XVIII. TISZAZUGI ZENEI FESZTIVÁL A TEMPLOMI HANGVERSENY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XVIII. TISZAZUGI ZENEI FESZTIVÁL A TEMPLOMI HANGVERSENY"

Átírás

1 2011. JÚLIUS 18. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM XVIII. TISZAZUGI ZENEI FESZTIVÁL A TEMPLOMI HANGVERSENY XIII. EPRESKERTI KAKASFŐZŐ VERSENY A GYŐZTES CSAPAT MOLNÁR GÁBOR TELJESÍTETTE A NEW YORK-I ÚSZÓMARATONT A KUNGYALUSI BORSÓS PALI BÁCSI 90 ÉVES KLÍMATÖLTÉS ÉS -JAVÍTÁS A megszokott szolgáltatások mellett: WINALIGN SZOFTVERREL CSÚCSKATEGÓRIÁS HÁROMDIMENZIÓS FUTÓMŰ ÁLLÍTÓ RENDSZER A KOLLÁR AUTÓSZERVIZBEN! HUNTER (USA) a futómű állítás mestere. Az amerikai székhelyű cég 1955 óta gyárt és fejleszt futómű állítókat. A világpiacon egyedülálló funkciók, műszaki megoldások biztosítják a gyors, pontos, és kényelmes munkavégzést. A futómű állítók pontosságát jelzi, hogy számos autógyártó Mercedes, BMW, VW csoport szigorú tesztjeit követően, gyári jóváhagyást kaptak. - Rendkívül kiforrott 3D technológia - WinAlign az iparág legkiválóbb kezelő szoftvere - Teljes elkormányzás mérése elektromos forgózsámoly nélkül

2 2 Kunszentmártoni Hír-Lap 12. szám, július 18. A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEKRŐL JELENTJÜK Júniusban többször is összeült a városvezető grémium. A soros képviselőtestületi ülésen kívül a témák halaszthatatlansága még néhány alkalommal rendkívüli tanácskozás összehívását is indokolta. Sokat foglalkoztak az óvoda kérdésével, lévén sajnos lapzártáig még nem született meg a szükséges kormány, ill. önkormányzati miniszteri rendelet-módosítás, mely lehetővé tenné a Széchenyi lakótelepi óvodaépület egyházmegyei működtetésbe történő átadását a korábban a felújításokra kapott állami támogatások visszafizetésének kötelezettsége nélkül. Június 19-én maga Kiss-Rigó László, szeged-csanádi egyházmegyei püspök volt a képviselőtestületi ülés vendége, aki személyesen tájékozódva a problémáról, minden, a kormányzatnál közbenjáró, tőle telhető segítséget megígért önkormányzatunknak. A határidők diktálta menetrend szerint június 27-én és 28-án a testület megtárgyalta a Városi Óvoda átszervezésével kapcsolatos gazdasági számításokról szóló tájékoztatót, határozatot hozott az önkormányzat és a Szeged-Csanádi Egyházmegye között kötendő közoktatási megállapodásról. Imrei István határozottan kiállt amellett, hogy a megállapodás a szülői akarat szerint és az igényelhető normatíva miatt is azt a 250 fős gyermeklétszámot tartalmazza, akiket a katolikus óvodába írattak be, ám ez sajnos a jelen helyzet szerint nem lehetséges, hiszen a korábban a felújításokra kapott támogatásokról szóló szerződések megszegését jelentené. Többféle alternatív megoldás felmerülése után végül maradt az a lehetőség, hogy a rendeletmódosításokig az Epreskerti óvodaépületre, négy csoportra, 100 főre történhet meg a katolikus óvoda megalapításának engedélyeztetése. Ezen túl az önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy abban az esetben, ha a kormányrendelet és az ÖM rendeletek módosításra kerülnek, és az önkormányzat pályázati visszafizetési kötelezettsége megszűnik, az egyházmegyével kötött megállapodásokat módosítják és a lakótelepi óvodaépületet is használatba adják a Szent Anna Katolikus Óvoda működtetéséhez. A június 30-i soros ülésen a Városi Rendőrkapitányság és a Városi Polgárőrség munkájáról szóló tájékoztatókat értékelték és fogadták el. A naprendi pont tárgyalásánál jelen volt Fekete Miklós ezredes, megyei főkapitány-helyettes, Egedi István alezredes, városi rendőrkapitány és Holló István polgárőr parancsnok. Veres István tanácsnok az Egészségügyi, Szociális és Közbiztonsági Bizottság véleményét összegezve a beszámoló alapján sajnálattal állapította meg, hogy a rendőrkapitányság egész Tiszazugra vonatkozó illetékességi területe a statisztika alapján országosan a bűncselekményektől leginkább fertőzött tartományba tartozik. A bűncselekmények száma 1357 volt, a korábbi évekhez képest 52%-al emelkedett. Kunszentmárton vonatkozásában a növekedési arány 21,2%. A bizottság tagjai, dr. Dósa Hajnal és Fazekas János, valamint Gácsiné Bozsik Magdolna elnök is elmondták véleményüket: sajnos az ifjúságvédelem területén sem túl rózsás a helyzet, tanítási időben fiatalok vannak vendéglátóhelyeken, ahol alkohollal kiszolgálják őket, és jelen van a drog is a városban. Wenner- Várkonyi Attila alpolgármester a tájékoztatóra hivatkozva leszögezte, hogy sajnos a lakosság közbiztonság érzete az elmúlt időben romlott, s tájékoztatást kért a közelmúltban meggyilkolt fiúval kapcsolatos, az egész közvéleményt megdöbbentő és felháborító ügyre vonatkozóan. Fekete Miklós megyei főkapitány-helyettes elmondta, hogy a gyanúsítottak előzetes letartóztatásba helyezése mellett folyamatban van a nyomozás, szakértői vizsgálatok vannak folyamatban, s mindenképpen arra számít, hogy vádemelési javaslat lesz az ügyben. Veres István és Wenner- Várkonyi Attila méltatták a polgárőrök tevékenységét, hiszen 2010-ben órát voltak szolgálatban és ez az óraszám óriási. Alpolgármester úr összegezve, megköszönte a Rendőrkapitányság és a Polgárőrség munkáját, mert igyekeznek biztosítani a közrendet és azt, hogy a város polgárai jól érezzék magukat. Nyomatékosította, hogy ennek hatékonyabb végzéséhez a lakosság érdekében a jogszabályi környezet radikális változtatása szükséges, és kérte, hogy ennek eléréséhez továbbra is nyújtson segítséget mindkét szervezet. A testület ezt követően elfogadta a második félévi munkatervét, döntöttek a gyermekvédelmi támogatásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról, majd a vásározók megértését kérve nem támogatták kérelmüket az iskola-felújítás befejeződésével sem a korábbi rendszer visszaállítására, s nem módosították a vásárokról és piacokról szóló önkormányzati rendeletet. Az állattartás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés kapcsán Jauernik István, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke felhívta a Városgondnokság figyelmét, hogy jó példával járjanak elöl, és a közterületen lévő állati hullák betakarítása továbbra is feladat, a lakosság információz jutását segítsék elő. Veres István közölte, hogy dr. Farkas Elek állatorvos ebben a témában másodszor kereste meg, mondván, hogy egyre jobban el vannak dobálva az állati hullák különböző helyeken, Hódmezővásárhelyre kell telefonálni, és elszállíttatni egy 50 kilónál nagyobb álltai hullát. Ez sok pénzbe kerül, sokan egyszerűen nem fogják tudni megoldani. Wenner-Várkonyi Attila alpolgármester kinyilvánította, hogy valóban először a kötelező feladatokat kell ellátni az önkormányzatnak, eddig ezt is elbírta a város, hogy segítségére volt az itt élőknek, de kéri a lakosság jogkövető magatartását. Ha valaki 50 kilósnál nagyobb állatot kíván tenyészteni, akkor ezzel a problémával számolnia kell. Kovács Tibor, a Városgondnokság igazgatója ismertette, hogy az elmúlt időben milyen intézkedéseket tettek. A kábeltévén fut a hirdetés egy hónapja, hogy az állati hullák elhelyezését a telep már nem tudja vállalni. A telep be van kameráztatva, azóta valamelyest csökkent az állati hullák kiszállítása, illetve a dögöket a kamera hatókörén kívül teszik le. De hangsúlyozta, csökkent a lerakások száma. Bizonyos időnek el kell telnie, hogy az emberek megszokják, hogy ne vigyék oda az elhullott állatokat, és saját maguk próbálják meg megoldani az elszállítást. Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a költségvetési rendelet végrehajtásának állapotáról, intézményi teljesítéséről és annak bizonyos hiányosságairól a rendelet-módosítási elterjesztés kapcsán Jauernik István pénzügyi bizottsági elnök mondta el véleményét, majd megköszönve a Polgármesteri Hivatal adóügyi feladatokat végző munkatársainak munkáját, a testület elfogadta az adózási feladatokról, a helyi adóbevételek teljesüléséről szóló tájékoztatót is. A városi közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terve és az önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja módosítása után a BÁCSVÍZ Zrt évi üzemeltetési tevékenységéről szóló beszámolóról fogadtak el határozatot, majd az önkormányzati ingatlanok értékesítésére született döntés (ld. a pályázati felhívásokat). Befejezésül a városi sportszervezetek beszámolóját vette tudomásul a képviselő-testület, végül az önkormányzat pénzügyi és likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót fogadta el a városvezető grémium. Személyi döntések: A képviselő-testület június 28-i ülésén pályázatuk alapján a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ igazgatójává Szabó Mihálynét, a Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola igazgatójává újabb öt évre Csík Jánosnét nevezték ki. Vass Zoltán Megérkezett az ÖNHIKI-támogatás Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda június 30-án kelt, önkormányzatunkhoz megérkezett tájékoztatása szerint a Belügyminisztérium az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatásáról szóló 4/2011. (III. 1.) BM rendelet alapján az első ütemben támogatást nyert önkormányzatok listáját feltette a hu, Belügyminisztérium honlapjára. Azon a napon utalásra kerül a támogatás összege. A dr. Pintér Sándor belügyminiszter és dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter nevével jegyzett döntés értelmében Kunszentmárton 24 millió 217 ezer Ft. támogatásban részesült.

3 12. szám, július 18. ELKEZDŐDÖTT A RÉGI HULLADÉKLERAKÓ TELEP REKULTIVÁCIÓJA NYITÓRENDEZVÉNY - SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ A Kunszentmárton város felhagyott szilárd hulladéklerakó telepének rekultivációja I. ütem című, ÉAOP /C kódszámú projekt sajtótájékoztatóval egybekötött nyitórendezvényére június 27-én 10 órai kezdettel került sor a helyszínen, a szentesi út melletti 2450/5 hrsz-ú területen. Dr. Czuczi Mihály polgármester a projektnyitót tartja Dr. Czuczi Mihály polgármester a sajtó megjelent képviselőin kívül köszöntötte Kunszentmárton város önkormányzata képviselőtestületének jelen lévő tagjait, a Polgármesteri Hivatal szakembereit, a projektmenedzsmentet, a kivitelezést végző cég vezetőit. A polgármester kiemelte a projekttel megvalósuló környezeti állapot javulást, a régi szilárdhulladék rekultivációjával az egészséges, esztétikus lakókörnyezet elérését. Elindult a rekultiváció, a műszaki ellenőr a kivitelező cég szakembereivel szemléli a munkavégzést Poór János projekt-vezető, a kivitelezést végző Duna Aszfalt Kft. részéről tájékoztatta a megjelenteket a munkálatok megindításáról, melynek során a terület teljes szigetelésére kerül sor, hogy aztán majd következhessen a növénytelepítés, füvesítés, felszíni vízelvezetés, s a monitoring rendszer kialakítása. Amint arról korábban lapunkban már beszámoltunk, a projekt tervezett összköltsége, ill. elszámolható költsége Ft. A támogatás mértéke 90%, összege Ft; a saját forrás mértéke 10%, összege Ft. A projekt befejezésének várható időpontja december 31. Vass Zoltán Kunszentmártoni Hír-Lap 3 P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S O K Kunszentmárton Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról szóló 29/2008. (IX.11.) önkormányzati rendeletének 4. számú melléklet III. pontja alapján nyílt pályázatot hirdet az alábbi ingatlanok értékesítésére: Kunszentmárton, Munkácsy u. 3/A. szám alatti, 2204/1 hrsz-ú, 636 m² térmértékű udvar és középület megnevezésű ingatlan. Kikiáltási ár: ,- Ft *** Kunszentmárton, Bercsényi u. 25. szám alatti, 2732 hrsz-ú, 1690 m² térmértékű ingatlan 1208/2214-ed tulajdoni hányada. Az induló eladási ár: ,- Ft Az ajánlatok benyújtási határideje: augusztus óra Az ajánlatok benyújtásának helye: Kunszentmárton Város Önkormányzata /5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1., I. emelet Titkárság/ A beérkezett ajánlatok bontása: augusztus óra Az ajánlatok elbírálási határideje: szeptember óra Bírálati szempont: a legmagasabb összegű ajánlat. Részletes Pályázati felhívások kifüggesztve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, ill. olvasható a internetes oldalunkon. Bővebb információ a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályától kérhető az 56/ as számon. Az ajánlatkérő fenntartja a jogát az eljárás eredménytelenné nyilvánítására. Kunszentmárton Város Önkormányzata GYÉMÁNT OKLEVELES PEDAGÓGUSAINK KÖSZÖNTÉSE Június 30-án a Városházán az önkormányzat képviselő-testületének ülése ünnepséggel kezdődött. Azokat a pedagógusokat köszöntötték, akiknek 60 éve szerzett tanítói, tanári oklevelük megszerzése évfordulója alkalmából, hivatásuk közmegbecsülésre méltó teljesítése elismeréséül a jogutód egyetem, ill. főiskola gyémánt díszoklevelet adományozott. Imre Márton és Veres István tanár urak részére a Szent István Egyetem Jászberényi Alkalmazott Bölcsészeti Kara állította ki a jubileumi oklevelet, melyet az elhangzott méltatást követően dr. Czuczi Mihály polgármester nyújtott át számukra. Ugyancsak gyémánt díszoklevelet kapott a város pro urbe-díjasa, díszpolgára, Józsa László tanár úr is, ő azonban azt személyesen vette át a pedagógus napon, június 4-én Egerben dr. Hauser Zoltántól, az Eszterházy Károly Főiskola rektorától. Dr. Czuczi Mihály őt is szeretettel köszöntötte, csakúgy, mint a rendezvényre meghívott gránitdiplomás Farkas Józsefné Györgyi nénit, aki évtizedek óta a mai napig, 96. életévében is lelkiismeretesen intézi a nyugdíjas pedagógusok jubileumi okleveleinek igénylését. Kunszentmárton városa hálás e kitűnő pedagógusok lelkiismeretes és színvonalas tevékenységért, melyet pedagógusi pályájukon, illetve a közéletben hosszú évtizedeken át az itt élők érdekében példás hivatástudattal végeztek, végeznek. Szeretettel gratulálunk nekik, s további jó egészséget kívánunk! Vass Zoltán Fotó: Majzik Vanda A gyémánt díszokleveles tanár urak Györgyi néni társaságában a köszöntés után balról: Veres István, Farkas Józsefné, Józsa László és Imre Márton

4 4 Kunszentmártoni Hír-Lap 12. szám, július 18. Az egészségügyi és a szociális ágazatban dolgozókat köszöntötték Városi Semmelweis-napi ünnepség Június 29-én délután a Polgármesteri Hivatal dísztermében ünnepélyesen köszöntötte az önkormányzat a Semmelweis nap alkalmából a városunkban az egészségügyi és a szociális szakterületen hivatásukat teljesítőket. Hagyomány szerint tehetséges fiataljaink kis műsorával kedveskedtek az ünnepelteknek. Szakács Laura Szabó Lőrinc Ima a gyermekekért című versét mondta, Lászlóffy Dániel népdalcsokrot hegedült, Vass Gabriella pedig Baranyi Ferenc Nem tudom című költeményét szavalta el. Ünnepi beszédében Dr. Czuczi Mihály polgármester mondott köszönet a házi-, a gyermek-, a fogorvosi ellátást végző, a szakrendeléseket és védőnői szolgálatot ellátó minden szakembernek, a mentőknek, a gyógyszertárak dolgozóinak, a kisgyermekeket bölcsődében, az időseket és rászorulókat a szociális alapellátási központ keretében gondozóknak, a családokat segítőknek és a gyermekjólét érdekében fáradozó minden munkatársnak egyaránt. A polgármester a hála kifejezése, az áldozatos munka elismerése mellett őszintén szólt a nehézségekről, az anyagi, költségvetési gondokról is, de örömének adott hangot, hogy az önkormányzat sikeres pályázata nyomán hamarosan elkezdődhet a Városi Egészségügyi Központ 634 millió forintos beruházással megvalósítandó kistérségi járóbeteg szakellátó centrummá építése, ahol korszerű műszerezettség és a meglévők mellett további szakrendelések fogadják majd a betegeket. Kunszentmártonban és a kistérségben összesen 38 ezer emberről tud majd gondoskodni a megújult intézmény. S arról is szólt, hogy az egész Tiszazug szempontjából lényeges a mentőszolgálatnál a 24 órás esetkocsi itt tartásának kérdése. A mentőtisztek városunkban maradásához, kistérségi társulási szövetségi segítséget kérünk. Sipos Józsefné Rózsika közel 30 éve a Városi Bölcsőde vezetőjeként gyakorolja az általa nagyon szeretett hivatását Mindent megteszünk, hogy működésünk stabil maradjon, hogy az egészségügyi és szociális ágazat szakterületeit, intézményeit is figyelembe véve joggal pályázhassunk a kialakítás előtt álló járások itteni járásközponti szerepére. Az ehhez szükséges türelem és tolerancia, a kölcsönös támogatás segítsen kölcsönösen bennünket, hogy el tudjuk, mert el kell érnünk céljainkat! mondta beszédében dr. Czuczi Mihály polgármester. Herczeg Józsefné a Családsegítő Központ alapító tagjaként 1987 óta a családsegítés és gyermekvédelem területén végez kiemelkedő munkát A köszöntő után méltatások és elismerések átadása következett. Dr. Czuczi Mihály polgármester köszönetét és nagyrabecsülését fejezte ki négy szakterületről érkezett javaslat alapján is az ágazat egy-egy képviselőjének, ill. közösségének. Fotók: Majzik Vanda A Városi Egészségügyi Központ Szakorvosi Rendelő összetartó szakdolgozói kollektívája kiemelkedően magas szakmai színvonalon, lelkiismeretesen végzi munkáját. Képünk a közösség egy csoportját örökítette meg a díjátadást követően dr. Czuczi Mihály polgármester (balra fent) társaságában, a szakápolók, szakasszisztensek között elöl dr. Hajzer Ildikó igazgató főorvos és dr. Nemes Katalin reumatológus szakorvos. Elsőként elismerést adott át Sipos Józsefné részére a Városi Bölcsőde intézményvezetőjeként végzett több évtizedes kiemelkedő, példamutatóan lelkiismeretes munkájáért. Pálinkás Andrásné Irénke nagy pontossággal, precízen, figyelmesen, fáradságot nem tűrő munkabírással gyakorolja a háziorvosi szolgálatnál ápolói-asszisztensi munkáját Majd a megyei szociális-díjas Herczeg Józsefnénak, az Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálata főmunkatársának a családsegítés és gyermekvédelem területén példás hivatástudattal végzett, kiemelkedően színvonalas, lelkiismeretes munkájáért adott át kitüntetést. Pálinkás Andrásnét ugyancsak elismerésben részesítette a polgármester. Irénke munkába állásától mai napig a háziorvosi szolgálatnál gyakorolja hivatását, immár 22 éve dr. Dósa László munkatársa, kiemelkedően színvonalas, lelkiismeretes ápolói-asszisztensi munkájáért vált méltóvá a kitüntetésre. S ugyancsak elismerésben részesült a Városi Egészségügyi Központ Szakorvosi Rendelő szakdolgozói kollektívája is kiemelkedően magas szakmai színvonalú, lelkiismeretes munkájáért, az intézményben dolgozó nagyon jól képzett, öszszetartó közösség önzetlen, segítőkész, hivatástudattal végzett tevékenységéért. A kitüntetést a közösség nevében Kiskasza Éva röntgen szakasszisztens és Berczeliné Farkas Ildikó fizikoterápiás szakasszisztens vették át a polgármestertől. Gratulálunk! Vass Zoltán

5 12. szám, július 18. Kunszentmártoni Hír-Lap 5 Tanévzárás középiskolánkban Megtartottuk a tanévzáró ünnepségét a Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskolában is. A június 29-i eseményen részt vett dr. Czuczi Mihály, városunk polgármestere is, valamint Kárpáti Zoltánné, aki személyesen adta át a Kárpáti Zoltán Jutalomdíjat. Tanévzáró - elérkezett az értékelés ideje. Az egyéni eredményeket a bizonyítványban láthatjuk, az osztályok munkáját az osztályfőnökök foglalják össze, az igazgató feladata pedig az iskolai eredmények összesítése. Iskolánk 589 tanulója vehette a tanév végi bizonyítványát: 246- an érettségit szeretnének szerezni, 343 tanulónak pedig a szakma megszerzése a cél. Közülük 116 diák iskolánkban sikeresen befejezte tanulmányit, és az érettségi, szakmai bizonyítvány birtokosaként alakíthatja további életét. Büszkék lehetünk arra is, hogy 39 alsóbb évfolyamos tanuló tett sikeres előrehozott érettségi vizsgát, s vehette át az igazoló törzslapkivonatot. A szép vizsgaeredmények munkánk eredményességét bizonyítják, s örülhetünk, hogy egyre több tanuló ismeri fel a tudás, képesítés jelentőségét, és a bizonyítvány megszerzése után további tanulmányokat folytatnak. Azoknak a tanulóknak, akik nem teljesítették a tanév követelményeit, szorgalmas nyári felkészülés után javító-, vagy osztályozó vizsgán lesz lehetőségük eredményeiken javítani. Sajnos van még javítani valónk a fegyelmezettség területén is: Még mindig magas a tanítási órákra késve érkező diákok száma, a legjobb tanulmányi eredményű osztályokban is előfordul az igazolatlan mulasztás; erre a következő tanévben jobban oda kell figyelnünk, betartani és betartatni a házirend ide vonatkozó pontjait. Tanulóink egyre nagyobb számban vesznek részt az iskolai szervezésű programokon, amelyre ebben a tanévben is bőségesen volt lehetőség. A 27 rendezvény között találhattunk a nemzeti ünnepekhez, a szaktárgyakhoz, művészetekhez, sporthoz, természetjáráshoz kapcsolódót, ki-ki megtalálta az érdeklődési körének megfelelőt. Szeretnénk ezt a sokszínűséget az elkövetkezendőkben is megtartani, ehhez kérjük tanulóink és szüleik ötleteit, a szervezésben nyújtott segítségüket. Köszönöm valamennyi kollégámnak a magas színvonalú szakmai munkát, mellyel eredményessé tették az elmúlt tanévet. Valamennyien arra törekszünk, hogy a ránk bízott tanulók a tanulmányaikban minél eredményesebbek legyenek, és az iskola légkörét otthonosnak érezzék. Külön köszönöm ezt azoknak a kollégáknak, akik a következő tanévet nem kezdik meg velünk. Nyugdíjba vonulása alkalmából szeretném megköszönni a diákság érdekében végzett munkáját 3 tanárunknak. Rocsáné Gulyás Máriának, aki nemcsak könyvtáros tanárként, hanem ifjúságvédelmis és vöröskeresztes felelősként is tevékenykedett. Halász Ferenc igazgató-helyettes kollégának, aki a K épületben látott el vezetői feladatokat és Gyóllai Mihály tanár úrnak, aki tanári munkája mellett hosszú éveken keresztül munkaközösség-vezetőként irányította a szakmai képzésben érintett tanárok munkáját. Jó egészségben eltöltött, tartalmas nyugdíjas éveket kívánok! Csomán Éva és Pásztor József a következő tanévet már nem iskolánkban kezdik, új feladatukhoz sok sikert kívánok! A nyári időszakhoz mindenkinek jó pihenést, kikapcsolódást kívánok. Tanévkezdésre valamennyi régi és új diákunkat, kollégánkat visszavárunk, hogy a következő tanévet kipihenten, új célokkal, új reményekkel kezdhessük el. Csík Jánosné igazgató A tanévzárón hagyományosan díjátadásokra is sor került. A Kocsis István Jutalomdíjat idén Novák Mihály 13. A osztályos tanulónak ítélték. A Kárpáti Zoltán Jutalomdíjat Pillár Róbert 12. D-s diák vehette át. A háromévenként kiadott Veress János Jutalomdíjban ez alkalommal a nevelőtestületből Szilágyi Zoltánné szakoktató, a tanulók közül a 11. K osztályos Laurinyecz Pál részesült. Gratulálunk!

6 6 Kunszentmártoni Hír-Lap 12. szám, július 18. RANGOS FŐVÁROSI KIÁLLÍTÁSON A PARTI SZŐRME Kiállítással mutatkozott be a keramikusokat, fafaragókat, bőrösöket, ötvösöket és más, Magyarországon élő és alkotó kézműveseket tömörítő Magyar Kézműves Szövetség. Az idén februárban megalakult, 140 tagot tömörítő egyesület a fővárosi Stefánia Palotában, a Honvéd Kulturális Központban rendezett háromnapos kiállítást. Negyven éve várunk ennek a szövetségnek a megalakulására. A tagok többsége több mint húsz éve a szakmában van, jól ismerjük egymást mondta köszöntőjébena megnyitón, június 16-án Szántó Ágnes elnök, hozzátéve, hogy a 140 kézműves családtagjaival, alkalmazottaival együtt több mint ezer ember megélhetését biztosítja. A kézművesek azért tömörültek szövetségbe, mert így látják biztosítottnak a magyar kézműves kultúra fennmaradását. Céljuk a hivatásukat magas színvonalon művelő kézműves tárgyalkotók szakmai, kulturális és gazdasági érdekeinek képviselete. Feladatunknak tekintjük a magyar kézműves hagyományok ápolását, továbbörökítését és a tradicionális kézműves termékek minőségi újragondolását a jelenkor igényeinek megfelelően. Tagjaink részére magas színvonalú megmutatkozási lehetőséget kívánunk biztosítani kiállítások, vásárok formájában közli magáról a szervezet. ORVOSDOKTORRÁ AVATTÁK FÜZESI ÁGNEST A világ nem arra kíváncsi, hogyan utánozzuk, hanem hogy mi mit tudunk hozzáadni fogalmazott megnyitóbeszédében Birinyi József, a parlamenti Hungarikum Munkacsoport vezetője, kiemelve: fontos a hagyományokat összeegyeztetni a 21. századi kreativitással és a jelenkor igényeivel, ennyiben ihlető hagyományról kell beszélni. Gustav Mahlert idézve megjegyezte: A tradíció nem a hamu őrzése, hanem a tűz továbbadása. Az Ágoston Béla és a Schaplin zenekar játéka közepette megnyitott Ökológiai kéznyomok című kiállításon keramikusok, fafaragók, bőrösök, ötvösök, szárazvirágkötők, rongyművesek, kovácsok, mézeskalácsosok és más kézművesek portékái voltak láthatók. A tárlaton a Magyar Kézműves Szövetség tagjaként a Kunszentmárton Város Gazdasági Díjával kitüntetett Parti Szőrme Hürkeczné Fazekas Mariann és Hürkecz Ferenc is képviseltette magát, egyben városunkat is. Mind új termékeik, mind népi motívumokkal gazdagított, kézi hímzésű irhakabátjaik, köztük a hosszú suba, egyaránt nagy sikert arattak a közönség körében. Az ország minden részéből összesereglett kézművesek elhívták településük vezetőjét erre a rangos bemutatkozásra. Kunszentmártont dr. Czuczi Mihály polgármester képviselte a kiállítás megnyitón. A Szegedi Tudományegyetem Orvostudományi Karának VI. évfolyamán végzettek június 26-án vették át diplomájukat a Tisza-parti városban. A József Attila Tanulmányi és Információs Központ konferencia termében megrendezett orvosdoktor avató ünnepségen idén nyolcvannégyen esküdtek fel a gyógyítás szolgálatára. Örömmel számolhatunk be arról, hogy kunszentmártoni is van a frissen végzettek között: immár dr. Füzesi Ágnes, aki minden tantárgyból jelesre, summa cum laude diplomázott. A gazdálkodó Füzesi István és anyakönyvvezetőnk, Füzesiné Németh Margit gyermekének szívből gratulálunk. Kedves Doktornő! Hivatásteljesítéséhez sok erőt, kitartást és jó egészséget kívánunk! Lapunk nevében: Vass Zoltán főszerkesztő A Parti Szőrme népi motívumokkal gazdagított, kézi hímzésű irhakabátjai közül kettő: a hosszú suba és a kiskunsági suba A Magyar Kézműves Szövetségről bővebben olvashatunk honlapjukon, a kezmuvesszovetsegblog.blogspot.com internetes oldalon. Képek a kiállításról: https://picasaweb. google.com/ / Kiallitas?authkey=Gv1sRgCJPS_q3t95_ AXw&feat=directlink címen láthatók. Ajánljuk szíves figyelmükbe a Parti Szőrme honlapját is: partiszorme.hu. -vz- A vízért és az emberekért PRO AQUA-DÍJAT KAPOTT SZIGETI TIBOR A BÁCSVÍZ Zrt-hez való csatlakozással Kunszentmártonban is jól ismert Szigeti Tibor, a kecskeméti székhelyű cég szolgáltatási vezérigazgató-helyettese a közelmúltban rangos díjat vehetett át a Magyar Hidrológiai Társaság leköszönő elnökétől, dr. Ijjas Istvántól a budapesti Károli Gáspár Egyetem dísztermében (képünkön). Szigeti Tibor gyermekkora óta a vízügyben szeretett volna dolgozni, s eddigi munkássága idején nem is szakadt el e szakterülettől. A BÁCSVÍZ-nél betöltött vezető pozíciója mellett a Magyar Víziközmű Szövetség Benchmarking Klub elnökségének tagja, a Magyar Hidrológiai Társaság Bács-Kiskun megyei szervezetének alelnöke, valamint a Víziközmű Tagozat kezdeményezője és elnöke, továbbá a BÁCSVÍZ Kecskeméti Vízmű Sport Club elnöke. Szigeti Tibornak a települési vízgazdálkodással, víziközmű szolgáltatással kapcsolatos munkássága kiemelkedő. Az MHT víziközmű tagozata égisze alatt csak idén már két jelentős programot szerveztek Kecskeméten. A Pro Aqua-díjjal értékes szakmai munkáját, illetve társasági szervező tevékenységét ismerték el a szakembernek. Gratulálunk! -vz- Dr. Füzesi Ágnes a diplomaosztón dr. Szabó Gábor akadémikus, a Szegedi Tudományegyetem rektorának gratulációját fogadja. Fotó: Vízy Zsigmond

7 12. szám, július 18. Kunszentmártoni Hír-Lap 7 A Jászjákóhalmáról elszármazottak baráti társaságának egy csoportja Paulovics Illésné és Dénes Lászlóné tagok meghívására június 25-én városunkba látogatott. Bármilyen közlekedési eszközzel jöttek, a magas, karcsú templomtorony látványa vonzotta tekintetüket. A városban sétálva örömmel tapasztalták, és ennek hangot is adtak: az utcák gondozottak, tiszták, árnyasak, üdék, virágosak. Sok a szép régi épület. A város múltjáról, a mai templom építéséről Dénes Lászlóné tartott rövid ismertetőt a vendégeknek. A templom környezetét, belső terét néztük meg először. Meglepődve és meghatottan vettük körbe mindannyian a felújított jászkürtöt és a kun címert a főbejárati ajtó fölött. JÁSZOK LÁTOGATÁSA VÁROSUNKBAN Vendégeink őszinte csodálattal és elismeréssel vették körül a nemrég felszentelt trianoni emlékművet, a csodálatos faragással díszített haranglábat a haranggal és az 1956-os emlékoszlopot. Beszélgettünk arról, hogy a városban van egy olyan csoport (hasonló a miénkhez), akik feladatuknak tekintik a múlt ismeretét, a hagyományok őrzését, és mindezek átadását a fiatal nemzedéknek. Az öreg Körösre mindenki kíváncsi volt. A régi hídról néztünk szét a tájra. Szembetűnt a megerősített védőgát a kialakított díszlámpás sétánnyal. A gesztenyefákkal szegélyezett Deák Ferenc utcán jutottunk el a város egyik művészeti központjához, a Bartók Béla Teremhez. A Jászjákóhalmáról Elszármazottak Baráti Társaságának városunkban járt csoportja Dénes Lászlóné (balról az első), Paulovics Illésné (a hatodik) és Magyar Alíz (a nyolcadik) társaságában a haranglábnál BORSÓS PALI BÁCSI 90 ÉVES Paulovics Illésné bemutatta a művészeti alapiskolák tevékenységét, és felhívta a figyelmet a kiállítás megtekintésére. Meglepetésként kis hangverseny következett. A zenei alapiskola tanulói és a fúvószenekar tagjai közül Tóth Boglárka fuvolán, Monzinger Gabriella szaxofonon, Paulovics Péter klarinéton játszott. Paulovics Péter a fúvószenekar múltjáról, jelenéről, fellépéseikről, és arról a baráti kapcsolatról beszélt, amely kialakult a zenekar idősebb és fiatalabb tagjai között. Úgy érezzük, hogy a látogatás és a vendéglátás mindannyiunknak adott valamit. Közelebb kerültünk egymáshoz szívben és lélekben. Megerősítette bennünk a szülőföldhöz való ragaszkodás és az öszszetartozás érzését. Paulovics Illésné Dénes Lászlóné A Jászjákóhalmáról Elszármazottak Baráti Társasága (JÁKOB) 11 éve alakult meg Budapesten Magyar Alíz vezetésével, mára már 130 tagjuk van. Céljuk, azon túl, hogy felkutassák a szétszóródott jákóhalmiakat, visszataláljanak gyökereikhez, közösséget kovácsoljanak, találkozzanak egymással és az otthon maradottakkal; segítsék is falujukat. Minden évben közös programokat, megemlékezéseket szerveznek a település önkormányzatával, ill. valamelyik civil szervezetével közösen. Pályázatokat írnak ki, s mindig valamilyen támogatást nyújtanak kibocsátó településüknek: ilyen volt többek között pl. a temetői parkoló kialakításához, a templom oldallépcsőjének, valamint székeinek javításához, a két világháborús emlékmű restaurálásához nyújtott anyagi segítségük. Megalakulásukkor egy emlékfát ültettek Jákóhalmán a templomkertben. A 10. évfordulón Dénesné Erzsike mondta az ünnepi beszédet, amikor is emlékszalagot kötöttek a fa ágaira, s Kunszentmárton földjét és vizét is elhelyezték az emlékhelynél. A tagok nemcsak Jászjákóhalmán, hanem egymás településein is rendszeresen találkoznak, így került sor most a Kunszentmártonban megtartott összejövetelre is. Júniusban Kungyaluban köszönthettünk egy szépkorú polgártársunkat. Borsós Pali bácsi otthonában Pál fiával fogadta a kis küldöttséget. Az önkormányzat képviseletében dr. Czuczi Mihály polgármester, dr. Hoffmann Zsolt jegyző és Füzesiné Németh Margit anyakönyvvezető adta át a Magyar Köztársaság Kormánya nevében Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt emléklapot, az önkormányzat díszes oklevelét, névre címkézett borát és születésnapi tortáját. Borsós Pál kilencven évvel ezelőtt Törökszentmiklóson született, de már itt, Kungyaluban nőtt fel. Nyolcan voltak testvérek, ő a legidősebb, de sajnos négyen már nem élnek közülük. Gyaluban élte le egész életét, itt dolgozott, mindig a mezőgazdaságban: vagy a saját vagy a TSZ földjén. 63 évvel ezelőtt nősült meg, vette feleségül Őze Ilonát, aki 30 évig tejbegyűjtőként dolgozott a településen. Két gyermekük született, Pál, aki Csömörön lakik s István, aki Homokon él. Fiaik összesen öt unokával ajándékozták meg őket. Úgy tíz évvel ezelőttig semmi bajom nem volt, de azóta sajnos jönnek a gondok mondja hogyléte felőli érdeklődésünkre Pali bácsi, kinek ágya mellett ott látunk egy nagy oxigénpalackot is. Feleségem még nagyobb beteg, ő most is kórházban van, nagyon hiányzik, minden nap sírok is utána. Fiaim felváltva jönnek, segítenek rendben tartani a lakást, a nagy kertet, de hát ők se mindig tehetik, hogy otthagyják munkájukat. Naponta Kunszentről kapom az ebédet, azzal nagyon megvagyok elégedve. A sok bánat közt jólesik ez a megemlékezés, köszönöm a születésnapi köszöntést mondja Pali bácsi, akinek családjával együtt minél jobb egészséget, szeretetet, boldogságot kívánunk! Vass Zoltán Fotó: Vass Zoltán Pali bácsi a 90. születésnapi tortával, Pál fiával

2011. JÚNIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM. Fotó: Vass Zoltán

2011. JÚNIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM. Fotó: Vass Zoltán 2011. JÚNIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM ELBALLAGTAK A NYOLCADIKOSOK Június 18-án a Városi Általános Iskolában tanévzáró ünnepséget tartottak, amikor is három nyolcadik osztály

Részletesebben

ÁLLAMI IRÁNYÍTÁSBA KERÜLT A TŰZOLTÓSÁG HAGYOMÁNYOS ÓÉVBÚCSÚZTATÓ FUTÁS

ÁLLAMI IRÁNYÍTÁSBA KERÜLT A TŰZOLTÓSÁG HAGYOMÁNYOS ÓÉVBÚCSÚZTATÓ FUTÁS 2012. JANUÁR 26. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM BÓDI FERENCÉK SIKERE MOSZKVÁBAN ÁLLAMI IRÁNYÍTÁSBA KERÜLT A TŰZOLTÓSÁG JUHÁSZ BÉLÁNÉ ILONKA NÉNI 95 ÉVES HAGYOMÁNYOS ÓÉVBÚCSÚZTATÓ FUTÁS

Részletesebben

MARGITKA NÉNI KÖSZÖNTÉSE 97. születésnapja alkalmából köszöntötték Majzik Jánosnét. Beszámolónk

MARGITKA NÉNI KÖSZÖNTÉSE 97. születésnapja alkalmából köszöntötték Majzik Jánosnét. Beszámolónk 2011. MÁRCIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM MÁRCIUS 15-ÉN, NEMZETI ÜNNEPÜNKÖN Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett hagyományos városi megemlékezésről

Részletesebben

CZUCZI ANTAL A PÁRIZSI MEZŐGAZDASÁGI VILÁGKIÁLLÍTÁSON POLGÁRI VÉDELMI KIÁLLÍTÁS ORSZÁGOS DÖNTŐN BIZONYÍTOTTAK

CZUCZI ANTAL A PÁRIZSI MEZŐGAZDASÁGI VILÁGKIÁLLÍTÁSON POLGÁRI VÉDELMI KIÁLLÍTÁS ORSZÁGOS DÖNTŐN BIZONYÍTOTTAK 2011. MÁRCIUS 16. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM POLGÁRI VÉDELMI KIÁLLÍTÁS CZUCZI ANTAL A PÁRIZSI MEZŐGAZDASÁGI VILÁGKIÁLLÍTÁSON Országosan egyedülálló tárlat nyílt meg a volt Körös

Részletesebben

SZENT MÁRTON ÜNNEPÉN VÁROSUNK ÚJ DÍSZPOLGÁRAI VENDÉGÜNK VOLT A LISZT FERENC KAMARAZENEKAR

SZENT MÁRTON ÜNNEPÉN VÁROSUNK ÚJ DÍSZPOLGÁRAI VENDÉGÜNK VOLT A LISZT FERENC KAMARAZENEKAR 19. szám, 2012. november 28. Kunszentmártoni Hír-Lap 1 Ára: 150 Ft 2012. NOVEMBER 28. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 19. SZÁM SZENT MÁRTON ÜNNEPÉN VÁROSUNK ÚJ DÍSZPOLGÁRAI PROF. DR. BARNA

Részletesebben

MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN

MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN Ára: 150 Ft 2012. OKTÓBER 31. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN ÁLLATOK VILÁGNAPJA A SZENT ANNA ÓVODÁBAN SÁRKÖZI DÁVID, A SIKERES IFJÚ LOVAS

Részletesebben

ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJA

ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJA Ára: 150 Ft 2012. MÁJUS 31. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJA ÚJ TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁKKAL GAZDAGODOTT VÁROSUNK TOUR DE TISZA-TÓ A MŰVÉSZETOKTATÁS ÜNNEPE A 2011/2012.

Részletesebben

Fehérbe borult nemzeti ünnepünk

Fehérbe borult nemzeti ünnepünk Ára:150 Ft 2013. ÁPRILIS 5. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Városi megemlékezés március 15-én Fehérbe borult nemzeti ünnepünk Március idusa a legzordabb téli napokat megidéző ítéletidővel

Részletesebben

50 ÉVES HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ Balogh Géza és Balogh Gézáné Andó Éva április 2-án családjuk és rokonaik körében ünnepelték 50. házassági évfordulójukat.

50 ÉVES HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ Balogh Géza és Balogh Gézáné Andó Éva április 2-án családjuk és rokonaik körében ünnepelték 50. házassági évfordulójukat. 2011. ÁPRILIS 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 50 ÉVES HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ Balogh Géza és Balogh Gézáné Andó Éva április 2-án családjuk és rokonaik körében ünnepelték 50. házassági

Részletesebben

2012. FEBRUÁR 29. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM SZALAGAVATÓ

2012. FEBRUÁR 29. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM SZALAGAVATÓ 2012. FEBRUÁR 29. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM SZALAGAVATÓ Fotók: Vass Zoltán KOLLÁR AUTÓSZERVIZ Kunszentmárton, Pozsonyi utca 10. Tel.: 06-56 / 461-710; 06-70 / 332-13-34 A megszokott

Részletesebben

SZENT ISTVÁN ÜNNEPE AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE

SZENT ISTVÁN ÜNNEPE AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE 2011. AUGUSZTUS 31. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM SZENT ISTVÁN ÜNNEPE AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE VITÉZ TREMBECZKY ISTVÁN 90 ÉVES FAZEKAS JÁNOS A VÁROS TESTNEVELÉSI ÉS SPORT DÍJA KITÜNTETETTJE

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

2010. NOVEMBER 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XI. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM. Kedves Gyerekek!

2010. NOVEMBER 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XI. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM. Kedves Gyerekek! 2010. NOVEMBER 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XI. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM ZENEÜNNEP KÖRMENDI VILMOSSAL MEGELEVENEDETT A SZENT MÁRTON LEGENDA Kedves Gyerekek! Szeretettel meghívlak benneteket 2010. december

Részletesebben

2012. MÁRCIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM

2012. MÁRCIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 2012. MÁRCIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 1848/49 FORRADALMÁRA ÉS SZABADSÁGHARCÁRA EMLÉKEZTÜNK BENYÓ GYÖRGYÖT "ALSÓ-TISZA VIDÉKÉRT EMLÉKÉREMMEL" TÜNTETTÉK KI BALLA MARGIT "PRO

Részletesebben

Elhagyták fészküket. A tartalomból:

Elhagyták fészküket. A tartalomból: 2013. május 17. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM Középiskolai ballagás Elhagyták fészküket A középiskola végzős diákjai számára május 4-én szólalt meg utoljára az iskola csengője. A ballagókat,

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

BEKÖSZÖNTÖTT A KEMÉNY TÉL A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN SAJTÓTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 2012. FEBRUÁR 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 2.

BEKÖSZÖNTÖTT A KEMÉNY TÉL A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN SAJTÓTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 2012. FEBRUÁR 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 2. 2012. FEBRUÁR 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN SAJTÓTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS BEKÖSZÖNTÖTT A KEMÉNY TÉL Fotók: Vass Zoltán Hóhelyzet Kunszentmártonban Mínusz 20

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXV. évfolyam 6. szám 2015. június. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXV. évfolyam 6. szám 2015. június. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXV. évfolyam 6. szám 2015. június Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja Széchenyi Programiroda

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 25. évfolyam 4. szám 2014. JÚLIUS AUGUSZTUS Ára: 120 Ft

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 25. évfolyam 4. szám 2014. JÚLIUS AUGUSZTUS Ára: 120 Ft A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 4. szám 2014. JÚLIUS AUGUSZTUS Ára: 120 Ft A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2014. OKTÓBER 12. TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Ez történt Sárváron 2013-ban Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. A beruházások

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

Kedves Pannonhalmi Polgárok! A járóbeteg központtal kapcsolatban történtekről Összefoglaló a szálloda-projekt jelenlegi állásáról

Kedves Pannonhalmi Polgárok! A járóbeteg központtal kapcsolatban történtekről Összefoglaló a szálloda-projekt jelenlegi állásáról 2 0 0 9. n y á r Kedves Pannonhalmi Polgárok! Ismét elszaladt három hónap és beköszönt a nyár. Gondolom mindenki várta a jó időt, hogy a munkák beinduljanak. Sajnos a gazdasági élet, ami jelenleg uralkodik

Részletesebben

Ára: 150 forint. szociális felzárkóztató program keretében

Ára: 150 forint. szociális felzárkóztató program keretében Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Így szavaztunk Jánoshalmán Június 7-én az Európai parlamenti választások során Jánoshalmán a 7617 választásra jogosult polgár közül 2609 (34,25%) élt állampolgári

Részletesebben

Erzsébet királyné emlékéhez méltóan A királyné emlékéhez méltó Erzsébet-bált

Erzsébet királyné emlékéhez méltóan A királyné emlékéhez méltó Erzsébet-bált XXI. évf. 13. szám 2012. április 11. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 A Legyen Gödöllő kerékpárosbarát város program keretében szervez kerékpártúrát az önkormányzat

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 2013. SZEPTEMBER Ára: 120 Ft SZERETJÜK A FOCIT! Talán meglepõ, hogy a címlapon szerepel a Pusztaszabolcsi

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. március XVI. évfolyam 3. szám Ára: 99 Ft A megye legjobban felszerelt általános iskolája Kitüntetések március 15-én A képviselő-testület március 3-án, széleskörű közvélemény-kutatás

Részletesebben

Magyar állampolgár a Brassói Opera művésze 2013. ÁPRILIS 26. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

Magyar állampolgár a Brassói Opera művésze 2013. ÁPRILIS 26. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Ára:150 Ft 2013. ÁPRILIS 26. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Folyamatos a megújulás a templomban Hosszú böjt Templomunkban, a Szent Márton Templomban az idei évben hosszabb volt a böjt,

Részletesebben

Sümeg és Vidéke. Valótlanságok a Marcal-Partiban. közérdekû önkormányzati havilap. 43. szám 2014. Június

Sümeg és Vidéke. Valótlanságok a Marcal-Partiban. közérdekû önkormányzati havilap. 43. szám 2014. Június Sümeg és Vidéke 43. szám 2014. Június közérdekû önkormányzati havilap Valótlanságok a Marcal-Partiban Meglepetten olvashattuk a Marcal-parti júniusi számában Végh László cikkét, valamint az írás elején

Részletesebben

XXIII. évfolyam 7. szám 2014. július 200 Ft

XXIII. évfolyam 7. szám 2014. július 200 Ft XXIII. évfolyam 7. szám Ára: 2014. július 200 Ft Ismét véget ért egy tanév A tanulók már nagyon számolták a napokat, sokuk örömére végre felkerültek a táblára a vakáció utolsó betûi is. Megkezdõdött a

Részletesebben