Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 O G YK - HÍRLEVÉL 15. szám Az Országgyűlési Könyvtár elektronikus hírlevele szeptember Tartalom AKTUÁLIS Befejeződött az olvasóterem felújítása 150 éve született Benedek Elek Benedek Elek művei cikkek, tanulmányok, dokumentumok az íróról ÚJ ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSAINK Történelem az Oxford Scholarship Online-on SAGE HSS: 400 tudományos folyóirat gyűjteménye GYŰJTEMÉNYEINK Deák Ferenc könyvtára HÍREK AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Írország szavaz októberben Válogatás a Lisszaboni Szerződésről szóló dokumentumokból MINDENNAPJAINK AKTUÁLIS BEFEJEZŐDÖTT AZ OLVASÓTEREM FELÚJÍTÁSA Az Országgyűlési Könyvtár hosszú zárva tartása alatt befejeződött a nagyolvasóterem felújítása. A terem berendezésének megújításában az Országház építészeinek alapelve az volt, hogy megmaradjon az eredeti hangulat, s az ötvöződjön a mai modern technikával. A most befejezett munkálatok során felújították a két évtizede, statikai okok miatt életveszélyes állapotban lévő galériát, megújult a teljes elektromos hálózat (a világítás, az asztalok lámpatestei), korszerűsítették a légkondicionáló rendszert, kicserélték a teljes padozatot, amely új szőnyegezést is kapott, felújították valamint kicserélték a terem berendezéseinek jelentős részét (asztalok, lámpák, tárolók), a galéria feletti falfelület pedig az eredeti állapotot idéző falfestéssel gazdagodott. A felújítás lehetőséget adott a kézikönyvtár könyv-és folyóirat-állományának bővítésére. Az olvasóteremben elhelyezett minden tudományterületet jelentősen bővítettük: az államés jogtudomány, a történeti és hatályos jogforrások (1850-től napjainkig), a szociológia, a politika-, a történet-és közgazdaságtudomány köréből háromezerrel több kötet található most meg szabadpolcon. Bővült az olvasóteremben rendelkezésre álló folyóiratok köre: a polcokon immár 202 magyar és 91 külföldi napi-és hetilap, folyóirat legfrissebb száma áll az olvasók rendelkezésére. Szeptembertől az olvasói nyilvántartásra új programot vezettünk be, ezért minden látogatónk új olvasójegyet és azonosítót kap, amely a beiratkozáson vehető át. A katalógusfolyosón az olvasóknak hat keresőgép áll rendelkezésére a könyvtár katalógusaihoz. A beiratkozáson átvehető új olvasói azonosítókkal lehet használni a könyvtári számítógépeket, a korábbi regisztrációs számok megszűntek. Első belépéskor mindenki a születési dátumával azonos jelszót kap, amely később módosítható. Érvényes azonosítóval és jelszóval bármelyik gépen be lehet jelentkezni. A kutatómunka támogatásához a nagyolvasóteremben, a parlamenti és a nemzetközi szervezetek különgyűjteményeiben és a katalógusfolyosón több mint harminc számítógép áll olvasóink rendelkezésére, hogy könnyebbé tegye az anyaggyűjtést, a disszertációk, referátumok, szemináriumi és szakdolgozatok elkészítését. A gépeken a könyvtár minden elektronikus forrása, e- szolgáltatása elérhető. A könyvtár területén elérhető OGYK-WIFI szolgáltatást beiratkozott olvasóink ingyenesen vehetik igénybe. A vezeték nélküli Internethez olyan számítógéppel lehet csatlakozni, amely rendelkezik WIFI kártyával. Regisztrációs jeggyel ez a szolgáltatás nem használható. Elektronikus szolgáltatásaink körét is bővítettük, így a következőket nyújtjuk olvasóinknak:

2 E-könyvtár: elektronikus parlamenti dokumentumok, elektronikusan elérhető folyóiratok és folyóirat-gyűjtemények; több mint harminc féle, teljes szövegű és bibliográfiai adatbázis (témák: kézikönyvek, adattárak, jogi, politológiai, történeti, gazdasági adatbázisok, sajtóadatbázisok, nemzetközi szervezetekről szóló adatbázisok); Metalib: körkereső a különböző elektronikus forrásokban való egyidejű keresésre; RefWorks: web alapú bibliográfiakezelő rendszer saját bibliográfiák létrehozására és saját bibliográfiai adatbázisok rendezésére; digitális másolatok rendelése (A/1-es méretig); szövegszerkesztő (Word), prezentáció készítő (PowerPoint), táblázat készítő (Excel) programok, böngészés az Interneten; térítés ellenében dokumentumok nyomtatása, szkennelése, pendrive-ra vagy CD-re másolása. A szolgáltatások díjairól a könyvtár honlapján tájékozódhat. 150 Mbyte tárterületet használata az olvasójegy érvényességi idején. 150 ÉVE SZÜLETETT BENEDEK ELEK ÚJSÁGÍRÓ, ÍRÓ, KÉPVISELŐ Bölcsésztanulmányait Székelyudvarhelyen, majd Budapesten végezte. Diákkorában néprajzi gyűjtőútra ment Sebesi Jóbbal. Újságíró lett, a Budapesti Hírlap és más lapok munkatársa. Tanárnak készült, de lelke mélyén írói terveket táplált ben jelent meg a Székely Tündérország, ami már önállóan megírt népmeséket is tartalmaz, majd hat évvel később a Székely mesemondó. Az igazi vállalkozás azonban ( ) az öt kötetben megjelenő Magyar mese- és mondavilág, ami a millennium ünnepére készült. Az író a gyermekirodalmat az igaz és jó emberré nevelés eszközének, a magyar történelem megismerésének tekintette. Ízes nyelvezete pedig az irodalmi nyelv kialakításában vállalt fontos szerepet. Mesefordításait melyek főként az Ezeregyéjszaka és a Grimm-történetek átiratai a Kék-, Piros-, Ezüst- és Arany-mesekönyvekben adta ki. Publicistaként szűkebb szülőföldje, a Székelyföld problémáinak megoldásáért és a politikai visszaélések ellen harcolt tántoríthatatlanul; erélyesen bírálta korának anomáliáit, botrányos eseteit. Szépírói alkotásait (Katalin, Uzoni Margit, Mária, Huszár Anna) és a magyar nemzeti múltat megelevenítő, szinte néprajzi írásait (A magyar nép múltja és jelene, Hazánk története, Nagy magyarok élete) ma kevesen forgatják, pedig azok művészi színvonala, mély embersége és hazaszeretete méltóbb rangot érdemelne az olvasóközönség előtt től 1892-ig a Háromszék megyei Nagy-Ajta kerület országgyűlési képviselője volt, egy ideig Szabadelvű párti, majd a Nemzeti Párthoz csatlakozott. A ház megnyitásakor mint korjegyző szerepelt. Mivel a gyermekirodalmat a magyar művelődéspolitika fontos részének tartotta, felszólalásai, beszédei leggyakoribb témája az ifjúsági irodalom elméleti és gyakorlati kérdései, a népköltészet, a közoktatás megoldandó feladatai voltak. Felszólalásait a könyvtár Országgyűlési dokumentumok adatbázisában, a címen lehet lekeresni és elolvasni ben, a politikai harcokba belefáradva, visszatért az akkor már Romániához tartozó szülőfalujába, Kisbaconba. Haláláig, 1929-ig a Cimbora című ifjúsági lap kiadásával foglalkozott től a születése napján ünnepeljük a népmese napját. VÁLOGATÁS AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁR GYŰJTEMÉNYÉBŐL: BENEDEK ELEK MŰVEI Szülőföldem : erdélyi történetek a szeretetről / Benedek Elek. - Budapest : Heted7világ, cop p. (Hétköznapi kereszténység ) OGYK: Magyar mese- és mondavilág / Benedek Elek. - Budapest : Videopont, p. ; 24 cm OGYK: Benedek Elek irodalmi levelezése, : 2. : / közzéteszi Szabó Zsolt. - Bukarest : Kriterion, , [4] p. ; 20 cm OGYK: :2 Nagy magyarok élete : Válogatás / Benedek Elek ; [az előszót írta Páskándi Géza]. - Budapest : Gondolat, [Budapest] : NYIFÜ ; Budapest ; Dabas : Dabasi Ny l. ; 19 cm OGYK: A százesztendős jövendőmondó : Karcolatok, elbeszélések, cikkek / Benedek Elek. - Bukarest : Irodalmi Kvk., p. ; 21 cm OGYK: A harismadár : novellák, karcolatok, elbeszélések / Benedek Elek. - Bukarest : Állami Irodalmi és Művészeti K., p. ; 22 cm OGYK: Halljátok, emberek? : politikai írások és irodalmi bírálatok / Benedek Elek ; összeáll., előszóval és jegyzetekkel ellátta Balogh Edgár. - Bukarest : Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó, [1957] , [1] p ; 21 cm OGYK: Falusi bohémek / Benedek Elek ; Szondy György bevezető tanulmányával. - Budapest : Új Idők Irodalmi Intézet, , [1] p.. - (Új egyetemes regénytár ) OGYK: A3/11471 Szent Anna tavától Cenktetőig / Benedek Elek. - Budapest : Franklin, p. OGYK: D1/2817

3 Nagyapóéknál / Benedek Elek ; Mühlbeck K. rajzaival. - Budapest : Singer és Wolfner, p. : ill. OGYK: A3/9337 Édes anyaföldem! : egy nép s egy ember története / Benedek Elek. - Budapest : Pantheon, OGYK: C2/2485:1 * C2/2485:2 Nagy magyarok élete : 12. : Vörösmarty Mihály, Bólyay Farkas, Jósika Miklós, Batthyány Lajos, Kemény Zsigmond / Benedek Elek kiad.. - Budapest : Athenaeum, p. ; 20 cm OGYK: Nagy magyarok élete : Toldy Ferenc, Horváth Mihály, Eötvös József báró, Arany János / Benedek Elek. - Budapest : Athenaeum, , [3] p. ; 20 cm OGYK: Nagy magyarok élete : 4. köt. : Bocskay István, Bethlen Gábor, Pázmány Péter, Szenci Molnár Albert, Apáczai Csere János / Benedek Elek. - Budapest : Athenaeum, p. ; 20 cm OGYK: Rákóczi emlékezete : emlékfüzet az iskolai Rákócziünnepélyek alkalmából / szerk. Benedek Elek. - Budapest : Athenaeum, p. ; 24 cm OGYK: A magyar nép múltja és jelene / Benedek Elek. - Budapest : Athenaeum, db OGYK: C2/77:1 * C2/77:2 CIKKEK, TANULMÁNYOK, KÖNYVEK BENEDEK ELEKRŐL VÁLOGATÁS AZ ORSZÁGGYŰLÉSI GYŰJTEMÉNYÉBŐL KÖNYVTÁR Az ismeretlen Benedek Elek : kötetben eddig nem közölt, 1881 és 1892 között írt publicisztikáiból /... összegyűjt. és jegyzetekkel kieg. Perjámosi Sándor ; [szerk. és az előszót írta... A. Szála Erzsébet] ; [sajtó alá rend. Gazda István]. - Sopron : Nyugat- Magyarországi Egyetem ; Piliscsaba : Magyar Tudománytörténeti Intézet, p. ; 24 cm. - (Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára, ISSN ; 64. ) OGYK: Az ismeretlen Benedek Elek : második gyűjtés : kötetben eddig nem közölt, 1892 és 1910 között írt publicisztikáiból /... összegyűjt. Perjámosi Sándor ; [szerk. és az előszót írta... A. Szála Erzsébet] ; [sajtó alá rend. Gazda István]. - Sopron : Nyugat- Magyarországi Egyetem ; Piliscsaba : Magyar Tudománytörténeti Intézet, p. ; 24 cm. - (Tudománytörténeti Szemle könyvtára, ISSN ; 68. ) OGYK: Benedek Elek : : Ajánló bibliográfia / készítette Nagy Zoltánné ; [kiadja a debreceni Városi Könyvtár]. - [Debrecen] : Vár. Kvt., [Debrecen] : Hajdú-Bihar m. Kvt. Soksz l. ; 20 cm OGYK: Benedek Elek / Lengyel Dénes. - Budapest : Gondolat, , [4] p. ; 19 cm OGYK: Benedek Elek emlékkönyve / szerk., [a képeket vál.] Lengyel László ; [a... rajzokat Jaschik Álmos kész.]. - Bratislava : Madách ; Budapest : Móra, p. : ill. ; 25 cm OGYK: A biográfiát és bibliográfiát összeállította: Villám Judit ÚJ ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTA- TÁSAINK TÖRTÉNELEM AZ OXFORD SCHOLARSHIP ONLINE-ON A könyvtárban január 1-jétől elérhető adatbázis az Oxford University Press számtalan kiadványának teljes szövegét tartalmazza. Eddig öt nagy témakör (gazdaság és pénzügyek; politikatudomány; filozófia; vallás; jogtudomány) volt elérhető könyvtárunk számítógépeiről. E szolgáltatásunk most a történeti modullal bővült. Az egyes témakörök külön-külön vagy együttesen is kereshetők: az egyszerű és összetett kereséssel két szinten, a könyvek közt és a fejezetekben egyaránt lehet keresni. Az OSO honlap három fő navigációs lehetőséget kínál a felhasználónak: 1. Közvetlen hozzáférés a cím, tárgyszó és szerzői indexekhez. 2. A Quick Search opcióval egyszerű keresést indíthatunk bármely oldalról. 3. Közvetlen hozzáférés a négy fő téma honlapjához, illetve azok index-listáihoz. A szerzői, a cím- és a tárgyszó indexek, az egyszerű keresés (Quick Search) és az összetett keresés (Advanced Search) minden oldalról elérhető. Kereshető adatmezők: cím fejezetcímek; szerző; kulcsszó; a tömörítvények; a teljes szövegek; ISBN szám; megjelenés éve (-tól/-ig). A találatok relevancia, cím, szerző vagy a kiadás éve szerint rendezhetők. Az adatbázis használatát egy angol nyelvű oktatóprezentáció segítségével is egyszerűen elsajátíthatjuk. Az adatbázis történelemtudománnyal foglalkozó részének teljes szöveggel elérhető szakkönyveinek listája ide kattintva letölthető. SAGE HSS: 400 FOLYÓIRAT GYŰJTEMÉNYE Az Országgyűlési Könyvtár szeptember 1-jétől egy évre előfizetett a Sage Kiadó társadalomtudományi folyóiratcsomagjára (HSS, Human and Social Sciences package). Az előfizetés tartalma a Sage Kiadó csaknem négyszáz, a témába tartozó, tudományos folyóiratának teljes szövege

4 1999-től a legfrissebb számig. A cikk teljes szövegében a folyóiratok címe szerint lehet böngészni, összetett kereséssel pedig az összes folyóiratból kiemelhetjük azokat a részeket, amelyek kutatásainkhoz szükségesek. A keresést finomíthatjuk akár úgy is, hogy kiválasztjuk a teljes listából, hogy melyek azok a kiadványok, amelyekből a válogatást szeretnénk megkapni. Az adatbázis az Országgyűlési Könyvtár számítógépeiről érhető el. Aki érdeklődik az iránt, hogy melyek azok a folyóiratok, amelyek e gyűjteményben megtalálhatók, azt kérjük, kattintson ide. GYŰJTEMÉNYEINK DEÁK FERENC KÖNYVTÁRA Az első független magyar kormány igazságügy minisztere, a haza bölcse" január 29-én hunyt el. Halála után könyvgyűjteménye rokonaihoz került. Deák Ferenc unokahúga, Daróczy Tamásné a könyveket 1913-ban megvételre ajánlotta fel a képviselőháznak. Erről Beőthy Pál, a képviselőház és a könyvtári bizottság elnöke december 20- án tett említést a bizottság ülésén. Az elnök a következőket közölte: Özv. Daróczy Tamásné szül. Szeniczey Stefánia, paksi lakos ajánlatot tesz 58 mű (270 kötet) megvásárlására, amelyek egykor Deák Ferenc tulajdonát képezték. Bizonyítja ezt egynéhányban a nagy államférfi sajátkezű névírása, amelyekből ez hiányzik, ajánlattevő minden egyes műben sajátkezűleg fogja igazolni, hogy azok egykor nagybátyjáé voltak. A könyvtári bizottság örömmel fogadta az ajánlatot, és különös tekintettel ama kegyeletre, melyet lelkében mindenki a haza bölcsének emléke iránt táplál, elhatározza, hogy a felajánlott Deák-reliquiákat megvásárolja s díszes szekrényben az elnöki fogadóteremben fogja elhelyeztetni." Ezt követően Beőthy Pál elnök, akit a bizottság megbízott a vétel elintézésével, Daróczy Aladár képviselővel üzenetet küldött édesanyjának, hogy Deák Ferenc könyvtárát négyezer koronáért megveszi. Az üzenetet Daróczy Tamásné január 26-i levelében a felajánlott vételárat elfogadva visszaigazolta, és kérte az elnököt, hogy a könyvek átvétele iránt intézkedni kegyeskedne" és a vételárat Paksra küldje el. Az elnök január 28- án az ügy további rendezésével Fülöp Áron könyvtárigazgatót írásban bízta meg: Értesítem könyvtárigazgató urat, hogy a könyvtári bizottság határozata értelmében az özv. Daróczy Tamásné által megvételre felajánlott, Deák Ferenc tulajdonát képezett könyvgyűjteményt a képviselőház könyvtára részére négyezer (4.000) koronáért megveszem [...] Utasítom tehát, [...] hogy a könyvgyűjtemény beszállítása és árának kifizetése, úgyszintén annak a könyvtárban leendő elhelyezése iránt a szükséges lépéseket tegye meg." Fülöp Áron a nagyrészt egykorú félbőrkötésben levő könyveket (némi eltéréssel: 61 művet, 259 kötetben) február 4-én vette át. A címlapokon az alábbi feliratok valamelyike állott: kézírással Deák Ferenc, vagy D. F., vagy Fr. Deák, illetve bélyegzővel: Deák Ferencé. A kötetek előzékén bélyegzőn a Daróczy Zoltán könyvtára" felirat szerepelt. Az elnök könyvtári elhelyezésre adott utasítást; a határozatban szereplő elnöki fogadó" és díszes szekrények" elgondolását, úgy látszik Beőthy időközben megváltoztatta, mert a könyvek hónapokig vártak elhelyezésükre (ebben nyilván Fülöp Áron huzamos időn át tartó betegsége is közrejátszott). Az I. világháború kitörése miatt azonban a ládákba csomagolt könyvek még hosszú ideig felbontatlanul hevertek a személyzet nélkül maradt könyvtárban. Csak a háború után [...] kerültek a könyvek feldolgozásra és osztattak be a megfelelő szakokba még azok is, amelyek már megvoltak a könyvtárban írta 1938-as cikkében Panka Károly (Magyar Könyvszemle, 1938, ), aki a többségében német nyelvű, politikai, történeti, közgazdasági, közjogi, filozófiai, jogbölcseleti és szépirodalmi, a XVIII-XIX. században megjelent értékes művekből álló gyűjteményt sokat idézve a Deák által olvasott könyvekből és a nagy politikus széljegyzeteiből részletesen ismerteti. A Deák-könyvtár további sorsáról a könyvtári bizottság május 24-i ülése ad újabb információt. Az ülésen Nagy Miklós könyvtárigazgató jelezte Palmer Kálmán elnöki főtanácsos kérését, amely szerint a Parlamenti Múzeum közelgő megnyitására való tekintettel kéziratos anyagokat szeretnének a könyvtártól kapni. Nagy Miklós a Benyovszky Péter-féle kéziratokon kívül Deák könyvtárát ajánlotta fel 250 kötetben. Az ajándék az január 23-i megnyitáskor már az új intézmény anyagát gazdagította. A könyveket a múzeum Deákszobájának egyik könyvszekrényében helyezték el az egykori igazságügy miniszter más ingóságai között, s itt maradtak a Parlamenti Múzeum 1949 novemberi megszűnéséig. Az Új Magyar Központi Levéltárban az ad 23/1947. P. M. sz. irat (XIX-I doboz, 42. tétel) még megemlíti, hogy különgyűjteményként őrzik Deák Ferenc könyvtárát. A II. világháború alatt tehát nem érte sérülés. Ugyanezen a feljegyzésen, amelyet Fejős Imre múzeumi őr és Mártonffy Marcellné könyvtári főtiszt írt alá, a Parlamenti Múzeum könyvállományát 1209 kötetben tüntetik fel. Az Országos Könyvtári Központ közötti iratai (szintén a XIX-I doboz, 42. tétele alatt) tartalmazzák a sz. iratcsomót, amely a Parlamenti Múzeum Könyvtára nevet viseli. Az itt megmaradt jelentésben a könyvállomány kötetszámát az január 1-jei állapot szerint 1249 kötetben adják meg. Ez az előbb említett irat adatához hasonló, a Deák-könyvtár megléte tehát ekkor még biztosra vehető. A haza bölcsének jobb sorsra érdemes könyvtáráról azonban a Parlamenti Múzeum 1949 végén történt megszűnésekor az átadási jegyzőkönyvek közül egy sem tesz említést. Az tény, hogy az Országgyűlési Könyvtár, mint eredeti tulajdonos, nem kapta vissza e történelmi ereklyéket. Egy december 13-i elismervényben, amelyet Varjas Béla megbízott igazgató és Waldapfel Eszter írt alá, viszont ez áll: a Parlamenti Múzeum nyomtatványanyagát [...] egy tömegben, jegyzék nélkül az Országos Széchényi Könyvtár számára átvettem." A könyvek tehát minden bizonnyal a nemzeti könyvtárba kerültek. Mivel az ottani katalógusok nem árulják el hollétüket,

5 további sorsuk, illetve a Deák-könyvtár jelenlegi őrzési helye egyelőre ismeretlen. Végül meg kell még jegyezni, hogy ez az 1914-ben megvásárolt gyűjtemény Deák Ferenc könyvtárának csak egy része volt. Panka Károly ugyanis 1938-ban az Országos Széchényi Könyvtárban is talált 36 művet Deák egykori könyvtárából. Ezenkívül a könyvtár megbízásából ugyancsak ő, a későbbi könyvtárigazgató, a 20-as években tárgyalásokat folytatott Darvas Lajos Teréz körúti antikváriussal, a birtokában levő törvénygyűjteményekből, latin klasszikusokból és német nyelvű szépirodalmi művekből álló, Deák Ferenc bélyegzőjével ellátott könyvgyűjtemény megvásárlásáról. Az óriási ár 30 millió korona miatt e könyvek megvételére nem került sor. Az viszont akkor kiderült s erről a Magyarság július 5-i számában Palóczi Edgár cikkéből is értesülhetünk -, hogy a Deák-féle könyvtárnak ez a része 1854-ben, amikor a könyvek tulajdonosa kehidai birtokát eladta, a Veszprém vármegyei Éjszaki-család birtokába került. Ezeket Éjszaki Károlynak, a Petőfi Társaság alelnökének halála után dr. Hattyufy Dezső Fejér vármegyei régész szerezte meg a könyvekben az Éjszaki név és a Hattyufy-címer is szerepel a címlapokon, aki bútorokkal együtt egy bútorkereskedőnek adta tovább. Tőle vette meg az antikvárius, Darvas Lajos. Később a könyveket néhai Ernst Lajos, a neves műgyűjtő vásárolta meg ban a Deák-könyvtárról szóló cikk megírásakor - a művek hollétét Panka Károlynak sem sikerült kinyomoznia. (Részlet Jónás Károly Veredy Katalin: Az Országgyűlési Könyvtár története, című könyvből) HÍREK AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÍRORSZÁG SZAVAZ OKTÓBERBEN Globalizált és állandóan változó világunkban az Európai Uniónak az eddigieknél is több kihívással kell szembenéznie. A 21. században számos súlyos kérdésre kell megoldást találni: a demográfiai tendenciák visszafordítására, az éghajlatváltozásra, az energiaellátás biztosításával kapcsolatos nehézségekre, a biztonságunkat fenyegető új veszélyekre vagy a gazdaság globalizálódására. A tagállamok többé már nem képesek egyedül szembenézni ezekkel az új nehézségekkel, melyek államhatároktól függetlenül, azaz az Unió egésze számára kihívást jelentenek. Európai szintű közös fellépés eredményezhet csak megoldást, és oszlathatja el az állampolgárok aggodalmait. Ahhoz azonban, hogy az Unió készen álljon a küzdelemre, meg kell újulnia. Hatékony és összehangolt eszközökre van szükség, melyek nem csupán a nemrégiben tizenötről huszonhét tagúra bővült Unió működéséhez alkalmazkodnak, hanem a világ gyors változásához is. E törekvés nyomán jött létre a december 13-án aláírt Lisszaboni Szerződés. Az állam- és kormányfők az Unió jövőbeni feladatkörét és munkamódszereit meghatározó új szabályokról úgy állapodtak meg, hogy közben szem előtt tartották a politikai, gazdasági és társadalmi változásokat, valamint az európai polgárok elképzeléseit. A Lisszaboni Szerződés ennek köszönhetően az európai intézményeket és munkamódszereiket hozzáigazítja az új kihívásokhoz, megerősíti az Unió demokratikus legitimitását, és megszilárdítja az alapvető értékeket. A Lisszaboni Szerződést a tagállamok kormányainak képviselőiből álló kormányközi konferencia dolgozta ki. Az Európai Bizottság és a Parlament is részt vett a konferencia munkájában. A szerződés csak akkor léphet hatályba, ha azt mind a 27 tagállam ratifikálta. Minden tagállamnak jogában áll, hogy alkotmányos szabályai alapján válassza meg a ratifikáció módját, s ez Írország kivételével már minden országban meg is történt. Az ír miniszterelnök, Brian Cowen júliusban bejelentette, hogy országában október 2-án tartanak második alkalommal népszavazást a szerződésről. A kormány fehér könyvet adott ki, amelyben bemutatja, milyen változásokat hoz a szerződés az EU működésében, illetve ismerteti az Írországnak nyújtott, jogilag kötelező erejű garanciákat és biztosítékokat. A fehér könyv célja, hogy egyértelművé és érthetőbbé tegye a szerződést az írek számára. Ennek azért van mérföldkő szerepe az EU történetében, mert a szerződés újbóli elutasítása esetén a reformfolyamat elakadna. VÁLOGATÁS A LISSZABONI SZERZŐDÉSRŐL SZÓLÓ DOKUMENTUMOKBÓL Encyclopaedia of European elections / ed. by Yves Az Európai Unió szerződéses reformja : az Unió Lisszabon után / Horváth Zoltán, Ódor Bálint. - Budapest : HVG-ORAC, p. OGYK: REF KK V/4705 * * EU KK I Dividing lines between the European Union and its member states : the impact of the Treaty of Lisbon / by Stephen C. Sieberson. - Hague : T.M.C. Asser Press, cop XVIII, 298 p. OGYK: EU KK VI Der Vertrag von Lissabon zur Reform der EU : Einführung mit Synopse / von Rudolf Streinz, Christoph Ohler, Christoph Herrmann ; unter Mitarb. von Tobias Kruis aktual. und erw. Aufl.. - München : Beck, XVII, 404 p. OGYK: EU KK II Lissabon in der Analyse : der Reformvertrag der Europäischen Union / Werner Weidenfeld (Hrsg.) ; [hrsg. CAP]. - Baden-Baden : Nomos, p. (Münchner Beiträge zur europäischen Einigung) OGYK: EU KK II

6 Kézikönyv az Európai Unióról / Horváth Zoltán ; [közread. a] Magyar Országgyűlés átd., bőv. kiad.. - [Budapest] : Magyar Országgyűlés, p. OGYK: REF KK V/4659 * EU KK 0 * KTO * IMD/245 * IMD/246 * KTK VI/2120 Treaty Amending the Treaty of Nice print. - Guetersloh : Bertelsmann Stiftung ; Munich : Center for Applied Policy Research, p. OGYK: EU KK II Az európai integráció : elméletek történelmi perspektívában / Bóka Éva. - Budapest : Corvina, cop p. (Tudástár) OGYK: EU KK 0 Gott in die Verfassung? : Religion und Kompatibilität in der Europäischen Union / Gregor Waschinski. - Baden-Baden : Nomos, p. (Münchner Beiträge zur europäischen Einigung) OGYK: EU KK II The fundamentals of EU law revisited : assessing the impact of the constitutional debate / ed. by Catherine Barnard. - Oxford : Oxford University Press, XXII, 299 p. OGYK: EU KK II The European Constitution and national constitutions : ratification and beyond / eds. Anneli Albi, Jacques Ziller. - Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, XIV, 308 p. (European monographs ; 54. ) OGYK: EU KK VI The national parliaments in the European Union : a critical view on EU constitution-building / Philipp Kiiver. - The Hague : Kluwer Law International, cop XV, 209 p. (European monographs ; 50. ) OGYK: EU KK I Das Publikum verlässt den Saal : nach dem Verfassungsvertrag: die EU in der Krise / Andreas Wehr. - Köln : PapyRossa, cop p. (Neue kleine Bibliothek ; 110. ) OGYK: EU KK 0 Európa jövője : európai alkotmánnyal vagy nélküle? : nemzetközi konferencia, Budapest, február Luxembourg : Európai Közösségek Kiadványainak Hivatala, p. (A mi Európánk ) OGYK: EU KK II EU- und EG-Vertrag : Kommentar zu dem Vertrag über die Europäische Union und zu dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft / hrsg. Carl Otto Lenz und Klaus-Dieter Borchardt Aufl.. - Köln : Bundesanzeiger, XXIII, 2653 p. + 1 CD-ROM. - (Europa, Staat, Verwaltung ) OGYK: EU KK II The EU Constitution : in search of Europe's international identity / Gráinne de Búrca. - Groningen : Europa Law Publ., [2], 27 p. (Walter van Gerven lectures ; 4. ) OGYK: EURÓPAI FOGYASZTÓI KÖZPONT -- MAGYARORSZÁGON Az Európai Unió egyik legfontosabb célja az egységes belső piac megteremtése. Az egységes piac feltételeinek azonban nem csupán makrogazdasági szinten kell teljesülnie, hanem a fogyasztók részére is. Ahhoz azonban, hogy a fogyasztók is részesülhessenek az egységes piac nyújtotta előnyökből, alapvetően szükséges azoknak az intézményeknek a felállítása, amelyek biztosítják a fogyasztói jogok érvényesülésének feltételeit. Az Európai Unió alapelve közé tartoznak az áruk szabad mozgásának elve. Szintén alapelv a személyek szabad mozgáshoz kapcsolódó jog. Csatlakozásunk az Unióhoz többek között azt is azt eredményezte, hogy jelentősen könnyebbé vált az Unión belüli utazás, vásárlás. Mind gyakrabban van lehetőségünk az uniós országokban, hogy kedvezményes szolgáltatásokat vegyünk igénybe, olcsóbban vásároljunk valamit. Ahhoz azonban, hogy mindezt nyugodt szívvel megtehessük, szükséges, hogy az esetleg felmerülő fogyasztói problémákkal legyen kihez fordulni. Magyarországi vásárlás esetén a válasz egyszerű, hiszen a blokkal (nyugtával, jótállási jeggyel) nyugodtan visszamehetünk oda, ahol a terméket vásároltuk vagy a szolgáltatást igénybe vettük. Mindezt megtehetjük külföldi vásárlás esetén is, de ez általában (földrajzi, nyelvi okok miatt) nehézségbe ütközhet. A külföldi vásárlással, szolgáltatások igénybevételével kapcsolatosan felmerülő problémákat határon átnyúló fogyasztói panaszoknak nevezzük. E panaszok tekintetében problémát jelenthet, hogy mindig a szolgáltatás helyszíne szerinti szabályok az irányadók. Vagyis ausztriai vásárlás esetén az osztrák-, spanyolországi nyaralás esetén a spanyol jog szerint érvényesíthetjük igényünket. Feltehetőleg nincs olyan fogyasztó, aki minden uniós tagállam fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályait ismerné. A határon átnyúló fogyasztói panaszok érvényesítésére más tagállambeli fórum előtt kerül sor, ezért az egyes fogyasztó részben a rendszer ismeretlensége, részen az esetleges nyelvi nehézségek miatt fokozottan kiszolgáltatott helyzetben van. A határon átnyúló panaszok orvoslásának elősegítése érdekében, az Európai Bizottság Fogyasztóvédelmi Főigazgatósága támogatásával kerültek kialakításra az Európai Fogyasztói Központok, s nemrég megnyílt a magyar iroda is. A határon átnyúló fogyasztóvédelmi problémákkal kapcsolatban tehát ezentúl új lehetőség áll a rendelkezésünkre. Feladataikról és hatáskörükről részletesen a honlapjukon lehet tájékozódni:

7 VÁLOGATÁS A FOGYASZTÓVÉDELEMRŐL SZÓLÓ DOKUMENTUMOKBÓL The European Consumer Centres Network : annual report, 2007 / European Commission. - Luxembourg : EUR-OP, p. OGYK: EU/XXVIII The consumer markets scoreboard : monitoring consumer outcomes in the single market / European Commission, Directorate-General for Health and Consumer Protection. - Luxembourg : EUR-OP, p. OGYK: EU/XXVIII Fogyasztói jogok : hogyan védi az Európai Unió az Ön érdekeit? / Európai Bizottság. Kommunikációs Főigazgatóság. - Luxembourg : EUR-OP, p. OGYK: EU/XXVIII /M Tisztességtelen verseny - fogyasztóvédelem : egy európai jogi irányelv átültetésésnek margójára / szerk. Vörös Imre ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézet. - Budapest : Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézet : Krim Bt., OGYK: The unfair commercial practices directive / European Commission, Directorate-General for Health and Consumer Protection. - Luxembourg : EUR-OP, p. OGYK: EU/VIII Fogyasztóvédelem, 2006 : [kis- és középvállalkozóknak] / [főszerk. Dávid Ferenc] ; [szerk. Kozák András]. - Budapest : Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, [2006] p. OGYK: EU KK XXVIII Competition law and consumer protection / Katalin Judit Cseres. - The Hague : Kluwer Law International, cop XII, [2], 450 p. (European monographs ; 49. ) OGYK: EU KK X The harmonization of civil and commercial law in Europe / by Barbara Pasa and Gian Antonio Benacchio ; transl. by Lesley Orme. - Budapest ; New York, N.Y. : Central European University Press, X, 567 p. (A guide to European private law) OGYK: EU KK XII Liability for products : English law, French law, and European harmonization / by Simon Whittaker. - Oxford : Oxford University Press, LXIII, 687 p. OGYK: EU KK XXVIII EU-csatlakozás, pénzügyi felügyelet és fogyasztóvédelem / Horváth Henrik. - Budapest : Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai Elemző Központ : Külügyminisztérium, p. (Európai füzetek) OGYK: EU KK V Food safety law in the European Union : an introduction / Bernd van der Meulen, Menno van der Velde. - Wageningen : Wageningen Academic Publ., p. (European Institute for Food Law series ; 1. ) OGYK: EU KK XV Szavatosság, jótállás / Szilágyi Árpádné. - Budapest : Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai Elemző Központ : Külügyminisztérium, p. (Európai füzetek) OGYK: EU KK V From farm to fork : Safe food for Europe's consumers / European Commission. Directorate- General for Press and Communication. - Luxembourg : EUR-OP, p. (Europe on the move) OGYK: EU/XXIII Az Európai Unióról szóló híreket, bibliográfiát összeállította: Perjési Vera MINDENNAPJAINK... A nyári szünet után, szeptember 1-jétől újra várjuk olvasóinkat a megszokott nyitvatartási rend szerint: Hétfőn Keddtől péntekig Szombaton Különgyűjtemények: EU Letéti Gyűjtemény Hétfőn Keddtől péntekig Szombaton ENSZ Letéti Gyűjtemény és Külföldi Parlamenti Gyűjtemény Hétfőn Keddtől péntekig Szombaton Zárva Magyar Parlamenti Gyűjtemény Hétfőn Keddtől csütörtökig Pénteken Szombaton Zárva A BELÉPÉS A BELÉPTETÉS MÓDJA AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁRBA Ha első alkalommal keresi fel könyvtárunkat, vagy nem rendelkezik érvényes olvasójeggyel, kérjük, hogy beiratkozási szándékát előzetesen jelezze az

8 Olvasószolgálat munkatársainak, mert a belépéshez előzetes bejelentkezés szükséges. Bejelentkezni a as telefonszámon vagy a címen lehet. Érvényes olvasójeggyel rendelkező olvasóink a szokásos módon, személyazonosságukat igazolva léphetnek be a Könyvtárba. A könyvtárat a Kossuth téri metróállomás felőli oldalon, a déli sorompónál közelíthetik meg. Az épületbe történő belépéshez (Országház, IV-es kapu) a személyazonosság igazolása (személyi igazolvány, útlevél) szükséges. A továbbiakban már előzetes bejelentés nélkül is ellátogathat könyvtárunkba. Hírlevelünk célja, hogy rendszeresen tájékoztassuk a jog-, a politika- és a történettudomány hazai szakembereit a fenti tudományterületeknek az Országgyűlési Könyvtárban elérhető legfontosabb információs forrásairól. Visszajelzését, javaslatait szívesen vesszük a címen! Országgyűlési Könyvtár, 1055 Budapest Kossuth tér 1-3. Tel.: , Fax: / Web:

Könyvtári Hírlevél KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Könyvtári Hírlevél KÜLDETÉSNYILATKOZAT Könyvtári Hírlevél A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei könyvtárak tájékoztatója II. évf. 1. szám 2004. január KÜLDETÉSNYILATKOZAT A miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Borsod-Abaúj-Zemplén megye legnagyobb

Részletesebben

III/A Modul. Proszeminárium

III/A Modul. Proszeminárium III/A Modul Proszeminárium Szolnok 2010 A kiadványt írta: Kincses Julianna Lektorálta: Nagyné Farkas Rózsa A kiadványt szerkesztették: Gacov Katalin és Kaszab István Gábor A kiadvány a TÁMOP-3.2.4-09/1-2010-0003

Részletesebben

Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról

Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról Kézikönyv kis- és középvállalkozóknak Harmadik, átdolgozott kiadás Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest 2004. 1 Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról

Részletesebben

A KÖNYVTÁRI TÁJÉKOZTATÁS ESZKÖZEI A KÖNYVLAJSTROMTÓL AZ INTEGRÁLT KÖNYVTÁRI RENDSZERIG NEMES ERZSÉBET RETTICH BÉLA

A KÖNYVTÁRI TÁJÉKOZTATÁS ESZKÖZEI A KÖNYVLAJSTROMTÓL AZ INTEGRÁLT KÖNYVTÁRI RENDSZERIG NEMES ERZSÉBET RETTICH BÉLA A KÖNYVTÁRI TÁJÉKOZTATÁS ESZKÖZEI A KÖNYVLAJSTROMTÓL AZ INTEGRÁLT KÖNYVTÁRI RENDSZERIG NEMES ERZSÉBET RETTICH BÉLA A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat 2003 márciusában élénk

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: MISKOLC AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. PROKAI MARGIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Az év meghatározó

Részletesebben

3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI

3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI 76 3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI ALMÁSY Pál, a képviselőház alelnöke 1849. június 26-án kinevezte VASVÁRY Károlyt "a képviselőház könyv- és alirattárnokává". A könyvtár

Részletesebben

Városunk. Szabaddá vált Pest-Buda. Katona Józsefvárosa. Deák-nap Csepelen. Háromszáz éve történt. Emléktábla, mellszobor és emlékülés

Városunk. Szabaddá vált Pest-Buda. Katona Józsefvárosa. Deák-nap Csepelen. Háromszáz éve történt. Emléktábla, mellszobor és emlékülés Városunk Budapesti Honismereti Híradó VI. évfolyam 4. szám Mintegy két évtizedes kilincselés után Buda és Pest polgárai 1703. október 23- án nyerték újra el a szabad királyi városi kiváltságaikat. Korábban

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ONLINE SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE

A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ONLINE SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA Neveléstudományi Kar Budapesti Kihelyezett Tagozat A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ONLINE SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE Konzulens: Fehér Miklós OSZK-KI Kutatási és Szervezetfejl.

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból Könyvtár és Távoktatási Központ Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2012 XI. évf. 2. szám Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2012. április - június Szolnok

Részletesebben

Választási képeskönyv elsõ választóknak

Választási képeskönyv elsõ választóknak Választási füzetek 115. Választási képeskönyv elsõ választóknak 2004 Európai parlamenti képviselõ választás Országos Választási Iroda Alapítvány a Választásokért A Választási füzetek címû sorozat szerkesztõje

Részletesebben

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink!

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink! TARTALOM Tisztelt Olvasóink! Már gyönyörû tavasz van, amikor ez évi elsõ számunkat kezükbe tartják. A tavasz, a megújulás jegyében készült e számunk, mely számos, eddig lezajlott szakmai programunk ismertetése

Részletesebben

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR 50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR I. ELŐSZÓ HELYETT - AZ ELSŐ KÖNYVTÁRIGAZGATÓ VISSZAEMLÉKEZÉSE (LÁSZLÓ MIKLÓS).....4 II. GÖDÖLLŐ KÖNYVTÁRI HAGYOMÁNYAI A POLGÁROSODÁS KORÁTÓL 1953-IG (FÜLÖP ATTILÁNÉ)......6

Részletesebben

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink!

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink! TARTALOM Gábor Iván (1935-2004)... 3 Tisztelt Olvasóink! Már gyönyörű tavasz van, amikor ez évi első számunkat kezükben tartják. A tavasz, a megújulás jegyében készült e számunk, mely számos, eddig lezajlott

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

V. évfolyam 1. szám. 2015. január

V. évfolyam 1. szám. 2015. január V. évfolyam 1. szám 2015. január Komárom-Esztergom megyei könyvtárszakmai folyóirat (A Téka Téma utódja) http://kemlib.jamk.hu kemlib@jamk.hu Kiadja a József Attila Megyei és Városi Könyvtár 2800 Tatabánya,

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Információkeresés elmélete és gyakorlata a siklósi Városi Könyvtár WebOPAC felületén BAJA 2005.

SZAKDOLGOZAT. Információkeresés elmélete és gyakorlata a siklósi Városi Könyvtár WebOPAC felületén BAJA 2005. SZAKDOLGOZAT Információkeresés elmélete és gyakorlata a siklósi Városi Könyvtár WebOPAC felületén A Textlib könyvtári integrált rendszer Web-es környezetben Készítette: Fődi Katalin informatikus-könyvtár

Részletesebben

Ha nem sietnek, nem lesz mit megvédeni SZÁMUNK TARTALMÁBÓL. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Ha nem sietnek, nem lesz mit megvédeni SZÁMUNK TARTALMÁBÓL. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Gödöllői Szolgálat XV. évf. 2. szám 2006. január 19. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Ha nem sietnek, nem lesz mit megvédeni Alul is, fölül is ázik a Húszas Lassan két hónap telt

Részletesebben

Statisztikák. Mozgókönyvtári szolgáltatások

Statisztikák. Mozgókönyvtári szolgáltatások A NORVÉG KÖNYVTÁRI RENDSZER, ÚJ KIHÍVÁSOK A LÁTÓHATÁRON Norvégia területe 385 199 km 2, lakosainak száma 4,6 millió (népsűrűség 14 fő/ km 2 ). Rövid történeti áttekintés A norvég könyvtárak története a

Részletesebben

DEÁK-EMLÉKÉV. Három jubileum: Neumann János születése PAJKOSSY GÁBOR

DEÁK-EMLÉKÉV. Három jubileum: Neumann János születése PAJKOSSY GÁBOR DEÁK-EMLÉKÉV PAJKOSSY GÁBOR Deák Ágnes, Molnár András: Deák Ferenc Vince Kiadó, Budapest, 2003. 182 old., 2495 Ft (Tudomány egyetem. Történeti életrajzok) Deák Ferenc élete és kora Elôszó: Hiller István

Részletesebben

KÜRTÖS. Tisztelt olvasó! Egy kis sajtótörténet. Lapunk tartalmából: A MEGTALÁLT HAZA MAGASÁBAN LAPVISSZATEKINTÕ

KÜRTÖS. Tisztelt olvasó! Egy kis sajtótörténet. Lapunk tartalmából: A MEGTALÁLT HAZA MAGASÁBAN LAPVISSZATEKINTÕ KÜRTÖS I. évfolyam 1.szám Közéleti havilap 2003. december Ára 10,- korona A MEGTALÁLT HAZA MAGASÁBAN ( G o n d o l a t o k e l a p i n d í t á s a k a p c s á n ) Tisztelt olvasó! Közel tíz év telt el

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Zenemű- és Hangtárának története 1974-2014

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Zenemű- és Hangtárának története 1974-2014 Benkő Csabáné Gulyás Lászlóné Kovásznainé Veréb Ágnes A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Zenemű- és Hangtárának története 1974-2014 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Miskolc 2014

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2011. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2011. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2011. év Lezárva: 2012.01.09. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A SCHENGENI RENDSZER BIZTONSÁGÁT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból Könyvtár és Távoktatási Központ Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2012 XI. évf. 3. szám Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2012. július - szeptember

Részletesebben

ORVOSI KÖNYVTÁRAK. A Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségének hivatalos lapja. 2013. 10. évf. 1. szám

ORVOSI KÖNYVTÁRAK. A Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségének hivatalos lapja. 2013. 10. évf. 1. szám ORVOSI KÖNYVTÁRAK A Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségének hivatalos lapja 2013. 10. évf. 1. szám Tartalom KÖSZÖNTŐ... 3 HÍREK BESZÁMOLÓK 2012-RŐL... 4 2012. év a GYEMSZI Országos Egészségpolitikai Szakkönyvtárában...

Részletesebben

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005.

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. KAPTÁR XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója 76. Ünnepi Könyvhét megyei megnyitója Kiadós beszélgetések Jászok találkozója

Részletesebben

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi munkájáról

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi munkájáról 0 Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi munkájáról 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Az intézmény vezetője: Pálmann Judit igazgató 2015. február 20. 1 Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Az év során

Részletesebben

CIVIL EURÓPA - CIVIL MAGYARORSZÁG

CIVIL EURÓPA - CIVIL MAGYARORSZÁG Az Európa Ház idôszakos kiadványa Alkotmány a villamoson,,a villamoson ingyenesen lehet utazni! ritkán hallható közlemény a tömegközlekedésben, de az Európa Nap alkalmából május 9-én Budapesten közlekedô

Részletesebben