Muhi IV. Béla király szobor Pro renovatio Hungariae!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Muhi IV. Béla király szobor Pro renovatio Hungariae!"

Átírás

1 Muhi IV. Béla király szobor Pro renovatio Hungariae! Muhi - IV. Béla szoborterv és megvalósítási terv A szobor-kompozíció tervezője: Egri György szobrászművész Elérhetőségek, referenciák: A kompozíció helye, Muhi, a Polgármesteri Hivatal előtti díszburkolattal fedett tér, melyben a szobor számára előre kialakított 8 m külső átmérőjű és 5 m belső átmérőjű kör szintén díszburkolattal és szegéllyel ellátott adja a kompozíciónak a helyet. Ennek mentén virágágyást alakítottak ki. Ha lehetőség van rá, ezt kissé átalakítanám: a meglévő egy belépőn kívül megnyitnám a szo- Pro Deo! Pro Patria! A megvalósítandó kompozícióra vonatkozó szöveges összeállítás

2 bor négy fő nézetének megfelelően. A kör közepére lett tervezve a kompozíció, mely három kompozíciós elemből áll. 1. Alsó rész alsó világ 1241 április 11-ét, a Muhi-csatát, de egyben az ország pusztulását jelképezi. Ha körbejárjuk ismétlődő motívumként korabeli harci eszközök: pajzs, sisak, kard fekszenek emlékeztetvén a pusztulásra, de mint síremlék- és katonai emlékműként is felfogható az alsó rész. A Muhi-csata és az ország védelmében elesett ismert és névtelen áldozatok emlékére kialakított emlékhely. A király védelmében elesett Templomos Lovagok, Kálmán herceg, Ugrin érsek és katonái stb. 2. Középső rész felső világ A pusztulás utáni megmaradó kultúrát jelképezi az alsó rész közepén álló Árpád-korioszlop. Azt az alapot, amelyre IV. Béla újjáépítette az országot. Az oszlopfő a horizont magasságában végződik, ami kb cm. Tehát a kompozíció együttesen 3,5-4 méter magas, alul a Muhicsata emlékére, az oszlop a tatárjárás után megmaradó kultúrát, vallást jelképezi, amin IV. Béla újjáteremti az országot. Ezt a megrendítő, felemelő hatást akarom ábrázolni! A kompozíción elhelyezkedő szövegekről Véleményem szerint feliratozni kell, de röviden, az alsó részt: Muhi-csata, az ország pusztulása a felső részt: IV. Béla király az új honalapító A szobor felállításával kapcsolatos szöveg az adományozók névsora amely a szobor mellett, alul lenne elhelyezve. Sok megemlékezéskor koszorúkat helyeznek el. Sajnos a koszorúdrótok rozsdanyomot hagynak, melyet mivel a szobor anyaga mészkő lenne fizikai károsodás nélkül gyakorlatilag lehetetlen eltávolítani. Ezért a megemlékezés virágai és koszorúk, szalagok számára alkalmas hely marad az alsó rész körül. Ezt azért vagyok kénytelen megjegyezni, mert az alsó rész síremlék jellege vonzza a megemlékezőt, hogy a koszorút azon helyezze el. Ha az első pillanattól az a gyakorlat alakul ki, hogy mellé kerüljenek a virágok, akkor ez rögzül mindenkiben. Az eredeti kompozíció anyaga, egyéb részletek Az alsó rész, az oszlop, a királyszobor tervezett anyaga első osztályú süttői mészkő. A királyszobor kellékei krómacélból készülnek. Kereszt, jogar, korona. (A bronz ugyanis színez, idővel a kőbe szívódik az oxidált bronz színe, mely csúnya csíkozást-foltosodást eredményez. Másrészt a bronz kelendő anyag manapság.) 3. Felső rész ég Az oszlopfőn jelentésében az elpusztított ország megmaradó romjain áll a király IV. Béla életnagyságú szobra, karjait felemelve baljában kereszt, jobbjában jogar, fején abroncskorona. Fohászkodó bizalommal azt mondja: Királyi hatalmamnál fogva, Isten segítségével bennetek is bízva a Szt. István-i örökséget folytatva újjáteremtem az országot.

3 Elképzelésem szerint az a ragyogás-csillogás a kereszten, koronán, jogaron felemelő hatást kelt, mivel a legmagasabb égi szinten jelennek meg a királyszobron. Fokozzák a szellemi és plasztikai gondolatokat, kifejező erőt kölcsönöz az alkalmankénti csillogás-ragyogás! A süttői mészkő gyönyörű anyag, ha selymes fényű felülettel munkáljuk meg, akkor meleg, szinte emberi test színéhez hasonló, míg rusztikusan világos színt hordoz nos a szobor készítésekor mindezt érvényesíteném, melyik felület-megmunkálási fokozat a szobor mely részén jelentkezzen, mindezt a kész szobron megfelelő impregnálással, időtállóvá lehet tenni, valamint az impregnálás a szobor mohásodását, szennyeződését is megakadályozza. A kompozíció feliratai bevésett betűkkel készülnek. A pontos betűtípus kiválasztásánál a szempont: stilárisan illeszkedjen, kapcsolódjon a kompozícióhoz, mivel a feliratok önmagukban dekoratívak, önálló kompozíciók, mindezért odafigyelést igényel. A betűk festése megfontolás tárgya. Ha a vésés után jól olvasható a szöveg, akkor nem érdemes festeni. A festés könnyen kommersz hatást eredményez, ezért tartózkodnék a fekete, arany, ezüst stb. használatától. Inkább a jó mélyen bevésett betűknél maradnék. Szempont még a szövegek kompozíciós megoldásain és a jó láthatóságon túl, a könnyen olvashatóság. Feliratok készíthetők az alsó rész közepén lévő szögletes alap oldalain és az oszlopfőn. Ezekre a felületekre kell a Muhi-csatára és a királyszoborra vonatkozó feliratokat vésni. A következetesség azt kívánja, hogy stiláris összefüggés legyen a szobor betűtípusát tekintve az adományozók és egyéb más feliratok tekintetében. A szobor létrehozásához az önkormányzatnak igen széleskörű támogatást kell megnyernie. A magam részéről máris tennék egy javaslatot, mely részemről is egyfajta támogatása az ügynek. Készítenék egy IV. Béla plakettet, nevezzük emlékplakettnek önköltségi áron. A szerzői tiszteletdíjamról lemondok, az emlékplakettet a kimagasló támogatást nyújtók kapnák. Ez nagyon szép gesztus lenne az önkormányzat részéről november Egri György szobrászművész Műterem: 2800 Tatabánya, Mártírok út 3. Fsz / és 30/ Drótpostacím: Honlapcím: Ami eddig történt március 14-én a Muhi IV. Béla király szoborért Alapítvány kuratóriumának ügyrendje a közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. törvény 7. (3) bekezdésében foglalt rendelkezései alapján készült az alapítvány tevékenységének belső szabályozása. Április 3-án létrejött a Muhi IV. Béla király szoborért Alapítvány. A közhasznú alapítvány célja a muhi IV. Béla király szoborkompozíció költségvetési támogatása, és a támogatások, juttatások fogadása. Támogatását, adójának 1%-át köszönettel fogadjuk a Muhi IV. Béla király szoborért számlaszámra. Az alapítvány székhelye: Muhi Község Önkormányzata 3552 Muhi Rákóczi út 2. Tel/Fax: Kuratórium elnöke: Czinglérné Tóth Gizella polgármesternő Kuratórium titkára: Tarnócziné Dr. Dobos Erzsébet jegyző Kuratóriumi tag: Fr. Ungvölgyi János a Templomos Lovagrend Tiszántúli kommendátora Alapítványi munkatárs: Szelei Kis Kinga kommunikációs és koordinációs menedzser és 70/ Április 5-én az Alapító Okirat került aláírásra, mely a szobor alapkövének megszentelése Dr. Paskai László bíboros úr által, valamint a szoborral kapcsolatos

4 munkák folyamatának megindítása alkalmából hitelesítődött önkormányzatiközjogi- és egyházi méltóságok és az alkotó művész kézjegyével ellátva. Az alapító okirat és az alapkő fő jelmondatai a múltból merítő, de a távolba mutató üzenetei: A szobor Magyarországon, Muhiban áll majd, de a nemzetnek, az összmagyarságnak készül. Pro renovatio Hungariae! Pro Deo! Pro Patria! 2008 Április második felében Muhi község Önkormányzata az alkotó művész és a Templomos Lovagrend Árpádházi Szt. Erzsébet Kommenda a Nemzeti Civil Alapprogram által kiírt pályázaton sikeresen pályázott, a pályázatot közös munka eredményeként a Templomos Lovagrend Alapítványa nyerte a IV. Béla Szobor Project elnevezéssel. Az összeg a szobor kőanyagának egy részét fedezi Májusában az alkotó, Egri György szobrászművész, az 1:1-es agyagszobor munkálatait elkezdte, a Képző- és Iparművészeti Lektorátus zsűrizései az alkotói folyamatokban elkezdődtek. A kőanyag vágása, előkészítése, az agyag, majd gipsz-szobor elkészítése, zsűrizése párhuzamosan halad. A szobor költségei mellé ugyan elköteleződtek adományozók is, de a költségekhez szükséges további támogatókat is megnyerni folyamatosan. Akirályszobor kőanyaga a kivitelező helyszínre (Csabacsűd, Szabadság u. 12.) lett szállítva január 8-án. A szobor Magyarországon Muhiban áll majd, de a Nemzetnek, az Összmagyarságnak készül. A Csabacsűdi Kőavató Rendezvény programjában (2009. március 21.) a kőtömböt beszentelte rev. Iványi László Templomos Lovagrendi Káplán, tb. kanonok. A program szentmisével, kiállításmegnyitóval, a Templomos Lovagrend nyílt kommendagyűlésével folytatódott. A rendezvényt Csabacsűd Önkormányzata támogatta. Pro renovatio Hungariae! Pro Deo! Pro Patria!

5 Templomosok, magyar templomosok és Muhi Az évszázadok folyamán Európában és Amerikában több különböző eredetű és jellegű rend és társaság jött létre, magukat tartván a templomosok közvetlen utódainak, és "templomosoknak" hívták magukat, szertartásaikban, tetteikben és szabályzatukban erre a leghíresebb lovagrendre hivatkoztak. Azonban az ősi, történelmi Templomos Lovagrendtől való egyenes ágú származás követelése teljes egészében alaptalan, történelmileg és jogilag is hamis, hiszen mindenképpen a Szentszéken keresztül kell létrejönnie a Rend egy esetleges újjáéledésének,mivel az ősi rend is egyházi lovagrend volt. Ezekhez a szerveződésekhez viszonyítva teljes más annak az alapításnak a helyzete, amely 1979-ben Poggibonsiban (sienai körzet, Olaszország) gróf Marcello Alberto Cristofani della Magione kezdeményezésére jött létre. Megalakult egy olyan laikusokból álló szervezet, amely - az ősi Rendtől való egyenes származtatás követelésének igénye nélkül - elfogadják azt az életideált és életstílust, amelyet Clairvauxi Szent Bernát a " Liber ad Milites Templi de laude novae Militiae "-ben foglalt írásba. Külön célként maguk elé tűzik az egyházi liturgia ápolását, a keresztény lovagság lelkiségében és kultúrájában való elmélyülést, a zarándokok segítését, a felebarátok erkölcsi és anyagi támogatását, különösképpen a Szentföldön élő keresztényekét, valamint a fiatalok nevelését. A szervezetet, amelyet lovagrendi alkotmányának megfogalmazásával és az ősi Rendhez visszanyúló világos hivatkozásaival szeptember 21-én polgárjogilag jóváhagytak, mons. Mario Ismaele Castellano akkori sienai érsek szeptember 8-án "Templomos Lovagrend" (Ordo Militiae Christi Templique Hierosolymitani) néven mint hívők magántársulatát hagyta jóvá november 24-én ugyancsak mons. Castellano erősítette meg az alkotmány néhány módosítását, november 18-án pedig Siena új megyéspüspöke mons. Bonicelli hagyta jóvá a "Templomos Lovagrend Krisztus Szegény Lovagjai Rendjének Szabályzata" című regulájukat, amely az ősi Rend szabályzatából ered, a jelenhez alkalmazva szeptember 13- án II. János Pál pápa örök érvénnyel egy sor teljes búcsút engedélyezett a lovagok életének különböző alkalmaira, amelyeket XVI. Benedek pápa is jóváhagyott. A Lovagrend anyagilag tagjai hozzájárulásaiból, nyilvános vagy magánközületek adományaiból és saját tevékenységéből tartja fenn magát. Pillanatnyilag a Lovagrend 10 nemzeti praecepturával es több priorátussal, valamint helyi javadalommal rendelkezik; tagjai köze fogadott cserkészcsapatokat valamint több ifjúsági szervezetet Olaszországban és külföldön is. A nagymesteri szék Poggibonsiban (sienai körzet, Olaszország) a castello della Magione-ban található. Egy rendkívüli, XI. századi román műemlékegyüttesben, amely 1312-ig a templomosok kezén volt. A magyar templomosok Az ősi Templomos Lovagrend is jelen volt Magyarországon a XII. század második felétől. Ez a régi hagyomány folytatódni látszik azzal, hogy Magyarországon az újjáalakult Rend az 1990-es évek közepe óta ismét jelen van. A Magyar Királyság történetében mindig kiemelt szerept játszottak a magyar templomosok; az Aranybulla egyik példányát ők őrizték, mint a magyar király egyik bizalmasaiként, e mellett azonban a magyar törénelembe a muhi csatában tanúsított helytállásukkal vésték be nevüket. A véres csatában a Rend azért két céllal vett részt; 1. hogy a kereszténységet védje a pogány betörés ellen (szent háború), 2. valamint, hogy a ragaszkodásukat és megbecsülésüket a magyar királyhoz, IV. Bélához, és a Magyar Királysághoz tanusítsák. A templomos lovagok biztosították a hétvédet a csatában, így a király, és a királyi főherceg Kálmán is megmenekült, meglehet a herceg kéősbb belehalt sérüléseibe. A mai Rendnek Muhi ezért 1998 óta zarándokhelye, évről-évre kötelességszerűen megemlékezéseket tart, a helyi önkormányzattal együttműködve. Magyarországon a hivatalos egyházi elfogadtatásban múlhatatlan érdeme van a Rend újkori történetében Dr. Dékány Vilmos (+2000) esztergom-budapesti segédpüspöknek, aki személyes jó kapcsolatban volt a Nagymesterrel és a Magyarok Preceptóriájának elfogadtatásában segédkezett a Magyar Katolikus Püspöki Karnál. Dr. Seregély István egri érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, néhai Dr. Dankó László kalocsa-kecskeméti érsek, valamint Gyulay Endre szeged-csanádi megyés püspök 1998 és 1999 között engedélyezte, illetve "áldásosnak és kívánatosnak" nyílvánította a Lovagrend itthoni tevékenységét. Ennek eredményeképpen jelenleg is kettő kommenda működik itthon, valamint a Magyarok Praeceptoriájához tartoznak külföldön (Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, Szlovákia) élő magyarok is. A Lovagrend itthoni lelki vezetői és pártfogói a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai közül a következőek; Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök, Gyulay Endre szeged-csanádi megyéspüspök és Dr. Ladocsi Gáspár esztergom-budapesti segédpüspök. Magyarországon a Rend leginkább hitvédelmi, a régi rítust-, és a katolikus szenthagyományt pártoló, illetve ifjúságvédelmi, karitatív valamint a lovagrend magyarországi történetet vizsgáló tevékenységet fejt ki. Fr. Pánczél Hegedűs János kommendátor

6 Muhi Községről Muhi község jelenlegi helyzetére vonatkozó adatok Muhi község az Észak-magyarországi régióhoz, Borsod-Abaúj- Zemplén Megyéhez és a Miskolc kistérséghez tartozik. Területe: 9,62 km2, népessége 553 fő. Miskolctól közúton 20 km-re délre található. Környező települések: Hejőkeresztúr, Köröm, Nagycsécs és Ónod. A legközelebbi város Nyékládháza. A terület az őskortól lakott. A történetírók a 13. századtól tesznek említést két településről Muhi mezővárosról és Poga faluról. Ama Muhinak tartott település 1928-tól viseli ezt a nevet. Megelőzően Poga volt, tehát amikor Muhiról szólunk, ma azt a ma már nem létező középkori mezővárost értjük alatta, melynek eredeti helye a 35-ös főút mellett található szántóföld, Poga területe külterület volt. A tatárjáráskor a környező helységekkel együtt elpusztult, de hamarosan újjáépült és virágzó oppidum, azaz mezőváros lett egészen 1596-ig a mezőkeresztesi csatáig, ezen időtől kezdve folyamatosan elnéptelenedett. Az elnevezés első tagja Muhi Moha helynévként van említve 1543-ban így: tota terram suam in villa MOHA. Több más alakban is található: Moha, Muha, Moho, Mohi. A település Muhi Csatában megsemmisült a 14. században települt be újra. Eger eleste és Mezőkeresztesi csata után újra pusztává vált. Poga a 18. században újra benépesült 1928-ban pedig átnevezték Muhira. A régi Muhi városa helyén, ahol most az autópálya nyomvonala húzódik az építkezés megkezdése előtt szintén ásatások történtek. Feltártak több épület ill. templom maradványokat. Tudomásom szerint a talált ereklyék, csontok, csontvázak,, leletek a Miskolci Herman Ottó Múzeumban is kiállításra kerültek. Több sajtótermék is megjelent ezekről a kutatásokról, főleg a Tatárjárás kori időkről, pl. a Magyar Történelmi Társulat B-A-Z Megyei Csoportja és a Megyei Levéltár közös kiadása a tatárjárás 750. évfordulójára a A Muhi Csata című kiskönyv és Ágoston István: Muhi Csata, 1241 kiadványa szintén a csata 750. évfordulójára. Az itt lezajló csata évben, pontosan a Muhi Csata április A honfoglaláskor emlékét példásan őrzik a környéken található települések nevei mint pl. Sajóörös, Nyékládháza, Tiszakeszi, Tiszatarján, Hejőkürt, Hejőkeresztúr, amelyekben különböző törzsek neveit véljük felismerni. A Muhi Csatára vonatkozó igen nagyszámú történeti anyagból csak néhányat szeretnénk kiemelni: Ártéri erdők hatalmas tölgyeiből ácsolták a Sajó hídját, amely valahol a mai Ónod és Köröm községek között ívelhette át a folyót 750 esztendővel ezelőtt. Akkoriban a híd ritkaságnak számított. Az Úr esztendejének tavaszán vált nevezetessé a Sajó említett hídja. A folyó bal partján jókora sereggel táborozik Batu kán, aki azt a feladatot kapta Ögödej nagykántól, hogy induljon nyugat felé egészen addig hódítson, míg az óceánt el nem éri. A folyó jobb partján táborozik a másik sereg IV. Béla király hada, mely Pestről gyülekezett és április 09-én érkezett a Sajó menti síkra. Létszáma nagyjából a tatárokéhoz hasonló ember. Védelemenként körbekerítették magukat szekereikkel, amely a később menekülést zárta el előlük, így a saját maguk által épített csapdába estek. IV. Béla király el tudott menekülni a templomos lovagok segítségével, de a sereg szinte teljesen elpusztult. A Muhi Csata gyászos emlékéről önkormányzatunk minden évben méltó módon megemlékezik, hiszen nem mindennapi esemény, felemelőbb érzés nincs annál, hogy itt fogadhatjuk és településünket érinti a Magyar Szent Korona. Ez ma is jeles eseményünk. A Muhi Csata Emlékünnepségen minden évben részt vesznek az egyházi méltóságok: Dr. Paskai László bíboros atya, Lakatos Sándor leköszönő prior, atyák, a Templomos Lovagrend tagjai, a dámák, a lovagok, a koronaőrök, a Gödöllői Premontrei Gimnazisták. Egész történelmünkben nem volt borzalmasabb, végzetesebb esemény, amely jobban megrázta volna őseink képzeletvilágát, mint ez a pusztító orkán, amely csaknem egész magyar hon földje fölött elviharzott: Százezernyi emberi életet elnyelt, hazánkat tűzfészkekkel, romokkal borította be. Gyászos esemény ez a magyarság életében, ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy megemlékezzünk IV. Béla királyunk elesett alattvalóiról, Kálmán Hercegről és a templomos lovagrend csatában elhunyt lovagokról. Ezért Önkormányzatunk az újonnan megépült díszterét Templomos Lovagok Terének keresztelte el, melyet Dr. Paskai László bíboros atya szentelt fel április 14. napján. A főtér közelében a Polgármesteri Hivatal előtti körforgó közepén szeretnénk IV. Béla királyunk szobrát is elhelyezni, melynek felállítását évben szeretnénk megvalósítani. A IV. Béla Király szobor-kompozíció tervezője és kivitelezője Egri György szobrász művész.

7 Eddigi fő támogatóink: Templárius Alapítvány

Máltai Hírek. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja

Máltai Hírek. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja Máltai Hírek A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XIII. évfolyam 1. szám 2007. március Tartalom M ÁLTAI H ÍREK 2007. március Tartalom Elnöki levél 3 Naptár mi történt,

Részletesebben

PÁTKAI HÍREK A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA. Pátkai Hírek XXII. évf. 1. szám

PÁTKAI HÍREK A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA. Pátkai Hírek XXII. évf. 1. szám PÁTKAI HÍREK Pátkai Hírek XXII. évf. 1. szám 2012. március A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA Tartalomjegyzék Önkormányzati beszámoló 2. oldal Változások az újsággal kapcsolatban 3. oldal A társadalmi

Részletesebben

A ZSOLCAI ELSÜLLYEDT TEMPLOM ÉS A MEGÚJULÁS

A ZSOLCAI ELSÜLLYEDT TEMPLOM ÉS A MEGÚJULÁS Zsíros Sándor A ZSOLCAI ELSÜLLYEDT TEMPLOM ÉS A MEGÚJULÁS Kiadja: Örökségünk Felsőzsolca Alapítvány 2000 1 Lektorálta: Dr. Gyulai Éva Ez a könyv Dallosné Balázs Katalin TARKTOR-KER Kft., Felsőzsolca és

Részletesebben

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN. tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR.

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN. tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR. ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR. VARGA JÓZSEF ZÁGOREC-CSUKA JUDIT, 2003 Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület Pilisvörösvár,

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Nagymaros 2006. január 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Újévi köszöntés Minden nagymarosi polgárnak kívánom, hogy a 2006-os

Részletesebben

m a g y a r t e m e t k e z é s

m a g y a r t e m e t k e z é s Kegyeleti szakmai kiadvány 2013. április XI. évfolyam 1. szám m a g y a r t e m e t k e z é s Új ellenőrző bizottság Az OTEInél Igazgatóváltás székesfehérváron Első szlovák kiállítás Temetkezési szokásaink

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE

A KÁRPÁTALJAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE A KÁRPÁTALJAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE 3 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 BEVEZETÉS....3 1. ELŐZMÉNYEK... 6 1.1. RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ A II. VILÁGHÁBORÚIG... 6 1.2. AZ EGYHÁZ HÁBORÚ UTÁNI HELYZETE

Részletesebben

Halotti beszéd a hulló leveleknek

Halotti beszéd a hulló leveleknek A keresztény nemzeti gondolat hírnöke Ára: 120 Ft XII. évfolyam 11. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * 2005. november Halotti beszéd a hulló leveleknek Látjátok feleim, hogy mik vagyunk?

Részletesebben

HHÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 2009. AUGUSZTUS

HHÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 2009. AUGUSZTUS HHÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 2009. AUGUSZTUS ISTEN, HAZÁNKÉRT TÉRDELÜNK ELŐDBE. RÚT BŰNEINKET JÓSÁGODDAL FÖDD BE. SZENT MAGYAROKNAK TISZTA LELKÉT NÉZZED, ÉRDEMÉT IDÉZZED. ISTVÁN KIRÁLYNAK SZÍVE GAZDADSÁGÁT.

Részletesebben

Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata

Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata Van egy perced? Te milyen jövőt választanál? Tiszta környezetet, jó levegőt, egészséges ivóvizet, tápláló élelmiszereket?

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET ÁRPÁD-HÁZI KIRÁLYLEÁNY 2007 SZÜLETÉSÉNEK 800. ÉVFORDULÓJA

SZENT ERZSÉBET ÁRPÁD-HÁZI KIRÁLYLEÁNY 2007 SZÜLETÉSÉNEK 800. ÉVFORDULÓJA XXVI. évfolyam, 2. szám Budapest, 2007 SZENT ERZSÉBET ÁRPÁD-HÁZI KIRÁLYLEÁNY 2007 SZÜLETÉSÉNEK 800. ÉVFORDULÓJA Magyar földön fakadtál, Árpádvérbõl származtál, Idegenben hajtottál ki, virágoztál. Szétosztotta

Részletesebben

A kisebbségi önkormányzatok 10 éve Budapesten

A kisebbségi önkormányzatok 10 éve Budapesten A kisebbségi önkormányzatok 10 éve Budapesten A Barátság melléklete A Városháza Dísztermében 2006. június 20-án megtartott konferencia szerkesztett anyaga Megyesné Dr. Hermann Judit aljegyző megnyitója

Részletesebben

Elhunyt Kalmár László

Elhunyt Kalmár László XXIV. évfolyam 9. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. szeptember Felszentelték a Szent István király kápolnát Megvalósult Udvardi Erzsébet festőművész utolsó álma, augusztus 23-án dr.

Részletesebben

A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XVII. évfolyam :: 3. szám

A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XVII. évfolyam :: 3. szám A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XVII. évfolyam :: 3. szám :: 2011. szeptember Idegesített, hogy idegen emberek tervezik a kastély jövôjét Károlyi György máltai

Részletesebben

f:átt OTal^e -^Tartalomból TAT TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA 2013. AUGUSZTUS XXIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

f:átt OTal^e -^Tartalomból TAT TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA 2013. AUGUSZTUS XXIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM TAT f:átt OTal^e TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA 2013. AUGUSZTUS XXIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés h) pontja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

ZSADÁNY KÖZSÉG TÖRTÉNETE

ZSADÁNY KÖZSÉG TÖRTÉNETE ZSADÁNY KÖZSÉG TÖRTÉNETE Írta és szerkesztette: Dr. Makai Sándor Kiadja: Zsadány Község Önkormányzata Dr. Makai Sándor, 1999. A mű szerzői jogilag védett. Minden jog, így különösen a sokszorosítás és fordítás

Részletesebben

Lébény. VII. ÉVFOLYAM 37. SZÁM (2013/4.) INGYENES INFORMÁCIÓS KIADVÁNY 2013. október SZÁZÉVES A KISISKOLA

Lébény. VII. ÉVFOLYAM 37. SZÁM (2013/4.) INGYENES INFORMÁCIÓS KIADVÁNY 2013. október SZÁZÉVES A KISISKOLA Lébény VII. ÉVFOLYAM 37. SZÁM (2013/4.) INGYENES INFORMÁCIÓS KIADVÁNY 2013. október SZÁZÉVES A KISISKOLA Éppen száz esztendeje annak, hogy 1913 nyarán az evangélikus egyházközség felépítette új iskoláját,

Részletesebben

75 éves a Csengelei Római Katolikus Egyházközség

75 éves a Csengelei Római Katolikus Egyházközség 75 éves a Csengelei Római Katolikus Egyházközség 2 A CSENGELEI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖSÉG 75 ÉVE Í r t á k : Papp Istvánné Katona Attila Molnár Mihály Kiadta a Csengelei Róm. Kat. Egyházközség Csengele,

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. június 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. június 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. június 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Hódmezővásárhely és Kistérsége Fogyatékosügyi Koncepciójának elfogadása...

Részletesebben

Egyesület elérhetőségei: elnök: Schunder Tibor Munkaszervezet: Móricz Beáta Schamberger Dóra Schuszter Margit Pál Melinda Dányiné Kun Ildikó

Egyesület elérhetőségei: elnök: Schunder Tibor Munkaszervezet: Móricz Beáta Schamberger Dóra Schuszter Margit Pál Melinda Dányiné Kun Ildikó www.vercse.hu Egyesület elérhetőségei: Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség székhely: 2836, Baj, Petőfi S. u. 50. iroda: 2890, Tata, Erzsébet tér 13. telefon: 34/589-849 - fax: 34/589-850 e-mail: munkaszervezet@vercse.hu

Részletesebben

VITÉZAVATÁS a Budavári Mátyás - templomban!

VITÉZAVATÁS a Budavári Mátyás - templomban! V i t é z e k L a p j a X V. é v f o l y a m 1-2. s z á m, 2 0 0 9. d e c e m b e r VITÉZAVATÁS a Budavári Mátyás - templomban! 2009. szeptember 26-án, szombaton ünnepi ruhába öltözöttek sokasága töltötte

Részletesebben

Fejér Megye Önkormányzatának

Fejér Megye Önkormányzatának FEJER LAP7 FEJÉR MEGYEI havilap www.fejerlap.hu 2 A megyeházán augusztus 23-án kerekasztal-konferencián látták vendégül mindazokat, akik érdekeltek a Velencei-tavi Vízi Sportiskola és Szabadidő Központ

Részletesebben

(szerk.), Akik az igazságra oktattak sokakat... A 65 éves Rózsa Huba köszöntése (Budapest 2005) 364-372.

(szerk.), Akik az igazságra oktattak sokakat... A 65 éves Rózsa Huba köszöntése (Budapest 2005) 364-372. Bevezetés az Ószövetségi Szentírásba Jegyzet a Győri Hittudományi Főiskola Katekéta-Lelkipásztori Munkatárs Szak hallgatói számára Kézirat gyanánt közreadja dr. Martos Levente Balázs BEVEZETŐ A teológiai

Részletesebben

Baja, Kalocsa, Gemenci erdő

Baja, Kalocsa, Gemenci erdő Baja, Kalocsa, Gemenci erdő Baja város története Baja történetének kezdetei a távoli múltban kereshetõk, hiszen már az õskorban lakott hely volt. Õsidõk óta vonzották az embereket a Duna bal partján elterülõ

Részletesebben

Őrhalom község független lapja XI. évfolyam 3. szám 2012. szeptember 29. Magyarok Nagyasszonya ünnepére

Őrhalom község független lapja XI. évfolyam 3. szám 2012. szeptember 29. Magyarok Nagyasszonya ünnepére Őrhalmi Újság Őrhalom község független lapja XI. évfolyam 3. szám 2012. szeptember 29. A u g u s z t u s 2 0 - a i ü n n e p ü n k Magyarok Nagyosszonya ünnepe Tájékoztatom a kedves híveket hogy 2012 október

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA

BÁCS-KISKUN MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA BÁCS-KISKUN MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA A Múzeumi Szervezet Bács-Kiskun megyében 1962-ben jött létre. Fenntartója 1990-től a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés, 2012. január 1. óta a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal.

Részletesebben

Dr. Holló József nyá. altábornagy HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Főigazgatója

Dr. Holló József nyá. altábornagy HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Főigazgatója Holló József: Magyar katonasírok külföldön Dr. Holló József nyá. altábornagy HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Főigazgatója 1949. március 31-én született Emődön. Nős, két gyermeke van. 1972-ben a Kossuth

Részletesebben

Latinamerikai Magyar Intézmények találkozója, fennmaradási munkájuk ismertetése. BUENOS AIRES. 2010. május 14-16 Argentína

Latinamerikai Magyar Intézmények találkozója, fennmaradási munkájuk ismertetése. BUENOS AIRES. 2010. május 14-16 Argentína Latinamerikai Magyar Intézmények találkozója, fennmaradási munkájuk ismertetése BUENOS AIRES. 2010. május 14-16 Argentína INDEX Oldal 1. LAMOSZSZ 1/2 2. Magyarok Argentinában 3/4 2.1. Argentínai Magyar

Részletesebben

Ünnepeltünk március idusán. 2015. április www.zsambek.hu. zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja

Ünnepeltünk március idusán. 2015. április www.zsambek.hu. zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja 2015. április www.zsambek.hu zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja melocco Miklós 80 éves beszélgetés Horváth László polgármesterrel önkormányzati hírek, Közbiztonság Március 15-i megemlékezések

Részletesebben

azt hiszem, nincs Ennél nagyobb feladat, Erdô Péter Én ebbe a kereszténységbe nôttem bele 25 éves Szövetségünk Magyarországi Delegációja

azt hiszem, nincs Ennél nagyobb feladat, Erdô Péter Én ebbe a kereszténységbe nôttem bele 25 éves Szövetségünk Magyarországi Delegációja A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XXI. évfolyam :: 2. szám :: 2015 június Erdô Péter Én ebbe a kereszténységbe nôttem bele 25 éves Szövetségünk Magyarországi

Részletesebben