Name: Galácz Karolina Order: 12066

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Name: Galácz Karolina Order: 12066"

Átírás

1

2 Name: Galácz Karolina Order: Köszönjük a vásárlást a szerző és a kiadó, valamint a terjesztő nevében is. Vásárlásával támogatta, hogy Magyarországon az elektronikus könyvkiadás fejlődni tudjon, a digitális kereskedelemben kapható könyvek választéka egyre szélesebb legyen. Köszönjük, és reméljük webáruházunkban hamarosan viszontlátjuk.

3 Borítószöveg Ez a kötet tíz emberi jog i jog sértés történetét mutatja be. Az áldozatokat az Amnesty International lelkiismereti fog lyoknak tekinti, rajtuk keresztül próbálja felhívni a fig yelmet rendszerszintű jog sértésekre, és hétköznapi embereket mozg ósítva javulást elérni az esetükben. Az olvasó most tíz magyar író interpretációjában találkozhat a sorsukkal. Az Amnesty International füg g etlen, demokratikus szervezet, több mint hétmillió ember g lobális mozg alma. Az emberi jog ok védelmét kormányoktól, politikai pártoktól, eg yházaktól, ideológiáktól és gazdasági érdekektől függetlenül végzi, tőlük pénzt nem fogad el, és az általa védett személyek nézeteivel nem fog lalkozik kivéve, ha azon nézetek erőszakra uszítanak, amit a szervezet elutasít. Az AI kutatásokat vég ez, melyek alapján az emberi jog i sérelmek megszüntetésére ajánlásokat fogalmaz meg, hogy lobbizást és sajtómunkát is magában foglaló kampányok seg ítség ével ig yekezzen érvényesíteni ezeket a hatóság oknál, kormányoknál és más döntéshozóknál. Tudjon meg többet az Amnesty International Mag yarország ról, és leg yen Ön is részese a változásnak:

4

5 Szövegek Dragomán György 2015 Gerlóczy Márton 2015 Karafiáth Orsolya 2015 Kemény Zsófi 2015 Kiss Tibor Noé 2015 Maros András 2015 Parti Nagy Lajos 2015 Simon Márton 2015 Tasnádi István 2015 Vámos Miklós 2015 Illusztrációk Berta Ágnes 2015 Kalászi Benjámin 2015 Orosz Richárd 2015 Pucz Dániel 2015 Vidák Zsolt 2015 Felelős kiadó a Libri Kiadó ügyvezetője A Libri Kiadó az LS Kiadói Csoport tagja Felelős szerkesztő Nagy Boglárka Olvasószerkesztő Kiss Béla Borítóterv Tillai Tamás Borítógrafika Berta Ágnes Műszaki szerkesztő Kovács Balázs Sándor (print) és Lovas Anna (e-könyv) Az elektronikus verziót készítette az ekönyv Magyarország Kft. ISBN

6

7 A keskeny úttesten akadozik a kétirányú gépkocsiforgalom, lépésben halad minden jármű, a rozoga riksáktól a Toyotákon át a csillog ó luxuskocsikig. Állott víz bűze száll fel az úttal párhuzamosan futó, vég telenbe tartó árokból. Járda nincs, a g yalog osok az úttest és az árok közti poros, törmelékes sávot használják. Itt csoszog az anya, szemét lesütve; sötét rózsaszín hosszú szoknyájának alja a talajt súrolja. Hazafelé tart az Okere börtönből. Eg y utcával kijjebb, a főúton kényelmesebb volna a séta, de a kényelem már rég nem szempont a számára. Ráadásul ott ismerősökbe botolhat, azt meg semmi esetre sem szeretné. Amint belerúg véletlenül eg y kiálló betonlapba, félretaposott papucsának pántja kipattan a helyéről, de az asszony nem vesz róla tudomást, fájdalmat eg yáltalán nem érez. Néha meg áll, felpillant, körbehordozza kiüresedett tekintetét, aztán csoszog tovább. A börtön a dél-nig ériai Warri városának déli részén található, innen másfél óráig tart az út haza. (Otthonról a börtönbe fél órával rövidebb a séta, noha a távolság ug yanaz.) E hónapban már másodszor látta a fiát, ezzel ki is merítette a havi eng edélyezett kapcsolattartást. Ki tudja, hányszor láthatja még? Láthatja még? A fiút, miután nyolc éven át várt ítéletére a börtönben, halálbüntetéssel sújtották. Akasztás. Most a siralomházban vár az ítélet vég rehajtására. Vag y a csodára? Moses Akatugba barátságos mosolyú, jó képességű fiú volt, ígéretes jövő állt előtte. Már tizenhat évesen tudta, embereken akar seg íteni, orvosnak készült. Szépen haladt is a célja elérése felé eg észen november 27-ig. E napon, izg atottan készülve a félévi g imnáziumi eredmény kihirdetésére, felfog hatatlan fordulat következett be az életében, a leg sötétebb rémálomba illő fejezet első napja lett belőle, és a fejezet még ma, kilenc évvel később is íródik a hatóság elképzelései szerint már nem sokáig A nig ériai hadsereg emberei másodpercek alatt letartóztatták a kiskorú Mosest, rablás vádjával, mobiltelefonok és feltöltőkártyák eltulajdonításáért, eg yetlen állítólag os szemtanú vallomása alapján. Moses értetlenül állt a vád előtt, kijelentette, hogy ő nem követett el semmi ilyesmit, de a katonák, meg se hallva a szavait, a hadsereg helyi támaszpontjára szállították, ahol ütötték-verték, a fejét, a hátát, átlőtték a kezét, majd arra szólították fel, azonosítson eg y elé tolt holttestet; felduzzadt száján át Moses két szót préselt ki: Nem ismerem. Meg verték meg int. Később, meg unva a kínzásokat, átadták a rendőrség nek. De itt sem hallg atták ki (meg). Hanem folytatták a kínzást. Széles peng éjű kés lapjával és g umibottal ütötték; felkötötték fejjel lefelé, órákon át hag yták lóg ni. A szülei ekkor már huszonnég y órája nem tudtak semmit a hollétéről Moses eng edélyt kért, hog y felhívhassa őket, megtagadták. Ügyvédet akart, nem kapott. Valahonnan előkerült egy harapófogó és egy teleírt papírlap, alján Moses teljes nevével, fölötte kipontozott rész a fiú aláírásának. Moses részletes vallomása volt, készen, csak alá kellett írnia. Ha nem teszi, mondták, ott a harapófog ó, annak seg ítség ével talán menni fog. És Moses oda is firkantotta a nevét miután a harapófog óval

8 kihúzgálták a körmeit. Rabolt, lopott: bevallotta. Börtönben a helye. Már vitték is. Moses anyja megáll, felpillant az égre, belebámul a már-már giccsesen kék messzeségbe, aztán ahog y ismét az utca szintjére fordítja pillantását, eg y ismerős asszonyra lesz fig yelmes: Busayo jön szembe vele, jóban voltak eg ykor. Hog y a találkozást elkerülje, a csoszog ó nő leg ug g ol, és visszadug ja a papucsából kipattant pántot. Miután feleg yenesedik abban bízva, hog y Busayo már továbbment, észreveszi, hogy a nő mellette áll, hogy feltegye a kérdést, amit mindenki, a kérdést, amit Moses anyja hallani sem bír: Mi van a fiaddal? Semmi, feleli Moses anyja. Busayo az Amnestyt emleg eti, hog y azok biztosan kijárják az utat, ami Moses szabadulásához vezet, levelet fog nak küldeni Delta tag állam vezetőjének a világ összes lakosának aláírásával, lehet ám hallani, hog y tesznek lépéseket ebbe az irányba, nem fog ják felakasztani Mosest, hig g ye el, ez nem történhet meg, ki fogják hozni, ki kell hogy szabaduljon, ilyet nem engedhet meg a világ, hogy tárg yalás nélkül, eg y kikényszerített vallomás alapján ráadásul eg y kiskorút mindenki tudja, hogy ez nemzetközi jogokat sért Moses kézzel írt levele bejárta az egész világot, az arcképe azzal a nyolc évvel ezelőtti mondattal ( A kínzások fájdalma elviselhetetlen volt, nem hittem, hog y ezt túl lehet élni ) szintén bejárta a világ ot, vissza fog ják vonni a halálos ítéletet, az emberek nem hag yják, hog y ilyesmi előfordulhasson, vissza kell hog y vonják az ítéletet, vissza fog ják vonni, és ki fogják vizsgálni Moses kínzásokkal kapcsolatos vádjait, ki kell hogy vizsgálják, és az igazi bűnösök fog nak vég ül meg bűnhődni Busayo eg yre tüzesebben beszél, de Moses anyja hirtelen félbeszakítja; elnézést kér, de mennie kell, elköszön, és meg y: csoszog tovább a poros úton, a papucs pántja ismét kipattan a helyéről. Moses Akatugbát 16 éves korában tartóztatták le fegyveres rablás vádjával Nigériában. A rablást saját bevallása szerint nem követte el. A börtönben megkínozták, így kényszerítették ki belőle azt a vallomást, amely alapján halálra ítélték. Az Amnesty International ezekben a pillanatokban is harcol Moses szabadságáért. Az illusztrációt Berta Ágnes készítette.

9

10 Raif Badawi kicsi és fontos szeme a világ hálónak, amibe a leg eszementebb diktatúrák is vesztükre g abalyodnak bele, akkor is, ha trag ikomikus dúlásuknak reng eteg és nem virtuális áldozata van. Félek, hog y Raif Badawit a diktatúrák majdani veszte ez idő szerint nem vig asztalja. Ül a cellájában, és be kell látnia, az a szekuláris és szabad világ, amiben hitt és hisz, rövid távon és praktikusan szinte tehetetlen. Az ég ő szemű, hosszú szempillájú, okos arcú fiatalember Szaúd-Arábiában él, hog y meddig, nem tudom. Bő két éve tud róla a világ, nem sokat, de az is csoda, hog y ennyi tudható. Ha még el nem kezdték, bármikor elkezdhetik végrehajtani rajta az ítéletet. Minthogy a tíz év börtön, a tíz év utazási és médiahasználati tilalom, az egymillió ryalos (kb. hatvanmillió forint) pénzbüntetés mellett 1000, azaz egyezer korbácsütésre ítélték, ha elkezdik, egyhamar nem hagyják abba. Az ítélet szerint ötven egymást követő pénteken, az utolsó ima után nyilvánosan kell megkapnia az alkalmankénti húsz korbácsütést. Ez maga a lassú, egy éven át tartó kivégzés, nem lehet túlélni. Ön, aki ezt olvassa, péntekenként nézzen fel az égre alkonyatkor! Ez az európai ég, ne legyenek illúziói, ug yanaz az ég. Íg y nézzen hát bele a nag y, hematómás kékség be, és játsszon el a gondolattal, hogy utoljára látja, mert, ahogy eddig is, most is mindjárt elájul. Bár ennyi empátia alig ha g yűjthető össze, próbálja átérezni, hog y alvadatlan, vörös lucsok mindene, teste és lelke egyaránt, hogy ember volta puszta nyüszítés, sűrű, keserű könny és kocsonyás fájdalom. A messzi Szaúd-Arábia közelebb van, mint hinnénk. Szép és hihetetlenül g azdag ország, olajkincse páratlan. Abszolút monarchia, királyának nag y és kis államférfiak udvarolnak, Obamától Orbán Viktorig. Utóbbi 2014 tavaszán Rijádban oda nyilatkozott, hog y Mi nem azért jövünk ide, hogy kioktassunk bárkit emberi jogokból vagy modern világfelfogásból. Mi azért jövünk ide, mert tiszteljük az arab kultúrát, és elismerjük azt, ahogyan ők berendezték és a világ egyik legsikeresebb részévé tették a saját világukat. A világ és az arab kultúra e roppant sikeres része hatalomtechnikailag valóban mag a a földi paradicsom. Autokraták és emberjog i mozg almaktól, liberális ármánytól frusztrált diktátorok épp ilyen berendezésről álmodnak: birodalomról, hol bársonyos trónszékük alatt kifog yhatatlan a folyékony arany, az arra érdemes alattvalóknak Rolex karórából van a kerítés. Ezzel szemben az arra nem érdemeseket, pláne a másként g ondolkodókat, bármikor lefejezhetik, de vég telen bölcsesség ükben csak azt fejezik le, aki nem tetszik nekik. Szaúd-Arábiában általános választások nincsenek, kormány nincs, parlament nincs, az alkotmány a Korán, a jog rend az iszlám jog rendje, a saría. A meleg eket, a hitehag yókat, a boszorkányokat, a drog csempészeket, a házasság törőket nyilvánosan kivég zik. Idén februárban életbe lépett a terrorizmus elleni új törvény, amely szerint bárki terrorista, aki bírálja a királyság ot, a vallást, vag y bármi módon sérti a nemzeti eg ység et, amit a király testesít meg. Raif Badawi bűne, hog y létrehozta a világ hálón a Szaúd-arábiai Liberálisok fórumát, s online

11 párbeszédet kezdeményezett vallás és társadalom viszonyáról. Többek között azt merte mondani, hog y az iszlámhívők, a zsidók és a keresztények eg yenrang ú emberek. Cikket írt továbbá a Valentin-napról, ami a sivatag i királyság ban be van tiltva. Raif Badawit 2012 júniusában számítóg épes bűnözésért letartóztatták, azóta Dzsiddában Oszáma bin Láden született itt, a Vörös-teng er partján, a Briman börtönben ül. Üg yvédje, Walid Abu al-khair, akinek sokat köszönhet, most kezdte meg tizenöt éves börtönbüntetését, ig az, ha ig az: korbácsütések nélkül. Raif Badawi első fokon hét év és három hónapot kapott (a három hónapot azért, mert eng edetlen volt az apjával, s a fiúi eng edetlenség et a saría bünteti), valamint hatszáz korbácsütést. Ezt az ítéletet egy fellebbviteli bíróság enyhének találta és újratárgyalta az ügyet. A tét nagy volt, ha hitetlenség ért sikerül elítélni, lefejezik. Ki tudja, hog y, de nem sikerült, íg y csak súlyosabb büntetést, tíz évet és ezer korbácsütést kapott, mely ítélet 2104 szeptemberében jog erőre emelkedett. Raif Badawi három g yerek édesapja, cukorbeteg, vékony, törékeny alkat. Az ütéseket, ha lesznek, nem fogja fel se háj, se izom. A korbács, legalábbis a képek alapján, nem az európai több-, olykor kilencág ú kínzóeszköz. Látszatra még szolidabb is, mindössze eg y rug almas bőrbot, nem hosszabb másfél méternél. Becsukom a szemem, próbálom elképzelni, ahog y suhog, sűrített ang yalszárny, suhog és lecsap. Eg yszer, kétszer, húszszor, ez már felfog hatatlan. Inkább repeszti a bőrt, mintsem szakítja. Hurkásodik, kékül, kireped, vérzik, levedzik, elgennyed. Raif Badawit és minden sorstársát félmeztelenül hasra fektetik, vag y állva eg y oszlophoz kötözik. Hog y mennyit bír ki, sok mindentől füg g. Hog y például mekkora a vérveszteség, mekkora a hőség, ig az, Dzsiddában e téli hónapokban harminc foknál nem szokott meleg ebb lenni. Túlélése attól is függ, hogy a kirendelt korbácsnok mennyire ügybuzgó és/vagy mennyire nagy erejű. Továbbá attól, hogy ájultában megfullad-e, infarktust kap-e a sokktól, sebei, végül ő maga, mint eleven seb, elfertőződik-e. A lash angolul korbács is, szempilla is. Raif Badawi a Vörös-tenger partján a jogerős büntetés, vag yis a halál árnyékában néz mag a elé a hosszú szempilláival. Nem tehet mást, mint hog y bízik a világ, eg y másik világ szolidaritásában, hívőkében és hitetlenekében. Bízik a csodában, hog y a tiltakozás, a királynak írt levelek és petíciók egyszer csak anyagi erővé válnak, s még tán a cellája ajtaját is kinyitják. Raif Badawi minden fenyeg etett napjával Európa lesz kevesebb, mindannyian kevesebbek leszünk eg yütt és külön. Nem tudom nem idézni John Donne nég yszáz éves, nag yon időálló mondatát, miszerint ha egy göröngyöt mos el a tenger, Európa lesz kevesebb, éppúgy, mintha eg y heg yfokot mosna el, vag y barátaid házát, vag y a te birtokod.

12 Raif Badawit az iszlám megsértéséért tíz évre és ezer korbácsütésre ítélték. A bűne: létrehozott egy online fórumot, ahol az emberek szabadon megbeszélhették egymás között hazájuk politikai-társadalmi kérdéseit. Raifot 2015 januárjában nyilvánosan ötvenszer megkorbácsolták, majd azóta többször ismeretlen okból elhalasztották a büntetés végrehajtását. Az Amnesty a világon mindenhol tiltakozásokat szervez Raif kiszabadításáért. Az illusztrációt Mlinarics Máté készítette.

13

14 Mi lesz azzal, akiről beszélnek? Akinek nem sikerül, nem úg y sikerül, nem meg y? Szétbeszélik, darabokra beszélik, lebeszélik róla a húsát. Kibeszélik kívülre beszélik át. Kikerülik, kívül kerül, ezt csinálják a szavak. Csendet is csinálhatnak köré, épp akkor, mikor talán beszélni kéne, ha létezne könnyebbség et hozó beszéd. Nekem azért elmondják, mert nekem jó, neked olyan jó, Anashe mondják vag y sírják, és a jóhoz jó menni menedékért, szig etre a dermedt hallg atásból. Mert itt egyedül mennek a nők az erdőbe, és ketten jönnek vissza akkor, ha visszatérnek. Foggal harapják el a köldökzsinórt, a méhlepényt otthag yják, és nem beszélnek róla, mi történt. Csak néha nekem, Anashénak, talán mert az én nevem azt jelenti, Istennel, és Isten valóban velem van. Ez bizonyosság, ez biztos, hiszen én meddő vagyok. Meddő, tehát élek, tehát tudok élni, alkalmam van élni, pusztán azért, mert nem kell szülnöm. Mivel meg állt bennem az élet, vihetem tovább a sajátom. Ezért tanultam meg jól hallg atni, meg hallg atni ezért bízzák rám a történeteket. Te könnyen beszélsz Anashe mondta régen Bophelo, kinek a neve azt jelenti, Élet, de hogyan mennék kórházba? Nem lehet ezt, el sem jutok odáig, nagyon messze van, megtörténne a poros úton, amíg gyalogolok, még a fák se rejtenének. Te könnyen beszélsz mondta évekkel később Botle, aki valóban gyönyörű volt, amint neve, a Szépség is sugallta, de nem mehetek el oda, minek is mennék, nem lehet. Persze ők ketten nem jöttek vissza az erdőből aztán, de azok sem voltak mind túl szerencsések, akik még is eljutottak a városba. Lineo, az Ajándék, Masing ita, a Csoda, Mbali, a Virág. Szépek, szép nevűek, fiatalok. Lányok, nők, feleség ek, út mentén elkapottak, a szűzen meg erőszakoltak. Mert az állítólag g yóg yítja azt. Nandi, az Édes, Nothembi, a Remény. Némák már, mint a nevük, semmit nem jelentenek. Mikor Ayanda jött, és kérdezte, mit teg yen, kértem, már csak a szép nevéért, melyben ott van, hogy a Család Növekedik, már csak ezért is menjen a városba, ez jel, ez útmutatás. De ő se ment, azt mondta, fél, hogy kinevetik a széttárt lábát, elmondják mindenkinek, amit ott láttak, kiveti őt akkor mag ából az élet Ayanda visszajött végül az erdőből, karján húsos babája bömbölt. Fiú, fiú! mutatta nekem nevetve. És nevettem én is. Ha fiú, akkor rendben van. Neki nem kellenek majd a szavaim, a mi szavaink, meg se hallja őket. Felnő, és megy tovább. A neve Filemone, a Szerelmesek Csókja. Szép név. A nők és a lányok a dél-afrikai Mkhondóban nem jutnak megfelelő terhesgondozáshoz, sokszor napokat, heteket kell várniuk a vizsgálatokra. Az egészségüket veszélyeztető körülmények a tiltakozás óta javultak: egy kórházban a hét minden napján ellátáshoz juthatnak. Az Amnesty tovább harcol azért, hogy szexuális és reproduktív jogaik érvényesüljenek. Az illusztrációt Vidák Zsolt készítette.

15

16 Titkok, amiket nem tudhatnál. Titkok, amiket tudhatsz, de nem mondhatsz el senkinek. Titkok, amiket őriznek előled, titkok, amiket neked kellene meg őrizned mások elől. Mindent látó szuperszemek, mindent halló szuperfülek g yűjtik és g yűjtik és g yűjtik a titkokat. A titkok elektronikus suttog ássá alakulva sistereg nek át a hálózatokon, ahog y leülsz a képernyő elé, és azonosítod mag ad, és rácsatlakozol a rendszerre, eg yszerre olyan, mintha mindent látnál és hallanál te is, feneketlen mélység nyílik alattad, az ég en repülsz, halált hordozó drón vag y, rakétáid kioldanak, tüzet okádva ölnek. A titkok már ordítva és üvöltve zsong anak a füledben, a koponyádban, az agyadban, az üvöltésüktől szinte már nem is tudod, hogy te magad ki vagy. Te nem számítasz, te nem vagy. Egy hatalmas csikorgógépezet része vagy, megy előre csörömpölve, zörög ve, ölve, irányíthatatlanul. A háború része vag y. Katona. Azt érzed, elég, azt érzed, mindenkinek tudnia kell mindent. Hog y mi a háború, milyen a háború, mindenkinek tudnia kell, mi történik, és hogyan, és miért. Mindenkinek tudnia kell mind a titkokat. Hogy ne legyenek többet. El fog od mondani a titkokat, nyilvánosság ra hozod az összeset. Meg fog od tenni, bármi áron. Akkor is, ha megölnek érte. Megteszed. Chelsea Manninget 35 év katonai börtönben letöltendő büntetésre ítélték, miután titkosított kormányzati anyagokat szivárogtatott ki a WikiLeaksnek. Chelsea lehetséges jogsértésekre és a nemzetközi humanitárius jog megsértésére hívta fel a közvélemény figyelmét, amiket a külföldi kiküldetésben lévő amerikai csapatok, a velük együttműködő iraki és afgán erők, hadiipari cégek és a CIA követtek el. Még mindig börtönben van. Az illusztrációt Kalászi Benjámin készítette.

17

18 Jerryme Corre buszvezető a Fülöp-szig eteken január 10-én váratlanul letartóztatták, és eg y kihallg atószobába hurcolták. Rúg ták, ütötték, ahol érték. Jerryme-nek azon sem volt ideje g ondolkodni, hog y miért. Bekötözték a szemét, meg bilincselték a bokáját, és eg ész éjszakán át ütötték a talpát eg y fapálcával. Vallatták. Ha nem tudott felelni eg y kérdésre, akkor meg ütötték. Márpedig nem tudott. Nem tudott semmiről. Szétfeszítették a száját, eg y ruhát szorítottak rá, aztán öntötték belé a vizet. Még ekkor sem volt hajlandó bevallani, hogy ő ölte meg a rendőrt. Mert ezzel vádolták. És mert nem ő ölte meg. Áramot vezettek a hátába. A combjába. A bordái közé. Megfenyegették, hogy megölik, ha nem ismeri el tettét, és miközben verték, az egyik rendőr többször Boyet-nek szólította. Jerryme ekkor értette meg, hog y összekeverték valakivel. Összekeverték egy gyilkossal. A hír a rendőröket is meglepte, de már nem volt visszaút. Nem eng edték el Jerryme-t. Kábítószer-birtoklással vádolták meg. Azóta is börtönben ül. Az eg yik titkosrendőrség i fog dában készült ez a felvétel az úg ynevezett kínzáskerékről. A rendőrök számára szerencsekerék ez, melyben a fog oly a játék tárg ya. Az áldozat számára orosz rulett. Ő pörgeti meg a kereket, aztán vár. Várja, hogy mi történik majd vele. A kínálat bőséges. A paniki denevért jelent, azt jelenti, hogy a foglyot fejjel lefelé lógatják, mint egy denevért. A Manny Pacman Manny Pacman Pacquiaóra, a Fülöp-szig eteki bokszolóra utal. A fog lyot húsz másodpercen keresztül ütik folyamatosan. A zombie áramütés. A duck walk áldozata g ug g olva kell járjon körbe-körbe, mint egy kacsa. És így tovább. Jerryme Corre lassan három éve ül ártatlanul börtönben. A Fülöp-szig eteki drog törvények értelmében kábítószer birtoklásáért leg kevesebb tizenkét évet lehet kapni, tehát leg korábban ben szabadulhat. Jerryme Corre, a Fülöp-szigeteki buszsofőr csendes életet élt egészen 2012-ig, amikor civil ruhás rendőrök erőszakot alkalmazva letartóztatták rablás, valamint egy külföldi állampolgár és egy rendőrtiszt meggyilkolásának vádjával. Őrizetbe vették, megkínozták, és kábítószer-birtoklás vádjában bűnösnek találták. Azóta börtönben ül. Az Amnesty tiltakozása nyomán vizsgálat indult a Fülöpszigeteki kínzások ügyében, és felesége meglátogathatta. Az illusztrációt Falvay László készítette.

19

20 Tegyük fel, hogy nő vagy, harmincas, egy kisvárosban élsz. Tegyük fel, hogy van egy tizenegy éves gyereked és egy fogyatékkal élő unokaöcséd. Tegyük fel, hogy egy tetszőleges napon az az ötleted támad, hog y elmész velük bevásárolni. Merthog y elfog yott ez-az, őket pedig nem lehet otthon eg yedül hag yni. Beültök a kocsiba, az úton zenét hallg attok, beszélg ettek, lehet, hog y veszekedtek is, mert ők ketten ott hátul folyton hülyéskednek, piszkálják eg ymást, de leg alább elvannak, amíg araszolsz a délutáni csúcsforg alomban, úg yhog y, teg yük fel, ez most nem is annyira bosszant. A parkolóban kiszálltok, szerzel eg y bevásárlókocsit, vag y inkább kettőt, mert mind a ketten szeretik tolni. És akkor, tegyük fel, hogy odalép néhány ismeretlen férfi, és megüt. Botokkal üt. És kiabál. Hogy te az vagy, aki, és azért kapod a verést, hogy ne ott legyél az, aki, ahol ő más. Ő, aki különbözik. Tegyük fel, hogy a fogyatékos unokaöcséd próbál védeni, ezért őt is megverik. Mert hát ő is úgy különbözik tőlük, ahogy nem szeretik, ha különbözve van. Sőt még kevésbé szeretik, mert hát ő nyomorék. Eg y idióta. Eg y selejt. Neki még annyira sem lenne jog a ott lenni, eg yáltalán lenni, mint neked. Mondják, miközben rúgnak. Hulljon a férgese. A g yereket nem bántják, hát nem állatok ők, a g yerek csak vég ig nézi. Elveik vannak, ig azság érzetük, tradícióik, melyek alapján méltán érezhetik úg y, hog y ők a Minőség ileg Különbözőek. Fekszel a földön, a Különbek rugdosnak, és nézed a gyereked, ahogy téged néz. A járókelők közben csak járnak és kelnek, azért járókelők, senki nem avatkozik közbe, senki nem seg ít, senki nem kiált rendőrért, nyílnak a csomag tartók, lendülnek az akciós termékekkel teli nejlonzacskók. A járókelők most csendben örülnek, hogy ők nem pont úgy különböznek, ahogy te. Nem olyan feltűnően. Senki nem akar magának problémát, van úgyis elég. Fekszel hát a földön, és tűrsz. Eg yszer csak vég e lesz. Tegyük fel, hogy egy olyan világban élsz, ahol ez megtörténhet. De tegyük fel azt is, hogy vannak emberek, akik bár szintén különböznek tőled, még is akarnak tenni érted valamit. Vag yis hát meg tesznek mindent, ami tőlük telik. Teg yük fel októberében városuk főterén megtámadták és bántalmazták Paraskevi Kokonit és huszonhárom éves, értelmi fogyatékos unokatestvérét, Kostast. Bevásárlás közben több férfi rontott rájuk, és a közeli útról felkapott fatuskókkal kezdték el verni őket. Az Amnesty International közbenjárása és a nemzetközi tiltakozás nyomán végül a három elkövetőt rasszista indíttatású támadásért három évre felfüggesztett, nyolc hónapos börtönbüntetésre ítélték. Az illusztrációt Kalászi Benjámin készítette.

21

22 Az ötvenedik születésnap meg rázó s eg yben fölemelő is lehet. Minden a körülményeken múlik. Úg y mondják, nőknél trag ikusabb felhang okkal zeng a lelki karének a fejben s a szívben. Próbálom elképzelni, milyen lehet ug yanez a börtönben. Szintén sokat számítanak a körülmények. Más eg y szovjet Gulag, s megint más egy korszerű svéd fegyintézet. Hősnőnk azonban valahol Kínában raboskodik, helyszíne inkább előbbire, mint utóbbira emlékeztethet. Mi lehet könnyebb, ártatlanul ülni, vag y bűnösség ünk tudatában? Vitathatatlanul eg yszerűbb, ha valamilyen szempontrendszer alapján meg érdemeljük a ránk kirótt szabadság vesztést. Hősnőnket, Liu Ping et nem ismerem. Csak annyit tudok róla, hog y december másodikán tölti be az ötvenedik ikszet. Tavaly, 2014-ben ítélték el, hat és fél évre. A vád: aktivistaként ig yekezett hallatni a szavát az egyre terjedő korrupció ellen, az Új Polgárok Mozgalma tagjaként. Állítólag a vallatás során keg yetlenül meg kínozták. Sajátság os, hog y a huszoneg yedik század elején sem a korruptak kerülnek tömlöcbe, hanem azok, akik tiltakoznak az uram-bátyám alapon szétlopott pénzeket szerző, adó vag y kapó bűnözők tevékenysége ellen. Az a rendszer fogta el s dugta rács mögé, amelyik váltig állítja, heves harcot folytat a gazdaságát behálózó korrupció ellen. A diktatúráknak mindig végük lesz. Vagy úgy, hogy szétrobbantja őket az ellenük forduló sokaság, vagy úgy, hogy halk és hosszú rothadással múlnak ki. A szocializmus utóbbi módon pusztult el Európában. Emiatt viszont az agónia utolsó pontja nehezen jelölhető ki, öröksége a béka levág ott lábaként ideig-óráig ma is remeg még. A világ más tájain pedig láthatóan valamennyire életben maradt, ámbár többé-kevésbé halálos beteg en. Amíg el nem enyészik vég leg, szedni fog ja áldozatait. Mit mondhatnánk? Mit tehetnénk? a fáma szerint Sir Winston Churchill írta vag y mondta ezt, miután a náci haláltáborokról szóló első hiteles beszámolót elolvashatta. Azután az aktát csöndesen irattárba küldte, vag yis nem mondott és tett semmit. Ug yancsak neki tulajdonítják az alábbit is: Mindig számíthatunk arra, hogy az amerikaiak helyesen cselekszenek miután már minden egyébbel megpróbálkoztak. Hát a mag yarok? Mit teg yünk mi, e kicsi ország ig azság szerető és demokrata érzelmű polgárai? Mindenekelőtt gyújtsunk ötven gyertyát Liu Pingnek. Ötszázat. Ötezret. Aztán majd megbeszéljük, kitaláljuk. Liu Ping lelkiismereti fogoly Kínában, akit azért zártak börtönbe, mert megpróbálta felhívni a figyelmet a kormány korrupciójára. Hat és fél év börtönbüntetésre ítélték, és fogva tartása során megkínozták. A fokozott nemzetközi kampány eredményeként lánya meglátogathatta a börtönben. Az

23 Amnesty International tovább harcol Liu Ping szabadságáért. Az illusztrációt Pucz Dániel készítette. A szerző többekkel egyetemben lemondott a honoráriumáról az Amnesty International Magyarország javára.

24

25 Emlékszel arra az érzésre, mikor átsuhant rajtad eg y madár árnyéka, te meg azt hitted, hog y eg y labda, ami mindjárt eltalál, és állatira meg ijedtél? kérdezte Daniel Quintero Daniel Quinterótól a félsötét cellában. Hagyj aludni. Az őrök nem hagynak, nem én. Hidd el, hogy ha meg lehetett volna győzni őket bármiről, akkor nem lennél fenn annyi ideje, amennyit még sohasem töltöttél ébren, sőt akkor meg sem vertek volna, sőt akkor már rég nem is lennél itt. Egyébként ha hagynának, sem tudnál aludni, mert annyira fáj mindened. Te sose aludtál még úg y, hog y, mondjuk, el volt törve valamid? Én már aludtam úg y. Fájt, de aludtam. Maximum arról álmodtam, hogy fáj. Nem emlékszem. Ha te aludtál már úgy, akkor én is. Ha te nem emlékszel, akkor én se. Viszket az arcom. Az enyém is. Meg vakarnám, de hát a bilincs. Tudom. Szerintem hang okat hallok. Lehet, hogy én is. Aludni kéne. Nagyon kéne. Mit akartál azzal a madárárnyékos példával? Semmit. Hog y rohadtul félek. Mitől? Hülye vag yok, ne is mag yarázd meg; pontosan tudom, hog y mitől. Hog y soha többet nem alszom. És íg y álmodni sem fog ok többet. Álmodni semmiképpen nem fog sz többet. A venezuelai Daniel Quintero huszonegy éves volt, amikor 2014-ben részt vett egy kormányellenes tüntetésen. Elmondása szerint a megmozdulásról hazafelé tartva a venezuelai Nemzeti Gárda tagjai elfogták és megkínozták. Az Amnesty International küldöttsége találkozhatott vele, hogy átadják a hírt: a világ minden táján vannak emberek, akik harcolnak érte. Az illusztrációt Orosz Richárd készítette.

26

27 Sok van, mi csodálatos, de az embernél semmi sem csodálatosabb ez íg y meg van, ez ismerős, ezt (ideális esetben) tizennég y-tizenöt éves korunkban valaki meg próbálja a fejünkbe verni, hog y (ideális esetben) valamivel lassabban felejtsük majd el, mint a teg napi reg g elit. Hog y mit jelent valójában, ha jelent bármit is, azt nehéz megmondani. Valami pozitív izé, nézd, a hegymászók, nézd, az űrhajók, nézd, Shakespeare. Egyáltalán mi az, hogy csodálatos? Inkább hagyjuk is, nem? Eg yébként nem ismerem Erkin Musaev üg yének minden részletét, és soha nem voltam Üzbeg isztánban. Ismerem viszont a nyíltan vag y burkoltan autoriter politika g esztusrendszerét, az ijesztően kerek hivatalos állásfog lalásokat arról, hog y mondjon bár eg y üg y minden résztvevője homlokegyenest mást, az egész valójában nem is úgy volt, és a szegény hatalom csak a legjobbat akarja, sőt még ő az áldozat, hát nyilván. És pontosan tudom hangozhat ez bármilyen idealista ökörség nek, a húsba vág ó realitását nem nehéz meg tapasztalni, pillantsunk csak körül, nem az számít, hogy a szomszédban történik-e, ami, vagy a világ túlsó felén, hanem az, hogy ilyesmi eg yáltalán történhet. Ug yanis akkor itt is és mindenhol előbb-utóbb ug yanúg y meg fog alkalomadtán, efelől ne nag yon leg yenek kétség eink. Nem azért, mert bármi, hanem azért, mert nem kizárt, és a tapasztalat azt mutatja, hog y ez már elég. Ig en, veled, a szomszéddal, a családtag jainkkal, ellenzéki politikai szereplőkkel vag y bárkivel az ég világ on. Akkor ug yanis nincs rá semmilyen garancia, hogy az államhatalom nem válik egyszer csak jól működő, adóból (és ki tudja, mi mindenből) fenntartott, g ejl álideológ iákkal meg támog atott maffiává, ami úg y tüntethet el bárkit, hog y még a torkát sem kell meg köszörülnie utána. Ezt kéne meg értenie lassan mindenkinek, ennek kéne átmennie, hogy aztán lassabban felejtődjön el (horribile dictu) bármelyik reg g elinél. Hogyha egy bírósági tárgyaláson a vallomás egy hónapnyi verés és a vádlott családjának (rendőri) fenyegetése után íródik alá, ha az ügyvéd csak dekorációs elem tud lenni, ha súlyos, mégis komolyan vehetetlen vádakkal összevissza dobálózva ítélnek el egy embert húsz év börtönre, akkor [kurva]nagy baj van. És egészen addig a pontig [kurva]nagy baj is lesz, ameddig valaki ki nem áll, és azt nem mondja, hogy schuldigung, ezt, én (mi?), így, nem. Ilyen nincs, ha van, ne legyen, ha volt, számoljuk fel, és soha többet. Ha senki nem áll oda, akkor az azt jelenti, hogy mindenütt baj van, volt, lesz. A hallgatás beleegyezés, erre ugye emlékszünk. És ez nem GPSkoordináták kérdése, a közönyre eg y szint fölött eg yszerűen nincs mentség. Ciki, de tényleg nincs, lévén azt onnantól sötétség nek, rosszabb esetben meg kollaborációnak szokta nevezni a többnyire tisztább fejűnek remélt utókor. (Bár ez utóbbi tényleg merő idealizmus.) Talán keves(ebb)en tudják, hog y az idézetnek, amivel kezdtem, létezik eg y másik értelmezése is: sok van, mi szörnyűség es, de az embernél semmi sem szörnyűség esebb. Szerintem rag aszkodni kéne az első verzióhoz, ameddig még lehet. Mit jelent a csodálatos? Csinálni valamit, nem hag yni annyiban, az csodálatos lenne, nem? Itt a lehetőség.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

MENEKÜLÉS A 14-ES TÁBORBÓL

MENEKÜLÉS A 14-ES TÁBORBÓL MENEKÜLÉS A 14-ES TÁBORBÓL 1 DOLGOZÓ FÉRFI Blaine Harden MENEKÜLÉS A 14-ES TÁBORBÓL ÉSZAK-KOREÁBÓL A SZABADSÁGBA 3 A fordítás alapja: Blaine Harden: Escape from Camp 14: One Man s Remarkable Odyssey from

Részletesebben

Interjú Csere Ágnessel, Rózsa Jánossal

Interjú Csere Ágnessel, Rózsa Jánossal 2009. f e b r u á r Mongol Interjú Csere Ágnessel, Rózsa Jánossal ISSN 1785-0789 Magyar Nemzeti Filmarchívum 7. évfolyam 2. szám megjelenik havonta melléklet: a filmmúzeum havi műsora Mongolok beszélgetés

Részletesebben

Önképzőköri írások 2006-2010

Önképzőköri írások 2006-2010 Önképzőköri írások 2006-2010 2 Önképzőköri írások Kedves Olvasó! Tudod, mi itt együtt dolgozunk négy éve. Az itt megjelenők szinte még igazi gyerekek voltak, amikor elkezdtük. Kedves, jópofa gyerekek.

Részletesebben

Árpád-ház... A költõ nem növény

Árpád-ház... A költõ nem növény Id. Pieter Bruegel: Háromkirályok imádása, 1564 TÕZSÉR ÁRPÁD Árpád-ház... Vén bûnös vagyok, nevem a bûnjel, mit szignál, mûvem, csurrig van bûnnel. Rácsodálkozom eleimre: volt köztük Géza, István, Imre.

Részletesebben

KATEE ROBERT. Rossz ágy, jó pasi

KATEE ROBERT. Rossz ágy, jó pasi KATEE ROBERT Rossz ágy, jó pasi Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2013 A fordítás alapjául szolgáló mű: Katee Robert: Wrong Bed, Right Guy Fordította Rákócza Richárd ELSŐ FEJEZET Ma este el fog ja csábítani

Részletesebben

MÜLLER PÉTER SZERETETKÖNYV ALEXANDRA

MÜLLER PÉTER SZERETETKÖNYV ALEXANDRA 1 Copyright Müller Péter, 2006 Szerkesztő Müller Péter Sziámi Olvasószerkesztő Moldova Júlia Korrektúra Bodnár Krisztina és Kovács Mária Borítóterv Bohus Károly Minden jog fenntartva Tilos ezen kiadvány

Részletesebben

CREDO A NAGYBAJOMI ÉS A PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA. 14. évfolyam 4. szám 2012. április hónap 138. szám

CREDO A NAGYBAJOMI ÉS A PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA. 14. évfolyam 4. szám 2012. április hónap 138. szám CREDO A NAGYBAJOMI ÉS A PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 14. évfolyam 4. szám 2012. április hónap 138. szám Dr. Bábel Balázs kalocsai érsek AZ UNIÓBA BELÉPÉSÜNK A KISEBBIK ROSSZ VÁLASZTÁSA VOLT HELYTÖRTÉNET

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Kedves Rákóczisok, kedves mindannyian! Drenyovszki Andi. Kiadja a II. Rákóczi Ferenc Alapítvány Budapest, 2011

KÖSZÖNTŐ. Kedves Rákóczisok, kedves mindannyian! Drenyovszki Andi. Kiadja a II. Rákóczi Ferenc Alapítvány Budapest, 2011 KÖSZÖNTŐ Kedves Rákóczisok, kedves mindannyian! Az idei tábor is, ahogy már megszokott, esővel kezdődött, de 135 csillogó szemű, és mosolygós fiatal indult útnak Gyomaendrődről, és talán a mosolyuktól

Részletesebben

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják

Részletesebben

Sociography 2 0 1 2. S z o c i o g r á f i a. Szerkesztette: Tóth Károly és Végh László. h a t á r m e n t é n

Sociography 2 0 1 2. S z o c i o g r á f i a. Szerkesztette: Tóth Károly és Végh László. h a t á r m e n t é n Sociography 2012 Sociography 2 0 1 2 S z o c i o g r á f i a a magyar Szlovák h a t á r m e n t é n Szerkesztette: Tóth Károly és Végh László Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2012 A kötetet a Sociography

Részletesebben

Szóval, a számítógépek? Azt hallottam, hogy alapvetõen mindent nullák és egyesek formájában ábrázolnak.

Szóval, a számítógépek? Azt hallottam, hogy alapvetõen mindent nullák és egyesek formájában ábrázolnak. Szóval, a számítógépek? Azt hallottam, hogy alapvetõen mindent nullák és egyesek formájában ábrázolnak. Azt nem tudom, hogy ezekbõl hogy lesznek meztelen nõk a képernyõn, de az Isten áldjon meg érte benneteket

Részletesebben

Fejős Éva. Cuba Libre

Fejős Éva. Cuba Libre Fejős Éva Cuba Libre Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2010 A szerzőtől az Ulpius-ház Könyvkiadónál megjelent: Bangkok, tranzit Hotel Bali Csajok Eper reggelire A mexikói Előkészületben: Hello, London Fejős

Részletesebben

Helyszín: Hotel Frida Family. Részvételi díj: 45 000 Ft/fő teljes ellátással, programokkal Időpont: 2014. június 23 29.

Helyszín: Hotel Frida Family. Részvételi díj: 45 000 Ft/fő teljes ellátással, programokkal Időpont: 2014. június 23 29. Mi is nyaralunk még mindig változatlan helyen és áron! Helyszín: Hotel Frida Family Balatonvilágos, Zrínyi út 135. http://www.fridafamily.hu Részvételi díj: 45 000 Ft/fő teljes ellátással, programokkal

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./5. szám...hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. 1.Thessz 4,14 2

Részletesebben

Nemere István NAPONTA FOGSZ MEGHALNI

Nemere István NAPONTA FOGSZ MEGHALNI Nemere István NAPONTA FOGSZ MEGHALNI 1 2 Nemere István NAPONTA FOGSZ MEGHALNI Egy légtornásznô életregénye Atlantic Press Kiadó Budapest, 2008 3 NAPONTA FOGSZ MEGHALNI Nemere István, 2008 Szerkesztette

Részletesebben

Az életet szolgáljuk. Amiért érdemes élni A bizalom a legnagyobb hajtóerő Mi az értelme a munkámnak? Mi ad erőt válságok idején? 2011/2.

Az életet szolgáljuk. Amiért érdemes élni A bizalom a legnagyobb hajtóerő Mi az értelme a munkámnak? Mi ad erőt válságok idején? 2011/2. Oázis Az életet szolgáljuk Amiért érdemes élni A bizalom a legnagyobb hajtóerő Mi az értelme a munkámnak? Mi ad erőt válságok idején? 2011/2. Örömeink A Kiadó és a Szerkesztő előszava Kedves Olvasók! 3

Részletesebben

2011. jan. AKG-s ma ga zin. 100 Ft. Mi is.

2011. jan. AKG-s ma ga zin. 100 Ft. Mi is. 2011. jan. AKG-s ma ga zin 100 Ft 67 Mi is. Szubjektívmagazin Kiadja az Al ter na tív Köz gaz da sá gi Gim ná zi um Szub jek tív Alkotóköre Felelős szerkesztő Ba ra nyai Ist ván Olvasószerkesztő Szalontai

Részletesebben

2012. december. megjelenik negyedévente. Szalagavató bál. A végzős osztályok bálozása bővebben a 2. és 12. oldalon

2012. december. megjelenik negyedévente. Szalagavató bál. A végzős osztályok bálozása bővebben a 2. és 12. oldalon Prohászka Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium iskolaújságja megjelenik negyedévente :) Lap 2012. december Szalagavató bál A végzős osztályok bálozása bővebben a 2. és 12. oldalon 2 Az út nagy ré szét

Részletesebben

(Li Bai verse Yang guifeiről Tang Xuancongnak, valószínűleg)

(Li Bai verse Yang guifeiről Tang Xuancongnak, valószínűleg) MOTTÓ: Li Bai: Qingping-dallamok /Csongor Barnabás szavankénti nyersfordítása/ I. 1. sor: Felhő / felleg - vél / gondol / feltételez / szeretne / kitalál / kigondol / epekedik / vágyakozik / visszaemlékszik

Részletesebben

Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három

Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három Az Apostolok Cselekedetei 3-4. Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három órára, vagy ahogy Károli

Részletesebben

A Magyar Schönstatt Család lapja

A Magyar Schönstatt Család lapja Oázis A Magyar Schönstatt Család lapja Bízz bennem! Váltás-válság? A zöld szemű szörny A bizalom, mint feladat Kapaszkodjunk Istenbe! A fejből a szívbe vezető út Bízom a benned lévő jóban Szélfúvás a házaspárok

Részletesebben

A nagy Magyar szám. Ünnepi kiadás

A nagy Magyar szám. Ünnepi kiadás a z á l l a m p o l g á r l a p j a M e n t r ó p i a I. évfolyam 2007/ 11. hét A nagy Magyar szám Ünnepi kiadás Szép magyarság A Magyar Országgyûlés 1991- es határozata értelmében március 15. az 1848-49-es

Részletesebben

Egy lelkiismeretes tiltakozó 1943-ból

Egy lelkiismeretes tiltakozó 1943-ból Dombi Feri bácsi szokta mondani, hogy a Mennyei Atya kérdezi a sok kis angyalkát: Ki akar tanúságot tenni rólam a földön? És ha valaki jelentkezik márpedig sokan jelentkeznek akkor a földön megszületik

Részletesebben

NYUGDÍJAS ÉLET. Horváth Ádám. Színek és évek. Ötven éve történt 1956. Egyéves a Nyugdíjas Élet Magazin! ÉLETMÓDMAGAZINJA INGYENES PÉLDÁNY

NYUGDÍJAS ÉLET. Horváth Ádám. Színek és évek. Ötven éve történt 1956. Egyéves a Nyugdíjas Élet Magazin! ÉLETMÓDMAGAZINJA INGYENES PÉLDÁNY NYUGDÍJAS ÉLET A ÉLETMÓDMAGAZINJA Színek és évek INGYENES PÉLDÁNY II. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. SZEPTEMBER OKTÓBER Ötven éve történt 1956 Egyéves a Nyugdíjas Élet Magazin! Szomszédok és Életképek Horváth

Részletesebben

Szeretnék valami lenni. Hajléktalan emberek történetei életről, munkáról, tanulásról...

Szeretnék valami lenni. Hajléktalan emberek történetei életről, munkáról, tanulásról... Hajléktalan emberek történetei életről, munkáról, tanulásról... Szerkesztőbizottság: Breitner Péter Gurály Zoltán Győri Péter Kártyás Irén Mezei György Pelle József Virág Tamás Szerkesztette: Fehér Boróka

Részletesebben

A világ, amelyben élek

A világ, amelyben élek 1 A világ, amelyben élek Tartalomjegyzék Milyen az a világ, amelyben élnek ők, az az ötvennyolc középiskolás diák az ország különböző részeiből, aki pályaművet küldött a BKF ennek a korosztálynak kiírt

Részletesebben

Azonban ez nem így megy. Azért nem, mert amikor valaki nekem igyekszik megfelelni, akkor én ennek az energiának csak egy kis részét látom.

Azonban ez nem így megy. Azért nem, mert amikor valaki nekem igyekszik megfelelni, akkor én ennek az energiának csak egy kis részét látom. Bevezetés Tegnap körülbelül húsz órát feküdtem az ágyban. Lázam volt, fájtak az izmaim. Közben a könyv első mondatai forogtak a fejemben. Ma már nem köhögök annyit, jobban érzem magam. És talán most így,

Részletesebben

NNCL1008-44Cv1.0 HENRI CHARRIERE. Pillangó. Szökéseim a pokolból BIBLIOTÉKA. Henri Charriére Papillon Éditions Robert Laffont, 1969, Paris.

NNCL1008-44Cv1.0 HENRI CHARRIERE. Pillangó. Szökéseim a pokolból BIBLIOTÉKA. Henri Charriére Papillon Éditions Robert Laffont, 1969, Paris. NNCL1008-44Cv1.0 HENRI CHARRIERE Pillangó Szökéseim a pokolból BIBLIOTÉKA Henri Charriére Papillon Éditions Robert Laffont, 1969, Paris. Hungarian translation: Kamocsay Ildikó Philipp Berta jogörököse

Részletesebben

A hajléktalan kérdés rendészeti aspektusai

A hajléktalan kérdés rendészeti aspektusai Kállai Barbara A hajléktalan kérdés rendészeti aspektusai A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészetelméleti Kutatóműhely országos tudományos pályázati felhívására beadott pályázat Széchenyi István Egyetem

Részletesebben