22. évf. 2012/ november december. Ára: 499 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "22. évf. 2012/11 12. november december. Ára: 499 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG"

Átírás

1 A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 22. évf. 2012/ november december Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja

2

3 Tisztelt Olvasó! Bár még nem ismeretesek a végeleges adatok, de tényként kezelhetjük, 2011-es kimagasló eredményei után, csökkent a mezôgazdaság idei teljesítménye. A 2012-es termelés mennyisége 11 százalékkal lesz kevesebb, mint egy évvel korábban. Ennél is nagyobb gond, hogy az ágazat hozzáadott bruttó értéke 30 százalékkal esett vissza. A zuhanás fô oka, hogy a gabonafélék, különösen kukorica hozamai az aszály következtében drámai mértékben, jó 40 százalékkal maradtak el a várakozásoktól. Amilyen mértékben tehát tavaly a mezôgazdaság fölhozta a nemzetgazdaság GDP-jét, az idén olyan mértékben lerontotta azt. Az állattenyésztés stagnál, termelési értékben ugyanazt hozta, mint 2011-ben, de úgy, hogy a sertés- és a szarvasmarha-állomány tovább csökkent. A baromfinál némi gyarapodás mutatkozik. Sajnos a sertésállomány csökkenését nem lehetett megállítani, pedig ez lenne a legfôbb cél, mert lassan már nem lesz hízó, amit le lehetne vágni Magyarországon. Mindazonáltal a mögöttünk hagyott év felemás képet mutat. Attól függôen ugyanis, hogy mikor és mennyi az esô esett az egyes vidékeken, óriási a szóródás. Annyi azonban látszik, hogy a súlyos aszály ellenére sem lehetetlenültek el gazdatömegek. A magyarázat egyszerû: az uniós támogatások soha nem tapasztalt mértékû növekedése. A földalapú támogatások 10 százalékponttal emelkedtek, ami 8500 forint hektáronkénti jövedelemgyarapodást jelent. Ha ezt megszorozzuk, 5 millió hektár termôterületet alapul véve, 42 milliárd forintot jelent pluszban. Ezen és más címen milliárd forint többlethez jutott tehát az ágazat, ami valljuk be, nagy pénz. Fôként ennek köszönhetô, hogy nincsenek a mezôgazdaságban nyomasztó likviditási problémák. Jó hír, hogy közel 60 milliárd forinttal emelkednek az agrár- és vidékfejlesztési támogatások 2013-ban az elôzô évhez képest. Az egységes területalapú támogatás (SAPS) szintje 2013-ban eléri a 100%-ot, a gazdálkodók elôreláthatólag mintegy 233 eurónak megfelelô forintösszegre számíthatnak jövôre.. Örvendetes, hogy még 2013-ban is fizethet a VM nemzeti kiegészítô támogatásokat (top up), melyek elsôsorban az állattenyésztési ágazat megerôsödését segíthetik. Minden okunk meg van a bizakodásra. A világpiaci árak, bár valamelyest mérséklôdtek, de még mindig kiugróan magasak, és szinte mindent el lehet adni. Az idôjárás egyelôre kedvezôen alakul, az elôrejelzések szerint az év végig még milliméter csapadékra számíthatunk, ami a jövô évi termeléskilátások szempontjából igen fontos körülmény. A szántóföldi munkákat idôben és jó minôségben elvégezték, szépek a vetések. Persze Isten ege alatt csak jövô aratáskor derül ki, nem csaltak-e meg a reményeink. Kamara 4 Még nem késô beadni! 5 Ha újra beköszönt a tél 6 Lejárt a regisztrációs határidô Kukoricatermesztés %-kal növelhetô az átlagtermés 18 Vigyázat: vetômag-hamisítás! 22 A gabonafélék piaci tendenciái 26 DEKALB: megoldás a szélsôségekre Vetômag 35 A fajtaoltalmi díj szerepe Agrárfinanszírozás 37 A legkedveltebb finanszírozási formák a mezôgazdaságban Klímaváltozás 42 Növényi szervesanyagbeépítés és klímaváltozás tartalom 26 Borászat Tartalom 46 A borágazat jelenérôl, jövôjérôl ahogy a termelôk látják Agrártámogatás 48 Fiatal gazdák támogatása Gépesítés 49 A géphasználat kérdései Baromfi 53 A Tojás Világnapja Segítség a baromfitermelôknek Takarmányozás 56 Tejelô tehenek zöldtakarmányozása II. 56 Táplálkozástani és agronómiai elônyök Megújuló energia 60 Napelemet minden tetôre hazai kisvállalkozásokkal 42 Minden Kedves Olvasónknak és Partnereinknek kellemes ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk! 3

4 4 Kamara Még nem késô beadni! Segít a kamarai tanácsadó! Az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott jogcímek esetében (lásd a keretes írást) a kifizetési kérelmek december 31-ig folyamatosan nyújthatók be. N e késlekedjen a kifizetési kérelmek benyújtásával, különösen azokban az esetekben, amikor a helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozat keltétôl 9 hónap eltelik, mert a támogatás odaítélése érdekében az elsô kifizetési kérelmet ezen határidôn belül be kell nyújtani. Fenti határidô mellett azt is szem elôtt kell tartani, hogy amennyiben december 23-án a keretes írásban felsorolt jogcímek vonatkozásában még jogerôs támogatási határozat nem állt rendelkezésre, úgy a támogatási határozat keltétôl számított 24 hónapon belül a jóváhagyott támogatási összeg legalább 50%-ával el kell számolni. Ha a jogszabály által a kifizetési kérelem benyújtására meghatározott határidô lejártakor éppen nincs nyitva kifizetési kérelem benyújtási idôszak, akkor a határidô lejártát megelôzôen nyitva lévô kifizetési kérelem benyújtási idôszak végéig kell a feltétel teljesítéséhez szükséges elszámolást benyújtani. Ez a jogszabály alapján abban az esetben tekinthetô teljesítettnek, ha kifizetési kérelemre hozott döntésben megítélt támogatási összeg eléri az 50%-ot. Fentieken túl, ha a megvalósítási idô 24 hónap vagy annál kevesebb, akkor a megvalósítási határidôn belül 80%-os A december 31-ig benyújtható kifizetési kérelmek jogcímei: Erdészeti célra használt géppark fejlesztése és korszerûsítése I-II. (Erdészeti gépbeszerzés) Állattartó telepek korszerûsítése I-II-III. (ÁTK) Baromfitelepek korszerûsítése (BaTeK) Mezôgazdasági termékek értéknövelése I-II. (ÉLIP) Mezôgazdasági termékek értéknövelése - Nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz, nyersolaj elôállító üzemek létesítése (Nyersszesz, nyersolaj) Öntözés, melioráció és a területi vízgazdálkodás mezôgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése I-II-III-IV. (Öntözés) Kertészet korszerûsítése I-II-III. Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzése (Kertészeti gépbeszerzés) Növénytermesztés létesítményeinek korszerûsítése (Szárító) Mezôgazdasági utak fejlesztése I-II. (Mezôgazdasági út) Turisztikai tevékenységek ösztönzése I-II-III. (Turizmus) Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése I-II-III. (Mikrovállalkozás) Vidéki örökség megôrzése I-II. Falumegújítás és -fejlesztés I-II. (Falufejlesztés) LEADER I-II. elszámolást kell teljesíteni. A teljesítések elmulasztása bizonyos esetben a támogatás elvesztését, szankciót, vagy kizárást vonhat maga után! Fontos, hogy a keretes írásban említett támogatásokhoz kapcsolódó kifizetési kérelem beadási idôszakban több kérelem is benyújtható, ha a két kifizetési kérelem benyújtása között legalább három hónap eltelt, vagy a kifizetési kérelmére hozott döntést az MVH közölte, vagy az ugyanazon idôszakban benyújtott korábbi kérelmét az újonnan beadott kérelmével egyidejûleg visszavonja. Lényeges az is, hogy a felsorolt támogatások esetén a kifizetési kérelemben szereplô adatokra, a kifizetési kérelemhez csatolt dokumentumokra nézve módosítás az adott kérelem benyújtásának hónapjában még lehetséges. Az ügyfélnek mindezek mellett lehetôsége van arra, hogy a beruházást a tervezettôl eltérô helyen valósítsa meg. Ez eredhet hatósági kötelezésbôl, vagy saját döntésbôl. Utóbbi esetben a beruházást saját tulajdonú új megvalósítási helyen kell realizálni. Az erre vonatkozó módosítási kérelmet legkésôbb az elsô kifizetési kérelem benyújtásáig lehet beadni az MVH-nak. Az építési beruházás eredeti mûszaki tartalma szintén változhat egyrészt a hatóság kötelezése során, vagy az ügyfél döntésének megfelelôen. A módosítási kérelem ez utóbbi esetben egy alkalommal, legkésôbb a kifizetési kérelem benyújtásának napját megelôzô harmincadik naptári napig nyújtható be, mûszaki ellenôri véleménnyel alátámasztottan. Az arculati elemeket a beruházás megkezdésekor, de legkésôbb az elsô kifizetési kérelem benyújtásáig fel kell tüntetni. Amennyiben az ügyfél ezt elmulasztja, úgy a támogatási öszszeg 1 %-ának megfelelô, de legfeljebb 500 ezer forint mulasztási bírsággal sújtható. Azoknak az ügyfeleknek akik t megelôzôen kelt helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozattal rendelkeznek, az arculati elemet az elôírás szerint legkésôbb a beruházás befejezéséig kell elhelyezni. Hasznos információkért látogassa meg a és a oldalakat. Magyar Agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálat Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. Az Európai Unió és Magyarország támogatásával.

5 Kamara 5 Ha újra beköszönt a tél Segít a kamarai tanácsadó! Az ôszi munkálatok már befejezôdtek a földeken, azonban a gazdálkodóknak továbbra is bôven marad tennivalójuk. Miközben augusztus 31-ig számot vetettek az elôzô gazdálkodási évben elvégzett feladatokról, és szeptember 1-jétôl kezdetét vette az új gazdálkodási év, egyre inkább elôtérbe kerülnek a határidôs adminisztratív munkák. Összeállításunkkal a teljesség igénye nélkül e teendôk végrehajtásához nyújtunk segítséget. K ronológiai sorrendet követve szeptember 1-jétôl vette kezdetét a: web-gn elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség, melyet Az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási (AKG) támogatások igénybevételének részletes feltételeirôl szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 18. (7) bekezdése alapján az AKG-ban részt vevô gazdálkodók számára kötelezô. A gazdálkodási naplóban rögzíteni kell az elôzô gazdálkodási évben (2011/2012) elkészített tápanyag-gazdálkodási terv egyes adatait. Az ehhez szükséges nyomtatvány a linken érhetô el. Az adatszolgáltatást november 30-ig elektronikus úton kell beküldeni. A beadási határnap jogvesztô, tehát hiánypótlásnak helye nincs! A határidôn túli beküldés 30%-os szankciót von maga után az elôzô gazdálkodási évre jutó támogatási összeg vonatkozásában, továbbá azoknál a célprogramoknál, ahol tápanyag-gazdálkodási terv készítése is elôírás (szántó, ültetvény), további 30%-kal csökkentik a támogatást. A nitrát adatszolgáltatási kötelezettséget a nitrátérzékeny területen gazdálkodóknak, valamint az ország egész területén mindazoknak, akik háztartási igényt meghaladó mértékben állatot tartanak, teljesíteni kell. Ez megtehetô papír alapon vagy elektronikus úton minden év szeptember 1 december 31. közötti idôszakban. Az elektronikus felület a linken érhetô el, és ügyfélkapus azonosítást követôen küldhetô be. A papír alapú bevalláshoz az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 6. mellékletében szereplô nyomtatványt kell használni, majd a kitöltött dokumentumot a tevékenység helye szerint illetékes kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságára kell beküldeni gyep esetén a települési önkormányzat jegyzôjének (a fôvárosban a fôjegyzônek) érvényes engedélye szükséges. Nádirtáshoz a természetvédelmi hatóság engedélyét kell beszerezni. Helyi védettségû Natura 2000 gyepeknél szintén a települési önkormányzat jegyzôjétôl (a fôvárosban a fôjegyzôtôl) kell engedélyt kérni. A vadgazdálkodási létesítmények és berendezések kialakításához a vadászati hatóság engedélye szükséges. Igaz az öntözés ebben az idôszakban nem aktuális, azonban az öntözési célú vízhasználathoz szükséges vízjogi üzemeltetési engedély érvényesítése annál inkább. A jogszabályváltozások miatt a május 14. elôtt indult eljárás keretében megkapott, és a fenti dátumot követôen nem módosított engedélyek december 22-én hatályukat veszítik, és a vízjogi engedélyezési eljárás ügyintézési határideje 2 hónap. Fontos megemlíteni még a téli trágyázásra vonatkozó tilalmat, ami minden évben november 15-tôl február 15-ig tart. Ebben az idôszakban tilos szerves és mûtrágya kijuttatása mezôgazdasági területre, kivéve az ôszi kalászosok fejtrágyázását, ami már február 1-tôl engedélyezett. Fagyott, vízzel telített vagy összefüggô hóval borított talajra a tilalmi idôszakon túl sem lehet trágyát kijuttatni. Mindemellett ebben az idôszakban a nitrátérzékeny területen trágyakazlak sem maradhatnak fenn! Hasznos információkért látogassa meg a és a oldalakat. Magyar Agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálat Az engedélyköteles tevékenységekhez szükséges engedélyek beszerzését szintén szem elôtt kell tartani: Akik október 31-e után még Natura 2000 gyepterületen kívánnak legeltetni, azoknak a természetvédelmi hatóságtól kell engedélyt kérniük. Helyi védettségû Natura Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. Az Európai Unió és Magyarország támogatásával.

6 6 Kamara Lejárt a regisztrációs határidô November 30-án lejárt a határidô, hogy az új Nemzeti Agrárkamara leendô tagjai eleget tegyenek az agrárkamarai törvényben rögzített regisztrációs kötelezettségüknek. Akik eddig az idôpontig nem regisztráltak, nem vehetnek részt a jövô februárban esedékes kamarai választásokon. Eddig már több mint 250 ezren jelentkeztek be a köztestületbe, közülük több mint 200 ezren be is fizették az egyszeri 5000 Ft-os hozzájárulást. A nyáron elfogadott agrárkamarai törvény kötelezô tagságot ír elô a hazai agrártermelôi, élelmiszer-ipari és agráripari szektor valamennyi szereplôje számára az új, egységes agrár köztestületben. A tagságra kötelezetteknek november 30-ig kellett bejelentkezniük a nyilvántartásba, és megfizetni az egyszeri 5000 Ft-os hozzájárulást. Ennek a két feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy felkerüljenek a választói névjegyzékre, és aktívan részt vállalhassanak az új agrárkamara megválasztásában. A határidôt elmulasztók nem mentesülnek a regisztrációs kötelezettség és a hozzájárulás befizetése alól, viszont elesnek a kamarai választásokon való részvétel lehetôségétôl. A regisztráció a Magyar Agrárkamara honlapján (www.agrarkamara.hu) mûködô online felületen történik. A technikai segítségre szorulók ingyenesen igénybe vehetik azt a Magyar Agrárkamara mintegy 200 vidéki tanácsadói irodájában (ezek elérhetôsége az umvp.agrarkamara.hu oldalon található meg), illetve az országos falugazdász hálózatnál is. A kamara egy külön telefonos és es ügyfélszolgálattal is segíti a regisztrációt (80/ ingyenesen hívható szám, illetve 30% elôleg igényelhetô beruházási támogatásokból A Magyar Agrárkamara felhívja a gazdálkodók figyelmét, hogy az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási elôlegfizetésrôl szóló 118/2012. (XI. 22.) VM rendelet értelmében 30% elôleget igényelhetnek beruházási támogatásaikból. Az a termelô, aki már rendelkezik helyt adó vagy részben helyt adó jogerôs támogatási döntéssel, a rendelet hatálybalépését követô 60 napon belül nyújthatja be elôlegkérelmét az MVHhoz. Akiknek ez még nem áll rendelkezésükre, a támogatási határozat jogerôre emelkedésétôl számított 60 napon belül adhatják be elôlegigényüket. Az ügyfél által igényelt támogatási elôleg mértéke a támogatási határozattal jóváhagyott összeg legfeljebb 30%- a lehet. Támogatási elôleg egy támogatási kérelem vonatkozásában egy alkalommal vehetô igénybe. Az elôlegkérelmet az MVH bírálja el; amennyiben annak helyt ad, az elôleget a tértivevény tanúsága szerinti postára adás dátumától számított 30 napon belül folyósítja. Az elôlegkérelmet az ügyfél nem módosíthatja, és az elôlegkérelem alapján indult eljárás során hiánypótlásnak nincs helye. Az elôlegigénylés kapcsán érintett jogcímek listáját a vonatkozó rendelet 2. -a tartalmazza. /3c/b0000/MR_2012_118_(XI_22)_V M_rendelet.pdf. A rendelet alapján igénybe vehetô támogatási elôleggel érintett egyes beruházási jogcímekhez kapcsolódó támogatási kérelem benyújtási idôszakokról az Irányító Hatóság 123/2012. (XII. 4.) számú közleménye rendelkezik, mely az alábbi linken érhetô el: /3e/b0000/IH%20k%C3%B6zlem%C3 %A9ny%20el%C5%91leg_%20v%C3 %A9gleges.pdf#!DocumentBrowse. A támogatási elôleg igénybevételének részletes feltételeirôl szóló MVH Közlemény a portal/mvhportal/default/mainmenu/ kozlemenyek/mvhk linken érhetô el, és további tájékoztatás kérhetô az címen, valamint a Gazdálkodói Információs Szolgálat tanácsadóitól. Ismét célkeresztben a tolltépés Egyes külföldi újságok újabb lejárató kampányt indítottak a magyar libatenyésztôk ellen: manipulatív, hisztériakeltô, a valóságot messze nem tükrözô fotókkal igyekeznek állatkínzásnak beállítani a tolltépést. A Magyar Agrárkamara élesen elítéli a külföldi sajtó támadását, hiszen az engedélyezett technológiával történô tollszedés nem ütközik sem hazai, sem nemzetközi állatvédelmi jogszabályokba. Az elmúlt években végzett kutatások egyértelmûen igazolták, hogy az érett toll eltávolítása nem okoz fájdalmat az állatoknak; ezt az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) 2010-ben lezajlott vizsgálata is megerôsítette. Amint arra a Vidékfejlesztési Minisztérium közleménye is rámutat, az EU Élelmiszer- és Állategészségügyi Hivatalának (FVO) szakemberei helyszíni szemlén is vizsgálták a tolltépés technológiáját, és azt teljesen szabályosnak ítélték meg. A tolltépéssel kapcsolatos jogszabályok betartását pedig a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) hatósági állatorvosai az ország egész területén kiemelt gyakorisággal ellenôrzik a tollazási idôszakban. A Magyar Agrárkamara támogatja a Vidékfejlesztési Minisztériumot a támadás ellen tett esetleges jogi lépések megindításában. Forrás: Magyar Agrárkamara

7 Pr 7 John Deere 6 M, a Modern és Megbízható! A John Deere 6M traktorcsalád a népszerû John Deere 6x30 Standard sorozatot váltja fel. A Standard sorozat népszerûségét a minôségének, egyszerû kezelhetôségének és megbízhatóságának köszönheti. Az új 6M sorozat, mindezeket szem elôtt tartva lett tovább fejlesztve, hogy megfelelhessen a mai technikai és technológiai kihívásoknak. Az összes 6M traktor a John Deere jól bevált teljes alvázas koncepciójára épül, amely kisebb önsúlyt biztosít, magasabb terhelhetôség mellett. A formatervezés teljes egészében követi a John Deere új és modern stílusát. Motor A 6M traktorokban üzemelô CsakDiesel technológiájú, 4.5 literes 4 hengeres JD PowerTech motorok nagyobb motorteljesítményt és nyomatékot érnek el, mint korábban. Ezek a motorok a közötti LE tartományban készülnek, és a 6115M, 6125M, 6130M és 6140M modellekbe kerülnek beépítésre. A nagyobb teljesítményû 6150M és 6170M traktorokat pedig a híres 6.8 literes 6 hengeres motor hajtja. A Stage III B emissziós elôírást a 150 illetve a 170 LE teljesítményû motor drága adalékanyagok hozzáadása nélkül éri el. Hajtómû A John Deere traktorokra jellemzô termelékenységhez és hatékony munkavégzéshez elengedhetetlen a megfelelô hajtómû kiválasztása. A 6M szériához 4 hajtómûtípus választható: a PowerReverser, a PowerQuad PLUS, az AutoQuad PLUS és az AutoQuad PLUS ECO. Természetesen mindegyik típus rendelkezik a könnyen kezelhetô elektromos baloldali irányváltóval. Speciális feladatok elvégzéséhez a kúszófokozattal kiegészített hajtómû is rendelhetô a 6115M, 6125M, 6130M, 6140M és a 6150M modellekhez. Hidraulika A 6M sorozat sokoldalúságát tovább növeli a hatékony és nagyteljesítményû hidraulika. A négyhengeres modelleken a (PC) nyomásszabályozott 80 lit./perc olajáramot biztosító, míg a 6 hengeres modelleken a (PFC) nyomás és áramlásszabályozott 114 lit./perc olajáramot biztosító rendszer az alapfelszereltség. A PFC rendszernél a további üzemanyag fogyasztás csökkentése érdekében a rendszer csak akkor és annyi olajat szállít, amennyit a tényleges terhelés megkíván. TLT A kényelem további növelése érdekében az 540/540E/ /perc fordulatszámra állítható TLT sebessége a fülkébôl vezérelhetô. Integrált fronthidraulika A 6M traktorok további kihasználhatóságát növeli az integrálható H sorozatú John Deere homlokrakodók és a szintén teljesen integrálható John Deere fronthidraulika. Mindkét esetben a kezelô élvezheti a beépített elônyt ami a teljes alvázas felépítésnek köszönhetôen ellenáll az egyenlôtlen terhelések okozta feszültségeknek és csavaró igénybevételeknek. MODELL VÁLTOZATOK TÍPUS 6115M 6125M 6130M 6140M 6150M 6170M MOTORTELJESÍTMÉNY Névleges teljesítmény (97/68 EC) kw (LE) 85 (115) 92 (125) 96 (130) 103 (140) 110 (150) 125 (170) Hengerek száma / Lökettérfogat (ccm) 4 / / / / / / 6.8 HIDRAULIKA RENDSZER Legnagyobb szállítás (liter/perc) 80 / opc / opc / opc / opc HÁROMPONT FÜGGESZTÉS Hátsó emelôképesség a függesztôhorgoknál MÉRETEK és TÖMEGEK Szélesség x hosszúság x magasság (mm) 2490 x x x x x x 3100 x 4490 x 4490 x 4630 x 4630 x 4870 x 4990 Tengelytáv (mm) Megengedett össztömeg (kg) Kompakt, könnyû és erôs Sokoldalú, hatékony és masszív Megbízható és koncentrált

8

9

10

11

12 12 Pr A növényvédô-szerrel szennyezett csomagolási hulladékok és csávázott vetômagzsákok visszagyûjtésének évi eredményei A CSEBER Non-profit Közhasznú Kft. ez évben kiemelkedôen jó eredményt ér el a növényvédô szerrel szennyezett csomagolóanyagok és csávázott vetômagos zsákok visszagyûjtésében. A kibocsátás közel 70%- át fogjuk visszagyûjteni, energetikailag hasznosítani, illetve ártalmatlanítani. Ez az arány európai mércével tekintve is kiválónak mondható. Ezúton is szeretnénk megköszönni a gyûjtésben részt vevôk aktív közremûködését. A gyûjtôhelyek száma idén is tovább emelkedett, elmondhatjuk, hogy szinte valamenyi nagykereskedô részt vesz a hulladékok visszagyûjtésében. Örömteli e tény, hiszen a növényvédô szerrel szennyezett csomagolóanyagok, csávázott vetômag zsákok ingyenes visszavétele beépült a kereskedelmi szolgáltatások rendszerébe. A visszaszállított mûanyag kannák tisztasága többszöri felhívásunknak köszönhetôen javult, de e téren még további hatékony felvilágosító munka szükséges. Nagyon fontos, hogy a felhasználók tartsák be a törvényi elôírásokat, azaz háromszor kimosott kannákat, flakonokat, tartályokat hozzanak vissza. A 2012/13 téli visszagyûjtési akció A év téli idôszakában a gyûjtés decembertôl jövô év januárjáig lesz. Ezen intervallumon belül minden gyûjtôhely maga dönti el, pontosan mikor vesz át göngyölegeket. Gyûjtôhelyeink elérhetôségei a oldalunkon megtalálhatók. Az összegyûjtött göngyölegek elszállítását a gyûjtôhelyeinkrôl január-februárra tervezzük. Lantos Péter ügyvezetô igazgató Cseber Non-profit Közhasznú Kft. Budapest, november Térítésmentesen visszavesszük kiürült és háromszor kiöblített növényvédô szeres göngyölegét, valamint a csávázott vetômagos csomagolóanyagait. TÉLI visszagyûjtési akciónk: NOVEMBER-DECEMBER Kérjük, vegye fel a kapcsolatot gyûjtôhelyével, és tájékozódjon a gyûjtés pontos idôpontjáról valamint az átvétel részleteirôl. Gyûjtôhelyeink listáját megtalálja a weboldalunkon.

13 Kukoricatermesztési melléklet

14 14 Kukoricatermesztés 30 50%-kal növelhetô az átlagtermés Eredményhirdetéssel és évértékeléssel zárult a IV. Kukorica Termésverseny a Magyar Kukorica Klub rendezésében. A verseny célja a növénytermesztôk szakmai fejlôdésének ösztönzése, tudásuk és termelési módszerük összehasonlítása, új kapcsolatok építése révén. A már hagyományos esemény ez évre kétnapos szakmai fórummá nôtte ki magát: az ország két különbözô pontján, Szákszenden és Nádudvaron is vendégül látták a klubtagokat, szakmai érdeklôdôket. D r. Szieberth Dénes, a Magyar Kukorica Klub elnöke elmondta, hogy a Kukorica Termésverseny célja a versenyparcellán a lehetô legnagyobb termés realizálása. Így érhetô el, hogy a legeredményesebb termesztési módszerek népszerûsítésén keresztül javuljon a termelés gazdaságossága, tovább emelkedjen a vidéki élet színvonala és a magyar mezôgazdasági tevékenység jó híre Mint az elôadó kifejtette, 2012 aszályos, száraz év volt, így az eredmény is a kedvezôtlen évjáratokra jellemzô gyengébb termésátlagokban, sok versenyzô értékelhetetlen parcellájában nyilvánult meg. Fontos tudni azonban, hogy a kudarcokat nem háríthatjuk kizárólag az idôjárás viszontagságaira, hiszen ezek a körülmények az esetek többségében az elkövetett termelési hibák hatásait erôsítik fel, s a teljes kár akkor következik be, amikor a növényzet már nem képes azokat kompenzálni. Szieberth Dénes hangsúlyozta, hogy az agrotechnika területén van a legtöbb tennivaló. A klub célja az is, hogy megtalálja azokat a technikai lehetôségeket, amelyek a kukoricából a maximális teljesítôképességet hozzák ki. Látszik ugyanis, hogy többletráfordítás nélkül is hektáronként 2 3 tonnával növelhetô volna a hazai átlagtermés, ha a gazdálkodók érvényesítenék a szakmai szempontokat. Ezen a területen még sok a tennivaló, ami klub két rendszerén keresztül (a fajtakísérletekben és a termésversenyen) is bizonyítható. Magyarországon a hektikus idôjárás miatt a genetikai és a technikai potenciál közötti rést használhatjuk ki hosszú távon. Sziebert Dénes szerint százalékkal növelhetô az országos átlagtermés, vagyis hektáronként 7 8 tonna termés is elérhetô. Verseny határok nélkül Ami az idei IV. Kukorica Termésverseny eredményeit illeti, a klubvezetô A Top20 kísérletek terméseredmény mutatói 2007-tôl ezt követôen arról tájékoztatott, hogy az ország peremvidékein jó eredményeket sikerült elérni az indulóknak, míg az ország közepén rendkívül gyenge teljesítmények születtek. Az idei esztendô mérföldkô a Magyar Kukorica Klub Egyesület életében, mert megvalósult az alapítók elképzelése, hogy a szervezet ne csak tagsága összetétele, de tevékenységének kiterjesztése által is átlépje a határokat. Az idei évben száraz és öntözött, valamint hagyományos és szántás nélküli mûvelési kategóriákban lehetett jelentkezni. A verseny öt hazai és hét határon túli területi kategóriában zajlott. Valamennyi meghirdetett kategóriában megállapítottak helyezéseket és díjazást, valamint elsô alkalommal nyílt lehetôség az újonnan benevezett Kárpát-medencei Nagydíj fokozatainak elnyerésére. A már említett kedvezôtlen körülményeknek tudható be, hogy a nevezések száma az elôzô évi- Középérésûek Kísérleti átlaga a sztenderdek %-ában Középérésûek 5 legjobbja a sztenderd %-hoz Koraiak kísérleti átlaga a sztenderd %-ában Koraiak 5 legjobbja a sztenderdek %-ában Koraiak sztenderd átlaga t/ha Középérésûek sztenderd átlaga t/ha Koraiak 10 legjobbjának átlaga t/ha Középérésûek 5 legjobbjának átlaga t/ha ,2 99,4 94,9 97,5 7,36 8,25 7,18 8, ,0 102,4 95,6 99,4 13,31 13,53 13,20 13, ,4 102,0 100,2 103,4 11,43 11,84 11,82 12, ,8 107,0 99,2 104,6 12,25 12,51 12,79 13, ,4 105,9 101,2 106,8 12,43 12,86 13,25 13, ,7 104,7 99,0 101,2 8,83 8,84 8,96 9,25

15 Kukoricatermesztés 15 hez képest csökkent hazánkban és messze elmaradtak a várokozásoktól a határon túli jelentkezések is. Végül a két területen összesen 52 betakarítást hajtottak végre. Magyarországon 49- et, Szerbiában, a Vajdasági Autonóm területen hármat. Jellemzôen az ország középsô és déli vidékeirôl regisztrált versenyzôk vonták vissza a jelentkezésüket. Arra való tekintettel, hogy a várhatóan gyengébb termést ígérô versenyparcellák nevezését vonták vissza, a területi adatok nem alkalmasak a tényleges terméspotenciál összehasonlítására. A keleti és nyugati határrészen tonnás termést is betakarítottak (közülük kerültek ki a nyertesek), míg az ország közepén Tolna és Baranya megyében igen gyenge eredmények, 5 tonnás átlagtermések születtek, nem beszélve a Vajdaságról, ahol kilométereken át nem találtak olyan táblát, ahol a kukoricán csôt lett volna. A versenyben résztvevô gazdák 5 tonnás eredménye kiugrónak számított, nem szólva a 14 tonnás eredményrôl. Árendás Tamás (Martonvásár) a TOP 20 fajtakísérletekrôl szólva elmondta, hogy a minôsítésénél számos olyan szempont is felmerül, amely más megvilágításba helyezi az adott helyen elért termésátlagot, mint akkor, amikor mindössze egy hétköznapi termôtábláról van szó. Ilyenkor a ténylegesen Sorrend Fajták (* = Standard fajta) * Standard fajták Top20 fajtakísérletek, korai éréscsoport, országos összevont mutatók, 2012 Kisparcellás fajta-összehasonlító kísérletek 2012 Korai érésû hibridek csoportja Small plot comparative variety trials Early maturity group Viszonyítás: standard fajták, csökkenô sorrend / standard variety, descending Nemesítô rövid neve Szemtermés Töréskori szemnedvesség 50% nôvirágzás vetéstôl Szárszilárdsági hiba t/ha % a % b % elt. a elt. b nap elt. a % a elt. a 1 DKC4717 Monsanto 9,17 103,9 100,0 15,08 0,14 0, ,2-0,6 2 DKC4490 Monsanto 9,16 103,7 99,8 14,77-0,17 0, ,1-0,8 3 DKC4795 Monsanto 9,01 102,0 98,2 14,90-0,04 0, ,1-0,7 4 DKC4964 Monsanto 8,97 101,6 97,8 14,44-0,50 0, ,1-0,8 5 DKC3705 Monsanto 8,96 101,4 97,6 14,25-0,69 0, ,4-0,5 6 Winxx RAGT 8,90 100,7 97,0 15,00 0,06 0, ,2 0,3 7 DKC4590* Monsanto 8,89 100,6 96,9 15,05 0,11 0, ,0-0,9 8 DKC3511* Monsanto 8,88 100,5 96,8 14,44-0,50 0, ,0 1,1 Standard fajták átlaga 8,83 100,0 14,94 0, ,9 0,0 9 DKC4025 Monsanto 8,82 99,8 96,1 14,40-0,54 0, ,8-0,1 10 EI3806 Monsanto 8,82 99,8 96,1 14,14-0,80 0, ,7 3,8 11 RH11084 RAGT 8,78 99,4 95,7 14,68-0,27 0, ,3 0,4 12 PR37N01* Pioneer 8,74 98,9 95,3 15,34 0,40 1, ,7-0,2 13 DKC4014 Monsanto 8,73 98,8 95,1 14,53-0,42 0, ,8 0,9 14 ESANTONETTI Euralis 8,72 98,7 95,0 15,12 0,17 0, ,1 1,2 15 DASONKA DOW AS 8,53 96,5 92,9 14,73-0,21 0, ,4-1,5 16 P9494 Pioneer 8,49 96,1 92,5 14,63-0,32 0, ,3-0,6 17 SUFAVOR Saaten-U. 8,48 96,0 92,4 14,97 0,03 0, ,7-0,2 18 ESSENSOR Euralis 8,46 95,8 92,3 14,87-0,07 0, ,4-0,4 19 ESFLATO Euralis 8,41 95,2 91,7 14,23-0,71 0, ,3-0,6 20 DS0791C DOW AS 8,03 90,8 87,5 14,74-0,21 0, ,5-0,4 Átlag 8,75 99,0-14,72-0, ,8 0,0 SzD5% 0,42 0,44 1,0 1,5 SzD5% St. átlaghoz 0,34 0,36 0,83 1,22 C.V. % 3,42 2,13 0,97 57,19 Helyek száma

16 16 Kukoricatermesztés Sorrend Fajták (* = Standard fajta) Top20 kísérletek, középérésû csoport, országos összevont adatok Kisparcellás fajta-összehasonlító kísérletek Középérésû hibridek csoportja Small plot comparative variety trials Medium maturity group Viszonyítás: standard fajták, csökkenô sorrend / standard variety, descending Nemesítô rövid neve Szemtermés Töréskori szemnedvesség 50% nôvirágzás vetéstôl Szárszilárdsági hiba t/ha % a % b % elt. a elt. b nap elt. a % a elt. a 1 DKC5276 Monsanto 9,42 106,6 100,0 16,07 0,43 1, ,9-0,1 2 DKC5007 Monsanto 9,38 106,1 99,6 16,41 0,77 1, ,1 0,1 3 DKC5222 Monsanto 9,33 105,6 99,0 17,79 2,14 3, ,7-0,3 4 DKC5190 Monsanto 9,17 103,8 97,4 17,85 2,21 3, ,6 0,6 5 DKC5143* Monsanto 8,96 101,4 95,1 15,92 0,28 1, ,8-0,2 6 DKC4964 Monsanto 8,90 100,7 94,5 14,68-0,96 0, ,4 0,4 7 DKC4717 Monsanto 8,89 100,6 94,4 16,09 0,45 1, ,0 0,0 Standard fajták átlaga 8,84 100,0 15,64 0, ,0 0,0 8 CADIXXIO RAGT 8,79 99,5 93,3 16,56 0,91 1, ,0 1,0 9 ES CORTES Euralis 8,72 98,7 92,6 15,93 0,29 1, ,4 0,5 # PR37F73* Pioneer 8,71 98,6 92,5 15,36-0,28 0, ,2 0,2 # PR35F38 Pioneer 8,68 98,3 92,2 16,54 0,89 1, ,2 0,3 # SUPERBIA Saaten-U. 8,36 94,6 88,7 17,83 2,19 3, ,9-0,1 # SUMBRA Saaten-U. 7,99 90,4 84,8 17,94 2,30 3, ,3 0,3 Átlag 8,87 100,4-16,54 0, ,2 0,2 SzD5% 0,42 0,56 1 n.s. SzD5% St. átlaghoz 0,34 0,46 0,66 C.V. % 3,42 2,35 0,73 67,59 Helyek száma * Standard fajták, % a - standardok átlagához viszonyított relatív mennyiség, % b - maximumhoz viszonyított relatív mennyiség elt. a - standardok átlagához viszonyított abszolút eltérés, elt. b - minimumhoz viszonyított abszolút eltérés elért termésátlag csak akkor esik elsôdleges mérlegelésre, ha jelentôsen eltér a környezeti terméseredményektôl. Ennél sokkal fontosabb, hogy a kísérlet egyenlô esélyeket biztosítson a hibrideknek termôképességük kifejtésére. Abban az esetben, ha mi magunk zavarjuk meg a hibrid fejlôdését szegényes vagy kiegyensúlyozatlan tápanyag visszapótlással, ha nem biztosítjuk az egyenletes kelést kiváló talaj elôkészítéssel, ha megmérgezzük a hibrideket toxikus herbicidekkel, ha hagyjuk, hogy rovarkártevôk martalékává legyenek, egyáltalán nem mondhatjuk, hogy a célnak megfelelôen vezettük le a kísérletet. Helytelen azzal érvelni, hogy a hibrideket az általános gyakorlathoz hasonló környezetben kell kipróbálni. Ez egyébként is lehetetlen, és ezért nem reális célkitûzés! Egy ilyen kísérletnél már csak azt a hibát kellene elkövetni, hogy el sem vetik. Ha egyenként, külön-külön szeretnénk mérni a hibák hatását az egyes fajtákra, akkor az összes variációt tartalmazó kísérletek elhelyezésére az ország teljes vetésterülete sem lenne elegendô illetve ott van, azt tesszük minden évben mintegy 1,2 millió hektáron. Terméseredmények A esztendôre jellemzô a 2007-i hasonló aszállyal szemben, hogy a korai csoport hibridjei kevésbé károsultak. Ez abban nyilvánul meg, hogy míg a középérésûek országos sztenderdjeinek terméseredménye megegyezik a 2007-ben elérttel, addig a különbség 2012-ben elhanyagolható. Lényegesen, egyharmadára zsugorodott az élvonal terméskülönbsége is. A táblázat adataiból az is kiderül, hogy amíg a középérésû csoportban az élvonalbeli hibridek már jelentôs elônyt képviselnek a sztenderd átlaghoz viszonyítva (sztenderdváltás szükséges), más szóval, a köztermesztésnek jobban kell ezekre a hibridekre koncentrálni, a koraiknál elég erôs a sztenderd, itt inkább a nemesítôknek kell újabb potenciálszintet bemutatni. A 2012-ben elért kísérleti termésszint és az országos termésátlag 100%-os eltérése reális lehetôségeket mutat a termelôi szférának a termésbiztonság fokozása szempontjából Valkó Béla

17

18 18 Kukoricatermesztés Vigyázat: vetômag-hamisítás! Egy a témában jártas szakember szerint erôteljesebb hatósági fellépésre, több ellenôrzésre, helyi mintavételre lenne szükség. Fontos lenne tudni, hogyan alakult Magyarországon az elmúlt idôszakban a fémzárolt vetômagvak forgalma. A kérdéskörre a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóságától kaptunk választ. Magyarországon nagy hagyománya van a vetômag-elôállításnak. Az elmúlt években nem egyszer a világ 3 legnagyobb vetômagtermelô országa közé tartoztunk. A fémzárolt vetômag nagy értéket képvisel, ezért Magyarországon is megjelentek a hamisítványok. A vetômag-hamisítás évrôl évre elôfordul a hazai piacon, de nagy mennyiségek általában nem kerülnek forgalomba. A hamisított vetômag ismérvei A hamisított vetômagot a valódi vetômag piaci áránál olcsóbban ajánlják, esetleg akciós vagy megmaradt tételként tüntetik fel. A cégjelzéssel ellátott zsákok megtévesztésig hasonlíthatnak az eredetihez, de a hamis címke könynyen téphetô és a fémzárszám és/vagy a címkesorszám is hibás, nem a címkén szereplô hibridet és vetômagtételt azonosítja. A nem szabályos vetômag-forgalmazás forrásai: árutermelô területrôl betakarított kukorica (F2 generáció) hamisított zsákban, hamisított címkével; más hibridkukorica (F1) vetômag, amely nem egyezik meg a hamis zsákon, hamis címkén feltüntetett hibriddel. A valódi, fémzárolt vetômag címkéi téphetetlen anyagból készülnek (két réteg papír között mûanyagot tartalmaznak), egyedi nyilvántartásúak, sorszámozottak az öntapadó típusok kivételével, vízjellel ellátottak, kitöltésük számítógéppel történik. Minden egyes zsáknak, csomagolási egységnek külön azonosítószáma van. Milyen kárt okozhat a hamis vetômag használata? Hibridnövények esetében a termény (F2 generáció) visszavetése jelentôs terméscsökkenést eredményez. Az árukukorica (F2 generáció) visszavetése százalékos terméscsökkenést eredményez, de ez a szám elérheti akár az ötven százalékot is. Abban az esetben, amikor árukukorica kerül a hamis vetômagos zsákba, számos egyéb tényezô is csökkentheti a termésszintet, nem csupán a genetika. Hamis vetômag esetén a zsákban töredezett, csíraképtelen mag található. A csávázás hiánya tovább rontja annak az esélyét, hogy az elvetett mag kicsírázzon. A genetikai, csírázóképességbeli és növényvédelmi problémák egyaránt termésveszteséget okoznak, ami együttesen akár a 100 százalékot is elérheti. Gyanú esetén javasolt teendô Értesíteni a NÉBIH Minôsítésfelügyeleti Osztályát (06-1/ ), vagy a Vetômag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsot (06-1/ ). A NÉBIH-nél telefonon, illetve a honlapon online módon (http://vigor.mgszh.gov.hu:8080/vigor ServerUly/okmany.html) is lekérdezhetô a fémzárszám és a címkesorszám, amely alapján ellenôrizhetô a vetômag eredete. -v- Év Szap.ter. (ha) Fajták száma (db) Táblák száma Kukorica vetômag elôállítás Átlagterm. (kg/ha) Összes term. (tonna) Összes (tonna) Belföld (EU fehér, kék) (tonna ) Fémzárolás Export (OECD, EU narancs) (tonna ) * na na na ** 420 ** 1089 ** *** **** *** *** *** 44 *** Export (%) * * Az export célú fémzárolás nem jelent egyidejûleg tényleges export értékesülést, ** Bejelentett, *** i állapot szerint, **** Becsült termés

19 Kukoricatermesztés 19 SPIRIT a fenntartható kukorica gyomirtás kulcsa A vegyszeres gyomirtás nehézségét ma is elsôsorban a kultúrnövénnyel rokon gyomfajok irtása adja. Egyszikû kultúrából egyszikû gyomnövényt, illetve kétszikûbôl kétszikût nehéz kivenni. Kukoricában az egyszikûek irtása a nehéz feladat. Morfológiailag (levélállás, viaszosság stb.) minimális az egyszikû gyomok és a kukorica közötti különbség, ezért kontakt (perzselô) típusú gyomirtó szer csak közvetlenül a kukorica kelése utáni (2-3 leveles) állapotig használható. A késôbbi fenofázisban már csak felszívódó hatóanyagokat használhatunk. Ennél fogva ma állományban csak ilyen készítményeknek van létjogosultságuk. Erre a célra eddig 2 hatóanyag csoport volt alkalmas: Az ALS gátlók, ezen belül fôleg 3 hatóanyag, amit közel éve használunk. Az ALS gátlók a fehérjék szintézisét gátolják. Tünetileg a gyomnövények fejlôdését megállítják, majd zömmel jellegzetes vörösödô (antociános) tüneteket okoznak a nehezen irtható egyszikû gyomnövényeken. Mivel csak 1 hatáshelyen dolgoznak, így rendszeres, hosszantartó használatuk után hatáscsökkenés, rezisztencia problémák alakulhatnak ki a gyomnövényekben. Mégis kukoricában, pl. az évelô egyszikûek elleni harcban ez a hatóanyagcsoport jelen pillanatban nélkülözhetetlen. A másik csoportot a HPPD gátlók alkotják. Ezen belül fôleg 2-(3) hatóanyagot használtunk, több mint10 éven keresztül. A triketonok elsôdleges hatásként a plasztokinon bioszintézisét gátolják, másodlagosan pedig a karotionidok bioszintézisében okoznak zavart. A triketonok tehát 2 hatáshelyen dolgoznak, jellemzôen fehéredô tünetek okoznak. A két hatáshely miatt lényegesen több gyomnövény (egy- és kétszikû) mutat érzékenységet erre a hatóanyag csoportra. Ráadásul a ma használt 3 hatóanyag szuper szelektív, tûzoltásra is használható. Sôt, posztemergens kezelés után, csapadék hatására a nehezen irtható kétszikûek ellen talajhatásukra is számíthatunk. Láthatjuk, hogy a kukorica gyomirtás nehézségét okozó egyszikûek elleni védelmet két eltérô tulajdonságú hatóanyag csoporttal oldottuk meg. Az eltérés mellett azonban hasonlóság is van közöttük. Mindkét hatóanyag csoportnak a felszívódás elôsegítésére adjuvánsokra van szüksége, illetve felszívódó hatóanyagok révén növényi élettevékenységre is. Ezek a termékek voltak kukorica gyomirtási rendszereink alapjai. A Makhteshim Agan azonban valami mást, még jobbat akart. Felismerte, hogy a két eltérô hatásmechanizmusú, ALS-gátló és HPPD-gátló hatóanyag egy termékben történô használatával már 3 helyen avatkozik be a gyomnövények életébe, amely igen komoly szinergista hatással rendelkezhet. Ráadásul a 3 hatáshelyen beavatkozó termékek esetében a gyomnövények gyomirtó szerekre történô rezisztencia kialakulása a minimálisra csökkenthetô. Az eddig esetleg kialakult hatáscsökkenés eliminálható! Kiválasztottuk hát a piac által legkeresettebb és egyben a leghatékonyabbnak ítélt ALS-gátlót, a nikoszulfuront; valamint a legjobb talajhatással is bíró HPPD-gátlót a szulkotriont. Mindezt a felszívódás elôsegítésére megtoldottuk Bio-Film-el. Így készült el a SPIRIT. Ezzel rendelkezésünkre áll egy új termék a kukorica gyomirtásában, amely nagyon más, mint az eddigiek! A Spirit nemcsak összetételében különleges, hanem az általa okozott tünet-együttes terén is. A Spirit használata után a gyomokon a gyomirtó szer tünetei eltérnek az eddig általunk megszokottól. Várnánk vörösödô, esetleg fehéredô tüneteket az egyszikûeken, sárguló-fehéredô tüneteket a kétszikûeken. Ehelyett a kétszikûek néhány napi nagyon enyhe sárgulás, mattulás után barnára száradnak. Az egyszikûek esetében a még nem gyökérváltott egyedek nagyon gyorsan elbarnulnak, elpusztulnak. A jóval gyökérváltás után lévô egyedek csúcshajtása is gyorsan leszárad, lebarnul (nem vörös, nem fehér). Nem jellemzô a HPPD gátlók fehéredés utáni visszazöldülése sem (túlfejlett egyszikûek esetén), a Spirit hatása teljes. A SPIRIT használata nagyon sok elônnyel jár: 1) Látható szinergizmus alakul ki a két hatóanyag együttes használata után, minden gyom esetében (3 különbözô hatáshelyen dolgozik) 2) Túlfejlett gyomok is eredményesen irthatók 3) Azok a gyomok is érzékenyek, amelyek a két hatóanyagot külön-külön túlélik 4) Rezisztencia kialakulását akadályozhatjuk meg az eltérô hatásmechanizmus miatt (fenntartható gazdálkodási rendszer) 5) Gyomok túlfejlettsége okozta árnyékhatás (esernyô effektus) következtében, esetlegesen kialakult aluldozírozás esetén is kielégítô hatást lehet elérni ezzel a kombinációval 6) Mindkét hatóanyag szelektív, így nincs igazán fenológiai korlát 7) A kijuttatás idôpontjához szabad kezet kapunk a gyom és a kukorica fejlettségétôl függetlenül (nagyon korai poszttól az egészen késôi poszt-ig) 8) Talajon keresztüli valódi hosszú tartamhatás érhetô el, különösen a nehezen irtható kétszikûek esetében (különösen látványos korai posztemergens alkalmazás esetén) 9) Kiemelkedô ár-érték aránnyal bír; új gyomirtási kategóriát nyitott, a már eddig is megszokott gyomirtási költségek mellett Sajnos az utóbbi években az egyoldalú gyomirtó szer használat hatására az ország több területén rezisztens fenyércirok törzsek szaporodtak el. Mindannyiunk elemi érdeke, hogy a már meglévô gyomirtási rendszereink hatékonyak maradjanak, esetleg még hatékonyabbak legyenek. Ezért az eddig szokásos egyoldalú hatóanyag csoport használatát lehetôség szerint kerüljük, különösen az évelô egyszikûekkel fertôzött területeken. Használjunk növény és szerrotációt. Rezisztencia kialakulás gátlására kukoricában használjuk ki a SPIRIT adta lehetôségeket. A SPIRIT lehet a megoldás kulcsa a hosszú távú kukorica gyomirtási rendszerünk fenntartásában. További információkért keresse területi képviselô kollégáinkat vagy látogasson el a oldalra. Koscsó Árpád Makhteshim Agan Hungary Zrt.

20 20 Kukoricatermesztés A Raiffeisen-Agro Magyarország Kft. kukorica kínálata A kukorica az egyik legfontosabb takarmánynövény, vetésterülete 2012-ben kb. 1 millió 280 ezer hektár volt, ami az elôzô évhez képest kettô, az azt megelôzô öt év átlagához képest öt százalékkal nagyobb. Takarmányozási jelentôségén kívül a humán élelmezésben is szerepe van, ezért is lényeges, hogy megfelelô fajtát, megbízható vetômagot válasszunk, mivel ez nagy mértékben meghatározza a termelés további sikerességét. A fajták kiválasztásánál fontos, hogy a fajták értékét közvetlenül meghatározó tulajdonságokon kívül mint a termôképesség, szárszilárdság, rezisztencia, vízleadó képesség stb. a tenyészidô hossza, a genetikai felépítettség szerint válasszuk meg a hibridkukoricákat. A fajtaellátottság, a hibridválaszték rendkívül bôséges, számtalan minôsített hibrid áll a termelôk rendelkezésére. A tenyészidô hossza szerinti fajta megválasztás: A hibridek tenyészideje és termôképessége között pozitív korreláció van, ezért a hosszabb tenyészidejû hibridek nagyobb termésre képesek, mint a rövidebbek. Ám szabadjon megjegyeznem, hogy ne a évet vegyük alapul ebben a tekintetben, hiszen ez egy rendkívül aszályos esztendô, ahol valóban az hosszabb tenyészidejû hibridek szerepeltek jobban. Ezért a tenyészidô szerinti fajta kiválasztásánál is a termésbiztonságot kell elôtérbe helyezni; az a helyes, ha rövidebb tenyészidejû, biztonságosan beérô hibridet választunk. A magas energia árak miatt is érdemes a korábban érô hibrideket elôtérbe helyezni a késôbbiekben felmerülô szárítási költségek miatt. Mindig azokat a hibrideket válasszuk, amelyek tenyészidôben legjobban megfelelnek a helyi éghajlati viszonyoknak. Általában az a helyes, ha mind a szemes, mind a silókukoricából több eltérô tenyészidejû hibridet termesztünk. Ennek a betakarítási munkacsúcsok széthúzásán kívül olyan jelentôsége is van, hogy az eltérô tenyészidejû hibridek kritikus fenofázisai nem esnek egybe, így valószínûleg lesz olyan kukoricánk, amely egy esetleges virágzáskori légköri aszályt is nagyobb eséllyel át tud vészelni. (Mint például a év rendkívüli szárazsága esetén!) Az sem utolsó szempont, hogy az esetleges idôjárási hatások sem érik egyformán az egész kukoricaágazatot. A termesztési cél szerinti fajtaválasztás: Szemes kukorica termesztés céljára az a helyes, ha a felhasználást (ipari, abraktakarmány stb.) és a betakarítás módját is figyelembe vesszük a hibridek megválasztásánál. A silókukorica termesztésre, ha csak lehet, olyan silóhibrideket válasszunk, amelyek jól tûrik az állománysûrítést és a nagy vegetatív tömeg mellett megfelelô csôarányt is biztosítanak, hiszen ez adja a takarmány energia értékét. Az idei korai kitavaszodás hatására sokan estek abba a hibába, hogy igen korán elvetették a kukoricát. Éppen ezek a kifejezetten korán (március végén, április elején) elvetett kukoricák károsodtak a legnagyobb mértékben a hôség és aszály okozta csôképzôdés és termékenyülési hiányoktól. Ugyancsak jelentkeztek a kései és elhúzódó gyomkelés miatt megkésett posztemergens kezelések negatív hatásai. Kukoricában elôtérbe kerültek a nehezen irtható egyszikû fajok (kakaslábfû, muhar fajok stb.). Az imént említettek figyelembe vételével a Raiffeisen- Agro Magyarország Kft. az alábbi hibrideket kínálja a kedves termelôknek, mint kizárólagos forgalmazó: CHAPALU KINCSEM ÚJ: 350-es FAO számmal rendelkezô új hibridünk Közép-Kelet Európában és Magyarországon egyaránt, amelyet 2013-ban vezetünk be a hazai piacra. A Chapalu egy új, jó állóképességû és kimagasló termôképességû szemes kukorica. A rá jellemzô magas termésátlagokat több év átlagában is stabilan tudja biztosítani és e mellé párosul még egy kiemelkedôen egészséges növény, jó vízleadó képességgel. ES FORTRESS: 320-as FAO számmal rendelkezô szemes kukorica, amelyet immár öt éve forgalmazunk, nagy megelégedéssel. Kedvezô ár-érték arányt képviselô hibrid, amelyet bármely termôterületre ajánlunk, de nyilván az intenzív gondoskodást bô terméssel hálálja meg. CORIXX: FAO 340-es kukorica, amellyel szintén évek óta jelen vagyunk a magyar piacon. Ezt a hibridet bátran ajánljuk hazánk egész területén, még a kevésbé jó tápanyagellátottságú területeken is jó eredményeket várhatunk tôle. Kizárólag szemes kukoricaként történô hasznosításra javasoljuk. VLASTA: 390-es FAO számú szemes kukorica, amely extenzív körülmények között is kimagasló eredményeket képes produkálni. A Vlasta másik nagy pozitívuma, hogy nagyon kedvezô árkategóriát képvisel. QUINTAL: Kicsit késôbbi csoportba tartozik, FAO 420, ez egy kimagasló szemtermésû, kettôs hasznosítású kukorica. Kedvezô ár-érték arányának valamint megbízható termôképességének köszönhetôen kedvelt hibrid. ALLSCOR: Késôi éréscsoportba tartozó, FAO 540, siló kukorica, amely az ország egész területén biztonsággal termeszthetô. A hatalmas vegetatív tömeg mellett nagy csöveket növeszt, aminek köszönhetôen jó energiatartalmú szilázs készíthetô belôle. Bízva abban, hogy egy csapadék ellátottság szempontjából kedvezô év áll elôttünk, kívánok minden termelô számára sikeres kukorica termesztést. Raiffeisen-Agro Magyarország Kft. Központ: 8000 Székesfehérvár, Takarodó u. 2.; Tel.: 22/ , fax: 22/ Vetômag üzletág: 9141 Ikrény, Lesvár-major, Pf.: 3.; Tel.: 96/ , fax: 96/

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 Ön a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hírlevelének 59. számát olvassa. Hírlevelünkben az elmúlt hét legfontosabb agrártámogatásokhoz kapcsolódó információit

Részletesebben

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10.

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus 31-én lejárnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási illetve

Részletesebben

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10.

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus 31-én lejárnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási illetve

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 165. szám 21367 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelete a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

t/ha őszi búza 4,4-4,6 őszi árpa 4,0-4,2 tavaszi árpa 3,5-3,7 tritikálé 3,6-3,8 rozs 2,4-2,6 zab 2,6-2,8 repce 2,3-2,4 magborsó 2,3-2,5

t/ha őszi búza 4,4-4,6 őszi árpa 4,0-4,2 tavaszi árpa 3,5-3,7 tritikálé 3,6-3,8 rozs 2,4-2,6 zab 2,6-2,8 repce 2,3-2,4 magborsó 2,3-2,5 1.) Magyarországi helyzet Piaci információk a gabonáról és az olajnövényekről A Magyar Agrárkamara Növénytermesztési Osztályának június 24.-i ülésén elhangzottak szerint a kalászosokból jó termés ígérkezik.

Részletesebben

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség.

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség. Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/15

Részletesebben

Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések. (2012. március 6.)

Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések. (2012. március 6.) Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések (2012. március 6.) 1. Kinek van adatszolgáltatási kötelezettsége? Annak az ügyfélnek van adatszolgáltatási kötelezettsége, aki az Európai

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Wayda Imre vezető főtanácsos Agrárfejlesztési Főosztály Kaposvár, 2012. szeptember 21-22. Előzmények A 2007-2013. vidékfejlesztési program (ÚMVP

Részletesebben

2009/19 Terménypiaci előrejelzések 2009-08-02, Vasárnap. Összefoglaló. A búza ára hamarosan csökkenni fog, igazodva a külpiachoz.

2009/19 Terménypiaci előrejelzések 2009-08-02, Vasárnap. Összefoglaló. A búza ára hamarosan csökkenni fog, igazodva a külpiachoz. Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/19

Részletesebben

A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja

A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja 2015. augusztus MEGVÁLTOZTAK A HATÁRIDŐK AZ EMVA ALAP KÜLÖNBÖZŐ JOGCÍMEIRE VO- NATKOZÓAN: Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus

Részletesebben

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 1. oldal 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek

Részletesebben

A 2012-es szezon értékelése

A 2012-es szezon értékelése A 2012-es szezon értékelése Kecskés Gábor ELNÖK Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács Burgonya Ágazati Fórum Keszthely 2013.január 17. Európai helyzetkép Rekord alacsony burgonya termés az idei esztendőben

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

Összefoglaló. Mostani hírlevelünk hosszabb a megszokottnál az elmúlt hét eseményei miatt.

Összefoglaló. Mostani hírlevelünk hosszabb a megszokottnál az elmúlt hét eseményei miatt. Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t- online.hu www.zoldforras.hu 25. Hírlevél TERMÉNYPIACI

Részletesebben

Lantos Péter Agrármérnök 1967- Gödöllő Közgazdász 1973 Rhone-Poulenc, Aventis, Cseber Nyelvtudás: angol, francia, német 35 év a növényvédelemben

Lantos Péter Agrármérnök 1967- Gödöllő Közgazdász 1973 Rhone-Poulenc, Aventis, Cseber Nyelvtudás: angol, francia, német 35 év a növényvédelemben Lantos Péter Agrármérnök 1967- Gödöllő Közgazdász 1973 Rhone-Poulenc, Aventis, Cseber Nyelvtudás: angol, francia, német 35 év a növényvédelemben Növényvédő szerrel szennyezett csomagoló anyagok és csávázott

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

KIVONAT. Letöltés. Letöltés

KIVONAT. Letöltés. Letöltés Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés 6/2014. (II. 6.) VM rendelet a termésbecslésről A szakmaközi

Részletesebben

KUKORICA KÍSÉRLETEK. GOSZ-VSZT Kukorica Posztregisztrációs Fajtakísérlet. Magyar Kukorica Klub Top20 Fajtakísérletek eredményei

KUKORICA KÍSÉRLETEK. GOSZ-VSZT Kukorica Posztregisztrációs Fajtakísérlet. Magyar Kukorica Klub Top20 Fajtakísérletek eredményei KUKORICA KÍSÉRLETEK GOSZ-VSZT Kukorica Posztregisztrációs Fajtakísérlet 2013 Magyar Kukorica Klub Top20 Fajtakísérletek eredményei GOSZ-VSZT Kukorica Posztregisztrációs Fajtakísérlet 2013 1 GOSZ-VSZT

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

A köles kül- és belpiaca

A köles kül- és belpiaca A köles kül- és belpiaca Györe Dániel tudományos segédmunkatárs Agrárgazdasági Kutató Intézet Köles Reneszánsza Konferencia 2013. október 25. Budapest Világ gabonatermelése - Az elmúlt 50 évben a főbb

Részletesebben

Együtt és tovább. EMVA LEADER fórum

Együtt és tovább. EMVA LEADER fórum Együtt és tovább. EMVA LEADER fórum Kimle, 2014.12.15. 12 15 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési i Alapból finanszírozott egyes

Részletesebben

A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések

A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium Martonvásár, 2012. szeptember 25. Az agrár- és élelmiszergazdaságstratégiai

Részletesebben

A kísérleteket szervezték: A kísérleteket a fenti szervezetek megbízása alapján kivitelezte és értékelte:

A kísérleteket szervezték: A kísérleteket a fenti szervezetek megbízása alapján kivitelezte és értékelte: GOSZ-VSZT Kukorica Posztregisztrációs Fajtakísérlet A kísérleteket szervezték: Gabonatermesztők Országos Szövetsége Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács A kísérleteket a fenti szervezetek

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 12/2011. (II. 15.) Közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 12/2011. (II. 15.) Közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 12/2011. (II. 15.) Közleménye az AKG rendeletben foglalt web-gn adattartalmának változásáról és a 22/2010. (IV. 13.) IH közlemény hatályon kívül helyezéséről Az Új Magyarország

Részletesebben

Az ESTA Szabvány A Vetőmagcsávázás európai minőségbiztosítása. Vetőmagcsávázásra és a csávázott vetőmagra vonatkozó minőségbiztosítási rendszer

Az ESTA Szabvány A Vetőmagcsávázás európai minőségbiztosítása. Vetőmagcsávázásra és a csávázott vetőmagra vonatkozó minőségbiztosítási rendszer Az ESTA Szabvány A Vetőmagcsávázás európai minőségbiztosítása Vetőmagcsávázásra és a csávázott vetőmagra vonatkozó minőségbiztosítási rendszer Tartalom - Miért van szükség a rendszerre? - Milyen területet

Részletesebben

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJELSZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. ÁPRILIS 1-30. I. tengely A

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Virágzó Vidékünk Európa Nap Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Dr. Weisz Miklós AGRYA társelnök MNVH elnökségi tag Kecskemét, 2014-05-16 2000 2010 Fiatal gazdák (< 35): - 2,1% Gazdák (35 54): - 5,3 % Fiatal

Részletesebben

NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK

NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK Magyar Madártani Egyesület Fülöp Gyula Kék vércse LIFE - gazdálkodói fórumok - 2007 Natura 2000 területek lehetnek: Farm-alapú támogatás (SPS) területe

Részletesebben

I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása. 111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések

I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása. 111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések Tájékoztató részanyag a Monitoring Bizottság részére a 2007-2013 közötti vidékfejlesztési program egyes intézkedés végrehajtásának előrehaladásáról Beszámoló időszaka: 2012. június 1-30. I. tengely - A

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 58/2014. (IV.11.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 58/2014. (IV.11.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 58/2014. (IV.11.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

KUKORICA VETŐMAG AJÁNLAT

KUKORICA VETŐMAG AJÁNLAT KUKORICA VETŐMAG AJÁNLAT 2014 dekalbteszt.hu dekalbmet.hu 04.30. ÚJ DKC3811 9 10 10 9 10 10 Termőképesség Vízleadás Aszálytűrés Korai fejlődési erély Szárszilárdság Gyökérerősség Alacsony növénymagasságú,

Részletesebben

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll.

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll. SEGÉDLET a tenyészkoca állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0632 számú Kifizetési kérelem, valamint N0633 számú Tartási hely adatok Kifizetési kérelemhez nyomtatványok helyes kitöltéséhez

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2014.

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Fiatal Gazda Pályázat 2015.

Fiatal Gazda Pályázat 2015. Műszerteszt Kft. www.muszerteszt.hu A 2014-2020-as mezőgazdasági pályázati rendszer nagy nyertesei kétség kívül a fiatal mezőgazdasági termelők lesznek. Ilyen jellegű pályázat eddig 2008-ban, 2009-ben,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 39/2015. (III. 24.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 39/2015. (III. 24.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 39/2015. (III. 24.) számú KÖZLEMÉNYE egyes, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről szóló közlemények

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2014/07. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

Növény- és talajvédelmi ellenőrzések Mire ügyeljünk gazdálkodóként?

Növény- és talajvédelmi ellenőrzések Mire ügyeljünk gazdálkodóként? GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI IGAZGATÓSÁGA Növény- és talajvédelmi ellenőrzések Mire ügyeljünk gazdálkodóként? Fertőszentmiklós, 2015. 03. 06. Szemerits Attila, Havasréti

Részletesebben

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök 2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök Az európai tejpiac helyzete és kilátásai 2013 január-április Készült a CLAL megrendelésére Főbb jellemzők:

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerősítés céljából történı beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A támogatás

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program - 2011

Tanyafejlesztési Program - 2011 Tanyafejlesztési Program - 2011 Kis Zoltán Osztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. szeptember 1. Budapest VM 2. célterület (TP-T2) Tanyagazdaságok fejlesztésének pályázatai

Részletesebben

KIVONAT. Támogatási kérelem benyújtás: POSTAI úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához

KIVONAT. Támogatási kérelem benyújtás: POSTAI úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához 2. évfolyam 18. szám 2013. november 18. Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó

Részletesebben

1./2011. Terménypiaci előrejelzések 2011. jan. 02., Vasárnap. Összefoglaló

1./2011. Terménypiaci előrejelzések 2011. jan. 02., Vasárnap. Összefoglaló Zöldforrás Vidékfejlesztés Kft. 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t-online.hu 1./2011. Terménypiaci előrejelzések 2011.

Részletesebben

Kapronczai István. egyes mezőgazdasági ágazatokban. NAPI GAZDASÁG AGRÁRKONFERENCIÁJA Budapest, 2011. május 31.

Kapronczai István. egyes mezőgazdasági ágazatokban. NAPI GAZDASÁG AGRÁRKONFERENCIÁJA Budapest, 2011. május 31. Kapronczai István Rövid távú, éven belüli piaci kilátások az egyes mezőgazdasági ágazatokban NAPI GAZDASÁG AGRÁRKONFERENCIÁJA Budapest, 2011. május 31. A CRB élelmiszer-alindex alakulása (1960. január

Részletesebben

Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása

Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása Füsi Erzsébet NAKVI SZFO megbízott osztályvezető A szakképzési

Részletesebben

Szimulált vadkárok szántóföldi kultúrákban

Szimulált vadkárok szántóföldi kultúrákban Szimulált vadkárok szántóföldi kultúrákban Napraforgó, kukorica és őszi búza Dr. habil. Marosán Miklós iü. szakértő Dr. Király István iü. szakértő Bevezetés A termésképzés befejeződése előtt keletkező

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2014. II negyedévére és az azt követő negyedévekre vonatkozóan Benyújtás helye:

Részletesebben

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember Megvalósítási határidő hosszabbítás A LEADER HACS közreműködésével megvalósuló, 2012-2014. években benyújtott támogatásban részesült kérelmek esetében meghosszabbításra került a megvalósítási határidő.

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6

JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6 JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6 Pannonia Ethanol Zrt. Helyszín: Dunaföldvár, Tolna megye Alakult: 2009 Fő befektetése az Ethanol Europe Renewables Limited vállalatnak Termelés kezdete: 2012 március

Részletesebben

Az eddig benyújtott HOP pályázatok tapasztalatai, avagy melyek a jó kérelem alapvető ismérvei. Készítette: Szűcs Viktor beruházási jogcímfelelős

Az eddig benyújtott HOP pályázatok tapasztalatai, avagy melyek a jó kérelem alapvető ismérvei. Készítette: Szűcs Viktor beruházási jogcímfelelős Az eddig benyújtott HOP pályázatok tapasztalatai, avagy melyek a jó kérelem alapvető ismérvei Készítette: Szűcs Viktor beruházási jogcímfelelős MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága Feldolgozóipari

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2015/04. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2015/01. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mi az Agrár-környezetgazdálkodási Program? Nemzeti Vidékfejlesztési Terv részeként az EU közös agrárpolitikáját képviseli A támogatási

Részletesebben

2009/17. Terménypiaci előrejelzések 2009-07-19. Összefoglaló

2009/17. Terménypiaci előrejelzések 2009-07-19. Összefoglaló Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/17.

Részletesebben

New Hungary Rural Development Programme

New Hungary Rural Development Programme Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. Tengely megvalósítása 2007-2008-ban feladatok 2009. évre Tóth Balázs, os ztályvezető 2009. február 27. Budapest A Földművelés ügyi és Vidékfejlesztési M inis

Részletesebben

Jogcímkód:6-121-02-01

Jogcímkód:6-121-02-01 Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Állattartó telepek korszerűsítésének támogatása Monitoring adatlap - Indító Jogcímkód:6-121-02-01 Benyújtandó az illetékes MVH kirendeltséghez 1 Adatlap iratkódja

Részletesebben

2. TERMÉNYPIACI ELŐREJELZÉSEK 2009-01-22. Olajos növények: Összefoglaló. Az étkezési búza ára nőni fog az elkövetkező hetekben.

2. TERMÉNYPIACI ELŐREJELZÉSEK 2009-01-22. Olajos növények: Összefoglaló. Az étkezési búza ára nőni fog az elkövetkező hetekben. Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t- online.hu www.zoldforras.hu 2. TERMÉNYPIACI ELŐREJELZÉSEK

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

7.1. A kutatásunk célja. - A nemesítők részére visszajelzést adni arról, hogy az új hibridek a herbicidek fitotoxikus hatását mennyiben viselik el.

7.1. A kutatásunk célja. - A nemesítők részére visszajelzést adni arról, hogy az új hibridek a herbicidek fitotoxikus hatását mennyiben viselik el. 7. A HERBICIDEK SZELEKTIVITÁSÁNAK ILLETVE A KÜLÖNBÖZŐ GENOTÍPUSÚ KUKORICAHIBRIDEK ÉS AZOK SZÜLŐPARTNEREINEK SPECIFIKUS HERBICID- ÉRZÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATA 7.1. A kutatásunk célja - A nemesítők részére

Részletesebben

117/2007. (X. 10.) FVM

117/2007. (X. 10.) FVM 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról 2014.09.27 5 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Ubinas Kft. (6724 Szeged, Dr. Baross J. u. 26.

H A T Á R O Z A T. Ubinas Kft. (6724 Szeged, Dr. Baross J. u. 26. ENGEDÉLYEZÉSI IGAZGATÓSÁG ELŐADÓ: Baranyi Tibor Mészáros Ferencné ENGEDÉLY SZÁMA: 1534/3/2006. TEL: 309-1012 FAX: 246-2942 TÁRGY: Gulliver (50 % azimszulfuron) gyomirtó permetezőszer 120 napos eseti felhasználási

Részletesebben

Tisztelt Gazdálkodó!

Tisztelt Gazdálkodó! EURALIS HÍRLEVÉL 2011/4. EURALIS VETŐMAG KFT. 1118. Budapest, Rétköz u. 5. Tel.: 06-1-883-8884 Fax: 06-1-883-8885 www.euralis.hu Tisztelt Gazdálkodó! A jó idő érkeztével egyre sűrgetőbbé válik a határban

Részletesebben

KIEMELÉSEK. A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012. Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke

KIEMELÉSEK. A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012. Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke KIEMELÉSEK A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012 Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke A szerző által az egy milliárd szegény, éhes embernek, a sorsuk

Részletesebben

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14.

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14. Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja Heicz Péter, 2014.01.14. Termelői kihívások Magyarországon Hogyan tudom stabilizálni a terméshozamaimat ilyen időjárási szélsőségek mellett?

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Összefoglaló. A kukorica ára stagnál a két héttel ezelőttre megemelkedett árszinten.

Összefoglaló. A kukorica ára stagnál a két héttel ezelőttre megemelkedett árszinten. Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 9/2009

Részletesebben

(2) Az R. 3. (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

(2) Az R. 3. (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: 1444 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 17. szám A vidékfejlesztési miniszter 2/2013. (II. 1.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási

Részletesebben

Mi áll az olajos növények drasztikus áremelkedésének hátterében?

Mi áll az olajos növények drasztikus áremelkedésének hátterében? Mi áll az olajos növények drasztikus áremelkedésének hátterében? Pájtli Péter Bak, 21. szeptember 27. Az előadás tematikája Főbb tőzsdei irányvonalak 21-ben Gabonapiaci tendenciák Olajnövénypiacokról általában

Részletesebben

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan Hírlevél Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan 2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. tel.:25/252-752 email:info@mezofoldihid.hu www.mezofoldihid.hu Ezúton felhívjuk

Részletesebben

www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme

www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme Fusilade Forte Az első és ma is egyik leghatékonyabb szuperszelektív posztemergens egyszikű irtó a Fusilade Forte. A legjobb hatás a gyomok intenzív

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01) TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 D0721-01 MŰKÖDÉSI ELŐLEG KIFIZETÉSI KÉRELEM... 5 2 Általános tudnivalók 1. A kérelem formanyomtatványának

Részletesebben

13/2014. (II. 24.) VM rendelet

13/2014. (II. 24.) VM rendelet Magyar joganyagok - 13/2014. (II. 24.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott 1. oldal egyes agrártámogat 13/2014. (II. 24.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

3./2014. Terménypiaci előrejelzések 2014. február 2., Vasárnap. Összefoglaló

3./2014. Terménypiaci előrejelzések 2014. február 2., Vasárnap. Összefoglaló Zöldforrás Vidékfejlesztés Kft 8000 Székesfehérvár, Károly János Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t-online.hu 3./2014. Terménypiaci előrejelzések 2014. február

Részletesebben

1. melléklet a 116/2013. (XII. 12.) VM rendelethez

1. melléklet a 116/2013. (XII. 12.) VM rendelethez 845 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y. évi 7. szám. melléklet a 6/. (XII..) VM rendelethez Nagyértékű gépbeszerzések értékelése a. () bekezdés a) pontja esetén A B C D. Értékelési szempont megnevezése Értékelés/Ellenőrzés

Részletesebben

A kísérleteket szervezték: Gabonatermesztők Országos Szövetsége Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács

A kísérleteket szervezték: Gabonatermesztők Országos Szövetsége Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács GOSZ-VSZT Kukorica Posztregisztrációs Fajtakísérlet A kísérleteket szervezték: Gabonatermesztők Országos Szövetsége Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács A kísérleteket a fenti szervezetek

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet szerinti 2013/2014. tanévi nyomtatványokról I.

Részletesebben

2007. évi beszámolója

2007. évi beszámolója Homokhátsági Mintagazdaság Kht. 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a HOMOKHÁTSÁGI MINTAGAZDASÁG KEREKEGYHÁZA KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG (6041 Kerekegyháza Fő u. 47/a) 2007. évi beszámolója Tartalom: 2007. évi közhasznú

Részletesebben

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről 1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről I. A tejkvóta igénylésének alapja A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 121/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 121/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 121/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Élelmiszer-szabályozás és fogyasztó védelem az Európai Unióban 148.lecke

Részletesebben

Top20 Fajtakí sé rléték érédmé nyéi 2013.

Top20 Fajtakí sé rléték érédmé nyéi 2013. Top20 Fajtakí sé rléték érédmé nyéi 2013. A kísérletek irányítását és az adatok értékelését a Magyar Kukorica Klub Top20 Bizottsága dr. Szieberth Dénes szakmai irányításával végezte. A közlést dr. Szieberth

Részletesebben

ŐSTERMELŐ Gazdálkodók Lapja. Jónásné Zselezni Borbála programmenedzser PRIMOM Alapítvány

ŐSTERMELŐ Gazdálkodók Lapja. Jónásné Zselezni Borbála programmenedzser PRIMOM Alapítvány ŐSTERMELŐ Gazdálkodók Lapja Jónásné Zselezni Borbála programmenedzser PRIMOM Alapítvány Kezdetek A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII.26.) kormányrendelet meghatározta a mezőgazdasági

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben