Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Adni jó. XXI. évfolyam, április 6.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Adni jó. XXI. évfolyam, 2013. április 6."

Átírás

1 XXI. évfolyam, április KISBÍRÓ KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Így ünnepeltünk március 15-én Képes összeállítás (2-3. oldal) Megkérdeztük... Zajlanak a lakossági fórumok (4. oldal) Összefogással egy élhetőbb, egészségesebb városért Felülviszgálták az egészségfejlesztési tervet (6. oldal) Születésnap május 1-jén Egyéves lesz a Kumánia (10. oldal) Virágos Kisújszállásért Ismét lehet nevezni a címre (10. oldal) Adja le szavazatát! Kisújszállási jelöltek a Területi Prima Díjra (13. oldal) (Szerk.) Adni jó Egyhamar nem felejtjük el, mit hozott ránk az időjárás az ígéretekkel teli tavaszi idő helyett. Március közepén olyan ítéletidő tombolt országszerte, amelyhez hasonlóra az év ezen időszakából csak a régi öregek emlékeznek. Januárban is ritka az a kemény, hófúvásos, szeles hideg, amely helyenként több méteres hótorlaszokat épített. A hírek letépett villanyvezetékekről, kidőlt oszlopokról, kilométeres sorokban elakadt gépjárművekről, megbénult közúti, vasúti közlekedésről, napokig elzárt településekről szóltak és bajba jutott, kétségbeesett emberekről. De nem felejthetjük el azt sem, hogy összefogott az egész ország menteni azokat, akik a hó és a hideg fogságában rekedtek. Segítettek az emberek mentésében és az utak járhatóvá tételében azok, akiknek ez a hivatásuk: a katasztrófavédelem, a tűzoltóság, a rendőrség alkalmazottai, nem kímélve erejüket, idejüket. Segítettek a települések önkormányzatai melegedő helyiségekkel, élelemmel. De segítettek a lakosok is, akiknek a közelében emberek jutottak bajba. Kisújszállást a nagy hótorlaszok ugyan elkerülték, de egy vonat órákon át vesztegelt a vasútállomáson. Az utasok ellátását a tűzoltóparancsnokság és a szociális otthon segítségével szerveztük meg. A városban azonnal hozzáláttunk az önkormányzati utak takarításához és síkosságmentesítéséhez. E helyen is megköszönöm mindenkinek a munkáját, aminek köszönhetően itthon hamar úrrá tudtunk lenni a havazáson. Köszönöm a Városgazdálkodási Kft.-nek, a tűzoltóinknak, a helyi katasztrófavédelmi munkatársaknak, de köszönöm azoknak is a munkáját, akik mindegy hogyan, de segítettek másoknak. Esetleg azzal, hogy a bajban odafigyeltek az egyedülálló, idős szomszédaikra, és ha máshogyan nem is, de legalább a házuk előtt elseperték a havat. Így az idei március tizenötödikének is áthangolódott az üzenete. Amikor a szabadtéren meghiúsult ünnepség ellenére koszorúinkkal kinn, a hófúvásos hidegben mégiscsak kifejeztük kegyeletünket 1848/49 hőseinek emléke iránt, arra gondoltam, amit ez az ítéletidő nem tudott megtörni. Arra az erőre, amely összefogásra és mások segítésére, vagy ha erre nem volt lehetőség, csak egyszerűen az együttérzésre szólított minden jó érzésű embert. Ennél tartalmasabb üzenete nem is lehetett volna az ünnepnek. Igaz, hogy aggódtunk, ne legyen baja senkinek, úton rekedt szeretteinknek, de a példa, amit egymástól kaptunk a bajban való önzetlen helytállásról és összefogásról, eloszlatta félelmeinket. De nem sokkal ezután újabb baj híre érkezett el hozzánk. Március 18-án leégett a háza városunk egyik, úgy is mondhatnám korábbi segítőjének. Nyúl Zoltán pacséri tanár, baptista lelkész maradt fedél nélkül, családjával, hét gyermekével. Semmijük nem maradt. Nyúl Zoltán már többször járt városunkban és segített is nekünk, hasznos adományainak akkor nagyon örültünk. A lángok martalékává lett otthon híre azonban lesújtó volt. De az, ami ennek nyomán elindult, felemelt bennünket. Az Arany-iskola és a helyi Baptista Gyülekezet gyűjtést kezdeményezett a család megsegítésére. Önkormányzatunk is egyhangúlag döntött pénzbeli adományról. Egy képviselőtársam pedig az Arany-iskola igazgatójával együtt a napokban el is vitte a kisújszállásiak adományait. Hazatérve arról számoltak be, hogy mennyire megrendültek a család helyzetén, de arról is, hogy az adományokkal azért örömöt is vittek hozzájuk. De hoztak is, amit e hírrel megosztanak velünk. Annyit még, hogy Nyúl Zoltán 2008-ban a Kisújszállás Tiszteletbeli Polgára cím birtokosa lett. Az erről szóló oklevele is elégett. Ám elkészítettük ennek másolatát, és ezt is eljuttattuk hozzá, aminek legalább annyira örült, mint az adományoknak. Mi pedig annak, hogy valóban igaz a mondás: adni jó. Kecze István polgármester

2 2. oldal Kisbíró április 6. Március 15. ünnepe Kisújszálláson Az Illéssy Kossuth-emlékkapunál Kecze István polgármester és dr. Ducza Lajos települési képviselő Az 1848/49-es emlékműnél az önkormányzat nevében Kecze István polgármester és Tuka Antal települési képviselő koszorúzott Felemelő, szép ünnepi műsorral koronázta meg az Arany János Református Általános Iskola a március ei kisújszállási megemlékezéseket. Amíg a magyar nemzet összetartozását és összefogását példázó műsorig eljutottunk, már lezajlottak a város 48-as emlékhelyein a megemlékezések. Március 14-én az Illéssy család sírkertjéhez és Keszi Hajdú Lajos tanár sírjához helyeztünk el koszorúkat itt, a Déli temetőben Monoki Kálmánné, az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola könyvtárosa mondott beszédet. Este bár a fáklyás felvonulás a rossz idő miatt elmaradt az Illéssy Kossuthemlékkapuhoz, majd Illéssy Sándor, Kossuth Lajos és Illéssy János mellszobrához, valamint Kossuth Lajos domborművéhez vitték el koszorúikat a város, a helyi iskolák és néhány civil szervezet képviselői. Az emlékkapunál dr. Ducza Lajos települési képviselő, a rendező Városvédő és -Szépítő Egyesület tiszteletbeli elnöke szólt a megjelentekhez. Este a nevében is 48-as hagyományokat őrző 48-as Olvasókör ünnepi társas vacsorára hívta tagjait. Március 15-én istentisztelettel folytatódtak az ünnepi programok. Ezután a rossz időjárás miatt a Városháza dísztermében tartottuk meg a városi ünnepséget, amelyen Tuka Antal tanár, települési képviselő mondott ünnepi beszédet, majd több mint száz szereplővel, közreműködővel az Arany-iskola bemutatta az Eltépett lánc, s eltört korona című műsorát, melyet a közönség nagy tapssal ismert el. A műsor összeállításáért és a szereplők felkészítéséért Nagy Istvánné, Szilágyiné Horváth Henriette, Golenya Gréta és Kecskés Ferencné tanárnőket illeti elismerés. Szerepelt műsorukban a helyi művészeti iskola néptánc és népzene tanszaka, a Nagykun Nádor Huszárbandérium, a Szabad Lovagok Rendje, sőt a Mellofon Fúvósegyüttes egyik képviselője is, akiket szintén köszönet illet. Az ünnepi műsor után a Szabad Lovagok Rendjének képviselői díszlövéssel tisztelegtek a 165 évvel ezelőtti forradalom és szabadságharc emléke előtt, majd közel húsz közösség helyezte el koszorúját az 1848/49-es emlékműköz. (További képeket az érdeklődők a városi honlapon találnak.- Szerk.) A műsor legifjabb szereplői Az Arany-iskola műsorát Tatár Zoltán alpolgármester köszönte meg

3 2013. április 6. Kisbíró 3. oldal Az ünnepségre megtelt a Városháza díszterme Az Arany-iskola énekkara Szilágyiné Horváth Henriette tanárnővel Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselőtestülete a március 26-ai soron következő ülésén hozott döntéseiről A jegyző az önkormányzati rendeletek kihirdetéséről az önkormányzat honlapján, a rendelet megalkotását követő napon gondoskodott. Rendeletek: 8/2013. (III. 27.) a évi költségvetésről szóló 10/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 9/2013. (III. 27.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 10/2013. (III. 27.) az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 39/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról valamint a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés legmagasabb díjáról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 11/2013. (III. 27.) a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2012. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 12/2013. (III. 27.) a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díjáról szóló 13/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 13/2013. (III. 27.) a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásainak intézményi térítési díjáról szóló 14/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Határozatok: 86/2013. (III. 26.) Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 26-ai soron következő, nyilvános és zárt ülése napirendjéről 87/2013. (III. 26.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról 91/2013. (III. 26.) köszönetnyilvánítás a gyermekjóléttel és gyermekvédelemmel foglalkozó dolgozók munkájáért 92/2013. (III. 26.) a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről 93/2013. (III. 26.) Kisújszállás város épített környezetének védelmét, a településkép védelmét és javítását célzó helyi szabályok megalkotására irányuló intézkedések előkészítéséről 95/2013. (III. 26.) a Kisújszállás Város Önkormányzata alapításában működő gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek, felügyelőbizottsági tagjainak, valamint az Mt ának hatálya alá eső munkavállalóinak javadalmazásáról, valamint a JEGYZÉK jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről 96/2013. (III. 26.) a Kisújszállási Vízmű Kft. ügyvezetője díjazásának megállapításáról 98/2013. (III. 26.) a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője díjazásának megállapításáról 99/2013. (III. 26.) a Kumánia Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője díjazásának megállapításáról 100/2013. (III. 26.) a Kisújszállási Vízmű Kft. Felügyelő-bizottsága díjazásáról 101/2013. (III. 26.) a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. Felügyelőbizottsága díjazásáról 103/2013. (III. 26.) a Kumánia Gyógyfürdő Kft. Felügyelő-bizottsága díjazásáról 104/2013. (III. 26.) a Dózsa György utcai belvízelvezetéssel kapcsolatos feladatokról 105/2013. (III. 26.) a Kisújszállási Vízmű Kft évi belvízrendezési munkáinak elvégzéséről szóló beszámoló-jának elfogadásáról 106/2013. (III. 26.) Kisújszállás Város Önkormányzata évi közbeszerzési tervének elfogadására 107/2013. (III. 26.) a legszebb konyhakertek programhoz való csatlakozásról 108/2013. (III. 26.) a Virágos Kisújszállásért helyi környezet-szépítő verseny kiírásáról 110/2013. (III. 26.) a városi egészségfejlesztési terv alapján készített, 2013/14. évre vonatkozó cselekvési programról 112/2013. (III. 26.) Nyúl Zoltán Kisújszállás Város Tiszteletbeli Polgára és családja támogatásáról 113/2013. (III. 26.) döntés a Kisújszállási Vízmű Kft II. félévi üzleti tervének jóváhagyásával kapcsolatban 115/2013. (III. 26.) a Kisújszállási Vízmű Kft I. félévi üzleti tervének jóváhagyásáról 118/2013. (III. 26.) a Kisújszállási Vízmű Kft. ügyvezető igazgatójának I. félévre vonatkozó teljesítménykövetel-ményének meghatározásáról 120/2013. (III. 26.) a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft évi üzleti tervének jóváhagyásáról 121/2013. (III. 26.) a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatójának évre vonatkozó teljesítmény-követelményének meghatározásáról 124/2013. (III. 26.) a Kumánia Gyógyfürdő Kft évi üzleti tervének jóváhagyásáról 125/2013. (III. 26.) a Kumánia Gyógyfürdő Kft évi üzleti tervének jóváhagyásáról szóló 124/2013. (III. 26.) számú önkormányzati határozat kiegészítéséről 127/2013. (III. 26.) a Kumánia Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatója évre vonatkozó teljesítménykövetel-ményének meghatározásáról 129/2013. (III. 26.) a Nagykunságért Díj adományozására szóló javaslattételről 131/2013. (III. 26.) a Malom u. 15. szám alatti ingatlan értékesítéséről 133/2013. (III. 26.) a 01040/12 hrsz-ú külterületi ingatlan értékesítéséről 134/2013. (III. 26.) egyezségi ajánlat a Béla király utcai 3688 hrsz. alatti ingatlan értékesítéséről 136/2013. (III. 26.) a Kossuth u. 9. fsz. 3. szám alatti 10 m2 alapterületű helyiség értékesítéséről 138/2013. (III. 26.) a Széchenyi u. 21. szám alatti ingatlan értékesítéséről 139/2013. (III. 26.) a helyi autóbusszal végzett személyszállítási közlekedés közszolgáltatójának kiválasztására kiírt pályázat eredményének megállapításáról A képviselő-testület évi munkaterve szerinti soron következő ülését, április 30-án (kedden) órai kezdettel tartja a következő napirendi javaslatokkal: - Előterjesztés a évi zárszámadás jóváhagyására - Előterjesztés a kiemelkedő tanulmányi és sporteredményeket elérő tanulók és tanáraik önkormányzati elismeréséről szóló 104/2009. (IV. 28.) számú önkormányzati határozat felülvizsgálatára -Beszámoló a város közbiztonságáról és közrendjéről, a bűnözés városi helyzetéről. Tájékoztató a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság, a Városi Polgárőrség Kisújszállás, a közterület-felügyelők és a mezőőrök tevékenységéről -Előterjesztés Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Kisújszállás Városi Önkormányzat évben teljesített közbeszerzési eljárásairól készült éves statisztikai összegezés elfogadására -Előterjesztés a éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről -Tájékoztató a város foglalkoztatási helyzetéről és a munkanélküliek ellátásának lehetőségeiről A képviselő-testület nyilvános ülésén bárki részt vehet. A nyilvános ülés anyaga megtekinthető a városi könyvtárban és a városi honlapon. Összeállította: Járfás Eszter Luca

4 4. oldal Kisbíró április 6. MEGKÉRDEZTÜK... Önnek mi a véleménye a lakossági fórumokról? Kása Istvánné nyugdíjas Mindig eljövök a lakossági fórumokra, hiszen nem mindegy, hogy elolvasom a híreket, vagy pedig el is mondják. Ha valamilyen kérdésem van, akkor arra rögtön megkapom a választ. Ha bármilyen probléma adódik, azt itt fel lehet vetni, meg tudjuk beszélni. Szeretem hallani a beszámolót is, így folyamatában látom az egész évi történéseket. Jobban értékelem a személyes kapcsolattartást. Szerintem lehetne akár kétszer is egy évben. Rózsa Kálmánné nyugdíjas A tájékoztatás, illetve a felmerülő kérdések, problémák megosztása miatt fontosak a lakossági fórumok. Minden fórumon ott vagyok, és örülök, amikor emberséges választ kapok a kérdésekre. Fontosak a közvetlen kapcsolattartás miatt is, a képviselőnkkel, a polgármesterrel, illetve a körzet lakóival egyaránt. Innen is értesülhetünk a város életéről, fejlődéséről, mentalitásáról. Halászné Ari Ildikó álláskereső Sok érdekes dolog jelenik meg a lakossági fórumokon. Érdekelnek a város dolgai, a képviselőmmel sokat szoktunk mindezekről beszélni. Emellett sok idős szomszédom is van, akiknek tolmácsolom az elhangzottakat, segítek megoldani a gondjaikat. Azért is jók a fórumok, mert ha itt bármi probléma felmerül, arra törekszenek, hogy azt megoldják, persze rögtön azért nem megy. Fontosnak tartom, hogy van hol egymással megbeszélni a gondjainkat. Pintér István vállalkozó Fontosnak tartom a fórumokat a lakosság tájékoztatása szempontjából. Minden lakossági fórumon itt szoktam lenni. Szerencsére a körzetünkben olyan képviselőnk van, aki határozottan kiáll a lakosok érdekei mellett, sokat segít a problémák megoldásában. A fórum is jó alkalom arra, hogy az adódó problémákra segítsenek megtalálni a megoldást. Zajlanak a lakossági fórumok Az előző évekhez hasonlóan idén is lakossági fórumot tartanak települési képviselőink. Április 2-án kezdődtek a fórumok, és már négy választókerület lakói hallhatták képviselőik beszámolóját. Elsőként Demeter Jánosné fogadta a körzetében élőket, majd dr. Ducza Lajos, csütörtökön Tuka Antal, pénteken pedig Szepesi Jenő. A fórumokon Kecze István polgármester mutatta be az önkormányzat elmúlt évi munkáját, a város életében történt változásokat, a megvalósult és tervezett fejlesztéseket. Az eseményre meghívást kapott Teleki Zoltán, a Karcagi Rendőrkapitányság vezetője, valamint Borók Tibor, a kisújszállási őrsparancsnok is. Az április 8-ai héten még négy képviselő számol be az éves munkájáról, sorrendben Tatár Zoltán, Nagy István Zoltán, Molnár Imre és Gönczi Károly. A helyszínekről és az időpontokról a városi honlapon és a hirdetőkből is tájékozódhatnak. Meghívó A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. Észak-Alföldi Regionális Programiroda tisztelettel meghívja Önt az alábbi fórumra, amelynek helye és ideje: Kisújszállási Polgármesteri Hivatal 5310 Kisújszállás, Szabadság tér április 12-én (péntek) óra Téma: Fiatalok és idősebbek foglalkoztatása, önfoglalkoztatása, vállalkozóvá válása A fórum napirendje: 1. Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, országgyűlési képviselő úr megnyitója 2. A vidékfejlesztés szerepe a vidéki foglalkoztatásban Előadó: dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, országgyűlési képviselő 3. A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. Észak-Alföldi Regionális Programiroda bemutatása Előadó: Bíró Réka Jász-Nagykun-Szolnok megyei irodavezető Széchenyi Programiroda Nkft. 4. Foglalkoztatási és vállalkozóvá válási pályázati lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében Előadó: Tűhegyi Julianna fejlesztési tanácsadó Széchenyi Programiroda Nkft. 5. Gazdaságfejlesztési támogatási lehetőségek működő vállalkozások részére az Új Széchenyi Terv keretében Előadó: Gál Róbert fejlesztési tanácsadó, Széchenyi Programiroda Nkft. 6. Mikrohitel igénylésének lehetőségei vállalkozások fejlesztéséhez Előadó: Szabó Zsuzsanna JNSZ megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 7. Kötetlen beszélgetés Kérjük, hogy amennyiben szeretne részt venni az eseményen, án 14 óráig jelezze telefonon, a 20/ as számon vagy ben a címen. Buzás László regionális igazgató

5 2013. április 6. Kisbíró 5. oldal Újraszabályozta az önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást Mint arról korábban már tájékoztatást adtunk, január 1-jén hatályba lépett a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény a végrehatási rendeleteivel együtt. Ezek a lakosságot érintő, legfontosabb rendelkezéseiről a Kisbíró február 9-ei számában már adtunk tájékoztatást. Az új jogi szabályozás miatt szükségessé vált a hulladékgazdálkodásról szóló 21/2003. (V. 30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata is. Ennek során nyilvánvaló lett, hogy célszerűbb és előnyösebb a közel tízéves, többször módosított önkormányzati rendelet helyett új jogi szabályozást bevezetni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban, ami úttörő lépést is jelent egyben, hiszen a környékbeli, de a távolabbi települések önkormányzatai egyelőre csak a hatályos rendeletüket módosították. A képviselő-testület a márciusi soros ülésén fogadta el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2013. (III. 27.) önkormányzati rendeletét. Miben jelent újat ez a helyi szabályozás? - Az új önkormányzati rendelet az új törvénnyel összhangban készült, és a korábbi rendelethez képest rendezettebb, egységesebb formában teremti meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szintű jogi kereteit. Egyebek mellett pontosan meghatározza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát, ellátásának rendjét és módját, továbbá igénybevételének feltételeit és szabályait. Ezen túlmenően szabályozza az ingatlantulajdonosok és a közszolgáltató jogait és kötelezettségeit is. - Fontos, hogy a kötelező helyi közszolgáltatással ellátott területen az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanon keletkező települési hulladék és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről a közszolgáltatás igénybevétele útján gondoskodni. - Szintén hangsúlyos az új rendeletben, hogy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást hulladék keletkezésének hiányában nem, esetleg csak részben veszi igénybe. - Bár a régi szabályozáshoz képest nem újdonság, de mégis fontos kiemelni, hogy a közszolgáltatás rendelkezésre állási havi díját a hulladék rendszeres gyűjtésébe bekapcsolt területen abban az esetben is meg kell fizetni, ha az ingatlanok tulajdonosai, bérlői nem adnak ki hulladékot. - Újdonság, hogy az új rendelet értelmében az eddigi évi egy alkalom helyet mostantól a közszolgáltató évente legalább két alkalommal köteles gondoskodni a lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról. - Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az elkülönített hulladék gyűjtésére rendszeresített gyűjtőedényekben és hulladékgyűjtő zsákban kizárólag annak jelölése szerinti elkülönítetten gyűjthető hulladékfajta helyezhető el, tehát vegyes hulladék nem, melyre sajnálatos módon egyre több a rossz példa városunkban. Önkormányzati cégeink idei terveiről A képviselő-testület márciusi ülésén tárgyalta és fogadta el a három önkormányzati gazdasági társaság idei esztendőre vonatkozó üzleti terveit. Ezzel párhuzamosan és összefüggésben a cégvezetők idei teljesítménykövetelményeit is meghatározta a testület. Mindhárom önkormányzati kft. számára komoly feladatokat tartogat a 2013-as év, mondhatjuk túlzás nélkül azt is, hogy vízválasztó lesz ez az időszak életükben, így városunk életében is. Talán a legnagyobb változás a Kisújszállási Vízmű Kft. működésében várható. Korábban elsősorban a Kisbíró hasábjain több alkalommal beszámoltunk azokról az erőfeszítésekről és háttérmunkáról, amelyek a változó jogszabályi környezetben az önkormányzati víziközművagyon és az azt működtető helyi cég és szakembergárda megóvását és helyben való megtartását célozták. Hírt adtunk a mintegy negyven önkormányzatot érintő együttműködésről is, amely holdingrendszerben biztosítaná a biztonságos víz- és szennyvízszolgáltatást. Az időközben megjelenő új jogszabályok alapján jelen sorok írásakor is zajlik a Kisújszállás számára legmegfelelőbb rendszer és szolgáltatási forma kidolgozása. A Vízmű Kft. mellett a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. is kötelező önkormányzati feladatokat lát el, kiemelt közszolgáltatásokat végez. A cég profilja bővült január 1-jétől. Az eddig ellátott hulladékszállítási, közterület-fenntartási, építőipari, lakásgazdálkodási feladatok mellett tevékenységi köre kiegészült a bel- és csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetésével, a hó- és síkosságmentesítési feladatok, valamint a piacfelügyeleti és gyepmesteri tevékenység elvégzésével. Az üzleti tervben is megfogalmazott legfontosabb célok közé tartozik az új tevékenységek beillesztése a cég profiljába és az egyes szakágak pénzügyi egyensúlyának a megteremtése. Kiemelt feladatot jelent az új hulladékról szóló törvény és a végrehajtási rendeleteinek való megfelelés, ezzel együtt a hulladékszállítási és -kezelési közszolgáltatás jogszabályoknak mindenben megfelelő, folyamatos biztosítása. A Kumánia Gyógyfürdő Kft május 1-jén nyitotta meg kapuit, és bár a céget még 2011 végén alapította az önkormányzat, az idei esztendő lesz az első olyan egész év, amelynek során minden szakág (strandfürdő, hotel, gyógyászat, ifjúsági szálláshely, egészségügyi szolgáltatások stb.) teljes körű működtetése biztosított. A még fiatal cégnél az elsődleges cél a szolgáltatások színvonalának folyamatos növelése és a pénzügyi kiszámíthatóság megteremtése, amelyet az üzleti tervben megfogalmazott feladatok szigorú elvégzése segíthet. Önkormányzati gazdasági társaságaink ügyvezetői és az ott dolgozó szakemberek garanciát jelentenek arra, hogy az említett, komoly változásokkal terhelt időszakban is biztonságosan, magas szintű (köz)szolgáltatásokat nyújtva, és ami a legfontosabb, valamennyi kisújszállási legnagyobb megelégedésére működjenek városunk cégei. dr. Kui Gábor aljegyző Az új önkormányzati rendelet április 1-jén lépett hatályba. Pintér Gyula közszolgáltatás-szervező ügyintéző

6 6. oldal Kisbíró április 6. Összefogással egy élhetőbb, egészségesebb városért Ez a jelmondat áll annak az egészségfejlesztési tervnek az első lapján, melyet 2009-ben fogadott el a képviselő-testület. Ebben a tervben ig terjedő időszakra fogalmazták meg hosszú távú egészségfejlesztési elképzeléseiket. Az elmúlt évek változásai azonban szükségessé tették, hogy ezeket idén felülvizsgálják, és egy re vonatkozó rövid távú cselekvési tervet is megfogalmazzanak től ugyanis több olyan beruházás, program valósult meg városunkban, melyek kedvezően hatottak az egészségünkre, az életminőségre. Csak, hogy néhányat említsek: az ívóvízminőség javító program, csatorna- és belvízelvezető rendszer kiépítése, hulladéklerakók rekultivációja, illegális hulladéklerakók felszámolása, a sportpálya, a játszóterek felújítása, műfüves pálya építése, a gyógyfürdő felújítása stb. Az elmúlt években azonban az egészségügyi ellátórendszerben is történtek változások ben megalakult a Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti Társulás, mely a vele szerződésben álló REÁLMED Kft.-vel együtt működik ben elkezdődött egy egészségügyi átszervezési folyamat. Ennek során, mivel a Kumánia Gyógyfürdő Kft. 100%-ban önkormányzati tulajdonú, oda szerveztük az egészségügyi szolgáltatásokat. Ez azt jelenti, hogy a cég üzemelteti a védőnői szolgálatot, az egyik gyermekorvosi szolgálatot, a fizioterápiás szakellátást és a fürdőgyógyászati ellátást. Az idei évet megelőzően minden önkormányzatnak kötelező feladata volt az egészségügyi alapellátás és a meglévő járóbeteg-szakellátások működésének biztosítása. Azonban egy törvényi módosítás értelmében február 15-ig az önkormányzatoknak dönteniük kellett, hogy folytatják-e április 30-át követően is a járóbeteg-szakellátási feladatok ellátását. Önkormányzatunk ebben a kérdésben úgy döntött, hogy továbbra is ellátja ezen feladatokat. Mint már említettem a változások, vagyis az életminőséget javító beruházások, az átszervezések, a törvényi módosítások tették szükségessé a már meglévő egészségfejlesztési terv felülvizsgálatát, illetve egy rövid távú terv kidolgozását. Az alábbiakban a terv néhány fontosabb irányelvét mutatom be ban is folytatódik számos korábbi program, mint például a mammográfiás szűrés megszervezése, a dentálhigiénés nevelés csökkentett óraszámban, illetve a méhnyakrák-megelőző oltás biztosítása. Az iskolák továbbra is élhetnek az úszásoktatás lehetőségével, melyhez az önkormányzat alkalmanként 100 Ft/fő támogatást biztosít. Emellett várható lesz a 18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás megszervezése is, amely a beutalt beteg gyermekek számára ingyenesen vehető majd igénybe. A Kumánia Gyógyfürdő Kft. keretén belül folyamatban van az UHdiagnosztikai szakrendelés újbóli megszervezése. Ennek biztosításához az önkormányzat egy készüléket szerzett be, melynek megvásárlásához segítséget kapunk a Kisújszállási Egészségügyi Alapítványtól, akik dr. Gyergyói László kuratóriumi elnök javaslatára Ft-tal támogatják a beszerzését. A szükséges engedélyek és szerződések megkötését követően előreláthatóan május 1-jétől elindulhat a szakrendelés. Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Nyár u. 7. szám alatti gyermekorvosi rendelő fejlesztésére és a központi orvosi ügyelet tárgyi feltételeinek biztosítására. A pályázat nyertessége esetén az épület teljesen megújulhat, korszerűvé válhat. A város részletes egészségfejlesztési tervét megtalálják a honlapon az Egészségügy menüpont alatt. Kiss Endre osztályvezető Gyermekvédelem és -jólét Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen. - Steiner - A képviselő-testület a márciusi ülésén értékelte a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatait. A beszámoló az elmúlt évekhez hasonló adatokat mutat. Folyamatosan nő városunkban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma, valamint egyre több család kerül kapcsolatba valamelyik gyermekvédelmi feladatot ellátó szervvel. Ennek fő oka az elszegényedés, a munkahelyek elvesztése, a kevesebb odafigyelés. Elmondható, hogy az elmúlt évben is magas volt a tankötelezettséget nem teljesítő, igazolatlanul hiányzó gyermekek száma. A kötelező védelembe vétel, az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztése, később szüneteltetése egyes családoknál célt ért, de előfordult, hogy nem változtatattak a kialakult helyzeten. Azon kiskorúak kerülnek a gyermekvédelmi feladatokat ellátó szervek látókörébe, akiknek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődése a szülők/család rossz anyagi körülményei, életvitele, a kiskorú magatartása miatt nem megfelelően biztosított. A pénzbeli támogatások, ellátások csupán tüneti kezelést jelentenek, hiszen a problémák valódi okának feltárása és felszámolása a gyermek szülei és a gyermekvédelmi rendszer tagjai közötti szoros együttműködést kívánják meg. Ez azonban nem minden esetben valósul meg. Szomorú tény, hogy a szakemberek a trágár megnyilvánulásoknak, vagy akár a tettlegességgel való fenyegetettség veszélyének vannak kitéve egyes ügyfelek részéről. Az elmúlt időszak jogszabályi változásaiból kiolvasható, hogy az állam magáénak érzi a gyermekvédelem feladatait. Egyre kevesebb eljárás marad önkormányzati vagy jegyzői hatáskörben. A támogatások, kedvezmények megállapítása azonban települési szinten maradt. A közös cél továbbra is a prevenció, melynek alapja a gyermekvédelemmel foglalkozó szakemberek közötti szoros kapcsolattartás, együttgondolkodás. A jelenlegi jelzőrendszer további működése a jövőben is kulcskérdés. Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 91/2013. (III. 26.) számú önkormányzati határozatában elismerését és köszönetét fejezte ki a gyermekjóléttel és gyermekvédelemmel foglalkozó személyeknek, az egész évben végzett áldozatkész, szakszerű, eredményes munkájukért. Finta Orsolya osztályvezető Nagy Lajosné önkormányzati képviselő minden hónap utolsó szerdáján 17 és 18 óra között fogadóórát tart a Városháza Illéssy Termében, melyre minden érdeklődőt tisztelettel vár.

7 2013. április 6. Kisbíró 7. oldal A történeti városkép, utcaképek és épületek helyi védelméről Kisújszállás azon települések közé tartozik, ahol az otthonosság, a családias lépték mellett még érezhető az elmúlt korok hangulata, ahol fellelhetők az épített környezet történeti értékei. Sajnálatos módon azonban az elmúlt évben több szabálytalan épületfelújítás, a környezeti értékek csökkenését eredményező homlokzatfelújítás, tetőfedéscsere, kerítésépítés, reklámelhelyezés történt. Az épített környezet értékeit veszélyeztető, sokszor jó szándékú, mégis szakszerűtlen, vagy a környezet harmóniáját, történeti értékeit figyelmen kívül hagyó, már építési engedélyhez és bejelentéshez sem kötött építési tevékenységek egyre fontosabbá teszik a helyi védettségű épületek körének bővítését, az épített környezet védelmét elősegítő új jogszabályi lehetőségek kihasználását, helyi rendelkezések, intézkedések meghozatalát. Ezért fogadta el a képviselő-testület márciusi ülésén azt az intézkedési ütemtervet, mely a város épített környezetének védelmét, a településkép védelmét és javítását célzó helyi szabályokat fogalmaz meg. Tervezett intézkedések: a) A történeti települési területen az utcaképi védettség esetén, valamint a helyi védelem alatt álló épületek és azok szomszédságában lévő épületek esetén helyi szabályozást terveznek bevezetni. Például: - Településképi véleményezési eljárás helyi szabályainak kidolgozása Az építési engedélyköteles tevékenységek esetében az önkormányzat írásos véleményét is ki kell majd kérni arról, hogy azok megfelelően alkalmazkodnak-e a településképhez. - Településképi bejelentési eljárás helyi szabályainak kidolgozása A nem építési engedélyköteles tevékenységek (utcai homlokzat felújítása, utcai kerítés építése, meghatározott alapterületnél kisebb melléképületek építése) esetén előzetes bejelentés során kell lehetőséget adni az önkormányzatnak a tervezett építés településképi megfelelőségének ellenőrzésére. b) A helyi építészeti értékek védelmének kiterjesztése, a védelem körének bővítése. Ennek érdekében az önkormányzat valamennyi védelemre jelölt épület tulajdonosával, szakemberekkel, valamint a Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesülettel együtt előzetesen véleményezik, majd előkészítik a védelmi javaslatot. c) A szabályozási tervben lehatárolt Településképvédelmi terület kiegészítő helyi szabályainak kidolgozása. d) Az idegenforgalmi szempontból legjelentősebb utcaképek védelmét, tovább javítását szolgáló fejlesztések, beavatkozások, szabályok javaslatának kidolgozása. A tervben a város legjellegzetesebb, hagyományos építészeti jegyeket őrző területeit és a látványosságokat összefogó idegenforgalmi sétautak kijelölésére készült javaslat. Ezen útvonalak mentén különösen fontos az utcakép, a településkép formálása, ahol olyan intézkedések meghozatala is szükséges, melyek a környezet parkosítását, út- és járdaburkolatok, köztéri tárgyak javítását eredményezi. Kiemelten fontos az itt lévő épületek homlokzatának, kerítéseinek, reklámfeliratainak igényesebb kialakítása is. Emellett célszerű lenne az útvonal mentén a nevezetességeket megjelölni, bemutatni. A településkép védelmét, fejlődését elősegítő helyi jogszabályok meghozatalát, a helyi építészeti értékvédelem kiterjesztését, és további településképjavító-intézkedések kidolgozását idén júniusig tervezi az önkormányzat. Várjuk és kérjük valamennyi városunk értékeit szerető és féltő lakos, szervezet javaslatait és támogatását. Zsemberi István mb. városi főépítész Nemrég kaptuk a szomorú hírt, hogy elhunyt dr. Márton Ágoston, a Jászkun Volán Helyközi Üzletágának igazgatója, aki korábban hosszú időn át Kisújszálláson élt és dolgozott. A mindenki által csak Ubul -ként ismert Márton Ágoston Erdélyben, egy gyergyószentmiklósi vasutas családban született. Otthonukból menekülniük kellett, ennek során a vasútnak köszönhetően Kisújszállásra került a család. Márton Ágoston városunkban járt iskolába. Diákévei alatt és azután is kiváló focista lett, Kecskemétre, sőt a Fradihoz is hívták, de ő mégis a kisúji csapatot és a barátokat választotta. Politikai okokból nem tanulhatott tovább, ezért műszaki segédmunkásként kezdett dolgozni az 51. sz. TEFUnál, mely a Jászkun Volán jogelődje volt. Tehetségének és szorgalmának köszönhetően később, 1968-ban a Kisújszállási Főnökség menetirányítója lett, 1968-ban pedig a Karcagi Üzemegység élére került. Elhunyt dr. Márton Ágoston ( ) A tanulásról azonban nem mondott le, munka mellett egyetemi tanulmányokba kezdett, mígnem Szegeden sikerrel védte meg jogi diplomáját új kihívást hozott számára, amikor Szolnokon a vállalat igazgatóhelyettese lett. Nagy türelemmel, empátiával és energiával dolgozott a cég válságos időszakában annak megmaradásáért új körülményeket teremtett a gazdaságban és a szakmában, de az ő életében is. A részvénytársaság legnagyobb egységének, a Helyközi Üzletágnak lett az igazgatója: új autóbuszállomások, új autóbuszok, új üzletpolitika, stabil gazdálkodás, javuló szolgáltatás, rendezett bér és szociális viszonyok jellemezték tevékenységét. A kollégákkal a nyugdíjba vonulása után is tartotta a kapcsolatot, érdekelte, mi történik ott, ahol ötven éven keresztül időt, energiát, fáradságot nem kímélve dolgozott. Hálát adok a sorsnak, hogy ilyen kifogástalan embernek a barátja lehettem. Tudomásom szerint szülővárosát, Gyergyószentmiklóst soha nem kereste fel, pedig mindig erdélyinek tartotta magát, a Székely Himnuszt elcsukló hangon, csillogó szemmel énekelte Szabó István ny. vezérigazgató, Szolnok város alpolgármestere

8 8. oldal Kisbíró április 6. Arany-iskola eredményei Minden munkából nyereség lesz (Példabeszédek) Az év eleje óta megkezdett munka, felkészülés lassan meghozza gyümölcsét. Egyre több megyei, területi és országos verseny zárult le, amelyen az Arany János Református Általános Iskola több tanulója is eredményesen szerepelt. Ezekről szeretnénk hírt adni. A Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei döntőjében Gönczi Borbála (5. o.) 3., Barabás Zsófia (6. o.) 4. helyezést ért el. Iskolánk a csapatversenyben is előkelő helyen végzett. A megyei szorobán versenyen az első évfolyamos Jakobicz Anna 2., a másodikosok közül Lukács Domokos 1., Nagy Zita 2., Koncsek Áron és Kolláth Kristóf 3. helyezett lett. A megyei tiszaföldvári német nyelvi versenyen középhaladó kategóriában Klément Luca 3. helyen végzett. A Fizika + verseny területi döntőjén összesített eredménnyel Cs. Nagy Eszter Sára (8. o.) harmadik, a Curie kémia verseny területi döntőjében pedig első helyezést ért el, mellyel továbbjutott az országos megmérettetésre. Az iskolánkban rendezett Országos LOGO Számítástechnikai Verseny megyei fordulójában is jeleskedtek tanulóink. A 3-4. évfolyamosok közül első lett Biró András, második Balogh Dániel, harmadik Kis Bence. Az 5-6. osztályosoknál első helyezett lett Kis Boglárka, második Nagy Szabolcs, a 7-8. évfolyamon pedig első lett Cs. Nagy Eszter Sára, második Csatári Bernadett. Az országos lista 3. helyezettje, Biró András, illetve Cs. Nagy Eszter Sára és Kis Boglárka jutott be az országos döntőbe. Február 20-án került megrendezésre Szajolban a megyei kötélugró diákolimpia, ahol 16 kisújszállási sportoló versenyzett. A II. korcsoport egyéni első helyezettje Lakatos Evelin, a III. korcsoport első helyezettje pedig formációban a Tóth Ildikó Szerencsi Lili Csatári Vivien Kis Virág Lakatos Evelin összeállítású csapat lett. A megyei versenyen helyezést elért kötélugrók mind továbbjutottak az országos döntőbe 220 egyéni és 38 formáció mezőnyébe ahol a sikeres versenyzést tovább folytatva a következő eredményeket érték el: I. korcsoport: Puzsoma Viktória 10. (megyei 2.), a Kossuth-iskolás Tóth Laura 14. (megyei 1.) lett, Barta Tamás megyei bajnok, továbbjutva gyorsasági versenyszámban 2., szabadon választott gyakorlatával 1., így összetettben országos bajnok lett. Formációban a Tóth Laura, Nagy Zita, Puzsoma Viktória, Barta Tamás összeállítású négyes az előkelő 3. (megyei 2.) helyezést érte el. IV. korcsoportban Cs. Nagy Eszter Sára a 6., az V. korcsoportban Borók Réka az 5., míg a formáció (Balogh Bianka, Csatári Bernadett, Cs. Nagy Eszter Sára, Nagy Krisztina, Borók Réka) összetettben országos bajnok lett. A 3. korcsoport leány kosárlabdacsapata a körzeti selejtezőt megnyerve az elődöntőn második, majd a megyei döntőben harmadik helyezett lett. A 2. korcsoportos fiú sakkcsapatunk a Kisújszállási SE Sakk Szakosztálya felkészítő munkájának köszönhetően a Diákolimpián megyei 5. helyezést ért el. A csapattagok: Illés Dávid, Varga Szabolcs, Varga Tamás, Kása Szabolcs. Egyéniben Illés Dávid 2., Varga Szabolcs 4. lett. Ki szeretném emelni, hogy a felkészülésben és a versenyzésben is sok tanuló vett részt lelkesen. Akik nem értek el kiemelkedő eredményt, ők is hozzájárultak ahhoz, hogy a legjobb csapataink, egyéni versenyzőink a megyei, országos színtéren is eredményesen szerepeljenek. Az eredményekhez gratulálok a versenyzőknek, köszönöm a szülőknek a segítséget, és a kollégáknak a felkészítést. A továbbjutóknak sikeres versenyzést kívánok! Nagy Lajos igazgató 100 %-osra értékelték a kisújszállási Tourinform Irodát A Kumánia Gyógy- és Strandfürdő tavaly májusi nyitását követően megélénkült az idegenforgalom Kisújszálláson. Ez a pozitív indulás reménykeltő a város jövőjére nézve. Az új turisztikai attrakció népszerűsítése, megismertetése városunk turisztikai szereplőinek közös érdeke, melyben a Tourinform Iroda is nagy jelentőséggel bír. A magán- és kereskedelmi szálláshelyektől kapott információk alapján tavaly 2448 vendég 8609 vendégéjszakát töltött el városunkban. A legtöbben a Hotel Kumániában és az Ifjúsági Szálláshelyen szálltak meg. A hotelben 1317 vendég 3078 vendégéjszakát (ebből külföldi 145 fő, 424 éjszaka), az Ifjúsági Szálláshelyen pedig 923 vendég 3087 vendégéjszakát (ebből külföldi 76 fő, 261 éjszaka) töltött el, mely a 2011-ben itt éjszakázó vendégeknek a duplája. A település eseményeiről, szolgáltatásairól az iroda folyamatosan tájékoztatja az országos Tourinform-hálózatot. Kiadványaink az ország több településének irodájában is jelen vannak. Ugyanígy megtalálhatóak városunkban is az ország számos településének, a régióknak, megyéknek ingyenes kiadványai. Emellett a legtöbb megyei, régiós kiadványban is szerepel Kisújszállás. Az iroda munkájának köszönhetően több turisztikai oldalon is megjelenik városunk. Az érdeklődők a kiadványok mellett tájékoztatást kapnak helyi, megyei, régiós, országos rendezvényekkel, eseményekkel, látnivalókkal, túrákkal, szálláshelyekkel, vendéglátókkal kapcsolatosan is. Mindezek mellett az iroda tevékenységi körébe tartozik az Erzsébet üdülési utalvánnyal kapcsolatos tájékoztatás március 20-ig többen felkeresték irodánkat tájékoztatást és segítséget kérve a pályázattal kapcsolatosan. Információink alapján az igénylők áprilisban kapják meg az utalványaikat. Irodánkat nem csupán a város lakosai és az ide érkező vendégek keresik fel. Mivel sem Karcagnak, sem Túrkevének, sem pedig Kenderesnek nincs Tourinform irodája, így az oda érkezők, illetve az ott élők is gyakran térnek be hozzánk információért óta a kenderesi Néprajzi Kiállítóterem, 2012 óta pedig a Hotel Kumánia*** is az iroda ún. (nem hivatalos) Tourinform Pontjaként működik. Annak ellenére, hogy a kisújszállási Tourinform Iroda szezonális iroda, vagyis kötelező nyitvatartási időt csak június 15. és szeptember 15. közötti időszakban kell biztosítani, idegenforgalmi információkkal a művelődési ház nyitvatartási idejében egész évben rendelkezésre állunk. Tavaly nyáron a kisújszállási Tourinform Irodát összesen személyesen 1242, telefonon 53, írásban pedig 39 fő kereste fel. A Magyar Turizmus Zrt. a kisújszállási Tourinform Iroda munkáját a tavalyi évben 100 %-ra értékelte. Irodánk és a Kumánia Kft. között az elmúlt évben jól működő munkakapcsolat alakult ki. A városba érkező turisták jelentős többségben a Hotel Kumániában szállnak meg, ahol rögtön találkoznak a Tourinform Iroda kiadványaival, ajánlataival. Az iroda a szálloda vendégeinek több alkalommal szervezett már városnéző sétát, valamint idegenvezetést is vállaltunk, melyek nagy sikert arattak, aratnak a részvevők körében. Az iroda tervei között szerepelnek olyan tematikus utak, városi séták kialakítása is, melyeken nem csupán a turisták, hanem a város lakosai, elszármazottai, vendégei is részt vehetnek, melyek az Önök számára is új élményt nyújthatnak. Nagyné Majláth Emese irodavezető

9 2013. április 6. Kisbíró 9. oldal A Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár programjai SYCAMORE a művelődési házban április 13., szombat óra Fellépők: Wain, Zeno, Peat, NoMan, The Salppe Belépő: 600 Ft BABA BÖRZE a művelődési házban április 14., vasárnap 8-12 óra KIRÁNDULÁS A ZÖLD MEZŐKRE A GREENFIELDS EGYÜTTES műsora Népszerű ír kocsmadalok, ír-skót tánczene április 17., szerda 18 óra Belépő: 700 Ft, amely kizárólag elővételben vásárolható április 15-ig a művelődési házban ÚT A FÉNY FELÉ c. kiállítás megnyitója Időpont: április 17., szerda 17 óra művelődési ház Válogatás a Zsoldos család rajzaiból és fotóiból A kiállítást megnyitja Imre Dezső videós újságíró, a jobb agyféltekés rajzolás oktatója. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó Jász-Nagykun-Szolnok megyei elődöntője április 19., péntek - művelődési ház ÜZLETANYU SZÜLETIK Vida Ági pszichológus előadása - Milyen lehetőségei vannak egy anyukának az álláskeresésen túl? - Hogyan teremts magadnak jövedelmet a saját ötleteidre alapozva? - Vállalkozás az interneten: Hogyan vágj bele? - Hol rontja el a legtöbb kezdő vállalkozó, és te hogyan kerüld el a buktatókat? - Vállalkozásindítás anyaként: Hogyan jusson időd mindenre? Az előadás időpontja: április 8., hétfő 17 óra - művelődési ház Az előadáson a részvétel díjtalan. ROBIN, A HÓD. meg a kutya fája természetvédelmi mesejáték Kemény Henrik bábjainak felhasználásával április művelődési ház Belépő: 400 Ft Elsősorban óvodás és iskolás csoportokat várunk, de az előadás bárki számára megtekinthető RETRÓ BULI a művelődési házban április 26., péntek óra Lemezlovasok: KOVÁCS J., KECSU Belépő: 700 Ft VILÁGSZÉP NÁDSZÁL KISASSZONY - NÉPMESEELEMZÉS BIHARI KISS ENDRE drámapedagógussal április 30-án, kedden 18 órától a Morgóban (Néprajzi Kiállítóterem) Interaktív, formabontó, játékos népmeseelemzés, melyre szeretettel várunk mindenkit éves korig. Jelentkezési határidő: április 26. (művelődési ház) A rendezvény ingyenes. KIRAKATBAN a kisújszállási könnyűzene május 3., péntek óra Akik eddig jelentkeztek: PAINFUL ANGER, HALOTT ANTAL, SZEDETT VEDETT, ROAR, K.O.-N-TROLL "C" KÖNYVFUTÁR SZOLGÁLAT a könyvtárban - április 15-től házhoz visszük az olvasás élményét. Vállaljuk könyvek, egyéb dokumentumok házhoz szállítását 60 éven felülieknek, mozgáskorlátozottaknak, GYES-en, GYED-en lévő anyukáknak, idősekkel foglalkozó intézményeknek. Feltétel: könyvtári tagság A KÖNYVFUTÁR szolgálat igénybe vétele díjtalan, a KÖNYVFUTÁR megbízólevéllel keresi fel a megrendelőket a kiválasztott könyvekkel. Könyveket az 59/ as telefonszámon rendelhetnek. A és a honlapra felkerülő TOP100 KÖNYV listából válogathatnak, de bármilyen könyvigényüket jelezhetik a fenti telefonszámon. A TOP100 KÖNYV listáját megtalálhatják majd az önkormányzati hirdetőkben is. ÚJ KÖNYVEK A KÖNYVTÁRBAN - A Nemzeti Kulturális Alap Márai II. programjának jóvoltából április 15-től Ft értékű új gyermek- és felnőtt könyvből válogathatnak olvasóink. - A Budapest Bank jóvoltából május 15-től Ft értékű új gyermekkönyv áll az olvasók rendelkezésére. - Törekvésünk, hogy április 1-jétől könyvtárunkban ha nem is nagy példányszámban kölcsönözhető legyen az adott hónap egy-egy sikerkönyve. Janikovszky Évára emlékezünk rajz- és meseíró pályázat "HA ÉN FELNŐTT VOLNÉK" - rajzpályázat 5-10 éveseknek Janikovszky Éva Ha én felnőtt volnék című könyve alapján készített, A/4-es méretű rajzokat várunk a könyvtárba április 23-ig. A rajzokból kiállítást rendezünk. MESEÍRÓ PÁLYÁZAT éves és éves korcsoportokban Tematikai megkötés nincs. A pályamunkákat május 15-ig várjuk könyvtárunkba. A legjobb meséket és rajzokat könyvcsomaggal díjazzuk, illetve feltesszük a Facebookra is közönségszavazásra. Az eredményhirdetésekre a Bagaméri Családi Fesztiválon kerül sor. Janó Lajos intézményvezető

10 10. oldal Kisbíró április 6. Programok május 1-jén KUMÁNIA SZÜLETÉSNAP Egyéves a Kumánia! Egész napos programok május 1-jén! A rendezvényt Kecze István polgármester nyitja meg, ezt követően pedig szmos különböző program közül választhatnak. Egy kis ízelítő a programokból: Nagykun Néptáncegyüttes műsora FitKid bemutató Fúvós esztrád sztárfellépő estig tartó zene Ezen a napon minden belépőt féláron adunk. Részletes program hamarosan! Információk: Kumánia Gyógy- és Strandfürdő 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 12.; / A Virágos Kisújszállásért Bizonyára sokan vagyunk, akik már nagyon várjuk a tavaszt, a napsütést, a virágokat. Mi, a munkatársaimmal már azt is nagyon várjuk, ahogy az elmúlt években, idén is szebbnél szebb kertekről készíthessünk fotókat. Ugyanis az önkormányzat ismét pályázatot hirdetett a Virágos Kisújszállásért cím elnyerésére. A címre kisújszállási lakosok, illetve kisújszállási székhelyű cégek, intézmények, lakóközösségek pályázhatnak kertjükkel, udvarukkal, erkélyükkel, utcaszakaszukkal. Idén két kategóriában is lehet nevezni, így remélhetőleg a felnőtt pályázóink mellett virágszerető gyerekekkel is találkozhatunk. A kertekről, virágokról előre egyeztetett időpontban készítjük el a fényképeket. A versenyt háromtagú zsűri bírálja majd el, és a legszebb kerteket díjazza. Az elbírálás során kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a kertek, udvarok, erkélyek mennyire teszik szebbé az utcákat, a városképet. A jelentkezés határideje: április 15. A versenyfelhívás és a jelentkezési lap átvehető a Városháza portáján, a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár épületeiben, továbbá letölthető a internetes oldalról is. (Szerk. ZLR) Ternovánné Kun Erzsébet falugazdász minden hétfőn és szerdán óráig várja az ügyfeleket a Városháza 10-es szobájában. Telefonszám: 06-59/ / Fúvószenekari találkozó Idén a Kumánia születésnap egyik programjaként szervezik meg a III. Kisújszállási Regionális Fúvószenekari Találkozót. 14 órától: Az Abonyi Ifjúsági Fúvószenekar és Mazsorett Együttes Csáki Kálmán karnagy vezetésével, valamint az öszszevont Kisújszállási Mellofon Fúvós Együttes és a Püspökladányi CSIMI Fúvószenekar Szálkai János karnagy vezetésével egymást követve a művelődési háztól a Kumánia Gyógyfürdőig menetelnek (útvonal: Szabadság téri lakótelep Piac utca Református templom Arany János utca Rákóczi utca Kumánia Gyógyfürdő) óráig: Kumánia Gyógyfürdőben: Fúvós esztrád: A fúvószenekarok egyéni és közös műsora, melyben örökzöldek, filmzenék, latin dallamok és történelmi indulók hangzanak el. A rendezvényt támogatja: Kisújszállás Város Önkormányzata, a Kumánia Gyógyfürdő Kft. és a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

11 2013. április 6. Kisbíró 11. oldal Az általános iskolai beíratások időpontjai Az általános iskolai beíratásokra április 8-9-én (hétfőn-kedden) 8-18 óra között kerül sor a következők szerint: az Arany János Református Általános Iskolában a Kálvin u. 3. sz. alatti épületben, a Kossuth Lajos Általános Iskolában a Rákóczi úti épületben. Az iskolai beíratáskor szükség van a gyermek nevére kiállított személyazonosítóra (mely lehet anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány), lakcímkártyára és azon óvodai igazolásra, mely tanúsítja, hogy a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget. Az Országos Zeneiskolai Kürtversenyről Mióta igazgatóként felelős vagyok a verseny megrendezéséért, a költségvetési tárgyalásokon (kivéve az ideit) nem kerülhettem el a nekem szegezett kérdést, mi köze Kisújszállásnak a kürtversenyhez azon kívül, hogy a komoly rajongótábort maga mögött tudó Mellofon Fúvósegyüttes karnagya kürttanár. Hol vannak a kisújszállási kürtösök? Nehéz kérdés, bár a kunok lakta város erős hagyományai másban gyökereznek. Ennek ellenére az Országos Zeneiskolai Kürtverseny összefonódott a város nevével. Itt idézem Szilágyi Pálmát, aki a kezdetektől jelen van a versenyen - előbb tanárként, majd zsűritagként, idén pedig a zsűri elnökeként. Nagy örömömre szolgált, hogy az eltelt közel három napot a nagy kürtös családdal együtt tölthettem. Engedjétek meg, hogy néhány gondolattal visszaemlékezzem a kezdetekre. Nagyon rohan az idő, s ki gondolná, hogy ez a máig töretlen lendülettel, magas szakmai színvonalon zajló verseny 30 évvel ezelőtt kezdődött. A helyszín összeér, hiszen az első kürtversenynek Kisújszállás adott otthont, ahogy a hamarosan véget érő tizenegyediknek is. A hagyományteremtés és hagyományápolás iskolapéldája... Őszinte szeretettel gondolok vissza Lubik Zoltán és Kökényessy Miklós tanár urakra, akik minden nehézség ellenére megtalálták azt az utat, amely máig járható.. Szeretnék a nevetekben is köszönetet mondani a mindenkori városvezetésnek, a fenntartó Baptista Szeretetszolgálatnak, a szervezőknek. Sokszor a láthatatlan munka az, amely nélkül ez a verseny sem jöhetett volna létre. Az a vendégszeretet, amellyel találkoztunk, visszacsábít Kisújszállásra bennünket. Köszönjük Lovász Beatrix igazgatónőnek és segítő csapatának! Harminc év. Elég ahhoz, hogy Berki Sándor, aki az első verseny első helyezettje lett, most zsűritag legyen, akinek az akkori tanára a jelenlegi zsűri elnöke. És elég ahhoz, hogy az idei verseny új zsűritagjának, dr. Endrődy Sándornak, aki még nem járt itt, tanítványai révén ismerősen csengjen a város neve. Hiszen Kisújszállás közismert a tehetséges kürtösök körében. Idén, ahogy már többször is, iskolánkat kérték fel arra, hogy tanáraink, tanítványaink koncertjével zárjuk az izgalmas két napot. Reméljük, nemcsak az elnyert díjak, hanem ez a koncert is hozzájárult ahhoz, hogy a versenyzők és tanáraik örömmel gondoljanak vissza a Kisújszálláson eltöltött időre. Lovász Beatrix igazgató A Városvédő és -Szépítő Egyesület hírei Meghívó április 19-én a műemléki világnap alkalmából rendezett programjainkra, melyre szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt Könyvbemutató - Kisújszállás város története: a legrégibb időktől 2012-ig A könyvet bemutatja: dr. Tóth Albert főszerkesztő Helyszín: Piculás Civilház (Vásár u. 16.) Az előfizetők a helyszínen átvehetik a könyvet, melynek megvásárlására is lehetőség lesz Védettségi tábla elhelyezése a Zöldy Gyógyszertár falán Beszédet mond: dr. Ducza Lajos, az egyesület tiszteletbeli elnöke A táblát leleplezi: Kecze István polgármester, dr. Hegedűs Endre, a gyógyszertár tulajdonosa és Tatár Zoltán, az egyesület elnöke Baráti vacsora a Kisúj étteremben A vacsora önköltséges, ára 1800 Ft, egyesületi tagoknak 1500 Ft. Választható: A.) birka pörkölt, B.) frissen sült, C.) vegetáriánus tál Jelentkezni a 06-20/ os telefonszámon, vagy a címen lehet április 16-ig. Időutazás a gémeskút körül Időpont: április Helyszín: a Pásztorkodás emlékhelye (József Attila Gyep u. kereszteződése) Részletek a plakátokon! Kedves önkéntes munkára készülő Társaink! A rendkívül viharosra, szelesre, csapadékosra fordult időjárás miatt az eredetileg április 7-ére tervezett HOVAVÁR hulladékgyűjtési akció keretében a Városvédő és -Szépítő Egyesület által felvállalt területek megtisztítására tervezett program elmarad. A Munkás Horgász Egyesület és a Petőfi Vadásztársaság ezen időpontban az általuk vállalt területeken megtartja a hulladékgyűjtési akciót. Ezen önkéntes feladatunk elvégzésére töretlen lelkesedéssel más időpontban, a TE SZEDD! Összefogás a Tiszta Magyarországért országos hulladékgyűjtési akció keretében kerül sor, előre láthatólag május utolsó vagy június első hetében, az országos akció kisújszállási központi rendezvénye alkalmával. A programról a későbbiekben részletes tájékoztatást adunk. Városvédő és -Szépítő Egyesület

12 12. oldal Kisbíró április 6. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat hírei Kisújszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata ezúton tájékoztatja a kisújszállási lakosokat az idei évben eddig történt eseményeiről. Az 1000 Roma Nő Program keretein belül március 19-én Szolnokon megkezdődött a dajkaképzés, melyre a megyéből összesen húsz hátrányos helyzetű roma asszony került be. Nagy örömünkre városunkból öt fiatal nő is közöttük van. Az Országos Start Közfoglalkoztatási Programnak köszönhetően Kisújszállás Város Önkormányzatával, a Közép- Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatósággal, valamint a Karcagi Nagykunsági Víztársulattal megkötött együttműködési megállapodásnak köszönhetően Kisújszállás, Karcag, Kunmadaras, Mirhó területéről közel nyolcvan hátrányos helyzetű munkanélküli roma személy kapott állást teljes munkaidőben, hosszú távú közfoglalkoztatásban. Az Országos Roma Önkormányzat és a kormány közötti keretmegállapodásnak köszönhetően a közbenjárásommal a települési önkormányzat képviselő-testülete a február 21-én tartott rendkívüli ülésén elfogadta A kistérségekben a közösségi szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése című TIOP /1 számú pályázat elősegítéséről szóló határozatát. Ez alapján a Vásár utca 4. szám alatti ingatlant biztosítják sikeres pályázat esetén munkahelyteremtő beruházás helyszíneként. Márciustól munkáltatóként lehetőségünk nyílt arra, hogy a szabálysértést elkövető hátrányos helyzetű emberek részére közérdekű munkát biztosítsunk. A Karcagi Munkaügyi Központ Kirendeltségével együttműködve lehetőségünk lesz elsősorban a romák által lakott területeken városszépítő, karbantartó, illetve köztisztítási feladatok (belvízelvezető árkok) ellátására. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy önkormányzatunk sikeres pályázatának köszönhetően elkezdtük a szociális földmunka-program megvalósítását. A programban hat roma család vesz részt. A munkálatok talaj-előkészítés, tereprendezés, cserjézés tavasszal elkezdődtek. Bízunk abban, hogy hamarosan eljön a jó idő, elkezdhetjük a vetést és a vele járó munkákat. HULLADÉKGYŰJTÉS Kovács Józsefné elnök A környezetbarát tevékenységéért Zöld Óvoda címet elnyert Pitypang Óvoda hulladékgyűjtésre kéri a szülőket és a lakosságot. Hulladékként gyűjtünk: - papírt (kartonpapírt, színes és fekete-fehér újságot, könyvet), - fémet, - akkumulátort, - PET-palackot kupakkal. Kérjük, támogasson bennünket! A befolyt összeget udvari környezetünk egészségesebbé tételére fordítjuk. A gyűjtés április ig tart, délután 13 órától 17 óráig. A helyszíne: Pitypang Óvoda, Ifjúság út 2. Kérjük, az óvodában jelezzék érkezésüket. Telefonos elérhetőségünk: 06-59/ A Pitypang Óvoda gyermek- és felnőtt közössége nevében: Kissné Szatmári Margit tagóvoda-vezető Változtak a szociális otthon térítési díjai Felülvizsgálta az önkormányzat a Kisújszállási Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ térítési díjait. Ennek nyomán április 1-jétől a bölcsődei térítési díj és az idősek bentlakásos ellátásának térítési díja az inflációval megegyező mértékben, a szociális étkeztetés térítési díja azonban csak 4,4 %-kal, tehát az infláció alatti mértékkel nőtt. A házi gondozás térítési díja nem változott. Az idősek klubja és a bölcsődei gondozás továbbra is ingyenes. Térítési díjak: Pályázati felhívás épület bontására Közérdekű információ Kiss Endre osztályvezető A Kisújszállás, Arany János u. 6/b. szám alatti társasház lakóközössége pályázatot hirdet a tulajdonukat képező ingatlanon lévő valamennyi felépítmények elbontására. A pályázat tárgya: az ingatlanon lévő robbanást szenvedett többlakásos lakóépület, iroda, a főépülettel összefüggő garázsok, pince és a különálló melléképület elbontása. A pályázónak az alábbi két tartalommal kell árajánlatát megadnia: 1. Árajánlat az ingatlanon lévő valamennyi ingatlan elbontására és tereprendezésére azzal, hogy az elbontásra kerülő valamennyi alapanyaggal a pályázó szabadon rendelkezik, a tulajdonába kerül. Értékelés során az a pályázó részesül előnyben, aki az alapanyagon felül a legalacsonyabb vállalási áron tesz ajánlatot. 2. Árajánlat az ingatlanon lévő valamennyi ingatlan elbontására és tereprendezésére azzal, hogy az elbontásra kerülő tégla kerüljön a kötőanyagoktól megtisztításra és feldepózásra, mely a főépület gerendáival és a továbbhasznosítható cseréppel együtt a lakóközösség tulajdonában maradnak. A pályázat benyújtásának határideje: április óra A pályázatokat a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal 22-es irodájába Deméné dr. Demeter Juditnak kell benyújtani, további információ és a helyszín megtekintése a 30/ telefonszámon kérhető. Értesítjük a lakosságot, hogy a Szajol-Püspökladány vasúti vonalszakasz pályaépítési munkálatai miatt április 7-én óráig Kisújszállás külterületén kettő [ (1409); (1434)], valamint a Deák Ferenc utcánál lévő vasúti átjáró le lesz zárva. Ez idő alatt a terelés jelzőtáblás forgalomirányítás mellett történik. Az építési munkák során előfordulhatnak kisebb fennakadások, időbeni kisebb tolódások, melyről a kivitelező cég folyamatosan tájékoztatást ad. A lezárásokkal járó kellemetlenségekért szíves megértésüket és türelmüket kérjük. SZ-K 2011 Konzorcium

13 2013. április 6. Kisbíró 13. oldal SZÉPKORÚAK KÖSZÖNTÉSE Idén márciusban három, igazán szép kort megélt kisújszállási lakost köszönthettünk. MEGHÍVÓ április 13-án órakor a kisújszállási Phoenix Vegyeskar TAVASZKÖSZÖNTŐ HANGVERSENYRE Bakos Miklósné Tóth Emília március 19-én szerettei körében ünnepelte 90. születésnapját. Emike néni szívesen kertészkedik, varr és olvas. várja városunk minden kedves, zeneszerető lakosát a Városháza dísztermébe. Vezényel: Vajna Katalin Csokonai alkotói díjas karnagy Zongorán kísér: Orosz Balázs, az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény művész-tanára Kisújszállási jelöltek a Területi Prima Díjra Balogh Lászlóné Nánási Erzsébet március 20-án ünnepelte a 90. születésnapját. Erzsike néni jelenleg a Térségi Szociális Otthon lakója, valamint a Móricz Nyugdíjas Klub örökös tiszteletbeli tagja. Szabadidejében szeret újságot olvasni és televíziót nézni. Az ünnepelteket az önkormányzat nevében Tatár Zoltán alpolgármester és dr. Varga Zsolt jegyző ajándékcsomaggal köszöntötte. Szántó Imre március 22-én ünnepelte 90. születésnapját. Ez alkalomból az önkormányzat nevében Tatár Zoltán alpolgármester és dr. Kui Gábor aljegyző köszöntötte. Imre bácsi családi körben ünnepelt. Négy fiával szeret focimeccset nézni, imád főzni, rejtvényt fejteni. Ezúton is további szép, egészségben eltöltött éveket kívánunk nekik. Tuka Gabriella A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) 2003 óta évente adja ki a Prima Díjat tíz kategóriában a művészet és a tudomány körében. A megyében 2005-ben alapították meg a díj helyi megfelelőjét, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Prima Díjat. Városunknak már több alkalommal is volt jelöltje, idén pedig ketten is vannak. Angyal Ferenc citeraművész és Pintér Istvánné zongoratanárnő. Mindketten sokat tesznek a zenei hagyományok ápolásáért, tevékenységükkel városunk népszerűsítésért. A művészeti elismerések mellett önkormányzatunk 2004-ben Arany János Pedagógiai, Kulturális, Művészeti Díjat adományozott Angyal Ferinek, Erzsike nénit pedig 2007-ben Pro Communitate Urbis Díjban részesítette. Művészetükért, a hagyományos értékek megőrzéséért, továbbörökítéséért mind-ketten méltók a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Területi Prima Díjra. A díjakról ugyan a tanácsadó testület dönt, de a közönségdíjra voksolni lehet az Új Néplapban megjelenő szavazószelvénnyel. A szavazólapokat a VOSZ (5000 Szolnok, Óvoda út 2.) vagy az újság szerkesztőségébe (5000 Szolnok, Mészáros L. u. 2.) kell eljuttatni, de a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár is segít az összegyűjtésükben. Szavazni május 6-áig lehet. (Szerk.-ZLR.) Ajánlja föl az adója 1%-át Idén május 20-ig lehet felajánlani a személyi jövedelemadó 1%-át, mely nagy segítséget nyújt a civil szervezetek, alapítványok működéséhez. Azért, hogy segítsük az Önök döntését, a városi honlapon létrehoztunk egy olyan menüpontot, ahol a helyi egyesületek, alapítványok listáját és adószámát megtalálják. A listát a szervezetek menüpont alatt keressék. (Szerk.)

14 14. oldal Kisbíró április 6. Mezőgazdasági termelők figyelemébe Az Agrárkamarai Irodában (Kisújszállás, Petőfi u ) elkezdődött az egységes kérelmek ügyintézése. A évi egységes kérelmet az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a gazdák az idén is elektronikus úton adhatják be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH). Az ügyfél ezt háromféle módon teheti meg: saját ügyfélkapuján, saját felelősségére továbbítja az elektronikus kérelmét az MVH-hoz, meghatalmazott útján, a meghatalmazott ügyfélkapuján adja be a kérelmét, technikai közreműködő (kamarai tanácsadó, falugazdász) segítségével jutatja el az elektronikus kérelmét az MVH-hoz. Felhívom a figyelmüket, hogy a technikai közreműködő (kamarai tanácsadó, falugazdász) feladata csak az elektronikus kérelem hozzáférésére és továbbítására korlátozódik, a kérelem adattartalmára vonatkozó felelősség továbbra is az ügyfelet terheli. A kamarai tanácsadó, falugazdász ebben az esetben nem jogosult az ügyfél képviseletére. A tavalyi év gyakorlatának megfelelően az egységes kérelemben kell bejelentkezni kötelezően vagy önkéntesen a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló évi CLXVIII. törvény két fő pillérébe, valamint az állattartóknak a 22/2012. (III. 9.) VM rendelet alapján a húsmarhaés juhágazatokban nyújtott kérődző állatokra vonatkozó szerkezetátalakítási nemzeti program kifizetési kérelmét is itt kell megtenni. A gördülékeny ügyintézés érdekében minden termelő hozza magával a telefonszámát, a regisztrációs számát, valamint a hozzáféréshez szükséges évi tájékoztató levélben található jelszavát, vagy ügyfélkapus adatait. Továbbá azon ügyfelek, akik idén új őstermelői igazolványt kaptak, az adatbázis pontosítása érdekében hozzák magukkal az új őstermelői igazolványukat, az adószámukat, valamint az agrárkamarai nyilvántartási számukat is. A torlódások elkerülése végett kérem, hogy mindenki időben (május 10-ig) ütemezze az ügyintézését. Kérem, keresse irodánkat! Nagy László kamarai tanácsadó SZELEKTÍV HÉTFŐ Fontos tudnivalók a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésről: A zsákokba továbbra is papírt (pl.: színes és fekete-fehér újság, kisebb kartondobozok), fémet (pl.: konzerv, sörös és üdítős doboz), műanyagot (pl.: PET-palackok, fóliák, zacskók), társított csomagolási hulladékokat (gyümölcsleves, üdítős dobozok) lehet helyezni. Kérjük, a felsorolt hulladékokon kívül mást ne tegyenek a gyűjtőzsákokba. Ha bizonytalanok, hogy mit tehetnek a szelektív zsákokba tájékozódjanak az as telefonszámon vagy a címen. Továbbra is várjuk a szelektív hulladékgyűjtésre regisztrálókat! Azon ügyfeleink, akik nem rendelkeznek TAPOSSA LAPOSRA feliratú zsákokkal, hétfőtől péntekig óráig irodánkban, a Kossuth L. u. 74. szám alatt díjmentesen vehetik át. Cserezsákokat továbbiakban a begyűjtés során osztunk, a begyűjtött zsákok darabszáma alapján. Ezért kérjük, hogy a zsákokat az ingatlanuk elé helyezzék ki. Sajnálatos módon mi emiatt oda, ahonnan ellopták a zsákokat, nem tudunk újat adni. Irodánkban folyamatosan van zsák, amit az igénylők részére biztosítani tudunk. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés idén is hétfői napokon, körzetenként történik az alábbiak szerint: Abban az esetben, ha egy hónapban 5 hétfő van, az utolsó hétfői napon nincs zsákos szelektív hulladékszállítás. Amennyiben a hétfő ünnepnapra esik, a gyűjtés az ünnepnapot követő első munkanapon történik. Kérjük Önöket, hogy a szelektív gyűjtőzsákokat a gyűjtési napokon legkésőbb 7 óráig kihelyezni szíveskedjenek. Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. A Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. közleményei A Köztisztasági Telep nyitva tartása Hétfőtől péntekig: 8-11 és óráig Szombaton: 7-8 és óráig Vasárnap: 7-8 óráig Telefonszámok: Rézműves Lajos: 30/ / fax: 59/ Figyelem! Állati hulladékot elhelyezni kizárólag a nyitva tartási időben szabad! A telepen kamerarendszer működik a beszállítások ellenőrzése érdekében. Rendkívüli esetben a fenti telefonszámokon lehet tájékoztatást, segítséget kérni. Az illegális lerakás szankciókat vonhat maga után. Kérje alkalmazottunk segítségét, hiszen a lakosság részére ingyenes az elhelyezés! A Hulladéklerakó Telep nyitva tartása - Hétfőn: 7-18 óráig - Kedden: zárva - Szerdán: 7-18 óráig - Csütörtökön: 7-18 óráig - Pénteken: 7-18 óráig - Szombaton: 7-19 óráig - Vasárnap: zárva Telefonszámok: 20/ ; 59/ Fax: 59/ Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.

15 2013. április 6. Kisbíró 15. oldal SAKK! MATT! A Kisújszállási Sport Egyesület nagy hangsúlyt helyez az utánpótlás-nevelés kérdésére. Valamennyi szakosztályban tudatos munka folyik a gyermek-, serdülő-, ifjúsági- és juniorkorú sportolók felkészítésére és versenyeztetésére. A Sakk Szakosztály ifjú reménységei számos egyéni versenyen igazolták tehetségüket ebben az évben. A Diákolimpián elért kiváló eredményeket az országos versenyeken igyekeznek megismételni, így a megyei döntő megnyerésével kvalifikálta magát az országos döntőre Csíki Endre, Egri László, Terbe Julianna és Zsuzsanna, valamint Balogh Dávid. A Magyar Sakkszövetség szervezésében megrendezésre került Országos Korcsoportos Bajnokság elődöntőjében a 7 éves Csíki Endre a 8 évesek között 4. helyezést ért el, így jogot szerzett a döntőn való részvételre. Ugyanezen a versenyen Terbe Julianna és Terbe Zsuzsanna szintén kiharcolták az országos döntőn való részvételt. Fiataljaink megméretették magukat a felnőttek között is. A Berekfürdői Tavasz elnevezésű egyéni verseny A csoportjában remekül helyt állt ifj. Egri László, de ugyanez mondható el a B csoportban szereplő Terbe-lányokról, valamint Csíki Endréről és Illés Dávidról. Ennek a csoportnak a küzdelmeit a bombaformában játszó Balogh Dávid nyerte 7 partiból 6,5 ponttal. Felemás eredményességgel kezdték a Kisújszállási SE Sakk Szakosztályának csapatai a 2012/2013-as bajnokság tavaszi idényét. Az NB I/B Maróczy-csoportjában az első csapat a 6. forduló hazai mérkőzésén a szegedi Maróczy SE csapatát fogadta. Mivel a téli álomból még csak ébredezgettünk, elkerülhető vereséget szenvedtünk riválisunktól. A 7. fordulóban Budapestre utaztunk, ahol a Hóbagoly SE ellen ültünk asztalhoz. Sajnos tartalékos csapatunk nem tudta tartani az egyensúlyt, ezért nem volt esélyünk a jobb eredmény elérésére. A következő fordulóban ismét itthon játszottunk, ezúttal az Orosházi SE ellen. A szebb napokat látott vendégcsapat ellen két váratlan vereség miatt nem sikerült nagy különbségű győzelmet aratnunk. A 9. fordulóban Kisvárdán ültünk asztalhoz, ahol a hosszú utazás fáradalmait a tábla mellett pihentük ki, így békés döntetlen lett a mérkőzés végeredménye A bajnokság hajrája előtt még két forduló van hátra első csapatunk az 5. helyen áll, melyet az erős mezőnyben igen nehéz lesz megtartanunk. Második csapatunk továbbra is jól szerepel a megyei bajnokság Kunsági csoportjában. A tavaszi fordulók kezdetén két nagyarányú győzelmet arattunk sorrendben a karcagi, majd a martfűi sakkozók ellen. Jelenleg az első helyen nyolc pont az előnyünk a szomszédvár Karcag csapatával szemben. Eredmények: Kun-Metalokála Kisújszállási SE Maróczy SE 4 : 8 Hóbagoly SE Kun-Metalokála Kisújszállási SE 7,5 : 4,5 Kun-Metalokála Kisújszállási SE Orosházi SE 7,5 : 4,5 Opel-Kisvárda Kun-Metalokála Kisújszállási SE 6: 6 Kisújszállási SE II. Karcagi SE II. 8 : 2 Kisújszállási SE II. Martfűi VSE 9,5 : 0,5 Kecze István SE-elnök Tour de Túr kerékpáros verseny Kisújszálláson Idén nyolcadik alkalommal rendezik meg a Tour de Túr kerékpáros mezőnyversenyt, de most először történik a verseny útvonalának átvezetése Kisújszálláson. Látványos sporteseménynek ad helyet a város. A Túrkeve felöl érkező versenyzők a Határ út - Malom út - Dózsa György utca - Arany János utca - Illéssy utca útvonalon haladva a Kumánia Gyógy- és Strandfürdő előtt megfordulnak, és azonos útvonalon hagyják el a várost. A verseny szakaszán forgalomkorlátozásra kell számítani április 28-án 10 órától. Felhívjuk a figyelmet, hogy a versenyzők fokozott sebességgel közlekednek! A mezőnybe gépjárművel, kerékpárral ne hajtsanak be! Ezúton kérjük a város lakosságának megértését és türelmét a verseny ideje alatt. Verseny ideje: április 28. (vasárnap) 9.30 óra Rajt-cél: Mezőtúr, Szolnoki út 15. Távok: 80 km - Elit kategória verseny 60 km - Teljesítménytúra 20 km - Mezőtúr Iskola Kupa További információk: A verseny kiemelt támogatói: Csepel Kerékpárgyártó és Forgalmazó Zrt., Kor-Zol Műszaki Szaküzlet, Kumánia Gyógyfürdő Kft., RevoMag kerékpáros webújság. A verseny szervezői Kisújszállás életét 1945-ig fotókon bemutató képeskönyv, mely 3500 Ft-ért megvásárolható többek között a Polgármesteri Hivatalban, a városi könyvtárban, és a Pannon Literatúra Kft. Szalay Könyvesboltjában.

16 16. oldal Kisbíró április 6. Ladányi és Társa Bt. Autószerviz Kisújszállás, Eszperantó utca 10. Ladányi Zsigmond: 06-30/ Nyitva tartás: hétfőtől péntekig , szombat: Vállalunk: műszaki vizsgáztatásra teljes körű felkészítést, olaj+szűrő cseréjét, ellenőrzését, téli-nyári átállást, akkumulátorszerelést, -ápolást, -vizsgálatot, fényszóróállítást, -vizsgálatot, szélvédőcserét, -javítást, gépkocsi háztól házig szállítását, gyári és utángyártott alkatrészek beszerzését és forgalmazását. Julcsi Üveg Ajándék Kisújszállás, Széchenyi utca 1. Ladányi Zsigmondné: 06-30/ Nyitva tartás: hétfőtől péntekig , szombat: Választékunk: poharak, tányérok, evőeszközök készletben vagy darabra is, porcelán, kristály: vázák, poharak, dísztárgyak (hollóházi, zsolnay, ajkai), olasz bőr- és műbőr táskák, pénztárcák, övek, kiegészítők, iskolatáskák díszüveges italok, formatervezett üvegek, italkellékek Tiffany üvegáruk, jénai tálak, főzőedények, melegen tartó tálak ajándéktasakok, csomagolóanyagok, ón díszüvegek, poharak: névnapos, születésnapos, évszámos. Szakszerű és udvarias kiszolgálás, versenyképes árak! A Kisbíró következő száma május 11-én, szombaton jelenik meg. Lapzárta május 3-án, pénteken órakor. Cikket a Polgármesteri Hivatal 27-es irodájában lehet leadni, elektronikus adathordozón vagy a címre elküldve. TOPÁZ ÓRA-ÉKSZER SZAKÜZLET Kisújszállás, Arany János út 2. Tel.: 59/ Nyitva: h-p.: ; szombat: Aranyékszerek, karikagyűrűk, órák nagy választéka Ékszerjavítás Tört arany felvásárlás, csere Kvarcóraelem-csere Bankkártya elfogadó hely Barátságos kiszolgálás; minőség, kedvező ár! Kisbíró - Kisújszállás Város Önkormányzatának hírlevele Megjelenik havonta az önkormányzati üléseket követő héten 5000 példányban. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Felelős kiadó: Kisújszállás Város Önkormányzata A szerkesztőség címe: Polgármesteri Hivatal, 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. Telefon: (59) Telefax: (59) Tördelés: Járfás Eszter Luca ISSN: (Nyomtatott), HU ISSN (Online) - Nyomdai munkák: KIS-ÚJ-LAP Kft., 5310 Kisújszállás, Munkácsy u. 8. Telefon: 06-20/

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás XXII. évfolyam, 2014. április 5. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás Nagyon szép nap ez a mai mondtam április

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet XXI. évfolyam, 2013. november 9. 9. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet Miközben a figyelmünk egyre inkább a városközpont

Részletesebben

Közhírré tétetik! - elfogadta a város 2011. évi költségvetését az önkormányzat -

Közhírré tétetik! - elfogadta a város 2011. évi költségvetését az önkormányzat - XIX. évfolyam, 2011. március 5. 2. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Alapkőletétel: megkezdődött a Kumánia Gyógyés Strandfrüdő, valamint a Hotel Kumánia

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XX. évfolyam, 2012. október 6. 8. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Otthon van az ember, ahol gyökerei vannak, halottai az anyaföldben, ahol tegezik az embert, ahol nagyapja

Részletesebben

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Fontos dolgok vannak születőben. XX. évfolyam, 2012. szeptember 8.

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Fontos dolgok vannak születőben. XX. évfolyam, 2012. szeptember 8. XX. évfolyam, 2012. szeptember 8. 7. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Mit jelent Önnek a kun származás? Kunok II. Világtalálkozója ( 2-3. oldal ) Isten,

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XXIII. évfolyam, 2015. május 9. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE A Városháza műemlék, a Hotel Kumánia*** gyógyszálló lett Elmondhatjuk: városunk újabb két fontos középülete

Részletesebben

Közhírré tétetik! Jó munkához (nem csak) jó eszköz kell

Közhírré tétetik! Jó munkához (nem csak) jó eszköz kell XVIII. évfolyam, 2010. május 8. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Választás 2010. eredményes volt a második forduló (6. oldal) Zárszámadás a 2009-es

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XX. évfolyam, 2012. június 9. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Hát az idősekre gondolnak-e? Éppen a napokban kérdezte meg tőlem városunk egyik nyugdíjasa: Polgármester

Részletesebben

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás XIX. évfolyam, 2011. december 17. 10. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Közmeghallgatás Kisújszállás Város Önkormányzata 2011. december 20-án 16.00 órakor

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

P o n y o k a i B á l i n t ( 19 3 2-2 0 0 9 )

P o n y o k a i B á l i n t ( 19 3 2-2 0 0 9 ) XVII. évfolyam, 2009. február 7. 2. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE P o n y o k a i B á l i n t ( 19 3 2-2 0 0 9 ) aki ennyit élt, Sír el nem temeti, Sírját a hála szent

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XX. évfolyam, 2012. május 5. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Hogyan tovább a közoktatásban? 2012 a változások éve. A Parlament számos olyan törvényt alkotott, amelyek

Részletesebben

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. XXII. évfolyam, 2014. október 18.

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. XXII. évfolyam, 2014. október 18. XXII. évfolyam, 2014. október 18. 8. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Meghívó a képviselő-testület alakuló ülésére (2. oldal) A választás helyi eredményei

Részletesebben

Közhírré tétetik! Kint leszünk a vízből. Helyreállítás: végéhez közelít az ivóvízminőségjavító. (7. oldal)

Közhírré tétetik! Kint leszünk a vízből. Helyreállítás: végéhez közelít az ivóvízminőségjavító. (7. oldal) XVII. évfolyam, 2009. november 7. 10. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Kint leszünk a vízből Helyreállítás: végéhez közelít az ivóvízminőségjavító program

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

Megállj idő! Ő rám nevet, szívünk, agyunk, a két kezünk, mi osztunk fel, így létezel, fordul ezer és kétezer. repülj új századokon át,

Megállj idő! Ő rám nevet, szívünk, agyunk, a két kezünk, mi osztunk fel, így létezel, fordul ezer és kétezer. repülj új századokon át, XVI. évfolyam, 2008. auguszuts 16. 7. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Köszöntő Szent István napjára Kiss Tamás: Szilaj idő, futós idő* Szilaj idő, futós idő hoz őszt,

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafi kája XXVI. évfolyam 6. szám 2015. június 1. 1000 zsák és 9 konténer telt meg Cegléden Több mint 1000 zsák és 9 konténer telt meg Cegléden szeméttel.

Részletesebben

MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN

MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN Ára: 150 Ft 2012. OKTÓBER 31. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN ÁLLATOK VILÁGNAPJA A SZENT ANNA ÓVODÁBAN SÁRKÖZI DÁVID, A SIKERES IFJÚ LOVAS

Részletesebben

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját VIII. évfolyam 1. szám 2013. január május H Í R E K L A J O S M I Z S E P O R T Á J Á N Fotó: Rigó Pál 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának 20. évfordulóját Basky András polgármestert

Részletesebben

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL...

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL... E B E S L É S A TARTALOMBÓL... Becsüljük meg a rendezvény szellemiségét! 3. oldal Adomány Érmihályfalvára 5. oldal Új piaccsarnok Ebesen 6. oldal Jó hangulatú nyílt óra 7. oldal Volt egy ember, meg egy

Részletesebben

Haza és Haladás. A Városi Sportpálya fejlesztéséről Vojtekovszki Csaba. Az óvodai úszásoktatásról. A Városszépítő. alapításáról Herkely György

Haza és Haladás. A Városi Sportpálya fejlesztéséről Vojtekovszki Csaba. Az óvodai úszásoktatásról. A Városszépítő. alapításáról Herkely György XXI. évf. 6. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. március 26. Haza és Haladás A Városszépítő Kör alapításáról Herkely György Az óvodai úszásoktatásról Újvárosi Lászlóné A Városi Sportpálya fejlesztéséről Vojtekovszki

Részletesebben

XV. falunap és fõzõverseny. A nap folyamán ugrálóvár, lovaskocsikázás, délután kulturális műsor várja az érdeklődőket.

XV. falunap és fõzõverseny. A nap folyamán ugrálóvár, lovaskocsikázás, délután kulturális műsor várja az érdeklődőket. XXI. évfolyam 2013. ÁPRILIS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu XV. falunap és fõzõverseny 2013. 05. 18. nevezési kategóriák 1. Halászléfőző verseny: 4.500,- Ft/csapat. A nevezési díjért a csapat

Részletesebben

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14. Az első új buszok Pécelre indulnak Százötven új busszal gazdagodott Budapest és az agglomeráció. Az új autóbuszokat

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Megjelenik havonta XXI. évfolyam 5. szám 2012. május 15.

Megjelenik havonta XXI. évfolyam 5. szám 2012. május 15. FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XXI. évfolyam 5. szám 2012. május 15. Hősök Napja Megemlékezés május 25-én (pénteken) 18 órakor az Emlékezés terén. (Cikkünk a 10. oldalon.) Várjuk

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27,46)

Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27,46) 260. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu A tartalomból: Polgármesteri beszámoló 2. Falutörténet régi sírkövek 4. Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el

Részletesebben

Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában XVI. évfolyam 5. szám, 2012. május 195 Ft KÖZÉLETI LAP Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában A D-B-M MONI Magyar László Gimnázium és Szakiskola Tagintézményben 91 végzõs diák

Részletesebben