Elkészült a legújabb kiadványunk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elkészült a legújabb kiadványunk"

Átírás

1 2011. június - III. évf. 6. szám Egyesületi alkalmak júliusban Megjelent az 54/2011. (VI.10.) VM rendelet a LEADER Helyi Akciócsoportok működéséről, melynek értelmében össze kell hívni a közgyűlést. A rendelet tartalmazza az akciócsoportok működésének szabályozását, valamint a fejlesztési- és működési forrásokat, melyek ismeretében szükséges az egyesület költségvetésének áttervezése is. Így ennek kapcsán július 5-én délelőtt 10 órakor Vértessomlón a Teleházban Elnökségi ülést tartunk. A VM rendelet tartalma szerint a közgyűlést is össze kell hívni, ennek időpontja pedig július 14-én lesz, a pontos időpontot és helyszínt a későbbiekben küldjük ki tagjainknak. Részt vettünk az Oroszlányi Kistérségi Társulás ülésén június 16-án a munkaszervezet is részt vett az OTKT ülésen, melyre előzetesen meghívást kapott. Előterjesztésként a évi közhasznúsági jelentést küldtük el, az ülésen pedig az aktuális híreket mondtuk el a megjelenteknek. Móricz Beáta a évben elérhető vidékfejlesztési forrásokra hívta fel a figyelmet áprilisában végre, hosszú várakozás után sikerült kiküldeni a III. tengelyes támogatási határozatokat, melynek köszönhetően 708 millió Ft került kiosztásra, illetve lekötésre június 15 - július 15. között lehet a Mikrovállalkozások fejlesztése jogcímre támogatási kérelmet benyújtani. MVH kezeli ebben az évben a kérelmeket, országosan lett meghirdetve 7 milliárd Ft-os keretösszeggel július 1 - augusztus 1. között a Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímre lehet támogatási kérelmet benyújtani, szintén az MVH kezeli, országosan lett meghirdetve, 4 milliárd Ft-os keretösszeggel augusztus-szeptember hónapokra várható a LEADER, melyre összesen 480 millió Ft forrás van. Az előzetes igényfelmérések alapján került megfogalmazásra a 10 célterület novemberében a Vidéki örökség és Falumegújítás jogcímek lesznek elérhetők. A Vértes-Gerecse Közösség számára jelenleg 570 millió Ft áll rendelkezésre. Schuszter Margit az oroszlányi kistérség részéről beérkezett pályázatok számát ismertette, mely azt tükrözi, hogy összességében jobb volt arányait tekintve a pályázati kedv a többi térséghez képest. A LEADER-ben már kevesebb pályázat érkezett be, ezt erősíteni kell. Két kiadványt is vittünk, az egyik a tagszervezeteket bemutató kiadvány, a másik pedig a már megvalósított beruházásokat, programokat bemutató kiadvány. Elhangzott még, hogy a települési rendezvényeken is szívesen megjelenik a Közösség, ezért kértük, hogy jelezzék felénk az igényeket. Elkészült a legújabb kiadványunk Kiadványt készítettünk a már megvalósult beruházásokról, melyek területünket érintik, és az ÚMVP III. tengelyében és a LEADER-ben nyertek el és valósítottak meg a pályázók. A kiadvány 32 oldalon keresztül mutatja be a fejlesztéseket. A kiadványból aki szeretne többet kérni, keresse fel irodánkat, és juttatunk belőle. A kiadvány elektronikusan letölthető a honlapról.

2 Vértes-Gerecse Közösség - HÍRLEVÉL június 2. Hagyományőrző rendezvények és Falunapok a Vértes-Gerecse Közösség területén. Csákvár, Fazekas-nap, június 18. A Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat egyik vidéki állomásaként és kísérő programjaként Csákváron a Fazekas Nappal várták a helyi lakosokat és a messzebbről érkezőket, amelyet az Eszterházyak által épített Tűzoltótorony és a Vértes Múzeum helyiségeiben és udvarán tartottak. A Vértes-Gerecse Közösségtől Schuszter Margit vett részt a rendezvényen, ahol az Információs asztalnál kapott helyet az egyesület kiadványinak és plakátjának elhelyezésére. Délelőtt főleg a gyerekeket és szüleiket vonzották az interaktív foglalkozások, de sokan érkeztek km-ről a kirakodóvásárral egybekötött kézműves bemutatókra. Sajnos, a nagy beharangozás ellenére a látványkovács nem érkezett meg, az utolsó napon értesítette a szervezőket, hogy Debrecenben van. Pedig sokan miatta is utaztak ennyit. Ebből is látszik, hogy a jó hagyományőrző kézműves programok vonzzák az érdeklődőket, de az is igaz, hogy ezeknek a kirakodóvásároknak, kézműves hagyományőrző napoknak jól szervezetten, körültekintően kell az időpontját megválasztani. Pedig az idén jól sikerült a beharangozás, az FM rádió 3 napig sugározta a spotot. A helyi és vidékről érkezett fazekas és keramikus kiállítók, árusítók mellett megjelentek mézesek, kosárfonók, fa játékkészítők is. Este, a múzeumok éjszakáján több helyszínen is várták a látogatókat. Az Eszterházy kastélyban is, amely jelenleg ugyan kórházként működik - óránkénti idegenvezetést szerveztek. Érdeklődők a Vértes Gerecse HACS tevékenységéről többen is voltak. A helyiek közül páran - a plakátot látva megálltak érdeklődni, és 1-2 civil szervezeti taggal, vállalkozóval, kézművessel sikerült átbeszélni, milyen lehetőségeik vannak pályázásra. Dad, Falunap, június 18. Hagyományos falunapnak nevezhető rendezvényen a Vértes- Gerecse Közösség a tagszervezeteket, a nyertes projekteket, valamint a LEADER programot bemutató kiadványokkal jelent meg. A rendezvényen egy asztalt biztosítottak az egyesület számára, valamint a hangosbemondóban többször is felhívták a figyelmet, hogy a Vértes-Gerecse Közösség pályázatokkal kapcsolatos tanácsadást tart az érdeklődők számára. A Dadi Falunapon egyébként elég sokan megfordultak, és a jó idő is hozzájárult a rendezvény sikeréhez. A programban szerepelt a helyi, elsősorban gyerekekből álló tánccsoportok, illetve egyéni produkciók bemutatkozása, mazsorettek, hastánc, balett előadások. Stand-up comedy is volt, majd zenés-énekes produkciók következtek. Változnak a kifizetési kérelem benyújtási időszakok! Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztés Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV.17.) FVM rendeletet módosító 57/2011. (VI.20.) VM rendelet. Ennek értelmében megváltoznak az egyes Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból támogatott jogcímek kifizetési kérelmeinek benyújtásával kapcsolatos szabályok. A kifizetési kérelem beadására nyitva álló időszak meghosszabbodik, így kifizetési kérelem benyújtására 2011-ben július 1.- december 31. között, 2012-től február 1. - május 31., valamint augusztus 1. - december 31. között lesz lehetőség. A rendeletmódosítás hosszabb felkészülési lehetőséget biztosít a gazdálkodóknak, így tervezhetőbb módon tudják kérelmeiket benyújtani. Mindez hatékonyabb, gyorsabb ügyintézést is eredményezhet. Az új szabályozás által olyan rendszer alakul ki, mely lényegesen rugalmasabban alkalmazkodik a beruházás előrehaladásához. A kifizetési kérelmek benyújtására vonatkozó közlemények továbbra is jogcímenként külön jelennek meg, és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján (www.mvh.gov.hu) olvashatók lesznek. forrás:

3 Vértes-Gerecse Közösség - HÍRLEVÉL június 3. Tudnivalók a beruházások megvalósításáról A beruházás megkezdésének dátuma: a) gép, berendezés, technológia beszerzése esetén: a megrendelés vagy az adásvételi szerződés megkötése, illetve a számlán szereplő teljesítés dátuma közül a legkorábbi; b) építési beruházás esetében: a kivitelezői szerződés megkötésének napja, ennek hiányában vagy közbeszerzés esetén az építési naplóba történő első bejegyzés dátuma; c) nem beruházási jellegű műveletek esetén: vállalkozói szerződés megkötésének dátuma, vagy a megrendelés, vagy a kapcsolódó beszerzésről, szolgáltatásról kiállított bizonylat teljesítésének dátuma közül a legkorábbi. A művelet tervezéséhez és előkészítéséhez kötődő általános költségek felmerülése, illetve közbeszerzési kötelezettség esetén annak megkezdése nem minősül a művelet megkezdésének. Építéssel járó beruházások Építéssel járó tevékenységek esetén: Az első, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős építési engedély hiteles másolatát vagy az illetékes építésügyi hatóság igazolását arról, hogy a tevékenység nem építési engedélyköteles. Engedélyköteles tevékenység esetén az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős hatáskörrel rendelkező építési hatóság engedélyét a létesítmény használatba vételéhez. Építési beruházás esetén az ügyfél által építési műszaki ellenőr alkalmazása kötelező. Építési napló vezetése kötelező akkor is, ha a beruházás nem építési engedélyköteles. A kivitelező részéről felelős műszaki vezető alkalmazása kötelező. Ha a támogatási határozat több kiadási tételt határoz meg, létesítményen belül 20% átcsoportosítási lehetőség van a tételek között az egyik tétel javára a másik tétel terhére, azzal, hogy az adott építésre jóváhagyott kiadások összege nem növekedhet. Építési beruházás esetén a támogatási kérelem eredeti műszaki tartalma 1. a hatóság kötelező előírásának teljesítése érdekében; 2. egy alkalommal az első kifizetési kérelem benyújtását megelőzően az ügyfél által legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napját megelőző harmincadik napig benyújtott, műszaki ellenőri véleménnyel alátámasztott kérelmére módosítható. A módosítás nem érintheti a támogatott célterületet és nem növelheti a támogatás összegét, valamint negatív irányú módosítás nem érintheti az eredeti műszaki tartalmat. Kifizetési kérelem esetén a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes ÉNGY katalógust kell alkalmazni! Gépbeszerzés Gépek, berendezések beszerzése esetén szintén van lehetőség módosításra a kifizetési kérelem benyújtásakor. Fő szabály, módosítással beszerzésre kerülő gép egyenértékű kell, hogy legyen a támogatási kérelemben szereplő géppel. Egyenértékű a gép, ha - szerepel a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napján a gépkatalógusban - beletartozik az adott jogcím vonatkozásában támogathatónak minősített gépcsoportba - azonos gépváltozathoz tartozik - korszerűségi mutatója azonos, vagy magasabb Az elszámolható kiadás módosítás után sem haladhatja meg támogatási határozatban szereplő jóváhagyott elszámolható kiadás összegét, vagy a gépkatalógusban lévő referenciaárat. További szabály, hogy amennyiben egy gép beszerzésére irányult a támogatási kérelem, a módosítás során is csak egy gép beszerzése támogatható. A fenntartási időszak alatt előforduló amortizáció, esetleg lopás, vagy rongálás, a gép használhatatlanná válása esetén saját forrásból lecserélhető. Bejelentés köteles. Egyéb elszámolható kiadások A beruházáshoz kapcsolódóan a 23/2007 (IV. 17.) FVM rendelet 3. számú mellékletében hivatkozott szolgáltatások az ott meghatározott mérték erejéig után vehető igénybe támogatás, amelyek az egyéb elszámolható kiadásokat képezik. A beruházás befejezésének dátuma: Az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb a művelet megvalósulását követő egy éven belül megnyíló kérelmet benyújtási időszakban kell benyújtani. Az ügyfél köteles a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át teljesíteni. Az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt nem fizethető ki a támogatási döntéssel jóváhagyott támogatás összegének 80%-át meghaladó összeg. Kifizetési kérelem: A kifizetési kérelemcsomag két fő része a formanyomtatványok és a mellékletek. A formanyomtatványok az MVH oldaláról tölthetőek le a Közlemény opció választásával, kitöltésükre előírás vonatkozik, kitöltéskor a Kitöltési útmutató szerint kell eljárni. A kifizetési kérelem mellékletei, amelyek a beruházás megvalósítása során keletkező dokumentumok: - Árajánlat- amennyiben a régi nem érvényes, lejárat és ár szerint - Vállalkozói szerződés, vagy megrendelés - Megrendelés visszaigazolása - Teljesítésigazolás- árubeszerzés esetében pl. szállítólevél, vagy átadás-átvételi elismervény, szolgáltatás esetében egy Word dokumentum - Számla - Építési beruházás esetén számlarészletező ÉNGY kódokkal - Banki kivonat, vagy kiadási pénztárbizonylat - Építési beruházás esetén építési napló ÉNGY kódokkal - Építési beruházás esetén az első kifizetési kérelem melléklete az építésügyi hatóság jogerős építési engedélye vagy igazolás arról, hogy nem építési engedélyköteles a beruházás. - Építési beruházás esetében az ügyfélnek műszaki ellenőrt kell alkalmaznia, a kivitelezőnek pedig felelős műszaki vezetőt kell alkalmaznia, aki az építési naplót vezeti. A műszaki ellenőr bizonyos időszakonként ellenőrzi a kivitelező munkáját, amelyről bejegyzést tesz az építési naplóba. A műszaki ellenőr és a felelős műszaki vezető kamarai határozatát csatolni szükséges a kifizetési kérelemhez. A számla eredeti példányára! a következőket kell felvezetni: - tétel SZJ (Szolgáltatások Jegyzéke) vagy VTSZ (vámtarifa) száma,

4 Vértes-Gerecse Közösség - HÍRLEVÉL június 4. ha a számlakibocsátó nem írta rá - ügyfél-regisztrációs száma, - támogatási határozat azonosító száma (vonalkód alatti számsor) - Támogatás elszámolására benyújtásra került -szöveg, - támogatási határozat 1. sz. mellékletében szereplő kiadási tételazonosító a tételekhez sorolva Minden dokumentumnak a fénymásolata csatolandó! A számlát, számlarészletezőt, a kiadási pénztárbizonylatot, valamint a banki kivonatot az ügyfél által hitelesíteni szükséges, oly módon, hogy a fénymásolt bizonylatra az ügyfél rávezeti: Az eredetivel mindenben megegyező másolat. Majd pedig (cégszerűen) aláírja. A fent felsorolt dokumentumok másolati példányai képezik a kifizetési kérelem mellékletét. A projekttel kapcsolatos minden dokumentációt egy helyen szükséges tárolni, az eredeti példány az Ügyfél példánya. Kifizetés ügyfél-regisztrációs rendszerben nyilvántartott bankszámlára történő átutalással, forintban teljesül Nyilvánosság tájékoztatása un. A1 méretű projekttábla kihelyezésével, amely tartalmazza a kötelező arculati elemeket: EU zászló, ÚMVP logó, EMVA mondat, a Vértes-Gerecse VK logója opcionálisan választható eszközbeszerzés esetén az eszközök felmatricázásával, amely tartalmazza a kötelező arculati elemeket: EU zászló, ÚMVP logó, EMVA mondat, a Vértes-Gerecse VK logója opcionálisan választható Kötelező fenntartási időszak: Az utolsó benyújtott kifizetési kérelemtől számítva 5 év a kötelező fenntartási időszak. A dokumentumokat, az eszközöket be kell tudni mutatni a kötelező fenntartási időszak végéig. Monitoring adatszolgáltatási kötelezettség: A támogatási határozat kézhezvételétől számítva a kötelező fenntartási időszak végéig tart a monitoring adatszolgáltatási kötelezettség. Egy évben egyszeri adatszolgáltatást jelent, az év február-március hónapjában egy teljes hónapig tart ez az időszak. Nem teljesítés esetében mulasztási bírság szabható ki. Fórumsorozat A Vértes-Gerecse Közösség tájékoztató fórumsorozatot szervezett június első felében a körzetéhez tartozó minden kistérségben, volt ahol több településen is. A fórumok témája az ÚMVP-s pályázatok közül az április végén kiírásra került Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése című, és a májusban megjelent Turisztikai tevékenységek ösztönzése című jogcímrendeletek és ezekkel kapcsolatos információk ismertetése volt. A fórumsorozat kapcsán a 2011-ben kidolgozott - és immár a közgyűlés által is elfogadott - 10 db LEADER célterület ismertetésre került. Ezek által elérhetővé válnak majd a rendelet megjelenése után a kisebb vidékfejlesztési pályázati lehetőségek is. A fórumok idején a Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése rendelethez már megjelent a 87/ (VI.3.) MVH közlemény is, amely tartalmazza a formanyomtatványokat és az útmutatókat is. Így e témában a tájékoztató teljeskörű volt. A móri és a székesfehérvári kistérségben illetve külön kérésre Kocson Móricz Beáta, a tatai és a tatabányai kistérségben Pál Melinda és Schamberger Dóra, a bicskei és az oroszlányi kistérségben Schuszter Margit tartotta a fórumokat. Az összesen 11 helyszínen majdnem félszázan kaptak új ismereteket. Majdnem minden településen megjelentek a szomszédos falvakból is érdeklődők, ezzel sikerült elérni, hogy akit konkrétan érdekeltek a pályázatok, ők rászánták az estéjüket erre. Nagy a valószínűsége, hogy a III. tengelyes projekt ötletgazdák már felkerestek pályázatírókat, mert közülük is többen érdeklődést mutattak a fórumokon. Azonban megállapítható, hogy a még tovább bonyolított és nehezített pályázati csomaggal és a központosított forráskerettel nagyban lecsökkent a két gazdaságélénkítést szolgáló intézkedésre a pályázási kedv. A februárban megismert elképzelések mellett újabb tervek is felmerültek, főleg az újonnan megfogalmazott LEADER célterületek iránt volt nagyobb az érdeklődés a mostani fórumokon. Így várhatóan lesznek majd kisebb gyümölcsfeldolgozókra pályázók, akik gyümölcslé és aszalót fognak beüzemelni, de új ritka hagyományos növények telepítése és feldolgozása is felmerült. Az önkormányzatok koordináló szerepe ismét előtérbe került, hiszen a civil szervezetek önmagukban nehezebben tudnak EU-s keretből pályázni, ahol a megvalósítás után csak hónapokkal később jutnak a támogatáshoz. Népszerűnek tűnik a Vércse Kincse célterület, és a szabadtéri rendezvényhelyszínek iránt is többen érdeklődnek. Magasabb a táborok és a rendezvények iránt az érdeklődés, mint az előző időszakban volt. A sok kérdés többségére a jelenlévő előadók megválaszoltak helyben, és amire nem tudtak a jelenlegi rendeletek és ismeretek alapján válaszolni, azokat a kérdéseket az MVH-hoz továbbították a munkaszervezet dolgozói. A válaszokat továbbítják majd a kérdezőknek és a honlapra is felteszik a válasszal együtt a gyakran ismételt kérdéseket.

5 Vértes-Gerecse Közösség - HÍRLEVÉL június 5. Vércse gyümölcsei megvalósult beruházások Csákvár - A Vértesi Natúrpark archívumának összeállítása A Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány 1994-es megalakulása óta fontos feladatának tekinti a Vértes és környéke történelmének feltárását, kutatását, népszokásainak, hagyományainak, eseményeinek megőrzését, azok szélesebb körben való megismertetését, oktatását. Csákváron működő irodájukban évek óta folytatnak kutatómunkákat, melyek során a térségben fellelhető írásos és képi emlékeket összegyűjtő dokumentumokat, fényképeket archiválják, digitalizálják, dolgozzák fel. Egy 2008-ban megrendezett rendezvényükön egy helyi lakos régi diáit vetítették le a megjelenteknek. A vetítés hatalmas sikert aratott a helyiek körében, akik hol ismerősöket, hol saját magukat vélték felfedezni egy-egy képen elején a rendezvény sikerét meglovagolva, lelkes helyi szervezők segítségével több, mint 90 csákvári lakostól sikerült összegyűjteni archív fotókat, dokumentumokat, újságcikkeket. Az ezekből a képekből tartott vetítés rámutatott a további gyűjtőmunka fontosságára, hisz egyre kevesebben vannak, akik emlékeznek arra, hogy kik, illetve milyen események jelennek meg a fekete-fehér képeken. Az ötlet a pályázat tárgyára innen származik. A gyűjtőmunka, projekt eredményeként elkészülő Vértesi Natúrpark archívumából kiállítást rendeznek majd, és az ünnepélyes megnyitó után szabadon lesz látogatható. Az archívum legszebb és legértékesebb képeiből egy digitális albumot állítottak össze, mely a Pro Vértes Közalapítvány honlapján (www.provertes.hu) elérhető, és a Vértesi Natúrpark szereplőinek is eljuttatták. A sikeres pályázaton nyert összeget az archiváláshoz szükséges kellékek beszerzésére fordították a pályázók. Így többek között megvásárlásra került egy CD/DVD sokszorosításra alkalmas eszköz, egy álló vetítővászon, lamináló gép, egy számítógép és még a kivitelezéshez szükséges egyéb más eszközök is. Sárkeresztes - Energiatakarékos raktárépület építése és megújuló energia hasznosítás Az 1998-ban alakult Alrevo Kft. a legmodernebb környezetbarát technológiával gyártja bútorait Sárkeresztesen. A Vántus család tulajdonában lévő vállalkozás kezdetben fűrészáru gyártásával, szárításával, értékesítésével foglalkozott. A mikrovállalkozás fejlesztését támogató projekten nyert összegen felül a cég 57,5 millió forinttal járult hozzá a sikeres beruházáshoz. A komplex beruházás célja a gyártási technológia fejlesztése, továbbá energiatakarékos raktár építése, és a gyártás során keletkezett melléktermék, és fahulladék újrahasznosítása volt. A fejlesztés célja elsősorban a piaci versenyképesség fokozása, amely árbevétel és a jövedelmezőképesség növelését jelenti. Ezen felül a beruházás 5 új munkahely létrehozását tette lehetővé. A beruházás eredményeként megvalósult a szárítási technológia korszerűsítése, valamint egy energiatakarékosan üzemeltetett raktárépület és szerszámtározó megépítése. Ezen fejlesztések új termékek megjelenését, ezáltal nagyobb termékválasztékot, és a meglévő ügyfélkör bővülését eredményezték.

6 Vértes-Gerecse Közösség - HÍRLEVÉL június 6. Egyszerűsödött Júniusban lehet pályázni az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) nem termelő mezőgazdasági beruházásoknak nyújtott, egymilliárd forintos keretösszegű támogatására. A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) módosította a jogcím rendeletét, hogy megkönynyítse a gazdáknak az előírások értelmezését, betartását, és hatékonyabbá tegye az ellenőrzést. A nem termelő mezőgazdasági beruházások (például mezővédő fásítás, sövénytelepítés, természetvédelmi és környezetvédelmi célú gyeptelepítés) feladata a vidéki környezet megőrzése, a növény- és állatvilág fajgazdagságának növelése, a környezeti állapot javítása. Az uniós szabályok értelmében egy beruházás csak akkor tarthatja meg a kapott támogatást, ha a művelet az irányító hatóság támogatási határozatát követő öt éven belül nem módosul lényegesen. Az eddig hatályos hazai rendelet eszközbeszerzés esetén csak három évet írt elő a fenntartási időre, ez most az EU szabályozásával összhangban öt évre változott. Az előírás szerint sövény vagy mezővédő fasor telepítésekor a gazdálkodó köteles volt 250 méterenként egy átjárót biztosítani, tekintet nélkül arra, hogy kerítés mellett történt-e a telepítés. A kerítés folytonossága miatt azonban az átjárás egyébként sem lehetséges, ezért nem indokolt a sövény vagy a fasor megszakítása. Sövénytelepítés, füves mezsgye és rovarteleltető bakhát létesítésekor a rendelet előírta, hogy a sövény, a mezsgye vagy a bakhát kiterjedése nem érheti el a földterület 5, illetve 10%-át. Kis területméretnél viszont a kerület és a terület aránya miatt szabályos telepítés esetén is előfordulhat a lefedettségi küszöbérték túllépése. Az előírásokat a gazdálkodóknak kedvezően változtatta a tárca: 5 hektár alatt sövény vagy bakhát telepítésekor 8%, füves mezsgye esetén 15% lehet a kiterjedés. Forrás: kormany.hu 2011 májusban megalakult a Hungarikum Szövetség A szervezet elnökévé Birinyi Józsefet, a készülő hungarikum törvény parlamenti előkészítésével foglalkozó szakértői munkacsoport volt vezetőjét választották meg. Az egyesület alelnöke Kerényi Miklós Gábor, a Budapesti Operettszínház főigazgatója és Mathiász Gábor lett, aki a Mathiász szőlőnemesítő hagyományt és örökséget képviseli. Elnökségi tag lett még Béres József, a Béres-termékek és a Tokaj Reneszánsz Egyesület, valamint Makk Ádám marketingvezető, a mozgássérültek Pető-módszerének képviselőjeként. A Szövetség azokat a termékeket, alkotásokat, szellemi értékeket, illetve gyártóik, alkotóik örököseit tömöríti, amelyekről a világon mindenütt eszébe juthat az embereknek Magyarország. A Hungarikum Szövetség célja, hogy összefogja a kiemelt magyar értékeket és hungarikumokat az ágazattól függetlenül, és az alapítók szakmai tekintélyével felajánlja segítségét a törvény parlamenti megalkotásához, annak minél szélesebb körű társadalmi elfogadtatásához. Kerényi Miklós Gábor április közepén jelentette be, hogy az alapító cégek és szervezetek szándéknyilatkozatot fogadtak el a Hungarikum Szövetség megalapításáról. Az érdekvédelmi feladatokat is ellátó Hungarikum Szövetség alapító tagjai: a Budapesti Operettszínház, a Béres Gyógyszergyár Zrt., a Tokaj bor márkaképviselete, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., a Herz Szalámigyár Zrt. és a Pick Szeged Zrt., a Magyar Kodály Társaság (Kodály-módszer), a Mathiász-örökség, a Neumann János Társaság, a Parlament Hungarikum Munkacsoportja, a Pető Intézet, a Puskás Örökség, a Törley Pezsgőpincészet, a Zsolnay Porcelánmanufaktúra és Zwack Unicum Nyrt. Forrás: metropol.hu Júniustól Agrár Széchenyi Kártya Megjelent az Agrár Széchenyi Kártya (ASZK) bevezetéséről szóló miniszteri rendelet a Magyar Közlönyben. A kedvezményes folyószámlahitel várhatóan júniustól igényelhető közölte a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM). Az ASZK a gazdasági válság és az elemi károk által leginkább sújtott őstermelőknek, családi gazdaságoknak, összességében az agrár kis- és középvállalkozásoknak nyújt segítséget. A gazdák a kedvezményes folyószámlahitelt a KAVOSZ, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ), valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) közös részvénytársasága által kiadott üzletszabályzat megjelenését követően igényelhetik, előreláthatólag júniustól. AKSZ folyószámlahitelt azok a vállalkozások és természetes személyek többek között őstermelők, családi gazdálkodók, kistermelők igényelhetnek, akik megfelelnek a kis- és középvállalkozások jogszabályi feltételeinek. A hitel összege minimum 500 ezer forint, maximum 25 millió forint lehet. A kamattámogatás a teljes hitelösszegre és a teljes futamidőre évi két százalékpont. Az AKSZ folyószámlahitel futamideje három év, típusa szabad felhasználású hitel. A kedvezményes folyószámlahitel felvételét az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) kezességvállalása segíti. Az éves kezességvállalási díj felét az állam átvállalja a de minimis azaz a kis összegű támogatások figyelembevételével. Az AKSZ program segíti a vidéki munkahelyek megőrzését, a további munkahelyteremtést, biztosítva ezzel több száz mezőgazdaságból élő család megélhetését. Forrás: napi.hu Unikum az aszalt meggy A világpiacon két magyar aszalt gyümölcs is unikumnak számít: a szárított almakocka és az aszalt meggy. Utóbbi bármilyen drága is, mindig van piaca - mondta Omar Sarhan, a Kalifa termékeket gyártó és forgalmazó Gilan Trading Kft. tulajdonosa. Az aszaltmeggy-forgalmazásban Európa legnagyobb szereplőjének számít Magyarország. Egy kilogramm aszalványhoz 8-9 kilogramm nyers gyümölcsre van szükség. Magyarországon évente tonna szárított meggyet és két-három ezer tonna almát állítanak elő. Annak ellenére azonban, hogy Magyarországon évente több százezer tonna gyümölcs terem, az aszalványkészítőknek nehézséget okoz, hogy évről évre kiszámítható mennyiséget tudjanak feldolgozni. Az elmúlt évtizedben egyre nőtt a belföldi frissgyümölcs-fogyasztás és -export mellett a pálinkacélú feldolgozás is. Az elmúlt évtizedben világszerte nőtt a kereslet a szárított gyümölcsök iránt, sőt a válság alatt is dinamikusan bővült, így hosszabb távon komoly bevételi lehetőséget jelenthetne a magyar kertészetnek, ha nagyobb tételekkel is meg tudnának jelenni ezen a piacon. Forrás: hirado.hu

7 Vértes-Gerecse Közösség - HÍRLEVÉL június 7. Hazai kézműves serfőzdék védelmében A sörkultúra Magyarországon még nem tart ott, mint a bor vagy a pálinka kultúrája. Ennek főként az az oka, hogy az emberek többsége csak a nagy sörgyárak termékeit ismeri mondta Kardeván Endre, a Vidékfejlesztési Minisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkára a Főzdefeszt elnevezésű Első, Hazai, Kézműves Sörfesztivál megnyitóján. A vidékfejlesztési tárca a kis serfőzdék javaslatára és fejlődésük elősegítésére kezdeményezte a társtárcánál a jövedéki eljárással kapcsolatos adminisztratív egyszerűsítéseket, és a kis főzdék jövedéki adójának mérséklését, amit a vonatkozó uniós irányelv is lehetővé tesz. Kardeván Endre szerint a kézműves sörfőzdéknek csak akkor van létjogosultságuk, ha nem az árban, hanem a különleges minőségben próbálnak versenyezni a sörgyárakkal. Ezért szakértőik együttműködésével a tárca a közeljövőben kidolgozza a megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott sörökre vonatkozó élelmiszerkönyvi irányelvet. Ezzel biztosítható, hogy csak olyan sört lehessen különleges minőségűként eladni, amely megfelel a szakértők által felállított szigorúbb követelményeknek. Forrás: AgrárHírek Gyümölcs a gyerekeknek A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) a következő tanévre is meghirdeti az iskolagyümölcs programot, amelynek célja, hogy az általános iskolák alsó tagozatos diákjai friss zöldséget, gyümölcsöt kapjanak, és megkedveljék ezeket az egészséges termékeket. A kezdeményezés elősegíti a zöldség-, és gyümölcsfogyasztást, hozzájárul a gyermekek étkezési szokásainak megváltoztatásához és az elhízás elleni küzdelemhez, valamint az ezekkel összefüggésben kialakuló betegségek megelőzéséhez. Jelentős változás a korábbi két ciklushoz képest, hogy a gyermekek érdekeit és a pedagógusok kérését is figyelembe véve a következő tanévtől az alsó tagozatos gyermekek az alma mellett más friss zöldséget, gyümölcsöt, illetve száz százalékos gyümölcslevet is kaphatnak. A program nem egyenlő a termékkiosztással. A hosszú távú eredmények eléréséhez a tanulók olyan ismeretekhez juthatnak ezzel a kezdeményezéssel, amelyek a későbbiekben kedvezően befolyásolhatják étkezési szokásaikat. Az Európai Unió tagállamai a 2009/2010. tanévtől kezdve hirdethetik meg a közösségi társfinanszírozású iskolagyümölcs programot, amely a zöldség-, és gyümölcsfogyasztás növelésével teljesíti a Közös Agrárpolitika (KAP) célkitűzéseit, miszerint hozzájárul a mezőgazdasági jövedelmek növekedéséhez. Az EU által szabályozott iskolagyümölcs-programnál a tárca az adott tanév igényeihez mérten állapítja meg az egyes nemzeti szabályokat. A június 7-től hatályos rendelet a 2011/2012. tanévi iskolagyümölcs-program végrehajtási szabályait tartalmazza. Forrás: metropol.hu Neszmély A Komárom-Esztergom megyei Neszmély község mintegy 1400 lelket számlál. A település neve szláv személynévből magyar névadással keletkezett. (Jelentése: aki nem bátor, aki félénk.) A magyar államalapítást követően a település első okleveles említése 1235 körülire tehető. A Komáromi Várbirtok része évszázadokon át. Zsigmond király mondhatja magáénak a települést 1412-ben. Zsigmondot Habsburg Albert követte a trónon. A törökök ellen harcba indult Albertet betegség miatt gyaloghintón szállították Budáról Bécsbe. A Neszmélynél tábort ütő királyt az emlékét őrző Király kútnál érte a halál 1439 októberében. Napjainkban Neszmély dinamikusan fejlődő település. Élete igencsak felpezsdült színes programjainak, a Duna menti kerékpáros útvonalnak, a borgasztronómia fellendülésének következtében. A hegyoldalakon évszázadok óta terem a környék történelmi borvidékének is nevet adó neszmélyi szőlő. Borfesztiválok, szüreti mulatságok, Nemzetközi Jazz Fesztivál mellett a térségi és európai együttműködés fórumaként számon tartott "Hídverő Napok" messze földről csábítják a vendégeket. A kuriózumnak számító Hajóskanzen, mely szabadtéri hajózási múzeum és szálláslehetőség egyben és a Millecentenárium Park ad otthont számos színvonalas kulturális- és sportrendezvénynek. A hajókon működő erdei iskola diákjai betekintést nyerhetnek a hajózás rejtelmeibe, tutajjal fedezhetik fel a neszmélyi szigetvilágot. A Duna hat kilométeres hosszban elnyúló szigetsorávál, csendes mellékágával, a község fölé magasodó hegyoldalakkal és e festői környezetben megrendezésre kerülő programok sokaságával várja Neszmély a pihenni, kikapcsolódni vágyókat.

Elnökségi ülés - Pusztavám. Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta. 2011. január - III. évf. 1. szám

Elnökségi ülés - Pusztavám. Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta. 2011. január - III. évf. 1. szám 2011. január - III. évf. 1. szám Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta Elnökségi ülést tartott a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség 2011. január 14-én, a Pro Vértes Közalapítvány csákvári Dohányosházában.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 105/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 105/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 105/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

Kertészek Földje Akciócsoport képzése a LEADER és a III-as tengely nyertes pályázói számára

Kertészek Földje Akciócsoport képzése a LEADER és a III-as tengely nyertes pályázói számára Kertészek Földje Akciócsoport képzése a LEADER és a III-as tengely nyertes pályázói számára Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület diasora - 2012 Május 17 - Mezőkovácsháza A a Bemutatkozás Kertészek Földje

Részletesebben

Hírlevél 2013. október

Hírlevél 2013. október Hírlevél 2013. október Pályázati lehetöség a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2.o Turisztikai tevékenységek ösztönzésére pályázati lehetöség nyílik 3.o Meghívó

Részletesebben

2006. márciusi hírek

2006. márciusi hírek 2006. márciusi hírek Most kell pályázni komoly pénzekért Energetika Munkaügy Egészségügy Gyermek- és ifjúsági ügyek 100 millió forintos keret fedezi az art mozi-hálózat fejlesztésének támogatását Regionális

Részletesebben

Dr. Garai István: a LEADER telitalálat volt

Dr. Garai István: a LEADER telitalálat volt A Kiskunok Vidékéért Egyesület hivatalos lapja II. évfolyam 1. szám Balotaszállás, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Fülöpjakab, Gátér, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kelebia, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas,

Részletesebben

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Hírlevél XVII. évfolyam 215. szám 2012. április A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály 1. oldal, összesen: 29 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. TAN-FOLYAM Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. TAN-FOLYAM Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 január Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa TAN-FOLYAM Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /013. ( ) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 013-ban nyújtandó

Részletesebben

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak 2006. júniusi hírek Pályázat a magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatására Jól igényeltük az uniós pénzeket A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 92/2013. (VI. 10.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 92/2013. (VI. 10.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 92/2013. (VI. 10.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével

Részletesebben

2011. szeptember. Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. LEADER pályázatok

2011. szeptember. Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. LEADER pályázatok Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

TOVÁBBI INTÉZKEDÉSIG AZ 1.1.3 ÚJ ERŐ- ÉS MUNKAGÉPEK, TECHNOLÓGIAI ÉS INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK BESZERZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ALJOGCÍM NEM PÁLYÁZHATÓ!

TOVÁBBI INTÉZKEDÉSIG AZ 1.1.3 ÚJ ERŐ- ÉS MUNKAGÉPEK, TECHNOLÓGIAI ÉS INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK BESZERZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ALJOGCÍM NEM PÁLYÁZHATÓ! Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2004. október A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-3.2.4-13/1 Tartalom

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 15/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 15/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 15/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás

Részletesebben

2007. novemberi hírek

2007. novemberi hírek 2007. novemberi hírek Jönnek az EU mikrohitelek Egyszerűsödik és szigorodik a közbeszerzési törvény Meggyőzésre szánt források az EU-tól Módosult a turisztikai attrakció-fejlesztési pályázatok beadása

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

III. évfolyam, 4. szám

III. évfolyam, 4. szám III. évfolyam, 4. szám SZERKESZTŐI levél az olvasókhoz Magyar Vidéki Mozaik Tartalom AKTUÁLIS 3 FŐIGAZGATÓI köszöntő ÉLHETŐBB vidék eredményes év a vidékfejlesztésben SOKOLDALÚAN segítette a vidéki közösségeket

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. Bakonyalja-Kisalföld kapuja akciócsoportnál

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. Bakonyalja-Kisalföld kapuja akciócsoportnál Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE III. évfolyam 4. szám 2008. augusztus TARTALOMJEGYZÉK: Elnöki közlemények: Felhívás az Országos Elnökség tagjaihoz

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejle... http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700023.fvm 1 / 49 2013.11.15. 9:45 A jogszabály mai napon (2013.XI.15.) hatályos

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 51316 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 79. szám A vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V. 22.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER

Részletesebben

2013. augusztus szeptember. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében

2013. augusztus szeptember. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2013. AUG. SZEPT. 18. ÉVF. 5. SZÁM Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében Ülésezett a VOSZ Elnöksége

Részletesebben