Szakmai Programja 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai Programja 2011."

Átírás

1 Szakmai Programja Cím: 2100 Gödöllő, Mátyás Király u. 23. Telefon:70/ Weblap: Programért felelős: Rigó Berta 1

2 Minőségpolitikánk és céljaink: A Családi Napközink minőségpolitikájának alapelveit az érvényes jogszabályok és A családi napközi működésének követelményei című módszertani útmutató alapján határoztuk meg. Családi napközink a gyermekek fejlődésének megfelelő, a legmagasabb minőségű nevelési, gondozási, étkeztetési, higiéniás, biztonsági feltételeknek kíván megfelelni. Kiemelt célunk a bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő gyermekek, napközbeni felügyelete, gondozása, nevelése, foglalkoztatása, szükségleteiknek, életkoruknak megfelelően családias környezetben, illetve a családi napközi törzsidején túl bölcsődés, óvodáskorú gyermekek részére kiegészítő szolgáltatások nyújtása. A Mókavár Családi Napközi Nonprofit Kft. Gödöllőn a rendelkezésére álló ingatlanban a Mókavár családi napközit kívánja működtetni. A családi napközi 1-6 éves korú gyermekek ellátását vállalja. Célunk, hogy családias, meleg, barátságos légkörben, személyre szóló, differenciált bánásmóddal járuljunk hozzá a gyermekek személyiségének kibontakozásához. Elsődleges feladatunknak tekintjük, hogy nyugodt, derűs, kiegyensúlyozott hátteret biztosítsunk a gyermekek önfeledt játékához, mindennapi tevékenységéhez. Mivel a gyermekekkel a nap folyamán két felnőtt foglalkozik majd, sokkal több idő fog jutni egy-egy gyermekre, mint a hagyományos intézményes kereteken belül. Ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy a gyermekeket az egyéni igényeiknek, érdeklődésüknek megfelelően a legoptimálisabban fejlesszük. Célunk, hogy biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkörben foglalkozzunk a gyerekekkel egy olyan nagycsaládot mintázva, ahol az anya állandóan jelen van, és minden gyerek számíthat rá. A lelki egészség mellett a testi egészséget is fontosnak tartjuk - ez utóbbit a gyerekek nagy mozgásigényének kielégítésével és egészséges ételekkel kívánjuk megvalósítani. Céljaink meghatározásánál abból a meggyőződésünkből indulunk ki, hogy a korai fejlődés tudatos támogatására szükség van. Megfelelő környezeti feltételek és szakképzett pedagógusok biztosítják a minőségi gyermekellátást és a fejlesztés magas színvonalát. Jövőképünk egy olyan családi napközi, ahol érzelmileg meleg, biztonságos egészséges környezetben, otthonosan mozgó, tevékeny gyermekek élik boldog, 2

3 élményekben gazdag gyermekkorukat. Ennek elérése érdekében a családi napközi dolgozói közös összefogással arra törekszenek, hogy korrekt, kiszámítható együttműködést alakítsanak ki a szülőkkel, családokkal, partnereikkel. Küldetésünk: Családi napközink létrejöttének célja elsődlegesen támogatni azon családokat, akik gyermekei helyhiány miatt kiszorulnak az önkormányzati bölcsődei ellátásból, vagy sokáig kell várniuk, hogy bekerülhessenek, valamint olyan családoknak kínálunk alternatívát, akik kifejezetten a családias jellegű kis létszámú bölcsődei, óvodai ellátást keresik gyermekeik számára, mivel számos előnnyel bír a családias jellege miatt a mega intézményekkel szemben. A családi napközi előnyei: - kis gyermeklétszám, - családias légkör, családias környezet - a beszoktatási időszak a gyermek igényeihez igazodik - egyéni fejlesztés, egyéni szükségletek kielégítése - kevesebb megbetegedés a nagy létszámú csoportokkal szemben - rugalmasan tud alkalmazkodni a változó igényekhez (szülők munkaideje) - korai fejlesztés (széles körű fejlesztő foglalkozások) A családi napközink a családi nevelés partnereként működik, amelynek alapfunkciója személyiségfejlesztő, szocializációs és nevelő tevékenység biztosítása, a kisgyermekek testi-lelki szükségleteinek kielégítése. Hitvallásunk: Hiszünk a játék és az élmények erejében. Meggyőződésünk, hogy a gyermekeknek hagyni kell, hogy életkoruknak megfelelően a játék legyen az elsődleges tevékenység a mindennapjaikban, hiszen a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az bölcsődei, óvodai nevelésnek is a leghatékonyabb eszköze. A játék a gyermek tanulási terepe, a világ megismerésének módja. 3

4 Személyi és tárgyi feltételek: A családi napköziben a gondozási-nevelési feladatokat a családi napközi vezetők pedagógus illetve óvópedagógus munkatársak mellett, egy-egy szakképzett kisegítő személy végzi. A családi napközi biztosítja a gyerekek napközbeni ellátását központilag meghatározott és ellenőrzött keretek között az erre alkalmas helyszínen, egy a kritériumoknak megfelelő családi házban, amely kifejezetten erre a célra lett kialakítva. A ház 110m2 alapterületű, mely 2011-ben lett teljes körűen felújítva, ez tartalmazta a komplett új fűtésrendszert, víz, villanyvezeték teljes körű cseréjét, összes nyílászáró cseréjét, új burkolatokat minden helyiségben, teljes körű festést és ház külső szigetelést valamint tereprendezést. A házban található egy előszoba, öltöző helyiség 13 m2, játszószoba 50 m2, konyha étkezővel 11 m2, valamint speciálisan gyermekek részére kialakított felszerelt vizesblokk 9m2 illetve külön személyzeti WC. A ház hátsó részben külön bejárattal a családi napközitől jól elválasztható részben található egy 18 m2 alapterületű foglalkoztató szoba. A belső berendezés a gyermekek méretének, szükségleteinek megfelelően került kialakításra, könnyen tisztántartható játékokkal, esztétikus berendezéssel. Az épülethez tartozik továbbá egy nagy kerthelyiség, melyben igényes játékokkal jól felszerelt játszótér áll rendelkezésre. I. Családi napközink kiemelt szakmai céljai: Olyan családi napköziként működünk, ahol az ellátás és a szolgáltatások összhangban vannak a gyermek szükségleteivel, megfelel a szülők igényeinek. Kiemelt szakmai céljainkat a gondozás-nevelés alapelveivel és feladataival összhangban határoztuk meg. Szakmai programunkat a Bölcsődei gondozásnevelés szakmai alapprogramja és az Óvodai nevelés országos alapprogramjának követelményei szerint határoztuk meg. Alapelveink: - A gondozás és nevelés elválaszthatatlan egység - Egyéni bánásmód, szeretetteljes odafigyelés 4

5 - Állandóság elve növeli az érzelmi biztonságot ( saját gondozónő, csoporthely rendszer ) - Önállóság kibontakoztatása, gyermek ösztönzése, próbálkozásainak elismerése, támogatása - Gyermek pozitív megnyilvánulásainak támogatása, megerősítése - Egységes nevelő hatások (nevelők egymáshoz közelítik alapvető erkölcsi normákat, nézeteiket, nevelői gyakorlatukat) - Rendszeresség elve (kiszámíthatóság=biztonság) - Új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatás Alapelvünk gondoskodni - a gyermeki szükséglet kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes légkör megteremtéséről, - a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor specifikus alakításáról; - a gyermeki közösségben végezhető sokszínű - az életkornak és fejlettségnek megfelelő - tevékenységről, különös tekintettel, a mással nem helyettesíthető szabad játékra; a kisgyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetről. Élelmezés: Családi napközink napi 4-szeri étkezést biztosít a gyermekek számára. Az ételt egy a gyermekétkeztetéssel foglalkozó cég biztosítja. A családi napközi jól felszerelt melegítőkonyhával rendelkezi. Törekszünk arra, hogy az étrendet úgy állíttassuk össze, hogy az megfeleljen a gyermekek életkori igényeknek (korcsoport szerinti étkeztetés) mind mennyiségben mind minőségben, valamint legyen változatos és idényszerű. Lényeges az egészséges életmód kialakítása szempontjából, hogy törekedjünk a mindennapi nyers zöldség és gyümölcs bevitelre. Az étlap minden héten kikerül az információs falra. Önképzés, kapcsolatok: Családi napközink vezetőinek és munkatársainak képzését, önképzését a változó feltételek, kihívások miatt fontosnak tartjuk. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a szakirodalmat, a jogszabályokat, fontosnak tartjuk a különböző témájú pedagógiai továbbképzéseken való részvételt. 5

6 Kapcsolatot tartunk a családi napközi vezetőkkel, bölcsődékkel, óvodákkal az egységes pedagógiai szakszolgálattal, önkormányzat szociális, gyermekvédelmi osztályával valamint az ANTSZ munkatársaival. A szülőkkel való kapcsolatunk alapja, hogy a szülő szerepe a gyermeknevelésben mindenkor elsődleges. Elengedhetetlen azonban a kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapuló partnerkapcsolat kialakítása. Az ellátás során figyelembe vesszük az otthon kialakult szokásokat, a szülők kívánságait, amennyiben nem ütközik a napközi működésével, nem sérti a többi gyermek érdekeit. A szülőkkel napi kapcsolatban vagyunk, a kis létszám lehetővé teszi a napi tájékoztatást, megbeszélést. Ezen kívül félévente minimum egyszer szülői értekezletet tartunk, valamint lehetőség van, ha a szülő igényli egyéni fogadóra beiktatására, ahol a szülővel négyszemközt nyugodt körülmények között lehet beszélgetni az adott gyermeket érintő nevelési kérdésekről. Nyílt napok szervezése lehetőséget ad arra, hogy előre egyeztetett időpontban az érdeklődő szülők betekintést nyerhessenek a családi napközi mindennapi életébe. Beiratkozáskor, a beszoktatás idején részletes, mindenre kiterjedő információt kérünk a gyermekekről. III Gondozási- nevelési feladatok megvalósulása: Nevelési elveinket, programunkat a gyermekek életkori sajátosságához, személyiségéhez igazítjuk. A gyermekek természetes igénye a fizikai és érzelmi biztonság megteremtése. A tanulás színtere a játék, a felnőttel való együttműködés, a szokások kialakítása, a tapasztalatok feldolgozása, a megismerési folyamatok fejlődésének segítése. Kiemelten fontosnak tartjuk az egyéni bánásmód elvét, az egyéni képességek fejlesztését, kibontakoztatását. A nevelési feladataink: - Egészséges életmódra nevelés: egészséges életvitel igényének alakítása valamint a testi fejlődés elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. Ezen belül fontos a gyermekek mozgásigényének kielégítése, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése. Lehetővé tesszük, a gyermekek mindennapi szabadtéri játékát illetve heti több alkalommal korosztályok szerinti bontásban irányított, játékos torna foglakozást tartunk (Vitamintorna). A Vitamintorna egy speciális mozgásterápiás program kisgyermekek részére, mely a testmozgás, egészségmegőrzés, egészségügyi felvilágosítás és 6

7 testkultúra azon területe, mely elősegíti a gyermek testi, lelki fejlődését és megtanítja őket az egészséges, gerincbarát életvitel folytatására és ezen értékek megőrzésére. Napközink tágas udvarral rendelkezik, minden alkalmat megragadunk arra, hogy gyermekeink minél többet tartózkodjanak a szabadban. Nyári időszakban, ha az időjárás engedi, az udvaron reggelizünk, valamint a gyermekek számára asztali játékot biztosítunk pl. rajzolás, barkácsolás, társasjáték. Fontos továbbá az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, öltözködés egészségmegőrző szokásainak kialakítása, a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása. - Szocializáció az érzelmi biztonság segítségével: A gyermek közösségi magatartásának megalapozása a családi napközi nevelés egészét átszövő feladat. A napközi a szociális tanulás színtere. Itt sajátítják el a közösségi élet szempontjából értékes ismereteket. Megfigyelve tanul, utánoz, minta- és modellkövetés útján sajátít el magatartás módokat, tevékenységi formákat, közösségi értékeket. A kapcsolatrendszerekben alakulnak a gyermekek közösségi érzelmei, attitűdjei, magatartásuk, formálódnak szokásaik. A folyamatban az egyén és a közösség nevelése szorosan összefonódik. Mindezekhez fontos, derűs, biztonságot nyújtó környezet biztosítsa számukra, amelyben kiegyensúlyozott, érzelmekben gazdag egyéniségekké tudnak fejlődni. - Megismerési folyamatok fejlődésének segítése, értelmi nevelés: A gyermeki személyiség fejlesztése a nevelési folyamatban valósul meg. A gyermekek fejlődése, érése és a tudatos fejlesztés egymást kiegészítve érvényesülnek. A gyermek fejlődésére hatással van az pedagógus tudatos, irányított fejlesztése, valamint meghatározó tényező a természeti és társadalmi környezet, a csoport fejlettsége, összetétele, szülők igénye. Az nevelők és a gyermek együttműködése akkor jó, ha a gyermekeknek is vannak ötletei, javaslatai, elképzelései. A családi napközi a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára épít. Gondoskodni kell arról, hogy a gyermekek változatos tevékenységekben vegyenek részt, mert így szereznek tapasztalatot a természeti és társadalmi környezetükről. Fontos a gyermekek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek bővítése, rendszerezése másrészt az értelmi képességek emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás és kreativitás fejlesztése. Az 7

8 értelmi képességek fejlesztő játékok, amelyek az emlékezet, figyelem, rész egész viszonya, irányok, megfigyelő képesség fejlesztését szolgálják, nagy szerepet kapnak. Családi napközink tevékenységi formái: A játék a megismerés, önkifejezés eszköze, a gyermeki fejlődés alapvető tevékenysége, egyúttal a gyermeki öröm forrása. Hozzájárul a világ megismeréséhez, segíti a testi, értelmi és szociális fejlődést. A játékon keresztül tudjuk a legtöbb ismeretanyagot eljuttatni a gyermek felé és a játék során kapjuk a legtöbb információt a gyermekek érzelmi életéről, értelmi képességeiről. A játékot, ezt a komplex tevékenységi formát az óvodapedagógusnak tudatosan fel is kell használnia a gyermekek egyéni képességeinek megfelelő differenciált fejlesztésében. A játék során ügyesednek. Eljutnak a nagymozgástól a finommozgásig, fejlődik a kézügyességük. A játékban fokozódik a gyermekek beszédkedve, amely a nyelvi kommunikációs készség fejlődését segíti elő. A játék lehet spontán vagy irányított tevékenység, de fontos, hogy érjék a gyereket olyan ingerek, hangulatok, legyenek olyan élményben részük, aminek alapján a játéktevékenység kialakul. Az alkotótevékenységek révén, mint a rajzolás, festés, építőjátékok, konstrukciós játékok, fejlesztjük az észlelést, tapintást, a szem és a kéz koordinációját, a finommotorikai mozgást, az önkifejezést, az alkotókedvet. Fontos, hogy a szükséges eszközök, anyagok a gyermek számára elérhető helyen legyenek, hogy az egész nap folyamán rendelkezésükre álljanak. Maga a tevékenység és ennek öröme a lényeges nem az alkotás, nem az eredmény. Az egyéni alkotások helyet kapnak a csoportszobában, és az öltözőkben. A munkák témái mindig aktuálisan az évszakokhoz, ünnepkörökhöz kapcsolódjanak. A verbális fejlesztés az érzelmi, értelmi, szociális fejlődést szolgálja, az ismeretszerzés, a tapasztalatszerzés eszköze. Nagy jelentősége van a verseknek, meséknek, a bábozásnak a szókincsbővítésben, tanulásban. Az irodalmi anyagot mindig úgy választjuk ki, hogy érzelmileg közel álljon a gyermekekhez és értékes legyen. A gyermekek megtanulják, hogy a mesékben minden lehetséges. Létezik csoda és átváltozás, a jó győz a gonosz felett. A mesében feldolgozhatja a gyermek az indulatait, oldja szorongásait és megjelenik belső képvilága. Biztosítani kell lehetőséget és eszközöket arra, hogy a gyermekek maguk is eljátsszák, elbábozzák kedves meséiket. Feladatunk még a könyvekkel való bánásmódra nevelés illetve a könyvek tiszteletére neveljük Őket. 8

9 Az óvodai életünkben fontos szerepet tölt be az ének-zene, énekes játék. A gyermekeket olyan élményhez juttatja a közös játék, éneklés, zenélés, amely felkelti zenei érdeklődését. A zenei élménynyújtás legyen mindennapos lehetőség az óvodában és kapcsolódjon többféle tevékenységhez. Az óvodai nevelés során meg kell ismertetnünk a gyermekeket a népzenei és komolyzenei művekkel, amelyek felébresztik a zenei érdeklődésüket. Az óvodapedagógus feladata, hogy fejlessze a zenei hallást, a ritmusérzéket és a zenei emlékezetet. Megismertetjük a gyermekeket a népi mondókákkal, népdalokkal és az ünnepkörhöz tartozó alkalmi dalokkal. Megismerkedhetnek minél több hangszerrel és a használatukkal is. A környezeti nevelés a környezetismeret a szűkebb és tágabb környezet, a család, a természet, az évszakok megismerését szolgálja. Játékos foglalkozásokat szervezünk a szobában, a kertben egyaránt. A foglalkoztatás során az egyszerűbbtől haladunk a bonyolultabb felé. Célunk, hogy a gyermekek megszeressék a természetet, mert aki szereti a természetet, az gondoskodik róla. Folyamatosan figyeljük az élő természetet növények fejlődése, változásai, termések gyűjtése, madarak, bogarak megfigyelése, élősarok és az akvárium gondozása. Megismertetjük a gyermekeket a közlekedés szabályaival és a közlekedési eszközökkel. Folyamatosan figyelemmel kísérjük az évszakok változásait, időjárást, a növényeket. Megismertetjük a gyermekeket a háziállatokkal, vadon élő állatokkal és a vízi állatokkal, de mivel nem tudjuk saját környezetünkben megfigyelni ezért a nagycsoportosokkal évente ellátogatunk az Gödöllői Egyetem állatfarmjára. Az testi nevelés keretében fontosnak tartjuk a mozgást, a szabadtéri játékokat. A mozgásos játékok, a testnevelés fejleszti a gyermekek természetes mozgását járás, futás, támasz, függés, egyensúlyozás, ugrás, dobás, testi képességeit ügyesség, testi erő, gyorsaság, állóképesség. A gyermekek mozgásfejlesztését úgy kell megvalósítanunk, hogy sokoldalú mozgástapasztalatokat szerezzenek, és alapvető mozgásformákat tudjanak. Mozgásuk, egyensúlyérzékük, mozgás összerendezettségük folyamatosan fejlődjön. Biztosítanunk kell a mozgás és a pihenés egyensúlyát. A mozgás legyen rendszeres és játékban gazdag. A heti mozgásos foglakozásokat korcsoportra bontva végezzük figyelembe véve az egyes korcsoportok eltérő mozgáskultúráját és képességeit. Testnevelőként és Vitamintorna oktatóként szeretném a gyerekekkel megismertetni a vitamintorna játékos, zenés gerincbarát egészségmegőrző mozgásterápiát, mely a gyermekek mozgásigényének kielégítését, a mozgás rendszerességét, a mozgásszervek, 9

10 főleg az izomzat, csontozat egészséges fejlődést szolgálja. A foglalkozások segítenek a hanyag tartás, lúdtalp kialakulásának megelőzésében, az egészséges testi, lelki fejlődésben. Jelentős szerepet szánunk a korai játékos angol nyelvi fejlesztésnek, melyet a gyermekek napi tevékenysége köré fonunk a játékban és egyéb cselekvéseikben, ezzel megismertetve őket az idegen nyelvvel valamint felkeltve érdeklődésüket, szeretetüket az angol nyelv iránt. Gyermekek minden magyarázat nélkül játszva képesek elsajátítani az idegen nyelvet, passzívan befogadni a számukra ismeretlen angol szavakat. Nincsenek tudatában annak, hogy ők valójában egy idegen nyelvet tanulnak meg. Mindez persze csak akkor következik be, ha az egész folyamatot a játékosság a spontaneitás járja át. A korán elsajátított idegen nyelv ismerete képezi majd a későbbi tudatos nyelvtanulás alapját, hatékonyabbá teszi, és kevesebb kudarccal végződik. Vagyis a korai kisgyermek korban elkezdett és elsajátított nyelvtanulás alapozó funkciója óriási jelentőségű. Napirend: A bölcsődés, óvodás korú gyermek életében fontos a helyes napirend kialakítása, következetes betartása. A rutinteendők visznek rendszert a kisgyermek hétköznapjaiba. A naponta ismétlődő rítusok révén érti meg a dolgok egymásutániságát, valamint azt is, hogy mit várhat ő és mit várnak őtőle. Az ismerősség érzése egyszerre tölti el megnyugvással és támasztja alá tudását a világról. A napirend biztonságot ad a kisgyermek számára, így tanulja meg az együttműködést a mindennapi élet kiszámítható menetében. Előmozdítja a tanulás minden formáját testi ügyesedést az érzelmek kontrollját, a társas viselkedést, segíti a szülőket nevelőket az egyértelmű határok kijelölésében és a következetességben. Ezek értelmében, a családi napközinkben a napirendet szem előtt tartva szervezzük meg a játékot és a késség fejlesztő nevelést. Családi Napközink napirendje a következőképpen alakul: 7:30-8:30 Folyamatos érkezés, szabadjáték 8:30 Tisztálkodás 8:30-9:00 Reggeli 9:00-10:00 Benti foglakozás (vitamintorna, zenés foglakozás, angol stb.) 10

11 10:00-10:15 Tízórai (gyümölcs, gyümölcslé) 10:15-10:30 Tisztálkodás, öltözködés 10:30-11:30 Szabad levegőzés (időjárástól függően, vagy benti foglalkozás) 11:30-11:40 Tisztálkodás 11:40-12:20 Ebéd, mosdás 12:20-14:30 Pihenőidő 14:30-14:50 Tisztálkodás 14:50-15:20 Uzsonna, kézmosás 15:20-17:00 Játék, folyamatos hazaadás ÜNNEPEINK: Mikulás: Igazi Mikulás jön a gyermekekhez apró jelképes ajándékkal kedveskedik nekik. Adventi készülődés: Adventi koszorút készítünk, a hangsúly az ünnepre való ráhangolódáson van. A közös készülődés, tervezgetés, az irodalmi zenei hangulati ráhangolódás nagy jelentőséggel bír. Farsang: Mivel ez néphagyományokhoz kötődik, ezért napközinkben jelmezbált tartunk. A gyermekek egyszerű, otthon készített jelmezbe öltöznek, ha van kedvük. Játékos versenyek színesítik a napot. Húsvét: A néphagyományok megismertetése. Tojás festés, locsoló versek tanulása, Húsvéti sütemény sütése mind mind az ünnepre való ráhangolódást biztosítja. 11

12 Anyák napja: A gyermekek életkoruknak megfelelő műsorral köszöntik az édesanyákat, nagymamákat. Az általuk készített ajándékkal kedveskednek. Nemzeti ünnepeink: Minden esetben gyermek közeli feldolgozásban. Rövid a gyermekek számára érthető módon, formában, mélységben történjen. Hagyományaink: - Nagycsoportosok búcsúztatása - Születésnapok megtartása Évszakra lebontott szakmai elképzelések: A nevelői programunkat az évszakokhoz, az időjáráshoz igazítjuk. Tavasz: Megismerjük az ébredő természetet, mi van a kertben, megismerjük a fák, virágok, állatok nevét, milyen állatot, növényt ismerünk, milyen tulajdonságaik vannak, hol élnek, milyen a hangjuk. Ismerkedünk a színekkel, formákkal. Ének: Két szál pünkösdrózsa, Süss fel nap. Vers-mondóka: Fecskeköszöntő, Naphívogató, Virághozó április. Játék: Nyuszi ül a fűben, labdajátékok, ügyességi játékok. Foglalkozás: kertészkedés a kiskertben, Föld világnapja környezetvédelem fontossága, ajándékkészítés Húsvétra és Anyák napjára, Évzáró műsor. Nyár: Sok időt töltünk a szabadban, ismerkedünk a nyári örömökkel, nyári virágokkal, gyümölcsökkel, zöldségekkel. Ének: Csiga-biga told ki, Száraz tónak. Vers-mondóka: Balaton parton, Vásárba hívogató, Iciri-piciri. Játék: labdajátékok, vizes játékok, kishajó készítés, úsztatás. Foglalkozás: szabadtéri rajzolás, szabadtéren torna, kirándulás a nagyokkal, készülődés a nyaralásra. Ősz: Megbeszéljük, mi történik ősszel, miért változnak az évszakok, miért lesz hűvös, miért hullnak le a fákról a levelek. Megtanuljuk a hónapok nevét, ismerkedünk a hét napjaival, költöző madarakkal. Ének: Esik az eső, Galagonya. Vers-mondóka: Dióbél bácsi, A kevély kiskakas, A három nyúl. 12

13 Játék: körjátékok, ügyességi játékok. Foglalkozások: az ősz színei, levélgyűjtés és préselés, dió- és makkbaba készítés. Tél: Megbeszéljük, miért van hideg, mi a hóesés, mit jelent a Karácsony, az újév kezdete. Hogyan viselkednek az állatok, téli álom. Luca napi népszokások. Ének: Hull a pelyhes, Kiskarácsony. Vers-mondóka: Száncsengő, Suttog a fenyves, Téli erdő. Játék: hóemberépítés, hógolyóformázás, társasjátékok. Foglalkozások: apró ajándékok készítése Karácsonyra, díszek készítése karácsonyfára, farsangi álarckészítés, rajzolás, festés. Alapellátáson túli szolgáltatások: Időszakos gyermekfelügyelet A szülők néhány órás elfoglaltsága idejére, eseti vagy rendszeres megőrzési lehetőséget biztosítunk a gyermekek számára. Játszóházi foglakozások A családi napközi nyitvatartási idején túl, bölcsődés óvodás korú gyermekek számára szervezünk foglalkozásokat, mint játékos angol nyelv, vitamintorna, zenebölcsi stb. Hétvégi gyermekprogramok Hétvégente lehetőséget tudunk biztosítani gyermekzsúrok szervezésére, és lebonyolítására változatos, sokszínű programokkal (bohóc, irányított foglakoztatás, meghívók készítése, arcfestés, légvár, bábmese-játék). Nyári Táboroztatás Nyári napközis táboroztatást indítunk 6 héten keresztül, heti turnusváltásban 4-9 éves korú gyermekek részére, ezzel segítve a szülőket gyermekeik elhelyezésében az óvodai és iskolai nyári szünidőre. Minden egyes hét más téma, tevékenység köré épül fel, így tervezzünk pl.: torna tábort, mese-zene tábor, angol nyelvi tábor, ügyes kezek kreatív tábort. A táboroztatás nyújtotta széles választék lehetőséget ad a szülőknek és gyermekeknek, hogy eldöntsék, mely tevékenység végzéséhez van leginkább 13

14 kedvük. A nyári táborok hozzásegítenek ahhoz, hogy a gyermekek a szabadidejüket hasznosan, tevékenyen töltsék el. Együttműködés színterei a szülőkkel: A családi napközi olyan szolgáltatást nyújt, ami a családok életét megkönnyíti. Segíti, kiegészíti a családi nevelést, tanácsot, segítséget ad. Kapcsolatunk az őszinte bizalomra épül. Napi néhány perces beszélgetések reggel illetve délután. Elsősorban az aktuális, néhány szóval közölhető információkra szorítkozó tájékoztatás, amely azonnaliságot igényel. Szülői értekezlet: Évente minimum két alkalommal. Fogadó óra: Nyugodt körülmények között négyszemközt lehet beszélgetni a gyermekekkel kapcsolatos nevelési kérdésekről. Nyílt nap: Előre egyeztetett időpontban maximum 3 szülő, megnézheti a családi napközi életét a délelőtti órákban. Az egyik leghatékonyabb dolog, amit tehetünk, hogy hallgatunk gyermekeinkre, és megtaláljuk az utat egyedi képességeik támogatására. Ha megadjuk gyermekeinknek a magabiztosságot szenvedélyeik kiélésére, azzal segíthetünk nekik sokkal teljesebb életet élni, és lehetővé tesszük, hogy gazdagabbá tegyék maguk körül a világot. Érzel valamilyen különleges képességet a gyermekedben? Ígérd meg, hogy támogatod ezt a képességet, és figyelemmel segíted az érdeklődéseit és szenvedélyeit, amikor megjelennek! /Mallika Chopra: 100 ígéret gyermekemnek/ 14

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

Tormási Margit SZAKMAI PROGRAM CSANODA. Csanoda-Gyermekszolgáltató Családi Napközi Nonprofit Bt. 2009.

Tormási Margit SZAKMAI PROGRAM CSANODA. Csanoda-Gyermekszolgáltató Családi Napközi Nonprofit Bt. 2009. Tormási Margit SZAKMAI PROGRAM CSANODA Csanoda-Gyermekszolgáltató Családi Napközi Nonprofit Bt. 2009. 2 Családi napközink neve: Csanoda Címe: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Telefon: 06-30-397-2320 E-mail:

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2015. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi Kisharang Keresztyén Családi Napközi - Bárány Keresztyén Családi Napközi A Családi napközik 2012. évi működéséről A CSANA fenntartásának célja: a családban nevelkedő gyermekek számára életkoruknak megfelelő

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

CSALÁDI NAPKÖZI SZAKMAI PROGRAM

CSALÁDI NAPKÖZI SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit Nagy György CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ CSALÁDI NAPKÖZI SZAKMAI PROGRAM Csanoda-Gyermekszolgáltató Családi Napközi Nonprofit Bt. 2012. 2 Családi napközink neve: Csanoda Családi

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: CEGLÉDBERCEL 2009. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Bemutatkozás 1.1. Funkció, ellátási kötelezettség...4 1.2. Kapcsolatrendszer..4 2. Tartalmi összetevők 2.1. A bölcsődei

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Bárka Keresztény Családi Napközi

Bárka Keresztény Családi Napközi Bárka Keresztény Családi Napközi Családi napközi neve: Bárka Keresztyén Családi Napközi Címe: Budapest, 1039, József Attila u. 28. Telefon: 06-70/70-368-23 Email: blanka.hock@gmail.com A programért felelős

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT

A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT BESZÁMOLÓ BÖLCSŐDE A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT Kft. működéséről 2011. szeptember 01-től 2012. augusztus 31-ig Készítette: Szabó Istvánné Óvodavezető Ezen beszámolónk intézményünk 2011. szeptember

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Csanoda-Gyermekszolgáltató Játszóház Nonprofit Bt. 2012. Csanoda Játszóház Szakmai program 2 A játszóház neve: Csanoda Játszóház

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

CSALÁDI BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAM

CSALÁDI BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit Nagy György CSANODA CSALÁDI BÖLCSŐDE ÉS JÁTSZÓHÁZ CSALÁDI BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAM 2017. Függelék: Ellátási megállapodás Csanoda Családi Bölcsőde Szakmai program 2 Családi bölcsödénk neve:

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Kossuth út. 5 Telefon/fax: 06-66/483-352,06 30/5876612 E-mail: amkkossutovi@invitel.hu 2014/2015. NEVELÉSI ÉV BÖLCSŐDEI

Részletesebben

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM 2015. Csanoda Játszóház Szakmai program 2 Játszóházunk neve: Csanoda Játszóház Címe: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Telefon:

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3 SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA Szeged, Földmíves u. 3 CÉLOK Alakuljon és tudatosodjon a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonya. Ismerjék meg a gyerekek a kulturált életvitel szokásait. Legyenek

Részletesebben

A GURIGA CSALÁDI NAPKÖZI. Mogyoród, Szőlő u. 15. Szakmai programja

A GURIGA CSALÁDI NAPKÖZI. Mogyoród, Szőlő u. 15. Szakmai programja A GURIGA CSALÁDI NAPKÖZI Mogyoród, Szőlő u. 15. Szakmai programja 2014 Családi napközi neve: Guriga Családi Napközi Címe: 2146 Mogyoród Szőlő u.15. Tel : 06-30-9343-606 Fenntartó neve: Guriga Kft. Címe:

Részletesebben

LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év

LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Érvényes a DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 című pályázat indikátortáblázatban meghatározott időtartamra 2011.08.31-től 2016.08.31-ig Nevelési-gondozási

Részletesebben

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán.

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán. Csokonai úti rendezvényei 3.2.8. HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN Hagyomány, jeles nap, ünnep Hadd nézzek kis tenyeredbe! Beszokatás: - Aprók napja Hatá ridő 10.15. ajándé-kok

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok,

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0039 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázati program

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

CSALÁDI NAPKÖZI SZAKMAI PROGRAM

CSALÁDI NAPKÖZI SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit Nagy György CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ CSALÁDI NAPKÖZI SZAKMAI PROGRAM 2015. Függelék: Ellátási megállapodás Csanoda Családi Napközi Szakmai program 2 Családi napközink neve: Csanoda

Részletesebben

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015.

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mentuszné dr. Terék Irén Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mit jelent a családi napközi? Szolgáltatás. A családi napközi a gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek napközbeni

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV AZ ÓVODA LOGÓJA ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV csoport részére TARTALOMJEGYZÉK A gyermekek névsora és óvodai jele... 6 A gyermekek névsora korcsoport szerint... 7 Születésnapok nyilvántartása...

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG ÓVODÁNK NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG ÓVODÁNK NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ ANYAG ÓVODÁNK NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL HELYZETKÉP AZ ÓVODÁRÓL I. AZ ÓVODA KÖZVETLEN TERMÉSZETI KÖRNYEZETÉRŐL ÉS TÁRGYI FELSZERELTSÉGÉRŐL. a.) A természeti környezetről: Óvodánk Buda egyik legszebb

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana. Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28.

Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana. Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28. Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28. Projekt kidolgozásának ütemterve Helyzetelemzés végzése a programban résztvevő óvodáról. Ismeretszerzés

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai 2. Helyzetkép 2. 1. Gyermekképünk 2. 2. Óvodaképünk, jövőképünk 2. 3. Pedagógusképünk, küldetésünk 2. 4. Az óvoda személyi feltételei 2. 5. Az óvoda tárgyi

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

A Mosolyország Családi Napközi Szakmai Programja

A Mosolyország Családi Napközi Szakmai Programja A Mosolyország Családi Napközi Szakmai Programja írta Ravaszné Bocskay Julianna A családi napközi minőségpolitikája - 259/2002. ( XII.18.) Korm. Rendelet, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

IDŐSZAK SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER. TÉMA Évszak megismerése Öltözködés begyakorlása, Készülődés a hidegebb időre. Téli dekoráció készítése.

IDŐSZAK SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER. TÉMA Évszak megismerése Öltözködés begyakorlása, Készülődés a hidegebb időre. Téli dekoráció készítése. IDŐSZAK SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER Évszak megismerése Öltözködés begyakorlása, Készülődés a hidegebb időre. Téli dekoráció készítése. KÖRNYEZETI NEVELÉS Őszi természet megfigyelése, Falevelek, termések

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉKMADÁR ÓVODA HÁZIRENDJÉRŐL 2014/2015

TÁJÉKOZTATÓ A KÉKMADÁR ÓVODA HÁZIRENDJÉRŐL 2014/2015 TÁJÉKOZTATÓ A KÉKMADÁR ÓVODA HÁZIRENDJÉRŐL 2014/2015 Címek telefonszámok: 1152 Budapest, Beller Imre u. 19. Telefon: Óvóda: +36 1 26601 88, Vezető: +36 20 573 9300 Honlap: aktualizálás alatt E-mail: aktualizálás

Részletesebben

Együtt az élő környezetért munkaközösség

Együtt az élő környezetért munkaközösség Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu Együtt az élő környezetért munkaközösség Éves terv 2013/2014 Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni haladás.

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b.

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. Pedagógiai Program Cinkotai Huncutka Óvoda OM azonosító: 034612 Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. 2013. 1 BEVEZETÉS Óvodánk pedagógiai programjában kiemelt

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend Hatályba lépés időpontja: 2013/2014-es nevelési év Györkőné Molnár Judit intézményvezető BÖLCSŐDEI HÁZIREND A bölcsőde címe: 7940 Szentlőrinc, Liszt F.

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC projekt az adventi ünnepkörhöz, karácsonyhoz kapcsolódóan (a projekt része a TÁMOP 3.1.4. projekt óvodai programcsomag helyi adaptációjának) TÁMOP

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA OM AZONOSÍTÓ : 028181 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1..ÓVODÁNK ADATAI Neve: Gádoros Nagyközség Képviselő testületének Napköziotthonos

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Jegyzőlakás ingyenes használatbavételének engedélyezése Rendszeresen tartunk sérült illetve gerinc-, vagy tartásproblémákkal

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT BÖLCSŐDE MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT BÖLCSŐDE MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Bölcsőde 5931 Nagyszénás, Dózsa György u. 12. Tel.: 06-68-443-132 E-mail: gkbolcsi@freemail.hu NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT BÖLCSŐDE MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM 1

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA Csak tiszta forrásból Érték közvetítés óvodánkban egy alternatív program szellemében CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA ÓVODÁNK NAGY JENİNÉ ÓVODAI NEVELÉS A MŐVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL CÍMŐ ALTERNATÍ V PROGRAM

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető Kerekegyháza Város Önkormányzata Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető A bölcsőde alapadatai Intézmény neve: Kerekegyerdő Bölcsőde Rövidített neve: Bölcsőde Székhelye:

Részletesebben