Járműipari felsőoktatási kompetencia kialakítása az alföldi régióban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Járműipari felsőoktatási kompetencia kialakítása az alföldi régióban"

Átírás

1 Járműipari felsőoktatási kompetencia kialakítása az alföldi régióban Belina Károly*, Lukács Pál** *PhD, CSc, okleveles vegyészmérnök, Kecskeméti Főiskola, GAMF Kar, Dékán, **PhD, okleveles közlekedésmérnök, Kecskeméti Főiskola, GAMF Kar tudományos főmunkatárs, Absztrakt: A DAIMLER AG 2008-ban hozott döntést arról, hogy első külföldi gyártóművét Magyarországra, azon belül is Kecskemétre telepíti. Ez a döntés komoly kihívás elé állította a magyar műszaki felsőoktatást, különösen a Kecskeméti Főiskolát. A Mercedes ugyanis nemcsak a mintegy 3000 főt foglalkoztató gyárát hozza a városba, hanem beszállítóját is, akik további munkavállalót igényelnek majd napi tevékenységükhöz. A városban és a térségben megjelenő mintegy új munkahely jelentős része autóipari alapképzettségű szakembert igényel, amely jelentős feladatot jelent a hazai műszaki felsőoktatási intézményeknek. A Kecskeméti Főiskola a vállalat döntéséig csak a képzésében elszórtan megtalálható, de önálló alapszakként nem megjelenő formában oktatott autóiparral összefüggő ismereteket, így az erre vonatkozó kompetenciák fokozott megjelenítésére van szükség az intézmény portfóliójában. A járműipari felsőoktatási kompetencia létrehozásához szükség van önálló intézményi infrastruktúra létrehozására, akkreditált képzés bevezetésére és természetesen mindez önmagában mit sem ér, ha mindezt nem kíséri megfelelő minőségű és mennyiségű hallgatói jelentkezés a szakirányú képzéshez. 1. BEVEZETŐ 1. ábra: A Mercedes-Benz gyár alapkőletétele Kecskeméten (forrás: Autopro.hu, 2008) A Daimler AG döntése nyomán az Dél-Alföldi régióban egy merőben új helyzet alakult ki, amely nagyon rövid időn belül a gazdasági struktúra, ennek következtében a társadalmi környezet jelentős változását fogja eredményezni. Bár a régióban a gépipar szerepe eddig is említésre méltó volt (Knorr-Bremse, ThyssenKrupp stb.), a Mercedes-Benz gyár építésével megkezdődött folyamat nagyságrendekkel nagyobb gépipari meghatározottságot fog jelenteni, ami természetesen jelentős változásokhoz vezet egy sor területen (munkaerőpiac, képzés, finanszírozás, ingatlanpiac stb.). Mindez azonban természetesen nem fogja háttérbe szorítani a régió hagyományosan mezőgazdasági-biotechnológiai jellegét. A Kecskeméti Főiskola szerepét ebben a környezetben kell újraértékelni és meghatározni, figyelembe véve a jelenlegi struktúráját (gépipari, kertészeti és tanítóképző karok), ill. a jövőben szükséges bővítési lehetőségeket (mind diszciplinárisan, mind szervezetileg). A járműipar közvetve más, a régióban releváns iparág számára is komoly fejlődési lehetőséget jelent: közlekedés, biotechnológia (alternatív biológiai alapú hajtóanyagok), újrahasznosítás. Ezek szerepe és jelentősége bizonyos esetekben és területeken akár nagyobb is lehet, mint maga a járműipari tevékenységé (Palkovics, 2010). Annak érdekében azonban, hogy a Mercedes-Benz letelepülése nyújtotta lehetőségeket a Kecskeméti Főiskola maradéktalanul kihasználhassa, ahhoz egy sor szervezeti, működési, infrastrukturális fejlesztést szükséges végrehajtani az elkövetkező időszakban. Ennek első lépése a GAMF Karon a jelenlegi Fém- és Műanyagfeldolgozó Technológiai Intézeten belül egy önálló autóipari szakcsoport létrehozása, az ehhez tartozó épített infrastruktúra felépítése, a járműipari akkreditált képzési szakanyag bevezetése és az induló képzés meghirdetése. A tanulmány szerzőinek célja ennek a folyamatnak a bemutatása. 2. ábra: Az MBMH Kft. kadafalvai oktatóbázisának bejárata (forrás:autopro.hu 2009)

2 2. A JÁRMŰIPAR SZEREPE MAGYARORSZÁGON A járműipar az európai gazdaság egyik legmeghatározóbb, az európai országok GDP-jének több mint a 3%-a származik a járműiparból. A járműipari vállalatok közvetlenül 4 millió, közvetve 10 millió embert foglalkoztatnak, akiknek jelentős része innovatív munkát végez. A járműipari termékek közel 20%-a az EU-n kívül kerül értékesítésre, ami a teljes export 5%-a. A kutatásfejlesztésbe fektetett összeg meghaladja a 20 milliárd eurót, amely összeg a válság ellenére sem csökkent. Az európai járműipar üzleti modellje szerint a K+F tevékenység jelentős részét nem a járműgyártók, hanem a beszállítói lánc következő szintjén lévő vállalatok végzik; a kihelyezett K+F aránya megközelíti az 50%-ot. A beszállítói lánc alacsonyabb szintjein a KKV-k részvétele fokozatosan erősödik, nemcsak a gazdasági súlyuk, hanem a K+F-ben betöltött szerepük is meghatározó. (Palkovics, 2010) A közúti járműipar Magyarország egyik legmeghatározóbb ágazata; bruttó kibocsátása közel 4000 milliárd forint, ami a teljes hazai kibocsátás 7%-a. Problémás azonban, hogy ennek az értéknek egy igen jelentős része nem hazai beszállítóktól származik. A járműipar hozzáadott értéke a GDP 3,4%-a. A teljes hazai export 17,4%-át a járműipar állította elő, ami több mint 3000 milliárd forintnak felel meg. A járműipari vállalatok 71 milliárd forintot fordítottak közvetlen K+F költségre, ami 59,6%-a az ilyen típusú tevékenységet folytató (ill. az ezt elszámoló) közel 500 vállalat teljes költségének. A járműipari vállalatok közül 15 vállalat fedi le ennek az összegnek közel 100%-át, amelyek majdnem kizárólag közúti járműgyártással foglalkoznak. A közúti járműgyártással foglalkozó hazai cégek száma meghaladja a 300-at, azonban ezek jelentős része nem rendelkezik K+F tevékenységgel. A járműiparban foglalkoztatott közel 1000 fejlesztő mérnök jelentős részét multinacionális vállalatok alkalmazzák. A 71,4 milliárd forint K+F-re költött közvetlen költség a teljes járműipari bruttó kibocsátás kb. 2%-a. A járműipari vállalatok esetén a tartós fejlődést kb. a 4,5 5%-os K+F ráfordítási szint garantálja. A fenti számok a 2008-as (a válság előtti) állapotot tükrözik. Ezekben a Mercedes gyár beindulása után jelentős ugrás várható, amely a járműipar további hazai erősödését fogja eredményezni. Nagyon fontos megemlíteni, hogy a Daimlerhez hasonló nagyvállalatok alapvetően provinciális módon működnek, az igényeiket alapvetően a közvetlenül környezetükből kívánják kielégíteni. Ez vonatkozik a beszállított alkatrészekre, szolgáltatásokra, a munkaerőre, azok képzésére, az intézményektől vásárolt szolgáltatásokra. Az Audi gyár győri letelepülése vezetett egyértelműen a főiskola egyetemmé válásához és ugrásszerű fejlődéséhez, a Bosch miskolci és hatvani tevékenysége a Miskolci Egyetem új diszciplínáinak a létrehozásához (mechatronika, villamosmérnök képzés). Itt lehet megemlíteni (természetesen minden értékelés nélkül) a Mercedes kecskeméti gyárának egyik vezetője által tett megjegyzést, miután meglátogatta a BME néhány tanszékét: nagyon pozitív benyomásokat szerzett, a bemutatott laborok megfelelnek a német színvonalnak, erre van szükség a Kecskeméti Főiskolán is. A fentiekből az alábbi következtetések vonhatók le, amelyek a főiskola számára relevanciával bírnak (természetesen sok más mellett): A járműipari vállalatok közvetlen munkaerő igénye (minden szinten) tovább nő, ami húzza magával a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásoknál alkalmazottak számát is. A Daimler a beszállított komponensek jelentős részét a régióból kívánja beszerezni, azaz a betelepülő beszállítók száma jelentősen nőni fog. A jövőben igényelt mérnökök száma (a technológia működtetésére és terméktervezésre) mind a Daimler-nél, de nagymértékben a beszállítóiknál jelentősen emelkedik, amelyet vagy friss, vagy átképzett mérnökökkel lehet kielégíteni. A munkaerő stabilitása, az alacsony fluktuáció a hatékony munkavégzés egyik legfontosabb követelménye, ezért mind a Daimler, mind a régió megoldást kell találjon a munkaerő letelepítésére és a régióba vonzására. A gyártáshoz szükséges kiszervezett műszaki támogató tevékenységet a gyár igyekszik a közvetlen környezetéből megvenni, mivel ilyen módon annak az elérhetősége és rugalmassága lényegesen magasabb. Ez igaz a felsőoktatási intézményekkel való együttműködésre is. (Palkovics, 2010) Összefoglalva, az ipar, a gazdasági környezet támasztotta követelmények mindegyike a Kecskeméti Főiskola pozíciójának a megerősödése irányában hat. 3. ábra: Az MBMH Kft. standja a Kecskeméti Főiskola évi állásbörzéjén (forrás: Kecskeméti Főiskola)

3 3. INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSEK A KECSKEMÉTI FŐISKOLÁN A Kecskeméti Főiskola Gépipari Automatizálási Műszaki Főiskolai Karon (GAMF Kar) belül az egyes műszaki oktatási egységek intézeti struktúrán belül, szakcsoporti szervezeti formában végzik tevékenységüket. Ennek megfelelően a Fém- és Műanyagfeldolgozó Technológiai Intézeten belül jelenleg a Gépgyártástechnológiai Szakcsoport, a Mechanikai Technológiai Szakcsoport és a Műanyag- és Gumitechnológiai Szakcsoport működik. Első lépésként ebben az Intézetben felállításra kerül egy új, autóipari képzésre szakosodott szakcsoport (ld. 4. ábra). Járművek és Mobil Gépek Alapszak alap- és szakirányú tantervének figyelembe vételével kerültek az egyes laboratóriumok és oktatási blokkok kialakításra. 5. ábra A Kecskeméti Főiskola nyertes TÁMOP4.2.1 autóipari tudás- és technológia pályázatának felépülése (forrás: TÁMOP pályázati anyag) 4. ábra: Az új Gépjármű-Technológiai Szakcsoport megjelenítése a Kecskeméti Főiskolán (forrás: TÁMOP pályázati anyag) A Kecskeméti Főiskola a hiányzó autóipari tudás és technológiai ismeretek megfelelő megteremtése érdekében sikeresen pályázott a TÁMOP-4.2.1/09/1-es Kutatási és technológia transzfer szolgáltatások támogatása, a felsőoktatási intézmények kutatási feltételrendszerének javítása pályázatán. Az Alföldi Térség autóipari beruházásainak lokális beágyazottságát elősegítő technológia és tudástranszfer szolgáltatások fejlesztése a Kecskeméti Főiskolán című, TÁMOP /1-2009/0006 pályázati azonosítójú, január 15-én indult, július 15-ig tartó pályázat keretében a Főiskola olyan projekt-struktúrát épített fel, amely 4 pillérre, a Járműipari Oktatási, Képzési Pillérre, a Járműipari K+F Pillérre, a Járműipari Vállalkozás-fejlesztési Pillérre és az Illeszkedési Pillérre alapozva kívánja az új Járműipari Szakcsoport feltételrendszerét megalapozni, egy a projektben meghatározott célkitűzésű Járműipari Technológiai Tudás és Projekt Koordinációs Központ létrehozása mellett (ld. 5. ábra). Az épített infrastruktúra megteremtése érdekében a Kecskeméti Főiskola pályázatot nyújtott be a TIOP pályázati célelőirányzatához. Az új Szakcsoport tervezett épületében az épülő Mercedes-Benz gyár, valamint ennek beszállítói igényeit alapul véve, a MAB által akkreditált Az új járműipari oktatási tevékenység végzésekor természetesen nem hagyható figyelmen kívül a már említett akkreditált alapszak, valamint a többi járműipari oktatást végző műszaki felsőoktatási intézmény tevékenysége sem. Emiatt a Kecskeméti Főiskola a kezdetektől fogva összehangolja ezirányú tevékenységének végzését a BME Közlekedésmérnöki Karával, a győri Széchenyi István Egyetemmel, a veszprémi Pannon Egyetemmel, a Miskolci Egyetemmel és a régióban tevékenykedő Szegedi Tudományegyetemmel is. Az így létrejövő, megosztott kompetencián alapuló oktatási és kutatás-fejlesztési tevékenység lehet az alapja a hatékony, célorientált és összehangolt közös munkának. Az egységes tananyag-fejlesztési tevékenység megalapozására a Kecskeméti Főiskola projektvezetőként nyertes közös pályázatot nyújtott be a BME Közlekedésmérnöki Karával és az AIPA Kft-vel a TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1 Képzés- és tartalomfejlesztés, különös tekintettel a hiányszakmák, új szakmák igényeihez kapcsolódó képzésekre és azok fejlesztésére előirányzatára. Az Egységesített Jármű-és mobilgépek képzés- és tananyagfejlesztés című, TÁMOP-4.1.2/A/2-10/ pályázati azonosítójú, április 1-jén indult, március 30-ig tartó pályázat keretében a Főiskola 8, míg a BME Közlekedésmérnöki Kara 70 a Járművek és Mobil Gépek Alapszakhoz tartozó tananyag elkészítését vállalta fel. Természetesen ezek a tananyagok idejében egyeztetésre kerülnek a MBMH Kft. szakértőivel is, akik mindezt az általuk és beszállítóik által igényelt autóipari szakemberek megfelelő előképzettségének biztosítása érdekében igénylik.

4 4. EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A FŐISKOLAI FEJLESZTÉSEKBEN A Kecskeméti Főiskola fejlesztései végzése során összehangolt együttműködésre törekszik a helyi önkormányzattal, régiós, országos jelentőségű gazdaságfejlesztési szervezetekkel. Ennek egyik legelső lépéseként, alapító tagként vett részt az Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft., valamint ennek Klaszterének létrehozásában. Az AIPA központi irodája és Klaszter központja is a Főiskola GAMF Karának létesítményében került befogadásra. Az AIPA célja egyértelmű: meghatározni és az élére állni annak a folyamatnak, amelyet a Mercedes-Benz gyár és beszállítóinak megtelepülése jelent Kecskemét Megyei Jogú Város és a térség (amely nem feltétlenül esik egybe a statisztikai régióval) fejlődésében (ld. 6. ábra). A beruházó Daimler AG felépíti gyárát, megvalósítja az ehhez szükséges infrastruktúra fejlesztések döntő többségét, azonban több olyan vonatkozás is van, amelyben szívesen igénybe veszi a gyárat befogadó környezet célirányos támogatását. Ilyenek különösen a közép- és felsőfokú műszaki oktatási rendszer fejlesztése, a gazdasági-, vállalkozási kultúra javítása, a KKV szektor tevékeny támogatása. 6. ábra Az AIPA gazdaságfejlesztési programjának felépítése (forrás: AIPA prezentáció) Az AIPA-val való együttműködés mellett igen jelentős az autóipar más érdekképviseleti szervezeteivel, így például a Magyar Gépjárműipari Szövetséggel (MGSZ), a Magyar Járműalkatrészgyártók Országos Szövetségével (MAJOSZ), az Autós Nagykoalícióval (ANK) való napi kooperáció. Emellett különösen fontos a Nemzetgazdasági Minisztériumban rövidesen újrainduló Autóipari Versenyképességi Tanáccsal való együttműködés, különös tekintettel a Minisztérium jogelődje által kibocsátott Járműipari Akcióterv közötti célkitűzéseire. A jelenleg társadalmi vitán levő új Széchenyi-terv 7 pilléréből több közvetlenül is érinti a járműipart és a hozzá tartozó társadalmi és gazdasági fejlesztési szükségleteket. Így a 2. pillér Zöld Gazdaság, a 3. pillér Hálózati Gazdaság, a 4. pillér Tudásgazdaság, a 6. pillér Munkagazdaság és a 7. pillér Tranzit Gazdaság végrehajtási programjai is figyelembe vételre kerülnek mind a főiskolai fejlesztések, mind az AIPA működtetése során. A Főiskola kiemelten kezeli a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megyei szervezetével, a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) megyei szervezetével, valamint a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) Bács-Kiskun megyei Szervezetével való szoros együttműködést. Nevezett szervezetek alapítóként vesznek részt az AIPA Kft. munkájában is. 5. KONKLÚZIÓ A szerzők a Mercedes-Benz kecskeméti gyárának felépítésével kapcsolatban érintett Kecskeméti Főiskola vezető oktatói, akik részt vesznek a felsőoktatási intézmény új kihívásoknak megfelelő napi fejlesztési munkájában. A Főiskola a gyár és beszállítóinak letelepülése folytán komoly feladat elé néz, egyrészt biztosítania kell ezeknek a gyártóműveknek a folyamatos szakember ellátását, másrészt mindezt olyan módon kell végrehajtani, hogy az megfeleljen a magas szintű szakmai elvárásoknak. A korábban csak részleteiben jelenlevő autóipari kompetencia megteremtése jól felépített fejlesztési koncepció mentén zajlik a Főiskolán, ennek egyes elemei, az infrastruktúra- és tananyag fejlesztés, a részvétel a térségi gazdaságfejlesztési koncepció megvalósításában, valamint a fejlődéshez tartozó együttműködések kialakítási folyamata került ebben az anyagban összefoglalásra. A legfontosabb feladat, a járműipari oktatási infrastruktúra kialakítása folyamatban van csakúgy, mint a megfelelő tananyag fejlesztése is. Az AIPA Kft. és annak Klasztere komoly bázist jelentenek a térségi gazdaságfejlesztésben, a szervezet munkájában a Főiskola alapító-befogadó intézményként igen aktívan vesz részt. A cél teljesen egyértelmű: a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. kecskeméti gyártóművének év elejére tervezett beindulásáig a Kecskeméti Főiskolának helyzetbe kell kerülnie, addigra fel kell állnia a megfelelő oktatási, képzési, K+F együttműködési keretrendszereknek. 6. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönet Kecskemét Megyei Jogú Városnak, a Bács- Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamarának, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Bács- Kiskun megyei szervezetének, a Bács-Kiskun megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványnak, az AIPA Kft-nek és Klaszternek, a BME Közlekedésmérnöki Karnak, a BME Gépjárművek Tanszéknek, a BME Elektronikus Jármű- és Járműirányítása Tudásközpontnak, valamint a Magyar Autóműszaki Felsőoktatásért Alapítványnak. A projekt megvalósítását az ÚMFT TÁMOP /1-2009/0006 és az ÚMFT TÁMOP-4.1.2/A/2-10/ programja támogatja.

5 FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM Lukács P, Autóipari és Közlekedési Kompetencia Centrumok (AKKC) hálózatának létrehozása, Műanyag és Gumi, Vol. 43, No. 4, 2006, pp /M600.pdf Palkovics L, Az alföldi gazdaságfejlesztés és a Daimler- Benz,Autopro, Szemereyné Pataki Klaudia és Palkovics L., A Daimler- Benz környezetének kialakítása a térségben BKMKIK- Konferencia február 25. zet_3v5.ppt Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. honlap: AutoPRO, a magyar gépjárműgyártók és beszállítók honlapja:, Magyar Autóműszaki Felsőoktatásért Alapítvány honlapja:, BME Elektronikus Jármű és Járműirányítási Tudásközpont honlap:

A Mercedes-Benz beruházáshoz kapcsolódó fejlesztési program

A Mercedes-Benz beruházáshoz kapcsolódó fejlesztési program A Mercedes-Benz beruházáshoz kapcsolódó fejlesztési program Pomázi Gyula CMC minősítő előadás 2012. Február 21. Tartalom 1. Mercedes beruházás és hatása a térség gazdaságára 2. Mercedeshez kapcsolódó fejlesztési

Részletesebben

ELŐADÁS CÍME. Duális Felsőoktatási képzés Kecskeméten. Kihívások és előnyök Belina Károly

ELŐADÁS CÍME. Duális Felsőoktatási képzés Kecskeméten. Kihívások és előnyök Belina Károly ELŐADÁS CÍME Duális Felsőoktatási képzés Kecskeméten Kihívások és előnyök Belina Károly Szakképzési konferencia Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 2013. november 13. Tartalom Kialakulás Mi a duális

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

A Beruházások, szereplők, potenciális együttműködések és igények a Dél-alföldi Régióban. Pomázi Gyula 2013. Július 11.

A Beruházások, szereplők, potenciális együttműködések és igények a Dél-alföldi Régióban. Pomázi Gyula 2013. Július 11. A Beruházások, szereplők, potenciális együttműködések és igények a Dél-alföldi Régióban Pomázi Gyula 2013. Július 11. 1 Tartalom 1. Mercedes beruházás és hatása a térség gazdaságára 2. Mercedeshez kapcsolódó

Részletesebben

Kecskemét jövőképe. Miskolc, 2014. május 27.

Kecskemét jövőképe. Miskolc, 2014. május 27. Kecskemét jövőképe Miskolc, 2014. május 27. Kecskemét adottságai A Duna-Tisza köze közigazgatási és gazdasági központja, megyeszékhely o Magyarország 8., a Dél-alföldi régió 2. legnépesebb városa o Nagy

Részletesebben

Járműipari Technológia Transzfer Iroda

Járműipari Technológia Transzfer Iroda TÁMOP-4.2.1-09/1-2009-0006 Az Alföldi Térség autóipari beruházásainak lokális beágyazottságát elősegítő technológia és tudástranszfer szolgáltatások fejlesztése a Kecskeméti Főiskolán Járműipari Technológia

Részletesebben

Konferencia és Vállalkozói Fórum

Konferencia és Vállalkozói Fórum Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Dr. Leszkó Róbert Ph.D., adjunktus igazságügyi gépjármű műszaki szakértő Konferencia és Vállalkozói Fórum Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban 2014-2020 Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Budapest, 2014. március 26. Tartalom 1. Jövőkép 2. Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

Beszállítói láncok versenyképességének erősítése

Beszállítói láncok versenyképességének erősítése Beszállítói láncok versenyképességének erősítése A Mikulás is benchmarkol - 9. konferencia 2015. december 3. Budapest, Hotel Benczúr Beszállítói láncok versenyképessége Ágazati fejlesztések fő pillérei

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.)

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt fejlesztési régiók szereplői: ALÁÍRÓK: (2014. március 6.) Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Komárom-Esztergom

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15. A Pólus a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban tapasztalatok és lehetőségek Szilágyi László Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

Já rmű ipári Felső őktátá si e s Kűtátá si Egyű ttmű kő de si Megá llápődá s

Já rmű ipári Felső őktátá si e s Kűtátá si Egyű ttmű kő de si Megá llápődá s Já rmű ipári Felső őktátá si e s Kűtátá si Egyű ttmű kő de si Megá llápődá s Mely létrejött Széchenyi István Egyetem cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1. Dr. Szekeres Tamás adószám: 15308902-2-08 statisztikai

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Veszprém megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Veszprém megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Veszprém megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program

VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató,nypjmk Budapest, 2014. november 20. Fejlődési alapok Növekedési tengelyek Verseny-előnyök Hatások

Részletesebben

KÁRPÁTOK BESZÁLLÍTÓI KLASZTER ALAPÍTÓ DOKUMENTUM

KÁRPÁTOK BESZÁLLÍTÓI KLASZTER ALAPÍTÓ DOKUMENTUM KÁRPÁTOK BESZÁLLÍTÓI KLASZTER ALAPÍTÓ DOKUMENTUM Mi, alapítók a mai napon létrehozzuk a KÁRPÁTOK BESZÁLLÍTÓI KLASZTERT. A Hármashatármenti térség ukrán, szlovák és magyar vállalkozásfejlesztéssel, ipartelepítéssel

Részletesebben

Felsőoktatás és K+F pályázati keretek, feltételek. Fonyó Attila OKM Felsőoktatás Fejlesztési és Tudományos Főosztály

Felsőoktatás és K+F pályázati keretek, feltételek. Fonyó Attila OKM Felsőoktatás Fejlesztési és Tudományos Főosztály Felsőoktatás és K+F pályázati keretek, feltételek Fonyó Attila OKM Felsőoktatás Fejlesztési és Tudományos Főosztály Kutatás és fejlesztés helyzete II. Alacsony K+F ráfordítás és kevés kutató Állami forrás

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Autóbuszgyártó Klaszter Budapest, 2010 augusztus 9. Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Magyar Autóbuszgyártó Klaszter 2010 áprilisában 31 magyar vállalat és a Budapesti Műszaki Egyetem Járműgyártás tanszéke

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

Kiemelt Fejlesztési Központok lehetőségei között

Kiemelt Fejlesztési Központok lehetőségei között Kiemelt Fejlesztési Központok lehetőségei 2014-2020 között Tartalom A helyszín Miskolc Megyei Jogú Város kiemelt fejlesztési központ Eredményeink - röviden Mit várunk a rendezvénytől? Miskolci jövőkép

Részletesebben

Koordinált ipar- és térségfejlesztés fenntartható növekedéssel Kecskeméten

Koordinált ipar- és térségfejlesztés fenntartható növekedéssel Kecskeméten Koordinált ipar- és térségfejlesztés fenntartható növekedéssel Kecskeméten Stratégia követelmények kialakítása a Fejlesztési koordinációs testület részvételével Szemereyné Pataki Klaudia alpolgármester

Részletesebben

Felsőoktatási fejlesztések és azok keretfeltételei, Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform

Felsőoktatási fejlesztések és azok keretfeltételei, Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform Felsőoktatási fejlesztések és azok keretfeltételei, 2016-2020 Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform 2016.05.04 Fonyó Attila Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság Felsőoktatási Kutatás-fejlesztési

Részletesebben

TUDOMÁNY ÉS TUDOMÁNYFINANSZÍROZÁS A K+F+I RENDSZERBEN

TUDOMÁNY ÉS TUDOMÁNYFINANSZÍROZÁS A K+F+I RENDSZERBEN TUDOMÁNY ÉS TUDOMÁNYFINANSZÍROZÁS A K+F+I RENDSZERBEN Fonyó Attila Osztályvezető Nemzeti Erőforrás Minisztérium Felsőoktatásért és Tudománypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárság Tudománypolitikai

Részletesebben

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag A dokumentumról Célok Piaci szereplők Társadalmi szereplők Közszféra Távlatos fejlesztési üzenetek a magyar társadalmi és gazdasági szereplők lehető legszélesebb

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

(INTEGRÁCIÓ + GENERÁCIÓVÁLTÁS)*GAZDASÁGI-TÁRSADALMI KÖRNYEZET

(INTEGRÁCIÓ + GENERÁCIÓVÁLTÁS)*GAZDASÁGI-TÁRSADALMI KÖRNYEZET (INTEGRÁCIÓ + GENERÁCIÓVÁLTÁS)*GAZDASÁGI-TÁRSADALMI KÖRNYEZET VÁLTOZÁSA = ÚJ MŰKÖDÉSI MODELL A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN DR. KOVÁCS ZSOLT SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Prezentáció felépítése Felsőoktatás helyzete

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

Kecskemét & Mercedes-Benz: Sikertörténet, nem csak a Mercedes-Benz számára

Kecskemét & Mercedes-Benz: Sikertörténet, nem csak a Mercedes-Benz számára Kecskemét & Mercedes-Benz: Sikertörténet, nem csak a Mercedes-Benz számára Manfred Schulz 2014. május 27. Kezdetben pusztán egy vízió volt 2 A Mercedes-Benz kecskeméti gyárának bemutatása és mára, íme

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁS A GINOP-BAN Keller Péter főosztályvezető-helyettes Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős

Részletesebben

Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt Működőképesség fejlesztése Versenyképességének fejlesztése Képzés Szolgáltatás Szervezet Alprojekt neve Alprojekt vezető Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése

Részletesebben

PANNON MECHATRONIKAI KLASZTER

PANNON MECHATRONIKAI KLASZTER PANNON MECHATRONIKAI KLASZTER BEMUTATKOZÁS 2007. június 05. 1 2 Milyen céllal jött létre az alapítvány 2005-ben? A nyugat-dunántúli térség gazdasági fejlődésének elősegítése a kutatás-fejlesztés helyzetének

Részletesebben

CSAOSZ Csomagolási Konferencia November 3.

CSAOSZ Csomagolási Konferencia November 3. CSAOSZ Csomagolási Konferencia 2015. November 3. CSAOSZ Csomagolási Konferencia Befektetés és Beszállítás: mit teszünk mi? Adatbázisaink: direkt és indirekt beszállítóknak K+F és KKV: a kormányzati segítség

Részletesebben

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19.

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. I. A Szilícium Mező program rövid bemutatása II. Az ÉAOP-1.1.2-2008-0013 pályázat eredményei

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

A Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. Vándorgyűlése 2014. november 27-28., Veszprém 8. szekció: Helyi gazdaságfejlesztés, munkaerőpiac, képzés

A Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. Vándorgyűlése 2014. november 27-28., Veszprém 8. szekció: Helyi gazdaságfejlesztés, munkaerőpiac, képzés A Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. Vándorgyűlése 2014. november 27-28., Veszprém 8. szekció: Helyi gazdaságfejlesztés, munkaerőpiac, képzés Molnár Nikolett PhD-hallgató molnikolett@gmail.com Szakirodalmi

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése

A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja projektindító workshop Győr, 2003. június 4. A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése Grosz András tudományos

Részletesebben

A Kar rövid bemutatása

A Kar rövid bemutatása A Kar rövid bemutatása Széchenyi István Egyetem (SZE-GYŐR) Műszaki Tudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Állam és jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális Intézet Zeneművészeti Intézet A Műszaki Tudományi

Részletesebben

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C Prof. Dr. Varga Mihály Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Felsőoktatási Centrum Zalaegerszeg,

Részletesebben

A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001

A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 TÁMOP CÉL Országos munkavállalói szövetségek, országos munkaadói szövetségek kapacitásának erősítése, együttműködésük elősegítése Konzorcium: LIGA szakszervezetek,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok MAFABE KONFERENCIA Dr. Molnár Sándor főosztályvezető Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Ipari Főosztály Telefon: (+36-1) 472-8549, E-mail: molnar.sandor@gkm.gov.hu

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Az Új Széchenyi Terv kiemelt céljai 1. Foglalkoztatás dinamikus növelése Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés Stratégia alkotás Kitörési pontok

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Heves megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Heves megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Heves megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) 1990- ben alakult azzal a céllal, hogy szakmai és pénzügyi támogatása révén elősegítse

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001

A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 TÁMOP CÉL Országos munkavállalói szövetségek, országos munkaadói szövetségek kapacitásának erősítése, együttműködésük elősegítése Konzorcium: LIGA szakszervezetek,

Részletesebben

Biztos alapok az innovációhoz. DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár

Biztos alapok az innovációhoz. DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár Biztos alapok az innovációhoz DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár EU Innovációs Eredménytábla (2013) Az innováció dimenziói Potenciálok Piaci tevékenység Eredmények Humánerőforrás

Részletesebben

Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele

Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele Tisztelt Vállalkozó! A csatolt sajtószemle a kkv-k napi működését érintő fontos változásokat, gyakorlati tudnivalókat tartalmaz. Dorog, 2015. július 20. Üdvözlettel:

Részletesebben

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19.

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19. Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető 2016. március 19. 21-22 % A digitális gazdaság a bruttó hazai termék (a továbbiakban: GDP) 21-22%-kát adja. Stabil

Részletesebben

INNOVÁCIÓS KLUB PÓDIUMBESZÉLGETÉS. FATÉR MÁRTA Technológia- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda K+F projektvezető Székesfehérvár, 2012. április 5.

INNOVÁCIÓS KLUB PÓDIUMBESZÉLGETÉS. FATÉR MÁRTA Technológia- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda K+F projektvezető Székesfehérvár, 2012. április 5. INNOVÁCIÓS KLUB PÓDIUMBESZÉLGETÉS FATÉR MÁRTA Technológia- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda K+F projektvezető Székesfehérvár, 2012. április 5. Technológiai- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda Mi a

Részletesebben

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma A hamarosan megjelenő GINOP pályázat ai, keretösszegei és várható pályázatok száma 2014-2020 Uniós források kb. 133 pályázat kb. 2733 milliárd Ft 2015 GINOP kb. 70 pályázat kb. 830 milliárd Ft Várható

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola. Közhasznúsági jelentés 2011.

Tomori Pál Főiskola. Közhasznúsági jelentés 2011. Tomori Pál Főiskola Közhasznúsági jelentés 2011. 1. Bevezetés A Tomori Pál Főiskolát a KF-SZ Kalocsai Felsőoktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság 2004. június 22. napján meghozott, 2/2004 sz. határozatával

Részletesebben

AIPA Befektetési konferencia. 2010. november 9. Program. Stratégia követelmények kialakítása a Fejlesztési koordinációs testület részvételével

AIPA Befektetési konferencia. 2010. november 9. Program. Stratégia követelmények kialakítása a Fejlesztési koordinációs testület részvételével AIPA Befektetési konferencia 2010. november 9. Program Stratégia követelmények kialakítása a Fejlesztési koordinációs testület részvételével 1 Program 11:00-10:10 Megnyitó - Szemereyné Pataki Klaudia,

Részletesebben

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012.

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012. Zöldenergia Konferencia Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012. június 14 A zöldenergia szerepe a hazai energiatermelés és felhasználás

Részletesebben

North Hungarian Automotive Cluster

North Hungarian Automotive Cluster North Hungarian Automotive Cluster Alapítók Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pannon Autóipari Klaszter 2 Az ImKKK

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16.

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Változások Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok: Partnerségi

Részletesebben

LEAN DUO EST. 2012. október 18. 13:00 19:30 Kecskeméti Főiskola, GAMF. Lean konferencia páros előadókkal

LEAN DUO EST. 2012. október 18. 13:00 19:30 Kecskeméti Főiskola, GAMF. Lean konferencia páros előadókkal LEAN DUO EST 2012. október 18. 13:00 19:30 Kecskeméti Főiskola, GAMF Lean konferencia páros előadókkal Helyszín: Kecskeméti Automatizálási Műszaki Főiskolai kar Eötvös Időpont: 2012. október 18, 13:00

Részletesebben

A BME VIK FMD pályázatának specifikumai

A BME VIK FMD pályázatának specifikumai A BME VIK FMD pályázatának specifikumai Vajta László dékán, Henk Tamás FMD megbízott FMD átadás 2011. október 26. BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Tartalom Adottságok: 1. Profil és hallgatóság 2.

Részletesebben

AZ OFI KIEMELT PROGRAMJÁNAK ELŐZMÉNYEI A CALDERONI ADATBÁZIS. Topár Gábor szakmai projektvezető TÁMOP

AZ OFI KIEMELT PROGRAMJÁNAK ELŐZMÉNYEI A CALDERONI ADATBÁZIS. Topár Gábor szakmai projektvezető TÁMOP AZ OFI KIEMELT PROGRAMJÁNAK ELŐZMÉNYEI A CALDERONI ADATBÁZIS Topár Gábor szakmai projektvezető TÁMOP 4.1.4. Miért FEMIP? Minőségfejlesztés a felsőoktatásban program = FEMIP a program korábbi munkacíme:

Részletesebben

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Pályára lépünk Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Innovatív, integrált non-profit munkaerő-piaci modell kísérleti bevezetése a pályakezdő (és részben megváltozott munkaképességű) fiatalok nyílt munkaerőpiaci

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSTÉRSÉGEK TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉGE

A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSTÉRSÉGEK TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉGE A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSTÉRSÉGEK TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉGE BARANYAI NÓRA PHD TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS MTA KRTK REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE VESZPRÉM

Részletesebben

Oktatási, továbbképzési útmutatás

Oktatási, továbbképzési útmutatás Oktatási, továbbképzési útmutatás Vállságtól napjainkig (2010. április) a foglalkoztat számának alakulása A válság a legnagyobb mértékben a fizikai munkaerőt igénylő ágazatokat sújtotta, így a feldolgozóipart

Részletesebben

Mercedes-Benz Gyár Kecskemét. Egy sikertörténet.

Mercedes-Benz Gyár Kecskemét. Egy sikertörténet. Gyár Kecskemét. Egy sikertörténet. Christian WOLFF CEO, Manufacturing Hungary Kft. Magyar Közgazdasági Társaság Vándorgyűlés, Versenyképesség Szekció Kecskemét, 2016. szeptember 16. Das Beste oder nichts.

Részletesebben

Modern Városok projekt

Modern Városok projekt Modern Városok projekt Projekt Alapadatai Projekt összköltségvetése 24.000.000.000.- HUF Projektmegvalósítás időtartama 2016-2020 Pécsi Tudományegyetem Pécs, 2016. 1 A PROJEKT ELŐZMÉNYE Magyarország Kormánya

Részletesebben

PANnon Autóipari Cluster

PANnon Autóipari Cluster PANnon Autóipari Cluster Klaszter szolgáltatások a versenyképesség erősítéséért Készítette: Kabács Zoltán Rendezvény: Lean WS - Budapest, 2007.október 24. 1.1 PANAC tagság PANAC statisztika (2005): Alkalmazottak

Részletesebben

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban Diplomás pályakezdők a versenyszektorban 2012.10.24 Tartalom Diplomás pályakezdők a versenyszektorban Friss diplomások foglalkoztatása Kereslet Toborzási nehézségek Kedvező vállalati körbe való bekerülés

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Pirolízis Technológiai Kutatóközpont bemutatása

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Pirolízis Technológiai Kutatóközpont bemutatása Pirolízis szakmai konferencia Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Pirolízis Technológiai Kutatóközpont bemutatása Dr. Puskás János, dékán 2013. szeptember 26. TÁMOP Nemzetközi

Részletesebben

Éves sajtótájékoztató 2015 Bosch csoport

Éves sajtótájékoztató 2015 Bosch csoport Éves sajtótájékoztató 2015 Bosch csoport Tartalom 1 A 2014-es üzleti év a Bosch csoportnál Javier González Pareja 2 A 2014-es üzleti év a magyarországi Bosch csoportnál Torma Krisztina 3 Javier 2014-es

Részletesebben

Pfliegler Péter - Miskolc MJV alpolgármestere

Pfliegler Péter - Miskolc MJV alpolgármestere Miskolc város és a Miskolci Egyetem együttműködése a régió kutatási-fejlesztési feladatinak megvalósításában, különös tekintettel a járműipari fejlesztésekre 2014. november 27. Pfliegler Péter - Miskolc

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI MESTER (MSc) SZAK Budapest 2012 A felsőoktatási intézmény neve, címe: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Dr. Mészáros Attila. 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok)

Dr. Mészáros Attila. 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok) Szakmai önéletrajz Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság

Részletesebben

Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások

Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások Lakatosné Lukács Zsuzsanna Regionális és Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály MENTOR-NET találkozó

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

A TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET TÖREKVÉSEI A HATÁRON ÁTNYÚLÓ FELNŐTTKÉPZÉSBEN

A TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET TÖREKVÉSEI A HATÁRON ÁTNYÚLÓ FELNŐTTKÉPZÉSBEN A TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET TÖREKVÉSEI MOLNÁR GYÖRGY igazgató TKKI Békéscsabai Igazgatóság Kecskemét, 2011. augusztus 24. ELŐZMÉNYEK: A HATÁROKON ÁTÍVELŐ TUDÁSEGYESÍTÉS KÉPESSÉGÉNEK KIALAKULÁSA

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben