M ARIAPÓCSI. MAGOSz NAPTÁR GÖRÖGKATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE KÖZÖNSÉGES ÉVRE. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖGKATOLIKUSOK ORSZÁGOS 1 SZÖVETSÉGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M ARIAPÓCSI. MAGOSz NAPTÁR GÖRÖGKATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE 1938. KÖZÖNSÉGES ÉVRE. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖGKATOLIKUSOK ORSZÁGOS 1 SZÖVETSÉGE"

Átírás

1 a oo c8o <K> <K> «SM» Oo Oo <K> <4X> M ARIAPÓCSI MAGOSz NAPTÁR GÖRÖGKATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE AZ KÖZÖNSÉGES ÉVRE. vry» st <H> 00 oo œ> <x> oft» oo oo <X> oo oo <X> c*fc. <X> oo <X> oo 00 $ Sg o-o OO Oo Oo <K> «So <K> <K> <X> Oo co-o <K> cjht. c^o TIZEDIK ÉVFOLYAM BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖGKATOLIKUSOK ORSZÁGOS 1 SZÖVETSÉGE oo oo oí> oo 00 oo oo oo oo &o <X> oo oo o-o»o oo oo o<> oo o-o ch> $ o-o oo <X> ofc. oo ofc> oo oo Ara 50 fillér.

2 Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, dicsőség néked! MARIAPOCSI MAGOSz w NAPTAR GÖRÖGKATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE z AZ». í. d n e 193 KÖZÖNSÉGES ÉVRE. k r- t- Hiszek egy Istenben, Hiszek egy hazában, e- a Hiszek egy isteni örök igazságban, n Hiszek Magyarország feltámadásában. zt iy or TIZEDIK ÉVFOLYAM. ül án sri ik teák b- bbb ÍZiész- BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖGKATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE re- Yn

3 Elüljáró beszéd. Nevezetes évfordulót jubilál naptárunk! Immár tizedszer jelenik meg az Istenszülő Szűz pócsi templomának képével, hogy tisztalelkű, jóindulatú emberekhez szólva szolgálja a görögkatolikus magyarság és a magyar görögkatolikusság ügyét, íme, tizedszer állunk most új esztendő előtt, új reménységgel és hittel lelkünkben. De szemünk messzebbre is tekint és kutatni igyekszik az egész jövendő évtized eseményeit. Csodát vártunk az elmúlt 10 évben: a nagy egyesülés napját, amidőn összeforrhatunk elszakított testvéreinkkel. Most újabb 10 éven át fogjuk várni e csodát, de abban a biztos tudatban, hogy a csodából közeli lehetőség vált. Tíz esztendő előtt sötét és szomorú volt a magyar égbolt. Nagy urak voltak elleneink, kik megsértve úgy az Isten, mint az emberiesség parancsait, fennen kérkedtek győzelmükkel és odáig vetemedtek, hogy üldözzék elszakadt, ártatlan testvéreinket. Nagyot fordult azóta az égbolt felettünk. Űj idők járnak és a nehéz fellegeket szétűzték erős, fiatal szelek. A magyarság erőiben bizakodva újra megtalálja önmagát és megtalálja barátait. Bizton hisszük mi, hogy nem telik újra tíz év, de talán még egy esztendő sem és felrúghatjuk a búzatáblákba vert határcövekeket és siethetünk elszakított testvéreink felé meleg ölelésünkkel. Elindulhatunk felfelé, a mi vizeink mentén, meglátogathatjuk atyáink sírját és odaszoríthatjuk füleinket a sírhantokhoz. Azt hiszem, érezni fogjuk még a hideg földön át is halott apáink szivének verését nagy örömükben a magyar feltámadásért. Száz és ezer hálaadó gyertyát gyujtunk akkor Neked Pócsi Mária és szivünk túl fog áradni a hálától és boldogságtól. De ha várjuk is a csodát, ne higyjük, hogy mindez erőfeszítésünk nélkül megtörténhet. Kemény akaratot és testvéri összefogást kiván tőlünk Szent István országának újonnan való meghódítása. Igazságos gazdasági rendre, teljes emberi egyenlőségre kell törekednünk és ki kell vetnünk magunk közül mindazokat, kik néha új csalafintasággal élve, néha mondvacsinált előjogokra és hagyománytiszteletre hivatkozva csak a maguk javát nézik és mindenéből kiforgatják, munkájának gyümölcséhez jutni nem hagyják a szegény embert. Keményebbeknek és szigorúbbaknak kell lennünk akkor, ha a bűnösök megfékezéséről van szó. De keményebbeknek és szigorúbbaknak kell lennünk önmagunkhoz is, mert új erőt és nagyobb akaratot kívánnak tőlünk az új idők. Sereget kell gyűjtenünk és szembe kell néznünk ellenségeink gyűlöletével. Fel kell készülnünk a harcra, mert aki igaz ügyéért fegyvert fog, attól megriad az alattomos ellen és kardját elhányva engedi viszsza jogos urához az elrabolt jószágot. Te pedig Pócsi Szűz Mária, aki tudod, hogy mennyit szenvedtünk és szenvedünk most is, teljesítsd végül vágyódásunkat és erősíts meg minket, hiszen anynyira rászolgáltunk már szenvedéseinkkel az égi kegyre. Dr. Gróh István.

4 JANUAR 31 nsp N.-Bold.-Assz. hava A hó és hét napjai Görögkatolikus naptár Róm. kath. o Nap Hold C naptár kelte nyugta kelte nyugta l Szombat Jézus körűim. Újév Újév 7 48( f Vizk. e. vas, 8. hang. Apostol: Sít. Pál Thimoth: 11 IV. r Evang: Márk 1. r. 1. sz. Jézus Krisztus evang. kezdete. 2 Vasárnap Vízkereszt előtti v. Jézus neve fjk Hétfő Malakiás Genovéva Kedd 70 apostol Titusz Szerda Teopempt Teleszfor p. A Csütörtök Jézus megkereszt. Vizkereszl Péntek Irán Lucián Szombat Gyöngy pk. Szörény Vízkereszt utáni vas. 1. hang. Apostol: Sr.t. Pál az eifez. írt lev. IV. r Evang: Máté IV. r. 8. sz. Hallván József, hogy János fogságba vettetett. 9 Vasárnap Vízkereszt u. vas. B. 1. Szentes Hétfő Niszai Gergely Vilmos pk Kedd Teodoz ap. Higin vt Szerda Taciána Ernő Csütörtök Hermil és Sztrat Veronika M Péntek Raiti vtk. Hilar pk. n Szombat Pál és János Remete Pál &Pünk. u «30. vas. 2. hang Apostol: Szt. Pál a kolossz III. r sz. Evang: Lukács XVIII. r. 91. sz. A tökéletes ifjúról. 16 Vasárnap Pünkösd u. 30. vas. B. 2. Marcel Hg Hétfő N. Antal Antal Kedd Athanáz és Cirill Piroska s* Szerda Makár B. Margit Csütörtök Eutim ap. Fábián Péntek Maxim Ágnes vt. rh Szombat Timót Vince vt. xh Pünk. u. 31. vas. 3. hang. Apostol: Szt Pál Timotheushoz irt lev. I. r sz. Evang: Lukács XVIII. r. 93. A jerikói vakról. 23 Vasárnap Pünk. u. 31. vas B. 3. Raimund sh Hétfő Xénia Timót Kedd Naz. Gergely Pál megt.»"fs Szerda Xenophon Polikárp pk. Jf Csütörtök Arsz. J. ereklyéi Ar. sz. János J? Péntek Efrém szerz. Nol. sz. Péter Jf Szombat Ignácz pk. Szal. sz, Fer Pünk. u. 32. vas. 4. hang. Apostol: Szt. Pál Timotheushoz irt. lev. IV. r sz. Evang: Lukács XIX. r. 94. sz. Zacheus megtérése. 30 Vasárnap Pünkösd u. 32. vas. B. 4. Martina >a Hétfő Cirus és János B. sz. János A Hold fényváltozásai: Újhold 1-én, 19 ó. 58 p. Első negyed 9-én, 15 ó. 13 p. Holdtölte 16- án, 6 o. 53 p. Utolsó negyed 23-án, 9 ó. 9 p. Újhold 31-én 14 é 35 p. Időjárás Herachel szerint. 1 8-ig derült, kemény, hideg idő, utánna időváltozás. A hó második felében hűvös szelek és eső, a hó végén változó id4.

5 Nap Megnevezés Összeg P f Gazdasági tudnivalók Január hóban. A háznál. A konyhavetemény«- het, melyek még a kertben vannak, ha az még nem történt meg előbb, védelmező ágakkal kell beborítani. A dinnye- és uborkamagokat trágyaágyakba kell ültetni, de ha ez már decemberben megtörtént, a növényeket át kell ültetni. Téli eledelül a szabadban még fenntartott veteményeket ki kell szedni. Téli salátát, epret stb., ha azokat a fagy kitolta, vigyázva vissza kell nyomni. Lehet a kertbe trágyát hordani s ha nincs hó s a föld maga különben megengedi, el kell a trágyát szórni. Pincébe a, vermekben utána kell nézni a téli használatul letett konyha veteményekne k. Az istállóban különösen az ellés előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabban etetni. Almozni is bőségesebben kell, különösen, ha már kis borjú is van. Az apró jószágnál az ólakat ki kell takaritani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevé» klórmeszet is teszünk. A fészkekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetni. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. A méhesben, ha a kaptárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méheket. A gyengébb készlettel bíró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorral etessük. A gyümölcsösben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt ősszel nem tisztítottuk le, akkor még most nem késő ezt is elvégezni. A szőlőben megkezdhetjük a trágyázást, s ha jó időjárás van, a hó vége felé nyithatunk is. A földeken még ilyenkor nem sok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. A pincében a tavalyi termést le kell fejteni, a hordókat két-három ízben feltölteni, az üres hordókat kitakaritani, kikénezni. Január hóban. A háznál. A konyhavetemény«- het, melyek még a kertben vannak, ha az még nem történt meg előbb, védelmező ágakkal kell beborítani. A dinnye- és uborkamagokat trágyaágyakba kell ültetni, de ha ez már decemberben megtörtént, a növényeket át kell ültetni. Téli eledelül a szabadban még fenntartott veteményeket ki kell szedni. Téli salátát, epret stb., ha azokat a fagy kitolta, vigyázva vissza kell nyomni. Lehet a kertbe trágyát hordani s ha nincs hó s a föld maga különben megengedi, el kell a trágyát szórni. Pincébe a, vermekben utána kell nézni a téli használatul letett konyha veteményekne k. Az istállóban különösen az ellés előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabban etetni. Almozni is bőségesebben kell, különösen, ha már kis borjú is van. Az apró jószágnál az ólakat ki kell takaritani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevé» klórmeszet is teszünk. A fészkekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetni. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. A méhesben, ha a kaptárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méheket. A gyengébb készlettel bíró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorral etessük. A gyümölcsösben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt ősszel nem tisztítottuk le, akkor még most nem késő ezt is elvégezni. A szőlőben megkezdhetjük a trágyázást, s ha jó időjárás van, a hó vége felé nyithatunk is. A földeken még ilyenkor nem sok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. A pincében a tavalyi termést le kell fejteni, a hordókat két-három ízben feltölteni, az üres hordókat kitakaritani, kikénezni. Január hóban. A háznál. A konyhavetemény«- het, melyek még a kertben vannak, ha az még nem történt meg előbb, védelmező ágakkal kell beborítani. A dinnye- és uborkamagokat trágyaágyakba kell ültetni, de ha ez már decemberben megtörtént, a növényeket át kell ültetni. Téli eledelül a szabadban még fenntartott veteményeket ki kell szedni. Téli salátát, epret stb., ha azokat a fagy kitolta, vigyázva vissza kell nyomni. Lehet a kertbe trágyát hordani s ha nincs hó s a föld maga különben megengedi, el kell a trágyát szórni. Pincébe a, vermekben utána kell nézni a téli használatul letett konyha veteményekne k. Az istállóban különösen az ellés előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabban etetni. Almozni is bőségesebben kell, különösen, ha már kis borjú is van. Az apró jószágnál az ólakat ki kell takaritani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevé» klórmeszet is teszünk. A fészkekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetni. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. A méhesben, ha a kaptárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méheket. A gyengébb készlettel bíró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorral etessük. A gyümölcsösben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt ősszel nem tisztítottuk le, akkor még most nem késő ezt is elvégezni. A szőlőben megkezdhetjük a trágyázást, s ha jó időjárás van, a hó vége felé nyithatunk is. A földeken még ilyenkor nem sok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. A pincében a tavalyi termést le kell fejteni, a hordókat két-három ízben feltölteni, az üres hordókat kitakaritani, kikénezni. Január hóban. A háznál. A konyhavetemény«- het, melyek még a kertben vannak, ha az még nem történt meg előbb, védelmező ágakkal kell beborítani. A dinnye- és uborkamagokat trágyaágyakba kell ültetni, de ha ez már decemberben megtörtént, a növényeket át kell ültetni. Téli eledelül a szabadban még fenntartott veteményeket ki kell szedni. Téli salátát, epret stb., ha azokat a fagy kitolta, vigyázva vissza kell nyomni. Lehet a kertbe trágyát hordani s ha nincs hó s a föld maga különben megengedi, el kell a trágyát szórni. Pincébe a, vermekben utána kell nézni a téli használatul letett konyha veteményekne k. Az istállóban különösen az ellés előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabban etetni. Almozni is bőségesebben kell, különösen, ha már kis borjú is van. Az apró jószágnál az ólakat ki kell takaritani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevé» klórmeszet is teszünk. A fészkekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetni. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. A méhesben, ha a kaptárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méheket. A gyengébb készlettel bíró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorral etessük. A gyümölcsösben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt ősszel nem tisztítottuk le, akkor még most nem késő ezt is elvégezni. A szőlőben megkezdhetjük a trágyázást, s ha jó időjárás van, a hó vége felé nyithatunk is. A földeken még ilyenkor nem sok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. A pincében a tavalyi termést le kell fejteni, a hordókat két-három ízben feltölteni, az üres hordókat kitakaritani, kikénezni. Január hóban. A háznál. A konyhavetemény«- het, melyek még a kertben vannak, ha az még nem történt meg előbb, védelmező ágakkal kell beborítani. A dinnye- és uborkamagokat trágyaágyakba kell ültetni, de ha ez már decemberben megtörtént, a növényeket át kell ültetni. Téli eledelül a szabadban még fenntartott veteményeket ki kell szedni. Téli salátát, epret stb., ha azokat a fagy kitolta, vigyázva vissza kell nyomni. Lehet a kertbe trágyát hordani s ha nincs hó s a föld maga különben megengedi, el kell a trágyát szórni. Pincébe a, vermekben utána kell nézni a téli használatul letett konyha veteményekne k. Az istállóban különösen az ellés előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabban etetni. Almozni is bőségesebben kell, különösen, ha már kis borjú is van. Az apró jószágnál az ólakat ki kell takaritani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevé» klórmeszet is teszünk. A fészkekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetni. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. A méhesben, ha a kaptárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méheket. A gyengébb készlettel bíró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorral etessük. A gyümölcsösben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt ősszel nem tisztítottuk le, akkor még most nem késő ezt is elvégezni. A szőlőben megkezdhetjük a trágyázást, s ha jó időjárás van, a hó vége felé nyithatunk is. A földeken még ilyenkor nem sok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. A pincében a tavalyi termést le kell fejteni, a hordókat két-három ízben feltölteni, az üres hordókat kitakaritani, kikénezni. Január hóban. A háznál. A konyhavetemény«- het, melyek még a kertben vannak, ha az még nem történt meg előbb, védelmező ágakkal kell beborítani. A dinnye- és uborkamagokat trágyaágyakba kell ültetni, de ha ez már decemberben megtörtént, a növényeket át kell ültetni. Téli eledelül a szabadban még fenntartott veteményeket ki kell szedni. Téli salátát, epret stb., ha azokat a fagy kitolta, vigyázva vissza kell nyomni. Lehet a kertbe trágyát hordani s ha nincs hó s a föld maga különben megengedi, el kell a trágyát szórni. Pincébe a, vermekben utána kell nézni a téli használatul letett konyha veteményekne k. Az istállóban különösen az ellés előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabban etetni. Almozni is bőségesebben kell, különösen, ha már kis borjú is van. Az apró jószágnál az ólakat ki kell takaritani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevé» klórmeszet is teszünk. A fészkekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetni. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. A méhesben, ha a kaptárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méheket. A gyengébb készlettel bíró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorral etessük. A gyümölcsösben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt ősszel nem tisztítottuk le, akkor még most nem késő ezt is elvégezni. A szőlőben megkezdhetjük a trágyázást, s ha jó időjárás van, a hó vége felé nyithatunk is. A földeken még ilyenkor nem sok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. A pincében a tavalyi termést le kell fejteni, a hordókat két-három ízben feltölteni, az üres hordókat kitakaritani, kikénezni. Január hóban. A háznál. A konyhavetemény«- het, melyek még a kertben vannak, ha az még nem történt meg előbb, védelmező ágakkal kell beborítani. A dinnye- és uborkamagokat trágyaágyakba kell ültetni, de ha ez már decemberben megtörtént, a növényeket át kell ültetni. Téli eledelül a szabadban még fenntartott veteményeket ki kell szedni. Téli salátát, epret stb., ha azokat a fagy kitolta, vigyázva vissza kell nyomni. Lehet a kertbe trágyát hordani s ha nincs hó s a föld maga különben megengedi, el kell a trágyát szórni. Pincébe a, vermekben utána kell nézni a téli használatul letett konyha veteményekne k. Az istállóban különösen az ellés előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabban etetni. Almozni is bőségesebben kell, különösen, ha már kis borjú is van. Az apró jószágnál az ólakat ki kell takaritani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevé» klórmeszet is teszünk. A fészkekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetni. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. A méhesben, ha a kaptárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méheket. A gyengébb készlettel bíró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorral etessük. A gyümölcsösben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt ősszel nem tisztítottuk le, akkor még most nem késő ezt is elvégezni. A szőlőben megkezdhetjük a trágyázást, s ha jó időjárás van, a hó vége felé nyithatunk is. A földeken még ilyenkor nem sok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. A pincében a tavalyi termést le kell fejteni, a hordókat két-három ízben feltölteni, az üres hordókat kitakaritani, kikénezni. Január hóban. A háznál. A konyhavetemény«- het, melyek még a kertben vannak, ha az még nem történt meg előbb, védelmező ágakkal kell beborítani. A dinnye- és uborkamagokat trágyaágyakba kell ültetni, de ha ez már decemberben megtörtént, a növényeket át kell ültetni. Téli eledelül a szabadban még fenntartott veteményeket ki kell szedni. Téli salátát, epret stb., ha azokat a fagy kitolta, vigyázva vissza kell nyomni. Lehet a kertbe trágyát hordani s ha nincs hó s a föld maga különben megengedi, el kell a trágyát szórni. Pincébe a, vermekben utána kell nézni a téli használatul letett konyha veteményekne k. Az istállóban különösen az ellés előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabban etetni. Almozni is bőségesebben kell, különösen, ha már kis borjú is van. Az apró jószágnál az ólakat ki kell takaritani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevé» klórmeszet is teszünk. A fészkekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetni. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. A méhesben, ha a kaptárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méheket. A gyengébb készlettel bíró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorral etessük. A gyümölcsösben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt ősszel nem tisztítottuk le, akkor még most nem késő ezt is elvégezni. A szőlőben megkezdhetjük a trágyázást, s ha jó időjárás van, a hó vége felé nyithatunk is. A földeken még ilyenkor nem sok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. A pincében a tavalyi termést le kell fejteni, a hordókat két-három ízben feltölteni, az üres hordókat kitakaritani, kikénezni. Január hóban. A háznál. A konyhavetemény«- het, melyek még a kertben vannak, ha az még nem történt meg előbb, védelmező ágakkal kell beborítani. A dinnye- és uborkamagokat trágyaágyakba kell ültetni, de ha ez már decemberben megtörtént, a növényeket át kell ültetni. Téli eledelül a szabadban még fenntartott veteményeket ki kell szedni. Téli salátát, epret stb., ha azokat a fagy kitolta, vigyázva vissza kell nyomni. Lehet a kertbe trágyát hordani s ha nincs hó s a föld maga különben megengedi, el kell a trágyát szórni. Pincébe a, vermekben utána kell nézni a téli használatul letett konyha veteményekne k. Az istállóban különösen az ellés előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabban etetni. Almozni is bőségesebben kell, különösen, ha már kis borjú is van. Az apró jószágnál az ólakat ki kell takaritani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevé» klórmeszet is teszünk. A fészkekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetni. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. A méhesben, ha a kaptárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méheket. A gyengébb készlettel bíró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorral etessük. A gyümölcsösben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt ősszel nem tisztítottuk le, akkor még most nem késő ezt is elvégezni. A szőlőben megkezdhetjük a trágyázást, s ha jó időjárás van, a hó vége felé nyithatunk is. A földeken még ilyenkor nem sok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. A pincében a tavalyi termést le kell fejteni, a hordókat két-három ízben feltölteni, az üres hordókat kitakaritani, kikénezni. Január hóban. A háznál. A konyhavetemény«- het, melyek még a kertben vannak, ha az még nem történt meg előbb, védelmező ágakkal kell beborítani. A dinnye- és uborkamagokat trágyaágyakba kell ültetni, de ha ez már decemberben megtörtént, a növényeket át kell ültetni. Téli eledelül a szabadban még fenntartott veteményeket ki kell szedni. Téli salátát, epret stb., ha azokat a fagy kitolta, vigyázva vissza kell nyomni. Lehet a kertbe trágyát hordani s ha nincs hó s a föld maga különben megengedi, el kell a trágyát szórni. Pincébe a, vermekben utána kell nézni a téli használatul letett konyha veteményekne k. Az istállóban különösen az ellés előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabban etetni. Almozni is bőségesebben kell, különösen, ha már kis borjú is van. Az apró jószágnál az ólakat ki kell takaritani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevé» klórmeszet is teszünk. A fészkekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetni. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. A méhesben, ha a kaptárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méheket. A gyengébb készlettel bíró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorral etessük. A gyümölcsösben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt ősszel nem tisztítottuk le, akkor még most nem késő ezt is elvégezni. A szőlőben megkezdhetjük a trágyázást, s ha jó időjárás van, a hó vége felé nyithatunk is. A földeken még ilyenkor nem sok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. A pincében a tavalyi termést le kell fejteni, a hordókat két-három ízben feltölteni, az üres hordókat kitakaritani, kikénezni. Január hóban. A háznál. A konyhavetemény«- het, melyek még a kertben vannak, ha az még nem történt meg előbb, védelmező ágakkal kell beborítani. A dinnye- és uborkamagokat trágyaágyakba kell ültetni, de ha ez már decemberben megtörtént, a növényeket át kell ültetni. Téli eledelül a szabadban még fenntartott veteményeket ki kell szedni. Téli salátát, epret stb., ha azokat a fagy kitolta, vigyázva vissza kell nyomni. Lehet a kertbe trágyát hordani s ha nincs hó s a föld maga különben megengedi, el kell a trágyát szórni. Pincébe a, vermekben utána kell nézni a téli használatul letett konyha veteményekne k. Az istállóban különösen az ellés előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabban etetni. Almozni is bőségesebben kell, különösen, ha már kis borjú is van. Az apró jószágnál az ólakat ki kell takaritani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevé» klórmeszet is teszünk. A fészkekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetni. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. A méhesben, ha a kaptárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méheket. A gyengébb készlettel bíró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorral etessük. A gyümölcsösben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt ősszel nem tisztítottuk le, akkor még most nem késő ezt is elvégezni. A szőlőben megkezdhetjük a trágyázást, s ha jó időjárás van, a hó vége felé nyithatunk is. A földeken még ilyenkor nem sok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. A pincében a tavalyi termést le kell fejteni, a hordókat két-három ízben feltölteni, az üres hordókat kitakaritani, kikénezni. Január hóban. A háznál. A konyhavetemény«- het, melyek még a kertben vannak, ha az még nem történt meg előbb, védelmező ágakkal kell beborítani. A dinnye- és uborkamagokat trágyaágyakba kell ültetni, de ha ez már decemberben megtörtént, a növényeket át kell ültetni. Téli eledelül a szabadban még fenntartott veteményeket ki kell szedni. Téli salátát, epret stb., ha azokat a fagy kitolta, vigyázva vissza kell nyomni. Lehet a kertbe trágyát hordani s ha nincs hó s a föld maga különben megengedi, el kell a trágyát szórni. Pincébe a, vermekben utána kell nézni a téli használatul letett konyha veteményekne k. Az istállóban különösen az ellés előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabban etetni. Almozni is bőségesebben kell, különösen, ha már kis borjú is van. Az apró jószágnál az ólakat ki kell takaritani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevé» klórmeszet is teszünk. A fészkekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetni. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. A méhesben, ha a kaptárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méheket. A gyengébb készlettel bíró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorral etessük. A gyümölcsösben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt ősszel nem tisztítottuk le, akkor még most nem késő ezt is elvégezni. A szőlőben megkezdhetjük a trágyázást, s ha jó időjárás van, a hó vége felé nyithatunk is. A földeken még ilyenkor nem sok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. A pincében a tavalyi termést le kell fejteni, a hordókat két-három ízben feltölteni, az üres hordókat kitakaritani, kikénezni. Január hóban. A háznál. A konyhavetemény«- het, melyek még a kertben vannak, ha az még nem történt meg előbb, védelmező ágakkal kell beborítani. A dinnye- és uborkamagokat trágyaágyakba kell ültetni, de ha ez már decemberben megtörtént, a növényeket át kell ültetni. Téli eledelül a szabadban még fenntartott veteményeket ki kell szedni. Téli salátát, epret stb., ha azokat a fagy kitolta, vigyázva vissza kell nyomni. Lehet a kertbe trágyát hordani s ha nincs hó s a föld maga különben megengedi, el kell a trágyát szórni. Pincébe a, vermekben utána kell nézni a téli használatul letett konyha veteményekne k. Az istállóban különösen az ellés előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabban etetni. Almozni is bőségesebben kell, különösen, ha már kis borjú is van. Az apró jószágnál az ólakat ki kell takaritani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevé» klórmeszet is teszünk. A fészkekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetni. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. A méhesben, ha a kaptárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méheket. A gyengébb készlettel bíró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorral etessük. A gyümölcsösben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt ősszel nem tisztítottuk le, akkor még most nem késő ezt is elvégezni. A szőlőben megkezdhetjük a trágyázást, s ha jó időjárás van, a hó vége felé nyithatunk is. A földeken még ilyenkor nem sok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. A pincében a tavalyi termést le kell fejteni, a hordókat két-három ízben feltölteni, az üres hordókat kitakaritani, kikénezni. Január hóban. A háznál. A konyhavetemény«- het, melyek még a kertben vannak, ha az még nem történt meg előbb, védelmező ágakkal kell beborítani. A dinnye- és uborkamagokat trágyaágyakba kell ültetni, de ha ez már decemberben megtörtént, a növényeket át kell ültetni. Téli eledelül a szabadban még fenntartott veteményeket ki kell szedni. Téli salátát, epret stb., ha azokat a fagy kitolta, vigyázva vissza kell nyomni. Lehet a kertbe trágyát hordani s ha nincs hó s a föld maga különben megengedi, el kell a trágyát szórni. Pincébe a, vermekben utána kell nézni a téli használatul letett konyha veteményekne k. Az istállóban különösen az ellés előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabban etetni. Almozni is bőségesebben kell, különösen, ha már kis borjú is van. Az apró jószágnál az ólakat ki kell takaritani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevé» klórmeszet is teszünk. A fészkekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetni. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. A méhesben, ha a kaptárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méheket. A gyengébb készlettel bíró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorral etessük. A gyümölcsösben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt ősszel nem tisztítottuk le, akkor még most nem késő ezt is elvégezni. A szőlőben megkezdhetjük a trágyázást, s ha jó időjárás van, a hó vége felé nyithatunk is. A földeken még ilyenkor nem sok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. A pincében a tavalyi termést le kell fejteni, a hordókat két-három ízben feltölteni, az üres hordókat kitakaritani, kikénezni. Január hóban. A háznál. A konyhavetemény«- het, melyek még a kertben vannak, ha az még nem történt meg előbb, védelmező ágakkal kell beborítani. A dinnye- és uborkamagokat trágyaágyakba kell ültetni, de ha ez már decemberben megtörtént, a növényeket át kell ültetni. Téli eledelül a szabadban még fenntartott veteményeket ki kell szedni. Téli salátát, epret stb., ha azokat a fagy kitolta, vigyázva vissza kell nyomni. Lehet a kertbe trágyát hordani s ha nincs hó s a föld maga különben megengedi, el kell a trágyát szórni. Pincébe a, vermekben utána kell nézni a téli használatul letett konyha veteményekne k. Az istállóban különösen az ellés előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabban etetni. Almozni is bőségesebben kell, különösen, ha már kis borjú is van. Az apró jószágnál az ólakat ki kell takaritani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevé» klórmeszet is teszünk. A fészkekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetni. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. A méhesben, ha a kaptárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méheket. A gyengébb készlettel bíró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorral etessük. A gyümölcsösben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt ősszel nem tisztítottuk le, akkor még most nem késő ezt is elvégezni. A szőlőben megkezdhetjük a trágyázást, s ha jó időjárás van, a hó vége felé nyithatunk is. A földeken még ilyenkor nem sok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. A pincében a tavalyi termést le kell fejteni, a hordókat két-három ízben feltölteni, az üres hordókat kitakaritani, kikénezni. Január hóban. A háznál. A konyhavetemény«- het, melyek még a kertben vannak, ha az még nem történt meg előbb, védelmező ágakkal kell beborítani. A dinnye- és uborkamagokat trágyaágyakba kell ültetni, de ha ez már decemberben megtörtént, a növényeket át kell ültetni. Téli eledelül a szabadban még fenntartott veteményeket ki kell szedni. Téli salátát, epret stb., ha azokat a fagy kitolta, vigyázva vissza kell nyomni. Lehet a kertbe trágyát hordani s ha nincs hó s a föld maga különben megengedi, el kell a trágyát szórni. Pincébe a, vermekben utána kell nézni a téli használatul letett konyha veteményekne k. Az istállóban különösen az ellés előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabban etetni. Almozni is bőségesebben kell, különösen, ha már kis borjú is van. Az apró jószágnál az ólakat ki kell takaritani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevé» klórmeszet is teszünk. A fészkekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetni. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. A méhesben, ha a kaptárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méheket. A gyengébb készlettel bíró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorral etessük. A gyümölcsösben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt ősszel nem tisztítottuk le, akkor még most nem késő ezt is elvégezni. A szőlőben megkezdhetjük a trágyázást, s ha jó időjárás van, a hó vége felé nyithatunk is. A földeken még ilyenkor nem sok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. A pincében a tavalyi termést le kell fejteni, a hordókat két-három ízben feltölteni, az üres hordókat kitakaritani, kikénezni. Január hóban. A háznál. A konyhavetemény«- het, melyek még a kertben vannak, ha az még nem történt meg előbb, védelmező ágakkal kell beborítani. A dinnye- és uborkamagokat trágyaágyakba kell ültetni, de ha ez már decemberben megtörtént, a növényeket át kell ültetni. Téli eledelül a szabadban még fenntartott veteményeket ki kell szedni. Téli salátát, epret stb., ha azokat a fagy kitolta, vigyázva vissza kell nyomni. Lehet a kertbe trágyát hordani s ha nincs hó s a föld maga különben megengedi, el kell a trágyát szórni. Pincébe a, vermekben utána kell nézni a téli használatul letett konyha veteményekne k. Az istállóban különösen az ellés előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabban etetni. Almozni is bőségesebben kell, különösen, ha már kis borjú is van. Az apró jószágnál az ólakat ki kell takaritani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevé» klórmeszet is teszünk. A fészkekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetni. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. A méhesben, ha a kaptárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méheket. A gyengébb készlettel bíró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorral etessük. A gyümölcsösben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt ősszel nem tisztítottuk le, akkor még most nem késő ezt is elvégezni. A szőlőben megkezdhetjük a trágyázást, s ha jó időjárás van, a hó vége felé nyithatunk is. A földeken még ilyenkor nem sok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. A pincében a tavalyi termést le kell fejteni, a hordókat két-három ízben feltölteni, az üres hordókat kitakaritani, kikénezni. Január hóban. A háznál. A konyhavetemény«- het, melyek még a kertben vannak, ha az még nem történt meg előbb, védelmező ágakkal kell beborítani. A dinnye- és uborkamagokat trágyaágyakba kell ültetni, de ha ez már decemberben megtörtént, a növényeket át kell ültetni. Téli eledelül a szabadban még fenntartott veteményeket ki kell szedni. Téli salátát, epret stb., ha azokat a fagy kitolta, vigyázva vissza kell nyomni. Lehet a kertbe trágyát hordani s ha nincs hó s a föld maga különben megengedi, el kell a trágyát szórni. Pincébe a, vermekben utána kell nézni a téli használatul letett konyha veteményekne k. Az istállóban különösen az ellés előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabban etetni. Almozni is bőségesebben kell, különösen, ha már kis borjú is van. Az apró jószágnál az ólakat ki kell takaritani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevé» klórmeszet is teszünk. A fészkekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetni. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. A méhesben, ha a kaptárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méheket. A gyengébb készlettel bíró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorral etessük. A gyümölcsösben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt ősszel nem tisztítottuk le, akkor még most nem késő ezt is elvégezni. A szőlőben megkezdhetjük a trágyázást, s ha jó időjárás van, a hó vége felé nyithatunk is. A földeken még ilyenkor nem sok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. A pincében a tavalyi termést le kell fejteni, a hordókat két-három ízben feltölteni, az üres hordókat kitakaritani, kikénezni. Január hóban. A háznál. A konyhavetemény«- het, melyek még a kertben vannak, ha az még nem történt meg előbb, védelmező ágakkal kell beborítani. A dinnye- és uborkamagokat trágyaágyakba kell ültetni, de ha ez már decemberben megtörtént, a növényeket át kell ültetni. Téli eledelül a szabadban még fenntartott veteményeket ki kell szedni. Téli salátát, epret stb., ha azokat a fagy kitolta, vigyázva vissza kell nyomni. Lehet a kertbe trágyát hordani s ha nincs hó s a föld maga különben megengedi, el kell a trágyát szórni. Pincébe a, vermekben utána kell nézni a téli használatul letett konyha veteményekne k. Az istállóban különösen az ellés előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabban etetni. Almozni is bőségesebben kell, különösen, ha már kis borjú is van. Az apró jószágnál az ólakat ki kell takaritani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevé» klórmeszet is teszünk. A fészkekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetni. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. A méhesben, ha a kaptárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méheket. A gyengébb készlettel bíró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorral etessük. A gyümölcsösben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt ősszel nem tisztítottuk le, akkor még most nem késő ezt is elvégezni. A szőlőben megkezdhetjük a trágyázást, s ha jó időjárás van, a hó vége felé nyithatunk is. A földeken még ilyenkor nem sok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. A pincében a tavalyi termést le kell fejteni, a hordókat két-három ízben feltölteni, az üres hordókat kitakaritani, kikénezni. Január hóban. A háznál. A konyhavetemény«- het, melyek még a kertben vannak, ha az még nem történt meg előbb, védelmező ágakkal kell beborítani. A dinnye- és uborkamagokat trágyaágyakba kell ültetni, de ha ez már decemberben megtörtént, a növényeket át kell ültetni. Téli eledelül a szabadban még fenntartott veteményeket ki kell szedni. Téli salátát, epret stb., ha azokat a fagy kitolta, vigyázva vissza kell nyomni. Lehet a kertbe trágyát hordani s ha nincs hó s a föld maga különben megengedi, el kell a trágyát szórni. Pincébe a, vermekben utána kell nézni a téli használatul letett konyha veteményekne k. Az istállóban különösen az ellés előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabban etetni. Almozni is bőségesebben kell, különösen, ha már kis borjú is van. Az apró jószágnál az ólakat ki kell takaritani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevé» klórmeszet is teszünk. A fészkekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetni. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. A méhesben, ha a kaptárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méheket. A gyengébb készlettel bíró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorral etessük. A gyümölcsösben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt ősszel nem tisztítottuk le, akkor még most nem késő ezt is elvégezni. A szőlőben megkezdhetjük a trágyázást, s ha jó időjárás van, a hó vége felé nyithatunk is. A földeken még ilyenkor nem sok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. A pincében a tavalyi termést le kell fejteni, a hordókat két-három ízben feltölteni, az üres hordókat kitakaritani, kikénezni. Január hóban. A háznál. A konyhavetemény«- het, melyek még a kertben vannak, ha az még nem történt meg előbb, védelmező ágakkal kell beborítani. A dinnye- és uborkamagokat trágyaágyakba kell ültetni, de ha ez már decemberben megtörtént, a növényeket át kell ültetni. Téli eledelül a szabadban még fenntartott veteményeket ki kell szedni. Téli salátát, epret stb., ha azokat a fagy kitolta, vigyázva vissza kell nyomni. Lehet a kertbe trágyát hordani s ha nincs hó s a föld maga különben megengedi, el kell a trágyát szórni. Pincébe a, vermekben utána kell nézni a téli használatul letett konyha veteményekne k. Az istállóban különösen az ellés előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabban etetni. Almozni is bőségesebben kell, különösen, ha már kis borjú is van. Az apró jószágnál az ólakat ki kell takaritani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevé» klórmeszet is teszünk. A fészkekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetni. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. A méhesben, ha a kaptárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méheket. A gyengébb készlettel bíró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorral etessük. A gyümölcsösben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt ősszel nem tisztítottuk le, akkor még most nem késő ezt is elvégezni. A szőlőben megkezdhetjük a trágyázást, s ha jó időjárás van, a hó vége felé nyithatunk is. A földeken még ilyenkor nem sok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. A pincében a tavalyi termést le kell fejteni, a hordókat két-három ízben feltölteni, az üres hordókat kitakaritani, kikénezni.

6 FEBRUÁR 28 nap Bőjtelő hava A hó és hét napjai Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat GSrögkatolíkns aaptár Triton Jézus tal. Simeonl Simeon Izidor Ágota szt. vt. Ignác Róm. kath. naptár pk. Gyertya sz.b.a. Balázs pk. K. András Ágota sz. vt. C A é t * 3 Nap Hold kelte nyugta kelte J nyugta Triódkezdő vas. 5. hang. Apostol: Szt Pál Timót III. r. 29. sz. Evang; A farizeus és vámos imája, Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vám, és Far. v. Portén pk. Tódor vt. Nicefor vt. Karalamp. Tódora Melét pk. B 5. Dorottya Romauid t/i N P M. sz. János CT* M n. Alex Cirill Skolasztika L. Mária J. szerv. al. ivt> ft ** Míg Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat 20 Vasárnap 21 Hétfő 22 Kedd 23 Szerda 24 Csütörtök 25 Péntek 26 Szombat Vasárnap Hétfő Tékozló fiu vas. 6. hang. Apostol: Szt Pál a kor. VI. r sz. Evang: Lukács XV. r. 79 sz. A tékozló fiúról szóló példabeszéd. Tékozló fiú vas. Auxent Onezim Pamfil Tódor Tyr. Leó p. Arkippusz Hetvened vas. Bálint vt. Kolos Juliánná vt. Donáth pk. Simon vt. Konrád hv. sh Húshagyó vas. 7. hang. Apostol: Szt. Pál a kor. VIII. r. 140 sz. Evang: Máté XXV. r sz. Az utolsó Ítéletről. Húshagyó vas. Timót Hatvanad vas. Eleonóra Eugénia Péter székf. Polikárp D. Péter K. János f. megt. Mátyás ap. Taráz Géza vt. Porfir K. Margit qr mv^c CJjC UVV>c >r J? a : Vajhagyó vas. 8. hang. Apostol; Szt. Pál róm. XIII. r. 12. sz. Evang: Máté VI. r. 17. sz. Az igazi böjtről. Vajhagyó vas. Vazul Farsang vas. Román ap Hold fényváltoaásai. Első negyed ^ 8 án 1 ó. 33 p. Holdtölte 14- VÉ/ én 18 ó. 14 p. Utolsó negyed VL, 22-én 5 ó. 24 p. Elsején a nap hoszsza 9 ó. 32 p-, a hó végéig t ó. 29 perccel nő. Id5jár&s Hcrachel szerint. 7-ig derült napok utána a hideg állandó között kellemes enyhe idő derült, de szeles idö, 22-től a hó végéig «tők.

7 Nap Megnevezés összeg P f 1 Gazdasági tudnivalók Február hóban. A háznál a cellert, retket, édes murkot és petrezselyemgyökereket ki kell a földből szedni, a fokhagymát, metélőhagymát és az articsóka mellékhajtásait pedig elültetni. Szárazon fekvő kertekben az ágyakat ásni lehef és azokba a közönséges veteményeket, parajt, metélő és gyökérpetrezselymet, murkot, vöröshagymát, salátát, káposztát, kalarábét, stb. elültetni. A magnak való spárgamagvakat is most kell elvetni. Borsót is lehet vetni közönséges mód szerint. Meleg trágyaágyakat kell rendezni. Az istállóban főgondunk még mindig a szoptató állatok és kicsi- nyeik, de már az igás jószágot is jobban kell gondozni és etetni, hogy a közeledő tavaszi munkára jó erőben legyen. Megkezdődött a bárányozás, malacoznak a kocák is, melegről gondoskodjunk mindkettőnél s a sertésnél ügyeljünk, hogy az emse a malacokat fel ne falja. Az apró jószágnál rendesen tartott tyúkok már javában tojnak, sőt kotlás is akadhat már. Ha van, ültessük meg; ha keltőgéppel dolgozunk, meg lehet kezdeni a keltetést. A méhesben nincs újabb teendő, legfeljebb nagyon szép, napos, csendes időben ki lehet nyitni a röplyukakat, hogy a méhek tisztulási repülésüket elvégezhessék. Kiteregetett ruha azonban ilyenkor ne legyen künn, mert a méhek beszennyezik. Egyébként tovább etetünk mézzel vagy cukorral. A gyümölcsösben permetezhetünk és megkezdhetjük a szemzéit is. A konyhakertben is megkezdődik a munka: előkészíthetjük az ágyásokat, sőt jó időjárás mellett a hónap végén a kerti veteményeket is elültethetjük. A szőllöben trágyázás és nyitás a teendő, de ha szép idő jár, a hónap végén metszeni is lehet. A pincében nincs újabb munka. Célszerű a pincét egyszer alaposan kikénezni. A földeken trágyázás és ha olvadásos idő van, a vadvizek levezetése a teendő. Kedvező időjárás esetében azonban már vetni is lehet.

8 M Á R C I U S 31 nap Böjtmás haa/a A hó és hét napjai GSrSgkatolikns naptár Rím. kath. naptár C 3 Nap Hold kelte nyugta kelte nyugta 1 Kedd Eudozia Albin pk. A 6 42 lá Szerda Teodot Hamvazó sz Csütörtök Eutrop és t. Kunigunda «*« Péntek Gerázím Kázmér ff* Szombat Konon Özséb Nagyböjt 1. vas. t. hang. Apostol: Szt. Pál a zsid. XI. r Evang: János I. r. 5. sz. Jézus tanítványokat választ. 6 Vasárnap Nagyböjt I. vas. B. 1. Invocabit 4HP Hétfő Vazul és T. Aq. sz. Tam. Wf Kedd Teofilakt Istenes János Szerda Szeb. 40 vért. Franciska Ü Csütörtök Kodrát 40 vértanú t* Péntek Szofron pk. Szilárd Htg Szombat Teofanes Hal. e. Gergely p. Híg Nagyböjt 2. vas. 2. hang. Apostol: Szt. Pál a zsid. I. r sz. Evang: Márk II. r. 7. sz. Jézus meggyógyítja az inaszakadtat. 13 Vasárnap Nagyböjt II. vas. B. 2. Reminisc. s* Hétfő Benedek Matild Kedd Nemzeti üanep Nemzeti ünnep Szerda Szabina Geréb pk Csütörtök Elek Patrik pk. sh Péntek Cirill pk. Sándor pk Szombat Krizant Hal. eml. József Nagyböjt 3. vas. 3. hang. Apostol: Szt. Pál a zsid. IV. r sz. Evang: Márk VIII. r. 37. sz. Aki engem akar követni, tagadja meg magát. 20 Vasárnap Nagyböjt III. vas. B. 3. Oculi cm Hétfő ifj. Jakab Benedek ap. CJC Kedd Vazul vt. Katalin Szerda Nikon Viktorián vt Csütörtök Zakariás Gábor főangy Péntek Gyümölcsoltó B. A. Gy. 0. B. A Szombat Gábor Hal. eml. Emánuel & Hold fényváltosásai. Újhold 2-án 9 ó. 40 p. 3Első negyed 9 én 9 ó. 3í> p. ^ Holdtölte 16- án 6 ó. 15 p. C Utolsó negyed 24-én 2 ó. 6 p. Újhold 31-én 19 ó. 52 p. Tavaszkezdet 21- én 7 ó. 43 p. Elsején a nap hoszsza 11 ó. 1 p., a hó végéig 46 perccel nö. Evang: Márk IX. r 40. sz, Jézus néma lelket űz ki. 27 Vasárnap Nagyböjt IV. vas. B. 4. vas. Laet. A i Hétfő István Kapisztr. Ján. A Kedd Márk pk. Auguszta Szerda Klim. János Kerény vt Csütörtök Hipácius Guidó ap á Időjárás Herscfael szerint. 1 8-ig]esős é» szeles az időjárás, utána változik az időjárás.

9 Nap Megnevezés ^ 1 (Jsszeg i Gazdasági tudnivalók Nap Megnevezés P f l Gazdasági tudnivalók!' Március hóban. A háznál. Konyhakertben Yetni kell nyári endiviát, mustárt, ánizst, kaprot, uborkafüvei, köményt, hónapos retket, cikóriát stb. 1 o- vábbá el kell ültetni a kitelelt s nyári hajtásra szánt káposztát, céklát, cikóriát, murkot, zellert stb. Articsókákról s más befedet veteményekről a takarót le kel" venni s a gyomot körülkapálni' Az istállóban legnagyobb gonddal a kiscsikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot adni. Különösen tisztántartásukra legyen gondunk, éppúgy a kisborjaknál is. Az igás jószágot jól kell tartani, tekintettel a nehéz munkára, amit végez. A szoptató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most van az ideje Az apró jószágnál most van a kotlcültetés ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszárított és megőrölt vagy porrátört csontot, főleg pedig oldott meszet. A méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repülés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki minden hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. Az etetést folytatni kell s a méz meg cukor közé, sokak szerint, ajánlatos egy kis búzalisztet keverni. A fiasításra kellő helyet kell engedni mozgókaptáraknál. A gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemezés és oltás ideje! A szőlőben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. A földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a vetés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hónapban. Sorrendben követik egymást a zab, tavaszi búza, az árpa, a bükköny, míg a kapások többnyire a jövő hónapra maradnak. 1 Március hóban. A háznál. Konyhakertben Yetni kell nyári endiviát, mustárt, ánizst, kaprot, uborkafüvei, köményt, hónapos retket, cikóriát stb. 1 o- vábbá el kell ültetni a kitelelt s nyári hajtásra szánt káposztát, céklát, cikóriát, murkot, zellert stb. Articsókákról s más befedet veteményekről a takarót le kel" venni s a gyomot körülkapálni' Az istállóban legnagyobb gonddal a kiscsikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot adni. Különösen tisztántartásukra legyen gondunk, éppúgy a kisborjaknál is. Az igás jószágot jól kell tartani, tekintettel a nehéz munkára, amit végez. A szoptató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most van az ideje Az apró jószágnál most van a kotlcültetés ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszárított és megőrölt vagy porrátört csontot, főleg pedig oldott meszet. A méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repülés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki minden hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. Az etetést folytatni kell s a méz meg cukor közé, sokak szerint, ajánlatos egy kis búzalisztet keverni. A fiasításra kellő helyet kell engedni mozgókaptáraknál. A gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemezés és oltás ideje! A szőlőben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. A földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a vetés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hónapban. Sorrendben követik egymást a zab, tavaszi búza, az árpa, a bükköny, míg a kapások többnyire a jövő hónapra maradnak. Március hóban. A háznál. Konyhakertben Yetni kell nyári endiviát, mustárt, ánizst, kaprot, uborkafüvei, köményt, hónapos retket, cikóriát stb. 1 o- vábbá el kell ültetni a kitelelt s nyári hajtásra szánt káposztát, céklát, cikóriát, murkot, zellert stb. Articsókákról s más befedet veteményekről a takarót le kel" venni s a gyomot körülkapálni' Az istállóban legnagyobb gonddal a kiscsikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot adni. Különösen tisztántartásukra legyen gondunk, éppúgy a kisborjaknál is. Az igás jószágot jól kell tartani, tekintettel a nehéz munkára, amit végez. A szoptató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most van az ideje Az apró jószágnál most van a kotlcültetés ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszárított és megőrölt vagy porrátört csontot, főleg pedig oldott meszet. A méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repülés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki minden hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. Az etetést folytatni kell s a méz meg cukor közé, sokak szerint, ajánlatos egy kis búzalisztet keverni. A fiasításra kellő helyet kell engedni mozgókaptáraknál. A gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemezés és oltás ideje! A szőlőben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. A földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a vetés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hónapban. Sorrendben követik egymást a zab, tavaszi búza, az árpa, a bükköny, míg a kapások többnyire a jövő hónapra maradnak. Március hóban. A háznál. Konyhakertben Yetni kell nyári endiviát, mustárt, ánizst, kaprot, uborkafüvei, köményt, hónapos retket, cikóriát stb. 1 o- vábbá el kell ültetni a kitelelt s nyári hajtásra szánt káposztát, céklát, cikóriát, murkot, zellert stb. Articsókákról s más befedet veteményekről a takarót le kel" venni s a gyomot körülkapálni' Az istállóban legnagyobb gonddal a kiscsikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot adni. Különösen tisztántartásukra legyen gondunk, éppúgy a kisborjaknál is. Az igás jószágot jól kell tartani, tekintettel a nehéz munkára, amit végez. A szoptató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most van az ideje Az apró jószágnál most van a kotlcültetés ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszárított és megőrölt vagy porrátört csontot, főleg pedig oldott meszet. A méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repülés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki minden hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. Az etetést folytatni kell s a méz meg cukor közé, sokak szerint, ajánlatos egy kis búzalisztet keverni. A fiasításra kellő helyet kell engedni mozgókaptáraknál. A gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemezés és oltás ideje! A szőlőben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. A földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a vetés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hónapban. Sorrendben követik egymást a zab, tavaszi búza, az árpa, a bükköny, míg a kapások többnyire a jövő hónapra maradnak. Március hóban. A háznál. Konyhakertben Yetni kell nyári endiviát, mustárt, ánizst, kaprot, uborkafüvei, köményt, hónapos retket, cikóriát stb. 1 o- vábbá el kell ültetni a kitelelt s nyári hajtásra szánt káposztát, céklát, cikóriát, murkot, zellert stb. Articsókákról s más befedet veteményekről a takarót le kel" venni s a gyomot körülkapálni' Az istállóban legnagyobb gonddal a kiscsikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot adni. Különösen tisztántartásukra legyen gondunk, éppúgy a kisborjaknál is. Az igás jószágot jól kell tartani, tekintettel a nehéz munkára, amit végez. A szoptató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most van az ideje Az apró jószágnál most van a kotlcültetés ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszárított és megőrölt vagy porrátört csontot, főleg pedig oldott meszet. A méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repülés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki minden hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. Az etetést folytatni kell s a méz meg cukor közé, sokak szerint, ajánlatos egy kis búzalisztet keverni. A fiasításra kellő helyet kell engedni mozgókaptáraknál. A gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemezés és oltás ideje! A szőlőben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. A földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a vetés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hónapban. Sorrendben követik egymást a zab, tavaszi búza, az árpa, a bükköny, míg a kapások többnyire a jövő hónapra maradnak. Március hóban. A háznál. Konyhakertben Yetni kell nyári endiviát, mustárt, ánizst, kaprot, uborkafüvei, köményt, hónapos retket, cikóriát stb. 1 o- vábbá el kell ültetni a kitelelt s nyári hajtásra szánt káposztát, céklát, cikóriát, murkot, zellert stb. Articsókákról s más befedet veteményekről a takarót le kel" venni s a gyomot körülkapálni' Az istállóban legnagyobb gonddal a kiscsikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot adni. Különösen tisztántartásukra legyen gondunk, éppúgy a kisborjaknál is. Az igás jószágot jól kell tartani, tekintettel a nehéz munkára, amit végez. A szoptató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most van az ideje Az apró jószágnál most van a kotlcültetés ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszárított és megőrölt vagy porrátört csontot, főleg pedig oldott meszet. A méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repülés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki minden hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. Az etetést folytatni kell s a méz meg cukor közé, sokak szerint, ajánlatos egy kis búzalisztet keverni. A fiasításra kellő helyet kell engedni mozgókaptáraknál. A gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemezés és oltás ideje! A szőlőben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. A földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a vetés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hónapban. Sorrendben követik egymást a zab, tavaszi búza, az árpa, a bükköny, míg a kapások többnyire a jövő hónapra maradnak. Március hóban. A háznál. Konyhakertben Yetni kell nyári endiviát, mustárt, ánizst, kaprot, uborkafüvei, köményt, hónapos retket, cikóriát stb. 1 o- vábbá el kell ültetni a kitelelt s nyári hajtásra szánt káposztát, céklát, cikóriát, murkot, zellert stb. Articsókákról s más befedet veteményekről a takarót le kel" venni s a gyomot körülkapálni' Az istállóban legnagyobb gonddal a kiscsikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot adni. Különösen tisztántartásukra legyen gondunk, éppúgy a kisborjaknál is. Az igás jószágot jól kell tartani, tekintettel a nehéz munkára, amit végez. A szoptató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most van az ideje Az apró jószágnál most van a kotlcültetés ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszárított és megőrölt vagy porrátört csontot, főleg pedig oldott meszet. A méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repülés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki minden hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. Az etetést folytatni kell s a méz meg cukor közé, sokak szerint, ajánlatos egy kis búzalisztet keverni. A fiasításra kellő helyet kell engedni mozgókaptáraknál. A gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemezés és oltás ideje! A szőlőben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. A földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a vetés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hónapban. Sorrendben követik egymást a zab, tavaszi búza, az árpa, a bükköny, míg a kapások többnyire a jövő hónapra maradnak. Március hóban. A háznál. Konyhakertben Yetni kell nyári endiviát, mustárt, ánizst, kaprot, uborkafüvei, köményt, hónapos retket, cikóriát stb. 1 o- vábbá el kell ültetni a kitelelt s nyári hajtásra szánt káposztát, céklát, cikóriát, murkot, zellert stb. Articsókákról s más befedet veteményekről a takarót le kel" venni s a gyomot körülkapálni' Az istállóban legnagyobb gonddal a kiscsikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot adni. Különösen tisztántartásukra legyen gondunk, éppúgy a kisborjaknál is. Az igás jószágot jól kell tartani, tekintettel a nehéz munkára, amit végez. A szoptató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most van az ideje Az apró jószágnál most van a kotlcültetés ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszárított és megőrölt vagy porrátört csontot, főleg pedig oldott meszet. A méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repülés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki minden hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. Az etetést folytatni kell s a méz meg cukor közé, sokak szerint, ajánlatos egy kis búzalisztet keverni. A fiasításra kellő helyet kell engedni mozgókaptáraknál. A gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemezés és oltás ideje! A szőlőben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. A földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a vetés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hónapban. Sorrendben követik egymást a zab, tavaszi búza, az árpa, a bükköny, míg a kapások többnyire a jövő hónapra maradnak. Március hóban. A háznál. Konyhakertben Yetni kell nyári endiviát, mustárt, ánizst, kaprot, uborkafüvei, köményt, hónapos retket, cikóriát stb. 1 o- vábbá el kell ültetni a kitelelt s nyári hajtásra szánt káposztát, céklát, cikóriát, murkot, zellert stb. Articsókákról s más befedet veteményekről a takarót le kel" venni s a gyomot körülkapálni' Az istállóban legnagyobb gonddal a kiscsikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot adni. Különösen tisztántartásukra legyen gondunk, éppúgy a kisborjaknál is. Az igás jószágot jól kell tartani, tekintettel a nehéz munkára, amit végez. A szoptató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most van az ideje Az apró jószágnál most van a kotlcültetés ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszárított és megőrölt vagy porrátört csontot, főleg pedig oldott meszet. A méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repülés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki minden hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. Az etetést folytatni kell s a méz meg cukor közé, sokak szerint, ajánlatos egy kis búzalisztet keverni. A fiasításra kellő helyet kell engedni mozgókaptáraknál. A gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemezés és oltás ideje! A szőlőben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. A földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a vetés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hónapban. Sorrendben követik egymást a zab, tavaszi búza, az árpa, a bükköny, míg a kapások többnyire a jövő hónapra maradnak. p Március hóban. A háznál. Konyhakertben Yetni kell nyári endiviát, mustárt, ánizst, kaprot, uborkafüvei, köményt, hónapos retket, cikóriát stb. 1 o- vábbá el kell ültetni a kitelelt s nyári hajtásra szánt káposztát, céklát, cikóriát, murkot, zellert stb. Articsókákról s más befedet veteményekről a takarót le kel" venni s a gyomot körülkapálni' Az istállóban legnagyobb gonddal a kiscsikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot adni. Különösen tisztántartásukra legyen gondunk, éppúgy a kisborjaknál is. Az igás jószágot jól kell tartani, tekintettel a nehéz munkára, amit végez. A szoptató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most van az ideje Az apró jószágnál most van a kotlcültetés ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszárított és megőrölt vagy porrátört csontot, főleg pedig oldott meszet. A méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repülés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki minden hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. Az etetést folytatni kell s a méz meg cukor közé, sokak szerint, ajánlatos egy kis búzalisztet keverni. A fiasításra kellő helyet kell engedni mozgókaptáraknál. A gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemezés és oltás ideje! A szőlőben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. A földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a vetés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hónapban. Sorrendben követik egymást a zab, tavaszi búza, az árpa, a bükköny, míg a kapások többnyire a jövő hónapra maradnak. Március hóban. A háznál. Konyhakertben Yetni kell nyári endiviát, mustárt, ánizst, kaprot, uborkafüvei, köményt, hónapos retket, cikóriát stb. 1 o- vábbá el kell ültetni a kitelelt s nyári hajtásra szánt káposztát, céklát, cikóriát, murkot, zellert stb. Articsókákról s más befedet veteményekről a takarót le kel" venni s a gyomot körülkapálni' Az istállóban legnagyobb gonddal a kiscsikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot adni. Különösen tisztántartásukra legyen gondunk, éppúgy a kisborjaknál is. Az igás jószágot jól kell tartani, tekintettel a nehéz munkára, amit végez. A szoptató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most van az ideje Az apró jószágnál most van a kotlcültetés ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszárított és megőrölt vagy porrátört csontot, főleg pedig oldott meszet. A méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repülés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki minden hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. Az etetést folytatni kell s a méz meg cukor közé, sokak szerint, ajánlatos egy kis búzalisztet keverni. A fiasításra kellő helyet kell engedni mozgókaptáraknál. A gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemezés és oltás ideje! A szőlőben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. A földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a vetés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hónapban. Sorrendben követik egymást a zab, tavaszi búza, az árpa, a bükköny, míg a kapások többnyire a jövő hónapra maradnak. Március hóban. A háznál. Konyhakertben Yetni kell nyári endiviát, mustárt, ánizst, kaprot, uborkafüvei, köményt, hónapos retket, cikóriát stb. 1 o- vábbá el kell ültetni a kitelelt s nyári hajtásra szánt káposztát, céklát, cikóriát, murkot, zellert stb. Articsókákról s más befedet veteményekről a takarót le kel" venni s a gyomot körülkapálni' Az istállóban legnagyobb gonddal a kiscsikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot adni. Különösen tisztántartásukra legyen gondunk, éppúgy a kisborjaknál is. Az igás jószágot jól kell tartani, tekintettel a nehéz munkára, amit végez. A szoptató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most van az ideje Az apró jószágnál most van a kotlcültetés ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszárított és megőrölt vagy porrátört csontot, főleg pedig oldott meszet. A méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repülés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki minden hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. Az etetést folytatni kell s a méz meg cukor közé, sokak szerint, ajánlatos egy kis búzalisztet keverni. A fiasításra kellő helyet kell engedni mozgókaptáraknál. A gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemezés és oltás ideje! A szőlőben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. A földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a vetés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hónapban. Sorrendben követik egymást a zab, tavaszi búza, az árpa, a bükköny, míg a kapások többnyire a jövő hónapra maradnak. Március hóban. A háznál. Konyhakertben Yetni kell nyári endiviát, mustárt, ánizst, kaprot, uborkafüvei, köményt, hónapos retket, cikóriát stb. 1 o- vábbá el kell ültetni a kitelelt s nyári hajtásra szánt káposztát, céklát, cikóriát, murkot, zellert stb. Articsókákról s más befedet veteményekről a takarót le kel" venni s a gyomot körülkapálni' Az istállóban legnagyobb gonddal a kiscsikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot adni. Különösen tisztántartásukra legyen gondunk, éppúgy a kisborjaknál is. Az igás jószágot jól kell tartani, tekintettel a nehéz munkára, amit végez. A szoptató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most van az ideje Az apró jószágnál most van a kotlcültetés ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszárított és megőrölt vagy porrátört csontot, főleg pedig oldott meszet. A méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repülés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki minden hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. Az etetést folytatni kell s a méz meg cukor közé, sokak szerint, ajánlatos egy kis búzalisztet keverni. A fiasításra kellő helyet kell engedni mozgókaptáraknál. A gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemezés és oltás ideje! A szőlőben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. A földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a vetés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hónapban. Sorrendben követik egymást a zab, tavaszi búza, az árpa, a bükköny, míg a kapások többnyire a jövő hónapra maradnak. Március hóban. A háznál. Konyhakertben Yetni kell nyári endiviát, mustárt, ánizst, kaprot, uborkafüvei, köményt, hónapos retket, cikóriát stb. 1 o- vábbá el kell ültetni a kitelelt s nyári hajtásra szánt káposztát, céklát, cikóriát, murkot, zellert stb. Articsókákról s más befedet veteményekről a takarót le kel" venni s a gyomot körülkapálni' Az istállóban legnagyobb gonddal a kiscsikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot adni. Különösen tisztántartásukra legyen gondunk, éppúgy a kisborjaknál is. Az igás jószágot jól kell tartani, tekintettel a nehéz munkára, amit végez. A szoptató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most van az ideje Az apró jószágnál most van a kotlcültetés ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszárított és megőrölt vagy porrátört csontot, főleg pedig oldott meszet. A méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repülés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki minden hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. Az etetést folytatni kell s a méz meg cukor közé, sokak szerint, ajánlatos egy kis búzalisztet keverni. A fiasításra kellő helyet kell engedni mozgókaptáraknál. A gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemezés és oltás ideje! A szőlőben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. A földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a vetés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hónapban. Sorrendben követik egymást a zab, tavaszi búza, az árpa, a bükköny, míg a kapások többnyire a jövő hónapra maradnak. Március hóban. A háznál. Konyhakertben Yetni kell nyári endiviát, mustárt, ánizst, kaprot, uborkafüvei, köményt, hónapos retket, cikóriát stb. 1 o- vábbá el kell ültetni a kitelelt s nyári hajtásra szánt káposztát, céklát, cikóriát, murkot, zellert stb. Articsókákról s más befedet veteményekről a takarót le kel" venni s a gyomot körülkapálni' Az istállóban legnagyobb gonddal a kiscsikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot adni. Különösen tisztántartásukra legyen gondunk, éppúgy a kisborjaknál is. Az igás jószágot jól kell tartani, tekintettel a nehéz munkára, amit végez. A szoptató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most van az ideje Az apró jószágnál most van a kotlcültetés ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszárított és megőrölt vagy porrátört csontot, főleg pedig oldott meszet. A méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repülés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki minden hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. Az etetést folytatni kell s a méz meg cukor közé, sokak szerint, ajánlatos egy kis búzalisztet keverni. A fiasításra kellő helyet kell engedni mozgókaptáraknál. A gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemezés és oltás ideje! A szőlőben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. A földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a vetés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hónapban. Sorrendben követik egymást a zab, tavaszi búza, az árpa, a bükköny, míg a kapások többnyire a jövő hónapra maradnak. Március hóban. A háznál. Konyhakertben Yetni kell nyári endiviát, mustárt, ánizst, kaprot, uborkafüvei, köményt, hónapos retket, cikóriát stb. 1 o- vábbá el kell ültetni a kitelelt s nyári hajtásra szánt káposztát, céklát, cikóriát, murkot, zellert stb. Articsókákról s más befedet veteményekről a takarót le kel" venni s a gyomot körülkapálni' Az istállóban legnagyobb gonddal a kiscsikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot adni. Különösen tisztántartásukra legyen gondunk, éppúgy a kisborjaknál is. Az igás jószágot jól kell tartani, tekintettel a nehéz munkára, amit végez. A szoptató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most van az ideje Az apró jószágnál most van a kotlcültetés ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszárított és megőrölt vagy porrátört csontot, főleg pedig oldott meszet. A méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repülés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki minden hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. Az etetést folytatni kell s a méz meg cukor közé, sokak szerint, ajánlatos egy kis búzalisztet keverni. A fiasításra kellő helyet kell engedni mozgókaptáraknál. A gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemezés és oltás ideje! A szőlőben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. A földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a vetés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hónapban. Sorrendben követik egymást a zab, tavaszi búza, az árpa, a bükköny, míg a kapások többnyire a jövő hónapra maradnak. Március hóban. A háznál. Konyhakertben Yetni kell nyári endiviát, mustárt, ánizst, kaprot, uborkafüvei, köményt, hónapos retket, cikóriát stb. 1 o- vábbá el kell ültetni a kitelelt s nyári hajtásra szánt káposztát, céklát, cikóriát, murkot, zellert stb. Articsókákról s más befedet veteményekről a takarót le kel" venni s a gyomot körülkapálni' Az istállóban legnagyobb gonddal a kiscsikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot adni. Különösen tisztántartásukra legyen gondunk, éppúgy a kisborjaknál is. Az igás jószágot jól kell tartani, tekintettel a nehéz munkára, amit végez. A szoptató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most van az ideje Az apró jószágnál most van a kotlcültetés ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszárított és megőrölt vagy porrátört csontot, főleg pedig oldott meszet. A méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repülés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki minden hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. Az etetést folytatni kell s a méz meg cukor közé, sokak szerint, ajánlatos egy kis búzalisztet keverni. A fiasításra kellő helyet kell engedni mozgókaptáraknál. A gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemezés és oltás ideje! A szőlőben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. A földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a vetés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hónapban. Sorrendben követik egymást a zab, tavaszi búza, az árpa, a bükköny, míg a kapások többnyire a jövő hónapra maradnak. Március hóban. A háznál. Konyhakertben Yetni kell nyári endiviát, mustárt, ánizst, kaprot, uborkafüvei, köményt, hónapos retket, cikóriát stb. 1 o- vábbá el kell ültetni a kitelelt s nyári hajtásra szánt káposztát, céklát, cikóriát, murkot, zellert stb. Articsókákról s más befedet veteményekről a takarót le kel" venni s a gyomot körülkapálni' Az istállóban legnagyobb gonddal a kiscsikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot adni. Különösen tisztántartásukra legyen gondunk, éppúgy a kisborjaknál is. Az igás jószágot jól kell tartani, tekintettel a nehéz munkára, amit végez. A szoptató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most van az ideje Az apró jószágnál most van a kotlcültetés ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszárított és megőrölt vagy porrátört csontot, főleg pedig oldott meszet. A méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repülés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki minden hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. Az etetést folytatni kell s a méz meg cukor közé, sokak szerint, ajánlatos egy kis búzalisztet keverni. A fiasításra kellő helyet kell engedni mozgókaptáraknál. A gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemezés és oltás ideje! A szőlőben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. A földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a vetés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hónapban. Sorrendben követik egymást a zab, tavaszi búza, az árpa, a bükköny, míg a kapások többnyire a jövő hónapra maradnak. Március hóban. A háznál. Konyhakertben Yetni kell nyári endiviát, mustárt, ánizst, kaprot, uborkafüvei, köményt, hónapos retket, cikóriát stb. 1 o- vábbá el kell ültetni a kitelelt s nyári hajtásra szánt káposztát, céklát, cikóriát, murkot, zellert stb. Articsókákról s más befedet veteményekről a takarót le kel" venni s a gyomot körülkapálni' Az istállóban legnagyobb gonddal a kiscsikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot adni. Különösen tisztántartásukra legyen gondunk, éppúgy a kisborjaknál is. Az igás jószágot jól kell tartani, tekintettel a nehéz munkára, amit végez. A szoptató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most van az ideje Az apró jószágnál most van a kotlcültetés ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszárított és megőrölt vagy porrátört csontot, főleg pedig oldott meszet. A méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repülés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki minden hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. Az etetést folytatni kell s a méz meg cukor közé, sokak szerint, ajánlatos egy kis búzalisztet keverni. A fiasításra kellő helyet kell engedni mozgókaptáraknál. A gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemezés és oltás ideje! A szőlőben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. A földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a vetés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hónapban. Sorrendben követik egymást a zab, tavaszi búza, az árpa, a bükköny, míg a kapások többnyire a jövő hónapra maradnak. Március hóban. A háznál. Konyhakertben Yetni kell nyári endiviát, mustárt, ánizst, kaprot, uborkafüvei, köményt, hónapos retket, cikóriát stb. 1 o- vábbá el kell ültetni a kitelelt s nyári hajtásra szánt káposztát, céklát, cikóriát, murkot, zellert stb. Articsókákról s más befedet veteményekről a takarót le kel" venni s a gyomot körülkapálni' Az istállóban legnagyobb gonddal a kiscsikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot adni. Különösen tisztántartásukra legyen gondunk, éppúgy a kisborjaknál is. Az igás jószágot jól kell tartani, tekintettel a nehéz munkára, amit végez. A szoptató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most van az ideje Az apró jószágnál most van a kotlcültetés ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszárított és megőrölt vagy porrátört csontot, főleg pedig oldott meszet. A méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repülés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki minden hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. Az etetést folytatni kell s a méz meg cukor közé, sokak szerint, ajánlatos egy kis búzalisztet keverni. A fiasításra kellő helyet kell engedni mozgókaptáraknál. A gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemezés és oltás ideje! A szőlőben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. A földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a vetés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hónapban. Sorrendben követik egymást a zab, tavaszi búza, az árpa, a bükköny, míg a kapások többnyire a jövő hónapra maradnak. t Március hóban. A háznál. Konyhakertben Yetni kell nyári endiviát, mustárt, ánizst, kaprot, uborkafüvei, köményt, hónapos retket, cikóriát stb. 1 o- vábbá el kell ültetni a kitelelt s nyári hajtásra szánt káposztát, céklát, cikóriát, murkot, zellert stb. Articsókákról s más befedet veteményekről a takarót le kel" venni s a gyomot körülkapálni' Az istállóban legnagyobb gonddal a kiscsikókat kell ellátni; két hetes korukban már lehet nekik zabot adni. Különösen tisztántartásukra legyen gondunk, éppúgy a kisborjaknál is. Az igás jószágot jól kell tartani, tekintettel a nehéz munkára, amit végez. A szoptató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk be, akkor se túlerős munkára; más kancák fedeztetésének most van az ideje Az apró jószágnál most van a kotlcültetés ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszárított és megőrölt vagy porrátört csontot, főleg pedig oldott meszet. A méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repülés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki minden hulladékot, ami csak összegyűlt bennük. Az etetést folytatni kell s a méz meg cukor közé, sokak szerint, ajánlatos egy kis búzalisztet keverni. A fiasításra kellő helyet kell engedni mozgókaptáraknál. A gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemezés és oltás ideje! A szőlőben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. A földeken van azonban az igazi munka. Tavaszi szántás, utána a vetés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hónapban. Sorrendben követik egymást a zab, tavaszi búza, az árpa, a bükköny, míg a kapások többnyire a jövő hónapra maradnak.

10 Összeg Gazdasági tudnivalók ÁPRILIS 30 nap Szent György hava A hó és hét Görögkatolikus Róm. kath. Nap Hold (T napjai naptár naptár kelte nyugta kelte nyugta 1 Péntek Egyipt M. Hugó Szombat Titusz P. Ferenc Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat 10 Vasárnap íi Hétfő 12 Kedd 13 Szerda 14 Csütörtök 15 Péntek 16 Szombat Nagyböjt 5. vas. 5. hang. Apostol: Szt. Pál a zsid. IX. r sz. Evang: Márk X r. 47. sz. Jézus szenvedéséről jövendöl. Nb. 5. vas. József Klaudiusz Eutil György pk. Herrdion Eupszilot Fekete vas Izidor pk Fer. sz. Vince M Cölesztin p. ihr Herm. József Hü Fájd. Szűz Hg Konrád Virág vas. Apostol: Szt. Pál a íilipp. IV. r sz Evang; János XII. r. 41. sz. Jézus ünnepélyes bevonulása Jeruzsálembe. Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Virág vasárnap Xutipa Vazul pk. Márlon pk. Arisztak Nagycs. Nagypéntek Agape, Nagysz. Virág vasárnap Leo p Gyula p Hermenegild Nagycsüt. ih Nagypéntek Nagyszombat CJj Húsvét vas. Apostol: Ap. csel. I. r. 1. sz. Evang: János I. r sz. Kezdetben vala ae ige. Húsvét vas. Húsvét héilő Húsvét kedd Teodor hv. Január hv. Szikeóta Tiv. György nagyv Húsvét vasárn Húsvét hétfő Emma Tivadar hv. P. Konrád Szótér Bé a pk. C4SC jf Jf' A Tamás vas. 1. hang. Apostol: Ap. csel. V. r. 14. sz. Evang: János XX. r. 65. sz. A hitetlen Tamásról Vasárnap Tamás vasárnap Fehér vas. A Hélfő Márk ev. Márk ev. A Kedd Vazul vt. Kiüt. Marc.» ÉS» Szerda Simon K. sz. Péter Csütörtök Jázon K. Pál Péntek Küzikei 9 vért. Péter vt Szombat Jakab ap. Sziem, Katalin Időjárás Hersc! szerint. 1 6-ig nagyc részt derült, 7 ig enyhe időjái gyakori napsüt A hó közepén e szelek, utána es Április hóban. A háznál a gazda gondja a vető kukorica és burgonya előkészítése, lucernamag beszerzése ; a gazdasszonyra a kender vetőmag elők siítése és a tavaszi nagytakarítás, meszelés munkája vár. Az istállóban még mindig a növendék-jósxág a íőgond; ha jó erőben vannak, legelőre is lehet bocsátani. Az igás jószág jó takarmányozást kíván az erős munka mellett". Száraztakarmány mellett, ha csak lehet, legelőre is kell bocsátani. Vigyázzunk azonban, hogy a takarmányozásban beállott változás miatt meg ne betegedjenek: eleinte tehát etessük meg őket a kihajtás előtt kevés szálas takarmánnyal. A korai malacok elválasztásának is most van az ideje. Az apró jószág most kezd hasznot hajtani. Gondunk legyen rá, hogy a tojások tiszták legyenek; jobb árat kapunk értük. A korai csirkét is kezdik már keresni a piacon. Az ólakat legalább havonta egyszer takarítani, meszelni kell, hamus homokfürdőről, tiseta ivóvízről benne egy kis ecettel vagy sóval gondoskodjunk, főleg pedig mészről az eleségbe, mert tojás idején a tojóknak sok kell belőle a tojás héjához, a csibéknek pedig, hogy jó csontozatuk fejlődlék. Az öreg ludakat, ha tollúkat hullatni kezdik, lehet melleszleni. A méhesben javában folyik a szaporítás ; a méhlegelő még gyönge lévén, ajánlatos nem felhagyni a mesterséges etetéssel. Vett családokat legfőbb ideje beszállítani és elhelyezni. A gyümölcsösben hernyózás, virágzás után pedig, ha a kis gyümölcs már megerősödött, permetezés ideje van. A szőlőben nyitás, metszés, szénkénegezés az e hónapban elvégzendő munkák. A földeken folyik azonban a legnagyobb munka. Esetleg elmaradt vetés, az elvetett terménynek a gaztól való megtísztogatása ad munkát. Amellett a lucerna és a kender vetése, a burgonya elültetése s a kukorica elvetése, bab elültetése várnak a gazdára.

11 MÁJUS Nap Megnevezés Összeg f Gazdasági tudnivalók Május hóban. 31 nap Pünkösd hava A háznál lassan elő kell készíteni az udvart, szérűt, pajtát, csűrt a hordás idejére; tisztogatni, mindent rendberakni már jó előre, amíg nem nő nyakunkra a mindenféle munka. A hó és hét napjai Vasárnap Hétfő Kedd (Szerda Csütörtök 'Péntek 7[Szombat Szombat Görög-katolikus naptár Rám. kath. Kenethozó asszonyok vas. 2 hang. Apostol: Ap. csel. VI. r. 16. sz. Evang: Márk XV. 69 sz A kenethozé asszonyokról Kenethozó asszony V. Atanáz Timot Pelágia Iréné vt. Jób Szt Icer. megj. (r N a p naptár kelte j nyugta jmiseric. Athanaz Szt ker. felem Szt József V. Pius p. (János Gizella Hold fi a Hü His <m s* Az inaszakadt vas. 3. hang. Apostol: Ap. csel. IX. r 32 sz Evang: János V. r. 14. sz. Jézus Buszaidéban Lggyógyít egy ina»»kad,a, Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 15 Vasárnap 16 Hétfő 17 Kedd 18 Szerda 19 Csütörtök 20 Péntek 'Szombat 21 Az inaszakadt vas. Izaiás Simon Móczius Epifán Gliceria Izidor vt. vt. jjubilate N. Gergely Antonin Ferenc Pongrácz Róbert Bonifác V sh sh sh cé? ) ll Í19 27 Szamariai asszony vas. 4. hang. Apostol: Ap. csel. XI. r. 28. sz. Evang: János IV. r. 12. sz. Jézus és a szamariai asszony. Szamariai assz. Teodor Andronik Péter és t. Patrik Talale Ilona Cantate Nep. János Paskál hv. Venanc jcölesztin Bernardin András XJI A fcvang. János IX. r. 34 sz. Jézus meggyógyítja a vakon S7Ül.tett embert 221 Vasárnap Rogate 23 Hétfő Dezső pk. 24 Kedd 25 Szerda 26 Csütörtök 27 Péntek 28 Szombat 29 Vasárnap 30 Hétfő 31 Kedd Vakgyógyító vas. Mihály pk. Simeon K. János f. m. Áldozó Teraponf INiketasz csütörtök vt. Evang: János XVIII Niceai atyák vas. Izsák Hermiász Kereszt, seg. VII. Gergely Áldozó csütörtök Béda Ágoston A IPf? ang. Apostol: Ap. csel. XX. r. 44. sz. 56. sz. Jézus tanítványaiért imádkozik Efandi A. Janka Kegy. B. A, Ü H Hold fónyvá zásai: Első nej 6-án p. Holdtölte én 9 ó. 3< Utolsó neg 22-én p. Újhold ó El«ején a nap hc sza 14 ó 25 p., a végéig 1 ó. 16 pe cel nő. 'fldő járás Her scl szerint. A hó első hárt hetében az ídőjáf meleg, derült. \ én menydörgés zivatar, 24-től t rult és hűvös i( Az istállóban a növendékmarhát, ha legelőre jár, száraz takarmányon, ha nem jár ki, zölddel vegyes szálason tartjuk. Ha már befogni valók, járatni kezdjük, hámba, igába neveljük, hogy a hordáskor már elővigyázatosan használhassuk. A többi jószág etetésénél is ügyeljünk a zöldtakarmányra való átmenetnél. A korai csikókat elválasztva, zabra fogjuk. Juhnyirásnak is ideje van. Améhesben is meggyűlik a munka. Kezdődik a rajzás ideje s ha nem műrajokkal és anyaneveléssel dolgozunk, elő kell készülni befogásukra és főként csendes, meleg napokon szemmel tartani a kosokat. A gyengébb családokat, ha nem sikerült felerősíteni, doboljuk vagy öntsük össze, kifogva az öregebb anyát; ha mozgó kaptáraink vannak, megteszi az is, ha erősebb rajoktól nekik teszünk be egy-két fiasításos keretet. Az akácmézét kipergetjük. A gyümölcsösben már csak tisztogatás kell, esetleg virágzás után permetezés, kénporozás. A konyhakertben gyomlálás, öntözés, késői vetemények ültetése (borsó, bab, saláta, tök) a teendő. A szőlőben az első ideje van. A pincében csak a netán permetezés elmaradt másodszori lefejtést kell okvetlenül elvégezni. A földeken a tavaszi vetés tisztogatása, muhar és köles vetése s a kukorica és krumpli megkapálása a hónap teendői.

12 JUNIUS Nap Megnevezés összeg T I T Összeg Gazdasági tudnivalók Június hóban. 30 nap A háznál. Előkészülünk az aratásra, befejezve udvar, pa)ta, csűr stb. rendbehozására. A hó és hét napjai Szerda Csütörtök Péntek Szombat Görögkatolikus naptár Jusztin Nícefor Lucillián Metrofán Hal. e Pamfil Róm. kath. naptár Erazmus Klotild Ferenc vt. c O Nap kelte Pünkösd vas. Apostol: Ap. csel. II. r. 3 sz. Szent Iván hava nyugta Evang: János VII. r. 27. sz. Én vagyok a világ világossága. kelte Hold I nyugta Vasárnap Pünk. vasárnap Pünk, vasárnap r Hétiő Pünk. hétiő Pünk. hétfő Kedd Teodot P Róbert rt P 8 Szerda Tivadar Medárd sh =r 9 Csütörtök Cirill főp. a* Primusz ctt Péntek Timót Margit kirné. c Szombat Bertalan Barnabás ap Mindenszentek vas. 8. hang. Apostol: Szt. Pál a zsid. XI. r sz. Evang: Máté X. r. 33. sz. Minden aki megvall engem én is megvallom őt. 12 Vasárnap Mindenszentek v. Pünk. u. 1 vas. JT Hétfő Aquilina Pád. Antal Jf Kedd Elizeus pr. Nagy Vazul a Szerda Ámosz pr. Jolán <a Csütörtök Tikon pk. Űrnapja Péntek Manuel Rainer hv Szombat Leontinusz Efrém vt Pünk. u. 2. vas. 1. hang. Apostol: Szt. Pál a róm. II. r. 82. sz. Evang: Máté IV. r. 9. sz. Jézus tanítványokat vá!aszt. 19 Vasárnap Pünk. u. 2. vas. Pünk. u. 2 vas Hétfő Metód pk. Szilnér ap Kedd Julián pk. G. Alajos Szerda Özséb Paulin pk Csütörtök Agrippina Ediltrud lPéntek Ker. János szül. Jézus szt. sz Szombat Febronia Vilmos vt Vasárnap 27 Hétfő 28 Kedd 29 Szerda 30 Csütörtök Pünk. u. 3. vas. 2. hang. Apostol: Szt. Pál a róm. V. r. 68. sz. Evang: Máté VI. r. 18. sz. Az isteni gondviselésről. Pünk. u. 3. Sámson vas. Cirusz és János Szt Péter és Pál ap 12 apostol Pünk. u. 3 vas, László király Ireneus Szt Péter és Pál Pál emlékez. ** M Hold fény zásai; Első 5-én, 32 p. Holdtö án, 0 ú Utolsó 21-én, 52 p. Újhold 22 ó. Nyárkezdet 1-én a nap 15 ó. 41 p 17 perccel azután a hó 6 p. fogy. Időjárás Hei szerint 1 5 között i eső utána ke meleg és der következik. I között rövid A hó végén hűvös idő. Az istállóban a jószág csak éjjelre van. Nappal vagy a munkában vagy a legelőn, mindenképpen azonban főleg zöldtakarmányon él. Csak a fejőstehenek etetésére legyen különös gond, ha jó fejési eredményeket akarunk látni. Kivülük még a növendék jószágra kell ügyelni. A méhesben ugyanaz a teendő, mint az előző hónapban. Gyenge rajokat serkentő etetésre foghatunk, mozgó kaptárak mellett azonban a fiasításos keretekkel anélkül is hamar erőre kapathatjuk őket. A mézteret aratásig felesleges szűkíteni. A pergetést folytatjuk. Az apró jószágnál a fiatal liba piacravitelére legyen gond: most van a legjobb ára. Mellette azonban a fiatal csirke, sőt a fiatal jérce is keresett cikk. A gyümölcsösben a nagyon rakott ágakat alátámasztani, a korái gyümölcsöt leszedni és piacra juttatni, ha a gyümölcsös füves, a füvet lekaszálni s utina feltisztogatni. Különösan a lehullott gyümölcsöt nem szabad heverni hagyni! A fákat is meg lehet tisztogatni nagyjából. A konyhakertben a téli, vetemények: retek, saláta, stb. ültetése folyik. A beérett növények magvait is szedni kell. A szsuöben virágzás után másodszor kell permetezni, kapálni és kötözni, valamint a zöldoltást elvégezni. A földeken végződik a kukorica I és krumpli második kapálása, a [ fű, lucerna, here kaszálása, kivéve a magnak hagyott darabokat. Mire ennek a gyűjtése, hordása véget érne, a hó végével a két apostolfejedelem ünnepe meghozza az aratás izzadságos idejét, amikor a gazda a nap előtt kél és jóval a nap után nyugszik le. Ember, állat a végsőkig megfeszített erővel szprgoskodik az, Isten áldása: az élet körül.

13 JÚLIUS 31 nap Szent Jakab hava A hó és hét Görögkatolikas Róm. kath. Nap Hold (T napjai naptár naptár kelte 1 nyugta kelte nyugta 1 Péntek Kozma Jézus sz. n. fi* Szombat B. A. pal. elh. Sarlós B. A Pünk. u. 4. vas. 3. hang. Apostol: Szt. fái a róm. VI. r. 93. sz. Evang: Máté VIII. r. 25. sz. A kafarnaumi százados hite. 3 Vasárnap Pünk. n. 4. vas. Pünk. u. 4 vas. <r Hétfő Kr. András Ulrik Kedd Márta Zak. Antal rht Szerda Szizoez atya Izaiás ih Csütörtök Tamás Cirill és Met. CM Péntek Prokop Erzsébet kné Szombat Pankrác Veronika jr Pünk. u. 5. vas. 4. hang. Apostol, Szt. Pál a róm. X. r sz. Evang: Máté VIII. r. 28. sz. Jézus meggyógyít két ördöngöst. 10 Vasárnap Pünk. u. 5. vas. Pünk. u. 5 vas Hétfő Eufemia I. Pius p. t? Kedd Proklusz G. János & Szerda Gábor főangyal Anaklét p Csütörtök Aquella Bonaventura A Péntek Cirjék vt. Henrik cs. A Szombat Athenogén Karm. B. A. & Pünk. u. 6 vas. 5. hang. Apostol: Szt. Pál a róm. XII. r. 110 sz. Evang: Máté IX. r. 29. sz. Jézus meggyógyít egy inaszakadtat. 17 Vasárnap Pünk. u. 6 vas. Pünk. u. 6. vas Hétfő Emilián vt. Kamill hv Kedd Maxim P. sz, Vince Szerda Szt. Illés napja Jeromos Csütörtök Simeon Praxedes mp Péntek M. Magdolna M. Magdolna Szombat Fókasz vt. Apollinar ** Pünk u. 7. vas. 6. hang. Apostol: Szt. Pál a róm. XV. r sz. Evang: Máté IX. r. 33. sz. Jézus meggyógyít két vak ember ft Hold fény zása 3Első 4-én 47 p. mh Hőidtől XÍrJ én 16 6 Utolsói 20-án 19 p. Újhold 4 ó. 54 Elsején a nap sza 15 ó. 54 hó végéig 54 cel fogy. 24 Vasárnap Pünk. u. 7. vas. Pünk. u. 7. vas. t* Hétfő Anna Jakab ap IdSjárá 26 Kedd Hermoland Anna assz. Híg Herschel sz 27 Szerda Panteleimon Panteleon fi* Csütörtök 1 4-ig forró Nikánov Ince pk. fi* sütés, utána 29 Péntek Kallinik Mária sz idő Szombat Szilasz Judit vt mét nagy 7 hang. Apostol: Szt. Pál a kor. 1. r sz. Utána ZÍVÜ Evang.- Máté XIV. r. 58. sz. A csodálatos kenyérszaporítás. következnek, végén az idi 31 j Vasárnap IPünk. n. 8. vas. Pünk.u. 8.vas. tf esős.

14 Nap Megnevezés Összeg Gazdasági tudnivalók Július hóban. A háznál minden álljon-készen a betakarításhoz. A gazdaasszonynak a virágos kender ad munkát, nyüvés, tilolás. Az istállóban az igás jószágnak most kell a legbőségesebb takarmányozás, ha nem akarjuk, hogy a nehéz munkának kárát lássa. Az itatásnál vigyázzunk: a víz ne legyen nagyon hideg. Az apró jószág körül ha kései csirkét nem ültettünk vagy nem keltettünk nincs más munka, mint a szokásos havonkinti takarítás és meszelés. Vigyázzunk azonban az ivóvízre, mert a nagy hőségben ae terjeszti a baromfikolerát. A méhesben vége felé jár a rajzás; ellenőriznünk kell, hogy minden családnak van-e rendes királynője. Ha szilárd kaptárban vannak a méhek, a dolgon úgy segíthetünk, hogy gyönge, de jó anyás családot hozzádobolunk, kifogva a terméketlen régi anyat. Mozgó kaptáraknái egyszerűen beteszünk egy fiatal anyát az anyanevelőből és kifogjuk a régit. Ne eresszük azonban addig az anyát a család közé, míg meg nem győződtünk arról, hogy a kas elfogadja. A gyümölcsösben szedjük az érett fajokat és ügyeljük arra, hogy hullott gyümölcs lehetőleg egy napig se maradjon a fák alatt. Szedjük össze s használjuk fel megfőzve vagy nyersen baromfi* vagy sertésetetésre. A konyhakertben a nyári veteményeket kiszedjük és helyükbe ültetjük a télit; emellett gyomlálás, öntözés s a beérett magvak szedegetése ad még munkát. A szőllőben folyik a kötözés és a permetezés, míg csak szüksége mutatkozik. A pincében gondunk legyen a töltögetésre, minthogy a nagy melegben a bor erősen párolog. A földeken most van a legtöbb munka. Egy évi munkáért most fizet meg az anyaföld, ha Isten áldása volt rajta.

15 AUGUSZTUS 31 nap Kisasszony hava A hó és hét napjai Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Gorfigkatolikus naptár Szt. ker. körm. István vt. Fauszt. Efezusi J. Gy. Euszigniusz Urunk szinevált. Rom. kath. naptár N. Péter L. Alfonz István ev. Domonkos H. B. Assz. Ürszfnvált. c rhs rh CÉ J? jr O kelte Nap nyugta Pünk. 9. vas. 8. hang. Apostol: Szt. Pál a kor. III. r sz. Evang.: Máté XIV. r. 5?. sz. Jézus a tengeren jár. kelts Hold nyugt« Vasárnap Pünk. u. 9 vas. Pünk. u. 9 vas Hétfő Emilián Cirjék vt Kedd Mátyás ap. Vian. János & Szerda Lőrinc vt. Lőrinc vt. Jk Csütörtök Euplusz Zsuzsánna A Péntek Anicet Klára sz. A Szombat Maxim hv. Ipoly Pünk. u. 10. vas. 1. hang Apostol: Szt. Pál a k or. IV. r sz. Evang. Máté XV. r. 72. sz. Jézus egy holdkóros gyermeket gyógyít. 14 Vasárnap Pünk. u. 10 vas. Pünk. u. lovas Hétfő Nagyboldogassz. Nagybold. assz Kedd Diomed vt. Joakim Szerda Myron Jácint hv Csütörtök Florus és L. Ilona cs.-né Péntek András vt. Lajos pk. /Wf Szombat Szt. István király Szt. István kir. ** Pünk. u. 11. vas. 2. hang. Apostol: Szt. Pál a kor IX. r sz. Evang: Máté XVIII. r, 73. sz. Az adósságot elengedő király 21 Vasárnap Pünk. u. 11 vas. Pünk. u. 11 vas. N Hétfő Agatonik Timót Kedd Farkas B. Fülöp HE Szerda Entik Bertalan ap. í* Csütörtök Bertalan Lajos kir Péntek Adrián Zefirin p. V iSzombat Poemen Kai. József Pünk. u. 12. vas. 3. hang. Apostol.: Szt. Pál a kor. XV r sz. Evang.: Máté XIX. r. 70. sz. A gazdag ifjúról. 28 Vasárnap Pünk. u. 12 vas. Pünk. u. 12 vas. sh Hétfő Ker. szt. Ján. fejvét- K. J. fejevét. sh Kedd Sándor pk. L. Róza CJC Szerda B. Assz. öv. elh. Rajmund UU ÍIRNs Hold fónyvi Jzásai: Első n< 3-án 2 ó. ^^ Holdtölti ^ f én 6 6. C Utolsó nf 18-án 2 30 p. Újhold ; 12 ó. 17 Elaején a nap I sza 15 ó., ) végéig 1 ó. 35! cel fogy. Időjárás Her» szerint. 1 5-ig hűvös járás kisebb f kel. Utána s! s derű. 12 változóanmelei 18-tól hősig i tarokkal.

16 Nap Megnevezés összeg i Gazdasági tudnivalók Nap Megnevezés f> í i Gazdasági tudnivalók i AugMitus hóban. A háznál a csépelés alatt kiválasztjuk a vetőmagot; úgy ezt, mint a többi készletet gondosan elrakjuk, de nem feledkezünk meg róla, hogy gyakran megforgassuk, esetleg újra megrostáljuk. A gazdasszonynak a kendertilolás, héhelés ad munkát Az istállóban a fejőstehenekre legyen gond: vegyes száraz és zöld takarmány, különösen répa növeli a tejelést Növendék állatokra is gondosan ügyeljünk. Egyébként az itatásnál legyünk nagyon elővigyázatosak, a nagy melegek idején s a lovak zabolásánál. A méhesben a családok munkája befejeződött: a kaszálás után a rétek, az aratás után a szántók üresen maradtak s hacsak nincs a vidéken sok kert és szőllő, a méhek már júliusban is alig találnak eleséget. Ezért, ha van rá lehetőség, vándor-méhészkedni kell; oly vidékre költözni a méhekkel, ahol még van méhlegelő, vagy mert a mezei munkával később végeznek, vagy mert kertek, parkok, erdők vannak a közelben. Ha ez nem lehetséges, úgy már a teleltetéshez kezdünk. A gyümölcsösben különösebb teendőnk nincs. Legföljebb sarjút kaszáltatva, gondoskodunk a tisztogatásról a fákon is, a fák alatt is. A gyümölcskamrában azonban gondozni, válogatni kell az eltett gyümölcsöt, csigernek, aszaltnak használva föl a selejtet. A konyhakertben magszedés ideje van. A szöllőben viszont szaporodik a munka. Ritkítás a tőkéken, hogy a nap érje a fürtöket, permetezés, kapálás fattyúbajtások irtása, kötözés éppen elég dolgot adnak. Amellett a korai fajok termését már piacra lehet adni, tehát ez is munkát ad; a szüretre is elő lehet lassan készülni, számbavéve minden edényt és szerszámot. A pkcében szintén csak a szüretre készülünk elő. A földeken viszont szántás, trágyázás ideje következik s a kukorica ritkítása sem késett még el egészen. AugMitus hóban. A háznál a csépelés alatt kiválasztjuk a vetőmagot; úgy ezt, mint a többi készletet gondosan elrakjuk, de nem feledkezünk meg róla, hogy gyakran megforgassuk, esetleg újra megrostáljuk. A gazdasszonynak a kendertilolás, héhelés ad munkát Az istállóban a fejőstehenekre legyen gond: vegyes száraz és zöld takarmány, különösen répa növeli a tejelést Növendék állatokra is gondosan ügyeljünk. Egyébként az itatásnál legyünk nagyon elővigyázatosak, a nagy melegek idején s a lovak zabolásánál. A méhesben a családok munkája befejeződött: a kaszálás után a rétek, az aratás után a szántók üresen maradtak s hacsak nincs a vidéken sok kert és szőllő, a méhek már júliusban is alig találnak eleséget. Ezért, ha van rá lehetőség, vándor-méhészkedni kell; oly vidékre költözni a méhekkel, ahol még van méhlegelő, vagy mert a mezei munkával később végeznek, vagy mert kertek, parkok, erdők vannak a közelben. Ha ez nem lehetséges, úgy már a teleltetéshez kezdünk. A gyümölcsösben különösebb teendőnk nincs. Legföljebb sarjút kaszáltatva, gondoskodunk a tisztogatásról a fákon is, a fák alatt is. A gyümölcskamrában azonban gondozni, válogatni kell az eltett gyümölcsöt, csigernek, aszaltnak használva föl a selejtet. A konyhakertben magszedés ideje van. A szöllőben viszont szaporodik a munka. Ritkítás a tőkéken, hogy a nap érje a fürtöket, permetezés, kapálás fattyúbajtások irtása, kötözés éppen elég dolgot adnak. Amellett a korai fajok termését már piacra lehet adni, tehát ez is munkát ad; a szüretre is elő lehet lassan készülni, számbavéve minden edényt és szerszámot. A pkcében szintén csak a szüretre készülünk elő. A földeken viszont szántás, trágyázás ideje következik s a kukorica ritkítása sem késett még el egészen. AugMitus hóban. A háznál a csépelés alatt kiválasztjuk a vetőmagot; úgy ezt, mint a többi készletet gondosan elrakjuk, de nem feledkezünk meg róla, hogy gyakran megforgassuk, esetleg újra megrostáljuk. A gazdasszonynak a kendertilolás, héhelés ad munkát Az istállóban a fejőstehenekre legyen gond: vegyes száraz és zöld takarmány, különösen répa növeli a tejelést Növendék állatokra is gondosan ügyeljünk. Egyébként az itatásnál legyünk nagyon elővigyázatosak, a nagy melegek idején s a lovak zabolásánál. A méhesben a családok munkája befejeződött: a kaszálás után a rétek, az aratás után a szántók üresen maradtak s hacsak nincs a vidéken sok kert és szőllő, a méhek már júliusban is alig találnak eleséget. Ezért, ha van rá lehetőség, vándor-méhészkedni kell; oly vidékre költözni a méhekkel, ahol még van méhlegelő, vagy mert a mezei munkával később végeznek, vagy mert kertek, parkok, erdők vannak a közelben. Ha ez nem lehetséges, úgy már a teleltetéshez kezdünk. A gyümölcsösben különösebb teendőnk nincs. Legföljebb sarjút kaszáltatva, gondoskodunk a tisztogatásról a fákon is, a fák alatt is. A gyümölcskamrában azonban gondozni, válogatni kell az eltett gyümölcsöt, csigernek, aszaltnak használva föl a selejtet. A konyhakertben magszedés ideje van. A szöllőben viszont szaporodik a munka. Ritkítás a tőkéken, hogy a nap érje a fürtöket, permetezés, kapálás fattyúbajtások irtása, kötözés éppen elég dolgot adnak. Amellett a korai fajok termését már piacra lehet adni, tehát ez is munkát ad; a szüretre is elő lehet lassan készülni, számbavéve minden edényt és szerszámot. A pkcében szintén csak a szüretre készülünk elő. A földeken viszont szántás, trágyázás ideje következik s a kukorica ritkítása sem késett még el egészen. AugMitus hóban. A háznál a csépelés alatt kiválasztjuk a vetőmagot; úgy ezt, mint a többi készletet gondosan elrakjuk, de nem feledkezünk meg róla, hogy gyakran megforgassuk, esetleg újra megrostáljuk. A gazdasszonynak a kendertilolás, héhelés ad munkát Az istállóban a fejőstehenekre legyen gond: vegyes száraz és zöld takarmány, különösen répa növeli a tejelést Növendék állatokra is gondosan ügyeljünk. Egyébként az itatásnál legyünk nagyon elővigyázatosak, a nagy melegek idején s a lovak zabolásánál. A méhesben a családok munkája befejeződött: a kaszálás után a rétek, az aratás után a szántók üresen maradtak s hacsak nincs a vidéken sok kert és szőllő, a méhek már júliusban is alig találnak eleséget. Ezért, ha van rá lehetőség, vándor-méhészkedni kell; oly vidékre költözni a méhekkel, ahol még van méhlegelő, vagy mert a mezei munkával később végeznek, vagy mert kertek, parkok, erdők vannak a közelben. Ha ez nem lehetséges, úgy már a teleltetéshez kezdünk. A gyümölcsösben különösebb teendőnk nincs. Legföljebb sarjút kaszáltatva, gondoskodunk a tisztogatásról a fákon is, a fák alatt is. A gyümölcskamrában azonban gondozni, válogatni kell az eltett gyümölcsöt, csigernek, aszaltnak használva föl a selejtet. A konyhakertben magszedés ideje van. A szöllőben viszont szaporodik a munka. Ritkítás a tőkéken, hogy a nap érje a fürtöket, permetezés, kapálás fattyúbajtások irtása, kötözés éppen elég dolgot adnak. Amellett a korai fajok termését már piacra lehet adni, tehát ez is munkát ad; a szüretre is elő lehet lassan készülni, számbavéve minden edényt és szerszámot. A pkcében szintén csak a szüretre készülünk elő. A földeken viszont szántás, trágyázás ideje következik s a kukorica ritkítása sem késett még el egészen. AugMitus hóban. A háznál a csépelés alatt kiválasztjuk a vetőmagot; úgy ezt, mint a többi készletet gondosan elrakjuk, de nem feledkezünk meg róla, hogy gyakran megforgassuk, esetleg újra megrostáljuk. A gazdasszonynak a kendertilolás, héhelés ad munkát Az istállóban a fejőstehenekre legyen gond: vegyes száraz és zöld takarmány, különösen répa növeli a tejelést Növendék állatokra is gondosan ügyeljünk. Egyébként az itatásnál legyünk nagyon elővigyázatosak, a nagy melegek idején s a lovak zabolásánál. A méhesben a családok munkája befejeződött: a kaszálás után a rétek, az aratás után a szántók üresen maradtak s hacsak nincs a vidéken sok kert és szőllő, a méhek már júliusban is alig találnak eleséget. Ezért, ha van rá lehetőség, vándor-méhészkedni kell; oly vidékre költözni a méhekkel, ahol még van méhlegelő, vagy mert a mezei munkával később végeznek, vagy mert kertek, parkok, erdők vannak a közelben. Ha ez nem lehetséges, úgy már a teleltetéshez kezdünk. A gyümölcsösben különösebb teendőnk nincs. Legföljebb sarjút kaszáltatva, gondoskodunk a tisztogatásról a fákon is, a fák alatt is. A gyümölcskamrában azonban gondozni, válogatni kell az eltett gyümölcsöt, csigernek, aszaltnak használva föl a selejtet. A konyhakertben magszedés ideje van. A szöllőben viszont szaporodik a munka. Ritkítás a tőkéken, hogy a nap érje a fürtöket, permetezés, kapálás fattyúbajtások irtása, kötözés éppen elég dolgot adnak. Amellett a korai fajok termését már piacra lehet adni, tehát ez is munkát ad; a szüretre is elő lehet lassan készülni, számbavéve minden edényt és szerszámot. A pkcében szintén csak a szüretre készülünk elő. A földeken viszont szántás, trágyázás ideje következik s a kukorica ritkítása sem késett még el egészen. AugMitus hóban. A háznál a csépelés alatt kiválasztjuk a vetőmagot; úgy ezt, mint a többi készletet gondosan elrakjuk, de nem feledkezünk meg róla, hogy gyakran megforgassuk, esetleg újra megrostáljuk. A gazdasszonynak a kendertilolás, héhelés ad munkát Az istállóban a fejőstehenekre legyen gond: vegyes száraz és zöld takarmány, különösen répa növeli a tejelést Növendék állatokra is gondosan ügyeljünk. Egyébként az itatásnál legyünk nagyon elővigyázatosak, a nagy melegek idején s a lovak zabolásánál. A méhesben a családok munkája befejeződött: a kaszálás után a rétek, az aratás után a szántók üresen maradtak s hacsak nincs a vidéken sok kert és szőllő, a méhek már júliusban is alig találnak eleséget. Ezért, ha van rá lehetőség, vándor-méhészkedni kell; oly vidékre költözni a méhekkel, ahol még van méhlegelő, vagy mert a mezei munkával később végeznek, vagy mert kertek, parkok, erdők vannak a közelben. Ha ez nem lehetséges, úgy már a teleltetéshez kezdünk. A gyümölcsösben különösebb teendőnk nincs. Legföljebb sarjút kaszáltatva, gondoskodunk a tisztogatásról a fákon is, a fák alatt is. A gyümölcskamrában azonban gondozni, válogatni kell az eltett gyümölcsöt, csigernek, aszaltnak használva föl a selejtet. A konyhakertben magszedés ideje van. A szöllőben viszont szaporodik a munka. Ritkítás a tőkéken, hogy a nap érje a fürtöket, permetezés, kapálás fattyúbajtások irtása, kötözés éppen elég dolgot adnak. Amellett a korai fajok termését már piacra lehet adni, tehát ez is munkát ad; a szüretre is elő lehet lassan készülni, számbavéve minden edényt és szerszámot. A pkcében szintén csak a szüretre készülünk elő. A földeken viszont szántás, trágyázás ideje következik s a kukorica ritkítása sem késett még el egészen. AugMitus hóban. A háznál a csépelés alatt kiválasztjuk a vetőmagot; úgy ezt, mint a többi készletet gondosan elrakjuk, de nem feledkezünk meg róla, hogy gyakran megforgassuk, esetleg újra megrostáljuk. A gazdasszonynak a kendertilolás, héhelés ad munkát Az istállóban a fejőstehenekre legyen gond: vegyes száraz és zöld takarmány, különösen répa növeli a tejelést Növendék állatokra is gondosan ügyeljünk. Egyébként az itatásnál legyünk nagyon elővigyázatosak, a nagy melegek idején s a lovak zabolásánál. A méhesben a családok munkája befejeződött: a kaszálás után a rétek, az aratás után a szántók üresen maradtak s hacsak nincs a vidéken sok kert és szőllő, a méhek már júliusban is alig találnak eleséget. Ezért, ha van rá lehetőség, vándor-méhészkedni kell; oly vidékre költözni a méhekkel, ahol még van méhlegelő, vagy mert a mezei munkával később végeznek, vagy mert kertek, parkok, erdők vannak a közelben. Ha ez nem lehetséges, úgy már a teleltetéshez kezdünk. A gyümölcsösben különösebb teendőnk nincs. Legföljebb sarjút kaszáltatva, gondoskodunk a tisztogatásról a fákon is, a fák alatt is. A gyümölcskamrában azonban gondozni, válogatni kell az eltett gyümölcsöt, csigernek, aszaltnak használva föl a selejtet. A konyhakertben magszedés ideje van. A szöllőben viszont szaporodik a munka. Ritkítás a tőkéken, hogy a nap érje a fürtöket, permetezés, kapálás fattyúbajtások irtása, kötözés éppen elég dolgot adnak. Amellett a korai fajok termését már piacra lehet adni, tehát ez is munkát ad; a szüretre is elő lehet lassan készülni, számbavéve minden edényt és szerszámot. A pkcében szintén csak a szüretre készülünk elő. A földeken viszont szántás, trágyázás ideje következik s a kukorica ritkítása sem késett még el egészen. AugMitus hóban. A háznál a csépelés alatt kiválasztjuk a vetőmagot; úgy ezt, mint a többi készletet gondosan elrakjuk, de nem feledkezünk meg róla, hogy gyakran megforgassuk, esetleg újra megrostáljuk. A gazdasszonynak a kendertilolás, héhelés ad munkát Az istállóban a fejőstehenekre legyen gond: vegyes száraz és zöld takarmány, különösen répa növeli a tejelést Növendék állatokra is gondosan ügyeljünk. Egyébként az itatásnál legyünk nagyon elővigyázatosak, a nagy melegek idején s a lovak zabolásánál. A méhesben a családok munkája befejeződött: a kaszálás után a rétek, az aratás után a szántók üresen maradtak s hacsak nincs a vidéken sok kert és szőllő, a méhek már júliusban is alig találnak eleséget. Ezért, ha van rá lehetőség, vándor-méhészkedni kell; oly vidékre költözni a méhekkel, ahol még van méhlegelő, vagy mert a mezei munkával később végeznek, vagy mert kertek, parkok, erdők vannak a közelben. Ha ez nem lehetséges, úgy már a teleltetéshez kezdünk. A gyümölcsösben különösebb teendőnk nincs. Legföljebb sarjút kaszáltatva, gondoskodunk a tisztogatásról a fákon is, a fák alatt is. A gyümölcskamrában azonban gondozni, válogatni kell az eltett gyümölcsöt, csigernek, aszaltnak használva föl a selejtet. A konyhakertben magszedés ideje van. A szöllőben viszont szaporodik a munka. Ritkítás a tőkéken, hogy a nap érje a fürtöket, permetezés, kapálás fattyúbajtások irtása, kötözés éppen elég dolgot adnak. Amellett a korai fajok termését már piacra lehet adni, tehát ez is munkát ad; a szüretre is elő lehet lassan készülni, számbavéve minden edényt és szerszámot. A pkcében szintén csak a szüretre készülünk elő. A földeken viszont szántás, trágyázás ideje következik s a kukorica ritkítása sem késett még el egészen. * AugMitus hóban. A háznál a csépelés alatt kiválasztjuk a vetőmagot; úgy ezt, mint a többi készletet gondosan elrakjuk, de nem feledkezünk meg róla, hogy gyakran megforgassuk, esetleg újra megrostáljuk. A gazdasszonynak a kendertilolás, héhelés ad munkát Az istállóban a fejőstehenekre legyen gond: vegyes száraz és zöld takarmány, különösen répa növeli a tejelést Növendék állatokra is gondosan ügyeljünk. Egyébként az itatásnál legyünk nagyon elővigyázatosak, a nagy melegek idején s a lovak zabolásánál. A méhesben a családok munkája befejeződött: a kaszálás után a rétek, az aratás után a szántók üresen maradtak s hacsak nincs a vidéken sok kert és szőllő, a méhek már júliusban is alig találnak eleséget. Ezért, ha van rá lehetőség, vándor-méhészkedni kell; oly vidékre költözni a méhekkel, ahol még van méhlegelő, vagy mert a mezei munkával később végeznek, vagy mert kertek, parkok, erdők vannak a közelben. Ha ez nem lehetséges, úgy már a teleltetéshez kezdünk. A gyümölcsösben különösebb teendőnk nincs. Legföljebb sarjút kaszáltatva, gondoskodunk a tisztogatásról a fákon is, a fák alatt is. A gyümölcskamrában azonban gondozni, válogatni kell az eltett gyümölcsöt, csigernek, aszaltnak használva föl a selejtet. A konyhakertben magszedés ideje van. A szöllőben viszont szaporodik a munka. Ritkítás a tőkéken, hogy a nap érje a fürtöket, permetezés, kapálás fattyúbajtások irtása, kötözés éppen elég dolgot adnak. Amellett a korai fajok termését már piacra lehet adni, tehát ez is munkát ad; a szüretre is elő lehet lassan készülni, számbavéve minden edényt és szerszámot. A pkcében szintén csak a szüretre készülünk elő. A földeken viszont szántás, trágyázás ideje következik s a kukorica ritkítása sem késett még el egészen. AugMitus hóban. A háznál a csépelés alatt kiválasztjuk a vetőmagot; úgy ezt, mint a többi készletet gondosan elrakjuk, de nem feledkezünk meg róla, hogy gyakran megforgassuk, esetleg újra megrostáljuk. A gazdasszonynak a kendertilolás, héhelés ad munkát Az istállóban a fejőstehenekre legyen gond: vegyes száraz és zöld takarmány, különösen répa növeli a tejelést Növendék állatokra is gondosan ügyeljünk. Egyébként az itatásnál legyünk nagyon elővigyázatosak, a nagy melegek idején s a lovak zabolásánál. A méhesben a családok munkája befejeződött: a kaszálás után a rétek, az aratás után a szántók üresen maradtak s hacsak nincs a vidéken sok kert és szőllő, a méhek már júliusban is alig találnak eleséget. Ezért, ha van rá lehetőség, vándor-méhészkedni kell; oly vidékre költözni a méhekkel, ahol még van méhlegelő, vagy mert a mezei munkával később végeznek, vagy mert kertek, parkok, erdők vannak a közelben. Ha ez nem lehetséges, úgy már a teleltetéshez kezdünk. A gyümölcsösben különösebb teendőnk nincs. Legföljebb sarjút kaszáltatva, gondoskodunk a tisztogatásról a fákon is, a fák alatt is. A gyümölcskamrában azonban gondozni, válogatni kell az eltett gyümölcsöt, csigernek, aszaltnak használva föl a selejtet. A konyhakertben magszedés ideje van. A szöllőben viszont szaporodik a munka. Ritkítás a tőkéken, hogy a nap érje a fürtöket, permetezés, kapálás fattyúbajtások irtása, kötözés éppen elég dolgot adnak. Amellett a korai fajok termését már piacra lehet adni, tehát ez is munkát ad; a szüretre is elő lehet lassan készülni, számbavéve minden edényt és szerszámot. A pkcében szintén csak a szüretre készülünk elő. A földeken viszont szántás, trágyázás ideje következik s a kukorica ritkítása sem késett még el egészen. AugMitus hóban. A háznál a csépelés alatt kiválasztjuk a vetőmagot; úgy ezt, mint a többi készletet gondosan elrakjuk, de nem feledkezünk meg róla, hogy gyakran megforgassuk, esetleg újra megrostáljuk. A gazdasszonynak a kendertilolás, héhelés ad munkát Az istállóban a fejőstehenekre legyen gond: vegyes száraz és zöld takarmány, különösen répa növeli a tejelést Növendék állatokra is gondosan ügyeljünk. Egyébként az itatásnál legyünk nagyon elővigyázatosak, a nagy melegek idején s a lovak zabolásánál. A méhesben a családok munkája befejeződött: a kaszálás után a rétek, az aratás után a szántók üresen maradtak s hacsak nincs a vidéken sok kert és szőllő, a méhek már júliusban is alig találnak eleséget. Ezért, ha van rá lehetőség, vándor-méhészkedni kell; oly vidékre költözni a méhekkel, ahol még van méhlegelő, vagy mert a mezei munkával később végeznek, vagy mert kertek, parkok, erdők vannak a közelben. Ha ez nem lehetséges, úgy már a teleltetéshez kezdünk. A gyümölcsösben különösebb teendőnk nincs. Legföljebb sarjút kaszáltatva, gondoskodunk a tisztogatásról a fákon is, a fák alatt is. A gyümölcskamrában azonban gondozni, válogatni kell az eltett gyümölcsöt, csigernek, aszaltnak használva föl a selejtet. A konyhakertben magszedés ideje van. A szöllőben viszont szaporodik a munka. Ritkítás a tőkéken, hogy a nap érje a fürtöket, permetezés, kapálás fattyúbajtások irtása, kötözés éppen elég dolgot adnak. Amellett a korai fajok termését már piacra lehet adni, tehát ez is munkát ad; a szüretre is elő lehet lassan készülni, számbavéve minden edényt és szerszámot. A pkcében szintén csak a szüretre készülünk elő. A földeken viszont szántás, trágyázás ideje következik s a kukorica ritkítása sem késett még el egészen. - : : AugMitus hóban. A háznál a csépelés alatt kiválasztjuk a vetőmagot; úgy ezt, mint a többi készletet gondosan elrakjuk, de nem feledkezünk meg róla, hogy gyakran megforgassuk, esetleg újra megrostáljuk. A gazdasszonynak a kendertilolás, héhelés ad munkát Az istállóban a fejőstehenekre legyen gond: vegyes száraz és zöld takarmány, különösen répa növeli a tejelést Növendék állatokra is gondosan ügyeljünk. Egyébként az itatásnál legyünk nagyon elővigyázatosak, a nagy melegek idején s a lovak zabolásánál. A méhesben a családok munkája befejeződött: a kaszálás után a rétek, az aratás után a szántók üresen maradtak s hacsak nincs a vidéken sok kert és szőllő, a méhek már júliusban is alig találnak eleséget. Ezért, ha van rá lehetőség, vándor-méhészkedni kell; oly vidékre költözni a méhekkel, ahol még van méhlegelő, vagy mert a mezei munkával később végeznek, vagy mert kertek, parkok, erdők vannak a közelben. Ha ez nem lehetséges, úgy már a teleltetéshez kezdünk. A gyümölcsösben különösebb teendőnk nincs. Legföljebb sarjút kaszáltatva, gondoskodunk a tisztogatásról a fákon is, a fák alatt is. A gyümölcskamrában azonban gondozni, válogatni kell az eltett gyümölcsöt, csigernek, aszaltnak használva föl a selejtet. A konyhakertben magszedés ideje van. A szöllőben viszont szaporodik a munka. Ritkítás a tőkéken, hogy a nap érje a fürtöket, permetezés, kapálás fattyúbajtások irtása, kötözés éppen elég dolgot adnak. Amellett a korai fajok termését már piacra lehet adni, tehát ez is munkát ad; a szüretre is elő lehet lassan készülni, számbavéve minden edényt és szerszámot. A pkcében szintén csak a szüretre készülünk elő. A földeken viszont szántás, trágyázás ideje következik s a kukorica ritkítása sem késett még el egészen. AugMitus hóban. A háznál a csépelés alatt kiválasztjuk a vetőmagot; úgy ezt, mint a többi készletet gondosan elrakjuk, de nem feledkezünk meg róla, hogy gyakran megforgassuk, esetleg újra megrostáljuk. A gazdasszonynak a kendertilolás, héhelés ad munkát Az istállóban a fejőstehenekre legyen gond: vegyes száraz és zöld takarmány, különösen répa növeli a tejelést Növendék állatokra is gondosan ügyeljünk. Egyébként az itatásnál legyünk nagyon elővigyázatosak, a nagy melegek idején s a lovak zabolásánál. A méhesben a családok munkája befejeződött: a kaszálás után a rétek, az aratás után a szántók üresen maradtak s hacsak nincs a vidéken sok kert és szőllő, a méhek már júliusban is alig találnak eleséget. Ezért, ha van rá lehetőség, vándor-méhészkedni kell; oly vidékre költözni a méhekkel, ahol még van méhlegelő, vagy mert a mezei munkával később végeznek, vagy mert kertek, parkok, erdők vannak a közelben. Ha ez nem lehetséges, úgy már a teleltetéshez kezdünk. A gyümölcsösben különösebb teendőnk nincs. Legföljebb sarjút kaszáltatva, gondoskodunk a tisztogatásról a fákon is, a fák alatt is. A gyümölcskamrában azonban gondozni, válogatni kell az eltett gyümölcsöt, csigernek, aszaltnak használva föl a selejtet. A konyhakertben magszedés ideje van. A szöllőben viszont szaporodik a munka. Ritkítás a tőkéken, hogy a nap érje a fürtöket, permetezés, kapálás fattyúbajtások irtása, kötözés éppen elég dolgot adnak. Amellett a korai fajok termését már piacra lehet adni, tehát ez is munkát ad; a szüretre is elő lehet lassan készülni, számbavéve minden edényt és szerszámot. A pkcében szintén csak a szüretre készülünk elő. A földeken viszont szántás, trágyázás ideje következik s a kukorica ritkítása sem késett még el egészen. AugMitus hóban. A háznál a csépelés alatt kiválasztjuk a vetőmagot; úgy ezt, mint a többi készletet gondosan elrakjuk, de nem feledkezünk meg róla, hogy gyakran megforgassuk, esetleg újra megrostáljuk. A gazdasszonynak a kendertilolás, héhelés ad munkát Az istállóban a fejőstehenekre legyen gond: vegyes száraz és zöld takarmány, különösen répa növeli a tejelést Növendék állatokra is gondosan ügyeljünk. Egyébként az itatásnál legyünk nagyon elővigyázatosak, a nagy melegek idején s a lovak zabolásánál. A méhesben a családok munkája befejeződött: a kaszálás után a rétek, az aratás után a szántók üresen maradtak s hacsak nincs a vidéken sok kert és szőllő, a méhek már júliusban is alig találnak eleséget. Ezért, ha van rá lehetőség, vándor-méhészkedni kell; oly vidékre költözni a méhekkel, ahol még van méhlegelő, vagy mert a mezei munkával később végeznek, vagy mert kertek, parkok, erdők vannak a közelben. Ha ez nem lehetséges, úgy már a teleltetéshez kezdünk. A gyümölcsösben különösebb teendőnk nincs. Legföljebb sarjút kaszáltatva, gondoskodunk a tisztogatásról a fákon is, a fák alatt is. A gyümölcskamrában azonban gondozni, válogatni kell az eltett gyümölcsöt, csigernek, aszaltnak használva föl a selejtet. A konyhakertben magszedés ideje van. A szöllőben viszont szaporodik a munka. Ritkítás a tőkéken, hogy a nap érje a fürtöket, permetezés, kapálás fattyúbajtások irtása, kötözés éppen elég dolgot adnak. Amellett a korai fajok termését már piacra lehet adni, tehát ez is munkát ad; a szüretre is elő lehet lassan készülni, számbavéve minden edényt és szerszámot. A pkcében szintén csak a szüretre készülünk elő. A földeken viszont szántás, trágyázás ideje következik s a kukorica ritkítása sem késett még el egészen. AugMitus hóban. A háznál a csépelés alatt kiválasztjuk a vetőmagot; úgy ezt, mint a többi készletet gondosan elrakjuk, de nem feledkezünk meg róla, hogy gyakran megforgassuk, esetleg újra megrostáljuk. A gazdasszonynak a kendertilolás, héhelés ad munkát Az istállóban a fejőstehenekre legyen gond: vegyes száraz és zöld takarmány, különösen répa növeli a tejelést Növendék állatokra is gondosan ügyeljünk. Egyébként az itatásnál legyünk nagyon elővigyázatosak, a nagy melegek idején s a lovak zabolásánál. A méhesben a családok munkája befejeződött: a kaszálás után a rétek, az aratás után a szántók üresen maradtak s hacsak nincs a vidéken sok kert és szőllő, a méhek már júliusban is alig találnak eleséget. Ezért, ha van rá lehetőség, vándor-méhészkedni kell; oly vidékre költözni a méhekkel, ahol még van méhlegelő, vagy mert a mezei munkával később végeznek, vagy mert kertek, parkok, erdők vannak a közelben. Ha ez nem lehetséges, úgy már a teleltetéshez kezdünk. A gyümölcsösben különösebb teendőnk nincs. Legföljebb sarjút kaszáltatva, gondoskodunk a tisztogatásról a fákon is, a fák alatt is. A gyümölcskamrában azonban gondozni, válogatni kell az eltett gyümölcsöt, csigernek, aszaltnak használva föl a selejtet. A konyhakertben magszedés ideje van. A szöllőben viszont szaporodik a munka. Ritkítás a tőkéken, hogy a nap érje a fürtöket, permetezés, kapálás fattyúbajtások irtása, kötözés éppen elég dolgot adnak. Amellett a korai fajok termését már piacra lehet adni, tehát ez is munkát ad; a szüretre is elő lehet lassan készülni, számbavéve minden edényt és szerszámot. A pkcében szintén csak a szüretre készülünk elő. A földeken viszont szántás, trágyázás ideje következik s a kukorica ritkítása sem késett még el egészen. AugMitus hóban. A háznál a csépelés alatt kiválasztjuk a vetőmagot; úgy ezt, mint a többi készletet gondosan elrakjuk, de nem feledkezünk meg róla, hogy gyakran megforgassuk, esetleg újra megrostáljuk. A gazdasszonynak a kendertilolás, héhelés ad munkát Az istállóban a fejőstehenekre legyen gond: vegyes száraz és zöld takarmány, különösen répa növeli a tejelést Növendék állatokra is gondosan ügyeljünk. Egyébként az itatásnál legyünk nagyon elővigyázatosak, a nagy melegek idején s a lovak zabolásánál. A méhesben a családok munkája befejeződött: a kaszálás után a rétek, az aratás után a szántók üresen maradtak s hacsak nincs a vidéken sok kert és szőllő, a méhek már júliusban is alig találnak eleséget. Ezért, ha van rá lehetőség, vándor-méhészkedni kell; oly vidékre költözni a méhekkel, ahol még van méhlegelő, vagy mert a mezei munkával később végeznek, vagy mert kertek, parkok, erdők vannak a közelben. Ha ez nem lehetséges, úgy már a teleltetéshez kezdünk. A gyümölcsösben különösebb teendőnk nincs. Legföljebb sarjút kaszáltatva, gondoskodunk a tisztogatásról a fákon is, a fák alatt is. A gyümölcskamrában azonban gondozni, válogatni kell az eltett gyümölcsöt, csigernek, aszaltnak használva föl a selejtet. A konyhakertben magszedés ideje van. A szöllőben viszont szaporodik a munka. Ritkítás a tőkéken, hogy a nap érje a fürtöket, permetezés, kapálás fattyúbajtások irtása, kötözés éppen elég dolgot adnak. Amellett a korai fajok termését már piacra lehet adni, tehát ez is munkát ad; a szüretre is elő lehet lassan készülni, számbavéve minden edényt és szerszámot. A pkcében szintén csak a szüretre készülünk elő. A földeken viszont szántás, trágyázás ideje következik s a kukorica ritkítása sem késett még el egészen. : r. : - ; AugMitus hóban. A háznál a csépelés alatt kiválasztjuk a vetőmagot; úgy ezt, mint a többi készletet gondosan elrakjuk, de nem feledkezünk meg róla, hogy gyakran megforgassuk, esetleg újra megrostáljuk. A gazdasszonynak a kendertilolás, héhelés ad munkát Az istállóban a fejőstehenekre legyen gond: vegyes száraz és zöld takarmány, különösen répa növeli a tejelést Növendék állatokra is gondosan ügyeljünk. Egyébként az itatásnál legyünk nagyon elővigyázatosak, a nagy melegek idején s a lovak zabolásánál. A méhesben a családok munkája befejeződött: a kaszálás után a rétek, az aratás után a szántók üresen maradtak s hacsak nincs a vidéken sok kert és szőllő, a méhek már júliusban is alig találnak eleséget. Ezért, ha van rá lehetőség, vándor-méhészkedni kell; oly vidékre költözni a méhekkel, ahol még van méhlegelő, vagy mert a mezei munkával később végeznek, vagy mert kertek, parkok, erdők vannak a közelben. Ha ez nem lehetséges, úgy már a teleltetéshez kezdünk. A gyümölcsösben különösebb teendőnk nincs. Legföljebb sarjút kaszáltatva, gondoskodunk a tisztogatásról a fákon is, a fák alatt is. A gyümölcskamrában azonban gondozni, válogatni kell az eltett gyümölcsöt, csigernek, aszaltnak használva föl a selejtet. A konyhakertben magszedés ideje van. A szöllőben viszont szaporodik a munka. Ritkítás a tőkéken, hogy a nap érje a fürtöket, permetezés, kapálás fattyúbajtások irtása, kötözés éppen elég dolgot adnak. Amellett a korai fajok termését már piacra lehet adni, tehát ez is munkát ad; a szüretre is elő lehet lassan készülni, számbavéve minden edényt és szerszámot. A pkcében szintén csak a szüretre készülünk elő. A földeken viszont szántás, trágyázás ideje következik s a kukorica ritkítása sem késett még el egészen. j AugMitus hóban. A háznál a csépelés alatt kiválasztjuk a vetőmagot; úgy ezt, mint a többi készletet gondosan elrakjuk, de nem feledkezünk meg róla, hogy gyakran megforgassuk, esetleg újra megrostáljuk. A gazdasszonynak a kendertilolás, héhelés ad munkát Az istállóban a fejőstehenekre legyen gond: vegyes száraz és zöld takarmány, különösen répa növeli a tejelést Növendék állatokra is gondosan ügyeljünk. Egyébként az itatásnál legyünk nagyon elővigyázatosak, a nagy melegek idején s a lovak zabolásánál. A méhesben a családok munkája befejeződött: a kaszálás után a rétek, az aratás után a szántók üresen maradtak s hacsak nincs a vidéken sok kert és szőllő, a méhek már júliusban is alig találnak eleséget. Ezért, ha van rá lehetőség, vándor-méhészkedni kell; oly vidékre költözni a méhekkel, ahol még van méhlegelő, vagy mert a mezei munkával később végeznek, vagy mert kertek, parkok, erdők vannak a közelben. Ha ez nem lehetséges, úgy már a teleltetéshez kezdünk. A gyümölcsösben különösebb teendőnk nincs. Legföljebb sarjút kaszáltatva, gondoskodunk a tisztogatásról a fákon is, a fák alatt is. A gyümölcskamrában azonban gondozni, válogatni kell az eltett gyümölcsöt, csigernek, aszaltnak használva föl a selejtet. A konyhakertben magszedés ideje van. A szöllőben viszont szaporodik a munka. Ritkítás a tőkéken, hogy a nap érje a fürtöket, permetezés, kapálás fattyúbajtások irtása, kötözés éppen elég dolgot adnak. Amellett a korai fajok termését már piacra lehet adni, tehát ez is munkát ad; a szüretre is elő lehet lassan készülni, számbavéve minden edényt és szerszámot. A pkcében szintén csak a szüretre készülünk elő. A földeken viszont szántás, trágyázás ideje következik s a kukorica ritkítása sem késett még el egészen r AugMitus hóban. A háznál a csépelés alatt kiválasztjuk a vetőmagot; úgy ezt, mint a többi készletet gondosan elrakjuk, de nem feledkezünk meg róla, hogy gyakran megforgassuk, esetleg újra megrostáljuk. A gazdasszonynak a kendertilolás, héhelés ad munkát Az istállóban a fejőstehenekre legyen gond: vegyes száraz és zöld takarmány, különösen répa növeli a tejelést Növendék állatokra is gondosan ügyeljünk. Egyébként az itatásnál legyünk nagyon elővigyázatosak, a nagy melegek idején s a lovak zabolásánál. A méhesben a családok munkája befejeződött: a kaszálás után a rétek, az aratás után a szántók üresen maradtak s hacsak nincs a vidéken sok kert és szőllő, a méhek már júliusban is alig találnak eleséget. Ezért, ha van rá lehetőség, vándor-méhészkedni kell; oly vidékre költözni a méhekkel, ahol még van méhlegelő, vagy mert a mezei munkával később végeznek, vagy mert kertek, parkok, erdők vannak a közelben. Ha ez nem lehetséges, úgy már a teleltetéshez kezdünk. A gyümölcsösben különösebb teendőnk nincs. Legföljebb sarjút kaszáltatva, gondoskodunk a tisztogatásról a fákon is, a fák alatt is. A gyümölcskamrában azonban gondozni, válogatni kell az eltett gyümölcsöt, csigernek, aszaltnak használva föl a selejtet. A konyhakertben magszedés ideje van. A szöllőben viszont szaporodik a munka. Ritkítás a tőkéken, hogy a nap érje a fürtöket, permetezés, kapálás fattyúbajtások irtása, kötözés éppen elég dolgot adnak. Amellett a korai fajok termését már piacra lehet adni, tehát ez is munkát ad; a szüretre is elő lehet lassan készülni, számbavéve minden edényt és szerszámot. A pkcében szintén csak a szüretre készülünk elő. A földeken viszont szántás, trágyázás ideje következik s a kukorica ritkítása sem késett még el egészen.... AugMitus hóban. A háznál a csépelés alatt kiválasztjuk a vetőmagot; úgy ezt, mint a többi készletet gondosan elrakjuk, de nem feledkezünk meg róla, hogy gyakran megforgassuk, esetleg újra megrostáljuk. A gazdasszonynak a kendertilolás, héhelés ad munkát Az istállóban a fejőstehenekre legyen gond: vegyes száraz és zöld takarmány, különösen répa növeli a tejelést Növendék állatokra is gondosan ügyeljünk. Egyébként az itatásnál legyünk nagyon elővigyázatosak, a nagy melegek idején s a lovak zabolásánál. A méhesben a családok munkája befejeződött: a kaszálás után a rétek, az aratás után a szántók üresen maradtak s hacsak nincs a vidéken sok kert és szőllő, a méhek már júliusban is alig találnak eleséget. Ezért, ha van rá lehetőség, vándor-méhészkedni kell; oly vidékre költözni a méhekkel, ahol még van méhlegelő, vagy mert a mezei munkával később végeznek, vagy mert kertek, parkok, erdők vannak a közelben. Ha ez nem lehetséges, úgy már a teleltetéshez kezdünk. A gyümölcsösben különösebb teendőnk nincs. Legföljebb sarjút kaszáltatva, gondoskodunk a tisztogatásról a fákon is, a fák alatt is. A gyümölcskamrában azonban gondozni, válogatni kell az eltett gyümölcsöt, csigernek, aszaltnak használva föl a selejtet. A konyhakertben magszedés ideje van. A szöllőben viszont szaporodik a munka. Ritkítás a tőkéken, hogy a nap érje a fürtöket, permetezés, kapálás fattyúbajtások irtása, kötözés éppen elég dolgot adnak. Amellett a korai fajok termését már piacra lehet adni, tehát ez is munkát ad; a szüretre is elő lehet lassan készülni, számbavéve minden edényt és szerszámot. A pkcében szintén csak a szüretre készülünk elő. A földeken viszont szántás, trágyázás ideje következik s a kukorica ritkítása sem késett még el egészen. AugMitus hóban. A háznál a csépelés alatt kiválasztjuk a vetőmagot; úgy ezt, mint a többi készletet gondosan elrakjuk, de nem feledkezünk meg róla, hogy gyakran megforgassuk, esetleg újra megrostáljuk. A gazdasszonynak a kendertilolás, héhelés ad munkát Az istállóban a fejőstehenekre legyen gond: vegyes száraz és zöld takarmány, különösen répa növeli a tejelést Növendék állatokra is gondosan ügyeljünk. Egyébként az itatásnál legyünk nagyon elővigyázatosak, a nagy melegek idején s a lovak zabolásánál. A méhesben a családok munkája befejeződött: a kaszálás után a rétek, az aratás után a szántók üresen maradtak s hacsak nincs a vidéken sok kert és szőllő, a méhek már júliusban is alig találnak eleséget. Ezért, ha van rá lehetőség, vándor-méhészkedni kell; oly vidékre költözni a méhekkel, ahol még van méhlegelő, vagy mert a mezei munkával később végeznek, vagy mert kertek, parkok, erdők vannak a közelben. Ha ez nem lehetséges, úgy már a teleltetéshez kezdünk. A gyümölcsösben különösebb teendőnk nincs. Legföljebb sarjút kaszáltatva, gondoskodunk a tisztogatásról a fákon is, a fák alatt is. A gyümölcskamrában azonban gondozni, válogatni kell az eltett gyümölcsöt, csigernek, aszaltnak használva föl a selejtet. A konyhakertben magszedés ideje van. A szöllőben viszont szaporodik a munka. Ritkítás a tőkéken, hogy a nap érje a fürtöket, permetezés, kapálás fattyúbajtások irtása, kötözés éppen elég dolgot adnak. Amellett a korai fajok termését már piacra lehet adni, tehát ez is munkát ad; a szüretre is elő lehet lassan készülni, számbavéve minden edényt és szerszámot. A pkcében szintén csak a szüretre készülünk elő. A földeken viszont szántás, trágyázás ideje következik s a kukorica ritkítása sem késett még el egészen.

17 SZEPTEMBER 30 nap Szent Mihály hava A hó és hét Görögkatolikus Róm. kath. 0 Nap Hóid (T napjai naptár naptár kelte nyugta kelte nyugta 1 Csütörtök Oszlopos Sim. Egyed Câp Péntek Mamant vt. István kir Szombat Antim vt. Mansz. pk Pünk. il. 13. vas. 4. hang. Apostol; Szt. Pá a kor.: XVI. r sz. Evang: Máté XXI. 87. A hűtlen szőlőmüvesekről. 4 Vasárnap Pünk. u. 13. vas. Pünk.u. 13 vas Hétfő Zachariás próf. Juszt. Lőr Kedd Mihály kol. cs. Ida 5' Szerda Szózon vt. Kassai vt. A Csütörtök Szűz Mária szül. Kisboldog-Assz. Â Péntek Joakim és Anna Kláver Péter»so Szombat Minodora és t. vt. Tol. Miki Pünk. u. 14. vas. 5. hang. Apostol: Szt. Pál a kor. I. r 170. szak. Evang: Máté XXII. r. 89. szalc. A menyegzőt szerző királyi emberről. 11 Vasárnap Pünk. u. 14 vas. Pünk.u. 14 vas Hétfő Antonom vt. Mária neve Kedd A sz. sír t. félsz. Notburga m? Szerda Szt. f felmagaszt. Sz. f felmag Csütörtök Niketasz vt. F. Sz. Ká Péntek Eufémia vt. Kornél p. M Szombat Zsófia és t. vtk. Sz. Fer. fr* Pünk. u. 15. vas. 6. hang. Apostol: Szt. Pál a kor. irt 2. lev. IV. r Evang. : Máté XXII. r. 92. szak. A két főparancsolatról. 18 Vasárnap Pünk. u. 15 vas. Pünk.u. 15 vas Hétfő Trofim és t. vt. Január vt Kedd Euszt. és t. vtk. Euszták Szerda Kodrát ap. Máté ap. m Csütörtök Fokász vért. Móric vt Péntek Ker. Ján. fog. Tekla vtnő Szombat Tekla vtnő Fog. kiv. M. ih Pünk. u. 16. vas. 7. lung. Apostol: Szt. Pál a kor. 2. lev. VI. r szak. Evang.: Máté XXV. r A talentumokról. 25 Vasárnap Pünk. u. 16 vas. Pünk.u. 16 vas Hétfő János ap. halála Cipr. és J. rh Kedd Kallisztrát vt. Kozm. és D. CJK Szerda Kariton hv. Vencel kir. cm Csütörtök Cirjék rem. Mihály főa. J? Péntek Gergely vt. Jerom Hold lényválj áaaii Első 1-én, 28 p. neg 18 I Holdtölte KE/ én, 21 ó. Utolsó n«g 17-én, 4 12 p. Újhold ó én a nap ho! 13 ó. 25 p, a végéig 1 ó. 41 p cal fogy. Időjárás Herac sorint. 1 8 darüs nap téses idő. 9- között sokeső borús, esős pok, a hó vé szeles idő.

18 -lap Megnevezés összeg f Gazdasági tudnivalók Szeptember hóban. A háznál az őszi vetőmagot készítjük elő s a termésre van gondunk, hogy meg ne fülledjen és penészedjék. Rendbe tesszük a kukoricagórét. Az istállóban megkezdődik a száraz-etetés, ha a legelő már nem elég az állatoknak. Az apró jószág közül csak a libák adnak esetleg munkát, ha már kezdik a vedlést; ilyenker melleszteni szokás. A pulykákat kezdik keresni a piacon, de még az igazi ideje csak később lesz. A méhesben még a vándor-méhészkedés mellett is végére jár a hozam. Különben pedig a beteleltetés ideje van: minden családot alaposan meg kell vizsgálni, vjn-e elég készlete a télre? Elég erős-e a család, hogy a télen át összebújva, melegen tudja magát tartani, hogy meg ne fagyjon, a heréket, ha még van, pusztítjuk, a mézet mintegy 10 kilót számítva egy családra egyformán elosztjuk, a fölösleget pedig elszedjük tőlük. A gyümölcsösben leszedjük a beérett gyümölcsöt, vigyázva, hogv meg ne sérüljön s ezzel értékéből ne veszítsen. A fákat sem kell kíméletlenül megtépázni e- közben. A konyhakertben folytatjuk a téliek ültetését. Az uborka és a paradicsom leszedhető. A szőlőben a csemegefajok szedése, piacravitele a főmunka s az előkészület a szüretre. A pincében az új bort fejtjük. A földeken megkezdődött már az ősziek elvetés«, a kukorica törése s a krumpliszedés. Répának, burgonyának vagy odakünn va y a háznál elkészitiük a vermet, vigyázva, hogy jól védjen a fagy ellen.

19 OKTÓBER 31 nap Mindszent hava A hó és hét napjai Górögkatolikus aaptár c Róm. kath. 3 Nap Hold c naptár kelte 1 nyugta kelte nyugta 1 Szombat A bold. Sz. M. véd. Rémig Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Pünk. u. 17. vas. 8. hang. Apostol: Szt. Pál a kor 2. lev. VI sz. Evang.: Máté XV. r. 62. A kananei asszony állhatatossága Pünk. n. 17 vas. Dénes vt. Hierot vt. Karitina vt. Nemzeti ünnep Szerg. és Bach. Pelágia anya Pünk. u. 17 vas Teréz A. Ferenc Piacid A Nemzeti ünnep Rózsafüzér Magy. N.-A Pünk. u. 18. vas. 1. hang Apostol: Szt. Pál a kor 2. lev. IX. r Evang.: Lukács V. r. 17. sz. A csodálatos halfogás. 9 Vasárnap Pünk. a. 18 vas. Pünk. u. 18 vas. ftf Hétfő Eulamp. és t. vt. Ferenc Kedd Fülöp ap. Placidie Szerda Probuszés t. vtk. Miksa Csütörtök Karpusz és t. vt. Ede kir. H Péntek Nazár és t. vtk. Kalliszt. p. n Szombat Eutim atya Teréz sz Pünk. u. 19. vas. 2. hang Apostol; Szt. Pál a kor. 2. lev. XI. r Evang.: Lukács VI. r. 26 sz Az ellenség szeretetéről. 16 Vasárnap Pünk. u. 19 vas. Pünk.u. 19 vas. HE Hétfő Ozeás próf. Margit <xt Kedd Lukács ap. és ev, Lukács ap. fi* Szerda Joel próf. Alk. Péter Csütörtök Artém nv. Vendel Péntek Hilár atya Orsolya vt Szombat Abercius főp. Kordula sz. r*a Pünk. u. 20. vas. 3. hang Apostol: Szt. Pál a gallatákhoz írt I. r Evang.: Lukács VII. r. 30. sz. A naimi ifiu feltámasztása. Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat 30 Vasárnap 31 Hétfő Pünk. u. 20 vas. Aretász és t. vtk. Marcián vt. Demeter nvt. Nesztor vt. Terenciusz vt. Anasztázia vtnő Pünk. u. 21. vas. 4. hang. Evang.: Lukács Pünk. u. 20 vas. Ráfael Mór pécsi p. Dömötör Szabina vt. Sim. és Jud Nárcis pk. Pünk. u. 21 vas. Pfink.u.21 vas. a Sztarisz és t. vtk. Farkas pk. ih rue CBÉ r ax Apostol: Szt Pál a gall. II. r sz. VIII. r. 35. sz. A magvetőről. 6 40j " 18 ' Hold fényráltc másai. Első negye^ lén p. Holdtölte 9 én 10 ó. 37 Utolsó negyed 16-án p. Üjhold 23-án 9 ó 42 p. Első negyed 31-én 8 ó. 45 p. Időjárás Hershel szerint. I A hó kezdetén! nagy esőzés hűvösödik, dt 23- tól meleg idő,

20 Nap Megnevezés Összeg P f Gazdasági tudnivalók Október hóban. A háznál. Érett spárgaágyakat föl lehet forgatni s a magvakat e hó vége felé már elültetni. Az articsókát le kell metszeni s azután földdel vagy trágyával befödni vagy csak kiásva a pincében oly mélyen ássuk a földbe, mint künn állottak. Ilyenkor a szárt s a hosszú gyökereket le lehet vágni. E hó elején ültetni lehet téli káposztát, salátát, fokhagymát. Az eperágyakat apró trágyával kell befedni. Gellert, póréhagymát, köménygyökeret e hó vége felé ki kell a földből venni s pincébe vinni. Most van a földforgatás ideje. A Istállóban vigyázzunk a zöld takarmányról a szárazra való átmenetnél. Az istállót rendbehozzuk a tél alá. Juhok felüzetésének, sertések felbugatásának megjött az ideje. Az apró jószággal különösebb dolog nincs; óljaikat készítsük elő a télre; melegebb ólban többet tojnak. Azonban az ól inkább friss levegőt adjon a baramfinak, semmint meleget; az első fontosabb. A kivénült tyúkokat, ha saját fogyasztásra nem kellenek, piacra kell vinni; a két évnél idősebb kakast fiatalabbal kell kicserélni. A méhesben a mézteret kitömjük, a költőteret megszűkítjük. A kereteket átvizsgáljuk s amelyikben a lép hibás, penészes, kivágjuk és viasszá olvasszuk ki. Az egészségeseket kikénezzük és száraz, szellős helyen rakjuk el. A gyümölcsösben már a diót is leszedhetjük. Ha a fák már elhullatták levelüket, a még rajtukmaradó levélcsomókat gondosan leszedjük, a száraz ágakat lefűrészeljük. A fák alján semmi rothadt gyümölcsöt ne türjünk meg. A szőllőben a szüret ad munkát. Ne siessünk vele nagyon és főképen, ha csak lehet, ne szüreteljünk esőben. A pincében az új termés helyének már készen kell lennie. Ha le van hordva, más munka egyelőre nincs. A földeken az őszieket vetjük el és a tavaszi alá szánt darabokat felszántjuk. Ha még a burgonyaés répaszedéssel nem végeztünk volna, most végezhetjük és jól megtisztítva elrakjuk, a téli káposzta is behordható: a saját szükségletre valót betapossuk. Október hóban. A háznál. Érett spárgaágyakat föl lehet forgatni s a magvakat e hó vége felé már elültetni. Az articsókát le kell metszeni s azután földdel vagy trágyával befödni vagy csak kiásva a pincében oly mélyen ássuk a földbe, mint künn állottak. Ilyenkor a szárt s a hosszú gyökereket le lehet vágni. E hó elején ültetni lehet téli káposztát, salátát, fokhagymát. Az eperágyakat apró trágyával kell befedni. Gellert, póréhagymát, köménygyökeret e hó vége felé ki kell a földből venni s pincébe vinni. Most van a földforgatás ideje. A Istállóban vigyázzunk a zöld takarmányról a szárazra való átmenetnél. Az istállót rendbehozzuk a tél alá. Juhok felüzetésének, sertések felbugatásának megjött az ideje. Az apró jószággal különösebb dolog nincs; óljaikat készítsük elő a télre; melegebb ólban többet tojnak. Azonban az ól inkább friss levegőt adjon a baramfinak, semmint meleget; az első fontosabb. A kivénült tyúkokat, ha saját fogyasztásra nem kellenek, piacra kell vinni; a két évnél idősebb kakast fiatalabbal kell kicserélni. A méhesben a mézteret kitömjük, a költőteret megszűkítjük. A kereteket átvizsgáljuk s amelyikben a lép hibás, penészes, kivágjuk és viasszá olvasszuk ki. Az egészségeseket kikénezzük és száraz, szellős helyen rakjuk el. A gyümölcsösben már a diót is leszedhetjük. Ha a fák már elhullatták levelüket, a még rajtukmaradó levélcsomókat gondosan leszedjük, a száraz ágakat lefűrészeljük. A fák alján semmi rothadt gyümölcsöt ne türjünk meg. A szőllőben a szüret ad munkát. Ne siessünk vele nagyon és főképen, ha csak lehet, ne szüreteljünk esőben. A pincében az új termés helyének már készen kell lennie. Ha le van hordva, más munka egyelőre nincs. A földeken az őszieket vetjük el és a tavaszi alá szánt darabokat felszántjuk. Ha még a burgonyaés répaszedéssel nem végeztünk volna, most végezhetjük és jól megtisztítva elrakjuk, a téli káposzta is behordható: a saját szükségletre valót betapossuk. v Október hóban. A háznál. Érett spárgaágyakat föl lehet forgatni s a magvakat e hó vége felé már elültetni. Az articsókát le kell metszeni s azután földdel vagy trágyával befödni vagy csak kiásva a pincében oly mélyen ássuk a földbe, mint künn állottak. Ilyenkor a szárt s a hosszú gyökereket le lehet vágni. E hó elején ültetni lehet téli káposztát, salátát, fokhagymát. Az eperágyakat apró trágyával kell befedni. Gellert, póréhagymát, köménygyökeret e hó vége felé ki kell a földből venni s pincébe vinni. Most van a földforgatás ideje. A Istállóban vigyázzunk a zöld takarmányról a szárazra való átmenetnél. Az istállót rendbehozzuk a tél alá. Juhok felüzetésének, sertések felbugatásának megjött az ideje. Az apró jószággal különösebb dolog nincs; óljaikat készítsük elő a télre; melegebb ólban többet tojnak. Azonban az ól inkább friss levegőt adjon a baramfinak, semmint meleget; az első fontosabb. A kivénült tyúkokat, ha saját fogyasztásra nem kellenek, piacra kell vinni; a két évnél idősebb kakast fiatalabbal kell kicserélni. A méhesben a mézteret kitömjük, a költőteret megszűkítjük. A kereteket átvizsgáljuk s amelyikben a lép hibás, penészes, kivágjuk és viasszá olvasszuk ki. Az egészségeseket kikénezzük és száraz, szellős helyen rakjuk el. A gyümölcsösben már a diót is leszedhetjük. Ha a fák már elhullatták levelüket, a még rajtukmaradó levélcsomókat gondosan leszedjük, a száraz ágakat lefűrészeljük. A fák alján semmi rothadt gyümölcsöt ne türjünk meg. A szőllőben a szüret ad munkát. Ne siessünk vele nagyon és főképen, ha csak lehet, ne szüreteljünk esőben. A pincében az új termés helyének már készen kell lennie. Ha le van hordva, más munka egyelőre nincs. A földeken az őszieket vetjük el és a tavaszi alá szánt darabokat felszántjuk. Ha még a burgonyaés répaszedéssel nem végeztünk volna, most végezhetjük és jól megtisztítva elrakjuk, a téli káposzta is behordható: a saját szükségletre valót betapossuk. Október hóban. A háznál. Érett spárgaágyakat föl lehet forgatni s a magvakat e hó vége felé már elültetni. Az articsókát le kell metszeni s azután földdel vagy trágyával befödni vagy csak kiásva a pincében oly mélyen ássuk a földbe, mint künn állottak. Ilyenkor a szárt s a hosszú gyökereket le lehet vágni. E hó elején ültetni lehet téli káposztát, salátát, fokhagymát. Az eperágyakat apró trágyával kell befedni. Gellert, póréhagymát, köménygyökeret e hó vége felé ki kell a földből venni s pincébe vinni. Most van a földforgatás ideje. A Istállóban vigyázzunk a zöld takarmányról a szárazra való átmenetnél. Az istállót rendbehozzuk a tél alá. Juhok felüzetésének, sertések felbugatásának megjött az ideje. Az apró jószággal különösebb dolog nincs; óljaikat készítsük elő a télre; melegebb ólban többet tojnak. Azonban az ól inkább friss levegőt adjon a baramfinak, semmint meleget; az első fontosabb. A kivénült tyúkokat, ha saját fogyasztásra nem kellenek, piacra kell vinni; a két évnél idősebb kakast fiatalabbal kell kicserélni. A méhesben a mézteret kitömjük, a költőteret megszűkítjük. A kereteket átvizsgáljuk s amelyikben a lép hibás, penészes, kivágjuk és viasszá olvasszuk ki. Az egészségeseket kikénezzük és száraz, szellős helyen rakjuk el. A gyümölcsösben már a diót is leszedhetjük. Ha a fák már elhullatták levelüket, a még rajtukmaradó levélcsomókat gondosan leszedjük, a száraz ágakat lefűrészeljük. A fák alján semmi rothadt gyümölcsöt ne türjünk meg. A szőllőben a szüret ad munkát. Ne siessünk vele nagyon és főképen, ha csak lehet, ne szüreteljünk esőben. A pincében az új termés helyének már készen kell lennie. Ha le van hordva, más munka egyelőre nincs. A földeken az őszieket vetjük el és a tavaszi alá szánt darabokat felszántjuk. Ha még a burgonyaés répaszedéssel nem végeztünk volna, most végezhetjük és jól megtisztítva elrakjuk, a téli káposzta is behordható: a saját szükségletre valót betapossuk. Október hóban. A háznál. Érett spárgaágyakat föl lehet forgatni s a magvakat e hó vége felé már elültetni. Az articsókát le kell metszeni s azután földdel vagy trágyával befödni vagy csak kiásva a pincében oly mélyen ássuk a földbe, mint künn állottak. Ilyenkor a szárt s a hosszú gyökereket le lehet vágni. E hó elején ültetni lehet téli káposztát, salátát, fokhagymát. Az eperágyakat apró trágyával kell befedni. Gellert, póréhagymát, köménygyökeret e hó vége felé ki kell a földből venni s pincébe vinni. Most van a földforgatás ideje. A Istállóban vigyázzunk a zöld takarmányról a szárazra való átmenetnél. Az istállót rendbehozzuk a tél alá. Juhok felüzetésének, sertések felbugatásának megjött az ideje. Az apró jószággal különösebb dolog nincs; óljaikat készítsük elő a télre; melegebb ólban többet tojnak. Azonban az ól inkább friss levegőt adjon a baramfinak, semmint meleget; az első fontosabb. A kivénült tyúkokat, ha saját fogyasztásra nem kellenek, piacra kell vinni; a két évnél idősebb kakast fiatalabbal kell kicserélni. A méhesben a mézteret kitömjük, a költőteret megszűkítjük. A kereteket átvizsgáljuk s amelyikben a lép hibás, penészes, kivágjuk és viasszá olvasszuk ki. Az egészségeseket kikénezzük és száraz, szellős helyen rakjuk el. A gyümölcsösben már a diót is leszedhetjük. Ha a fák már elhullatták levelüket, a még rajtukmaradó levélcsomókat gondosan leszedjük, a száraz ágakat lefűrészeljük. A fák alján semmi rothadt gyümölcsöt ne türjünk meg. A szőllőben a szüret ad munkát. Ne siessünk vele nagyon és főképen, ha csak lehet, ne szüreteljünk esőben. A pincében az új termés helyének már készen kell lennie. Ha le van hordva, más munka egyelőre nincs. A földeken az őszieket vetjük el és a tavaszi alá szánt darabokat felszántjuk. Ha még a burgonyaés répaszedéssel nem végeztünk volna, most végezhetjük és jól megtisztítva elrakjuk, a téli káposzta is behordható: a saját szükségletre valót betapossuk. Október hóban. A háznál. Érett spárgaágyakat föl lehet forgatni s a magvakat e hó vége felé már elültetni. Az articsókát le kell metszeni s azután földdel vagy trágyával befödni vagy csak kiásva a pincében oly mélyen ássuk a földbe, mint künn állottak. Ilyenkor a szárt s a hosszú gyökereket le lehet vágni. E hó elején ültetni lehet téli káposztát, salátát, fokhagymát. Az eperágyakat apró trágyával kell befedni. Gellert, póréhagymát, köménygyökeret e hó vége felé ki kell a földből venni s pincébe vinni. Most van a földforgatás ideje. A Istállóban vigyázzunk a zöld takarmányról a szárazra való átmenetnél. Az istállót rendbehozzuk a tél alá. Juhok felüzetésének, sertések felbugatásának megjött az ideje. Az apró jószággal különösebb dolog nincs; óljaikat készítsük elő a télre; melegebb ólban többet tojnak. Azonban az ól inkább friss levegőt adjon a baramfinak, semmint meleget; az első fontosabb. A kivénült tyúkokat, ha saját fogyasztásra nem kellenek, piacra kell vinni; a két évnél idősebb kakast fiatalabbal kell kicserélni. A méhesben a mézteret kitömjük, a költőteret megszűkítjük. A kereteket átvizsgáljuk s amelyikben a lép hibás, penészes, kivágjuk és viasszá olvasszuk ki. Az egészségeseket kikénezzük és száraz, szellős helyen rakjuk el. A gyümölcsösben már a diót is leszedhetjük. Ha a fák már elhullatták levelüket, a még rajtukmaradó levélcsomókat gondosan leszedjük, a száraz ágakat lefűrészeljük. A fák alján semmi rothadt gyümölcsöt ne türjünk meg. A szőllőben a szüret ad munkát. Ne siessünk vele nagyon és főképen, ha csak lehet, ne szüreteljünk esőben. A pincében az új termés helyének már készen kell lennie. Ha le van hordva, más munka egyelőre nincs. A földeken az őszieket vetjük el és a tavaszi alá szánt darabokat felszántjuk. Ha még a burgonyaés répaszedéssel nem végeztünk volna, most végezhetjük és jól megtisztítva elrakjuk, a téli káposzta is behordható: a saját szükségletre valót betapossuk. Október hóban. A háznál. Érett spárgaágyakat föl lehet forgatni s a magvakat e hó vége felé már elültetni. Az articsókát le kell metszeni s azután földdel vagy trágyával befödni vagy csak kiásva a pincében oly mélyen ássuk a földbe, mint künn állottak. Ilyenkor a szárt s a hosszú gyökereket le lehet vágni. E hó elején ültetni lehet téli káposztát, salátát, fokhagymát. Az eperágyakat apró trágyával kell befedni. Gellert, póréhagymát, köménygyökeret e hó vége felé ki kell a földből venni s pincébe vinni. Most van a földforgatás ideje. A Istállóban vigyázzunk a zöld takarmányról a szárazra való átmenetnél. Az istállót rendbehozzuk a tél alá. Juhok felüzetésének, sertések felbugatásának megjött az ideje. Az apró jószággal különösebb dolog nincs; óljaikat készítsük elő a télre; melegebb ólban többet tojnak. Azonban az ól inkább friss levegőt adjon a baramfinak, semmint meleget; az első fontosabb. A kivénült tyúkokat, ha saját fogyasztásra nem kellenek, piacra kell vinni; a két évnél idősebb kakast fiatalabbal kell kicserélni. A méhesben a mézteret kitömjük, a költőteret megszűkítjük. A kereteket átvizsgáljuk s amelyikben a lép hibás, penészes, kivágjuk és viasszá olvasszuk ki. Az egészségeseket kikénezzük és száraz, szellős helyen rakjuk el. A gyümölcsösben már a diót is leszedhetjük. Ha a fák már elhullatták levelüket, a még rajtukmaradó levélcsomókat gondosan leszedjük, a száraz ágakat lefűrészeljük. A fák alján semmi rothadt gyümölcsöt ne türjünk meg. A szőllőben a szüret ad munkát. Ne siessünk vele nagyon és főképen, ha csak lehet, ne szüreteljünk esőben. A pincében az új termés helyének már készen kell lennie. Ha le van hordva, más munka egyelőre nincs. A földeken az őszieket vetjük el és a tavaszi alá szánt darabokat felszántjuk. Ha még a burgonyaés répaszedéssel nem végeztünk volna, most végezhetjük és jól megtisztítva elrakjuk, a téli káposzta is behordható: a saját szükségletre valót betapossuk. Október hóban. A háznál. Érett spárgaágyakat föl lehet forgatni s a magvakat e hó vége felé már elültetni. Az articsókát le kell metszeni s azután földdel vagy trágyával befödni vagy csak kiásva a pincében oly mélyen ássuk a földbe, mint künn állottak. Ilyenkor a szárt s a hosszú gyökereket le lehet vágni. E hó elején ültetni lehet téli káposztát, salátát, fokhagymát. Az eperágyakat apró trágyával kell befedni. Gellert, póréhagymát, köménygyökeret e hó vége felé ki kell a földből venni s pincébe vinni. Most van a földforgatás ideje. A Istállóban vigyázzunk a zöld takarmányról a szárazra való átmenetnél. Az istállót rendbehozzuk a tél alá. Juhok felüzetésének, sertések felbugatásának megjött az ideje. Az apró jószággal különösebb dolog nincs; óljaikat készítsük elő a télre; melegebb ólban többet tojnak. Azonban az ól inkább friss levegőt adjon a baramfinak, semmint meleget; az első fontosabb. A kivénült tyúkokat, ha saját fogyasztásra nem kellenek, piacra kell vinni; a két évnél idősebb kakast fiatalabbal kell kicserélni. A méhesben a mézteret kitömjük, a költőteret megszűkítjük. A kereteket átvizsgáljuk s amelyikben a lép hibás, penészes, kivágjuk és viasszá olvasszuk ki. Az egészségeseket kikénezzük és száraz, szellős helyen rakjuk el. A gyümölcsösben már a diót is leszedhetjük. Ha a fák már elhullatták levelüket, a még rajtukmaradó levélcsomókat gondosan leszedjük, a száraz ágakat lefűrészeljük. A fák alján semmi rothadt gyümölcsöt ne türjünk meg. A szőllőben a szüret ad munkát. Ne siessünk vele nagyon és főképen, ha csak lehet, ne szüreteljünk esőben. A pincében az új termés helyének már készen kell lennie. Ha le van hordva, más munka egyelőre nincs. A földeken az őszieket vetjük el és a tavaszi alá szánt darabokat felszántjuk. Ha még a burgonyaés répaszedéssel nem végeztünk volna, most végezhetjük és jól megtisztítva elrakjuk, a téli káposzta is behordható: a saját szükségletre valót betapossuk. Október hóban. A háznál. Érett spárgaágyakat föl lehet forgatni s a magvakat e hó vége felé már elültetni. Az articsókát le kell metszeni s azután földdel vagy trágyával befödni vagy csak kiásva a pincében oly mélyen ássuk a földbe, mint künn állottak. Ilyenkor a szárt s a hosszú gyökereket le lehet vágni. E hó elején ültetni lehet téli káposztát, salátát, fokhagymát. Az eperágyakat apró trágyával kell befedni. Gellert, póréhagymát, köménygyökeret e hó vége felé ki kell a földből venni s pincébe vinni. Most van a földforgatás ideje. A Istállóban vigyázzunk a zöld takarmányról a szárazra való átmenetnél. Az istállót rendbehozzuk a tél alá. Juhok felüzetésének, sertések felbugatásának megjött az ideje. Az apró jószággal különösebb dolog nincs; óljaikat készítsük elő a télre; melegebb ólban többet tojnak. Azonban az ól inkább friss levegőt adjon a baramfinak, semmint meleget; az első fontosabb. A kivénült tyúkokat, ha saját fogyasztásra nem kellenek, piacra kell vinni; a két évnél idősebb kakast fiatalabbal kell kicserélni. A méhesben a mézteret kitömjük, a költőteret megszűkítjük. A kereteket átvizsgáljuk s amelyikben a lép hibás, penészes, kivágjuk és viasszá olvasszuk ki. Az egészségeseket kikénezzük és száraz, szellős helyen rakjuk el. A gyümölcsösben már a diót is leszedhetjük. Ha a fák már elhullatták levelüket, a még rajtukmaradó levélcsomókat gondosan leszedjük, a száraz ágakat lefűrészeljük. A fák alján semmi rothadt gyümölcsöt ne türjünk meg. A szőllőben a szüret ad munkát. Ne siessünk vele nagyon és főképen, ha csak lehet, ne szüreteljünk esőben. A pincében az új termés helyének már készen kell lennie. Ha le van hordva, más munka egyelőre nincs. A földeken az őszieket vetjük el és a tavaszi alá szánt darabokat felszántjuk. Ha még a burgonyaés répaszedéssel nem végeztünk volna, most végezhetjük és jól megtisztítva elrakjuk, a téli káposzta is behordható: a saját szükségletre valót betapossuk. Október hóban. A háznál. Érett spárgaágyakat föl lehet forgatni s a magvakat e hó vége felé már elültetni. Az articsókát le kell metszeni s azután földdel vagy trágyával befödni vagy csak kiásva a pincében oly mélyen ássuk a földbe, mint künn állottak. Ilyenkor a szárt s a hosszú gyökereket le lehet vágni. E hó elején ültetni lehet téli káposztát, salátát, fokhagymát. Az eperágyakat apró trágyával kell befedni. Gellert, póréhagymát, köménygyökeret e hó vége felé ki kell a földből venni s pincébe vinni. Most van a földforgatás ideje. A Istállóban vigyázzunk a zöld takarmányról a szárazra való átmenetnél. Az istállót rendbehozzuk a tél alá. Juhok felüzetésének, sertések felbugatásának megjött az ideje. Az apró jószággal különösebb dolog nincs; óljaikat készítsük elő a télre; melegebb ólban többet tojnak. Azonban az ól inkább friss levegőt adjon a baramfinak, semmint meleget; az első fontosabb. A kivénült tyúkokat, ha saját fogyasztásra nem kellenek, piacra kell vinni; a két évnél idősebb kakast fiatalabbal kell kicserélni. A méhesben a mézteret kitömjük, a költőteret megszűkítjük. A kereteket átvizsgáljuk s amelyikben a lép hibás, penészes, kivágjuk és viasszá olvasszuk ki. Az egészségeseket kikénezzük és száraz, szellős helyen rakjuk el. A gyümölcsösben már a diót is leszedhetjük. Ha a fák már elhullatták levelüket, a még rajtukmaradó levélcsomókat gondosan leszedjük, a száraz ágakat lefűrészeljük. A fák alján semmi rothadt gyümölcsöt ne türjünk meg. A szőllőben a szüret ad munkát. Ne siessünk vele nagyon és főképen, ha csak lehet, ne szüreteljünk esőben. A pincében az új termés helyének már készen kell lennie. Ha le van hordva, más munka egyelőre nincs. A földeken az őszieket vetjük el és a tavaszi alá szánt darabokat felszántjuk. Ha még a burgonyaés répaszedéssel nem végeztünk volna, most végezhetjük és jól megtisztítva elrakjuk, a téli káposzta is behordható: a saját szükségletre valót betapossuk. Október hóban. A háznál. Érett spárgaágyakat föl lehet forgatni s a magvakat e hó vége felé már elültetni. Az articsókát le kell metszeni s azután földdel vagy trágyával befödni vagy csak kiásva a pincében oly mélyen ássuk a földbe, mint künn állottak. Ilyenkor a szárt s a hosszú gyökereket le lehet vágni. E hó elején ültetni lehet téli káposztát, salátát, fokhagymát. Az eperágyakat apró trágyával kell befedni. Gellert, póréhagymát, köménygyökeret e hó vége felé ki kell a földből venni s pincébe vinni. Most van a földforgatás ideje. A Istállóban vigyázzunk a zöld takarmányról a szárazra való átmenetnél. Az istállót rendbehozzuk a tél alá. Juhok felüzetésének, sertések felbugatásának megjött az ideje. Az apró jószággal különösebb dolog nincs; óljaikat készítsük elő a télre; melegebb ólban többet tojnak. Azonban az ól inkább friss levegőt adjon a baramfinak, semmint meleget; az első fontosabb. A kivénült tyúkokat, ha saját fogyasztásra nem kellenek, piacra kell vinni; a két évnél idősebb kakast fiatalabbal kell kicserélni. A méhesben a mézteret kitömjük, a költőteret megszűkítjük. A kereteket átvizsgáljuk s amelyikben a lép hibás, penészes, kivágjuk és viasszá olvasszuk ki. Az egészségeseket kikénezzük és száraz, szellős helyen rakjuk el. A gyümölcsösben már a diót is leszedhetjük. Ha a fák már elhullatták levelüket, a még rajtukmaradó levélcsomókat gondosan leszedjük, a száraz ágakat lefűrészeljük. A fák alján semmi rothadt gyümölcsöt ne türjünk meg. A szőllőben a szüret ad munkát. Ne siessünk vele nagyon és főképen, ha csak lehet, ne szüreteljünk esőben. A pincében az új termés helyének már készen kell lennie. Ha le van hordva, más munka egyelőre nincs. A földeken az őszieket vetjük el és a tavaszi alá szánt darabokat felszántjuk. Ha még a burgonyaés répaszedéssel nem végeztünk volna, most végezhetjük és jól megtisztítva elrakjuk, a téli káposzta is behordható: a saját szükségletre valót betapossuk. Október hóban. A háznál. Érett spárgaágyakat föl lehet forgatni s a magvakat e hó vége felé már elültetni. Az articsókát le kell metszeni s azután földdel vagy trágyával befödni vagy csak kiásva a pincében oly mélyen ássuk a földbe, mint künn állottak. Ilyenkor a szárt s a hosszú gyökereket le lehet vágni. E hó elején ültetni lehet téli káposztát, salátát, fokhagymát. Az eperágyakat apró trágyával kell befedni. Gellert, póréhagymát, köménygyökeret e hó vége felé ki kell a földből venni s pincébe vinni. Most van a földforgatás ideje. A Istállóban vigyázzunk a zöld takarmányról a szárazra való átmenetnél. Az istállót rendbehozzuk a tél alá. Juhok felüzetésének, sertések felbugatásának megjött az ideje. Az apró jószággal különösebb dolog nincs; óljaikat készítsük elő a télre; melegebb ólban többet tojnak. Azonban az ól inkább friss levegőt adjon a baramfinak, semmint meleget; az első fontosabb. A kivénült tyúkokat, ha saját fogyasztásra nem kellenek, piacra kell vinni; a két évnél idősebb kakast fiatalabbal kell kicserélni. A méhesben a mézteret kitömjük, a költőteret megszűkítjük. A kereteket átvizsgáljuk s amelyikben a lép hibás, penészes, kivágjuk és viasszá olvasszuk ki. Az egészségeseket kikénezzük és száraz, szellős helyen rakjuk el. A gyümölcsösben már a diót is leszedhetjük. Ha a fák már elhullatták levelüket, a még rajtukmaradó levélcsomókat gondosan leszedjük, a száraz ágakat lefűrészeljük. A fák alján semmi rothadt gyümölcsöt ne türjünk meg. A szőllőben a szüret ad munkát. Ne siessünk vele nagyon és főképen, ha csak lehet, ne szüreteljünk esőben. A pincében az új termés helyének már készen kell lennie. Ha le van hordva, más munka egyelőre nincs. A földeken az őszieket vetjük el és a tavaszi alá szánt darabokat felszántjuk. Ha még a burgonyaés répaszedéssel nem végeztünk volna, most végezhetjük és jól megtisztítva elrakjuk, a téli káposzta is behordható: a saját szükségletre valót betapossuk. Október hóban. A háznál. Érett spárgaágyakat föl lehet forgatni s a magvakat e hó vége felé már elültetni. Az articsókát le kell metszeni s azután földdel vagy trágyával befödni vagy csak kiásva a pincében oly mélyen ássuk a földbe, mint künn állottak. Ilyenkor a szárt s a hosszú gyökereket le lehet vágni. E hó elején ültetni lehet téli káposztát, salátát, fokhagymát. Az eperágyakat apró trágyával kell befedni. Gellert, póréhagymát, köménygyökeret e hó vége felé ki kell a földből venni s pincébe vinni. Most van a földforgatás ideje. A Istállóban vigyázzunk a zöld takarmányról a szárazra való átmenetnél. Az istállót rendbehozzuk a tél alá. Juhok felüzetésének, sertések felbugatásának megjött az ideje. Az apró jószággal különösebb dolog nincs; óljaikat készítsük elő a télre; melegebb ólban többet tojnak. Azonban az ól inkább friss levegőt adjon a baramfinak, semmint meleget; az első fontosabb. A kivénült tyúkokat, ha saját fogyasztásra nem kellenek, piacra kell vinni; a két évnél idősebb kakast fiatalabbal kell kicserélni. A méhesben a mézteret kitömjük, a költőteret megszűkítjük. A kereteket átvizsgáljuk s amelyikben a lép hibás, penészes, kivágjuk és viasszá olvasszuk ki. Az egészségeseket kikénezzük és száraz, szellős helyen rakjuk el. A gyümölcsösben már a diót is leszedhetjük. Ha a fák már elhullatták levelüket, a még rajtukmaradó levélcsomókat gondosan leszedjük, a száraz ágakat lefűrészeljük. A fák alján semmi rothadt gyümölcsöt ne türjünk meg. A szőllőben a szüret ad munkát. Ne siessünk vele nagyon és főképen, ha csak lehet, ne szüreteljünk esőben. A pincében az új termés helyének már készen kell lennie. Ha le van hordva, más munka egyelőre nincs. A földeken az őszieket vetjük el és a tavaszi alá szánt darabokat felszántjuk. Ha még a burgonyaés répaszedéssel nem végeztünk volna, most végezhetjük és jól megtisztítva elrakjuk, a téli káposzta is behordható: a saját szükségletre valót betapossuk. Október hóban. A háznál. Érett spárgaágyakat föl lehet forgatni s a magvakat e hó vége felé már elültetni. Az articsókát le kell metszeni s azután földdel vagy trágyával befödni vagy csak kiásva a pincében oly mélyen ássuk a földbe, mint künn állottak. Ilyenkor a szárt s a hosszú gyökereket le lehet vágni. E hó elején ültetni lehet téli káposztát, salátát, fokhagymát. Az eperágyakat apró trágyával kell befedni. Gellert, póréhagymát, köménygyökeret e hó vége felé ki kell a földből venni s pincébe vinni. Most van a földforgatás ideje. A Istállóban vigyázzunk a zöld takarmányról a szárazra való átmenetnél. Az istállót rendbehozzuk a tél alá. Juhok felüzetésének, sertések felbugatásának megjött az ideje. Az apró jószággal különösebb dolog nincs; óljaikat készítsük elő a télre; melegebb ólban többet tojnak. Azonban az ól inkább friss levegőt adjon a baramfinak, semmint meleget; az első fontosabb. A kivénült tyúkokat, ha saját fogyasztásra nem kellenek, piacra kell vinni; a két évnél idősebb kakast fiatalabbal kell kicserélni. A méhesben a mézteret kitömjük, a költőteret megszűkítjük. A kereteket átvizsgáljuk s amelyikben a lép hibás, penészes, kivágjuk és viasszá olvasszuk ki. Az egészségeseket kikénezzük és száraz, szellős helyen rakjuk el. A gyümölcsösben már a diót is leszedhetjük. Ha a fák már elhullatták levelüket, a még rajtukmaradó levélcsomókat gondosan leszedjük, a száraz ágakat lefűrészeljük. A fák alján semmi rothadt gyümölcsöt ne türjünk meg. A szőllőben a szüret ad munkát. Ne siessünk vele nagyon és főképen, ha csak lehet, ne szüreteljünk esőben. A pincében az új termés helyének már készen kell lennie. Ha le van hordva, más munka egyelőre nincs. A földeken az őszieket vetjük el és a tavaszi alá szánt darabokat felszántjuk. Ha még a burgonyaés répaszedéssel nem végeztünk volna, most végezhetjük és jól megtisztítva elrakjuk, a téli káposzta is behordható: a saját szükségletre valót betapossuk. Október hóban. A háznál. Érett spárgaágyakat föl lehet forgatni s a magvakat e hó vége felé már elültetni. Az articsókát le kell metszeni s azután földdel vagy trágyával befödni vagy csak kiásva a pincében oly mélyen ássuk a földbe, mint künn állottak. Ilyenkor a szárt s a hosszú gyökereket le lehet vágni. E hó elején ültetni lehet téli káposztát, salátát, fokhagymát. Az eperágyakat apró trágyával kell befedni. Gellert, póréhagymát, köménygyökeret e hó vége felé ki kell a földből venni s pincébe vinni. Most van a földforgatás ideje. A Istállóban vigyázzunk a zöld takarmányról a szárazra való átmenetnél. Az istállót rendbehozzuk a tél alá. Juhok felüzetésének, sertések felbugatásának megjött az ideje. Az apró jószággal különösebb dolog nincs; óljaikat készítsük elő a télre; melegebb ólban többet tojnak. Azonban az ól inkább friss levegőt adjon a baramfinak, semmint meleget; az első fontosabb. A kivénült tyúkokat, ha saját fogyasztásra nem kellenek, piacra kell vinni; a két évnél idősebb kakast fiatalabbal kell kicserélni. A méhesben a mézteret kitömjük, a költőteret megszűkítjük. A kereteket átvizsgáljuk s amelyikben a lép hibás, penészes, kivágjuk és viasszá olvasszuk ki. Az egészségeseket kikénezzük és száraz, szellős helyen rakjuk el. A gyümölcsösben már a diót is leszedhetjük. Ha a fák már elhullatták levelüket, a még rajtukmaradó levélcsomókat gondosan leszedjük, a száraz ágakat lefűrészeljük. A fák alján semmi rothadt gyümölcsöt ne türjünk meg. A szőllőben a szüret ad munkát. Ne siessünk vele nagyon és főképen, ha csak lehet, ne szüreteljünk esőben. A pincében az új termés helyének már készen kell lennie. Ha le van hordva, más munka egyelőre nincs. A földeken az őszieket vetjük el és a tavaszi alá szánt darabokat felszántjuk. Ha még a burgonyaés répaszedéssel nem végeztünk volna, most végezhetjük és jól megtisztítva elrakjuk, a téli káposzta is behordható: a saját szükségletre valót betapossuk. Október hóban. A háznál. Érett spárgaágyakat föl lehet forgatni s a magvakat e hó vége felé már elültetni. Az articsókát le kell metszeni s azután földdel vagy trágyával befödni vagy csak kiásva a pincében oly mélyen ássuk a földbe, mint künn állottak. Ilyenkor a szárt s a hosszú gyökereket le lehet vágni. E hó elején ültetni lehet téli káposztát, salátát, fokhagymát. Az eperágyakat apró trágyával kell befedni. Gellert, póréhagymát, köménygyökeret e hó vége felé ki kell a földből venni s pincébe vinni. Most van a földforgatás ideje. A Istállóban vigyázzunk a zöld takarmányról a szárazra való átmenetnél. Az istállót rendbehozzuk a tél alá. Juhok felüzetésének, sertések felbugatásának megjött az ideje. Az apró jószággal különösebb dolog nincs; óljaikat készítsük elő a télre; melegebb ólban többet tojnak. Azonban az ól inkább friss levegőt adjon a baramfinak, semmint meleget; az első fontosabb. A kivénült tyúkokat, ha saját fogyasztásra nem kellenek, piacra kell vinni; a két évnél idősebb kakast fiatalabbal kell kicserélni. A méhesben a mézteret kitömjük, a költőteret megszűkítjük. A kereteket átvizsgáljuk s amelyikben a lép hibás, penészes, kivágjuk és viasszá olvasszuk ki. Az egészségeseket kikénezzük és száraz, szellős helyen rakjuk el. A gyümölcsösben már a diót is leszedhetjük. Ha a fák már elhullatták levelüket, a még rajtukmaradó levélcsomókat gondosan leszedjük, a száraz ágakat lefűrészeljük. A fák alján semmi rothadt gyümölcsöt ne türjünk meg. A szőllőben a szüret ad munkát. Ne siessünk vele nagyon és főképen, ha csak lehet, ne szüreteljünk esőben. A pincében az új termés helyének már készen kell lennie. Ha le van hordva, más munka egyelőre nincs. A földeken az őszieket vetjük el és a tavaszi alá szánt darabokat felszántjuk. Ha még a burgonyaés répaszedéssel nem végeztünk volna, most végezhetjük és jól megtisztítva elrakjuk, a téli káposzta is behordható: a saját szükségletre valót betapossuk. Október hóban. A háznál. Érett spárgaágyakat föl lehet forgatni s a magvakat e hó vége felé már elültetni. Az articsókát le kell metszeni s azután földdel vagy trágyával befödni vagy csak kiásva a pincében oly mélyen ássuk a földbe, mint künn állottak. Ilyenkor a szárt s a hosszú gyökereket le lehet vágni. E hó elején ültetni lehet téli káposztát, salátát, fokhagymát. Az eperágyakat apró trágyával kell befedni. Gellert, póréhagymát, köménygyökeret e hó vége felé ki kell a földből venni s pincébe vinni. Most van a földforgatás ideje. A Istállóban vigyázzunk a zöld takarmányról a szárazra való átmenetnél. Az istállót rendbehozzuk a tél alá. Juhok felüzetésének, sertések felbugatásának megjött az ideje. Az apró jószággal különösebb dolog nincs; óljaikat készítsük elő a télre; melegebb ólban többet tojnak. Azonban az ól inkább friss levegőt adjon a baramfinak, semmint meleget; az első fontosabb. A kivénült tyúkokat, ha saját fogyasztásra nem kellenek, piacra kell vinni; a két évnél idősebb kakast fiatalabbal kell kicserélni. A méhesben a mézteret kitömjük, a költőteret megszűkítjük. A kereteket átvizsgáljuk s amelyikben a lép hibás, penészes, kivágjuk és viasszá olvasszuk ki. Az egészségeseket kikénezzük és száraz, szellős helyen rakjuk el. A gyümölcsösben már a diót is leszedhetjük. Ha a fák már elhullatták levelüket, a még rajtukmaradó levélcsomókat gondosan leszedjük, a száraz ágakat lefűrészeljük. A fák alján semmi rothadt gyümölcsöt ne türjünk meg. A szőllőben a szüret ad munkát. Ne siessünk vele nagyon és főképen, ha csak lehet, ne szüreteljünk esőben. A pincében az új termés helyének már készen kell lennie. Ha le van hordva, más munka egyelőre nincs. A földeken az őszieket vetjük el és a tavaszi alá szánt darabokat felszántjuk. Ha még a burgonyaés répaszedéssel nem végeztünk volna, most végezhetjük és jól megtisztítva elrakjuk, a téli káposzta is behordható: a saját szükségletre valót betapossuk. Október hóban. A háznál. Érett spárgaágyakat föl lehet forgatni s a magvakat e hó vége felé már elültetni. Az articsókát le kell metszeni s azután földdel vagy trágyával befödni vagy csak kiásva a pincében oly mélyen ássuk a földbe, mint künn állottak. Ilyenkor a szárt s a hosszú gyökereket le lehet vágni. E hó elején ültetni lehet téli káposztát, salátát, fokhagymát. Az eperágyakat apró trágyával kell befedni. Gellert, póréhagymát, köménygyökeret e hó vége felé ki kell a földből venni s pincébe vinni. Most van a földforgatás ideje. A Istállóban vigyázzunk a zöld takarmányról a szárazra való átmenetnél. Az istállót rendbehozzuk a tél alá. Juhok felüzetésének, sertések felbugatásának megjött az ideje. Az apró jószággal különösebb dolog nincs; óljaikat készítsük elő a télre; melegebb ólban többet tojnak. Azonban az ól inkább friss levegőt adjon a baramfinak, semmint meleget; az első fontosabb. A kivénült tyúkokat, ha saját fogyasztásra nem kellenek, piacra kell vinni; a két évnél idősebb kakast fiatalabbal kell kicserélni. A méhesben a mézteret kitömjük, a költőteret megszűkítjük. A kereteket átvizsgáljuk s amelyikben a lép hibás, penészes, kivágjuk és viasszá olvasszuk ki. Az egészségeseket kikénezzük és száraz, szellős helyen rakjuk el. A gyümölcsösben már a diót is leszedhetjük. Ha a fák már elhullatták levelüket, a még rajtukmaradó levélcsomókat gondosan leszedjük, a száraz ágakat lefűrészeljük. A fák alján semmi rothadt gyümölcsöt ne türjünk meg. A szőllőben a szüret ad munkát. Ne siessünk vele nagyon és főképen, ha csak lehet, ne szüreteljünk esőben. A pincében az új termés helyének már készen kell lennie. Ha le van hordva, más munka egyelőre nincs. A földeken az őszieket vetjük el és a tavaszi alá szánt darabokat felszántjuk. Ha még a burgonyaés répaszedéssel nem végeztünk volna, most végezhetjük és jól megtisztítva elrakjuk, a téli káposzta is behordható: a saját szükségletre valót betapossuk. Október hóban. A háznál. Érett spárgaágyakat föl lehet forgatni s a magvakat e hó vége felé már elültetni. Az articsókát le kell metszeni s azután földdel vagy trágyával befödni vagy csak kiásva a pincében oly mélyen ássuk a földbe, mint künn állottak. Ilyenkor a szárt s a hosszú gyökereket le lehet vágni. E hó elején ültetni lehet téli káposztát, salátát, fokhagymát. Az eperágyakat apró trágyával kell befedni. Gellert, póréhagymát, köménygyökeret e hó vége felé ki kell a földből venni s pincébe vinni. Most van a földforgatás ideje. A Istállóban vigyázzunk a zöld takarmányról a szárazra való átmenetnél. Az istállót rendbehozzuk a tél alá. Juhok felüzetésének, sertések felbugatásának megjött az ideje. Az apró jószággal különösebb dolog nincs; óljaikat készítsük elő a télre; melegebb ólban többet tojnak. Azonban az ól inkább friss levegőt adjon a baramfinak, semmint meleget; az első fontosabb. A kivénült tyúkokat, ha saját fogyasztásra nem kellenek, piacra kell vinni; a két évnél idősebb kakast fiatalabbal kell kicserélni. A méhesben a mézteret kitömjük, a költőteret megszűkítjük. A kereteket átvizsgáljuk s amelyikben a lép hibás, penészes, kivágjuk és viasszá olvasszuk ki. Az egészségeseket kikénezzük és száraz, szellős helyen rakjuk el. A gyümölcsösben már a diót is leszedhetjük. Ha a fák már elhullatták levelüket, a még rajtukmaradó levélcsomókat gondosan leszedjük, a száraz ágakat lefűrészeljük. A fák alján semmi rothadt gyümölcsöt ne türjünk meg. A szőllőben a szüret ad munkát. Ne siessünk vele nagyon és főképen, ha csak lehet, ne szüreteljünk esőben. A pincében az új termés helyének már készen kell lennie. Ha le van hordva, más munka egyelőre nincs. A földeken az őszieket vetjük el és a tavaszi alá szánt darabokat felszántjuk. Ha még a burgonyaés répaszedéssel nem végeztünk volna, most végezhetjük és jól megtisztítva elrakjuk, a téli káposzta is behordható: a saját szükségletre valót betapossuk. t Október hóban. A háznál. Érett spárgaágyakat föl lehet forgatni s a magvakat e hó vége felé már elültetni. Az articsókát le kell metszeni s azután földdel vagy trágyával befödni vagy csak kiásva a pincében oly mélyen ássuk a földbe, mint künn állottak. Ilyenkor a szárt s a hosszú gyökereket le lehet vágni. E hó elején ültetni lehet téli káposztát, salátát, fokhagymát. Az eperágyakat apró trágyával kell befedni. Gellert, póréhagymát, köménygyökeret e hó vége felé ki kell a földből venni s pincébe vinni. Most van a földforgatás ideje. A Istállóban vigyázzunk a zöld takarmányról a szárazra való átmenetnél. Az istállót rendbehozzuk a tél alá. Juhok felüzetésének, sertések felbugatásának megjött az ideje. Az apró jószággal különösebb dolog nincs; óljaikat készítsük elő a télre; melegebb ólban többet tojnak. Azonban az ól inkább friss levegőt adjon a baramfinak, semmint meleget; az első fontosabb. A kivénült tyúkokat, ha saját fogyasztásra nem kellenek, piacra kell vinni; a két évnél idősebb kakast fiatalabbal kell kicserélni. A méhesben a mézteret kitömjük, a költőteret megszűkítjük. A kereteket átvizsgáljuk s amelyikben a lép hibás, penészes, kivágjuk és viasszá olvasszuk ki. Az egészségeseket kikénezzük és száraz, szellős helyen rakjuk el. A gyümölcsösben már a diót is leszedhetjük. Ha a fák már elhullatták levelüket, a még rajtukmaradó levélcsomókat gondosan leszedjük, a száraz ágakat lefűrészeljük. A fák alján semmi rothadt gyümölcsöt ne türjünk meg. A szőllőben a szüret ad munkát. Ne siessünk vele nagyon és főképen, ha csak lehet, ne szüreteljünk esőben. A pincében az új termés helyének már készen kell lennie. Ha le van hordva, más munka egyelőre nincs. A földeken az őszieket vetjük el és a tavaszi alá szánt darabokat felszántjuk. Ha még a burgonyaés répaszedéssel nem végeztünk volna, most végezhetjük és jól megtisztítva elrakjuk, a téli káposzta is behordható: a saját szükségletre valót betapossuk. Október hóban. A háznál. Érett spárgaágyakat föl lehet forgatni s a magvakat e hó vége felé már elültetni. Az articsókát le kell metszeni s azután földdel vagy trágyával befödni vagy csak kiásva a pincében oly mélyen ássuk a földbe, mint künn állottak. Ilyenkor a szárt s a hosszú gyökereket le lehet vágni. E hó elején ültetni lehet téli káposztát, salátát, fokhagymát. Az eperágyakat apró trágyával kell befedni. Gellert, póréhagymát, köménygyökeret e hó vége felé ki kell a földből venni s pincébe vinni. Most van a földforgatás ideje. A Istállóban vigyázzunk a zöld takarmányról a szárazra való átmenetnél. Az istállót rendbehozzuk a tél alá. Juhok felüzetésének, sertések felbugatásának megjött az ideje. Az apró jószággal különösebb dolog nincs; óljaikat készítsük elő a télre; melegebb ólban többet tojnak. Azonban az ól inkább friss levegőt adjon a baramfinak, semmint meleget; az első fontosabb. A kivénült tyúkokat, ha saját fogyasztásra nem kellenek, piacra kell vinni; a két évnél idősebb kakast fiatalabbal kell kicserélni. A méhesben a mézteret kitömjük, a költőteret megszűkítjük. A kereteket átvizsgáljuk s amelyikben a lép hibás, penészes, kivágjuk és viasszá olvasszuk ki. Az egészségeseket kikénezzük és száraz, szellős helyen rakjuk el. A gyümölcsösben már a diót is leszedhetjük. Ha a fák már elhullatták levelüket, a még rajtukmaradó levélcsomókat gondosan leszedjük, a száraz ágakat lefűrészeljük. A fák alján semmi rothadt gyümölcsöt ne türjünk meg. A szőllőben a szüret ad munkát. Ne siessünk vele nagyon és főképen, ha csak lehet, ne szüreteljünk esőben. A pincében az új termés helyének már készen kell lennie. Ha le van hordva, más munka egyelőre nincs. A földeken az őszieket vetjük el és a tavaszi alá szánt darabokat felszántjuk. Ha még a burgonyaés répaszedéssel nem végeztünk volna, most végezhetjük és jól megtisztítva elrakjuk, a téli káposzta is behordható: a saját szükségletre valót betapossuk. t

21 A hó és hét napjai "T^dd Szerda Csütörtök Péntek Szombat 6 Vasárnap 7 Hétfő 8 Kedd 9 Szerda 10 Csütörtök 11 Péntek 12 Szombat Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat > Vasárnap 1 Hétfő 22 Kedd 23 Szerda 24 Csütörtök 25 Péntek 26 Szombat Görögkatolikus naptár Róm. kath. naptár Kozma és Demj. Mindenszentek Aciudin és ts. vt. Halott, napja Acepszin vt. Hubert Joamnicius atya B, Károly Galaktion vt. Imre h. c A A NOVEMBER 30 nap Szent András hava O Nap kelte nyugta Pünk. u. 22. vas. 5. hang. Apostol: Szt. Pál a gall. VI sz Evang,: Lukács XVI. r. 83. sz. A dúsgazdag és Lázár. Pünk. u. 22 vas. Hieron és t. vtk. Szt. Mihály iőangy. Onezifor s t. vtk. Eraszt és t. vtk. Minasz és t. vtk. János főpap Pünk. u. 23 vas. Fülöp ap. Guriász és t. vtk. Máté ap. Gergely pk. Plátó és Rom. vt. Abdiász pr. Pünk. u. 24 vas. Szűz Mária bemut. Filemonés t. vtk, Gergely és Amf. Kelemen pk. Katalin nagyvért. Alip remete Pünk. u. 22 vas Engelbert Gottfried Tivadar Av. András Márton vt. Márton pk. Pünk. h. 23 vas.j Híg Jozafát N. Albert Ödön pk. Cs. Gergely, Péter Erzsébet kelte Hold nyugta mf m? fi n Hig I Hü r m 7 10 CiBT luv* 7 12 ca raw t? 7 16 a Hold fényváll zásai: > Holdtölte ' én 23 ó. 23 Utolsó negy 14-én p. Újhold 22 1 ó. 5 p. Első negyi 30-án 4 ó. 59 Elsején a nap hosj sza 10 ó. 3 p hó végéig 1 ó perccel fogy. ifldő járás Herschi szerint. A hó elején hüve sők s már a hó mutatkozik. A h közepén felmelei szik az idő, de a h, végén újra hidegr fordul az időjárá Nap i Megnevezés -. Gazdasági tudnivalók r 1 t il November hóban. A háznál. E hó e'ején történik az utol-é ültetés salátából. Még spárgaágyakat lehet rendezni magnak. Ki korán akar murkot, petrezselymet, az száraz kertekben most vetheti azokat. Jó időjárásnál gyomlálni kell a téli saláta, paraj, petrezselyem stb. ágyakat. Nagyobb hidegnél pedig a petrezselymet ággal kell betakarni. A vöröshagymát meg kell tisztítani s valami száraz, meleg helyre tenni. Az ültetvényhagymát vászonzacskóba a kemence mögé kell akasztani. A spárgaágyakra trágyát kell hordani. Az istállóban különösen a fejőstehenek etetésére kell ügyelni. Az istállóba szorult állatok tisztántartására fordítsunk gondot. Az apró jószág nem ad különösebb gondot az ól, a kifutók stb. szokott tisztántartásán s kijavításán kívül. A méhesben sincs munka, ha szép idő van, ki lehet ereszteni a méheket, mig a nap fönn van. Egyébkent a keretes kamra ad munkát: a kereteket át kell vizsgálni, a piszkos, nagyon öreg lépeket kivagdalni és kiolvasztani viasszá, ugyanúgy a pókhálós vagy olyannak látszó lépeket is; új kereteket, szükség szerint új kaptárakat készíteni. Ha nincs elég lépes keretünk, elökészíleni mülép kezdéssel vagy egész műléppel az új kereteket. Ne feledjük a feszítődrótozást, különösen nagy (országos méretű egész) kereteknél. A gyümölcsösben a fák alját felásni és megtrágyázni. A törzset hamu, agyag és mész keverékével bekenni, enyvgyürüket m«gcsinálni, minden levelet a fáról letisztítani. A gyümölcskamtákban legalább tiznaponként átvizsgálni az elrakott gyümölcsöt, a romlani kezdőt azonnal leszedni és eladni vagy másként elhasználni. A konyhakertben a mi zöldség melegágyba való, el kell ültetni, a kényesebb évelő növényeket elfedni vagy bekötözni. Trágyázni. A szöllőben ugyancsak trágyázni és esetleg takarni kell. A pincében ügyelni az erjedő mustra. Ha már nem erjed, fel kell tölteni. A földeken megforgatni szántással a földet, hogy a rög jól átfagyjon s a gyommag kipusztuljon.

22 DECEMBER 31 nap Karácsony hava A hó és hét Görögkatolikus Róm. kath. Nap Hold (T napjai naptár naptár kelte nyugta kelte nyugta 1 Csütörtök Nátum próféta Elegy pk. Bo Péntek Habakuk pr. Bibiana Szombat Szofoniás pr. X. Ferenc Pünk. u. 26. vas. 1. hang. Apostol: Szt. Pál az «ff. V Evang.: Lukács XII. r. 16. szak. A gondtalan gazdagról. 4 Vasárnap Pünk. u. 26. vas. Pünk. u. 26 vas Hétfő Szobbász atya Szabbász ap Kedd Szt. Miklós pk. Szt, Miklós Szerda Ambrus főpap Ambrus M Csütörtök Patóp atya Szepl. fog Péntek Abold. Szűz fog. F. Péter Szombat Minász és t. vtk. Melkiad Pünk. u. 27. vas. 2. hang Apostol: Szt. Pál ar eff. VI Evang. Lukács VIII. r. 71. sz. A vérfolyáso s asszony meggyógyítása. 11 Vasárnap Pünk. u. 27 vas. Pünk. u. 27 vas Hétfő Szpiridion pk. Ottilia Kedd Lucia vtnő Luca sz Szerda Firzusz és t. vtk. Nikáz pk Csütörtök Eleutér vt. Valér ih Péntek Aggeusz pk. Etelka cs.-né sh Szombat Dániel pr. Lázár sh Kar. előtti vas. 3. hang. Apostol: Szt. Pál a zsid. írt lev. XI. r sz. Evang.: Máté I. r. 1 sz.: Jézus Krisztus nemzetségkönyve. 18 Vasárnap Kar. előtti vas. Kar. előtti vas. CJf? Hétfő Bonifác vt. Pelágia tfé Kedd fgnác vt. Timót vt. JF Szerda Julianna vtnő Tamás ap. Jf Csütörtök Anasztázia vtnő Zénó & Péntek Krétai vtk. Viktória nx Szombat Eugénia vtnő Ádám-Éva Karácsony első napja. Apostol.: Szt Pál a gall. írt lev. IV. r vers. Evang.: Máté 2. r szak. Jézus születésének története. 25 Vasárnap Karácsony I. napja Kar. I. napja A Hétfő Karácsony II. napja Kar. II. napja A Kedd Kar. III napja János ap Szerda Nikom vt. Aprószentek Csütörtök Bethl vt. Tamás Péntek Anizia vtnő Dávid Szombat Melánia anya Szilveszter iw Hold íényrálta záaaí: OSk Holdtölte 7- én, 11 ó. 22 i Utolsó negyed 14-én, 2 17 p. Újhold 21-én 19 ó. 7 p. Első negyed 29-én, 23 ó.j 53 p. Télkezdet 24-én. 1-én a nap hossz 8 ó. 46 p., 22-ig 19 perccel fogy]] azután a hó végéig 3 p. nő. Időjárás Herachel szerint. A hó elején borút az időjárás, 7 13 j között erős szelek, I kevés hideg, a hót végén enyhül az j időjárás,

23 Nap Megnevezés összeg H I f Gazdasági tudnivalók December hóban. A háznál. Szabadban most nem igen sokat lehet tenni s azért legjobb az időt a kerti eszközök kijavítására s a magvak tisztítására s kiválasztására fordítani. Ha nyílt a föld, akkor lehet még murkot, petrezselymet és parajt vetni. Lehet a földet kapálni és forgatni, de nem ásni és trágyázni. Frissen elkészített trágyaágyakban lehet metélő salátát, hónapos salátát és petrezselymet vetni. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az ellés előtt álló jószág kíván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatokat, a hízóba fogott szarvasmarha számára gondoskodjunk meleg istállóról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megkotolhat. Ha korai csirkének piaca vnn, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes csönd és nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszűkltéssel és teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösben, amit novemberben el nem végeztünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ág sem f-zabad, hogy maradjon. Csemetéket nyúlrágás ellen tövissel védelmezzük, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg. A szöllőben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető. A pincében a megderült új bort fejtjük. A földeken szünetel a dolog: a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden iparkodása. December hóban. A háznál. Szabadban most nem igen sokat lehet tenni s azért legjobb az időt a kerti eszközök kijavítására s a magvak tisztítására s kiválasztására fordítani. Ha nyílt a föld, akkor lehet még murkot, petrezselymet és parajt vetni. Lehet a földet kapálni és forgatni, de nem ásni és trágyázni. Frissen elkészített trágyaágyakban lehet metélő salátát, hónapos salátát és petrezselymet vetni. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az ellés előtt álló jószág kíván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatokat, a hízóba fogott szarvasmarha számára gondoskodjunk meleg istállóról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megkotolhat. Ha korai csirkének piaca vnn, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes csönd és nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszűkltéssel és teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösben, amit novemberben el nem végeztünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ág sem f-zabad, hogy maradjon. Csemetéket nyúlrágás ellen tövissel védelmezzük, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg. A szöllőben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető. A pincében a megderült új bort fejtjük. A földeken szünetel a dolog: a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden iparkodása. December hóban. A háznál. Szabadban most nem igen sokat lehet tenni s azért legjobb az időt a kerti eszközök kijavítására s a magvak tisztítására s kiválasztására fordítani. Ha nyílt a föld, akkor lehet még murkot, petrezselymet és parajt vetni. Lehet a földet kapálni és forgatni, de nem ásni és trágyázni. Frissen elkészített trágyaágyakban lehet metélő salátát, hónapos salátát és petrezselymet vetni. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az ellés előtt álló jószág kíván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatokat, a hízóba fogott szarvasmarha számára gondoskodjunk meleg istállóról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megkotolhat. Ha korai csirkének piaca vnn, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes csönd és nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszűkltéssel és teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösben, amit novemberben el nem végeztünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ág sem f-zabad, hogy maradjon. Csemetéket nyúlrágás ellen tövissel védelmezzük, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg. A szöllőben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető. A pincében a megderült új bort fejtjük. A földeken szünetel a dolog: a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden iparkodása. December hóban. A háznál. Szabadban most nem igen sokat lehet tenni s azért legjobb az időt a kerti eszközök kijavítására s a magvak tisztítására s kiválasztására fordítani. Ha nyílt a föld, akkor lehet még murkot, petrezselymet és parajt vetni. Lehet a földet kapálni és forgatni, de nem ásni és trágyázni. Frissen elkészített trágyaágyakban lehet metélő salátát, hónapos salátát és petrezselymet vetni. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az ellés előtt álló jószág kíván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatokat, a hízóba fogott szarvasmarha számára gondoskodjunk meleg istállóról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megkotolhat. Ha korai csirkének piaca vnn, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes csönd és nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszűkltéssel és teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösben, amit novemberben el nem végeztünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ág sem f-zabad, hogy maradjon. Csemetéket nyúlrágás ellen tövissel védelmezzük, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg. A szöllőben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető. A pincében a megderült új bort fejtjük. A földeken szünetel a dolog: a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden iparkodása. December hóban. A háznál. Szabadban most nem igen sokat lehet tenni s azért legjobb az időt a kerti eszközök kijavítására s a magvak tisztítására s kiválasztására fordítani. Ha nyílt a föld, akkor lehet még murkot, petrezselymet és parajt vetni. Lehet a földet kapálni és forgatni, de nem ásni és trágyázni. Frissen elkészített trágyaágyakban lehet metélő salátát, hónapos salátát és petrezselymet vetni. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az ellés előtt álló jószág kíván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatokat, a hízóba fogott szarvasmarha számára gondoskodjunk meleg istállóról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megkotolhat. Ha korai csirkének piaca vnn, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes csönd és nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszűkltéssel és teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösben, amit novemberben el nem végeztünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ág sem f-zabad, hogy maradjon. Csemetéket nyúlrágás ellen tövissel védelmezzük, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg. A szöllőben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető. A pincében a megderült új bort fejtjük. A földeken szünetel a dolog: a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden iparkodása. i December hóban. A háznál. Szabadban most nem igen sokat lehet tenni s azért legjobb az időt a kerti eszközök kijavítására s a magvak tisztítására s kiválasztására fordítani. Ha nyílt a föld, akkor lehet még murkot, petrezselymet és parajt vetni. Lehet a földet kapálni és forgatni, de nem ásni és trágyázni. Frissen elkészített trágyaágyakban lehet metélő salátát, hónapos salátát és petrezselymet vetni. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az ellés előtt álló jószág kíván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatokat, a hízóba fogott szarvasmarha számára gondoskodjunk meleg istállóról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megkotolhat. Ha korai csirkének piaca vnn, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes csönd és nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszűkltéssel és teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösben, amit novemberben el nem végeztünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ág sem f-zabad, hogy maradjon. Csemetéket nyúlrágás ellen tövissel védelmezzük, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg. A szöllőben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető. A pincében a megderült új bort fejtjük. A földeken szünetel a dolog: a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden iparkodása. December hóban. A háznál. Szabadban most nem igen sokat lehet tenni s azért legjobb az időt a kerti eszközök kijavítására s a magvak tisztítására s kiválasztására fordítani. Ha nyílt a föld, akkor lehet még murkot, petrezselymet és parajt vetni. Lehet a földet kapálni és forgatni, de nem ásni és trágyázni. Frissen elkészített trágyaágyakban lehet metélő salátát, hónapos salátát és petrezselymet vetni. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az ellés előtt álló jószág kíván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatokat, a hízóba fogott szarvasmarha számára gondoskodjunk meleg istállóról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megkotolhat. Ha korai csirkének piaca vnn, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes csönd és nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszűkltéssel és teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösben, amit novemberben el nem végeztünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ág sem f-zabad, hogy maradjon. Csemetéket nyúlrágás ellen tövissel védelmezzük, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg. A szöllőben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető. A pincében a megderült új bort fejtjük. A földeken szünetel a dolog: a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden iparkodása. December hóban. A háznál. Szabadban most nem igen sokat lehet tenni s azért legjobb az időt a kerti eszközök kijavítására s a magvak tisztítására s kiválasztására fordítani. Ha nyílt a föld, akkor lehet még murkot, petrezselymet és parajt vetni. Lehet a földet kapálni és forgatni, de nem ásni és trágyázni. Frissen elkészített trágyaágyakban lehet metélő salátát, hónapos salátát és petrezselymet vetni. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az ellés előtt álló jószág kíván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatokat, a hízóba fogott szarvasmarha számára gondoskodjunk meleg istállóról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megkotolhat. Ha korai csirkének piaca vnn, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes csönd és nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszűkltéssel és teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösben, amit novemberben el nem végeztünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ág sem f-zabad, hogy maradjon. Csemetéket nyúlrágás ellen tövissel védelmezzük, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg. A szöllőben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető. A pincében a megderült új bort fejtjük. A földeken szünetel a dolog: a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden iparkodása. December hóban. A háznál. Szabadban most nem igen sokat lehet tenni s azért legjobb az időt a kerti eszközök kijavítására s a magvak tisztítására s kiválasztására fordítani. Ha nyílt a föld, akkor lehet még murkot, petrezselymet és parajt vetni. Lehet a földet kapálni és forgatni, de nem ásni és trágyázni. Frissen elkészített trágyaágyakban lehet metélő salátát, hónapos salátát és petrezselymet vetni. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az ellés előtt álló jószág kíván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatokat, a hízóba fogott szarvasmarha számára gondoskodjunk meleg istállóról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megkotolhat. Ha korai csirkének piaca vnn, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes csönd és nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszűkltéssel és teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösben, amit novemberben el nem végeztünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ág sem f-zabad, hogy maradjon. Csemetéket nyúlrágás ellen tövissel védelmezzük, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg. A szöllőben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető. A pincében a megderült új bort fejtjük. A földeken szünetel a dolog: a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden iparkodása. December hóban. A háznál. Szabadban most nem igen sokat lehet tenni s azért legjobb az időt a kerti eszközök kijavítására s a magvak tisztítására s kiválasztására fordítani. Ha nyílt a föld, akkor lehet még murkot, petrezselymet és parajt vetni. Lehet a földet kapálni és forgatni, de nem ásni és trágyázni. Frissen elkészített trágyaágyakban lehet metélő salátát, hónapos salátát és petrezselymet vetni. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az ellés előtt álló jószág kíván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatokat, a hízóba fogott szarvasmarha számára gondoskodjunk meleg istállóról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megkotolhat. Ha korai csirkének piaca vnn, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes csönd és nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszűkltéssel és teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösben, amit novemberben el nem végeztünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ág sem f-zabad, hogy maradjon. Csemetéket nyúlrágás ellen tövissel védelmezzük, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg. A szöllőben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető. A pincében a megderült új bort fejtjük. A földeken szünetel a dolog: a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden iparkodása. December hóban. A háznál. Szabadban most nem igen sokat lehet tenni s azért legjobb az időt a kerti eszközök kijavítására s a magvak tisztítására s kiválasztására fordítani. Ha nyílt a föld, akkor lehet még murkot, petrezselymet és parajt vetni. Lehet a földet kapálni és forgatni, de nem ásni és trágyázni. Frissen elkészített trágyaágyakban lehet metélő salátát, hónapos salátát és petrezselymet vetni. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az ellés előtt álló jószág kíván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatokat, a hízóba fogott szarvasmarha számára gondoskodjunk meleg istállóról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megkotolhat. Ha korai csirkének piaca vnn, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes csönd és nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszűkltéssel és teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösben, amit novemberben el nem végeztünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ág sem f-zabad, hogy maradjon. Csemetéket nyúlrágás ellen tövissel védelmezzük, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg. A szöllőben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető. A pincében a megderült új bort fejtjük. A földeken szünetel a dolog: a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden iparkodása. 4 December hóban. A háznál. Szabadban most nem igen sokat lehet tenni s azért legjobb az időt a kerti eszközök kijavítására s a magvak tisztítására s kiválasztására fordítani. Ha nyílt a föld, akkor lehet még murkot, petrezselymet és parajt vetni. Lehet a földet kapálni és forgatni, de nem ásni és trágyázni. Frissen elkészített trágyaágyakban lehet metélő salátát, hónapos salátát és petrezselymet vetni. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az ellés előtt álló jószág kíván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatokat, a hízóba fogott szarvasmarha számára gondoskodjunk meleg istállóról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megkotolhat. Ha korai csirkének piaca vnn, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes csönd és nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszűkltéssel és teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösben, amit novemberben el nem végeztünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ág sem f-zabad, hogy maradjon. Csemetéket nyúlrágás ellen tövissel védelmezzük, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg. A szöllőben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető. A pincében a megderült új bort fejtjük. A földeken szünetel a dolog: a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden iparkodása. December hóban. A háznál. Szabadban most nem igen sokat lehet tenni s azért legjobb az időt a kerti eszközök kijavítására s a magvak tisztítására s kiválasztására fordítani. Ha nyílt a föld, akkor lehet még murkot, petrezselymet és parajt vetni. Lehet a földet kapálni és forgatni, de nem ásni és trágyázni. Frissen elkészített trágyaágyakban lehet metélő salátát, hónapos salátát és petrezselymet vetni. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az ellés előtt álló jószág kíván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatokat, a hízóba fogott szarvasmarha számára gondoskodjunk meleg istállóról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megkotolhat. Ha korai csirkének piaca vnn, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes csönd és nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszűkltéssel és teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösben, amit novemberben el nem végeztünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ág sem f-zabad, hogy maradjon. Csemetéket nyúlrágás ellen tövissel védelmezzük, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg. A szöllőben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető. A pincében a megderült új bort fejtjük. A földeken szünetel a dolog: a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden iparkodása. December hóban. A háznál. Szabadban most nem igen sokat lehet tenni s azért legjobb az időt a kerti eszközök kijavítására s a magvak tisztítására s kiválasztására fordítani. Ha nyílt a föld, akkor lehet még murkot, petrezselymet és parajt vetni. Lehet a földet kapálni és forgatni, de nem ásni és trágyázni. Frissen elkészített trágyaágyakban lehet metélő salátát, hónapos salátát és petrezselymet vetni. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az ellés előtt álló jószág kíván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatokat, a hízóba fogott szarvasmarha számára gondoskodjunk meleg istállóról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megkotolhat. Ha korai csirkének piaca vnn, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes csönd és nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszűkltéssel és teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösben, amit novemberben el nem végeztünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ág sem f-zabad, hogy maradjon. Csemetéket nyúlrágás ellen tövissel védelmezzük, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg. A szöllőben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető. A pincében a megderült új bort fejtjük. A földeken szünetel a dolog: a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden iparkodása. December hóban. A háznál. Szabadban most nem igen sokat lehet tenni s azért legjobb az időt a kerti eszközök kijavítására s a magvak tisztítására s kiválasztására fordítani. Ha nyílt a föld, akkor lehet még murkot, petrezselymet és parajt vetni. Lehet a földet kapálni és forgatni, de nem ásni és trágyázni. Frissen elkészített trágyaágyakban lehet metélő salátát, hónapos salátát és petrezselymet vetni. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az ellés előtt álló jószág kíván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatokat, a hízóba fogott szarvasmarha számára gondoskodjunk meleg istállóról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megkotolhat. Ha korai csirkének piaca vnn, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes csönd és nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszűkltéssel és teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösben, amit novemberben el nem végeztünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ág sem f-zabad, hogy maradjon. Csemetéket nyúlrágás ellen tövissel védelmezzük, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg. A szöllőben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető. A pincében a megderült új bort fejtjük. A földeken szünetel a dolog: a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden iparkodása. December hóban. A háznál. Szabadban most nem igen sokat lehet tenni s azért legjobb az időt a kerti eszközök kijavítására s a magvak tisztítására s kiválasztására fordítani. Ha nyílt a föld, akkor lehet még murkot, petrezselymet és parajt vetni. Lehet a földet kapálni és forgatni, de nem ásni és trágyázni. Frissen elkészített trágyaágyakban lehet metélő salátát, hónapos salátát és petrezselymet vetni. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az ellés előtt álló jószág kíván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatokat, a hízóba fogott szarvasmarha számára gondoskodjunk meleg istállóról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megkotolhat. Ha korai csirkének piaca vnn, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes csönd és nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszűkltéssel és teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösben, amit novemberben el nem végeztünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ág sem f-zabad, hogy maradjon. Csemetéket nyúlrágás ellen tövissel védelmezzük, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg. A szöllőben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető. A pincében a megderült új bort fejtjük. A földeken szünetel a dolog: a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden iparkodása. December hóban. A háznál. Szabadban most nem igen sokat lehet tenni s azért legjobb az időt a kerti eszközök kijavítására s a magvak tisztítására s kiválasztására fordítani. Ha nyílt a föld, akkor lehet még murkot, petrezselymet és parajt vetni. Lehet a földet kapálni és forgatni, de nem ásni és trágyázni. Frissen elkészített trágyaágyakban lehet metélő salátát, hónapos salátát és petrezselymet vetni. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az ellés előtt álló jószág kíván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatokat, a hízóba fogott szarvasmarha számára gondoskodjunk meleg istállóról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megkotolhat. Ha korai csirkének piaca vnn, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes csönd és nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszűkltéssel és teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösben, amit novemberben el nem végeztünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ág sem f-zabad, hogy maradjon. Csemetéket nyúlrágás ellen tövissel védelmezzük, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg. A szöllőben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető. A pincében a megderült új bort fejtjük. A földeken szünetel a dolog: a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden iparkodása. December hóban. A háznál. Szabadban most nem igen sokat lehet tenni s azért legjobb az időt a kerti eszközök kijavítására s a magvak tisztítására s kiválasztására fordítani. Ha nyílt a föld, akkor lehet még murkot, petrezselymet és parajt vetni. Lehet a földet kapálni és forgatni, de nem ásni és trágyázni. Frissen elkészített trágyaágyakban lehet metélő salátát, hónapos salátát és petrezselymet vetni. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az ellés előtt álló jószág kíván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatokat, a hízóba fogott szarvasmarha számára gondoskodjunk meleg istállóról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megkotolhat. Ha korai csirkének piaca vnn, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes csönd és nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszűkltéssel és teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösben, amit novemberben el nem végeztünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ág sem f-zabad, hogy maradjon. Csemetéket nyúlrágás ellen tövissel védelmezzük, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg. A szöllőben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető. A pincében a megderült új bort fejtjük. A földeken szünetel a dolog: a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden iparkodása. December hóban. A háznál. Szabadban most nem igen sokat lehet tenni s azért legjobb az időt a kerti eszközök kijavítására s a magvak tisztítására s kiválasztására fordítani. Ha nyílt a föld, akkor lehet még murkot, petrezselymet és parajt vetni. Lehet a földet kapálni és forgatni, de nem ásni és trágyázni. Frissen elkészített trágyaágyakban lehet metélő salátát, hónapos salátát és petrezselymet vetni. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az ellés előtt álló jószág kíván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatokat, a hízóba fogott szarvasmarha számára gondoskodjunk meleg istállóról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megkotolhat. Ha korai csirkének piaca vnn, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes csönd és nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszűkltéssel és teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösben, amit novemberben el nem végeztünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ág sem f-zabad, hogy maradjon. Csemetéket nyúlrágás ellen tövissel védelmezzük, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg. A szöllőben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető. A pincében a megderült új bort fejtjük. A földeken szünetel a dolog: a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden iparkodása. December hóban. A háznál. Szabadban most nem igen sokat lehet tenni s azért legjobb az időt a kerti eszközök kijavítására s a magvak tisztítására s kiválasztására fordítani. Ha nyílt a föld, akkor lehet még murkot, petrezselymet és parajt vetni. Lehet a földet kapálni és forgatni, de nem ásni és trágyázni. Frissen elkészített trágyaágyakban lehet metélő salátát, hónapos salátát és petrezselymet vetni. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az ellés előtt álló jószág kíván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatokat, a hízóba fogott szarvasmarha számára gondoskodjunk meleg istállóról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megkotolhat. Ha korai csirkének piaca vnn, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes csönd és nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszűkltéssel és teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösben, amit novemberben el nem végeztünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ág sem f-zabad, hogy maradjon. Csemetéket nyúlrágás ellen tövissel védelmezzük, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg. A szöllőben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető. A pincében a megderült új bort fejtjük. A földeken szünetel a dolog: a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden iparkodása. December hóban. A háznál. Szabadban most nem igen sokat lehet tenni s azért legjobb az időt a kerti eszközök kijavítására s a magvak tisztítására s kiválasztására fordítani. Ha nyílt a föld, akkor lehet még murkot, petrezselymet és parajt vetni. Lehet a földet kapálni és forgatni, de nem ásni és trágyázni. Frissen elkészített trágyaágyakban lehet metélő salátát, hónapos salátát és petrezselymet vetni. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az ellés előtt álló jószág kíván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatokat, a hízóba fogott szarvasmarha számára gondoskodjunk meleg istállóról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megkotolhat. Ha korai csirkének piaca vnn, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes csönd és nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszűkltéssel és teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösben, amit novemberben el nem végeztünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ág sem f-zabad, hogy maradjon. Csemetéket nyúlrágás ellen tövissel védelmezzük, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg. A szöllőben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető. A pincében a megderült új bort fejtjük. A földeken szünetel a dolog: a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden iparkodása.

24 28 Tudnivalók az ünnepek: A görög szert, egyház állandó ünnepei. Január 1. Urunk körülmetéltetése. Ja nuár 6. Az Istenség megjelenése. Január 30. Három szent Püspök. Február 2. Urunk találkozása Simeonnal. Március 25. Legszentebb Istenszülők örvendetes hírvétele. Április 23. Szt. György nagyvértanú. Június 24. Ker. szt. János születése. Június 29. Szt. Péter és szent Pál apostol-fejedelmek. Július 20. Szt. Illés próféta. Augusztus 6. Urunk színváltozása. Augusztus 15. Legsz. Istenszülő elszunnyadása. Augusztus 20. Szent István első magyar király. Augusztus 29. Keresztelő Szt. János fejvétele. Szept. 8. Legsz. Istenszülő születése. Szeptember 14. Szent Kereszt felmagasztalása. Október 1. Legsz. Istenszülő oltalma. November 8. Szt. Mihály arkangyal. November 21. Legsz. Istenszülő bevezetése a templomba. December 6. Csodatevő szent Miklós püspök. December 25. Urunk születése. December 26 Legszentebb Istenszülő synaxisa. December 27. Szent István első vértanú. A görög szert, egyház változó ünnepei. Febuár 6. Triódion kezdete, (Vámos és farizeusról nevezett vasárnap.) Április 10. Urunk bevonulása Jeruzsálembe. Április 15. Urunk kereszthalála. Április 16. Urunk dicsőséges feltámadása. Május 26. Urunk mennybemenetele. Június 5. A Szentlélek leszállása. Június 12. Mindenszentek vasárnapja. Böjti fegyelem a görög szert, egyházban. Ünnepi böjtök: Január 5. Vízkereszt előnapja. Március 26. Nagypéntek. Aug. 29. Ker. szent János fejvétele. Szept. ől az év folyamán. 14. A Szent Kereszt felmagasztalása. December 24. Karácsony előnapja. Évi böjtök: Vajas hét február 21-től február 27-ig. Húsvét előtti nagyböjt, március 2-től április 15 ig Nagyszombaton, április 16 án Szt. Péter és Pál apostolok böjtje, június 16-tól június 28-ig. Legszentebb Istenszülő böjtje, augusztus 1 14, Karácsony előtti böjt november 15-től december 23-ig. Heti böjtök-. Minden szerda és péntek, a szabad hetek kivételével. Szabad hetek a következők: Vámos és farizeus vasárnapja utáni hét (február 6 13 ig). Húsvét utáni hét (április ig). Pünkösd utáni hét (június 5 12-ig). Karácsonytól Vízkereszt előnapjáig (december 26-tól január 4-ig). A görög egyház fegyelme szerint, akinek elegendő oka van, a fenti böjtök alól saját lelkésze útján felmentést kérhet. Minden kérelem nélkül fel vannak mentve a böjt alól: a hét éven aluli gyermekek; a fekvő betegek, vagy akiknek az orvos húsos eledeleket ír elő; a nehézkes és szoptató anyák; akik utazás közben bőjtös eledelekhez nem juthatnak; akik oly családnál étkeznek, akár mint vendégek is, amely felmentéssel bir. A róm. kath. egyház ünnepeiről. Az új kánonjog szerint karácsony, húsvét és pünkösd másnapján, Gyertyaszentelő Boldogasszony, Gyümölcsoltó Boldogasszony, Kisasszony napján, Szt. István király ünnepén nem kötelező szentmisét hallgatni, vagy a szolgai munkától tartózkodni; az utóbbi ünnepen azonban a hazai törvények szerint munkaszünet van. Változó ünnepek a róm. kath. egyházban. Február 13. Hetvened vasárnap. Április 17. Húsvét. Május 23, 24, 25. Keresztjáró napok. Május 26. Áldozócsütörtök. Junius 5. Pünkösd. Június 12. Szentháromság vasárnapja. Június 16. Űrnapja. November 27. Urjövet (Advent) első vasárnapja.

25 , 29 Csak egyházilag megült ünnepek: Január 5. Jézus szent neve. Március 2. Hamvazó szerda. Április 3. Fájdalmas Szűz. Április 29. Szent József oltalma. Máius 23, 24, 25. Keresztjáró napok. Június 19. Jézus szentséges szive. A róm. kath. egyház böjti fegyelme az évre. A magyar egyházmegyék területén a következőképpen kell böjtölni. 1. Szigorú böjti napokon. Tilos a húsfélék élvezése és csak egyszer szabad jóllakni. E napok a következők: hamvazószerda (március 2) nagyböjt minden péntekje, kántorbőjtök péntekjei, karácsony, pünkösd és Nagyboldogaszszony előtti napokon (dec. 24, június 4 és augusztus 14). 2. Enyhített böjti napokon délben és este szabad ugyan húst enni, de kötelező az egyszeri jóllakás. Ezek a napok: a nagyböjt többi napjai (vasárnap soha sincs böjt), kántorbőjtök szerdái és szombatjai, nagyszombat, de csak délig és mindenszentek vigiliáia (október 31). 3. Megtartóztatási napokon szabad a többszöri jóllakás, csak a húsevés tilos. Ilyen napok az év minden péntekje, a fentiek kivételével. 4. Kivételes felmentvényben részesülnek a tilalom alól: a) az összes hivek, valahányszor valamely parancsolt ünnepnap megtartóztatási napra esik a nagyböjti időn kívül; b) egyes községek, midőn a búcsú napja vagy ha országos vásár megtartóztatási napra esik; c) egyes személyek: A) Minden böjti napon kivéve a nagypénteket, karácsony és pünkösd vigiliáját a hústilalom alól felmentetnek: 1. gyári munkások és bányászok, 2. akik vendéglőben kénytelenek étkezni, vagy az ételeket vendéglőből hozatni, amennyiben böjti eledelt nehezen kapnak. B) Minden hústilalom alól kivéve a nagypénteket felmentetnek: 1. a vasutakon szolgálatot tevő személyek, 2. mindazon utasok, kik vasúti vendéglőben vagy gőzhajókon kénytelenek étkezni, 3. kik egészségük helyreállítása végett fürdőhelyeken tartózkodnak, kíséretükkel együtt, 4. az alamizsnából élő szegények és cselédek, ha uraik böjti eledelt nem adnak nekik, 5. katonák stb. és családtagjaik. Orkán. Zeng az ég... jön az orkán. Dúl a szól a fa ormán. A villám sujt... mennydörög Eső árja hömpölyög. A néma föld is remeg, Vonul rajta fergeteg. S amint rohan bérceken Rombol, pusztít éktelen. Ember, állat elpusztul, Hold és csillag csak kigyúl. Hisz Isten sötét napján... Ostorcsapás az orkán. Kerek György.

26 30 Az év 7669 a Septuaginta korszámítás szerint a zsidó korszámítás szerint az első olimpiád óta Róma alapítása óta a Néró féle első keresztényüldözés óta szent Péter és Pál halála óta Jeruzsálem pusztulása óta Nagy szent Konstantin császár és a keresztényüldözés megszűnése óta szent Miklós halála óta Atilla uralkodása óta Nagy szent Bazil halála óta aranyszájú szt. János halála óta a török évszámítás szerint a hedzsra óta a magyar honfoglalás óta. 938 a magyar királyság megalapítása óta. 884 a görög-keleti egyház elszakadása (schizma) óta. 846 a szabolcsi zsinat óta szent László idejében. 839 az első keresztes hadjárat óta. 716 az arany bulla óta. 698 a tatárjárás óta. 578 a munkács-csernekhegyi bazilita rendház alapítása óta. 499 a könyvnyomtatás feltalálása óta (Gutenberg). 499 a görög római egyház egyesülése óta a florenci zsinaton 482 Hunyadi János nándorfehérvári győzelme s a déli harangozás elrendelése óta. 480 Mátyás király trónralépte óta. 444 Amerika felfedezése óta (új kor). 421 Luther Márton fellépte s a reformáció óta. 411 a mohácsi vész óta. 410 a Habsburgok uralma óta Magyarországon. 394 Erdély különválása óta. 372 Zrínyi Miklós halála óta Szigetvárnál. 356 a Gergely-féle naptárhelyesbbítés óta. 344 a breszti unió óta. 292 a ruszinok uniója óta. 242 a máriapócsi első kegykép könynyezése óta. 241 a törökök kiűzetése óta. 239 a gőzgép feltalálása óta (James Watt). 238 a magyarországi oláhok uniója óta. 235 Rákóczi Ferenc szabadságharca óta. 223 a máriapócsi második kegykép (a jelenlegi) első könnyezése óta. 215 a Pragmatica sanctio óta. 203 II. Rákóczi Ferenc halála óta. 189 a szent Bazil-rend megtelepedése óta. 182 a máriapócsi templom felépítése óta. 166 a munkácsi görögkatolikus püspökség törvényesülése óta. 161 a munkácsi püspökségnek Ungvárra helyezése óta. 161 a körösi görögkatolikus püspökség alapítása óta. 149 a francia forradalom óta (legújabb kor). 136 Kossuth Lajos születése óta. 131 a mozdony és a gőzhajó feltalálása óta (Stephenson és Fulton). 112 Vasvári Pál születése óta. 102 az eperjesi püspökség alapítása óta. 101 a táviró feltalálása óta (Morse). 90 a magyar szabadságharc óta. 61 a telefon feltalálása óta (G. Bell). 33 a máriapócsi kegykép második könnyezése óta. 30 a repülőgép feltalálása óta (Orville és Wilbur Wright). 26 a hajdudorogi görögkatolikus püspökség alapítása óta. 25 Miklósy István első görögkatolikus magyar püspök trónralépése óta. 24 a hajdudorogi püspökség székhelyének Nyíregyházára helyezése óta. 24 a világháború óta. 21 a rádió feltalálása óta (Marconi). 20 a Károlyi-forradalom óta. 18 Trianon óta. 17 a MAGOSz megalakulása óta. 10 a MAGOSz újjáalakulása óta.

27 31 Csillagászati és kortani tudnivalók az évről. Kos Bika Ikrek Az állatkör (zodiakus) Jegyei. Rák Mérleg A Bak tnf Oroszlán Bögöly ME Vízöntő Szűz Nyilas Halak ÍÖÍ Az első három jegy iavaszi, a második három nyári, a harmadik három ŐSEÍ, a negyedik három jegy téli. Kortani ismertető Jellegek. Új modorú Ó modorú Aranyszám Epakta, vagy hold kulcsa Napkör Római adószám Vasárnapi betű... G.. A A hold lényváltozásának Újhold Holdtölte 3 Első negyed Utolsó negyed Természeti évszakok a mi égaljunk alatt. Tél: dec. 24-től febr. 24-ig tart. 62 nap Télutó: febr. 24 márc Tavasz: márc. 19 máj Nyárelő: máj. 16 jún Nyár: június 8 aug Nyárutó: aug. 20 szept ősz: szept. 21 nov Télelő: nov. 11 dec Csillagászati évszakok. Tavasz kezdete: márc. 21-én 8 óra 28 perckor. Ezen időben a nappal egyenlő az éjjel, tavaszi napéjegyenlőség. Nyár kezdete: jún. 22-én 3 óra 48 perckor. A mi földrészünkön leghoszszabb ez időtájt a nappal: nyári napfordulás. Ősz kezdete: szept. 23-án 18 óra 45 perckor. A nappal ez időtájt ismét egyenlő az éjjel, őszi napéjegyenlőség. Tél kezdete: dec. 22-én 13 óra 50 perckor. Most a mi földrészünkön leghosszabb az éj; téli napfordulás. A Nap és rendszerének csoportja. 1. Központi test a Nap O 2. Főbolygók: Merkúr, közel 8 millió mérföldnyire a Naptól, 88 napból áll az éve. Vénusz, 15 millió mérföldnyire a Naptól, mintegy 225 napból áll az éve. Föld, 20 millió mérföldnyire a Naptól. Mars, 32 millió mérföldnyi távolságra a Naptól, esztendeje 687 napból áll. Jupiter, 107 millió mérföldnyire a Naptól, majdnem 12 év alatt teszi meg útját a Nap körül. Szaturnusz, 194 millió mérföldnyire a Naptól, 29 év és 116 nap alatt teszi meg körútját. Uránusz, 396 és fél millió mérföldnyire a Naptól, a Nap körül útját 84 év alatt teszi meg. Neptun, 621 millió mérföldnyire a Naptól, körútját 164 év és 216 nap alatt teszi meg. Pluto, 797 millió mérföldnyire a Naptól, a Nap körüli útját 249 év alatt teszi meg. Mellékbolygók, vagyis holdak: a Földnek van 1, Marsnak 2, Jupiternek 9, Szaturnusznak 10, Uranusznak 4, Neptunnak 1 holdja van kis bolygó, de mindig újakat fedeznek föl. Törvénykezési szünnapok. Törvényszünetek iránt az 1868 : LIV. t.-c. rendeli, hogy sürgős eseteket kivéve, senki sem idézhető meg vallásának ünnepén. Ilyen idézés elrendelése, vagy elhalasztása miatt helye van perorvoslatnak. (V. t.-c. I. fej ) Az 1840 : XV. t.-c. 2. r nak intézkedése egyelőre itt is alkalmaztatván, a határidők, tekintet nélkül a közbeeső ünnepekre, az ott megállapított szünnapok alatt is folynak. Ha a határidő végnapja ilyen szünnapra esnék, a legközelebbi köznapig terjed. (VIII. t.-c. I. fej, 375..) A marasztalt fél vallásának ünnepei a végrehajtásnál is lehetőleg figyelemben tartandók. Izraelitákat e napokon nem szabad törvénybe idézni: Az összes szombati napokon, Purimnapon (febr. 14.), a Peszach (húsvéti) ünnepek márc. 15. és 16. napján ápr. 21. és 22. Sabouth (pünkösd) ünnepen (május 6, 7), Jeruzsálem elpusztulása napján (júl. 22), Üiév 1. és 2. napján (szept. 6, 7), Engesztelés napján (szept. 10), Sátorosünnepen (szept. 20, 21), Törvényőröm napján (okt. 2).

28 32 Sokat sújtott magyaroknál... Sokat sújtott magyaroknál búsan szól a nóta. Könnytől ázik az orcájok hosszú idő óta. A lelkükben égő bánat, szivük forró katlan. Amióta itt a földön a magyar hontalan. Reményünknek virága is hulladozófélben. Nem lesz tavasz sohasem már itt a magyar télben? Dermedt lelkek, fásult szivek, életre nem kelnek, Hogy e népnek kínlódásán egy könnyet ejtsenek? Rossz a világ! Az emberek szívtelenek itten! De ne búsúlj szegény magyar, jóságos az Isten! Leszárítja a könnyedet, mikor nem is várod, Visszakapod te még egyszer, elrabolt országod. Babilya Margit. ncokincoccnnadcoccmenfflmcacdennknmcccdekiemm Változatlanul tart a mexikói egyházüldözés. Egy kaliforniai utazó, aki most tért vissza mexikói útjáról, beszámolójában a következőket írja: Katolikusok számára nagyon vigasztaló, amikor újabban olvashatják, hogy az egyházüldözés Mexikóban alább hagyott. Nos én leszek annyira kíméletlen, hogy ezt a vigaszt azonnal el is rablom. Kardonas és az ő barátai esküdt ellenségei az Egyháznak. Ezt lépésről lépésre tapasztalja az ember. Miután a mexikói városparancsnok megígérte nekünk, hogy mindent megnézhetünk, egyszer csak rajtacsíptük, hogy autónk soffőrjének hamis utat mutatott. Az, hogy néhány katolikus iskolát mégis megnyitottak, annak oka kizárólag az, hogy a gyerekek ezreinek nincsen iskola, ahova járhatnának. Annak ellenére, hogy kötelező az iskolábajárás, mindenhol óriási a hiány iskolákban. A külföldi utasokat állandóan a katolikus klérusra nézve sértő erkölcstelen és aljas képekkel traktálják. Ami a templomok újra megnyitását illeti, az a benyomásom, hogy még talán száz évig is eltart, amig ezeket a politikai vandálokat legyőzni sikerül. Láttunk egy templomot, amely valamikor világcsodának számított s amely évek óta teljesen kopár. Ez is egyike azoknak, amelyeket megnyitottak", de persze csak azért, hogy a látványosságra kíváncsi idegenektől pénzt hozzon be.

29 A görögkatolikus magyarság egyházi beosztása. Hajdudorogi A hajdudorogi püspökség létesítésének története szoros összefüggésben van azokkal a küzdelmekkel, melyeket a magyar görögkatolikusok több mint félévszázadon át a magyar nyelvnek liturgikus nyelvül való elismertetése érdekében folytattak. Hallgatólagosan már régóta megtűrték az egyházi hatóságok a magyar nyelv használatát a magyarlakosságú vidékeken, támaszkodva arra a körülményre, hogy a görög egyház szertartási nyelvül mindenkor a lakosság nyelvét használja, így biztosíttatott a római egyházzal való unió, illetőleg a megfelelő egyházmegyék létesítése alkalmával a románok részére a román, a ruthének részére a közel rokon ószláv nyelv használata a fogarasi, illetőleg a munkácsi stb. egyházmegyékben. Ezt az engedményt megállapítván Papp Szilágyi József nagyváradi püspök is egy 1862-ben kiadóit könyvében, a hajdudorogi egyház 1863, május 2 án tartott ülésében elhatározta, hogy a magyar nyelvnek hasonló rangra emeltetése érdekében az összes illetékes helyekre kérelemmel fordul. Ennek a váratlan hatása lett, hogy ugyanaz a Papp-Szilágyi püspök a makói egyházban a régóta használatban levő magyar nyelv további használatát betiltotta. Az intézkedés nagy feltűnést és visszahatást keltett a magyar közvéleményben és Hajdudorogon, április 16-án a görögkatolikusok állandó végrehajtóbizottságának megalakulására vezetett Farkas Lajos elnöklete alatt. Az említett napon megtartott kongresszuson ugyanis az ott képviselt 58 magyar lakosságú görögkatolikus község elhatározta, hogy egy magyarnyelvű görögkatolikus püspökség létesítése érdekében megkezdi a szükséges munkálatokat és ennek érdekében Őfelségéhez, a prímáshoz, az országgyűléshez és valamennyi törvényhatósághoz memorandumot, illetőleg kérvényt intéz. A fáradozásoknak egyelőre annyi eredménye lett, hogy szeptember 17-én a magyarnyelvű görögkatolikus hívek részére Hajdudorogon a munkácsi püspökség kebelében püspöki külhelynökség létesült, melyre Danilovics János kanonok neveztetett ki. Bár ez az eredmény is nagy örömet keltett, a végrehajtóbizottság nem szüntette be munkáját. Fordulatot jelentett az év, a milleneumi ünnepségek éve, amikor a végrehajtóbizottság újból alkalmasnak ítélte az időt eredményes föllépésre s elnökének, Farkas Pálnak vezetése alatt küldöttséget vezetett a munkácsi püspökhöz, a prímáshoz, a kormány tagjaihoz s az országgyűlés két házának elnökéhez. E lépés eredménye azonban ismét csalódás lett, amennyiben a Szentszék szeptember 2-án a magyar egyházi nyelvet határozottan megtiltotta s egyben a magyar kormányt is értesítette diplomáciai úton, hogy azt engedélyezni nem hajlandó. Válaszul br. Bánffy Dezső, a Ház ülésén kijelentette, hogy,a magyar görögkatolikus püspökség felállításának kérdését meg kell előznie az egyházi nyelv ügyében való döntésnek". A kérdés tehát végleg zsákutcába látszőtt kerülni. Közben az ország fővárosában a nagy-

30 34 számú görögkatolikus magyar hívő körében felmerült az önálló egyházközség létesítésének kérdése. A görögkatolikus közvélemény reménye most ezen mozgalom felé fordult, az itt ősszetömörült intelligencia befolyásától és súlyától várván kedvező fordulat kieszközlését. Ennek következtében Budapesten Szabó Jenő főrendiházi tag elnöklete alatt megalakult a Görögkatolikusok Országos Bizottsága, azzal a kimondott céllal, hogy a magyar nyelvnek eddig tűrt helyzetéből elismert egyházi nyelvvé nyilvánítása érdekében dolgozzék. Az országos bizottság programmjához 111 magyar egyházközség jelentette be m ÍÉÍ csatlakozását és vett részt ezer főt meghaladó képvise lettel az jubiláris évben az Or szágos Bizottság k ezdeményezésére Rómába vezetelt zarándoki; ton,hogy ott Öszentségétől óhajainak teljesíié sét kérj«. Az e^ed : mény azonban ismét éppen az el jasásf jm' lenkező lelt. ameny- zárólag magyar hívőkre kiterjedő egyházmegye nem létesül s így az egész kérdésnek nemzetiségi vonatkozásai el nem vétetnek, a magyar egyházi nyelv megvalósítása súlyos akadályokba fog ütközni. Ezért a hajdudorogi egyházmegye létesítésére helyezte fáradozásaiban a túlsú'yt s ez alapon sikerü't is végre 1912 ben elérni, hogy a június 8-án kelt Christifídeles graeci" bulla, illetőleg az évi XXXV. t. c. alapján létesült a hajdúdorogi magvar görögkatolikus egyházmegye, melynek nyelvéül ugyan a bulla még mindig az ó- görög nyelvet teszi meg, de amelyről egyúttal kimondottan megállapítja, hogy az összes magyar görögkatolikusok részére alakíttatik, beleértve a románság közé ék elten még megmaradt.. 1 iragyarnyeuű görögkatoükus szigeteket is. Az új egyházmegye első püspökéül április 21-én Mihlósy Isii'ón sá'oraijaujhely i leikés/, zempléi i főesperes nevc/'etttt ki, aki székbe- nyiben az 1905 ben megalakult budapesti egyházközségből a Propagan- Ü H da Fidei kivette a Míklósy István rtle^a^túlnvohajdudorogi megyéspüspök, a Ferenc Józsel-rcr.d naíykeresztese., ' r románnyelvű híveket ezeknek lil'akozására, még moan reformalus azon az okon, lil hogy akozására, mint románok, még pedig nem városi képviselettel fölmerült nehézségek lehetnek a budapesti rutén-nyelvű egyházközség tagjai. által ellene intézelt merénylet folytán, miatt azonban, másrészt a túlzó o'ál ok melynek Jaczkovics Mihály püspöki Ez a határozat ismét nem talált mél- vikárius, Slepkovszky János titkár és tánylásra nemcsak a görögkatolikus magyar híveknél, hanem a fővárosnál, az új egyház kegyuránál, sőt az egész ország közvéleményénél sem. A kérdés megoldása kompromisszumra vezetett, amennyiben a budapesti egyház nyelvéül az ógörög fogadtatott el, a magyar nyelvnek oly használata mellett, mint aminő az a magyar lakosságú egyházakban tényleg volt. Egyúttal az Országos Bizottság mindezekből azt a következtetést vonta le, hogy addig, míg egy ki- Csatth Sándor dr. em. ügyész es'ek áldozatául valamint Nyíregyháza város és a hívek nagy részének kívánságára, az utóbb nevezett városba helyezte at szeptember 23-án. Miklósy István hajdudorogi megyéspüspök, a Ferenc József-rend 'nagykeresztese, született augusztus 22-én Rákóc községben, Zemplén vármegyében. Középiskolai tanulmányait kiváló

31 35 eredménnyel az ungvári Drugeth-főgimnáziumban végezte, majd a papi pályára lépve, az ungvári theológia lyceumban és a budapesti központi papnevelőintézetben tanult. E tanulmányai végeztével előbb püspöki fogalmazóvá, majd az ungvári kántortanítóképző tanárává s egyúttal a papi árvák nevelőintézetének igazgatójává neveztetett ki s mint ilyen szenteltetett április 17 én áldozópappá. Már az évben azonban ismét a püspöki udvarba került titkári minőségben: 1860 ben Őszentsége ib, pápai káplánná, püspöke pedig szentszéki ülnökké nevezte ki. Majd 1894 ben sátoraljaújhelyi lelkésszé s a sátoraljaújhelyi kerü et esperesévé neveztetett ki. I. Ferenc József egyházi és társadalmi téren különösen a zemplénmegyei Erzsébet-közkórház létesítése körül szerzett érdemeiért 1905 ben zempléni főesperessé nevezte ki, 1907 ben pedig a Ferenc József-rend lovagkeresztjét adományozta neki. Az újonnan létesített hajdudorogi egyházmegve püspökévé való kineveztetése június 23 án történt, püspökké szenteltetése ugyanezen év október 5-én ment végbe. Ideiglenes székhelyfül Debrecent választotta s itt kísérelték meg ellene a iiicqlxczimiximmixjfxiixieiiiximrc^ magyarság ellenségei az ismeretes merénylet, mely ugyan nem érte el célját, amernyiben a püspök környezetéből három áldozatot követelt, magát a püspök személyét azonban Isten megóvta a haláltól; azt sem érték el a merénylők, hogy a püspököt megfélemlítsék és az oláh nemzetiségi igényekkel szemben hajlékonyabbá tegyék. Kitartó következetességgel akadályozta meg, hogy az egyházmegyébe beosztott egyes paróchiák visszacsatoltassanak volt oláh egyházmegyéikhez. Ugyanezen évben, szeptember havában Nyíregyháza város közönségének meghívására székhelyét Nyíregyházára tette át. * A püspöki megye védőszentje: Szent István protomariir. Püspöki székhely: Nyíregyháza. Plébániák száma: 89. Hívek száma: Papok száma: 127. Kat. népiskolák száma: 110. Megyéspüspök: Miklósy István, a Ferenc József-rend lovagkeresztese. Született aug. 22; pappá szentelték ápr. 17.; püspökké szentelték okt. 5. A megyéspüspökök sorában az első. Jellemző adat a szovjetorosz lakáskultúrára" A Babinszki Rabocsi cimű szovjet lap egyik legutóbbi száma írja,.ot év a mocsárban" cimrnel a következőket: Bakuban a Kraszno Presznenszkaja utcában van két munkás tömeglakás, melyekben ezer embert helyeztek el. A barakokat félig kiszárított mocsár helyén építették fel, ahol az esővíz minden alkalommal összegyűl és állva marad. Az egész terület a különböző veszedelmes szunyogfajtáknak tanyája s a helyzetet még súlyosbítja a szomszédbanálló ugynevezettzöldségközpont, amely förtelmes bűzt terjeszt maga körül." A jelek szerint azonban ennek a díszes lakóhelynek lakói sem sokkal különbek, mint a környezetük, mert mint a fentnevezett lap a továbbiakban írja a zsiványok, akik ide beköltöztek, mindent tönkretesznek s állandóan molesztálják asszonyainkat és a gyermekeket. És ezek a visszonyok hangsúlyozza végül a lap öt év óta változatlanul fennállnak. Ismételten felkerestük panaszunkkal a városi szovjetet és a rendőrségei is, azonban teljesen eredménytelenül." A Babinszki Rabocsi beszámolója mindenesetre jellemző adat a szovjetvezetőség által annyiszor hangoztatott bolsevista lakáskultúrára. Ugyanakkor, mikor a moszkvai földalatti vasutat a legpazarabb pompával állították ki, s minden egyes állomást más színű márvánnyal burkoltak, a szovjetpolgárok százezrei laknak istállónál is rosszabb odúkban. A szovjetparadicsom tizennyolcadik esztendejének nagyobb dicsőségére.

32 Miskolci apostoli adminisztratura. Az eperjesi és munkácsi egyházmegyék magyar részeiből alakíttatott 1924-ben. A világháborúból folyó magyar tragédiában talán a legjobban sújtott intézmény volt a magyar görögkatolikus egyház, amely területben, hívekben a legtöbbet, intézményekben pedig főképpen ez eperjesi és munkácsi egyházmegye mindent elveszített. Mindkét püspöki központ: Eperjes és Ungvár 1918 őszén cseh impérium alá került. A munkácsi egyházmegyéből egyetlen egy paróchia s Szatmár és Bereg vármegye néhány filiális egyháza maradt magyar impérium alatt, mig az eperjesiből 21 paróchia. Az elszakítás óta szerveztetett még két paróchia s egynek szervezése folyamatban van, így az Apostoli kormányzóság paróchiáinak száma jelenleg től felmenti s egyben érdemei elismeréseül a küzikeí érsekségre előlépteti. Ugyanezen pápai intézkedés rendelte el a munkácsi és eperjesi egyházmegye Magyarországon maradt parochiáinak egy Apostoli Adminisztraturába való egyesítését és annak élére Papp Antal c. érseket kifejezetten is a megyés püspököket megillető teljes hatalommal, előjogokkal és kötelességekkel állította. Az apostoli kormányzót azonban különböző függő kérdések megoldásának eltolódása akadályozta abban, hogy az új Apostoli Adminisztratúra vezetését tényleg átvegye. Végre a cseh kormány az erőszak terére lépett s a főpásztort 1925 szeptember 11-én eltávolította Ungvárról. A cseh megszállás Az ő akadályoztatásának ideje alatt to- első zavaraiban az eperjesi püspöki főhatóság a mucsonyi vábbra is a mucsonyi vikárius vezette (Borsod vm.) espereslelkészt bizta meg a terület kormányzását. püspöki biztosi" minőségben az Abauj, sek, apostoli kor- Papp Antal c. ér- Borsod, Gömör és mányzó ok- Zemplén vármegyékben fekvő paróchiái- Hajdudorogi Papp Antal helyén( Miskolcon D... tóber 27-én új széknak és iskoláinak kiizikei érsek - miskolci apostoli kormányzó. telepedett le, mert ez igazgatásával, majd a város nemcsak az amidőn dr. Nóvák István püspök kényszerű távozásával dr. Nyárádi (Miklo- van közvetlen szomszédságában, de a Apostoli Adminisztratura területének sics) Dénes körösi püspök lett az eperjesi egyházmegye Apostoli Adminisztnek jelenlegi apátja Papp Antal, föld- tapolcai javadalmas apátságnak, melytrátora, erre a területre általános helynökévé nevezte ki a mucsonyi püspöki dődnek. birtokai is ezen város határában kez- biztost. Ez az állapot 1924-ig tartott. Egvébként Miskolcnak az Apostoli A pápa őszentsége ugyanis abban az Adminisztraturával való gazdasági, földrajzi és kulturális kapcsolatát tekintve, évben a prágai apostoli nuncius útján közölte hajdudorogi Papp Antal munkácsi püspökkel, hogy őt egyházmegyéje szóba se jöhetett. Itt a székfoglalás után az új székhelyet illetőleg más város kormányzása aló] évi június hó Őszentsége kifejezett engedélyével s

33 37 örömére az új Codex Jur. Can. alapján befejezést nyert az egyházmegyei szervezet kiépítése s az Apostoli Adminísztratúra az Anyaszentegyháztól reá rótt szent kötelesség gyanánt nehéz viszonyok között teljesíti feladatát; a mult hagyományainak, az eljövendő uniók előfeltételeinek és a magyar reményekkel élő új nemzeti és egyházi feltámadásnak előkészítéséből reá eső munka lelkes szolgálatát. Az évben az Actio Catholica szervezete is úgy a központban, mint a lelkészetekben is befejezést nyert s a már előbb mindenütt megalakított hitközségi szervezetbe kapcsolódva végzi hitbuzgalmi, szociális és kulturális munkáját. Az Apostoli Adminisztratúra területe nincs véglegesen körülírva, mert minden oly terület, amely az eperjesi és munkácsi egyházmegyéktől magyar impérium alá kerül vissza, az Adminisztratúrához tartozik, a pápai évkönyvben (az évre szólóban is) azonban hivatalosan mint Miskolci Apostoli Adminisztratúra, a pápa Őszentségének közvetlenül alárendelt egyházi területek között van feltüntetve, amelynek kormányzója azonban nemcsak személyi, hanem területi joghatóságot is gyakorol. Nemzeti reményeink teljesülése ezen Apostoli Kormányzóság területének bővülését is jelentené, viszont ne adj Isten ellenkező esetben is beáll majd egy olyan rendezés szüksége, amely nemcsak életkepessé, hanem a nagy uniós és magyar célkitűzések szolgálatára is hathatósan megerősíti a magyarországi, munkácsi és eperjesi egyházmegyét. Hajdudorogi Papp Antal régi magyar nemes család sarja, november 17 én született Nagykálióban, ahol édesapja lelkész volt, Középiskoláit Ungváron és Lőcsén, az egyetemet pedig Budapesten végezte. Alig, hogy az egyetemről hazakerült, az ungvári papi fiúárvaházban lett tanulmányi felügyelő. Innen bold. eml. dr. Firczák Gyula püspök nemsokára aulájába vitte, ahol az egyházmegyei hivatalok legalsóbb fokától a legmagasabbig emelkedett ben püspöki titkár, majd nemsokára püspöki irodaigazgató lett. Mint ilyent érte az a kitüntetés, hogy a pápa Őszentsége,ad instar patricipantium" pápai protonotáriussá nevezte ki. B. e. dr. Firczák Gyula püspök mindenkor elismerte, hogy milyen hű és erős támasza neki Papp Antal s alig hat esztendő multán valóságos kanonokká és általános helynökévé nevezte ki 1911-ben a tekintélyes egyházmegye kormányzása így egyre jobban és jobban az ő vállaira tolódott át. S 6 a sok bölcseséget és szivet kivánó munkában mindig egész ember volt ben dr. Firczák püspök fizikai erejének hanyatlását érezve, jó és erős kezekben akarta látni egyházmegyéje jövőjét s előterjesztésére ápr. 3-án a legfőbb kegyúr, a király, a pápa Ó- szentségével egyetértve segédpüspökké nevezte ki Papp Antalt utódlási joggal. Rövid segédpüspöki kormányzás után Firczák püspök halálával a tényleg is árván maradt munkácsi püspöki trónust június 1-én foglalta el s azóta az szeptember 11-én történt cseh karhatalommal történt eltávolításáig Ungváron élt s évi július hó l-ig nem csak bölcsen kormányozta, de úgy a hitélet, mint az intézmények terén is felvirágoztatta egyházmegyéjét. Háborús karitatív működését magas Vörös Kereszt kitüntetéssel honorálta a legfőbb hadvezetőség. Ungvárról való kiutasíttatása után október 27-én tényleg át is vette az eperjesi és munkácsi egyházmegyék Magyarországon maradt paróchiáiból alakított Apostoli Aminisztratúra kormányzását. Ezzel egyidejűleg Őszentsége küzikei címzetes érsekké nevezte ki ben ünnepelte püspökségének húszéves jubileumát, amikor is a pápa Őszentsége s a kormányzó úr Őfőméltósága meleg megemlékezésén kívül az ország minden részéből elárasztották üdvözletekkel. A folyó év áprilisában érte meg püspökségének 25-éves jubileumát, mely alkalommal XI. Pius pápa Őszentsége sajátkezű s igen meleg autografájával tüntette ki, a kormányzó úr Őfőméltósága pedig kir. titkos tanácsossá nevezte ki. Papp Antal a történelmi Nagymagyarország katolikus főpapi karának is tekintélyes és nagyrahivatott tagja volt s most pedig hálát adunk az isteni Gondviselésnek, hogy az ő nagy egyénisége

34 38 a cseh üldözés martirumán keresztül tündöklő acélos hazafisága buzdító, lelkesítő s követendő például adatott nekünk, szegény magyar görög katolikusoknak, akiknek dicső^ multjukon kívül csak az a törhetetlen reményünk maradt meg, hogy a boldog Nagynngyarországban a keresztény és nemzeti gondolatnak egyre jelentősebb támaszai leszünk. Pittsburg! (Egyes.. Püspöki székhely: Homestead. Pa., 409. East. 10 Ave. Levélcím: Box Telefon: Anyaegyházak «'ima: 140. Lennyegyházak száma, 34. Leikészek száma: " S l 'B I; í: ' ÍC. '. il - ' i 1 /.l : r! - : \ V : - ''. V.., ivkáci Barii ueerikü pss;*"--;.» l * Püspök: Takách Bazil. Consu: urok: Martyák Gábor pápai prelátus, olt adminisztrátor; Csopey Miklós, Go -ó Bálint, Holozsnyay Elek, Kovalíczky Viktor. Püspöki irodaigazgató: Zsatkovích Teofil, Homestead, Pa., Box 383. Titkár: dr. Grigássy Gyula, Braddock, Pa., 431. George sir. A magyar hitközségek névsora: 1. Aschtabufa. 0. Templom: Sz*. Miklós. Lelkész: Rácz Péter. Lakása: Pacific Sir., Box , Pa.) püspökség. 2. Bridgeport. Conn. Templom: Szent Háromság. Lelkész: Guiyássy Emil. Lakása: 558 Boslwick Ave. 3. Chicago. III. Templom: Szt. Miklós. Lelkész: Poratunszky István Szt. Bazilrendí szerzetes. 4. Cleveland, O. Templom:. Ker. Szent Jásios. Lelkész: Tabakovich Ödön. L ása: Ambes Ave. 5. Cleveland, O. Templom: Szt. Mihály. 1.elkész: Fedás János. Lakása: Quaü Ave. 6. Detroit. Mich. Templom: Szt. János. Lelkész: Gojdics Metód. Lakása: 441. South Harbaugh Sír. 7. Homestead. Pa. Templom: Szt. Illés. :kés t. Iváncsó Bazil. Lakása: nth Ave. 8. Lorain, O. Templom: Szt. Mihály, kész: Lukách János. Lakása: v7ood Ave. 9. Mc Keesport, Pa, Templom: Urunk. zíne változása. Lelkész: Zubriczky Deső. Lakása: 121. Sixlh Ave. 10 New Brunswick. N. J. Templom: Szt. József. Lelkész: Kossey Gábor. Lakása: 30. High Street. 11. Perth Amboy. N. J. Templom: Szt. Mihály. Lelkész: Szabó Miklós. Lakása: 401. Hall Ave. 12. Toledo. O. Templom: Szt, Mihály. Lelkész: Orosz Bálint. Lakása: 2008, Valentine Street. 13. Trenton. N. J. Templom: Szt. Miklós. Lelkész: Artim Lajos. Lakása: 962 Broad Street. 14. Youngstown. O Templom: Szent György. Lelkész: Maczkó József, La^ kása: 815. Todol Ave,

35 39 A Magyar G Srögkatoliknsok Országos Szövetségének tisztikara. Tiszteletbeli elnök. Dr. Illés József Eínök. Dr. dorogi Farkas Ákos Társelnökök. Bányay Jenő Dr. Markos Olivér dávidházi Medvigy István Papp János Dr Szántay-Szemán István Dr. Vaszkó Endre Alelnökök. Bilogh Bálint Bihon István Danilovits Pál Dudás Miklós Dr. Hodobay Sándor Dr. Krainyák Gábor Melles Géza Dr. Mihalovich Sándor Sereghy László Dr. Sereghy Mihály Schirilla Achill Dr. Újhelyi Andor Zipo'oczky I. Konstantin Ügyvezető igazgató. Dr. Gróh István Főtitkárok. Dr. Grigássy Béla Dr. Sztankay István Titkárok. Dr. dorogi Farkas László Dr. László Vladimír Lyachovits Tibor Pénztárnok. Babinetz Tivadar Ellenőrök. Sztripszky Aladár Tamás László Ügyész. Dr. Tóth István Számvizsgáló bizottság. Berlányí János Bodor Kornél Dr. Lyachovits László Póttagok. Dr. Csurgóvits Ernő Dr. Zsunk Jenő Igazgatóság. Ál mos Zoltán Dr. Baulovich Zoltán Bubnó Andor Csopey Dénes Dr. Csornyenszky Sándor Dósa István Dr. Fejéregyházy Sándor Dr.Gorondi Nóvák Sándor Grigássy Károly Honczay Vilmos Dr. Juhász István Kacsa novszky József Dr. Kaulich László Dr. Kiss Andor Kobulniczky Cyrill Kovács István Lengyel János Dr. Lengyel Mihály Dr. dávidházi Medvigy G. Melles Tivadar Mikulich Károly Mosolygó József Musztyánovits Mihály Papp Gyula Radvánszky László Dr. Répássy László Reskó János Schirilla Sz. Andor Dr. Spiry Elek Dr. Szabó Jenő Szalay György Dr. Szaplonczay Ödön Dr. Sztankay Andor Tatorján Dezső B- Veress Endre Véghseő Dániel Weszelovszky Vilmos Zapotoczky Miron

36 Választmány. Bellovics Gyula Bencze István Bicsánszky György Bicsánszky János Bobák János Dr. Bud János Dr. Bujda Zoltán Dr. Csonka Gyula Dr. ifj. Csopey Dénes Csopey Jenő Dr. Csocsán László Czifra János Ifj. Damjanovich Ágoston Damjanovich József Dr. Damjanovich Miklós Fedák Miklós Fodor István Dr. Grigássy Pál Gebri János Haluskay Sándor Hegedűs József Hubán Gyula Hudáky Gyula Kemény Gusztáv Dr. Kemény Péter Kiss József Kohut István Koválitzky Elek Kozma Ferenc Ladányi László Ladomérszky Béla Dr. Ladomérszky Lajos Legeza József Legeza Ödön Lengyel Gyula Dr. Maczkó Sándor Dr. Mankovich Antal Markos Béla Dr. Markos Sándor Dr. Markovich Béla Dr. Marina Győző Mátyás József Mincsik Emil Murvai Miklós Dr. Nagy Béla Nóvák Bertalan Oláh Kornél Papp Emil Petrássy Szilárd Petrássevjch Béla Prodán János Puskás János Dr. Répássy György Dr. Rohály Ferenc Dr. Ruszinkó Béla Saxun József Dr. Sebella István Dr. ifj. Sereghy Mihály Sereghy Jenő Simon György Szabó Endre Szabó Izidor Szalontay Elek Dr. Szász László B. Szilassy Gyula Szilvássy József Szuvák József Dr. Tamássy Gyula Tivadar Elek Dr. Tóbiás Kornél Tóth János Ifj. Tóth Pál Dr. Újhelyi Adorján Ifj. Vaskovics Antal Ifj. Véghseő Dániel Zapotoczky Endre Dr. Zsunk János és az igazgatóság tagjai.

37 A görögkatolikus év. Nyolcadizben adunk számot a görög katolikus magyar élet eseményeiről. Sok a mondanivalónk, kevés a helyünk. Amit adunk, az csak összefoglalt mozaik. Rövidített, távirati stílusban megrögzített hír, de kifejlődést, előrehaladást olvasunk ki belőle. Adja Isten, hogv igazat adjanek nekünk a jövendő évek. Kezdjük a szomorú eseményekkel. Halálozás. Damjanovich Ágoston tb. kanonok, zemplénvármegyei főesperes, sátoraljaújhelyi görögkatolikus aranymisés parochus, a hajdudorogi egyházmegye papságának nesztora, volt tart. honvéd tábori lelkész, Zemplén vármegye törvényhatóságának, kisgyűlésének és közigazgatási bizottságának, nemkülönben Sátoraljaújhely megyei város képviselőtestületének tagja, életének 81-ik, boldog házasságának és papi működésének 57-ik évében, évi augusztus hó 2-án éjjel 11 órakor, a betegek szentségeivel megerősítve, visszaadta jóságos lelkét Teremtőjének. Sztankaninecz Endre görögkatolikus lelkész, törvényhatósági bizottsági tag életének 72. évében Dámócon január hó 25-én, rövid szenvedés után nemes lelkét visszaadta Alkotójának. Véghseő István görögkatolikus áldozópap, nyirlugosi lelkész, életének 47, áldozópapságának és boldog házasságának 20. évében rövid szenvedés, valamint a szentségek ájtatos felvétele után április hó 14 én Istenben elhunyt. A magyar görögkatolikus lelkészi kar nagy vesztesége Végseő István halála, kit őszintén meggyászolt mindenki, aki megismerte e fiatalszívű, lobogó idealizmusú férfiút. Hittestvéiűnk, lovag Czyzewsky Gyula dr. egészségügyi főtanácsos, József főherceg udvari orvosa, a Margilsziget ny. főorvosa, 70 éves korában meghalt. Temetése december 23-án volt, egyházunk szertartásai szerint, a farkasiéti temetőben. Melles E. Tivadarné szül. Weigscheider Krisztina, életének 48. évében, július hó 27 én rövid szenvedés és a halotti szentségek ájtatos felvétele után az Úrban elszenderült. Sztripszky Aladárné szül. Enökl Edit életének 41. és boldog házasságának 23. évében, a szent kenet szentségével megerősítve, április 26 án délután 5 órakor nemes lelkét Teremtőjének visszaadta. Dr, Fodor Gyuláné szül. Musztyánovits Gabriella, március 30-án tragikus körülmények között meghalt. Ferencz József nyug. Máv. I. oszt. segédtiszt, életének 71. évében április hó 4-én meghalt. Egyházi év. 25 évvel ezelőtt adta ki X. Pius pápa gyarok egyházmegyéjét. Ameddig a göa Christifideles Graeci" kezdetű bullát, rögkatolíkus magyarság idáig elért, hoszmegteremtvén vele a görögkatolikus ma- szú próbákkal kellett bizonyságát adni

38 42 kitartásának. A görögkatolikusság magyarországi nagy múltja fő érv volt csupán. Az élő erőt a görögkatolikus magyar társadalom híjlíthatatlan, buzgó törekvése adta. És e kitartás meg is hozta gyümölcsét. Kegyesen honorálta azt a szentséges Főpásztor, felfigyelt rá a magyar politika és az egész magyar társadalom. Ez volt a legnagyobb lépés a magyar görögkatolikus álmok megvalósulása felé. Folyó évi április hó 3 án mult 25 éve annak, hogy b. e. királyunk, I. Ferenc József hajdudorogi Papp Antal apostoli protonotárius-kanonokot, munkácsi püspöki ált. helynököt utódlási joggal püspökké nevezte ki b. e, Firczák Gyula munkácsi püspök mellé. Ugyanezen hónap 29 én nyerte el a pápai megerősítést. A Főpásztort püspöki jubileuma al kalmából XI. Pius Pápa Őszentsége sajátkezű s igen meleg autografájával tüntette ki, kiemelve a jubiláns főpásztori erényeit és érdemeit. Őszentsége meleg és kivételes formájú elismerésével egyidejűleg érkezett meg Tisseraní Biboros üdvözlő levele, aki úgy a maga, mint az egész Keleti Kongregáció nevében fejezte ki legjobb kivánatait a jubileum alkalmából. A római üdvözlések kapcsán Angelo Rótta budapesti Ap. Ntincius is meleg üdvözlő levéllel kereste fel a Főpásztort. A pápai legfelsőbb elismerés után másnap, április 28 án reggel Darányi Kálmán miniszterelnök úr táviratban közölte a iubilánssal. hogy a Kormányzó Úr Őfőméltósága Őt kir. titkos tanácsossá nevezte ki. Az Apostoli Szentszék és az Államfő kitüntető kegyének megnyilatkozása a legszélesebb körben keltett igaz örömet. Egész Magyarország szíve ünneplő szeretettel dobbant e nyáron Nyíregyháza felé. Miklóssy István megyéspüspök úr most töltötte be nyolcvanadik évét. A magyar görögkatolikusok vezére ahhoz a szép, erős és tartós emberfajtához tartozik, akiket az Isten jókedvében teremtett, hogy nagyon megörvendeztesse velük és sokáig gyönyörködtesse bennük többi teremtményeit. Miklóssy István egyéni tulajdonságai, a mély tudás, a szent élet és a szeretetreméltóság isteni adományok mindazok örömére, akiket jó sorsuk az ő közelébe engedett. Miklóssy István azonban több a tudós, a tiszta és a jó embernél. A nyolcvanadik születésenapján feléje forduló minden magyar tisztelő szeretete nemcsak az egyénnek szól, hanem annak a kifejezése is, hogy Miklóssy István: történelem. Miklóssy István, az első magyar görögkatolikus püspök, az ő népének történelmi jelentőségű vezetője, aki sokáig él*, mert rossz emberek azt akarták, hogy rövid ideig éljen és sokáig élt, mert az ő korai halála talán a magyar görögkatolikus egyháznak is korai halála lett volna. A népek sorsát intéző nagy Isten azt akarta, hogy a magyar püspöknek és az ő egyházának hajaszála se görbüljön. Az emberi kor ritka messze határán élő Miklóssy István ma már szimbólum, örvendetes jelképe Isten különös jóakaratának. Január 15 én volt 10-éves fordulója annak, hogy Papp János a hajdudorogi görögkatolilius parókia vezetését átvette. Hajdudorog község képviselőtestülete mint kegyúr üdvözlő díszközgyűlést tartott, melyen a jubilánsról megemlékezett, egyhangú lelliesedésspl határozta el, hogy úgy jegyzőkönyvi kivonattal, mint pedig küldöttségileg felkeresi. Közvetlen, meleg ünneplésben részesítették hivei Volosin János nyirvasvári esperes parókust karácsony harmadnapján, áldozópapság^riak 40. évfordulója alkalmából. A nyár folyamán a főt. lelkészi karban több változás következett be. A hajdudorogi egyházmegye föpásztora Demkó Sándor sajópálfalvai lelkészt a néhai Orosz József sz.-sz. tanácsos elhunyta által megüresedett Görömbölyre nevezte ki parókusi minőségben. Sajópálfalvára Legeza Sándor eddigi nbpkori lelkész neveztetett ki, Napkorra pedig Szalha László, aki eddig Végardón volt kisegítő lelkész. A Fenczik Nikon elhunyta következtében megüresedett Sárospatakra Pintér Andor vencsellői lelkész, Vencsellőre j edig Molnár József nyíregyházai segédlelkész lett kinevezve. A néhai Kiss Gyula elhunyta következtében megüresedett végardó' parókiára a püspök úr őnagyméltósága dr. Nyika vajdácskai helyi káplánt nevezte ki. Vajdácskára pedig Vatamány Bertalan kisvárdai hitoktatót. Miklóssy István hajdudorogi megyéspüspök úr őnagyméltósága Hidassy Gá-

39

40 44 bor hajdudorogi görögkatolikus hitoktatót Csetigerujfaluba lelkésszé kinevezte. A nyirkarászi esperesi kerület lelkészei és tanítói a kisvárdai görögkatolikus népiskola helyiségeiben május hó 18 án tartották rendes tavaszi gyűlésüket Tóth János ker. esperes és Rusznák Imre elnöklete alatt. Szegedi hittestvéreink régi vágya teljesedett: a hajdudorogi egyházmegyei főhatóság anyaegyház rangjára emelte hitközségüket. Az új parókiális egyház híveinek örömében mindnyájan osztozunk s a szervező lelkésznek, dr. Ladomérszky Bélának további munkájához Isten áldását kérjük. Szivet megdobogtató élményben volt része Szt. István király ünnepén Nyíregyháza városának. Máriapócsról és környékéről (Kisléta, Nyirgyulaj, Kállóssemjén, Nagykálló) mintegy 350 főnyi zarándokcsapat érkezett a püspöki székvárosba augusztus 19 én délután 2 órakor P. Zsatkovics Dénes O. S. B. M. vezetésével. A város határában Tótin Pál s.- lelkész fogadta őket a helybeli ifjabb klérussal. A városban betértek az útba eső latin szertartású templomba, majd innen a görögkatolikus templomba vo nulva Melles Géza székesegyházi kanonok szívélyes üdvözlőszavai után hálát adtak az Istennek a szerencsés megérkezésért. Ezután a zarándokok szállásukra, a görögkatolikus, ill. római katolikus elemi iskolába vonultak. Délután példás szépséggel énekelték végig a pócsi testvérek a segédletes nagy vecsernyét. (Jtána különvonat vitte őket a Sóstóra. A néppavillonban kedves kis ünnepély volt, melyen a pócsi leányok énekkara a páter vezetésével szebbnél szebb énekeket adott elő, a kongreganista lányok pedig szavaltak. Majd Tótin Pál s.-lelkész rövid, lelkes, meleg beszédben köszöntötte a zarándokokat, akik a görögkatolikusság gyöngye, a csodatévő Kegykép mellett élve, természetesen nem jöhettek kegyelmekben gazdagabb helyre, mint Pócs, de megismerik a hosszú búcsújáró út boldog fáradalmait. Zsatkovics atya válaszában kiemelte a zarándoklat célját: esdeklés hazánk szomorú sorsának jobbrafordulásáért s amennyire lehet, hazánk megismerése. Hamarosan meg is tekintették csoportokra oszolva a kispapok vezetésével a gyönyörű Sóstó gyógyfürdő nevezetességeit. Este fél 9 órakor kezdődött az ünnepség fénypontja, a hatalmas gyertyás körmenet. Másnap, István király napján reggel a zarándokok mind megáldoztak. Délben kisérték ki a nyíregyházai hivek és a papság a zarándok testvéreket. Az összeroskadás veszélye miatt hatóságilag bezárt, de a nemes szivek áldozatkészségéből újraépített bodrogkereszturi templom felszentelési ünnepét szeptember 13-án, vasárnap tartották a környékbeli papság és a hivek nagy érdeklődése és részvétele mellett. Ezerszáz résztvevővel impozáns zarándoklat indult a nyár derekán a fővárosból Máriapócsra, ahol a kongregációs ifjúság élén P. Bojcsik Sebestyén köszöntötte a zaránkoklat vezetőjét, Krajnyák Gábor tb. kanonok, budapesti görögkatolikus plébánost. A barokkstilű kegytemplomban a könnyező Szűz Mária képe előtt tartott rövid ájtatosság után Halász György, a Sophianum hittanára a latin szertartású hivek részére külön latin szentmisét mondott. A nagymisét Krajnyák Gábor mondta. A szentbeszédet Schirilla Solon miskolci kanonokparókus tartotta. Sorsunk jobbra fordulásáért és az eucharisztikus világkongreszszus sikeréért tartott fényes körmenet zérta be a délelőtti programmot. Délután a Vasvári Pál Kör díszgyűlést tartott. Krajnyák Gábor beszédében rámutatott a vallás és hazafiság ápolásának jelentőségére, Melles Géza kanonok Az eucharisztia és a Mária-kultusz" címen, Prodán János min. osztálytanácsos a gyakorlati vallásosságról tartottak beszédet, Haraszthy Valéria költeményeket adott elő. Felemelő ünnepség színhelye volt december 13-án Nyiicsászárí görögkatolikus hitközség. Negyvenöt a Szűzanya szeretetétől áthatott felnőtt leány tette le igéretét Melles Géza kanonok, hitbuzgalmi társulatok egyházmegyei igazgatójának jelenlétében a szent Szűz nagyobb tiszteletére. Az ünnepi szentmise keretében történt meg a fölemelő felvételi szertartás, Melles Géza kanonok szeretetteljes lelkesítő szavainak kíséretében, Nyirpazonyon folyó évi május hó 23-án nagyszabású szentévnyitó ünnepséget rendeztek. Az ünnepi előadó Fekete Pál, a

41 45 keresztényszocialista földmunkások szövetségének ügyvezetője volt, aki Szociális feladataink a szentév folyamán" címen tartott nagyhatású és gyakorlati mozgalmat (földbérlő-szövetkezeti eszme megvalósítása) kiváltó előadást. Megnyitó és záró szavaiban pedig Tóth György görögkatolikus esperes tett Ígéretet a szentévi szociális kötelességek teljesítése, illetve megvalósítása érdekében. Társadalmi év. Nyolc év telt el azóta, hogy a görögkatolikus magyar társadalom szócsövének, a Görögkatolikus Szemlének első száma megjelent. A mi sajátos viszonyaink között ez a nyolc év is hosszú idő. A Görögkatolikus Szemle emlékvacsoráján Medvigy István kúriai biró, Szövetségünk társelnöke, többek között a következőket mondotta: Többen vagyunk a jelenlevők közül, akik ezelőtt nyolc évvel a katolikus nagygyűlés alkalmával megtartott, méreteiben is impozáns görögkatolikus szakosztály-gyűlésen tanúi voltunk annak az egyhangú lelkesedésnek, mellyel kimondtuk, hogy a görögkatolikus magyárságnak szüksége van sajtóorgánumra s azt meg kell teremteni. Ezt a lelkesedést tettek is követték és ennek a munkálkodásnak volt az eredménye, hogy ezelőtt nyolc évvel megjelent a Görögkatolikus Szemle első száma. Már kevesebben tudják azt, hogy mikor az első számot a nyomdából a szerkesztőségbe elhozták, az ott jelenvoltak könnyezve, boldogan ölelték át egymást. A lelkesedés azonban egymagában nem elegendő ahhoz, hogy egy lap életképes legyen. Ahhoz még áldozatkészség, szellemi és anyagi etők, kitartás és lankadatlan munkakedv is szükséges. Hogy a Görögkatolikus Szemle megszületett és hogy nyolc éven át a kitűzött időben bekopogtatott lakásunkba, abban oroszlánrésze van Istenben boldogult hittestvérünknek, Gróh Istvánnak. Tudom, hogy mikor összejöttünk erre az ünnepélyre, mindannyiunk lelkében megjelent az ő jóságos egyénisége, szinte úgy képzeljük, hogy most is itt ül közöttünk, hiszen a Görögkatolikus Szemle jubileumát az ő emlékétől elválasztani nem lehet. Az ő ideális lelkületét és a lap útján való célkitűzéseit legtalálóbban és legjobban jellemzi a művészi elgondolásából eredt, lapunk címlapján szereplő rajz a fenyőág és búzakalász ölelkezése. Igen! A felvidéknek a magyar alfölddel testvéri szeretetben való egyesülése. A magyar irredenta. A magyar feltámadás, melyben hittel hitt, s amit úgy tudott, hogy az Északkeleti Kárpátok földjétől fog kiindulni. Ezt kivánta ő munkálni hittestvéri alapon is, mert a görögkatolikus magyarság egy részét az ugyanazon hitet valláson kívül születési és rokoni kapcsolatok is fűznek a cseh uralom alatt szenvedő hittestvéreinhhez. Ő is azon a földön született. Magyar lelkületén és hazaszeretetén kívül a szülőföldhöz való szeretetteljes ragaszkodás adott neki erőt és bizalmat a szebb és jobb magyar jövő iránt. Legnemesebb célkitűzésének valóraválását nem tudta megérni. Váratlanul hagyott itt bennünket. Nemes egyénisége és a még nem teljesült célkitűzés azonban lelkünkben tovább él. Méltó, hogy ez évforduló alkalmából hálás kegyelettel emlékezzünk meg szeretett és nagyrabecsült első főszerkesztőnkről." A Magyar Görögkatolikusok Országos Szövetsége június 4-én a Budapesti Katolikus Kör helyiségeiben dr. dorogi Farkas Ákos székesfővárosi tanácsos, szövetségi elnök elnöklete alatt közgyűlést tartott. Az elnök a közgyűlést megnyitván, kegyeletes szavakkal emlékezett meg a szövetségnek legutóbbi közgyűlése óta elhunyt elnökéről, Gróh Istvánról. Rámutatott arra, hogy Gróh István alapította a Görögkatolikus Szemlét és szerkesztői munkájával igyekezett a magyar görögkatolikusság lelki kapcsolatait megszilárdítani. Kiemelte, hogy a szövetség volt elnöke a magyar kultura szolgálatában mily nagy érdemeket szerzett és hogy a magyar görögkatolikusságnak meg kell becsülnie azt, hogy ily országos nevű fiai teljes önzetlenséggel felkarolják problémáit. Az elnöki megnyitó után dr. Gróh István terjesztetie bí ügyvezetői jelentését és beszámolt a szövetség munkájáról. Kiemelte, hogy a görögkatolikus vidékekről mily számosan keresik fel a szö-

42 46 vétségét támogatásért és a szövetség mindent megtett a segítségre szorulók támogatása érdekében. Ezután részletesen vázolta a görögkatolikusok egyes problémáit és a szövetség ügyvitelét. Az ügyvezető igazgató jelentése után Sxtripszky Aladár ellenőr terjesztette be jelentését a szövetség anyagi helyzetéről. Kiemelte, hogy a múlttal szemben a szövetség anyagi helyzete különös tekintettel az ügyvitel nagy takarékosságára megszilárdult. Az ellenőri jelentés után a közgyűlés a szövetség anyagi ügyeinek vitele tekintetében a felelős ügyvezetésnek a felmentvényt megadta. A pénztári jelentés után újra dr. dorogi Farkas Ákos vette át a szót és jelentette, hogy Gróh István halálával megüresedett a szövetség hivatalos lapja, a Gorögkatolikus Szemle főszerkesztői tiszte is. Indítványozta, hogy Gróh István mint alapító emléke a lap fejlécében baloldalt megörökíttessék. Indítványozta továbbá, hogy a Görögkatolikus i-zemle főszerkesztőjének a szövetség Mikulich Károly igazgató urat, a Szemle eddigi felelős szei kesztöjét kérje fel. Indítványozta továbbá, hogy felelős szerkesztőjének dr. Gróh István ügyvéd urat, a szövetség igazgatóját kélje fel a közgyűlés. A közgyűlés az elnöki javasla'ok éi leimében határozott és pedig dr. Gróh István indítványozására azzal a kiegészítéssel, hogy szerkesztőnek felkérték dr. dorogi Farkas László urat. A legnagyobb egyetértésben, minden egyes határozatnál teljes egyhangúsággal lefolyt közgyűlés után az elnök a közgyűlést berekesztette. A pápa József Ferenc kir. herceg, tartományi rendtartó előterjesztésére a jeruzsálemi Szent Sir Lovagrend lovagkeresztjét adományozta Szántay Szénián Islván dr. pápai prelálusnak, a miskolci göiögkatolikus adminisztratúra érseki vikáriusának. A pápai kitüntetésnek különös értéket ad az a köiülmény, hogy a keleti szertartású katolikusok csak a legritkább esetben nyerik el azt. Az osztrák szövetséges államok kormánya Mikulich Károly főszerkesztőnket az osztrák sassal díszített Háborús Emlékéremmel tüntette ki. A Kormányzó Ür Őfőméltósága Orosz György szolnoki áll. isk. igazgató, emléklapos főhadnagynak átlagon felüli háborús teljesítményei elismeréseként a századosi címet adományozta. Hajdudorogi Papp Elsie bölcsészettanhallgató a budapesti egyetem magyarnémet nyelvészeti szakán ez évben fejezte be tanulmányait. A tanári vizsgát úgy a magyar, mint a német szakon kitüntetéssel tette le. Hargitay János kecskeméti áll. kisegítő iskolai tanító, emléklapos tartalékos hadnagyot a kormányzó a világháborúban átlagon felül teljesített kiváló szolgálatának elismeréseképpen tartalékos főhadnaggyá léptette elő. Bodnár Gyula görögkatolikus tanítót a penészleki öttanerős iskolához Miklóssy István püspök úr c. igazgatóvá kinevezte és az igazgatói teendők ellátásával megbízta. Hajdudorogi dr. Papp Emil országgyűlési elnöki tanácsos, a naplószerkesztöség főnöke, jószágkormányzó és felesége nemes Melles Janka leányát Elsie t eljegyezte pruszpokorinszki dr. Zubovics László vármegyei aljegyző, pruszpokorinszki Zubovics Ferenc ny. vármegyei tisztviselő és felesége komjáti Komjáthy Margit fia. Mincsik Hildát (Csobád) eljegyezte Simon György görögkatolikus tanulmányvégzett papnövendék, hitoktató (Nyíregyháza). Medveczky Miluka (Oros) és Kocsis Péter (Szabolcsvet esmari) tanulmány végzett görögkatolikus papnövendék házasságot kötöttek, Kriskó Magduskát (Kállóssemjén) eljegyezte Papp János hitoktató (Hajdudoroj:). Pcipp György tornyospálcai görögkatolikus lelkész leányát, Évát el egyezte Kovordányi László görögkatolikus papnövendék. A budapesti Szent Miklós Társaság Balatonrendesen a badacsonyi romantikus hegyekre és a Balatonra kilátásos 500- négyszögöles telket vásárolt meg az öszszegyűlt pénzből egy építendő görögkatolikus üdülőház részére. A társaság szándéka az, hogy a megvásárolt telket az eladó szomszédtelek megvásárlásával kiegészítse. Hogy azonban a szomszédos telket megvehesse s az építkezést megkezdhesse, ahhoz az anyagiak biztosítása szükséges, vagyis pénz. Megjegyzendő, az építkezéshez szükséges kőanyag biz-

43

44 48 tositva van. Szeretettel kérjük hittestvéreinket, hogy filléreikkel járuljanak hozzá eme nemes célhoz, hogy üdülőházunk minél előbb felépíthető legyen, mert első szociális intézményünk módot nyújtana arra, hogy a nyári időben hittestvéreink és családtagjaik az üdülőházban pihenhessék ki évi testi és lelki fáradalmaikat. Az üdülőházban való együttlét bizonyára nagymértékben fejlesztenéés mélyítené közöttünk az összetartást, híttestvéri együttérzést és megbecsülést. Bis dat, qui cito dat." Az eredményekben gazdag múltra visszatekintő debrecetii Görögkatolikus Legényegylet május 2-án, vasárnap ünnepelte fennállásának 10 éves jubileumát, meleg, bensőséges keretek között. Délelőtt ünnepélyes szentmise volt, melyben Bády Ferenc prefektus, a központ kiküldöttje mondott szentbeszédet. A fa gok pedig fogadalmat tettek, illetve meg újították fogadalmukat. Utána jubileumi díszközgyűlés volt, melyen a görögkatolikus eleini iskola dísztermét zsúfolásig megtöltötték a megjelentek, kiknek soraiban ott láttuk a város, a különböző testületek és társegyesületek képviselőit. A görögkatolikus tanítók orsz. egyesületének.debreceni Vértanuk Emlékalap bizottsága" szorgalmas és kitartó munkálkodása már az első esztendőben is szép eredményekre tekinthet vissza. Slepkovszky János síremlékének felállítása és megáldása után az emlékalapbizottság Debrecen város polgármesteréhez beadványt intézett, hogy a Timárutcát, mely csaknem a Verbőczy utcába (az Iparkamarához) torkollik s amelyen vértanúink járták templomunkat nap nap mellett, nevezzék el Debreceni Vértanuk utcájának". Ezenkívül díszsírhelyet kélt vértanúink hamvai számára az új köztemetőben és a bombamerénylet, valamint a vértanuk emlékére felállítandó emlékmű részére alkalmas hely hivatalos kijelölését. Október 7 én a város kulturális ügyosztálya egy meghívást kézbesített kí, mely szerint a szakközi bizott ság" október 12 én véglegesen dönteni fog a délután 4 órakor megtartandó helyszíni szemlén arról, hogy az emlékmű számára az Atilla-tér melyik íészén jelöltessék ki hivatalosan a megfelelő és méltó hely. Némi érvelések és véleményegyeztetések után a bizottságok abban állapodtak meg, hogy ha az emlékmű nagyobb szabású lesz, a város az Atillatér legszebb részét engedi át az emlékmű számára, t. i. a Szt. Anna-, Nap- és Baross-utcák keresztezési pontjánál levő köröndöt, ha pedig az emlékmű kisebb méretű lenne, a görögkatolikus templom előtti park északi részét adja át az emlékmű számára. November 22-én tartotta meg az ujfehértói görögkatolikus társadalom a katolikus sajtónapot. A kaszinó nagytermét zsúfolásig megtöltötte Ujfehértó katolikus társadalma, hogy a Korpos László segédlelkész által rendezett sajtóünnépségen jelen legyen. Hajdudorogi Görögkatolikus Élet" címen Papp János parochus és dr. Nagy Béla segédlelkész szerkesztése alatt új hilbuzgalmi lap indult meg. Az első szám főleg helyi jelentőségű kérdésekkel foglalkozik. Az évente tíz alkalommal megjelenő lapot a hajdudorogi görögkatolikus egyházközség adja ki. Örömmel üdvözöljük továbbá a Szegedi Görögkatolikus Élet"-et, a legfiatalabb görögkatolikus sajtóorgánumot. Adja az Isten, hogy az újonnan megindult lapok a görögkatolikus magyarság érdemes harcosai legyenek és még hosszú éveken át küzdjenek a görögkatolikus magyarság érdekeiért. Az íntenzivvé vált budapesti görögkatolikus társadalmi élet legkiemelkedőbb eseménye évről évre egyetemi ifjúságunk demonstratív társadalmi megmozdulása, amely az azt megillető keretek között csillog teljes pompájában egy már hagyományossá vált nap farsangi éjszakáján, február 1 én. A görögkatolikus ifjúság farsangi éjszakája nem egy gondtalan mulatság csupán, fiatalságunknak ez többet jelent ennél mások belefáradnak egy farsangi éjszakába fiatalságunk ebből erőt merít, mert a görögkatolikus vezető intelligencia olyan tömegét üdvözölheti ezen a szép megmozdulásán, amelynek erkölcsi támogatására, tudja, biztosan számíthat a jövőben is. Ifjúságunk támogatásában elsőnek jártak elől jó példával Miklósy István hajdudorogi megyéspüspök úr és Papp Antal c. érsek, apostoli kormányzó úr, az estély díszvédnökei és minden számottevő görögkatolikus előkelőségünk az ország grékus intelligenciájával karöltve meleg

45 49 megértéssel mutatták ki érdeklődésüket és segíteni akarásukat, amely a legjobb garancia arra nézve, hogy ifjúságunk szelleme és vezetése a legjobb utakon jár. A Magyar Görögkatolikus Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Vasváii Pál Köre december hó 8-án tartotta meg hagyományos tagavató karácsonyfa ünnepélyét a Rózsák terén lévő görögkatolikus plé bánia tanácstermében. A megjelent igen nagyszámú előkelő közönség színültig megtöltötte a tanácstermet, hogy tanuja legyen annak a szép és felemelő ünnepnek, melyet a Kör minden évben a karácsonyesttel kapcsolatban az új tagok felavatására rendez. A pesti egyházközség Katolikus Akciójának hölgybizottsága január hó 17 én tartotta farsangi teaestjét a Központi Katolikus Kör Molnár utcai helyiségeiben. A megjelent díszes közönség teljesen megtöltötte a Kör nagytermét. Január hó 10 én tartotta műsoros teaestjét a budai egyházközség charitativ hölgybizottsága. Örömmel kell megállapítani, hogy az agilis egyházközségi vezetőség és a lelkes budai hölgyek önzetlen és áldozatkész munkálkodása a fiatal egyházközség minden megmozdulását általános társadalmi eseménnyé avatta, A debreceni görögkatolikus egyetemi és főiskolai hallgatók Vasvári Pál Köre október 18-án tartotta ünnepélyes évnyitóját a görögkatolikus templomban, majd utána tisztújító közgyűlését főtisztelendő Papp Gyula sz.-sz. tanácsos, a Kör egyházi elnöke jelenlétében. A miskolci görögkatolikus hölgyek Schirilla Solon c. kanonok, szentszéki tanácsos védnöksége alatt december 6-án vasárnap, a Szent Imre Otthonban, délután 5 órakor nagysikerű tea-délutánt rendeztek. A nyirpazonyi görögkatolikus legényegylet pünkösd ünnepén a Katolikus Akció célkitűzése értelmében nagyszabású ifjúsági nappal egybekötött zarándoklatot rendezett Máriapócsra. A zarándoklat szervezője Galamb György hitoktató volt, aki ezzel a harmadik legényzarándoklatot szervezte. Október 20-án bensőséges melegséggel folyt le a pesti parókiánk területén működő, szent Annáról elnevezett Úrilányok kongregációjának karácsonyi ünnepélye. Dr. Baulovics Zoltán prézes, hittanár üdvözölte a megjelent vendégeket, a papságot, a szülőket, a Sarolta Leányegylet elnöknőjét: dr. Krajnyák Gábornét és az egylet kiküldötteit, a Vasvári Pál Kör tagjait, majd megtartotta előadását a karácsonyi liturgikus szövegek pedagógiai vonatkozásairól. Tanügyi év. Július 15-én délelőtt fél 9 órakor áhítatos magyar ének szava hangzott fel a nyíregyházai görögkatolikus templomban. A görögkatolikus tanítók ajkán zendült meg a fohász azon a szentmisén, amelyet a tanítóink országos gyűlése előtt mondott Bihon István kanonok, püspöki tit kár. Mise után a vármegyeháza nagytermében kezdődött meg a közgyűlés, amelyen ott láttuk Bányay Jenő, nagyprépost, pápai prelátus, egyházmegyei főtanfelügyelőt, Totin Pál görögkatolikus lelkészt, Erős Arisztid dr.-t, a kir. tanfelügyelőség képviselőjét, Dohanics Jánost, a nyíregyházai kir. áll. tanítóképzőintézet igazgatóját s a görögkatolikus lelkészi kar és tanítóság számos képviselőjét, akik nem csak Szabolcs területéről, hanem a messzebb fekvő vármegyékből is idesereglettek a görögkatolikus tanítóság táborozására. Duli László kántorjánosi tanítót a hajdudorogi egyházmegye püspöke igazgatóvá nevezte ki. Akitüntetés egy nagyon kiváló pedagógust, tanítói karunk igen rokonszenves tagját érte, kinek lelkiismeretes nevelői munkásságát a kultuszkormány már a múltban is körzeti iskolafelügyelői kinevezéssel jutalmazta. A hajdudorogi egyházmegyei főhatóság Papp Arzén hejőkereszturi, Petrasovits Magdolna bedői és Korondán János nyiradonyi segédtanítókat rendes tanítókká nevezte ki; Antal Endrét ujfehértói, Karászi Györgyöt nyirlugosi és Kurucz Lászlót kiskállói segédkántortanítókká kinevezte. A nyirparasznyai görögkatolikus egyházközség iskolás gyermekeinek száma évről-évre rohamosan növekedett. Már

46 50 esztendők óta meghaladta a százas számot. Ez szükségessé tette egy második iskola építését, melynek megépífése államsegéllyel most történt meg. Az új iskolát oklóber 11-én szentelte fel ünnepség keretében a gyengélkedő kerületi esperes megbízásából Tartally József nagydobosi lelkész. A makói görögkatolikus elemi iskola március 14-én délután 4 órakor nagyszabású ünnepséget rendezett a 48-as idők eseményeinek emlékére. A zsúfolásig megtelt körhelyíségben egymás után peregtek a válogatott műsorszámok. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Érdekes apróságok A világ legrégibb képes hetilapja a Filadelfiában megjelenő The Saturday Evening Post (Szombat Esti Újság) több mint 200 éves. Franklin Benjámin alapította 1728 ban s azóta megszakítás nélkül jelenik meg. Van még egy másik érdekessége is, amivel régiségén kívül ugyancsak büszkélkedhetik: ez a világ legnagyobb képes hetilapja. Állandóan kétszázötven oldalt tartalmaz, ebből száz oldalon cikkek, százötven oldalon pedig reklátaok és hirdetések vannak. Minden számnál egy millió dollár bevétele van a lapnak, melynek munkatársai Amerika legkiválóbb újságírói közül kerülnek ki. Nagyító sóból. Nem az üveg az egyetlen optikailag használható anyag. Az üvegnek több hátrányos tulajdonsága is vön: nem bocsátja át az ultraviolet sugarakat és ezenkívül a hosszúhullámú infravörös fényt sem, ezért sok esetben kvarc, vagy kősó kristályokat alkalmaznak helyette. A Massachusetts i technológiai intézetben most sikerült egy optikailag igen előnyös tulajdonságokkal rendelkező kristályt, a líthiumfluoridot előállítani. Ennek a kristálynak megvan az a sajátsága, hogy nem nyeli el az infravörös sugarakat, mint az üveg s emellett az ibolyántúli sugarakat is átbocsátja. A líthiumfluoridot finom por alakjában állítják elő, platinatégelyekben olvasztják meg és gondosan lehűtik. Lehűlés után lassan az egész anyag megkristályosodik és ezután szabályos nagyítólencsét tudnak csiszolni belőle. Nincs messze az idő sem, amikor kuriózumképpen sóból készült nagyítót tudnak előállítani. mmmmmbbbbbbbmbbmsibhbmmcqzimmmbixbb A görögkatolikusok legolcsóbb és lekedveltebb imakönyve a közismerten szép és gazdag imatartalommal immár harmadik kiadásban megjelent LEGSZENTEBB IMAKÖNYV mely 228 oldal terjedelemben tartalmazza az első képekkel illusztrált és részletes magyarázatokkal ellátott saentmisét a többi szokásos istentiszteletekkel, szebbaél szebb imákkal és különféle énekekkel kiegészítve. Ára csinos félvászonkötésben, arany nyomással és selyem jelzőszalaggal 1'20 P. Egészváseonkötésben vörös metszéssel i"86 P. Párnázott fekete díszbőrkötésben, arany metszéssel 4*20 P. Viszonteladóknak 15 százalék engedmény. Megrendelhető a szerzőnél: dr. Kiss Andor szlsv. hittanárnál, Budapest, II.. Káplár-utca 20. szám alatt. Csekkszámla száma:

47 Miklósy István Naptárunk nyomása közben kaptuk azt a megrendítő hírt, hogy a hajdudorogi görögkatolikus egyházmegye első püspöke, Miklósy István meghalt. Tudtuk, hogy a pátriárkakorú egyházfőnk gyengélkedik, de távolról sem sejtettük, hogy oly közel van a vég. Ugy az egyházi, mint a világi társadalom nagy fájdalommal és szomorúsággal fogadta Miklósy István elhunytát, mert a megboldogult egyházfő mélységes vallásosságával, rendíthetetlen hazafiságával soha el nem múló, hervadhatatlan érdemeket szerzett magának s nevét örökre beírta a magyar történelem aranykönyvébe. Magyarságáért gyilkos merényletet követtek el ellene s csak a jóságos Mindenható gondoskodása mentette meg életét, azért, hogy megkezdett áldásos munkáját befejezhesse s a legválságosabb időkben egyházának és magyar hazájának istápolója legyen. Áldásos munkásságának hiányát sokáig fogjuk érezni, de a Mindenható kifürkészhetetlen akaratába mégis bele kell nyugodnunk. Miklósy István, a hajdudorogi görögkatolikus egyház első püspöke élete alkonyán méltán elmondhatta magáról a költővel: Exegi monumentum aere perennius." Igen, Miklósy István ércnél maradandóbb emléket állított magának! * A mély fájdalomnak és a nagy veszteségnek méreteit jelöli meg az az impozáns részvét, mely az elhunyt nagy főpásztor november elsejei temetésén nyilvánult meg. Már a kora reggeli órákban megindult a híveknek részvétteljes gyászoló áradata a nyíregyházi székesegyház felé, hogy kegyeletét imádságban és könnyekben rója le elhunyt szeretett főpásztora iránt, aki magyar görögkatolikus lélek magyar lyturgikus imádságának őre volt egy negyedszázadon keresztül. A templom közepén magas katafalkon, koszorúk és virágok erdeje között, a püspöki koronával, kehellyel és evangéliummal mint püspöki jelvényekkel megjelölt fekete érckoporsóban pihent az elhunyt nagy püspök. Körülötte hullámzó áradatban papság és nép váltakozó csoportja. Messze vidékek, falvak küldöttsége, szemükben az árvaság bizonytalansága és a részvét könnyei. Pontosan fél 10 órakor megszólaltak a templom összes harangjai, hogy az érte mondandó gyászmisére és temetési szertartásra hívják a papságot és a hivők ezreit. Egymás után érkeznek a templomba az egyházi és világi előkelőségek. A magyar királyi kormányt és a kultuszminisztériumot Stolpa Károly dr. kultuszminiszteriumi államtitkár képviselte. Ott volt a miskolci görögkatolikus apostoli kormányzó, hajdudorogi Papp Antal c. érsek, püspök és dr. Szántay- Szemán István érseki helynök. A munkácsi egyházmegye képviseletében Sztankay Gyula prépost-kanonok és Pelrik Jenő munkácsegyházmegyei püspökség irodaigazgatója. Dr. Lindenberger János prelátus-kanonok, debreceni r. k. plébános és Török Dezső dr. kanonok, nyíregyházai plébános, dr. dorogi Farkas Ákos és dr. Gróh István a Magyar Görögkatolikusok Országos Szövetségének képviseletében. Dr. Dómján Elek evangélikus püspök. A református egyház képviselője, valamint Szabolcs vármegye és Nyíregyháza város képviselői. A főpapság a káptalan helyiségeiben gyülekezett, mig a több, mint száz tag-

48 52 ban összesereglett alsó papság a görögkatolikus iskola termeiből indult gyászornátusban a káptalan udvarára, hogy az időközben elinduló főpapság kíséretét alkotva a gyászmisén és gyászszertartáson részt vegyen. A gyászmisét a székeskáptalan öt kanonokja mondotta hajdudorogi Papp Antal érsek-püspök főpapi vezetésével, míg a temetési szertartást maga az érsek-püspök végezte a káptalan és főpapság segédletével. Megható volt a papság felszárnyaló panaszos gyászéneke, mig a nép-ének részeit a nyíregyházai görögkatolikus énekkar nagy művészettel adta elő. A temetés végén Brínyay Jenő nagyprépost-kanonok lépett a szószékre és hatalmas emlékbeszédet mondott az elhunyt püspök fölött. Kiemelte azt, hogy az elhunyt főpásztor hosszú, érdemekben gazdag papi működés után lépett a püspöki trónra. Bölcsesége és izzó hazaszeretete volt az a két legjobban kidomborodó erénye, mely többi erényei mellett leginkább jellemezte. Hiába jött a debreceni gyilkos bombamerénylet megfélemlítése, majd az oláh megszállás alatt a fogság keserűsége, 0 nem tántorodott meg soha s mindig ugyanaz a megalkuvásnélküli, erős egyéniség maradt élete végéig. Nem rajta, hanem az ország szomorú és szegény állapotán múlott, hogy nem hagyott egyházmegyéjének papnevelő, tanítóképző és más kulturális intézetet, bár az egyházmegye felállítása alkalmával az államhatalom mindezeket kilátásba helyezte. Szerény püspöki javadalmából az elaggott, kifáradt papok üdülésére Görömböly-Tapolczán hajlékot épített, megalkotta az egyházmegyei papi nyugdíjintézetet és csak a halál akadályozta meg abban, hogy a székesegyház megépítésének gondolatát, melynek kibővítéséhez szükséges két szomszédos telket megvette, a megvalósítás stádiumába nem helyezhette. A magyar lyturgikus nyelv használatát is állandósította azzal, hogy a lyturgikus könyveket a római szentszéknek bemutatta s a Szentatya azok ellen ellenvetést nem tett. Erős egyénisége biztos támaszunk volt s ezért eltávozása olyan nagy veszteség, melyet pótolni nehezen lehet. Majd könnyek között a káptalantól és az udvari papságtól búcsúztatta el az elhunyt szerető atyát és főpásztort. A gyászszertartás után hatalmas méretű gyászmenet alakult ki. A két és Sélkilométeres útvonal mindkét oldalát az emberek ezrei állták végig. A gyászmenet elején az iskolák görögkatolikus növendékei haladtak. Majd a Bazilissza apácák és az Angol kisasszonyok csoportja után Bazil-rendi és Ferenc-rendi szerzetesek következtek. A kántortanítók népes csoportja után több mint száz áldozópap négyes sorokban, majd fekete gyászhintón Papp Antal érsek kíséretével. Ezután következett a koszorúkkal övezett gyászkocsi, mely után az udvari papság, a káptalan tagjai, a hozzátartozók, képviseletek s a falusi küldöttségek és hivek gyászoló sokasága haladt. A papság az 50-ik zsoltár bűnbánó verseit énekelve kisérte ki utolsó útjára nagy halottját s a város által adományozott díszsírhelyen hantolta el. Legyen nyugalma boldog és emléke örök! G. T. Szalay Sándor könyvnyomdájában mindenfajta úgy hivatalos, mint magáncélokra szolgáló nyomtatvány ízlésesen és olcsón készül Budapest, VIII., Kender-utca 39.

49 A Hajdudorogi Egyházmegye. Az egyetemes Anyaszetegyház, népek, országok, területek szerint külön kisebb kormányzati megyékre oszlik. Ezeket egyházmegyéknek nevezzük. Egy-egy egyházmegye még ugyanazon ország határain belül és ugyanazon szertartási területen is különleges fejlődést, hitéleti irányt, sajátos szokásokat szeret rendszerint követni, ahogy azt a terület viszonyai megkívánják. Az egyházmegyék kormányzói az apostolok utódai: a püspökök. Mi sem természetesebb, hogy minden olyan népcsoportnak, mely különleges saját hagyományaival, rítusával, vagy nemzeti nyelvével nem képes, vagy legalább is nehezen tud beleilleszkedni más hagyományokkal, szokásokkal rendelkező egyházmegyékbe, minden vágya, törekvése: igényeinek megfelelő új egyházmegyének az alakítása. Ezt annál is inkább igényelheti, mert azt az Anyaszentegyház, az a csodás s valóban isteni mű, amely minden népet, nemzetet, fajt, nyelvi szertartásbeli különbség nélkül mint egy jó édesanya szeretetébe fogad, hogy otthon érezze magát, s ne féltse nemzeti nyelvét, ősi hagyományait, mert mindazokat megtarthatja, csupán hitegysége, a szentségek és erkölcsi törvények tekintetében azonosságot és a római pápának, mint Krisztus helytartójának elismerését kivánja lelki gyermekeitől, nemcsak megengedi, nanem meg is valósítja. Nagyon természetes tehát, hogy amikor a gör. kat. magyarság külön hitéletéről van szó, a külön magyar egyházmegye gondolata magától felvetődött. Ennek az ideje visszanyúlik a keresztény Magyarország első századaiba. A pogány magyarság megtérítését Szent István édesanyja Sarolta, Erdély fejedelmének leánya kezdte, aki viszont gör. kat. nő volt. Az első századok hitélete görög szertartás szerint rendezkedett be Magyarországon. Csak később, amikor már a keleti egyházat meggyengítették azok az élet-halálharcok amelyeket az előrenyomuló ozmán hatalommal kellett megvívnia és a keleti egyházszakadás fájó sebet ütött az Anyaszentegyház testén, kezdett a latin szertartás túlsúlyba kerülni s vetődött fel az a kérdés, hogy nem lenne-e alkalmas a Magyarországon élő gör. kat. magyarok számára és megmentésére külön egyházmegyét létesíteni, hogy gondoskodás történjék róluk, mert pusztulás fenyegette őket. Ezt a kérdést már Imre király 1204-ben felvetette és ilyen értelemben fordult az akkor uralkodó III. Ince római pápához. Imre király terve nem sikerült s így a gör. kat. magyar egyházmegyéből sem lett valóság. A görögkatolikusság gondoskodás nélkül maradt, nagy része felszívódott a latin szertartásba, az a kisebb rész pedig, mely az ősi emlékek birtokában ősi szertartásáért küzdeni is hajlandó volt, megmaradt ősi szertartásában s a későbben alakított ószláv és román nyelvű egyházmegyékben igyekezett hitéleti igényeit kielégíteni. De

50 54 ezzel még nem adta fel a reményt, hogy egyszer a gör. kat. magyarság is megkapja jogos igényeinek kielégítését. És ezt a belső vágyat semmi sem szüntette meg a gör. kat. magyarság lelkében, mert mi tagadás'benne, történtek erőteljes kísérletek is ennek a gondolatnak a végleges kiirtására. Ellenkezőleg, minél tovább múlt az idő, annál inkább erősödött a vágy az emberek lelkében. Akadtak önzetlen, kiváló nagy lelkek, akik az eszmét társadalmi, politikai úton tovább szolgálták, érlelték. Akadtak bátor lelkek, akik a liturgia szövegét magyarra fordították. Nékik köszönhetjük, hogy több olyan emlékkel rendelkezünk, amely a magyarnyelvnek is drága emléke. A Halotti beszéd és könyörgés is ilyen emlék. Sajnos, azok a fordítások, amelyeket a szávaszentdemeteri magyar baziliták még az as években is használtak a szertartások yégzésénél, elkallódtak. Ez a szellemi áramlat a XVII. században új erőre kapott. De Camelis József munkácsi püspök buzgólkodására rendszerinti magyar pasztoráció veszi kezdetét a magyar vidékeken, rokona, Izaiás szerzetes megkezdi a liturgikus szövegek lefordítását. Püspökök, tudós papok, világi hívek egyaránt iparkodnak kivenni részüket e magasztos munkából és hol itt, hol ott közreadják az ujabb magyar liturgikus kiadványokat. Ezt az előkészítő szellemi munkát betetőzi a Hajdudorogi Fordító Bizottság és a Budapesten megalakított gör. kat. magyarok Országos Bizottsága lelkes és sikeres tevékenysége. Ennyi odaadó lelkesedés esengését meghallgatta az Isten s X. Pius római pápa és I. Ferenc József apostoli király 1912-ben megalapították a hajdudorogi egyházmegyét. Ezzel a magyarság közel évezredes vágya ment teljesedésbe. És ha a nehéz idők, az ország megcsonkítása a Hajdudorogi egyházmegyét sem kímélték meg, mert sok paróchiáját elvesztette, az eszme valóra vált és további fejlődésében idők multával ki fogja heverni ezt a vérveszteséget és reméljük, hogy elvesztett parochiáit is vissza fogja szerezni. A Hajdudorogi egyházmegye most üli fennállásárak 25 éves évfordulóját. Hálát kell adnunk a mindenható Istennek, hogy meghallgatta a gör. kat, magyarság könyörgését, de abból a munkából, mely az egyházmegye további fejlesztése szempontjából mindnyájunkra vár a dicső nagy elődök példája nyomán, maradék nélkül ki kell vennünk részünket. Ezt kívánja tőlünk a kat. Anyaszentegyház és a magyar haza. Dr. Krajnyák Gábor. Ez is valami. Katrics: Zivatar úr, volt már duellje? Zivatar: Nem, Katrics úr, de a fülem mögé kaptam már párat. Ki az oka? Férj: Szent Isten! Az egész kávémat kiöntöttem az abrószra. Feleség: Borzasztó vigyázatlan vagy! Ha nem terítettem volna az asztalt tiszta abrosszal, bizonyára nem öntötted volna ki a kávét. Férj: Hát akkor mégis csak te vagy az oka. Az előrelátó Icikleben. Mit csinálsz Icikleben? Mit csinálok? Hát egy csomó szalmát teszek az ajtó elé, hogy meg ne üssem magam, amikor kidobnak. Bohém ügylet. Pajtás, szeretném visszakapni a kabátot, amit pár nappal ezelőtt adtam kölcsön. Kissé bajos, mert én is éppen most adtam kölcsön egy barátomnak. Ejnye, akkor valamit ki kell találnom, mert attól az úrtól, aki kölcsönadta annak a barátomnak, akitől viszont én kaptam kölcsönbe, most visszakéri a tulajdonosa, j

51 Szent István. Irta: Mikii Egyházi és világi törvényei, de különösen az az intézkedése, hogy a rabch Károly. Kilencszáz esztendő távlatából tűnik fel vállán királyi palásttal, kezében apostoli kettőskereszttel, fején koronával s feje felett mennyei glóriával Magyarország első királya, Szent István, büszke és felemelt lélekkel tart emlékünnepet ebben az évben a nemes magyar nemzet. Ennek az esztendőnek augusztus hó 15-én lesz kilencszáz éve, hogy Magyarország első koronázott királya, Szent István meghalt. Szívünknek és lelkünknek mélységes hálájával s isteni gondolatokkal eltelve emiékezünk a szent királyról, aki az ő bölcseségével és atyai gondoskodásával felépítette mai országunknak pilléreit, amelyeket évszázadokon keresztül döngetett az ellenség, de ledönteni vagy megingatni azokat sohasem tudta. Szent István jól tudta, hogy országa csak úgy állhat fenn, ha alapja a keresztény vallás lesz s azért is lett apostola a kereszténységnek. Még apja életében feleségül vette Gizellát, II. Henrik bajor fejedelem leányát s amikor 997-ben apja meghalt s kezébe vette annak hatalmát, ifjúságának teljes erejével, minden tehetségével arra a nagy munkára adta magát, amelyet élete céljául kitűzött. Szóval és tettekkel, intelmekkel és példákkal, jó cselekedetekkel, de néha szigorúbb intézkedésekkel kormányozni afattvalóit s szilárddá tenni országában a kereszténységet. szolgákat szabaddá kell tenni amit ő maga is megtett nem tetszett azoknak az uraknak, akik még mindig a régi pogány valláshoz ragaszkodtak. Igen sokan akadtak olyanok, akik külsőleg keresztények voltak, de lélekben pogányok. Ezek gyűlölettel viseltettek a királyi udvarban levő idegenekkel, különösen pedig a más országból oda került papokkal és lovagokkal szemben s a Dunántulon lázadást szítottak, de István király fegyelmezett hadseregével Esztergomnál leverte a lázadók seregét s még nagyobb erővel munkálkodott, hogy országát egészen keresztényé tegye. Papokat és szerzeteseket hivott az országába, minden tíz község köteles volt templomot építeni, tiz püspökséget alapított s az egész egyház érseket állított Esztergom székhellyel, ahol maga a király is lakott. Amikor láttta, hogy országában a kereszténység erős alapot vert, Asztrikot, akit esztergomi érsekké akart kinevezni, Rómába küldte a pápához akitől munkájára áldást és egyben királyi koronát kért. A pápa a legnagyobb örömmel tett eleget István király kérésének s szívesen fogadta a keresztény magyar népet és királyát kegyébe s a királyi koronán kivül még egy kettős, még egy apostoli keresztet is küldött Istvánnak, megengedve, hogy úgy ő, mint utódai azt maguk előtt hordoztathatják azon szolgálatokért, amelyeket a kereszténység érdekében tett.

52 56 Ezeregyben Istvánt Magyarország királyává koronázták. A koronázás után Istvánra igen sok munka várt, mert szilárddá kellett tennie országában a keresztény vallást, nehogy halála után olyanok kezébe kerüljön a hatalom, akik még mindig pogányok voltak. Fáradhatatlan munkájával, bölcs intézkedéseivel s igazságos törvényeivel célját el is érte. Életének legszomorúbb órája az volt, amikor egyetlen fia Imre herceg meghalt. Nagy gondot okozott Istvánnak az is hogy kire hagyja a magyar trónt. Ez volt a legfontosabb kérdés, mert ha utóda gyenge jellemű lesz, könnyen tönkre mehet az ország. Szent István az öregségtől s a súlyos gondoktól megtörve, 1038-ik év augusztus hó 15-én meghalt. A székesfehérvári székesegyházban temették el, amelyet maga építtetett. A magyar nemzet három évig gyászolta és siratta első királyát. Halála után nagyon szomorú és sokszor zavaros idők következtek. István halála után bizony még sok kisérlet történt a régi pogány vallás visszaállítására. A kísérletek azonban nem sikerültek, mert a lázadókat leverték. István királyt és fiát, Imre herceget VII. Gergely pápa a szentek közé so" rozta. Szent István jobb kezét megtalálták s ma is a magyar nép szent ereklyéje, amely Budán a királyi várkápolnába őriztetik. A szent Jobbot minden év augusztus 20-án, Szent István napján ünnepélyes körmenetben körülhordozzák s a magyar nép térdenállva áldoz Szent István emlékének. Boruljunk le mi szent királyunk nagysága előtt s kérjük őt legyen közbenjárónk a Mindenhatónál, a mennyek országában, hogy árassza kegyelmét szegény hazánkra, amely évszázadokon át annyi szenvedésen ment keresztül s még ma is járja a Golgota útját. Virradjon fel megtépett Hazánk sötét egén a feltámadás hajnala, amely meghozza újra a Nagy-Magyarországot! Rabló. Látod azt az embert? Az egész város tisztességes, becsületes embernek tartja, pedig tőlem egy milliót rabolt el! Hogy lehet az? Kidobott, amikor megkértem a leánya kezét. Orvosi rendeletre. Miért szivsz ilyen óriási szivart? Az orvos naponta csak egy szivart engedélyezett. Találós kérdés. Mama, kérlek, hogy van az, hogy a tyúkok mindig pontosan akkora tojást tojnak, ami belefér a tojástartóba? Elveszett kutya. Elveszett a kutyám. Nos és miért nem teszel be a lapokba egy hirdetést? Nincs értelme, nem tud olvasni. Horgász-siker. No, te is jó horgász vagy, már a rongyos cipőnek is örülsz? Persze, hogy örülök, hiszen végre kifogtam a párját annak, amit három nappal ezelőtt horgásztam. Reputáció Adnak nekem hitelt a te szállodádban? Ismernek ott? Nem? Akkor miért ne adnának... Ébresztő. Veszek egy ébresztőórát, mert oly mélyen alszom, hogy reggel sohasem tudok fölébredni. Látod, nekem erre nincs szükségem. Van egy kéthónapos kisfiam, az minden reggel pontban hatkor felébreszt a bőgésével. De hogyan állítod be?

53 A Görögkatolikus Tanítók Orsz. Egyesületének évi működéséről Összeállította: Mátyás József. Egy sok lelki és anyagi vívódásban, szorongattatásban, áldozatos munkában, megpróbáltatásokban és kevés örömben végigküzdött nehéz esztendőre tekint vissza ismét a magyar görögkatolikus tanítóság a mai közgyűlés alkalmával. S most, amikor sorrajárjuk elmúlt esztendőnk teljesítményeinek, eredményeinek, csalódásainak, veszteségeinek és örömeinek hosszú vonalban sorakozó határköveit, a munkaév mesgyéjén alázatos és hálás lélekkel fordulunk a gondviselő Isten felé, aki sorsunk forgandó változásainak legsúlyosabb időiben is megsegített kegyelmével mindnyájunkat és ő Benne bizakodó seregünknek egy újabb világégés minduntalan elénkbe tolakodó rémén tul is vigasztalóbb jövendőt igér. S ez a szebb igéret feledteti most velünk az elmúlt nehéz esztendő komorságát, mely befelhőzte minden munkánkat és érzésünket. Egy lelkileg és gazdaságilag nagyon beteg világban, beteg korban élünk és küzdünk s nem tagadhatjuk, hogy ebben a beteg világban minden optimizmusunk ellenére sem érezzük jól magunkat, hiszen a beteg testben csak a kórokozó bacillusok érezhetik jól magukat, csak azok lehetnek megelégedettek az állapotokkal. A magyar tanítóság és közelebbről a magyar görögkatolikus tanítóság, mint az egyetemes nemzet testi és lelki életének alapjában szinte legfontosabb szerve minden erőfeszítésével igyekezett az elmúlt évben is leküzdeni a nemzettest minden kórokozóját, pótolni a hiányokat, megerősíteni a gyenge pontokat és kiküszöbölni a lelki és anyagi gyógyulás minden kemény akadályát. Az ujszellemü és trianon óta különleges feladatok megoldására egész lelket, egész embert igénylő, óriási lekötöttséget, idegmunkát diktáló népiskolai oktatásnevelés munkáján kívül tanítóságunk ott van és tevékenykedik mindenütt, ahol a magyar nép. lelki, szellemi és anyagi felemelésére mód és alkalom kínálkozik. A szivgárdák, a legény-és leányegyesületek, olvasókörök, kongregációk, népszövetségi és más katolikus egyesületek, az iskolánkívüli népnevelés, ifj. vöröskereszt egyesületek, leventeképzés, tűzoltóság, szövetkezetek, gazdakörök, műkedvelő előadások, nyomorenyhítő, szegénysegélyző mozgalmak és a többi szinte fel sem sorolható körökben ott küzd a magyar tanító a népért, a nemzetért, az Isten országáért. Ezt látja és tudja mindenki, aki a tényeket nemcsak szemléli, hanem látni is akarja s akit nem tesz vakká az elfogultság, a pengőkkel, kilogrammokkal vagy centiméterekkel nem mérhető tanítói munka igazságos értékelésében. Éppen ezeknek a látóknak és a dolgos magyar tanítóságnak a nevében kell, hogy ismételten és a görögkatolikus tanítóság közönsége előtt is felemeljem tiltakozó

54 58 szavunkat amit megtettem az Orsz. Tanítóegyesületek Szövetségének tanácsában Badapesten ez év július 6-án is az olyan rosszakaratú és hamis támadások ellen, melyek mint a legutóbbi időben Féja Géza Viharsarok című könyvében is, bemocskolni igyekeznek a magyar népért dolgozó magyar tanítóságot a nemzeti közvélemény és éppen a magyar nép előtt. Ügy állítani be a magyar tanítóságot, mint amelyiknek sem akarata, sem szive, de tudása és képessége sincs arra, hogy a nép szellemi és anyagi felemelését elősegítse és munkálja, ellenben inkább azon mesterkedik, hogy a népet az uralkodó körök kihasználó törekvéseinek szabad zsákmányul szolgáltassa ki, a legképtelenebb és legsötétebb rágalom, melyet mindannyian felháborodással és mély megvetéssel utasítunk vissza. A magyar tanítóság egyetemes szövetségének elnöksége megadja erre a támadásra is a megérdemelt és hotározott feleletet. Ezzel kapcsolatban felvetem a kérdést: megtörténhetnék e ilyen és ehhez hasonló gyalázása a sokat sértegetett tanítói névnek, érhették volna-e olyan mellőzések, megszégyenítések, anyagi és erkölcsi megröviditések, visszavetések és mellőzések a 20 ezer főnyi magyar tanítóságot, mint amilyenek érték, ha egy erkölcsi és anyagi szálakkal is megbonthatatlanul összefűzött olyan hatalmas egységbe sorakozott volna és tömörülne, mint amilyennek a tanítók egyetemes szövetségének lennie kellene és lenne, ha mindannyian rendelkezésére bocsátanánk ennek az egységes szövetségnek minden erkölcsi és egyénenként nagyon kevés, együtt azonban jelentékeny anyagi erőnket? Hogyan állunk az országos szövetség tagságával? Hogyan teljesítjük kötelességeinket saját görögkatolikus tanítóegyesületünkkel szemben is? Felkaroljuk-e tanítók anyagi támogatására és megerősítésre két kézzel kínálkozó saját szociális intézményeinket; az Eötvös alapot és a Kalászt? Mert necsak kívülről, hanem elsősorban önmagunkban! Tárgyilagos és őszinte önbirálattal rá is fogunk találni ezekre és ha okulunk belőlük, levonjuk a következtetéseket és a saját érdekeinket, megbecsülésünket. Ezekkel a gondolatokkal foglalkozzunk minél gyakrabban önmagunkban és valahányszor találkozunk és eszmecserét folytatunk egymással. Az eredmény nem fog elmaradni. Ha már most sorra vesszük egyesületi életünk főbb mozzanatait az elmúlt munkaévről, mindenekelőtt leszögezhetem, hogy ha nem is tudunk nagy eredményeket felmutatni, mindenesetre mégis jóval nagyobb sikerrel zártuk ezt, mint a megelőzőt. Tnnítóságunk a mult év július 14-én Debrecenben az Ungváron és Eperjesen végzett gk. tanítók általános találkozójára igen szép számmal gyűlt össze s a találkozó úgy a gör. kat. tanítói közszellem és összetartás, mint az általános görögkatolikus érdekek iránti érdeklődés ébrentartása, ápolása szempontjából igen biztató sikert eredményezett. Közvetlenül a találkozói ünnepély előtt Orsz. Egyesületünk választmányi gyűlést tartott, melyen az egyesület anyagi ügyeinek rendezésével s a tagdíjkérdéssel foglalkoztunk s egyesületünk Debreceni Vértanuk Emlékalap Bizottságának addigi és jövőbeni munkálkodásának tárgyában is fontos határozatokat hoztunk. Ez alkalommal avattuk fel ünnepélyes keretek között Slepkovszky János b. e. püspöki titkárnak, a debreceni bombamerénylet egyik áldozatának, vértanujának a tanítók filléreiből felállított sírkövét és küldöttségileg kértük Debrecen város polgármesterének és közönségének támogatását is az Emlékalap Bizottság számára. A találkozó résztvevőinek táviratilag jelentette be Jakab András (Budapest), hogy a legkiválóbb kántortanító-jelöltünk részére egyházzenei ösztöndíjat juttat Egyesületünk utján. Rusznák Imre tornyospálcai és Orosz István debreceni kartársaink által felajánlott hasonló célú ösztöndíjakkal együtt tehát most már 3 jutalomdíjat juttat egyesületünk a nyíregyházai tanítóképzőhöz a gk. egyházi énekben és szertartási ismeretben legkiválóbb eredményt felmutató jelöltjeink részére. A magyar tanítók egyetemes szövetségének mult évi július 3-án Budapesten tartott elnöki és szövetségtanácsi ülésein gk. tanítóegyesületünk elnöke és ügyvezető elnöke személyében képviseltette magát s vett részt a magyar tanítóság sok sérelmes és fontos ügyében tartott tanácskozásokon. Ezeknek a tanácsko-

55 59 zásoknak, az itt hozott határozatoknak, állásfoglalásoknak és az Egyetemes Szövetségi elnökség sorompóba állásának nem kis mértékben érdeme, hogy az azóta ismert eredmények megszülethettek. így: a tanítók főiskolai képesítésének előkészítése az Orsz. Szövetség bevonásával; a tanítói oklevéltermelés korlátozása a tanitóképzők I. évfolyamának létszámcsökkentésével; a helyettes tanítói intézmény fokozatos és ez évben valószínűleg teljes megszüntetése; a még helyettesi minőségben működők nyári fizetésének folyósítása; a VII. fiz. osztály nyitvahagyása, a Pénzintézeti Központ kölcsönakciójának a hitfelekezetí tanítókra való általános kiterjesztése, a családi pótlék felemelése; a tanítógyermekek tanügyi pályán való elhelyezkedésének megkönnyítése ígért és máris, bár egyelőre csak szórványosan mutatkozó előnybenrészesítés formájában, a terményjárandóságos tanítók ügyének rendezés alá való vonása és egyéb vonatkozású eredmények, melyeknek értéke egyik-másik ponton némileg vitatható ugyan, de akkor amikor a többi közalkalmazottak is éppen elég sérelemmel viselik terhüket, a tanítóságnak nem lehet ezeket az eredményeket jelentéktelenekké minősíteni. A f. évi július hó 6-án Budapesten tartott szövetségtanácsi gyűlés alkalmával, melyen a gk. tanítók közül Reskó János elnök, Mátyás József ügyv. elnök, Szilvási József számvizsg. bizottsági tag és Levíczky Béla választmányi tag jelentek meg, szintén ilyen természetű kérdések és sárelmek foglalkoztatták az egyetemes tanítószöveteég vezérkarát s mondhatom, nincsen olyan komoly sérelme és kívánsága a magyar tanítóságnak, mely ne képezné tárgyát a Szövetség újabb akciójának és a minisztériumhoz beadott memorandumának. A tárgyalt ügyek közül mint bennünket is legközelebb érdeklő kérdéseket kiemelem: a családi pótlék felemelésének általános kiterjesztését, a tanítók nagyszünidei vasúti szabadjegyét, a VII. fizetési osztályba való automatikus előlépést, a szakfelügyelői kar országos bizottságának felállítását, az igazgatói tiszteletdíjak rendezésé*, felemelését és nyugdíjba való beszámítását, a nem állami tanszemélyzet kedvezményes gyógyellátását, a tanyai tanítók szolgálati pótlékát és a terményjárandóságok eltörlését, valamint az öszszes tanítói illetményeknek közpénztárból való folyósítását. Itt említem meg, hogy a terményjárandóságos tanítók nagy sérelmét, mely a terményárak rendkívül alcsony színvonala miatt sújtotta eddig tanítóságunknak jelentékeny hányadát, maga az idő, az új és magas búzaárak csaknem teljesen helyrehozták máris. A terményjárandóságos rendszer azonban megalázó a tanítóra nézve s amellett állandó anyagi bizonytalanságnak szolgáltatja ki a nehéz munkát végző tanítóságot. Ezért van szükségünk a terményjárandóságok eltörlésére és közpénztárból készpénzben való folyósítására. Reméljük, hogy komoly összefogással és élénk egyesületi élettel, propagandával és szüntelen kopogtatással ezt is el fogjuk érni. Ha a tanítóság összefog, teljesíti az érdekeit védő és szolgáló egyesületeivel szemben fennálló kötelességeit, meg lesz a súlyúnk ahhoz, hogy a jövő évre ismét előbbre jussunk néhány lépéssel a fentebb felsorolt vonatkozásokban is. Ne maradjon tehát közülünk senki hátul, amikor saját egyesületünk és az egyetemes tanítószövetség támogatásáról van szó. Az elmúlt nyár folyamán feliratot intéztünk a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter Ürhoz a görög kat. kántorképzés megoldásának ügyében és érdekében. A felírat sorsáról talán az elnök úr fog felvilágosítást adni a hozzászólások során. A folyó év április havának 3. napján választmányunk gyűlést tartott Nyíregyházán, amikor is jelen közgyűlésünk öszszehívását, munkaanyagát, a választmány kiegészítését, a részleges tisztújítást, az egyesület Debreceni Vértanúk Emlékalap Bizottságának működését és a jelen gyűlés elé hozandó határozati javaslatokat és a tűzharcos törvény tanítói vonatkozásait tárgyaltuk meg. Az esperesi kerületi tanítógyűlések megtartását csak két kerületbőr, a hajdudorogi és a nyirkarászi kerületből jelentették hivatalosan elnökségünknek a gyűlési jegyzőkönyvek egy-egy példányának csatolása mellett. Mint annyi alkalommal, úgy most is bátor vagyok abbeli véleményemet kifejezni, hogy addig, amíg a kerületi gyűlések rendszeresen meg nem tartatnak, országos egyesületünk sem er-

56 60 kölcsi, sem anyagi eszközök tekintetében nem tudja hivatását teljesíteni a valóban szükséges mértékben és a megkívánt eredményességgel. Éppen ezért felirattal fordultunk Püspök Urunk Őnagyméltóságához a kerületi tanítógyűlések kötelező megtartásának elrendelése iránt s reméljük, hogy a Nagyméltóságú Püspöki Kar által kiadott Rendtartási Szabályzat szellemében tett kérelmünk rövidesen meghallgatásra talál. Egyesületünk felirattal fordult a Frontharcos Szövetséghez is, hogy a tűzharcos törvénytervezet összeállítása előtt felhívja a Frontharcos Szövetség figvelmét a hadiszolgálatot teljesített és emiatt a kinevezésektől elesett és a szolgálati fokozatokban, fizetési osztályokban lemaradt tanítók és közalkalmazottak érdekeinek törvényes biztosítására. Az egyesületi alapszabályokat egyesületünk elnöksége sokszorosíttatta, hogy minden tag ismerje jogait és kötelességeit s az egyesületi élet alkotmányossága zavartalanul biztosítható legyen. Az alapszabályzat egy-egy példányát minden tag átveheti a húsz-húsz filléres előállítási költség lefizetése ellenében. Az egyesületi tagok nagy tagdíjhátralékának kiegyenlítése érdekében az elnökség egyénenként levelezőlapon értesítette a kartársakat a hátralékos és a folyó tagdíjtartozások összegéről, részlettörlesztési kedvezmény nyújtása mellett. Azzal mutatjuk meg tanítói öntudatunkat, ha az egyesülettel szemben teljesítendő kötelezettségeinknek anyagi vonatkozásban is eleget teszünk. Reméljük, hogy a tagdíjak beszedésének keresztülvitelében, a tagok megértése folytán, nem kényszerül majd elnökségünk a hivatalos felsőbbség közbelépésének kikérésére, amit eddig s mondhatni a végsőkig igyekeztünk elkerülni a tagok iránti kíméletből. Egyesületi munkánkat erősen kiszélesítette s egyben értékét nagymértékben hatványozta a Debreceni Vértanúk Emlékalap Bizottságának megalakítása és mű ködésbe lépése. Egyesületünk tevékenységének ez az ága és az itt eddig is elért kezdő eredmények azok, melyekre a görög katolikus és a magyar nemzeti érdekek szolgálásának szempontjából egyesületünk büszke lehet. Viszont éppen ilyen vonatkozások alapján kell, hogy ezirányú működésünk iránt minden tanítótestvérünk odaadó szeretettel és minden támogatásával mutassa ki ragaszkodását. Mozgalmunkat, mely a debreceni bombamerénylet áldozatai, a magyar nemzeti eszme vértanúi emlékének felkarolását, megbecsülését, a magyar görög-katolikusság ezeréves nemzeti missziójának általános elismerését és tiszteletét, tárgyi vonatkozásban pedig Debrecenben egy impozáns emlékmű felállítását, a vértanúk hamvainak közös díszsírhelyen való elhelyezését vette munkatervébe, mondom, eme törekvéseinket a bizottság sajtó és más irányú tevékenysége folytán nemcsak görög-katolikus társadalmunk, hanem a vértanúk városának közönsége és az ország közvéleménye is ismeri és a jelek szerint, kész sikerre is segíteni. Az Emlékalap Bizottság eddigi működéséről gyűléseinken több ízben beszámoltam, legutóbb a folyó évi április hó 3-iki nyíregyházi választmányi gyűlésen, így szükségtelen, hogy részletesebb jelentést tegyek az Emlékalap Bizottság eddigi működéséről. Csupán néhány mondatban összegezem röviden eddigi teljesítményeinket. Az Emlékalap Bizottságnak mely maga a választmány van egy helyi intézősége Debrecenben. Közvetlenül ez iztézi az emlékalap anyagi és szellemi ügyeit, az országos egyesület választmányának tartozó felelősséggel. Ügyvezetője: Mátyás József, jegyzője: Puskás János, pénztárosa: Orosz István, ellenőre: Seszták Sándor. Eddigi eredményeink az emlékalap gyűjtéséből: Méltó gránit síremlék áll Slepkovszky János sírján. Halottak napján és Hősök vasárnapján ünnepélyek tartatnak a vértanúk debreceni sírjainál. A sajtó rendszeres és méltó megemlékezése a vértanúkról, a görög kat. magyarságról. Ez év februárjában külön nagy nyilvános emlékünnepély volt Debrecenben a nagyközönség részére, a város vezető köreinek részvételével. A nagy siker alapján is állandósítjuk a februári emlékünnepélyeket magas színvonalú műsorral és méltó fénnyel. Debrecen város felterjesztésünkre, a felállítandó emlékmű számára, hivatalosan helyet jelölt kí az Attila-tér fő keresztezési pontján, melyet az emlékmű tervének elfogadása és felállítása után Debreceni Vértanúk Teré-

57 él öek" neveznek el. Debrecen várós kérelmünkre elhatározta, hogy az új, modern köztemetőben díszsírhelyet ad a vértanúk hamvainak, mihelyt átszállíttatjuk azokat. Erre az érdekelt családok engedélye birtokunkban van s nem lehet az anyagiakon túl más akadálya, hogy Slepkovszky és dr Csatth hamvait a debreceni Szent Anna temetőből, a Jaczkovicséit pedig a hajdudorigiból átszálllttassuk a közös díszsírhelyre. Kérésünkre Hajdudorog község uccát nevezett el Jaczkovics vikáriusról s közelesen uccákat nevez el a másik két vértanúról is. A nagy emlékműnek és a díszsírhely közös síremlékének tervét Petrassovszky Emmánuel művész, hittestvérünk díjtalanul elkészítette, azokat a választmány, mint emlékalap bizottság, április 3-án kivitelezésre el is fogadta, a helyi intézőség pedig, mihelyt anyagiak tekintetében szabadabb lehet a kivitelek végrehajtásában, s zobrász-mű vésszel gipszbe formáltatja és pontos költségvetést készíttet az emlékmű kivitelezéséről. A bombamerénylet és vértanúink emlékének megörökítésére, valamint óhitű magyarságunk nemzeti missziójának propagálására, egyben pedig februári emlékünnepélyeink számára, forrásmunka gyanánt A debreceni bomba" címmel egy könyvet adunk ki, mely hosszas és terhes kutatógyűjtő munka árán, szerkesztésemben, kéziratban már régen elkészült. Címlapját Petrassovszky hittestvérünk rajzolta díjtalanul. A megjelentetését, egyelőre, anyagiak késleltetik. Propagálásunkra a görög kat. templomokban, mind több és több helyen, emlékmiséket tartanak a bombamerénylet évfordulóján s az iskolákban is mind általánosabb lesz a kegyeletes emlékünnepélyek évről-évre való megtartása. Az emléknapokon Vértanúk fillérei"- vel, mint önkéntes adományokkal igyekeznek a megértő egyházközségek és iskolák támogatni emlékalapunkat. Püspök Urunk Őnagyméltósága a hozzá beterjesztett részletes jelentésünket leiratban jóváhagyólag tudomásul vette s az emlékalap bizottság főpártfogói tisztségét úgy ő, mint Papp Antal érsek úr Őnagyméltósága kegyesen elfogadta. Bizottságunknak azirányú törekvése, hogy a magyar rádió február 23-án, a napirend során legalább rövid, pár mondatos kegyeletes megemlékezést tartson, nem járt sikerrel. A rádió igazgatósága hallgatólagosan elzárkózott jogos kérelmünk és kívánságunk elől s írásainkra egyáltalán nem is válaszolt. Bizottságunk a jövőre nézve meg fogja találni a módját annak, hogy a rádió igazgatóságának ezt az érthetetlenül merev elzárkózását megváltoztassa és ebben számítunk hittestvéreinknek és főképen vezetőinknek az ősz folyamán kikérendő támogatására is. A lehetőleg tömören itt vázolt célkitűzéseink megvalósításához nemcsak lelkesedés, áldozatos munkaszolgálat, hanem anyagi lehetőségek is szükségesek. Éppen ezért bizottságunk közvetett gyűjtés céljaira a vértanúk arcképeivel emléklevelezőlapokat és a legfinomabb kivitelben nagy, bekeretezésre alkalmas ugyanilyen tárgyú emléklapokat nyomatott. Az előbbieket levelezés révéni propaganda, az utóbbiakat a görög kat. tantermekben, hivatalokban, irodákban, egyesületi helyiségekben való kifüggesztés céljábó 1. Reméljük, hogy ha a Püspök Űr Őnagyméltósága engedélyt ad az emlékképek szétküldésére, nem akad majd egyetlen görög kat. iskola és lelkészet, vagy egyesület sem, amelyik ne fogadná el a felajánlott vértanú képeket. Az anyagi források biztosítására még januárban kérvényt intéztünk a Belügyminiszter Ür Ön agyméltóságához országos gyűjtés engedélyezése iránt az emlékalap és az emlékmű felállításának céljaira, kikérve a Magosz. igazgatóságának személyes közbenjárását. Többszöri szorgalmazásunk eddig, sajnos, nem járt kézzel fogható eredménnyel s ezért legutóbbi pesti tartózkodásunk alkalmával országos elnökünk, a görög katolikusság magas barátjának, dr Rátz Kálmán országgyűlési képviselőnek közbenjárását kérte az országos gyűjtés engedélyezésének kieszközlésére. Rendkívül sajnálatos, hogy a B. M. engedélyének leérkezéséig szinte gúzsba vagyunk kötve az anyagi források igénybevétele tekintetében. Hogy ügyünknek mindenütt pártfogókat szerezzünk s minél szélesebb köröket vonjunk be emlékalap bizottságunk munkájába, görögkatolikus egyházi és polgári vezetőségünknek s a magyar közélet sok előkelő tagját a bizottság

58 62 pártfogóiul, védnökeiül, illetve tiszteletbeli tagjaiul kértük fel általában igen biztató és szép viszhanggel és nem lekicsinylendő anyagi eredménnyel is. Ezzel a próbálkozásunkkal is arra törekszünk, hogy, minden görögkatolikus vezető, aki egyházközséget, iskolát, egyesületet vezet, vagy társadalmi téren vezető szerepet tölt be, a püspök ur körrendelete nélkül is amit Püspök Urunk, mint a bombamerénylet fő célpontja és mondhatni főérdekeltje személyes szempontok miatt nem adhat ki önmaguk lelkesedéséből és jóakaratából legyenek rajta, hogy az emlékmisék, az emlékünnepélyek, az önkéntes adománygyűjtések, az egyházközségi megajánlások megtartassanak és eszközöltessenek minden magyar gk. egyházközségben és helyen, az emlékalap bizottság célkitűzései pedig valóra válhassanak a bombamerénylet 25. évfordulóján 1939-ben. Ez lesz munkánk koronája, aminek elnyerésére a jóakaratú embereket segítő Isten áldását tiszta szivből mindannyian kérjük. Amikor az eucharisztikus szent év és Szent István királyunk jubileumi esztendeje immár ránk köszöntött, teljes szivvel és minden odaadásunkkal legyünk egyek lelkiekben és anyagiakban a tiszta célok megvalósulásának munkálásában. Másfél évvel ezelőtt történt s engem igen megtisztelő megválasztásom óta első izben állok előttetek, hogy mint ügyvezető elnök számot adjak az egyház, a magyarság, és a tanítóság javára való munkálkodásunkról. Ami szerény erőnkből tellett, mindent megtettünk a jó Isten segítségével érettük, érettetek, érettünk. A közért való munkálkodás azonban a mi kezünkben is olyan, mint a kovács kezében lendülő pöröly járása. Minél nagyobb a pöröly súlya, annál nagyobb a mester nekifeszülése s a lendület és annál nagyobb az eredményt kiformáló pörölyütés ereje. Az egyesület vezetősége minden munkakészségével és erejével igyekszik a mi szerencsénk és szerencsésebb jövőnk fémét tökéletesebbre formálni a ti támogatástok és erőtök pörölyével. Rajtatok áll, lesz-e elég súlyúnk arra, hogy ezt a jövőt mindinkább eredményesen és helyesen formálhassuk. Ezért kérem továbbra is bizalmatokat és osztatlan támogatásotokat a jó Isten erősen remélt áldásához. Ahol víz helyett bor folyik. Régente, amikor a francia királyokat Reimsben koronázták, a koronázás napján a városok valamennyi nyilvános kútjából bor folyt víz helyett. Ezt a régi szokást elevenítették most fel Párisban, a világkiállítás alkalmából. A francia szőlősgazdád a kiállítás területén borpavillont építettek s ez előtt az épület előtt szökőkút áll, melyben víz helyett bor szökik". Poharak állnak minden látogató rendelkezésére s akárki, akinek kedve támad, díjtalanul megkóstolhatja a bűvös szökőkút kellemes vizét. Szivacshalászat az Adrián. Nem meszsze Sebenicotól, az Adriai tenger partján fekszik Krapanj kis szigete. Ennek a szigetnek valamennyi lakosa szivacshalászat tal foglalkozik. A fiúk már tízéves korukban megtanulják a búvárkodást s olyan fürgén buknak víz alá, mint a kacsák. Nem is megy itt igazi emberszámba, nem is kerülhet előkelő társaságba az, aki nem tud vízben fejenállni. A lakosok ép olyan primitív módon űzik a szivacshalászatot, mint ahogyan a déltengeri né- pek a gyöngyöt halásszák. Március elején, amikor az időjárás javul, kezdődik a szüret. A búvárok teljesen meztelenül ugranak be a csónakból a vízbe s kezükkel tépik ki vagy ollóval vágják le a szikláról a szivacsokat a tenger fenekén. A zsákmány így aránylag csekély, de búváröltöny beszerzésére a szegény lakosságnak nem nagyon telik. így aztán csak sekélyvizű helyeken lehet alászállni. A nagy mélységek fölött az uralom Krapanj szigetén egyetlen ember monopóliuma, egy Frane Tanfaro nevű búváré, aki teljesen modern búváröltönnyel rendelkezik és ennek birtokában sokkal mélyebbre szállhat alá és sokkal gazdagabb zsákmánnyal térhet vissza, mint a kevésbé módos meztelen búvárok. Amikor a szivacs a tengerből felkerül, lábbal megtapossák, hogy minden élőlényt és tisztátalanságot eltávolítsanak belőle s aztán a napon megszárítják. A krapanjai szivacsok különös finomságuk miatt, mint mosdószivacsok mindenütt igen keresettek.

59 9 XXXIV. Eucharisztikus Kongresszus és az eszperantó. Napjainkban sok szó esik a katolikus sajtóban az eszperantóról. Különösen az a körülmény, hogy fölmerült a nyelvi kérdés nehézségeinek megoldása, teszi ezt a kérdést mindinkább aktuálissá a nagyközönség számára is. Mert mindenki szeretné majd valahogyan megérttetni magát a hozzánk ellátogató külföldi katolikus testvéreinkkel. De akaratlanul is fölvetődik a kérdés, hogy hogyan történjen ez azokkal, akik nem értik sem a német, sem az angol vagy francia nyelvet, nem is beszélve arról, hogy közöttünk is csak kevesen vannak azok a szerencsések, akik a fönt említett nyelvek valamelyikét tökéletesen beszélik. Még németül csak elegen tudnak kicsi hazánkban, de a mi vendégeink nemcsak német honból adódnak, hanem itt lesznek észak, kelet, dél és nyugat buzgó katolikusai is. Itt lesznek a legkülönbözőbb fajokhoz tartozó népek képviselői is és velük ugyan milyen nyelven fogjuk megérttetni magunkat? Itt segít majd az eszperantó a maga könnyűségével. Katolikus eszperantístáink már most buzgó munkát fejtenek ki ez irányban és fáradozásuk eredménye nem is maradhat el. Mert bizony tövises és göröngyös az út, amelyen haladnak. Sokat kellett fáradniok, amig elérték azt, hogy az eszperantót a XXXIV. eucharisztikus kongresszus hivatalos nyelvévé tették. Már kezdettől fogva jól tudtuk, milyen nehéz lesz az érintkezés az elkövetkező nagy katolikus világünnepségeken, éppen a nyelvi különbözőségek miatt. A XXXIV. Eucharisztikus Kongresszust előkészítő bizottság egy percig sem kételkedett afelől és törekedett minden idegennyelvet beszélő katolikust összegyűjteni az előkészítő és szervező munkára. Korán munkába kezdett a Magyar Katolikus Eszperantó Egyesület is. Tanfolyamokat rendezett és rendez állandóan, de ugyanakkor nem feledkezik meg a szervezés munkájáról sem, a kongresszus sikere érdekében. Sőt illetékesek hivatalos lépést is tettek az eucharisztikus kongresszus előkészítő bizottságánál és az ügy a legjobb úton látszott haladni, amikor hirtelen valami megmagyarázhatatlan elhidegülést kellett tapasztalni, valaki közbejött befolyására és az előkészítő bizottság mindent visszautasított. így álltak az ügyek a XI. Országos Eszperantó Kongresszusig, amely minden gátlás dacára, vallásra való tekintet nélküli együttműködésre hivta fel eszperantistáinkat, az Eucharisztikus Kongresszus alkalmával hozzánk ellátogató eszperantista vendégeinkről való gondoskodás munkájában. Ekkor közbejött egy kicsi, látszólag mit sem jelentő véletlen. Dom Wilfrid Broens, 0. S. B., a Nemzetközi Eszpe-

60 64 rántó Liga delegátusa Trinidad szigetén (angol Nyugat-India) cikket olvasott az Eszperantó Hírnök" bői az Eucharisztikus Kongresszus nyelvi nehézségeiről. Rögtön levelet írt természetesen eszperantó nyelven az előkészítő bizottsághoz. És nagy hatása lett a levélnek. Egyébként álljon itt a levél hű fordítása: A XXXIV. Eucharisztikus Kongresszus Előkészítő Bizottságának Budapest. Az a tény, hogy a XXXIV. Eucharisztikus Kongresszus Budapesten, Magyarország nagy fővárosában történik, sok katolikus eszperantistát gondolkodóba ejt, hogy hogyan érti meg egymást a sok vendég a különböző országokból. A magyar nyelv szép magában, de az idegen által nagyon nehezen tanulható, mert nyelvüknek nincs semmi közös vonása más nyelvekkel. Legjobban lehetett ezt a nehézséget tapasztalni a cserkész világjamboreen. Ismeretes, hogy mint idegen nyelvet nagyrészt a német nyelvet beszélik, de ez a nyelv is nagyon nehéz az idegeneknek és azon kívül sokan nem szívesen használják a németet. A francia és az angol nyelv nincs eléggé elterjedve Magyarországon. A latin nyelvet csak egyházi ügyekben lehet használni, de nagy általánosságban a laikusok nem értik azt. Milyen nyelv volna tehát a legjobban alkalmazható Magyarországon az Eucharisztikus Kongresszus tartama alatt? Vájjon nem az lenne-e a legméltóbb udvariasságáról és vendégszeretetéről híres nemzetükhöz, ha megengednék, hogy az eszperantó nyelv is hivatalos nyelv legyen a kongreszszus tartama alatt? Az megmutatná sokaknak a fesztelen és közvetítéstől mentes gondolatközlést a legkülönbözőbb nemzetek fiainak egyetlen nyelvvel: az eszperantóval. Sok katolikus eszperantista van a világon és Budapesten is. Nem volna-e üdvös a kongresszus különböző kiadványaiban az összesereglő katolikusokat arra ösztönözni, hogy tanuljanak eszperantóul?! A siker meglepő lehet! Testvéri szeretettel a Krisztusban: Dom Wilfried Broens O. S. B. Az előkészítő bizottság, megkapván a levelet, nem tudta, hogy az milyen nyelven íródott. Gondolták, hogy talán spanyol, de a spanyol fordító nem értette. Talán eszperantóul gondolták és lefordíttatták az előkészítő bizottság egy eszperantóul tudó tagjával. A kérés és javaslat komolyan gondolkodóba ejtette az előkészítő bizottságot. Újra meghányták-vetették az eszperantó bevezetésének kérdését és sikerült meggyőzniök az ellentmondókat is. A legfontosabb ellentmondás az volt, hogy az Eucharisztikus Kongresszus nem lehet az eszperantó propagálója. Meggyőzték az ellenállókat, hogy azt nem is akarják az eszperantisták. Az eszperantó csak segíteni akar a kongresszusnak, egyszerű érintkezési eszköz akar lenni, amint Boens páter javasolta. Elhatározták tehát, hogy a Magyar Katolikus Eszperantó Egyesület végezze az eszperantisták idegenforgalmi munkáját. A kongresszus eszperantónyelvű értesítőjét példányban küldték szét a világ minden részébe. Szívből köszönjük meg ennyi siker után a legszentebb Eucharisztikus Megváltónak, aki megáldotta a katolikus eszperantisták munkáját és megengedte, hogy éppen az ö kongresszusa legyen az újabb katolikus eszperantó mozgalom kezdete és első nyilvános manifesztációja hazánkban. A katolikus eszperantó mozgalom élén dr. Erdey Ferenc pápai kamarás, egyetemi c. rk. tanár és P. Zsiros Ferenc, A Szív" főszerkesztője áll. A Szív" hetenkint közöl híreket az eszperantóról és kiadóhivatala útján nyelvtan is beszerezhető. így felkészülve pedig bátran várhatjuk külföldi katolikus testvéreinket a kongresszusra és bizvást nézhetünk a katolikus eszperantó mozgalom és a katolicizmus jövője felé. Juhász Károly.

61 A budapesti Eucharisztikus Kongresszusra való utazásról. 1. Utazási igazolvány (tessera),,vade mecum", jelvény. Az utazási igazolvány a XXXIV. Eucharisztikus Világkongreszszuson való részvételre és az utazási kedvezmények igénybevételére jogosít. Az utazási igazolvány tartalmazza az összes menetdíjkedvezményeket, magyarországi és külföldi vizumkedvezmények igénybevételére jogosító szelvényeket. Ezekhez a kedvezményekhez csatlakoznak a vatikáni muzeumokba és a katakombákba szóló kedvezményes áru belépőjegy váltására jogosító szelvények. A vade mecum" több idegennyelvű kiadásai (példányai) a tulajdonost az összes ünnepségekre vonatkozó részletes programm elnyerésére jogosítják, amelyet Budapesten díjmentesen fog kézhezkapni. E füzet egyébként a következő kedvezményekre jogosító szelvényeket tartal mazza: a budapesti közlekedési eszkö zök, villamos, autóbusz kedvezményes igénybevételére, Budapest látnivalóinak megtekintésére és pedig: képtárak, muzeumok, színházak, fürdők, Margitsziget, Parlament, királyi vár, továbbá az esztergomi ásatások, az esztergomi kincstár, a székesfehérvári muzeumok stb. Tartalmazza továbbá a vade mecum" a Magyarországra vonatkozó részletes ismertetést is. A budapesti XXXIV. Eucharisztikus Világkongresszus jelvénye kis kerek fémből készült embléma, az Oltáriszentség, az áldozó kehely és a budapesti Lánchid domborművével. Ez a jelvény már most megrendelhető a Nemzeti Eucharisztikus Bizottságok, illetve a külföldi utazási irodák útján. Az utazási igazolvány (tessera), a vade mecum" és a jelvény a Kongresszus időszakára és pedig május 30 ig együtt kerül forgalomba, míg má jus 31-től augusztus 30 ig, az utazási igazolványt, mint Szent István Jubileumi Év igazolványát, külön árusítják külföldön, ugyanazokkal a kedvezményekkel, mint a Kongresszusra. 2. Utazási kedvezmények: az utazási igazolvány (tessera) alapján az Eucharisztikus Kongresszus ideje alatt és a Szent István Jubileumi Évben Magyarországra utazó külföldiek az alábbi kedvezményeket élvezhetik. Magyarország: a kedvezmények időtartama: május 17 tői augusztus 30 ig. Az M. Kír, Államvutak: (MÁV) legalább 3 napi magyarországi tartózkodás esetén 50 százalék menetdíjkedvezmény bármely határállomásról budapestre, vagy Esztergomba, vagy Székesfehérvárra és vissza, bármely határállomásra. Ezenkívül ugyanez a kedvezmény két tetszésszerinti vidéki városba, oda-visszautazásra. A kedvezmények az igazolványfüzetbe helyezett szelvények alapján vehetők igénybe. A szelvények érvénye tengerentúliak részére a határ átlépésétől számított 70 napig tart, európai utasok részére pedig 30 napig. Különvonaton történő csoportos utazásnál: a cserevonatokra meghatározott

62 66 minetdíjkedvezmény, azaz 50 százalék a személyvonati menetdíjakból, de gyorsvonati sebességgel, gyorsvonati négytengelyű kocsikkal. Legkisebb illeték 300 drb. harmadosztályú féláiú személyvonati jegy váltása. M. Kír. Folyam- és Tengerhajózási Rt. (MFTR) és a Dunagőzhajózási Társaság (DGT) a kedvezmény időtartama május 17 tői augusztus 30 ig dunai ha jókra, 50 százalékos kedvezmény bármely állomástól (Wien-től is), Budapestie és vissza. Vizumkedvezmény: Mindazon országok polgárai, melyekkel szemben a vizumkötelesség még fennáll, vízum néiluil lép hetik át a határt és Budapesten utólag díjmentesen vízumot szerezhetnek be, P 2'50 kezelési költség ellenében. A vizűm kedvezmény az igazolvány vizumszelvénye alapján vehető igénybe. Külföldi vasutak: a külföldi vasutakon élvezhető menetdíjkedvezmények ugyancsak a Kongresszusi és Szent Istváni Év utazási igazolvány (tessera) alapján vehető igénybe. Ausztria: a kedvezmény időtartama: május 10-től szeptember 10 ig. Külföldi egyéni utasoknál I-III osztályig 33Va százalék, társasutazásnál legalább 150 résztvevő esetén 36 százalék, oda visszautazásnál legalább 300 résztvevőnél százalék. Németország: a kedvezmény időtartama: május 20 tói augusztus 31-ig. Külföldi egyéni utasok részére 60 százalék, korlátozás nélkül, minden vasúti osztályon, társasutazásoknál progresziv kulcs szerint százalék. Olaszország: a kedvezmény időtattama: május 15 tői május 29 ig. az Eucharisztikus Kongresszusra. A Szent István ünnepségekre pedig május 30 tói augusztus 31-ig. Egyéni kü'földi utasoknál bármely határátlépéssel az Eucharisztikus Kongresszusra 50 százalék, a Szent Istváni Év 30 százalék, társasutazásnál százalék. Püspökök és érsekek első osztályú szabadjegyet kapnak. Svájc: a kedvezmény időtartama: május 10-től kezdődőleg. Általában százalék egyéni utasoknál, átmenő utasoknál csatlakozó francia és osztrák jegyszelvényekkel 55 százalék. Folyamatban van azonkívül a menetdíjkedvezmény iránti kérelmek elintézése az alábbi európai vasúttársaságoknál: csehszlovák, jugoszláv, lengyel, francia, holland, belga, stb. Ezekről a menetdíjkedvezményekről az utazási irodák adnak részletes felvilágosítást. A kedvezmények teljesen részletes leírása, a használat módja az igazolványban lesz leírva. 3. Szállás, ellátás: szállás, ellátás biztosítása a Kongresszus idejére csak a Nemzeti Eucharisztikus Bizottságok,illetve a Nemzeti Bizottságok által megbízott utazási irodák útján történhetik. A vonatkozó megrendeléseket az Előkészítő Főbizottsághoz, illetve a Főbizottság mellett működő Ibusz Máv. hivatalos menetjegyiroda kirendeltségéhez (Budapest. IV., Ferenciek tere 7, telefonszám , távirati cím: Eucongres Ibusz) kell továbbítani. A külföldi bizottságok és utazási irodák a vonatkozó keretszerződésekkel együtt a megrendelő-iveket a közeljövőben meg fogják kapni. Nyírségi táj. Akáclombos nyírségi táj kuruc ősök földje, vadvizes futóhomokját öregapám keze alá törte, eke alá törte. Napraforgós krumpliföldek, sárguló rozstábla, nádfedeles kicsi házak rám nevettek kacagó határba kuruc unokára. Azóta már más vidékre vitt az utam régen, mégsem tudom felejteni játszadozó délibábos képed s vadvirágos réted. Tudom, hogy ott, úgy mint régen most is szól a nóta... szénaboglya tetején is alkonyatkor kelepel a gólya tavasz hírhozója. Most is nyílnak az akácok, fehérfürtös ágak illatozva, hajladozva integetnek, hazafelé várnak, tudom, visszavárnak. Farkas Antal.

63

64 Máriák- Irta: Boruss Irén. Szőke, kékszemű, törékeny fiatal aszszony volt Máry. A. tanácsosék estélyén ő volt a legelegánsabb, a nők irigyelték, a férfiak körülrajongták. A boldogságtól sugárzott az arca, mindenkihez kedves, közvetlen volt. Azt gondoltam, megelé gedett, boldog asszony, akinek talán soha sem fájt a szive. Az estélyt követő délelőttön följött hozzám, hogy szokás szerint megtárgyaljuk az esti eseményeket. Most is elegáns és szép volt, csak arca volt valamivel halványabb és szomorúbb, A nyakamba borult s fájdalmasan zonogni kezdett: én vagyok a világ legszerencsétlenebb aszszonya mondotta. Mielőtt megkérdezhettem volna, hogy miért, elsírta szerencsétlenségének az okát. Tudod Drágám kezdte Neked őszintén elmondom, Te mindig megértettél, az uram egész este annak a barna elvált asszonynak udvarolt, aki Kovácséknál van vendégségben s aki az uram szerint nagyon szép és szellemes. Ezt meg is mondta ma reggel nekem. Máry vörösresírt szemeivel tanácsotkérően nézett rám, de mivel látta, hogy én semmit sem szólok, folytatta: sejtettem én ezt régebben, hogy Lola felé orientálódik az uram, azt azonban nem gondoltam, hogy ennyire komolyra veszi a dolgot. Mostanában egészen elhanyagol. Érzem, nem érdeklem már, folyton hangoztatja, hogy nem így képzelte a házasságát. De csak mióta Lolát ismeri. Szegény kis Máry kék szemében annyi fájdalom és kétségbeesés volt, hogy nagyon sajnáltam. Ügy szerettem volna segíteni rajta. Igyekeztem vigasztalni, hogy az élet rögös országútján gyakran elesünk, ezerféle kísértés leselkedik reánk. S talán a fétje is egy ilyen kísértés áldozata lett. Próbáld mondottam visszahódítani az uradat, kérjed a fájdalomnak Anyját, hogy sikerüljön ez neked. Megtört, sápadt arca felderült, kék szemében az eljövendő boldogság halvány sugarai csillogtak. Megpróbálom mondotta s egy pillanatra elmosolyodott. Elbúcsúzott. Az ablakból sokáig elgondolkozva néztem törékeny alakja után, az irigyelt Máry most fájdalmas Mária volt. Egy szenvedő asszony a sok közül. Nap nap után találkoztam velük, a szenvedő Máriákkal. Nemrégen levelet hozott a postás. Egyik barátnőm írta, Marica. Tele van panasszal a levél. írja, hogy a férje elhagyta, most válnak. A hajdani bálkirálynő, akinek vállait hóíehér hermelin belépő borította, most súlyos keresztet hordoz, talán egy életen át. Egyik ismerősömnél tettem látogatást a napokban. Mimi, az orvos felesége,

65 69 kedélyes, vidám volt, mint mindig. Azt gondoltam, ő a város legboldogabb aszszonya. És most megtudtam a valóságot, hogy nem olyan boldog, mint hittem. Ő is panaszkodott, az ura gyakran kimarad, anyagilag sem állanak olyan jól, mint gondoltam. Nagyot sóhajtva mondta: hidd el Édesem, ha mégegyszer kezdeném, talán apáca lennék. Ők a legboldogabbak. Nézd mondtam mivel apáca már úgy sem lehetsz, találd fel a boldogságot a gyermekeidben és próbáld jobban szórakoztatni az uradat, hogy ne legyen kedve elmenni a vendéglőbe. És ezzel el is búcsúztam az én kis csüggedő Máriámtól. Amint hazafelé mentem, Micivel találkoztam, sétálni vitte Évát, a kislányát. Gyere mondta ha nincs más piogrammod, sétálj velünk. Engedve a csábításnak, velük mentem. Csöndes nyári este volt, Éva nemsokára elaludt a kocsiban. Mi pedig Micivel beszélgettünk. Egyszer csak elkomolyodva mondta: Látod édesem, mennyire vágynak a lányok férjhez, pedig ha férjhez mennek, néha még nem is akkor beszélnek, amikor akarnak, hanem ha az uruk megengedi. Hogy hogy? kérdeztem. Ezt nem értem. Légy szives, Micikém, magyarázd meg. Úgy, csacsogott Mici, hogy Jóska is az este hazahozott egy csomó munkát, egész este dolgozott, rajzolt Mici ura ugyanis mérnök és mondta tovább Mici én mikor Évát elaltattam, odamentem hozzá és beszélgetni kezdtem vele. Egész nap nincs otthon, csak este jön haza, olyan jó lenne, gondoltam, egy kicsit elbeszélgetni vele. Kezdtem is én drágám csevegni, de Jóska elküldött, ne zavarjam most, majd akkor beszéljek, ha ő megengedi. Ezt mondta kétévi házassíg után nekem. Ez nagyon fáj édesem. Asszonyi sors, úgy látszik mondta reménytelenül. De Micikém akartam őt is vigasztalni bármennyire fáj ez neked, bocsáss meg az uradnak s felejtsd el az egészet. Én hiszem, az urad megbánta már tettét és máskor jobban meg fogja gondolni, hogy mit mond. rámnézett, el- Nagy, fekete szemeivel mosolyodott. Hiszen te olyan jó vagy, mindig vigasztalsz, nagyot sóhajtott, és talán igazad is van. Mari nénivel az üzletben találkoztam. Elmondta, hogy a fia Pesten van, méltóságos úr, tette hozzá büszkén, de sajnos mondta halkabban soha sem jön haza meglátogatni. Levelet ír, pénzt is küld, de hát tetszik tudni közben a szemeit törülgette öreg vagyok már és beteges, szeretném néha látni a fiamat. Most is irok neki, behoztam ide a levelet, a botos úr" megcímezi, mert hát én egyszerű asszony vagyok, nem tudok olyan szépen írni. Nyugodjon bele Mari néni mondtam az anyaság önfeláldozással és lemondással jár. Sablonos, mindennapi történetek ezek s mégis az ember szive fáj, ha hallja őket, ha látja a sok-sok szenvedő Máriát. Lelkünkbe felzokogó fájdalmas miértekre felelni oly nehéz. Tekintetem a fájdalmas Anya képére téved, szivét hét tőr járta át, szeméből keserves könnyeket hullatott. Mi az ő fájdalmához képest a Máryk, Maricák, Micik és a Mari nénik szenvedései, parányi porszemek, apró szilánkok a szűz Anya hét tőréből. Szenvedő Máriák! Memjetek szenvedéseitekkel a Szűz Anyához, boruljatok lábai elé, kérjetek erőt, kitartást keresztetek hordozásához.

66 Sodródik a levél... Sodródik a levél, az őszi szél fújja... jaj, de végtelen nagy az én szivem búja!... Engem is elsodort mellőled az élet; hej, de nagyon sokszor visszasírlak téged. Patyolat-válladat más csókolja mostan; a szived is tudom most már másért dobban! Engem meg lassacskán elsorvaszt a bánat, úgy érzem, hogy szívem megszakad utánad. Radványi Sándor. GONDOLATOK. írta: Kerek György. 1. A Nap a világ koronázatlan királya. 2. A napsugár" az élet lelke". 3. A szerelem a legbutább érzés. Idegesít, epeszt, senyveszt, halálba kerget. De életet, virágot fakaszt, ha szeretetté változik. 4. Igaz szeretet, igaz bánat soh' sincs sírás nélkül. 5. A ruha mindent elfed... de a szív semmit sem feled. 6. A csók halk zene duettben". 7. A szerelem daljáték" párbeszédben. 8. A kártya ördög biblia". Olvashatsz belőle. De vigyázz, hogy mohón vett betűinek ólommérge" meg ne fertőzze lelkedet. 9. A legtöbb asszony nyelve olyan, mfnt a varrótű. Hegyes és szúr. 10. A női divat olyan, mint a nyári zápor. Gyorsan jön, gyorsan múlik. 11. Az élet mindenkinek két hajlékot ad. Bölcsőt és koporsót. 12. Kinek milyen az élete, olyan a halála. 13. A gyermek beszélő búzaszem", mely csak akkor hoz igazi termést, ha vihar, eső, napfény egyaránt éri. 14. A pénz érték. Az érték pénz. De a tiszta lelkiismeret pénzzel nem értékelhető kincs. 15. A kinyílt rózsa olyan, mint a szép leány. Gyönyörű, szinte beszél. De hány leány beszél, pedig csak kóró"! 16. A méhecske ész nélkül is mily bölcs, De nagyon sok ember mégannyi ésszel is oktalan. 17. Aki meghalt, arra azt mondjuk, hogy már nem él. De hány millió emberre mondjuk azt, hogy él, pedig már régen halott... élőhalott". 18. Nem győz az, aki Isten helyett csupán testi erejében bízik.

67 Jani bácsi és a fináncok. Humoreszk. Egy régi história után írta: Mikulich Károly. Adjon a jó Isten megboldogult Jani bátyámnak örök, csendes nyugalmat, mert bizony ő szegény, amig ezen a sártekén vándorolt sok embernek zavarta meg a földi nyugalmát az ő zsörtölődő és házsártos természetével. Egyébként jószívű, kedélyes és humoros ember volt, különösen ha néhány deci jó és tüzes tokajival öblögette ki a gégéjét. Minthogy az adót és vámot nem szerette fizetni, mindig baja volt a fináncokkal, akik sokat csuklottak, mert Jani bácsi igen sokat emlegette őket amolyan kacskaringós káromkodások között. Az adófizetést úgy bosszulta meg, hogy csak akkor fizette ki, amikor már körmére égett a dolog, de a vámfizetést nem tudta kikerülni. Éjjel-nappal azon gondolkodott, miképen csaphatná be a fináncokat, de hiába, a kieszelt terve nem sikerült s mindig ráfizetett, í. Egy júliusi napon amikor az ambituson ebéd után selmeci pipájából az illatos szüzdohányt szítta, beállítottak hozzá a fináncok. Valahogyan kiszimatolták, hogy a kelleténél jóval több dohánya van, mint amennyit a község megenged. A fináncok láttára mindjárt érezte Jani bácsi a veszedelmet, morgott is egyet, de azért nem ijedt meg, gondolván, hogy valahogy csak kivágja magát a slamasztikából. De a finánc eszén sajnos, nem lehet túl járni. Hiába erősítgette Jani bácsi, hogy ezidei a dohány, a fináncok el nem hitték s meg is találták az eldugott szüzdohányt s Jani bácsi kétszáz forint pénzbírságot volt kénytelen lefizetni s ráadásul még annyi átkot szórt a szaglászókéra, hogy ha az átok fogott volna rajtuk, még ma is hiány lenne a fináncokban s mennyi állástalan kapna ma ezen a pályán elhelyezést! Csak egyszer tudnám becsapni azokat az átkozott fináncokat" zsörtölődött magában Jani bácsi. Kemény, hideg decemberi nap volt. A házak ereszeiről úgy álltak ki a jégcsapok, mint a szögek s a vidéket egészen belepte a hó s csak úgy csikorgott a lépések alatt. Néhány hidegtől meggémberedett emberen kívül nem lehetett élőlényt az utcán látni s az is csak azért járt künn, mert hát muszáj volt. Az útszéli vendéglőben azonban vigan érezte magát egy hazafelé utazó társaság. A hatalmas tapasztott kályha ugyancsak melegítette a szobát s az asztalon lévő tokajival telitett poharak meg a társaságot. A társaság nyolc tagból állott: két fiatalember Kovács Pista és Jakovits Laci, egy bájos szép lány: Katrics Mariska, Katrics és felesége, Ziva tar és felesége s természetesen közöttük volt Jani bácsi is. Mindegyik ünneplőben volt, ami arról tett tanúságot, hogy a társaság mulatságról vagy lakodalomról volt hazatérőben. Igazolta ezt az is, hogy a férfiak gallérja s mansettája gyűrött volt s nyakkendőjük is félreállt. A kemény hideg kergette őket be a barátságos útszéli vendéglőbe, hogy egy kicsit felmelegedjenek s azután ki tehet

68 72 arról, hogy a tokaji oly jól esett nekik, hogy nemcsak a hideget tudták elszenvedni, de amellett már nagyon is melegük kezdett lenni. A vendéglő előtt két szekér állt, amelyekbe befogott lovak hiába türelmetlenkedtek s rázták szerszámaikat, mert a társaságnak eszeágában sem volt megmozdulni. Éljen a tokaji bor!" Kiáltja Jani bácsi s ex-et proponálva, minden pohár kiürül a férfiak kezében. Éljenek a szép nők" szólal fel Kovács Pista, aki még mindig agglegény volt s nem egykönnyen akart a házasság jármába kerülni, dacára, hogy szeme gyakran akadt meg a szép nemen...éljen a legényélet" kiáltott Jako.vits Laci, aki azonban a következő esztendő farsangján magára vette a házasság jármát. De mikor indulunk már?" türelmetlenkedett Katricsné s nemtetszése jeléül kissé félrehúzta a száját. Ejnye, drága nagysádkám vág közbe Jani bácsi csak nem gondolja, hogy itthagyjuk ezt a kiváló borocskát!" De nekünk még ebédet kell főznünk" állott Katricsné pártjára Zivatarné és nyomatékot akarván szavának adni, felemelkedett a székről. Abból ugyan semmi sem lesz, hogy már induljunk" vágott közbe Katrics, mert már tizenegy óra van s mire a vámhoz érünk félegy lesz, ott egy kicsit újra melegítőt veszünk magunkba s így legjobb esetben háromkor érünk haza." Ügy van úgy van! Éljen Vili! s Vili egészségére egy kortyra lecsúszott torkukon egy pohár tokaji. Hát csak nem maradunk itt örökre?" kezdte újra Katricsné.»Csak addig maradunk, míg ki nem ürül, a pince" zúgott rá Kovács Pisti. Édes lelkem csitítgatta feleségét Katrics hiszen ilyen jó tokajit ki tudja íszunk-e még valaha!" Mert hát ilyenkor Vili barátunk nagy úrnak képzelte magát, nem úgy, mint otthon. Végre a vitának Katricsné vetett véget proponálván: Vigyünk magunkkal haza néhány üveg tokajit!" Éljen, éljen!" zúgott fel a férfikar s a bölcs tanácsra megittak még egy pohár bort. Csak Jani bácsi nem nyúlt pohara után s arca elborult. Mi történt Jani bácsi?" kérdezték egyszerre. A fináncok, azok az átkozott fináncok, hogy égnének el valamennyien Lucifer máglyáján" morogta Jani bácsi. És mit akar a fináncokkal?" kérdezték. Hogy mit akarok? Ti szerencsétlen flótások, hát nem tudjátok, hogy a bor adó alatt áll? Még ott sem leszünk a nagy vámnál, az adót már a város szélén meg kell fizetni." Hát megfizetjük!" kiáltja a társaság minden tagja. Józsi bácsi elgondolkozott s egyszer csak felkiáltott: Várjatok! Hát azért sem fizetünk adót a borért!" De hogyan?" kérdezték egyszerre. Hát melegítő üvegekben visszük haza!" Majdnem minden olvasóm tudja, hogy a régi időben azok, akik téli időben szekéren vagy szánon utaztak, lábmelegítőül meleg vízzel telitett üvegeket raktak lábaik alá, hogy meg ne hűljenek. Ezek az üvegek nagyobb fajtájúak voltak s így olyan szolgálatot teljesítettek, mint ma a vasutakon a melegítő csövek. Jani bácsi és a társaság férfitagjai mindjárt előkerítettek a vendéglőben hat nagy melegítő üveget s megtöltötték nem melegvízzel, hanem hideg tüzes tokaji borral. Most már azután útra is keltek. Az utazás nem volt kellemes, mert bizony egész úton táncoltatni kellett lábaikat. Aztán a férfiaknak meg hozzá el kellett viselni az asszonynép szemrehányásait is, hogy jobb lett volna a melegvíz a hideg tokaji helyett a lábak alatt. Másfél órai kellemetlen utazás után végre feltűnt a város szélén a magyar címeres vámbódé s a finánc, A társaság tagjai nem valami kellemesen érezték magukat s mindegyikük arra gondolt, hátha a szaglászók" mégis csak rájönnek a turpisságra. Állj!" hangzott a finánc szava. A hivatalos, erős hangra megálltak a lovak, mintha csak megértették volna a parancsot. Van-e valami elvámolni valójuk" kérdezte a finánc. Nincs!" hangzott a felelet. Szíveskedjenek leszállni!"

69 ; 73 De kérem ilyen hidegben!" méltatlankodott Jani bácsi. Mindegy, szálljanak le!" Legyen tekintettel a hölgyekre" kontrázott rá Kovács Pisti, Nem lehet! Szigorú parancsunk van a szánokat megvizsgálni!" Minden protestálás és kérelem hiába való volt, kénytelen volt a társaság a bundákból kivackolódni s leszállni. A finánc nekifogott a kutatásnak, miközben az utasok homlokáról dacára a nagy hidegnek csak úgy folyt az izzadság. Jani bácsinak valószínűleg ilyen gondolatai lehettek: Hátha annak az átkozott fináncnak eszébe jut kinyitni egy üveget vagy ha véletlenül kiesik a kezéből egy üveg. Jaj vége a borunknak, no meg aztán az a nagy büntetés! Eme gondolatok között úgy érezte, mintha a hideg szél is melegre fordult volna. A társaság többi tagja pedig szívszorongva leste a finánc minden mozdulatát. Ügy látszik, hogy az urak és hölgyek messziről jönnek, mert a melegítő üvegek már egészen hidegek" s visszatette helyére azt. A társaság tagjai fellélegzettek mintha csak egy nagy kő esett volna le szivükről. Jani bácsi majdnem elolvadt a nagy örömtől és boldogságtól, hogy egyszer mégis csak sikerült becsapni a fináncokat. Keblére szorította tokajival telitett üveget s a világ kincséért sem nézett volna vissza a vámházra. De erre már iszunk egyet" kiáltott fel Jani bácsi s meg is állapodtak abban, hogy benéznek a nagyvendéglőbe s a nagy örömre megisznak néhány pohár bort. Még a nők sem ellenkeztek. Jani bácsi kedve magas volt, s ráragadt a többiekre is. Esteledni kezdett, mire a társaság újra felkészülődött az útra, hogy még a nagy sötétség előtt hazakerüljenek. Az utasok alig gubózták be magukat a bundákba, amikor fülsüketitő ordítozást és káromkodást hallottak, amely Jani bácsi szájából röpködött ki. No meg amit látlak! Jani bácsi kiemelte a szánból az egyik, majd a második, harmadik üveget s aztán odaugrott a másik szánhoz s ott is ugyanazt a műtétet végezte. Mindenki azt hitte, hogy Jani bácsi megbolondult. Csak Kovács Pisti kezdett valamit sejteni, amikor kiemelt egy üveget és úgy érezte, hogy az üveg forró. Jani bácsi, mint egy bőszült oroszlán, rárontott a szánja előtt álló kocsisra s megragadva a remegőt gallérjánál s mint a sakál ordította: Te lator, te gazember, mit csináltál az üveggel?" A szerencsétlen kocsis majdnem öszszeesett a félelemtől és jajgatott: Jaj, jaj tekintetes úr." Beszélj, mert rögtön kisajtolom belőled a lelket!" Hidegek voltak az üvegek!" És te fölmelegítetted őket?" ordított tovább Jani bácsi s elengedte a szegény kocsist. Nem" nyögte a kocsis. Hát akkor mit tettél?" orditott tovább Jani bácsi. Hidegek voltak az üvegek... ezért kiöntöttem a hideg vizet... s meleget öntöttem beléjük." Oh, az a szerencsétlen, az az átkozott vám! Egyszer sikerült kijátszani azokat a gonosz fináncokat s akkor is ráfizettem" dörmögött tovább Jani bácsi. A megoldás. Farkasordító hidegben érkezik meg a tüzelőfuvaros a főbíró házához. A kocsis alaposan el van gémberedve, amikor leszáll a bakról. A jószívű főbíróné megsajnálja s így szól: Alaposan átfázhatott, jó ember?! Az is, instálom, mer' hogy éppen tél van! Iszik egy pohár pálinkát? Vagy bort adjak inkább? Esetleg egy csésze teát főzessek? Hát instálom hangzik a felelet, ha meginnám a pohár pálinkát, könynyebben el tudnék borozgatni a konyhában, amig a tea megfő. Ez is vigasztalás. A díjnokot, akinek tizenkét gyermeke volt, ikrekkel örvendeztette meg felesége. Hál' a jó Istennek! Most legalább átugrottuk a szerencsétlen tizenhármas" számot.

70 Az Aranybulla, a magyar alkotmány ősi alaptörvénye. Több mint 7 évszázaddal ezelőtt rakta le a magyar nemzet és királya közös megegyezéssel a magyar alkotmány alaptörvényét, az Aranybullái az akkori királykoronázó városban, Székesfehér várott. Az 1922-ben kihirdetett okmány már akkor megtestesítője volt a legmodernebb nyugati eszmeáramlatoknak, a legmagasabb emberi ideáloknak, szabadságeszmének, a jogtiszteletnek, alkotmányosságnak, a demokrácia legszebb gondolatának, az összakarat érvényesítésének és kicsinyek védelmének. A magyarság ezzel az alaptörvénnyel úttörője volt az emberi jogok és honpolgári kötelességek legszélesebb körökre való kiterjesztésének. E törvényével a nagy angol nemzet után másodiknak lépett az alkotmányos állami élet útjára. A törvényt, mint az ország többi törvényét is, az állami hatalom két birtokosa, a király és a nép képviselőjének együttes akarata hozta létre. A magyar fajta energikus, szabadságszerető, de törvénytisztelő az ősi századok óta. Amikor királyi vagy oligarchikus elnyomás veszélyeztette szabadságát, e népben mindig volt annyi erő, hogy az elnyomást megakadályozza. Célját el is érte, de nem fegyverrel, hanem az eszmei igazság erejével. Az angolok alkotmánybiztosító törvénye a Magna Charta. Ugyanilyen a magyar Aranybulla. Ebben az alaptörvényben azonban a magyar nemzet nemcsak az egyéni és közszabadság, valamint a nemzet jogainak biztosítására gondolt, hanem a királyi hatalom megerősítésére is. A századok előtt is az a szabadságszeretet telítette az Aranybullát, amely meghatározta a nemzet életét muló századokon át a mai napig. Törvények, koronázási eskük és hitlevelek sora hivatkozik az Aranybullára, amelyről, mint az alkotmany alaptörvényéről, a szabadság jogaihoz ragaszkodó nemzet soha le nem tért. Az alapokmány 31 pontban szabályozta a közszabadságokon kívül a tulajdon sérthetetlenségét, az adózás igazságosságát, a bírói jogvédelmet és annak hatályosságát, a katonáskodást és a tisztségvállalás rendjét. Gondoskodását kiterjesztette a társadalom minden rétegére, még a legalsóbb néposztályokra is. Szellemtörténeti szempontból foglalkoznak a világ tudósai mindenütt ezzel a törvénnyel, ezért nemzetközi vonatkozásban is igen jelentős dokumentum az Aranybulla. Aki az emberiség nagy problémái és a történelmet alakító erők iránt érdeklődik, annak ismernie kell ezt a törvényt. A magyarság a történelem végzetéből harcos nép maradt. Erre kényszerítette keletnek folytonos támadása. Európa nyugalmát saiát vére árán védte török és tatár ellen. Harcaival biztosította Európa népei számára a békés fejlődést és mig egyik kezében a kard volt, a másik kezével maga is alkotott és intézményeivel megmutatta, hogy a fejlődés terén sem maradt el a nyugat mögött.

71 ben pompás királyi sátor, n^hézveretű aranyos fegyverek csillogása, zászlók lobogása hirdette, hogy Székesfehérvárott alkotmányozó országgyűlés van. A királyi sátor körül széles mezőn hömpölygött a nép s a főurak színpompás gyülekezete állott a király mellett. Ma egyszerű obeliszk hirdeti a nagy esemény emlékét és a városháza tanácstermében falfestmény örökíti meg a jelenetet, amikor II. Endre király kihirdetteti az Aranybullát. De nem ez volt az egyetlen történelmi esemény, amely- nek a városnak minden talpalattnyi földje történelemről beszél. Itt állott a királyi palota s az előtte elterülő téren tartották a kírálynapokat, amikor a magyar király maga mondott Ítéletet a viszálykodók peres ügyeiben. A/, aranybullán kívül 1540-ig 29 országy ülés hozott Székesfehérvárott olyan törvényeket, amelyek mindmáig a magyar nép és uralkodóinak állambölcseletét hirdetik és a modern Székesfehérvár féltő szeretettel őrzi ennek a nagy történelmi múltnak emlékét. nek Székesfehérvár volt a tanúja. En- KKKicaccconnmccnscnciiEaDcaKcoKnEECccoEnaQKEcc December. Már nem sírnak a kopasz akácok A sárba lehullt lombjaik felett, Ágaik ölén ott ül már a hó; Alvó rügyeken ólomtakaró Bozontos fehér téli köpenyeg. Süvít a szél is, messziről jöhet Sarki hónából az örök télnek És dudorász a telefonpózna Panaszosan vékonyka drótja Mint a szerelmes parasztlegények. Falu felett a ködpárás égről Ezer csillagszem a földre mered És pislogó mécs haldokló fénye Ablakon át a fűzfasövényre Lopva surran át az alvók felett. Nagy józan élet tesped itt falun, Nem tobzódik sok kedvtől az ember Hosszú estéken unalom gyötör Egy-két pohár bor, más semmi gyönyör, Mit is adna mást nekem december. Farkas Antal.

72 Ferenc barátunk meggondolatlan tette. Elbeszélés. írta: Kerek György. A régi ferencjózsefi" napsütötte idők derűjében, a délibábos hajdúság közepén, Hajdúdorog nemes városában élt a mi igen kedves, hőnszeretett barátunk, Ferenc gazda, vagy amint kortársai nevezték: Feri bácsi. Ferenc! Mily egyszerű és mégis mily szép keresztnév. Á szülők midőn ezt a nevet adják az elsőszülött fiúgyermeknek különösen 1867-től mindig arra a bölcs politikusra gondolnak, aki Magyarország és Ausztria között a békének az aranyfonalát, a két nemzet szivének orsóján kipöndörítette. Mindannyian ismerjük a történelemből a haza bölcsét". Azonban el kell hinnünk, hogy Deák, ha nem a Ferenc nevet kapta volna is, akkor sem lett volna egy szikrával sem bölcsebb, vagy még bölcsebb, mint a Ferenc névvel. És viszont nagyon sokan vannak Ferencek, akik a keresztségben a Ferenc nevet kapták ugyan, de bizony a deákferenci" bölcsességnek még a levegőjére sem lettek kárhoztatva. Ők is élnek, gondolkodnak, de nem úgy, mint egy Szalézi szent Ferenc, egy Ferenc császár, vagy egy Deák Ferenc. Ők a szó legszűkebb értelmében vett kis" Ferencek, akik nehéz, verejtékes munkából és nem a nevük puszta említéséből élhetnek meg, mint például egy Csik Ferenc, akit milliók ünnepelnek s aki ércbeöntött képmásának még életében süvegelhet. Ezt a dicsőséget még nem érte el Ferenc oly gyorsan, mióta a föld gömbölyű. Sajnos... a mi Ferenc barátunk is ama sok millió Ferenc közül való, akinek a neve nem ragyog az utókor történelmének aranykeretes lapjain. Ő úgy kimaradt a történetírók fejéből, úgy lemaradt az írók tollhegyéről, mint az évi miniszteri rendelet értelmében a»borravaló". De hiszen ez nem is fontos neki. Mi hát akkor a fő? Fő az, hogy a mi Ferenc barátunk még sem volt az az egyszerű, mindenki által megvetett földi halandó. Ember volt, még pedig a javából. Szelíd, türelmes, komoly ifjú öreg" a két méteren nem sokkal alul, akinek csak egy betegsége, illetve hibája volt a sok közül. Ugyanis nem volt szőrszálhasogató, meggondolt. De elkövetett hibáit azért mindenkor töredelmesen bevallotta, sőt minden baklövésekor megfogadta a felesége és nagyszámú kortársai előtt, hogy soha többet meggondolatlanul nem fog cselekedni. Nem is csak még ma hangzott a válasz az erős fogadalomtétel után a jelenlévők kárörvendő arcáról.

73 73 Mint már tudjuk ís, a meggondolatlanság volt a barátunk óriásnak mondható hibája. Mert hogy kisebb hibái is akadtak a/, szinte természetes is. Hisz' ember hiba nélkül ezerszerte ritkább még a fehér hollónál is. Ha akadna is legalább csak egy, az lenne a világ fennállása óta az első földönjáró eleven szent, aki előtt nemcsak a nők, de az összes nagyvilági álszentek, kezdve a prófétai ihletettséggel megáldott politikusoktól, verhetetlen hadvezérektől, királyi koronára vágyó fejedelmektől, a földi hatalom tetőfokán élő királyoktól, éhséget hirdető, de a szegénységből mit sem sejtő népbiztosoktól, felbecsülhetetlen kincsekkel rendelkező maharadzsáktól, aranyimádatban szenvedő pénzkirályoktól", váltóhamisítóktól egészen a gangszterstílű betörőkig valami földöntúli borzalmas szenvedésektől reszketve mind leborulnának a föld poráig, hogy elkövetett bűneikért a vezeklést már itt a siralmak palotáiban" megkezdhessék. Hogy pedig a mi Ferenc barátunknak valóban voltak is hibái, az tisztán s kizárólag az ő megrögzött elveinek és a legelső meggondolatlan tettének köszönhetők. Elvei ugyanis ezek voltak: Inkább legyen nekem száz irigyem, mint egy sajnálkozom. Ha száz vagy ennél is több irigyem van, akkor legalább én körülöttem forog a világ, ha másképpen nem, szóval. De ha egy ember is sajnál, a világ számára rég meghaltam. Kérése meghallgattatott, mert hiszen nem száz, de egy egész kis város irigyelte vagyonát, földi boldogságát, aranymarháját. Volt még egy másik elve is, melyet annak idején ő így fogalmazott meg: Hadd legyek én minél több hibával földíszített angyali álszent, akit mennyei himnusz helyett irigységgel, duzzadt mellkassal, szívbeszorult vérrel, pöffeszkedő hassal, magasra emelt üres fejjel, fogcsikorgató szájjal dicsérnek, minthogy egy emberként, az én végtelen tökéletességemből kifolyólag, az egész világ, a benne lévő eszes és oktalan lényekkel együtt, térdreborulva imádjon." Ezen nagyfokú szerénységgel párosult elve is meghallgattatott. Nincs az a madár vagy élőfa, melynek több tolla, több levele lett volna, mint amennyi emberi gyarlóságot, hibát az öreg Ferenc gazdára ráolvastak. S hogy le ne hulljon róla, égetett kocsikenőccsel rá is mázolták minden elképzelhető bűneit. Igaz, a sors is kedvezett az öregnek, mert az egész festői műveletben a piktori szerepet tulajdon hitvestársa végezte a legodaadóbban. Pedig ő ezt nem érdemelte meg. De hát az első meggondolatlanságnak, melyet csak később fogunk megérteni, ez volt a logikus következménye. íme, ezen párját ritkító elvek miatt nem lett a mi Ferenc barátunk szent, hibanélküli. Tisztán azért, hogy ne ő legyen az első, eleven földönjáró beszélő szent. Elvei, kívánságai teljesültek. Maradt olyannak, mint ama ezer millió, akik anélkül, hogy ilyen elveket vallanának és tartogatnának véges eszük rejtekében, megmaradnak egyszerű, szürke, hibákkal telített embereknek. így ne is csodálkozzunk tehát, ha a mi öreg barátunknak a korán reggeli lefekvés, ördögbibliázás, állandó ivás, kaszinózás voltak a kisebb hibái. Kisebb hibáim vannak bőven mondogatta Ferenc gazda, ha ismerőseivel véletlenül a korcsmán kívül találkozott. Kisebb hibáiba gyakran beleesett. Egy alkalommal, amint a megszokott időben, hajnali öt órakor lábát egymásba fonva sietett hazafelé, hogy feleségétől, a nyelvbetegségben szenvedő Erzsóktól, ha seprőnyélből igen, de szóból sokat ne kapjon, a város közepén találkozott a nyolcvan éves, nagybajuszú József bácsival, a csordással. József bácsi, amint meglátta a túlkorán kelő Ferenc gazdát aki egyébként fia is lehetett volna illemtudóan, mint afféle első gazdaembernek, kalapot emelt s köszönt. Aztán tovább haladt. Pedig úgy féloldalról nézve úgy vette észre, hogy a becsutorázott Ferenc gazda beszélni szeretett volna vele. Mindegy. Otthagyta. Egyébként is nekem kötelességeim is vannak motyogta az öreg alig hallható hangon. No meg borgőzös emberrel világéletemben sohasem szerettem beszélgetni. Dudálj Pista! Nem látod, mily nehezen hallják a tehenek? Ferenc gazda már messze elhaladt. Baktat s úgy nézi

74 n az álmos földet, mintha elvesztett pénzét keresné. De egyszer csak, amint hallja a bojtár fülsiketítő kürtölését, tehenek, borjak bőgését, a templom kis harangjának hívoga'ó szavát egy pillanatra megáll. Lába már nem fonódik. A piac közepére ért. ügy áll ott, a kisbírói emelvény előtt, mintha lába gyökeret vert volna s a szoborrá változott kísbirói emelvényt legyezgeti, gondolva azt, hogy most a kora reggeli órában a kisbíró uram szónokol. Ferenc barátunk áll és rendületlenül vár. Közben hol a földet, hol az emelvényt nézi. A piaci árusok egyre érkeznek. Hozzák a friss árukat. Az egyik tejes aszszony, amint meglátja Ferenc gazdát aki mozdulatokat utánzott úgy megijedt, hogy a tejeskannát elejtette. Dűlt a tej, mint a kinyitott zsilip. Egy asszony, aki ezt rögvest megpillantotta, odaszaladt a megimbolyodotthoz, karonfogia s a földre leültette. Az ájult egy szí\bajos asszony volt. A jelenet után, mintha valami belső érzés idíttatná a bohém köszönetet, útnak indult. Az egyik kígyónyelvű asszony meg is jegyzi elég hangosan: No megy már az öreg Ferenc gazda! Letette az esküt. Azt hittem, hogy már kővé fog meredni ott a bírói emelvény előtt. Dehát a jó Isten ilyenekkel nem szokott csudát tenni. Pedig már az én jelenlétemben is megfogadta legalább húszszor, hogy többet meggondolatlanul nem fog cselekedni. De hiába. No meg jól is teszi. Van neki mib.ől. Nem igaz, Borcsa néni? No nem kell azért a másikat így megszólni. Mindenki törődjék a saját bajával. Senki sem tudhatja, hogy embertársát miféle baj lelheti. Hogy miért búsul, miért örül? Hogy a tej Borcsa néni? Tíz krajcár egy liter. Jaj Borcsa néni, maga még mindig olyan drága asszony? Adja nyolcért s akkor veszek másféllitert. Nem én kedvesi Sokba kerül a tehéntartás. Különösen nyáron nyelvel vissza a kis csitri. Ha nem adja, marad. De poshadjon ís meg itt az Isten szab3d ege alatt. Váljék túróvá, mire hazaviszi fösvény, vén szipirtyó; de e szavakat már éppen, hogy motyogta alig hallható hangon. No elég legyen már kedves. Jó lesz, ha abbahagyod ezt a nyelvelést, mert ha még nem láttál hátrakötött sarkú leányzót, majd én téged azzá varázsollak és útnak indítlak egy fenékbillentéssel. Hogy s/ájal a kis semmiházi. Jól járt, hogy elvitte innen az irháját, mert Isten az atyám, leöntöttem volna. Csak nem öntötte volna reá azt a kanna tejet?... kezdi csittíigatni a szomszédasszony. Drága fürdő lett volda az. Mit bántam volna is én mondogatja keményen Borcsa néni. Tudja mit, lelkem? kezdi a szomszédasszony. Megveszem én a kanna tejet. Én adok érte tíz krajcárt s elviszem a plébános úrékhoz. Éppen az előbb szólott a cselédje, hogy ha van tejem, hát vigyek be egy kannával. Ezt előbb is megtehette volna jegyzi meg kissé megnyugodva Borcsa néni. No itt van! Vigve kannástól. Aztán majd megfizet érte. Csak a kannát hozza haza. Délben abban küldöm ki az ebédet az uramnak. Hazaviszem Borcsa néni idejében. Még a pénzt is! No, Isten á! dja kedves Borcsa nén! Isten vele. A két asszony elvált. A szomszédasszony vitte a tejet a plébános úrékhoz. Örült, hogy egy szerény kérést teljesített a jóságos lelkiatyának. Borcsa néni pedig kissé alábbhagyva a zsörtölődéssel, nagy léptekkel, de még mindig haragos arccal elindult hazafelé. Gyorsan szedve mezítlábas lábát, az egyik utca sarkán, amint befordult a másik utcába, kit látnak sötét szemei, mint az öreg Ferenc gazdát, a barátunkat. Ott ül leeresztett arccal egy kapu küszöbén, kezét tördelve, mintha húsvéti gyónásia készülne és most végezné a gyónás előtti imát. Botja a korlátnak van támasztva s rajta, mint vetés közt a varjú ijesztő, gyűrött fekete kalapja, köszön némán a járókelőknek. Adjék Isten jó napot, Ferenc gazda! Hát mire végzi itt? Mire fel ez a nagy előkészület? Adjék Isten neked is felel szaggatottan Ferenc barátunk, majd felnéz,

75 79 abbahagyva ujjainak ropogtatását, ugy-e te Borcsa vagy, a szomszédasszony? Az a! Talán előbb nem ismert meg? Hisz' nem is változtam. A ruhám is az a kopott. Az a jómadár férjem mindig csak azt mondogatja, hogy majd ekkor, majd akkor kiöltöztet. De hogy mikor? Azt talán ő is szeretné tudni. Most már elhiszem, hogy a szomszédasszonnyal beszélek. Nem változott kend semmit" ez volt egyik kiszólása Ferenc barátunknak. A hang, a nyelv a régi. Az ügyes, értelmes asszonyt, ha másról nem is, de a nyelvéről behunyt szemmel is meg lehet ismerni. Különösen pedig az ilyen jó emberismerőnek, mint én. Nincs az az összejövetel, akár a piacon, otthon, akár még a mi utcánkon túl is, ahol az én kedves feleségem jelen van, hogy őt a hangjáról föl ne ismerjem. Nagyon éles, csengő hangja van. Olyan, mint a kis borjam nyakába kötött csengőnek. S hozzá meg mindig ő viszi a szót. Ügy beszél, olyan hévvel, mint az egyszeri képviselőjelölt Kutyabagoson, akit nyitott szájjal, emelt fejjel, leeresztett orral és bedugott füllel hallgatott meg az igen tisztelt kutyabagosi polgárság. S mikor a jelölt úr befejezte nagyskálajú és mindent igérő programmbeszédjét, az óriási tömeg kivéve a vattát a füléből, torkaszakadtából ezt kiáltozta: Éljen a jelölt úr, éljen, éljen, de képviselőnek hozzánk ne jöjjön." Igen! Ilyen az én egyetlen, drága hitestársam is. De bánná az ördög aki vinné el, csak ne rólam beszélne mindig. Ne szidna, ne ócsárolna le a sárga földig. No meg aztán, ha megcsal, azt mondaná, hogy iszom, kártyázom, de tücsköt, békát rám olvas. Utóvégre egy kis belátással élhetne ám. Az enyém a föld, a ház s minden. Neki semmije sincs. Ha én el nem veszem, még most is egy szál viganóban járna otthon. Aztán mehetne a répaföldre napszámba. Nincs-e igazam szomszédasszony? No mondja? Hogyne volna! Nagyon is igaza van Ferenc gazdának. De a jó embert bizony nem szokták megbecsülni. Ha az én uram ilyen jó férj volna, nem volnék a város cégére. De nekem még ruhát sem vesz. Vagy ha igen azt is úgy dugva az ócskás piacon. Pedig gazdasszony vagyok ám én is! Vagy nem?... Az kedves szomszédasszony veszi át a szót Ferenc barátunk, akin már észre sem lehet venni messziről, hogy egész éjjel ivott, mulatott, ördögbibliázott. De most már talán haza is kellene mennem folytatja tovább. Hiába... csak vonz engem valami haza. Hogy mi lehet... magam sem tudom. Érezni pedig éppen hogy nem érzem. Valami vagy valaki... ami vagy aki... ha jobb, kedvesebb, megértőbb lenne hozzám, talán nem is cselekednék olykorolykor olyan meggondolatlanul. De bizony Isten látja lelkem jó szomszédasszony mióta a legelső meggondolatlan lépést megtettem s itt elcsuklik Ferenc barátunk hangja mikor megházasodtam, azóta en egy jó szót nem hallottam a feleségemtől. Szidott, piszkált, állandóan kereste a perpatvarra való alkalmat. Előbb tűrtem. Néha rá-rá felelgettem, de a nyelvével... talán hatodmagammal sem birtam valna. így aztán, hogy ne lássuk oly sűrűn egymást, ha veszekedésre terelődött a szó, rögtön otthagytam. Menedéket bizony csakis a korcsmákban, kaszinókban találtam, mert a rokonoktól, szomszédoktól nagyon szégyeltem, hogy mi egyebet sem tudunk, csak veszekedni. Az utcán ujjal mutogatnak reám, hogy itt megy az öreg gyáva, aki még a feleségétől is fél. Nincs mit tenni, mint ezt is tűrni. Pedig ha én megfogom a tele zsák száját, erőlködés nélkül a vállamra dobom egymagam. De úgy látszik, az asszonyneveléshez nem nyers erő, hanem elszántság, kakastermészet, kutyaugatás és minél hosszabb nyelv szükséges. Sajnos, nálam ezek a fontos emberi tulajdonságok mind hiányranak. Én csöndes, nyugodt, türelmes természetű ember vagyok. Én még egy lépést sem szaladok, ha nagyon nem muszáj. A korcsmákba is kimérten megyek és kimérten iszom. Nem tehetek róla. Én már csak ott érzem jól magam. No jöjjön Ferenc gazda, mert ránk húzzák a delet. Aztán nem szeretném, ha az uram együtt látna bennünket és azt mondaná, hogy neked már mint nekem vénségedre megy el az a kis eszed is, ami még megvan? Mert az igazi aszszony nem sétálhat ám világos nappal a más urával. Meg aztán tudja, milyenek az emberek? Tudom Borcsa! Van részem benne. Mindig többet tudnak, többet látnak, mint

76 ÉŐ amennyit avval a gyarló emberi ésszel, emberi szemmel felfogni, látni lehet. No adja ide szomszédasszony a kezét, hadd álljak fel. Ejha! Kissé megfájult a derekam. Node sebaj. Lesz még ez rosszabbul is. Majd nem fáj a temetőben. Ott lesz már nekem igazi nyugtom. Csak legalább gyermekeim volnának. Ilyenkor némi vigasztalást hátha kapnék tőlük. De a sors... nekem még gyermeket sem adott... Talán jobb is! Isten tudja!... Sose búsúljon azért szomszéd. Fordulhat még ez jobbra is vigasztalja Borcsa néni. Nekem? Hát persze, hogy kendnek. Abból ugyan egy szó sem igaz. Dehogyis nem! Csak fel a fejjel. Egy kis tűrés. Ha pedig fogytán a türelem, akkor néhanapján igyon is. No Isten vele! Én már megyek. A férjem délre hazajön. Szénát hordanak. Isten áldja kedves Borcsa! De jó is annak, akit várnak s aki vár is valakit. Menjen csak maga is haza. Magát is biztosan várják. Az igaz! Várnak! De nem úgy, mint gazdát, hanem mint korcsmatölteléket. Ferenc gazda így beszélget hangosan, majd elindul. A szomszédasszony már messze lépked. Ferenc barátunk most már ismét egyedül ballag, közben megigazítja ünneplő kalapját, fejére teszi, görbe botját, melyet még az édesapjától kapott, mikor megnősült, hogy az asszonyt úgy néha-napján, ha szükséges, megsimogassa vele jobb kezébe veszi, egyszer-kétszer fiatalos hévvel megforgatja, majd kissé gyorsabb léptekkel, kihúzott testtel, álmos, gyűrött arccal, immár szótlanul végleg hazafelé tart. A déli verőfényes nap rá-rámosolyog Ferenc barátunk sudár termetére. Ezüstös sugaraival kacérkodva szalad végig ráncos csizmaszárán, botjának szikár alakján, a lajbi rezes gombjain föl, majd az arcon is végigfutva egyenesen a két sötét szembogárba szökken, hogy fölfrissítve, csillogóbbá, mosolygósabbá tegye őket. Hogy múljék el a harag, a gyűlölet, mely órákkal ezelőtt talán a sírba is kergethették volna. A kis fénysávok játszi könnyedséggel, néha szemethunyva követik és nevetésre ingerlik a mi Ferenc barátunkat. Már szinte unia is a szó nélkül való menést, jobban felnéz, hát egy huncut kis sugár, mely hirtelen a szemébe csapott mint villám a fába, úgy átvarázsolta, hogy szemét dörzsölve még könnyezett is. No helyben vagyunk már szólt az öreg Nap. Nincs már baj! Azzal Ferenc barátunk elővette borvirágos tajtékpipáját, jó eredeti szűzdohánnyal megtömte, megállt és rágyújtott. Kojtolt, néha sercintett s folytatta hosszúnak látszó rövid útját. Alig volt már két háznyira a saját portájától, mikor a kisbíró utána kiált: Feri bácsi! Várjon csak! Sürgős ügy! Ferenc barátunk megállt. Nagyokat húzott a pipából, közben egyre laposabbakat sercintett s már kezdte is a beszédet. No, mi baj bíró uram? Egy kis adóhátralék. Mi a fene? Hát nem fizette ki az az asszony már mint a feleségem? Ügy látszik nem! De azért nem baj az Feri bácsi. Csak minden adófizető polgár ilyen becsületes volna, mint Feri bátyám, akkor sohasem lett volna szanálás, fizetéscsökkentés, gazdaadósság. Majd kifizeti. Ezért ugyan ne aggódjék. Megesik ez a becsületesebb emberrel is. Isten áldja, Feri bácsi! Az asszonynak nehogy szóljék. Ki ne hozza a sodrából. Isten őrizz! Isten vele bíró úr! Most már ismét kedvetlen lett a mi Ferenc barátunk. De összeszedve minden jókedvét elindult. Saját portájához ért. A kapu előtt megáll. Erős, kérges markát ráhelyezi a kapukilincsre és lenyomja. Az új kapu, a gazda balkezének erejét ismerve, hanyatthomlok vágódik a palánkhoz. Egy darabig vár, majd a gazda, amint a küszöböt átlépte, az ajtó, mint egy önműködő zár csöndben bezáródik. A kapunyitásra bármily csöndben történt volna is az a nyári konyhából kilépett a nyelves Erzsók, a dührohamok után szaladgáló egyetlen, drága hitestárs és mérges szemekkel indul férjének fogadtatására. Adjék Isten jó napot Erzsók!... Köszön illemtudóan a kimaradt férj. No mire végzed? Azonban még a köszönést sem tudta befejezni, máris imígyen kezdte az aszszony; gúnyosan, csípőretett kézzel:

77 81 Isten hozta a drágalátos gazduramat. Az éjjel talán az éjjeli őrt helyettesítette? Vagy rabságot töltött a szomszédasszony megdöglött kutyájáért? Nem sül ki az a két vén szeme, hogy világos nappal állít haza? Mit gondol, meddig fog ez így tartani? Vagy azt hiszi, hogy én jó leszek már mindenre? Még béresnek is? Attól ugyan falnak mehet. De nézd Erzsók kezdené a szót Ferenc barátunk engem is hallgas már meg legalább csak egyszer. Egy szót se dörgi a felfuvalkodott asszonyi állat. Kitakarodjék még az udvarból is. Tűnjön el a szemem elől. De tüstént. Akkor lássam, amikor a hátam közepét. Megértette? S azzal, mint aki jót végezte asszonyi dolgát, bement a nyári konyhába és folytatta tovább a megkezdett munkát. Ferenc barátunk szégyelve a lejátszódott komédiát, gondolkodó tekintetét mégegyszer a konyha felé vetette, majd angol hideg vérrel megfordult s a ház helyett bement az istállóba. Letette kalapját, botját a dikóra, megnézte a két derest, a Csillagot, a Keselyt, megölelte, megsimogatta okos fejüket, nézte csillogó szemüket s mintha az okos állatok ezt mondották volna neki: Fogjál be bennünket édes gazdánk. Kiviszszük mi a tanyára és ott majd a madarak dalára, a természet lüktető hevében minden meg fog változni, minden bánat el fog múlni. A négy sugárzó szem mégis csak meggyőzték a mi barátunkat. Nem is gondolkodott sokat. Kivezette a két jó barátot, befogta őket a kocsiba, feltette kalapját, tegnap a tanyáról hazahozott tele tarisznyát, aztán kalapot emelve a kapufélfának mert az asszony ki sem dugta kócos fejét a két paripával nyargalt a tanyára. Ütközben rágyújtott a pipában maradt dohányra és a lovak által vert porfelhőbe, füstkarikákat pöfékelt. így szórakozott kisebb gondokkal a fejben, mire azt vette észre, hogy a pipa kialudt, a két okos jószág lelassított s mintha csak álom volna az egész, már kint is volt a tanyán. Leszállt a kocsiról, kifogta a lovakat s bevezette a nyári színbe, ahol már friss lucerna várta őket. Megkötötte, megsimogatta a két táltost, aztán körüljárta a tanyát s miután az éjszakát átvirrasztotta, öreg fejét első meggondolatlan tettével sokat foglalkoztatta, bement a tanyakertbe és az öreg diófa alatt, a harmatgyönge pázsitra leheveredett. Előbb az öreg, terebélyes diófát nézegette gondolva azt, hogy mily boldog is lehet ez a fa? Aztán a bárányfelhőket figyelte, melyek úgy rohantak a napsugarak előtt, mint a hegyi források cseppjei a sziklák meredek lejtőin. Ezek is eltűntek. A kék égbolton már csak a tüzes nap látszott. Ragyogott szemkápráztatóan; égetett, perzselt, mint a tűzhányók véivörös lávája. Ferenc barátunk többször próbált a szent tűzzel" farkasszemet nézni. Azonban fáradt tekintetének pislogó szempárja minden próbálkozások ellenére lecsukódtak. Az emberi akarat csak kimerült. A szempillák, mint két lepkeszárny, lezáródtak, Ferenc barátunk azonban még azt látta összeszorult szembogárkáival, hogy a diófáról egy öreg, repedezett szélű levél a mellére esett. De hogy miért vagy mit jelentett e rövid kis pillanat, arra már csak nem is gondolhatott. Aludt nyugodt lelkiismerettel. Nem háborgatta senki. Igen! Senki nem. Csak valami. Egy gondolat, mely még álmában is ezt suttogta: Ferenc gazda! Feri bácsi! Ferenc barátunk! Miért voltál Te harmincöt évvel ezelőtt oly meggondolatlan... Lásd... most másképen is lehetne..." Az emberek is. Egy fiatal orvos egy faluba érkezett, hogy ott letelepedjen s azért elment a községi elöljáróhoz, hogy letelepedését bejelentse. Az előljáró rárivallt, hogy már elég orvos van a községben. Igen, de mi orvosok mindnyájan élni akarunk feleié az orvos. De a község népe is válaszolt az előljáró.

78 82 Névnapmutató. A zárójelben levő dátumok a róm. atfi. naptírra vonatkoznak, a zárjel nélküli dátumok a gör. naptárra. A dült belüs dátumok mindkét naptálban egyeznek. kai. Abdiás november 19 Abb november 15 Ábel január 2 Ábrahám (március 20, június 15) dec közötti vasárnap Ábrám október 29 Acepszim november 3 Acindin november 2 Ádám (december 24) Adél (december 24) Adelheid (december 29) Antim szeptember 3 Antipász április 11 Antónia április 19, június 13 Antonina június 10 Aquilas július 14 Aquilína június 13 Apelles október 31 Apotlóniusz december 14 Arankan (december 2) Aretász október 24 Arhztark április 14 Arisztobul október 31 Arkip május 19 Adolf február 11, május 11, június 17 Adorján (március 4), augusztus 26 Áron (április 16) Ajtón (június 2) Agapé április 16 Agápius április 15, szept. 20 Agatangel január 23 Agatonik augusztus 22 Agatopusz április 4 Agáv április 8 Aggeus december 16 Ágnes (január 21, március 18, április 20 Ágota február 5 Ágoston (május 18, aug. 3, 28) Agrippina június 23 Ajtala szeptember 1, november 3 Ármin (április 7, december 28) Arnold (július 18, december I) Árpád (január 5) Arrián december 14 Artém október 20 Artúr (január 7) Arzén január 19, május 8 Ászinkrit július 8 Athanáz január 18, május 2, lius 5 Athénogém július 16 Attila (március 10) Auguszta (március 29) Aukszenc február 14 Aurél (június 15) Autonom szeptember 12 Ákos április 17, (jún. 22), július 7 Averk október 22 Akhill május 15 Azariás december 10 Aladár február 15, (június 29) Alajos (június 21) Albert (április 7 és 23) B Alfonz (augusztus 2, október 30) Alfréd (július 19, november 14) Alip (november 26) Amália (július 10, október 7, november 20) Ambru» december 7 (20) Amfilók november 23 Ammon szeptember 1 Amplius október 31 Ámosz július 15 Ananiász október 1, december 17 Anasztáz január 22, (április 15, december 25) Anasztázia október 29, dec. 29 Anatol július 3 András (február 4. máius 15), május 18, július 4, augusztus 19. október 17, (november 10), november 30 Andronik május 17, okt. 9, 12 Anempodiszt november 2 Anicét augusztus 12 Anizia december 30 Anna február 3 (és 19), június 2, július 25, (július 26), szeptember 9, december 9 Antal január 17, (február 12, május 10, június 13, július 28, ueptember 2) )U- Babilász szeptember 4 Bakhusz október 7 Balázs (február 3), február 11 Bálint január 7, február 14 Barlám november 19 Barnabás június 11 Bazil január I, január 28, február 28, április 12 Bazileusz április 26 Baziliszk május 22, szeptember 2 Béla (április 23) Benedek március 18 (21) B:nedin május 18 Benjámin (május 3!) Benő (március 31) Bernardin (május 20) Berta (július 23) Bernát (május 20, június 16, július 15, augusztus 31) Bertalan július 11, (augusztus 24), augusztus 25 Besszárion június 6 Blanka (augusztus 10) Bódog január 14, május 30, július 29, október 2<, (november 20) Boldizsár (január 6) Bonifác (máius 14, június 5), december 19 Bonaventura (július 14) Borbála december 4 Bukói február 6 Cicilia (június 3, október 21), november 22 Cel zius október 14 Ciprián (szeptember 14 és 25), október 2 Cirill január 18, március 13, 29 Cirjik július 15, szeptember 29 Cirjáka július 7 Cirns január 31, június 28 Dádász április 29 Dalmát augusztus 30 Demjén július 1, (szeptember 27), november 1 Dánifel (február 16. július 21, november 23), december 17 Dávid június 26 (december 29'. december közti vnap Demeter (április 9), október. (november 7) Dénes (április 6), május 18, júniu 3, október 2, (október 9, no vember 27, december 26) Dezső (február 11, május 23 november 15, december 18/ Diodór április 5 Dioméd augusztus 16 Domécián január 10 Domnika január 8 Dorimed szeptember 19 Domokos (augusztus 4, október 14, december 20) Doról(heus) június 5 Doroltya (február 6, június 5, szeptember 9) Döme július 1, (szeptember 27), november 1 E Edmund (november 16) Edvárd (március 18, május 27, október 13) f-frem január 28, március 7 Eleázár augusztus 1 Elek (február 11), március 17, (július 17) Elemér november 1 Elizeus június 14 Eleutér december 15 Elpidifor november 2 Ella február 10, március 24 Elpis szeptember 17 Emánuel (március 26) Emil (április 5, május 28,) nov 21

79 Emília (április 5, november 21) tijulián július lá, augusztus 9 Emma (április 19, június 29, szeptember 22) Epifán májas 12 Epimák október 31 Episztimé november 5 Érászt november 10 Erény október 24 Erzsébet április 24, (július 8, november 19, december 5) Ervin (augusztus 25, 26) Eszter (május 24) Etele szeptember 1, november 3 Etelka (íebruár 5, december 16) Eudocia március 1 Eudocim julius 31 Kufémia julius 11 Eufrozina szeptember 25 Eugen március 7, (julius 19, november 17), december 13 Eugénia december 24 Eugráf december 10 Eulámp október 10 Eulámpia október 10 Fűmén szeptember 18 Euplusz augusztus 11 Eupszik április 9 Euszigniusz augusztus 3 Eusztát február 21, szeptember 20 Eutikes augusztus 24 Eutikius április 6 Eutróp március 3 Euzel junius 22 Éva (december 24) l'vód szeptember 1 Ezekiel julius 23 F Fábián (január 20) Farkas augusztus 23, (szept. 1, okióber 31) Fáni (március 9, augusztus 20, október 4) Fau>zt augusztus 3 Fcbrónia junius 25 Félix (január 14, május 21, november 20) Ferdinánd (május 30) Ferenc (január 29, április 2, jun. 16, okt. 4, 10, dec. 3) Filemon november 22, dec, 14 Filomén november 29 Flegón március 8 Flóra (julius 29, november 24) Flórusz augusztus 18 Fóciusz augusztus 12 Fókász julius 23, szeptember 22 Franciska (március 9) Frigyes (március 6, julius 18) Fülöp (május 1, 26, augusztus 23) október 11, november 14 G Gabriella (február 10) Gábor (márc. 24), márc. 26, (ápriis 7), julius 13, (nov. 7J Gedaktioa február 5» Gáspár (január 6, augusztus 27) Gellért (szeptember 24) Genovéva (január 3) Gerázim márc. 4. Gergely jan. 10, 25, március 12, május 9, május 25, szeptember 30, nov. 17, 23 Germán május 12 Gertrúd (március 17) Gerváz október 14, (junius 19) Géza (febr. 25, november 23) Gizella (május 7) Guriás november 15 Gliceria május 13 Gordíus január 3 Guido (március 30, szeptember 12) Gusztáv (ápr. 22, augusztus 2) Gyárfás (junius 19), október 14 Cyörgy január 8. április 4, 7, 13 24, május 5, (nov. 3, dec. 8) Győző (február 28), március 23, november 26. Gyula (április 12, május 21), június 21 H Habakuk december 2 Hadrián augusztus 25, (márc. 4) Hajnalka (július 19) Hedvig (október 17) Helén május 2!, (augusztus 18) Hellád május 27 Henriette (március 16) Henrik (január 16, július 12) Herakliusz május 18 Hermann április 7 Hermeas május 20 Hermes (április 8) Hermig július 26 Hermin (április 13) Hérmil január 13 Hermiusz november 4 Hermolaus július 26 Hermogén november 1, dec. 10 Hermokrit július 26 Herodion április 8 Hetérius április 7 Herot október 4 Hilárius július 12 Hilarion március 28, június 6, október 21 Hi'da (november 18) Hildegard (szeptember 17) Hippatius március 31, júr.ius 3 Hippolit január 30, (aug. 13) I Ida (szeptember 4, november 3) Ilka november 3 Ignác január 29, (febr. 1, július 31, december 15), december 20 Illés júlias 20, (augusztus 9) Hona május 21, (május 22, aug, 18, november 3) Imre (november 5) Inc (iúlius 28) Ipoly január 30, (auguiztus /3) Irma (március 20) Irén (március 25, április 5, április 28, május 17, december 15) Irenachos november 28 Iréné április 16, május 5 István március 28, augusztus 2, (augusztus 3), augusztus 20, (szept. 2), október 28, (nov. 23) november 28, (december 26), december 27 Iván január 7, február 24, május 25, június 24, június 29, szeptember 23 Izabella január 9 Izaiás március 9 Izidor február 4, (április 5), május 14, (május 15) Izmael június 17 Izsák (május 15), május 30, aug. 3, (december 20) J Jácint július 3, (július 16, szeptember 11) Jakab március 21, április 30, (május 1, július 25), október 9, október 23, november 27 Janka május 6 János január 7, január 15, jan. 27, január 30, január 31, (február 8), február 24, (március 8), március 30, április 8, 18, 19, (május 6, 8,) május 16, 21, (május 25), június 12, június 24, junius 28, (július 12, 21, 30), augusztus 29, szeptember 2, 23, 26, (november 24), december 4, (december 27) Január április 21 Jason április 29 Jenő március 7, (július 13), noy. 17, december 13 Jeremiás május 1 Joannik november 4 Joakim szeptember 9 Jób máj 6 Joel október 19 Jolán (november 18) Jónás (november 12) József (február 4), március 17, 19). április 4, (május 8, június 20), júliús 14, augusztus 27, szeptember 18, november 3 Józsue szeptember 1 Juda junius 19 Judit július 30, december 10 Júlia, Julianna február 16, május 22, június 19, december 21 Julián január 9, július 21 Julissza, Julitt július 15 Junius május 17 Jusztin június 1 Jusztina október 2 K Kajetán augusztus 7 Kallinikes július 29 Kallinike december 14

80 84 Kalliop április 7 Kallisztusz szeptember 1 Kallisztratesz szeptember 27 Kálmán oktéber 13 Kamii július 18 Kamilla július 27 Kapiton március 7 Karalámp február 10 Karitina október 5 Káriton szeptember 28 Karolina június 14, november 4 Károly január 2i. március 2, április 20, november 4 Kárpusz május 20, október 13 Kasszíán február 29, közönséges évben 28 Katalin február 13, április 30, november 25, december 6 Kázmér március 4. 22, április 16 Kelemen január 23, november 23, november 24 Keresztély május 12 Kiüt április 26 Kiőnia április 16 Klára augusztus 12, és 18 Kleónik június 3 Klotild június 13 Kolozs április 5, (november 8) Konon szeptember 5 Konstantin május 21 Konrád február 19, november 26 Kornél szept-mber 13 Kornélia március 31 Kozma július 1, szeptember 27, október 14, november 1 Kre szcensz április'15 Kristóf március 15, május 9, július 26 Krisztinia április 18, jú'ius 24, augusztus 5 Krizant március 19 Kvadrát szeptember 21 L Lajos augusztus 19, 25 Lámpád július 5 László január 1, 30, február 28, március 22, április 12, június 14, 27 Laura április 11, június 28 Lauras augusztus 18 Lázár november 7, (december 17) Lenciusz december 14 Lénárd november 6 Leó február 18, 20, április 11, június 28 Leontin június 18 Lidia augusztus 3 Lipót november 15 Livia február 12 Longin október 16 Lőrinc augusztus 10, (szeptemb. 5) Luca, Lucia december 13 Lucilián július 3 Lucián október 5 I ukács február 7, október 18 Lukrécia június 7 Lupusr augusztus 28 M Magdolna július 22, augusztus 3 Makabeus augusztus 1 Makár ( anuár 2) január 19 Makrina június 19 Malakiás január 3 Malvin október 7 Mamász szeptember 2 Mánuel, Manó március 26, június 17 Marcel január 16, június 17, 18, december 29 Marcián október 25 Mardár december 13 Margit (január 28, február 23, június 7, július 13), július 17, július 20 Mária március 25, ápriiis 1, július 2, július 22, augusztus 5, aug. 15, 31, szeptemter 8, szept. 12 november 21, december 8, december 26 Marina július 17, 20, április 9 Márk március 29, április 25, június 18, október 17 Márta július 5, 27, 29 Martinián február 13 Márton április 13, nov. 11, 12 Mártir október 26 Máté szeptember 21, nov. 16 Matild március 14 Matróna november 9 Mátyás február 24, aug. 9, 21 Maura május 3 Maxim jan. 21, ápr. 29, aug. 3 Medárd június 8 Melánia január 7 december 31 Memnon április 28 Ménasz november 11, dec. 13 Ménodora szeptember 10 Menyhért január 6 Merkúr november 25 Metrodora szeptember 10 Metrofán június 4 Metód június 14, 20, július 7 Mihály május 8, 23, szeptember 5, 29, november 8 Mikeás augusztus 14 Miklós március 23, szeptember 10, szept. 29, december 6 Miksa október 12 Miron augusztus 17 "»Uzáel december 17 Mócius május 11 Mór január 15, február 21 Móric február 21, szeptember 13 Mózes augusztus 28 N Nadesda szeptember 17 Náhum december 1 Nádor május 30, október 19 Napoleon augusztus 15 Nárcis október 29, október 31 Natália augusztus 26, december 1 Nazár október 14 Neofit január 21 Neolin október 21 Nesztor febrjár 26, október 27 Nicefor február 9, január 2, 13 Nikánder novembi r 4 Nikanor június 28 Nikétas április 3 Nikodem húsvét utáni második vasárnap Nikon március 23, noven ber 26 Nimfodora szeptember 10 Norbert június 6 Oktávia március 22 Olga június 21 Olimpiász november 10 Oaezifor november 9 Onezimusz február 15 Onufriusz június 12 Orbán május 25, október 31 Oreszt december 12 Orsolya október 21 Oszkár december 1 Oltó március 23, november 1 Ottilia december 13 Ottokár november 4 o Ö Ödön november 16 Ö;séb március 5, július 22, aug. 14, december 16 P Pachomiusz május 15 Pafnuciusz április 19 Pál január 15, január 25, március 7, május 3 8, június 3, június 26, június 29, 30, augusztus 30. szeptember 6 Pamfi'l február 16 Pantaleon, Panta'emon július 27 Papil október 13 Paramer november 29 Paraszkeva július 27 Parmén július 28 Partén február 7 Patán december 8 Patrik május 19 Paula január 25, márc. 9, Június 3 Paulin május 13 Pegáz november 2 Pelágia május 4, október 18 Péter január 16, január 31, febr. 22, április 16, 26, május 18, 19, június 3, junius 29, augusztus 1, 20, október 19, november 6, december 5 Péter és Pál június 29 Petronella május 31 Pimaén augusztus 27 Pisztisz szeptember 17 Piusz május 5, július 11 Piroska január 18, július 27 Plató november 18 Polieukt január 9

81 85 Polikarp február 23 Pompejus április 10 Pongrác júl. 9, (febr. 1, máj. 12) Portir február 26, november 9 Probusz október 12 Proklusz július 12, november 10 Prokop július 8 Prokor július 28 Protáz október 14 Pudeiz április 14 Q Quadrat szeptember 21 Quintilian április 29 R Rafael (október 24) Ráchel (július 11) Rebeka (március 9, aug. 30) Regina (szeptember 7) Rémig (október 3) Rezső (április 17) Rikárd (február 7, április 2) Róbert (április 22, június 7) Rókus (augusztus 16) Román október 1, november 18 Róza március 8, augusztus 30 Rozália (szeptember 4) Rudolf (április 8) Rufusz április 8 Rupert (március 27) > S Salamon február 8, augusztus 1 (október 24) Sámson július 28, november 27 Sámuel augusztus 20 (26) Sándor február 26, március 10, 14, (18, május 3), június 10, augusztus 30 Sára január 19, december 11 és 17 közötti vasárnap Sarolta (július 5) Sebestyén január 20, március 9, 10, december 18, (30 Simeon február 3, április 17, 27, május 24, július 21, szept, 1 Simon január 5, február 18, május 10, (október 28) Sixtus március 28 Spiridion okt. 31, december 12 Sx Szabbás APiilis 24, december 5 Szabács szeptember 9 Szabell június 17 Szabin március 16 Számon november 15 Szaniszló máj. 27, november 13 Szeréna június 23 Szevér febr. 21, szeptember 9 Szidónia június 23 Szidor február 4, május 14 Szígfríed február 15 Szilás július 30 Szilván július 30 Szilárd március 11, május 21 Szilveszter január 2, december 31 Szilvia november 3 Szinklétika január 5 Szizoész július 6 Szifóniás december 3 Szofron március 11 Szozipátor április 29 Szózon szeptember 7 T Taciána január 12 Tádé június 16, augusztus 21 Talá eus május 20 Tamás március 7, húsvét után 1. vasárnap, július 7, szeptember 18 és 22, október 6, december 21 és 29 Tarák október 12 Taráz február 25 Tekla szeptember 14, 23 Teodóz január 11 Teodózia május 29 Teodor, Tódor 1. Tivadar Teodóra szeptember 11, ápr. 30 Teodót március 2, július 7 Teodóta július 29 Teodul április 4 Teofán március 12, október 11 Teofilakt március 8 Teoktiszt január 4, szeptnmber 3 Teopempt január 5 Teóna január 5 Teopiszt szeptember 20 Teopiszta szeptember 20 Terenc április 2, október 28 Terézia (október 15) Tibor április 14, november 22 Tichon július 16 Timon június 28 Timót január 22, február 21, május 3, június 10 Tírzus december 14 Titusz április 2 Tivadar február 6, 8 és 17, április 20, 21 és 22, május 16, június 8, szept, 19, nor. 9 Tóbiás január 13, szeptember 12 Trifon február 1 Trótim április 14, szeptember IS U Ubald (május 16) Ulrik (július 4) V Valér január 29. novembí, 22, december 15 Varus október 19 Vassza augusztus 21 Vazul 1. bazil Vencel szeptember 28 Vendel október 20 Veronika január 13, február 4, július 9 Vincent november 11 Viktor február 26, július 28, november 11 Viktória december 23 Vilma október 25 Vi mos január 10, április 9, május 28, június 25 Vince január 22, április 5, május 24, július 19, novembtr 11 W Wladimir július 24 Wolíram március 20 Xavér (december 3) Xénia anuár 12, január 24 Xenophon január 26 X Z In Zakariás február 8, március 15, március 24, szeptember 5 Zenóbia október 30 Zenóbius október 30 Zofoniás december 3 Zoltán (március 8) Zotikusz december 30 Zsigmond (május 2) Zsófia május 15, szeptember 17 Zsuzsánna (febr. 19, aug. 11)

82 86 Pénzügyi illeték. Anyakönyvi kivonatok illetéke 1 P. Ha egy kivonat egynél több esetet tanúsít, az illetéket annyiszor kell leróni, ahány esetet a kivonat tanúsít. Bevásárlási könyvek 50 fillér. illetéke darabonkint Bizonyítványok, amelyeket bíróságok, állami, törvényhatósági, községi vagy egyházi hatóságok, hivatalok, vagy hivatalos személyek állítanak ki, 1 P illeték alá esnek. Az állampolgársági bizonyítványok illetéke 10 P. Iskolai célra, nyugdíjjogosultság igazolása vagy állami szolgálatba való belépés céljából kiállított állampolgársági bizonyítványok 2 P illeték alá esnek. Ha a bizonyítványt a békeszerződésen alapuló optálás eredményeképpen állítják ki: I P. Cseléd- és munkakönyvek illetéke könyvenkint vagy bizonyitványonkint 50 fillér. Hitelesítések. Okiraton vagy irományon lévő aláírás valódiságának, bíróságok, hatóságok, hiteles helyek vagy közjegyző által való bizonyítása, hitelesítése minden egyes aláírás után 1 P. Kereskedelmi cégek aláírásának hitelesítése aláírásonkint 3 P. Kérvények. Nem peres ügyekben kérvények, beadványok első példánya 2 ^ (bélyegben). Mellékletekre (ha nincs rajtuk már bélyeg), felzetekre darabonkint 16 fillér (bélyegben). Minden kérvényhez melléklendő: erkölcsi és illetőségi (állampolgársági) bizonyítvány. A többi melléklet a kérvény tárgyától függ. Italmirési kérvényhez kel enek még: születési bizonyítvány, hogy mióta lakik az illető községben és mi a foglalkozása, rokkantság előny. Névváltoztatási kérés 10 P. Közalkalmazottaknak 1 P. Rádióengedély iránti kérés illetékmentes. Tánc-, zeneestély stb engedélykérvénye 5 P. Útlevél iránti kérvény illetékmentes. Marhalevelek illetéke: a) minden juh és kecske után 10 fillér; b) minden sertés után 60 fillér; c) kétévesnél fiatalabb ló. szarvasmarha, vagy bivaly után, továbbá korukra való tekintet nélkül minden szamár vagy öszvér u'án 60 fillér; dl minden kétévesnél idősebb ló, szarvasmarha vagy bivaly után 1 P. Nyugták. Az érték után 0 5 /o. Számlák ivenkint a következő illeték alá esnek: ha azokban kitüntetett érték (és nem a követelés) összege 200 P-t meg nem halad. 500,,,, v.. 1,000, P-n felül 2 f 5 f 10 f 20 f 50 f 75 f 1 P 2 P Szerződések adásvételi irgatlanokról 3 /o, ingatlanról; illetékkiszabás céljából egy példány az adóhivatalnak bemutatandó a telekkönyvi hatóságok által (0'5 /o). Bérleti szerződés: 0'5 /o. Ingatlannál, joghaszonbérletnél akkor is, ha csak szóbeli a megállapodás és írás nem készült. Ilyen esetben a bérletbe lépéstől 15 nap alatt minden szerződő köteles az adóhivatalnál jelentést tenni. Albérleti szerződés: 0'5 /o. Alhaszonbérleti szerződés: 0'5 /o. Házassági: l'5 /o. Munkavállalási (szolgálati); 1 5 /o, Tanoncszerzödés (inasszerződés) 1 P. Egyéb szerződések: az érték után 2 /o. Útlevél illetéke köztisztviselő és egyéb közszolgálatban alkalmazott részére ideértve a nyugdíjasokat és ezek ellátást élvező hozzátartozóit is 50 fillér, más személy számára 5 P. Az útlevelek kiállításáért napszámosok, munkások, iparossegédek, tanoncok, közszolgálati alkalmazottak és nyugdíjasok, valamint mindezek hozzátartozói 109 P díjat fizetnek, illetékesek, illetékkel együtt 126 P-t- Minden más foglalkozású egyén 8 40 P, illetékkel együtt 10 P-t. Egy évnél hosszabb időre szóló útlevél után a díj kétszerese, ennél hosszabb időre a díj háromszorosa. Váltóérték Váltók illetéke: Váltók Váltók 12 hónapi 6 hónapi lejáratig lejáratig és nyngták l /o 0-5% pengi illeték - fillér Váltó-ürlapokat minden postahivatal köteles felülbélyegezni. Az elrontott váltókat, amij azokon aláírások nincsenek, a postahivatalok tartóz, nak becserélni.

83 A küldemény neme _2ü_g-ig Levélpostai díjszabás. Belföldre helyben vidékre Posta! tájékoztató. Ausztria és Né metországba f i l l é r Cseh Szlovák-, Lengyelországba és Romániába -a > 40 g-ig minden további 20 g-ért 5) -J 250 g ig g-ig Egyéb külföldre Levelezőlap Nyomtatvány (súlyhatár 2000 gr.) Áruminta (súlyhatár 500 gr.) Üzleti papír (súlyhatár 2000 gr.) 10 g-ig 2 f , grammonkint grammonkint 50 g-ig 6 f , de legalább 250 g-ig 16 f , 60, , grammonkint de legalább Ajánlási díj belső ker. 60 f Express-díj külső ker. 160 f Postautalvány-díjszabás. Belföldre: Külföldié: 20 P-ig 20 f 40 P-ig 50 f 700 P-ig 380 f f f f f f f f f f f 1100, 580 f f f 600, 330 f Belföldre rózsaszínű, külföldre sárgaszínű utalvánvűrlap ára 2 fillér. Közönséges levélben pénzt küldeni tilos és veszélyes. Súlyfokozat 1 kg-ig 1 5, 5 10, Belföldi csomag-díjszabás. Nem terjedelmes csomagért I II. III. IV. V. VI. VII. d í i Ö V ben a d f j P f P f P f p f p f P P f 0 _ 30 _ _ i 20 i i Szállítólevél közönséges 11 f, utánvételes 13 f Távíró díjszabás. Belföldre-. 10 szóig Minden további szó még... Ausztria Cseh-Szlovákia Külföldre: egy szó... Lengyelország..... Németország. :.. Románia... Jugoszlávia.... A sürgős távirat díja háromszoros fillér 10 fillér 12 fillér 18 fillér 20 fillér 22 fillér 18 fillér 18 fillér A vasárnap és Szt. István napján feladott táviratokért mig 40 fillér pótdíj jár. Gyorsabban akarja megkapni táviratait? Kérje azoknak távbeszélőn való bemondását. Távirdával nem biró heiyekre szóló táviratokat az utolsó távirdahivatal a címzett lakhelyére a feladó kívánságára küldönccel kézbesít, ezért 1 P 60 f fizetendő. Távbeszélő-díjszabás. Helyben, nyilvános állomásról fillér Vasárnap és Szt. István király napján a rendes díjon felül 80 fillér jár. Sürgős távolsági beszélgetésekért a rendes díj háromszorosa jár. Postatakarékpénztári díjszabás. Csekkszámlára befizetési lappal történő befizetések dija'. 50 pengőig 6 fillér 100 pengőig 20 fillér ezen felül 40 fillér Postatakarékpénztári betétkönyvet minden postahivatalnál bárki válthat. Tudnivalók a rádióról. Kizárólag a rádióhírmondó-állomások vételére szolgáló bármilyen rendszerű rádióberendezés létesítésére, vagy üzembentartására minden magyar állampolgár engedélyt kaphat. Vidéken a helybeli postahivatalnál. Kérvényminta a levélkézbesítőknél díjmentesen kapható. Díj: A rádióhirmondó vevőberendezések után havonkint 2 P 40 f. Ha a rádióengedélyes a 'akásból elköltözik, ne felejt-e el a postahivatalnál bejelenteni. Rádióját nyaralásra is magával viheti, de az engedélyokiratot is tartsa magánál. Ne használjon engedély nélkül rádiót, mert ez büntetendő cselekmény. Ha szomszédjai a rádió vételében fütyöléssel zavarják, panaszával a rádió üzemcsoporthoz (Főposta II. emelet) forduljon. Személyazonossága igazolására a postán igazoló jegyet válthat. Külföldi lapokra legkényelmesebben a posta útján fizethet elő.

84 88 Vadászati tilalmi idő. Tilalmi idő = M A vad megnevezése Szarvasbika Dámbika Szarvas- és dámtehén és borjú Özbak Őzsuta Őzgida Zerge Zergegida Muflonkos Muflonjuh és bárány Európai bölény. Máz> i nyul Siket- és nyirfajdkakas..., Siket- és nyirfaidtojó és jérce.. Fácán Fogoly, fürj és haris Túzokkakas Tú/.oktojó és jérce Császármadár Erdei szalonka Vjzi madár Éneklő madár, kis- és nagykócsag, üttökösgem, vadpulyka, reznektúzok, kanalasgém és batla, továbbá a vadászati szempontból hasznos madarak, Így: bibic, kékvércse, a baglyok minden faja és a sirály A halfaj neve Fajtok, tok, tokhal.... Fogas-süllő, fogas, süllő.. Galóca, gadóca, gadóci.. Kecsege, kecsegetok, kecsöge Kősüllő, bandár, tarkasüllő. Lazac, lazacpisztráng... Lepényhal, pénzes.... Márna, bárna, harcsaponty Halászati tilalmi idő. o a Febr. Márc. I Ápr. Május B 3 -> 1-1 Lazac, lazacpisztráng... ÜK Hl HB Hfl H 30 Pisztráng, sebespisztráng.. EB 1 r HB] 20 Rák fa Ponty, potyka, pozsár, tőponty Sőreg, csillagos tok.... Szintok Tetemestok, halszüke... Viza, orrhal, szinviza... Julius ci 3 < Szept. Okt. Nov. Dec. Legk. méret Jelmagyarázat. A feketével jelzett rovatok a tilalmi időszakot, a félig befeketített rovatok pedig a hónap első, illetőleg második felére megállapított tilalmi időszakot tüntetik fel. A halfajok hosszúsága a fej elejétől, a rák hosszúsága pedig a szemtől a fark végéig centiméterekben mérendő. A felsorolt halakat és rákokat tilalmi időszak elatt, valamint akkor is, ha az előírt méretekkel nem bírnak, áruba bocsátani vagy szállítani nem szabad.

MARIAPOCSI MAGOSZ NAPTÁR GÖRÖG KATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE 1934. KÖZÖNSÉGES ÉVRE BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖG-KATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

MARIAPOCSI MAGOSZ NAPTÁR GÖRÖG KATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE 1934. KÖZÖNSÉGES ÉVRE BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖG-KATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Oo M HA WlAZ Ä HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTAR/ NYÍREGYHAZA MARIAPOCSI Oo OO Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo MAGOSZ NAPTÁR GÖRÖG KATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE AZ 1934. KÖZÖNSÉGES ÉVRE Oo Oo ^ Oo Oo Oo Oo Oo civo

Részletesebben

M ARI AP OC SI. MAGOSz NAPTÁR GÖRÖGKATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE AZ 1940, SZÖKŐ ÉVRE. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖGKATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉ

M ARI AP OC SI. MAGOSz NAPTÁR GÖRÖGKATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE AZ 1940, SZÖKŐ ÉVRE. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖGKATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉ cfro < 0 «Xî (Xi> M ARI AP OC SI V w 5S coo =»0 0 «ôo C^O Oo 0 coo cik> 0 «9o c>0 Oo coo e!k> c!>o =!>o Oo 0 Oo c!>o MAGOSz NAPTÁR GÖRÖGKATOLIKUS MAGYAR

Részletesebben

MARIAPÓCSI MAGOSZ NAPTAR GÖRÖG-KATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE AZ 1935. KÖZÖNSÉGES ÉVRE HETEDIK ÉVFOLYAM BUDAPEST

MARIAPÓCSI MAGOSZ NAPTAR GÖRÖG-KATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE AZ 1935. KÖZÖNSÉGES ÉVRE HETEDIK ÉVFOLYAM BUDAPEST OO c»0 o oo cyo oo C^O cí>o OO c^o COKJ OO Öo oo CK> 0*D c>o O-I MRIPÓCSI m MGOSZ NPTR GÖRÖG-KTOLIKUS MGYR HÍVŐK RÉSZÉRE Z 1935. KÖZÖNSÉGES ÉVRE.K HETEDIK ÉVFOLYM BUDPEST KIDJ MGYR GÖRÖG-KTOLIKUSOK

Részletesebben

MARIAPOCSI. MAGOSz NAPTÁR GÖRÖGKATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE KÖZÖNSÉGES ÉVRE. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖGKATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE.

MARIAPOCSI. MAGOSz NAPTÁR GÖRÖGKATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE KÖZÖNSÉGES ÉVRE. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖGKATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. «frv fro 5S «fro 3S fro «fro «fr«fr «fro fr«-fro «fro fro «fro «fro «fro «fro «fro «fro «fro fro MARIAPOCSI MAGOSz NAPTÁR GÖRÖGKATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE AZ 1942. KÖZÖNSÉGES ÉVRE. «fro «fro «fr«fro

Részletesebben

NAPTÁR A GÖRÖG SZERT. R. KATH. MAGYAR HIVŐK RÉSZÉRE. l íj- AZ 1929. ÉVRE BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖGKATHOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

NAPTÁR A GÖRÖG SZERT. R. KATH. MAGYAR HIVŐK RÉSZÉRE. l íj- AZ 1929. ÉVRE BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖGKATHOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE I G G I I! I I I! NAPTÁR A GÖRÖG SZERT. R. KATH. MAGYAR HIVŐK RÉSZÉRE l íj- AZ 1929. ÉVRE BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖGKATHOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE í Cira 7 T 20 fitt. Dicsőség néked, Krisztus Istenünk,

Részletesebben

NAPTAR A GÖRÖG-KATOLIKUS MAGYAR HIVŐK AZ 1931. ÉVRE HARMADIK ÉVFOLYAM BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖG-KATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

NAPTAR A GÖRÖG-KATOLIKUS MAGYAR HIVŐK AZ 1931. ÉVRE HARMADIK ÉVFOLYAM BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖG-KATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Ol I I I NAPTAR A GÖRÖG-KATOLIKUS MAGYAR HIVŐK AZ 1931. ÉVRE / RÉSZÉRE I I HARMADIK ÉVFOLYAM BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖG-KATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE I S> (S) g)

Részletesebben

MARIAPOCSI MAGOSZ NAPTÁR GÖRÖGKATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE 1936. // r S Z O K O E V R E BUDAPEST

MARIAPOCSI MAGOSZ NAPTÁR GÖRÖGKATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE 1936. // r S Z O K O E V R E BUDAPEST »SSI«*? Oo OO Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo cfko Oo Oo Oo Oo Oo Oo eivo Oo Oo Oo Oo Oo Oo «AO Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo MARIAPOCSI MAGOSZ NAPTÁR GÖRÖGKATOLIKUS

Részletesebben

2003. január January 1. hét week 1

2003. január January 1. hét week 1 2003. január January 1. hét week 1 Hétfô Monday 30 Kedd Tuesday 31 Szerda Wednesday 1 Csütörtök Thursday 2 Péntek Friday 3 Szombat Saturday 4 Vasárnap Sunday 5 Dávid Szilveszter Újév, Fruzsina Ábel Genovéva

Részletesebben

Horgásznaptár - részletes szolunáris naptár 2015

Horgásznaptár - részletes szolunáris naptár 2015 215 Január Napkelte Napnyugta Holdkelte Holdnyugta Holdfázis Major periódus Minor periódus yenge 1 Csütörtök 7:32 16:3 13:31 3:33 8:5 2:31 1:52 14:18 Jó 2 Péntek 7:32 16:4 14:13 4:35 8:57 21:23 2:44 15:1

Részletesebben

... Szinte elképzelhetetlen egy íróasztal nélküle.

... Szinte elképzelhetetlen egy íróasztal nélküle. ASZTALI NAPTÁRAK ! Lehet képes, kép nélküli, készülhet fehér vagy krémszínű papírból, álló vagy fekvő kivitelben, biztos mindig az Ön vagy partnere szeme előtt lesz egy éven át. Szinte elképzelhetetlen

Részletesebben

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar Fotó: faluskriszta.hu NAPTÁR 20 5. Hét/Week/Woche 27 Montag 28 Dienstag 29 Mittwoch 30 Donnerstag 31 Freitag 1 Samstag 2 Angelika, Angyalka Károly, Karola Adél, Eta Martina, Gerda Marcella, Lujza Ignác,

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A NAGYBÖJTI ÉS HÚSVÉTI IDŐSZAK OLVASMÁNYKÖZI ÉNEKEI

A NAGYBÖJTI ÉS HÚSVÉTI IDŐSZAK OLVASMÁNYKÖZI ÉNEKEI 1 A NAGYBÖJTI ÉS HÚSVÉTI IDŐSZAK OLVASMÁNYKÖZI ÉNEKEI (2016. FEBRUÁR 10. MÁJUS 16.-IG) C ÉV Jelmagyarázat: FÜ: Főünnep (Gloria, Olv., Szt.lecke, Credo) Ü: Ünnep (Gloria) E: kötelezően veendő emléknap e:

Részletesebben

LUKÁCS EVANGÉLIUMA io~- {. FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT DR. PRŐHLE KÁROLY. teológiai akadémiai tanár

LUKÁCS EVANGÉLIUMA io~- {. FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT DR. PRŐHLE KÁROLY. teológiai akadémiai tanár LUKÁCS EVANGÉLIUMA FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT 1990 - io~- {. DR. PRŐHLE KÁROLY teológiai akadémiai tanár EVANGÉLIKUS EGYETEMES SAJTÓOSZTALY Budapest, 1966 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés.,. 1. Lukács, a szerző 2.

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm.

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. MISEREND (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. Dec. 26. Hétfő Karácsony 2. napja/szent István vrt. 9.30 Nm. Dec. 27. Kedd 7.30 Makrányi Antal; Id. Mátyók András

Részletesebben

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve Szeptember 1. 1. csütörtök A hét 8.00 Tanévnyitó ünnepély. Első tanítási nap: 1. 3 óra; 2-8. 4 óra. Szülői értekezlet 1. évfolyam. 2. 2. péntek ----

Részletesebben

MAGVETŐ VETÉLKEDŐ 1. (BEUGRÓ) FORDULÓ: TOTÓ

MAGVETŐ VETÉLKEDŐ 1. (BEUGRÓ) FORDULÓ: TOTÓ Beugró-feladatsorunk első részében a házi állatokkal, majd a termesztett növényekkel kapcsolatos néhány alapvető elnevezés, fogalom jelentésével ismerkedünk. I.Mi a jerke? 1. fiatal tehén 2. nőstény juh

Részletesebben

GÖRÖGKATOLIKUS SZERTARTÁSI UTASÍTÁS

GÖRÖGKATOLIKUS SZERTARTÁSI UTASÍTÁS GÖRÖGKATOLIKUS SZERTARTÁSI UTASÍTÁS A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE ÉS A MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS RÉSZÉRE a 2014/2015. egyházi évre Kiadó: Hajdúdorogi Egyházmegye Felelős kiadó: Kocsis Fülöp megyéspüspök

Részletesebben

Készítette: Szegedi Fanni Regina. 1. osztály

Készítette: Szegedi Fanni Regina. 1. osztály Készítette: Szegedi Fanni Regina 1. osztály 2014 A kezdetek: 2013. októberében vásároltuk meg a családi házunkat. Az udvart parkosítottuk és játszóteret építettünk a gyerekeknek. A család új tagja is hamarosan

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március LOCSOLÓVERSEK Húsvéthétfőn szokásosnál ragyogóbban kelt a nap; Kiugrottam az ágyamból egyetlenegy perc alatt. Kölnivízzel a zsebemben míg eljöttem

Részletesebben

Lecsós kert. Kertészeti tevékenységek a Kertben Dr. Fekete Szabolcs

Lecsós kert. Kertészeti tevékenységek a Kertben Dr. Fekete Szabolcs Lecsós kert Kertészeti tevékenységek a Kertben Dr. Fekete Szabolcs Alapinformációk A növény is csak ember. alaptevékenységek: tavaszi területrendezés, vetés/ültetés, rendszeres nyári munkák, betakarítás

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

2 Ábel. Péntek Friday Freitag 8:00 8:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

2 Ábel. Péntek Friday Freitag 8:00 8:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 05 9 Tamás, Tamara 0 Dávid, Zoárd Szilveszter, Darinka Újév, Fruzsina Ábel Genovéva, Benjámin, Titusz, Leona 0. December December Dezember 05. Január January Januar. hét Week Woche 6 Vanda, Paula, Titanilla

Részletesebben

Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész

Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész 864IKON.qxd 11/7/2010 9:47 PM Page 241 Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész 864IKON.qxd 11/7/2010

Részletesebben

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés HÉTFŐ HOLD A folyékony elemekre hat, és azt várja, hogy a vasárnapi gondolatokat átgondoljuk és nyugodtan megfontoljuk. Ilyen nyugodt és harmonikus

Részletesebben

Éves munkaterv 2014/15 Napok hét sorszáma sorszáma

Éves munkaterv 2014/15 Napok hét sorszáma sorszáma Éves munkaterv 2014/15 Napok hét sorszáma sorszáma augusztus 25. Szombat augusztus 26. Vasárnap SZÜLŐI ESTEK 9. o. 10. o. 11. o. 12. o. 13. o. 7.o. augusztus 25. Hétfő (f=fogadóóra) augusztus 26. Kedd

Részletesebben

Éves munkaterv 2011/2012

Éves munkaterv 2011/2012 Éves munkaterv 2011/2012 Tanítási Tanítási Napló nap hét Naptári nap Esemény szerinti Képzések Szülői Egyéb sorszáma sorszáma esemény estek augusztus 27. Szombat augusztus 28. Vasárnap augusztus 29. Hétfő

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Elküldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek

Elküldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek 1 V Szűz Mária, Isten Anyja (Újév) - főünnep 2 H Nagy Szt. Vazul és Naziánzi Szt. Gergely püspökök és egyháztanítók 3 K 4 Sze Bayley Seton Szt. Erzsébet Anna 5 Cs 6 P Urunk megjelenése (Vízkereszt) - főünnep

Részletesebben

Tapasztalataim a Feedbee-vel kapcsolatban

Tapasztalataim a Feedbee-vel kapcsolatban Tapasztalataim a Feedbee-vel kapcsolatban Méhészetem Bács-Kiskun megyében, Miske község külterületén fekszik. Jelenleg 80 méhcsaládból áll. Ebből 50 db rakodó kaptárban, ezek két fiókból állnak, fiókonként

Részletesebben

2017 Naptárkatalógus

2017 Naptárkatalógus Naptárkatalógus Papírméretek A4, 5 x 25 B5, 5 x 2 A5, 0 x 0 Haránt zsebnaptár, 2 x 5 B6, 0 x 2 A, 66 x 2-napos, -napos zsebnaptár, 0 x Jelmagyarázat Személyi adatok. évi naptár Szombat-vasárnap Magyarország

Részletesebben

OKOSTELE. 0 Ft. szükséges. KÉPE. 0 Ft. 80 cm. 0 Ft. kezdőrész

OKOSTELE. 0 Ft. szükséges. KÉPE. 0 Ft. 80 cm. 0 Ft. kezdőrész 7 : 7 Ú f f f 7 ) ( : 7 f f ö ö f fö f f f ( : 7 7 ) f - 8 - - - 8 ) ( í f - - f -f f f ) ( : f - - f f f f í f f f ö f ö f - ú ö f - - f f: f ö ) f ( f ö f í - - f : ö ö - f f ú f ) 7 ( : ) 7 ( : Í Í

Részletesebben

ü ö Ö ü ú ü Ö ü ü ő Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü ő É ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ú ö Ó ö ű ő ö ö ú ü ű ö ő ő ö ő ő ő ő Ö ö ö ö ö ü ő ü ő ö ö ő ő Ó ő ő ő ü ő É ő ú ö ü ö ü Í ö ő ü Í ö ö ű Í ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ö ö Í É ő ő Á ő

Részletesebben

Ő ö Ö ő ü ü ü ö ö Ö í ö ő ó ő ü Ö Ö ö Ö í ö ö ö ö ö ú ő ö Ö ó ö ö Ö ö Ö Ő ő ő ü ő í ö ö Ö ő ö ó ó ó í í í ű ö ó í ö ö Ö ő ó ö í í ű ö ö Ö ú ű ö ú ő í öö ö ű ö ö Ó ö Ö ő ü ü ü ö í ö ú ő ű ö ö ő ő ó ő ü

Részletesebben

É Ú ő ő ő ő ő ő ő Ó ő ő ő Ó ő ő ő Ó ő ő ő Ó ő Ó Ó ő Ó ő ő Ó Ó Ö Ó Ó Ó Ú ő Ó Ó ő ő ő ő ő ő ő Ó ő Ő Ű ő Ó Ó Ű Ó Ú ÓÓ Ő Ú Ú Ű ő Ó Ó ő Ó ő ő ő Ó ő ő Ó Ó ő Ó ő ő ő ő Ó Ó Ó Ó ő Í Ü Ü ö ő Ü ő ő ő Ó Ó Í Ű Í Ő

Részletesebben

Á É ö ő Ö ő ó ó ő ő É í ő ő ó ó ö ö í ő ő ő ö ő ó ó ö í ö ö ő ö í í Á ú í Í ő ö ú ö ö ő ö ö ő ó ő ö ó ő ő í í í ö ű ó í ő ó ó í ü ö ö í ó ó ö ő ő ö ó ó í ü ö ü ö ö í ó ö ő ő ó ó ő í ü í ó ö ü ő ő ó ö ó

Részletesebben

ú ü ő ú ő ú ü ú ő ő Á Á ó ó ó ó í ú í ó í ó Ö É É Á Á Á Í ő ő ő ü Á Á Á ő ő ő ü É Á ü ú í ő ü Ö Ö É É Ő Ü Í Á É ó Ö Á ó Ü É Á Á Á Á ó É Ő Á Á É É ü ü ő í ő ő ő ü Ú Ó É Ő Ú Á É É Ö ü ő ú ü ú ü ú őó ó ó

Részletesebben

Ö Ú Ó É Í Ó Ü É É É ó ö ü ő í ó Ü ő ü í ü ő ű ó ű ü ó ó ü ü ő í ó ú ű ö ö ó í ü ő í ó í ö ó ő ö ü ű ü ü Á ú ö ü ő í ó Ü Ü ő ó ó ő ö ő ó ö ö ü ó ú ü ó ü ó ú ö ö ö ö ü ó í ó Ü ó ó ö í í ó ü í ó Ü ü ő ű ó

Részletesebben

í Ó ő Í Á ö ö í ú ó í ó í ó ő ó ó ö ó Ü ő í í í ó í ü ö Ó Í ő ő í í ő í ó ö ó í í ó ö ő í ű ő ő í í ő ö ó í ó ö ő ö ő í í ö ó ö ö ő ő í ó í ö ö í ö ö í ö ó ö ó í ó í ő ö í ő ó Á í ő í í ó í ó ó í ú ó ü

Részletesebben

Hazaváró Családi Juniális

Hazaváró Családi Juniális DENGELEG 1999. PÜNKÖSD V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM A Szentlélek egyik legf bb munkája, hogy a nyugtalan szív megnyugodjon, meger södjék. A Isten Áldott szép pünkösd embert nyugtató m ve, hogy a békétlenség idején,

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

É É Á Ü Ü ó ó Á Ü Ú Ö ö ö ó ő ő Á ó ö ó ő ú ó ö ö ó ó ó ú í Ú í ó Ö ö ö ó ő ó ü ó í ú ő í ó ö ö ü í í í ö í Ó ó ó ó ö őí ó ü ó ő ó ó ő ó ö ö ó ő ó ú ü ü ö ó í ő í ó ü ó í Ő í ú í ó í ú ö ó ö ó ü ó ö ö

Részletesebben

24/2005. (VI. 29. ) EüM - FVM együttes rendelet

24/2005. (VI. 29. ) EüM - FVM együttes rendelet 24/2005. (VI. 29. ) EüM - FVM együttes rendelet a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer - maradék mértékéről szóló 5/2002. (II. 22. ) EüM - FVM együttes rendelet

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Epochaterv 2012/2013

Epochaterv 2012/2013 Epochaterv 2012/2013 Tanítási Tanítási Napló szerinti nap hét Naptári nap Esemény esemény, Epocharend sorszáma sorszáma továbbtanulás 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 13. osztály augusztus

Részletesebben

ó ö Ö ő ü ú ő ö ő ó ö ö ö ü ú Ö ö ó ő ö Ö ő ü Ó Ó Ó ö ö ő ő ő Ö ú ö ő ő ő ö ő ö ő ő ü ö ö ö ó ó í ó ü í ö í ö ó ő ö ú ö ó ü ö ú ö í ö í í ö ó í ö ö ő Í í ü ö ü ö í ö ő ü ő í í ú ö ü í ö í óö í ö ü Í í

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Őszi átváltozás a Feng Shui erejével!

Őszi átváltozás a Feng Shui erejével! Őszi átváltozás a Feng Shui erejével! "Egyedül csak a változás állandó, a jelen az erő helye." (Jeanne Ruland) Az őszbe forduló természet, sziporkázó színeivel emlékeztet bennünket arra, hogy eljött, illetve

Részletesebben

Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, dicsőség néked! MÁRIAPÓCSI NAPTÁR A MAGYAR GÖRÖGKATOLIKUS HIVŐK RÉSZÉRE ÉVRE.

Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, dicsőség néked! MÁRIAPÓCSI NAPTÁR A MAGYAR GÖRÖGKATOLIKUS HIVŐK RÉSZÉRE ÉVRE. Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, dicsőség néked! (BeijiU- MÁRIAPÓCSI NAPTÁR A MAGYAR GÖRÖGKATOLIKUS HIVŐK RÉSZÉRE AZ 1 9 4 5. ÉVRE. Cselekedjél kegyesen, Uram, jóakaratodból Sionnal, liogy épüljenek

Részletesebben

Túlmunkaidő óra Összesen: Egyéb óra Összesen: Éjszakai pótlékos óra Összesen: 100 % pótlékos óra Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen:

Túlmunkaidő óra Összesen: Egyéb óra Összesen: Éjszakai pótlékos óra Összesen: 100 % pótlékos óra Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Jelenléti ív 2013 01 Január munkanap-ünnepnap száma: 23-1 kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő kedd 184 ## Csuzstatás: 16 17 18 19 20

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

A Graduálénekek és a heti énekek

A Graduálénekek és a heti énekek A Graduálénekek és a heti énekek A Graduálének az istentisztelet központi éneke, amelynek kiválasztását elsõsorban az adott ünnep egyházi éven belüli szerepe határozza meg. Alkalmazkodik egyházunk igeolvasási

Részletesebben

Cukorrépa 2 cm 30 cm 30 cm

Cukorrépa 2 cm 30 cm 30 cm Faj Vetés mélysége Távolság a sorok között Ritkítás vagy Padlizsán 0,5-1 cm-es 40-60 cm 40-60 cm Fólia takaró alá: március-április palántanevelés: április-május Kiültetés: április-május Betakarítás: július-október

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

SZEPTEMBER

SZEPTEMBER AUGUSZTUS 1. hétfő 2. kedd 3. szerda 4. csütörtök 5. péntek 6. szombat 7. vasárnap 8. hétfő 9. kedd 10. szerda 11. csütörtök 12. péntek 13. szombat 14. vasárnap 15. hétfő 16. kedd 17. szerda 18. csütörtök

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/43. Történet.

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/43. Történet. A Biblia gyermekeknek bemutatja A földm ves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : E. Frischbutter; Sarah S. 60/43. Történet www.m1914.org

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2014

AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2014 JOGALKALMAZÁSOK AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2014 2013 Budapest, 2014 Szerzők: Csikász Éva Dr. Boda Péter Dr. Kovács-Kozma Zsuzsanna Dr. Lőrincz Zsuzsanna

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Tejeskávé Zsemle korpás Felvágott párizsi Margarin. Zöldpaprika. Finom főzelék Sajttal töltött pulykamell

Tejeskávé Zsemle korpás Felvágott párizsi Margarin. Zöldpaprika. Finom főzelék Sajttal töltött pulykamell Heti étlap: 2016.10.03. - 2016.10.09. A / Bölcsődei étkeztetés / 1-3 év 2016.10.03. hétfő 2016.10.04. kedd 2016.10.05. szerda 2016.10.06. csütörtök 2016.10.07. péntek 2016.10.08. szombat 2016.10.09. vasárnap

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

A szőlő. növényvédelme

A szőlő. növényvédelme A szőlő növényvédelme 2016 Szőlő növényvédelme A sikeres növényvédelem komoly szakértelmet, jó gyakorlati érzéket és sokszor (főleg az időjárás miatt) szerencsét is igényel. A szőlő növényvédelmét az adott

Részletesebben

Tanítási nap Dátum Naptári nap Óra Feladat

Tanítási nap Dátum Naptári nap Óra Feladat Tanítási nap Dátum Naptári nap Óra Feladat 2016.08.22 hétfő 2016.08.23 kedd 2016.08.24 szerda 2016.08.25 csütörtök 2016.08.26 péntek 2016.08.27 szombat 2016.08.28 vasárnap 2016.08.29 hétfő 2016.08.30 kedd

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Étlap ( ) Alsó tagozatos 7-10 Étel név Korcsoport: Alsó tagozatos 7-10 Összetevõk: 1 adagra vonatkozóan!

Étlap ( ) Alsó tagozatos 7-10 Étel név Korcsoport: Alsó tagozatos 7-10 Összetevõk: 1 adagra vonatkozóan! 2016.01.04. HÉTFÕ Gyümölcs tea Tojás rántotta Korpás zsemle Lilahagyma Lestyános karalábé leves Sertés pörkölt Hántolt árpa Csemege uborka Nutella 2016.01.05. KEDD Kakaó Gomba leves Baromfihúsos rakott

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Az Úrnapot követő péntek, az XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT!

Az Úrnapot követő péntek, az XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT! XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT! Az Úrnapot követő péntek, az egyházi év utolsó változó ünnepe a Szent Szív, számunkra

Részletesebben

Lebbencsleves Kelkáposzta főzelék. En: 2165 KJ / 516 kc Fehérje: 20,5 gr Sznh.: 94,4 gr Cukor: 0,5 gr Zsír: 7,8 gr Só: 5,5 gr Tzs: 0 gr

Lebbencsleves Kelkáposzta főzelék. En: 2165 KJ / 516 kc Fehérje: 20,5 gr Sznh.: 94,4 gr Cukor: 0,5 gr Zsír: 7,8 gr Só: 5,5 gr Tzs: 0 gr Heti étlap: 2016.06.01. - 2016.06.05. A / Napi egyszeri étkeztetés szolgáltatása / 19-69 év Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központja, 5520 Szeghalom, Tildy út 19-21. / II. sz. Konyha 2016.06.01.

Részletesebben

IMPULZUS Tanulógazda Program I M P U L Z U S = l e nd ü l e t Az impulzus a test azon törekvése, hogy fenntartsa mozgásának állapotát. Ezt az Impulzust a Budapest Bank Békéscsabáért Program keretében kaptuk

Részletesebben

A Ko m á r o m i. p l é b á n i a h í r l e v e l e. Pü n k ö s d va s á r n a p. 2015. május 24. III/21. szám

A Ko m á r o m i. p l é b á n i a h í r l e v e l e. Pü n k ö s d va s á r n a p. 2015. május 24. III/21. szám A Ko m á r o m i Szent András p l é b á n i a h í r l e v e l e 2015. május 24. III/21. szám Pünkösd különös ünnep, hiszen ilyenkor nem az evangélium, hanem az első olvasmány beszéli el a tulajdonképpeni

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam. Az MFFPPTI nem járul hozzá a feladatok részben vagy egészben történő üzleti célú felhasználásához!

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam. Az MFFPPTI nem járul hozzá a feladatok részben vagy egészben történő üzleti célú felhasználásához! Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Iskolakód 5 Évfolyam Osztálykód Naplósorszám Nem 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam Az iskola bélyegzője:

Részletesebben

Karamellás tej Kenyér búzakorpás Margarin Felvágott sajtos párizsi Zöldpaprika. Grill csirkecomb Kukoricás rizs Tartár mártás

Karamellás tej Kenyér búzakorpás Margarin Felvágott sajtos párizsi Zöldpaprika. Grill csirkecomb Kukoricás rizs Tartár mártás Heti étlap: 2017.01.02. - 2017.01.08. A / Napi háromszori étkeztetés szolgáltatása / 15-18 év 2017.01.02. hétfő 2017.01.03. kedd 2017.01.04. szerda 2017.01.05. csütörtök 2017.01.06. péntek 2017.01.07.

Részletesebben

A

A Heti étlap: 2016.04.01. - 2016.04.03. A / Napi egyszeri étkeztetés szolgáltatása / 11-14 év 2016.04.01. péntek 2016.04.02. szombat 2016.04.03. vasárnap 2016.04.04. hétfő 2016.04.05. kedd 2016.04.06. szerda

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Lektorálatlan összegyűjtött változat A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA Farkas Mayer Zsó: Torkos (Fotó: Fetykó Judit) Farkas koma nem volt rest Piroska mamájához

Részletesebben

Í ő ő ó ö ö ö ű ö Ĺ ö Í ü ő ö ő ő ý ü Í ő ö ö ó ü ö Ĺ ő ő ő ó ü ő ó ő Í ő Í ő ó ő ő ö ú Í ń ü ű ö Ü ő ű ó ü ő ő ő ö ő ű ö ü ö ü ó ö ő ó Í ó ő ő ő ű ö ü ű ö ó Ĺ Í ű ó Ĺ ö ó ó ü ű ű ő ü ó ő ö ő ü ű ü Ü ő

Részletesebben

ÁRIAPÚCSI NAPTÁR KC) HATODIK ÉVFOLYAM. iví. IVl. AZ 1927. KÖZÖNSÉGES ESZTENDŐRE KÖJ ** ÁRA: 1 P 20 f. 15.000 K. (f^fj) V Mr y

ÁRIAPÚCSI NAPTÁR KC) HATODIK ÉVFOLYAM. iví. IVl. AZ 1927. KÖZÖNSÉGES ESZTENDŐRE KÖJ ** ÁRA: 1 P 20 f. 15.000 K. (f^fj) V Mr y ÁRIAPÚCSI NAPTÁR AZ 1927. KÖZÖNSÉGES ESZTENDŐRE KÖJ ** ÁRA: 1 P 20 f. 15.000 K. KC) A V Mr y ü (f^fj) iví HATODIK ÉVFOLYAM. KIADJA: A MAGOSZ SAJTÓVÁLLALAT R.-T."

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

2015. augusztus 19., szerda

2015. augusztus 19., szerda 2015. augusztus 19., szerda ZENEELMÉLET, FÖLDRAJZ, ORGONA - 9:00 221. terem, Orgonaterem Tanárok: Győrffy Katalin, Szabó Balázs, dr. Kiss-Csapó Gergely Rinkó Sándor 9.A zeneelmélet 9. Győrffy Katalin Gergely

Részletesebben

14. A Graduálénekek és a heti énekek

14. A Graduálénekek és a heti énekek Énekrend Az énekrendrõl A Graduálének az istentisztelet központi gyülekezeti éneke. Nem az adott nap aktuális igehirdetése határozza meg, hanem az ünnep egyházi éven belüli szerepe. (Az igehirdetéshez

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

TANÉV RENDJE

TANÉV RENDJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 aug. p sz v h k sze cs p sz v szept. h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k 1 6

Részletesebben