Nemzetközi jog II. Nemzetközi jog II. BCE-TK nemzetközi tanulmányok (BA) 2008/2009, tavasz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzetközi jog II. Nemzetközi jog II. BCE-TK nemzetközi tanulmányok (BA) 2008/2009, tavasz"

Átírás

1 Nemzetközi jg II. BCE-TK nemzetközi tanulmányk (BA) 2008/2009, tavasz Tartalm Kurzusinfrmciók 1. A diplmáciai kapcslatk jga 2. A diplmáciai mentességek és kiváltságk 3. A knzuli kapcslatk jga, a knzuli mentességek és kiváltságk 4. A nemzetközi viták békés elintézése diplmáciai eljárásk útján 5. A nemzetközi viták békés elintézése nemzetközi bíráskdás útján (a hágai Nemzetközi Bíróság) 6. A fegyveres erőszak alkalmazása és a nemzetközi jg (az erőszak tilalma és kivételei) 7. Fegyveres ütközések jga 8. Az egyén felelőssége a nemzetközi jgban: a hábrús bűnösök: egykr és ma; a Nemzetközi Büntetőbíróság (Internatinal Criminal Curt) 9. A nemzetközi szerződések 10. A nemzetközi szerződések érvénytelensége 11. A nemzetközi szerződések értelmezése és alkalmazása 12. A nemzetközi szerződések megszűnése 13. Az államk jghatóság alóli mentessége (állami immunitás) Közreműködtek Hegedűs Ildi Mátay Kata Budapesti Crvinus Egyetem Társadalmtudmányi Kar Nemzetközi Tanulmányk Intézet Nemzetközi jg II.

2 KURZUSINFORMÁCIÓK Kurzus ideje, helye: kedd, 13:10-14:30, C V-VI. előadó Oktatók: Mlnár Tamás, Törő Csaba Tankönyv: Bkrné Szegő Hanna: Nemzetközi jg Nemzetközi jgeset megldó verseny Vizsga: lsd. múlt félév. Házi feladatk megldása idén is lehetséges 2

3 I. DIPLOMÁCIAI KAPCSOLATOK JOGA 1.1. Alapfgalmak: Maga a nemzetközi jg a diplmáciai kapcslatk frmájában jelent meg. Államk kapcslatban vannak egymással, ezáltal megjelennek a diplmáciai kapcslatk. Legősibb terület, napjainkban a külügyi jellegű funkciók ellátása kiemelkedő fntsságú. Ezeknek az ellátása az államn belül és kívül egyaránt történik. Ha kívül akarjuk, akkr képviseleti szervek kellenek. Diplmácia: államknak egy lyan tevékenysége, amellyel külplitikai érdekeiket más államk illetve nemzetközi szervezet irányába kívánják érvényesíteni. Mindenképp plitikai jellegű tevékenység, amelynek srán az állam kilép határain kívülre. Egyik állam sem kötelezhető diplmáciai kapcslatk felvételére, tevékenység flytatására. Kik csinálják a diplmáciát? A diplmaták. Olyan állami tisztviselők, akik ezeket a külplitikai érdekeket igyekeznek külföldön érvényre juttatni. Közpnti elem: kmmunikáció. Állandó infrmációcsere, tájékzódás, stb. Ezen a külügyi funkciók ellátásház szervezetre van szükség. Ez a szervezet kettős: Államn belüli, belső szervek. Közös jellemzője, hgy az adtt állam belső jga szerint működnek. Külügyminisztérium, köztársasági elnök, külügyi intézet, rszággyűlés, maga a krmány. Köztársasági elnök küldi és fgadja a követeket, ő képviseli a magyar államt. Nemzetközi szerződéskötési jga (ellenjegyzéssel) van. Parlament: hazánk külkapcslatai szempntjából legfntsabb szerződéseket az rszággyűlés ratifikálja. Ellenőrzési funkcióként beszámltatja a krmányt külügyi tevékenységéről majd értékeli is a prgramját. Krmány: Alktmány szerint a krmány köthet nemzetközi szerződéseket, ma tényleg ilyen szerződésből van a legtöbb. Krmány alakítja a külplitikát. Külügyminisztérium: a hazai diplmácia irányítója. A külügyi tevékenység irányításának már nem mnlit tömbje a KÜM, szakminisztériumk közvetlen tartanak kapcslatt a nemzetközi szervekkel. IKAO (nemzetközi plgári repülés) Közlekedésügyi minisztérium. Ezen szervek részéről ha valaki állásfglalást tesz, azk az államt kötő nyilatkzatk lesznek. Ez az ún. Ihlen-elv. (nrvég külügyminiszter vlt) Külső szervek: külföldön működnek, nemzetközi jg szabályzza őket. Államkhz akkreditált külképviseletek: nagykövetségek a köznyelvben. Állandó képviselet Nemzetközi szervezetekhez küldött képviseletek. Pl. Brüsszelben, Genfben ilyen működik az EU illetve WTO mellett. Ad hc vagy eseti missziók. Nagy nemzetközi szerződés tárgyalásáhz delegáció érkezik külföldre a tárgyalásk idejére. Knkrét ügy, knkrét cél. Rájuk vnatkzó jganyag általában szkásjgi frmában alakul ki. Ez a terület is nemzetközi szerződésekkel van már lefedve persze. 3

4 Ami szabályz: 1961-es Bécsi Egyezmény a diplmáciai kapcslatkról. Két jegyzőkönyv: Egyik a Nemzetközi Bíróság kötelező jghatóságáról szól (az egyezménnyel kapcslats vitákat a Hágai Nemzetközi Bíróság elé viszik) Másik a Diplmaták és családtagjaik államplgárságáról. Később lesz róla szól Ad hc vagy eseti missziók jgállásáról szóló egyezmény (New Yrk) 1975, Bécs. Egyetemes Jellegű Nemzetközi szervezetekhez Akkreditált Képviseletekről. Pl. ENSZ-hez akkreditált szervek A jgterület kialakulásának története, röviden Ősidők óta létezik, blabla. Róma is küldött követeket már, de a lényeg az, hgy ez mind eseti követküldés vlt! Vlt egyfajta követi jg, de mind eseti vlt, akkr mikr kellett. Az állandó követküldés bölcsője a 15. századi Itália. Itteni vársállamk uralkdói küldtek egymáshz követeket. Egyes kutatók szerint Luxemburgi Zsigmnd vlt az első aki állandó követet küldött. Szkásjgi útn kialakul a követségi jg. Nemzeti szinten próbálták meg először összefgni és kdifikálni. 1708, Anglia: küldöttekre vnatkzó szabályk. Érdekes, hiszen ez tipikusan nemzetközi kérdés. Nemzetközi kdifikáció az 1815-ös Bécsi Kngresszus alkalmával. Azt követő: 1818-as Aacheni Kngresszus. Diplmáciai kapcslatk egészét egységesítsék ezt akarta az ENSZ. Diplmáciai jg kifejezés: két megközelítés. Ius legatinum: tárgy értelemben vett követségi jg. Azn szabályk összessége, amely a résztvevőkre vnatkzik. Alanyi értelemben vett követségi jg: ius legatinis. Aktív értelemben a követküldés jgát jelenti, minden rszágnak jga van arra hgy követeket fgadjn, passzív. Diplmáciai képviseletet hgyan definiáljuk: állam külföldön működő szerve, amely a saját államát (küldő állam) a másik államban (fgadó) minden vnatkzásban képviseli Diplmáciai kapcslatk felvétele Alapelvek: 61-es bécsi egyezmény: létesítés kölcsönös megegyezéssel történik. Egy állam sem kötelezhető arra hgy diplmáciai kapcslatt létesítsen. Diplmáciai kapcslatk felvétele magában fglalja a knzuli kapcslatk felvételét is. Az ember szédülni kezd és tlul valami a nyelőcsövébe MT a jgi szerződések bnylult szövegéről. A flyamatról: 1. Képviselet vezetőnek kiválasztása, ő a leendő nagykövet. Szabadn választ a küldő állam. Példánkban Mikrnézia azt választ akit akar. Állami gyakrlatban két elv érvényesül (külön vagy összefnódva) Karrierdiplmatát neveznek ki, vagy valakinek a jó barátja, testvére, stb. Fgadó állam szabadn el is utasíthatja ezt a jelöltet. 2. Megvan a jelölt, akkr be kell szerezni a fgadó állam jóváhagyását, ez az agrément [ágrémón] Elutasítást nem kell indklnia a fgadó államnak. Nyíltan ilyen nem sűrűn történik meg. Küldő állam kiállít egy megbízólevelet: lettre de créance [let dö kréansz] 4

5 3. Kinevezés, avagy akkreditálás a következő lépés. Melyik az az időpnt, amikr ő nagykövet? Megérkezik, a megbízó levelének máslatát eljuttatja külügyminisztériumba. Nagy a frgalm, személyesen skára tudná átadni. Akkr válik-e nagykövetté, amikr elküldi a KÜM-nek, vagy amikr személyesen átadja? Nincs szabály, államk maguk döntik el. Speciális esetei az akkreditálásnak: Többes akkreditálás: egy személyt több rszágba akkreditálnak. Nem összekeverendő a közös akkreditálással. Afrika államk vlt a példa. Közös akkreditálás: két állam küldi ugyanazt a személyt egy rszágba. Szerényebb diplmáciai kapcslatkat fenntartó államk, pl. Belgium- Luxemburg. Fgadó államn kívül egy tt működő nemzetközi szervezethez is akkreditálva van a képviselő. Pl.: Magyarrszág genfi nagykövete egyben a WTO mellé akkreditált szerv képviselője. Képviselt vezetők hárm sztályba srlhatók. Régóta ez van, 1815 óta. Első sztály: nagykövetek, a pápai nunciusk, egyéb vezetők. Államfőhöz vannak akkreditálva. Másdik sztály: követek, pápai internunciusk, miniszterek (Brit Nemzetközösséges kifejezés) Államfőhöz vannak kinevezve. Állandó ügyvivők akik a külügyminiszterhez vannak akkreditálva. Nem összekeverendő az ideiglenes ügyvivővel. Az állandó az egy vezetői sztály, nem éppen jellemző de van. Az ideiglenes nem is diplmáciai rang, hanem akkr alkalmazzák ha a képviselő beteg, hazahívták, stb. Ezt csak lejelentik hgy ez van. Nagyköveti szinten való kapcslattartás nem vlt gyakri, II. világhábrú után vált általánssá. Követnél alacsnyabb rang a két állam hűvös visznyára utál. Nagyköveti vagy követi kapcslatk ennek ellenére aznsak. Csak finmkdás A diplmáciai személyzet A küldő állam szabadn nevezi ki személyzetének tagjait. Nem kell hzzájárulás. Egy apró kivétel: katnai tengerészeti és légügyi attasé kinevezéséhez a fgadó állam kérheti az illetők nevét, és előzetesen jóváhagyhatja. Nagykövet vezeti a képviseletet - követ vagy követtanácss rangban lévő illető - katnai tengerészeti vagy légügyi attasék - tanácssk - titkárk (hárm sztály) - attasék (sajtó attasé, kulturális, rendészeti, migrációs általában szakfeladatk) Ők alktják a diplmáciai személyzetet. Diplmata rangban dlgznak. Két másik: 1. Igazgatási és műszaki személyzet: IT szakember, infósk, gazdaságis, pénzügyes szakemberek, gépírók, stb. 2. Kisegítő személyzet: maga a képviselet, mint létesítmény működjön, prtás, kertész, szakács, sfőr. Nem kell a kinevezéshez engedély. De akkr mit csinálhatk, ha nem tetszik? Erre szlgál a persna nn grata (nem kívánats személy). A fgadó állam a neki nem tetsző diplmatát ezzé nyilváníthatja. Nem diplmata rangúaknál pedig nem elfgadhatónak nyilváníthatja őket. Kiből lehet diplmata? Küldő állam államplgára. Diplmata státuszúak és azk családtagjai akkr sem válnak a fgadó állam államplgáraivá, ha azk egyébként azt megszereznék. Ius sli elvet alkalmazó államban vagyunk, pl. Argentína. Ott lévő magyar diplmata szemet vet egy argentin menyecskére, gyermekük csak magyar államplgárságt kap! 5

6 Hányan lehetnek a személyzetben? Erre nincs knkrét szabály. Ésszerű és természetesnek tarttt keretek között kell lennie. Szvjetunió egy-két állmáshelyen ezerfős képviseletet tarttt fenn :) Magyar visznylatban 10-nél kevesebben dlgznak diplmata státuszban sk helyen. Egy rszágban az tt lévő mindenkik a diplmáciai testület. CD a rövidítése. Személyi kör, amiből egy van az rszágban. Élén a dyen áll, aki a legmagasabb rangú, ha ebből több van, akkr az aki a legrégebb óta tölti be a helyét. Nem az életkr számít! Ancienitás elvének nevezik. Diplmáciai személyzet más. Julius Janus a pápai nuncius nálunk. Feladataik: Küldő állam képviselete Államplgárk érdekeinek és jgainak védelme Diplmáciai tárgyalásk flytatása, jegyzékek küldése. Tájékzódás minden megengedett módn. Diplmatának ez irányú tevékenységét néha egy elvéknydtt hajszál választja el a kémkedéstől vagy még az sem. Az államk közötti baráti kapcslatk áplása. Kicsit szvjet szagú, ízű. Gazdasági kulturális, tudmánys együttműködés fejlesztése Diplmáciai tevékenység megszűnése Képviselet megszűnése: ha küldő vagy fgadó állam megszűnik Amikr a két érintett állam megszakítja a kapcslatkat. Eléggé végleges és nehezen visszacsinálható dlg, gyakrlatban inkább a felfüggesztést alkalmazzák. Ha jbb lesz a viszny, vissza lehet állítani. Ha megszűnnek a kapcslatk, teheti azt az érintett állam hgy saját képviseletét rábízza egy másik államra. Nem jelenti azt hgy a fgadó állam bármit tehet. Az épületbe például nem hatlhatnak be a helyiek, nem deszkázhatják be az ablakkat, stb. állagmegóvási kötelezettség. Mindazt ami abban az épületben van, meg kell őrizni, míg el nem szállítják. Diplmatának szűnik meg a megbízatása: előbbi esetekben tuti így van, de van hgy a kapcslatk nem bmlanak fel. Küldő állam visszahívja. Pl. fegyelmi vétség miatt. 91-ben Zwack Péter kritizálta Jeszenszky Gézát. Retrzióként alkalmazhatják, pl. Fehérrszrszág. Fgadó állam persna nn grata-nak nyilvánítja, erre visszahívja a küldő állam. Fgadó állam maga is megszüntetheti, nagyn durva esetben. Ha nem hívja vissza, pedig én már persna nn gratanak nyilvánítttam. Végső szankció külön értesítéssel. Személyes kk: beteg, meghal, lemnd. II. DIPLOMÁCIAI MENTESSÉGEK ÉS KIVÁLTSÁGOK 2.1. Bevezetés E téma kérdései a nemzetközi jg legalapvetőbb kérdései, gyakrlati jelentőséggel is bírnak. Skáig nem vlt állandó követküldés, akkr is megillette őket egyfajta sérthetetlenség, nem szabadtt a fgadó államnak hzzányúlni. Skáig 6

7 udvariasságként létezett csak. A szkásjgi jgfejlődés srán a századra szkásjgi nrmákká alakultak. Bécsi Egyezmény fglalja össze Miért van szükség immunitásra? Diplmaták a fgadó államban (tvábbiakban FÁ) minden tekintetben képviselik a küldő államt, ők testesítik meg államukat a FÁ-ban Államk egyenjgúságából és függetlenségéből fakadóan egyik állam sem gyakrlhat jghatóságt egy másik felett. Cél, hgy tevékenységét zavartalanul és zökkenőmentesen tudja ellátni. Elhatárlás: nem egyenlő a területenkívüliséggel (extraterritrialitás). Diplmáciai mentesség = eljárásjgi immunitás. Extraterritrialitás: a nagykövetség területe a küldő állam (tvábbiakban KÁ) területe. Ez vlt az első elmélet, de 500 éve már más van. Mai felfgásban eljárásjgi mentességet jelent: csak a fgadó rszág nem gyakrlhatja jghatóságát a diplmata felett. A KÁ felelősségre vnhatja. Mentesség nem szinnim a kiváltság fgalmával. Mentesség előfeltétele annak, hgy a diplmata ellássa a feladatát. Kiváltság nem garanciális biztsíték, de nagyban megkönnyíti a diplmata munkáját. Könnyítés, nem szükségszerű Diplmata személyéhez fűződő mentességek és kiváltságk Sérthetetlenség: nem lehet őrizetbe venni/letartóztatni. Semmilyen szín alatt. A FÁ köteles gndskdni a diplmata biztnságáról. Meg kell akadályzni a diplmata személye, szabadsága, méltósága, bárminemű megsértését. A diplmata magánlakása is sérthetetlen. 60-as években elszaprdtak a diplmatákkal kapcslatban elkövetett bűncselekmények. 1973, New Yrk: Államnak szigrúan büntetni kell a diplmaták ellen elkövetett bűncselekményeket. Jghatóság alóli mentesség: Büntetőjgi jghatóság: teljes jgú. Nem lehet büntetőjgi eljárást indítani ellene, semmi szín alatt. Vannak lehetőségek. Ha egy diplmata bűncselekményt követ el, persna nn grata-nak nyilváníthatja a FÁ. Plgári és államigazgatási jghatóság alól való mentesség. Bármiféle közlekedési szabálysértés, kártérítési igény, stb. Ezen ügyek tekintetében is mentesség. Tanúvallmást sem köteles tenni a diplmata. Kivételek: 1. Saját ingatlantulajdnára vnatkzó dlgi jgi perekről van szó: vett egy lakást, kiadja. Bérlő lelakja a lakást, nem fizet, stb. Nem tudnak megegyezni, bíróság elé kerül. Ekkr nem hivatkzhat a mentességére. 2. Hagyatéki eljárással kapcslats perek, melyben a diplmata magánszemélyként van jelen. Elhunyt valakije a FÁ-ban, örököl valamit utána. 3. Legtágabban lyan perek, ami a diplmata hivatali tevékenységén kívüli mellékfglalkzásával vagy kereskedelmi tevékenységével kapcslatsak. Bécsi Egyezmény azt mndja, nem is flytathat más tevékenységet, mint hivatali! Tehát ha belefg valamibe, amibe nem szabadna, akkr nyilván nem bújhat e mögé. Aznban a 7

8 családtagkra is kiterjed, a családtagk flytathatnak más tevékenység. ( Diplmata felesége szlárium-szalnt nyit -eset) Adó és vámmentesség: Nem egy garanciális biztsíték, csak könnyít. Átköltözési és személyes szükségletek kielégítésére szlgáló ingóságk vámmentesek. Személyi pggyásza mentes a vámvizsgálat alól. Nem hzhat be bármit persze. Ami nem személyes használatra szlgál, lyat nem hzhat be, illetve lyan hlmit sem, mit a FÁ szabályzata tilt. Pl. fegyvert, drgt, aligátrt. Amíg ő tt van, mentes minden adó/illeték alól. Kivéve a termékek áraiba belefglalt adó, az ÁFA. Van mód ennek visszaigénylésére. Közüzemi számlákra nem terjed ki. Egyéb mentességek: máshva nem srlhatóak. TB szabályk alóli mentesség a legfntsabb: nálunk lévő diplmaták nem tagzódnak a magyar TB rendszerbe. Nem kötelezhetőek közmunkára, katnáskdásra, beszlgáltatásra, nem lehet diplmatáknál elszállásltatni katnákat. Eléggé széles a kör, nem rssz diplmatának lenni. Sk kedvezmény, könnyítés. Ez az érem egyik ldala. És a FÁ mit tehet egy szabályát megsértő diplmatával szemben? Persna nn gratává nyilvánítás: ezek a szabályk nem vnják ki őt a küldő állam jghatósága alól. Ha lejár a hivatali idő, leflytatják. Küldő állam le is mndhat a diplmatára vnatkzó mentességről: kifejezettnek kell lennie, íráss frma kell. Nem egyenlő a végrehajtás tekintetében történő mentességről való lemndásról. Leflytatják az eljárást, mert megkapták az engedélyt, de ahhz hgy végre is hajtsák, megint nyilatkznia kell a KÁ-nak! Maga a diplmata nem mndhat le a mentességről! Ő az államt képviseli, csak az állam dönthet erről Immunitást élvező személyek köre Azaz mely személyi körre és hgyan vnatkznak ezek a szabályk? kör: Képviselet-vezetők és diplmata státuszú vezetők, illetve a velük egy háztartásban élők: teljes körű mentesség. Pl.: Salgótarjánban mngl diplmata kisfia késelt. Itt nem, de tthn leflytatták az eljárást. kör: Igazgatási és műszaki személyzet. Nem diplmata státuszúak. Az ő immunitásuk krlátzttabb. Büntető jghatóság alóli mentességük teljes körű, plgárjgi és államigazgatás-jgi mentesség már funkcinális. Pl.: Egy infrmatikus elviszi a nagykövetet egy fgadásra, elkapják gyrshajtásért, nem lehet semmi következménye, mert éppen funkcióját látta el. Hivatals minőségben tette, amit tett. De ha csak úgy amúgy ittasan vezet, akkr lesz következménye, mert akkr magánember. Székhelyegyezmény, sajts esetekben. kör: Kisegítő személyzet: prtás, fdrász, stb. Funkcinális mentesség: csak ha hivatals minőségben járnak el, akkr élveznek mentességet. Fizetésük után a FÁban nem adóznak, TB szabályk nem vnatkznak rájuk. Kisegítő személyzetben gyakran vannak helyiek Mentességek időbeli és térbeli alkalmazása Mettől meddig tartanak a mentességek időben? 1. Megtörténik a kijelölés, még tthn van. Onnantól kezdve, mikr álláshelyük elfglalása céljából megérkeznek a FÁ területére megilletik a jgk. Személyes tárgyak élvezik a mentességet 8

9 Meddig tart? 2. Külügyminisztériummal közlik az illető rangját. Lehet, hgy már tt van egy jó ideje, e csak mst nevezték ki. Ekkr a kinevezéstől illetik meg a jgai. A FÁ elhagyásáig. Fgadó állam kitűz egy ésszerű határt, ameddig el kell hagynia az rszágt. Előfrdult, hgy ezzel visszaéltek. Ha nem távzik, kiutasíthatja a FÁ, mint egy illegális migránst. Úgy érkezik meg a diplmata, ha ahhz tranzitálnia kell más államk területén: Nekik mentességet és szabad áthaladást kell biztsítani, Az igazgatás és műszaki személyzet átutazását nem akadályzhatja. Az immunitás két állam, a KÁ és a FÁ relációjában értelmezhető. Nem illeti meg az összes többi rszágban az, mint ebben a kettőben! Bilaterális visznykn nyugszik a dlg. Utazónagykövet helyzete nevéből fakadóan más. Ahvá megy, megilletik jgai. Nincs kdifikált jg erre. Államfők és kíséretük: szintén bármely rszágban megilletik, krmányfő és külügyminiszter is ebbe a körbe van. Ők a Nagy Hármas ENSZ főtitkár, EU bizttság elnöke stb. szintén. Eseti misszió esetén a tagk szintén mentességet élveznek, függetlenül attól h melyik államba mennek. Bécsi Egyezményben nincs arra vnatkzó szabály, hgy a harmadik államban mi illeti meg Diplmáciai képviselet jgi helyzete Helyiségek sérthetetlenek. Maga a nagykövetség épülete, egyéb részei is (garázs, hzzá tartzó földterület). FÁ hatóságai csak a képviselet vezetőjének engedélyével léphetnek be (tűzltók, rendőrség). Ha ég a képviselet meg a vezető, akkr a tűzltók nézik. Persze írnak általában egy papírt, hgy tűz esetén bemehetnek, stb. (Cicó beszrul a padlásra) Vagyntárgyak, minden egyéb mentesek a végrehajtás, igénybevétel és fglalás alól. Nem csak materiális jgk, hanem mndjuk egy flyószámla is. Nem tartznak az anyagi és térbeli tárgyak körébe Diplmáciai menedékjg 18. századig bevett dlg vlt. Utána kezdtek úgy gndlkdni, hgy ez nem fér össze az állami szuverenitással. Bécsi Egyezmény kimndja, hgy rendeltetésszerűen kell használni az épületeket. Latin-amerikai rszágkban még találkzhatunk ezzel. Szabad érintkezési jg: Külképviseletek szabad érintkezési jga. KÁ külügyminisztériumával és összes többi külképviseletével. Minden eszköz megengedett, de a rádió alkalmazása csak FÁ előzetes beleegyezésével lehetséges. Hivatals levelezés sérthetetlen, és a diplmáciai pggyász is ilyen, nem lehet felnyitni, visszatartani, ütögetni. Mi minősül diplmáciai pggyásznak? Jellegére utaló külső jellel el kell látni. Tartalma kapcslódó tárgyak, hivatals kmányk, tárgyak. Át lehet-e világítani? Britek előszeretettel alkalmazták. Nem nyúltak hzzá, csak átvilágíttták. Tervezet 1989-ben: Átvilágítás sem megengedett. Diplmáciai futár: leglassabb, de legbiztnságsabb út valaminek az eljuttatására. 9

10 Szabályk: hivatals kmány kell, ami biznyítja, hgy az illető diplmáciai futár. FÁ-nak őt védelemben kell részesítenie, sérthetetlenséget élvez ő is. Ad hc futár: KÜM-ben dlgzó valakit bízzák meg a dlggal, ilyenkr csak egy küldetés erejéig illetik meg az illetőt. Másik speciális eset, mikr egy repülőgép parancsnkára bízzák a pggyászt, aki aznban ezáltal nem élvez kiváltságt. Lbgó és címerhasználati jg: KÁ-ban kitűzheti lbgóját, címerét. Nagykövet a közlekedési eszközeire is kitűzheti a zászlót. Egyéb mentesség: képviselet hivatals ténykedéseiért beszedett díj, bevétel adómentes. Vízumdíjak, anyakönyvezési feladatk (haltti, születési, házassági), útlevél kiállítása. Képviselet hivatals használatára szlgáló tárgyak is mentesek az adó valamint vám alól. III. KONZULI KAPCSOLATOK JOGA, KONZULI KIVÁLTSÁGOK ÉS MENTESSÉGEK 3.1. Knzuli kapcslatk kialakulásának története Két egymástól független út: Első: Kereskedelmi kapcslatk, 12. század. Az államk más államkban létesítettek kereskedő telepeket. Észak-itáliai kereskedők telepeket, faktóriákat létesítettek. Elég zárt telepek vltak. Saját dlgaik intézésére elöljárókat választttak maguk közül, ők vlta a knzulk. Kezdetben magánszemélyek érdekképviseletében jártak el. Váltzás: állam felfigyel rá, hgy ebben van lehetőség. Magánjelleg megváltztt. 16. századtól kezdve állami tisztviselőként látják el a feladataikat. Kereskedelmi, gazdasági, hajózási érdekeit látta el az államnak. Következő fellendülési szakasz a 19. századra tehető. Ipari frradalm lezajltt, kiszélesedett a világkereskedelem. Európában általánssá vált, majdnem az összes akkri európai rszág fenntarttt knzuli kapcslatkat. Intenzívebbek a gazdasági kapcslatk, külföldi államplgárk száma is a 19. századtól nőtt meg. Egyre több ügy, amiben szükség van a knzulk segítségére. Másdik út: Közel-Kelet és Közép-Ázsia. Ezek a kereskedők jelen vltak, de más vlt a helyzet. Török prta: muzulmán hagymányú rszág, jgrendszer eltérő. Itt kellett tevékenykedni az európai kereskedőknek A muzulmán jg hatálya alá nem tartztak a nem mhamedánk Kapitulációs szerződéseket kötöttek Ezeket a szerződéseket kapitulákra, fejezetekre szttták. Nem arról szól, hgy fejet hajtttak. Megegyeztek, hgy az európai rszágk kereskedői ki vannak véve annak a rszágnak a jghatósága alól. Jghatóságt (plgárjgi vagy büntetőjgi) az adtt állam törvényei szerint gyakrlnak felettük. Knzuli bíráskdás: jgszlgáltatás vlt a funkciója a knzulnak. 16. századtól jelentek meg. Francia-török kapitulációs szerződés Törökrszágban élő francia kereskedők felett a Franciarszág által kinevezett francia knzul érvényesíti a jgt. Indiában, Kínában is megjelenik. 10

11 Lehanyatltt a 19. század végétől, I. világhábrú után vége is lett a rendszernek. Háttere: 19 század végére ezek az rszágk az európai nagyhatalmak gyarmataivá váltak. Nem vlt szükség ilyen relációra, mert gyarmati srba kerültek. Manapság ki a knzul? Állami tisztviselő aki FÁ-ban gazdasági, kereskedelmi és közigazgatási feladatkat lát el érdekvédelmi funkciókat lát el a küldő állam államplgárai számára Képviselet Hl működik? Kapcslattartás Eredet Diplmáciai jg Diplmaták a küldő államt képviselik. Fővársban működik, egy van belőle Államközi szinten történik, plitikai jellegű tevékenység Szkásjgi, ősidők óta létezik Knzuli jg KÁ államplgárait, jgi személyeit képviseli. Knzulátus nem csak a fővársban van, hanem tt, ahl szükség van rá Más a helyzet. Államn belüli szint. A knzul államplgárral, céggel van kapcslatban. Nem plitikai tevékenységet végez. Mindennapi élettel összefüggő apró-cseprő ügyeket intézi. Gazdasági kereskedelmi, közigazgatási Nem ez a helyzet. Szerződéses útn alakult ki, 12 századan vagy még később. Nem lyan régi. Külön-külön bilaterális szerződéseket kötöttek az államk, így váltztt, alakult Mentességek köre Teljes immunitás Funkcinális mentesség, krlátztt 3.2. Jelenlegi jgfrrásk: Átfgó multilaterális szerződés: 1963-ban, Bécs: knzuli kapcslatkról szóló egyezmény. Szerkezete hasnló a diplmáciai kapcslatkról szólónak, a kistestvére. Két kiegészítő jegyzőkönyv: Nemzetközi bíróság kötelező jghatóságáról Államplgárságról: a knzuli tisztviselő még ha meg is szerezné a FÁ államplgárságát, mégsem szerzi meg. Univerzális szerződés Reginális: Európa Tanács: 1967-es egyezménye a knzuli funkciókról. Jgfejlesztés céljából teszi. Pl. hntalan személyeket is lehet knzuli védelembe venni külföldön. Európai államknak nem igazán tetszett, nem lépett még hatályba. 10 alatt van a ratifikáló államk száma Bilaterális: Magyarrszágnak is sk ilyen egyezménye van. 11

12 Jbban, finmhangltabban lehet megállapdni. 63-as egyezménnyel való visznya: a bilaterális az állandó, a 63-as a speciális. Ütközés esetén a bilaterális az alkalmazandó. 2001: XLVI. tv. Magyarrszágn a szabályzási keret Knzuli kapcslatk fenntartása Államk közös megegyezésével jönnek létre. Egy állam sem kötelezhető a fenntartásukra. A diplmáciai kapcslat felvétele magában fglalja a knzuli kapcslatk felvételét is. Van, mikr ez az autmatizmus nem érvényesül Pusztán knzuli kapcslatk is létesíthetőek: de fact államelismerés esetén gyakri. Kivárás miatt inkább csak a knzuli kapcslatkat veszik fel, meglátják, mi lesz belőle. Pl. Kszvó Visszafelé az egész nem igaz. Diplmáciai kapcslatk megszűnésével a knzuli kapcslatk nem szűnnek meg. Fnts lehet ezeknek a fenntartása. Tegyük fel, hgy elmérgesedik a helyzet, megszakítják a diplmáciai kapcslatkat. Ez az államplgárknak nem lyan jó. Éppen ilyenkr lehet szükségük fkzttabb védelemre, amit a knzul lát el. Vagy hábrúban is ez lehet a helyzet (hábrú megszakítja a diplmáciai kapcslatkat Milyen frmában létesíthetek? külön létrehzk: főknzulátust, knzulátust, alknzulátust vagy knzuli ügynökséget hzhatk létre. Van egy külön épület, amire rá van írva. Többet is létesíthetek, van egy fő, meg két másik sima, stb. ilyenkr meg kell határzni, hgy az egyes knzulátusk milyen területen tevékenykedhetnek. Ezt hívják knzuli kerületnek. Pl. Ukrajnával példálzik. Nem hzk létre külön szervezetet, hanem a diplmáciai képviseleten belül látják el, csak knzuli sztály működik. előnye a másikkal szemben: lcsóbb, jbb a kmmunikáció jgállásból származó előny. Ha valaki knzuli feladatkat lát el diplmataként, akkr a diplmáciai immunitás vnatkzik rá. magasabb immunitást élvez így. Magyar főknzulátusk: München, Barcelna, New Yrk, Sydney, Ungvár, San Francisc 3.4. Kapcslatk felvétele Elég szrsak a gazdasági kereskedelmi kapcslatk az rszággal, sk cégem tevékenykedik tt, vagy sk államplgárm él tt külön knzulátus megnyitását indklja. képviseletvezető kell: kiválasztásának jga a KÁ kezében van. Nincs szükség előzetes beleegyezésre. Knzuli pátenst kiálltk neki. Nincs megbízólevél. Külügyminiszter állítja ki. Mi van benne? Illető leendő rangja, knzulátus székhelye, knzuli kerület. Exequatur utólags hzzájárulás (FÁ-é) ha ez nincs meg, nem kezdheti meg a működését. Ha elutasítja, nem kell indklni. FÁ kötelezi saját hatóságait arra, hgy működjenek együtt az új knzullal. Megvan a vezető: lehet főknzul, knzul, alknzul vagy knzuli ügynök. Mind a négy elnevezés a knzuli képviselet vezetőjére utal. Nem csak a vezető működik tt. Vannak egyéb knzuli rangban lévő munkatársak. 12

13 Tevékenykednek knzuli alkalmazttak: igazgatás és műszaki feladatkat látják el. Infrmatikusk, irdai munka, pénzügyesek, tlmácsk, stb. Harmadik személyi kör: kisegítő személyzet, prtás, sfőr, kertész, szakács Egy rszágban működő képviseletek és knzulátusvezetőket nevezik knzuli testületnek (CC). A KÁ államplgárainak kell lenniük. Beszélhetünk hivatáss knzulkról és tiszteletbeli knzulkról is. Hivatássra igazak az eddigiek. Állami tisztviselő, ezért fizetést kap, stb. tiszteletbeli: érdekes kategória: létrejötte az OMM-hez köthető. 40-es évek végétől felszámlták, majd rendszerváltás után újra lettek. FÁ államplgára, különleges helyismerettel rendelkezik, közszereplő vagy köztiszteletben álló személy. Tevékenységét felkérésre és mellékfglalkzásként látja el, fizetést nem kap. Biznys költségeinek a megtérítésére igényt tarthat. Gyakran skszrsa a tényleges igényeknek. El lehet éldegélni. Általában lyan rszágk irányában alkalmazzák, amik távliak, kiesnek a fő irányból, de a kapcslat fenntartása fnts. pl. van magyar tiszteletbeli knzuli Nepálban, Venezuelában más egyéb latin amerikai rszágkban. VAGY: Van külképviselet, de van valami lyan hely, ahl skan élnek a KÁ államplgárai, és az érdekképviselet miatt van. Működése nem lyan önálló. Diplmáciai képviselet vagy a KÜM felügyeli. Van kntrll. Külföldi államplgár lát el mndjuk Magyarrszág számára képviseletet. Ez eléggé prblémás lehet Mit csinálnak a knzulk, melyek a knzuli feladatk? Érdekvédelmi funkció: KÁ államplgárai, FÁ-ban működő jgi személyek védelme Kereskedelmi, gazdasági és kulturális kapcslatk fejlesztése Tájékzódás minden megengedett módn. Vízumkiadás nagyn összetett dlg. Útlevelek kiadása, hazatérési kmányk kiadása Ellát a knzul közjegyzői, anyakönyvezetői feladatt is. Közhiteles kiratkat állíthat ki Kvázi ügyvédi funkció, hatóságk és bíróságk előtt képviselheti a KÁ államplgárait. Ha külföldön valakit fgva tartanak, akkr aznnal a knzuli képviselőt tájékztatni kell. Hágai bíróság előtt vltak is ilyen ügyek (Németrszág-USA, USA-Mexikó) Egyfajta jgsegély ügyekben való közreműködés FÁ hzzájárul: diplmáciai feladatk elvégzésével is megbízható, ha amúgy a FÁban nincs diplmáciai képviselet Knzuli kiváltságk és mentességek Diplmatákéval való különbségek Főszabály: funkcinális, csak a hivatals minőségben végzett feladatk tekintetében jár. Személyes sérthetetlenség: nem lyan teljes, súlys bűncselekmény esetén és a bíróság jgerős határzatával a knzul őrizetbe vehető/letartóztatható. Nem hivatali ténykedéssel összefüggésben elkövetett bűncselekmény esetében indulhat eljárás. Kellő tisztelettel kell eljárni és méltóság tiszteletben tartása is szempnt. Jghatóság alóli mentesség: szintén funkcinális. Autóbalesetből származó kártérítési igények vele szemben érvényesíthetőek. Közlekedési szabálysértések esetén még hivatals tevékenység esetén SEM állnak fenn. 13

Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!!

Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!! 2008. Közigazgatási jg 3 Különös rész by Dki Yu ll never walk alne!!!! Tételek kidlgzva (előző évi tételsr alapján csináltam, azóta annyi váltzás vlt, hgy 2 tételt kivettek és néhányat összevntak, úgyhgy

Részletesebben

Az Európai Unió Gazdasági Joga I.

Az Európai Unió Gazdasági Joga I. Az Európai Unió Gazdasági Jga I. Készült DR. ERDŐS ISTVÁN az Európai Unió Gazdasági Jga c. előadása valamint DR. KIRÁLY MIKLÓS: Az Európai Unió Gazdasági Jga I. c. könyve (Budapest, 2010) alapján, Wlf

Részletesebben

A nőkereskedelem, a prostitúció, valamint a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem Magyarországon a szakmaközi együttműködés lehetőségei

A nőkereskedelem, a prostitúció, valamint a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem Magyarországon a szakmaközi együttműködés lehetőségei A nőkereskedelem, a prstitúció, valamint a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem Magyarrszágn a szakmaközi együttműködés lehetőségei Szakmai fórumk, I II. Budapest, 2009. április-május Magyarrszági Női

Részletesebben

A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA

A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK JELENTÉSE ELFOGADTA A TÁRSADALMI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 28-ÁN 2006. SZEPTEMBER ELŐSZÓ 2002. július 16-án

Részletesebben

Pénzügyi jogi alapismeretek

Pénzügyi jogi alapismeretek 1 dr. Kertész Gábr Pénzügyi jgi alapismeretek Lektrálta: Prf. Dr. Sárközy Tamás egy. tanár Kézirat lezárva: 2009. december Budapest, 2009. 2. átdlgztt kiadás 2 I. fejezet: Bevezetés a pénzügyi jgba...

Részletesebben

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben

Pénzügyi Iránytű Program

Pénzügyi Iránytű Program A hónap témája, érintett témakörök: Pénzügyi Iránytű Prgram Háttéranyag a 2013.07. havi tartalmakhz Hgy nyugdtan nyaralhassunk! 1. Vagynbiztsításk 2. Minimalizált készpénztartás és használat 3. Biztnságs

Részletesebben

- TRUSTAIR - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

- TRUSTAIR - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK - TRUSTAIR - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. A Szlgáltató adatai Név: TrustAir Aviatin Krlátlt Felelősségű Társaság Székhely: H-9099 Pér, Petőfi u. 1. Cégjegyzékszám: 08-09-026981 Közösségi adószám: HU25140433

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT Az Európai Bizttság támgatást nyújttt ennek a prjektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai

Részletesebben

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalmjegyzék 2 Tartalmjegyzés... 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4. Az ktatási

Részletesebben

ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET

ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET 1 ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támgatásáról 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 A plitikusnak az a dlga, hgy jövőképet vázljn fel és annak megvalósítását lehetővé is tegye. Nichlas Sarkzy Francia Köztársaság

Részletesebben

Beruházási alapismeretek

Beruházási alapismeretek Beruházási alapismeretek Beruházási alapismeretek Dr. Papp Péter Dr. habil. Szűcs Edit TERC Kft. Budapest, 2013 Dr. Papp Péter Dr. habil. Szűcs Edit, 2013 Kézirat lezárva: 2012. december 14. ISBN 978-963-9968-59-2

Részletesebben

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM 2 Az SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI A Gesztenyefasri Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla,

Részletesebben

NEMZETKÖZI JOG NEMZETKÖZI JOG ~: A jogrendszernek az a speciális ága, mely a nk jogalanyok egymás közötti kapcsolatát (jogviszonyát) szabályozza.

NEMZETKÖZI JOG NEMZETKÖZI JOG ~: A jogrendszernek az a speciális ága, mely a nk jogalanyok egymás közötti kapcsolatát (jogviszonyát) szabályozza. NEMZETKÖZI JOG NEMZETKÖZI JOG ~: A jogrendszernek az a speciális ága, mely a nk jogalanyok egymás közötti kapcsolatát (jogviszonyát) szabályozza. Államonként 1 jogrendszer ezen belül jogág jogszabály jogi

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (Módosításokkal egységes szerkezetben) DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (IV.26.), 16/2007. (XI.5.), 1/2008. (I.31.), 12/2008. (VI.26.), 13/2009. (IX.17.), 10/2010. (X.19.), 12/2010. (XI.25.) és 1/2011. (I.21.)

Részletesebben

Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek

Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek Tanulási segédlet ÁJT0501E kurzushoz Szociális munkás és Szociálpedagógus alapszakos

Részletesebben

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY Szervezeti és Működési Szabályzat 5. számú melléklet HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY Budapest, 2013. május 21. TARTALOM PREAMBULUM... 3 1. Általáns rendelkezések... 3 2. Hallgatói Közösség HÖK... 3

Részletesebben

Polgári jogi szekció. Témaszám: 18. Jelige: valore

Polgári jogi szekció. Témaszám: 18. Jelige: valore Polgári jogi szekció Témaszám: 18 Jelige: valore 2 Tartalomjegyzék Bevezetés 4-5.oldal 1. Mediáció és más vitarendezési eljárások 1.1 Különbség más vitarendezési eljárásoktól 6.oldal 1.2 A mediáció előnyei

Részletesebben

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az isklai házirend jgszabályi háttere... 2 2. A házirend általáns rendelkezései és hatálya... 2 3.. A házirend célja és a tanulók viselkedése... 3 4. A tanulók közösségei... 4 5. A tanulói

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáns Szerződési Feltételek Jelen ÁSZF rögzíti a Genvel Kft.(tvábbiakban Szlgáltató) által működtetett web áruházn kínált szlgáltatása (tvábbiakban: a Szlgáltatás ) leírását és igénybevételének feltételeit.

Részletesebben

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190. 1 DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 01. 01. 2 Tartalm I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. A Közgyűlés...

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szlgáltató Zrt. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Zalaegerszeg 2012. Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szlgáltató Zrt. 1. Általáns rendelkezések 1.1. A szabályzat célja Az Első Egerszegi

Részletesebben

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 2 Fidesz Magyar Plgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 6400 Kiskunhalas, Kssuth u. 27. E mail: inf@halasifidesz.hu Telefn: +36 20 917 5205 Hnlap: www.halasifidesz.hu Szerkesztő: Dr. Skribanek Zltán Szerkesztőbizttság

Részletesebben

a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL Elnöki Köszöntő Műemléki Világnap 2007 április 18.

a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL Elnöki Köszöntő Műemléki Világnap 2007 április 18. ICOMOS HÍRADÓ a Magyar Nemzeti Bizttság közleményei 15. évflyam - összevnt szám (1-4) 2007.augusztus hó A TARTALOMBÓL Elnöki Köszöntő Műemléki Világnap 2007 április 18. Díjak és Citrmk Hrler Miklós az

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2014. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2015. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertani Központ Hírlevél

Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertani Központ Hírlevél VIII. évflyam/4. szám Dél-alföldi Reginális Hajléktalan Módszertani Közpnt Megszűnik a hajléktalanság!? - Pr -és kntra a közterületen élésről Fűtött utca prgram Egy kis statisztika Pályázatk a téli időszakra

Részletesebben

10xONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.4. 10xONE V3.4

10xONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.4. 10xONE V3.4 10xONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.4 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.4 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 EURÓPAI UNIÓ Európai Szmszédsági és Partnerségi Eszköz Magyarrszág-Szlvákia-Rmánia- Ukrajna Határn Átnyúló Együttműködési Prgram 2007-2013 Közös Operatív Prgram Végleges javíttt váltzat, 2008. július 23.

Részletesebben