Ajándék a szívbéli karácsonyfára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ajándék a szívbéli karácsonyfára"

Átírás

1 XIX. évfolyam 1. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Ajándék a szívbéli karácsonyfára Évek óta az egyik legszebb közösségi ünnep a Nyugdíjas Karácsony, amelyet a hagyományoknak megfelelõen a Mûvelõdési Ház színháztermében rendeztek december 21-én. Karácsony fényei égjetek, komorak úgyis az életek idézte Balogh József versét köszöntõjében Farkas Éva képviselõ. Szeretet, hála, megbecsülés, tudás, érték: a köszöntõ kapcsán sok olyan szó jutott eszembe - mondta a szónok - amelyekkel kifejezhetõk azok az érzések, amit Önök iránt érzünk. A hála talán a legmegfelelõbb, mert magában foglalja azt a tényt, hogy kaptunk valamit, amiért köszönettel tartozunk, a legnagyobb ajándékot: az életet. A testi és szellemi táplálékot, amelyet majd ki-ki a maga módján ad tovább az utánunk jövõknek. A mai nap ünnep, ünnep az ünnep elõtt, a csodavárás hangulatában készítsék fel lelküket a csodára, mert azok a kedves meglepetések, melyeket ma kapni fognak, azok is mind-mind csodák. Mindannyian, akik bármilyen módon hozzájárultunk a mai nap létrejöttéhez, egy-egy apró ajándékot akasztunk az Önök szívbéli karácsonyfájára. Kérem, hogy hálánk jeléül fogadják olyan szívesen, amilyen szívesen készítettük azokat. Farkas Éva képviselõ ünnepi jókívánságait követõen, a Közösségi Ház-nyitó Fotó: Deák Képviselõ-testület nevében Krisztin N. László polgármester, Mórocz István és Sall Csaba alpolgármesterek virággal, ajándékkal köszöntötték településünk legidõsebb polgárait, elsõként a 98 éves Gadácsi Józsefnét. Távollétében a 92 éves Csák Józsefet, a 92 éves Vallovics Vilmosnét, a 93 éves Szántói Imrénét, a 98 éves Honti Pálnét. Városunkban Vastag Károly és Vastag Károlyné a legidõsebb házaspár, õk ben kötöttek házasságot. Szintén 1947-ben lépett frigyre a Vigánti házaspár, de õket a polgármester otthonukban köszöntötte. A 60. házassági évfordulóját ünneplõ Pintér házaspár az ünnepségen, míg a Szedlák házaspár otthonában vehette át a jókívánságokat és ajándékkosarat. Az iskola pedagógusai és a gyerekek szülei által elõadott Nagy László koreografálta palotással vette kezdetét az ünnepség, amelyen a település apraja-nagyja tette emlékezetessé az idõsebbek karácsonyát. A hetediknyolcadik osztályosok keringõje, az alsó tagozatosok néptánca, melyeket Fekete Lajos tanított be, Babcsán Vanessza és Sall Kata szavalata, az óvoda nagycsoportjának népi fonó játéka, amelyet Farkas Éva, Nagy Lászlóné, Vastag Lászlóné állított össze, az általános iskola és a Nõk a Balatonért Egyesület énekkara Krisztin N. Lászlóné vezetésével, Zentai István gitárkíséretével, az alsósok karácsonyi jelenete Csanádi Józsefné rendezésében, mind-mind hozzájárult az ünnepség fényének emeléséhez. Köszönet a rendezvényhez nyújtott segítségért Mayer Gézának, Nagy Gézának, Nagy Miklósnak, Tompos Zsoltnak, a Badacsonyörs Érdekvédelmi-, a Horgász-, a Nõk a Balatonért Egyesületeknek és a Polgárõrségnek. A szõlõ és a bor háza január 350 milliós támogatás Badacsonytomajnak December végén kapott hivatalos értesítést Badacsonytomaj Város Önkormányzata arról, hogy a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola felújítására, valamint a Közösségi Ház és rendezvénytér I. ütemére benyújtott pályázatai sikeresek voltak, így az összértékben 475 millió forintos beruházás megvalósulhat. /Folytatás a 4. oldalon Pályázati... címmel./ Leválna Badacsonyörs? Badacsonyörs leválása is szóba került a Képviselõtestület december 17-én megtartott évi szokásos közmeghallgatásán az Egry József Mûvelõdési Házban, melynek napirendjén az Önkormányzat munkájáról szóló beszámoló szerepelt. Krisztin N. László polgármester - a napirendnek megfelelõen - végigtekintett azokon az elképzeléseken, melyeket a Testület az év elején megfogalmazott. A célkitûzéseket sikerült megvalósítani - mondta - ezek közül a legfontosabb a település mûködtetési színvonalának megtartása, növelése, a legszükségesebb beruházások, halaszthatatlan felújítások elvégzése, a pályázatokon való részvétel, a települési egység erõsítése, a munkahelyteremtés támogatása. /Folytatás 3. oldalon Közmeghallgatást... címmel./ Új kutatóintézet Fotó: Deák Fotó: Deák Fotó: Deák Sall Csaba pénzérme gyûjteményének kiállításával nyitották meg a felújított közösségi házat december 11-én. A tárlaton hatvan ország fémpénzei láthatók, ritkaságokat is tartalmazó teljes sorozatokban, kiegészítõ információkkal ellátva. A település központjában lévõ épületben a civil szervezetek, kisebb rendezvények kapnak helyet, a mûvelõdési ház kollektívája is ide költözött télvíz idejére. /Folytatás 5. oldalon Hatvan ország pénze címmel./ Százötven éves fennállásának alkalmából emléktáblát avattak az egykori Ramassetter-Ibos házon december 6- án, amely jelenleg a Pannon Egyetem Szõlészeti és Borászati Kutatóintézetének ad otthont. Az avatás elõzményéhez hozzátartozik, hogy ban az Ibos család, az önkormányzat, a kutatóintézet, a hegyközség összefogással emléktáblát helyezett el a ház falán az Ibos család tevékenységének tiszteletére. /Folytatás 5. oldalon Emléktábla-avatás címmel./ Baráti beszélgetés keretében mutatkozott be, a Collegium Fenno-Ugricum új kutatóintézete településünknek december 16-án. Prof. Dr. Pusztay János igazgató, a Nyugat Magyarországi Egyetem Uralisztikai tanszékvezetõ tanára a felújított Keresztury-házban székelõ, mûködését nemrégiben megkezdõ intézmény nevében köszöntötte a helyi értelmiség és politika megjelent képviselõit. /Folytatás 5. oldalon A Collegium... címmel./

2 Változott a hulladékszállítási rendelet! Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselõtestületének december 17-ei rendkívüli ülésén hozott (297/2008. (XII.17.) sz.) határozata és a 18/2008. (XII.29.) sz. rendelete alapján, a következõ módosításokra került sor a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelezõ igénybevételérõl szóló (28/2007. (XII.28.) rendeletben és annak 2. számú mellékletében: - A szemétszállítás napja csütörtökrõl hétfõre módosul április 1-tõl. - A rendeltetésszerû használatra alkalmatlan ingatlanok mentesítésének vizsgálata a TEVÜM bizottság hatáskörébe tartozik. - A 70 éven felüliek mentessége ezentúl rászorultsági alapon történik, a helyi rendeletben meghatározott, átmeneti segélyre vonatkozó szabályok figyelembevételével, legfeljebb a kérelem benyújtását követõ idõszakra. - A hulladék szállítási díja december 31-ig (ÁFAval): Lakosságtól: havonta: 1.634,-Ft/porta évente: ,-Ft/porta ideiglenes lakóingatlan tulajdonosok (6 hónap): 9.800,-Ft/porta Közületektõl: 5 m3 egyszeri ürítési díja: ,-Ft/ürítés 1,1 m3 BOBR konténer ürítési díja: 3.355,-Ft/ürítés 120 literes edényzet egyszeri ürítési díja: 473,-Ft/ürítés 240 literes edényzet egyszeri ürítési díja: 946,-Ft/ürítés Dr. Gelencsér Ottó jegyzõ 1+1% Az idei esztendõben is rendelkezhetünk adónk egy részérõl. 1%-át valamelyik egyháznak, másik 1%-át pedig egy alapítványnak ajánlhatjuk fel. A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011 Badacsonytomaji Kolping Család Egyesület Adószáma: Badacsonytomajért Közalapítvány Adószáma: Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület (BÖÉE) Adószáma: Polgárõr Egyesület Badacsonytomaj (PEB) Adószáma Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület Adószám: Picikét a kicsikért Alapítvány Adószám: Badacsony Ifjúságáért Alapítvány Adószáma: Szín és Vonal Mûvészetoktatási Közhasznú Alapítvány Adószáma: Cipõsdoboz akció A Baptista Szeretetszolgálat 2008-ban is meghirdette karácsonyi cipõsdoboz jótékonysági akcióját, a gyermek karácsonyát. A mozgalom alapgondolata az volt, hogy gyermekek, családok, baráti társaságok, munkahelyi kollektívák készítsenek ajándékot rászoruló gyermekeknek, egy-egy cipõsdobozt megtöltve. Az ajándékok csomagolására szolgáló, színes csomagolópapírba öltöztetett cipõsdobozok, ma már nem csak sok millió nehéz sorsú gyermek örömét, hanem a szeretet és együttérzés jelképét jelentik szerte a világon. E nemes célú mozgalomhoz településünk is csatlakozott a Nõk a Balatonért Egyesület badacsonytomaji csoportja kezdeményezésére. Az elkészült ajándékcsomagokat december 12-én lehetett leadni az új Városi Közösségi Házban. A felhívás sokakat megérintett. Jó érzés volt látni, ahogy gyûltek a színesebbnél színesebb csomagok. Sok szülõ a gyermekével együtt érkezett, akik lelkesen mesélték, mit is küldenek az ismeretlen kisfiúnak vagy kislánynak. Ezek a gyerekek már átérzik az ajándékozás örömét. A sok szép színes ajándékdobozt az önkormányzat szállította tovább a Szeretetszolgálathoz! Reméljük, hogy az elküldött csomagokkal mi is szebbé varázsoltuk egy-egy nehéz sorsú kisgyermek karácsonyát. Deák Ferencné Veszprém Megye Önkormányzatának Hírei MÁSFÉL MILLIÁRD VESZPRÉM MEGYÉNEK Ajka, Béb, Csetény és Várpalota összesen 1,5 milliárdos vissza nem térítendõ, uniós támogatáshoz jutott a Középdunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázati kiírásával közölte Pál Béla, a tanács elnöke a december 22-i sajtótájékoztatón, a Megyeházán a nyertes önkormányzatok polgármesterei, valamint országgyûlési képviselõje társaságában. Felhívás a házszámtáblák kihelyezésére Tisztelt Ingatlantulajdonosok! Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselõtestülete 9/2008. (V.13.) rendelete rendelkezik a házszámtáblák elhelyezésének rendjérõl, miszerint - A házszámtáblát az önkormányzat térítésmentesen biztosítja az ingatlantulajdonosoknak. A házszámtábla kihelyezésérõl, szükséges cseréjérõl, megrongálódása esetén pótlásáról és karbantartásáról a tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni. - A házszámtáblát az ingatlanon lévõ kerítésre vagy házfalra az utcáról jól látható módon kell elhelyezni. - Az épületekre csak a meghatározott méretû és tartalmú házszámtábla helyezhetõ el. A házszámtábla az épületnek az érintett közterületen belüli sorszámát, valamint a közterület nevét és Badacsonytomaj Város címerét tartalmazza. - Akik az érintett ingatlanra vonatkozóan lakcímmel rendelkeznek, kötelesek megváltozott lakcímüket 30 napon belül hivatalos okmányaikon átvezettetni. Aki a helyi szabályokat megszegi szabálysértést követ el és Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható. Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a rendeletben foglalt kötelezettségüknek haladéktalanul tegyenek eleget. Az Önkormányzat által térítésmentesen biztosított házszámtáblák átvételérõl (a Polgármesteri Hivatal Szervezési és Igazgatási Osztályán, munkaidõben) és kihelyezésérõl gondoskodni szíveskedjenek. Tisztelettel: Dr. Gelencsér Ottó jegyzõ Képviselõ-testületi ülés A Képviselõ-testület soron következõ január 28-ai ülésére az éves munkaterv alapján javasolt napirendek: - Az Önkormányzat és Intézményei évi költségvetési tervezete - Beszámoló a Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseirõl - Óvodai felvétel, Iskolai beiratkozás idõpontjának meghatározása - Badacsonytomaj VN Kft évi üzleti terve (Taggyûlés) BADACSONY Badacsonytomaj Önkormányzat lapja. Helyi közéleti lap Honlap: Megjelenik 1150 példányban. Nytsz.: B/PHF/639/Ve/91. Felelõs szerkesztõ: Kalmár György; Felelõs kiadó: Badacsonytomaj Város Önkormányzatának megbízásából Kalmár György Telefon: 87/ , 30/ ; cím: A szerkesztõség címe: Badacsonytomaj, Fõ u. 2. Tel.: 87/ , fax: 87/ A megjelent írások és levelek a szerzõk álláspontját tükrözik, mely nem feltétlenül egyezik a szerkesztõség véleményével. A beérkezett írásokat szerkesztett formában közöljük. Fotókat és kéziratokat nem küldünk vissza. Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft., Tapolca Az újság a település honlapján is olvasható! Következõ lapzárta: február 9. A lapzárta után érkezett írások megjelenését nem garantáljuk. K Ö Z É R D E K Û A Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási rendje: Hétfõ: ig óráig; Szerda: ig óráig; Péntek: óráig Kedd, csütörtök zárt nap. Telefon: 87/ , fax: 87/ Fogadóórák: Krisztin N. László polgármester Minden hónap elsõ kedd: ig Sall Csaba alpolgármester Minden hónap második kedd: ig Mórocz István alpolgármester Minden hónap harmadik kedd: ig Dr. Gelencsér Ottó jegyzõ Minden szerda: ig Háziorvosi ellátás: Rendel: Dr. Scheller György Badacsonytomaj, Kert u. 32. Tel.: ; hétfõ, szerda, csütörtök, péntek: óráig; kedd: óráig. Sürgõs esetben hétköznap ig hívható Dr. Scheller György Tel.: (06) 30/ Hétköznap tól másnap reggel 8.00-ig és hétvégén hívható: Tapolca körzeti ügyelet. Tel: es telefonszámon Fogszakorvos: Rendel: Dr. Szörtsey Zoltán Bejelentkezés, idõpont egyeztetés: Tel.: ; Hétfõ: óráig; kedd: 7-13 óráig; szerda: óráig; csütörtök: 7-13 óráig; minden pénteken 7-13 óráig Hétvégén, ünnep és szabadnapokon ügyelet: Veszprém szakrendelõ (Halle u.5/d) Gyermekorvosi betegrendelés-tanácsadás: Rendel: Dr. Sellyei Ferenc B.tomaj, Kert u. 32. Tel.: Betegrendelés: Hétfõ, szerda, péntek: 8-12-ig Kedd, csütörtök: ig Tanácsadás: Minden hónap 2. és 4. csütörtök: ig Hétköznap: tól és a hétvégén központi ügyelet: Tapolca Kórház Tel.: Védõnõi szolgálat: Piros Ágnes Várandós nõk részére: csütörtök , csecsemõ-, gyermek-, ifjúsági tanácsadás: csütörtök Tel.: , (06) Gyermekjóléti Szolgálat: (Fogadóórák:) Hétfõ: óra szerda: óra Elérhetõség:(06) Griff Gyógyszertár: B.tomaj, Hõsök tere 5. Tel.: Hétfõ-szerda-péntek: ig, ig Kedd-csütörtök: ig, ig Szombat: óráig Zárás után ügyelet: Tapolcán Hatósági állatorvos Dr. Vecsera Ervin 87/ , 30/ Rendelõ: Tapolca, Batsányi u. 44. Rendelési idõ: hétfõtõl-péntekig , szombat ig Tûzoltóság: Fõ utca 58., 87/ Rendõrség: 87/ ; 87/ Szolgálatot teljesítõ rendõr: Polgárõrség: (Arany György elnök) Tel.: Temetõgondnokság: Fõ utca 1. Tel.: 87/ Badacsonytomaj VN KFT.: Badacsonytomaj 8258, Fõ u. 27. Tel.: 06-87/ ; Fax:: 06-87/ ; Fogadó óra: munkanapokon 9 órától-12 óráig Pekli Tamás FVM falugazdász Belvárosi Irodaház, Tapolca Telefon: 87/ ; 87/ Kábeltelevízió hibabejelentés: ElektroV szervíz: Tel.: Kulturális intézmények és szolgáltatások Tourinform Iroda: Tel/fax: 87/ , 87/ ; Badacsony, Park u Honlap: Nyitva tartás: H-P 9-15 óráig (hétvégén zárva) Városi Könyvtár: Tel.: 87/ ; Fõ u A könyvtár nyitva tartása: hétfõ: óráig, szerda: óráig, péntek: óráig, szombat: 9-13 óráig. Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár / Városi Közösségi Ház: Tel.: 87/ , Fax: 87/ Badacsonytomaj, Fõ utca 23.; Kedd-Péntek: ; Szombat: ; Vasárnap: Zárva; Hétfõ: Szünnap Az intézmény nyitva tartása programfüggõ! Egry József Emlékmúzeum: Zárva

3 Aktuális kérdésekrõl a polgármesterrel - Az Önkormányzat és a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület között komoly tárgyalások zajlanak a Badacsony Kártya jövõjével, a Tourinform Iroda fenntartásával kapcsolatban. Nyilván a gazdasági helyzet közrejátszik a lehetséges megoldásban, esetleg kivonulhat-e anyagi okokból az önkormányzat, a település életét igen jelentõsen meghatározó idegenforgalmi ágazatból? - Az önkormányzat természetesen kivonulhat a turizmusból, hisz a turizmus nem kötelezõ önkormányzati feladat. De az önkormányzatunk nem akar kivonulni, soha nem is volt ilyen szándéka! Arról van szó, hogy a Közigazgatási Hivatal az öt év mûködés után most észrevételezte, hogy a Badacsony kártya mûködését szabályozó rendeletünk nem tartható hatályban a kötelezõ jellege miatt. Így a rendeletet a képviselõ-testületnek vissza kellett vonnia. Ugyanakkor nyilván kerestük, keressük azt a megoldást a turisztikai egyesülettel együtt, hogy ez az egyébként a turizmus Újévköszöntõ A hagyományos óévbúcsúztatót az önkormányzat nem tartotta meg, de minden más módon igyekezett kifejezni jókívánságait partnereinek - mondta Krisztin N. László polgármester. Az újesztendõ alkalmából a városvezetõ szerény körülmények között megtartott találkozón köszöntötte a Képviselõ-testületet és kültagjait, az intézmények vezetõit, a sajtó képviselõit. Egyúttal jelezni szerettük volna azt is - folytatta - hogy településünk sem kivétel a nehéz gazdasági helyzetben lévõk sorában. Ez alkalommal bemutatta Fodor Józsefet, aki öt évre elnyerte a Mûvelõdési Ház és Könyvtár igazgatói tisztét, ugyanakkor megköszönte Németh Szabinának az intézmény élén az átmeneti idõszakban végzett egy éves munkáját. Ezt követõen beszámolt az elmúlt esztendõ sikereirõl, kudarcairól, legfontosabb eredményként kiemelve, hogy a megszokott színvonalon tudták mûködtetni a települést. A szerény ünnepségen bejelentette, hogy az elmúlt év utolsó napjaiban kaptak hivatalos értesítést, hogy az iskolai ás a városházi pályázatuk nyert. A város vezetése ezt követõen a Badacsonytomaj VN Kft. Közösségi Házban megtartott évkezdõ ünnepi összejövetelén jelent meg. Krisztin N. László polgármester és Ferenczy Károly igazgató tartott köszöntõt a dolgozóknak, felügyelõ bizottsági tagoknak. Értékelték cég elmúlt évi tevékenységét, eredményét, de ismertették az idei esztendõben jelentkezõ gondokat, elvárásaikat. Idõskorúak téli ellátása Badacsonytomaj Város Önkormányzata - a korábbi évekhez hasonlóan - Badacsony és Badacsonyörs településrészeken élõ polgárokat (április 30-ig), hetente 1 alkalommal, csütörtökön élelmiszer és gyógyszer vásárlás céljából beszállítja badacsonytomaji Hõsök terére. A gépkocsi csütörtökönként az alábbi idõpontokban és helyekrõl indul: Badacsony: Gróf domb 9:00 óra, Borászati Kutató Intézet 9:05 óra, Hableány Étterem 9:10 óra Badacsonyörs: Varga Kft. 9:20 óra, Csigáskút 9:25 óra, Csigáskúti út elején lévõ buszmegálló 9:30 óra Visszaindulás a gépkocsivezetõvel történõ megegyezés szerint. számára hasznos kártyarendszert miként lenne a jogszabályoknak is megfelelõen megmenteni. Az is igaz, hogy a Badacsony kártyához tartozó ingyenes strandbelépõ csak a vendég számára volt ingyenes, a háttérben az önkormányzat minden egyes strandbelépõ árát kifizette a strandok üzemeltetõinek. Az idén ez 15 millió forintunkba került, míg a befolyó idegenforgalmi adó 24 millió forint volt (tavaly 16 millió forint adó folyt be, de 2008-ban az addig 200 Ft-os adót 300 Ft-ra emeltük). Az igaz, hogy jeleztük az egyesület vezetésének, hogy az önkormányzat jelenlegi állami finanszírozása mellett ezt a 15 millió forintos strandbelépõ támogatást amúgy sem tudjuk tovább vállalni. Örömmel számolhatok be arról, hogy az egyesület vezetése megállapodás közeli helyzetben van egy céggel, aki mûködtet már egy kártyarendszert. Nagyon valószínû, hogy a környéken település szálláshelykiadói fognak csatlakozni ehhez a rendszerhez. A részleteirõl majd a turisztikai egyesület tart tájékoztatót. Közmeghallgatás Folytatás az 1. oldalról: A célkitûzések végrehajtását a romló országos gazdasági környezet mellett hátráltatta a kormányzati támogatás csökkenése, az önkormányzati terhek növekedése, a munkahelyteremtõ beruházások elhúzódása, a pályázati rendszer lassúsága, a saját bevételek csökkenése. Az egyre gyarapodó számú támogató szervezetek mellett - immár nélkülözhetetlen segítség - elsõsorban a lakossági-civil összefogások erõsödése, a régi járási rendszernek egyre inkább megfelelõ Tapolca és Környéke Kistérségi Társulás, vagy a Veszprém Megyei Közgyûlés támogatása ban kizárólag fejlesztésre 110 millió forintot költött összesen a település, ami igen szép eredménynek számít - mondta a polgármester - ha azt is figyelembe vesszük, hogy a munkákat szinte kizárólag helyi vállalkozók végezték. Az erõfeszítések ellenére évek óta tart a munkahelyek számának mozdulatlansága, ezért a testület döntései során különös hangsúlyt kap a helyi vállalkozások és munkaerõ lehetõség szerinti alkalmazása. Krisztin N. László polgármester beszámolója után, a szerény számban megjelent lakosság hét képviselõje tett fel kérdéseket, de személyeskedõ, durva hangnemtõl sem mentes hozzászólások, viták is kerekedtek. Jobbító szándékú kritikában, ötletben, javaslatban sem volt hiány, s néha teret kapott a dicséret, elsõként Tima-Horváth László köszönte meg, hogy utcájukban bõvítették a közvilágítást. Blaskovics Boglárka hozzászólásában az ún. alsó-bazársort Badacsony szégyenének nevezte és a helyi vállalkozók érdekeinek elõtérbe helyezését kérte számon, a leendõ beruházások kapcsán. A polgármester ehhez viszont azt kérte, hogy jelentkezzenek a helyi vállalkozók, állítsák össze azt a tervet, ami alapján megköthetik velük a szerzõdést. Kovordányi György tájékoztatást kért a nagyobb mértékû fejlesztésekrõl, az üzletházról, a kompjáratról, a badacsonyörsi strandról. A polgármester válaszában összefoglalta az elõzményeket, majd elmondta, hogy több alkalommal tárgyaltak a strand érdekében, de nem sikerült megállapodniuk. Nehezítette a helyzetet, hogy a BÖÉE megtámadott minden olyan döntést, ami addig történt, de az igazsághoz tartozik - mondta a polgármester - hogy az SCD javaslatai nem feleltek meg a BÖÉE elvárásainak és az önkormányzat igényeinek sem. A BÖÉE részérõl azonban nagyobb türelemmel és bölcsességgel kellett volna kezelni az ügyet. A Képviselõ-testület nem megfelelõen képviseli a településrész érdekeit - mondta Kugler Ede beszédében - Badacsonyörsöt gyarmatként kezelik, ezért merült fel bennünk a településrész leválásának gondolata. Simonné Visi Erzsébet, a BÖÉE elnöke szerint strandügyben az örsiek semmilyen segítséget nem kapnak az önkormányzattól, ezért keresnek olyan partnert, aki mindent megtesz a településrész legnagyobb problémájának megoldásáért. Válaszában a polgármester elmondta, hogy több alkalommal járt az SCD-nél az egyesület képviselõivel, itt helyben is háromszor tárgyaltak, megpróbáltak segíteni. De e felszólalásból is, és az önkormányzathoz eljutott háttér-információkból is világosan kitûnik, hogy a történet már rég nem a strand ügyérõl, hanem valami egészen másról (esetleg politikai kérdésrõl) szól. A településrész leválása véleménye szerint nem érdeke sem a településrésznek, sem Badacsonytomajnak. Városüzemeltetés NÉVVÁLTOZÁS Non-Profit Kft.-vé alakította a Városüzemeltetõ Kht-t január 1-i határidõvel a Képviselõ-testület. Döntését az európai- és a magyar jog harmonizációja érdekében kellett meghoznia, a változtatást minden hasonló cég tulajdonosának július 1-ig kell végrehajtani. Az új társaság teljes neve: Badacsonytomaj Városüzemeltetõ Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft., rövidített neve Badacsonytomaj VN Kft. A gazdálkodási forma változásán kívül sem eddigi céljaiban, sem pedig szerkezetében, szemléletében nincs jelentõs eltérés a Kht. és a Non-profit Kft. mûködése között. A Badacsonytomaj VN Kft. az önkormányzati törvényben a település számára kötelezõen meghatározott feladatokat látja el, de természetesen az Önkormányzat - mint egyszemélyi tulajdonos - további feladatokkal is megbízhatja, dönt nyereségének felhasználási módjáról. KÖZMUNKA A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács foglakoztatás elõsegítésére kiírt kétfordulós pályázatán 4.6 millió forintot nyertünk, 90%-os támogatottsággal. Ebbõl az összegbõl hat embernek tudunk munkát adni fél éven keresztül, tíz százalék erejéig pedig kéziszerszámokat vettünk. A Badacsony-hegy Déli oldalán lévõ vízfolyásokat kell kitisztítani, ami elsõsorban a vasút és a 71-es fõútvonal alatti vízfolyások, valamint azok kapcsolódó részeire vonatkozik. Az idõjárástól függ az ütemezés, a májusig tartó munka során a hordalékot kiszedjük, de a földmunka mellett, a fölösleges növényzettõl is megszabadítjuk ezeket a területeket. Fõként a kézi erõt igénylõ területen, az ún. függõárkoknál dolgozunk december elejétõl. Ez egy olyan plusz lehetõség a településnek, amely a sikeres pályázatnak, munkatársaim jó munkájának köszönhetõ. A KÖZTISZTASÁGRÓL Az utóbbi években jelentõs külterületeket tett rendbe a Városüzemeltetési Kht., részben önkormányzati források felhasználásával, de döntõ mértékben a közmunka program keretében. Sok még a teendõ - mint a vasút és a település telkei közötti részek - de a feladat olyan nagyságrendû anyagi forrást igényel, hogy saját erõbõl ezt nem tudjuk elvégezni, a tulajdonosok pedig nem hajlandók erre áldozni. Az idei esztendõ borús kilátásai mellett nem tudni, hogy mennyi pénz jut ezekre a tevékenységekre. Sokat virágosítottunk az elmúlt években, aminek eredményei megmutatkoznak a különféle díjakban is. A lakosság igen sokat tehetne a tisztaságért, mert hiába söpörjük össze a fõutcát - magánházak elõtt és a járdát is - ha másnap délelõtt a zsebemet megtölthetném az összeszedett csikkekkel! Véleményem szerint a helyi lakosoknak kellene önfegyelmet gyakorolni e tekintetben. Szoktassuk rá egymást, hogy használjuk a szemétgyûjtõket, ehhez csak odafigyelés, igényesség szükséges - nem pedig pénz. Ferenczy Károly

4 Pályázati tájékoztató - közel félmilliárdos fejlesztés várható Örömmel értesültünk róla, hogy két fontos pályázatunk az iskola felújítása és az új közösségi ház létesítése támogatást nyert, így ezúton most bõvebben számolunk be a két projektrõl. Iskola kerül. Az intézmény villamoshálózata a 20 év alatt elavult, nem felel meg a mai kor biztonságtechnikai követelményeinek és energia pazarló, ezért új elektromos hálózat kialakítását tervezzük. A számítástechnika terem átalakításával elérjük, hogy az egyben nyelvi laborként is funkcionáljon, de más órák tartására is lehetõséget nyújt, ezáltal többfunkcióssá válik. Tervezzük az intézmény sport udvarának akadálymentes felújítását, balesetmentesítését, valamint a zöldterületek felújítását. A kézilabda és a futópálya mûfûvel lesz ellátva. Szükséges az udvari padok és kerti berendezési tárgyak cseréje, illetve felújítása, továbbá a kerítés felújításával is számolunk. Tervezzük kerékpártároló kiépítését tekintettel arra, hogy a tanulóink mintegy 20 %-a kerékpárral jár az iskolába. A konyha komplett felújítását el kell végezni. A fejlesztés során környezetbarát technológiákat és környezetbarát anyagokat használunk, ennek jegyében tervezzük a WC-k öblítõvízének részben esõvízzel történõ kiváltását. A pályázat keretében még az oktatást segítõ bútorok valamint a tanulók fejlesztését szolgáló játékok kerülnek beszerzésre. A projekt címe: Közösségi Ház és rendezvénytér I. ütem A projekt összes költsége: Ft. Az elnyert támogatás Ft. A projektet október 30-ig szeretnénk befejezni. A projekt címe: A kompetencia alapú oktatás módszertani központjának kialakítása a badacsonytomaji Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskolában A projekt összes költsége: Ft. Az elnyert támogatás Ft. A pályázat két fordulós, így a támogatási összeg végsõ elnyerésének feltétele, hogy a második forduló követelményeit elõírás szerint teljesítsük. Reményeink szerint 2009 év végéig a fejlesztés befejezõdik. A tervezett infrastuktúrális fejlesztés bemutatása Az általános iskola épületének külsõ-belsõ felújítását tervezzük az akadálymentesítés és energiatakarékosság jegyében, valamint többfunkcióssá tétele érdekében. Az iskola 1986-ban épült az akkori elõírások figyelembe vételével. Az elmúlt 20 évben komoly fejlesztés nem történt, csak karbantartás jellegû ráfordítások voltak. Tervezzük az épület komplett akadálymentesítését. Ennek keretében a kétszintes épület földszintjén és emeletén is kialakításra kerül egy-egy mozgássérült WC. A két szint akadálymentes megközelítése érdekében 1 db lift megépítését tervezzük. Elvégezzük a komplett akadálymentességhez szükséges egyéb átalakításokat is. Az energiatakarékosság érdekében felújítjuk az épület lapostetõjét, új tetõszigetelés, alatta hõszigetelés, új felülvilágítók lesznek beépítve. A külsõ nyílászárók cseréjére is sor kerül, a külsõ falakat hõszigetelõ vakolattal burkoljuk. Az ehhez szükséges kiegészítõ munkálatokat is - mint például a külsõ-belsõ festés a külsõ falak vizesedésének megakadályozása - elvégezzük. Ezzel összhangban szintén az energiatakarékosság érdekében teljes gépészeti felújításra is sor A polgármester, a menedzsment és az igazgató részletesen tájékoztatta a tanári testületet és a szülõket a beruházás menetrendjérõl. Képünkön Krisztin N. László bemutatja a pályázati anyagot Közösségi ház Projektünk célja olyan komplexum, közösségi tér létrehozása, amelyben az alábbi feladatrendszer megvalósítható: a kisvárosi-üdülõvárosi jelleg kialakítása, erõsítése. Az állandó lakosság és üdülõnépesség közérzetét javító szolgáltatások megjelenése, koncentrálása: rendõrõrs kialakítása, a Polgárõrség településcentrumba helyezése, a Rendõrõrs közelébe kerülése. Eddig nem elérhetõ polgárbarát szolgáltatások megjelenése: okmányiroda kialakítása, munkaügyi információs pont kialakítása, a vállalkozások mûködését segítõ információs pont kialakítása, turisztikai információs pont kialakítása, valamennyi bankkártya elfogadására képes bankautomata elhelyezése. A szolgáltatások színvonalának javítása: a polgárok elvárásának, a település központi jellegének, és az ellátandó feladatok jellegének megfelelõ szolgáltatási kör-nyezet kialakítása, az ügyfelekkel való foglalkozás intimitásának megteremtése (adóügyek, szociális ügyek), személyiségi jogok védelme, a munkavégzés, és az ügyfélfogadás korszerû higiéniai feltételeinek megteremtése, multifunkciós közösségi helyiség (tanácskozó-, házasságkötõ terem, kulturális- és mûvészeti eseményeket befogadni képes helyiség) kialakítása, korszerû irattárolás. Az esélyegyenlõség biztosítása, teljes körû akadálymentesítés. Az e-közigazgatás feltételeinek megteremtése: korszerû informatikai hálózat kiépítése, ennek megfelelõ informatikai eszközrendszer kialakítása, polgárbarát szoftverrendszer beszerzése, internet elérést is biztosító számítógépes munkahely kialakítása az ügyfelek részére. Korszerû energiagazdálkodás megvalósítása: fûtési rendszer, a világítási rendszer racionalizációja, hõszigetelés. A projekt eredményeképpen a Közösségi házhoz tartozó tér egy része is rendezetté válik, parkolók és zöld felület kerül kialakításra. Varga Róbert A pályázatokkal kapcsolatos részletes felvilágosítás: a Polgármesteri Hivatalban Varga Róbertnél. Folytatás az 1. oldalról: Kíváncsi voltam, hogy eljön-e az a néni a megnyitóra, aki fél éve azt kérdezte, mikor rendeznek valamilyen programot a központban - mondta köszöntõjében Krisztin N. László polgármester - mert a programok többsége Badacsonyban van. Ezen elgondolkozva, társadalmi munkában felújítottuk a korábban is közösségi célokat szolgáló épület belsõ részeit, így alkalmassá vált civil szervezetek találkozói, kisebb rendezvények befogadására. Az emberiség történelmével, kultúrájával egyidõs a pénz - tért rá a kiállítás megnyitójára a polgármester - éppúgy összekötni, mint ahogy elválasztani képes nemzeteket, népeket. Az érméken keresztül megismerhetünk különbözõ országokat, hiszen nagyon sok minden leolvasható, megtudható a méretükbõl, anyagukból, A rendõrõrs kialakításához elengedhetetlen feltétel a célnak megfelelõ épület biztosítása, a felújítás során ilyen arculatot kapna, a modern belsõ mellé Hatvan ország pénze készítési idejükbõl, mintáikból. Arra is figyelmeztet a tárlat, hogy próbáljuk megtalálni saját harmóniánkat a pénzzel, mindenkinek sikerüljön annyit szerezni, ami elegendõ ahhoz, hogy az élete minõsége emberi lehessen. Sokan gyûjtenek különféle dolgokat, amit érdemes a közösségnek bemutatni. Reméljük, hogy mások is felbuzdulnak Sall Csaba példáján és sikerül hasonló tárlatokat létrehozni. Sall Csaba külön köszönetet mondott Forintos Ervinnek a vitrinek helyrehozásáért, majd elmondta gyûjteményének megszületését a véletlen kezdetektõl, napjaink tudatos kereséséig. A közösségi házban hatvan ország fémpénzei láthatók ritkaságokat is tartalmazó teljes sorozatokban, kiegészítõ információkkal ellátva.

5 Anyakönyvi Hírek December 27-én házasságot kötöttek: Nagy Andrea és Lahlouh András Kérem az olvasókat, hogy az újsággal kapcsolatos véleményüket írják meg a címre, vagy mondják el a 30/ es telefonon. Tisztelettel: Kalmár György szerkesztõ A Collegium Fenno-Ugricum új kutatóintézete Köztünk élnek - tehetségesek A Brazil Jiu Jitsu küzdõsportban szakági országos korosztályos versenyen elsõ, nemzetközi kupán a felnõttek súlycsoportos mezõnyében harmadik helyezést ért el 2008-ban. Tamás László igen fiatalon - 17 éves lesz februárban - érte el ezeket az eredményeket. A mackótermetû, de annál fürgébb fiatalember Nemesgulácson ismerkedett meg ezzel a sportággal, elõtte judózott a Tatay Iskolában, a Simon Mihály által szervezett tanfolyam keretében. - Az edzési lehetõségre is az iskolában figyeltem fel 3-4 évvel ezelõtt - mondja László a kezdetekrõl. Általában hetente en veszünk részt a tapolcai edzésen, ahol Molnár Gábortól tanuljuk a fogásokat. Országos szervezetünk a Gracie Barra Hungary, ahol a Max Carvalho (a szervezet Emléktábla-avatás Folytatás az 1. oldalról: Van mit ünnepelni - mondta Dr. Majer János igazgató köszöntõjében - ha végiggondoljuk, hogy mi minden ment veszendõben az elmúlt másfél évszázad során, csak az épített kulturális örökségünkbõl. Alapvetõen nem változott az épület funkciója sem az idõk folyamán, végig a szõlészetet, a borászatot szolgálta. A Ramassetter családnak már az as évek elején birtokai voltak a környéken - mondta Ibos Zoltán. Szépnagymamámat, Ramassetter Örzsébetet megihlette Badacsony és az õ kívánságára épült meg tulajdonképpen ez a ház ban. Miért fontos ez nekünk? - tette fel a kérdést Ibos Zoltán - mert a tulajdonosok szellemiségét õrzi e ház, mindig is a szõlõt és a bort szolgálja ez az épület, amivel talán egyedülálló Badacsonyban. eddig egyetlen feketeöves honi mestere) által vezetett szemináriumokon lehet még tovább fejlõdni. Tamás László civilben a Zalaegerszegi Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközép és Szakiskola, közlekedésgépészeti szakán tanul. Jövõre érettségizik, szakirányban szeretne továbbtanulni fõiskolán vagy egyetemen. Sajnos szakmai végzettséget nem ad az iskola - teszi hozzá - ahhoz további két évet kellene tanulni, de meglátjuk, hogyan sikerül az érettségi. A BJJ szakági országos korosztályos versenyén elsõ helyezést ért el októberben, amit egyenes kiesésû rendszerben bonyolítottak. A novemberi nemzetközi versenyen - tíz európai ország, illetve amerikai résztvevõkkel - viszont a felnõttek között, a százkilós súlycsoportú fehéröves mezõnyben is megállta helyét, hiszen harmadik helyezést ért el. A korosztályok itt persze eltérõek lehetnek, mert csak a súly és az övszint számít, legyõzõje nála csaknem tíz évvel volt idõsebb. - Használtad már tudásod éles helyzetben? - Nem, még nem volt rá szükség, általában elég a határozott fellépés, ahhoz hogy elijesszük a támadókat. Úgy gondolom elég tudással rendelkezem ahhoz, hogy lebeszéljek valakit a támadásról, anélkül, hogy sérülést okoznék. - További terveid a sporttal kapcsolatban? Az unoka, Szilver Aloisa örökölte meg, aki ugyanúgy 1858-ban született, mint ez a ház, mint Ibos Nándor, akivel 1888-ban kötöttek házasságot. Nekünk tovább kell vinnünk azt az örökséget, amit az akkori jólét jelentett: családban, szeretetben, boldogságban, egészségben élni. Ha egy településen munkában, tisztességben élhetnek akkor ott jólétben élnek és akkor a nemzet is jól fog élni. Ez az épület mindnyájunknak nagyon sokat jelent, Sümeg atyja, Ramassetter személye az, ami összeköt bennünket - mondta Dr. Rédei Zsolt sümegi polgármester. Mi jótevõként, Badacsony pedig a Dunántúli szõlõtermesztés és borkereskedelem egyik legnagyobbjaként tiszteli. Jó néha megállni és elgondolkodni azon, hogyan folytathatnánk elõdeink munkásságát, alkalmazkodva a jelenkor igényeihez. Folytatás az 1. oldalról: Azért fontos ez a találkozó - mondta bevezetõjében Prof. Dr. Pusztay János igazgató - hogy ne csak a szûkebb szakmai körökben mozogjunk, hanem a városnak kézzel fogható programokat, kulturális-, ismeretterjesztõ elõadásokat, kamarakoncerteket adhassunk. Nem nagy tömegeket vonzó eseményekre kell gondolni, azonban érdeklõdõ kedvéért már érdemes felolvasó estet tartani, könyvbemutatót, kiállítást rendezni. Keresztury házában vagyunk, ami szellemiséget kölcsönöz, egy olyan tájban élünk, ahol a mûvészet mindig otthon volt, ahonnét a tudomány sem idegen. Hogy még kevésbé legyen idegen, megpróbálunk ennek érdekében a következõ esztendõkben cselekedni. Az intézet, amely ezekben a hetekben megkezdi mûködését, furcsa nevet visel. A CF-U egy olyan intézet, amely kis népek, kis nyelvek megmentésén fáradozik. Elsõdlegesen persze a rokon népek, és rokon nyelvek megmentésén, azért hogy hozzájáruljunk a világ kulturális sokszínûségének megõrzéséhez, amit a globalizáció veszélyeztet. Az intézetben négyezer kötetes könyvtár szolgálja a kutatást. A nagyobb megosztható terem negyven-ötvenfõs konferenciáknak, kerekasztal beszélgetéseknek, tudományos, kisebbségpolitikai értekezleteknek, fórumoknak adhat helyet. Fontos lesz az internetes egyetemi hálózat kialakítása, amellyel lehetõvé válik az interaktív kurzusok, konferenciák megtartása, a távoktatás. Könyvkiadásuk is jelentõs, gondozásukban eddig 15 könyv jelent meg. A professzor bemutatta Peti Gézát, az intézet állandó munkatársát, a vállalkozás ügyvezetõjét. Megköszönte Bolla Józsefnek, hogy a Keresztury házat színvonalasan felújították - szinte csodát tettek - mondta Pusztay professzor. Jól érezzük itt magunkat, s ez arra kötelez bennünket, hogy legalább ilyen munkát végezzünk. Persze még hiányoznak apróságok, kivetítõ, kiállítófal felszerelése, de volt már nálunk nyári egyetem, a nálunk vendégeskedõ Mari táncegyüttes fellépett Badacsonyban is. Az igazgató köszönetet mondott a polgármesternek, a Képviselõ-testületnek, az irányukban megnyilvánuló kedvezõ fogadtatásért. Kora tavaszra már kiállításokkal szeretne nyitni az intézet, amelyben fotókon bemutatkoznának a Baltikum népei. A bemutatkozást követõ beszélgetésen jó néhány konkrét együttmûködési igény, lehetõség fogalmazódott meg mindkét részrõl. A lehetõségek között szóba került kiállítások, zenével kapcsolatos elõadások szervezése, az idelátogató vendégmûvészek fellépése. A találkozó során Tóth Mariann egyetemi tanár a hangulathoz, tájhoz térben és idõben kapcsolódó irodalmi szemelvényeket adott elõ. Tamás László - Januárban megyek az Európa Bajnokságra, amit Portugáliában (Lisszabonban) rendeznek, sportoló részvételével, január 29-február 02. között Ez szintén övszintû korosztályos verseny lesz. Veszélyesnek tartom, mert a fiatalos lendülettel könnyen okozhatunk sérülést. Nem véletlen, hogy a ketrecharcosok is általában ezt a technikát használják. - Nekem a ketrecharc elég durvának tûnik, nem túl véres sport ez? - Nem annyira, mint amennyire látszik. Nem a filmekbõl, meg az amerikai profi versenyekbõl kell kiindulni. Magyarországon még egyelõre elég amatõr szinten mozog ez küzdelemfajta. Jeles napok, hagyományok /január 15-tõl február 15-ig/ A január más néven Télhó, vagy Boldogasszony hava. Jeles napjai: 22-e Vince napja. Vincét a szõlõsgazdák védõszentjüknek tartották, ezért alaposan megfigyelték a névnapi idõjárást. Olvadás esetén jó borminõségre számítottak. Ha megcsordul Vince, tele lesz a pince. 25-e Pál napja. Pál fordulásának nevezzük azt a bibliai eseményt, mikor a sokisten hívõ Saulus keresztény Paulusszá vált. Pál fordulás-télfordulás, tehát a kemény tél megenyhül. A február más néven Böjtelõ hava, vagy Télutó hó. Jeles napjai: 2-a Gyertyaszentelõ. Ezen a napon minden háznál csupán a megszentelt tûz által meggyújtott gyertyák segítségével világítottak. Ezeket a szent gyertyákat aztán eltették és egész éven át misztikus jellegükbõl kifolyólag alkalmazták kritikus helyzetekben, pl vihar esetén, illetve haldokló mellett világításra, vagy betegség gyógyítására: Göcsejben úgy hitték, hogy a kialvó láng kiszívja a betegséget.. Idõjóslásként úgy gondolták, hogy ha a medve felébred téli álmából s kibújva a barlangjából napos idõt lát, akkor visszamegy aludni, mert még kemény tél várható. 3-a Balázs napja. Az évszázadok során mindig ekkor tartották a diákok toborzását az iskolába. Balázs a diákok védõszentje. A balázsolás is harmadikán szokás: a torokfájósok parázsra tett almahéjával füstölték meg magukat, hogy elûzzék a gonoszt. A szokás alapja, hogy Szent Balázs püspök és vértanú egy özvegyasszony fiát, akinek a torkában megakadt egy halszálka, imájával mentett meg a fulladástól. Az aszszony étellel és gyertyával fejezte ki köszönetét. A szent neki és mindenkinek, aki a templomba gyertyákat vitt, jólétet és egészséget ígért. 6-a Dorottya napja. Az idõjóslás szerint: Ha Dorottya szorítja, Julianna tágítja, - mármint a fagyot. Farsangi mulatságokat szívesen tartottak hatodikán. 14-e Bálint napja. A verebek szerelmes napja: párosodni, fészket rakni kezdenek. Az utóbbi idõben az USÁ-ból hazánkba is (elsõsorban üzleti szempontokból) bekerült a valentinozás szokása. Csöreginé Baranyai Anita etnográfus Kicsik karácsonya A Pipitér Óvodában heteken keresztül készülõdtek a kicsik a karácsonyra, ennek keretében a játszóház, az adventi koszorú- és ajándékkészítés mellett arra az új mûsorra is rengeteg idõt fordítottak, amelyet elõször december 16-án mutattak be. Ne csak a külsõségekre figyeljünk, hanem a lelkünket is készítsük fel az ünnepre - foglalta össze köszöntõjében az elmúlt hetek vezérfonalát Nagy Lászlóné óvodavezetõ. Fontosabb egy mosoly, egy simogatás, egy kinyújtott kéz a segítséget kérõ felé, mint az ajándékokkal megrakott karácsonyfa alj. A régen várt napon a kicsik közös énekétõl kísérve meggyújtották az adventi koszorún a negyedik gyertyát, majd bemutatták mûsoraikat.

6 Katolikus üzenet Sok a tag, de a test csak egy. (1Kor 12,20) Jártál már hiteles keresztények élõ közösségében? Voltál már valamilyen összejövetelükön? Megfigyelted, hogy milyen az életük? Ha igen, akkor biztosan észrevetted, hogy a közösség tagjai különféle feladatokat látnak el. Van, aki a beszéd adományával rendelkezik, és olyan lelki mélységeket tud átadni neked, amelyek megérintik lelkedet. Van, aki úgy tud élni a segítés, a szolgálat, a másokról való gondoskodás adományával, hogy elámulsz látva, milyen eredményeket ért el a szükséget szenvedõk megsegítésében. Van, aki olyan bölcsen tanít, hogy új erõvel árasztja el meglévõ hitedet. Van, aki a szervezés mûvészetét kapta, van, aki az irányításét. Van, aki meg tudja érteni azt, akivel kapcsolatba kerül, és vigaszt tud nyújtani azoknak, akik erre szomjaznak. Igen, mindezt megtapasztalhatod. De ami egy ilyen élõ közösségben leginkább megérint, az a közös lelkület, amely mindenkit átjár. Úgy érzed, hogy ott van a levegõben, és ebbõl az eredeti közösségbõl egységet, egyetlen testet alkot. Pál is egészen élõ keresztény közösségekkel találta szembe ma gát. Õ különleges helyzetben volt, mert ezek éppen az õ rendkívüli igehirdetése folytán keltek életre. Ezek közül az egyik a korintusiak fiatal közössége volt, amelyben a Szentlélek bõkezûen osztogatta ajándékait, vagy, ahogy mondani szoktuk: karizmáit. Ez a közösség azonban, miután megtapasztalta a Szentlélek különleges adományainak magasztos élményét, megismerte a rivalizálást, a zavart, éppen azok között, akik ezekben az ajándékokban részesültek. Az Efezusban tartózkodó Pálhoz kellett tehát fordulniuk, hogy tisztázzák a helyzetet. Pál habozás nélkül válaszolt, megírva rendkívüli leveleinek egyikét, amelyben elmagyarázza, hogyan kell élni ezekkel a különleges kegyelmekkel. Különbözõ karizmák, különbözõ szolgálatok léteznek, mint amilyen az apostoloké, prófétáké vagy tanítóké, de az Úr, akitõl mindezek származnak, egy és ugyanaz. Mivel tehát a különbözõ ajándékok ugyanannak a Szentléleknek a kifejezõdései, aki tetszése szerint osztja õket, nem lehet, hogy ne legyenek harmóniában egymással, lehetetlen, hogy ne egészítsék ki egymást. Hiszen ezek nem személyes elõnyökért vannak, nem vezethetnek dicsekvéshez vagy önigazoláshoz, hanem közös célt szolgálnak: a közösség építését, mások szolgálatát. Éppen ezért nem szülhetnek rivalizálást vagy zûrzavart. Pál - bár azokról a különleges adományokról beszél, amelyek a közösség életét hivatottak szolgálni - arra figyelmeztet, hogy a közösség minden tagja kapott képességeket és talentumokat, hogy azokat mindenki javára kamatoztassa; továbbá, hogy mindenki örüljön annak, amit kapott. Úgy mutatja be a közösséget, mint egy testet, és felteszi a kérdést: Ha a test csupa szem volna, hol maradna a hallás? Ha meg csupa hallás, hol maradna 1951 tavaszán Egry Józsefen egyre inkább erõt vett a betegsége. Még elüldögélt kint a villa elõtt a napon, de már nem dolgozott, csak révedezve rajzolgatott, írogatott. Az utolsó napokban vetette papírra ezt a néhány sort: Úgy látom, a bajok mindig és mindenkinél bajok maradnak. Én már elképzelni sem tudom, hogy milyen érzés lehet betegség nélkül élni Fáradtság, türelmetlenség, idegességbõl áll az életem. Borsos Miklós - a mit sem sejtõ jó barát - levele az egyik utolsó üzenet számára a világból: Kedves Jóska! Hosszú hallgatásom, s látogatásunk elmaradásának közbejött váratlan megbízatásom az oka Bõvebbet majd személyesen, ami szerintem csak júliusban lesz Most többet nem írhatok, majd jól elbeszélgetünk mindenrõl. Kézcsókom Juliska asszonynak máj. 27. Szeretettel ölel, Miklós júniusában Egry József már csak önmagával foglalkozott: Most kint fekszem a ház elõtt, alig tudok mozogni - írta egy papírlapra, s felvázolt egy botra támaszkodva távolodó, görnyedt férfialakot a lap másik felére. Ez a rajza ugyanazt sugallja, mint a mûtermében a festõállványon lévõ, félbemaradt képe, amelyen a balatoni tájból kifelé tartó férfi látható evezõvel a kezében. Megdöbbentõ intuíció, hiszen alig néhány nap múlva már gyászjelentéseket vitt a posta Badacsonyból szerte az a szaglás? Isten határozta meg minden egyes tag feladatát a testben, tetszése szerint. Ha valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Ha minden tag más, mindegyik ajándék lehet a többiek számára. Hogyan fogod tehát élni ezt az új igét, amelyet az Írás eléd helyez? Fontos, hogy nagy tisztelettel legyél a keresztény közösség különbözõ feladatai, ajándékai és talentumai iránt. Ki kell tárnod szívedet az egyház sokféle gazdagságára. Nemcsak a kis helyi egyházra, a plébániai közösségre, egy keresztény társulatra vagy egyházi mozgalomra, amelynek tagja vagy és amelyet ismersz, hanem a sokféle formájú és kifejezõdésû egyetemes egyházra. Mindezt a magadénak kell érezned, mert ennek az egyetlen testnek a része vagy. Amint tekintettel vagy fizikai tested minden tagjára és véded õket, úgy kell tenned ennek a lelki testnek minden tagjával is. Mindenkit becsülnöd kell, és meg kell tenned a részedet abban, hogy a lehetõ legjobban hasznossá tehessék magukat az egyházban. Ne kicsinyeld le azt, amit Isten ott kíván tõled, ahol vagy! Lehet, hogy úgy tûnik számodra, hogy a napi munka monoton, és nincs különösebb jelentõsége. Végül a legfontosabb az, hogy ott legyen benned az a karizma, amely - Pál szavaival élve - felülmúlja az összes többit: a szeretet. A szeretet azok iránt, akikkel találkozol, a szeretet minden ember iránt a földön. A szeretet, a kölcsönös szeretet által lehet a sok tag egyetlen testté. István atya Badacsonytomaji Karácsony Nincs a karácsonyhoz fogható ünnep az életünkben. Kisgyermekként átéltük annak nagyszerûségét, és próbáljuk ezeket a csodákat késõbb is megjeleníteni a családjainkban. Több esemény is kötõdik ehhez a naphoz. Ekkor született Jézus Krisztus, az emberiség Megváltója, aki szeretettel a szívében érkezett közénk. Ekkor tapasztaljuk meg az ismétlõdõ természeti jelenséget is, amikor a fény a nappalok rövidülésével elhagyni készül bennünket, hogy legyõzve a sötétséget ismét visszatérjen hozzánk. Csodálatos események ezek, melyeket az emberiség régóta ünnepel. Az évszázadok során különbözõ szokások alakultak ki az ünnephez. A belsõ tartalom az idõ múlásával ugyan nem változott, de a külsõségek átalakultak. A Kolping Család Egyesület tagjaiban régóta él a vágy, hogy településünk, az egyházközség, a családjaink és önmagunk számára szebbé, tartalmasabbá tegyük ezt az ünnepet. Egyúttal próbáljuk a felesleges sallangoktól is megtisztítani. /Folytatás a következõ számban./ Szõke Margit Kalmár László: Badacsonytomaj történelme Zalaújlaktól Badacsonyig VIII éve született a Balaton festõje országba, amelyekben: Özvegy Egry Józsefné mélyen megszomorodott szívvel, de Isten akaratában megnyugodva jelenti: hogy felejthetetlen férje, Egry József Kossuth-díjas festõmûvész, folyó hó 19-én 12 órakor, életének 68. évében, hosszú szenvedés után visszaadta lelkét teremtõjének. Drága halottunk földi maradványait folyó hó 21-én, csütörtökön délelõtt 10 órakor a badacsonytomaji temetõben helyezzük örök nyugalomra. Egry József temetésérõl Szabó Lõrinc, a kiváló költõ és jó barát tájékoztatta a feleségét egy levelezõlapon: Meghalt Egry Jóska. Kijöttünk /Lipták/ Gáborral a temetésére dr. Vajda kocsiján, láttuk a koporsó kocsira tételét, az özvegyet, Pátzait, Bernáthot. Gábor miatt a kocsival mi ketten elõrejöttünk a tomaji temetõbe, itt írok. Már szól a harang, vagyis a badacsonyi háztól indult gyászkocsi feltûnt Tomaj határában. Elvadult, gyönyörû kis temetõ, istenhátamögötti. Nagyon nehéz a szívem. Mindig-mindig elkésik az ember. Tíz napja folyton akartunk jönni ide és most már nincs többé. Megszokhatatlan ez a tapasztalat. A temetõkapuban várok, írok a kocsi forró bádoghûtõjén. Gábor bent van, majd érte megyek, ha látszik a menet a hegyoldal alján, s odaállunk a nyitott sír mellé A Szabó Lõrinc által említetteken kívül a szertartáson jelen volt még a pap, a kántor és egy ministráns Harmati Miklós Hajléktalanok Munka nélkül - kenyér nélkül Hosszú sorban állnak a zord hideg télben pohár tejet, cipót remélnek már régen gyomrukban kavarog éhség, mély alázat órákig állnak így, míg jól át nem fáznak Ej, holnap már sípol néked is a tüdõd gyógyszerre nincs pénzed, hol lesz a temetõd? A szomszéd is hallja hiszen addig hallik õ még reménykedik, talán majd pitymallik. Elvették szerszámod, oda lett az erõd földeden gaz terem, ez lesz a temetõd viheted a szivart az idegen Úrnak mindened elveszett, mindenbõl kitúrtak. Ne hagyd jó magyarom, térj már egyszer észhez! nem kell sokat várni, teljes sötétség lesz. A gaz birtoklókat elzavarni kéne nem lesz másként béke, míg nyakunkon élnek! Karácsony Örsön Felmerült bennünk a gondolat, hogy milyen szép lenne egy kivilágított fenyõ településrészünkön - és Végh Laci bácsi nagylelkû felajánlása révén valóra vált elképzelésünk. A helyiek karácsonyi ünnepségét hagyományteremtõ szándékkal rendezte meg december 18-án a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület. A kedves mûsornak a Varga Pincészet Kft. adott otthont - tulajdonosának ezúttal is köszönjük az egész évben nyújtott segítséget, rendezvényeinkhez a feltételek megteremtését. A megjelentek szép száma volt a bizonyíték számunkra, hogy télen is szükség van összejövetelre, nem csak nyáron. Úgy tûnik egyre szorosabb kapcsolatba kerültünk a strandunkért kifejtett közös erõfeszítéseknek köszönhetõen. Nagy örömünkre szolgált Stankovics Gyurka karácsonyi dallamainak hallgatása, hálás szívvel köszönjük a muzsikaszót. Finom borok, sütemények melletti beszélgetéssel szeretetben telt az este. Reméljük, jövõre még ennél is többen leszünk! Boldog, békés, és közös ügyeink számára eredményes évet kívánok jó egészséggel, szeretettel: Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök /jómagam/. Egry József síremlékének elkészítését a mûvész halálának tizedik évfordulójára tervezték. A kivitelezés közben felmerülõ /mûszaki/ problémák azonban az emlékmû felavatását egy évvel kitolták, így erre csak június 17-én került sor. A Borsos Miklós által készített síremlék-tervet Vallovits Mihály bányász-kõfaragó a tomaji bazaltbányában kitermelt 35 mázsa /egy tömbköbméter/ válogatott kõbõl faragta síremlékké. Badacsonyi bazaltkõ keretezi Borsos Miklós szobrászmûvész Vízrenézõ címû gyönyörû dombormûvét is, amelyet az itteninél puhább, somoskõújfalui bazaltkõbõl faragott ki a mûvész. A dombormû súlya két és fél mázsa, a záróköve /teteje/ három mázsa súlyú. Az emlékmû a badacsonytomaji Alsó temetõben áll, ahonnan jó rálátás nyílik az Egry József által annyira szeretett Balatonra. Egry Józsefet november 25-én követte a felesége is, akit végakaratának megfelelõen a férje mellé temettek el. Az emlékmû felirata: EGRY JÓZSEF ÉS FELESÉGE PAULER JULISKA

7 Értékelték az õszi szezont Az NB III-ba jutott labdarúgó csapat utánpótláskorú játékosainak elsõ félévi teljesítményét értékelte a vezetõség december 5-én, a Tatay Iskola étkezdéjében megtartott összejövetelen. A klub vezetése nevében Bolla József köszöntötte a távollévõ Lévai Albert Csaba elnök helyett a megjelenteket, kifejezve azt a reményét, hogy a tavaszi folytatásban az egységesebb csapatszellem révén, sikeresebbek lesznek a fiatalok. Gõcze Gyula edzõ az õszi szezont értékelve elmondta, hogy többet várt a fiataloktól, de ez a tanulás idõszaka volt, mert az NB III-as osztály jóval nagyobb követelményeket támaszt a játékosokkal szemben, mint azt korábban megszokták. A képzettségbeli különbségek mellett, a tomaji utánpótláskorúak helyzetét egyelõre tovább nehezíti, hogy korosztályuk alsó határán vannak. Török Zoltán edzõ, az ifjúsági csapat teljesítményérõl szólva a létszámgondokról, a magasabb osztály követelményeit nem vállalókról számolt be. Véleménye szerint a legnagyobb baj azonban a hozzáállással van, a bajnokság közben sokan visszaléptek, nem jártak edzésre, ami a szó szoros értelmében vett csapat kialakítását majdhogynem lehetetlenné tette. A feltételek adottak a színvonalas játékhoz, de ezzel a lehetõséggel élni és nem visszaélni kellene - tette hozzá az edzõ. Sportszerû viselkedést várna el mindenkitõl. Krisztin N. László polgármester hozzászólásában elmondta, hogy 13 évnyi edzõsködése kezdetén nagyon sok gonddal kellett akkoriban is megküzdeniük. A sportolók azonban nyerni akarnak, ezért arra bíztatott mindenkit, hogy az eredményesség érdekében fogjanak össze, mert csak a közösség az, ami a nehézségeken átsegítheti a csapatot. Akik nem akarnak ehhez a közösséghez tartozni, azokra nincs szükség, nem kell könyörögni azoknak, akik nem szeretnek focizni. A csapatban szerzett élmények egész életre szólnak és ez csak az egyik szelete annak, amiért érdemes játszani. Természetes, hogy nehéz az átállás a magasabb követelmények miatt, nem lehet átugrani éveket, csak azért, mert feljutott a csapat. Következetes munkával, kitartással lehet eredményt elérni - mondta a polgármester. Az NB III. lehetõséget jelent elsõsorban a fiatalok számára, ha megbíznak edzõikben, elvégzik a feladatokat, akkor elõbb-utóbb az eredményeken is látszani fog. Köszönet mindazoknak, akik külön is támogatták az utánpótlás csapatokat: Ábrahámhegy Önkormányzata, Badacsonyi Kertépítõ Kft., DRV Badacsonyi Üzemvezetõségének dolgozói, Nagy Lajos képviselõ, SENIOR FC., Sörpatika, Tombor János gázszerelõ. Badacsonytomaj Sportegyesület, Török Zoltán Gyászhírek: Molnár Józsefné sz. Kázsmér Borbála (született 1926-ban) elhunyt december 13-án. Kozári Ferenc (született 1936-ban) elhunyt december 16-án. Márkus Ferenc (született 1942-ben) elhunyt december 17-én. A felnõtt csapat játékosainak félévi teljesítményét Koller Tamás értékelte, a vezetõség jelenlétében megtartott találkozó alkalmával egy vendéglõben. Lévai Albert Csaba elnök eredménynek tartja a csapat által elért helyezést - tolmácsolta Bolla József a klubvezetõ üzenetét - bízva abban, hogy a tavasz sikeresebb lesz, további jó sportolást kí-vánt minden játékosnak. Koller Tamás edzõ az értékelésen túl beszélt a célkitûzésekrõl, a csapattal szemben támasztott elvárásairól. Az elmúlt másfél esztendõ során sokat fejlõdött a csapat, de idõ kell az éréshez, siettetni ezt a folyamatot igazából nem lehet. Váratlanul ért bennünket a feljutás, még nem fejezõdött be az építkezés a résztvevõket sem igazán ismertük. Az elnök elõzetesen a tizedik hely környékét tûzte ki célnak, egyelõre a minimális elvárásnak megfeleltünk, reméljük, hogy nyárra elõrébb jutunk. A játék minõségével és ritmusával nem volt gond az elsõ mérkõzéseken sem, hogy ne mutatkozzon meg pontokban az eredmény, ahhoz a rutintalanság, türelmetlenség, a koncentráció hiánya, egyegy méretes hiba kellett. A legjobb mérkõzésünket a Lipót ellen játszottuk, de a jó iramúak közé tartozik a sárvári és a veszprémi döntetlent hozó 90 perc. A gyõzelemmel zárult csesztregi, tapolcai találkozókat szintén ide sorolom, Vép ellen csak az elsõ félidõ tartozik ebbe a kategóriába. A felejthetõ kategóriát a csornai, hévízi, a padragi elsõ félidõ és a szombathelyi utolsó húsz perc jelenti számomra. Hozzá kell tenni, hogy a váratlan feljutás miatt nagyon szûkös volt a létszám, talán nem is volt olyan mérkõzés, ahol minden játékos rendelkezésemre állt, az eltiltások, sérülések miatt. Úgy gondolom minden csapatrészre ráférne a bõvítés, de félidõben nehéz olyan játékosokat találni, akik a minõségi játékhoz hozzá tudnának járulni. Az utolsó idõszakban görcsössé vált a társaság, mindenáron az eredményeket hajszoltuk, ezért szétesett a játékunk. Nagyon fontos lenne a közösség további erõsítése, mert ez az egyik alappillére a csapat kialakításának, mert anélkül elõrelépni, eredményt elérni semmilyen szinten nem lehet. Összhangban játszó csapatot szeretnék újra látni, amikor mûködik a letámadás, a területvédekezés, egymás kisegítése. Egy eltökélt, gyõzelemre, játékra vágyó csapatot szeretnék látni. Koller Tamás végül rátért az összes játékos személyre szóló, mérkõzésenkénti teljesítményének értékelésére, a tavaszi idénykezdés feladatainak részletezésére, megköszönve minden résztvevõnek, a csapat segítõinek az elvégezett munkát. Krisztin N. László polgármester hozzászólásában az NB III-as szereplés körülményeit ecsetelte a jelenlévõknek, kiemelve, hogy a csapat indulását elsõsorban a fiatalok miatt támogatták. Õk profitálhatnak igazából a magasabb osztályban szereplés adta lehetõségekbõl, a körülmények jelentõs javulásából, amihez Lévai Albert Csaba elnök garantálta a támogatást, s amit mindeddig megkaptak. Volt ugyan egy nehéz idõszak, melynek átvészeléséhez szükség volt a csapat hitére, kiállására, nemcsak egymásért, hanem a településért is, köszönet jár érte - mondta a polgármester. Biciklitolvajok Egy újszülött kisbaba családját látogattam meg a Nagykör utcában január 09-én, pénteken délután. A kerékpáromat a Szent Imre Közösségi ház hátsó falának támasztottam (a lépcsõsor aljába) - visszaérkezésemkor sajnos már nem találtam ott. Kérem a becsületes megtalálót, szíveskedjék viszszaadni, mert ez nekem nagyon fontos munkaeszköz. Köszönettel: Piros Ágnes védõnõ 20 éves verseny A badacsonytomaji általános iskola 20. alkalommal rendezhette meg Tapolca Város és körzetének diákolimpiai asztalitenisz versenyét. Az idei évben is Krisztin N. László polgármester nyitotta meg a versenyt és egyben köszönetét fejezte ki Hanzmann Lászlónak, Tapolca Városi Diák Sport Bizottság elnökének, hogy két évtizeden keresztül iskolánk rendezhette a vetélkedést. A Tapolcáról és a környezõ intézményekbõl érkezett diákoknak sportszerû versenyzést, egy örömteli találkozót, az iskolák közötti kapcsolatok erõsítését kívánta Hanzmann László. Az elnök köszönetét fejezte ki a rendezõ iskolának, hogy mindenkor méltó helyet és felszerelést biztosítottak e nemes cél érdekében. Reményét fejezte ki, hogy a 25. alkalommal megrendezendõ bajnokság is itt, ebben a környezetben zajlik majd. A délelõtt folyamán izgalmas mérkõzéseket láthattunk. Sokan tették próbára tudásukat, annak reményében, hogy - a díjazás mellett - továbbjutóként a megyei versenyen bizonyíthassanak, amelyen a badacsonytomaji iskola is képviselteti magát. Az eredmények korcsoportonként és nemenként a következõképpen alakultak: 5-6. osztályos leányok: I. Szalai Anna, II. File Zsuzsanna, III. Deli Júlia, mindhárman Szigligetiek osztályos fiúk: I. Németh Gábor (Balatonederics), II. Boncföldi Richárd (Szigliget), III. Péter Gergõ (Szigliget), IV. Hoffman Kristóf (Badacsonytomaj) osztályos leányok: I. Võfély Noémi (Balatonederics), II. Gergely Ramóna (Szigliget), III. File Ágnes (Szigliget), IV. Vodenyák Klaudia Badacsonytomaj osztályos fiúk: I. Kiss Gábor (Tapolca, Kazinczy), II. Szõke Géza (Badacsonytomaj), III. Hammer Bálint (Balatonederics). Lakatné Mógor Katalin, ISK elnök Darts-os sikerek A Tomaj Darts Club versenyzõinek a siker éve volt Mind a megyei, mind az országos egyéni és páros bajnokságokban értékes gyõzelmeket és helyezéseket értünk el. Fotó: Sztergár Csapataink a Nemzeti Bajnokság I. osztályában egy 5. és egy 3. helyért járó trófeával gazdagodtak. Ifjúsági versenyzõnk Solymosi Peti az Országos Serdülõ Bajnokság ranglistavezetõje! Tagjaink az elmúlt év során 7000 Km-t utaztak, bejárva az országot Szombathelytõl Miskolcig, Tatabányától Hódmezõvásárhelyig. Badacsonytomajon pedig több sikeres versenyt rendeztünk. Ezek közül külön említést érdemel a hetedik alkalommal megrendezett Badacsony Kupa, amelyet a Magyar Darts Szövetség az év legrangosabb hazai versenyének nyilvánított. Dartsmaraton néven rendeztünk egy Kelet-Nyugat gálaversenyt, amely 24 órán keresztül zajlott. Ennek a rendezvénynek a keretében egy hivatalos válogatott mérkõzésre is sor került Magyarország és Szerbia férfi és nõi csapatai között. Klubunk januártól új helyszínen mûködik: a Városi Közösségi Házban. Reményeink szerint e központi helyszínen sûrûbben találkozhatunk településünk sportszeretõ lakóival. Sztergár Ferenc edzõ

8 Gyertyaláng, tiszta fény Fotó: Deák A Nõk a Balatonért Egyesület tizenhat tagú kórusának elsõ egész estés templomi koncertje óriási sikert aratott december 20-án, amelyet a Kolping Család Egyesülettel közösen rendeztek. A fõként karácsonyi dalokat felvonultató mûsorban közremûködött Zentai Gábor gitáron, Vizkelety Dóra, Deák Ferencné, Vargáné Szõke Judit, Ali Éva pedig verseket szavalt, idézeteket olvasott fel. Az egy éve alakult kórus vezetõje, Krisztin N. Lászlóné bevezetõként elmondta, hogy az együtt éneklés szeretete, öröme tartja össze az együttest. Nem tudtam, hogy ekkora kincsünk van - mondta Földi István plébános a koncert végén - és szívbõl köszönöm ezt az ajándékot mindannyiunk nevében. Csak azt kívánhatom, hogy maradjon meg ez a szívbõl jövõ, csodálatos éneklés mindazok örömére, akik adják, és akik kapják ezt az ajándékot. Szeretet az életünkben Fotó: Deák A Tatay Általános Iskolában december 19-én megtartották a karácsonyi ünnepséget, amelyen a hagyományok szerint részt vettek a nyugdíjas pedagógusok is. Nem is gondolnánk, hogy mennyi lehetõségünk adódik nap mint nap, hogy szeretetünket kimutassuk - mondta ünnepi köszöntõjében Csizmarik Béláné igazgató. A gyerekeket arra kérte, gondolják végig mennyi mindent tettek, vagy tehettek volna családjuk közös öröméért. Mert a szeretetet hétköznapinak tûnõ tettekkel is ki lehet - ki kell - mutatni. A tanulók egy lelkes csoportja Csanádi Józsefné és Krisztin N. Lászlóné vezetésével több hétig készült a karácsonyi ünnepi mûsorra, amelyben színdarabot mutattak be, szólóhangszeres elõadások, kórusmûvek szólaltak meg, irodalmi mûvek hangzottak el. A Tatay Iskolások színvonalas összeállításukat még bemutatták az ábrahámhegyi- és badacsonytomaji nyugdíjasok karácsonyán is. Különdíj Kalmár Lászlónak Badacsonyi õsz címû pályázati mûvéért különdíjat kapott a Veszprémi Nõk Kerekasztala Egyesülettõl. Emellett munkája megjelent az Ifjúságunk sötét gyöngyszemei címû könyvben, amely a forradalom és a terror Veszprém megyei eseményeit szedte csokorba, személyes emlékekbõl táplálkozva. A beérkezett ötvennyolc pályamû négy elsõ helyezettje kapott pénzjutalmat, a dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész által vezetett zsûri értékelése alapján. A legjobbak közül tizenkilencet választottak ki a szép kivitelû kötet számára, amelyet az egyesület jelentetett meg az októberi forradalom ötvenedik évfordulója tiszteletére. Kalmár László pályamunkájának alapja megjelent már külön kötetben Badacsonytomajon az elmúlt években. Közös várakozás Fotó: Deák Fõ téri adventi vásárt és találkozót a Mûvelõdési Ház negyedik alkalommal szervezte meg és a civil szervezetekkel közösen hozták létre. A pénteki megnyitót ugyan szombatra kellett halasztani a viharos idõjárás miatt, de a közös ünnepvárás napjaiban feldíszítették a város karácsonyfáját, mûsorokban gyönyörködhettek, emléktárgyakat vásárolhattak a megjelentek. Nagyon jó találkozási lehetõség ez - mondta köszöntõjében Krisztin N. László polgármester - hogy elmondhassuk egymásnak gondjainkat, örömeinket. Mindannyiunk nevében köszönet illeti azokat, akik azon dolgoztak, hogy jól érezhessük magunkat, büszke vagyok rájuk - tette hozzá - hiszen önzetlenül járultak hozzá az adventi napok sikeréhez. Néhány nap van csak karácsonyig és mi is át akarjuk élni a várakozás izgalmát - mondta Földi István plébános - mert az tud igazán örülni, akinek a szívében ott van ez az öröm. A Pipitér óvodásainak kedves mûsora után Tóth Lászlóné, a nyugdíjas egyesület tagja mondott verset, majd Rédei Nikolett énekelt. A Szülõi Munkaközösség közben árverésre bocsátotta a Bodó Andrea által készített és felajánlott pörkölttortát, melyet három licitáló összefogva harmincezer forintért vásárolt meg. Köszönet a nemes gesztusért és adományért Lukács Antalnénak, Németh Szabinának és Sall Csabának. Az iskolás gyerekek nemcsak támogatáshoz jutottak, hanem még a tortát is megkapták. Késõ délutánra megtelt a Fõtér a rendezvényre érkezõkkel, gyorsan fogytak a civil szervezetek által biztosított forralt borok, tea, zsíros kenyér, sült gesztenye és más ínyencségek. TISZTELT BADACSONYI SZÁLLÁSADÓK! A LEGTÖBBEN MÁR AZ INTERNETEN KERESNEK MINKET! HA SZERETNÉ, HOGY AZ ÖN HÁZÁT IS MEGTALÁLJÁK... Hirdetésfelvétel: Balaton-Konferencia Kft Programajánló Január 17. szombat, 14:00-18:00 óráig: Jelmezes korcsolyabál a Büdös tavon A jelmezt viselõk között tombolasorsolás! A fõdíj: négyszemélyes vacsora Zene, forralt bor, forró tea, zsíros kenyér Információ: Fekete Nóra Január 17. (szombat) 21:00 óra: Pótszilveszteri bál a Mûvelõdési Házban, Zene: Domján Tamás Január 22. csütörtök 17:30 óra: Kultúra napi elõadás a Városi Közösségi Házban A hely szelleme - szemelvények dr. prof. Pusztay János, a Prima Primissima-díjas egyetemi tanár verseibõl, a szerzõvel beszélget Tóth Mariann egyetemi fõtanácsos Január 30. pénteken 18:00 óra: Dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész elõadása Ismeretlen nõk a Balaton partján címmel A szervezõ Kolping Család Egyesület és a Nõk a Balatonért Egyesület Badacsonytomaji Csoportja szeretettel vár minden érdeklõdõt a Szent Imre Közösségi Házban. Január 31. szombat: Hagyományõrzõ disznóvágás a Mûvelõdési Háznál 9:00 Pálinkás jó reggelt! Köpesztés és feldolgozás 15:30 Közös disznótoros, kóstolás a készlet erejéig Február 21. szombat: 21:00 óra Álarcos farsangi bált rendez a NaBE a Mûvelõdési Házban Zene: Domján Tamás A jelmez viselése kötelezõ! Újra BorBarangolás Badacsonyban Minden szombaton, a nyitva tartó pincében borvacsorával, színes programokkal és tüzes borokkal várják a badacsonyi családi pincészetek és vendéglõk a Borbarátokat! Nyitvatartási Pince neve idõpont Január ig Léránt Pince-Szépkilátó Borozó Január ig Muskátli Vendéglõ és Cukrászda Február 1-7-ig Elsõ Magyar Borház- Szeremley Birtok Február 8-14-ig Istvándy Pincészet Február ig Imre Borpince Február ig Andreas Vendéglõ Március 1-7-ig Varga Pincészet Március 8-14-ig Bazaltbor-Laposa Pincészet Március ig Borbély Családi Pincészet Március ig Borbarátok Vendéglõ, Panzió, Borház Márc. 29-ápr. 4-ig Badacsony Borászati Szövetkezet Április 5-11-ig Fischer Borház Április ig Németh Pince Április ig Sipos Borház Pihenje ki a hétköznap fáradalmait a festõi szépségû Vulkánok Völgyében! Szállásfoglalással és transzferrel kapcsolatos igényeikkel keressék a Tourinform irodát. Bõvebb információ: Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület Tourinform Iroda tel.: 87/

A szabadság szent szerelme Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 161. évfordulóján méltóképpen emlékezett hõseire Badacsonytomaj

A szabadság szent szerelme Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 161. évfordulóján méltóképpen emlékezett hõseire Badacsonytomaj XIX. évfolyam 3. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A Március 15-i ünnepség koszorúzással kezdõdött az alsó-temetõben, a Pöltenberg család sírjánál. Peti Géza, a Tomaj Ifjúságáért

Részletesebben

Flóra néni gyémántdiplomája

Flóra néni gyémántdiplomája BADACSONY XVIII. évfolyam 10. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Flóra néni gyémántdiplomája 2008. október Fotó: Holczinger Gyémántdiplomát kapott Holczinger Jánosné, amelyet nevében Stankovics

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette "elfelejtette" viszszaadni!

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette elfelejtette viszszaadni! XIX. évfolyam 4. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A Badacsonyörsi kemping, illetve strand ügye - Válasz a nyílt levélre - A Badacsony Újság márciusi számában a BÖÉE vezetõsége

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 100 éves az Észak-balatoni vasút Az Észak-balatoni vasútvonal 100. éves fennállásának évfordulója alkalmából érkezõ nosztalgia

Részletesebben

A strandért indított harcot a BÖÉE

A strandért indított harcot a BÖÉE XVIII. évfolyam 8. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Megújult Borhetek Megnyílott a Badacsonyi Borhetek rendezvénysorozat július 19-én, az alsó bazársornál felállított színpadon.

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

A szezon elsõ félévét értékelték a Tomaj SE csapatainál

A szezon elsõ félévét értékelték a Tomaj SE csapatainál XVIII. évfolyam 2. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft - A bajnokságban jelenleg a negyedik helyen áll az együttes, mindössze egy ponttal lemaradva a dobogóról. Koller Tamás a

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 5. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Családostól ünnepelték a Flórián-napot A badacsonytomaji tûzoltók május kilencedikén tartották Flórián-napi ünnepségüket a

Részletesebben

Kettõs ünnep Badacsonyban

Kettõs ünnep Badacsonyban XVIII. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Kettõs ünnep Badacsonyban A háromnapos Kéknyelû ünnep június elsõ hétvégéjén, a Dísztéren zajlott, ahol a hagyományoknak

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 9. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. szeptember Fotó: Deák Felavatták a város új házát Korszerû, városi szinten elvárható közszolgáltatásokat ellátó intézménnyel

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 6. szám A Járdányi Pál Zeneiskola fúvószenekarának zenés ébresztõje köszöntötte a település lakóit május 28-án, majd a Sportpályán elkezdõdtek a versenyek, labdarúgó mérkõzések

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XXI. évfolyam 2. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A mai napon - a szerelmesek napján - kezdjük el építtetni a hegy legmagasabb pontján az új Kisfaludy Kilátót - mondta Csizmarik

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 10. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2011. október Szüreti fesztivál Badacsonyban Nagyszerű időjárás, élénk látogatottság mellett lezajlott településünk legnagyobb

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 11. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2011. november Új kilátó, a bor és szerelem hegyén Fotó: Deák Krisztin N. László, Nagy Rudolfné és Vollmuth Péter polgármesterek

Részletesebben

Márton-napi Vigasság. Fotó: Kalmár

Márton-napi Vigasság. Fotó: Kalmár XXIV. évfolyam 12. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. december Az alkotás a Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak munkája Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Békés, boldog Új

Részletesebben

XXII. évfolyam 6. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2012. június

XXII. évfolyam 6. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2012. június XXII. évfolyam 6. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2012. június Város- és Gyermeknap Pedagógusnap Reggeltől éjszakába nyúló program keretében került megrendezésre a Város- és Gyermeknap

Részletesebben

10 éve város Badacsonytomaj

10 éve város Badacsonytomaj XXIV. évfolyam 6. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. június Polgárőrök kitüntetése A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Csizmazia Pál úrnak, a PEB tagjának, a rendőrséggel történő

Részletesebben

A köszöntők után Földi István plébános, esperes rövid imádság után kérte Jézus Krisztus áldását a hajlékra, minden lakójára és dolgozójára.

A köszöntők után Földi István plébános, esperes rövid imádság után kérte Jézus Krisztus áldását a hajlékra, minden lakójára és dolgozójára. XXIV. évfolyam 5. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. május Megnyitották az új Halászkert Hotelt Tovább bővült Badacsony szolgáltatása Ünnepélyes keretek között megnyitották és megáldották

Részletesebben

Elhunyt Kalmár László

Elhunyt Kalmár László XXIV. évfolyam 9. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. szeptember Felszentelték a Szent István király kápolnát Megvalósult Udvardi Erzsébet festőművész utolsó álma, augusztus 23-án dr.

Részletesebben

Európai polgárság. Isten áldása a szőlőn és művelőjén. Keserédes búcsúzás. Vízhelyzet Örsön. Kéknyelű Virágzás Ünnepe

Európai polgárság. Isten áldása a szőlőn és művelőjén. Keserédes búcsúzás. Vízhelyzet Örsön. Kéknyelű Virágzás Ünnepe XXV. évfolyam 7. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2015. július Kéknyelű Virágzás Ünnepe Isten áldása a szőlőn és művelőjén A hagyományok szerint immár 13. alkalommal tartották meg június

Részletesebben

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt Új TAPOLCAI ÚJSÁG XIII. (XIX.) évfolyam 1. szám TAPOLCA VÁROS LAPJA 2012. január Óriási siker volt Fegyelmezett gazdálkodás, kiegyensúlyozott működés Tapolca Város Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodása

Részletesebben

Nyári badacsonyi borfesztivál

Nyári badacsonyi borfesztivál XXV. évfolyam 8. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2015. augusztus A bor ünnepe Nyári badacsonyi borfesztivál A Badacsonyi BOR7 rendezvénysorozatot július 17 én nyitották meg ünnepélyes

Részletesebben

(NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

(NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXV. évfolyam 11. szám (NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava 2013. november 25. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház társulatának

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA Solt, Kossuth u. 54. (06-20)320-25-45 Bejelentkezés: (06-20)489-45-07 SOLT OPTIKA Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17 csütörtök 8-12 TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök

Részletesebben

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. SZEPTEMBER XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM. Kiskalendárium. Szeptember-Szent Mihály hava

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. SZEPTEMBER XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM. Kiskalendárium. Szeptember-Szent Mihály hava A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. SZEPTEMBER XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM Kitüntetések 2 Ünnepi események 3-4 Az ülésterembõl jelentjük 5 Képviselõi oldalak 6-8 Hitélet 9 Tanévkezdés 10

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

Felszentelték az új református templomot. Megnyílt a Balaton legforgalmasabb hídja. A fény festői. Nyílt nap az arborétumban. 20 éve várt esemény

Felszentelték az új református templomot. Megnyílt a Balaton legforgalmasabb hídja. A fény festői. Nyílt nap az arborétumban. 20 éve várt esemény XXV. évfolyam 5. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2015. május 20 éve várt esemény Felszentelték az új református templomot Felszentelték Badacsonytomajon a református közösség új református

Részletesebben

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés Önkormányzati hírek Állattartási szabályok Szeretettel

Részletesebben

20 éves a JMK színházépülete

20 éves a JMK színházépülete Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 22. Közéleti hetilap III. évfolyam 46. szám Elkészült a csatornahálózat Nagytevel, Adásztevel, Homokbödöge, Nagygyimót községek

Részletesebben