KITEKINTÉS Illyés Gyula: Bölcsőkutatók... 59

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KITEKINTÉS Illyés Gyula: Bölcsőkutatók... 59"

Átírás

1 Agóra és közművelődés Bizodalmam a KERT tapasztalatában ahogy érti a múló nyári délutánban első búcsúzó leveleit s nem is az az óriás fa de ösvénybe vésett zöldes árnya vele rezdülve csodálja mi minden megtörténhet itt hol már lélek lengése és testnek borzongása valami csillagközi szélfúvással hírnököl Bizodalmam a KERT tapasztalatában Nagy Gáspár: Ahogy érti. Rónay György emlékének TARTALOM TARTALOM a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus folyóirata június Mátyus Aliz: Előszó... 3 Balcsók István: A szolnoki agóra a társadalomföldrajz nézőpontjából... 4 Szarvák Tibor: Agóra a közösségek szemével... 9 Borosán Lívia Hornyák Zoltán: A 7. évfolyamos tanulók szociális kompetenciájának vizsgálata Bács-Kiskun megyében...16 Gergye Veronika: Szociolingvisztikai mikrokutatás a jánosházi Batthyány Lajos Általános Iskolában A közbizalom és a részvétel helyzete Magyarországon, 2008 őszén (Péterfi Ferenc összeállítása) KITEKINTÉS Illyés Gyula: Bölcsőkutatók ARCKÉPEK Wutka Tamás: Granasztói Pál építész, író. Egy européer a közelmúltból Ferenczi László: Joó Tiborról ( ) OLVASVA ÚJRAOLVASVA Bolváry-Takács Gábor: A bolognai folyamat nyomában Simon László: Silányfás IFJÚSÁG Frideczky Katalin: Rend Deák Péter: Miért épp a középkori Európa II. rész... 80

2 TARTALOM a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus folyóirata június ESEMÉNYTÁR Borbáth Erika: Emlékezés az ÚTRA, mely vezet a Múltban, Jelenben és Jövőben. A Kőrösi Csoma Sándor Napok megnyitója Halász Péter: Nem egy emberre szabott feladatot tűzött maga elé. Kőrösi Csoma Sándor Napok Borbás György: Zala György Emlékév A. Gergely András: A másság mint önkép. Antropológiai fotókiállítás megnyitó (MMIKL, október 20.) Nagy Gáspár szellemi öröksége Vasváron (Bakos István) Felnőtt tanulók hete pályázatok fiataloknak, felnőtteknek, családoknak (Tóth Erzsébet) Felhívás a magyar szellemi kulturális örökség megőrzésére E számunkat Kecskeméti Kálmán festőművész, fotós, Fény és árnyék fotóival illusztráltuk.

3 Előszó A Magyar Nyelv Évének köszönhetően e számunkban Illyés Gyula Bölcsőkutatók c. írását olvashatják (59. o.). Nyelv, kor és gondolkodás összefüggésének érzékeltetésére pedig Baltasar Gracián spanyol szerző sorait egy 1647-ben írt művéből, a pontokba szedett Az életbölcsesség kézikönyvéből, amely a korabeli Európa egyik legolvasottabb műve volt, s Faludi Ferenc fordításában a 18. században nálunk is ismertté vált. 48. Kiben mi lakozik, annyiban számíthat valakinek. Legyen a belső mindig kétszer annyi, mint a külső mindenestül 128. Lelki emelkedettség. A hős egyik legfontosabb kelléke, mert a nagyság minden fajtája iránt fellelkesít: emeli az ízlést, tágítja a szívet, köszörüli az elmét, nemesíti a kedélyt, és méltóságot kölcsönöz A nagylelkűség, a nagyvonalúság forrásukat ismerik fel benne Kétszer gondolj át mindent. A másodszori felülvizsgálat nagy biztonságot ad; kivált, ahol nem értesz jól valamit, igyekezzél időt nyerni Új érvek vetődnek fel, hogy álláspontodat erősítsék vagy igazolják 200. Legyen kívánnivalód. E nélkül boldogságodban is szerencsétlen leszel. A test lélegzik, a lélek áhít Még az ész számára is kell, hogy maradjon valami megtudnivaló, ami tápot ad a kíváncsiságnak Az jutalmaz ügyesen, aki sohasem elégít ki egészen. Ahol nincs kívánnivaló, annál több a félnivaló Ahol a vágy végződik, ott kezdődik a félelem Osszuk be életünket okosan. Nem, ahogyan az alkalmak adódnak, hanem előrelátó és válogató módon. Pihenők nélkül gyötrelmes az élet, mint a hosszú vándorút fogadók nélkül; kellemessé a tudós változatosság teszi. Fordítsuk a szép élet első szakát a halottakkal folytatott beszélgetésre: azért születtünk, hogy mást és magunkat megismerjük, s a hű könyvek tesznek bennünket valakivé. Az út második szakaszát töltsük az élőkkel, lássunk és vegyünk számba minden jót, ami a világon van Az út harmadik harmadában legyünk egészen a magunké, mert a végső boldogság a bölcselkedés. Mátyus Aliz 3

4 AGÓRA ÉS KÖZMŰVELŐDÉS Balcsók István A SZOLNOKI AGÓRA A TÁRSADALOMFÖLDRAJZ NÉZŐPONTJÁBÓL tavaszán, a TIOP nem pólusvárosoknak szóló agóra pályázatán abból indultunk ki, hogy az Agóra program keretében megvalósítani tervezett multifunkcionális közösségi intézmény deklarált célkitűzése, hogy ne csak Szolnok Megyei Jogú Város lakosságához juttassa el szolgáltatásait, hanem a szűkebb és tágabb környezetében elhelyezkedő települések népességéhez is. A térségi vonzásviszonyokat figyelembe véve, hat kistérség csaknem félszáz települése jelentheti a közvetlen célterületet a központ számára (1. ábra). A Szolnokot is beleértve 49 településre (ezek közül a megyeszékhely mellett még további nyolc birtokol városi rangot) kiterjedő potenciális vonzáskörzet valamennyi városa és falva belül esik az egy órás izokrón vonalon vagyis Szolnok bárhonnan elérhető személyautóval egy órán belül. Noha a beruházás pozitív közvetlen és közvetett hatásai vélhetően érzékelhetők lesznek majd az egész megyében, de Karcag és Tiszafüred térsége, illetve a Jászság kimaradó települései leginkább (de nem kizárólag) épp a viszonylag nagy távolság, illetve az ebből eredő közlekedési nehézségek miatt nem kerültek a potenciális vonzáskörzeten belülre. Noha Abony városa Pest megyéhez, ezen belül a Ceglédi Kistérséghez tartozik, és ezért nem szerepel a térképen, a földrajzi közelség (Szolnok közvetlen szomszédja, a települések központjai között lévő távolság megtételéhez alig 14 percre van szükség személyautóval), illetve a régtől fogva fennálló vonzásviszonyok miatt mégis az egyik legközvetlenebbül érintett településsé válik majd (2. ábra).

5 1. ábra A Terminál potenciális vonzáskörzete Forrás: Saját szerkesztés. 2. ábra A megyeszékhely eléréséhez szükséges idő Jász-Nagykun-Szolnok településeiről Forrás: Saját szerkesztés a VÁTI Kht. Adatainak felhasználásával. 5

6 A multifunkcionális közösségi centrum legfontosabb tervezett funkcióit civil tudásközpont, egészségkultúra központ, esélynövelő központ, családok központja tekintve elmondható, hogy az elméleti vonzáskörzet demográfiai, gazdasági, szociális és kulturális jellemvonásait figyelembe véve minden tekintetben valódi térségszervező erőként működhet majd. A VÁTI besorolása alapján a Szolnoki Kistérség az Észak-alföldi régió átlagánál érezhetően jobb mutatókkal rendelkezik (a fejlett, stagnáló kategóriába tartozik), azonban a közvetlen környezetében a jászberényit leszámítva jóval elmaradottabb térségek találhatók, és különösen igaz mindez a legrosszabb, vagyis a leszakadó kategóriába tartozó Kunszentmártoni és Törökszentmiklósi Kistérségre. Nyilvánvaló tehát, hogy egy ilyen típusú beruházás kisugárzási ereje komolyan dinamizálhatja a közvetlen vonzáskörzetet, és komoly segítséget jelenthet az elmaradott térségek dinamizálásában, felzárkóztatásában. Az egy órás izokrón vonalon belül fekvő potenciális vonzáskörzet össznépessége fő volt december 31-én, és a 49 település között a fős lakónépességgel rendelkező Szolnok jelenti az egyik, míg a mindössze 195 lelket számláló Hunyadfalva a másik végpontot. A nemek egymáshoz viszonyított arányát tekintve érvényesül az ország egészére jellemző nőtöbblet (az össznépességen belül 51,9% a szebbik nem részaránya), bár az országos középértéknél valamivel kevesebb nő jut ezer férfira (az országos 1106 fővel szemben csak 1077 fő). A Terminál noha mindegyik korosztály számára széles spektrumban biztosít majd programokat, elsősorban mégis a fiatalabb generációkat célozza meg. Mindezt figyelembe véve a vizsgált településeken élő népesség korstruktúrája az átlagosnál kedvezőbbnek mondható, az idős népesség (a 60 év felettiek) aránya ugyan kismértékben meghaladja a középértéket, de a fiatal korosztályok aránya jóval magasabb az országosnál. A 30 éves kor alatti korcsoportok részesedése 39,2% az össznépességen belül (országosan 38,8%), ezen belül különösen figyelemreméltó, hogy a 15 évesnél fiatalabbak 17,7%-os aránya 1,1 százalékponttal haladja meg az országos középértéket. A lakónépesség korszerkezete tehát összességében valamelyest fiatalabb az országos átlagnál, és ezt az adottságot tovább javítja Szolnok iskolaváros jellege vagyis a kulturális pláza közvetlen célközönsége nagy létszámban van jelen a városban és közvetlen környékén. 6 A népmozgalmi adatokat megvizsgálva ugyanakkor az átlagosnál némileg kedvezőtlenebb kép bontakozik ki. Az élveszületések ezer lakosra jutó száma 2006-ban a vizsgált településeken összességében minimális mértékben ugyan, de elmaradt az országos középértéktől, míg a halálozásoké ugyancsak minimálisan meghaladta azt. Az előző évhez viszonyítva a 49 településen 928-cal többen haltak meg, mint ahányan születtek, és a fentieknek megfelelően az ezer lakosra jutó tényleges fogyás üteme (3,4 ezrelék) kismértékben meghaladta az országos 3,2 -et. A népesség természetes fogyását ráadásul nem volt képes ellensúlyozni a települések közötti migráció sem, mert a térségen belüli vándorlásokat is beleértve egy esztendő leforgása alatt 1338 fővel többen költöztek el az érintett városokból-falvakból, mint ahányan itt keresték és találták meg új lakóhelyüket. Az összességében kedvezőtlen demográfiai folyamatok tehát azt mutatják, hogy mindenképpen szükség van a térség településein a népességmegtartó-képesség fokozására, és ezekhez a törekvésekhez kiválóan illeszkedik az elérhető szolgáltatások körének bővítése, illetve a meglévők színvonalának emelése, ami a tervezett projekt alapvető célkitűzései közé tartozik. A Terminál ugyancsak kiemelt feladatának tekinti, hogy majdan civil-tudás-központként különböző előadások, képzések, tréningek és közösségi programok segítségével bővítse a lakosság általános ismereteit, illetve segítséget nyújtson olyan tudásanyag és kompetenciák elsajátításában, amelyek javítják a munkaerőpiacon történő érvényesülés esélyét különösen a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esetében. A mindenki számára hasznosítható ismeretek (ügyintézéssel, vállalkozással, az Európai Unióval kapcsolatos információk, ismeretterjesztő előadások-élménybeszámolók stb.) mellett tehát külön hangsúly helyeződne az elmúlt időszakban háttérbe szorult felnőttképzés, illetve az élethosszig tartó tanulás feltételrendszerének drasztikus javítására, az (újra)elhelyezkedés megkönnyítésére. A szervezett tanfolyamok és képzések (számítástecnikai, nyelvi, vállalkozói ismeretek, OKJ-s orientációt elősegítő szintfelmérés stb.) egyben lehetőséget biztosítanak akár a helyben felmerülő munkaerőpiaci igények gyors és hatékony kielégítésére is, csökkentve ezáltal a jelenleg meglévő súlyos feszültségeket. A népesség iskolázottsági viszonyait, a jelenlegi munkaerő-piaci helyzetet és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok átlagosnál magasabb arányát

7 figyelembe véve kijelenthető, hogy nagy szükség van az intézmény ilyen típusú küldetéstudatának kiterjesztésére a közvetlen vonzáskörzetben. A legutóbbi népszámlálás adatai alapján a 49 településen élő lakosság iskolai végzettsége kedvezőtlenebb képet mutat az országos átlagnál. A vizsgált térségben az országos középértéknél magasabb a legfeljebb az általános iskolát befejezők részaránya, a szakiskolai-szakmunkás végzettséggel rendelkezők aránya megfelel az átlagnak, az érettségivel és a diplomával rendelkezők részesedése viszont jelentősen elmarad attól. Az átlagosnál kedvezőtlenebb struktúra azt jelzi, hogy a gazdasági teljesítőképességhez mérten fejlett közép- és felsőfokú intézményhálózat önmagában még nem nyújt garanciát egy magasan képzett munkaerőbázis kialakulására. A kevésbé versenyképes összetételen rövid- és középtávon is nehéz érdemben változtatni, mivel az okok nagyon összetettek, számos tényezőre (szociális helyzet, közlekedési viszonyok stb.) vezethetők vissza. A rendelkezésre álló adatok alapján elmondható, hogy a 10 évesnél idősebb népességet tekintve az első osztályt sem befejezők aránya megfelel az országos átlagnak, ugyanakkor a 15 évesek és idősebbek körében már alacsonyabb a legalább általános iskolai végzettségűek részaránya (86,4%, az országos középérték 88,8%). A 25 évesnél idősebb korosztályok között a diplomával rendelkezők részesedését tekintve fokozódik az elmaradás, a térség átlagértéke csak 9,5%, szemben az országos 12,6%-kal. A helyi adottságokból eredő problémákat tovább súlyosbítja az a kedvezőtlen tendencia, hogy a kvalifikált népesség tekintetében a több és jobb munkalehetőség, a magasabb bérek és életszínvonal, a magasabb szintű társadalmi-kulturális és egyéb szolgáltatások eredményeként igen erősen érvényesül a főváros és az agglomeráció elszívó hatása. A jövőre nézve további, a képzettségi struktúrán jelentősen túlmutató negatívumokat hordoz az a tény, hogy az elvándorlás leginkább a fiatal, munka- és gyermekvállalásra képes fiatalabb korosztályokat érinti. Az erőteljes képzettségi és demográfiai erózió egyik fontos oka tehát, hogy a Terminál potenciális vonzáskörzetébe eső települések foglalkoztatási helyzete kedvezőtlenebb az átlagosnál. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat február 20-i adatai szerint összességében ugyan alig egy százalékponttal magasabb a munkanélküliség szintje a 7,17%-os országos átlagnál, a középérték azonban igen komoly területi különbségeket takar. Miközben Szászberek mutatója alig haladja meg az országos átlag felét, addig Tiszabőn annak több mint négyszeresét mérték ugyanabban az időpontban. A települések döntő többségében az álláskeresők munkavállalási korú népességhez viszonyított aránya meghaladja az országos átlagot, mindössze 13 település esetében mutatható ki alacsonyabb érték vagyis az összképet igen erőteljesen befolyásolják a megyeszékhely kedvező adatai (Szolnok nélkül a térségi mutató 8%-ról 9,4%-ra romlik). Kedvező adottság ugyanakkor, hogy a regisztrált álláskeresők összetétele a legtöbb szempontból kedvezőbb az átlagosnál. Jellemzően rövidebb a munkanélküliség időtartama: míg országos szinten a regisztráltak 30,3%-a minősült tartósan munkanélkülinek (vagyis legalább egy éve folyamatosan szerepelt a nyilvántartásban), addig a vizsgált térség átlagértéke mindössze 26,8%. Ennek megfelelően az átlagosnál kevesebb a rendszeres szociális segélyben részesülők aránya, a térségben az álláskeresők alig több mint negyede, országos szinten közel egyharmada részesült ebben az ellátási formában. Az országos átlagnál valamelyest alacsonyabb a pályakezdő fiatalok részaránya, a képzettségi struktúra pedig a diplomások némileg alacsonyabb, és a szakmunkások kevéssel magasabb részaránya mellett megfelel az ország egészére jellemzőknek. Mindez tehát azt jelenti, hogy a multifunkcionális közösségi centrum tervezett képzéseihez a közvetlen vonzáskörzetben rendelkezésre áll a megfelelő fogadóközeg, a piaci igényekhez illeszkedő struktúra esetén a tudásközpont funkció ilyen típusú elemei hatékonyan javíthatják a munkaerőpiaci viszonyokat. A Terminál komplex szolgáltatásai mindemellett egy versenyképes helyi alternatíva felkínálása révén eredményesen fékezheti a magasan kvalifikált munkaerőnek a térségből történő kiáramlását, sőt, akár vonzó tényezőként is megjelenhet a későbbiekben. A multifunkcionális közösségi központ megnevezésének megfelelően a lehető legnagyobb mértékben törekszik a hátrányos helyzetű csoportok, kiemelten a roma etnikum társadalmi integrációjának elősegítésére, az esélyegyenlőség feltételeinek javítására. Noha a roma etnikum tényleges létszámáról nem állnak rendelkezésre hivatalos adatok, az önidentifikáción alapuló népszámlálási adatok pedig nem tekinthetők mérvadónak (sőt, még tájékoztató jellegűnek sem), az esélynövelőközpont funkció működtetésére és tartalommal való feltöltésére már önmagában a lakosság nemzetiségi összetétele is jó alapot szolgáltat. 7 AGÓRA ÉS KÖZMŰVELŐDÉS Balcsók István: A szolnoki agóra a társadalomföldrajz nézőpontjából

8 Más, hivatalosnak tekinthető adatforrás hiányában csak a legutóbbi cenzus során összegyűjtött információk használhatók fel, de már a nyilvánvaló bizonytalansági tényezők ellenére is kijelenthető, hogy a vizsgált térségben a roma etnikumhoz tartozók az átlagosnál magasabb arányt képviselnek az össznépességen belül. A mintegy 2%-osra tehető országos átlagnál összességében 25%-kal magasabb a magukat romának vallók részaránya összesen több mint 6900 fő szerepel a népszámlálási adatokban, de a munkanélküliségi mutatóhoz hasonlóan ebben az esetben is igen komoly területi differenciák jellemzők. Miközben kilenc településen egyetlen romát sem írtak össze a számlálóbiztosok, addig öt helységben tíz százalék fölötti (vagyis az országos átlag legalább ötszöröse) a részarányuk, és külön kiemelhető Tiszabő, ahol 635 fő (a lakónépesség 31,25%-a) vallotta magát az etnikumhoz tartozónak. A halmozott társadalmi hátrányok egyértelmű megnyilvánulása a roma népesség mellett leginkább a fogyatékkal élők esetében érhető tetten, és a Terminál kiemelt prioritásként természetesen számukra is elérhetővé kívánja tenni valamennyi szolgáltatását. A rendelkezésre álló adatok, az érintett létszám alapján a közvetlen vonzáskörzetben valóban szükség van a társadalmi beilleszkedés elősegítésére, illetve a társadalom befogadó-készségének növelésére, mivel a fogyatékkal élők aránya magasabb az átlagnál. A korbetöltött és a korhatár alatti rokkantsági nyugdíjban részesülők létszáma a 49 településen csaknem elérte a főt decemberben, vagyis a lakónépességen belüli részarányuk 8,8%, csaknem egy százalékponttal meghaladva az országos átlagot. A területi megoszlás relatíve homogénnek tekinthető (bár a valóban kiugró szélsőértékek 4,8% és 14,5% közötti intervallumot jelölnek ki), zömmel 8-10%-os szintet mutatnak az egyes települések vagyis a probléma nem tekinthető térségspecifikusnak. Kedvezőtlen adottságnak minősíthető ugyanakkor, hogy a korhatár alatti ellátásban részesülők létszáma jóval magasabb a korbetöltöttekénél ( fő, szemben a fővel), és míg az utóbbiak össznépességen belüli részesedése elmarad az országos átlagtól, addig az előbbieké érezhetően meghaladja azt. Mindezek alapján fokozott jelentőséggel bír az ő társadalmi (és munkaerő-piaci) integrációjuk elősegítése, mert életkorukból adódóan még számos olyan szolgáltatásra tarthatnak igényt, amelyekhez jelen pillanatban a különböző akadályozó tényezők miatt csak komoly nehézségek árán, vagy egyáltalán nem férhetnek hozzá. 8 A helyi közösségek fejlesztése elképzelhetetlen a legkisebb működő egységként funkcionáló családok kiemelt támogatása a működőképesség megőrzése, a problémákkal küzdők célirányos segítése stb. nélkül, és mindez nem csak helyi, hanem országos szinten is hosszú távú érdek. A családsegítő, családkohéziós programok működtetésével a Terminál igen fontos szerepet tölthet be a térségben. A családszerkezet nagy vonalakban az ország egészére jellemző: a családok háromnegyedében házastársi kapcsolatban élnek a felek, gyakorlatilag egytizedük élettársi kapcsolatra alapozódik, míg a csonka családok részesedése az országos átlagnál valamivel alacsonyabb, 15,5%. A térségre jellemző sajátosság ugyanakkor, hogy az átlagosnál magasabb a nagycsaládok aránya mind a házastársi, mind pedig az élettársi kapcsolatokat tekintve. A négy vagy több gyereket nevelő házastársaknak az összes családon belüli részesedése mintegy másfél százalék (országosan 1,2%), és ugyanez az adat az élettársi kapcsolatokra vetítve 0,3% (az országos átlag 0,26%). A fiatalos családösszetételt jelzi az a tény is, hogy a családok egy százalékában legalább négy, 15 évesnél fiatalabb gyermeket nevelnek a szülők (országosan ez az arány 0,8%). Az előzőek alapján kijelenthető, hogy a családok összetartása, a generációk közötti párbeszéd elősegítése, a nagycsaládosok problémáinak szervezett, mindenki számára elérhető kezelése alapvetően meghatározza a jövő generációk életszemléletét, a családról, gyermekvállalásról alkotott véleményét. A különböző családsegítő szolgáltatások széles körben való hozzáférhetősége azért is különösen fontos, mert a legutóbbi népszámlálás adatai alapján a térségben élő családok között az országos átlagnál jóval magasabb azoknak az aránya, ahol egyáltalán nincs foglalkoztatott. Országos átlagban a családok 30,7%-ában munkanélküli vagy inaktív maga a családfenntartó is, a vizsgált térségben ugyanez az arány 35,3%. Kiemelt figyelmet kell fordítani természetesen a csonka családban élőkre is, hiszen a vizsgált településeken közel anya vagy apa neveli egyedül gyermekét vagy gyermekeit. A KSH adatai alapján a térségben összesen 3432 fő részesült árvaellátásban év végén vagyis az érintettek magas száma önmagában indokolttá teszi a sérült, és/vagy krízishelyzetben lévő családok felkarolását, bevonva őket a Terminál családok központja funkciója keretében szervezett programokba.

9 Szarvák Tibor AGÓRA A KÖZÖSSÉGEK SZEMÉVEL AGÓRA ÉS KÖZMŰVELŐDÉS A TIOP pályázathoz 2008 tavaszán 500 fő megkérdezésével reprezentatív kérdőíves kutatást 1 végeztünk négy kistérségben (Szolnoki, Törökszentmiklósi, Mezőtúri; Kunszentmártoni) és egy tájegységben (Alsó-Jászság; Jászberényi kistérség), valamint Abony városban. A minta területi hatóköre vélhetően a leendő szolnoki agóra vonzáskörzetét jelenti. A kultúra a mindennapokban A jövendő Agóra és a jelenlegi kulturális intézményrendszer fenntartásához elengedhetetlen azt ismernünk, hogy az intézmény hatókörét lefedő helyi társadalom mennyit költ egy intervallumban (félévben) kultúrára. Az eredmények alapján azt látjuk, hogy az átlagos költési jellemzők visszatükrözik a belső periféria társadalmának, települési és végzettségi mutatókban jelentkező egyenlőtlenségeit. A minta átlaga (5259 Ft) és mediánja (2000 Ft) alapján vélhetően az ingyenes vagy alacsony belépődíjjal rendelkező rendezvények és a fiatal (diplomás, kreatív osztályhoz tartozó) felnőttek alakíthatják a stabil (életmódban rögzített),,hűséget az új Agóra iránt. Az Aba-Novák Kulturális Központ közösségi és térkapcsolati vonzása 100 fokozatú skálán 2 25 pontot ért el. Komoly különbség mutatkozik a településtípusok között. A megyeszékhelyen élők körében ez az érték 50; a városokban és a községekben pedig pont 100 fokozatú skálán. A minta egészében félévente közel 20%-os látogatási intenzitást regisztrálhattunk. Évente a válaszadók harmada jelzett látogatást. A kulturális habitus eltérését jól láthatjuk az iskolai végzettség függvényében. A diplomások kétszer magasabb intenzitással (100 fokozatú skála átlaga 49 pont) járnak el az Aba-Novák Kulturális Központba, mint a minta korábban említett átlaga. Az érettségizetteknél ez az érték 39 pont 100 fokozatú skálán. Más iskolai végzettséggel rendelkezők gyakorlatilag kimaradnak a kulturális központ programjaiból. Az Aba-Novák Kulturális Központ látogatása főleg a szolnoki kistérség lakóira jellemző, de relatíve látogatottnak nevezhető a mezőtúri kistérség lakóinak körében is. A korosztályok szerint a nyugdíjasok gyakorlatilag nem mennek be a kulturális központba; a minta átlagánál magasabb értékkel a középkorosztály jelzett látogatási gyakoriságot. A minta átlagát ebben a kérdésben a fiatal felnőttek eljárási gyakorisága jelentette. 1. tábla: Mennyit költünk kultúrára? (Ft) Fiatal felnőttek Középkorosztály Max 8 általános Szakmunkásképző Érettségi Diploma Szolnok Városok Községek Nyugdíjasok Átlag Medián

10 Az Aba-Novák Kulturális Központ új nevét a válaszadóknak 44 %-a (főleg a szolnokiak, a fiatal felnőttek és a magasabb kulturális tőkével rendelkezők) ismerte. Bár a kulturális központ vonzása / települési-közösségi integráltsága még komoly fejlesztést igényel; a térkapcsolati-közösségi vonzás jól értelmezhető az alábbi példán. Az alábbi keresztábra összefüggésének az a lényege; hogy a,,ház előtti eljárás; ezzel együtt a programok/kínálat feltételezhető ismerete természetes vonzást jelent a kultúra új szolnoki ikonjának és erősítheti azt a hatást is, hogy a kultúra (a látvánnyal, a közvetlen befogadással) várost (urbánus közeget) teremt. 2. tábla: Kint is, bent is Az Aba-Novák Kulturális Központ vonzása a ház térkapcsolati vonzásának tükrében 100 fokozatú skálán Ha a munkahelye Szolnokon van, milyen gyakran megy el az Aba-Novák Kulturális Központ mellett? Átlag Elemszám Ritkán Hetente Hetente többször Naponta Naponta többször Kulturális fogyasztás Az Aba-Novák Kulturális Központ leglátogatottabb programjai között első (34%-os említéssel) a kiállítás, irodalmi műsor, könyvbemutató kategória; második a színházi előadás, koncert dimenzió; harmadik a gyerekprogramok. Érdekes, hogy a nők körében tapasztaltuk a rendezvények intenzívebb látogatását. Különösen így volt ez a testi-lelki egészséggel, a gyerekprogramokkal, a koncertekkel és a réteg-klub rendezvényekkel kapcsolatban. A fiatal felnőtteknek elsősorban a réteg-klub tematika; a koncertek és a kiállítások voltak vonzóak az Aba-Novák Kulturális Központ kínálatából. A települések közül a szolnoki lakosok részvétele domináns. Az Agóra-agglomerációhoz sorolható városok polgárait főként réteg-klub tematika, testi-lelki egészségmegőrző programok, ismereterjesztő előadások és a kiállítások érdekelték, de számottevő volt a színház és a koncert vonzereje is. A községek válaszadói körében főként az ingyenes, vagy vélhetően olcsóbb belépő díjjal bíró rendezvények voltak népszerűbbek. 3. tábla: Vonzerővel rendelkező programok az Aba-Novák Kulturális Központban (igen válaszok; sorszázalék) Szolnok Városok Községek 1. Testi-lelki egészséget megőrző programok Táncos rendezvények Színházi előadás, koncert Hobbi, szakkör, klub (nyugdíjas-, kézműves-, filmklub) Kiállítás, irodalmi műsor, könyvbemutató Ismeretterjesztő előadás Gyerekprogram Fiatal felnőttek Középkorosztály Nyugdíjasok 10

11 Kulturális habitus; az Agóra koncepcióval kapcsolatos attitűdök A válaszadók fontosnak tartják, hogy Szolnokon felépüljön egy különleges kulturális épület. Ezt az álláspontot erősítve azt is látjuk, hogy a válaszadók túlnyomó többsége szívesen tölti el szabadidejét olyan helyen, ahol egyszerre sokféle program és több generáció egyidejűleg van jelen. Ez a társadalmi-korosztályi sokszínűség (multikulturális jelleg) elfogadása minden vizsgált szociológiai dimenzióban jelentkezik 3. Válaszadóink szerint egy kulturális térben a legfontosabb az, hogy tudást átadó programok mellett párhuzamosan lehessen programokat választani. Mindezek mellett igen lényeges eleme ennek a kulturális térről alkotott képnek az élményszerűség. Az ingázók számára volt igen lényeges az, hogy a busz indulásáig milyen programokkal tudja az idejét eltölteni. Nagy terek szükségességében nem igazán tudtak dönteni válaszadóink. AGÓRA ÉS KÖZMŰVELŐDÉS Szarvák Tibor: Agóra a közösségek szemével 4. tábla: Kulturális térkép 100 fokozatú skálán (100=teljes mértékben, 0=egyáltalán nem) Melyek a fontosak egy kulturális térben? Összességében azt látjuk, hogy a jövendő szolnoki Agóra építészeti és közművelődési jellemzőit a minta teljes mértékben támogatta. A települési keresztábrán látszik az is, hogy az élmény, tudás, a látvány 4 kép fontosabbnak tűnik a szolnokiak és a községben élők számára. A válaszadók minden tevékenységi irányt szükségesnek tartottak, de leginkább fiatalok és gyermekek részére szabadidős programokkal bővítenék a kínálatot. Második helyen a Csodák palotája funkciót említették a megkérdezettek. A legalacsonyabb; de még mindig jócskán támogatott volt a felnőtt-és átképzés dimenzió fejlesztése. A települési kereszt- Település Különleges látványvilága legyen a művelődés házának Több órára kössenek le a programok Amíg nem jön a busz, értelmes dolgokkal tölthessem az időmet Olcsón lehessen üzemeltetni az épületet Ne legyenek benne nagy terek Változatos programok menjenek akár párhuzamosan is Izgalmas fogadó-tér, Aula Tudást átadó programok Szolnok város község átlag Élményszerűség Relaxáció 5. tábla: A programkínálat bővítése 100 fokozatú skálán (100=teljes mértékben, 0=egyáltalán nem) Település Helyet biztosítson a közhasznú civil szervezeteknek (rendezvények, találkozók) Felnőtt-, átképzési tevékenységek, adatbázisok Tudományos ismeretterjesztés, közéletfejlesztés Fiatalok és gyermekek részére szabadidős programok Életmód-részleg Színházi előadások, drámapedagógia elemek Szolnok város község átlag Csodák Palotája 11

12 AGÓRA ÉS KÖZMŰVELŐDÉS Szarvák Tibor: Agóra a közösségek szemével 6. tábla: A programkínálat kereteinek bővítési lehetőségei 100 fokozatú skálán (100=teljes mértékben, 0=egyáltalán nem) ábra alapján jelentősebb eltéréseket nem tapasztaltunk, de azt lényeges kiemelni, hogy a felnőttképzési tevékenység az agglomerációban élő társadalom számára volt fontosabb. A tudományos ismeretterjesztés és a közéletfejlesztés a Szolnokon és a községekben élők körében volt támogatottabb. Az Aba-Novák Kulturális Központ az akadálymentesítéssel, kávézó, teázó, látványfagyizó 5 üzemeltetésével, a parkolási lehetőségek bővítésével, illetve a rugalmasabb nyitvatartással tehetné vonzóbbá szolgáltatásait. A települések tükrében azt látjuk, hogy a szolnokiak 6 és a községekben élők az aktívabb marketing tevékenységet inkább szeretnék; a parkolási lehetőségek (ezzel együtt az akadálymentesítést) bővítését pedig inkább az agglomerációban élők támogatták. Fontos, hogy aktívabb közkapcsolati tevékenységet és könyvesboltot főként a diplomások szeretnék. A válaszadók nagymértékben támogatták a programfejlesztéshez kapcsolódó külső-és belső építészeti megoldásokat. Az izgalmas, vonzó épület dimenzió a szolnokiak körében 7 alacsonyabb támogatással bírt; azonban a fiatal felnőttek körében erre a kategóriára már igen magas értéket regisztráltunk. Település Rugalmasabb nyitva tartás Kávézó, teázó, látványfagyizó üzemeltetése Könyvesbolt Az épület belső és külső megújítása Aktívabb marketing, reklám tevékenység Gyermek-megőrzés Akadály-mentesítés Parkolási lehetőségek bővítése az épület környékén Szolnok város község átlag Az Aula befogadóbbá tétele 7.tábla: A programkínálat építészeti kereteinek bővítési lehetőségei 100 fokozatú skálán (100=teljes mértékben, 0=egyáltalán nem) Energiatakarékos rendszerek, megújuló energiaforrások üzembe helyezése Átrendezhető közösségi terek, mobil eszközök beszerzése Akusztikai (előadások hanghatása) minőség javítása Izgalmas, vonzó Település épület megépítése Szolnok város község átlag Válaszadóink alapvetően a lokalitás és az egészséges egyéni és természeti környezet témakörében hallgathatnának előadásokat. A Szolnoktudás egyeteme programsorozat,,tetszési indexe 100 fokozatú skálán 67 pont; az egészséges életmód 76 pontot ért el a válaszadók között. A nők körében népszerűbbek a környezet-és egészségtudatot bemutató rendezvények. A férfiakat,,relatíve a pénz világát 12 magyarázó előadások, illetve a tudományos fesztiválok és a hétköznapokban felhasználható kémiai és biológiai ismeretek érdeklik jobban. Az iskolai végzettség emelkedésével lineárisan nő az érdeklődés a különböző rendezvények iránt. Vélhetően az egyéni jövedelmek alakításával van összefüggésben az, hogy a marketing és a tőzsde főként az érettségizettek körében számíthat inkább érdeklődésre.

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2010-2015. T a r t a l o m

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2010-2015. T a r t a l o m A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2010-2015. T a r t a l o m 1. Bevezetés 2. A koncepció jogforrása 3. Helyzetértékelés 3.1. A megyei ifjúságkutatások, elemzések célcsoportja 3.2. A megyei

Részletesebben

TÁMOP-3.3.10.B-12 HELYZETELEMZÉS INTÉZMÉNYI HELYZETELEMZÉS. A TÁMOP-3.3.10. B-12 pályázathoz a Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskolában

TÁMOP-3.3.10.B-12 HELYZETELEMZÉS INTÉZMÉNYI HELYZETELEMZÉS. A TÁMOP-3.3.10. B-12 pályázathoz a Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskolában TÁMOP-3.3.10.B-12 HELYZETELEMZÉS INTÉZMÉNYI HELYZETELEMZÉS A TÁMOP-3.3.10. B-12 pályázathoz a Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskolában Kunszentmárton 2013. K u n s z e n t m á r t o n i G i m n

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS ÉS TÁRSADALMI HÁTRÁNY ROMÁNIA ÉS MAGYARORSZÁG HATÁRMENTI RÉGIÓJÁBAN. Flóra Gábor Fürj Zoltán Győrbíró András - Szilágyi Györgyi

FELNŐTTOKTATÁS ÉS TÁRSADALMI HÁTRÁNY ROMÁNIA ÉS MAGYARORSZÁG HATÁRMENTI RÉGIÓJÁBAN. Flóra Gábor Fürj Zoltán Győrbíró András - Szilágyi Györgyi FELNŐTTOKTATÁS ÉS TÁRSADALMI HÁTRÁNY ROMÁNIA ÉS MAGYARORSZÁG HATÁRMENTI RÉGIÓJÁBAN Flóra Gábor Fürj Zoltán Győrbíró András - Szilágyi Györgyi Célrendszer és prioritások Az ET 2000-es lisszaboni értekezlete

Részletesebben

Módszertani specifikáció

Módszertani specifikáció Módszertani specifikáció TÁMOP-5.2.5/08/1/B Itt a helyed! Komplex ifjúságfejlesztő munka - közösségi programok generálásával, valamint egyéni és közösségi kompetenciafejlesztői tevékenységekkel, a fiatalok

Részletesebben

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében NÓGRÁD MEGYE FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA Egyeztetett dokumentum Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében A Nógrád megye foglalkoztatási stratégiája című dokumentum elkészítésében

Részletesebben

A magyar-szerb határmenti térség társadalmi integrációs ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma

A magyar-szerb határmenti térség társadalmi integrációs ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma INNOAXIS A határ, mint innovációs megújulási tengely A magyar-szerb határmenti térség társadalmi integrációs ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma INNOAXIS PROJECT Hungary-Serbia IPA Cross-border

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Jelentés a Jász-Nagykun-Szolnok megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2012. évi bűnmegelőzési tevékenység

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

Gazsó Ferenc: Nemzedéki orientációk instabil társadalmi környezetben

Gazsó Ferenc: Nemzedéki orientációk instabil társadalmi környezetben Nyékiné Katona Hedvig - Püspökladány Város Önkormányzata Az államszocializmusból az ismeretlenbe haladó magyar társadalom fiatal nemzedékének ez idáig nem adatott meg a rendszerváltáshoz fűződő reményeinek

Részletesebben

Budapest, 2012. június 30. - 1 -

Budapest, 2012. június 30. - 1 - Budapest, 2012. június 30. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Részletesebben

9. Társadalmi-szociális helyzetfelmérés és Anti-szegregációs terv. Tartalomjegyzék

9. Társadalmi-szociális helyzetfelmérés és Anti-szegregációs terv. Tartalomjegyzék 9. Társadalmi-szociális helyzetfelmérés és Anti-szegregációs terv Tartalomjegyzék I. Bevezető... 187 II. A stratégiaalkotás szemléleti felfogása... 188 III. A helyzetértékelés módszertani eszközei... 190

Részletesebben

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához.

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához. 1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.1.1-11/1/A és TÁMOP-5.1.1-11/1/B 1 Tartalom 1. Általános

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A kiadvány megjelenését támogatta: Tartalomjegyzék Módszertan... 5 Demográfiai

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK HELYZETE ÉS LEHETŐSÉGEI MA MAGYARORSZÁGON: PARTNERÜNK

Részletesebben

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Összeállította: Lada László Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon

Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon Farkas Gabriella, Gyarmati Andrea, Molnár Szilárd Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon Az idősödéssel kapcsolatos gondolkodás új keretei Az idősödés problémakörének elméleti

Részletesebben

MÁRTON SÁRA VENTER GYÖRGY HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ GYAKORLAT

MÁRTON SÁRA VENTER GYÖRGY HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ GYAKORLAT MÁRTON SÁRA VENTER GYÖRGY HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ GYAKORLAT Tartalomjegyzék I. A hátránykompenzálás tágabb kontextusa 3. 1. Fogalomértelmezések, definíciók.. 3. 2. Esélyteremtés és társadalmi kohézió. 5. 3.

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 1. Munkaerő-piac szakképzés - felnőttképzés Szemere

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012- 1570 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok Szank Község szervezésében. Egészségterve.

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012- 1570 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok Szank Község szervezésében. Egészségterve. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012- 1570 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok Szank Község szervezésében SZANK KÖZSÉG Egészségterve Készítette: SZANK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA a Dialara Kft. szakmai közreműködésével

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2007-2011 Tartalom 1. Bevezetés 4. oldal 2. Jövőkép, misszió 5. oldal 3. Az önkormányzati ifjúságpolitika jogforrásai 6. oldal 4. Helyzetelemzés

Részletesebben

Az e-közigazgatás fejlődése és fejlesztésének lehetőségei az idősödő társadalomban

Az e-közigazgatás fejlődése és fejlesztésének lehetőségei az idősödő társadalomban Az e-közigazgatás fejlődése és fejlesztésének lehetőségei az idősödő társadalomban Információs Társadalom- és Trendkutatásért Alapítvány 2009 A program a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával, az emagyarország

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 2007. június Verzió: NFFS 3.2 Oldalszám összesen: 64 Jóváhagyta: Dr. Vági Márton Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...3 1.1. A

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerfarmos Községi Önkormányzat 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerfarmos Községi Önkormányzat 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Egerfarmos Községi Önkormányzat 2013. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés...3 A település bemutatása...4 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok...

Részletesebben

Az idõs felnõtt rétegek (45 év felettiek) felnõttképzési igényei és képzési lehetõségei

Az idõs felnõtt rétegek (45 év felettiek) felnõttképzési igényei és képzési lehetõségei Sz. Molnár Anna Az idõs felnõtt rétegek (45 év felettiek) felnõttképzési igényei és képzési lehetõségei Kutatási zárótanulmány Háttértanulmányok Budapest, 2005 A kutatásban részt vettek: Arapovics Mária,

Részletesebben

1. Bevezető... 2. oldal. 2. Az emberi erőforrás fejlesztés felértékelődése Európában... 4. oldal. 3. Felnőttképzés az Európai Unióban... 9.

1. Bevezető... 2. oldal. 2. Az emberi erőforrás fejlesztés felértékelődése Európában... 4. oldal. 3. Felnőttképzés az Európai Unióban... 9. Rendek Tímea Jog-lehetőség-hozzáférés A felnőttképzési rendszer működésének jellemzői és a felnőttképzési szolgáltatásokhoz való hozzáférés problémái Bács-Kiskun megyében Szeged, 2011 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A FOGYATÉKKAL ÉLÓ NÉPESSÉG HELYZETE BÉKÉS MEGYÉBEN (KSH 2004.) - MELLÉKLET

A FOGYATÉKKAL ÉLÓ NÉPESSÉG HELYZETE BÉKÉS MEGYÉBEN (KSH 2004.) - MELLÉKLET A FOGYATÉKKAL ÉLÓ NÉPESSÉG HELYZETE BÉKÉS MEGYÉBEN (KSH 2004.) - MELLÉKLET A FOGYATÉKKAL ÉLŐK HELYZETE BÉKÉS MEGYÉBEN A NÉPSZÁMLÁLÁSI ADATOK TÜKRÉBEN A fogyatékos emberek a magyar társadalom egyik leghátrányosabb

Részletesebben

IFJÚSÁG2004. Gyorsjelentés

IFJÚSÁG2004. Gyorsjelentés IFJUSAG2004 1.qxd 2005. 04. 15. 13:36 Page 1 1 IFJÚSÁG2004 Gyorsjelentés 2005 Szerkesztette: Bauer Béla, Szabó Andrea IFJUSAG2004 1.qxd 2005. 04. 15. 13:36 Page 2 A Gyorsjelentés elkészítésében közremûködtek:

Részletesebben

A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája

A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája 2014-2016 CampInvest Kft. 2013. december Készítették: Dr. Gonda Tibor PhD. Dr.Spiegler Patrícia PhD. Dr. Bencsikné Aubert Judit Tartalomjegyzék

Részletesebben

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Dr. Halmos Csaba A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom BEVEZETŐ...2 1. A FIATALOK

Részletesebben