Mária országa c október 24.én vasárnap 16 órakor emlékezünk az 1956-os eseményekre a Magyar Házban, Lövåsvägen 12, T-bana Stora Mossen.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mária országa c. 2004 október 24.én vasárnap 16 órakor emlékezünk az 1956-os eseményekre a Magyar Házban, Lövåsvägen 12, T-bana Stora Mossen."

Átírás

1 A STOCKHOLMI MAGYAR HÁZ HÍRADÓJA Kiadja a Magyar Ház Közösség XXVI. évfolyam, 98 szám, 2004 szeptember Lövåsvägen 12, Bromma ISSN PG: Szerkesztőség: Kalocsi Margit, Felelős kiadó: Kalocsi Margit Kalocsi Gyöngyi MEGHÍVÓ 2004 október 24.én vasárnap 16 órakor emlékezünk az 1956-os eseményekre a Magyar Házban, Lövåsvägen 12, T-bana Stora Mossen. Ünnepi előadó M. KISS SÁNDOR Történész, a Budapesti Pázmány Péter Egyetem rektora. Könyvet is írt 1956-ról. Az ünnepély második részében Mária országa c. KALOCSAI ANDREA és BARTÓK LÁSZLÓ előadó művészek Ady Endre, Kányádi Sándor, Márai Sándor, Wass Albert, Sík Sándor és még sok más neves író műveiből adnak elő. Kiállítás Külön meghívót nem küldünk ki. Ezért kérjük, hogy már most jegyezzék fel naptárukba ezt a napot! SZENT ISTVÁN ÜNNEPÉLY A MAGYAR HÁZBAN Augusztus 20-án emlékeztünk az első magyar keresztély királyunkra, Szent Istvánra. Az ünnepi beszédet Veress Zoltán, író, tartotta. A beszédét, amit ezúton is köszönünk, rövidítve az alábbiakban közlünk. NYOMÁBA LÉPNI Kedves barátaim! Sorstársaim az útlevélhez, állampolgársághoz, szülőhelyhez, lakhelyhez, származáshoz, vallás-hoz nem kötött magyarságban, akik Szent István napjának, a Magyar Köztársaság több mint egy évtizede hivatalos nemzeti ünnepének tiszteletére gyűltetek össze itt, a stockholmi Magyar Házban! ( ) Ahhoz, hogy egészében átlássuk Szent István napjának jelentőségét és átérezzük megünneplésének lelki szükségét, mindenekelőtt az ő évezredes léptékű történelmi szerepét kell értenünk. Erről nem tudok ötödszörre újat mondani nektek, nem tudtam már másodszorra sem; a tények változhatatlanok, s a közben eltelt évek folyamán csak megfogalmazásuk módja, értelmezésük bizonyos hangsúlyai változtak. Hadd ismételjem el tehát a tényeket az ismétlés végül is a tudás anyja. 1

2 a fiatal iszlám erőszakos terjeszkedése, keletről a népvándorlás nyomása szorongatta és amikor mi magyarok is megjelentünk az ismert történelem színpadán, előbb mint Európa ellenségei, majd nagyon hamar mint szöve ségesei, barátai, szervessé vált részei, vallása követői, kultúrája magunkba olvasztói, s nem utolsó sorban mint védőpajzsa. Azt a folyamatot, amit ma Európához való csatlakozásunknak neveznek a politikusok, Szent István egy évezreddel ezelőtt megindította és harminchat éves uralkodása alatt sikerrel befejezte. Ami a mai európai integrálódáshoz és egyáltalában: a világhoz való viszonyulásunkat mégis hasonlóvá teszi a Szent István korabelihez, az az, hogy újra gyökeres életformaváltásra kényszerülünk. Feloldódik egész politikai-földrajzi és nyelvi-kulturális koordináták között való létünk, gondolkodásunk, értelmét veszti a nagy világon e kívül nincsen számodra hely költői kijelentés; eddig egy nagy vagy több kisebb halastóban éltünk, most beúszunk a népek óceánjába és a tét újra közösségként való megmaradásunk. A helyzet és a tét azonossága mellett azonban három igen lényeges különbség vehető észre. Egyik az, hogy a nomád magyarság letelepítése, gyepűk, azaz országhatárok közé zárása, templomok, várak, városok építésére való kötelezése, földművelésre való szoktatása nem találkozott lelkes népakarattal; ellenkezőleg, heves ellenérzéssel találkozott. Ugyanez vonatkozik a kereszténység felvételére. István vaskeze, német zsoldosainak kardja és lándzsája, olasz papjainak furfangja kellett a véghezvitelhez; egy kényszerhelyzet, amely nem adott választási lehetőséget. De biztosította a túlélést. A mai életformaaz alábbi ajánlatokkal várja szeretettel kedves utasait; Repülőjáratok Stockholm-Budapest 1.950:-SEK-től Koppenhága-Budapest 1.725:-SEK-től Göteborg-Budapest 2.170:-SEK-től (Az árak nem tartalmazzak a reptéri illeteket.) IGMAN RESOR AB Holländargatan 9A, SE Stockholm Tel: , , , , Fax: +46(0) Vajkot, a honfoglalók magyari törzse utolsó fejedelmének fiát, aki a keresztségben a Stephanus nevet kapta magyarul Istefánnak, később Istvánnak mondták, arra szemelte ki a sors vagy a gondviselés, hogy évszázadok óta kóborló, különféle szövetségekben zsoldért vagy zsákmányért harcoló népét letelepítse a száz évvel előtte elfoglalt, de meg nem lakott és meg nem művelt földön; hogy a földet országgá szervezze, az országot otthonná és hazává tegye a nomád kalandozók számára, a hét törzset és a hozzájuk csatlakozottakat nemzetté kovácsolja. Ez alapvető szemlélet- és életformaváltást követelt meg népétől, amelynek végső célját nagyon kevesen értették meg, s amely ellen nagyon sokan lázongtak de amely nélkül nem lett volna sem Magyarország, nem maradt volna sem magyar nép a világon. Ezer év távolságában is elakad az ember lélegzete annak az elszántságnak, annak a kegyetlen szerelemnek, annak a már-már szörnyeteg erkölcsi erőnek az éreztén, amivel Istvánnak rá kellett kényszerítenie zabolátlan, szabad, pogány népére a gyökeresen új életformát s azt a világnézetet, amely az új életformának szellemi láthatárt és transzcendens célt kölcsönzött: a kereszténységet. Ezer év óta számos súlyos megpróbáltatás szakadt a magyarokra, de eddig még egyik sem vetette fel a legnagyobb, a tatárjárás sem, a leghoszszabb, a török hódoltság sem, a legmélyebbre ható, az egyén tudatába és lelkébe is belegázoló kommunizmus és szovjet megszállás sem a lét és nemlét kérdését az egész nemzet viszonylatában. Eddig nem vetette fel, mondom. Mert most felveti és nekünk szegzi a kérdést a körülöttünk és felettünk átalakuló világ, már nem csapás, hanem csábítás és kísértés formájában. Szent www igmanresor se István korában egy hajszálon múlott a megmaradásunk, néhány csata megnyerésén vagy elvesztésén és ő, István, megnyerte ezeket a csatákat a saját népével, véreivel, rokonaival szemben, megfizetett idegen segítséggel, azért, hogy aztán kézen fogva átvezethesse őáltala legyőzött véreit, rokonait, nemzetét a jövőbe. Stratégiája, áldozata, ha úgy tetszik, bűne és bűnhődése ezer évre biztosította megmaradásunkat Európában, európai népként. Utána ezer éven át csak megvédeni, megtartani, esetleg itt-ott javítgatni kellett nagyszerű alkotását, és ha valami elveszett belőle, lehetőleg visszaszerezni. Ilyen, a maguk rendjén szintén nagyszerű, az elveszett szabadság hősies visszaszerzésére irányult kísérleteinket idézi két másik ünnepünk, március 15-ének és október 23-ának emléknapja. De nem nehéz belátni, hogy mai ünnepünk más nagyságrend. Nem egyegy naphoz vagy eseményhez, nem egyegy aktuális célhoz vagy mozgalomhoz kötődik, hanem egy nemzet beláthatatlanul hosszú távú sorsához. Ez teszi rendkívül időszerűvé is méltó megünneplését. És amikor azt mondom: méltó, nem arra gondolok, hogy hány színes rakétát kellene Budapesten a Duna fölött elpukkasztanunk vagy itt Stockholmban mekkora kokárdát kellene kitűznünk a mellünkre augusztus 20-án. Arra gondolok, hogy fel kellene ismernünk a Szent István korabeli s a mai világhelyzet különböző díszletek és látványok közepette jelentkező lényegbeli azonosságát: azt, hogy Európának megint valamilyen szellemi-kulturális és szervezeti egységbe kell tömörülnie, ha meg akarja őrizni identitását és sajátos értékeit. Márpedig ezt akarja, ugyanúgy, mint a kora középkorban, amikor nyugatról 3

3 váltás kényelmes: szinte korlátlan egyéni szabadságot kínál, régi álmok megvalósulásának új álmával csalogat; a hagyományos kötődések oldását kívánatossá teszi az egyén, a család számára. Ezért ez önkéntesen, ellenállás nélkül megy végbe. De egyáltalán nem biztosítja a közösségi túlélést; ezt mi, volt emigránsok, régóta tudjuk. Másik az, hogy viszont az előbb említett csábítás és kísértés nemcsak ránk vonatkozik, hanem minden nyelv-közösségre, saját kultúrát ápoló nép-csoportra, saját identitáshoz ragaszkodó nemzetre. Az a nagyobb, nemzetek fölötti közösség, amely nem adja meg a benne nemzetként való megmaradás lehetőségét az őt alkotó közösségeknek, rövid életre van ítélve: a nemzetek centrifugális ereje szétbomlasztja. És fordítva: amely megadja (gondoljatok például Svájcra), az sokkal életképesebb. Mert a lelke mélyén senki sem igazán nemzetietlen, legkevésbé az, aki politikai inkorrektségnek tartja a nemzet jelentőségének hangsúlyozását; ez csupán akkor inkorrektség a szemében, amikor mások teszik. Amúgy egyébként neki is van egy nagyobb közössége, amelyhez ragaszkodik, amelynek bántása hírére a keze ökölbe szorul, amelynek sportolóit örömmel látja az olimpiai játékok dobogóján. És ez így jól van, s egyszer rá kell jönnie mindenkinek, hogy a nemzeti közösségek természetes létezésének az a legfőbb biztosítéka, ha minden ilyen közösség féltőn óvja és elszántan megvédi nemcsak a maga, hanem az összes többi jogát is a fennmaradáshoz. S végül a harmadik az, hogy ma hiába várnánk egy új Szent Istvánt. Ha születnék is ilyen elkötelezettségű, ilyen energiájú, ilyen elméjű és ilyen akaratú ember, semmilyen körülmények között nem juthatna akkora hatalomhoz, hogy még egyszer megmentsen minket egy újabb ezer évre akkor is, ha ehhez bennünk magunkban nincs elég szándék és áldozatkészség. Tavalyelőtti, negyedik ünnepi szolgálatomkor azt mondtam: tizenöt millió Szent Istvánra volna szükségünk ahhoz, hogy fenntartás nélküli bizakodással nézhessünk egy újabb évezred elé. De ennek a realitása alig elképzelhető. Talán csak az képzelhető el, hogy egy-egy ilyen augusztus 20-a, egyegy ilyen kisközösségben megünnepelt Szent István napja hagy bennünk valamennyi igyekeze-tet az ő nyomába lépésre. LAPZÁRTA november 15 Veress Zoltán Cikkeket a Magyar Ház Híradójába az drótpostacímre kérjük. A BAGÓVÁR TÖRTÉNETE Mindenki tudja, hogy Kalocsi Gitta elsajátította az oktatás tudományát és azt hivatásszerűen gyakorolja azon szülők örömére, akiknek gyermekeit nevelgeti. Figyelemmel kísértem Gittának a dohányzás elleni küzdelmét egy teljes éven át. Ezért bizonyítást nyer számomra az az állítás, hogy a jó tanár, az mindig tanár, ugyan a jóra való nevelése bizonyos korlátok közé szorította az ellenünk vívott harcát, de azért esetről estere csendes szóval, vagy talán csak egy sokat mondó tekintettel tudatta velünk a rosszalását. Az első időben harcának kezdetén aggódását fejezte ki és ezzel az egészségünk védelmére kelt. Később megfűszerezte ezt azzal, hogy egy alkalommal - csak úgy spontán, felkiáltott a mosogatógép előtt: Láttátok tegnap a tévét? Mutattak egy képet arról, hogy hogyan néz ki egy dohányzó tüdeje! Szörnyű volt látni! A hatás elmaradt, mert hát ezzel nem mondott semmi újat. Jó ötlete támadt akkor, amikor az allergiásokra és a kisgyermekekre hivatkozott. Ezzel az értelmünk helyett a szívünket célozták meg harcos nyilai. Kicsit megtorpantunk, de eszünkbe jutott az agyonhangoztatott és kissé elcsépelt, de mindenkor hatásos érv az emberi jogokra való hivatkozás. A gondolatot tett követte és ripsz-ropsz felkerült a faliújságra egy mérsékelt hangú követelés egy kuckóért, ahol kedvünkre pöfékelhetünk. (A ludas ebben én voltam a többi cigiző ártatlan!) A tiszta tüdejűek tábora ellentámadásba lendült és aláírásokat gyüjtőtt, ami szintén ott árváskodott a faliújságon heteken át. Ezekután mintha elcsendesült volna minden beállt a fegyverszünet, de csak látszólag, mivel egyik napról a másikra eltűnt minden hamutartó. Bezzeg a dugóhúzók megmaradtak! A cigarettázók képletesen a sarokba szorultak és megpróbálták szenvedélyüket suttyomban gyakorolni. Jómagam sohasem úsztam meg a tettenérés kínosságát, mert mintha az Isten Gittát egy érzékkel többel áldotta volna meg, mindig akkor toppant be a házba, amikor éppen az ujjaim között tartottam a bűnjelet. Ilyen alkalmakkor nem segített volna rajtam az sem, ha lenyelem a parázsló cigarettát, mivel a két csukott ajtó dacára Gitta már a parkolóban megérezte a füst szagát. Meggyőződésém az, hogy ilyen esetek után elővette régi tankönyveit és újra tanulmányozta azokat a fejezeteket, amelyek tanácsai alkalmazhatóak a makacs növendékek átnevelésére. Péntek esték látogatói csekélységemmel együtt ugyan súrolják a második gyerekkor határát, de mégis csak érett emberek. Ezért nem találta ildomosnak a Skolverket bölcsességeit velünk szemben alkalmazni. Aki Gittát ismeri, az tapasztalatból tudja, hogy problémák laburintusából ha kellett komprommisszumok árán is, de mindig megtalálta a célhoz vezető kiútat. Mit tegyek? - töprengett magában 4 vacsorafőzés közben Bármelyik ujjamat harapom meg, egyformán fáj mindegyik. Mákosgubát készített és éppenakkor, amikor a felaprított kiflikre rá külön akarta önteni a forró tejet, megszületett benne a BAGÓVÁR felépítésének gondolata. Május 7-én és 8-án kilenced magával összebarkácsolta a pöfékelők fellegvárát a ház udvarán. Szinte sajnálatos, hogy ezzel a salamoni ítélttel megszűnnek majd a kedves él nélküli civódások, de örülünk annak, hogy a kecske jóllakott és mégis megmaradt a káposzta. Velem gyűlik meg a baja annak, aki a jövőben holmi faliújsággal próbálja rontani a Magyar Ház tiszta levegőjét! Köszönjük, Gitta, azt is, hogy a Bagóvárral megemelted a dohányzók státusát, mivel rajtunk kívül nincsenek mások, akik egy különbejáratú saját ingatlannal rendelkeznek a Magyar Ház udvarán! a Bagóváriak nevében, Ondrusek Júlia MAGYAR HAZ KÖZÖSSÉG Óvoda a Magyar Házban Amint azt a májusi Híradóban már jeleztük, egy közeli óvoda működik ideiglenesen a Magyar Házban. A szerződes szerint hétköznapokon reggel 7 órától este 6-ig használják a földszinti helyiségeket. Minden nap kitakarítanak maguk után. A megeggyezés szerint a tánctermet pénteken délután kiűrítik, hogy a mi hétvégi rendezvényeinket ne zavarják. Nagyon igyekeznek, de ennek ellenére biztosan lesznek súrlódások, amit reményeink szerint mind a két fél jóindultával el lehet simítani. Január végén remélik, hogy a helyiségeik rendben lesznek és vissza költözhetnek a megszokott házukba. Ezért kérjük kedves tagtársainkat, hogy a Házba ne látogassanak és ne telefonáljanak a fennt említett időpontokban. Dohányosoknak Végre elértük azt, hogy nem kell szívnunk a Magyar Házban a füstöt ha nem akarjuk! A dohányzás az egész házban tilos! Kérjük ezért a kedves dohányosokat, hogy csak a kijelölt helyeken dohányozzanak, illetve a főbejárat lépcsőjén, vagy a Bagóvár teraszán. Rossz idő esetén a Bagóvárban....ÉS használják a hamutárcákat!! Nagyon nehéz és nem kellemes feladat a kavicsok közül összeszedni a sokszor félig elázott csikkeket! Azt is kérjük, hogy takarítsák ki a hamutartókat. Köszönettel! Tündék, Anikók, Valik, Gyöngyik, cserkészszülők, cserkészek, ovis gyerekek szülei és még nagyon sok-sok tagtárs nevében, Gitta. Tagdíj Postaszámlaszámunk Föreningen Ungerska Huset. A szelvényen kérjük közöljék a háztartásban élő gyermekek születési évét. Fontos adat, mivel az állami támogatásnál minden családtag számít. Kérjük a befizetőlapon mindig feltüntetni, hogy a befizetés melyik évre szól. Szoba- és teremkiadás

4 A terem- és szobakiadásért továbbra is Mihály Ferenc felel. Feri hétköznap és óra között a es telefonszámon hívható. Könyvtár A Magyar Ház könyvtára minden péntek este látogatható. Nagyon sok értékes könyv áll az olvasók rendelkezésére! 30 éves a SMOSz! Október 9.én ünnepeljük e nagy eseményt. A gálaműsort a Sveaplan-i Socialhögskolan csarnokában tartjuk, amire mindenkit szeretettel vár a rendezőség. Kalocsi Gitta, elnök L.T.B.T. ÁRVÁKAT TÁMOGATÓ EGYESÜLET Megint elmúlt az évi szabadság és szokásunkhoz híven szeretnénk beszámolni a meglátogatott árváink helyzetéről. Mindegyik gyermek, akit támogatunk, elvégezte a 2003/04-es tanévet, ki ilyen, ki olyan eredménnyel. A lényeg, hogy egyikük sem lett ismétlő. Talán Rölcsi Tündikével kezdeném Kárpátaljáról akinek sajnos még egy műtéten át kell esnie, mert a lábfeje még nem hajlik jól. Támogatásunknak köszönhetően saját lábán jár - ha lassan is - és kezdett beszélni, hála a logopédus kitartó munkájának. Ha tudjuk továbbra is támogatni, akkor az elkövetkezőkben elkezdi a tanulást. Persze a tanító járna haza hozzá, ami költségbe kerül. Ezenkívül még szüksége van a gyógy-tornára is. Nagyon hálásak az egyesület iránt és mindenkinek különkülön köszönik az önzetlen segítséget. Meglátogattuk Kovács Ferikét, aki most utolsóéves a szakiskolába (szakács). Felettesei, tanárai nagyon meg vannak elégedve mind jellemével, mind tanul-mányi eredményével, olyannyira, hogy állast ajánlottak fel neki, ha végez. Saját szavait idézve: Feri bácsi, én csak igyekezettel és becsületes helytállással tudom megköszönni a segítségüket. Maros Katalin elégezte a könyvelői szakképesítését és ilyen minőségben kapott állást Csíkszeredában. Ő is nagyon hálás és ezt szeretné kifejezni mindenkinek köszönetét a segítségnyújtásért, tervei szerint, miután életét egy kicsit rendezi (lakás, család), szeretne bekapcsolódni munkánkba. Szerintem az ilyen és ehhez hasonlatos gondolatok adnak értelmet és bátorítást a további munkánk folytatásához. A Csibészeknél is meglátogattam a gyerekeket. Nehéz volt találkoznom velük, mert különböző táborokban voltak. Jó volt látni a sok reményteljes, egészséges arcot. Beszélgetésünk során Gergely István atya (Tiszti ) elmondta a gyermekek terveit a jövővel kapcsolatosan. Meglepett, hogy milyen tisztán és logikusan tervezik életüket nem feledve el azokat, akik segítségével ezeket a terveket meg is valósíthatják. Ha a sok jókivánságot és hálaszót ide le kellene írnom, akkor bizony nem lenne könnyű dolgom. Mindenkinek köszönik a támogatást és a Jó Istentől kérik, hogy mindenkinek fizesse meg a segítséget. Déván úgy is meg kellett volna állnunk, ha nem is akartuk volna: a főút közepén egy 40/80-as gödör tátongott. Se figyelmeztető, se háromszög, semmi, ami felhívta volna a figyelmet a veszélyre. Aki járt ott, az a helyi világításról is kaphatott egy kis fogalmat, na száz szónak is az a vége, hogy mi megkaptuk azt a gödröt. Szerencsére nem voltunk messze az otthontól és így itt töltöttük az éjszakát. Csaba testvérrel nem tudtam találkozni, mert épp tanévkezdési ügyek intézésében fáradozott Bukarestben. A gyerekek jól vannak, puszilnak mindenkit és köszönik a segítséget. Saját véleményem szerint az intézet sokat változott pozitív értelemben: vannak csempézett fürdőszobák, vendégszobák, a konyha is most szép - még sokat kell dolgozni, de jó irányba haladnak, most már az otthon környezete is barátságosabb. Nagyon észre lehet venni a segítségek észszerű felhasználását. Szentegyházán meglátogattuk a Simó testvéreket. Sajnos keveset tudtunk beszélgetni mert a gyermekkórus másnap indult délmagyarországi turnéra Haáz Sándor vezetésével. Olyan volt az egész kultúrotthon, mint egy felbolydult méhkas. Mária most egy óvónői képzőbe iratkozott, amit szeretne elvégezni a mi támo-gatásunkkal. A többi gyermek (négyen) pedig kezdik az iskolát szeptember 15-én. Both Mária, az anyuka, és a többi beszélgető partnerem, köztük Haáz S. is állítják, hogy támogatásunk nélkül a gyermekek nem tudnának iskolába járni, legalább is nem a család keretén belül. Azt szeretném, ha a gyerekek megkaphatnának egy pár címet a támogatóik közül, hogy személyesen is tudjanak egy pár sort váltani. Azt hiszem mindkét fél javára válna és betekintést nyerhettek az életükbe és jobban felmérhetitek támo-gatásunk fontosságát. Nagyon hálásak és köszönik a támogatást, szavukat idézve minden esti imájukban ránk gondolnak. Meglátogattuk a csiksomlyói A.I.D.S-es gyerekek otthonát. Támogatást kérnek a következő Híradóban; ott majd bővebben fogok beszámolni rólik és a többi gyerekről. Még egyszer köszönjük minden támogatott gyermek nevében a támogatást, kívánva Nektek erőt, egészséget és békességet. Kérlek, támogassátok jelen-létekkel a szept.12-én kezdődő műsorainkat is. P.G.szám LTBT Stödförening för föräldralösa barn. Mihály Ferenc OTTHON ÉS ISKOLA A stockholmi magyar iskola megkezdte kilencedik tanévét. Most is két osztályunk indul, egy közép tagozatos és egy felsősgimnazista osztály. Megint végzett három gimnazistánk: Farkas Júlia, Gorzó-Lindroos Caroline és Békefy Rita. Mindhárman Magyarországon folytatják a tanulmányaikat. Jó érzés tudni, hogy az összeforrott csapat tagjai otthon is összetartanak - egy kollégiumban sőt, egy szobában fognak lakni. Ez az összetartás jellemzi egyébként a jelenlegi felsősöket is. Nemcsak itt Svédországban tartanak össze, hanem nyáron Magyarországon is sok időt töltöttek együtt a Balatonnál, Budapesten és másutt. Kikerült közülük egy új cserkészőrsvezetőgárda, akik a nyáron is továbbképzéseken vettek részt. Nagy szükség van rájuk. Egyik szemünk uyganis sír, a másik nevet Carolinék magyarországi tanulmányai miatt: örvendünk, hiszen úgy lesz igazán magyar az emigrációbéli fiatal, ha hosszabb időt eltölt Magyarországon, de távozásuk nagy "érvágást" jelenetett a cserkészélet szempontjából. Ebből a szempontból reméljük, hogy az otthoni kultúrális közegtől feltöltődve visszatérnek majd hozzánk. A felsősökkel a felvilágosodás korától folytatjuk az irodalmat és a történelmet, néprajzból a Felvidék és a Dunántúl folklórjára koncentrálunk. A furulyadialektusok közül is elsősorban a dunántúlival fogunk foglalkozni. A közép tagozattal eddig a magyar őstörténetet és nyelvrokonságot vettük át. Ebben a félévben az államalapítás és az Árpádház kora az esedékes történelemből. Irodalomból a népköltészet és az első magyar nyelvű írásos emlékeink alkotják a tananyagot. Ők is sok népdalt tudnak már és némelyikük már kezd ügyesen bánni a furulyával is. Mindkét csoportban van még hely. Szere-tettel várjuk magyarul tudó, éves tanulók jelentkezését. Stuber Györgynél lehet beiratkozni Mail: Stuber György, az Otthon és iskola tanára ÖNKÉPZŐ KÖR Az egyesületünk 2004 június között tartotta nyári táborát Tångagärdén. Örömmel nyugtázuk, hogy a törzsvendégek mellett idén több új érdeklődőt is köszönthettünk sorainkban. Lévén, hogy a tábor időtartama az utóbbi években három intenzív napra zsugorodott, a program igencsak zsúfolt volt.ez azt jelentette, hogy a résztvevőknek nem volt ugyan idejük unatkozni, de pihenésre, mozgásra, kötetlenebb együttlétre is kevesebb alkalom kínálkozott (az étkezéseken, tábortüzeken és Uram bocsá - egy fotballmeccs megtekintésén kívül). Külföldi meghívott az idén a kolozsvári Rostás-Péter házaspár volt. Rostás-Péter István, az idén 50 éves fennállását ünneplő Kolozsvári Rádió magyar adásának szerkesztője a romániai magyar médiáról beszélt, valamint az akkor frissen tartott helyhatósági választásokról, ezeknek menetéről és eredményeiről. Rostás-Péter Emese több erdélyi magyar lapnak a munkatársatudósítója; ő a szamosújvári örmények történetéről értekezett. Személyes példájukon keresztül bepillantást nyerhettünk egy mai fiatal erdélyi magyar értelmiségi házaspár lehetőségeibe, gondjaiba, életébe. A hazai, tehát svédországi előadók sorát 5

5 Veress Zoltán nyitotta meg, aki Jókai Mór halálának 100 éves évfordulója kapcsán egy kevésbé ismert regényről, a Szeretve mind a vérpadig-ról osztotta meg velünk gondolatait. Veress T. Magda Márai Sándorról emlékezett meg (hiszen ha már az évfordulóknál tartunk, 15 éve halt meg nagy emigráns írónk), kíváncsiságot és olvasásszomjat keltve a hallgatóságban. Bihari Szabolcs a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének harmincéves évfordulójáról és annak tervbevett őszi megünnepléséről értesített. Jordáky Béla friss híreket hozott a Magyarok Világszövetségéből és vitaindítót tartott a kettős állampolgárság kérdéséről. Mokos Imre zenei vetélkedőt rendezett Állatok a zenében címmel. Gondosan előkészített, nevelő hatású, egyben érdekes és szórakoztató színfoltja volt ez a tábori műsornak külön köszönet érte. Fülöp Géza brazíliai élményeit osztotta meg velünk, kitérve a magyar emigránsok körében szerzett tapasztalataira. Tompa Anna legújabb rajzait-festményeit mutatta be a mindig hálás közönségnek. Csáky Zoltán, a Duna Televízió szerkesztője, aki személyes okokból az utolsó pillanatban visszamondta a meghívást, elküldte nekünk a Hagymakupolás honfoglalás című dokumentumfilmjét az ortodox egyház erdélyi (főleg magyarlakta területeken történő) terjeszkedéséről - ezt az előadások egyik szünetében tekintettük meg. Szép verseket hallhattunk Burda Andrea és Sántha Hanga előadásában. A tábor utolsó napján, vasárnap, istentiszteletet tartott Nagy Gábor segédlelkész. Tábozáráskor kiértékelést tartottunk, mikoris a közönség részéről sok értekes és megszívlelendő ötlet,javaslat hangzott el mind a táborszervezés javítását, mind a jövendőbeli meghívottakat illetően. Ígérjük, hogy erőnk és lehetőségeink szerint figyelembe vesszük majd ezeket az elkövetkezendőkben. Úgy érezzük, hogy tartalmas, jó hangulatú volt a tábor. Hozzájárult ehhez minden résztvevőnek a jókedve, kedvessége, segítőkészsége is. Köszönjük a segítséget a konyhában, a reggeli és esti énekléseknél, a lángossütésnél, a vetítések előkészítésében, a vendégek szállításában. Külön köszönet Szúnyogh Jucikának a sok finom falatért. Természtesen köszönjük a SMOSz anyagi hozzájárulását és a Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösségnek azt, hogy erre a néhány napra most is, mint minden évben rendelkezésünkre bocsátotta a Tångagärde-i házat. Köszönjük a vezetőségi tagok áldozatos munkáját is. Reméljük, hogy jövőre újra találkozhatunk, régi és új táborozók, akkor már az Önképzőkör tizennyolcadik táborában. Programjaink Havi összejöveteleinket szeptember 29- én, szerdán este kor indítjuk Szente Imre előadásával: Emlékezzünk Balassi Bálintra születésének 450. évfordulója alkalmából. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Tagdíj személyenként 50 SEK. Póstaszámlaszám: Ungerska Ekumeniska Kulturgruppen. Sántha Judit, elnök József Attila több, mint ötven versét általában a legismertebbeket tartalmazza ez a kötet, amelyet maga a fordító, Ove Berglund mutatott be az Önképzőkör 2003 decemberi összejövetelén. A fordításokból ízelítőt a honlapon olvashatunk. A kötet megrendelhető 200:- koronáért (170 + postaköltség) a postaszámlaszám vagy a fordítótól címen. FORDULATOK, IDIÓMÁK SZEREPE A SVÉD KERESZTREJTVÉNYBEN Itt van az ősz, itt van újra S vele egy új évad a Magyar Ház egyesületeinek életében, amiről a Híradó hűségesen igyekszik beszámolni a továbbiakban is. A hivatalosan bejegyzett egyesületeken kívül kialakultak az évek folyamán kötetlenek is, minden közgyűlés és vezetőség nélkül. Ilyennek érzem a keresztrejtvényfejtők szervezetlen klubját, melyet csupán a közös érdeklődés tart össze, az, hogy a tagok elolvassák és a visszajelzésekből tudom várják is a rejtvénygyártók huncutságainak további elemzését. Gondolom, velem együtt élvezik az ilyen leleplezéseket, és eddig is sokat tanultak belőlük. Folytassuk hát, míg a készletből tart, mely hogy valamikor is kifogyna, attól nem kell félni. A magam részéről igen sok (nekem) új svéd szót és kifejezést tanultam s tanulok a keresztrejtvényből. Néhány példa: LES I (öt betű) A megfejtés: MJUGG új volt nekem, ahogy a szólás is: le i mjugg, ízesebb, mint le i smyg lopva, a bajusza alatt mosolyog (nőszemélyről mondva kissé furcsán hangzik.) BLOMSTERMÅTT (négy betű) virág-mérték? Van ilyen? Literre vagy súlyra mérik a virágot? Kérek két kiló rózsát szokatlan kérés volna egy virágüzletben. Ellenben tíz szál rózsát kérni egészen normális. De alighanem pontatlanabb mértékről van itt szó, amilyen például a csokor (knippa), vagy a nyaláb (fång). Hopp, itt a négybetűs megfejtés: FÅNG, ett fång blommor egy nyaláb virágot, vagy egy ölrevaló virágot már lehet szedni a virágos réten. Ha a szótár nem segít, rá nem jöttem volna a következő talányra: EFTER OMSIDER (négy betű) A szótár omsider jelentését így adja meg: så småningom, till sist (lassacskán, végül). Szerencsére az idiómát is közli, amiből a 6 megfejtés (SENT) kiderül: sent omsider: efter lång väntan, äntligen magyarul tehát végrevalahára. (A rejtvénygyártó azonban tévesen adta meg a feladatot: FÖRE OMSIDER lett volna helyesen.) DET JAG PÅ: DET VAR SANT (három betű) Feladatunk tehát egy hiányosan megadott szólást, melynek jelentése igaz(am) volt, kiegészíteni egy hárombetűs szóval a gondolatjellel megadott helyen. A megfejtés: det NÖS jag på rátüsszentettem (ez bizonyítja szavam igazságát). A nysa tüsszent igének van egy erős és egy gyenge ragozása: nyser, nös, nyst és nyser, nyste, nyst. Több hasonló ige is van a svédben. A beszélt nyelv szorgalmasan felejti az ősibb erős ragozást.) TRILLAR NER NÄR ETT LJUS GÅR UPP (hét betű) A megfejtés nem olyan nehéz, ha megértjük, hogy a kérdésben egy szólás van elbujtatva: det går upp ett ljus för någon azt jelenti, hogy valaki hirtelen megért valamit, rájön a dolog nyitjára, az összefüggésekre, fény gyúl az agyában, leesik a hályog a szeméről ; népszerű, félig argó, de már nem olyan modern szólással: leesik neki a tantusz. A telefonkártya korában a fiatalok talán már azt sem tudják, mi a tantusz. Svédül POLLETT; ez hát a megfejtés. Hogy a leesik a tantusz szólás a svédben, (s más nyelvekben) is használatos (volt?), azt ebből a példából tudtam meg. Magam sohasem hallottam svéd formáját, s a szótáram sem jegyzi. ABSOLUT (három betű) No, ezt aztán ki nem találod a szókeresztek segítsége nélkül! KAV a megfejtés: kav tystnad abszolút, teljes, tökéletes csend ; kav lugnt tökéletes nyugalom, teljesen nyugodt. Mint látjuk, a kav erősítő szócska kasználata igen korlátozott. Hasonló szerepű a pin szócska: pinfärsk abszolút friss, på pin kiv bara för att retas csak hogy bosszantson. A mol szócska: mol tyst; mol allena teljesen egyedül, szálegyedül. A svéd köznapi nyelvben számos erősítő szócska van, pl. stört: stört omöjlig képtelenség, abszurdum, eredetileg rosszalló árnyalattal, ami idővel, főleg az ifjúság nyelvében ellenkezőjére változott: störtskön, de, mint tudjuk, van még skitbra is, ami már igazán szuper. Szarjó ugyan nincs a magyarban (gondolom), de van borzasztó jó, piszokjó ; szörnyen, (iszonyúan, rettenetesen) jól mulattunk, ami ugyancsak furcsán hangzik, ha belegondolunk. A mi diáknyelvi erősítő szócskáink általában hosszabbak: haláli, oltári, állati. Köznyelvi, sőt irodalmi nyelvi erősító szó van a vadonatúj -ban. A németből került a magyar köznyelvbe többek között a holtbiztos (totsicher). Érdekes a tökjó tökmindegy ezekben korántsem a különféle jelentésű tök főnév szerepel, hanem a tökéletesen jó, tökéletesen mindegy megrövidülésével van dolgunk. Szente Imre

A STOCKHOLMI. Lövåsvägen 12, 167 33 Bromma ISSN 1100 59 39 Szerkesztőség: Kalocsi Margit,

A STOCKHOLMI. Lövåsvägen 12, 167 33 Bromma ISSN 1100 59 39 Szerkesztőség: Kalocsi Margit, A STOCKHOLMI MAGYAR HÁZ HÍRADÓJA Kiadja a Magyar Ház Közösség XXVI. évfolyam, 99 szám, 2004 december Lövåsvägen 12, 167 33 Bromma ISSN 1100 59 39 PG: 64 00 04 8 Szerkesztőség: Kalocsi Margit, Felelős kiadó:

Részletesebben

Csapatinduló (84. sz. Lehel-vezér cserkészcsapat Dallam: Zöldre van a...) A majnafrankfurti csodát ünnepeltük 1972 2010.

Csapatinduló (84. sz. Lehel-vezér cserkészcsapat Dallam: Zöldre van a...) A majnafrankfurti csodát ünnepeltük 1972 2010. BUOD INFO Bund Ungarischer Organisationen in Deutschland e.v. Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége 4. szám 2010. július Száz éves a magyar cserkészet egy világot átfogó mozgalom Az idén nyáron is,

Részletesebben

MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE KERESZTSZÜLÕK A MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROKÉRT EGYESÜLET A MOLDVAI MAGYAR OKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY.

MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE KERESZTSZÜLÕK A MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROKÉRT EGYESÜLET A MOLDVAI MAGYAR OKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY. MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE KERESZTSZÜLÕK A MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROKÉRT EGYESÜLET A MOLDVAI MAGYAR OKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY Naputánjáró A moldvai magyar oktatási program hírlevele //. évfolyam 1. szám

Részletesebben

NYILATKOZAT. Beszámoló a BUOD közgyűléséről. Bund Ungarischer Organisationen in Deutschland e.v. Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége

NYILATKOZAT. Beszámoló a BUOD közgyűléséről. Bund Ungarischer Organisationen in Deutschland e.v. Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége BUOD INFO Bund Ungarischer Organisationen in Deutschland e.v. Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége 3. szám 2009. december Beszámoló a BUOD közgyűléséről 2009. november 27-én és 28-án az Ulmi Magyar

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava 2011. május 31. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN TRIANON EMLÉKNAPRA Szeretettel meghívjuk Önt és családját 2011. június 4-én,

Részletesebben

MÁRCIUS 15-I DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAM

MÁRCIUS 15-I DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAM RÁKÓCZI SZÖVETSÉG MÁRCIUS 15-I DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAM RÁKÓCZI SZÖVETSÉG H 1027, Szász Károly utca 1. IV/1. Levélcím: H 1255, Pf. 23. Telefon: (+36 1) 201 3067, (+36 1) 212 3854 Fax: (+36 1) 212 8891 www.rakocziszovetseg.org

Részletesebben

Skandináviában rengeteg a liget,de

Skandináviában rengeteg a liget,de Alapította 1999-ben: Tar Károly 10. évfolyam 41-42. szám A DÉL - SVÉDORSZÁGI MAGYAROK CSALÁDI LAPJA 2009/ 3-4 Tíz éves a Skandináviában rengeteg a liget,de egy van! Jövőre tíz esztendős az Ághegy Ex Libris-díj

Részletesebben

Egymás iránti tisztelettel

Egymás iránti tisztelettel XXI. évfolyam 7-8. szám 2011. július augusztus Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes 2011. június 16-án tartotta ülését a városi képviselő-testület Az önkormányzat ülésén a képviselők az ügyrendet

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 7. szám. 2013. április 1. Ára 0,80 lej Érdemes célt kitűzni és azért megharcolni Felújították a mezőcsávási templomot Az élőket szólítom,

Részletesebben

NEMZETI KULTURÁLIS HAVILAP. 3. ÉVFOLYAM 5 6. SZÁM 2008. Pünkösd és Szent Iván hava. 30, Sk / 1, / 210, Ft

NEMZETI KULTURÁLIS HAVILAP. 3. ÉVFOLYAM 5 6. SZÁM 2008. Pünkösd és Szent Iván hava. 30, Sk / 1, / 210, Ft NEMZETI KULTURÁLIS HAVILAP 3. ÉVFOLYAM 5 6. SZÁM 2008. Pünkösd és Szent Iván hava 30, Sk / 1, / 210, Ft Kedves, Türelmes Olvasó! És még azt is írhattam volna, hogy hűséges. Különösen vonatkozik ez az

Részletesebben

ÚJSÁG I. évfolyam 8. szám

ÚJSÁG I. évfolyam 8. szám Áprilisi I. évfolyam 8. szám Pünkösd Negyven nappal húsvét után a feltámadt Krisztus fölvitetett a mennyekbe, és ahogy az Apostolok cselekedeteiben is olvasható (1:2-12) amikor a tanítványok keresték,

Részletesebben

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból VILÁGPO STA Újfolyam, II. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2006. tél BENNÜNK IS SZÜLESSEN MEG A MEGVÁLTÓ! Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból Tisztelt Béla

Részletesebben

VILÁGPO STA. Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél

VILÁGPO STA. Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél VILÁGPO STA Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél Önkéntesi gyakorlat 2006. január 22., vasárnap délelõtt 11 órára várjuk a budapesti Názáret Missziósházba mindazokat,

Részletesebben

Köszöntõ 5 év elteltével

Köszöntõ 5 év elteltével mindenkinek van véleménye 2011. február V. évfolyam, 2. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Köszöntõ 5 év elteltével Egy izgalmas, kalandos útra hívunk Jászfényszarura, Kedves Olvasó! Fedezzük fel

Részletesebben

Pándi Tükör. II. Pándi Meggyfesztivál ÚJ! Önkormányzati hírek 4. Balatoni nyár 7. Elismerés 15. Angol tanfolyam indulhat! 23.

Pándi Tükör. II. Pándi Meggyfesztivál ÚJ! Önkormányzati hírek 4. Balatoni nyár 7. Elismerés 15. Angol tanfolyam indulhat! 23. ÚJ! Pándi Tükör 1941 Lokális közéleti- és kulturális lap 2011. október XX. évfolyam / 3., 78. szám ŐSZ Angol tanfolyam indulhat! 23. 1275 1992 28 oldal Ára: 100 forint www.pand.hu Kiadja: Pánd Községi

Részletesebben

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag Újfolyam 27. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december Csillag mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. (Máté 2,10) Valaki egyszer a rádióban ujjhegyre

Részletesebben

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN XXVI. évfolyam 8. szám (Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava 2014. augusztus szeptember Ára: 150 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG Szurkoljunk együtt Alexáért! ALAPÍTO

Részletesebben

1992-ben határon túli és hazai matematikatanárok hozták létre ezt a versenyt. Célja az itthoni és a környező országok matematikatanítása közötti

1992-ben határon túli és hazai matematikatanárok hozták létre ezt a versenyt. Célja az itthoni és a környező országok matematikatanítása közötti Az idei tanévben a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium ad otthont a XX. Nemzetközi Magyar Matematikaversenynek. A jubileumi alkalomra való tekintettel, arra gondoltunk, hogy jó lenne visszaemlékezni

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 250 Ft

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1.

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI

HÍRLAP BALATONKENESEI BALATONKENESEI HÍRLAP 2006. május 15. XVIII. évfolyam, 5. szám www.balatonkenese.hu B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA Tátorján (Crambe tataria) A XVI. század végén már ismert volt

Részletesebben

- új pedagógiai progr. földrajzét. Az itt tanuló. száma 163. Csupán a régió két iskolájában, Ipolyvarbón. hasznosítják merészen az új iskolatörvény

- új pedagógiai progr. földrajzét. Az itt tanuló. száma 163. Csupán a régió két iskolájában, Ipolyvarbón. hasznosítják merészen az új iskolatörvény k W r t s Q KÜRTÖS VI. évfolyam 9. szám Közéleti havilap 2008. szeptember Ára 10,- korona 0,33 EUR Megkezdődött a 2008/2009-es tanév Új tanév t - új pedagógiai progr ogramok A tanév első napját leginkább

Részletesebben

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve evangélikus hetilap 73. évfolyam, 4. szám 2008. január 27. Hatvanad vasárnap Ára: 199 Ft Luthert idézõ, mondhatnánk, veretes»lutheri«érveléssel találkozunk, s [a szerzõ] úgy véli, hogy az egyházra inkább

Részletesebben

Megvitték a hírt Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. (Lk 24,5-6)

Megvitték a hírt Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. (Lk 24,5-6) A Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondója XIX. évf. 2012. 2. szám Megvitték a hírt Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. (Lk 24,5-6) 2 Ünnepi kör - Áhítat Szőlőskert

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Vizet töltünk a korsóba. Kopogtató. 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja

Vizet töltünk a korsóba. Kopogtató. 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja Kopogtató elfogadjuk, bármit mér ránk szeretõ kezével a mi Istenünk. Alig néhány hét múlva, mondhatni postafordultával kaptuk

Részletesebben

Pusztinai Magyar Ház Közösségi Ház

Pusztinai Magyar Ház Közösségi Ház Pusztinai Magyar Ház Közösségi Ház Az 1989-es rendszerváltás után úgy mint más csángóföldi faluban, Pusztinán is erős igény mutatkozott arra, hogy a magyar nyelv használata iskolában is, templomban is

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

A SZÍV ISTEN JELENLÉTÉRE FIGYELÜNK. Egyszerű, tiszta hangon szólunk hitről, értékekről. Köszönjük bizalmát! BARÁTAINKNAK A MAGYAR JEZSUITÁK HÍRLEVELE

A SZÍV ISTEN JELENLÉTÉRE FIGYELÜNK. Egyszerű, tiszta hangon szólunk hitről, értékekről. Köszönjük bizalmát! BARÁTAINKNAK A MAGYAR JEZSUITÁK HÍRLEVELE Hűség 2012. TÉL A SZÍV LELKISÉG ı KULTÚRA ı ÖNISMERET ALA PÍTVA : 1915 ISTEN JELENLÉTÉRE FIGYELÜNK kepeslap.indd 1 11/18/12 7:38:36 PM Egyszerű, tiszta hangon szólunk hitről, értékekről. Ha Ön is csatlakozni

Részletesebben

Erdélyi diákok élményei a fõvárosban

Erdélyi diákok élményei a fõvárosban BUDAFOK TÉTÉNY XVI. ÉVFOLYAM 22. SZ. 2008. NOVEMBER 14. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Erdélyi diákok élményei a fõvárosban

Részletesebben

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA Életjel AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA IV. évfolyam 4. szám Várva vártam az Urat Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és

Részletesebben