L l. Költségvetés első olvasatban. Belvízhelyzet. Ülésezett a képviselő-testület. Költségvetés számokban. Közgyűlési visszhang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "L l. Költségvetés első olvasatban. Belvízhelyzet. Ülésezett a képviselő-testület. Költségvetés számokban. Közgyűlési visszhang"

Átírás

1 mcsabai Belvízhelyzet Ülésezett a képviselő-testület Költségvetés számokban Közgyűlési visszhang Mi a polgármesteri hivatal? X. evtolyam 2. szam január 27. INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Národnostná Mozaika Békéscsaba anno... kiállítás K Ö Z G Y Ű L É S L l Kitüntetett c s a b a i p e d a g ó g u s o k Az idén is, ahogy az már évek óta megszokott, a magyar kultúra napja alkalmából a januári közgyűlésen sor került a pedagógus szakmai díjak átadására. Békéscsaba Kiváló Pedagógusa kitüntetésben részesült dr. Ballá Ferencné óvodapedagógus (Pásztor Utcai Óvoda), Lehoczki Pál matematika-fizika-számítástechnika szakos tanár (Hugonnai Vilma Egészségügyi Szakközépiskola) és Varga István fizikatanár (Tevan Andor Gimnázium és Nyomdaipari Szakközépiskola). Urbán Lászlóné az Orosházi Úti Óvoda pedagógusa Arany Katedra Emlékplakettett kapott. A kitüntetéseket Pap János polgármestertől vehették át a pedagógusok, akiknek életpályáját Csepelényiné Fekete Mária, az oktatási csoport vezetője ismertette. Dr. Ballá Ferencné 1971-ben végzett a szarvasi óvónőképzőben. Békéscsabán először a Hajnal Utcai Óvodában, majd a Pásztor Utcai Óvodában dolgozott. Pedagógiai igényességét, felelősségtudatát elismerve 1979-ben az új Kőmíves Kelemen Sori Óvoda vezetőjévé nevezték ki. Személyes kérésére 1989-ben visszatért a Pásztor Utcai Óvodába. Hivatástudata és tevékenysége példaértékű. Lehoczki Pál 1980 óta tanít az egészségügyi szakközépiskolában. Szakmai felkészültsége kiváló, pedagógiai ismeretei magas szintűek. Kiemelkedő szerepe volt az iskola világbanki programjának megvalósításában. Házigazdája a megyei számítógépes programbörzéknek, szerepet vállal az Eötvös Loránd Fizikai Társulatban. Varga István 1988 óta tanít Békéscsabán. Élete a fizika, a fizikatanítás. Iskolai órái rendkívül szemléletesek és érdekesek, példaértékű szakmai elkötelezettsége, hite. önzetlensége a fizika megszerettetését célozza. Közreműködik a tehetséggondozó nemzetközi és országos versenyek előkészítésében, tagja az érettségi-felvételi vizsgák tételkidolgozó bizottságának. Tanítványai rangos helyezéseket értek el nemzetközi vetélkedőkön, fizika-diákolimpiákon. Költségvetés első olvasatban Múlt csütörtökön négyórás vita után a közgyűlés egyhangú szavazással első olvasatban elfogadta az idei költségvetést. A bevételi és a kiadási oldalon egyaránt kerekítve 6,9 milliárd forint szerepel, a tervezett hitelfelvétel 212 millió. A bevételek a következő nagyobb tételekből tevődnek össze: Az állami támogatás 3,62 milliárd, a városnak járó személyi jövedelemadó 253 millió forint. Helyi adóból 1,4 milliárdra, gépjárműadóból 140 millióra, illeték- és kamatbevételből 195 millióra számít a város. Az önkormányzat 647, az intézmények 530 millió forint bevétellel számolnak. A kiadási oldalon a legnagyobb tétel az intézmények 4,1 milliárd forintot meghaladó költségvetése. A polgármesteri hivatalhoz rendelt feladatok ellátására 1,8 milliárdot terveznek; ezen belül városüzemeltetésre mintegy 500, szociális célokra 340, igazgatási kiadásokra 450, különböző támogatásokra 150 millió forintot fordítanak az idén. Fejlesztésekre 424, felújításokra 300 milliót szánnak 2000-ben. 220 millió az esedékes hitel- és kamattörlesztés. A költségvetés első olvasatában már szerepel a beruházási és a felújítási keret ágazati megosztása, mely több területen előrelépést jelent. Érdemes megjegyezni, hogy a belvízhelyzet kezelésére 100 milliót fordít az önkormányzat. Az oktatási szférában egyrészt 8,25 százalékkal nőnek a pedagógusbérek, másrészt mintegy millióval csökkennek a személyi kiadások; a megszorítások nem csak az iskolákat érintik. A többi közalkalmazott és a köztisztviselők esetében 5 százalékos béremelés lehetséges az idén. A dologi kiadások az infláció tervezett mértékével, 6 százalékkal nőnek. Érdekes megnézni, milyen normatív állami támogatást kap a város, s ezt párhuzamba állítani azzal, hogy mennyit költ egy-egy területre. Jó példa erre a közoktatás, amely esetében a város 400 millióval egészíti ki a 2,6 milliárdos állami normatívát, vagy a bölcsődei ellátás a maga 75,5 milliójával - amelyből csak 19,1 millió a központi támogatás. A végleges költségvetést várhatóan február 17-i ülésén fogadja el a közgyűlés, miután az érintettek és a Városi Érdekegyeztető Fórum (VÉF) megismerte azt. ^ ^" A közgyűlésen kitüntetett pedagógusok: Varga István, Lehoczki Pál, Urbán Lászlóné és dr. Ballá Ferencné Néhány további közgyűlési döntés: A képviselő-testület Klampeczki Bélát választotta meg az oktatási bizottság elnökének a decemberben lemondott Velkey Gábor helyett, aki továbbra is a bizottság tagja marad. (Folytatás a 7 oldalon)

2 J a m i n a K e r e k a s z t a l b e l v í z r ő l, ú t r ó l Az 1995-ben megalakult Jamina Kerekasztal Egyesület január 17-i lakossági fórumán zsúfolásig megtelt a Madách Utcai Általános Iskola ebédlője. Jelen voltak a kerület képviselői - Hrabovszki György, Császár Lajos és Pap János polgármester (kettős minőségében), s a meghívott vendégek sem hiányoztak: az Orosházi út rekonstrukciós munkálatairól Vantara Gyula, a Békés Megyei Közútkezelő Kht. igazgatója tájékoztatott, majd Uhrin Nándor, a pénzügyi iroda vezetője a város évi, elég szomorú költségvetési koncepcióját ismertette. Vantara Gyula elmondta: a várossal közösen nyújtottak be pályázatot a minisztériumhoz, s annak kedvező elbírálásában reménykednek. A döntés 2000 márciusában várható. Sikeres pályázat esetén a Temető sori csomóponttól a Békéscsaba vége helységnévtábláig készülne el a rekonstrukció - s mindez megközelíti a 200 millió forintos beruházási összeget. Mindemellett a vízmélyítő aknák szintre emelését is elvégeznék, a közműaknákat pedig a városi csapadékvíz-elvezetési rendszerhez kapcsolnák. A híd kétszer két sávos lenne, a Gyár utcai csomópontba pedig lámpák kerülnének. Uhrin Nándor a város évi 6 milliárd 913 millió forintos költségvetéséről elmondta, hogy legnagyobb részét a 62 önálló jogi személyiségű intézmény finanszírozása viszi el. Igyekeznek növelni a bevételi oldalt, így az iparűzési adó 1,7 százalékról 2 százalékra emelkedik, a tavalyi 800 forintos mázsánkénti gépjárműsúlyadó pedig ezer forint lett. Nagy nyomás nehezedik a költségvetésre, s a városnak több évtizedes restanciái vannak Jaminára nézve is. Ezért 1999-ben 550 millió forint hitelt kényszerült felvenni Békéscsaba, s 2000-ben további 250 milliót kell felvenni az ellátandó feladatokra. Reális a veszélye annak, hogy a következő öt évben adósságspirálba kerül a város. Mindez rányomja bélyegét a fejlesztési, beruházási lehetőségekre is. A kiadási oldalon 8,25 százalékkal nő a pedagógusok bére, másoké pedig átlag 5 százalékkal; 6 százalékkal emelkednek a dologi kiadások. A civil szervezetektől, a sportegyesületektől várható a legnagyobb mértékű támogatásmegvonás. A felújítási keret 300 millió forint (50 millióval több, mint tavaly), ám még ez is kevésnek bizonyul. Beruházásra 428 millió forint jut az idén: a közel hétmilliárdos költségvetés 10 százalékát alig meghaladó mértékben. Jamina belvíz-elvezetési rendszerére 2000-ben százmillió forintot szánnak. Ez utóbbit kitörő örömmel fogadták a jaminaiak, ám természetesen mindenkinek a saját utcája, portája környékének kárelhárítása lenne a legsürgősebb. a ^ (V. A.) K ö n y v e s b o l t a z M D F - s z é k h á z b a n Az MDF Nagy Imre téri székházában található a Magyar Ház egyetlen Békés megyei könyvesboltja. A Magyar Házban elsősorban olyan kiadványokhoz lehet - jutányos áron - hozzájutni, amelyek a magyarságtudat erősítését szolgálják. A könyvesboltban, mely hétköznapokon óráig tart nyitva, mintegy kétszázötven kiadvány kapható. FOGADÓNAPOK. Január 28-án, pénteken Szilvásy Ferenc alpolgármester, február 4-én Pap János polgármester, február 11-én Hanó Miklós alpolgármester tart fogadónapot a városházán 8 és 12 óra között. A polgármester fogadónapjára előre kell bejelentkezni telefonon vagy személyesen a titkárságon. FOGADÓÓRA. Hrabovszki György, a szociális bizottság elnöke január 31-én, hétfőn óráig tart fogadóórát a polgármesteri hivatal gyermekvédelmi csoportjánál (városháza, III. udvar). KOLBÁSZOS BÁTYUS BÁL A Csabai Kolbászklub Egyesület január 29-én, szombaton 18 órától farsangi bátyus bált rendez a Tégla Művelődési Házban (Orosházi út). Jelentkezni a telefonszámon lehet. VÁROSI PRÓZAMONDÓ VERSENY. Február 5-én, szombaton 9 órától a Madách Utcai Általános Iskolában lesz a városi prózamondó verseny két kategóriában, 5-6., illetve 7-8. osztályosok számára. A versenyzőknek két szabadon választott művet (részletet) kell előadniuk kívülről. A BUDAPESTI MÁV SZIM FONIKUSOK adnak koncertet a Jókai színházban január 31-én, hétfőn órától. Vezényel: Guido Mancusi, szólista: Mérei Tamás. Műsor - Prokofjev: Klasszikus szimfónia és Gordonkaszimfónia, Hindemith: Metamorfózisok és Brahms: Variációk egy Haydntémára. M.É.Z. AZ IFIHÁZBAN. Február 7-én, hétfőn 18 órától a M.É.Z. zenekar koncertezik az ifiházban. A zenekar a közelmúltban tagcserét hajtott végre, így februárban az immár repertoárjában is megújult zenekart látja vendégül az ifjúsági ház. Jegyinformáció: A RENDŐRSÉG ÚJ HÍVÓ SZÁMA. A megyei rendőr-főkapitányság és a városi kapitányság hívószáma megváltozott. Az új szám: A MOZGÁSKORLÁTOZOT TAK BÉKÉS MEGYEI EGYESÜ LETE értesíti ügyfeleit, hogy az egyesület ügyfélfogadási rendje megváltozott. Az új időpontok: hétfőn, szerdán és csütörtökön 8-14 óráig állnak rendelkezésre, kedden és pénteken szünnap van. Címük: Orosházi út 71., telefon: , fax: VÁROSI NYUGDÍJAS-EGYE SÜLET január 29-én, szombaton 16 órától teadélutánt tart a Dózsa György út 35. szám alatt. Az egyesület a közgyűlését február 4-én, pénteken 10 órától tartja az ifjúsági házban. A BELVÁROSI NYUGDÍ JASKLUB február 2-án, szerdán 14 órakor várja régi és új tagjait az MDF Nagy Imre téri székházába. A MEGVÁLTOZOTT MUN KAKÉPESSÉGŰEK EGYESÜLE TE értesíti tagjait, hogy a legköze- BÉKÉSCSABA HÍREKBEN A ahol város, élünk lebbi összejövetelét február 2-án, szerdán tartja. VENDÉGHÁZ. A Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes január 29-én, szombaton megismétli Vendégház című műsorát. Az előadás az ifjúsági házban lesz, belépők ott válthatók felnőttek részére 350, diákoknak 300 Ft-ért. MATRIKULA HÁZASSÁG Zsótér Odett Ajna és Bereczky Zsolt, Varga Ilona és Melis György SZÜLETÉS Albert Péter István és Tornai Krisztina leánya Fruzsina Anna, Gajdács László és Szabó Ilona leánya Anita, Szép Zoltán és Czerovszki Beatrix fia Ábris, Bencze Sándor és Molnár Orsolya leánya Imola, Pengő Tamás Albert és Harangozó Magdolna Erzsébet fia Tamás, Fehér Attila és Solti Andrea leánya Dóra, Zsombok Zsolt ós Fekete Piroska leánya Alexandra, László Imre és Laczkó Mária fia Imre, Katona Attila és Nóvák Erzsébet Szilvia fia Gábor, Darabos György és Komlódi Erzsébet fia György, Socos Augustin és Kocziha Mária Gabriella fia Milán ELHALÁLOZÁS Major Sándor (1945), Bócsik Lajosné Csicsely Dorottya (1921) Ingyenes városi lap, Békéscsaba Felelős szerkesztő: Sztojcsev Szvetoszláv Szerkesztő: Mikóczy Erika Tipográfia: Gécs Béla Kiadja Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Felelős kiadó: dr. Simon Mihály jegyző Szerkesztőség: Békéscsaba, Szabadság tér / Telefon: , /114 és 129 mellék, fax: /150 mellék Szedés: Reproform Bt. Nyomás. Hungária-lnfo Nyomdaipari Kft., Békéscsaba Felelős vezető: Kepenyes János nyomdavezető Megjelenik kéthetente, példányban

3 Üzenet Bizalom Ami összeköt, az a bizalom. Ami elválaszt, az a gyanakodás. Életünk tele van kapcsolatokkal, a kommunikáció sok-sok csatornája ível át sorsunkon. S azokat az embereket szeretjük, akik kedvesen szólnak hozzánk, megtartják ígéreteiket, tapintatosak hibáink iránt, nem kérkednek javaikkal. Mondhatni erre, hogy kevés ilyen van. Bár lenne több bizalomgerjesztő személyiség a közelünkben. Igen, erre van szükség. Tapintatra, szeretetre, barátságra. Nem ilyen a világ - monda Bianka. Mennyivel áthatóbb a gyöngédség, mint a gyűlölet. Milyen jólesik az embernek, ha ajándékot kap vagy egy pozitív telefonüzenetet. Máris jól kezdődik a nap, ha megdicséri valaki az ÉS-ben megjelent cikkedet, vagy mond néhány keresetlen szót arról, mennyivel jobb benyomást keltesz, mint bármikor eddig. A jó meglepetés öröm. Az öröm energia. A bizalom vezérfonal is. Ha valaki őszinte, az becsületes is - mondta Borges. A szemedbe néz, ragyog az arca, mert tudja, nincs vesztenivalója. A jó ember lelke áttekinthető szerkezet. Nem használ retorikai elemeket, csak tényeket, tőmondatokat. A bőbeszédű típus már eleve kétesélyes. Tűi individuális, valamit takargat a sok szóval. Valami hibát vagy éppen erényt? Ezen lehet gondolkodni. A titkok érzékenyek, felhasadnak, ha firtatjuk őket. A Mondó akkor hiteles, ha Mondandója ép, egészséges, kerek. A környező miliő dübörgése, zörgése közben meg kell találni az emberi fogódzókat is. KÁNTOR ZSOLT Közlekedési információk A közlekedéstudományi egyesület legutóbbi ülésén elhangzott, hogy az egységes hatóság rendszerében, a közúti, vasúti és a vízi közlekedés területén az elsőfokú hatósági feladatok országos illetékességgel történő ellátására létrejött a Központi Közlekedési Felügyelet, amely január elején kezdte meg munkáját. Az új év a használt gépjárművek behozatalával kapcsolatban is változásokat hozott, a korábban négy-, illetve hatéves életkori korlátozások hatályukat vesztették. A jogszabályváltozás azonban nem jelenti azt, hogy ne maradnának továbbra is érvényben az eddig alkalmazott műszaki, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi követelmények. A közlekedési hatóság csak olyan jármű vámkezelését engedélyezi, amely a forgalomba helyezési követelményeknek megfelel. Ezért a közielik i s k o l a Személygépkocsi-vezetői tanfolyamot indítunk február 7-en. 16 órakor. Helye: Békéscsaba. Andrássy út 22. (MTESZ-székház) SZAKMAI TUDÁSUNK ÉS ELKÖTELEZETTSÉ GÜNK GARANCIA A SIKERES VIZSGÁKHOZ! Telefon: és 06-30/ lekedési hatóság kéri a használt járművet vásárolni szándékozókat, hogy tájékozódjanak az autó állapota felől. Részletes információkat találnak erről az Interneten a címen. Vantara Gyula, a közútkezelő igazgatója az utak állapotával kapcsolatban elmondta, hogy a belvizek miatt négy úton volt tapasztalható vízátfolyás, majd jegesedés, erre táblák kihelyezésével hívták fel a közlekedők figyelmét. Hangsúlyozta, hogy szinte az egész megyében belvíz veszélyezteti az úthálózatot, a károkat azonban majd csak az olvadás után tudják felmérni. Addig is próbálnak mindent megtenni azért, hogy az útvagyont megőrizzék, például új árkokat alakítanak ki a vízelvezetésre. A személysérüléses közúti közlekedési balesetek alakulásával kapcsolatban megtudtuk, hogy az évi adatok javulást mutatnak az előző évhez képest. Békéscsabán például 7,4 százalékkal csökkent a balesetek száma, így 138 könnyű, 99 súlyos és 15 halálos kimenetelű baleset történt a múlt évben. A tavalyi fekete hónap" a december volt, a megyében 12, városunkban 5 halálos baleset történt az év utolsó hónapjában. (M. E.) Körös Irodalmi Társaság A novemberben megalakult, egyesületi formában működő Körös Irodalmi Társaság (KIT) tagjai irodalmi és humán tudományos tevékenységet folytató alkotók, pedagógusok, könyvtárosok, újságírók, könyvterjesztők, irodalombarátok, diákok, valamint néhány jogi személy (Békés Megyei Könyvtár, Tevan Kiadó, ifjúsági ház). Elnöke Elek Tibor irodalomtörténész, alelnöke Banner Zoltán költő, az elnökség tagjai Sarusi Mihály, Kántor Zsolt, Kiss Ottó, Herczeg Tamás és Sass Ervin. A KIT hiánypótló szerepet vállal magára, célja az értéket hordozó kortárs magyar és világirodalom iránti igény felkeltése és megtartása, a regionális, megyei irodalmi élet szervezése. Feladatának tekinti az itt megalkotott művek népszerűsítését és bekapcsolását a magyar irodalom vérkeringésébe. Az irodalmi társaság havi rendszerességgel író-olvasó találkozó jellegű rendezvényeket szeretne tartani a megyei könyvtárban, felváltva egy helyi és egy máshonnan, esetleg a határon túlról érkező alkotó bemutatásával. (CS M.) A TEVAN KIADÓ ÚJDONSÁGAI VÁRHELYI ANDRÁS: Kereszt A szerző válogatott novelláit tartalmazza ez a kötet. Belső derű, lebilincselő meseszövés, közvetlenség és konok valóságszeretet - ezek elsődleges jellemzői Várhelyi András írásművészetének. Ugyanakkor nem hiányzik a stílus meghatározó jegyei közül a tapintatos humor, az ösztönző emberségigény, az igazság tisztelete sem, amely olykor a nagy eszményeket őrző, figyelő-gondolkodó művész bölcseleti hajlamával itatódik át. Korszerű realista, mondhatnánk róla, aki illő kételkedéssel szemléli a búsongó romantikát és a kiégett áhítatot. ízes beszéd az övé, kiaknázza a magyar nyelvben rejlő lappangó lehetőségeket, akár tájról, az általa nagyra becsült természetről ír, akár a társadalom képmutató felkentjeit figurázza ki, mindig érződik szavain a nemzetféltő hazaszeretet. 501 kerti tipp Tudja, kedves olvasó, hogy a növények is érző lények, ugyanúgy beszélgetni kell velük, mint embertársainkkal, ahhoz, hogy mentálisan is egészségesen fejlődjenek?... Ha eddig nem tudta, most majd megtanulja, hogy a telekhatáron lévő sövényben nem szabad hogy legyen tiszafa, mert az mérgező. Olcsóbb és megfelelőbb erre a célra a bükk, a fagyai, a galagonya. Ilyen és ehhez hasonló tippek és tanácsok találhatók a kötetben, amely a téli kertek szerelmeseinek is ajánlható. ' ' (H. M.) K i m i t javít, á r u s í t, s z o l g á l t a t? Megmondja a INFORMÁCIÓS 66/ hétköznap 8-18 óráig SZOLGALAT Tisztelt ismeretlen Vállalkozó! F 1 T Az Ön cégét is tudjuk ajánlani, amint közli velünk adatait!

4 KCSABAI ÖZLÖNY ONTES ELŐTT Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének.../2000. ( ) számú önkormányzati rendelettervezete az Önkormányzati Tervtanács létrehozásáról, működésének rendjéről és a véleményezésre benyújtandó tervek köréről Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló módosított évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Érv.) 6. (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területére készülő, meghatározott körű tervek véleményezésére létrejövő önkormányzati településrendezési és építészeti-műszaki tervtanács megalakításáról, működésének rendjéről és a tervtanácshoz benyújtandó tervek köréről az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya a Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területére készülő, jelen rendeletben meghatározott tervek készíttetőire és tervezőire terjed ki. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a főépítész vezetésével működő településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsot (a továbbiakban: TÉT) működtet jelen rendelet és a TÉT által megállapított működési szabályzat szerint. A TÉT összetétele: 3. a) Szavazati joggal rendelkezők: - a TÉT elnöke, aki Békéscsaba Megyei Jogú Város mindenkori főépítésze, - a TÉT szakmai titkára, aki a polgármester egyetértésével a jegyző által megbízott köztisztviselő, és ellátja a TÉT elnökének helyettesítésével kapcsolatos teendőket is, - a TÉT rendes tagjai (maximum 10 fő), akiket a polgármester kér fel a feladat ellátására, két évre. A két év eltelte után a felkérés meghosszabbítható. b) Állandó meghívottak tanácskozási joggal: - a dél-alföldi területi főépítész, - a Békés megyei főépítész, - a városgazdálkodási és városfejlesztési bizottság delegáltja, - a polgármesteri hivatal városüzemeltetési irodájának vezetője, városi főmérnök, - a polgármesteri hivatal közigazgatási irodája építési csoportjának vezetője. c) Tanácskozási joggal eseti meghívottak: - a terv felkért szakbírálója (opponens), - érintett országos hatáskörű szakmai szervezetek (pl. az OMVH, a Képzőművészeti Lektorátus stb.) képviselői. 4. (1) A TÉT egyes ülésein részt vevő tagokat a szakmai titkár javaslata alapján, a napirend jellege és az esetleges érintettség figyelembevételével az elnök esetenként jelöli ki. A tervtanács egyes ülésein minimum 5 fő szavazati joggal rendelkezőnek kell részt venni. (2) A TÉT egyes üléseinek szavazati joggal rendelkező tagja nem lehet a tervező, a tervező munkatársa vagy üzlettársa, a terv megbízója, megbízójának munkatársa, illetve a jóváhagyásban érintett személy, továbbá a tervező közeli hozzátartozója. Az érintettséget az ülésen való részvételre felkért tag a felkéréskor köteles bejelenteni. (3) A TÉT a tervek benyújtási idejének függvényében, szükség szerint tartja üléseit a hónap valamelyik - az elnök és a tagok által közösen kiválasztott - meghatározott napján. (4) A benyújtott tervet a TÉT legkésőbb 15 napon belül véleményezi. (5) Amennyiben a TÉT egyhangúlag megállapítja, hogy a benyújtott terv készültségi foka az elbíráláshoz nem megfelelő, úgy a terv tárgyalását konzultációnak kell tekinteni. (6) A TÉT ülésén hozzászólási joggal részt vesz a tervező, részt vehet a megbízó. 5. (1) A TÉT működési költségéről az önkormányzat éves költségvetésében meghatározott vezetői keret terhére a polgármester gondoskodik. (2) A TÉT tagjainak díjazása az ülésen való részvételtől függően esetenként történik. 6. (1) A TÉT-hez véleményezésre be kell nyújtani a Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területére készült, a) a város valamennyi településszerkezeti egységére vonatkozó rendezési tervet, melyet az Étv. nem rendelt a területi tervtanács kizárólagos hatáskörébe, b) Békéscsaba Megyei Jogú Város Településrendezési Tervében (a továbbiakban: TRT) és a Helyi Építési Szabályzatban (a továbbiakban: HÉSZ) meghatározott helyi védelem területén lévő, közterületet érintő környezetrendezési, burkolatfelújítási vagy átépítési tervet, kertészeti tervet, növénytelepítési tervet, pavilonépítési tervet, képzőművészeti alkotás elhelyezési vagy áthelyezési tervét, c) a TRT-ben, illetve a HÉSZ-ben kijelölt főútvonalak mentén és a helyi védelem alá tartozó területen létesülő új vagy bővítendő épület engedélyezési tervét, d) az építészeti, városképi, városszerkezeti, forgalmi, ellátási településtörténelmi szempontból meghatározó, illetve kiemelkedő jelentőségű építmények engedélyezési terveit, e) a HÉSZ mellékletében meghatározott, helyi egyedi védelemben részesülő épületek utcai homlokzatát érintő átalakítás engedélyezési tervét, illetve a helyi egyedi védelemben részesülő épületre készülő átalakítás, bővítés, korszerűsítés építési engedélyezési tervét, f) a város belterületén épülő bármely beépített légköbméter nagyságot meghaladó épület engedélyezési tervét. (2) A TRT, illetve a HÉSZ hatálybalépéséig átmenetileg - a TÉT elnökének javaslatára - a benyújtandó tervek körét a TÉT alakuló ülésén állapítja meg. (3) A közbeszerzésekről szóló, többször módosított évi XL. törvény hatálya alá tartozó építési beruházás építési engedélyezési tervét a TÉT a területi tervtanáccsal együttes ülésen véleményezi. (4) A TÉT-hez véleményezésre benyújtható: a) bármely engedélyezési terv, amelynek a TÉT általi véleményezését az építésügyi hatóság szükségesnek látja, és kezdeményezi a terv TÉT elé történő benyújtását, b) a TÉT elnökének javaslatára, az építtető vagy a tervező kérésére bármilyen engedélyezési terv, amelynek engedélyeztetése előtt a kérelmező a TÉT véleményének megismerését kívánja. 7. (1) A 6. (1)-(3) bekezdése szerinti terveket a tervek készítőjének (a tervezőnek) kell benyújtania a TÉT szakmai titkárához, az építéshatósági engedélyezési eljárást megelőzően, a terv elbírálható munkaközi készültségi állapotában. (2) A 6. (4) bekezdés a)-b) pontja szerinti terveket a kérelmező is benyújthatja a TÉT szakmai titkárához az építéshatósági engedélyezési eljárás előtt, illetve az elsőfokú határozat meghozataláig. (3) A 6. (1)-(3) bekezdése szerinti tervek engedélyezésre benyújtandó tervdokumentációjának kötelező tartozéka a TÉT írásos állásfoglalása. (4) A szakmai titkárnak joga van elbírálni, hogy a benyújtani kívánt terv készültségi foka, illetve tartalma véleményezésre alkalmas-e, és ettől függően az átvételt megtagadhatja. Vitás kérdésekben a TÉT elnöke dönt. 8. (1) Ez a rendelet március 1-jén lép hatályba. (2) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a területrendezési, a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló jogszabályok, valamint a TÉT Működési Szabályzata az irányadó, melyet a TÉT alakuló ülésén az elnök javaslatára a szavazati joggal rendelkezők (3. (1) a) pontja) több mint felének szavazatával fogad el. Békéscsaba, 2000 PAP JÁNOS polgármester DR. SIMON MIHÁLY jegyző

5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának összevont pénzforgalmi előirányzatainak mérlege a évi költségvetés I. olvasata alapján Az önkormányzat felújítási kiadásai a évi költségvetés első olvasata alapján Megnevezés évi terv (E Ft) Megnevezés E Ft BEVÉTELEK Intézmények saját bevételei A polgármesteri hivatal bevételei A Vagyonkezelő Rt. befizetése Vagyonhasznosításból származó bevétel Lakáshasznosításból származó bevétel Egyéb bevételek Átvett pénzeszközök Működési és sajátos bevételek Rövid lejáratú befektetések kamata Illeték Helyi adók Gépjárműadó Személyi jövedelemadó Személyi jövedelemadó kiegészítése Támogatások, kiegészítések Normatív állami támogatás A tűzoltóság támogatása Támogatás az okmányirodához HITELFELVÉTEL Egészségügyi ágazat Szociális ágazat Oktatási ágazat Közművelődési ágazat Sport Kommunális felújítások A polgármesteri hivatal felújításai A város által bérbe adott ingatlanok felújítása Energiaracionalizálás Tervezési költségek Intézményi felújításokhoz anyagbiztosítás Hibaelhárítási tartalék Felújítások összesen: Az önkormányzat fejlesztési kiadásai a évi költségvetés első olvasata alapján BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Megnevezés E Ft KIADÁSOK Intézményhez kötődő kiadások Intézmények kiadásai llletményemelési céltartalék Intézményi céltartalék Energia-céltartalék Normatív, kötött állami támogatás felhasználása A polgármesteri hivatalhoz rendelt feladatok kiadásai Fejlesztési kiadások Hiteltörlesztés Kamatkiadás Felújítási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN A tábla nem tartalmazza a Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet bevételét és az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság OEP bevételi részét. H I R D E T M É N Y A közgyűlés szociális bizottsága értesíti a város lakosságát, hogy a házaspárok és gyermekes egyedülállók első lakásának megszerzéséhez kamatmentes támogatást nyújt. A támogatás részletesebb feltételeiről a polgármesteri hivatal ad tájékoztatást ügyfélfogadási időben a városháza földszint 10. számú irodájában. A támogatási kérelmeket március 15-ig lehet benyújtani az arra rendszeresített formanyomtatványokon, a bejelentett igények ezen időpont után kerülnek elbírálásra. A lakásalap kiadásai ben elhatározott fejlesztések ebből egészségügyi célprogram szeméttelep-rekultiváció ben induló beruházások ebből egészségügyi ágazat szociális ágazat oktatási ágazat belvízelvezetés kommunális fejlesztések autóbusz-vásárlás támogatása a polgármesteri hivatal beszerzései természeti értékek védelme ÁRT és városfejlesztési koncepció tervezési költségek (pályázati, egyéb tervek, szakvélemények) Fejlesztések összesen: H IRDETMENY Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének szociális bizottsága értesíti a lakosságot, hogy a magántulajdonú lakások korszerűsítéséhez kamatmentes támogatást nyújt ben a támogatás kizárólag a négyemeletes panelépületek fűtésmódjának egyedi fűtésmódra történő átalakításához nyújtható. A kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani. A támogatás feltételeiről bővebb felvilágosítás kérhető és a nyomtatvány beszerezhető a polgármesteri hivatal földszint 10. számú szobájában. A kérelem benyújtásának határideje: március 31. A kérelmek ezen időpont után kerülnek elbírálásra. Tájékoztatás a polgármesteri hivatal adószámláiról Az adózás rendjéről szóló évi XCI. törvény 32. -ának változása miatt január 1. napjától az önkormányzat által kezelt adók befizetésére az alábbi számlák szolgálnak: Késedelmipótlék-számla: Iparűzésiadó-beszedési számla: Gépjárműadó-beszedési számla: Egyéb bevételek beszedési számlája: Építményadó-beszedési számla: Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési számlája: Vállalkozók kommunális adója beszedési számlája: Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adóbeszedési számlája: Bírságszámla: Kérjük, hogy a befizetés előtt személyesen vagy telefonon érdeklődjenek a polgármesteri hivatal adócsoportjánál: Békéscsaba, Andrássy út (bejárat a Kinizsi utca felől), telefon: ADÓCSOPORT

6 ü Azért a víz az úr Hónapok óta egyre-másra hallunk tudósításokat arról, hogy az árvíz vagy belvíz következtében házak dőlnek össze, sokan egy élet 1 munkájának eredményét, otthont, kertet, jószágot kénytelenek otthagyni, hogy az életüket mentsék. Békéscsabán decemberben három családot kellett kitelepíteni a belvíz miatt, a jaminai evangélikus temetőben, a Tompa utcában pedig nem lehet temetni az ott álló cm-es víz miatt. Szerencsére a város legnagyobb része biztonságban van, de a tanyás területeket, valamint Mezómegyer és Jamina egyes területeit ma is veszélyezteti a víz. Bánfi Ádám, a városüzemeltetési iroda vezetője a jelenlegi és a várható belvízhelyzetről, a víz által okozott kárról nyilatkozott lapunknak. - A mostani belvíz miatt keletkező károk következtében jelentősen nőttek a védekezési költségeink. Jaminában és Mezőmegyeren többletszivattyúzásra volt szükség, amely naponta több százezer forintba került. Útfelbontásokra, átereszek kibontására, útátvágásokra is sor került, amely máig szintén néhány millió forintot emésztett fel, azonban ezek elvégzése nélkül a károk még nagyobbak lehettek volna. A lakosság körében az Orosházi úttól délre eső rész, a Máriássy utca, Mátyás király utca, Wagner utca ós Nagy Sándor utca környékén élők tulajdonában keletkeztek károk, melléképületeket, állattartó épületeket öntött el a víz. A Bercsényi utcában, Mátyás király utcában a növénytermesztéssel foglalkozók nem tudják időben elvégezni a palántaültetést, a talajelőkészítő munkákat, így akár az egész évi jövedelmük kétségessé válhat. Szintén súlyos probléma - és a tavaszi olvadás után még inkább az lesz - a külterületek elöntése, mint például az Almáskert, az Ulicska dűlő környéke, valamint a Kétegyházi út és a vasút közötti terület. Nem rendelkezünk olyan szivattyúkapacitással, amellyel a többhektáros területeket vízmentesíteni lehetne, egyébként ez nem is önkormányzati feladat. - Ha valaki azt észleli, hogy áll a víz az udvarán vagy a kertjében, kihez fordulhat segítségért? - A tapasztalatunk az, hogy a legtöbb esetben a várostól várnak segítséget az emberek akkor is, ha külterületen laknak, melynek mentesítése nem a mi feladatunk. A tűzoltóság szinte ugyanaz Almáskerteknél az utakat is at kellett vágni a víz elvezetéséhez az, mintha hozzánk fordulnának, napi kapcsolatban állunk velük. Ha a kapacitásuk kisebb, mint a bejelentett igény, akkor mi határozzuk meg a sorrendet, oda mennek először, ahol a mentés nagyobb értéket óv meg. A belterületeken tudunk szivattyúzni, azonban a külterületeken a társulathoz vagy a vízügyi igazgatósághoz kell fordulni. Ők a csatornarendszereket tartják karban, addig elvezetni a vizet néha csak 2-4 km-es ároknyitással lehet. Az árokásás elvileg az ingatlantulajdonos feladata, azonban nem várható el 2-3 tanya lakóitól, hogy több kilométeres árkot ássanak, ezért különböző koordinációk útján, a város, a társulat, a vízügy és a lakosság együttműködésével próbáljuk megoldani a problémákat. A tévétorony mögött árokásással három tanyát tudtunk vízmentesíteni, és az Ulicska dűlőnél is ezzel a módszerrel történik az elvezetés. Az előző évi hasonló problémákból kiindulva arra kérjük a lakosságot, hogy ha a belvíz következtében káruk keletkezik, azt jelentsék be a városüzemeltetési irodán, hogy a kárigényt benyújthassuk a kormány felé. Amennyiben lesz központi támogatás, úgy a lakosokat az elmúlt évihez hasonlóan tudjuk kártalanítani. - Mit várhatunk a tavaszi olvadás után? - Úgy gondolom, Békéscsaba belterületén nem lesz rosszabb a helyzet. Ideiglenes szivattyúkat már telepítettünk, a végleges megoldás kiépítése folyamatban van. Több területen (pl. a Csorvási út környéke) a mentesítés, árokásás folyamatos, Mezőmegyeren ideiglenes ároknyitással, kis gát építésével akadályozzuk meg, hogy a szántóföldekről bejöjjön a víz. A tanyás térségekben rosszabbodás várható. Ha valakinek műszaki dolgokban tudunk segíteni, vagy esetleg kitelepítésre van szüksége, keressen bennünket a városüzemeltetési irodán. MIKÓCZY ERIKA Nem elég a tűzoltó munka Országos, de egyben helyi kihatású ügyekről - a belvízhelyzetről, a háziorvosi praxisprivatizációról és az agrárágazat állapotáról - tartott sajtótájékoztatót múlt szerdán Velkey Gábor, az SZDSZ megyei elnöke és dr. Pelcsinszki Boleszláv alelnök. Nem kell ecsetelni, milyen a belvízhelyzet, amely ugyan némileg javul, ám nagy területek vannak kitéve a veszélyeknek, ha elindul az olvadás - mondta Velkey Gábor. Az SZDSZ szerint minden erőt ennek a problémának a megoldására kell összpontosítani. A kormány komolyan veszi a dolgot, de a belvíz elleni védekezésben nem elég a tűzoltó munka - hosszú távú gondolkodásra, előremutató stratégiára, konkrét cselekvésre van szükség. Az SZDSZ nagyobb támogatást adna csatornázásra, szennyvízkezelésre, hisz ez sokat segíthet a belés árvíz elleni védekezésben. A tervezett praxisprivatizáció kapcsán Velkey Gábor emlékeztetett, hogy az SZDSZ önálló törvényjavaslatot terjeszt be a Parlamentben - a zavarokkal teli egészségügyben nem látszólagos, hanem valóságos privatizációra van szükség. A javaslat szerint az önkormányzatoknak kötelező lenne a háziorvosi rendelők teljes privatizációja (a praxisjog, az ingóság és az ingatlan átadásával), ami az orvosok számára nagy lehetőség. Dr. Pelcsinszki Boleszláv a mezőgazdaság helyzetéről szólva úgy vélte, a vidék helyzete nemhogy nem javult az utóbbi években, de a termelők jövedelme egyre csökken. Szerinte Békés megyéből nézve az országos gazdasági fellendülésnek nincs jele. Mint fogalmazta, a rendszerváltozást támogató vidék aligha ezt az állapotot akarta elérni; a politikának pedig el kell döntenie, hogy az agrárágazatban kiket kíván támogatni, (H. M.) A belvíz közegészségügyi veszélyt jelent A belvízhelyzetről, valamint annak közegészségügyi veszélyeiről, továbbá a vírusos agyhártyagyulladásjárványról volt szó az ÁNTSZ Békés Megyei Intézetének január 13-i sajtótájékoztatóján. Békés megyében egy-egy évben átlagban vírusos agy hártyagyulladásos megbetegedés fordul elő. A jelenlegi járványt a meningococcus baktérium C törzse okozza, ilyen fertőzés megyénkben eddig szerencsére nem fordult elő. A megyében 68 ezer hektárt borít belvíz, s ez a terület nagyon lassan csökken, sőt a tavaszi olvadásokkal még nőhet is a vízzel borított területek nagysága. Dr. Kiss Viktória megyei tiszti főorvos elmondta, hogy igen nagy veszélyt jelent az ivóvíz esetleges fertőződése, ugyanis az ivóvízhálózat csőtörés esetén összekeveredhet a talajvízzel. Az ÁNTSZ körlevelet küldött a háziorvosoknak arra kötelezve őket, hogy hetente jelentsék a pacientúrájuk körében jelentkező gyomor- és bélrendszeri megbetegedéseket. Levélben fordultak továbbá a Békés Megyei Vízművek Vállalathoz figyelmeztetve a fertőzés veszélyeire, a víz minőségének fokozott ellenőrzésének fontosságára. <v. A.)

7 Költségvetés első olvasatra (Folytatás az 1. oldalról) A gazdasági minisztérium decemberi döntése nyomán Békéscsaba Ipari park címet nyert. Az ipari parkot az önkormányzat az Almáskertek területén tervezi létrehozni. A közgyűlés most elrendelte a részletes szabályozási terv elkészítését, a finanszírozás kérdéseiről a februári ülésen tárgyalnak. Tájékoztató hangzott el a belvízhelyzetről, melyben többek között az áll, hogy a november óta elvégzett védekezési munkák költségei január 10-ig meghaladták a 8 millió forintot. A szivattyúzást a továbbiakban is folytatni kell annak ellenére, hogy javulás tapasztalható. A külterületekről is sok bejelentés érkezett. A múlt évben megkezdett belvizes munkák közül néhányat - a rendelkezésre álló anyagi fedezet miatt - két ütemre kellett bontani. Az első ütem rövidesen befejeződik, a másodikat pedig minél előbb meg kell valósítani, ugyanis a végleges megoldással számottevő védekezési költség takarítható meg. Ezért a közgyűlés a költségvetés végleges elfogadása előtt 19 millió forintot szavazott meg a Darányi sori átemelő kapacitásának bővítésére, a Máriássy utcai átemelő nyomóvezetékének kiépítésére és az utcai árok felújítására, valamint a Kun utcai átemelő üzembe helyezésére. Bár a külterületeken a védekezés nem az önkormányzat feladata, egymillió forinttal támogatják a belvíz által veszélyeztetett felsőnyomási külterület csatornaépítési munkáit is. A diákpolgármester kérelmére a közgyűlés - egyetértésben a Körös Volánnal - áldását adta arra, hogy pénteki és szombati napokon éjszakai buszjáratok is közlekedjenek és 2.00 órakor, 150 forintos jegyért, a 17-es és a 3-as útvonalán. Ehhez azonban először módosítani kell az idevonatkozó rendeletet. t $ 4 Az ülés idején érkezett a hír, hogy lángra lobbant a Lencsési közelében található ún. Weisstanya, amelyet a korábbi években veszélyes (nyomdai) hulladékok - hígító- és oldószerek, festékanyagok - tárolására és ártalmatlanítására használt egy gmk. A telep felszámolás alatt állt, épp a napokban kezdődött volna a mentesítés. A hulladékkal teli hordók elégtek, a füst szépen elszállt - nem a város irányába. A tűz nem okozott környezeti károkat, és nem jelentett semmilyen veszélyt a lakosság számára. A rendőrség viszont nyomozást indított az ügyben, hisz alapos a gyanú, hogy szándékos gyújtogatás történt. (SZ. SZ.) A szocialisták a közgyűlés utáni tájékoztatón három fő témát emeltek ki: az ipari park ügyét, Tóth Károly módosító javaslatát az intézményekkel kapcsolatban és a lakástámogatásokat. Dr. Molnár Zsolt örömmel nyugtázta, hogy kis lépéssel bár, de az ipari park megvalósításának útjára lépett a város. Mint mondta, tavasszal elkezdődhetnek a földmunkák, 2001 tavaszára elindulhat a tényleges beruházás, 2002 nyarára pedig a termelés. Tóth Károly módosító javaslatát, amely kevésbé drasztikus megszorításokat tartalmazott, mint a koncepcióban vázolt 10 százalékos órabanki csökkentés, a közgyűlés elfogadta. A képviselő elmondta, hogy negatív élmény is érte, amelynek része volt az új sportiskolával kapcsolatos javaslat. Véleménye szerint a javaslattevők nem mérték fel, hogy amikor a közgyűlés éppen szűkíti az intézmények mozgásterét, akkor nem célszerű új intézmény létrehozásával előállni. Tóth Károly nem tartotta következetes és átgondolt döntésnek, hogy a képviselők nem járultak hozzá az Általános Iskolai Diákotthon és a 9-es iskola egy intézménnyé történő összevonásához. Hrabovszki György szólt arról, hogy a közgyűlés továbbra is támogatja a lakáshoz jutást és a fűtéskorszerűsítést. Úgy gondolja, sokan tavaly talán azért nem adtak be kérelmet, mert nem bíztak abban, hogy tényleg kaphatnak kamatmentes támogatást, de reményei szerint ezek a pénzek idén is eljutnak a rászorulókhoz. ** A városháza közgyűlés utáni tájékoztatóján Pap János polgármester elmondta, a képviselők között nagy volt az egyetértés abban, hogy a Sztankó János vezette Vállalkozói Centrum Kft. végezze az ipari park menedzselését, felhasználva az inkubátorház kialakításában és működtetésében szerzett Autóvezető, segédmotoros, motoros képzés tapasztalatokat. Szólt arról is, hogy magas színvonalon, kedvező áron a TELEZOLD AUTÓSISKOLÁNÁL a Jókai kollégium igazgatója ellen fegyelmi megindítását rendelte el a közgyűlés, mivel a kétévenként Az elméleti tanfolyamok havonta indulnak! esedékes pénzügyi ellenőr Legközelebb február 8-én 17 órakor, zés során sok hiányosság merült a Zsíros u. 10. szám alatt. Fogadóóra fel. Megtudtuk továbbá, hogy már kedden es csütörtökön óráig érkeztek javaslatok a Békéscsabáért Telelőn: 321-Í47, 06-20/ és Békéscsaba Sportjáért EGYÉNISÉGHEZ ALKALMAZKODÓ KÉPZÉS. FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS kitüntetésekre, de várnak továbbiakat is, amelyeket egy-másfél ol- ((((( Közgyűlési visszhang ))))) dalas indoklás kíséretében a polgármesteri hivatal közművelődési csoportjához (Szent István tér 7.) lehet elküldeni. Néhány helyen a városban a halálos balesetek áldozataira emlékezve kopjafákat állítottak a hozzátartozók. A hivatalba bejelentés érkezett, hogy a környéken lakókat zavarja a kopjafa. Előfordult olyan eset is, hogy valaki harangláb felállításával szeretett volna emlékezni az elhunytra. Felmerült tehát, hogy valamilyen módon szabályozni kell a kegyeleti tárgyak elhelyezését, erre a közterületek használatáról szóló rendelet módosításával kerülhet sor. Pap János szólt még arról is, hogy elfogadta a diszkóbuszjáratok" indítását a közgyűlés. Ezt a diákpolgármesterek már évek óta kérték, most végre valósággá válik. ^ A Fidesz hétfői tájékoztatóján dr. Ferenczi Attila felhívta a figyelmet arra, hogy az ipari park címet Végh László országgyűlési képviselő, alpolgármester hathatós közbenjárására kapta meg a város. Rövidesen elkezdődhetnek az előkészítő munkák, ám ehhez források kellenek. Szólt arról is, hogy a Fidesz régóta fontosnak tartotta a belvízelvezetést, most is ők javasolták, hogy erre feltétlenül különítsen el pénzt a város. A sportiskolát illetően dr. Ferenczi Attila szerint a közgyűlésben nem volt meg a szándék a sport ügyének támogatására. A fiatal demokraták úgy gondolják, ha ezen a téren nem történnek megfelelő lépések, akkor ez a szféra elsorvad. Végh László ismét hangsúlyozta, hogy a költségvetés megalkotásának rendszere nem megfelelő. Az előterjesztők bázis alapon, az előző évi költségeket nézve alkotják meg a költségvetést úgy, hogy mindössze 100 millió forintot hagynak mozgástérnek, ennek az elosztásán vitatkozik gyakorlatilag a 28 képviselő. Végh László kiemelte, hogy ő már decemberben javasolta, vizsgálják meg az intézményrendszer alrendszereit, hogy lássák, hol van lépéskényszer a működtetés rendszerének megváltoztatására. Szerinte az általános szűkítés a város középiskoláinak versenyhelyzetét nagymértékben rontja. A képviselő úgy gondolja, a sportnak adott 40 milliós támogatás nagyon kevés, a most meglévő értékek megtartására legalább millió forint kellene. A sportiskolával az lett volna a céljuk, hogy az utánpótlás-neveléshez a szakembereket biztosítsák. Az edzőkön kívül két alkalmazott lett volna, sajnálja, hogy ezt a képviselők intézmény létrehozásaként rjtévterjl értelmezték. (cs. M.) I y ^

8 A Tuskáné Papp Erzsébet által vezetett oktatási, közművelődési és sportiroda munkája nagyrészt a békéscsabai lakosság művelődési és sporttevékenységének összehangolásából, szervezéséből áll, de a nagyobb városi rendezvények, különböző ünnepségek, a helyi művészeti élet szervezésében is tevékenyen vesznek részt. Szakmailag előkészítik az e területeket érintő előterjesztéseket és közreműködnek a döntések végrehajtásában, a jegyzőhöz delegált hatósági feladatok ellátásában. Az iroda három csoportból áll: oktatási, közművelődési és sportcsoport. Ezek munkája különböző, de több területen összekapcsolódik, ilyenek például a diáksport, az utánpótlás-nevelés, az iskolai közművelődés vagy a különböző rendezvények szervezése. Oktatás. Az oktatás finanszírozása az önkormányzat költségvetésének mintegy 40 százalékát teszi ki. A városban 20 önkormányzati óvoda, 26 iskola, valamint 5 önálló kollégium működik. Szakszolgálati intézményként a nevelési tanácsadó tartozik még az irodához, valamint kapcsolatban állnak az óvodai gazdasági ellátó szervezettel és a gyermekélelmezési intézménnyel. Az oktatás az önkormányzat kötelezően ellátandó feladata, a közoktatási törvényben megfogalmazottakat a városnak ezen a területen biztosítania kell. Az intézmények a hivatalon keresztül fordulnak a fenntartó önkormányzathoz kéréseikkel, elképzeléseikkel például a szakmai programok bővítését vagy felújítást, karbantartást illetően. Az oktatási csoportban öten dolgoznak, minden területnek van gazdája (óvodák, alapfokú oktatás, középfokú oktatás, szakképzés). Ők látják el a következő (a jegyzőhöz delegált) feladatok előkészítését: fellebbezések elbírálása, tankötelezettség teljesítésének biztosítása, érettségik szervezése, a középfokú intézmények felvételi eljárása. Az irodához az intézményvezetőkön és a pedagógusokon kívül szülők és diákok is fordulnak; a szülők leginkább gyerekeik másik iskolába történő áthelyezése vagy a felvételi ügyében, de a tehetséges és szociálisan rászoruló gyermekek támogatása miatt is. A diákok a tanulói jogok sérelme esetén keresik az irodát, de ez elég ritkán fordul elő. Ide érkeznek a pedagógusok ún. jóléti rendszerével kapcsolatos kérések (kölcsön, szolgálati lakás stb.). Gondozzák a Békéscsaba Kiváló Pedagógusa kitüntetést, és vannak olyan kötelezően elő nem írt formák, amelyek révén a város módot talált a tehetséges tanulók jutalmazására és a pedagógusok elismerésére. Ilyenek például a városi tanulmányi verseny a fagyipartival általános iskolásoknak, vagy az országos versenyeken eredményeket elért középiskolás Ml A POLGÁRMESTERI diákok és felkészítőik városi szintű elismerése. Megtartják a pedagógusnapot, és minden ősszel meghívják a volt intézményvezetőket, köszöntik a színes diplomásokat. Az iroda, a város intézményeinek HIVATAL? Az oktatási, közművelődési és sportiroda értékelését segítendő, tantárgyi méréseket is végez a pedagógiai intézet segítségével. Közművelődés. Az önkormányzatnak közművelődési színtereket kell fenntartania, ahol az " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I B önálló civil szerveződések, kulturális és művészeti csoportok működhetnek. Az önkormányzati fenntartású intézmények tevékenység szerint két közművelődési és egy közgyűjteményi jellegű feladatot végeznek. A művelődési házak a közösségek számára szakmai segítséget adnak, a lakosság számára közművelődési szolgáltatást nyújtanak, és nagyobb városi rendezvények lebonyolításában is közremúködnek. A közművelődési csoport immár hagyományosan szervez a diákok körére kiterjedő városi szintű megmérettetéseket, ilyenek a gyermekrajz-kiállítás, a mesemondó, prózamondó, versmondó, népdaléneklési, könyvtárhasználati versenyek. Ugyancsak nagy szerepük van a városi nemzeti ünnepek és egyéb kulturális események megszervezésében és az oktatási intézmények közművelődési és könyvtárosi hálózatának működtetésében. Az évfordulók kapcsán a csoport munkatársai tevékenyen segítik a millenniumi emlékbizottság munkáját is. Sport. A sportcsoport három főállású és egy részfoglalkozású alkalmazottal látja el feladatait. A csoport mellett 8 sportágban széles körű szakszövetségi aktivistahálózat, valamint a diáksportbizottság tevékenykedik. A sport területén az önkormányzatnak saját kezelésű intézménye nincsen. A saját tulajdonát képező sportlétesítmények fenntartásáról, felújításáról gondoskodik. A szabadtéri és fedett sportlétesítményeket, kiegészítő támogatásként, térítési díj megfizetése nélkül bocsátja a kiemelten kezelt és a létesítményekhez kötött sportszervezetek részére. A csoport munkatársai ellátják a sportlétesítmények szakmai felügyeletét, koordinálnak az egyesületek és az üzemeltetők között. A sportcsoport gondozza a Békéscsaba Sportjáért kitüntető díjat, figyelemmel kíséri az Ifjúsági és Sportminisztérium, valamint a különböző közalapítványok és szervezetek által kiírt pályázati lehetőségeket. Szakmai segítséget nyújt a város területén működő több mint 100 sportszervezet részére, közreműködik a sportegyesületek és egyéb gazdálkodó szervezetek által rendezett nemzetközi és hazai események megrendezésében. Versenynaptár alapján szervezi és bonyolítja a 6-18 éves korosztály felmenő rendszerű diákolimpiai és alapfokú bajnokságait, ami évente rendezvényt jelent, 3500 fő részvételével. Szervezi és bonyolítja a felnőttek részére a rendszeres és folyamatos testedzést biztosító szabadidős programokat, melyek az alapfokú bajnokságokban, a különböző kupákban nyilvánulnak meg, mintegy 3000 fő részvételével. (H. M.) ü Változott a foglalkoztatási törvény A foglalkoztatási törvény idei változásairól és a Békés Megyei Munkaügyi Központ tavalyi teljesítéséről szólt dr. Nagy Ágnes igazgató január 12-i sajtótájékoztatóján. Mint elmondta, tavaly novemberig csökkent a munkanélküliek száma megyénkben, decemberben azonban 850-nel többen regisztráltatták magukat. Decemberben an részesültek munkanélküli segélyben, több mint egynegyedük 45 év feletti. A regisztrált pályakezdők tavaly 1260-an voltak, sajnos emelkedik a semmilyen szakképesítéssel nem rendelkező fiatalok aránya (44,5 százalék). A munkaügyi központ szakemberei havonta átlagban 2600 közvetítést végeztek, melyek 51 százaléka volt sikeres, azaz minden második náluk jelentkező munkanélküli állást talált. A foglalkoztatási törvény változásai között talán az egyik legfontosabb, hogy május 1-jétől megszűnik a munkanélküliek jövedelempótló támogatása. (Akik viszont eddig jogosultságot szereztek erre a támogatási formára, azok továbbra is a korábbi szabályok szerint kaphatják, akár két évig is.) Helyette rendszeres szociális segély iránti kérelemmel élhetnek az érintettek a polgármesteri hivataloknál. A települési önkormányzat 30 munkanap közhasznú foglalkoztatás megszervezésére köteles. A rendszeres szociális segély mértéke forint. Bővíti a törvény a közhasznú foglalkoztatás körét: az önkormányzatok kötelező feladataik mellett önként vállalt, a lakosságot, illetve a települést érintő feladatokat is elláthatnak így. Lényegesen változtak a törvénynek a munkanélküli-ellátásokra vonatkozó rendelkezései, melyek február 1-jétől lépnek hatályba. Eddig 360 nap munkaviszony kellett a munkanélküli-járadék igénybevételéhez, most 200 nap is elég. Eddig maximálisan 360 napig folyósították a járadékot, ezután 270 napig lesz erre mód. (Kivéve, ha az illető képzésben vesz részt: akkor hosszabbodhat az ellátás időtartama.) Járadék mellett kereső tevékenységet folytatni nem lehet, kivéve, ha alkalmi munkavállalói könyvvel dolgozik valaki vagy őstermelői igazolvánnyal évi 250 ezer forintos bevételi határig, tiszteletdíjas tevékenységnél pedig akkor, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30 százalékát nem haladja meg. (A minimálbér január 1-jétől forint, a legkisebb órabér pedig 147 forint.) Az öregségi nyugdíj minimuma forintra változott, így ez a változás érinti a munkanélküli járadék mértékét is, melynek alsó határa forint, felső határa pedig ennek a kétszerese, forint. (V. A.)

9 Den narodnosti Slovensky bál v Segedíne Je uz tradiciou, ze Spolok Segedinskych Slovákov a Slovenská mensinová samospráva v Segedíne usporiadajú vo fasiangovej sezóne bál aj pre Slovákov Segedina a okolia. V tomto roku sa bál konal 15. januára 2000 v restaurácii Arany Korona. Pritomnych srdecne privital predseda Spolku Segedinskych Slovákov Ján Bencsik. Podujatie poctil svojou prítomnosfou aj predseda Celostátnej Slovenskej Samosprávy Ján Fűzik, ktory pritomnym hovoril o zvykoch na báloch v Segedíne a zároven aj slávnostne otvoril bál. Pritomni, ktorí sa uz tretikrát mohli stretnúf pri takejto prilezitosti sa zabávali a tancovali az do ranajsích hodin. Asi uz netrpezlivo cakajú stvrty bál Segedinskych Slovákov, ktory usporiadajú v budúcom roku. * * * A Szegedi Szlovákok Egyesülete és a Szegedi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat az idén is megrendezte bálját. Ebben az évben január 15-én várták az érdeklődőket az Arany Korona étterembe. A résztvevőket Bencsik János, a Szegedi Szlovákok Egyesületének elnöke köszöntötte, majd átadta a szót Fűzik Jánosnak, az Országos Szlovák Önkormányzat elnökének, aki felelevenítette a régi szegedi bálozó szokásokat, és ünnepélyesen megnyitotta a bálát. v nasom meste 18. december v Matfarsku patri národnostiam. V tento deh prislusníci kazdej narodnosti zijúce v Madarsku si pripravia kultúrny program a odovzdajú svoje vyznamenania tym, ktory pracovali pre svoju národnosf. V predvecer tohto dna, cize 17. decembra 1999 usporiadali spolupracovníci mestského úradu násho mesta v malom evenjalickom kostole Deh narodnosti v Békésskej Őabe". Na kultúrnom programé vystúpili clenovia kazdej narodnosti, zijúcej v nasom meste. Ako kazdy rok, aj teraz odovzdali vyznamenania, plakety a diplomy Za cabianskych Slovákov". V tomto roku boli vyznamenaní: ILDIKA OCSOVSZKÁ osvetová pracovnicka. Pracuje v kultúrnom dome v Pofnom Beríncoku. Uz dlhé roky sa zaoberá zbieranim a publikovanim slovenskych ludovych piesni. Vedie kazdy rok citarovy tábor v nasom meste, ktory navstevujú Slováci z celého Madarska a aj hostia zo Slovenská. DR. ANNA ILLÉSOVÁ - ucitefka slovenskej skoly v nasom meste. Uz dlhé roky ucí svojich ziakov k milovaniu a poznaniu mad'arského a slovenskeho ludového umenia. Práce jej ziakov reprezentujú na rőznych celostátnych a medzinárodnych súfaziach, kde získavajú pekné ceny a vyznamenania. Aj ona sama este aktivne sa zúcastnuje na róznych akciách, kde nedávno za svoje tkaniny a vysivky ziskala aj titul: najlepsia majsterka ludového vytvarného umenia. FOLKLÓRNY SUBOR CABA - tanecnú skupinu vedie Tibor Pintér. Oni uz viac rokov zachcvávajú tradicné tance narodnosti, zijúcich v nasom régióné, samozrejme medzi nimi aj tance Slovákov. Vístúpili uz vo viacerych európskych státoch a pravidelne chodia aj na Slovensko, kde reprezentujú cabianskych Slovákov a vzdy majú veiké úspechy. * * * December közepén rendezte meg Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a kisebbségek napja alkalmából kultúrprogramját az evangélikus kistemplomban. A hagyományok szerint ekkor adják át a Békéscsabán élő nemzetiségek kiválóságainak kitüntetéseit. A Békéscsabai Szlovákokért Kitüntetést ebben az évben Ocsovszki Ildikó népművelő, dr. Illés Károlyné, a helyi szlovák iskola tanára és a Csaba táncegyüttes kapta. Predstaví sa Cabianska mozaika - prvy slovensky magazin v miestnej televízie Na jar minulého roka vyhladali predstavitelia nadácie Fekete Doboz" Csabu, aby ponúkli tunajsim mensinám odbomú a skromnú financnú pomoc k vyhotoveniu magazínov pre svoju národnosf. Takto sa zacala v júni minulého roka nová kapitola v dejinách slovenskych masmédií Békésskej Caby, totiz slovensky televizny magazin doteraz neexistoval. Teraz uz mámé za sebou osem mesiacov. V nasom programé sa ozvali Cabánia - od skölkárov az po döchodcov, hostia z nasej krajiny a zo Slovenská. Nasi diváci mohli sledovaf zábery z vystúpeni kultúrnych skupin a z róznych akcii. Snazili sme sa informovaf v aktulitách, nakoíko vysielanie raz mesacne nám to dovolilo. Z odborného hladiska nás program má aj nedostatky, ved' my vsetci, ktorí magazin robime sme amatéri. Napriek tomu nasi podporovatelia hodnotili nás program, ako najlepsí v svojej kategórii. Ti, ktorí nevideli nás program a majú o to záujem, mózu si pozrief nasu videokazetu na hudobnom oddelení Zupnej kniznice. Témy, plány mámé aj co sa tyka budúcnosti, lenze realita obmedzuje nasu fantáziu. Projekt, ku ktorému sme ziskali aj podporu Celostátnej slovenskej samosprávy, v decembri sa skoncil, takze teraz sa nás program nachádza v totálnej financnej neistote. Od januára tohto roku vysielanie Csaba TV mózu sledovaf aj na kanály S - 8 kábl'ovej televiznej spolocnosti Dél-Kábel, tak aj nase vysielanie sa dostane k sirsej vrstve divákov. Cabiansku mozaiku vysiela Csaba TV kazdy druhy, pripadne tretí tyzdeh v mesiaci, v piatok vecer po 18-ej hodine. Program je zopakovany este ten isty vecer o hod. a nasledujúci utorok o Pripomienky a informácie nasich divákov cakáme na adresu: Cabianska mozaika - Csaba TV Békéscsaba, Teleki u. 5. Dakujeme za podporu v roku 1999: Csaba TV, Fekete Doboz Alapítvány, Westminster Foundation, Celostátnej slovenskej samospráva. Teáimé sa na stretnutie s citatefmi Národnostnej Mozaiky aj pri sledovani násho programú! REDAKC1A CABIANSKEJ MOZAIKY * * * Tavaly tavasz óta a Csaba TV műsorában találkozhatnak a kedves nézők szlovák nyelvű magazinnal is, amelyet a Fekete Doboz Alapítvány támogat. A programban a szerkesztők igyekeznek megszólaltatni Békéscsaba szlovákságát, annak minden korosztályát. Ez év januárjától a műsort a helyi Délkábel csatorna S-8 sávján is tudják nézni. Sajnos, a fent említett alapítvány támogatása a végéhez közeledik, ezért a műsor elkészítésének anyagi nehézségei vannak. Redaktorka: NATÁLIA LOPUSNÁ F T 1

10 FENYVES HOTEL ÉS ÉTTEREM M O Z I M Ű S O R január 27.-február 9. PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 27-2-ig óra: AMERIKAI PITE (magyarul beszélő tini-szexkomédia) 17.45, 20.00, án órától is: IDEGLELÉS (eredeti horror élőben) S S? Egyedülálló természeti környezetben, megújult ételkínálattal, gyors kiszolgálással várjuk kedves vendégeinket a házias ízek birodalmában. Étkezéshez a magyar borok széles választékát kínáljuk. A TÖKÉLETESSÉG AZ APRÓ RÉSZLETEKBEN REJLIK Asztalfoglalás: , H I R D ETÉS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA árverésen értékesíteni kívánja az alábbi ingatlanát, a Békéscsaba, Báthori u szám alatti építési telket Helyrajzi száma: 6716/4. Alapterülete: 920 m 2. Beépíthetőség: a hatályos rendezési terv szerint a területen lakóház építhető a vonatkozó előírások betartásával. Közmúvesitettség: az utcában a szennyvízhálózat kivételével a teljes közműhálózat megtalálható, az esetleges kapacitásbővítési, illetve a bekötővezetékek megépítési költsége, valamint a közműfejlesztési hozzájárulások a vevőt terhelik. Beépítési kötelezettség: 5 év. Az árverésen azonos árajánlat esetén előnyben részesül az a résztvevő, aki 5 évnél rövidebb beépítési kötelezettséget vállal. A telek kikiáltási ára: 1000 Ft/m 2. A terület építési engedély alapján, a rendezési terv felhasználásával építhető be. Aki az árverésen részt kíván venni, annak az árverés megkezdéséig a kikiáltási ár 10%-át letétbe kell helyezni Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pénztárában. A befizetett összeg annál, aki az árverésen a legmagasabb összeget ajánlja, beszámít a vételárba, aki az árverésen nem nyert, annak a letétbe helyezett pénz visszajár. Az adásvételi szerződést az árverést követő 30 napon belül meg kell kötni. Amennyiben a nyertes a szerződést ki nem menthető okból nem köti meg, úgy a letétbe helyezett összeg bánatpénznek minősül, azt az eladó visszafizetni nem köteles. A vételárhátralék késedelmes befizetése esetén az eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, kárait megtéríteni a letétbe helyezett összegből. Az árverésen kialakult vételárat a szerződés aláírásától számított 15 napon belül kell egy összegben megfizetni. IV Az árverés időpontja: február 14., 10 óra. Helye: a polgármesteri hivatal 1. számú tárgyalóterme. További felvilágosítással a vagyonkezelő iroda szolgál. Telefonszám: / ig óra: Walt Disney: TARZAN (magyarul beszélő rajzfilm) és óra: Brad Pitt & Ed Norton: HARCOSOK KLUBJA (amerikai thriller-fantasy) PHAEDRA MOZI KISTEREM 27-2-ig 17.00,19.00 és óra: AMERIKAI PITE (magyarul beszélő tini-szexkomédia) 3-9-ig 17.00,19.00 és óra: Diane Lane: SÉTA A HOLDON (romantikus film) PHAEDRA MOZI 27-2-ig és óra: KAMARATEREM Mark Levin & Saul Williams: SLAM 3-9-ig és óra: Gorán Paskaljvics: LŐPOROS HORDÓ (szerb-horvát film) FILMAJÁNLAT A M E R I K A I Szinkronizált P I T E tini-szexbohózat A kamaszkorúak, vagyis átmeneti korúak szexuális éhsége közismert. A fiatalkorúak szexualitása valóságos démoni hatalomnak tekintendő, nemcsak azért, mert megrázó erővel lép fel, hanem főképp azért is, mert a fiatalkorúnak nincs rá módja, még csak nem is gondolhat rá, hogy égető, gyötrő vágyait nyíltan kielégítse" - írta egykoron Füst Milán Szekszuál-lélektani elmélkedések c. kis könyvében. Filmünk főszereplői: öt érettségi előtt álló amerikai srác, akiknek legfőbb vágyuk, hogy mihamarabb elveszítsék szüzességüket, vagyis nőt akarnak, de azonnal! A nagy sikerű Keresd a nőt! című meglepetést is hazavágó ordenáré szexkomédia kifejezetten a gimis korosztálynak készült, de a nagyobbaknak sem tilos!

11 CSABAI MÉRLEG HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS CSABAI MÉRLEG Autós-motoros tanfolyam Indul Békéscsabán az ifjúsági házban február 1-jen 16 órakor. Továbbra is ingyenes tankönyvek, tesztlapok, akár 12 havi AUTÓSISKOLA (Erste) részletfizetés. Jelentkezés a fenti helyszínen. A LE6J0H Érdeklődjön a Yellow Phone es telefonszámán, valamint a 30/ és a 30/ es számon! OLASZT As Á - a m i b e j ö n! Tipp Kínálatunk megtekinthető KÖZVETÍTŐIRODA a ingatlanok Internetoldalon I*. fímmmttt Tamás albérletek Jókai u Telefon: Tulkán Józfl MI UGY NYITUNK, HOGY ZARUNKl Pénztárgépek éves zárása szervizműhelyeinkben mmntcnima KFT. m és a helyszínen. Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2/a Telefon: 66/ , , Orosháza, Táncsics u. 7. Telefon: 68/ Mezőkovácsháza, Hősök tere 8. Telefon: 68/ Nyitva: hétfőtől péntekig 8-16, szombaton 8-12 óráig. " ^ 3 / KÖNYVELÉS ADÓTANÁCSADÁS Szakszerűen, felelősséggel vilialjuk: kft.-k, bt.-k, vállalkozók könyvelését; bérszámfejtést, tb-ügyintézést; adóbevallás- és mérlegkészítést; társaságalapítást. HELP IRODA KFT. Békéscsaba. Szigligeti u. 12. fszt. 1. Telefon: SERTÉSFELVÁSÁRLÁS A LEGMAGASABB HETI ÁRON FIZETÉS AZONNAL, KÉSZPÉNZBEN Telefon: A polgármesteri hivatal megbízásából a városüzemeltetési feladatok közül az alábbiakat társaságunk végzi: Utak üzemeltetése Földutak és útpadkák fenntartása Hidak fenntartása Árkok üzemeltetése (kivéve átemelők) Berendezési tárgyak fenntartása KENDRA Bt. Ügyeleti telefon: 06-30/ , fax: Csatlakozzon be a világhálóba a Nap-Szám Internettel! MAp-SrÁm Computer Kft Békéscsaba. Andrássy út Telefon/telefax: 66/ w w w, b e k e s c s a b a. h u Információk a városról és az önkormányzatról Békéscsaba BÉRBE honlapján! ADÓ 108 m 2 -es (két helyiségből álló) faház. A pályázat beadási határideje: február 5. Érdeklődni: Kemény Gábor Műszaki Szakközépiskola Telefon: A P R Ó H I R D E T É S FIGYELEM! A lapunkban közölt ingatlan-apróhirdetések ingyen megjelenhetnek - a hirdetők beleegyezésével - az országos terjesztésű INGATLANBÖRZE című hirdetési, reklám- és információs magazinban. Családi ház nagy kerttel, nagy múhelylyel eladó: 06-20/ / Békéscsabán, főút mellett, a központban 1981-ben epult. téglablokkos, jó állagú, vállalkozásra alkalmas nagy ház eladó. Érdeklődni a telefonszámon lehet, este 100 m' alapterületű épület udvarral üzlethelyiségnek eladó a Békési út 34. szám alatt. Érd.: , este / Építési telek eladó a Gólya utcában. Teleion: szobás tanya eladó. Békéscsaba, Kerek a csanádapácai úton, a gázelosztóval szemben. Vállalkozásra alkalmas családi ház eladó, Kolozsvári u 42 Érd : szobás, étkezős, 2 fürdőszobás társasház eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Asztalos J. u. 54., telefon: Garázs eladó a Lencsésl B-terúletén, és kis Polskira sátor: Ház eladó Békéscsabán: Asztalos J. u. 54., Udvari garázs kiadó a Gálik utcában (voltgagarin u.). Telefon: A Széna utcában két garázs eladó: Családi ház nagy telekkel eladó. Thököly u. 13. Telefon: A Tábor utcában garázs kiadó. Telefon: , 16 óra után. Belvárosi, üres, 3 szobás lakás kiadó: Simson S 51 N eladó. Telefon: 06-30/ Trabant 1/1-es, novemberig érvényes műszakival, vonóhoroggal el adó. Érdeklődni: 06-20/ '89-es delfinkék Dacia és 4 sebességes Simson motorkerékpár reális áron eladó. Érdeklődni: , 17 óra utan, '87-es. 323-as, 4 ajtós Mazda 1.3-as extrákkal eladó. Telefon: Fekete-fehér televíziók helyszíni javítása, régebbi típusú is. Hibabejelentés telefonon: Tomka Attila. Szobafestés, mázolás, tapétázás. Marik István. Tavasz u. 83., , 06-30/ Színes tévé, videó javítása, antennaszerelés! Kovács és Társa Bt., telefon: , Szennyvízszippantás. Telefon: 06-30/ Háztartási hűtők, fagyasztók javítása hétvégén is: Fiumei u. 4., órától vagy 06-20/ ,06-20/ Kft.-k, bt.-k, egyéni vállalkozások könyvelését vállalom teljes korú ügyintézéssel. Tel.: Szobafestés, mázolás, tapétázás szolid áron. Gubény György, telefon: Kárpitozott bútorok felújítása: Redőny, reluxa, szalagfűggőny, szúnyogháló, ponyvagarázs. Zárszereles, -javítás, kulcsmásolás. Békéscsaba. Sas kőz 6., telefon: ; piac. zöld faház, telefon: 06-30/ ; az autóbusz-pályaudvar aluljárója, telefon: 06-70/ Biztibuk" típusú hevederzár szerelése: Mosógépek, centrifugák javítása: ,06-60/ Vállalkozások, figyelem! Könyvelést, bevallások készítését nagyon olcsón vállalom. Hívja a as telefonszámot' Villanyszerelési munkát vállalok: 06-30/ Bútorgyártás egyedi méret és elképzelés alapján, nagy tapasztalat, tervezésben segítek: 06-30/ / Somadrin sóbarlang. Javasolt mindenfajta légzőszervi megbetegedés, különösen asztma kezelésére. A klímaoldat megvásárolható Cím: Békéscsaba, Lencsés! út Bejelentkezés a vagy 06-30/ telefonszámon. Színes tévé javítása garanciával. Domokos Tamás: 06-20/ Fekete-fehér televíziók javítása, Junoszty-szakszenriz. Tévéeladás garanciával. Antennaszerelés. Fodor Zoltán, Orosházi út 11. Telefon: Színes tv, videó javítása: 06-20/ , Horváth Árpád. Könyvelést ügyintézéssel együtt vállalok: Hűtő, mosógép, centrifuga javítása: , 06-30/ Automata mosógépek javítása hétvégén is: Elektron Bt. Hibabejelentés: , 06-60/ O K T A T j Érettségire, felvételire felkészítés, korrepetálás matematikából középiskolásoknak: 06-30/ Kémiából korrepetálás: Angolnyelv-oktatás. Tel: Nemetnyelv-oktatást vállalok. Telefon: Olasztanítást, tolmácsolást és fordítást vállalok. Telefon: 06-20/ Közgazdaságtanból felkészítést vállalok. Érdeklődni: Angol-, matematikaórák főiskolát végzett lánytól. 750 Ft/óra: 06-30/ Harmonikaképzés: Matematikakorrepetálás: Szövegszerkesztés, gépelés: Eladó kétkarikás gázrezsó palackkal, valamint hordozható cserépkályha. Telefon: Magányos, nyugdíjas nót keresek bejárónői és pótnagymamai feladatra: 06-30/ Gyermekfelügyeletet vállalok korrepetálással: Gépelés, szövegszerkesztés olcsón: Házikolbász eladó Telefon: Minőségi palackozott hajósi borok kaphatók: Békéscsaba. Jókai u m 3 nyárfarónk eladó Érdeklődni: / Fagyasztó, mosógép, centrifuga eladó: , 06-30/ Kölyökkutya ingyen elvihető: Bocskai u. 20., telefon:

12 BéKéscsABA ANNO... VÁROSUNK RÉGIÉS MAIARCA Csodálatos képek a régi Békéscsabáról GÉCS BÉLA KIÁLLÍTÁSA A MOKOS TEREMBEN A Szent István tér látképe 1912 táján Avárosháza Mokos Termében január ig volt látható a városi önkormányzat és a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület Békéscsaba anno... című, régi csabai városképeket bemutató kiállítása. A kiállítás képanyagát Gécs Béla tervezőgrafikus válogatta és rendezte. A Mokos Terem falain 56 csodálatos régi képet, grafikát és képeslapot láthattak az érdeklődők; ezek többségével már találkozhattak a csabaiak lapunk hasábjain, a Békéscsaba anno... című rovatunkban, a sorozat képanyagának egy része pedig tavaly két minikötet formájában is megjelent (A régi Csaba és A mai Csaba, a Typografika Kft. kiadása). A nagy érdeklődést jelzi, hogy szokatlanul sokan jöttek el a kiállítás megnyitójára, a következő napokban pedig több városlakó és diák tekintette meg ezeket a gyönyörű képeket. A bemutatott képekről és Gécs Béla több évtizedes, a városért végzett munkájáról dr. Cserei Pál, a városvédő egyesület titkára és dr. Simon Mihály Dr. Cserei jegyző mondott elismerő szavakat. Pál elmondta: a városvédő és városszépítő egyesület legfőbb célja, hogy Békéscsaba múltját ápolja, őrizze, felkutassa és közkinccsé tegye. Gécs Béla, aki tagja az egyesület elnökségének, 1993 óta a Heti Mérlegben, a mai Csabai Mérlegben, csaknem minden számban megjelenteti a Békéscsaba anno... sorozatot, mely nagy elismerést váltott ki a városlakók körében. Nagyon sokan kérték, hogy a szerkesztők folytassák ezt a szép hagyományt. Ahhoz, hogy ez a kiállítás és a sorozat létrejöjjön, Gécs Bélának sokan segítettek, így például Darida János, Dancsó Ferenc, Dobrotka Pál, Jánovszky György, dr. Papp János, dr. Szepesi Ildikó, Zsibrita Zoltán, valamint a Munkácsy Mihály Múzeum szakemberei. Gécs Béla a kiállítás anyagát és dokumentumait az önkormányzatnak ajánlotta fel, hogy megmutatható legyen a testvérvárosi kapcsolatok keretében az ideérkező vendégeknek, Békéscsaba lakosságának, főleg a fiataloknak. Hisz aki a múltat tiszteli és becsüli, az szebb és teljesebb életet élhet. E gondolattal kezdte beszédét dr. Simon Mihály jegyző is, aki Jánossy Gyula polgármester 1930-ból való szavait idézte: Aki nem ismeri városunk múltját és jelenét, az nem remélhet, nem bízhat annak jövőjében sem." Mindazok, akik a Gécs Béla gyűjteményéből rendezett kiállítást megtekintik, csodálatos élmény részesei lehetnek. Döbbenetes erővel érinti meg őket a városalapító elődök szorgalma és előrelátása, munkájuk eredménye, az a lendületes fejlődés, amely a 19. század végi és a 20. század eleji rxi Békéscsabára jellemző volt. Ma is álló, működő, szép középületek épültek városunk központjában, amelyekre büszkén tekintünk. Egyes épületek sajnos eltűntek; elsodorta őket a háború vagy az erőltetett, hozzá nem értő városfejlesztés. Más épületek megváltoztak; megszépültek, funkciójuk és küllemük is más lett. A jegyző beszélt arról, hogy az idősebbek nosztalgiával tekintenek gyermek- és ifjúkorunk színhelyére. Talán sajnáljuk az Andrássy út vagy a Szent István tér nyugodt békéjét, és visszakívánjuk azt az időt, amikor gyér járműforgalom mellett korzóztak az ódon épületek előtt, amikor a bűzlő és zajos busz- és gépjárműforgalom helyett az AEGV motorkocsijának csikorgása zavarta meg időnként a vasárnap délutáni korzózás bensőséges szertartását... Már csak itt és fényképen látható sajnos a jaminai kapucinus templom és zárda, amely bombázás áldozatává vált a II. világháborúban. Istennek hála, hogy két földrengés és más sorscsapások ellenére is áll, és ma is teljes díszében pompázik, uralja a városképet az evangélikus kis- és nagytemplom, a város két legrégebbi temploma és épülete, amelyeknek sziluettje városunk lógója. Örülhetünk, hogy a mai városképben már nem látjuk a Tulipán-Andrássy út sarki barakképületeket, de sajnálhatjuk, hogy eltűnt az Angyal kút, mint ahogy nyoma veszett a Kossuth Képeslap az Andrássy útról, anno 1909 téri Halászlány kútnak is. Az között épült Andrássy úti Honvéd laktanya eredeti képe csak az idősebbek számára ismerős. Az épület azóta küllemében többször változott, s legutóbb funkciójában is - ma a város egyik legszebb épületegyüttese, a Rózsa Ferenc Gimnáziumnak ad otthont. A képanyagot Gécs Béla gyűjtötte össze és dolgozta fel, aki jeles lokálpatrióta és kitűnő grafikus, városszerető és hozzáértő ember, aki fáradhatatlan szorgalommal és imponáló hozzáértéssel tárja elénk folyamatosan a város múltjának és jelenének arculatát - mondta végezetül dr. Simon Mihály. A Békéscsaba anno... folytatódik - a Csabai Mérleg hasábjain. Ismerkedjünk városunk régi és mai arcával - egy kis nosztalgiával, vagy anélkül. Pusztán azért, mert ez a mi városunk, és Békéscsabát nagyon lehet szeretni. 3 (SZ. SZ.)

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POL GÁR.MESTERÉTŐL Békéscsaba) Szent István tér 7. Ikt. sz.: I.337-7/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1.337-6/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66) 523-S04 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2008. január 24. Zárt ülés: 2.) Békéscsabáért kitüntetés odaítélése Előkészítő: Titkársági Osztály Véleményezi: A kitüntetési javaslatokat

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:. 1. 990-2/2014. Előadó: Belanka Zsolt Mell. : Munkaterv Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 NYIL V AN

Részletesebben

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki:

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2010. (VI.22.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 22.) számú rendelet

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2016. évi MUNKATERVE

2016. évi MUNKATERVE Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi MUNKATERVE 2016. március 16-tól - 2017. március 15-ig melyet a Képviselő-testület a 33/2016. (II.16.) számú határozatával

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

(A 25/1998./XII.10./ módosító rendelettel egységes szerkezetben)

(A 25/1998./XII.10./ módosító rendelettel egységes szerkezetben) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/1997.(XII.18.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

3./ Egyéb zárt ülési ügyek 1. Lakáscsere támogatás iránti ismételt kérelem

3./ Egyéb zárt ülési ügyek 1. Lakáscsere támogatás iránti ismételt kérelem BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-12/2003. M E G H Í V Ó Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülését 2003. december 11-én (csütörtök) de. 9.00

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail:papj@bekescsaba.hu Ikt. sz.: I. 220-9/2005 NYILVÁNOS

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK II. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK II. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2016. II. FÉLÉVI MUNKATERVE 2016. szeptember 22. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Előterjesztő: Szociálpolitikai Osztály vezetője

Részletesebben

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8296 Monostorapáti Petőfi u. 123. Telefon; 87/435-055, 87/535-005; Fax: 87/435-055 E-mail: mapatik@hu.inter.net Hirdetmény Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS JEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS JEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS JEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7. Rt. sz.: 1.313/2007. Előadó: dr. Kiss Gyula Sajben Jánosné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. sz: s^ Postacím: 5601 Pf. 112. Telefon: (66)

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (03. 07.) sz. rendelete a talajterhelési díjról (A 7/2006. (02.22.) számú és a 44/2007. (12.28.) számú módosító önkormányzati rendeletekkel egységes

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE 221/2007. (XII. 13.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÉVI MUNKATERVE február 14. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítása

Részletesebben

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához Melléklet a 3/2013.(XI.30.) sz. rendelethez K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához A kérelmező személyes adatai Neve:. Születési neve:. Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS ikt. S z.: I /2007. POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. MEGHÍVÓ

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS ikt. S z.: I /2007. POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. MEGHÍVÓ BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS ikt. S z.: I. 250-5/2007. POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 MEGHÍVÓ A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/1998. (VII. 27.) RENDELETE BUDAPEST III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN ALKALMAZANDÓ

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. április 15-én tartott munkaterv szerinti nyilvános üléséről Jelen voltak: Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Mezei Zsolt bizottsági

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. I. negyedévi feladatterve. A közgyűlés tervezett időpontja: 2015. január 29.

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. I. negyedévi feladatterve. A közgyűlés tervezett időpontja: 2015. január 29. 652/2014. (XII.18.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2015. év I. negyedévi feladattervét, valamint a 2015. év II. negyedévi feladatterv-tervezetét elfogadta. Felelős:

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27.

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27. A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módositott 1/2005.(II.18.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Monostorapáti község Önkormányzata

Részletesebben

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.), A 7/2007. (II. 28.), A 35/2008. (VI. 30.) ÉS A 35/2009. (VIII.

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. ÉVI MUNKATERVE. 2014. FEBRUÁR 27. (csütörtök) 15:00

BUDAPEST FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. ÉVI MUNKATERVE. 2014. FEBRUÁR 27. (csütörtök) 15:00 BUDAPEST FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. ÉVI MUNKATERVE 2014. FEBRUÁR 27. (csütörtök) 15:00 1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2013. évi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:i. 220-8/2005 Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail: papj@bekescsaba.hu M E G

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 2012. március 14-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 5-15/2012. TÁRGYSOROZAT Megnyitó és

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti Bizottságának 2011. április 07-én (csütörtökön) 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen

Részletesebben

1. számú melléklet I. PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG. Pénzügyi Bizottság feladatkörei:

1. számú melléklet I. PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG. Pénzügyi Bizottság feladatkörei: 1. számú melléklet BIZOTTSÁGI, TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETI FELADATOK, BIZOTTSÁGOKRA, TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETRE ÉS POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK Pénzügyi Bizottság feladatkörei:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÉRDEKEGYEZTETŐ ÉS KÜLKAPCSOLATI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 230-4/2009. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (V.20.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról és működési rendjéről Budapest

Részletesebben

4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálása. 5. Étkezési térítési díj támogatás iránti kérelem elbírálása.

4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálása. 5. Étkezési térítési díj támogatás iránti kérelem elbírálása. II-2/455-11/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2011. december

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (III. 12.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (III.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (III.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (III.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról (A 7/2006. (II.22.), a 44/2007. (XII.28.), a 39/2013. (IX.23.) és a 44/2016. (X.28.)

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. január 31-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 39/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 39/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 39/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelete A sajátos nevelési igényű gyermekek nem az önkormányzat fenntartásában működő intézményben fizetendő térítési díjainak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól, valamint a tanulmányi

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE április 23-án tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE április 23-án tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. április 23-án tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Zárt ülés napirendje 172/2015. (IV. 23.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Városi feladatkörök. Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal. Dr. Gerendás Gábor jegyző

Városi feladatkörök. Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal. Dr. Gerendás Gábor jegyző Városi feladatkörök Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Dr. Gerendás Gábor jegyző I. Mit értünk a Város alatt? Szentendre Városának működéséért, a különböző közszolgáltatások

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő testület!

ELŐTERJESZTÉS Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő testület! H ALIMB A K Ö ZS É G Ö N K O R MÁ N Y ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/ 58-7/2014. Előterjesztő: Tóbel János polgármester Készítette:

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről I. FEJEZET Általános rendelkezések A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy meghatározza

Részletesebben

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! #

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! # ! # % # % & #( %! ) + + +,!. / 0 1 2 # 3 4 5 5 3 3 4 6,. ( 3 3 5! # %& %! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 5 3 4 + 8 + % ( 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! #! 5 < 9 6! #!3 = 9.! # 4 >!?+ ( 1 ?Α & Β5 5, 5 Χ3,

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem Jegyzőkönyv Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. május 19-én (csütörtök) 08 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről (Egységes szerkezetben a 27/2016.

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére ÖCS KÖZS ÉG ÖNK ORM ÁNY ZA TA P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke utca 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/2-12/2013. Készítette: Farkasné Barka Andrea Tárgy: Szociális célú tűzifa juttatásáról

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 2005. október 17. (hétfő) 17 óra Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság 2005. október 17. (hétfő) 16 óra Ifjúsági,

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 17-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 17-i rendkívüli ülésére Új napirend Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hosszabb időtartamú értékteremtő közfoglalkoztatási program támogatása

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V.269/2005. Előadó: Túriné Kovács Márta Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-802

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÉRDEKEGYEZTETŐ ÉS KÜLKAPCSOLATI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 220-2 /2010. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. június 21-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testület 2004. II. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 6/2005. (03. 07.) sz. rendelete a talajterhelési díjról (A 7/2006. (02.22.) számú és a 44/2007. (12.28.) számú módosító önkormányzati rendeletekkel egységes

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007. Javaslat

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007. Javaslat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007 Javaslat a Településszerkezeti Terv módosítására és Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII.6.) számú rendelet módosítására

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 22/1996.(XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE. I. fejezet. Általános rendelkezések

BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 22/1996.(XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE. I. fejezet. Általános rendelkezések BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 22/1996.(XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE (Egységes szerkezetben a 16/1997.(V.23.), A 22/1997.(IX.01.), A 34/1997.(XII.18), 27/1998.(XII.29.), 19/1999.(XII.16.),

Részletesebben

8. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 4-i rendkívüli ülésére

8. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 4-i rendkívüli ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 4-i rendkívüli ülésére Tárgy: A településképi véleményezési, bejelentési és a településképi

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Képviselő-testület 2014. december 16-i ülése ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez ELŐTERJESZTŐ NEVE: Szlahó Csaba Előterjesztés

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 60/1999. (III.22.) számú. h a t á r o z a t a. a Közgyûlés évi programjának megállapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 60/1999. (III.22.) számú. h a t á r o z a t a. a Közgyûlés évi programjának megállapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 60/1999. (III.22.) számú h a t á r o z a t a a 1999-2002 évi programjának megállapításáról A 1./ az elõterjesztést megtárgyalta és azt a mellékletet képezõ ütemtervvel

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2015. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2015. január 29. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Elıterjesztı: Szociálpolitikai Osztály vezetıje 2.)

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben