Dr. Nagy Mihály. Kaba, január 29. Szakmai és hivatali kronológia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Nagy Mihály. Kaba, 1957. január 29. Szakmai és hivatali kronológia"

Átírás

1 Dr. Nagy Mihály Kaba, január 29. Szakmai és hivatali kronológia szeptember 1-től: Oktatási és Kulturális Minisztérium, Közgyűjteményi Főosztály március 1-től: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Európai Uniós és Stratégiai Főosztály augusztusa óta: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Műemléki Főosztály (későbbi elnevezése: Műemléki és Régészeti Főosztály) 1990: Magyar Tudományos Akadémia, kandidátusi fokozat megszerzése történelemtudomány (régészet) Disszertáció: Pannonia autonóm városi közösségei és felső vezetőrétegük. A közösségek tipológiájának kialakítási lehetőségei a feliratos emlékek alapján I-III. Budapest, : tudományos titkár (Magyar Nemzeti Múzeum) 1986 óta: gyűjteményvezető (Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Osztálya, Római Gyűjtemény) : ösztöndíjas (Magyar Tudományos Akadémia Tudományos Minősítő Bizottsága). Kijelölt kutatóhely: Magyar Nemzeti Múzeum 1983: Régész-muzeológus minősítés (Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, Prof. Dr. Mócsy András) Szakdolgozat: Közcélú magánépítkezések a római birodalom Duna-vidéki provinciáiban. Budapest, : tanulmányok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán (Régészeti Tanszék) Régészeti feltárások : Belső-Pannonia településhálózatának kutatása. (Országos Tudományos Kutatási Alap) Ásatások Somlóvásárhely - Holt-tó lelőhelyen : Szob-Hidegrét (ásatásvezető) Kiállításszervezés és rendezés Lapidárium A Magyar Nemzeti Múzeum Római Kőtára, állandó kiállítás (Magyar Nemzeti Múzeum, 1998) Az első kínai császár cseréphadserege (Magyar Nemzeti Múzeum, 1988)

2 Kiadványszerkesztés Stratégiai Tervezési Füzetek (sorozatszerkesztő 2004-től) A sorozatban megjelent: o I. Nagy Mihály Hannibál Zsolt, Kohéziós politika a kulturális fejlesztések szemszögéből o II. Mikita Gyöngyi Tóth Veronika, Kultúra és az Euro-mediterrán Partnerség o III. Szabó-Pap Gabriella, A mindennapok kultúrája Európában. Az Európa Tanács és a kultúra o IV. Fésű József György Nagy Mihály, Kultúra és fenntarthatóság o V. Gelencsér Katalin, Az időskorúak művelődése és közösségi formái Magyarországon o VI. Szabó-Pap Gabriella, Egy? Kettő? Több? Az európai kulturális együttműködés különféle szintjei One? Two? Or more? The levels of cultural cooperation in Europe "Magyar régészet az ezredfordulón" (felelős szerkesztő) Archaeologiai Értesítő ( technikai szerkesztő, majd szerkesztőbizottsági tag) Magyar Múzeumok ( szerkesztőbizottsági tag) Inventaria Praehistorica Hungariae (1988) Folia Archaeologica (1990) Catalogi Musei Nationalis Hungarici (1992 óta) Társszerkesztő: 2. Internationales Kolloquium über Probleme des provinzialrömischen Kunstschaffens. Vorträge der Tagung in Veszprém (14. Mai 18. Mai 1991). Veszprém, 1991 Folia Archaeologica Vol. I-XXXV repertorium. Budapest, 1990 Itinerarium Hungaricum I. Pannonia Hungarica Antiqua (1994 óta) Jelentősebb tudományos publikációk Mogetiana. =The Autonomous Towns of Norcium and Pannonia. Die Autonome Städte in Noricum und Pannonien. Pannonia II (Eds.: M. Šašel-Kos, P. Scherrer) Stiula 42, Ljubljana 2004, Jankovich B. Dénes Nagy Mihály, Felmérés a régészet helyzetéről Budaepst, 2004, 198 oldal Geometric Analysis of the Early Christian Mausoleum at Alsóhetény = Pannonica Provincialia et Archaeologia. Studia sollemnia Eugenio Fitz octogenraio dedicata (Szerk.: Szabó Á. Tóth E.). Libelli Archaeologici Series Nova 1, Budapest, 2003, Nógrádverőce fortlet. The Roman Army in Pannonia. An Archaeological Guide of the Ripa Pannonica (Szerk.: Visy Zsolt) [Pécs] 2003, A Seuso-kincs. Régi-Új Magyar Építőművészet Hungarian Architecture, 2003:4, Die Beziehung der im Siedlungsgebiet der Urbevölkerungsgruppen entstandenen Civitates und Munizipii = Bölcske. Römische Inschriften und Funde. Libelli Archaeologici Series Nova II. (Szerk.: Szabó Ádám és Tóth Endre) Budapest, 2003,

3 A magyarországi régészeti műemlékvédelem helyzete nemzetközi összehasonlításban = Régészeti műemlékek kutatása és gondozása a 3. évezred küszöbén (Szerk.: Visy Zsolt), Pécs, 2003, A régészeti örökség védelme Magyarországon / The protection of the archaeological heritage in Hungary = Magyar régészet az ezredfordulón. Budapest, 2003, A pannoniai városok kialakulása / The towns of Pannonia = Magyar régészet az ezredfordulón. Budapest, 2003, Magyar régészet az ezredfordulón (felelős szerkesztő). Budapest, 2003, 488 oldal Sok, vagy kevés a műemlék Magyarországon? A védetté nyilvánítások problémaköre = Műemlékvédelem 47:2, 2003, Örökségvédelem és közérdek = Falu, Város, Régió 2003:2, 5-10 Typological considerations on Christian Funerary Buildings in Pannonia. Tipológiai szempontok a pannoniai keresztény sírépületek tanulmányozásához = Zalai Múzeum 11, 2002, Ochrana pamiatok. Örökségvédelem. Denkmalschutz. Heritage Protection. = Pamiatky a múzea, 2, 2003, 4-9, i, iii, vi. Örökségvédelem és minőség. Heritage protection and quality. Erbschutz und Qualität. La protection du patrimoine et la qualité = Műemlékvédelem 46:1, 2002, 4-10; ii-iii; vii-viii; xiii-xiv The main types of grave monuments in Northern Pannonia and their social background. Die Maastrichter Akten des 5. Internationalen Kolloquiums über das provinzialrömische Kunstschaffen im Rahmen des CSIR. Hrsg. Titus A.S.M. Panhuysen, Maastricht, 2001, A female statue in the Hungarian National Museum. Akten des 6. Internationalen Kolloquiums über Probleme des Provinzailrömischen Kunstschaffens. Budapest 11-16, Mai, =Budapest Régiségei 34, 2001, A magyar régészet helyzetének elemzése. Logical framework analysis of the Hungarian archaeology.- Analyse der Lage der Archäologie in Ungarn =Jelentés Report A Kulturális Örökség Igazgatóságának Évkönyve, 2000, Two bronze statuettes from Tác-Fövenypuszta. =Antaeus. Communicationes ex Instituto Archaeologico Academiae Scientiarum Hungaricae. Pannonia and Beyond. Studies in Honour of László Barkóczi. Mitteilungen des

4 Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 24, , ; Lapidárium. A Magyar Nemzeti Múzeum római kőtára állandó kiállítás. Roman Lapidarium. New Permanent Exhibition in the Hungarian National Museum. =Magyar Múzeumok 6:1, tavasz, 5-9 Städteentwicklung in Pannonien. Von Augustus bis Attila. Leben am ungarischen Donaulimes. Schriften des Limesmuseums Aalen 53. Stuttgart, 2000, Épített örökség és életminőség =IX. Országos Önkormányzati és Környezetvédelmi Konferencia. Környezetvédelmi Információs Klub, szakmai kiadvány. Budapest, 2000, Nemzeti Örökség Program Régészeti műemlékek számbavétele, feltárása és kutatási eredményeinek közzététele. Összefoglaló értékelés =Múzeumi Hírlevél 20:10, 1999 október, és 4 oldal melléklet A pannoniai IV. századi burgus-típusok méretei. Dimensions of IVth century A.D. burgus-types in Pannonia =Pannoniai Kutatások. A Soproni Sándor emlékkonferencia előadásai (Bölcske, október 7.) Wosinsky Mór Múzeum, Szekszárd, 1999, Nagy Lajos, a Duna-kanyari későrómai védőrendszer kutatója.- Lajos Nagy and the researches on the Late Roman defensive system in the Danube Bend. =Budapest Régiségei 32, 1998, Religions and cults in Pannonia =A Szent István Király Múzeum közleményei. Bulletin du Musée Roi Saint Étienne A:33. Székesfehérvár, 1998, 54; 76; 79; 81; 86; 89; 90; 92; 93; 99; 108; 109; 111; 115. (Gesztelyi Tamással és Havas Lászlónéval), Pannonia. Egy római provincia története és kultúrája. (CD-ROM) Enciklopédia Humana Egyesület Kossuth Kiadó. Budapest, 1998 The Lovas Casket. A lovasi ládika = Folia Archaeologica 45, 1996, (Biczó Piroskával), Lapidarium. A Magyar Nemzeti Múzeum kőtára. Római, középkori, koraújkori gyűjtemény Budapest, 1998, 16. (Biczó Piroskával), Lapidarium. Hungarian National Museum. Roman, Mediaeval, early Modern Stone Collection. Budapest, 1998, 16. Gondolatok a Magyar nemzeti Múzeum Római Kori Kőtáráról. A Lapidárium történeti háttere =Múzeumi Hírlevél 1999 január, Lapidarium. A Magyar Nemzeti Múzeum római kőtára. The Roman Lapidarium of the Hungarian National Museum

5 = Routes in the Carpathian Basin and the interaction between Romans and Barbarians. Cesty v Karpatské Kotlině a vzjájemné vlivy mezi řimany a barbary. =Peregrinatio Gothica. Supplementum ad Acta Musei Moraviae, Scientiae Sociales (Brno) 82, 1997, The impact of the Classical World in the Carpathian Basin. VIth Seminar "Ancient Civilization and Barbarians" =Античная Цивилизация и Варварский Мир. Материалы 6-го археологического семинара, часть 2. Краснодар [Antichnaya Civilizaciya i Varvarskiy Mir. Mat'erialy 6-go arheologicheskogo seminara, chast' 2. Krasnodar], 1998, Ethnische Komponenten der pannonischen Hügelbestattungen.- A pannoniai halmos temetkezések etnikai elemei. =Balácai Közlemények 5, 1997, Diffusione del culto nell impero romano. Ungheria. =Iside. Il mito, il mistero, la magia (Szerk.: Ermanno Arslan). Milano, 1997, Pannoniai kőfaragványok - itáliai kőemlékek. =Mons Sacer. Pannonhalma éve III. A Főapátság gyűjteményei. Pannonhalma, 1996, [+Mons Sacer Pannoniae. Ezer év bencés kultúrtörténete. Pannonhalma, 2001 CD-ROM kiadvány] A double building inscription from Pannonhalma. =Specimina Nova Dissertationum ex Instituto Historico Universitatis Quinqueecclesiensis de Iano Pannonio Nominatae 11, 1995, Pannonia Hungarica Antiqua. Itinerarium Hungaricum I. (társszerkesztő és szerző) Budapest, 1995 A műtárgyak illegális forgalmáról. Róma V =Múzeumi Hírlevél 16:7-8, 1995 július-augusztus, 219. The Hasdingian Vandals in the Carpathian Basin. A Preliminary Report. Specimina Nova dissertationum ex Instituto Historico Universitatis Quinqueecclesiensis de Iano Pannonio Nominatae 1994, Somlóváráshely-Holt tó =Archaeologiai Értesítő , Pannonia Regia. Művészet a Dunántúlon Kunst und Architektur in Pannonien. (Magyar Nemzeti Galéria) 1994, A Seuso-kincs pannoniai kapcsolatai. The Seuso Treasure. Its Connection with Pannonia =Magyar Tudomány 1994:3, és 370. A Balaton kincse. A Seuso-lelet

6 =Magyar Iparművészet 1994:1, január-február, Research on bronze and silver objects in Pannonia, after Paulovics. =Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 30, 1994, 55-61, és Járdányi-Paulovics István régészeti munkásságának bibliográfiája.- Bibliography of the archaeological activity of István Járdányi-Paulovics. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 30, 1994, Bibliográfia. A Magyar Nemzeti Múzeum munkatársainak folyamán megjelent munkái.- Bibliography. Contributions of the researchers of the Hungarian National Museum published during Folia Historica Római Gyűjtemény. Magyar Nemzeti Múzeum./ Die Römersammlung. =Das Ungarische Nationalmuseum./ The Roman Collection. The Hungarian National Museum [Szerk.: Fodor István - Cs. Lengyel Beatrix] (Budapest, 1992) és passim Die nordpannonischen, sog. einheimischen Grabstelen und die römische "Militärkunst". = Mitteilungen der Archaeologischen Gesellschaft Steiermark 3-4, , (Tóth Endrével), A Seuso-kincs és Pannonia =Valóság 1990:8, (Tóth Endrével), The Seuso Treasure. The Pannonian Connection? =Minerva 1:7, 1990, (Tóth Endrével), The Seuso Cauldron. Is the Seuso Treasure from Hungary? =Minerva 1:10, 1990, Monopodia. =Festschrift für Erna Diez. Mitteilungen der Archaeologischen Gesellschaft Graz (Wien, 1988), Über eine Monopodiumtyp.- Versuch zur Umwertung der sog. pannonischen frühchristlichen Reliquienaltäre. =Folia Archaeologica 39, 1988, Vitta, licium, taenia - gammadion. Beiträge zur Interpretation des Gammadions und zur Geschichte seiner Entstehung. =Communicationes Archaeologicae Hungariae 1988, Die nordostpannonische Gruppe der mit sog. Astralsymbolen verzierten Grabsteine. =Communicationes Archaeologicae Hungariae 1988, Die nordpannonischen, sogenannten einheimischen Grabstelen und die römische "Militärkunst" =Mitteilungen der Archaeologischen Gesellschaft Steiermark 3-4, , Fülep Ferenc bibliográfia. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 40, 1988,

7 Római építészeti emlékek. =Hajnóczi J. Gyula, Pannonia római romjai. (Budapest, 1987), passim Fülep Ferenc munkássága. Folia Archaeologica 37, 1986, Fülep Ferenc régészeti munkássága (válogatott bibliográfia). Archaeologiai Értesítő 113, 1986:2, Münzen. Römische Forschungen in Zalalövő [Sid Ali Boutamin-nal]. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 34, 1982, Szakmai információs közlemények (muzeológia, örökségvédelmi igazgatás, stratégiai tervezés, fejlesztéspolitika, regionális fejlesztés) Az ingatlan kulturális örökség védelme az Európai Unió országaiban. Az ingó kulturális javakra vonatkozó szabályozás. = Kultúra és az Európai Unió. Tanulmánykötet (Szerk.: Zongor Attila) Budapest, 2005, Kultúra és Fenntarthatóság (Társszerző: Fésű József György). Stratégiai Tervezési Füzetek IV. Budapest, 2005 Kohéziós politika a kulturális fejlesztések szemszögéből (Társszerző: Hannibál Zsolt). Stratégiai Tervezési Füzetek I. Budapest, 2005 = Kultúra és az Európai Unió. Tanulmánykötet (Szerk.: Zongor Attila) Budapest, 2005, Ungarische Architektur außerhalb der Grenzen Ungarns = Miteinander. Schriftenreihe des Ungarishcen Kulturinstitutes, Band 4. Jahrbuch des Ungarischen Kulturinstitutes in Stuttgart 2004 (Hrsg.: Kurucz Gy.) Stuttgart, 2005, A kistérségek kulturális szolgáltatásai = Kistérségek Kézikönyve. Szakértői módszertan- és dokumentumtár. (Szerk.: Ágh Attila és Németh Jenő) BM IDEA Program, Magyar Közigazgatási Intézet, Budapest 2004, oldal Az Európa Tanács Kulturális Irányító Bizottsága (CDPAT) plenáris ülése. Strasbourg, október = Múzeumi Hírlevél 24:12, december, oldal Az Európa Tanács Kulturális Iránytó Bizottsága (CDPAT) plenáris ülése. Strasbourg, október 7-9. = Múzeumi Hírlevél 23:11, november, oldal A Heritage Lottery Fund új ötéves stratégiai terve = Örökségvédelem VI:7-8, július-augusztus. 4. oldal Európai Táj Egyezmény. Műhely-találkozó, Strasbourg, Európa Tanács május = Múzeumi Hírlevél XXIII:9, szeptember, oldal Megemlékezés Anzióban = Múzeumi Hírlevél 23:6, június, 200. és 212. oldal Örökségvédelem és minőség. Heritage protection and quality. Erbschutz und Qualität. La protection du patrimoine et la qualité = Műemlékvédelem 46:1, 2002, ii-iii; vii-viii; xiii-xiv és 4-10 A Nemzeti Örökség Program első három éve

8 = Magyar Múzeumok 7:4, 2001, 3-4 Örökségvédelem Nagy-Britanniában Heritage Protection in the UK = Múzeumi Hírlevél 22:11, november, ; 362 A Kulturális Örökségért Felelős Miniszterek 5. Európai Konferenciája. Portorož, Szlovénia, április 5-7. = Múzeumi Hírlevél 22:5, május, = Műemléklap 5:5-6, 2001, május-június, 24 Az Európa Tanács Kulturális Örökség Bizottsága (CC-PAT) 16. plenáris ülése. Strasbourg február = Múzeumi Hírlevél 22:4, április, = Műemléklap V:3-4, március-április, A kulturális javak védelme fegyveres konfliktusok esetén. Szakértői találkozó a Hágai Egyezmény és Jegyzőkönyveinek végrehajtásáról a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága, Nemzetközi Humanitárius Jogi Tanácsadó Szolgálata rendezésében = Múzeumi Hírlevél 21:11, 2000 november, = Műemléklap 4:11-12, 2000, 26 Ausztriai témaparkok = Múzeumi Hírlevél 21:11, 2000 november, Várbarát Egyesületek Első Országos konferenciája = Múzeumi Hírlevél 20:11, 1999 november, 303 Diplomáciai konferencia az évi Hágai Egyezmény (kulturális javak védelme fegyveres összeütközés esetén) második jegyzőkönyvéről = Múzeumi Hírlevél 20:5, június, A Hágai Egyezmény második jegyzőkönyve = Műértő május Days on European Heritage Skills Networks = Múzeumi Hírlevél 19:12, 1998, The Treasure of Troy. Heinrich Schliemann s Excavations. = Magyar Múzeumok 3:1, 1997, ICOM News. = Magyar Múzeumok 2:4, 1996, Megjegyzések a készülő múzeumi etikai kódex tervezetéhez.- Some remarks on the draft of the Code of Museum Ethics. =Magyar Múzeumok 1996:2 3. Austria-Romana-Kolloquium. Die Römerzeit in Österreich und seinen Nachbarländern an der Wende vom 2. zum 3. Jahrhundert. = Múzeumi Hírlevél június Peregrinatio Gothica V. Amber and Trade Routes as a Factor of Culture Migrations. = Múzeumi Hírlevél július 2. Convegno sulla circolazione illecità delle opere d arte. Róma. = Múzeumi Hírlevél június

PPKE BTK Könyvtára Régészet könyvlista 1 / 15

PPKE BTK Könyvtára Régészet könyvlista 1 / 15 PPKE BTK Könyvtára Régészet könyvlista 1 / 15 Főcím Szerző/közreműködő Kiadó/Forrásdok Év ISBN/ISSN "...A halál árnyékának völgyében járok" : A középkori templom körüli temetők kutatása. A Magyar Nemzeti

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007

T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 4. T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 Összeállította Sziráki

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. habil Kaposi Zoltán E-mail: kaposi@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3105

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. habil Kaposi Zoltán E-mail: kaposi@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3105 PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Dr. habil Kaposi Zoltán E-mail: kaposi@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3105 Könyvek, monográfiák Kaposi, Z. (2009): Kanizsa gazdasági struktúrájának változásai (1743-1848). Nagykanizsa,

Részletesebben

XIII. RÉGÉSZETI INTÉZMÉNYEK

XIII. RÉGÉSZETI INTÉZMÉNYEK XIII. RÉGÉSZETI INTÉZMÉNYEK RÉGÉSZ AKADÉMIKUSOK ALFÖLDI ANDRÁS (1895 1981) BÁLINT CSANÁD (1943) BELLA LAJOS (1850 1937) BÓNA ISTVÁN (1930 2001) BÖKÖNYI SÁNDOR (1926 1994) CZOBOR BÉLA (1852 1904) ÉRDY JÁNOS

Részletesebben

i. Bevezető rész a. bibliográfiák

i. Bevezető rész a. bibliográfiák i. Bevezető rész a. bibliográfiák a. a. személyi bibliográfiák Aggházy Mária > 421. Bakó Ferenc > 425. Bálint Sándor > 443. Balogh István > 453. Biró József > 469. Bogyay Tamás > 493., 499. Borsos Béla

Részletesebben

DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések.

DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések. 1 DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések.) KÖNYV, KÖNYVRÉSZLET 1. ZALAKAROS (Bp. 1986., magyar és német

Részletesebben

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. Szerkesztő : Szemerkényi Ágnes Tárkány Szűcs Ernő Szerkesztőségi cím: 1250 Budapest, Országház u. 30. Szerkesztőségi

Részletesebben

A HONFOGLALÁS KOR KUTATÁSÁNAK LEGÚJABB EREDMÉNYEI TANULMÁNYOK KOVÁCS LÁSZLÓ 70. SZÜLETÉSNAPJÁRA

A HONFOGLALÁS KOR KUTATÁSÁNAK LEGÚJABB EREDMÉNYEI TANULMÁNYOK KOVÁCS LÁSZLÓ 70. SZÜLETÉSNAPJÁRA A HONFOGLALÁS KOR KUTATÁSÁNAK LEGÚJABB EREDMÉNYEI TANULMÁNYOK KOVÁCS LÁSZLÓ 70. SZÜLETÉSNAPJÁRA 1 MONOGRÁFIÁK A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM RÉGÉSZETI TANSZÉKÉRŐ L Sorozatszerkesztő : Révész László MONOGRAPHIEN

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

Szádeczky-Kardoss Samu szakirodalmi munkásságának válogatott bibliográfiája

Szádeczky-Kardoss Samu szakirodalmi munkásságának válogatott bibliográfiája Szádeczky-Kardoss Samu szakirodalmi munkásságának válogatott bibliográfiája Tanulmányok 1. [Helmuth Th. Bossert: Altkreta. Kunst und Handwerk in Griechenland, Kreta und in der Ägäis von den Anfängen bis

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓK. Önálló kötet:

PUBLIKÁCIÓK. Önálló kötet: PUBLIKÁCIÓK Önálló kötet: T. G. (2000) Kis antropológia. Oskar Kiadó, Szombathely. T. G. (2001) A klinikai alkattan néhány új lehetősége. Humanbiologia Budapestinensis, Supplementum 27. Budapest,Szombathely.

Részletesebben

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre. Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.hu Tudományos minősítés: 2006 - Ph.D. fokozat (summa cum laude eredménnyel)

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben B a j a, 2012 Szerkesztők: Dr. Steinerné dr. habil Molnár Judit CSc Dr. habil Tóth Sándor Attila PhD

Részletesebben

A./ Tudományos könyvek

A./ Tudományos könyvek RÉDEI MARIREDEI MARIL. RÉDEI MÁRIA A TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE A./ Tudományos könyvek Önállóan írt könyv (6) Rédei, M. 1985. A shift-share analízis szakirodalmi áttekintése és alkalmazási lehetőségei

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 Könyvek, monográfiák Könyvek Buday-Sántha Attila (1990): A nagyüzemi állattenyésztés alapvetı környezetvédelmi

Részletesebben

ARCLAND projekt 2010-2015 A JPM Régészeti Osztályának nemzetközi pályázata

ARCLAND projekt 2010-2015 A JPM Régészeti Osztályának nemzetközi pályázata A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 53 391-400 Pécs, 2015 ARCLAND projekt 2010-2015 A JPM Régészeti Osztályának nemzetközi pályázata Gáti Csilla Bertók Gábor Janus Pannonius Múzeum H-7621 Pécs Káptalan utca

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben B a j a, 2011 1 Tudományos, művészeti tevékenység és sporteredmények 2010. január 1-től 2010. december

Részletesebben

MTA VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottsága Kutatói életművek 3. Flórián Mária tudományos munkássága (1965-2005)

MTA VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottsága Kutatói életművek 3. Flórián Mária tudományos munkássága (1965-2005) MTA VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottsága Kutatói életművek 3. Flórián Mária tudományos munkássága (1965-2005) Budapest Veszprém 2005 A köszöntőt írta: H. Csukás Györgyi A bibliográfiát összeállította

Részletesebben

A K62295 számú OTKA-kutatásból Témavezető: dr. Tardy János Kutatóhely: Magyar Tudománytörténeti Intézet

A K62295 számú OTKA-kutatásból Témavezető: dr. Tardy János Kutatóhely: Magyar Tudománytörténeti Intézet A K62295 számú OTKA-kutatásból Témavezető: dr. Tardy János Kutatóhely: Magyar Tudománytörténeti Intézet TARDY LAJOS ÉLETRAJZI ADATAI TARDY JÁNOS ÖSSZEÁLLÍTÁSÁBAN Tardy Lajos 1914. július 28-án született

Részletesebben

2014. szeptember 14. Papp Szilárd (Veszprém 1970. V. 28.) művészettörténész-régész

2014. szeptember 14. Papp Szilárd (Veszprém 1970. V. 28.) művészettörténész-régész 2014. szeptember 14. Papp Szilárd (Veszprém 1970. V. 28.) művészettörténész-régész 1989-1994 ELTE BTK művészettörténet szak 1990-1995 ELTE BTK régészet szak, középkor szakirány 1994-2000 Magyar Nemzeti

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁRA

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁRA MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁRA GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2014. július 1. december 31. 134. szám összeállította Petz Gabriella Magyar

Részletesebben

MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM. LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft

MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM. LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft MÛEMLÉKVÉDELEM A MAGYAR MÛEMLÉKVÉDELEM FOLYÓIRATA LII.évf. 2008 6.szám Alapította: Gerô László Szerkesztôbizottság:

Részletesebben

Tardy Lajos (1914 1990) művelődéstörténész, orvostörténész, szakfordító, a történelemtudomány doktora rövid életrajza és életmű-bibliográfiája

Tardy Lajos (1914 1990) művelődéstörténész, orvostörténész, szakfordító, a történelemtudomány doktora rövid életrajza és életmű-bibliográfiája A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 2. Tardy Lajos (1914 1990) művelődéstörténész, orvostörténész, szakfordító, a történelemtudomány doktora rövid életrajza és életmű-bibliográfiája

Részletesebben

Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654. csizmadia@sze.

Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654. csizmadia@sze. Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654 E-mail csizmadia@sze.hu Web http://www.eszi.sze.hu/index_szm.html SZEMÉLYES

Részletesebben

BEVEZETÕ KÖNYVÉSZETI LEÍRÁS IDÕRENDI FELSOROLÁS

BEVEZETÕ KÖNYVÉSZETI LEÍRÁS IDÕRENDI FELSOROLÁS SALIGA IRÉN MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 1(1989) 15(2003) REPERTÓRIUM BEVEZETÕ A repertórium a Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 15 évfolyamának anyagát tárja fel. Szerkezete a következõ: könyvészeti

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben)

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) Könyvfejezet: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. Horváth Attila: A közúti, vasúti és vízi közlekedés

Részletesebben

Molnár Róbert Adatok a pannoniai limes-táborok belső díszítőművészetéhez (falfestészet, stukkóemlékek)

Molnár Róbert Adatok a pannoniai limes-táborok belső díszítőművészetéhez (falfestészet, stukkóemlékek) Molnár Róbert Adatok a pannoniai limes-táborok belső díszítőművészetéhez (falfestészet, stukkóemlékek) Bevezetés Az Imperium Romanum területéről, Itáliából és a birodalom provinciáiból, nagyszámú impozáns

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Okváth Imre

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Okváth Imre SZAKMAI ÉLETRAJZ Okváth Imre Születés helye, ideje Gyöngyös, 1956 Középiskola 1970 1974 Bajza József Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola, Hatvan Egyetem 1976 1981 Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben