4. hét: Karácsony december

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4. hét: Karácsony december 21-22."

Átírás

1 4. hét: Karácsony december Karácsonyi mősor a Városi Tornacsarnokban (kihelyezett program): december Karácsonyi játszóház (iskolai szinten): december Ünnepi karácsonyi mősor (iskolai szinten) (meghívott vendégeink a környékbeli óvodások): december Projektzárás, értékelés: január

2 1. Karácsonyi mősor a Városi Tornacsarnokban (kihelyezett program): december 21. Karácsonyi Vásár címmel városi kiállítást rendeztek a Tornacsarnokban. A megnyitó ünnepségre többek között felkérték az iskolánkat is, egy ide illı prózai-zenés mősor elıadására. Mivel iskolánk pedagógiai programjának részéhez tartozok a karácsonyi mősor iskolai szinten való megrendezése, ezért felkérték a 4. évfolyamot, mutassa be elıadását. Az iskolában mindig ez az évfolyam készül a karácsonyi mősorral. Ezen a reggelen mindenki izgatottan ébredt, mert a sokat gyakorolt mősort most elıször adhatjuk elı. Néhány szülı és pedagógus férj segítségével a kellékek eljutottak a sportcsarnokba. A gyalog érkeztek a helyszínre. Szeretettel fogadtak bennünket, és az öltözıben elfoglalhattuk a helyünket. Színpadbejárással kezdtük, majd néhány apróbb jelenet elpróbálására került a sor, a hangosítással egyeztetve elindultunk átöltözni. Az öltözködésben sokat kellett segíteni, a népviselet elemeit tudni kell felvenni. Hol és hogyan kötök meg egy szoknyát, a blúz ujja hogyan mutat, a hajakat fonni kell, szalag kerül bele. A fiúk mellénye begombolva a nadrág szára a csizmában és még sok sok apró, de fontos kérdések. Megkezdıdött a megnyitó melyet Prohászka Zsolt a tornacsarnok vezetıje nyitott meg, majd az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Iskola Tücsök nevő vonós zenekara lépett fel. Karácsonyi dalokat hallhattunk a zeneiskolás növendékek elıadásában. Majd mi következtünk. Izgalmukat jól leplezték a, mert az elıadás ügyesen zajlott végig. A sokat gyakorolt részek gördülékenyen következtek egymás után, egyre felszabadultabbnak hatott a mősor. Mindenki megtalálta a helyét. A nézık nagy tapssal jutalmazták a mősort. A örömmel jöttek le a színpadról és az öltözıben mosolyogva mesélték élményeiket, érzéseiket egymásnak. Tapasztalatot, rutint így lehet szerezni. Erısíti lelküket, kedvet kapnak a következı mősor megtanulásához, közösségépítı ereje óriási. Megkönnyebbülve és egyben átszellemülve a mősortól lépkedtünk a hóesésben az iskola felé. 156

3 A mősor forgatókönyve: I.Énekkar: a rendezvényünket énekkarunk adventi dalokkal nyitotta meg, a mősor végén újra hallhattuk ıket. A Csillagruha c. mese átdolgozása alapján Karácsonyi képeslapok címő darab forgatókönyve: II.Karácsonyi képeslapok 1. Luca-napi népszokások: 2. Mese :Karácsonyi képeslapok bemutatása Zene: Sebestyén Márta. Dúdoltam én c. lemezérıl a 4. szám. / szövegnél kezdıdött a bejátszás/. Fontos volt a tartalma a szövegnek, hiszen a kislány árvaságát ily módon is érzékeltetni tudjuk. Szövege: Árva vagyok, nincsen nékem édesanyám se apám Díszlet: 1. Egy falu képe: melyben szegényes ház belseje kerül bemutatásra: /paraván, asztal, szék, láda, kemence, kerítés/ 2. Erdı megjelenítése: fák, bokrok A kislány, akit Katicának hívtak, otthon egyedül van, öltözködik-, szól a szomorú népdal. 157

4 A falusi befutnak, népi játékot játszanak: Lucázás- vidám hangulat Népviseletben vannak a fiúk és a lányok. Zene: Ghymes: Haj regö rejtem 1.Lucanapi népszokások Luca napja: A magyar néphitben Luca alakja kettıs, egyrészt kapcsolatos a legendabeli Szent Lucával, másrészt egy boszorkányszerő, rontó nıalakkal. Jósló-varázsló hiedelmek, praktikák jellemzik ezt a napot. A boszorkányok felismerésére készült az ún. Lucaszék. Luca naptól karácsonyig kellett elkészíteni a széket. A meghatározott számú és fajtájú fából készült ülı alkalmatosságot a karácsonyi éjféli misére, a templomba vitték. 9 féle fából készült: kökény, boróka, jávor, körte, som, jegenyefenyı, akác, cser, és rózsafa. Szöget nem volt szabad beleverni, az ékeket bükkfából faragták. Az éjféli misén a lucaszékre állva lehetett csak meglátni, hogy kik a boszorkányok, mert szarvakat viseltek a fejükön. Utána nyomban el kellett égetni. Erre épült a játék mondanivalója. Luca-napi népszokások Játék menete: A színpad jobb sarkából indulnak és csujjogatót mondanak: Haj regö rejtem Régi rege rendem Azt is megadhassa Az a nagyúr isten. Bejönnek a lányok középen két sorba leguggolnak, a fiúk két oldalt kísérik bottal, és az alapritmust kopogják. Lányok tánca:- kapuzó - majd körben séta, egy pár ismét kaput tart és a többiek átbújnak alatta 158

5 - ez ismétlıdik háromszor - az alakoskodók, fehérleples legények seprővel és partvissal elzavarják ıket, hogy a fiúk kerülhessenek elıtérbe Fiúk tánca:- - bottal a kezükben egy kört alkotnak, - majd a botot letéve párosan vállukat megfogva táncolnak - irányt váltanak forgás közben - egy legény táncos lépést mutat, kéri, ismételjék a többiek ıt - a fiúk utánozzák a legényt - ez ismétlıdik többször - majd az alakoskodók ıket is elzavarják A fiúk Lucát választanak: -Válasszunk Lucát!-és egy fiú megnézi az összes lányt, egyet kiválaszt közülük, talán a legszebbet. -Én ıt választom-kifordítja ki kéz alatt, és mindenkinek megmutatja. A lány fejére teszi a koszorút. Odaszalad 3 lány és felemelik együtt ezt az egy lányt: -Itt a Luca, itt a Luca! és emelés közben lerepül a lány fejérıl a koszorú ami, a színpad közepére kerül, késıbb adventi koszorú lesz. Csúfolódó: Ez a Luca olyan szép Mint egy háromlábú szék fiúk mondják a szomszédnak tojása Benne van a gatyádba lányok mondják -Készítsünk Lucaszéket mondja egy lány, erre minden fiú letérdepel a földre és a lányok a hátukra, ülnek, széttárják a kezüket, jelezve elkészült a szék. - De nem így, de nem így! 159

6 - Hát, akkor hogy?-kérdezi a tömeg. -Készítsünk 9 fából ilyen széket. feleli egy fiú Leülnek egy körbe és széket faragnak, mondják hangosan a fafajták nevét. - Menjünk a templomba a misére.-mondják. - Menjünk-, válaszolják kórusban a. Mielıtt elindulnának együtt a templomba, elmondják mennyire félnek a boszorkánytól. Egy sorba állnak és elmutogatják félelmeiket. Halkan majd egyre hangosabban beszélnek, mintha a félelmektıl megszabadulnának: Fehér alak, boszorkány Ördög szarva ijeszt rám. Karácsonykor a misén Székre állva látom én Mindenki elindul, majd letérdepel az egyik lábával, a másikkal támaszkodik, és imára kulcsolja a kezét- Lehajtják a fejüket egy fiú a székre áll és azt kiáltja: -Nézzétek. ott van a boszorkány! -Ott van, ott van! kiabálnak és mutatnak egy irányba a. Megijednek és mindnyájan egy irányba szaladnak ki a színpadról. A mese folytatása: A boszorkányt kiáltanak, nagy sikollyal futnak kifelé. Egy kislány visszafut. Meglátja Katicát és beszélgetnek: -Ne félj, csak játszunk gyere te is! - Nagy az én bajom nincs senkim, semmim ez az egy szál ruhám, s ez a darabka kenyerem van. Úgy gondoltam minek idızzek a faluban, talán a nagyvilágban jobbra fordul a sorsom.(megölelik egymást). -Járj szerencsével!- ismét megszólal a szomorú zene. Templomi jelenet 160

7 ORSZÁGÚT :fák,igazi falevelek, szél, vándorláshoz zene. A kislány tétován sétál, visszafordul. Így találkozik az öregemberrel, aki vele szembe jön az úton. -Jó napot öregapó! Hová igyekszel ebben a hidegben? -Jaj, édes lelkem, három napja nem ettem. Rettentıen éhes vagyok. Kérlek, szánj meg egy darabka kenyérrel! -Ó apó, csak ennyim van,jó szívvel neked adom. -Boldog lehet apád, hogy ilyen lánya van. Katica felnéz az égre, összekulcsolja a kezét: (nagyot sóhajt). - Igen -Lelhetsz még új családra! Isten áldjon gyermekem! Mint ahogy most téged vezérelt utamba a sors, úgy rajtad is segíthet a jó Isten. Fogd ezt a gyertyát, világítson utadon! - Köszönöm, Isten áldjon! Vándorlás zene folytatódik. Kezében a gyertya, melyet feltart, világítva az utat, céltudatosabban megy. VÁSÁR- árusok, kikiáltók, jönnek nagy zajjal. Közöttük egy mezitlábas kisfiú nézelıdik. Katica is ott járkál, figyel, bámészkodik. 1. Pántlikaárus- nyakában lóg egy hatalmas kosár és a színpad közepén nagyot kiált: Asszonyok, asszonyok! Gatyamadzag Pendelymadzag, Vékony madzag, Vastag madzag, Keskeny madzag, Fehér madzag, Sárga madzag,! Nem dícsérem, Jól megmérem, 161

8 Tessék kérem 3.Túróárus: Túrót, túrót vegyenek, Köré győlnek a piacon lévık és hallgatják a kikiáltót. 2. Kalácsárus.. Friss kalácsot Hogy a kutyák egyenek. Sós túrót vegyenek Ha nem vesznek, nem esznek. Friss kalácsot vegyenek! Egy krajcárért, két krajcárért Máris megkapja kegyed! Ha a fiúk nem szeretnék, A lányoknak vegye meg! Leánykája hogyha nincsen, Saját maga egye meg! 4.Almaárus. Erre gyere, ne menj arra, Erre van a piros alma Vevı:- Hogy az alma? - Hat krajcár darabja. - De hiszen ez férges? - Tudod mit? Válogatósnak vadalma, annak is a rossza. 162

9 A vevıt megugrasztja, az eladó utána mozdul, kiborul az alma a kosárból, a kisfiú vesz fel egyet. A többi gyerek rögtön odaszalad. Az árus rámordul: -Hogy került a kezedbe? -Elgurult,vissza akartam adni. -Biztos el akarta lopni!- mondják a falusi. -Nem én nem tennék ilyet. Rámás csizma, kopogó S milyen olcsó, hallja csak, Csak 20 pengı, csak-csak-csak, Csak 20 pengı, csak-csak-csak! Indul a csizmaárus felé, sóvárogva nézegeti a lábbeliket. Az árus mondja: - Nem a magadfajtának való ez fiacskám! Ránéz a lábára és tovább megy a kalácsárushoz. 5.Csizmaárus -Mit bámészkodsz itt? Takarodj! Ne tátsd itt a szádat! Erre, erre, ifiasszony, Más boltosra ne hallgasson! Az én nevem Olcsó János Kinek híre általános. Gyerekek incselkednek az árussal: -Melyik fa ül? -A kofa! -Célozzuk meg!- erre a megdobálják az árust. Van itt minden ami jó, 163

10 -Haszontalan, szemtelen kölykök! Nem is hoz nektek semmit a Jézuska!-kiabálja vissza a kalácsárus asszony. Pántlikás árus ember mondja: -Emberek, asszonyok látják micsoda idı készül? Szedjük mi is a sátorfánkat, mer mindjárt ideér a hóvihar! -Siessünk! -Isten áldja! - Csak épségben hazaérjünk!- kiáltják mindannyian. -Jaj, nem érjük meg a szent estét! Sátrastól, mindenestıl elmennek, s csak a fiú és Katica marad a színen. -Hát te miért nem szaladsz haza? - kérdezi Katica. -Nincs nekem otthonom, családom, még testvérem sincs, akivel vándorolhatnék. Egyedül vagyok, mint az ujjam. A lábam is majd lefagy, ebben a farkasordító hidegben. Feltörte a talpamat ez a köves út. Ha legalább egy pár cipım lenne! Katica leveti a cipıjét és átadja. - Fogd, menj isten hírével, hátha testvérre, társra lelsz. - Köszönöm a jóságodat, néném! Fogd ezt a gyertyát, ha nem is meleget, de a szívem melegével adom. Vándorlós zenével folytatódik, két irányba távoznak,, integetnek egymásnak. Találkozás az anyókával: -Adjon isten anyóka! -Neked is édes lelkem. -Mi járatban vagy erre? -Jaj édes lányom, látod milyen keserves sorsra jutottam. Már egy öltı ruhám sincs, amivel a testemet befödhetném. Katica végignéz magán, láthatóan gondolkodik, leveszi a nagy kendıjét és anyó vállára teríti. 164

11 -Ez mindenem, de talán neked nagyobb szükséged van rá. Úgyis sötét van, nem lát engem senki. Ellehetek ruha nélkül is. -Jaj nem adott ilyen gyermeket a sors nekem! Ez a gyertya emlékeztessen rám, és mindazokra, akiket szerettél. Megölelik egymást, s ebben a pillanatban egy csodás zenére /Csendes éj egy feldolgozása. Lásd a zenei mellékletben./angyalkák jelennek meg. Egy-egy angyal vezeti az apót, az anyót és a fiút, elmennek a házba és immár egy családot alkotva ülnek le a házba. Feláll az apó és köszöntıt mond: Ha szeretet nincsen bennem: semmi vagyok. A szeretet hosszútőrı, kegyes; A szeretet nem irigykedik, A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. A szeretet mindent megbocsát, Mindent elhisz, Mindent remél, Mindent eltőr. A szeretet soha el nem fogy. Pál Apostol Másik két angyal a kendıt és a gyertyákat hozza be. 1.angyal:-Mindenedet szétosztottad, ne láss többé ínséget 2. angyal : -Holtod napjáig gondtalanul élj, legyen ez a ház az otthonod! Felöltöztetik és visszavezetik az új családhoz. 3.angyal:-Új családra leltél akiken segítettél. 4.angyal:-Szenteste van, kigyulladt a negyedik gyertya is. Zene: A csendes éj egy csodálatos feldolgozása 165

12 Angyalok tánca:az angyalok ruhája fehér póló és szoknya, tüllbıl varrt áttetszı szárny. Táncukat a finomság, lágyság és az angyali mosoly szövi át. Különbözı formákat vesznek fel:elıször egy körbe sétálnak be,majd két kört alkotnak, csillagalakzatba rendezıdnek / jobb kéz a kör közepe felé mutat /. Egyéni forgással egy óriási csillagot hoznak létre ebbıl tovább forognak és egymás mögé állva egy oszlopot alkotnak. Majd lassú, lágy, nagy páros karkörzéssel leguggolnak egyesével.utolsó színpadkép a nagy csillag. A szárnyukat kiengedve lassan leülnek a földre. Zene:Csendes éj szól Minden angyal egy sorban áll a színpad elején. Felsorakoznak a szereplık mögéjük. Az új család a ház elıtt helyezkedik el. Záróképhez érkeztünk, az angyalok jókívánságával búcsúzunk el: A zúzmarás fenyıkrıl egy hópelyhes dallam Lelketekre hulljon szeretı szavammal Csendes szobádban, ha gyertyát gyújt a karácsonyéj, Te megérzed majd, hogy nálad jártam én, Karácsonyi angyalszárnyon Lelkedre béke, öröm szálljon! Rájöttél-e már karácsonyfád alatt, mi kézzel nem fogható, érték csak az marad? Ha van szívedben osztható nyugalom és béke, Átjárja majd lelked a szeretet fénye. Győjtöttél e olyat, mi nem fogy és nem kopik, Minél inkább osztod, egyre gyarapodik? Kinek belsı ragyogása van, Egyedül sem boldogtalan. 166

13 Szeretni jöttünk a világra Magunk és mások boldogságára. Ezzel a mősorral kíván a 4.a és 4.b osztály kellemes karácsonyt és boldog új évet! Az új esztendıt töltse be a termékeny béke, A lélek nyugalma, a szeretet melegsége! III. Énekkar: a következı karácsonyi dalokat hallhattuk a mősor befejezéseként: (Meghajlás és taps.) 167

14 Felelıs Felhasznált idı Elıkészületek és a mősor óra Kellékek elvitele a sportcsarnokba Kellékek elvitele a sportcsarnokba 4.b Személyautó Pedagógus, szülı 21. Baksáné Pavelka Rozália Kovácsné Fábián Andrea 4.a A karácsonyi mősor elıadásának irányítása 4.a A karácsonyi mősor elıadása A vásár látogatói, Tevékenységek Célcsoport Szükséges erıforrások Határidı Pedagógus Gyerekek Dologi Személyi cdforgatókönyv pedagógus Kellékek elpakolása Kellékek elpakolása 4.b Személyautó Pedagógus, szülı Bor Gáborné Kiss Andrásné Baksáné Pavelka Rozália Kovácsné Fábián Andrea 168

15 2. Karácsonyi játszóház (iskolai szinten): december 22. Az adventi programsorozat az utolsó tanítási napon csúcsosodik ki. Karácsony elıtt ekkor van az iskola közössége utoljára együtt, utána kezdıdik a téli szünet. Az iskolavezetés ezt a napot arra szánta, hogy az ünnephez méltóan, békés, szeretetteljes karácsonyi hangulatban zárjuk ezt az évet. A tanulók legnagyobb örömére ez a nap tanítás nélküli munkanap lett. Hagyomány iskolánkban, hogy karácsony és húsvét elıtt játszóházat rendezünk. A nek alkalmat adunk arra, hogy szeretteiknek apró ajándékokkal kedveskedjenek. Az iskola gondoskodik az ajándékok elkészítéséhez szükséges alapanyagokról, a pedagógusok pedig segítenek a nek, hogy egyszerő, gyorsan elkészíthetı, de mutatós alkotások születhessenek. Az alsó és felsı tagozat külön-külön szervezi meg a játszóházat, hiszen a tanulók életkori sajátosságai, fejlettsége különbözı. Az alsó tagozat a 2. emelet osztályaiban rendezkedett be, míg a felsı tagozat az 1. emeleten. A pedagógusok ügyessége, fantáziája, ötletessége nyomán a játszóházak színterei rendkívül változatosak voltak. Karácsony elıtt természetesen a karácsonyi ajándékkészítés volt a fı téma. A nagyon szeretnek ügyeskedni, alkotni. A maguk által kialakított kis csoportokban tetszılegesen látogathatták a színtereket. Teljesen belefeledkeztek a munkába, arcuk kipirult, lázas izgalommal vágtak, ragasztottak, gyúrtak, a technikától függıen. Azon izgultak, hogy a rendelkezésre álló idı alatt minden színtérre bejuthassanak, minél több ajándékot készíthessenek. Öröm volt nézni, ahogy a kincseiket óvták, féltették, győjtögették és közben azt tervezgették, kinek adják át a karácsonyfa alatt. A délelıtt folyamán kialakult egy ünnepi hangulat, a karácsonyvárás és az ajándékozás öröme. Emellett kézügyességük, alkotói fantáziájuk fejlıdött, jellemük gazdagodott az egymás iránti segítségnyújtással, udvariassággal. ( Mellékletek: cd / képek: Karácsonyi játszóház alsó-felsı ) 169

16 Tevékenységek Célcsoport Szükséges erıforrások Határidı Pedagógus Gyerekek Dologi Személyi Felelıs Felhasznált idı 1.a oszt. Angyal formájú szalvétatartó Angyal formájú szalvétatartó Alsó tagozatos 1.b oszt. Papír angyalka Papír angyalka Alsó tagozatos 2. a 2. b osztályok Só-liszt gyurmából gyertyatartók, hóemberek készítése Só-liszt gyurmából gyertyatartók, hóemberek készítése Alsó tagozatos Kétoldalú karton, arany színő papírszalag, díszítı figurák, arany-ezüst toll Torta papír, aranypapír, géppapír, arany színő kötözı szalag, Só, liszt, paprika, kakaó, tortagyertya, nyújtófa, szaggatók, Pedagógus, Pedagógus, Pedagógus, Nagy Katalin, Török Dóra Orbánné Budai Mária, Aradszkiné Szelényi Tünde Matuláné Enyedi Julianna, Ruszné Geréb Edit, Ritókné Jámbor Aranka, Fábián Istvánné 4 óra 4 óra 4 óra 170

17 Tevékenységek Célcsoport Szükséges erıforrások Határidı Pedagógus Gyerekek Dologi Személyi Felelıs Felhasznált idı 3. a oszt. Karácsonyi kísérıkártyák Karácsonyi kísérıkártyák Alsó tagozatos 4. a 4. b osztályok hőtımágnes hőtımágnes Alsó tagozatos Kétoldalú színes kartonok, Dekorgumi, flitterek Pedagógus, Pedagógus, Albertiné Galbács Andrea, Kiss Miklósné Kiss Andrásné, Baksáné Pavelka Rozália, Kovácsné Fábián Andrea 4 óra 4 óra Ablakdíszek Ablakdíszek Felsı tagozatos Színes kartonpapír, aranyzsinór, szalag, Pedagógus, 22. Kovácsné Megyeri Anna 4 óra 171

18 Tevékenységek Célcsoport Szükséges erıforrások Határidı Pedagógus Gyerekek Dologi Személyi Felelıs Felhasznált idı Aranydió festése Aranydió festése Felsı tagozatos Ajtódíszek Ajtódíszek Felsı tagozatos Dió, arany festék, Fenyıgally, dió,szalag,díszkötözı, forrasztópisztoly Pedagógus, Pedagógus, Bacsa Edina, Pluhár János Borsós Antalné, Zsarnóczainé Kovács Ágnes 4 óra 4 óra Csillagdíszek, karácsonyfadíszek hajtogatása Csillagdíszek, karácsonyfadíszek hajtogatása Felsı tagozatos Színes kétoldalú papír Pedagógus, 22. Marczis Györgyné, Török Zoltánné, Kakas Erika 4 óra 4 óra Rímfaragás karácsony témában Rímfaragás karácsony témában Felsı tagozatos Pedagógus, 22. Tóthné Bodó Mária 4 óra 172

19 Tevékenységek Célcsoport Szükséges erıforrások Határidı Pedagógus Gyerekek Dologi Személyi Felelıs Felhasznált idı Csipeszdísz pingvincsillag-és mikulásfejjel Csipeszdísz pingvin- csillag-és mikulásfejjel Felsı Ruhacsipesz, színes karton, aranyfesték, Pedagógus, 22. Vinczéné Forgács Ágnes 4 óra Üdvözlıkártya, könyvjelzı papírhímzéssel Üdvözlıkártya, könyvjelzı papírhímzéssel Felsı tagozatos Kartonpapír, fonal, Pedagógus, 22. Kertész Gyöngyi 4 óra Üdvözlıkártyák fröccsentett technikával Üdvözlıkártyák fröccsentett technikával Felsı tagozatos Kartonpapír, festék, szita, Pedagógus, 22. Majorné Horváth Izabella 4 óra 173

20 174

21 3. Ünnepi karácsonyi mősor (iskolai szinten) (meghívott vendégeink a környékbeli óvodások): december 22. Míg advent a reményteli várakozás ideje, a Szenteste maga a megvalósult és beteljesedett csoda, a Megváltó születésének napja. A karácsonyi éj csodája máig melegséggel tölti el minden ember szívét. Ez az az ünnep, amelynek valódi tartalma a legelevenebben él. Karácsony este minden elcsendesedik, és ha olyan szerencsénk van, hogy hó is hull, a csend még tökéletesebb. A mai értelemben vett keresztény karácsonyról a IV. század óta emlékezünk meg, eredetileg december 25. Jézus születésnapja, az elızı este karácsony vigíliája, más szóval karácsony böjtje vagy Szenteste, 26. pedig az ünnep második napja. A karácsony megünneplése már hosszú évek óta az iskolai közös események közé tartozik. Mégis talán a legmeghittebb és a legszívhezszólóbb ünnep ez. Minden évben a 4. évfolyam feladata, hogy egy csodálatos mősorral ajándékozza meg az utolsó tanítási napon a et és tanáraikat, valamint a meghívott vendégeket, óvodásokat. Talán ilyenkor lehet megmutatni azokat az értékeket az embereknek, amiket a legfontosabbnak tartunk. Hogy mi is a valódi érték ma? A vásárlási lázban égı felnıttek, az idıhiányban szenvedı családok próbálják túlajándékozni szeretteiket, ezzel kompenzálni az elmaradt közös beszélgetéseket, játékokat. Talán csak a pénzen vett ajándék tud már örömöt okozni, a saját kézzel gyártott ajándék már nem ad akkora boldogságot. A kérdésre csak azzal tudok válaszolni, igyekszünk a karácsonyi mősort úgy összeállítani, hogy mondanivalója azok az értékek legyenek, amiket a legfontosabbnak érzünk ma is. Érezze és értse a legkisebbtıl a legnagyobbig minden gyerek és felnıtt. A karácsony tanítson meg minket a másokkal való találkozás és együttlét értékére, hogy rátaláljunk a szeretet jó ízére, tudjunk adni és képesek legyünk örömmel kapni. A családi együttlét fontossága a szeretet és a béke uralkodása. A mi történetünk lényege is pontosan ez volt. Vártuk a pillanatot a tornaterembe, mikor húzzák el a képzeletbeli függönyt. Míg a többiek a játszóházas élményeiket még alig tudják feldolgozni, mi már órák óta lázasan készülıdtünk. Öltözködéssel indul az elıkészület, majd a tornaterembe 175

22 megyünk, és ott foglaljuk el a helyünket. A tornaterem berendezése már az elızı napon délután elkészül. Ez sem egyszerő feladat, bordásfalakból és kosárpalánkból színházi hátteret, színpadot varázsolni. Lassan érkeznek a vendégek, az iskola tanulói, tanárai. Tudjuk, hogy évrıl-évre ez a mősor a nap fénypontja, ezért is olyan izgatott a társaság. Az iskola koordinátora nagyon szép szavakkal köszönti az egybegyőlteket és felkonferálja a mősort. Az énekkar része minden évben a mősornak, nemcsak színesíti a programot, hanem az oda járó bemutathatják éves munkájuk nagyobb részét. Majd a várva várt elıadás következik. Nagyon ügyesen szerepeltek a, végig koncentráltak és odafigyeltek. Majd befejezésül az énekkar zárja be csodálatos hangjával a mősort. Intézményünk vezetıje meghatódottan, könnyekkel küszködve köszöni meg a fellépıknek azt az örömet, amit a szívekbe kitörölhetetlenül becsempésztek. A kitartó és fáradhatatlan munkának gyümölcse a csillogó szempárokban tükrözıdik. Elbúcsúzunk egymástól a téli szünet elıtt és minden szépet és jót kívánunk a következı évre is. Pataki Edit kedves versével tudnám befejezni a karácsonyt, mert kifejezi mindazt, amit ez az ünnep jelenthet: Pataki Edit: Karácsony békéje Gyertya lángja szél játéka mulandó. A szeretet sosem lehet halandó. Karácsonyest békességet sugároz, minden gaztól, gonoszságtól feloldoz. Gyermek mellett együtt lehet tiszta mind, és feledhet, eltörölhet minden kínt. 176

23 Elıkészítı feladatok: 1. Az elızı napon tartott fıpróbán készítettünk képeket különbözı jelenetekrıl, ezeket A4-es, fekete-fehér formában kinyomtattuk és az egyik mozgó faliújságra tettük, majd belehelyeztük az egészet a díszletbe. 2. A tornaterem díszítése 3. Székek, padok, szivacsok elhelyezése a közönség számára 4. Hangosítás, magnók, mikrofon beállítása 5. a díszlet elemeinek elkészítése, majd elhelyezése Az ünnepi mősort iskolánk koordinátora nyitotta meg. Köszöntötte az óvodásokat, az iskola tanulóit, dolgozóit, az érdeklıdı szülıket. Felsorolta és méltatta iskolánk adventi programjait, melynek utolsó állomása az ünnepi mősor. Arra intett, gondoljon mindenki szeretteire, hozzátartozóira ezekben a meghitt pillanatokban. Azok, akik fontosak számunkra, valahogy a tudomásukra hozzuk, teszünk értük, feléjük fordulunk. Régi szokás: ilyenkor karácsonykor képeslapot küldünk egymásnak. A mősort az énekkar nyitja meg, az énekszámokat betanította Petrovitsné Balla Magdolna. Ezt követi a 4. a 4. b osztály karácsonyi mősora Karácsonyi képeslapok címmel. A mősort betanította Bor Gáborné, Kiss Andrásné, Baksáné Pavelka Rozália és Kovácsné Fábián Andrea. Végezetül az énekkar zárja a mősort. Mindenkinek jó szórakozást kívánt. 177

24 I. Énekkar II. Karácsonyi képeslapok 1. Lucanapi népszokások 2. Mese bemutatása III. Énekkar Az ünnepi mősort tagintézmény-vezetınk zárta: Megköszönte a mősort a felkészítıknek és azt kívánta, hogy ezek a megható, békés, szeretetteljes percek legyenek útravalóul minden gyermek és minden család számára. Kellemes ünnepeket kívánt mindenkinek és pihenést a téli szünetben. Gerhard Stengel ajándékát szétosztottuk és igazi karácsonyi hangulatban búcsúztunk el egymástól. ( Mellékletek: cd / képek: Karácsonyi mősor ) 178

25 4. Projektzárás, értékelés: január 25. Az adventi programsorozatunk a 2009-es év utolsó iskolai munkanapjával véget ért. Megkezdıdött a téli szünet, az ünneplést mindenki otthon folytatta a családban. Szívbıl reméljük, hogy a kaptak annyi érzelmi töltést, hogy az ünnepek békésen, boldogan teltek el. Január végén, az elsı félévet lezáró értekezletünkön értékeltük a TÁMOP pályázat keretében megvalósított Adventtıl karácsonyig c. 3 hetet meghaladó projektünket. A felelısök: Ritókné Jámbor Aranka és Kovácsné Fábián Andrea beszámoltak a projekt céljáról, várható eredményeirıl. Felvázolták a programsorozat szerkezetét, felépítését. Diafilm vetítésével felelevenítették a programokat. A képek segítségével életre kelt iskolánk több mint 4 hetes munkája az advent jegyében. Nagyon jó volt visszanézni, visszaemlékezni a közös munkákra, együttlétekre, sok-sok élmény került felszínre. Megvitattuk, melyek azok a programok, melyek jól sikerültek és érdemes bevenni a jövı évi munkatervünkbe. A projekt céljai, várható eredményei maradéktalanul teljesültek. A programsorozat mindenképpen jótékony, fejlesztı hatással volt a tanulók értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlıdésére. Közelebb kerültek a néphagyomány világához, sokféle népszokással ismerkedhettek meg és próbálhatták ki (kiállítások: betlehem, paravánokon: a Mikulás, Lucázás; a karácsonyi asztal; mősorok, vetélkedık, jóslások stb.). Sikerült a programok jó részét az iskola falain kívülre helyezni (idısek otthonai, sportrendezvények, mősorok, Mikulás stb.). A rendezvények megmozgatták az egész iskola tanulóközösségét, az együtt ünneplések, a közösen végzett munkák, a játékok szorosabbá kovácsolták közösségünket. Az alkotómunkák (ajándékkészítés az adventi vásárba, játszóház, osztálydíszítés stb.) fejlesztették fantáziájukat, kézügyességüket, esztétikum iránti fogékonyságukat. A négy gyertyagyújtás alkalmával ahogy közelebb kerültünk karácsonyhoz az ünnepi hangulat egyre fokozódott, mégis a programok sokfélesége, sokszínősége folytán a fölös energiái jótékony mederbe terelıdtek, békés, meghitt ünnepi légkörben várakoztunk a karácsonyra. Reményeink beváltak, ezért sikeresnek ítéltük a három hetet meghaladó projektünket. 179

26 A nyilvánosság tájékoztatása: A et és a szülıket a tagintézmény-vezetı tájékoztatta a TÁMOP pályázat beindításáról. A szülık az SZMK értekezleteken, szülıi értekezleteken, ill. az iskolai programok által értesültek a pályázat alakulásáról; a osztályfınöki órákon, tanulógyőléseken. A közös ünneplések, az adventi gyertyagyújtások alkalmával a projekt megvalósulásáról tudtunk tájékoztatást nyújtani. A szélesebb nyilvánosság a Gyulai Hírlap GYAKI Mellékletében szerezhetett tudomást a pályázatban végzett tevékenységünkrıl. 180

27 Tanító/tanár, osztály: Kovácsné Fábián Andrea 4.b Idı, tantárgy: December óra Felkészülés Téma: Karácsonyi szokások Tartalom: Asztal terítése és tartalma, ajándékozás, kántálás, Munkaforma: Képességfejlesztés: A Karácsony egyházi szokásai Csoportos és frontális A zsibongóban berendezett terített asztal, panoptikum, karácsonyfa megnézésével és elemzésével a tapasztalati úton szerzett megfigyelés fejlesztése Tanító/tanár, osztály: Nagy Katalin 1.a oszt. Idı, tantárgy: December 21. Környezet óra Téma: Szent este Tartalom: Téli hónapok Munkaforma: Páros, egyéni Képességfejlesztés: Megfigyelıképesség, logikus gondolkodás, beszédkészség fejlesztése Tanító/tanár, osztály: Ritókné Jámbor Aranka 2. b oszt. Idı, tantárgy: December 21. Szövegértés-szövegalkotás 1-4 óra Téma: Karácsonyi versek, Karácsony c. olv., karácsonyi vers másolása Tartalom: Verstanulás, szövegfeldolgozás, versmásolás Munkaforma: Egyéni, csoportos munka, projekt munka Képességfejlesztés: Emlékezet, logikus gondolkodás, szövegértés, beszédkészség, íráskészség fejlesztése 181

28 182

Gyertyafény csillagfény

Gyertyafény csillagfény Gyertyafény csillagfény Adventtıl karácsonyig 3 hetet meghaladó projekt a Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézményében 2009. november 29 december 22-ig

Részletesebben

0. hét: Elıkészületek 2009. november 20 29.

0. hét: Elıkészületek 2009. november 20 29. 0. hét: Elıkészületek 2009. november 20 29. 1. Projektindítás: november 20. 2. Készülés a karácsonyi mősorra: folyamatos 3. Készülés a Városi Adventi Vásárra - határidı: november 27. 4. Készülés az iskolai

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

Tanítási órák / Évfolyamok

Tanítási órák / Évfolyamok Mikor? Hol? 27. péntek 28. szombat 29. vasárnap 30. hétfő Tanítási órák / Évfolyamok 1. b 5. c 6. c 8. c Óra Téma Óra Téma Óra Téma Óra Téma Adventi Adventi koszorú Adventi koszorú szítése Adventi koszorú

Részletesebben

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja.

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Német nemzetiségi gyermek, ifjúsági és felnıtt programok 2015. 1. melléklet Gyermek és ifjúsági programok 1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Helyszín:Wunderland

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

Mint a sót az ételben

Mint a sót az ételben Mint a sót az ételben Szereplők: öreg király, Jancsi (udvari bolond), Lili királylány, első királykisasszony, második királykisasszony, após király, királyfi, udvarmester, szakács, vadászok, vendégek,

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén.

GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén. GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén. A színpad közepén lányok, fiúk körben állnak, arccal a kör közepe felé. Elől, a színpad bal oldalán, Bertalaki

Részletesebben

Hírlevél. Közel a csillag

Hírlevél. Közel a csillag RÉPCESZEMEREI Hírlevél IV. évfolyam, 2. szám 2008. December Közel a csillag A csillag közelít. Lángoló csóvája fényesen hasítja az égbolt fekete palástját. A világ, mint forró nyáron tikkadt föld az esıt,

Részletesebben

Egy kollégista lány gondolata

Egy kollégista lány gondolata Egy kollégista lány gondolata bíztatni a gyengét s még bátrabb tettre bírni az erıset, de nem mások ellen, bajszítóként, hanem mindig testvérként, másokért. Kiss József: Kós Károlyhoz A vidéki általános

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

II. Nemzetközi Vasúttörténeti Kiállítás

II. Nemzetközi Vasúttörténeti Kiállítás II. Nemzetközi Vasúttörténeti Kiállítás A záhonyi VOKE Vasutas Mővelıdési Ház és Könyvtár második alkalommal mutatja be a Nemzetközi Vasúttörténeti kiállítását. Az Ukrán és Magyar átrakó körzet múltjára,

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

Kincskereső tábor 2012. LABIRINTUS

Kincskereső tábor 2012. LABIRINTUS Kincskereső tábor 2012. LABIRINTUS 2012. július 30. hétfő Időpont Tartalmi rész Felelős és feladatai Terem berendezése Kellékek kiosztása, 8:15-8:45 - Névtanulás, ismerkedés - Csapatalakítás - CSENDJEL

Részletesebben

ADVENT 2009 PROGRAMTERV

ADVENT 2009 PROGRAMTERV ADVENT 2009 PROGRAMTERV A megvalósítás időpontja: 2009. november 30-december 17. Az ADVENT 2009 programsorozat célja: A minket körülvevő világ kulturális örökségeinek a Szociális, életviteli és környezeti,

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

XV. évfolyam - 12. szám 2014. December Csupor Piac Sikerrel debütált Derekegyházon a Csupor Piac, ahol kézműves termékekkel és házi készítésű finomságokkal találkozhattak az érdeklődők. A piac fizetőeszközként

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán 6. b Meglátogattuk Barkóczi Sándorné Juliska nénit, aki a város legidősebb lakója. Ő még jól emlékszik a régi szokásokra és viseletekre, emlékeit szívesen megosztotta

Részletesebben

Horváth Tamás tanárunk rajza

Horváth Tamás tanárunk rajza Horváth Tamás tanárunk rajza A hírhozó Mikor Jézus megszületett, tiszta volt az ég. Aprócska kis csillagtüzek égtek szerteszét. Köztük egy, a legfényesebb, mindig arra várt, hogy a jó hírt megtudhassa

Részletesebben

Andrew Lloyd Webber Musical-jeiből

Andrew Lloyd Webber Musical-jeiből Andrew Lloyd Webber Musical-jeiből As If We Never Said Goodbye Mintha sosem mentem volna el Norma dala a Sunset Boulevard c. musical-ből. Don Black és Christopher Hampton angol szövegéből, saját fordítása

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Meghívó. Idıpont: 2009. április 18. Helyszín: Fekete István Általános Iskola és Óvoda. Cím: 9023 Gyır, Kodály Z. u. 31.

Meghívó. Idıpont: 2009. április 18. Helyszín: Fekete István Általános Iskola és Óvoda. Cím: 9023 Gyır, Kodály Z. u. 31. Meghívó Idıpont: 2009. április 18. Helyszín: Fekete István Általános Iskola és Óvoda Cím: 9023 Gyır, Kodály Z. u. 31. Telefon: 96/516 050 Fax: 96/516 054 FEKETE ISTVÁN ÍRÓ EMLÉKÉRE Minden reggel fényesebb

Részletesebben

KARÁCSONYI TÉMAHÉT. Témagazda: Nemes Richárd TÁMOP 3.1.4

KARÁCSONYI TÉMAHÉT. Témagazda: Nemes Richárd TÁMOP 3.1.4 KARÁCSONYI TÉMAHÉT Témagazda: Nemes Richárd TÁMOP 3.1.4 Projektterv Projekt címe: Adventi várakozás Helyszín: Fodor András Óvoda, Iskola, Szak- és Szakmai Szolgálat Időpont: 2009. 12. 14 2009. 12. 19.

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata IX. évfolyam 2. szám 2012. december 21. www.mucsony.hu hivatal@mucsony.hu Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Megint itt van a tél és megint eljön a karácsony

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Iskolánk ebben a tanévben is szeretettel hívja és várja a diákokat és kedves felkészítı kollégákat a Mária napok versenyeire. A kiírt versenyek és idıpontjaik: Március 21.,

Részletesebben

KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016.

KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016. KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016. Talán nem tévedek nagyot, amikor azt mondom, hogy a karácsony az év legnagyobb ünnepe. Jézus születésnapja mellett a szeretet, a megértés, az egymásra való

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki.

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki. DECEMBER- KARÁCSONY HAVA-ÁLOM HAVA JELES NAPOK December 25. Karácsony December 26. Karácsony NÉPSZOKÁSOK, NÉPI HIEDELMEK ADVENT Advent a kereszténység egyik legfontosabb időszaka: a négy hét alatt a hívek

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet

Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet 2014. december Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet 7: 55 Első adventi gyertya meggyújtása 1. c osztály Holper Istvánné 16:00 2014. 12. 03. 11:00 12:00 2014. 12. 04. 14 óra Fogadó

Részletesebben

Fedezze fel a lapokban rejlô ajándékot!

Fedezze fel a lapokban rejlô ajándékot! unite for children 202 Karácsonyi katalógus Fedezze fel a lapokban rejlô ajándékot! Az UNICEF termékek megvásárlásával Ön is részt vehet a Föld legkiterjedtebb segélyakciójában. Minden megvásárolt UNICEF

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır Munkaterve a 2011 / 2012 - es tanévben I. Az iskola fıbb mutatói: 1. Az intézmény

Részletesebben

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet)

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) 1. NARRATÍV BEVEZETÉS A témahét címe Közlekedj biztonságosan! Intézmény Felsbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola Bük 2. NARRATÍV BEMUTATÁS

Részletesebben

A Nógrádi Napraforgó Hagyományırzı és Szociális Egyesület tevékenysége a 2014. évben Programok:

A Nógrádi Napraforgó Hagyományırzı és Szociális Egyesület tevékenysége a 2014. évben Programok: A Nógrádi Napraforgó Hagyományırzı és Szociális Egyesület tevékenysége a 2014. évben Programok: Az Egyesület minden évben részletes programtervet állít össze, amelyet a tagság megvitat és elfogad. Újra

Részletesebben

Boldog újesztendıt kedves Tótiak!

Boldog újesztendıt kedves Tótiak! Káptalantóti Önkormányzat lapja /a Megyei Önkormányzat támogatásával/ VI. évfolyam 1. szám Boldog újesztendıt kedves Tótiak! Óév búcsúztatásaként szeretném megragadni az alkalmat és megköszönni minden

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Egységes szerkezetben foglalt módosított Pedagógiai program V. kötet

Részletesebben

December 6-kán Fogyatékkal élők világnapja alkalmából tartott ünnepségen a Művelődési Házban az 6-7. osztály tanulói Németh Lászlóné által

December 6-kán Fogyatékkal élők világnapja alkalmából tartott ünnepségen a Művelődési Házban az 6-7. osztály tanulói Németh Lászlóné által Kossuth Morzsák November 11.: Márton nap alkalmából ismét összegyűlt az iskola apraja-nagyja. A 4. osztály már a délelőtt folyamán is szorgoskodott a konyhában, hogy vendégül láthassák társaikat. Mert

Részletesebben

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33.

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33. HÉTSZ TSZÍNVIR NVIRÁG ÓVODA Szombathely, Bem J. u. 33. Gyökerek és szárnyak a néphagyomány tükrében Kultúrát nem lehet örökölni, az elıdök kultúrája egy-kettıre elpárolog, ha minden nemzedék újra, meg

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT

LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT Gyermekdalok és -játékok Óvodásoknak és kisiskolásoknak 5. rész Válogatás Petres Csaba Tücsök koma, gyere ki című gyűjteményéből Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2007 A szerző engedélyével

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Téli ünnepek, népszokások (projekt tervezet)

Téli ünnepek, népszokások (projekt tervezet) Téli ünnepek, népszokások (projekt tervezet) Készítették: Szabóné Hatos Ágnes, Ladányiné Karádi Róza A témakör célja: - A téli népszokások megismerése - Téli jeles napok összegyjtése, az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1.

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. Damjanich János Általános Iskola 2117 Isaszeg, Madách Imre u. 1. TÉMAHÉT "ADVENTI-HÉT" 2012. december 17. - 2012.

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a 2010/2011-es tanévre

A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a 2010/2011-es tanévre A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a -es tanévre Osztályterem-díszítı verseny A -es tanévben a Diákönkormányzat bevezeti a pontozásos rendszerő osztályterem-díszítı

Részletesebben

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 2014-2015-ös tanév Tanító: Csáka Mária 2014. szeptember 15: Első nap az iskolában Gyülekeztünk az iskola udvarán. Az V. osztályosok kézen fogtak és bevezettek minket a templomba

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4. pályázat hírei, a megvalósítás eseményei, krónikája, dokumentumai. Kompetencia alapú oktatás a Szegvár- Mártély ÁMK Forray Máté

A TÁMOP 3.1.4. pályázat hírei, a megvalósítás eseményei, krónikája, dokumentumai. Kompetencia alapú oktatás a Szegvár- Mártély ÁMK Forray Máté A TÁMOP 3.1.4. pályázat hírei, a megvalósítás eseményei, krónikája, dokumentumai Kompetencia alapú oktatás a Szegvár- Mártély ÁMK Forray Máté Általános Iskolájában 2009. május 27. fontos dátum iskolánk

Részletesebben

Hírlevél. A múlt hónapban történt

Hírlevél. A múlt hónapban történt Hírlevél A múlt hónapban történt 2015.02.11 FARSANGRA készülődtünk: A jelmezek kiegészítőit a gyerekházban a szülőkkel együtt készítettük el február 11-én 11 anyuka társaságában. Alkottunk hercegnő fejdíszt,

Részletesebben

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Készült: Időpont: Csillagvár Waldorf Tagóvoda 8200 Veszprém Szent István út 12. 2013 november 25-december 05-ig A megvalósításban résztvevő óvodapedagógusok:

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

XVIII. évfolyam XII. szám

XVIII. évfolyam XII. szám XVIII. évfolyam XII. szám Az IPA világszerte a rendvédelmi szervek aktív és nyugalmazott állományából toborozza tagságát, célja a formális, szakmai kereteken túlmutató személyes kapcsolatok kialakítása,

Részletesebben

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK!

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! MŐVÉSZETOKTATÁS 2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! II. Látványtánc Európa - bajnokságot 2011. június 3-5-ig rendezték meg Kaposváron. Perdülı táncegyüttesünk is bejutott az Európa - bajnokságra, az országos

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC projekt az adventi ünnepkörhöz, karácsonyhoz kapcsolódóan (a projekt része a TÁMOP 3.1.4. projekt óvodai programcsomag helyi adaptációjának) TÁMOP

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

Gyere velem a vásárba!

Gyere velem a vásárba! Gyere velem a vásárba! Apa Andris fiam, milyen nap van ma? 1. gyerek Vasárnap. Az ám! De milyen vasárnap? 2. gyerek Hát vásárnap! Méghozzá a szomszéd faluban, Reziben! 1. gyerek Mihály-napi vásár! Jaj,

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 21. Európai Mobilitási

Részletesebben

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó Év, hó, Időpontja Rendezvény, Team vezetője, nap 8.25-8.28 17 órától Tanévnyitó értekezlet Fenntartó aug.29. 7.00 órától Alkalmazotti kirándulás Szabóné Rozgonyi Krisztina szept. 10. 15.30-19.00 Bográcsozás

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

3. hét: Karácsonyvárás december 14-20.

3. hét: Karácsonyvárás december 14-20. 3. hét: Karácsonyvárás december 14-20. 1. Karácsonyi mősor a Napsugár Idısek Otthona és Gondozóházban (Galamb u.) (kihelyezett program): december14. 2. Kiállítás: karácsonyi asztal terítése, díszítése:

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015 SZIGLIGETI HARSONA 2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám Mindenki Karácsonya 2015 Már napokkal Karácsony előtt díszbe öltözött a Főtér. Megérkezett a karácsonyfa,

Részletesebben

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret 1. Térbeli ábrázolás Témakör: Paint Tananyag: Térbeli viszonyok ábrázolása Állandó melléktéma: Képek szerzıi joga, vágólapmőveletek, transzformációs mőveletek Az óra típusa: Gyakorló óra Tantárgyi koncentráció:

Részletesebben

Mondjam vagy mutassam?

Mondjam vagy mutassam? I évfolyam 1.szám 2011 szeptember-október-november A Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI lapja MONDJAM VAGY MUTASSAM Iskolánk névadója, Montágh

Részletesebben

Családi vetélkedő. JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24.

Családi vetélkedő. JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24. Családi vetélkedő JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24. A projekt feladatterve Projekt témája: Családi vetélkedő Időkeret: 3 óra Projektfelelős: 1 pedagógus sorszám feladat felelős Teljesítés

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben