Tátika Napsugár Óvoda nevelési év MUNKATERVE. Készítette: Kakuszi Imréné Óvodavezető

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tátika Napsugár Óvoda 2013-2014. nevelési év MUNKATERVE. Készítette: Kakuszi Imréné Óvodavezető"

Átírás

1 : Tátika Napsugár Óvoda nevelési év MUNKATERVE Készítette: Kakuszi Imréné Óvodavezető 1

2 : TARTALOMJEGYZÉK I. Működési terv..3. oldal Nevelési év rendje.3. oldal Fogadó órák rendje 3. oldal Nyílt napok 4. oldal Óvodáink nyitva tartása 4. oldal II. Fejlesztési terv...5.oldal Személyi feltételek...5. oldal Tárgyi feltételek 5. oldal Működésünket segítő tárgyi fejlesztés..6. oldal III. Pedagógiai Terv 7. oldal Óvodánk általános jellemzői.7. oldal Csoportlétszámok alakulása.7. oldal Alkalmazottak heti munkarendje.7. oldal Nevelési év feladatai...8. oldal Személyiségfejlesztő program működtetése...9. oldal Az óvodai élethez kapcsolódó ünnepek, hagyományok oldal Az óvodára háruló feladatok, részfeladatokat ellátó felelősök..11. oldal Gyermekvédelmi feladatok oldal Szervezési feladatok..12. oldal Munkatársi értekezletek.12. oldal Javasolt témák ( munkatársi, szülői értekezletekre) oldal IV. Óvodáink kapcsolatai oldal V. Ellenőrzések és értékelések oldal 2

3 : I. MŰKÖDÉSI TERV Nevelési év rendje Nevelési évünk időtartama: szeptember 1-től augusztus 31-ig. Új gyermekek fogadása: szeptember 2-től an. Szünetek időtartama Téli zárva tartás: december január 1-ig. Nyári zárva tartást a fenntartó küldi meg ig. (Várhatóan július 21-től augusztus 22-ig.(5 hét). Ügyeletes Óvoda: (Tátika óvodásoknak): Csodakút Óvoda Bp. Rákóczi F. u Elérhetőség: 06/ (Napsugár óvodásoknak): Népművészeti és Kézműves Óvoda Bp. Árpád u. 2. Elérhetőség: 06/ Feladatok Koordinátor Időpont Nevelés nélküli munkanapok Szakmai nap az alkalmazotti közösség óvodavezető szeptember 27. részére Nevelőtestületi értekezlet óvodavezető március 28. Szakmai nap az alkalmazotti közösség Nagyné Kiszler Ottilia 2014.május 10. részére Nevelőtestületi értekezlet óvodavezető június 13. Nevelőtestületi értekezlet óvodavezető 2014.augusztus 25. Szülői értekezletek: nevelési évben óvodavezető három Ibolya csoport óvodapedagógusok okt.,jan, máj., Liliom csoport óvodapedagógusok szept.,jan, máj., Gyöngyvirág csoport óvodapedagógusok okt.,jan, máj., Napraforgó csoport óvodapedagógusok okt.,jan, máj., Margaréta csoport óvodapedagógusok okt.,jan, máj., Katica csoport óvodapedagógusok okt.,jan, máj., Mókus csoport óvodapedagógusok okt.,jan, máj., Pillangó csoport óvodapedagógusok okt.,jan, máj., Mackó csoport óvodapedagógusok szept., jan, máj., 3

4 : Fogadó órák rendje Pedagógusok fogadóórái kötelezően évente 2 alkalommal, továbbá egyéni igény szerint óvodapedagógusok gyógypedagógusok /SNI-k esetében együtt/ Óvodavezető óvodavezető Tátika óvodában: 16:oo-tól szeptember 23, november 11, január 20, március17, május 12. Napsugár óvodában: október 21, december 9, február 17, április 14, június16. Óvodavezető helyettes óvodavezető megbeszélés szerint Tagóvoda vezető óvodavezető megbeszélés szerint Az intézmények bemutatkozására szolgáló pedagógiai célú nyílt napok Tátika Óvoda Napsugár Óvoda nyílt nap a leendő óvodásoknak nyitott napok Szülők értesítése: nevelés nélküli munkanap előtt 7 munkanappal. Óvodáink nyitva tartása A hét öt munkanapján ig. A gyermekek fogadása 1fő óvodapedagógus ig az ügyeletes óvodapedagógus csoportjában. Délután összevont csoportban óráig szintén 1 fő óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel. A dajkák ebben az időben besegítenek, felügyeletet biztosítanak a takarítási teendők mellett. Az óvoda dolgozóinak munkarendje a munkaidő beosztásban foglaltak szerint történik. A beosztást a tagóvoda vezető és az óvodavezető helyettes készíti el minden nevelési év augusztus 25-ig. A nyári beosztást legkésőbb minden év május 5-ig állítja össze. 4

5 : II. FEJLESZTÉSI TERV Személyi feltételek: Engedélyezett státusz Tátika Óvoda / fő Napsugár Óvoda / fő Összesen: Óvodapedagógus 11 fő 8 fő 19 fő Gyógypedagógus 1fő 2 fő 3 fő Csoportos dajka 5 fő 4 fő 9 fő Konyhás dajka 1 fő 1 fő 2 fő óvodatitkár 1 fő - 1 fő kertész 1 fő 0,5 fő 1,5 fő Pszichológus 1fő - 1fő Pedagógiai asszisztens 1 fő 2 fő 3 fő Takarító 0,5fő 0fő 0,5fő Összesen: 22 fő 18 fő 40 fő A betöltött álláshelyeken a megfelelő szakképesítéssel rendelkező közalkalmazottak vannak kinevezve. A takarítási, irattárazási, gyermekfelügyeleti, kerti és egyéb munkálatokat közfoglalkoztatottak bevonásával oldjuk meg. A továbbképzés legalább 120 órai foglalkozáson való részvétellel, és az előírt tanulmányi követelmények teljesítésével valósul meg. Nevelőtestületünk határozata értelmében olyan továbbképzéseket részesítünk előnybe, melyek szervesen illeszkednek óvodai nevelőmunkánkhoz. Óvodánk a pedagógiai programjának megvalósítása mellett, az óvodavezetés szükségesnek ítélheti meg egy egy kolléga fejlesztését az általa kevésbé preferált területen, a hatékonyabb munkavégzés, a személyes fejlődés érdekében. Ezen továbbképzések költségeit a hatályos törvényi előírások és az intézmény anyagi lehetőségeinek figyelembevételével valósíthatóak meg. A képzések anyagi támogatása nem minden esetben lehetséges, viszont szabad idő biztosításával, munkarend átszervezésével hozzájárulunk a tanfolyamok sikeres elvégzéséhez. A pedagógusok csak az EMMI által engedélyezett akkreditált továbbképzések közül választottakból jogosultak a kedvezményre. Tárgyi feltételek Pedagógiai, szakmai munkát segítő tárgyi fejlesztés Pedagógiai programunkhoz kapcsolódó nevelőmunkát segítő eszközök, játékok, felszerelések pótlása, illetve beszerzése ennek figyelembevételével történik, költségvetésünk, alapítványi támogatások, szülői felajánlások, adományok, pályázati lehetőségek kihasználásával. Tervezett beszerzéseinket a rendelkezésünkre álló keretekből az óvodapedagógusok a nevelési év során an teljesítik. Továbbiakban a számítógéppark kialakítása a logopédiai, fejlesztő helyiségekben a pedagógusok számára. 5

6 Működésünket segítő tárgyi fejlesztés Felújítások: BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA : Tárgyi feltételeink megfelelőek. Az óvodai élet megszervezéséhez, a prevenciós tevékenységekhez, fejlesztésekhez és a mindennapi élethez szükséges tárgyi eszközök beszerzése a költségvetés függvényében ak. A Tátika Óvoda dolgozói öltöző, a könyvtár, tárgyaló, mosókonyha helyiségek felújítása, bútorozása, berendezése. A tornaterem eszközeinek elrendezése a biztonságos, balesetmentes használathoz. Határidő: 2013.november 30. Felelős: óvodavezető Irattárazási, selejtezési, archiválási munkálatok végzése (papíralapú és elektronikus adatok). Határidő: 2014.május 31. Felelős: óvodavezető A konyhából gázcső leszerelése, a mennyezet beburkolása, A kerítés felújítása, szükséges az udvari játékok állagmegóvása, balesetmentesítése / festés, kisebb javítások szükség szerint./ Határidő: Felelős: óvodavezető A Napsugár Óvoda fejlesztőszoba, vezetői iroda cseréje, vizesblokk felújítása. Határidő: 2013.november 30. Felelős: óvodavezető Radiátorok burkolata a fejlesztő szobában és a csoportszobákban, ablakok cseréje an, pelenkázó szoba bútorozása. Kerthelység kialakítása a meglévő farönkök felhasználásával. Irattárazási, selejtezési, archiválási munkálatok végzése (papíralapú és elektronikus adatok). Határidő: Felelős: óvodavezető 6

7 : III. PEDAGÓGIAI TERV III./1. Óvodánk általános jellemzői Óvodai férőhelyek száma: Tátika Óvoda: 125 fő, ebből felvett:124 fő, SNI 3fő Napsugár Óvoda: 100 fő, ebből felvett: 86 fő, SNI 16 fő Csoportok száma: 5+4 Óvodai csoportszobák száma:5+4 Csoport létszámok alakulása 2013/2014. nevelési évben: / a létszámok változhatnak / Csoportok Létszámok SNI Tátika Óvoda óvodapedagógusa, dajka Ibolya 24 fő - Bita Gyuláné,Réti Attiláné,Bársony Lászlóné Liliom 25fő - Demeter Lászlóné, Karl Tímea, Lakatos Csabáné Gyöngyvirág 24fő 1fő Csupity Viktória, Pappné Varga Adrienn, Pongó Sándorné Napraforgó 23fő 1fő Fejes Jánosné, Huszár Henriett, Nagy Ferencné Margaréta 24fő 1fő Udvari Éva, Kalmár Gabriella,Válóczy Ferencné Csoportok Létszámok SNI Napsugár Óvoda óvodapedagógusa, dajka Katica 22fő 3fő Hajzer Andrásné, Paksa Lili Julianna, Becsicska Györgyné Mókus 21fő 4fő Nagyné Pintér Ildikó, Bayer Tímea, Kissné Bogdán Mária Pillangó 23fő 5fő Kovácsné Balogh, Zováth Ágnes, Bojtár Ferencné Mackó 19fő 4fő Kovácsné Sarkadi Erika, Ruskó Srak Erika, Szőke Gáborné Alkalmazottak heti munkarendje: Tátika Óvoda: Az óvodapedagógusok és a technikai dolgozók munkarendje, munkaidő beosztása a faliújságon megtalálható. ( Óvodapedagógusok kettő havi bontásban, a technikai dolgozók éves tervezésben találják meg a beosztást). Felelős: Óvodavezető helyettes Határidő: A mindenkori határidő lejárta előtt 7 nappal. Napsugár Óvoda: Az óvodapedagógusok és a technikai dolgozók munkarendje, munkaidő beosztása a faliújságon megtalálható. ( Óvodapedagógusok és a technikai dolgozók kettő havi bontásban találják meg a beosztást). Felelős: Tagóvoda vezető Határidő: A mindenkori határidő lejárta előtt 7 nappal. 7

8 : Gyógypedagógusok: Nagyné Kiszler Ottilia, Mészáros Krisztina Logopédus: Kővári Bernadett Pszichológus: Újlaki Andrea Pedagógiai asszisztensek: Szabó Tiborné Pillangó csoportban 8 órás, Kende Gabriella Mackó csoportban 4órás, Teski Annamária Katica csoportban 8 órás, Pappné Durkó Mónika adminisztratív feladatok mellett a Mókus csoportban 4 órás. Kertész: Bari András 8 órás, Dudovics István 4 órás. Kisegítők: Juhászné Németh Marianna konyhás 8 órás, Farkasné Somogyi Mónika konyhás 8 órás, Kollár Tamásné takarító 4 órás. Feladataikat a munkaköri leírásuknak és csoportbeosztásuknak megfelelően látják el. Beosztásért felelős: óvodavezető helyettes, tagóvoda vezető Határidő:2013. szeptember 10. III./ 2. Nevelési év feladatai Neveléssel, oktatással összefüggő kiemelt feladatok Területek Tátika Óvoda Napsugár Óvoda 1. Pedagógiai Program működtetése, az egészséges életmód alakítása területén, ellenőrző, értékelő lapok felülvizsgálata, határidő: az elfogadott ellenőrző-értékelő lapok alapján történő ellenőrzés szakmai munkaközösség vezető óvodavezető szakmai munkaközösség vezető ig 2. Gyakornokok, hallgatók, szakmai Udvari Éva Nagyné Kiszler Ottilia gyakorlatot végzők koordinátora 3. Gyakornokok mentorai Udvari Éva, Fejes Jánosné Kovácsné Sarkadi Erika, Nagyné Kiszler Ottilia 4. Gyógypedagógusok koordinátora - Nagyné Kiszler Ottilia Neveléssel-oktatással összefüggő feladatok 1. Szakmai munkaközösségek működtetése Egészséges életmód alakítása Nagyné Kiszler Ottilia Napsugár Óvoda: Verselés, mesélés módszertani gyűjtemény folytatása Tátika Óvoda: 2. Országos, kerületi, fővárosi képzések, és továbbképzések óvodavezető helyettes tagóvoda vezető helyettes 8

9 Személyiségfejlesztő program működtetése 1. Tátika anyanyelvi fejlesztő műhelyprogram működtetése - tanköteles gyermekek számára; szűrés után max fő 2. Napsugár mozgásfejlesztő műhely működtetése - tanköteles gyermekek számára; BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA : Területek Felelős határidő Udvari Éva szűrés után max.12 fő 3. Napsugár Óvoda: HRG (hidroterápiás rehabilitációs úszásoktatás) - mozgásfejlesztés működtetése Nagyné Kiszler Ottilia Kovácsné Sarkadi Erika 4. Differenciált képességfejlesztés óvodapedagógusok gyógypedagógusok 5. SNI gyermekek habilitációs egyéni gyógypedagógusok fejlesztése (logopédia, gyógypedagógia, mozgás) 6. Személyi anyag és személyiséglapok vezetése óvodapedagógusok gyógypedagógusok 7. Értelmi fogyatékos gyermekek gyógypedagógus: mikrocsoportos mozgásfejlesztése - Mészáros Krisztina tanköteles gyermekek számára től től Tátika Óvoda: Testtartás javító torna Fejes Jánosné Tehetségfejlesztő programok Területek Felelős határidő Drámajáték - Tátika Óvoda Udvari Éva Zeneovi - Tátika Óvoda Udvari Éva Ritmikus Gimnasztika - Napsugár Óvoda Kovácsné Balogh Kézműves foglalkozás - Napsugár Óvoda óvodavezető Mesedélután - Napsugár Óvoda óvodavezető Mese kerületi ellátás óvodavezető Az óvodai élethez kapcsolódó ünnepek, hagyományok ápolása Területek Koordinátor határidő 1. Óvodaindító rendezvény - Naspugár Ó. Tátika Ó. Kovácsné Balogh Zs. Csupity V ? Csepeli Gyermekek éve 2013/ óvodavezető sportnap délelőtt - Rákóczi kert? gyermekek számára 3. Családos sportdélután, ügyességi játékok Csupity Viktória,

10 : Nagyné Kiszler Ottilia 4. Az én óvodám rajzkiállítás óvodavezető Népi gyermekjátékok fesztiválja- Radnóti óvodavezető Mikulás Zováth Ágnes, Kalmár Gabriella 7. Karácsonyi ajándékkészítés szülők és óvodai óvodavezető dolgozók számára 8. Karácsony a gyermekeknek Huszár Henriett, Nagyné Pintér Ildikó ; Felnőtt karácsony Karl Tímea, Mészáros Krisztina ; Szakszervezeti karácsony nyugdíjasoknak Udvari Éva, műsor Napsugár- Mókus cs. Nagy Ferencné 11. Magyar Népmese napja - Báb és mesejáték - óvodavezető Radnóti, Királyerdei M.H. 12. Farsang Udvari Éva, Paksa Lili Julianna Kisze báb égetése U.É.Zs., Paksa Lili Julianna 14. Családi Nap - ÁMK óvodavezető Óvoda születésnapja Tátika Óvoda Bita Gyuláné Március 15. Bita Gyuláné, Nagyné Pintér Ildikó 17. Húsvéti ajándékkészítés szülők és óvodai óvodavezető dolgozók 18. Húsvét óvodapedagógusok , Színházi est Tagóvoda vezető, óvodavezető helyettes , Környezet és természetvédelmi vetélkedő - óvodavezető Rákóczi kert nagy csoportok 21. Föld napja óvodavezető helyettes, tagóvoda vezető 22. Napsugár napok Ruskó Srak Erika Kihívás napja Csupity Viktória, Pappné Varga Adrienn, Bayer Tímea Anyák napja óvodapedagógusok Gyermeknap Tagóvoda vezető, vezetőhelyettes 26. Iskolába készülő gyermekek búcsúztatása Kovácsné Balogh, Kalmár Gabriella , Óvodások családi délutánja óvodapedagógusok 2014.júniusban ig 28. Séták heti rendszerességgel óvodapedagógusok 29. Kirándulások, színházi látogatásokon, kiállításon, rendezvényeken való részvétel óvodapedagógusok 10

11 : Az óvodára háruló feladatokat, részfeladatokat ellátó felelősök köre Területek Tátika Óvoda Napsugár Óvoda 1. Tűzvédelmi megbízott Demeter Lászlóné Paksa Lili Julianna 2. Munkaruha, Munkavédelmi megbízott Udvari Éva Zováth Ágnes, Karl Tímea 3. Gyermekvédelmi megbízott Udvari Éva Ruskó Srak Erika 4. Leltározás, selejtezés, irattárazás Tímár Bernadett Durkóné Papp Mónika 5. Könyvtár, folyóirat, foglalkoztatók Fejes Jánosné Mészáros Krisztina 6. Szertár felelős Demeter Lászlóné Szabó Tiborné 7. Jegyzőkönyvvezetés Tímár Bernadett, Hajzer Andrásné 8. SZK összekötő, értekezletek Kalmár Gabriella Ruskó Srak Erika 9. Emlékeztetők vezetése Udvari Éva Hajzer Andrásné 10. Pályázat figyelő, írásában való részvétel Huszár Henriett Kovácsné Balogh 11. Helyettesítések, munkaidő beosztás, Udvari Éva Hajzer Andrásné munkarend 12. Nemzeti ünnepek felelőse Bita Gyuláné Nagyné Pintér Ildikó 13. HACCP rendszer ismerete, dokumentálása Juhászné Németh Marianna Farkasné Somogyi Mónika 14. Évszakoknak megfelelő dekorálás Demeter Lászlóné, Paksa Lili Julianna, 15. Érdekképviseleti felelősök Nagy Ferencné, Udvari Éva Tornaterem beosztás Udvari Éva Mészáros Krisztina 17. Honlap kezelése Karl Tímea Mészáros Krisztina Gyermekvédelmi feladatok ellátása Területek Felelős Határidő Gyermekvédelmi munkaterv elkészítése Udvari Éva, Ruskó Srak Erika Étkezési hozzájárulások megállapítása, a keletkezett iratanyag naprakész vezetése óvodavezető, gyermekvédelmi A jegyzői hatáskörbe rendelt gyerekek /HHH/ nyilvántartása, a felvételi és mulasztási naplóban min. 8 óra igazolása, fejlesztési terv készítése, igazolatlan hiányzás másnapi jelentési kötelezettsége Együttműködés a Szociális Ágazattal, és a HSZI-val, gyámhivatallal, védőnői, gyermekorvosi szolgálattal, Magyar Vöröskereszt Csepeli kirendeltségével megbízottak óvodavezető, gyermekvédelmi megbízottak, óvodapedagógusok óvodavezető, gyermekvédelmi megbízottak, óvodapedagógusok, 11

12 Környezettanulmány, családlátogatás kezdeményezése, visszatérő látogatás Hátránykompenzálás, felzárkóztatás, beillesztés, integrálás BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA : gyógypedagógusok óvodavezető, gyermekvédelmi megbízottak, óvodapedagógusok, gyógypedagógusok óvodavezető, gyermekvédelmi megbízottak, óvodapedagógusok, gyógypedagógusok III./3. Szervezési feladatok: - Hitoktatás / szülői igény szerint / Szülők Közösségének éves munkaterve Időpont Téma Felelős 2013.szeptember A nevelési év munkatervének véleményezése, belső átszervezés, előző év elégedettségmérés eredménye, új gyerekeknek óvodai elvárás teszt december Ajándékkészítés a gyerekeknek, karácsonyi készülődés, aktuális témák február Húsvéti ajándékkészítés, ünnepi előkészületek, aktuális kérdések május Év végi összesítés, tájékoztatás a nyári tervvel kapcsolatban. Aktuális kérdések. Hajzer Andrásné, Udvari Éva Kakuszi Imréné, Paksa Lili Julianna Kakuszi Imréné, Paksa Lili Julianna Udvari Éva, Tagóvodavezető III./4. Munkatársi értekezletek időpontjai: óvodapedagógusok gyógypedagógusok technikai dolgozók Tátika óvoda Napsugár óvoda Tátika - Napsugár Óvoda együtt Helyszín: Napsugár Óvoda Tátika Óvoda Napsugár Óvoda 12

13 : Javasolt témák a munkatársi értekezletekhez: szeptember Évkezdés aktuális kérdései, feladatai. A módosított munkaterv ismertetése, elfogadása Szülői értekezletek témáinak megbeszélése. Családlátogatások beiktatása szülői beleegyezéssel. Pedagógiai program áttekintése. Gyermekek balesetvédelmi oktatása /év elején minden csoportban (óvónők feladata) Munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás HH, és HHH -s gyermekek nyilvántartása dokumentáció vezetésének áttekintése Szülői értekezletek megszervezése szeptember 27-ei nevelés nélküli munkanap megbeszélése gyermek sport délelőtt, családi sport délután megbeszélése Október Gyakornoki szabályzat ismertetése, gyakornokok hospitálásnak megbeszélése Fotózáson való részvétel megszervezése Nevelési Tanácsadóval kapcsolat felvétel (csoportlátogatások a pszichológussal) Nevelési Tanácsadóba utalt gyermekek óvónői szakvéleményeinek elkészítése, továbbítása. November Mikulás és, karácsonyi készülődés teendőinek megbeszélése Személyiség lapok vezetésének megbeszélése, az elmúlt év tapasztalatai alapján. Mese előadások előkészítése, ütemezése, szereplőinek kijelölése. (Radnóti) óvodapedagógusok szakmai konferenciája (Á MK) 2013.december ünnepi előkészületek gyermek és felnőtt karácsony gyermekeknek ajándékkészítés Január 13

14 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA : Iskola érettségi vizsgálatok megbeszélése Ovi-farsang megbeszélése Továbbképzési igények felmérése Csoport kirándulásokkal kapcsolatos elképzelések megbeszélése Szülői értekezletek megszervezése Február Farsang - csoportonként - rendezvény Kiszebáb égetés nyári szabadságigények felmérése Március: szabadságolási terv elkészítése Csoport kirándulásokkal kapcsolatos elképzelések ismertetése. Nevelő-fejlesztő munkánk tapasztalatai, megvalósult feladatok, elért célok értékelése. nevelőtestületi értekezlet húsvét előkészítése ajándékkészítés a szülőkkel színházi est előkészületei Április húsvét, színházi est, szülői értekezletek tanköteles gyermekek hivatalos ügye Május Csoport kirándulások szervezési feladatai. nagycsoportosok búcsúztatója nev.nélk. munkaknap - szakmai nap Napsugár napok gyermeknap anyáknapja ebédbefizetés rendjének ismertetése a szülőkkel június nyári munkarend ismertetése Nyári élet megszervezése, óvónők, dajkák beosztása Családi délutánok az elkészült dokumentáció leadása 14

15 : III./4 Szülői értekezletek témái: A szülői értekezleteket minden csoport a munkatervben kijelölt napon tartja. Javasolt témák a csoportoknak: Szeptember-október: Házirend ismertetése / kiemelten a szülők tájékoztatásának módjai a gyermek fejlődéséről, az óvoda működéséről, beérkezés, hazavitel, nyitva tartás - zárás, udvaron való tartózkodás, ebédbefizetés, ebédlerendelés, beteg gyermek.stb. / Csoport szokások ismertetése Tájékoztatás a tisztasági csomag a fenntartó általi BIZTOSÍTÁSÁRÓL A szülők tájékoztatása a fogadóórákon történjen és NE a szülői értekezleten, és a reggeli, illetve délutáni gyerekekkel töltendő időben Nevelési év feladatai Az óvodai szabályrendszer kialakításának ismertetése, baleset megelőzés érdekében tett intézkedések. A csoport éves programjának ismertetése Szülői munkaközösség tagjainak megválasztása Tájékoztató az alapítvány működéséről Fakultatív programok lehetőségei. A foglalkozásokat csak a megfelelő végzettséggel rendelkezők szervezhetik, vezethetik (testtartásjavító torna, RG, gyermektánc, kézműves foglalkozás, mesedélután, drámajáték, stb.). A csoportokban aktuális témák, feladatok alkalmával bármikor szervezhetnek az óvónők szülői értekezletet. Január szülői értekezlet: A féléves munka értékelése Nevelő fejlesztő tevékenységek eredményei Csoport fejlettsége Szülői tapasztalatok, kérések megbeszélése További tervek, elképzelések a nevelési év során Farsangi teendők megbeszélése színházi est Egyéb aktuális témák Május Óvoda nyári zárva tartásának várható időpontja nyári élet iskolába menők búcsúztatója 15

16 : IV. AZ ÓVODÁINK KAPCSOLATAI Óvodáink és a szülők kapcsolata: - Szülőkkel közös ünnepek szervezése: Anyák napja - Közös tevékenységek szervezése: Sportnap - Ünnepi készülődések - Előadások lebonyolításába a szülők bevonása - Konkrét programok: szalonnasütés, bábelőadás stb. - Családlátogatások / szülői igény figyelembevételével / - Kirándulásokon való segítség Óvoda Iskola kapcsolata: A Tátika Óvoda kapcsolatot tart a Karácsony S Á. Iskolával, Lajtha L. Ált. Iskolával. A Napsugár Óvoda kapcsolatot tart a Kazinczy Ált. Iskolával, Katona J. Ált. Iskolával, Lajtha L. Ált. Iskolával, Széchenyi Ált Iskolával. Kapcsolattartás formái: - Tapasztalatcsere az elsős tanítónénikkel. - A volt nagycsoportosok iskolai óralátogatása - Szülői értekezleten való részvétel, - Óvodai rendezvényekre való meghívás - Iskolalátogatás a nagycsoportosokkal (leendő elsősökkel) - Nyílt napok, játszó délelőtt, kézműves ünnepi készülődések, sportrendezvények - Színházi est megrendezése - Felelős: csoportvezető óvónők, tagóvoda vezető Óvoda fenntartó kapcsolata: - Óvodai rendezvényekre való meghívás - Éves Beszámoló az óvoda munkájáról - Napi kapcsolat / gazdasági, igazgatási, tanügy / Felelős: Tímár Bernadett Óvodánk egyéb kapcsolatai: Védőnői, gyermekorvosi - Gyermekeink általános egészségügyi felülvizsgálata, szűrése - Felelős: Tímár Bernadett Logopédiai ellátás - Beszédhibák szűrése, javítása, logopédiai foglalkozások szervezése - Fejlesztő foglalkozások tervezése, megszervezése Felelős: Kővári Bernadett Nevelési Tanácsadó Tanulási, magatartási, és viselkedésproblémás gyermekek vizsgálata és ellátása, iskola érettségi vizsgálat szűrése, fejlesztése, felülvizsgálata Felelős: óvodapszichológus Családsegítő szolgálat: A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyerekek, családok figyelemmel kísérése, kölcsönös tájékoztatás, esetmegbeszélések. Kapcsolattartó havi 1x fogadóóra 16

17 Felelős: gyermekvédelmi felelősök BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA : Magyar Vöröskereszt csepeli kirendeltsége: - Tájékozódás a továbbképzés lehetőségéről, - Akciós ruha és játékvásár, - Közös programokon való részvétel, szereplési lehetőség a gyerekeknek - Új tagok felvétele, tagdíjfizetési lehetőség Felelős: óvodavezető Munkásotthon: színházi bérletek.. Felelős: Karl Tímea V. BELSŐ ELLENŐRZÉS Feladatterv nevelési év Ellenőrzött terület Módszer, eszköz Érintett alkalmazott Pedagógiai, ellenőrzés, értékelés gyógypedagógiai, pedagógusok, pszichológiai pszichológus dokumentáció Felelős Határidő Óvodavezető , Óvodai csoportok SNI-s gyerekek fejlesztésének, ellátásának beosztása A nevelési év zökkenőmentes indítása, a szokásrend kialakítása A gyermekek fejlesztésének megszervezése Óvodapedagógusok gyógypedagógusok Óvodavezető helyettes, Tagóvoda vezető Nagyné Kiszler Ottilia Megvalósulási folyamat. Éves munkatervben meghatározott feladatok, munkaköri leírás betartásának ellenőrzése alkalmazotti közösség Óvodavezető helyettes, Tagóvoda vezető Takarítási feladatok elvégzése Megfelelő higiénés feltételek biztosítása, követelmények betartása Dajkák, kisegítők Óvodavezető helyettes, Tagóvoda vezető Ellenőrzési, értékelési szempontok Szülői értekezletek, SZK. értekezletek Munkaköri leírásokhoz rendelt ellenőrzési, értékelési szempontok vizsgálata megfigyelés, szervezés, felkészülés adott szempontok alapján alkalmazotti Óvodavezető közösség pedagógusok Óvodavezető Összevont csoportok A nyári óvodai élet tartalmas megszervezésének módja 17 Óvodapedagógusok, csoportdajkák Óvodavezető helyettes, Tagóvoda vezető

18 : Év végi értékeléshez dokumentáció leadási határideje ellenőrzés, értékelés pedagógusok, pszichológus, külső segítő szakemberek, felelősök Óvodavezető A munkatervet az alkalmazotti közösség elfogadta, és egyetért vele. ( Névsor mellékelve) A munkatervet a szülői közösség véleményezte. SZK ért, mellékelve... SZK elnök Budapest,

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA : 278-21 26 OM azonosító:034751. Tátika Napsugár Óvoda. 2014-2015.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA : 278-21 26 OM azonosító:034751. Tátika Napsugár Óvoda. 2014-2015. Tátika Napsugár Óvoda 2014-2015. nevelési év MUNKATERVE Készítette: Kakuszi Imréné 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Működési terv... 3. oldal Nevelési év rendje... 3. oldal Fogadó órák rendje... 4. oldal Nyílt napok...

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda. Munkaterv. 2016/2017 nevelési évre

Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda. Munkaterv. 2016/2017 nevelési évre Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda Munkaterv 2016/2017 nevelési évre Óvoda neve: Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda Óvoda címe: 2009, Pilisszentlászló, Béke u. 2. OM azonosító: 032401 Készítette: Ferencsák

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Erzsébetvárosi Dob Óvoda

Erzsébetvárosi Dob Óvoda Köznevelési intézmények közzétételi listája 2016/2017-es nevelési évre 1077 Budapest Dob utca 95. Honlap: www.dobovoda.hu Iktató szám: 46-451/2016-D 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény Vároamajori Óvodák neve A közoktatási intézmény címe 1122 Bp. Városmajor utca 59/b.

Részletesebben

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista mely készült a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet 4. alapján 1. Adatok:

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu BESZÁMOLÓ A 2013/2014-es NEVELÉSI ÉVRŐL Pedagógiai alapelveink, nevelési értékeink:

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai Név Cím, elérhetőség Közalkalmazotti létszámadatok Óvodai csoportok, gyermekek száma Munkarend

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23., (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

listája es nevelési év

listája es nevelési év Közzétételi listája 2016-2017-es nevelési év Készült a 229/2012..(VIII.28.) Korm. rend. és a Nktv. 23 (1)-(2) bek. alapján. A közoktatási intézmény adatai: Intézmény neve : Intézmény címe: Telefon/fax

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL

Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Az óvoda megnevezése:

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2014/15. NEVELÉSI ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ 2014/15. NEVELÉSI ÉVRŐL BESZÁMOLÓ 2014/15. NEVELÉSI ÉVRŐL A beszámoló Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulási Tanácsa 48/2014.(IX.24.) határozatában meghatározott tartalmi elemek alapján készült.

Részletesebben

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA es NEVELÉSI ÉV

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA es NEVELÉSI ÉV SÍPOS UTCAI ÓVODA 2016-2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: 1. A felvételi

Részletesebben

A SZUHOGYI NYITNIKÉK ÓVODA ÜTEMTERV - ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016-os nevelési év

A SZUHOGYI NYITNIKÉK ÓVODA ÜTEMTERV - ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016-os nevelési év A SZUHOGYI NYITNIKÉK ÓVODA ÜTEMTERV - ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016-os nevelési év Szeptember Esemény Felelős Határidő Nevelőtestületi értekezlet 2015. 09. 15. Intézményi önértékeléssel itézményi önértékelési

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Az óvoda OM azonosítója: 033127 A nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendeletének 23. -a értelmében

Részletesebben

LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év

LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2014/2015-ös nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2014/2015-ös év

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19. INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19. INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda 5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19 Penza lakótelepi

Részletesebben

A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde. közzétételi listája a nevelési évben.

A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde. közzétételi listája a nevelési évben. A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde közzétételi listája a 2015-2016 nevelési évben. A Kormány A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) rendelete szabályozza

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája 206-207-es nevelési évre Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda 078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 35-9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) 2015-2016. tanév 0 Összeállították: Aknai Dóra Orsolya Bálint Zsuzsanna Beke Anita Gombor Zsuzsa

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

1. A közoktatási intézmény adatai

1. A közoktatási intézmény adatai Orbánhegyi Óvoda 1126 Budapest, Orbánhegyi út3/a. tel/fax:214-82-45 OM azonosító: 034498 e-mail: postmaster@orbanovi.t-online.hu www.orbanhegyiovoda.hu ORBÁNHEGYI ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 136/2016 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI BÓBITA ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre. Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda

ERZSÉBETVÁROSI BÓBITA ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre. Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda ERZSÉBETVÁROSI BÓBITA ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája 2016-2017-es nevelési évre. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: www.bobitaovoda.hu E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu 229/2012. (VIII.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év Csillag Közi Központi Társulási Ó v o d a OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest, Fráter György tér 12. sz. : 06 1 7947 828 E-mail: frater.ovoda@chello.hu OM azonosító: 034548 Honlap: www. zugloicsicsergo. hu Óvodavezető: Bognárné Szentjóby Zsuzsanna Különös

Részletesebben

Gézengúz Óvoda Gyöngyszem tagóvoda. 2016/2017-es tanév tervezett Jeles napok, hagyományok, kulturális programok az óvodában. szeptember 29.

Gézengúz Óvoda Gyöngyszem tagóvoda. 2016/2017-es tanév tervezett Jeles napok, hagyományok, kulturális programok az óvodában. szeptember 29. Gézengúz Óvoda Gyöngyszem tagóvoda 2016/2017-es tanév tervezett Jeles napok, hagyományok, kulturális programok az óvodában S.sz. Hónap Program Dátum Helyszín Felelős 1. Szeptember Reszort feladatok kiosztása,

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI ÉV RENDJE Nevelési év: 2013. szeptember 1. 2014. augusztus 31. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az iskolai szünetek óvodánk nyitva tartását nem befolyásolják. Az új gyermekek befogadása 2013. szeptember

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv Lépésről- lépésre Munkaterv 2014/ 2015. nevelési év Készítette: pedagógus Lépésről-lépésre munkaközösség vezető Lépésről-lépésre munkaközösség munkaterv 2014/2015. nevelési év A Lépésről-lépésre munkaközösség

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

OM azonosító:

OM azonosító: A Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó a OM azonosító: 036473 Készítette: óvodavezető

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Kossuth út. 5 Telefon/fax: 06-66/483-352,06 30/5876612 E-mail: amkkossutovi@invitel.hu 2014/2015. NEVELÉSI ÉV BÖLCSŐDEI

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV SZEPTEMBER 1. 09.01.- Szülői értekezletek megtartása 09.19. 2. 09.24. Ősz a Szigeten c. óvodai Botosné Simon rendezvény Edit Időpont: 09.30 órától 3. 09.26- ig Beválogatás, felmérés a tehetséggondozó műhelyekbe

Részletesebben

ORBÁNHEGYI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

ORBÁNHEGYI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV ORBÁNHEGYI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény neve Orbánhegyi Óvodák A közoktatási intézmény címe 1126 Budapest Orbánhegyi út 3/a.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

MUNKATERV A 2016/2017-es nevelési évre

MUNKATERV A 2016/2017-es nevelési évre OKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÓVODA INTÉZMÉNYE OM: 202083 5534 Okány, Kossuth u. 19. - fax: 06 66/488-662 E-mail: okanyiovi@gmail.com MUNKATERV A 2016/2017-es nevelési évre 1 Az óvoda 2016/2017-es nevelési

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 Készült a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint Hatályos: 2016. október 01.-től Cegléd, 2016. szeptember

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Az óvoda OM azonosítója: 033127 A nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendeletének 23. -a értelmében

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax:

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax: Különös Közzétételi Lista 2016/2017-es nevelési év Óvoda Az alábbi adatokat tesszük közzé a Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23 -a értelmében. SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde

Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 694 Pitvaros, Petőfi tér. Tel: 62/650-43 OM azonosító: 20237 E-mail: pitvarosiovi@gmail.com KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmény

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2013/2014 Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda

ÉVES MUNKATERV 2013/2014 Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda ÉVES MUNKATERV 2013/2014 Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda A nevelés nem más, mint szeretet és példaadás (Pestalossi) Intézmény OM azonosítója: 202064 Intézmény vezető: Varga Jánosné Legitimációs eljárás

Részletesebben