Nemzetközi jog II. Nemzetközi jog II. BCE-TK nemzetközi tanulmányok (BA) 2008/2009, tavasz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzetközi jog II. Nemzetközi jog II. BCE-TK nemzetközi tanulmányok (BA) 2008/2009, tavasz"

Átírás

1 Nemzetközi jg II. BCE-TK nemzetközi tanulmányk (BA) 2008/2009, tavasz Tartalm Kurzusinfrmciók 1. A diplmáciai kapcslatk jga 2. A diplmáciai mentességek és kiváltságk 3. A knzuli kapcslatk jga, a knzuli mentességek és kiváltságk 4. A nemzetközi viták békés elintézése diplmáciai eljárásk útján 5. A nemzetközi viták békés elintézése nemzetközi bíráskdás útján (a hágai Nemzetközi Bíróság) 6. A fegyveres erőszak alkalmazása és a nemzetközi jg (az erőszak tilalma és kivételei) 7. Fegyveres ütközések jga 8. Az egyén felelőssége a nemzetközi jgban: a hábrús bűnösök: egykr és ma; a Nemzetközi Büntetőbíróság (Internatinal Criminal Curt) 9. A nemzetközi szerződések 10. A nemzetközi szerződések érvénytelensége 11. A nemzetközi szerződések értelmezése és alkalmazása 12. A nemzetközi szerződések megszűnése 13. Az államk jghatóság alóli mentessége (állami immunitás) Közreműködtek Hegedűs Ildi Mátay Kata Budapesti Crvinus Egyetem Társadalmtudmányi Kar Nemzetközi Tanulmányk Intézet Nemzetközi jg II.

2 KURZUSINFORMÁCIÓK Kurzus ideje, helye: kedd, 13:10-14:30, C V-VI. előadó Oktatók: Mlnár Tamás, Törő Csaba Tankönyv: Bkrné Szegő Hanna: Nemzetközi jg Nemzetközi jgeset megldó verseny Vizsga: lsd. múlt félév. Házi feladatk megldása idén is lehetséges 2

3 I. DIPLOMÁCIAI KAPCSOLATOK JOGA 1.1. Alapfgalmak: Maga a nemzetközi jg a diplmáciai kapcslatk frmájában jelent meg. Államk kapcslatban vannak egymással, ezáltal megjelennek a diplmáciai kapcslatk. Legősibb terület, napjainkban a külügyi jellegű funkciók ellátása kiemelkedő fntsságú. Ezeknek az ellátása az államn belül és kívül egyaránt történik. Ha kívül akarjuk, akkr képviseleti szervek kellenek. Diplmácia: államknak egy lyan tevékenysége, amellyel külplitikai érdekeiket más államk illetve nemzetközi szervezet irányába kívánják érvényesíteni. Mindenképp plitikai jellegű tevékenység, amelynek srán az állam kilép határain kívülre. Egyik állam sem kötelezhető diplmáciai kapcslatk felvételére, tevékenység flytatására. Kik csinálják a diplmáciát? A diplmaták. Olyan állami tisztviselők, akik ezeket a külplitikai érdekeket igyekeznek külföldön érvényre juttatni. Közpnti elem: kmmunikáció. Állandó infrmációcsere, tájékzódás, stb. Ezen a külügyi funkciók ellátásház szervezetre van szükség. Ez a szervezet kettős: Államn belüli, belső szervek. Közös jellemzője, hgy az adtt állam belső jga szerint működnek. Külügyminisztérium, köztársasági elnök, külügyi intézet, rszággyűlés, maga a krmány. Köztársasági elnök küldi és fgadja a követeket, ő képviseli a magyar államt. Nemzetközi szerződéskötési jga (ellenjegyzéssel) van. Parlament: hazánk külkapcslatai szempntjából legfntsabb szerződéseket az rszággyűlés ratifikálja. Ellenőrzési funkcióként beszámltatja a krmányt külügyi tevékenységéről majd értékeli is a prgramját. Krmány: Alktmány szerint a krmány köthet nemzetközi szerződéseket, ma tényleg ilyen szerződésből van a legtöbb. Krmány alakítja a külplitikát. Külügyminisztérium: a hazai diplmácia irányítója. A külügyi tevékenység irányításának már nem mnlit tömbje a KÜM, szakminisztériumk közvetlen tartanak kapcslatt a nemzetközi szervekkel. IKAO (nemzetközi plgári repülés) Közlekedésügyi minisztérium. Ezen szervek részéről ha valaki állásfglalást tesz, azk az államt kötő nyilatkzatk lesznek. Ez az ún. Ihlen-elv. (nrvég külügyminiszter vlt) Külső szervek: külföldön működnek, nemzetközi jg szabályzza őket. Államkhz akkreditált külképviseletek: nagykövetségek a köznyelvben. Állandó képviselet Nemzetközi szervezetekhez küldött képviseletek. Pl. Brüsszelben, Genfben ilyen működik az EU illetve WTO mellett. Ad hc vagy eseti missziók. Nagy nemzetközi szerződés tárgyalásáhz delegáció érkezik külföldre a tárgyalásk idejére. Knkrét ügy, knkrét cél. Rájuk vnatkzó jganyag általában szkásjgi frmában alakul ki. Ez a terület is nemzetközi szerződésekkel van már lefedve persze. 3

4 Ami szabályz: 1961-es Bécsi Egyezmény a diplmáciai kapcslatkról. Két jegyzőkönyv: Egyik a Nemzetközi Bíróság kötelező jghatóságáról szól (az egyezménnyel kapcslats vitákat a Hágai Nemzetközi Bíróság elé viszik) Másik a Diplmaták és családtagjaik államplgárságáról. Később lesz róla szól Ad hc vagy eseti missziók jgállásáról szóló egyezmény (New Yrk) 1975, Bécs. Egyetemes Jellegű Nemzetközi szervezetekhez Akkreditált Képviseletekről. Pl. ENSZ-hez akkreditált szervek A jgterület kialakulásának története, röviden Ősidők óta létezik, blabla. Róma is küldött követeket már, de a lényeg az, hgy ez mind eseti követküldés vlt! Vlt egyfajta követi jg, de mind eseti vlt, akkr mikr kellett. Az állandó követküldés bölcsője a 15. századi Itália. Itteni vársállamk uralkdói küldtek egymáshz követeket. Egyes kutatók szerint Luxemburgi Zsigmnd vlt az első aki állandó követet küldött. Szkásjgi útn kialakul a követségi jg. Nemzeti szinten próbálták meg először összefgni és kdifikálni. 1708, Anglia: küldöttekre vnatkzó szabályk. Érdekes, hiszen ez tipikusan nemzetközi kérdés. Nemzetközi kdifikáció az 1815-ös Bécsi Kngresszus alkalmával. Azt követő: 1818-as Aacheni Kngresszus. Diplmáciai kapcslatk egészét egységesítsék ezt akarta az ENSZ. Diplmáciai jg kifejezés: két megközelítés. Ius legatinum: tárgy értelemben vett követségi jg. Azn szabályk összessége, amely a résztvevőkre vnatkzik. Alanyi értelemben vett követségi jg: ius legatinis. Aktív értelemben a követküldés jgát jelenti, minden rszágnak jga van arra hgy követeket fgadjn, passzív. Diplmáciai képviseletet hgyan definiáljuk: állam külföldön működő szerve, amely a saját államát (küldő állam) a másik államban (fgadó) minden vnatkzásban képviseli Diplmáciai kapcslatk felvétele Alapelvek: 61-es bécsi egyezmény: létesítés kölcsönös megegyezéssel történik. Egy állam sem kötelezhető arra hgy diplmáciai kapcslatt létesítsen. Diplmáciai kapcslatk felvétele magában fglalja a knzuli kapcslatk felvételét is. Az ember szédülni kezd és tlul valami a nyelőcsövébe MT a jgi szerződések bnylult szövegéről. A flyamatról: 1. Képviselet vezetőnek kiválasztása, ő a leendő nagykövet. Szabadn választ a küldő állam. Példánkban Mikrnézia azt választ akit akar. Állami gyakrlatban két elv érvényesül (külön vagy összefnódva) Karrierdiplmatát neveznek ki, vagy valakinek a jó barátja, testvére, stb. Fgadó állam szabadn el is utasíthatja ezt a jelöltet. 2. Megvan a jelölt, akkr be kell szerezni a fgadó állam jóváhagyását, ez az agrément [ágrémón] Elutasítást nem kell indklnia a fgadó államnak. Nyíltan ilyen nem sűrűn történik meg. Küldő állam kiállít egy megbízólevelet: lettre de créance [let dö kréansz] 4

5 3. Kinevezés, avagy akkreditálás a következő lépés. Melyik az az időpnt, amikr ő nagykövet? Megérkezik, a megbízó levelének máslatát eljuttatja külügyminisztériumba. Nagy a frgalm, személyesen skára tudná átadni. Akkr válik-e nagykövetté, amikr elküldi a KÜM-nek, vagy amikr személyesen átadja? Nincs szabály, államk maguk döntik el. Speciális esetei az akkreditálásnak: Többes akkreditálás: egy személyt több rszágba akkreditálnak. Nem összekeverendő a közös akkreditálással. Afrika államk vlt a példa. Közös akkreditálás: két állam küldi ugyanazt a személyt egy rszágba. Szerényebb diplmáciai kapcslatkat fenntartó államk, pl. Belgium- Luxemburg. Fgadó államn kívül egy tt működő nemzetközi szervezethez is akkreditálva van a képviselő. Pl.: Magyarrszág genfi nagykövete egyben a WTO mellé akkreditált szerv képviselője. Képviselt vezetők hárm sztályba srlhatók. Régóta ez van, 1815 óta. Első sztály: nagykövetek, a pápai nunciusk, egyéb vezetők. Államfőhöz vannak akkreditálva. Másdik sztály: követek, pápai internunciusk, miniszterek (Brit Nemzetközösséges kifejezés) Államfőhöz vannak kinevezve. Állandó ügyvivők akik a külügyminiszterhez vannak akkreditálva. Nem összekeverendő az ideiglenes ügyvivővel. Az állandó az egy vezetői sztály, nem éppen jellemző de van. Az ideiglenes nem is diplmáciai rang, hanem akkr alkalmazzák ha a képviselő beteg, hazahívták, stb. Ezt csak lejelentik hgy ez van. Nagyköveti szinten való kapcslattartás nem vlt gyakri, II. világhábrú után vált általánssá. Követnél alacsnyabb rang a két állam hűvös visznyára utál. Nagyköveti vagy követi kapcslatk ennek ellenére aznsak. Csak finmkdás A diplmáciai személyzet A küldő állam szabadn nevezi ki személyzetének tagjait. Nem kell hzzájárulás. Egy apró kivétel: katnai tengerészeti és légügyi attasé kinevezéséhez a fgadó állam kérheti az illetők nevét, és előzetesen jóváhagyhatja. Nagykövet vezeti a képviseletet - követ vagy követtanácss rangban lévő illető - katnai tengerészeti vagy légügyi attasék - tanácssk - titkárk (hárm sztály) - attasék (sajtó attasé, kulturális, rendészeti, migrációs általában szakfeladatk) Ők alktják a diplmáciai személyzetet. Diplmata rangban dlgznak. Két másik: 1. Igazgatási és műszaki személyzet: IT szakember, infósk, gazdaságis, pénzügyes szakemberek, gépírók, stb. 2. Kisegítő személyzet: maga a képviselet, mint létesítmény működjön, prtás, kertész, szakács, sfőr. Nem kell a kinevezéshez engedély. De akkr mit csinálhatk, ha nem tetszik? Erre szlgál a persna nn grata (nem kívánats személy). A fgadó állam a neki nem tetsző diplmatát ezzé nyilváníthatja. Nem diplmata rangúaknál pedig nem elfgadhatónak nyilváníthatja őket. Kiből lehet diplmata? Küldő állam államplgára. Diplmata státuszúak és azk családtagjai akkr sem válnak a fgadó állam államplgáraivá, ha azk egyébként azt megszereznék. Ius sli elvet alkalmazó államban vagyunk, pl. Argentína. Ott lévő magyar diplmata szemet vet egy argentin menyecskére, gyermekük csak magyar államplgárságt kap! 5

6 Hányan lehetnek a személyzetben? Erre nincs knkrét szabály. Ésszerű és természetesnek tarttt keretek között kell lennie. Szvjetunió egy-két állmáshelyen ezerfős képviseletet tarttt fenn :) Magyar visznylatban 10-nél kevesebben dlgznak diplmata státuszban sk helyen. Egy rszágban az tt lévő mindenkik a diplmáciai testület. CD a rövidítése. Személyi kör, amiből egy van az rszágban. Élén a dyen áll, aki a legmagasabb rangú, ha ebből több van, akkr az aki a legrégebb óta tölti be a helyét. Nem az életkr számít! Ancienitás elvének nevezik. Diplmáciai személyzet más. Julius Janus a pápai nuncius nálunk. Feladataik: Küldő állam képviselete Államplgárk érdekeinek és jgainak védelme Diplmáciai tárgyalásk flytatása, jegyzékek küldése. Tájékzódás minden megengedett módn. Diplmatának ez irányú tevékenységét néha egy elvéknydtt hajszál választja el a kémkedéstől vagy még az sem. Az államk közötti baráti kapcslatk áplása. Kicsit szvjet szagú, ízű. Gazdasági kulturális, tudmánys együttműködés fejlesztése Diplmáciai tevékenység megszűnése Képviselet megszűnése: ha küldő vagy fgadó állam megszűnik Amikr a két érintett állam megszakítja a kapcslatkat. Eléggé végleges és nehezen visszacsinálható dlg, gyakrlatban inkább a felfüggesztést alkalmazzák. Ha jbb lesz a viszny, vissza lehet állítani. Ha megszűnnek a kapcslatk, teheti azt az érintett állam hgy saját képviseletét rábízza egy másik államra. Nem jelenti azt hgy a fgadó állam bármit tehet. Az épületbe például nem hatlhatnak be a helyiek, nem deszkázhatják be az ablakkat, stb. állagmegóvási kötelezettség. Mindazt ami abban az épületben van, meg kell őrizni, míg el nem szállítják. Diplmatának szűnik meg a megbízatása: előbbi esetekben tuti így van, de van hgy a kapcslatk nem bmlanak fel. Küldő állam visszahívja. Pl. fegyelmi vétség miatt. 91-ben Zwack Péter kritizálta Jeszenszky Gézát. Retrzióként alkalmazhatják, pl. Fehérrszrszág. Fgadó állam persna nn grata-nak nyilvánítja, erre visszahívja a küldő állam. Fgadó állam maga is megszüntetheti, nagyn durva esetben. Ha nem hívja vissza, pedig én már persna nn gratanak nyilvánítttam. Végső szankció külön értesítéssel. Személyes kk: beteg, meghal, lemnd. II. DIPLOMÁCIAI MENTESSÉGEK ÉS KIVÁLTSÁGOK 2.1. Bevezetés E téma kérdései a nemzetközi jg legalapvetőbb kérdései, gyakrlati jelentőséggel is bírnak. Skáig nem vlt állandó követküldés, akkr is megillette őket egyfajta sérthetetlenség, nem szabadtt a fgadó államnak hzzányúlni. Skáig 6

7 udvariasságként létezett csak. A szkásjgi jgfejlődés srán a századra szkásjgi nrmákká alakultak. Bécsi Egyezmény fglalja össze Miért van szükség immunitásra? Diplmaták a fgadó államban (tvábbiakban FÁ) minden tekintetben képviselik a küldő államt, ők testesítik meg államukat a FÁ-ban Államk egyenjgúságából és függetlenségéből fakadóan egyik állam sem gyakrlhat jghatóságt egy másik felett. Cél, hgy tevékenységét zavartalanul és zökkenőmentesen tudja ellátni. Elhatárlás: nem egyenlő a területenkívüliséggel (extraterritrialitás). Diplmáciai mentesség = eljárásjgi immunitás. Extraterritrialitás: a nagykövetség területe a küldő állam (tvábbiakban KÁ) területe. Ez vlt az első elmélet, de 500 éve már más van. Mai felfgásban eljárásjgi mentességet jelent: csak a fgadó rszág nem gyakrlhatja jghatóságát a diplmata felett. A KÁ felelősségre vnhatja. Mentesség nem szinnim a kiváltság fgalmával. Mentesség előfeltétele annak, hgy a diplmata ellássa a feladatát. Kiváltság nem garanciális biztsíték, de nagyban megkönnyíti a diplmata munkáját. Könnyítés, nem szükségszerű Diplmata személyéhez fűződő mentességek és kiváltságk Sérthetetlenség: nem lehet őrizetbe venni/letartóztatni. Semmilyen szín alatt. A FÁ köteles gndskdni a diplmata biztnságáról. Meg kell akadályzni a diplmata személye, szabadsága, méltósága, bárminemű megsértését. A diplmata magánlakása is sérthetetlen. 60-as években elszaprdtak a diplmatákkal kapcslatban elkövetett bűncselekmények. 1973, New Yrk: Államnak szigrúan büntetni kell a diplmaták ellen elkövetett bűncselekményeket. Jghatóság alóli mentesség: Büntetőjgi jghatóság: teljes jgú. Nem lehet büntetőjgi eljárást indítani ellene, semmi szín alatt. Vannak lehetőségek. Ha egy diplmata bűncselekményt követ el, persna nn grata-nak nyilváníthatja a FÁ. Plgári és államigazgatási jghatóság alól való mentesség. Bármiféle közlekedési szabálysértés, kártérítési igény, stb. Ezen ügyek tekintetében is mentesség. Tanúvallmást sem köteles tenni a diplmata. Kivételek: 1. Saját ingatlantulajdnára vnatkzó dlgi jgi perekről van szó: vett egy lakást, kiadja. Bérlő lelakja a lakást, nem fizet, stb. Nem tudnak megegyezni, bíróság elé kerül. Ekkr nem hivatkzhat a mentességére. 2. Hagyatéki eljárással kapcslats perek, melyben a diplmata magánszemélyként van jelen. Elhunyt valakije a FÁ-ban, örököl valamit utána. 3. Legtágabban lyan perek, ami a diplmata hivatali tevékenységén kívüli mellékfglalkzásával vagy kereskedelmi tevékenységével kapcslatsak. Bécsi Egyezmény azt mndja, nem is flytathat más tevékenységet, mint hivatali! Tehát ha belefg valamibe, amibe nem szabadna, akkr nyilván nem bújhat e mögé. Aznban a 7

8 családtagkra is kiterjed, a családtagk flytathatnak más tevékenység. ( Diplmata felesége szlárium-szalnt nyit -eset) Adó és vámmentesség: Nem egy garanciális biztsíték, csak könnyít. Átköltözési és személyes szükségletek kielégítésére szlgáló ingóságk vámmentesek. Személyi pggyásza mentes a vámvizsgálat alól. Nem hzhat be bármit persze. Ami nem személyes használatra szlgál, lyat nem hzhat be, illetve lyan hlmit sem, mit a FÁ szabályzata tilt. Pl. fegyvert, drgt, aligátrt. Amíg ő tt van, mentes minden adó/illeték alól. Kivéve a termékek áraiba belefglalt adó, az ÁFA. Van mód ennek visszaigénylésére. Közüzemi számlákra nem terjed ki. Egyéb mentességek: máshva nem srlhatóak. TB szabályk alóli mentesség a legfntsabb: nálunk lévő diplmaták nem tagzódnak a magyar TB rendszerbe. Nem kötelezhetőek közmunkára, katnáskdásra, beszlgáltatásra, nem lehet diplmatáknál elszállásltatni katnákat. Eléggé széles a kör, nem rssz diplmatának lenni. Sk kedvezmény, könnyítés. Ez az érem egyik ldala. És a FÁ mit tehet egy szabályát megsértő diplmatával szemben? Persna nn gratává nyilvánítás: ezek a szabályk nem vnják ki őt a küldő állam jghatósága alól. Ha lejár a hivatali idő, leflytatják. Küldő állam le is mndhat a diplmatára vnatkzó mentességről: kifejezettnek kell lennie, íráss frma kell. Nem egyenlő a végrehajtás tekintetében történő mentességről való lemndásról. Leflytatják az eljárást, mert megkapták az engedélyt, de ahhz hgy végre is hajtsák, megint nyilatkznia kell a KÁ-nak! Maga a diplmata nem mndhat le a mentességről! Ő az államt képviseli, csak az állam dönthet erről Immunitást élvező személyek köre Azaz mely személyi körre és hgyan vnatkznak ezek a szabályk? kör: Képviselet-vezetők és diplmata státuszú vezetők, illetve a velük egy háztartásban élők: teljes körű mentesség. Pl.: Salgótarjánban mngl diplmata kisfia késelt. Itt nem, de tthn leflytatták az eljárást. kör: Igazgatási és műszaki személyzet. Nem diplmata státuszúak. Az ő immunitásuk krlátzttabb. Büntető jghatóság alóli mentességük teljes körű, plgárjgi és államigazgatás-jgi mentesség már funkcinális. Pl.: Egy infrmatikus elviszi a nagykövetet egy fgadásra, elkapják gyrshajtásért, nem lehet semmi következménye, mert éppen funkcióját látta el. Hivatals minőségben tette, amit tett. De ha csak úgy amúgy ittasan vezet, akkr lesz következménye, mert akkr magánember. Székhelyegyezmény, sajts esetekben. kör: Kisegítő személyzet: prtás, fdrász, stb. Funkcinális mentesség: csak ha hivatals minőségben járnak el, akkr élveznek mentességet. Fizetésük után a FÁban nem adóznak, TB szabályk nem vnatkznak rájuk. Kisegítő személyzetben gyakran vannak helyiek Mentességek időbeli és térbeli alkalmazása Mettől meddig tartanak a mentességek időben? 1. Megtörténik a kijelölés, még tthn van. Onnantól kezdve, mikr álláshelyük elfglalása céljából megérkeznek a FÁ területére megilletik a jgk. Személyes tárgyak élvezik a mentességet 8

9 Meddig tart? 2. Külügyminisztériummal közlik az illető rangját. Lehet, hgy már tt van egy jó ideje, e csak mst nevezték ki. Ekkr a kinevezéstől illetik meg a jgai. A FÁ elhagyásáig. Fgadó állam kitűz egy ésszerű határt, ameddig el kell hagynia az rszágt. Előfrdult, hgy ezzel visszaéltek. Ha nem távzik, kiutasíthatja a FÁ, mint egy illegális migránst. Úgy érkezik meg a diplmata, ha ahhz tranzitálnia kell más államk területén: Nekik mentességet és szabad áthaladást kell biztsítani, Az igazgatás és műszaki személyzet átutazását nem akadályzhatja. Az immunitás két állam, a KÁ és a FÁ relációjában értelmezhető. Nem illeti meg az összes többi rszágban az, mint ebben a kettőben! Bilaterális visznykn nyugszik a dlg. Utazónagykövet helyzete nevéből fakadóan más. Ahvá megy, megilletik jgai. Nincs kdifikált jg erre. Államfők és kíséretük: szintén bármely rszágban megilletik, krmányfő és külügyminiszter is ebbe a körbe van. Ők a Nagy Hármas ENSZ főtitkár, EU bizttság elnöke stb. szintén. Eseti misszió esetén a tagk szintén mentességet élveznek, függetlenül attól h melyik államba mennek. Bécsi Egyezményben nincs arra vnatkzó szabály, hgy a harmadik államban mi illeti meg Diplmáciai képviselet jgi helyzete Helyiségek sérthetetlenek. Maga a nagykövetség épülete, egyéb részei is (garázs, hzzá tartzó földterület). FÁ hatóságai csak a képviselet vezetőjének engedélyével léphetnek be (tűzltók, rendőrség). Ha ég a képviselet meg a vezető, akkr a tűzltók nézik. Persze írnak általában egy papírt, hgy tűz esetén bemehetnek, stb. (Cicó beszrul a padlásra) Vagyntárgyak, minden egyéb mentesek a végrehajtás, igénybevétel és fglalás alól. Nem csak materiális jgk, hanem mndjuk egy flyószámla is. Nem tartznak az anyagi és térbeli tárgyak körébe Diplmáciai menedékjg 18. századig bevett dlg vlt. Utána kezdtek úgy gndlkdni, hgy ez nem fér össze az állami szuverenitással. Bécsi Egyezmény kimndja, hgy rendeltetésszerűen kell használni az épületeket. Latin-amerikai rszágkban még találkzhatunk ezzel. Szabad érintkezési jg: Külképviseletek szabad érintkezési jga. KÁ külügyminisztériumával és összes többi külképviseletével. Minden eszköz megengedett, de a rádió alkalmazása csak FÁ előzetes beleegyezésével lehetséges. Hivatals levelezés sérthetetlen, és a diplmáciai pggyász is ilyen, nem lehet felnyitni, visszatartani, ütögetni. Mi minősül diplmáciai pggyásznak? Jellegére utaló külső jellel el kell látni. Tartalma kapcslódó tárgyak, hivatals kmányk, tárgyak. Át lehet-e világítani? Britek előszeretettel alkalmazták. Nem nyúltak hzzá, csak átvilágíttták. Tervezet 1989-ben: Átvilágítás sem megengedett. Diplmáciai futár: leglassabb, de legbiztnságsabb út valaminek az eljuttatására. 9

10 Szabályk: hivatals kmány kell, ami biznyítja, hgy az illető diplmáciai futár. FÁ-nak őt védelemben kell részesítenie, sérthetetlenséget élvez ő is. Ad hc futár: KÜM-ben dlgzó valakit bízzák meg a dlggal, ilyenkr csak egy küldetés erejéig illetik meg az illetőt. Másik speciális eset, mikr egy repülőgép parancsnkára bízzák a pggyászt, aki aznban ezáltal nem élvez kiváltságt. Lbgó és címerhasználati jg: KÁ-ban kitűzheti lbgóját, címerét. Nagykövet a közlekedési eszközeire is kitűzheti a zászlót. Egyéb mentesség: képviselet hivatals ténykedéseiért beszedett díj, bevétel adómentes. Vízumdíjak, anyakönyvezési feladatk (haltti, születési, házassági), útlevél kiállítása. Képviselet hivatals használatára szlgáló tárgyak is mentesek az adó valamint vám alól. III. KONZULI KAPCSOLATOK JOGA, KONZULI KIVÁLTSÁGOK ÉS MENTESSÉGEK 3.1. Knzuli kapcslatk kialakulásának története Két egymástól független út: Első: Kereskedelmi kapcslatk, 12. század. Az államk más államkban létesítettek kereskedő telepeket. Észak-itáliai kereskedők telepeket, faktóriákat létesítettek. Elég zárt telepek vltak. Saját dlgaik intézésére elöljárókat választttak maguk közül, ők vlta a knzulk. Kezdetben magánszemélyek érdekképviseletében jártak el. Váltzás: állam felfigyel rá, hgy ebben van lehetőség. Magánjelleg megváltztt. 16. századtól kezdve állami tisztviselőként látják el a feladataikat. Kereskedelmi, gazdasági, hajózási érdekeit látta el az államnak. Következő fellendülési szakasz a 19. századra tehető. Ipari frradalm lezajltt, kiszélesedett a világkereskedelem. Európában általánssá vált, majdnem az összes akkri európai rszág fenntarttt knzuli kapcslatkat. Intenzívebbek a gazdasági kapcslatk, külföldi államplgárk száma is a 19. századtól nőtt meg. Egyre több ügy, amiben szükség van a knzulk segítségére. Másdik út: Közel-Kelet és Közép-Ázsia. Ezek a kereskedők jelen vltak, de más vlt a helyzet. Török prta: muzulmán hagymányú rszág, jgrendszer eltérő. Itt kellett tevékenykedni az európai kereskedőknek A muzulmán jg hatálya alá nem tartztak a nem mhamedánk Kapitulációs szerződéseket kötöttek Ezeket a szerződéseket kapitulákra, fejezetekre szttták. Nem arról szól, hgy fejet hajtttak. Megegyeztek, hgy az európai rszágk kereskedői ki vannak véve annak a rszágnak a jghatósága alól. Jghatóságt (plgárjgi vagy büntetőjgi) az adtt állam törvényei szerint gyakrlnak felettük. Knzuli bíráskdás: jgszlgáltatás vlt a funkciója a knzulnak. 16. századtól jelentek meg. Francia-török kapitulációs szerződés Törökrszágban élő francia kereskedők felett a Franciarszág által kinevezett francia knzul érvényesíti a jgt. Indiában, Kínában is megjelenik. 10

11 Lehanyatltt a 19. század végétől, I. világhábrú után vége is lett a rendszernek. Háttere: 19 század végére ezek az rszágk az európai nagyhatalmak gyarmataivá váltak. Nem vlt szükség ilyen relációra, mert gyarmati srba kerültek. Manapság ki a knzul? Állami tisztviselő aki FÁ-ban gazdasági, kereskedelmi és közigazgatási feladatkat lát el érdekvédelmi funkciókat lát el a küldő állam államplgárai számára Képviselet Hl működik? Kapcslattartás Eredet Diplmáciai jg Diplmaták a küldő államt képviselik. Fővársban működik, egy van belőle Államközi szinten történik, plitikai jellegű tevékenység Szkásjgi, ősidők óta létezik Knzuli jg KÁ államplgárait, jgi személyeit képviseli. Knzulátus nem csak a fővársban van, hanem tt, ahl szükség van rá Más a helyzet. Államn belüli szint. A knzul államplgárral, céggel van kapcslatban. Nem plitikai tevékenységet végez. Mindennapi élettel összefüggő apró-cseprő ügyeket intézi. Gazdasági kereskedelmi, közigazgatási Nem ez a helyzet. Szerződéses útn alakult ki, 12 századan vagy még később. Nem lyan régi. Külön-külön bilaterális szerződéseket kötöttek az államk, így váltztt, alakult Mentességek köre Teljes immunitás Funkcinális mentesség, krlátztt 3.2. Jelenlegi jgfrrásk: Átfgó multilaterális szerződés: 1963-ban, Bécs: knzuli kapcslatkról szóló egyezmény. Szerkezete hasnló a diplmáciai kapcslatkról szólónak, a kistestvére. Két kiegészítő jegyzőkönyv: Nemzetközi bíróság kötelező jghatóságáról Államplgárságról: a knzuli tisztviselő még ha meg is szerezné a FÁ államplgárságát, mégsem szerzi meg. Univerzális szerződés Reginális: Európa Tanács: 1967-es egyezménye a knzuli funkciókról. Jgfejlesztés céljából teszi. Pl. hntalan személyeket is lehet knzuli védelembe venni külföldön. Európai államknak nem igazán tetszett, nem lépett még hatályba. 10 alatt van a ratifikáló államk száma Bilaterális: Magyarrszágnak is sk ilyen egyezménye van. 11

12 Jbban, finmhangltabban lehet megállapdni. 63-as egyezménnyel való visznya: a bilaterális az állandó, a 63-as a speciális. Ütközés esetén a bilaterális az alkalmazandó. 2001: XLVI. tv. Magyarrszágn a szabályzási keret Knzuli kapcslatk fenntartása Államk közös megegyezésével jönnek létre. Egy állam sem kötelezhető a fenntartásukra. A diplmáciai kapcslat felvétele magában fglalja a knzuli kapcslatk felvételét is. Van, mikr ez az autmatizmus nem érvényesül Pusztán knzuli kapcslatk is létesíthetőek: de fact államelismerés esetén gyakri. Kivárás miatt inkább csak a knzuli kapcslatkat veszik fel, meglátják, mi lesz belőle. Pl. Kszvó Visszafelé az egész nem igaz. Diplmáciai kapcslatk megszűnésével a knzuli kapcslatk nem szűnnek meg. Fnts lehet ezeknek a fenntartása. Tegyük fel, hgy elmérgesedik a helyzet, megszakítják a diplmáciai kapcslatkat. Ez az államplgárknak nem lyan jó. Éppen ilyenkr lehet szükségük fkzttabb védelemre, amit a knzul lát el. Vagy hábrúban is ez lehet a helyzet (hábrú megszakítja a diplmáciai kapcslatkat Milyen frmában létesíthetek? külön létrehzk: főknzulátust, knzulátust, alknzulátust vagy knzuli ügynökséget hzhatk létre. Van egy külön épület, amire rá van írva. Többet is létesíthetek, van egy fő, meg két másik sima, stb. ilyenkr meg kell határzni, hgy az egyes knzulátusk milyen területen tevékenykedhetnek. Ezt hívják knzuli kerületnek. Pl. Ukrajnával példálzik. Nem hzk létre külön szervezetet, hanem a diplmáciai képviseleten belül látják el, csak knzuli sztály működik. előnye a másikkal szemben: lcsóbb, jbb a kmmunikáció jgállásból származó előny. Ha valaki knzuli feladatkat lát el diplmataként, akkr a diplmáciai immunitás vnatkzik rá. magasabb immunitást élvez így. Magyar főknzulátusk: München, Barcelna, New Yrk, Sydney, Ungvár, San Francisc 3.4. Kapcslatk felvétele Elég szrsak a gazdasági kereskedelmi kapcslatk az rszággal, sk cégem tevékenykedik tt, vagy sk államplgárm él tt külön knzulátus megnyitását indklja. képviseletvezető kell: kiválasztásának jga a KÁ kezében van. Nincs szükség előzetes beleegyezésre. Knzuli pátenst kiálltk neki. Nincs megbízólevél. Külügyminiszter állítja ki. Mi van benne? Illető leendő rangja, knzulátus székhelye, knzuli kerület. Exequatur utólags hzzájárulás (FÁ-é) ha ez nincs meg, nem kezdheti meg a működését. Ha elutasítja, nem kell indklni. FÁ kötelezi saját hatóságait arra, hgy működjenek együtt az új knzullal. Megvan a vezető: lehet főknzul, knzul, alknzul vagy knzuli ügynök. Mind a négy elnevezés a knzuli képviselet vezetőjére utal. Nem csak a vezető működik tt. Vannak egyéb knzuli rangban lévő munkatársak. 12

13 Tevékenykednek knzuli alkalmazttak: igazgatás és műszaki feladatkat látják el. Infrmatikusk, irdai munka, pénzügyesek, tlmácsk, stb. Harmadik személyi kör: kisegítő személyzet, prtás, sfőr, kertész, szakács Egy rszágban működő képviseletek és knzulátusvezetőket nevezik knzuli testületnek (CC). A KÁ államplgárainak kell lenniük. Beszélhetünk hivatáss knzulkról és tiszteletbeli knzulkról is. Hivatássra igazak az eddigiek. Állami tisztviselő, ezért fizetést kap, stb. tiszteletbeli: érdekes kategória: létrejötte az OMM-hez köthető. 40-es évek végétől felszámlták, majd rendszerváltás után újra lettek. FÁ államplgára, különleges helyismerettel rendelkezik, közszereplő vagy köztiszteletben álló személy. Tevékenységét felkérésre és mellékfglalkzásként látja el, fizetést nem kap. Biznys költségeinek a megtérítésére igényt tarthat. Gyakran skszrsa a tényleges igényeknek. El lehet éldegélni. Általában lyan rszágk irányában alkalmazzák, amik távliak, kiesnek a fő irányból, de a kapcslat fenntartása fnts. pl. van magyar tiszteletbeli knzuli Nepálban, Venezuelában más egyéb latin amerikai rszágkban. VAGY: Van külképviselet, de van valami lyan hely, ahl skan élnek a KÁ államplgárai, és az érdekképviselet miatt van. Működése nem lyan önálló. Diplmáciai képviselet vagy a KÜM felügyeli. Van kntrll. Külföldi államplgár lát el mndjuk Magyarrszág számára képviseletet. Ez eléggé prblémás lehet Mit csinálnak a knzulk, melyek a knzuli feladatk? Érdekvédelmi funkció: KÁ államplgárai, FÁ-ban működő jgi személyek védelme Kereskedelmi, gazdasági és kulturális kapcslatk fejlesztése Tájékzódás minden megengedett módn. Vízumkiadás nagyn összetett dlg. Útlevelek kiadása, hazatérési kmányk kiadása Ellát a knzul közjegyzői, anyakönyvezetői feladatt is. Közhiteles kiratkat állíthat ki Kvázi ügyvédi funkció, hatóságk és bíróságk előtt képviselheti a KÁ államplgárait. Ha külföldön valakit fgva tartanak, akkr aznnal a knzuli képviselőt tájékztatni kell. Hágai bíróság előtt vltak is ilyen ügyek (Németrszág-USA, USA-Mexikó) Egyfajta jgsegély ügyekben való közreműködés FÁ hzzájárul: diplmáciai feladatk elvégzésével is megbízható, ha amúgy a FÁban nincs diplmáciai képviselet Knzuli kiváltságk és mentességek Diplmatákéval való különbségek Főszabály: funkcinális, csak a hivatals minőségben végzett feladatk tekintetében jár. Személyes sérthetetlenség: nem lyan teljes, súlys bűncselekmény esetén és a bíróság jgerős határzatával a knzul őrizetbe vehető/letartóztatható. Nem hivatali ténykedéssel összefüggésben elkövetett bűncselekmény esetében indulhat eljárás. Kellő tisztelettel kell eljárni és méltóság tiszteletben tartása is szempnt. Jghatóság alóli mentesség: szintén funkcinális. Autóbalesetből származó kártérítési igények vele szemben érvényesíthetőek. Közlekedési szabálysértések esetén még hivatals tevékenység esetén SEM állnak fenn. 13

14 Vámvizsgálat: személyes pggyásza kmly k esetén átvizsgálható. TB alól mentesek. Tanúskdni köteles a knzul. Megszrítás hivatals működésével kapcslatban, nem köteles, iratkat, leveleket (hivatals) átadni biznyítékként. Mindez a hivatáss knzulkra vnatkzik. Tiszteletbelieké még krlátzttabb: Tiszteletbeli knzulátus, mint épület nem élvez védelmet, knzul családtagjai sem. Szabad érintkezési jg is krlátztt. Épület: csak a hivatals célra használt épületek mentesek vizsgálat, házkutatás alól, stb. Nem léphetnek be, de van kivétel: tűzvész, elemi csapás. Kisajátítható az épület: aznnali, feltétlen és értékében azns kártérítést kell biztsítania. Címer és zászlóhasználati jg ugyanúgy megvan. Legújabb gyakrlat: kétldali egyezményekben az immunitást felhúzzák a diplmáciai mentesség szintjére, nincs lyan nagy különbség. 1999: NATO bmbázás Kszvóban: egy amerikai repülő eltalálta a belgrádi kínai nagykövetséget Kapcslatk megszűnése: Főszabály az, mint a diplmatáknál. Vannak eltérések: diplmáciai kapcslatk megszakadása nem szakítja meg autmatikusan a knzuli kapcslatkat. Knzuli képviseletek átalakulhatnak diplmáciai képviseletté és vissza is. Pl.: Szíriai és Egyiptm egyesülése illetve szétválása. IV. A NEMZETKÖZI VITÁK BÉKÉS ELINTÉZÉSE DIPLOMÁCIAI ELJÁRÁSOK ÚTJÁN 4.1. A vitarendezés és a mai nemzetközi jg kapcslata knfliktusmegldás egyik eszköze a nemzetközi jg erőszak alkalmazásának tilalma Kötelezőek a békés vitarendezés eszközei 1899 és 1907-es Hágai Békeknferencia. Ezek rakták le az alapkat. Klasszikus nemzetközi jg időszaka, békés rendezési elvek még csak fakultatívak vltak. Olyan elemek, amik a békés vitarendezés csírái. Választtt bíróság felállítása 1945, ENSZ Alapkmánya: ly módn kell rendezni, ami nem veszélyezteti a nemzetközi békét és biztnságt. II cikk, 3. bekezdése. 33. cikk. felsrlja azkat az eszközöket, amiket igénybe lehet venni. diplmáciai, bírói jellegű, illetve egy nyittt végű felsrlás. (minden egyéb a felek által meghatárztt) Nem vita hanem viszály. Vita: jgi vagy ténybeli alapú nézeteltérés. Vita hsszú ideje fennáll, elmérgesedik: viszály. vannak egyéb jgfrrásk. Két világhábrú közötti időszak: 1928, Általáns Akta. 1958, választtt bírósági mintaszabályzat. száms reginális nemzetközi szerződés, 1948, Bgtai Paktum. 1957: Európa Tanács egyezmény viták békés rendezéséről Afrikai Unió és Arab Liga is rendelkezik ilyennel. Csprtsítás: diplmáciai és bírói (választtt, államk) köv. óra. államk gyakrlatában a jgi útn való rendezés nem lyan népszerű, a plitikai megldásk népszerűbbek. 14

15 ha mégis jgi eszközt vesznek igénybe, akkr is diplmáciai, kivételes a bírói út. kevésbé vannak kötve az államk, jbban lehet mutyizni a béke szlgálja az igazságt és nem az igazság a békét. államk szabadn választhatnak a módk közül, kmbinálhatják, időben is váltzhat. teljes választási szabadság. rugalmas, kmbinálható Egyes diplmáciai eszközök Legkevésbé intézményesítettől a leginkább afelé. 1. Felek közvetlen tárgyalása lehetnek akár telefnbeszélgetések is. ez a minimum, szkásjgi szabály. legkézenfekvőbb, legrugalmasabb, legegyszerűbb. államk között közvetlen kapcslat, rendezés az államk kölcsönös jóakaratától függ. alapelvek: felek egyenrangúak. kényszer és fenyegetés mellőzésével kell flytatni, közvetlenül érdekelteknek valamennyien részt kell, hgy vegyenek. ha nem csak két államt hanem többet érint, akkr nem szabad valakit önkényesen kizárni. szóbeli: telefnhívás, leülünk egy asztal mellé és tárgyalunk, nemzetközi knferenciák. (Vietnami hábrú vége, jugszláv hábrú vége) telefns: 60-as évek, kubai rakétaválság frródrót írásbeli: jegyzékváltás nemzetközi szerződések is előírják a tárgyalást. 90%-ban előír ilyesmit a szerződés van azért célja a tárgyalásnak. eredmény elérésére kell törekedni, megegyezés felé kell haladni, jóhiszeműen kell flytatni. van ellenpélda: Bős Nagymars per. 2. Jószlgálat (bus ffices) bejön a képbe egy harmadik fél. a vitában közvetlen nem érintett harmadik állam azn tevékenysége, mellyel a tárgyalásra lehetőséget teremt a vitázók számára. csak összehzza a feleket, a tárgyalásn nem vesz részt (mint a kerítő). nem alakul ki hármldalú viszny. gyakran alkalmazzák, jól működő eszköz. példák: 1965 Pakisztán-India. A Szvjetunió vlt az, aki leültette őket. GBR és Görögrszág Ciprus kérdésében (40-es évek) USA vlt a jószlga, ő hzta össze a feleket. Franciarszág és Thaiföld között közvetített az USA 1946-ban. II. világhábrú után szvjet katnák beszöktek Svájcba, vita a két rszág között, Franciarszág segített. szvjet katnáknak haza kellett térniük, kaptak egy jó kis gulág beutalót. nem csak állam lehet, lehet mndjuk az ENSZ főtitkár. Vagy a pápa akár 3. Közvetítés (médiatin) a vitában nem érdekelt harmadik fél bekacslódik a tárgyalásba. mderálja a vitát, tereli, stb. aktív tag, hármldalú lesz a kapcslat Példák: 78, Camp David tárgyalásk, arab-izraeli knfliktusban. speciális eset: mindkét fél egy-egy közvetítőt kér fel, hgy ők tárgyaljanak. Algéria és Markkó határvita. fölkérték Malit illetve Etiópiát, ők tárgyalták le. vitában állók hzzájárulásával történhet csak. egyetértés nem a vita felmerülésekr vlt meg, hanem előbb (nemzetközi szerződésben) 15

16 krími hábrú lezárásakr Törökrszág esete. nagyhatalmak valamelyikének, ha vitája lesz Törökrszággal, akkr bármelyik állam felléphet közvetítőként, ebben a törököknek nem lehet beleszólásuk. nem csak állam lehet, személy v nemzetközi szervezet. (gyakri az utóbbi) ENSZ valamilyen szerve, tipikusan a BT léphet fel. közvetítés felajánlása nem tekinthető barátságtalan cselekednek. nem küldheti el, hgy neki semmi köze ehhez és ne avatkzzn a belügyekbe. nem minősül annak gyakrlati alkalmazás, gyakran igénybe vették. tiszteletben tartja a szuverenitást 4. Vizsgálóbizttságk van egy külön testület a vita megldására. feladata kizárólag ténymegállapítás, jgi javaslatkat nem dlgzhat ki tényállást tisztázza, erről jelentést tesz a felek elé. akkr alkalmazhatják, ha a felek alapvető érdekeit nem sérti. kisebb jelentőségű ügyekben. vagy akkr, ha a nézeteltérés túlnymórészt a tényekre vnatkzik szabályait a hágai egyezményekben találjuk 4 tagból áll. felek jelölik paritáss alapn, 2-2. ötödik tagt a 4 másik jelöli ki. ő lesz az elnök. tények feltárása után készít jelentést, nem kötelező, hanem csak ajánlás. el is utasíthatják. gyakrlatban visznylag ritkán alkalmazták, nem válttta be annyira a hzzá fűzött reményeket ben. rsz-japán hábrú. rszk tüzet nyitttak egy brit halászhajóra. Feszültség. tények vltak a lényegesek. sikeres kivizsgálás vlt. világhábrú alatt, Németrszág és Hllandia között. egy hlland gőzös német közreműködéssel elsüllyedt. tengeri balesetek kivizsgálására vették igénybe. USA-nak vlt törekvése arra, hgy elterjessze ben Briand-szerződések Nagy-Britanniával. ENSZ is szrgalmazta ezek alkalmazását. 68: közgyűlési határzat. Névjegyzék összeállítása: delegálható személyek. Ez is füstbe ment. Multilaterális síkn az emberi jgk témájában léteznek ilyen vizsgálóbizttságk. Az egyezményekben az ellenőrző szervek is felállításra kerülnek, ezek ellátnak ilyen tényfeltáró feladatkat. Treaty bdyk Nemzetközi humanitárius jg területe ben a 49-es genfi egyezményekhez fűzött 1-es számú jegyzőkönyv előírja egy nemzetközi ténymegállapító bizttság felállítását. Hábrús bűnösség megállapításánál van is erre szükség. Magyarrszág is részese ennek a jegyzőkönyvnek. magyar-sztrák vizsgálóbizttságs egyezmény, 64. a közös államhatárn előfrduló események kivizsgálásáról. 5. Egyeztető vagy békéltető bizttságk tények megállapításán túl jgi vélemény, javaslat a vita rendezésére. nem kötelezőek ezek sem, ajánlás erejűek! először bilaterális egyezményekben egyeztek meg államk, hgy igénybe vesznek ilyet. két világhábrú között alkalmazták őket többnyire. multilaterális szerződést is tető alá hztak, átfgó rendezés: 1928-as Általáns Akta. kötelező vlt az igénybevétel, ha a vita más útn nem vlt megldható. Összetétel: 5 tag. Máshgy. Szemben álló felek 1-1 tag, a többi hárm 16

17 megállapdással lett tag. Közösen kellett kijelölni. Elnöknek mindig semleges rszágból kell származnia. Nem lehetett vég nélkül elnyújtani, 6 hónapn belül be kellett fejezni az eljárást. Eléggé zárt, kherens rendszer. Kívülről, papírn tök jó. De nem váltja be a hzzá fűzött reményeket. Állami szuverenitás messzemenő krlátzását jelentette. Nem vált egyetemes nrmává mindaz, amit meghatárztak Egyeztetés jelen van ma is Szerződések jga: ha nem megy máshgy, békéltetést kell alkalmazni Tengerjgi egyezmény 82, szintén tartalmaz békéltetésre vnatkzó szabálykat Többldalú szerződések: óznréteg védelméről szóló egyezmény. reginális szinten is van. Bgtai Karta, Európában az 57-es egyezmény, EBEÉ keretében 1992-ben kidlgztt egyezmény a békéltetésről és választtt bíráskdásról (stckhlmi egyezmény) Nemzetközi szervezetek keretében megvalósuló vitarendezés keret, amelyen belül zajlanak a flyamtk tagállam és nemzetközi szervezet, vagy nemzetközi szervezet közötti viták is képe jöhetnek skszr jelentősebb frmalizáltság gyakran a hajlandóság is nagybb ENSZ Biztnsági Tanács: Amikr a BT diplmáciai eszközök igénybevételével rendezi a vitát, mindig a hatdik fejezet alapján jár el, ez a vitarendezés nem kötelező, csupán ajánlás. Szankciós határzatk a hetedik fejezet alapján történnek, ez más! Előfeltételei a BT mzgásba lendülésének: limit. Olyan viszályk, melyek nemzetköziek, nemzetközi békét és biztnságt fenyegetik. Hgyan juthat el infó a BT-hez: maga is észlelheti, hivatalsan szerez tudmást, közgyűlés, főtitkár bármely ENSZ tagállam, és bármely a vitában érintett nem ENSZ tagállam értesítheti. vitában részes feleknek kötelességük jelenteni ezt a BT felé. Ha megpróbálták rendezni, de nem megy akkr is jelenteni kell. Eszközei: felhívhatja őket a 33 cikkben fglaltak alkalmazását. Kivizsgálja persze, megállapítja, hgy mi szükséges. Önálló hatáskörben önálló rendezési módkat is javaslhat. Ez a kettő szintén kmbinálható pl ben Ciprus újraegyesítése. BT javaslatára az ENSZ főtitkár járt el jószlgaként. Közgyűlés: ENSZ céljai közé tartzó minden kérdést megvitathat és ajánlást tehet tehát nemzetközi vitákkal is fglalkzhat. knzultatív vitafórumként bármit a napirendre vehet. Magyar frradalm is szerepelt a napirenden. Tárgyalás után ajánlásk. Érdekelt államknak, vagy előterjeszti a BT számára. BT-nek elsőbbsége van, ha azzal már fglalkzik a BT akkr ő nem fglalkzik vele, párhuzamsan nem flyhat. Főtitkár: jószlgálati tevékenységet végez, általában a BT felkérésére. vlt mikr közvetítőként járt el, Saat-el Arab flyó hajózhatóságának ügyében. 17

18 Kngó függetlensége (1966) Reginális szervezetek keretében zajló békés vitarendezés. az ENSZ alapkmány is előírja, hgy létrejöjjenek reginális szervezetek rendezésre könnyebb afrikai unió: nem csupán felsrlja a jól ismerteket, hanem egy külön mechanizmust is kiépít. jgilag újdnság. Amerikai államk szervezete: 48, Bgtai paktum. békéltetés működik, amerikaközi békéltető bizttság igénybevétele. arab liga: szintén vannak vitarendezésre vnatkzó szabályai Európai reginális szervek: Európa tanács: 57-es egyezmény. többféle vitarendezés. békéltetés, közvetítés EBESZ: 1992-es Stckhlmi Egyezmény a békéltetésről és választtt bíráskdásról. Missziók is küldhetők az egyes EBESZ rszágkba. grúz-rsz knfliktus. NATO: katnai cél, de plgári vetület is. Izland-Grönland tőkehal vita. V. A NEMZETKÖZI VITÁK BÉKÉS ELINTÉZÉSE NEMZETKÖZI BÍRÁSKODÁS ÚTJÁN (A HÁGAI NEMZETKÖZI BÍRÓSÁG) 5.1. Bevezető gndlatk Nemzetközi bíráskdás hasnló a diplmáciaihz: érdekelt államk beleegyezésével kerülhet rá sr. Nemzetközi jg nem ismeri a kötelező bíráskdást. Nem úgy, mint a belső jg. Ennek a hátterében álló alapelv: szuverenitás elve. Eltérés: nemzetközi bíróság ítéletei kötelezőek a felekre nézve. Két nagy típusa a nemzetközi bíráskdásnak: 1. választtt bíróságknak igénybevétele, 2. az állandó jelleggel működő nemzetközi bíráskdás Választtt bíróságk: Ókrig nyúlik vissza a választtt bíróságk története. Jean Bdin-nel megjelenik a szuverenitás elve, ez nagyn tetszett mindenkinek, ebbe nem fér bele a harmadik fél döntése. Ekkr háttérbe szrult. Nagy lökést jelentett egy 1794-es ügy: Jay-szerződés (USA-GBR) minden kettőjük között felmerülő vitás ügyet választtt bíróságra fgnak bízni Kihatással vlt több államra is. 19. század: Alabama-ügy ben vlt a döntés. Plgárhábrú idején GBR a délieket támgatta, egyik legnagybb kárt az Alabama cirkáló kzta. Kártérítést akart az USA a hábrú végén, majdnem hábrú lett. Végül úgy döntöttek, kijelölnek egy választtt bíróságt, GBR felelősségét megállapíttták, kifizette a kártérítést. Két hágai békeknferencián (1899 és 1907) döntöttek a választtt bíróságk felállításáról. Világhábrúk után vegyes döntőbizttságk: feladatuk a hábrúval kztt kár megtérítése a kársultaknak ban Argentína és Chile: határvita, II. Erzsébet vlt a döntőbíró. Állandó jellegű bíróságk: van egy knkrét épület, ahl működik. Állandó szervezet 18

19 működése flyamats! Luxemburg: Európai Közösség Bírósága Strasburg: Emberi Jgk Európai Bírósága Hága: Vlt Jugszlávia területén elkövetett hábrús bűnök kivizsgálására felállíttt bíróság: ICTY Nemzetközi Büntetőbíróság ICC ENSZ Nemzetközi Bíróság (Világbíróság) Állandó Választtt Nemzetközi Bíróság Amerikai Iráni igények döntőbírósága (Teheráni túszügy után jött létre) EFTA-nak is van bírósága (Lichtenstein, Nrvégia és Izland jgaiban jár el) Luxemburgban van. Beneluxknak saját bíróság: szűk ügyek. Európai Immunitás Bírósága Amerika: Amerika-közi Emberjgi Bíróság Közép-Amerikai Bíróság WTO Vitarendező paneljei Sk van belőlük, a bírói fórum igénybevétele még mindig csekély. Működésüket a nemzetközi jg szabályzza, valami nemzetközi szerződés vagy mndjuk BT határzat, ami felállítja őket. működésük srán nemzetközi jgt alkalmaznak Bíróságk számának növekedése, specializálódásuk jó-e vagy rssz? Önmagában fejlettebb-e attól egy jgrendszer, hgy több ügyet visznek a bíróság elé? Plitikai kérdések eldönthetőek-e a jg eszközeivel? NB nem egy lyan üggyel találkztt, ami plitikai. (pl. Fal-ügy Palesztinában) Lehet-e az igazság szavazás tárgya? 5.2. Az ENSZ Nemzetközi Bírósága: előzményei, kialakulásának története Előzmények: Békeknferenciák ÁVB: (Állandó Választtt Bíróság) Államk megállapdtak abban, hgy minden állam 4-4 személyt jelöl ki, akik a nemzeti csprtt alktják, ez hat évre szól. Ezekről a csprtkról a nemzetközi irda vezet egy jegyzéket. Vita esetén az államk erről a listáról választttak maguknak bírát, aki nekik tetszik. Nem működött állandóan! Perben álló felek 2-2 főt választttak innen, ők kiválasztják az ötödiket, aki az elnök lesz. Kiválaszttt kettő közül csak 1 lehet adtt rszág államplgára. Magyarrszág is jelölt személyeket, Lang Vanda és Juhász Lukács (?) Egy magyar bírót sem választttak még ilyen célra. Hágában van a békepaltában. Szervezete a Nemzetközi Irda. Másik előzmény: 1920-ban felállítttak egy állandó nemzetközi bíróságt (ÁNB) Népszövetségi kezdeményezéssel jött létre, de nem vlt annak a szerve, hanem független bírói fórum vlt. Aki az ENSZ-nek tagja vlt, nem jelentette, hgy része az ÁNB-nek is. Jghatósága nem vlt kötelező (nincs kötelező bíráskdás) Ez már állandó fórum. 2 világhábrú között. De jure: De fact: 1940-ben már beszüntette tevékenységét. 19

20 Ez az előzménye a mai ENSZ NB-nak. Kialakulásának előzményei: 45, San Francisc: Megalapítják az ENSZ-t. Tanulnak az elődök hibájából. Olyan bírói szerv, amely része az egész Egyesült Nemzeteknek. A Statútum rögzíti ezt a kapcslatát az ENSZ-szel. Maga az alapkmány is így rendelkezik Külön fejezet: röviden szól a NB-ról. Alapkmányhz illesztették a Statútumt. Alapkmány szerves része. Ez fejti ki részletesen a B működésére vnatkzó szabálykat. Alapkmány: ENSZ tagk ips fact részesei a NB-nak (ettől a ténytől fgva) Külön el kell ismerni minden ügyre a jghatóságát. Nem egyenlő a kötelező jghatósággal. De ha megtörtént, akkr egységes rend szerint flyik az eljárás. Hivatals jgflytnsságt rögzítik is az ÁNB-vel. Megalakulása után 50-estől 70-es évekig alacsny vlt az ügyteher. Hideghábrú alatt nagy vlt a biznytalanság. Évente 1-1 ügy vlt csak. 90-es évek elejétől ügyteher megugrtt: Szvjetunió szétesése, Közép-Európa. Egyre több állam elismeri a B jghatóságát es évek: jelenleg is tizenvalahány függő ügy. 60 év alatt 144 ügyet tárgyalt, és 24 tanácsadó véleményt hztt. Kb. az államk egyharmada vlt legalább egyszer a B előtt. Reginális tendencia: Afrikai kntinens krábban nem szerepelt, mst egyre inkább tt van. December 23-án Németrszág beperelte Olaszrszágt. Macedónia és Görögrszág: névvita. Legutóbbi ítélet: február 3. Rmánia és Ukrajna: Duna-delta. Rmánia nyerte nagyjából, a kntinentális talapzat (Fekete-tengerben) határa hl van? 5.3. NB Szervezete 15 bíróból áll, 9 évre választják. Újraválaszthatóak. Rtációs rendszer: hármévente 5 új helyet töltenek be. így biztsítják a flyamatsságt. Elnöke és alelnöke van. 3 évre választják őket. Japán pasi lesz mst az elnök, az első japán lesz. Az első női elnököt válttta Herczeg Géza vlt a bíróság egyik bírája. Milyen követelmények a leendő bírókkal szemben? Kikezdhetetlen erkölcsi tekintély Legmagasabb bírói állás betöltésére való kvalifikáltság Nemzetközileg elismert nemzetközi jgtudós Kiválasztás: ÁVB-nak van szerepe. Ennek nemzeti csprtjai jelölnek először, legfeljebb 4 személyt. Közülük 2 lehet saját államplgár. Nem 800 név van azért, ennyi fain nemzetközi jgász nincs is. BT elé terjesztik, Közgyűlés elé is. Párhuzamsan megvizsgálják. Egymástól függetlenül szavaznak a jelöltekről. Mindkét fórumban abszlút többségre van szükség. Közgyűlésben 50%+1. BT-ben 8 igen. Nagyhatalmak vétója itt nem érvényes! Az lesz a bíró akit mindkét szerv megválaszttt. Eléggé többlépcsős, buktatós eljárás. Nem könnyű ennek lenni. Bíróság összetételének a civilizáció nagy alakzatait és a világ fő jgrendszereit tükrözni kell. Nincsenek kőbevésett szabályk, de van egy gyakrlat: Afrikából 3 bíró Latin-Amerika: 2 Ázsia: 3 20

IV. rész. Az élettársi kapcsolat

IV. rész. Az élettársi kapcsolat IV. rész Az élettársi kapcslat Napjaink egyik leggyakrabban vitattt jgintézménye úgy tűnik kimzdult az évtizedeken át tartó jgi szabályzatlanságból, sőt az újnnan megjelenő jgszabályk és az azk által generált

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.12. COM(2010) 662 végleges 2010/0325 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a külső határk átlépésére jgsító és vízummal ellátható úti kmányk listájáról,

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támgatáskra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizttsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

30. A hidegháború. Előzmény:

30. A hidegháború. Előzmény: 30. A hideghábrú Előzmény: II. világhábrú (1939-1945) szövetséges hatalmak tengelyhatalmak A világhábrú alatt az Egyesült Államk (USA) és a Szvjetunió (SZU) még együttműködik, mindkettő tagja a szövetséges

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

Pályáza' kiírás, részvételi és szavazási szabályzat - Let s Colour 2016

Pályáza' kiírás, részvételi és szavazási szabályzat - Let s Colour 2016 Pályáza' kiírás, részvételi és szavazási szabályzat - Let s Clur 2016 A Let s Clur Településszépítő Egyesület, a 2011. óta minden évben megszervezed magyarrszági Let s Clur Prjekt flytatásaként 2016-ban

Részletesebben

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése 3. számú melléklet A SZŐKE TISZA pusztulása és a jgi felelősség kérdése Furcsa mód épp a laikus civil közösség hivatkztt internetes közösségi ldalain kmmentelők részéről vetődött fel több alkalmmal is

Részletesebben

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény A erkölcsi szabály és nrmagyűjtemény PROFORM Kft. 2012 évi kiadás Jelen dkumentum érvényessége kiterjed a PROFORM Kft. által végzett Kereskedelmi, tervezési, fejlesztési, értékesítési illetve ezekkel összefüggő

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

A viták békés rendezése. Az erőszak tilalma. Komanovics Adrienne, 2011

A viták békés rendezése. Az erőszak tilalma. Komanovics Adrienne, 2011 A viták békés rendezése Az erőszak tilalma Komanovics Adrienne, 2011 1 I. A viták békés rendezése Komanovics Adrienne, 2011 2 Áttekintés (1) A nemzetközi vita fogalma (2) Jogforrások (3) A viták békés

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL Szélesebb fgyasztói kínálat, jbb ár-érték arány és könnyebb hzzáférhetőség a szlgáltatáskhz a szlgáltatási irányelvnek köszönhetően MIT NYERHET FOGYASZTÓKÉNT A SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon A fgyasztói tudatsság növelése az elektrnikus hírközlési piacn A Nemzeti Hírközlési Hatóság szakmai tájékztató anyaga 2008. szeptember A fgyasztók körébe meghatárzás szerint valamennyien beletartzunk,

Részletesebben

Európai modellek Kontinentális modell Angolszász model Mediterrán model Skandináv modell A közpénzügyek Pénzügyi politika:

Európai modellek Kontinentális modell Angolszász model Mediterrán model Skandináv modell A közpénzügyek Pénzügyi politika: 02.26. Európai mdellek 4 fő mdell: - Kntinentális, német-francia mdell - Liberális, anglszász mdell - Mediterrán, déli mdell - Skandináv mdell Kntinentális mdell - Nagyvnalú ellátás - Szigrú munkajgi szabályk

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról HIRDETMÉNY A pénzmsás és a terrrizmus finanszírzása megelőzéséről és megakadályzásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról Az Erste Bank Hungary Zrt. (tvábbiakban Bank), mint a 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ 1 Ügyfeleknek TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ Az adatlapt a kérelmező személyesen, az átvevő hatóság előtt, a keltezés kitöltésével egyidejűleg írja alá. Fgalmak: Hazai anyakönyvezés: A magyar államplgárk

Részletesebben

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere Oktató: Fleischer Tamás Kurzus: Várs, közlekedés, társadalm A nyilváns tér, művészet és társadalm visznyrendszere Árvay Orslya Szcilógia III. Dlgzatmmal a 2003. március 3-i, A vársi köztérről, a vársi

Részletesebben

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya CIN-BORA túracsprt Alapszabálya 1. Általáns rendelkezések 1) A társadalmi szervezet neve: CIN-BORA túracsprt Rövidített neve: CIN-BORA. 2) Székhelye: BKV Zrt. Cinkta Autóbusz telephely 1165- Budapest,

Részletesebben

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk.

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk. 1 Jegyző helyi környezet- illetve természetvédelemmel kapcslats hatáskörében hztt I. fkú szakhatósági állásfglalásk és eljárásk felülvizsgálatának tapasztalatairól Cél meghatárzása: - a hatóságk közötti

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE Tartalm 1 Általáns infrmációk 2.. 1. Tanulói jgvisznnyal kapcslats rendelkezések 2.. 2. Az iskla munkarendje 3.. 3.

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Prgram EOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása című knstrukcióhz érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns, Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009.

Részletesebben

A diplomáciai és konzuli képviselet tagjainak kiváltságai és mentességei II.

A diplomáciai és konzuli képviselet tagjainak kiváltságai és mentességei II. A diplomáciai és konzuli képviselet tagjainak kiváltságai és mentességei II. A diplomáciai képviselő és konzuli tisztviselő adó- és vámmentessége Az igazgatási-műszaki személyzet, a kisegítő személyzet

Részletesebben

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Oktatási Hivatal (székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., adószám: 15329729-2-41, államháztartási nyilvántartási száma: 229726, értesítési cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14., képviseli: Dr. Maruzsa

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T S T R A T É G I A 2 0 1 2 15 Budapest, 2012. május 24. IFUA Nnprfit Partner Közhasznú Nnprfit Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. A prjekt megvalósulását az IFUA Hrváth

Részletesebben

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk.

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk. Csapata erősítésére keres gyakrnkt a Kultúra.hu Téged keresünk, ha életed az újságírás, ha kultúrafgyasztó vagy miközben pedig tárlatról tárlatra jársz, és kedvenc íród könyveit keresed a plcn, a kultúra

Részletesebben

LUDA SZILVIA. sikerül egységnyi anyagból nagyobb értéket létrehozni, gyorsabban nő a GDP, mint az anyagfelhasználás.

LUDA SZILVIA. sikerül egységnyi anyagból nagyobb értéket létrehozni, gyorsabban nő a GDP, mint az anyagfelhasználás. A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS ÉS A PAPÍRFELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA NÉHÁNY OECD ORSZÁG PÉLDÁJÁN KERESZTÜL Bevezetés LUDA SZILVIA A tanulmány az ök-hatéknyság fgalmának értelmezését bemutatva, felhívja a figyelmet annak

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

Vezetéstechnikai tréningprogram

Vezetéstechnikai tréningprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a 2014-2016. évi Közúti Közlekedésbiztnsági Akcióprgram és Intézkedési Terv keretében pályázatt hirdet Vezetéstechnikai tréningprgram címen C kategória 1. TARTALOM 2.

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. Munkavédelmi képviselő választás 2008. november 17-28. Választási segédanyag

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. Munkavédelmi képviselő választás 2008. november 17-28. Választási segédanyag VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET Munkavédelmi képviselő választás 2008. nvember 17-28. Választási segédanyag 1 MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS 2008. nvember 17-28. Választás ajánltt időpntja:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mkelnk@vpmegye.hu Szám: 02/303-11/2013. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkrmányzat Képviselő-testületének 2009. nvember 27-ei testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállíttta: Melléklet: Velem községi Önkrmányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

Etikai Kódex Dometic Csoport

Etikai Kódex Dometic Csoport Etikai Kódex Dmetic Csprt 1. Alapelvek és általáns követelmények 1.1 Alapelvek Levél az Elnöktől A Dmetic Csprt tevékenységét bővítő multinacinális vállalatként elkötelezte magát amellett, hgy felelős

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete Balatnrendes Község Önkrmányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V. 13.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 7/2014. (X. 9.) önkrmányzati rendelet módsításáról Balatnrendes Község Önkrmányzata

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 56/2013. (XII. 19.) MÖK határzat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkrmányzat 2014-2017. évekre vnatkzó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső

Részletesebben

5CG. számú előterjesztés

5CG. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 5CG. számú előterjesztés Bizalmas az előterjesztés 2. mellékletének 2. és 211. melléklete! Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Körösi

Részletesebben

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE Elemző tanulmány Készült a JÖVŐFORMÁLÓ Pályaválasztást támgató rendszer kialakítása fgyatéks és egészségkársdtt fiatalk számára című

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege

ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege ALAPSZABÁLY A Fővársi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módsíttt és azzal egységes szerkezetbe fglalt szövege 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Blue Dlphin -

Részletesebben

EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 ENERGIAHATÉKONYSÁG PROGRAMTERÜLET BESZÁLLÍTÓI WORK-SHOP EMLÉKEZTETŐ

EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 ENERGIAHATÉKONYSÁG PROGRAMTERÜLET BESZÁLLÍTÓI WORK-SHOP EMLÉKEZTETŐ EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 ENERGIAHATÉKONYSÁG PROGRAMTERÜLET BESZÁLLÍTÓI WORK-SHOP EMLÉKEZTETŐ Dátum és időpnt: 2013. június 25. 10:00 Helyszín: NFÜ tárgyalója RÉSZTVEVŐK Meghívtt vendégek

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN (meghirdetett cím) Szeibert András előadása Tkajban, 2013. augusztus 16-án, 15:00-kr a Bkr tábrban Az alábbi írás az tt elhangzttakkal 90%-ban azns, mert egyrészt

Részletesebben

Dr. Fóriánné Horváth Margit A bankári biztosítékok

Dr. Fóriánné Horváth Margit A bankári biztosítékok Dr. Fóriánné Hrváth Margit A bankári biztsítékk A garanciaintézmények kezességvállalása a pénzügyi válságban Biztsítékk helye szerepe a hitelezésben A bankk a kölcsönügyleteik mögé állíttt biztsítékkkal

Részletesebben

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Misklc, 2012. december 1. Nagy Varga Dezsőné igazgató Diákönkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2. ldal Tartalm I.

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határzata az Infrmatikai biztnsági szabályzat jóváhagyásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kaptt felhatalmazás alapján a

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje I. Az Elnökség és tagjai 1.1 Az IPA Magyar Szekció (a tvábbiakban: Magyar Szekció) Elnöksége (a tvábbiakban: Elnökség) a Magyar Szekció ügyintéző és képviseleti

Részletesebben

M.8. számú melléklet A megbízási és a bizományosi szerződések tartalma

M.8. számú melléklet A megbízási és a bizományosi szerződések tartalma Egyetemes Szlgáltatói Üzletszabályzat M.8. számú melléklete M.8. számú melléklet A megbízási és a bizmánysi szerződések tartalma Egyetemes Szlgáltatói Üzletszabályzat M.8. számú melléklete 1 MEGBÍZÁSI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 31-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS 197/2011. sz. i Szerencsejáték Zrt. Adatvédelmi, adatbiztnsági, valamint a érdekű adatigénylés teljesítési rendjére vnatkzó Szabályzatáról Szerencs^.K ö r ű e n ílíöi'"' M ű k ő i'» * -' 197/ 2011. sz.

Részletesebben

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

A magunk részéről szívből szorítunk azért, hogy az ellenőrzési gyakorlatban várt változások végre tényleg bekövetkezzenek.

A magunk részéről szívből szorítunk azért, hogy az ellenőrzési gyakorlatban várt változások végre tényleg bekövetkezzenek. TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! A 2016 évben hatálys adó-jgszabálykat bemutató Hírlevelünk beköszöntőjében mit is írhatnánk mást: Új év, új szabálykkal..., de Új kezdet is, új esélyekkel A Bergmann

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajsmizse Várs Önkrmányzata Képviselı-testületének 2012. któber 15-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: A Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata módsításának

Részletesebben

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ A Magna erélyesen, de tisztességesen versenyzik, és támgatja a szabad és becsületes

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a plgármester és a települési önkrmányzati képviselők összeférhetetlenségi szabályairól A plgármesterrel és a települési önkrmányzati képviselők összeférhetetlenségével kapcslatban

Részletesebben

Verzió 1.2 2009.11.27. CompLex Officium Felhasználói kézikönyv

Verzió 1.2 2009.11.27. CompLex Officium Felhasználói kézikönyv Verzió 1.2 2009.11.27. CmpLex Officium Felhasználói kézikönyv CmpLex Officium felhasználói kézikönyv Tartalmjegyzék 1 Bevezetés... 3 1.1 Rendszerkövetelmények... 3 1.2 Fgalmtár... 3 2 Officium lehetőségek...

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Az Ön csapata a TOP tisztaságért!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Vállalatk K+F+I tevékenységének támgatása Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.1-15 A vissza nem térítendő támgatás célja

Részletesebben

SCHENGENI VÍZUM- ÉS BEUTAZÁSI SZABÁLYOK

SCHENGENI VÍZUM- ÉS BEUTAZÁSI SZABÁLYOK SCHENGENI VÍZUM- ÉS BEUTAZÁSI SZABÁLYOK Vízummentes beutazás (hat hónapn belül 90 napt meg nem haladó időtartamra) Vízummentesen utazhatnak be az 539/2001/EK tanácsi rendelet II. mellékletében (pzitív

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezés (1) Jelen rendelet alkalmazásában:

1. Értelmező rendelkezés (1) Jelen rendelet alkalmazásában: BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 12/2016. (IV. 27.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 29/2012. (XI. 29.) rendelet módsításáról Balmazújvárs Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

Iszlám-közel-kelet tanulmányok

Iszlám-közel-kelet tanulmányok Iszlám-Közel-Kelet tanulmányk BCE-TK nemzetközi tanulmányk (BA) II. évflyam 2008/2009, tavasz Tartalm Kurzusinfrmációk 1. Bevezetés a Közel-Kelet és Észak-Afrika tanulmányzásába 2. A közel-keleti és észak-afrikai

Részletesebben

1. Gépkezelés rövid története:

1. Gépkezelés rövid története: 1. Gépkezelés rövid története: Amikr a jelentősebb építőipari magáncégeket államsíttták, nemzeti vállalatkká vnták össze, az építőiparban mindössze 300-400 kisebb gépet üzemeltettek (összteljesítményük

Részletesebben

Kerékpárosokra vonatkozó legfontosabb ismeretek 3. rész Oldal 1

Kerékpárosokra vonatkozó legfontosabb ismeretek 3. rész Oldal 1 ı 15. Irányjelzés A kerékpársnak is, jeleznie kell minden irányváltztatási szándékát, mégpedig balra kanyardva bal, jbbra kanyardva jbb kézzel. Az irányjelzést az irányváltztatás előtt megfelelő távlságban

Részletesebben

Általános Megállapodás az Európa Tanács. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. rész. Javak, alapok és vagyonok. 3.

Általános Megállapodás az Európa Tanács. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. rész. Javak, alapok és vagyonok. 3. Általános Megállapodás az Európa Tanács A Belga Királyság, a Dán Királyság, a Francia Köztársaság, a Görög Királyság, az Ír Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek www.bombaajanlat.hu

Általános Szerződési Feltételek www.bombaajanlat.hu Általáns Szerződési Feltételek www.bmbaajanlat.hu A jelen Általáns Szerződési Feltételek (a tvábbiakban: ÁSZF) a Katna Tibr ev. (6727 Szeged, Gerle utca 56.; a tvábbiakban: Szlgáltató) által üzemeltetett

Részletesebben

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája Esztergm Várs integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség A Varga Gyula Észak-Alföldi Reginális Flklórszövetség ALAPSZABÁLYA Debrecen 2005. július 11. ALAPSZABÁLY Az alapító tagk a Hajdú-Bihar Megyei Néptáncszövetség Alapszabályának módsításáról döntöttek, így

Részletesebben

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElI:FON: +36 42 S24-S8Si FAX: +3642524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

KÍNÁBÓL MEGRENDELT ÉS ELŐRE

KÍNÁBÓL MEGRENDELT ÉS ELŐRE EASTINFO SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. AZ ÖN PARTNERE KÍNÁBAN KÍNÁBÓL MEGRENDELT ÉS ELŐRE KIFIZETETT ÁRU MINŐSÉGHIBA MIATTI KÁRTÉRÍTÉSI ELJÁRÁSA ESETTANULMÁNY 2006/01 Budapesti Irda: Budapest H-1146

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

"A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS."

A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS. MADRIDI NYILATKOZAT "A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS." Mi, a Madridban összegyűlt Európai Fgyatéksügyi Kngresszus több mint 400 résztvevője melegen

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben

Belföldi behajtás/2016.

Belföldi behajtás/2016. VÉGSŐ AJÁNLATTÉTEL FELHÍVÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 1. Az ajánlatkérés célja: I. Fejezet KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS /Specifikáció/ Belföldi behajtás/2016. Nemzeti Útdíjfizetési Szlgáltató

Részletesebben

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor.

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor. Készítette: dr. Trnyai Magdlna ügyvéd Amely a Magyar Bőrgyógyászk "Fekete Zltán" Alapítványa 1991. február 28-án létrehztt és 1998. május 29-én módsíttt egységes szerkezetű Alapító Okiratára vnatkzik,

Részletesebben

Adatbenyújtási kézikönyv

Adatbenyújtási kézikönyv Adatbenyújtási kézikönyv 22. rész Az engedélyezési kérelem elkészítése és benyújtása Annankatu 18, P Bx 400, FI-00121 Helsinki, Finland (Finnrszág) Tel.: +358 9 686180 Fax: +358 9 68618210 echa.eurpa.eu

Részletesebben

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt. 1 A Játék elnevezése, szervezője A prmóciós játék elnevezése: Tesc - Wizzair prmóció (a tvábbiakban: Játék ). Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6. cégjegyzékszám:

Részletesebben

A Biblia Szövetség alapszabálya

A Biblia Szövetség alapszabálya A Biblia Szövetség alapszabálya I. Bevezető rész 1.. Az alapítók az egyesület céljának elérése végett azkat a keresztyén hitre juttt egyháztagkat kívánják a szervezetbe összefgni, - akik készek munkálni

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatnfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: plgarmester@balatnfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatnfenyves Község Önkrmányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL

C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.10.26. (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK, FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben