Határidő: folyamatos. A Készüljünk együtt a 2011-es magyar EU-elnökségre! - A trió elnökség prioritásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Határidő: folyamatos. A Készüljünk együtt a 2011-es magyar EU-elnökségre! - A trió elnökség prioritásai"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM ÁGAZATI CIVIL CSELEKVÉSI TERVÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL ( ) EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BESZÁMOLÁSI IDŐSZAK (2009 MÁJUS MÁRCIUS 31) EREDMÉNYEIVEL A beszámolási időszak a Külügyminisztérium két évre vonatkozó civil cselekvési tervének második szakaszát öleli fel. A beszámolási időszak jellemzője az ágazati civil cselekvési terv végrehajtásának első évében lerakott alapokon való folyamatos építkezés. A májusától március végéig tartó időszakot a Külügyminisztérium civilés közkapcsolatainak ben létrejött fundamentumain történő minőségi és mennyiségi értelemben vett továbbfejlődése jellemzi. Ezek a fundamentumok a Külügyminisztérium civil- és közkapcsolatainak fejlesztését szolgáló koncepció, az ezen alapuló cselekvési terv, valamint ennek végrehajtását elősegítő Civil Koordinációs Bizottság működése. Az év negatív következtetéseit, nagyrészt a költségvetési megszorítások következtében nehéz helyzetbe került társadalmi partner szervezetekkel való együttműködési nehézségek, illetve, általában a minisztérium civil támogatási lehetőségeinek szűkülése jelentette. Az év kiemelkedő civil vonatkozásait a nemzetközi fejlesztési együttműködés és az emberi jogi tevékenységhez kapcsolódó KüM-civil együttműködés, a 2011-es magyar EU elnökségre való felkészülés során kialakított civil együttműködés, a Magyar Külügyi Intézettel való közkapcsolati együttműködés, valamint a Visegrádi Együttműködés magyar elnöksége során végrehajtott civil és közkapcsolati programsorozat jelentette. A társadalmi egyeztetés lefolytatásával 2008-ban létrehozott külügyminisztériumi civil koncepció tükrözi mind a minisztérium tevékenységéhez kapcsolódó társadalmi szervezetek, mind a minisztérium szervezeti egységeinek a minisztérium köz- és civil kapcsolati munkájára, kihívásaira, céljaira vonatkozó javaslatait. A kormányzati civil kapcsolatok fejlesztését szolgáló egyes intézkedésekről szóló 1065/2007. (VIII.23.) Korm. határozat végrehajtásaként, a köz- és civilkapcsolati koncepcióra alapozva, 2008 májusában létrejött ágazati civil cselekvési tervben meghatározott prioritások az alábbi irányokat jelölték ki: 1) Aktív civil részvétel biztosítása a Külügyminisztérium tevékenységében kiemelkedő jelentőségű külpolitikai folyamatokban; 2) A civil párbeszéd megvalósítása a véleményezési, döntés-előkészítési folyamatokban, valamint az ehhez szükséges eszközrendszer fejlesztése; 3) A társadalmi szervezetek nemzetközi szerepvállalásának segítése. A Külügyminisztérium civil kapcsolati munkájának kiemelt célja a civil diplomácia kiépítése, amelynek alapfeltétele a külpolitika területén az állami és a civil szereplők közös céljainak megtalálása és annak az eszközrendszernek a kiépítése és működtetése, ami lehetővé teszi a magyar érdekek közös hatékony képviseletét a nemzetközi színtéren. 1

2 Az alábbiakban vállalásonként, pontról pontra haladva ismertetjük a civil cselekvési terv végrehajtásának eredményeit. A két éven át hatályos civil cselekvési terv végrehajtásának eredményeit bemutató évben esedékes beszámolót egységes szerkezetbe foglaltuk a évi beszámolóval. A prioritások mentén kialakított három fejezetet a 2009 óta megvalósult jelentősebb eredmények felsorolása zárja le. I. FEJEZET AKTÍV CIVIL RÉSZVÉTEL BIZTOSÍTÁSA A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM TEVÉKENYSÉGÉBEN KIEMELKEDŐ JELENTŐSÉGŰ KÜLPOLITIKAI FOLYAMATOKBAN ÁLTALÁNOS ÉS SZAKMAPOLITIKAI MEGFONTOLÁSOK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL A civil cselekvési terv I./a. pontja: Tematikus, széleskörű tájékoztatást biztosít tartalomszolgáltatóként stratégiai és szakmapolitikai kérdésekben a szakmai főosztályok javaslatai alapján. Határidő: folyamatos A Külügyminisztérium civil kommunikációjának fő célkitűzései a külpolitikai tájékoztatás, a társadalom külpolitikai közgondolkodásának fejlesztése, uniós ismereteinek növelése. A civil kommunikációt kétirányú folyamatnak tekintjük. A kommunikáció nem csupán a tájékoztatásból áll, hanem a civil vélemények befogadásából is. A feladat végrehajtását a Külügyminisztérium legfőképpen a média, a honlap, az elektronikus hírlevél, a kommunikációs pályázatok, az állandó tájékoztató szolgálatok üzemeltetése, a személyes kapcsolattartás, a levelezés, rendezvények szervezése és azokon való aktív részvétel révén teljesítette. Az általános lakossági tájékoztatási munka mellett, a civil szervezetek tájékoztatása érdekében rendszeresen kibocsátásra került a KüM civil on-line hírlevele. Ugyanígy, a civil tájékoztatást szolgálják az egyes fejezeti kezelésű támogatási keretek terhére évente kiírásra kerülő civil kommunikációs pályázatok (2009-ben 43,1 millió Ft értékben: Külpolitikai közgondolkodás fejlesztése, EU projektek és programok, NATO- biztonságpolitikai kommunikációs pályázatok, stb.). A minisztérium a honlapján is rendszeres tájékoztatást ad. A civil tájékoztatás szempontjából, a főoldal mellett külön kiemelendők a Közkapcsolatok, az EU Tájékoztató Szolgálat, illetve a Konzuli tájékoztatás. Utóbbi eszközrendszerének bővítése keretében az 1095/2009.(VI.16.) sz. Korm. határozat 5/d. pontja alapján október 1-től megkezdte működését a Konzuli Tájékoztatási Iroda A civilekkel való kapcsolattartás segít abban is, hogy a társadalomból érkező szakmai véleményeket becsatornázzuk a minisztérium tevékenységébe, a civil szervezeteket bevonjuk a döntés-előkészítő munkába. A civil vélemények fogadására a személyes kapcsolattartás, a rendezvények, valamint a civil kapcsolattartás érdekében működtetett Közkapcsolati Iroda kezelésében lévő közkapcsolati levelezőrendszer, a Konzuli Főosztály kezelésében lévő Konzuli Ügyfélszolgálati levelezőrendszer, továbbá a hagyományos levelezés szolgál. A minisztérium tájékoztatási tevékenységének további formáit az I/b., c., d. és f. pontokban ismertetjük. 2

3 Dr Balázs Péter külügyminiszter a kétoldalú tájékoztatás jegyében 2010 januárjában találkozott a Külügyminisztérium tevékenységéhez kapcsolódó civil szervezetekkel. A Külügyminisztérium a kiemelkedő jelentőségű külpolitikai folyamatokban történő civil részvétel előmozdítása érdekében, a résztvevők számára dr. Balázs Péter külügyminiszter külpolitikai tájékoztatását követően lehetővé tette a minisztérium civil kapcsolatokban leginkább érintett főosztályainak vezetőivel való találkozást, annak érdekében, hogy szakmai munkájuk során a minisztériummal való együttműködésük, személyes kapcsolataik erősödjenek. A külpolitikai stratégiai tervezés tudományos hátterének biztosítását szolgáló Magyar Külügyi Intézet (MKI) és a KüM között kötött együttműködési megállapodás alapján az MKI aktívan hozzájárult a minisztérium közkapcsolati tevékenységéhez. A beszámolási időszakban egy-két heti rendszerességgel szervezett ismeretterjesztő előadásokat, fórumokat, amely a KüM illetékes vezetőit is megszólaltató - szakmai rendezvények nyitottak voltak a minisztérium tevékenységéhez kapcsolódó civil szervezetek számára. A civil cselekvési terv I./b. pontja: Bevonja a civil szervezeteket az új külkapcsolati stratégia végrehajtásába, konzultál velük a stratégia időszakos felülvizsgálata kapcsán felmerülő kérdésekben Határidő: folyamatos A feladat a beszámolási időszakot megelőzően teljesült. A külkapcsolati stratégia megalkotásának folyamatába beépült a társadalom szereplőinek véleménye. Későbbiekben, amennyiben sor kerül a stratégia felülvizsgálatára, a Külügyminisztérium folytatja a társadalmi egyeztetés gyakorlatát. A külkapcsolati stratégia megalkotásának folyamatába beépültek a kutatók és a gyakorló szakemberek, valamint a Külügyminisztérium tevékenységéhez kapcsolódó partner civil szervezetek ismeretei és meglátásai. Az ország teljes nyilvánossága bevonásával a Külügyminisztérium vitát folytatott a Figyelő és a Heti Válasz című hetilapokban az internetes honlapján is közzétett tervezetről. A minisztérium szakértői regionális gazdasági, tudományos, egyetemi és civil programok keretében vettek részt annak vitájában. Az egyeztetés eredményeként a kormány által februárjában elfogadott végleges dokumentum tükrözi a társadalom véleményét. A későbbiekben, amennyiben sor kerül a stratégia felülvizsgálatára, a Külügyminisztérium folytatja a társadalmi egyeztetés gyakorlatát, és együttműködik a civil szervezetekkel, valamint a szakmai műhelyekkel a konzultációs folyamatban. A civil cselekvési terv I./c. pontja: Bekapcsolja a civil szervezeteket a lakosságnak szóló uniós információk eljuttatásába, az információk terítésébe és a Beszélgessünk Európáról program megvalósításába, különös tekintettel a 2011-es első félévi magyar EUelnökségre. Határidő: folyamatos A Készüljünk együtt a 2011-es magyar EU-elnökségre! - A trió elnökség prioritásai 3

4 címmel rendezett országos civil konferencián több mint 750 társadalmi szervezet képviseltette magát. A rendezvény a 2008 nyarán civil kezdeményezésre induló, a 2011-es magyar EU-elnökségben való közös civil kormányzati részvételre vonatkozó, tematikus munkacsoportokban folyó együttműködési folyamat része volt. A 2011 első félévi magyar EU elnökség a civil társadalommal való együttműködés szempontjából is különleges kihívás és lehetőség az ország számára. Az EUelnökség alkalmat nyújt arra, hogy az Európai Unió a magyar polgárok érdeklődésének középpontjába kerüljön, és arra is, hogy közelebb kerüljenek a hétköznapi életüktől gyakran távolinak tűnő intézményhez. A magyar EU elnökségi felkészülést a Külügyminisztérium nyitott, párbeszédre épülő folyamatként kezeli. A nyitottság, a párbeszéd nem formalitás, hanem konkrét intézkedések, fórumok, konzultációk sorát jelenti, amely csak a civil szektorral közösen alakítható ki. Ennek jegyében került sor a Külügyminisztérium, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, az EU2011 Civil Munkabizottságot alkotó civil szervezetek valamint az Országgyűlés Civil Irodája által közösen Készüljünk együtt a 2011-es magyar EU-elnökségre! - A trió elnökség prioritásai címmel országos civil konferenciára, amelyet Balázs Péter külügyminiszter nyitott meg. A konferencia a civil kezdeményezésre induló együttműködési folyamat részeként, a 2008 decemberében megrendezett a Partnerségben a civilekkel Készüljünk együtt a 2011-es magyar EU-elnökségre konferencia folytatása volt. A 2011-es magyar EU-elnökségben való közös civil kormányzati részvételre vonatkozó konzultáció tematikus munkacsoportokban folyik, amelyekhez a Külügyminisztérium és a szaktárcák szakértői segítséget, részvételt biztosítanak. A Külügyminisztérium az elnökség végéig terjedő időszakban évente minimum két alkalommal ad tájékoztatást a civil szervezetek képviselőinek az elnökségi felkészülés állásáról, valamint a civil szervezetek által közösen meghatározott tematikus munkacsoportokban áttekinti az adott munkacsoport tematikájához kapcsolódó civil javaslatokat és kezdeményezéseket. A magyar elnökségi félév fontos szempontja, hogy javítsuk az Európai Unió hazai megítélését, bővüljenek a közvélemény unióval, tagsággal kapcsolatos ismeretei. A civil szféra fontos szerepet játszhat az európai értékek közvetítésében a lakosság felé. A KüM támogatja, hogy a civil rendezvények üzenete illeszkedjen az európai célokhoz, értékekhez, az európai kulturális sokszínűséghez, hagyományokhoz, az európai örökséghez, az európai és a világörökség kölcsönhatásához, az európai napirendhez, a trió és a magyar EU-elnökségi programhoz. Európának és Magyarországnak közös értékei vannak. Támogatja továbbá, hogy a programok azt érzékeltessék, hogy a magyar kultúra egyrészt csak az európai kultúra részeként, azzal kölcsönhatásban értelmezhető, másrészt az európai kultúra számára olyan hozzáadott értéket, sajátos színt jelent, ami nélkül az nem lehet teljes. Az elnökség jó alkalom arra, hogy kormányzati civil együttműködéssel megmutassuk a csak ránk jellemző értékeket, a hungarikumokat is. A civil cselekvési terv I./d. pontja: Útjára indítja a Budapest Human Rights Forum elnevezésű emberi jogi nemzetközi konferenciasorozatot magyar és nemzetközi társadalmi szervezetek részvételével 4

5 2009. júniusában megrendezésre került a Második Budapesti Emberi Jogi Fórum. A Külügyminisztérium egy évente megrendezésre kerülő konferencia-sorozat második állomásaként a beszámolási időszakban is megrendezte a Budapest Human Rights Forum című emberi jogi nemzetközi konferenciát magyar és nemzetközi társadalmi szervezetek részvételével júniusában került sor a Második Budapesti Emberi Jogi Fórumra. A rendezvény napirendjén négy panelvita szerepelt a következő kérdésekről: a népirtás megelőzése; az Európai Unió Keleti Szomszédságpolitikájának emberi jogi aspektusai; a mozgásszabadság és migráció; valamint a választási megfigyelések. A civil cselekvési terv I./e. és f. pontjai: Megvizsgálja a minisztérium szakembereiből álló Előadói hálózat létrejöttének és működtetésének feltételeit a civil szféra külügyi tájékoztatási igényeinek kielégítése céljából. Határidő: június 30. Konzultációkat, CD Café és egyéb rendezvényeket szervez, működteti a tájékoztatás fórumait, és részt vesz fesztiválokon, és egyéb rendezvényeken. Határidő: folyamatos Az e. és f. pont tekintetében a Külügyminisztérium - szakfőosztályai és külképviseleti hálózata által - az elmúlt évben számos tájékoztató rendezvényt szervezett. Szakmai főosztályaink és diplomatáink konferenciákon, rendezvényeken vettek részt előadóként, adtak tájékoztatást vagy biztosítottak konzultációt. A civil kommunikáció egyik fontos eszköze a szakmai konferenciák, tanácskozások rendezése, illetve szintén a kommunikációt szolgálják azok a nagyszabású rendezvények, amelyek közvetlen kapcsolatokra, játékra, a fiatalokkal való kapcsolatépítésre adnak lehetőséget, így pl. a Sziget fesztiválon önálló sátorral, gazdag játékkal történő rendszeres részvétel, stb. A Külügyminisztérium szakemberei által alkotott előadói hálózat kialakítása érdekében tervezett kommunikációs képzés, külön erkölcsi megbecsülés a költségvetési és jogszabályi adottságok miatt, a tervek ellenére nem jöhetett létre, de a minisztérium szakemberei számos előadást tartottak a beszámolási időszakban, amelyek példálózó felsorolása a melléklet listában található. (lásd: I. fejezet Mellékletét) A külképviseletek az adott ország civil szervezeteivel beleértve a helyi magyar szervezeteket, humanitárius, kulturális, oktatási és egyéb tevékenységet végző szervezeteket rendszeres kapcsolatot tartanak fent, közös rendezvények, találkozók szervezése, valamint tájékoztatók, előadások megtartása révén, illetve segítik a magyar civil szervezetek nemzetközi civil szervezetekkel való kapcsolatfelvételét. Erre vonatkozóan folyamatosan frissített részletes információk találhatóak a Külügyminisztérium honlapján (lásd: Részben szintén a civil kommunikáció céljait szolgálja a Külügyminisztérium és a Magyar Külügyi Intézett között létrejött együttműködési megállapodás is. 5

6 Az I. fejezetben (Civil részvétel biztosítása) vállaltak végrehajtására vonatkozó jó példák ( ) listáját lásd: I. sz. Melléklet) II. FEJEZET A CIVIL PÁRBESZÉD MEGVALÓSÍTÁSA A VÉLEMÉNYEZÉSI, DÖNTÉS- ELŐKÉSZÍTÉSI FOLYAMATOKBAN, VALAMINT AZ EHHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZRENDSZER FEJLESZTÉSE. A civil cselekvési terv II./a pontja: Megteremti a külpolitika szakágazatai szerinti strukturált ágazati párbeszéd feltételeit és eszközrendszerét. Biztosítja annak eljárási, szervezeti és technikai feltételeit, hogy a minisztérium tevékenységéhez kapcsolódó civil szervezetek a tárcaszintű döntés előkészítés folyamatában, valamint a minisztériumi jogalkotás folyamatában formalizált keretek között működhessenek, megalkotja a civil párbeszéd strukturált rendszerét és eljárásjogi szabályait. Határidő: március 31. A minisztérium és a tevékenységéhez kapcsolódó civil szervezetek formalizált keretek között történő együttműködése terén a tárca tevékenységének több területén előrelépés történt. A NEFE Társadalmi Tanácsadó Testület, a 2011-es magyar EU elnökségre való felkészülés, valamint az ENSZ Általános Felülvizsgálati Eljárása keretében 2011-ben esedékes magyar emberi jogi jelentés elkészítése területein biztosított, a szakfőosztályok munkájában való közvetlenebb, illetve a véleményezésben való hatékonyabb civil részvétel, a civil szervezetek előre kiszámítható módon bekapcsolódhatnak a minisztérium egyes főosztályainak döntés előkészítő munkájába. Mindazonáltal ezen a területen szükség van a továbblépésre, elsősorban a stratégiák kialakításakor, nagyobb ívű politikák, hosszabb távú döntések elfogadásakor. A szakfőosztályok munkájában való közvetlenebb, illetve a véleményezésben való hatékonyabb civil részvétel lehetőségének megteremtése a különböző hatáskörű és eltérő tevékenységű szakfőosztályok tekintetében, csak az un. mozaik elv érvényesítésével lehetséges. Ennek értelmében, minden szakfőosztály maga határoz a saját civil kapcsolati tevékenységéről, maga azonosítja a tevékenységéhez kapcsolódó civil szervezeti kört és velük együttesen, maga határozza meg azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adott terület célkitűzéseihez és karakteréhez igazodva biztosítják az indokolt, aktív, döntés előtti civil véleménynyilvánítási, illetve visszacsatolási módszereket. A Külügyminisztériumban a döntés előkészítési folyamatokba való civil bekapcsolódásra tekintettel a tárca sajátos hatáskörére, illetve a civilekkel közös döntés előkészítés klasszikus területének mondható jogalkotás ritka előfordulására elsősorban a stratégiák kialakításakor, nagyobb ívű politikák, hosszabb távú döntések elfogadásakor látunk lehetőséget. 1. A nemzetközi fejlesztési együttműködés olyan, a magyar külkapcsolatokon belüli viszonylag új szakdiplomáciai ágazat, amely a public diplomacy-val szorosan összefüggő tevékenységnek tekinthető, mivel a partnerekkel egyeztetett módon kitűzött fejlesztési célok megvalósításában a hazai (mint donor-ország) és a 6

7 támogatást befogadó partnerek civil szervezetei markánsan részt vesznek. Az Uniós és OECD tagállami kötelezettségünkből fakadó nemzetközi fejlesztési együttműködés a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Kormánybizottság (NEFE KB) politikai iránymutatása és hazai koordinációja alapján, a Társadalmi Tanácsadó Testület (TTT) közreműködésével és támogatásával, bejáratott strukturális háttérrel működik. NEFE TTT a politikai, társadalmi és szakmai szervezetek, a közélet képviselői és a Külügyminisztérium illetékes vezetője részvételével alakult önkéntes, társadalmi testület, melynek célja a nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenység eredményességének emelése és társadalmi elfogadottságának erősítése. Összekötő szerepet tölt be a Kormány NEFE tevékenysége, valamint a gazdasági élet szereplői, a nem kormányzati szervek és a közvélemény között. A NEFE végrehajtás tehát nagymértékben támaszkodik a civil társadalom képviselőire, ennek feltétele a strukturált párbeszéd és a szerződéses kapcsolatokon alapuló együttműködés. A végrehajtáson túlmenően a rendszeres szakmai egyeztetés, véleménycsere, konzultáció jellemzi a működő gyakorlatot. A partnerek is igénylik ezt a tevékenységet, miközben hozzájárulásaikat a döntés-előkészítés fázisában a minisztérium messzemenően felhasználja. A Külügyminisztérium éves NEFE beszámolóját, álláspontja kialakítását egyezteti képviselőikkel. Meghívást kapnak a minisztérium rendezvényeire, a minisztérium elősegíti részvételüket nemzetközi eseményeken (ld. European Development Days Stockholm). Segíti a civil szervezetek részvételét az európai uniós pályázatokon a feltételként szabott önerő megpályázhatóságának biztosításával. A magyar NEFE politika alakításában stratégiai jelentőségű a magyar NEFE működését és ezen belül a civil társadalommal folytatott kapcsolattartást is szabályozni hivatott törvény szakmai vitája továbbra sem zárult le, a kérdést napirenden tartjuk. 2. A 2011 első félévi magyar EU elnökséget a Külügyminisztérium a civil társadalommal való együttműködés szempontjából is - különleges lehetőségnek tartja. A nyitott, párbeszédre épülő folyamat egyik legfőbb eredménye, hogy a es magyar EU-elnökségben való közös civil kormányzati részvételre vonatkozó konzultáció tematikus munkacsoportokban folyik, amelyekhez a Külügyminisztérium és a szaktárcák szakértői segítséget, részvételt biztosítanak. A Külügyminisztérium az elnökség végéig terjedő időszakban évente minimum két alkalommal ad tájékoztatást a civil szervezetek képviselőinek az elnökségi felkészülés állásáról, valamint a civil szervezetek által közösen meghatározott tematikus munkacsoportokban kész áttekintetni az adott munkacsoport tematikájához kapcsolódó civil javaslatokat és kezdeményezéseket. (bővebben lásd: a Beszámoló I/c. pontját) 3. A Külügyminisztérium az ENSZ Általános Felülvizsgálati Eljárása keretében ben esedékes magyar emberi jogi jelentés elkészítésében a strukturált párbeszéd megvalósításaként - megkezdte a jelentés elkészítésének és megtárgyalásának koordinálását (az emberi jogok magyarországi védelmének rendszerében levő hiátusok, hiányosságok korrigálása jogalkotás) december 9-én - az emberi jogok napjához kapcsolódva - emberi jogi konferenciát rendezett, mintegy száz, érintett kormányzati és nem-kormányzati szakértő részvételével, amelynek célja a jelenlegi magyar emberi jogi helyzet feltérképezése, a problémák számba vétele, a továbblépési lehetőségek, megoldási javaslatok megfogalmazása, valamint a 7

8 témafelelősök kijelölése volt. Az ENSZ 2006-ban elfogadott új emberi jogi mechanizmusa, az Általános Felülvizsgálati Eljárás keretében zajló felülvizsgálatok célja az államok emberi jogi tevékenységének áttekintése és értékelése, az emberi jogok tiszteletben tartásának előmozdítása az adott országban, továbbá az eredményes gyakorlatok megosztása, illetve a technikai segítségnyújtás. A konferencia az ún. Open Space módszerrel zajlott, amelynek során a résztvevők maguk alakíthatták ki a programot. A párhuzamosan dolgozó munkacsoportok mindegyikében 4-5 kérdéskör megvitatása zajlott párhuzamosan, amely lehetővé tette az álláspontok feltérképezését, a stratégiai témakörök, a prioritások, a további lépések meghatározását, és ily módon minden információ eljutott a feladat megvalósításában résztvevő valamennyi felelőshöz. Ezt követően február 23- án sor került az első tematikus szakértői konferencia megrendezésére a polgári és politikai jogok témakörén belül a magyarországi börtönviszonyok, a vélemény- és szólásszabadság, valamint a gyülekezési jog tárgyában. A következő hasonló jellegű tematikus szakértői konzultációra a tervek szerint - a gyermekek jogaival kapcsolatban kerül sor tavasza folyamán. Létrehozza és működteti a tárca civil koordinációs bizottságát, amely a főosztályok civil ügyekkel foglalkozó szakembereit fogja össze. Határidő: szeptember /2008. (HÉ 53.) KüM utasítással létrehozott Külügyminisztérium Civil Koordinációs Bizottsága a miniszter elnökletével működik. A Bizottságnak minden olyan szakfőosztály vezetője a tagja, amely civil kapcsolati munkát folytat. A Bizottság célja a szervezeti egységek magas szintű képviselete, ajánlások megfogalmazása a Civil Cselekvési Terv prioritásai nyomán. Életre hívása megteremtette annak lehetőségét, hogy a civil kapcsolati munkában érintett szervezetei egységek vezetői minisztériumi szinten koordináltan építhessék saját civil szervezeti kapcsolataikat, saját eljárási módszereiket, konzultációs mechanizmusaikat. A Bizottság tevékenysége folytán a minisztérium civil kapcsolati munkája szakmaibbá, láthatóvá, minisztériumi szinten kommunikálhatóvá válik. A Bizottság márciusi első ülésén elfogadott ajánlása értelmében a véleményezési, döntés-előkészítési folyamatokban a civil párbeszéd megvalósítása érdekében minden szakfőosztály feladatokat vállal a saját területén. Az elfogadott ajánlás értelmében a szakfőosztályok beszámolási időszakra tett vállalásai lehetővé tették a minisztérium és a civil társadalom közötti szakmai párbeszéd fejlődését, bizonyos esetekben eljárási, szervezeti és technikai szabályainak megállapítását. Mindezek elősegítik, hogy a minisztérium tevékenységéhez kapcsolódó civil szervezetek a tárcaszintű döntés előkészítés folyamatában, valamint a minisztériumi jogalkotás folyamatában formalizált keretek között működhessenek, illetve, hogy létrejöhessenek a minisztérium civil szervezetekkel folytatott párbeszédének eljárásjogi szabályai. A minisztériumban a strukturált párbeszéd megvalósulásának támogatása céljából kidolgozásra került segédanyag támogatta a szervezeti egységeket abban, hogy összesítsék a strukturált párbeszéd célkitűzéseivel kapcsolatban a beszámolási időszakra vállalt, illetve a hosszabb távon tervezett tevékenységeiket. 8

9 A civil cselekvési terv II./b. pontja: A gyors és tömeges információ-áramlás, valamint interakció érdekében fejleszti az elektronikus információáramlást. Ennek keretében Együttműködik a kormányzati civil információs portál üzemeltetésében Határidő: A kormányzati civil információs portál létrejöttét követően (várhatóan április 30) folyamatos A KüM központi honlapján növeli a civil szervezeteknek szóló információkat Határidő: folyamatos Általános tájékoztatót készít a diplomácia alapfogalmairól, a külpolitikai intézményrendszer működéséről, amit a KüM honlapján - közzétesz. Határidő: március 31 A minisztérium honlapja a civil kapcsolatokra vonatkozó megjelentetett információk tekintetében a beszámolási időszakban mind tartalmilag, mind formailag továbbfejlődött. A központi honlapon új civil vonatkozású menüpontok kerültek kialakításra: pl. a külképviseletek fogadó államokra vonatkozó összesített civil kapcsolati listája. A honlapon folyamatosan közlésre kerülnek a külképviseletek civil vonatkozású hírei (http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/kulugyminiszterium/kozkapcsolatok/hí rek/). A diplomácia alapfogalmairól, a külpolitikai intézményrendszer működéséről szóló általános tájékoztató a beszámolási időszakban nem készült el. Civil hírlevelet ad ki Határidő: folyamatos, minimum negyedévi megjelenés A rendszeresen megjelenő civil hírlevél több ezer címre eljuttatja a Külügyminisztérium tevékenységének civil vonatkozásait, a külképviseletek civil híreit. A Külügyminisztérium civil on-line hírlevele összegezi mindazokat az információkat, amelyek a Külügyminisztériummal kapcsolatban álló civil szervezetek számára értékesek, illetve amelyek elősegítik a kapcsolattartást, a közös fellépést, illetve a civil szervezetek egymás közötti kapcsolat építését. A hírlevél folyamatos tartalmi fejlesztés alatt áll, elsősorban a külképviseletek és a központ egyre bővülő civil tevékenysége következtében. A hírlevelet több mint 3500 címre juttatjuk el, egyre bővülő terjesztéssel, köztük nem csak civil szervezetek, hanem minden hazai önkormányzat részére is. A hírlevélre bárki feljelentkezhet, és a honlapon is elérhetővé tesszük annak tartalmát. A civil hírlevél a minisztérium civil kommunikációjának egyik leghatékonyabb eszköze. A tartalmi fejlődést mutatja, hogy az általános, elsősorban kommunikációs jellegű tartalom folyamatosan bővül az érdemi civil partnerkereséssel, illetve nemzetközi együttműködéssel. Fejleszti a Külügyminisztérium civil adatbázisát Határidő: folyamatos 9

10 Működteti a Közkapcsolati levelezőrendszert, amely alkalmas a beérkező érdemi, szakmai javaslatok fogadására és kezelésére. Határidő: folyamatos A Külügyminisztérium partneri adatbázisa folyamatosan bővül. A beszámolási időszakban, új elemként, a magyar civil szervezetek nemzetközi kapcsolatfelvételének elősegítése érdekében a minisztérium honlapján, kialakításra került a külképviseletek által összeállított nemzetközi civil adatbázis. A Külügyminisztérium civil adatbázisa nyitott, bármely civil szervezet bejelentkezhet. Az adatbázis továbbá hozzáférhető a honlapunkon, ahol a szervezetek tevékenységük szerint kereshetőek (http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/kulugyminiszterium/kozkapcsolatok/ci vil+szervezetek/). Az adatbázis az adatok elérhetőségével megkönnyíti a szakmai főosztályok civil kapcsolati munkáját, valamint az abban szereplő civil szervezetek kapcsolatépítését. Természetesen a KüM szakmai munkája nem korlátozódik az adatbázisban szereplő partner szervezetekkel való kapcsolattartásra, mivel szakmai főosztályainak és külképviseleti hálózatának civil kapcsolati hálója nagyságrendileg nagyobb partneri kört képvisel. Mégis, az adatbázis által meghatározott partneri kör olyan értelemben előnyt élvez a többi civil szervezethez képest, hogy adataik rendelkezésre bocsátásával garantált lett, hogy minden releváns információhoz hozzájutnak a hírlevél, a meghívók továbbítása által. Az ennek a körnek szervezett rendezvényeken kialakított személyi kapcsolatok közvetlenebb és hatékonyabb információáramlást, és együttműködést biztosítanak. A civil vélemények fogadására többek között a Közkapcsolati Iroda kezelésében lévő közkapcsolati levelezőrendszer, továbbá a hagyományos levelezés szolgál. A Külügyminisztériumba érkező minden megkeresés a legmagasabb szakmai szinten kerül megválaszolásra, az érdemi szakmai javaslatok továbbításra kerülnek a szakmai szervezeti egységekhez. Szintén a lehető legmagasabb szinten gyakorlatilag minden, személyes meghallgatásra irányuló civil megkeresésre, konzultációs igény kielégítésére sor kerül. A civil cselekvési terv II./c. pontja: Civil szervezetek és alapítványok tevékenységének támogatása Megvizsgálja a tárca különböző szervezetei egységei által működtetett fejezeti kezelésű előirányzatok terhére nyújtott támogatások összehangolásának lehetőségeit, tárcaszintű szabályozását. Határidő: április A fejezeti kezelésű előirányzatok terhére nyújtott támogatások összehangolását a pályáztatási- és a pályázatok elbírálási mechanizmusai, illetve azok évenkénti aktualizálása biztosítják. A Külügyminisztérium 2008-ban összesen 830 millió forintot, 2009-ben összesen 360 M. Ft fordított civil támogatásra. A támogatás módja a Külügyminisztérium fejezetnél az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól szóló, évente módosított miniszteri rendelet alapján történik. A pályáztatási eljárások egyszerűsítésére és a vonatkozó jogszabályok keretei között civil baráttá tételére 10

A Külügyminisztérium civil- és közkapcsolatainak fejlesztését szolgáló koncepció

A Külügyminisztérium civil- és közkapcsolatainak fejlesztését szolgáló koncepció A Külügyminisztérium civil- és közkapcsolatainak fejlesztését szolgáló koncepció 1. A társadalmi szervezetek nemzetközi szerepvállalásának és integrációjának segítése A hazai civil szféra érdekkifejező

Részletesebben

KÜLÜGYMINISZTER. Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről. Budapest, 2009.

KÜLÜGYMINISZTER. Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről. Budapest, 2009. KÜLÜGYMINISZTER Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről Budapest, 2009. március TARTALOM 1. A nemzetközi fejlesztési együttműködés helye a külkapcsolatokban...

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában MAGYARORSZÁG VP/2006/006 I. Nemzeti kontextus: a kihívások II. Az Európai év nemzeti

Részletesebben

Beszélgessünk Európáról

Beszélgessünk Európáról Beszélgessünk Európáról nemzeti akcióterv a társadalmi párbeszéd elősegítésére A kormány múlt heti ülésén megtárgyalta és elfogadta a Beszélgessünk Európáról elnevezésű akciótervet, amely azokat a programokat

Részletesebben

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/. számú jelentés a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről Előadó: Dr. Göncz Kinga külügyminiszter Budapest,

Részletesebben

SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES ACFC/SR/II (2004) 003 SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Hungarian version (Received on 7 May 2004)

Részletesebben

Összefoglaló A BESZÁMOLÓ a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Tárcaközi Bizottság (NEFE TB) részére a 2005. évi nemzetközi fejlesztési

Összefoglaló A BESZÁMOLÓ a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Tárcaközi Bizottság (NEFE TB) részére a 2005. évi nemzetközi fejlesztési Összefoglaló A BESZÁMOLÓ a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Tárcaközi Bizottság (NEFE TB) részére a 2005. évi nemzetközi fejlesztési együttműködési (NEFE) tevékenységről és a 2006. évre tervezett

Részletesebben

Civil szervezetek az európai biztonságért

Civil szervezetek az európai biztonságért Civil szervezetek az európai biztonságért Budapest, 2011 1 Készült az NCA-NK támogatásával 2 Civil szervezetek az európai biztonságért témavezető: Balogh Béla A kiadvány elkészítésében részt vettek: Adányi

Részletesebben

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM A Külügyminisztérium költségvetésének végrehajtása Stratégia Bevezető rész 2011 végén került sor a Magyar külpolitika az uniós elnökség után címet viselő stratégiai dokumentum

Részletesebben

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról A Magyar Köztársaság állampolgárainak közös felelőssége, hogy minden gyermek, serdülő és fiatal aktív alakítója lehessen hazánk, Európa és

Részletesebben

[1]. melléklet a Kormány /2014. (.) Korm. határozatához

[1]. melléklet a Kormány /2014. (.) Korm. határozatához [1]. melléklet a Kormány /2014. (.) Korm. határozatához Magyarország nemzetközi fejlesztési együttműködésére vonatkozó szakpolitikai stratégiája és nemzetközi humanitárius segítségnyújtására vonatkozó

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU-Üzleti szakirány KATASZTRÓFATURIZMUS, VALAMINT A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDSZERE

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA ,,,,,,,,,, SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA 2014. Készült: az ÁROP-1. A. 6-2013 TANuljunk DEMokráciát a közös sikerért! című projekt keretében 1 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Történelmi

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETÉSEK... 3 1.1. BEVEZETÉS... 3 1.2. ELŐZMÉNYEK... 3 1.3. AZ ÖNKÉNTESSÉG MAGYARORSZÁGI HELYZETE... 4 2. CÉLKITŰZÉSEK... 6 2.1. KIHÍVÁSOK...

Részletesebben

STRATÉGIAI AJÁNLÁSOK. Magyarország leendő afrikai fejlesztési stratégiájához

STRATÉGIAI AJÁNLÁSOK. Magyarország leendő afrikai fejlesztési stratégiájához STRATÉGIAI AJÁNLÁSOK Magyarország leendő afrikai fejlesztési stratégiájához Budapest Pécs 2010-2011 Írta és szerkesztette: Morenth Péter és Tarrósy István További közreműködők: Frank Zoltán, Marton Bogát,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 334-5 /2006. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek

Részletesebben

Európai Szociális Alap... 35 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része... 35 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz...

Európai Szociális Alap... 35 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része... 35 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz... Tartalomjegyzék EU és civil szervezetek... 3 Az Európai Unió célja, háttere... 3 Civil szervezetek az EU szemszögéből... 8 Civil szervezet definíciója az EU szerint... 9 Civil szervezetek szerepe az Európai

Részletesebben

Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013

Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 J/13837 Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 2014

Részletesebben

A Magyar Nemzetpolitika A nemzetpolitikai stratégia kerete" című stratégiai dokumentum végrehajtása

A Magyar Nemzetpolitika A nemzetpolitikai stratégia kerete című stratégiai dokumentum végrehajtása A Magyar Nemzetpolitika A nemzetpolitikai stratégia kerete" című stratégiai dokumentum végrehajtása A Magyar Nemzetpolitika A nemzetpolitikai stratégia kerete" című stratégiai dokumentum végrehajtása

Részletesebben

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Roma Integrációs Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Roma Integrációs Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására Szolnok Megyei Jogú Város Alpolgármestere Az előkészítésben közreműködött: Munkatársai Romaügyi Integrációs Munkabizottság Az előterjesztést véleményezi: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Pénzügyi

Részletesebben

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Migrációs Stratégia és az azon alapuló, az Európai Unió által a 2014-2020. ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódó

Részletesebben

A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa

A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés 2 2. A harmadik szektor civil szervezetek 2 2.1 Általános helyzetkép 2 2.2 Civil szféra

Részletesebben

A VKK VERSENYKULTÚRA FEJLESZTÉSE ÉS TERJESZTÉSE KÖRÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGE. 1.1. Mit értünk a versenykultúra fejlesztésén?

A VKK VERSENYKULTÚRA FEJLESZTÉSE ÉS TERJESZTÉSE KÖRÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGE. 1.1. Mit értünk a versenykultúra fejlesztésén? A Gazdasági Versenyhivatal (GVH, hivatal) 2006. évi tevékenységérôl szóló beszámoló mellékleteként külön beszámoló ismerteti a GVH Versenykultúra Központ (VKK) nevû szervezeti egységének tevékenységét.

Részletesebben

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009)

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009) A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009) BEVEZETÉS A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) a tudásalapú információs társadalom iránt elkötelezett, annak formálásában

Részletesebben

CNNy HARMADIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL. Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért

CNNy HARMADIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL. Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért CNNy HARMADIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért A kézirat lezárva: 2006. február 15. A jelentés az Soros Alapítvány

Részletesebben

J E L E N T É S. a Kormány részére

J E L E N T É S. a Kormány részére TERVEZET- A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 17.041-1/2007-SZMM J E L E N T É S a Kormány részére a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő civil szervezetek közötti kapcsolati háló létrehozása az Európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén

Részletesebben

JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium

JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium 2003 1 Szerkesztette: RITTER ILDIKÓ az Országos Kriminológiai Intézet munkatársa és Dr. FELVINCZI KATALIN A Nemzeti

Részletesebben

Partnerség a monitoringban. Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban

Partnerség a monitoringban. Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban Partnerség a monitoringban Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban 1 2 Magyar Természetvédők Szövetsége 1091 Budapest, Üllői út 91/b http://www.mtvsz.hu Partnerség

Részletesebben

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet 26. évi beszámoló szöveges indoklása Budapest, 27. február 28. (Szabó Ágnes) gazdasági főigazgató helyettes (dr Lauter Éva) főigazgató 1 Tartalomjegyzék oldal I.

Részletesebben