4. hét: Karácsony december

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4. hét: Karácsony december 21-22."

Átírás

1 4. hét: Karácsony december Karácsonyi mősor a Városi Tornacsarnokban (kihelyezett program): december Karácsonyi játszóház (iskolai szinten): december Ünnepi karácsonyi mősor (iskolai szinten) (meghívott vendégeink a környékbeli óvodások): december Projektzárás, értékelés: január

2 1. Karácsonyi mősor a Városi Tornacsarnokban (kihelyezett program): december 21. Karácsonyi Vásár címmel városi kiállítást rendeztek a Tornacsarnokban. A megnyitó ünnepségre többek között felkérték az iskolánkat is, egy ide illı prózai-zenés mősor elıadására. Mivel iskolánk pedagógiai programjának részéhez tartozok a karácsonyi mősor iskolai szinten való megrendezése, ezért felkérték a 4. évfolyamot, mutassa be elıadását. Az iskolában mindig ez az évfolyam készül a karácsonyi mősorral. Ezen a reggelen mindenki izgatottan ébredt, mert a sokat gyakorolt mősort most elıször adhatjuk elı. Néhány szülı és pedagógus férj segítségével a kellékek eljutottak a sportcsarnokba. A gyalog érkeztek a helyszínre. Szeretettel fogadtak bennünket, és az öltözıben elfoglalhattuk a helyünket. Színpadbejárással kezdtük, majd néhány apróbb jelenet elpróbálására került a sor, a hangosítással egyeztetve elindultunk átöltözni. Az öltözködésben sokat kellett segíteni, a népviselet elemeit tudni kell felvenni. Hol és hogyan kötök meg egy szoknyát, a blúz ujja hogyan mutat, a hajakat fonni kell, szalag kerül bele. A fiúk mellénye begombolva a nadrág szára a csizmában és még sok sok apró, de fontos kérdések. Megkezdıdött a megnyitó melyet Prohászka Zsolt a tornacsarnok vezetıje nyitott meg, majd az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Iskola Tücsök nevő vonós zenekara lépett fel. Karácsonyi dalokat hallhattunk a zeneiskolás növendékek elıadásában. Majd mi következtünk. Izgalmukat jól leplezték a, mert az elıadás ügyesen zajlott végig. A sokat gyakorolt részek gördülékenyen következtek egymás után, egyre felszabadultabbnak hatott a mősor. Mindenki megtalálta a helyét. A nézık nagy tapssal jutalmazták a mősort. A örömmel jöttek le a színpadról és az öltözıben mosolyogva mesélték élményeiket, érzéseiket egymásnak. Tapasztalatot, rutint így lehet szerezni. Erısíti lelküket, kedvet kapnak a következı mősor megtanulásához, közösségépítı ereje óriási. Megkönnyebbülve és egyben átszellemülve a mősortól lépkedtünk a hóesésben az iskola felé. 156

3 A mősor forgatókönyve: I.Énekkar: a rendezvényünket énekkarunk adventi dalokkal nyitotta meg, a mősor végén újra hallhattuk ıket. A Csillagruha c. mese átdolgozása alapján Karácsonyi képeslapok címő darab forgatókönyve: II.Karácsonyi képeslapok 1. Luca-napi népszokások: 2. Mese :Karácsonyi képeslapok bemutatása Zene: Sebestyén Márta. Dúdoltam én c. lemezérıl a 4. szám. / szövegnél kezdıdött a bejátszás/. Fontos volt a tartalma a szövegnek, hiszen a kislány árvaságát ily módon is érzékeltetni tudjuk. Szövege: Árva vagyok, nincsen nékem édesanyám se apám Díszlet: 1. Egy falu képe: melyben szegényes ház belseje kerül bemutatásra: /paraván, asztal, szék, láda, kemence, kerítés/ 2. Erdı megjelenítése: fák, bokrok A kislány, akit Katicának hívtak, otthon egyedül van, öltözködik-, szól a szomorú népdal. 157

4 A falusi befutnak, népi játékot játszanak: Lucázás- vidám hangulat Népviseletben vannak a fiúk és a lányok. Zene: Ghymes: Haj regö rejtem 1.Lucanapi népszokások Luca napja: A magyar néphitben Luca alakja kettıs, egyrészt kapcsolatos a legendabeli Szent Lucával, másrészt egy boszorkányszerő, rontó nıalakkal. Jósló-varázsló hiedelmek, praktikák jellemzik ezt a napot. A boszorkányok felismerésére készült az ún. Lucaszék. Luca naptól karácsonyig kellett elkészíteni a széket. A meghatározott számú és fajtájú fából készült ülı alkalmatosságot a karácsonyi éjféli misére, a templomba vitték. 9 féle fából készült: kökény, boróka, jávor, körte, som, jegenyefenyı, akác, cser, és rózsafa. Szöget nem volt szabad beleverni, az ékeket bükkfából faragták. Az éjféli misén a lucaszékre állva lehetett csak meglátni, hogy kik a boszorkányok, mert szarvakat viseltek a fejükön. Utána nyomban el kellett égetni. Erre épült a játék mondanivalója. Luca-napi népszokások Játék menete: A színpad jobb sarkából indulnak és csujjogatót mondanak: Haj regö rejtem Régi rege rendem Azt is megadhassa Az a nagyúr isten. Bejönnek a lányok középen két sorba leguggolnak, a fiúk két oldalt kísérik bottal, és az alapritmust kopogják. Lányok tánca:- kapuzó - majd körben séta, egy pár ismét kaput tart és a többiek átbújnak alatta 158

5 - ez ismétlıdik háromszor - az alakoskodók, fehérleples legények seprővel és partvissal elzavarják ıket, hogy a fiúk kerülhessenek elıtérbe Fiúk tánca:- - bottal a kezükben egy kört alkotnak, - majd a botot letéve párosan vállukat megfogva táncolnak - irányt váltanak forgás közben - egy legény táncos lépést mutat, kéri, ismételjék a többiek ıt - a fiúk utánozzák a legényt - ez ismétlıdik többször - majd az alakoskodók ıket is elzavarják A fiúk Lucát választanak: -Válasszunk Lucát!-és egy fiú megnézi az összes lányt, egyet kiválaszt közülük, talán a legszebbet. -Én ıt választom-kifordítja ki kéz alatt, és mindenkinek megmutatja. A lány fejére teszi a koszorút. Odaszalad 3 lány és felemelik együtt ezt az egy lányt: -Itt a Luca, itt a Luca! és emelés közben lerepül a lány fejérıl a koszorú ami, a színpad közepére kerül, késıbb adventi koszorú lesz. Csúfolódó: Ez a Luca olyan szép Mint egy háromlábú szék fiúk mondják a szomszédnak tojása Benne van a gatyádba lányok mondják -Készítsünk Lucaszéket mondja egy lány, erre minden fiú letérdepel a földre és a lányok a hátukra, ülnek, széttárják a kezüket, jelezve elkészült a szék. - De nem így, de nem így! 159

6 - Hát, akkor hogy?-kérdezi a tömeg. -Készítsünk 9 fából ilyen széket. feleli egy fiú Leülnek egy körbe és széket faragnak, mondják hangosan a fafajták nevét. - Menjünk a templomba a misére.-mondják. - Menjünk-, válaszolják kórusban a. Mielıtt elindulnának együtt a templomba, elmondják mennyire félnek a boszorkánytól. Egy sorba állnak és elmutogatják félelmeiket. Halkan majd egyre hangosabban beszélnek, mintha a félelmektıl megszabadulnának: Fehér alak, boszorkány Ördög szarva ijeszt rám. Karácsonykor a misén Székre állva látom én Mindenki elindul, majd letérdepel az egyik lábával, a másikkal támaszkodik, és imára kulcsolja a kezét- Lehajtják a fejüket egy fiú a székre áll és azt kiáltja: -Nézzétek. ott van a boszorkány! -Ott van, ott van! kiabálnak és mutatnak egy irányba a. Megijednek és mindnyájan egy irányba szaladnak ki a színpadról. A mese folytatása: A boszorkányt kiáltanak, nagy sikollyal futnak kifelé. Egy kislány visszafut. Meglátja Katicát és beszélgetnek: -Ne félj, csak játszunk gyere te is! - Nagy az én bajom nincs senkim, semmim ez az egy szál ruhám, s ez a darabka kenyerem van. Úgy gondoltam minek idızzek a faluban, talán a nagyvilágban jobbra fordul a sorsom.(megölelik egymást). -Járj szerencsével!- ismét megszólal a szomorú zene. Templomi jelenet 160

7 ORSZÁGÚT :fák,igazi falevelek, szél, vándorláshoz zene. A kislány tétován sétál, visszafordul. Így találkozik az öregemberrel, aki vele szembe jön az úton. -Jó napot öregapó! Hová igyekszel ebben a hidegben? -Jaj, édes lelkem, három napja nem ettem. Rettentıen éhes vagyok. Kérlek, szánj meg egy darabka kenyérrel! -Ó apó, csak ennyim van,jó szívvel neked adom. -Boldog lehet apád, hogy ilyen lánya van. Katica felnéz az égre, összekulcsolja a kezét: (nagyot sóhajt). - Igen -Lelhetsz még új családra! Isten áldjon gyermekem! Mint ahogy most téged vezérelt utamba a sors, úgy rajtad is segíthet a jó Isten. Fogd ezt a gyertyát, világítson utadon! - Köszönöm, Isten áldjon! Vándorlás zene folytatódik. Kezében a gyertya, melyet feltart, világítva az utat, céltudatosabban megy. VÁSÁR- árusok, kikiáltók, jönnek nagy zajjal. Közöttük egy mezitlábas kisfiú nézelıdik. Katica is ott járkál, figyel, bámészkodik. 1. Pántlikaárus- nyakában lóg egy hatalmas kosár és a színpad közepén nagyot kiált: Asszonyok, asszonyok! Gatyamadzag Pendelymadzag, Vékony madzag, Vastag madzag, Keskeny madzag, Fehér madzag, Sárga madzag,! Nem dícsérem, Jól megmérem, 161

8 Tessék kérem 3.Túróárus: Túrót, túrót vegyenek, Köré győlnek a piacon lévık és hallgatják a kikiáltót. 2. Kalácsárus.. Friss kalácsot Hogy a kutyák egyenek. Sós túrót vegyenek Ha nem vesznek, nem esznek. Friss kalácsot vegyenek! Egy krajcárért, két krajcárért Máris megkapja kegyed! Ha a fiúk nem szeretnék, A lányoknak vegye meg! Leánykája hogyha nincsen, Saját maga egye meg! 4.Almaárus. Erre gyere, ne menj arra, Erre van a piros alma Vevı:- Hogy az alma? - Hat krajcár darabja. - De hiszen ez férges? - Tudod mit? Válogatósnak vadalma, annak is a rossza. 162

9 A vevıt megugrasztja, az eladó utána mozdul, kiborul az alma a kosárból, a kisfiú vesz fel egyet. A többi gyerek rögtön odaszalad. Az árus rámordul: -Hogy került a kezedbe? -Elgurult,vissza akartam adni. -Biztos el akarta lopni!- mondják a falusi. -Nem én nem tennék ilyet. Rámás csizma, kopogó S milyen olcsó, hallja csak, Csak 20 pengı, csak-csak-csak, Csak 20 pengı, csak-csak-csak! Indul a csizmaárus felé, sóvárogva nézegeti a lábbeliket. Az árus mondja: - Nem a magadfajtának való ez fiacskám! Ránéz a lábára és tovább megy a kalácsárushoz. 5.Csizmaárus -Mit bámészkodsz itt? Takarodj! Ne tátsd itt a szádat! Erre, erre, ifiasszony, Más boltosra ne hallgasson! Az én nevem Olcsó János Kinek híre általános. Gyerekek incselkednek az árussal: -Melyik fa ül? -A kofa! -Célozzuk meg!- erre a megdobálják az árust. Van itt minden ami jó, 163

10 -Haszontalan, szemtelen kölykök! Nem is hoz nektek semmit a Jézuska!-kiabálja vissza a kalácsárus asszony. Pántlikás árus ember mondja: -Emberek, asszonyok látják micsoda idı készül? Szedjük mi is a sátorfánkat, mer mindjárt ideér a hóvihar! -Siessünk! -Isten áldja! - Csak épségben hazaérjünk!- kiáltják mindannyian. -Jaj, nem érjük meg a szent estét! Sátrastól, mindenestıl elmennek, s csak a fiú és Katica marad a színen. -Hát te miért nem szaladsz haza? - kérdezi Katica. -Nincs nekem otthonom, családom, még testvérem sincs, akivel vándorolhatnék. Egyedül vagyok, mint az ujjam. A lábam is majd lefagy, ebben a farkasordító hidegben. Feltörte a talpamat ez a köves út. Ha legalább egy pár cipım lenne! Katica leveti a cipıjét és átadja. - Fogd, menj isten hírével, hátha testvérre, társra lelsz. - Köszönöm a jóságodat, néném! Fogd ezt a gyertyát, ha nem is meleget, de a szívem melegével adom. Vándorlós zenével folytatódik, két irányba távoznak,, integetnek egymásnak. Találkozás az anyókával: -Adjon isten anyóka! -Neked is édes lelkem. -Mi járatban vagy erre? -Jaj édes lányom, látod milyen keserves sorsra jutottam. Már egy öltı ruhám sincs, amivel a testemet befödhetném. Katica végignéz magán, láthatóan gondolkodik, leveszi a nagy kendıjét és anyó vállára teríti. 164

11 -Ez mindenem, de talán neked nagyobb szükséged van rá. Úgyis sötét van, nem lát engem senki. Ellehetek ruha nélkül is. -Jaj nem adott ilyen gyermeket a sors nekem! Ez a gyertya emlékeztessen rám, és mindazokra, akiket szerettél. Megölelik egymást, s ebben a pillanatban egy csodás zenére /Csendes éj egy feldolgozása. Lásd a zenei mellékletben./angyalkák jelennek meg. Egy-egy angyal vezeti az apót, az anyót és a fiút, elmennek a házba és immár egy családot alkotva ülnek le a házba. Feláll az apó és köszöntıt mond: Ha szeretet nincsen bennem: semmi vagyok. A szeretet hosszútőrı, kegyes; A szeretet nem irigykedik, A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. A szeretet mindent megbocsát, Mindent elhisz, Mindent remél, Mindent eltőr. A szeretet soha el nem fogy. Pál Apostol Másik két angyal a kendıt és a gyertyákat hozza be. 1.angyal:-Mindenedet szétosztottad, ne láss többé ínséget 2. angyal : -Holtod napjáig gondtalanul élj, legyen ez a ház az otthonod! Felöltöztetik és visszavezetik az új családhoz. 3.angyal:-Új családra leltél akiken segítettél. 4.angyal:-Szenteste van, kigyulladt a negyedik gyertya is. Zene: A csendes éj egy csodálatos feldolgozása 165

12 Angyalok tánca:az angyalok ruhája fehér póló és szoknya, tüllbıl varrt áttetszı szárny. Táncukat a finomság, lágyság és az angyali mosoly szövi át. Különbözı formákat vesznek fel:elıször egy körbe sétálnak be,majd két kört alkotnak, csillagalakzatba rendezıdnek / jobb kéz a kör közepe felé mutat /. Egyéni forgással egy óriási csillagot hoznak létre ebbıl tovább forognak és egymás mögé állva egy oszlopot alkotnak. Majd lassú, lágy, nagy páros karkörzéssel leguggolnak egyesével.utolsó színpadkép a nagy csillag. A szárnyukat kiengedve lassan leülnek a földre. Zene:Csendes éj szól Minden angyal egy sorban áll a színpad elején. Felsorakoznak a szereplık mögéjük. Az új család a ház elıtt helyezkedik el. Záróképhez érkeztünk, az angyalok jókívánságával búcsúzunk el: A zúzmarás fenyıkrıl egy hópelyhes dallam Lelketekre hulljon szeretı szavammal Csendes szobádban, ha gyertyát gyújt a karácsonyéj, Te megérzed majd, hogy nálad jártam én, Karácsonyi angyalszárnyon Lelkedre béke, öröm szálljon! Rájöttél-e már karácsonyfád alatt, mi kézzel nem fogható, érték csak az marad? Ha van szívedben osztható nyugalom és béke, Átjárja majd lelked a szeretet fénye. Győjtöttél e olyat, mi nem fogy és nem kopik, Minél inkább osztod, egyre gyarapodik? Kinek belsı ragyogása van, Egyedül sem boldogtalan. 166

13 Szeretni jöttünk a világra Magunk és mások boldogságára. Ezzel a mősorral kíván a 4.a és 4.b osztály kellemes karácsonyt és boldog új évet! Az új esztendıt töltse be a termékeny béke, A lélek nyugalma, a szeretet melegsége! III. Énekkar: a következı karácsonyi dalokat hallhattuk a mősor befejezéseként: (Meghajlás és taps.) 167

14 Felelıs Felhasznált idı Elıkészületek és a mősor óra Kellékek elvitele a sportcsarnokba Kellékek elvitele a sportcsarnokba 4.b Személyautó Pedagógus, szülı 21. Baksáné Pavelka Rozália Kovácsné Fábián Andrea 4.a A karácsonyi mősor elıadásának irányítása 4.a A karácsonyi mősor elıadása A vásár látogatói, Tevékenységek Célcsoport Szükséges erıforrások Határidı Pedagógus Gyerekek Dologi Személyi cdforgatókönyv pedagógus Kellékek elpakolása Kellékek elpakolása 4.b Személyautó Pedagógus, szülı Bor Gáborné Kiss Andrásné Baksáné Pavelka Rozália Kovácsné Fábián Andrea 168

15 2. Karácsonyi játszóház (iskolai szinten): december 22. Az adventi programsorozat az utolsó tanítási napon csúcsosodik ki. Karácsony elıtt ekkor van az iskola közössége utoljára együtt, utána kezdıdik a téli szünet. Az iskolavezetés ezt a napot arra szánta, hogy az ünnephez méltóan, békés, szeretetteljes karácsonyi hangulatban zárjuk ezt az évet. A tanulók legnagyobb örömére ez a nap tanítás nélküli munkanap lett. Hagyomány iskolánkban, hogy karácsony és húsvét elıtt játszóházat rendezünk. A nek alkalmat adunk arra, hogy szeretteiknek apró ajándékokkal kedveskedjenek. Az iskola gondoskodik az ajándékok elkészítéséhez szükséges alapanyagokról, a pedagógusok pedig segítenek a nek, hogy egyszerő, gyorsan elkészíthetı, de mutatós alkotások születhessenek. Az alsó és felsı tagozat külön-külön szervezi meg a játszóházat, hiszen a tanulók életkori sajátosságai, fejlettsége különbözı. Az alsó tagozat a 2. emelet osztályaiban rendezkedett be, míg a felsı tagozat az 1. emeleten. A pedagógusok ügyessége, fantáziája, ötletessége nyomán a játszóházak színterei rendkívül változatosak voltak. Karácsony elıtt természetesen a karácsonyi ajándékkészítés volt a fı téma. A nagyon szeretnek ügyeskedni, alkotni. A maguk által kialakított kis csoportokban tetszılegesen látogathatták a színtereket. Teljesen belefeledkeztek a munkába, arcuk kipirult, lázas izgalommal vágtak, ragasztottak, gyúrtak, a technikától függıen. Azon izgultak, hogy a rendelkezésre álló idı alatt minden színtérre bejuthassanak, minél több ajándékot készíthessenek. Öröm volt nézni, ahogy a kincseiket óvták, féltették, győjtögették és közben azt tervezgették, kinek adják át a karácsonyfa alatt. A délelıtt folyamán kialakult egy ünnepi hangulat, a karácsonyvárás és az ajándékozás öröme. Emellett kézügyességük, alkotói fantáziájuk fejlıdött, jellemük gazdagodott az egymás iránti segítségnyújtással, udvariassággal. ( Mellékletek: cd / képek: Karácsonyi játszóház alsó-felsı ) 169

16 Tevékenységek Célcsoport Szükséges erıforrások Határidı Pedagógus Gyerekek Dologi Személyi Felelıs Felhasznált idı 1.a oszt. Angyal formájú szalvétatartó Angyal formájú szalvétatartó Alsó tagozatos 1.b oszt. Papír angyalka Papír angyalka Alsó tagozatos 2. a 2. b osztályok Só-liszt gyurmából gyertyatartók, hóemberek készítése Só-liszt gyurmából gyertyatartók, hóemberek készítése Alsó tagozatos Kétoldalú karton, arany színő papírszalag, díszítı figurák, arany-ezüst toll Torta papír, aranypapír, géppapír, arany színő kötözı szalag, Só, liszt, paprika, kakaó, tortagyertya, nyújtófa, szaggatók, Pedagógus, Pedagógus, Pedagógus, Nagy Katalin, Török Dóra Orbánné Budai Mária, Aradszkiné Szelényi Tünde Matuláné Enyedi Julianna, Ruszné Geréb Edit, Ritókné Jámbor Aranka, Fábián Istvánné 4 óra 4 óra 4 óra 170

17 Tevékenységek Célcsoport Szükséges erıforrások Határidı Pedagógus Gyerekek Dologi Személyi Felelıs Felhasznált idı 3. a oszt. Karácsonyi kísérıkártyák Karácsonyi kísérıkártyák Alsó tagozatos 4. a 4. b osztályok hőtımágnes hőtımágnes Alsó tagozatos Kétoldalú színes kartonok, Dekorgumi, flitterek Pedagógus, Pedagógus, Albertiné Galbács Andrea, Kiss Miklósné Kiss Andrásné, Baksáné Pavelka Rozália, Kovácsné Fábián Andrea 4 óra 4 óra Ablakdíszek Ablakdíszek Felsı tagozatos Színes kartonpapír, aranyzsinór, szalag, Pedagógus, 22. Kovácsné Megyeri Anna 4 óra 171

18 Tevékenységek Célcsoport Szükséges erıforrások Határidı Pedagógus Gyerekek Dologi Személyi Felelıs Felhasznált idı Aranydió festése Aranydió festése Felsı tagozatos Ajtódíszek Ajtódíszek Felsı tagozatos Dió, arany festék, Fenyıgally, dió,szalag,díszkötözı, forrasztópisztoly Pedagógus, Pedagógus, Bacsa Edina, Pluhár János Borsós Antalné, Zsarnóczainé Kovács Ágnes 4 óra 4 óra Csillagdíszek, karácsonyfadíszek hajtogatása Csillagdíszek, karácsonyfadíszek hajtogatása Felsı tagozatos Színes kétoldalú papír Pedagógus, 22. Marczis Györgyné, Török Zoltánné, Kakas Erika 4 óra 4 óra Rímfaragás karácsony témában Rímfaragás karácsony témában Felsı tagozatos Pedagógus, 22. Tóthné Bodó Mária 4 óra 172

19 Tevékenységek Célcsoport Szükséges erıforrások Határidı Pedagógus Gyerekek Dologi Személyi Felelıs Felhasznált idı Csipeszdísz pingvincsillag-és mikulásfejjel Csipeszdísz pingvin- csillag-és mikulásfejjel Felsı Ruhacsipesz, színes karton, aranyfesték, Pedagógus, 22. Vinczéné Forgács Ágnes 4 óra Üdvözlıkártya, könyvjelzı papírhímzéssel Üdvözlıkártya, könyvjelzı papírhímzéssel Felsı tagozatos Kartonpapír, fonal, Pedagógus, 22. Kertész Gyöngyi 4 óra Üdvözlıkártyák fröccsentett technikával Üdvözlıkártyák fröccsentett technikával Felsı tagozatos Kartonpapír, festék, szita, Pedagógus, 22. Majorné Horváth Izabella 4 óra 173

20 174

21 3. Ünnepi karácsonyi mősor (iskolai szinten) (meghívott vendégeink a környékbeli óvodások): december 22. Míg advent a reményteli várakozás ideje, a Szenteste maga a megvalósult és beteljesedett csoda, a Megváltó születésének napja. A karácsonyi éj csodája máig melegséggel tölti el minden ember szívét. Ez az az ünnep, amelynek valódi tartalma a legelevenebben él. Karácsony este minden elcsendesedik, és ha olyan szerencsénk van, hogy hó is hull, a csend még tökéletesebb. A mai értelemben vett keresztény karácsonyról a IV. század óta emlékezünk meg, eredetileg december 25. Jézus születésnapja, az elızı este karácsony vigíliája, más szóval karácsony böjtje vagy Szenteste, 26. pedig az ünnep második napja. A karácsony megünneplése már hosszú évek óta az iskolai közös események közé tartozik. Mégis talán a legmeghittebb és a legszívhezszólóbb ünnep ez. Minden évben a 4. évfolyam feladata, hogy egy csodálatos mősorral ajándékozza meg az utolsó tanítási napon a et és tanáraikat, valamint a meghívott vendégeket, óvodásokat. Talán ilyenkor lehet megmutatni azokat az értékeket az embereknek, amiket a legfontosabbnak tartunk. Hogy mi is a valódi érték ma? A vásárlási lázban égı felnıttek, az idıhiányban szenvedı családok próbálják túlajándékozni szeretteiket, ezzel kompenzálni az elmaradt közös beszélgetéseket, játékokat. Talán csak a pénzen vett ajándék tud már örömöt okozni, a saját kézzel gyártott ajándék már nem ad akkora boldogságot. A kérdésre csak azzal tudok válaszolni, igyekszünk a karácsonyi mősort úgy összeállítani, hogy mondanivalója azok az értékek legyenek, amiket a legfontosabbnak érzünk ma is. Érezze és értse a legkisebbtıl a legnagyobbig minden gyerek és felnıtt. A karácsony tanítson meg minket a másokkal való találkozás és együttlét értékére, hogy rátaláljunk a szeretet jó ízére, tudjunk adni és képesek legyünk örömmel kapni. A családi együttlét fontossága a szeretet és a béke uralkodása. A mi történetünk lényege is pontosan ez volt. Vártuk a pillanatot a tornaterembe, mikor húzzák el a képzeletbeli függönyt. Míg a többiek a játszóházas élményeiket még alig tudják feldolgozni, mi már órák óta lázasan készülıdtünk. Öltözködéssel indul az elıkészület, majd a tornaterembe 175

22 megyünk, és ott foglaljuk el a helyünket. A tornaterem berendezése már az elızı napon délután elkészül. Ez sem egyszerő feladat, bordásfalakból és kosárpalánkból színházi hátteret, színpadot varázsolni. Lassan érkeznek a vendégek, az iskola tanulói, tanárai. Tudjuk, hogy évrıl-évre ez a mősor a nap fénypontja, ezért is olyan izgatott a társaság. Az iskola koordinátora nagyon szép szavakkal köszönti az egybegyőlteket és felkonferálja a mősort. Az énekkar része minden évben a mősornak, nemcsak színesíti a programot, hanem az oda járó bemutathatják éves munkájuk nagyobb részét. Majd a várva várt elıadás következik. Nagyon ügyesen szerepeltek a, végig koncentráltak és odafigyeltek. Majd befejezésül az énekkar zárja be csodálatos hangjával a mősort. Intézményünk vezetıje meghatódottan, könnyekkel küszködve köszöni meg a fellépıknek azt az örömet, amit a szívekbe kitörölhetetlenül becsempésztek. A kitartó és fáradhatatlan munkának gyümölcse a csillogó szempárokban tükrözıdik. Elbúcsúzunk egymástól a téli szünet elıtt és minden szépet és jót kívánunk a következı évre is. Pataki Edit kedves versével tudnám befejezni a karácsonyt, mert kifejezi mindazt, amit ez az ünnep jelenthet: Pataki Edit: Karácsony békéje Gyertya lángja szél játéka mulandó. A szeretet sosem lehet halandó. Karácsonyest békességet sugároz, minden gaztól, gonoszságtól feloldoz. Gyermek mellett együtt lehet tiszta mind, és feledhet, eltörölhet minden kínt. 176

23 Elıkészítı feladatok: 1. Az elızı napon tartott fıpróbán készítettünk képeket különbözı jelenetekrıl, ezeket A4-es, fekete-fehér formában kinyomtattuk és az egyik mozgó faliújságra tettük, majd belehelyeztük az egészet a díszletbe. 2. A tornaterem díszítése 3. Székek, padok, szivacsok elhelyezése a közönség számára 4. Hangosítás, magnók, mikrofon beállítása 5. a díszlet elemeinek elkészítése, majd elhelyezése Az ünnepi mősort iskolánk koordinátora nyitotta meg. Köszöntötte az óvodásokat, az iskola tanulóit, dolgozóit, az érdeklıdı szülıket. Felsorolta és méltatta iskolánk adventi programjait, melynek utolsó állomása az ünnepi mősor. Arra intett, gondoljon mindenki szeretteire, hozzátartozóira ezekben a meghitt pillanatokban. Azok, akik fontosak számunkra, valahogy a tudomásukra hozzuk, teszünk értük, feléjük fordulunk. Régi szokás: ilyenkor karácsonykor képeslapot küldünk egymásnak. A mősort az énekkar nyitja meg, az énekszámokat betanította Petrovitsné Balla Magdolna. Ezt követi a 4. a 4. b osztály karácsonyi mősora Karácsonyi képeslapok címmel. A mősort betanította Bor Gáborné, Kiss Andrásné, Baksáné Pavelka Rozália és Kovácsné Fábián Andrea. Végezetül az énekkar zárja a mősort. Mindenkinek jó szórakozást kívánt. 177

24 I. Énekkar II. Karácsonyi képeslapok 1. Lucanapi népszokások 2. Mese bemutatása III. Énekkar Az ünnepi mősort tagintézmény-vezetınk zárta: Megköszönte a mősort a felkészítıknek és azt kívánta, hogy ezek a megható, békés, szeretetteljes percek legyenek útravalóul minden gyermek és minden család számára. Kellemes ünnepeket kívánt mindenkinek és pihenést a téli szünetben. Gerhard Stengel ajándékát szétosztottuk és igazi karácsonyi hangulatban búcsúztunk el egymástól. ( Mellékletek: cd / képek: Karácsonyi mősor ) 178

25 4. Projektzárás, értékelés: január 25. Az adventi programsorozatunk a 2009-es év utolsó iskolai munkanapjával véget ért. Megkezdıdött a téli szünet, az ünneplést mindenki otthon folytatta a családban. Szívbıl reméljük, hogy a kaptak annyi érzelmi töltést, hogy az ünnepek békésen, boldogan teltek el. Január végén, az elsı félévet lezáró értekezletünkön értékeltük a TÁMOP pályázat keretében megvalósított Adventtıl karácsonyig c. 3 hetet meghaladó projektünket. A felelısök: Ritókné Jámbor Aranka és Kovácsné Fábián Andrea beszámoltak a projekt céljáról, várható eredményeirıl. Felvázolták a programsorozat szerkezetét, felépítését. Diafilm vetítésével felelevenítették a programokat. A képek segítségével életre kelt iskolánk több mint 4 hetes munkája az advent jegyében. Nagyon jó volt visszanézni, visszaemlékezni a közös munkákra, együttlétekre, sok-sok élmény került felszínre. Megvitattuk, melyek azok a programok, melyek jól sikerültek és érdemes bevenni a jövı évi munkatervünkbe. A projekt céljai, várható eredményei maradéktalanul teljesültek. A programsorozat mindenképpen jótékony, fejlesztı hatással volt a tanulók értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlıdésére. Közelebb kerültek a néphagyomány világához, sokféle népszokással ismerkedhettek meg és próbálhatták ki (kiállítások: betlehem, paravánokon: a Mikulás, Lucázás; a karácsonyi asztal; mősorok, vetélkedık, jóslások stb.). Sikerült a programok jó részét az iskola falain kívülre helyezni (idısek otthonai, sportrendezvények, mősorok, Mikulás stb.). A rendezvények megmozgatták az egész iskola tanulóközösségét, az együtt ünneplések, a közösen végzett munkák, a játékok szorosabbá kovácsolták közösségünket. Az alkotómunkák (ajándékkészítés az adventi vásárba, játszóház, osztálydíszítés stb.) fejlesztették fantáziájukat, kézügyességüket, esztétikum iránti fogékonyságukat. A négy gyertyagyújtás alkalmával ahogy közelebb kerültünk karácsonyhoz az ünnepi hangulat egyre fokozódott, mégis a programok sokfélesége, sokszínősége folytán a fölös energiái jótékony mederbe terelıdtek, békés, meghitt ünnepi légkörben várakoztunk a karácsonyra. Reményeink beváltak, ezért sikeresnek ítéltük a három hetet meghaladó projektünket. 179

26 A nyilvánosság tájékoztatása: A et és a szülıket a tagintézmény-vezetı tájékoztatta a TÁMOP pályázat beindításáról. A szülık az SZMK értekezleteken, szülıi értekezleteken, ill. az iskolai programok által értesültek a pályázat alakulásáról; a osztályfınöki órákon, tanulógyőléseken. A közös ünneplések, az adventi gyertyagyújtások alkalmával a projekt megvalósulásáról tudtunk tájékoztatást nyújtani. A szélesebb nyilvánosság a Gyulai Hírlap GYAKI Mellékletében szerezhetett tudomást a pályázatban végzett tevékenységünkrıl. 180

27 Tanító/tanár, osztály: Kovácsné Fábián Andrea 4.b Idı, tantárgy: December óra Felkészülés Téma: Karácsonyi szokások Tartalom: Asztal terítése és tartalma, ajándékozás, kántálás, Munkaforma: Képességfejlesztés: A Karácsony egyházi szokásai Csoportos és frontális A zsibongóban berendezett terített asztal, panoptikum, karácsonyfa megnézésével és elemzésével a tapasztalati úton szerzett megfigyelés fejlesztése Tanító/tanár, osztály: Nagy Katalin 1.a oszt. Idı, tantárgy: December 21. Környezet óra Téma: Szent este Tartalom: Téli hónapok Munkaforma: Páros, egyéni Képességfejlesztés: Megfigyelıképesség, logikus gondolkodás, beszédkészség fejlesztése Tanító/tanár, osztály: Ritókné Jámbor Aranka 2. b oszt. Idı, tantárgy: December 21. Szövegértés-szövegalkotás 1-4 óra Téma: Karácsonyi versek, Karácsony c. olv., karácsonyi vers másolása Tartalom: Verstanulás, szövegfeldolgozás, versmásolás Munkaforma: Egyéni, csoportos munka, projekt munka Képességfejlesztés: Emlékezet, logikus gondolkodás, szövegértés, beszédkészség, íráskészség fejlesztése 181

28 182

3. hét: Karácsonyvárás december 14-20.

3. hét: Karácsonyvárás december 14-20. 3. hét: Karácsonyvárás december 14-20. 1. Karácsonyi mősor a Napsugár Idısek Otthona és Gondozóházban (Galamb u.) (kihelyezett program): december14. 2. Kiállítás: karácsonyi asztal terítése, díszítése:

Részletesebben

67. évfolyam, 6. szám, 2013. november december. Megjelenik kéthavonta.

67. évfolyam, 6. szám, 2013. november december. Megjelenik kéthavonta. 67. évfolyam, 6. szám, 2013. november december. Megjelenik kéthavonta. Karácsonyi köszöntõ El sem hiszem, hogy megint itt van karácsony! Felfokozott várakozásban élünk, annak ellenére, hogy biztosra vesszük,

Részletesebben

Tisztelt Eleki Polgárok! Kedves Barátaim! Kedves Olvasó!

Tisztelt Eleki Polgárok! Kedves Barátaim! Kedves Olvasó! Lassan véget ér a 2008-as esztendı, és ez mindig a számvetés ideje. Ez az év az országos problémák ellenére sikeresnek mondható, hiszen Elek mind pénzügyi, mind költségvetési szempontból megállta a helyét.

Részletesebben

Adventtől Karácsonyig Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény

Adventtől Karácsonyig Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény Adventtől Karácsonyig Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény Adventtől karácsonyig Ez a hónap az ünnep. Mintha mindig harangoznának, nagyon messze a köd és hó fátylai mögött írta Márai Sándor a decemberről

Részletesebben

2009. december. Boldogházi Hírek

2009. december. Boldogházi Hírek 2009. december 1 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009. december A 2009-es évet a változások évének is nevezhetjük falunkban, Jászboldogházán, hiszen a település és az itt lakók életét meghatározó, szolgálatukban

Részletesebben

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ESZTENDİT KÍVÁNUNK!

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ESZTENDİT KÍVÁNUNK! 2007. DECEMBER II. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ESZTENDİT KÍVÁNUNK! I. Ady Endre: Karácsony Harang csendül... III. Kosztolányi

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER Jászboldogháza Község idıszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2012. OKTÓBER 13. ÉVFOLYAM 5.

Részletesebben

Polgármesteri tájékoztató

Polgármesteri tájékoztató 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011. december Polgármesteri tájékoztató Tisztelt Boldogházi Lakosok! A naptári év végéhez közeledve az alábbi rövid összefoglalót készítettem az év eseményeirıl. Az önkormányzatok

Részletesebben

Karácsony. Jánoshidai Híradó. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak!

Karácsony. Jánoshidai Híradó. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak! Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap XI. évfolyam 5. szám 2008. december Karácsony Lajossy Sándor: Karácsonykor Soha szebben még

Részletesebben

TAVASZI ÜNNEPKÖR. A tavaszi ünnepkör: március BÖJTMÁS HAVA április SZENT GYÖRGY HAVA május PÜNKÖSD HAVA

TAVASZI ÜNNEPKÖR. A tavaszi ünnepkör: március BÖJTMÁS HAVA április SZENT GYÖRGY HAVA május PÜNKÖSD HAVA TAVASZI ÜNNEPKÖR A projekt indoklása: - A tavaszi népszokások, ünnepek megismerése. - Tavaszi jeles napok összegyűjtése, az ezekhez kapcsolódó időjárási hiedelmek megbeszélése. - Hogyan készülhetünk az

Részletesebben

KÍ- NÁ- LÓ. Karácsony. Ami az újságból kimaradt! Kihagyhatatlan! Nézd meg Te is! :)

KÍ- NÁ- LÓ. Karácsony. Ami az újságból kimaradt! Kihagyhatatlan! Nézd meg Te is! :) XVI. évfolyam 8. szám 2008. december A Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos intézményegységének a lapja Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog, sikerekben gazdag új esztendõt kívánunk! Karácsony Jól

Részletesebben

Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IV. évfolyam 4. szám 2011. december

Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IV. évfolyam 4. szám 2011. december Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IV. évfolyam 4. szám 2011. december Néhány gondolat karácsonyra Kedves Röjtökmuzsajiak! Elérkeztünk az év legszebb idıszakához, a karácsonyhoz. Karácsony éjszakáján

Részletesebben

Téli ünnepkör projektterve Adventtől Vízkeresztig

Téli ünnepkör projektterve Adventtől Vízkeresztig Téli ünnepkör projektterve Adventtől Vízkeresztig Készítették: Csekő Katalin Vassné Csontos Etelka Óvodapedagógusok TÉLI ÜNNEPKÖR PROJEKTTERV ADVENT ELSŐ NAPJÁTÓL, VÍZKERESZTIG CÉL A kompetencia alapú

Részletesebben

Kél a magasból tiszta fény

Kél a magasból tiszta fény Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja VII. évfolyam IV. szám 2013. december Ajánló a Sávolyi Hírmondó tartalmából: -4. oldalon: Sávolyi arcok- Sávolyi sorsok -5. oldalon: Írás a Szent Család

Részletesebben

NYIRlevél. Tisztelt Nyirádiak! Kedves Olvasóink!

NYIRlevél. Tisztelt Nyirádiak! Kedves Olvasóink! NYIRlevél XI. évfolyam 4. szám 2009 december Tisztelt Nyirádiak! Kedves Olvasóink! Közeledik az év vége, s átgondoljuk tetteinket, értékeljük tevékenységeinket. Az önkormányzat is ezt teszi, vagy tette

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél Pár hét és újra legkedvesebb, legmeghittebb ünnep érkezik el mindannyiunk otthonába. Az ünnep, amit áhítattal várunk és amitõl oly sokat remélünk:

Részletesebben

Kiliti Évszakok. Kilitin járt a Mikulás Lucanap és advent az óvodában A kilitiek Lujzi nénije Kilitiek hőstette a jeges Balatonon

Kiliti Évszakok. Kilitin járt a Mikulás Lucanap és advent az óvodában A kilitiek Lujzi nénije Kilitiek hőstette a jeges Balatonon Ha szeretné meghallgatni az éjféli harangszót, kattintson ide: http://kilitiek.hu/ujevi_harang.php Kilitin járt a Mikulás Lucanap és advent az óvodában A kilitiek Lujzi nénije Kilitiek hőstette a jeges

Részletesebben

JÁTÉKOS FARSANG. Esztétikai-mővészeti tudatosság és kifejezıkészség kulcskompetencia. A modul szerzıje: Molnár Anikó

JÁTÉKOS FARSANG. Esztétikai-mővészeti tudatosság és kifejezıkészség kulcskompetencia. A modul szerzıje: Molnár Anikó Kontrasztok Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Székhely 7627 Pécs, Engel János u. 11-15. Esztétikai-mővészeti tudatosság és kifejezıkészség kulcskompetencia Modulfejlesztés az Alapfokú Mővészetoktatási

Részletesebben

Bőnbánati alkalom (Gyülekezeti nagyterem) Március 21. Nagypéntek 10:00 és 18:30 Nagypénteki ünnepi istentisztelet és úrvacsora

Bőnbánati alkalom (Gyülekezeti nagyterem) Március 21. Nagypéntek 10:00 és 18:30 Nagypénteki ünnepi istentisztelet és úrvacsora ÁHÍTAT Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ı szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. (Márk 10,45 ) Mennyi feszültség, szinte látszólagos ellentmondás van Jézus mondatában.

Részletesebben

Akiket Isten Lelke vezérel

Akiket Isten Lelke vezérel SZENT KERESZT 2011. DECEMBER AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA V. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2011. DECEMBER 4. Akiket Isten Lelke vezérel Alapvetı kérdés a lelkiekkel foglalkozó ember számára: Hogyan

Részletesebben

A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA II. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA II. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA II. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk I. Kor

Részletesebben

LÁZI DOMBI KARÁCSONY A LÁZI DOMBI KULTURÁLIS EGYESÜLET KIADVÁNYA 2014. DECEMBER

LÁZI DOMBI KARÁCSONY A LÁZI DOMBI KULTURÁLIS EGYESÜLET KIADVÁNYA 2014. DECEMBER LÁZI DOMBI KARÁCSONY A LÁZI DOMBI KULTURÁLIS EGYESÜLET KIADVÁNYA 2014. DECEMBER Kedves Olvasó! Minden évben vannak évfordulóink, amikre büszkén vagy talán szégyenkezve, örömmel vagy szomorúan, csodálattal

Részletesebben

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2.

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2. Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2. Napjainkban a pedagógusokkal szemben hazánkban is elvárás, hogy képesek legyenek interkulturális programok alkalmazására, a sajátos nemzeti hagyományok, európai

Részletesebben

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk!

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk! A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 18. szám 2014. december 17. Ingyenes...s azóta minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet,

Részletesebben

Lellei ú ság. Áldott karácsonyt és nagyon békés, boldog új évet! Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Wass Albert: A bújdosó imája

Lellei ú ság. Áldott karácsonyt és nagyon békés, boldog új évet! Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Wass Albert: A bújdosó imája Lellei ú ság XVIII. évfolyam, 12 szám. 2009. december Áldott karácsonyt és nagyon békés, boldog új évet! Tisztelt Balatonlelleiek! Ismét eltelt egy év. Az utolsó hónap, a decem ber figyelmeztet, hogy eljött

Részletesebben

A MÁTÉSZALKAI KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA

A MÁTÉSZALKAI KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA 1 TEMPLOM ÉS ISK LA www.refmateszalka.hu A MÁTÉSZALKAI KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA IV. évfolyam 1. szám 2011. Tanévzáró GYÜLEKEZETI ÉLET

Részletesebben

Karácsony más Szemerei János - püspök. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Tit 2,11.

Karácsony más Szemerei János - püspök. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Tit 2,11. A győri evangélikus gyülekezet időszaki lapja M E g J E l E n i K A z Ú r 2012. évének K A r Á c S O n y Á n Antoine de Saint- Exupéry írta: A sivatagot az teszi széppé, hogy valahol egy kutat rejt nem

Részletesebben

Ti magatok is, mint élı kövek, épüljetek fel lelki házzá I. Péter 2, 5 BEHARANGOZÓ

Ti magatok is, mint élı kövek, épüljetek fel lelki házzá I. Péter 2, 5 BEHARANGOZÓ A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA II. ÉVFOLYAM 4. SZÁM REFORMÁCIÓ İSZI HÁLAADÁS Ti magatok is, mint élı kövek, épüljetek fel lelki

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 3. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 3. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 3. szám Velünk az Isten Karácsonyra készülve bizonyára sokan újraolvassák Máté vagy Lukács evangéliumának kezdetét, amelyekben Jézus Krisztus születéséről

Részletesebben

XIX. évfolyam, 2. szám - 2014 december Ingyenes önkormányzati lap

XIX. évfolyam, 2. szám - 2014 december Ingyenes önkormányzati lap Igari Hírek www.tiszaigar.eu XIX. évfolyam, 2. szám - 2014 december Ingyenes önkormányzati lap Békés, boldog karácsonyt kívánunk! A karácsonyt megelőző négy hét az advent, vagyis a várakozás időszaka.

Részletesebben