Magen Politikai, közéleti portál Izrael Államról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magen Politikai, közéleti portál Izrael Államról"

Átírás

1 Grünhut Zoltán Zsidók és palesztinok szétválasztása - az izraeli kivonulás lehetőségei Júdeában és Szamáriában - A több mint tíz évig húzódó izraeli palesztin békepolitizálásnak Jasszer Arafat szándékosan konfrontálódó lépései vetettek véget. A palesztin elnök 2000 májusában, a Nakbamegemlékezések (katasztrófa a palesztinok Izrael Állam megalakulását nevezik így) alkalmából nyíltan harcba szólította népét, mely hatására a Gázai-övezetben és a Nyugati Parton is állandósultak az összecsapások, sorozatossá váltak az izraeliek ellen indított terrortámadások. 1 Közben Ehud Barak izraeli miniszterelnök és Bill Clinton amerikai elnök kétségbeesett módon kapkodtak a béke megteremtéséért, mely érdekében Camp Davidbe invitálták Arafatot, valamint a Palesztinai Felszabadítási Szervezet (PFSZ) másodrendű vezetőit. Az izraeli delegáció javaslatai minden eddigit felülmúltak: kivonulás az 1967-ben elfoglalt területek közel 85%-áról, Jeruzsálem megosztása, a Templom-hegy felszínén a Palesztin Hatóság szuverenitásának megteremtése, több ezer menekült visszafogadása, másoknak kárpótlás fizetése Arafat azonban mindent visszautasított, mely lépésével félremagyarázhatatlanul a béke legfőbb akadályozójává vált. 2 Közben a miniszterelnöki posztra törő, jobboldali Likud párthoz tartozó Ariel Saron, az izraeli állampolgárokat megillető jogosítványok értelmében, többedmagával (főként biztonsági emberekkel) látogatást tett a zsidóság legszentebb helyén, a Templom-hegyen. A politikai célzatú provokációra válaszul kitört az amúgy is már lángoló palesztin népfelkelés (intifáda) második szakasza, mely során több mint 1000 izraeli halt meg legkevesebb palesztin terrorakcióban. 3 Az időközben kormányfővé választott Saron 2003 decemberében, az éves herzliyai konferencián mutatta be szétválasztási tervét, melynek két legfontosabb elemeként a biztonsági kerítést, illetve az elkerülhetetlen kivonulást és telepfelszámolást 1 Részletesen lásd: Yossef Bodansky: Békecsapda, Focus, Bp Arafat 2000 októberében Clinton béketervét is elutasította, majd az évvégén komoly tárgyalás nélkül dobta vissza Barak amúgy már az izraeli közvélemény megítélésével is ellentétes további ajánlatait. 3 Arab terror against israelis

2 jelölte meg. 4 Az új biztonsági paradigma értelmében, 2002 nyarán kezdték meg a biztonsági kerítés építését, melynek elsődleges feladata a palesztinok leválasztása és azzal a terrorizmus megakadályozása lett. A közel 700 kilométeres építmény teljes nyomvonalát máig nem határozták meg véglegesen, az eddig elkészült szakaszok azonban már most is tagadhatatlan kulcstényezőt jelentenek Izrael biztonságában. A Saron-terv második pilléreként értelmezhető kivonulásra eddig egy átfogó művelet kapcsán került sor, amikoris 2005 nyarán, pár nap leforgása alatt majd 7500 zsidó hagyta el gázai és észak-szamáriai otthonát. Jelen dolgozat ezen izraeli egyoldalú rendezési lépéssorozat további lehetőségeivel foglalkozik, figyelembe véve az aktuális bel- és külpolitikai helyzetet, a különböző katonai szakértői kijelentéseket és értékeléseket, valamint a jelenlegi izraeli közvélekedést és a telepesek érdekérvényesítő képességét. Elemzésünk pusztán hipotetikus jellegű, mely a mai körülményekből kiindulva igyekszik vázolni a megkezdett Saron-terv folytatásának lehetséges aspektusait. A júdeai és a szamáriai zsidó telepek kérdése Mielőtt rátérnénk a kivonulás/szétválasztás katonai-politikai lehetőségeire, röviden szükségszerű foglalkozni az izraeli telepespolitikával, annak történetével, valamint nemzetközi jogi és politikai megítélésével. A mai elemzésekben már csak ritkán szerepelő tény, hogy az 1948-as első arab-izraeli háborút megelőzően is léteztek már zsidó települések Júdeában és Szamáriában (sőt még Gázában is), melyek lakossága a harcokat követően otthonuk elhagyására kényszerült ben, az ún. hatnapos háború során a fentebb említett területek újra izraeli fennhatóság alá kerültek, mely alkalmat adott vallásos, illetőleg vallásos-cionista csoportok számára a lerombolt települések újjáépítéséhez. 5 A kormány nem tanúsított ellenkezést e törekvésekkel kapcsolatban, mivel a hivatalos katonai-politikai álláspont szükségesnek tartotta bizonyos stratégiai jelentőségű területek (Jordán-völgy, Holt-tenger partvidéke, Tel-Aviv-Jeruzsálem korridor) távlati biztosítását, azok benépesítését. A telepespolitika kezdeti szakaszát tervezettség és biztonsági megalapozottság jellemezte, a jobboldal 1977-es kormányra kerülése után azonban az állam bárminemű településképződmény számára biztosította az anyagi-katonai támogatást, mely elszeparált zsidó települések megalakulásához, illetve az 4 Ariel Sharon Describes Disengagement Plan, Herzliya Policy Conference, December Az ortodox (háredi) zsidó csoportok a bibliai jóslatok beteljesülésének következő állomását vélték felfedezni a hatnapos háború elsöprő izraeli katonai sikereiben. Hitük szerint Izrael államát csakis a Megváltó kiálthatja ki, melynek előfeltétele Izrael földjének (Erec Iszráél) teljes birtoklása, illetve annak benépesítése. 2

3 izraeli és az arab lakosság gyorsuló keveredéséhez vezetett. 6 A válság mélyülése során e települések közvetlen fegyveres támadások és közvetett politikai kirohanások célpontjaivá váltak. 7 Az 1991-ben, Madridban induló békepolitizálás egyik fő témája lett a palesztin területeken élő zsidó lakosság kitelepítése, az izraeli telepespolitika beszüntetése. A hosszas egyezkedések során a palesztin fél mindig megrögzötten ragaszkodott valamennyi telep felszámolásához, mely álláspont nemzetközi jogi megalapozatlansága ellenére elfogadottá vált más politikai aktorok (ENSZ, Európai Unió, Oroszország, sőt bizonyos értelemben még az Egyesült Államok) számára is. 8 Valamennyi vizionáló rendezési elképzelésben (Fahd-terv, Útiterv) megtaláljuk a palesztin területeken létesült izraeli települések felszámolásának (vagy legalábbis számúk radikális mérséklésének) kitételét, mit sem törődve azzal paradoxon állapottal, mely szerint így a békéltetés előzetes feltétele a leendő palesztin állam zsidótlanítása. E kikötés ma már nemzetközi támogatással bír, ellenben ha izraeli oldalon veti fel valaki ennek párhuzamos követelését (vagyis a másfél millió izraeli arab bizonyos hányadának kitelepítését), akkor azonnal rasszistának és fasisztának minősítik az illetőt. 9 A júdeai és a szamáriai területek, valamint Jeruzsálem nemzetközi jogi státusza A nemzetközi színtér valamennyi szereplője elsősorban a IV. Genfi Konvenció különböző bekezdéseire hivatkozva megszállt területekként tartja számon az Izrael által 1967-ben elfoglalt részeket. 10 Jeruzsálem több szempontból is aggályosnak tartja és visszautasítja ezt a megállapítást: A nemzetközi jog szerint megszállást csak szuverén részes fél területe egészének, vagy egy adott részének kárára lehet elkövetni, az izraeli-palesztin viszonylatban azonban nincs két részes fél et megelőzően Jordánia egy általa (is) indított támadó háború következményeként tartotta illegális megszállás alatt Júdeát, Szamáriát és Kelet-Jeruzsálemet, így fennhatósága a nemzetközi jog megsértésének tekinthető. A Gázai-övezet szuverenitása 6 A jobboldal Júdea, Szamária és Gáza Izraelhez csatolását tervezte, az ott élő arab lakosság számára állampolgárságot, illetve közigazgatási autonómiát ígérve (A Begin-terv In: Lugosi Győző: Dokumentumok a Közel- és a Közép-Kelet történetéhez, o.). 7 Kezdetben csak a szocialista tömb és a harmadik világ államai követelték Izraeltől, mint megszállótól a palesztin területek elhagyását, később azonban Nyugat-Európa országai is csatlakoztak e felhíváshoz. 8 A megszállt palesztin területek közé sorolják Kelet-Jeruzsálemet is, vagyis mindent egybevetve közel izraeli kitelepítését követelik a megnevezett szereplők. 9 Lásd Avigdor Lieberman, az Izrael Hazánk (Israel Beytenu) elnökének példáját. 10 Bizonyos esetek kapcsán szokták idézni a XX. század elején elfogadott Hágai Konvenciókat is. 11 Kenneth Anderson: Izrael álláspontja a nemzetközi humanitárius jog alkalmazhatóságáról a Nyugati Parton és a Gázai-övezetben, In: Roy Gutman David Rieff (szerk.): Háborús bűnök, Zrínyi, Bp., o. 3

4 hasonlóan tisztázatlan, hiszen Egyiptom 1948 és 1956 közötti fennhatósága úgyszintén illegális megszállás volt, míg az övezet 1956 és 1967 között pedig minden szempontból uratlan státuszúnak számított. Ezek alapján Izrael nem nevezhető megszálló hatalomnak, hiszen az általa elfoglalt, ezen területeken nem létezett legális állami szuverenitás. A nemzetközi jog elismeri az önvédelmi célzatú területfoglalást, mely helytálló Izrael 1967-es lépéseire. 12 Mindezt az ENSZ vitatottan értelmezett 242-es számú határozata is kifejezi, miszerint a térség minden államának joga van a biztonságos határokon belüli létezéshez, vagyis Izrael kivonulásával párhuzamosan az arab államok kötelesek vele békét kötni. 13 A júdeai, a szamáriai és a gázai területekre vonatkozóan legfeljebb az izraeli palesztin megállapodások területi aspektusait lehet alkalmazni, ám ezek egyike sem említi a vitatott térségeket a leendő palesztin állam részeként, sőt elismerik Izrael jelenlétét (az ún. C zónákban közigazgatási és katonai értelemben is, míg a másik két zónában pedig katonai vonatkozású keretek között). Kelet-Jeruzsálem szintén vitatott, de nem megszállt státuszúnak tekinthető, hisz a város esetében is a korábbi illegális jordániai fennhatóság, valamint a hatályba soha nem lépett 181-es számú ENSZ határozat nem ad alapot legitim szuverenitás feltételezésére. 14 Teljes visszavonulás a biztonsági kerítés izraeli oldalára Az alternatív opciók közül a legvalószínűtlenebb, hogy az izraeli kormány elrendeli a kerítésen kívülre került területek teljes kiürítését, valamint az ott élő izraeliek evakuálását. E verzió ellen érvek sokaságát lehet felhozni, kezdve a biztonság- és belpolitikai tényezőktől (terrorizmus és a kialakuló palesztin-jordániai határ ellenőrizhetetlensége), a vallási-kulturális elemeken át (Nagy-Izrael feladása a vallásosak szemében a Megváltó eljövetelének akadályozása) egészen a hidrológiai aspektusokig (Izrael vízszükséglete majd 40%-át a Nyugati Partról termeli ki). Egy ilyen kivonulás során körülbelül embert kellene Izraelbe áttelepíteni, amely majd nyolcszor annyi személyt jelent, mint ahányan a 12 Stephen M. Schwebel: What weight to conquest, In: Justice in international law Selected writing of Stephen M. Schwebel, o. 13 Ezt Jeruzsálem minden esetben be is tartotta: az 1978-as Camp Davidben kötött izraeli egyiptomi megállapodás értelmében kiürítette a Sínait, az 1994-es izraeli jordániai egyezmény alapján pedig átengedett kisebb kiterjedésű határmenti területeket. A 242-es sz. ENSZ határozat, In: Lugosi Győző (szerk.): Dokumentumok i.m o.; Eugene Rostow: Resolved: are the settlements legal? Israeli West Bank policies, The New Republic October Részletesen lásd: Elihu Lauterpacht: Jerusalem and the Holy Places, London, 1968.; Julius Stone: Israel and Palestine Assault on the Law of Nations, California,

5 zökkenőmentesnek aligha nevezhető 2005-ös evakuálás során voltak kénytelenek otthonukat hátrahagyni. A kerítés hatékony terrormegelőző funkciójából fakadó viszonylagos biztonságérzet következtében jelenleg Izraelben nincs meg sem a politikai szándéka, sem a társadalmi támogatottsága egy ekkora volumenű műveletnek, ráadásul az Egyesült Államok sem gyakorol érezhető nyomást Jeruzsálemre a kivonulás folytatása érdekében. Az izraeli kormány aktuális politikai tematizációjában nem szerepel egyetlen körzet kiürítése, vagy telep felszámolása sem, sőt maga a rendezés kérdése is kissé háttérbeszorult Irán, Szíria, valamint a Libanonban tanyázó Hezbollah okozta stratégiai és terrorfenyegetettség következtében. A bekerítési-terv Az általános visszavonuláshoz hasonló irreális elképzelésnek tekinthető a jelenleg álló valamennyi júdeai és szamáriai zsidó telep de nem az egész Nyugati Part végleges Izraelhez csatolása. 15 Az ellenérvek közül csak néhányat kiemelve megemlíthetjük a biztonsági kerítés kibővítésének és jelentős átépítésének szükségességét, melynek potenciális biztonságpolitikai (bonyolódó, kiterjedő konstrukció nehezedő ellenőrzés) és gazdasági (radikálisan emelkedő építési költségek) következményei lennének. Szintén hangsúlyozandó a területelcsatolás okozta demográfiai aspektus (növekvő zsidó, de palesztin népesség is), valamint a kiteljesedő szeparáció hatására mélyülő konfrontáció (a rosszabbodó palesztin életfeltételek garantálhatóan nem segítenék a válság megoldását). A teljes bekerítés ellen szóló érvek közé sorolandó továbbá, hogy Júdeában néhány nagyobb várost leszámítva főként elaprózott, alacsony lélekszámú zsidó települések vannak, melyek az izraeli hadsereg fokozott jelenlétét igénylik, miközben stratégiai jelentőségük más, nagyobb telepblokkokhoz képest mérsékeltnek tekinthető. Izraeli régiók Júdeában és Szamáriában A további kivonulási alternatívák elemzése előtt, azok területi specialitásai miatt, szükségszerű röviden bemutatni a Júdeában és Szamáriában található izraeli közigazgatásitelepülési régiókat, melyeket az alábbi csoportokra oszthatunk: Jordán-völgy (Arvot Hayarden), Holt-tenger partvidéke (Megillot), Hebron-hegyvidék, Gush Etzion (Cion Blokk), Ma ale Binyamin és Szamária (Shomron). 15 A biztonsági kerítés nyomvonalának többszöri módosítása hűen tükrözi a zsidók lakta júdeai és a szamáriai területek Izraelhez csatolásának korlátait ban több terv is készült a palesztin övezetek teljes elszeparálására, megvalósításukat azonban számos tényező (biztonsági és demográfiai aspektusok, nemzetközi nyomás, stb.) ellehetetlenítette. 5

6 A Jordán-völgy jelenleg teljes egészében a biztonsági kerítésen kívül helyezkedik el, stratégiai fontosságát jelzi azonban, hogy a 2000-es Camp David-i tárgyalás során még a kompromisszumkészségéről ismert volt munkapárti miniszterelnök, Ehud Barak is a terület, mint ütközősáv, átmeneti Izraelhez csatolását követelte. A körzetben inkább csak kisebb, főként mezőgazdasággal foglalkozó települések vannak, melyekben összesen körülbelül 5000 ember lakik. A legjelentősebb település Ma ale Efrayim megközelítőleg 1500 lakossal. A Holt-tenger partvidéke úgyszintén kiemelt jelentőségű stratégiai övezetnek minősül Izrael biztonsága szempontjából, mindamellett a térség turisztikai-gazdasági vonzata is külön hangsúlyozandó. A zsidó lakosok száma nem haladja meg az 500 főt, ugyanakkor arab/palesztin települések szinte egyáltalán nincsenek a régióban (lévén a térség mezőgazdasági szempontból majdhogynem értéktelen). Központja: Mitzpe Shalem. A Hebron-hegyvidék Júdea középső, illetve déli részét foglalja magában, a térség az ősi zsidó állam szívének tekinthető. Ennek megfelelően több vallásos (háredi) település is található itt, melyek közül a központnak számító Kiryat Arba/Hebron emelendő ki. A város különleges jelentőségű, történelmi szent hely a zsidók számára (a Máchpelában volt a királyok temetkezési helye), melyet a diaszpóra évszázadai során sem adtak fel. 16 A tágan értelmezhető hebroni körzetben összesen izraeli él tizenhat településen, melyek közül Eskholotot (220 lakos), Mezadot Yehudát (420) és Shenit (440) védi a biztonsági kerítés. 17 A már Izrael Állam megalakulása előtt épülni kezdő Gush Etzion Jeruzsálemtől délre helyezkedik el. Az es első arab izraeli háború után lerombolt településblokkot főként vallásos-cionista ideológiájú egyének alapították. 18 Izrael 1967-es területfoglalása után Gush Emunim (Hívők Blokkja) néven alakult egy, ma telepesnek nevezhető csoport, amely először Gush Etzionban, később aztán Júdea, Szamária és Gáza más vidékein is települések építését, valamint zsidók odatelepítését szervezte és támogatta. Az újjáépülő Gush Etzion napjainkban az egyik legjelentősebb településblokknak számít a vitatott térségben, lakóinak száma meghaladja a et. A biztonsági kerítés a települések többségét védi, kivételnek számít: Karmei Zur (630 lakos), Ma ale Amos (300), Nokedim (650) és Tekoa (1120) ben a feldühödött arab csőcselék lemészárolta Hebron zsidó lakosságának 4/5-ét, a túlélőket pedig a britek telepítették ki ben tértek vissza újra zsidó lakosok Hebronba, mely város azóta is a konfliktus egyik tűzfészkének számít. 17 A biztonsági kerítés dél-júdeai szakaszait jelentősen módosították az előzetes 2003-ban elfogadott tervekhez képest, mely következtében több telep is az építményen túlra került, amit sokan a kormány kiürítési szándékaként értelmeznek. 18 A XX. század elején bevándorolt zsidók többsége elsősorban szocialista-cionista ideológiájú volt, akik sok mindenben nem szimpatizáltak a főként Jeruzsálem és környékén letelepedő vallásosokkal. 6

7 Ma ale Binyamin Szamária déli területeit foglalja magába, két nagyobb körzetre osztható: egy keletire és egy nyugatira. Fontos megjegyezni, hogy a térségben több olyan település is található, melyek földrajzi értelemben az övezethez tartoznak, közigazgatási szempontból azonban Nagy-Jeruzsálem részét képezik (Binyamin-blokk, Ma ale Adummim). Ma ale Binyamin nyugati körzete két nagyobb településblokkra bomlik: a modi ini telepekre (körülbelül lakos), illetve egy kevésbé összefüggő, jelenleg a biztonsági kerítésen kívül elhelyezkedő térségre (összesen hét település 5500 lakossal). 19 Ma ale Binyamin keleti része szintén a népesebb területi egységek közé sorolandó (főként Jeruzsálem közelsége miatt), ennek ellenére teljes egészében a biztonsági kerítésen kívülre esik. Tíz nagyobb település (közülük több rendkívül vallásos-ideologikus) található a körzetben, összlakosságuk meghaladja a et. Végül röviden lássuk a szamáriai régiót, melyet 2005 nyarán részben már érintettek az izraeli kivonulás eseményei. 20 A terület Ma ale Binyaminhoz hasonlóan egy keleti és egy nyugati részre osztható, előbbinek körülbelül 9000, utóbbinak majd izraeli lakosa van. A szamáriai régió keleti részének települései egytől-egyig a biztonsági kerítésen kívülre esnek, a nyugati körzet nagy részét azonban védi az építmény a palesztin terrortámadásoktól. 1. táblázat. A biztonsági kerítésen kívülre eső települések régiónként Régió Körzet Települések Összlakosság Jordán-völgye egész Mehola, Rotem, Bitronot, Maskiyyot, Roi, kb Bakoot, Hemdat, Hamra, Mekhora, Gittit, Argaman, Massua, Yafit, Pezael, Ma ale Efrayim, Tomer, Gilgal, Niran, HaArava, Zori, Eliah, Noomi, Hogla Holt-tenger partvidéke egész Qaliya, Amenat, Mizpe Shalem kb. 500 Hebron-hegyvidék egész Asfar, Kiryat Arba, Peneh Hever, Hagai, kb Adora, Telem, Karmel, Maon, Susiya, Shima, Teneh, Otniel, Gush Etzion egész Karmei Zur, M. Amos, Nokedim, Tekoa kb Ma ale Binyamin nyugati Nili, Na aleh, Talmon, Dolev, Nahil el, kb Hallamish, Ateret keleti Bét El, Ofra, Psagot, Kokhav Yaakov, T. kb Ziyyon, Geva Binyamin, Maale Mikhmas, Ammonim, Kokhav hashahar, M. Yericho Szamária nyugati Avnei Hafez, Enav, Shavei Shomron, kb Hermesh, Mevo Dotan, 19 Azért jegyeztük meg, hogy a hét település jelenleg a biztonsági kerítésen kívül helyezkedik el, mivel két telep (Na aleh és Nili) kapcsán nyomvonal-módosító kezdeményezést terjesztett be a biztonsági kabinet. 20 Összesen négy elszigetelt, nehezen védhető települést számoltak fel (Kadim, Ganim, Homesh, Sa Nur), melyekben együttesen 500 ember élt. 7

8 keleti Elon Moreh, Itamar, Har Bracha, Yizhar, Kfar Tapuah, Rechalim, Migdalim, Eli, Shilo, S. Rachel kb A stratégiai kivonulás terve A stratégiai kivonulás alternatívája nem jelent mást, mint az Izrael számára létfontosságú területek és települések palesztinoktól való elszeparálását. Egy adott terület különböző aspektusok következtében válhat kiemelt jelentőségű övezetté, így például: a Jordán-völgy és a Holt-tenger partvidéke biztonság- és gazdaságpolitikai okok miatt élvez prioritást, Ma ale Binyamin keleti körzete demográfiai és vallási-ideológiai tényezők alapján kiemelt övezet, a Hebron-hegyvidékben Kiryat Arba vallási-történelmi okok miatt tűnik feladhatatlannak, míg Szamária keleti része biztonságpolitikai, illetve szintén vallási-történelmi tényezők következtében stratégiai jelentőségű. Avi Dichter, korábbi Shin Bet igazgató közlése szerint Izrael a Jordán-völgyet, a Holt-tenger partvidékét, Hebron/Kiryat Arbát és Kelet-Binyamint egyszerűen nem adhatja fel, ugyanakkor több más körzetből biztonságpolitikai okok miatt ki kell vonulnia. 21 Ezen evakuálás elsősorban Kelet-Szamáriát és Dél-Júdeát érintheti, köztük olyan népesebb településeket, mint Elon Moreh, Tekoa, illetve Otniel. Ehud Olmert miniszterelnök szintén a fentebb említett területek mielőbbi Izraelhez csatolása mellett szólalt fel, lépések azonban azóta sem történtek ennek megvalósítása érdekében. 22 Avigdor Lieberman terület- és lakosságcsere terve Az izraeli politikában egyre népszerűbbé váló Izrael Hazánk (Israel Beytenu) pártjának elnöke, a moldáviai származású Avigdor Lieberman nyíltan vallja a szétválasztás kiterjesztésének szükségességét. 23 Álláspontja szerint Izraelnek nemcsak a júdeai és szamáriai zsidó településeket kell elszeparálnia a palesztinok lakta területektől, hanem Izraelben lévő arab városokat is át kell csatolni a Palesztin Hatóság illetékességébe, vagyis biztonságpolitikai és demográfiai okok miatt egyszerű lakosság- és területcserét kell megvalósítani. 24 Lieberman szerint, ha a palesztinok követelhetnek judenrein (zsidómentes) területeket, akkor Izrael is jogosan állhat elő az arab lakosság kitelepítésének 21 Yuval Karni: Dichter presents next disengagement, Ynetnews, March Chris McGreal: Israels unveils plan to encircle Palestinian state, Guardian, February Az Izrael Hazánk 2003-ban még választási koalícióban indult a Moledettel és Tkumával, Nemzeti Unió néven, és együttesen szavazatot kaptak, amely 5,5%-ot és hét mandátumot jelentett a 120 tagú Knesszetben ban már önállóan indult a párt és megközelítőleg szavazatot szerzett, ami 9%-ot és 11 parlamenti helyet ért. 24 Alan Caruba: Will demography destroy Israel? Expert Click News, January

9 szükségességével. Burkoltan ugyan, de több nemzetközileg elismert politikai és demográfiai szakértő ért egyet a még Izraelben is sokak által szélsőséges rasszistának tartott Avigdor Lieberman javaslataival. 25 Természetesen az izraeli arabok hallani sem akarnak arról, hogy a Palesztin Hatóság területére átkerüljenek, ugyanakkor a körükben folyamatosan terjedő és erősödő szélsőségesedés (palesztinizálódás 26 ) megoldási kényszer elé állítja az izraeli politikát. Az európai liberális felfogás szerint elítélendő kollektív büntetés lenne egy ilyen közvetlen kitelepítés nélküli leválasztás, mely semmiképpen sem vezethet kiegyezéshez, ugyanakkor az Európai Unió, az ENSZ és más szereplők által favorizált tárgyalások sem eredményeztek megbékélést, mely alapján Izraelnek ma már nem az elérhetetlen reménynek tűnő béke, hanem a megvalósítható, védhető és fenntartható stabil biztonság a célja, melyet minden eddiginél hatékonyabban szolgál a biztonsági kerítés és az etnikai alapú szétválasztás. Összegzés, a közeli jövő perspektívái Az izraeli politika jelenlegi belső válsága következtében a kormány semminemű kivonulást nem vállalhat fel, még a kommunikáció szintjén sem. 27 Ha Ehud Olmert már-már csodával határos módon meg is tudja tartani miniszterelnöki pozícióját, népszerűtlensége és növekvő hiteltelensége miatt beszűkült politikai mozgástere következtében, bizton elkerüli a jobboldali pártokkal és képviselőkkel való további konfrontálódást jelentő kivonulás erőltetését. Amennyiben a kormány bukik, úgy a szétválasztás folytatásának lehetősége újra előtérbe kerülhet, mind egy baloldali Munkapárt vezette, mind egy jobboldali koalíció esetében. A közvélemény-kutatások szerint a nacionalista pártok vághatnának neki bizakodóbb reményekkel egy esetleges előrehozott választásoknak, mely akár Avigdor Lieberman tervének felértékelődését is eredményezheti, különösen mivel a Likud és a Sász is sok tekintetben egyetért azzal. 25 Yoav Stern: Geographers proppose israeli arab towns to PA, Haaretz, January Eric Rozenman: Israel s real demographic problem, Hagashama, January A válság a 2006 nyarán történt Izrael Hezbollah csatározáshoz kapcsolódik, melyet az izraeli közvélemény teljes kudarcként élt meg. A közfelháborodásba eddig a Vezérkari Főnök, Dan Halutz bukott bele, de súlyos támadások érték Amir Peretz védelmi minisztert, sőt a most kiadott előzetes Winograd-jelentés felelőssé tette Ehud Olmertet is, akit már a saját pártjából is többen felszólították a lemondásra. 9

10 A biztonsági kerítés Júdeában és Szamáriában (saját készítésű) 10

11 A bekerítési terv (Forrás: David Makovsky: A defensible fence, 2005.) 11

12 Izraeli régiók Júdeában és Szamáriában (Forrás: Land Grab, B tselem, 2002.) 12

13 A stratégiai szétválasztás terve (nincsenek pontosan ismert konkrétumok - saját készítésű) 13

14 Felhasznált irodalom: Ariel Sharon Describes Disengagement Plan, Herzliya Policy Conference, December BODANSKY, YOSSEF: Békecsapda, Focus, Bp CARUBA, ALAN: Will demography destroy Israel? Expert Click News, January GUTMAN, ROY - RIEFF, DAVID (szerk.): Háborús bűnök, Zrínyi, Bp., HERTZ, ELI E.: Reply, Myts and Facts Inc. New York, KARNI, YUVAL: Dichter presents next disengagement, Ynetnews, March LAUTERPACHT, ELIHU: Jerusalem and the Holy Places, London, LUGOSI GYŐZŐ: Dokumentumok a Közel- és a Közép-Kelet történetéhez, Tankönyvkiadó, Bp MAKOVSKY, DAVID: A defensible fence fighting terror and enabling a two-state solution, The Washington Institute for Near East Policy, Washington, MCGREAL, CHRIS: Israels unveils plan to encircle Palestinian state, Guardian, February PRICE, RANDALL: Dzsihád, Új Spirit, Bp., ROSTOW, EUGENE: Resolved: are the settlements legal? Israeli West Bank policies, The New Republic October ROZENMAN, ERIC: Israel s real demographic problem, Hagashama, January SCHWEBEL, STEPHEN M.: What weight to conquest, In: Justice in international law Selected writing of Stephen M. Schwebel, STERN, YOAV: Geographers proppose israeli arab towns to PA, Haaretz, January STONE, JULIUS: Israel and Palestine Assault on the Law of Nations, California,

Az izraeli-palesztin konfliktus alapkérdései. Jeruzsálem

Az izraeli-palesztin konfliktus alapkérdései. Jeruzsálem A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E IZRAELI TELEPÍTÉS- ÉS TELEPÜLÉSPOLITIKA JÚDEÁBAN ÉS SZAMÁRIÁBAN 1967 ÉS 1990 KÖZÖTT 1 ISRAELI SETTLEMENT AND URBAN POLICY IN JUDEA AND SAMARIA BETWEEN 1967 AND 1990 A nemzetközi közösség rendszeresen elítéli

Részletesebben

Az izraeli-palesztin konfliktus alapkérdései. A biztonság fenntarthatósága A biztonsági kerítés

Az izraeli-palesztin konfliktus alapkérdései. A biztonság fenntarthatósága A biztonsági kerítés A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

Az izraeli palesztin viszony újabb fejleményei, az Obama-beszéd kihatásai I.

Az izraeli palesztin viszony újabb fejleményei, az Obama-beszéd kihatásai I. BIZTONSÁGPOLITIKA 3 Gazdik Gyula Az izraeli palesztin viszony újabb fejleményei, az Obama-beszéd kihatásai I. A tanulmány elsõ része 2010. október elejétõl, az amerikai részvétellel zajló izraeli palesztin

Részletesebben

Zárthelyi 1 (2009. március 18.) Összesen: 40 pont, elért:

Zárthelyi 1 (2009. március 18.) Összesen: 40 pont, elért: Zárthelyi 1 (2009. március 18.) Név: A tesztek (0318, 0408) megírása fakultatív, de aki évközi munkájára szeretne jegyet kapni, annak meg kell írnia mindkettőt legalább 75%-os eredménnyel. A két teszt

Részletesebben

Magen Politikai, közéleti portál Izrael Államról

Magen Politikai, közéleti portál Izrael Államról Grünhut Zoltán Módosított E-1-es terv egy majdnem egységes (és majdnem zsidó) Jeruzsálemért 1999-ben egy kanadai csoport által készített közvélemény-kutatásban izraelieket, izraeli arabokat, valamint a

Részletesebben

Könyvekről. Tamara Cofman Wittes (szerk.): Hogyan tárgyalnak az izraeliek és a palesztinok. Az oslói békefolyamat kultúraközi megközelítésben

Könyvekről. Tamara Cofman Wittes (szerk.): Hogyan tárgyalnak az izraeliek és a palesztinok. Az oslói békefolyamat kultúraközi megközelítésben Tamara Cofman Wittes (szerk.): Hogyan tárgyalnak az izraeliek és a palesztinok. Az oslói békefolyamat kultúraközi megközelítésben (Budapest: Aposztróf Kiadó, 2012. 248 o.) Az arab izraeli konfliktussal

Részletesebben

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban 2013 Valki László 2 ENSZ alapokmány anyagi és eljárási normáinak összefüggése Biztonsági Tanács: államok közösségének egyetlen bírósága Eljárási:

Részletesebben

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS BEVEZETÉS A Gázai övezet története - A blokád bevezetése - Fokozatos elszigetelődés A gázai segélyflottilla-incidens - Mi is történt? - Következmények Törökország és Izrael - Jó gazdasági kapcsolatok -

Részletesebben

Az izraeli-palesztin konfliktus alapkérdései

Az izraeli-palesztin konfliktus alapkérdései A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Nemzetközi menekültjog Nemzetközi jog 2012 tavasz dr. Lattmann Tamás Történeti áttekintés 1918-ig: menekültek a migráció részeként két világháború között: szerződések egyes konkrét üldözött csoportok tekintetében

Részletesebben

1. Demográfiai trendek, humántőke, etnikai és vallási konfliktusok

1. Demográfiai trendek, humántőke, etnikai és vallási konfliktusok Szigetvári Tamás: Migrációt befolyásoló tényezők a Közel-Keleten 1. Demográfiai trendek, humántőke, etnikai és vallási konfliktusok Az elmúlt évtizedekben a régió rendelkezett a legmagasabb népességnövekedési

Részletesebben

Hírelemző 2014. Új Kenyér havának 4. napján

Hírelemző 2014. Új Kenyér havának 4. napján Hírelemző 2014. Új Kenyér havának 4. napján Minden napom azzal kezdődik, hogy elolvasom a híreket, majd rendszerezem azokat, és miközben ezt teszem, egy-egy témacsoportot összevetek a két szembenálló gondolkodási

Részletesebben

Az izraeli-palesztin konfliktus alapkérdései

Az izraeli-palesztin konfliktus alapkérdései A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 80 80 Háda Béla Helyzetképek a próféták földjérõl Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a Közel-Kelet térségével foglalkozó kutatások egyik legelismertebb szaktekintélye Magyarországon.

Részletesebben

Szentföldi anziksz. Egy megoldatlan probléma a Közel-Keleten

Szentföldi anziksz. Egy megoldatlan probléma a Közel-Keleten Szentföldi anziksz Egy megoldatlan probléma a Közel-Keleten Izrael-zsidóság Zsidóság: kötelességekkel teli élet 1) Tanulás 2) Élet 3) Étel 4) Ruházat 5) Üzlet 6) Család és szexualitás 7) Spiritualitás

Részletesebben

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Mindenkinek szüksége van arra, hogy biztonságban érezze magát akkor, amikor napi ügyeit intézi. Az európai állampolgárok majdnem hatvan

Részletesebben

Kollektív tudat, cionizmus, zsidó nemzetállam

Kollektív tudat, cionizmus, zsidó nemzetállam Jelen tanulmány az Európai Unió és Magyarország támogatásával megvalósuló TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer

Részletesebben

Az izraeli-palesztin konfliktus alapkérdései. A vízkérdés

Az izraeli-palesztin konfliktus alapkérdései. A vízkérdés A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

Magyarország egyetlen egyetemisták által szerkesztett külügyi magazinja. A második intifáda kitörése és első másfél éve

Magyarország egyetlen egyetemisták által szerkesztett külügyi magazinja. A második intifáda kitörése és első másfél éve Magyarország egyetlen egyetemisták által szerkesztett külügyi magazinja A második intifáda kitörése és első másfél éve 2 0 0 2 Tartalomjegyzék Előszó 2 1. Előzmények a bipoláris rendszer felbomlása után

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

Csige Zoltán: Esély a tárgyalásos rendezésre vagy újabb kudarcra ítélt kezdeményezés? - az egyoldalú lépések politikájának felülvizsgálata Izraelben

Csige Zoltán: Esély a tárgyalásos rendezésre vagy újabb kudarcra ítélt kezdeményezés? - az egyoldalú lépések politikájának felülvizsgálata Izraelben IV. évfolyam 2007/1. TANULMÁNY Csige Zoltán: Esély a tárgyalásos rendezésre vagy újabb kudarcra ítélt kezdeményezés? - 2003 decemberében Ariel Saron izraeli miniszterelnök meghirdette az egyoldalú lépések

Részletesebben

Az izraeli-palesztin konfliktus alapkérdései. A menekültkérdés

Az izraeli-palesztin konfliktus alapkérdései. A menekültkérdés A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

KOMPLEXVIZSGA KÉRDÉSEK DIPLOMÁCIAI FŐSZAKIRÁNY (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK) 2009

KOMPLEXVIZSGA KÉRDÉSEK DIPLOMÁCIAI FŐSZAKIRÁNY (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK) 2009 KOMPLEXVIZSGA KÉRDÉSEK DIPLOMÁCIAI FŐSZAKIRÁNY (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK) 2009 1. Jellemezze a hidegháborús nemzetközi rendszert a szuezi válság alatt! - Ismertesse a szuezi válság nemzetközi körülményeit,

Részletesebben

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig A fegyveres erők szerepe, helyzete Spanyolország XX.

Részletesebben

Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai.

Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai. Lakatos Júlia Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai. A Nemzeti Hírszerzési Tanács Globális Trendek 2025: Átalakult világ című elemzésének célja a világszintű stratégiai gondolkodás előmozdítása.

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

A DÉLI PARTNEREK JOGALAP ESZKÖZÖK

A DÉLI PARTNEREK JOGALAP ESZKÖZÖK A DÉLI PARTNEREK Az európai szomszédságpolitikába a Földközi-tenger keleti és déli partjainál fekvő, az Unióval szomszédos tíz ország Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanonra, Líbia, Marokkó, Palesztina,

Részletesebben

IZRAELI HÍRLEVÉL. Szerkeszti: Halmos László makojeruzsalem@gmail.com SKYPE: halmos.laszlo

IZRAELI HÍRLEVÉL. Szerkeszti: Halmos László makojeruzsalem@gmail.com SKYPE: halmos.laszlo IZRAELI HÍRLEVÉL א גּ ר ת מ י ש ר א ל Newsletter Israeli Szerkeszti: Halmos László makojeruzsalem@gmail.com SKYPE: halmos.laszlo 2009. január 5, hétfő A friss információk az izraeli televízió- és rádióállomásoktól,

Részletesebben

1. A teheráni konferencia

1. A teheráni konferencia 12.tétel: A II. világháború lezárása és az új világrend kialakulása: a szövetségesek tanácskozásai: Teherán, Jalta és Potsdam, nemzetközi együttműködés, megszállások, békeszerződések 1. A teheráni konferencia

Részletesebben

SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET

SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET Kurzus címe:a fejlődő országok társadalmi-gazdasági kérdései Kurzusvezető: Najat Shamil Ali A szakszeminárium az alábbi témákkal foglalkozik:

Részletesebben

felemelkedése és hatásai A politikai iszlám számos országos, regionális és nemzetközi politikai, társadalmi és gazdasági tényező együtthatása

felemelkedése és hatásai A politikai iszlám számos országos, regionális és nemzetközi politikai, társadalmi és gazdasági tényező együtthatása REZÜMÉK AZ ISZLÁM FORRADALOM A radikális politikai iszlám felemelkedése és hatásai A politikai iszlám számos országos, regionális és nemzetközi politikai, társadalmi és gazdasági tényező együtthatása következtében

Részletesebben

Az amerikai külpolitika és az elnökjelöltek programjai

Az amerikai külpolitika és az elnökjelöltek programjai BIZTONSÁGPOLITIKA 3 Varga Gergely Az amerikai külpolitika és az elnökjelöltek programjai Jelen írásunk szerzõje a Nemzet és Biztonság szeptemberi számában már foglalkozott a 2008. november 4-i elnökválasztást

Részletesebben

A nemzetközi helyzet kemény lett

A nemzetközi helyzet kemény lett A nemzetközi helyzet kemény lett II. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Hakuna Matata Fehér Zsolt, Rottek Bence, Vályogos Anna 1 2015. 02. 29. A cél egy Európára kiterjedő háború elkerülése,

Részletesebben

Szalóki Flórián, főigazgató a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Programok Irányító Hatóság vezetője

Szalóki Flórián, főigazgató a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Programok Irányító Hatóság vezetője 8. sz. napirendi pont Tájékoztató a 2007-2013. időszakban a KÖZOP támogatásból megvalósuló dél-dunántúli és nyugat-dunántúli úthálózat fejlesztésekről, a következő tervezési időszak ének helyzetéről. Szalóki

Részletesebben

IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám

IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám Az 1947. augusztus 31-i országgyűlési választásokon a választási szövetség négy pártja, a

Részletesebben

Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.)

Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.) Tér és Társadalom / Space and Society 27. évf., 3. szám, 2013 Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.) GÁL ZOLTÁN Hardi Tamás könyve az Európai Unió Duna-stratégiája

Részletesebben

A közel-keleti békefolyamat mint a világpolitika szegmentációs és orientációs pontja

A közel-keleti békefolyamat mint a világpolitika szegmentációs és orientációs pontja Fleisz Orsolya FLEISZ ORSOLYA A közel-keleti békefolyamat mint a világpolitika szegmentációs és orientációs pontja Bevezetés 1 Izrael a Közel-Kelet legextrémebb szinte minden tekintetben rendhagyó állama.

Részletesebben

I ZRAELI HÍRLEVÉL Israeli Newsletter ל א ר ש י מ ת ר ג א makojeruzsalem@gmail.com

I ZRAELI HÍRLEVÉL Israeli Newsletter ל א ר ש י מ ת ר ג א makojeruzsalem@gmail.com IZRAELI HÍRLEVÉL א גּ ר ת מ י ש ר א ל Newsletter Israeli Szerkeszti: Halmos László makojeruzsalem@gmail.com 2008. december 31, szerda A friss információk az izraeli televízió- és rádióállomásoktól, valamint

Részletesebben

IZRAELI HÍRLEVÉL. Hamasz természetesen más indokkal ugyancsak elutasított.

IZRAELI HÍRLEVÉL. Hamasz természetesen más indokkal ugyancsak elutasított. IZRAELI HÍRLEVÉL א גּ ר ת מ י ש ר א ל Newsletter Israeli Szerkeszti: Halmos László makojeruzsalem@gmail.com SKYPE: halmos.laszlo 2009. január 9, péntek A friss információk az izraeli televízió- és rádióállomásoktól,

Részletesebben

A harmadik minszki megállapodás:

A harmadik minszki megállapodás: ELEMZÉSEK A harmadik minszki megállapodás: törékeny esély a politikai rendezésre E-2015/2. KKI-elemzések A Külügyi és Külgazdasági Intézet időszaki kiadványa Kiadó: Külügyi és Külgazdasági Intézet Szerkesztés

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata

Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata Készítette: Czafrangó Ágnes Fiatal Diplomások a Környezet Védelméért Alsónémedi bemutatása Budapest Alsónémedi általános jellemzői

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

Magen Politikai, közéleti portál Izrael Államról

Magen Politikai, közéleti portál Izrael Államról Grünhut Zoltán Minden út Teheránba vezet Akciók és reakciók két össze nem egyeztethető geopolitika jegyében Mindazok, akik azt hiszik, hogy egy születésnapi ünnepséggel életben tarthatják a rothadó holttestként

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig.

Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig. SZABÓ BÉLA VIETNAM HÁBORÚI WARS IN VIETNAM Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig. In this article I present wars in Vietnam shortly, at

Részletesebben

ELEMZÉS. A Genfi Egyezmény 1D cikkének alkalmazása Libanonban regisztrált palesztin menedékkérő esetében. Készítette: Gyulai Gábor 2006.

ELEMZÉS. A Genfi Egyezmény 1D cikkének alkalmazása Libanonban regisztrált palesztin menedékkérő esetében. Készítette: Gyulai Gábor 2006. ELEMZÉS A Genfi Egyezmény 1D cikkének alkalmazása Libanonban regisztrált palesztin menedékkérő esetében Készítette: Gyulai Gábor 2006. január Rövid esetleírás: A kérelmező libanoni UNRWA kártyával rendelkező

Részletesebben

Népakarat kinyilvánítása

Népakarat kinyilvánítása Tolmács Önkormányzata Hajnis Ferenc Polgármester Úr részére Tisztelt Polgármester Úr! Ezzel a levéllel Nógrád megye 88, Magyarország hozzávetőlegesen 2500 polgármesterét keresem meg. A levelet tájékoztatásul

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

Nagyvárosi térségek és regionalizmus Izraelben

Nagyvárosi térségek és regionalizmus Izraelben A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 aznsítószámú Nemzeti Kiválóság Prgram Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támgatást biztsító rendszer kidlgzása és működtetése rszágs prgram című kiemelt

Részletesebben

Tartalom. Bevezető / 7

Tartalom. Bevezető / 7 bevezető Visszaemlékezéseimet írva halottak, halottaim közt bóklásztam. Jó volt őket rövidebb hosszabb ideig magamhoz hívni. Mint hajdanán, most is szeretettel néztek rám. Faggattam volna őket, de a múltba

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

Ki tette tönkre a Gáza Övezetet?

Ki tette tönkre a Gáza Övezetet? Ki tette tönkre a Gáza Övezetet? Szerző: Efraim Karsh 2005 Szeptember 16 Izrael még szinte be sem fejezte a 8000 zsidónak a gázai övezetből való evakuálását, a hivatalos palesztín szóvivők már kijelentették,

Részletesebben

MÁRCIUS 10, SZERDA. ELNÖKÖL: PITTELLA ÚR alelnök

MÁRCIUS 10, SZERDA. ELNÖKÖL: PITTELLA ÚR alelnök 1 MÁRCIUS 10, SZERDA ELNÖKÖL: PITTELLA ÚR alelnök 1. Az ülés megnyitása 2. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések: lásd a jegyzőkönyvet 3. Európa 2020 - A 2010.

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia

P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia Az Európai Parlament 2010. december 16-i állásfoglalása az új afganisztáni stratégiáról (2009/2217(INI)) Az Európai Parlament, tekintettel az

Részletesebben

А kijevi kormány tudtával és utasítására Kelet-Ukrajnában folyó népirtás, valamint az е11еz nyújtott kűlмő di támogatás elítéléséről

А kijevi kormány tudtával és utasítására Kelet-Ukrajnában folyó népirtás, valamint az е11еz nyújtott kűlмő di támogatás elítéléséről Оxszаw,А: ёs Hivatal a Xtc+~~~S -fi ( S 4 11 Az Országgyúlés /2014. ( ) ОСУ Ьatározata Ёdс.«t: 2о14.1 иl. 0 ~. А kijevi kormány tudtával és utasítására Kelet-Ukrajnában folyó népirtás, valamint az е11еz

Részletesebben

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA A II. világháborút követő évtizedek, a bipoláris világrendszer évtizedei amelyek során

Részletesebben

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Szeged ÉVFOLYAMDOLGOZAT A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i Konzulens: Dr. Tóth Károly Egyetemi Docens

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) 11263/4/08 REV 4 ADD 1 EDUC 173 MED 39 SOC 385 PECOS 16 CODEC 895 A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy:

Részletesebben

OROSZORSZÁG ÉS A KIBŐVÜLT EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGI KAPCSOLATAI

OROSZORSZÁG ÉS A KIBŐVÜLT EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGI KAPCSOLATAI Ludvig Zsuzsa OROSZORSZÁG ÉS A KIBŐVÜLT EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGI KAPCSOLATAI AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST TARTALOM BEVEZETÉS 9 1. Oroszország új szerepben a nemzetközi színtéren és Európában - elméleti megközelítések

Részletesebben

A fehér világ jövője a XXI. században

A fehér világ jövője a XXI. században Guillaume Faye: A fehér világ jövője a XXI. században Gazdag István forditása Megjelent, többek között: a Demokrata, 2007 január 18.-i számában Európa a Római Birodalom bukása óta sohasem volt ilyen drámai

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Agyi érkatasztrófák kezelése a MH Honvédkórházban: a személyi állomány sürgősségi ellátásának megszervezése

Részletesebben

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Varga Gergely

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Varga Gergely Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola Nemzetközi és Biztonsági Tanulmányok Alprogram TÉZISGYŰJTEMÉNY Varga Gergely Az Egyesült Államok tágabb közel-keleti stratégiája és a transzatlanti kapcsolat a 2001.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.20. COM(2016) 231 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK Első eredményjelentés az EU Törökország nyilatkozat végrehajtásáról

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

A GLOBÁLIS MILITARIZÁCIÓS INDEX

A GLOBÁLIS MILITARIZÁCIÓS INDEX A GLOBÁLIS MILITARIZÁCIÓS INDEX Mikor tekinthetjük egy ország társadalmát alapvetően militarizáltnak? Mely okok játszanak közre a világ egyes régióiban a militarizáció szintjének emelkedésében, csökkenésében?

Részletesebben

Székelyföld autonómiastatútuma. Székely Nemzeti Tanács, 2003. [http://www.emnt.org/dokumentumok/teruleti-szekelyfold_autonomia_statutuma-sznt.

Székelyföld autonómiastatútuma. Székely Nemzeti Tanács, 2003. [http://www.emnt.org/dokumentumok/teruleti-szekelyfold_autonomia_statutuma-sznt. Székelyföld autonómiastatútuma. Székely Nemzeti Tanács, 2003. [http://www.emnt.org/dokumentumok/teruleti-szekelyfold_autonomia_statutuma-sznt.doc] Tervezet Preambulum SZÉKELYFÖLD AUTONÓMIA STATÚTUMA (Terra

Részletesebben

Ciprus rendhagyó csatlakozása az Európai Unióhoz DOI: 10.17047/HADTUD.2015.25.E.129

Ciprus rendhagyó csatlakozása az Európai Unióhoz DOI: 10.17047/HADTUD.2015.25.E.129 Sáska Zoltán Attila Ciprus rendhagyó csatlakozása az Európai Unióhoz DOI: 10.17047/HADTUD.2015.25.E.129 Rezümé: Egy az Annan-terv szerinti Ciprusi Államszövetség 2004. május 1-jén föderatív államként csatlakozhatotott

Részletesebben

ÁLLAMÉPÍTÉS, BÉKEFENNTARTÁS, TULAJDON BUDAPEST 2014.11.28. DR. BOLDIZSÁR GÁBOR EZREDES NKE HHK-DÉKÁN.

ÁLLAMÉPÍTÉS, BÉKEFENNTARTÁS, TULAJDON BUDAPEST 2014.11.28. DR. BOLDIZSÁR GÁBOR EZREDES NKE HHK-DÉKÁN. ÁLLAMÉPÍTÉS, BÉKEFENNTARTÁS, TULAJDON BUDAPEST 2014.11.28. DR. BOLDIZSÁR GÁBOR EZREDES NKE HHK-DÉKÁN. TARTALOM 1, AZ ÁLLAM 2, ÁLLAMÉPÍTÉS HADERŐ SPECIALITÁSA KOMPLEXITÁS MAGYAR BÉKEMŰVELETEK FEJLŐDÉSE

Részletesebben

A gáztárolói verseny kialakulásának lehetőségei Magyarországon

A gáztárolói verseny kialakulásának lehetőségei Magyarországon Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont Budapesti Corvinus Egyetem A gáztárolói verseny kialakulásának lehetőségei Magyarországon Takácsné Tóth Borbála, Szolnoki Pálma, Mezősi András Műhelytanulmány,

Részletesebben

AZ ISZLÁM ÁLLAM. Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu

AZ ISZLÁM ÁLLAM. Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu AZ ISZLÁM ÁLLAM Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu Az iszlám állam 2003-2011 iraki háború Ellenállás 2003-tól különböző csoportok/milíciák Paul Bremer Baásztalanítás programja Szunnita és

Részletesebben

Szomália az iszlamisták után

Szomália az iszlamisták után In Somalia, two things never change clan identity and the smell of money. 1 Szomália az iszlamisták után Hettyey András Amikor 1991 januárjában az ellenzéki USC (United Somali Congress) katonái Mohamed

Részletesebben

Az integrált tervezés alkalmazhatóságának kérdései területi szinten Dr. Finta István Ph.D. finta@rkk.hu

Az integrált tervezés alkalmazhatóságának kérdései területi szinten Dr. Finta István Ph.D. finta@rkk.hu Az integrált tervezés alkalmazhatóságának kérdései területi szinten Dr. Finta István Ph.D. finta@rkk.hu 2 Előtérbe került az integrált szemléletmód? Közösségi szabályozás: a KSK (közösségi stratégiai keret)

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

Az elmúlt évtizedekben a nemzetközi migráció, a globalizáció, az angol nyelv terjedése, a kommunikációs technológia fejlődése gyökeresen átformálta Európa hagyományos nyelvi térképét. A nyelvi és kulturális

Részletesebben

Háború és béke az Ígéret Földjén: a palesztin-izraeli konfliktus

Háború és béke az Ígéret Földjén: a palesztin-izraeli konfliktus borító 1 Háború és béke az Ígéret Földjén: a palesztin-izraeli konfliktus Selján Péter Konzulens: Dr. Kaiser Ferenc egyetemi adjunktus Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Részletesebben

Új (?) irányok a felsőoktatási igazgatásban a kancellári rendszer közjogi és (szak)politikai dilemmái

Új (?) irányok a felsőoktatási igazgatásban a kancellári rendszer közjogi és (szak)politikai dilemmái Bárány V. Fanny joghallgató (PTE ÁJK), az ÓNSZ közjogi tagozatának tagja Új (?) irányok a felsőoktatási igazgatásban a kancellári rendszer közjogi és (szak)politikai dilemmái I. Bevezetés 2014. július

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

i;it'.. Yf te :SúiEi Irotnai} Érkezett : 2014 DEC 01. Politikai vita kezdeményezése Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökéne k Budapest

i;it'.. Yf te :SúiEi Irotnai} Érkezett : 2014 DEC 01. Politikai vita kezdeményezése Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökéne k Budapest Irotnai} i;it'.. Yf te :SúiEi V/ Érkezett : 2014 DEC 01. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Politikai vita kezdeményezése Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökéne k Budapest Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXIV. (2006), pp. 133-151

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXIV. (2006), pp. 133-151 Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXIV. (2006), pp. 133-151 A NÜRNBERGI, A JUGOSZLÁV, ILLETVE A RUANDAI NEMZETKÖZI BÜNTETŐTÖRVÉNYSZÉKEK JOGHATÓSÁGA SZABÓ ADRIENN* jelen tanulmányom célja a legjelentősebb

Részletesebben

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Hadászat- és Hadelmélet Tanszék 1. A hadikultúrák megjelenése a modern hadügyben 2. A hadikultúrák elméleti kérdései 3. A gerilla hadviselés elméletének

Részletesebben

KORUNK ÉS AZ ISZLÁM: POLITIKAI, KULTURÁLIS ÉS GAZDASÁGI LEHETŐSÉGEK, KIHÍVÁSOK

KORUNK ÉS AZ ISZLÁM: POLITIKAI, KULTURÁLIS ÉS GAZDASÁGI LEHETŐSÉGEK, KIHÍVÁSOK KORUNK ÉS AZ ISZLÁM: POLITIKAI, KULTURÁLIS ÉS GAZDASÁGI LEHETŐSÉGEK, KIHÍVÁSOK Maróth Miklós, Rostoványi Zsolt, Vásáry István Avicenna Közel-kelet Kutatások Intézete, Budapesti Corvinus Egyetem, ELTE)

Részletesebben

AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN

AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN (DR WINKLER GUSZTÁV) A következőkben röviden bemutatjuk a Kelet-Ukrajnában folyó katonai műveleteket egy térképsorozat segítségével. A térképek méretaránya és a

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

A PALESZTIN IZRAELI KONFLIKTUS

A PALESZTIN IZRAELI KONFLIKTUS BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK Levelező tagozat Nemzetközi gazdasági kapcsolatok szakirány A PALESZTIN IZRAELI KONFLIKTUS NÉHÁNY KÉRDÉSE AZ ÚJ VILÁGRENDBEN

Részletesebben

A Gross-jelentés Az autonómia mint megoldás az európai konfliktusokra

A Gross-jelentés Az autonómia mint megoldás az európai konfliktusokra Görömbei Sára A Gross-jelentés Az autonómia mint megoldás az európai konfliktusokra Az autonómia iránti igény talán egyidõsnek mondható a nemzeti kisebbségek létével. A saját ügyeik intézését célul tûzõ

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Ember embernek farkasa

Ember embernek farkasa Jean-Pierre Derriennic: Polgárháborúk. Jelenkor, Pécs, 2004. 271 old. Rendkívül érdekes, a témához kapcsolódó adatokat rendkívül jól szintetizáló munkát vehet kézbe az olvasó, ha Jean-Pierre Derriennic

Részletesebben

HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN

HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN SZAK Andrea HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN LOCAL CONFLICTS IN THE PRESS A tanulmány a tartalomelemzés módszertanával vizsgálja az írott sajtóban megjelent 2004-es koszovói konfliktus, s egyben vizsgálja

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.)

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.) A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.) A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a romániai magyarság közképviseleti és

Részletesebben

Újabb közel-keleti nekifutás de meddig?

Újabb közel-keleti nekifutás de meddig? BIZTONSÁGPOLITIKA 3 Gazdik Gyula Újabb közel-keleti nekifutás de meddig? A 2010 szeptemberében amerikai kezdeményezésre újrakezdõdõ közvetlen izraeli palesztin tárgyalások esélyeit a szakértõk közül sokan

Részletesebben

Tárgy: Bp. XVI. kerület sashalmi öreg temető (HRSZ:103739/2) ügyében kiegészítő adatok

Tárgy: Bp. XVI. kerület sashalmi öreg temető (HRSZ:103739/2) ügyében kiegészítő adatok Címzett: dr. Pál Szilvia Ügyiratszám: BPB/004/00570-3/2013 Tárgy: Bp. XVI. kerület sashalmi öreg temető (HRSZ:103739/2) ügyében kiegészítő adatok Tisztelt dr. Pál Szilvia! Köszönettel vettem a beadványom

Részletesebben

Kizáró klauzulák: Háttéranyag a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi Genfi Egyezmény 1. cikk F pontjának alkalmazásáról

Kizáró klauzulák: Háttéranyag a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi Genfi Egyezmény 1. cikk F pontjának alkalmazásáról Kizáró klauzulák: Háttéranyag a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi Genfi Egyezmény 1. cikk F pontjának alkalmazásáról Tartalom Oldal I. BEVEZETÉS A. A háttér 3 B. Célok és általános alkalmazás 3

Részletesebben