KABAY JÁNOS EMLÉKE KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÁSOKON

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KABAY JÁNOS EMLÉKE KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÁSOKON"

Átírás

1 KABAY JÁNOS EMLÉKE KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÁSOKON IFJ. MENNER ÖDÖN A magyar feltalálók közül Kabay János azok közé tartozik, kinek személyével halálát követően talán a legtöbbet foglalkoztak a művészek (1. ábra). Fiatalon tűnt fel nemzetközileg elismert és nagy port kavart szabadalmával: a száraz mákszalmából való morfin előállításával, és életének 40. évében tragikus hirtelenséggel távozott az élők sorából. Életrajzával és munkásságával a gyógyszerészet kiemelkedő publicistái foglalkoztak a magyar sajtó különböző kiadványaiban, az általa alapított büdszentmihályi Alkaloida Vegyészeti Gyár RT (Ma: Tiszavasvári Alkaloida Vegyészeti Gyár) története könyv alakban és doktori értekezésként feldolgozást nyert. Jelen cikkemben nem foglalkozom életrajzának és munkásságának részletes ismertetésével csupán csak vázolom, mert célom a hálás utókor által Kabay Jánosra emlékező művészeti alkotások megismertetése. Kabay János életrajzát tőmondatokban következőkben lehet összefoglalni: Szent-Mihályon (1908-tól Büdszentmihály, 1950-től Tiszavasvári) községben született Kabay József főjegyző és Deák Piroska házasságából, ötödik gyermekként, december 27-én. Érettségi után Budapesten műegyetemi tanulmányokba fogott, de az I. világháború miatt, majd azt követően anyagi okok miatt nem állt módjában folytatni. Péter bátyjának támogatásával 1920-ban beiratkozott Budapesten gyógyszerésznek és tanulmányait kitűnő eredménnyel fejezte be. Ezt követően rövid ideig dolgozott Hajdúnánáson Péter bátyjának gyógyszertárában (2. ábra)), majd 1924-ben Budapestre ment dolgozni a Gyógynövénykísérleti Állomásra. Itt ismerkedett meg feleségével, dr. Kelp Ilona vegyész-doktornővel, nélkülözhetetlen munkatársával. Közösen dolgozták ki a zöld mákból való közvetlen morfin gyártás technológiáját, melynek szabadalma alapján 1927-ben Kabay János szülőfalujában, Büdszentmihályon gyárat alapítottak ben újabb találmányi bejelentése nyert bejegyzést, melyben az éretlen mákszalmát használta fel morfin és társalkaloidák előállítására. Életét tragikus hirtelenséggel fejezte be 1936-ban egy műtét után fellépő komplikáció miatt. Emberi magatartása, kitartása és szorgalma példaként állhat minden fiatal számára. Emlékét méltán őrzi kegyelettel az utókor, minek egyik bizonysága a most bemutatásra kerülő művészi alkotások száma és sokfélesége. FESTMÉNYEK, GRAFIKÁK 1. Portré, olaj, vászon (3. ábra). Alkotója: Emánuel Béla festőművész, készítés ideje: A festmény a Tiszavasvári Alkaloida Vegyészeti Gyár házi múzeumában látható. A festmény sötét tónusú, Kabay Jánost soványra fogyva, csontos arcvonásokkal, testileg és lelkileg megviselt emberként ábrázolja. Készítésekor még sem Kabay, sem pedig az alkotó művész nem tudta, hogy közel fél év elmúltával halott lesz Kabay János.

2 2. ábra

3 3. ábra 4. ábra 2. Portré, rézkarc, 30X40 cm-es papíron 20X30 cm-es rézlemezzel nyomva (4. ábra). Alkotója: Boros Géza grafikus. Az alkotás Kabay halálát követően, az 1. ábrán látható, 1933-ban készült útlevél-fénykép alapján készült. Az arcvonások teljesen idegenek, és nem tartozik a sikeresnek mondható Kabay ábrázolások közé. 3. Portré, rézkarc, 30X40 cm-es papíron, 20X30 cm-es nyomólemezzel nyomva (5. ábra). Alkotója: Emánuel Béla. A portré eredetije fatáblára olajtechnikával készült 1936-ban; Törökszentmiklós gyógyszertárában látható. Rézkarc sokszorosítására az 1960-as évek végén került sor. Az olvashatatlan szignálás miatt sokáig Urbán Béla festőművész alkotásának tartották, kinek portréja azonban nyomtalanul eltűnt. 4. Portré, rézkarc, 30X40 cm-es papíron, 20X30 cm-es nyomólemezzel nyomva (6. ábra). Alkotója: Nagy Zoltán grafikus, készítés ideje" A rézkarc a Képőművészeti, Alap kijelölése alapján a Képcsarnok által megjelentetett Nagy magyar gyógyszerészek c. kiadványhoz készült az 1. ábrán látható igazolvány-fénykép alapján. DOMBORMŰVEK, SZOBROK 5. Dombormű (7. ábra), 100X75 cm-es szürke márvány emléktáblán 50X40 cm-es, jobbra tekintő, bronz Kabay-profil. Alkotója: Boldogfay Farkas Sándor szobrászművészt, készítési ideje: Az alkotás Kabay János halálának tizedik évfordulójára készül,

4 KABAY JANOS « ábra 6. ábra Büdszentmihály község elöljáróságának megrendelésére. Tiszavasvári, Szabadság tér 2. sz., a szülőháza helyén álló épület térre néző falán van elhelyezve. Felirata a következő: 6. Emlékmű (8. ábra). Anyaga: terméskő beton vakolással. Kabay halálának tizedik évfordulójára, 1946-ban a gyár udvarán, volt dolgozói emelték. Az emlékmű falában 50X30 cm-es kőlapon négysoros szöveg olvasható: TUDÁSÁT, JÓSÁGÁT ÖRÖKKÉ ŐRIZZÜK HALÁLÁNAK 10 ÉVES ÉVFORDULÓJÁRA HŰ MUNKATÁRSAI 1946 JANUÁR 29

5 ITT SZÜLETETT 1896 ÉVBEN KABAY JÁNOS GYÓGYSZERÉSZ FELTALÁLÓ KÖZSÉGÜNK KIVÁLÓ SZÜLÖTTE A dombormű alatt: DICSŐSÉGÉT HIRDESSE EZ AZ EMLÉKTÁBLA HALÁLÁNAK TÍZ ÉVES FORDULÓJÁRA ALAPÍTOTTA BÜDSZENTMIHÁLY KÖZSÉG ábra A tábla alatt kovácsolt vasból készült, két, keresztbe tett babérág között három szál mákgubó. Készítője és a felirat vésnöke: id. Tornai Gyula, az Alkaloida Vegyészeti Gyár dolgozója. 7. Egészalakos szobor (9 10. ábra). Alkotója: Boldogfay Farkas Sándor szobrászművész. Anyaga: nemesített alumínium. A szobor a büdszentmihályi (tiszavasvári) gyár udvarán, a gyár dolgozói által évben emelt emlékmű tetején kapott helyet Kabay János halálának huszadik évfordulóján, 1956-ban. A szobor Kabayt munkaköpenyben, jobb kezében kémcsövet maga elé tartva ábrázolja. 8. Dombormű (11. ábra). A 7. sz. szobor talapzatának jobb, illetve baloldalán felirat, a középsőn pedig dombormű látható. A baloldal szövege három sorban : KÜZDÖTT / TEREMTETT / ALAPÍTOTT; a jobb oldal szövege: MUNKÁS / SZELLEME/ VELÜNK. A középső oldalon levő dombormű felett: Kabay János felirat, alatta pedig a születés és halálozás évszámai: látható. A domborművön a gyárépület

6 8. ábra

7

8 felett fáklyát tartva lebegő női alak Kabay Jánosnak a gyógyszeriparban végzett úttörő munkáját szimbolizálja. A központi figura Kabay János, aki felemelt bal kezében tartott kémcsövében felfedezésének eredményét mutatja a baloldalt elhelyezkedő, az egész népet jelképező négy alaknak. 9. Mellszobor (12. ábra/. Alkotója: Boldogfay Farkas Sándor szobrászművész, készítés ideje: Anyaga: nemesített alumínium. 5 példányt öntöttek belőle. 10. Mellszobor (13. ábra). Alkotója: Boldogfay Farkas Sándor szobrászművész, készítés ideje 1956 (1957?) Anyaga: nemesített alumínium. 5 példány készült belőle. A 9. ill. a 10. sz. mellszobrok a 7. sz. szobor fej-tanulmányai. Az 1956-os jubileumi emlékbizottság megrendelésére készültek a Kabay János nevét felvevő közintézmények számára. A két szoborváltozat példányai a következő helyeken található: 1. Alkaloida Vegyészeti Gyári házi múzeuma, Tiszavasvári 2. Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Budapest 3. Vasvári Pál Múzeum, Tiszavasvári 4. Kabay János Általános Iskola, Tiszavasvári 5. Kabay János gyógyszertár, Hajdúnánás 6. Kabay János gyógyszertár, Győr 7. Alkaloida Vegyészeti Gyár műszaki könyvtára, Tiszavasvári 8. Alkaloida Vegyészeti Gyár villamosüzemi vezénylőterme, Tiszavasvári. Két példány lelőhelye számomra ismeretlen. 13. ábra 11. Egészalakos síremlék dombormű ( 14. ábra). Alkotója: Boldogfay Farkas Sándor szobrászművész, felavatva: november 5-én, a budapesti farkasréti temetőben (13. parcella, 1. sor, 280. sz. sírhelye.) Anyaga: fehér márvány, műkő alapon. A domborművön Kabay János jobbra tekintő álló alakja látható, kezében kémcsővel és száras mákgubókkal.

9 14. ábra

10 ÉRMEK 12. Egyoldalas é r e m ( 15 ábra). A l k o t ó j a ismeretlen. Anyaga: bronz, 38 mm. B a b é r koszorúval övezett gyógyszerészeti címer, felül 1848, alul évszámokkal, a k ö r iratban K A B A Y J Á N O S E M L É K É R E M. A z forradalom és szabadságharc emlékére 1948-ban megrendezett centenáris ünnepségre készítette a gyógyszerészi ü n nepségek rendezőbizottsága, mely Kabay J á n o s t tekintette eszményképének, és n é h á n y személynek elismerésként n y ú j t o t t á k át. 13. Kétoldalas é r e m. Alkotója : Boldogfay Farkas Sándor szobrászművész, készítés ideje: Anyaga: bronz, 7 0 m m. K a b a y J á n o s halálának huszadik évfordulójára rendezett ünnepségekre csináltatta a jubileumi emlékbizottság, a gyár törzsgárdájának és kiváló dolgozóinak megjutalmazására. Az é r e m a d o m á n y o z á s a selyem bélésű doboz ban, valamint márványba ágyazott díszesebb kivitelben történt. a) Előlap (16. ábra) : Kabay János jobbra tekintő profilját ábrázolja. A nyaki résznél az a l k o t ó művész neve: B. Farkas S; k ö r i r a t b a n : K A B A Y J Á N O S A M A G Y A R M O R F 1 N G Y Á R T Á S M E G A L A P Í T Ó J A b) H á t l a p (17. ábra) ; K ö z é p e n a gyár régi épületei, valamint az érem alsó p e r e m é t ő l a felsőig felfutó leveles mákfejek és virágok láthatók. K ö r i r a t b a n : A L K A L O I D A V E G Y É S Z E T I G Y Á R A L A P Í T Á S I É V 1927 Az emlékéremből 1967-ben a 40. majd 1977-ben a gyár 50. éves évfordulójára ú j a b b példányok készültek, melyek az eredetitől ötvözetben, valamint átmérőben (70 m m helyett 65 mm) különböznek.

11 18. ábra 19. ábra 14. Egyoldalas érem ( 18. ábra). Alkotója: Tóth Sándor szobrászművész, készítés ideje: Anyaga : bronz, 80 m m. Az érem Kabay Jánost szemből ábrázolja. A fej bal o l d a l á n : K A B A Y, míg a j o b b o l d a l á n : J Á N O S, k ö r i r a t á b a n : A M T E S Z SZABOLCS M E G Y E I SZERVEZETE, a jobb váll fölött a művész mesterjegye: TS olvasható. (Megrendelő a Műszaki és Természettudományos Egyesületek Szövetsége Szabolcs-Szatmár megyei Elnöksége.) 75. Egyoldalas érem (19. ábra). Alkotója: Tóth Sándor szobrászművész, készítés ideje: Anyaga: bronz, 80 m m. A 14. sz. érem módosított változata. Változatlan maradt az érem mérete és körirata, viszont a portrén javítások történtek ; Kabay neve az é r e m bal oldalára a körirattal p á r h u z a m o s ívben, a születés és halálozás évszámai, , a jobb oldalra kerültek, mélyített betűkkel. Az érmet a Műszaki és Természettudományos 20. ábra 21. ábra

12 22. ábra Egyesületek Szövetsége Szabolcs-Szatmár megyei Elnöksége kiváló egyesületi aktívák és pályájukon eredményes munkásságot kifejtő tagok évenkénti kitüntetésére alapította március 12-én. 16. Kétoldalas érem. Alkotója: Asszonyi Tamás szobrászművész. Anyaga: bronz> 75 mm. Az érmet a Magyar Gyógyszerészeti Társaság rendelte meg a gyógyszerkutatásban kiemelkedő személyek elismerésére. Az érem alapítása Kabay János halálának negyvenedik évfordulóján, 1976-ban történt, azóta adományozzák. a) Előlap (20. ábra) : Enyhén homorított felületű; baloldalt Kabay János arcképe szemből, alatta a művész mestejegye : AT. A fej mellett jobboldalon hat sorban egymás alatt: KABAY / JÁNOS / GYÓGY / SZERÉSZ / 1896 / b) Hátlap (21. ábra): 8 mm-es betűkkel öt sorban: MAGYAR / GYÓGYSZERÉ SZETI / TÁRSASÁG; 7 mm-es betűk kel alatta: GYÓGYSZERKUTATÁSI / MUNKÁSSÁGÉRT. Utolsó sor alatt díszítés. JELVÉNY 17. Tervezője: Hock László, kivitelező: a Magyar Állami Pénzverde (22. ábra). Anyaga: sárgaréz zománc betéttel, mérete: 35X25 mm. Az 1967-ben Nyíregyházán megrendezett tudományos konferencia résztvevői részére a Magyar Gyógyszerészeti Társaság, a Szabolcs-Szatmár megyei Gyógyszertári Központ, valamint az Alkaloida Vegyészeti Gyár rendező bizottsága rendelte. METSZETT SÍKÜVEG 18. Alkotója: Báthory Júlia, készítés ideje: Mérete: 150X180 cm. (Vázlat: 23, a kivitelezett alkotás: 24. ábra). Budapest, a Lenin körút és Rákóczi út kereszteződésénél levő 801. sz. gyógyszertár vénykészítő falában látható a Rákóczi úti árkádok alatt. A figurális kompozíció laboratóriumi munka közben ábrázolja Kabay Jánost. A profilból

13 V \ \ 23. ábra 24. ábra ábrázolt Kabay ölébe helyezett bal kezével száras mákfejeket, a maga elé tartott jobb kezében a már készterméket tartalmazó üveget tartja, melynek felirata: MO (morfium). A jobb felső sarokban egy gyár stilizált körvonalai láthatók, utalás arra, hogy a gyógyszerészet túllépett a hagyományos patika falain belül történő gyógyszerkészítés határain.* Ö. MENNER, jun. Pharmacist Vásárosnamény, Hungary, H-4800 * Köszönetet mondok dr. Zalai Károly docensnek, a SOTE Egyetemi Gyógyszertár igazgatójának, hogy érmeit rendelkezésemre bocsátotta; Hajdú Sándornak, a tiszavasvári Alkaloida Vegyészeti Gyár dolgozójának a fotók elkészítéséért, és dr. Puskás Miklósnak hasznos tanácsaiért, melyek cikkem megírását lehetővé tették.

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan ÉRTESÍTŐ A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA Megjelenik időszakosan 2012. március 2012/1 Tisztelt Adófizető Honpolgár! Amennyiben más szervezetnek még nem kötelezte el magát, kérjük, ajánlja fel

Részletesebben

Rákosmentét ábrázoló kortárs fotókkal gyarapodott a helytörténeti gyűjtemény

Rákosmentét ábrázoló kortárs fotókkal gyarapodott a helytörténeti gyűjtemény Rákosmentét ábrázoló kortárs fotókkal gyarapodott a helytörténeti gyűjtemény Vannak olyan kiállítások, amelyeknél jóformán lehetetlen tárgyakat használni, illusztrációként csak dokumentum vagy képes ábrázolás

Részletesebben

NAGY IMRE-EMLÉKJELEK

NAGY IMRE-EMLÉKJELEK 1 NAGY IMRE-EMLÉKJELEK 2 NAGY IMRE- EMLÉKJELEK 3 4 Készült Nagy Imre születésének 115. évfordulójára emlékezéssel Kiadja: A Nagy Imre Társaság Felelős kiadó: Káloczi Kálmán Szerkesztette: Tóth Sándor Müszaki

Részletesebben

Miután a művész hiába próbált Szegeden műteremhez jutni, pedig ez lett volna alkotómunkássága kiteljesedésének záloga, nem csodálkozhatunk azon, hogy

Miután a művész hiába próbált Szegeden műteremhez jutni, pedig ez lett volna alkotómunkássága kiteljesedésének záloga, nem csodálkozhatunk azon, hogy TÓTH SÁNDOR A KATALÓGUS MEGJELENT TÓTH SÁNDOR ÉLETMŰ-KIÁLLÍTÁSÁRA MISKOLCI GALÉRIA 2000. FEBRUÁR 10 - MÁRCIUS 26. Miskolci Galéria könyvei 18. ISSN 1219-054 ISBN 963 03 95649...Meggyőződésem, hogy a művészet

Részletesebben

Városunk. Az Országház és tervezõje. Van új a föld alatt. Remény és bizalom. Budapesti Honismereti Híradó. Ingyenes. Emléktábla és utca õrzi nevét

Városunk. Az Országház és tervezõje. Van új a föld alatt. Remény és bizalom. Budapesti Honismereti Híradó. Ingyenes. Emléktábla és utca õrzi nevét Városunk Budapesti Honismereti Híradó XII. évfolyam 3. szám Ingyenes Az Országház és tervezõje Korabeli képeslap (1902) Emléktábla és utca õrzi nevét Egy tekintélyes ékszerész fiaként, 170 éve, 1839. október

Részletesebben

Szerkesztette: GYULAI Éva

Szerkesztette: GYULAI Éva 0 Egy miskolci nemes az országos politikában Az Egy miskolci nemes az országos politikában Szemere Bertalan pályaképe és pályatársai c. kiállítás (Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 2013) online katalógusa,

Részletesebben

ADALÉKOK A TŰZOLTÓZÁSZLÓK TÖRTÉNETÉHEZ

ADALÉKOK A TŰZOLTÓZÁSZLÓK TÖRTÉNETÉHEZ Dr. Hadnagy Imre József ADALÉKOK A TŰZOLTÓZÁSZLÓK TÖRTÉNETÉHEZ A zászlók már évezredekkel ezelőtt az együvé tartozás, egy közösség összetartó erejének szimbólumaként jelentek meg. Talán legkorábban a katonák

Részletesebben

(A Városszépítő és -védő Egyesület összeállítása)

(A Városszépítő és -védő Egyesület összeállítása) 32 György tér 6. (evangélikus parókia), Jókai utca 20., Rózsakút u. 22., Rózsakút u. 15., Rózsakút u. 11., Csernyei u. 50., Csernyei u. 46., Csernyei u. 13., Zichy u. 1., Zichy u. 3., Táncsics u. 16.,

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS. (Monok, 1802 Torinó, 1894)

KOSSUTH LAJOS. (Monok, 1802 Torinó, 1894) KOSSUTH LAJOS (Monok, 1802 Torinó, 1894) Kossuth Lajos jogász, újságíró, politikus, államférfi, a nemzeti függetlenségért, a feudális viszonyok felszámolásáért, a polgári szabadságjogok biztosításáért

Részletesebben

MEDGYESSY FERENC (1881-1958) szobrászati életműve

MEDGYESSY FERENC (1881-1958) szobrászati életműve HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK 38. SZÁM KÖZLEMÉNYEI SZ. KÜRTI KATALIN MEDGYESSY FERENC (1881-1958) szobrászati életműve HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK 38. SZÁM KÖZLEMÉNYEI SZ. KÜRTI KATALIN MEDGYESSY FERENC

Részletesebben

A Kazay Endre Emlékérem kitüntetettjei 1968-2003. A Vértesacsai Kazay Gyógyszerészeti Alapítvány kiadványa

A Kazay Endre Emlékérem kitüntetettjei 1968-2003. A Vértesacsai Kazay Gyógyszerészeti Alapítvány kiadványa A Kazay Endre Emlékérem kitüntetettjei 1968-2003 A Vértesacsai Kazay Gyógyszerészeti Alapítvány kiadványa 2004 A Kazay Endre Emlékérem kitüntetet1;jei 1968-2003 Bevezetés A Vértesacsai Kazay Gyógysze1észeti

Részletesebben

Magyar művészet Kárpátalján

Magyar művészet Kárpátalján m INTER x Kultúr - és művészettörténeti vázlat Magyar művészet Kárpátalján A kárpátaljai vonatkozású képzőművészeti szakirodalom áttekintését követően megállapítást nyert, hogy a négymegyényi terület magyar

Részletesebben

WEHNER TIBOR SZÉKESFEHÉRVÁRI ÉS BUDAPESTI BORY-SÍREMLÉKEK

WEHNER TIBOR SZÉKESFEHÉRVÁRI ÉS BUDAPESTI BORY-SÍREMLÉKEK Alba Regia 39. (2010) WEHNER TIBOR SZÉKESFEHÉRVÁRI ÉS BUDAPESTI BORY-SÍREMLÉKEK Előadásunkban Bory Jenő építész és szobrászművész mindeddig meglehetősen mostohán kezelt azon műcsoportjával foglalkozunk,

Részletesebben

Az Erdős Renée Ház hírei

Az Erdős Renée Ház hírei Az Erdős Renée Ház hírei Az Erdős Renée Ház képzőművészeti gyűjteményének bemutatkozása Duklában Lengyelország november 11-én ünnepelte függetlensége elnyerésének 93. évfordulóját. Nekünk, magyaroknak

Részletesebben

Városunk. Szabaddá vált Pest-Buda. Katona Józsefvárosa. Deák-nap Csepelen. Háromszáz éve történt. Emléktábla, mellszobor és emlékülés

Városunk. Szabaddá vált Pest-Buda. Katona Józsefvárosa. Deák-nap Csepelen. Háromszáz éve történt. Emléktábla, mellszobor és emlékülés Városunk Budapesti Honismereti Híradó VI. évfolyam 4. szám Mintegy két évtizedes kilincselés után Buda és Pest polgárai 1703. október 23- án nyerték újra el a szabad királyi városi kiváltságaikat. Korábban

Részletesebben

Kégly Szeréna élete és munkássága

Kégly Szeréna élete és munkássága 0 Kégly Szeréna élete és munkássága (1868 1953) NYÍREGYHÁZA 2008 1 Megjelent Kégly Szeréna új síremlékének avatása, valamint emléktáblájának leleplezése alkalmából, az ott elhangzó beszédek felhasználásával.

Részletesebben

KISGRAFIKA. Tempinszky István rézkarca, Op. 123., C2 TARTALOM

KISGRAFIKA. Tempinszky István rézkarca, Op. 123., C2 TARTALOM KISGRAFIKA 47. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafika.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

Újpest. akkor és most

Újpest. akkor és most Újpest akkor és most Újpest akkor és most Szerkesztette: Ádám Tamás és Bangha Katalin (2012 2014 között) Tanácsadó szakértők: Szöllősy Marianne és Krizsán Sándor helytörténész. Felvételek: Újpesti Helytörténeti

Részletesebben

Magasi Németh Gábor festômûvész (1883-1953) emlékkiállítás a Keresztény Múzeumban 2006. április 30 október 1. Esztergom

Magasi Németh Gábor festômûvész (1883-1953) emlékkiállítás a Keresztény Múzeumban 2006. április 30 október 1. Esztergom Magasi Németh Gábor festômûvész (1883-1953) emlékkiállítás a Keresztény Múzeumban 2006. április 30 október 1. Esztergom Hálával adózunk a hagyaték gondozásáért a mûvész fia, dr. Németh Gábor esztergomi

Részletesebben

m a g y a r t e m e t k e z é s

m a g y a r t e m e t k e z é s Kegyeleti szakmai kiadvány 2011. December IX. évfolyam 4. szám m a g y a r t e m e t k e z é s MA IS AKTUÁLIS SZAKMAI EGYEZTETÉS A MATESZSZ-AL HAT ÉVTIZED A BTI ZRT-NÉL TEMETKEZÉSI KIÁLLÍTÁS PÁRIZSBAN

Részletesebben

30 éve hunyt el Sey Lajos Kiváló gyógyszerész

30 éve hunyt el Sey Lajos Kiváló gyógyszerész Sey Gábor: 30 éve hunyt el Sey Lajos Kiváló gyógyszerész Valójában dolgozatom megírására elsősorban a Gyógyszerészet a Magyar Gyógyszerészeti Társaság Lapjának 2000.augusztusi számában, dr. Sági Erzsébet:

Részletesebben

KISGRAFIKA. Salamon Árpád linómetszete, X3/3 (2009), 110 120. Lenkey István: Csernáth Gábor emlékezete

KISGRAFIKA. Salamon Árpád linómetszete, X3/3 (2009), 110 120. Lenkey István: Csernáth Gábor emlékezete KISGRAFIKA 51. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafi ka Barátok Köre Grafi kagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafi ka.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

László Gyula : Medgyessy Ferenc életműve

László Gyula : Medgyessy Ferenc életműve HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI 16. SZ. László Gyula : Medgyessy Ferenc életműve DEBRECEN 1972 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI 16. SZ. SZERKESZTI: DANKÓ IMRE László Gyula: Medgyessy Ferenc

Részletesebben

A TŰZOLTÓK DÍSZKARDJA, RŐZSEKÉSE, DÍSZTŐRE

A TŰZOLTÓK DÍSZKARDJA, RŐZSEKÉSE, DÍSZTŐRE Dr. Hadnagy Imre József A TŰZOLTÓK DÍSZKARDJA, RŐZSEKÉSE, DÍSZTŐRE BEVEZETÉS Tűzoltó ruházat és felszerelés rendszeresítésének, egységesítésének, valamint viselésének a kérdése nagy valószínűséggel csak

Részletesebben

Egy régen várt folytatás, a Huszár-Procopius katalógus kiegészítése Könyvbemutató a Nemzeti Múzeumban Vámosi László

Egy régen várt folytatás, a Huszár-Procopius katalógus kiegészítése Könyvbemutató a Nemzeti Múzeumban Vámosi László 5 A 3000 példányban megjelenő sorozat csak PP (9.600,- Ft) kivitelben kerül kiadásra. A kiadásokkal kapcsolatban a Magyar Nemzeti Bank a változtatás jogát fenntartja! Pontos adatok a kibocsátások előtt

Részletesebben

Városunk. Helytörténeti vetélkedõk. Tabáni török emlékek. Kulturális Örökség Napok. Évszázadokat túlélõ fürdõkultúra. Társadalmi eseménnyé váltak

Városunk. Helytörténeti vetélkedõk. Tabáni török emlékek. Kulturális Örökség Napok. Évszázadokat túlélõ fürdõkultúra. Társadalmi eseménnyé váltak Városunk Budapesti Honismereti Híradó VII. évfolyam 2. szám Évszázadokat túlélõ fürdõkultúra Tabáni török emlékek Buda és Pest látképe 1684 (Michael Werning) Patinás városrészünk, a Tabán török-koráról

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere. /2012. (.) EMMI rendelete. az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről

Az emberi erőforrások minisztere. /2012. (.) EMMI rendelete. az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről 1 Az emberi erőforrások minisztere /2012. (.) EMMI rendelete az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről

Részletesebben

Városunk. A középkori királyi palota. Ybl-épületsorsok. nem ment meg engem, sem emlék, sem varázslat. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. A középkori királyi palota. Ybl-épületsorsok. nem ment meg engem, sem emlék, sem varázslat. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó XVIII. évfolyam 1. szám Közgyűjteményekben ingyenes A középkori királyi palota Kibővült a Vármúzeum kiállítása Ybl-épületsorsok Kiállítás és könyvbemutató A fővárosi

Részletesebben

magyar 2003/4 TÉL Volume 9 Number 4

magyar 2003/4 TÉL Volume 9 Number 4 magyar múzeumok 2003/4 TÉL HUNGARIAN MUSEUMS Volume 9 Number 4 WINTER Évfordulóink Our Anniversaries Ismeretlen mûvész: Kuruc vitéz. XVIII. század. Olaj, vászon. Magyar Nemzeti Múzeum Unknown artist: Kuruc

Részletesebben

AZ ERZSÉBET TUDOMÁNYEGYETEM ORVOSI KARA, AZ ÖNÁLLÓ PÉCSI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM RÖVID TÖRTÉNETE ÉS NUMIZ MATIKAI EMLÉKEI

AZ ERZSÉBET TUDOMÁNYEGYETEM ORVOSI KARA, AZ ÖNÁLLÓ PÉCSI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM RÖVID TÖRTÉNETE ÉS NUMIZ MATIKAI EMLÉKEI ADATTÁR AZ ERZSÉBET TUDOMÁNYEGYETEM ORVOSI KARA, AZ ÖNÁLLÓ PÉCSI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM RÖVID TÖRTÉNETE ÉS NUMIZ MATIKAI EMLÉKEI SÜLE TAMÁS RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS A Pécsi Egyetem jelenkori története

Részletesebben