Dvojtýždenník občanov mesta Nové Zámky. XXV. ročník 24. číslo 27. november 2015 nepredajné

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dvojtýždenník občanov mesta Nové Zámky. XXV. ročník 24. číslo 27. november 2015 nepredajné"

Átírás

1 Dvojtýždenník občanov mesta Nové Zámky XXV. ročník 24. číslo 27. november 2015 nepredajné V meste už premáva prvý klimatizovaný autobus Od 12. novembra premáva v meste už tretí nový autobus, v ktorom môže naraz cestovať 80 osôb tridsiati na pohodlných sedadlách a päťdesiati v stoji. Nakoľko je pre spoločnosť Arriva a mesto veľmi dôležité, aby mohli mestskou hromadnou Foto: autor dopravou dôstojne a pohodlne cestovať aj občania s telesným postihnutím a mamičky s detskými kočíkmi, autobus je bezbariérový. Pri druhých dverách je vybavený nízkou výklopnou nástupnou plošinou, čo umožňuje bezpečný nástup a výstup. Od generálneho riaditeľa spoločnosti Arriva Nové Zámky, a.s. Karola Petőcza sme sa dozvedeli, že autobus je vybavený GPS navigáciou, čo umožňuje sledovať, kedy sa kade pohybuje. V plánoch spoločnosti figuruje modernizovanie, resp. elektronizácia zastávok, čo pre cestujúcich znamená, že budú vidieť, kedy príde k zastávke ten spoj, ktorým by chceli cestovať. Sledujeme výzvy a projekty na získanie financií, snažíme sa spoločne s mestom zabezpečiť financie potrebné k realizácii našich predstáv, dodal Petőcz. Jedným z výsledkov rokovaní s vedením spoločnosti je, že do konca roka 2018 postupne zrenovujeme 42 zastávok na území mesta. Podľa plánov do konca r vymeníme prvých desať a v ďalších dvoch rokoch postupne aj ostatné. Zastávky budú kopírovať predstavu, ktorú sme rozbehli spoločne s firmou ARD System. Budú krajšie, našou predstavou je, aby farby a symboly mesta boli viditeľné aj na zastávkach. Podľa mojich informácií bude prvá autobusová zastávka osadená na Hlavnom námestí ešte tento rok a bude Pokračovanie na str. 2. Počujete tie rolničky? Mikuláš už prichádza! o 16:15 h

2 2 Vyhlasovatelia súťaže Brantner Nové Zámky s.r.o. a Mesto Nové Zámky aj prostredníctvom nášho dvojtýždenníka na jar vyhlásili súťaž o najkrajšiu predzáhradku, kvetinový záhon pred bytovými domami a pred rodinnými domami. Hodnotené obdobie súťaže trvalo od 1. júla do 30. septembra. Do súťaže bolo celkom prihlásených 18 predzáhradiek, z toho 11 panelových bytových domov a 7 rodinných domov. Online bolo prihlásených 14 predzáhradiek, 2 predzáhradky boli vhodené do určenej urny a 2 predzáhradky boli navrhnuté prostredníctvom návratky uverejnenej v našom dvojtýždenníku. 10. novembra boli na mestský úrad pozvaní zástupcovia správcov bytových domov a všetci súťažiaci, ktorým konateľ spoločnosti Branter Nové Zámky s.r.o. Jaromír Valent a primátor mesta Otokar Klein odovzdali ceny. Je veľa ľudí, ktorým nie je jedno v akom prostredí žijú, preto sa nezištne starajú o okolie domov. Mesto by bolo určite krajšie, keby sa vo všetkých domoch našli dobrovoľníci, ktorí by skrášľovali okolie domov a tým by pomáhali aj samotnému mestu pri údržbe zelene. Vždy je niekto, kto si všimne snahu, vytrvalú prácu, krásne vytvorené prostredie a ako tomu je aj dnes, možno z času na čas aj ocení toto úsilie. povedal primátor mesta. Odborná porota zasadala 21. októbra a určila SPRAVODAJSTVO V meste už premáva prvý klimatizovaný autobus Dokončenie z 1. strany. zodpovedať predstave, čiže bude elektronizovaná, dodal primátor Otokar Klein. Cieľom mesta a spoločnosti Arriva je vytvorenie integrovaného dopravného systému v meste, čím by sa redukovala individuálna premávka. Bol by som veľmi rád, keby sa nám podarilo tých, ktorí sa premiestňujú v rámci mesta autom, posadiť do autobusov. Pre mesto Nové Zámky pracujeme na niekoľkých projektoch, jedným je napríklad aj Európsky týždeň mobility, alebo preprava školákov do škôl zdarma v ranných hodinách. Sme Skrášlite mesto a vyhrajte! Foto: autor presvedčení o tom, že sú to prvé kroky k tomu, aby sa nám podarilo zmeniť návyky cestujúcej verejnosti, čiže auto vymeniť za cestovanie mestskou hromadnou dopravou, povedal Petőcz. Novozámocká Arriva odvezie ročne mestskou hromadnou dopravou 380 tisíc ľudí, čo znamená približne 170 tisíc kilometrov. Cestovný poriadok prispôsobujú a vypracovávajú podľa potrieb cestujúcich a zamestnávateľov. Nový autobus bude najviac využitým spojom, nakoľko denne najazdí (len na území mesta) 150 kilometrov a premávať bude každý deň v týždni. Ildikó Varga nasledovné výsledky v kategórii panelových bytových domov: I. cenu v hodnote 750 získala ul. SNP 44, II. cenu v hodnote 600 získala Ul. Ľ. Štúra 30, III. cenu v hodnote 450 získala Nábrežná ul. 13, IV. cenu v hodnote 300 získala Andovská ul. 11, V. cenu v hodnote 200 získala Ul. Ľ. Štúra 2, VI.-VII. cenu v hodnote 157,50 získali Petőfiho ul. 14, Šoltésovej ul. 10, VIII.-IX. cenu v hodnote 117,50 získali Lastovičia ul. 5, Nábrežná ul. 11. Špeciálnu cenu, ako víťaz online hlasovania v hodnote 150 získal bytový dom na Ul. Ľ. Štúra 30. Peňažné výhry budú prevedené na účet jednotlivých domov a o ich využití rozhodnú majitelia bytov. V kategórii rodinných domov I. cenu v hodnote 750 získala predzáhradka rodinného domu na Holubyho ul. 20A, II. cenu v hodnote 600 dom na Krajnej ul. 42, III. cenu v hodnote 450 záhradka na ul. Pri hrádzi 10, IV. cenu v hodnote 300 získala Jeruzalemská ul. 16A. Piata cena v hodnote 200 putovala na Železničiarsku ul. 29, VI. cena v hodnote 165 na Hradnú ul. 21, VII. cena v hodnote 150 na Konopnú ul. 19. VIII.-IX. cena sa z dôvodu nízkeho počtu prihlásených predzáhradiek neudelila. Víťazom online hlasovania, a tak aj špeciálnej ceny sa stala predzáhradka na Krajnej ul. 42. Peňažné výhry taktiež budú poukázané na účet súťažiacich. -iv- Označenie nástupných ploch pre hasičov V októbri mesto Nové Zámky - odbor komunálnych služieb vykonalo označenie nástupných plôch pre hasičské vozidlá v zmysle 15 písm. f, zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Tieto plochy slúžia na záchranné práce v prípade požiaru. Na týchto vyznačených miestach je zakázané parkovať motorovými vozidlami. Nástupné plochy sú označené vodorovnými dopravným značením žltej farby. Pri každom vodorovnom značení sa nachádza aj zvislé označenie zákaz zastavenia a doplnková tabuľa s nápisom Nástupná plocha pre vozidlá HaZZ. Povinnosť, na ktorú viacerí radi zabúdajú Upratovanie v byte či v dome je pre nás samozrejmosťou. Pomaly si zvykáme aj na to, že nebývame len medzi štyrmi stenami, ale naše bydliská majú aj predzáhradky, ktoré postupne stále viacerí upravujú. Ale kto a čo by mal urobiť, keď príde jeseň a lístie popadá na chodník pred domom, obchodom? Koho povinnosť je zametať lístie a v zime sneh? Aká je hranica, pokiaľ sme povinní upratať pred domom, obchodom? A keď celý deň sneží, tak stačí len ráno očistiť chodník? Kto je zodpovedný, keď sa na zasneženom chodníku stane úraz? Aké sú pokuty, za nedodržiavanie zákona? Odpoveď nám poskytla pracovníčka odboru komunálnych služieb Gabriela Maceková: - Nedostatky v zjazdnosti miestnych komunikácií a schodnosti chodníkov sú povinní odstraňovať ich správcovia; vlastníkom a správcom miestnych komunikácií a chodníkov je mesto Nové Zámky; správcom chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti sú ich vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností. V prípade, že obyvatelia domov alebo bytových domov pohrabú lístie, MsÚ po telefonickej dohode zabezpečí odvoz traktorom, stačí zavolať na číslo 035/ Potrebné je udržiavať chodníky priľahlé k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou. Nedostatky v zjazdnosti miestnych komunikácií ako aj nedostatky v schodnosti miestnych komunikácií určených výhradne pre chodcov sú povinní odstraňovať ich správcovia bez prieťahov, tzn. priebežne, ak sneží po celý deň, nestačí chodník očistiť len ráno. Za škody, ktorých príčinou boli nedostatky v zjazdnosti miestnych komunikácií a nedostatky v schodnosti miestnych komunikácií určených výhradne pre chodcov a na chodníkoch zodpovedajú správcovia miestnych komunikácií; vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, ktoré v súvisle zastavanom území hraničia s cestou alebo miestnou komunikáciou, zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli nedostatky v schodnosti na priľahlých chodníkoch, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom a neboli bez prieťahov odstránené. Za neplnenie úloh správy a údržby cesty alebo miestnej komunikácie, resp. chodníka je možné uložiť pokutu do eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, resp. do 330 eur fyzickej osobe. -iv- Dvojtýždenník občanov mesta Nové Zámky. Vydáva Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, Nové Zámky, IČO * Šéfredaktor: Ildikó Varga * Prekladateľka: Petronela Bernáth * ová adresa redakcie: * Príjem drobnej inzercie, spomienok, poďakovaní: Dom kultúry - Turisticko-informačná kancelária, Hlavné nám. 7, Nové Zámky * Tlač: Marketing and Business Group, s.r.o., Tomášikova 26, Bratislava * Evidenčné číslo: EV 401/08. ISSN: * Adresa redakcie: Mestský úrad Nové Zámky, Hlavné námestie 10, Nové Zámky, 035/ * * Vychádza každý druhý piatok. * Redakcia si vyhradzuje právo na výber a úpravu príspevkov. Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Názory publikované v niektorých príspevkoch a platených reklamách sa nemusia stotožňovať s názormi redakcie. Reklamy neprešli jazykovou úpravu. Nedostali ste noviny? Volajte: 0917/ ! CASTRUM NOVUM 24. číslo 27. november 2015

3 SPRAVODAJSTVO Terénna sociálna práca v Nových Zámkoch Od júna 2014 do novembra 2015 sa v meste realizuje projekt terénnej sociálnej práce. Mesto Nové Zámky chce v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia s cieľom výkonu terénnej sociálnej práce skvalitniť život a podporiť integráciu sociálne vylúčených skupín obyvateľstva, najmä marginalizovaných rómskych komunít. Na to má schválený nenávratný finančný príspevok na projekt Nová šanca pre lepší život. Špecifické ciele projektu si mesto stanovilo takto: - podporiť zlepšenie hygienických návykov, zdravotných pomerov, podmienok bývania, hospodárenia a spravovania financií občanov v nepriaznivej sociálnej situácii - zvýšiť motiváciu cieľových skupín k zmene a riešeniu svojej nepriaznivej situácie - v rámci sekundárnej prevencie vyhľadávať špecifické skupiny klientov - zlepšiť prístup na trh práce a podporiť zamestnateľnosť sociálne vylúčených skupín obyvateľov - zlepšiť školskú dochádzku a podporiť zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže - podporiť úpravu a obnovu rodinných pomerov detí - zlepšiť uplatňovanie práv a právom chránených záujmov. V priebehu realizácie aktivít projektu boli riešené potreby 429 osôb cieľovej skupiny, z čoho bolo 235 žien a 194 mužov, maloletí boli v počte 158. Podiel marginalizovanej rómskej komunity, na ktorú je aj projekt prioritne zameraný predstavoval 74%. Cieľová skupina Počet občanov 1. Občania v nepriaznivej sociálnej situácii ohrození sociálnym vylúčením, vylúčení alebo marginalizovaní Občania, pre ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately Nezamestnateľní a ohrození nezamestnateľnosťou Obyvatelia s príjmom pod hranicou chudoby Rizikové skupiny detí a mládeže, mladiství bez ukončenia povinnej školskej dochádzky Bezdomovci 56 Zdroj: vlastná evidencia Foto: autor 3 V rámci sociálnych intervencií boli počas realizácie projektu riešené potreby v uvedených oblastiach: - Kvalita života 301 občanov - Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela 69 občanov - Zamestnateľnosť 48 občanov - Školská dochádzka a voľnočasové aktivity 92 občanov - Uplatňovanie práv a právom chránených záujmov 179 občanov V rámci príkladov dobrej praxe je potrebné spomenúť dosiahnuté výsledky v oblasti umiestnenia 4 občanov bez domova do Domova sociálnej starostlivosti, 2 do resocializačného zariadenia. V meste sa úspešne zaviedol a osvedčil výdaj teplej polievky s pečivom a teplým nápojom 2-krát týždenne. Dve maloleté deti boli v záujme zlepšenia zdravotnej a sociálnej situácie odňaté abstinujúcim narkomanom a umiestnené v náhradnej rodine. Medzi ďalšie úspechy terénnej sociálnej práce v našom meste patrí aj pokles záškoláctva. Spolupatričnosť občanov a prejavený záujem o pomoc deklarujú aj zbierky šatstva, hygienických potrieb, hračiek a trvanlivých potravín. Problémy cieľovej skupiny sú riešené efektívne aj vďaka dobrej spolupráci so štátnymi aj neziskovými inštitúciami. Na základe dosiahnutých výsledkov a pozitívnej reakcie cieľovej skupiny je možné k blížiacemu sa termínu ukončenia projektu skonštatovať, že terénna sociálna práca má v našom meste opodstatnenie. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. -MsÚ Dni otvorených dverí v jazdiarni Foto: autor Zrekonštruovanú národnú historickú pamiatku Jazdiareň Nové Zámky mali možnosť navštíviť Novozámčania od 18. do 20. novembra počas dní otvorených dverí. Objekt Jazdiarne z obdobia konca 19. storočia je národno-kultúrnou pamiatkou a je evidovaná v ústrednom zozname pamiatkového fondu. Historická budova jazdiarne a prináležiaci obslužno-prevádzkový objekt boli skolaudované dňa 28. októbra 2015, stavebné práce boli ukončené v súlade s plánovaným projektovým zámerom v termíne do 31. októbra Cieľom projektu bolo zabezpečiť rekonštrukciu a obnovu nevyužívanej a chátrajúcej jazdiarne na Kasárenskej ulici v Nových Zámkoch formou získania nenávratného finančného príspevku zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu, ktorý Mesto Nové Zámky získalo z operačného programu Regionálny operačný program získal z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu SR. Projekt sa začal realizovať 16. októbra 2014 a bol ukončený 31. októbra Maximálna výška celkových výdavkov na realizáciu aktivít projektu bola ,67 eur. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu boli ,30 eur, z toho spoluúčasť Mesta Nové Zámky bola ,63 eur. Mesto Nové Zámky získalo nenávratný finančný príspevok vo výške ,04 eur (95% oprávnených výdavkov 85% EÚ, 10% štátny rozpočet SR). Ako sa aj návštevníci mohli presvedčiť, dosiahla sa komplexná obnova budovy jazdiarne, a aj úprava okolia a prístupových ciest bola dokončená. Jazdiareň odteraz môže slúžiť Novozámčanom v plnej svojej kráse na kultúrno-spoločenské aktivity a na rôzne osvetové činnosti. -i- Mesto Nové Zámky CASTRUM NOVUM 24. číslo 27. november 2015

4 4 INZERCIA REALITY Predám 1-izbový byt. Juh. RK nie. Tel.: 0905/ Kúpim 1-izbový byt v NZ. RK nie. Hotovosť. Tel.: 0911/ Kúpim byt v Nových Zámkoch. Hotovosť. Tel.: 0903/ Dám do prenájmu rodinný dom na Komárňanskej ceste. Tel.: 0918/ Predám stavebný pozemok v centre obce Andovce. Tel.: 0911/ Predám garsónku na Nábrežnej ulici. Cena dohodou. Tel.: 0944/ Kúpim 3-izbový byt s balkónom na sídlisku Juh. RK nevolať. Tel.: 0915/ Predám garáž na Ľanovej ulici. Tel.: 0907/ Kúpim 3-izbový byt v NZ. Hotovosť. Tel.: 0902/ Kúpim 1-izbový byt na Nábrežnej ul. alebo na Ul. G. Bethlena. RK nie. Tel.: 0944/ Predám 4-árovú záhradu medzi Aňalou a N. Zámkami. Tel.: 035/ , 0903/ Predám 3-izbový rodinný dom, Murgašova ulica, pozemok 918 m 2. Cena dohodou. Tel.: 0902/ Predám garsónku na Bitúnkovej ulici. Tel.: 0907/ Predám garsónku. Tel.: 0910/ Ponúkam na predaj 3-izbový byt v OV na Ul. G. Bethlena. Tel.: 0910/ Kúpim 1-izbový byt, poschodie, v širšom okolí stanice. Tel.: 0902/ Kúpim 1 2-izbový byt. RK nevolať! Tel.: 0917/ DROBNÁ INZERCIA AUTO MOTO Predám 4 ks zimných pneumatík č. 14 s diskami, za 100,-. Tel.: 0908/ SLUŽBY Vykonávam revízie elektrických zariadení. Tel.: 0905/ Pedikúra u Vás doma, šponovanie zarastajúcich nechtov. Tel.: 0907/ Doučujem matematiku všetkých škôl. Osobne, diaľkovo posielaním riešení, webinármi! Tel.: 0905/ , Odvírujem, repasujem, opravujem PC, internetové pripojenia, zachraňujem, zálohujem údaje. Tel.: 0905/ , Vyučujem angličtinu a nemčinu. Pripravím na maturity. Tel.: 0903/ Konverzácie v nemeckom jazyku, doučovanie. Tel.: 0910/ Okamžité pôžičky aj cez víkend. Tel.: 0905/ Ponúkam hypotéky nad ,-, životné a neživotné poistenie. Tel.: 0915/ Zdravotná sestra opatrí starých ľudí, aj deti. Tel.: 0905/ Ponúkam rýchle pôžičky bez ručiteľa, aj nezamestnaným a dôchodcom. Tel.: 0905/ RÔZNE Ponúkam na predaj tekvicové jadierka. Tel.: 0905/ Kúpim JAWU v nálezovom stave. Tel.: 0905/ Predám stimulátor na upevnenie končatín. Tel.: 035/ Oznam Rímskokatolícky farský úrad Nové Zámky organizuje pútnicko-poznávací zájazd Novozámčanov do Svätej zeme v termíne mája 2016 (v cene je aj sprievodca aj poistenie). Bližšie informácie u kaplána Antona Žovica KURZY SBS V ŠURANOCH Tel.: 0905/ cn-r cn-r o 19,00 hod., DK Nové Zámky Vstupné v predpredaji: 15,- Priamo pred predstavením: 18,- Info a predpredaj: Dom kultúry, Hlavné námestie 7, Nové Zámky, tel.: 035/ , 0905/ a Veselé Vianoce a v novom roku dobré zdravie a veľa šťastia praje Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce Szechényiho 10, Tvrdošovce cn-r cn-r CASTRUM NOVUM 24. číslo 27. november 2015

5 INZERCIA 5 Reštaurácia BEREK a Vás srdene pozývajú na VÍNNU VEERU o hod. MENU Domáce oškvarkové pagáiky / Cserszegi fszeres 2014 suché erstvo údený let z lososa na listovom šalátiku, podávaný s citrónovou penou a wasabi / Egri csillag classic 2014 suché Pórová krémová polievka s opraženou slaninou / Chardonnay Battonage 2011 suché Peené chrumkavé kaacie stehno s hruškovo-slivkovým chutney a domácou zemiakovou knedou / Borgundi 2011 suché Hovädzie líka na ervenom víne s dubákmi podávané so zemiakovo-paštrnákovým pyré a peenou zeleninou / Big Band Superior Egri Bikavér 2009 suché okoládová tortika s horúcim lesným ovocím / Syrah 2008 suché Atmosféru veera Vám spríjemní skupina TEQUILA SHOW BAND Cena lístka 27,- na osobu. Rezervácia je nutná! Lístky sú v predaji v reštaurácii. Bližšie informácie Vám poskytneme na tel. íslach: 035/ , , , Reštaurácia BEREK, Tatranská 177, Nové Zámky. cn-r cn-r % AŽ NA DIOPTRICKÉ OKULIARE ALEBO SKLÁ AJ NA SLNEČNÉ OKULIARE OTVÁRACIE HODINY: Po Pia Objednajte sa telefonicky: Optika Garancia, s.r.o., Kapisztóryho 6, Nové Zámky OPTIKA GARANCIA kvalita garantovaná našimi odborníkmi cn-r cn-r CASTRUM NOVUM 24. číslo 27. november 2015

6 6 Lekárenská služba V našom meste každý deň do 22 h! Starbec Janka Kráľa Dr. Max Aquario, Nitrianska Claudia Gúgska Zenit Slovenská Sagittarius M. Flengera Centrum Medical Andovská Na prednádraží Ľ. Štúra Na námestí Hlavné námestie Na nábreží Bitúnková ES Komárňanská Salvia Andovská 9/C Claudia Gúgska Zlatý lev Petőfiho Svätej Alžbety G. Czuczora Selia SNP 42/A INZERCIA SPOLOČENSKÁ RUBRIKA - TÁRSASÁGI ROVAT Vitajte medzi nami Városunk kis polgárai Tamara Kováčová, Patrícia Kamocsaiová, Tobias Ďuráč, Diana Juhásová, Lilien Marcinkech Sľúbili si vernosť Házasságot kötöttek Erich Handl a Lýdia Danáčová, Štefan Kuzmiak a Miroslava Kováčová, Marek Benko a Rebeka Juhosová, Ján Žalud a Jana Marenčáková, Matúš Katreniak a Nikoleta Sellárová Opustili nás Örökre eltávoztak Alexander Karvay, 60 r., MUDr. Jozef Péči, 83 r., Ondrej Szalonnás, 54 r., Helena Záležáková, rod. Száková, 67 r., Ing. Dagmar Bábinová, rod. Formáneková, 52 r., Eva Nezvalová, rod. Kováčová, 72 r., Imrich Bors, 70 r., Helena Feszlerová, rod. Uhrinová, 78 r., Ladislav Kusý, 79 r., Marta Fekecsová, rod. Rybárová, 76 r. Pre všetkých nech horí jedna sviečka 15. novembra horeli sviečky na pamiatku obetí teroristického útoku v Paríži z 13. novembra pri soche Gergelya Czuczora, kam občanov pozvala ZO Csemadok Nové Zámky. Eva, mohli by ste nám na začiatok povedať pár slov o Svete zdravia? Pre akých klientov je Svet zdravia určený? Svet zdravia je centrum, v ktorom ľudia nájdu pomocnú ruku a odborné vedenie nutričných špecialistov na ceste k optimálnej hmotnosti, zlepšeniu kondície a zdravotného stavu. Učíme ľudí jesť, stravovať sa tak, aby ich telo bolo v kondícii a ich metabolizmus fungoval bez problémov. Akým spôsobom zistíte metabolizmus klienta, resp. že jeho metabolizmus nie je v poriadku? Využívame komplexnú nutričnú typológiu. Je to vlastne metabolický test, ktorý je akýmsi priesečníkom 7 typológii, ktoré sa venujú metabolizmu a navodeniu optimálneho zdravotného stavu a jeho výsledkom je jedálny lístok, ktorý je klientovi ušitý na mieru. Na základe odpovedí klienta v komplexnej typológii získame doporučené a nedoporučené potraviny, potraviny, ktoré napomáhajú spaľovať tuk a urýchľujú metabolizmus, a naopak potraviny, ktoré sú pre organizmus nevhodné, telo ich nedokáže spracovať a nastáva priberanie a zhoršovanie kondície a zdravotného stavu. Ideálne je, pokiaľ klient absolvuje zároveň aj rozšírenú biochémiu krvi či už u nás alebo svojho praktického lekára a výsledky nám prinesie. Potom tieto výsledky zahrnieme do jedálnička či celkových odporúčaní. S akými odborníkmi spolupracujete? Program komplexnej nutričnej typológie je vyvinutý lekármi a poprednými odborníkmi. Jedným z nich je aj RNDr. Petr Fořt, Csc., Určite i vy máte skúsenosť, že diéta, ktorá veľmi dobre fungovala na vašu kamarátku, na vás nezabrala. Čím to je? Pravdepodobne ste iný metabolický typ a váš organizmus potrebuje pre svoj správny chod iné potraviny. Vtedy pomôže stravovanie podľa vášho metabolického typu. Čo to vlastne je, nám vysvetlí výživová poradkyňa Sveta zdravia Ing. Eva Abrmanová. jeden z najuznávanejších odborníkov výživy v Českej republike. Verejnosť ho možno pozná aj z TV relácie Pod pokličkou, kde sa objavoval ako odborník výživy. V lekárskej rade Sveta zdravia sú okrem RNDr. Fořta aj uznávaní lekári a odborníci MUDr. Nývlt, MUDr. Vlasák, MUDr. Miedzenská a ďalší. Čo je to stravovanie na základe metabolizmu? Základom je teória, že každý človek má iné biochemické zloženie, myslím tým iný podiel jednotlivých hmôt a patrí k inému endokrinnému typu. Táto moderná teória vznikla až v 20. storočí, ale vychádza aj zo starodávneho medicínskeho učenia, indickej, čínskej, egyptskej i gréckej medicíny. S rôznym typom metabolizmu súvisí aj rôzny vzťah k jednotlivým druhom potravín a ich trávenie a spaľovanie. Existuje niekoľko základných typov ľudského metabolizmu a každému typu vyhovuje iné zloženie stravy. Dlhodobý nedostatok správnej stravy vedie k chronickým chorobám, ale tiež k obezite a problémom s trávením. Toto rieši práve Komplexná nutričná typológia. Akí klienti vás navštevujú najčastejšie? Rôzni. Sú to klienti, ktorí potrebujú schudnúť, tých je určite najviac, ale aj klienti, ktorí potrebujú pribrať, alebo sa potrebujú poradiť a pomôcť ohľadom zdravotného stavu alebo majú jednoducho len záujem o zmenu svojho životného štýlu. Ako sa klientom darí? Nemajú obavy z toho, že je to opäť len nejaká diéta, ktorej výsledkom na konci bude jo-jo efekt? Myslím, že obavy z toho, že je to len ďalšia diéta a nasledovať po nej bude silný jo-jo efekt, určite nemajú. Hneď na začiatku klientom jasne vysvetlíme, že o žiadnu diétu nejde, my klientov aj vzdelávame, ako som už spomínala, učíme ich jesť, vedieme ich k tomu, aby sa aj po skončení programu vedeli sami orientovať vo výbere potravín a mali vedomosti aj v oblasti výživy. A myslím si, že sú spokojní, pretože sa im darí, o čom svedčia aj naše výsledky s klientmi. Čo sa týka konkrétnych výsledkov, tak v nedávnej dobe mohli diváci sledovať v relácii Vila Rozborila príbeh Paliho, ktorý schudol s pomocou špecialistky vo Svete zdravia 50 kg aj napriek tomu, že ho brzdili zdravotné problémy a v chudnutí s nami pokračuje naďalej, Svet zdravia sa môže pochváliť napr. klientom pánom Petrom Pridalom, ktorý za 10 mesiacov schudol až neuveriteľných 72 kg a jeho výsledky aj fotky už prebehli viacerými médiami. Toto je taký veľký výsledok, pretože pán Pridal išiel dole zo 158 kíl, ale máme aj množstvo klientov, ktorí zhodili viac ako 20, 15 či 10 kg. Samozrejme, pre niekoho je veľký výsledok povedzme aj 2 kilá, ktoré mu chýbajú k jeho vysnívanej postave. A niekto, naopak, potrebuje tie kilá pribrať. A čo sa týka pohybu a športovej aktivity? Podporujete klientov aj v športovaní? Samozrejme, odporúčania, aké športové aktivity sú pre daného klienta najvhodnejšie, určite dávame, klientov povzbudzujeme, aby do svojho života zaradili nejakú aktivitu, ktorá ich baví a bude im robiť radosť. Ale pokiaľ niekto športovať nechce, nenútime ho, 70 % úspechu napokon tvorí strava. Určite však odporúčame minimálne chôdzu, vychádzky, napokon keď má klient veľkú nadváhu, je to okrem plávania jediná vhodná forma pohybu. Inak mnohí z nich, pokiaľ začnú chôdzou, a darí sa im s chudnutím, postupujú ďalej a ako sú ľahší a zdravší, postupne sa púšťajú aj do iných športov. CASTRUM NOVUM 24. číslo 27. november 2015

7 SPOMIENKY - MEGEMLÉKEZÉSEK 7 Spomienka Megemlékezés Dňa 13. novembra 2015 uplynul rok, odkedy nás navždy opustila naša drahá Anna ŠEDIVÁ, rod. Belanská. Kto ste ju poznali, spoločne s nami venujte jej pamiatke tichú spomienku. Manžel Ján s rodinou november 13-án telt el egy év azóta, hogy örökre eltávozott közülünk a drága ŠEDIVÁ Anna, szül. Belanská. Aki ismerte, szenteljen emlékének velünk együtt egy csendes pillanatot. Férje János családjával Spomienka Megemlékezés Dňa 20. novembra 2015 uplynul rok, odkedy nás navždy opustil manžel, otec, starý otec a svokor Mikuláš BEDNÁRIK. S úctou spomínajú manželka, synovia, vnuci a nevesty november 20-án telt el egy év azóta, hogy eltávozott közülünk a férj, édesapa, nagyapa és após BEDNÁRIK Mikuláš. Tisztelettel emlékeznek: felesége, fiai, unokái és menyei Spomienka Megemlékezés Dňa 24. novembra 2015 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil milovaný manžel, otec, dedko Karol DECSI. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomínajú manželka, deti a vnúčatá november 24-én telt el 10 év azóta, hogy örökre eltávozott közülünk a szeretett férj, édesapa, nagyapa DECSI Karol. Aki ismerte, szenteljen emlékének egy csendes percet. Szeretettel emlékeznek: felesége, gyermekei és unokái Spomienka Megemlékezés Pred rokom to náhle prišlo, Tvoje srdce stíchlo. V našich srdciach ostal smútok, v duši bolesť, plač a žiaľ. Dňa 30. novembra 2015 uplynie 1 rok, čo nás opustila naša mamička Zuzana HORVÁTHOVÁ. S bolesťou v srdci spomínajú dve dcéry s rodinami. Egy évvel ezelőtt eltávoztál, szíved megszűnt dobogni. Szívünket szomorúság, lelkünket fájdalom és bánat tölti el november 30-án telik el 1 év azóta, hogy örökre eltávozott közülünk édesanyanánk, HORVÁTH Zsuzsanna. Fájó szívvel emlékezik két lánya családjával Dňa 29. novembra 2015 si pripomíname smutné, tragické 1. výročie úmrtia milovanej manželky PhDr. Alenky VISZKOCSILOVEJ, rod. Nemcovej a dievčat Moniky, Peťky, Marcelky a Julky. Spomienka Kto ste ich poznali, venujte im prosím, tichú spomienku. S láskou spomínajú milujúci manžel Jozef, synovia Jožko, Mário, dcéry Janka, Veronika a ostatná rodina. Spomienka Odišli ste skoro, príliš skoro na to, aby ste mohli ochutnať krásu života. Dostali ste krídla, ale nedostali ste šancu lietať. Nám ostal len žiaľ, smútok, bolesť a plač. Dňa 29. novembra uplynie rok, čo nás navždy opustila kolegyňa Alenka so svojimi dievčatami Jankou, Marcelkou, Monikou a Peťkou. Spomíname na vás. Ostávate v našich srdciach. Kolektív zamestnancov ZŠ Hradná 22, Nové Zámky Neuhasnuté sviečky Neuveriteľne beží čas, zase sa blížia Vianoce. Zase začína veľký zhon, naháňanie darčekov pre svojich blízkych. Verím tomu, že tak viacerí robia, lebo chcú obdarovať svojich najmilších v rodine, možno preto, aby sa ešte viac zblížili a mali sa naozaj veľmi radi, odpustili si všetky krivdy, ktoré sa počas roka stali v rodine. Ak bilancujem svoju prácu pedagóga v Zlatom levíku, Luxurians a Píšťalôčka, zistil som, že som stále medzi deťmi. Snažím sa so všetkými deťmi opätovne pripraviť zaujímavý program pre našich obyvateľov od Adventu až do Vianoc. Neviete si predstaviť, akú ťažkú mám prácu pri výbere vianočných piesní. Ktorúkoľvek koledu alebo tanec pripravujem s deťmi, vynárajú sa mi v mysli neuveriteľné chvíle bolesti v srdci a spomienky na naše členky Janku, Marcelku, Petru, Moniku a Alenku. Členky Novozámockého Zlatého levíka nás náhle opustili minulý rok koncom novembra medzi obcami Jatov a Trnovec nad Váhom (okres Šaľa). Tragická autonehoda zmarila všetky ich plány a ich nevinné prekrásne duše odleteli k Pánu Bohu spievať do anjelského zboru. Minulý rok všetci kamaráti zo všetkých spomínaných súborov, ktoré vediem, sa na vianočnej besiedke s dievčatami rozlúčili, stále na nich spomínajú a veľmi im chýbajú. Je to aj pre mňa ťažké, naozaj chýbajú, je to neuveriteľné pre mňa ako človeka, vidím ich stále svietiť ako neuhasnuté sviečky. Áno, každý máme svoju sviečku a horí dovtedy, ako to máme určené v osude. Nedávno sme videli tisícky sviečok svietiť na cintorínoch, spomenuli sme si na našich svätých a blízkych. A zase zasvietia sviečky adventné a budeme zase spomínať na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Určite nezabudnete priložiť k štedrému stolu tanierik a príbor a pohostiť ich. Veď ich sviečky zostali svietiť pre nás všetkých v našich srdiečkach a v našich spomienkach navždy. Vianoce zostanú vždy krásne, napriek všetkým bolestiam a krivdám, ktoré sa nám vynárajú v spomienkach v našom živote. Je však dobré odpúšťať si počas celého roka, nehanbiť sa prejaviť náklonnosť, ak máte naozaj niekoho radi. Je však potrebné tolerovať sa, lebo sme všetci odlišní, je potrebné žiť v mieri na celom svete, vedieť si nájsť spoločnú reč k ozajstnej láske, ktorú tak všetci potrebujeme. Ladislav Dráfi CASTRUM NOVUM 24. číslo 27. november 2015

8 8 KULTÚRA The Visegrad Christmas až , 9: , 13: , 16:00 4. a , 9: , 16: , , 18: , 15: , 10: , 14: , , 18: , 10:00 11: , 16: , 9:00 16: , 10: , 17: , 14: , 17: , 18: , 15: , 9: , 13: , 16: és 5., 9: , 16: , 17: , 18: , 15: , 10: , 14: , 17: , 18: , 10:00 11: , 9:00 16: , 16: , 9:00 16: , 10: , 18: , 14: , 17: , 22: , 18: , 15:00

9 Az érsekújvári polgárok kétheti lapja XXV. évfolyam 24. szám november 27. díjmentes Városi pályára állt az első klimatizált autóbusz November 12-től közlekedik a városban az immár harmadik új autóbusz, mely 80 személy szállítására alkalmas 30 ülő- és 50 állóhellyel. Az autóbusz akadálymentesített, hiszen úgy a Arriva társaság, mint a város számára nagyon A szerző felvétele fontos, hogy a mozgásukban korlátozott utasok és a babakocsival közlekedők is kulturáltan tudjanak utazni a városi járatokon. Éppen ezért az új autóbusz is alacsonypadlós és a biztonságos fel- és leszállást a második utas ajtónál található kihajtható rámpa is segíti. Petőcz Károlytól, az Arriva Érsekújvár, Rt. vezérigazgatójától megtudtuk, hogy az autóbusz GPSszel ellátott, így nyomon követhető, hogy mikor merre jár. Erre a jövőbeni terveiknél nagy szükség is lesz a jövőben szeretnék korszerűsíteni a megállókat elektronizálni, ami az utasok számára azt jelenti majd, hogy pontosan látni fogják, mikor érkezik a megállóba az a járat, amire fel szeretnének szállni. Figyeljük a pályázati kiírásokat, hogy a várossal közösen biztosítani tudjuk az elképzeléseinkhez az anyagi hátteret folytatta Petőcz. A társaság vezetőivel folytatott tárgyalásaink egyik eredménye, hogy 2018 végéig a városban fokozatosan 42 buszmegállót fogunk átalakítani. Terveink szerint 2016 végéig kicseréljük az első tíz megállót, majd az elkövetkező években folyamatosan a többit. A megállók az ARD Systemmel már elindított elképzeléseinket fogják tükrözni. Szebbek lesznek, és arra törekszünk, hogy a város színei és jelképei láthatóak legyenek a megállókon is. Információim szerint az első új buszmegálló folyt. a 2. old. Hallják a csilingelést? A Mikulás közeledik! A szerző felvétele CASTRUM NOVUM 24. szám november 27.

10 2 HÍREK Városi pályára állt az első klimatizált autóbusz Tűzoltóknak kijelölt területek Októberben a városi hivatal közügyi szolgáltatások főosztálya a Tt. 314/2001-es, a tűzvédelemről szóló törvényének 15 -a f). betűje és annak későbbi előírásai értelmében kijelölte a tűzoltóknak szolgáló területeket. Ezek a területek tűz esetén mentőmunkákra, tűzoltásra szolgálnak. A kijelölt helyeken szigorúan tilos parkolni. A tűzoltóknak kijelölt területek vízszintes sárga színű jelzéssel vannak kijelölve. Minden vízszintes jelölésnél a megállni tilos függőleges tábla, valamint kiegészítő tábla is megtalálható. folyt. az 1. oldalról még az idén a Fő térre kerül, és olyan lesz, ami a jövőbeni terv elektronizált egészítette ki Klein Ottokár polgármester. A város és az Arriva célja az integrált közlekedés kialakítása a városban, amivel csökkenne az individuális közlekedés okozta forgalom. A városban közlekedőket az autókból az autóbuszokba szeretnénk átültetni. Több projekten dolgozunk Érsekújvár számára is, ilyen például az Európai Mobilitási Hét, de megemlíthetem az alapiskolások által használt reggeli ingyenes iskolabuszokat. Meggyőződésünk, A Brantner Érsekújvár Kft. és Érsekújvár városa tavasszal lapunk által is meghirdette a legszebb előkertekért, virágágyasokért versenyt a társas- és családi házak előtt. A verseny július 1-jétől szeptember 30-ig tartott. A versenybe összesen 18 előkertet 11 társasház és 7 családi ház előkertjét nevezték be. Az online benevezési lehetőséget 14 előkertnél használták ki a lakosok, 2 előkertet a versenyre kijelölt urna által neveztek be, valamint 2 előkert a lapunkban található visszaigazoló-szelvény által került versenybe. November 10-re meghívták a városi hivatalba a társasházak közös képviselőit és a versenyzőket, akiknek Jaromír Valent, a Brantner Érsekújvár Kft. ügyvezető igazgatója és Klein Ottokár polgármester adták át a díjakat. Sokaknak számít, milyen környezetben élnek, éppen ezért törődnek a házuk környékével. Városunk minden bizonnyal szebb volna, ha minden házban lennének olyan önkéntesek, akik megszépítenék annak környékét, s ezzel a városnak is segítenének a zöldövezet karbantartásában. Mindig van valaki, aki észreveszi a kitartó munkát, a szépet, és talán időnként, ahogyan most is, ezt az igyekezetet megjutalmazzák hogy ez az első lépés ahhoz, hogy az utazóközönséget folyamatosan átszoktassuk az autókból a tömegközlekedési eszközökre avatott be Petőcz. Évente az érsekújvári Arriva a városi tömegközlekedésen 380 ezer embert utaztat, ami hozzávetőleg 170 ezer kilométert jelent. A menetrendet az emberek, a munkáltatók igényeinek megfelelően alakítják és dolgozzák ki. Az új autóbusz az egyik legkihasználtabb busz lesz a városban, hiszen naponta 150 kilométert fog megtenni (csak a városban!) és a hét minden napján közlekedni fog. Varga Ildikó Szépítse meg városunkat és nyerjen A szerző felvétele mondta a polgármester. A szakmai zsűri október 21-én ült össze és az alábbi döntést hozta a társasházak kategóriájában: I. díjat 750 -t nyert: Sznf u. 44., II. díj Ľ. Štúr u. 30., III. díj Nyitra-part u. 13., IV. díj Andódi u. 11., V. díj Ľ. Štúr u. 2., VI.-VII. díj 157,50 - Petőfi u. 14. és Šoltésová u. 10., VIII.-IX. díj 117,50 - Fecske u. 5. és Nyitra-part u Különdíjban s nyereményben részesült az online szavazás győztese, az Ľ. Štúr u A pénznyereményeket az egyes társasházak számláira utalják át, a felhasználásukról a lakástulajdonosok döntenek. A családi házak kategóriájában az I. díjat 750 -t nyert a Holuby u. 20.A előkertje, II. díj Szélső u. 42., III. díj Töltés menti u. 10., IV. díj Jeruzsálem u. 16.A, V. díj Vasút u. 29., VI. díj Vár u. 21., VII. díj Kender u Mivel a családi házak kategóriájába kevés előkertet neveztek be, a VIII. és IX. díjat nem osztották ki. Különdíjban részesült az online szavazás győztese a Szélső u. 42. alatt található családi ház előkertje. A pénznyereményeket szintén a versenyzők számlájára utalják át. -vi- Kötelesség, amiről sokan szeretnek megfeledkezni Kitakarítani a lakásban vagy a házban mindenkinek természetes. Lassan megértjük azt is, hogy nem csak a négy fal között élünk, házainknak van előkertje, s ezeket egyre többen rendezgetik, szépítgetik. Viszont kinek és mit kellene tennie, ha beköszönt az ősz, a falevelek lehullnak a járdára a ház, üzlet elé? Kinek a kötelessége összesöpörni a faleveleket, télen pedig eltakarítani a havat? Hol van a határ, ameddig kötelesek vagyunk rendbe tartani a ház, üzlet körüli területet? Ha egész nap havazik, elég csak reggel letakarítani a járdát? Ki a felelős, ha a behavazott járdán baleset történik? Mekkora bírság róható ki, ha valaki nem tartja be a törvényt? Kérdéseinkre Maceková Gabriela, a közügyi szolgáltatások főosztályának munkatársa válaszol: - A helyi közutakon és járdákon felmerülő hibákat a közútkezelő köteles elhárítani; a helyi utak és járdák tulajdonosa és kezelője Érsekújvár városa; az ingatlanhoz tartozó járdák kezelője az ingatlan tulajdonosa, gondnoka vagy maga az ingatlan használója. Amennyiben a társasházak lakói összegereblyézik a faleveleket, a városi hivatal telefonos egyeztetés után (tel.: 035/ ) bebiztosítja annak elszállítását. Azon ingatlan közelében található járdákat kell rendben tartani, amelyek folyamatosan beépített területen találhatók és úttal vagy közúttal határosak. A helyi közutakon és járdákon felmerülő hibákat, elégtelenségeket a kezelők kötelesek elhárítani. Vagyis, ha egész nap havazik, a járdát nem elég csak reggel letakarítani, hanem folyamatosan kell karban tartani. A károkért, amelyek azért keletkeztek, mert a helyi közutak és járdák nem voltak rendezett állapotban a helyi közútkezelő a felelős; azokért a károkért, amelyek az ingatlanhoz tartozó járdákon történnek, mert nem volt róluk letakarítva pl. a hó, a jég, a falevelek, az ingatlan tulajdonosa, gondnoka vagy maga az ingatlan használója felel. A kötelesség elmulasztása miatt jogi vagy vállalkozásra jogosult fizikai személynek akár eurós büntetés is kiróható, illetve természetes személynek 330 euróig róhatnak ki büntetést. -vi- Az érsekújvári polgárok hetilapja. Kiadja Érsekújvár Városa, Fő tér 10., Érsekújvár, IČO * Főszerkesztő: Varga Ildikó, Fordító: Bernáth Petronela * A szerkesztőség címe: * Apróhirdetés, megemlékezés, köszönetnyilvánítás: Kultúrház-Turisztikai Információs Iroda, Fő tér 7., Érsekújvár * Nyomtatás: Marketing and Business Group, s.r.o., Tomášikova 26, Bratislava * Regisztrációs szám: EV 401/08, ISSN: * A szerkesztőség címe: Érsekújvári Városi Hivatal, Fő tér 10., Érsekújvár, 035/ , * Megjelenik minden második pénteken. * A szerkesztőség fenntartja a kéziratok lerövidítésének és módosításának jogát. A nem kért kéziratokat nem adjuk vissza. Az egyes levelezői cikkekben és fizetett reklámokban közölt nézetek nem feltétlenül egyeznek meg a szerkesztőség véleményével. A reklámok nyelvi helyességéért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. Nem kapott újságot? Hívja a 0917/ et! CASTRUM NOVUM 24. szám november 27.

11 HÍREK Szociális terepmunka Érsekújvárott 3 Érsekújvár városa a Foglalkoztatottság és társadalmi befogadás operációs program keretében a 2014 júniusától 2015 novemberéig tartó Az új esély egy jobb életre projekttel vissza nem térítendő anyagi támogatáshoz jutott. A projekt célja szociális terepmunkás foglalkoztatása, akinek a segítségével javul a társadalom peremén élők integrálása, főleg a roma közösségekben élőké. A város konkrét célkitűzései a projektben: - támogatni a higiéniai szokások javítását, az egészségügyi feltételeket, a lakhatási feltételeket, a kedvezőtlen szociális helyzetbe kerülteknek segíteni a pénz beosztásánál - a célcsoportoknál növelni a motivációt a kedvezőtlen helyzetük változtatásához és megoldásához - másodlagos megelőzésként konkrét csoportok felkeresése - javítani és támogatni a társadalomból kirekesztett csoportok munkaerőpiacra jutását és foglalkoztatottságának elősegítését - javítani az iskoláztatást és támogatni a gyermekek és a fiatalok tartalmas szabadidős tevékenységét - támogatni a gyermekek családi körülményeinek helyreállítását - a jogok és a törvény által védett érdekek alkalmazásának javítását. A projekt megvalósítása alatt a célcsoportból 429 személy igényeivel foglalkoztak, 235 nőével és 194 férfiéval, valamint 158 kiskorúéval. A marginalizált roma közösség aránya, mely a projekt kiemelt célcsoportja elérte a 74%-t. Célcsoport Személyek száma 1. Kedvezőtlen szociális helyzetbe került személyek a társadalomból való kirekesztés kockázatával, kirekesztettek vagy marginalizált Személyek száma, akik számára gyermekvédelmi és szociális ellátási intézkedéseket végeznek Munkanélküliek és munkanélküliséggel fenyegetettek Lakosok a szegénységi küszöb alatti bevétellel Gyermekek és fiatalok rizikós csoportjai, fiatalkorúak a kötelező tankötelesség elvégzése nélkül Hajléktalanok 56 Forrás: saját nyilvántartás A szociális intervenció keretében a projekt megvalósítása alatt a következő területekkel foglalkoztak: személy életminősége - 69 gyermek védelme - 48 személy foglalkoztatottsága - 92 személy iskoláztatása és szabadidős tevékenysége személy jogainak gyakorlása és jogainak védelme. A gyakorlatból vett példák között meg kell említeni, hogy négy hajléktalan személyt sikerült szociális otthonban, két személyt pedig reszocializációs intézményben elhelyezni. A város területén létrejött és sikeresnek bizonyult a heti két alkalommal meleg leves és pékáru osztása. Két kiskorút, azok egészségi és társadalmi helyzetének javítása érdekében elvették absztinens drogfüggő szüleiktől és nevelőszülőknél helyezték el őket. A városunkban végzett szociális terepmunka következő sikerei közé sorolható az iskolakerülés csökkenése. Az érsekújváriak együttérzését és segítőkészségét a sikeres gyűjtések bizonyítják ruha, tisztálkodási szerek, játékok és tartós élelmiszerek. A célcsoportok gondjainak effektív megoldásának egyik kulcsa a jó együttműködés az állami és nonprofit intézményekkel. Az elért eredmények és a célcsoport pozitív visszajelzései alapján a projekt befejezéséhez közeledve megállapíthatjuk, hogy a szociális terepmunka városunkban indokolt. A projekt az Európai Szociális Alap, Foglalkoztatottság és társadalmi befogadás operációs program keretében valósul meg. -VHwww.esf.gov.sk A szerző felvétele Nyitott napok a lovardában A szerző felvétele A felújított lovardát, mely nemzeti kulturális műemlék, az érsekújváriaknak lehetőségük volt a nyitott napok alatt november 18. és 20. között megtekinteni. A 19. század végén épült lovarda nemzeti kulturális emlék és szerepel a Központi Műemlék Alap jegyzékében. A lovarda műemléképületének és a főépülethez funkcionálisan kapcsolódó kiszolgáló- üzemeltető rész használatbavételi engedélyeztetésére október 28-án került sor, az építési munkálatokat a projektben meghatározott határidőn belül, október 31-ig, sikerült befejezni. A projekt célja a valamikori császári-királyi lovarda lepusztult és kihasználatlan épületének helyreállítása volt a Laktanya utcában, uniós alapokból és az állami költségvetésből szerzett vissza nem térítendő támogatás segítségével, amihez a város a Regionális operációs programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és az állami költségvetésből jutott. A projekt október 16-án indult és október 31-én fejeződött be. A projekt összköltsége ,67 euró volt. A projekt elszámolható költsége ,30 euró volt, ebből a város társfinanszírozása ,63 euró. A Érsekújvár városa ,04 eurós vissza nem térítendő támogatáshoz jutott (95% elszámolható költség 85% EU, 10% állami költségvetés). A látogatók személyesen is meggyőződhettek róla, hogy a lovarda épületének teljes felújítása sikerült, sőt, a lovarda környékét és a hozzá vezető utakat is befejezték. A lovarda mostantól különböző kulturális rendezvényeknek otthont adva teljes pompájában szolgálhatja az érsekújváriakat. -i- Érsekújvár városa CASTRUM NOVUM 24. szám november 27.

12 4 FIZETETT HIRDETÉS INGATLANOK Eladó 1-szobás lakás. Dél lakótelep. Ingatlanközvetítők ne hívjanak. Tel.: 0905/ Veszek 1-szobás lakást Újvárban. Ingatlanközvetítők ne hívjanak. Tel.: 0911/ Veszek lakást Újvárban. Készpénz. Tel.: 0903/ Bérbe adok családi házat a Komáromi úton. Tel.: 0918/ Eladó építési telek Andód központjában. Tel.: 0911/ Eladó garzonlakás a Nyitra-part utcában. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0944/ Veszek 3-szobás lakást balkonnal a Dél lakótelepen. Ingatlanközvetítők ne hívjanak. Tel.: 0915/ Eladó garázs a Len utcában. Tel.: 0907/ Veszek 3-szobás lakást Újvárban. Készpénz. Tel.: 0902/ Veszek 1-szobás lakást a Nyitra-part vagy a Bethlen G. utcában. Ingatlanközvetítők ne hívjanak. Tel.: 0944/ Eladó 4-áras kert Anyala és Újvár között. Tel.: 035/ , 0903/ Eladó 3-szobás családi ház a Murgaš utcában, telek m2. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0902/ Eladó garzonlakás a Vágóhíd utcában. Tel.: 0907/ Eladó garzonlakás. Tel.: 0910/ Eladó 3-szobás magántulajdonú lakás a Bethlen G. utcában. Tel.: 0910/ Veszek 1-szobás lakást, 2-3. emelet, az állomás szélesebb környékén. Tel.: 0902/ Veszek 1-2-szobás lakást. Ingatlanközvetítők ne hívjanak! Tel.: 0917/ Veselé Vianoce a v novom roku dobré zdravie a veľa šťastia praje Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce Szechényiho 10, Tvrdošovce APRÓHIRDETÉS AUTO MOTO Eladó 4 db téli gumiabroncs - 14-es felnin. Ár: 100. Tel.: 0908/ SZOLGÁLTATÁSOK Elvégzem az elektromos készülékek felülvizsgálatát. Tel.: 0905/ Pedikűr Önnél otthon, benőtt köröm kezelése spange technikával. Tel.: 0907/ Korrepetálok matematikát alap-, közép és főiskolásoknak, egyetemistáknak. Személyesen, távúton - küldöm a megoldásokat, webináriumok által! Tel.: 0905/ , Számítógépeken vírust ölök, működésbe helyezem, PC-t javítok, megoldok Internet csatlakozási problémákat, adatokat mentek. Tel.: 0905/ , Angolt és németet tanítok. Felkészítek érettségire. Tel.: 0903/ Konverzáció németül, korrepetálást is vállalok. Tel.: 0910/ Azonnali kölcsönök, hétvégén is. Tel.: 0905/ Jelzálogkölcsönöket kínálok felett, életés egyéb biztosításokat. Tel.: 0915/ Egészségügyi nővér idős emberek és gyerekek gondozását vállalja. Tel.: 0905/ Emelt szintű matematika oktatás a magyar tanmenet alapján a 8. és 9. osztály tanulói számára. Tel.: 0904/ Gyorskölcsönöket kínálok kezes nélkül, munkanélkülieknek és nyugdíjasoknak is. Tel.: 0905/ cn-r CASTRUM NOVUM 24. szám november 27. EGYÉB Eladó tökmag. Tel.: 0905/ Veszek JAWA motorkerékpárt fellelt állapotban. Tel.: 0905/ Eladó stimulátor végtagok erősítésére. Tel.: 035/ Advent a ferenceseknél Advent vasárnapjain a ferenceseknél élelmiszergyűjtés lesz a rászorultaknak. Ezek a tartós és könnyen felhasználható élelmiszerek egyenesen a rászorultakhoz kerülnek. A pénzbeli adományokat is köszönik, hiszen tavaly 30 családnak tudtak jelentős segítséget nyújtani. Az adventi lelki napokra december kerül sor: december 12-én, szombaton, lelki nap szerzetesnővérek vezetésével, december 13-án, vasárnap, 15:00 órától ForYou koncert. MAGÁNBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT TANFOLYAMOK SURÁNYBAN. Tel.: 0905/ Érsekújvári, kereskedelem- és üzletfejlesztési szolgáltatásokat nyújtó irodánkba keresünk munkatársat szakmai asszisztens pozícióba azonnali belépési Elvárások: közgazdász végzettség a magyar és a szlovák nyelv anyanyelvi kiváló íráskészség megbízhatóság, kellemes fellépés, szorgalmas munkavégzés mihamarabb cn-r cn-r103-15

13 FIZETETT HIRDETÉS 5 A BEREK étterem és a meghívják Önöket BORVACSORÁJUKRA december 4-én, 19:00 órától MENÜ Házi teperts pogácsa / Cserszegi fszeres 2014 száraz Frissen füstölt lazac lé leveles saláta ágyon, citromhabbal és wasabival / Egri csillag classic 2014 száraz Póréhagyma krémleves szalonnapörccel / Chardonnay Battonage 2011 száraz Omlós sült kacsacomb körtés szilva chutneyval és házi burgonyás knédlivel / Borgundi 2011 száraz Vörösboros marhapofa vargánya gombával, paszternák burgonya pürével és pirított zöldséggel / Big Band Superior Egri Bikavér 2009 száraz Meleg csokoládé tortácska forró erdei gyümölcs öntettel / Syrah 2008 száraz Az este folyamán a kellemes hangulatról a TEQUILA SHOW BAND gondoskodik Jegyár: 27,- személyenként. Helyfoglalás szükséges! Jegyeket az étteremben megvásárolhatják. Bvebb tájékoztatás a következ számokon: 035/ , , , BEREK Étterem, Tátra u. 177., Érsekújvár. cn-r cn-r FÜRDÕSZOBASZALON Komáromi út 88., Érsekújvár Suzuki után az udvarban! -50 % AKÁR -IG DIOPTRIÁS SZEMÜVEGEKRE VAGY ÜVEGEKRE, ÉS NAPSZEMÜVEGEKRE Exkluzív fürdõszobaszalonunkban 450 m2-en egyedi szolgáltatásokkal és minõségi termékekkel várjuk Önt!... most karácsonyi ajándékokkal és kedvezményekkel! NYITVA TARTÁS: Hé Pé 9:00 17:00 Kérjen időpontot telefonon: Optika Garancia, Kft., Kapisztóry u. 6., Érsekújvár OPTIKA GARANCIA szakembereink által garantál minőség cn-r Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is! cn-r CASTRUM NOVUM 24. szám november 27.

14 6 MEGEMLÉKEZÉSEK / SPOMIENKY Köszönetnyilvánítás Poďakovanie Köszönetet mondunk a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek és szomszédoknak, akik az érsekújvári krematóriumban szeptember 24-én jelenlétükkel enyhíteni próbálták a szeretett férj, édesapa, nagyapa VIDA Tibor távozása feletti mély fájdalmunkat. Köszönjük a virágadományokat és részvétnyilvánításokat. A gyászoló család Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, priateľom a známym, ktorí dňa 24. septembra 2015 svojou prítomnosťou v novozámockom krematóriu prejavili účasť na našom hlbokom žiali nad stratou drahého manžela, otca a dedka Tibora VIDU. Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti. Smútiaca rodina Mindenkiért egy-egy gyertya égjen A november 13-iki párizsi terrortámadások áldozataink emlékére égtek a gyertyák november 15-én Czuczor Gergely szobránál, ahová a Csemadok Érsekújvári Alapszervezete hívta a város lakosait. Köszönetnyilvánítás Poďakovanie Amíg éltél, szerettünk. Amíg élünk, szeretni fogunk. Köszönjük minden rokonnak, barátnak, ismerősnek, akik november 5-én elkísérték utolsó útján a szerető férjet, apát, nagyapát, testvért KUSY Lászlót, és virágadományokkal igyekeztek enyhíteni mély fájdalmunkon. A gyászoló család Pokým si žil, milovali sme Ťa. Pokým žijeme, milovať Ťa budeme. Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí dňa 5. novembra odprevadili na poslednej ceste milovaného manžela, otecka, starého otca a brata Ladislava KUSYHO. Zároveň ďakujeme za kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš žiaľ. Smútiaca rodina Decemberi rendezvények a Csemadokban december 5., 18:00 óra Kósza szél - Szécsi Pál emlékkoncert Belépő: 5 euró december 18., 9:00 óra Kézműves foglalkozás gyerekeknek december 20., 18:00 óra Induljunk Betlehembe - A Kicsi Hang karácsonyi koncertje Belépő: 3 euró december 31., 19:00 óra Szilveszteri batyubál Belépő: 12 euró OPRAVY A ÚPRAVY ODEVOV DAJTE VAŠIM ODEVOM DRUHÚ ŠANCU - skracovanie a predlžovanie odevov - výmena zipsov (aj na taškách, vakoch) - zužovanie a rozširovanie odevov - výmena zipsových bežcov (aj na počkanie) - šitie bytového textilu (záclony, návliečky, obrusy) - iné opravy a úpravy na základe dohody OPRAVUJEME AJ RIFLOVÉ, KOŽENÉ A ÚPLETOVÉ ODEVY KISS TEAM s.r.o., M. Oláha 4, Nové Zámky (ulica TATRA BANKY, vedľa CK Satur) 0904/ NEZAHADZUJTE, OPRAVUJTE RUHÁZAT JAVÍTÁSA ÉS ALAKÍTÁSA ADJON RUHÁJÁNAK EGY MÁSODIK ESÉLYT - ruházat lerövidítése és meghosszabbítása - cipzárcsere (táskákon és hátizsákokon is) - ruhák szűkítése és bővítése - húzóka csere (megvárásra is) - lakástextília varrása (függönyök, ágyneműk, terítők) - egyéb javítások és alakítások megegyezés alapján FARMER, BŐR ÉS KÖTÖTT RUHÁKAT IS KISS TEAM Kft., Oláh M. u. 4., Érsekújvár (A TATRA bank utcája, a Satur utazási iroda mellett) 0904/ NE DOBJA KI, JAVÍTTASA cn-r87-15 Čaj o piatej Tomáš Galbavý Teázzunk ötkor Vás srdečne pozýva na dúšok čaju (alebo nápoja podľa vlastného výberu), pri ktorom si podebatujeme o témach, ktoré nás trápia, či naopak povzbudia :-). Diskusia je daná našim životom... ako celková situácia na Slovensku, korupcia, nezamestnanosť, nefunkčné zdravotníctvo, slabá infraštruktúra a problémy regiónu. Tešíme sa na Vás a na vaše zvedavé otázky. szeretettel meghívja egy csésze teára (vagy üdítőre saját választás szerint), ami mellett olyan dolgokról beszélgetünk, melyek fejtörést okoznak vagy felbuzdítanak. A témát az élet adja, mint a teljes helyzet országunkban, korrupció, munkanélküliség, müködésképtelen egészségügy, gyenge infrastruktúra és a régió problémái. Örülünk a talalkozásnak és kíváncsi kérdéseikre! Casa Cuba, Oláha 10, Nové Zámky 28. november o 17:00 November 28., 17:00 cn-r CASTRUM NOVUM 24. szám november 27. a3_caj o piatej.indd 1 17/11/15 15:59

15 KULTÚRA 7 CASTRUM NOVUM 24. szám november 27.

16 SK_poster_truck_A2_004.ai 1 11/10/2015 4:19:45 PM 8 FIZETETT KULTÚRA HIRDETÉS Vianočný kamión prichádza Mesto: Miesto: Nové Zámky / Érsekújvár Hlavné námestie / Főtér cn-r87-15 Dátum a čas: / ,00 hod. / 16:00 óra Viac informácií na: a Živý betlehem Élő betlehem

Az év első érsekújvári ári kisbabája, Hanka Újabb lépés a roncsok eltávolítására Legutóbb akkor beszélgettünk, amikor a

Az év első érsekújvári ári kisbabája, Hanka Újabb lépés a roncsok eltávolítására Legutóbb akkor beszélgettünk, amikor a Az érsekújvári polgárok kétheti lapja XXVI. évfolyam 1. szám 2016. január 15. díjmentes Az év első érsekújvári kisbabája, Hanka Nem váratott magára sokáig. Az új év első napján, január 1-jén, 5,20-kor,

Részletesebben

O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 1 A Tt. 417/2013. sz. törvénye Zákon č. 417/2013 Z.z. AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI a o zmene a doplnení

Részletesebben

AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1 A Tt. 417/2013. sz. törvénye Zákon č. 417/2013 Z.z. AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI a o zmene a doplnení

Részletesebben

Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola

Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola Názov predmetu/ Tantárgy Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam Prvý - első Škola/Iskola Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola,

Részletesebben

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III.

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. UNIVERZITA MATEJA BELA Filozofická fakulta Katedra hungaristiky Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. Zborník príspevkov z medzinárodnej

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának törvénye. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky O ŠTÁTNYCH SYMBOLOCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ICH POUŽÍVANÍ

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának törvénye. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky O ŠTÁTNYCH SYMBOLOCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ICH POUŽÍVANÍ 1 Tt. 63/1993. számú törvény A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMI JELKÉPEIRŐL ÉS AZOK HASZNÁLATÁRÓL 63/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky O ŠTÁTNYCH

Részletesebben

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

Tíz év barátság. Desať rokov priateľstva. nagyfödémesi láthatár. Veľkoúľanský obzor. Noviny obyvateľov Veľkých Úľan. Nagyfödémes lakosainak lapja

Tíz év barátság. Desať rokov priateľstva. nagyfödémesi láthatár. Veľkoúľanský obzor. Noviny obyvateľov Veľkých Úľan. Nagyfödémes lakosainak lapja Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľkých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 3. číslo 18. ročník Október 2014 Desať rokov priateľstva Priateľstvo je jedno z najdôležitejších väzieb

Részletesebben

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A KÖZBESZERZÉSRŐL. és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A KÖZBESZERZÉSRŐL. és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 1 A Tt. 25/2006. számú törvénye A KÖZBESZERZÉSRŐL és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Részletesebben

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. A KÖZBESZERZÉSRŐL O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. A KÖZBESZERZÉSRŐL O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 1 A Tt. 25/2006. számú törvénye A KÖZBESZERZÉSRŐL és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 7/2011 1/9 1. Megnyitó Jelen van 8 képviselő. Polgármester asszony köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a jelenlévő képviselők száma 8 és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi

Részletesebben

LETECKÝ DEŇ 29.6. LETISKO NOVÉ ZÁMKY. Aeroklub Nové Zámky Vás pozýva na. GEJZA PISCHINGER primátor mesta Nové Zámky

LETECKÝ DEŇ 29.6. LETISKO NOVÉ ZÁMKY. Aeroklub Nové Zámky Vás pozýva na. GEJZA PISCHINGER primátor mesta Nové Zámky AZ ÉRSEKÚJVÁRI POLGÁROK LAPJA XXIII. évfolyam 19. szám 2013. június 20. Díjmentes 29.6. 2013 LETISKO NOVÉ ZÁMKY Aeroklub Nové Zámky Vás pozýva na Letecký deň Nové Zámky 2013 Záštitu nad podujatím prevzali

Részletesebben

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi", napr.: fekete čierny.

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi, napr.: fekete čierny. 1. LECKE a Maďarská abeceda a, á, b, c, cs [č], d, dz, dzs [dž], e, e, f, g, gy [ď], h, i, í, j, k, 1, ly [j], m, n, ny [ň], o, ó, ö, ő, p, r, s [š], sz [s], t, ty [ť], u, ú, ü, ű, v, z, zs [ž] V zátvorkách

Részletesebben

Podpora demokracie vo svete Rádio Lumen, 17:30 03/11/2008 Krajiny Vyšegrádskej štvorky by mali lepšie koordinovať rozvojovú pomoc, ktorú poskytujú na podporu demokracie vo svete. Zároveň by mali zvážiť

Részletesebben

45.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 45.KOLONI BORKÓSTOLÓ

45.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 45.KOLONI BORKÓSTOLÓ SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK 45.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 45.KOLONI BORKÓSTOLÓ Šampión z bielych vín - Sampión a fehér borok közül RULANDSKÉ BIELE - FEHÉRRULANDI 591 Balkó Pavol Kolíňany č.125

Részletesebben

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého 2020 Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého A szlovák-magyar projekt a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft., az Akadémia Vzdelávania (Művelődési Akadémia) és a Dunaszerdahelyi

Részletesebben

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22.

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22. 1 A Tt. 145/1995 sz. törvénye Zákon č. 145/1995 Z.z. A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH Elfogadva 1995. június 2 z 2 júna 1995 Módosítva: Tt. 123/1996., hatályos 1996. július 1-től Tt.

Részletesebben

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com)

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com) Volám sa Sárközy Miklós. Narodil som sa 3. februára 1976 v Pécsi. Svoje gymnaziálne štúdia som absolvoval v Sárbogárde, kde som maturoval v roku 1994. V rokoch 1994 až 1996 som študoval odbor histórie

Részletesebben

ELIEZOVSKÝ SPRAVODAJCA. Cesty sa priebežne opravujú. Mestské noviny. Zmluvy k prestavbe slobodárne schválené. 93701@pobox.sk. Májové zasadnutie MsZ

ELIEZOVSKÝ SPRAVODAJCA. Cesty sa priebežne opravujú. Mestské noviny. Zmluvy k prestavbe slobodárne schválené. 93701@pobox.sk. Májové zasadnutie MsZ ...práca členov želiezovskej JDS bola osožná, radostná a prinášala im všetkým potešenie a uznanie od verejnosti... želiezovským dôchodcom mladícky elán rozhodne nechýba... Viac na 6. str. Májové zasadnutie

Részletesebben

Útmutató az alkalmazás elindítására

Útmutató az alkalmazás elindítására Útmutató az alkalmazás elindítására NÁVOD NA SPUSTENIE APLIKÁCIE A PC- re VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK A hardverre vonatkozó követelmények a JasPCP-HU alkalmazás működésére jelenleg a piacon kereskedelmi forgalomban

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (49)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (49) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (49) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Potenciálni investori rokovali s poslancami

Potenciálni investori rokovali s poslancami Ž M e s t s k é n o v i n y júl-august 2011, XII. ročník ELIEZOVSKÝ S P R A V O D A J C A 93701@pobox.sk cena: 0,35 eur Toto leto hodnotím ako kľúčové. Do septembra sa rozhodne o ceste Želiezoviec nielen

Részletesebben

3. oldal. 2. oldal VÁROSI MIKULÁS. Karácsonyi juttatás 2013-ban. Választási eredmények 10 ÉVES A BYTKOMFORT, S.R.O. TÁRSASÁG

3. oldal. 2. oldal VÁROSI MIKULÁS. Karácsonyi juttatás 2013-ban. Választási eredmények 10 ÉVES A BYTKOMFORT, S.R.O. TÁRSASÁG AZ ÉRSEKÚJVÁRI POLGÁROK HETILAPJA XXIII. évfolyam 41. szám 2013. november 28. Díjmentes VÁROSI MIKULÁS Érsekújvár Városának jó szokása, hogy minden esztendőben vendégül látja tájainkon a fehér szakállas,

Részletesebben

A Lovarda Érsekújvár nemzeti kulturális műemlék projekt megvalósítása

A Lovarda Érsekújvár nemzeti kulturális műemlék projekt megvalósítása Az érsekújvári polgárok kétheti lapja XXV. évfolyam 23. szám 2015. november 13. díjmentes A Lovarda Érsekújvár nemzeti kulturális műemlék projekt megvalósítása Érsekújvár városa hosszú éveken át tervezte

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 7. ročník, školský rok 2014/15 Testové úlohy pre kategóriu E (7. ročník ZŠ a 2. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

Vzorová kúpna zmluva IAD uzatvorená podľa 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

Vzorová kúpna zmluva IAD uzatvorená podľa 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka Vzorová kúpna zmluva IAD uzatvorená podľa 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka Minta adásvételi szerződés fa internetes aukciója (FIA) amely a Kereskedelmi törvénykönyv 409. paragrafusa és az azt követő

Részletesebben

Dobrou správou pre poľnohospodárov

Dobrou správou pre poľnohospodárov Po uzávierke: Nové byty aj slobodáreň Mestské zastupiteľstvo sa 12. marca zišlo na mimoriadnom zasadnutí, kde sa rozhodlo o podpore výstavby nájomných bytov bežného a nízkeho štandardu. Podľa uznesenia

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 PL PL 3 6 CZ HU SK Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4 Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 Návod na pou itie 15 18 UNIVERZÁLNY MOTOR MA II / MI 4 Pøed uvedením do provozu

Részletesebben

XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/09

XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/09 XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/09 A tiltás ellenére használják a hidat a kamionok A Párkányt és Esztergomot összekötő Mária Valéria hídon 3,5 tonnás súlykorlátozás van

Részletesebben

Rejtélyes történet dunaszerdahelyiek nem panaszkodhatnak, hogy unalmas a kisvárosi élet.

Rejtélyes történet dunaszerdahelyiek nem panaszkodhatnak, hogy unalmas a kisvárosi élet. VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT/ MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO December. 2. 15.00: JÖN A MIKULÁS! KARÁCSONYVÁRÓ JÁTSZÓHÁZ / PRÍDE MIKULÁŠ! VIANOČNÝ DOM HIER Megjelenik kéthetente Vychádza dvojtýždenne 2012. NOVEMBER

Részletesebben

2006/10. GAMEX Štúrovo. kompletná tieniaca technika in for má cie a ob jed náv ky na tel. čís le 7510 950 a 0908/389 990

2006/10. GAMEX Štúrovo. kompletná tieniaca technika in for má cie a ob jed náv ky na tel. čís le 7510 950 a 0908/389 990 Štúrovo a oko lie Regionálny mesačník, XVII. roč ník www.sturovo.sk 2006/10 Bilancia Od po ve dá: Ján Ora vec, pri má tor mes ta Na kon ci vo leb né ho cyk lu čo po va žu je te za svoj naj väč ší osob

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

VÁŽENÍ OBČANIA KRÁĽOVSKÉHO CHLMCA!

VÁŽENÍ OBČANIA KRÁĽOVSKÉHO CHLMCA! z TISZTELT KIRÁLYHELMECIEK! Lapunk elõzõ számában arra kértük Önöket, hogy tiszteljenek meg bennünket véleményükkel, mondják el nézeteiket a megújult lappal kapcsolatban. Azt tapasztaltuk, hogy a változtatások

Részletesebben

XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/03

XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/03 XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/03 Parkovacie automaty opäť v prevádzke Od apríla sa bude v Štúrove opätovne platiť za parkovanie. Na základe februárového rozhodnutia

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123 2. A Csemadok JB azonnali hatállyal újítsa fel a személyes kapcsolatokat az alapszervezetekkel, és indítsa meg a tömeges tagtoborzást minden faluban. Azokban az alapszervezetekben, ahol a mai napig nem

Részletesebben

ELIEZOVSKÝ. Želiezovce hlavným mestom biodiverzity. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Opäť budeme voliť 12 poslancov v jednom obvode

ELIEZOVSKÝ. Želiezovce hlavným mestom biodiverzity. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Opäť budeme voliť 12 poslancov v jednom obvode Želiezovce hlavným mestom biodiverzity Po uzávierka septembrového čísla sme dostali správu, že naše mesto získalo titul Hlavné mesto biodiverzity. Vyhodnotenie prebiehalo vo štvrtok 9. septembra v Bratislave.

Részletesebben

nagyfödémesi láthatár Veľkoúľanský obzor Kedves olvasóinknak és községünk minden lakosának kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog Új évet kívánunk!

nagyfödémesi láthatár Veľkoúľanský obzor Kedves olvasóinknak és községünk minden lakosának kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog Új évet kívánunk! Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľ kých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 4. číslo 14. ročník December 2010 4. szám 14. évfolyam 2010 December Našim milým čitateľom a občanom

Részletesebben

Spravodaj. Hírmondó. Pribetský. Perbetei PRIBETA 1312 2012 PERBETE. Vážení spoluobčania! Tisztelt Polgártársak!

Spravodaj. Hírmondó. Pribetský. Perbetei PRIBETA 1312 2012 PERBETE. Vážení spoluobčania! Tisztelt Polgártársak! II. ročník 1. číslo január 2012 ZDARMA vychádza štvrťročne II. évfolyam 1. szám 2012. január INGYENES megjelenik negyedévenként Pribetský Spravodaj Perbetei Hírmondó PRIBETA 1312 2012 PERBETE Vážení spoluobčania!

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

3. oldal. 5. oldal. Őszi nagytakarítás. Pályázati kiírások CZUCZOROSOK, ITT A HELYETEK! Meghívó GRANÁTT 2014. Újból taroltak. a pázmányosok MOZIMŰSOR

3. oldal. 5. oldal. Őszi nagytakarítás. Pályázati kiírások CZUCZOROSOK, ITT A HELYETEK! Meghívó GRANÁTT 2014. Újból taroltak. a pázmányosok MOZIMŰSOR AZ ÉRSEKÚJVÁRI POLGÁROK HETILAPJA XXIV. évfolyam 47. szám 2014. november 27. Díjmentes 80 év, egy egész emberi élet Az érekújvári Művészeti Alapiskola idén ünnepelte fennállásának 80. évfordulóját. A jubileum

Részletesebben

93701@pobox.sk. V septembri predstavovali pohľadávky. nemocnici 7 265 566 Sk (241172,61 ) 5

93701@pobox.sk. V septembri predstavovali pohľadávky. nemocnici 7 265 566 Sk (241172,61 ) 5 Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, november 2008 M e s t s k é n o v i n y cena: 10,- Sk (0,33 ) V predposledný októbrový deň konečne otvorili supermarket. Čo nového nás čaká? 3 V septembri

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 Spis č. 2014/177 e.č. 1786 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09. 09. 2014 v

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

MANDÁTNA ZMLUVA. o poskytovaní právnych služieb. č. R -14536/2012

MANDÁTNA ZMLUVA. o poskytovaní právnych služieb. č. R -14536/2012 MANDÁTNA ZMLUVA o poskytovaní právnych služieb č. R -14536/2012 ktorá bola uzavretá podľa právnych predpisov Maďarska, a to Občianskeho zákonníka - zákona číslo IV. z roku 1959 a zákona číslo XI. z roku

Részletesebben

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY Na Táloch, za nami údajne Chopok. Tále, mögöttünk állítólag a Chopok. Prvé kroky začiatočníkov A kezdők első lépései Posledný večer s divadelníkmi Commedia z Popradu Búcsúest a poprádi Commedia Társulattal

Részletesebben

Kell e fotópályázat? Összekapcsolták. Dokončenie námestiaspoločný. Hűségkártya új elvek szerint. kazánházat -VK-

Kell e fotópályázat? Összekapcsolták. Dokončenie námestiaspoločný. Hűségkártya új elvek szerint. kazánházat -VK- DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK Városi fotópályázat 2011 / Mestská fotosúťaž 2011 - Károly Bodó : A fény felé/ Smerom k svetlu. December. 9. - 8.30 : Mi van a puttonyban? - Téli gálaműsor Budapestről, Városi Sportcsarnok

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

Baumit Sanova könnyű vakolat (Baumit SanovaPutz L) Baumit Sanova omietka L

Baumit Sanova könnyű vakolat (Baumit SanovaPutz L) Baumit Sanova omietka L 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.

Részletesebben

číslo 1/2009, ročník III. 1. szám/2009, III. évfolyam Časopis obyvateľov obce Jelenec

číslo 1/2009, ročník III. 1. szám/2009, III. évfolyam Časopis obyvateľov obce Jelenec číslo 1/2009, ročník III. 1. szám/2009, III. évfolyam Časopis obyvateľov obce Jelenec Fašiangy 2009 Detský karneval OBSAH Vyhodnotenie prác pracovníkov obce Jelenec za rok 2008... 4-9 O maďarskom folklóre...

Részletesebben

NÁVOD NA INSTALACI, ÚDRŽBU A POUŽITÍ

NÁVOD NA INSTALACI, ÚDRŽBU A POUŽITÍ NÁVOD NA INSTALACI, ÚDRŽBU A POUŽITÍ OK 610 W OK 610 X CZ POKYNY K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A POUŽÍVÁNÍ ODSAVAČE SK POKYNY K INŠTALÁCII, ÚDRŽBE A POUŽÍVANIU ODSÁVAČA HUN ELSZÍVÓBERENDEZÉS BESZERELÉSI, KARBANTARTÁSI

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Reštaurácia hotela Korzo v novom

Reštaurácia hotela Korzo v novom Dvojtýždenník občanov mesta Nové Zámky XXVI. ročník 3. číslo 12. február 2016 nepredajné Novovital otvoril novú saunu a masáže Chce sem prilákať aj pôvodných návštevníkov Reštaurácia hotela Korzo v novom

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Zdroje a potenciál biomasy na energetické využitie v SR

Zdroje a potenciál biomasy na energetické využitie v SR Zdroje a potenciál biomasy na energetické využitie v SR A biomassza potenciál és ennek forrásai zöldenergia termelésére Szlovákiában Doc.Dr.Ing. Juraj Maga Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

spravodajca Obciansky mesacník

spravodajca Obciansky mesacník Želiezovský spravodajca VII. rocník, október 2005 MsZ opät riešilo problémy nemocnice Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach sa zišlo na svojom 18. riadnom zasadnutí 25. augusta. Po úvodných rutinných

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16.

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. Veronika zeneprojekt Gyakorlati módszerek tartalma Ismerkedő, köszöntő játékoktesthangszerek, elemi zenélés, táncok, mozgások Ritmikus

Részletesebben

SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK

SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK 46.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 46.KOLONI BORKÓSTOLÓ Šampión z bielych vín - Sampión a fehér borok közül TRAMÍN ČERVENÝ - PIROSTRAMÍNI 187 Kormančík Mário Drážovce

Részletesebben

Szlovákia gazdaságának fejlődése. Vývoj hospodárstva Slovenska

Szlovákia gazdaságának fejlődése. Vývoj hospodárstva Slovenska Szlovákia gazdaságának fejlődése Vývoj hospodárstva Slovenska A Habsburg-monarchia részeként - ásványkincsek 1914-es állapot A Habsburg Monarchia katonai térképészetének remeke a 2. katonai felmérés 1881-1918-as

Részletesebben

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu KAPUVÁR CELLDÖMÖLK MESTERI SZENTGOTTHÁRD TATA KISBÉR BALATONFÜRED FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu Platnosť: 11.06. - 31.8.2016 KINCSEM WELLNESS HOTEL Kisbér,

Részletesebben

NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT KEOP-7.1.2.0-2008-0028

NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT KEOP-7.1.2.0-2008-0028 NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT KEOP-7.1.2.0-2008-0028 1 Ebben a fordulóbban a szennyvízcsatornázás megvalósításához szükséges dokumentáció (vízjogi létesítési engedély megszerzése, szükséges tanulmányok elkészítése,

Részletesebben

Műtárgy kivitelezéséről szóló szerződés. Zmluva o dielo. Vadaš, s.r.o. Pri Vadaši 2, 94301 Štúrovo. Vadaš, s.r.o. Pri Vadaši 2, 94301 Štúrovo

Műtárgy kivitelezéséről szóló szerződés. Zmluva o dielo. Vadaš, s.r.o. Pri Vadaši 2, 94301 Štúrovo. Vadaš, s.r.o. Pri Vadaši 2, 94301 Štúrovo Műtárgy kivitelezéséről szóló szerződés Vadaš, s.r.o. Pri Vadaši 2, 94301 Štúrovo Zmluva o dielo Vadaš, s.r.o. Pri Vadaši 2, 94301 Štúrovo VADAS ÜDÜLŐKOMOPLEXUM vízi csúszdáinak és kapcsolódó létesítményeinek

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 Spis č. 2012/149, e. č.... napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.7.2012 v zasadačke

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Primátor ľudí, nie strán Az emberek polgármestere, nem a pártoké 5. MUDr. Anton Marek nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Vážení spoluobčania! Po štyroch rokoch sa opäť uchádzam

Részletesebben

Anyák napja. alkalmából szeretettel köszöntünk minden édesanyát és nagymamát! Pro Christ

Anyák napja. alkalmából szeretettel köszöntünk minden édesanyát és nagymamát! Pro Christ 4. évf. 17. szám, 2009 április 4. ročník 17. vydanie, 2009 apríl Pro Christ Tanító nap Ferencváros, az FTC múzeum előtt a városunkat képviselő csapat tagjai A Szabadidő központot látogató diákok előadása

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1020V03 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! A VICTORIA Lakásbiztosítás Alap, Bővített és Callisto csomagjai megoldást nyújtanak az előre nem látható, hirtelen

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

80 éves a Művészeti Alapiskola 4. oldal. Jézus Krisztus Szupersztár 5. oldal A SZÜRETI ÜNNEPSÉG PROGRAMJA VÁROSI MEGEMLÉKEZÉSEK

80 éves a Művészeti Alapiskola 4. oldal. Jézus Krisztus Szupersztár 5. oldal A SZÜRETI ÜNNEPSÉG PROGRAMJA VÁROSI MEGEMLÉKEZÉSEK AZ ÉRSEKÚJVÁRI POLGÁROK HETILAPJA XXIV. évfolyam 35. szám 2014. szeptember 4. Díjmentes De nehéz az iskolatáska Szeptember másodikától újból nagyobb a zsivaj a városban, ugyanis megnyíltak az iskolakapuk,

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (13)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (13) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (13) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A jövőt választjuk. Zriadia sa ďalšie toalety pre psov? Ankét: Elmennek-e választani? Ilyen lesz az új DACstadion

A jövőt választjuk. Zriadia sa ďalšie toalety pre psov? Ankét: Elmennek-e választani? Ilyen lesz az új DACstadion Megjelenik kéthetente november. 8. 16.00 órától: XI. KÁRPÁT-MEDENCEI FOLKLÓRFESZTIVÁL MÁRTON-NAPI VIGALOM 8. novembra od 16.00 h.: XI. FOLKLÓRNY FESTIVAL KARPATSKEJ KOTLINY VESELICA NA MARTINA Vychádza

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

VII. rocník, september 2005

VII. rocník, september 2005 Želiezovský spravodajca VII. rocník, september 2005 Obciansky mesacník cena: 6,- Sk Hovorí sa, že každý koniec je zároveň začiatkom niečoho nového. V tomto prípade to platí naisto, pretože ťažko si možno

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba ZMLUVA č. 240/2011 - Ba I. ZMLUVNÉ STRANY 1. OBJEDNÁVATEĽ: Claim Kôvetelésérvényesítô Úzletviteli Tanácsadó Kft. 1093 BUDAPEST, Lónyai utca 52. II/12/A Zastúpený : Dr. PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - ugyvezetô

Részletesebben

DUNASZERDAHELYI DUNAJSKOSTREDSKÝ

DUNASZERDAHELYI DUNAJSKOSTREDSKÝ DUNASZERDAHELYI DUNAJSKOSTREDSKÝ HÍRNÖK VYCHÁDZA DVOJTÝŽDENNE MEGJELENIK KÉTHETENTE 24. évfolyam, 7. szám, 2016. április 27. HLÁSNIK 7. číslo, 24. ročník, 27. apríl 2016 Süss föl nap, Szent György nap!

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben