Hogyan készítsünk jó prezentációkat?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hogyan készítsünk jó prezentációkat?"

Átírás

1 Hogyan készítsünk jó prezentációkat? Bemutatók tartásakor célunk a hallgatóság informálása, meggyızése, oktatása, hogy látványosan, az érdeklıdést felkeltve mutassunk be egy témát. Mondandónk vázlatát és a megértéshez szükséges képeket, táblázatokat, egyéb segédanyagokat célszerő valamilyen módon a hallgatósággal megosztani. A PowerPoint program ebben nyújt nagy segítséget, de csak akkor, ha helyesen élünk a felkínált lehetıségekkel. Prezentációt készíteni nem nehéz! Jó bemutatót készíteni viszont már nehezebb, több látszólag apró, de nagyon lényeges dologra kell odafigyelni! A továbbiakban éppen ezért a prezentáció készítés legfontosabb elemeit vesszük sorra. Szövegek a dián A program segítségével készített bemutató gyakorlatilag (digitális) diakockák sorozata. Tartalma leggyakrabban a mondandó felsorolásszerő vázlata, melynek elemei a bemutató céljához igazodva egymás után jelennek meg a képernyın. A megjelenítés többnyire látványos animáció formájában, esetleg hanghatások kíséretében történik. Az elıadás színesítésére, megértéséhez ábrák, képek és egyéb elemek helyezhetık el. A bemutatók készítésekor természetesen a szövegek beírása a legalapvetıbb igény, a megjelenítendı szöveget minden esetben úgynevezett szövegdobozba írjuk be. A szövegdoboz jellemzıinek megváltoztatása (pl. a színe, kerete) a Szövegdoboz formázása ablakban történik. Ez elıhívható a szövegdoboz kijelölése után a Formátum eszköztárból, a szövegdobozra állva a jobb egérgomb kattintása után megjelenı menübıl, illetve a szövegdoboz mozgatására alkalmas helyre gyorsan kettıt kattintva. A diákon elhelyezett szöveg mérete, színe, típusa nagyon fontos! Ezek beállítása hasonlóan történik, mint azt a Word szövegszerkesztı programban megszoktuk. A hasonlóság ellenére a különbség mégis óriási! Míg a nyomtatott dokumentumoknál általában az úgynevezett talpas betőket alkalmazzuk (pl. Times New Roman, Garamond), addig a bemutatók készítéséhez a talp nélküli (pl. Arial) betőtípus alkalmazása ajánlott. Kifejezetten a képernyıs megjelenítéshez készültek a Georgia, Verdana és Tahoma betőtípusok. Azonban ideális betőtípussal sem szabad sok szöveget írni egy diára, a tapasztalatok szerint csak a terület %-át célszerő a szöveg elhelyezésére felhasználni. A betőnagyság függ a vetítés körülményeitıl, de a címhez általában legalább 40-es, egyéb szöveghez legalább 20- as betőméretet célszerő alkalmazni. A sortávolság megválasztására is fokozottan ügyeljünk,

2 bemutatónk akkor lesz áttekinthetı, jól olvasható, ha egy diára maximum 8-10 sor kerül. Ne nagyon váltogassuk a betők stílusát és/vagy méretét sem, nem kell, hogy minden cím, felsorolás más és más legyen, inkább legyen ez egységes. Ha ugyanis ezeket a jellemzıket gyakran váltogatjuk, akkor a túlzott változatosság egyrészt fárasztóvá, zavaróvá válik, másrészt elveszítjük azt a lehetıséget, hogy a méret vagy a stílus módosításával az igazán fontos elemeket kiemeljünk. Kiemelést egyébként is csak módjával, egységesen, a környezethez illeszkedıen alkalmazzunk, a túlzásba vitt használat lerontja a hatást. Az eltérı betőnagyság vagy stílus mellett a kiemelés talán leghatékonyabb eszköze a megfelelı szín megválasztása. Ezen belül a dia legmeghatározóbb eleme a háttér és a szöveg színe. Bár - mint minden más - ez is tetszésünk szerint változtatható, ne felejtsük el, hogy a választott színeknek jól kell látszania, éppen ezért fontos, hogy a háttér színei ne tegyék semlegesség a betők színét, mert akkor nem, vagy csak nehezen olvasható a szöveg. Legyen kontraszt a betők színe és a háttér színe között, legcélszerőbb ezért sötét hátteret és világos betőket használni. (Azaz éppen ellentétesen, mint az írásvetítı fóliákon, ahol a világos (átlátszó) háttér és fekete betők használata indokolt.) Néhány szín egymás melletti alkalmazását célszerő elkerülni. Erısen fárasztja a szemet például a szürke-sárga párosítás (különösen a világos árnyalatok esetén), de hasonló a helyzet a sötétkék vagy sötétzöld háttéren elhelyezett piros betők esetén is. (Utóbbi kombináció egyébként azért is rossz, mert gyakori a piros-zöld színtévesztés.) Általánosságban azt lehet elmondani, hogy az a legjobb, ha a diánk hátterének színe egyszerő, kontrasztos, és a feliratokban maximum még három szín jelenik meg, melyeket ráadásul következetesen használunk az egész bemutató során. Ha ezt az alapelvet nem tartjuk be, akkor nagyon könnyen prezentálhatunk papagájtarka bemutatót, és ne felejtsük el, hogy a nézıt nem csak információval, hanem színekkel is túlterhelhetjük! Áttőnés, animációk A megfelelı információk, ábrák, képek elhelyezésével, megszerkesztésével, gyakorlatilag már felhasználhatóvá tettük a diasorozatot. Van azonban egy olyan eszköz, melynek segítségével elıadásunk sokkal látványosabbá tehetı és ez az animáció, ami a szövegek, objektumok mozgatását, különbözı látványelemek felhasználását jelenti. Az animálás egyrészt hangulatosabbá, színesebbé teszi a bemutatót, másrészt egy újabb lehetıséget jelent a lényeges részek hangsúlyozására, de ügyelni kell arra, hogy a hallgatóság figyelmének felkeltését, ne pedig annak elterelését szolgálja.

3 Két dolgot is animálhatunk. Meghatározhatjuk például azt, hogy hogyan jelenjenek meg az egymást követı diák. Ezt nevezzük áttőnésnek. Jó néhány lehetıség közül választhatunk és akár minden egyes dia az elızıtıl eltérı módon jelenhet meg. Sok variációt csak akkor alkalmazzunk, ha egy-egy diára viszonylag hosszabb idıt szánunk. Ilyenkor az áttőnés a váltás rövid holtideje alatt akár frissítıen is hathat a nézıre. Az egymást gyorsan követı diák esetén viszont a diánként eltérı áttőnések alkalmazása már túlzó, itt is igaz a kevesebb, több elv. Válasszuk ki a bemutatónkhoz leginkább illı áttőnést és azt alkalmazzuk az összes diára! Az animálásra a másik még az elızınél is látványosabb megoldásokat biztosító lehetıség a diaelemek animációja. Legjobb, ha ezt is egységesen tervezzük meg az egész bemutatóra, azaz a hasonló funkciójú objektumok egyforma animációval jelenjenek meg. A Diavetítés eszköztár Animációs sémák parancsának segítségével egyetlen lépésben alkalmazhatunk elıre megtervezett animációs effektusokat egyetlen diára vagy az egész bemutatóra is. Elıfordulhat azonban, hogy a választott séma nem terjed ki minden diaelemre vagy bizonyos objektum esetén az a hatás nem szerencsés. Ekkor célszerő alkalmazni a Diavetítés eszköztár Egyéni animáció parancsát. Hamar felfedezhetjük, hogy a szöveg megjeleníthetı egyszerre, szavanként, sıt akár betőnként is, de különösen az utóbbi nagyon kifárasztja a nézıt. Mivel olvasásban a balról jobbra és a felülrıl lefelé irányt követjük, ezért ha az objektum valamilyen irányból érkezik, akkor az lehetıleg legyen jobbról vagy alulról. Ugyanakkor általában a mozgásirányokkal kapcsolatban az mondható, hogy a jellemzı mozgásiránnyal szemben történı mozgatás kiemelésként hat. Diavetítés Az elkészült bemutató vetítése közben az egér bal gombjának kattintása vagy (szinte) minden billentyőleütés a soron következı diát vagy animációs elemet jeleníti meg. Kivételt jelent pl. az ESC gomb, melynek hatására a vetítés azonnal befejezıdik. Eltérı hatásúak a Page Up gomb és a felfelé mutató nyíl billentyője, melyek az animációt vagy a diákat eggyel visszaléptetik. Célszerő ezt a két gombot megjegyezni, mert hiába a gondosan, jól elkészített bemutató, ha annak elıadása kapkodó, pontatlan, a véletlenül átugrott diák miatt követhetetlen. (Legtöbbször pendrive használatakor, illetve akkor fordul elı szándékolatlan ugrás, ha az elıadó idı szőkében kezd gyorsítani.) Vetítés közben segítségül hívhatjuk az egér jobb gombjának kattintására elıbukkanó parancsokat is. Ily módon is ugorhatunk elıre, hátra, a vetítés végére, sıt szükség szerint akár tetszıleges diára is. További lehetıség, hogy az adott dián található tartalomból tetszıleges színnel, választható módon kiemelhetünk elemeket.

4 Beállíthatjuk az egérmutatót is, melynek segítségével a szükséges hátra, elıre ugrások szintén elvégezhetık. Ha valakit zavar elıadás közben a továbbításhoz szükséges kattintgatás vagy nagy rutinja miatt feleslegesnek érzi, az használhatja az idızítést, mely a Diavetítés menü Idızítéspróba parancsával érhetı el. Ezen szolgáltatás használatához egyszer le kell vetítenünk a bemutatót minden egyes animációt, diatovábbítást az általunk megfelelınek tartott idıpontban kattintással (billentyőleütéssel) indítva. A jóváhagyás után a gép ezen idıpontokat megjegyzi és az ezt követı vetítéseknél az adott ütemezés szerint játssza majd le a bemutatót. A bemutató nyomtatása Többekben felmerülhet a kérdés, egyáltalán miért kell kinyomtatni a diákat? A választ egyrészt az elıadó, másrészt a hallgatóság részérıl is érdemes megvizsgálni. Egy elıadónak azért célszerő kinyomtatni az elıadását, mert bármikor történhet valamilyen technikai probléma. A papír alapú változat ilyenkor vázlatként szolgál és emellett nem jelent problémát egy hosszabb felsorolás minden elemének felidézése, vagy egy számadat pontos értékének meghatározása sem. Amennyiben az elıadónak nincs még meg a kellı magabiztossága, akkor ezt a vázlatot saját jegyzetekkel is kiegészítheti, így könnyebben tudja kontrollálni a sorrendet, és az idıgazdálkodást is. A hallgatóság számára egy kiosztott handout segíti az elıadás nyomon követését. Megkönnyíti a jegyzetelést, hiszen csak a vázlatot kell kiegészíteni és segít majd a felidézésben is. Nyomtatás elıtt kiválaszthatjuk a nyomtatás színét: színes, szürkeárnyalatos, fekete-fehér, de a legtöbb lehetıséget a nyomtatás típusa szolgáltatja számunkra, ugyanis nyomtathatunk diakockákat, emlékeztetıt, jegyzetoldalt és vázlatnézetet. Diakocka nyomtatása esetén minden kiválasztott diát külön lapra nyomtatunk. Az emlékeztetı nyomtatásakor viszont megadhatjuk, hogy egy lapra 1, 2, 3, 4, 6 vagy 9 dia kerüljön. Jegyzetoldal nyomtatásakor is minden lapra 1 dia kerül, de a dia alatt olvasható lesz a diához beírt jegyzet szövege is. A vázlatnézet pedig csak a diák számát és a szövegeket tartalmazza, más objektumok nem kerülnek megjelenítésre. Amennyiben valamilyen szempontból különlegesebb módon akarjuk diáinkat nyomtatásban megjeleníteni, akkor célszerő a bemutatót a Word programba beágyazni (Fájl menü Küldés, azon belül pedig a Microsoft Word parancs), így ugyanis diáink kis képként tetszıleges módon megváltoztathatók, rendezhetık.

5 A prezentációk készítésének most csak a legfontosabb elemeit tekintettük át, a program még számtalan lehetıséget tartogat a felhasználók számára. Ugyanakkor bízunk abban, hogy akik megfogadják az itt leírt tanácsokat, kipróbálják a javasolt megoldásokat, azok látványosabb, követhetıbb, hatásosabb bemutatókat fognak tartani a jövıben. Sok sikert hozzá!

Szövegszerkesztés Microsoft Word XP. Tananyag

Szövegszerkesztés Microsoft Word XP. Tananyag Szövegszerkesztés Microsoft Word XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...8 A SZÖVEGSZERKESZTÉS ELSŐ LÉPÉSEI...9 ALAPFOGALMAK...9 A MICROSOFT WORD XP INDÍTÁSA...11 A WORD XP ABLAK RÉSZEI...12 A MUNKAABLAK

Részletesebben

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása Bevezetés A táblázatkezelő szoftvereket az az igény hívta életre, hogy gyakran ábrázolunk olyan számokat táblázatokban, amelyeknek azután oszloponként vagy soronként fel kell tüntetni az összegét és például

Részletesebben

Google Drive használata

Google Drive használata Google Drive használata WEB: https://drive.google.com/ A Google Drive egy ún. felhő-alapú szolgáltatás, melynek lényege, hogy a különböző fájlokat nem egy konkrét számítógéphez tartozó adathordozón (pl.

Részletesebben

Tipográfiai alapismeretek

Tipográfiai alapismeretek Tipográfiai alapismeretek Kiadványszerkesztés tantárgyi segédlet Készítette: Mohai István 2006 Pannon Egyetem Kihelyezett Képzési Hely, Gyümölcs u. 38. 1. fejezet: Tipográfia alapjai A tipográfia fogalma

Részletesebben

BARHÁCS OKTATÓKÖZPONT ÉS VIZSGAKÖZPONT

BARHÁCS OKTATÓKÖZPONT ÉS VIZSGAKÖZPONT Netre fel! BARHÁCS OKTATÓKÖZPONT ÉS VIZSGAKÖZPONT www.facebook.com/barhacs www.barhacs.hu Az Internet olyan globális számítógépes hálózatok hálózata, amely felhasználók milliárdjait kapcsolja össze Az

Részletesebben

OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FÁJLKEZELÉS 1. Operációs rendszerek

OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FÁJLKEZELÉS 1. Operációs rendszerek OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FÁJLKEZELÉS 1. Operációs rendszerek Hardver, szoftver, operációs rendszer fogalma A hardver a számítógép működését lehetővé tevő elektromos, elektromágneses egységek összessége.

Részletesebben

Rövid útmutató az első lépésekhez

Rövid útmutató az első lépésekhez Rövid útmutató az első lépésekhez A Microsoft PowerPoint 2013 megjelenése eltér a korábbi verziókétól, így ezzel az útmutatóval szeretnénk segíteni a gyors elsajátítását. Parancsok elérése A menüszalag

Részletesebben

IMAGINE VARÁZSLATOS VILÁGA ANDREJ BLAHO ÉS IVAN KALAŠ

IMAGINE VARÁZSLATOS VILÁGA ANDREJ BLAHO ÉS IVAN KALAŠ AZ IMAGINE VARÁZSLATOS VILÁGA ANDREJ BLAHO ÉS IVAN KALAŠ EZ A MUNKAFÜZET A MAGYAR IMAGINE CSOMAG RÉSZE, AMELY ISKOLAI LICENSZSZERZ(DÉS KERETÉBEN KERÜL TERJESZTÉSRE. AZ EREDETI M* SZERZ(I: ANDREJ BLAHO

Részletesebben

Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól. Pallay Ferenc

Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól. Pallay Ferenc Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól Pallay Ferenc Szerző: Pallay Ferenc CC Néhány jog fenntartva 2010. július A kiadvány létrejöttét az támogatta. Lektorálták: Dr. Blahota István

Részletesebben

Kreatív feladat: a tehetséges érdeklődőknek szánt feladat. Megoldása tényleg nehezebb, valamilyen speciális ötletet, alkotó fantáziát igényel.

Kreatív feladat: a tehetséges érdeklődőknek szánt feladat. Megoldása tényleg nehezebb, valamilyen speciális ötletet, alkotó fantáziát igényel. A feladatok egy-egy témakör (pl. ciklus, eljárás) köré összpontosulnak. Nem egy-egy foglalkozásra készültek. Feldolgozásuk rugalmasan kezelhető. Az első két témakör gyorsan feldolgozható. A nehezebb problémákra

Részletesebben

4.1. A szakcikkek felépítése... 4

4.1. A szakcikkek felépítése... 4 Kutatási eredmények publikálásának módszertana 1. Előszó a fejezethez... 2 2. Első lépés... 2 3. A kutatástól tudományos közlésig... 3 4. Tudományos szakcikk... 4 4.1. A szakcikkek felépítése... 4 5. Egyéb

Részletesebben

Hogyan néz ki egy igényes dokumentum?

Hogyan néz ki egy igényes dokumentum? Hogyan néz ki egy igényes dokumentum? néhány szóban az alapvető tipográfiai szabályokról Jeney Gábor Híradástechnikai Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2014. szeptember 30.

Részletesebben

Elmélet és alkalmazás. Írta: Dr. Kuba Gellért. 2006. november

Elmélet és alkalmazás. Írta: Dr. Kuba Gellért. 2006. november Elmélet és alkalmazás Írta: Dr. Kuba Gellért 2006. november Tartalomjegyzék 2 Bevezetés... 3 Szoba benapozottsága egy ablakkal (1. példa)... 5 A földrajzi helyzet meghatározása... 6 Idıkorrekció... 6 A

Részletesebben

Információ és kommunikáció Microsoft Windows XP

Információ és kommunikáció Microsoft Windows XP Információ és kommunikáció Microsoft Windows XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...9 HÁLÓZATI ALAPISMERETEK...9 SZERVEREK, MUNKAÁLLOMÁSOK...9 HÁLÓZATOK MÉRETEI...10 HELYI HÁLÓZATOK...10 VÁROSI HÁLÓZATOK...10

Részletesebben

Einhorn Ágnes. FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei

Einhorn Ágnes. FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei Einhorn`.qxp 2008.07.03. 6:01 Page 147 147 Einhorn Ágnes FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei A feladat a tanulási-tanítási folyamat legfontosabb alapegysége, mégis

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq Operációs rendszerek wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq jegyzet 2010.

Részletesebben

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez a BGF KVIK BA és MA hallgatói számára 2013/2014 1 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ HELYETT... 2 1. A SZAKDOLGOZAT... 4 2. A DOLGOZAT FORMÁZÁSA, SZERKESZTÉSE... 4 3. A DOLGOZAT

Részletesebben

Programozási készségek fejlesztése az ImagineLogo programmal

Programozási készségek fejlesztése az ImagineLogo programmal Programozási készségek fejlesztése az ImagineLogo programmal (A helyes elrendezés megjelenítéséhez, kérjük a Word webes elrendezésének használatát.) Logo bemutatása, telepítése... 2 Rajzolási műveletek...

Részletesebben

Hogyan kerülje ki a Spam szűrőket (és a levelezőprogramok egyéb bogarait) itthon és a nemzetközi piacon?

Hogyan kerülje ki a Spam szűrőket (és a levelezőprogramok egyéb bogarait) itthon és a nemzetközi piacon? Hogyan kerülje ki a Spam szűrőket (és a levelezőprogramok egyéb bogarait) itthon és a nemzetközi piacon?...gyakorlati útmutató azoknak, akik nem akarják, hogy leveleik ártatlanul a Spam mappában vagy a

Részletesebben

MUNKAANYAG. Németh Márta. Az eszközök készítése során az egyéni sajátosságoknak megfelelő kritériumok figyelembevétele

MUNKAANYAG. Németh Márta. Az eszközök készítése során az egyéni sajátosságoknak megfelelő kritériumok figyelembevétele Németh Márta Az eszközök készítése során az egyéni sajátosságoknak megfelelő kritériumok figyelembevétele A követelménymodul megnevezése: Általános gyógypedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul

Részletesebben

Mi az az IKT? PIL Akadémia bevezető

Mi az az IKT? PIL Akadémia bevezető Mi az az IKT? Az IKT (angolul ICT) az információs és kommunikációs technológiákat jelöli. Ha azt halljuk, hogy IKT, gyakran nem gondolunk másra, mint a számítógépekre és / vagy az interaktív táblákra.

Részletesebben

Új Office a láthatáron

Új Office a láthatáron Új Office a láthatáron Hosszú idő, több mint három év telt el azóta, hogy a Microsoft 2003-ban új irodai programcsomaggal jelentkezett. A hosszas fejlesztés eredményét, legalábbis néhány jellemzőjének

Részletesebben

HALLGATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET

HALLGATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET HALLGATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET Felhasználói dokumentáció verzió 3.4. Budapest, 2012. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 3.1 2011.03.01 2.3.3 Üzenetekhez melléklet csatolható (NMS modul

Részletesebben

INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER

INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER EDUSZAB: 28/342B (FNY1) INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER Felhasználói kézikönyv 1/57 EDUSZAB: 28/342B (FNY1) TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 5 1.1. Dokumentum célja... 5 1.2. Rendszer célja... 5 1.3. Alapfogalmak

Részletesebben

ECDL operációs rendszer segédlet II..

ECDL operációs rendszer segédlet II.. Nagyon sok esetben előfordul, hogy háttértártárainkon nem találunk bizonyos fájlokat (Nem emlékszünk melyik mappában van, esetleg arra nem, hogy mi a fájl neve, vagy egyéb tulajdonságaira.), vagy épp bizonyos

Részletesebben

A Facebook használata

A Facebook használata Nógrádi László Mindennapi számítástechnika A Facebook használata Jelen dokumentum a Hétköznapi számítástechnika, avagy idősebbek is elkezdhetik című könyv egy fejezete A könyv online megvásárolható a www.pcsuli.hu

Részletesebben

Képernyıs munkahelyek kialakításainál a következı szempontokra kell odafigyelni:

Képernyıs munkahelyek kialakításainál a következı szempontokra kell odafigyelni: Képernyıs munkahelyek kialakításainál a következı szempontokra kell odafigyelni: A képernyı elıtti munkavégzés napjaink általános gyakorlatává vált. A számítógépet, mint a legmodernebb technikát szoktuk

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

Pinnacle Studio 10 Plus

Pinnacle Studio 10 Plus Pinnacle Studio 10 Plus A Studio SE, a Studio és a Studio Plus verzió Egyszerű, MÉG sokoldalúbb, MÉG kreatívabb videószerkesztés Külön köszönet illeti a következőket: Mike Iampietro, William Chien, Richard

Részletesebben

Több oldalas dokumentum készítése. MS Word 2010 szövegszerkesztővel

Több oldalas dokumentum készítése. MS Word 2010 szövegszerkesztővel Több oldalas dokumentum készítése MS Word 2010 szövegszerkesztővel Egy többoldalas dokumentummal szemben támasztott követelmények (példa feladaton keresztül bemutatva) Készítsünk hat oldalas dokumentumot,

Részletesebben