Szakmai Programja 2011.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai Programja 2011."

Átírás

1 Szakmai Programja Cím: 2100 Gödöllő, Mátyás Király u. 23. Telefon:70/ Weblap: Programért felelős: Rigó Berta 1

2 Minőségpolitikánk és céljaink: A Családi Napközink minőségpolitikájának alapelveit az érvényes jogszabályok és A családi napközi működésének követelményei című módszertani útmutató alapján határoztuk meg. Családi napközink a gyermekek fejlődésének megfelelő, a legmagasabb minőségű nevelési, gondozási, étkeztetési, higiéniás, biztonsági feltételeknek kíván megfelelni. Kiemelt célunk a bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő gyermekek, napközbeni felügyelete, gondozása, nevelése, foglalkoztatása, szükségleteiknek, életkoruknak megfelelően családias környezetben, illetve a családi napközi törzsidején túl bölcsődés, óvodáskorú gyermekek részére kiegészítő szolgáltatások nyújtása. A Mókavár Családi Napközi Nonprofit Kft. Gödöllőn a rendelkezésére álló ingatlanban a Mókavár családi napközit kívánja működtetni. A családi napközi 1-6 éves korú gyermekek ellátását vállalja. Célunk, hogy családias, meleg, barátságos légkörben, személyre szóló, differenciált bánásmóddal járuljunk hozzá a gyermekek személyiségének kibontakozásához. Elsődleges feladatunknak tekintjük, hogy nyugodt, derűs, kiegyensúlyozott hátteret biztosítsunk a gyermekek önfeledt játékához, mindennapi tevékenységéhez. Mivel a gyermekekkel a nap folyamán két felnőtt foglalkozik majd, sokkal több idő fog jutni egy-egy gyermekre, mint a hagyományos intézményes kereteken belül. Ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy a gyermekeket az egyéni igényeiknek, érdeklődésüknek megfelelően a legoptimálisabban fejlesszük. Célunk, hogy biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkörben foglalkozzunk a gyerekekkel egy olyan nagycsaládot mintázva, ahol az anya állandóan jelen van, és minden gyerek számíthat rá. A lelki egészség mellett a testi egészséget is fontosnak tartjuk - ez utóbbit a gyerekek nagy mozgásigényének kielégítésével és egészséges ételekkel kívánjuk megvalósítani. Céljaink meghatározásánál abból a meggyőződésünkből indulunk ki, hogy a korai fejlődés tudatos támogatására szükség van. Megfelelő környezeti feltételek és szakképzett pedagógusok biztosítják a minőségi gyermekellátást és a fejlesztés magas színvonalát. Jövőképünk egy olyan családi napközi, ahol érzelmileg meleg, biztonságos egészséges környezetben, otthonosan mozgó, tevékeny gyermekek élik boldog, 2

3 élményekben gazdag gyermekkorukat. Ennek elérése érdekében a családi napközi dolgozói közös összefogással arra törekszenek, hogy korrekt, kiszámítható együttműködést alakítsanak ki a szülőkkel, családokkal, partnereikkel. Küldetésünk: Családi napközink létrejöttének célja elsődlegesen támogatni azon családokat, akik gyermekei helyhiány miatt kiszorulnak az önkormányzati bölcsődei ellátásból, vagy sokáig kell várniuk, hogy bekerülhessenek, valamint olyan családoknak kínálunk alternatívát, akik kifejezetten a családias jellegű kis létszámú bölcsődei, óvodai ellátást keresik gyermekeik számára, mivel számos előnnyel bír a családias jellege miatt a mega intézményekkel szemben. A családi napközi előnyei: - kis gyermeklétszám, - családias légkör, családias környezet - a beszoktatási időszak a gyermek igényeihez igazodik - egyéni fejlesztés, egyéni szükségletek kielégítése - kevesebb megbetegedés a nagy létszámú csoportokkal szemben - rugalmasan tud alkalmazkodni a változó igényekhez (szülők munkaideje) - korai fejlesztés (széles körű fejlesztő foglalkozások) A családi napközink a családi nevelés partnereként működik, amelynek alapfunkciója személyiségfejlesztő, szocializációs és nevelő tevékenység biztosítása, a kisgyermekek testi-lelki szükségleteinek kielégítése. Hitvallásunk: Hiszünk a játék és az élmények erejében. Meggyőződésünk, hogy a gyermekeknek hagyni kell, hogy életkoruknak megfelelően a játék legyen az elsődleges tevékenység a mindennapjaikban, hiszen a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az bölcsődei, óvodai nevelésnek is a leghatékonyabb eszköze. A játék a gyermek tanulási terepe, a világ megismerésének módja. 3

4 Személyi és tárgyi feltételek: A családi napköziben a gondozási-nevelési feladatokat a családi napközi vezetők pedagógus illetve óvópedagógus munkatársak mellett, egy-egy szakképzett kisegítő személy végzi. A családi napközi biztosítja a gyerekek napközbeni ellátását központilag meghatározott és ellenőrzött keretek között az erre alkalmas helyszínen, egy a kritériumoknak megfelelő családi házban, amely kifejezetten erre a célra lett kialakítva. A ház 110m2 alapterületű, mely 2011-ben lett teljes körűen felújítva, ez tartalmazta a komplett új fűtésrendszert, víz, villanyvezeték teljes körű cseréjét, összes nyílászáró cseréjét, új burkolatokat minden helyiségben, teljes körű festést és ház külső szigetelést valamint tereprendezést. A házban található egy előszoba, öltöző helyiség 13 m2, játszószoba 50 m2, konyha étkezővel 11 m2, valamint speciálisan gyermekek részére kialakított felszerelt vizesblokk 9m2 illetve külön személyzeti WC. A ház hátsó részben külön bejárattal a családi napközitől jól elválasztható részben található egy 18 m2 alapterületű foglalkoztató szoba. A belső berendezés a gyermekek méretének, szükségleteinek megfelelően került kialakításra, könnyen tisztántartható játékokkal, esztétikus berendezéssel. Az épülethez tartozik továbbá egy nagy kerthelyiség, melyben igényes játékokkal jól felszerelt játszótér áll rendelkezésre. I. Családi napközink kiemelt szakmai céljai: Olyan családi napköziként működünk, ahol az ellátás és a szolgáltatások összhangban vannak a gyermek szükségleteivel, megfelel a szülők igényeinek. Kiemelt szakmai céljainkat a gondozás-nevelés alapelveivel és feladataival összhangban határoztuk meg. Szakmai programunkat a Bölcsődei gondozásnevelés szakmai alapprogramja és az Óvodai nevelés országos alapprogramjának követelményei szerint határoztuk meg. Alapelveink: - A gondozás és nevelés elválaszthatatlan egység - Egyéni bánásmód, szeretetteljes odafigyelés 4

5 - Állandóság elve növeli az érzelmi biztonságot ( saját gondozónő, csoporthely rendszer ) - Önállóság kibontakoztatása, gyermek ösztönzése, próbálkozásainak elismerése, támogatása - Gyermek pozitív megnyilvánulásainak támogatása, megerősítése - Egységes nevelő hatások (nevelők egymáshoz közelítik alapvető erkölcsi normákat, nézeteiket, nevelői gyakorlatukat) - Rendszeresség elve (kiszámíthatóság=biztonság) - Új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatás Alapelvünk gondoskodni - a gyermeki szükséglet kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes légkör megteremtéséről, - a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor specifikus alakításáról; - a gyermeki közösségben végezhető sokszínű - az életkornak és fejlettségnek megfelelő - tevékenységről, különös tekintettel, a mással nem helyettesíthető szabad játékra; a kisgyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetről. Élelmezés: Családi napközink napi 4-szeri étkezést biztosít a gyermekek számára. Az ételt egy a gyermekétkeztetéssel foglalkozó cég biztosítja. A családi napközi jól felszerelt melegítőkonyhával rendelkezi. Törekszünk arra, hogy az étrendet úgy állíttassuk össze, hogy az megfeleljen a gyermekek életkori igényeknek (korcsoport szerinti étkeztetés) mind mennyiségben mind minőségben, valamint legyen változatos és idényszerű. Lényeges az egészséges életmód kialakítása szempontjából, hogy törekedjünk a mindennapi nyers zöldség és gyümölcs bevitelre. Az étlap minden héten kikerül az információs falra. Önképzés, kapcsolatok: Családi napközink vezetőinek és munkatársainak képzését, önképzését a változó feltételek, kihívások miatt fontosnak tartjuk. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a szakirodalmat, a jogszabályokat, fontosnak tartjuk a különböző témájú pedagógiai továbbképzéseken való részvételt. 5

6 Kapcsolatot tartunk a családi napközi vezetőkkel, bölcsődékkel, óvodákkal az egységes pedagógiai szakszolgálattal, önkormányzat szociális, gyermekvédelmi osztályával valamint az ANTSZ munkatársaival. A szülőkkel való kapcsolatunk alapja, hogy a szülő szerepe a gyermeknevelésben mindenkor elsődleges. Elengedhetetlen azonban a kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapuló partnerkapcsolat kialakítása. Az ellátás során figyelembe vesszük az otthon kialakult szokásokat, a szülők kívánságait, amennyiben nem ütközik a napközi működésével, nem sérti a többi gyermek érdekeit. A szülőkkel napi kapcsolatban vagyunk, a kis létszám lehetővé teszi a napi tájékoztatást, megbeszélést. Ezen kívül félévente minimum egyszer szülői értekezletet tartunk, valamint lehetőség van, ha a szülő igényli egyéni fogadóra beiktatására, ahol a szülővel négyszemközt nyugodt körülmények között lehet beszélgetni az adott gyermeket érintő nevelési kérdésekről. Nyílt napok szervezése lehetőséget ad arra, hogy előre egyeztetett időpontban az érdeklődő szülők betekintést nyerhessenek a családi napközi mindennapi életébe. Beiratkozáskor, a beszoktatás idején részletes, mindenre kiterjedő információt kérünk a gyermekekről. III Gondozási- nevelési feladatok megvalósulása: Nevelési elveinket, programunkat a gyermekek életkori sajátosságához, személyiségéhez igazítjuk. A gyermekek természetes igénye a fizikai és érzelmi biztonság megteremtése. A tanulás színtere a játék, a felnőttel való együttműködés, a szokások kialakítása, a tapasztalatok feldolgozása, a megismerési folyamatok fejlődésének segítése. Kiemelten fontosnak tartjuk az egyéni bánásmód elvét, az egyéni képességek fejlesztését, kibontakoztatását. A nevelési feladataink: - Egészséges életmódra nevelés: egészséges életvitel igényének alakítása valamint a testi fejlődés elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. Ezen belül fontos a gyermekek mozgásigényének kielégítése, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése. Lehetővé tesszük, a gyermekek mindennapi szabadtéri játékát illetve heti több alkalommal korosztályok szerinti bontásban irányított, játékos torna foglakozást tartunk (Vitamintorna). A Vitamintorna egy speciális mozgásterápiás program kisgyermekek részére, mely a testmozgás, egészségmegőrzés, egészségügyi felvilágosítás és 6

7 testkultúra azon területe, mely elősegíti a gyermek testi, lelki fejlődését és megtanítja őket az egészséges, gerincbarát életvitel folytatására és ezen értékek megőrzésére. Napközink tágas udvarral rendelkezik, minden alkalmat megragadunk arra, hogy gyermekeink minél többet tartózkodjanak a szabadban. Nyári időszakban, ha az időjárás engedi, az udvaron reggelizünk, valamint a gyermekek számára asztali játékot biztosítunk pl. rajzolás, barkácsolás, társasjáték. Fontos továbbá az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, öltözködés egészségmegőrző szokásainak kialakítása, a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása. - Szocializáció az érzelmi biztonság segítségével: A gyermek közösségi magatartásának megalapozása a családi napközi nevelés egészét átszövő feladat. A napközi a szociális tanulás színtere. Itt sajátítják el a közösségi élet szempontjából értékes ismereteket. Megfigyelve tanul, utánoz, minta- és modellkövetés útján sajátít el magatartás módokat, tevékenységi formákat, közösségi értékeket. A kapcsolatrendszerekben alakulnak a gyermekek közösségi érzelmei, attitűdjei, magatartásuk, formálódnak szokásaik. A folyamatban az egyén és a közösség nevelése szorosan összefonódik. Mindezekhez fontos, derűs, biztonságot nyújtó környezet biztosítsa számukra, amelyben kiegyensúlyozott, érzelmekben gazdag egyéniségekké tudnak fejlődni. - Megismerési folyamatok fejlődésének segítése, értelmi nevelés: A gyermeki személyiség fejlesztése a nevelési folyamatban valósul meg. A gyermekek fejlődése, érése és a tudatos fejlesztés egymást kiegészítve érvényesülnek. A gyermek fejlődésére hatással van az pedagógus tudatos, irányított fejlesztése, valamint meghatározó tényező a természeti és társadalmi környezet, a csoport fejlettsége, összetétele, szülők igénye. Az nevelők és a gyermek együttműködése akkor jó, ha a gyermekeknek is vannak ötletei, javaslatai, elképzelései. A családi napközi a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára épít. Gondoskodni kell arról, hogy a gyermekek változatos tevékenységekben vegyenek részt, mert így szereznek tapasztalatot a természeti és társadalmi környezetükről. Fontos a gyermekek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek bővítése, rendszerezése másrészt az értelmi képességek emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás és kreativitás fejlesztése. Az 7

8 értelmi képességek fejlesztő játékok, amelyek az emlékezet, figyelem, rész egész viszonya, irányok, megfigyelő képesség fejlesztését szolgálják, nagy szerepet kapnak. Családi napközink tevékenységi formái: A játék a megismerés, önkifejezés eszköze, a gyermeki fejlődés alapvető tevékenysége, egyúttal a gyermeki öröm forrása. Hozzájárul a világ megismeréséhez, segíti a testi, értelmi és szociális fejlődést. A játékon keresztül tudjuk a legtöbb ismeretanyagot eljuttatni a gyermek felé és a játék során kapjuk a legtöbb információt a gyermekek érzelmi életéről, értelmi képességeiről. A játékot, ezt a komplex tevékenységi formát az óvodapedagógusnak tudatosan fel is kell használnia a gyermekek egyéni képességeinek megfelelő differenciált fejlesztésében. A játék során ügyesednek. Eljutnak a nagymozgástól a finommozgásig, fejlődik a kézügyességük. A játékban fokozódik a gyermekek beszédkedve, amely a nyelvi kommunikációs készség fejlődését segíti elő. A játék lehet spontán vagy irányított tevékenység, de fontos, hogy érjék a gyereket olyan ingerek, hangulatok, legyenek olyan élményben részük, aminek alapján a játéktevékenység kialakul. Az alkotótevékenységek révén, mint a rajzolás, festés, építőjátékok, konstrukciós játékok, fejlesztjük az észlelést, tapintást, a szem és a kéz koordinációját, a finommotorikai mozgást, az önkifejezést, az alkotókedvet. Fontos, hogy a szükséges eszközök, anyagok a gyermek számára elérhető helyen legyenek, hogy az egész nap folyamán rendelkezésükre álljanak. Maga a tevékenység és ennek öröme a lényeges nem az alkotás, nem az eredmény. Az egyéni alkotások helyet kapnak a csoportszobában, és az öltözőkben. A munkák témái mindig aktuálisan az évszakokhoz, ünnepkörökhöz kapcsolódjanak. A verbális fejlesztés az érzelmi, értelmi, szociális fejlődést szolgálja, az ismeretszerzés, a tapasztalatszerzés eszköze. Nagy jelentősége van a verseknek, meséknek, a bábozásnak a szókincsbővítésben, tanulásban. Az irodalmi anyagot mindig úgy választjuk ki, hogy érzelmileg közel álljon a gyermekekhez és értékes legyen. A gyermekek megtanulják, hogy a mesékben minden lehetséges. Létezik csoda és átváltozás, a jó győz a gonosz felett. A mesében feldolgozhatja a gyermek az indulatait, oldja szorongásait és megjelenik belső képvilága. Biztosítani kell lehetőséget és eszközöket arra, hogy a gyermekek maguk is eljátsszák, elbábozzák kedves meséiket. Feladatunk még a könyvekkel való bánásmódra nevelés illetve a könyvek tiszteletére neveljük Őket. 8

9 Az óvodai életünkben fontos szerepet tölt be az ének-zene, énekes játék. A gyermekeket olyan élményhez juttatja a közös játék, éneklés, zenélés, amely felkelti zenei érdeklődését. A zenei élménynyújtás legyen mindennapos lehetőség az óvodában és kapcsolódjon többféle tevékenységhez. Az óvodai nevelés során meg kell ismertetnünk a gyermekeket a népzenei és komolyzenei művekkel, amelyek felébresztik a zenei érdeklődésüket. Az óvodapedagógus feladata, hogy fejlessze a zenei hallást, a ritmusérzéket és a zenei emlékezetet. Megismertetjük a gyermekeket a népi mondókákkal, népdalokkal és az ünnepkörhöz tartozó alkalmi dalokkal. Megismerkedhetnek minél több hangszerrel és a használatukkal is. A környezeti nevelés a környezetismeret a szűkebb és tágabb környezet, a család, a természet, az évszakok megismerését szolgálja. Játékos foglalkozásokat szervezünk a szobában, a kertben egyaránt. A foglalkoztatás során az egyszerűbbtől haladunk a bonyolultabb felé. Célunk, hogy a gyermekek megszeressék a természetet, mert aki szereti a természetet, az gondoskodik róla. Folyamatosan figyeljük az élő természetet növények fejlődése, változásai, termések gyűjtése, madarak, bogarak megfigyelése, élősarok és az akvárium gondozása. Megismertetjük a gyermekeket a közlekedés szabályaival és a közlekedési eszközökkel. Folyamatosan figyelemmel kísérjük az évszakok változásait, időjárást, a növényeket. Megismertetjük a gyermekeket a háziállatokkal, vadon élő állatokkal és a vízi állatokkal, de mivel nem tudjuk saját környezetünkben megfigyelni ezért a nagycsoportosokkal évente ellátogatunk az Gödöllői Egyetem állatfarmjára. Az testi nevelés keretében fontosnak tartjuk a mozgást, a szabadtéri játékokat. A mozgásos játékok, a testnevelés fejleszti a gyermekek természetes mozgását járás, futás, támasz, függés, egyensúlyozás, ugrás, dobás, testi képességeit ügyesség, testi erő, gyorsaság, állóképesség. A gyermekek mozgásfejlesztését úgy kell megvalósítanunk, hogy sokoldalú mozgástapasztalatokat szerezzenek, és alapvető mozgásformákat tudjanak. Mozgásuk, egyensúlyérzékük, mozgás összerendezettségük folyamatosan fejlődjön. Biztosítanunk kell a mozgás és a pihenés egyensúlyát. A mozgás legyen rendszeres és játékban gazdag. A heti mozgásos foglakozásokat korcsoportra bontva végezzük figyelembe véve az egyes korcsoportok eltérő mozgáskultúráját és képességeit. Testnevelőként és Vitamintorna oktatóként szeretném a gyerekekkel megismertetni a vitamintorna játékos, zenés gerincbarát egészségmegőrző mozgásterápiát, mely a gyermekek mozgásigényének kielégítését, a mozgás rendszerességét, a mozgásszervek, 9

10 főleg az izomzat, csontozat egészséges fejlődést szolgálja. A foglalkozások segítenek a hanyag tartás, lúdtalp kialakulásának megelőzésében, az egészséges testi, lelki fejlődésben. Jelentős szerepet szánunk a korai játékos angol nyelvi fejlesztésnek, melyet a gyermekek napi tevékenysége köré fonunk a játékban és egyéb cselekvéseikben, ezzel megismertetve őket az idegen nyelvvel valamint felkeltve érdeklődésüket, szeretetüket az angol nyelv iránt. Gyermekek minden magyarázat nélkül játszva képesek elsajátítani az idegen nyelvet, passzívan befogadni a számukra ismeretlen angol szavakat. Nincsenek tudatában annak, hogy ők valójában egy idegen nyelvet tanulnak meg. Mindez persze csak akkor következik be, ha az egész folyamatot a játékosság a spontaneitás járja át. A korán elsajátított idegen nyelv ismerete képezi majd a későbbi tudatos nyelvtanulás alapját, hatékonyabbá teszi, és kevesebb kudarccal végződik. Vagyis a korai kisgyermek korban elkezdett és elsajátított nyelvtanulás alapozó funkciója óriási jelentőségű. Napirend: A bölcsődés, óvodás korú gyermek életében fontos a helyes napirend kialakítása, következetes betartása. A rutinteendők visznek rendszert a kisgyermek hétköznapjaiba. A naponta ismétlődő rítusok révén érti meg a dolgok egymásutániságát, valamint azt is, hogy mit várhat ő és mit várnak őtőle. Az ismerősség érzése egyszerre tölti el megnyugvással és támasztja alá tudását a világról. A napirend biztonságot ad a kisgyermek számára, így tanulja meg az együttműködést a mindennapi élet kiszámítható menetében. Előmozdítja a tanulás minden formáját testi ügyesedést az érzelmek kontrollját, a társas viselkedést, segíti a szülőket nevelőket az egyértelmű határok kijelölésében és a következetességben. Ezek értelmében, a családi napközinkben a napirendet szem előtt tartva szervezzük meg a játékot és a késség fejlesztő nevelést. Családi Napközink napirendje a következőképpen alakul: 7:30-8:30 Folyamatos érkezés, szabadjáték 8:30 Tisztálkodás 8:30-9:00 Reggeli 9:00-10:00 Benti foglakozás (vitamintorna, zenés foglakozás, angol stb.) 10

11 10:00-10:15 Tízórai (gyümölcs, gyümölcslé) 10:15-10:30 Tisztálkodás, öltözködés 10:30-11:30 Szabad levegőzés (időjárástól függően, vagy benti foglalkozás) 11:30-11:40 Tisztálkodás 11:40-12:20 Ebéd, mosdás 12:20-14:30 Pihenőidő 14:30-14:50 Tisztálkodás 14:50-15:20 Uzsonna, kézmosás 15:20-17:00 Játék, folyamatos hazaadás ÜNNEPEINK: Mikulás: Igazi Mikulás jön a gyermekekhez apró jelképes ajándékkal kedveskedik nekik. Adventi készülődés: Adventi koszorút készítünk, a hangsúly az ünnepre való ráhangolódáson van. A közös készülődés, tervezgetés, az irodalmi zenei hangulati ráhangolódás nagy jelentőséggel bír. Farsang: Mivel ez néphagyományokhoz kötődik, ezért napközinkben jelmezbált tartunk. A gyermekek egyszerű, otthon készített jelmezbe öltöznek, ha van kedvük. Játékos versenyek színesítik a napot. Húsvét: A néphagyományok megismertetése. Tojás festés, locsoló versek tanulása, Húsvéti sütemény sütése mind mind az ünnepre való ráhangolódást biztosítja. 11

12 Anyák napja: A gyermekek életkoruknak megfelelő műsorral köszöntik az édesanyákat, nagymamákat. Az általuk készített ajándékkal kedveskednek. Nemzeti ünnepeink: Minden esetben gyermek közeli feldolgozásban. Rövid a gyermekek számára érthető módon, formában, mélységben történjen. Hagyományaink: - Nagycsoportosok búcsúztatása - Születésnapok megtartása Évszakra lebontott szakmai elképzelések: A nevelői programunkat az évszakokhoz, az időjáráshoz igazítjuk. Tavasz: Megismerjük az ébredő természetet, mi van a kertben, megismerjük a fák, virágok, állatok nevét, milyen állatot, növényt ismerünk, milyen tulajdonságaik vannak, hol élnek, milyen a hangjuk. Ismerkedünk a színekkel, formákkal. Ének: Két szál pünkösdrózsa, Süss fel nap. Vers-mondóka: Fecskeköszöntő, Naphívogató, Virághozó április. Játék: Nyuszi ül a fűben, labdajátékok, ügyességi játékok. Foglalkozás: kertészkedés a kiskertben, Föld világnapja környezetvédelem fontossága, ajándékkészítés Húsvétra és Anyák napjára, Évzáró műsor. Nyár: Sok időt töltünk a szabadban, ismerkedünk a nyári örömökkel, nyári virágokkal, gyümölcsökkel, zöldségekkel. Ének: Csiga-biga told ki, Száraz tónak. Vers-mondóka: Balaton parton, Vásárba hívogató, Iciri-piciri. Játék: labdajátékok, vizes játékok, kishajó készítés, úsztatás. Foglalkozás: szabadtéri rajzolás, szabadtéren torna, kirándulás a nagyokkal, készülődés a nyaralásra. Ősz: Megbeszéljük, mi történik ősszel, miért változnak az évszakok, miért lesz hűvös, miért hullnak le a fákról a levelek. Megtanuljuk a hónapok nevét, ismerkedünk a hét napjaival, költöző madarakkal. Ének: Esik az eső, Galagonya. Vers-mondóka: Dióbél bácsi, A kevély kiskakas, A három nyúl. 12

13 Játék: körjátékok, ügyességi játékok. Foglalkozások: az ősz színei, levélgyűjtés és préselés, dió- és makkbaba készítés. Tél: Megbeszéljük, miért van hideg, mi a hóesés, mit jelent a Karácsony, az újév kezdete. Hogyan viselkednek az állatok, téli álom. Luca napi népszokások. Ének: Hull a pelyhes, Kiskarácsony. Vers-mondóka: Száncsengő, Suttog a fenyves, Téli erdő. Játék: hóemberépítés, hógolyóformázás, társasjátékok. Foglalkozások: apró ajándékok készítése Karácsonyra, díszek készítése karácsonyfára, farsangi álarckészítés, rajzolás, festés. Alapellátáson túli szolgáltatások: Időszakos gyermekfelügyelet A szülők néhány órás elfoglaltsága idejére, eseti vagy rendszeres megőrzési lehetőséget biztosítunk a gyermekek számára. Játszóházi foglakozások A családi napközi nyitvatartási idején túl, bölcsődés óvodás korú gyermekek számára szervezünk foglalkozásokat, mint játékos angol nyelv, vitamintorna, zenebölcsi stb. Hétvégi gyermekprogramok Hétvégente lehetőséget tudunk biztosítani gyermekzsúrok szervezésére, és lebonyolítására változatos, sokszínű programokkal (bohóc, irányított foglakoztatás, meghívók készítése, arcfestés, légvár, bábmese-játék). Nyári Táboroztatás Nyári napközis táboroztatást indítunk 6 héten keresztül, heti turnusváltásban 4-9 éves korú gyermekek részére, ezzel segítve a szülőket gyermekeik elhelyezésében az óvodai és iskolai nyári szünidőre. Minden egyes hét más téma, tevékenység köré épül fel, így tervezzünk pl.: torna tábort, mese-zene tábor, angol nyelvi tábor, ügyes kezek kreatív tábort. A táboroztatás nyújtotta széles választék lehetőséget ad a szülőknek és gyermekeknek, hogy eldöntsék, mely tevékenység végzéséhez van leginkább 13

14 kedvük. A nyári táborok hozzásegítenek ahhoz, hogy a gyermekek a szabadidejüket hasznosan, tevékenyen töltsék el. Együttműködés színterei a szülőkkel: A családi napközi olyan szolgáltatást nyújt, ami a családok életét megkönnyíti. Segíti, kiegészíti a családi nevelést, tanácsot, segítséget ad. Kapcsolatunk az őszinte bizalomra épül. Napi néhány perces beszélgetések reggel illetve délután. Elsősorban az aktuális, néhány szóval közölhető információkra szorítkozó tájékoztatás, amely azonnaliságot igényel. Szülői értekezlet: Évente minimum két alkalommal. Fogadó óra: Nyugodt körülmények között négyszemközt lehet beszélgetni a gyermekekkel kapcsolatos nevelési kérdésekről. Nyílt nap: Előre egyeztetett időpontban maximum 3 szülő, megnézheti a családi napközi életét a délelőtti órákban. Az egyik leghatékonyabb dolog, amit tehetünk, hogy hallgatunk gyermekeinkre, és megtaláljuk az utat egyedi képességeik támogatására. Ha megadjuk gyermekeinknek a magabiztosságot szenvedélyeik kiélésére, azzal segíthetünk nekik sokkal teljesebb életet élni, és lehetővé tesszük, hogy gazdagabbá tegyék maguk körül a világot. Érzel valamilyen különleges képességet a gyermekedben? Ígérd meg, hogy támogatod ezt a képességet, és figyelemmel segíted az érdeklődéseit és szenvedélyeit, amikor megjelennek! /Mallika Chopra: 100 ígéret gyermekemnek/ 14

SZAKMAI PROGRAM módosítás

SZAKMAI PROGRAM módosítás Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Családi napközi Gyönk, Petőfi u. 353. SZAKMAI PROGRAM módosítás Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012-07-05. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.07.18.

Részletesebben

NAPRAFORGÓ HÁZ Ringató Családi Napközi

NAPRAFORGÓ HÁZ Ringató Családi Napközi NAPRAFORGÓ HÁZ Ringató Családi Napközi 2014. Szakmai Program Kovács Zsolt egyéni vállalkozó által, az 1997. évi XXXI. törvény és a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján létesített családi napközik működéséről.

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI PROGRAM Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI

Részletesebben

MÓKUS KUCKÓ. Családi napközik SZAKMAI PROGRAMJA

MÓKUS KUCKÓ. Családi napközik SZAKMAI PROGRAMJA KIS-KÓPÉ KUCKÓ CIFRA PALOTA MÓKUS KUCKÓ Családi napközik SZAKMAI PROGRAMJA Családi napközi szakmai programját meghatározó jogszabályok, irányelvek: 259-2002 Xll. 18. Korm. Rendelet, a gyermekjóléti és

Részletesebben

CSILLAGHEGYI CSALÁDI NAPKÖZI RÖVIDÍTETT SZAKMAI PROGRAM

CSILLAGHEGYI CSALÁDI NAPKÖZI RÖVIDÍTETT SZAKMAI PROGRAM CSILLAGHEGYI CSALÁDI NAPKÖZI RÖVIDÍTETT SZAKMAI PROGRAM 1 Név: Csillaghegyi Családi Napközi Cím: Budapest 1031. Ásó u. Tel.: +36-30-630-558 e-mail: hegyikati@kapocs.eu Családi napközi vezető: Hegyi Józsefné

Részletesebben

A PICK Alapítványi Óvoda Helyi Nevelési Programja

A PICK Alapítványi Óvoda Helyi Nevelési Programja A Helyi Nevelési Programja Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01. ADATLAP Fenntartó neve: Pick Gyermeknevelési Alapítvány címe:6725 Szeged Szabadkai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL ANGYALKERT MAGÁNÓVODA ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető II. Óvodai nevelésünk pedagógiai alapelvei, célkitűzései III. Gyermekkép, Óvodakép IV. Az óvodai nevelés feladatai Az

Részletesebben

TULIPÁN GYERMEKKERT 1037 Budapest, Remetehegyi út 183.

TULIPÁN GYERMEKKERT 1037 Budapest, Remetehegyi út 183. 1037, Remetehegyi út 183. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 202838 Intézményvezető: Legitimációs eljárás Lovász Eszter 1/2013. (.) határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére Tárgy: A Bóbita Óvoda és Bölcsőde működési dokumentumainak módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM ZALAHALÁPI KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE HELYI NEVELÉSI PROGRAM Készítette : Az Óvoda Nevelőtestülete 1998. Módosította: Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna óvoda bölcsőde vezető

Részletesebben

Bölcsőde Szakmaiés. Pedagógiai Programja

Bölcsőde Szakmaiés. Pedagógiai Programja Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje Bölcsőde Szakmaiés Óvoda Pedagógiai Programja 2013. szeptember 1-től. 1 Tartalomjegyzék +I. Általános rész... 4 I. Általános rész... 4 1. Bevezető... 4 2. Általános helyzetkép...

Részletesebben

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere:

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1 A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1991. évi LXIV. Törvény a Gyermekek jogairól 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról és módosításai -95. -a (1) bekezdésének j) Óvodai integrációs program 2003.

Részletesebben

Napsugár Napköziotthonos Óvoda HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

Napsugár Napköziotthonos Óvoda HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Napsugár Napköziotthonos Óvoda HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető.... 3 1. Óvodai nevelésünk célja, feladata,rendszere és szerkezete..4 1.1. Gyermekképünk..... 4 1.2. Óvodaképünk...

Részletesebben

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: A Komplex Prevenciós Óvodai Program alapján, a módosított Alapprogram figyelembe vételével. 2010. június Módosítva: 2013. augusztus

Részletesebben

III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS TAGINTÉZMÉNYÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA III. SZÁMÚ ÓVODA BALATONFÜRED NOSZLOPY U.

III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS TAGINTÉZMÉNYÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA III. SZÁMÚ ÓVODA BALATONFÜRED NOSZLOPY U. III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS TAGINTÉZMÉNYÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA III. SZÁMÚ ÓVODA BALATONFÜRED NOSZLOPY U. 2 TÖRVÉNYI HÁTTÉR... 5 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI... 6 A PROGRAM ÓVODAKÉPE, GYERMEKKÉPE...

Részletesebben

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Tartalomjegyzék Az óvoda jellemző adatai... 3 1. Az óvoda objektív feltételrendszere... 4 1.1. Személyi

Részletesebben

A ZENEVÁR KIS LAKÓI. Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01.

A ZENEVÁR KIS LAKÓI. Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01. A ZENEVÁR KIS LAKÓI Pedagógiai program Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01. Tartalom Bevezető gondolatok 1. Az óvoda adatai 2. Óvodánk bemutatása, jövőképünk

Részletesebben

Helyi. Nevelési. Program. PICUR Alapítványi Óvoda. Veresegyház. Mogyoródi u. 55.

Helyi. Nevelési. Program. PICUR Alapítványi Óvoda. Veresegyház. Mogyoródi u. 55. Helyi Nevelési Program PICUR Alapítványi Óvoda Veresegyház Mogyoródi u. 55. 1 Tartalomjegyzék Az intézmény adatai Az intézmény megnevezése: PICUR ALAPÍTVÁNYI ÓVODA Az intézmény székhelye: 2112 Veresegyház,

Részletesebben

KAZINCBARCIKA, JÓSZERENCSÉT ÚT 4.

KAZINCBARCIKA, JÓSZERENCSÉT ÚT 4. A KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK NAPSUGÁR TAGÓVODÁJÁNAK HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KAZINCBARCIKA, JÓSZERENCSÉT ÚT 4. Minden nevelő munkája olyan kertészhez hasonlatos, aki különféle növényeket ápol. Az

Részletesebben

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila.

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút. József Attila. Mert mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila Készítette: a Kolozsvári úti Óvoda nevelőtestülete 1 A múlt tisztelete

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014 Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014 A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze, nem csak

Részletesebben

Fenntartó: Budafok Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 1221 Budapest, Városház tér 11.

Fenntartó: Budafok Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 1221 Budapest, Városház tér 11. Budafok Tétény Budapest, XXII. ker. Önkormányzat Egyesített Bölcsőde SZAKMAI PROGRAM "Meggyőződésem, hogy a legjobb, amit másnak adhatok, ha lehetőséget biztosítok számára saját képességeinek fejlesztéséhez

Részletesebben

Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872. Pedagógiai Program. p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető

Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872. Pedagógiai Program. p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872 Pedagógiai Program p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1. 1 ÓVODAKÉP... 5 1. 2. GYERMEKKÉP... 8 II. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI... 8

Részletesebben

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Paulo Coelho Csoda-Bogár Ház Fejlesztő Óvoda ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára Készítette:

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

Mindenki egyenlő, de nem egyforma.

Mindenki egyenlő, de nem egyforma. Mindenki egyenlő, de nem egyforma. Integrált pedagógiai Program Pestújhelyi Óvoda M a n ó v á r Ó v o d a, B ú j ó c s k a Ó v a o d Budapest, 2013. szeptember 01. Az óvoda adatai Az óvoda neve: Budapest

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Program OM:032151. Szendehely 2013

Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Program OM:032151. Szendehely 2013 Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Program OM:032151 Szendehely 2013 1 Tartalomjegyzék I.Bevezető... 4 II. Gyermekkép, óvodakép... 5 1. Az óvoda értékei... 5 2. Az óvodai nevelés célja... 6 3. Az óvodai

Részletesebben

H E L Y I P E D A G Ó G I A I

H E L Y I P E D A G Ó G I A I Ó V O D A I N E V E L É S A M Ű V É S Z E T E K E S Z K Ö Z E I V E L H E L Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezető 2013. augusztus 27. 1 T

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK pedagógiai programjának KACSA ÚTI ÓVODA tagóvodai programrésze

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK pedagógiai programjának KACSA ÚTI ÓVODA tagóvodai programrésze SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK pedagógiai programjának KACSA ÚTI ÓVODA tagóvodai programrésze 2 A helyi nevelési programot benyújtó intézmény: Szolnok Városi Óvodák Pedagógiai programjának Kacsa úti Óvoda tagóvodai

Részletesebben