Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 O G YK - HÍRLEVÉL 15. szám Az Országgyűlési Könyvtár elektronikus hírlevele szeptember Tartalom AKTUÁLIS Befejeződött az olvasóterem felújítása 150 éve született Benedek Elek Benedek Elek művei cikkek, tanulmányok, dokumentumok az íróról ÚJ ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSAINK Történelem az Oxford Scholarship Online-on SAGE HSS: 400 tudományos folyóirat gyűjteménye GYŰJTEMÉNYEINK Deák Ferenc könyvtára HÍREK AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Írország szavaz októberben Válogatás a Lisszaboni Szerződésről szóló dokumentumokból MINDENNAPJAINK AKTUÁLIS BEFEJEZŐDÖTT AZ OLVASÓTEREM FELÚJÍTÁSA Az Országgyűlési Könyvtár hosszú zárva tartása alatt befejeződött a nagyolvasóterem felújítása. A terem berendezésének megújításában az Országház építészeinek alapelve az volt, hogy megmaradjon az eredeti hangulat, s az ötvöződjön a mai modern technikával. A most befejezett munkálatok során felújították a két évtizede, statikai okok miatt életveszélyes állapotban lévő galériát, megújult a teljes elektromos hálózat (a világítás, az asztalok lámpatestei), korszerűsítették a légkondicionáló rendszert, kicserélték a teljes padozatot, amely új szőnyegezést is kapott, felújították valamint kicserélték a terem berendezéseinek jelentős részét (asztalok, lámpák, tárolók), a galéria feletti falfelület pedig az eredeti állapotot idéző falfestéssel gazdagodott. A felújítás lehetőséget adott a kézikönyvtár könyv-és folyóirat-állományának bővítésére. Az olvasóteremben elhelyezett minden tudományterületet jelentősen bővítettük: az államés jogtudomány, a történeti és hatályos jogforrások (1850-től napjainkig), a szociológia, a politika-, a történet-és közgazdaságtudomány köréből háromezerrel több kötet található most meg szabadpolcon. Bővült az olvasóteremben rendelkezésre álló folyóiratok köre: a polcokon immár 202 magyar és 91 külföldi napi-és hetilap, folyóirat legfrissebb száma áll az olvasók rendelkezésére. Szeptembertől az olvasói nyilvántartásra új programot vezettünk be, ezért minden látogatónk új olvasójegyet és azonosítót kap, amely a beiratkozáson vehető át. A katalógusfolyosón az olvasóknak hat keresőgép áll rendelkezésére a könyvtár katalógusaihoz. A beiratkozáson átvehető új olvasói azonosítókkal lehet használni a könyvtári számítógépeket, a korábbi regisztrációs számok megszűntek. Első belépéskor mindenki a születési dátumával azonos jelszót kap, amely később módosítható. Érvényes azonosítóval és jelszóval bármelyik gépen be lehet jelentkezni. A kutatómunka támogatásához a nagyolvasóteremben, a parlamenti és a nemzetközi szervezetek különgyűjteményeiben és a katalógusfolyosón több mint harminc számítógép áll olvasóink rendelkezésére, hogy könnyebbé tegye az anyaggyűjtést, a disszertációk, referátumok, szemináriumi és szakdolgozatok elkészítését. A gépeken a könyvtár minden elektronikus forrása, e- szolgáltatása elérhető. A könyvtár területén elérhető OGYK-WIFI szolgáltatást beiratkozott olvasóink ingyenesen vehetik igénybe. A vezeték nélküli Internethez olyan számítógéppel lehet csatlakozni, amely rendelkezik WIFI kártyával. Regisztrációs jeggyel ez a szolgáltatás nem használható. Elektronikus szolgáltatásaink körét is bővítettük, így a következőket nyújtjuk olvasóinknak:

2 E-könyvtár: elektronikus parlamenti dokumentumok, elektronikusan elérhető folyóiratok és folyóirat-gyűjtemények; több mint harminc féle, teljes szövegű és bibliográfiai adatbázis (témák: kézikönyvek, adattárak, jogi, politológiai, történeti, gazdasági adatbázisok, sajtóadatbázisok, nemzetközi szervezetekről szóló adatbázisok); Metalib: körkereső a különböző elektronikus forrásokban való egyidejű keresésre; RefWorks: web alapú bibliográfiakezelő rendszer saját bibliográfiák létrehozására és saját bibliográfiai adatbázisok rendezésére; digitális másolatok rendelése (A/1-es méretig); szövegszerkesztő (Word), prezentáció készítő (PowerPoint), táblázat készítő (Excel) programok, böngészés az Interneten; térítés ellenében dokumentumok nyomtatása, szkennelése, pendrive-ra vagy CD-re másolása. A szolgáltatások díjairól a könyvtár honlapján tájékozódhat. 150 Mbyte tárterületet használata az olvasójegy érvényességi idején. 150 ÉVE SZÜLETETT BENEDEK ELEK ÚJSÁGÍRÓ, ÍRÓ, KÉPVISELŐ Bölcsésztanulmányait Székelyudvarhelyen, majd Budapesten végezte. Diákkorában néprajzi gyűjtőútra ment Sebesi Jóbbal. Újságíró lett, a Budapesti Hírlap és más lapok munkatársa. Tanárnak készült, de lelke mélyén írói terveket táplált ben jelent meg a Székely Tündérország, ami már önállóan megírt népmeséket is tartalmaz, majd hat évvel később a Székely mesemondó. Az igazi vállalkozás azonban ( ) az öt kötetben megjelenő Magyar mese- és mondavilág, ami a millennium ünnepére készült. Az író a gyermekirodalmat az igaz és jó emberré nevelés eszközének, a magyar történelem megismerésének tekintette. Ízes nyelvezete pedig az irodalmi nyelv kialakításában vállalt fontos szerepet. Mesefordításait melyek főként az Ezeregyéjszaka és a Grimm-történetek átiratai a Kék-, Piros-, Ezüst- és Arany-mesekönyvekben adta ki. Publicistaként szűkebb szülőföldje, a Székelyföld problémáinak megoldásáért és a politikai visszaélések ellen harcolt tántoríthatatlanul; erélyesen bírálta korának anomáliáit, botrányos eseteit. Szépírói alkotásait (Katalin, Uzoni Margit, Mária, Huszár Anna) és a magyar nemzeti múltat megelevenítő, szinte néprajzi írásait (A magyar nép múltja és jelene, Hazánk története, Nagy magyarok élete) ma kevesen forgatják, pedig azok művészi színvonala, mély embersége és hazaszeretete méltóbb rangot érdemelne az olvasóközönség előtt től 1892-ig a Háromszék megyei Nagy-Ajta kerület országgyűlési képviselője volt, egy ideig Szabadelvű párti, majd a Nemzeti Párthoz csatlakozott. A ház megnyitásakor mint korjegyző szerepelt. Mivel a gyermekirodalmat a magyar művelődéspolitika fontos részének tartotta, felszólalásai, beszédei leggyakoribb témája az ifjúsági irodalom elméleti és gyakorlati kérdései, a népköltészet, a közoktatás megoldandó feladatai voltak. Felszólalásait a könyvtár Országgyűlési dokumentumok adatbázisában, a címen lehet lekeresni és elolvasni ben, a politikai harcokba belefáradva, visszatért az akkor már Romániához tartozó szülőfalujába, Kisbaconba. Haláláig, 1929-ig a Cimbora című ifjúsági lap kiadásával foglalkozott től a születése napján ünnepeljük a népmese napját. VÁLOGATÁS AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁR GYŰJTEMÉNYÉBŐL: BENEDEK ELEK MŰVEI Szülőföldem : erdélyi történetek a szeretetről / Benedek Elek. - Budapest : Heted7világ, cop p. (Hétköznapi kereszténység ) OGYK: Magyar mese- és mondavilág / Benedek Elek. - Budapest : Videopont, p. ; 24 cm OGYK: Benedek Elek irodalmi levelezése, : 2. : / közzéteszi Szabó Zsolt. - Bukarest : Kriterion, , [4] p. ; 20 cm OGYK: :2 Nagy magyarok élete : Válogatás / Benedek Elek ; [az előszót írta Páskándi Géza]. - Budapest : Gondolat, [Budapest] : NYIFÜ ; Budapest ; Dabas : Dabasi Ny l. ; 19 cm OGYK: A százesztendős jövendőmondó : Karcolatok, elbeszélések, cikkek / Benedek Elek. - Bukarest : Irodalmi Kvk., p. ; 21 cm OGYK: A harismadár : novellák, karcolatok, elbeszélések / Benedek Elek. - Bukarest : Állami Irodalmi és Művészeti K., p. ; 22 cm OGYK: Halljátok, emberek? : politikai írások és irodalmi bírálatok / Benedek Elek ; összeáll., előszóval és jegyzetekkel ellátta Balogh Edgár. - Bukarest : Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó, [1957] , [1] p ; 21 cm OGYK: Falusi bohémek / Benedek Elek ; Szondy György bevezető tanulmányával. - Budapest : Új Idők Irodalmi Intézet, , [1] p.. - (Új egyetemes regénytár ) OGYK: A3/11471 Szent Anna tavától Cenktetőig / Benedek Elek. - Budapest : Franklin, p. OGYK: D1/2817

3 Nagyapóéknál / Benedek Elek ; Mühlbeck K. rajzaival. - Budapest : Singer és Wolfner, p. : ill. OGYK: A3/9337 Édes anyaföldem! : egy nép s egy ember története / Benedek Elek. - Budapest : Pantheon, OGYK: C2/2485:1 * C2/2485:2 Nagy magyarok élete : 12. : Vörösmarty Mihály, Bólyay Farkas, Jósika Miklós, Batthyány Lajos, Kemény Zsigmond / Benedek Elek kiad.. - Budapest : Athenaeum, p. ; 20 cm OGYK: Nagy magyarok élete : Toldy Ferenc, Horváth Mihály, Eötvös József báró, Arany János / Benedek Elek. - Budapest : Athenaeum, , [3] p. ; 20 cm OGYK: Nagy magyarok élete : 4. köt. : Bocskay István, Bethlen Gábor, Pázmány Péter, Szenci Molnár Albert, Apáczai Csere János / Benedek Elek. - Budapest : Athenaeum, p. ; 20 cm OGYK: Rákóczi emlékezete : emlékfüzet az iskolai Rákócziünnepélyek alkalmából / szerk. Benedek Elek. - Budapest : Athenaeum, p. ; 24 cm OGYK: A magyar nép múltja és jelene / Benedek Elek. - Budapest : Athenaeum, db OGYK: C2/77:1 * C2/77:2 CIKKEK, TANULMÁNYOK, KÖNYVEK BENEDEK ELEKRŐL VÁLOGATÁS AZ ORSZÁGGYŰLÉSI GYŰJTEMÉNYÉBŐL KÖNYVTÁR Az ismeretlen Benedek Elek : kötetben eddig nem közölt, 1881 és 1892 között írt publicisztikáiból /... összegyűjt. és jegyzetekkel kieg. Perjámosi Sándor ; [szerk. és az előszót írta... A. Szála Erzsébet] ; [sajtó alá rend. Gazda István]. - Sopron : Nyugat- Magyarországi Egyetem ; Piliscsaba : Magyar Tudománytörténeti Intézet, p. ; 24 cm. - (Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára, ISSN ; 64. ) OGYK: Az ismeretlen Benedek Elek : második gyűjtés : kötetben eddig nem közölt, 1892 és 1910 között írt publicisztikáiból /... összegyűjt. Perjámosi Sándor ; [szerk. és az előszót írta... A. Szála Erzsébet] ; [sajtó alá rend. Gazda István]. - Sopron : Nyugat- Magyarországi Egyetem ; Piliscsaba : Magyar Tudománytörténeti Intézet, p. ; 24 cm. - (Tudománytörténeti Szemle könyvtára, ISSN ; 68. ) OGYK: Benedek Elek : : Ajánló bibliográfia / készítette Nagy Zoltánné ; [kiadja a debreceni Városi Könyvtár]. - [Debrecen] : Vár. Kvt., [Debrecen] : Hajdú-Bihar m. Kvt. Soksz l. ; 20 cm OGYK: Benedek Elek / Lengyel Dénes. - Budapest : Gondolat, , [4] p. ; 19 cm OGYK: Benedek Elek emlékkönyve / szerk., [a képeket vál.] Lengyel László ; [a... rajzokat Jaschik Álmos kész.]. - Bratislava : Madách ; Budapest : Móra, p. : ill. ; 25 cm OGYK: A biográfiát és bibliográfiát összeállította: Villám Judit ÚJ ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTA- TÁSAINK TÖRTÉNELEM AZ OXFORD SCHOLARSHIP ONLINE-ON A könyvtárban január 1-jétől elérhető adatbázis az Oxford University Press számtalan kiadványának teljes szövegét tartalmazza. Eddig öt nagy témakör (gazdaság és pénzügyek; politikatudomány; filozófia; vallás; jogtudomány) volt elérhető könyvtárunk számítógépeiről. E szolgáltatásunk most a történeti modullal bővült. Az egyes témakörök külön-külön vagy együttesen is kereshetők: az egyszerű és összetett kereséssel két szinten, a könyvek közt és a fejezetekben egyaránt lehet keresni. Az OSO honlap három fő navigációs lehetőséget kínál a felhasználónak: 1. Közvetlen hozzáférés a cím, tárgyszó és szerzői indexekhez. 2. A Quick Search opcióval egyszerű keresést indíthatunk bármely oldalról. 3. Közvetlen hozzáférés a négy fő téma honlapjához, illetve azok index-listáihoz. A szerzői, a cím- és a tárgyszó indexek, az egyszerű keresés (Quick Search) és az összetett keresés (Advanced Search) minden oldalról elérhető. Kereshető adatmezők: cím fejezetcímek; szerző; kulcsszó; a tömörítvények; a teljes szövegek; ISBN szám; megjelenés éve (-tól/-ig). A találatok relevancia, cím, szerző vagy a kiadás éve szerint rendezhetők. Az adatbázis használatát egy angol nyelvű oktatóprezentáció segítségével is egyszerűen elsajátíthatjuk. Az adatbázis történelemtudománnyal foglalkozó részének teljes szöveggel elérhető szakkönyveinek listája ide kattintva letölthető. SAGE HSS: 400 FOLYÓIRAT GYŰJTEMÉNYE Az Országgyűlési Könyvtár szeptember 1-jétől egy évre előfizetett a Sage Kiadó társadalomtudományi folyóiratcsomagjára (HSS, Human and Social Sciences package). Az előfizetés tartalma a Sage Kiadó csaknem négyszáz, a témába tartozó, tudományos folyóiratának teljes szövege

4 1999-től a legfrissebb számig. A cikk teljes szövegében a folyóiratok címe szerint lehet böngészni, összetett kereséssel pedig az összes folyóiratból kiemelhetjük azokat a részeket, amelyek kutatásainkhoz szükségesek. A keresést finomíthatjuk akár úgy is, hogy kiválasztjuk a teljes listából, hogy melyek azok a kiadványok, amelyekből a válogatást szeretnénk megkapni. Az adatbázis az Országgyűlési Könyvtár számítógépeiről érhető el. Aki érdeklődik az iránt, hogy melyek azok a folyóiratok, amelyek e gyűjteményben megtalálhatók, azt kérjük, kattintson ide. GYŰJTEMÉNYEINK DEÁK FERENC KÖNYVTÁRA Az első független magyar kormány igazságügy minisztere, a haza bölcse" január 29-én hunyt el. Halála után könyvgyűjteménye rokonaihoz került. Deák Ferenc unokahúga, Daróczy Tamásné a könyveket 1913-ban megvételre ajánlotta fel a képviselőháznak. Erről Beőthy Pál, a képviselőház és a könyvtári bizottság elnöke december 20- án tett említést a bizottság ülésén. Az elnök a következőket közölte: Özv. Daróczy Tamásné szül. Szeniczey Stefánia, paksi lakos ajánlatot tesz 58 mű (270 kötet) megvásárlására, amelyek egykor Deák Ferenc tulajdonát képezték. Bizonyítja ezt egynéhányban a nagy államférfi sajátkezű névírása, amelyekből ez hiányzik, ajánlattevő minden egyes műben sajátkezűleg fogja igazolni, hogy azok egykor nagybátyjáé voltak. A könyvtári bizottság örömmel fogadta az ajánlatot, és különös tekintettel ama kegyeletre, melyet lelkében mindenki a haza bölcsének emléke iránt táplál, elhatározza, hogy a felajánlott Deák-reliquiákat megvásárolja s díszes szekrényben az elnöki fogadóteremben fogja elhelyeztetni." Ezt követően Beőthy Pál elnök, akit a bizottság megbízott a vétel elintézésével, Daróczy Aladár képviselővel üzenetet küldött édesanyjának, hogy Deák Ferenc könyvtárát négyezer koronáért megveszi. Az üzenetet Daróczy Tamásné január 26-i levelében a felajánlott vételárat elfogadva visszaigazolta, és kérte az elnököt, hogy a könyvek átvétele iránt intézkedni kegyeskedne" és a vételárat Paksra küldje el. Az elnök január 28- án az ügy további rendezésével Fülöp Áron könyvtárigazgatót írásban bízta meg: Értesítem könyvtárigazgató urat, hogy a könyvtári bizottság határozata értelmében az özv. Daróczy Tamásné által megvételre felajánlott, Deák Ferenc tulajdonát képezett könyvgyűjteményt a képviselőház könyvtára részére négyezer (4.000) koronáért megveszem [...] Utasítom tehát, [...] hogy a könyvgyűjtemény beszállítása és árának kifizetése, úgyszintén annak a könyvtárban leendő elhelyezése iránt a szükséges lépéseket tegye meg." Fülöp Áron a nagyrészt egykorú félbőrkötésben levő könyveket (némi eltéréssel: 61 művet, 259 kötetben) február 4-én vette át. A címlapokon az alábbi feliratok valamelyike állott: kézírással Deák Ferenc, vagy D. F., vagy Fr. Deák, illetve bélyegzővel: Deák Ferencé. A kötetek előzékén bélyegzőn a Daróczy Zoltán könyvtára" felirat szerepelt. Az elnök könyvtári elhelyezésre adott utasítást; a határozatban szereplő elnöki fogadó" és díszes szekrények" elgondolását, úgy látszik Beőthy időközben megváltoztatta, mert a könyvek hónapokig vártak elhelyezésükre (ebben nyilván Fülöp Áron huzamos időn át tartó betegsége is közrejátszott). Az I. világháború kitörése miatt azonban a ládákba csomagolt könyvek még hosszú ideig felbontatlanul hevertek a személyzet nélkül maradt könyvtárban. Csak a háború után [...] kerültek a könyvek feldolgozásra és osztattak be a megfelelő szakokba még azok is, amelyek már megvoltak a könyvtárban írta 1938-as cikkében Panka Károly (Magyar Könyvszemle, 1938, ), aki a többségében német nyelvű, politikai, történeti, közgazdasági, közjogi, filozófiai, jogbölcseleti és szépirodalmi, a XVIII-XIX. században megjelent értékes művekből álló gyűjteményt sokat idézve a Deák által olvasott könyvekből és a nagy politikus széljegyzeteiből részletesen ismerteti. A Deák-könyvtár további sorsáról a könyvtári bizottság május 24-i ülése ad újabb információt. Az ülésen Nagy Miklós könyvtárigazgató jelezte Palmer Kálmán elnöki főtanácsos kérését, amely szerint a Parlamenti Múzeum közelgő megnyitására való tekintettel kéziratos anyagokat szeretnének a könyvtártól kapni. Nagy Miklós a Benyovszky Péter-féle kéziratokon kívül Deák könyvtárát ajánlotta fel 250 kötetben. Az ajándék az január 23-i megnyitáskor már az új intézmény anyagát gazdagította. A könyveket a múzeum Deákszobájának egyik könyvszekrényében helyezték el az egykori igazságügy miniszter más ingóságai között, s itt maradtak a Parlamenti Múzeum 1949 novemberi megszűnéséig. Az Új Magyar Központi Levéltárban az ad 23/1947. P. M. sz. irat (XIX-I doboz, 42. tétel) még megemlíti, hogy különgyűjteményként őrzik Deák Ferenc könyvtárát. A II. világháború alatt tehát nem érte sérülés. Ugyanezen a feljegyzésen, amelyet Fejős Imre múzeumi őr és Mártonffy Marcellné könyvtári főtiszt írt alá, a Parlamenti Múzeum könyvállományát 1209 kötetben tüntetik fel. Az Országos Könyvtári Központ közötti iratai (szintén a XIX-I doboz, 42. tétele alatt) tartalmazzák a sz. iratcsomót, amely a Parlamenti Múzeum Könyvtára nevet viseli. Az itt megmaradt jelentésben a könyvállomány kötetszámát az január 1-jei állapot szerint 1249 kötetben adják meg. Ez az előbb említett irat adatához hasonló, a Deák-könyvtár megléte tehát ekkor még biztosra vehető. A haza bölcsének jobb sorsra érdemes könyvtáráról azonban a Parlamenti Múzeum 1949 végén történt megszűnésekor az átadási jegyzőkönyvek közül egy sem tesz említést. Az tény, hogy az Országgyűlési Könyvtár, mint eredeti tulajdonos, nem kapta vissza e történelmi ereklyéket. Egy december 13-i elismervényben, amelyet Varjas Béla megbízott igazgató és Waldapfel Eszter írt alá, viszont ez áll: a Parlamenti Múzeum nyomtatványanyagát [...] egy tömegben, jegyzék nélkül az Országos Széchényi Könyvtár számára átvettem." A könyvek tehát minden bizonnyal a nemzeti könyvtárba kerültek. Mivel az ottani katalógusok nem árulják el hollétüket,

5 további sorsuk, illetve a Deák-könyvtár jelenlegi őrzési helye egyelőre ismeretlen. Végül meg kell még jegyezni, hogy ez az 1914-ben megvásárolt gyűjtemény Deák Ferenc könyvtárának csak egy része volt. Panka Károly ugyanis 1938-ban az Országos Széchényi Könyvtárban is talált 36 művet Deák egykori könyvtárából. Ezenkívül a könyvtár megbízásából ugyancsak ő, a későbbi könyvtárigazgató, a 20-as években tárgyalásokat folytatott Darvas Lajos Teréz körúti antikváriussal, a birtokában levő törvénygyűjteményekből, latin klasszikusokból és német nyelvű szépirodalmi művekből álló, Deák Ferenc bélyegzőjével ellátott könyvgyűjtemény megvásárlásáról. Az óriási ár 30 millió korona miatt e könyvek megvételére nem került sor. Az viszont akkor kiderült s erről a Magyarság július 5-i számában Palóczi Edgár cikkéből is értesülhetünk -, hogy a Deák-féle könyvtárnak ez a része 1854-ben, amikor a könyvek tulajdonosa kehidai birtokát eladta, a Veszprém vármegyei Éjszaki-család birtokába került. Ezeket Éjszaki Károlynak, a Petőfi Társaság alelnökének halála után dr. Hattyufy Dezső Fejér vármegyei régész szerezte meg a könyvekben az Éjszaki név és a Hattyufy-címer is szerepel a címlapokon, aki bútorokkal együtt egy bútorkereskedőnek adta tovább. Tőle vette meg az antikvárius, Darvas Lajos. Később a könyveket néhai Ernst Lajos, a neves műgyűjtő vásárolta meg ban a Deák-könyvtárról szóló cikk megírásakor - a művek hollétét Panka Károlynak sem sikerült kinyomoznia. (Részlet Jónás Károly Veredy Katalin: Az Országgyűlési Könyvtár története, című könyvből) HÍREK AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÍRORSZÁG SZAVAZ OKTÓBERBEN Globalizált és állandóan változó világunkban az Európai Uniónak az eddigieknél is több kihívással kell szembenéznie. A 21. században számos súlyos kérdésre kell megoldást találni: a demográfiai tendenciák visszafordítására, az éghajlatváltozásra, az energiaellátás biztosításával kapcsolatos nehézségekre, a biztonságunkat fenyegető új veszélyekre vagy a gazdaság globalizálódására. A tagállamok többé már nem képesek egyedül szembenézni ezekkel az új nehézségekkel, melyek államhatároktól függetlenül, azaz az Unió egésze számára kihívást jelentenek. Európai szintű közös fellépés eredményezhet csak megoldást, és oszlathatja el az állampolgárok aggodalmait. Ahhoz azonban, hogy az Unió készen álljon a küzdelemre, meg kell újulnia. Hatékony és összehangolt eszközökre van szükség, melyek nem csupán a nemrégiben tizenötről huszonhét tagúra bővült Unió működéséhez alkalmazkodnak, hanem a világ gyors változásához is. E törekvés nyomán jött létre a december 13-án aláírt Lisszaboni Szerződés. Az állam- és kormányfők az Unió jövőbeni feladatkörét és munkamódszereit meghatározó új szabályokról úgy állapodtak meg, hogy közben szem előtt tartották a politikai, gazdasági és társadalmi változásokat, valamint az európai polgárok elképzeléseit. A Lisszaboni Szerződés ennek köszönhetően az európai intézményeket és munkamódszereiket hozzáigazítja az új kihívásokhoz, megerősíti az Unió demokratikus legitimitását, és megszilárdítja az alapvető értékeket. A Lisszaboni Szerződést a tagállamok kormányainak képviselőiből álló kormányközi konferencia dolgozta ki. Az Európai Bizottság és a Parlament is részt vett a konferencia munkájában. A szerződés csak akkor léphet hatályba, ha azt mind a 27 tagállam ratifikálta. Minden tagállamnak jogában áll, hogy alkotmányos szabályai alapján válassza meg a ratifikáció módját, s ez Írország kivételével már minden országban meg is történt. Az ír miniszterelnök, Brian Cowen júliusban bejelentette, hogy országában október 2-án tartanak második alkalommal népszavazást a szerződésről. A kormány fehér könyvet adott ki, amelyben bemutatja, milyen változásokat hoz a szerződés az EU működésében, illetve ismerteti az Írországnak nyújtott, jogilag kötelező erejű garanciákat és biztosítékokat. A fehér könyv célja, hogy egyértelművé és érthetőbbé tegye a szerződést az írek számára. Ennek azért van mérföldkő szerepe az EU történetében, mert a szerződés újbóli elutasítása esetén a reformfolyamat elakadna. VÁLOGATÁS A LISSZABONI SZERZŐDÉSRŐL SZÓLÓ DOKUMENTUMOKBÓL Encyclopaedia of European elections / ed. by Yves Az Európai Unió szerződéses reformja : az Unió Lisszabon után / Horváth Zoltán, Ódor Bálint. - Budapest : HVG-ORAC, p. OGYK: REF KK V/4705 * * EU KK I Dividing lines between the European Union and its member states : the impact of the Treaty of Lisbon / by Stephen C. Sieberson. - Hague : T.M.C. Asser Press, cop XVIII, 298 p. OGYK: EU KK VI Der Vertrag von Lissabon zur Reform der EU : Einführung mit Synopse / von Rudolf Streinz, Christoph Ohler, Christoph Herrmann ; unter Mitarb. von Tobias Kruis aktual. und erw. Aufl.. - München : Beck, XVII, 404 p. OGYK: EU KK II Lissabon in der Analyse : der Reformvertrag der Europäischen Union / Werner Weidenfeld (Hrsg.) ; [hrsg. CAP]. - Baden-Baden : Nomos, p. (Münchner Beiträge zur europäischen Einigung) OGYK: EU KK II

6 Kézikönyv az Európai Unióról / Horváth Zoltán ; [közread. a] Magyar Országgyűlés átd., bőv. kiad.. - [Budapest] : Magyar Országgyűlés, p. OGYK: REF KK V/4659 * EU KK 0 * KTO * IMD/245 * IMD/246 * KTK VI/2120 Treaty Amending the Treaty of Nice print. - Guetersloh : Bertelsmann Stiftung ; Munich : Center for Applied Policy Research, p. OGYK: EU KK II Az európai integráció : elméletek történelmi perspektívában / Bóka Éva. - Budapest : Corvina, cop p. (Tudástár) OGYK: EU KK 0 Gott in die Verfassung? : Religion und Kompatibilität in der Europäischen Union / Gregor Waschinski. - Baden-Baden : Nomos, p. (Münchner Beiträge zur europäischen Einigung) OGYK: EU KK II The fundamentals of EU law revisited : assessing the impact of the constitutional debate / ed. by Catherine Barnard. - Oxford : Oxford University Press, XXII, 299 p. OGYK: EU KK II The European Constitution and national constitutions : ratification and beyond / eds. Anneli Albi, Jacques Ziller. - Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, XIV, 308 p. (European monographs ; 54. ) OGYK: EU KK VI The national parliaments in the European Union : a critical view on EU constitution-building / Philipp Kiiver. - The Hague : Kluwer Law International, cop XV, 209 p. (European monographs ; 50. ) OGYK: EU KK I Das Publikum verlässt den Saal : nach dem Verfassungsvertrag: die EU in der Krise / Andreas Wehr. - Köln : PapyRossa, cop p. (Neue kleine Bibliothek ; 110. ) OGYK: EU KK 0 Európa jövője : európai alkotmánnyal vagy nélküle? : nemzetközi konferencia, Budapest, február Luxembourg : Európai Közösségek Kiadványainak Hivatala, p. (A mi Európánk ) OGYK: EU KK II EU- und EG-Vertrag : Kommentar zu dem Vertrag über die Europäische Union und zu dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft / hrsg. Carl Otto Lenz und Klaus-Dieter Borchardt Aufl.. - Köln : Bundesanzeiger, XXIII, 2653 p. + 1 CD-ROM. - (Europa, Staat, Verwaltung ) OGYK: EU KK II The EU Constitution : in search of Europe's international identity / Gráinne de Búrca. - Groningen : Europa Law Publ., [2], 27 p. (Walter van Gerven lectures ; 4. ) OGYK: EURÓPAI FOGYASZTÓI KÖZPONT -- MAGYARORSZÁGON Az Európai Unió egyik legfontosabb célja az egységes belső piac megteremtése. Az egységes piac feltételeinek azonban nem csupán makrogazdasági szinten kell teljesülnie, hanem a fogyasztók részére is. Ahhoz azonban, hogy a fogyasztók is részesülhessenek az egységes piac nyújtotta előnyökből, alapvetően szükséges azoknak az intézményeknek a felállítása, amelyek biztosítják a fogyasztói jogok érvényesülésének feltételeit. Az Európai Unió alapelve közé tartoznak az áruk szabad mozgásának elve. Szintén alapelv a személyek szabad mozgáshoz kapcsolódó jog. Csatlakozásunk az Unióhoz többek között azt is azt eredményezte, hogy jelentősen könnyebbé vált az Unión belüli utazás, vásárlás. Mind gyakrabban van lehetőségünk az uniós országokban, hogy kedvezményes szolgáltatásokat vegyünk igénybe, olcsóbban vásároljunk valamit. Ahhoz azonban, hogy mindezt nyugodt szívvel megtehessük, szükséges, hogy az esetleg felmerülő fogyasztói problémákkal legyen kihez fordulni. Magyarországi vásárlás esetén a válasz egyszerű, hiszen a blokkal (nyugtával, jótállási jeggyel) nyugodtan visszamehetünk oda, ahol a terméket vásároltuk vagy a szolgáltatást igénybe vettük. Mindezt megtehetjük külföldi vásárlás esetén is, de ez általában (földrajzi, nyelvi okok miatt) nehézségbe ütközhet. A külföldi vásárlással, szolgáltatások igénybevételével kapcsolatosan felmerülő problémákat határon átnyúló fogyasztói panaszoknak nevezzük. E panaszok tekintetében problémát jelenthet, hogy mindig a szolgáltatás helyszíne szerinti szabályok az irányadók. Vagyis ausztriai vásárlás esetén az osztrák-, spanyolországi nyaralás esetén a spanyol jog szerint érvényesíthetjük igényünket. Feltehetőleg nincs olyan fogyasztó, aki minden uniós tagállam fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályait ismerné. A határon átnyúló fogyasztói panaszok érvényesítésére más tagállambeli fórum előtt kerül sor, ezért az egyes fogyasztó részben a rendszer ismeretlensége, részen az esetleges nyelvi nehézségek miatt fokozottan kiszolgáltatott helyzetben van. A határon átnyúló panaszok orvoslásának elősegítése érdekében, az Európai Bizottság Fogyasztóvédelmi Főigazgatósága támogatásával kerültek kialakításra az Európai Fogyasztói Központok, s nemrég megnyílt a magyar iroda is. A határon átnyúló fogyasztóvédelmi problémákkal kapcsolatban tehát ezentúl új lehetőség áll a rendelkezésünkre. Feladataikról és hatáskörükről részletesen a honlapjukon lehet tájékozódni:

7 VÁLOGATÁS A FOGYASZTÓVÉDELEMRŐL SZÓLÓ DOKUMENTUMOKBÓL The European Consumer Centres Network : annual report, 2007 / European Commission. - Luxembourg : EUR-OP, p. OGYK: EU/XXVIII The consumer markets scoreboard : monitoring consumer outcomes in the single market / European Commission, Directorate-General for Health and Consumer Protection. - Luxembourg : EUR-OP, p. OGYK: EU/XXVIII Fogyasztói jogok : hogyan védi az Európai Unió az Ön érdekeit? / Európai Bizottság. Kommunikációs Főigazgatóság. - Luxembourg : EUR-OP, p. OGYK: EU/XXVIII /M Tisztességtelen verseny - fogyasztóvédelem : egy európai jogi irányelv átültetésésnek margójára / szerk. Vörös Imre ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézet. - Budapest : Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézet : Krim Bt., OGYK: The unfair commercial practices directive / European Commission, Directorate-General for Health and Consumer Protection. - Luxembourg : EUR-OP, p. OGYK: EU/VIII Fogyasztóvédelem, 2006 : [kis- és középvállalkozóknak] / [főszerk. Dávid Ferenc] ; [szerk. Kozák András]. - Budapest : Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, [2006] p. OGYK: EU KK XXVIII Competition law and consumer protection / Katalin Judit Cseres. - The Hague : Kluwer Law International, cop XII, [2], 450 p. (European monographs ; 49. ) OGYK: EU KK X The harmonization of civil and commercial law in Europe / by Barbara Pasa and Gian Antonio Benacchio ; transl. by Lesley Orme. - Budapest ; New York, N.Y. : Central European University Press, X, 567 p. (A guide to European private law) OGYK: EU KK XII Liability for products : English law, French law, and European harmonization / by Simon Whittaker. - Oxford : Oxford University Press, LXIII, 687 p. OGYK: EU KK XXVIII EU-csatlakozás, pénzügyi felügyelet és fogyasztóvédelem / Horváth Henrik. - Budapest : Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai Elemző Központ : Külügyminisztérium, p. (Európai füzetek) OGYK: EU KK V Food safety law in the European Union : an introduction / Bernd van der Meulen, Menno van der Velde. - Wageningen : Wageningen Academic Publ., p. (European Institute for Food Law series ; 1. ) OGYK: EU KK XV Szavatosság, jótállás / Szilágyi Árpádné. - Budapest : Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai Elemző Központ : Külügyminisztérium, p. (Európai füzetek) OGYK: EU KK V From farm to fork : Safe food for Europe's consumers / European Commission. Directorate- General for Press and Communication. - Luxembourg : EUR-OP, p. (Europe on the move) OGYK: EU/XXIII Az Európai Unióról szóló híreket, bibliográfiát összeállította: Perjési Vera MINDENNAPJAINK... A nyári szünet után, szeptember 1-jétől újra várjuk olvasóinkat a megszokott nyitvatartási rend szerint: Hétfőn Keddtől péntekig Szombaton Különgyűjtemények: EU Letéti Gyűjtemény Hétfőn Keddtől péntekig Szombaton ENSZ Letéti Gyűjtemény és Külföldi Parlamenti Gyűjtemény Hétfőn Keddtől péntekig Szombaton Zárva Magyar Parlamenti Gyűjtemény Hétfőn Keddtől csütörtökig Pénteken Szombaton Zárva A BELÉPÉS A BELÉPTETÉS MÓDJA AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁRBA Ha első alkalommal keresi fel könyvtárunkat, vagy nem rendelkezik érvényes olvasójeggyel, kérjük, hogy beiratkozási szándékát előzetesen jelezze az

8 Olvasószolgálat munkatársainak, mert a belépéshez előzetes bejelentkezés szükséges. Bejelentkezni a as telefonszámon vagy a címen lehet. Érvényes olvasójeggyel rendelkező olvasóink a szokásos módon, személyazonosságukat igazolva léphetnek be a Könyvtárba. A könyvtárat a Kossuth téri metróállomás felőli oldalon, a déli sorompónál közelíthetik meg. Az épületbe történő belépéshez (Országház, IV-es kapu) a személyazonosság igazolása (személyi igazolvány, útlevél) szükséges. A továbbiakban már előzetes bejelentés nélkül is ellátogathat könyvtárunkba. Hírlevelünk célja, hogy rendszeresen tájékoztassuk a jog-, a politika- és a történettudomány hazai szakembereit a fenti tudományterületeknek az Országgyűlési Könyvtárban elérhető legfontosabb információs forrásairól. Visszajelzését, javaslatait szívesen vesszük a címen! Országgyűlési Könyvtár, 1055 Budapest Kossuth tér 1-3. Tel.: , Fax: / Web:

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat 1 A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat (Az Ügyrend 2. sz. melléklete) Készítette: Fenyvesi Olga Jászberény,

Részletesebben

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata 1. A Könyvtár feladata Az MTA ATK TAKI Könyvtárának állománya az intézet keretében folyó tudományos kutatómunka szolgálata mellett

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 13. 1 Színház- és Filmművészeti

Részletesebben

A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata

A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár Szervezeti és Működési Rendjének 7. számú melléklete Keszthely Hatályba lépés ideje:

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

АZ ISKOLAI KÖNYVTÁR ELEKTRONIKUS KATALÓGUSÁNAK FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSA - SZIRÉN ADATBÁZISÁNAK KERESÉSE

АZ ISKOLAI KÖNYVTÁR ELEKTRONIKUS KATALÓGUSÁNAK FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSA - SZIRÉN ADATBÁZISÁNAK KERESÉSE АZ ISKOLAI KÖNYVTÁR ELEKTRONIKUS KATALÓGUSÁNAK FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSA - SZIRÉN ADATBÁZISÁNAK KERESÉSE Szirén rendszernek a segítségével a hálózaton keresztül helyi és körzeti/területi könyvtárakkal tudunk

Részletesebben

Humán adatbázisok. SZTE EK adatbázisok. Humán Szakirodalmi Adatbázis. Dante. Dante. http://bodza.bibl.u-szeged.hu/

Humán adatbázisok. SZTE EK adatbázisok. Humán Szakirodalmi Adatbázis. Dante. Dante. http://bodza.bibl.u-szeged.hu/ Humán adatbázisok SZTE EK adatbázisok http://bodza.bibl.u-szeged.hu/ Dante http://bodza.bibl.u-szeged.hu:9802/dante Humán Szakirodalmi Adatbázis http://bodza.bibl.u-szeged.hu:9802/human Külföldi hungarológiai

Részletesebben

Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló 5-6. osztály

Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló 5-6. osztály A könyvek a tenger mélyéhez hasonlítanak, amelyekből a búvár értékes gyöngyöket hozhat fel. Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló Név: Iskola: Osztály: 1. Milyen dokumentumokat

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Elektronikus könyvtárközi kérések az ODR rendszerben

Elektronikus könyvtárközi kérések az ODR rendszerben Elektronikus könyvtárközi kérések az ODR rendszerben A kérő könyvtárak szemével Koltay Klára kkoltay@lib.unideb.hu Elvárások - kapcsolatok MFPI Pedagógiai Szakkönyvtár és Információs Központ 2010. február

Részletesebben

MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára

MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata 2013. Budapest, 2013. március 22. Budayné Baráth Blanka MTA ATK TAKI könyvtárosa

Részletesebben

1, A találatok megjelenítése 2, Hol, hogyan találom meg? Milyen adatokra van szükség egy könyv megtalálásához? Avagy a példányinformációk értelmezése

1, A találatok megjelenítése 2, Hol, hogyan találom meg? Milyen adatokra van szükség egy könyv megtalálásához? Avagy a példányinformációk értelmezése Mi mit jelent a katalógusban? 1, A találatok megjelenítése 2, Hol, hogyan találom meg? Milyen adatokra van szükség egy könyv megtalálásához? Avagy a példányinformációk értelmezése 1, A találatok részletes

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

Pedagógiai információforrások, adatbázisok. Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor 2015. március 4.

Pedagógiai információforrások, adatbázisok. Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor 2015. március 4. Pedagógiai információforrások, adatbázisok Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor 2015. március 4. HOL? HOGYAN? HA UGYAN! Ma már tudjuk, hogy egy értelmes sor vagy egy pontos hír körül mérföld hosszúságú

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap pályázata Könyvtári Szakmai Kollégium Használói elégedettség vizsgálata

Nemzeti Kulturális Alap pályázata Könyvtári Szakmai Kollégium Használói elégedettség vizsgálata 1) Általában honnan jut hozzá az Ön számára szükséges információkhoz, ismeretekhez? Internetből otthon, ismerősöknél 301 86% Könyvtári könyvekből 285 81% Saját könyvekből 234 67% Családtagoktól, ismerősöktől

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata I. Az állománygyarapítás módja 1. A szakkönyvtár gyűjtőkörét és az állománygyarapítás módját a könyvtári szabályzatban megfogalmazott

Részletesebben

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai 17. A Tragédia első díszkiadása (Budapest, 1887, Athenaeum), (2) + 231 l + 15 t, 34 cm, 15 Zichy Mihály rézmetszetes illusztrációval jelent meg keretdíszes

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Legfontosabb tudnivalók A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve elfogadja és betartja. A könyvtárat használhatja

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 15/K. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 179/1300/22-2/2012. SZOCIÁLETIKAI KUTATÓINTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában HATÁLYOS 2015.06.15-től Kérjük a kedvezményre jogosító igazolványok felmutatását! 1. SZJ 92.51.11.

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. 2008. július

AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. 2008. július AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2008. július MTA Közgazdaságtudományi Intézet Könyvtára Könyvtárhasználati szabályzat Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről,

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Az Egységes Pályázati Keretrendszer használata (akadémiai könyv- és folyóiratkiadási támogatás elnyerésére a 2014.

Az Egységes Pályázati Keretrendszer használata (akadémiai könyv- és folyóiratkiadási támogatás elnyerésére a 2014. 2. Az Egységes Pályázati Keretrendszer használata (akadémiai könyv- és folyóiratkiadási támogatás elnyerésére a 2014. évre vonatkozóan) Bejelentkezés az EPK rendszerébe: 1) Az Akadémiai Adattárban rögzített

Részletesebben

SZOLGÁLTATÓI NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

SZOLGÁLTATÓI NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV SZOLGÁLTATÓI NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Felhasználói kézikönyv IX. kötet BEJEGYZÉSEK LEKÉRDEZÉSE Magyar Államkincstár Betekintési jogosultsággal rendelkező felhasználók számára 2014.12.10.

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum tankönyvgyűjteményének középés hosszú távú stratégiája A Nemzeti Tankönyvtár feladatai

Részletesebben

Czinki-Vietorisz Gabriella: A könyvtárhasználók igényeire szabott szolgáltatásfejlesztés az Egyetemi Könyvtárban

Czinki-Vietorisz Gabriella: A könyvtárhasználók igényeire szabott szolgáltatásfejlesztés az Egyetemi Könyvtárban Czinki-Vietorisz Gabriella: A könyvtárhasználók igényeire szabott szolgáltatásfejlesztés az Egyetemi Könyvtárban Hagyományok és kihívások IV. 2015.08.31. Előzmények A dokumentum kikérésével kapcsolatban:

Részletesebben

Bemutatkozik az MTA Könyvtára

Bemutatkozik az MTA Könyvtára TARTALOM Bemutatkozik az MTA Könyvtára 1. alapozó program A mintegy 60-90 perces látogatás során levetítjük a könyvtár történetéről és kincseiről készült kisfilmet, bemutatjuk a különféle funkciójú olvasói

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я 17-ої сесії VI скликання від 31.01. 2014р. 321 м.берегово _ VI _összehívású_17_ülésszaka 2014.01.31.én

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár SALGÓTARJÁN 2012

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár SALGÓTARJÁN 2012 SALGÓTARJÁNI INTÉZET KÖNYVTÁR Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2011 SALGÓTARJÁN 2012 Összeállította: Szilágyi Zoltánné 657 B69 Blumné

Részletesebben

NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról

NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról MINDIG KÖZEL VAGYUNK! Gráz kulturális hivatalának városi könyvtára változatos és magas szintű állománnyal rendelkezik.

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Tájékoztató A ZMNE-n bevezetett wifi szolgáltatásról KMOP-4.2.1/B-2008-0016

Új Magyarország Fejlesztési Terv Tájékoztató A ZMNE-n bevezetett wifi szolgáltatásról KMOP-4.2.1/B-2008-0016 Új Magyarország Fejlesztési Terv Tájékoztató A ZMNE-n bevezetett wifi szolgáltatásról KMOP-4.2.1/B-2008-0016 Tájékoztató A ZMNE Egyetemi Informatikai Szolgáltató Központ (EISZK) a 2010/2011-es tanévtől

Részletesebben

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezése

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Könyvtárhasználati Szabályzat. A legfontosabb tudnivalók

Könyvtárhasználati Szabályzat. A legfontosabb tudnivalók Könyvtárhasználati Szabályzat A legfontosabb tudnivalók Orosháza 2014 I. A könyvtári szolgáltatások igénybevétele A könyvtár szolgáltatásait minden érdeklődő - magyar és külföldi - állampolgár igénybe

Részletesebben

Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló 7-8. osztály

Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló 7-8. osztály A könyvek a tenger mélyéhez hasonlítanak, amelyekből a búvár értékes gyöngyöket hozhat fel. Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló 7-8. osztály Név: Iskola: Osztály:...... 1. Határozd

Részletesebben

2. 3. Keresés az Interneten. Navigáció az Interneten: Megoldások. Internetes keresés buktatói. 1. Keresőmotorok. Webes keresési lehetőségek

2. 3. Keresés az Interneten. Navigáció az Interneten: Megoldások. Internetes keresés buktatói. 1. Keresőmotorok. Webes keresési lehetőségek Keresés az Interneten Navigáció az Interneten: Keresőrendszerek, keresési tippek Egyszerű keresőrendszerek Tematikus keresőrendszerek, katalógusok Portálok Adatbázisok, online folyóiratok Elektronikus

Részletesebben

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK. Általános intézményi adatok, elérhetőségek

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK. Általános intézményi adatok, elérhetőségek KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK Általános intézményi adatok, elérhetőségek Pécsi Tudományegyetem (PTE) REKTOR DR. GÁBRIEL RÓBERT egyetemi tanár 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B. http://www.pte.hu/ OM AZONOSÍTÓ

Részletesebben

REAL az MTA Könyvtárának repozitóriuma

REAL az MTA Könyvtárának repozitóriuma OGYK - Digitalizálni, de... - Holl A.: REAL az MTA Könyvtárának repozitóriuma 1 REAL az MTA Könyvtárának repozitóriuma Tudományos szakcikkek és disszertációk teljes szövegű szolgáltatása Holl András MTA

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p.

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p. 2014. július 21. Törvények, Adattárak, címtárak Levéltári forrás Lexikonok Törvények *1929. XI. *1934. VIII. t.-c. *A vallás- és közoktatásügyi miniszter végrehajtó 9300/1935. III. számú rendelete *A vallás-

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. A Kislángi ÁMK Könyvtárának nyitva tartási ideje: Hétfőn: 13-17 óráig Keddtől péntekig 8-12 13-17 óráig 2. A Kislángi ÁMK Könyvtárának részlegei (gyűjteményrészei): Felnőttkönyvtár

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat Könyvtárhasználati szabályzat Beiratkozás, regisztrálás A beiratkozás, regisztrálás alapfeltétele, hogy a könyvtárat használni kívánó személy közölje és hitelt érdemlő dokumentum (személyi igazolvány,

Részletesebben

Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma

Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma 2015. november 5 (csütörtök) 6 (péntek) MTA Miskolci Akadémiai Bizottságának Székháza Miskolc, Erzsébet tér 3. Gépipari Tudományos Egyesület Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bódán Zsolt Neptun kód: RELP6C Doktori Iskola: Történelemi és Néprajzi Doktori Iskola Iktatószám: DEENKÉTK/401/2014. Tételszám: Tárgy: PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények

Részletesebben

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban A mozgókönyvtári feladatellátást nyújtó szervezet: Gróf Festetics György Műv. Kp. Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Igazgató: Halász

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: KDB Bank ) minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgálja ki. Ha ennek ellenére bármely

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

Új könyvek az Európai Unióról

Új könyvek az Európai Unióról Új könyvek az Európai Unióról Válogatás az Országgyűlési Könyvtárba 2015. május hónapban beérkezett könyvekből az Európai Unió témakörében. Az egyes tételek végén a dokumentum raktári jelzete található.

Részletesebben

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás).

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás). COMENIUS pályázattal Romániában Közel kétéves előkészítés után a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola az Európai Unió Oktatási Bizottsága által támogatott, Egész életen át tartó tanulás COMENIUS

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk.

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk. Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT. 2. sz. függelék A könyvtári

Részletesebben

TONK SÁNDOR KÖNYVTÁR - KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT -

TONK SÁNDOR KÖNYVTÁR - KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT - TONK SÁNDOR KÖNYVTÁR - KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT - Elérhetőség: Déva utca 19. sz. RO-400375 Kolozsvár Tel./Fax: +4 0364 401458 http://kv.sapientia.ro/hu/konyvtar-bemutatas Könyvtárosok: Vincze-Jancsi

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére. Az előterjesztést készítette: könyvtáros

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére. Az előterjesztést készítette: könyvtáros 1787-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére Tárgy: Könyvtári infotéka szabályzat jóváhagyása Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Ügyfélfogadás rendje és panaszkezelésre vonatkozó szabályzat Verzió Hatályos Döntés száma 1. 2012. április 26. 7/2012.(04.26) vezérigazgatói határozat 2. 2014. július

Részletesebben

A Külkereskedelmi Főiskola. dokumentumokban

A Külkereskedelmi Főiskola. dokumentumokban A Külkereskedelmi Főiskola dokumentumokban Válogatás 35 év dokumentumaiból (1962)-1971-2006 Budapest, 2006 Tartalomjegyzék A. A főiskola alapítása 1. Előterjesztés-tervezet az Országos Oktatási Tanácshoz

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA Jelen szabályozás az Iparművészeti Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) Könyvtára (a továbbiakban: Könyvtár) Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Fejér György Városi Könyvtár 2. sz. melléklet KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. február 01. Pappné Beke Judit igazgató Összeállította: Kalmárné Amberg Xénia A könyvtár olvasója lehet minden

Részletesebben

Általános használati tudnivalók és szabályok

Általános használati tudnivalók és szabályok MÜTF Polihisztor Általános használati tudnivalók és szabályok A MÜTF Polihisztor azzal a céllal jött létre, hogy elsősorban a MÜTF hallgatóinak tanulmányait és közösségépítését segítse jegyzetfeltöltési

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A nyilatkozat célja Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy drshine Kft. (levelezési címe: 4030 Debrecen, Búzavirág utca 1.; Cégjegyzékszáma: 09 09 014014; adószáma: 14079043-2-09)

Részletesebben

Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához

Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához Bibliográfiák Gáspár Margit: A magyar kémiai irodalom bibliográfiája. 1901 1925. Bp., 1931. Egy. ny. XII, 334 p. Gáspár Margit: A

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhely, 2010. március 20. Az iskolai könyvtárhasználati útmutatója

Részletesebben

Digitális kincstár digitális kincskereső Elektronikus szolgáltatások az MTA Könyvtárában

Digitális kincstár digitális kincskereső Elektronikus szolgáltatások az MTA Könyvtárában Digitális kincstár digitális kincskereső Elektronikus szolgáltatások az MTA Könyvtárában Naszádos Edit, könyvtári szakinformatikus Holl András, informatikai tanácsadó Kapus Erika, tájékoztató könyvtáros

Részletesebben

ORSZÁGOS SZÖVETKEZETI SZÖVETSÉGEK, INTÉZMÉNYEK JEGYZÉKE, 2012

ORSZÁGOS SZÖVETKEZETI SZÖVETSÉGEK, INTÉZMÉNYEK JEGYZÉKE, 2012 ORSZÁGOS SZÖVETKEZETI SZÖVETSÉGEK, INTÉZMÉNYEK JEGYZÉKE, 2012 Országos Szövetkezeti Tanács (OSZT) Elnök: Farkas Tamás Alelnök: Dr. Zs.Szőke Zoltán 1146. Budapest, Hermina út 57. Telefon: 331-13-13 E-mail:

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához

Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához A WEB EDInet rendszer használatához internet kapcsolat, valamint egy internet böngésző program szükséges (Mozilla Firefox, Internet Explorer).

Részletesebben

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1 NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. Oldal: 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3. oldal 2. DEFINÍCIÓK 4. oldal 3. ÜGYFÉLPANASZOK TÍPUSAI 5.

Részletesebben

Olvass. Tanulj. Vidd magaddal.

Olvass. Tanulj. Vidd magaddal. ELTE Reader Olvass. Tanulj. Vidd magaddal. Az ELTE Eötvös Kiadó a tudományegyetem intézményi könyvkiadója. Könyvkiadóként keressük azokat a lehetőségeket, amelyek a digitális publikálásban rejlenek. Egyetemi

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

Oktatás. WiFi hálózati kapcsolat beállítása Windows XP és Windows 7-es számítógépeken. SZTE Egyetemi Számítóközpont

Oktatás. WiFi hálózati kapcsolat beállítása Windows XP és Windows 7-es számítógépeken. SZTE Egyetemi Számítóközpont Oktatás WiFi hálózati kapcsolat beállítása Windows XP és Windows 7-es számítógépeken SZTE Egyetemi Számítóközpont WLAN kapcsolat beállítása 1 Tartalom Windows XP... 2 Tanúsítvány telepítése... 2 WPA2 védett

Részletesebben

b o o k s 2 e b o o k s. e u

b o o k s 2 e b o o k s. e u eod eod eod eod eod eod EOD az MTA Könyvtárában Kapus Erika tájékoztató könyvtáros Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztály b o o k s 2 e b o o k s. e u ebooks on Demand e-könyvek megrendelésre 10 ország

Részletesebben

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között XV. Nemzetközi Tudományos Napok 2016. március 30 31. 1. FELHÍVÁS 1 TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Elnök Dinya László CSc, egyetemi

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2011. április 1. Címzett: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Risk Partners Kft. Ügyfelei részére I. Panasz bejelentésének módjai 1) Szóbeli panasz a. Személyesen - Panaszügyintézés helye: 2120 Dunakeszi, Kertész u. 12. - Nyitva tartás:

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓVAL KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB SZERZŐDÉSEK

AZ EURÓPAI UNIÓVAL KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB SZERZŐDÉSEK AZ EURÓPAI UNIÓVAL KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB SZERZŐDÉSEK AJÁNLÓ BIBLIOGRÁFIA Összeállította: Szelthafner Henrietta Frissítette: Kripner Veronika Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ

Részletesebben

Dr. Szabó Zsolt Ph.D

Dr. Szabó Zsolt Ph.D Dr. Szabó Zsolt Ph.D Egyetemi adjunktus Email cím: szabo.zsolt@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 állam- és jogtudomány PhD summa cum laude A disszertáció címe: A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

Második Európai Blue Sky Konferencia

Második Európai Blue Sky Konferencia Második Európai Blue Sky Konferencia 1 Globális Átalakulások Következmények és Alternatívák Nemzetközi konferencia az OECD és az UNESCO MOST Program támogatásával 2015. Október 29-31, Budapest - Várnegyed

Részletesebben

Kedves Szülők! A leendő első osztályos, tanköteles gyermekek beíratásával kapcsolatos információkra szeretnénk felhívni a figyelmüket.

Kedves Szülők! A leendő első osztályos, tanköteles gyermekek beíratásával kapcsolatos információkra szeretnénk felhívni a figyelmüket. Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM: 032351 KLIK 122013 Cím: 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. / : (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu Kedves Szülők!

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Kedves Könyvtárhasználónk és Látogatónk! Szeretnénk megismerni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Részletesebben

Webáruház felhasználói útmutató

Webáruház felhasználói útmutató Webáruház felhasználói útmutató 1. Bejelentkezés Bejelentkezni a rendszerbe egyféleképpen, regisztrált vevőként lehetséges. A webáruházból rendelést kizárólag a rendszerben szereplő, felhasználónévvel

Részletesebben