Dr. Nagy Mihály. Kaba, január 29. Szakmai és hivatali kronológia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Nagy Mihály. Kaba, 1957. január 29. Szakmai és hivatali kronológia"

Átírás

1 Dr. Nagy Mihály Kaba, január 29. Szakmai és hivatali kronológia szeptember 1-től: Oktatási és Kulturális Minisztérium, Közgyűjteményi Főosztály március 1-től: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Európai Uniós és Stratégiai Főosztály augusztusa óta: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Műemléki Főosztály (későbbi elnevezése: Műemléki és Régészeti Főosztály) 1990: Magyar Tudományos Akadémia, kandidátusi fokozat megszerzése történelemtudomány (régészet) Disszertáció: Pannonia autonóm városi közösségei és felső vezetőrétegük. A közösségek tipológiájának kialakítási lehetőségei a feliratos emlékek alapján I-III. Budapest, : tudományos titkár (Magyar Nemzeti Múzeum) 1986 óta: gyűjteményvezető (Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Osztálya, Római Gyűjtemény) : ösztöndíjas (Magyar Tudományos Akadémia Tudományos Minősítő Bizottsága). Kijelölt kutatóhely: Magyar Nemzeti Múzeum 1983: Régész-muzeológus minősítés (Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, Prof. Dr. Mócsy András) Szakdolgozat: Közcélú magánépítkezések a római birodalom Duna-vidéki provinciáiban. Budapest, : tanulmányok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán (Régészeti Tanszék) Régészeti feltárások : Belső-Pannonia településhálózatának kutatása. (Országos Tudományos Kutatási Alap) Ásatások Somlóvásárhely - Holt-tó lelőhelyen : Szob-Hidegrét (ásatásvezető) Kiállításszervezés és rendezés Lapidárium A Magyar Nemzeti Múzeum Római Kőtára, állandó kiállítás (Magyar Nemzeti Múzeum, 1998) Az első kínai császár cseréphadserege (Magyar Nemzeti Múzeum, 1988)

2 Kiadványszerkesztés Stratégiai Tervezési Füzetek (sorozatszerkesztő 2004-től) A sorozatban megjelent: o I. Nagy Mihály Hannibál Zsolt, Kohéziós politika a kulturális fejlesztések szemszögéből o II. Mikita Gyöngyi Tóth Veronika, Kultúra és az Euro-mediterrán Partnerség o III. Szabó-Pap Gabriella, A mindennapok kultúrája Európában. Az Európa Tanács és a kultúra o IV. Fésű József György Nagy Mihály, Kultúra és fenntarthatóság o V. Gelencsér Katalin, Az időskorúak művelődése és közösségi formái Magyarországon o VI. Szabó-Pap Gabriella, Egy? Kettő? Több? Az európai kulturális együttműködés különféle szintjei One? Two? Or more? The levels of cultural cooperation in Europe "Magyar régészet az ezredfordulón" (felelős szerkesztő) Archaeologiai Értesítő ( technikai szerkesztő, majd szerkesztőbizottsági tag) Magyar Múzeumok ( szerkesztőbizottsági tag) Inventaria Praehistorica Hungariae (1988) Folia Archaeologica (1990) Catalogi Musei Nationalis Hungarici (1992 óta) Társszerkesztő: 2. Internationales Kolloquium über Probleme des provinzialrömischen Kunstschaffens. Vorträge der Tagung in Veszprém (14. Mai 18. Mai 1991). Veszprém, 1991 Folia Archaeologica Vol. I-XXXV repertorium. Budapest, 1990 Itinerarium Hungaricum I. Pannonia Hungarica Antiqua (1994 óta) Jelentősebb tudományos publikációk Mogetiana. =The Autonomous Towns of Norcium and Pannonia. Die Autonome Städte in Noricum und Pannonien. Pannonia II (Eds.: M. Šašel-Kos, P. Scherrer) Stiula 42, Ljubljana 2004, Jankovich B. Dénes Nagy Mihály, Felmérés a régészet helyzetéről Budaepst, 2004, 198 oldal Geometric Analysis of the Early Christian Mausoleum at Alsóhetény = Pannonica Provincialia et Archaeologia. Studia sollemnia Eugenio Fitz octogenraio dedicata (Szerk.: Szabó Á. Tóth E.). Libelli Archaeologici Series Nova 1, Budapest, 2003, Nógrádverőce fortlet. The Roman Army in Pannonia. An Archaeological Guide of the Ripa Pannonica (Szerk.: Visy Zsolt) [Pécs] 2003, A Seuso-kincs. Régi-Új Magyar Építőművészet Hungarian Architecture, 2003:4, Die Beziehung der im Siedlungsgebiet der Urbevölkerungsgruppen entstandenen Civitates und Munizipii = Bölcske. Römische Inschriften und Funde. Libelli Archaeologici Series Nova II. (Szerk.: Szabó Ádám és Tóth Endre) Budapest, 2003,

3 A magyarországi régészeti műemlékvédelem helyzete nemzetközi összehasonlításban = Régészeti műemlékek kutatása és gondozása a 3. évezred küszöbén (Szerk.: Visy Zsolt), Pécs, 2003, A régészeti örökség védelme Magyarországon / The protection of the archaeological heritage in Hungary = Magyar régészet az ezredfordulón. Budapest, 2003, A pannoniai városok kialakulása / The towns of Pannonia = Magyar régészet az ezredfordulón. Budapest, 2003, Magyar régészet az ezredfordulón (felelős szerkesztő). Budapest, 2003, 488 oldal Sok, vagy kevés a műemlék Magyarországon? A védetté nyilvánítások problémaköre = Műemlékvédelem 47:2, 2003, Örökségvédelem és közérdek = Falu, Város, Régió 2003:2, 5-10 Typological considerations on Christian Funerary Buildings in Pannonia. Tipológiai szempontok a pannoniai keresztény sírépületek tanulmányozásához = Zalai Múzeum 11, 2002, Ochrana pamiatok. Örökségvédelem. Denkmalschutz. Heritage Protection. = Pamiatky a múzea, 2, 2003, 4-9, i, iii, vi. Örökségvédelem és minőség. Heritage protection and quality. Erbschutz und Qualität. La protection du patrimoine et la qualité = Műemlékvédelem 46:1, 2002, 4-10; ii-iii; vii-viii; xiii-xiv The main types of grave monuments in Northern Pannonia and their social background. Die Maastrichter Akten des 5. Internationalen Kolloquiums über das provinzialrömische Kunstschaffen im Rahmen des CSIR. Hrsg. Titus A.S.M. Panhuysen, Maastricht, 2001, A female statue in the Hungarian National Museum. Akten des 6. Internationalen Kolloquiums über Probleme des Provinzailrömischen Kunstschaffens. Budapest 11-16, Mai, =Budapest Régiségei 34, 2001, A magyar régészet helyzetének elemzése. Logical framework analysis of the Hungarian archaeology.- Analyse der Lage der Archäologie in Ungarn =Jelentés Report A Kulturális Örökség Igazgatóságának Évkönyve, 2000, Two bronze statuettes from Tác-Fövenypuszta. =Antaeus. Communicationes ex Instituto Archaeologico Academiae Scientiarum Hungaricae. Pannonia and Beyond. Studies in Honour of László Barkóczi. Mitteilungen des

4 Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 24, , ; Lapidárium. A Magyar Nemzeti Múzeum római kőtára állandó kiállítás. Roman Lapidarium. New Permanent Exhibition in the Hungarian National Museum. =Magyar Múzeumok 6:1, tavasz, 5-9 Städteentwicklung in Pannonien. Von Augustus bis Attila. Leben am ungarischen Donaulimes. Schriften des Limesmuseums Aalen 53. Stuttgart, 2000, Épített örökség és életminőség =IX. Országos Önkormányzati és Környezetvédelmi Konferencia. Környezetvédelmi Információs Klub, szakmai kiadvány. Budapest, 2000, Nemzeti Örökség Program Régészeti műemlékek számbavétele, feltárása és kutatási eredményeinek közzététele. Összefoglaló értékelés =Múzeumi Hírlevél 20:10, 1999 október, és 4 oldal melléklet A pannoniai IV. századi burgus-típusok méretei. Dimensions of IVth century A.D. burgus-types in Pannonia =Pannoniai Kutatások. A Soproni Sándor emlékkonferencia előadásai (Bölcske, október 7.) Wosinsky Mór Múzeum, Szekszárd, 1999, Nagy Lajos, a Duna-kanyari későrómai védőrendszer kutatója.- Lajos Nagy and the researches on the Late Roman defensive system in the Danube Bend. =Budapest Régiségei 32, 1998, Religions and cults in Pannonia =A Szent István Király Múzeum közleményei. Bulletin du Musée Roi Saint Étienne A:33. Székesfehérvár, 1998, 54; 76; 79; 81; 86; 89; 90; 92; 93; 99; 108; 109; 111; 115. (Gesztelyi Tamással és Havas Lászlónéval), Pannonia. Egy római provincia története és kultúrája. (CD-ROM) Enciklopédia Humana Egyesület Kossuth Kiadó. Budapest, 1998 The Lovas Casket. A lovasi ládika = Folia Archaeologica 45, 1996, (Biczó Piroskával), Lapidarium. A Magyar Nemzeti Múzeum kőtára. Római, középkori, koraújkori gyűjtemény Budapest, 1998, 16. (Biczó Piroskával), Lapidarium. Hungarian National Museum. Roman, Mediaeval, early Modern Stone Collection. Budapest, 1998, 16. Gondolatok a Magyar nemzeti Múzeum Római Kori Kőtáráról. A Lapidárium történeti háttere =Múzeumi Hírlevél 1999 január, Lapidarium. A Magyar Nemzeti Múzeum római kőtára. The Roman Lapidarium of the Hungarian National Museum

5 = Routes in the Carpathian Basin and the interaction between Romans and Barbarians. Cesty v Karpatské Kotlině a vzjájemné vlivy mezi řimany a barbary. =Peregrinatio Gothica. Supplementum ad Acta Musei Moraviae, Scientiae Sociales (Brno) 82, 1997, The impact of the Classical World in the Carpathian Basin. VIth Seminar "Ancient Civilization and Barbarians" =Античная Цивилизация и Варварский Мир. Материалы 6-го археологического семинара, часть 2. Краснодар [Antichnaya Civilizaciya i Varvarskiy Mir. Mat'erialy 6-go arheologicheskogo seminara, chast' 2. Krasnodar], 1998, Ethnische Komponenten der pannonischen Hügelbestattungen.- A pannoniai halmos temetkezések etnikai elemei. =Balácai Közlemények 5, 1997, Diffusione del culto nell impero romano. Ungheria. =Iside. Il mito, il mistero, la magia (Szerk.: Ermanno Arslan). Milano, 1997, Pannoniai kőfaragványok - itáliai kőemlékek. =Mons Sacer. Pannonhalma éve III. A Főapátság gyűjteményei. Pannonhalma, 1996, [+Mons Sacer Pannoniae. Ezer év bencés kultúrtörténete. Pannonhalma, 2001 CD-ROM kiadvány] A double building inscription from Pannonhalma. =Specimina Nova Dissertationum ex Instituto Historico Universitatis Quinqueecclesiensis de Iano Pannonio Nominatae 11, 1995, Pannonia Hungarica Antiqua. Itinerarium Hungaricum I. (társszerkesztő és szerző) Budapest, 1995 A műtárgyak illegális forgalmáról. Róma V =Múzeumi Hírlevél 16:7-8, 1995 július-augusztus, 219. The Hasdingian Vandals in the Carpathian Basin. A Preliminary Report. Specimina Nova dissertationum ex Instituto Historico Universitatis Quinqueecclesiensis de Iano Pannonio Nominatae 1994, Somlóváráshely-Holt tó =Archaeologiai Értesítő , Pannonia Regia. Művészet a Dunántúlon Kunst und Architektur in Pannonien. (Magyar Nemzeti Galéria) 1994, A Seuso-kincs pannoniai kapcsolatai. The Seuso Treasure. Its Connection with Pannonia =Magyar Tudomány 1994:3, és 370. A Balaton kincse. A Seuso-lelet

6 =Magyar Iparművészet 1994:1, január-február, Research on bronze and silver objects in Pannonia, after Paulovics. =Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 30, 1994, 55-61, és Járdányi-Paulovics István régészeti munkásságának bibliográfiája.- Bibliography of the archaeological activity of István Járdányi-Paulovics. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 30, 1994, Bibliográfia. A Magyar Nemzeti Múzeum munkatársainak folyamán megjelent munkái.- Bibliography. Contributions of the researchers of the Hungarian National Museum published during Folia Historica Római Gyűjtemény. Magyar Nemzeti Múzeum./ Die Römersammlung. =Das Ungarische Nationalmuseum./ The Roman Collection. The Hungarian National Museum [Szerk.: Fodor István - Cs. Lengyel Beatrix] (Budapest, 1992) és passim Die nordpannonischen, sog. einheimischen Grabstelen und die römische "Militärkunst". = Mitteilungen der Archaeologischen Gesellschaft Steiermark 3-4, , (Tóth Endrével), A Seuso-kincs és Pannonia =Valóság 1990:8, (Tóth Endrével), The Seuso Treasure. The Pannonian Connection? =Minerva 1:7, 1990, (Tóth Endrével), The Seuso Cauldron. Is the Seuso Treasure from Hungary? =Minerva 1:10, 1990, Monopodia. =Festschrift für Erna Diez. Mitteilungen der Archaeologischen Gesellschaft Graz (Wien, 1988), Über eine Monopodiumtyp.- Versuch zur Umwertung der sog. pannonischen frühchristlichen Reliquienaltäre. =Folia Archaeologica 39, 1988, Vitta, licium, taenia - gammadion. Beiträge zur Interpretation des Gammadions und zur Geschichte seiner Entstehung. =Communicationes Archaeologicae Hungariae 1988, Die nordostpannonische Gruppe der mit sog. Astralsymbolen verzierten Grabsteine. =Communicationes Archaeologicae Hungariae 1988, Die nordpannonischen, sogenannten einheimischen Grabstelen und die römische "Militärkunst" =Mitteilungen der Archaeologischen Gesellschaft Steiermark 3-4, , Fülep Ferenc bibliográfia. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 40, 1988,

7 Római építészeti emlékek. =Hajnóczi J. Gyula, Pannonia római romjai. (Budapest, 1987), passim Fülep Ferenc munkássága. Folia Archaeologica 37, 1986, Fülep Ferenc régészeti munkássága (válogatott bibliográfia). Archaeologiai Értesítő 113, 1986:2, Münzen. Römische Forschungen in Zalalövő [Sid Ali Boutamin-nal]. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 34, 1982, Szakmai információs közlemények (muzeológia, örökségvédelmi igazgatás, stratégiai tervezés, fejlesztéspolitika, regionális fejlesztés) Az ingatlan kulturális örökség védelme az Európai Unió országaiban. Az ingó kulturális javakra vonatkozó szabályozás. = Kultúra és az Európai Unió. Tanulmánykötet (Szerk.: Zongor Attila) Budapest, 2005, Kultúra és Fenntarthatóság (Társszerző: Fésű József György). Stratégiai Tervezési Füzetek IV. Budapest, 2005 Kohéziós politika a kulturális fejlesztések szemszögéből (Társszerző: Hannibál Zsolt). Stratégiai Tervezési Füzetek I. Budapest, 2005 = Kultúra és az Európai Unió. Tanulmánykötet (Szerk.: Zongor Attila) Budapest, 2005, Ungarische Architektur außerhalb der Grenzen Ungarns = Miteinander. Schriftenreihe des Ungarishcen Kulturinstitutes, Band 4. Jahrbuch des Ungarischen Kulturinstitutes in Stuttgart 2004 (Hrsg.: Kurucz Gy.) Stuttgart, 2005, A kistérségek kulturális szolgáltatásai = Kistérségek Kézikönyve. Szakértői módszertan- és dokumentumtár. (Szerk.: Ágh Attila és Németh Jenő) BM IDEA Program, Magyar Közigazgatási Intézet, Budapest 2004, oldal Az Európa Tanács Kulturális Irányító Bizottsága (CDPAT) plenáris ülése. Strasbourg, október = Múzeumi Hírlevél 24:12, december, oldal Az Európa Tanács Kulturális Iránytó Bizottsága (CDPAT) plenáris ülése. Strasbourg, október 7-9. = Múzeumi Hírlevél 23:11, november, oldal A Heritage Lottery Fund új ötéves stratégiai terve = Örökségvédelem VI:7-8, július-augusztus. 4. oldal Európai Táj Egyezmény. Műhely-találkozó, Strasbourg, Európa Tanács május = Múzeumi Hírlevél XXIII:9, szeptember, oldal Megemlékezés Anzióban = Múzeumi Hírlevél 23:6, június, 200. és 212. oldal Örökségvédelem és minőség. Heritage protection and quality. Erbschutz und Qualität. La protection du patrimoine et la qualité = Műemlékvédelem 46:1, 2002, ii-iii; vii-viii; xiii-xiv és 4-10 A Nemzeti Örökség Program első három éve

8 = Magyar Múzeumok 7:4, 2001, 3-4 Örökségvédelem Nagy-Britanniában Heritage Protection in the UK = Múzeumi Hírlevél 22:11, november, ; 362 A Kulturális Örökségért Felelős Miniszterek 5. Európai Konferenciája. Portorož, Szlovénia, április 5-7. = Múzeumi Hírlevél 22:5, május, = Műemléklap 5:5-6, 2001, május-június, 24 Az Európa Tanács Kulturális Örökség Bizottsága (CC-PAT) 16. plenáris ülése. Strasbourg február = Múzeumi Hírlevél 22:4, április, = Műemléklap V:3-4, március-április, A kulturális javak védelme fegyveres konfliktusok esetén. Szakértői találkozó a Hágai Egyezmény és Jegyzőkönyveinek végrehajtásáról a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága, Nemzetközi Humanitárius Jogi Tanácsadó Szolgálata rendezésében = Múzeumi Hírlevél 21:11, 2000 november, = Műemléklap 4:11-12, 2000, 26 Ausztriai témaparkok = Múzeumi Hírlevél 21:11, 2000 november, Várbarát Egyesületek Első Országos konferenciája = Múzeumi Hírlevél 20:11, 1999 november, 303 Diplomáciai konferencia az évi Hágai Egyezmény (kulturális javak védelme fegyveres összeütközés esetén) második jegyzőkönyvéről = Múzeumi Hírlevél 20:5, június, A Hágai Egyezmény második jegyzőkönyve = Műértő május Days on European Heritage Skills Networks = Múzeumi Hírlevél 19:12, 1998, The Treasure of Troy. Heinrich Schliemann s Excavations. = Magyar Múzeumok 3:1, 1997, ICOM News. = Magyar Múzeumok 2:4, 1996, Megjegyzések a készülő múzeumi etikai kódex tervezetéhez.- Some remarks on the draft of the Code of Museum Ethics. =Magyar Múzeumok 1996:2 3. Austria-Romana-Kolloquium. Die Römerzeit in Österreich und seinen Nachbarländern an der Wende vom 2. zum 3. Jahrhundert. = Múzeumi Hírlevél június Peregrinatio Gothica V. Amber and Trade Routes as a Factor of Culture Migrations. = Múzeumi Hírlevél július 2. Convegno sulla circolazione illecità delle opere d arte. Róma. = Múzeumi Hírlevél június

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

Szakmai életrajz. Visy Zsolt, Szeged, 1944.

Szakmai életrajz. Visy Zsolt, Szeged, 1944. Szakmai életrajz Visy Zsolt, Szeged, 1944. Tanulmányok: 1967 diploma: ELTE régészet-latin szak. 1977 egyetemi doktorátus. Disszertáció: Adatok a Duna-vidéki provinciák Domitianus-kori történetéhez (81-85).

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

Késő antik transzformáció(k) a valeriai limes mentén

Késő antik transzformáció(k) a valeriai limes mentén PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA ÓKORTÖRTÉNETI DOKTORI PROGRAM: A Kárpát-medence és az antik világ népeinek története, kultúrája és kapcsolataik az ókorban

Részletesebben

Bp., : BTM, 2006 2008. 352 + 365 p., ill., 72 kép. (Recenzió)

Bp., : BTM, 2006 2008. 352 + 365 p., ill., 72 kép. (Recenzió) Könyvismertetés Budapest Régiségei XLII-XLIII. 2009-2010. Ro m h á n y i Be a t r ix Végh András: Buda város középkori helyrajza 1 2. (Monumenta Historica Budapestinensia 15-16.) Bp., : BTM, 2006 2008.

Részletesebben

Una vase chypriote à decor figuré = Egy alakos díszítésű ciprusi váza. Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts 65. 1985. 3-9. 73-76. p. 4 ill.

Una vase chypriote à decor figuré = Egy alakos díszítésű ciprusi váza. Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts 65. 1985. 3-9. 73-76. p. 4 ill. 2014. március 2. Csornay Boldizsár (Budapest 1960. november) történész, régész, muzeológus 1980-1985 ELTE régészet-történel szakon végzett 1989 Cyprus 9 hónapos ösztöndíj 1993 ELTE doktorátus 1995 Római

Részletesebben

A bibliográfia. b) belföldön kiadott könyv vagy könyvrészlet:

A bibliográfia. b) belföldön kiadott könyv vagy könyvrészlet: A bibliográfia a) külföldön kiadott könyv vagy könyvrészlet: PHD után : - Tituli Romani in Hungaria Reperti. Supplementum. Budapest- Bonn 2005 - Marcus Aurelius rain miracle and the Marcomannic wars. 2007

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Dr. Szabó Zsolt Ph.D

Dr. Szabó Zsolt Ph.D Dr. Szabó Zsolt Ph.D Egyetemi adjunktus Email cím: szabo.zsolt@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 állam- és jogtudomány PhD summa cum laude A disszertáció címe: A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu szül.: 1946. január 26. Sopron anyja: + Horváth Rozália, apja: + Várszegi Ferenc érettségi:

Részletesebben

Curriculum Vitae Prof. Dr. Mezey Barna

Curriculum Vitae Prof. Dr. Mezey Barna CurriculumVitae Prof.Dr.MezeyBarna Ungarischer Rechtshistoriker, Universitätsprofessor, Vertreter in der Generalversammlung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Gelehrter der ungarischen Verfassungs

Részletesebben

Szociális és kulturális igazgatás Tételsor

Szociális és kulturális igazgatás Tételsor Szociális és kulturális igazgatás Tételsor A vizsgán 2 Szociális igazgatás, 1 Kulturális örökségvédelem és 1 Közművelődési igazgatás tételt kell húzni! Szociális igazgatás: 1. közeli hozzátartozó fogalma

Részletesebben

7. 8. Műemlék: olyan műemléki érték, amelyet e törvény alapján jogszabállyal védetté nyilvánítottak.

7. 8. Műemlék: olyan műemléki érték, amelyet e törvény alapján jogszabállyal védetté nyilvánítottak. 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 7. 8. Műemlék: olyan műemléki érték, amelyet e törvény alapján jogszabállyal védetté nyilvánítottak. 10. Műemléki érték: minden olyan építmény, kert,

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Pályázati azonosító: 3543/00205. Beszámoló

Pályázati azonosító: 3543/00205. Beszámoló Pályázati azonosító: 3543/00205 Beszámoló az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt Muzeális értékű gyűjtemények védelmét és hosszú távú megőrzését szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra pályázat

Részletesebben

Az ókori Savaria történetével kapcsolatos

Az ókori Savaria történetével kapcsolatos Hódi Attila (1976) régésztechnikus, az Iseum Savariense segédmuzeológusa. Kutatási területe az Isis-szentély építési fázisainak régészeti vizsgálata. 2002 óta vesz részt a savariai Iseum kutatásában. Legutóbbi

Részletesebben

A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Szépművészeti Múzeum

A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Szépművészeti Múzeum A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012)

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012) DR. CSÉCSY ANDREA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012) I. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK I/1. MONOGRÁFIÁK, MONOGRÁFIÁBAN ÍRT FEJEZETEK, KÖNYVEK, KÖNYVRÉSZLETEK 1. Szerződésszegés. In: Osztovics András (szerk.):

Részletesebben

Nagy Levente publikációi a P-305/2009. sz. pályázathoz

Nagy Levente publikációi a P-305/2009. sz. pályázathoz Fordítások: Nagy Levente publikációi a P-305/2009. sz. pályázathoz 1) Borhy, L. (szerk.): Római történelem. Szöveggyűjtemény, Budapest, 1998. (10 forrásszöveg fordítása). 2) László, L. Nagy, L. Szabó,

Részletesebben

Csapláros Andrea Cím 9700 Szombathely, Nádasdy F. u. 45. Mobil +36 (30) 312 2585 csaplaros@gmx.net Születés hely, év Vác, 1971 02. 08.

Csapláros Andrea Cím 9700 Szombathely, Nádasdy F. u. 45. Mobil +36 (30) 312 2585 csaplaros@gmx.net Születés hely, év Vác, 1971 02. 08. Önéletrajz Személyes adatok Név Csapláros Andrea Cím 9700 Szombathely, Nádasdy F. u. 45. Mobil +36 (30) 312 2585 E-mail csaplaros@gmx.net Születés hely, év Vác, 1971 02. 08. Családi állapot Férjezett (1995,

Részletesebben

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya 1990. évi LXIV. törvény a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

A római limes magyarországi szakasza, a Ripa Pannonica jelentősége

A római limes magyarországi szakasza, a Ripa Pannonica jelentősége A római limes magyarországi szakasza, a Ripa Pannonica jelentősége Visy Zsolt egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem DANUBE LIMES KONFERENCIA Tájékoztatás a világörökségi jelölésről Budapest, 2010. január

Részletesebben

MAGYARORSZÁG M%VELDÉSTÖRTÉNETE CD-ROM-SOROZATON Szentpéteri József Az 1994-ben alakult és 1998-tól közhasznú besorolást nyert Enciklopédia Humana Egyesület multimédia CD-ROM-ok, interaktív taneszközök

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: egyetemi adjunktus 1991-1994

Részletesebben

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Dr. Mester Gyula Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Összefoglaló: A közlemény tematikája honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával. A bevezetés után a tudományos teljesítmény mérésének

Részletesebben

OPEN DAYS 2011 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET. Dél-dunántúli régió (Pécsi Tudományegyetem) Észak-alföldi régió. Budapest MAGYARORSZÁG

OPEN DAYS 2011 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET. Dél-dunántúli régió (Pécsi Tudományegyetem) Észak-alföldi régió. Budapest MAGYARORSZÁG OPEN DAYS 2011 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Budapest Észak-alföldi régió Dél-dunántúli régió (Pécsi Tudományegyetem) MAGYARORSZÁG TARTALOMJEGYZÉK I. Regionális partnerségek az OPEN DAYS 2011 hivatalos

Részletesebben

Ami elmaradt: Archeometriai bevezető

Ami elmaradt: Archeometriai bevezető Ami elmaradt: Archeometriai bevezető archeometria: régészeti leleteken és múzeumi műtárgyakon, lelőhelyeken végzett interdiszciplinális (alapvetően természettudományos) vizsgálatok összessége rokon területek:

Részletesebben

Új régészeti leletek délkelet Erdélyben. Kiállításkatalógus. Sepsiszentgyörgy, 2003, 68 o., 14 tábla.

Új régészeti leletek délkelet Erdélyben. Kiállításkatalógus. Sepsiszentgyörgy, 2003, 68 o., 14 tábla. Bordi Zsigmond Lóránd - Publikációk Szerkesztés A székelyek. A kereszténység védelmezői Secuii. Apărătorii creştinătăţii. Kiállításkatalógus. Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2009, 82 o. (Írta,

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

Munkaerőpiaci tükör 2014

Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör Az évkönyvsorozat szerkesztőbizottsága Busch Irén főosztályvezető, Belügyminisztérium, Közfoglalkoztatási Statisztikai, Elemzési és Monitoring Főosztály Fazekas

Részletesebben

Dobai János (Budapest 1929. IX. 13.) művészettörténész, egyetemi tanár

Dobai János (Budapest 1929. IX. 13.) művészettörténész, egyetemi tanár 2014. február 23. Dobai János (Budapest 1929. IX. 13.) művészettörténész, egyetemi tanár Névváltozatai Dobay János Szabad Művészet 1952. XI.?1954. VIII. 12. 1957. I. 12. Szépművészeti Múzeum 1956-ban távozott:

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET KULTÚRÁJA KULTURÁLT RENDÉSZET CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2009

Részletesebben

Tóth Endre DSc. PPKE BTK Régészeti Tanszék

Tóth Endre DSc. PPKE BTK Régészeti Tanszék Tóth Endre DSc PPKE BTK Régészeti Tanszék Publikációk a. Tanulmányok, könyvek 1 Vespasianus-kori építési felirat Aquincumban, Vékony Gáborral, Archaeológiai Értesítő 97, 1970, 109-115. 2 Beiträge zur Pannoniens-Geschichte

Részletesebben

2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An

2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An 2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An International Journal of Food Science) 1972 1995 Acta Antiqua

Részletesebben

Signatur Autor(en), Herausgeber Titel Ort Jahr Aufla Band ISBN Y (HU) I 151 Máté-Tóth, A. Bulányi und die Bokor-Bewegung Wien 1996 -

Signatur Autor(en), Herausgeber Titel Ort Jahr Aufla Band ISBN Y (HU) I 151 Máté-Tóth, A. Bulányi und die Bokor-Bewegung Wien 1996 - Y (HU) I 151 Máté-Tóth, A. Bulányi und die Bokor-Bewegung Wien 1996 - Y (HU) I 152 Kornai,J. By Force of Thought:Irregular Memoirs of an Intellectual Journey Cambridge 2006 978-0-262-11302-1 Y (HU) I 3

Részletesebben

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26.

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Dr. Kenyeres István Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Adatok Szem. ig. szerinti név: Dr. Kenyeres István Tibor Lakcím: 1078 Budapest, István u. 26. II. 14. Telefon: 06-309190388 E-mail: kenyeresi@bparchiv.hu

Részletesebben

MAGYAR RÉGÉSZET ONLINE MAGAZIN 2012 ŐSZ

MAGYAR RÉGÉSZET ONLINE MAGAZIN 2012 ŐSZ MAGYAR RÉGÉSZET ONLINE MAGAZIN 2012 ŐSZ www.magyarregeszet.hu NEM ROMBOLÓ RÉGÉSZETI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA A PANNONIAI VILLAKUTATÁSBAN Szabó Máté 1 Pannonia 1 villagazdaságairól alapvetően a topográfiai

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Intézmény: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi Szak Év:: 1976 Tudományos fokozat:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Intézmény: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi Szak Év:: 1976 Tudományos fokozat: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1. Családnév: Dr MÉSZÁROS 2. Keresztnév: Julia 3. Születési dátum: 15 th of July 1952 4. Állampolgárság: Hungarian 5. Családi állapot: Elvált, egy lánygyermek 6. Iskolai végzettség:

Részletesebben

SZARVASSZEMFOG-CSÜNGŐK KORA NÉPVÁNDORLÁS KORI SÍROKBAN

SZARVASSZEMFOG-CSÜNGŐK KORA NÉPVÁNDORLÁS KORI SÍROKBAN SZARVASSZEMFOG-CSÜNGŐK KORA NÉPVÁNDORLÁS KORI SÍROKBAN Rácz Zsófia, Daróczi-Szabó Márta A szarvas szemfogból készült ékszerek a felső paleolitikumtól kezdve tűnnek fel a különböző korszakok temetkezési

Részletesebben

Dr. Werner Gábor szakmai önéletrajza

Dr. Werner Gábor szakmai önéletrajza Dr. Werner Gábor szakmai önéletrajza Születés idő és hely: 1951. március 15., Budapest Jelenlegi munkahely: Végzettség: Doktori disszertáció: Nyelvtudás: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 1970-1975,

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

ANNALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI

ANNALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI ANNALES HISTORICO-NATURALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI VOL. XXXVI. PARS 1945. ZOOLOGICA MÚZEUM FOLYÓIRATA X X X V I. K Ö T E T. 1943. ÁLLATTANI RÉSZ Pinx. Csánky KIADJA MÚZEUM PONGRÁCZ SÁNDOR FŐIGAZGATÓ

Részletesebben

Csiribiri Játék- és Gyerekmúzeum - Veresegyház

Csiribiri Játék- és Gyerekmúzeum - Veresegyház Csiribiri Játék- és Gyerekmúzeum - Veresegyház 1. Helytörténeti (főági) gyűjtemény Régészeti (archeológiai) anyag: Történeti tárgyi gyűjtemény (helytörténet) Néprajzi emlékek Természetrajzi gyűjtemény

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - Kisebbségi önkormányzati választások 2010 - Kérje felvételét a német névjegyzékbe! 2. OKTATÁS - Továbbképzés óvodapedagógusok számára Deggendorfban

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Straub Péter - Publikációs lista régészeti osztályvezető

Straub Péter - Publikációs lista régészeti osztályvezető Straub Péter - Publikációs lista régészeti osztályvezető Tanulmányok 1. Avar kori tegezdíszítő csontlemezek. Motívumtipológia és kronológia. Awarenzeitliche Beinplatten als Verzierungen von Köchern. Typologie

Részletesebben

SZEKERES CSILLA PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA. - Az élet vezére. Tanulmányok M. Tullius Cicero filozófiájáról. Debrecen 2009.

SZEKERES CSILLA PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA. - Az élet vezére. Tanulmányok M. Tullius Cicero filozófiájáról. Debrecen 2009. SZEKERES CSILLA PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA I. Szakkönyv, monográfia - - Cicero A végzetrıl (Fordítás, utószó, jegyzetek). Európa Könyvkiadó Budapest 1992. - Az élet vezére. Tanulmányok M. Tullius Cicero filozófiájáról.

Részletesebben

régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Rézkor

régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Rézkor Archeometria - Régészeti bevezető 3. - Ami elmaradt: régészeti korbeosztás, magyarországi legfontosabb kultúrák (elterjedés, időszak) Régészeti bevezető 3: régészet és földtudomány - A régészeti kutatások

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Múzeum 2014. évi közbeszerzései

A Magyar Nemzeti Múzeum 2014. évi közbeszerzései A Magyar Nemzeti Múzeum 2014. évi közbeszerzései közbeszerzés tárgya A Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállításának megújítását szolgáló befejező építési- és villanyszerelési munkák megrendelése A Magyar

Részletesebben

TEGYEY IMRE BIBLIOGRÁFIÁJA. 1. A kisebb lineáris B földkataszter. Egyetemi doktori értekezés. Debrecen 1964. Kézirat, 122 lap.

TEGYEY IMRE BIBLIOGRÁFIÁJA. 1. A kisebb lineáris B földkataszter. Egyetemi doktori értekezés. Debrecen 1964. Kézirat, 122 lap. TEGYEY IMRE BIBLIOGRÁFIÁJA I. Önálló publikációk: 1. A kisebb lineáris B földkataszter. Egyetemi doktori értekezés. Debrecen 1964. Kézirat, 122 lap. 2. Bevezetés az indoeurópai nyelvtudományba. (Egyetemi

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA

A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA Iktatószám: 31487-7/2007 A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. -ának és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.

Részletesebben

RÉSZLETES SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. habil. Winkler Gábor okl. építészmérnök az MTA doktora

RÉSZLETES SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. habil. Winkler Gábor okl. építészmérnök az MTA doktora RÉSZLETES SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. habil. Winkler Gábor okl. építészmérnök az MTA doktora Név: Winkler Gábor Született: Szombathely, 1941. május 16. Anyja neve: Lovas Anna Apja neve: Dr. Winkler Oszkár Család:

Részletesebben

Beszámolónkban a még 2001-ben megtervezett és nemzetközi együttműködésre is számító programunk várható eredményeit és ütemezéseit próbáljuk követni.

Beszámolónkban a még 2001-ben megtervezett és nemzetközi együttműködésre is számító programunk várható eredményeit és ütemezéseit próbáljuk követni. Zárójelentés Kutatási beszámoló Beszámolónkban a még 2001-ben megtervezett és nemzetközi együttműködésre is számító programunk várható eredményeit és ütemezéseit próbáljuk követni. A tervet időközben ugyan

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986)

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986) Publikációs lista Angol nyelven 1) Joint Ventures in Hungary (The Legal Structure of the Enterprise, International Civil Law Conference, Budapest, August 1985, Vol.2) 2) World Trading System and Socialist

Részletesebben

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről Az MTA IX.

Részletesebben

T E R Ü L E T I S T A T I S Z T I K A

T E R Ü L E T I S T A T I S Z T I K A T E R Ü L E T I S T A T I S Z T I K A A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG DR. BALOGH MIKLÓS (főszerkesztő), DR. HORVÁTH GYULA, DR. HORVÁTH JÓZSEF, DR. KAPROS TIBORNÉ, KOVÁCS

Részletesebben

MŰEMLÉKVÉDELMI STRATÉGIA HARGITA MEGYÉBEN TÖVISSI ZSOLT

MŰEMLÉKVÉDELMI STRATÉGIA HARGITA MEGYÉBEN TÖVISSI ZSOLT MŰEMLÉKVÉDELMI STRATÉGIA HARGITA MEGYÉBEN TÖVISSI ZSOLT 2013-2023 Műemlékvédelmi stratégia Hargita megyében MŰEMLÉKI LISTA Jogi státus a piramis csúcsa - mégsem garantált a védelem Műemlék740(együttes)és

Részletesebben

A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája

A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája Új folyam 1 (5), 1991. 1. szám (A4-es méretben) Voigt Vilmos: A magyar szemiotikai terminológia általános

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3.

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. A, Bevezetés Az 1972-ben létrehozott Helytörténeti Gyűjtemény községünk történetével, régészetével, néprajzával foglalkozó gyűjtemény.

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Takács László: Kosztolányi Dezső: Szent Imre himnuszok Hárs Endre:

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A kiadvány címe Borítókép Eredeti ár Kedvezményes ár Czeglédi Imre: Munkácsy Békés megyében ( Közleményei 26.)

Részletesebben

IDŐSZAKI KIADVÁNYOK CÍMLISTÁJA A MISKOLCI HERMAN OTTÓ MÚZEUM SZAKKÖNYVTÁRÁBAN

IDŐSZAKI KIADVÁNYOK CÍMLISTÁJA A MISKOLCI HERMAN OTTÓ MÚZEUM SZAKKÖNYVTÁRÁBAN IDŐSZAKI KIADVÁNYOK CÍMLISTÁJA A MISKOLCI HERMAN OTTÓ MÚZEUM SZAKKÖNYVTÁRÁBAN Magyarországon kiadott dokumentumok (almanach, értesítő, évkönyv, folyóirat, füzet, híradó, hírlevél, jegyzőkönyv, jelentés,

Részletesebben

2014. szeptember 14. A Szépművészeti Múzeum munkatársairól, In Memoriam

2014. szeptember 14. A Szépművészeti Múzeum munkatársairól, In Memoriam 2014. szeptember 14. A Szépművészeti Múzeum munkatársairól, In Memoriam Aradi Mária Szenczi Mária (Ráth Lászlóné, dr Aradi Frigyesné) (Budapest 1931. I. 11. Budapest 1999. VI. 5.) fotós 1958 Hevesy Iván:

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János Személyes adatok Születési hely, idő: Tiszanána, 1947. augusztus 2. Végzettség, tudományos fokozatok MTA doktora (2003. december 12.) Magyar Tudományos Akadémia 2003.

Részletesebben

Szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2008. 09. 01-2012. 01. 04.)

Szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2008. 09. 01-2012. 01. 04.) Szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2008. 09. 01-2012. 01. 04.) Felvehető szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2012. 01. 04.) 1. Vezérlés, számolás és képfeldolgozás FPGA-n és/vagy GPU-val (BsC,

Részletesebben

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények Gergely Attila: A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények (Megjelenés nyelve: H magyar, E angol, J japán) 1. TANULMÁNYOK A. Egyéni közlemények A politikai kéregmozgások külső eredői Japánban

Részletesebben

A Duna mente örökségi potenciálja

A Duna mente örökségi potenciálja A Duna mente örökségi potenciálja az EuroVelo 6 kerékpárút a Duna mentén (Rajka Budapest) régészeti szempontból Jövőkép a Duna mentén, Rajka Budapest workshop 2014. május 30. Újlaki Zsuzsánna főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Dimény Attila - Szakmai tevékenységek

Dimény Attila - Szakmai tevékenységek Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2015. július 10.: Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum szervezésében a Fiatal Néprajzkutatók XII. Szemináriuma keretében

Részletesebben

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201)

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201) A Magyar Nemzeti Galériában őrzött Ilka-grafikák Az első három rajz kivételével, amelynek fotóját 2006. május 21-én kaptam meg a Magyar Nemzeti Galéria Grafikai Osztályától, az összes mű reprodukálva van

Részletesebben

A közigazgatási jogi jogalkotás és jogalkalmazás előtt álló kihívások alkotmánybírósági szemszögből

A közigazgatási jogi jogalkotás és jogalkalmazás előtt álló kihívások alkotmánybírósági szemszögből Témavezető: Tilk Péter egyetemi docens (PhD) A téma leírása: A közigazgatási jogi jogalkotás és jogalkalmazás előtt álló kihívások alkotmánybírósági szemszögből című téma keretében a doktorandusz hallgatóknak

Részletesebben

2/yr (Prognosis for 6 months) Meteorologiai elorejelzes. Akademiai Kiado 1519 Budapest, Pf. 245. e-mail:

2/yr (Prognosis for 6 months) Meteorologiai elorejelzes. Akademiai Kiado 1519 Budapest, Pf. 245. e-mail: Name of publication Frequency Idojaras (Weather, in Orszagos Meteorologiai Szolgalat 1024 Budapest, Kitaibel Pal u. 1. 4-5/yr Idojaras felhavi elorejelzese Orszagos Meteorologiai Szolgalat Semi-monthly

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA

A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA Iktatószám: 9427/2008. A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. -ának, és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.

Részletesebben

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, Budapest A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Szakmai Fórum: Kisebbségek társadalmi

Részletesebben

Pénzforgalmi kutatások a római kori Magyarországon

Pénzforgalmi kutatások a római kori Magyarországon A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Torbágyi Melinda Pénzforgalmi kutatások a római kori Magyarországon Az előadás a Fiatal Római Koros Régészek

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ ÉS A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA IDŐRENDBEN

ÖNÉLETRAJZ ÉS A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA IDŐRENDBEN ÖNÉLETRAJZ ÉS A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA IDŐRENDBEN Hivatkozási jegyzékkel kiegészítve Németh Sándor Születési idő, hely: 1979. április 30., Szombathely Lakóhely: 9737 Bük Tanulmányok, képzettségek,

Részletesebben

MAGYAR RÉGÉSZET ONLINE MAGAZIN 2015 ŐSZ

MAGYAR RÉGÉSZET ONLINE MAGAZIN 2015 ŐSZ MAGYAR RÉGÉSZET ONLINE MAGAZIN 2015 ŐSZ www.magyarregeszet.hu A PÉCSI KÉSŐ RÓMAI TEMETŐ X. SZÁMÚ SÍRKAMRÁJA Magyar Zsolt 1841-ben késő római kori padlómozaik került elő a pécsi Káptalan utcában, egy építkezés

Részletesebben

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály MAGYARORSZÁG ERDŐTERÜLETE NAPJAINKBAN Területi adatok Erdőgazdálkodás alá vont terület: -

Részletesebben

Az MTA Veszprémi Területi Bizottsága (VEAB) Neveléstudományi Szakbizottságához tartozó munkabizottságok. Dr. Poór Zoltán szakbizottsági elnök

Az MTA Veszprémi Területi Bizottsága (VEAB) Neveléstudományi Szakbizottságához tartozó munkabizottságok. Dr. Poór Zoltán szakbizottsági elnök Az MTA Veszprémi Területi Bizottsága (VEAB) Neveléstudományi Szakbizottságához tartozó munkabizottságok Dr. Poór Zoltán szakbizottsági elnök A szakbizottság regionális jellegéről Földrajzi szempontból

Részletesebben

Előzetes programterv

Előzetes programterv Előzetes programterv Hadak útján Népvándorlás Kor Fiatal Kutatóinak XX. konferenciája Budapest Szigethalom, 2010. október 28-30. 2010. október 28. Csütörtök Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, Lapidárium

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ B Í R S Á G

TÁJÉKOZTATÓ B Í R S Á G TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban B Í R S Á G A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által

Részletesebben