Tátika Napsugár Óvoda nevelési év MUNKATERVE. Készítette: Kakuszi Imréné Óvodavezető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tátika Napsugár Óvoda 2013-2014. nevelési év MUNKATERVE. Készítette: Kakuszi Imréné Óvodavezető"

Átírás

1 : Tátika Napsugár Óvoda nevelési év MUNKATERVE Készítette: Kakuszi Imréné Óvodavezető 1

2 : TARTALOMJEGYZÉK I. Működési terv..3. oldal Nevelési év rendje.3. oldal Fogadó órák rendje 3. oldal Nyílt napok 4. oldal Óvodáink nyitva tartása 4. oldal II. Fejlesztési terv...5.oldal Személyi feltételek...5. oldal Tárgyi feltételek 5. oldal Működésünket segítő tárgyi fejlesztés..6. oldal III. Pedagógiai Terv 7. oldal Óvodánk általános jellemzői.7. oldal Csoportlétszámok alakulása.7. oldal Alkalmazottak heti munkarendje.7. oldal Nevelési év feladatai...8. oldal Személyiségfejlesztő program működtetése...9. oldal Az óvodai élethez kapcsolódó ünnepek, hagyományok oldal Az óvodára háruló feladatok, részfeladatokat ellátó felelősök..11. oldal Gyermekvédelmi feladatok oldal Szervezési feladatok..12. oldal Munkatársi értekezletek.12. oldal Javasolt témák ( munkatársi, szülői értekezletekre) oldal IV. Óvodáink kapcsolatai oldal V. Ellenőrzések és értékelések oldal 2

3 : I. MŰKÖDÉSI TERV Nevelési év rendje Nevelési évünk időtartama: szeptember 1-től augusztus 31-ig. Új gyermekek fogadása: szeptember 2-től an. Szünetek időtartama Téli zárva tartás: december január 1-ig. Nyári zárva tartást a fenntartó küldi meg ig. (Várhatóan július 21-től augusztus 22-ig.(5 hét). Ügyeletes Óvoda: (Tátika óvodásoknak): Csodakút Óvoda Bp. Rákóczi F. u Elérhetőség: 06/ (Napsugár óvodásoknak): Népművészeti és Kézműves Óvoda Bp. Árpád u. 2. Elérhetőség: 06/ Feladatok Koordinátor Időpont Nevelés nélküli munkanapok Szakmai nap az alkalmazotti közösség óvodavezető szeptember 27. részére Nevelőtestületi értekezlet óvodavezető március 28. Szakmai nap az alkalmazotti közösség Nagyné Kiszler Ottilia 2014.május 10. részére Nevelőtestületi értekezlet óvodavezető június 13. Nevelőtestületi értekezlet óvodavezető 2014.augusztus 25. Szülői értekezletek: nevelési évben óvodavezető három Ibolya csoport óvodapedagógusok okt.,jan, máj., Liliom csoport óvodapedagógusok szept.,jan, máj., Gyöngyvirág csoport óvodapedagógusok okt.,jan, máj., Napraforgó csoport óvodapedagógusok okt.,jan, máj., Margaréta csoport óvodapedagógusok okt.,jan, máj., Katica csoport óvodapedagógusok okt.,jan, máj., Mókus csoport óvodapedagógusok okt.,jan, máj., Pillangó csoport óvodapedagógusok okt.,jan, máj., Mackó csoport óvodapedagógusok szept., jan, máj., 3

4 : Fogadó órák rendje Pedagógusok fogadóórái kötelezően évente 2 alkalommal, továbbá egyéni igény szerint óvodapedagógusok gyógypedagógusok /SNI-k esetében együtt/ Óvodavezető óvodavezető Tátika óvodában: 16:oo-tól szeptember 23, november 11, január 20, március17, május 12. Napsugár óvodában: október 21, december 9, február 17, április 14, június16. Óvodavezető helyettes óvodavezető megbeszélés szerint Tagóvoda vezető óvodavezető megbeszélés szerint Az intézmények bemutatkozására szolgáló pedagógiai célú nyílt napok Tátika Óvoda Napsugár Óvoda nyílt nap a leendő óvodásoknak nyitott napok Szülők értesítése: nevelés nélküli munkanap előtt 7 munkanappal. Óvodáink nyitva tartása A hét öt munkanapján ig. A gyermekek fogadása 1fő óvodapedagógus ig az ügyeletes óvodapedagógus csoportjában. Délután összevont csoportban óráig szintén 1 fő óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel. A dajkák ebben az időben besegítenek, felügyeletet biztosítanak a takarítási teendők mellett. Az óvoda dolgozóinak munkarendje a munkaidő beosztásban foglaltak szerint történik. A beosztást a tagóvoda vezető és az óvodavezető helyettes készíti el minden nevelési év augusztus 25-ig. A nyári beosztást legkésőbb minden év május 5-ig állítja össze. 4

5 : II. FEJLESZTÉSI TERV Személyi feltételek: Engedélyezett státusz Tátika Óvoda / fő Napsugár Óvoda / fő Összesen: Óvodapedagógus 11 fő 8 fő 19 fő Gyógypedagógus 1fő 2 fő 3 fő Csoportos dajka 5 fő 4 fő 9 fő Konyhás dajka 1 fő 1 fő 2 fő óvodatitkár 1 fő - 1 fő kertész 1 fő 0,5 fő 1,5 fő Pszichológus 1fő - 1fő Pedagógiai asszisztens 1 fő 2 fő 3 fő Takarító 0,5fő 0fő 0,5fő Összesen: 22 fő 18 fő 40 fő A betöltött álláshelyeken a megfelelő szakképesítéssel rendelkező közalkalmazottak vannak kinevezve. A takarítási, irattárazási, gyermekfelügyeleti, kerti és egyéb munkálatokat közfoglalkoztatottak bevonásával oldjuk meg. A továbbképzés legalább 120 órai foglalkozáson való részvétellel, és az előírt tanulmányi követelmények teljesítésével valósul meg. Nevelőtestületünk határozata értelmében olyan továbbképzéseket részesítünk előnybe, melyek szervesen illeszkednek óvodai nevelőmunkánkhoz. Óvodánk a pedagógiai programjának megvalósítása mellett, az óvodavezetés szükségesnek ítélheti meg egy egy kolléga fejlesztését az általa kevésbé preferált területen, a hatékonyabb munkavégzés, a személyes fejlődés érdekében. Ezen továbbképzések költségeit a hatályos törvényi előírások és az intézmény anyagi lehetőségeinek figyelembevételével valósíthatóak meg. A képzések anyagi támogatása nem minden esetben lehetséges, viszont szabad idő biztosításával, munkarend átszervezésével hozzájárulunk a tanfolyamok sikeres elvégzéséhez. A pedagógusok csak az EMMI által engedélyezett akkreditált továbbképzések közül választottakból jogosultak a kedvezményre. Tárgyi feltételek Pedagógiai, szakmai munkát segítő tárgyi fejlesztés Pedagógiai programunkhoz kapcsolódó nevelőmunkát segítő eszközök, játékok, felszerelések pótlása, illetve beszerzése ennek figyelembevételével történik, költségvetésünk, alapítványi támogatások, szülői felajánlások, adományok, pályázati lehetőségek kihasználásával. Tervezett beszerzéseinket a rendelkezésünkre álló keretekből az óvodapedagógusok a nevelési év során an teljesítik. Továbbiakban a számítógéppark kialakítása a logopédiai, fejlesztő helyiségekben a pedagógusok számára. 5

6 Működésünket segítő tárgyi fejlesztés Felújítások: BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA : Tárgyi feltételeink megfelelőek. Az óvodai élet megszervezéséhez, a prevenciós tevékenységekhez, fejlesztésekhez és a mindennapi élethez szükséges tárgyi eszközök beszerzése a költségvetés függvényében ak. A Tátika Óvoda dolgozói öltöző, a könyvtár, tárgyaló, mosókonyha helyiségek felújítása, bútorozása, berendezése. A tornaterem eszközeinek elrendezése a biztonságos, balesetmentes használathoz. Határidő: 2013.november 30. Felelős: óvodavezető Irattárazási, selejtezési, archiválási munkálatok végzése (papíralapú és elektronikus adatok). Határidő: 2014.május 31. Felelős: óvodavezető A konyhából gázcső leszerelése, a mennyezet beburkolása, A kerítés felújítása, szükséges az udvari játékok állagmegóvása, balesetmentesítése / festés, kisebb javítások szükség szerint./ Határidő: Felelős: óvodavezető A Napsugár Óvoda fejlesztőszoba, vezetői iroda cseréje, vizesblokk felújítása. Határidő: 2013.november 30. Felelős: óvodavezető Radiátorok burkolata a fejlesztő szobában és a csoportszobákban, ablakok cseréje an, pelenkázó szoba bútorozása. Kerthelység kialakítása a meglévő farönkök felhasználásával. Irattárazási, selejtezési, archiválási munkálatok végzése (papíralapú és elektronikus adatok). Határidő: Felelős: óvodavezető 6

7 : III. PEDAGÓGIAI TERV III./1. Óvodánk általános jellemzői Óvodai férőhelyek száma: Tátika Óvoda: 125 fő, ebből felvett:124 fő, SNI 3fő Napsugár Óvoda: 100 fő, ebből felvett: 86 fő, SNI 16 fő Csoportok száma: 5+4 Óvodai csoportszobák száma:5+4 Csoport létszámok alakulása 2013/2014. nevelési évben: / a létszámok változhatnak / Csoportok Létszámok SNI Tátika Óvoda óvodapedagógusa, dajka Ibolya 24 fő - Bita Gyuláné,Réti Attiláné,Bársony Lászlóné Liliom 25fő - Demeter Lászlóné, Karl Tímea, Lakatos Csabáné Gyöngyvirág 24fő 1fő Csupity Viktória, Pappné Varga Adrienn, Pongó Sándorné Napraforgó 23fő 1fő Fejes Jánosné, Huszár Henriett, Nagy Ferencné Margaréta 24fő 1fő Udvari Éva, Kalmár Gabriella,Válóczy Ferencné Csoportok Létszámok SNI Napsugár Óvoda óvodapedagógusa, dajka Katica 22fő 3fő Hajzer Andrásné, Paksa Lili Julianna, Becsicska Györgyné Mókus 21fő 4fő Nagyné Pintér Ildikó, Bayer Tímea, Kissné Bogdán Mária Pillangó 23fő 5fő Kovácsné Balogh, Zováth Ágnes, Bojtár Ferencné Mackó 19fő 4fő Kovácsné Sarkadi Erika, Ruskó Srak Erika, Szőke Gáborné Alkalmazottak heti munkarendje: Tátika Óvoda: Az óvodapedagógusok és a technikai dolgozók munkarendje, munkaidő beosztása a faliújságon megtalálható. ( Óvodapedagógusok kettő havi bontásban, a technikai dolgozók éves tervezésben találják meg a beosztást). Felelős: Óvodavezető helyettes Határidő: A mindenkori határidő lejárta előtt 7 nappal. Napsugár Óvoda: Az óvodapedagógusok és a technikai dolgozók munkarendje, munkaidő beosztása a faliújságon megtalálható. ( Óvodapedagógusok és a technikai dolgozók kettő havi bontásban találják meg a beosztást). Felelős: Tagóvoda vezető Határidő: A mindenkori határidő lejárta előtt 7 nappal. 7

8 : Gyógypedagógusok: Nagyné Kiszler Ottilia, Mészáros Krisztina Logopédus: Kővári Bernadett Pszichológus: Újlaki Andrea Pedagógiai asszisztensek: Szabó Tiborné Pillangó csoportban 8 órás, Kende Gabriella Mackó csoportban 4órás, Teski Annamária Katica csoportban 8 órás, Pappné Durkó Mónika adminisztratív feladatok mellett a Mókus csoportban 4 órás. Kertész: Bari András 8 órás, Dudovics István 4 órás. Kisegítők: Juhászné Németh Marianna konyhás 8 órás, Farkasné Somogyi Mónika konyhás 8 órás, Kollár Tamásné takarító 4 órás. Feladataikat a munkaköri leírásuknak és csoportbeosztásuknak megfelelően látják el. Beosztásért felelős: óvodavezető helyettes, tagóvoda vezető Határidő:2013. szeptember 10. III./ 2. Nevelési év feladatai Neveléssel, oktatással összefüggő kiemelt feladatok Területek Tátika Óvoda Napsugár Óvoda 1. Pedagógiai Program működtetése, az egészséges életmód alakítása területén, ellenőrző, értékelő lapok felülvizsgálata, határidő: az elfogadott ellenőrző-értékelő lapok alapján történő ellenőrzés szakmai munkaközösség vezető óvodavezető szakmai munkaközösség vezető ig 2. Gyakornokok, hallgatók, szakmai Udvari Éva Nagyné Kiszler Ottilia gyakorlatot végzők koordinátora 3. Gyakornokok mentorai Udvari Éva, Fejes Jánosné Kovácsné Sarkadi Erika, Nagyné Kiszler Ottilia 4. Gyógypedagógusok koordinátora - Nagyné Kiszler Ottilia Neveléssel-oktatással összefüggő feladatok 1. Szakmai munkaközösségek működtetése Egészséges életmód alakítása Nagyné Kiszler Ottilia Napsugár Óvoda: Verselés, mesélés módszertani gyűjtemény folytatása Tátika Óvoda: 2. Országos, kerületi, fővárosi képzések, és továbbképzések óvodavezető helyettes tagóvoda vezető helyettes 8

9 Személyiségfejlesztő program működtetése 1. Tátika anyanyelvi fejlesztő műhelyprogram működtetése - tanköteles gyermekek számára; szűrés után max fő 2. Napsugár mozgásfejlesztő műhely működtetése - tanköteles gyermekek számára; BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA : Területek Felelős határidő Udvari Éva szűrés után max.12 fő 3. Napsugár Óvoda: HRG (hidroterápiás rehabilitációs úszásoktatás) - mozgásfejlesztés működtetése Nagyné Kiszler Ottilia Kovácsné Sarkadi Erika 4. Differenciált képességfejlesztés óvodapedagógusok gyógypedagógusok 5. SNI gyermekek habilitációs egyéni gyógypedagógusok fejlesztése (logopédia, gyógypedagógia, mozgás) 6. Személyi anyag és személyiséglapok vezetése óvodapedagógusok gyógypedagógusok 7. Értelmi fogyatékos gyermekek gyógypedagógus: mikrocsoportos mozgásfejlesztése - Mészáros Krisztina tanköteles gyermekek számára től től Tátika Óvoda: Testtartás javító torna Fejes Jánosné Tehetségfejlesztő programok Területek Felelős határidő Drámajáték - Tátika Óvoda Udvari Éva Zeneovi - Tátika Óvoda Udvari Éva Ritmikus Gimnasztika - Napsugár Óvoda Kovácsné Balogh Kézműves foglalkozás - Napsugár Óvoda óvodavezető Mesedélután - Napsugár Óvoda óvodavezető Mese kerületi ellátás óvodavezető Az óvodai élethez kapcsolódó ünnepek, hagyományok ápolása Területek Koordinátor határidő 1. Óvodaindító rendezvény - Naspugár Ó. Tátika Ó. Kovácsné Balogh Zs. Csupity V ? Csepeli Gyermekek éve 2013/ óvodavezető sportnap délelőtt - Rákóczi kert? gyermekek számára 3. Családos sportdélután, ügyességi játékok Csupity Viktória,

10 : Nagyné Kiszler Ottilia 4. Az én óvodám rajzkiállítás óvodavezető Népi gyermekjátékok fesztiválja- Radnóti óvodavezető Mikulás Zováth Ágnes, Kalmár Gabriella 7. Karácsonyi ajándékkészítés szülők és óvodai óvodavezető dolgozók számára 8. Karácsony a gyermekeknek Huszár Henriett, Nagyné Pintér Ildikó ; Felnőtt karácsony Karl Tímea, Mészáros Krisztina ; Szakszervezeti karácsony nyugdíjasoknak Udvari Éva, műsor Napsugár- Mókus cs. Nagy Ferencné 11. Magyar Népmese napja - Báb és mesejáték - óvodavezető Radnóti, Királyerdei M.H. 12. Farsang Udvari Éva, Paksa Lili Julianna Kisze báb égetése U.É.Zs., Paksa Lili Julianna 14. Családi Nap - ÁMK óvodavezető Óvoda születésnapja Tátika Óvoda Bita Gyuláné Március 15. Bita Gyuláné, Nagyné Pintér Ildikó 17. Húsvéti ajándékkészítés szülők és óvodai óvodavezető dolgozók 18. Húsvét óvodapedagógusok , Színházi est Tagóvoda vezető, óvodavezető helyettes , Környezet és természetvédelmi vetélkedő - óvodavezető Rákóczi kert nagy csoportok 21. Föld napja óvodavezető helyettes, tagóvoda vezető 22. Napsugár napok Ruskó Srak Erika Kihívás napja Csupity Viktória, Pappné Varga Adrienn, Bayer Tímea Anyák napja óvodapedagógusok Gyermeknap Tagóvoda vezető, vezetőhelyettes 26. Iskolába készülő gyermekek búcsúztatása Kovácsné Balogh, Kalmár Gabriella , Óvodások családi délutánja óvodapedagógusok 2014.júniusban ig 28. Séták heti rendszerességgel óvodapedagógusok 29. Kirándulások, színházi látogatásokon, kiállításon, rendezvényeken való részvétel óvodapedagógusok 10

11 : Az óvodára háruló feladatokat, részfeladatokat ellátó felelősök köre Területek Tátika Óvoda Napsugár Óvoda 1. Tűzvédelmi megbízott Demeter Lászlóné Paksa Lili Julianna 2. Munkaruha, Munkavédelmi megbízott Udvari Éva Zováth Ágnes, Karl Tímea 3. Gyermekvédelmi megbízott Udvari Éva Ruskó Srak Erika 4. Leltározás, selejtezés, irattárazás Tímár Bernadett Durkóné Papp Mónika 5. Könyvtár, folyóirat, foglalkoztatók Fejes Jánosné Mészáros Krisztina 6. Szertár felelős Demeter Lászlóné Szabó Tiborné 7. Jegyzőkönyvvezetés Tímár Bernadett, Hajzer Andrásné 8. SZK összekötő, értekezletek Kalmár Gabriella Ruskó Srak Erika 9. Emlékeztetők vezetése Udvari Éva Hajzer Andrásné 10. Pályázat figyelő, írásában való részvétel Huszár Henriett Kovácsné Balogh 11. Helyettesítések, munkaidő beosztás, Udvari Éva Hajzer Andrásné munkarend 12. Nemzeti ünnepek felelőse Bita Gyuláné Nagyné Pintér Ildikó 13. HACCP rendszer ismerete, dokumentálása Juhászné Németh Marianna Farkasné Somogyi Mónika 14. Évszakoknak megfelelő dekorálás Demeter Lászlóné, Paksa Lili Julianna, 15. Érdekképviseleti felelősök Nagy Ferencné, Udvari Éva Tornaterem beosztás Udvari Éva Mészáros Krisztina 17. Honlap kezelése Karl Tímea Mészáros Krisztina Gyermekvédelmi feladatok ellátása Területek Felelős Határidő Gyermekvédelmi munkaterv elkészítése Udvari Éva, Ruskó Srak Erika Étkezési hozzájárulások megállapítása, a keletkezett iratanyag naprakész vezetése óvodavezető, gyermekvédelmi A jegyzői hatáskörbe rendelt gyerekek /HHH/ nyilvántartása, a felvételi és mulasztási naplóban min. 8 óra igazolása, fejlesztési terv készítése, igazolatlan hiányzás másnapi jelentési kötelezettsége Együttműködés a Szociális Ágazattal, és a HSZI-val, gyámhivatallal, védőnői, gyermekorvosi szolgálattal, Magyar Vöröskereszt Csepeli kirendeltségével megbízottak óvodavezető, gyermekvédelmi megbízottak, óvodapedagógusok óvodavezető, gyermekvédelmi megbízottak, óvodapedagógusok, 11

12 Környezettanulmány, családlátogatás kezdeményezése, visszatérő látogatás Hátránykompenzálás, felzárkóztatás, beillesztés, integrálás BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA : gyógypedagógusok óvodavezető, gyermekvédelmi megbízottak, óvodapedagógusok, gyógypedagógusok óvodavezető, gyermekvédelmi megbízottak, óvodapedagógusok, gyógypedagógusok III./3. Szervezési feladatok: - Hitoktatás / szülői igény szerint / Szülők Közösségének éves munkaterve Időpont Téma Felelős 2013.szeptember A nevelési év munkatervének véleményezése, belső átszervezés, előző év elégedettségmérés eredménye, új gyerekeknek óvodai elvárás teszt december Ajándékkészítés a gyerekeknek, karácsonyi készülődés, aktuális témák február Húsvéti ajándékkészítés, ünnepi előkészületek, aktuális kérdések május Év végi összesítés, tájékoztatás a nyári tervvel kapcsolatban. Aktuális kérdések. Hajzer Andrásné, Udvari Éva Kakuszi Imréné, Paksa Lili Julianna Kakuszi Imréné, Paksa Lili Julianna Udvari Éva, Tagóvodavezető III./4. Munkatársi értekezletek időpontjai: óvodapedagógusok gyógypedagógusok technikai dolgozók Tátika óvoda Napsugár óvoda Tátika - Napsugár Óvoda együtt Helyszín: Napsugár Óvoda Tátika Óvoda Napsugár Óvoda 12

13 : Javasolt témák a munkatársi értekezletekhez: szeptember Évkezdés aktuális kérdései, feladatai. A módosított munkaterv ismertetése, elfogadása Szülői értekezletek témáinak megbeszélése. Családlátogatások beiktatása szülői beleegyezéssel. Pedagógiai program áttekintése. Gyermekek balesetvédelmi oktatása /év elején minden csoportban (óvónők feladata) Munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás HH, és HHH -s gyermekek nyilvántartása dokumentáció vezetésének áttekintése Szülői értekezletek megszervezése szeptember 27-ei nevelés nélküli munkanap megbeszélése gyermek sport délelőtt, családi sport délután megbeszélése Október Gyakornoki szabályzat ismertetése, gyakornokok hospitálásnak megbeszélése Fotózáson való részvétel megszervezése Nevelési Tanácsadóval kapcsolat felvétel (csoportlátogatások a pszichológussal) Nevelési Tanácsadóba utalt gyermekek óvónői szakvéleményeinek elkészítése, továbbítása. November Mikulás és, karácsonyi készülődés teendőinek megbeszélése Személyiség lapok vezetésének megbeszélése, az elmúlt év tapasztalatai alapján. Mese előadások előkészítése, ütemezése, szereplőinek kijelölése. (Radnóti) óvodapedagógusok szakmai konferenciája (Á MK) 2013.december ünnepi előkészületek gyermek és felnőtt karácsony gyermekeknek ajándékkészítés Január 13

14 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA : Iskola érettségi vizsgálatok megbeszélése Ovi-farsang megbeszélése Továbbképzési igények felmérése Csoport kirándulásokkal kapcsolatos elképzelések megbeszélése Szülői értekezletek megszervezése Február Farsang - csoportonként - rendezvény Kiszebáb égetés nyári szabadságigények felmérése Március: szabadságolási terv elkészítése Csoport kirándulásokkal kapcsolatos elképzelések ismertetése. Nevelő-fejlesztő munkánk tapasztalatai, megvalósult feladatok, elért célok értékelése. nevelőtestületi értekezlet húsvét előkészítése ajándékkészítés a szülőkkel színházi est előkészületei Április húsvét, színházi est, szülői értekezletek tanköteles gyermekek hivatalos ügye Május Csoport kirándulások szervezési feladatai. nagycsoportosok búcsúztatója nev.nélk. munkaknap - szakmai nap Napsugár napok gyermeknap anyáknapja ebédbefizetés rendjének ismertetése a szülőkkel június nyári munkarend ismertetése Nyári élet megszervezése, óvónők, dajkák beosztása Családi délutánok az elkészült dokumentáció leadása 14

15 : III./4 Szülői értekezletek témái: A szülői értekezleteket minden csoport a munkatervben kijelölt napon tartja. Javasolt témák a csoportoknak: Szeptember-október: Házirend ismertetése / kiemelten a szülők tájékoztatásának módjai a gyermek fejlődéséről, az óvoda működéséről, beérkezés, hazavitel, nyitva tartás - zárás, udvaron való tartózkodás, ebédbefizetés, ebédlerendelés, beteg gyermek.stb. / Csoport szokások ismertetése Tájékoztatás a tisztasági csomag a fenntartó általi BIZTOSÍTÁSÁRÓL A szülők tájékoztatása a fogadóórákon történjen és NE a szülői értekezleten, és a reggeli, illetve délutáni gyerekekkel töltendő időben Nevelési év feladatai Az óvodai szabályrendszer kialakításának ismertetése, baleset megelőzés érdekében tett intézkedések. A csoport éves programjának ismertetése Szülői munkaközösség tagjainak megválasztása Tájékoztató az alapítvány működéséről Fakultatív programok lehetőségei. A foglalkozásokat csak a megfelelő végzettséggel rendelkezők szervezhetik, vezethetik (testtartásjavító torna, RG, gyermektánc, kézműves foglalkozás, mesedélután, drámajáték, stb.). A csoportokban aktuális témák, feladatok alkalmával bármikor szervezhetnek az óvónők szülői értekezletet. Január szülői értekezlet: A féléves munka értékelése Nevelő fejlesztő tevékenységek eredményei Csoport fejlettsége Szülői tapasztalatok, kérések megbeszélése További tervek, elképzelések a nevelési év során Farsangi teendők megbeszélése színházi est Egyéb aktuális témák Május Óvoda nyári zárva tartásának várható időpontja nyári élet iskolába menők búcsúztatója 15

16 : IV. AZ ÓVODÁINK KAPCSOLATAI Óvodáink és a szülők kapcsolata: - Szülőkkel közös ünnepek szervezése: Anyák napja - Közös tevékenységek szervezése: Sportnap - Ünnepi készülődések - Előadások lebonyolításába a szülők bevonása - Konkrét programok: szalonnasütés, bábelőadás stb. - Családlátogatások / szülői igény figyelembevételével / - Kirándulásokon való segítség Óvoda Iskola kapcsolata: A Tátika Óvoda kapcsolatot tart a Karácsony S Á. Iskolával, Lajtha L. Ált. Iskolával. A Napsugár Óvoda kapcsolatot tart a Kazinczy Ált. Iskolával, Katona J. Ált. Iskolával, Lajtha L. Ált. Iskolával, Széchenyi Ált Iskolával. Kapcsolattartás formái: - Tapasztalatcsere az elsős tanítónénikkel. - A volt nagycsoportosok iskolai óralátogatása - Szülői értekezleten való részvétel, - Óvodai rendezvényekre való meghívás - Iskolalátogatás a nagycsoportosokkal (leendő elsősökkel) - Nyílt napok, játszó délelőtt, kézműves ünnepi készülődések, sportrendezvények - Színházi est megrendezése - Felelős: csoportvezető óvónők, tagóvoda vezető Óvoda fenntartó kapcsolata: - Óvodai rendezvényekre való meghívás - Éves Beszámoló az óvoda munkájáról - Napi kapcsolat / gazdasági, igazgatási, tanügy / Felelős: Tímár Bernadett Óvodánk egyéb kapcsolatai: Védőnői, gyermekorvosi - Gyermekeink általános egészségügyi felülvizsgálata, szűrése - Felelős: Tímár Bernadett Logopédiai ellátás - Beszédhibák szűrése, javítása, logopédiai foglalkozások szervezése - Fejlesztő foglalkozások tervezése, megszervezése Felelős: Kővári Bernadett Nevelési Tanácsadó Tanulási, magatartási, és viselkedésproblémás gyermekek vizsgálata és ellátása, iskola érettségi vizsgálat szűrése, fejlesztése, felülvizsgálata Felelős: óvodapszichológus Családsegítő szolgálat: A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyerekek, családok figyelemmel kísérése, kölcsönös tájékoztatás, esetmegbeszélések. Kapcsolattartó havi 1x fogadóóra 16

17 Felelős: gyermekvédelmi felelősök BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA : Magyar Vöröskereszt csepeli kirendeltsége: - Tájékozódás a továbbképzés lehetőségéről, - Akciós ruha és játékvásár, - Közös programokon való részvétel, szereplési lehetőség a gyerekeknek - Új tagok felvétele, tagdíjfizetési lehetőség Felelős: óvodavezető Munkásotthon: színházi bérletek.. Felelős: Karl Tímea V. BELSŐ ELLENŐRZÉS Feladatterv nevelési év Ellenőrzött terület Módszer, eszköz Érintett alkalmazott Pedagógiai, ellenőrzés, értékelés gyógypedagógiai, pedagógusok, pszichológiai pszichológus dokumentáció Felelős Határidő Óvodavezető , Óvodai csoportok SNI-s gyerekek fejlesztésének, ellátásának beosztása A nevelési év zökkenőmentes indítása, a szokásrend kialakítása A gyermekek fejlesztésének megszervezése Óvodapedagógusok gyógypedagógusok Óvodavezető helyettes, Tagóvoda vezető Nagyné Kiszler Ottilia Megvalósulási folyamat. Éves munkatervben meghatározott feladatok, munkaköri leírás betartásának ellenőrzése alkalmazotti közösség Óvodavezető helyettes, Tagóvoda vezető Takarítási feladatok elvégzése Megfelelő higiénés feltételek biztosítása, követelmények betartása Dajkák, kisegítők Óvodavezető helyettes, Tagóvoda vezető Ellenőrzési, értékelési szempontok Szülői értekezletek, SZK. értekezletek Munkaköri leírásokhoz rendelt ellenőrzési, értékelési szempontok vizsgálata megfigyelés, szervezés, felkészülés adott szempontok alapján alkalmazotti Óvodavezető közösség pedagógusok Óvodavezető Összevont csoportok A nyári óvodai élet tartalmas megszervezésének módja 17 Óvodapedagógusok, csoportdajkák Óvodavezető helyettes, Tagóvoda vezető

18 : Év végi értékeléshez dokumentáció leadási határideje ellenőrzés, értékelés pedagógusok, pszichológus, külső segítő szakemberek, felelősök Óvodavezető A munkatervet az alkalmazotti közösség elfogadta, és egyetért vele. ( Névsor mellékelve) A munkatervet a szülői közösség véleményezte. SZK ért, mellékelve... SZK elnök Budapest,

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA : 278-21 26 OM azonosító:034751. Tátika Napsugár Óvoda. 2014-2015.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA : 278-21 26 OM azonosító:034751. Tátika Napsugár Óvoda. 2014-2015. Tátika Napsugár Óvoda 2014-2015. nevelési év MUNKATERVE Készítette: Kakuszi Imréné 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Működési terv... 3. oldal Nevelési év rendje... 3. oldal Fogadó órák rendje... 4. oldal Nyílt napok...

Részletesebben

Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774. Munkaterv. 2013/2014. nevelési évre. Budapest 2013.

Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774. Munkaterv. 2013/2014. nevelési évre. Budapest 2013. Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774 Cseppkő Óvoda Munkaterv 2013/2014. nevelési évre Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda működésének meghatározói...3 Meghatározó dokumentumok:...3

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre Intézmény OM azonosítója: 032940 Intézményvezető:. aláírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében:. aláírás Szülői szervezet nevében:. aláírás

Részletesebben

2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a. Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető

2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a. Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető M U N K A T E R V 2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVBEN A VADVIRÁG ÓVODÁRA VONATKOZÓ ADATOK...

Részletesebben

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám:ii/11/515/2013 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és Működési Szabályzat hatálya 3.o. II. Az óvoda alaptevékenységét

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év - - 1 Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail:

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre 1 I. Az intézmény jellemző adatai: Intézmény neve: Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Székhely címe: Békéscsaba Wlassics sétány 4/1. Telephely: Békéscsaba Pásztor u.

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE. OM azonosító: 035646. Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10.

JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE. OM azonosító: 035646. Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10. JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE OM azonosító: 035646 Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10. 1 Tartalomjegyzék 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 3 2. Dolgozói

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV VÁROSLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 8445 VÁROSLŐD, KOLOSTOR U. 43. OM: 202664 2013/2014. NEVELÉSI ÉV. Városlőd, 2013-09-02

ÉVES MUNKATERV VÁROSLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 8445 VÁROSLŐD, KOLOSTOR U. 43. OM: 202664 2013/2014. NEVELÉSI ÉV. Városlőd, 2013-09-02 VÁROSLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 8445 VÁROSLŐD, KOLOSTOR U. 43. OM: 202664 ÉVES MUNKATERV 2013/2014. NEVELÉSI ÉV Városlőd, 2013-09-02 Készítette: Staub Ildikó Óvodavezető-helyettes TARTALOM 1. A 2013/2014

Részletesebben

DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE

DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE 0/0 Készítette: Varsányi Ildikó intézményvezető Elfogadta: az óvodai intézményegység nevelőtestülete 0 szeptember - jén a tanévnyitó értekezleten TARTALOMJEGYZÉK.

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám: 350//2/2013. Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. 2013. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda

MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda (2040 Budaörs, Szabadság út 64.) Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: aláírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás Alkalmazotti

Részletesebben

2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE

2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE Kőbányai 1101 Budapest, Kőbányai út 38. MUNKATERV 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK Az adott nevelési évben munkánkat a következő dokumentumok

Részletesebben

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán u.23 T./F.: 29-341-544 e-mail: ovihir@monornet.hu TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Készítette: Tulipán Óvoda nevelőtestülete 2013. augusztus 29-én

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája. 2014-2015. nevelési év. Munkaterve

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája. 2014-2015. nevelési év. Munkaterve Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 2014-2015. nevelési év Munkaterve Készítette: Sárik Jánosné óvodavezető 1 A jó munkaterv néhány ismérve: - Tartalmazza a törvényi elvárás szerinti elemeket - Az elmúlt

Részletesebben

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA SZÉKHELY: 2040 BUDAÖRS HOLDFÉNY U.31. OM AZONOSÍTÓ:201162 Intézmény OM- azonosítója: 201162 Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás A dokumentum jellege:

Részletesebben

A 262/2014.(XI.20.) határozat melléklete. 2014/2015 tanévre. Készítette: Kaszáné Vincze Éva intézményvezető

A 262/2014.(XI.20.) határozat melléklete. 2014/2015 tanévre. Készítette: Kaszáné Vincze Éva intézményvezető A 262/2014.(XI.20.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MUNKATERVE 2014/2015 tanévre Készítette: Kaszáné Vincze Éva 2 I. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK HELYZETELEMZÉS: Intézményünk

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015.

MUNKATERV 2014/2015. MUNKATERV 2014/2015. Intézmény OM- azonosítója: 034457 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető: Egri Gyöngyi Legitimációs eljárás Szülői szervezet nevében: Volomné Bodnár Ilona Alkalmazotti közösség nevében:

Részletesebben

MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145.

MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. Intézmény OM- azonosítója: 032978 Nevelőtestület nevében: aláírás Érvényessége. 2009. 09.01. 2010. 08. 31. Legitimációs

Részletesebben

MUNKATERV. MESEPALOTA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15. Mottónk: NEKEM PROGRAM, NEKED JÁTÉKBAN REJLŐ MESEVILÁG

MUNKATERV. MESEPALOTA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15. Mottónk: NEKEM PROGRAM, NEKED JÁTÉKBAN REJLŐ MESEVILÁG MUNKATERV MESEPALOTA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15. Mottónk: NEKEM PROGRAM, NEKED JÁTÉKBAN REJLŐ MESEVILÁG 2013. szeptember 01-től 2014. augusztus 31-ig -1- Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Vackor Óvoda Budapest, 1036 Árpád fejedelem útja 60. Tel: 388-67-53; E-mail: arpad-o@kszki.obuda.hu Mókus Tagóvoda Budapest, 1036 Mókus utca 1.Tel: 250.43-97; E-mail:

Részletesebben

Éves munkaterv MÁKSZEM ÓVODA 2013 / 2014. Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária

Éves munkaterv MÁKSZEM ÓVODA 2013 / 2014. Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária MÁKSZEM ÓVODA Éves munkaterv 2013 / 2014 Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 202684 Nevelőtestület nevében: Varga Szilvia Gyöngyösi Mária. aláírás Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében:

Részletesebben

Enyingi Szirombontogató Óvoda 2013/2014. évi munkaterve

Enyingi Szirombontogató Óvoda 2013/2014. évi munkaterve Enyingi Szirombontogató Óvoda 2013/2014. évi munkaterve Enyingi Szirombontogató Óvoda 8130 Enying, Vas G. u. 1. OM azonosító: 029915 Készítette: Tolnai Zsuzsanna 1 Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés...

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Csillagszem Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Csillagszem Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Csillagszem Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Nagytarcsa 2013. Március 30 Hatályos: Készítette: Antal Éva óvodavezető 1 Bevezető Az intézmény - a jogszabályi előírásoknak megfelelendő - alapító

Részletesebben

A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda közzétételi listája Tartalomjegyzék

A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda közzétételi listája Tartalomjegyzék A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda közzétételi listája Tartalomjegyzék I.Személyi feltételek... 2 I.1. Pedagógus munkakör Perczel óvoda... 2 I.2. Nevelő oktató munkát közvetlenül segítők Perczel óvoda... 3

Részletesebben

5Lo Yh:.i!}Je 5; c-(ie r_o V~ Készítette: Skarbit Józsefn' ~ ; MUNKATERV. 2014-2015-es nevelési év. t "1-, Nyíregyháza, 2014. szeptember 15.

5Lo Yh:.i!}Je 5; c-(ie r_o V~ Készítette: Skarbit Józsefn' ~ ; MUNKATERV. 2014-2015-es nevelési év. t 1-, Nyíregyháza, 2014. szeptember 15. Gyermekek Háza Déli Óvoda Nyíregyháza, Kereszt u.8. MUNKATERV 2014-2015-es nevelési év ~HÁZ.i/)~ 5Lo Yh:.i!}Je 5; c-(ie r_o V~ Készítette: Skarbit Józsefn' ~ ; t "1-, intézményvezető ~~J. ",e(!>~..za,

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Nagyné Cseterics Éva Óvodaigazgató Módosítás: 2014. Hatálya kiterjed a Szivárvány Óvoda székhelyén vagy telephelyén dolgozó alkalmazottakra,

Részletesebben