TANULMÁNY ÉS MEGVALÓSÍTÁSI TERV. A bűnelkövetés megelőzhető. című felhívásra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANULMÁNY ÉS MEGVALÓSÍTÁSI TERV. A bűnelkövetés megelőzhető. című felhívásra"

Átírás

1 TANULMÁNY ÉS MEGVALÓSÍTÁSI TERV A bűnelkövetés megelőzhető című felhívásra A tanulmány alcíme: Unatkozom; mit csináljak? A tanulmányt készítette: Gyüre Szilvia 2014.

2 1. bemutatkozás: a jelentkező gyermekjóléti szolgálat rövid bemutatkozása, a településen betöltött szerepe, a jelentkezés motivációja A szolgálat bemutatása: Bátya községben, már több éve működött társulás keretein belül a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, mely a törvényi, rendeleti előírásoknak megfelelően (a teljesség igénye nélkül: évi III. tv, évi XXXI. tv., 149/1997. (IX. 10.) Korm. rend., 15/1998. (IV. 30.) NM. rendelet) igyekezett feladatait, szolgáltatásait megvalósítani január 1. napjától, a két szolgáltatás integrálódott Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézményébe. Működési területe: A szolgálat alapfeladatait Bátya község településen állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező rászoruló családok, gyermekek tekintetében látja el. Leggyakrabban, a településen jelentkező szociális nehézségek, problémák miatt keresik fel intézményünket. A szolgálat működésének célcsoportjai a nehéz élethelyzetben levő egyének, különösen a gyermekek, a nők, az idősek, a speciális szükséglettel élő csoportok, társadalmi befogadás, elfogadás, beilleszkedés elősegítése, megélhetési problémák enyhítése, önellátás, független életvitel elérhetőségének fenntartása, biztosítása. aktív korú, tartós munkanélküliek, adóssággal terhelt családok. Inaktív egyének (GYES-en lévők, rokkantnyugdíjasok). A törvényi előírásokat betartva, és a törvény szellemével megegyező módon a gyermek minden felett álló érdekeit tartja szem előtt, továbbá a családba történő nevelkedését segíti elő. A klienseket ügyfélfogadási időben fogadja, az ügyfelek többségét a hátrányos helyzetű gyermekek, családok érintik. Az esetek nagy többségében a segítségnyújtás elsősorban a szociális támogatásokhoz való hozzájutást jelenti, életvezetési tanácsadásra, lehetőség szerint társadalmi integrálásra terjed ki. A családgondozás során feltárja a családban jelentkező működési zavarokat, problémákat, konfliktusokat, és azokat a külső tényezőket, amelyek előidézik a gyermek veszélyeztetettségét. A családgondozó feladata, hogy olyan gyermekeken és családokon segítsen, akik a külső és belső erőforrásaik fogytán, önerejükből nem tudják megoldani a problémát. A gyermekjóléti szolgáltatás alapellátás, feladata a családgondozás. Szolgálatunk azonban kiemelt feladatként kezeli a kliensek megfelelő tájékoztatását is. A településen élő gyermekek tanulmányait, tankötelezettségük teljesítését rendszeresen nyomon követjük.

3 Jelentkezés motivációja: Elsőként közvetlen segítséget kívánunk adni a különféle problémával küzdő gyermekeknek, gyermekes családoknak, valamint szeretnénk tartalmas szabadidős tevékenységekbe bevonni a gyermekeket, családokat. Emellett igyekszünk elősegíteni a szocializációjukat, konfliktusmegoldó képességük fejlődését, társadalmi beilleszkedésüket, és nem utolsó sorban a családgondozói munka sikerességéhez is hozzájárul a család működésének jobb megismerésével. Napjaink egyik, akut szociális problémáját a családokba begyűrűző társadalmi- gazdasági változások okozta rosszul működő családdinamika jelenti. A családok egyre kevésbé tudnak megbirkózni a gyermeknevelés felelősségével, a szülői kötelezettségek teljesítésével. Ennek egyik oka lehet a családokba megjelenő negatív társadalmi változások (pl.: munkanélküliség), ugyanakkor legalább ekkora probléma lehet a szülők felkészületlensége a gyermekvállalásra, gyermeknevelésre. A programjaink célja: a gyermekek szabadidejének értelmes, életkornak megfelelő kitöltése, csellengés megszüntetése, az elsődleges emberi kapcsolatok hiányának pótlása, gyermek helyes szocializációjának elősegítése, az értékválság kialakulásának megelőzése. 2. A település demográfiai mutatói, kiskorú lakosságszáma, településen élő kiskorúakat érintő veszélyeztető tényezők bemutatása. A község állandó népessége január 1-én, 2132 fő, lakónépessége 2132 fő. Statisztikai adatok Fő Állandó lakosok száma év alatti lakosok száma év feletti lakosok száma 1793 Ebből: éves lakosok száma éves lakosok száma 377 A 0-18 éves korosztály kor szerinti megoszlása 2014-ben az alábbiak szerint alakult.

4 A 0-18 éves korosztály kor szerinti megoszlása 2014-ben (lakónépesség) éves korig éves korig éves korig éves korig 82 Összesen 339 A népességstatisztikai adatok alapján ismert, hogy a község lakosságának száma folyamatosan csökken, a 0-18 éves korosztály a község lakosságán belül egyre kisebb arányban van jelen. Kiskorúakat érintő veszélyeztető tényezők: Az utóbbi évben egyre több új keletű problémákkal áll szembe a családgondozó, melyek pszichésen nagyon megterhelőek. Egyre gyakrabban találkozik a klienskörben családon belüli bántalmazás alanyaival, pszichiátriai problémákkal küzdő gyermekekkel és szülőkkel. Egyre több családban alakul ki családi-kapcsolati konfliktus, amelyeknek szemtanúi, illetve résztvevői lehetnek a családban élő gyermekek. Ilyenkor elsősorban a szülők között folynak viták, de gyakran a gyermekek válnak másodlagos áldozatokká. A családi viszályoknak gyakran kiváltó oka az alkoholos befolyásoltság, melynek gyakori következménye az agresszív viselkedés. Így munkánk során nem az információnyújtás az elsődleges feladat, hanem nagy szerepet kapott a PREVENCIÓ segítő beszélgetéssel, tanácsadással. Mindezek jelzik, hogy a gyermeket nevelő családok nem csak a szegénység, depriváltság által terheltek, hanem mentálisan és pszichésen is. A kliens feszültségének, pszichés terheltségének oldása a családgondozó részéről, lehetőséget biztosít arra, hogy képessé és nyitottá váljanak a gyermek által közvetített probléma megoldásában való közreműködésre. Évről évre visszatérő gondot okoz a tankötelezettség elmulasztása. A védelembe vett és alapellátás keretében gondozott gyermekek veszélyeztetettségének oka elsősorban az iskolai igazolatlan hiányzás, valamint magatartási, beilleszkedési zavarok és az ezzel szorosan összefüggő szülői elhanyagolás. Az iskoláztatási támogatás szüneteltetésére vonatkozó új szabályozás értelmében a gyermekjóléti szolgálat a családdal való együttműködés keretében, az 50 órát meg nem haladó iskolai mulasztás esetén alapellátás eszközeivel nyújt segítséget a család számára a mulasztás okainak feltérképezésében és a problémák megoldásában. 50 igazolatlan óra után az iskoláztatási támogatás, szüneteltetésre kerül, a hatóság pedig védelembe vételi eljárást indít a 16. életév betöltését megelőzően. A 16. életévüket betöltött gyermekeknél védelembe vételre csak akkor kerül sor, ha attól eredmény várható. A családgondozás hatására némi javulás mutatkozik az iskolába járási morál területén, de még mindig előfordulnak olyan tanulók, akik kötelezettségeiket időnként megszegik. A törvény

5 szigora sok szülőre hatással van, de tapasztalatunk szerint több esetben a felfüggesztéssel érintett szülők és gyermekek estében nem volt igazán visszatartó ereje. 3. A tervezett program(ok) ismertetése, tervezett megvalósítása, melynek során térjen ki a programba bevont kiskorúak számára, valamint arra, hogy a megvalósításba bevonja-e a gyerekek családtagjait. A program(ok) megvalósításának időbeli ütemezése és tervezett helyszíne június végén rendezett egy napos kerékpártúrára, 14 fő halmozottan hátrányos helyzetben élő gyereket szeretnénk bevonni, szülők nélkül, négy felnőtt kíséretében. A kerékpártúra célja, a testmozgás, a helyes kerékpározás szabályainak megtanítása, és a gyermek helyes szocializációjának elősegítése. A program keretében kerékpárral meglátogatjuk a településhez közeli Duna partot, ahol kellemes környezetben játékos vetélkedőket és szalonnasütést tervezünk. A program várható időbeosztása: 9 órától 15 óráig. A programhoz szükséges feltétek: minden gyereknek kerékpár beszerzése, szalonnasütő nyársak, szalonna, virsli, kenyér, hagyma, paprika-paradicsom, ásványvíz, ill. szóda. A program, rossz idő esetén, más napon kerül megrendezésre július 28-tól augusztus 1-ig kerül megrendezésre, az egyhetes nyári tábor. A program a helyi faluházban (6351 Bátya, Rákóczi u. 2.), az épületben működő könyvtárban, a szemközti parkban és az épület mellett lévő játszótéren lesz megtartva. A bevont hátrányos helyzetű kiskorúak száma napi szinten kb maximum 25 fő. A tanulmány kedvező elbírálása esetén, a létszámot emeljük akár főre. A bűnelkövetés megelőzhető programsorozat előadásaira, a szülők is kapnak meghívót, részvétel önkéntes. A táborra meghívott előadók: Prohászkáné Koch Hajnalka Bátya település védőnője, aki előadást tart a tudatmódosító szerek használatának káros hatásairól. Az előadáshoz szükséges tárgyi feltétek: papír, ceruza, olló, ragasztó. Az előadás időtartama kb. 1.5 óra. Matos Zsolt helyi körzeti megbízott, előadást tart - szituációs feladattal egybekötve - a családon belüli erőszakról, a kis és nagy értékű lopásokról, szabálysértésekről, annak következményeiről. Az előadáshoz szükséges tárgyi feltételek: papír, ceruzák, illusztrációs eszközök, tábla+kréta, TV és DVD lejátszó, jutalmazáshoz csokoládé vagy cukor, apró ajándékok. Az előadás időtartama kb. 1-1 óra. Matotáné Katona Anett és Bogárné Lábas Edina rendőrök, akik előadást és ügyességi vetélkedőt tartanak a helyes közlekedésről, közlekedési szabályokról. Az előadáshoz szükséges tárgyi feltételek: kresszpark (bója, kerékpár, közlekedési táblák), láthatósági mellények vagy fényvisszaverő csukló/láb pántok, villogó fejpánt, jutalom csokoládé az ügyességi játékok jutalmazásához. Az előadás időtartama kb. 2 óra. Gyüre Szilvia helyi családgondozó, előadást tart az iskolai mulasztás következményeiről. Az előadáshoz szükséges tárgyi feltételek: papír, ceruza, számítógép/internet. Az előadás időtartama kb. 1 óra. Légrádi Éva Fajsz település családgondozója, előadást tart - csoportos feladatokkal - az internet veszélyeiről. Az előadáshoz szükséges tárgyi feltételek:

6 számítógép/internet, TV és DVD lejátszó, papír, ceruza, jutalmazáshoz apró ajándékok. Az előadás időtartama kb. 1 óra. Répási Tamásné a Kalocsai Rendőrkapitányság szóvivője és századosa előadást tart, a bűnmegelőzésről. Az előadáshoz szükséges tárgyi feltételek: papír, ceruza, jutalmazáshoz cukor/csoki. Az előadás időtartama kb. 2 óra. Minden nap, 8.30 órától - 15 óráig várjuk a résztvevőket a bátyai faluházba. A táborban ebéddel, itallal várjuk a résztvevő gyerekeket. Az ebéd felszolgálása, a Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézmény Idősek Klubja ebédlőjében (6351 Bátya, Bercsényi u. 17.) lesz. Az ebéd egy részét és a jutalmazáshoz szükséges édességeket, a kiosztásra kerülő ajándékokat (láthatósági mellény vagy csukló/láb pánt, villogó fejpánt) a pályázati pénzből szeretnénk finanszírozni. Amennyiben nem nyerjük meg a pályázatot, úgy a helyi vállalkozóktól szerezzük be az alapanyagokat, valamint a Bátya Község Önkormányzata által az erre a célra előirányzott évi pénzügyi keretből. A program ismertetése: Unatkozom; mit csináljak? - nyári tábor programja Hétfő: óráig: játékos ismerkedés, csoportos foglalkozások (kézműves játékok), névtáblák készítése óráig: Répási Tamásné előadása (bűnmegelőzésről) óráig: ebéd (spagetti) óráig: Matos Zsolt előadása filmvetítéssel (családon belüli erőszakról) órától: szabad játék

7 Kedd: óráig: gyöngyfűzés, gyöngyszövés, gyurmázás óráig: Gyüre Szilvia előadása (iskolai mulasztás következményeiről) óráig: ebéd (kolbászos tojásrántotta, sütemény) óráig: Prohászkáné Koch Hajnalka előadása (tudatmódosító szerek használatának káros hatásairól) órától: ének-zene, mondókázás, kézműves játékok Szerda: óráig: Matos Zsolt előadása (kis;- és nagy értékű lopásról és annak következményeiről, szabálysértésekről) óráig: origami hajtogatás színes papírból, festés, színezés, rajzolás óráig: ebéd (paprikás krumpli, savanyúság) óráig: Légrádi Éva előadása (internet veszélyeiről) órától: szabad játék, kézműves foglalkozások Csütörtök: óráig: sportnap, mozgásos játékok, sportvetélkedők óráig: ebéd (gulyásleves, palacsinta vagy sütemény) óráig: Matotáné Katona Anett és Bogárné Lábas Edina előadása (helyes közlekedésről, közlekedési szabályokról, ügyességi játékok épített kresszpályán) Péntek: óráig: egészségnap, gyümölcssaláta készítés óráig: beszélgetés az egészséges életmódról, filmvetítéssel és rajzolással óráig: ebéd (gyümölcsleves, sült hús + salátával) órától: szabadtéri programok (játszótéren szabad játék) 4. A programmal elérni kívánt, várható hosszabb távú hatás ismertetése.

8 A programban résztvevők veszélyeztetettségének csökkentése elméleti ismeretekkel, reális és hiteles információk nyújtásával, valamint gyakorlati, tapasztalati tanácsok közvetítése a fő célunk. További cél, hogy a fiatalok ne váljanak bűncselekmény áldozatává. Az előadások nem pusztán ismeretek átadására épülnek, hanem lényeges szerepük van a résztvevő által hozott problémák, élethelyzetek megbeszélésére és megoldására is. A programsorozat és a játszóház fejleszti a résztvevők interperszonális képességét, továbbá a törvény tiszteletére és annak betartására nevel. Kiemelt figyelmet szentel az áldozatvédelemre és a drogmegelőzésre is. Hosszú távú hatás a gyerekek és szüleik jogkövetésre nevelése, a bűn- és baleset megelőzése, a társadalmi kapcsolatok szélesítése. Megismerkednek a különböző szabályokkal, magatartási formákkal, szembesülnek a média és az internet pozitív és negatív személyiségformáló hatásaival. További célunk a diákcsín és a bűncselekmény között lévő határ bemutatása, a felnövekvő nemzedék egészségének megóvása, a szenvedélybetegségek kialakulásának megakadályozása, a kábítószer-fogyasztás visszaszorítása, a különböző drogok szervezetre gyakorolt hatásainak ismertetésével. Bátya, június 26. Ph. Gyüre Szilvia családgondozó

9 NYILATKOZAT Alul írott Gyüre Szilvia a tanulmány és megvalósítási terv készítőjeként kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a program(ok) tervezetét a támogatás elnyerésétől függetlenül -, valamint a tanulmányokról hozott döntés eredményét a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal honlapján és egyéb rendezvényein közzé, a megye gyermekjóléti szolgálatai számára hozzáférhetővé tegye az esetleges megvalósítás érdekében. Bátya, június 18. Ph.... Tanulmány készítő aláírása

10 Meghívott gyerekek névsora: Hornyák Alexandra Hornyák Attila Aradi Csaba Patrik Molnár Áron Szigeti Norbert Rostás Albert Rostás Albertina Rostás Mirella Sárközi Valentin Búza Barbara Búza András Csupor Fanni Lelesz Krisztián Orsós Barbara Szabó Bence Sztojka Szebasztián Kerpács Krisztofer Sztojka Pál Góman Dávid Góman Alexandra Szintai Jázmin Monori Anna

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2013. év munkájáról Polgár település

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2013. év munkájáról Polgár település Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központjának Gyermekjóléti Szolgálata Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2013. év munkájáról Polgár település Polgár városban a Gyermekjóléti

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2012. év munkájáról Polgár település

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2012. év munkájáról Polgár település Polgári Kistérség Többcélú Társulás Kistérségi Szolgáltató Központjának Gyermekjóléti Szolgálata Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2012. év munkájáról Polgár település Polgár városában a Gyermekjóléti

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2014. év munkájáról

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2014. év munkájáról Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központjának Gyermekjóléti Szolgálata Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2014. év munkájáról A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermekek

Részletesebben

Beszámoló az Alsózsolcai Gondozási Központ. 2013. évi munkájáról

Beszámoló az Alsózsolcai Gondozási Központ. 2013. évi munkájáról Emlékezz arra, hogy segíteni kell azokon, akik rászorulnak. Emlékezz arra, hogy önzetlen légy, fáradhatatlan, becsületes, igazmondó és önfeláldozó. Felejtsd el, ha félsz! Felejtsd el, ha gonosz indulataid

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzata. Gyermekjóléti Szolgálat Beszámolója a 2013.évi működésről

Medgyesbodzás Község Önkormányzata. Gyermekjóléti Szolgálat Beszámolója a 2013.évi működésről Medgyesbodzás Község Önkormányzata Gyermekjóléti Szolgálat Beszámolója a 2013.évi működésről Készült: Medgyesbodzás, 2014.05.05. Készítette: Kovács Erika családgondozó 1 Tartalomjegyzék: GYEJÓ 2013-as

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 06-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A képviselő-testület Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 8/2012.

Részletesebben

Beszámoló a Gondozási Központ, Báta településén végzett 2012 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló a Gondozási Központ, Báta településén végzett 2012 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról 2. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére Beszámoló a Gondozási Központ, Báta településén végzett 2012 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálatának 2013. évi működéséről

BESZÁMOLÓ. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálatának 2013. évi működéséről BESZÁMOLÓ Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálatának 2013. évi működéséről Izsák, 2014. március 31. Készítette: Sörösné Boldoczki Tímea Intézményvezető A legnagyobb hiba, amit elkövethetünk

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 43/2012. (V. 14.) KT. sz.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről. Jegyzőkönyv Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Dr. Tarcali

Részletesebben

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN Alsózsolca Város helyi adottságai 1 Alsózsolca Borsod Abaúj - Zemplén megyében, Miskolc Megyei jogú várostól 10 km-re

Részletesebben

Beszámoló. a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Gyermekjóléti Szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Gyermekjóléti Szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálatának 2013. évi tevékenységéről Sárrétudvari, 2014. április. 14. 2 A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Beszámoló a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária B e s z á m o l ó az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2014. évi átfogó értékelése.

Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2014. évi átfogó értékelése. Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2014. évi átfogó értékelése. Előterjesztés a 2015. május 22 -i Képviselő Testületi ülésre. Előterjesztő: Juhász

Részletesebben

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Maroslele község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu ELŐTERJESZTÉS /2013. Üi.: Schulcz Katalin Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

B e s z á m o l ó. Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről. Doma Lajos.

B e s z á m o l ó. Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről. Doma Lajos. B e s z á m o l ó Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről Doma Lajos igazgatóhelyettes 1 Bevezetés Beszámolónk az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban Gyvt.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Gyermekjóléti egységes szerkezetbe foglalt SZAKMAI PROGRAMJA. Gyöngyös, 2014. február 1.

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Gyermekjóléti egységes szerkezetbe foglalt SZAKMAI PROGRAMJA. Gyöngyös, 2014. február 1. KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Gyermekjóléti egységes szerkezetbe foglalt SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2014. február 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Répcelak 2009. év Tisztelt Képviselő testület!

Beszámoló a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Répcelak 2009. év Tisztelt Képviselő testület! Beszámoló a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Répcelak 2009. év Tisztelt Képviselő testület! A Sárvár és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül Répcelak város és a

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Decs nagyközségben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0 18 éves korosztály adataira.

A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0 18 éves korosztály adataira. Előterjesztés Az 5. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2013. évi átfogó értékelése a jegyző Előzmények:

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2013. év Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Répcelak 2010. év

Beszámoló a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Répcelak 2010. év Beszámoló a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Répcelak 2010. év Tisztelt Képviselő testület! 1. Az alapellátás biztosításának módja A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról

Részletesebben