AZ ÉLET FÁJA II. AZ OLAJFÁK EMLÉKMŰVE FRIEDMANN SÁNDOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÉLET FÁJA II. AZ OLAJFÁK EMLÉKMŰVE FRIEDMANN SÁNDOR"

Átírás

1 AZ ÉLET FÁJA II. AZ OLAJFÁK EMLÉKMŰVE FRIEDMANN SÁNDOR

2 1 Az élet fája II. Az Olajfák Emlékműve Bevezető Még mielőtt azt hihetnénk, hogy az emlékezés, az emlék és az emlékműépítés kizárólag tragédiákkal és gyásszal járó eseményekkel összefüggésben kerülhet csak szóba, nézzünk meg egy másik alkotást. 1 Egy olyan alkotást, amelynek a gondolatisága és formavilága egyedülálló a maga nemében. Számomra a legteljesebb mértékben kimeríti a zsidós (tradicionális gondolkodású) (meg) emlékezés kritériumait, sőt, ennek egyik reprezentáns alkotása. Gondolatiságában megtalálható az embernek a természet, mint a Teremtő társteremtménye iránti archaikus tisztelete, a természet, mint a létfenntartás kikerülhetetlen (és ezért becsült) közegének s forrásának megbecsülése, és nem utolsósorban az embert körülvevő természet szemlélésének, mint esztétikai élmény hordozónak a megjelenítése. Pótó János 2 szerint az emlékműveknek két altípusát különbözteti meg a szakirodalom és az emlékműállítás gyakorlata; az emlékmegőrző alkotásokat és a politikai emlékműveket. 3 Szerinte az emlékmegőrző kompozíciók, a portréemlékművek vagy emlékszobrok is tulajdonképpen politikai emlékművek, vagy nemzeti emlékművek, csak a hatalom szempontjából sokkal kisebb a politikai jelentőségük, mint a par excellence politikai emlékműveké. A 19. és a 20. század eseményei, gondolatisága alátámasztani látszanak a fenti gondolatot, hogy tudniillik a modern korban főleg a rezsim, a hatalom emlékezik nyilvánosan és épít emlékműveket, emlékezik/emlékeztet eseményekre és személyekre saját, rövidtávú céljai elérésének érdekében. Tehát a modern kor emlékművei, következtethetünk a fentiekből, nem a széles társadalmi gondolatot jelenítik, nem egyetemes jelképeket formálnak meg, nem egyetemes értékekre emlékeztetnek oly annyira, hogy jogosnak tűnhet Wehner Tibor művészettörténész 4 javaslata, miszerint: Ez a kor avult ismételgetések helyett úgy rajzolhatná meg monumentum-portréját, úgy teremthetné meg önnön tükörképét, úgy hagyhatna nyomot utókorának, ha nem emelne szobrokat és emlékműveket. Az üresség felmutatása által teremtene adekvát korképet magáról. 5 Sok igazság, még inkább jó szándékú érted haragszom elv van a fenti gondolatokban, de ha egy kicsit távolabb megyünk saját portánktól és szélesebb körben vizsgálódunk, azt találjuk, hogy a kép némileg differenciáltabb, sőt optimistább. Frances Yates, 6 miközben a történelem és az emlékezés viszonyait vizsgálja, 7 úgy találja, hogy a tudattalan közösségi emlékezés, melyet vizuális megjelenésként tárolt az emlékezet, a (memória), pusztán praktikus célokat szolgált. Akkor került szóba, mikor a múlttal való el (le) számolásról volt szó, mint oktatási eszköz, mint múzeumi programok, vagy az archívumok létének igazolására. Az agykutatók számára a múltbeli viselkedés fekete dobozaként, a történészek számára mellékszálként kezelt emlékezet csak a gépesített, a mesterséges intelligencia, az adatrögzítésre használt komputerek használatával vált széles körben vizsgálttá és értelmezetté. Akkor amikor az egyéni emlékezet közvetlenül a technikák segítségévelrésze, részese lehetett a kollektív emlékezetnek. 8 Az emlékezet felfogásának az az alapkoncepciója, hogy az elméleti világ dolgai szükségszerűen csak a valós és létező világ dolgaival lehetnek kapcsolatban, ezek után már nem volt tartható. Az emlékmű - vitatkozik a fenti gondolattal James E. Young 9 - nagyon gyorsan egy dialogizáló hellyé változik, mely elősegíti egyaránt a személyes és kollektív emlékek megtalálását. 10

3 2 Vagy, ahogy egy művészettörténeti elemzés megállapította az emlékművekről: maradandó anyagban kivitelezett, az állandóság igényével elhelyezett, közösségi rendeltetésű művészeti alkotásokról lévén szó, nem lehet kizárólagos szándék a történések megörökítése 11 Ebben az értelemben nevezhetjük emlékműnek az olyan megfogalmazásokat is, melyek nem konkrét eseményekre, hősökre, időpontokra emlékeztetnek bennünket, hanem önmagunkra. Önmagunk morális értékeire, tehát alapvető értékeinkre. Emlékeztetnek ezekre a (túléléshez) szükséges alapvető értékekre, noha ezeket nem felejtettük el, csak éppen gyakran tudatunk mélyére száműzzük őket, mert pillanatnyi érdekünk úgy kívánta. Az Olajfa Elmentek egyszer a fák, hogy felkenjenek maguknak királyt. Mondták az olajfának: légy a mi királyunk. Mondta nekik az olajfa: Elveszítettem-e olajamat, mellyel tisztelnek Istent és embert, hogy menjek lebegni a fák fölött? A fenti idézet a Tanach-ból való, pontosabban, a Bírák könyvének 9. fejezetének 8. és 9. mondatai. Egy példabeszéd első sorai, mely arról szól, hogy a fáknak vezető kellett, mentek az olajfához, mentek a fügefához, mentek a szőlőtőkéhez és végül mentek a tövisbokorhoz. A történetre most nem térnék ki, csupán a felsorolás sorrendjére hívnám fel a figyelmet. Az első megkeresett kiválasztott királlyá avatás ügyben az olajfa volt. Ebből látszik, hogy már a bibliai időkben (kb évvel ezelőtt), milyen nagy fontosságot tulajdonítottak az olajfának és annak terméséből nyert olajnak. Mózes első könyvének nyolcadik fejezetében egy olajágat tartó galamb jelenti a katasztrófa végét. És legjobb mézeiteket, szőlőiteket és olajfáitokat elveszi, hogy szolgáinak adja. - többek között ezzel a királynak kijáró joggal próbálta lebeszélni a népet Sámuel próféta arról, hogy királyt válasszanak maguknak. Ez a második idézet is megerősíti, hogy az olajnak, az olajfának milyen fontos, szinte kultikus szerep jutott a közel-keleten. Jeruzsálem Olajfák hegyének nevezett területe fontos események színhelye egyaránt a zsidó és keresztény történetiségnek. Az olajfákról elnevezett hegyen keresztül menekült Dávid király, amikor fia Absolon fellázadt ellene és Jeruzsálemből menekülnie kellett. Salamon király bálványoltárt épített az Olajfák hegyén. Később, a fogság idején Ezékiel látta, amint az Örökkévaló dicsőségének ragyogó fénye elhagyja Jeruzsálemet, és az Olajfák hegyére költözik. 12 Zakariás próféta látomása szerint az Örökkévaló az ítélet napján majd ezen a hegyen áll, (Hár házétim), amely ketté fog hasadni. A fa anyagából faragással és fényezéssel művészi alkotásokat készítenek, már Salamon idejében is, a Templomban megtalálhatók voltak az olajfa faragások és díszek. Az evangéliumokban is számos utalás található az olajról, az olajfáról. Az Olajfák hegyén levő Getsemáné, héberül Gat-Shmanim = olajprés nevű major, ahová a környék lakosai az olajfák termését, az olajbogyót hordták kipréselni. A kert a hegy alacsonyabb lejtőin fekszik, teljes nagysága nem ismert, de még ma is van ott pár darab nagyon öreg olajfa. Életkorukat nehéz meghatározni, mivel ezeknek a fáknak nincsenek évgyűrűik. Ezek a példányok nem láthatták Jeruzsálem pusztulását, mert a város ostromakor, a polgári idő szerint 70-ben a rómaiak 20 kmes körzetben minden fát kivágtak. Csakhogy az olajfák nem adják fel olyan könnyen a harcot, gyökereik újra kihajtanak, így nagyon valószínű, hogy ezeknek a matuzsálemi fáknak a gyökerei már éltek Titus diadala idején.

4 Az olajfa (Olea Europea) a Földközi-tenger térségének egyik legrégibb kultúrnövénye és mindmáig Izrael legelterjedtebb termesztett fafaja. Gyümölcsöt 15 év után terem, viszont megél akár 1000 éves kort is. Igazán nagy megbecsülésnek örvendő fa, amely minden évben terem gyümölcsöt. Ennek a fának az életereje csodálatra méltó és példamutató: ha elpusztul, törzséből új olajfácskák sarjadnak. Nem csoda tehát, hogy az emberek nagy tiszteletben tartják. Mindig is Isten ajándékának tekintették, amely igénytelen és a köves talajon is fejlődik. Az olaj alapjául szolgáló olívatermést adó olajfa elsősorban a dombos, vidékeket szereti. Az erősen szétágazó lombozatú fa az 5-10 méteres magasságot is elérheti. Nagyon lassan növekszik, és csak minden második évben hoz bőséges termést. Jellegzetesek az olajfák bütykös, göcsörtös, méternyi vastag törzsei és ezüstös-szürkészöld levelei. Jól tűri a szárazságot és a silányabb talajon is megterem. A termés, az olajbogyók érése május-június folyamán kezdődik. A bogyók szeptember hónapban telnek meg olajjal. Begyűjtése októberben történik, a szőlőszüret befejezése után. Az olajfa gyümölcse éretlenül zöld, teljesen érett formájában kékesfekete színű. Lassan érik be a termés, akkor lehet szedni, mikor a földműves épp ráér. Ha a termés nem hullik le magától vagy az erős keleti szélben, akkor egyszerűen lerázzák, vagy pedig egy bottal leverik, majd kosarakba gyűjtik. Az értékes gyümölcs több mint 30% olajat tartalmaz. Szüretkor a bogyót kosarakba vitték a kádakhoz. Eleinte taposták vagy törték, később kifejlesztettek egy présfélét. A bogyót két kő közé rakták, az alsó rovátkolt volt, e fölött forgott egy rúdon egy másik. Az így összetört masszából préselték ki az olajat. Az olaj kőkádakban gyűlt össze, egy ideig hagyták leülepedni és tisztulni. A tiszta olajat főleg agyagkorsókban tárolták. Az olaj előállításának első munkafolyamata a bogyók szétzúzásával és kimagozásával kezdődik. A bogyókat egy kőteknőbe öntötték, és egy súlyos henger alakú kővel összezúzták. Eközben ügyelni kellett arra, hogy a magok meg ne sérüljenek, mert akkor az olaj keserű mellékízt kapott. Nyomban a szétzúzás után már merhették is a kőedényekbe a legfinomabb, tiszta olajat. A második munkafolyamat a húsos termés kipréselése volt. A sajtolás legrégibb módszere szerint egy szövetdarabot megtöltöttek a bogyók pépjével, és összehajtva a két végén kicsavarták. Ennek a módszernek a tökéletesítése volt, amikor az olajbogyók pépjét egy kád fölött egy fonatra helyezték, és egy kövekkel megterhelt rúddal fejtettek ki rá nagyobb nyomást. Minél erősebben préselték a szétzúzott bogyókat, annál erősebben szennyeződött az olaj. 3

5 4 A kevésbé értékes olaj megtisztításához a kádba forró sós vizet öntöttek, és elkeverték egy bottal, hogy a zavaros anyagok lesüllyedjenek. Egy nagyobb olajfa kb. 25 liter olajat adott a termő évében. Az olajbogyó és a belőle készült olívaolaj manapság a reformkonyha előszeretettel használt divatos alapanyaga. Az olívaolaj felhasználása nagyon régen kezdődött. Már 6000 évvel ezelőtt is sajtoltak olívaolajat. Az olajat elsősorban a konyhában használták. Némelyik olajbogyót pácolva fogyasztották, de a bogyót ették frissen, sózva, ecetbe mártogatva, főzve és aszalva is. Magas tápértéke miatt a vajat és a zsírt is helyettesítette. Fontos élelmiszer, egészséges növényi zsiradékként használták, akárcsak ma. Szerepet játszott a lepények, kenyerek, édes sütemények készítésénél. Táplálkozáson kívül más célokra is felhasználták: ezzel kenték fel a királyokat, szépítették a hercegnők testét, ápolták a csecsemők bőrét és kenték be a holttesteket. Gyógyászatban borral vegyítve sebekre kenték, de más betegség esetén is jótékony szer. 13 Josephus Flavius szerint Heródes betegségére meleg olajfürdőt vesz 14 De a mécsesekben és lámpákban világítóanyagként is szolgált. A kozmetikai célok mellett zúzódások és sebek kezelésére is használták. A nyílt sebet megvédte és enyhítette a fájdalmakat. Gyomorfájások enyhítésére és emésztési problémák esetén is igénybe vették. A haj és a szakáll ápolására is alkalmasnak tartották. A Tradíció A Szentföldi tájkép mindenkori meghatározó alakzata és sziluettje az olajfa volt és az a mai napig is. Akár a parti területeket, vagy a nyugat - galileai termékeny dombos vidéket, de akár Júdea és Szamária kősivatagos dombjainak teraszait vesszük szemügyre, az olajfa mindig szemünkbe tűnik. Hogy a természet mennyire fontos és megbecsült ajándékának tekintették minden korban, arra a legteljesebb igazolást a Szentiratokból és a későbbi, a zsidó élet minden részletére kiterjedő rabbinikus magyarázatokból kapunk képet. Ami a teljes Tanachbeli előfordulást illeti, az olaj szó, különböző összetételekben, több mint 250 szer fordul elő a 24 könyv (tekercs) lapjain. A teljesség igénye nélkül, néhány idézet a Tanachból: És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: Te pedig vegyél kiváló illatszereket: finom mirhát, ötszáz (sékelt), illatos fahéjat, annak felét, kétszázötvenet, és illatos nádat kétszázötvenet; és kassziát, ötszázat, a szentség sékelje szerint, és egy hin faolajat. És készítsd el azt a szentség kenetolajának, jól megkeverve, kenőcskeverő munkával; a szentség kenetolaja legyen. És kend fel vele a gyülekezés sátorát és a bizonyság ládáját, az asztalt, meg minden edényeit és a lámpást, meg edényeit és a füstölőszer oltárát, meg az égőáldozat oltárát és minden edényeit, meg a medencét és talapzatát. Szenteld meg azokat, hogy a szentek szentje legyenek; bárki érinti azokat, szent legyen. És Áront, meg fiait kend fel és szenteld meg őket, hogy papjaimmá legyenek. Izrael fiaihoz pedig szólj, mondván: A szentség kenetolaja legyen ez nekem, nemzedékeiteken át. Ember testére ne öntsétek és mértéke szerint ne készítsetek hozzá hasonlót; szent az, szent legyen nektek. Bárki, aki kever hozzá hasonlót, és aki ad abból idegenre, irtassék ki népe köréből 2M

6 5 És jött hozzá a galamb est idején, és íme, egy olajfalevél leszakasztva szájában; így megtudta Noé, hogy leapadtak a vizek a földről. 1M , És fölállított Jákob egy oszlopot és azon a helyen ahol beszélt vele, 15 kőoszlopot, és öntött reá öntőáldozatot és öntött reá olajat. 1M A hetedikben pedig engedd magára és hagyjad el, 16 hogy egyenek néped szűkölködői, és amit hátra hagynak, egye meg a mező vadja; így tégy szőlőddel és olajfáddal. 2M Te pedig parancsold meg Izrael fiainak, hogy hozzanak, világítás céljára, tört, tiszta törött fa olajat, a világításra, örök mécses felgyújtására. 2M És vedd a kenőolajat és önts a fejére, hogy felkenjed őt. 17 2M 29.7 Izrael fiaihoz pedig szólj, mondván: Szent kenőolaj legyen ez nekem nemzedékeiteken át 2M Adj rá olajat és tégy rá tömjént, lisztáldozat az. 3M 2.15 A szentélyből pedig ki ne menjen, hogy meg ne szentségtelenítse Istenének szentélyét, mert Istene kenőolajának koronája van rajta. 3M Az olaj minden javát, a must és a gabona minden javát, azoknak elsejét, amit adnak az Örökkévalónak, neked adtam. 4M Midőn levered az olajfádat, ne szedd le magad után a felső ágakat: a jövevényé, az árváé, és az özvegyé legyen. 5M24.20 Adtam nektek országot, mellyel nem vesződtél és városokat, melyeket nem építettetek és laktok bennük: szőlőket és olajfákat, melyeket nem ültettetek, esztek ti. Józs Ekkor vette Sámuel az olajszarut és fölkente őt 18 testvérei közepette 1Sám Tettesd csak magadat gyászolónak, ölts csak magadra gyászruhákat s ne kend magad olajjal, hogy olyan légy, mint egy asszony, ki már sok idő óta halott fölött gyászol. 19 2Sám 14.2 Az olajfa a hét növényi faj között van, melyekkel az Örökkévaló megáldotta Izrael földjétahova bevezette népét- a búza, árpa, szőlő, füge és gránátalma országába, olajfa és méz országába 5M 8.8, miután a nép elfogadta istenének parancsolatjait, járván útjain és félvén őt. 5M 8.6 Már a korai időkben, amikor az izraelita törzsek elfoglalták a területet, (Kánaán) kiterjedt olajfa ültetvényeket találtak itt: szőlőket és olajfákat, melyeket nem ültettél, s majd eszel, és jól lakol: 5M 6.11 Nyugat-Galilea, ami Ásér területe lett, különösen gazdag volt (az ma is) olajfákban: És Ásérről mondta: áldott fiuk közül Ásér, legyen kedveltje testvéreinek, mártva olajba lábát. 5M Érdekes, hogy a Jeruzsálemet támadó Assur parancsnok, Rabsáké, ugyan olyan termékeny területet ígért a zsidóknak (Jeruzsálem helyett), ha átadják a várost neki és nem hallgatnak kancellárjukra Chizkijáhúra, aki az Örökkévaló segítségében bízott.

7 Amíg eljövök és elviszlek benneteket egy országba, mely olyan, mint a ti országotok: gabona és must országába, kenyér és szőlők országába, olajfa és méz országába, hogy éljetek, és meg ne haljatok - mondta a zsidóknak Rabsáké. Kir. II A hagyomány nagy jelentőséget tulajdonit magának a fénynek de sokat foglalkozik a fényt adó anyaggal, az olajjal is. Zöldellő olajfának formás gyümölcsével szépnek nevezett el téged az Örökkévaló - mondja Jirmijáhu A Midrás felteszi a kérdést, hogy mindjárt meg is magyarázhassa: Miért pont az olajbogyóhoz hasonlította a próféta a zsidó népet, hiszen már az Írásban máshol már találunk hasonlatokat a fügéhez, datolyához és a dióhoz is, most miért az olajbogyó? A magyarázat a korabeli szüreti technológiában rejlik. Abban az időben az olajbogyót úgy szüretelték, hogy először verték a fát, majd a fennmaradt olajbogyót, aztán ütötték, hogy meghasadjon és a magja kiessen, majd összepréselték a gyümölcs húsát és megkapták az értékes olajat. Hát ez a hasonlat magyarázata, a zsidóságot is lehet többször ütni, verni, préselni (adókkal), gettóba zárással, de a végén az Örökkévaló megkönyörül rajta és még értékesebb, még időt állóbb lesz, mint maga az olíva olaj. Smot Rábbá, 36, 1 Végül a hagyomány az olíva olajat a Szentéllyel hozza összefüggésbe. Miként az olaj, úgy világít a Szentély az egész világnak, miként a próféta mondja: Világosságodhoz népek jönnek... Ézsaiás, 60, 3 Ezért is nevezték őseinket zöldellő olajfának, mivel ők azok, akik hitükkel megvilágítják a világot. A Midrás itt a monoteizmusra, mint a zsidóság lényegére utal. Egy középkori kommentátor az olajbogyóban a szellemi függetlenséget látja. Összefüggésbe hozza Noé galambjával, amely amikor másodszor tért vissza Noéhoz csőrében egy olajfa levelét vitte. A Talmud szerint ez azt jelképezte, mintha a galamb azt mondta volna: inkább legyen étkem kesernyés, mint az olajbogyó, de Isten kezéből, semmint édes, mint a méz, de az emberek kezéből. Eruvin 58. A Talmud szerint, aki olajbogyóval álmodik, az remélheti, hogy része lesz a Tóra fényében Bráchot 59. Az olajbogyó mondja egy haszid bölcselő a szerény életmód, a kevéssel való beérés jelképe. Így aztán ha valaki olajbogyóról álmodik, szerény életről álmodik, s biztos lehet abban, hogy része lesz a Tóra fényében. 20 A rabbinikus irodalomban számtalan részlet szól az olajfa termésével kapcsolatban a különböző fajtákat és felhasználási módjukat illetően. A Midrásban a következő összegzést találjuk: Az olajbogyót otthagyják, hogy teljesen megérjen még a saját fáján, majd aztán leszedik a fáról és verik akkor aztán beteszik egy medencébe, ahonnan őrlő kövek közé kerül, ahol megőrlődik, aztán kötelekkel összekötik (amiken keresztül az olaj megszűrődik), akkor nehéz köveket tesznek rá (mik nyomják az olajbogyókat) és aztán végül megkapják az olajat Ex.R.36.1 A fenti részlet a bibliai idők módszerének a leírása volt, míg később, a Misna összeállítása utáni időkben, már nem veréssel szüreteltek, hanem kézzel. Kialakult egy olyan technológia mely során az ujjukat végighúzták a fa ágán és a leszakadt termés a kezükben maradt, ami gazdaságosabb módszer volt az előzőnél több okból is. A kézi szedés során az olajbogyó nem sérült, ezért az olaja értékesebb lett, és a másik nem elhanyagolható indok az 5M volt, miszerint a leesett gyümölcsöt, vagy a leesett ágon lévő gyümölcsöt ott kellett hagyni a földön, hogy az idegenek (a vándorok), árvák és özvegyek részesüljenek belőle. Bár voltak a különböző változatok és különböző méretű olajbogyók, az olajbogyót átlag mértékegységként jelölték ki különböző halachák 21 értelmezésére és azt a kifejezést, hogy az olajfák földje, úgy értelmezték, hogy az ország, ahol a jellemző mértékegység az oliva. Ber. 41b Bizonyos, nem Misnai tradíciók szerint, az Éden kert-béli életfa, olajfa volt. Ennek alapján terjedt el az a hit, hogy az olajjal felkent halhatatlan lesz. Ádám betegen (vagy már öregen) elküldte fiát Séthet vissza az Éden kertbe, az irgalom olajáért, amivel ha bekeni magát meggyógyul. Séthnek nem sikerült a misszió, mert a kertet őrző arkangyal nem engedte be, de az angyal megígérte neki, hogy az igazak kapnak az olajból, ha majd eljön a napjuk. S, hogy egy a mai időkben is hasznossá tehető talmudi gyógymódot is ismertessünk, íme: 6

8 7 Vértolulás ellen vegyen az ember cédrust, fűzfát (populus Eupratica), friss myrtust, olajfát, chilfát (salis Aegyptia), tengeri nádat és káposztát; áztassa ezeket együtt és vegyen 300 serleggel fejének egyik, 300 serleggel fejének másik oldalára 22 Az olaj és a történelem Salamon a templomépítéshez szállítandó cédrusfa ellenértékeként, Hirámnak, az északi uralkodónak 20 ezer báthnyi mennyiségben küldött olajat, ami közel 9 ezer hl színolaj, még mai világkereskedelmi áron is tekintélyes összeget képvisel. 23 1Kir 5.11; 2Krón 2.10 Az i.e. II. század közepén a Júdeát kormányzó görög uralkodó IV. Antiochosz, az eddig vallási önállóságot élvező Júdeában korlátozó intézkedéseket vezetett be, hogy elősegítse a hellenizmus térhódítását. Elhelyezte Zeusz szobrát a szentélybe, megszentségtelenítve azt, és arra kötelezte a zsidókat, hogy a Tóra szigorú tilalmát megszegve boruljanak le a városokban körülhordozott bálványok előtt. Ennek hatására egy Modiin nevű kisvárosban a Hasmoneus családból származó Mátitjáhu felkelést robbantott ki, majd fia, Júda Mákábi vezetésével egy maroknyi zsidó csapat győzelmet aratott a túlerőben lévő szír-görögök felett. Megtisztították a szentélyt, és újból felavatták, de csupán egy napra elegendő kóser olajat találtak, amellyel meggyújthatták a szent gyertyatartót, a Menórát. Új megfelelő (kóser) olaj előállítására nyolc napra volt szükség, s ekkor a hagyomány szerint csoda történt: az egy napra elegendő olaj nyolc napon át égett. Ennek az eseménynek az emlékére ünnepeljük meg Hanuka ünnepét. Hanuka első napjától kezdve minden este eggyel több gyertyát gyújtanak meg a zsidó családok és olyan helyre teszik őket, ahol hirdethetik az isteni csodát. Ezért is nevezik még a hanukát a Chág háorimnak a fény ünnepének. 24 Az olajfa később Hadrianusnak került útjába, aki a zsidó lázadók legyőzése után, 25 magát a Tórát és Izrael nevét tette tiltó listára, sőt különös kegyetlenséggel a számára zsidó jelképként létező galileai olajfa ültetvényeket is kiirtatta. 26 A következő 2-3 évszázadban és az Arab periódus első évszázadaiban, egészen a X. századig, Izrael (a parti városokról és a Jordán-völgyéről van szó, egységes országról nem beszélhetünk) legfontosabb exportterméke az olíva olaj és az olíva olajból készült szappan volt. 27 A legközelebbi híradást e tárgyban az utazó-író hercegtől, Abu al-fidától kapjuk, aki 1312-ben utazott az országban és irt a gyümölcsökről, köztük az oliváról, mint export termékről. Két további utazó a XIV. századból, Al-Dimaski és Ibn Batutah, értesít minket arról, hogy Izrael földjének legfontosabb termékei az olíva olaj és az abból készült termékek. 28 A Mameluk korszak vége felé, az Ottomán birodalom elleni háborúban a Mameluk uralkodók 29 annyira pénzszűkébe kerültek, hogy erőszakkal elvették a farmerektől az olíva termést, hogy aztán a hatalmi bürokrácia segítségével képtelenül magas árakon adják el a Jeruzsálem és Hebron környéki felhasználóknak 30.

9 8 Az Ottomán uralom nyugalmat, rendet, gazdasági és népesség növekedést eredményezett a következő évszázadokban. Ami az olajtermelést illeti, az egyre több ültetvény egyre több termést adott, egyre több olajprést építettek Szélmalmok is munkába álltak. Növekedett a szappangyártás, aminek a végterméke egész Közel-Kelet szerte, ismert és keresett volt. Az olívatermesztés és a feldolgozás annyira népszerű és sikeres lett, hogy Jeruzsálem és Ramle környékén az olajtermékekre és a szappanra, amit Egyiptomba exportáltak, luxusadót vetettek ki a hatóságok. A legnagyobb szappangyár Hebronban az Ottomán Udvar tulajdonában volt. A XIX. század vége felé ismét változott a helyzet. Az Első Alija 31 idejében létrejött kisebb zsidó települések az eddig műveletlen területeken, olajfa ligeteket, ültetvényeket hoztak létre. Az első igazán nagyméretű, ipari ültetvény az 1905 körüli években jött létre egy Ben Semen 32 nevű farmon. Folyamatosan növekedett az ültetvények területe, az állam alapításkor 1948-ban, elérte a holdat, amikortól kezdve kissé csökkent majd az 1970-es évekre beállt kb holdra, aminek már jó része nem zsidó farmokon volt. A hatnapos háború után az olajtermesztés súlypontja Galileából átkerült észak Júdea és Szamaria dombjai közé, ahol a mai napig is a földműveléssel foglalkozó lakosság egyik fő bevételi forrását adja a gyümölcs és az abból nyert olaj. Olajfa hímzéses Talit táska Az olajprés

10 9 Az Emlékmű. 1. Genius loci A Jeruzsálemet körülvevő dombok egyikének a neve Ramat Rachel, vagyis magyarul: Ráhel dombja. A hely Ráhelről, a négy ősanya egyikéről kapta a nevét. Ráhel Jákobbal kötött házasságának történetét megtaláljuk Mózes első könyvének 29, 30, és a 31. fejezeteiben. Ráhel szülés közben halt meg Betlehem közelében, Hesvan hónap 11.-én, 2198-ban, vagyis 1560-ban a mai időszámításunk kezdete előtt. Jákob az út mellett temette el feleségét és egy kőemléket, egy kőoszlopot emelt a sírjára. Az idők folyamán a sir fölötti építmény változott. Nem ismert, hogy mikor, de egy kőből és habarcsból épült, nyitott falú, ívelt tetejű építmény került a sir fölé, amit Sir Moses Montefiore ben, a török hatóságoktól nagy nehezen kicsikart engedéllyel felújított. A domb 818 méterre emelkedik a tengerszint fölé a Jeruzsálemet Betlehemmel összekötő úttól keletre s ezt figyelembe véve, érthetővé válik a hely stratégiai fontossága. Aki a dombot uralta, az uralta a délről Jeruzsálembe vezető útvonalat és ezzel a városba jutás feletti részleges hatalmat. Ez a stratégiai megfontolás az elmúlt 3000 évben, sőt még manapság is igaz A dombról rálátni Jeruzsálemre, a másik irányba Betlehemre, valamint a Júdeai sivatagra és a Holt-tengerre. Stratégiai fekvésének fontosságához illően gazdag a története, amit a helyszínen folyó archeológiai feltárások is igazolnak. A legkorábbi ásatások ben kezdődtek, és ha már emlékművekkel foglalkozunk, itt említessék meg, hogy az ekkor feltárt több mint 3000 éves temetkezési barlang, ma azoknak az etiópiai zsidóknak szentelt emlékhely, akik az Izraelbe történő (gyalogos) menekülésük során az életüket vesztették. Nem feladata ezen dolgozatnak a terület archeológiai kutatásainak ismertetése. Ezért csak érintőlegesen, a hely fontosságának és szellemének érzékeltetésére, említsük meg Júda királyainak korszakából (2700 éve) és a száműzetésből visszatérés (2500 éve) korszakából való csodálatos méretű kertekkel körülvett palotarendszert. A Második Templom idején itt élő zsidó közösség feltárt nyomait, többek között egy közösségi rituális fürdő (mikve) medencéjét.

11 10 Meg kell még említeni a 10. Római Légió parancsnoki villájának és fürdő házának itt feltárt maradványait, valamint a századi kolostort és templomot, melyet pont félúton építettek Jeruzsálem és Betlehem között. A korai moszlim időkből is találtak itt épületmaradványokat a helybeli feltárások során. A genius loci érzékeltetése nem lenne teljes az itt 1926-ban, eredetileg tíz fővel alapított kibuc 34 történetének rövid említése nélkül. Az alapítás után három évvel a kibucot a környező arab falvakból verbuválódott tömeg lerohanta, lakóit megölték és az épületeket lerombolták. A kibucot hamarosan újjá építették és 1940-re már 250 tagot számlált a közösség as háborúban kapott ismét szerepet, amikor is az egyesült arab haderő teljesen körbezárta a magaslatot és elvágta Jeruzsálemtől. Stratégiai fontosságára tekintettel az izraeli hadsereg visszafoglalta és biztosította az összeköttetést a várossal. A harcok során (Ramat Ráheli Csata), háromszor cserélt gazdát a kibuc, míg végül maradt izraeli kézen és 40 taggal megkezdte az ujjá építést éves elhagyatottság után, az 1990-es évek elején a központi és a helybeli hatóságok összefogásával létrehoztak a területen egy u.n. Archeológiai parkot. Ennek a parknak a megtervezésére Ran Morint 35 kérték fel. A park avató ünnepségén, 1996-ban, az egyik szónok megjegyezte, hogy ezen a területen az 1956-ban megtartott archeológiai konferencia óta ez az első nyilvános és hivatalos összejövetel, mert az akkor még Jordán területen megtartott konferencián a szemben lévő kolostorban megbújó Jordán hadsereg orvlövésze négy résztvevő tudós halálát és sokak sebesülését okozta. Ezen a bemutatott területen, a kibuc és az Archeológiai Park határán épült meg az Olajfák Parkja és az Olajfák Emlékműve. Az Olajfák Parkja egy öthektáros mesterségesen kialakított park, egy úgynevezett tájszobrász, vagy környezet szobrász (environmental) alkotás, szintén Ran Morin alkotása. Morin az Olajfák Emlékművét (Oszlopait) a Ráhel hegy tetejére, a Jeruzsálem közepét Herodionnal 36 összekötő (virtuális) tengelyre helyezte el úgy, hogy Jeruzsálem ókori bejáratára nézzen, az Ősatyák Útjára. 37 A 200 tervezetten ültetett olajfát 27 koncentrikus kör kerületén helyezte el. A körök középpontjába három 11 méter magas oszlop, három archaizáló dór oszlop került, melyeknek a tetejére élő olajfákat telepítettek.. Az oszlopok anyaga acél, bazalt és beton. Az alkotás teljes magassága a tetején lévő olajfákkal együtt 15 és fél méter. Az emlékoszlopok körül koncentrikusan elhelyezkedő 200 olajfa között az emlékműhöz vezető sugár utak, sorközök lettek kialakítva három irányból. Az emlékoszlopokhoz vezető északi és a dél-nyugati sétány bejáratánál, mondhatni kapujánál, az olajfa köré, annak törzsét mintegy védőn beburkolva, helyi kőből épített kúpos tér-elem őrködik az utak két oldalán. A keleti bejáratnál, a parkosított archeológiai feltáráson átsétálva, egy olajfa köré spirálisan megépített, olajfára emlékeztető kilátóhoz érünk, mely ritka élményt kínál. A város és a júdeai dombok együttes látványát, az egyik legszebbet a sok jeruzsálemi kilátó pont látványa közül. Előttünk Jeruzsálem, az óváros, a Júdeai sivatag és a Holt-tenger. Az ég kékje, a város szikrázóan fehér kövei, középen a Szikla Mecset kék csempéivel és aranyszínű kupolájával, mögötte a sivatag drappos-barnás árnyalata, ami még jobban kiemeli a kisebb erdők és datolya

12 11 vagy banán ültetvények többféle zöldben pompázó foltjait és az egészet keretbe foglalja, lezárja a horizonton feltűnő Holt-tenger szürkés kék csíkja. S mindezt szinte már giccsesen, de épp ezért örökérvényű szépséggel koronázza meg a délutáni lemenő nap narancsos, vörös, sárgás izzó szikrázása. Ha Rómát látni és meghalni, akkor ezt látni és élni akarni. Örökké. Az emlékmű elkészülésének kronológiája: 1990 az előzetes tervek elfogadása 1990 a koncentrikus olajfa liget ültetése 1992 a teljes terv makett elkészülte 1995 a víz és elektromos vezetékek részletes megtervezése, majd ezek lefektetése 1996 a képpont felé vezető utak, sorközök megépítése, egy kilátó, egy parkoló megépítése, az olajfák átültetése végleges helyükre végső munkálatok, útjelző és irányító táblák elhelyezése, megnyitó ünnepség. 2. A koncepció és megvalósulás Művészi álom és a helyszín mérnöki terve Az emlékmű az idő múlását fogalmazza meg oly módon, hogy egy új szintet, egy új földszintet hoz létre a történelmi tájból kiemelkedő, archaizáló oszlopok tetején. Értsük a földszintet szó szerint is, mert a megfelelő perspektívából fának látszó oszlopok tetején föld, termőföld van. Ebből, a történelmi múlt gyökérrendszerének tűnő posztamensre feltett termő talajból, arccal a sivatag felé nő, növekszik három termő olajfa, mely köztudottan a megújulás a termékenység és természetesen a béke szimbóluma. Élet a jelenlegi földszint felett 15 méterre

13 Az oszlopokat koncentrikusan körülvevő olajfák az erőt, a termékenységet és a békét szimbolizálják növekedésükkel és terméshozamukkal, ami számottevő évről évre, köszönhető az átgondolt és magas technológia szintű föld és talajművelésnek, valamint a legmodernebb, számítógép vezérlésű, csak éjszaka üzemelő öntöző rendszernek. A múltba gyökeredző szívós olajfák, és az ember által készített, modern, ég felé törő oszlopok az ember természet iránti tiszteletét, nagyrabecsülését fogalmazza meg közérthető, ám mégis művészi módon. Alapvető koncepcionális követelmény volt a közösség részéről, úgy megőrizni az ősi tájat, hogy a konzerválás kreatív legyen, vagyis esztétikai és történeti élményt nyújtson, tanítson értelmezni a múltat, szórakoztasson, tájékoztasson és a jövő generációk számára is értelmezhető legyen. Mindezek mellett, a fekvéséből adódóan a kultúrák találkozásának gondolatát is tartalmazza az emlékmű üzenete. Az elmúlt évezred keleti kultúrája és a több mint háromezer éves zsidó kultúra határán, a múlt véres konfliktusainak egyik középpontjában fekvő alkotás legyen a jövőben a kultúrák békés egymás mellett élésének szimbóluma. Tekintve, hogy a közelmúltban a területet kőbányának használták, ami mély és durva ezért jól látható sebeket ejtett a táj eredeti, harmonikus szépségén, a mostani beavatkozás legyen előremutató, pozitív példája az emberi építésnek, a modern kor embere és a természet közötti eszmei kapcsolatnak. Mutasson követendő példát a környezet rekreációs lehetőségeire, amiből az ifjabb nemzedék tanul és profitál. Közvetítse, érzékeltesse az idelátogatóval a hely szellemét, hasson az idelátogatóra a genius locin keresztül. Az ember alkotta műtárgyak a területen teljes egészében viseltessenek alázattal, a hely történelmével, az emberiség közös kultúrájának e helyen megnyilvánuló szellemiségével szemben. Az emberiség egyetemes kultúrájából vett hermeneutikus utalással jelezze a hely univerzális jellegét, lokális és időszakos konfliktuson való felülemelkedését. Tegye ezt szimbolikus, de azért közérthető módon. Erre a kihívásra felelt a művész a hármas szám kultikus üzenetével. A hármas számot egyaránt szakrális tisztelet övezi keleten és nyugaton, északon és délen. 38 A három oszlop, tetejükön a három olajfa és a hozzájuk vezető három sugárút jelképezi az egyetemesen értelmezhető hármas szám matematikai és spirituális harmóniáját és az ellentétek feloldásának, az ellentétek áthidalásának misztikus erejét. Az emlékoszlopok körül koncentrikus körökben elhelyezett 200 olajfa a föld összes olajfa fajtáit reprezentálják és származási helyüket tekintve képviselik a föld összes jellemző olívatermő vidékét. A 200 fát Észak-Amerika, Dél-Amerika, Afrika, Ausztrália, Ázsia, Távol és Közel-Kelet és nem utolsó sorban Európa olívatermő vidékeiről szállították ide, jelképezve ezzel a természet és a kultúrák érdekek feletti összekötő erejét. Ünnepeken és munkaszüneti napokon a környék megtelik sétálókkal, sokgyerekes családokkal, kéz a kézben sétáló párokkal és a táj harmóniájában feloldódó, a múlton merengő, de mosolygós idős emberekkel. A tájszobrász elérte célját. Az ember feloldódik a környezetében. 12

14 13 3. Az emlékmű és környezete, mint műalkotás Az idő két szintjének (akkor és most) megjelenítése térben Az ezt megelőző leírásban, 39 a szintén Morin alkotta Megdőlt fa c. írásban, már foglalkoztunk a modern művészeti irányzatokkal annak érdekében, hogy értelmezzük, és a fejlődéstörténetében elhelyezzük azt a műalkotást. Kerestük az előzményeket, a stílus környezetet, hogy értelmezzük és helyre tegyük, nem feltétlenül önmagáért a besorolás kedvéért, inkább a folyamat megértése, a keletkezés értelme, oka és az - Ez után mi várható? - gondolatok és a kérdésekre adandó válaszok okán. Ha a Megdőlt fa, mint műalkotás, elemzése során felmerült a Concept Art és a Land Art fogalma, akkor itt az Olajfák Emlékműve esetében is ezekből a fogalmakból indulhatunk ki. Távolodjunk el egy kicsit jelen témánktól, tegyünk egy kis kitérőt, hogy azután kalandozó gondolataink ismét találkozzanak és megerősítsék egymást, az ellentétes irányból, de azonos jó szándékkal érkezők örömteli találkozásaként. Agnes Denes, 40 a Conceptual Art, a Land Art egyik megteremtője, eredetileg festőművész, a természet és kultúra valamint a tudomány egymásra hatásának kutatója, 1982-ben meghívást kapott New-York City-be, hogy készítsen egy szabadtéri szobrot Manhattan közepén, egy frissen feltöltött területen, ahova később épületeket, felhőkarcolókat fognak építeni. Agnes Denes a szoborra szóló városi megbízást úgy fogta fel, mint egy talajjavító projektet a frissen feltöltött terület számára, amit később Battery Park Citynek neveztek el. A Szabadságszobor közelében, a világkereskedelmi központ ikertornyainak tövében, a Wall-Street környékén lévő kéthektárnyi területet beültette búzával és a projektjének a Búzamező - Ellentét címet adta. A köves, szemétlerakóból egy év alatt tiszta, gyomtól mentes termőföldet hoztak létre (ő és két segítője), trágyázással és öntözőrendszer felállításával. Ősszel vetettek és a tél elmúltával a búza kicsirázott. A mező először zöld, majd aranysárga lett és úgy hullámzott a felhőkarcolók tövében, mint a közeli tenger fontnyi 41 egészséges arany búza learatása után írja Denes - a Battery Park City égnek törő üveg és acélszerkezetei fedték le ezt a helyszint. A projekt címválasztása önmagáért beszél. A szemétből termőföld, a beton és üveg felhőkarcolók tövében az emberiség egyik alapvető kultúrnövénye pompázik a maga természetes szépségében, a gazdagságot sugárzó rideg épületek és a harmadik világ éhezésére választ adó termék kontrasztja, és még lehetne sorolni a megannyi ellentétet, ellentmondást, feszültséget, amiért a művész elnevezte művét: Wheatfield- A Confrontation, vagyis: Búzamező egy létező Ellentét nek.

15 14 Búzamező a felhőkarcolók árnyékában Tehát a fenti leírás alapján látjuk, hogy a Land Art művész, nem azzal a szándékkal nyúlt bele az environba, vagyis a környezetbe, más szóval a természetbe, hogy azzal ő, vagy az alkotása konfrontálódjon, hogy azzal szembeszálljon, hanem a meglévő konfrontációkra, az ember és a természet már meglévő ellentmondásaira felhívja a figyelmet. Már a történelem előtti időkben az ember beavatkozott a környezetébe, kőszerszámai, barlangrajzai, megalitjai és kőkörei révén, azért, hogy kapcsolatba kerüljön a természet erőivel. Azóta a művészek, a tervezők a legteljesebb mértékben veszik igénybe a körülöttük lévő természet formáit, színeit, mintáit, szerkezeteit és rendszerét alkotásaikban. A változásokat hozó történelmi időkre, mint a hellén kultúra alkonya, vagy az ipari és a politikai forradalmak Európája többek között az is jellemző volt, hogy a társadalmi megújulások mellett, új művészeti formák is kialakultak, melyek segítettek (vagy nem, de akartak) a társadalom és a természet megváltozott természetű kapcsolatainak kezelésében. Az 1960-as zűrzavaros társadalmi és politikai nyugtalansággal terhes években, Európában és az Egyesült Államokban művészek egy csoportja megkérdőjelezte a festészet addigi lényegét és radikálisan új utakat keresve próbáltak válaszokat találni az akkori környezeti és ökológiai kérdésekre. A táj megfestése helyett, a táj manipulálását, alakítását tűzték ki célul, különböző természeti formák és természetes anyagok természetbe történő szerves beillesztésével. Létrehozták az u.n. Lehetetlen művészetet (Impossible Art), mely összefoglaló név volt, s mely a legösszetettebb, a legfilozofikusabb volt a maga korában a 60-as, 70-es években. Ebbe az áramlatba tartozott bele a Minimal Art, a Conceptual Art és a Land Art is. Az elnevezések és a meghatározások területenként változtak, vagy fedték egymást. Az elmélkedésre hajlamos franciák szívesen beszélnek Conceptual Art-ról. Olaszországban dramatizálnak, s ott ez szegény művészet (ars povera). Az Egyesült Államokban gyakorlatiasan gondolkodnak, és azt mondják: földművek (earth work). 42 És mindez miért lehetetlen művészet? Mert nincs többé művészet. Miért nincs? Mert lehetetlen művészetet csinálni. ezek után a művészetnek lehetetlenné kell válnia. 43 Mert a hagyományos művészetbe vetett hit megrendült, a művészet klasszikus kifejező eszközei elvesztették hatékonyságukat, ezért a hagyományos értelembe vett festészet, szobrászat megszűnt. Új utakat kerestek a Lehetetlen művészek. Utoljára még a háború után, a Pop art próbált meg új értelmezésben, de hagyományos technikával megnyilvánulni. Ha ezt meg akarták haladni, újat hozni, új kifejezésmódot keresni, akkor nem volt más hátra, mint megtagadni önmagukat, vagyis magát a Művészetet. Legalább is, ami eddig megjelenő formáit illeti. Tehát létrehozták azt, ami nincs, a lehetetlent. A Nem Művészetet. Minden eddigi művészeti technika és látásmód elvetését. 44 A tájművészet alkotói úgy érezték, hogy elveszett a XX. század városi emberének kapcsolata a természettel. A természetet az iparosítás, az elvárosiasodás lassan, de biztosan igyekszik bekebelezni. A Land Art egyik ága némi rokonságot mutat a tudatos környezetvédelemmel,

16 15 annyiban, amennyiben igyekszik visszaállítani az ember és a természet közötti elveszett harmóniát. A század végétől a világ egyre több figyelmet fordít a környezetében jelentkező problémákra, mint a globális felmelegedés, a környezeti ártalmak, fajok kipusztulása, stb. A művészek ezekre a jelenségekre igyekeznek a kollektív kulturális szükség tudat fejlesztésével és a környezeti és társadalmi kérdésekre adott praktikus válaszaikkal reagálni. Térjünk vissza a mi Olajfáinkhoz, és most már műértő bennfentesként vegyük szemügyre ezt a tájalakítási, környezetépítési műalkotást. Ran Morinnak, ellentétben Agnes Denessel, nem az ellentétekre, nem a konfrontációra kellett mondanivalóját fókuszálni, nem figyelmeztetnie kellett, hanem véglegeset alkotni és harmóniára törekedni. Itt a megrendelők már ráébredtek történelmi felelősségükre és igyekeztek visszaadni a természetnek, történelemnek és az embereknek azt, ami nekik jár, függetlenül (s ez Morin legnagyobb érdeme) attól, melyik csoportnak milyen a történelem szemlélete, a kollektív emlékezete, vagy mit gondol a múltról és mik a preferenciái a jelen eseményeiről. Az Olajfák Emlékműve az egyetemes és a zsidó kultúrtörténet egy jelentős tárgyának és a köréje fonódott eszmeiségnek állit emléket. Figyelmeztet, hogy a jövőben ne csak eseményekre, történelmi személyekre, tragédiáinkra, hanem kultúránk alapvető eszmei értékeire is emlékezzünk gyakrabban, azért is, hogy az ne váljon emlékké. Az emlékoszlopok és a negyedik dimenzió Az avató ünnepség

17 16 Jegyzetek 1 Hivatkozás egy korábbi munkára: Életfa I. A háromdimenziós Kádis. 2 Pótó János, tudományos főmunkatárs, kandidátusi disszertáció/ PhD cím: Rendszerváltások és emlékművek, , Művei: Könyvek: Emlékművek, politika, közgondolkodás. MTA TTI, Budapest,1989 [1990]. 164 old. /Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, Az emlékeztetés helyei. Emlékművek és politika. Osiris Kiadó, Budapest, old. Legenda és valóság egy emlékmű körül. [A Gellért-hegyi szovjet emlékmű.] História, 1982, 6. sz old. A Wallenberg-emlékmű. História, 1984, 1. sz old. A szabadságharc hadinépe. Interjú Varga Jánossal. História, 1984, 5 6. sz old. Magyarország igazsága szobrokon. [A lord Rothermere nevéhez fűződő szobrokról.] História, 1985, 3. sz. 3 in Pótó János: Az emlékeztetés helyei. Budapest, Osiris, 2003, 18. old. 4 Wehner Tibor művészettörténész, író, Sopron, szeptember : Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, művészettörténet szak. 1993: Munkácsy-díj között a Komárom megyei Múzeumok Igazgatósága muzeológusa Tatán; ben a szentendrei Art'éria Galéria művészeti vezetője; között a Képző- és Iparművészeti Lektorátus művészeti főtanácsadója volt tól az Új Forrás szerkesztője : Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM) főosztályvezetője; 2000-től a Képző- és Iparművészeti Lektorátus munkatársa. Kutatási területe a XX. századi, ill. a kortárs művészet, különös tekintettel a szobrászatra. Tanulmányai, cikkei hazai és külföldi szakfolyóiratokban jelennek meg. Szépíróként prózai műveket és drámákat ad közre: A japán tűzoltók (Budapest, 1980); A babaszemfestő pillantása (Tatabánya, 1991); Szigorúan tilos a fűre líz (Tatabánya, 1996). Főbb művei Tatai szobrok, emlékművek, emléktáblák, Tata, 1981 Zilahy György, Tatabánya, 1985 Köztéri szobraink, Budapest, 1986 Szentendrei Vajda Lajos Stúdió, szerk.: Novotny Tihamérral, Szentendre, 2000 A hazugság és a hiány emlékművei, Budapest, Wehner Tibor: A hiány emlékművei. Folyam, szám 109. old. 6 Dame Frances Amelia Yates ( ), a Brit Birodalomért Rend kitüntetettje, történész. Okkultizmussal, a reneszánsz kor neoplatonikus filozófusaival, az emlékezettel, a hermetikával, Giordano Brunó életével foglakozott, többek között. 7 Frances Yates: The Art of Memory, London, 1966, Routledge and Kegan Paul. Yates ebben a művében a memória, a mnemotechnika rendszereket vizsgálja a klasszikus, az ókori görög kultúrától a reneszánszon keresztül egészen Leibnitzig, vagyis a téma tudományos vizsgálatának megjelenéséig. 8 Eddig is, de csak irásban, vagyis nyomtatásban. A technika előrehaladtával, a film, a videó, a digitális hang és képrögzitések, már adatbázisszerűen dokumentálják és raktározzák, katalogizálják az egyéni emlékezést. 9 James E. Young az angol nyelv és irodalom valamint a zsidó tudományok professzora a Massachusetts-i Amhurst Egyetemen, ahol 1988-óta tanit és jelenleg a Judaizmus és a Közel-Kelet tudományok karának a vezetője ben a Berlini Szenátus felkérte, az öttagú zsűri egyetlen külföldi és zsidó tagjaként, hogy vegyen részt a Német Nemzeti Emlékhely, a Meggyilkolt Európai Zsidók berlini emlékművének létrehozásában. Különböző országok és városok kérték fel emlékművek zsűrizésére, elemzésére, legújabban tagja a World Trade Center Emlékhely pályázatot elbíráló zsűrinek. Munkái: At Memory's Edge: After-images of the Holocaust in Contemporary Art and Architecture (Yale University Press, 2000), The Texture of Memory (Yale University Press, 1993), Writing and Rewriting the Holocaust (Indiana University Press, 1988) 10 James E. Young: At Memory s Edge, After-Images of the Holocaust in Contemporary Art and Architecture Yale University Press, Wehner Tibor: Köztéri szobraink Budapest, Gondolat 12 A próféta látomásának idején- kb évvel ezelőtt- Jeruzsálem kelet felé a Templom fensik körüli pár házból állt, inkább nyugatra terjeszkedett, mert a Templom hegyet az Olajfák hegyétől egy mély és széles völgy a Kidron-patak völgye választotta el.

18 17 13 Jesájá, Josephus Flavius: A zsidó háború I. 33,5 15 Az Örökkévalóval 16 A földet ne vesd be és a termést ne szedd le 17 Áront 18 Dávidot 19 Jóáb csele, hogy Dávid visszafogadja fiát Absalomot 20 A hagyomány rész Naftali Krausz: Mózes öt könyve alapján, a Tecávé hetiszakasz kommentárja 21 Zsidó törvények az élet mindennapjaira. Szó szerint: útak 22 TB Gittin 68,b 30 in Blau Lajos: Ózsidó bűvészet (Das Altjüdische Zauberwesen) in Az Országos Rabbiképző Intézet értesítője az 1879/8 tanévről; Budapest 1898., p Ponticulus Hungaricus XI. évfolyam 5. szám május copyright Surányi Dezső, 1974 Agrártörténeti Szemle, Erről a történetről a krónikát a Babilóniai Talmud Sábát traktátusának 21, b fóliánsán találjuk. 25 Bar Kochba lázadás, i.sz TJ, Pe ah a. in Encyklopedia Judaica 27 A Kairói Genizában talált levelek, iratok alapján 28 Encyklopedia Judaica, The economy of Erez Israel 29 A Mameluk periódus 1250-től 1517-ig tartott Izrael földjén. A Mamelukok Egyiptomba hurcolt, az egyiptomi uralkodó tulajdonában levő közép-ázsiai hadifoglyok voltak, akik hithű moszlimok lettek, majd idővel átvették a hatalmat Egyiptomban kiterjesztették fennhatóságukat a környező területekre is. 30 Encyklopedia Judaica, The economy of Erez Israel 31 Az 1880-as években Oroszország déli részéről mintegy zsidó vándorolt ki Palesztina területére. Ez volt az Első Alija. Szó szerint, első felmenetel, a modern kor első nagy bevándorlási hulláma. 32 Semen=olaj héberül 33 Sir Moses Montefiore, ( ) az első brit állampolgárságú zsidó, aki nemesi címet kapott Viktória királynőtől a zsidó közösségért végzett hatékony és önzetlen munkájáért. Gazdag üzletemberként 40 évesen visszavonult az üzleti tevékenységtől és csak a társadalmi tevékenységeknek élt. többször járt a Szentföldön és segítségével indult meg a modernkori Jeruzsálem felépülése. Területeket vett, lakásokat építetett, ipart telepített az Ó-városon kívülre: Yemin Mose, Szélmalom stb. Születésének 100. évfordulója Britanniában ünnepelt esemény volt és a világ zsidósága közös ünnepnapként ünnepelte meg az eseményt. 34 Olyan közösségi település, melyben a tulajdon közös, a döntéshozás közös, a vezetést választják egy bizonyos időre, a gyerekek közösségi nevelést kapnak, a tagoknak jövedelmük nincs, a közös beszerzésből közösségi elosztás van. Ma már a klasszikus (eredeti) változat ritka. 35 Az alkotóról bővebbet a Megdőlt fa jegyzeteiben. 36 Jeruzsálemtől 12 kilométerre, délre található archeológiai park, a nagy építő Heródes egyik különleges palotájának a feltárása. Később győzelme emlékére itt várost építtetett, pompás palotákkal ékesítette, hatalmas várral erősítette meg, és a maga nevéről Herodeionnak nevezte - mondja Josepfus Flavius, A Zsidó Háború 13. fejezetében Heródesről. 37 Sechemtől délre a Negevbe vezető út, Jeruzsálemen keresztül. Ez az a Kánaáni terület melyen Ábrahám életének nagy részét töltötte és vándorolt ezen az útvonalon, az Ősatyák Útján. Sekhemben (1M 12.6), Bét Él és Áj mellett (1M 12.8), Hebronban (1M 13.18), és a Negevbe, (Gerarba 1M 20.1) 38 Három a kínai kultúrában: A három páratlan szám lévén a yang, azaz a férfi princípium hatáskörébe sorolandó. Igen kiemelt szerephez jut a hagyományos kínai számszimbolikában. Elsőként említendő az Ég a Föld és az ember alkotta hármas egység (san cai). A jókívánságok kultuszának alapköve a "három sok" (sanduo), ami a nagy vagyon, a hosszú élet és a bő gyermekáldás kívánságára utal. A konfucianizmust, a taoizmust és a buddhizmust együtt a "három tanítás" (san jiao) néven szokás emlegetni. A buddhista kánon három részből, az ún. "hármas kosár"-ból (Tripitaka) áll. A "három uralkodó" vagy "három császár" (san huang) a három mitikus uralkodó a kínai mitológiában, úgy is mint: Fuxi, Suiren (tűz istene) és Shennong. A "három hivatalnok" (san guan) a három elem istenségei a kínai taoista és a késő népi mitológiában: Tianguan ("az ég hivatalnoka"), Diguan ("a föld hivatalnoka")

19 és Shuiguan ("a víz hivatalnoka"). A "hideg három barátja"-ként emlegetett bambusz, fenyő és szilva egyben a hosszúélet jelképei is (barát). A régi Kínában első tankönyvnek számító alapmű neve: "Három írásjegyes könyv" (San zi jing), amelynek minden sora három írásjegyből áll, és melynek segítségével a gyermekek elsajátíthatták a betűvetése és olvasás alapjait, miközben a legalapvetőbb konfuciánus szemléletű világképet (történelem, földrajz stb.) is megtanulták. Három állat volt, amelynek fogyasztása tabunak számított: a vadkacsa, a kutya és a fekete angolna. A "három yang" (san yang) a tavasz három hónapjának közös elnevezése volt, képeken általában három kecskével (yang) utalnak erre az időszakra. A hagyományos hivatalnoki vizsgák három fokozatból, lépcsőből álltak. A buddhizmusban a "három méreg" (san du) kifejezés a dühre, a kapzsiságra és a tudatlanságra utal. A "három világ" (san jie) - szanszkritul trailokja vagy trilokja - a vágyak a formák és a tiszta szellem világa. A három a nyugati kultúrában: A hármast, mint a szentháromság (az Atya, a Fiú és a Szentlélek) jelképét, minden időkben szent számnak tekintették, ám az Istent már jóval a kereszténység előtt hármas istenségként imádták. Ez nemcsak az asszírokra, föníciaiakra, a görögökre és a rómaiakra jellemző, hanem ugyanígy igaz az ősi skandinávokra, a druidákra, Mexikó és Peru őslakóira, valamint a kínaiakra és a japánokra is. A három nagy igehirdető apostolnak eredetileg Buddhát, Zarathusztrát és Jézus Krisztust tartották, ám később Mohamedet is hozzájuk sorolták. Nyugat Európában három középkori lovag triádról szól a legenda a három keresztény: Artur, Nagy Károly, Bouillon Gottfried, a három júdeai: Józsué, Dávid, Júdás Makkabeus; a három pogány: Hektór, Nagy Sándor és Julius Ceasar. Az ősi walesi törvények közül nem egy ún. triád volt, így például a három dolog, melyet nem szabadott a parasztnak eladnia az ura engedélye nélkül: a ló, a sertés és a méz; a három tárgy, amiért eltűnése esetén nem kellett kártérítést fizetnie a fogadósnak: a kés, a kard és a nadrág és a három állat, melynek a farkát, szemét és az életét azonos értékűnek tartották: a borjú, az átlagos értékű kancacsikó, a macska volt. A régi írek ugyancsak nagy jelentőséget tulajdonítottak a hármasnak. Az ír mitológiából ismert Nagy Erin király udvartartásában például három varázsló, három udvari bolond, három vezető kocsihajtó, három kamarás, három kanász, három ajtónálló és három pohárnok volt. Régen a Moszkva környékiek gyakorta ismételgették az "egy, kettő, három, az isten szereti a szentháromságot" mondókájukat, mert azt hitték, hogy ez szerencsét hoz számukra. Hasonló szólásmondás járta a németeknél is: "minden, ami jó, az három". És nálunk: "három a magyar igazság". A mesékben a hármas számnak széles tárházát találjuk: hárman voltak a mesék hősei, hárman az ördögfiókák és az árvák, a tündérek három kívánságot teljesítettek, három varázsigét mondtak, három életet éltek, minden esemény három napon és három éjjelen át tartott, három próbát kellett kiállni, három legfőbb erényt ismertek, háromnapi járóföldre volt valami, és háromszor lehetett próbálkozni. A háromféle boszorkány közül a feketék csak gonoszat cselekedtek, a szürkék elvétve jók is tudtak lenni, a fehérek mindig segítettek az embereknek. Az álomfejtők szerint a hármas kerék a család szaporodását jelenti; háromlevelű lóherék evése, füstbe ment tervre figyelmeztet, míg hármassal álmodni szerencsét jelent. HÁROMSZÖG A hármas geometriai megfelelője a háromszög, amelyet a misztikusok mágikus hatalommal ruháztak fel. Az egyenlő szárú háromszög az isteni tökéletesség kifejezőjeként a harmónia, az arányosság és a stabilitás jelképe. A szabályos háromszög jelképezi az isten fejét, a föld teremtőerejét, a házasságot, a jólétet, a lángot, a hegyet, a piramist, a Szentháromságot. Szimbolizálja a hármas számot, a fizikai stabilitást, a születés-élet-halál, apa-anya-gyermek, az ég-föld-alvilág hármasát. Ősi szimbólumként jelenik meg a keresztény templomokban és buddhista sztupákon az olyan egyenlő oldalú háromszög, amelynek a közepébe egy szemet festettek. A püthagoreusoknál a háromszög a bölcsességet jelentette, a három összekapcsolt háromszög pedig az egészséget. A szabadkőművesek háromszöge a világegyetemet, az emberi arcot keretező háromszögük pedig a világképet ábrázolta. A csúcsával felfelé álló háromszög a nőiesség emblémája, a lefelé mutató a férfiasságé, a két háromszög együttesen pedig a házasságé. A kettős háromszög az óegyiptomiaknál Hórusz (észak) és Széth (dél) kettősségére utal. Az egymásba írt két háromszög, a zsidóság jelképe Dávid katonáinak a pajzsát díszítette. A homokórához hasonlító, csúcsával érintkező két háromszög a szaracénok talizmánja, az isteni harag jelvénye. A két egymást metsző háromszög nem más, mint a szellem diadala az anyag felett. 39 A Megdőlt Fa oldal 18

20 19 40 Agnes Denes: Budapesten született a háború előtti években. Családja a háború után Stockholmba emigrált, ahol középiskoláit elvégezte, majd New-Yorkba ment, ahol között tanult és festett ban abba hagyta a festészetet és azóta életét a művészet és a természet, a kultúra és tudományok kapcsolatának szenteli. Alkotásaival az ember legfontosabb filozófiai természetű kérdéseit feszegeti. Egész munkássága a lehetőségek, a határok tágításának, a konvenciók átlépésének a kísérletéről és megvalósításáról szól. Világszerte 320 szabadban álló alkotását és számtalan beltéri installációit tartja számon a műtörténet. Négy könyvet irt, a művészettudományok tiszteletbeli doktora, állandó meghívott egyetemi előadó szerte a világban. 41 Kb. 500kg. 42 Catherine Millet: Contemporary art in France, 1987, Flammarion 43 Primitivism and Impossible Art, Baruch D. Kirschenbaum, Art Journal, Vol. 31, No. 2 pp Később még lesz szó, egy önálló fejezetben a Lehetetlen Képekről, (Impossible Images) a Bűn és Bűnhődés. Feloldozás? című részben. Természetesen a gondolat azonos: Eljutott-e a művészet a kiábrázolási képességének határaira? (A háború, a Holokauszt után és az atomháború előtt)

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült?

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült? MŰHELYBESZÉLGETÉS FABINY TAMÁS Vermes Géza - a zsidó Jézus és a Holt-tengeri tekercsek kutatója A magyar származású, ma Angliában élő zsidó történészt két kutatási terület tette világhírűvé: A Qumránban

Részletesebben

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9 Biblia-kor 2011-2012 1 BB 18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) A feltámadás eseményének ideje: Mikor elmúlt a szombat (16,1) Korán reggel (16,2) A hét első napján (16,2)

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Előzmény 1-4. osztályos nem rendszerezett történelmi ismeretek. Értékelés Folyamatos szóbeli feleltetés és rendszeres témazáró dolgozatok.

Előzmény 1-4. osztályos nem rendszerezett történelmi ismeretek. Értékelés Folyamatos szóbeli feleltetés és rendszeres témazáró dolgozatok. A történelem /mint múltismeret/ - az Ember és társadalom mûveltségi terület részeként - az egyik legfontosabb alapja a nemzeti és európai azonosságtudatnak. Ugyanakkor az is kitûnik belõle, hogy a népek

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Célok és feladatok. Általános koncepció

Célok és feladatok. Általános koncepció HELYI TANTERV Bibliaismeret -. évfolyam Általános koncepció A bibliaismeret tantárgy tanterve az elsajátítandó ismeretanyagot a () év folyamán koncentrikus körökben dolgozza fel: ugyanazok a témák többször

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Krisztus és a mózesi törvény

Krisztus és a mózesi törvény április 5 11. Krisztus és a mózesi törvény SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 13:2, 12; 5Mózes 22:23-24; Máté 17:24-27; Lukács 2:21-24, 41-52; János 8:1-11 Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Az egyiptomi művészet korszakai

Az egyiptomi művészet korszakai Egyiptom térképe a városokkal Az egyiptomi művészet korszakai Predinasztikus korszak (i.e. IV-III. évezred) Óbirodalom (i.e. III-II. évezred) Első átmeneti kor Középbirodalom (i.e. 2000-1700) Második átmeneti

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Őskor- Történelem előtti kor

Őskor- Történelem előtti kor AZ ŐSKOR KULTÚRÁJA Őskor- Történelem előtti kor Az emberiség fejlődéstörténetének az a korszaka, melyből írott emlékek nem maradtak ránk. Felosztása: 1. Paleolitikum: i.e. 600 000-10 000 alsó szakasz:

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!" Talán sokunknak az agyába megfordult már a kérdés: miért is kiáltunk szerencse után, amikor meglátjuk a kéményseprőt? Miért

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz *

A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz * Hitelintézeti Szemle, 14. évf. 3. szám, 2015. szeptember, 176 183. o. A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz * Duray Miklós Varga Norbert: A Biblia és a Korán politika- és gazdaságképe

Részletesebben

Az ókori világ hét csodája

Az ókori világ hét csodája Az ókori világ hét csodája 1. A gízai Nagy Piramis Kheopsz piramisa már az ókorban is a világ egyik nagy talányának számított, és ez az egyedüli fennmaradt épület az ókori világ hét csodája közül. Az egyiptológusok

Részletesebben

Az ókori világ 7 csodája. 2011 Horák György

Az ókori világ 7 csodája. 2011 Horák György Az ókori világ 7 csodája 2011 Horák György Az ókori világ hét csodája a hét legismertebb ókori építmény. A hét csodát először a Szidóni Antipatrosz említette az i. e. 2. században írt epigrammájában. A

Részletesebben

Fizikai mennyiség megadása Egy fizikai mennyiség megadásához meg kell adnunk a mérés alapegységét, ezt mértékegységnek nevezzük, valamint a mennyiség

Fizikai mennyiség megadása Egy fizikai mennyiség megadásához meg kell adnunk a mérés alapegységét, ezt mértékegységnek nevezzük, valamint a mennyiség MÉRTÉKEGYSÉGEK Fizikai mennyiség megadása Egy fizikai mennyiség megadásához meg kell adnunk a mérés alapegységét, ezt mértékegységnek nevezzük, valamint a mennyiség alapegységhez viszonyított nagyságát,

Részletesebben

TestLine - Az őskor és az ókori Kelet Minta feladatsor

TestLine - Az őskor és az ókori Kelet Minta feladatsor TestLine - z őskor és az ókori Kelet soport: 5/a 5/b átum: 2016.10.21 Típus: Témazáró dolgozat Intézmény: Kerecsendi Magyary Károly Általános Iskola Oktató: Nagy yörgy z ember termelésre történő áttérése

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint

Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint A XIX. század végéig az a nézet uralkodott, hogy Egyiptom legrégebbi emlékei a piramisok, melyek az i.e. 2600 2500 körül épültek. Ma már régészeti leletek

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

Mi köze a sógunoknak a leanhez?

Mi köze a sógunoknak a leanhez? A menedzsment szerepe a Lean és Six Sigma programok eredményességében Mi köze a sógunoknak a leanhez? A Japán Ipari Menedzsment történeti és társadalmi alapjai Tóth László Tartalomjegyzék 1. Bevezetés

Részletesebben

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat B) Mintafeladatok Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat 1. FELADAT Az alábbi források az Oszmán Birodalom hadseregéről és kormányzatáról szólnak. A források és saját ismeretei alapján mutassa

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Az önkormányzat jelképei

Az önkormányzat jelképei Szálka Község Önkormányzatának 3/2000.(VI.07.) sz. rendelete a község jelképeinek alapításáról és használatuk rendjéről a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Hit és erkölcstan 1-4. osztály

Hit és erkölcstan 1-4. osztály Hit és erkölcstan 1-4. osztály 1. évfolyam Tankönyv: Lacknerné Puskás Sára: Isten hozott 1. félév Tudja, hogy Isten, teremtő ereje által, minden, ami a világ része, Isten munkája során jött létre. A Teremtéstörténet

Részletesebben

Impresszum: A könyv tulajdonosa:

Impresszum: A könyv tulajdonosa: Impresszum: Kiadó: Izrael Állam Nagykövetsége 1026 Budapest, Fullánk utca 8. Telefon: +36-1-392-6200 Fax: +36-1-200-0783 E-mail: info@budapest.mfa.gov.il Honlap: http://budapest.mfa.gov.il Facebook: Izrael

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én Az Új Tanítás 2015. június 14-én Biró László Mi az Új? Mikor elhangzott a múlt havi tanítás, megfogalmazódott bennem, hogy most vasárnap hozzak én is egy kibontott sugallatot. Mikor az asztalomnál ültem,

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET II. A VIZSGA LEÍRÁSA

MŰVÉSZETTÖRTÉNET II. A VIZSGA LEÍRÁSA MŰVÉSZETTÖRTÉNET II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 120 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható. Nyilvánosságra

Részletesebben

KENYÉR VILÁGNAPJA október.16.

KENYÉR VILÁGNAPJA október.16. KENYÉR VILÁGNAPJA 2013.október.16. TÍZEDIK ALKALOMMAL KERÜL MEGRENDEZÉSRE MAGYARORSZÁGON A KENYÉR VILÁGNAPJA. táplálkozásunkba. A kenyér, mint alapvető élelmiszer, évezredek óta jelen van az emberiség

Részletesebben

KAOTIKUS REND. DLA értekezés tézisei. Készítette Borgó György István Csaba képzőművész. Budapest 2008.

KAOTIKUS REND. DLA értekezés tézisei. Készítette Borgó György István Csaba képzőművész. Budapest 2008. Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola KAOTIKUS REND DLA értekezés tézisei Készítette Borgó György István Csaba képzőművész. Budapest 2008. 1.) tézis Bevezető a káosz és rend meghatározására, és

Részletesebben

Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás

Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás 2. Ismerkedés a napórával FELADATLAP A az egyik legősibb időmérő eszköz, amelynek elve azon a megfigyelésen alapszik, hogy az egyes testek árnyékának hossza

Részletesebben

3. Csak egy nevet írj!(4p.) Mózes honfoglaló utóda: A 300 fős hadsereg vezére A megvakított bíra: Az ő botja virágzott ki

3. Csak egy nevet írj!(4p.) Mózes honfoglaló utóda: A 300 fős hadsereg vezére A megvakított bíra: Az ő botja virágzott ki HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: III. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám:91p. 2015. február 27 1. Sorold fel

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

BIBLIA ÉS TUDOMÁNY. 1

BIBLIA ÉS TUDOMÁNY.  1 BIBLIA ÉS TUDOMÁNY 1 Valóban elavult lenne a Biblia? Össze lehet-e egyezetni a mai tudományos eredményeket a Bibliával vagy feloldhatatlan ellentét van a kettő között? Esetleg a Biblia jóval megelőzte

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

Kora modern kori csillagászat. Johannes Kepler ( ) A Világ Harmóniája

Kora modern kori csillagászat. Johannes Kepler ( ) A Világ Harmóniája Kora modern kori csillagászat Johannes Kepler (1571-1630) A Világ Harmóniája Rövid életrajz: Született: Weil der Stadt (Német -Római Császárság) Protestáns környezet, vallásos nevelés (Művein érezni a

Részletesebben

SZKB_105_09. Most már megy?

SZKB_105_09. Most már megy? SZKB_105_09 Most már megy? SZOCKOMP_B_105_diak_book.indb 85 2007. 07. 24. 16:23:22 SZOCKOMP_B_105_diak_book.indb 86 2007. 07. 24. 16:23:22 tanulói Most már megy? 5. évfolyam 87 D1 Összekevert mondatok

Részletesebben

Wah múmiája és sírja. ledózerolták, hogy az ókori sírok további kifosztását megakadályozzák és a megfelelő régészeti feltárásukat megkezdhessék.

Wah múmiája és sírja. ledózerolták, hogy az ókori sírok további kifosztását megakadályozzák és a megfelelő régészeti feltárásukat megkezdhessék. Wah múmiája és sírja Mivel a Neszperennubot bemutató cikk sikert aratott, úgy döntöttem készítek egy hasonlót, egy korábban élt személyről, így akár össze is lehet hasonlítani kettejük temetkezését. A

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

Kós Károly. Kovács László

Kós Károly. Kovács László Kovács László Kós Károly Az a köves hegy, velünk szemben éppen: az a Tâlharu; ez itt a Piatra Calului. Ott messze pedig, a völgyhajlásból szürkén, fátyolosan, ide látszik a vénséges, kopasz Vlegyásza.

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

Ajánlott témák jegyzéke évfolyam- és szakdolgozatok készítéséhez 1

Ajánlott témák jegyzéke évfolyam- és szakdolgozatok készítéséhez 1 Ajánlott témák jegyzéke évfolyam- és szakdolgozatok készítéséhez 1 Kedves Hallgatók! Az alábbi témákat ajánljuk fontosságuk, aktualitásuk miatt figyelmetekbe évfolyamdolgozatotok illetve szakdolgozatok

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron?

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron? Kovács Sándor 1 Advent Kolozsváron? De te, Efrata Betlehemje kicsiny vagy ugyan Júda ezrei között; mégis belőled származik majd nekem Izraelnek jövendő uralkodója, származása az ősidőkre nyúlik vissza.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

1. oldal, összesen: 6

1. oldal, összesen: 6 1. oldal, összesen: 6 Márciusi jeles napok Áprilisi jeles napok Húsvéti ünnepkör Pünkösd Májusi jeles napok Főoldal A pünkösdi ünnepkör Áldozócsütörtök A húsvétot követő negyvenedik nap áldozócsütörtök,

Részletesebben

A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz

A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz KARD ÉS TOLL 2006/3 A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz Oszti Judit A konfliktusok kezelése, a háború, az erõszak társadalmi megítélése eltérõ a különbözõ

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

Gondolkozz szabadon! copyright jozsef.vegh@nyolclepes.hu

Gondolkozz szabadon! copyright jozsef.vegh@nyolclepes.hu Gondolkozz szabadon! Az özönvíz története mítosz vagy valóság A Biblia első mondata: Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet Mózes első könyve, 1:1. A teremtéstörténet egyedülálló ismertetőjegyei

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Egyiptom művészete Ókor-1

Egyiptom művészete Ókor-1 Egyiptom művészete Ókor-1 I.e. III. évezredtől - I.e. XI. század óbirodalom középbirodalom új birodalom A művészetnek a halotti kultuszt kellett szolgálnia. Fáraók (isten) attribútumaik az állszakáll és

Részletesebben

SZKC 103_03 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN III.

SZKC 103_03 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN III. SZKC 103_03 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN III. Madarak voltunk 103_D.indb 21 2007.08.30. 11:39:18 103_D.indb 22 2007.08.30. 11:39:21 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN II. 3. ÉVFOLYAM 23 D1 TALÁLÓS KÉRDÉSEK,

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben SZKA_207_02 Nemzetségek nemzete Táltosok a magyar történelemben 16 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET A NEMZETSÉGEK NEMZETE 7. ÉVFOLYAM 17 JANKOVICS MARCELL: ÁLMOS

Részletesebben

Az Ószövetségi történelem kronológiája

Az Ószövetségi történelem kronológiája Az Ószövetségi történelem kronológiája Cél 2. Az óra célja az, hogy az Ószövetség által elmondott történetek időpontját - lehetőség szerint - a legpontosabban tudjuk meghatározni. A vizsgált korszak időbeli

Részletesebben

SZIFON.COM CSAPAT. Húsvét Nyuszifon

SZIFON.COM CSAPAT. Húsvét Nyuszifon SZIFON.COM CSAPAT Húsvét Nyuszifon SZIFON.COM Nyuszifon? Ezt az ibook-ot azért készítettük, hogy megmutassuk Nektek, mennyire egyszerű egy ilyen könyvet létrehozni. A Nyuszifon könyvben gyerekek és felnőttek

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Dávid, a király (2. rész)

Dávid, a király (2. rész) A Biblia gyermekeknek bemutatja Dávid, a király (2. rész) Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/21. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Olvasd

Részletesebben

A fehér világ jövője a XXI. században

A fehér világ jövője a XXI. században Guillaume Faye: A fehér világ jövője a XXI. században Gazdag István forditása Megjelent, többek között: a Demokrata, 2007 január 18.-i számában Európa a Római Birodalom bukása óta sohasem volt ilyen drámai

Részletesebben

Matematikai érdekességek a Mindennapokban

Matematikai érdekességek a Mindennapokban Matematikai érdekességek a Mindennapokban Bűvös Négyzetek Mindenki rajzoljon egy 3 x 3-as négyzetrácsot! Írja bele a számokat 1-9-ig, hogy minden sorban és minden oszlopban a számok összege ugyanannyi

Részletesebben

CSUPOR KERT. Kulturális- és alkotóközpont az Őrségben KASZÁS A KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA

CSUPOR KERT. Kulturális- és alkotóközpont az Őrségben KASZÁS A KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA CSUPOR KERT Kulturális- és alkotóközpont az Őrségben KASZÁS A I KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET V I S 1 Z Á K KASZÁS A I KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET TÖRTÉNETÜNK Két évvel később egy újabb vállalkozásba

Részletesebben

Józsua vezér lesz lesz

Józsua vezér lesz lesz A Biblia gyermekeknek bemutatja Józsua vezér lesz lesz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben