22. évf. 2012/ november december. Ára: 499 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "22. évf. 2012/11 12. november december. Ára: 499 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG"

Átírás

1 A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 22. évf. 2012/ november december Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja

2

3 Tisztelt Olvasó! Bár még nem ismeretesek a végeleges adatok, de tényként kezelhetjük, 2011-es kimagasló eredményei után, csökkent a mezôgazdaság idei teljesítménye. A 2012-es termelés mennyisége 11 százalékkal lesz kevesebb, mint egy évvel korábban. Ennél is nagyobb gond, hogy az ágazat hozzáadott bruttó értéke 30 százalékkal esett vissza. A zuhanás fô oka, hogy a gabonafélék, különösen kukorica hozamai az aszály következtében drámai mértékben, jó 40 százalékkal maradtak el a várakozásoktól. Amilyen mértékben tehát tavaly a mezôgazdaság fölhozta a nemzetgazdaság GDP-jét, az idén olyan mértékben lerontotta azt. Az állattenyésztés stagnál, termelési értékben ugyanazt hozta, mint 2011-ben, de úgy, hogy a sertés- és a szarvasmarha-állomány tovább csökkent. A baromfinál némi gyarapodás mutatkozik. Sajnos a sertésállomány csökkenését nem lehetett megállítani, pedig ez lenne a legfôbb cél, mert lassan már nem lesz hízó, amit le lehetne vágni Magyarországon. Mindazonáltal a mögöttünk hagyott év felemás képet mutat. Attól függôen ugyanis, hogy mikor és mennyi az esô esett az egyes vidékeken, óriási a szóródás. Annyi azonban látszik, hogy a súlyos aszály ellenére sem lehetetlenültek el gazdatömegek. A magyarázat egyszerû: az uniós támogatások soha nem tapasztalt mértékû növekedése. A földalapú támogatások 10 százalékponttal emelkedtek, ami 8500 forint hektáronkénti jövedelemgyarapodást jelent. Ha ezt megszorozzuk, 5 millió hektár termôterületet alapul véve, 42 milliárd forintot jelent pluszban. Ezen és más címen milliárd forint többlethez jutott tehát az ágazat, ami valljuk be, nagy pénz. Fôként ennek köszönhetô, hogy nincsenek a mezôgazdaságban nyomasztó likviditási problémák. Jó hír, hogy közel 60 milliárd forinttal emelkednek az agrár- és vidékfejlesztési támogatások 2013-ban az elôzô évhez képest. Az egységes területalapú támogatás (SAPS) szintje 2013-ban eléri a 100%-ot, a gazdálkodók elôreláthatólag mintegy 233 eurónak megfelelô forintösszegre számíthatnak jövôre.. Örvendetes, hogy még 2013-ban is fizethet a VM nemzeti kiegészítô támogatásokat (top up), melyek elsôsorban az állattenyésztési ágazat megerôsödését segíthetik. Minden okunk meg van a bizakodásra. A világpiaci árak, bár valamelyest mérséklôdtek, de még mindig kiugróan magasak, és szinte mindent el lehet adni. Az idôjárás egyelôre kedvezôen alakul, az elôrejelzések szerint az év végig még milliméter csapadékra számíthatunk, ami a jövô évi termeléskilátások szempontjából igen fontos körülmény. A szántóföldi munkákat idôben és jó minôségben elvégezték, szépek a vetések. Persze Isten ege alatt csak jövô aratáskor derül ki, nem csaltak-e meg a reményeink. Kamara 4 Még nem késô beadni! 5 Ha újra beköszönt a tél 6 Lejárt a regisztrációs határidô Kukoricatermesztés %-kal növelhetô az átlagtermés 18 Vigyázat: vetômag-hamisítás! 22 A gabonafélék piaci tendenciái 26 DEKALB: megoldás a szélsôségekre Vetômag 35 A fajtaoltalmi díj szerepe Agrárfinanszírozás 37 A legkedveltebb finanszírozási formák a mezôgazdaságban Klímaváltozás 42 Növényi szervesanyagbeépítés és klímaváltozás tartalom 26 Borászat Tartalom 46 A borágazat jelenérôl, jövôjérôl ahogy a termelôk látják Agrártámogatás 48 Fiatal gazdák támogatása Gépesítés 49 A géphasználat kérdései Baromfi 53 A Tojás Világnapja Segítség a baromfitermelôknek Takarmányozás 56 Tejelô tehenek zöldtakarmányozása II. 56 Táplálkozástani és agronómiai elônyök Megújuló energia 60 Napelemet minden tetôre hazai kisvállalkozásokkal 42 Minden Kedves Olvasónknak és Partnereinknek kellemes ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk! 3

4 4 Kamara Még nem késô beadni! Segít a kamarai tanácsadó! Az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott jogcímek esetében (lásd a keretes írást) a kifizetési kérelmek december 31-ig folyamatosan nyújthatók be. N e késlekedjen a kifizetési kérelmek benyújtásával, különösen azokban az esetekben, amikor a helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozat keltétôl 9 hónap eltelik, mert a támogatás odaítélése érdekében az elsô kifizetési kérelmet ezen határidôn belül be kell nyújtani. Fenti határidô mellett azt is szem elôtt kell tartani, hogy amennyiben december 23-án a keretes írásban felsorolt jogcímek vonatkozásában még jogerôs támogatási határozat nem állt rendelkezésre, úgy a támogatási határozat keltétôl számított 24 hónapon belül a jóváhagyott támogatási összeg legalább 50%-ával el kell számolni. Ha a jogszabály által a kifizetési kérelem benyújtására meghatározott határidô lejártakor éppen nincs nyitva kifizetési kérelem benyújtási idôszak, akkor a határidô lejártát megelôzôen nyitva lévô kifizetési kérelem benyújtási idôszak végéig kell a feltétel teljesítéséhez szükséges elszámolást benyújtani. Ez a jogszabály alapján abban az esetben tekinthetô teljesítettnek, ha kifizetési kérelemre hozott döntésben megítélt támogatási összeg eléri az 50%-ot. Fentieken túl, ha a megvalósítási idô 24 hónap vagy annál kevesebb, akkor a megvalósítási határidôn belül 80%-os A december 31-ig benyújtható kifizetési kérelmek jogcímei: Erdészeti célra használt géppark fejlesztése és korszerûsítése I-II. (Erdészeti gépbeszerzés) Állattartó telepek korszerûsítése I-II-III. (ÁTK) Baromfitelepek korszerûsítése (BaTeK) Mezôgazdasági termékek értéknövelése I-II. (ÉLIP) Mezôgazdasági termékek értéknövelése - Nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz, nyersolaj elôállító üzemek létesítése (Nyersszesz, nyersolaj) Öntözés, melioráció és a területi vízgazdálkodás mezôgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése I-II-III-IV. (Öntözés) Kertészet korszerûsítése I-II-III. Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzése (Kertészeti gépbeszerzés) Növénytermesztés létesítményeinek korszerûsítése (Szárító) Mezôgazdasági utak fejlesztése I-II. (Mezôgazdasági út) Turisztikai tevékenységek ösztönzése I-II-III. (Turizmus) Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése I-II-III. (Mikrovállalkozás) Vidéki örökség megôrzése I-II. Falumegújítás és -fejlesztés I-II. (Falufejlesztés) LEADER I-II. elszámolást kell teljesíteni. A teljesítések elmulasztása bizonyos esetben a támogatás elvesztését, szankciót, vagy kizárást vonhat maga után! Fontos, hogy a keretes írásban említett támogatásokhoz kapcsolódó kifizetési kérelem beadási idôszakban több kérelem is benyújtható, ha a két kifizetési kérelem benyújtása között legalább három hónap eltelt, vagy a kifizetési kérelmére hozott döntést az MVH közölte, vagy az ugyanazon idôszakban benyújtott korábbi kérelmét az újonnan beadott kérelmével egyidejûleg visszavonja. Lényeges az is, hogy a felsorolt támogatások esetén a kifizetési kérelemben szereplô adatokra, a kifizetési kérelemhez csatolt dokumentumokra nézve módosítás az adott kérelem benyújtásának hónapjában még lehetséges. Az ügyfélnek mindezek mellett lehetôsége van arra, hogy a beruházást a tervezettôl eltérô helyen valósítsa meg. Ez eredhet hatósági kötelezésbôl, vagy saját döntésbôl. Utóbbi esetben a beruházást saját tulajdonú új megvalósítási helyen kell realizálni. Az erre vonatkozó módosítási kérelmet legkésôbb az elsô kifizetési kérelem benyújtásáig lehet beadni az MVH-nak. Az építési beruházás eredeti mûszaki tartalma szintén változhat egyrészt a hatóság kötelezése során, vagy az ügyfél döntésének megfelelôen. A módosítási kérelem ez utóbbi esetben egy alkalommal, legkésôbb a kifizetési kérelem benyújtásának napját megelôzô harmincadik naptári napig nyújtható be, mûszaki ellenôri véleménnyel alátámasztottan. Az arculati elemeket a beruházás megkezdésekor, de legkésôbb az elsô kifizetési kérelem benyújtásáig fel kell tüntetni. Amennyiben az ügyfél ezt elmulasztja, úgy a támogatási öszszeg 1 %-ának megfelelô, de legfeljebb 500 ezer forint mulasztási bírsággal sújtható. Azoknak az ügyfeleknek akik t megelôzôen kelt helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozattal rendelkeznek, az arculati elemet az elôírás szerint legkésôbb a beruházás befejezéséig kell elhelyezni. Hasznos információkért látogassa meg a és a oldalakat. Magyar Agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálat Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. Az Európai Unió és Magyarország támogatásával.

5 Kamara 5 Ha újra beköszönt a tél Segít a kamarai tanácsadó! Az ôszi munkálatok már befejezôdtek a földeken, azonban a gazdálkodóknak továbbra is bôven marad tennivalójuk. Miközben augusztus 31-ig számot vetettek az elôzô gazdálkodási évben elvégzett feladatokról, és szeptember 1-jétôl kezdetét vette az új gazdálkodási év, egyre inkább elôtérbe kerülnek a határidôs adminisztratív munkák. Összeállításunkkal a teljesség igénye nélkül e teendôk végrehajtásához nyújtunk segítséget. K ronológiai sorrendet követve szeptember 1-jétôl vette kezdetét a: web-gn elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség, melyet Az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási (AKG) támogatások igénybevételének részletes feltételeirôl szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 18. (7) bekezdése alapján az AKG-ban részt vevô gazdálkodók számára kötelezô. A gazdálkodási naplóban rögzíteni kell az elôzô gazdálkodási évben (2011/2012) elkészített tápanyag-gazdálkodási terv egyes adatait. Az ehhez szükséges nyomtatvány a linken érhetô el. Az adatszolgáltatást november 30-ig elektronikus úton kell beküldeni. A beadási határnap jogvesztô, tehát hiánypótlásnak helye nincs! A határidôn túli beküldés 30%-os szankciót von maga után az elôzô gazdálkodási évre jutó támogatási összeg vonatkozásában, továbbá azoknál a célprogramoknál, ahol tápanyag-gazdálkodási terv készítése is elôírás (szántó, ültetvény), további 30%-kal csökkentik a támogatást. A nitrát adatszolgáltatási kötelezettséget a nitrátérzékeny területen gazdálkodóknak, valamint az ország egész területén mindazoknak, akik háztartási igényt meghaladó mértékben állatot tartanak, teljesíteni kell. Ez megtehetô papír alapon vagy elektronikus úton minden év szeptember 1 december 31. közötti idôszakban. Az elektronikus felület a linken érhetô el, és ügyfélkapus azonosítást követôen küldhetô be. A papír alapú bevalláshoz az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 6. mellékletében szereplô nyomtatványt kell használni, majd a kitöltött dokumentumot a tevékenység helye szerint illetékes kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságára kell beküldeni gyep esetén a települési önkormányzat jegyzôjének (a fôvárosban a fôjegyzônek) érvényes engedélye szükséges. Nádirtáshoz a természetvédelmi hatóság engedélyét kell beszerezni. Helyi védettségû Natura 2000 gyepeknél szintén a települési önkormányzat jegyzôjétôl (a fôvárosban a fôjegyzôtôl) kell engedélyt kérni. A vadgazdálkodási létesítmények és berendezések kialakításához a vadászati hatóság engedélye szükséges. Igaz az öntözés ebben az idôszakban nem aktuális, azonban az öntözési célú vízhasználathoz szükséges vízjogi üzemeltetési engedély érvényesítése annál inkább. A jogszabályváltozások miatt a május 14. elôtt indult eljárás keretében megkapott, és a fenti dátumot követôen nem módosított engedélyek december 22-én hatályukat veszítik, és a vízjogi engedélyezési eljárás ügyintézési határideje 2 hónap. Fontos megemlíteni még a téli trágyázásra vonatkozó tilalmat, ami minden évben november 15-tôl február 15-ig tart. Ebben az idôszakban tilos szerves és mûtrágya kijuttatása mezôgazdasági területre, kivéve az ôszi kalászosok fejtrágyázását, ami már február 1-tôl engedélyezett. Fagyott, vízzel telített vagy összefüggô hóval borított talajra a tilalmi idôszakon túl sem lehet trágyát kijuttatni. Mindemellett ebben az idôszakban a nitrátérzékeny területen trágyakazlak sem maradhatnak fenn! Hasznos információkért látogassa meg a és a oldalakat. Magyar Agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálat Az engedélyköteles tevékenységekhez szükséges engedélyek beszerzését szintén szem elôtt kell tartani: Akik október 31-e után még Natura 2000 gyepterületen kívánnak legeltetni, azoknak a természetvédelmi hatóságtól kell engedélyt kérniük. Helyi védettségû Natura Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. Az Európai Unió és Magyarország támogatásával.

6 6 Kamara Lejárt a regisztrációs határidô November 30-án lejárt a határidô, hogy az új Nemzeti Agrárkamara leendô tagjai eleget tegyenek az agrárkamarai törvényben rögzített regisztrációs kötelezettségüknek. Akik eddig az idôpontig nem regisztráltak, nem vehetnek részt a jövô februárban esedékes kamarai választásokon. Eddig már több mint 250 ezren jelentkeztek be a köztestületbe, közülük több mint 200 ezren be is fizették az egyszeri 5000 Ft-os hozzájárulást. A nyáron elfogadott agrárkamarai törvény kötelezô tagságot ír elô a hazai agrártermelôi, élelmiszer-ipari és agráripari szektor valamennyi szereplôje számára az új, egységes agrár köztestületben. A tagságra kötelezetteknek november 30-ig kellett bejelentkezniük a nyilvántartásba, és megfizetni az egyszeri 5000 Ft-os hozzájárulást. Ennek a két feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy felkerüljenek a választói névjegyzékre, és aktívan részt vállalhassanak az új agrárkamara megválasztásában. A határidôt elmulasztók nem mentesülnek a regisztrációs kötelezettség és a hozzájárulás befizetése alól, viszont elesnek a kamarai választásokon való részvétel lehetôségétôl. A regisztráció a Magyar Agrárkamara honlapján (www.agrarkamara.hu) mûködô online felületen történik. A technikai segítségre szorulók ingyenesen igénybe vehetik azt a Magyar Agrárkamara mintegy 200 vidéki tanácsadói irodájában (ezek elérhetôsége az umvp.agrarkamara.hu oldalon található meg), illetve az országos falugazdász hálózatnál is. A kamara egy külön telefonos és es ügyfélszolgálattal is segíti a regisztrációt (80/ ingyenesen hívható szám, illetve 30% elôleg igényelhetô beruházási támogatásokból A Magyar Agrárkamara felhívja a gazdálkodók figyelmét, hogy az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási elôlegfizetésrôl szóló 118/2012. (XI. 22.) VM rendelet értelmében 30% elôleget igényelhetnek beruházási támogatásaikból. Az a termelô, aki már rendelkezik helyt adó vagy részben helyt adó jogerôs támogatási döntéssel, a rendelet hatálybalépését követô 60 napon belül nyújthatja be elôlegkérelmét az MVHhoz. Akiknek ez még nem áll rendelkezésükre, a támogatási határozat jogerôre emelkedésétôl számított 60 napon belül adhatják be elôlegigényüket. Az ügyfél által igényelt támogatási elôleg mértéke a támogatási határozattal jóváhagyott összeg legfeljebb 30%- a lehet. Támogatási elôleg egy támogatási kérelem vonatkozásában egy alkalommal vehetô igénybe. Az elôlegkérelmet az MVH bírálja el; amennyiben annak helyt ad, az elôleget a tértivevény tanúsága szerinti postára adás dátumától számított 30 napon belül folyósítja. Az elôlegkérelmet az ügyfél nem módosíthatja, és az elôlegkérelem alapján indult eljárás során hiánypótlásnak nincs helye. Az elôlegigénylés kapcsán érintett jogcímek listáját a vonatkozó rendelet 2. -a tartalmazza. /3c/b0000/MR_2012_118_(XI_22)_V M_rendelet.pdf. A rendelet alapján igénybe vehetô támogatási elôleggel érintett egyes beruházási jogcímekhez kapcsolódó támogatási kérelem benyújtási idôszakokról az Irányító Hatóság 123/2012. (XII. 4.) számú közleménye rendelkezik, mely az alábbi linken érhetô el: /3e/b0000/IH%20k%C3%B6zlem%C3 %A9ny%20el%C5%91leg_%20v%C3 %A9gleges.pdf#!DocumentBrowse. A támogatási elôleg igénybevételének részletes feltételeirôl szóló MVH Közlemény a portal/mvhportal/default/mainmenu/ kozlemenyek/mvhk linken érhetô el, és további tájékoztatás kérhetô az címen, valamint a Gazdálkodói Információs Szolgálat tanácsadóitól. Ismét célkeresztben a tolltépés Egyes külföldi újságok újabb lejárató kampányt indítottak a magyar libatenyésztôk ellen: manipulatív, hisztériakeltô, a valóságot messze nem tükrözô fotókkal igyekeznek állatkínzásnak beállítani a tolltépést. A Magyar Agrárkamara élesen elítéli a külföldi sajtó támadását, hiszen az engedélyezett technológiával történô tollszedés nem ütközik sem hazai, sem nemzetközi állatvédelmi jogszabályokba. Az elmúlt években végzett kutatások egyértelmûen igazolták, hogy az érett toll eltávolítása nem okoz fájdalmat az állatoknak; ezt az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) 2010-ben lezajlott vizsgálata is megerôsítette. Amint arra a Vidékfejlesztési Minisztérium közleménye is rámutat, az EU Élelmiszer- és Állategészségügyi Hivatalának (FVO) szakemberei helyszíni szemlén is vizsgálták a tolltépés technológiáját, és azt teljesen szabályosnak ítélték meg. A tolltépéssel kapcsolatos jogszabályok betartását pedig a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) hatósági állatorvosai az ország egész területén kiemelt gyakorisággal ellenôrzik a tollazási idôszakban. A Magyar Agrárkamara támogatja a Vidékfejlesztési Minisztériumot a támadás ellen tett esetleges jogi lépések megindításában. Forrás: Magyar Agrárkamara

7 Pr 7 John Deere 6 M, a Modern és Megbízható! A John Deere 6M traktorcsalád a népszerû John Deere 6x30 Standard sorozatot váltja fel. A Standard sorozat népszerûségét a minôségének, egyszerû kezelhetôségének és megbízhatóságának köszönheti. Az új 6M sorozat, mindezeket szem elôtt tartva lett tovább fejlesztve, hogy megfelelhessen a mai technikai és technológiai kihívásoknak. Az összes 6M traktor a John Deere jól bevált teljes alvázas koncepciójára épül, amely kisebb önsúlyt biztosít, magasabb terhelhetôség mellett. A formatervezés teljes egészében követi a John Deere új és modern stílusát. Motor A 6M traktorokban üzemelô CsakDiesel technológiájú, 4.5 literes 4 hengeres JD PowerTech motorok nagyobb motorteljesítményt és nyomatékot érnek el, mint korábban. Ezek a motorok a közötti LE tartományban készülnek, és a 6115M, 6125M, 6130M és 6140M modellekbe kerülnek beépítésre. A nagyobb teljesítményû 6150M és 6170M traktorokat pedig a híres 6.8 literes 6 hengeres motor hajtja. A Stage III B emissziós elôírást a 150 illetve a 170 LE teljesítményû motor drága adalékanyagok hozzáadása nélkül éri el. Hajtómû A John Deere traktorokra jellemzô termelékenységhez és hatékony munkavégzéshez elengedhetetlen a megfelelô hajtómû kiválasztása. A 6M szériához 4 hajtómûtípus választható: a PowerReverser, a PowerQuad PLUS, az AutoQuad PLUS és az AutoQuad PLUS ECO. Természetesen mindegyik típus rendelkezik a könnyen kezelhetô elektromos baloldali irányváltóval. Speciális feladatok elvégzéséhez a kúszófokozattal kiegészített hajtómû is rendelhetô a 6115M, 6125M, 6130M, 6140M és a 6150M modellekhez. Hidraulika A 6M sorozat sokoldalúságát tovább növeli a hatékony és nagyteljesítményû hidraulika. A négyhengeres modelleken a (PC) nyomásszabályozott 80 lit./perc olajáramot biztosító, míg a 6 hengeres modelleken a (PFC) nyomás és áramlásszabályozott 114 lit./perc olajáramot biztosító rendszer az alapfelszereltség. A PFC rendszernél a további üzemanyag fogyasztás csökkentése érdekében a rendszer csak akkor és annyi olajat szállít, amennyit a tényleges terhelés megkíván. TLT A kényelem további növelése érdekében az 540/540E/ /perc fordulatszámra állítható TLT sebessége a fülkébôl vezérelhetô. Integrált fronthidraulika A 6M traktorok további kihasználhatóságát növeli az integrálható H sorozatú John Deere homlokrakodók és a szintén teljesen integrálható John Deere fronthidraulika. Mindkét esetben a kezelô élvezheti a beépített elônyt ami a teljes alvázas felépítésnek köszönhetôen ellenáll az egyenlôtlen terhelések okozta feszültségeknek és csavaró igénybevételeknek. MODELL VÁLTOZATOK TÍPUS 6115M 6125M 6130M 6140M 6150M 6170M MOTORTELJESÍTMÉNY Névleges teljesítmény (97/68 EC) kw (LE) 85 (115) 92 (125) 96 (130) 103 (140) 110 (150) 125 (170) Hengerek száma / Lökettérfogat (ccm) 4 / / / / / / 6.8 HIDRAULIKA RENDSZER Legnagyobb szállítás (liter/perc) 80 / opc / opc / opc / opc HÁROMPONT FÜGGESZTÉS Hátsó emelôképesség a függesztôhorgoknál MÉRETEK és TÖMEGEK Szélesség x hosszúság x magasság (mm) 2490 x x x x x x 3100 x 4490 x 4490 x 4630 x 4630 x 4870 x 4990 Tengelytáv (mm) Megengedett össztömeg (kg) Kompakt, könnyû és erôs Sokoldalú, hatékony és masszív Megbízható és koncentrált

8

9

10

11

12 12 Pr A növényvédô-szerrel szennyezett csomagolási hulladékok és csávázott vetômagzsákok visszagyûjtésének évi eredményei A CSEBER Non-profit Közhasznú Kft. ez évben kiemelkedôen jó eredményt ér el a növényvédô szerrel szennyezett csomagolóanyagok és csávázott vetômagos zsákok visszagyûjtésében. A kibocsátás közel 70%- át fogjuk visszagyûjteni, energetikailag hasznosítani, illetve ártalmatlanítani. Ez az arány európai mércével tekintve is kiválónak mondható. Ezúton is szeretnénk megköszönni a gyûjtésben részt vevôk aktív közremûködését. A gyûjtôhelyek száma idén is tovább emelkedett, elmondhatjuk, hogy szinte valamenyi nagykereskedô részt vesz a hulladékok visszagyûjtésében. Örömteli e tény, hiszen a növényvédô szerrel szennyezett csomagolóanyagok, csávázott vetômag zsákok ingyenes visszavétele beépült a kereskedelmi szolgáltatások rendszerébe. A visszaszállított mûanyag kannák tisztasága többszöri felhívásunknak köszönhetôen javult, de e téren még további hatékony felvilágosító munka szükséges. Nagyon fontos, hogy a felhasználók tartsák be a törvényi elôírásokat, azaz háromszor kimosott kannákat, flakonokat, tartályokat hozzanak vissza. A 2012/13 téli visszagyûjtési akció A év téli idôszakában a gyûjtés decembertôl jövô év januárjáig lesz. Ezen intervallumon belül minden gyûjtôhely maga dönti el, pontosan mikor vesz át göngyölegeket. Gyûjtôhelyeink elérhetôségei a oldalunkon megtalálhatók. Az összegyûjtött göngyölegek elszállítását a gyûjtôhelyeinkrôl január-februárra tervezzük. Lantos Péter ügyvezetô igazgató Cseber Non-profit Közhasznú Kft. Budapest, november Térítésmentesen visszavesszük kiürült és háromszor kiöblített növényvédô szeres göngyölegét, valamint a csávázott vetômagos csomagolóanyagait. TÉLI visszagyûjtési akciónk: NOVEMBER-DECEMBER Kérjük, vegye fel a kapcsolatot gyûjtôhelyével, és tájékozódjon a gyûjtés pontos idôpontjáról valamint az átvétel részleteirôl. Gyûjtôhelyeink listáját megtalálja a weboldalunkon.

13 Kukoricatermesztési melléklet

14 14 Kukoricatermesztés 30 50%-kal növelhetô az átlagtermés Eredményhirdetéssel és évértékeléssel zárult a IV. Kukorica Termésverseny a Magyar Kukorica Klub rendezésében. A verseny célja a növénytermesztôk szakmai fejlôdésének ösztönzése, tudásuk és termelési módszerük összehasonlítása, új kapcsolatok építése révén. A már hagyományos esemény ez évre kétnapos szakmai fórummá nôtte ki magát: az ország két különbözô pontján, Szákszenden és Nádudvaron is vendégül látták a klubtagokat, szakmai érdeklôdôket. D r. Szieberth Dénes, a Magyar Kukorica Klub elnöke elmondta, hogy a Kukorica Termésverseny célja a versenyparcellán a lehetô legnagyobb termés realizálása. Így érhetô el, hogy a legeredményesebb termesztési módszerek népszerûsítésén keresztül javuljon a termelés gazdaságossága, tovább emelkedjen a vidéki élet színvonala és a magyar mezôgazdasági tevékenység jó híre Mint az elôadó kifejtette, 2012 aszályos, száraz év volt, így az eredmény is a kedvezôtlen évjáratokra jellemzô gyengébb termésátlagokban, sok versenyzô értékelhetetlen parcellájában nyilvánult meg. Fontos tudni azonban, hogy a kudarcokat nem háríthatjuk kizárólag az idôjárás viszontagságaira, hiszen ezek a körülmények az esetek többségében az elkövetett termelési hibák hatásait erôsítik fel, s a teljes kár akkor következik be, amikor a növényzet már nem képes azokat kompenzálni. Szieberth Dénes hangsúlyozta, hogy az agrotechnika területén van a legtöbb tennivaló. A klub célja az is, hogy megtalálja azokat a technikai lehetôségeket, amelyek a kukoricából a maximális teljesítôképességet hozzák ki. Látszik ugyanis, hogy többletráfordítás nélkül is hektáronként 2 3 tonnával növelhetô volna a hazai átlagtermés, ha a gazdálkodók érvényesítenék a szakmai szempontokat. Ezen a területen még sok a tennivaló, ami klub két rendszerén keresztül (a fajtakísérletekben és a termésversenyen) is bizonyítható. Magyarországon a hektikus idôjárás miatt a genetikai és a technikai potenciál közötti rést használhatjuk ki hosszú távon. Sziebert Dénes szerint százalékkal növelhetô az országos átlagtermés, vagyis hektáronként 7 8 tonna termés is elérhetô. Verseny határok nélkül Ami az idei IV. Kukorica Termésverseny eredményeit illeti, a klubvezetô A Top20 kísérletek terméseredmény mutatói 2007-tôl ezt követôen arról tájékoztatott, hogy az ország peremvidékein jó eredményeket sikerült elérni az indulóknak, míg az ország közepén rendkívül gyenge teljesítmények születtek. Az idei esztendô mérföldkô a Magyar Kukorica Klub Egyesület életében, mert megvalósult az alapítók elképzelése, hogy a szervezet ne csak tagsága összetétele, de tevékenységének kiterjesztése által is átlépje a határokat. Az idei évben száraz és öntözött, valamint hagyományos és szántás nélküli mûvelési kategóriákban lehetett jelentkezni. A verseny öt hazai és hét határon túli területi kategóriában zajlott. Valamennyi meghirdetett kategóriában megállapítottak helyezéseket és díjazást, valamint elsô alkalommal nyílt lehetôség az újonnan benevezett Kárpát-medencei Nagydíj fokozatainak elnyerésére. A már említett kedvezôtlen körülményeknek tudható be, hogy a nevezések száma az elôzô évi- Középérésûek Kísérleti átlaga a sztenderdek %-ában Középérésûek 5 legjobbja a sztenderd %-hoz Koraiak kísérleti átlaga a sztenderd %-ában Koraiak 5 legjobbja a sztenderdek %-ában Koraiak sztenderd átlaga t/ha Középérésûek sztenderd átlaga t/ha Koraiak 10 legjobbjának átlaga t/ha Középérésûek 5 legjobbjának átlaga t/ha ,2 99,4 94,9 97,5 7,36 8,25 7,18 8, ,0 102,4 95,6 99,4 13,31 13,53 13,20 13, ,4 102,0 100,2 103,4 11,43 11,84 11,82 12, ,8 107,0 99,2 104,6 12,25 12,51 12,79 13, ,4 105,9 101,2 106,8 12,43 12,86 13,25 13, ,7 104,7 99,0 101,2 8,83 8,84 8,96 9,25

15 Kukoricatermesztés 15 hez képest csökkent hazánkban és messze elmaradtak a várokozásoktól a határon túli jelentkezések is. Végül a két területen összesen 52 betakarítást hajtottak végre. Magyarországon 49- et, Szerbiában, a Vajdasági Autonóm területen hármat. Jellemzôen az ország középsô és déli vidékeirôl regisztrált versenyzôk vonták vissza a jelentkezésüket. Arra való tekintettel, hogy a várhatóan gyengébb termést ígérô versenyparcellák nevezését vonták vissza, a területi adatok nem alkalmasak a tényleges terméspotenciál összehasonlítására. A keleti és nyugati határrészen tonnás termést is betakarítottak (közülük kerültek ki a nyertesek), míg az ország közepén Tolna és Baranya megyében igen gyenge eredmények, 5 tonnás átlagtermések születtek, nem beszélve a Vajdaságról, ahol kilométereken át nem találtak olyan táblát, ahol a kukoricán csôt lett volna. A versenyben résztvevô gazdák 5 tonnás eredménye kiugrónak számított, nem szólva a 14 tonnás eredményrôl. Árendás Tamás (Martonvásár) a TOP 20 fajtakísérletekrôl szólva elmondta, hogy a minôsítésénél számos olyan szempont is felmerül, amely más megvilágításba helyezi az adott helyen elért termésátlagot, mint akkor, amikor mindössze egy hétköznapi termôtábláról van szó. Ilyenkor a ténylegesen Sorrend Fajták (* = Standard fajta) * Standard fajták Top20 fajtakísérletek, korai éréscsoport, országos összevont mutatók, 2012 Kisparcellás fajta-összehasonlító kísérletek 2012 Korai érésû hibridek csoportja Small plot comparative variety trials Early maturity group Viszonyítás: standard fajták, csökkenô sorrend / standard variety, descending Nemesítô rövid neve Szemtermés Töréskori szemnedvesség 50% nôvirágzás vetéstôl Szárszilárdsági hiba t/ha % a % b % elt. a elt. b nap elt. a % a elt. a 1 DKC4717 Monsanto 9,17 103,9 100,0 15,08 0,14 0, ,2-0,6 2 DKC4490 Monsanto 9,16 103,7 99,8 14,77-0,17 0, ,1-0,8 3 DKC4795 Monsanto 9,01 102,0 98,2 14,90-0,04 0, ,1-0,7 4 DKC4964 Monsanto 8,97 101,6 97,8 14,44-0,50 0, ,1-0,8 5 DKC3705 Monsanto 8,96 101,4 97,6 14,25-0,69 0, ,4-0,5 6 Winxx RAGT 8,90 100,7 97,0 15,00 0,06 0, ,2 0,3 7 DKC4590* Monsanto 8,89 100,6 96,9 15,05 0,11 0, ,0-0,9 8 DKC3511* Monsanto 8,88 100,5 96,8 14,44-0,50 0, ,0 1,1 Standard fajták átlaga 8,83 100,0 14,94 0, ,9 0,0 9 DKC4025 Monsanto 8,82 99,8 96,1 14,40-0,54 0, ,8-0,1 10 EI3806 Monsanto 8,82 99,8 96,1 14,14-0,80 0, ,7 3,8 11 RH11084 RAGT 8,78 99,4 95,7 14,68-0,27 0, ,3 0,4 12 PR37N01* Pioneer 8,74 98,9 95,3 15,34 0,40 1, ,7-0,2 13 DKC4014 Monsanto 8,73 98,8 95,1 14,53-0,42 0, ,8 0,9 14 ESANTONETTI Euralis 8,72 98,7 95,0 15,12 0,17 0, ,1 1,2 15 DASONKA DOW AS 8,53 96,5 92,9 14,73-0,21 0, ,4-1,5 16 P9494 Pioneer 8,49 96,1 92,5 14,63-0,32 0, ,3-0,6 17 SUFAVOR Saaten-U. 8,48 96,0 92,4 14,97 0,03 0, ,7-0,2 18 ESSENSOR Euralis 8,46 95,8 92,3 14,87-0,07 0, ,4-0,4 19 ESFLATO Euralis 8,41 95,2 91,7 14,23-0,71 0, ,3-0,6 20 DS0791C DOW AS 8,03 90,8 87,5 14,74-0,21 0, ,5-0,4 Átlag 8,75 99,0-14,72-0, ,8 0,0 SzD5% 0,42 0,44 1,0 1,5 SzD5% St. átlaghoz 0,34 0,36 0,83 1,22 C.V. % 3,42 2,13 0,97 57,19 Helyek száma

16 16 Kukoricatermesztés Sorrend Fajták (* = Standard fajta) Top20 kísérletek, középérésû csoport, országos összevont adatok Kisparcellás fajta-összehasonlító kísérletek Középérésû hibridek csoportja Small plot comparative variety trials Medium maturity group Viszonyítás: standard fajták, csökkenô sorrend / standard variety, descending Nemesítô rövid neve Szemtermés Töréskori szemnedvesség 50% nôvirágzás vetéstôl Szárszilárdsági hiba t/ha % a % b % elt. a elt. b nap elt. a % a elt. a 1 DKC5276 Monsanto 9,42 106,6 100,0 16,07 0,43 1, ,9-0,1 2 DKC5007 Monsanto 9,38 106,1 99,6 16,41 0,77 1, ,1 0,1 3 DKC5222 Monsanto 9,33 105,6 99,0 17,79 2,14 3, ,7-0,3 4 DKC5190 Monsanto 9,17 103,8 97,4 17,85 2,21 3, ,6 0,6 5 DKC5143* Monsanto 8,96 101,4 95,1 15,92 0,28 1, ,8-0,2 6 DKC4964 Monsanto 8,90 100,7 94,5 14,68-0,96 0, ,4 0,4 7 DKC4717 Monsanto 8,89 100,6 94,4 16,09 0,45 1, ,0 0,0 Standard fajták átlaga 8,84 100,0 15,64 0, ,0 0,0 8 CADIXXIO RAGT 8,79 99,5 93,3 16,56 0,91 1, ,0 1,0 9 ES CORTES Euralis 8,72 98,7 92,6 15,93 0,29 1, ,4 0,5 # PR37F73* Pioneer 8,71 98,6 92,5 15,36-0,28 0, ,2 0,2 # PR35F38 Pioneer 8,68 98,3 92,2 16,54 0,89 1, ,2 0,3 # SUPERBIA Saaten-U. 8,36 94,6 88,7 17,83 2,19 3, ,9-0,1 # SUMBRA Saaten-U. 7,99 90,4 84,8 17,94 2,30 3, ,3 0,3 Átlag 8,87 100,4-16,54 0, ,2 0,2 SzD5% 0,42 0,56 1 n.s. SzD5% St. átlaghoz 0,34 0,46 0,66 C.V. % 3,42 2,35 0,73 67,59 Helyek száma * Standard fajták, % a - standardok átlagához viszonyított relatív mennyiség, % b - maximumhoz viszonyított relatív mennyiség elt. a - standardok átlagához viszonyított abszolút eltérés, elt. b - minimumhoz viszonyított abszolút eltérés elért termésátlag csak akkor esik elsôdleges mérlegelésre, ha jelentôsen eltér a környezeti terméseredményektôl. Ennél sokkal fontosabb, hogy a kísérlet egyenlô esélyeket biztosítson a hibrideknek termôképességük kifejtésére. Abban az esetben, ha mi magunk zavarjuk meg a hibrid fejlôdését szegényes vagy kiegyensúlyozatlan tápanyag visszapótlással, ha nem biztosítjuk az egyenletes kelést kiváló talaj elôkészítéssel, ha megmérgezzük a hibrideket toxikus herbicidekkel, ha hagyjuk, hogy rovarkártevôk martalékává legyenek, egyáltalán nem mondhatjuk, hogy a célnak megfelelôen vezettük le a kísérletet. Helytelen azzal érvelni, hogy a hibrideket az általános gyakorlathoz hasonló környezetben kell kipróbálni. Ez egyébként is lehetetlen, és ezért nem reális célkitûzés! Egy ilyen kísérletnél már csak azt a hibát kellene elkövetni, hogy el sem vetik. Ha egyenként, külön-külön szeretnénk mérni a hibák hatását az egyes fajtákra, akkor az összes variációt tartalmazó kísérletek elhelyezésére az ország teljes vetésterülete sem lenne elegendô illetve ott van, azt tesszük minden évben mintegy 1,2 millió hektáron. Terméseredmények A esztendôre jellemzô a 2007-i hasonló aszállyal szemben, hogy a korai csoport hibridjei kevésbé károsultak. Ez abban nyilvánul meg, hogy míg a középérésûek országos sztenderdjeinek terméseredménye megegyezik a 2007-ben elérttel, addig a különbség 2012-ben elhanyagolható. Lényegesen, egyharmadára zsugorodott az élvonal terméskülönbsége is. A táblázat adataiból az is kiderül, hogy amíg a középérésû csoportban az élvonalbeli hibridek már jelentôs elônyt képviselnek a sztenderd átlaghoz viszonyítva (sztenderdváltás szükséges), más szóval, a köztermesztésnek jobban kell ezekre a hibridekre koncentrálni, a koraiknál elég erôs a sztenderd, itt inkább a nemesítôknek kell újabb potenciálszintet bemutatni. A 2012-ben elért kísérleti termésszint és az országos termésátlag 100%-os eltérése reális lehetôségeket mutat a termelôi szférának a termésbiztonság fokozása szempontjából Valkó Béla

17

18 18 Kukoricatermesztés Vigyázat: vetômag-hamisítás! Egy a témában jártas szakember szerint erôteljesebb hatósági fellépésre, több ellenôrzésre, helyi mintavételre lenne szükség. Fontos lenne tudni, hogyan alakult Magyarországon az elmúlt idôszakban a fémzárolt vetômagvak forgalma. A kérdéskörre a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóságától kaptunk választ. Magyarországon nagy hagyománya van a vetômag-elôállításnak. Az elmúlt években nem egyszer a világ 3 legnagyobb vetômagtermelô országa közé tartoztunk. A fémzárolt vetômag nagy értéket képvisel, ezért Magyarországon is megjelentek a hamisítványok. A vetômag-hamisítás évrôl évre elôfordul a hazai piacon, de nagy mennyiségek általában nem kerülnek forgalomba. A hamisított vetômag ismérvei A hamisított vetômagot a valódi vetômag piaci áránál olcsóbban ajánlják, esetleg akciós vagy megmaradt tételként tüntetik fel. A cégjelzéssel ellátott zsákok megtévesztésig hasonlíthatnak az eredetihez, de a hamis címke könynyen téphetô és a fémzárszám és/vagy a címkesorszám is hibás, nem a címkén szereplô hibridet és vetômagtételt azonosítja. A nem szabályos vetômag-forgalmazás forrásai: árutermelô területrôl betakarított kukorica (F2 generáció) hamisított zsákban, hamisított címkével; más hibridkukorica (F1) vetômag, amely nem egyezik meg a hamis zsákon, hamis címkén feltüntetett hibriddel. A valódi, fémzárolt vetômag címkéi téphetetlen anyagból készülnek (két réteg papír között mûanyagot tartalmaznak), egyedi nyilvántartásúak, sorszámozottak az öntapadó típusok kivételével, vízjellel ellátottak, kitöltésük számítógéppel történik. Minden egyes zsáknak, csomagolási egységnek külön azonosítószáma van. Milyen kárt okozhat a hamis vetômag használata? Hibridnövények esetében a termény (F2 generáció) visszavetése jelentôs terméscsökkenést eredményez. Az árukukorica (F2 generáció) visszavetése százalékos terméscsökkenést eredményez, de ez a szám elérheti akár az ötven százalékot is. Abban az esetben, amikor árukukorica kerül a hamis vetômagos zsákba, számos egyéb tényezô is csökkentheti a termésszintet, nem csupán a genetika. Hamis vetômag esetén a zsákban töredezett, csíraképtelen mag található. A csávázás hiánya tovább rontja annak az esélyét, hogy az elvetett mag kicsírázzon. A genetikai, csírázóképességbeli és növényvédelmi problémák egyaránt termésveszteséget okoznak, ami együttesen akár a 100 százalékot is elérheti. Gyanú esetén javasolt teendô Értesíteni a NÉBIH Minôsítésfelügyeleti Osztályát (06-1/ ), vagy a Vetômag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsot (06-1/ ). A NÉBIH-nél telefonon, illetve a honlapon online módon (http://vigor.mgszh.gov.hu:8080/vigor ServerUly/okmany.html) is lekérdezhetô a fémzárszám és a címkesorszám, amely alapján ellenôrizhetô a vetômag eredete. -v- Év Szap.ter. (ha) Fajták száma (db) Táblák száma Kukorica vetômag elôállítás Átlagterm. (kg/ha) Összes term. (tonna) Összes (tonna) Belföld (EU fehér, kék) (tonna ) Fémzárolás Export (OECD, EU narancs) (tonna ) * na na na ** 420 ** 1089 ** *** **** *** *** *** 44 *** Export (%) * * Az export célú fémzárolás nem jelent egyidejûleg tényleges export értékesülést, ** Bejelentett, *** i állapot szerint, **** Becsült termés

19 Kukoricatermesztés 19 SPIRIT a fenntartható kukorica gyomirtás kulcsa A vegyszeres gyomirtás nehézségét ma is elsôsorban a kultúrnövénnyel rokon gyomfajok irtása adja. Egyszikû kultúrából egyszikû gyomnövényt, illetve kétszikûbôl kétszikût nehéz kivenni. Kukoricában az egyszikûek irtása a nehéz feladat. Morfológiailag (levélállás, viaszosság stb.) minimális az egyszikû gyomok és a kukorica közötti különbség, ezért kontakt (perzselô) típusú gyomirtó szer csak közvetlenül a kukorica kelése utáni (2-3 leveles) állapotig használható. A késôbbi fenofázisban már csak felszívódó hatóanyagokat használhatunk. Ennél fogva ma állományban csak ilyen készítményeknek van létjogosultságuk. Erre a célra eddig 2 hatóanyag csoport volt alkalmas: Az ALS gátlók, ezen belül fôleg 3 hatóanyag, amit közel éve használunk. Az ALS gátlók a fehérjék szintézisét gátolják. Tünetileg a gyomnövények fejlôdését megállítják, majd zömmel jellegzetes vörösödô (antociános) tüneteket okoznak a nehezen irtható egyszikû gyomnövényeken. Mivel csak 1 hatáshelyen dolgoznak, így rendszeres, hosszantartó használatuk után hatáscsökkenés, rezisztencia problémák alakulhatnak ki a gyomnövényekben. Mégis kukoricában, pl. az évelô egyszikûek elleni harcban ez a hatóanyagcsoport jelen pillanatban nélkülözhetetlen. A másik csoportot a HPPD gátlók alkotják. Ezen belül fôleg 2-(3) hatóanyagot használtunk, több mint10 éven keresztül. A triketonok elsôdleges hatásként a plasztokinon bioszintézisét gátolják, másodlagosan pedig a karotionidok bioszintézisében okoznak zavart. A triketonok tehát 2 hatáshelyen dolgoznak, jellemzôen fehéredô tünetek okoznak. A két hatáshely miatt lényegesen több gyomnövény (egy- és kétszikû) mutat érzékenységet erre a hatóanyag csoportra. Ráadásul a ma használt 3 hatóanyag szuper szelektív, tûzoltásra is használható. Sôt, posztemergens kezelés után, csapadék hatására a nehezen irtható kétszikûek ellen talajhatásukra is számíthatunk. Láthatjuk, hogy a kukorica gyomirtás nehézségét okozó egyszikûek elleni védelmet két eltérô tulajdonságú hatóanyag csoporttal oldottuk meg. Az eltérés mellett azonban hasonlóság is van közöttük. Mindkét hatóanyag csoportnak a felszívódás elôsegítésére adjuvánsokra van szüksége, illetve felszívódó hatóanyagok révén növényi élettevékenységre is. Ezek a termékek voltak kukorica gyomirtási rendszereink alapjai. A Makhteshim Agan azonban valami mást, még jobbat akart. Felismerte, hogy a két eltérô hatásmechanizmusú, ALS-gátló és HPPD-gátló hatóanyag egy termékben történô használatával már 3 helyen avatkozik be a gyomnövények életébe, amely igen komoly szinergista hatással rendelkezhet. Ráadásul a 3 hatáshelyen beavatkozó termékek esetében a gyomnövények gyomirtó szerekre történô rezisztencia kialakulása a minimálisra csökkenthetô. Az eddig esetleg kialakult hatáscsökkenés eliminálható! Kiválasztottuk hát a piac által legkeresettebb és egyben a leghatékonyabbnak ítélt ALS-gátlót, a nikoszulfuront; valamint a legjobb talajhatással is bíró HPPD-gátlót a szulkotriont. Mindezt a felszívódás elôsegítésére megtoldottuk Bio-Film-el. Így készült el a SPIRIT. Ezzel rendelkezésünkre áll egy új termék a kukorica gyomirtásában, amely nagyon más, mint az eddigiek! A Spirit nemcsak összetételében különleges, hanem az általa okozott tünet-együttes terén is. A Spirit használata után a gyomokon a gyomirtó szer tünetei eltérnek az eddig általunk megszokottól. Várnánk vörösödô, esetleg fehéredô tüneteket az egyszikûeken, sárguló-fehéredô tüneteket a kétszikûeken. Ehelyett a kétszikûek néhány napi nagyon enyhe sárgulás, mattulás után barnára száradnak. Az egyszikûek esetében a még nem gyökérváltott egyedek nagyon gyorsan elbarnulnak, elpusztulnak. A jóval gyökérváltás után lévô egyedek csúcshajtása is gyorsan leszárad, lebarnul (nem vörös, nem fehér). Nem jellemzô a HPPD gátlók fehéredés utáni visszazöldülése sem (túlfejlett egyszikûek esetén), a Spirit hatása teljes. A SPIRIT használata nagyon sok elônnyel jár: 1) Látható szinergizmus alakul ki a két hatóanyag együttes használata után, minden gyom esetében (3 különbözô hatáshelyen dolgozik) 2) Túlfejlett gyomok is eredményesen irthatók 3) Azok a gyomok is érzékenyek, amelyek a két hatóanyagot külön-külön túlélik 4) Rezisztencia kialakulását akadályozhatjuk meg az eltérô hatásmechanizmus miatt (fenntartható gazdálkodási rendszer) 5) Gyomok túlfejlettsége okozta árnyékhatás (esernyô effektus) következtében, esetlegesen kialakult aluldozírozás esetén is kielégítô hatást lehet elérni ezzel a kombinációval 6) Mindkét hatóanyag szelektív, így nincs igazán fenológiai korlát 7) A kijuttatás idôpontjához szabad kezet kapunk a gyom és a kukorica fejlettségétôl függetlenül (nagyon korai poszttól az egészen késôi poszt-ig) 8) Talajon keresztüli valódi hosszú tartamhatás érhetô el, különösen a nehezen irtható kétszikûek esetében (különösen látványos korai posztemergens alkalmazás esetén) 9) Kiemelkedô ár-érték aránnyal bír; új gyomirtási kategóriát nyitott, a már eddig is megszokott gyomirtási költségek mellett Sajnos az utóbbi években az egyoldalú gyomirtó szer használat hatására az ország több területén rezisztens fenyércirok törzsek szaporodtak el. Mindannyiunk elemi érdeke, hogy a már meglévô gyomirtási rendszereink hatékonyak maradjanak, esetleg még hatékonyabbak legyenek. Ezért az eddig szokásos egyoldalú hatóanyag csoport használatát lehetôség szerint kerüljük, különösen az évelô egyszikûekkel fertôzött területeken. Használjunk növény és szerrotációt. Rezisztencia kialakulás gátlására kukoricában használjuk ki a SPIRIT adta lehetôségeket. A SPIRIT lehet a megoldás kulcsa a hosszú távú kukorica gyomirtási rendszerünk fenntartásában. További információkért keresse területi képviselô kollégáinkat vagy látogasson el a oldalra. Koscsó Árpád Makhteshim Agan Hungary Zrt.

20 20 Kukoricatermesztés A Raiffeisen-Agro Magyarország Kft. kukorica kínálata A kukorica az egyik legfontosabb takarmánynövény, vetésterülete 2012-ben kb. 1 millió 280 ezer hektár volt, ami az elôzô évhez képest kettô, az azt megelôzô öt év átlagához képest öt százalékkal nagyobb. Takarmányozási jelentôségén kívül a humán élelmezésben is szerepe van, ezért is lényeges, hogy megfelelô fajtát, megbízható vetômagot válasszunk, mivel ez nagy mértékben meghatározza a termelés további sikerességét. A fajták kiválasztásánál fontos, hogy a fajták értékét közvetlenül meghatározó tulajdonságokon kívül mint a termôképesség, szárszilárdság, rezisztencia, vízleadó képesség stb. a tenyészidô hossza, a genetikai felépítettség szerint válasszuk meg a hibridkukoricákat. A fajtaellátottság, a hibridválaszték rendkívül bôséges, számtalan minôsített hibrid áll a termelôk rendelkezésére. A tenyészidô hossza szerinti fajta megválasztás: A hibridek tenyészideje és termôképessége között pozitív korreláció van, ezért a hosszabb tenyészidejû hibridek nagyobb termésre képesek, mint a rövidebbek. Ám szabadjon megjegyeznem, hogy ne a évet vegyük alapul ebben a tekintetben, hiszen ez egy rendkívül aszályos esztendô, ahol valóban az hosszabb tenyészidejû hibridek szerepeltek jobban. Ezért a tenyészidô szerinti fajta kiválasztásánál is a termésbiztonságot kell elôtérbe helyezni; az a helyes, ha rövidebb tenyészidejû, biztonságosan beérô hibridet választunk. A magas energia árak miatt is érdemes a korábban érô hibrideket elôtérbe helyezni a késôbbiekben felmerülô szárítási költségek miatt. Mindig azokat a hibrideket válasszuk, amelyek tenyészidôben legjobban megfelelnek a helyi éghajlati viszonyoknak. Általában az a helyes, ha mind a szemes, mind a silókukoricából több eltérô tenyészidejû hibridet termesztünk. Ennek a betakarítási munkacsúcsok széthúzásán kívül olyan jelentôsége is van, hogy az eltérô tenyészidejû hibridek kritikus fenofázisai nem esnek egybe, így valószínûleg lesz olyan kukoricánk, amely egy esetleges virágzáskori légköri aszályt is nagyobb eséllyel át tud vészelni. (Mint például a év rendkívüli szárazsága esetén!) Az sem utolsó szempont, hogy az esetleges idôjárási hatások sem érik egyformán az egész kukoricaágazatot. A termesztési cél szerinti fajtaválasztás: Szemes kukorica termesztés céljára az a helyes, ha a felhasználást (ipari, abraktakarmány stb.) és a betakarítás módját is figyelembe vesszük a hibridek megválasztásánál. A silókukorica termesztésre, ha csak lehet, olyan silóhibrideket válasszunk, amelyek jól tûrik az állománysûrítést és a nagy vegetatív tömeg mellett megfelelô csôarányt is biztosítanak, hiszen ez adja a takarmány energia értékét. Az idei korai kitavaszodás hatására sokan estek abba a hibába, hogy igen korán elvetették a kukoricát. Éppen ezek a kifejezetten korán (március végén, április elején) elvetett kukoricák károsodtak a legnagyobb mértékben a hôség és aszály okozta csôképzôdés és termékenyülési hiányoktól. Ugyancsak jelentkeztek a kései és elhúzódó gyomkelés miatt megkésett posztemergens kezelések negatív hatásai. Kukoricában elôtérbe kerültek a nehezen irtható egyszikû fajok (kakaslábfû, muhar fajok stb.). Az imént említettek figyelembe vételével a Raiffeisen- Agro Magyarország Kft. az alábbi hibrideket kínálja a kedves termelôknek, mint kizárólagos forgalmazó: CHAPALU KINCSEM ÚJ: 350-es FAO számmal rendelkezô új hibridünk Közép-Kelet Európában és Magyarországon egyaránt, amelyet 2013-ban vezetünk be a hazai piacra. A Chapalu egy új, jó állóképességû és kimagasló termôképességû szemes kukorica. A rá jellemzô magas termésátlagokat több év átlagában is stabilan tudja biztosítani és e mellé párosul még egy kiemelkedôen egészséges növény, jó vízleadó képességgel. ES FORTRESS: 320-as FAO számmal rendelkezô szemes kukorica, amelyet immár öt éve forgalmazunk, nagy megelégedéssel. Kedvezô ár-érték arányt képviselô hibrid, amelyet bármely termôterületre ajánlunk, de nyilván az intenzív gondoskodást bô terméssel hálálja meg. CORIXX: FAO 340-es kukorica, amellyel szintén évek óta jelen vagyunk a magyar piacon. Ezt a hibridet bátran ajánljuk hazánk egész területén, még a kevésbé jó tápanyagellátottságú területeken is jó eredményeket várhatunk tôle. Kizárólag szemes kukoricaként történô hasznosításra javasoljuk. VLASTA: 390-es FAO számú szemes kukorica, amely extenzív körülmények között is kimagasló eredményeket képes produkálni. A Vlasta másik nagy pozitívuma, hogy nagyon kedvezô árkategóriát képvisel. QUINTAL: Kicsit késôbbi csoportba tartozik, FAO 420, ez egy kimagasló szemtermésû, kettôs hasznosítású kukorica. Kedvezô ár-érték arányának valamint megbízható termôképességének köszönhetôen kedvelt hibrid. ALLSCOR: Késôi éréscsoportba tartozó, FAO 540, siló kukorica, amely az ország egész területén biztonsággal termeszthetô. A hatalmas vegetatív tömeg mellett nagy csöveket növeszt, aminek köszönhetôen jó energiatartalmú szilázs készíthetô belôle. Bízva abban, hogy egy csapadék ellátottság szempontjából kedvezô év áll elôttünk, kívánok minden termelô számára sikeres kukorica termesztést. Raiffeisen-Agro Magyarország Kft. Központ: 8000 Székesfehérvár, Takarodó u. 2.; Tel.: 22/ , fax: 22/ Vetômag üzletág: 9141 Ikrény, Lesvár-major, Pf.: 3.; Tel.: 96/ , fax: 96/

23. évf. 2013/1. január. Ára: 499 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

23. évf. 2013/1. január. Ára: 499 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 23. évf. 2013/1. január Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! 2012-ben az a paraszt is megtanult imádkozni, aki még sosem járt templomban e keserûen ironikus

Részletesebben

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/3. március. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/3. március. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 21. évf. 2011/3. március Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Tartósan alacsony felvásárlási árak esetén a termelôk nem képesek intenzív gazdálkodásra, mert

Részletesebben

agrárium Gyors finanszírozási lehetõségek a Kvantum Faktor Zrt.-tõl Szeretne Ön állami támogatásához korábban hozzájutni?

agrárium Gyors finanszírozási lehetõségek a Kvantum Faktor Zrt.-tõl Szeretne Ön állami támogatásához korábban hozzájutni? 17. évf. 2007/5. május Ára: 287 Ft A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG Magyar Agrárkamarák lapja Gyors finanszírozási lehetõségek a Kvantum Faktor Zrt.-tõl Szeretne Ön állami támogatásához korábban hozzájutni? Üzleti

Részletesebben

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/4. április. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/4. április. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 21. évf. 2011/4. április Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Sok szó esik manapság akár a készülô hungarikumtörvény, akár a központi agrármarketing szervezet

Részletesebben

agrárium 23. évf. 2013/8. augusztus Ára: 499 Ft

agrárium 23. évf. 2013/8. augusztus Ára: 499 Ft 23. évf. 2013/8. augusztus Ára: 499 Ft Tisztelt Olvasó! Lapunkban beszámolunk arról a fura helyzetrôl, ami napjainkra a gabonapiacon kialakult. Szerzôdés szinte alig érvényesül, a kereskedôk napi ajánlatokkal

Részletesebben

2004/1. XVI. évfolyam 1. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI

2004/1. XVI. évfolyam 1. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI 2004/1 XVI. évfolyam 1. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI 50 ÉVES A MAGYAR HIBRID KUKORICA Mv v 5 2 2004/1 Eseménynaptár * A hagyományos kalászos gabona bemutatónkat június 4 5-én

Részletesebben

ÁTALAKULÓBAN A MAGYAR AGRÁRKAMARA

ÁTALAKULÓBAN A MAGYAR AGRÁRKAMARA 2012 október/november Ez óriási! Komplett megoldást kínáló korai posztemergens gyomirtás a kukoricában, egyedülálló évelő kétszikűek elleni hatékonysággal. Speciális korai poszt összetétel Széles hatásspektrum

Részletesebben

22. évf. 2012/2. február. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

22. évf. 2012/2. február. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 22. évf. 2012/2. február Ára: 287 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Nem túl rózsás e szavakkal foglalta össze egyik legpatinásabb mezôgazdasági kutatóintézetünk professzora

Részletesebben

A magyar búza piaci kilátásai. Tartalom: 2007-es év alacsony termés, magas árak. 2008-as hazai termés gyengébb minőség

A magyar búza piaci kilátásai. Tartalom: 2007-es év alacsony termés, magas árak. 2008-as hazai termés gyengébb minőség Termesztés-technológiai kézikönyv Tartalom: 2 4 7 14 19 23 23 29 34 38 45 49 52 54 56 56 58 61 666 71 A magyar búza piaci kilátásai Szabványok és minősítések gabonákban A kalászos gabona termesztés általános

Részletesebben

Partnerség. Tudomány

Partnerség. Tudomány Partnerség Fejlesztés Kutatás Tudomány Szerviz Innováció KATALÓGUS 2015 Tisztelt Partnerünk! A mezőgazdaságban eltöltött 32 év alatt már nagyon régen megtanultam, hogy nincs két egyforma évjárat. Ez 2014-ben

Részletesebben

ÔSTERMELÔ Plusz ENTERPRISE EUROPE NETWORK. A magas hozam gyerekjáték! KWS 2482. www.kws.hu

ÔSTERMELÔ Plusz ENTERPRISE EUROPE NETWORK. A magas hozam gyerekjáték! KWS 2482. www.kws.hu ÔSTERMELÔ Agrár Információs Kiadvány 2015/1. tél-tavasz A magas hozam gyerekjáték! KWS 2482 flexibilis vetésidő hím - és nő ivarú virágzat szinkronvirágzása rendkívül magas betegségekkel szembeni ellenállóság

Részletesebben

az összefogás. Annak tudomásul vétele, hogy egymásra vagyunk utalva. A nemesítõ a növénytermesztõre, a növénytermesztõ

az összefogás. Annak tudomásul vétele, hogy egymásra vagyunk utalva. A nemesítõ a növénytermesztõre, a növénytermesztõ Tisztelt Olvasónk! Ne pudeat, que nesciensis, te velle doceri Ne szégyelld, hogy meg akarod tanulni, amit nem tudsz. (Cato) Isten embernek soha nem segít közvetlen, de mindig csak közvetve, esze, tudománya,

Részletesebben

Termesztés-technológiai kézikönyv

Termesztés-technológiai kézikönyv NAPR AFORGÓ Termesztés-technológiai kézikönyv Tartalom Napraforgó Termesztés-technológiai kézikönyv 4 Kiváló perspektívák a napraforgó előtt 9 A napraforgó termesztés technológiája 15 Napraforgó nemesítési

Részletesebben

» Sertéstelepfejleszés Hajdúszováton» Az évszázad repcéje.?» Hibridbúza termelői szemmel» Aktuális növényvédelmi teendők» Hibridbúza termelői szemmel

» Sertéstelepfejleszés Hajdúszováton» Az évszázad repcéje.?» Hibridbúza termelői szemmel» Aktuális növényvédelmi teendők» Hibridbúza termelői szemmel » Sertéstelepfejleszés Hajdúszováton» Az évszázad repcéje.?» Hibridbúza termelői szemmel» Aktuális növényvédelmi teendők» Hibridbúza termelői szemmel tartalom 4. Köszöntő 6. Bemutatkozik az Agrária Mezőgazdasági

Részletesebben

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe Prepared by/készítette: Agrárhaszon Kommunikációs Kft. Address/Postacím: Pomáz, 2013. Pf.: 201. E-mail: agrarhaszon@gmail.com Phone/Telefon (Belgium): +32.488.292.170 Phone/Telefon: (Magyarország) +36.20.444.0653

Részletesebben

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/6 7. június július. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/6 7. június július. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 21. évf. 2011/6 7. június július Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Top-siló, szenázs elôállítása Modern baktérium, melaszadagoló Kapcsolatfelvétel: Tel: 06-1-246-6527, Fax:

Részletesebben

Fiatal agrárgazdálkodók figyelmébe! VÁLTOZÁS!!! TOLNA MEGYEI AGRÁRKAMARA LAPJA

Fiatal agrárgazdálkodók figyelmébe! VÁLTOZÁS!!! TOLNA MEGYEI AGRÁRKAMARA LAPJA Agrartukor_szeptember.qxd 9/8/2006 1:22 PM Page 1 TOLNA MEGYEI AGRÁRKAMARA LAPJA 2007 2013-AS KILÁTÁSOK Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégia Augusztus végén elkezdõdött az Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

AGRÁR Iránytű 2013/2. április - június. tartalom

AGRÁR Iránytű 2013/2. április - június. tartalom AGRÁR Iránytű 2013/2 4. Köszöntő 6. Bemutatkozik az Abaúji Charolais Zrt., Léh 7. Búzapiaci összefoglaló 9. Bemutatkozik a hercegkúti Bodrog Agro Trade Kft. 10. Kukoricapiaci összefoglaló 11. Bemutatkozik

Részletesebben

UBORKATERMELŐK FIGYELEM!

UBORKATERMELŐK FIGYELEM! II. évfolyam 2. szám 2015. március Országos Mezőgazdasági Információs Szaklap UBORKATERMELŐK FIGYELEM! A Csenger Food Kft. Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő konzervuborka termeltetője tovább

Részletesebben

NAKlap. A földbizottságok megalakulása elõtti átmenet. A magyar pálinkafõzés védelmében. Az Országos küldöttgyûlés határozatai. 11-13.

NAKlap. A földbizottságok megalakulása elõtti átmenet. A magyar pálinkafõzés védelmében. Az Országos küldöttgyûlés határozatai. 11-13. ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. május, II. évfolyam 5. szám A földbizottságok megalakulása

Részletesebben

NAKlap. Szeretik a bankok a gazdákat? Kész az etikai kódex. Új erdôtörvény kell! Növénytermesztôk: a legnépesebb osztály. 6-7.

NAKlap. Szeretik a bankok a gazdákat? Kész az etikai kódex. Új erdôtörvény kell! Növénytermesztôk: a legnépesebb osztály. 6-7. ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. június, II. évfolyam 6. szám Szeretik a bankok a

Részletesebben

B/3566. számú. jelentés. az agrárgazdaság 2013. évi helyzetéről. I-II. kötet. I. kötet

B/3566. számú. jelentés. az agrárgazdaság 2013. évi helyzetéről. I-II. kötet. I. kötet MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/3566. számú jelentés az agrárgazdaság 2013. évi helyzetéről I-II. kötet I. kötet Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2015. március Tartalom Bevezetés...

Részletesebben

A Kukorica Termésverseny szponzorai

A Kukorica Termésverseny szponzorai 2012 új kihívást jelent, hogy merre haladjon mezőgazdaságunk. Meggyőződésem szerint ez az út nem lehet más, mint az elektronika, a csúcstechnika, a minőség, az ökológia és a jövedelmező gazdálkodás harmóniájának

Részletesebben

VETÔMAG KATALÓGUS 2014.

VETÔMAG KATALÓGUS 2014. VETÔMAG KATALÓGUS 214. A kiszámítható fejlôdés útján Bene Lász ló Ügyvezetô A befektetett munkának, és szaktudásnak köszönhetôen mára a Raiffeisen-Agro elérte azt, hogy a hazai piac legnagyobb, saját fajtaszortimenttel

Részletesebben

Hírlevél. Szójalábnyomok az esőerdőben. Az új év dupla támogatást ígér a fehérjenövényeknek. Jó úton haladunk? Országjárás szója módra

Hírlevél. Szójalábnyomok az esőerdőben. Az új év dupla támogatást ígér a fehérjenövényeknek. Jó úton haladunk? Országjárás szója módra Hírlevél Sz ja 2. évf. 1. szám 2015. január Szójalábnyomok az esőerdőben Az új év dupla támogatást ígér a fehérjenövényeknek Jó úton haladunk? Országjárás szója módra Hatalmas készletek tartják nyomottan

Részletesebben

Szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele 2013. január 1 - március 18. (A gyűjtési időszak március 3-ig tart.) Védett őshonos állatok tenyésztése

Szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele 2013. január 1 - március 18. (A gyűjtési időszak március 3-ig tart.) Védett őshonos állatok tenyésztése Az EURO-ECO Csoport szaktanácsadói hírlevele 2013/2. szám (február) Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. oldal Az EU-s támogatások várható alakulása a következő hét évben 2. oldal Az őszi

Részletesebben

Partner a növekedésben Agrárfinanszírozásban otthon vagyunk

Partner a növekedésben Agrárfinanszírozásban otthon vagyunk Partner a növekedésben Agrárfinanszírozásban otthon vagyunk Az FHB Bank hagyományosan elkötelezett az agrárium finanszírozása, teljes körű pénzügyi, szakértői kiszolgálása iránt. Az őstermelőktől a nagy

Részletesebben

Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről. Budapest, 2011. augusztus

Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről. Budapest, 2011. augusztus Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről Budapest, 2011. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 7 I. ÉLELMISZERGAZDASÁG... 11 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági

Részletesebben

NAKlap. Állattenyésztés: a fejlesztés ideje. 6-7. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. Termõföld egyszeregy

NAKlap. Állattenyésztés: a fejlesztés ideje. 6-7. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. Termõföld egyszeregy ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap 2014. március II. évfolyam 3. szám A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA Állattenyésztés: a fejlesztés

Részletesebben

2015. II. negyedév. 40. Tej Világnap

2015. II. negyedév. 40. Tej Világnap 2015. II. negyedév Az ENSZ Mezőgazdasági és Élelmezési Világszervezete (FAO) 1957. évi döntése alapján, hivatalosan május utolsó keddjén, az idei évben május 26-án ünnepeljük a Tej Világnapját. Ez alkalomból

Részletesebben