Szakszervezetek és az atipikus foglalkoztatás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakszervezetek és az atipikus foglalkoztatás"

Átírás

1 Szakszervezetek és az atipikus foglalkoztatás

2 Készült az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek 1068 Budapest, Benczúr u. 41. Tel.: , Fax.: Elektronikus levél: Honlap: Felelős kiadó: Gaskó István Szerkesztette: Kozák László Budapest, 2004.

3 Tartalom Bevezető... 4 Néhány órás munkaviszonyban foglalkoztatottak... 5 Szerződéses önfoglalkoztatók... 8 Részmunkaidős foglalkoztatottak Illegális munkavállalók Kiközvetített munkavállalók Rugalbiztonság a munkaerőpiacon Önfoglalkoztató munkavállalók Kényszervállalkozók... 22

4 Bevezető Kötetünk a Szakszervezeti stratégiák atipikus foglalkoztatási körülmények között címmel a LIGA Szakszervezetek által megrendezett nemzetközi konferencián elhangzott hozzászólásokat gyűjti össze. Nem teljesen dokumentumgyűjtemény, és nem is igazi tanulmánykötet. Előadók és hozzászólók önállóan is megálló gondolatai, különböző országok különös, mégis nagyon ismerős megoldásai mutatkoznak meg számunkra; mindez az atipikus foglalkoztatás tárgykörében. Ahogy a némileg kiragadott fejezetcímek is mutatják: az atipikus foglalkoztatás egy-egy szelete kerül reflektorfénybe, mint a hagyományos foglalkoztatás valaha egységes tömbjéből letört szilánk. Egy bizonyos. Nem állíthatjuk, hogy a problémák pusztán egy-egy országban jelentkeznek, és nem állíthatjuk, hogy a vizsgált jelenségek marginálisok. Az Európai Unió munkaerőpiacán kell boldogulnunk, a világpiaci hatásoktól egyáltalán nem elszigetelten, és számot kell vetnünk azzal a ténnyel, hogy ma csupán minden második újonnan létrejövő munkahely kínál hagyományos foglalkoztatási kereteket Európában. A jelent tekintve talán a bérek és a foglalkoztatás kérdései mellett eltörpülhetnek az atipikus foglalkoztatási problémák, a jövőt tekintve azonban semmiképp. Higgadt munkaerőpiaci kutatásokról már tudunk a tárgykörben, de szenvedélyektől nem mentes szakszervezeti politikák felvillantásáról, magyar nyelven hozzáférhetően, nem. Ez a két érv talán indokolhatja a kiadványunk esetlenségét, és hozzájárulhat a szakszervezeti gondolkodás ilyen irályú elindításához. A Visegrádon megrendezett konferencia szakmai vitaindító előadását Köllő János tartotta Munkaerőpiaci szabályozás és teljesítmény Magyarországon címmel, amely előadás a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet részére végzett kutatáson alapul, és remélhetően hamarosan hozzáférhető lesz (Köllő János-Nacsa Beáta: Flexibility and Security in the Labour Market - The Case of Hungary, ILO, A munkaerő flexibilitása és a foglalkoztatás biztonsága a munkaerőpiacon Magyarország). Jó olvasást és a kötetből vett jó példák hazai megvalósítását kívánja: a szerkesztő

5 Néhány órás munkaviszonyban foglalkoztatottak Mirjam Alex (VER-DI, Németország): Öt pontban foglalnám össze a szakszervezetek előtt álló, megoldásra váró problémákat. Az első pont, amit fontosnak tartok megemlíteni, az a munkavállalói jogviszony hossza. Ha valakinek a szerződése határozott időre szól, akkor az azt jelenti, hogy nem tudja, hogy a munkaviszonya meddig áll majd fenn. Az ideális megoldás az lehetne, ha a munkaviszony a nyugdíjkorhatárig tartana, vagy határozatlan időre szólna. A második fontos kérdés, ami elengedhetetlen a normális munkaviszonyhoz, az a munkaórák számának meghatározása legyen szó teljes vagy részmunkaidős munkáról. A munkaórák számának meghatározása aktuális kérdés Németországban. Régen a teljes munkaidőben dolgozok heti kb. 35 órát dolgoztak, de az órák száma egyre nő, napjainkban eléri a heti órát. Harmadikként a nagyon elterjedt munkaerő-kölcsönzés, amely szintén különbözik a normális munkaviszonytól, hiszen a munkavállaló olyan cégnél alkalmazott, amely kiközvetíti más vállalatokhoz, és az adott céggel a közvetítő ügynökség köt szerződést. Németországban is egyre jobban előtérbe kerül a munkavégzés ezen formája. Beszélni kell a részmunkaidőben esetenként csak heti néhány órai foglalkoztatásról, az úgynevezett minijob -okról is, végül az ötödik pont a magánvállalkozások térhódítása, amely magánvállalkozások már a Polgári Törvénykönyv hatálya alá tartoznak. Határozott időre szóló munkaviszony esetén a munkavállaló nem tudhatja, hogy a szerződésében szereplő 3 hónapon, a 2 éven vagy a 6 héten felül mennyit fog dolgozni. Nem tudja tervezni az életét, nem tudja, meddig kap fizetést. Ha csak határozatlan időre szóló szerződéseket lehetne kötni, akkor nem kellene új munkát keresnie. Természetesen lehetséges, hogy a munkaadó meghosszabbítja majd a szerződését, de ez korántsem bizonyos. Így a munkavállaló kiszolgáltatott, mert az emberek nem mernek élni a jogaikkal. Félnek, hogy engedetlennek tartják őket. A munkáltató könnyen meg tud szabadulni tőlük, mivel nem kell felmondania, egyszerűen csak nem hosszabbítja meg a szerződésüket. Ez sokkal egyszerűbb, mint kirúgni a munkavállalót, mivel a munkavállalókat jogszabályok védik. Az Európai Unión belül minden tagállamra kötelező szabályok léteznek, amelyek megpróbálnak gátat szabni az ilyen visszaéléseknek. A törvényhozás mindegyik tagállamban határozott idejű munkavállalókat védő kritériumokat állított fel. Előírások léteznek, hányszor lehet egy-egy munkaszerződést újra és újra meghosszabbítani, valamint, bár ezt az EU törvényhozása a tagállamokra bízta, korlátozzák a szerződések meghosszabbításának maximális számát. Tehát a lánc-munkaszerződéseket nem lehet a végtelenségig újra és újra hosszabbítani. Mindenesetre ez volt az egyik oka, hogy Németország január elsejétől átvette az EU határozott idejű munkaszerződésekkel alkalmazott munkavállalókat védő irányelveit. Németországban hatályos az elbocsátások védelméről szóló törvény, amely jogokat biztosít a 10 főnél több dolgozót foglalkoztató üzemek legalább 6 hónapja foglalkoztatott munkavállalói számára. Az első 6 hónapban, a próbaidő alatt viszonylag egyszerű megszüntetni a munkaviszonyt. Ha nincs elég megrendelés, és gazdasági okokból kell elbocsátani a munkavállalókat, akkor mérlegelni kell a dolgozók szociális helyzetét, figyelembe kell venni életkorukat, és a vállalatnál eltöltött időt, valamint azt, hogy családos-e az illető. Az elbocsátott dolgozókkal szemben ez minimum-követelmény.

6 Bár az elbocsátásokkal szembeni törvényi védelem csak 6 hónap, és csak a 10 főnél több munkavállalót foglalkoztató vállalatoknál lép életbe, a konzervatív pártok a létszám-határokat fel akarják emeltetni. Ezzel kiszorítanák a kisüzemek dolgozóit a törvényi védelem alól. A törvényi védelem pedig nagyon fontos, nem szabad hagyni, hogy olyan munkaszerződéseket írassanak alá az emberekkel, amelyekben lemondanak a törvényben meghatározott jogaikról. A törvények egy része különböző élethelyzetekre vonatkozóan biztosít védelmet, például a gyermekvállalás esetén, de ezek a törvények nem tartoznak szorosan a tárgyunkhoz. Ami ide tartozik, az az, hogy jogtalan elbocsátás esetén a munkavállaló a munkaviszony megszűnését követő 3 héten belül bírósághoz fordulhat. Ez nagyon fontos határidő, mert ha ezt az illető elmulasztja, akkor már nincs mit tenni. Ezért is fontos, hogy a munkavállalók tisztában legyenek a jogaikkal. Az ellátások tekintetében egyébként nagyok a különbségek Kelet- és Nyugat-Németország között, például a régi NDK területén bőkezű gyermekellátási rendszerre rendezkedtek be. A rendszer sokkal kedvezőbb, mint a nyugat-németországi, de már nem éri el az 1990-es mértéket. Ezzel összefüggésben a női munkavállalók részéről nagy az igény a részmunkaidős foglalkoztatásra, mivel a gyermeknevelés mellett így biztosítani lehet a család eltartását is. Ez csak nagyobb vállaltoknál lehetséges (15 főnél többet foglalkoztató munkáltató) és csak akkor, ha a munkavállaló már több, mint 6 hónapot eltöltött adott munkahelyen. Kisebb üzemekben ez az eljárás túl komplikált volna. A munkaadó adott körülmények között mondhatja, hogy nem képes a munkát úgy megszervezni, ami lehetővé tenné a részmunkaidőben való foglalkoztatást, és visszautasíthatja a munkavállaló kérését. A munkavállalóknak legalább 3 hónappal korábban kell szólniuk, ha részmunkaidőben akarnak dolgozni. Természetesen mindig akkor van probléma, ha nem tud megegyezni a munkáltató és a munkavállaló. Ilyenkor a munkavállaló bírósághoz fordulhat, de bonyolulttá teheti a helyzet megítélését, ha még érvényben van a teljes munkaidőre szóló szerződése. A közalkalmazottaknál egyszerűbb a jogokat érvényesítetni, mivel náluk kisebbek az érdekellentétek. De a lehetőség mindenki előtt fennáll, hogy bírósághoz forduljon és a munkaadó köteles bizonyítani, hogy valóban vannak olyan speciális vállalati okok, amelyek nem teszik lehetővé a részmunkaidő alkalmazását. Nemrég született döntés a munkaügyi bíróságon annak a német nőnek az esetében, aki egy fogyatékos gyermekekkel foglalkozó óvodában szerette volna a munkaidejét heti 5 napról 3-ra csökkenteni. A munkáltató visszautasította a kérelmet, mondván, hogy az adott óvoda olyan speciális intézmény, ahol a gyerekkel mindig ugyanannak a személynek kell foglalkoznia. Tehát a törvényt egyedi esetekre is ki kell terjeszteni, amiknél nem olyan egyszerű megoldani a munkaidő-csökkentés miatt az emberi erőforrás pótlását. Ebben az esetben például a gyerekek fogyatékossága okán hiába talált volna az óvoda másik képesített óvónőt, aki heti 2 napban helyettesítette volna a fenti kollégát. A néhány órás munkavégzés, a minijob néhány órás elfoglaltságtól heti 15 órás munkaidőig terjedő alkalomszerűen végzett munkát jelent. A munkáltatók számára a minijob ok főleg társadalombiztosítási szempontból vonzóak. A normál munkaviszony keretében végzett foglalkoztatás esetében olyan magas a járulék, hogy a foglalkoztatás eltitkolására, fekete foglalkoztatásra ösztönöz. A teljes időben és az ún. minijob -okban dolgozok járulékai között nagy a különbség. A társadalombiztosítás tart igényt a járulékok felére: a nyugdíj 19,5%, a betegbiztosítás 14% körüli, míg ugyanezen értékek a minijobok esetében 12% és 11%-ék. A munkanélküli biztosítás 6,5%, ami a minijob-oknál egyáltalán nincs, mert ebben az esetben a munkáltató két százalékos általányt fizet. Ha valaki bejelenti a bejárónőjét, akkor

7 a járulékként befizetett pénz egy részét visszakaphatja. A 15 órás korlátozást most megszüntették a minijob-oknál, de ha valakinek több ilyen állása is van, akkor azokat az időket össze kell adni, ami már túllépheti az alkalomszerűen végzett munka határait. Végül a magánvállalkozások térhódításával az a probléma, hogy a munkavállalók ebben az esetben vállalkozóként szerepelnek, így kikerülnek a Munka Törvénykönyve hatálya alól. Az egyéni vállalkozók a Polgári Törvénykönyv hatálya alá tartoznak, így a szakszervezet nem tud fellépni a konfliktusok esetén, és nem tudja megvédeni az így foglalkoztatott munkavállalókat.

8 Szerződéses önfoglalkoztatók Valentina Montorsi (CGIL, Olaszország) Sokáig a vállalkozások azért nem alkalmazták az atipikus munkaformát, mert nem volt egységes pénzügyi szabályozás, nem volt meghatározva, hogy ezek a munkavállalók jövedelmük után milyen mértékben adózzanak. Változás 1986-ban történt, amikor elismerték a szerződéses önfoglalkoztató (parasubordinati) jogviszonyt, amely a hagyományos alkalmazotti és az egyéni vállalkozói munkavégzés közötti jogviszony, ami által lehetővé vált, hogy a vállalatok kihasználják az atipikus foglalkozatási formákban rejlő előnyöket. Ekkor figyeltek fel a szakszervezetek is ezen foglalkoztatási forma növekvő számára, amelyet együttműködésnek neveztek. Ennek a formának alig van köze, vagy inkább semmi köze nincsen a szakszervezeti modellekben szereplő hagyományos foglalkoztatási formákhoz, mivel ezek a szerződések valójában egyéni megállapodások a munkáltató és a munkavállaló között. A nagy szaktudással rendelkező munkavállalók jól ki tudják használni ezt a szerződéses formát, de a szerényebb kompetenciával rendelkezők az atipikus munkaformát inkább elszenvedik, semmint választják. Mindazonáltal az, ami egységbe foglalja az összes szerződéses önfoglalkoztató munkavállalót, az a szabályozás, a védelem és a szociális háttér hiánya. Nincsenek számukra ellátási formák, ha megbetegednek, nincsen anyagi támogatás, vagy biztosítás. Nincs fizetett szabadság vagy pihenőnap, munkahelyi baleset esetén nincs balesetbiztosítás sem ben számos, a kormánnyal történt találkozó után, éppen a nyugdíjrendszert módosító új törvényi szabályozás elfogadásának idején, létrejött egy alap, amely a megfelelő társadalmi jólétet hivatott biztosítani számukra. Ez az alap azonban nem érintett minden atipikus munkavállalót, csak azokat akik folyamatos, és szervezett együttműködés típusú szerződéssel rendelkeztek, egy meghatározott vállalati projektre szerződött munkavállalókat, és a szabadfoglalkozásúakat. Az Olasz Társadalombiztosítási és Jóléti Intézet által publikált adatok azt mutatják, hogy az 1996-as években az ilyen típusú szerződések keretében már több mint 1,2 millió munkavállalót foglalkoztattak. Jelenleg azok száma, akiket ez az alap véd, 2,8 millióra emelkedett. Ezen kívül munkát vállal még 1,3 millió szerződéses önfoglalkoztató, akik nem részesülnek az alap juttatásaiból. Az alap alapszabálya kimondja, hogy a társadalombiztosítási hozzájárulások mértékét a munkavállaló bére 10 százalékának figyelembevételével kell kiszámítani. Ezt a megállapított összeget fel kell bontani a munkáltató (két harmad) és a dolgozó között (egy harmad). Ez felvillantotta a cégek számára azt a lehetőséget, hogy próbáljanak spórolni az alapba fizetett összegen, ugyanis a hagyományos munkavállaló után befizetendő összeg jóval magasabb, 32,7 százalék, míg a szerződéses önfoglalkoztatók esetében ez a bruttó kereset 17,8 százaléka. Mindez vitát indított el a szakszervezeten belül, hogyan képviselhető és védhető ez a foglalkoztatási forma. A szakszervezetek törekvéseiket a Polgári Törvénykönyv idevonatkozó cikkelyével támasztották alá, amely cikkely kimondja, hogy nem csak a hagyományos munkavállalók, de a nem-hagyományos típusú munkát végzők is a Munka Törvénykönyve, és nem a Polgári Törvénykönyv hatálya alá tartoznak.

9 A szakszervezetünk ekkor elhatározta, hogy létrehoz egy szervezetet, amely feladata az atipikus munkavállalók érdekképviselete. Amely képes arra, hogy segítse a nemhagyományos munkavállalókat a munkáltatókkal szemben, valamint az álláskeresésben. A szervezet a védelmen kívül konzultációs lehetőséget biztosít, tájékoztatja a munkavállalókat az őket érintő pénzügyi és szociális lehetőségekről, valamint megvizsgálja a szerződéseket, hogy ne szülessenek a munkavállaló számára negatív záradékokat előíró szerződések. Szervezetünk előtt világos, hogy az atipikus munkavállalási formában dolgoztatott személyek védelme fontos, és ma még nem elégséges. Fontos lenne, hogy a munkahelyeken képesek legyünk átalakítani az egyéni védelmet kollektívvá, és megelőzni az ugyanannál a cégnél dolgozó, de különböző kötöttségekkel rendelkező munkavállalók közötti különbségtételt. Ha nem gyűjtjük egy ernyő alá a különböző munkavállalókat, akkor azt kockáztatjuk, hogy megszűnik a szolidaritás, ami konfliktusokat generálhat a munkavállalók között. És ez igazán veszélyes. A szerződéses önfoglalkoztató szerződése a munkáltató részéről bármikor egyoldalúan felmondható, bár ebben az esetben a munkáltató köteles megtéríteni a munkavállaló költségeit és az elvégzett munkát. Mégis, nagy a különbség a foglalkoztatás biztonságában, ugyanis a hagyományos munkafeltételek között foglalkoztatott munkavállaló elbocsátásának meghatározott feltételei vannak például a munkáltató döntését objektív okokkal köteles megindokolni. A jelenlegi kormányzat kísérletet tesz arra, hogy megpróbálja ezt a normát eltörölni. A szervezetünk ez ellen szervezett egy közel 3 milliós tüntetést. Nagy előrelépést jelentene, ha valódi szakszervezeti kategóriát sikerülne létrehoznunk, és különböző innovatív szervezeti formákat sikerülne megvalósítanunk a szerződéses önfoglalkoztató munkavállalók érdekeinek védelmében. A dolgozók, akiket képviselünk, szinte minden termelő ágazatban jelen vannak, és érzik, hogy olasz hagyományos munkaerőpiac megroggyant a társadalmi azonosságtudat nélküli munkavállalóktól. Ezért a kollektív szerződésekbe megpróbáljuk belefoglalni a társadalombiztosítás nélküli dolgozók védelmét. Ezt a feladatot csakis egyesült erővel lehet elvégezni, felhasználva a vállalatokkal mára már kiépített hagyományos szakszervezeti kapcsolatokat, amely csatornákon keresztül lehetőség van a munkavállalói szféra érdekérvényesítésére. Ez szövetség egyszersmind a dolgozók egyesítésének egy formája és szociális kohéziójának erősítése lenne, növelve egyéneknek jogait és a védelmét minden, a vállalat termelő tevékenységéhez kapcsolódó témákban. Ezek az okok arra késztetettek minket, hogy közös szervezeti formát találjunk az együttes segítségnyújtás érdekében, azért, hogy a kollektív szerződéseket kiegészítsük a más keretben foglalkoztatott munkavállalók érdekvédelmével. Ez a politikai tudatosság és elemzés vezet minket annak felismerésére, hogy az együttes segítségnyújtás a legjobb szervezeti forma, hogy ezeket a célokat elérjük. A köztünk és más hagyományos kategóriák közötti kapcsolatokat aktív részvétel, közös döntések, legitimálják a végrehajtó szervezeten belül, illetve a szerveződésünk szintjein: országos, regionális és megyei szinteken. Az országos és regionális hatóságokkal kötött területi megállapodásokkal megpróbáltunk megoldást találni a jóléti és társadalombiztosítási kérdésekre. A problémák ugyanis nem csak a munka világával, az állampolgári jogokkal is kapcsolatosak.

10 A legnehezebb megoldandó feladat a nem-hagyományos formában foglalkoztatottak számára a hitelképesség megteremtése. Kölcsönök és pénzügyi segítség nyújtásakor a bankok vonakodnak, ha az igénylő nem hagyományos munkarendben dolgozik, és bevétele ingadozó. Így hitelük visszafizetésére nincs garancia. Sikerült megállapodást kötnünk a Nemzeti Hitelintézettel, hogy számukra, euróig, garanciák nélkül hitelezzenek. A jelenlegi kormány éppen törvényeket és normákat módosít, amelyeknek a munkaerőpiac területén, és amelyek eltörlik a munkavállalói védelem azon alapelvét, miszerint a munkáltató a munkaügyi kapcsolatokban kiszolgáltatott fél. Az új szabályozás az egyéni szerződésre helyezi a hangsúlyt, így megpróbálja csökkenteni az országos kollektív szerződések erejét. Világosan látjuk, hogy a mi feladatunk, hogy szembeszálljuk a törvénnyel, amely az atipikus munkavégzések újabb formáit teremti meg, és aláássa a stabil munkaügyi kapcsolatokat. Ami az alkalmi munkát végző munkavállalókat illeti, Olaszországban úgynevezett dolgozói ellátásos foglalkoztatott forma került kialakításra, ami bizonyos védettséget nyújt. A törvény 1996-ban született meg, és kötöttséget ró az alkalmi munkásokat közvetítő ügynökségekre, amelyek a munkaerőpiacon bróker szerepet vállalnak (Ezt a tevékenységet egyébként a törvény korábban, a dolgozói ellátásos foglalkoztatási forma bevezetéséig, tiltotta). Az ügynökségek számra a követelmények a következők: euró letéti díj, legalább 4 olasz régióban működő iroda, képesség arra, hogy a munkavállalóknak legalább euró hitelt biztosítsanak, végül, de nem utolsó sorban a munkavállalók bérének 4 százalékának átutalása egy, a szakszervezetek és munkáltatók által felügyelt alapba. Ez az alap a munkavállalók képzését és átképzését biztosítja. A törvény kimondja, hogy a vállalat és az ügynökség felelős a kötelezettségek teljesítéséért, és hogy a kiközvetített munkavállaló ugyanazokra a szolgáltatásokra és bérre jogosult, mint amit a vállalat állandó alkalmazottai kapnak. Pontosan ugyanaz a heti és napi munkaidő és ugyanannyi a szabadnap, valamint a kiközvetített munkavállalók érdekeik képviselete érdekében szakszervezethez is csatlakozhatnak. A kiközvetített munkavállalók számára garantálni kell a foglalkoztatás kezdetén, hogy az adott időszakra a vállalat igénybe veszi a munkáját és ezt írásban is meg kell erősíteni. Ha a munkáltató a közvetítőtől az adott céggel való kapcsolatának megszakítását kéri, akkor a közvetítőnek kötelessége számára másik munkát találni, ugyanilyen időintervallumra. Abban az esetben, ha nem találnak a feltételeknek megfelelőt, akkor számára vagy továbbképzést kell biztosítani, vagy a szerződésben szereplő időszakra fizetés jár a munkavállaló részére. Mióta a törvény biztosítja az ügynökségek által kiközvetített munkavállalási lehetőséget, a kollektív szerződések kikötik, hogy a vállalat milyen okból, milyen százalékban alkalmazhat kiközvetített munkavállalót ban aláírták a kiközvetített munkavállalókról szóló országos kollektív megállapodást, amely 2002 szeptemberében megújításra került. Két bilaterális ügynökség működik, a FORMATEMP és az ABITEMP. Az első a kötelező ügynökségi hozzájárulásokból szakképzést biztosít. Célja, hogy kielégítse a kiközvetített munkavállalók képzési igényeit, és pótolja a munkaerőpiacon hiányzó képzettségeket, valamint a munkavállalókat segítsen újra munkába állítani. A másik ügynökség két fajta szolgáltatást nyújt a kiközvetített munkavállalóknak: fizetést biztosít munkahelyi baleset esetén, és segít hitelt szerezni. Baleset esetén maximum 90 napig napi járadékot fizet, ezen kívül, ha a munkaképtelenség fennáll a jelzett időponton túl, ha a munkavállalót munkahelyi

11 baleset következtében leszázalékolják vagy életét veszti ez az ügynökség 30 ezer euróig terjedő járulékot fizet a munkavállalónak vagy családjának. Az ügynökség 2500 eurós mértékig kölcsönt is nyújt, garanciák igénye nélkül. A kölcsönt egyszer lehet kérni és feltétele, hogy a dolgozó már legalább egy hónapja dolgozzon, és legalább 6 hónapos szerződéssel rendelkezzen. Azt gondolom, hogy erőnk azon a szerződéses részvételen alapul, amely megpróbálja a kiközvetített munkavállalókat elszigetelt helyzetükből kimozdítani, és megpróbálja felismertetni velük a társadalomi azonosság-tudatukat. Megpróbálják a bizonytalanságot csökkenteni és aggodalmukat, hogy nincs folyamatos bevételük. Fő feladatunknak tekintjük, hogy a tevékenységünkkel fenntartsuk a hazánk munkaerő-piaci rugalmasságát s a piac igényeire gyors reagálással tudjunk válaszolni, de mindemellett nagy hangsúlyt fektessünk a dolgozók jólétének biztosítására és jogainak védelmére.

12 Részmunkaidős foglalkoztatottak Joao de Deus Gomes Pires (UGT, Portugália) Pár szót szeretnék szólni arról, hogy milyen a helyzet a hazámban, Portugáliában. Az atipikus foglalkoztatási forma folyamatosan nő minden évben. Jelenleg átlagosan az összes foglalkoztatott 16 százaléka nem hagyományos munkarendben dolgozik. Ez 800 ezer munkavállalót jelent. Ez az érték a második legmagasabb, ha az Európai Unió korábbi 15 tagállamát tekintjük. Ebben a tekintetben csak Spanyolország előzi meg Portugáliát. Az atipikus foglalkoztatás sokfajta formája létezik. A munkaerőpiac változásával párhuzamosan egyre több fajtájával találkozhatunk, sőt, újak is megjelennek. Általában öt-hat típusát szokták felsorolni, de több is létezik, és a jövőben tovább fog gyarapodni. Portugáliában jellemző a részmunkaidős foglalkoztatás, az illegális munkavégzés és az egyéni vállalkozói munkaviszony, ami természetesen komoly gondot jelent a munka világában. Mégis, a leginkább jellemző az alkalmi munkavállalás. A szakszervezetek nem ellenzik ezeket az új formákat. Megértjük, ha a vállalkozások rá vannak kényszerítve, hogy új forgatókönyvekhez alkalmazkodjanak. A probléma az, hogy ezeket a foglalkoztatási formákat nem védi a Munka Törvénykönyve, sem kollektív megállapodások. A portugál szakszervezeteknek az alkalmi, részmunkaidőben végzett munkavégzés mellett az illegális munkavégzés jelenti a legnagyobb gondot. Megértjük, ha a vállalkozásoknak a globális gazdaság új kérdéseit kell megválaszolniuk, és ezért szükség van az atipikus foglalkoztatási formák térhódítására. Egyetértek barátainkkal, akik hangsúlyozzák, hogy a szakszervezeteknek meg kell találniuk a módját, hogyan szervezhessék az ilyen típusú munkát végző munkavállalókat. Azzal is egyetértek, hogy szigorúbb törvényi szabályozásra van szükség, nagyobb mértékű munkaügyi ellenőrzésre. Legalábbis országomban. Erős munkaügyi hivatalra van szükség, amely ellenőrzi a munkáltatói viszonyokat, mert nem elég, ha a törvények megfelelőek, azok végrehajtásáról is gondoskodni kell. Portugáliában két évvel ezelőtt új rendelkezések léptek életbe a részmunkaidős foglalkoztatásról és a távmunkáról. Ezen kívül tárgyalások folynak a kormánnyal az alkalmi munkavállalásról szóló törvényi szabályozás olyan módosításáról, amely több felelősséget ró a munkáltatóra. Az illegális munkával szembeni harc fő iránya, hogy ne a munkavállalót, a munkáltatót ellenőrizzük, hiszen ha létezik is valamilyen dokumentum a foglalkoztatásról, azt a munkáltató köteles felmutatni. Korábban ennek az ellenkezője történt, a tettéért a munkavállalót citálták bíróságra. Mindezek mellett növelnünk kell a munkáltatót kötelező megállapodásoknak minőségét. Ehhez pedig továbbra is elengedhetetlen a szakszervezetek és a munkavállalók képviselőinek részvételi és konzultációs jogosítványainak megerősítése.

13 Illegális munkavállalók Saviour Sammut (GWU, Málta) Más országokhoz hasonlóan, mi is küzdünk a részmunkaidővel kapcsolatos problémákkal. Az atipikus munkavégzésen belül terjed a rugalmas munkaidő, főleg a nem hagyományos munkaidőkeretben dolgozó munkavállalók esetében. Gyakori még az a típusú munkamegosztás is, amikor egy munkavállaló négy órát dolgozik, majd egy másik folytatja a munkáját. Esetenként a munkavállaló fő tevékenységét részmunkaidőben végzi. Gyakran azért, mert így a társadalombiztosítási járulékokat csak a részmunkaidő után kell megfizetnie. Méghozzá csak egy foglalkoztató után, így az egyénnek akár több részmunkaidős munkája is lehet. Adót is csak egy foglalkoztatónál végzett munkája után fizet. Továbbá ismerjük az otthoni munkával kapcsolatos problémákat is, azokét a munkavállalókét, akik egyéni megállapodások alapján dolgoznak. De természetesen megtalálhatók a hagyományos foglalkoztatás formái is. Ezen kívül nagyon népszerű a munkavállalókat határozott idejű szerződéssel foglalkoztatni. Bár a határozott idejű munkavállalásról a Munka Törvénykönyve azt mondja ki, hogy négy év múltán, a szerződés határozatlanná átalakul. Ugyanakkor a munkáltató úgy használja ki a lehetőségeket, hogy amikor vége a négy éves munkaviszonynak egyszerűen nem ír alá újabb szerződést, s az mintegy magától megszűnik. Vannak más, atipikus munkaformák is, amelyekre a szakszervezeteknek oda kell figyelniük. Például az autósoktatók, akik többsége önfoglalkoztató, ennek ellenére szervezett szakszervezeti tag. De meg kell említeni az olyan autóvezetőket és kocsisokat, akik a turistáknak kínálnak városnéző programokat, akik, bár a vendégszeretetük hibátlan, gondot jelentenek a hagyományos és legális munkát végző munkavállalók számára. A legnagyobb gond az illegális bevándorlás. A bevándorlók egy részük nem szeretne Máltán maradni, Olaszországba készül, de ha Olaszország visszatoloncolja őket, Máltán kell ellátást kapniuk. Ha munkát találnak, a munkáltatók könnyen kihasználják őket, hiszen mindenfajta munkát elfogadnak. Mint szakszervezet, a legjobb tudásunknak megfelelően dolgozunk és szeretnénk elérni, hogy ezek az emberek, amíg Máltán tartózkodnak, olyan körülmények között élhessenek, dolgozhassanak, amelyet a törvények szavatolnak. Mert csak is így biztosítható a tisztességes verseny a munkaerőpiacon. Példaként említhetném az építkezéseket, ahol nem ritka a 12 óra munka, pihenő nélkül, a minimálbér töredékéért. Két évvel ezelőtt az is megtörtént, hogy két Szomáliai nemcsak a bérét nem kapta meg, hanem meg is verték őket. Ezek az építési vállalkozók tettükért most a bíróság előtt felelnek. Konzultálunk menekülteket segítő nem kormányzati szervezetekkel is, és a menekülttáborokban élőknek szemináriumot tartunk a munkajogról, hogy ha lehetőségük lesz megpályázni egy állást, akkor ne lehessen őket kihasználni. Mi hiszünk abban, hogy nem elég a munkavállalóink érdekeinek képviselete, a jobb munkafeltételek kiharcolása, de segítséget is kell adnunk a bevándorlók és családjuk számára. Ezért fontos az országos szintű megállapodások kidolgozásában és a szociális párbeszéd intézményeiben való részvétel. Segítséget szeretnénk nyújtani tagjainknak az élet minden egyéb területén is. Létrehoztuk intézményünkön belül a UNICARE szolgáltatást, ahol tagjaink pl. tanácsokat kérhetnek jogászoktól, építészektől, tanácsadóktól akár az állampolgári ügyeik intézésében. Vagy

14 említhetném a UNIMEDIC kezdeményezést, amely jelentősen csökkenti a kórházi ellátás díjait, vagy az óvodai szolgáltatásunkat. A UNIKIDS nyári gyermektábor, ahol a gyermekek nyelveket is tanulhatnak. Több mint 100 képzésünk létezik, kezdve a számítógép kezeléstől, a nyelvi képzésen át a művészetekig, vagy a szakszervezeti angol nyelv elsajátításáig. Hiszünk abban, hogy kiegészítő tevékenységek, a képzések megszervezése éppúgy hozzátartozik szakszervezetek tevékenységéhez, mint az illegális munkavállalók védelme.

15 Kiközvetített munkavállalók An Le Novail Marliere (CGT, Franciaország) A munkaügyi viszonyok átalakulásával párhuzamos szakszervezeti stratégiákat kell kidolgozni az atipikus foglalkoztatottak, így a kiközvetített munkavállalók szerződéseinek átalakítása érdekében. Európában több különböző megoldás született a kiközvetített munkavállalás szabályozására, említhetném a svéd-holland-dán-, a német-osztrák-, vagy az olasz-spanyol-görög- (Görögország esetében a kiközvetített munkavállalásnak nincs törvényi szabályozása), végül a francia-belga megközelítést. A szakszervezetünk immár 30 éve foglalkozik a kiközvetített munkavállalók problémáival. A viták a körül alakultak ki, hogy milyen szervezetet kell létre hozni, amely leginkább alkalmazkodik ennek a munkavállalói csoport igényeihez. A kiközvetített munkavállalók nem köthetők ágazatokhoz, és különböző szakmákban vannak jelen, így kérdéses, hogyan tudnának kötődni egy adott szakszervezethez. A következő kérdés, hogy milyen védelmet szeretnénk számukra biztosítani. Azt is számba kell venni, hogy az érdekeik közvetlenül vagy közvetetten hogyan zavarhatják a határozatlan idejű szerződéssel rendelkező munkavállalók érdekeit. Tisztában vagyunk azzal, hogy a kérdés rendezésének, bár társadalmi vonatkozásai is vannak, lényegében jogi természetűnek kell lennie. Meg kell vizsgálni, hogy a munkavállalók egészének a szerződések rugalmassá tételével szemben milyen érdekei vannak. Először is számba kell vennünk, hogy az utóbbi harminc évben az ideiglenesen foglalkoztatott munkaerő alkalmazása tartóssá vált, és a hagyományos munkaszerződéssel rendelkező foglalkoztatottakhoz viszonyítva számuk megnövekedett. A szakszervezetek megpróbálták korlátok közé szorítani a munkaerő-kölcsönzés munkaerőpiaci struktúrában kialakult mértékét, ahol a munkavállaló egy munkaerő közvetítő céggel szerződik, amely azzal a céggel köt egyezséget, amelyhez a munkavállaló kiközvetítésre kerül. A globalizáció keretében, a szakszervezeteknek tisztázniuk kell stratégiájukat azzal a gondolatmenettel szemben, amely szerint az ország kereskedelmi nyitása, a világpiaci integráció költség, amely társadalmi alkalmazkodási költségekkel jár. Ez a nyitás az ország piacának jövőbeli kedvezőbb lehetőségeiért történik, és ez igazolhatja a társadalmi alkalmazkodási költségek növekedését. Igazolja a szerkezeti átszervezéseket, a termelőüzemek áthelyezését. Mindez csökkenti a foglalkoztatottságot, de az ország kereskedelmi nyitottságának köszönhetően az elvesző munkahelyek globálisan visszanyerhetők. Csakhogy a társadalmi alkalmazkodási költségek mögött munkavállalói sorsok állnak. Egy adott pillanatban, egy szakmai karrier egy állomásán, adott korban, egy adott társadalmi mikrokörnyezetben a globális válasz elégtelen ben az új információs technológiák megjelenésével fellendülés volt megfigyelhető, de a legtöbb munkanélküli mégsem tudott kijutni a munkaerőpiacra. Lehet, hogy makrogazdasági szempontból van válasz a bizonytalanná váló helyzetre, ám társadalmi, szakszervezeti szempontból ez nem elégséges. Olyan hosszú távú stratégia kell, amely lehetővé teszi a munkavállalóknak, hogy azok is kiléphessenek a munkanélküliségből, akik a bizonytalanság csapdájából nem tudnak szabadulni, és nehézséget okoz számukra a gyermekeik taníttatása is.

MELLÉKLET Nemzetközi gyakorlatok bemutatása az egyes fejezetekhez

MELLÉKLET Nemzetközi gyakorlatok bemutatása az egyes fejezetekhez MELLÉKLET Nemzetközi gyakorlatok bemutatása az egyes fejezetekhez Minimálbér alkalmazása és differenciálásának szempontjai A minimálbér meghatározása az EU tagállamokban A 27 tagállamból 20-ban van országos,

Részletesebben

Emberi erőforrás-gazdálkodás. Juhász István Matiscsákné Lizák Marianna

Emberi erőforrás-gazdálkodás. Juhász István Matiscsákné Lizák Marianna Emberi erőforrás-gazdálkodás Juhász István Matiscsákné Lizák Marianna MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Emberi erőforrás-gazdálkodás Juhász István Matiscsákné Lizák Marianna Eger, 2013 Korszerű információtechnológiai

Részletesebben

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban E ENG M IS ÉRINT Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban Budapest 2002 Szerzõk: BANKÓ ZOLTÁN és GYULAVÁRI TAMÁS JOGUKBAN ÁLL AVAGY A MUNKAVÁLLALÓK HELYZETE ÉS JOGAI AZ EU-BAN E ENG

Részletesebben

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Szakszervezeti kiskönyvtár XXVIII. Készült a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek 1146 Budapest,

Részletesebben

A hazai foglalkoztatás helyzete,

A hazai foglalkoztatás helyzete, Foglalkoztatás A hazai foglalkoztatás helyzete, A FOGLALKOZTATOTTSÁG NÖVELÉSÉNEK LEHETSÉGES ÚTJAI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁ- GI PROBLÉMÁINKNAK SOK VONATKOZÁSBAN KIVÁLTÓ OKA ÉS EGYBEN KÖVETKEZ- MÉNYE IS A HAZAI

Részletesebben

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus A nők tudnak látni, anélkül, hogy odanéznének. Jókai Mór ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus A nők tippelése mindig pontosabb, mint a férfiak állítása. Rudyard

Részletesebben

Baloldali Foglalkoztatáspolitikai Program

Baloldali Foglalkoztatáspolitikai Program _ Baloldali Foglalkoztatáspolitikai Program 1.0 Szakmai és társadalmi egyeztetésre 2012. november Tartalom I. Foglalkoztatás és foglalkoztatáspolitika Magyarországon... 3 1. Magyarország nem tudott kikerülni

Részletesebben

A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon

A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon Készült a Fővárosi Esélyegyenlőség Módszertani Iroda Műhelyében, a Szociális és Foglalkoztatási Minisztérium megbízásából 2007.

Részletesebben

Ferencz Jácint. Doktori értekezés

Ferencz Jácint. Doktori értekezés Ferencz Jácint Az atipikus munkaviszonyok komplex megközelítése Doktori értekezés Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Témavezető: Társ-témavezető: Dr. Hágelmayer Istvánné, CSc.

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI IDÉNYMUNKÁSOK FOGLALKOZTATÁSA

A MEZŐGAZDASÁGI IDÉNYMUNKÁSOK FOGLALKOZTATÁSA ORSZÁGGYŰLÉSI K ÖNYVTÁR - KÉPV ISELŐI KUTATÓSZOLGÁLAT A MEZŐGAZDASÁGI IDÉNYMUNKÁSOK FOGLALKOZTATÁSA ELEMZÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ELEKHÁZY NÓRA 2008. OKTÓBER A Képviselői Kutatószolgálat információs szolgáltatásai:

Részletesebben

A Cseh, a Lengyel és a Szlovák Foglalkoztatási Szolgálat. Uniós elvárások, fejlesztési stratégiák.

A Cseh, a Lengyel és a Szlovák Foglalkoztatási Szolgálat. Uniós elvárások, fejlesztési stratégiák. A Cseh, a Lengyel és a Szlovák Foglalkoztatási Szolgálat. Uniós elvárások, fejlesztési stratégiák. Készítette: Berde Éva Készült a TÁMOP 1.3.1 projekt keretében Budapest, 2010. január Tartalomjegyzék Vezetői

Részletesebben

Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára

Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára (Segítség a foglalkoztatáshoz, segítség a növekedéshez) SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 2008. Szerzôk: Gárdián Szilvia Horváth Anna Dr.

Részletesebben

A Zöldek víziója a szociális Európáról

A Zöldek víziója a szociális Európáról A Zöldek víziója a szociális Európáról A keretek kijelölése A Zöldek víziója: egy befogadó és kohéziós erővel bíró társadalom Az Európai Zöldek egy olyan Európa mellett állnak ki, amely valamennyi polgár

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

Migráns munkavállalók információs hálózatának fejlesztése nemzetközi szakszervezeti együttműködés keretében VS/2013/0204

Migráns munkavállalók információs hálózatának fejlesztése nemzetközi szakszervezeti együttműködés keretében VS/2013/0204 Migráns munkavállalók információs hálózatának fejlesztése nemzetközi szakszervezeti együttműködés keretében VS/2013/0204 Országjelentés - Egyesült Királyság Prof. Sonia McKay Working Lives Research Institute

Részletesebben

dr.borbély Szilvia Az ágazati párbeszéd nemzetközi és hazai helyzete és lehetőségei

dr.borbély Szilvia Az ágazati párbeszéd nemzetközi és hazai helyzete és lehetőségei 1 TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0043 Helyfoglalás aktív jelenlét, aktív együttműködés dr.borbély Szilvia Az ágazati párbeszéd nemzetközi és hazai helyzete és lehetőségei Tartalom 1. Kollektív alku tipikus szintek,

Részletesebben

A szakképzés története

A szakképzés története Hallgatói segédanyag a III./1. tematikai egységhez A szakképzés története 1. A szakképzés az elmúlt években mind hazai, mind pedig nemzetközi viszonylatban jelentős átalakuláson ment keresztül a megváltozott

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés EURÓPAI FÜZETEK 59. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Móder Judit Endrész Kinga Fiatalok az Európai Unióban Oktatás és képzés A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati

Részletesebben

Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza.

Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza. Esélyegyenlõség és béresélyek Nõk és Férfiak Szerzõk: Dr. Vanicsek Mária V2 Excelsior Bt Dr. Borbély Szilvia Szerkesztette:

Részletesebben

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003.

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Nekem a Balaton a riviéra A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA TARTALOM

MAGYAR GYÁRIPAR. Nekem a Balaton a riviéra A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA TARTALOM BRÜSSZELI HÍRADÓVAL XLVIII. ÉVFOLYAM 2008. 4. SZÁM MAGYAR GYÁRIPAR A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Nekem a Balaton a riviéra TARTALOM KÖSZÖNTŐ Húzóágazat a turizmus...3 NAPIREND

Részletesebben

A személyek szabad mozgása az Európai Unióban

A személyek szabad mozgása az Európai Unióban E ENG M IS ÉRINT A személyek szabad mozgása az Európai Unióban munkavállalási, letelepedési és tanulási lehetôségek a magyar állampolgárok számára az uniós csatlakozás elôtt és után Budapest 2002 SZERZÔK:

Részletesebben

Nonprofit Monitor (2009) www.nonprofitmonitor.hu 2. szám, 18-37. oldal ISSN 2062-0861

Nonprofit Monitor (2009) www.nonprofitmonitor.hu 2. szám, 18-37. oldal ISSN 2062-0861 Nonprofit Monitor (2009) www.nonprofitmonitor.hu 2. szám, 18-37. oldal ISSN 2062-0861 Dr. Vukovich Gabriella: Flexicurity: rugalmasság és biztonság a munkaerőpiacon 1 Bevezetés Munkaerőpiaci szakértők

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

Munkajogi és társadalombiztosítási alapismeretek

Munkajogi és társadalombiztosítási alapismeretek ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Munkajogi és társadalombiztosítási alapismeretek Szerző: dr. Bednay Dezső Budapest 2009-11 1 Tartalomjegyzék I. Témakör: Munkajogi ismeretek 3.o. 1) A munkajog kialakulása

Részletesebben

- - - JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány

- - - JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány - - - JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány A kutatás a Nemzeti Munkaügyi Hivatal által a munkavédelmi bírságok felhasználása során nyújtott támogatásból jött létre. Tartalom: I. Pszichoszociális kockázatok a munkahelyen...

Részletesebben

Partnerség határok nélkül

Partnerség határok nélkül A Munkaerő-piaci képzési programok hátrányos helyzetűek számára Beregszászon és Miskolcon c. projekt során készült és alkalmazott helyzetfeltárás, tapasztalatok, javaslatok és tréningmódszerek Szerkesztette:

Részletesebben

Európai munkaerőpiaci kihívások: Az európai szociális partnerek közös elemzése

Európai munkaerőpiaci kihívások: Az európai szociális partnerek közös elemzése INTRODUCTION I. Európai munkaerőpiaci kihívások: Az európai szociális partnerek közös elemzése I. Bevezető II. Elemzés III. Kihívások IV: Az európai szociális partnerek ajánlásai 2007. október I. BEVEZETŐ

Részletesebben

1. Bevezetés. Az Oktatási Minisztérium közigazgatási államtitkársága által nyújtott információk alapján

1. Bevezetés. Az Oktatási Minisztérium közigazgatási államtitkársága által nyújtott információk alapján Előszó A 60 70 es években Nyugat Európában és Észak Amerikában a társadalmi fejlődés hatására a felsőoktatás nagymértékben átalakult. Tömeges igény mutatkozott a magasan képzett munkaerőre, a felsőfokú

Részletesebben

Dr. Balázs István. Az Európai Unió közszolgálati bérrendszerei: tanulságok a magyar bérrendszer fejlesztéséhez

Dr. Balázs István. Az Európai Unió közszolgálati bérrendszerei: tanulságok a magyar bérrendszer fejlesztéséhez 1 Dr. Balázs István Az Európai Unió közszolgálati bérrendszerei: tanulságok a magyar bérrendszer fejlesztéséhez Bevezetés A közszolgálat hatékonyságának és minőségének javítását célzó és a 90-es évek közepétől

Részletesebben