jászol a szívekben AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA xxvii.évfolyam, 12. szám december 16.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "jászol a szívekben AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA xxvii.évfolyam, 12. szám 2014. december 16."

Átírás

1 AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA xxvii.évfolyam, 12. ám december 16. adent DOLGOZNI aráony AKARNAK jál a íeben Abban Hunnyolc az időben, öent amior munaéességű embert elrendelte, alalmaz ogy a belárosban ámláljá Augustus áár öse műödő a földereséget, MEA-GOLD Kft. tömege A béreet, elte útra az üzemelés ősei földje öltségeit felé. A ándorló a munájuért ezre feledésbe aott árbeételből merülte. Csuán és az állami egy názáretmogatásból ázasárra biztosítjá. emléün: Reggel az ator ára, tá- ait ezdene, a Biblia rgalmasan igaz emberne dolgozna neez, és feleségére, nai négy, at ai áldott agy ét állaotban órát. Érzi olt. a Útitársai munaely talán fontosságát, nem is sejtetté, nem zúgolódna, többen a Messiás az óraözi özeledi üneteben oda, aol az is ogy elü Írás teéenyedne. erint meg ell A fotó ületnie: a miroálas a júdeai Betleemben. törlőendő ajtogatását öröíti meg. Milyen Tíz ée égezne ember leetett bérmunát a názáreti a récelai á? Hogy LISS cégne, megfontolt, réüre Istenre ódaíz-, nyitott és illete al aú, abatronoat elíd férfi álogatna. olt, az A iderül Kromberg az eangéliumból. & Scubert Kft. Leli régi és megrendelőjü. fiziai erejéről, megbízatóságáról Számura fröcöntött a osú, gumiidomoat alandos utazás sorjázna, során amelye tett bizonyságot. minőségi Valóínűleg után nem felsőategóriás így ézelte autó el alatrée az életét, átétel amior le. Jelentős eljegyezte az igény Máriát. arra, ogy Nem aart más öent lenni, munaéességű mint a álatott embert né egyerjon a ft. fia, alalmazni. megbízató munás, deré tud- aládfő. A cégezető, Istenne Runyáné azonban Biczó más Valéria tere olt. elmondása Felforgatta erint: az életét, eez ogy árjá elyet a éítsen reményeben, benne az önmaga ígéreteben ámára. megléő nagy ogy megrendelést. József legyen A a cég éldaé, elődje Azt aarta, a 2002-ben férfiminta indult a gyerme egyori Jézus textileseel, előtt. A azóta ázatan is magánállalozásént ilométernyi út égén nem műödi. Petoits árt a Szent Sándor Párra. özreműö- Kényelmes ienés állás déséel elyett a Bencés a Széázban a barlangistálló találta jutott munaégzésre nei. Aor alalmas József termeet. találéony A aaént igorú feltételeez eléítette ötött az első munaörülményeet ajándéot. elsődlegesen Azt tette az állato Kaltenecer eteté- aráonysére Lajos lgáló, önéntes étöznai segítségéel jállal, éítetté amit az i. Úr A tett cég az műödéséért ő életéel: alaosan a dolgozó felforgattalelősséget Megtitította, érezne, és rendbe a önmagura rata, friss fe- almáal ámítatna. bélelte, ogy ua feellyé legyen az újülött Írta Üdözítő és fényéezte: ámára. Nem jál-e a mi íün Kámán is? Tele Z. ennyel, eserűséggel, amit az élet istállójában ösegyűjtöttün. Nagy üségün an egy józsefi ézre, még a fájdalmasan felforgató is. Kell, ogy megtitítsa, megújítsa és jósággal, tita örömmel bélelje íün jálát! Hien a Gyerme bennün aar megületni! Tót Kritina Veronia Fényéezte: Német Ián

2 VÁROSHÁZA 2 Abért-taa A noember 27-én megtartott testületi ülésen a éiselő ezdeményezté az Abért-taa és a ozzá tartozó terület ( ösesen 43 a 78 m 2 ) önormányzati tulajdonba történő ételét. Ez a terület a íztározó rée, a magyar állam tulajdona, az ingyenes átétel oa a turizmussal aolatos feladato megalósítása. A áros állalta az átadás öltségeine (157 ezer Ft) megfizetését, illete a terület gondozását december 21-ig, az előírt fenntartási időa égéig. A fenntartás árató ées öltsége öt millió Ft. Az előterjetés itájában a megalósítatóságot étségesne tartotta Plecl Tibor. Kételedett abban, ogy a árosgondnoság rendelezi-e az eez üséges géi eözöel. Kérdésént angzott el, ogy elegendő le-e a feladato elégzésére az öt millió Ft. Koá Istán árosgondo elmondta, ogy Kőeg zöldterületét (300 ezer m 2 ) gondozzá, amelyne rée a irágosítás, illete a fá ezelése is. Az eez a feladatoz rendelezésre álló ösegez éest nem ros énz az öt millió Ft. Elangzott, ogy a nonrofit ft. nemrég ásárolt ét öseré megajtású tratort. Az elégzendő muna mennyiségét illetően Huber Láló olgármester arra íta fel a figyelmet, ogy a áros együttműödési megállaodást ötött a aláati LCD, PLAZMA, HAGYOMÁNYOS TV- és egyéb eletroniai éülée jaítása röid atáridőel, garanciáal! Csizmazia Gábor, Horátzsidány Fő u / , 94/ Fogadóórá időontjai Huber Láló olgármester: január 7. dr. ZALÁN GÁBOR jegyző: január 14. Básty Béla alolgármester: január 21. Dr. NAGY EDINA aljegyző: január 28. A titségiselői fogadóóra 9 11 és óra özött tart. Rába Kálmán önormányzati éiselő december 19-én (énteen) óra özött, (Elérető: / agy: Terlán Zoltán a 4.. álatóerület önormányzati éiselője január 8-án, (ütörtöön) óra özött, Plecl Tibor önormányzati éiselő január 8-án (ütörtöön) óra özött, Sas Norbert a 7.. álatóerület önormányzati éiselője január 9-án, (énteen) óra özött, Kiss Zoltán a 3.. álatóerület önormányzati éiselője január 15-én, (ütörtöön) óra özött fogadóórát tart. A éiselői fogadóóra elyíne: a Városáza tanáozó terme. Huber Láló olgármester január 7-én, (erdán) 17 és 19 óra özött árja Kőegfala laosságát a lubelyiségben. Kőeg és Vidée Kőeg áros és örnyée olgáraina ingyenes ailaja Kiadja: Jurisi-ár Műelődési Közont és Várínáz Felelős iadó: Pócza Zoltán Felelős erető: Tótárád Ferenc Later: Trifu Péter Nyomdai muná: lacom Zrt. joggal rendelező Sortorgá Egyesülete Vas Megyei Szöetségéel, amelyne ötelezettsége a artaa arbantartása. A árosezető angsúlyozta, ogy az átétel iemelt indoa a turitiai céloat lgáló fejletés megalósításána segítése, figyelembe etté a magyar ormány özötti Kreatí Város Térség Fejletési Programjána (KRAFT) ide onatozó tereit. Vízáradat Noember égén a ízáradat ellen éített az önormányzat üleítő anát a Szőlősert utca és a Hegyalja utca sarán. A egyoldalból áramló esőíz, és a ele együtt érező HATOS betéti ació 1 ónaos ismétlôdô futamidôel Kamatláb az elsô 5 ónaban, illete a 7. ónatól: 1 ai BUBOR 0,20%, azaz éi 1,90% EBKM 1,90%* Kamatláb a 6. ai leötésre éi 6,00% EBKM 6,00% A nem aciós betéti amat jelenleg: 1 ónaos futamidôre 0,10% EBKM 0,10%* KÔSZEGI FIÓK Várör 6. Tel.: f A fejletési elézelése megalósítása érdeében együttműödési megállaodás ületett az önormányzat és az E55 Tanáadó Kft. özött. Szima Andrea a áros főéítée eléítette a íztározó anosítási terét (Kőeg és Vidée június), majd éülte látánytere is. Az éítő által lejtősen ialaított artaa alalmas le nyílt ízi fürdőzésre is. Kámán Z ordalé a asráon át az anába ömli. Ide atlaozi a aadéelezető-atorna, amelyen eretül a íz toább folyi, a aidarabo az anában maradna. Így megűni esőzés után a mentőállomás mellett, az útfelületen renderesen étterülő őzúzalé leraódása. *2014. december 10-én. A tájéoztatás nem teljesörû, a irdetés nem minôsül nyilános ajánlattételne. A betéti erzôdés toábbi erzôdési feltételeit a Hirdetmény, a Soron Ban Betéti Ügyletere Vonatozó Üzletabályzata és a Soron Ban Általános Üzletabályzata tartalmazza. A Ban a amatáltoztatás jogát fenntartja. Az ació isaonásig érényes. Toábbi réleterôl onlaunon és banfiójainban tájéozódat! Szereti a eretőbizottság: Helyettes erető: Kiss János Hani Tibor Kámán Zoltán (irdetéserezés) Német Ián Terjetés: Pannon Lao Társasága Kiadói Kft. ISSN Megjeleni aonta egyer 6120 éldányban Röid íre Ford Ford Ford Mindig jobb éet zár a Strauss! A Ford immáron özel at ée ezeti a magyarorági emélyautóés angéjármű iac újautó értéesítéseit. A Strauss Autóalon, a mbatelyi Ford máraeresedés örömmel tájéoztatott bennünet arról, ogy az idei ében 30 %-al több új Fordot értéesítette. Ez azt jelenti, ogy a magyar autótulajdonoso nagy rée idén is Ford ásárlása mellett döntött! Noember 27-én egyangú aazással döntötte a éiselő arról, ogy ingyenesen árom ére bérbe adjá a Concordia- Barátság Éneegyesület ámára a áros tulajdonában léő Kossut L. u. 15. ám alatti 2207/A/4 r-ú, 37 m 2 nagyságú ingatlant. Hanálaton íül an a öröseret egyori ét terme, amelyez tartozi előtér és melléelyiség is. Az éület a célna megfelelő átalaítását az egyesület állalta, és fizeti a özüzemi díjaat is. A terembérletre óló igényt Szilágyi Imre elnö ezdeményezte, ien az egyesületne nin saját análatú róbaterme. A leetőségeet megteinte érté az éneese a fenti ingatlan ingyenesen történő bérbeadását a árostól. Mindezt Huber Láló olgármester jogos igényne, és üséges segítségne neezte, ien a nagy múltú és jelentős ulturális értéet éiselő Concordia-Barátság Éneegyesület fontos ereet tölt be a áros műéeti életében, amiért a árosezető öönetet mondott. Régi, új ezetője le a Kőegi Városüzemeltető Nonrofit Kft.- ne. Noember 27-én a éiselő újabb árom ére megbíztá Koá Istánt a ft. ezetéséel január 1-től. Nyílt tárgyaláson a éiselő 100%-os támogatásáal ata meg az igazgatói feladatot a árosgondno, ai megtitelőne érezte a bizalmat, és lgálatna teinti a munáját. A ft. 100 %-os tulajdonosa az önormányzat, a jelenlegi céget árilis 1-jén alaítottá. Az aor iírt ályázat alaján ata meg előör a bizalmat Koá Istán. Keei Balázs egy meg nem alósult éiselő-testületi atározatra íta fel a árosezetés figyelmét. A márciusi laámban a döntésről a öetezőéen tudósítottun. Kőeg Város Önormányzatána Kéiselő-testülete a Vas Megyei Leéltár Kőegi Fióleéltárána ingyenes análatba adja a Kőeg, Kossut L. u. 3. ám alatt találató 113 m 2 nagyságú ratárelyiséget. Ezt a döntést a éiselő több é óta renderint megozzá. A elyiség análatba adása azért is fontos, mert itt őrzi Kőeg áros történelméel aolatos iratanyagot. A fióleéltár legalább negyedéente özöljön a áros múltjáal aolatos elytörténeti, ismeretterjető cieet az ingyenes ratáranálat ellentételezéseént a Kőeg és Vidée újságban. Enne iányát ifogásolta Keei Balázs, és érte, ogy a árosezetés ismételten üldje el a atározatot a megyei leéltár ezetése réére. Kőegfalán, a lub éülete előtt elyezne el egy irdetőtáblát, így a falu laossága özetlenül is tájéozódat a ülönböző irdetményeről. Noember 27-én Tót Gábor előterjetése alaján erről döntött a éiselő-testület. A éiselő felé a laosságtól érezett a jogos érés. Básty Béla alolgármester feletette, ogy a áros más területein, a laóteleen is anna asonló iányosságo, ezért üséges ezeet felmérni, majd döntést ozni. Kőeg Város Önormányzata együttműödési megállaodást ötött a árom orát, német, roma nemzetiségi önormányzattal. Az otóber 12-én megtartott álatáso alaján mindárom isebbség önálló önormányzatot műödtet. A műödés tárgyi és emélyi feltételeine biztosításáoz ana segítséget a áros önormányzatától a erződésben leírta erint. A áros az ées öltségetésében énzügyi támogatást is nyújt a árom nemzetiség ámára, amiről mindig ülön döntene. Kőeg Város Önormányzata, január 1-jéel megállaodást ötött a Vas Megyei Marusoy Kóráz, Egyetemi Otatóóráz Nonrofit Zrt.-el a A Fordo ár-minőség aránya az egyi ér, amely miatt ügyfeleim álatása ismét egy új Fordra esett. Partnereim nagy rée asi cége és intézménye, többe özött a idéi önormányzato is. Magánügyfelein nagy rée a Ford Focus ifutó ériájából ásárolt nagyobb mennyiségben az idén, amely autó iáló teljesítménye, és még mindig új dizájnja az é égén egy ietetlen edező árral árosult tudtu meg Faras Zsolt értéesítési ezetőtől. őegi aorosi ellátás biztosítása érdeében. A erződés erint a etesége imutatásáról a óráz tételes elámolást ad át az önormányzat rendelezésére. Ebben az ében január 1. és június 30. özött az OEP általi finanírozásból ármazó beétel Ft olt, míg a iadás Ft. A eteség értée Ft, amit az önormányzat öteles megtéríteni. Az igazgatási és éítésatósági otály a ciális rendelet alaján otóber 2-től noember 26-ig 150 önormányzati segélyt állaított meg. Noember 27-én a éiselő-testületi ülésen elangzotta erint Kőegen is le trafiax a rendőrség ezelésében a gyorsajtás megaadályozása érdeében. Közleedés emontjából eélyeztetett útaa a árost elerülő 87-es út. Ugyanígy a Kossut és a Munáy utca, alamint a Károly Róbert tér, amior nagy sebességgel érezne ide az autó a Hunyadi utca irányából. Keréároso figyelem!!! Veélyes a délutáni, esti, reggeli sötétségben iilágítatlan, agy alig látató fénnyel ellátott eréáron özleedni. Karáonyig, és azt öetően is mindenit éségben azaárna! Fran Szabol, a Ford Strauss eriz ezetője büe aatára, ien már mbaton is ügyfelei rendelezésére állna, aine ezáltal ényelmesebb aár a éntei munaidő égén leadni az autót, agy a mbati beásárlás ideje alatt erizeltetni azt. A aroséria árözont is műödi már mbatonént, tájéoztatott minet a eriz ezetője. (X) VÁROSHÁZA 3

3 VÁROSHÁZA 4 Első ézből! Titelt Olasó! Kedes Kőegie! Az életün toábbi folyását, az előttün álló ée fejlődési leetőségeit nagymértében megatározó, ezért ülönösen fontos é égéez özelede talán nem túlzás és remélem, soan egyetértene elem a azt mondom, ogy: ennél rosabb éün ne legyen, mint 2014-ben olt. Ebben az ében befejeződött az utóbbi étizede (30 40 é) legnagyobb árosi beruázása; a Jurisi-ár felújítása és turitiai fejletése; eléült, és röidesen elezdi műödését az új Egéségügyi Közont, melyne réén égre orerű örülménye fogadjá a őegi és a Kőeg örnyéi betegeet (eemőet, anyuáat, diáoat, nyugdíjasoat és atíaat), alamint az egéségügyben dolgozó nai munaörülményei is jelentősen jaulna ben régen látott alaony intre (4,2%) süllyedt a tartós munanélülie aránya Kőegen, ami ere nem jelenti azt, ogy minden dolgozó a ámára megfelelő, jól jöedelmező munát égezet, de legalább soan beerülette a muna ilágába, ami lelileg is nagyon fontos. Az önormányzat gazdálodása öönetően a rendíüli ormányzati támogatásna stabil, iámítató és biztonságos olt, mely reméletőleg jöőre is így le így maradat. Mindenine, ai rét ett a fenti eredménye (és nem a eze) elérése érdeében égzett munában, elismerésemet és öönetemet fejezem i, és íáno mindnyájuna és a edes Olasóna Szeretetteljes, Béés, Áldott Karáonyi Ünneeet! Huber Láló olgármester Lassan, de biztosan A Hulladéudar nyitott az inert ulladéo leraására ilogramm alaján történő díjfizetés ellenében. Mégis olt, ai 2014-ben az egyori Potógyár területén rata le a feleslegessé ált anyagait. A bizonyítási eljárás során a tettes elismerte eleedetét. A áros örnyezetédelmi elyzetéről tárgyalta a éiselő noember 27-én. Kiss Péter erint bizonyos roblémá ée óta isaöönne. Egyi ilyen az egyori Potógyár területén léő olajennyezés. A orábbi tulajdonos ft. egy jogi eljárás során megűnt, a felámoló ét mási ft. réére értéesítette a területet. Otóber 13-án a KÖF elyíni emlét tartott, a megállaítás erint megezdődött a nagy mennyiségű éítési törmelé elállítása. A új tulajdonoso állalása erint a terület rendezése március 31-ig befejeződi. Kiss Péter bejelentette, ogy Rimányi Kritina otályezetőel rét ett egy laossági fórumon, aol a egyoldalban laó ennyízelezetés roblémájáról tárgyalta az érintette maximális megértése mellett. Egy önormányzati rendelet értelmében a árosgondnoság állítja el a ennyízgyűjtő aná tartalmát. Az eözö táolság és intülönbsége miatt nem mindenol alalmasa a feladat elégzésére, ezért újabb gé beerzésére le üség. A megállaításo erint elindult egy ozití folyamat. Az elmúlt időaban 6 db egyedi ennyíztitító berendezés teleítésére érezett érelem a atóság felé, amelyből egy jogerős análatba ételi engedéllyel rendelezi. Az ilyen berendezése teleítése, agy a sűrűbben laott területeen a atornázás jelenti a egyoldal ióíz bázisána a édelmét. Kőegre az ióíz nagyobb rée Perenyéből érezi, armadát a Rőti-ölgyi ízbázisról aja, amely 400 m 3 tározó aacitással rendelezi. Ez a render sérüléeny az esőzése, az áradáso időaában. Már többör olt rá élda, ogy az innét történő lgáltatást le ellett állítani. A József-forrás és a Köidűlői nagy átmérőjű ásott uta análatát az ÁNTSZ tiltotta meg 2012-ben a egyoldalban léő áztartási ennyízgyűjtő aná oozta eélyeztetettség miatt. A árosban iéített ennyatorná jelentős roblémája, ogy a laóázanál leullott esőizet is ide ezeti, amelyne a öetezménye, ogy más laóázból int alig tud elfolyni a ennyíz a aadéos időaban. A Gyöngyös utca az egyi eélyeztetett útaa. Básty Béla alolgármester erint a füst terjedéséne emontjából a áros több ontja is ritius leet a fűtési ezon időaában. Ezt a érdésört Terlán Zoltán etette fel a laossági éleménye alaján. A éiselő ösetett dologna teinti ezt a feletést, ezért ezzel bizottsági inten eretne foglalozni. A őegieel folytatott beélgetése során általános olt a élemény, mierint a bejelentés, feljelentés nem ezet eredményre, a jó ó, meggyőzés többet ér. Huber Láló olgármester erint üség an az államolgáro tudatosságára. A olgári attitűdö erint, ai nem tud alalmazodni a özösségi életez, az ellen meg ell tenni a üséges léeseet. Eez üség an az érintett laosság jó ándéú együttműödésére. Rába Kálmán érdésére elangzott, ogy az égetéssel aolatos érdéseet magasabb intű jogabály, a örnyezetédelmi törény abályozza, amit egy önormányzati rendelet nem módosítat. A zöldulladé égetéséne időontját a éiselőtestület a döntéséel abályozta. Keei Balázs óa intett mindenit, ogy a lombulladéot nedes időaban elégessé a erteben, a Hulladéudarba ingyenesen iállítató. Autógumial, műanyaggal, egyi anyagoal ennyezett fáal, l. forgálaal (bútorla), fáradt olajjal fűteni agy égetni tilos. Mielőtt alai ezt tenné, gondoljon a gyermeére, unoájára agy a egyerűen önmagára, ien ilyen anyago égésénél eélyes gázo eletezne. Olyan mérge, amelye aár a nedesség atására is isajutatna, és ésőbb ialauló egéségárosodást oozatna az ott élőne. Ez a méreg lassan at, de biztosan. Kámán Z Figyelem!!! A főzésez anált maradé étolajat ne öntse bele a mosogatóba. Egy e is több négyzetméter ízfelületet zár el a leegőtől, eélyezteti a ízi élőilágot. Az elanált étolajat gyűjtse öse, és leadatja ingyenesen Kőegen, a MOL benzinúton. A lámaizzó, a tönremenne ne dobja a emétbe. Gyűjtse öse, dobja bele a Vasi Lux Kft. eletromos boltja (Kőeg, Ráóczi utca 18.) előtt elelyezett ládába! Védje a örnyezetét! laossági aró Régi énzeet, érmeet, itüntetést, önyet, régi játéoat, asútmodellt stb. áborús témájú és anti tárgyaat ásárolné. Tel.: 06/ Kőegen anorámás örnyezetben teljesen özműesített tele eladó. Telefon: 0620/ és 0630/ Kőeg Brüsel Szabizottságo Noember 27-én a éiselő-testület megálatotta a bizottságo aazati joggal is rendelező ülső tagjait. Így a árom abizottság tagsága a öetező: Városfejletési, Idegenforgalmi, Környezetédelmi és Vagyonügyi Bizottság: Elnö Kiss Péter, éiselői tago: Kay Ferenc, Kiss Zoltán, Rába Kálmán. Külső tago: dr. Maroi Tibor, Harsányi Zsolt, Horát Ferenc. (Tót Gábor jaasolta Kaltenecer Milán ülső tagént történő megálatását, de a aazásnál nem aott többséget.) Noember 10-én Vas megyéből egy delegáció utazott Brüselbe. Kőeg árosát Huber Láló olgármester és Básty Béla alolgármester éiselte. A árosezető aai erint nagy jelentőséget tulajdonított az újonnan ineezett uniós biztossal történő tatáloozásna, ien Narai Tibor Kőeget jól ismeri, többör járt a árosban, és öönettel forgatta a Kőegről éült fotóalbum önyet. A Berlaymont Palotában, az Euróai Bizottság éázában tartott megbeélésen az uniós biztos réletesen tájéoztatta a delegációt a atásörébe tartozó feladatoról. Egy munamegotás alaján dr. Scöflin György rofesr éiseli a Vas megyei ügyeet. Az ő megíására, Ág Péter orággyűlési éiselő oordinálásáal érezett az EU-főárosába a Vas megyei üldöttség Vétől Celldömölig. Krizmanic Istán Horátzsidány és Bodorós Ferenc Genaáti olgármestere is tagja olt a üldöttségne. Az Euróai Pénzügyi, Jogi és Rendéeti Bizottság: Elnö Sas Norbert, éiselői tago: Kiss Zoltán, Terlán Zoltán, Tót Gábor. Külső tago Simonits Zsolt, Scwaofer Péter, Horát Ferenc. (Tót Gábor jaasolta Bangáné Baos Erzsébet ülső tagént történő megálatását, de a aazásnál nem aott többséget.) Kulturális, Otatási, Szociális, Egéségügyi és Sort Bizottság: Elnö: Keei Balázs, Kay Ferenc, Plecl Tibor, Terlán Zoltán. Külső tago: dr. Putai Gergely, dr. Mátrai Istán, Tótárad Ferenc. A Szent Koronáról A Honéd Koronaőrség és Kőeg Város Önormányzata erezésében Szent Koronán meneítéséne 70. éfordulójára emléeztün noember 15-én 14 óraor. A őegi rendezényt megelőzően Velemben erült sor asonló ünneségre, aol a falu éiseletében Szél Józsefné olgármester asny mondott beédet. Kőegen a Szent Korona emléelyen, délután ettő óraor, Básty Béla alolgármester úr léett a mirofonoz: Magyarorág államiságát, függetlenségét megtestesítő Szent Korona története is több onton özetlenül ösefonódi árosun történetéel Kőeg Város Önormányzata fontos léést tett aor, amior augutus 20-án felaatta a felújított oronaőrző bunert, mai emléezésün Parlamentbe is beillantást nyerette a jelenléő, aol dr. Scöflin György éiselő adott átteintést a ontinens előtt álló iíásoról. Huber Láló olgármester tolmáolta a üldöttség tagjaial is egyező éleményét, mierint a Brüselben erzett taatalato, információ ozzájárulna a teleülése fejlődéséez. ínelyét mondta a többi özött. Az ünneségen a Honéd Koronaőrség állományából díőrö, tite és altite is rét ette. Ádám Barnabás ezredes, a 32. Nemzeti Honéd Díegység arannoa ünnei beédében felidézte a orona útját. A orúzást öetően Rácz Istán főadnagy, tábori lelé özreműödéséel, a özös imát és a Szózat elénelését öetően ért éget a megemléezés. A buner iállítása mellett az érdelődő a árosi múzeum aranybájában ismereti meg nemzeti erelyén réletes történetét. Ez a muna azonban még nem zárult le. Mint Básty Béla iemelte: a Korona decemberi őegi tartózodásána elyínei is megjelölésre érdemese leetne. Tótárád F. Új ertárosi laáso eladó Kőegen! VÁROSHÁZA 5

4 KÁVÉSZÜNET 6 Káéünet Dumoits Istán lébános úrral maradjon endégün a jóság és a eretet! Ólmod, Und és Horátzsidány leliátora negyen ée Dumoits Istán. A legisebb Ólmodot mindöse 103-an lajá, Undot 310-en, Horátzsidányna azonban a maga 800-as léleáma teintélyesne tűni. Fura nee an a faluna. A agyományo erint a orát Zidan -ból ered, melyne jelentése: őből éült. A orát teleese ideérezésüor egy őázat találta. A teleülést az első írásos emlée erint II. Endre irály 1233-ban a borsmonostori aátságna adományozta, mely a 16. ázad első armadáig birtoolta, ugyanis 1533-ban már a Kőeget édő Jurisi Milós orát báné olt. Aoriban teleülte be ősei, a oráto. Azóta orátul, németül, magyarul egyaránt beélne, de anyanyelü a orát. Szeretettel említi a edes is németajú egyázözségét, Kisidányt. A ertartáso és a entmisé nemzetiségi nyelen zajlana. A nemzetiségi orát entmisé mellett asárnaonént magyar nyelűt is celebrál. Mint mindenütt, itt is eeredi a laosság. Egy ideje több otrá, angol, de sájci ázasár is lai itt. Az 1700-as éetől romá is anna a faluban, ai éli ultúrájuat, élteti a agyományaiat. Beületesen dolgozna, élne. Ez a falu elfogadja a másságot, titelettel anna egymás iránt. Nema a íőne, mindenine üsége an egy-egy jóóra, igara től a aládjában ő a ilencedi a, beleérte az aai és anyai ágat. Kilencées oráig nem tudott magyarul. Az alsót Perenyén, a felsőt Cseregben járta. Győrben a Kazinczy Gimnáziumban érettségizett a jellemző 50-es éebeli zalatáso miatt 22 éesen, a teológiát is ott égezte. Harmincéesen entelté aá. Nem leet egyerű, aár egy etet is megterezni, mior, ol an a entmise, ázasságötés, netán temetési ertartás, gyóntatás, aládlátogatás, éítezés, felújítás. Komoly imutatást éíte, neogy elmaradjon alami, időben ott legye, aol ell. Nin ét egyforma mise, ét egyforma ertartás, nem leet éter ugyanazt mondani. Ezt a úgy leet, a az ember özben maga is megújul. Figyelni ell a ellemi és testi ondícióra. A áz örül adódó muna a lelet és a ellemet is arbantartja. Az undi, orátzsidányi és isidányi temlomoat az elmúlt éeben újítottu fel állami ályázatoból, és a íe adományaiból. Megalaítottam mindjárt az elején a Katolius Ifjúsági Egyesületet, an íntársulata, a tánc, az éne a fő elfoglaltságun. Ön a nérajzosoat is elismerésre éteti azzal a jó érzéel ösegyűjtött so-so tárgyi emléel, análati tárggyal, egyáztörténeti incel, melye ma már iállításon látató az Ön ülői ázában. Zsigerből ragaodtam néi ultúrán, agyományain ézzel fogató, tárgyiasult eözeiez. Magam is gyűjteni ezdtem ezeet a 60-as éetől, azzal a nem titolt ándéal, ogy majd egyer özincé teem őet. A lébánia éületében is ázi múzeum, magángyűjtemény is an. Egyáztörténeti erelyé, önye, nérajzi érdeessége. Ebből a magángyűjteményből jött létre 2010-ben Perenyén, a ülői ázamban a Magyarorági Horáto Keretény Közgyűjteménye. Az itt élő nemzetiségie ámára eze a tárgya öseaolódna nyelüel, allásual, itilágual, múltjual. Szerdán, mbaton és asárna nyita, de előre bejelentezés után bármior látogatató az egyedülálló gyűjtemény. Megéült a Szent Hubertu-áolna, a Perusa Mária-énél zarándoely lett. A történet özismert. A erenyei gróf Berctold Zsigmond renderesen adátt a zsidányt örülölelő Piros erdőben, mely a örös fenyőről aatta neét. A mási nézet erint az öreg tölgy mellett an egy áro, mely elálatja a gróf és a falu née erdejét. Enne a ésőbbi örööse a Périna neű alád lett. A nagy tölgy örül minden ében endégül látta a gróf a birtoán dolgozó embereet, ilyenor adáni is ott. A ájagyomány erint 1873-ban egy ilyen alalommal a árom ées isfia, Liót eltéedt a sűrű erdőben. Három na múla találtá meg a tölgyfa alatt, de életben maradt. Ettől ezde már álaadó egyázi ertartást is tartana itt aal. Liót soáig a monarcia ülügyminitere olt, 1942-ben beöetezett aláláig Perenyén élt. Az esemény után az embere egyéni zarándoelye lett ban atároztu el, ogy tábori misézni eretnén ezen a elyen. A atalom igyeezett megaadályozni, de a eregi Sárári Pista bái, a adá elnöe segített a megoldásban. Ha a adána misézün, meg tudja erezni az engedélyt ben megezdődött a terezés, 94-ben eléült a Szent Hubertu-áolna. A adá és erdée június, a rendőrö, tűzoltó, atatrófaédelmise, rendédelmise, atárőrő és agyományőrző edig július első asárnaján tartjá tábori miséjüet. Augutus első asárnaja ifjúsági zarándolat íeel. A áolna örül a mestersége, iatáso édőentjeine emléarjában ma már 29 bor an. Mit üzen az olasóinna Karáonyra? Csendes, boldog béességet íáno legalább egy éjaára, amior az ember eme fel tudja fedezni a feete, sötét éjben a fénylő illagoat. Hi a gondban, a bizonytalanságban, ontalanságban, egénységben, ietettségben, úró almán, istállóban, nem új jálban is ott tud lenni elün, mellettün az Isten! Egé íemből íánom: legyen diőség az Istenne, béesség az Emberene! Szíün öröélő őre tegye ma öse mind a ezeet! Karáony édes ünneén maradjon endégün a jóság és a eretet! Melengesse lelünet a iiny gyertyá fénye! A eretet ületett meg ezen a naon, ogy az emberene itet, reményt adjon. Boldog, áldott Karáonyt! Kiss János Az ingyenes bujáratról December 15-től munanaoon az eddigi négy ingyenesen igénybe eető bujárat naonta atr özleedi. Erről döntötte a éiselő noember 27-én. A áltozás, a bőülés oa a TESCO-GLOBAL Áruáza Zrt. ozití álaa az önormányzat által megfogalmazott érésre. Az áruázlánc a bujárat öltségeiez fele arányban ozzájárul, így az autóbu megáll az áruáz bejárata előtt a iéített megállóban. Az önormányzat által orábban fizetett ai öltség ( Ft) leöen Ft-ra. A bujárat ingyenesen eető igénybe. A Vasi Volánnal ötött noember 1-től érényes megállaodás alaján at ónaig ebben a formában műödi a bujárat. A taatalato megerzése után álat elyi járattá megáltozott utazási feltétele mellett. December 15-től a öetező menetrend érényes. Látáaaro II. Előző ónaban elezdett témán folytatásaént, a látáaaro teintetében most essen ó elsőént a orral járó omályos látásról. A é ez esetben azért omályosodi el, mert a emlene és a emet itöltő gélerű állomány az üegtest, az elöregedés öeteztében elomályosodi, a fényáterető éesség edig öen. A em átsó rétegéne, az idegártyána a leálása ugyana omoly, aár maradandó látásetést és látáaaroat eredményezet. Sziralátás, látótérűület öetezet be. Csuott emmel illagoat, illanásoat lát a beteg, ien az idegártya a emfenétől eltáoloda nem tudja feldolgozni a rá eső éet. A beűült látótér, a megjelenő feete fátyol agy függöny jelzi, ogy azonnali orosi Egyi irány megállói: Autóbuállomás Kula endéglő Mezőgazd. Tecnium Felső-Gyöngyösíd Sziget u. Várör 98. Károlyi Miály utca Velemi u. 4. Kiss János laótele Roonci u. 18. Bútoröetgyár TESCO Vasútállomás. Az autóbuállomástól a asútállomásig a öetező időontoban: 7:30 9:30 11:30 13:30 15:30 17:10 Menetidő 18 erc Mási irány megállói: Vasútállomás TESCO Bútoröetgyár Autóbuállomás Kula endéglő Mezőgazd. Tecnium Sziget u. Felső- Gyöngyösíd Várör 98. Károlyi Miály utca Velemi u. 4. Kiss János laótele Roonci u. 18. Autóbuállomás A asútállomástól az autóbu állomásig a öetező időontoban: 8:30 10:15 12:30 14:15 16:30 17:45 Menetidő: 21 erc segítségre an üség. Látáaarna neezzü még a ínaságot is, mely a feete-feérben aló látást jelenti és a íntéetést is, mely esetében a íne egy réét nem érzéeli a beteg. A analság is gyaori rendellenesség, amelyben a ét em nézőonala eltér egymástól. Az egyi emnél a é éles, a másinál az idegártyán nem megfelelő területre erül, ezért a em iaol. A em eláltozásaina feltéréezéséez emtüröt, réslámát, emnyomásmérőt esetleg ultraangos izsgálatot és egyéb seciális, műeres izsgálatot égezne el. Köönöm, ogy egé ében Velem tartotta és érdelőde öetté ónaról ónara cieimet. Engedjé meg, ogy Kellemes Karáonyi Ünneeet és Siereben Gazdag Boldog Új Éet Kíánja Önöne! Kőalmi-Szalay Mónia Kőeg, Kossut L. u. 12. Tel./Fax: 94/ Faiágásról Decemberben faiágáso ezdődte, és a befejezésig folytatódna a áros ülönböző ontjain, amit ülönösen indoolt eseteben égeztet el a árosgondnoság az önormányzat megrendelése erint. Az indooltságot a aértői élemény alaján mondjá i, abban az esetben, a eélyesne minősíti az adott fát. Több esetben elegendő a fa onítása is. A eélyes fáról ozott döntést sor az érintett laosság érése előzte meg. A öetező munáat égzi el: Petőfi tér egyori játótéren juar Új aroló December 15-én történt meg az Írottő utca 13. és Űrajóso utcája 15. özötti területen az újonnan éített aroló műai átadása, ezzel a laóteleen élő autóso gondjait enyítette az önormányzat. Térő burolattal éítetté i a 24 autó befogadására alalmas ág leágása Sigray u. 1. juarfa iágása Pé u. juarfa onolása Zrínyi u. 8. diófa iágása Hunyadi u. ársaról áraz ága leágása Mélyút ezeté mellől ága leágása Mesó u. Malomárora dőlt fa iágása Petőfi tér 21. előtt álló ársfa onolása Várör önytár udarán eláradt simafenyő iágása. Egyéb fá esetében: Sigray 1. egy fenyő iágása Hunyadi u 17. egy nyírfa iágása Faludi u. 4. egy feetefenyő iágása. Gyö u. ét ezüstfenyő, egy örösfenyő, egy amiscirus iágása Űrajós u. 25/A ét nyírfa iágása. arolót. A laosság érésére a nagyobb méretű fáat is megtartottá, ezen íül toábbi 12 dbot ültetne a talaj menti fagyo megérezése előtt. Az engedélyes tereet a Somlai Mérnöi Iroda éítette, a iitelezést a Bit-ÉP Bt. égezte el. A beruázás bruttó öltsége Ft olt, amely nem tartalmazza a terezési, engedélyezési és egyéb öltségeet. Az Írottö Natúrarért Egyesület munatársai béés aráonyt, eredményes, boldog új éet íánna! KÜLÖNFÉLÉK 7

5 KÜLÖNFÉLÉK A díjaról Labére: Noember 27-én a éiselő-testületi ülésen a árosgondno jaasolta 62 önormányzati laás bérleti díjána emelését, amely az öses bérlaás 20%-a. Ezzel megtört a jég, ien megelőzően 2009 januárjában olt a labére módosítása. Az előterjetés erint a négy omfortfoozat egyiét, a omfortosat ettéálatjá, és aol onetoros fűtés an iéíte, ott nöei a bérleti díj 80 Ft/ó/m 2 öseggel. Megelőzően a umánerőforrás bizottság tárgyalta a jaaslatot és 60 Ft/ó/m 2 díj nöeedését tartotta még elfogadatóna a omfortos ategóriában. Jaasoltá a éiselő-testületne az ösomfortos Állásnélülie Otóber 20-án 462 fő olt a munaügyi iatal őegi irendeltségén a regitrált munanélülie áma. A bejelentett álláso áma 178 db olt erről tájéoztatta a éiselőet Fucinné Dorner Anió a irendeltség ezetője noember 27-én. Az adato erint az é első ilenc ónajában 2013-oz éest edezően alault a térség munaerő-iaci elyzete, átlagosan 549 fő olt a regitrált állásereső áma. A edező adato ialaulását segítette a özfoglaloztatás. Ugyana a özfoglaloztatás jaította a tartósan egy éen túl regitrált munanélülie ámát. Ebben a oortban az állásnélülie özel fele nyolc általános isolát égzett, orotály erint az 50 é felettie. Az adato alaján Huber Láló olgármester éreételezte, ogy a tartósan regitrált munanélülie mintegy 50%-a ellátás nélül laáso esetében a 473 Ft/ó/m 2 díj 500 Ft/ó/m 2 ösegre történő módosítását. A módosítás aott aazati többséget, az új díjabás január 1-től érényes. Koá Istán a döntés megozatala előtt elmondta, ogy az aladíjaból ciális alaon Ft edezmény adató, 15 30%-al díjöentő atású leet a laáso műai állaota is. Hulladéállítási díj: Az elterjedt és özzétett íreel ellentétben nem emeledne a laossági ulladéállítási díja. Noember 27-én a éiselő-testületi ülésen Koá Istán árosgondno elmondta, ogy a laossági teleülési ilárd ulladé állítási díja éi mértééez éest 6,2%-al isebb a rezsiöentés atásaént. an. Az elangzotta erint ő az álláseresésben ana segítséget a munaügyi iataltól. Az é első ilenc ónajában 659 nem támogatott álláselyet jelentette be özel 50%-ban a feldolgozóiarban műödő cége. A munaleetősége 10-15%-át a eresedelem, alamint a endéglátás területéről jelezté. A munáltató igényeiez nem igazodi az állásereső égzettsége. Ezért is leetne iányamá, de enne oa leet az alaony munabér, ezonális jelleg, a edezőtlen munafeltétel agy munaidő-beotás, és az Autriába induló munaerő-elándorlás. Básty Béla erint a iemelten jó munanélüliségi adato oa, ogy elíó térség agyun nema nyugati irányba, anem Szombately felé is. Fucinné Dorner Anió beélt a téli özfoglaloztatás 118 főel történő decemberi ezdéséről. Ebből 18 fő munanélüli amai ézésben is rét e. Az önormányzatna nin jogosultsága a díj módosítására, erről a az illetées miniter döntet. A ulladéudarba az érintette által iállított teleülési ilárd ulladé, és a leraóra erülő éítésibontási ulladé anyago díjtételei sem áltozna 2015 januárjában. A zöldulladé, illete a eélyes ulladé ingyenesen elelyezető. A lgáltató öteles a megatározott abályozás erint leraott ulladéo után tonnánént atezer Ft járuléot fizetni az állam ámára, amelyne célja a mennyisége öentése, illete a eletí gyűjtés ötönzése. Ez azt jelenti, ogy a járulé befizetése után egy literes ua begyűjtésére, állítására és ezelésére 120 Ft/ edény díj marad a lgáltatónál a öltsége fedezésére. (Ez a díj a 2002-ben alalmazott 130 Ft + 12% ÁFA díjat sem éri el.) A törény atálybaléését megelőző 2012 éi bázisoz éest a törényi abályozás 56 millió Ft többletiadást, illete beételiesést jelent a árosgondnoság ámára. Koá Istán elmondta, ogy áratón a taasal elezdi a műödését a regionális ulladégazdálodás. A Kőegen műödő Hulladéudar több izsgálat és ellenőrzés után megata a toábbi műödési engedélyt. A rognotizált ámításo erint még tíz éig műödet leraó Kőegen. Kertéeti Kisgéaüzlet és Szeríz Új motorfűré már ,- Ft 2 é garanciáal. Hanált, üzemételen fűrégéét elyínen beámítju. Husqarna, Stil, Maita, Partner, Einell, McCulloc, Solo, OLeo Mac, Alo és minden ínai motorfűré aerű jaítása. Vezetőlemeze, lánco, láncenő olaja. Motorfűré lánc élezése. Szombately, 11-es Huár út 196. Tel/fax: 94/ Gratulálun! December 5-én a Vállalozó és Munáltató Orágos Szöetsége az ée során iemeledő teljesítményt nyújtó tagjait jutalmazta. Szárnyas János a Magyar Gazdaság Díj itüntetést eette át Varga Miály minitertől, míg Derdá Gutá az É állalozója címet érdemelte i, és ette át Demján Sándor VOSZ elnöétől. Gratulálun! Szárnyas János Szülei beületre neelté, amit magáéna érez az üzleti életben is. Magaséítő tecnius, felelős műai ezető, a amájában megerezte a mesterizsgát is. Egyéni állalozóént ezdte, majd állalozásoat alaított. Éítési referenciái özé tartozna a laóáza, az isolá, az óoda, alamint a műemlé éülete felújításai. A Jurisiár felújításána neesített alállalozója. Teéenységét több erezet ismerte el itüntetéssel. Kőeg és örnyée ulturális, sort és gazdasági életében is atían özreműödi. Ifj. Derdá Gutá Az atalosiari állalozást ben az édesaja ezdte, az aori óanálat erint isiarosént. Ifj. Derdá Gutá 1990-ben tett amunás izsgát, majd ben letette a mesterizsgát. A műely irányítását 2010-ben ette át, a fia leet a aládi állalozás folytatója. Ifj. Derdá Gutá az atalos ama iáló ismerője. A cég műödéséne biztonságát a állalozási ele adja: a a jól elégzett minőségi munána an jöője. Innoációs díj Angelica Noember 27-én innoációs díjjal tüntetté i az alannonia atártalan túrázás elneezésű rojetet az Autria-Magyarorág Határon Átnyúló Területi Együttműödés Program álózati rojetjéne záró rendezényén. A mintegy 120 m osúságú egygerinceen ezető túraútonal Stájerorágból indula Alsó- Autrián és Burgenlandon eretül ezet Kőegig. Az út filozófiáját a nee is türözi élménye az Alotól Pannóniáig, az enciántól a elídgetenyéig, a álinától a mustig és a borig, a zergétől a addinóig, a olától a árdásig. A díjat Hans Peter Neun rojetezető mellett Básty Béla alolgármester és Rezner Hajnala az Írottő Natúrarért Egyesület rojetmenedzsere ette át. December 5-én so őegi druolt az Angelica Leányarna és a őegi ületésű, íáló arnagyána, Gráf Zsuzsannána. A 25 ées fennállását ünnelő órust a Prima Primissima Alaítány uratóriuma Prima-díjjal tüntette i a magyar zeneműéet ategóriában. A Prima Díjátadó Gála előestéjén, december 4-én tartottá a órus 25 ées jubileumi oncertjét a Zeneaadémia Dítermében, amelyen Kőeget Básty Béla alolgármester éiselte. Gráf Zsuzsanna idős mestere, Párai Istán Kossut-díjas arnagy, rofesr elmondta, ogy az Angelica Leányar nem a elérte a órusénelés úát, anem osú ideje ott foglal elyet, ami a a legiálóbbana sierül. Gráf Zsuzsanna arnagyot eddigi munásságáért Artisjus-díjjal (2000 és 2004), Lit Ferenc-díjjal (2007) és Bartó-Pátory-díjjal (2013) ismerté el, órusát, az Angelica Leányart 2009-ben Magyar Öröség Díjjal, 2013-ban edig Junior Prima Díjjal tüntetté i. AKTUÁLIS Vízözmű ezelő ézés 8 Vízözmű ezelő amunás ézés indul Szombatelyen, a Hermann Ottó Szaéző Isolában a VASIVÍZ Zrt. özreműödéséel. A íóíz lgáltató cég ándéa, ogy a íz- és atornaezelő aon égző, legjobb eredményt elérő diáoat foglaloztatja. A tanuló megismereti a orerű berendezéseet, és a legújabb tecnológiáat. Telefon:

6 ÜNNEPI HALVÁLASZTÉK itráng 2299 Ft/g onty elet 2199 Ft/g onty filé 2699 Ft/g Ajánlatun az alábbi Forrás Coo üzleteben érényes: 9730 Kőeg, Roonci u ; 9730 Kőeg, Pé u. 20. ; 9730 Kőeg, Várör Festeti Imre a genetia nagyaja Általános és özéisolai tanönye is megemlíti Gregor Mendel ( ) Ágoston rendi erzetes, ésőbbi brünni (Brno) aát munásságána fontosságát az örölődés titaina feltárásában. Mendel eteményborsóal ísérletezett, matematiai módereel elemezte adatait. Eredményeit a Brünni Terméetizsgáló Egyesület özgyűlésén 1865-ben tette özzé. Soasem análta a genetia (öröléstan) ifejezést, a tudományterület ma ismert nee William Bateson brit zoológustól (1905) ármazi. Mendelt a tudománytörténée a genetia atyjána is neezi ben azonban (Mendel ületése előtt 3 éel) egy őegi magyar gróf, Festeti Imre megjelentette (intén Brünnben) ciét a Die genetisce Gesätze der Natur azaz a terméet genetiai törényeiről. Ebben a tanulmányában foglalta öse elsősorban a jutenyétés során erzett taatalatait az örölésről. Eor, ő análta biológiai értelemben ée a genetisce (genetia) ót a ilágon előör. Így a tudós grófot a genetia nagyajána teintetjü. Tolnai gróf Festeti Imre, december 2-án ületett a ma Vas megyei Simaságon. Élete jelentős réét Kőegen töltötte, árilis 1-jén unyt el. A őegatyi temetőben nyugi. Anna a Festeti Györgyne (9 éel fiatalabb) testéröce, ai 1797-ben Ketelyen létreozta a Georgiont, Euróa első mezőgazdasági felsőfoú otatási intézményét. Leánytestére, Festeti Júlia, gróf Szécenyi Istánna a legnagyobb magyarna az édesanyja. Festeti Imre unoáját ette feleségül Cernel Kálmán őegi birtoos, és így fia Cernel Istán jeles ornitológus, alójában Festeti Imre dédunoája. Festeti Imre úgy élte, ogy az örölődést igorúan belső fatoro abályozzá, és a beltenyétést fel leet análni ezene a fatorona a oncentrálására. A fatoroal ontosabban előre jelezető lenne a tulajdonságo örölődése. Elsősorban taatalati úton (ju- és lótenyétési törzsönye elemzése alaján) fogalmazta meg a felismert törényerűségeet, bár tagadatatlan, ogy ísérleteet is égzett. A másodiént jelzett abálya ísértetiesen asonlít a mendeli törénye özül a jól ismert asadás agy egregáció törényére. 1. Az egéséges és robutus állato éese aorodni és átadni egyedi sajátosságaiat. 2. A nagyülő azon tulajdonságai, amelye eltérne a özetlen utódoéitól, újra fel bu an atna a ésőbbi nemzedéeben. 3. A íánatos tulajdonságoal rendelező, ezeet több generáción át öröítő állatona né a elütő tulajdonságú utódai ületetne. Az ilyen leármazotta a terméet ariációi agy játéai, és alalmatlano a toábbaorításra, amennyiben a cél a secifius tu laj don sá go öröítése. 4. A beltenyétés sieres alalmazásána előfeltétele a tenyéállato aróléos eleciója. Méltán érdezetjü: miért nem tudott a tudomány Festeti Imre munásságáról inte semmit 1989-ig, amíg dr. Szabó T. Attila, aor mbatelyi rofesr és munatársa Pozsi Lajos rá nem aadt az eredeti éziratra? (A ci fordításában égzett önzetlen segítségéért a erző öönetet mondana dr. Barisa Istán őegi főleéltárosna.) Festeti zseniális felfedezésére a tudományos ilágírné elyett a feledés árt. Erre sajnos (mint annyi magyar elfeledett felfedezésre) az ún. Semmelweis-reflex adat esernyés magyarázatot. A Semmelweis-reflex nem élettani jelenség, anem automatius (reflexerű) emberi magatartást jelöl, amelyne lényege az új információ elutasítása rögzült normá, iedelme agy aradigmá miatt. Sajnos az máig rejtély, ogy a témában mélyen utató Mendel miért nem iatozott Festeti Imre eredményeire? A 250 ée ületett és 25 ée újra felfedezett Festeti Imre ma is üzen ámunra! A idéi utató itartással, tudományos alázattal égzett munájána eredményei is jelentősen befolyásolatjá a ilág folyását. Festeti aaial: Személyesen és fáradatatlan rgalommal dolgozz, a meg aarod tudni, ogy mit írt elő abályént a terméet önmaga ámára. Keei Balázs Festeti Imre egyetlen iteles, ismert ortréja (Oelenainz August Friedric festménye, a Kőegi Városi Múzeum tulajdona, fotó: Réé József.) HONISMERET VÁROSHÁZA 11

7 GAZDASÁG Kiiből óriássá Az elmúlt néány é alatt fejlődött a SCHOTT cégoort gyógyeriari üzletágána legnagyobb gyártóegységéé a Luáázán műödő SCHOTT Hungary Kft. A gyógyeriari omagolóanyagot, elsőént az amullát 1995-ben ezdté gyártani. Jelenleg egy alaanyag- és egy éáruratár lgálja a négy gyártóarnoban történő termelést. Külön-ülön éületben műödi a SCHOTT cégoort géfelújítási özontja, alamint a ciális elyisége a dolgozó ámára. Az elmúlt négy ében 37%-al nöeedett a termelés, a 2014-es énzügyi ében több mint másfél milliárd amullát, üegét és arullát gyártotta 16 milliárd Ft-ot megaladó beétel mellett. Az elmúlt nyolc ében 400-ról özel 600 főre emeledett a dolgozó létáma, amely a öetező időaban áratóan toább nöei. Három éen belül a gyártott termée toábbi 29%-os nöeedését terezi, amelyez jelentősen ozzájárul a június 30-án befejeződő fejletési rogram. A már folyamatban léő beruázás rojet értée 2,6 milliárd Ft, amelyből 664 millió Ft isa nem térítendő támogatás. Enne 85%-a az Euróai Uniótól és 15%-a Magyarorág özonti öltségetéséből ármazi. A rojet megneezése: Munaelymegtartást és munaelyteremtést eredményező beruázás a SCHOTT Hungary Gyógyeriari Üegtermé Gyártó Kft-nél, azonosítási áma: GOP Noember 18-án a sajtó éiselőit és a amai érdelődőet egy gyárlátogatás eretében alauzolta Cristo Döes ügyezető igazgató Szabó Imre énzügyi ezető és Varga Zoltán emélyügyi ezető özreműödéséel. Elmondásu erint a rogram fő célja a termelőgée aacitásána nöelése. Az üege réleg fejlődését 4 új toline legmagasabb intű minőségellenőrzési renderrel ellátott gé támogatja. A cégezető bemutattá a ét seciális, dulaamrás üegéet gyártó gésort is. (Ebben az üegében a gyógyer oldóere és a atóanyaga a tárolás során elülönül egymástól a osabb aatossági idő biztosítása érdeében.) Bemutattá a arullagyártó géeet, amelyeen a feleített üegöet éony ízsugár ágja el é fény íséretében. Mindárom alatermé az amulla, az üege és a arulla üegőből éül. A ör alaú formázó géebe adagolt üegöeen a felmelegítést öetően a seciális erámo ialaítjá a termée égleges formáját. Hőezelés előtt amerá, és más mérőrendere ellenőrzi a megrendelő által előírt aramétereet. Tolerancián íüli értée esetén az adott darab selejt le, és automatiusan a ulladégyűjtőbe erül. A gyártás folyamata a nagyméretű gyártóarnooban egyedi látányt nyújt a látogató ámára. A mintegy 90 termelő gé atéony műödtetése, és a gée által előállított étermée omagolása, alamint minőségellenőrzése, egyedi amai ismereteet és taatalatot igényel. A munaállaló ézését iemelten ezeli a állalat. A műai, agy más ellemi területen dolgozó ámára alaöetelmény a nyeltudás, amelyne a megerzését a cég támogatja. Jelenleg 80 fő e rét nyelotatásban. A ft. ámos toábbézési leetőséget ínál a dolgozóina, együttműödi a régió aisoláial és az iaramaráal. A SCHOTT cégoort gyaornoi rogramjána eretein belül nyitott a leetőség a nemzetözi taatalat megerzésére is. Két főne Brazíliában, illete Indonéziában olt erre leetősége. Ma már mindetten iemelt ozíciót töltene be a cégnél. Jelenleg ét munatárs e rét a nemzetözi rojetben, és a jöőben a rogram toábbi bőítését terezi. A ft. aolataina fontos rée a befogadó teleüléssel, Luáázáal aló támogató együttműödés, amiért Virág János, a falu olgármestere öönetét fejezte i a cég ezetéséne. A falu átlagon felüli fejlődését segítette elő ez a aolat. Az elmúlt időaban indult el az a folyamat, amely során egy is aládi cégből egy rofesionális, nemzetözi állalattá alaul a SCHOTT Hungary Kft. mondta Cristo Döes ügyezető igazgató. Enne egyi legfontosabb feltétele a gondolodásmód áltozása, alamint az új iíásona megfelelni tudó és aaró munatársa. A cég belső munafolyamatait úgy ell alaítanun, ogy azo megfeleljene az új iíásona, és elsősorban a eői elárásona. A áltozás, a fejlődés nem állat meg, anna a mindennai munán rééé ell álnia. Azo a munamódere, amelye egy isebb állalatnál jól műödte, a atáz fős létám mellett már nem felelne meg az egyre erősödő iaci erseny támatotta öetelményene. Jó úton agyun, biztos agyo benne, ogy mindnyájun özös erőfeítéséel sierül megfelelnün az új iíásona. Kámán Zoltán Költözi a MEA-GOLD Kft. A KRAFT rojet lendületét jelzi, ogy a Benczés-éáz eddigi laói megtetté az első lééseet iöltözésü érdeében. Mint ismeretes, a ormány másfél milliárd Ft-ot biztosított a KRAFT rojet indításáoz. A énz egy réét a Benczés-áz felújítására fordítjá. Költözi az éületből a MEA-GOLD Kft., amely december 13-tól foglaloztat öentett munaéességűeet. Az eredeti ter erint az éület elagyásána atárideje december 31 olt, amit ajándéént a annonalmi főaát, Váregi Atri árom ónaal megosabbított. Az ilyen tíusú munaelye esetén igorúa az előíráso, az engedélye megerzése osabb időt e igénybe. Jó az embere! Egy na alatt at ajánlatot atun a leetséges elyín iálatására mondta Runyáné Biczó Valéria cégezető. Elmondása erint ebben soat segített Stitniczy Csilla, a öltözés megalósítására Básty Béla alolgármester is tett ígéretet. Amior Biczó Valéria a Dr. Nagy Láló EGYMI igazgatójánál érdelődött a leetséges munaterem bérletéről, aor Nagy Gábor így fogalmazott: Igen, találun megoldást. Megtaláltá az egyori óodatermet, amely isebb átalaításo, tererendezés után alalmas a öent munaéességűe foglaloztatására. Ezt a munát jó ándéú ámlázással a Kaltenecer-Bráder aat égzi el. Az eözö mozgatásáoz üség le még fiziai erőre is, ebben árjá a áros segítségét. Az új munaelyen olyan meleg le, amit eddig nem taatalt a 36 dolgozó. Új munatársaat is árna majd, ien nagyobb le a munatér, és a táénzen léő özül sem tud már mindeni isatérni. A Kromberg-Scubert Kft. régi, stabil artnerént látja el megrendeléssel a ft.-t. Az exortra gyártott oxigén agy éndioxid töltésű atrono omagolása is folyamatos, egy zalaegeregi cég ámára edig ismegaítóat gyártana. Kámán Z Kőegaty Otóber 23-én tartottá az újonnan megálatott önormányzat alauló ülését. A mandátumot igazoló doumentumot a éiselő a megelőző naoban etté át, az esüt int 70 fő érdelődő jelenlétében a zsúfolásig megtelt faluázban tetté le. Az ülés leezetését égző olgármester, Májeroffer Attila öönte meg elődje, Kendi Milós 24 ées teéenységét, ai megilletődötten ette át az elismerő oleelet. A testület megbízta Milos Láló Istánt az alolgármesteri feladato ellátásáal. A éiselő-testület elégezte a törény által az alauló ülésre előírt feladatait is. Az ülés bezárása után baráti, aatéítő találozóra erült sor. A falubelie megfőzté a falunaoon már megott iáló öröltet, amit jó étággyal fogyatotta el. Az atal melletti beélgetésenél a falu élete, a teendő is óba erülte. Noember 29-én este, az egynaos adenti irándulásról azatére intén a jöőről, a öetező özös irándulásról beélgette a azatérő. Busal indulta el reggel, és négy elyínen járta. A Harrer oigyárban mindeni újra gyermene érezte magát, felnőttént edig beillantást ata a oi éítéséne rejtelmeibe. Hitetlenede érezte a zimanós időben Rustba, a gólyá árosába. A Fertő tó artján élő állato barátságosa, nem reülne el a meleg idéere. Utazás özben Májeroffer Attila olgármester beélt a áros történetéről. Eisenstadtban (Kismarton) az Esterázy-astély éítéeti alotása ötötte le a Kőegatyról érezett látogató figyelmét. Egyi utas aai erint: mindezt egy műelt, imatius magyar ölgy ezetéséel élettü át. Az utazás befejező rogramontja olt a aráonyi ásár megteintése, és a beásárlás. Helyreigazítás Előző laámunban a Városi Királyna itüntetettjeine felsorolásában a Jurisic Milós gimnázium és Közéisolai Kollégium díjazottaina áma és neei elyesen: Tót Zsalin, Virág Kinga, Kőegi Bernadett és Páner Gellért. EGYEBEK 12 KRAFT Noember 27-én a éiselő-testületi ülésen Keei Balázs, a Jurisic Milós Gimnázium és Kollégium igazgatója arról tájéoztatta a éiselőet, ogy előző na Verémben olt egy edagóguso réére rendezett onferencián. A amai muna mellett találozott a Pannon Egyetem több déánjáal, így olt leetőségü beélni az intézmény által Kőegre terezett camusról, az egyetemi otatásról. A déáno együttes gondolata és ándéa alaján a felsőintű otatás 2015 őén is elezdődet. Elsőént mérnö-informatiuso, illete német nyeltanáro ézése álat alóra leelező agy otgraduális ézés eretében. Az otatás indításában anna még bizonytalansági onto, egyi ilyen a elyín, amire leetőséget ad az egyori MÁVgyermeotton éületegyüttese. Nagyon örendené, a az egyetemi otatás toább ezsdítené az eddig is gazdag ulturális életet Kőegen fejezte be a tájéoztatást Keei Balázs. Támogatás Német Bálint, a JMG diája ámára a éiselő 300 ezer Ft támogatást aazta meg az Autráliában rendezett úóersenyen aló réételére. Az elsős gimnazista Balogos diáént is bizonyította teetségét, a Soroni Úó Baráti Köre Sortegyesület ersenyzője. (Eredménye a 29. oldalon) 13

8 KÜLÖNFÉLÉK Gyöngyösfalu Noember 8-án éiselő-testületi ülést és özmegallgatást tartott az újonnan megálatott önormányzat. Nádor Istán olgármester erint az előző testület nem olt atározatées az aori özmegallgatás időontjában, ezért allgattá meg most a özügyeről a laosságot. A testületi ülésen a éiselő döntötte a ennyatornáal nem rendelező területeen eletező áztartási ennyíz begyűjtéséről. A feladat ellátására onatozó ályázatra ét ajánlat érezett, eze özül a isebb öltségeel járót fogadtá el. A áztartási ennyize elállítására jogot aott Szabó Norbert állalozó 2370Ft +ÁFA/ m 3 áron. Az érintett laosság a lgáltatást a 06 30/ telefonámon rendeleti meg. A özmegallgatáson 27 rogramontban Nádor Istán olgármester beélt a álatáso óta elégzett munáról és a tereről. Megötötté a erződést a ó eltaarítására, december 21-én 16 óraor le a aráonyi ünneség a Betleemnél. Hétmillió Ft áll még rendelezésre a itelállománnyal nem rendelező teleülése ámára a ormány által biztosított úmillió Ft-ból. Elsődleges feladat a járdá, az esőíz elezetés (Hunyadi utca) roblémájána a megoldása, fontos a rendezési ter eléítése, alamint a Pösét elérő bujárat. Januártól indul a özéleti lub, aol ismert embereel találozatna az érdelődö. Létre ell ozni egy állalozásbarát rendeletet az iarűzési adót fizető cége ámána nöelése érdeében. A faluna fel ell éülnie Szent Márton ületéséne éfordulójára, segíteni ell a olgárőrséget, a ciil erezeteet. A fejletéseet ályázato eretében leet megalósítani. A özmegallgatáson 40 érdelődő olt jelen. Egyi felólaló eésne találta a egyi utara fordított énzöseget, érte, ogy a gazdá teintsé sajátjuént ezeet az utaat, iányolta a eretig történő útéítést. Egy ölgy beélt a megrongált bumegállóról. Egy mási élemény erint meg ell adóztatni a rosul dolgozó állalozóat, az egy é garancián íül létezi a aatosság is. A temető előtti út már tönrement. A olgármester álaában elmondta, fontos a egyi uta éítése, de a özérde miatt előbbre ell sorolni a belterületi uta, járdá éítését, a aadéíz elezetését. Egy asny arról beélt, ogy Gyöngyösfalu é és jól élető teleülés, érdemes olt a faluba öltöznie a aládjáal. Kámán Z Nádor Istán olgármester ezúton íán a falu özösségéne Boldog Karáonyi Ünneeet. Kéri, ogy a özösségéítés legyen egyre erősebb. * A Kőeg és Vidée iadója, alamint a la terjetője Gyöngyösfalu laosságána íes elnézését éri a múlt ai laám terjetésében beöetezett iba miatt. A decmberi laámot a luáázi terjető tetté a Kedes Olasó ostaládájába. Az eddigi teljesítményü igazolja, ogy bízni leet a jöőbeni recíz munájuban is. Városáza omlozatán Öt elliis alaú eretben árom címer, és ét figurális ábrázolás látató. A címere a baro orban éülte. A 19. ázadban lemeelt otrá címer elyén a II. ilágáborúban éült el a ét festmény. Baloldalon a másodi é a gyerme Jézussal, Magyarorág nagyasnyát ábrázolja, fején a magyar Szent Koronáal (fotó). A festményeet a Szombatelyen élő rajztanár, Radnóti Koá Árád ( ) éítette ben. Az 1950-es ée elején meg aartá semmisíteni az alotást, az ezzel megbízott festő dudai földes eeréel mázolta be a felületet. A restaurált éeet ban, a árosba érezéseor már látta Német János festőműétanár, ai emélyesen ismerte az alotó műét. Dr. Barisa Istán: Kőeg önyéne adata erint Helyreigazításuat a jubiláló áros megbízásából égezte el nagy gonddal Harati Margit festő-restaurátorműé 1982-ben. ÜNNEP 14 Luááza Noember 29-én a Közösségi Házban, és anna erezésében rendezté meg a Családi Naot. Délelőtt ézműes foglalozásoon és az egéséges életmódoz aolódó rogramoon, délután Hollósi Láló dobisola bemutatóján eette rét az érdelődő. December 1-jén a Közösségi Házban a Közös Önormányzati Hiataloz tartozó teleülése (Cá, Gyöngyösfalu, Kőegdoroló, Kőegaty, Kőegerdaely, Luááza, Nemesó és Putaó) éiselő-testületei információs jellegű ülést tartotta, aol a jöő özös leetőségeit fogalmaztá meg. December 6-án a gyöngyösfalui Tornaarnoban Gyöngyösfalu és Luááza Sortegyesületeine erezésében a teleülése ataliteniezői mérté öse tudásuat. Másodi alalommal zajlott a Kiss Tibor által ezdeményezett erseny. A Szombatelyi utcai aranglábnál ialaított betleemnél noember 30-án a Szent Márton Kórus oncertje után gyújtottá meg az adent első gyertyáját. December 7-én a Dr. Tolnay Sándor Általános Isola tanulói erseet mondta és éneelte. December 14-én a Varga Albin ezette Genaáti Hagyományőrző betleemes műsora adta meg a áraozás angulatát. A negyedi asárna ismét a Szent Márton Kórus aráonyi éneel árja az ünne réteőit. Minden asárna Poráczi József esereslébános emléeztetett a Karáony értéeire. December 7-én a Szent Márton Kórus tartotta meg a agyományos Karáonyi angersenyét Simó Zsuzsanna ezényléséel Luáázán, a Közösségi Házban. Közreműödte: Pulai Teréz fuola, Nagy Judit gitár, Várelyi Zoltán gitár és a Dr. Tolnay Sándor Általános Isola tanulói, az intézmény Piitér oortja Hajnal Edit tanárnő betanítása alaján. A műsor előtt elyi ézműese aráonyi jellegű munáit látatta a özönség. December 20-án óraor eretettel árna mindenit a Közösségi Házban a agyományos Mindeni Karáonya műsorra. December 27-én a elyi Nyugdíjas Klub (LÖTYE) előileteren búúztatja az Óetendőt. A térség alamennyi laójána Áldott Karáonyi Ünneeet, eredményeben és siereben gazdag Új Etendőt íán Luááza Község Önormányzata, és öönetét fejezi i minden olgárna, ai Luááza fejlődését, mindennai életét bármilyen módon is segítette. Süteménye A Kerees Üzletáz (Bozso) noember ig tartotta a aráonyi iállítását. Az ünneez illő süteménye, díe éles tárázát mutattá be az érdelődőne. Négy ülönbözőéen feldíítetett aráonyfa mellé elyezté el ösangban a süteményeet és a dítárgyaat. Közonti ereet ata az igényesen eléített mézesaláo. Az elegáns örnyezetben iállított régi análati tárgya arra utalna, ogy itt a süteménye most is terméetes alaanyagoból éülne. (X) Kőeg, Cái út 5. Béés, boldog Karáonyi Ünneeet és eredményeben gazdag Új etendőt íánun artnereinne, munatársainna, alamint Kőeg és örnyée laosaina! Szenc testérárosból Kőeg laóina íán Boldog Karáonyt a Szenczi Molnár Albert Alaisola Stresná Adél, 6. otályos tanulója által éített rajzzal az isola özössége. Mgr. Matus Mónia igazgatónő 15

9 falinatára 2015 JANUÁR 1 Újé, Fruzsina 2 Ábel, Áos 3 Genoéa 4 Titu, Leona 5 Simon, Edárd 6 Boldizsár, Gásár 7 Attila, Ramóna 8 Gyöngyér, Kee 9 Marcell 10 Melánia, Vilma 11 Ágota, Agáta 12 Ernő, Tatjána 13 Veronia, Vera 14 Bódog, Félix 15 Lóránt, Loránd 16 Gutá, Dániel 17 Antal, Antónia 18 Pirosa, Margit 19 Sára, Márió 20 Fábián, Sebestyén 21 Ágnes, Menyért 22 Vince, Artúr 23 Rajmund 24 Timót, Tádé 25 Pál, Henri 26 Vanda, Paula 27 Angelia SZ 28 Károly, Karola CS 29 Adél, Eta P 30 Martina, Gerda SZO 31 Marcella, Lujza FEBRUÁR 1 Ignác, Virgínia 2 Karolina, Aida 3 Balázs, Oár 4 Ráel, Csenge 5 Ágota, Ingrid 6 Dorottya, Dóra 7 Tódor, Rómeó 8 Arana, Jutoa 9 Abigél, Alex 10 Elira, Ella 11 Bertold, Marietta 12 Líia, Lídia 13 Ella, Linda 14 Bálint, Valentin 15 Kolos, Georgina 16 Julianna, Lilla 17 Donát, Luá 18 Bernadett, Leó 19 Zsuzsanna 20 Aladár, Álmos 21 Eleonóra, Dorina 22 Gerzson, Zétény 23 Alfréd, Mirtill 24 Mátyás, Jázmin 25 Géza, Alexander 26 Edina, Vitor P 27 Áos, Bátor SZO 28 Elemér, Antónia MÁRCIUS 1 Albin, Albina 2 Lujza, Henri 3 Kornélia, Nelli 4 Kázmér, Zorán 5 Adorján, Adrián 6 Leonóra, Inez 7 Tamás, Tomaj 8 Zoltán, Beáta 9 Francisa, Fanni 10 Ildió, Melisa 11 Szilárd, Borsia 12 Gergely, Misa 13 Kritián, Ajtony 14 Matild, Tilda 15 Nemzeti ünne 16 Henrietta, Vidor 17 Gertrúd, Patri 18 Sándor, Ede 19 József, Bán 20 Klaudia, Alexa 21 Benede, Nasugár 22 Beáta, Izolda 23 Emőe, Kartal 24 Gábor, Karina 25 Irén, Íri 26 Emánuel P 27 Hajnala, Alár SZO 28 Gedeon, Joanna V 29 Auguta,Jónás H 30 Zalán, Gujdó K 31 Árád, Benő V H K SZ CS ÁPRILIS 1 Hugó, Agád 2 Áron, Mária 3 Buda, Ricárd 4 Izidor, Kerény 5 Húsét, Vince 6 Húsét, Vilmos, 7 Herman, Manna 8 Dénes, Valter 9 Erard, Dusán 10 Zsolt, Radame 11 Leó, Szaniló 12 Gyula, Sebő 13 Ida, Márton 14 Tibor, Maxim 15 Anatázia, Tas 16 Csongor, Joaim 17 Rudolf, Kiara 18 Andrea, Irma 19 Emma, Gilda 20 Tiadar 21 Konrád 22 Csilla, Noémi 23 Béla, Egon 24 Szent György naja 25 Már, Márus 26 Erin, Tiamér 27 Zita, Mariann 28 Valéria, Nimród 29 Péter, Robin 30 Katalin, Kitti SZO V MÁJUS 1 A muna ünnee 2 Zsigmond, Zoé 3 Tímea, Irma 4 Mónia, Flórián 5 Györgyi, Júlia 6 Iett, Frida 7 Gizella 8 Miály, Győző 9 Gergely, Edua 10 Ármin, Pálma 11 Ferenc 12 Pongrácz 13 Szerác, Imola 14 Bonifác, Julianna 15 Zsófia, Szonja 16 Mózes, Botond 17 Paál, Andor 18 Eri, Alexandra 19 Ió, Milán 20 Bernát, Felícia 21 Konstantin 22 Júlia, Rita 23 Dezső, Vilmos 24 Pünösd, Eter 25 Pünösd, Orbán 26 Fülö, Eelin 27 Hella, Pelbárt 28 Emil, Csanád 29 Magdolna 30 Jana, Zsanett 31 Angéla JÚNIUS 1 Tünde 2 Kármen 3 Klotild 4 Bulú 5 Ferdinánd 6 Norbert 7 Róbert 8 Medárd 9 Annabella 10 Margit, Gréta 11 Barnabás 12 Villo, Cinnia 13 Antal, Anett 14 Vazul, Herta 15 Jolán, Vid 16 Jutin 17 Laura, Alida 18 Arnold 19 Gyárfás, Zóra 20 Rafael, Dina 21 Alajos, Leila 22 Paulina 23 Zoltán, Edua 24 Ián, Héra 25 Vilmos 26 János, Pál 27 Láló 28 Leente, Irén H 29 Péter, Pál K 30 Pál, Aostol Rómer Flóris Ferenc Születéséne 200. éfordulóját 2015-ben ünneeljü. Rómer Flóris Ferenc bencés erzetes, egyetemi tanár, eléületetlen érdemeet erzett a régéet és a magyar műemléédelem területén. A Magyar Tudományos Aadémia tagja ben a magyar műemlée édelmére alaított bizottságot, amely ma is műödi. Tudományos özléseine áma özel 450, arminc önálló öny írója. Rómer Flóris Ferenc 1815-ben Pozsonyban ületett, 1839-ben aattá bölédotorrá. Rét ett az 1848-as abadságarcban. Nyolc é árfogság után abadult. Közéleti teéenysége aor ezdődött ismét, amior 1856-ben a őegi Bencés Gimnáziumba jöetett tanítani. A festményen látató az eredeti doumentumo alaján megfestett gimnázium baro éülete, amely a Jurisi téren állt, Német János műé-tanár festménye: Rómer Flóris Ferenc a mai borar elyén. Rómer Flóris Ferenc feleresett eldugott elyeet, meglátta a lemeelt, beaolt, átalaított éítményeben a műéi értéeet. Az őrségi erdőben fedezte fel az elagyott, tető nélüli Veleméri temlomot. Tető alá ozatta az Aquila János odálatos fresóial díített alotást. Máriafala temlomát az átéítéstől mentette meg. Kezdeményezője olt a Coriná felutatásána is, a ilágírű alotáso maradéát sierült meglelnie és isaerezni. Szülőárosában, Pozsonyban és Győrben is bor öröíti meg emléét. A Kőegi Polgári Kainó ezdeményezi, ogy legyen róla alotás a borarban. Rómer Flóris Ferenc munássága, érdemei eléületetlene, megállaításai időtállóa. Mi, őegie büé leetün, ogy itt élt, alotott, teéenyedett egy ilyen nagyerű ember. Német János JÚLIUS 1 Tiamér 2 Ottó, Ottoár 3 Kornél, Soma 4 Ulri, Babett 5 Emese, Sarolta 6 Csaba, Romola 7 Aollónia 8 Ellá, Edgár 9 Lurécia, Marina 10 Amália, Alma 11 Nóra, Lili 12 Izabella, Dalma 13 Jenő, Szilánu 14 Örs, Stella 15 Henri, Roland 16 Valter, Kármen 17 Endre, Ele 18 Frigyes, Kamill 19 Emília, Etella 20 Illés, Marina 21 Dániel, Daniella 22 Magdolna 23 Lene, Bori 24 Kinga, Kinő SZO 25 Kristóf, Jaab 26 Anna, Anió 27 Olga, Liliána 28 Szabol, Alina 29 Márta, Flóra CS 30 Judit, Xénia P 31 Oár, Heléna AUGUSZTUS 1 Boglára, Boglár 2 Leel, Özséb 3 Hermina, Kíra 4 Domonos 5 Kritina 6 Berta, Bettina 7 Ibolya, Afrodité 8 Láló, Emeralda 9 Emőd, Roland 10 Lőrinc, Blana 11 Zsuzsanna, Tiborc 12 Klára, Letícia 13 Ioly, Gertrúd 14 Marcell 15 Mária, Vladimir 16 Ábraám, Róus 17 Jácint, Aria 18 Ilona, Ila 19 Huba, Lajos 20 Szent Istán ünnee 21 Sámuel, Hajna 22 Menyért 23 Bence, Szidónia 24 Bertalan, Jonatán 25 Lajos, Patrícia 26 Izsó, Tália 27 Gásár, Cézár 28 Ágoston, Mózes 29 Beatrix, Erna V 30 Rózsa, Rozalinda H 31 Eria, Bella SZEPTEMBER 1 Egyed, Egon 2 Rebea, Dorina 3 Hilda, Gergely 4 Rozália, Róza 5 Vitor, Lőrinc 6 Zaariás, Beáta 7 Regina, Menyért 8 Mária, Adrienn 9 Ádám, Péter 10 Niolett, Hunor 11 Teodóra, Igor 12 Mária, Ibolya 13 Kornél, Lujza 14 Szeréna, Roxána 15 Eniő, Melitta 16 Edit, Ditta 17 Zsófia, Hildegard 18 Diána, József 19 Vilelmina 20 Frideria 21 Máté, Mirella 22 Móric, Ottó 23 Tela, Lina 24 Gellért 25 Eufrozina 26 Jutina, Cirián 27 Adalbert 28 Vencel, Bernát K 29 Miály, Mies SZ 30 Jeromos OKTÓBER 1 Malin 2 Petra, Tamás 3 Helga Gertrúd 4 Ferenc, Edin 5 Aurél, Galina 6 Brúnó, Renáta 7 Amália, Már 8 Koány 9 Dénes, Andor 10 Gedeon, Leó 11 Brigitta, Gitta 12 Misa, Rezső 13 Kálmán, Ede 14 Helén, Heléna 15 Teréz, Terézia 16 Gál, Aurélia 17 Hedig, Hédi 18 Luá, Ambrus 19 Nándor 20 Vendel, Artúr 21 Orsolya 22 Előd, Korinna 23 Nemzeti ü. Gyöngyi 24 Salamon, Ráel 25 Blana, Biana 26 Dömötör, Amanda 27 Szabina 28 Simon 29 Nárci P 30 Alfonz SZO 31 Faras, Kristóf V H NOVEMBER 1 Mindenente 2 Acilles, Tóbiás 3 Győző, Hubert 4 Károly, Karola 5 Imre, Tétény 6 Királyna 7 Rezső, Csenger 8 Zsombor, Kolos 9 Tiadar 10 Réa, Ariel 11 Márton, Martin 12 Jónás, Renátó 13 Szilia, Bulú 14 Aliz, Huba 15 Albert, Liót 16 Ödön, Edmond 17 Gergő, Hortenzia 18 Jenő, Román 19 Erzsébet, Zsóa 20 Jolán 21 Oliér, Mária 22 Cecília, Csilla 23 Kelemen 24 Emma, Flóra 25 Katalin, Katina 26 Virág, Leonárd 27 Virgil, Amina 28 Stefánia, Tritán 29 Tasony, Brenda 30 András, Andor DECEMBER K 1 Elza, Oár SZ 2 Melinda, Viien 3 Ferenc, Olíia 4 Borbála, Barbara 5 Vilma, Csaba 6 Milós, Döníz 7 Ambrus, Anyos 8 Mária, Marion 9 Natália, Natasa 10 Judit, Loretta 11 Árád, Dániel 12 Gabriella, Bulú 13 Luca, Otília 14 Szilárda, Konrád 15 Valér, Dezső 16 Etela, Aletta 17 Lázár, Olimia 18 Auguta 19 Viola, Violetta 20 Teofil, Kritián 21 Tamás, Petra 22 Anió, Zénó 23 Vitória, Nié 24 Ádám, Éa 25 Karáony, Eugénia 26 Karáony, Istán 27 János, Fabióla 28 Kamilla, Aor 29 Tamás, Tamara SZ 30 Dáid, Zoárd CS 31 Szileter

10 AKTUÁLIS 18 Száz ées a álinafőző Velem: A jelenlegi ismerete erint a műödést folyamatosan megtarta Velemben főzne áz ée, Magyarorágon legrégebben álinát. (A annonalmi ben le 100 ées.) Velemben a II. ilágáborúban fél é iagyással mindig tősgyöeres elyi laos feladata olt a főzde műödtetése atu a tájéoztatást Reményi Tibortól, a Pálinafőző Loagrend tagjától. Az idős férfi a nyugdíjba onulása után, 15 ée ette át ezt a feladatot. A főzőüstöet előör 1914-ben Katona József töltötte meg az aori gazdá cefréjéel. A nyugdíjas férfi a leéltári adato, és Iányi Manci néni elmondása alaján idézte fel a ezdeteet. Új ántortanító, Iányi Dezső érezett Velembe 1910-ben. Eleserede nézte az aori földműelőet, ai a dombos, öes talajon műelté a földet. Szántani is a dombról lefelé tudta, mert a loa nem tudtá felfelé úzni az eét. A ántortanító féltette a gazdá egéségét, ezért jaasolta gyümölösö teleítését, és az eladatatlan, Az esüőerezésről Minden rendezény egyeri és megismételetetlen. Manaság rengeteg téit ering arról, ogy esüőerezőel dolgozni luxus. Szaemberez fordulni az előéülete és a erezés során: a áro ámára lu öltséget nem jelent. Leetőség an tanáadó beélgetésre aár a erezés megezdése előtt, és a erezés ideje alatt egyaránt. Már az eljegyzés másnaján a náné terezett létámától függetlenül érdemes feleresni a erezőt. Az esüőerezés éségeire, butatóira Dömötör Renáta esüőerező íta fel a figyelmet. Ai nem jártas a rendezénye ilágában, rengeteg neézséggel, iíással találatja embe magát az előéülete és a erezés során. Nem rita az a tény sem, ogy az esüő naján so bosúság éri a ároat. Problémát jelentet a lgáltató iálatása, időben történő foglalása, az esetlegesen felmerülő nem árt sérült gyümölből álina főzését. A rendelezésre álló adato erint az első főzés 1914-ben olt. A ozsonyi adiegéítő arannoságna január 9-én üldött leél erint Vasár megye területén 516 elyen főzte álinát. Az első álinafőző éületét lebontottá, de ugyanazon a elyrajzi ámom léő éületben folytattá a főzést 65 éel ezelőtt. Korábban itt lata a aná, ai a laosság dinóit, és más állatait legeltetté a fües területeen. Aol most beléün az éületbe, az olt a füstösonya a aná idején, itt elyezté el a főzőüstöt, a méd bában edig a finomító üstöt. Két ée új berendezésből öög a álina, a megelőző, étüstös berendezés éig lgálta a nemes nedű éítését. Korábban a fogyató az foos álinát edelté, amely mostanra leöent fora. Kezdetetől meg ell fizetni a álina adóját. lu öltsége megjelenése. Határt uán a áro énztárcája abat. Az elézelése, majd a égső döntés megozatala izárólag a áro feladata. Ő döntene arról, ogy mit eretnéne intlátni a nagy naon, mely esüői lgáltatóal íánna otozni a nagy na örömteli illanataiban. Minden esüő egyaránt fontos a erező ámára, aár is, aár nagy létámú, legjobb tudása erint alauzolja, segíti a ároat eligazodni az esüő ilágában. Kérdéseiel, étségeiel bátran fordulat Dömötör Renáta esüőerezőöz, ogy tudásáal segítségüre legyen, ogy a nagy naon minden neézséget leegyen a álluról, ogy életü legebb naja maradandó, örömteli emlé maradjon. Kaolat az címen eető fel ele. Toábbi információ az esüőerezésről a weboldalon találató. (X) A elemi álinafőzés áz ées jubileumát nem ünneelté meg, edig Reményi Tibor ályázaton nyert énzt az esemény megrendezésére, a a üségesnél eesebbet. A terről nem mondott le, egy emléolo állítása is felidézné a múltat a elyi laosság és a turistá ámára. Kámán Zoltán To100! A HVG Rangsor A 100 legjobb gimnázium és aözéisola 2015 magazin más információ mellett özli a özéisolá rangsorát. Az ösesített sorrendet ét az orágos om e ten ciamérésen matematiából és ö eg ér tésből elért ered ménye, a 2013-as májusi-júniusi érettségi időaban a négy ötelező tárgyból elért izsgaeredménye, alamint az egye temistá és főisoláso által leginább ed elt arora bejutott diáo áma alaján éített ré rang sor fel a ná lásáal állítottá öse. Hűségért December 16-án ülésezi a arlament, amior az öt árt előzetes, támogató állásfoglalása alaján A legűségesebb falu címet adományozzá ét teleülésne, öztü Ólmodna is. A aazás najára megíást aott Hergoic Vince olgármester, ai örömmel fogadta a írt. A Trianoni béeditátum után nagyaja, Hergoic Márton özségi bíró a Magyarorágoz aló tartozásért üzdött, és enne érdeében eleedte az ólmodia is. Hende Csaba és Ág Péter orággyűlési éiselő az előterjetésüet a öetezőéen indooltá: Döntéséel az Orággyűlés méltó emléet állít a trianoni bééel emben ellenálló, a magyar azáoz ű, zömmel német és orát ajú magyarona. A Jurisic Milós Gimnázium és Kollégium ereel a listán! Vas megyéből árom gimnázium an az első ázban. A őegi gimi 80. az orágos ösefoglalásban. Ez azért is figyelemre méltó, mert nin az első áz özéisola özött olyan, amely asonló adottságo mellett, agy a Kőegnél isebb árosban műödi. Külön figyelemre érdemes, ogy a biológia OKTV alaján isolán oltersenyben az orágos 4. elyen teljesített! Toábbi értées eredmény, ogy a ét tanítási nyelű ézés is folytató özéisolá sorában az orágos 2. elyen találató a őegi Jurisic Milós Gimnázium. Beételre ár a őegi ár December 15-én befejeződte a Jurisi-ár éítési munái. A rojet teljes zárásána időontja az elámolásoal együtt március 31. A felújítás története azonban nem ilyen egyerű. Egy rendíüli sajtótájéoztató eretében erről is beélt Huber Láló olgármester úr. A íülálló a sejteti, mennyi előre nem látató aadályt ellett elárítani a áros legrégebbi éületéne felújítása során. A röid történet: 2007-ben a iemelt rojete özé sajnos nem erületett be a őegi ár felújítása, ezért a éeel ésőbb nyílt leetőség a megalósításra. Mindenesetre a rendes étfordulós ályázaton elnyertü a leetséges maximális 800 millió forintos támogatást, melyez 150 millió önerőt állaltun fel. A turitiai fejletés és felújítás terdoumentációját május 6-án agyta jóá a Vas Megyei Kormányiatal Kulturális Öröségédelmi Irodája. A iitelező amarosam, júniusban, a tere módosítását érte azzal az indoal, ogy a doumentum nem tartalmaz egyértelmű Miulás Mintegy atázan izgulta azért december 5-én, a árudaron, ogy megérezi-e a Miulás. A terméet nem fedte be Kőeget feér taaróal, de ajándé mindenine jutott. Az érező már a bejáratnál tombolaelényt ata, amiel aztán áteetté a ára árt omagot. Hogy illő legyen a fogadás, a Berse isola tanulói adta edes műsort, aztán felendült a özös alogató éne. Rengeteg segítője olt idén a Miulásna, így éldául Váradi (Hanzi) János jóoltából ismét ónifogaton érezetett. Közel 450 omagot otottun i. Hálás öönet azona, ai jó íel adaozta, mert igazán gazdag és minőségi omagona örülette a legisebbe. Ée óta érün segítséget, de sajnos idén még a orábbianál is rosabb olt a elyzet tudtu meg Gelenér Ildiótól, ai bizony a sier érdeében nyaába ette a árost, felíást írt a özösségi oldalara Ami ezután öetezett az több olt, mint boldogság! Hietetlen önzetlenségről tett tanúbizonyságot Kőeg, és ez elmondatatlanul jó érzés mondta Ildió. A Jurisi-ár aata több mint 15 ée segíti az ajándéozást! Szüség is an rá, ien so olyan otton an, aoá nem tud emélyesen eljutni a Miulás, ai azonban éente egyer megjeleni a ár udarán. Ha jó leün, így le ez jöőre is. TáF. A találozó Szetember égén erült megrendezésre Kőegen az Euland euróai rojet őegi találozója. Három orágból olta endégein: Calusoból (Olarág), Izmirből (Töröorág) és Hannoerből (Németorág). A beilleedés gyorsan ment, ien a többség már ismerte egymást, mert orábban találoztun Calusoban és Izmirben is. Ugyan a találozó iatalos megnyitója a étfőn olt, már a megelőző étégén özösen ettün rét a üreti rogramoon és több idő jutott aládi rogramora is. Azo, ai megnézté a üreti felonulást, látattá a néiseletbe öltözött ülföldieet és a gimnázium réteőit a felonuló özött. A üreti étége esti rogramjain is lelesen ette rét a endége és a endéglátó egyaránt, így a társaság jól öseoáolódott. Vasárna abadrogram olt, amit előírást és műai megoldást arra onatozóan, ogy az éítmény egyes réleteine milyen tűzédelmi értéene ell megfelelniü. A beruázó önormányzat érte a terezőt, ogy a módosított tűzálló üegléő tartóerezeti terét is soron íül éítse el. A február 1-jén átadott teret az engedélyező atóság elfogadta. Az üegléő iételéel február 12- én megtörtént a műai átadás-átétel. A Vas Megyei Kormányiatal Kulturális Öröségédelmi Irodája március 2-án elt atározatáal jogabálysértésre aló iatozással a léőre onatozó orábbi döntését isaonta. Újabb terezési időa, újabb úás öetezett. A teljesítési atáridő a erződésmódosítás, az újabb tere eléítése miatt június 30-ra módosult. Az üegerezet minden atóságna megfelelő ialaítása, a tetőerezet gombásodása nöelte a öltségeet. Kérelmünre a Nemzeti fejletési Ügynöségtől a üséges Ft segítség meg is érezett. Enne öönetően az éítési aa lezárulatott és az eözbeerzés is atáridőre megtörtént. Az első fejletési ütemteridőa égeredményeént interatí, látogatóbarát iállítási tereet, ilgáló egységeet alaítottun i. A iitelezés befejezése előtt a Vas Megyei Kormányiatal Kulturális Öröségédelmi Irodája előírta ámunra a lgáltatóáz, a ét árudar, alamint a ida felújítását, és a régéeti feltárást is. A munálato elégzéséne atárideje noember özee olt, azonban a ótmuná miatt ez december 15-re módosult. Ma már mindeni megteinteti a égeredményt, birtoba eetjü, beeetjü a árat. Csa a özműelődési lgáltató áz tetőteréne égleges ialaítása árat még magára, de Huber Láló elmondta, ogy már eresi a megoldást: Az emeleti ré nin igetele, burola, mintegy 40 millió forintra olna még üség. Nagyon bízom abban, ogy mint orábban, most is sierül megerezni ezt a iányzó énzt a befejezésez. Fontosna tartotta még iemelni, ogy nagyon jól együtt tudta műödni a többségében elyi iitelezőel. Hangsúlyozta még: a műelődési özont munatársaina öönető, ogy a neéz örülménye ellenére biztosítottá a rogramo elyíneit, rugalmasan megoldottá a felmerült roblémáat. A Jurisi-ár iitelezője a Swietelsy Vasúttecnia Kft., terezője a Ferdinánd és Ferdinánd Éítéiroda Kft. és a Mangliár Éíté Kft., a műai ellenőr a Kőberter Mérnöi Kft. és a Westber Mérnöi Iroda Kft. olt. A őegi Jurisi ár turitiai fejletése I. üteméne teljes ösöltsége forint lett, melyez forint ályázati támogatást nyert és forint iegéítő támogatást aott az önormányzat. Az önormányzat saját ereje forintot te i, melyet a ötényiboátás beételéből fedezett a áros. Tótárád F. a endéglátó aládo erezte (irándulás, árosnézés, stb.). A ét folyamán a özös muna során turizmus és a örnyezet aolatáal foglaloztun, emellett so érdees rogramon ettün rét, mint éldául a oortos etéledő, árosnézés, Láng incéet meglátogatása, gulyásozás a Csó-tónál és nem maradatott el a nemzetözi onya sem, amin a négy orág ételsecialitásait óstolattu meg. Soan talán a bus irándulást ártá leginább, amior egy egé na jutott arra, ogy a Kis-Balaton élőilágáal, a ülönleges bialyrezerátummal és Ketely látnialóial ismeredessün. Szinte ére sem ettü, úgy elreült a ét, so önnyeel búúztun el egymástól és beéltü meg, ogy i it látogat meg majd a nyáron, de addig is még jó néányan látjá egymást taasal a öetező találozón Hannoerben Marton Leente 12.d JMG KÖZÉRDEK 19

11 KÜLÖNFÉLÉK 20 In memoriam Weidl Tamás ( ) Személyében egy ízig-érig őegi táozott sorainból. Igazi loálatriótaént erette a árost és miel életeleme olt a zene, rét is állalt anna életéből. Szülei az Alsó Eitner-malom bérlői olta. Az általános isola befejeztéel gélaatosna tanult, majd amájában dolgozott, miözben ia- GTS_Microweb_2014_Layout :33 Page 1 A tájéoztatás nem teljesörű. Réleteről érdelődjön a fenti eléretőségeen. * 2 ées űségidőel, egyeri Ft-os teleítési díj mellett. tásos géoiezetői izsgát tett. Életét a itartás, az állatatosság jellemezte. Már 13 ées orától onzódott a zenéez. Beléett a fúóenearba, melyne 56 éen eretül, egéen aláláig, oloos tagja olt. Kezdetben árnyürtösént, majd b-tubán játtt. Katonaság után a méd Tót Mariáal, a Katolius Énear tagjáal ötött ázasságot. Tamás a asárnai német misét sosem mulatotta el, és a teette, együtt éneelte a óruson. Tizenat éig az egyázözség atí tagja olt. Három gyermeü életében az öröölt muzialitás is érényesült. Fiú játtt a elyi fúósoal, a nagyobbi lány Zalaegeregen lfézstanárént él aládjáal. A fiatalabb elégezte a Grazi Zeneműéeti Egyetemet, az ottani onzeratóriumban otat, és a imfonius zenearban ereel. Tamás 1968-tól 23 éig az Éítőiari Szöetezet emélygéoiezetője olt. Munaelye megűnése után Autriában állalt munát egéen nyugdíjazásáig, miözben ét burgenlandi özség zenearában 22 éig olt elismert zené. Gyógyítatatlan betegségéel emben, ét etendőn át, nagy alázattal, zoó nélül üzdött. Sajnos a órt nem tudta legyőzni. Temetésén a réteő soasága mutatta i, mennyien edelté, titelté özetlen, barátságos emélyiségét, nyíltíűségét, segítőéségét. Családján, erettein íül is sounna fog iányozni! Gőcze Ferenc ( ) A özelmúltban unyt el. Mesteriben ületett, Celldömölön focizott, 1967 taaán onult be atonána Kőegre. Szorgalmas, fegyelmezett, tererűségre töreő játéáal azonnal elyet öetelt magána az NB III-as együttesben, mint özéályás. Leerelés után Kőegen maradt: Tanult amájában, laatosént aott munát a Nemezgyárban. Pátrián egy sortedelő aládjába nősült be, és leteleedett églegesen. Aósa, Tót Pál a legendás elyi Leente, majd Nemez Öölíó Csaatána olt arcos, emény ütésű bunyósa. Gőcze Feri özött iemeledően so, 318 bajnoi mérőzésen játtt, és 48 gólt rúgott. Röid nyugdíjas éei alatt a betegesedő nagyaána so örömet jelentett, ogy árom unoája, az ő teetségét örööle, utánótlás inten igen reményeltően rúgja a labdát. A őegi labdarúgás edelői és barátai, ai még láttá játani Gőcze Ferit, fájó íel őrzi emléét! Nyugodjál béében! Öseállította Jenei Ede Új igazgató december 15-től Kárai Attila a K&H Ban őegi banfiójána új igazgatója. A fiatal őegi aládos férfi egy félées islány boldog édesaja. Az együtt eltöltött özös rogramo jelenti ámára az igazi örömöt, fiziai erőnlétét sortolással erősíti. A Szegedi Tudományegyetemen erzett dilomát 2005-ben. Bani ályafutását 2008-ban a K&H Ban mbatelyi fiójában ezdte el iteltanáadóént, majd ugyanebben az ében az újonnan nyílt büi banfióban folytatta a munáját, amelyne 2011-ben igazgatója lett. Nagy örömmel, és tereel felérteze fogadta el a K&H Ban őegi banfiójána ezetését, ien ezentúl a munája is a edes árosáoz öti. Kárai Attila amailag feléült Nyírfát ültetett Huller Ferenc noember 29-én ünneelte 85. ületésnaját. Az élet legebb ajándéát ata, ien négy naal orábban megületett Jázmin, az első dédunoája, aine ültetett egy nyírfát. Feri bái öette nagyaja éldáját, ai nei ültetett diófát, mondán fiam, erről te eded le a diót. A üretre nem erült sor, mert az oro atoná étlőtté a fa törzsét. Jázmin együtt nöei a dédaa örömét jelző nyírfáal, és a mási ötenezer fáal együtt, amit Feri bái ültetett 1991 óta. A földbe ásott nöénye ámát naló rögzíti, azt is, amely ollégáal, jól műödő banfió ezetését ette át Szabó Zoltántól, ai 27 éen eretül látta el ezt a feladatot. A őegie jól tudjá, ogy a 27 é alatt az ügyfeleet ilgáló örnyezet folyamatosan megújult, az utóbbi éeben edig újjáületett. Kárai Attila nagy izgalommal és lelesedéssel árja az előtte álló új feladatot. Elmondása erint a legfontosabb érdés az, ogy az éles iaci ersenyben miént tudna itűnni. A fejlődés leetőségét és igényét fontosna tartja. Az elégedett, teljes örűen ilgált ügyfélör bőülését teinti iemelt feladatána Eez a segítséget. A énzügyi etorban a legfontosabb ersenyelőnyt az innoáció jelenti. A K&H Ban a özötti időaban ösesen 6 milliárd forintot fetet be digitalizációs fejletésebe. Ezzel a K&H Ban az ügyfélözontúságot elyezi az előtérbe: a minél gyorsabb és ényelmesebb ügyintézés érdeében. A K&H Ban, mint az egyi legnagyobb azai énzintézet, fontos ereet tölt be Kőegen és a áros onzásörzetében. A ban stratégiájána fontos eleme, ogy özel legyene az ügyfeleez. Számos állalozás, magánemély intézi a őegi banfióban énzügyeit. Kárai Attila értü állalta a iíásoal telített feladatot, figyelmet fordít azora is, ai meg aarjá ismerni a K&H Ban egyedülálló megtaarítási terméeit. (X) eláradt. Feri bái aírra eti Perenye és örnyée so étizedes történéseit. A jegyzetlao a történée Meája leet. Adatai erint 166 erenyei onult be atonaént az I. ilágáborúba, 30 fő soa nem téretett isa. A falu atárában, a isi erdőben ete oda elet-némete is. Nem felejti, amior az otrá atár özelében léő uoricásban bujált a fiatal ár, az anya arján a isgyermeel, Feri bái jelbeéddel intette őet áraozásra. Óatos olt aor is, amior ben az anazár mellé ialaított nyomsáot aálta a atoná felügyelete mellett. Riadalmat eltett a robbanáseély miatt az aná irányába futó nyúl, és eor Feri bái a eélyt jelző ango után életlenül egy erámmal sértette meg az édesaját. Emiatt máig leliismeretfurdalást érez, mert oros ötötte be az édesaja sebeit, ai az I. ilágáborúban fogatolt lőeres onaton teljesített atonai lgálatot, Doberdónál esett fogságba. Visatért a falujába, Perenyére, és itt a jussént aott nyolc old földön gazdálodott. Traumaént érte őt a TSZ-alaítás, amior birtoát, és loait beitté a özösbe. Feri bái ezen a birtoon soat dolgozott, a fiziai munát orán megtanulta. Most is íesen nézegeti a astélyoz tartozó gazdaéület ablaát, aol aat böödés után, a ét égén megatá a bérüet. Sor járt a astélyba, aor is, amior az I. ilágáború adüzeneténe aláírója Leoold on Berctold gróf (1) idős emberént, többnyire ótlanul üldögéle itt élt a birtoán. A astélyoz tartozó tóban fürödte a eléde és a gazdá gyermeei is. Nem olt ülönbség öztü az isolában sem. Feri bái aor is járt a astélyban, amior a II. ilágáború égén atonai tábor lett. Pontos ismeretei anna arról, amior a astélyert díét jelentő embermagasságot ét és féler megaladó őeelyről golyózáor attogott le. A magára agyott őeely történelmi érté. Feri bái édesaja ebben az időaban ette magáoz, így megédte a leetséges utulástól a falu Nagyboldog Asny zálóját, amit ma a olgármesteri iatalban őrizne. Az egyori balogos isdiáo is megőrizté Feri bái eretetre érdemes alaját. Háromereű bicilijéel (tricili) állított mindenfélét az isola onyájára. Éeig fűtötte az otályterme asályáit. Az idős férfi jó érzéssel beélt a felnőtté ált fiúal aló találozásoról. Nagy bánata, ogy a orotályáoz tartozó már elöltözte, és az egyori nótázáso már alig ismételetőe meg. Az atalra tette a Minden nara egy nóta önyet, majd biztatott: jelölje i néányat, és ő azoat eléneli. Feri báina oa an az örömből faadó énelésre, ien a mindennajait a aládja örében tölti. Láló fiáal él együtt, Edit lánya is a özelében an, gyaran látatja a ét Anett és Szabol unoáját. Ezúton íán minden fiatal és idős emberne béés ünneeet. Kámán Zoltán (1) Az I. ilágáború adüzeneténe az aláírója Leoold on Berctold gróf ( ) az Otrá-Magyar Monarcia ülügyminitere, ai legedesebb magyarorági birtoán, Perenyén, a astélyban töltötte élete utolsó időaát, és itt unyt el. Berctold gróf az 1900-as ée elején lett Perenye özség birtoosa. GAZDASÁG 21

12 CIVIL ÉLET 25 é az élen Az iartestület elnösége nagyon nagy megtiteltetés, az első erctől anna teintettem ezeel a aaal nyitotta meg Szőnye József a Kőeg és Vidée Vállalozó Iartestülete ünnei özgyűlését noember 21-én. A áros özéletében nagy ereet állaló élen járó özösség 65 tagot ámlál. A itűnő aembere a ciil élet jeles éiselői is egyben. Az ostromnao és a üret nélülözetetlen erezői, réteői. Neüöz fűződi a megyei Prima Gála rendezénye is. A özgyűlés endége olt Német Láló IPOSZ-elnö, Huber Láló olgármester, Básty Béla alolgármester, Némety Mária újságíró és Halmágyi Milós főerető is. A 37 megjelent tag megaazta a nairendi ontoat, melye során az elmúlt ében égzett munáról is ó esett. Szőnye József megemléezett a ezdeteről, az elmúlt negyed ázadról: a felújított alaabályról; a jelées ösegért, 50 ezer forintért megásárolt éázfoglalás történetéről; a 2005-ös 120 ées éfordulóról. Elmondta, ogy eléült a őegi iarosság történetét feldolgozó az 1885-től 1989-ig terjedő időaot bemutató, iadásra áró öny. Az elmúlt é során öt fő érte felételét az iartestületbe. Ketten iléte, és ét fő elunyt tagtársuról emléezte meg. A iadásai a terezette erint alaulta. A Dance a Duna Téében A Dance Jam táncoortról ilyenor ő égén nem so írt allani. Hien ez az időa az alaozásé, a taai ersenyéadra aló alaos feléülésé; ilyenor már az új ezonra éülne, megtanuljá és begyaoroljá az új oreográfiáat, fejleti éességeiet, gyaraítjá tánctudásuat. Ezért nem ta indulni az MLTSz ői uáján sem. olás lányo a Csa ülün című oreográfiáal ré ette a felételen. És a már emiatt Budaestre ellett utazniu, át az ői uán is megméretté maguat, nem is aármilyen eredménnyel! A özel 140 ersenyám özül a 8. legmagasabb ontámmal ata arany minősítést! A é sier után sem ületne a babérjaion, ien feb- éázu, amelyet 1993 óta maguéna mondatna, és melyen so társadalmi munáal ámos fejletést égezte, megújult. Az éületez tartozó Borányonya és a laáso is felelős bérlő ezében an. Kiss Péter elmondta, ogy ninene énzügyi gondjai. Sieres, jól műödő testületről beéletün. Az est úontjaént Német Láló az orágos öetség elnöe a 25 ées ézműességért díjat adományozta Molnár Tiborna. IPOSZ-díjat eetett át Seer János és Preininger Ferenc. Külön ööntötte Szőnye Józsefet, ait az elmúlt 25 é elismeréseént IPOSZ-díjjal jutalmazott (a éen). Az elnö megatottan ette tudomásul a megtiteltetést: Neéz mególalni érzelme nélül, nem is leet mondta. Az elismerése sora folytatódott: Huber Láló a áros neében, mint egy igazi loálatriótána, megöönte, ogy unöt ée ezeti Kőeg áros iartestületét. Básty Béla a Vas Megyei Önormányzat elnöe neében emlélaot adott át a negyedázados lgálatért mint mondta a elyi iartestület elnöéne. Az elnöség jaaslata alaján Szőnye József ezentúl az öröös titeletbeli elnö címmel is rendelezi. A döntést megeétele Szárnyas János, Kiss Péter és Harsányi Zsolt aranygyűrűt adott át az ünneeltne. Tótárád F. Hratsi dan Hratsi iritof u Kisegu Sin roga ugarsoga ralja Setoga Štefana,- Emeri, anoniziran je za setca ljeta. Somendan mu se slai 5. noembra. On je zaštitni ratse atoličanse crie u Kisegu, tao si Kisežansi Hrati na ta dan (na ta tajedan) ržu soj iritof. Ljetos je Hratsa samouraa Kisega na 8. noembar riredila rograme za sečeanje. Počasni gosti su bili člani- rijatelji KUD. Fijolica iz Oreoice (H) od eljanjem Brana Sušeca. Program se je očeo setom mašom u crii Setoga Emeria. Pri setoj maši na ojoj su sudjeloali i gosti u narodni nošnja, Kisežani KUD Fijolica u crii Setoga Emeria u Kisegu foto: Tio Német nemzetiségi íre Adentsalender in Scwabendorf Hagyományteremtés céljából a őegfali áza ablaait ismét feldíítettü (1 24-ig), mint egy ablaalendárium -ot. Minden na más alád állalta a ázu ablaaina deorálását. čestitali su celebrantu Dr. Ante Koliću oodom njegooga 70. ljetnoga rodjendana. Po olaganju ijenaca od somen - loče Mate Meršića Miloradića u Jurišičeoj trdjai se je nastaljalo sečeanje. Pred ulturnim rogramom Šandor Petoić redsjedni HS u Kisegu je informirao goste i domaćine o rogrami oje su usješno zaršili (izbori, riredbe ) i o lani e želju realizirati u budućem (crieni zon). KUD Fijolica je ugrijala gledatelje sa sojimi tanci, a mjesni jaači zbor Zora sa sojimi jačami. Vrunac rograma je bilo to ada su ulturnre grue suno, zajedničo jačile na ozornici. Dobro rasoloženje je nastaio Ian Timar (Jani) sa sojim jednočlansim bendom. Istina da na raju su ećrat trimi jačili (Jani, Imi i Maro) nead i ubliom sua. Zabaa je izdržala do rane zore, ao je to i na ozinici stalo. Na iritofu zato se strefu ljudi da sua alduju jeri, društu i zabai. Ao su u tomu ugodni artneri naši rijatelji onda zadooljno moremo čeati nastaa. Nagyon éséges és nyitott olt mindeni, sőt már a jöő éi adentre is jelentezte aládo. Örültün enne, és öönjü. Horát búút, Horát naot tartott noember 8-án a őegi Horát Önormányzat erezésében a elyi orát özösség. Az ünneez, a testéraolatna öönetően, ulturális egyesületü által Dráqadiós (HR) is atlaozott. A allási, özösségi, ulturális találozó a na égére alódi özösségi élménnyé teljesedett i. Huljené Fülö Mária Čloi, o čuj! Kroz noć Božić nam glasi zon! Ljuba božansu moć, O, digni ju na tron! Miloradić Adentsranz in Steinamanger Adent első mbatján (no. 29-én) a Vas és Zala megyei német nemzetiségi énearo oncertjét rendezté meg Szombatelyen, amelyen a Kőegfali Nemzetiségi Kórus és az Alensänger is rét ett. A Fő téren adott angersenyt öetően az együttlét a többi órussal mindig ellemes élmény. Ilyenor néány edes ó, is beélgetés, az emléezés maradandó élményt nyújt a öetező találozásig. Adentssingen auf dem Jurisi Platz Immár agyomány, ogy a őegi Natúrar adenti rendezényéez aolóda német órus is ínesíti az eseményt. Az Alensänger órus december 7-én, a Jurisi téren léett fel. Adentlang in Scwabendorf A Kőegi Német Nemzetiségi Önormányzat erezésében december 14-én, a őegfali temlomban 15 óraor, német nyelű entmise, majd azt öetően a elyi német énearo özös adenti angersenye olt. Azt öetően özös agaéra ártá a erező a erelőet és az érdelődőet. Im Namen der Deutscen Selbsterwaltung wünsce ic Inen eine gesegnete Adenteit, froe Weinacten und ein glüclices neues Jar! Kőegfali Ágnes a NNÖ elnöe KŐSZEGI NÉMETEK őegi oráto 22 Az idén azonban iételt tette. A Duna TV felérte ugyanis a oortot, ogy alamelyi roduciójuat rögzítessé a teleíziós atorna ámára. A műéeti ezető Földesiné Német Csilla örömmel ette a megíást, és a özéis- ruártól árom öetség ersenyein is bizonyítaniu ell teetségüet, a báli ezonban edig rengeteg felérésne ell eleget tenniü. Toábbi itartást és eredményes ersenyzést íánun nei! N.N. 23

13 HÍRÖZÖN Hírözön Az adenti mbatoon, egy a Jurisi-ár által ínált rogram nema a anos időtöltést, anem az együttlét örömét is nyújtja a aládo ámára. A loagteremben ülönböző díeet, ajándéoat engőet, illatos füzéreet, ataldíeet, illatzsáoat éítene az ügyes eze. Megjelenésün etében, 20-án tól ig mézesaláoat díítene, üegből mées tartót éítetne majd az érdelődő. Olyan foglalozásoat eretnén tartani, amelye ráirányítjá a figyelmet arra, ogy jó együtt lenni, bütyölgetni. Hogy a saját magun által éített é, igényes ajándé nagyobb örömet tud oozni eretteinne, minta elmennén a boltba és megennén a tucatárut mondta Gelenér Ildió, a rogram egyi ázigazdája. Kéoá Mara, a Budaesti Oerettínáz műénője, új erses lemezt éít, amelyne zeneerzője Rossa Láló. A CD-n endégént ereel Bálint Ádám. Weöres Sándor, Szabó Lőrinc, Csuás Istán és Mentoi Éa ersei mellett ét Tótárád Ferenc-ers is ráerül a angordozóra. A nyomsáon című nagysierű doumentumfilm után új témáal jelentezett a őegi rendező, Erdélyi János. Noember folyamán négy alalommal is etítette a Duna World az erdélyi boráatról óló Jó borona é azája Erdély című filmet, melyne erető-narrátora Ambrus Lajos író. Az aranyorús babaéítő mester, Tótáné Pető Rózsa nemezelő műé iállítását noember 30-ig látattu a Csillagteremben. A műét (a éen dr. Lőrincz Zoltánnal) Babó Antal-díjjal tüntetté i, elismere a Nagyörűi alotó arminc ées munásságát. Babó Antal mint önmagát neezte faműes olt. A róla elneezett díjat 2000-ben adtá át előör. Alaításna célja: nemzeti ultúrán őrzése, erősítése, és az ezt íüön iselő»igeteine«öseaolása égett olyan emélye támogatása, a élesebb özéleménnyel és egymással aló megismertetése, ai a műéet, sőt tágabban: az alotó atiitás bármely területén a díj néadójáoz, a Kőegegyalján élt és alotott Babó Antaloz asonlóan alóban alotó módon ii, fejleti toább a magyar formaagyományoat, és életü alaításában is éldána, isugárzó atásúna, értéteremtőne teintető. A Kőegi Borbarát Hölgye Egyesülete noember15-én immár 11. alalommal initálta bálozni endégeit, ezúttal a Jurisi-ár loagtermébe. A Borirálynő a Kőegi Tornyoso fanfárjára onulta be a Kőegi Borbaráto íséretében. Horát Tamara borirálynő és Huber Láló olgármester ööntötte a bálozóat, majd öetezett a nyitótánc. A endége aazatai alaján az Ala Pince nyerte el az Est bora címet. Az idei ében nagyon so tombola felajánlás érezett, a főnyereménye a Ford Strauss Autóalon és az Iseum Tours jóoltából erülte isorsolásra. A talaláalót a Karc Együttes, a aorát és a büfét edig az Arany Strucc étterem lgáltatta. Kétnaos ersenyen ett rét a BE-JÓ Táncegyüttes Budaesten. A Magyar Látánytánc Sortöetség Ői Kuáján ázarmincilenc oreográfia ereelt öztü négy őegi. Kiiel maradt a le az aranytól Tolnay Veronia ólóénee. Ugyana ezüstöt aott a őegi özönség által már ismert Le a alaal! és a Candy man című táncöseállítás. Ez utóbbi is a 1,5 onttal maradt el az arany minősítéstől. Indián nyár télen is Ritán allun rólu, edig azo özé a ciil oorto özé tartozna, amelye támogatás nélül, önerőből erezi életüet ben az É női lubja címet nyerté el. A őegi Indán nyár lub éeel ezelőtt, előör a áltozóorba érező ölgyene ínált anos rogramoat, orosi előadásoat, de toábbléte, ma már a nőiességet, anna megtartását és megerősítését célzó előadásoat erezne. Irányt mutatta abban, ogy ogyan ell minden orotályban, mindenor NŐne maradni. A oort 1998-ban egy édőnő, Abért Gyuláné ezdeményezésére Karáonyárás A aráony az ösetartozás ünnee, de főént a gyermeeről ól. A őegi SOS-Gyermefalu is laói nem életi át ezeet a gyönyörű naoat saját aládju örében, mégis úgy ünneeletne, minta igazi ottonu lenne. A neelőülő és a gyermefalu munatársai olyan bensőséges légört teremtene, amely az itt neeledő gyermee ámára felejtetetlenné tei a megitt ünnelést. Mézesaláot, adenti orút, illogó aráonyfa és atali díeet éítene. Az egymásna titoban öseállított ajándéo izgalma mellett a agyományo, és az ünneöröz aolódó áso feleleenítése is lényeges eöze a gyermefaluban folyó neelésne. alault. Szaorosi, icológiai előadáso adtá a rogramjai gerincét. Belgyógyá, nőgyógyá, emé, sebé egyaránt ereelt a megíotta özött. A áltozóor nema fiziai, anem leli áltozásoal is jár. Ebben segít a oort ázi előadója Dr. Sándorné Bogát Margit. A amai előadáso mellett terméetesen nem maradta el az ünnei ösejöetele, a idám találozó far- A aráonyi áraozás fényontja a özös ünnelés, melyre idén december 19-én erül sor. A gyermefalu minden laója, gyeree és felnőtte, megitt angulatban, együtt öönti a eretet ünneét. Az aróságo örömteli mosollyal az arcuon ööni meg az ajándéoat, melye a aráonyfa alatt laulna, és éneeel, erseel ajándéozzá meg a özösség minden tagját. A aráonyárás ettől áli aládi ünneé úgy, ogy nem nélülözi seni sem a eretetet. Az ösetartozás érzése egy estére elreíti a jelenléőet Betleembe. Ez alalommal mindnyájan újra gyermeé álatna, és átjárja a íeet az öröm, s a lelere bée áll. sang, nőna, aráony sem. Tánczos Zoltánné, Márti 2011 óta özíánatra ezeti a lubot. Előtte, mint ultúros teéenyedett. Nyaába ette a lub minden terét, és azóta is töretlenül erez, intéz: ösetartja a fős özösséget. Éltető mesé Noember 14-én ismét megrendezésre erült az SOS-Gyermefaluban a árosi mesemondó erseny, amelyre feléülten érezte az általános isoláso. A zsűri tagjaina nem olt önnyű iálatani a legjobbaat a so iáló mesemondó özül. A díjazotta: Alsó tagozat: I. elyezett: Vadá Kristóf ( Á r á d - á z i ) II. elyezett: Desi Bettina (Berse) III. elyezette: Pisor Dorina (Balog) és Renderesen, ai egy alalommal találozna az önéntes tűzoltóság lubelyiségében, amelyet bérmentesen análatna. Ezere az alalmara előre éül a tagság, a ölgye elegánsan, és mindig alami ázi finomsággal érezne. Vidám erce legendáriuma az a asos ötet, amelyben a rendezényeien éült fényée soraozna. A lub tagjai legutóbb beteintette a ámmitia ilágába, találozta egy lélelátóal. Noemberben terméetgyógyát íta meg, aol íri és energetiai izsgálatot is igénybe eette a lubtago. Az éet az ünneere aló (leli) feléüléssel, baráti ösejöetellel zárjá. Tótárád F. Zsótér Rebea (Berse). Különdíj: Varga Leente (Árád-ázi). Felső tagozat: I. elyezett: Koá Róza (Balog) II. elyezett: Hütter Szilárda Lili (Berse) III. elyezett: Tót Huba Benede (Berse) Különdíj: Weidl Tamás Már (Berse) ADVENT 24 A legújabb, a Monti árdás érte el a legnagyobb siert. Az aranyos oreográfia megíást aott a DUNA Teleízió BAJNOKOK GÁ- LÁJA című műsorába. A Szent János-áolna örnyezeténe ialaítására, egy ienőad ielyezésére folytatódi a gyűjtés. Az újabb adaozó: Pec Zoltánné. Szöényi Ildió, Dorolai Láló, Fran János és felesége (id.), Fran Péter, Fran Szabol, Maurer Gáborné, Stioits Istán, Stajrits Ferencné, Básty Tamás, Horát Norbert, Marolo Ibolya. Ez utóbbi adományoal eddig ösegyűlt öseg: Ft. Köönet érte, és éreti a toábbi önzetlen támogatás! Öseállította: TáF. Együtt Nemesó: A másodi adent olt az idei, amior a falu özössége meggyújtotta a áraozás gyertyáit. Az első láng noember 30-án lobbant fel a Közösségi Ház előtt, a nétanító bra mellett. Az eseményen a is faluból özel ötenen olta jelen. Az eangélius egyáz éneara é angzású éneéel idézte fel a áraozást. Kaliná Balázsné Varga Katalin a aráonyról, mint bensőséges, eretetteljes ünneről beélt: Léleemelő az, ogy együtt gyújtatju meg adent első gyertyáját. December 7-én a másodi lángot Nemesó Község Önéntes Tűzoltó Egyesülete lobbantotta fel. Az elődö öröségéne megőrzését felállaló Nemesói Tézsula Hagyományőrző Egyesület gyertyája a armadi asárna ilágította be a fenyőorút. A falu özössége, az önormányzat mindenit eretettel ár december 21-én 17 óraor a áraozás legebb gyertyájána özös meggyújtására, Azt öetően, mint minden asárna jut idő a teázás mellett beélgetésre is. Az első Velem: Bensőséges angulatú ünneségen gyújtottá meg adent első gyertyáját a tűzoltó egyesület erezésében. Harangozó Vilmos esereslébános Odüseu megróbáltatásairól beélt, ai ajóza az árbocoz ötöztette magát, ogy ellen tudjon állni a ábításna. A ma emberéne is oda ell figyelnie, ogy ne engedjen a gono ábításána, és ne téedjen téútra. Beezető aaiban Rába Áos az adent történelmi onulatáról, Adentus latin eredetű ó jelentéséről beélt. Az ünne réeént Csáár Martin, Molnár Eter és Jagodi Vid mondott erset, az olasmányt Kern Istán olasta fel. Gyertyát a Katona alád, Vitor és felesége, Gertrúd gyújtotta meg Leente és Gergő gyermeeiel. Az ünneség befejezéseént a Perusa Mária énear ólaltatta meg az adentez ötődő éneeet. A tűzoltó mindenit megínálta forralt borral, teáal, zsíros enyérrel és süteménnyel. December 21-én óraor a tűzoltóertár előtt a negyedi gyertya meggyújtására is árjá az érdelődőet. 25

14 KARÁCSONY 26 Rebeáért A Csó Istán Műéegyesület 2014-es éet is jótéony céllal rendezett tárlattal zárta. A iállítás érdeessége az olt, ogy ismét árerésre erülte az egyesület éei, és a ülsősö által felajánlott alotáso. Egy beteg islányna, Rebeána ajánlottu fel a beétel felét, aine nagyon urolun, ogy a műtétje jól sierüljön mondta Paló Julianna elnö. Az adent illata Ha ellátogatun a Táblaáz utcába ó erint, beleagolatun az adent illatába. Szegfűeg, anília, illagánizs és faéj armonius eerée éteti maradásra a Virágudar endégeit. A olcoon az Írottő Natúrar ézműeseine terméeit találatju. Ez nem egy ratár, anem egy ember létéű iállítás, galéria fogadja a látogató- Útonal Időont Kóráz út 12:35-12:38 Alsó örút 12:40-12:45 Kóráz út 12:47-12:52 Táni Miály utca 12:54-13:00 Sáncáro utca 13:02-13:10 Dózsa György utca 13:13-13:23 Bertalan E. utca 13:26-13:31 Bezerédy Imre utca 13:33-13:39 Bezerédy Imre utca 3. 13:40-13:47 Munás utca 13:48-13:55 Borsmonostori utca 13:56-14:00 Vámáz utca 14:01-14:10 Ketelyi út 14:11-14:22 Rőtiölgyi út :40 Borostyánő utca 14:41-14:45 Bajy-Zs.E. utca 14:48-15:00 Kálária utca 15:02-15:12 Árád tér 15:14-15:19 Mentőállomás 15:20-15:24 Hunyadi utca 15:25-15:41 Vaiingen utca 15:43-15:48 A rendezény eredményeént jelentős öseg átadására erületett sor! A műéör tagjai idén is ámos teleülésen (Soron, Rum, Szombately) ereelte, Kőegen edig nees endégeet fogadta. Bemutatozta Pason, Tatán, de a többi mellett Vaiingenbe is eljutotta. Testérárosi aolat eretében, árilisban Kőegen fogadtá a aiingeni festőet, etemberben edig a elyi alotóözösség utazott ozzáju. A műéör életében nagy áltozás történt, ien ő is a Borbarát Hölgye Egyesülete társaságában ottonra lelte a Kossut utcában. Ott tartjá gyűléseiet, zártörű rendezényeiet. Elindítottun alamit, úgy gondolom, ogy a árosban igény is an rá. Szé ámmal jönne a megnyitóinra. Öseállt az ées rogramun. A öetező éet februárban ezdjü. Azt terezzü, ogy folyamatosan, a megíott endégeinel együtt egy-egy oorttagun is jelentezi mondta Paló Julianna. TáF. inat. A legtáolabbi beállító is a ilenc ilométerre an. Az esetleges egyéni igényeet Házoz isü a éárut! Útonal Időont Szeder utca 15:50-15:53 Fenyő utca 15:54-15:59 Temető utca 16:00-16:05 Berényi Milós u. 16:06-16:15 Károlyi Miály utca 16:16-16:32 SOS-Gyermefalu 16:33-16:39 Sigray Jaab utca 16:40-16:49 Rómer Flóris utca 16:50-16:59 Velemi út 17:00-17:25 Űrajóso utca :26-17:55 Írottő utca :56-18:04 Írottő utca :05-18:12 Deá Ferenc utca 18:14-18:20 Roonci út :22-18:30 Roonci út :31-18:36 Űrajóso utca :37-18:42 Űrajóso :43-18:47 Űrajóso :48-18:51 Faludi Ferenc utca 18:52-18:57 Gyö utca 18:59-19:04 Tótárád Ferenc VARÁZSLAT-ESTE VOLT Varázslat-este olt, feérlette a fá, a néányu egyén uuált i az ág. A áza omloán a fényfüzér igyúlt, a old felíne is mosollyá anyarult. Az ablao mögé deret leelt az éj, mindenine jutott egy illatos aréj finom, folós alá gőzölgő aaó, a orcuor itált, belete, mint a ó. Tudod, iim de rég, a térdemen üült édesanyád, amíg a el nem enderült. Aor olt ily öi, mint most te agy, iem Aztán ár étized ma már el sem iem s a mondta, mondta még, sorolta nagyaám, emére fátyol ült aráony ajnalán. Nem értettem talán, de éreztem: nagyon. Leet, ogy ez, most, itt, egy áldott alalom. Kinéztem, lenn a tér titába öltözött, misére mente é a bolyos fá özött, a old, mint aor is, mosolyra ereült, a tündölő ilág reménye rajt feült. Megőriztem aát, íemben újra ólt, mert az a na megint arázslat-este olt. is amar i tudju elégíteni mondta találozásunor Baos György. Amitől ülönleges a ínálat: a ézműes termée özött nin ét egyforma, és az ünneez jó boroat is ínálna. Új termée is találató so más mellett olyano, mint a leendulaolaja, a ézműes eetejes aan, agy éldául a ilágító erámiagömb, de legtöbben irágdíeért, orúért térne be. Az Adent a Natúrarban... aogy mi eretjü elneezésű iállítás és ásár december 21- ig minden na óra özött árja az érdelődőet. TáF. Béés aráonyi ünneeet és eredményes újetendőt íánun! A mozgó árusító autót folyamatosan friss éárual töltjü fel! Szombat iételéel naonta! Tecniai ooból az útonal áltoztatás jogát fenntartju! Kedes Testére! A Pai Zsolozsma, imádságos öny ádenti Reggeli Diéret imnua így ezdődi: Harsona óló ang iált, / étolat már minden omályt, / elűzi mese álmain: / az égből Kritus fénye int. Az ádent nema egy új egyázi é ezdetét jelenti, anem ebben a ezdetben egy elatározás is él a mi réünről: Megújítani az életünet, megújítani gondolodásunat és életitelünet. Ai egy iciét is ajlandó saját magáal is tőrödni, ajlandó górő alá enni a mindennai életét, az bizonyára rájön, ogy so jó tulajdonsága, so jó teéenysége mellett amit őrizni, sőt erősíteni ell an egynéány iányossága, egynéány ros tulajdonsága is, amit érdemes lenne jaítani, érdemes lenni megüntetni. Egyrét a Jó Istennel aló bensőségesebb aolat ialaítása és megtartása érdeében, másrét embertársainal és ülönösen is a aládtagjainal aló eretet aolatun megújítása, elmélyítése és megerősítése érdeében. Amior allju a nai liturgiában a rófétai felólítást: Kéítsete utat az Úrna a utában, egyengesséte Istenün ösényét a siatagon át! ez alóban arsana óló ang ámunra. Mert ine éítsün utat, i előtt egyengessü lelün sor gyarlóságotól eltorzult ösényeit, a nem az adenti időben felén özeledő isteni Megáltón, Jézus Kritus ámára. Az Ő fénye már étezer ée beilágítja földünet, és a mi életünet is. Kérjü, ogy ez a fény i ne aadjon bennün, anem folytonosan ísérje üzdelmes életün minden naján, ilágítsa meg ámunra a feléje Taníts engem útjaidra, Uram... (Zsolt 86,11) Augustinus minta a erre a zsoltárersre rezonálna, amior ezt írja Vallomásaiban: A magad ámára teremtettél Uram, és nyugtalan az én lelem, míg meg nem nyugi benned. Az út ezdete egyértelmű. Hien minden emberi élet a Teremtő ándéából jött létre. Isten útja maga a teremtett ilág. Ez az isteni eretet egyi ézenfeő és legfontosabb bizonyítéa írja Simone Weil, ien a teremtés során Isten önmagából ada iüresítette önmagát. Szeretetből teremtette a ilágot, és adott benne életet mindnyájunna. A mi utun Istentől aott út. Ő maga ajándéozott meg bennünet az úton járás leetőségéel. Ezért an üségün arra, ogy tanulju, és megismerjü az Ő útját, magát az Istent. Életün, és anna jelée az út éges. Isten útja azonban égtelen. Enne az ellentmondásna a feloldása a az Istennel aló járásban ézelető el. Éen ezért is gondolatun életün útjára azzal a reménységgel, ami nem uán a földi életre teint. Weöres Sándor gyönyörűen ír ezető utat, amelyet mi igyeezzün egyengetni, járatóá tenni, ogy egyer églegesen elezessen ozzá, ogy ne a a aráony betleemi ületéséne az ünnee jelentsen örömöt, anem églegessé is áljon egyer az Ő orágában. Ezeel a gondolatoal íáno mindnyájuna a betleemi isded által megáldott ent aráonyt. Harangozó Vilmos lébános egyi négysorosában erről: Isten gondol örötől foga téged, / elméjében léted mint ila áll. / Mi eez mére abfodornyi élted? / és mit áltoztat rajtad a alál? A öltő aaiban is tetten érető az a bizonyosság, ami új erőel tölti el íeinet. Úgy, mint a zsoltárosét egyor, ai nem fél, és nem retteg az út égességéne tudatától. Mégedig azért nem, mert tudja: Isten útja aráony óta a mi utun is. Mert Ő maga tette járatóá ezt az utat, a megtestesült Szeretet, Jézus Kritus által. Baranyay Csaba e. lelé Eljöetel Az adentne an egy általános jelentése. Ez az általános jelentés az taarja, ogy Jézus jön felén. Maga a ó is ezt jelenti: eljöetel. Ez olyan, mint amior érezi egy leél a táolból, ogy az egyi erettün azaérezi osú idő eltelte után. Teát tudju, ogy jön, a megjelölt időontban megérezi. Ez a megjelölt időont a Karáony, a Szenteste. Ezt égiggondolni azért is fontos, ogy lássu a Szentírásból egyértelműen elén adott üzenetet: Jézus jön miozzán, minden na jön, és nem mi megyün Jézusoz. Ebből is egyértelműen itűni, ogy nem azért an neün örö életün, mert mi elmentün a éles nagy ilágra, megerestü és megtaláltu Őt. Nem mi erestü meg Őt, anem Ő jött el özén és ő talált meg bennünet. Adent a áraozásról ól, de nem aármilyen áraozásról, anem a reményteli, feléült áraozásról. Erről a áraozásról beél a tíz űz éldázata is, ogy fel ell éülni a áraozásra, feléülten ell árni a őlegényt. Jézus megérezését is feléülten ell árni! Miből áll ez a feléülés? A tíz űz éldázatában az áll, ogy az öt oos űz itt magáal tartalé olajat a lámásába, az öt balga edig nem. Így ártá a őlegényt. Mi az oos üze és a balga üze özött a asonlóság, és mi a ülönbség? A asonlóság az, ogy mindegyi i abban, ogy Jézus, mint őlegény jön, és meg fog érezni alamior az éjaa folyamán. És mi a ülönbség? Hát az, ogy az öt oos nem a ii, ogy elérezi a őlegény, anem omolyan is ei. Ezt abból leet látni, ogy lu olajat ine magual, azaz a öt oos a gyaorlatban is ámol Jézus megérezéséel. Az adent arra irányítja a mi figyelmünet, ogy mi mennyire agyun feléüle Jézus fogadására. Ég-e a mi íünben az Ige ilágossága, ez ilágosság itart addig, még Jézus megjeleni, felgyúltun-e megentelt életre, agy a aa intjén, elmélete intjén iün? Donatin Tamás ref. lelé HITÉLET 27

15 Programajánló Könytári íre Csa győzelem KÁVÉSZÜNET IRÁNYTŰ 28 December Karáonyi Bütyölde - ézműes foglalozás a loagteremben. December Karáonyi oncert a Cái Zeneudarban. A műsorban fellé az Adenti Kórus, a Gyermear és a Ciráulum Együttes. (Adományoat a Cái Kulturális Egyesület öönettel fogadja.) December Adenti Öumenius Gyertyagyújtás a Jurisi téren. Közreműödne Kőeg Város Fúóenearána tagjai. December A Concordia Barátság Éneegyesület Karáonyi Hangersenye a Jézus Szíe Plébániatemlomban. December Jézusa áró mesefilm etítés a ár loagteremében. December Elő ileteri Malac túra. Tá: 16 m, indulás a Jurisi-ártól. December Szileteri jelmezes ocogás. Indulás a Jurisi árból. Január 2. Január 4. Január 10. Január 10. Január 12. Január 15. Mozgó Mozi a loagteremben. Jaán-Magyar Fúóenei oncert. Közreműödi Kőeg Város Koncertfúós zeneara és jaán artnere. A Jurisic Milós Gimnázium alagaatója, bálja a Béri Balog Ádám Ált. Isola tornaarnoában. Egyázözségi Bál a Dr. Nagy L. EGYMI Dítermében Bornemisa Péter: Magyar Eletra a Soroni Petőfi Színáz, a Forrás Színáz és az Eangélium Színáz özös előadása a Szent Margit Színáz -ban. (Az Árád-ázi isola dítermében.) Jegye az isolában 1000 Ft-os áron ásárolató. Támogató a Nemzeti Kulturális Ala. Városi éradás le a NYI- TOK Tanulási Közontban, a Jurisi-árban, az egyori KIKÖTŐ lubelyiségében 9.00 órától óráig. A Bectold Istán Terméetédelmi Látogatóözont ályázatára beérezett alotáso iállítása megteintető január 15-ig a látogatóözontban. December 31-én a 11 órás arangóra indul a agyományos jelmezes ocogás, melyre minden állalozó edű aládot eretettel árun, ai bolondoza eretné búúztatni az óéet. A ocogás során a Jurisi-árból a beláros néány neezetességét érinte ellenőrzött örülménye özött leet ocogni. Kötelező a zaj és riadalomeltő berendezése análata és a jelmez! Öltözési leetőség le a Jurisi-árban. A legjobb jelmezeet díjazzu! A ocogás után özösen occintun a ár udarán a ozott italoból! Az idei Könytári ultúratár ontgyűjtő játé győztesei önyjutalmat nyerte, és oleelet eette át a gyermeönyéti eredményirdetésen. I. Kumánoic Alexandra (Balog, 5.a); II. Vlasic Zsófia (Balog, 7.a); III. Borsos Kata (Berse, 3.a); IV. Zai Nóra (Berse, 6.b); V. Marton Zsolt (Árád-ázi, 5.a); VI. Ternyá Lara (Balog, 4.a); VII. Fejes Joanna (Berse, 5.a); VIII. Marton Emese (Árád-ázi, 7.b); IX. Tianyi Luca (Berse, 3.a); X. Vert Petra (Balog, 6.b). Legrgosabb óodás ülöndíj: Gérnyi Karolina (Árád-ázi óoda). A önytár ünnei nyitatartási rendje: December 23-án: , án Zára, 29-én: , 30-án: , 31- től január 4-ig Zára. Január 5-én: A gyermeréleg ás erint óraor nyit. Rendezénye: A decemberi Baba-mama játóáz elmarad! (A legözelebbi találozó január 28-án le.) December óra: Olasóör. Téma: E. T. A. Hoffmann: Az arany irágeré január óra: Agyontroll-lub (az 1. emeleten), Kötőlub (a 2. emeleten) Kellemes aráonyi ünneeet és béés, boldog újetendőt íánna a önytár dolgozói jelenlegi és leendő olasóina! Könye aráonyra December 4-én a árosi önytárban mutattá be Fábián Mária Született Nagymamá című ötetét, melyet nagymamána, leendő nagymamána, és minden íáni nagyaána ajánl a erző. A edes története gyűjteményéről Lugossyné Feiner Ágota beélgetett a erzőel. A találozó özreműödői olta: Vadon Eniő, Vadon Emese és Cseruti Ádám. Újabb ersöseállítással jelentezett Bőe Éa. A tél odája című nyolcanoldalas ötet már aató, edes ünnei ajándé leet. Eddig tizennyolc ötete jelent meg, meséjét bábjátéént előadjá, erseit megzenésíti. Legújabb önyében ifejező, lelet-íet elarázsoló aráonyi és téli erseet olasatun, melye megfogna, elarázsolna bennünet, elröítene egy ent, mitius, éterien béés ilágba írja az ajánlóban az Uránu Kiadó ezetője, Györgyál Katalin. Hatannégy ers a télről, az ünneeről, öztü a címadó, amely így ezdődi: A tél odája az az este, mior a illag a gyermeet erese istállóban az égi isdedet lángra gyújtja mind a íeet A tél odája (Uránu Kiadó Illutrálta Német János) már aató, s mint aogy az ajánló is mondja felnőttene és gyermeene egyaránt ól. TáF. Tizennyolc orág 2300 réteőjéel rendezté meg az SO Katalán Nemzeti Játéoat. A noember 2-án záruló ersenye egyi sortága olt a adlóoi. Aogyan azt már megtu, azánat a Kőeg-Win Padlóoi Sort Club éiselte. A 13 fős üldöttség játéosai öt aatot tömörítő diízióban játtta. A Wines fiú jó álló és ombinatí éségről tette tanúbizonyságot. Sor emre is tetetős, magabiztos játéal mind a négy mérőzést megnyere erezte Anyaönyi íre Születése: Cá: Prei Roland és Szeesi Erzsébet lánya Pana. Kőeg: Müller András és Méáros Mónia leánya Emma; Kulár Zoltán és Nagy Klára leánya Aliz; Kumánoic Milán és Huller Anett leánya Jázmin Mária; Olá Gábor és Kolnofer Andrea fia Miró; Molnár Kristóf és Horát Judit lánya Boglára. Kőegaty: Tót Dániel és Pergel Anett fia Kristóf. Kőegerdaely: Köe Árád és Gör Kritina lánya Hanna Dora. Luááza: Viet Kritián és Cse Szilia fia Kristóf. Házasság: Szabó Henriett Szaály Láló Zsolt. Halálozás: Raffai Józsefné ül. Lang Julianna, Háziné Vida Gabriella Edit, Lam Vilmosné ül. Stolzenberg Margit. Nemzetözi Gyerme Játéo 2014 Az autráliai Lae Macquaireben zajló International Cildren s Games őegi onatozású eredményei: Német Bálint a Jurisic gimnázium diája a soroni üldöttség tagjaént az úó ersenyeen ett rét. 50 méter illangón 27,50 m-cel az előelő 7. elyen égzett. (Az előfutamból a 6. időel, 27,33-mal jutott a döntőbe.) 100 méter illangón a 11. időel (1:02,20) erült a B döntőbe, melyne győzteseént (1:01,08) a 9. elyen zárt. 50 gyorson is B döntőt útt. Az előfutamban elért 27,04 után a finálé 26,94 is a 14. elyezést érte el. Az 50 m áton elért 30,77 is a 14. idő olt a mezőnyben. Isolatársa, Sárözi Domini a mbatelyi aatban, atlétiában, 100 méteres sífutásban indult. A özédöntőbe 11,68 m-es időel minősítette magát, aonnan 11,84-et futa a B döntőbe jutott. Ott 12,08-at futa 13. elyen égzett a ersenyben. Szintén a mbatelyi aatban ereelt Csizmazia Kornél. Az általános isolát a Berse isolában befejező orátzsidányi fiú táolugrásban 515 cm-t ugrott, ami a 24. elyezést jelentette. -aniti aranyérmet tudtu meg Pintér Istántól. A mérőzése eredményei: 12:0, 4:0, 15:0 és 4:1. (A éen: Pintér Istán aágezető, Fricz Adrián, Zelená Balázs, Dobroni Tamás, Fricz Barnabás, Fricz Martin, Fricz Márió és Német Istán edző. Elöl: Böei Lajos, Fricz Dáid, Horát Ricárd, Zelená Szabol, Kurucz Ádám.) A ersenyen ét na is megjelent Szabó Ferenc barcelonai onzul, ő adta át a aat tagjaina az aranyérmet. A ersenyt öetően, int élő magyaro segítségéel megteintettü Barcelona neezetességeit, a No Cam Stadiont, a Sagrada Famíliát, a belárost, a Gaudí ázaat. Nagy élményt jelentett a 26 foos Előre léte Bozso: A futballaat életében idén jelentős áltozás történt. A táozó edző Kuti Láló iáló alaoat agyott átra. A feladatra felérté a Berse isola testneelő tanárát Kratocwill Zoltánt. A özös muna január 8-án ezdődött eti ét edzéssel, tornatermi és udai gyaorlatoal, alamint műfües feléülési mérőzéseel. A ezon ezdetén jó eredményre sem a játéoso, sem a uroló nem merte gondolni. Taaly, az ői ezon égén a 14 aat özül 12. elyen állta. A é taai ajrájában az elmúlt ét é legjobb elyezését érte el, a Megyei III. otály Szombately oortjában a 6. elyen égzett Bozso futballaata. A Magyar Kuában árom fordulót játtta, iejtetté Herény és Luááza aatát. A 2014-es ői ezon Kööntése Decemberben éeslaal ööntötte a ületésnajuat ünnelőet Huber Láló olgármester úr: Bata Ödönné Koá Francisát (99), Brücler Józsefné Mondl Máriát (91), Szaonyi Lajosné Cse Juliannát (91). Személyesen is felereste Scrancz Antalné Tomec Máriát (90) (a éen) és Orbán Józsefné Pénte Vilmát (95). tenger is mondta az egyesületi elnö. A négynaos út öltségeit, és a reülőjegye árát is a endéglátó álltá. TáF égén a 2. elyen árjá a taai nyitányt. Ői eredménye: 12 győzelem, egy döntetlen, ét ereség. A,,Mester aogy játéosai neezi dolgát megönnyítetté az új infrastruturális fejletése, amelyeet TAO-s és más ályázati énzeből sierült megalósítani. Eléült a álya ilágítása és öntözőrendere, a labdafogó áló, ásárolta új mezeet, labdát, majd az öltözőt is megéítetté. Eléült a 25 autó befogadására alalmas aroló, és az 50 fős lelátó. Egy-egy mérőzésen fő a urolói létám, ebben az otályban a Bozso SE mérőzéseit látogatjá a legtöbben. A játéoso ösetartását nöeli a özös öejöetele. Szerezte balatoni nyaralást, dinótort, a mérőzése után özös aorát. Minden támogatást ezúton is öönne. Abban bízna, ogy a itartó muna megozza a jó eredményt. SPORT lu 29

16 SPORT 30 Labdarúgás: Három mec, négy ont Három azai mecel zárult a megyei I. ői sorozata a Kőegi SE-ne. Neéz derbiel ezdődött: a dobogóra ályázó Récelaot fogadtá. Mély talajú ályán a üzdelem dominált. A másodi félidőben mindét aat eldöntette olna a maga jaára a mecet, de égül maradt a Kőegne talán értéesebb a 0:0-ás döntetlen. A Csereg ellen többen iányozta a KSE-ből. A mérőzés nagy réében uraltá a játéot. Csa a gól iányzott. A endége éleményes tizenegyesből elért találata, nagy alódást ooza a Csereg jaára döntötte el a mérőzést, ai a árom onttal beérté a táblázaton a őegieet. A záráson, a Rábaaty ellen ötelező olt a győzelem. A ényer bélyót raott a lábara. A játé az ellenfél térfelén olt, de iányzott az átütő erő. Váratlanul a atyia erezte ezetést, de még jóor jött Molnár Csaba bombagólja a félidő ajrájában. A másodi játérében sierült a győztes gólt is begyötörni, így árom onttal búúzni a ezontól. A Kőegi SE 22 onttal a özémezőnyben zárta a bajnoság első örét. A ros ezdés után a özéaaban öt mérőzésen erzett 13 ont alaozta meg, ogy inylag edező elyről áratjá a taat. Eredménye: Kőegi SE-Récelai SE 0:0 (0:0), Kőegi SE-Cseregi SE 0:1 (0:0), Kőegi SE-Rábaatyi KSK 2:1 (1:1) gólo: Molnár Csaba, Sándor. Húzós mérőzéseel zárta az ői sorozatot a megyei III-ban a Kőegfala is. A illanatnyi dobogó ét éiselőjéel is játtta. A Cá és a Vasasnyfa is érényesítette a aírformát. Egy-egy félidőn át jól tartottá ugyan maguat, de a másodi félidő mindét esetben az élaatoé olt. Horátzsidányban int magabiztos 5:0-lal gyűjtötté be a árom ontot, és stabilizáltá elyzetüet a özémezőny alsó felében. A mezőnyégi ét áromontos aat fölött ét aat áll nyolc onton belül. A Kőegfala a 11. elyen áll. Eez a fenti árom ontra nagy üség olt. Eredménye: Kőegfali SE-Cá SE 2:4 (2:2), gólo: Nagy, Puler, Horátzsidányi SE-Kőegfali SE 0:5 (0:4) gólo: Nagy (2), Puler, Perenyei, Horát Dáid, Kőegfali SE-Vasasnyfa SE 1:6 (1:2) gól: Nagy. Kosárlabda: Két győzelem, négy ereség Elrajtolt a osárlabda megyei bajnoság (Szombately Város- Városörnyé Bajnosága). Az előző éeben megattá a őegi osaraso, ogy a Szembeél borsot tör az orru alá. Sajnos a tendencia nem tört meg idén sem. A aat megsínylette a aataitány Barabás Kritián táollétét. Szendrő Imre orai iállításáal (egy a jaára meg nem ítélt fault után törletett meggondolatlanul) a alán alatti játéban is meggyengült gárda ereséget enedett. Az első azai mérőzésen a taalyi bajno sárári aat ellen a tites elytállás olt a cél. Jól is tartottá maguat, de a bajno győzelmét nem fenyegette eély. A mbatelyi Kosáreső ellen, indulatotól sem mentes mérőzésen a ajrá adoaojából az ellenfél jött i jobban. A Bü ellen, ontgazdag mérőzésen, ám némié áratlanul, megületett az első győzelem. A Vasár ellen még 10 dobott onttal sierült megfejelni az eredményt. A futóóráal mért idő mellett dobott 85 ont igazán é termés. Hatan jutotta tíz ont fölé. A SzoESE II. ellen a játé nagy réében ézben tartotta a mérőzést a Kőeg. A égjátéban azonban elég olt néány iba, aodás, és az ellenfél fordítani tudott. Kár: nyerési esélyt alatotta el a aataitány, Barabás Kritián, nélül felálló őegie. Eredmény: Szembeél-Kőegi SE 53:33 (13:10, 12:7, 17:11, 11:5), Kőegi SE-S.A.K.K. (Sárár) 56:80 (19:25, 12:11, 10:22, 15:22), Kosáreső SE-Kőegi SE 54:39 (9:10, 14:7, 10:11, 21:11), Kőegi SE-Büi TK 75:52 (21:9, 16:20, 14:13, 24:10), Kőegi SE-Vasári KSE 85:60 (24:11, 18:19, 16:17, 27:13), SzoESE II.-Kőegi SE 77:68 (15:20, 18:12, 12:18, 22:18). Bo: Hámori a bajno Bajnoi címet erzett Hámori Ádám Keeméten, az öölíó felnőtt Magyar Bajnoságán. A ersenyen öten éiselté a Fitt-bo ÖE-t. A őegie feléülése nem olt zöenőmentes, de így is elytállta. Anna ellenére, ogy Tót József (69 g), Német Gábor (75 g) és Krajcár Tamás is az első örben búúzott, edzőjü jóna értéelte a teljesítményüet, talán a Tót issé isafogott ölözése jelentett alódást. A 81 g-ban 14-en indulta. Bugyi Imre ét é győzelemmel jutott az elődöntőbe, aol nagy atára étette a soros magyar bajno Hara Norbertet, ai égül érényesítette a aírformát. Hámori erőnyerőént ezdett, a legjobb nyolc özött a 2. menetben zárta röidre a üzdelmet. Az elődöntőben ellenfelét a ersenyoros sérülés miatt nem engedte rítóba léni. A döntőben elégtételt eetett Harán a lubtárs legyőzéséért. A TV jóoltából a őegie élőben látattá mérőzését, amelyen égig irányított. Többet, ontosabban és erőteljesebben ütött. Nem mindegyi ontozó látta így. Az otott ontozás talán az ellenfél teintélyéne ólt, de a lényeg a mérőzésezető Hámori Ádám ezét emelte a magasba. Hámori atodi magyar bajnoi (másodi felnőtt) címét ünneelette. Varsányi Áron említést tett a feléülési roblémáról, de a mutatott teljesítménnyel és az elért eredményeel elégedett olt. Kiemelte, ogy az örömteli ézárásért soat dolgozta edző és ersenyzői. A támogató ozzáállása is ellett az é siereiez. Noember 22-én Mülausenben Türingia tartományi álogatottja léett rítóba a Nyugat-Dunántúli Öölíó Régió aata ellen. A őegi réteő jól teljesítette: Janó Kritián, Tót József, Bugyi Imre győztesen agytá el a rítót. Radi Béla mece döntetlenül égződött. Janó Kritián elnyerte a legtecniásabb ersenyző ülöndíját. Tee: Győzelem, elytállás, alódás Vasi riális, a entgottárdia legyőzéséel aratta armadi győzelmét a KSE az NB I. nyugati oortjában. Egységes teljesítmény ezetett a sierez. A erendie ellen mindez eésne bizonyult. Hiába a özel 550 fás átlag, az ellenfél 81 fáal győzött, s mindöse egy egyéni ontot engedélyezett. Jól jött olna ez a forma a Csáánydoroló ellen. Hazai ályán többen is gyengéledte: az alig több mint 510 fás átlag, ét bően 500 alatti ályáal alódást eltő ereséget eredményezett. A 3:8-as győzelem-ereség arány a bajnoi félidőben a 11. elyez elég a 12 aatos mezőnyben. A seregajtót egy onttal előzi meg a őegie, de a özémezőny sin túl mee. (Az ötödi 5, a etedi 3 onttal tart előrébb.) Láti: a taai ezonban minden mérőzésne, minden megerzett ontna nagy jelentősége le. Az ifi a 9. elyen telel. A Kőeg II. a megyeiben az 5. elyen áll. Eredmény: NB I-Nyugat Kőegi SE-Termalar-Szentgottárd VSE 5:3 (13:11, 3221:3131), Horát 512, Bagi 571, Szegedi 529, Polgár 570, Biczó 515, Kozmor 524; Herend Városi TK-Kőegi SE 7:1 (15:9, 3407:3326), Bagi 595, Biczó 538, Horát 542, Hafenscer 562, Polgár 528, Szegedi 561; Kőegi SE-Csáánydoroló 2:6 (8:16, 3076:3139) Horát 545, Bagi 566, Szegedi 503, Polgár 500, Biczó 477, Kozmor 485. (Vastagíta a onterző) Ifi: Kőegi SE-Termalar-Szentgottárd VSE 4:0 (5:3, 1001:962), Herend Városi TK-Kőegi SE 4:0 (5:3, 1075:990), Kőegi SE-Csáánydoroló 1:3 (935:948). Megyei Vasjármű TK-Kőegi SE II. 5,5:2,5 (8:4, 2582:2462); Kőegi SE II.-Körmendi Tee SE 7:0 (7,5:4,5, 2435:2405); Kőegi SE II.- Termalar-Szentgottárd VSE II. 5,5:3,5 (6:6, 2443:2391). DIÁKSPORT Birózó bronz Pontyos Gábor öt győzelem mellett, mindöe egy ereséget enedett tatabányán, a ben ületette abadfogású orágos döntőjén. Reme meneteléséne a diá II. orotály 42 g-os súlyoortjána 32 fős mezőnyében bronzérem lett a jutalma. Fábián Kristóf 54 g-ban a 4 5. elyen égzett. Jól ereelte a birózó az I. Büfürdő Kuán is. A aat a onterseny előelő 3. elyén zárt. Kor és súlyoortjában Pontyos Boglára, Vadá Gergő és Fábián Kristóf a dobogó legfelső foára állatott. Jaab Örs, Koá Lóri, Pontyos Gábor és Frani Eri másodi, Horát Már és Koá Gergő armadi elyezést ért el. Pályabajnoság Hagyományos rendezénye a Városi Diásort Bizottságna az ői feléítő, teetségutató ályabajnoság. Az időjárás az első árom oroorttal egyesen bánt, de a 7 8. otályoso ersenyét az eső és a álya alalmatlansága miatt alatani ellett. A rendező isolána sajnos nem sierült új időontot találnia, így a legnagyobba ői ersenye elmaradt. Az időnto itolódása miatt ugyanerre a sorsa jutott az ői mezeifutás is. A megrendezett ersenye int izgalmas ersenyeet ozta: sor tizede, centi döntötte az elsőségről, és az érme sorsáról. Győztese: I.. 60 m Weidl Mónia/BE 10,4, Fábián Dáid/BA i.n., 400 m Polyá Dzsesia/ BA 1:31, Fábián Dániel/BA 1:28, islabda Weidl Mónia/BE 20,98, Mozsár Patri/BA 23,48, 4x50 lány Balog 39,0, fiú Balog 38,1. II.. 60 m Göbölös Eelin/BA 9,4, Maitz Gergő/BA 9,1, 600 m Ier Natália/BA 2:06,4, Sodi Bálint/BA 2:06,4, táol Göbölös Eelin/BA 348, Wölfinger Eri/BA 352, islabda Nagy Petra/BA 23,63, Gái Marcell/BA 30,85, 4x100 lány Balog 1:09,5, fiú Balog 1:08,2. III.. 60 m Hanó Annamária/BA 8,5, Ecer Dáid/BA 8,1, 800 m Sanraft Liza/BA 2:52,4, Német Már/BA 2:40,3, táol Dei Dora/BA 419, Ecer Dáid/ BA 398, islabda Lőrincz Dorina/BA 33,20, Poroláb Máté/ÁH 46,30, 4x100 lány Balog 1:02,5, fiú Balog 1:02,9, sédáltó lány Balog 3:04,2, fiú Balog 2:51,6. Miulás-ua teremlabdarúgó torna Négy oroort, 48 mérőzés, 229 gól, a ázigazda 100 %-os siere. Röiden ennyi a Balog isola agyományos Miulás Kua teremlabdarúgó tornáina mérlege. A III. oroort 15 mérőzésén 101 gól esett, ami anem étgólos mecenénti átlagot jelent. A Balog isola aatai, a négy győzelem mellett ét armadi elyezést is elérte. A Berse az ezüstöre ajtott rá ármat is gyűjtött belőle. A Tolnay egy ezüstöt a zsirai isola ét bronzot gyűjtött. A oroorto gólirályai: I.. Fábián Dániel (Balog I.) 14 gól, II.. Vert Tamás és Pisor Bendegúz (mindettő Balog I.) 4-4 gól, III.. Ecer Dáid (Balog I.) és Mer Láló (Berse) gól, IV.. Abért Már (Balog I.) 8 gól. Úás Miulás-ua A Kőegi Úó és Triatlon Klub Miulás-ua úóersenye idén örzeti diáolimia is olt egyben. A ersenyen a legisebbetől (Pici oroort) a felnőtteig mindeni ersenyezetett. A őegieen íül mbatelyi, örmendi, gyöngyösfalui indulóat is regitrálta, sőt Marcaliból, Lomándról és Oberullendorfból is olta rajtoló. A mbati időont a gimnazistá özül a ollégistána és bejáróna nem olt ugyan erenés, de tízen így is éiselté a Jurisicot. A ilenc ersenyámban ösesen 192 eredmény ületett. (Egy ersenyző maximum árom ámban indulatott. 25 m gyorson 100 méter mellen, illete gyorson 30 indulót regitrálta. Az egyes ámoban a oroort legjobbjai oleelet ata, a árom ám öesített elyezése alaján a legjobba nyaába érem erült. Területi osárlabda diáolimia Nin erenéjü a Vas megyei isolána a osárlabdáal. A legtöbb aat inte esélytelenül lé ályára, az olyan mérőzéseen aol az ellenfél falcós agy örmendi egyesületi áttérrel rendelezi. Egyre több isola el sem indul. Így a atodi oroortban a Jurisic gimnáziumna a területi ersenyen egyetlen ellenfél maradt, a Körmend U21-es aatáal gyaorlatilag megegyező Köley gimnázium. A gimnázium is tornaterméez ott játéosona élmény olt a ibőített örmendi arnoban ályára léni, de az ellenfél győzelme egy illanatig sem forgott eélyben. Amíg erőel bírtá látótáolságon belül tudta maradni, de a másodi félidőben azért nagyra nőtt a ülönbség. Az 57 dobott ont díéretes, de a megyei döntőbe terméetesen magabiztosan jutott a Köley aata. Eredmény: Körmend, Köley FG-Kőeg, Jurisic MG 93:57 (25:13, 21:18, 22:8, 26:18) A aat. Szü Sándor, Palotai Áron (9), Kiss Eri (9/3), Varga Áron (18), Csona Atila (16), Gaál Bence, Barbali Mátyás, Koá Márton, Vörös Bálint. Szenior tee A Kőegi SE árom teése ereeletett a zalaegeregi (Andrásida) területi enior tee döntőn. A rendagyó lebonyolítás: 104 egyes gurítás (ályánént 13 teli, 13 tarolás) miatt az eredménye öseetése más ersenyeel a inylagos leet, de Kozmor Láló 502 fája (328 teli, 174 tarolás) mindené iáló eredmény. Másodi elyezést és az orágos döntőbe jutást jelentett. Sárözi Lajos (447/300,147) 14. Mógor Láló (409/296,113) 27. elyezést ért el. Az orágos döntőn (Budaest, TÜKER álya) már a ásos 100 egyes gurításban rendezté a ersenyt. Kozmor 439 fáal (302, 137) az előelő 11. elyen zárt a 31 fős mezőnyben. Helyesbítés! Előző ámunban a VIII. síugró Cernel Kuáról óló ciünben egy ersenyző nee téesen jelent meg. Helyesen: Pónácz-Tót Dárius. Az érintettől elnézést érün! -aniti SPORT 31

17 MOZAIK 32 SEMPALA ombinált betét A ombinált betétben elelyezett öseg maximum 50%-a 6 ónaos leötött betét amatláb éi 5,50%, EBKM 5,50% minimum 50%-a 5 agy 10 ées futamidejû egyeri díjas GRAWE életbiztosítás A nem aciós 6 ónaos betéti amat jelenleg éi 1,40%, EBKM 1,40%. KÔSZEGI FIÓK Várör 6. Tel.: f A tájéoztatás nem teljesörû, a irdetés nem minôsül nyilános ajánlattételne. A betéti erzôdés toábbi erzôdési feltételeit a Hirdetmény, a Soron Ban Betéti Ügyletere Vonatozó Üzletabályzata és a Soron Ban Általános Üzletabályzata tartalmazza. A Ban a amatáltoztatás jogát fenntartja. Az ació isaonásig érényes. Toábbi réleterôl érdelôdjön banfiójainban és a u oldalon!

Portfólió. offline grafikai munkák

Portfólió. offline grafikai munkák Portfólió offline grafiai muná 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 Portfólió offline grafiai muná A bíbor ínnel

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27611-9/2012. Tárgy: a Médiatanács Határozatában előírt műsorstrutúrána megfelelő műsorsugárzási ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet:

Részletesebben

áldott ünnepeket kívánunk! AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA xxiv.évfolyam, 12. szám 2011. DECEMBER 13.

áldott ünnepeket kívánunk! AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA xxiv.évfolyam, 12. szám 2011. DECEMBER 13. AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA xxiv.évfolyam, 12. ám 2011. DECEMBER 13. Mária-bor áldott ünneeet ívánun! November 28-án visaállítottá a hársfa által árilis 9-én ledöntött Mária-brot.

Részletesebben

BOLDOG KARÁCSONYT! AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA xxvi.évfolyam, 12. szám 2013. DECEMBER 11.

BOLDOG KARÁCSONYT! AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA xxvi.évfolyam, 12. szám 2013. DECEMBER 11. AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA xxvi.évfolyam, 12. ám 2013. DECEMBER 11. BOLDOG KARÁCSONYT! A DOLGOZNI sötétségről AKARNAK Kőeg Hunnyolc utcáit feldíítettü. öent munéességű Helyére

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 47/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 47/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/27734-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására, valamint a özszolgálati műsorszámo

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika közészint ÉRETTSÉGI VIZSGA 0. május 7. FIZIKA KÖZÉPSZITŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMZETI ERŐFORRÁS MIISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól köethetően

Részletesebben

6. Bizonyítási módszerek

6. Bizonyítási módszerek 6. Bizonyítási módszere I. Feladato. Egy 00 00 -as táblázat minden mezőjébe beírju az,, 3 számo valamelyiét és iszámítju soronént is, oszloponént is, és a ét átlóban is az ott lévő 00-00 szám öszszegét.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1514/2013. (X.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1514/2013. (X.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/35752-9/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására, valamint a özszolgálati műsorszámo

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT LESENCEISTVÁND. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth út 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: lesenceistvand@vazsonykom.

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT LESENCEISTVÁND. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth út 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: lesenceistvand@vazsonykom. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT LESENCEISTVÁND 8319 Lesenceistvánd, Kossuth út 145. Tel./fax: 87/436151 email: lesenceistvand@vazsonyom.hu K I V O N A T LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

Részletesebben

ó ĺ ĺ ľ á ő ü á á ő ő á á ő ę ü ę ĺ ő ľ á ľ á áľ ź Í ü ź á á ľ ő í ü ó É Íľ É á á á Ü á á á á É Í ľ á á á ĺ ľ É Ü É ĺ ż ľ ź Ł ŕ Ö É É É ł É Á ó ĺ á á á á á á ü á á á á á á á á á ü áý á á á á ő ü ő á á

Részletesebben

GAZDASÁGI MATEMATIKA II. VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS

GAZDASÁGI MATEMATIKA II. VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS Heller Faras Gazdasági és Turisztiai Szolgáltatáso Főisolája Levelező tagozat GAZDASÁGI MATEMATIKA II. VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS Gyaorló feladato Összeállította: Kis Márta és Zombori Natasa Kedves Hallgató!

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

ć ö ö ö đ ę ť ö ü Í ö ęü ö śđ Ą ö ę ö ď ö ś Ű ö đ ö ü ť Ś Ę ü ä ä ě Ŕ ż ę äí Í Ą ö Ę ń Í ű ö Ĺ ű ń Í ę ű ź ä ű Đ ń ö Ę đ ź Í Í ű ö ę ö Í ú ú ě ú ě Í Í ť Ű ę ŕ Ľ Ą Ż ü ź ě ű Đ Ö Í Í ś Í Á ö Ł ą Í Ł Í Í

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testülete kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült 2015. április 14-én (kedd) 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) megtartott nyílt üléséről Jelen vannak: Geiger Ferenc, Weinmann

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/38-52/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Drótos G.: Fejezetek az elméleti mechanikából 4. rész 1

Drótos G.: Fejezetek az elméleti mechanikából 4. rész 1 Drótos G.: Fejezete az elméleti mechaniából 4. rész 4. Kis rezgése 4.. gyensúlyi pont, stabilitás gyensúlyi pontna az olyan r pontoat nevezzü valamely oordináta-rendszerben, ahol a vizsgált tömegpont gyorsulása

Részletesebben

Á Ö É Ö Á É Ő Ü É é ü é é ö é ö é é ó é ó í í ü é é é ö é é é óé ü ó Í ö ó é é ü ó é é é ü ó é óé í é Í Ú ö í é ü ö é í é ü é é í ü é é í í É ó é Ö ö é ó é ó ó é ü é é ö ö ö í ü ü é é é ö ü í é é é é é

Részletesebben

RÓLUNK SZÓL V.év. 5.szám

RÓLUNK SZÓL V.év. 5.szám VVILONYA RÓLUNK SZÓL 2009 V.év. 5.szám Kiadja: 8194 Vilonya, Hétvezér u.22. http://www.vilonya.eu e-mail: vilonyaert@vilonya.eu Testvértelepülésünk Nyitracsehi EGY KÖZSÉG A TÉRKÉPEN: VILONYA, DE NEKÜNK

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

KIMUTATÁS EGYES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK ADATAIRÓL

KIMUTATÁS EGYES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztiáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) beezdése alapján ötelez. Nyilvántartási szám: 1207 KIMUTATÁS EGYES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről 170/20/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről Határozatok: 167/2014. (XII.4.)

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TARTALO M M UTAT Ó 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről. 2. A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről Rendeletek: 27/2011.(XII.14.) A települési szilárd-hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

KIMUTATÁS EGYES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK ADATAIRÓL

KIMUTATÁS EGYES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztiáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) beezdése alapján ötelez. Nyilvántartási szám: 1207 KIMUTATÁS EGYES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

Á É ő é ü ö á á ö é á é ö á á é ő á á ő á á á ő á ő é á é ő ö ó é ő é é á ó á á á á ó á á ö ö é á é Ó É á á ő á á ú ü ö á á á á é á á á á é é ő á á á á é ü á á ő ú á é á á ü ö á á á á é é á á á á ő á ő

Részletesebben

ó ľ ľ ü ü ó ľ ó ó ĺ ö ľ ü í ü ĺľ ĺ ů í É Í É ó Á Á Í ľ ľ ľ ĺá Á Á Ü Á É Íľ ľ Á ą ĺ ĺ ľ É ĺéľ ľó ľę ľ ł Ü ľĺľé É Ü É É ą Á ĺ É ĺ ó É ĺáľł ł ľ ĺ ł ł ą Ą ľ ĺ É ľ ü ľ ü źę ź ü źú ü ľ Ĺ ó ľ ź ű ĺ ö ľ ó Ó ó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Digitális Fourier-analizátorok (DFT - FFT)

Digitális Fourier-analizátorok (DFT - FFT) 6 Digitális Fourier-analizátoro (DFT - FFT) Eze az analizátoro digitális műödésűe és a Fourier-transzformálás elvén alapulna. A digitális Fourier analizátoro a folytonos időfüggvény mintavételezett jeleit

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én - csütörtökön - du. 13,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5641 Tarhos, Petőfi u. 2. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-én megtartott soron következő,

Részletesebben

Á É ö ó ú á ö á ö ű ű ö ő á á ó ú á ó á ő ó á ő á ö á ö á ö Ú ó á á í ó ö ö á ő á á í ó í ú ő ö ö ö ö á á á ó á óí á ő á á á í ü Í á á ű ó ó ó á ó á í í ő í á ú á ő á á á á í á á á í á á á ú á á ö ö ö

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 345/2013. (II.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 345/2013. (II.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31143-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó ötelezettség megsértése Mellélet: hatósági ellenőrzés részletes megállapításai

Részletesebben

VALÓS SZÁMOK MEGKÖZELÍTÉSE TÖRTEKKEL

VALÓS SZÁMOK MEGKÖZELÍTÉSE TÖRTEKKEL Surányi János Farey törte mate.fazeas.u Surányi János VALÓS SZÁMOK MEGKÖZELÍTÉSE TÖRTEKKEL FAREY-TÖRTEK. Egy a alós számot racionális számoal, azaz törteel aarun megözelíteni. A törteet az alábbiaban mindig

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 848-1/2016.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 848-1/2016. 1/2016.(II.02.) KT Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 66/2014.(III.25.) 56/2015.(III.24.), 120/2015.(VIII.12.), 121/2015.(VIII.12.),246/2014.(XII.16.), 252/2014.(XII.16.), 52/2015.(III.24.),199/2015.(XII.15.),

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata működéséről

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata működéséről Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata Selbstverwaltung der Deutschen des Komitates Komorn-Gran Székhely/Sitz: Elnök/Vorsitzende: 2800 Tatabánya, Fő tér 4. Waldmann-né Baudentisztl Éva Tel/Fax:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltétele 2010. március 1-től ötött Pénzügyi Lízingszerződésehez (Személygépjármű, Kishaszongépjármű, Motorerépár finanszírozásához) Érvényes pénzügyi lízing szerződésere 2011. március

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. február 16-án 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről Jelen voltak:, a

Részletesebben

Városházi krónika Békés Város Önkormányzati Híradója

Városházi krónika Békés Város Önkormányzati Híradója Városházi Békés Város Önkormányzati Híradója www.bekesvaros.hu ingyenes 2016. február XIX. évfolyam 1. szám Jelentős érdeklődés övezte az újévi állófogadást Idén tizedik alkalommal nyitotta ajtaját a békési

Részletesebben

ó á Ö ľ á é ő á á ĺ ĺ ő ľ ő á é á á é ö é é ő ő ő ö ľ á ľ đ ó í á áľ é é ł é é éľ ő é á í á ü é á á á é á á á ĺ Í Ĺ é Ĺ é É Í É É Ü Ü ľá ł ĺĺ É Í ľ Ü ĺľé ĺ ľá É É Á É É Ü É É Á Ĺ ŕ Ę É É ľ ĺ ł ľĺ áľ á

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A képviselő-testület rendkívüli

Részletesebben

KIMUTATÁS EGYES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK ADATAIRÓL

KIMUTATÁS EGYES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztiáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) beezdése alapján ötelez. Nyilvántartási szám: 1207 KIMUTATÁS EGYES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Szám: 483-5/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Kiss László

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Tárgykód Határozat- NAPIRENDEK Rendelet száma Az Art-Vital Kft (Nyíregyháza, Sólyom u. 21.) kérelme 118/2001.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. szeptember 29-én de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. szeptember 29-én de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. szeptember 29-én de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

VIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. ÁPRILIS 28. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

VIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. ÁPRILIS 28. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 12/2010. (IV. 29.) ÖKT. r. A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási 3. formák szabályairól

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

Elfogadták a költségvetést

Elfogadták a költségvetést V I Z I V Á R O S t V Á R t K R I S Z T I N A V Á R O S t N A P H E G Y t T A B Á N t G E L L É R T H E G Y A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI Ö NKORMÁNYZAT LAPJA l WWW. BUDAVAR. HU l XXI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. május 3.-i együttesen tartott üléséről. Tartalom: Határozatok:

Részletesebben

Előterjesztés a március 29-én tartandó Képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés a március 29-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Előterjesztés a 2012. március 29-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2/2012. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításának megalkotása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 23- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 23- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 5/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 23- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 8/2014. (VII.31.) önkormányzati rendeletet az egyes lakossági csoportok támogatásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2014. március 13-án megtartott üléséről Hozott döntések: 22/2014. számú határozat pályázatok benyújtásáról 23/2014. számú határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2010. november 09. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2010. november 09. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 12/2010. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2010. november 09. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-15/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-15/2014. ikt.sz. I-1/9-15/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 4-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 5. napján megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 5. napján megtartott nyílt üléséről. Szám: 362/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 5. napján megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Remitzky Zoltán polgármester dr. Holocsi Krisztián

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. augusztus 25-én 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről- Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme. Jelen vannak:

Részletesebben

Tornyai Sándor Fizikaverseny 2009. Megoldások 1

Tornyai Sándor Fizikaverseny 2009. Megoldások 1 Tornyai Sánor Fizikaerseny 9. Megolások. Aatok: á,34 m/s, s 6,44 km 644 m,,68 m/s,,447 m/s s Az első szakasz megtételéez szükséges iő: t 43 s. pont A másoik szakaszra fennáll, ogy s t pont s + s t + t

Részletesebben

JANUÁR SZIA, IDŐUTAS! ÚJÉ

JANUÁR SZIA, IDŐUTAS! ÚJÉ JANUÁR SZIA, IDŐUTAS! E NAPTÁR SEGÍTSÉGÉVEL SOSEM FOGOD ELFELEJTENI, MIOR VANNA A FONTOS IDŐPONTO A MÚLTBAN ÉS A JÖVŐBEN. Z T, RES NG E VÍZ ARSA A F ZDETE E V ÚJÉ 0 ÉRDE ESS ÉG MR. PEABODY ÉS SHERMAN VÁROSI

Részletesebben

7. osztály, minimum követelmények fizikából

7. osztály, minimum követelmények fizikából 7. ozály, iniu köeelények fizikából izikai ennyiégek Sebeég Jele: Definíciója: az a fizikai ennyiég, aely eguaja, ogy a e egyégnyi idő ala ekkora ua ez eg. Kizáíái ódja, (képlee):. Szaakkal: ú oza a egéeléez

Részletesebben

ľ ľ ő ü ő ő ő ü ü ő ľ ń ő ő ü ľ ö ü É Íľ ľ É É ą Á É Ü É Ü ą Á É Í Ü É ľ É Ü É É ľ ľé ľ ü ź ź Í ő ő ľ ő ő ů ľ Ü ö ľ ö ź ö ö ő ľ ź ű ľ ö ö ö ő ő ľ ź ľ ő ť ľ ü ę ü ľ ľ ľ ľ ú ő ź ő ć úő ő ú ľ ú ť Ł Ż Á ľ

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 27-i együttes üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/6/12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 28-án 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 09. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

9. évfolyam feladatai

9. évfolyam feladatai Hómezővásárhely, 015. április 10-11. A versenyolgozato megírására 3 óra áll a iáo renelezésére, minen tárgyi segéeszöz használható. Minen évfolyamon 5 felaatot ell megolani. Egy-egy felaat hibátlan megolása

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1566/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1566/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Itatószám: MN/13998-15/2012. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó törvényi ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

6.Kőszegi Aquatlon 2015.

6.Kőszegi Aquatlon 2015. 6.Kőszegi Aquatlon 2015. név iskola születési év Pongrácz Marcell Árpád-házi Szent Margit 2009 Fodor Kinga 2008 Hóbor Álmos Árpád-házi Szent Margit 2008 Koczor Tímea Árpád-házi Szent Margit 2008 Ziskó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme

JEGYZŐKÖNYV. soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Abádszalók Város Képviselőtestületének 2009. augusztus 19-én megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Az ülésen jelen voltak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

í ő ľ ü ó ľ ľ ő ľ ü Ü Ü Ł ľ ü ľ ü ľ ö ľü íľ ő ő ź ő í ó ü ľ ö ü ü ó ő ö ľĺ ó ľó ő ő ö ź í ö ő źą ö í ő ü ö ö ü ő í ľ ó ó ó ü ó ó ó ő ö í ó í ü ö í ő ę í ö ü ą í ľ ó ő í ú í ó ő ö ó ó ő ü í ó ľ í ľź ľ ú

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült 2011. március 17-én Dunasziget község Képviselő-testületének nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: Baranyai László, Belovitz Károly, Cseh József, Kiss Sándor, Némethné

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 204-20/2010. Képviselő-testülete. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2010. október 13-ai nyílt, alakuló üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 204-20/2010. Képviselő-testülete. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2010. október 13-ai nyílt, alakuló üléséről Pátka Község Önkormányzatának 204-20/2010. Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2010. október 13-ai nyílt, alakuló üléséről Rendeletek: Határozatok: 184/2010.(X.13.) 185/2010.(X.13.)

Részletesebben

Karácsonyi köszöntő. Csitári-Hock Tamás. Szalapa Község Képviselő-testülete nevében minden szalapai lakosnak és családjának kívánok:

Karácsonyi köszöntő. Csitári-Hock Tamás. Szalapa Község Képviselő-testülete nevében minden szalapai lakosnak és családjának kívánok: Karácsonyi köszöntő Van a csoda... Karácsony csodája. Amire várunk. És ami teljesedik. De ez a csoda nem a színes szalagokkal átkötött dobozokban rejlik. Nem a feldíszített zöld fenyő alatt találod. Ezt

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Alsó tagozat Középzagozat Felső tagozat Saját program Felelős. VÍZ - beavatás

Alsó tagozat Középzagozat Felső tagozat Saját program Felelős. VÍZ - beavatás Dátum Tanítái nap orám a. hét.. Évnyitó Évnyitó Évnyitó 9.. VÍZ - beavatá Aló tagoat öépagoat Felő tagoat aját program Felelő Évnyitó 9... 9... Előök fogadáa Tanári onferencia Rigó R., Grábner Z. Márku

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

2016. JANUÁR. Magyarcsanád Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja. Tisztelt magyarcsanádi lakosok!

2016. JANUÁR. Magyarcsanád Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja. Tisztelt magyarcsanádi lakosok! Magyarcsanád Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja 2016. JANUÁR Tisztelt magyarcsanádi lakosok! Újra eltelt egy év, és mint ahogyan a világ számtalan pontján, itt Magyarcsanádon is számot

Részletesebben

é ü ú á á á Ö á Íĺ ő é á é ú á á á áľ é é ő óľ ľ Ö ő á ó á ü é é ő ü é á á á á á ű ő é á é ú á á ö á á ö ö ľ á é á ó ó á á á á á á á á ľ í ő ő ó á é ő é é é ý á ő á á ó ý é ő ő é é Á á é é ó á ő ó í é

Részletesebben

Szám: 02/32-9/2009. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 19-i ülésére

Szám: 02/32-9/2009. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 19-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-9/2009 E L Ő T E R J E S Z T É S A Veszprém

Részletesebben

önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete T E R V E Z E T CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2013. (.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 10/2011.

Részletesebben

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 32 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

Békési oktatási egység Dévaványai oktatási egység Gyógypedagógiai oktatási egység Gyomaendrődi oktatási egység Orosházi oktatási egység

Békési oktatási egység Dévaványai oktatási egység Gyógypedagógiai oktatási egység Gyomaendrődi oktatási egység Orosházi oktatási egység etember Béési otatási egység Déaányai otatási egység Gyógyedagógiai otatási egység Gyomaendrődi otatási egység Orosázi otatási egység 1. első tanítási na Első tanítási na 7,45 -tól ünneé-lyes tanényitó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről 290/1/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről Rendelet: 1/2015. (II.17.)

Részletesebben