Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Adni jó. XXI. évfolyam, április 6.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Adni jó. XXI. évfolyam, 2013. április 6."

Átírás

1 XXI. évfolyam, április KISBÍRÓ KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Így ünnepeltünk március 15-én Képes összeállítás (2-3. oldal) Megkérdeztük... Zajlanak a lakossági fórumok (4. oldal) Összefogással egy élhetőbb, egészségesebb városért Felülviszgálták az egészségfejlesztési tervet (6. oldal) Születésnap május 1-jén Egyéves lesz a Kumánia (10. oldal) Virágos Kisújszállásért Ismét lehet nevezni a címre (10. oldal) Adja le szavazatát! Kisújszállási jelöltek a Területi Prima Díjra (13. oldal) (Szerk.) Adni jó Egyhamar nem felejtjük el, mit hozott ránk az időjárás az ígéretekkel teli tavaszi idő helyett. Március közepén olyan ítéletidő tombolt országszerte, amelyhez hasonlóra az év ezen időszakából csak a régi öregek emlékeznek. Januárban is ritka az a kemény, hófúvásos, szeles hideg, amely helyenként több méteres hótorlaszokat épített. A hírek letépett villanyvezetékekről, kidőlt oszlopokról, kilométeres sorokban elakadt gépjárművekről, megbénult közúti, vasúti közlekedésről, napokig elzárt településekről szóltak és bajba jutott, kétségbeesett emberekről. De nem felejthetjük el azt sem, hogy összefogott az egész ország menteni azokat, akik a hó és a hideg fogságában rekedtek. Segítettek az emberek mentésében és az utak járhatóvá tételében azok, akiknek ez a hivatásuk: a katasztrófavédelem, a tűzoltóság, a rendőrség alkalmazottai, nem kímélve erejüket, idejüket. Segítettek a települések önkormányzatai melegedő helyiségekkel, élelemmel. De segítettek a lakosok is, akiknek a közelében emberek jutottak bajba. Kisújszállást a nagy hótorlaszok ugyan elkerülték, de egy vonat órákon át vesztegelt a vasútállomáson. Az utasok ellátását a tűzoltóparancsnokság és a szociális otthon segítségével szerveztük meg. A városban azonnal hozzáláttunk az önkormányzati utak takarításához és síkosságmentesítéséhez. E helyen is megköszönöm mindenkinek a munkáját, aminek köszönhetően itthon hamar úrrá tudtunk lenni a havazáson. Köszönöm a Városgazdálkodási Kft.-nek, a tűzoltóinknak, a helyi katasztrófavédelmi munkatársaknak, de köszönöm azoknak is a munkáját, akik mindegy hogyan, de segítettek másoknak. Esetleg azzal, hogy a bajban odafigyeltek az egyedülálló, idős szomszédaikra, és ha máshogyan nem is, de legalább a házuk előtt elseperték a havat. Így az idei március tizenötödikének is áthangolódott az üzenete. Amikor a szabadtéren meghiúsult ünnepség ellenére koszorúinkkal kinn, a hófúvásos hidegben mégiscsak kifejeztük kegyeletünket 1848/49 hőseinek emléke iránt, arra gondoltam, amit ez az ítéletidő nem tudott megtörni. Arra az erőre, amely összefogásra és mások segítésére, vagy ha erre nem volt lehetőség, csak egyszerűen az együttérzésre szólított minden jó érzésű embert. Ennél tartalmasabb üzenete nem is lehetett volna az ünnepnek. Igaz, hogy aggódtunk, ne legyen baja senkinek, úton rekedt szeretteinknek, de a példa, amit egymástól kaptunk a bajban való önzetlen helytállásról és összefogásról, eloszlatta félelmeinket. De nem sokkal ezután újabb baj híre érkezett el hozzánk. Március 18-án leégett a háza városunk egyik, úgy is mondhatnám korábbi segítőjének. Nyúl Zoltán pacséri tanár, baptista lelkész maradt fedél nélkül, családjával, hét gyermekével. Semmijük nem maradt. Nyúl Zoltán már többször járt városunkban és segített is nekünk, hasznos adományainak akkor nagyon örültünk. A lángok martalékává lett otthon híre azonban lesújtó volt. De az, ami ennek nyomán elindult, felemelt bennünket. Az Arany-iskola és a helyi Baptista Gyülekezet gyűjtést kezdeményezett a család megsegítésére. Önkormányzatunk is egyhangúlag döntött pénzbeli adományról. Egy képviselőtársam pedig az Arany-iskola igazgatójával együtt a napokban el is vitte a kisújszállásiak adományait. Hazatérve arról számoltak be, hogy mennyire megrendültek a család helyzetén, de arról is, hogy az adományokkal azért örömöt is vittek hozzájuk. De hoztak is, amit e hírrel megosztanak velünk. Annyit még, hogy Nyúl Zoltán 2008-ban a Kisújszállás Tiszteletbeli Polgára cím birtokosa lett. Az erről szóló oklevele is elégett. Ám elkészítettük ennek másolatát, és ezt is eljuttattuk hozzá, aminek legalább annyira örült, mint az adományoknak. Mi pedig annak, hogy valóban igaz a mondás: adni jó. Kecze István polgármester

2 2. oldal Kisbíró április 6. Március 15. ünnepe Kisújszálláson Az Illéssy Kossuth-emlékkapunál Kecze István polgármester és dr. Ducza Lajos települési képviselő Az 1848/49-es emlékműnél az önkormányzat nevében Kecze István polgármester és Tuka Antal települési képviselő koszorúzott Felemelő, szép ünnepi műsorral koronázta meg az Arany János Református Általános Iskola a március ei kisújszállási megemlékezéseket. Amíg a magyar nemzet összetartozását és összefogását példázó műsorig eljutottunk, már lezajlottak a város 48-as emlékhelyein a megemlékezések. Március 14-én az Illéssy család sírkertjéhez és Keszi Hajdú Lajos tanár sírjához helyeztünk el koszorúkat itt, a Déli temetőben Monoki Kálmánné, az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola könyvtárosa mondott beszédet. Este bár a fáklyás felvonulás a rossz idő miatt elmaradt az Illéssy Kossuthemlékkapuhoz, majd Illéssy Sándor, Kossuth Lajos és Illéssy János mellszobrához, valamint Kossuth Lajos domborművéhez vitték el koszorúikat a város, a helyi iskolák és néhány civil szervezet képviselői. Az emlékkapunál dr. Ducza Lajos települési képviselő, a rendező Városvédő és -Szépítő Egyesület tiszteletbeli elnöke szólt a megjelentekhez. Este a nevében is 48-as hagyományokat őrző 48-as Olvasókör ünnepi társas vacsorára hívta tagjait. Március 15-én istentisztelettel folytatódtak az ünnepi programok. Ezután a rossz időjárás miatt a Városháza dísztermében tartottuk meg a városi ünnepséget, amelyen Tuka Antal tanár, települési képviselő mondott ünnepi beszédet, majd több mint száz szereplővel, közreműködővel az Arany-iskola bemutatta az Eltépett lánc, s eltört korona című műsorát, melyet a közönség nagy tapssal ismert el. A műsor összeállításáért és a szereplők felkészítéséért Nagy Istvánné, Szilágyiné Horváth Henriette, Golenya Gréta és Kecskés Ferencné tanárnőket illeti elismerés. Szerepelt műsorukban a helyi művészeti iskola néptánc és népzene tanszaka, a Nagykun Nádor Huszárbandérium, a Szabad Lovagok Rendje, sőt a Mellofon Fúvósegyüttes egyik képviselője is, akiket szintén köszönet illet. Az ünnepi műsor után a Szabad Lovagok Rendjének képviselői díszlövéssel tisztelegtek a 165 évvel ezelőtti forradalom és szabadságharc emléke előtt, majd közel húsz közösség helyezte el koszorúját az 1848/49-es emlékműköz. (További képeket az érdeklődők a városi honlapon találnak.- Szerk.) A műsor legifjabb szereplői Az Arany-iskola műsorát Tatár Zoltán alpolgármester köszönte meg

3 2013. április 6. Kisbíró 3. oldal Az ünnepségre megtelt a Városháza díszterme Az Arany-iskola énekkara Szilágyiné Horváth Henriette tanárnővel Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselőtestülete a március 26-ai soron következő ülésén hozott döntéseiről A jegyző az önkormányzati rendeletek kihirdetéséről az önkormányzat honlapján, a rendelet megalkotását követő napon gondoskodott. Rendeletek: 8/2013. (III. 27.) a évi költségvetésről szóló 10/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 9/2013. (III. 27.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 10/2013. (III. 27.) az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 39/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról valamint a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés legmagasabb díjáról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 11/2013. (III. 27.) a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2012. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 12/2013. (III. 27.) a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díjáról szóló 13/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 13/2013. (III. 27.) a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásainak intézményi térítési díjáról szóló 14/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Határozatok: 86/2013. (III. 26.) Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 26-ai soron következő, nyilvános és zárt ülése napirendjéről 87/2013. (III. 26.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról 91/2013. (III. 26.) köszönetnyilvánítás a gyermekjóléttel és gyermekvédelemmel foglalkozó dolgozók munkájáért 92/2013. (III. 26.) a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről 93/2013. (III. 26.) Kisújszállás város épített környezetének védelmét, a településkép védelmét és javítását célzó helyi szabályok megalkotására irányuló intézkedések előkészítéséről 95/2013. (III. 26.) a Kisújszállás Város Önkormányzata alapításában működő gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek, felügyelőbizottsági tagjainak, valamint az Mt ának hatálya alá eső munkavállalóinak javadalmazásáról, valamint a JEGYZÉK jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről 96/2013. (III. 26.) a Kisújszállási Vízmű Kft. ügyvezetője díjazásának megállapításáról 98/2013. (III. 26.) a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője díjazásának megállapításáról 99/2013. (III. 26.) a Kumánia Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője díjazásának megállapításáról 100/2013. (III. 26.) a Kisújszállási Vízmű Kft. Felügyelő-bizottsága díjazásáról 101/2013. (III. 26.) a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. Felügyelőbizottsága díjazásáról 103/2013. (III. 26.) a Kumánia Gyógyfürdő Kft. Felügyelő-bizottsága díjazásáról 104/2013. (III. 26.) a Dózsa György utcai belvízelvezetéssel kapcsolatos feladatokról 105/2013. (III. 26.) a Kisújszállási Vízmű Kft évi belvízrendezési munkáinak elvégzéséről szóló beszámoló-jának elfogadásáról 106/2013. (III. 26.) Kisújszállás Város Önkormányzata évi közbeszerzési tervének elfogadására 107/2013. (III. 26.) a legszebb konyhakertek programhoz való csatlakozásról 108/2013. (III. 26.) a Virágos Kisújszállásért helyi környezet-szépítő verseny kiírásáról 110/2013. (III. 26.) a városi egészségfejlesztési terv alapján készített, 2013/14. évre vonatkozó cselekvési programról 112/2013. (III. 26.) Nyúl Zoltán Kisújszállás Város Tiszteletbeli Polgára és családja támogatásáról 113/2013. (III. 26.) döntés a Kisújszállási Vízmű Kft II. félévi üzleti tervének jóváhagyásával kapcsolatban 115/2013. (III. 26.) a Kisújszállási Vízmű Kft I. félévi üzleti tervének jóváhagyásáról 118/2013. (III. 26.) a Kisújszállási Vízmű Kft. ügyvezető igazgatójának I. félévre vonatkozó teljesítménykövetel-ményének meghatározásáról 120/2013. (III. 26.) a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft évi üzleti tervének jóváhagyásáról 121/2013. (III. 26.) a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatójának évre vonatkozó teljesítmény-követelményének meghatározásáról 124/2013. (III. 26.) a Kumánia Gyógyfürdő Kft évi üzleti tervének jóváhagyásáról 125/2013. (III. 26.) a Kumánia Gyógyfürdő Kft évi üzleti tervének jóváhagyásáról szóló 124/2013. (III. 26.) számú önkormányzati határozat kiegészítéséről 127/2013. (III. 26.) a Kumánia Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatója évre vonatkozó teljesítménykövetel-ményének meghatározásáról 129/2013. (III. 26.) a Nagykunságért Díj adományozására szóló javaslattételről 131/2013. (III. 26.) a Malom u. 15. szám alatti ingatlan értékesítéséről 133/2013. (III. 26.) a 01040/12 hrsz-ú külterületi ingatlan értékesítéséről 134/2013. (III. 26.) egyezségi ajánlat a Béla király utcai 3688 hrsz. alatti ingatlan értékesítéséről 136/2013. (III. 26.) a Kossuth u. 9. fsz. 3. szám alatti 10 m2 alapterületű helyiség értékesítéséről 138/2013. (III. 26.) a Széchenyi u. 21. szám alatti ingatlan értékesítéséről 139/2013. (III. 26.) a helyi autóbusszal végzett személyszállítási közlekedés közszolgáltatójának kiválasztására kiírt pályázat eredményének megállapításáról A képviselő-testület évi munkaterve szerinti soron következő ülését, április 30-án (kedden) órai kezdettel tartja a következő napirendi javaslatokkal: - Előterjesztés a évi zárszámadás jóváhagyására - Előterjesztés a kiemelkedő tanulmányi és sporteredményeket elérő tanulók és tanáraik önkormányzati elismeréséről szóló 104/2009. (IV. 28.) számú önkormányzati határozat felülvizsgálatára -Beszámoló a város közbiztonságáról és közrendjéről, a bűnözés városi helyzetéről. Tájékoztató a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság, a Városi Polgárőrség Kisújszállás, a közterület-felügyelők és a mezőőrök tevékenységéről -Előterjesztés Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Kisújszállás Városi Önkormányzat évben teljesített közbeszerzési eljárásairól készült éves statisztikai összegezés elfogadására -Előterjesztés a éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről -Tájékoztató a város foglalkoztatási helyzetéről és a munkanélküliek ellátásának lehetőségeiről A képviselő-testület nyilvános ülésén bárki részt vehet. A nyilvános ülés anyaga megtekinthető a városi könyvtárban és a városi honlapon. Összeállította: Járfás Eszter Luca

4 4. oldal Kisbíró április 6. MEGKÉRDEZTÜK... Önnek mi a véleménye a lakossági fórumokról? Kása Istvánné nyugdíjas Mindig eljövök a lakossági fórumokra, hiszen nem mindegy, hogy elolvasom a híreket, vagy pedig el is mondják. Ha valamilyen kérdésem van, akkor arra rögtön megkapom a választ. Ha bármilyen probléma adódik, azt itt fel lehet vetni, meg tudjuk beszélni. Szeretem hallani a beszámolót is, így folyamatában látom az egész évi történéseket. Jobban értékelem a személyes kapcsolattartást. Szerintem lehetne akár kétszer is egy évben. Rózsa Kálmánné nyugdíjas A tájékoztatás, illetve a felmerülő kérdések, problémák megosztása miatt fontosak a lakossági fórumok. Minden fórumon ott vagyok, és örülök, amikor emberséges választ kapok a kérdésekre. Fontosak a közvetlen kapcsolattartás miatt is, a képviselőnkkel, a polgármesterrel, illetve a körzet lakóival egyaránt. Innen is értesülhetünk a város életéről, fejlődéséről, mentalitásáról. Halászné Ari Ildikó álláskereső Sok érdekes dolog jelenik meg a lakossági fórumokon. Érdekelnek a város dolgai, a képviselőmmel sokat szoktunk mindezekről beszélni. Emellett sok idős szomszédom is van, akiknek tolmácsolom az elhangzottakat, segítek megoldani a gondjaikat. Azért is jók a fórumok, mert ha itt bármi probléma felmerül, arra törekszenek, hogy azt megoldják, persze rögtön azért nem megy. Fontosnak tartom, hogy van hol egymással megbeszélni a gondjainkat. Pintér István vállalkozó Fontosnak tartom a fórumokat a lakosság tájékoztatása szempontjából. Minden lakossági fórumon itt szoktam lenni. Szerencsére a körzetünkben olyan képviselőnk van, aki határozottan kiáll a lakosok érdekei mellett, sokat segít a problémák megoldásában. A fórum is jó alkalom arra, hogy az adódó problémákra segítsenek megtalálni a megoldást. Zajlanak a lakossági fórumok Az előző évekhez hasonlóan idén is lakossági fórumot tartanak települési képviselőink. Április 2-án kezdődtek a fórumok, és már négy választókerület lakói hallhatták képviselőik beszámolóját. Elsőként Demeter Jánosné fogadta a körzetében élőket, majd dr. Ducza Lajos, csütörtökön Tuka Antal, pénteken pedig Szepesi Jenő. A fórumokon Kecze István polgármester mutatta be az önkormányzat elmúlt évi munkáját, a város életében történt változásokat, a megvalósult és tervezett fejlesztéseket. Az eseményre meghívást kapott Teleki Zoltán, a Karcagi Rendőrkapitányság vezetője, valamint Borók Tibor, a kisújszállási őrsparancsnok is. Az április 8-ai héten még négy képviselő számol be az éves munkájáról, sorrendben Tatár Zoltán, Nagy István Zoltán, Molnár Imre és Gönczi Károly. A helyszínekről és az időpontokról a városi honlapon és a hirdetőkből is tájékozódhatnak. Meghívó A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. Észak-Alföldi Regionális Programiroda tisztelettel meghívja Önt az alábbi fórumra, amelynek helye és ideje: Kisújszállási Polgármesteri Hivatal 5310 Kisújszállás, Szabadság tér április 12-én (péntek) óra Téma: Fiatalok és idősebbek foglalkoztatása, önfoglalkoztatása, vállalkozóvá válása A fórum napirendje: 1. Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, országgyűlési képviselő úr megnyitója 2. A vidékfejlesztés szerepe a vidéki foglalkoztatásban Előadó: dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, országgyűlési képviselő 3. A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. Észak-Alföldi Regionális Programiroda bemutatása Előadó: Bíró Réka Jász-Nagykun-Szolnok megyei irodavezető Széchenyi Programiroda Nkft. 4. Foglalkoztatási és vállalkozóvá válási pályázati lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében Előadó: Tűhegyi Julianna fejlesztési tanácsadó Széchenyi Programiroda Nkft. 5. Gazdaságfejlesztési támogatási lehetőségek működő vállalkozások részére az Új Széchenyi Terv keretében Előadó: Gál Róbert fejlesztési tanácsadó, Széchenyi Programiroda Nkft. 6. Mikrohitel igénylésének lehetőségei vállalkozások fejlesztéséhez Előadó: Szabó Zsuzsanna JNSZ megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 7. Kötetlen beszélgetés Kérjük, hogy amennyiben szeretne részt venni az eseményen, án 14 óráig jelezze telefonon, a 20/ as számon vagy ben a címen. Buzás László regionális igazgató

5 2013. április 6. Kisbíró 5. oldal Újraszabályozta az önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást Mint arról korábban már tájékoztatást adtunk, január 1-jén hatályba lépett a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény a végrehatási rendeleteivel együtt. Ezek a lakosságot érintő, legfontosabb rendelkezéseiről a Kisbíró február 9-ei számában már adtunk tájékoztatást. Az új jogi szabályozás miatt szükségessé vált a hulladékgazdálkodásról szóló 21/2003. (V. 30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata is. Ennek során nyilvánvaló lett, hogy célszerűbb és előnyösebb a közel tízéves, többször módosított önkormányzati rendelet helyett új jogi szabályozást bevezetni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban, ami úttörő lépést is jelent egyben, hiszen a környékbeli, de a távolabbi települések önkormányzatai egyelőre csak a hatályos rendeletüket módosították. A képviselő-testület a márciusi soros ülésén fogadta el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2013. (III. 27.) önkormányzati rendeletét. Miben jelent újat ez a helyi szabályozás? - Az új önkormányzati rendelet az új törvénnyel összhangban készült, és a korábbi rendelethez képest rendezettebb, egységesebb formában teremti meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szintű jogi kereteit. Egyebek mellett pontosan meghatározza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát, ellátásának rendjét és módját, továbbá igénybevételének feltételeit és szabályait. Ezen túlmenően szabályozza az ingatlantulajdonosok és a közszolgáltató jogait és kötelezettségeit is. - Fontos, hogy a kötelező helyi közszolgáltatással ellátott területen az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanon keletkező települési hulladék és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről a közszolgáltatás igénybevétele útján gondoskodni. - Szintén hangsúlyos az új rendeletben, hogy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást hulladék keletkezésének hiányában nem, esetleg csak részben veszi igénybe. - Bár a régi szabályozáshoz képest nem újdonság, de mégis fontos kiemelni, hogy a közszolgáltatás rendelkezésre állási havi díját a hulladék rendszeres gyűjtésébe bekapcsolt területen abban az esetben is meg kell fizetni, ha az ingatlanok tulajdonosai, bérlői nem adnak ki hulladékot. - Újdonság, hogy az új rendelet értelmében az eddigi évi egy alkalom helyet mostantól a közszolgáltató évente legalább két alkalommal köteles gondoskodni a lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról. - Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az elkülönített hulladék gyűjtésére rendszeresített gyűjtőedényekben és hulladékgyűjtő zsákban kizárólag annak jelölése szerinti elkülönítetten gyűjthető hulladékfajta helyezhető el, tehát vegyes hulladék nem, melyre sajnálatos módon egyre több a rossz példa városunkban. Önkormányzati cégeink idei terveiről A képviselő-testület márciusi ülésén tárgyalta és fogadta el a három önkormányzati gazdasági társaság idei esztendőre vonatkozó üzleti terveit. Ezzel párhuzamosan és összefüggésben a cégvezetők idei teljesítménykövetelményeit is meghatározta a testület. Mindhárom önkormányzati kft. számára komoly feladatokat tartogat a 2013-as év, mondhatjuk túlzás nélkül azt is, hogy vízválasztó lesz ez az időszak életükben, így városunk életében is. Talán a legnagyobb változás a Kisújszállási Vízmű Kft. működésében várható. Korábban elsősorban a Kisbíró hasábjain több alkalommal beszámoltunk azokról az erőfeszítésekről és háttérmunkáról, amelyek a változó jogszabályi környezetben az önkormányzati víziközművagyon és az azt működtető helyi cég és szakembergárda megóvását és helyben való megtartását célozták. Hírt adtunk a mintegy negyven önkormányzatot érintő együttműködésről is, amely holdingrendszerben biztosítaná a biztonságos víz- és szennyvízszolgáltatást. Az időközben megjelenő új jogszabályok alapján jelen sorok írásakor is zajlik a Kisújszállás számára legmegfelelőbb rendszer és szolgáltatási forma kidolgozása. A Vízmű Kft. mellett a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. is kötelező önkormányzati feladatokat lát el, kiemelt közszolgáltatásokat végez. A cég profilja bővült január 1-jétől. Az eddig ellátott hulladékszállítási, közterület-fenntartási, építőipari, lakásgazdálkodási feladatok mellett tevékenységi köre kiegészült a bel- és csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetésével, a hó- és síkosságmentesítési feladatok, valamint a piacfelügyeleti és gyepmesteri tevékenység elvégzésével. Az üzleti tervben is megfogalmazott legfontosabb célok közé tartozik az új tevékenységek beillesztése a cég profiljába és az egyes szakágak pénzügyi egyensúlyának a megteremtése. Kiemelt feladatot jelent az új hulladékról szóló törvény és a végrehajtási rendeleteinek való megfelelés, ezzel együtt a hulladékszállítási és -kezelési közszolgáltatás jogszabályoknak mindenben megfelelő, folyamatos biztosítása. A Kumánia Gyógyfürdő Kft május 1-jén nyitotta meg kapuit, és bár a céget még 2011 végén alapította az önkormányzat, az idei esztendő lesz az első olyan egész év, amelynek során minden szakág (strandfürdő, hotel, gyógyászat, ifjúsági szálláshely, egészségügyi szolgáltatások stb.) teljes körű működtetése biztosított. A még fiatal cégnél az elsődleges cél a szolgáltatások színvonalának folyamatos növelése és a pénzügyi kiszámíthatóság megteremtése, amelyet az üzleti tervben megfogalmazott feladatok szigorú elvégzése segíthet. Önkormányzati gazdasági társaságaink ügyvezetői és az ott dolgozó szakemberek garanciát jelentenek arra, hogy az említett, komoly változásokkal terhelt időszakban is biztonságosan, magas szintű (köz)szolgáltatásokat nyújtva, és ami a legfontosabb, valamennyi kisújszállási legnagyobb megelégedésére működjenek városunk cégei. dr. Kui Gábor aljegyző Az új önkormányzati rendelet április 1-jén lépett hatályba. Pintér Gyula közszolgáltatás-szervező ügyintéző

6 6. oldal Kisbíró április 6. Összefogással egy élhetőbb, egészségesebb városért Ez a jelmondat áll annak az egészségfejlesztési tervnek az első lapján, melyet 2009-ben fogadott el a képviselő-testület. Ebben a tervben ig terjedő időszakra fogalmazták meg hosszú távú egészségfejlesztési elképzeléseiket. Az elmúlt évek változásai azonban szükségessé tették, hogy ezeket idén felülvizsgálják, és egy re vonatkozó rövid távú cselekvési tervet is megfogalmazzanak től ugyanis több olyan beruházás, program valósult meg városunkban, melyek kedvezően hatottak az egészségünkre, az életminőségre. Csak, hogy néhányat említsek: az ívóvízminőség javító program, csatorna- és belvízelvezető rendszer kiépítése, hulladéklerakók rekultivációja, illegális hulladéklerakók felszámolása, a sportpálya, a játszóterek felújítása, műfüves pálya építése, a gyógyfürdő felújítása stb. Az elmúlt években azonban az egészségügyi ellátórendszerben is történtek változások ben megalakult a Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti Társulás, mely a vele szerződésben álló REÁLMED Kft.-vel együtt működik ben elkezdődött egy egészségügyi átszervezési folyamat. Ennek során, mivel a Kumánia Gyógyfürdő Kft. 100%-ban önkormányzati tulajdonú, oda szerveztük az egészségügyi szolgáltatásokat. Ez azt jelenti, hogy a cég üzemelteti a védőnői szolgálatot, az egyik gyermekorvosi szolgálatot, a fizioterápiás szakellátást és a fürdőgyógyászati ellátást. Az idei évet megelőzően minden önkormányzatnak kötelező feladata volt az egészségügyi alapellátás és a meglévő járóbeteg-szakellátások működésének biztosítása. Azonban egy törvényi módosítás értelmében február 15-ig az önkormányzatoknak dönteniük kellett, hogy folytatják-e április 30-át követően is a járóbeteg-szakellátási feladatok ellátását. Önkormányzatunk ebben a kérdésben úgy döntött, hogy továbbra is ellátja ezen feladatokat. Mint már említettem a változások, vagyis az életminőséget javító beruházások, az átszervezések, a törvényi módosítások tették szükségessé a már meglévő egészségfejlesztési terv felülvizsgálatát, illetve egy rövid távú terv kidolgozását. Az alábbiakban a terv néhány fontosabb irányelvét mutatom be ban is folytatódik számos korábbi program, mint például a mammográfiás szűrés megszervezése, a dentálhigiénés nevelés csökkentett óraszámban, illetve a méhnyakrák-megelőző oltás biztosítása. Az iskolák továbbra is élhetnek az úszásoktatás lehetőségével, melyhez az önkormányzat alkalmanként 100 Ft/fő támogatást biztosít. Emellett várható lesz a 18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás megszervezése is, amely a beutalt beteg gyermekek számára ingyenesen vehető majd igénybe. A Kumánia Gyógyfürdő Kft. keretén belül folyamatban van az UHdiagnosztikai szakrendelés újbóli megszervezése. Ennek biztosításához az önkormányzat egy készüléket szerzett be, melynek megvásárlásához segítséget kapunk a Kisújszállási Egészségügyi Alapítványtól, akik dr. Gyergyói László kuratóriumi elnök javaslatára Ft-tal támogatják a beszerzését. A szükséges engedélyek és szerződések megkötését követően előreláthatóan május 1-jétől elindulhat a szakrendelés. Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Nyár u. 7. szám alatti gyermekorvosi rendelő fejlesztésére és a központi orvosi ügyelet tárgyi feltételeinek biztosítására. A pályázat nyertessége esetén az épület teljesen megújulhat, korszerűvé válhat. A város részletes egészségfejlesztési tervét megtalálják a honlapon az Egészségügy menüpont alatt. Kiss Endre osztályvezető Gyermekvédelem és -jólét Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen. - Steiner - A képviselő-testület a márciusi ülésén értékelte a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatait. A beszámoló az elmúlt évekhez hasonló adatokat mutat. Folyamatosan nő városunkban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma, valamint egyre több család kerül kapcsolatba valamelyik gyermekvédelmi feladatot ellátó szervvel. Ennek fő oka az elszegényedés, a munkahelyek elvesztése, a kevesebb odafigyelés. Elmondható, hogy az elmúlt évben is magas volt a tankötelezettséget nem teljesítő, igazolatlanul hiányzó gyermekek száma. A kötelező védelembe vétel, az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztése, később szüneteltetése egyes családoknál célt ért, de előfordult, hogy nem változtatattak a kialakult helyzeten. Azon kiskorúak kerülnek a gyermekvédelmi feladatokat ellátó szervek látókörébe, akiknek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődése a szülők/család rossz anyagi körülményei, életvitele, a kiskorú magatartása miatt nem megfelelően biztosított. A pénzbeli támogatások, ellátások csupán tüneti kezelést jelentenek, hiszen a problémák valódi okának feltárása és felszámolása a gyermek szülei és a gyermekvédelmi rendszer tagjai közötti szoros együttműködést kívánják meg. Ez azonban nem minden esetben valósul meg. Szomorú tény, hogy a szakemberek a trágár megnyilvánulásoknak, vagy akár a tettlegességgel való fenyegetettség veszélyének vannak kitéve egyes ügyfelek részéről. Az elmúlt időszak jogszabályi változásaiból kiolvasható, hogy az állam magáénak érzi a gyermekvédelem feladatait. Egyre kevesebb eljárás marad önkormányzati vagy jegyzői hatáskörben. A támogatások, kedvezmények megállapítása azonban települési szinten maradt. A közös cél továbbra is a prevenció, melynek alapja a gyermekvédelemmel foglalkozó szakemberek közötti szoros kapcsolattartás, együttgondolkodás. A jelenlegi jelzőrendszer további működése a jövőben is kulcskérdés. Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 91/2013. (III. 26.) számú önkormányzati határozatában elismerését és köszönetét fejezte ki a gyermekjóléttel és gyermekvédelemmel foglalkozó személyeknek, az egész évben végzett áldozatkész, szakszerű, eredményes munkájukért. Finta Orsolya osztályvezető Nagy Lajosné önkormányzati képviselő minden hónap utolsó szerdáján 17 és 18 óra között fogadóórát tart a Városháza Illéssy Termében, melyre minden érdeklődőt tisztelettel vár.

7 2013. április 6. Kisbíró 7. oldal A történeti városkép, utcaképek és épületek helyi védelméről Kisújszállás azon települések közé tartozik, ahol az otthonosság, a családias lépték mellett még érezhető az elmúlt korok hangulata, ahol fellelhetők az épített környezet történeti értékei. Sajnálatos módon azonban az elmúlt évben több szabálytalan épületfelújítás, a környezeti értékek csökkenését eredményező homlokzatfelújítás, tetőfedéscsere, kerítésépítés, reklámelhelyezés történt. Az épített környezet értékeit veszélyeztető, sokszor jó szándékú, mégis szakszerűtlen, vagy a környezet harmóniáját, történeti értékeit figyelmen kívül hagyó, már építési engedélyhez és bejelentéshez sem kötött építési tevékenységek egyre fontosabbá teszik a helyi védettségű épületek körének bővítését, az épített környezet védelmét elősegítő új jogszabályi lehetőségek kihasználását, helyi rendelkezések, intézkedések meghozatalát. Ezért fogadta el a képviselő-testület márciusi ülésén azt az intézkedési ütemtervet, mely a város épített környezetének védelmét, a településkép védelmét és javítását célzó helyi szabályokat fogalmaz meg. Tervezett intézkedések: a) A történeti települési területen az utcaképi védettség esetén, valamint a helyi védelem alatt álló épületek és azok szomszédságában lévő épületek esetén helyi szabályozást terveznek bevezetni. Például: - Településképi véleményezési eljárás helyi szabályainak kidolgozása Az építési engedélyköteles tevékenységek esetében az önkormányzat írásos véleményét is ki kell majd kérni arról, hogy azok megfelelően alkalmazkodnak-e a településképhez. - Településképi bejelentési eljárás helyi szabályainak kidolgozása A nem építési engedélyköteles tevékenységek (utcai homlokzat felújítása, utcai kerítés építése, meghatározott alapterületnél kisebb melléképületek építése) esetén előzetes bejelentés során kell lehetőséget adni az önkormányzatnak a tervezett építés településképi megfelelőségének ellenőrzésére. b) A helyi építészeti értékek védelmének kiterjesztése, a védelem körének bővítése. Ennek érdekében az önkormányzat valamennyi védelemre jelölt épület tulajdonosával, szakemberekkel, valamint a Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesülettel együtt előzetesen véleményezik, majd előkészítik a védelmi javaslatot. c) A szabályozási tervben lehatárolt Településképvédelmi terület kiegészítő helyi szabályainak kidolgozása. d) Az idegenforgalmi szempontból legjelentősebb utcaképek védelmét, tovább javítását szolgáló fejlesztések, beavatkozások, szabályok javaslatának kidolgozása. A tervben a város legjellegzetesebb, hagyományos építészeti jegyeket őrző területeit és a látványosságokat összefogó idegenforgalmi sétautak kijelölésére készült javaslat. Ezen útvonalak mentén különösen fontos az utcakép, a településkép formálása, ahol olyan intézkedések meghozatala is szükséges, melyek a környezet parkosítását, út- és járdaburkolatok, köztéri tárgyak javítását eredményezi. Kiemelten fontos az itt lévő épületek homlokzatának, kerítéseinek, reklámfeliratainak igényesebb kialakítása is. Emellett célszerű lenne az útvonal mentén a nevezetességeket megjelölni, bemutatni. A településkép védelmét, fejlődését elősegítő helyi jogszabályok meghozatalát, a helyi építészeti értékvédelem kiterjesztését, és további településképjavító-intézkedések kidolgozását idén júniusig tervezi az önkormányzat. Várjuk és kérjük valamennyi városunk értékeit szerető és féltő lakos, szervezet javaslatait és támogatását. Zsemberi István mb. városi főépítész Nemrég kaptuk a szomorú hírt, hogy elhunyt dr. Márton Ágoston, a Jászkun Volán Helyközi Üzletágának igazgatója, aki korábban hosszú időn át Kisújszálláson élt és dolgozott. A mindenki által csak Ubul -ként ismert Márton Ágoston Erdélyben, egy gyergyószentmiklósi vasutas családban született. Otthonukból menekülniük kellett, ennek során a vasútnak köszönhetően Kisújszállásra került a család. Márton Ágoston városunkban járt iskolába. Diákévei alatt és azután is kiváló focista lett, Kecskemétre, sőt a Fradihoz is hívták, de ő mégis a kisúji csapatot és a barátokat választotta. Politikai okokból nem tanulhatott tovább, ezért műszaki segédmunkásként kezdett dolgozni az 51. sz. TEFUnál, mely a Jászkun Volán jogelődje volt. Tehetségének és szorgalmának köszönhetően később, 1968-ban a Kisújszállási Főnökség menetirányítója lett, 1968-ban pedig a Karcagi Üzemegység élére került. Elhunyt dr. Márton Ágoston ( ) A tanulásról azonban nem mondott le, munka mellett egyetemi tanulmányokba kezdett, mígnem Szegeden sikerrel védte meg jogi diplomáját új kihívást hozott számára, amikor Szolnokon a vállalat igazgatóhelyettese lett. Nagy türelemmel, empátiával és energiával dolgozott a cég válságos időszakában annak megmaradásáért új körülményeket teremtett a gazdaságban és a szakmában, de az ő életében is. A részvénytársaság legnagyobb egységének, a Helyközi Üzletágnak lett az igazgatója: új autóbuszállomások, új autóbuszok, új üzletpolitika, stabil gazdálkodás, javuló szolgáltatás, rendezett bér és szociális viszonyok jellemezték tevékenységét. A kollégákkal a nyugdíjba vonulása után is tartotta a kapcsolatot, érdekelte, mi történik ott, ahol ötven éven keresztül időt, energiát, fáradságot nem kímélve dolgozott. Hálát adok a sorsnak, hogy ilyen kifogástalan embernek a barátja lehettem. Tudomásom szerint szülővárosát, Gyergyószentmiklóst soha nem kereste fel, pedig mindig erdélyinek tartotta magát, a Székely Himnuszt elcsukló hangon, csillogó szemmel énekelte Szabó István ny. vezérigazgató, Szolnok város alpolgármestere

8 8. oldal Kisbíró április 6. Arany-iskola eredményei Minden munkából nyereség lesz (Példabeszédek) Az év eleje óta megkezdett munka, felkészülés lassan meghozza gyümölcsét. Egyre több megyei, területi és országos verseny zárult le, amelyen az Arany János Református Általános Iskola több tanulója is eredményesen szerepelt. Ezekről szeretnénk hírt adni. A Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei döntőjében Gönczi Borbála (5. o.) 3., Barabás Zsófia (6. o.) 4. helyezést ért el. Iskolánk a csapatversenyben is előkelő helyen végzett. A megyei szorobán versenyen az első évfolyamos Jakobicz Anna 2., a másodikosok közül Lukács Domokos 1., Nagy Zita 2., Koncsek Áron és Kolláth Kristóf 3. helyezett lett. A megyei tiszaföldvári német nyelvi versenyen középhaladó kategóriában Klément Luca 3. helyen végzett. A Fizika + verseny területi döntőjén összesített eredménnyel Cs. Nagy Eszter Sára (8. o.) harmadik, a Curie kémia verseny területi döntőjében pedig első helyezést ért el, mellyel továbbjutott az országos megmérettetésre. Az iskolánkban rendezett Országos LOGO Számítástechnikai Verseny megyei fordulójában is jeleskedtek tanulóink. A 3-4. évfolyamosok közül első lett Biró András, második Balogh Dániel, harmadik Kis Bence. Az 5-6. osztályosoknál első helyezett lett Kis Boglárka, második Nagy Szabolcs, a 7-8. évfolyamon pedig első lett Cs. Nagy Eszter Sára, második Csatári Bernadett. Az országos lista 3. helyezettje, Biró András, illetve Cs. Nagy Eszter Sára és Kis Boglárka jutott be az országos döntőbe. Február 20-án került megrendezésre Szajolban a megyei kötélugró diákolimpia, ahol 16 kisújszállási sportoló versenyzett. A II. korcsoport egyéni első helyezettje Lakatos Evelin, a III. korcsoport első helyezettje pedig formációban a Tóth Ildikó Szerencsi Lili Csatári Vivien Kis Virág Lakatos Evelin összeállítású csapat lett. A megyei versenyen helyezést elért kötélugrók mind továbbjutottak az országos döntőbe 220 egyéni és 38 formáció mezőnyébe ahol a sikeres versenyzést tovább folytatva a következő eredményeket érték el: I. korcsoport: Puzsoma Viktória 10. (megyei 2.), a Kossuth-iskolás Tóth Laura 14. (megyei 1.) lett, Barta Tamás megyei bajnok, továbbjutva gyorsasági versenyszámban 2., szabadon választott gyakorlatával 1., így összetettben országos bajnok lett. Formációban a Tóth Laura, Nagy Zita, Puzsoma Viktória, Barta Tamás összeállítású négyes az előkelő 3. (megyei 2.) helyezést érte el. IV. korcsoportban Cs. Nagy Eszter Sára a 6., az V. korcsoportban Borók Réka az 5., míg a formáció (Balogh Bianka, Csatári Bernadett, Cs. Nagy Eszter Sára, Nagy Krisztina, Borók Réka) összetettben országos bajnok lett. A 3. korcsoport leány kosárlabdacsapata a körzeti selejtezőt megnyerve az elődöntőn második, majd a megyei döntőben harmadik helyezett lett. A 2. korcsoportos fiú sakkcsapatunk a Kisújszállási SE Sakk Szakosztálya felkészítő munkájának köszönhetően a Diákolimpián megyei 5. helyezést ért el. A csapattagok: Illés Dávid, Varga Szabolcs, Varga Tamás, Kása Szabolcs. Egyéniben Illés Dávid 2., Varga Szabolcs 4. lett. Ki szeretném emelni, hogy a felkészülésben és a versenyzésben is sok tanuló vett részt lelkesen. Akik nem értek el kiemelkedő eredményt, ők is hozzájárultak ahhoz, hogy a legjobb csapataink, egyéni versenyzőink a megyei, országos színtéren is eredményesen szerepeljenek. Az eredményekhez gratulálok a versenyzőknek, köszönöm a szülőknek a segítséget, és a kollégáknak a felkészítést. A továbbjutóknak sikeres versenyzést kívánok! Nagy Lajos igazgató 100 %-osra értékelték a kisújszállási Tourinform Irodát A Kumánia Gyógy- és Strandfürdő tavaly májusi nyitását követően megélénkült az idegenforgalom Kisújszálláson. Ez a pozitív indulás reménykeltő a város jövőjére nézve. Az új turisztikai attrakció népszerűsítése, megismertetése városunk turisztikai szereplőinek közös érdeke, melyben a Tourinform Iroda is nagy jelentőséggel bír. A magán- és kereskedelmi szálláshelyektől kapott információk alapján tavaly 2448 vendég 8609 vendégéjszakát töltött el városunkban. A legtöbben a Hotel Kumániában és az Ifjúsági Szálláshelyen szálltak meg. A hotelben 1317 vendég 3078 vendégéjszakát (ebből külföldi 145 fő, 424 éjszaka), az Ifjúsági Szálláshelyen pedig 923 vendég 3087 vendégéjszakát (ebből külföldi 76 fő, 261 éjszaka) töltött el, mely a 2011-ben itt éjszakázó vendégeknek a duplája. A település eseményeiről, szolgáltatásairól az iroda folyamatosan tájékoztatja az országos Tourinform-hálózatot. Kiadványaink az ország több településének irodájában is jelen vannak. Ugyanígy megtalálhatóak városunkban is az ország számos településének, a régióknak, megyéknek ingyenes kiadványai. Emellett a legtöbb megyei, régiós kiadványban is szerepel Kisújszállás. Az iroda munkájának köszönhetően több turisztikai oldalon is megjelenik városunk. Az érdeklődők a kiadványok mellett tájékoztatást kapnak helyi, megyei, régiós, országos rendezvényekkel, eseményekkel, látnivalókkal, túrákkal, szálláshelyekkel, vendéglátókkal kapcsolatosan is. Mindezek mellett az iroda tevékenységi körébe tartozik az Erzsébet üdülési utalvánnyal kapcsolatos tájékoztatás március 20-ig többen felkeresték irodánkat tájékoztatást és segítséget kérve a pályázattal kapcsolatosan. Információink alapján az igénylők áprilisban kapják meg az utalványaikat. Irodánkat nem csupán a város lakosai és az ide érkező vendégek keresik fel. Mivel sem Karcagnak, sem Túrkevének, sem pedig Kenderesnek nincs Tourinform irodája, így az oda érkezők, illetve az ott élők is gyakran térnek be hozzánk információért óta a kenderesi Néprajzi Kiállítóterem, 2012 óta pedig a Hotel Kumánia*** is az iroda ún. (nem hivatalos) Tourinform Pontjaként működik. Annak ellenére, hogy a kisújszállási Tourinform Iroda szezonális iroda, vagyis kötelező nyitvatartási időt csak június 15. és szeptember 15. közötti időszakban kell biztosítani, idegenforgalmi információkkal a művelődési ház nyitvatartási idejében egész évben rendelkezésre állunk. Tavaly nyáron a kisújszállási Tourinform Irodát összesen személyesen 1242, telefonon 53, írásban pedig 39 fő kereste fel. A Magyar Turizmus Zrt. a kisújszállási Tourinform Iroda munkáját a tavalyi évben 100 %-ra értékelte. Irodánk és a Kumánia Kft. között az elmúlt évben jól működő munkakapcsolat alakult ki. A városba érkező turisták jelentős többségben a Hotel Kumániában szállnak meg, ahol rögtön találkoznak a Tourinform Iroda kiadványaival, ajánlataival. Az iroda a szálloda vendégeinek több alkalommal szervezett már városnéző sétát, valamint idegenvezetést is vállaltunk, melyek nagy sikert arattak, aratnak a részvevők körében. Az iroda tervei között szerepelnek olyan tematikus utak, városi séták kialakítása is, melyeken nem csupán a turisták, hanem a város lakosai, elszármazottai, vendégei is részt vehetnek, melyek az Önök számára is új élményt nyújthatnak. Nagyné Majláth Emese irodavezető

9 2013. április 6. Kisbíró 9. oldal A Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár programjai SYCAMORE a művelődési házban április 13., szombat óra Fellépők: Wain, Zeno, Peat, NoMan, The Salppe Belépő: 600 Ft BABA BÖRZE a művelődési házban április 14., vasárnap 8-12 óra KIRÁNDULÁS A ZÖLD MEZŐKRE A GREENFIELDS EGYÜTTES műsora Népszerű ír kocsmadalok, ír-skót tánczene április 17., szerda 18 óra Belépő: 700 Ft, amely kizárólag elővételben vásárolható április 15-ig a művelődési házban ÚT A FÉNY FELÉ c. kiállítás megnyitója Időpont: április 17., szerda 17 óra művelődési ház Válogatás a Zsoldos család rajzaiból és fotóiból A kiállítást megnyitja Imre Dezső videós újságíró, a jobb agyféltekés rajzolás oktatója. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó Jász-Nagykun-Szolnok megyei elődöntője április 19., péntek - művelődési ház ÜZLETANYU SZÜLETIK Vida Ági pszichológus előadása - Milyen lehetőségei vannak egy anyukának az álláskeresésen túl? - Hogyan teremts magadnak jövedelmet a saját ötleteidre alapozva? - Vállalkozás az interneten: Hogyan vágj bele? - Hol rontja el a legtöbb kezdő vállalkozó, és te hogyan kerüld el a buktatókat? - Vállalkozásindítás anyaként: Hogyan jusson időd mindenre? Az előadás időpontja: április 8., hétfő 17 óra - művelődési ház Az előadáson a részvétel díjtalan. ROBIN, A HÓD. meg a kutya fája természetvédelmi mesejáték Kemény Henrik bábjainak felhasználásával április művelődési ház Belépő: 400 Ft Elsősorban óvodás és iskolás csoportokat várunk, de az előadás bárki számára megtekinthető RETRÓ BULI a művelődési házban április 26., péntek óra Lemezlovasok: KOVÁCS J., KECSU Belépő: 700 Ft VILÁGSZÉP NÁDSZÁL KISASSZONY - NÉPMESEELEMZÉS BIHARI KISS ENDRE drámapedagógussal április 30-án, kedden 18 órától a Morgóban (Néprajzi Kiállítóterem) Interaktív, formabontó, játékos népmeseelemzés, melyre szeretettel várunk mindenkit éves korig. Jelentkezési határidő: április 26. (művelődési ház) A rendezvény ingyenes. KIRAKATBAN a kisújszállási könnyűzene május 3., péntek óra Akik eddig jelentkeztek: PAINFUL ANGER, HALOTT ANTAL, SZEDETT VEDETT, ROAR, K.O.-N-TROLL "C" KÖNYVFUTÁR SZOLGÁLAT a könyvtárban - április 15-től házhoz visszük az olvasás élményét. Vállaljuk könyvek, egyéb dokumentumok házhoz szállítását 60 éven felülieknek, mozgáskorlátozottaknak, GYES-en, GYED-en lévő anyukáknak, idősekkel foglalkozó intézményeknek. Feltétel: könyvtári tagság A KÖNYVFUTÁR szolgálat igénybe vétele díjtalan, a KÖNYVFUTÁR megbízólevéllel keresi fel a megrendelőket a kiválasztott könyvekkel. Könyveket az 59/ as telefonszámon rendelhetnek. A és a honlapra felkerülő TOP100 KÖNYV listából válogathatnak, de bármilyen könyvigényüket jelezhetik a fenti telefonszámon. A TOP100 KÖNYV listáját megtalálhatják majd az önkormányzati hirdetőkben is. ÚJ KÖNYVEK A KÖNYVTÁRBAN - A Nemzeti Kulturális Alap Márai II. programjának jóvoltából április 15-től Ft értékű új gyermek- és felnőtt könyvből válogathatnak olvasóink. - A Budapest Bank jóvoltából május 15-től Ft értékű új gyermekkönyv áll az olvasók rendelkezésére. - Törekvésünk, hogy április 1-jétől könyvtárunkban ha nem is nagy példányszámban kölcsönözhető legyen az adott hónap egy-egy sikerkönyve. Janikovszky Évára emlékezünk rajz- és meseíró pályázat "HA ÉN FELNŐTT VOLNÉK" - rajzpályázat 5-10 éveseknek Janikovszky Éva Ha én felnőtt volnék című könyve alapján készített, A/4-es méretű rajzokat várunk a könyvtárba április 23-ig. A rajzokból kiállítást rendezünk. MESEÍRÓ PÁLYÁZAT éves és éves korcsoportokban Tematikai megkötés nincs. A pályamunkákat május 15-ig várjuk könyvtárunkba. A legjobb meséket és rajzokat könyvcsomaggal díjazzuk, illetve feltesszük a Facebookra is közönségszavazásra. Az eredményhirdetésekre a Bagaméri Családi Fesztiválon kerül sor. Janó Lajos intézményvezető

10 10. oldal Kisbíró április 6. Programok május 1-jén KUMÁNIA SZÜLETÉSNAP Egyéves a Kumánia! Egész napos programok május 1-jén! A rendezvényt Kecze István polgármester nyitja meg, ezt követően pedig szmos különböző program közül választhatnak. Egy kis ízelítő a programokból: Nagykun Néptáncegyüttes műsora FitKid bemutató Fúvós esztrád sztárfellépő estig tartó zene Ezen a napon minden belépőt féláron adunk. Részletes program hamarosan! Információk: Kumánia Gyógy- és Strandfürdő 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 12.; / A Virágos Kisújszállásért Bizonyára sokan vagyunk, akik már nagyon várjuk a tavaszt, a napsütést, a virágokat. Mi, a munkatársaimmal már azt is nagyon várjuk, ahogy az elmúlt években, idén is szebbnél szebb kertekről készíthessünk fotókat. Ugyanis az önkormányzat ismét pályázatot hirdetett a Virágos Kisújszállásért cím elnyerésére. A címre kisújszállási lakosok, illetve kisújszállási székhelyű cégek, intézmények, lakóközösségek pályázhatnak kertjükkel, udvarukkal, erkélyükkel, utcaszakaszukkal. Idén két kategóriában is lehet nevezni, így remélhetőleg a felnőtt pályázóink mellett virágszerető gyerekekkel is találkozhatunk. A kertekről, virágokról előre egyeztetett időpontban készítjük el a fényképeket. A versenyt háromtagú zsűri bírálja majd el, és a legszebb kerteket díjazza. Az elbírálás során kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a kertek, udvarok, erkélyek mennyire teszik szebbé az utcákat, a városképet. A jelentkezés határideje: április 15. A versenyfelhívás és a jelentkezési lap átvehető a Városháza portáján, a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár épületeiben, továbbá letölthető a internetes oldalról is. (Szerk. ZLR) Ternovánné Kun Erzsébet falugazdász minden hétfőn és szerdán óráig várja az ügyfeleket a Városháza 10-es szobájában. Telefonszám: 06-59/ / Fúvószenekari találkozó Idén a Kumánia születésnap egyik programjaként szervezik meg a III. Kisújszállási Regionális Fúvószenekari Találkozót. 14 órától: Az Abonyi Ifjúsági Fúvószenekar és Mazsorett Együttes Csáki Kálmán karnagy vezetésével, valamint az öszszevont Kisújszállási Mellofon Fúvós Együttes és a Püspökladányi CSIMI Fúvószenekar Szálkai János karnagy vezetésével egymást követve a művelődési háztól a Kumánia Gyógyfürdőig menetelnek (útvonal: Szabadság téri lakótelep Piac utca Református templom Arany János utca Rákóczi utca Kumánia Gyógyfürdő) óráig: Kumánia Gyógyfürdőben: Fúvós esztrád: A fúvószenekarok egyéni és közös műsora, melyben örökzöldek, filmzenék, latin dallamok és történelmi indulók hangzanak el. A rendezvényt támogatja: Kisújszállás Város Önkormányzata, a Kumánia Gyógyfürdő Kft. és a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

11 2013. április 6. Kisbíró 11. oldal Az általános iskolai beíratások időpontjai Az általános iskolai beíratásokra április 8-9-én (hétfőn-kedden) 8-18 óra között kerül sor a következők szerint: az Arany János Református Általános Iskolában a Kálvin u. 3. sz. alatti épületben, a Kossuth Lajos Általános Iskolában a Rákóczi úti épületben. Az iskolai beíratáskor szükség van a gyermek nevére kiállított személyazonosítóra (mely lehet anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány), lakcímkártyára és azon óvodai igazolásra, mely tanúsítja, hogy a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget. Az Országos Zeneiskolai Kürtversenyről Mióta igazgatóként felelős vagyok a verseny megrendezéséért, a költségvetési tárgyalásokon (kivéve az ideit) nem kerülhettem el a nekem szegezett kérdést, mi köze Kisújszállásnak a kürtversenyhez azon kívül, hogy a komoly rajongótábort maga mögött tudó Mellofon Fúvósegyüttes karnagya kürttanár. Hol vannak a kisújszállási kürtösök? Nehéz kérdés, bár a kunok lakta város erős hagyományai másban gyökereznek. Ennek ellenére az Országos Zeneiskolai Kürtverseny összefonódott a város nevével. Itt idézem Szilágyi Pálmát, aki a kezdetektől jelen van a versenyen - előbb tanárként, majd zsűritagként, idén pedig a zsűri elnökeként. Nagy örömömre szolgált, hogy az eltelt közel három napot a nagy kürtös családdal együtt tölthettem. Engedjétek meg, hogy néhány gondolattal visszaemlékezzem a kezdetekre. Nagyon rohan az idő, s ki gondolná, hogy ez a máig töretlen lendülettel, magas szakmai színvonalon zajló verseny 30 évvel ezelőtt kezdődött. A helyszín összeér, hiszen az első kürtversenynek Kisújszállás adott otthont, ahogy a hamarosan véget érő tizenegyediknek is. A hagyományteremtés és hagyományápolás iskolapéldája... Őszinte szeretettel gondolok vissza Lubik Zoltán és Kökényessy Miklós tanár urakra, akik minden nehézség ellenére megtalálták azt az utat, amely máig járható.. Szeretnék a nevetekben is köszönetet mondani a mindenkori városvezetésnek, a fenntartó Baptista Szeretetszolgálatnak, a szervezőknek. Sokszor a láthatatlan munka az, amely nélkül ez a verseny sem jöhetett volna létre. Az a vendégszeretet, amellyel találkoztunk, visszacsábít Kisújszállásra bennünket. Köszönjük Lovász Beatrix igazgatónőnek és segítő csapatának! Harminc év. Elég ahhoz, hogy Berki Sándor, aki az első verseny első helyezettje lett, most zsűritag legyen, akinek az akkori tanára a jelenlegi zsűri elnöke. És elég ahhoz, hogy az idei verseny új zsűritagjának, dr. Endrődy Sándornak, aki még nem járt itt, tanítványai révén ismerősen csengjen a város neve. Hiszen Kisújszállás közismert a tehetséges kürtösök körében. Idén, ahogy már többször is, iskolánkat kérték fel arra, hogy tanáraink, tanítványaink koncertjével zárjuk az izgalmas két napot. Reméljük, nemcsak az elnyert díjak, hanem ez a koncert is hozzájárult ahhoz, hogy a versenyzők és tanáraik örömmel gondoljanak vissza a Kisújszálláson eltöltött időre. Lovász Beatrix igazgató A Városvédő és -Szépítő Egyesület hírei Meghívó április 19-én a műemléki világnap alkalmából rendezett programjainkra, melyre szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt Könyvbemutató - Kisújszállás város története: a legrégibb időktől 2012-ig A könyvet bemutatja: dr. Tóth Albert főszerkesztő Helyszín: Piculás Civilház (Vásár u. 16.) Az előfizetők a helyszínen átvehetik a könyvet, melynek megvásárlására is lehetőség lesz Védettségi tábla elhelyezése a Zöldy Gyógyszertár falán Beszédet mond: dr. Ducza Lajos, az egyesület tiszteletbeli elnöke A táblát leleplezi: Kecze István polgármester, dr. Hegedűs Endre, a gyógyszertár tulajdonosa és Tatár Zoltán, az egyesület elnöke Baráti vacsora a Kisúj étteremben A vacsora önköltséges, ára 1800 Ft, egyesületi tagoknak 1500 Ft. Választható: A.) birka pörkölt, B.) frissen sült, C.) vegetáriánus tál Jelentkezni a 06-20/ os telefonszámon, vagy a címen lehet április 16-ig. Időutazás a gémeskút körül Időpont: április Helyszín: a Pásztorkodás emlékhelye (József Attila Gyep u. kereszteződése) Részletek a plakátokon! Kedves önkéntes munkára készülő Társaink! A rendkívül viharosra, szelesre, csapadékosra fordult időjárás miatt az eredetileg április 7-ére tervezett HOVAVÁR hulladékgyűjtési akció keretében a Városvédő és -Szépítő Egyesület által felvállalt területek megtisztítására tervezett program elmarad. A Munkás Horgász Egyesület és a Petőfi Vadásztársaság ezen időpontban az általuk vállalt területeken megtartja a hulladékgyűjtési akciót. Ezen önkéntes feladatunk elvégzésére töretlen lelkesedéssel más időpontban, a TE SZEDD! Összefogás a Tiszta Magyarországért országos hulladékgyűjtési akció keretében kerül sor, előre láthatólag május utolsó vagy június első hetében, az országos akció kisújszállási központi rendezvénye alkalmával. A programról a későbbiekben részletes tájékoztatást adunk. Városvédő és -Szépítő Egyesület

12 12. oldal Kisbíró április 6. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat hírei Kisújszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata ezúton tájékoztatja a kisújszállási lakosokat az idei évben eddig történt eseményeiről. Az 1000 Roma Nő Program keretein belül március 19-én Szolnokon megkezdődött a dajkaképzés, melyre a megyéből összesen húsz hátrányos helyzetű roma asszony került be. Nagy örömünkre városunkból öt fiatal nő is közöttük van. Az Országos Start Közfoglalkoztatási Programnak köszönhetően Kisújszállás Város Önkormányzatával, a Közép- Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatósággal, valamint a Karcagi Nagykunsági Víztársulattal megkötött együttműködési megállapodásnak köszönhetően Kisújszállás, Karcag, Kunmadaras, Mirhó területéről közel nyolcvan hátrányos helyzetű munkanélküli roma személy kapott állást teljes munkaidőben, hosszú távú közfoglalkoztatásban. Az Országos Roma Önkormányzat és a kormány közötti keretmegállapodásnak köszönhetően a közbenjárásommal a települési önkormányzat képviselő-testülete a február 21-én tartott rendkívüli ülésén elfogadta A kistérségekben a közösségi szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése című TIOP /1 számú pályázat elősegítéséről szóló határozatát. Ez alapján a Vásár utca 4. szám alatti ingatlant biztosítják sikeres pályázat esetén munkahelyteremtő beruházás helyszíneként. Márciustól munkáltatóként lehetőségünk nyílt arra, hogy a szabálysértést elkövető hátrányos helyzetű emberek részére közérdekű munkát biztosítsunk. A Karcagi Munkaügyi Központ Kirendeltségével együttműködve lehetőségünk lesz elsősorban a romák által lakott területeken városszépítő, karbantartó, illetve köztisztítási feladatok (belvízelvezető árkok) ellátására. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy önkormányzatunk sikeres pályázatának köszönhetően elkezdtük a szociális földmunka-program megvalósítását. A programban hat roma család vesz részt. A munkálatok talaj-előkészítés, tereprendezés, cserjézés tavasszal elkezdődtek. Bízunk abban, hogy hamarosan eljön a jó idő, elkezdhetjük a vetést és a vele járó munkákat. HULLADÉKGYŰJTÉS Kovács Józsefné elnök A környezetbarát tevékenységéért Zöld Óvoda címet elnyert Pitypang Óvoda hulladékgyűjtésre kéri a szülőket és a lakosságot. Hulladékként gyűjtünk: - papírt (kartonpapírt, színes és fekete-fehér újságot, könyvet), - fémet, - akkumulátort, - PET-palackot kupakkal. Kérjük, támogasson bennünket! A befolyt összeget udvari környezetünk egészségesebbé tételére fordítjuk. A gyűjtés április ig tart, délután 13 órától 17 óráig. A helyszíne: Pitypang Óvoda, Ifjúság út 2. Kérjük, az óvodában jelezzék érkezésüket. Telefonos elérhetőségünk: 06-59/ A Pitypang Óvoda gyermek- és felnőtt közössége nevében: Kissné Szatmári Margit tagóvoda-vezető Változtak a szociális otthon térítési díjai Felülvizsgálta az önkormányzat a Kisújszállási Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ térítési díjait. Ennek nyomán április 1-jétől a bölcsődei térítési díj és az idősek bentlakásos ellátásának térítési díja az inflációval megegyező mértékben, a szociális étkeztetés térítési díja azonban csak 4,4 %-kal, tehát az infláció alatti mértékkel nőtt. A házi gondozás térítési díja nem változott. Az idősek klubja és a bölcsődei gondozás továbbra is ingyenes. Térítési díjak: Pályázati felhívás épület bontására Közérdekű információ Kiss Endre osztályvezető A Kisújszállás, Arany János u. 6/b. szám alatti társasház lakóközössége pályázatot hirdet a tulajdonukat képező ingatlanon lévő valamennyi felépítmények elbontására. A pályázat tárgya: az ingatlanon lévő robbanást szenvedett többlakásos lakóépület, iroda, a főépülettel összefüggő garázsok, pince és a különálló melléképület elbontása. A pályázónak az alábbi két tartalommal kell árajánlatát megadnia: 1. Árajánlat az ingatlanon lévő valamennyi ingatlan elbontására és tereprendezésére azzal, hogy az elbontásra kerülő valamennyi alapanyaggal a pályázó szabadon rendelkezik, a tulajdonába kerül. Értékelés során az a pályázó részesül előnyben, aki az alapanyagon felül a legalacsonyabb vállalási áron tesz ajánlatot. 2. Árajánlat az ingatlanon lévő valamennyi ingatlan elbontására és tereprendezésére azzal, hogy az elbontásra kerülő tégla kerüljön a kötőanyagoktól megtisztításra és feldepózásra, mely a főépület gerendáival és a továbbhasznosítható cseréppel együtt a lakóközösség tulajdonában maradnak. A pályázat benyújtásának határideje: április óra A pályázatokat a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal 22-es irodájába Deméné dr. Demeter Juditnak kell benyújtani, további információ és a helyszín megtekintése a 30/ telefonszámon kérhető. Értesítjük a lakosságot, hogy a Szajol-Püspökladány vasúti vonalszakasz pályaépítési munkálatai miatt április 7-én óráig Kisújszállás külterületén kettő [ (1409); (1434)], valamint a Deák Ferenc utcánál lévő vasúti átjáró le lesz zárva. Ez idő alatt a terelés jelzőtáblás forgalomirányítás mellett történik. Az építési munkák során előfordulhatnak kisebb fennakadások, időbeni kisebb tolódások, melyről a kivitelező cég folyamatosan tájékoztatást ad. A lezárásokkal járó kellemetlenségekért szíves megértésüket és türelmüket kérjük. SZ-K 2011 Konzorcium

13 2013. április 6. Kisbíró 13. oldal SZÉPKORÚAK KÖSZÖNTÉSE Idén márciusban három, igazán szép kort megélt kisújszállási lakost köszönthettünk. MEGHÍVÓ április 13-án órakor a kisújszállási Phoenix Vegyeskar TAVASZKÖSZÖNTŐ HANGVERSENYRE Bakos Miklósné Tóth Emília március 19-én szerettei körében ünnepelte 90. születésnapját. Emike néni szívesen kertészkedik, varr és olvas. várja városunk minden kedves, zeneszerető lakosát a Városháza dísztermébe. Vezényel: Vajna Katalin Csokonai alkotói díjas karnagy Zongorán kísér: Orosz Balázs, az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény művész-tanára Kisújszállási jelöltek a Területi Prima Díjra Balogh Lászlóné Nánási Erzsébet március 20-án ünnepelte a 90. születésnapját. Erzsike néni jelenleg a Térségi Szociális Otthon lakója, valamint a Móricz Nyugdíjas Klub örökös tiszteletbeli tagja. Szabadidejében szeret újságot olvasni és televíziót nézni. Az ünnepelteket az önkormányzat nevében Tatár Zoltán alpolgármester és dr. Varga Zsolt jegyző ajándékcsomaggal köszöntötte. Szántó Imre március 22-én ünnepelte 90. születésnapját. Ez alkalomból az önkormányzat nevében Tatár Zoltán alpolgármester és dr. Kui Gábor aljegyző köszöntötte. Imre bácsi családi körben ünnepelt. Négy fiával szeret focimeccset nézni, imád főzni, rejtvényt fejteni. Ezúton is további szép, egészségben eltöltött éveket kívánunk nekik. Tuka Gabriella A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) 2003 óta évente adja ki a Prima Díjat tíz kategóriában a művészet és a tudomány körében. A megyében 2005-ben alapították meg a díj helyi megfelelőjét, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Prima Díjat. Városunknak már több alkalommal is volt jelöltje, idén pedig ketten is vannak. Angyal Ferenc citeraművész és Pintér Istvánné zongoratanárnő. Mindketten sokat tesznek a zenei hagyományok ápolásáért, tevékenységükkel városunk népszerűsítésért. A művészeti elismerések mellett önkormányzatunk 2004-ben Arany János Pedagógiai, Kulturális, Művészeti Díjat adományozott Angyal Ferinek, Erzsike nénit pedig 2007-ben Pro Communitate Urbis Díjban részesítette. Művészetükért, a hagyományos értékek megőrzéséért, továbbörökítéséért mind-ketten méltók a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Területi Prima Díjra. A díjakról ugyan a tanácsadó testület dönt, de a közönségdíjra voksolni lehet az Új Néplapban megjelenő szavazószelvénnyel. A szavazólapokat a VOSZ (5000 Szolnok, Óvoda út 2.) vagy az újság szerkesztőségébe (5000 Szolnok, Mészáros L. u. 2.) kell eljuttatni, de a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár is segít az összegyűjtésükben. Szavazni május 6-áig lehet. (Szerk.-ZLR.) Ajánlja föl az adója 1%-át Idén május 20-ig lehet felajánlani a személyi jövedelemadó 1%-át, mely nagy segítséget nyújt a civil szervezetek, alapítványok működéséhez. Azért, hogy segítsük az Önök döntését, a városi honlapon létrehoztunk egy olyan menüpontot, ahol a helyi egyesületek, alapítványok listáját és adószámát megtalálják. A listát a szervezetek menüpont alatt keressék. (Szerk.)

14 14. oldal Kisbíró április 6. Mezőgazdasági termelők figyelemébe Az Agrárkamarai Irodában (Kisújszállás, Petőfi u ) elkezdődött az egységes kérelmek ügyintézése. A évi egységes kérelmet az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a gazdák az idén is elektronikus úton adhatják be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH). Az ügyfél ezt háromféle módon teheti meg: saját ügyfélkapuján, saját felelősségére továbbítja az elektronikus kérelmét az MVH-hoz, meghatalmazott útján, a meghatalmazott ügyfélkapuján adja be a kérelmét, technikai közreműködő (kamarai tanácsadó, falugazdász) segítségével jutatja el az elektronikus kérelmét az MVH-hoz. Felhívom a figyelmüket, hogy a technikai közreműködő (kamarai tanácsadó, falugazdász) feladata csak az elektronikus kérelem hozzáférésére és továbbítására korlátozódik, a kérelem adattartalmára vonatkozó felelősség továbbra is az ügyfelet terheli. A kamarai tanácsadó, falugazdász ebben az esetben nem jogosult az ügyfél képviseletére. A tavalyi év gyakorlatának megfelelően az egységes kérelemben kell bejelentkezni kötelezően vagy önkéntesen a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló évi CLXVIII. törvény két fő pillérébe, valamint az állattartóknak a 22/2012. (III. 9.) VM rendelet alapján a húsmarhaés juhágazatokban nyújtott kérődző állatokra vonatkozó szerkezetátalakítási nemzeti program kifizetési kérelmét is itt kell megtenni. A gördülékeny ügyintézés érdekében minden termelő hozza magával a telefonszámát, a regisztrációs számát, valamint a hozzáféréshez szükséges évi tájékoztató levélben található jelszavát, vagy ügyfélkapus adatait. Továbbá azon ügyfelek, akik idén új őstermelői igazolványt kaptak, az adatbázis pontosítása érdekében hozzák magukkal az új őstermelői igazolványukat, az adószámukat, valamint az agrárkamarai nyilvántartási számukat is. A torlódások elkerülése végett kérem, hogy mindenki időben (május 10-ig) ütemezze az ügyintézését. Kérem, keresse irodánkat! Nagy László kamarai tanácsadó SZELEKTÍV HÉTFŐ Fontos tudnivalók a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésről: A zsákokba továbbra is papírt (pl.: színes és fekete-fehér újság, kisebb kartondobozok), fémet (pl.: konzerv, sörös és üdítős doboz), műanyagot (pl.: PET-palackok, fóliák, zacskók), társított csomagolási hulladékokat (gyümölcsleves, üdítős dobozok) lehet helyezni. Kérjük, a felsorolt hulladékokon kívül mást ne tegyenek a gyűjtőzsákokba. Ha bizonytalanok, hogy mit tehetnek a szelektív zsákokba tájékozódjanak az as telefonszámon vagy a címen. Továbbra is várjuk a szelektív hulladékgyűjtésre regisztrálókat! Azon ügyfeleink, akik nem rendelkeznek TAPOSSA LAPOSRA feliratú zsákokkal, hétfőtől péntekig óráig irodánkban, a Kossuth L. u. 74. szám alatt díjmentesen vehetik át. Cserezsákokat továbbiakban a begyűjtés során osztunk, a begyűjtött zsákok darabszáma alapján. Ezért kérjük, hogy a zsákokat az ingatlanuk elé helyezzék ki. Sajnálatos módon mi emiatt oda, ahonnan ellopták a zsákokat, nem tudunk újat adni. Irodánkban folyamatosan van zsák, amit az igénylők részére biztosítani tudunk. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés idén is hétfői napokon, körzetenként történik az alábbiak szerint: Abban az esetben, ha egy hónapban 5 hétfő van, az utolsó hétfői napon nincs zsákos szelektív hulladékszállítás. Amennyiben a hétfő ünnepnapra esik, a gyűjtés az ünnepnapot követő első munkanapon történik. Kérjük Önöket, hogy a szelektív gyűjtőzsákokat a gyűjtési napokon legkésőbb 7 óráig kihelyezni szíveskedjenek. Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. A Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. közleményei A Köztisztasági Telep nyitva tartása Hétfőtől péntekig: 8-11 és óráig Szombaton: 7-8 és óráig Vasárnap: 7-8 óráig Telefonszámok: Rézműves Lajos: 30/ / fax: 59/ Figyelem! Állati hulladékot elhelyezni kizárólag a nyitva tartási időben szabad! A telepen kamerarendszer működik a beszállítások ellenőrzése érdekében. Rendkívüli esetben a fenti telefonszámokon lehet tájékoztatást, segítséget kérni. Az illegális lerakás szankciókat vonhat maga után. Kérje alkalmazottunk segítségét, hiszen a lakosság részére ingyenes az elhelyezés! A Hulladéklerakó Telep nyitva tartása - Hétfőn: 7-18 óráig - Kedden: zárva - Szerdán: 7-18 óráig - Csütörtökön: 7-18 óráig - Pénteken: 7-18 óráig - Szombaton: 7-19 óráig - Vasárnap: zárva Telefonszámok: 20/ ; 59/ Fax: 59/ Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.

15 2013. április 6. Kisbíró 15. oldal SAKK! MATT! A Kisújszállási Sport Egyesület nagy hangsúlyt helyez az utánpótlás-nevelés kérdésére. Valamennyi szakosztályban tudatos munka folyik a gyermek-, serdülő-, ifjúsági- és juniorkorú sportolók felkészítésére és versenyeztetésére. A Sakk Szakosztály ifjú reménységei számos egyéni versenyen igazolták tehetségüket ebben az évben. A Diákolimpián elért kiváló eredményeket az országos versenyeken igyekeznek megismételni, így a megyei döntő megnyerésével kvalifikálta magát az országos döntőre Csíki Endre, Egri László, Terbe Julianna és Zsuzsanna, valamint Balogh Dávid. A Magyar Sakkszövetség szervezésében megrendezésre került Országos Korcsoportos Bajnokság elődöntőjében a 7 éves Csíki Endre a 8 évesek között 4. helyezést ért el, így jogot szerzett a döntőn való részvételre. Ugyanezen a versenyen Terbe Julianna és Terbe Zsuzsanna szintén kiharcolták az országos döntőn való részvételt. Fiataljaink megméretették magukat a felnőttek között is. A Berekfürdői Tavasz elnevezésű egyéni verseny A csoportjában remekül helyt állt ifj. Egri László, de ugyanez mondható el a B csoportban szereplő Terbe-lányokról, valamint Csíki Endréről és Illés Dávidról. Ennek a csoportnak a küzdelmeit a bombaformában játszó Balogh Dávid nyerte 7 partiból 6,5 ponttal. Felemás eredményességgel kezdték a Kisújszállási SE Sakk Szakosztályának csapatai a 2012/2013-as bajnokság tavaszi idényét. Az NB I/B Maróczy-csoportjában az első csapat a 6. forduló hazai mérkőzésén a szegedi Maróczy SE csapatát fogadta. Mivel a téli álomból még csak ébredezgettünk, elkerülhető vereséget szenvedtünk riválisunktól. A 7. fordulóban Budapestre utaztunk, ahol a Hóbagoly SE ellen ültünk asztalhoz. Sajnos tartalékos csapatunk nem tudta tartani az egyensúlyt, ezért nem volt esélyünk a jobb eredmény elérésére. A következő fordulóban ismét itthon játszottunk, ezúttal az Orosházi SE ellen. A szebb napokat látott vendégcsapat ellen két váratlan vereség miatt nem sikerült nagy különbségű győzelmet aratnunk. A 9. fordulóban Kisvárdán ültünk asztalhoz, ahol a hosszú utazás fáradalmait a tábla mellett pihentük ki, így békés döntetlen lett a mérkőzés végeredménye A bajnokság hajrája előtt még két forduló van hátra első csapatunk az 5. helyen áll, melyet az erős mezőnyben igen nehéz lesz megtartanunk. Második csapatunk továbbra is jól szerepel a megyei bajnokság Kunsági csoportjában. A tavaszi fordulók kezdetén két nagyarányú győzelmet arattunk sorrendben a karcagi, majd a martfűi sakkozók ellen. Jelenleg az első helyen nyolc pont az előnyünk a szomszédvár Karcag csapatával szemben. Eredmények: Kun-Metalokála Kisújszállási SE Maróczy SE 4 : 8 Hóbagoly SE Kun-Metalokála Kisújszállási SE 7,5 : 4,5 Kun-Metalokála Kisújszállási SE Orosházi SE 7,5 : 4,5 Opel-Kisvárda Kun-Metalokála Kisújszállási SE 6: 6 Kisújszállási SE II. Karcagi SE II. 8 : 2 Kisújszállási SE II. Martfűi VSE 9,5 : 0,5 Kecze István SE-elnök Tour de Túr kerékpáros verseny Kisújszálláson Idén nyolcadik alkalommal rendezik meg a Tour de Túr kerékpáros mezőnyversenyt, de most először történik a verseny útvonalának átvezetése Kisújszálláson. Látványos sporteseménynek ad helyet a város. A Túrkeve felöl érkező versenyzők a Határ út - Malom út - Dózsa György utca - Arany János utca - Illéssy utca útvonalon haladva a Kumánia Gyógy- és Strandfürdő előtt megfordulnak, és azonos útvonalon hagyják el a várost. A verseny szakaszán forgalomkorlátozásra kell számítani április 28-án 10 órától. Felhívjuk a figyelmet, hogy a versenyzők fokozott sebességgel közlekednek! A mezőnybe gépjárművel, kerékpárral ne hajtsanak be! Ezúton kérjük a város lakosságának megértését és türelmét a verseny ideje alatt. Verseny ideje: április 28. (vasárnap) 9.30 óra Rajt-cél: Mezőtúr, Szolnoki út 15. Távok: 80 km - Elit kategória verseny 60 km - Teljesítménytúra 20 km - Mezőtúr Iskola Kupa További információk: A verseny kiemelt támogatói: Csepel Kerékpárgyártó és Forgalmazó Zrt., Kor-Zol Műszaki Szaküzlet, Kumánia Gyógyfürdő Kft., RevoMag kerékpáros webújság. A verseny szervezői Kisújszállás életét 1945-ig fotókon bemutató képeskönyv, mely 3500 Ft-ért megvásárolható többek között a Polgármesteri Hivatalban, a városi könyvtárban, és a Pannon Literatúra Kft. Szalay Könyvesboltjában.

16 16. oldal Kisbíró április 6. Ladányi és Társa Bt. Autószerviz Kisújszállás, Eszperantó utca 10. Ladányi Zsigmond: 06-30/ Nyitva tartás: hétfőtől péntekig , szombat: Vállalunk: műszaki vizsgáztatásra teljes körű felkészítést, olaj+szűrő cseréjét, ellenőrzését, téli-nyári átállást, akkumulátorszerelést, -ápolást, -vizsgálatot, fényszóróállítást, -vizsgálatot, szélvédőcserét, -javítást, gépkocsi háztól házig szállítását, gyári és utángyártott alkatrészek beszerzését és forgalmazását. Julcsi Üveg Ajándék Kisújszállás, Széchenyi utca 1. Ladányi Zsigmondné: 06-30/ Nyitva tartás: hétfőtől péntekig , szombat: Választékunk: poharak, tányérok, evőeszközök készletben vagy darabra is, porcelán, kristály: vázák, poharak, dísztárgyak (hollóházi, zsolnay, ajkai), olasz bőr- és műbőr táskák, pénztárcák, övek, kiegészítők, iskolatáskák díszüveges italok, formatervezett üvegek, italkellékek Tiffany üvegáruk, jénai tálak, főzőedények, melegen tartó tálak ajándéktasakok, csomagolóanyagok, ón díszüvegek, poharak: névnapos, születésnapos, évszámos. Szakszerű és udvarias kiszolgálás, versenyképes árak! A Kisbíró következő száma május 11-én, szombaton jelenik meg. Lapzárta május 3-án, pénteken órakor. Cikket a Polgármesteri Hivatal 27-es irodájában lehet leadni, elektronikus adathordozón vagy a címre elküldve. TOPÁZ ÓRA-ÉKSZER SZAKÜZLET Kisújszállás, Arany János út 2. Tel.: 59/ Nyitva: h-p.: ; szombat: Aranyékszerek, karikagyűrűk, órák nagy választéka Ékszerjavítás Tört arany felvásárlás, csere Kvarcóraelem-csere Bankkártya elfogadó hely Barátságos kiszolgálás; minőség, kedvező ár! Kisbíró - Kisújszállás Város Önkormányzatának hírlevele Megjelenik havonta az önkormányzati üléseket követő héten 5000 példányban. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Felelős kiadó: Kisújszállás Város Önkormányzata A szerkesztőség címe: Polgármesteri Hivatal, 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. Telefon: (59) Telefax: (59) Tördelés: Járfás Eszter Luca ISSN: (Nyomtatott), HU ISSN (Online) - Nyomdai munkák: KIS-ÚJ-LAP Kft., 5310 Kisújszállás, Munkácsy u. 8. Telefon: 06-20/

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2016. ÉV 2016. január 27. (szerda) 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV 2014. január 29. (szerda) 1.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetése (első olvasat) 2.) A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2013. ÉV 2013. január 30. (szerda) 1.1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (első olvasat) 1.2. Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetés

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évre vonatkozó MUNKATERVE Képviselőtestületi Február 9. Pénzügyi Osztály/ 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására Pénzügyi Osztály

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok:

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/. (II.17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Pályázati lehetőségeket kell felkutatni a) község útjainak

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2012. évi M U N K A T E R V E 2012. január 25. (szerda) 15 óra 2.) Beszámoló a szociális és gyermekjóléti feladatok intézményfenntartó társulás keretében

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkaterve

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkaterve Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve I. 2017. január 25-i képviselő-testületi ülés 1. A 2017. évi fővárosi forrásmegosztás véleményezése 2. Javaslat a

Részletesebben

Előterjesztés. Képviselő-testület évi munkatervéről

Előterjesztés. Képviselő-testület évi munkatervéről Előterjesztés Képviselő-testület 2017. évi munkatervéről 1. előterjesztés száma: 363/2016 2. előterjesztést készítő személy neve: Fritz Gábor 3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Bajtekné

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

I. Dombóvár Város Képviselő-testületének évi munkaterve

I. Dombóvár Város Képviselő-testületének évi munkaterve 1 I. Dombóvár Város Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve A képviselőtestületi rendes ülések 1. napirendi pontja: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Testületi ülés Január 31. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Testületi ülés Január 29. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Testületi ülés Január 27. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. évi m u n k a t e r v e A Képviselő-testület a munkatervet a 299/2014. (XI. 27.) sz. határozatával elfogadta. - 2-2015. JANUÁR 29. (CSÜTÖRTÖK)

Részletesebben

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. JANUÁR 29. (negyedik csütörtök) 2./ Beszámoló az átruházott hatáskörben végzett munkáról 3./ 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének évi M U N K A T E R V E

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének évi M U N K A T E R V E Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi M U N K A T E R V E Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2017. évben 10 ülést tart.

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE JANUÁR 30. - A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendelése - A Polgármester beszámolója átruházott hatáskörben

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE Összeállította: Márok Csaba polgármester 2 Közmeghallgatás 2014. február 10. 17.00

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Képviselő-testület 2014. december 16-i ülése ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez ELŐTERJESZTŐ NEVE: Szlahó Csaba Előterjesztés

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/11 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 29. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

2016. évi MUNKATERVE

2016. évi MUNKATERVE Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi MUNKATERVE 2016. március 16-tól - 2017. március 15-ig melyet a Képviselő-testület a 33/2016. (II.16.) számú határozatával

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK:

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK: 1. melléklet a 390/2015. 390(XII.10.) Dv. Kt. számú határozathoz DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK: 1. VÁROSPOLITIKAI

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE 221/2007. (XII. 13.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÉVI MUNKATERVE február 14. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítása

Részletesebben

2015. április 30-án (csütörtökön) órára

2015. április 30-án (csütörtökön) órára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere M E G H Í V Ó Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlését a 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. -ában foglalt jogkörömben eljárva a Városháza I. emeleti Dr. Förster Kálmán

Részletesebben

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom a Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó Előterjesztés A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

Részletesebben

BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI M U N K A T E R V E

BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI M U N K A T E R V E 1. melléklet a 513/2016. (XII. 15.) határozathoz BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. ÉVI M U N K A T E R V E Állandó napirendi pontok valamennyi rendes képviselő-testületi ülésen: 1./

Részletesebben

Képviselő-testületének évi munkaterve

Képviselő-testületének évi munkaterve BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27-i -i testületi ülésére Tárgy: 2015. évi munkaterv Mágocs Város Önkormányzatának Szervezeti és

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. Országos Kötélugró Csapatbajnokság Szentes, 2015. november 28.

VERSENYKIÍRÁS. Országos Kötélugró Csapatbajnokság Szentes, 2015. november 28. Magyar Ugrókötelesek Szövetsége 2836 Baj, Petőfi S. u. 137. ugrokotel@gmail.com Tel.: +3670/3650236 VERSENYKIÍRÁS Országos Kötélugró Csapatbajnokság Szentes, 2015. november 28. Időpont: 2015. november

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. június 21-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testület 2004. II. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Határidő: 8 napon belül Felelős: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 11131/2013.

Határidő: 8 napon belül Felelős: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 11131/2013. 11131/2013. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 252/2013.(XI.27.) határozata Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. I. félévi munkatervének jóváhagyásáról Sátoraljaújhely

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. első félévi munkaterve

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. első félévi munkaterve Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. első félévi munkaterve A Képviselő-testület elfogadta 438/2012. (XII. 20.) Kt. számú határozatával. JANUÁR 2013. január 12-én 10.00 órakor

Részletesebben

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról 20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról Túrkeve Város Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadja. Erről értesülnek:

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Ü L É S T E R V Ülés tervezett időpontja Előterjesztések leadásának időpontja Bizottsági ülés időpontja 2015. január 28. 2015. január 16. 2015. január 19-23. 2015. január 30. (18:00 óra) FALUGYŰLÉS 2015.

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai Kisújszállás Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának Szervezeti és Működési Szabályzata Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 113/2016. (IV. 28.) számú önkormányzati határozatával

Részletesebben

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2016.01.27.-i ülésére (2. napirendi pont) Tárgy: A 2016. évi munkaterv elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2016. február 22. (hétfő) 15,00 óra Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2016. február 22. (hétfő) 18,00 óra Pénzügyi

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Január 31. Február 14. 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 2. Önkormányzat 2007.

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez 234/2014. (XII.16.) határozat

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére Tárgy: Békés Város Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Dr. Uhrin Anna aljegyző Véleményező Valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/10 Döntéshozatal

Részletesebben

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 1 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 26-án 13 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselőtestület a 159/2010.(XII.13.) számú határozatával 2 M U N K A T E R V 2011. január 1től 2011.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D Dunakeszi Város Polgármesterétől M E G H Í V Ó Dunakeszi Város Képviselő-testületének 2012. évi tizenharmadik ülését 2012. szeptember 27.-én 15 órakor összehívom Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi MUNKATERVE A Képviselő-testület 8/2013.(II.07.) számú határozatával a 2013. évi Munkatervét elfogadta. Balatonberény, 2013. február

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi MUNKATERVE

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi MUNKATERVE Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi MUNKATERVE Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2014. évben 10 ülést tart. Az ülések

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 10 ülést tart. Az ülések

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. I. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2014. január 30. (csütörtök) 1. Javaslat a 2014. évi sportolói kitüntetések adományozására (zárt) Sportügyekért Felelős Tanácsnok

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12-én 14 00 órai kezdettel tartott üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT SZÁMA

Részletesebben

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE Általános Szabályok: Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal 5143 Jánoshida, Fő út 28. Testületi ülés kezdési időpontja: 16.00

Részletesebben

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉVI MUNKATERVE

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉVI MUNKATERVE MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. ÉVI MUNKATERVE Záradék: Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Munkatervet a 246/2015. (XII. 14.) határozatával fogadta el. 2016. január

Részletesebben

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Lengyeltóti Város Polgármestere 8693. Lengyeltóti, Zrinyi u.2. Szám: 261/2015. Előterjesztés a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Napirend: A Képviselő-testület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi munkaterve Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben