TERRORIZMUS A MODERN HÁBORÚ, AVAGY JOGALAPOT SZOLGÁLHAT-E TERRORISTA TÁ- MADÁS HÁBORÚ MEGINDÍTÁSÁHOZ? MI IS VALÓJÁBAN A TERRORIZMUS?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERRORIZMUS A MODERN HÁBORÚ, AVAGY JOGALAPOT SZOLGÁLHAT-E TERRORISTA TÁ- MADÁS HÁBORÚ MEGINDÍTÁSÁHOZ? MI IS VALÓJÁBAN A TERRORIZMUS?"

Átírás

1 Dr. Bartha Orsolya TERRORIZMUS A MODERN HÁBORÚ, AVAGY JOGALAPOT SZOLGÁLHAT-E TERRORISTA TÁ- MADÁS HÁBORÚ MEGINDÍTÁSÁHOZ? A terrorizmusról olvasva, eloadásokat hallgatva az ember rájön, hogy a téma behatárolhatatlan, kimeríthetetlen szakirodalommal és kutatókkal rendelk e- zik. A jelenlegi globális fenyegetettség megkívánja, hogy a témával elm é- lyülten foglalkozzunk és válaszokat, gyakorlati megoldásokat keressünk a terrorizmus visszaszorítására. Úgy vélem a terrorizmusnak sok arca van és ahhoz, hogy ezeket leküzdjük magunknak is színesen, nyíltan több oldalról kell megközelítenünk ezt a területet. Cikkemben elgondolkoztam egy kicsit több más szempontból a terrorizmusról és több kérdés fogalmazódott meg bennem. Ezeket teszem fel most anélkül, hogy választ adnék. Igyekeztem viszont egy a címben is megjelölt kérdésre választ adni. A terrorizmus a modern háború, avagy jogalapot szolgálhat-e terrorista támadás háború megindításához, kérdés az afgán és iraki háború kapcsán fogalmazódott meg bennem. Mindkét konfliktus kapcsán az Egyesült Államok szerepét szem elott tartva merült fel bennem, hogy mennyiben van hatással a két háború megindítására a szeptember 11-ei támadás? Sokakban, akik végigkísérték az esem é- nyeket biztosan megfogalmazódott egy válasz, amelyet tüstént adnának erre a kérdésre, azonban engedjék meg, hogy az alábbi értekezéssel egy kicsit elgondolkoztassam Önöket a terrorizmus fogalmát, jelentését vizsgálva az állam által elfoglalt szereprol, a háborúval való összefonódásról és a retorzió kérdéseirol. MI IS VALÓJÁBAN A TERRORIZMUS? Azt hiszem joggal állíthatom, hogy boldog lennék ha erre a kérdésre választ tudnék adni. Elmondható, hogy a szakirodalom és a nemzetközi jogászok egyetértenek abban, hogy a terrorizmus fogalma nem konkretizálható. Olyan jelenséggel állunk szemben, amely állandóan fejlodik, újabb és újabb eszk ö- zöket használ fel, az általa elérni kívánt cél és motiváció sem általánosítható. Az ember minél mélyebben ássa magát bele nemcsak a témában, hanem m a- gának kizárólagosan a terminológia kutatásába annál több nézettel, megköz e- 171

2 lítéssel és kísérlettel találkozik a fogalom meghatározására. Egy dolog azo n- ban biztos, ami talán egy jogász szempontjából a legfontosabb érv: egyetlen nemzetközileg kötelezo dokumentum sem határozta meg a terrorizmus jelentését. Mégis engedjék meg, hogy kis elmélkedésbe kezdjek, hiszen célom a terrorizmus és háború fogalmának, jelentéstartalmának összevetése és ehhez szükséges rámutatnom egy-két jellegzetes egybeesésre, minosítési szempontra ben az ENSZ ad hoc bizottságot állított fel, mely a terrorizmus kérdés e- ivel foglalkozott. A bizottság legfobb célja volt a fogalom meghatározása. Az értekezés során több különbözo nézet alakult ki: egyesek a fogalom kulcsát a terrorista cselekmények mentén kívánták megragadni, míg mások a motiv á- ció behatárolásában látták a kulcsot, megint mások az elérni kívánt célra ko n- centráltak, és végül voltak, akik a végrehajtókban látták a fogalom kulcspontját. A bizottság záró jelentésében mégsem foglalt állást a terrorizmus fogalmának meghatározása kérdésében. Vagyis csupán egy fogalmi elemre támaszkodva nem lehet meghatározni a terrorizmus fogalmát. KI KÖVETHET EL TERRORCSELEKMÉNYT? Magánszemély, magánhadsereg vagy akár állam is fejthet ki terrorista tev é- kenységet? Ha tegyük fel egy kormány megöli azokat, akik ellene demonstrálnak akkor az jogtalan ölésnek minosül vagy terrorista cselekedetnek? 1 Ahhoz, hogy egy személy terroristává váljék egyben egy ideológiai elhivatottsággal kell rendelkeznie, vagy a felbérelt zsoldosok is terroristákna k számítanak? A terroristák személyét tekintve nagyon sok esetben elmondható, hogy katonai múlttal, felkészültséggel rendelkeznek. A katonai kiképzés egyik eleme a hadviselési formák, stratégiák oktatása. Mennyiben van jelentosége annak, hogy a terroristák katonák, amikor a háború fogalmától határoljuk el? A fogalom meghatározása két okból fontos. Egyrészrol számomra kiindulási szempont az, hogy háborút csak államok követhetnek el, tehát hogyan alakul a fogalmi elhatárolás, ha az államok részt vesznek, támogatnak, vagy saját maguk kifejtenek terrorista cselekményt, másrészrol a konkrét személy kérdése, magánszemély vagy katona követte-e el, vagy játszik fontos szerepet a háború fogalmával való összehasonlításnál elhatárolódásnál szeptember 19-én a Pan Am, UTA 772 személyszállító járatát semmisítették meg a chadi Téneré sivatag felett líbiai terroristák.. Az Egyesült Álla- 1 Történelmi példaként szolgálhat a Latin-Amerikai kormányok hatalmon maradás á- nak vagy hatalomra kerülésének módja. Egyes nézetek szerint a kormányok a hatalom megtartása érdekében terrorcselekményekkel biztosították hatalmukat. 172

3 mok és Skócia pert indított két líbiai ellen és a vádpontok között szerepelt terrorista cselekmény elkövetése is. A két líbiai nemzet iségu, akik ellen a vádat megindították a Líbiai Hírszerzo Iroda munkatársai voltak. Ennek eredményeként került megfogalmazásra és elfogadásra az a nyilatkozat, létrejött az Egyesült Államok, Nagy Britannia és Franciaország között amely kimondja, hogy inter alia, egy állam felelossége ott és akkor kezd o- dik, amikor közvetlenül részt vesz terrorista cselekményekben, vagy közvetve kikötohasználatot, kiképzésre lehetoséget, fegyverkezést vagy anyagi támogatást továbbá bármiféle védelemben részesítenek terroristákat. Vagyis a terrorizmus alanya, állam is lehet. MOTIVÁCIÓ ÉS AZ ÖNRENDELKEZÉSI JOG A nemzeti liberális mozgalmak és a terrorizmus fogalmi határai nagyon nehezen különíthetoek el. Valójában, azonban a cél, amely elérése érdekében a terrorcselekményt elkövetik bármennyire is igazságos 2 az jogilag mégsem elfogadható és még akkor sem fogadható el indokoltnak ha az adott csele k- mény a külso megítélés alapján is az igazságosságot hivatott szolgálni. Ezzel egyetért az 1989-es ENSZ Közgyulés, melyen elismer ik az önrendelkezés alapján a nemzeti liberális mozgalmak jogosságát, de ezzel egyidejuleg jogtalannak minosítenek minden olyan tevékenységet, amely bármely terrorista cselekményt foglal magába, legyen az elkövetoje bárki. 3 Az önrendelkezési jog megsértése kapcsán Chadwick akivel jómagam is egyetértek az alábbiakat véli: azon államok, melyek terrort használnak, mint az eroszak egyik metódusát, hogy ezáltal kontrolálják a belso fegyveres zavargásokat, figyelmen kívül hagyják az emberségesség jogi szupremációját, így elonyben részesítik a belso jogi helyzet katonai kontrollal való fenntartását és ellenorzik az eroszakos politikai indíttatású zavargás o- kat. 4 A felkelés, gerilla lázadás és a terrorizmus fogalmának elhatárolása már sokkal nehezebb feladat. A gerilla felkelok taktikájukat tekintve valóban terroristáknak megfelelo harcmódot alkalmaznak, de katonai egységként és annak megfeleloen viselkednek, ami megkülönbözteti oket a terroristáktól és terro- 2 Az igazságosság mindig két oldalról vizsgálandó, az elköveto és az elszenvedo fél részérol is. 3 ENSZ határozat 44/29, december 4. 4 E. Chadwick: Self determination, terrorism and the international humanitarian law of armed conflict, 1996, Martinius Nijhoff Publishers 173

4 rista szervezetektol. Saját magukat katonáknak tekintik és szigorúan követik a katonai diszciplína szabályait. Az Egyesült Nemzetek a 90-es évek végére jutott el addig, hogy kimondja, a terrorizmus bármilyen cél megvalósítása érdekében, bármilyen motivációra hivatkozva követtek el jogtalan és nem indokolható. VAN-E HATÁRVONAL A HÁBORÚ, 5 ÉS A TERRO- RIZMUS KÖZÖTT? A fentiekben láthattuk, hogy a terrorista személyét vizsgálva, az állam részvétele és a katonák kapcsán az elhatárolás, mely kezdetben oly egyszerunek tunt mégis átfedést mutat. Mégis úgy vélem a kérdésre a válasz igen, de sok esetben van átfedés a két fogalom között még akkor is ha a terrorizmust nem lehet teljes egészében körülhatárolni, és pontosan behatárolni. A személyek vizsgálatára korábban már sor került, most áttérnék a cselekvés vizsgálatára. Az elso bennem felmerülo kérdés az, hogy a terrorizmus alkalmazható-e mint eszköz a háborúban a másik pedig adható-e terrortámadásra fegyveres válasz és jogszeru-e ez. Mindkét terminológia kapcsán beszélhetünk ártatlan áldozatokról. Mégis mi a különbség ha a háborúban dobnak le egy bombát vagy ha egy öngyilkos terrorista merénylo robbantja fel magát? A különbséget abban látom, hogy a háborúban az ölés szabályozottan és célhoz kötötten történik, vagyis csak az ellenfél hadseregének gyengítése céljából, ahol a civil áldozatok vesztése a legtöbbször csupán szerencsétlen véletlen, de nem cél. Vagyis a foszabályt követve civilek megölése a háborúban 6 véletlen, míg terrorcselekmény kapcsán fo cél. Ezzel szemben a terrorizmus alkalmával az ölés, pusztítás a cél annak érdekében, hogy a megfelelo pszichikai hatást elérjék a terrorszervez e- tek. Ekkor a motiváció és a cél nem igazodik a szükségesség, arányosság követelményéhez. A terrorizmusnak éppen abban rejlik az egyik megfoghatatlan jellemzoje, hogy nem lehet általánosítani, és szabályokhoz kötni, hiszen ha ezt megtehetnénk és így a terrorizmus szabályozott formákat követne akkor engedjék meg, hogy meg merjem kockáztatni már talán a modern háborúról beszélhetnénk. Mégis a háború és a terrorizmus nem minden mozzanata választható el, hiszen a történelembe visszatekintve az elfoglalt városok lakóinak a lemészárlásával egészen a 20. századig találkozunk, ekkor háborúról beszélünk, de a 5 A háború fogalma: az állam általi agresszió kifejtése egy másik állammal szemben ben Szerbiával szemben végrehajtott támadás 174

5 használt eszköz valójában a terrorizmus volt. Politikai nézet megerosítése vagy politikai hatalom megszerzése sokszor történt eroszakos cselekmény folytán, gondoljunk csak Cézárra. A merénylo fogalma több kultúrában is megjele nik a történelem során, és az elso terrorizmushoz kapcsolódó nemzetközi dokumentumok is a merényletekre épülve kerülnek megfogalmazásra. Az ókor és középkor kedvence volt a terror, csupán ezt követoen fejlodött a felvilágosodás korában politikai akarat megtestesítojévé. Majd a 19. század Oroszországa, ahol a cárizmus megdöntése érdekében virágzott az anarchizmus és a merényletek, bombarobbantással végrehajtott támadások megszámlálhatatlanná váltak. A 20. században az elnyomott népek, az írek, az izraeliek, a palesztinok, eloször a britekkel szemben majd a palesztinok az izraeliekkel szemben harcoltak, majd további példaként említheto a volt kolóniák és a hidegháború. Mindezeket a történelem háborúnak könyvelte el, de valójában az eszköz sokszor a terrorizmus volt. A terrorizmussal szemben használt fegyveres eroszak eloször is a jogszeruség kérdését másrészrol a terrorizmust támogató államok, és velük szemben felhozható felelosség kérdését érintik. Vagyis mirol is van szó az állam részérol, jogos háborúról, önvédelemrol, fegyveres beavatkozásról, agresszióról vagy humanitárius intervencióról? Ius ad bellum ius in bellum. A háború és terrorizmus fogalmának elsorendu elhatároló eleme a szuverén államok hiánya a terrorcselekmények kapcsán óta a háború megindításának az elofeltétele az ENSZ Biztonsági Tanácsának a hozzájárulása, amely csak a helyzet vizsgálatát követoen és annak minosítésének megfeleloen ad lehetoséget háború megindítására. Háború, mint szankció? 7 Az ENSZ határozat 8 alapján agressziót csak állam követhet el. A szeptember 11-ei támadás elérte az önvédelemre jogcímet adó fegyveres támadás mértékét. A katonai akció a tálibok ellen októberben kezdodött meg. Oszama Bin Laden és a támogató államok közötti kapcsolat volna az egyetlen jogszeru indok egy támadás megkezdésére? Hogyan értékelheto mindez a nemzetközi közösség részérol? A MODERNKORI TERRORIZMUS A 21. században a terrorizmus fogalmát egyre gyakrabban használják kettéosztottan, utalva egyrészt a konvencionális vagy tradicionális terrorizmusra és a jelenlegi modern kori terrorizmusra, hangsúlyozva ezáltal is a terrorizmus elorehaladottát és fejlodését. Hagyományos terrorizmus, akár szeparatista akár ideológiai alapokra épült (jobb vagy bal) mindig politikai és szociális 7 Ádány Tamás fejtegetése, Bibó István és Flachbarth Erno nézetei alapján /1974 ENSZ határozat 175

6 célkituzése volt, mint például a függetlenség elnyerése, idegenek kiuzése, egy új szociális rend létrehozása. Az ilyen terrorista csoportoknak az volt a célja, hogy engedményeket érjenek el 9, követeléseket kényszerítsenek ki, néha eg é- szen messzire nyúló engedményeket a saját antagonisztáiktól. Az új terrorizmus ezzel eltéro karakterrel rendelkezik, politikai célkituzése nincs konkrétan meghatározva a középpontban társadalmi megsemmisítés és a lakosság nagy részének kiirtása szerepel. A legextrémebb formája, amikor minden sátáni ero kiirtására törekszik, amely magában foglalhatja egy ország nagyobbik részét vagy éppen az emberiség nagy részére irányulhat, mint elofeltétele m á- sok növekedésének, jobb és megkülönböztetett humán életnek ad lehetoséget. A legrosszabb és legextrémebb formája számol a Földi élet teljes kiirtásával, mint az emberiség buntetteiért való legvégso büntetés. 10 A TERRORIZMUS FAJTÁI Ha már a terrorizmus fogalmát nem lehet tisztázni, azonban van amiben úgy tunik a szakirodalom egyetért az pedig nem más min t a terrorizmus különb ö- zo csoportosítása és fajtákra osztása. Így beszélhetünk csoportokról motiv á- ció szerint, (történelmi hagyományok, politikai, etnikai, faji, ideológiai, szélsoséges, vallási gyulöletet kelto, pszichológiai, katonai, jogi, igazgatási, gazdasági, kommunikációs, technológiai, szociológiai). 11 A terrorizmus fogalma olyan szélesköru és maga a szó jelentéstartalma egy olyan eroszakos, ki nem számítható cselekményt feltételez, hogy attól függ o- en, hogy mely társadalmi tudomány ágat vizsgáljuk valahol találkozhatunk a terrorizmus fajtájával: példaként említve a pszichiátria beszél elmebeteg terrorizmusról, mely elsosorban a magánéleti konfliktusokban jelennek meg. A politika tudománnyal foglalkozók a történelmi évezredek folyamán minden évszázadban és minden politikai irányzatban felfedezni vélik a terrorizmus jellemzoit és ismerteto jegyeit. Az effajta csoportosítás a jogászok számára sem elhanyagolandó mert nemcsak a fogalom típusjegyeit lehet csokorba fuzni hanem az állam szerepe, a hatalom uralma és a jogi szabályozottság 9 Ebbol a nézopontból különbséget kell tenni, a szervezett bunözés és a terrorizmus között. Az elozo célkituzései elsosorban gazdasági jelleguek, míg az utóbbi esetben politikai, ideológiai és vallási és nem gazdasági jellegu célokra elérését célozták meg. 10 Walter Laqueur: The New Terrorism: Fanaticism and the Arms of Mass Destructions, New York, Oxford University Press, 1999., p Máramarosi Zoltán: A századvég terrorizmusának természetrajza, Rendészeti szemle, szám old 176

7 szorosan összefügg ezzel a területtel. Hiszen mind a nemzeti mind a nemzetközi akarat a belso illetve nemzetközi politika függvénye. Ebbol a szempontból megkülönböztethetünk: forradalmi terrorizmust, nemzetközi terrorizmust, de ezektol már eltéro minosítésu a nemzeti ellenállási mozgalmak, a nacionalista szeparatista motivációjú mozgalmak, az anarchia, amely célja a nihilizmus, melyet mégis sokszor a terrorizmus egyik eszköz é- vel próbálnak elérni. A legújabb csoportosítások pedig már a kémiai, biológiai, informatikai terrorizmusra hívják fel a figyelmet. HADVISELÉSI FORMA? Ismételten a történelmi megközelítést hívom segítségül. A francia forrad a- lom, a hitleri Németország, Sztálin politikai uralma és a latin-amerikai hatalmi harcokban és háborúkban az államok által használt eszköz a terrorizmus volt. A háború fogalmi elemei között szerepel az agresszió, mely egyik megnyilvánulási módja volt a terrorista cselekmény. A nemzetközi jognak nincs arra lehetosége, hogy ezeket a cselekményeket elhatárolja, illetve másfajta a feleloségre vonás alakalmával különbséget tegyen háborús buntett és terrorista cselekmény kifejtése között. Háború esetén háborús bunök elkövetéséért fennálló felelosség súlyosabb, mint a terrorcselekményekkel szemben kiróh a- tó szankció. A fenti fejtegetést a terrorizmus fogalmának meghatározásánál tartom fontosnak, méghozzá azon kérdés kapcsán mennyiben olvad be a háború fogalmába, a terrorizmus, mint a hadviselés egyik módja? 12 Vegyük figyelembe a terroristatámadást stratégiai szemmel. A szembenálló felek tekintetében elmondható, hogy az elony egyértelmuen a terroristák oldalán van. A terrorista cselekmény meglepetésszeru, gyors, könnyu sikert jelent és általában a kivitelezése is olcsó. Hatékony. Gyakorlatilag nincs szükség nagy csapatok mozgósítására, fegyverkezésre, taktikákra és egyéb diplomáciai tárgyalásokra, amelyek egy klasszikus háború velejárói, hanem lecsupaszítva a háború egy eszközének kiemelése, vagy vegyük úgy, hogy a hadviselés egyik módját megragadva használja fel a terrorista, terrorista szervezet. Ezért jellemezheto akár úgy is, hogy a terrorizmus nem háború hanem 12 A soron következo fejtegetés a terrorizmus mint hadviselési formára vonatkozik, azonban nem kerül külön kiemelésre, hogy ez az eszköz a háborúban is tiltott a terrorizmushoz való folyamodás, azonban fogalmi összevetés szempontjából ez jelen esetben nem releváns. 177

8 majdnem háború. Alacsony intenzitású háborús konfliktus. 13 Mégis úgy vélem ismét visszatérve a fogalmi fejtegetésekhez, elfogadható az a megállapítás, hogy maga a cselekmény lehet a katonai hadviselés egyik extrém formája, mint azt a történelem folyamán is tapasztalhattunk. De itt kívánom hangsúlyozni, hogy álláspontom szerint ez még nem alapozza meg a kivédés vagy önvédelem céljából történo katonai bevetést, amely kvázi háborús konfliktust kezdeményezo retorzióhatású visszacsapássá, önvédelemmé fejlodik ki. Tehát attól, hogy a terrorista cselekmény akár felfogható tiltott ám létezo katonai hadviselési formaként ez nem minosül sem hadüzenetnek sem pedig háborút megkezdo támadásnak.. A terrorizmusnak vannak olyan elemei, amelye a háború fogalmába és magába a háborús konfliktusokba beleillenek, illetve átfednek, azonban a terrorista cselekmény minosítése meg kell maradjon a buncselekmények kategóriájában. A 21. században egyre több egye zmény születik biológiai, vegyi és toxikus fegyverek bevetésének tilalmáról. 14 A tilalmak elsosorban fegyveres konfliktusokra vonatkozóan kerülnek megfogalmazásra. Ismét fejtegetésbe bocsátkozva gondoljuk át ki akarna biológiai, toxikus háborút vívni? Nem lenne egyszerubb ha az összeütközés azon módját választják a felek, hogy a megf é- lemlítést, demonstrációt egy terrorista szervezet vagy egy terrorista hajtsa csak végre? Mind gazdaságilag, mind társadalomlélektani szempontból könynyebb ezáltal az adott cél elérése és korlátozottabb számban követel emberáldozatokat. A terrorizmust egy cél megvalósítása érdekében követik el. A társadalmi, gazdasági, pszichológiai tényezok együttes elemzésénél megállapítható, hogy sokkal inkább veszélyeztet bennünket egy biológiai, kémiai terrorizmus leh e- tosége, mint egy kémiai, biológiai háború. A hadviselés ezen formája ha egy háború kapcsán kerül alkalmazásra akkor ez sok embert érint és az adott helyzet exkalálódásához vezethet addig egy terrortámadás kapcsán ez csupán szporadikus, elsosorban a pszichés hatás és félelemkeltésre irányulna. Azo n- ban megállapítható, hogy a hadviselési mód ezen modern technikák figy e- lembe vételével mind a háború mind a terrorizmus kapcsán azonosak. Talán a terrorizmus kapcsán enyhébb fokú a méreg bejuttatása a csomagolt áruba, amellyel például nagy cégek tehetok tönkre, vagy légkondicionáló berend e- zésbe juttatás vagy számítógépbe víruskód beépítése. Ami viszont sokkal kényelmetlenebb kérdés lehet az a ius in bellum stádiumában terrort mint hadviselési formát alkalmazni? A jelen szabályok szerint 13 Máramarosi Zoltán: A századvég terrorizmusának természetrajza, Rendészeti szemle, szám old 14 A tiltott fegyverek használatáról szóló egyezményeket szokás összefoglalóan New York -i jognak is nevezni. 178

9 ez tilos, de ki állapítja meg illetve ki dönti el, hogy a megválasztott stratégia, akció az minek minosül? A biológiai, toxikus fegyverek használata tilos, kérdés ha ezek bevetésre kerülnek akkor ez terror cselekményt valósít meg vagy még mindig legitim háborúról fogunk beszélni, amelyet illegitim fegyverekkel vívtak? Lesznek-e egy esetleges kémiai, toxikus háború esetében egymással szembenálló felek, vagy csupán elegendo az egyik államnak egy légi támadása, amivel a vírust a lakosság közé juttatja, vagyis egy vírus bevetésével megszunik a háború klasszikus fogalmi elemének egyik fo érvényesülése, hiszen nem az ellenfél katonái gyengítése hanem a pusztítás válik fo motívummá.. Beszélhetünk terrorizmus a háborúban vagy terrorizmus, mint ha d- viselési forma beleolvadva a háború jelentéstartalmába? Ki fogja az adott hadviselési forma legitim vagy illegitimítását meghatározni és hogyan kerül szankcionálásra mint háborús buntett vagy mint terrorcselekmény? A TERRORIZMUS JOGRENDSZERBELI ELHELYEZ- KEDÉSE A terrorizmus nem háború még akkor sem ha esetenként él a háború által is alkalmazott hadviselési forma egyikével. Viszont a terrorizmus és a háború fogalmi elemei között sok az átfedés, azonban a szakirodalmat olvasva a nemzetközi jogászok között egyetértés van abban, hogy a terrorcselekmény nem minosítheto háborúnak. Korunk legfrissebb fegyveres konfliktusait megfigyelve, elsosorban az afgán de még inkább az iraki háború megindításának okát vizsgálva egyesekben felmerülhet az a kérdés, hogy ezen háborúk m i- lyen összefüggésben vannak az Egyedsült Államokat ért évi szeptember 11-ei terrortámadásokkal? Felfogható-e a terrortámadás hadüzenetként? Megalapozhat-e terrortámadás egy háború megindítását? Vagy szankcióról van szó? Valki László professzor errol így vélekedik: terrorra nem lehet terrorral válaszolni gyulölet diktálta cselekedetek ördögi köre. 15 Ugyan Afganisztán: terrorista ellenes háború nemzetközi jogban értelmezh e- to nemzetek közti konfliktusként szeptember 12-én elfogadott ENSZ nyilatkozattal a háború fogalma megváltozik. 16 A terrorizmus írott formában történo szabályozása kezdetben magas rangú politikus ellen elkövetett merényleteket követoen kerül megfogalmazásra, 15 Valki László: A szeptember 11-i te terrortámadás és az önvédelem joga, 2002 Szeged, In memoriam: Nagy Károly, Acta Juridica et politica Tomus LXI 16 Kiss J. László: A terrorizmus, avagy a biztonság és a háború metamorfózisa, Acta Humana N

10 mint az 1856-os belga merényleti záradék, III. Napóleon elleni sikertelen akció hatására majd a Népszövetség égisze alatt két egyezmény kerül elf o- gadásra 1937-ben Sándor jugoszláv király és Barthou francia külügym i- niszter meggyilkolása miatt. Az egyezmények a terrorizmus megelozése és megbüntetése tárgyában tartalmaznak rendelkezéseket. Az egyezmények alapján a forradalom olyan bunös cselekmény, amely valamely állam ellen irányul és célja, hogy meghatározott személyeknél, személyek csoportjánál vagy a közösség körében terrort idézzen elo. Egyetemleges jellegu üldözést írnak elo és a kiadatást, felleloségre vonást nemzetközi szinten szabályo z- zák. 17 A két egyezmény nem lépett hatályba, de tartalmilag fontos mérföldkövet jelente nek a nemzetközi szabályozás színterén. Az 1970-es években miután a terrorizmus kiszélesedik a nemzetek közössége egyre több területen próbálja meg egyezmények formájában visszaszorítani elterjedését. 18 Az egyezményekbol egyértelmuen kitunik, hogy a nemzetközi közösség a terrorizmust a buncselekmények kategóriájába sorolja. Az aut dedere, aut judicare elve fogalmazódik meg, jelezve ezzel a buncselekmény súlyát. A szeptember 11-ei terrortámadásokat követoen George W. Bush az Egyesült Államok elnöke a sajtóban háborúról beszélt. Erre a nemzetközi jogász réteg felzizzent és hangot adott annak, hogy nem háborúról van szó, hanem buncselekményrol, mert a terrortámadásokat végrehajtók magánszemélyek voltak ezért velük szemben büntetojogi felelosségre vonásnak van helye. Ahhoz, hogy háborúról lehessen beszélni agressziót kell feltételezni, azonban ezt csak államok fejthetik ki. Jelen esetben nem volt meg az államok egymással való szembenállása. A kérdés, a körül fogalmazódott meg, hogy minosítheto-e agressziónak egy terrorista szervezet által végrehajtott tám a- dás? Melyre a válasz az, hogy magánszemély vagy magánhadsereg nem követ el agressziót, hanem büntetojog alapján ítélheto meg, sértett állam csak nemzeti eszközökkel védekezhet. 19 Az elkövetett cselekményeket pedig emberiség elleni buncselekmények kategóriájában lehet értékelni. Az a kérdés, hogy a terrorcselekményeket nemzetközi buntettnek vagy csak egyszeru 17 Kardos Gábor: Terrorizmus és nemzetközi jog, Magyar Tudomány 96/10sz Hágai ENSZ egyezmény a repülogépek eltérítésének megakadályozásáról; 1971 Montreal, a légi terrorrizmus elleni egyezmény repülogép felrobbanása, utasok megölésérol; 1974 diplomaták és más, nemzetközileg védett személyek ellen elkövetett buncselekmények megelozésérol és megbüntetésérol; 1979 tússzedés elleni egyezmény 19 Valki László: A szeptember 11-i terrortámadás és az önvédelem joga, 2002 Szeged, In memoriam: Nagy Károly, Acta Juridica et politica Tomus LXI 180

11 nemzeti büntetotörvénykönyv által szabályozott buncselekménynek kell tekinteni még ekkor nyitva állt. 20 A szuverén és végrehajtó hatalom általi interpretáció folytán az eroszakos cselekményeknek, mint a terrorizmusnak jelentését háborúnak minosíteni jogilag annyit jelent, hogy az igazságszolgáltatás vagy a bírói hatalom politikailag befolyásolt, és ezáltal a büntetobírósági rendszer olyan mechanizmussá válik, amely a fennálló politikai helyzetet védi ahelyett, hogy megállapítaná a felelosséget. 21 A háború fennállásának kikiáltása sok egyéb jogi hatást von maga után és az adott idoszakra és területekre rendkívüli jog kerül bevezetésre. Alkalmazásra került a háború joga vagy hágai jog mely a hadviselés formájának megválas z- tása és a fegyveres összeütközés szabályaira vonatkozik. A humanitárius jog vagy másképp a genfi jog mely a fegyveres összeütközés enyhítését és a fegyvernemek megválasztására vonatkozik. Azonban mielott humanitárius jogról beszélhetünk a fegyveres konfliktus megléte szükséges, továbbá a cselekmény jogi minosítése. A terrorizmus nem minosül agressziónak, fegyveres konfliktusnak ezért a humanitárius jog és a humanitárius beavatkozás szab á- lyai sem a hágai jog nem vonatkoznak rá. AZ ÖNVÉDELEMHEZ VALÓ JOG Terrortámadás kapcsán egy állam viszonttámadás formájában önvédelemre hivatott. Azonban milyen mértéku lehet ez az önvédelem, mik a korlátok és in dokolt-e erre a jogra hivatkozva háborút kezdeményezni? További kérdés, hogy az önvédelemhez való jogot egy államon belül mely szerv gyakorolhatja? A katonaság, rendorség, polgárorség vagy speciális alakulatok? Az önv é- delemhez való jog kapcsán felmerül, hogy mennyiben csak védelemrol és mikortól kezdve beszélünk már támadásról vagy szankcióról, esetleg retorzióról? 22 A kérdés megválaszolásánál a nemzetközi jogászok az úgynevezett Webster tételt hívják segítségül ben egy Caroline nevu gozhajó a Niagarán 20 Az Egyesült Államok volt az 1998-ban felállításra kerülo Nemzetközi Büntetotörvényszék kapcsán nem fogadta el a terrorizmus nemzetközi büntetté nyilvánítását. 21 E. Chadwick: Self determination, terrorism and the international humanitarian law of armed conflict, 1996, Martinius Nijhoff Publishers 22 Például, minek lehet minosíteni az 1986-os Nyugat Berlini diszkó elleni öngyilkos merénylo támadását, amely amerikai katonákkal volt teli, és 3 ember meghalt 129 megsebesült, az Egyesült Államok ezért Líbiát gyanúsította és légitámadást indított a Tripoli reptér ellen, 32 meghaltak és találat érte több európai nagykövetséget 181

12 utánpótlást szállított egy katonai lázadók által elfoglalt sziget számára, ahol britek éltek. Az Egyesült Államok semmit sem tett, mire Nagy Britannia felgyújtotta a gozhajót, véget vetve ezáltal az utánpótlásnak.. Nagy Britannia cselekménye indokoltságát a szükségesség, a közvetlenség és arányosság elvét segítségül hívva alapozta meg és ezáltal mentette ki magát a felelosségre vonás alól. Az elvre azóta többször is hivatkoztak. 23 A Webster tételét Valki László professzor az alábbiak szerint foglalja össze: Önvédelemre hivatkozáskor, bizonyítani kell: az önvédelmi tett szükséges és azonnaliságát, azt, hogy ellentmondást nem turo, valamint megfontolásra idot hagyni nem lehet.24 Lehet az állam által válaszként adott önvédelmet az állam részérol elkövetett terrorizmusnak minosíteni? A választ Kardos Gábor nemzetközi jogász kiv á- lóan megfogalmazta: állami terrorizmus politikai kategória a nemzetközi jo g- ban nincs. 25 Az önvédelemhez való jog túllépése megalapozza az állam felelosségre vonását. A szeptember 11-ei támadást Bush elnök egy nyilatkozatában azt mondta, hogy az Egyesült Államok a háború stádiumában van, amellyel els o- sorban a helyzet súlyosságára utalt, vélik ezt amerikai elemzok. 26 A háború és terrorizmus fogalma amerikai politikusok beszédeiben a mai napig megfigyelheto, hogy nem jogilag tisztázott és nem kello körültekintéssel használják. A szeptember 11-ei támadás alkalmával nem voltak egymással szemben álló felek, egymással szembenálló államok, tehát éppen a háború legfontosabb fogalmi eleme hiányzott, amely a legtriviálisabb választóvonal a két fogalom között. A támadás katonai szemmel kiválóan szervezett volt és egyértelmu volt, hogy a kivitelezok megfelelo szervezeti háttere támaszko d- tak. Felmerülhet a szervezett bunözés kategóriájába való besorolás egy pillanat erejéig, azonban ezt rögtön el is vetném, mert a szervezett bunözok nem a tömegpusztításra törekszenek hanem egyértelmuen a pénzszerzés a legfobb motivációjuk és mint tudjuk szeptember 11-ei támadás szervezoi semmiféle követeléssel nem álltak elo. 23 Csak a legfontosabbakat említve a Nürnbergi perben, majd 1976-ban az Entebbei reptérre kényszerített Air France gép kapcsán felmerült incidensnél. 24 Valki László: A szeptember 11-i terrortámadás és az önvédelem joga, 2002 Szeged, In memoriam: Nagy Károly, Acta Juridica et politica Tomus LXI 25 Kardos Gábor: Terrorizmus és nemzetközi jog, Magyar Tudomány 96/10sz. 26 Harry Henderson: Global terrorism, the complete reference guide, Checkmark Books,

A terrorizmus elleni küzdelem, avagy a 22-es csapdája

A terrorizmus elleni küzdelem, avagy a 22-es csapdája A terrorizmus elleni küzdelem, avagy a 22-es csapdája Rada Mátyás Vajda Viktor A terrorizmus napjaink legégetőbb biztonságpolitikai kérdésévé vált. A közelmúltban a New York-i, londoni és madridi események,

Részletesebben

A TERRORIZMUSSAL KAPCSOLATOS KUTATÁS LEGÚJABB EREDMÉNYEI

A TERRORIZMUSSAL KAPCSOLATOS KUTATÁS LEGÚJABB EREDMÉNYEI Bolgár Judit Szternák Nóra Szternák György A TERRORIZMUSSAL KAPCSOLATOS KUTATÁS LEGÚJABB EREDMÉNYEI A terrorizmus napjainkra állandósult kihívássá vált. Az események azt mutatják, hogy azok a fenyegetések,

Részletesebben

A TERRORIZMUS ÉS A JOG A TERRORIZMUS MEGHATÁROZÁSA. Dr. Havasi Zoltán r. dandártábornok

A TERRORIZMUS ÉS A JOG A TERRORIZMUS MEGHATÁROZÁSA. Dr. Havasi Zoltán r. dandártábornok Dr. Havasi Zoltán r. dandártábornok A TERRORIZMUS ÉS A JOG A TERRORIZMUS MEGHATÁROZÁSA A terrorizmus, mint gyujtofogalom értelmezése nem mindig zavarmentes. A témával foglalkozó szakemberek a fogalom tekintetében

Részletesebben

ÚJ TÍPUSÚ TERRORCSELEKMÉNY AVAGY KÉPES-E KEZELNI A MAGYAR JOG A TERRORIS- TÁK ÁLTAL ELTÉRÍTETT ÉS FEGYVERKÉNT HASZNÁLNI KÍVÁNT LÉGIJÁRMUVEKET?

ÚJ TÍPUSÚ TERRORCSELEKMÉNY AVAGY KÉPES-E KEZELNI A MAGYAR JOG A TERRORIS- TÁK ÁLTAL ELTÉRÍTETT ÉS FEGYVERKÉNT HASZNÁLNI KÍVÁNT LÉGIJÁRMUVEKET? Dr. Almási Ferenc alezredes, HM Nemzetközi Jogi Foosztály Dr. Kádár Pál ornagy, HM Tervezési és Koordinációs Foosztály ÚJ TÍPUSÚ TERRORCSELEKMÉNY AVAGY KÉPES-E KEZELNI A MAGYAR JOG A TERRORIS- TÁK ÁLTAL

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL. V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL. V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal kiadványa Felelős kiadó Morber Ferenc főigazgató

Részletesebben

Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek

Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek Tanulási segédlet ÁJT0501E kurzushoz Szociális munkás és Szociálpedagógus alapszakos

Részletesebben

A nemzetközi jog a hidegháború után

A nemzetközi jog a hidegháború után Kardos Gábor A nemzetközi jog a hidegháború után Bevezető: A világ-jogrend Mennyiben vonhatók a nemzetközi viszonyok a nemzetközi jog irányítása alá? Ez a kérdés a mai napig vitatott, gyakran szélsőséges

Részletesebben

A TERRORIZMUS GAZDASÁGI-PÉNZÜGYI HÁTTERE

A TERRORIZMUS GAZDASÁGI-PÉNZÜGYI HÁTTERE Botos Csaba A TERRORIZMUS GAZDASÁGI-PÉNZÜGYI HÁTTERE A globális veszélyforrást jelento, felforgató és véres cselekedeteikkel válog a- tás nélkül gyilkosságok elkövetésére képes terroristák és azok támogatói

Részletesebben

Dr. Törő Csaba. Budapest Röppentyű köz 3. VII./42. 1139

Dr. Törő Csaba. Budapest Röppentyű köz 3. VII./42. 1139 Dr. Törő Csaba Budapest Röppentyű köz 3. VII./42. 1139 1 Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék Témavezető: Bokorné Dr. Szegő Hanna Professzor Emeritus 2 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL V.

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL V. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL V. évfolyam Különszám 2006. január FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal kiadványa Felelős kiadó Morber Ferenc főigazgató

Részletesebben

A TERRORIZMUS KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETI HÁTTERE, MEGNYILVÁNULÁSI FORMÁI ÉS JELENLÉTE A XXI. SZÁZADBAN

A TERRORIZMUS KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETI HÁTTERE, MEGNYILVÁNULÁSI FORMÁI ÉS JELENLÉTE A XXI. SZÁZADBAN DETRE ZOLTÁN százados A TERRORIZMUS KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETI HÁTTERE, MEGNYILVÁNULÁSI FORMÁI ÉS JELENLÉTE A XXI. SZÁZADBAN THE BACKGROUND HISTORY, FORMS OF APPEARANCE, AND PRESENCE OF TERRORISM IN THE

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR A KÖZÖS KÜL ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA ASPEKTUSAI AZ IRÁNI ATOMPROGRAM TÜKRÉBEN

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR A KÖZÖS KÜL ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA ASPEKTUSAI AZ IRÁNI ATOMPROGRAM TÜKRÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOÁMCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU Kapcsolatok szakirány A KÖZÖS KÜL ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA ASPEKTUSAI AZ IRÁNI

Részletesebben

AZ ENSZ ÉS A NATO Kiadja a Magyar ENSZ Társaság 2002

AZ ENSZ ÉS A NATO Kiadja a Magyar ENSZ Társaság 2002 AZ ENSZ ÉS A NATO Kiadja a Magyar ENSZ Társaság 2002 A konferenciát és a kiadványt a Külügyminisztérium támogatta. ISBN 963 86322 0 8 Szerkesztette: Dr. Gömbös Ervin A kiadásért felelős: a Magyar ENSZ

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK KATONAI ALAPISMERETEK Zrínyi Kiadó Budapest Ezt a kiadványt az Oktatási Hivatal HM-69157 számon tankönyvvé nyilvánította. HM Zrínyi Nonprofit Közhasznú Kft., 2010 SZERZÕK: A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Telkes Zsófia 2005. - 1 -

SZAKDOLGOZAT. Telkes Zsófia 2005. - 1 - SZAKDOLGOZAT Telkes Zsófia 2005. - 1 - Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat EU kapcsolatok szakirány AZ EURÓPAI BIZTONSÁG-

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL III. évfolyam 4. szám 2004. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal kiadványa Felelős kiadó Morber Ferenc főigazgató

Részletesebben

A NEMZETBIZTONSÁGOT, AZON BELÜL AZ ÉLELMISZERLÁNCOT MINT KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁT FENYEGETŐ VESZÉLYEK ÉS AZ ELLENÜK VALÓ FELLÉPÉS ELEMEI

A NEMZETBIZTONSÁGOT, AZON BELÜL AZ ÉLELMISZERLÁNCOT MINT KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁT FENYEGETŐ VESZÉLYEK ÉS AZ ELLENÜK VALÓ FELLÉPÉS ELEMEI A NEMZETBIZTONSÁGOT, AZON BELÜL AZ ÉLELMISZERLÁNCOT MINT KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁT FENYEGETŐ VESZÉLYEK ÉS AZ ELLENÜK VALÓ FELLÉPÉS ELEMEI 1 Tartalom I. A terrorizmus és a szervezett bűnözés globális, regionális

Részletesebben

KONDÁS KORNÉL 1. A terrorizmus, mint a védelmi igazgatás rendszerét befolyásoló tényező

KONDÁS KORNÉL 1. A terrorizmus, mint a védelmi igazgatás rendszerét befolyásoló tényező KONDÁS KORNÉL 1 A terrorizmus, mint a védelmi igazgatás rendszerét befolyásoló tényező Terrorism, as the influential factor of the defence managment system Absztrakt A szerző a cikkben bemutatja a terrorizmus

Részletesebben

Bárándy Gergely A KÖZÖSSÉGEK EMBERI MÉLTÓSÁGÁNAK BÜNTETŐJOGI VÉDELME MAGYARORSZÁGON. PhD értekezés tézisei. Témavezető: dr. Gál István László PhD

Bárándy Gergely A KÖZÖSSÉGEK EMBERI MÉLTÓSÁGÁNAK BÜNTETŐJOGI VÉDELME MAGYARORSZÁGON. PhD értekezés tézisei. Témavezető: dr. Gál István László PhD Bárándy Gergely A KÖZÖSSÉGEK EMBERI MÉLTÓSÁGÁNAK BÜNTETŐJOGI VÉDELME MAGYARORSZÁGON PhD értekezés tézisei Témavezető: dr. Gál István László PhD Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar Büntetőjogi

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Fischl Vilmos

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Fischl Vilmos ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Fischl Vilmos A NEMZETKÖZI EGYHÁZI SZERVEZETEK SZEREPE AZ ÁLLAMKÖZI VALAMINT CSOPORTOK KÖZÖTTI KONFLIKTUSOK ÉS VÁLSÁGOK KEZELÉSÉBEN Doktori

Részletesebben

Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala KÉZIKÖNYV

Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala KÉZIKÖNYV Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala KÉZIKÖNYV a menekült státusz meghatározására szolgáló eljárásról és az azzal kapcsolatos követelményekről a menekültek helyzetéről szóló 1951. évi

Részletesebben

Dr. habil. Lakatos László HONVÉDELMI IGAZGATÁS

Dr. habil. Lakatos László HONVÉDELMI IGAZGATÁS Dr. habil. Lakatos László HONVÉDELMI IGAZGATÁS Budapest, 2011 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HONVÉDELMI IGAZGATÁS ( EGYETEMI JEGYZET ) 2011 Szerző: Dr. habil. Lakatos László ny. okl. mk. vezérőrnagy

Részletesebben

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN 2001. szeptember 27. AZ INTERNETES

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KISEBBSÉG AUTONÓMIA TÖREKVÉSEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KISEBBSÉG AUTONÓMIA TÖREKVÉSEI DOKTORI ÉRTEKEZÉS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA A KORMÁNYZÁS TERÜLETI, TÖRTÉNETI ÉS TÁRSADALMI DIMENZIÓI POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI PROGRAM A KÁRPÁTALJAI

Részletesebben

Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXII. (2004), pp. 185-139

Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXII. (2004), pp. 185-139 Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXII. (2004), pp. 185-139 A TERRORIZMUS ÉS A POLITIKAI BŰNCSELEKMÉNY KAPCSOLATA AZ 1856-OS BELGA MERÉNYLETI ZÁRADÉK RELÁCIÓJÁBAN BARTKÓ RÓBERT* A terrorizmus

Részletesebben

EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN

EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN HU EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK Figyelmeztetés Ennek a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Családi (v)iszonyok A családon belüli erőszak önálló büntetőjogi törvényi tényállásának dilemmái 1

Családi (v)iszonyok A családon belüli erőszak önálló büntetőjogi törvényi tényállásának dilemmái 1 Szabó Alexandra Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar A XXXI. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójának helyezett pályamunkája. Családi (v)iszonyok A családon belüli erőszak önálló büntetőjogi

Részletesebben

Globális felelősség. Magyarország részvétele a nemzetközi államépítési tevékenységben. Szerkesztette Friedmann Viktor

Globális felelősség. Magyarország részvétele a nemzetközi államépítési tevékenységben. Szerkesztette Friedmann Viktor Globális felelősség Magyarország részvétele a nemzetközi államépítési tevékenységben Szerkesztette Friedmann Viktor Globális felelősség Magyarország részvétele a nemzetközi államépítési tevékenységben

Részletesebben

Környei Ágnes. Emberi jogok a nemzetközi kapcsolatokban. egyetemi jegyzet. Piliscsaba, 2011. ISBN 978-963-308-056-6

Környei Ágnes. Emberi jogok a nemzetközi kapcsolatokban. egyetemi jegyzet. Piliscsaba, 2011. ISBN 978-963-308-056-6 Környei Ágnes Emberi jogok a nemzetközi kapcsolatokban egyetemi jegyzet ISBN 978-963-308-056-6 Piliscsaba, 2011. I. Az emberi jogok fogalma, csoportosítása...3 1. A történeti fejlődés...4 2. Civilizációk,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLPOLITIKÁJÁRA VONATKOZÓ ELMÉLETEK

AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLPOLITIKÁJÁRA VONATKOZÓ ELMÉLETEK AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLPOLITIKÁJÁRA VONATKOZÓ ELMÉLETEK Juhász Krisztina (gyakornok, Szegedi Tudományegyetem, Politológiai Tanszék) Összefoglaló Jelen tanulmány célja, hogy áttekintse az Európai Unió közös

Részletesebben