A villamos (képpel) Eljegyzés a pozsonyi udvarnál (arczképekkel) Családi viszály a szász uralkodóházhan (arczképpel)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A villamos (képpel)... 855 Eljegyzés a pozsonyi udvarnál (arczképekkel) Családi viszály a szász uralkodóházhan (arczképpel)... 862"

Átírás

1 Vili Lp 8 fárczczikkok, npi érdekű közleméuyek íj-évi lkok (képekkel) 9 T! j-évi tisztelgések -_ 23 véletlen játéki 35 lióveszteség háborúbn Bornemisz Pál 38 Július Gsesn és Nemzeti Színház Szűnj Dén 115 látogtásom Krügernél Szly Károly _ 147 Nemzeti Színház újdonsági Sziiry Dénes 151 Országgyűlési krczoltok: bihrik 169 Ferenczy ipogány Gábon- S2üry Dénes 185 híres trok-prthie (képpel) Mohóry Pál 215 klub-élet ngliábn 217 Ünneplés Prk-klubbn (képpel) +b 241 véletlen háborúbn Szivos Bél «Kivesz5 lkjii 266 Constntin bbé Sz y D i 306 Betekints társság! Csiky Kálmán 333 fájdlomról- 351 Fcdor» Giordno dlműve Kereszty István 354 W Krmrner Teréz «Fedorái-j (képpel) földltti Brém (képekkel) Ifj Wlmic Gyul 446 női szépség titkiból 460 montenegrói fejedelmi nász 470 Hgyományos szokások z urlkodóknál 481 Öt világrész egy városbn Londoni levél, (képekkel) Guöry Ilon 495 szobor és én Levél Ngy Miklóshoz (képekkel) Mikszáth Kálmán 501 Egy mellszobor története Evlund-Silo lpo 502 z ngol koronázás Londoni levél (képekkel) Győry Ilon 544 Bevonulás z ívj házb Krczolt Norus 673 kuruozoi Prisbn Levél szerkesztőhöz Bérezik Árpád 718 lengyel zsidó» 719 párbjellenes mozglom egy vértnúj 783 képviselőházból KTczolt M th K_ 817 Krácsony 825 Korcsolyázás (képpel) 833 Goldmrk új operáj Kereszty István 835 budpesti <Photo-Clubi kiállítás (képekkel) 12 Petőfi-Társság huszonötéves jubileum (képpel) 96 r,,, I;p Erzsébet főherczegnő esküvője (rczképpel) 49, 57 zése (képekkel) 385 Gróf Festetlen György szobránk leleple «Mgyr remekírók ' 73, 642 Képek szerb egyházi kongresszusról (képekkel) S86 Concordi-gözmlom égése (képpel) király kereskedelmi bálon (képpel) 107 Bárif pusztulás képpel 1 Ui/ / 398 Két tűzoltó temetése (képpel) 107 Londoni készülődések koronázásr Kisfludy-Társság ngygyűlése t07 Sint Pierre romji közt (képekkei ÍU> z új miniszter ngol - leszállítás Fiúméból (képekkel) Jeleseink földi mrdványi Mrk Miklós 155 z liiilli-iiunepély Kolozsvárit (ki székely kongresszus rendezése [képpel) 1">:> z lngi versenytérről (képj Látogtás Szd Ykkónál (képpel) 155 Methuen lord elfogtás (rczképpel) 184 Henrik porosz herczeg meriki látogtás (képekkel) - -, - - >87 Tisz Kálmán temetése (képekkel) 201 Oxfordi lbdrugók Budpesten (képpel) 206 Gyorsírók ünnepe 222 Schluch bibornok temetése (képekkel) Húsvét főváros utczáin (képpel) 223 cetinjei nász Levél Montenegróból (képekkel) Iránorics József 478 Házsság montenegrói fejedelmi házbn 225 Tűzvész egy vegyészeti gyárbn (képekkel) 243 József föherezeg fejérmegyei honvédhuszárok gykorltán (képekkel) 487 Gróf Széchenyi Miklós győri püspök beikttás (képekkel) 257 Liszt Ferencz weimri szobránk leleplezése (képpel) Horánszky Nándor temetése (képekkel) 265 belgiumi zvrgások (képekkel) 278 Emlékszobor-leleplezés Bács-Knlán (Képpel) 274 <Bud» elsülyedése (képpel) 287 meggyilkolt orosz belügyminiszter (rczképpel) -287 sziámi trónörökös Budpesten (képekkel) 289, 305 Mári Krisztin főherczegnő egybekelése Slm Emánuel herczeggel (rczképekkel) 305 Nemzetközi kertészeti kiállítás (képekkel) Mrké Miklós _ 305 utomobil-korzó Budpesten (képpel) 305 mgyr tud kdémi ngyhete 307, 323 lovsjátékok (képekkel) SÍI, 337, 349 turini iprművészeti kiállítás megnyitás (képekkel) Sárosi Bell 335 sérült «ridnét (képpel) városligetben (képpel) London koronázás előtt (képpel) Mgyr thlet didl ngliábn (képpel) Honti ünnepek (képekkél) Páris-bécsi utomobil vetseny (képekkei) Mgyr polo-játékosok (képekkel) debreczeni szbdság-szobor leleplezése (képekkel) Petőfi szobr lmádibn (képekkel) pétervárdi Eugén-emlék (képpel) vásárcsrnok hjnlbn (képpel) király születésnpj (képekkel) verseczi kiállítás (képekkel) Szoborleleplezós Verseezen (képpel) Mgyr zászló merikábn (képpel) Boer tábornokok ngliábn (képpell Bptist keresztelés Budpesten (képekkel) pozsonyi kiállítás megnyitás (képekkel) Gróf pponyi lbert délvidéken (képekkel) Wesselényi-ünnepély Zilhon (képekkel) 624, Kossuth-ünnepélyek (képekkel) 625, Udvri bál Budpesten (képpel) 336 ssvári ngy hdgykorltokról (képekkel) 641 Tótflusi Kis Miklós emlékünnepélye Kolozsvárit (képpel 1 Ferenczi Zoltán 338 Mátyás ünnepélyek Kolozsvártt (képekkel) 681 Humbertné százmilliós cslás (képekkel) 341 z meriki zászló-ünnep (képpel) 691 Gróf pponyi lbert Jászberényben (képekkel) 354 német császár legújbb rczképe (rcz Dobó-ünnep Egerben (képekkel) 697 Mári Krisztin főherczegnő esküvője (rczképpel) 354 váczi siketném intézet ünnepe (képekképpel) 698 Tomp-szobor leleplezése (képekkel) 369 kel) 705 delegáczióból (képekkel) 369 clevelndi Kossuth-szobor leleplezése XIII lfonzo trónrlépése (képekkel) 377 (képpel) i Slmon ferencz szobránk leleplezése (képpel) 747 lujz n Nemzeti Színházbn (képek- 754 Műcsrnok kiállításából (képekkel) Frnklin-Társult nyomd-igzgtójánk jubileum 77(1 \ Nemzeti Múzeum ünnepe (képekkel) 786 Felák Sári (képpel) Tél fővárosbn (képpel) _ kisjenői vdásztok (képekkel) Chmberlin elutzás Dél-frikáb (képekkel) _ 896 villmos (képpel) 855 Eljegyzés pozsonyi udvrnál (rczképekkel) 857 Csládi viszály szász urlkodóházhn (rczképpel) Vegyes kisebb czikkek és közlemények z éneklés hszn 51 Királyi doktorok 90 vsutk ellenzői 151 Egy eszkimó fiú New-Yorkbn 21 s Milliomosok szeszélyei 239 világ legdrágább ruhtár 335 Éjjeli ülések z ngol prlmentben 402 Bűnjelek gyűjtése 404 Drág hegedűk 419 Beszélgetés jelekkel _ 486 Fejedelmi jándékok 517 próságok Brnum életéből 550 Hjótörések kikötőben 565 Elveszett titkok 567 Hogyn kell dolgozni 687 fejfájásról 703 Elhllgtott ériékes titkok 736 női ruhák színei Állndó rovtok Női munk és divt Irodlom és művészet Közintézetek és egyletek Egyház és iskol - - Mi TJjság? Szerkesztői mondnivlók Egyveleg Skkjáték Képtlány V J-ü-~^j Ei ^IRNPITU^ 1 SZÁM 1902 BUDPEST, JNUÁR 5 Előfizetési feltétetek: VSÁRNPI U-1SÁG <s f eiet évre 24 korn I r i, ~r i i ~ZT, 1 PQ LITIKI V, D O NS ÁOOK ( v ilágtr^rl, egyiitt { f k T Dn j T9 ff ; 18ÁG {g «= t^ ^r sk6^z:z ÉVFOLYM T r Külfildi előfizetésekhez pustük meghtároiutt viteldíj is cstolndó VSÁRNPI ÚJSÁG" REGÉNYTÁR prsztkirály Történeti regény tizenhtodik százdból Irt Xiyány Árpád Boyesin (képekkel) j után közli Huszár Imre (képekkel) Fekete vér Elbeszélés, Irt Bársony István! Elfrid Elbeszélés Irt Hjlmr Hjorth klndji Sját elbeszélése szláv eredeti ngolból fordított S (képekkel) képpel) 1 93 kormányzó felesége Elbeszélés Irt Mry j Pufók Jnkó mint bálvány Elbeszélés Irt (képekkel) Keztd kissszony Elbeszélés Irt Julién R S ndrews (képekkel) H G Welh ngolból fordított 8 hzugság Elbeszélés Irt Mrk Twin Gordon ngolból fordított S (ké- Vrg Imre Regény Irt I 'értést rnold (képekkel) ngolból fordított S (képekkel) pékkel) 3 43 Piscsevics orosz tábornok vándorlási j z első Wessex grófné Irt Hrdy Tmás CZORD BÓDOG SEEMSEY NDOR MÜLLER KÁLMÁN KORNFELD ZSIGMOND FŐRENDIHÁZ ÚJ TGJI

2 VSÁRNPI ÚJSÁG 2 FŐRENDIHÁZ ÚJ TGJI Év végén négy kiváló és érdemes férfiút nevezett ki főrendiház tgjiul király : Czord Bódogot, Semsey ndort, Kornfeld Zsigmondot és Müller Kálmánt CZOKD BÓDOG, z újonnn kinevezett fő rendiházi tgok egyike, tuljdonkép nem új tg mert mint budpesti királyi Ítélőtábl el nöke, mjd mint Kúri másodelnöke évekig hivtlból tgj volt z országgyű'és főrendi házánk 18:28 deczember 15-ikén született Szbdkán, hol tyj városi tnácsnok volt jogi pályár lépett s ép forrdlom küszö bén 1848-bn nyert ügyvédi oklevelet lelkes húsz éves ifjú beállt honvédnek s végig küzdötte szluulsághrczot világosi fegyverletétel után besorozták ktonánk s Olszországb vitték Egy évig szolgált itt, mikor szüleinek sikerűit öt kiváltni Hzkerülve Szbdkár, ügyvédi gykorltot kezdett, mjd szülőváro sábn közigzgtási szolgáltot válllt Bészt vett z ötvenes évek vége felé kezdődött poli tiki mozglmkbn, miért Josephstdtb internálták 1860-bn Nemsokár zonbn z októberi diplom neki is visszdván szbdsá gát, ismét odhz ügyvédkedett; Szbdk város 186l-ben főügyészévé válsztott s fel küldte z kkor egybehívott országgyűlésre kép viselőül provizórium behoztl után lemon dott főügyészi hivtláról s mint ügyvéd műkö dött, míg 1865-ben szülőváros ismét meg nem válsztott képviselőjévé Deák-párti progrm ml Két évvel ezután Szbdk város főbíráj lett s ez állást 1869-ig viselte, mikor királyi tábl, mjd 1876-bn legfőbb ítélőszék s 1882-ben Kúri túrájává neveztetett ki birói székből törvénylkotás és végrehjtás fontos feldtir hivtott el: 1889-ben z igzságügyminiszterium második állmtitkár lett Kz állását négy évig viselte s 1892 ben budpesti kir tábl elnöki, mjd í 893-bn Kúri másodelnöki székével cserélte fel MŰLT Egész pályáján szigorú kötelességérzés ve zette, mely párosulv ngy tudományávl, h?lkes hzfiságávl, él s Ítéletével, jelleme hig gdtságávl, tiszteletet szerzett nevének minden körben Kúrii elnöki állásától múlt év vége felé vált meg s nyuglomb lépett SEMSEY NDOR neve tudományos czélokr vló pártlnul bőkezű dományi, tudo mány iránti lelkesedése, lényének nemes egy szerűsége révén áltlánosn ismert és tisztelt országszerte Mint szüleiről reá mrdt ngy vgyon örököse, sját személyére lig költ vl mit, lehető legegyszerűbben él s jövedelmei ngy részét közczélokr fordítj Olyn Mecenás, mint Semsey, még nem volt mgyr tudománynk : csk ngyobb összegekben tett lpitványi, jándéki is százezrekre rúgnk, i 'h-ngyobb más dományink pedig se szeri /m Hogy csk legnevezetesebbeket em lítsük: z kdémiánál 100,000 forintot tett le pálydíjul tíz, tudományok különböző körei ből vett munkár; Nemzeti Múzeumnk s különösen z ásványtni osztálynk gzdgítá sár szkdtlnul áldozott s áldoz m is még; becses hzi és külföldi ásványgyüjteményeket vásárol ngy összegekért Neki köszönhető, hogy múzeum ásványgyűjteménye m leg első helyek egyikén áll z egész világon föld tni intézetet is ngy értékű kincsekkel gzd gított ez intézetnek városligetben épült új plotáj is főrészben z ő nemes áldoztkészsé gének köszönheti keletkezését lpítványt tett ie fitl természettudósok számár, hogy né- hány évet nygi gondtól s hivtli munká tól menten, tisztán tudománynk élve tölthes senek tnárképzés czóljából lpított Eötvöskollégiumot ngy összegekkel segítette s lehe tővé tette, hogy gzdg könyvtárt szerezzen S nemcsk pénzzel, mi viszonyinkhoz képest óriási összegekkel- szolgált tudo mány ügyét, hnem sját példájávl is, mint széles látkörű tudós és ngy buzglmú kuttó, ki több becses ásvány- és földtni dolgoztot írt s tudományos czólokból ngy és fárdságos ut zásokt tett hzábn és külföldön Mindezt önzetlen szerénységgel tette: hiú ság vgy érdek sohsem vezette, tetteiért soh sem keresett jutlmt, népszerűséget, nyil vános szereplést, dicsőítést sohsem hj hászt és kormány vgy tudós testületek részéről is csk kkor fogdott el kitüntetése ket, h lehetetlen volt előlük kiérnie Semsey ndor 1833 deczember 22-én szüle tett Kssán, hol tyj lispán volt gimná ziumot Budpesten és Kssán, jogot kssi kdémiábn elvégezve, Mgyr-Óvárott és Hohenheimben gzdságot tmút s szülei, mjd három testvére elhunyt után átvette ngy csládi vgyon kezelését 1866 ót Budpesten él, kizárólg tudományos kuttásokkl fogll kozv Érdeklődése főleg természettudomá nyok felé fordul, kedvencz tudomány z ás ványtn s ideje legngyobb részét vgy Nem zeti Múzeum ásványtárábn tölti, melynek tiszteletbeli őre, vgy földtni intézetben, melynek tiszteletbeli igzgtój Tudományos érdemeiért z kdémi 1882-ben tiszteleti, 1890-ben pedig igzgtósági tgjává válsztott z ezredévi ünnep lklmából 0 Felsége Szent István-rend középkeresztjével tüntette ki + KORNFELD ZSIGMOND most kinevezett négy új főrendiházi tg sorábn pénzügyi és köz gzdsági érdekkört képviseli király és tná csosi lig tlálhttk voln mgyr pénz világ és hitelügy vezéremberei közt méltóbb férfiút Kornfeld Zsigmondnál, Mgyr Hitel bnk elnökigzgtójánál, kit ngy tehetsége, lpos műveltsége s hosszú időn át iránydó állásábn szerzett ngy tpsztlti hivtottá tesznek rr, hogy z egész országot érdeklő pénzügyi és közgzdságikérdésekbenltb vesse nyomtékos szvát mgyr törvényhozásbn Köztudomású, hogy zt ngy pénzügyi cso portot, mely évtizedek ót szerencsésen közve títi mgyr állm hitelműveleteit s mely cso porthoz Bothschild-ház, z osztrák Hitel intézet s még sok más európi tekintélyű pénz intézet trtozik, hzánkbn mgyr Hitel bnk képviseli E ngy pénzintézet vezető szel leme Kornfeld Zsigmond E jeles szkember nek s vezetése ltt álló ngy pénzintézetnek működése egyébiránt nem szorítkozott z állmi hitelműveletek körűi kifejlett működésre s rr z érdekkörre, melyet z országos hitelügy terén főváros legngyobb bnkj természetszerűleg betölt, hnem kiterjedt közlekedés és ipr fejlesztés tág mezejére is z utóbbi másfél évtizedben lkúit közlekedési és ipri váll ltink közt kevés vn, melynek lpításánál Kornfeld Zsigmond keze közre nem működött voln így, hogy főbbeket említsük: mgyr folym- és tengerhjózási részvénytársság, budpest-pécsi vsút, fiumei petroleumfinomitó, villmos és forglmi részvénytársság első sorbn z ő kezdeményezésének köszöni létrejöttét Kornfeld Zsigmond érdemeit csk nnál in kább fogj méltányolni minden igzságosn itélő, h'fontolór veszi, hogy bölcsője nem e 1 SZÁM ÉVFOLYM hz földjén ringott s mégis nemcsk nyelvün ket tökéletesen megtnult, de gondolkozásá bn, érzületében is mgyrrá lett s fiit is mgyrokká nevelte Kornfeld Zsigmond Cseh országbn, Jenikubn született 1852-ben, tehát jelenleg férfiúi tetterejének teljében áll Tnulmányink befejezése után prá bécsi és párisi bnkházknál működött s még fitlon Cseh Bnkegyesület nevű prági pénzintézetnek, zután z osztrák Hitelintézet prági fiókjánk igzgtój lett 1878-bn hívták meg Budpestre mgyr Hitelbnk vezérigzgtójává, mely állásábn most már huszonhárom év ót fejti ki zt sokoldlú működést, melyre fentebb röviden rámutttunk; két év ót e ngy intézetnek elnökigzgtój is Hogy érdemeit mind z üz letvilág, mind kormány eddig is méltányolt, muttj z, hogy Budpesti Tőzsde elnökévé válsztották, Ő Felsége pedig még 1890-ben vskoron rend hrmdosztályú, 1893-bn n nk másodosztályú jelvényével tűntette ki Most pedig z kitüntetés érte, melynél n gyobbt koron mgyr honpolgárnk nem sokt nyújtht: király kinevezte főrendiház élethossziglni tgjává Dr MÜLLER KÁLMÁN z orvosi tudománynk és közegészségügynek fárdhttln, buzgó munkás Mint gykorló orvos, belgyógyászt terén elismert szktekintély, mint z egyetem nek nyilvános rendkívüli tnár részt vesz z orvosképzés munkájábn s mint fővárosi közkórházk igzgtójánk főérdeme vn bbn, hogy budpesti közkórházk európi szín vonlr emelkedtek Müller Kálmán Bud pesten, 1849-ben született, orvosi tnulmá nyit Budpesten és Bécsben végezte 1871-ben nyert orvostudori oklevelet 1872-ben bécsi közkórházbn, mjd poliklinikán volt gy kornok, zután pedig bécsi egyetem belgyó gyászti osztályábn tnársegéd 1874-ben tele pedett meg mint orvos Budpesten, hol egy év múlv egyetemi mgántnárrá hbilitálták Bókus-kórházbn működött mint rendelő orvos, mjd 1881 ót mint főorvos Számos tudományos czikket irt búvárkodási ered ményeképen hzi és külföldi szklpokb, tevékeny részt vett budpesti orvosegyesület, z orvosi könyvkidó-társult működésében, z orvosok ós természetvizsgálók vándorgyűlésein Kiváló érdemeket szerzett z első két szün idei orvosi tnfolym s z 1885-iki országos orvosi és közegészségügyi kongresszus rende zésével, mely utóbbink vezórtitkár volt 1885-ben z országos közegészségügyi tnács tgj lett, jelenleg pedig elnöke, z orvosi kör ben is több éven át elnöki tisztet viselt 1887-ben lett fővárosi blprti közkórházk igzgtójává s újjálkított, kifejlesztette Rókus-kórházt; z ő felügyelete ltt épült Szent-István- és Szent-László-kórház s be rendeztetett oly tökéletesen, hogy külföldi szk értők is legteljesebb elismeréssel nyiltkoz nk ról közegészségügyi egyesület létre hozásábn és felvirágozttásábn is jó része volt s ez egyesületnek elnöki tisztét is viselte Munkásság közegészségügy terén úttörő Több törvényjvslt meglkotásábn is részt vett néhány évvel ezelőtt trtott nemzetközi demogrphii és közegészségügyi kongresszus rendezésében rendkívüli buzglmt fejtett ki Érdemeiért Ő Felsége 1897-ben miniszteri tná csosi czímmel tüntette ki, számos hzi és kül földi orvosi és tudományos egyesület tgjává, több törvényhtóság tiszteletbeli főorvosává válsztott 1 SZÁM , KVFOLYM ÁLMOK Én npestét mindig várv-várom, Nekem z este: npvirrdásom S lám, jó z Isten, mindig eltelik, Vlhogy esteiig Nppl ngy igát hordok görnyedezve, Föl-föltekintvén : jön-e már z este? De hogy np jókedvűn lehld : Szbd vgyok, szbd! Szbd vgyok, tied vgyok egészen, Én lelkem álm, tisztábbik énem Gyere, zokogd ki mgd szivemen : Szegény költészetem! Oh, csendes esték dltermő mgány, Én szép világom, álmim világ : Áldom z Istent holtig, hogy veled Megáldott engemet! Egy-egy dlom h tisztábbn kicsendül: Innen száll z fel z esteli csendbül Rossz világ? Oh én nem átkozom, Csk szebbnek álmodom! S hláltól is már zért se félek: Mert ez z álom énnekem z élet I S z álmodást hol itt elhgyom : mott mjd folyttom! Szbolcsk Mihály HLLGSS MEG, ISTENEM! Hozzád kiáltok, mennyei tyám, Ez új esztendő hjnlán Te voltál eddig én nekem Segítőm, mindenem Te egy vgy első imádságom ót, Ám velem fordult világ zót zért hí Ugss meg, Istenem! Sohsem zklttlk én mgmért, S veszendő földi jvkért zt mondtm eddig : dj nekem Jó szívet, Istenem! többit: hírt, htlmt, kincseket meg, Csk oszd ki mind, többi embereknek Hllgss meg engem Istenem! De már z élet megvesz engem is Földi jókért esd szivem is nnyi körültem nyomor, Mit más nem orvosol: Hogy még h bűn is vágykozásom, Vlmi ngy-ngy gzdságr vágyom Hllgss meg engem, Istenem! És mig npont elsáppszt bűn, Ki fönthéjáz büntetlenül;»ép, jó bukás sért S z elnyomottkért H úgy átérzem, hogy mit nem tehetnék : Urm bocs'! bárcsk király lehetnék Hllgss meg engem, Istenem I Sőt dicsőség, édes Istenem, z is kpós immár nekem Most ki legkisebb vgyok, Bár lennék legngyobb Hogy ki fentről szegényt lenézi: Módom legyen zt nekem is lenézni Hllgss meg engem, Istenem! Szbolcsk Mihály Z IGZSÁG Irt Szívos Bél Derék munkás ember volt Mdrász Mihály : kpát, kszát senki sem fogt meg jobbn nál, de még köblös zsákot sem vetette külön ben vállár ember fi Hnem hát egyszer VSÁRNPI ÚJSÁG ngyot tlált emelni, vlmi megszkdt benne s ttól fogv elkezdett betegeskedni Hiáb itt ptiki orvosságot, sőt hiáb kenegette tudós Zöld Erzsók sszony is nyúlhájjl, bizony nem ért z semmit Csk gyengült, csk fogyott; nem birt már el sem kpát, sem kszát, sem zsákot, elég volt neki már zsoltár is, zzl bllgott el minden hrngozáskor templomb Utóbb zsoltár is nehéz lett neki s látt, hogy meg kell hlni De hát mint bölcs ós istenfélő ember, egy cseppet sem búsult e mitt s kárki mit beszélt, csk ezt mondt: így rendelte z Isten : ki nyától szüle tett, meg kell nnk hlni I S ddig-ddig mondogtt, hogy egyszer csk ugyn beteljesedett rjt Eltemették ztán szépen, rendében Sem felesége, sem gyermeke nem mrdt jámbor kereszténynek, egy kis ház, egy puszt szőlője meg egyetmás holmij ellenben mrdt Ezekről hlálos ágyán olynformán intézkedett, hogy ház, minden benne levővel, meg puszt szőlő szálljon vissz z elhlt felesége tyfiir, mert sszonyi jus volt mindenik, egyéb holmin pedig egyenlő mértékben osztozznk meg leg közelebbi rokoni: István gzd és Gábor gzd, de hrmdfű tinót el kell dni, nnk z ár hdd legyen z eklézsiáé István is, Gábor is felettébb hörcsögös ter mészetű, igzságkereső emberek voltk, hires 48-sok mind ketten s nem csk z ország jussát nem hgyták, de mgukét sem S meg is mondt Tóth Sár sszony mindjárt: Mjdmeglássátok, lelkem, meg nem osztoz nk emberséggel, fiskálisok híznk még zon szép vgyonon! kik hllották, mind csk fejőket hjtogt ták r á : nyilván úgy lesz! Hej, hej Temetés után ngy lssn visszbllgott két örökös szomorú házhoz, egy kicsit szét néztek z udvron holmi közt, zután be mentek házb, letelepedtek lóczár Ott ültek már z sszony rokoni, hogy vlminek láb ne keljen - meg ott voltk Tóth Sár s két-három szomszédsszony igz látónk: z sszonyok megboldogult erényeiről be szélgettek, mjd rá került sor prédikácziór zt is megdicsérték rendjében, hogy illik, csk kántor ellen volt kifogás, hogy nem eresztette úgy meg torkát, mint úri temetésen szokt Evsz lelkű ember, z itlt is ngyon szereti, nem ártn már másikt tenni helyette zután megint Mdrász gzd betegségéről, hláláról kezdtek beszélgetni két gzd csendesen pipázgtv hllgtt szót, de látszott, hogy másutt jár z eszük, s hol z egyik, hol másik köhintette el mgát Egyszer ztán megszóllt Gábor, minek után kurt szárú pipáját kiverte s ngy tempósn csizmszáráb dugt: Bizony így jár mindenki, ki nyától szü letett Hnem h ő szent felségének tetszett, hogy ő kegyelmét elszólíts, nem tehetünk r ó l Tudjátok folyttá z sszony rokoni felé fordulv hogy ház meg szőlő tie tek, éljétek egészséggel, egyéb holmi meg miénk Istvánnl ti dolgotokb nem szólok, hnem hát István, mink tán megosztoz nánk Nem bánom, intett István fejével S kimentek z udvrr, szerbé-számb szedni nekik járó holmit Nem vlmi sok volt biz ez, öt köböl búz, egy kis szemetes árp, egy szekér, egy eke tligástól, egy vsboron, egy néhány kp, ksz, gereblye s más ilyen próság, meg két hám Csup jó, z bizonyos, de üres Híjáb, z egyikből kidöglött ló, másik ló meg most háromhete dódott el, tizenht forinton, mert kellett z ár dób, meg doktort is mubzáj volt hivtni s z sem jött ingyen Ezenkívül volt még négy méhks, tele méhvel, három pedig üresen; ezekből kiölte szipoly nyáron méhet Hozzá fogtk hát z osztozáshoz s ment dolog, mint krikcspás gbonát kétfelé mérték, szekér meg hám Gáboré lett, z eke, boron z Istváné s z próságokon is tkrosn megegyeztek Igz, hogy egy kszát mindenik mgánk szeretett voln, ismerték, hogy micsod jó vsú szerszám hnem hát még se lett bj belőle, mert nyilt vetettek rá; z ztán megmuttt, kié legyen Ngyné fejét csóvált s od súgott Tóth Sáránk: No, zt se hittem voln, hogy ezek ilyen módjávl megosztozznk De vércseszemű Sár ezt súgt vissz: Lementével dicsérd npot! Ezután méhksokr került sormegemelgettók mind ketten egymásután két legjobb egyform nehéz volt, zokkl nem volt semmi fennkdás, de két másik közt már ngy volt különbség: z egyik jóvl könnyebbnek érzett, mint másik, zonfelül ngyon herésnek is muttkozott Ez egyiknek se kellett voln, de ztán nyilt vetettek erre is s Gáboré mrdt Sehogy sem tetszett ugyn neki sor, de hát z már nem voln ember, ki nyilvetés után is feltátná száját Végre következett három üres ks Kettő csup jó volt, megért voln negyven krjezárt, de bizony hrmdiknk már ngyon felkoszlott z lj s csúcsánál is két lyuk volt rjt két jó kson hmr megegyeztek s mind egyik od lökte mgáét többi holmijához Ekkor Gábor gzd megfogt rósz kst, hogy zt is mg holmijához lökje, mondván : No, ez meg jó lesz nekem rádásb, úgy is könnyebbik ks jutott nekem! De István hirtelen után kpott rósz ksnk: bból bizony semmi sincs H igzság, hát legyen igzság Nyil szerint lett kendé könnyű ks, hát h ember voln kend, nem hánytorgtná Lám jó ksz meg kendnek jutott s ón még sem szólottm egyet sem H kell kendnek ez ks, hát tegye le kend fele árát s kkor Isten neki! Gábor gzd szörnyen felháborodott, kivált hogy István rósz kssl együtt kezét is megfogt: Még kezem is megfogj kend ezért rósz ksért! Ne tpogsson engemet senki! Hogy én fizessek? nnyi pénze legyen kendnek életében, mennyit ezért én tőlem lát Már könnyű kssl is megcsorbultm, pedig sze kér is többet ér, mi kendnek esett, mint z ón rongyos ekém, ztán mégis kendnek áll feljebb! z egyik szájtátó szomszédsszony meg szóllt : - Ugyn lelkem, csk egyezzenek meg már, h többin megegyeztek : vessenek nyilt erre rósz ksr is! De két ember rá sem hllgtott vénszszonyr Egyre jobbn neki mérgesedtek Végre Gábor zt mondt: N hát, h ezt rósz kst is sjnálj kend, kkor nem kell semmi, nem osztozom semmin Hdd mutss meg törvény, kinek mi esik Vn még fiskális világon H igzság, hát legyen igzság 1

3 Én is zt mondom, felelt István gzd - Úgyis csk én rövidültem voln Nem leszek világcsúfjár sem kend bolondj, sem másé Hdd menjen törvényre! Ezzel két ember, ki jobbr, ki blr útjár ment z egyik egyenest Tolls fiskálishoz, másik meg kcskkeziihöz Megeredt ztán per szépen s folydogált nnk rendje és módj szerint tkrosn z öt köböl búz, kis szemetes árp, szekér, hám, meg egyéb pránkint mind felmenegetett stemplire, fiskálisr S mire törvény kimondt, hogy hgyték minden részében teljes egyenlő mértékben illeti meg két örököst, máikkorár nem mrdt egyéb, mint rósz ks, mert zért senki sem dott semmit S ez volt szerencséje, mert különben fiskálisok ezt is felemésztették voln Mikor sentenczi meglett, zt mondj István Gábornk: No, látj kend, már most egyikünk juss sem csorbul, osztozzunk Fele z enyém, fele kendé Hogy vágjuk : hoszszábn-e, vgy keresztben? Csk hoszszábn, felelt Gábor, egyformán jusson mind kettőnknek tetejéből, ljából, így z igzság zzl fejszével kétfelé vgdlták kst s elvitte ki-ki mg részét hz Mikor István gzd hz érkezett, od dt félkst feleségének: Nesze nyjuk, itt jus Estére megfőzheted vele vcsorát z sszony rettentő siránkozásr fkdt: Oh, de elvette z Isten kendtek eszét, hogy ki nem birtk egyezni! Hogy elpocsékolták zt gyönyörű szép vgyont! Hová lett búz, szekér, jóféle jó hám, sok drág szerszám? Miért cselekedték kendtek ezt, miért cselekedték? De István gzd cskhmr házstársáb fojtott szót, méltóságteljesen így szólván: Hllgss! Nem érted te zt H igzság, hát legyen igzság! VÁGÓ PÁL FESTMÉNYE SZEGEDI ÁRVÍZRŐL VSÁRNPI ÚJSÁG 1 SZÁM I'VFOLYJÍ I SZÁM J KVÍ'OÍUI VSÁRNPI ÚJSÁG szegedi közművelődési plot könyvtár, múzeum és képtár egyre gyrpodik kiucsekben E képiárbn fogll mjd helyet Váyó Pál festménye is, z «árvízkép», hogy szegediek nevezik, melyet város nnk z emlékére festetett, hogy romb dőlt várost meglátogtt 0 Felsége komor npok ltt, s kimondott mgsztos jelszót: «Szeged szebb lesz, mint volt» vsúti töltés távírói oszlopától régi kis sánczprtig látszik Vágó Pál képén vízbe hnytlott Szeged Merre szem ellát, úszik minden, lig mrdt épen néhány épület zvros víz tjtékzik még most is, hullámzó hátán menekülőket emel: ggokt, ifjkt, nőket, gyermekeket vegyest Egy roncsokkl borított mgslton áll király, részvéttel nézve szét bútortörmeléket hordó szennyes áron, melyből regttisták, s pontonokt kezelő ktonák mentik z emberi életet s még hsználhtó tárgykt 0 Felsége mellett ott áll Kreminger prépost, z ősz pp, régi Szeged egyik tipikus lkj, prépost mellett Pálffy Ferencz polgármester Ott láthtók csoportbn Dni Ferencz, Szeged kkori főispánj, derűs rczú ősz ember, felemelt fővel, minth király bizttó szvi tükröződnének vissz lkján csoportbn több szegedi polgárrl: Dobó knonok, Németh püspök, s hátulsók között Tisz Kálmán, z kkori miniszterelnök szárzon mrdt mgslt egy részén,' kép jobb lsó srk menekülők gyűltek össze, kik kiszárdt szemmel nézik pusztulást, hjdni jólétük és boldogságuk tnyáját Már nem is tudnk sirni, csk bámulnk révedező tekintettel messzeségbe hűvös hjnli levegő átjárj tgjikt, z sszonynép öszszébb húzz mgán kendőt, s vigyáz gyermekekre zok meg lsznk nyugodt, édes álmot, mit tudják fölérni gyermekészszel cspást? plánki templom háttér, roskdó tetőzetű házkkl, melyek művészileg igzán vrázsolják elé szívszggtó multt festmény remekműve egy művészi léleknek Nemcsk htlms tehetség erejével, hnem igz szeretettel, szívből merítve, lkotv, minth Vágó Pál mg is ott nőtt voln fel Tiszprtján s ott élte voln át sokt szenvedett mgyr város pusztulását Öt éve lesz február 9-én, hogy város megrendelte Vágónál képet művész kkor még zt hitte, hogy két év ltt elkészülhet vele ámde később jött csk rá feldt ngyságár Sok időbe telt, míg hozzá mert kezdeni, ddig utzott, keresett, kuttott, tnulmányozt történetet, helyzetet, viszonyokt, át meg átgyúrt lelkében megnnyiszor munkát, míg végre 1899 május elsején megtette z első ecsetvonást De zvrtlnul most sem dolgozhtott szép, de nehéz feldtán Engedni volt kénytelen Torontálvármegye bizlmánk, mely ezredévi bndérium képét épen ő vele krt megfestetní vármegye műtermet rendezett be számár s miközben bndérium képét festette, megcsinált z "árvízképp első ngyobb vázltát is zonbn jött párisi világkiállítás ideje s híressé vált huszárképet neki kellett megfesteni És kormánybiztosság hldékot kért várostól: engedjék meg, hogy művész szünetelhessen félévig szegedi árvizképpel! így készült pompás lkotás sok átlkítástársink ggódó kérdéseikkel, vgy legtöbb esetben ők hozták híreket, ők értesültek előbb 1879 márczius 12-ike Szeged pusztulásánk 8 npj, 1S79 márczius 12-én lettem én Szeged városánk eljegyezve, ettől nptól z én kegyeletem ehhez városhoz vn lánczolv Német brátim, kik velem egy festőiskolábn dolgoztk, kor reggeli órákbn megtudták hírt: zörögtek jtómon Meg voltk indulv, le voltk törve s lig tudták elmondni, hogy hzádt, I melyről nekünk lelkesülten beszéltél, ngy cspás érte, Mgyrország második város nincs többé, nincs egy födél, mely befogdjon 80 ezer nien külő mgyrt Ott küzdenek dühöngő orkánbn kétségbeeséssel "Npok ót rád gondolunk, most zért jöttünk, hogy tőlünk hlld meg hírt, részvétünket s egyúttl vigszunkt Hiszen npok ót készülünk, tervezünk s zonnl megkezdhetjük gyűjtést, mert művész-iskolánk pénze is vb, mint tudod megtkrítottunk 130 márkát z idei frsngi ttv, nvok jövedelméből De ti sl, jvítássl, míg végre most előttünk áll teljes remek voltábn Vágó Pál ngy művét mint mondánk - - nem csk z igzi művészet fénye rnyozz lie hnem nnk belső szeretetnek kedves, meleg sugri is, mely őt Szegedhez már régót, ngy veszedelem ót köti Hogy mennyire csüngött sziwel-lélekkel mikkor derék mgyr városon, ép oly szépen, mint jellemzőleg mondt zt el mg művész egy felolvsásábn, melyet szegedi Dugonics- Társság ülésén trtott volt «1879 év márcziusábn München városábn éltein müncheni művész-kdémián kkor mind z öt, világrész ifjúság képviselve volt, tnúj voltm nnk z érdeklődésnek, melyhez hsonlót még világ nem látott Eeggeltó'l estig vártuk híreket, reggeltől estig ostromoltk külföldi pályz iskolánkt megkérni, djnk ez összegből vlmit szegény honfitársidnk" z ngol és meriki művésznövendékek is zt mondták szintén, mit többi: djuk od z iskol megtkrított pénzét szegedi károsultknk (Hiszen egy mgyr volt z első z iskolábn és z mgyr én voltm) Nem telt bele egy ór, ezt példát követte minden iskol, és Benczúr Gyul, ki kkor tnár volt müncheni kdémián, még emlékszik rr, hogy szegedi árviz npján d e 10 ór körűi z kdémi művészei élén tört németséggel én kértem fel őt, hozz követségünk tudomásár, hogy müncheni művészek minden megtkrított pénzüket Szegednek dják S mi kis összegünkből, mely külföldön bizonyosn z első volt z dományok között, néhány np ltt százezrek, milliók lettek» kik látták romb dőlt Szegedet, mely e t VÁGÓ PÁL FESTMÉNYESZEGEDI ÁRVIZRŐL I pusztulásábn Vágó Pál képe oly híven és meghtón tüntet föl, lig remélhették, hogy oly hmr é oly szép lkbn feltámd, mint hogy m már szemlélhetjük Élénk színekkel írj le kisteleki Ede ismert iró zt z ép oly meglepő, mint örvendetes változást, mely egyszersmind ékesen szóló bizonyság szegedi mgyr nép rendkívüli erejének, életrevlóságánk is Tisz árjából mondj Kisteleki z kon, régies Szeged helyett új város kelt ki, megszépülve, megerősbödve roskdozó vályogépületek helvén kétemeletes ploták támdtk, vár rozog bástyáit z iskolák soránk tornyos épületei pótolják Ott, hol gyermekkorunkbn flábkon tpostunk át vízivárosi utezi dágványokon, sim 'lt járdák vezetnek V reketyós, vdbozótos vármegetti szbd tér tltozott plotáktól szegett ós prkká átltt Széchenyi-térré, mely város kellő köze- pén nyolcz holdt fogll mgábn, melyben tűlevelű fák télen is megőrzik zöld lomboztukt, s virágágyk kor tvsztól késő őszig felváltv nyitják virágik százféle válfját ngy tért lig néhány öl hosszú utcz kpcsolj össze tiszprti sétánynyl, melyet közúti hid Uj-Szeged rózsligetével köt össze hid innenső oldlán közművelődési plot, nem messze tőle színház, gimnáziumok, felső kereskedelmi és felsőbb leányiskol, főreáltnod, s hátrább keleties tornyocskáivl és lpos bádogfedélzetével városi ngy fürdő, s ismét vsutk plotáj, tornyos városház, f- és fémipri szkiskol Ily keretben hld két körút, rövidebi) s hosszbb, gyűrűjével átkötve Tisz prtjink éjszki és délibb pontjit gyűrűkön sugár-útk ágznk végig Mguk szegediek is lig tudtk sokáig megszokni új városukbn, s kibékülni változott viszonyokkl Mint z olyn ember, ki megszokott gúnyáj helyett plástot voln kénytelen hordni, s lépten-nyomon megbotlnék benne ^ z új épületekkel zután új emberek is költöztek városb De szegedi nép mgyros természete bbn is nyilvánult, hogy lssnként z idegenek szoktk inkább ő hozzájuk, mint ők z idegenekhez M már egy erős, nemzeties vonásokkl biró mgyr polgári osztály fejlődött különféle régi szegedi és bevándorolt elemekből VSÚT EURÓPÁBÓL MERIKÁB lig, hogy z oroszok ngy erőfeszítéssel biztosították szibérii vsútnk egészen Vldivosztokig vló kiépítését, máris újbb és még ngyobb szbású tervekkel állnk elő Oroszország bevtkozás Khin belső ügyeibe most lebonyolódott boxermozglom lklmávl, csk rr vló volt, hogy rátehesse kezét Mndsuországr, melyre okvetetlenül szüksége vn, h keletázsii vizeken vezető szerepet kr játszni Vldivosztok kikötője ugynis télen befgy s így járnk többi kelet-szibérii kikötők is, egyik rövidebb, másik hosszbb időre, minélfogv szükség volt tehát először is egy jó, délebbre fekvő kikötőre Ilyen Port-rthur Ezt megszerezte, békés úton ugyn még, de bókét csk tőle vló félelem trtott fenn kelet-ázsii kikötőknek már eddig elkészült szibérii vsúttl vló összeköttetése végett szükséges volt, hogy z oroszok Mndsuország területén át nyugodtn építhessék vsutt E mitt vtkozott bele olyn ngy erővel boxermozglomb s «peifictio» ürügye ltt beleült khini császár egyik szép trtományáb, Mndsuországb s lig hiszem, hogy onnn vlh ki lehessen mozdítni 1 szibérii vsút Szent-Pétervártó] Yhidivosztokb biztosítv vn tehát De isméi újbb terv merült fel, melyről térképünk zonnl felvilágosít Irkutzkból Bjkál-tó éjszknyugti prtján, ztán Jkuczkon keresztül Behrini/- szoroshoz krnk vsutt vezetni, hogy onnn merikávl nyerjenek összeköttetést H ez sikerül, kkor vsúton lehet mjd New-Yorkb utzni, bizonyár ngy örömére zoknk, kik szeretnék csodás Újvilágot látni, de nem mernek tengerre szállni Lobéi, lski utzó, frnczi ember, vetette ugyn fel állítólg ezt tervet, de régibb ez már; zonbn oly merész, hogy megvlósításáról közel jövőben még álmodni sem mertek Miót zonbn Vldivosztokb vezető vsúttl ennyire sikerült jutni, terv népszerűbb lett s kivihetősóge nem látszik olyn kétesnek Tekintsünk zonbn végig vonlon mint vsút elhgyj Bjkál-tó völgyét, hol szintén ngy nehézségekkel kell küzdenie, zonnl Lén völgye felé kell hogy siessen, mert ez lesz legkényelmesebb útj éjszkkelet felé Htlms vízválsztót kell ugyn megmászni eközben, de ez utóvégre nem kivihetetlen Lén völgj-óben Jkuczk városkát fogj érinteni vsút s bizonyár ngybn hozzá fog járulni, hogy ennek városnk híres ngy prémvásárji forglmát előmozdíts jkutok kis kunyhói között kisjátítás bizonyosn nem fog ngy gondot okozni Különben terület legngyobb része még ezen vidéken erdőség Körülbelül Jkuczknál vsút el is fogj hgyni Lén völgyét s még inkább éjszkkeletnek trt, mert rr térszín leglcsonybb Cskhogy itt vn Földnek leghidegebb helye! Verhojnszk városk meteorológii állomásánk feljegyzései szerint ennek helynek jnuáriusi közepes hőmérséklete ~>±i C\\ Ez csk közepes hőmérséklet jnuárbn, legngyobb hidegek 68 -kl is lemennek zérus lá Irtóztos hideg ez higny hőmérőkben már régen megfgyott, szbdbn vló trtózkodás csk legngyobb óvtosság mellett lehetséges, vs éget, minth tüzes voln s ott hgyj bőrét, ki hozzá ér Júliusbn ugyn mgsr fölemelkedik ránylg hőmérő, de zért z évi közepes hőmérséklet 11 -ki mrd zérus ltt Föld állndón meg vn fgyv, csk felszínen olvd meg nyáron rövid időre Ilyenkor ztán rémületes sártenger borítj z egész vidéket z olvdó hó levét fgyott föld nem iszsz be, párolgás lig vlmi s így minden víznek felszínen kell lefolyni Sárrá lesz ott minden s csúszik, olvd z egész földfelszín Miképen fognk itt töltéseket építeni? milyen lesz vsút vizlecspolás? Előre mégsem mondhtó nehézségekbe fog ütközni minden földmunk mély lgutk belsejében szivárgó vizek gőzfelhőbe fogják borítni z lgutk száját, töltések folytonos csuszmlásnk lesznek kitéve, sinek illesztő hézgi, miután itt z évi közepes hőmérséklet-ingdozás (>7 -ot tesz ki (nálunk csk 20 -ot), óriási ngyok lesznek s télen vlószínűleg különös intézkedést kell tenni, hogy roppnt hidegekben erősen összehúzódott sinek mitt ujjnyi szélesre megnyílt hézgokon vont kerekei össze ne törjenek Foglmunk sincs ról, hogy Földnek ezen leghidegebb helyén mikép sikerűi mjd veutt építeni

Steinschneider Jakab

Steinschneider Jakab SZÁM. 890. xxxvn. ÉVFOLYM VSÁRNPI UJSÁG. 80 legjobb rczporok Leichner lpítttott 405 ' KI NEM TUDJ, Ihogy sok hirdetett gyógyszer kbzfll 'melyik felelne meg leginkább betegsége Tnek z kérje zonnl levelező-lpon

Részletesebben

I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i

I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i 548 VASÁBKAPI 33. SZÁM. 1895. 42. ÉVFOLYAM. Augusztus 22-én nyilik meg IV., Kossuth Ljos-utcz 9. «WALLA JÓZSEF mozik és ezementáru-gyár építési nygok rktár Budpest, VII. ker, Rottenbiller-utcz 13. sz.

Részletesebben

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit,

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit, VSÁRNPI 648 39. UJSÁG. SZÁM. 1888^mY, fon,^ &*&*,. «^9HFS WDLSTINH F. és Ts FHÉR MIKLÓS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDPST. m. kir. állmvsutk gépgyáránk vezérügy. nöke és több más elsőrngú gépgyár 7cépviselöje

Részletesebben

Paál János. egyházi és

Paál János. egyházi és 536 Nyilt köszönet Kölni székesegyház épitési sorsjáték 50-ik szám Tizenegyedik évfolym Porosz király ő felsége legmgsb engedélye folytán kölni székesegyház épitési A fönemesség és ngyérdemű közönségnek,

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2)

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 5. Á P R I L I S BOLDIZSÁR IVÁN Színház és nemzeti tudt (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos:

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos: X. évfolym U szám. A r 2 fillér. Hódmezővásárhely, 94 Jnuár U csütörtök. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n Szerkesztőség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon: 87, Egyes síám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon

Részletesebben

BUDAPEST, 1929 MÁRCIUS 10.

BUDAPEST, 1929 MÁRCIUS 10. XIX ÉVFOLYAM /szám BUDAPEST 1929 MÁRCIUS 10 PINCZÉS FŐSZERKESZTŐ: ZOLTÁN SZÁZADOS SEGEOSZERKESZTŰ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST 1 ORSZÁGHÁZ

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20.

BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20. XIX ÉVFOLYAM 12 SZÁM BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20 M kir tjdtörténe/mi IV FŐSZERKESZTŐ: PINCZÉSZOLTÁN SZÁZADOS SEGEDSZERKESZTÓ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓIDVATAL

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

LEGÚJABB HÁZI TITKÁR MAGYAR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD

LEGÚJABB HÁZI TITKÁR MAGYAR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD 616 37. VSÁENPLUJSÁG^ SZÍ. 1888._XXST. fon,. FR2STKLIN-TESUL.T kidásábn Budpesten épen o s t jelent eg és i n d e n k ö n y v á r u s n á l k p h t ó : LEGÚJBB HÁZI TITKÁR GYR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD $ é

Részletesebben

játékszín SZÁNTÓ JUDIT

játékszín SZÁNTÓ JUDIT SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XIX. É V F O L Y A M, 9. SZÁM 1 9 8 6. SZEPTEMBER T A RTALOM FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B

Részletesebben

Híröss Naptár. A rózsabarack névadója. 25 éve jelent meg a rendszerváltás Bács Kiskun megyei hetilapja

Híröss Naptár. A rózsabarack névadója. 25 éve jelent meg a rendszerváltás Bács Kiskun megyei hetilapja ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: A H MÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG FELELŐS SZERKESZTŐ: VARGA GÉZA SZERKESZTŐSÉG: 6000 KECSKEMÉT, TÓPART U. 8/C TEL.: 76/476 115 E MAIL: INFO@HIROSNAPTAR.HU N Híröss

Részletesebben

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók riomezovsfffteiy, m4, ugusztus 28. péntek. X* évfolym 267 szám Ar 4 ifllér. VÁSÁRHELYI rgtllti politikát npilp. Felelfl tzeiteucto é s lptljdonosi s. i n, 2 Üítói. TMimp és pici tupoío ti eddíol RVQZÍ

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

32. SZÁM. 1890. xxxvii. KVFOLYAU. a Újdonság, czélszerü és olcsó! egyetemi tanár. POLITIKAI ÚJDONSÁGOK eevntt: í fél évre _ 6

32. SZÁM. 1890. xxxvii. KVFOLYAU. a Újdonság, czélszerü és olcsó! egyetemi tanár. POLITIKAI ÚJDONSÁGOK eevntt: í fél évre _ 6 32 SZÁM 1890 xxxvii KVFOLYAU UJSÁG^ 524 Ey zó bece házizonyinkhoz! l ^ g y r h o n el«ő, l e g n g y o b b é» l e g j o b b h l r ^ e v ü 6 r t i z l e t e -» q Újdonág, czélzerü é olcó! P Stölzle k i

Részletesebben

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l ". Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t.

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l . Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t. / 0 X. évfolym 36. szám. r 20 fillér. 1938. szeptember 3. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egész évre 10 P. Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m á r 20 f i l l. Megjelenik minden Igmándi-ut

Részletesebben

A TERMESZÉT SZERKESZTI: A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT IGAZGATÓJA. AZ ÁLLATKERT ÚJ LAKÓI, A PÁPASZEMES-PINGVINEK. Halier László dr. felvétele.

A TERMESZÉT SZERKESZTI: A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT IGAZGATÓJA. AZ ÁLLATKERT ÚJ LAKÓI, A PÁPASZEMES-PINGVINEK. Halier László dr. felvétele. A TERMESZÉT KIADJA: BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERTJE SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : BUDAPEST, IV., ÁLLATKERT TELEFON : 119-430 NADLER SZERKESZTI: HERBERT A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT

Részletesebben

Áldott karácsonyt kívánunk!

Áldott karácsonyt kívánunk! Önkormányzti hvilp XXII. évfolym, 12. szám 2013. december Áldott krácsonyt kívánunk! A Polgármesteri Hivtl dolgozói nevében Dr. Bráth Krisztin, jegyző A Képviselő Testület nevében Bt József, polgármester

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHÁZMŰVÉSZETI ELMÉLETI ÉS K R IT IK A I FOLYÓIRAT T A R T A L O M XIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 1 9 8 1. A U G U S Z T U S FŐSZERKESZTŐ: B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA KOLTAI

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt.

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt. XXV évfolvm Budpet 1'5 mclu 1 CSEnDőRSÉGI LAPOK SZERKESZTI' M O H Á c: S y SlcllesuOIeg es 1110001(11'1 BUDAPEST t KER BÖSZÖRMÉNYI-UT 2' Megjelenik minden ho ' en es 15 on Eloftzenos egy h:bn Hisek egy

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester A MEZŐZOMBORI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA III. évfolym 1. szám 2013. március kon t á g ség t l ü z s é K Cikk 10. oldlon k n u t r á j ócson p i r á M Cikk 3. oldlon SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET

Részletesebben

A tűznek nem szabad kialudni

A tűznek nem szabad kialudni XVI. évfolym, 4. szám (53.) A 2007. december A tűznek nem szbd kiludni Régi tervem volt, hogy z ecsédi könyvtárbn helytörténeti témábn rendezzünk ismeretterjesztő elődásokt, de úgy gondoltm, hogy érdemes

Részletesebben

Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR

Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR Komrom. 1914. június II. XIV. évfolym?4. szm Komrom vrmegyei és vrosi érdekű trsdlmi, közgzdsgi hetilp Megjelenik minden csütörtökön. Előfizetési r: Egész évre 10 K., félévre 5 JC, negyed évre 2 K 50 fillér.

Részletesebben

A júniusi szám tartalmából

A júniusi szám tartalmából Az Argentíni Mgyr Közösség hvi elektronikus hírlevele Publicción electrónic mensul de l Comunidd Húngr en l Argentin A júniusi szám trtlmából Szerkesztői gondoltok Czékus Ábel Eseménynptár Blthzár Márt

Részletesebben

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak XI évfo lym 1917 deczember 10 35 szám esendö lségilapok Szerkeszti kidj M kir Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztőbizottság ELŐFIZETÉSI ÁRA Félévre 6 koron RlgéBz évre 12 koron Negyedévre 3 koron Megjelen

Részletesebben