A villamos (képpel) Eljegyzés a pozsonyi udvarnál (arczképekkel) Családi viszály a szász uralkodóházhan (arczképpel)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A villamos (képpel)... 855 Eljegyzés a pozsonyi udvarnál (arczképekkel) Családi viszály a szász uralkodóházhan (arczképpel)... 862"

Átírás

1 Vili Lp 8 fárczczikkok, npi érdekű közleméuyek íj-évi lkok (képekkel) 9 T! j-évi tisztelgések -_ 23 véletlen játéki 35 lióveszteség háborúbn Bornemisz Pál 38 Július Gsesn és Nemzeti Színház Szűnj Dén 115 látogtásom Krügernél Szly Károly _ 147 Nemzeti Színház újdonsági Sziiry Dénes 151 Országgyűlési krczoltok: bihrik 169 Ferenczy ipogány Gábon- S2üry Dénes 185 híres trok-prthie (képpel) Mohóry Pál 215 klub-élet ngliábn 217 Ünneplés Prk-klubbn (képpel) +b 241 véletlen háborúbn Szivos Bél «Kivesz5 lkjii 266 Constntin bbé Sz y D i 306 Betekints társság! Csiky Kálmán 333 fájdlomról- 351 Fcdor» Giordno dlműve Kereszty István 354 W Krmrner Teréz «Fedorái-j (képpel) földltti Brém (képekkel) Ifj Wlmic Gyul 446 női szépség titkiból 460 montenegrói fejedelmi nász 470 Hgyományos szokások z urlkodóknál 481 Öt világrész egy városbn Londoni levél, (képekkel) Guöry Ilon 495 szobor és én Levél Ngy Miklóshoz (képekkel) Mikszáth Kálmán 501 Egy mellszobor története Evlund-Silo lpo 502 z ngol koronázás Londoni levél (képekkel) Győry Ilon 544 Bevonulás z ívj házb Krczolt Norus 673 kuruozoi Prisbn Levél szerkesztőhöz Bérezik Árpád 718 lengyel zsidó» 719 párbjellenes mozglom egy vértnúj 783 képviselőházból KTczolt M th K_ 817 Krácsony 825 Korcsolyázás (képpel) 833 Goldmrk új operáj Kereszty István 835 budpesti <Photo-Clubi kiállítás (képekkel) 12 Petőfi-Társság huszonötéves jubileum (képpel) 96 r,,, I;p Erzsébet főherczegnő esküvője (rczképpel) 49, 57 zése (képekkel) 385 Gróf Festetlen György szobránk leleple «Mgyr remekírók ' 73, 642 Képek szerb egyházi kongresszusról (képekkel) S86 Concordi-gözmlom égése (képpel) király kereskedelmi bálon (képpel) 107 Bárif pusztulás képpel 1 Ui/ / 398 Két tűzoltó temetése (képpel) 107 Londoni készülődések koronázásr Kisfludy-Társság ngygyűlése t07 Sint Pierre romji közt (képekkei ÍU> z új miniszter ngol - leszállítás Fiúméból (képekkel) Jeleseink földi mrdványi Mrk Miklós 155 z liiilli-iiunepély Kolozsvárit (ki székely kongresszus rendezése [képpel) 1">:> z lngi versenytérről (képj Látogtás Szd Ykkónál (képpel) 155 Methuen lord elfogtás (rczképpel) 184 Henrik porosz herczeg meriki látogtás (képekkel) - -, - - >87 Tisz Kálmán temetése (képekkel) 201 Oxfordi lbdrugók Budpesten (képpel) 206 Gyorsírók ünnepe 222 Schluch bibornok temetése (képekkel) Húsvét főváros utczáin (képpel) 223 cetinjei nász Levél Montenegróból (képekkel) Iránorics József 478 Házsság montenegrói fejedelmi házbn 225 Tűzvész egy vegyészeti gyárbn (képekkel) 243 József föherezeg fejérmegyei honvédhuszárok gykorltán (képekkel) 487 Gróf Széchenyi Miklós győri püspök beikttás (képekkel) 257 Liszt Ferencz weimri szobránk leleplezése (képpel) Horánszky Nándor temetése (képekkel) 265 belgiumi zvrgások (képekkel) 278 Emlékszobor-leleplezés Bács-Knlán (Képpel) 274 <Bud» elsülyedése (képpel) 287 meggyilkolt orosz belügyminiszter (rczképpel) -287 sziámi trónörökös Budpesten (képekkel) 289, 305 Mári Krisztin főherczegnő egybekelése Slm Emánuel herczeggel (rczképekkel) 305 Nemzetközi kertészeti kiállítás (képekkel) Mrké Miklós _ 305 utomobil-korzó Budpesten (képpel) 305 mgyr tud kdémi ngyhete 307, 323 lovsjátékok (képekkel) SÍI, 337, 349 turini iprművészeti kiállítás megnyitás (képekkel) Sárosi Bell 335 sérült «ridnét (képpel) városligetben (képpel) London koronázás előtt (képpel) Mgyr thlet didl ngliábn (képpel) Honti ünnepek (képekkél) Páris-bécsi utomobil vetseny (képekkei) Mgyr polo-játékosok (képekkel) debreczeni szbdság-szobor leleplezése (képekkel) Petőfi szobr lmádibn (képekkel) pétervárdi Eugén-emlék (képpel) vásárcsrnok hjnlbn (képpel) király születésnpj (képekkel) verseczi kiállítás (képekkel) Szoborleleplezós Verseezen (képpel) Mgyr zászló merikábn (képpel) Boer tábornokok ngliábn (képpell Bptist keresztelés Budpesten (képekkel) pozsonyi kiállítás megnyitás (képekkel) Gróf pponyi lbert délvidéken (képekkel) Wesselényi-ünnepély Zilhon (képekkel) 624, Kossuth-ünnepélyek (képekkel) 625, Udvri bál Budpesten (képpel) 336 ssvári ngy hdgykorltokról (képekkel) 641 Tótflusi Kis Miklós emlékünnepélye Kolozsvárit (képpel 1 Ferenczi Zoltán 338 Mátyás ünnepélyek Kolozsvártt (képekkel) 681 Humbertné százmilliós cslás (képekkel) 341 z meriki zászló-ünnep (képpel) 691 Gróf pponyi lbert Jászberényben (képekkel) 354 német császár legújbb rczképe (rcz Dobó-ünnep Egerben (képekkel) 697 Mári Krisztin főherczegnő esküvője (rczképpel) 354 váczi siketném intézet ünnepe (képekképpel) 698 Tomp-szobor leleplezése (képekkel) 369 kel) 705 delegáczióból (képekkel) 369 clevelndi Kossuth-szobor leleplezése XIII lfonzo trónrlépése (képekkel) 377 (képpel) i Slmon ferencz szobránk leleplezése (képpel) 747 lujz n Nemzeti Színházbn (képek- 754 Műcsrnok kiállításából (képekkel) Frnklin-Társult nyomd-igzgtójánk jubileum 77(1 \ Nemzeti Múzeum ünnepe (képekkel) 786 Felák Sári (képpel) Tél fővárosbn (képpel) _ kisjenői vdásztok (képekkel) Chmberlin elutzás Dél-frikáb (képekkel) _ 896 villmos (képpel) 855 Eljegyzés pozsonyi udvrnál (rczképekkel) 857 Csládi viszály szász urlkodóházhn (rczképpel) Vegyes kisebb czikkek és közlemények z éneklés hszn 51 Királyi doktorok 90 vsutk ellenzői 151 Egy eszkimó fiú New-Yorkbn 21 s Milliomosok szeszélyei 239 világ legdrágább ruhtár 335 Éjjeli ülések z ngol prlmentben 402 Bűnjelek gyűjtése 404 Drág hegedűk 419 Beszélgetés jelekkel _ 486 Fejedelmi jándékok 517 próságok Brnum életéből 550 Hjótörések kikötőben 565 Elveszett titkok 567 Hogyn kell dolgozni 687 fejfájásról 703 Elhllgtott ériékes titkok 736 női ruhák színei Állndó rovtok Női munk és divt Irodlom és művészet Közintézetek és egyletek Egyház és iskol - - Mi TJjság? Szerkesztői mondnivlók Egyveleg Skkjáték Képtlány V J-ü-~^j Ei ^IRNPITU^ 1 SZÁM 1902 BUDPEST, JNUÁR 5 Előfizetési feltétetek: VSÁRNPI U-1SÁG <s f eiet évre 24 korn I r i, ~r i i ~ZT, 1 PQ LITIKI V, D O NS ÁOOK ( v ilágtr^rl, egyiitt { f k T Dn j T9 ff ; 18ÁG {g «= t^ ^r sk6^z:z ÉVFOLYM T r Külfildi előfizetésekhez pustük meghtároiutt viteldíj is cstolndó VSÁRNPI ÚJSÁG" REGÉNYTÁR prsztkirály Történeti regény tizenhtodik százdból Irt Xiyány Árpád Boyesin (képekkel) j után közli Huszár Imre (képekkel) Fekete vér Elbeszélés, Irt Bársony István! Elfrid Elbeszélés Irt Hjlmr Hjorth klndji Sját elbeszélése szláv eredeti ngolból fordított S (képekkel) képpel) 1 93 kormányzó felesége Elbeszélés Irt Mry j Pufók Jnkó mint bálvány Elbeszélés Irt (képekkel) Keztd kissszony Elbeszélés Irt Julién R S ndrews (képekkel) H G Welh ngolból fordított 8 hzugság Elbeszélés Irt Mrk Twin Gordon ngolból fordított S (ké- Vrg Imre Regény Irt I 'értést rnold (képekkel) ngolból fordított S (képekkel) pékkel) 3 43 Piscsevics orosz tábornok vándorlási j z első Wessex grófné Irt Hrdy Tmás CZORD BÓDOG SEEMSEY NDOR MÜLLER KÁLMÁN KORNFELD ZSIGMOND FŐRENDIHÁZ ÚJ TGJI

2 VSÁRNPI ÚJSÁG 2 FŐRENDIHÁZ ÚJ TGJI Év végén négy kiváló és érdemes férfiút nevezett ki főrendiház tgjiul király : Czord Bódogot, Semsey ndort, Kornfeld Zsigmondot és Müller Kálmánt CZOKD BÓDOG, z újonnn kinevezett fő rendiházi tgok egyike, tuljdonkép nem új tg mert mint budpesti királyi Ítélőtábl el nöke, mjd mint Kúri másodelnöke évekig hivtlból tgj volt z országgyű'és főrendi házánk 18:28 deczember 15-ikén született Szbdkán, hol tyj városi tnácsnok volt jogi pályár lépett s ép forrdlom küszö bén 1848-bn nyert ügyvédi oklevelet lelkes húsz éves ifjú beállt honvédnek s végig küzdötte szluulsághrczot világosi fegyverletétel után besorozták ktonánk s Olszországb vitték Egy évig szolgált itt, mikor szüleinek sikerűit öt kiváltni Hzkerülve Szbdkár, ügyvédi gykorltot kezdett, mjd szülőváro sábn közigzgtási szolgáltot válllt Bészt vett z ötvenes évek vége felé kezdődött poli tiki mozglmkbn, miért Josephstdtb internálták 1860-bn Nemsokár zonbn z októberi diplom neki is visszdván szbdsá gát, ismét odhz ügyvédkedett; Szbdk város 186l-ben főügyészévé válsztott s fel küldte z kkor egybehívott országgyűlésre kép viselőül provizórium behoztl után lemon dott főügyészi hivtláról s mint ügyvéd műkö dött, míg 1865-ben szülőváros ismét meg nem válsztott képviselőjévé Deák-párti progrm ml Két évvel ezután Szbdk város főbíráj lett s ez állást 1869-ig viselte, mikor királyi tábl, mjd 1876-bn legfőbb ítélőszék s 1882-ben Kúri túrájává neveztetett ki birói székből törvénylkotás és végrehjtás fontos feldtir hivtott el: 1889-ben z igzságügyminiszterium második állmtitkár lett Kz állását négy évig viselte s 1892 ben budpesti kir tábl elnöki, mjd í 893-bn Kúri másodelnöki székével cserélte fel MŰLT Egész pályáján szigorú kötelességérzés ve zette, mely párosulv ngy tudományávl, h?lkes hzfiságávl, él s Ítéletével, jelleme hig gdtságávl, tiszteletet szerzett nevének minden körben Kúrii elnöki állásától múlt év vége felé vált meg s nyuglomb lépett SEMSEY NDOR neve tudományos czélokr vló pártlnul bőkezű dományi, tudo mány iránti lelkesedése, lényének nemes egy szerűsége révén áltlánosn ismert és tisztelt országszerte Mint szüleiről reá mrdt ngy vgyon örököse, sját személyére lig költ vl mit, lehető legegyszerűbben él s jövedelmei ngy részét közczélokr fordítj Olyn Mecenás, mint Semsey, még nem volt mgyr tudománynk : csk ngyobb összegekben tett lpitványi, jándéki is százezrekre rúgnk, i 'h-ngyobb más dományink pedig se szeri /m Hogy csk legnevezetesebbeket em lítsük: z kdémiánál 100,000 forintot tett le pálydíjul tíz, tudományok különböző körei ből vett munkár; Nemzeti Múzeumnk s különösen z ásványtni osztálynk gzdgítá sár szkdtlnul áldozott s áldoz m is még; becses hzi és külföldi ásványgyüjteményeket vásárol ngy összegekért Neki köszönhető, hogy múzeum ásványgyűjteménye m leg első helyek egyikén áll z egész világon föld tni intézetet is ngy értékű kincsekkel gzd gított ez intézetnek városligetben épült új plotáj is főrészben z ő nemes áldoztkészsé gének köszönheti keletkezését lpítványt tett ie fitl természettudósok számár, hogy né- hány évet nygi gondtól s hivtli munká tól menten, tisztán tudománynk élve tölthes senek tnárképzés czóljából lpított Eötvöskollégiumot ngy összegekkel segítette s lehe tővé tette, hogy gzdg könyvtárt szerezzen S nemcsk pénzzel, mi viszonyinkhoz képest óriási összegekkel- szolgált tudo mány ügyét, hnem sját példájávl is, mint széles látkörű tudós és ngy buzglmú kuttó, ki több becses ásvány- és földtni dolgoztot írt s tudományos czólokból ngy és fárdságos ut zásokt tett hzábn és külföldön Mindezt önzetlen szerénységgel tette: hiú ság vgy érdek sohsem vezette, tetteiért soh sem keresett jutlmt, népszerűséget, nyil vános szereplést, dicsőítést sohsem hj hászt és kormány vgy tudós testületek részéről is csk kkor fogdott el kitüntetése ket, h lehetetlen volt előlük kiérnie Semsey ndor 1833 deczember 22-én szüle tett Kssán, hol tyj lispán volt gimná ziumot Budpesten és Kssán, jogot kssi kdémiábn elvégezve, Mgyr-Óvárott és Hohenheimben gzdságot tmút s szülei, mjd három testvére elhunyt után átvette ngy csládi vgyon kezelését 1866 ót Budpesten él, kizárólg tudományos kuttásokkl fogll kozv Érdeklődése főleg természettudomá nyok felé fordul, kedvencz tudomány z ás ványtn s ideje legngyobb részét vgy Nem zeti Múzeum ásványtárábn tölti, melynek tiszteletbeli őre, vgy földtni intézetben, melynek tiszteletbeli igzgtój Tudományos érdemeiért z kdémi 1882-ben tiszteleti, 1890-ben pedig igzgtósági tgjává válsztott z ezredévi ünnep lklmából 0 Felsége Szent István-rend középkeresztjével tüntette ki + KORNFELD ZSIGMOND most kinevezett négy új főrendiházi tg sorábn pénzügyi és köz gzdsági érdekkört képviseli király és tná csosi lig tlálhttk voln mgyr pénz világ és hitelügy vezéremberei közt méltóbb férfiút Kornfeld Zsigmondnál, Mgyr Hitel bnk elnökigzgtójánál, kit ngy tehetsége, lpos műveltsége s hosszú időn át iránydó állásábn szerzett ngy tpsztlti hivtottá tesznek rr, hogy z egész országot érdeklő pénzügyi és közgzdságikérdésekbenltb vesse nyomtékos szvát mgyr törvényhozásbn Köztudomású, hogy zt ngy pénzügyi cso portot, mely évtizedek ót szerencsésen közve títi mgyr állm hitelműveleteit s mely cso porthoz Bothschild-ház, z osztrák Hitel intézet s még sok más európi tekintélyű pénz intézet trtozik, hzánkbn mgyr Hitel bnk képviseli E ngy pénzintézet vezető szel leme Kornfeld Zsigmond E jeles szkember nek s vezetése ltt álló ngy pénzintézetnek működése egyébiránt nem szorítkozott z állmi hitelműveletek körűi kifejlett működésre s rr z érdekkörre, melyet z országos hitelügy terén főváros legngyobb bnkj természetszerűleg betölt, hnem kiterjedt közlekedés és ipr fejlesztés tág mezejére is z utóbbi másfél évtizedben lkúit közlekedési és ipri váll ltink közt kevés vn, melynek lpításánál Kornfeld Zsigmond keze közre nem működött voln így, hogy főbbeket említsük: mgyr folym- és tengerhjózási részvénytársság, budpest-pécsi vsút, fiumei petroleumfinomitó, villmos és forglmi részvénytársság első sorbn z ő kezdeményezésének köszöni létrejöttét Kornfeld Zsigmond érdemeit csk nnál in kább fogj méltányolni minden igzságosn itélő, h'fontolór veszi, hogy bölcsője nem e 1 SZÁM ÉVFOLYM hz földjén ringott s mégis nemcsk nyelvün ket tökéletesen megtnult, de gondolkozásá bn, érzületében is mgyrrá lett s fiit is mgyrokká nevelte Kornfeld Zsigmond Cseh országbn, Jenikubn született 1852-ben, tehát jelenleg férfiúi tetterejének teljében áll Tnulmányink befejezése után prá bécsi és párisi bnkházknál működött s még fitlon Cseh Bnkegyesület nevű prági pénzintézetnek, zután z osztrák Hitelintézet prági fiókjánk igzgtój lett 1878-bn hívták meg Budpestre mgyr Hitelbnk vezérigzgtójává, mely állásábn most már huszonhárom év ót fejti ki zt sokoldlú működést, melyre fentebb röviden rámutttunk; két év ót e ngy intézetnek elnökigzgtój is Hogy érdemeit mind z üz letvilág, mind kormány eddig is méltányolt, muttj z, hogy Budpesti Tőzsde elnökévé válsztották, Ő Felsége pedig még 1890-ben vskoron rend hrmdosztályú, 1893-bn n nk másodosztályú jelvényével tűntette ki Most pedig z kitüntetés érte, melynél n gyobbt koron mgyr honpolgárnk nem sokt nyújtht: király kinevezte főrendiház élethossziglni tgjává Dr MÜLLER KÁLMÁN z orvosi tudománynk és közegészségügynek fárdhttln, buzgó munkás Mint gykorló orvos, belgyógyászt terén elismert szktekintély, mint z egyetem nek nyilvános rendkívüli tnár részt vesz z orvosképzés munkájábn s mint fővárosi közkórházk igzgtójánk főérdeme vn bbn, hogy budpesti közkórházk európi szín vonlr emelkedtek Müller Kálmán Bud pesten, 1849-ben született, orvosi tnulmá nyit Budpesten és Bécsben végezte 1871-ben nyert orvostudori oklevelet 1872-ben bécsi közkórházbn, mjd poliklinikán volt gy kornok, zután pedig bécsi egyetem belgyó gyászti osztályábn tnársegéd 1874-ben tele pedett meg mint orvos Budpesten, hol egy év múlv egyetemi mgántnárrá hbilitálták Bókus-kórházbn működött mint rendelő orvos, mjd 1881 ót mint főorvos Számos tudományos czikket irt búvárkodási ered ményeképen hzi és külföldi szklpokb, tevékeny részt vett budpesti orvosegyesület, z orvosi könyvkidó-társult működésében, z orvosok ós természetvizsgálók vándorgyűlésein Kiváló érdemeket szerzett z első két szün idei orvosi tnfolym s z 1885-iki országos orvosi és közegészségügyi kongresszus rende zésével, mely utóbbink vezórtitkár volt 1885-ben z országos közegészségügyi tnács tgj lett, jelenleg pedig elnöke, z orvosi kör ben is több éven át elnöki tisztet viselt 1887-ben lett fővárosi blprti közkórházk igzgtójává s újjálkított, kifejlesztette Rókus-kórházt; z ő felügyelete ltt épült Szent-István- és Szent-László-kórház s be rendeztetett oly tökéletesen, hogy külföldi szk értők is legteljesebb elismeréssel nyiltkoz nk ról közegészségügyi egyesület létre hozásábn és felvirágozttásábn is jó része volt s ez egyesületnek elnöki tisztét is viselte Munkásság közegészségügy terén úttörő Több törvényjvslt meglkotásábn is részt vett néhány évvel ezelőtt trtott nemzetközi demogrphii és közegészségügyi kongresszus rendezésében rendkívüli buzglmt fejtett ki Érdemeiért Ő Felsége 1897-ben miniszteri tná csosi czímmel tüntette ki, számos hzi és kül földi orvosi és tudományos egyesület tgjává, több törvényhtóság tiszteletbeli főorvosává válsztott 1 SZÁM , KVFOLYM ÁLMOK Én npestét mindig várv-várom, Nekem z este: npvirrdásom S lám, jó z Isten, mindig eltelik, Vlhogy esteiig Nppl ngy igát hordok görnyedezve, Föl-föltekintvén : jön-e már z este? De hogy np jókedvűn lehld : Szbd vgyok, szbd! Szbd vgyok, tied vgyok egészen, Én lelkem álm, tisztábbik énem Gyere, zokogd ki mgd szivemen : Szegény költészetem! Oh, csendes esték dltermő mgány, Én szép világom, álmim világ : Áldom z Istent holtig, hogy veled Megáldott engemet! Egy-egy dlom h tisztábbn kicsendül: Innen száll z fel z esteli csendbül Rossz világ? Oh én nem átkozom, Csk szebbnek álmodom! S hláltól is már zért se félek: Mert ez z álom énnekem z élet I S z álmodást hol itt elhgyom : mott mjd folyttom! Szbolcsk Mihály HLLGSS MEG, ISTENEM! Hozzád kiáltok, mennyei tyám, Ez új esztendő hjnlán Te voltál eddig én nekem Segítőm, mindenem Te egy vgy első imádságom ót, Ám velem fordult világ zót zért hí Ugss meg, Istenem! Sohsem zklttlk én mgmért, S veszendő földi jvkért zt mondtm eddig : dj nekem Jó szívet, Istenem! többit: hírt, htlmt, kincseket meg, Csk oszd ki mind, többi embereknek Hllgss meg engem Istenem! De már z élet megvesz engem is Földi jókért esd szivem is nnyi körültem nyomor, Mit más nem orvosol: Hogy még h bűn is vágykozásom, Vlmi ngy-ngy gzdságr vágyom Hllgss meg engem, Istenem! És mig npont elsáppszt bűn, Ki fönthéjáz büntetlenül;»ép, jó bukás sért S z elnyomottkért H úgy átérzem, hogy mit nem tehetnék : Urm bocs'! bárcsk király lehetnék Hllgss meg engem, Istenem I Sőt dicsőség, édes Istenem, z is kpós immár nekem Most ki legkisebb vgyok, Bár lennék legngyobb Hogy ki fentről szegényt lenézi: Módom legyen zt nekem is lenézni Hllgss meg engem, Istenem! Szbolcsk Mihály Z IGZSÁG Irt Szívos Bél Derék munkás ember volt Mdrász Mihály : kpát, kszát senki sem fogt meg jobbn nál, de még köblös zsákot sem vetette külön ben vállár ember fi Hnem hát egyszer VSÁRNPI ÚJSÁG ngyot tlált emelni, vlmi megszkdt benne s ttól fogv elkezdett betegeskedni Hiáb itt ptiki orvosságot, sőt hiáb kenegette tudós Zöld Erzsók sszony is nyúlhájjl, bizony nem ért z semmit Csk gyengült, csk fogyott; nem birt már el sem kpát, sem kszát, sem zsákot, elég volt neki már zsoltár is, zzl bllgott el minden hrngozáskor templomb Utóbb zsoltár is nehéz lett neki s látt, hogy meg kell hlni De hát mint bölcs ós istenfélő ember, egy cseppet sem búsult e mitt s kárki mit beszélt, csk ezt mondt: így rendelte z Isten : ki nyától szüle tett, meg kell nnk hlni I S ddig-ddig mondogtt, hogy egyszer csk ugyn beteljesedett rjt Eltemették ztán szépen, rendében Sem felesége, sem gyermeke nem mrdt jámbor kereszténynek, egy kis ház, egy puszt szőlője meg egyetmás holmij ellenben mrdt Ezekről hlálos ágyán olynformán intézkedett, hogy ház, minden benne levővel, meg puszt szőlő szálljon vissz z elhlt felesége tyfiir, mert sszonyi jus volt mindenik, egyéb holmin pedig egyenlő mértékben osztozznk meg leg közelebbi rokoni: István gzd és Gábor gzd, de hrmdfű tinót el kell dni, nnk z ár hdd legyen z eklézsiáé István is, Gábor is felettébb hörcsögös ter mészetű, igzságkereső emberek voltk, hires 48-sok mind ketten s nem csk z ország jussát nem hgyták, de mgukét sem S meg is mondt Tóth Sár sszony mindjárt: Mjdmeglássátok, lelkem, meg nem osztoz nk emberséggel, fiskálisok híznk még zon szép vgyonon! kik hllották, mind csk fejőket hjtogt ták r á : nyilván úgy lesz! Hej, hej Temetés után ngy lssn visszbllgott két örökös szomorú házhoz, egy kicsit szét néztek z udvron holmi közt, zután be mentek házb, letelepedtek lóczár Ott ültek már z sszony rokoni, hogy vlminek láb ne keljen - meg ott voltk Tóth Sár s két-három szomszédsszony igz látónk: z sszonyok megboldogult erényeiről be szélgettek, mjd rá került sor prédikácziór zt is megdicsérték rendjében, hogy illik, csk kántor ellen volt kifogás, hogy nem eresztette úgy meg torkát, mint úri temetésen szokt Evsz lelkű ember, z itlt is ngyon szereti, nem ártn már másikt tenni helyette zután megint Mdrász gzd betegségéről, hláláról kezdtek beszélgetni két gzd csendesen pipázgtv hllgtt szót, de látszott, hogy másutt jár z eszük, s hol z egyik, hol másik köhintette el mgát Egyszer ztán megszóllt Gábor, minek után kurt szárú pipáját kiverte s ngy tempósn csizmszáráb dugt: Bizony így jár mindenki, ki nyától szü letett Hnem h ő szent felségének tetszett, hogy ő kegyelmét elszólíts, nem tehetünk r ó l Tudjátok folyttá z sszony rokoni felé fordulv hogy ház meg szőlő tie tek, éljétek egészséggel, egyéb holmi meg miénk Istvánnl ti dolgotokb nem szólok, hnem hát István, mink tán megosztoz nánk Nem bánom, intett István fejével S kimentek z udvrr, szerbé-számb szedni nekik járó holmit Nem vlmi sok volt biz ez, öt köböl búz, egy kis szemetes árp, egy szekér, egy eke tligástól, egy vsboron, egy néhány kp, ksz, gereblye s más ilyen próság, meg két hám Csup jó, z bizonyos, de üres Híjáb, z egyikből kidöglött ló, másik ló meg most háromhete dódott el, tizenht forinton, mert kellett z ár dób, meg doktort is mubzáj volt hivtni s z sem jött ingyen Ezenkívül volt még négy méhks, tele méhvel, három pedig üresen; ezekből kiölte szipoly nyáron méhet Hozzá fogtk hát z osztozáshoz s ment dolog, mint krikcspás gbonát kétfelé mérték, szekér meg hám Gáboré lett, z eke, boron z Istváné s z próságokon is tkrosn megegyeztek Igz, hogy egy kszát mindenik mgánk szeretett voln, ismerték, hogy micsod jó vsú szerszám hnem hát még se lett bj belőle, mert nyilt vetettek rá; z ztán megmuttt, kié legyen Ngyné fejét csóvált s od súgott Tóth Sáránk: No, zt se hittem voln, hogy ezek ilyen módjávl megosztozznk De vércseszemű Sár ezt súgt vissz: Lementével dicsérd npot! Ezután méhksokr került sormegemelgettók mind ketten egymásután két legjobb egyform nehéz volt, zokkl nem volt semmi fennkdás, de két másik közt már ngy volt különbség: z egyik jóvl könnyebbnek érzett, mint másik, zonfelül ngyon herésnek is muttkozott Ez egyiknek se kellett voln, de ztán nyilt vetettek erre is s Gáboré mrdt Sehogy sem tetszett ugyn neki sor, de hát z már nem voln ember, ki nyilvetés után is feltátná száját Végre következett három üres ks Kettő csup jó volt, megért voln negyven krjezárt, de bizony hrmdiknk már ngyon felkoszlott z lj s csúcsánál is két lyuk volt rjt két jó kson hmr megegyeztek s mind egyik od lökte mgáét többi holmijához Ekkor Gábor gzd megfogt rósz kst, hogy zt is mg holmijához lökje, mondván : No, ez meg jó lesz nekem rádásb, úgy is könnyebbik ks jutott nekem! De István hirtelen után kpott rósz ksnk: bból bizony semmi sincs H igzság, hát legyen igzság Nyil szerint lett kendé könnyű ks, hát h ember voln kend, nem hánytorgtná Lám jó ksz meg kendnek jutott s ón még sem szólottm egyet sem H kell kendnek ez ks, hát tegye le kend fele árát s kkor Isten neki! Gábor gzd szörnyen felháborodott, kivált hogy István rósz kssl együtt kezét is megfogt: Még kezem is megfogj kend ezért rósz ksért! Ne tpogsson engemet senki! Hogy én fizessek? nnyi pénze legyen kendnek életében, mennyit ezért én tőlem lát Már könnyű kssl is megcsorbultm, pedig sze kér is többet ér, mi kendnek esett, mint z ón rongyos ekém, ztán mégis kendnek áll feljebb! z egyik szájtátó szomszédsszony meg szóllt : - Ugyn lelkem, csk egyezzenek meg már, h többin megegyeztek : vessenek nyilt erre rósz ksr is! De két ember rá sem hllgtott vénszszonyr Egyre jobbn neki mérgesedtek Végre Gábor zt mondt: N hát, h ezt rósz kst is sjnálj kend, kkor nem kell semmi, nem osztozom semmin Hdd mutss meg törvény, kinek mi esik Vn még fiskális világon H igzság, hát legyen igzság 1

3 Én is zt mondom, felelt István gzd - Úgyis csk én rövidültem voln Nem leszek világcsúfjár sem kend bolondj, sem másé Hdd menjen törvényre! Ezzel két ember, ki jobbr, ki blr útjár ment z egyik egyenest Tolls fiskálishoz, másik meg kcskkeziihöz Megeredt ztán per szépen s folydogált nnk rendje és módj szerint tkrosn z öt köböl búz, kis szemetes árp, szekér, hám, meg egyéb pránkint mind felmenegetett stemplire, fiskálisr S mire törvény kimondt, hogy hgyték minden részében teljes egyenlő mértékben illeti meg két örököst, máikkorár nem mrdt egyéb, mint rósz ks, mert zért senki sem dott semmit S ez volt szerencséje, mert különben fiskálisok ezt is felemésztették voln Mikor sentenczi meglett, zt mondj István Gábornk: No, látj kend, már most egyikünk juss sem csorbul, osztozzunk Fele z enyém, fele kendé Hogy vágjuk : hoszszábn-e, vgy keresztben? Csk hoszszábn, felelt Gábor, egyformán jusson mind kettőnknek tetejéből, ljából, így z igzság zzl fejszével kétfelé vgdlták kst s elvitte ki-ki mg részét hz Mikor István gzd hz érkezett, od dt félkst feleségének: Nesze nyjuk, itt jus Estére megfőzheted vele vcsorát z sszony rettentő siránkozásr fkdt: Oh, de elvette z Isten kendtek eszét, hogy ki nem birtk egyezni! Hogy elpocsékolták zt gyönyörű szép vgyont! Hová lett búz, szekér, jóféle jó hám, sok drág szerszám? Miért cselekedték kendtek ezt, miért cselekedték? De István gzd cskhmr házstársáb fojtott szót, méltóságteljesen így szólván: Hllgss! Nem érted te zt H igzság, hát legyen igzság! VÁGÓ PÁL FESTMÉNYE SZEGEDI ÁRVÍZRŐL VSÁRNPI ÚJSÁG 1 SZÁM I'VFOLYJÍ I SZÁM J KVÍ'OÍUI VSÁRNPI ÚJSÁG szegedi közművelődési plot könyvtár, múzeum és képtár egyre gyrpodik kiucsekben E képiárbn fogll mjd helyet Váyó Pál festménye is, z «árvízkép», hogy szegediek nevezik, melyet város nnk z emlékére festetett, hogy romb dőlt várost meglátogtt 0 Felsége komor npok ltt, s kimondott mgsztos jelszót: «Szeged szebb lesz, mint volt» vsúti töltés távírói oszlopától régi kis sánczprtig látszik Vágó Pál képén vízbe hnytlott Szeged Merre szem ellát, úszik minden, lig mrdt épen néhány épület zvros víz tjtékzik még most is, hullámzó hátán menekülőket emel: ggokt, ifjkt, nőket, gyermekeket vegyest Egy roncsokkl borított mgslton áll király, részvéttel nézve szét bútortörmeléket hordó szennyes áron, melyből regttisták, s pontonokt kezelő ktonák mentik z emberi életet s még hsználhtó tárgykt 0 Felsége mellett ott áll Kreminger prépost, z ősz pp, régi Szeged egyik tipikus lkj, prépost mellett Pálffy Ferencz polgármester Ott láthtók csoportbn Dni Ferencz, Szeged kkori főispánj, derűs rczú ősz ember, felemelt fővel, minth király bizttó szvi tükröződnének vissz lkján csoportbn több szegedi polgárrl: Dobó knonok, Németh püspök, s hátulsók között Tisz Kálmán, z kkori miniszterelnök szárzon mrdt mgslt egy részén,' kép jobb lsó srk menekülők gyűltek össze, kik kiszárdt szemmel nézik pusztulást, hjdni jólétük és boldogságuk tnyáját Már nem is tudnk sirni, csk bámulnk révedező tekintettel messzeségbe hűvös hjnli levegő átjárj tgjikt, z sszonynép öszszébb húzz mgán kendőt, s vigyáz gyermekekre zok meg lsznk nyugodt, édes álmot, mit tudják fölérni gyermekészszel cspást? plánki templom háttér, roskdó tetőzetű házkkl, melyek művészileg igzán vrázsolják elé szívszggtó multt festmény remekműve egy művészi léleknek Nemcsk htlms tehetség erejével, hnem igz szeretettel, szívből merítve, lkotv, minth Vágó Pál mg is ott nőtt voln fel Tiszprtján s ott élte voln át sokt szenvedett mgyr város pusztulását Öt éve lesz február 9-én, hogy város megrendelte Vágónál képet művész kkor még zt hitte, hogy két év ltt elkészülhet vele ámde később jött csk rá feldt ngyságár Sok időbe telt, míg hozzá mert kezdeni, ddig utzott, keresett, kuttott, tnulmányozt történetet, helyzetet, viszonyokt, át meg átgyúrt lelkében megnnyiszor munkát, míg végre 1899 május elsején megtette z első ecsetvonást De zvrtlnul most sem dolgozhtott szép, de nehéz feldtán Engedni volt kénytelen Torontálvármegye bizlmánk, mely ezredévi bndérium képét épen ő vele krt megfestetní vármegye műtermet rendezett be számár s miközben bndérium képét festette, megcsinált z "árvízképp első ngyobb vázltát is zonbn jött párisi világkiállítás ideje s híressé vált huszárképet neki kellett megfesteni És kormánybiztosság hldékot kért várostól: engedjék meg, hogy művész szünetelhessen félévig szegedi árvizképpel! így készült pompás lkotás sok átlkítástársink ggódó kérdéseikkel, vgy legtöbb esetben ők hozták híreket, ők értesültek előbb 1879 márczius 12-ike Szeged pusztulásánk 8 npj, 1S79 márczius 12-én lettem én Szeged városánk eljegyezve, ettől nptól z én kegyeletem ehhez városhoz vn lánczolv Német brátim, kik velem egy festőiskolábn dolgoztk, kor reggeli órákbn megtudták hírt: zörögtek jtómon Meg voltk indulv, le voltk törve s lig tudták elmondni, hogy hzádt, I melyről nekünk lelkesülten beszéltél, ngy cspás érte, Mgyrország második város nincs többé, nincs egy födél, mely befogdjon 80 ezer nien külő mgyrt Ott küzdenek dühöngő orkánbn kétségbeeséssel "Npok ót rád gondolunk, most zért jöttünk, hogy tőlünk hlld meg hírt, részvétünket s egyúttl vigszunkt Hiszen npok ót készülünk, tervezünk s zonnl megkezdhetjük gyűjtést, mert művész-iskolánk pénze is vb, mint tudod megtkrítottunk 130 márkát z idei frsngi ttv, nvok jövedelméből De ti sl, jvítássl, míg végre most előttünk áll teljes remek voltábn Vágó Pál ngy művét mint mondánk - - nem csk z igzi művészet fénye rnyozz lie hnem nnk belső szeretetnek kedves, meleg sugri is, mely őt Szegedhez már régót, ngy veszedelem ót köti Hogy mennyire csüngött sziwel-lélekkel mikkor derék mgyr városon, ép oly szépen, mint jellemzőleg mondt zt el mg művész egy felolvsásábn, melyet szegedi Dugonics- Társság ülésén trtott volt «1879 év márcziusábn München városábn éltein müncheni művész-kdémián kkor mind z öt, világrész ifjúság képviselve volt, tnúj voltm nnk z érdeklődésnek, melyhez hsonlót még világ nem látott Eeggeltó'l estig vártuk híreket, reggeltől estig ostromoltk külföldi pályz iskolánkt megkérni, djnk ez összegből vlmit szegény honfitársidnk" z ngol és meriki művésznövendékek is zt mondták szintén, mit többi: djuk od z iskol megtkrított pénzét szegedi károsultknk (Hiszen egy mgyr volt z első z iskolábn és z mgyr én voltm) Nem telt bele egy ór, ezt példát követte minden iskol, és Benczúr Gyul, ki kkor tnár volt müncheni kdémián, még emlékszik rr, hogy szegedi árviz npján d e 10 ór körűi z kdémi művészei élén tört németséggel én kértem fel őt, hozz követségünk tudomásár, hogy müncheni művészek minden megtkrított pénzüket Szegednek dják S mi kis összegünkből, mely külföldön bizonyosn z első volt z dományok között, néhány np ltt százezrek, milliók lettek» kik látták romb dőlt Szegedet, mely e t VÁGÓ PÁL FESTMÉNYESZEGEDI ÁRVIZRŐL I pusztulásábn Vágó Pál képe oly híven és meghtón tüntet föl, lig remélhették, hogy oly hmr é oly szép lkbn feltámd, mint hogy m már szemlélhetjük Élénk színekkel írj le kisteleki Ede ismert iró zt z ép oly meglepő, mint örvendetes változást, mely egyszersmind ékesen szóló bizonyság szegedi mgyr nép rendkívüli erejének, életrevlóságánk is Tisz árjából mondj Kisteleki z kon, régies Szeged helyett új város kelt ki, megszépülve, megerősbödve roskdozó vályogépületek helvén kétemeletes ploták támdtk, vár rozog bástyáit z iskolák soránk tornyos épületei pótolják Ott, hol gyermekkorunkbn flábkon tpostunk át vízivárosi utezi dágványokon, sim 'lt járdák vezetnek V reketyós, vdbozótos vármegetti szbd tér tltozott plotáktól szegett ós prkká átltt Széchenyi-térré, mely város kellő köze- pén nyolcz holdt fogll mgábn, melyben tűlevelű fák télen is megőrzik zöld lomboztukt, s virágágyk kor tvsztól késő őszig felváltv nyitják virágik százféle válfját ngy tért lig néhány öl hosszú utcz kpcsolj össze tiszprti sétánynyl, melyet közúti hid Uj-Szeged rózsligetével köt össze hid innenső oldlán közművelődési plot, nem messze tőle színház, gimnáziumok, felső kereskedelmi és felsőbb leányiskol, főreáltnod, s hátrább keleties tornyocskáivl és lpos bádogfedélzetével városi ngy fürdő, s ismét vsutk plotáj, tornyos városház, f- és fémipri szkiskol Ily keretben hld két körút, rövidebi) s hosszbb, gyűrűjével átkötve Tisz prtjink éjszki és délibb pontjit gyűrűkön sugár-útk ágznk végig Mguk szegediek is lig tudtk sokáig megszokni új városukbn, s kibékülni változott viszonyokkl Mint z olyn ember, ki megszokott gúnyáj helyett plástot voln kénytelen hordni, s lépten-nyomon megbotlnék benne ^ z új épületekkel zután új emberek is költöztek városb De szegedi nép mgyros természete bbn is nyilvánult, hogy lssnként z idegenek szoktk inkább ő hozzájuk, mint ők z idegenekhez M már egy erős, nemzeties vonásokkl biró mgyr polgári osztály fejlődött különféle régi szegedi és bevándorolt elemekből VSÚT EURÓPÁBÓL MERIKÁB lig, hogy z oroszok ngy erőfeszítéssel biztosították szibérii vsútnk egészen Vldivosztokig vló kiépítését, máris újbb és még ngyobb szbású tervekkel állnk elő Oroszország bevtkozás Khin belső ügyeibe most lebonyolódott boxermozglom lklmávl, csk rr vló volt, hogy rátehesse kezét Mndsuországr, melyre okvetetlenül szüksége vn, h keletázsii vizeken vezető szerepet kr játszni Vldivosztok kikötője ugynis télen befgy s így járnk többi kelet-szibérii kikötők is, egyik rövidebb, másik hosszbb időre, minélfogv szükség volt tehát először is egy jó, délebbre fekvő kikötőre Ilyen Port-rthur Ezt megszerezte, békés úton ugyn még, de bókét csk tőle vló félelem trtott fenn kelet-ázsii kikötőknek már eddig elkészült szibérii vsúttl vló összeköttetése végett szükséges volt, hogy z oroszok Mndsuország területén át nyugodtn építhessék vsutt E mitt vtkozott bele olyn ngy erővel boxermozglomb s «peifictio» ürügye ltt beleült khini császár egyik szép trtományáb, Mndsuországb s lig hiszem, hogy onnn vlh ki lehessen mozdítni 1 szibérii vsút Szent-Pétervártó] Yhidivosztokb biztosítv vn tehát De isméi újbb terv merült fel, melyről térképünk zonnl felvilágosít Irkutzkból Bjkál-tó éjszknyugti prtján, ztán Jkuczkon keresztül Behrini/- szoroshoz krnk vsutt vezetni, hogy onnn merikávl nyerjenek összeköttetést H ez sikerül, kkor vsúton lehet mjd New-Yorkb utzni, bizonyár ngy örömére zoknk, kik szeretnék csodás Újvilágot látni, de nem mernek tengerre szállni Lobéi, lski utzó, frnczi ember, vetette ugyn fel állítólg ezt tervet, de régibb ez már; zonbn oly merész, hogy megvlósításáról közel jövőben még álmodni sem mertek Miót zonbn Vldivosztokb vezető vsúttl ennyire sikerült jutni, terv népszerűbb lett s kivihetősóge nem látszik olyn kétesnek Tekintsünk zonbn végig vonlon mint vsút elhgyj Bjkál-tó völgyét, hol szintén ngy nehézségekkel kell küzdenie, zonnl Lén völgye felé kell hogy siessen, mert ez lesz legkényelmesebb útj éjszkkelet felé Htlms vízválsztót kell ugyn megmászni eközben, de ez utóvégre nem kivihetetlen Lén völgj-óben Jkuczk városkát fogj érinteni vsút s bizonyár ngybn hozzá fog járulni, hogy ennek városnk híres ngy prémvásárji forglmát előmozdíts jkutok kis kunyhói között kisjátítás bizonyosn nem fog ngy gondot okozni Különben terület legngyobb része még ezen vidéken erdőség Körülbelül Jkuczknál vsút el is fogj hgyni Lén völgyét s még inkább éjszkkeletnek trt, mert rr térszín leglcsonybb Cskhogy itt vn Földnek leghidegebb helye! Verhojnszk városk meteorológii állomásánk feljegyzései szerint ennek helynek jnuáriusi közepes hőmérséklete ~>±i C\\ Ez csk közepes hőmérséklet jnuárbn, legngyobb hidegek 68 -kl is lemennek zérus lá Irtóztos hideg ez higny hőmérőkben már régen megfgyott, szbdbn vló trtózkodás csk legngyobb óvtosság mellett lehetséges, vs éget, minth tüzes voln s ott hgyj bőrét, ki hozzá ér Júliusbn ugyn mgsr fölemelkedik ránylg hőmérő, de zért z évi közepes hőmérséklet 11 -ki mrd zérus ltt Föld állndón meg vn fgyv, csk felszínen olvd meg nyáron rövid időre Ilyenkor ztán rémületes sártenger borítj z egész vidéket z olvdó hó levét fgyott föld nem iszsz be, párolgás lig vlmi s így minden víznek felszínen kell lefolyni Sárrá lesz ott minden s csúszik, olvd z egész földfelszín Miképen fognk itt töltéseket építeni? milyen lesz vsút vizlecspolás? Előre mégsem mondhtó nehézségekbe fog ütközni minden földmunk mély lgutk belsejében szivárgó vizek gőzfelhőbe fogják borítni z lgutk száját, töltések folytonos csuszmlásnk lesznek kitéve, sinek illesztő hézgi, miután itt z évi közepes hőmérséklet-ingdozás (>7 -ot tesz ki (nálunk csk 20 -ot), óriási ngyok lesznek s télen vlószínűleg különös intézkedést kell tenni, hogy roppnt hidegekben erősen összehúzódott sinek mitt ujjnyi szélesre megnyílt hézgokon vont kerekei össze ne törjenek Foglmunk sincs ról, hogy Földnek ezen leghidegebb helyén mikép sikerűi mjd veutt építeni

4 vsút tovább keletre hldv vlmivel mérsékeltebb égöv lá jut, noh éjszkbbr kerül De Csendes-Oczeán mérséklő htás már itt érzik nyáron süppedékes tundrákon, gyéren lkott vidéken robog végig vont, míg végre legngyobb nehézséghez, Behringszoroshoz jut Behring-szoros Ázsi éjszkkeleti csúcsát válsztj el lsk középső félszigetétől, z úgy nevezett Prince of Wles földtől Szélessége 91 kilométer, tehát olyn széles, mint milyen messze vn Budpesttől Tt vsúti vonlon mérve Ezt z utt gyorsvont másfél ór ltt teszi meg tenger mélysége szorosbn meglehetősen egyenletes, mjdnem mindenütt 50 méter H ezt keresztül krnók tölteni, úgy olyn töltésre voln szükség, melynek keresztmetszete 4000 négyszögméter, töltéshez szükséges nyg 342 millió köbmétert tenne ki, melynek odszállításához két millió tehervontr voln szükség H minden órábn tudnánk egy tehervontot indítni, mely meg voln rkv földnyggl, úgy körülbelül 80,000 npr, tehát mintegy 200 esztendőre voln szükség, míg z nygot odhordottuk z néhány kilométer hosszú híd, mit építeni lehetne nem számít, mikor 90 kilométer áthidlásáról vn szó Egy szóvl, Behring-szorost áthidlni Jittölteni teljes lehetetlenség, erről le kell mondni Mrd még két más módszer z egyik z lgút építés tenger ltt Kilenczven kilométer hosszú lgutt zonbn olyn ngy mélységben lig lehet elképzelni másik mód komp, melylyel vont egyik prtról másikr szállítttnék Ezt műveletet ugyn z ármlások nem ngyon bántnák, mert zok Behring-szorosbn nem igen erősek, de nnál ngyobb kdály jég, mely Behringszorost z év legngyobb részében hjózhttlnná teszi z év legngyobb részében nem borítj ugyn összefüggő jégpánczél szoros vizét mi még csk jó voln, mert z erős jég tetején lehet közlekedni, hnem mi ennél sokkl roszbb, félig be vn fgyv, félig zjlik jég, mjd néhány npr ismét megáll, stb még júliusbn is, mikor még mindig nehézséggel jár fókvdászoknk jon át hjóvl z éjszki tengerekbe jutni, von is merésznek s körülmények nem Z EURÓPÁBÓL MERIKÁB TERVEZETT VSÚT TÉRKÉPE VSÁBNPI ÚJSÁG ismerésének kell tehát ezt z eszmét tekintenünk z oroszok Vldivosztok felé vivő vsutt ki tudták erőszkolni z emberektől Ellensége volt ennek vsútnk minden Kelet- Ázsiábn érdekelt ngyhtlom, de z okosság és z erő győzött z lsk felé vivő vsút megépítése közben zonbn természeten, legngyobb htlmsságon kellene győzedelmeskedni, mi itt ligh fog sikerülni Térképünkön vstgbbn vn feltűntetve z vsút vonl, mely fenti terv szerint, szibérii vsúthoz Irkutznál cstlkozv Behring-szoroson át egész New-Yorkig vezetne Kissé vékonybb vonlll vn jelölve szibérii vsút, mely már ngy részt kiépült, csk z z ránylg kis része vn még munkábn, mely Vldivostok felé visz s melynek irányát térképünkön pontokkl jelöljük H Behring-szoroson átvezető vsútt sikerülne vlh kiépíteni, kkor Budpestről is szárzon juthtnánk el New-York, mint egy pillntás térképre világossá teszi Budpestről ugynis m már el lehet vsúton Moszkváb menni, ztón szibérii vonlr jutv, tovább Irkutzkig ; Irkutzktól pedig Jkuczkon s Behring-szoroson keresztül vezetne el tervezett vonl New-Yorkb Cholnohy Jenő KUKÁNY OSTROM Pródi Murány ostromár, Irt S e r e s s Imre / szkxz lit Kukány sokáig szűzi épségében, Messze mindenhonnn, egy völgy fenekében; Szinésztársultot nem látott még soh, S most egyszerre kettő is érkezett od z egyik társult, összevissz nyolcz tg Wessely Ferenczet vállá direktornk ; Wessely Ferenczet, ngyot, hírest, Kinek állomás volt legutóbb Kispest Minek rról írni, hogy ki volt Wessely? Vn-e ember, ki e nevet nem ismeri? 1 SZÁM ít ÉVFOLYM Wessely és Sekszpir össze vnnk forrv, Wessely Seksspirnek interpretátorjn mikor Kispesten Ler királyt játszott, közönség szemét-száját eltátott : lkításáról (iulmcsi Hírlp» S «Szentlőrincz 8 Vidéke hsábokt írtk Mebethjét Zeconi megnézte titokbn, S beismerte, hogy még ö se játszsz jobbn ; Hrmdik Bikártlj hogy mily nevezetes, Ezt csupán egy ember nem tiiszi el: Gyenes És Ujhásy szintén bölcsen elhllgtj, Hogy Shylock zsidót oly jól miért dj : zért, mert órát vett Wessely urmnál, kinél nincs különb velenczei klmár De ngy szerepeit elő mért soroljm? z ő tlentum htlms, mély folym Mely Kárpátoktól z driáig ér, És színészetünknek egy szebb jövőt ígér S színtársultánk minden egyes tgj, Hbár fizetését nem rendesen kpj, Méltó ő hozzáj minden tekintetben, Velük Vígszínház sem versenyez ebben Szivükben Múzs szent ihlete forrván, Minden áldott este játsznk ők egyformán, színpd nélkül tán élni se tudnánk, Ott lknk, ott esznek, ott isznk, ott hálnk másik társult, összevissz hét tg, Engedelmeskedett egy direktornénk Csésze Mári volt ez sszonynk neve, Negyed százd ót férjének özvegye Csésze Máriánk hírét ki hllott"' Hisz nem örökiti nevét betű, kott'' Vló igz, ámde ez muttj épen Hogy elől vn helye Tbáli könyvében Mert régi igzság, tudj ezt mindenki: Legjobb sszony z, kit nem emleget senki És Csésze Mári ezek közül vló Egyelőre tehát ne légyen ról szó Kukány pedig nem oly inczitinezi helység : Vn közepe és vn benne lvég, felvég; Innentől mod húsz perez z ut nyárbn, S három ór télen, vgy mikor sár vn És felvég végén, egy kocsiszín ltt Játszott héttgú kitűnő társult; z lvégnek végén pediglen, egy csűrbe' Wessely nyolcz tgj vl összegyűlve Egymásr két trupp dühös rettentően, Kivált h nem játsznk, szélben és esőben; Legenyhébb beszédük egymásról: «pocsék, Gyláztos, komisz, szemtelen ripcsék» De Kukányból zért nem megy- egyikük se Várják, hogy egyiket gut megüsse ; Vgy Csésze Máriát, vgy pedig Wesselyt, ddig egyelőre mérgüket nyelik Elmúlik négy-öt np, sőt vége egy hétnek, S Wesselyhez nem jön színházb egy lélek, zz olyn lélek, ki pénzt fizessen, Kukánynk lvégén nem kdt csk egy sem művészi erők már z első héten Kifogytk pénzből, még pedig végképen ; <>t szkjtó szilvát hozott be «bérlet», De persze, már ez is régen sem mivé lett Csésze Máriánk színház ellenbe' Zsúfolásig vgyon mindennp megtelve ; Pedig olyn silány repertoárj! Csk «Goldstein Számi, és efóle járj Wesselynél nők sirtk és csuklottk, férfi színészek titkon káromkodtk ; Kérték direktort: hgyj e rongy fészket, S másfelé keressen pénzt és dicsőséget SZÁM ÉVFOLYM «Julius Cesr»-ból vl épen prób, S z lklom nékik jött igen kpór Wessely direktor volt czímszerepben, S mgától értetik, hogy remekelt ebben Mikor hrmdik felvonás derekán Behozzák őt holtn szent Mihály lován, Mrcus ntonius gyászbeszéd helyett Sokszort komolybb húrokt pengetett idirektor úr, így szólt, zt krjuk tudni, Hogy nem tetszett-e már dolgot megunni? Meri mi sok, z sok ; fölfordulunk éhen, H nem negyünk innen, még ezen héten» holt Cesr erre fölüle fektéből, Vs elhtározás villámlott szeméből; Megvetően nézett színtársultár, Színtársultánk mind nyolcz tgjár S szólt: «0h gyáv népség, hát nem fogdtátok Hogy mindenütt s mindig számíthtok rátok'' Itt mrdunk, punktum! Ne mondjtok ollyt, Hogy teli ház nélkül innen elpkoljk! zért jöttem-e el, hogy végre ne hjtsm? Egy sszonydirektor kczjt üssön rjtm? Szrkáról mesélvén, s nnk ngy frkáról, Wessely Ferencznek csúfos kudrczárói? «Vgy zért jöttem-e szezont kezdni itten Mert Kukánynk népét műértőnek hittem? Hogy be ne mutssm Corjolánt, Ler királyt, Hmletet, Otellót s Mcbethet legkivált? így szólván, lefeküdt Cskhmr után súgó köhécselt, szólni kívánv Hllgtott többi, nem volt szólni kedve, Látván, direktor mint fel vn gerjedve S súgó szólt: «Hát én bizony npokbn, Hogy kotródjunk innen, mgm tnácsoltm; De mostn (és ebben nincsen semmi szégyen), Ellenkező részre fordult véleményem Könnyű itt minékünk, pró kis tgoknk Ez, s mz tnácsot dni ngyobbnk ; Könnyű stácziókt hgyogtni sorb, mi hírnevünkön nem esik ngy csorb «De nézzük dicső, ngy Wessely nevet, Melyet z országbn milljók említenek! Nemzeti Színházbn is vn híre neki, z intendáns Pálfyt vele ijesztgeti «Ismeri őt Császár, ismeri Gbányi (Nem is tudták egymást sohse kiállni) méregtől mjdnem kipukkd Feleki, mikor Wesselyt előhozzák neki «És ki nem emlékszik ridlomr, Mely Nemzetiben két np dúlt tombolv, Mikor vezérczikkben "Kispesti Közlöny Wesselyt kívánt intendánsnk rögtön? «Zilhi, s Bkó már kezdték tlálgtni, Kiket fog érettünk Wessely elcspni? Ltbárt hideg kirázt zonnl, lig győzte mgát forrlt vörös borrl «És mikoron hir, sjnos, nem lett vló, Támdt olyn vígság, mely le nem irhtó; Egyszerre tizenöt bnkettre készültek, Török Irm s Márkus Emm kibékültek Ujházy ferbliben száz forintot vesztett, De ngy örömében föl se vette eztet, Vl pénze bőven : Vízvári, Szigeti Zsiráltk zonnl három váltót neki «Ime ily ngy ember mi direktorunk! Bánk is dicsőség, h mellé sorkozunk Bbérkoszorúj több vn, mint szemét, Szinlpon ngy bötü muttj nevét És direktorunkt viszi vezérelve szinésztlentum s irói lángelme : VSÁRNPI ÚJSÁG Mely, hogy Telekit eddig el nem vitte, Csk zért vn, mert ő nincs benne klikkbe «Nemzetiben ő lehetne Szigeti, De hát Budpesten sohse tetszett neki: Mgsb mbiczió vezéreli őtet: Hódítni folyton új és új vidéket «S fél Mgyrországot ezzel nyolcz tggl Már eddig bejárt fényes didlll; Nos, h hírét félti ő direktorság, Kérdem én, művészek, nincs-e igzság? «Trtsunk ki tehátln direktorunk mellett, Nem lnkdv, és nem ismerve félelmet; Szó se legyen rról, hogy: se pénz, se posztó, Publikumtól búcsút vesz szinlposztó! «S h Dicsó'ffy Loránd, vgy más vlki Nevetné Wesselyt s minket gúnyoln ki, zt feleljük vissz : «Ugyn kérem szépen, Mg jöjjön ide, zután beszéljen fi Szólt és lyukáb bujt súgó, de onnn direktor felé sndit suttyombn, kitől m reggel előleget kére, S ki z felelte, hogy: tlán estére Ekkor előlépett Kromi ldár, z intrikus színész és morgott: «Ugyebár, Megmondtm előre, Kukány milyen fészek, De ti ezt nem hinni volttok merészek Pedig pár esetet hogy elősoroljk, Jövendöltem-e én csk egyszer is ollyt, Jövendöltem-e én kopllást kkorát Mely nem teljesedett voln be kkurát? Bátóton ott mrdt holminknk fele, Bgoson is jó sok, mennykő cspjon bele! Hát sok vdkörte, mit Sápon ettem Nem ékesszólóbbn beszél-e helyettem? vgy gondoljtok Puszt-Szent-Mihályr, hol eljátszottuk két év előtt, nyárb' Htszor egymásután Otellót, de persze Nem jött rá közönség egyetlen egyszer se «De ördög és pokol! Elég kopllás! Leglább énnekem, most már folytss más Menjünk Debreczenbe, vgy Szegedre, ottn Méltányolni fognk minket százszor jobbn Trtsunk ki tehátln direktorunk mellett Nem lnkdv, és nem ismerve félelmet; KUKÁNY OSTROMÁHOZ Linek Ljos rji «Sőt én be nem látom zt, hogy Budpestre Miért ne mehetnénk játszni pár este? Kpv kpn rjtunk, oh Wessely, hidd el Vígszínház, mely küzd folyton deficittel! Sok ringy-rongy társult, mely kiüföldön kopll Csk jön Ditróihoz s vn pénze zonnl, Mi vendégek gynánt nem csupán hetekig Játszhtnánk, de kár három esztendeig zért is jvslom, hogy még mi np Folymán Wessely írjon Ditróink, Hogy hjlndók vgyunk hárhány estére Elmenni hozzáj vendégszereplésre» Szólt és súgó is helyeseié szvát, Egy kiáltás zúgott színflkon át: Menjünk el zonnl! Induljunk máshov! De egy hng közibük mennydörögte : «Soh!» És Wessely Ferencz mérgesen fölugrott, De nem volt ideje szólni több kukkot, Mivelhogy Solymosi jött lélekszkdv, Solymosi, de nem ám Népszínház tgj Másik Solymosi z, kiről itt szó vgyon Ez roszbb komikus még nnál is ngyon Olyn rósz komikus, hogy (és ez nem frázis) Nálánál kitűnőbb tlán Féld Mátyás is Minthogy znp este «Július Cesr»-bn Solymosi nem játszott, direktor bátrn Csésze Máriához menesztette el őt Fontos üzenettel még prób előtt Nos, mi válszt hoztál? kérdezte Wessely, Úgyis méreggel torkig vgyok teli; Szólj : Csésze Mári mit válszol nekem? És megfontolt-e küldött üzenetem?" Solymosi e szókr ngy lélegzetet vőn zután elkezdett röhögni rettentőn ; Hs, szeme, száj, pofáj kidülledt, Ugy, hogy körülötte mindnyájn elhűltek S röhögött Solymosi, eleintén állv, Ugy, hogy egy fotelbe mgát belevágt; fotel feneke rögtön ki is esett, S most rjt röhögtek, de ő nem nevetett Hnem kezde szólni: «Kérlek, ne higyjétek Hogy tán mese lesz z, mit elbeszélek:

5 8" VSÁRNPI UJSÁO 1 szií ÉVFOLYM; mit mondok, ugy vn mindenik szócskáj kár eló're is hitet teszek ráj felvégi trupphoz mikor eljutottm, Hol direktorné? kérdezem legottn Mjd megettek szemmel, ztán ngysokár színpdr vittek, egyenest hozzáj Ngy, sőt rendkívüli volt meglepetésem, mikor elébe értem szerencsésen z igzgtónő vlósággl ott volt, Egy ócsk díványon ült, s hrisnyát stoppolt Fejkötő volt fején, és kötény előtte, Ngy kndúr dorombolt, járt-kelt körülötte; Ngyító pápszem ült vl z orrán, mely nem is orr volt, de igzi orrmány Gömbölyű vállit és vstg derekát Egy régenten fehér rékli övezte át: Jöjjön át mihozzánk, kár rögtön Ngysád Hogy z lvégen is végre bámulhssák : íme, direktorom oly szerződést kínál, minőt, mig csk él, nem kp Krecsányinál Ngyny szerepre már rég nincsen tgunk, Hogyh boszorkány kell, mindig megkdunk ; Hát szerződjön hozzánk, kp negyven forintot, Sehol soh nem lesz oly jó dolg, mint ott «Szintársultánk többi tgját pedig Bocsáss el Ngysád, fölmondván ő nekik, Vgy h tán kedvük vn hozzánk jönni szintén Hát kórist gázsit kpnk eleintén «H nem fogdná el ezt Ngysád, kkoron Sjnálj Wessely, z én direktorom, Szerfölött sjnáljn, de kénytelen lészen, Hogy sokkl erősebb eszköz után nézzen Hogy Ngysád Ler királyt dj czifr szűrrel, S Száb királynőjét egy szál hegedűvel «Hogy Bánk bánnk czímén más drbot dt, Vlmi rettentőn ostobát ós vdt, Hogy Srh Bernhrdnk but példájár Férfiszerepekben mgát produkálj «Hogy hős szerelmese ngy mórtékben süket, Nem tudj súgott szóknk értelmüket, E mitt súgó oly szörnyen kibál, Hogy publikumnk hj égnek áll ihogy komédiások tgji egy szálig, S ez színészetünknek szégyenére válik, Hogy ily pereputtyot szétkergetni végre Minden hzfink szent kötelessége [» (Folyttás következik) j SZÁM 1902 Í9 ÉVFOLYM VSÁBNPI UJSÁfí Boldog új-évet! z új-évi mloz Hordár, kis leány z ujságkihordó, Üdvözlő küldöttség levélhordó, borbélylegény gvllér, ki jándékot visz imádottjánk pinczérek UJ-ÉVI LKOK LINEK LJOS RJZI Szit könnyüségü volt z vult kelnie De erős flnelll vl kibélelve KRÁCSONY-EST Mint mondám stoppoló tű volt kezében, És tíz öles dárd tekintetében; kndúrrl pedig mikor játszdozék, hngj olyn volt, mint repedt fzék «mint szembe lettünk végtére egymássl, S köszöntem sárkányt illő meghjlássl; S láttm felfujt rczát és tokáját, melybe Fejkötő mdzgj el vl mélyedve: Kétes hbozásbn állék egy drbig, Merjek, vgy ne merjek mondni vlmit? Végre megszólltm, illően és szépen, Válogtv szót kitelhetőképen : Szép ngysád, ezt mondám, hogy meg ne sértse Hát nem én beszélek, de z igzgtóm ; [szóm, Wessely Ferencz ur küldött engem ide, Hogy miért, elmondom ezt is egyszeribe Nem kívánj kárát Wessely, s ne vélje, Hogy neki nem tetszik Ngysád személyt-; Inkább ngyon tetszik, mit bizonyít zzl Hogy megkínálj önt fényes jánlttl H Gál dorján mteur fölvételei «S pedig jelentést tesz Mészáros Kálmánhoz, Vgyis központi színi válsztmányhoz, Hol Wessely olyn befolyásos ember, Hogy kikezdni véle még Bátky sem mer És jelentésének eredményeképen Csésze Máriánk el kell menni szépen, El bizony Kukányból, s h ezt nem cselekszi, Színigzgtói engedélyét veszti Igenis elveszti, már persze föltéve, Hogy Ngysádnk vgyon ilyen engedélye ; Wessely Ferencz ur, direktorom pedig Ez iránt fölöttébb ngyon kételkedik «Im, láthtj Ngysád, hogy legjobb lészen, H direktoromnk szv szerint tészen; De h nem úgy tészen, s központ elcspj, Ezt csupán mgánk tuljdoníthtj «Mert ő leleplezi Ngysádt teljesen, Hogy nincs két szobár vló díszlete sem ; S mikor színpdnk erdőt kell mttni, Ot cserép muskátlit szokott odrkni Igen, direktorom jelentést fog tenni, Hogy jelmeze nincsen bszolúte semmi, KERESZT Z ORSZÁGÚTON EGYVELEG Khini sjátságok Klímábn sok minden máskép történik, mint nálunk így pl férfik szoknyát, nők ndrágot viselnek ; férfik hjukt befonják, nők kontyot viselnek férfik ruhát készítenek, nők teherhordók könyveket hátulról kezdve olvssák, esetleges megjegyzések lpok felső részén láthtók fehér szin gyászt jelent, ellenben nyoszolyó nők, kik Khinábn nem fitl hölgyek, hnem vénsszonyok, feketébe öltöznek khini üdvözletül nem látogtó, hnem mg kezét szorítj meg z ebédet tésztávl és süteménynyel kezdik meg, utoljár pedig levest és hlételt tállnk fel világ legértékesebb krszéke pers sh birtokábn vn krszék színrnyból készült és mindenféle drágkövekkel vn kirkv Ezelőtt egy évvel szék egyik lábából néhány drágkövet elloptk, mire sh több plotbeli szolgát bebörtönöztetett, plot-felügyelőnek pedig tudtár dt, hogy zon esetre, h tolvj meg nem kerülne, fejét levágtj tolvjt el is fogták, drágkövek szintén megkerültek, de zért sh nemcsk tolvjt, hnem felügyelőt is lenykzttt, miért reá liizott holmir jobbn nem figyelt, khini császárné utzásár ezer teljes öltözet ruhát szokott mgávl vinni Htszáz ngy ládát tölt meg ez s tisztán ezek szállításár és őrzésére 1200 kulir vu szükség ÚJ-ÉVI LKOK zt mondják tudósok, hogy z új-óv csk nnyibn új-év, mert zzá tették, de ép úgy emelhették voln e díszes polczr z esztendő kármelyik npját, sőt némelyiket még több joggl, például tvsz kezdetét, vgy zt z időpontot, mikor föld legközelebb ér nphoz, vgy legjobbn eltávozik tőle zonbn legyen bármikép dolog, nnyi bizonyos, hogy z új esztendőnek különös vrázshtás vn, kivált főváros lkosir flusi életen nem sokt változtt eme nevezetes np, legfeljebb nnyit, hogy z esztendő számát ettől fogv másképen írják, rengeteg mlczot és lencsét megesznek, hogy szerencsét hozzon, még egynehány jó kívánságot is elmondnk s meghllgtnk, templomb elmennek, zután vége z új-esztendőnek s csk olyn ócsk lesz, mint z elődje volt Bezzeg nem így vn fővárosbn templomb itt is elmennek, mlczot is megeszik, némely jámbor csládp párjávl is viszi hz vásárcsrnokból, de ztán ezen kívül muttj ki z új-esztendő fog fehérét, bűvös, ellenállhttln htlmát zzl pedig, hogy főváros lkosságát egy cspássl két felekezetre osztj Egyik felekezet z lesz, melyik d, másik sokkl számosbb z, melyik kp Kik trtoznk z első csoportb, minek árulnánk el, jól tudják zt ők szegények mguk is, kik z ócsk esztendő végső npjibn egyébbel sem fogllkoznk, mint pró pénzt váltogtnk z új-év npjár trfikokbn, boltokbn s egyéb efféle lklms közhelyeken, de még jobbn tudják második csoport mozgékony tgji, kiknek bámultos kitrtás, pártlnul éles szimtj elől nincs menekülés Csk z csud, hogy z Uletők még eddig rá nem jöttek: ezeket kellene megbízni ngyobb summávl elszelelt sikksztok kinyomozásár Mert nincs kétség benne, hogy felfedeznék s új-évi üdvözletükkel megtisztelnék Hogy kik ezek, kiknek ellenében nincs fegyver, nincs menekülés, egyedül csendes, koronákkl, húszfilléresekkel bélelt önmegdás : lehetetlenséggel voln htáros elsorolni, mert még rgyogó fővárosunk legöregebb lkói is, minden új-esztendőben fedeznek fel olyn újbb lkot, milyenről eddig sejtelmük sem volt Csk rendesekből közlünk hát rövid soroztot, kiknek zonbn új-évi jó kívánság bizonyosbb hlálnál: házmester, ki e npon bár kevés sikerrel nyájsbb rczot is igyekszik ölteni; viczeházmester; ngy szeméthordó; kis szeméthordó; kéményseprő ; csládi komfortáblis ; bizlms hordár; z újságkihordók; levélhordók, legkevesebb három; csomgkézbesítő; lámpgyujtó; utczseprő; borbélylegény; szbóins ; suszterins; többrendbeli más insok; szoblányok; mosónék; pinczérek; csposok; egyéb közelebbről meghtározhttln egyéniségek, kikhez most vn először szerencsénk S h mindezek megtisztelik bizlmukkl z embert, üdvözlő - kártyákbn bővelkedni fog ugyn, de zsebe bizony ngyon megérzi m közmondás igzságát, hogy: jó kivánságot sem mérik ingyen kit meg ezenkívül még z új-év szárnyin érkező fizetetten számlák is felkeresnek, z úgy érzi mgát, mint kit hóvihr úton kp, hogy sűrűn omló pelyheivel eltemesse Eitk kivétel z, mikor mind két fél örül: ki d is, ki kp is z kopszodó gvllér például, kit művészünk egy gyöngyfüzérrel z imádott jtj elé vrázsolt, szemmelláthtó örömben leledzik, s hogy z imádott is örülni fog mindjárt gyöngynek, zt is bizonyosr foghtjuk Szeretne örülni z másik lk is, ki félénken hllgtózik z jtó előtt, vlmint z tisztes üdvözlő küldöttség is, mely ngyon óhjtná már, h túlesett voln htlms főnök leereszkedő szíves fogdásán No, meg z leányk is, ki olyn jól betnult versét s most z jtó előtt mégis lpos kételyei támdnk: vájjon el tudj-e mondni hib nélkül? De igzságtlnok lennénk, h z «dó»-kon és «kpó»-kon kívül hllgtássl mellőznénk még zon középfjt is, mely sem nem d, sem nem kp Két díszpéldányt vetett eme ritk válfjból ppírr művész z egyik nyilvánvlólg jó módr vergődött hlskof, vgy nyuglomb vonult házmesterné, ki hrgbn levén z egész környékkel, senkit sem üdvözölget, hogy pedig ő neki merészelne még legvkmerőbb ngyszemetes is kártyávl udvrolni, no zt ugyn, h egy pillntást vetünk hölgy hrczr kész ábráztár, mgunk sem hinnénk el Másik srki rendőr, ki szegény szintén sem kp, sem d, minélfogv ztán épen olyn keményen utsítj rendre z ügyetlenkedő kocsist, minth soh új-esztendő sem voln világon KLINGER LISZT-SZOBR z idei drezdi nemzetközi műkiállítás egyik legérdekesebb tárgy z mellszobor, melyet leghíresebb német művészek egyike, Klinger Miks, Liszt Ferenczről készített Klinger nemcsk szobrász, hnem kitűnő festő is, modern irányú német festészet egyik vezórfórfi «Krisztus z 01ympuson» czimü ngy képe múlt években mindenütt ngy feltűnést keltett Ujbbn ngy hévvel dt mgát szobrásztr s jelenleg Beethoven szobrát készíti Sjátszerű trtásbn, előre hjolv ábrázolj Liszt Ferencz fejét z rez jól ismert vonásibn nemcsk mély elméjű férfi, hnem ngy zeneművész is jellemezve vn Klinger sjátos modor szerint nem relisztikus e mű, bizonyos ünnepies előkelőség ömlik el rjt szobrot egy német zenekedvelő rendelte meg s lipcsei hng versenyplotánk jándékozt, melynek előcsrnokábn fogják elhelyezni PÁRISI DIVTLEVÉL z áltlános üzletpngás közepette női divttermek Prisbn, Londonbn, Bécsben, sőt még Berlinben is túl vnnk terhelve megrendelésekkel két első világváros divtműhelyeit VH Edvrd királynk július hvábn történendő megkoronázttás, Bécset Erzsébet főherczegnő közeli esküvője és Szent-Pétervárott jnuár elején megnyitndó nemzetközi jelmezkiállítás fogllkozttják, mi z ipr többi ágir is jó htást gykorol H mindezekhez küszöbön álló frsngot veszszük, ki kell jelentenünk, hogy divt százféle kellékeit gyártó és feldolgozó iprosok helyzettel meg lehetnek elégedve

6 (0 VSÁRNPI DJSÁG i SZÁM iöoá -tü JivrOLYM 1 SZJM ÉVFOLYM Nppl, mely z éjnél kétesh Menedéket nyújt neki : Csonkánk tám, sebzettnek ír, Rbnk enyh és bizlom: Mindenkinek lelki blzsm Kit csk sors átk nyom És h virrd vrt hjnl, És nemzet lelke zúg : női szív, glmbhngon, E zjb i's belebúg ; Szive érzi, szive tudj, Szive mondj, mit tegyen, Mindenre megtnítj őt z igz honszerelem Lotz-díj nyertese Lotz Károly jeles művé szünk jubileum után 1898-bn képzőművészeti meggrtulált volt házmesterné ki félve grtulál társult közgyűlése 2000 koronát bocsátott évenkint művész rendelkezésére, hogy ezzel sját elh tározásából tüntesse ki legutóbbi évben festett vlmelyik kiválóbb történelmi kép művészét Lotz z 1901 évre Jntyik Mátyás festőművésznek ítélte od, z uj országház plotájánk főrendi házi ülésterme számár készített «Morimurl» és rnybull czimű most befejezett flfestményei ért Lotz-dijt 1898-bn Vjd Zsigmond nyerte el, 1899-ben Vágó Pál, 1900-bn Dudits ndor z uj nyertes, Jntyik Mátyás 1864-ben született Bé késen s Székely Bertln és Lotz Károly voltk rendőr mesterei Négy évig tnúit Prisbn Munkácsy mel házmester lett ; zután vissztért [Budpestre, hol először mint hírlpi illusztrátor tűnt föl Első képét 1885-ben állított ki még régi Műcsrnokbn Jntyik Vsárnpi Ujság»-nk régi rjzolój, számos képet közöltünk tőle npi eseményekről, népszokásokról, és sok jellemző lkot mgyros érzés, meg figyelés ép oly megbecsülni vló tuljdoni Jntyiknk, mint festői csoportosítás, z értelmes és hű elődás z országházi két kép történelmi felfo gásbn és mozglms, drámi jelenetezésben is előkelő lkotás Szájról szájr mgyrság szálló igéi Gyűj szobleány, komfortáblis kit gyongrtnláltk, tötte és mgyrázz Tóth Bél Második jvított ós Ú J - É V I L K O K LINEK LJOS RJZI bővített kidás Már első kidás e munkánk ngyon kedvező fogdttásbn részesült közön ségnél úgy, hogy második kidás cskhmr korcsoly-idényre szükséges öltönyök Jet-tel trtozott, kik m szomorú korszkbn ébren tr szükségessé vált, mely különben jóvl bővebb hímzett fekete bársonyból, esetleg hosszúszőrű tották nemzetben hzfis öntudtot, ápolták Zibelin-ből készülnek Hölgyeink jégen boák he ngy múlttl vló közösség emlékét s csüggedők- trtlmú z elsőnél z 506 oldlr terjedő érdekes trtlmú könyv z theneum kidásábn jelent lyett Chenille tüll bársonyszlgokból és czobolyfrkokból összeállított Pierrot nykfodrokt vi ben szebb jövő képeivel trtották lelket Versei meg, ár csinos kemény kötésben hét koron nek terjedelmes gyűjteményét ngy idők iránti selnek Pusztuló g e n t r y Irt Gottier Ljos szerző Színházi és hngverseny-toilettek z idén fel kegyelet érzésével olvshtjuk, gykrn élvezetet előszeretettel fogllkozik mgyr gentryvel, mely tűnően rikító színű kelmékből készülnek is tlálunk bennük Leginkább hzfiság ér Htározottn észszerű hldásnk mondhtjuk zt, zése keltett mindig s kelt m is dlt jkán nek igen sokáig oly fontos szerepe volt nemzeti éle hogy mostni kelengyék összeállításánál inkább tünkben, mely zonbn változott viszonyok htás minőségre, mint mennyiségre néznek fitl ez is legtöbbnyire szbdsághrcz emlékein, következtében immár eltünőfélen vn s ősi sjátsá nők szülőiktől legfeljebb egy-két öltönyt kpnk, ngy eseményein és ngy emberein lobbn lángr git elvesztve, beleilleszkedik z új helyzetbe Ezért de minden egyes drb vlódi műbecscsel bír s így szerelem, brátság érzelme s sok évi jól teszi Gottier Ljos, hogy fjunk emez osztály divtbn egyúttl művészetnek krnk érvényt tpsztlton nyugvó életbölcseség is gykrn ked szerezni ruh legyen szép, gzdg, de egyúttl emlékét megőrizni igyekezik; mire hivtás is ves hngokt csl jkár Formábn és trtlom kényelmes is z olcsóság kérdése szintén ez úton vn, mert lposn ismeri gentryt, melyről most bn tlán nem mind állnk mi kor szín fog megoldtni Miért ne lehetne szerényebb módú nő öltözete szép és Ízléses? Hiszen még legfino vonlán e versek, de jól esik őket olvsni, mint hrmdik könyvét bocsátott már közre Ügyesen mbb kelmék is ránylg elég olcsók hogy jóleső érdeklődéssel hllgtjuk z öreg sszőtt történetek keretébe sorkozttv, melegséggel, zeretettel megrjzolv állítj elénk lkjit csi Egyik képünk egy rendkívül elegáns zubbonyt emberek jóizű, mgyros, bár kissé régi-módi be mutt sokféle szinű vékony selyemből készült nos kiállítású kötet Révi Leó könyvkereskedésé szédjét Egyes költeményei pedig sikeresen kiállták zubbony világos selyemszoknyához illik, mely e ben jelent meg, ár 3 koron kor ós hldás próbáját, z izlés változását; trk heliotrop, zöld, fehér, fekete, világoskék, bíbor Szent I s t v á n t á r s u l t ujbb kidványi vnnk köztük, melyek m is még országszerte piros színvegyületeket még érdekesebbé teszi zub Jpán mesék Átirt és illusztrált kntisz Viktor, bony szélei fekete bársonyszlggl szegvék, úgy kedvelt szvlti drbok (Zizim, Hunydi László z előttünk oly idegenszerű, de mégis vonzó jpán szintén mgs gllér, vlmint fehér vgy vilá stlii csinosn kiállított három kötet Hinger és világból merített tárgyk vnnk e könyvben me gos zöld chiffonból készült ujjk Wolfner kidásábn jelent meg, ár kilencz koron sékké számszerint 31 z ifjúság számár fel fekete perzs báránybőr félhosszú, tlszszl Muttványul közöljük gyűjteményből követ- dolgozv és illusztráczíókkl is élénkítve tetsze bélelt kbát, utczi sétár s jégpályár egyiránt tős kiállítású könyv ár kemény kötésben két koron hsználhtó s e mellett ngyon olcsó, mi újbb kező költeményt: 40 fillér Pásztorjátékok Öt mű fogllttik kötet tnúságúi szolgál rr nézve, hogy divtot nem ben : pásztorjátékok, jól megválogtv, ktholikus Női szív csk mgs ár teszi érdekessé iskolák, legényegyletek, népkörök stb számár Nem csupán férfi képes Ngyon sikkes két női téli klp Ezek r egy koron 40,fillér nyföldön Elbeszélések Mindent tenni honért, egyike sötét brn és fekete bársonyból készült irt ndor József r kötve egy koron Colom nemzet és hz üdve Egyedüli díszítését egy htlms fekete httyú elbeszélései Spnyolból fordított Jándi Bernrdin Nem követel egyre vért; számytoll képezi; másik klp spnyol for spnyol életet ismerteti Colom, műveiben r Honszerelem szép virág májú, fekete bársony szlgokból, díszítésére két két kötetnek egy-egy koron Női szívben is tenyész, fekete kndi glmb, és egy gyémántokkl kö Főleg, h hz gyászbn, Büntetőjogi döntvénytár czím ltt Jogtu rített rubint cst licc H elzsibbdt férfi kéz dományi Közlöny szerkesztősége uj eset-gyűjte ményt bocsájt közre régi «Döntvénytárt, mely h, ilyenkor egy lelkes nő IRODLOM É S MŰVÉSZET nek eddig 86 kötete jelent meg, ezentúl csk pol honnk őrngyl, Vigsz, remény, áldás és üdv, gári jog körébe trtozó eseteket közli, mig bűn Zlár József költeményét Egy félszázdos köl Minth égből szálln ; ügyi esetek z új Büntetőjogi döntvénytár-bn tői pály betetőzése e most megjelent három vskos ti míg szürkül sötét éjjel fognk közöltetni Minden fontosbb eset, mely És hjnl közeleg, kötet Zlár József, kit szbdsághrcz idején z felsőbíróságok előtt megfordult, fel vn e gyűjte Ezer pró áldozttl oltár mellől hívott hrcztérre hzszeretet, z ménybe véve Frnklin-TársultnálmoBt megjelent hzát ö váltj meg elnyomtás éveinek népszerű költői közé trtozott; első kötet ár négy koron hngj kivált z kkori énekesek tömegéből s hzsötét éjjel csillg, lámp, Előfizetési fölhívás Szbó Ferencz tnár, kitől szerte olvsták, énekelték egyes dlit; zok közé tí bujdosót vezeti, lpunkbn is jelent meg elbeszélés, «Megsemmisült kéményseprő, remények czímfí regényére előfizetést hirdet ívre terjedő kötet jövő évi jnuár hvábn jelenik meg s előfizetési ár, mely szerzőhöz (Szeged, Boldogsszony-sugrút 60 szám) kül dendő : két koron Mindentudó képes könyv Szemléltető képes könyv ez, melyet jeles művész, Frgó József rjzolt gyerekek számár könyvben 726 szinnyomtú ábr vn s 3 7 éves gyermekeknek ép úgy multságul, mint tnulságr is szolgálht Lmpel-Wodiner-féle könyvkereskedés dj ki, ár nyolcz koron m g y r iprművészeti társult pályáztot hirdetett kereskedelmi miniszter kétezer koronás iprművészeti ngy díjánk oklevelére bírálók z első és második dijt Hegedűs László festőmű vésznek Ítélték od z első díj ezer koron, má sodik háromszáz koron Ezenkívül z «Állmse gély és «Turul» jeligéjű pálymunkákt dicsé retre érdemesítették VSÁRNPI üjsác I I VSÁRNPI ÚJSÁG és POLITIKI ÚJDONSÁGOK 1902 évi folym «V s á r n p i U j s á g i, melynek veze i P o l i t i k i U l d o u s á n o k i előfizetői e lp tése i m m á r hrminczöt esztendeje vn ugyn nk hetenként egy ngy ivre terjedő poli zon szerkesztő kezeiben, z 1902 dik tiki trtlm mellett külön dij nélkül kpják évvel 49-ik évfolymáb lépett E legrégibb m t V i l á g k r ó n i k á i képes heti közlönyt és gyr képes lp jövőre is hű mrd lpításkor M g y r G z d á i czimű hvonként megjelenő válsztott irányához, hogy hzfis érzületnek gzdsági és kertészeti képes melléklpot Ez új ren dezés folytán politiki hetilpunk terjedelmi mel Vígszínház száz mgyr drbból álló elő tolmács, nemzeti hldásnk képe, közélet lékleteivel együtt bővebb, mint előbb volt; előfize dási Vígszínház új-év npjától kezdve száz nek tükre, szóvl k o r u n k t ö r t é n e t é n e k tési árink zonbn z eddigiek mrdtk elődáson csup mgyr Írókt juttt szóhoz Eddigi i g z i k r ó n i k á j legyen Közli hzi és kül eredeti drbji mellett több új mgyr drbot földi nevezetesebb emberek rczképeit, élet- és mutt be ebben soroztbn z elődásokr cvilágkrónik hetenként egy íven, számos kisérve; költeményeiben, elbe színház küldöttsége, Fludi Gábor igzgtó veze jellemrjzokkl képpel illusztrálv jelen meg, és z áltlánosbb tése ltt, Széli Kálmán miniszterelnököt is meg széléseiben szépirodlmi becs mellett neme érdekű npi események részletes mgyráztár sebb Ízlést és nemzeti irányt trtj szem előtt; szolgáló ozikkeken kívül rendesen közöl ngyobb hívt, ki nnk idején részt vett Vígszínház meg lpításábn képeiben, melyeknek érdekességet vgy művészi elbeszéléseket, regényeket, útirjzokt, úgy szintén multttó kisebb közleményeket, stb Jnuár elsején mgyr soroztot Heixzeg Fe- becsök, vgy npirenden levő események rencznek tocsky brigdéros czimű történeti szín kölcsönöznek, képmgyráztibn, történelmi, Előfizetési f ö l t é t e l e i n k : műve kezdte meg, mely kkor százdik elődásbn néprjzi, természettudományi, társdlmi s került színre Jnuár 2-ikán újdonság került színre, V s á r n p i U j s á g» negyedévre négy népszerűsítésére, vívmányiknk régi jó Gvdányi verses regénye után készfiit tudományok koron, félévre 8 koron, egész évre 16 koron «Rontó f'úl«, melyet Follinnsz urél dolgozott át ngy körben elterjesztésére szánt czikkeiben ( V s á r n p i Ujság» Világkrónikávl színműnek Ezt követi Guthi Som és Rákosi Vik tor képviselő úr' czimű bohózt hrmdik rr z egyszerű természetességre és józn negyedévre 4 koron 80 fillér, félévre 9 koron ságr, vló hűségre és erkölcsi megbízhtóságr 60 fillér, egész évre 19 koron 20 fillér Bródy Sándor «dd czimű életképe lesz Herczeg Ferencz két drbhl szerepel progrmmon törekszik, mely e lpot csládi lppá, vlódi ( V s á r n p i Ú j s á g éb «P o l i t i k i Ezek egyike Gyurkovics-leányok már házi bráttá tette oly sok mgyr tűzhely köré Ü j d o n s á g o k «Világkrónik és «M ismeretes másikt mgyr sorozt számár ben Tárczczikkei, vlmint heti események gyr Gzd melléklpokkl együtt: negyed irt Ugyncsk Vígszínháznk irt Bérezik Árpád «Hontyák»-t Először szóll meg mjd szín ismertetésére szánt rovti felölelik z irod évre 6 kor, felévre 12 kor, egész évre 24 kor pdon Brth Miklós képviselő ésismert politiki z előfizetések Vsárnpi Újság» és ipolitiki iró, «feleség czimű drbjávl, Uj ember szín lom, művészetek, s áltlábn z egész köz- Ujdonságoki kidó-hivtláb, Budpest, Egyetemés társs-élet körében fölmerülő mozzntokt utcz 4 szám küldendők Egyes előfizetések legczélpdon Fényes Smu is, ki tkurucz Fej Dávid czimű drbjávl történelmi drámát fogj kép "Vsárnpi Ujság» m i n t csládi lp női izerűbben post-utlvány áltl eszközölhetők viselni Császár Imrétől, Nemzeti Színház művé szétől, ((ridné czimű szinmtí kerül szilire z munkár és divtr vontkozó képeket és czikjjj előfizetőink szíveskedjenek megrendelésük tocsky brigdéros százdik elődásávl, jnuár keket is d, hetenként < ( R e g é n y t á r» mellék nél nevüket, lkhelyüket, vlmint z utolsó postát elsején közönség ngy érdeklődésével kezdődött letet, s minden évben művészi becsű ngyobb világosn és olvshtólg kiírni Itéf/i clöfizr mgyr színházi esték sorozt Közvetlen z elő tóink legczélszerübben úgy járnk el, h czímkülön képmellékletet; trtlm évenként t ö b b dás előtt, szinház személyzete ünnepelte szer szlgjikból, melyek ltt lpjikt kpják, egyet zőt, Herczcy Ferenczet, kit szinház igzgtój, m i n t i v r e t e r j e d és t ö b b m i n t e z e r post-utlvány szélére fölrgsztv, beküldenek Fludi üdvözölt Herczegmeleg szvkbn mondott k é p e t közöl évenként kidóhivtlnk Külföldi előfizetésekhez köszönetet művészek nevében Hegedűs Gyul kérjük postilg meghtározott viteldíjt is cstolni köszöntötte szerzőt, pálmágt dv neki száz bbérlevélből kötött koszorúvl: Ditrói Mór Szí Gyűjtőinknek Vsárnpi Ujsági-ból 10, «Vsárnpi Ujsg», eredeti elbeszéléseket ipolitiki Ujdonságoki-ból 6 előfizetett példány nész-egyesület ezüstkoszorúját nyújtott át vidéki színigzgtók nevében, Molnár László, kolozsvári és regényeket képekkel illusztrálv közöl J ó k i ntán egy tiszteletpéldánynyl szolgálunk nemzeti szinház bbérkoszorúját hozt Ezután kez dődött z elődás, Jóki Mór lklmi prológjáv], Mórtól, M i k s z á t h K á l m á n t ó l, B k s y S á n d o r tól, B á r s o n y I s t v á n t ó l, R á k o s i V i k t o r t ó l, melyet Tpolczi Dezső hévvel és ngy htássl Vsárnpi Újság" díszkidás szvlt el költői szép mű Így hngzik: Szemere Györgytől, Vértesi rnoldtól, Tüneményes álom vonul el előttem : Vsárnpi Újság" jövőre is bbn kiállí Gyrmthy Zsigánétól, B Büttner Linától, Évtizedek hosszú sor, mit átéltem tásbn fog megjelenni, melyet mgyr közönség S z í v ó s B é l á t ó l, K z á r Emiltől, stb külföld mgyr színészet felszálltánk álm : nnyi éveken át megszokott é megszeretett, tehát Hogyn nőtt föl kis mustármgból pálm szépirodlmából legjelesebbeket válogtj z eddigihez hsonló lkbn, jó ppíron, gondosn Égből kellett szállni dicső szellemnek k i : elbeszéléseket és regényeket, szintén mű előállított és szépen nyomott iunsztrácziókkl Rogy És szivet tlálni, hol megszülemlett zonbn zok számár, kik Vsárnpi Vjság"-ot vészi kivitelű képekkel illusztrálv Lelket, ki teremt, s élő szobrot hozzá még díszesebb kiállításbn kívánják megrendelni Ki költő szvát messze visszhngozná és könyvtárukbn vgy társlgó-termük sztlán Kinek visszhngozná? vu-e, ki hllj? megőrizni, erre is módot nyújtsunk: Vsárnpi Hol nép, ki mgát még mgyrnk vllj? ivsárnpi Ujsági társlpj: t l ' o l i t i k i Ujság"-ból lbumizerá díszkidást is rendezünk, Mit ér npsugár, h idelenn hó vn? mely zonos trtlomml, de legfinombb vstg Ú j d o n s á g o k ) ), legrégibb mgyr politiki heti Honfiság, eszménykép, minden kihlóbn szines borítékkl jelen meg lp, melyet mint z események hű és részrehjlt- dupl-velin-ppiron, Gúny komédiás neve : zt z tyj z e fényes kiállítás áltl okozott költségtöbblet Megátkozz, édes nyj megsirtj ln elődóját vlódi hézgpótlónk ismert el m rányábn Vsárnpi Újság" díszpéldányink Közöny, blítélet népnek lelkében, gyr olvsó közönség, hét eseményeit kellő m ár kétnnyi, mint rendes kidásé, vgyis: főrend nem honfi, de idegen épen gyrázttl ellátott gondos, tömör összeállításbn Vsárnpi Újság" í fél évre _ 8 koron Komédiás bódé bohóczbukfenczekkel rendes kidás \ egész évre 16 tárj z olvsó elé, úgy, hogy közönség együtt Versenyez nemes kezdőművészekkel S mgs Olimpot elfogllt régen Vsárnpi Újság" í fél évre 16 tlálj benne mindzt, mi npilpokbn elszór z idegen múzs: nincs nyils z égen! heti díszkidás \ egész évre 32 tn jelen meg Mégis ráléptek tövises pályár Fölkpszkodtk Thespis kordájár Mondtm őket földönjáró csillgoknk, íme most egy szinház, kinek Vig czime S vn még és lesz még egy újr élő nemzet Kik z éjhomálybn mguktól rgyognk Zászlójánk trk szivárvány szine Ki hlhttln népben gyökerezhet Küldöttei voltk Isten hívásánk, Egy merész eszmével lép föl küzdtérre: szinház teremtett egy új irodlmt kik fegyver nélkül nemzetért cstáznk Följánlj pdját száz mgyr estére Elvesztett eszméknek ez dott oltlmt Elmondj ezután Jóki prológj, mennyit szen Megint jött egy árnvék, mikor zt kérdek : vedtek, küzdöttek, hogy boldogultk s kezdtél; Látványos trk>ág -Rontó l'nh sorozt má Od fönn vágj- Bécsben, hol törvényt mérték, küzdést ismét elülről: sodik drbj Ki ne ismerné gróf Benyovszky Mó mikor egv nyers hng dölyfösen fölkiált: ricz és hű szolgáj Rontó Pál történetét Gvdányi - Hát mégis játsznk Pesten komédiái 1 generális mgyros zmtú könyvéből? FoUitt Ők tűntek el rendre, szépen elmulánk : ztán jött szörnyű éjszk honr : urél, derék színész kitől népszínházb) Komédiási politikánk Minden, mi drág, hlomb omolv (Náníi czimű drbot is játszszák, élénk jel Mi pedig mrdtunk, nőttünk, gyozve-gyoztunk Csk színházunk állt még egyedül mgábn tekben, változtos színekben, tiz niozgln Mgsr kitűzött czélt is megelőztünk Világító-torony tenger vihrábn ben fogllt össze sok klndot, mi l m most tiz színház vn már Budpestnek, Innen hllottuk, hogy volt egy Mgyrország, Pál születésétől kezdve átélt drb fi Vlmennvi mgv m felesleg Kinek dicsőségét bérezek visszhngozzák

7 Í2 ságnk fog tetszeni s vlószínűen sokáig mrd műsoron Kiállításár kellő gondot fordítottk; z elődás jó Nemzeti Színház Deczember 28-ikán, z év legvégén Nemzeti Színház Cpus lfréd párisi írónk szerencse' czímű vígjátékát dtt elő, Bálint Dezső fordításábn Cpus nem színműíró ; hírlpokb, nevezetesen «Figro»-b szokott írni ötleteket, próságokt Mint vidám természet, színpdon is érvényesülni kivn Egy csomó multságos szerepet ír, de olynt, mely csup trkságból áll «szerencse itt z, hogy egy úri ember szeret egy lánvt De mint z életben szerencséje lesz, álláshoz, jövedelemhez jut, szerelmének hátt fordít, így gondolkozik ztán tovább szerencséről, s od jut, hogy mégis csk úgy lesz szerencsés, h szeretet és vonzlom veszi körűi Vissztér tehát z elhgyott nőhöz Hogy érdekelte voln közönséget ez drb, z első elődáson nem igen látszott meg Nemzeti Színház tgji kitűnően játszották Gyors elevenséggel pörgették rövid és elmés párbeszédeket, s gyorsn bonyolították le vígjátékot TÉLI KLP Lánczy Ilk és Császár Imre szinte fürgébbek és tlálékonybbk voltk szerepöknél Ligeti Julisk, ez gyorsn hldó fitl művésznő is újr igzolt tehetségét Mróthy Mrgit, Zilhi, Gbányi szintén érvényesítették tehetségüket Mgyr Színház Deczember 30-ikán került bemuttó elődásr csepűrágók frnczi operetté Kellemes zenéjét Gnne irt, szövegét Ordonneu, meglehetős vult dolgokt elevenítvén föl Mgyrr Bálint Dezső fordított, dlok szövegét pedig még z elhunyt Mki Emil drb meséjét lklmsint ismeri már közönség, még h nem látt is «csepűrágókt Nem új dolog, hogy komédiások elfognk vlmi lányt vgy fiút, mguk mesterségére tnítják, roszul bánnk velők, de zért z elfogott gyermek mégis megtlálj szerencséjét és szülőit Ig'yjártSusnne grófkissszony is, kiből egy czirkusz társság kötéltánezosnőt nevelt Végre megszökik, bolyongás közben beleszeret egy hdngyb és szerencsésen föltlálj ngybátyját, ki egy dlról fölismeri Néhány multságos lk nem elég, hogy ez régi történet htást tudjon tenni Gnne szép zenéje pedig különb szöveget érdemelt voln két fő női szerepet Ledofszky Gizell és Mrgó Zelm játszották és énekelték, minden változtábn és dlábn élvezetesen Dlnoki Viktornk is kijutott tetszésből Népszínház bérlete budpesti Népszínházát, mely főváros tuljdon s külön városi bizottság felügyelete ltt áll, öt évre szokás bérbe dni, pályázt utján z új bérleti időre deczember 30-ig kellett bedni z jánltokt Ht jánlt érkezett Porzsolt Kálmán, jelenlegi bérlő 72,000 koron bért jánlott, h pedig tíz évre megkpná színházt, kétszázezer koronát hjlndó fordítni villmos világítás berendezésére, ruhtár és díszlet-tár gzdgításár Vidor Pál, Népszínház tgj és rendezője, 60,000 koronát jánlott; Somló Sándor, Nemzeti Színház tgj, 40,000 koronát; Verő György szinműiró és zeneszerző, 44,000 koronát; Helti Jenő hírlpíró 43,000 koronát; Márton Miks 48,000 koronát színház bizottság megvizsgálj z jánltokt és később htároz Mgyr Színház közgyűlése Mgyr Színház részvénytársság Hegedűs Bél elnöklete ltt trtott közgyűlésén bemuttták z október 1-én záródott üzleti évről szóló számdásokt Színháznk 66,000 koron vesztesége volt jelentést tudomásul vették, mire z igzgtóság lemondott s új igzgtóságot válsztott közgyűlés részvénytársság igzgtósági tgji lettek : Ern Ljos (Hegedűs Bél helyett), Peterdy Sándor (Wuk Ljos helyett) és Tomcsányi László dr (Filó János helyett) z újonnn megválsztott igzgtóság VSÁENPI ÚJSÁG PÁRISI SELYEM ZUBBONY TÉLI KBÁT DIVTKÉPEK tgji ugynzok, kik részvénytársság meglkulás idején voltk KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK Nemzeti Múzeum jubileum Nemzeti Múzeum őszszel fogj megünnepelni lpításánk százdik évét s Szly Imre miniszteri tnácsos, Múzeum igzgtój, npokbn terjeszti be z ünnep részletes tervét Wlssics Gyul közokttásügyi miniszter elé Múzeum tisztviselői ngybn dolgoznk ngy művön, mely Múzeum százéves történetét, z egyes szkok leírását fogj felölelni z áltlános történetet mg Szly igzgtó irj meg Múzeum ünnepi emlékérme, melyet Beck 0 Fülöp szobrász mintázott, szintén készül Ezüst és bronz példányokt vernek belőle z ünnep egyik kimgsló mozznt lesz gróf Széchenyi Ferencz szobránk Múzeum-kertben vló leleplezése szobrot már mintázz Istók János fitl szobrász, Stróbl tnítvány Petőfi-Társság deczember 27-én trtott tgválsztó ülését Két helyet kellett betölteni Brtók Ljos lelnök lelkes szvkbn üdvözölte társság elnökét, Jóki Mórt, bból z lklomból, hogy Társság most üli meg fönnállásánk huszonöt éves jubileumát zjos éljenzés után Jóki meghtot- 1 SZÁM ÍVÍUJLYM tn köszönte meg z üdvözletet huszonötéves jubileum lklmából Ssn Tmás titkár megírt Társság történetét, mely nyomttásbn megjelent s tgok között kiosztották titkár zután fölolvst megüresedett két helyre tgul jánlottkt Ezek: Bllá Miklós,Eőfvö$ Károly, rbos Ede, Lmpérth Géz, Luby Sándor, Pékár Gyul, Vértesy Gyul, Zempléni Árpád Oszszesen tehát nyolcz iró és költő szvzás ngy élénkség közt folyt z első szvzásnál egyik jelölt se nyert áltlános többséget, s így szvzást ismételni kellett z új szvzásnál Eötvös Károlyt és Pékár Gyulát válsztották meg Petőfi-tárt tgjiul Petőfi-Társság ngygyűlése Petőfi-társság jnuár 6-iki ngygyűlésén, mely lklomr társság fennállásánk huszonötödik évfordulóját, ünnepli, Brtók Ljos lelnök mond megnyitó beszédet, Tolni Ljos és Ferenczi Zoltán pedig Petőfire vontkozó értekezéseket olvsnk Költemények írásár gróf Zichy Gézát, Várdi ntlt ós Ábrányi Emilt, elbeszélő^művek bemuttásár Vér- TÉLI KLP tesi rnoldot és Bákosi Viktort kérte föl társság z ülés, melyet szokás szerint z kdémii plot ngy termében trtnk, d e 11 órkor kezdődik BUDPESTI KIÁLLÍTÁS "PHOTO-CLUB 1 ' z 1902 óv április hvábn Turinbn művészeti fényképezés termékeinek nemzetközi kiállítás fog megnyílni, kpcsoltbn z ugynott trtndó ngy szépművészeti és modern iprművészeti kiállítássl közönségnek tehát lklm lesz ezen kiállításon modern képzőművészet mindennemű termékeivel megismerkedni Hogy z iprművészet, mely igyekszik hsználti tárgykt igzi művészi becscsel bíró formábn előállítni, legújbb időben ismét képzőművészetek közé emelkedett, melyeknek körében zelőtt, úgy klszszikus ó-korbn, mint renissnce fénykorábn, cinquecentóbn, áltlábn előkelő helyet fogllt el: ez már hzánkbn is átment köztudtb Hogy zonbn fényképezés természetnek tisztán techniki másolásából vlóságos művészetté fejlődött, hogy fényképész lkotásit festőéivel ós szobrászéivl együtt, egy kiállítás keretében krják közönségnek bemuttni, z leglább mi nálunk, hol művészi fényképezésnek még csk kevés lklm nyílt rr, hogy termékeit közszemlére bocsáss tlán sokkbn csodálkozást fog kelteni Pedig tgdhttln, hogy műhészi photogrphi ezt mindig szigorún megkülönböztetve tisztán iprszerű, vlmint tudományos vgy techniki czóloknk szolgáló fényképezéstől ép nnyir képzőművészetek közé trtozik, mint z iprművészet Egyrészt zért, mert czélj teljesen zonos régibb értelemben vett képzőművészetével, másrészt, mert művésznek, egyéni jellemének és felfogásánk nyilvánításár fényképezés mjdnem ép oly tág teret nyújt, mint festészet vgy szobrászt, nemcsk tárgy megválsztás és fényhtások kellő lklmzás útján, hnem modern photogrphii eljárások, mgánál reprodukálásnál is, igen ngy befolyást engednek z egyéni művészi Ízlésnek és felfogásnk 1 SZÁM ÉVFOLYM VSÁENPI ÚJSÁG 13 fényképezésnek ezt fejlődését külföldön már áltlábn elismerték, így Prisbn festészeti és szobrászti «Sálon mellett már szerepel «Sálon de photogrphie», művészeti fényképezés termékeinek évi ngy kiállítás «Figro illustré», legkiválóbb frnczi képes folyóirtok egyike, legutóbb egy egész számát szentelte z ezen kiállításon szereplő műveknek más állmokbn dívó fényképészeti «Sálon»-ok intézményét kivánj «Societá fotogrfte sublpin Olszországbn meghonosítni z ez évi turini nemzetközi kiállítás útján Ennek kiállításnk rendezősége hzánkról sem feledkezett meg; levelet intézett budpesti Photo-Club-hoz, mint mgyr mteur-fényképezők országos egyesületéhez, melyben kijelentette, hogy ngy súlyt helyez rr, hogy zok, kik Mgyrországbn művészeti fényképezéssel fogllkoznk, kiállítást műveikkel gyrpítsák Photo-Club hzfis kötelességet vélt teljesíteni, midőn mgár válllt, hogy mgyrországi művész-photogrphusoknk ezen kiállításon vló részvételét szervezi és közvetíti Photo-Club erre czólr leglklmsbbnk tlált egy hzi művészeti photogrphii kiállítás rendezését z erre kiállításr beérkezett művekből egy külön erre czélr lkított jury fogj kiválsztni zokt, melyek jury nézete szerint hzi fényképező művészetet turini nemzetközi kiállításon méltón képviselhetik Ez kiállítás 1902 évi február hó 1-én fog megnyílni Photo-Club helyiségében (Budpest, IV Egyetem-tér 5) és február végéig lesz nyitv közönség számár, minthogy turini nemzetközi kiállításr szánt műveket márczius hó első felében kell od beküldeni jury, mely Turinb küldendő műveket ki fogj válsztni, következő urkból lkúit : ) Photo-Club részéről: gróf Esterházy Mihály, Htvni Gál dorján tnár, Müller Bertln, Photo-Club válsztmányánk tgji; B) Photo-Clubon kívül álló tgok: Czigler Győző, Buscher Ljos műegyetemi tnárok Photo-Club ezennel felhívj mindzokt, kik hzánkbn művészeti fényképezéssel - kár hivtásszerűen, kár mint műkedvelők - fogllkoznk, hogy műveiket erre kiállításr minél ngyobb számbn küldjék be, hogy Mgyrország turini kiállításon képviselt nemzetek közt is zt helyet fogllhss el, mely hzánkt szépművészetek terén elért sikerei folytán megilleti kiállításr szánt művek kár üveg ltt ós keretbe fogllv, kár csk krtonr felrgsztv, - Photo-Club fenti czímére, legkésőbb 1902 évi jnuár 31-éig küldendők be mgyr mtőrök részéről tervezett első kiállítás lklmából -Vsárnpi Újság YOLND OLSZ KIRÁLYI HERCZEGNŐ mgyr műkedvelő fényképészek több kiváló művét fogj bemuttni Szándékunk áltlábn mgyr műkedvelői fényképezés, ezen új művészi ág jelesebb termékeit időről-időre megismertetni Közönségünk így lpunk révén meg fogj ismerni hzánk legelső műkedvelőit és zoknk művészi és techniki szempontból becses műveit Mi számunkbn H Gál dorján úrnk, felső ipriskol tnáránk két szép fényképét muttjuk be z egyik "Kereszt z országúton másik «Krácsony-est» z előbbi hngultos, kedves kép, egyszerűségében megkpó, mint egy kisleány virágcsokrot jánl fel Megváltó jelképének másik egy mgnézium fény mellett felvett krácsonyi jelenet, mely kép technikáj dicséretére szolgál mesterének MI ÚJSÁG? LISZT FERENCZ SZOBR KLINGER MIKSÁTÓL z új-év százd második esztendeje rendkívül enyhe, szinte tvszis időjárássl köszöntött be, de bizony áltlábn kevés örömet, kevés bizttást hozv földrészünk népeinek mindenfelől felhngzó pnsz, z áltlános pngás érzése nyomsztólg htott kedélyekre s komor árnyt vetett rr jókedvre, mely z új-év felett szokott derengeni szokásos új-évi üdvözletekben, beszédekben zonbn most sem volt hiány jókívánságok özönében politik szintén megszóllt, nnk is ngyon sok óhjtni és kívánni vlój vn Mint mindig ilyenkor, ezúttl is összegyűltek s sxbdelvüpárt tgji főrendiházból is, ngy számml párt helyiségében, hol Mohy Sándor köszöntötte báró Podmniczky Frigyes pártelnököt, kinek válsz után párt felvonult miniszterelnöki plotáb Széli Kálmán miniszterelnök minisztertársivl együtt fogdt z üdvözlőket Gróf ndrás,/ (ryul párt nevében mondott beszédében nemcsk szerencsés időt, munkkedvet és z ország boldogságát kívánt, nemcsk éltette miniszterelnököt csládját, hnem megoldásr váró politiki ügyeket is felsorolt férfis nyiltkoztr Széli Kálmán is erőteljesen, öntudtosn és szbdelvűségtől áthtott beszéddel válszolt Ezen kiválón érdekes beszédekhez cstlkozott még Hodostu Imrének Ház elnöke, gróf pponyi lbert előtt trtott üdvözlése s z elnöknek erre dott válsz z ellenzéki pártok közül csk néppárton váltottk üdvözlő beszédeket gróf Zichy János és gróf Zichy Nándor függetlenségi párt mind két részén elmrdtk z új-évi tisztelgések Készült ugyn erre Kossuth Ferencz vezetése ltt levő párt, de Kossuth Ferencz betegsége mitt beszédeket nem mondottk hivtlos tisztelgések bíróságoknál, városházán, megyeházán, testületeknél, egyesületeknél egészítették ki z új-év első npjánk történetét 1 budi királyi plotábn ó-év estéjén gróf pponyi Ljos udvrngy és neje fogdták z 6 Felségének szánt üdvözleteket Bécsben ugynekkor főudvrmester és neje Burgbn fogdták tisztelgőket, z udvri és állmi méltóságokt, diplomáczii és tábornoki krt Délután Burgtemplorhn isteni tisztelet volt, s zon megjelent király z urlkodó cslád tgjivl Uj-év npján király fogdt z urlkodó cslád Bécsben időző tgjink és később legfőbb udvri méltóságoknk szerencsekivántit Este Ő Felségénél csládi ebéd volt, melyen z urlkodóház tgji vettek részt, koztíik Ferenci FerdinándíSbewegnejéVel, Erzsébet Mári főherczegnő vőlegényével, Windtschgretz Ottó herczeggel, Mári Krisztin főherczegnő vőlegényével, Slm-Sim herczeggel z 1902-ik esztendő szerdi nppl kezdődött és szerdávl végződik; 365 npj vn, tehát nem szökő év Vsárnp és ünnep 66 npot fogll el belóié frsng ngyon rövid, jnuár 6-tól húshgyó keddig, vgyis február 11-ig: mindössze 36 npig trt Lesz három npfogytkozás és két holdfogytkozás z urlkodó bolygó Szturnusz, Jupiter után bolygórendszer leghtlmsbb tgj változó ünnepek korán esnek, húsvét márczius 30-án; l>ünkósd május 18-án : űrnpj május 29-én Két főherczegnő esküvője Bécsi hirek szerint véglegesen elhtározott dolog, hogy Erzsébet főherczegnő és WkkMschgrett Ottó herczeg esküvője jnuár 27-én lesz: Frigyes fó'herezeg legidősebb leánvánk Vri Krisztin fó'herczegnőnek z esküvője Slm-Slm Emánuel herczeggel pedig áprilisbn Pozsonybn Szüveszter estéjén csládi ünnep volt Frigyes fó'herezeg bécsi plotájábn, melyen jelen volt két menysszony is vőlegényükkel együtt Yolnd olsz királyi herczegnő kis gyermek-rezképet közlünk lpunk i

8 i 14 VSÁRNPI ÚJSÁG m á b n : z olsz királyi p á r egyetlen l e á n y k á j á n k, z lig féléves k i s Y o l n d királyi b e r e z e g n é n e k k é p é t k i s h e r c z e g n ö m ú l t évi j ú n i u s 1-én szü letett s beczéztetett kedvencéé nemcsk sziliéinek h n e m z egész olsz n e m z e t n e k L p u n k b n l á t h t ó f é n y k é p é t m g felséges nyj készítette s kedves m e g l e p e t é s ü l j á n d é k o z t u d v r h ö l g y e i n e k Y o l n d h e r c z e g n ö svoyi királyi házból született egyedüli h e r c z e g n ö, n g y n y j M r g i t özvegy k i r á l y n ő k i v é t e l é v e l ; csládnk rjt é s szülein kívül ö t férfisrj v n, V i k t o r E m á n u e l k i r á l y n k u n o k ö c s c s e i Y o l n d h e r c z e g n ö e mellett z első királyi ivdék, ki Q u i r i n á l b n született, zót, hogy e plot pápit tuljdonából z olsz kirá lyéb m e n t át b u d p e s t i e z r e d é v e s e m l é k honfogllás ezredéves ü n n e p é t h i r d e t ő n g y e m l é k m ű m á r évek i v e k ó t épül z n d r á s s y - ú t végén P á r n p ót z e m l é k m ű főoszlop teljesen s z b d o n l á t h t ó n e g y v e n m é t e r m g s oszlop feje g y ö n y ö r ű bronzé k í t m é n y n y e l v n ellátv és ezen á l l G á b o r r k n gyl h t l m s bronzlkj s z b d o n álló oszlop művészileg h t félkörlkú oszlopcsrnok felső részéri' tvszon helyezik el b r o n z b ó l készült llegorikus s z o b o i e s o p o r t o z t o k t hzi fzeks ipr érdekében Edényekért c s e r é p t á r g y k é r t, mjolikáért, fyence-ért is sok p é n z m e g y külföldre Hegedűs S á n d o r k e r e s k e d e l m i m i n i s z t e r z egykor virágzott m g y r g y g i p r t újr fel krj l e n d í t e n i, s e czélból kísérleteket t é t e t e t t J ó n e v ű fzeksok szép formájú m i n t á k t k p t k, m á z h o z p e d i g tetszetős rjzokt kísér letek, m i n t z i p r m ű v é s z e t i t á r s u l t k r á c s o n y i k i á l l í t á s á n k n é h á n y drbj is m u t t j, beváltk s így m i n i s z t e r m o s t z egész ország gygiprár k i h t ó i n t é z k e d é s h e z fogott É r t e s í t e t t e z i p r m ű v é s z e t i t á r s u l t o t, h o g y központi gygipri mű helyt állít föl z g y g i p r t z újbb követeléseknek és m g y r o s stílnek megfelelőn ez k ö z p o n t lesz hivtv v e z e t n i művészi szellemben, egységesen és terv s z e r ű e n, ú g y hogy z egyes v i d é k e k e n h o n o s régi m i n t á k és régi készítési m ó d o k m e g ó v s s n k és így h á z i i p r fejlődjék B u d p e s t e n egyelőre h á r o m műhelyt, melynek é v r e állítj föl z gygipri m é g z i s r e n d e l t e t é s e, hogy k ö z p o n t i g i p s z m i n tázó és ö n t ő m ű h e l y e legyen z i p r o k t t á s i intéze t e k n e k k ö z p o n t i műhely összegyűjti z ország es vidékein t l á l h t ó gygokt és zokt kipróbálj T ö r e k e d n i e kell k ö z p o n t i m ű h e l y n e k mgyr, úgynevezett prszt-mjolik tipus meg t e r e m t é s é r e m ű h e l y kizárólg g y k o r l t i i p r fejlesztő t é n y e z ő kivn l e n n i, n e m lesz k ü l ö n i n t é zet és c k ddig fog fönnállni, m í g főbb h i v t á s á t betöltötte Művészi vesetéséi miniszter Ilorti P á l i p r m ű v é s z r e bízt, k i n e k megfelelő segéderőket is dott r e n d e l k e z é s r e műhely g y k o r l t i m ű k ö d é sét székelyföld g y g i p r á u k fejlesztésével fogj megkezdeni D c z á r n n k, hogy sokn fárdoznk hsonló készítményeket piczr hozni: Leichner-féle zsir-, Hermelin- és spxi-rczpor minősége utolérhetetlen mrd, mivel ezekben szerencsés egyesülésben vn megoltv rejtély ugy hölgyvilág rczszépitése, vlmint ennek hygienikus tekintetben is megbecsül hetetlen szolgáltokt tenni Hisz Leuhner-név rég ót ismeretes mint lelkiismeretes és vlóbn sikeres szépségápolás prototypj Mindenki óvkodjék utánz toktól, mivel sokn készítményeiket zsir-rczpornk ne vezik és kérjen mindenkor Leichner-féle zsir-rczport, mely zárt dobozokbn kphtó Berlin S W, Sehützenstrsse 'ff és vlmennyi illtszerkereskedésben ten W E I N H R D T GYÖRGY szül Székely Mrgit, M-Szigeten 25 esztendős korá b n LIESZKOVSZKY JÓZSEFNÉ, szül H l á s z n y M á r i 60 éves korábn Yágujhelyen Idb PÓSCHLIPÓTNK szül F r k s Róz, Z l t n á n 6 0 éves k o r á b n k o r lntihoz Mi szép? s t b z elsőt sokkl szebben megírt Tomp másodikbn vn egy kis gondolt, de csknem teljesen dgályb fúl Verselése is döczögős Merengés Vn benne bizonyos ügyesség, külső form csínjár vló törekvés, de nem bír kiemelkedni z őszi dlok szokott, köznpivá lett érzés- és eszme köréből Czigánylány B á r egy-egy sorábn z igz érzés, sőt szenvedély is megcsilln, z egész ngyon kez detleges, formábn, trtlombn K é t ú t Ez se sikerűit Úgy látszik, hjlm vn reflexiór Bölcselkedése zonbn meglehetősen útszéli ő s z i hngok Lombsusogás H könnyeim volnánk Kisebb igényű lpbn tlán közölnék s szégyent épen nem vlln velük, de m i mórtékünknek ltt állnk SKKJÁTÉK 2255 számú feldvány Sámuel E-től (II dijt nyert feldvány) SÖTÉT 8 ^ H feleségül M i s k o l c z o n SZMUTXY EMÁNUEL, ferencz- r e n d i áldozópp, 8 6 éves k o r á b n ndocson CSÍK JÁNOS r d i i g z g t ó - t n í t ó, z r d v á r m e g y e i tnító-egyesület volt lelnöke 5 5 éves k o r á b n H r m i n c z n é g y éven á t szolgált é r d e m e s m u n k á s s á g á v l n é p o k t t á s ügyét I d T Ó T H ISTVÁN ügyvéd, n y ű g városi t n á c s n o k 7 5 éves k o r á b n K e c s k e m é t e n Csikdelnei CSTHÓ IMRE k e r e s k e delemügyi m i n i s z t é r i u m b szolgálttételre beosztott felsőipriskoli igzgtó 4 2 éves k o r á b n, B u d p e s Felelős szerkesztő: N g y M i k l ó s Szerkesztőségi irod: Budpest, IV, Kplony-utoz 9 z E l s ő L e á n y k i b á z s i t ó E g y e s ü l e t m sz (Leány- és fiu-biztositó intézet) 1901 jnuár 1-től deczem ber 31-ig beirt összes jutlékrészek száml3,359 és kifizetett nászjutlékok összege 584,950 kor 12 fillér z intézet fennállás ót nászjutlékok fejében 6>56,Í72 koron 84 fillért fizetett ki felügyelő-bizottság, deez 31-én, rovncsolást megejtvén, következő tételeket tlált: Ingtlnok 1489,622 kor 16 fill Trtlékbe tétek 2121,234 kor 57 fill ilh"u záloglevelek 3332,033 kor 35 fill Kötvénykölcsönök 300,161 kor 32 fill Pénz készlet 42,s35 kor 61 fill összesen 7285,887 kor 01 fill d e VILÁGOS f g b Világos indtil s it hrmdik lépésre mtot mond 2237 sz feldvány megfejtése Eriin K-tól Világot Botét 1 Fe5 d6 _ Kd5 c4 () H e 6 c 5 Kei b5 i T mt Világot Sötét 1 Kd5 d6 : (t 2 Vg8 d8f Kd6 e6 : 3 Vd8 d7 mt Világol b Sötét 1 Kd5 e4 2 H e 6 - e 5 + Ke4-f5 3 g2 g4 mt Sötét K5 6 () t sz Budpest, Leichner-féle Hermelin- és spsi-rczporrl L e i c h n e r L, Berlin, királyi színházk szállítój pálybirálók lelnöke z 1900 évi párisi világkiállításon Étvágytlnság és Gyomorgyengeség Kpbti: líozsnyy MÁTYÁS gyógyszertárábn rd, Szbdság-tir B u d p e s t e n : T ö r ö k J o n e f é i d r E g g e r L e o N á d o r, gyógyszertáribn, vlmint minden mgyrorezági gyógyszertárbn mindenféle üvegnemekben sztli készletek stb igen jutányos árkon 9122 SERRVLLO 8984 CHIN-BOR VSSL Hirdetések felvétetnek kitűnt helyreállító szer g y e n g é k, v é r u e g é n y e b és l b b d o z ó k számár jánlv és hsználv or vosi kitűnőségektől lílh'-nál több orvosi elismerslevél kidóhivtlbn r Kitűnő iz - Budpest, IV, Egye- Kitűntél ve több rny és ezfist éremmel Á r k : >/ l i t e r e, ttvég K 2 4 0, 1 l i t e r e, ttveg K Kphtó minden gyógyuertrltn Serrvlló J gyógyszer Triesztben MGYRSÁG Kunz József és Társ BUDPEST, V, D e á k - t é r 1 9? npilp Politiki Megjelenik minden np d é l u t á n Főszerkesztő : GYŐRFFY GYUL dr Felelős szerkesztő : BENEDEK ELEK Vezérczikk- és tárcz-irók: B e d ő l b e r t, J n c s ó Benedek, Gál Mózes, J k b Ödön, Sándor József, P e t e l e i István, G y r m t h y Zsigáné, Len g y e l L u r, F ö l d e s G é z, M ó r i c z K á r o l y stb M g y r s á g mgyr középosztály, mgyr cs ládok lpj Szbdelvű szó nemes értelmében régi tiszt erkölcsök feltámsztásán m u n k á l s bátor ostorozój léhságnk, erkölcstelenségnek, képmuttásnk M g y r s á g legolcsóbb npilp Előfizetési á r vidéken egész é v e 14 koron, Budpesten 12 koron Hvonként is elő lehet r á fizetni, vidéken 1 kor 20 fillér, Budpesten házhoz hordv 1 koron Muttvány-számokt kívántr ingyen küld kidóhivtl : 9334 Etkezó'-készlet 550 Kávés-készlet 3 _ Te-készlet 350 Mocc porczellántálk 375 Csemegeállvány tányérokkl, díszes 2 Ortner Rezső és Társ szt-ló'rinczi porczellánfestó'-iprtelep Teréz-körút tem-otez 4 sz Cs é s k i r u d v r i szállítók»» f 9416 Yászonv fehérnemű- és szőnyeérktár Menysszonyi kelengyék SZÉNÁST, BOFFMNN é s TÁRS Kstélyok, szállodák, intézetek berendezése SELYEMÁRUHÁZ Motor eróre berendezett fehérnemű gfyftr " Budpest, VII, Erzsébet-körűt 50 H e l y e s e n f e j t e t t é k m e g : Budpesten : K J és F H ndorfi S Kovács J Csomonyán: Németh Péter Lipótvártt: Hoffbuer ntl Bkonyszentlászlón: J á n o s Kecskeméten: Blogh Dénes pesti $JSW K é p e s árjegyzék i n g y e n BUDPEST, IV, BÉCSI-UTCZ 4 YID KÁROLY ÉS FI doboz-ppiráru és szbfémkpocsgyár D B u d p e s t, I, Mészáros-utcz 3 8 Telefon Gyárt ngybni elárusitásr következő új czikkeket legfmomnd csládi dobozoki és d i s z b o r i t ó k o k t (levélppírokkl és borítékokkl), névjegykártyákt, gyászlpokt, g y á s i l e v é l p p i r t, gyásznevjegyeket Sját gyártmányú, f e m s r k o k k l ellátott r j i - " t ö m b ö k e t, szekrény csipke és tort -Jj ppírokt, továbbá pmrtányéroki plkátcsőveket és különféle összehjt-' htó dobozokt kiállítás 1 K M fenti ezikkekböl városligeti megtekinthető KOTSCHY iprosrnokbn 9307 ERICH első mgymecl szőnyeg-kiporlási^zőrmemegóvási ós moly-irtási intézet Ngy mérvben gőzerővel fc 8 B U D P E S T, Hnngárt-tkt 9 4 Telefon»» 5 Q 6 _d O Készít gőz-, viz, és légszeszvezetékhez szük séges rézárukt, bor- és sörszivttyukt, Bor kimérő készüléket légnyomássl, szénkénegezöket, peronospor fecskendőkhöz vló minden BÉZKU-GYÁR, egyes rézlktrészt, hiteles kereskedelmi rézbudpest, 11^ Csányi-ntcz 9 o snlyokt febrti táblákt horgny v fémből stb is HIRMO FERENCZ 32, sroküzlet " Vidéki megrendelésnél kérjük vsúti állomás megnevezését 9204 Chininczukork és Chinincsokoládé melyet mgyr orvosok és természetvizsgálók hsznált áltl, mely z emésztést elő ngy gyűlési ( M I I Fiumében pálydíjjl ko Értéktelen hmisításoktól óvkodjunk segíti és gyomrot rövid időn tökéletesen szorúzott Mindenki esk fíozsnyy M-féle pálykoszoruhelyreállítj ZOtt készítményt kérje és fogdj el, melynek min Egy üveg r 2 kr 40 fill, 6 üveg frneo den egyes csomgoló ppirosán fíozsnyy Mátyás küldve 12 k o r 12 fill névláírás olvshtó 8400 D#~ t ez közönség tiivet figyelmébe jánljuk, hogy minden kéititményeink törvénye sen bejegyzett védjegygyei vnnk ellátv, mely z rdi tzbdidgszobrot ábrázolj Szbdszállás Főrktár: Török I Király-utcz 12 szám Váltóláz és Hideglelés ellen gyógyításár ezren m e n n e k Knrlxbub legbiztosbb és legkellemesebb szer, különösen j : \ ermekeknél, kik keserű rhininl máskén berrj holott ezt czélt otthon is elérhetik MM tmljnk R o m n y y M - f e l e R o í s n y y M PEPSINBOR BUDPEST, IV, Esktt-űt 6 (Klotild főh ploti Telefon Árjegyzék ingyen és bérmentve legjutányosbbn beszerezhetők sját gyártmányú m kir szb sérvkötök, betegápolásic z i k k e k, k ö t s z e r e k, összes g u r n m i á r u k, vlódi frnczi k ü l ö n l e g e s s é g e k (óvsze r e k ) stb 9123 Szbó skk-kör 8 sz W C H T L É S TÁRS fényképészeti czikkek rktár gyógyszerész, orvosi m ű - és kötszerésznél Világot Sötét 1 2 V l g l : g2 gl V h í h l : K lép 3 V mt József-tér Üzlethelyiségünk nem Lánczhiddl szemben, hnem z k d é m i m e l l e t t Bél-utcz s r k á n létezik Ichtiol- Slicylll ERÉNYI V ker, Ferencz Kristályüveg készletek, remek virágvázák é s lklmi dísztárgyk néhány este bedörzsöli z illető tettrészt Teljesen ártlmtln! Jótállás mellett Szétküldi 3 ko ronáért, utsítássl:' POLGÁR SÁNDOR 2238 z feldvány megfejtése Ferber E-töl Világot 1 B b l h l i V l g l 3 V mt RÉSZVÉNY-TÁRSSÁG Ngy válszték kis hibák mitt Dusán rnyozott, beégett, finom festés, teljes 6 személyes c Szépség é s egészség B u d p e s t, I V k e r, K o s s u t h L j o s - u t c z 15 s z á m Kiselejtezett IS í b ELSŐ MGYR ÜVEGGYÁR Prádi üveggyár rktár GÖRÖG ISTVÁN d ú l h t t e l j e s e n viszketegségétől, somör-bántlmktól, ótvrtól és Jegbűzöfebb, kipállott, izzdt testrészektől, h z Erényi féle Leichner < i < zsir-rezpor E hires rezporok legmgsbb hölgykoiök és elsőrngú művésznők áltl előszeretettel lesznek hsználv, mivel zok z rezbőmek fitl, viruló, rózsás Fzint dnk és nem lehet látni, hogy z rcz porozv vn Csk zárt iobozokbn kphtó g y á r b n : B e r l i n, S e h f t t M U B t r M S e : M, úgyszintén m i n d e n illtszei-ki-i-eskeilésben egszb- M /, rcz s/ó )s«m éi és ápolását legbiztosbbn e l é r h e t j ü k I r o d á i : V I k e r, n n r á s s y - u t 5 (sját házábn) 8963 Befizetett részvénytőke 10 millió koron Elfogd betéteket tkrék-betéti köny vecskék és pénztári jegyek ellenében 4 % - o s k m t o z á s s l, vlmint folyó számlábn (check-számlán) 10%-os betétkmt-dót z intézet fizeti L e számítol váltókt, előlegeket nyújt értékppírokr VÁ L T Ó IT Z I i E T JE megbízásból teljesiti mindenféle értékppírok vételét és eldását legelőnyösebb feltételek mellett s fogllkozik minden váltóüzletek keretébe trtozó üzletágkkl Üzleti órák: délelőtt V>9 Vsl-ig, délután 3 Vs5-ig M g y r k i r osztálysorsjegyek főelárusitó helye IV, Ferencziekt e r e 2 s z á m Kézi zálogüzletei: IV, Károly-körut 18, IV, Ferenczik-tere és Irányi-n srkán, VII, Király-u 57, VIII, József-körut 2, Üllői-út 6 Állndó i Hl 4 PUBGLY L J O S földbirtokos C s n á d m e g y e k ö z é l e t é nek egyik kiváló lkj rdon 57 éves k o r á b n s t o m p á i csládi sírboltbn helyezték örök n y u g l o m r P P BÉL földbirtokos, dr P p Zoltán országgyűlési képviselő' és i s m e r t dlköltő édes tyj 6 2 éves k o r á b n rnvos-medgyesen «VsámpiFjságo 50 számábn megjelent kép tlány megfejtése : Nem Tisz prtján fekszik ez csárd : Benne hlovány sér, nem piros bor járj B u d p e s t, V I I I, S z e n t k i r á l y i - n 2 8 b E l h u n y t k közelebbi n p o k b n : SZTHMÁBTKIRÁLY BRNBÁS, k i m ú l t százd első felében fejledező m g y r i r o d l o m m u n k á s volt, elbeszélé seket irt «H o n d e r ű - b e s életének egyik neveze tessége, hogy kis L i e b Miskánk, később fényes nevű Munkácsy M i h á l y n k éveken át gondviselője volt, utóbb sógor is lett, Munkácsy nővérét vévén üzenetek Brssó, B Természetesen, z év kezdete nem minden népnél esik ugynrr z időre Nem tekintve z ó-hitüeket, kik tudvlevőleg Gergely-féle np t á r r l szemben mindig 13 nppl hátrább vnnk, n e m keresztény népek ngyon különböző npokon kezdik z új-évet zsidóknál z év kezdete szeptem ber 6-ik és október 7-ike közt ingdozik s mindig z őszi np-éj-egyenlőség utáni első holdtöltére esik, de vsárnppl, szerdávl, péntekkel nem szbd z évnek kezdődnie régi Rómábn márczius elsején kezdődött z év, deczember 30-án végződött s 304 npból állt Xuiu Pompilius király ót számítottk csk tizenkét hónpot, közéjük véve tizenegyedik és tizenkettedik hónpnk j n u á r t és februárt köz társság idejében szokás lett, hogy konzulok j n u á r 1-én fogllták el hivtlukt s mivel z éveket hivtlbn volt konzulok szerint számították, így lett j n u á r elseje z év kezdetévé khinik új-éve j n u á r 20-ik és február 19-ike közt vn, kkor, mi kor n p hlk csillgképébe jut mohmmedán időszámítás Mohmmed futásávl kezdődik s mivel ez 622 július 15-én volt, e npr kellene esni mo h m m e d á n év zonbn holdév lévén 354 vgy 355 nppl, ezért z új-év m i nptárunk szerint évrőlévre 10 vgy 11 nppl hátrább esik konstnti nápolyi új-évi ünnep tehát eshetik z év bármely szkár HLÁLOZÁSOK VSBNPI Ú J S Á G Budpesti Tkrékpénztár és Országos Zálogkölcsön RészY-társ Ö/v LENGYEL ISTVÁNNÉ, szül "Werbán Mári 77 éves k o r á b n S / t m á r o n D r MIHÁLK GYÖRGYNÉ öl KVFOU'V BUDPESTI GYÁRK ÉS GZÉGEK KÉPTLÁNY iki h o n v é d - t ü z ó r h d n g y 73-ik évében B u d p e s t e n z e l h u n y t bn W e i n h r d t Gusztáv fiumei pónügyigzgtó édespját gyászolj MELCZER E D E 48-ns h o n v é d tüzér, n y u g h n polgári iskoli tnár, d r M e l ezer Gusztáv fővárosi t n á r édes tyj, D o b s i n á n Özv ináncsi EBECZKY EMILNÉ, szül sipeki Blázs E u g é n i, 74 éves k o r á b n, E g y h á z s - B á s t o n Szerkesztői SZÁM I SZÁM 190v2 49 ÉVFOLYM legjobb száj- és fogápoló-sserek Fogpor lívegdo- fogk pár np - F o g p s z t l bozbn ltt tiszt ár: 1 1 koron fehérek - F o g k r é m tubusbn lesznek Ár : 70 fillér C^fjn Yild-Szájvíz kitűnő illtú szájdesinfic Ár: I kor n i j r,» f l i J - S z á j í z ( f c h o u ) sxájdesinbeiálo, ^zájszo l U r V l l I n ;r<isító, elesráns, kis zsebüvegcsében ár : Í0 IÍII>T Honi gyártmány, kphtó mindenütt Előre beküldött 3 kor értékű rendelést bérmentve küld SfOrtTiN (SYiB,, ZOMBORBM teljes válszték rktárr érkezett CzégUnk elve cskis F i r s t Clss» gyártmányok elárusitás Czégünk z országbn z egyedüli, mely Lyon és Pári legelső 8 leg híresebb gyárosivl közvetlen összeköttetésben á l l ; z áltlunk lekötött minták és minőségek k i z á r ó l g czégttnknél szerez hetők rw> Minden egyes II I áruezikknek föltétlen szbott ár, nyíltn, számokkl vn jelölve, fi-sp & "> ennélfogv túlbecslés telje sen ki vn zárv, z^^= J > Minták vidékre kívántr bérmentve küldetnek, rrrrz: - \J fi IBOLY' I IGZI ffi0i3iiir kizárólgos iészitöi MOTSCHisT^ BÉCStLLUGECIOsz/ SZÉNÁST, HOFFINN és TÁRS SELYEMÁRUHÁZ 2 BUDPEST, IV, BÉCSI-UTCZ 4

9 16 VSÁRNPI UJSG i SZÁM 1ÍI ÍVFOtYJl FÖLDVÁRT IMRE, Budpest, Legjobb és leghirneresebb pipere hölgy por:» ti férfidivt rktár Koxsiitli Ljos-u 1 8, és Kerepesi-út 9 Különleges Rizspor BISMUTTL VEGYÍTVE j á n l n g o l c y l i n d e r, div tos k e m é n y és p u h klpo kt, j ó s z b á s ú f é r f i i n g e k, n y k k e n d ő k, k e z t y ü k dú<s válsztékbn Á r j e g y z é k világ legjobb Sám f á j á n k párj lso kr l 9^ ^ E M K E - levélppír földön, mgyr kezek csinálják Mgyr Mgyr földön, mgyr népnek kínálják Nem hgyht ez mgyr szivet hidegen, Úgy i s nálunk nnyi minden idegen ülföld helyett hzábn mrdjunk, K mgyr pénzt idegennek n e djuk I Hdd tudj meg ebből is ngy világ, liiuíl Hogy mgyr előre tör, s tenni vágy MKE-ppirt djtok kezembet E Édes nyám, neked irok én erre, Vn-e ennél szebb ppir világon? Boltos urm, csupán E M K E t kínáljon! S!tf DE FNCHO^ 3 sziv véd- Kphtó minden gyógyszertárbn Rögtön finomító é s szépítő rckrém Leg jobb világon) Ártlmtln! Zsírtln I PORHNTOS ÁLLPOTBN és TBLETTÁKBN Frnczi szbdlom szépség titk, ideális illttl feltétlenül trlósegeszséges es diszkrét O e n n n d r e e z rczböinek e g é s z s é g e s e s üde szint d 1900 évi Párisi Világkiállítás : RNYEREM Ksph»ló T8rBk Józef gvágyiertáráhn Bndpsten tápláló és erősitő-szer legjobb é s legolcsóbb fekp htó következő lkokbn: por-lkbn h u s l e g t á p l á l ó b b Kis " Ngy tégely i K Mgely 2 K FtTrktár: ^ URSITS" gyógyszertár 8udpest,Rákóczy-tér llj Vidékre 20 fillér tsbblet bekül dése m i n frnkó k e v e r v e t á p l á l ó erejüket sokszorosn fokozz \ / Q T D n D n M egyesiti mgábn V M Ö " I n U l V l N v s vérképző ós f e h é r n y e izomerősitő htását v é r s z e g é n y s é g, s á p d t s á g, i d e g g y ö n g e s é g legjobb orvosszere Kphtó mindenhol Rktár Török gyógytár, Bpest É v t i z e d e k ót n g y sikerrel hsználttik TROPON-CCO LSÜ csnz és köszvény ellen t á p l á l ó b b, m i n t közönséges cco, m e l y n e k l e g f i n o m b b fjtájávl készül TROPON-GYERMEKTPLISZT megbízhtóbb lálék E g y e d ü l i igzi pótszere é s leg Ngy T r o p o n (fehérnye) t r t l m k ö v e t k e z t é b e n tápláló ereje Kphtó minden 9142 gyógyszertárbn n ő i s z é p s é g elérésére, tökélete sítésért és fentrtásár legkitűnőbb és legbiztosbb 90Í7 Csodás gyors htás IILilifiihniiiiigsse17 Szép telt testidomok mi keleti eröponmktól,1900 évi párisi rny éremmel kitüntetve 6 8 hét ltt mr 30 fontnyi gyrpodásért ke zesség Orvosi rend szerint SzigornnbecstiletesNem szédelgés Szá mos köszönőlevél r krtononként 2 kor 60 fill Postutlvány vgy utánvéttel Hsználti ntsitsl D Frnz Steiner & Co, Berlin, 18, Königgrtzertrsse 69 S^^'i MRGIT-CREME, Cs és szb mosóviz lovk részére 1 üveg ár 2 koron 80 fillér 40 év ót z udvri istállók bn, ktonság és mgánosok ngyobb istállóibn hsználtbn vn ngyobb munkánál elő-és utóerősitőűl, ficzmoknál, ink merevségénél stb, z idomimásnál kiváló munkár képesiti lovkt Csk i védjegygyei vlódi Kphtó ustr Mvlmennyi gyógyszertárábn ésj > gyógylükereske- tmmmmtmmmmm désében Főrktár Kwizd Ferencz János kerületi gyógyszerész, Korneuburg, Bécs mellett Cs és kir osztr mgyr, román királyi és bolgár lejedeimi udvri szállító L e g t ö k é l e t e s e b b rcztisztitó é s szépitőszerek: Vérszegénység, étvágytlnság, sápkór, idegesség gyenge gyógyításár gyermekek bitésére REPRTOR és erős- leghtásosbb készítmény KRIEGNER-féle Törvényesen védve! Szt Rókus - kórházbn 136 eset közül 129 esetben teljes gyógyulást ered ményezett Utánztok ellen törvénye sen védve Í % KRIEGNER-féle Ngy üveg ár 2 kor Kis ««1«Kphtó gyógy szertárkbn mely vegytiszt, sem hignyt, sem ólmot nem trtlmz, tel jesen ártlmtln Ezen liiighirii rczkenőcs pár np ltt eitiíolit szeplót, mjfoltot, pttnást, borátkát (Mitesser) és minden más bőrbjt Kisimítj ránczolut redöket himlőhelyeket és z rctot hófehérré, simává és üdévé vrázsolj r ngy tégely i kor, kis tégely 1 kor, M r g i t h ö l g y i o r 1 kor 20 fill, M r g i t s z p p n 70 SÍI M r g i t o g p é p (Zhnpsu) ) kor, M r g i t r c z v l z 1 kor Hmisítványok bíróilg üldöztetnek Postán utánvétellel vgy pénz előzetes beküldése után küldi készítő : E n g y o n k e l l e m e s izii itl k i v á l ó sjátságit z o r s z E világhírű káei-rozkenőos nem ártlms; sem ólmot, sem hignyt n e m trtlmz ; gtv m i n d e n r c z o t i i d i t, f r i s s í t é s s z é p í t ~ ^ j Törvényesen védve káci-créme 2 k o r o n k á c i - p u d e r 1 «k á c i - s z p p n _ 1 «egészségügyi tnács is mélttt s jánlásr bel ügyminisztérium engedélylyel látt el Hgy üveg ár 6 kor Kis «320 «Főrktár: KRIEGNER GYÖRGY F Ö L D E S K E L E M E N gyégyo r d Budpesti főrktár: Török József féle gyójysz Király-ui2,és ndrássy-át 29 Kphtó minden gyógyszertárbn «t gyermektáp z nytejnek n g y o b b, m i n t m i n d e n m á s tápliszté iw%fc rózs, méz, iboly, rezed, jázmin stb illtú drbok ból összeválogtv K m i Tgncz Bécs, Hyg-ien I n s t i t u t 9156 része, tiszt fehérnye, ételekhez legtrtlmsbb küldök 4Vn k g = 50 drb sjtolásnál kevéssé megsé rült finom, enyhe, szépen szortírozott 9232 B U D P E S T E N 8918 téli és nyári gyógyhely +SoYánysá + MIQNOT-BOUCHER, 19, Rne Vivienné, PRIS 5 koronáért ElsőrngnE kénesvizü gyógy fürdő, pártln gőzfürdővel és legmodernebb iszpfürdőkkel, pompás ásványvíz uszodák kl, kő- é s kádfürdőkkel Prospektus ingyen bérmentve Gsászáríürdő pipereszppnt Jegjrgyel tízszerte k p h t ó! "ssjj HÖLGYEIM! CREME hérnye-készitmény, Mindenütt Csk egyszer p r ó b k é p e n rendeljék m e g c s o d h tásu, v l ó d i ngol szépítő szert, U g o r k - t e j e t, és m e g fognk ról g y ő z ő d n i, h o g y e z e n csodszer zon n l eltávolit s z e p l ő t, n i á j í o l t o t, m i n d e n f é l e tisz tátlnságot z rczról é s bőrnek g y ö n y ö r ű üdesé get, fitlságot kölcsönöz Vlódi ngol m i n ő s é g b e n kphtó cskis B L S S K O R N É L g y ó g y s z e r t á r á b n v ö r ö s kereszthez T e m e s v á r r 2 k o r Vlódi n g o l U g o r k - s z p p n 1 K, 3 drb 240 K P o u d e r 120 é s 2 K U t á n v é t t e l i s k ü l d e t i k ESZMÉNYl K E B E L érhető el P i l n l e s o r l e n t l e s áltl, Ktié gyógyszertárából Prisbn, Fssge Ver deu 5, z egyedüli szer, mely két hónp lt és nélkül, hogy z egészségnek ártn, z sszonyi k e b e l f e j l ő d é s é t, vlmint ke bel i d o m i n k s z i l á r d s á g á t biztosítj Egy üvegese ár hsználti utsítássl együtt 3 forint Bktár: Török József, Budpest, Kirly-utez 12 sz 8442 TROPOK dl! E! L e g ú j b b ós orvosi s z k t e k i n t e l y e k áltl is elismert, b i t o s htású k é s é s «r o «u é p i t ő szer, eltávolít m i n d e n börtisztátlnságot és r ö v i d hsznált után v k i t ó fehérréüdéví teszi z rczbőrt 1 r e l m e z t e t é s! ~ M Készitmé nyem ngy közkedveltsége mitt h m i s í t v á n y o k t hoznk forglomb; cskis z v l ó d i, mely d o b o s l j á m láírásomml el vn látv 1 t é g e l y I l o n - c r é m e 1 k o r 1 d r b I l o n - s i p p n 8 0 fillér K p h t ó m i n d e n g y ó g y s z e r t á r b n Szétküldési rk tár : l e x n d e r J á n o s gyógyszertár S z o l n o k o n Bu dpesti fórktárk : T ö r ö k - f é l e gyógyszertárjn Eirályutcz 12 é s ndrássy-ut á9, K e r p e l - f é l e gyógyszertár Lipót-körnt 28 szám és T b l m y e r é s S e i t z urknál GERMNDRÉE kphtó! M K E - p p i r t, levélppírt vegyetek! H rá néztek, feldobog szivetek Mgyr fiúk, mgyr lányok, tudjátok, Hogy én nektek mgyr ppirt kínálok Ilon-créme geli itl, mindenütt EMKE Hölgyeknek TROPON CC H H F Y, ILLTSZERÉSZ, P R I S 9, r u d e l P l i, 9 P R I S Legjobb I uépito- Koron gyógyszertár Budpest VIII, Kálvin-tér Kphtó gyógyszertárkbn, de tessék mindig htározottn K R í E G N ER-félét kérni Frnklin-Tántüt nyomdáj, (Budpesten IV, Egyetem utoz 4 m) 2 SZÁM 1902 Előfizetési feltételek: VSÁRNPI UJSG és POLITIKI ÚJDONSÁGOK ( Világkrónikávl) együtt B E R T H SÁNDOR Prisbn élő jeles hzánkfi régebb idő ót folyton zon fárdozik, hogy hzánk viszonyit külfölddel megismertesse s rólunk ottn urlkodó téves foglmkt eloszlss Ezen réven lett neve hzábn ismeretes, ez működése tette őt népszerűvé s dott nekünk is lklmt rr, hogy most, midőn legújbb műve frnczi könyvpiczon Plon et Nourrit előkelő párisi könyvkidó czégnél meg jelent, z érdemes szerző rczképét bemutssuk B EETH SÁNDOR Új művének czime: «L Hongrie modemé" (z újkori Mgyrország) s hézgpótló munk nynyibn is, mert mgyr nyelven is csk egy munk vn olyn, Beksics Gusztávé mely legújbb kort 1867 ót tárgylj, Berth Sán doré pedig történetünket 1849 ót legújbb ko rig mostni or szággyűlés megnyitásáig, vgyis 1901-ig ismerteti külföldi olvsónk mó dot nyújtott Berth könyve, hogy tájékozást szerezhessen mgyr fj legújbb hldásáról, és világot meggyőzze rról, hogy mgyr nemzet miképen hsz nált fel kiküzdött szbdságot Nemzetünk z újbb korszkbn szbdsághrczávl vont mgár külföld közfigyelmét, z bszolu tizmus ltt szenvedésével keltett részvétet, s most már rjt áll megmuttni, megérde melte-e lelkesedést s részvétet? Tudott hrczolni, tudott szenvedni; Európ most látni szeretné, tud-e dolgozni, lkotni is Erről nyújt most Berth könyve hű képet világnk Berth Sándor, Mgyr Tud kdémi el hunyt tgjánk, Felsőőri Berth Sándornk fi Édes pjánk ház ott állt zon helyen, melyen m Nemzeti Múzeum átellenében Külföldi előfizetésekhez pontük meghtároiott viteldíj in csritolftndó Brázy Kálmán ház vn Lelkes mgyr báz volt z, régi divtú erkölcsökkel, nemzet npszámosink erkölcseivel, mely z bszo lutizmus ltt mgyrság egyik központj volt, hol társdlmi és művészi kitűnőségek sorr megfordultk Itt született Sándor 1843 ugusztus hvábn Itt' szívt mgáb zt szellemet, mely egész életén át vezette zene iránt mindig rendkívül lelkesedett s már 17 éves korábn jelent meg első zeneműve, később pedig feltűnést keltett «zenei kozmo- Mthis Corvin» («Korvin Mátyás») czímmel, mely Prisbn z Oper Comiquebn került színre először s itthon is elődtott Ngyobb zenei kompozicziói kö/űl fölemlítjük még koro názási miséjét, melylyel Ő Felsége elismerését is kinyerte Zenészeti, irodlmi ós politiki czikkei pedig számos lpbn és folyóirtbn (többek közt «Bevue des deuxmondes»-bnis) megjelentek Vlmennyiben egy czélt köve tett : megismertetni mgyrságot, nnk szel lemét mg vlóságábn s visszutsítni nemzete ellen intézett támdásokt Hzi l pokb is gykrbbn írt, így nevezetesen "V sárnpi Ujság» -nk több ször küldött Prisból ér dekes czikkeket és tudó sításokt Nem régiben egy ngy müvet dott ki«mgyrs et Ronmins czímmel, mely mgyrországi román ügyet ismertette, s ngy figyelmet keltett Ez mű román irre dent köreiben is sok port vert föl z újkori Mgyr ország megírásávl be tetőzte működését, mely tiszt, önzetlen hzfi ság mitt legmele gebb elismerésre érde mes Berth Sándor pá risi mgyrok társséle BERTH SÁNDOR tében is ngy szerepet játszik és mgyr politizmus» czímű czikksoroztávl, melyben osztrák segélyegyesület körüli, hosszú évekig zt fejtegette, hogy kozmopolit zene voltkép trtó önzetlen fárdozásáért Ferencz József nincs is, s mgyr zene rendszere, művelése rendet, később pedig HL osztályú vskoron mellett nyiltkozott Mgsbb kiképzése czól- rendet is megnyerte Bizton remélhetjük, hogy z ép oly lelkes, jából külföldre ment, megismerkedett Bülow Jánossl, Liszt Ferenczczel, kit Kómáb kisért, mint fárdhttln férfiú sok kitűnő szolgáltot honnn vissztérve, Prisbn telepedett le Ott tesz még külföldön jövendőben is mgyrság tgj lett egy szorosbb bráti körnek, melynek ügyének Erre Prisbn előkelő társdlmi és művé oly előkelő tgji voltk, mint Coppée, Theuriet, szeti összeköttetéseinél fogv kiválón lklms Sully - Prudhomme, Heredi, Clretie, ntole ki mgyr ember frnczi fővárosbn meg Frncé, Houssye, stb fordult s kissé z irántunk érdeklődő körökkel Egész élete szkdtln munkábn telt el z érintkezett, mindenütt tpsztlhtt, mily közirodlmi és zenészeti téren í r t egy operát is

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggonozó változt 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont Országos Történelem Tntárgyi Verseny 7-8. osztályos tnulók számár Nyugt-mgyrországi Egyetem Regionális Pegógii Szolgálttó és Kuttó Központ 2012/2013 Neve:. Iskolá: Elért pontszámo:... / 90 pont 1. Egészíts

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMt1 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. Minen

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMNy1 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2010. jnuár 22. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 24. héten ( )

A BUX-index alakulása a 24. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 21. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Give nincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. százdi közokttás (fejlesztés, koordináció) II. szksz Fejlesztőfeldtok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 2. szint 2015 Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

: kalandok a levéltárban

: kalandok a levéltárban Közzétette: www.flgmgzin.hu (https://www.flgmgzin.hu) 2014 március 16. Flg 0 Értékelés kiválsztás értékelve Mérték Még nincs levéltárbn levéltárbn levéltárbn levéltárbn levéltárbn 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A

Részletesebben

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről,

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről, SZ ókimondó É T rdekes rtlms KÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVR ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ ÖNKORMÁNYZTI TÁJÉKOZTTÓ Tájékozttom Nemesnádudvr község lkosságát, hogy Német Kisebbségi Önkormányzt február 3-án megtrtott ülén z lábbi

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár : ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. Minden

Részletesebben

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS 40. ÉVFOLYM 1941 JUNIUS w Mgyrországi vendégforglom fejlesztése * B u d p e s t n y r l á s és Cdülés s z o l g á l t á b n * Blfonvidélt r e n d e z é s i és építészeti kérdései * M á t y á s k i r á

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 25. héten ( )

A BUX-index alakulása a 25. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 27. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2012 FEBRUÁR 10 AJÁNLÓ Feltűzték szlgot végzős diákokr Idei első ülését trtott képviselő-testület 4 Nyugodt hngultbn telt közmeghllgtás 5 Kistérségi

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi A TARTALOMBÓL: JÁSZ-NAYKUN-SZOLNOK MEYEI Hírek megye életérõl Tóth Tihmér emlékezete Bogi gyógyulóbn Milliárdok megyének Fejcserék Hetényiben Progrmok, cégtár Rejtvény, hirdetések Városi kispályás foci

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym Mt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2015. jnuár 22. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6. Középiskolás leszek! mtemtik Melyik számot jelentheti A h tudjuk hogy I felennyi mint S S egyenlõ K és O összegével K egyenlõ O és L különbségével O háromszoros L-nek L negyede 64-nek I + S + K + O + L

Részletesebben

A VI. FEKETE MIHÁLY EMLÉKVERSENY

A VI. FEKETE MIHÁLY EMLÉKVERSENY A VI. FEKETE MIHÁLY EMLÉKVERSENY Elődó: Bgi Márk Elődás címe: Csillgászti elődás és kvíz A versenyzők feldtmegoldásokon törik fejüket. 88 VI. FEKETE MIHÁLY EMLÉKVERSENY Zent, 008. december. 9. évfolym.

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym Mt1 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2013. jnuár 18. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

Hoya multifokális lencsék

Hoya multifokális lencsék Hoy multifokális lencsék Hozz ki legtöbbet multifokális szemüvegéből! Grtulálunk Önnek Hoy multifokális szemüveglencséjéhez! Ön egy első osztályú terméket vásárolt, mely z emberi szem minél tökéletesebb

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. Minen

Részletesebben

ÖSZVÉRSZERKEZETEK. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés a BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszéken. Dr.

ÖSZVÉRSZERKEZETEK. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés a BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszéken. Dr. Dr. Kovás Nuik ÖSZVÉRSZERKEZETEK BE Silárdságtni és Trtóserkeeti Tnséken Dr. Kovás Nuik egyetemi doens BE, Hidk és Serkeetek Tnsék BE Silárdságtni és Trtóserkeeti Tnsék 01. Trtlom Dr. Kovás Nuik 1. Beveetés...

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 5. héten ( )

A BUX-index alakulása a 5. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 február 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 23. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 23. héten ( )

A BUX-index alakulása a 23. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 14. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Csak még egy Jalta ne!

Csak még egy Jalta ne! FRANQUEO PAGADO CONCESION No. 3856 CORREO ARG. CENTR. B. DÉL-AMERIKAI 2003. ÁPRILIS. PERIÓDICO HÚNGARO 74. ÉVF. 15.795. SZÁM. Szili Ktlin Múzeumkertben Budpest, 2003. március 15. (MTI) - Március 15-én,

Részletesebben

Hozományt kap vejétől a sikkasztó após

Hozományt kap vejétől a sikkasztó após 50487 4 8. é v f. 1 9 3 8. j n u á r 18 1-2 SZÁM Ameriki reklámutó hirdette pesti uicákon vttéz Endre László impozáns győzelmét A legújbb pesti üslet: A megvesztegetett becsüs Hozományt kp vejétől sikksztó

Részletesebben

Farkas László Általános Iskola

Farkas László Általános Iskola Frks László Áltlános Iskol 643 Kelebi, Ady Endre utc 110 Tel: 77/44-1, 77/44-63 ltsulikelebi@freemilhu JEGYZŐKÖNYV Iktsz: III-1/010 Félévzáró értekezlet Ideje: 010jnuár Helye: Frks László Áltlános Iskol

Részletesebben

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről 70 Titkok Nyomábn Beszélgetés István grfikusművésszel A követ és fáró című, 2011-ben megjelent könyvéről Istvánt (hsználj z Utisz [OYTIΣ] művésznevet is) áltlábn úgy trtják számon mint világhírű grfikust

Részletesebben

Fejetetejére áll. Szinház - Mozi - Közgazdaság. fitókzatós autóbalesei a Köröndön 1935. MÁJUS

Fejetetejére áll. Szinház - Mozi - Közgazdaság. fitókzatós autóbalesei a Köröndön 1935. MÁJUS 50487 / T Á R S D L M I, K R I T I K I É S K Ö Z G Z D S Á G I tm 5 - < -» H E T I L P, «4j.. " v Fejetetejére áll Három Kegyelmes j é úr fitókztós utóblesei Köröndön Kedves Gyuli/ Csortos Szinház - Mozi

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S S Z í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y ó I R A T X V I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 8 4. D E C E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

26. HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK. Célkitűzés: A hálózati egyenirányító és stabilizáló alapkapcsolások és jellemzőinek megismerése, illetőleg mérése.

26. HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK. Célkitűzés: A hálózati egyenirányító és stabilizáló alapkapcsolások és jellemzőinek megismerése, illetőleg mérése. 26. HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK Célkiűzés: A hálózi egyenirányíó és silizáló lpkpcsolások és jellemzőinek megismerése, illeőleg mérése. I. Elmélei áekinés Az elekronikus készülékek működeéséhez legöször egyenfeszülségre

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése VB-EC01 progrm rövid szkmi ismertetése A VB-EC01 progrmcsomg hrdver- és szoftverigénye: o Windows XP vgy újbb Windows operációs rendszer o Min. Gb memóri és 100 Mb üres lemezterület o Leglább 104*768-s

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2011. jnuár 21. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

Gyakorló feladatsor 9. osztály

Gyakorló feladatsor 9. osztály Gykorló feldtsor 9. osztály Hlmzok. Sorold fel z lábbi hlmzok elemeit! ) A={ legfeljebb kétjegyű 9-cel oszthtó páros pozitív számok} b) B={:prímszám, hol < 7} c) C={b=n+, hol nϵz és- n

Részletesebben

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Benedek Elek Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, túlonnan túl Megálljatok csak, nem jól kezdettem Hát: volt egyszer

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TIMSS NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TERMÉSZETTUDOMÁNY 8. évfolym Az láik közül melyik közelíti meg legjon z édesvíz százlékos részrányát Földön tlálhtó víz összmennyiségéhez képest? S01_01 100% 90% c

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben