jászol a szívekben AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA xxvii.évfolyam, 12. szám december 16.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "jászol a szívekben AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA xxvii.évfolyam, 12. szám 2014. december 16."

Átírás

1 AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA xxvii.évfolyam, 12. ám december 16. adent DOLGOZNI aráony AKARNAK jál a íeben Abban Hunnyolc az időben, öent amior munaéességű embert elrendelte, alalmaz ogy a belárosban ámláljá Augustus áár öse műödő a földereséget, MEA-GOLD Kft. tömege A béreet, elte útra az üzemelés ősei földje öltségeit felé. A ándorló a munájuért ezre feledésbe aott árbeételből merülte. Csuán és az állami egy názáretmogatásból ázasárra biztosítjá. emléün: Reggel az ator ára, tá- ait ezdene, a Biblia rgalmasan igaz emberne dolgozna neez, és feleségére, nai négy, at ai áldott agy ét állaotban órát. Érzi olt. a Útitársai munaely talán fontosságát, nem is sejtetté, nem zúgolódna, többen a Messiás az óraözi özeledi üneteben oda, aol az is ogy elü Írás teéenyedne. erint meg ell A fotó ületnie: a miroálas a júdeai Betleemben. törlőendő ajtogatását öröíti meg. Milyen Tíz ée égezne ember leetett bérmunát a názáreti a récelai á? Hogy LISS cégne, megfontolt, réüre Istenre ódaíz-, nyitott és illete al aú, abatronoat elíd férfi álogatna. olt, az A iderül Kromberg az eangéliumból. & Scubert Kft. Leli régi és megrendelőjü. fiziai erejéről, megbízatóságáról Számura fröcöntött a osú, gumiidomoat alandos utazás sorjázna, során amelye tett bizonyságot. minőségi Valóínűleg után nem felsőategóriás így ézelte autó el alatrée az életét, átétel amior le. Jelentős eljegyezte az igény Máriát. arra, ogy Nem aart más öent lenni, munaéességű mint a álatott embert né egyerjon a ft. fia, alalmazni. megbízató munás, deré tud- aládfő. A cégezető, Istenne Runyáné azonban Biczó más Valéria tere olt. elmondása Felforgatta erint: az életét, eez ogy árjá elyet a éítsen reményeben, benne az önmaga ígéreteben ámára. megléő nagy ogy megrendelést. József legyen A a cég éldaé, elődje Azt aarta, a 2002-ben férfiminta indult a gyerme egyori Jézus textileseel, előtt. A azóta ázatan is magánállalozásént ilométernyi út égén nem műödi. Petoits árt a Szent Sándor Párra. özreműö- Kényelmes ienés állás déséel elyett a Bencés a Széázban a barlangistálló találta jutott munaégzésre nei. Aor alalmas József termeet. találéony A aaént igorú feltételeez eléítette ötött az első munaörülményeet ajándéot. elsődlegesen Azt tette az állato Kaltenecer eteté- aráonysére Lajos lgáló, önéntes étöznai segítségéel jállal, éítetté amit az i. Úr A tett cég az műödéséért ő életéel: alaosan a dolgozó felforgattalelősséget Megtitította, érezne, és rendbe a önmagura rata, friss fe- almáal ámítatna. bélelte, ogy ua feellyé legyen az újülött Írta Üdözítő és fényéezte: ámára. Nem jál-e a mi íün Kámán is? Tele Z. ennyel, eserűséggel, amit az élet istállójában ösegyűjtöttün. Nagy üségün an egy józsefi ézre, még a fájdalmasan felforgató is. Kell, ogy megtitítsa, megújítsa és jósággal, tita örömmel bélelje íün jálát! Hien a Gyerme bennün aar megületni! Tót Kritina Veronia Fényéezte: Német Ián

2 VÁROSHÁZA 2 Abért-taa A noember 27-én megtartott testületi ülésen a éiselő ezdeményezté az Abért-taa és a ozzá tartozó terület ( ösesen 43 a 78 m 2 ) önormányzati tulajdonba történő ételét. Ez a terület a íztározó rée, a magyar állam tulajdona, az ingyenes átétel oa a turizmussal aolatos feladato megalósítása. A áros állalta az átadás öltségeine (157 ezer Ft) megfizetését, illete a terület gondozását december 21-ig, az előírt fenntartási időa égéig. A fenntartás árató ées öltsége öt millió Ft. Az előterjetés itájában a megalósítatóságot étségesne tartotta Plecl Tibor. Kételedett abban, ogy a árosgondnoság rendelezi-e az eez üséges géi eözöel. Kérdésént angzott el, ogy elegendő le-e a feladato elégzésére az öt millió Ft. Koá Istán árosgondo elmondta, ogy Kőeg zöldterületét (300 ezer m 2 ) gondozzá, amelyne rée a irágosítás, illete a fá ezelése is. Az eez a feladatoz rendelezésre álló ösegez éest nem ros énz az öt millió Ft. Elangzott, ogy a nonrofit ft. nemrég ásárolt ét öseré megajtású tratort. Az elégzendő muna mennyiségét illetően Huber Láló olgármester arra íta fel a figyelmet, ogy a áros együttműödési megállaodást ötött a aláati LCD, PLAZMA, HAGYOMÁNYOS TV- és egyéb eletroniai éülée jaítása röid atáridőel, garanciáal! Csizmazia Gábor, Horátzsidány Fő u / , 94/ Fogadóórá időontjai Huber Láló olgármester: január 7. dr. ZALÁN GÁBOR jegyző: január 14. Básty Béla alolgármester: január 21. Dr. NAGY EDINA aljegyző: január 28. A titségiselői fogadóóra 9 11 és óra özött tart. Rába Kálmán önormányzati éiselő december 19-én (énteen) óra özött, (Elérető: / agy: Terlán Zoltán a 4.. álatóerület önormányzati éiselője január 8-án, (ütörtöön) óra özött, Plecl Tibor önormányzati éiselő január 8-án (ütörtöön) óra özött, Sas Norbert a 7.. álatóerület önormányzati éiselője január 9-án, (énteen) óra özött, Kiss Zoltán a 3.. álatóerület önormányzati éiselője január 15-én, (ütörtöön) óra özött fogadóórát tart. A éiselői fogadóóra elyíne: a Városáza tanáozó terme. Huber Láló olgármester január 7-én, (erdán) 17 és 19 óra özött árja Kőegfala laosságát a lubelyiségben. Kőeg és Vidée Kőeg áros és örnyée olgáraina ingyenes ailaja Kiadja: Jurisi-ár Műelődési Közont és Várínáz Felelős iadó: Pócza Zoltán Felelős erető: Tótárád Ferenc Later: Trifu Péter Nyomdai muná: lacom Zrt. joggal rendelező Sortorgá Egyesülete Vas Megyei Szöetségéel, amelyne ötelezettsége a artaa arbantartása. A árosezető angsúlyozta, ogy az átétel iemelt indoa a turitiai céloat lgáló fejletés megalósításána segítése, figyelembe etté a magyar ormány özötti Kreatí Város Térség Fejletési Programjána (KRAFT) ide onatozó tereit. Vízáradat Noember égén a ízáradat ellen éített az önormányzat üleítő anát a Szőlősert utca és a Hegyalja utca sarán. A egyoldalból áramló esőíz, és a ele együtt érező HATOS betéti ació 1 ónaos ismétlôdô futamidôel Kamatláb az elsô 5 ónaban, illete a 7. ónatól: 1 ai BUBOR 0,20%, azaz éi 1,90% EBKM 1,90%* Kamatláb a 6. ai leötésre éi 6,00% EBKM 6,00% A nem aciós betéti amat jelenleg: 1 ónaos futamidôre 0,10% EBKM 0,10%* KÔSZEGI FIÓK Várör 6. Tel.: f A fejletési elézelése megalósítása érdeében együttműödési megállaodás ületett az önormányzat és az E55 Tanáadó Kft. özött. Szima Andrea a áros főéítée eléítette a íztározó anosítási terét (Kőeg és Vidée június), majd éülte látánytere is. Az éítő által lejtősen ialaított artaa alalmas le nyílt ízi fürdőzésre is. Kámán Z ordalé a asráon át az anába ömli. Ide atlaozi a aadéelezető-atorna, amelyen eretül a íz toább folyi, a aidarabo az anában maradna. Így megűni esőzés után a mentőállomás mellett, az útfelületen renderesen étterülő őzúzalé leraódása. *2014. december 10-én. A tájéoztatás nem teljesörû, a irdetés nem minôsül nyilános ajánlattételne. A betéti erzôdés toábbi erzôdési feltételeit a Hirdetmény, a Soron Ban Betéti Ügyletere Vonatozó Üzletabályzata és a Soron Ban Általános Üzletabályzata tartalmazza. A Ban a amatáltoztatás jogát fenntartja. Az ació isaonásig érényes. Toábbi réleterôl onlaunon és banfiójainban tájéozódat! Szereti a eretőbizottság: Helyettes erető: Kiss János Hani Tibor Kámán Zoltán (irdetéserezés) Német Ián Terjetés: Pannon Lao Társasága Kiadói Kft. ISSN Megjeleni aonta egyer 6120 éldányban Röid íre Ford Ford Ford Mindig jobb éet zár a Strauss! A Ford immáron özel at ée ezeti a magyarorági emélyautóés angéjármű iac újautó értéesítéseit. A Strauss Autóalon, a mbatelyi Ford máraeresedés örömmel tájéoztatott bennünet arról, ogy az idei ében 30 %-al több új Fordot értéesítette. Ez azt jelenti, ogy a magyar autótulajdonoso nagy rée idén is Ford ásárlása mellett döntött! Noember 27-én egyangú aazással döntötte a éiselő arról, ogy ingyenesen árom ére bérbe adjá a Concordia- Barátság Éneegyesület ámára a áros tulajdonában léő Kossut L. u. 15. ám alatti 2207/A/4 r-ú, 37 m 2 nagyságú ingatlant. Hanálaton íül an a öröseret egyori ét terme, amelyez tartozi előtér és melléelyiség is. Az éület a célna megfelelő átalaítását az egyesület állalta, és fizeti a özüzemi díjaat is. A terembérletre óló igényt Szilágyi Imre elnö ezdeményezte, ien az egyesületne nin saját análatú róbaterme. A leetőségeet megteinte érté az éneese a fenti ingatlan ingyenesen történő bérbeadását a árostól. Mindezt Huber Láló olgármester jogos igényne, és üséges segítségne neezte, ien a nagy múltú és jelentős ulturális értéet éiselő Concordia-Barátság Éneegyesület fontos ereet tölt be a áros műéeti életében, amiért a árosezető öönetet mondott. Régi, új ezetője le a Kőegi Városüzemeltető Nonrofit Kft.- ne. Noember 27-én a éiselő újabb árom ére megbíztá Koá Istánt a ft. ezetéséel január 1-től. Nyílt tárgyaláson a éiselő 100%-os támogatásáal ata meg az igazgatói feladatot a árosgondno, ai megtitelőne érezte a bizalmat, és lgálatna teinti a munáját. A ft. 100 %-os tulajdonosa az önormányzat, a jelenlegi céget árilis 1-jén alaítottá. Az aor iírt ályázat alaján ata meg előör a bizalmat Koá Istán. Keei Balázs egy meg nem alósult éiselő-testületi atározatra íta fel a árosezetés figyelmét. A márciusi laámban a döntésről a öetezőéen tudósítottun. Kőeg Város Önormányzatána Kéiselő-testülete a Vas Megyei Leéltár Kőegi Fióleéltárána ingyenes análatba adja a Kőeg, Kossut L. u. 3. ám alatt találató 113 m 2 nagyságú ratárelyiséget. Ezt a döntést a éiselő több é óta renderint megozzá. A elyiség análatba adása azért is fontos, mert itt őrzi Kőeg áros történelméel aolatos iratanyagot. A fióleéltár legalább negyedéente özöljön a áros múltjáal aolatos elytörténeti, ismeretterjető cieet az ingyenes ratáranálat ellentételezéseént a Kőeg és Vidée újságban. Enne iányát ifogásolta Keei Balázs, és érte, ogy a árosezetés ismételten üldje el a atározatot a megyei leéltár ezetése réére. Kőegfalán, a lub éülete előtt elyezne el egy irdetőtáblát, így a falu laossága özetlenül is tájéozódat a ülönböző irdetményeről. Noember 27-én Tót Gábor előterjetése alaján erről döntött a éiselő-testület. A éiselő felé a laosságtól érezett a jogos érés. Básty Béla alolgármester feletette, ogy a áros más területein, a laóteleen is anna asonló iányosságo, ezért üséges ezeet felmérni, majd döntést ozni. Kőeg Város Önormányzata együttműödési megállaodást ötött a árom orát, német, roma nemzetiségi önormányzattal. Az otóber 12-én megtartott álatáso alaján mindárom isebbség önálló önormányzatot műödtet. A műödés tárgyi és emélyi feltételeine biztosításáoz ana segítséget a áros önormányzatától a erződésben leírta erint. A áros az ées öltségetésében énzügyi támogatást is nyújt a árom nemzetiség ámára, amiről mindig ülön döntene. Kőeg Város Önormányzata, január 1-jéel megállaodást ötött a Vas Megyei Marusoy Kóráz, Egyetemi Otatóóráz Nonrofit Zrt.-el a A Fordo ár-minőség aránya az egyi ér, amely miatt ügyfeleim álatása ismét egy új Fordra esett. Partnereim nagy rée asi cége és intézménye, többe özött a idéi önormányzato is. Magánügyfelein nagy rée a Ford Focus ifutó ériájából ásárolt nagyobb mennyiségben az idén, amely autó iáló teljesítménye, és még mindig új dizájnja az é égén egy ietetlen edező árral árosult tudtu meg Faras Zsolt értéesítési ezetőtől. őegi aorosi ellátás biztosítása érdeében. A erződés erint a etesége imutatásáról a óráz tételes elámolást ad át az önormányzat rendelezésére. Ebben az ében január 1. és június 30. özött az OEP általi finanírozásból ármazó beétel Ft olt, míg a iadás Ft. A eteség értée Ft, amit az önormányzat öteles megtéríteni. Az igazgatási és éítésatósági otály a ciális rendelet alaján otóber 2-től noember 26-ig 150 önormányzati segélyt állaított meg. Noember 27-én a éiselő-testületi ülésen elangzotta erint Kőegen is le trafiax a rendőrség ezelésében a gyorsajtás megaadályozása érdeében. Közleedés emontjából eélyeztetett útaa a árost elerülő 87-es út. Ugyanígy a Kossut és a Munáy utca, alamint a Károly Róbert tér, amior nagy sebességgel érezne ide az autó a Hunyadi utca irányából. Keréároso figyelem!!! Veélyes a délutáni, esti, reggeli sötétségben iilágítatlan, agy alig látató fénnyel ellátott eréáron özleedni. Karáonyig, és azt öetően is mindenit éségben azaárna! Fran Szabol, a Ford Strauss eriz ezetője büe aatára, ien már mbaton is ügyfelei rendelezésére állna, aine ezáltal ényelmesebb aár a éntei munaidő égén leadni az autót, agy a mbati beásárlás ideje alatt erizeltetni azt. A aroséria árözont is műödi már mbatonént, tájéoztatott minet a eriz ezetője. (X) VÁROSHÁZA 3

3 VÁROSHÁZA 4 Első ézből! Titelt Olasó! Kedes Kőegie! Az életün toábbi folyását, az előttün álló ée fejlődési leetőségeit nagymértében megatározó, ezért ülönösen fontos é égéez özelede talán nem túlzás és remélem, soan egyetértene elem a azt mondom, ogy: ennél rosabb éün ne legyen, mint 2014-ben olt. Ebben az ében befejeződött az utóbbi étizede (30 40 é) legnagyobb árosi beruázása; a Jurisi-ár felújítása és turitiai fejletése; eléült, és röidesen elezdi műödését az új Egéségügyi Közont, melyne réén égre orerű örülménye fogadjá a őegi és a Kőeg örnyéi betegeet (eemőet, anyuáat, diáoat, nyugdíjasoat és atíaat), alamint az egéségügyben dolgozó nai munaörülményei is jelentősen jaulna ben régen látott alaony intre (4,2%) süllyedt a tartós munanélülie aránya Kőegen, ami ere nem jelenti azt, ogy minden dolgozó a ámára megfelelő, jól jöedelmező munát égezet, de legalább soan beerülette a muna ilágába, ami lelileg is nagyon fontos. Az önormányzat gazdálodása öönetően a rendíüli ormányzati támogatásna stabil, iámítató és biztonságos olt, mely reméletőleg jöőre is így le így maradat. Mindenine, ai rét ett a fenti eredménye (és nem a eze) elérése érdeében égzett munában, elismerésemet és öönetemet fejezem i, és íáno mindnyájuna és a edes Olasóna Szeretetteljes, Béés, Áldott Karáonyi Ünneeet! Huber Láló olgármester Lassan, de biztosan A Hulladéudar nyitott az inert ulladéo leraására ilogramm alaján történő díjfizetés ellenében. Mégis olt, ai 2014-ben az egyori Potógyár területén rata le a feleslegessé ált anyagait. A bizonyítási eljárás során a tettes elismerte eleedetét. A áros örnyezetédelmi elyzetéről tárgyalta a éiselő noember 27-én. Kiss Péter erint bizonyos roblémá ée óta isaöönne. Egyi ilyen az egyori Potógyár területén léő olajennyezés. A orábbi tulajdonos ft. egy jogi eljárás során megűnt, a felámoló ét mási ft. réére értéesítette a területet. Otóber 13-án a KÖF elyíni emlét tartott, a megállaítás erint megezdődött a nagy mennyiségű éítési törmelé elállítása. A új tulajdonoso állalása erint a terület rendezése március 31-ig befejeződi. Kiss Péter bejelentette, ogy Rimányi Kritina otályezetőel rét ett egy laossági fórumon, aol a egyoldalban laó ennyízelezetés roblémájáról tárgyalta az érintette maximális megértése mellett. Egy önormányzati rendelet értelmében a árosgondnoság állítja el a ennyízgyűjtő aná tartalmát. Az eözö táolság és intülönbsége miatt nem mindenol alalmasa a feladat elégzésére, ezért újabb gé beerzésére le üség. A megállaításo erint elindult egy ozití folyamat. Az elmúlt időaban 6 db egyedi ennyíztitító berendezés teleítésére érezett érelem a atóság felé, amelyből egy jogerős análatba ételi engedéllyel rendelezi. Az ilyen berendezése teleítése, agy a sűrűbben laott területeen a atornázás jelenti a egyoldal ióíz bázisána a édelmét. Kőegre az ióíz nagyobb rée Perenyéből érezi, armadát a Rőti-ölgyi ízbázisról aja, amely 400 m 3 tározó aacitással rendelezi. Ez a render sérüléeny az esőzése, az áradáso időaában. Már többör olt rá élda, ogy az innét történő lgáltatást le ellett állítani. A József-forrás és a Köidűlői nagy átmérőjű ásott uta análatát az ÁNTSZ tiltotta meg 2012-ben a egyoldalban léő áztartási ennyízgyűjtő aná oozta eélyeztetettség miatt. A árosban iéített ennyatorná jelentős roblémája, ogy a laóázanál leullott esőizet is ide ezeti, amelyne a öetezménye, ogy más laóázból int alig tud elfolyni a ennyíz a aadéos időaban. A Gyöngyös utca az egyi eélyeztetett útaa. Básty Béla alolgármester erint a füst terjedéséne emontjából a áros több ontja is ritius leet a fűtési ezon időaában. Ezt a érdésört Terlán Zoltán etette fel a laossági éleménye alaján. A éiselő ösetett dologna teinti ezt a feletést, ezért ezzel bizottsági inten eretne foglalozni. A őegieel folytatott beélgetése során általános olt a élemény, mierint a bejelentés, feljelentés nem ezet eredményre, a jó ó, meggyőzés többet ér. Huber Láló olgármester erint üség an az államolgáro tudatosságára. A olgári attitűdö erint, ai nem tud alalmazodni a özösségi életez, az ellen meg ell tenni a üséges léeseet. Eez üség an az érintett laosság jó ándéú együttműödésére. Rába Kálmán érdésére elangzott, ogy az égetéssel aolatos érdéseet magasabb intű jogabály, a örnyezetédelmi törény abályozza, amit egy önormányzati rendelet nem módosítat. A zöldulladé égetéséne időontját a éiselőtestület a döntéséel abályozta. Keei Balázs óa intett mindenit, ogy a lombulladéot nedes időaban elégessé a erteben, a Hulladéudarba ingyenesen iállítató. Autógumial, műanyaggal, egyi anyagoal ennyezett fáal, l. forgálaal (bútorla), fáradt olajjal fűteni agy égetni tilos. Mielőtt alai ezt tenné, gondoljon a gyermeére, unoájára agy a egyerűen önmagára, ien ilyen anyago égésénél eélyes gázo eletezne. Olyan mérge, amelye aár a nedesség atására is isajutatna, és ésőbb ialauló egéségárosodást oozatna az ott élőne. Ez a méreg lassan at, de biztosan. Kámán Z Figyelem!!! A főzésez anált maradé étolajat ne öntse bele a mosogatóba. Egy e is több négyzetméter ízfelületet zár el a leegőtől, eélyezteti a ízi élőilágot. Az elanált étolajat gyűjtse öse, és leadatja ingyenesen Kőegen, a MOL benzinúton. A lámaizzó, a tönremenne ne dobja a emétbe. Gyűjtse öse, dobja bele a Vasi Lux Kft. eletromos boltja (Kőeg, Ráóczi utca 18.) előtt elelyezett ládába! Védje a örnyezetét! laossági aró Régi énzeet, érmeet, itüntetést, önyet, régi játéoat, asútmodellt stb. áborús témájú és anti tárgyaat ásárolné. Tel.: 06/ Kőegen anorámás örnyezetben teljesen özműesített tele eladó. Telefon: 0620/ és 0630/ Kőeg Brüsel Szabizottságo Noember 27-én a éiselő-testület megálatotta a bizottságo aazati joggal is rendelező ülső tagjait. Így a árom abizottság tagsága a öetező: Városfejletési, Idegenforgalmi, Környezetédelmi és Vagyonügyi Bizottság: Elnö Kiss Péter, éiselői tago: Kay Ferenc, Kiss Zoltán, Rába Kálmán. Külső tago: dr. Maroi Tibor, Harsányi Zsolt, Horát Ferenc. (Tót Gábor jaasolta Kaltenecer Milán ülső tagént történő megálatását, de a aazásnál nem aott többséget.) Noember 10-én Vas megyéből egy delegáció utazott Brüselbe. Kőeg árosát Huber Láló olgármester és Básty Béla alolgármester éiselte. A árosezető aai erint nagy jelentőséget tulajdonított az újonnan ineezett uniós biztossal történő tatáloozásna, ien Narai Tibor Kőeget jól ismeri, többör járt a árosban, és öönettel forgatta a Kőegről éült fotóalbum önyet. A Berlaymont Palotában, az Euróai Bizottság éázában tartott megbeélésen az uniós biztos réletesen tájéoztatta a delegációt a atásörébe tartozó feladatoról. Egy munamegotás alaján dr. Scöflin György rofesr éiseli a Vas megyei ügyeet. Az ő megíására, Ág Péter orággyűlési éiselő oordinálásáal érezett az EU-főárosába a Vas megyei üldöttség Vétől Celldömölig. Krizmanic Istán Horátzsidány és Bodorós Ferenc Genaáti olgármestere is tagja olt a üldöttségne. Az Euróai Pénzügyi, Jogi és Rendéeti Bizottság: Elnö Sas Norbert, éiselői tago: Kiss Zoltán, Terlán Zoltán, Tót Gábor. Külső tago Simonits Zsolt, Scwaofer Péter, Horát Ferenc. (Tót Gábor jaasolta Bangáné Baos Erzsébet ülső tagént történő megálatását, de a aazásnál nem aott többséget.) Kulturális, Otatási, Szociális, Egéségügyi és Sort Bizottság: Elnö: Keei Balázs, Kay Ferenc, Plecl Tibor, Terlán Zoltán. Külső tago: dr. Putai Gergely, dr. Mátrai Istán, Tótárad Ferenc. A Szent Koronáról A Honéd Koronaőrség és Kőeg Város Önormányzata erezésében Szent Koronán meneítéséne 70. éfordulójára emléeztün noember 15-én 14 óraor. A őegi rendezényt megelőzően Velemben erült sor asonló ünneségre, aol a falu éiseletében Szél Józsefné olgármester asny mondott beédet. Kőegen a Szent Korona emléelyen, délután ettő óraor, Básty Béla alolgármester úr léett a mirofonoz: Magyarorág államiságát, függetlenségét megtestesítő Szent Korona története is több onton özetlenül ösefonódi árosun történetéel Kőeg Város Önormányzata fontos léést tett aor, amior augutus 20-án felaatta a felújított oronaőrző bunert, mai emléezésün Parlamentbe is beillantást nyerette a jelenléő, aol dr. Scöflin György éiselő adott átteintést a ontinens előtt álló iíásoról. Huber Láló olgármester tolmáolta a üldöttség tagjaial is egyező éleményét, mierint a Brüselben erzett taatalato, információ ozzájárulna a teleülése fejlődéséez. ínelyét mondta a többi özött. Az ünneségen a Honéd Koronaőrség állományából díőrö, tite és altite is rét ette. Ádám Barnabás ezredes, a 32. Nemzeti Honéd Díegység arannoa ünnei beédében felidézte a orona útját. A orúzást öetően Rácz Istán főadnagy, tábori lelé özreműödéséel, a özös imát és a Szózat elénelését öetően ért éget a megemléezés. A buner iállítása mellett az érdelődő a árosi múzeum aranybájában ismereti meg nemzeti erelyén réletes történetét. Ez a muna azonban még nem zárult le. Mint Básty Béla iemelte: a Korona decemberi őegi tartózodásána elyínei is megjelölésre érdemese leetne. Tótárád F. Új ertárosi laáso eladó Kőegen! VÁROSHÁZA 5

4 KÁVÉSZÜNET 6 Káéünet Dumoits Istán lébános úrral maradjon endégün a jóság és a eretet! Ólmod, Und és Horátzsidány leliátora negyen ée Dumoits Istán. A legisebb Ólmodot mindöse 103-an lajá, Undot 310-en, Horátzsidányna azonban a maga 800-as léleáma teintélyesne tűni. Fura nee an a faluna. A agyományo erint a orát Zidan -ból ered, melyne jelentése: őből éült. A orát teleese ideérezésüor egy őázat találta. A teleülést az első írásos emlée erint II. Endre irály 1233-ban a borsmonostori aátságna adományozta, mely a 16. ázad első armadáig birtoolta, ugyanis 1533-ban már a Kőeget édő Jurisi Milós orát báné olt. Aoriban teleülte be ősei, a oráto. Azóta orátul, németül, magyarul egyaránt beélne, de anyanyelü a orát. Szeretettel említi a edes is németajú egyázözségét, Kisidányt. A ertartáso és a entmisé nemzetiségi nyelen zajlana. A nemzetiségi orát entmisé mellett asárnaonént magyar nyelűt is celebrál. Mint mindenütt, itt is eeredi a laosság. Egy ideje több otrá, angol, de sájci ázasár is lai itt. Az 1700-as éetől romá is anna a faluban, ai éli ultúrájuat, élteti a agyományaiat. Beületesen dolgozna, élne. Ez a falu elfogadja a másságot, titelettel anna egymás iránt. Nema a íőne, mindenine üsége an egy-egy jóóra, igara től a aládjában ő a ilencedi a, beleérte az aai és anyai ágat. Kilencées oráig nem tudott magyarul. Az alsót Perenyén, a felsőt Cseregben járta. Győrben a Kazinczy Gimnáziumban érettségizett a jellemző 50-es éebeli zalatáso miatt 22 éesen, a teológiát is ott égezte. Harmincéesen entelté aá. Nem leet egyerű, aár egy etet is megterezni, mior, ol an a entmise, ázasságötés, netán temetési ertartás, gyóntatás, aládlátogatás, éítezés, felújítás. Komoly imutatást éíte, neogy elmaradjon alami, időben ott legye, aol ell. Nin ét egyforma mise, ét egyforma ertartás, nem leet éter ugyanazt mondani. Ezt a úgy leet, a az ember özben maga is megújul. Figyelni ell a ellemi és testi ondícióra. A áz örül adódó muna a lelet és a ellemet is arbantartja. Az undi, orátzsidányi és isidányi temlomoat az elmúlt éeben újítottu fel állami ályázatoból, és a íe adományaiból. Megalaítottam mindjárt az elején a Katolius Ifjúsági Egyesületet, an íntársulata, a tánc, az éne a fő elfoglaltságun. Ön a nérajzosoat is elismerésre éteti azzal a jó érzéel ösegyűjtött so-so tárgyi emléel, análati tárggyal, egyáztörténeti incel, melye ma már iállításon látató az Ön ülői ázában. Zsigerből ragaodtam néi ultúrán, agyományain ézzel fogató, tárgyiasult eözeiez. Magam is gyűjteni ezdtem ezeet a 60-as éetől, azzal a nem titolt ándéal, ogy majd egyer özincé teem őet. A lébánia éületében is ázi múzeum, magángyűjtemény is an. Egyáztörténeti erelyé, önye, nérajzi érdeessége. Ebből a magángyűjteményből jött létre 2010-ben Perenyén, a ülői ázamban a Magyarorági Horáto Keretény Közgyűjteménye. Az itt élő nemzetiségie ámára eze a tárgya öseaolódna nyelüel, allásual, itilágual, múltjual. Szerdán, mbaton és asárna nyita, de előre bejelentezés után bármior látogatató az egyedülálló gyűjtemény. Megéült a Szent Hubertu-áolna, a Perusa Mária-énél zarándoely lett. A történet özismert. A erenyei gróf Berctold Zsigmond renderesen adátt a zsidányt örülölelő Piros erdőben, mely a örös fenyőről aatta neét. A mási nézet erint az öreg tölgy mellett an egy áro, mely elálatja a gróf és a falu née erdejét. Enne a ésőbbi örööse a Périna neű alád lett. A nagy tölgy örül minden ében endégül látta a gróf a birtoán dolgozó embereet, ilyenor adáni is ott. A ájagyomány erint 1873-ban egy ilyen alalommal a árom ées isfia, Liót eltéedt a sűrű erdőben. Három na múla találtá meg a tölgyfa alatt, de életben maradt. Ettől ezde már álaadó egyázi ertartást is tartana itt aal. Liót soáig a monarcia ülügyminitere olt, 1942-ben beöetezett aláláig Perenyén élt. Az esemény után az embere egyéni zarándoelye lett ban atároztu el, ogy tábori misézni eretnén ezen a elyen. A atalom igyeezett megaadályozni, de a eregi Sárári Pista bái, a adá elnöe segített a megoldásban. Ha a adána misézün, meg tudja erezni az engedélyt ben megezdődött a terezés, 94-ben eléült a Szent Hubertu-áolna. A adá és erdée június, a rendőrö, tűzoltó, atatrófaédelmise, rendédelmise, atárőrő és agyományőrző edig július első asárnaján tartjá tábori miséjüet. Augutus első asárnaja ifjúsági zarándolat íeel. A áolna örül a mestersége, iatáso édőentjeine emléarjában ma már 29 bor an. Mit üzen az olasóinna Karáonyra? Csendes, boldog béességet íáno legalább egy éjaára, amior az ember eme fel tudja fedezni a feete, sötét éjben a fénylő illagoat. Hi a gondban, a bizonytalanságban, ontalanságban, egénységben, ietettségben, úró almán, istállóban, nem új jálban is ott tud lenni elün, mellettün az Isten! Egé íemből íánom: legyen diőség az Istenne, béesség az Emberene! Szíün öröélő őre tegye ma öse mind a ezeet! Karáony édes ünneén maradjon endégün a jóság és a eretet! Melengesse lelünet a iiny gyertyá fénye! A eretet ületett meg ezen a naon, ogy az emberene itet, reményt adjon. Boldog, áldott Karáonyt! Kiss János Az ingyenes bujáratról December 15-től munanaoon az eddigi négy ingyenesen igénybe eető bujárat naonta atr özleedi. Erről döntötte a éiselő noember 27-én. A áltozás, a bőülés oa a TESCO-GLOBAL Áruáza Zrt. ozití álaa az önormányzat által megfogalmazott érésre. Az áruázlánc a bujárat öltségeiez fele arányban ozzájárul, így az autóbu megáll az áruáz bejárata előtt a iéített megállóban. Az önormányzat által orábban fizetett ai öltség ( Ft) leöen Ft-ra. A bujárat ingyenesen eető igénybe. A Vasi Volánnal ötött noember 1-től érényes megállaodás alaján at ónaig ebben a formában műödi a bujárat. A taatalato megerzése után álat elyi járattá megáltozott utazási feltétele mellett. December 15-től a öetező menetrend érényes. Látáaaro II. Előző ónaban elezdett témán folytatásaént, a látáaaro teintetében most essen ó elsőént a orral járó omályos látásról. A é ez esetben azért omályosodi el, mert a emlene és a emet itöltő gélerű állomány az üegtest, az elöregedés öeteztében elomályosodi, a fényáterető éesség edig öen. A em átsó rétegéne, az idegártyána a leálása ugyana omoly, aár maradandó látásetést és látáaaroat eredményezet. Sziralátás, látótérűület öetezet be. Csuott emmel illagoat, illanásoat lát a beteg, ien az idegártya a emfenétől eltáoloda nem tudja feldolgozni a rá eső éet. A beűült látótér, a megjelenő feete fátyol agy függöny jelzi, ogy azonnali orosi Egyi irány megállói: Autóbuállomás Kula endéglő Mezőgazd. Tecnium Felső-Gyöngyösíd Sziget u. Várör 98. Károlyi Miály utca Velemi u. 4. Kiss János laótele Roonci u. 18. Bútoröetgyár TESCO Vasútállomás. Az autóbuállomástól a asútállomásig a öetező időontoban: 7:30 9:30 11:30 13:30 15:30 17:10 Menetidő 18 erc Mási irány megállói: Vasútállomás TESCO Bútoröetgyár Autóbuállomás Kula endéglő Mezőgazd. Tecnium Sziget u. Felső- Gyöngyösíd Várör 98. Károlyi Miály utca Velemi u. 4. Kiss János laótele Roonci u. 18. Autóbuállomás A asútállomástól az autóbu állomásig a öetező időontoban: 8:30 10:15 12:30 14:15 16:30 17:45 Menetidő: 21 erc segítségre an üség. Látáaarna neezzü még a ínaságot is, mely a feete-feérben aló látást jelenti és a íntéetést is, mely esetében a íne egy réét nem érzéeli a beteg. A analság is gyaori rendellenesség, amelyben a ét em nézőonala eltér egymástól. Az egyi emnél a é éles, a másinál az idegártyán nem megfelelő területre erül, ezért a em iaol. A em eláltozásaina feltéréezéséez emtüröt, réslámát, emnyomásmérőt esetleg ultraangos izsgálatot és egyéb seciális, műeres izsgálatot égezne el. Köönöm, ogy egé ében Velem tartotta és érdelőde öetté ónaról ónara cieimet. Engedjé meg, ogy Kellemes Karáonyi Ünneeet és Siereben Gazdag Boldog Új Éet Kíánja Önöne! Kőalmi-Szalay Mónia Kőeg, Kossut L. u. 12. Tel./Fax: 94/ Faiágásról Decemberben faiágáso ezdődte, és a befejezésig folytatódna a áros ülönböző ontjain, amit ülönösen indoolt eseteben égeztet el a árosgondnoság az önormányzat megrendelése erint. Az indooltságot a aértői élemény alaján mondjá i, abban az esetben, a eélyesne minősíti az adott fát. Több esetben elegendő a fa onítása is. A eélyes fáról ozott döntést sor az érintett laosság érése előzte meg. A öetező munáat égzi el: Petőfi tér egyori játótéren juar Új aroló December 15-én történt meg az Írottő utca 13. és Űrajóso utcája 15. özötti területen az újonnan éített aroló műai átadása, ezzel a laóteleen élő autóso gondjait enyítette az önormányzat. Térő burolattal éítetté i a 24 autó befogadására alalmas ág leágása Sigray u. 1. juarfa iágása Pé u. juarfa onolása Zrínyi u. 8. diófa iágása Hunyadi u. ársaról áraz ága leágása Mélyút ezeté mellől ága leágása Mesó u. Malomárora dőlt fa iágása Petőfi tér 21. előtt álló ársfa onolása Várör önytár udarán eláradt simafenyő iágása. Egyéb fá esetében: Sigray 1. egy fenyő iágása Hunyadi u 17. egy nyírfa iágása Faludi u. 4. egy feetefenyő iágása. Gyö u. ét ezüstfenyő, egy örösfenyő, egy amiscirus iágása Űrajós u. 25/A ét nyírfa iágása. arolót. A laosság érésére a nagyobb méretű fáat is megtartottá, ezen íül toábbi 12 dbot ültetne a talaj menti fagyo megérezése előtt. Az engedélyes tereet a Somlai Mérnöi Iroda éítette, a iitelezést a Bit-ÉP Bt. égezte el. A beruázás bruttó öltsége Ft olt, amely nem tartalmazza a terezési, engedélyezési és egyéb öltségeet. Az Írottö Natúrarért Egyesület munatársai béés aráonyt, eredményes, boldog új éet íánna! KÜLÖNFÉLÉK 7

BOLDOG KARÁCSONYT! AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA xxvi.évfolyam, 12. szám 2013. DECEMBER 11.

BOLDOG KARÁCSONYT! AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA xxvi.évfolyam, 12. szám 2013. DECEMBER 11. AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA xxvi.évfolyam, 12. ám 2013. DECEMBER 11. BOLDOG KARÁCSONYT! A DOLGOZNI sötétségről AKARNAK Kőeg Hunnyolc utcáit feldíítettü. öent munéességű Helyére

Részletesebben

Portfólió. offline grafikai munkák

Portfólió. offline grafikai munkák Portfólió offline grafiai muná 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 Portfólió offline grafiai muná A bíbor ínnel

Részletesebben

AKALI HALÖSVÉNYT AVATUNK

AKALI HALÖSVÉNYT AVATUNK XIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. ÁPRILIS AKALI HALÖSVÉNYT AVATUNK Május 9-én, szombaton egész napos szabadtéri programo várjá a természet edvelőit. Horgásztalálozó az alábbi programmal: 7,30 óráig Beérezés

Részletesebben

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA Az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől megjelenik HAVONtA XXVIII.éVFOLyAm, 1. szám 2015. JANuár 20. AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA dilen dolgozni sándor AKArNAK Huszonnyolc csökkent munkaképességű embert első újszülöttje,

Részletesebben

XIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2015. JÚNIUS VÁR A BALATONI NYÁR!

XIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2015. JÚNIUS VÁR A BALATONI NYÁR! XIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2015. JÚNIUS VÁR A BALATONI NYÁR! 2 2015. JÚNIUS XIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Balatonaali özség Önormányzat Képviselő-testületéne 2015. április 14-i rendívüli nyilvános üléséről Ezen a

Részletesebben

Tartalom. Élõ-halott egyházunk. XIX. évfolyam 3. szám. 2008. február 9. Égetõ probléma 2. Szerettük volna... Még nem tudom... 3

Tartalom. Élõ-halott egyházunk. XIX. évfolyam 3. szám. 2008. február 9. Égetõ probléma 2. Szerettük volna... Még nem tudom... 3 GYERÜNK! A Szeged Csanádi Egyházmegye atolius ifjúságána lapja Élõ-halott egyházun Nagyböjt ezdetén, amior a hamuval megjelöli a pap homlounat, vajon mi jár a fejünben? Emléezün, hogy porból lettün és

Részletesebben

AUGUSZTUS OSTROMNAPOK!

AUGUSZTUS OSTROMNAPOK! AZ ÚJ ÉVFOLYAm 1988 decemberétől megjelenik HAVONtA XXVII.ÉVFOLYAm, 8. szám 2014. AUGUsZtUs 12. ELHIVAtOttAN dolgozni AkArNAk AUGUSZTUS OSTROMNAPOK! Huszonnyolc csökkent munkaképességű embert az évben

Részletesebben

VAIHINGEN AN DER ENZ. 25 dolgozni év akarnak. az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől MeGJeLeNIK HaVONta XXVII.éVfOLyaM, 4. szám 2014. április 15.

VAIHINGEN AN DER ENZ. 25 dolgozni év akarnak. az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől MeGJeLeNIK HaVONta XXVII.éVfOLyaM, 4. szám 2014. április 15. az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől MeGJeLeNIK HaVONta XXVII.éVfOLyaM, 4. szám 2014. április 15. VAIHINGEN AN DER ENZ 25 dolgozni év akarnak Két dátum: 1989 és 2014. Az első Huszonnyolc csökkent munkaképességű

Részletesebben

MIKOR KÉSZÜL EL AZ ÚJ EGÉSZSÉGHÁZ? AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 decemberétől MEGJELENIK HAVONTA XXVII.ÉVFOLYAM, 10. SZÁM 2014. OKTÓBEr 14.

MIKOR KÉSZÜL EL AZ ÚJ EGÉSZSÉGHÁZ? AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 decemberétől MEGJELENIK HAVONTA XXVII.ÉVFOLYAM, 10. SZÁM 2014. OKTÓBEr 14. AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 decemberétől MEGJELENIK HAVONTA XXVII.ÉVFOLYAM, 10. SZÁM 2014. OKTÓBEr 14. INdUL dolgozni A BUSZ AKArNAK MIKOR KÉSZÜL EL AZ ÚJ EGÉSZSÉGHÁZ? Október Huszonnyolc 4-én csökkent Kopácsi

Részletesebben

A BALATONAKALI BOR ÉS ZENE FESZTIVÁL BEMUTATJA (A fesztivál teljes programja hasábjainkon olvasható!)

A BALATONAKALI BOR ÉS ZENE FESZTIVÁL BEMUTATJA (A fesztivál teljes programja hasábjainkon olvasható!) XIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2015. AUGUSZTUS A BALATONAKALI BOR ÉS ZENE FESZTIVÁL BEMUTATJA (A fesztivál teljes programja hasábjainon olvasható!) Augusztus 22. Balatonaali Művelődési Ház: A faanalanál Balogh

Részletesebben

KULTÚRÁJÁBAN ÉL A NEMZET! ÖrÖKséGÜNK. dolgozni akarnak Szeptember 20 22-én Kőszeg rangos

KULTÚRÁJÁBAN ÉL A NEMZET! ÖrÖKséGÜNK. dolgozni akarnak Szeptember 20 22-én Kőszeg rangos az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől megjelenik HaVONta XXVI.éVfOLyam, 10. szám 2013. OKtóber 16. KULTÚRÁJÁBAN ÉL A NEMZET! ÖrÖKséGÜNK dolgozni akarnak Szeptember 20 22-én Kőszeg rangos Huszonnyolc eseménynek

Részletesebben

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől megjelenik HavONta XXVII.évfOlyam, 1. szám 2014. JaNuár 21. AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA fanni dolgozni akarnak Kőszeg első újszülöttje Tóth Fanni Huszonnyolc csökkent munkaképességű

Részletesebben

munkával, felelősséggel! DOLGOZNI AKARNAK AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA xxvi.évfolyam, 3. szám 2013. március 13.

munkával, felelősséggel! DOLGOZNI AKARNAK AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA xxvi.évfolyam, 3. szám 2013. március 13. AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA xxvi.évfolyam, 3. szám 2013. március 13. DOLGOZNI AKARNAK munkával, felelősséggel! Huszonnyolc csökkent munkaképességű embert alkalmaz a belvárosban

Részletesebben

A BE-JÓ TŰZTÁNCOSA A FŐ TÉREN

A BE-JÓ TŰZTÁNCOSA A FŐ TÉREN Az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől MeGJeLeNIK HAVONtA XXVIII.éVFOLyAM, 6. szám 2015. JÚNIus 16. tessék dolgozni VáLAsztANI! AKArNAK A BE-JÓ TŰZTÁNCOSA A FŐ TÉREN Kőszeg Huszonnyolc vár csökkent Kőszeg nyitva!

Részletesebben

Figyelem! Ismét pályázhatnak az építő közösségek! - Megjelent a pályázat!

Figyelem! Ismét pályázhatnak az építő közösségek! - Megjelent a pályázat! 2011. OKTÓBER A TARTALOMBÓL - Visszapillantó: - Kodály szaktábor Magyarpolányban - Beszámoló a VIII. Kodály Szaktáborról - Amator Artium a Műészetek szerelmesei - Előretekintő: - Megyei Kórustalálkozó

Részletesebben

Etyeki. Közdolgokban hallgatni, hol káros vélemény vagy tett nyilatkozik, hû polgárnak nem szabad Kölcsey Ferenc

Etyeki. Közdolgokban hallgatni, hol káros vélemény vagy tett nyilatkozik, hû polgárnak nem szabad Kölcsey Ferenc 2011.01.24 02:16 Page 2 Etyeki Befelé nézz, bensôdben fakad fel a jónak forrása, s ha szüntelenül mélyíted, szüntelenül buzog! Marcus Aurelius Felelôsséggel Etyekért független, civil közéleti havilap IV.

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXI. évfolyam 12. szám 2010. július 6. Ingyenes Múlnak a gyermekévek Az élet nagy mérföldköveinek egyike az általános iskolai ballagás. A gyermekkor és a

Részletesebben

Zárultak az ostromnapok. AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA xxiv.évfolyam, 9. szám 2011. szeptember 15.

Zárultak az ostromnapok. AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA xxiv.évfolyam, 9. szám 2011. szeptember 15. AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA xxiv.évfolyam, 9. szám 2011. szeptember 15. Nem váltható GDP-re Zárultak az ostromnapok Az 1532. évi ostrom 479. évfordulója alkalmából megrendezett

Részletesebben

2010. júl.-aug.-szept. XX. évfolyam 3. szám v A Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság lapja v KÖRÖS-VIDÉKI HÍRLEVÉL

2010. júl.-aug.-szept. XX. évfolyam 3. szám v A Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság lapja v KÖRÖS-VIDÉKI HÍRLEVÉL XX. éfolyam 3. szám A Körös-idéki Környezetédelmi és Vízügyi Igazgatóság lapja 2010. júl.-aug.-szept. Tartalom 1. oldal Az 1980. éi Körös-ölgyi áríz 2. oldal Fazekaszugi belízöblözet kapacitásfejlesztése

Részletesebben

AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA XXii.ÉVFOLYAM, 8. szám 2009.augusztus.11.

AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA XXii.ÉVFOLYAM, 8. szám 2009.augusztus.11. AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA XXii.ÉVFOLYAM, 8. szám 2009.augusztus.11. Esküszünk! 1532 2009 Díszes menetben járultak a nagytiszteletű elöljárók színe elé a kőszegi védők, és a támadó

Részletesebben

- Kéthavonta megjelenő helyi információs és kulturális lap -

- Kéthavonta megjelenő helyi információs és kulturális lap - Ládi örkép - éthavonta megjelenő helyi információs és kulturális lap - XI. évfolyam szám 201 december Sajólád legidősebb polgárai Siri Feri bácsi 91 éves Balogh Ilonka néni 92 éves arácsonyi fohász Megtérő

Részletesebben

Elkészült a szerencsi országzászló

Elkészült a szerencsi országzászló Elkészült a szerencsi országzászló Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXIX. évfolyam 10. szám 2014. június 13. Szerencsről Csiksomlyóra

Részletesebben

gyáregységbõl, s ekkor 250 fõre fogyatkozott

gyáregységbõl, s ekkor 250 fõre fogyatkozott Vasvári Újság Vasvár, 2003. július 14. A VASVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM Styl-szerû sajtótájékoztató Tiltakozás a gyárbezárás ellen Németh Zsolt és Bebes István országgyûlési képviselõk

Részletesebben

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI ingyenes közéleti havilap 2010 április 2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS TÓTH GÁBOR, a FIDESZ KDNP képviselőjelöltje már az 1. fordulóban mandátumot szerzett Pest megye 5. számú választókörzetében

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

HÍRADÓ. Közéleti és tájékoztató lap BÉKÉS KARÁCSONYT KÍVÁNUNK MINDENKINEK!

HÍRADÓ. Közéleti és tájékoztató lap BÉKÉS KARÁCSONYT KÍVÁNUNK MINDENKINEK! XXI. évfolyam, 12. szám Új szolgáltató látja el a közétkeztetést Írásunk a 15. oldalon! 2009. december Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ,

Részletesebben

kistérségi keresgélok

kistérségi keresgélok istérségi eresgélo Adony Beloiannisz Besnyo Ercsi Iváncsa Kulcs Peráta Pusztaszabolcs Rácalmás Szabadegyháza 2008. Vállalozáso Keresedo Szolgáltató Hivatalo Óvodá Isolá Egészségügyi és ulturális intézménye

Részletesebben

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP XIX. évfolyam 43. szám 2007. december 6. Százötven éves a Keri Nagyszabású, egy hetes programmal, százötven körös váltófutással, iskolatörténeti kiállítással, szakmai nappal,

Részletesebben

Márton-napi Vigasság. Fotó: Kalmár

Márton-napi Vigasság. Fotó: Kalmár XXIV. évfolyam 12. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. december Az alkotás a Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak munkája Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Békés, boldog Új

Részletesebben