Name: Galácz Karolina Order: 12066

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Name: Galácz Karolina Order: 12066"

Átírás

1

2 Name: Galácz Karolina Order: Köszönjük a vásárlást a szerző és a kiadó, valamint a terjesztő nevében is. Vásárlásával támogatta, hogy Magyarországon az elektronikus könyvkiadás fejlődni tudjon, a digitális kereskedelemben kapható könyvek választéka egyre szélesebb legyen. Köszönjük, és reméljük webáruházunkban hamarosan viszontlátjuk.

3 Borítószöveg Ez a kötet tíz emberi jog i jog sértés történetét mutatja be. Az áldozatokat az Amnesty International lelkiismereti fog lyoknak tekinti, rajtuk keresztül próbálja felhívni a fig yelmet rendszerszintű jog sértésekre, és hétköznapi embereket mozg ósítva javulást elérni az esetükben. Az olvasó most tíz magyar író interpretációjában találkozhat a sorsukkal. Az Amnesty International füg g etlen, demokratikus szervezet, több mint hétmillió ember g lobális mozg alma. Az emberi jog ok védelmét kormányoktól, politikai pártoktól, eg yházaktól, ideológiáktól és gazdasági érdekektől függetlenül végzi, tőlük pénzt nem fogad el, és az általa védett személyek nézeteivel nem fog lalkozik kivéve, ha azon nézetek erőszakra uszítanak, amit a szervezet elutasít. Az AI kutatásokat vég ez, melyek alapján az emberi jog i sérelmek megszüntetésére ajánlásokat fogalmaz meg, hogy lobbizást és sajtómunkát is magában foglaló kampányok seg ítség ével ig yekezzen érvényesíteni ezeket a hatóság oknál, kormányoknál és más döntéshozóknál. Tudjon meg többet az Amnesty International Mag yarország ról, és leg yen Ön is részese a változásnak:

4

5 Szövegek Dragomán György 2015 Gerlóczy Márton 2015 Karafiáth Orsolya 2015 Kemény Zsófi 2015 Kiss Tibor Noé 2015 Maros András 2015 Parti Nagy Lajos 2015 Simon Márton 2015 Tasnádi István 2015 Vámos Miklós 2015 Illusztrációk Berta Ágnes 2015 Kalászi Benjámin 2015 Orosz Richárd 2015 Pucz Dániel 2015 Vidák Zsolt 2015 Felelős kiadó a Libri Kiadó ügyvezetője A Libri Kiadó az LS Kiadói Csoport tagja Felelős szerkesztő Nagy Boglárka Olvasószerkesztő Kiss Béla Borítóterv Tillai Tamás Borítógrafika Berta Ágnes Műszaki szerkesztő Kovács Balázs Sándor (print) és Lovas Anna (e-könyv) Az elektronikus verziót készítette az ekönyv Magyarország Kft. ISBN

6

7 A keskeny úttesten akadozik a kétirányú gépkocsiforgalom, lépésben halad minden jármű, a rozoga riksáktól a Toyotákon át a csillog ó luxuskocsikig. Állott víz bűze száll fel az úttal párhuzamosan futó, vég telenbe tartó árokból. Járda nincs, a g yalog osok az úttest és az árok közti poros, törmelékes sávot használják. Itt csoszog az anya, szemét lesütve; sötét rózsaszín hosszú szoknyájának alja a talajt súrolja. Hazafelé tart az Okere börtönből. Eg y utcával kijjebb, a főúton kényelmesebb volna a séta, de a kényelem már rég nem szempont a számára. Ráadásul ott ismerősökbe botolhat, azt meg semmi esetre sem szeretné. Amint belerúg véletlenül eg y kiálló betonlapba, félretaposott papucsának pántja kipattan a helyéről, de az asszony nem vesz róla tudomást, fájdalmat eg yáltalán nem érez. Néha meg áll, felpillant, körbehordozza kiüresedett tekintetét, aztán csoszog tovább. A börtön a dél-nig ériai Warri városának déli részén található, innen másfél óráig tart az út haza. (Otthonról a börtönbe fél órával rövidebb a séta, noha a távolság ug yanaz.) E hónapban már másodszor látta a fiát, ezzel ki is merítette a havi eng edélyezett kapcsolattartást. Ki tudja, hányszor láthatja még? Láthatja még? A fiút, miután nyolc éven át várt ítéletére a börtönben, halálbüntetéssel sújtották. Akasztás. Most a siralomházban vár az ítélet vég rehajtására. Vag y a csodára? Moses Akatugba barátságos mosolyú, jó képességű fiú volt, ígéretes jövő állt előtte. Már tizenhat évesen tudta, embereken akar seg íteni, orvosnak készült. Szépen haladt is a célja elérése felé eg észen november 27-ig. E napon, izg atottan készülve a félévi g imnáziumi eredmény kihirdetésére, felfog hatatlan fordulat következett be az életében, a leg sötétebb rémálomba illő fejezet első napja lett belőle, és a fejezet még ma, kilenc évvel később is íródik a hatóság elképzelései szerint már nem sokáig A nig ériai hadsereg emberei másodpercek alatt letartóztatták a kiskorú Mosest, rablás vádjával, mobiltelefonok és feltöltőkártyák eltulajdonításáért, eg yetlen állítólag os szemtanú vallomása alapján. Moses értetlenül állt a vád előtt, kijelentette, hogy ő nem követett el semmi ilyesmit, de a katonák, meg se hallva a szavait, a hadsereg helyi támaszpontjára szállították, ahol ütötték-verték, a fejét, a hátát, átlőtték a kezét, majd arra szólították fel, azonosítson eg y elé tolt holttestet; felduzzadt száján át Moses két szót préselt ki: Nem ismerem. Meg verték meg int. Később, meg unva a kínzásokat, átadták a rendőrség nek. De itt sem hallg atták ki (meg). Hanem folytatták a kínzást. Széles peng éjű kés lapjával és g umibottal ütötték; felkötötték fejjel lefelé, órákon át hag yták lóg ni. A szülei ekkor már huszonnég y órája nem tudtak semmit a hollétéről Moses eng edélyt kért, hog y felhívhassa őket, megtagadták. Ügyvédet akart, nem kapott. Valahonnan előkerült egy harapófogó és egy teleírt papírlap, alján Moses teljes nevével, fölötte kipontozott rész a fiú aláírásának. Moses részletes vallomása volt, készen, csak alá kellett írnia. Ha nem teszi, mondták, ott a harapófog ó, annak seg ítség ével talán menni fog. És Moses oda is firkantotta a nevét miután a harapófog óval

8 kihúzgálták a körmeit. Rabolt, lopott: bevallotta. Börtönben a helye. Már vitték is. Moses anyja megáll, felpillant az égre, belebámul a már-már giccsesen kék messzeségbe, aztán ahog y ismét az utca szintjére fordítja pillantását, eg y ismerős asszonyra lesz fig yelmes: Busayo jön szembe vele, jóban voltak eg ykor. Hog y a találkozást elkerülje, a csoszog ó nő leg ug g ol, és visszadug ja a papucsából kipattant pántot. Miután feleg yenesedik abban bízva, hog y Busayo már továbbment, észreveszi, hogy a nő mellette áll, hogy feltegye a kérdést, amit mindenki, a kérdést, amit Moses anyja hallani sem bír: Mi van a fiaddal? Semmi, feleli Moses anyja. Busayo az Amnestyt emleg eti, hog y azok biztosan kijárják az utat, ami Moses szabadulásához vezet, levelet fog nak küldeni Delta tag állam vezetőjének a világ összes lakosának aláírásával, lehet ám hallani, hog y tesznek lépéseket ebbe az irányba, nem fog ják felakasztani Mosest, hig g ye el, ez nem történhet meg, ki fogják hozni, ki kell hogy szabaduljon, ilyet nem engedhet meg a világ, hogy tárg yalás nélkül, eg y kikényszerített vallomás alapján ráadásul eg y kiskorút mindenki tudja, hogy ez nemzetközi jogokat sért Moses kézzel írt levele bejárta az egész világot, az arcképe azzal a nyolc évvel ezelőtti mondattal ( A kínzások fájdalma elviselhetetlen volt, nem hittem, hog y ezt túl lehet élni ) szintén bejárta a világ ot, vissza fog ják vonni a halálos ítéletet, az emberek nem hag yják, hog y ilyesmi előfordulhasson, vissza kell hog y vonják az ítéletet, vissza fog ják vonni, és ki fogják vizsgálni Moses kínzásokkal kapcsolatos vádjait, ki kell hogy vizsgálják, és az igazi bűnösök fog nak vég ül meg bűnhődni Busayo eg yre tüzesebben beszél, de Moses anyja hirtelen félbeszakítja; elnézést kér, de mennie kell, elköszön, és meg y: csoszog tovább a poros úton, a papucs pántja ismét kipattan a helyéről. Moses Akatugbát 16 éves korában tartóztatták le fegyveres rablás vádjával Nigériában. A rablást saját bevallása szerint nem követte el. A börtönben megkínozták, így kényszerítették ki belőle azt a vallomást, amely alapján halálra ítélték. Az Amnesty International ezekben a pillanatokban is harcol Moses szabadságáért. Az illusztrációt Berta Ágnes készítette.

9

10 Raif Badawi kicsi és fontos szeme a világ hálónak, amibe a leg eszementebb diktatúrák is vesztükre g abalyodnak bele, akkor is, ha trag ikomikus dúlásuknak reng eteg és nem virtuális áldozata van. Félek, hog y Raif Badawit a diktatúrák majdani veszte ez idő szerint nem vig asztalja. Ül a cellájában, és be kell látnia, az a szekuláris és szabad világ, amiben hitt és hisz, rövid távon és praktikusan szinte tehetetlen. Az ég ő szemű, hosszú szempillájú, okos arcú fiatalember Szaúd-Arábiában él, hog y meddig, nem tudom. Bő két éve tud róla a világ, nem sokat, de az is csoda, hog y ennyi tudható. Ha még el nem kezdték, bármikor elkezdhetik végrehajtani rajta az ítéletet. Minthogy a tíz év börtön, a tíz év utazási és médiahasználati tilalom, az egymillió ryalos (kb. hatvanmillió forint) pénzbüntetés mellett 1000, azaz egyezer korbácsütésre ítélték, ha elkezdik, egyhamar nem hagyják abba. Az ítélet szerint ötven egymást követő pénteken, az utolsó ima után nyilvánosan kell megkapnia az alkalmankénti húsz korbácsütést. Ez maga a lassú, egy éven át tartó kivégzés, nem lehet túlélni. Ön, aki ezt olvassa, péntekenként nézzen fel az égre alkonyatkor! Ez az európai ég, ne legyenek illúziói, ug yanaz az ég. Íg y nézzen hát bele a nag y, hematómás kékség be, és játsszon el a gondolattal, hogy utoljára látja, mert, ahogy eddig is, most is mindjárt elájul. Bár ennyi empátia alig ha g yűjthető össze, próbálja átérezni, hog y alvadatlan, vörös lucsok mindene, teste és lelke egyaránt, hogy ember volta puszta nyüszítés, sűrű, keserű könny és kocsonyás fájdalom. A messzi Szaúd-Arábia közelebb van, mint hinnénk. Szép és hihetetlenül g azdag ország, olajkincse páratlan. Abszolút monarchia, királyának nag y és kis államférfiak udvarolnak, Obamától Orbán Viktorig. Utóbbi 2014 tavaszán Rijádban oda nyilatkozott, hog y Mi nem azért jövünk ide, hogy kioktassunk bárkit emberi jogokból vagy modern világfelfogásból. Mi azért jövünk ide, mert tiszteljük az arab kultúrát, és elismerjük azt, ahogyan ők berendezték és a világ egyik legsikeresebb részévé tették a saját világukat. A világ és az arab kultúra e roppant sikeres része hatalomtechnikailag valóban mag a a földi paradicsom. Autokraták és emberjog i mozg almaktól, liberális ármánytól frusztrált diktátorok épp ilyen berendezésről álmodnak: birodalomról, hol bársonyos trónszékük alatt kifog yhatatlan a folyékony arany, az arra érdemes alattvalóknak Rolex karórából van a kerítés. Ezzel szemben az arra nem érdemeseket, pláne a másként g ondolkodókat, bármikor lefejezhetik, de vég telen bölcsesség ükben csak azt fejezik le, aki nem tetszik nekik. Szaúd-Arábiában általános választások nincsenek, kormány nincs, parlament nincs, az alkotmány a Korán, a jog rend az iszlám jog rendje, a saría. A meleg eket, a hitehag yókat, a boszorkányokat, a drog csempészeket, a házasság törőket nyilvánosan kivég zik. Idén februárban életbe lépett a terrorizmus elleni új törvény, amely szerint bárki terrorista, aki bírálja a királyság ot, a vallást, vag y bármi módon sérti a nemzeti eg ység et, amit a király testesít meg. Raif Badawi bűne, hog y létrehozta a világ hálón a Szaúd-arábiai Liberálisok fórumát, s online

11 párbeszédet kezdeményezett vallás és társadalom viszonyáról. Többek között azt merte mondani, hog y az iszlámhívők, a zsidók és a keresztények eg yenrang ú emberek. Cikket írt továbbá a Valentin-napról, ami a sivatag i királyság ban be van tiltva. Raif Badawit 2012 júniusában számítóg épes bűnözésért letartóztatták, azóta Dzsiddában Oszáma bin Láden született itt, a Vörös-teng er partján, a Briman börtönben ül. Üg yvédje, Walid Abu al-khair, akinek sokat köszönhet, most kezdte meg tizenöt éves börtönbüntetését, ig az, ha ig az: korbácsütések nélkül. Raif Badawi első fokon hét év és három hónapot kapott (a három hónapot azért, mert eng edetlen volt az apjával, s a fiúi eng edetlenség et a saría bünteti), valamint hatszáz korbácsütést. Ezt az ítéletet egy fellebbviteli bíróság enyhének találta és újratárgyalta az ügyet. A tét nagy volt, ha hitetlenség ért sikerül elítélni, lefejezik. Ki tudja, hog y, de nem sikerült, íg y csak súlyosabb büntetést, tíz évet és ezer korbácsütést kapott, mely ítélet 2104 szeptemberében jog erőre emelkedett. Raif Badawi három g yerek édesapja, cukorbeteg, vékony, törékeny alkat. Az ütéseket, ha lesznek, nem fogja fel se háj, se izom. A korbács, legalábbis a képek alapján, nem az európai több-, olykor kilencág ú kínzóeszköz. Látszatra még szolidabb is, mindössze eg y rug almas bőrbot, nem hosszabb másfél méternél. Becsukom a szemem, próbálom elképzelni, ahog y suhog, sűrített ang yalszárny, suhog és lecsap. Eg yszer, kétszer, húszszor, ez már felfog hatatlan. Inkább repeszti a bőrt, mintsem szakítja. Hurkásodik, kékül, kireped, vérzik, levedzik, elgennyed. Raif Badawit és minden sorstársát félmeztelenül hasra fektetik, vag y állva eg y oszlophoz kötözik. Hog y mennyit bír ki, sok mindentől füg g. Hog y például mekkora a vérveszteség, mekkora a hőség, ig az, Dzsiddában e téli hónapokban harminc foknál nem szokott meleg ebb lenni. Túlélése attól is függ, hogy a kirendelt korbácsnok mennyire ügybuzgó és/vagy mennyire nagy erejű. Továbbá attól, hogy ájultában megfullad-e, infarktust kap-e a sokktól, sebei, végül ő maga, mint eleven seb, elfertőződik-e. A lash angolul korbács is, szempilla is. Raif Badawi a Vörös-tenger partján a jogerős büntetés, vag yis a halál árnyékában néz mag a elé a hosszú szempilláival. Nem tehet mást, mint hog y bízik a világ, eg y másik világ szolidaritásában, hívőkében és hitetlenekében. Bízik a csodában, hog y a tiltakozás, a királynak írt levelek és petíciók egyszer csak anyagi erővé válnak, s még tán a cellája ajtaját is kinyitják. Raif Badawi minden fenyeg etett napjával Európa lesz kevesebb, mindannyian kevesebbek leszünk eg yütt és külön. Nem tudom nem idézni John Donne nég yszáz éves, nag yon időálló mondatát, miszerint ha egy göröngyöt mos el a tenger, Európa lesz kevesebb, éppúgy, mintha eg y heg yfokot mosna el, vag y barátaid házát, vag y a te birtokod.

12 Raif Badawit az iszlám megsértéséért tíz évre és ezer korbácsütésre ítélték. A bűne: létrehozott egy online fórumot, ahol az emberek szabadon megbeszélhették egymás között hazájuk politikai-társadalmi kérdéseit. Raifot 2015 januárjában nyilvánosan ötvenszer megkorbácsolták, majd azóta többször ismeretlen okból elhalasztották a büntetés végrehajtását. Az Amnesty a világon mindenhol tiltakozásokat szervez Raif kiszabadításáért. Az illusztrációt Mlinarics Máté készítette.

13

14 Mi lesz azzal, akiről beszélnek? Akinek nem sikerül, nem úg y sikerül, nem meg y? Szétbeszélik, darabokra beszélik, lebeszélik róla a húsát. Kibeszélik kívülre beszélik át. Kikerülik, kívül kerül, ezt csinálják a szavak. Csendet is csinálhatnak köré, épp akkor, mikor talán beszélni kéne, ha létezne könnyebbség et hozó beszéd. Nekem azért elmondják, mert nekem jó, neked olyan jó, Anashe mondják vag y sírják, és a jóhoz jó menni menedékért, szig etre a dermedt hallg atásból. Mert itt egyedül mennek a nők az erdőbe, és ketten jönnek vissza akkor, ha visszatérnek. Foggal harapják el a köldökzsinórt, a méhlepényt otthag yják, és nem beszélnek róla, mi történt. Csak néha nekem, Anashénak, talán mert az én nevem azt jelenti, Istennel, és Isten valóban velem van. Ez bizonyosság, ez biztos, hiszen én meddő vagyok. Meddő, tehát élek, tehát tudok élni, alkalmam van élni, pusztán azért, mert nem kell szülnöm. Mivel meg állt bennem az élet, vihetem tovább a sajátom. Ezért tanultam meg jól hallg atni, meg hallg atni ezért bízzák rám a történeteket. Te könnyen beszélsz Anashe mondta régen Bophelo, kinek a neve azt jelenti, Élet, de hogyan mennék kórházba? Nem lehet ezt, el sem jutok odáig, nagyon messze van, megtörténne a poros úton, amíg gyalogolok, még a fák se rejtenének. Te könnyen beszélsz mondta évekkel később Botle, aki valóban gyönyörű volt, amint neve, a Szépség is sugallta, de nem mehetek el oda, minek is mennék, nem lehet. Persze ők ketten nem jöttek vissza az erdőből aztán, de azok sem voltak mind túl szerencsések, akik még is eljutottak a városba. Lineo, az Ajándék, Masing ita, a Csoda, Mbali, a Virág. Szépek, szép nevűek, fiatalok. Lányok, nők, feleség ek, út mentén elkapottak, a szűzen meg erőszakoltak. Mert az állítólag g yóg yítja azt. Nandi, az Édes, Nothembi, a Remény. Némák már, mint a nevük, semmit nem jelentenek. Mikor Ayanda jött, és kérdezte, mit teg yen, kértem, már csak a szép nevéért, melyben ott van, hogy a Család Növekedik, már csak ezért is menjen a városba, ez jel, ez útmutatás. De ő se ment, azt mondta, fél, hogy kinevetik a széttárt lábát, elmondják mindenkinek, amit ott láttak, kiveti őt akkor mag ából az élet Ayanda visszajött végül az erdőből, karján húsos babája bömbölt. Fiú, fiú! mutatta nekem nevetve. És nevettem én is. Ha fiú, akkor rendben van. Neki nem kellenek majd a szavaim, a mi szavaink, meg se hallja őket. Felnő, és megy tovább. A neve Filemone, a Szerelmesek Csókja. Szép név. A nők és a lányok a dél-afrikai Mkhondóban nem jutnak megfelelő terhesgondozáshoz, sokszor napokat, heteket kell várniuk a vizsgálatokra. Az egészségüket veszélyeztető körülmények a tiltakozás óta javultak: egy kórházban a hét minden napján ellátáshoz juthatnak. Az Amnesty tovább harcol azért, hogy szexuális és reproduktív jogaik érvényesüljenek. Az illusztrációt Vidák Zsolt készítette.

15

16 Titkok, amiket nem tudhatnál. Titkok, amiket tudhatsz, de nem mondhatsz el senkinek. Titkok, amiket őriznek előled, titkok, amiket neked kellene meg őrizned mások elől. Mindent látó szuperszemek, mindent halló szuperfülek g yűjtik és g yűjtik és g yűjtik a titkokat. A titkok elektronikus suttog ássá alakulva sistereg nek át a hálózatokon, ahog y leülsz a képernyő elé, és azonosítod mag ad, és rácsatlakozol a rendszerre, eg yszerre olyan, mintha mindent látnál és hallanál te is, feneketlen mélység nyílik alattad, az ég en repülsz, halált hordozó drón vag y, rakétáid kioldanak, tüzet okádva ölnek. A titkok már ordítva és üvöltve zsong anak a füledben, a koponyádban, az agyadban, az üvöltésüktől szinte már nem is tudod, hogy te magad ki vagy. Te nem számítasz, te nem vagy. Egy hatalmas csikorgógépezet része vagy, megy előre csörömpölve, zörög ve, ölve, irányíthatatlanul. A háború része vag y. Katona. Azt érzed, elég, azt érzed, mindenkinek tudnia kell mindent. Hog y mi a háború, milyen a háború, mindenkinek tudnia kell, mi történik, és hogyan, és miért. Mindenkinek tudnia kell mind a titkokat. Hogy ne legyenek többet. El fog od mondani a titkokat, nyilvánosság ra hozod az összeset. Meg fog od tenni, bármi áron. Akkor is, ha megölnek érte. Megteszed. Chelsea Manninget 35 év katonai börtönben letöltendő büntetésre ítélték, miután titkosított kormányzati anyagokat szivárogtatott ki a WikiLeaksnek. Chelsea lehetséges jogsértésekre és a nemzetközi humanitárius jog megsértésére hívta fel a közvélemény figyelmét, amiket a külföldi kiküldetésben lévő amerikai csapatok, a velük együttműködő iraki és afgán erők, hadiipari cégek és a CIA követtek el. Még mindig börtönben van. Az illusztrációt Kalászi Benjámin készítette.

17

18 Jerryme Corre buszvezető a Fülöp-szig eteken január 10-én váratlanul letartóztatták, és eg y kihallg atószobába hurcolták. Rúg ták, ütötték, ahol érték. Jerryme-nek azon sem volt ideje g ondolkodni, hog y miért. Bekötözték a szemét, meg bilincselték a bokáját, és eg ész éjszakán át ütötték a talpát eg y fapálcával. Vallatták. Ha nem tudott felelni eg y kérdésre, akkor meg ütötték. Márpedig nem tudott. Nem tudott semmiről. Szétfeszítették a száját, eg y ruhát szorítottak rá, aztán öntötték belé a vizet. Még ekkor sem volt hajlandó bevallani, hogy ő ölte meg a rendőrt. Mert ezzel vádolták. És mert nem ő ölte meg. Áramot vezettek a hátába. A combjába. A bordái közé. Megfenyegették, hogy megölik, ha nem ismeri el tettét, és miközben verték, az egyik rendőr többször Boyet-nek szólította. Jerryme ekkor értette meg, hog y összekeverték valakivel. Összekeverték egy gyilkossal. A hír a rendőröket is meglepte, de már nem volt visszaút. Nem eng edték el Jerryme-t. Kábítószer-birtoklással vádolták meg. Azóta is börtönben ül. Az eg yik titkosrendőrség i fog dában készült ez a felvétel az úg ynevezett kínzáskerékről. A rendőrök számára szerencsekerék ez, melyben a fog oly a játék tárg ya. Az áldozat számára orosz rulett. Ő pörgeti meg a kereket, aztán vár. Várja, hogy mi történik majd vele. A kínálat bőséges. A paniki denevért jelent, azt jelenti, hogy a foglyot fejjel lefelé lógatják, mint egy denevért. A Manny Pacman Manny Pacman Pacquiaóra, a Fülöp-szig eteki bokszolóra utal. A fog lyot húsz másodpercen keresztül ütik folyamatosan. A zombie áramütés. A duck walk áldozata g ug g olva kell járjon körbe-körbe, mint egy kacsa. És így tovább. Jerryme Corre lassan három éve ül ártatlanul börtönben. A Fülöp-szig eteki drog törvények értelmében kábítószer birtoklásáért leg kevesebb tizenkét évet lehet kapni, tehát leg korábban ben szabadulhat. Jerryme Corre, a Fülöp-szigeteki buszsofőr csendes életet élt egészen 2012-ig, amikor civil ruhás rendőrök erőszakot alkalmazva letartóztatták rablás, valamint egy külföldi állampolgár és egy rendőrtiszt meggyilkolásának vádjával. Őrizetbe vették, megkínozták, és kábítószer-birtoklás vádjában bűnösnek találták. Azóta börtönben ül. Az Amnesty tiltakozása nyomán vizsgálat indult a Fülöpszigeteki kínzások ügyében, és felesége meglátogathatta. Az illusztrációt Falvay László készítette.

19

20 Tegyük fel, hogy nő vagy, harmincas, egy kisvárosban élsz. Tegyük fel, hogy van egy tizenegy éves gyereked és egy fogyatékkal élő unokaöcséd. Tegyük fel, hogy egy tetszőleges napon az az ötleted támad, hog y elmész velük bevásárolni. Merthog y elfog yott ez-az, őket pedig nem lehet otthon eg yedül hag yni. Beültök a kocsiba, az úton zenét hallg attok, beszélg ettek, lehet, hog y veszekedtek is, mert ők ketten ott hátul folyton hülyéskednek, piszkálják eg ymást, de leg alább elvannak, amíg araszolsz a délutáni csúcsforg alomban, úg yhog y, teg yük fel, ez most nem is annyira bosszant. A parkolóban kiszálltok, szerzel eg y bevásárlókocsit, vag y inkább kettőt, mert mind a ketten szeretik tolni. És akkor, tegyük fel, hogy odalép néhány ismeretlen férfi, és megüt. Botokkal üt. És kiabál. Hogy te az vagy, aki, és azért kapod a verést, hogy ne ott legyél az, aki, ahol ő más. Ő, aki különbözik. Tegyük fel, hogy a fogyatékos unokaöcséd próbál védeni, ezért őt is megverik. Mert hát ő is úgy különbözik tőlük, ahogy nem szeretik, ha különbözve van. Sőt még kevésbé szeretik, mert hát ő nyomorék. Eg y idióta. Eg y selejt. Neki még annyira sem lenne jog a ott lenni, eg yáltalán lenni, mint neked. Mondják, miközben rúgnak. Hulljon a férgese. A g yereket nem bántják, hát nem állatok ők, a g yerek csak vég ig nézi. Elveik vannak, ig azság érzetük, tradícióik, melyek alapján méltán érezhetik úg y, hog y ők a Minőség ileg Különbözőek. Fekszel a földön, a Különbek rugdosnak, és nézed a gyereked, ahogy téged néz. A járókelők közben csak járnak és kelnek, azért járókelők, senki nem avatkozik közbe, senki nem seg ít, senki nem kiált rendőrért, nyílnak a csomag tartók, lendülnek az akciós termékekkel teli nejlonzacskók. A járókelők most csendben örülnek, hogy ők nem pont úgy különböznek, ahogy te. Nem olyan feltűnően. Senki nem akar magának problémát, van úgyis elég. Fekszel hát a földön, és tűrsz. Eg yszer csak vég e lesz. Tegyük fel, hogy egy olyan világban élsz, ahol ez megtörténhet. De tegyük fel azt is, hogy vannak emberek, akik bár szintén különböznek tőled, még is akarnak tenni érted valamit. Vag yis hát meg tesznek mindent, ami tőlük telik. Teg yük fel októberében városuk főterén megtámadták és bántalmazták Paraskevi Kokonit és huszonhárom éves, értelmi fogyatékos unokatestvérét, Kostast. Bevásárlás közben több férfi rontott rájuk, és a közeli útról felkapott fatuskókkal kezdték el verni őket. Az Amnesty International közbenjárása és a nemzetközi tiltakozás nyomán végül a három elkövetőt rasszista indíttatású támadásért három évre felfüggesztett, nyolc hónapos börtönbüntetésre ítélték. Az illusztrációt Kalászi Benjámin készítette.

21

22 Az ötvenedik születésnap meg rázó s eg yben fölemelő is lehet. Minden a körülményeken múlik. Úg y mondják, nőknél trag ikusabb felhang okkal zeng a lelki karének a fejben s a szívben. Próbálom elképzelni, milyen lehet ug yanez a börtönben. Szintén sokat számítanak a körülmények. Más eg y szovjet Gulag, s megint más egy korszerű svéd fegyintézet. Hősnőnk azonban valahol Kínában raboskodik, helyszíne inkább előbbire, mint utóbbira emlékeztethet. Mi lehet könnyebb, ártatlanul ülni, vag y bűnösség ünk tudatában? Vitathatatlanul eg yszerűbb, ha valamilyen szempontrendszer alapján meg érdemeljük a ránk kirótt szabadság vesztést. Hősnőnket, Liu Ping et nem ismerem. Csak annyit tudok róla, hog y december másodikán tölti be az ötvenedik ikszet. Tavaly, 2014-ben ítélték el, hat és fél évre. A vád: aktivistaként ig yekezett hallatni a szavát az egyre terjedő korrupció ellen, az Új Polgárok Mozgalma tagjaként. Állítólag a vallatás során keg yetlenül meg kínozták. Sajátság os, hog y a huszoneg yedik század elején sem a korruptak kerülnek tömlöcbe, hanem azok, akik tiltakoznak az uram-bátyám alapon szétlopott pénzeket szerző, adó vag y kapó bűnözők tevékenysége ellen. Az a rendszer fogta el s dugta rács mögé, amelyik váltig állítja, heves harcot folytat a gazdaságát behálózó korrupció ellen. A diktatúráknak mindig végük lesz. Vagy úgy, hogy szétrobbantja őket az ellenük forduló sokaság, vagy úgy, hogy halk és hosszú rothadással múlnak ki. A szocializmus utóbbi módon pusztult el Európában. Emiatt viszont az agónia utolsó pontja nehezen jelölhető ki, öröksége a béka levág ott lábaként ideig-óráig ma is remeg még. A világ más tájain pedig láthatóan valamennyire életben maradt, ámbár többé-kevésbé halálos beteg en. Amíg el nem enyészik vég leg, szedni fog ja áldozatait. Mit mondhatnánk? Mit tehetnénk? a fáma szerint Sir Winston Churchill írta vag y mondta ezt, miután a náci haláltáborokról szóló első hiteles beszámolót elolvashatta. Azután az aktát csöndesen irattárba küldte, vag yis nem mondott és tett semmit. Ug yancsak neki tulajdonítják az alábbit is: Mindig számíthatunk arra, hogy az amerikaiak helyesen cselekszenek miután már minden egyébbel megpróbálkoztak. Hát a mag yarok? Mit teg yünk mi, e kicsi ország ig azság szerető és demokrata érzelmű polgárai? Mindenekelőtt gyújtsunk ötven gyertyát Liu Pingnek. Ötszázat. Ötezret. Aztán majd megbeszéljük, kitaláljuk. Liu Ping lelkiismereti fogoly Kínában, akit azért zártak börtönbe, mert megpróbálta felhívni a figyelmet a kormány korrupciójára. Hat és fél év börtönbüntetésre ítélték, és fogva tartása során megkínozták. A fokozott nemzetközi kampány eredményeként lánya meglátogathatta a börtönben. Az

23 Amnesty International tovább harcol Liu Ping szabadságáért. Az illusztrációt Pucz Dániel készítette. A szerző többekkel egyetemben lemondott a honoráriumáról az Amnesty International Magyarország javára.

24

25 Emlékszel arra az érzésre, mikor átsuhant rajtad eg y madár árnyéka, te meg azt hitted, hog y eg y labda, ami mindjárt eltalál, és állatira meg ijedtél? kérdezte Daniel Quintero Daniel Quinterótól a félsötét cellában. Hagyj aludni. Az őrök nem hagynak, nem én. Hidd el, hogy ha meg lehetett volna győzni őket bármiről, akkor nem lennél fenn annyi ideje, amennyit még sohasem töltöttél ébren, sőt akkor meg sem vertek volna, sőt akkor már rég nem is lennél itt. Egyébként ha hagynának, sem tudnál aludni, mert annyira fáj mindened. Te sose aludtál még úg y, hog y, mondjuk, el volt törve valamid? Én már aludtam úg y. Fájt, de aludtam. Maximum arról álmodtam, hogy fáj. Nem emlékszem. Ha te aludtál már úgy, akkor én is. Ha te nem emlékszel, akkor én se. Viszket az arcom. Az enyém is. Meg vakarnám, de hát a bilincs. Tudom. Szerintem hang okat hallok. Lehet, hogy én is. Aludni kéne. Nagyon kéne. Mit akartál azzal a madárárnyékos példával? Semmit. Hog y rohadtul félek. Mitől? Hülye vag yok, ne is mag yarázd meg; pontosan tudom, hog y mitől. Hog y soha többet nem alszom. És íg y álmodni sem fog ok többet. Álmodni semmiképpen nem fog sz többet. A venezuelai Daniel Quintero huszonegy éves volt, amikor 2014-ben részt vett egy kormányellenes tüntetésen. Elmondása szerint a megmozdulásról hazafelé tartva a venezuelai Nemzeti Gárda tagjai elfogták és megkínozták. Az Amnesty International küldöttsége találkozhatott vele, hogy átadják a hírt: a világ minden táján vannak emberek, akik harcolnak érte. Az illusztrációt Orosz Richárd készítette.

26

27 Sok van, mi csodálatos, de az embernél semmi sem csodálatosabb ez íg y meg van, ez ismerős, ezt (ideális esetben) tizennég y-tizenöt éves korunkban valaki meg próbálja a fejünkbe verni, hog y (ideális esetben) valamivel lassabban felejtsük majd el, mint a teg napi reg g elit. Hog y mit jelent valójában, ha jelent bármit is, azt nehéz megmondani. Valami pozitív izé, nézd, a hegymászók, nézd, az űrhajók, nézd, Shakespeare. Egyáltalán mi az, hogy csodálatos? Inkább hagyjuk is, nem? Eg yébként nem ismerem Erkin Musaev üg yének minden részletét, és soha nem voltam Üzbeg isztánban. Ismerem viszont a nyíltan vag y burkoltan autoriter politika g esztusrendszerét, az ijesztően kerek hivatalos állásfog lalásokat arról, hog y mondjon bár eg y üg y minden résztvevője homlokegyenest mást, az egész valójában nem is úgy volt, és a szegény hatalom csak a legjobbat akarja, sőt még ő az áldozat, hát nyilván. És pontosan tudom hangozhat ez bármilyen idealista ökörség nek, a húsba vág ó realitását nem nehéz meg tapasztalni, pillantsunk csak körül, nem az számít, hogy a szomszédban történik-e, ami, vagy a világ túlsó felén, hanem az, hogy ilyesmi eg yáltalán történhet. Ug yanis akkor itt is és mindenhol előbb-utóbb ug yanúg y meg fog alkalomadtán, efelől ne nag yon leg yenek kétség eink. Nem azért, mert bármi, hanem azért, mert nem kizárt, és a tapasztalat azt mutatja, hog y ez már elég. Ig en, veled, a szomszéddal, a családtag jainkkal, ellenzéki politikai szereplőkkel vag y bárkivel az ég világ on. Akkor ug yanis nincs rá semmilyen garancia, hogy az államhatalom nem válik egyszer csak jól működő, adóból (és ki tudja, mi mindenből) fenntartott, g ejl álideológ iákkal meg támog atott maffiává, ami úg y tüntethet el bárkit, hog y még a torkát sem kell meg köszörülnie utána. Ezt kéne meg értenie lassan mindenkinek, ennek kéne átmennie, hogy aztán lassabban felejtődjön el (horribile dictu) bármelyik reg g elinél. Hogyha egy bírósági tárgyaláson a vallomás egy hónapnyi verés és a vádlott családjának (rendőri) fenyegetése után íródik alá, ha az ügyvéd csak dekorációs elem tud lenni, ha súlyos, mégis komolyan vehetetlen vádakkal összevissza dobálózva ítélnek el egy embert húsz év börtönre, akkor [kurva]nagy baj van. És egészen addig a pontig [kurva]nagy baj is lesz, ameddig valaki ki nem áll, és azt nem mondja, hogy schuldigung, ezt, én (mi?), így, nem. Ilyen nincs, ha van, ne legyen, ha volt, számoljuk fel, és soha többet. Ha senki nem áll oda, akkor az azt jelenti, hogy mindenütt baj van, volt, lesz. A hallgatás beleegyezés, erre ugye emlékszünk. És ez nem GPSkoordináták kérdése, a közönyre eg y szint fölött eg yszerűen nincs mentség. Ciki, de tényleg nincs, lévén azt onnantól sötétség nek, rosszabb esetben meg kollaborációnak szokta nevezni a többnyire tisztább fejűnek remélt utókor. (Bár ez utóbbi tényleg merő idealizmus.) Talán keves(ebb)en tudják, hog y az idézetnek, amivel kezdtem, létezik eg y másik értelmezése is: sok van, mi szörnyűség es, de az embernél semmi sem szörnyűség esebb. Szerintem rag aszkodni kéne az első verzióhoz, ameddig még lehet. Mit jelent a csodálatos? Csinálni valamit, nem hag yni annyiban, az csodálatos lenne, nem? Itt a lehetőség.

LEVÉLÍRÓ MARATON 2014 SZAÚD-ARÁBIA: BÖRTÖN ÉS 1000 KORBÁCSÜTÉS EGY HONLAP ELINDÍTÁSÁÉRT

LEVÉLÍRÓ MARATON 2014 SZAÚD-ARÁBIA: BÖRTÖN ÉS 1000 KORBÁCSÜTÉS EGY HONLAP ELINDÍTÁSÁÉRT LEVÉLÍRÓ MARATON 2014 SZAÚD-ARÁBIA: BÖRTÖN ÉS 1000 KORBÁCSÜTÉS EGY HONLAP ELINDÍTÁSÁÉRT Raif Badawit, aki a Szaúd-Arábiai Liberálisok nevű - politikai és szociális vitáknak helyet adó - online fórum alapítója,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított Gyermekportré Csak ott ül a gyerek mint kiszerelt pokolgép amit bölcsõ után az apja otthagyott a virágok között ha megnõ az erõtér és szétröpíti majd a jövõ századot kis seggét bökködik piros fehér virágok

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Ősi családi kör 2012

Ősi családi kör 2012 Ősi családi kör 2012 Egy ősember(őe) és egy ősasszony(őa) ülnek a tűz mellett és rágcsálnak egy-egy cupákot. ŐA: Jenő te nem fázol? Olyan huzatos ez a barlang. ŐE: Ne morogj! Örülj, hogy fedél van a fejed

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Resztoratív gyakorlatok a büntetésdr. Fellegi Borbála, igazgató, Foresee Kutatócsoport

Resztoratív gyakorlatok a büntetésdr. Fellegi Borbála, igazgató, Foresee Kutatócsoport Meglátni az Meglátni embert az embert Resztoratív gyakorlatok a büntetés-végrehajtásban Resztoratív gyakorlatok a büntetésdr. Fellegi Borbála, igazgató, Foresee Kutatócsoport végrehajtásban Dr. Fellegi

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól!

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól! KIK VAGYUNK? Az Amnesty International kormányoktól, pártoktól és egyházaktól független civil szervezet, amely világszerte 150 országban, több mint 3 millió taggal és aktivistáival küzd az emberi jogokért.

Részletesebben

NATAŠA KRAMBERGER PUBLISHED BY: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI - REVIJA MENTOR, 2007 TRANSLATED BY: GÁLLOS ORSOLYA

NATAŠA KRAMBERGER PUBLISHED BY: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI - REVIJA MENTOR, 2007 TRANSLATED BY: GÁLLOS ORSOLYA SAMPLE TRANSLATION NATAŠA KRAMBERGER SZEDER-ÉGBOLT PUBLISHED BY: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI - REVIJA MENTOR, 2007 TRANSLATED BY: GÁLLOS ORSOLYA ORIGINAL TITLE: NEBESA V ROBIDAH:

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

Gerlóczy Márton ELVONÓKÚRA

Gerlóczy Márton ELVONÓKÚRA Gerlóczy Márton ELVONÓKÚRA scolar Je n ai pas peur de la route Faudrait voir, faut qu on y goûte Des méandres au creux des reins Et tout ira bien là Le vent nous portera Noir Désir: Le vent nous portera

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

2015. DECEMBER 4-17. AMIKOR A LEVELEK ÉLETEKET VÁLTOZTATNAK MEG...

2015. DECEMBER 4-17. AMIKOR A LEVELEK ÉLETEKET VÁLTOZTATNAK MEG... 2015. DECEMBER 4-17. AMIKOR A LEVELEK ÉLETEKET VÁLTOZTATNAK MEG... LEVÉLÍRÓ MARATON 2015 MI AZ A LEVÉLÍRÓ MARATON AZ IDEI LEVÉLÍRÓ MARATON 10 ESETE Minden évben az Emberi Jogok Világnapja (december 10.)

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Gárdonyi Géza. Az ablak

Gárdonyi Géza. Az ablak Gárdonyi Géza Az ablak Egy tizenöt éves fiú is járt az iskolába. Daninak hívták. Leány is volt három olyan nagyocska. De azok mind vidámak voltak és kedvesek. Csak ez a Dani! Ült fakó arccal az első helyen,

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK

Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK Csaplár Vilmos Kurva vagyok (Karriertörténet) Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Csaplár Vilmos 1. Elvárok mindenféle ajándékot férfiaktól, de a tudat, hogy nem vagyok rászorulva,

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

SZERELEM, SZOMORÚBB A HALÁLNÁL

SZERELEM, SZOMORÚBB A HALÁLNÁL SZERELEM, SZOMORÚBB A HALÁLNÁL CSONKA MARGARÉTA Ma arra ébredtem, fejemben sétált Camille Claudell, egyre csak verte a márványkövet, majd elrohant döngetni nagykaput, Rodin, Rodin, nyissál kaput! Gyermekeim

Részletesebben

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Segitő jogász Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Dr. Mészáros József nyugalmazott ezredes hetven esztendősen is aktívan dolgozik. 1958 óta vesz részt a büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

De vele nem ez volt a helyzet, nem megfontoltságból, alaposságból néztem utána. Hanem egyszerűen szembe jött. Nem

De vele nem ez volt a helyzet, nem megfontoltságból, alaposságból néztem utána. Hanem egyszerűen szembe jött. Nem 2013 március 30. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Mérték Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Előbb olvastam vele interjúkat, mint hogy a könyveit a kezembe vettem volna. Persze, ez akár érthető is lehet,

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom NAGYTAKARÍTÁS Én csak egy szegény asszony vagyok. Asszonyiságom utolsó éveit számlálgatom már, a fejemen tincsekké duzzadtak a fehér hajszálak, az arcomon, a szám körül megszaporodtak a ráncok, lekúsznak

Részletesebben

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám,

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, Ott vess ki! Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, mi az, felrobban az idegek pályáin. Szépek a rózsák,

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT!

Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT! ténet r ö t Ó J n a b ó l a v Egy kal k o jz a r A S C R U F n valóba Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT! részlet 1. fejezet fj NEM TUDOK RAJZOLNI, OKÉ? Ez itt Pálcikakutya. Nem

Részletesebben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben SZKB103_10 Konfliktusok a közösségben tanulói konfliktusok a közösségben 3. évfolyam 103 Diákmelléklet D1 Tornai József: Ki tud tovább lefelé lógni? Kora tavasz köszöntött ránk meleg esővel, s mi a kunyhót

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

I. ének HEIDEGGER ELHIVATÁSA

I. ének HEIDEGGER ELHIVATÁSA VÖRÖS ISTVÁN I. ének HEIDEGGER ELHIVATÁSA 1 A lét mint küldetéses sors, ami igazságot küld, rejtett marad. A rejtett vakfolt a szabadság szívén. A szív olyan szó, amit a kimondhatatlan felvágott mellkasából

Részletesebben

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni.

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Olvasd el: Lukács

Részletesebben

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva!

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva! Örökkévaló 8. Rész Gerilla! Tiszperger József Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Dani és kis csapata kaptak némi fegyvert, megkapták az utasításokat, beültek a buszba, és visszamentek oda, ahonnan

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE Budapest, 2016. április 15. Készítette: Magyary Jenő Témaválasztásom fő oka, hogy egyfelől a munkám miatt fontosnak tartom azt, hogy hogyan lehet

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés Az ikrek nevelése R.: - Önt talán azért is érdekli az ikerkutatás, az ikergyerekek világa és élete, mert Ön is egy iker, ikerpár egyik tagja. Önök egypetéjû ikrek, vagy kétpetéjû ikrek? Métneki Júlia,

Részletesebben

Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola. Kiskırösi Négyek

Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola. Kiskırösi Négyek Petıfi SándorS Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola Kiskırösi Négyek Apja: Petrovics István mészáros mester volt. Anyja: Hrúz Mária, szlovák anya nyelvő volt. Petıfinek volt egy fiú öccse, akit Istvánnak

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

*Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és "Wilhelm Gustloff"?*****

*Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és Wilhelm Gustloff?***** *Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és "Wilhelm Gustloff"?* Szinte mindenkinek, aki a "hivatalos történetírás" műveit olvassa, annak a világ legnagyobb

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

Hiszen csak közönséges mutatványosok vagyunk

Hiszen csak közönséges mutatványosok vagyunk Kelemen Emese Hiszen csak közönséges mutatványosok vagyunk Berniczky Éva: Várkulcsa, mesterek, kóklerek, mutatványosok, szemfényvesztõk. Magvetõ Kiadó, Budapest, 2010 Berniczky Éva Várkulcsa című novelláskötete

Részletesebben

PAULO COELHO. Házasságtörés ATHENAEUM

PAULO COELHO. Házasságtörés ATHENAEUM PAULO COELHO Házasságtörés ATHENAEUM Paulo Coelho, 2014 A mű eredeti címe: Adultério A könyv a Sant Jordi Asociados Agencia Literaria, S. L. U. Barcelona, Spanyolország jóváhag yásával kerül forg alomba.

Részletesebben

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság ELSŐ FEJEZET Nem így kellett volna történnie. Addie Folsom úgy képzelte, a középiskola után hat évvel tehetősen és egy jó kocsi volánjánál ülve tér majd haza. Ehelyett behúzott nyakkal és egy közel háromszázezer

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én GYERMEKKOROM 1917. május 21-én születtem Pilisvörösvárott. Apám, Fetter János géplakatos volt a Budapestvidéki Kõszénbánya Rt.-nél. Bevonulása elõtt az Erzsébet-aknánál (három község találkozásánál) a

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

Szép karácsony szép zöld fája

Szép karácsony szép zöld fája Móra Ferenc Szép karácsony szép zöld fája Illusztrációk: Szabó Enikő Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri

Részletesebben

Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról

Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról PAPP ZSOLT Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról Összefoglalás A nehéz sorsú, hajléktalanszállón lakó, AIDS betegségének állandó fenyegetettségében élő szerző a halálról, félelmeiről,

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

közötti távolság fölött feszül. Az események azonban inkább olyanok, mint egy perzsaszőnyeg ezernyi színpompás cérnaszál, amelyeket bonyolult

közötti távolság fölött feszül. Az események azonban inkább olyanok, mint egy perzsaszőnyeg ezernyi színpompás cérnaszál, amelyeket bonyolult NÉHÁNY SZÓ A SZERZŐTŐL Az idő egy folyamatos valóság fonál, ami a születés és a halál közötti távolság fölött feszül. Az események azonban inkább olyanok, mint egy perzsaszőnyeg ezernyi színpompás cérnaszál,

Részletesebben

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó!

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó! ELŐSZÓ Íme, megint folytatom az egyetlen művet, új hullámban verem felétek a végtelen titkú tengert. Élnék ezer esztendeig: nem mondhatnám meg minden titkát. Írnék ezer esztendeig: nem mutathatnám meg

Részletesebben

A népesség nyolcvan százaléka nyugdíjas

A népesség nyolcvan százaléka nyugdíjas A kosárfonásról híres település központjából vezet az út a világ elől elrejtett faluba. Nagymedeséren nem könnyű a megélhetés, a helyi kis üzlet sem tart egész nap nyitva, kevés a vásárló. A helyiek a

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Amióta én vagyok a fõigazgató, kell, hogy látsszon az, hogy nagyobb rend van. Ez szép lassan

Részletesebben

Feldmár András ÉLETUNALOM, ÉLETTÉR, ÉLETKEDV

Feldmár András ÉLETUNALOM, ÉLETTÉR, ÉLETKEDV Feldmár András ÉLETUNALOM, ÉLETTÉR, ÉLETKEDV A kötet gondozásában közremûködött a Feldmár Intézet. A Feldmár Intézet szellemi mûhely, amely a filozófia, az etika és az interperszonális fenomenológia eszközeivel

Részletesebben

Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS

Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS Simeon várakozása (LK 2,21-40) 21Amikor elérkezett a nyolcadik nap, hogy körülmetéljék a gyermeket, a Jézus nevet adták neki, úgy, amint az angyal nevezte,

Részletesebben

Jarabin Kinga. Kedves Olívia!

Jarabin Kinga. Kedves Olívia! Jarabin Kinga Kedves Olívia! Kedves Olívia! Mire levelem megérkezik hozzád, már biztosan újra nyugodt leszek és békés, de most pipa vagyok, haragos és mérges! Már megint hadat üzent nekem az a makacs és

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

Az új AJKP generációnak...

Az új AJKP generációnak... Az új AJKP generációnak...... a csapattól 2007. Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium Riport Kiss Pál tanár úrral - Mióta nevelőtanár a Cserkóban? - 5 éve vagyok nevelőtanár a kollégiumban, és egy éve dolgozom

Részletesebben

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II.

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II. SZKB104_14 Körön kívül, körön belül II. TANULÓI KÖRÖN KÍVÜL, KÖRÖN BELÜL II. 4. ÉVFOLYAM D1 Három szituáció képen 137 138 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANULÓI D2 Fekete István: A két

Részletesebben

Hitman TANDORI DEZSÕ. 14 tiszatáj

Hitman TANDORI DEZSÕ. 14 tiszatáj 14 tiszatáj TANDORI DEZSÕ Hitman Hitman nincs a szótárban, a szótárban nincs. De hát ember nem ad lónak olyan nevet, hogy Úgy Jól Ötvenen Túl. Nem ad, öreg, lónak ember olyan nevet, hogy... mondom. Mondja

Részletesebben

B. Kiss Andrea S.O.S. ELVÁLTAM!

B. Kiss Andrea S.O.S. ELVÁLTAM! B. Kiss Andrea S.O.S. ELVÁLTAM! Első levél 1999. január 21. Kedves Barátném! Nagyon szégyellem, hogy ilyen régen írtam már neked, pedig annyi minden történt velem az utóbbi másfél évben. Gondoltam, éppen

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 109-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi november hó 27. napján, szerdán

Részletesebben

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások Generációk közötti együttműködés Tehetséggondozó foglalkozások (Drámajátékos improvizációk) Belinszky Bernadett Judit drámapedagógus 1. A család és a nagycsalád II. A csoportok improvizációs feladatainak

Részletesebben

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A II-A ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF. Citit. Școli și secții cu predare în limba maghiară maternă TEST 1

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A II-A ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF. Citit. Școli și secții cu predare în limba maghiară maternă TEST 1 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A II-A 2015 ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF Citit Școli și secții cu predare în limba maghiară maternă TEST 1 Judeţul/ sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

T. Ágoston László A főnyeremény

T. Ágoston László A főnyeremény T. Ágoston László A főnyeremény Gondosan bezárta az ajtót, zsebre vágta a kulcsot és egy széllel bélelt, kopott nyári nadrágban, hasonlóképp elnyűtt pólóban, és mezítlábas papucsban lecsoszogott a földszintre

Részletesebben

Pár szóban a novella létrejöttéről:

Pár szóban a novella létrejöttéről: Pár szóban a novella létrejöttéről: A Heléné Cixous-pályázatot a Feldmár Intézet Nők Iskolája alapította. A pályázat feltételeit Feldmár András fogalmazta meg...a nyertes pályázatoktól őszinte, magas színvonalú,

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Anita Wekker KÖNNYEZŐ CIPRUS

Anita Wekker KÖNNYEZŐ CIPRUS Anita Wekker KÖNNYEZŐ CIPRUS Regény Felém lép, én hátrálok, és már a szikla szélén állok. A föld egyszer csak szétfolyik a talpam alatt, térdre rogyok. Próbálok megkapaszkodni egy bokorban, egy fűcsomóban,

Részletesebben