztetés után sikerült megoldanunk az idei tanévre a személyi feltételek biztosítását. Ennek alapján új kollégák: Jáger Gyula tanító, aki az 1. osztályosok napközis nevelője, az alsós osztályokban a tantárgyfelosztás szerint tanít több tantárgyat, valamint a felsőben informatikát oktat. Teljes állásban áthelyezéssel vettük át Tatabányáról a Kodály Általános Iskolából. Dienes Jenő tanár, akit felső tagozaton részállásban napközis foglalkozásra alkalmaztuk határozott időre. Kempf Gyula tanár, aki fizika-kémia tantárgyakat oktat 7-8. osztályban szintén részállásban. oldal 4

5 A munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök feladata, hogy segítsék az új kollégák beilleszkedését. Az új kollégák feladata, hogy részt vegyenek az osztályfőnökök által szervezett szülői értekezleteken, ahol az osztályfőnök a szülőknek is bemutatja őket. Itt közvetítsék a szülők felé a csoportokkal kapcsolatos elképzeléseiket, kéréseiket, elvárásaikat. A szülőket a vezetés a törvényi változásokkal kapcsolatos tudnivalókról közvetlenül tájékoztatja oly módon, hogy minden szülői értekezleten részt vesz a tanév elején. Az évfolyamok osztályfőnökei: 1.o.: Borsos Zsoltné 2o.: Kovács Ilona 3.o.: Bokros Erika 4.o.: Kalaposné Kurucz Márta 5.o.: Bajgóné Kassai Mária 6.o.: Somlai Anikó 7.o.: Vargáné Heike Kramp 8.o.: Balog Edina 1. osztályos napközis csoport vezetője: Jáger Gyula 2. osztályos napközis csoport vezetője: Fodor Marietta 3. osztályos napközis csoport vezetője: Nagy Vendelné 4. osztályos napközis csoport vezetője: Üregi Éva osztályos napközis csoport vezetője: Dienes Jenő oldal 5

6 Tisztségek, megbízatások a tantestületben: Alsó tagozatos munkaközösség vezetője: Bokros Erika Felső tagozatos munkaközösség vezetője: Tirpákné Varga Zsuzsanna Napközis munkaközösség vezetője: Üregi Éva Nyelvi munkaközösség vezetője: Somlai Anikó DÖK segítő tanára: Vargáné Heike Kramp Ifjúságvédelmi felelős: Bajgóné Kassai Mária Balesetvédelmi felelős: Nyiri Hajnalka Munka-, és tűzvédelmi felelős: a fenntartó által szerződtetett külsős szakember Pályaválasztási felelős: mindenkori nyolcadikos osztályfőnök, idén: Balog Edina, akinek munkáját Nyiri Hajnalka segíti Vöröskeresztes tanárelnök: Somlai Anikó Tankönyvfelelős: Varga-Kiss Andrea, aki szervezi a tankönyvek rendelését, a tankönyvárusítást, valamint az elszámolást Tavalyi tanév végén részmunkaidőben történő alkalmazását kérte Nyiri Hajnalka igazgatóhelyettes, melyet Berczellyné Nagy Marianna igazgató asszonnyal is egyeztettünk. Álláshelye hivatalosan meghirdetésre került, melyre egy pályázat érkezett a KLIK szervezetéhez. Ennek alapján az idei tanévben Balog Edina látja el az igazgatóhelyettesi teendőket. oldal 6

7 Létszámaink alakulása: (szeptember elsejei állapot szerint) Ebből létszám számított összesen magántanuló 1.osztály osztály osztály osztály osztály osztály osztály osztály Összesen: sz. napközis csoport sz. napközis csoport sz. napközis csoport sz. napközis csoport osztály napközis csoport

8 Hit-és erkölcstant/ hittant tanulók létszáma 1. osztály erkölcstan 4 fő 2. osztály erkölcstan 1 fő 5. osztály erkölcstan 4 fő 6.osztály erkölcstan 8 fő 1. osztály katolikus hittan 15 fő 1. osztály református hittan 10 fő 2. osztály katolikus hittan 12 fő 2. osztály református hittan 15 fő 5. osztály katolikus hittan 7 fő 5. osztály - református hittan 8 fő 5. osztály - hitgyülekezet 1 fő 6. osztály katolikus hittan 3 fő 6. osztály református hittan 8 fő Szakkörök 1. Furulya szakkör kezdő 13fő 2. Furulya szakkör haladó 13 fő 2. Énekkar 13fő 3. Felsős lány sportkör 10 fő 4. Felsős fiú sportkör 15 fő 5. Felvételi előkészítő matematikából 13 fő 6. Felvételi előkészítő magyarból 14 fő 7. Bábszakkör 12 fő 9. Természettudományi előkészítő szakkör 10 fő Tárgyi feltételek A nyár folyamán működtető önkormányzatunk 1 tanterembe engedélyezett új padok vásárlását, 2. osztály részére tanulói székeket. Az ötödik osztály esetében a padokat újították fel oly módon, hogy új bútorlapot szereltek a meglévő vázra. Tanév végén az 1. és 5. osztályban a szülők segítségével történt meg saját tantermük festése, melyhez a BASACOLORS Kft. Balogh Krisztiánék az előző évekhez hasonlóan minden festéket kedvezményesen biztosítottak.

9 A nyári udvarrendezés során a kiszáradt fák kivágását végezték el, felállították az új udvari játékot. A munkákban a szülők mellett az önkormányzat közmunkásai vettek részt. A Vöröskereszt gyermelyi szervezete felajánlásaként a rászoruló családoknak füzetcsomagot tudunk biztosítani. Összefoglalóan: iskolánkban 8 tanterem 1 számítógépes terem, 1 technika terem (főzésre kiscsoportban alkalmas) valamint 2 csoportbontásos óra megtartására használható terem áll tanulóink rendelkezésére. Az aula mely a közösségi programok színhelye egyben az ebédlő is. A könyvtár a padlástérben kapott helyet. Orvosi szobával rendelkezünk. Az épületben tiszta, de folyamatos felújításra szoruló mosdók találhatók. Az udvar tágas, pihenőpadokkal ellátott, növényekkel betelepített, a megnövekedett gyermeklétszám befogadására alkalmas. Az udvaron még további munkák szükségesek így pl.: a vízelvezetés, valamint a partoldal növénytelepítése. Gondot jelent az udvaron található faház, melynek az önkormányzat által felújítására benyújtott pályázata sajnos nem nyert. Nagy szükség lenne ennek átalakítására, mivel a sportpályához kapcsolódóan jól használható öltözők, foglalkoztatók kialakítására alkalmas területről van szó. Testnevelés órákat az önkormányzat által fenntartott sportcsarnokban tarthatjuk. Az önkormányzat nyertes pályázatának valamint önerővel történő kiegészítésének köszönhetően folyamatban van a csarnok szigetelése, fűtés-, világítás korszerűsítése. Nagy szükség lenne egy elválasztó beépítésére is, melyet kérelmeztem a képviselőtestületnél. A jelenlegi óraszámok melyek a jövő tanévtől kezdődően további két osztály esetében nőnek már szükségessé oldal 9

10 teszik, hogy egyszerre két osztálynak legyen testnevelés órája. Ez oldaná meg azt is, hogy óvodásaink is tudják használni a csarnokot. Polgármester asszony ígérete szerint október végére készül el a csarnok. Addig meg kell oldanunk a tanórákat. Jó idő esetén az órákat iskola udvarán kialakított bitumenes sportpályán tarthatják nevelőink. Tantárgyi oktatáshoz szükséges szemléltetőeszközökkel az intézmény rendelkezik. Ezek korszerűsítése, cseréje folyamatos. Figyelemmel kell kísérni a pályázati lehetőségeket. Fontos lenne a számítógépteremben a régi számítógépek korszerűsítése, cseréje. Fontos lenne továbbá a délutáni foglalkozásokhoz eszközök beszerzésére. 3. Tanév rendje 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet szerint: A tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (hétfő) és utolsó tanítási napja június 15. (hétfő). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A tanítási év első féléve január 16-ig tart. Az iskolák január 23-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Az első és a második félév (a tanítási év utolsó napja) lezárását követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az intézményi tanácsnak és a fenntartónak. A tanítási évben a tanítási napokon felül a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli oldal 10

11 munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. Szünetek rendje: Az őszi szünet október 27-től október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22.(szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő). A téli szünet december 22-től január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 19.(péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 5. (hétfő). A tavaszi szünet április 2-től április 7-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 8. (szerda). Az iskola a meghatározott szünetek mellett a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha a köznevelésről szóló törvény 30. (2) (3) bekezdésében meghatározottak megtartásával a heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti. A nemzetiségi oktatásban részt vevő iskolák a meghatározott időpontoktól eltérhetnek, továbbá a tanulók részére szünetet adhatnak, ha azt a nemzetiségi hagyományok vagy az anyanemzet hagyományai indokolják. A szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának szükség esetén gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat. Az egyéb jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanapáthelyezést a köznevelésről szóló törvény 30. (1) bekezdése értelmében a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. oldal 11

12 Az idei tanévben a munkarend átcsoportosításból eredően munkanap Október 18., szombat: munkanap. Október 24., péntek: pihenőnap. December 13., szombat: munkanap. December 24., szerda: pihenőnap január 2., péntek pihenőnap. Január 17., szombat munkanap. Nyári szabadságra ill. a következő tanévre várható 2015-ös munkarend átcsoportosítás: Augusztus 21., péntek pihenőnap. Augusztus 8., szombat munkanap. December 24., csütörtök pihenőnap. December 12., szombat munkanap. Az EMMI rendelet 3. melléklete tartalmazza azoknak a tanulmányi versenyeknek a jegyzékét, amelyeket az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium hirdet meg az iskolák részére, továbbá amelyeket pályáztatás nélkül anyagilag és szakmailag támogat. Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti a tanulókat. Az iskola a jegyzékben nem szereplő tanulmányi versenyre, továbbá diákolimpiára történő felkészítést akkor építheti be a munkatervébe, ha azzal az iskolaszék, iskolaszék hiányában az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat egyetért. Az Nkt. 80. (1) bekezdése alapján, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 79. (6) bekezdésében foglaltak szerint a 2014/2015. tanévben országos mérés, értékelés oldal 12

13 keretében meg kell vizsgálni a szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődését a hatodik, a nyolcadik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. A méréseket, értékeléseket a Hivatal szervezi meg az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával május 27-én. A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére november 21-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. A Hivatal február 29-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, majd megküldi az intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek, az intézményi és a fenntartói szintű elemzéseket a fenntartóknak, továbbá azokat honlapján nyilvánosságra hozza. A Hivatal az országos elemzést megküldi a minisztériumnak, amely azt április 29-ig a kormányzati honlapon nyilvánosságra hozza. Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a vizsgálatot az iskola pedagógusai június 11-én végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az iskola a vizsgálatot saját döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A tanulók által megoldott feladatok értékelését az iskola pedagógusai egységes javítókulcs felhasználásával végzik el. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére november 21-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait június 30-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. oldal 13

14 A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák október 10-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók október 22-ig a Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal december 5-ig kell elvégezniük. Az Nkt. 80. (9) bekezdése alapján a 2014/2015. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot az iskoláknak az 1 4. évfolyamán tanulók kivételével a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében január 5. és május 27. között kell megszervezniük. Pályaválasztással kapcsolatosan: A részletes naptári rend szerinti lebontást a pályaválasztási felelősnek az idei évben Balog Edinának átadtam. Ő köteles a továbbtanulással kapcsolatos minden részletes információt a tanulók és szülők tudomására hozni. Helyi munkarend: A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott célra öt munkanapot - tanítás nélküli munkanapként - használhat fel, amelyből oldal 14

15 egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. Tanítás nélküli munkanapok számának felhasználási javaslata: 1 nap diáknap (június hónapban a DÖK által kiválasztott időpontban) 4 nap nevelőtestületi értekezlet, továbbképzés a törvényi rendelkezések szerint Időpontjai: Március 16. hétfő Április 7. szerda Április 8. csütörtök Április 9. péntek A nevelők 32 órás intézményben tartózkodási rendjét a 16 óráig történő benntartózkodás rendjét szabályoztuk az SZMSZ-ben. A Házirendben pedig a tanulók 16 óráig való benntartózkodás alóli felmentés rendjét. Minden nevelő a tantárgyfelosztásban meghatározott tanóráin kívüli benntartózkodására vonatkozó rendjét kézhez kapta. Nevelés-oktatás Nevelő, oktató munkánkat az alábbiak szerint végezzük: NAT : szeptember 1-től felmenő rendszerű (belép 1. és 5. osztályban) szeptember 1-től felmenő rendszerben (belép 2. és 6. osztály) NAT2 kifutó : szeptember 1-től Köznev. tv. : 2012/2013. tanévtől felmenő rendszerben heti 5 óra testnevelés bevezetése a jelzett évfolyamokon Idei tanévre vonatkozóan: Tanév 1. osztály 2. osztály 3. osztály NAT NAT köznev.t 2015 v. 4. osztály 5. osztály 6. osztály 7. osztály NAT2 NAT NAT köznev.t v. 8. osztály NAT2 oldal 15

16 A tanmeneteket ennek alapján készültek el. A tanév legfontosabb célkitűzései: A módosított PP és SZMSZ változásainak gyakorlatban történő alkalmazása, ellenőrzése. A tanév kiemelt feladata a törvényi változásoknak megfelelően módosított iskolai alapdokumentumok megvalósítása a gyakorlatban. A tanév során tartandó nevelőtestületi megbeszéléseken, osztályfőnöki és tanítási órákon figyelemmel kísérjük, hogy az iskola tanulói és tanárai megismerjék és betartsák az új jogszabályokat. Pályázati lehetőségek kihasználása Csatlakozunk a községi programokhoz, önálló programok szervezése IKT eszközök fokozott használata Diákolimpia megszervezése Versenyeken való részvétel Nevelés területén: A tanulók munkájával kapcsolatos igényesség javítása (füzetvezetés ellenőrzése kiemelten a felső tagozatosok körében). Fokozott felelőssége van a pedagógusoknak, az ellenőrzés kiemelt területe lesz a tanév során. Alapvető viselkedési normák betartásának fokozott figyelemmel kísérése (köszönés, étkezés, udvariasság a felnőttekkel és egymással szemben) oldal 16

17 Oktatási területén: 1.Kulcskompetenciák fejlesztése az előző tanév végén elkészített kompetencia fejlesztési tervben meghatározottakon túl, minden pedagógus felelőssége a kulcskompetenciák fejlesztése a tanórákon. A kompetencia fejlesztést a tanmenetekben jelölni kell. Az ellenőrzés során a tanórákon megvalósuló kompetencia fejlesztés kiemelt terület lesz. 2. Projektoktatás - az elfogadott PP szerint különösen a német honismeret területén a megfogalmazott projektfeladatok végrehajtása. 3. Felzárkóztatás, tehetséggondozás a magas SNI ill. BTM-es tanulók száma miatt különösen indokolttá vált, hogy külön foglalkozzunk a felzárkóztatásra szoruló és a tehetséges tanulók fejlesztésével. Meggyőződésünk, hogy az értelmes, jó differenciálás szolgálja leginkább a gyerekek fejlődését, ezért évek óta kiemelt terület, ill. az ellenőrzésnél is kiemelt szempont. Az 1. és 2 osztályosok magas létszáma indokolja a csoportbontást, mely német, magyar, matematika bontással oldottunk meg. SNI-s tanulóinkkal szakképzett gyógypedagógus foglalkozik. Nevelőink közül 1 fő fejlesztőpedagógus és 2 fő végzett fejlesztőpedagógiai területen tanfolyamot. A fejlesztésre szoruló gyermekek megfelelő szakemberek segítségével kapják meg a számukra szükséges foglalkozásokat. oldal 17

18 Tehetséggondozás területén: Az előző években túlléptünk a helyi és a kistérségi versenyek köréből és több megyei illetve országos versenyen vettünk részt. A legsikeresebb eredményeket megyei és országos szinten a tavalyi tanévben helyesírás, matematika és a német tantárgyakból érték el diákjaink. Várhatóan helyi szinten a következő versenyeket kínáljuk tanítványainknak: Helyi versenyeink: (felelősök) - helyesírási verseny alsó tagozat részére (Borsos Zsoltné) - LÜK verseny (továbbjutók részére kistérségi és regionális verseny is) (alsós osztályfőnökök) - mesevetélkedő alsó tagozat részére (Bokros Erika) - rajzverseny felső tagozatos diákok részére (Tirpákné Varga Zsuzsanna) - környezetvédelmi verseny felsősök részére (Bajgóné Kassai Mária) - iskolanapokhoz kapcsolódóan aszfaltrajz verseny (Kovács Ilona) - akadályverseny (DÖK vezető tanára) - tisztasági verseny (munkaközösség-vezetők) - az év tanulója cím meghirdetése (igazgatóhelyettes) Hagyományainknak megfelelően részt veszünk: - Simor Napok versenyein - Kézdy-Vásárhelyi Ált. Isk. által meghirdetett versenyeken - Német nemzetiségi versenyeken - a térségben a tanév során meghirdetett területi versenyeken Megyei versenyek közül - Bólyai matematika csapatverseny oldal 18

19 - Zrínyi matematika verseny - Simonyi helyesírási verseny - Ének-zene versenyek - Nemzetiségi német versenyek Internetes ill. levelezős versenyek: - Matematika verseny - Bendegúz tantárgyi versenyek Fentieken túl minden szaktanárt kérek, hogy kísérjék figyelemmel az aktuális versenyeket ill. a levelező versenyeket és lehetőség szerint minél több tanulót késztessenek arra, hogy nevezzen be az érdeklődésük szerinti tantárgyra. Óratervünk kevés lehetőséget ad a készségtárgyak oktatására, fejlesztésére, ezért tartjuk indokoltnak, elsősorban ilyen jellegű szakkörök indítását. Ennek alapján szakköri kínálatunk: - sportkör felső tagozaton (lány) - sportkör felső tagozaton (fiú) - énekkar - furulya szakkör 2 korosztály számára - bábszakkör Készségfejlesztésen túl: - felvételi előkészítő magyarból - felvételi előkészítő matematikából - természetismereti előkészítő Az előző tanév folyatatásaként bővül gyermekeink szakköri kínálata. Ennek keretén belül két évig tartó projektben egy maroknyi gyermelyi illetve gyermelyi kötődésű szakember kreatív foglalkozásokat tartott heti oldal 19

20 rendszerességgel szakköri keretben az iskolában, nyári táborral kiegészítve. Az idei tanévtől az alábbi területeken folytatódnak a szakkörök megfelelő számú jelentkezés esetén: Szakkör Szakkör-vezető Korcsoport FAZEKAS SZAKKÖR Juhász Anna Alsó tagozat TEXTIL- MŰHELY Gábor Brigitta textilműves Alsó tagozat Felső tagozat MÁS RAJZKÖR KÉP Ócsai Gábor festő FOTÓ SZAKKÖR Belevski Darko animátor, Tóth Ágnes KREATÍV Incze Kálmán KÉZMŰVES KÖR faragó művész Középisk. Alsó tagozat Felső tagozat Felső tagozat Középisk oszt. Középisko la Napközis foglalkozások keretében történő felzárkóztatás, tehetséggondozás: Napközis munkaközösségi munkatervben kiemelt cél: a tanulók másnapra való tanulmányi felkészítése. Itt kiemelt feladat: - önálló munkára nevelés - önellenőrzés, az időbeosztás képességének fejlesztése - igényesség az írásbeli munkákban - tanulócsoportok, tanulópárok kialakításával egymás munkájának segítése - fejlesztő és felzárkóztató tevékenység a tananyag elmélyítésével, megerősítésével, bővítésével oldal 20

21 4.Mindennapos testedzés - megvalósítását szolgálják a sportkörök. Tanulóink közül többen valamilyen szakosztályban sportol, melyet igazolás esetén beszámítunk a heti 5 testnevelés órába. A tanév végi fittségi mérések időben történő elvégzése kiemelt feladat. A tanév rendje szerint az 5-8. osztályosokat érinti, hosszabb időintervallummal az eddigieknél. Feladat a mérések időbeni megkezdése, hogy legyen idő a táblázatok összehasonlító elemzésére. Felelősei a felsőben testnevelés tantárgyat oktató nevelők. Napközis foglalkozásokon minden nap valósuljon meg az életkornak megfelelő testmozgás. Ez jelenjen meg egyrészt a foglalkozási tervben, másrészt naponta a napközis naplókban. Rászorulók részére logopédiai ill. gyógytestnevelési foglalkozásokat szervez a kistérség. 5. Nemzetiségi német nyelvoktatás Német partnerkapcsolatunk idei állomásaként tanulóink kiutazásának megszervezés a feladatunk. A programok szervezésének felelősei a német nemzetiségi nyelvet oktató nevelők. Ebben a tanévben is kiemelt hangsúlyt fektetünk a német nyelv oktatására, hagyományápolásra. A tanórákon minél több szituációs játékkal, helyzettel, a mindennapi élethez kapcsolódó feladatokon keresztül gyakorolják a nyelvet, jelenjék meg a megfelelő differenciálás. Jelenjék meg a nyelvórákon az IKT eszközök fokozott használata. A tanórákat ezen szempontok szerint ellenőrizzük , 5., 6. osztályokban külön tantárgy keretében ismerkedhetnek meg tanulóink a német honismerettel. A PP-ban megfogalmazott projektek megvalósítása- oldal 21

22 Az eddigi gyakorlatnak megfelelően német produkciókat kérünk mindazon iskolai ill. falu szintű kulturális alkalmakra ahol az iskola képviselteti magát. A nyelvi munkaközösség által összeállított munkaterv alapján anyanyelvi német tanárnőnk minden korosztályban a helyes kiejtést és intonációt sajátítatja el. Német levelezést folytatnak 3-5. osztályos gyerekek. Alapfokú német nyelvvizsgára készítik a diákokat 7-8. osztályban. Pályázatról: Pályázataink címszó alatt A feladatterv tartalmazza a havi projekt aktuális feladatait és felelőseit. Napközis foglalkozások összehangolt szervezése Az új munkaközösség lehetőséget teremt a délutáni foglalkozások összehangolt tervezésére. Kiemelt feladatok napközin belül: Szabadidős tevékenység Közösségi nevelés Egészséges életmódra nevelés Környezetkultúra, természetvédelem Tervezett programok: - A munkaközösség tagjai segítik osztályuk ünnepekhez kapcsolódó iskolai szintű programjainak megvalósítását, együttműködve azok felelőseivel - túra, kirándulás szervezése közeli erdőbe, természetes élőhelyek megfigyelése - gyógynövényes kert kialakítása az iskolaudvarban, annak beültetése, gondozása, gyógynövények megismerése, felhasználási területük, egészségvédő hatásuk. (időpontja ősztől folyamatos) - egészséges ételek, italok készítése az iskola konyháján (csoportonként folyamatos, ünnepekhez, évszakokhoz kapcsolódó) oldal 22

23 - lehetőség szerint részvétel a Vértes Agórájában szervezett gyermek- és ifjúsági programokon a rendelkezésre álló idő és anyagi erőforrások függvényében, - rendszeres könyvtárlátogatás, az olvasóvá nevelés szolgálatában. 7. Pályázatok Jelenleg folyamatban, még elbírálás alatt álló TÁMOP os pályázatok: 1. Köznevelés az iskolában. Partnerség és hálózatosodás modulján belül: A reneszánsz Mátyás udvarában történelmi színjátszókör címmel Tirpák László, Tirpákné Varga Zsuzsanna és Kovács Ilona által készített pályázat. 2. Köznevelés az iskolában. Módszertani innováció modulpályázat mentoráló intézményi működés kialakítására pályázaton belül: Ünnepnapok és hagyományok a mindennapos német nyelvoktatásban címmel készítettek pályázatot Lovas Andrea, Somlai Anikó, Vargáné Heike Kramp, Balog Edina a nyelvi munkaközösség németes tagjai. 8.Közösségépítő programok, közösségi rendezvények: Ebben a tanévben is hangsúlyt kívánunk fektetni a közösségépítő programok szervezésére, Ezt a célt szolgálják a már bevált intézményi hagyományos programok megszervezése, megvalósítása. Így: - ünnepélyek, megemlékezésekre való színvonalas felkészülés (mikulás, advent, karácsony, okt. 6., okt. 23. febr. 25., márc. 15., ápr. 16., jún. 5.) - karácsonyhoz kapcsolódóan német népszokások felelevenítése - idősek köszöntése - népmese napján program szervezése osztálykeretben - Márton napi szokások felelevenítése oldal 23

24 - iskolanapok programjai időpontja: március márc. 31-ápr.1. - farsang az előző években bevált keretek között történő szervezése, lebonyolítása - anyák napi közös próbák, fellépések - osztályprogramok szervezése - Diákolimpia szervezése - környezetvédelmi programként: hulladékgyűjtés, Föld Napjához kapcsolódóan falu takarítása, téli túra, minden osztályban szelektív hulladékgyűjtés - húsvéti hagyományok felelevenítése - óvodások látogatása az 1. osztályban - tanulmányi kirándulások, osztálykirándulások (A tanulmányi kirándulás célja: hogy a gyerekek a tanulmányaikhoz kapcsolódó tudásuk bővüljön. Minden osztályfőnök kötelessége egyeztetni az első szülői értekezleten ennek helyszínét a PP-ban megfogalmazottak szerint. ) Osztálykirándulások szervezését költségkímélés szempontjainak figyelembevételével kötelesek az osztályfőnökök megszervezni. Mivel az utaztatás költsége lényegesen nőtt az elmúlt évek során, így a közelünkben elérhető, a gyerekek fejlődését jól szolgáló kirándulások szervezését támogatjuk. - Korcsolyázás szervezése - egészségnap szervezése - színház- és mozi látogatások szervezése - nyári táborok szervezése Megemlékezés Tanórai foglalkozás keretében történő megemlékezés napja: aradi vértanúkról (október 6.) a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai (február 25.) oldal 24

25 a holokauszt áldozatai (április 16.) Községi rendezvények: Nemzeti ünnepek: Október 23. és Március 15. Nemzeti összefogás napja jún. 5. Az ünnepélyek szervezésébe, lebonyolításába történő aktív részvétel. Gyermekvédelmi tevékenység Ennek keretében a gyermekvédelmi felelősünk feladata: Folyamatosan kapcsolatot tart a gyermekjóléti szolgálat munkatársaival. Felméri és figyelemmel kíséri a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű, esetlegesen halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszámát. Eljár minden olyan esetben, amikor a gyermek érdeke azt kívánja. Amennyiben szükséges a gyermekjóléti szolgálaton túl az intézményvezető segítségével felveszi a jegyzővel a kapcsolatot. Előadásokat szervez tanulóknak és szülőknek pl.: drogprevenciós, ill. konfliktuskezelő témakörben. Ebbe a témakörbe bevonja a rendőrség és a gyermekjóléti szakembereket. (Ehhez pályázat figyelése) Jelenleg HH helyzetű gyermekek száma: 12 fő Ebből: HHH gyermekek száma: 3 fő (Csak gyermelyi lakcímmel rendelkezők adatait tartalmazza) oldal 25

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Munkaterve 2014-15. tanév Készítette: Korfanti Andrea Intézményvezető Felhasznált dokumentumok A nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

MUNKATERV. Tartalomjegyzék:

MUNKATERV. Tartalomjegyzék: Előszó A munkánkat meghatározó jogszabályok Tartalomjegyzék: 1. Tárgyi feltételek biztosítása a 2014-2015-ös tanévre 2. Személyi feltételek 2.1.Tanulói létszámadatok, tanulócsoportok. 2.2. Dolgozói létszámadatok.

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola a 2013/14-es tanév munkaterve 0 Tartalom Tanév rendje, szorgalmi idő, tanítási szünet, tanításnélküli munkanapok... 3 Tanítás

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. tanév

MUNKATERV 2014/2015. tanév Iktatószám: Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium OM 035322 MUNKATERV 2014/2015. tanév A munkatervet készítette: intézményvezető Budapest, 2014. szeptember

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V Képes Géza ÁltalÁnos IsKola 4700 Mátészalka Szokolay Örs u. 2-4. Tel/fax: 44/500-722 kepesiskola@freemail.hu OM-azonosító: 033392 I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V a 2014/2015. tanévre Készítette:

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MUNKATERV 2013/2014.

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MUNKATERV 2013/2014. HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 MUNKATERV 2013/2014. Tartalom 1. A munkaterv elkészítéséhez felhasznált dokumentumok... 3 2. Helyzetelemzés...

Részletesebben

SZILÁDY ÁRON ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SÁGVÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZILÁDY ÁRON ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SÁGVÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM SZILÁDY ÁRON ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SÁGVÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1.BEVEZETÉS... 6 1.1. Küldetésnyilatkozat... 7 1.2. A feladatellátás feltételei... 7 1.3. Rövid történelmi

Részletesebben

A KŐBÁNYAI HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE

A KŐBÁNYAI HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE K ő b á n y a i H a r m a t Ál t a l á n o s I s k o l a 1 1 0 4 B u d a p e s t, H a r m a t u. 8 8. T e l e f o n : 2 6 0-1817, f a x : 2 6 1-1837 E - m a i l : h a r m a t 8 8 @ t - o n l i n e. h u

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony 2013 1. BEVEZETŐ 1.1. Jogszabályi háttér. A közoktatási intézmények működésének legfontosabb szabályait, a szervezeti

Részletesebben

A KŐBÁNYAI HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE

A KŐBÁNYAI HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE Kőbányai Harmat Általános Iskola 1 1 0 4 B u d a p e s t, H a r m a t u. 8 8. T e l e f o n : 2 6 0-1 8 1 7, f a x : 2 6 1-1837 E - m a i l : h a r m a t 8 8 @ t - o n l i n e. h u O M : 0 3 4 9 5 4 A

Részletesebben

Munkaterv. Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013.

Munkaterv. Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013. Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv 2012 13. tanév Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013. Készítette: Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv 2012

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 tanév. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 tanév. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Munkaterve a 2014 2015 tanévre Ságújfalu, 2014. augusztus 27.. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola 2319 Szigetújfalu, Vasút utca 20. M U N K A T E R V. 2009/2010 tanév. A tanév mottója: Comenius

Móra Ferenc Általános Iskola 2319 Szigetújfalu, Vasút utca 20. M U N K A T E R V. 2009/2010 tanév. A tanév mottója: Comenius Móra Ferenc Általános Iskola 2319 Szigetújfalu, Vasút utca 20. M U N K A T E R V 2009/2010 tanév A tanév mottója: mindenki mindenre megtanítható, csak elegendő idő, megfelelő módszer és mester kell hozzá.

Részletesebben

Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. 2014/2015-ös tanév. Munkaterv

Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. 2014/2015-ös tanév. Munkaterv Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015-ös tanév Munkaterv Kunszentmárton, 2014. augusztus 29. A szakalkalmazott közösség a 2014. augusztus 29-i értekezleten megtárgyalta

Részletesebben