Az új magyar egészségügy, avagy a szemléletváltás koncepciója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az új magyar egészségügy, avagy a szemléletváltás koncepciója"

Átírás

1 Az új magyar egészségügy, avagy a szemléletváltás koncepciója Mottó: A hagyományos struktúra szétmállása elsöpör minden régi szerveződési formát. (Durkheim [1897])

2 2 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló Előzmények Nemzetközi tendenciák Az egészségügy hazai helyzete A magyar egészségügy átalakításának általános alapelvei Az új magyar egészségügy létrejöttének feltételei Komplex, hosszú távú stratégia kidolgozása A ma sürgető feladatai Az azonnali intézkedések struktúrája Tulajdoni, működtetési viszonyok Egészségbiztosítás Intézményi struktúra Finanszírozás Egységes ellátási protokoll és a hozzá tartozó minimum követelmények bevezetése Ellenőrzési rendszer Humánerőforrás gazdálkodás, bérezés Képzés Az egészségügy Uniós fejlesztésekben való részvétele Hosszútávú stratégiaalkotás kötelezően végrehajtandó lépései, aprólékos feladatai Komplex, hosszú távú stratégia kidolgozásának lépései A magyar egészségügy külső környezeti feltételei A magyar egészségügy belső (ágazati) környezeti feltételei A magyar egészségügy belső intézményi szerkezete Az egészségügy alapvető céljának, valamint tartós, távlati céljainak meghatározása A magyar egészségügy közvetlen, irányítási céljai Az operatív, működési célok... 18

3 3 1. Vezetői összefoglaló 2. Előzmények A Menedzserek Országos Szövetsége (a továbbiakban: MOSZ) egy kiszámítható, stabil, szakmailag és társadalmilag elfogadott, gazdaságilag is működőképes, a XXI. század igényeihez igazodó korszerű hazai egészségügyi rendszer kialakítása érdekében már 2005-ben kidolgozott egy a Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódó kiemelt programot Egészséges társadalom címmel, ami a fejlesztéspolitikai tanácsban támogatást kapott, de az Egészségügyi Minisztérium tetszését nem nyerte el. Mindezek hatására is júniusában felhívással fordultunk a legnagyobb hazai egészségügyi és más szakmai érdekképviseletek, kamarák vezetőihez. E felhívásban a MOSZ ismét kezdeményezte a négy évvel ezelőtti, az Egészséges társadalom című programban megfogalmazott célok megvalósítását és ehhez az Egészségügyi Stratégiai Egyeztető Testület (ESET) létrehozását. A MOSZ e kezdeményezés élére állt, egyrészt azért, mert országos menedzseri szakmai szervezet lévén mentes mindenfajta egészségügyi- és egyéb lobbi-érdektől. Másrészt pedig azért, mert nemcsak felelősséget érez a magyar gazdaság állapotának alakulásáért, benne az egészségügyi ágazat egyre kilátástalanabb helyzetéért, hanem annak jobbításáért kész cselekedni is. Harmadrészt azért, mert a MOSZ meggyőződése, hogy a magyar egészségügyben a szemléletváltás csak rendszer- és folyamatszemléletű menedzsment-szakmai eszközök alkalmazásával történhet. A MOSZ kezdeményezéséhez a leghatározottabb támogatást a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségétől (a továbbiakban: VOSZ) kapta, mivel a széles értelembe vett egészségipar kialakítása, valamint a jól működő és átlátható egészségügyi szolgáltatói struktúra létrehozása nemcsak a menedzserek, hanem legfőképpen a vállalkozók jól megfogalmazott érdeke. Csak ezek együttesen javíthatják a lakosság munkaképességét, az egészségügyi kiadások racionalizálását, a felhasználás hatékonyságának jelentős növelhetőségét. Úgy gondoltuk/gondoljuk, hogy eljött az idő a fordulatra, a változásra, mert mind a meghatározó politikai erők, mind pedig a szakmai szervezetek (tisztelet a kivételeknek) ideológiák és rossz beidegződések fogságában

4 4 idejétmúlt megoldások rabjai. Valamint tudomásunk szerint nem rendelkeznek komplex egészségügyi stratégiai tervekkel. 2.1 Nemzetközi tendenciák Már nemcsak az ún. jóléti államokban, vagyis a fejlett világ országainak nagy részében okoz egyre nagyobb gondot a nagy ellátó rendszerek működtetése. Az egészségügynek több ismert szempontból is megkülönböztetett szerepe van a nagy ellátó rendszerek között. Hiszen az egészségügy működése és működtetése nemcsak finanszírozási, gazdasági, hanem társadalmi, szociális, és egyre erőteljesebben politikai kérdéssé is vált. A kutatók és szakértők egyetértenek abban, hogy globalizált világunkban az egészségügyi ellátórendszerek finanszírozási gondjai a következő okokra vezethetők vissza: a társadalmak (különösen a fejlett országok lakosságának) elöregedése; ennek következtében az ellátottak számának radikális növekedése; az ellátottak (érthető) ragaszkodása az elért szociális vívmányokhoz; a tudományok innovatív fejlődése révén egyre több, ám egyre drágább eszköz, módszer, eljárás, kémiai szer áll rendelkezésre; a globalizált világ követelményeivel nem képesek lépést tartani a szervezetek strukturális változásai; szervezeti inercia. A kutatók és szakértők jó része szerint a világ sok országában az egészségügy pazarlóan, és egyre romló színvonalon működik. A finanszírozási gondok mellett a közérdeklődés homlokterébe kerültek az egészségügyi szolgáltatások anomáliái is: Egy az USA egészségügyi intézményeiben (főként kórházakban) négy éven keresztül végzett felmérés szerint 2001-ben publikált adat szerint a vezető halálok az orvosi hiba volt. Ez azt jelenti, hogy több ember halt meg hibás orvosi döntés eredményeként, mint gépjárműbalesetben, mellrákban, vagy az AIDS következtében. (Nartanjan, R. N. 2006: Transfering best practice to healthcare:opportunities and challenges, The TQM Magazine, Vol. 18. No. 6. p ) Egy másik kutatás során ugyancsak az USA-ban 9 kórház 26 nővérének munkáját vizsgálták 239 órán keresztül. Kiderült, hogy az előforduló problémák számszerűen jelentősen meghaladták a hibák előfordulását. E kutatás is bizonyította, hogy milyen arányban fordulnak elő nap mint nap az orvosok, nővérek munkáját hátráltató olyan zavaró tényezők, amelyek

5 5 nem kerülnek a figyelem középpontjába, azonban jelentősen rontják az ellátás minőségét és nem utolsó sorban a (termelési és pénzügyi) hatékonyságot. (Jenei István, 2009: A karcsú (lean) elvek alkalmazásának tapasztalatai az egészségügyi folyamatok fejlesztésében, Vezetéstudomány, XLI. Évf szám 20. o.) Ezek a kutatások is jól mutatják, hogy a problémák jelentős része a szakapparátus hibáira vezethető vissza, amelyek viszont egyértelműen a rendszer működéséből, a folyamatok szabályozottságából, illetve szabályozatlanságából, a szakmai felkészületlenségből, a képzési módszerek fejletlenségéből a protokollok hiányából és/vagy be nem tartásából következnek. 2.2 Az egészségügy hazai helyzete A magyar egészségügy szervezeti rendszerében a hagyományok, a beidegződések, a paraszolvencia szinte mindent behálózó érdekeltségi rendszere, a gyakran még most is feudalista jellegű hierarchikus viszonyok, valamint a pártpolitikai csatározások által fenntartott régi rend az erőteljes bomlás jeleit mutatja. Ez a gyakorlatban véleményünk szerint azt jelenti, hogy a magyar egészségügy morális és szakmai mélyponton van. A magyar egészségügy tulajdonviszonyai; finanszírozási és szervezeti rendszere; működtetésének személyi, tárgyi és pénzügyi feltételei kaotikusak. A rendszerszemlélet és a gyakorlati oktatás hiánya jellemzi az egészségügyi felsőfokú képzést, ugyanúgy mint a hazai felsőoktatás más területeit is. Társadalmi, gazdasági és morális szempontból is elfogadhatatlan, hogy a magyar egészségügy alapvetően szakmai kontroll nélkül működik. A folyamatos és rendszeres szakmai ellenőrzés hiánya, az ágazati vezetés koncepciótlansága és gyengesége miatt az egészségügyi szolgáltatások minőségének (az ellátás eredménye, az ellátási folyamat hatékonysága, az épületek, eszközök állapota, a személyzet felkészültsége stb.) kötelező minimumrendszerét és annak következetes érvényesítését sem vezették be az ellátás egyik szintjén sem. A fentiek jórészt meg is alapozzák a pazarló gazdálkodást. A struktúra és a finanszírozás kaotikus állapota, az ágazati stratégia és a vezetés hiánya, az egyre növekvő várólisták, a magán és az állami egészségügyi ellátórendszer keveredése, a pártpolitikai csatározások, a feudumok stb. miatt veszélyes mértékben növekszik a lakosság egyre többször jogos bizalmatlansága az egészségügyi szakmákkal szemben, fokozatosan erodálódik a szakma

6 6 presztízse, ami sajnálatos módon tettlegességig is fajuló atrocitásokban nyilvánul meg. A megmerevedett politikai és egyéb szekértáborokban való gondolkodás miatt nincs párbeszéd és várhatóan nem is jön létre egységes álláspont az egészségügyi szakmai szervezetek között az egészségügy stratégiai átalakításának irányaival és mélységével kapcsolatban (lásd az ESET kezdeményezését!). A folyamatok szabályozatlansága, a szakmai protokollok elavultsága és/vagy be nem tartása hazánkban is az egész egészségügyi rendszer, a rossz és elavult struktúra tarthatatlan helyzetét, akut problémáit jelzik. Nem kellően ellenőrzött becslések szerint évente hazánkban ember hal meg helytelen kezelés, nem kívánt események, orvosi műhibák következtében (Varga at al., 2005: Hogyan előzhetjük meg az orvosi műhibákat? Avagy teremtsük meg a betegbiztonságot!, Egészségügy és Minőség, o.). és akkor még nem is beszéltünk az ennél nagyságrendileg nagyobb számú, a hozzáférés esélyegyenlőtlensége miatti ellátatlan betegekről. Egyértelműen ki kell mondani és minden további fejlesztési elképzelésnél azt figyelembe kell venni, hogy ma a magyar egészségügy működését a széleskörűen vett paraszolvencia érdekeltségi rendszere szabályozza. 3. A magyar egészségügy átalakításának általános alapelvei Elodázhatatlan a magyar egészségügy mélyrétegeit is érintő átalakítás megkezdése. Úgy is fogalmazhatunk, hogy nem egyszerű átalakításra, hanem a szervezeti, működési és finanszírozási struktúra fokozatos, ám teljeskörű megváltoztatására, átállítására, szemléletváltásra van szükség. A magyar egészségügy átalakítását, átállítását csak a gazdaság és a társadalom stratégiai céljaival együtt, azok messzemenő figyelembevételével, azokkal szoros összefüggésben lehet megkezdeni. Az egészségügyi rendszer a gazdaság elidegeníthetetlen része, annak termelő ágazata. Nemcsak amiatt, mert az állami kiadások egyre növekvő részét képezi, hanem azért is, mert interdiszciplináris ágazat lévén hálózatszerűen épül be a gazdaság más területeinek működésébe. Legfőképpen pedig azért, mert a bruttó nemzeti össztermék, a GDP egyre nagyobb részét teszi ki, sikeres, eredményes munkája jelentős, nemcsak humán termelő erőt hoz létre.

7 7 A világtendenciával összhangban Magyarországon is növekednek az egészségügyi kiadások az elöregedő társadalom, az ellátottak körének bővülése miatt, továbbá azért, mert a tudományos eredmények alkalmazása következtében drágább eszközöket, eljárásokat, gyógyszereket alkalmaznak. A kiadások növekedési ütemét csak az eddigieknél sokkal aktívabb és hatékonyabb prevenciós egészségpolitikával, továbbá az egészségipar tudatos fejlesztésével lehet csökkenteni. Az egészségügy területén két szempontból is az eladók piacáról beszélhetünk. Az már köztudott, hogy az egészségügyi szolgáltatásnál sok minden miatt ami feltétlen megváltoztatandó a szolgáltató, döntően az orvos határozza meg, hogy a beteg mikor, milyen szolgáltatást vegyen igénybe. A másik területről viszonylag kevesebb szó esik, pedig ennek döntő hatása van az egészségügyi ellátás költségeire, hogy az egészségügyi szolgáltatók beszállítói még ma is minden lehetőséget igénybe vesznek, hogy az eszközök, a gyógyszerek az infrastrukturális elemek árait és összetételét ők határozzák meg. Az előzőekből következően is határozott véleményünk, ma már sokakkal egyetértve, hogy egy ország egészségi állapotát csak kisebb mértékben határozza meg az egészségügyi ellátó rendszer milyensége, működésének hatékonysága. Az állampolgár jóléte, egészségének megőrzése bonyolult társadalmi, gazdasági, politikai, valamint családi és más környezeti, és pszichológiai, magatartási stb. tényezők és viszonyrendszerek egymásra hatásától függ. A magyar egészségügy újragondolását csak az ún. egészségipar definiálásával, illetve fejlesztésével együtt tudjuk elképzelni. Az egészségipar fogalma értelmezésünkben messze meghaladja az egészségügyi termékeket előállító ipar tartalmi és fogalmi körét. 4. Az új magyar egészségügy létrejöttének feltételei 4.1 Komplex, hosszú távú stratégia kidolgozása Eredményei kb. 10 év alatt érhetőek el. A magyar egészségügy előtt álló feladatokat csakis a belső és külső érintettek (stakeholderek) céljai, törekvései alapján határozhatjuk meg. A belső (a szakma) és a külső (lakosság, állami, üzleti, civil szervezetek) érintettek változó céljai, preferenciái alapján lehet az egészségügy stratégiáját kialakítani. Csak a jól előkészített, és körültekintően megalkotott (óhatatlanul kompromisszumos) stratégia tud rendet teremteni az érintettek folyton változó, és gyakran egymással is konfliktusba kerülő bonyolult cél- és feltételrendszerei között.

8 8 A hosszú távú stratégia elengedhetetlen részének tekintjük az ellátottak, és az ellátók, a tulajdonosok (állam, önkormányzatok), a beszállítók (üzleti szféra) és a szolgáltatást igénybe vevők szemléletének radikális megváltozását, illetve megváltoztatását. A szemléletváltás lényege, hogy a jelenlegi orvos-érdekeltségű gyógyítás és egészségügyi rendszer beteg-érdekeltségű gyógyítássá, és egészségközpontú egészségügyi rendszerré alakuljon át. A stratégiát úgy kell felépíteni, hogy az kitérjen az egészségügy kapcsolatára a gazdaság egyéb ágazataival és egyértelművé kell tennie annak összes konzekvenciájával, hogy az egészségügy a gazdaság egyik termelő ágazata. 4.2 A ma sürgető feladatai A magyar egészségügyet igen rossz fizikai és pszichés állapota miatt úgymond sürgősségi ellátásban kell részesíteni. Azonnali, halaszthatatlan, életmentő intézkedések szükségesek a működőképesség és az ellátás fenntartása érdekében. Olyan rövid távú intézkedési tervre gondolunk, amelynek tartalmaznia kell egyrészt az alább javasolt azonnali intézkedéseket, továbbá az ugyancsak azonnali hatállyal elkezdett stratégiaalkotási folyamat prioritásait, a hazai új egészségügyi rendszer tervezett (elképzelt, preferált) legfontosabb tartalmi és formai elemeit. És amelynek lépései szinte kötelezően, természetes módon illeszkednek a majdan kialakítandó komplex hosszú távú stratégiához Az azonnali intézkedések struktúrája Tulajdoni, működtetési viszonyok Egészségbiztosítás Intézményi struktúra Finanszírozás Egységes ellátási protokoll bevezetése Ellenőrzési rendszer Humánerőforrás gazdálkodás, bérezés Képzés Az egészségügy Uniós fejlesztésekben való részvétele Tulajdoni, működtetési viszonyok A magyar egészségügyben jelenleg az ingó és ingatlan vagyonok döntő többsége állami, illetve önkormányzati tulajdonban van..valóban folyamatosan

9 9 növekszik a magán tulajdon szerepe és részvétele, ami minden bizonnyal egy célszerű folyamat. Az egészségügyben nagyon helytelenül privatizációról szoktak beszélni akkor, amikor az állami vagy önkormányzati vagyon kezelését és a szolgáltatás szervezését, menedzselését egy magán cég veszi át az önkormányzattól illetve az államtól. Ezeknek a változtatásoknak az alapvető célja a professzionális menedzsment megteremtése volt, illetve ma is az, de meggyőződésünk, hogy mindenféle szervezetben lehet jól és rosszul is dolgozni. A működtetésre való átvétel legutóbbi időszakában elterjedt negatív eredmények és különösen a kommunikáció, hátterében az áll, hogy egyrészt a politika helytelenül és megalapozatlanul privatizációról beszélt, sőt hibásan tudatilag is így kezelte, ami a következő indokolatlan konfliktusok kialakulásához vezetett: A működtetésre való átvétel után megszűnt a szolgáltatók két csatornás finanszírozása, vagyis csak az OEP finanszírozás maradt meg, de ugyanakkor az átadási szerződésekben nem csak, hogy az esetek többségében pénzt kértek a szolgáltatások átadásáért, de egyben azt is elvárták, hogy az addigi fenntartói kötelezettségeket az új üzemeltető vállalja magára. Senkinek nem tűnt fel az az ellentmondás, hogy egyszer azt mondjuk, hogy a szolgáltatók alul finanszírozottak az OEP által, ugyanakkor ezekkel a szerződésekkel deklaráltuk, hogy jó, hatékony menedzsmenttel az OEP finanszírozásból az addigi fenntartói kötelezettségek is teljesültek. Az ily módon kialakult vegyes szervezetű egészségügyi szolgáltató rendszer kezelése nem volt és ma sem szektor semleges, különböző adók, az ÚMFT-ben való részvétel és egyéb szempontokból sem. Egyértelmű véleményünk, hogy ezen a téren az elmúlt időszakban megjelenő kudarcok nem a rendszerből adódtak, hanem a hibás politikai értékelésből, kezelésből valamint abból tévhitből, hogy a társasági formában való működés önmagában hatékonyság növelést jelent. Javaslataink a tulajdonviszonyok és működtetési struktúra átalakítására: 1. Nem látunk indokot arra, hogy az egészségügyi szolgáltatás szempontjából bármilyen szempontból is meg kelljen különbözteti a szolgáltatókat tulajdonosuk, vagy - és itt hangsúlyozottan mondjuk - fenntartójuk szempontjából. Véleményünk szerint a kétcsatornás finanszírozást célszerűbb lenne mielőbb megszűntetni, amire a

10 10 későbbiekben ki is térünk, azonban ez egy hosszabb folyamat, ezért azt gondoljuk, hogy az OEP finanszírozáson túlmutató az egészségügyi szolgáltatók működési engedélyében megfogalmazódott egyéb követelményeknek való megfelelést számonkérhető módon a tulajdonosnak vagy fenntartónak kell biztosítania. 2. Ha érvényt szerzünk az előző pontban megfogalmazottaknak, akkor a jelenleginél sokkal objektívebb és kvázi automatikus szempontok alapján fog kialakulni, hogy a működési engedélyüknek megfelelő egészségügyi szolgáltatások hol és milyen szakmai tevékenységgel, milyen kapacitással maradnak meg. Természetesen ez igényel egy kormányzati országos ellátási stratégiát, annak összes elemével. 3. Itt kell megemlíteni, hogy ma már semmi sem indokolja, hogy minisztériumi fenntartásban működjenek egyes szolgáltatók. Célszerűnek tartanánk, ha ezek az intézmények a lehető legrövidebb időn belül a ma szakmailag és pénzügyileg is jól működő orvosegyetemek szervezetébe integrálódjanak, szakmai esetleg területi megfontolások alapján. 4. Javasoljuk viszont sürgősen megszüntetni az intézményeken belüli nagy értékű eszközök alapítványi és/vagy magántulajdonát. Ez a rendszer a korrupció melegágya. 5. A fenti struktúra igényli az ellátási kötelezettségek felelősségének is átgondolását, mert már ma is problémát okoz, hogy a nem önkormányzati kézben lévő szolgáltatók ellátási kötelezettsége egy áttekinthetetlen procedúra szerint alakul ki. 6. Az intézményi struktúra és a működési engedélyek kiadásának fontos megfontolást igénylő része az országos mentési és betegszállítási struktúra lehetőségeinek felmérése, szolgáltatásainak meghatározása. Indokaim: Egy szervezet működtetését a szakirodalom, valamint a saját meggyőződésem és tapasztalataim szerint a következő alapvető tényezők határozzák meg: a tulajdonosi struktúra a szervezeti hierarchia, a stakeholderek (a működtetésben érintett szervezetek és személyek) szerepe, jogosultságai, továbbá a corporate governance, vagyis vállalatirányítás rendszere a finanszírozási struktúra a szervezet működésének társadalmi, gazdasági, jogszabályi környezete a szervezet hatalmi viszonyai

11 11 Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez az új tulajdonosi struktúra csak szigorú törvényi szabályozás és folyamatos szakmai és társadalmi ellenőrzés mellett válthatja be a hozzá fűzött reményeket Egészségbiztosítás Az egészségbiztosítás rendszerének függetlenül annak tulajdonviszonyaitól úgy kell kialakulnia, hogy: egyértelmű legyen az ellátási jogosultság és a jogosultakért a járulék az államtól a munkáltatóktól az állampolgároktól azonos módon, szankcionáltan befizetésre kerüljön egyértelmű legyen, hogy milyen biztosításhoz milyen ellátás jár (hozzáférési esélyegyenlőség, szakmai esélyegyenlőség, stb.) szankcionált ellátást ellenőrző rendszer kerüljön kiépítésre Az Egészségbiztosítási Felügyeletet továbbra is működtetni kell, vagy önállóan, vagy a PSZÁF részeként Intézményi struktúra Az intézményi struktúra szerkezetét alapvetően az a.) pont szerint gondoljuk kialakítani, de a következő további szempontokat is feltétlen figyelembe venni javasoljuk: egyértelműen meg kell határozni az alapellátás, a járó és fekvőbeteg ellátás feladatait és az ahhoz illeszkedő érdekeltségi és szankciórendszert. egyértelműen meg kell határozni a progresszív ellátás szakmai kritériumait és az ehhez illeszkedő finanszírozást. a minisztériumi egészségügyi stratégia részeként ki kell alakítani azokat az érdekeltségi, esetleg időszakos vagy végleges, de két- három évenként felülvizsgált támogatási rendszereket, melyek biztosítják minden tekintetben az esélyegyenlőséget a lakosságnak,de ezek az előzőekben írt automatizmusokkal nem alakultak ki. Az egészségügyi stratégiának kell tartalmaznia és topológiailag meghatároznia a ma súlyponti és egyéb ebbe a kategorizálásba tartozó szolgáltató helyek elhelyezkedését. Az intézményi struktúrába a stratégia részeként be kell építeni a szociális intézményekkel való kapcsolódás szakmai és szervezeti rendszerét, a szűrés és prevenciós kötelezettségeket, a rehabilitációs és hospice ellátási szerkezetet. Elengedhetetlen, hogy az országban létrejöjjön egy központilag szervezett és működtetett, telediagnosztikai, telemetriai rendszer Finanszírozás A finanszírozási rendszer továbbfejlesztésénél alapvetőnek tartjuk a teljesítmény finanszírozást, ami természetesen igényli a teljesítmények pontos meghatározását és annak nagyon szigorú ellenőrzését.

12 12 A helyes finanszírozás csak a helyes költség meghatározáson alapulhat, melyre vonatkozó eddigi kísérletek eredményei felhasználhatóak, de véglegesíteni csak egy új szemléletű kidolgozás után lehet, ez a kidolgozás két lépcsőben végezhető el. Először meg kell határozni a helyes metodológiáját a költségszámításnak, ezzel paralel pedig ki kell dolgozni az igen részletes szakmai protokollokat és a hozzájuk tartozó minimum követelményeket. Ez a munka is elvégezhető iterációs lépésenként, melynek első lépése pár hónapon belül megtehető és teendő. A finanszírozás értékének meghatározásánál feltétlen célszerűnek tartanánk ha abba beépülne: az amortizáció és a már igen rendszer idegen ÁFA körből való kimaradás megszűntetése A pazarlás csökkentésének egyik jelentős módja lehet, ha az egészségbiztosító stratégiája az egyes évek költség minimumának céljáról áttérne a biztosítottak élete folyamán jelentkező költségek minimalizálására. Ha a fenti elképzelések megvalósításra kerülnek, sokkal egyszerűbben alakítható copayment és térítéses ellátási rendszerek Egységes ellátási protokoll és a hozzá tartozó minimum követelmények bevezetése Az egészségügyi szolgáltató rendszer szakmai színvonalának és értéken lévő finanszírozásának elengedhetetlen feltétel, hogy az ellátás különböző területire és szintjeire egységes protokoll kerüljön meghatározásra. Ennek megalkotására folyó munka hosszú évek óta folyik az egészségügyben, de az objektivitása a különböző érdekszférák bizonyos esetben a szakmai felkészületlenség miatt mindezidáig csak részlegesen és nagyon kis egyenszilárdsággal valósult meg. Meggyőződésünk, hogy ezek a protokollok és hozzájuk tartozó szakmailag indokolt minimum követelmények három-négy hónap alatt kidolgozhatóak, ha a kidolgozást résztvevőinek szankcionált egyértelmű felelőssége van. Elengedhetetlennek tartjuk, hogy ezen protokollok és minimum feltételek kidolgozásában olyan gazdasági és menedzsment ismerettel rendelkező szakértők is részt vegyenek, akik a magyar gazdasági realitások figyelembe vételével határozzák meg a szakmai elvárásokat illetve szinteket. A fentiekben azt már többször leírtuk, hogy a szakmai értékeléshez és a finanszírozáshoz a protokollok betartását, illetve az attól való eltérés indoklását részletesen dokumentálni kell Ellenőrzési rendszer Ki kell kidolgozni az ellátás-ellenőrzés módszertanának, gyakorlatának és szankciórendszerének szisztémáját és struktúráját. Fontos feladat az ellenőrzés technikai, technológiai rendszerének kidolgozása, vagy bizonyos területeken továbbfejlesztése, ami nyílván egy jól működő adat és üzembiztos informatikai rendszeren kell hogy alapuljon. Erre a

13 13 rendszerre azonban semmilyen további központi forrást nem tartunk indokoltnak, mert az elmúlt tizenöt-húsz évben olyan volumenű pénz fordítottak egészségügyi informatikára, amiből már akár évtizede is működhetne az elvárt rendszer. Ezért határozottan úgy gondoljuk, hogy ahol ennek a rendszernek forrásigénye lenne, azt teljes egészében a fenntartónak, illetve a működtetőnek kell biztosítania. Az ellenőrzés csak akkor hatékony, ha gyors és nem következmények nélküli. Egy ilyen rendszer kialakítása utána semmi sem indokolja, hogy a teljesítmények elszámolása harminc napnál tovább tartson Humánerőforrás gazdálkodás, bérezés A betegek részéről egyre határozottabban megnyilvánuló bizalmatlanság, az egészségügyben dolgozók félelmei, elvándorlásuk, a csökkenő munkateljesítmény, az erodálódó szakmai presztízs, az intézmények csőd-közeli állapota stb. mind-mind a mostani egészségügyi rendszer működésének következményei. Csak a rendszer, a szervezetek és a folyamatok sürgős átalakítása után lehet megbecsülni az új ellátórendszer humánerőforrás igényét. Az egészségügyben dolgozó orvosok és szakdolgozók hivatalos illetménye tarthatatlanul alacsony és differenciálatlan. De azt az egész új rendszer kidolgozásánál ismerni és figyelembe kell venni, hogy a meglévő kiterjesztett értelemben vett paraszolvencia az egész rendszer hatékony és szakmailag megalapozott működését gátló érdekeltségeket alakít ki és természetesen egy olyan minimum szürke, de inkább fekete gazdaságot, mely az egészségügyben dolgozók jövedelmét, ugyan nagy különbségekkel de jelentős mértékben növeli a hivatalos illetményhez képest. A hivatalos illetmények növelésének forrását biztosítja egy úgynevezett potyautasok nélküli és sokkal kevésbé pazarló rendszer, ami akár pár év alatt kialakul. Az ellenőrzött és szakmailag is kézben tartott teljesítmény finanszírozási rendszerhez illeszkedően, véleményünk szerint az intézmények saját hatáskörében, erősen diferenciált bérezési rendszer is be kell vezetni Képzés Az egészségügy képzési rendszerét egyébként hasonlóan más ágazatok képzési rendszeréhez - alapvetően át kell alakítani a mai ellátási rendszerek, technológiák, metodológiák figyelembe vételével, ami egyszerre kell, hogy tartalmazza és ez megoldható a beteg ellátásának komplexitására és specializáltságára való felkészülést. Ez nyilván párhuzamosan igényli, hogy a felsőfokú képzéseknél a MAB a fentiekhez illeszkedő új kritériumrendszert határozzon meg és a felsőfokú

14 14 intézmények hozzá kezdejenek a gyakorlat orientált képzési curiculumok kidolgozásához. Figyelembe kell venni, hogy az elengedhetetlenül szükséges új képzési rendszer kialakításának jelenleg nem csak szakmai, hanem igen jelentős érdekeltségi gátjai is vannak. Az egyébként szükséges posztgraduális és rezidens képzési rendszer alapvetően átalakítandó a rendszer szemlélet a gyakorlatorientáltság és az egészségügyi ellátó rendszer megismertetése szempontjából. Többször javasoltuk és itt is megismételjük, hogy az egyes hiányszakmám problémáinak megoldására új fajta technológiák, pl. telediagnosztika és rövid idejű akár csak átmeneti licencet adó képzések bevezetése szükséges. Meggyőződésünk, hogy a közoktatásban és minden felsőoktatásban be kell vezetni az egészségtudatossága való nevelést, és az egészségügyi ellátó rendszernek a megismertetését. Sürgősen meg kell kezdeni a szakmai képzések rendszerének átalakítását a fentebb jelzett szemléletváltás filozófiájához illeszkedően. Neuralgikus pont a rezidensek helyzete, ezért a korábbi kormány által előidézett ellenérdekeltségeket meg kell szüntetni. Ezzel együtt haladéktalanul hozzá kell fogni a rezidensképzés tartalmának, módszertanának átalakításához. Elengedhetetlen a felsőfokú képzés, különösen az orvosképzés átalakítása is a beteg-szemlélet, és a gyakorlatorientáltság szempontjából. (beleértve a kommunikációs készség fejlesztését is) Véleményünk szerint nem tűr halasztást a posztgraduális kredit-rendszer teljes körű átalakítása sem, mégpedig két fő irányban: a speciális képzés és az ellátási rendszerszemlélet irányában. Égető feladat a hiányszakmák gyorsított képzési metodikának kidolgozása és gyakorlati megvalósítása. Meggyőződésünk szerint csak úgy tudunk változtatni a lakosság egészséggel kapcsolatos szemléletén, ha már az általános iskolában is ismét tanrendbe kerül az egészségtan tantárgy. Sürgősen meg kell kezdeni a szakmai képzések rendszerének átalakítását a fentebb jelzett szemléletváltás filozófiájához illeszkedően. Az egészségügyi képzés rendszerét hasonlóan más ágazatok képzési rendszeréhez alapvetően át kell alakítani napjaink és a jövő ellátási rendszereinek, technológiáinak, metodológiáinak stb. figyelembe vételével. Az új képzési rendszernek tartalmaznia kell a komplex és speciális betegellátásra való felkészülést. Ehhez szükséges, hogy a felsőfokú képzéseknél a MAB a fentiekhez illeszkedő új kritériumrendszert határozzon meg, és a felsőfokú intézmények hozzá kezdjenek a gyakorlat-orientált képzési curriculumok kidolgozásához.

15 15 Figyelembe kell venni, hogy az elengedhetetlenül szükséges új képzési rendszer kialakításának jelenleg nem csak szakmai, hanem igen jelentős érdekeltségi gátjai is vannak Az egészségügy Uniós fejlesztésekben való részvétele A megkötött szerződéseket, éppen megvalósulás alatt lévő és a megvalósult pályázatok a jelenlegi rendszer adottságaként kell kezelni. A KEOP keretében értékelés alatt lévő pályázatokat a lehető leghamarabb értékelni és megvalósítani célszerű. Az értékelés alatt lévő, onkológiai, rehabilitációs pályázatokat célszerűnek tartanánk átgondolni, és regionális szemléletből országos szemléletűvé tenni. Feltétlen átgondolandónak tartjuk a ROP-ban előkészített egészségturisztikai pályázatokat, mert ennek szakmai és topológiai szempontjai az új egészségstratégiához illesztendők. Kiemelt projektnek javasoljuk egy milliárd Ft-os adekvát egészségügyi ellátást adó turisztikai (nem medical turizmus) projekt megvalósítását, a már meglévő közel 5 milliárd forintos pályázat bázisán. 4.3 Hosszútávú stratégiaalkotás kötelezően végrehajtandó lépései, aprólékos feladatai Komplex, hosszú távú stratégia kidolgozásának lépései Mivel a stratégiaalkotás állandó folyamat, ezért az alábbi, egymásra épülő feladatok részletes kidolgozásának azonnali megkezdését javasoljuk: A magyar egészségügy külső környezeti feltételei Külső környezet: rövid áttekintés az EU országainak egészségügyi rendszereiről (különös tekintettel a volt szocialista országok helyzetére), az egészségügyi intézmények tulajdonviszonyaira, működésük finanszírozására, biztosítási rendszereikre és egyéb feltételeire A magyar egészségügy belső (ágazati) környezeti feltételei A belső feltételek számbavételéhez nélkülözhetetlen az egészségügy jelenlegi teljes struktúrájának auditálása. Ez azért megkerülhetetlen, mivel ma senki nem rendelkezik megbízható adatokkal az egészségügyi intézményekről E fundamentum ismerete nélkül bármiféle stratégia csak maximum kívánságok gyűjteménye lehet.

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I.

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. BUDAPEST, 2014. ÁPRILIS 30. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. ELŐZMÉNYEK... 5 3. A STRATÉGIAI TERVEZÉS JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN... 6 3.1 Stratégiai

Részletesebben

Budapesti Egészségügyi Modell BEM. 2009. december

Budapesti Egészségügyi Modell BEM. 2009. december Budapesti Egészségügyi Modell BEM 2009. december A BEM olyan egészségügyi program, melynek alkalmazása a minőségi élet feltétele, a budapesti polgároknak hosszabb és egészségesebb életet segít biztosítani,

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzata. Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása

Kenderes Város Önkormányzata. Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása ÁROP 1.A.2/A-2008 Kenderes Város Önkormányzata Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása Eljárásrend a stratégiai tervezésre és annak éves költségvetéssel való összekapcsolására a közoktatási

Részletesebben

MOTESZ. www.motesz.hu. Javaslat az egészségügyi fejlesztésekre és a változtatásokra. Tessenek minket jobban elismerni! Interjú Dr.

MOTESZ. www.motesz.hu. Javaslat az egészségügyi fejlesztésekre és a változtatásokra. Tessenek minket jobban elismerni! Interjú Dr. MOTESZ M A G A Z I N T U D O M Á N Y O S, S Z A K M A P O L I T I K A I É S I N F O R M Á C I Ó S F O L Y Ó I R A T XVIII. évfolyam 1. szám 2010. március Javaslat az egészségügyi fejlesztésekre és a változtatásokra

Részletesebben

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány 2010. Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány Vízvári László Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 2010.02.03. 1 Szerkesztette: Vízvári László Gyetvai Györgyi A 2008-as anyagot

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

Szervezetfejlesztési terv

Szervezetfejlesztési terv Szervezetfejlesztési terv A Chemium Kft. külpiaci terjeszkedéssel kapcsolatos szervezeti átalakulásának lehetőségei Készítette: Metodus kft. Budapest, Csenger u. 11. D. ép. fszt. 1 2013. december6. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Hamarné Szabó Mária dr. Szegvári Péter Szűcs Mihály: Közlekedéspolitika területfejlesztés államreform Az elmúlt másfél évtizedben a változó világhoz, az egyre élesebb nemzetközi verseny követelményeihez

Részletesebben

Egészséges Magyarország 2014-2020

Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia NEM VÉGLEGES, TERVEZÉSI VÁLTOZAT! Budapest, 2014. december Készítette az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkársága

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak szakmai fejlesztési tervének elfogadásáról. 148/2007. (IX. 13.

A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak szakmai fejlesztési tervének elfogadásáról. 148/2007. (IX. 13. 148/2007. (IX. 13.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak szakmai fejlesztési tervének elfogadásáról 1. sz melléklet Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet

Részletesebben

Néhány hónap választ el bennünket attól,

Néhány hónap választ el bennünket attól, FÓRUM A radiológia jövôképe az EU-csatlakozás küszöbén Baranyai Tibor Néhány hónap választ el bennünket attól, hogy az Európai Unió (EU) tagjai legyünk. Reményeink szerint az európai államok közösségének

Részletesebben

Kutatási zárótanulmány

Kutatási zárótanulmány Rubeus Egyesület Szedervessző 1122 Budapest, Krisztina krt. 2-4. II.22. Tel.: +36 30 388 00 34 www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu Kutatási zárótanulmány készült a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai

Részletesebben

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés Dr. Benkő János Korrupciós kockázatelemzés és kezelés 1 Nem a legerősebb fajok képesek a túlélésre, és nem is a legintelligensebbek, hanem azok, amelyek a leginkább képesek reagálni a változásokra. Charles

Részletesebben

A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása

A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása Doktori értekezés Írta: dr. HOMICSKÓ ÁRPÁD OLIVÉR Témavezető: PROF. DR. HAJDÚ JÓZSEF Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Részletesebben

VII. DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK VÁLTOZTATÁSOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN A MINŐSÉG SZEMPONTJAI ELŐADÁSOK ÖSSZEFOGLALÓI

VII. DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK VÁLTOZTATÁSOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN A MINŐSÉG SZEMPONTJAI ELŐADÁSOK ÖSSZEFOGLALÓI VII. DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK VÁLTOZTATÁSOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN A MINŐSÉG SZEMPONTJAI (2007. május 17-18.) ELŐADÁSOK ÖSSZEFOGLALÓI Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG Oktatási Minisztérium 1055-Budapest, Szalay u. 10-14. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 1054-Budapest Alkotmány u. 3. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT, MINT KÖZSZOLGÁLTATÁS K+F+I STRATÉGIÁJA ÉS AZ ÁGAZAT INNOVÁCIÓS FOLYAMATAINAK VIZSGÁLATA AZ OKTATÁSI ÁGAZAT SZÁMÁRA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT, MINT KÖZSZOLGÁLTATÁS K+F+I STRATÉGIÁJA ÉS AZ ÁGAZAT INNOVÁCIÓS FOLYAMATAINAK VIZSGÁLATA AZ OKTATÁSI ÁGAZAT SZÁMÁRA AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT, MINT KÖZSZOLGÁLTATÁS K+F+I STRATÉGIÁJA ÉS AZ ÁGAZAT INNOVÁCIÓS FOLYAMATAINAK VIZSGÁLATA AZ OKTATÁSI ÁGAZAT SZÁMÁRA Készítette: Dr. Inotai András, Dr. Kaló Zoltán, Syreon Kutató

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-ai ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-ai ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet 8200

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZER TOVÁBBI ÁTALAKÍTÁSÁRÓL

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZER TOVÁBBI ÁTALAKÍTÁSÁRÓL A MAGYAR KÓRHÁZSZÖVETSÉG JAVASLATAI AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZER TOVÁBBI ÁTALAKÍTÁSÁRÓL 2014. OKTÓBER. 5. A Magyar Kórházszövetség 2014. április 2-án tartott közgyűlésén elfogadta A Magyar Kórházszövetség

Részletesebben

Tartalmi felépítés. I. Bevezető: helyzetértékelés az önkormányzati rendszer megújításának célrendszere

Tartalmi felépítés. I. Bevezető: helyzetértékelés az önkormányzati rendszer megújításának célrendszere 1 Tartalmi felépítés I. Bevezető: helyzetértékelés az önkormányzati rendszer megújításának célrendszere II. Az önkormányzati állami feladatok áttekintése, csoportosítása, szétválasztása: oktatással kapcsolatos

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014.

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. HUSZÁR GÁBOR "Az ember annyit ér, amennyit használ." (Széchenyi István) Bevezető A társadalmi, gazdasági program célja a város és térségének, a

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség. Tanulmány. Készült: a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség. Tanulmány. Készült: a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség A térségben élők egészségügyi rehabilitációs programjának kidolgozása Tanulmány Készült: a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával

Részletesebben

Szolgáltatás kihelyezés a közigazgatási informatikában

Szolgáltatás kihelyezés a közigazgatási informatikában MINISZTERELNÖKI HIVATAL Informatikai Helyettes Államtitkárság Informatikai Tárcaközi Bizottság ajánlásai Szolgáltatás kihelyezés a közigazgatási informatikában 18. sz. ajánlás Budapest, 2000. A központi

Részletesebben

Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai

Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai Kató és Társa 2003. Tanácsadó Kft. Készült a Környezetgazdászok kiútkeresése című kutatás keretében a Foglalkoztatási és Szociális

Részletesebben

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Nappali tagozat Public Relations szakirány Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Készítette:

Részletesebben

SZÖVETSÉG A VÁLTOZÁSÉRT!

SZÖVETSÉG A VÁLTOZÁSÉRT! SZÖVETSÉG A VÁLTOZÁSÉRT! Egészséges egészségpolitikát! Javaslatok a magyar baloldal egészségpolitikájára Az új egészségpolitika akkor lesz sikeres, ha kiszabadítjuk az ágazati kalitkából 2013.március Ez

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Ege szse gu gyi ta rgyu NSRK-fejleszte sek e rte kele se

Ege szse gu gyi ta rgyu NSRK-fejleszte sek e rte kele se Ege szse gu gyi ta rgyu NSRK-fejleszte sek e rte kele se Értékelési jelentés Készült: a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megrendelésére Készítették: Hétfa Kutatóintézet Budapest Intézet Revita Alapítvány

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben