S^szA* 1$3 xxxv. évwa^ 6. SZÁM BUDAPEST, FEBRUÁR 5. XXXV. ÉVFOLYAM.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "S^szA* 1$3 xxxv. évwa^ 6. SZÁM. 1888. BUDAPEST, FEBRUÁR 5. XXXV. ÉVFOLYAM."

Átírás

1 84 VASÁENAPJJJSÁG^ S^szA* $3 xxxv. évw^ TOROK SÁNDOR gyógyszertárát z Operához" Andrássy-ut 29., megnytott. Fényes berendezés, bel- és külföld 'különlegességek, kötszerek, sebészet segédeszközök, lltszerek, ppereczkkek, színpd festékek. 7rrrtTH*'ff-,,, r, r töeríer.s és társ /.rngú fényképészet müntézete Erzsébet-tér 7, bécs utcz srkán. Budpest legnyyobb és technklg legtökéletesebben berendezett műterme. Csoportfelvételek 70 személyg, kzáról. pllntfelvételek eszközöltetnek. Oljfestmények művész kvtelben. Sngerstr. 5. zum gold. Rechtpfcl. lllllx.lxlxlllllu 'BUDAPEST. Erzsébettér j<). Af jt9íevík kvnlr ngyen és twmtnh ttffffffffffffffff PSERHOFER J.-féle gyógyszertár, Bécsben. \TÁ-n4-cu»4-4-J\ lkrlncnlr ezelőtt egyetemes lbdcsok neve ltt; V BX" doáf HU XUUlUvSUJl ez utóbb nevet teljes joggl megérdemlk, mvel cskugyn lg létezk betegség, melyben e lbdcsok csodás htásukt ezerszeresen be nem bzonyították voln. A legmkcsbb esetekben, melyekben mnden egyéb szer skertelenül lklmzttott, ezen lbdcsok számtlnszor és legrövdebb dő ltt teljes gyógyulást eredményeztek. doboz 5 lbdcscsl 2 kr., tekercs 6 dobozzl frt 5 kr. bérmentetlen utánvét mellett küldéssel frt 0 kr. A pénz előleges beküldése mellett ár bérmentes megküldéssel: tekercs lbdcs frt 25 kr., 2 tekercs 2 frt 30 kr., 3 tekercs 3 frt 35 kr., 4 tekercs frt 40 kr., 5 tekercs 5 frt 20 kr., 0 tekercs 9 frt 20 kr. ( tekercsnél kevesebb nem küldetk szét.) Számttn levél érkezett, melyek ntéző hálát mondnk lbdcsokért, melyeknek legkülönfélébb és legsúlyosbb betegségekben egészségük helyreállítását köszönk. A k csk egyszer kísérletet tett velük, tovább jánlj. Bf A. sok küs3könö-r.tból közlünk néhányt: ~V8 Leongng, 883 május 3. Tsztelt urm Plulá vlóbn csodáltosk, nem olynok, mnt sok oly más földcsért szer, hnem mnden bjbn lehetőleg segítenek. A húsvétkor megrendelt prulákból legtöbbet brátm és smerősem között osztottm el, és mndnyájokon segítettek; koros egyének, különböző bjokkl és hbákkl áltluk, h nem s teljes egészségüket, de jelentékeny jvulást nyertek, s zokt tovább hsználn szándékoznk. Kérem tehát nékem ujolg öt csomgot külden. Tőlem és mndzoktól, kk szerencsések vlánk, plulá áltl egészségünket vssznyerhetn, legforróbb köszönetünket. Seutnger Márton. Bég-Hzentgyörgy, 882 febr. 6. T. urm! Nem fejezhetem k eléggé benső köszönetemet, pruláért, mután sten segélyével nóm, k már évek ót msererében szenvedett, vértszttó prulák áltl bból kgyógytttott, s hbár még most s szed még zokból, egészsége mr nnyr helyre vn állítv, hogy ftl frsseséggel mnden munkáját L?n-vhlítum Pserhofer J.-től. Sok év ót rjtjuuslu, ^ ^ ^^,$, m n den dült sebre mnt legbzt. szer elsmerve. köcsöggel 40 kr., bérm. küldéssel 65 kr. J.l v v h'hv'm» legmegbízhtóbb szer w.yv-uusd, golyvnl ERy ÜTeg. gel 40 kr., bérmentes küldéssel 65 kr. Élet PWTWl "^" (P csöppek); megron- tott gyomor, rossz emésztés és mndennemű ltest bántlom ellen ktűnő ház szer. üvegcsével 20 kr. Keskeny-átffszörp, $2%zrJ? rutos rekedtség, görcsös köhögés, stb. ellen. Egy plczkkl 50 kr. 2 plczkkl bérmentes küldéssel frt 50 kr. Amerk ktewény - kenőcs, %fc szer den köszvényes és csúzos bjok, tgszggtás, sehs, fülszggtás stb. ellen. frt 20 kr. Alpe s ng.éby-k8r, fsss \ 60 kr., plczkkl frt 40 kr. végezhet. E köszönő-rtomt vlmenny szenvedő érdekében kérem fölhsználn, s kérem egyúttl, küldjön 2 csomg prulát és 2 drb cln szppnt. Kváló tsztelettel lekötelezettje Novk Aljos, főkertész. Tekntetes úr! Előre bocsátv zt, mszernt vlószínűleg vlmenny gyógyszere hsonló jósággl br z ön hres fgybl- nvl, mely csládombn több dült fgydgnk gyorsn véget vetett, dczár vlmenny úgynevezett egyetemes szer ránt bzlmtlnságomnk, elhtároztm mgmt z ön vértszttó lbdcshoz folymodn, hogy ezen pró golyóbsok segélyével megostromoljm sok év rnyeres bntlmmt. Egyátlábn nem restelem önnek bevlln, mszernt rég bjom 4 het hsznált után egész lükéletúsen megszűnt, s én ezen lbdcsokt smerősem körében legbuzgóbbn jánlom. Az ellen nncs semmellenvetésem, h ön ezen sormt, jóllehet névláírás nélkül nylvánosság elé óhjtj bocsátn. Mély t. Bécs, 88 febr. 20. C. v. T. Szem-esszenez ^ffffttj^ Porlábzzdá^elen.,!,^,! 0^ Tnnochnn kenőcs ^\ 0 0 f :^ ót vlmenny hjnövesztő szer között orvosok áltl legjobbnk elsmerve. Egy elegánsn kállított ngy szelenczével 2 frt. Egyetemes tpsz f ^ t ^ ;$? sebekre, mndennemű gyomordgntokr rég, dőnként fölfkdó lábdgntoknál, köröm-méregnél, sebes és gyuldt nő mellnél, s egyéb hsonló bjoknál jelesnek bzonyulv. köcs. 50 kr., bérm. küldéssel 75 kr. Egyetemes tsztító s6 f, A^ rossz emésztés mnd. következménye, u. m. főfájás, szédülés gyomorgörcs, gyomorhév, rnyeres trtlmk, székrekedés stb. ellen. csomggl frt. Sósborszesz. p,,.,., <*, v. ^^ ^_^ ^^_ ügy plczkn 60 kr. Az tt felsorolt készítményeken kvül még brodlom vlmenny lpbn hrdetett belés külföld gyógyszer-különlegesség készletben vn, s mnden netán rktáron nem levő czkkek kívántr pontosn és olcsón beszereztetnek. t0f~ Post küldemények pénz előleges beküldése- vgv utánvét mellett pontosn eszközöltetnek. ~W Az összegnek előzetes beküldése mellett vteldíj csekélyebb, mnt utánvét mellett. 0f~ A felsorolt különlegességek legngyobb része kphtó Budpesten Török Jósef gyógyszert., krály-utcz 2. lnh rwn ' Í!«"6K "' ftffffffttfrrrf : Ü n : : " "' íírrn -'-ü ms! BUMBBB S trrttr Wesbden forrásktít-sópsztllák Wesbden város es fürdő-gzgtóság hvtlos ellenőrzése mellett készítve. A wesbden forráskntsó-psztllák lklmzásukt zon betegségekben tlálják, melyeknek gyógyítás wesbden források áltl elelérhető. Nevezetesen kedvező htássl vnnk légzőszervek hurutjnál, mután köhögés ngert csökkentk s kköpést megkönnyítk. Hosszbb hsználtnál gyomornedvek bővebb elválsztását, s ezáltl z emésztés elősegítését dézk elő. Egy dobozzl 60 kr. Továbbá szntén hvtlos ellenőrzés mellett -wesbden forráskút - szppn drbj 50 kr.; wesbden forrás-terméssé fürdőkre, klój frt.50; wesbden forráskút só bevevésre, egy pohárrl fornt 20 krjczár. Szállítj wesbden forráshvtl Wesbdenben. Egyedül főrktár Ausztr- Mgyrország részére: Brdy C. gyógyszerész Kremserben (Mnren). Vlód mnőségben kphtó Budpesten: Esdorfer G. gyógysz3résznél, gyógyszertár «Szenl-Háromsghoz, Török József gyógyszert., krály-utcz 2, Bud Eml gyógysz. város gyógyszertárbn ; Szőllösy stván gyógyszertár Mgyrország védsszonyához>, Krsztnváros, Krácsony-utcz,. sz. Lúgoson: Vértes Ljos gyógyszert. < sshoz. Orvos tutícs hölgyeknek!! Az nrczbsr ápolásár, bőrtkák szeplő s májfolt eltávolításr kzárólgosn Stáhl^-fele rczkenlks hsználtssek. jthtó város gl<í<jyszertárbn" KutUpesten, városház-tér. Hrdetések felvétetnek kdóhvtlbn, Budpesten, V., egyetem-utoz 4. sz. ltt Frnlrn-Tárnlt nyomdáj. (Budpest, egyetem-utcz 4.) Támszkodv m bzlomr, melylyel m horgony-pn-expellerünk körülbelül 20 év ót tlálkozk, hszszük, hogy ezáltl zokt s kísérlettételre fölszólíthtjuk, kk e kedvelt házszert még nem smerk. Nem ttkos szer, hnem szgornn htele, szkszerűen összeállított készítmény, mely joggl m den köszvényes és esúzbn szenvedőnek, mnt egy. áltlán megbízhtó, jánlásr méltó. Legjobb bzonyíték rr, hogy e szer teljes bzlmt érdemel, bzonyár z s, hogy sok beteg, mután más ngyhgon dcsért orvosságot megksérlett, még s csk rég jóhrű Pn-expellerhez folymodk. Éppen z összehsonlítás áltl győződnek meg, hogy szntúgy közvenyes fájdlmk, mnt tgszggtás stb., vlmnt fog-, fej- és bátfájások, oldlnyllások stb. legbztosbbn Pn-expeller-bedörzsölésekre szűnnek meg. Olcsó ár 40 kr., 70 kr., lletve frt 20 kr. - lehetővé tesz, hogy kevésbbé jómódúk s megszerezzék, vlmnt számtln sker kezeskednek ról, hogy érte pénz nem lesz háb kdv. Óvkodjunk ártlm utánztoktól, s Pn-expellert csk horgony trtsunk vlódnk. Készletben legtöbb gyógyszertárbn. Központ rktár: gyógyszertár z «rny oroszlánhoz, Prágábn. Közelebb felvlágosítást d Török József gyógyszerész, Budpest, krály-utcz 2. szám ltt. Meglepő szép! színpompás! DAPHANE" ÜVEGFESTÉS UTÁNZATA. UTASÍTÁS és ÁRJEGYZÉK NGYEN. BARNA FOGORVOS Budpest, vácz utcz 24. szám. Késxt egyes fogkt, fogsorokt plombokt, jótállás mellett; árk n* ' sékeltek. Kívántr részletfzetésre. ( 6. SZÁM BUDAPEST, FEBRUÁR 5. XXXV. ÉVFOLYAM. Előfzetés /eltetelek: VASÁRNAP UJSÁG és!s ) l egész évre 2 frt POLTKA ÚJDONSÁGOK együtt: / '«' évre... 6 Csupán VASÁRNAP UJSÁG KSFALUDY KÁROLY. ( ) AFÉKFU, kt születésének százéves fordulóján most ünnepel Ksfludy-társság s vele z egész nemzet, első kmgsló képvselője mz ránynk, mely rodlmunk és költészetünk átlkulását muttj. Pályáj fordultot jelez nemcsk költészetünkben, de mgyr journlstkábn s, melynek ő volt első gz, öntudtos műrelője és úttörője. Bármly kváló müveket lkotott korához mérve költészet mjd mnden nemében: egész htását mégs összes munkásság, egész életének szkdtln küzdelme és skere után kell megítélnünk. Nemcsk körülötte sereglő kkor nevezetes emberek működéséből, kknek ő volt útmuttójuk és vezérük z Aurór-körben, de z emlékére lkult Ksfludy-társság jótékony munkásságából s vsszlövell egy-egy sugár z ő lnkdtln buzglmár, munkkedvére, pályájánk szembetűnően ngy htásár. E htás nemzet rodlm fejlődésébe olvdv, történelmünknek egyk fényes lpját muttj, melyen színrőlszínre olvshtj hálás mrdék Ksfludy Károlynk nemcsk jeles vívmányt, nemcsk első nevezetesb drám skeret, melyek z egész nemzetet felvllnyozták s elhgytott színészetünket mntegy újr fölemelték, de olvshtj folyvást küzdő férfúnk számtln vszontgságt hánytttását és elhgytottságát s. Vlóbn Ksfludy Károlynk már születésekor érezne kellett z rgy sors mnden ellenszenvét február htodkán született Téthen, Győrmegyében, egy szerd np reggelén s ugynzon np estéjén hlt meg édes nyj. E körülmény elhtározó htássl volt egész életére. Atyj, k múgy s büszke, hjthttln, mgáb zárkózó ember lehetett, ettől fogv komor, zsrnok és kíméletlen lett még sját gyermeke (kvált Károly) ránt s. Mg válsztott fnk pályát, kár egyezett z meg hjlmukkl, kár nem. Károlyt gzdánk szánt, de gyermek-fju vlm megmgyrázhttln sóvár vágygyl oly pályáról álmodozott, mely vlh dcsőség bbérjvl övezze homlokát. Még nem sejté: vájjon művész, vgy más, pl. kton életben tehet-e szert vlód hírnévre; de zt tudt, hogy gzdálkodás nem z ö könnyelmű, költekezn szerető hjlmnk vló. A dezos, kemény fu lssnknt egész összeütközésbe jött tyjávl epén könnyelműsége, mkcsság, engedetlensége mtt. Jellemének ez árnyoldlt zonbn már gyermekkorábn ngy szívbel jóság, egész évre félévre... 8 frt 4 Csupán POLTKA ÚJDONSÁGOK egész évre 6 ] félévre... 3 ~%UK&&0. S%t.J&jÍ4y - ^/*rj<mo *f-2 Külföld előfzetésekhez postlg meghtározott vteldíj s cstolndó Pf rt.-,^'

2 VASÁBNAP UJSÁG. 86 KSFALUDY KÁROLY SZÜLŐHÁZA TÉTHEN. mások sorsán vló mély megndultság s eb ből folyólg benső rokonszenv mérsékelték. Épen ellentétben tyj elzárkózó természetével: ö már gyermekkorábn s társságbn tlált mnden kedvét, mnden örömét. «Károly írj Sándor bátyj oly jó szvü gyermek volt, kogy rháját s eljándékozt szegény tnuló-társ nk, kket szeretett; ellenben oly úrvágy volt benne, hogy megjándékozottktól szolgáltot kvánt. Ö benne már ekkor kfejlett mértékte len dkozásnk, hogy ne mondjm, tékozlásnk hjlndóság, melynek zonbn legnkább jószí vűség és mnden jót másokkl megosztn vágyás volt vlóságos kútfeje." íme később rodlom vezére, k szívesen gyűjt mg köré legnevezetesb írókt, de kktől meg s kívánj, hogy ítéletét és vélemé nyét mndg fgyelmökre méltssák. Jó szívvel segít társt nemcsk z rodlom, de közélet terén s; fárd, küzd, mndent elkövet érettük: de folyvást táplálj m tudtot, hogy ő lssn knt fölserdülő rodlomnk egyhngúlg els mert vezére lett s e tudt folyton folyvást éreztet vele szellem fensőbbségét s. Ksfludy Károly sokt és sokág tnult z élet skolájábn. Tzenht éves korábn már kton lett, 32. gylogezrednél, melylyel együtt ő s kállt néhányszor csták hevét. Mjd, mdőn czélját tt kvhetetlennek trtj, ht-hét év szol gált után megválván kton élettől, Bécsbe megy, hogy festőnek képezze mgát. Az tt töl tött néhány hónp ltt zonbn sokkl nkább erőt vett rjt jó drb dőg trtó zsrnok htlom lól felszbdult fjú mohó kedvcspongás, mnt művészet ránt htlmsb ösztön, mely czéljához ugyn rgszkodónk, de czélt előmozdító eszközökhöz elég hűtlennek tünteté föl. Mnd mellett bécs élete fejté k benne szunnydó drámírót, k pár év rulv elddg hlltln skert rt egy m már csk rodlom történet becsű drámájávl. E pár év, mely Budpesten vló megtele püléség lefolyt, rendkívül sokt hsznált nek úgy s mnt embernek, úgy s mnt költőnek, úgys mnt festőnek. Atyjávl vló összeütközése folyvást trtott s nem s szkdt meg csk sírnál, bár néh-néh, mnt lább közlött levele muttj, közeledett s hozzá s e körül mén y, bármennyszer forgtt z fjú elmé jében, mndg ném lehngoltságb, melnkholáb, sülyeszté. Ehhez járult, hogy szerel mében cslódv: elhgytottnk látt mgát mndenktől, csk egytől nem: z ő őrngylá tól, szerető Trézs nénjétől, khez szorultságá bn mndg bztosn fordulhtott kár jó tnács ért, kár pénzbel segítségért. Dcsőségért epedő szívét zonbn k nem elégítheté testvérjének még oly benső rgszkodás sem. Küzdene kell megélhetéssel, dósságokkl s nncs remé nye, hogy hmrjábn boldogulhsson mg erejéből. Olszországb készül ktonánk, de szerencsére, terve dugáb dőlvén, Olsz országb megy, hogy mgát festőnek képezze. Elkeseredése zonbn hzfság mély melnkholájáb olvd s csendes, jhe nnál gzbb vágyvl sóhjtv néz hon felé, mnth csk egy később költő szép szv csengenének fülébe: M o s t, b o g y t á v o l v g y o k tőled, Most szeretlek gzán. S mkor jelen százd húszs évenek vége felé Budpesten telepszk meg, hogy öntudtr ébredt tehetségével tért nysson működésének, lg telk bele három-négy rövd év, észrevétle nül első lesz író-társ közt, kknek ö mutt rányt költészetünk nemzetvé tételére. Ekkor kezdődk Ksfludy legvlódbb h tás. Nemcsk sokoldlúságávl, elsmert teknté lyével vívj k társ közt vezérszerepet, de műveltségével, tpsztltvl, fnomságávl s mndenre kterjedő buzglmávl s. Nemcsk mnt drámíró rt skert: hnem mnt lyrkus és elbeszélő s. Nemcsk először födöz fel v lód mgyr jellemeket s hozz színre: hnem először próbál hzfs dlt írn, mely egy pár évtzeden keresztül bejárj z egész országot. A Rákos szántó épen úgy rég dcsőség el hunytán keserg, mnt Mohács, épen úgy jel lemz korát, mnt költé szetünk kkor rányát. Mndez zonbn Ks fludy Károly htását nem lkotj, csk erő sít. A mt lyr és el beszélő nemben írt, bár kvált z előbbben né hány jeles mű került k tollából, távolról sem versenyezhet vvl, mvel drám költé szetet gzdgított, össz- KSFALUDY KÁROLY A RAVATALON. Egykorú rjz. 6. SZÁM x x x v. ÉVFOLYAM. hngzásb hozv zt rodlmunk fejlődésével. Drámábn ö nyújtott legelőször mgyr társdlom rjzát, mely még túlzásbn s gznk tetszett. K ne smerne törzsökös mgyr, de nyers, szókmondó, de jószívű vdék gvllért: Mokányt? K ne smerné nemzetségéből kvetkőzött, s degent utánzó mágnást: báró Szélbázyt? K nem tudj, hogy ő volt z első, k Pártütőkben már mnt egy megjelölte z utt, melyen később nép színmű kfejlődött? Nemcsk vígjátéknk meglpítóját tlált föl benne rodlmunk, de trgédáét s. Az réné nemcsk rodlomtörténet, de esthetk értékkel s br. Azonbn, h mnt költőre jótékony htássl voltk m vszontgságok, melyeken fjú éveben átment: kétszeresen jótékonyk voltk rá, mnt z kkor írók vezérére, útmuttójár nézve. E tekntetben htását sznte korszklkotó nk lehet mondn. Ő lpított meg z Aurór-kört, mely foly vást őt teknté fejének. Az Aurór meglpítás nemcsk költészetünk új rányát jelöl, de htlms tényező volt bbn s, hogy Budpest z ország fővárosává fejlődött, így készítette elő mgyr költészet nemzetvé létele mgyr társdlom újjálkulását. Senk sem volt kkor lklmsbb rr, hogy legde rekbb írók egész csoportját gyűjtse mg köré, mnt Ksfludy Károly, és senk sem tlált eb ben nnyr örömét, mnt ő. Tgdhttln, hogy költészet egyk-másk nemében már jó brát túlszárnylták : de összes htását egész Vörösmrtyg meg sem közelítette egy s. Bár mennyre buzgólkodtk s már előtte egyesek, hogy z egész nemzetet bevonják z rodlom körébe: csk nek skerült mgyr nőket elő ször ellátn oly olvsmányokkl, melyek egy műveltebb kor hjnlánk földerültét muttták. Ő dott legelőször példát Aurórá-j&v&l gondo sbb szerkesztésre, melynek hányát vgy negyven éven keresztül sjnosán érezték poltk lpjnkbn. Ksfludy Károly érdeket keltett mgyr költészet ránt s pedg hthtósbbn, mnt bárk z ö fölléptég. Mntegy rámuttott rr szoros vszonyr, mely rodlmunkt nemzet fejlő déséhez cstolt. E vszony zót folyvást erős bült, zmosodott. Öt ugyn férfkor delén, negy venkét éves korábn kszólított hlál mellette vrrsztó Vörösmrty, Bjz, Toldy, legbensőbb brát krjból. De zászló, melyet ő tűzött k először, még ngyobb tehetségű férfk kezébe ke rült, kk zt még mgsbbr emelték. Műve közül egy rész már most s elvult: de működésé nek összes htás nemzet fejlődésbe olvdt s nnk egyk elemévé vált. Ezért ünnepl méltán emlékét Ksfludy-társság s vele z egész hz! V s. 6. SZÁM x x x v. ÉVFOLYAM. 87 VASÁBNAP UJSÁG. A KSFALUDY-TÁRSASÁG TÖRTÉNETÉBŐL. A Ksfludy-társság z Auror-kör folyt tás, vgy leglább ugynzon rány képvselője, mely mgyr rodlom újbbkor fejlődésé nek kezdetét jelöl. Tlán nncs egyetlen egy társult nálunk, mely szentírásbel mustármg pokláját híveb ben llusztrálná, mnt Ksfludy-társság. Öt ven éves pályáj folyvást hldást mutt. A kez detben szűk körű, nkább csk mgán jellegű egyesület korántsem sejtheté, mlyen terebélyes fává szökken ksded csemete, mely sznte félénken, bágydtn tudott z égető np hevé ben néhány gyönge ágcskát hjtn. Másfelől egyetlen egy társult sem muttj jobbn: mt tehet nemes önérzet, melyet egy nemzet oltlm véd. Az önmgáb vetett erős ht, ön tudtos működéssel párosulv s hz folytonos rokonszenvétől ksérve; ngy ezélhoz mért lnkdtln buzglom, nemzet legtehetségesb ftól élesztve s néhány korszklkotó mű kö zönség oszttln lelkesedésétől fogdv: íme Ksfludy-társság félszázdos történelme. A h tás, melyet elődézett, mnden elfogultln télő előtt szembetűnő, vlód, áltlános és jótékony. Ttk pedg egyfelől bbn rejlk, hogy élén folyvást nemzet legktűnőbb ró, költő és mübráló állottk; másfelől pedg bbn, hogy összhngztos működése mjd mnden tehetősb hzft nyg áldoztr serkentett, méltó jut lomml koszorúzv törekvést, melynek oly sokt köszönhetünk. Ksfludy Károly, k oly szerencsésen tudt legkválóbb kortárst körébe vonn: 830. nov. 2-én költözött el z élők sorából. Brát mé lyen lesújtv állták körül rvtlát, de fogdást tettek, hogy emléket állítnk férf-kor delén elhunyt ngynevű költőnek. Nemcsk müvet dják k összegyűjtve, de emlékszoborrl s meg tsztelk, melyet vlmely nylvános helyen állítnk föl, hogy hrdesse jeles férfú el nem múló dcsőségét. Tíz brátj egyesült e czélr: Bjz József, Bártf László, Bugát Pál, Forgó György, Helmeczy Mhály, Toldy Ferencz, Ste'ttner (Zádor) György, Szlylmve, Vörösmrty M hály és lv therr László. Ezek közül némelyeket ugynzon pály skere és szenvedése, másokt pedg csupán szíves brátság benső érzelme cstoltk z elhunythoz: de mndnyájn hévvel buzgólkodtk zon, hogy felejthetetlen jó brát juk emléke mennél mrdndóbbá legyen nem zet szvében. Bövd dő, lg egy év ltt Ksfludy Károly müve már közönség kezébe jutottk, szobor pedg Ferenczy stván műtermében készen állt s csk lklms helyről kellé gondoskodnuk, hogy zt fölállíthssák. Erre előbb városlget kínál kozott legczélszerűbbnek. Azonbn 836-bn pozsony országgyűlésen tekntetes krok és rendek Mgyr Nemzet Múzeum számár egy pompás épület emelését htározták el s ez z egyesület előbben tervét megváltozttá". «Hol állht rj Toldy egy mgyr ró emléke kár méltóbb és rokonbb, kár bztosbb helyen mnt ott?» Hzfú bzodlomml fordult tehát z egyesület József nádorhoz, múzeum törvé nyes pártfogójához, oltlmáb jánlv kész szobrot, zzl kéréssel, hogy ((méltózttnék zt M. N. Múzeum számár kegyesen elfogdn, nek nnk vlmely díszes szbd terén helyet kmuttn, s úgy rendelkezn, mszernt z, mnt örök sjátj ez országos ntézetnek, nnk őrző s fentrtó gondj ltt álljon.» A nádor kedvezőleg fogdván z egyesület kérelmét s így «z emlék M. N. Múzeum szárny ltt mnden korr bztosítv levén»: zt htte z egyesület, hogy működése tt még korán sem érhet véget; zért továbbr s fennmrdónk nylvántá m gát. Az dkozásokból befolyt pénzmennység nemcsk z összes művek s szobrász költséget födözték, de még ezenfölül s mrdt mntegy 790 forntny összeg, melynek kmtt foly vást z rodlom érdekében kívánták gyümöl csöztetn. A néhány jó brát tehát 836. nov. 2-én «frncz Acdéme des jeux florux példájár egy, legnkább oly ksebb nemű poétá műveket, melyek mgyr Akdémától jutlmt nem nyerhetnek, vlmnt különféle korszerű, esthetc s rokon tárgyú dolgoztokt jutl mzó társságot lkotott». dőközben zonbn z mmár Ksfludy-társsággá lkult jó brátok csoportj mjdnem felére olvdt. Forgó György meghlt, Szly mre nem vehetett részt társság munkálkodá- Bjz. Toldy. Vörösmrty. KSFALUDY KÁROLY HALÁLOS ÁGYÁN BARÁTATÓL KÖRNYEZVE. Brbás Mklós 830. év rjz. sábn, Bugát Pál és Wltherr László pedg kje lentették, hogy most már széprodlm ntézetté^vált egyesület kötelességet nem teljesíthe tk, így válsztott tehát társság klencz uj tgot és pedg: Czuczor Gergelyt, gr. Dessertg Aurélt, láy Andrást, b. Jósk Mklóst, Kovács Pált, Kölcsey Ferenczet, Péczely Józsefet, Szenvey Józsefet és Szontgh Gusztávot. A Ksfludy-társság lkuló gyűlése 837. febr. 6-án trttott s gzgtóvá z első három évre közkrttl Fáy Andrást, jegyzővé pedg Tóth Lőrnczet válsztá, k társságnk csk 84-ben lett tgjává. Az lpszbályokból, melyeket Toldy, leglelkesebb, legbuzgóbb s legfárdhttlnbb tgtárs olvsott föl e gyűlésen, meggyőződhetünk, hogy társság ekkor még mg sem sejté, mly egész más feldt vár reá jövőben, mnt melyet most czéljául tűzött. «A Ksfludy-társság czélj így szól z első szksz hzánk kvált ftlbb rót éven ként jutlmk áltl szépltertur pály gon dosbb megfutásár ösztönözn; s így lterturát esthetk és költészet, eredet vgy for dított jeles dolgoztokkl gzdgítn." gz: e ezél leglább mgábn fogllt csráját később nemcsk ktűzött, de el s ért földtnk: zon bn Ksfludy-társság pár éves története csk ugyn lg s állott másból, mnt ftlbb írók szárnypróbálgtásnk jutlmzásából. S mdőn 838. febr. 6-án első' közgyűlését Pestvárme gye dísztermében, melyet z kdém esz közölt k már kkor pártfogás lá vett szépro dlm ntézet számár néhány lelkes honf és honleány jelenlétében megtrtott: vlószínűleg senk sem cstolt vérmes reményeket jövőjéhez. Nem z volt czélj, hogy tgj mguk dolgozznk s fejleszszék művészet ránt érzéket; hnem csk z, hogy z fjbb rókt ösztönözzék. Szép ezél ugyn ez utóbb s: de hogyn ösztönözhetk vl hthtósn z fjbb nemzedéket, h ők, legvtottbbk, elfelejtenek útmuttásról gon doskodn? A pálydíj zonbn megtette mg htását. Nem száz drb ugyn, de 28 vers mégs beér kezett egy-egy kérdésre. Pp Endre és Ngy mre, z első költő pálymű nyertese, egyszerre ném hírnévre tettek szert. Azonbn z utolsó lg vehetett hírt ngy dcsérettel ktüntetett s jutlmt nyert müve, z Árpád sorsáról, mkor néhány np múlv örök álomb szenderült. A Ksfludy-társság mélyen meghtv fogdt e szomorú hírt: de elhtározt, hogy mnd Ngy mre törvényes örökösének z első, mnd mág élő Szlágy stvánnk (kkor debreczen s kol növendékének) másodk díjt egy tgj ál tl ünnepélyesen átdtj. Az ünnepély vlóbn mégs trttott s bzonyár mndzok, kk Ks fludy-társság képvselőjének, Péczelynek buz dítást hllották: lángoló lelkesedéssel gyekez tek múzsák társságáb jutn. Ez ünnepély kcsben Mrezbány-ntézet ünnepélyéhez h sonlított s ngybn eme'.te költészettel fogll kozók nmbuszát. De bármennyre htottk s Ksfludy-társság jutlomtétele s z említett ünnepély z fjúság lelkesedésére s öntudtos működésére: mg társság cskhmr kezdte belátn, hogy így lgh fejthet k vlm feltű nőbb, élénkebb munkásságot. A csüggedetlenül fárdozó Toldy nem sokár, z 842. febr. 6-án trtott közgyűlésben, már formulázt s tervét. A több közt ezeket mond: «ne csk jutlmk kl gyekezzünk széprodlom emelésére htn, hnem hhoz tettleges önmunkásságunkkl s já ruljunk." íme z út, melyen társság gz czélj felé ndult. Csk így vált lehetségessé z rod lom egész erejével htn nemzetre. Toldy mnte gy újjá lkított z egész társságot. Először z rodlom ftl jelesb tehetséget válsztá kö: rébe (Erdély Jánost, Gl Józsefet, Gry Jánost, Hunflvy Pált, Ks Jánost, Ksflud)/ Sándort, Kss Károlyt, Lukács Mórczot, Ngy gnáczot, Szbó stvánt, Vchott Sándort és Vjd Pétert): zután pedg jobb sorsú hzfkhoz egy lelkes kérelmet ntézett. Ez utóbbnk vlm 2 5 lpítvány lett következménye. Az első lpítók közt tláljuk ^több közt Toldyt, Lu kács Mórczot, Trefort Ágostont, Bloch (Bllg) Mórt stb. Egyszersmnd tsztvselő kr s újr szerveztetvén: elnöknek már régebb gzgtó, b. Jósk Mklós, «helytrtó" (másod) elnöknek Schedus Ljos, gzgtónk Toldy, ttkárnk Tóth Lőrncz, segédttkárnk Ngy gnácz vá lsztttk. E szervezet egészen 865-g fenmrdt, mkor s társság ügyenek vezetése z elnökre, lelnökre és ttkárr bíztott. A Ksfludy-társság zonbn, hogy lssn knt nemzetvé lkuló főnemességet s ném ér dekkel fűzze mgához, oly mgs állású párt fogó után nézett, k nemcsk rokonszenvével ksérte melegen társság működését, hnem legmgsb körök előtt s mponált. Már 84-2-ben elhtározták, hogy z Eclpok egy-egy díszpél dányát elküldk nádornk és stván föherczegnek. A később tudósításokbn erre vontkozó lg olvssuk s, hogy nádor ós f benyúj tott munkát kegyelmesen fogdn s társság mbenlétéről tudkozódn méltóztttk." De mndemellett, mkor 846-bn fölkérte társ ság József nádort, hogy válllj el fölötte vló pártfogást: kjelenté, hogy «pártfogó czme*. nem kívánj ugyn vseln", hnem újr bzto sítj küldötteket jó krtáról. Még egy nevezetes átlkulásáról kell Ksfludy-társságnk pár szóvl megemlékeznünk. Egész 846-g nkább csk mgángyülekezetnek, mnt megerősített szbályokkl bró ntézetnek mondhtn társságot, mely bár lssnknt, de mégs fokozott mórtékben erősbült, zmoso dott. A nemzet részvéte meg nem szünőleg k sérte. Tgj legngyobb skereket vívták k z rodlom terén. Ugy vélte tehát, hogy htás mndenesetre ngyobb lenne, h szervezett szép rodlm ntézetté válhtn. E czélból 844.jn. 9-én z kkor elnök, Jósk zt ndítványozt, hogy "folymodjék társság ö felségéhez, hogy smertessék el törvényesen fennállónk, máltl mgántársult helyzetéből nylvános ntézette emeltetnék s közgzgtás pártolásábn s ré szesülhetne.» Az ndítvány természetesen egy hngú helyesléssel tlálkozott s nádorhoz és helytrtó tnácshoz következő kérvényt kül döttek:

3 88 mntán e ksded egyesület közönség bztosító részvételében tovább fennállhtás bztosítását látj: teljes meglpulásár nncsen egyéb hátr, mnt hogy Fenségedhez s N. M. M. Kr. Helytrtó Tnácshoz mély hódolttl s hzfú erős bzodlomml folymodjék, kegyeskednének Fenséged s N. M. Kormányszék láztos kérelmünket Urunk krályunk mgs szne elébe pártolv terjeszten : Hogy társság szbályt, O Felsége helybenhgyn, megerősíten s e legfelsőbb hozzájárultávl széprodlm mgánntézetünket nylvánossá emeln legkegyelmesebben méltózttnék." stb. A helytrtó-tnács ném módosításokt kvánván: z lpszbályok njr módosíttttk, melyeket zután 846- bn erősített meg ő felsége. Hogy zonbn társság z országos tszt névtárb bektttssók: «megengedn nem méltózttott.» Egész 860-g zután z ekkor megerősített lpszbályok voltk z ránydók. A forrdlom előtt néhány évben mgsr emelkedett társság hírneve: de 848 febr. 6-ától egész 862 febr. 6-g ünnepélyes üléset kénytelen volt megszüntetn. 849 febr. 6-án Budpest nem volt z ország főváros, hnem, mnt Greguss Ágost, később ttkár mond «császár tábor.* A svár dőben, mkor lábbl tposták nemzet jognkt : hsztlnul törekedett VASÁRNAP UJSÁG. KSFALUDY KÁROLY SÍRJA A KEREPES-UT TEMETŐBEN. 6. SZÁM xxxv. ÉVFOLYAM. Ksfludy-társság s zon, hogy szbdság legyen öszszejöveteleket trtn. Mkor győzők ngerültsége csllpuln s nemzet elfásultság múln kezdett: b. Eötvös József, társság elnöke s Toldy, társság gzgtój, lelkes mndene, nem késtek z lpszbályok megerősítését kérelmezn. Négy évg várkoztk zután feleletre, de mnd háb febr. 6-án újr smételte z elnökség előbb kérelmét, mre egy év múlv zt válszt kpt, hogy társság lpszbály «nem lklmsk legfelső ^elyen vló előterjesztésre.» Új lpszbályokt kellett tehát készítenük. E czélr megengedték, hogy társság tgj összegyűlhessenek egy cs. bztos jelenlétében. Több, gz vergődés után, végre 860. ápr. 6-án kelt legfelsőbb rendelettel társság fennállás eltűrhetönek mondtott. így szervezkedett végre társság. Tgj nk szám még 846-bn negyvenre htározttott: közülök zonbn szomorú dőket többen nem élhették át. Első gondj volt most tehát társságnk, hogy új munkásokkl gyrpíts erejét. így válsztttk meg következők: Csengery Antl, Greguss Ágost, Gyul Pál, Jók Mór, Kznczy Gábor, Kemény Zsgmond b., Slmon Ferencz, Szász Károly ós Tóth Kálmán. Jellemző z 860-bn megerősített lpszbályokbn, hogy tgoknk «osztrák állmpolgároknk ) kellett lennök. A m pedg z állm 6. SZÍM xxxv. ÉVFOLYAM. VASÁENAP UJSÁG. 89 gzgtó felügyeletét llet: «z állm gzgtás részéről rendelt országfejedelm bztosnk jog vn társság mnden ülésében jelen lehetn, mnélfogv őt z ülések npjáról jó eleve értesíten kell. Egyszersmnd eléje kell terjeszten, h kívánj, társság rományt és levelezéset, sőt közbeszólásár mgsb htóság eldöntésg deglen z ülés htározt s felfüggesztendők.» E szbályok öt évg voltk érvényben. 866-bn nyerte meg társság m szervezetét. íme Ksfludy-társság rövdre vont külső történetének vázlt. A m társság gz, benső történetét llet: rodlmunkr gykorolt htását pártlnnk kell mondnunk. Említsük-e, hogy népköltészet remeket először kezdte nyomósbbn s gondosbbn gyűjten, mgyrázn s fejtegetn? Említsük-e mnd m nevezetes műveket, melyek & társságnk köszönhetk létöket, mely oly csekély tőkével rendelkezett kezdetben s még 863 végén sem volt többje írtnál, s m már állndó tőkéje meghldj százezret? Lpokt foglln el csk puszt felsorolás s jelesb költő, rodlomtörténet vgy krtk müveknek, melyek társság ösztönzésére készültek. Említsük-e Szuhy Mátyást, Bosnyák Zsófát, Elfrdát, A délbábok hősét, A blldáról, A mgyr széppróz elbeszélés történetét, Az elveszett lkotmányt, s mndenek fölött Toldt? Kell-e mondnunk, hogy társság eszközölte Shkspere, Molére, Plutus, Sophocles, Cervntes stb. művenek olyn fordítását, mely bátrn versenyez külföld hsonnemü fordításvl s?hát zok remek emlékbeszédek, melyek egyes kválóbb emberek fölött trtttk, s melyek rodlmunknk vlód dsze, rászorulnk-e rányoznk, mly gyümölcsözővé lehet szellem fejlődésre. S mdőn ném jogosult önérzettel tekntünk múltr s bzlomml fordulunk jövő felé: nem fejezhetjük be e ngyon s futólgos szemlénket nélkül, hogy áldást ne kívánjunk z lpítók emlékezetére. Dr. VÁCZY JÁNOS. AZ 823 ÉV AURORA CZÍMLAPJA. Sok rjznk m már lehetetlen megmondn festőjét s különösen nehéz Ksfludyét, k sohsem nevezte meg mgát kép ltt. Brátnk, különösen Toldynk följegyzéseből tudunk meg egyet-mást erre vontkozólg. Az Aurórából tt bemuttott képek: z 823. év Aurór lmnch czímképe, László Cserhlmon, Vörösmrty epk művéhez, Tátk Ksfludy Sándor smeretes hsonló czmű regéjéhez. Vlószínű, hogy ezek közül s egyk-másk Ksfludy - tól vló. Anny bzonyos, hogy z Aurór htását z lyen és hsonló rjzok ngybn emelték. Ksfludy hét évfolymát szerkesztette e szóbn levő zsebkönyvnek s mdőn meghlt: Horváth stván s, Bjz s tovább krták szerkeszten jól ndult vállltot s két Aurór s megjelent, mből zután pör lett s mndkét Aurór megszűnt. Érdekesnek trtjuk z tt bemuttott képekhez lenyomtn zt s, mt z Aurór zsebkönyv zokhoz képszövegül dott. Az 823. év rézmetszetű czmkóp mgyrázt így szól:. Rezek mgyráztj. Czmrezek. Aurór nyájs tekntettel 's csendes méltósággl szövétneket és rózsfüzért trtván kezében, fellebbent föld színére. Az éj stennője sötéten körülleplezve, mákkl koszorúzott Morpheuszt és celoszt zárv krj közé, letün derülő fény elől. Ezen Allegór nyelvünk' tenyészetét képez melly most felséges Urlkodó Ház és Hzánk szeretett Nádorspánj' kegyelmes pártfogás ltt, fentebb díszre hjnllott. LÁSZLÓ CSERHALMON. «TÁTKA.» KÉPEK KSFALUDY KÁROLY «AURÓRÁ» - JÁBÓL. Ksfludy Károly mellszobr. Ksfludy Károly festménye, tnttrtój, sétbotj, könyve. KSFALUDY KÁROLY RELQUÁ A KSFALUDY-TÁRSASÁG TERMÉBEN. rr, hogy csk puszt czmöket s felsoroljuk? Vlóbn z elfogultln vzsgáló egy perczg sem lehet tévedésben Ksfludy-társság gz htását lletőleg. Félszázdos p lyáj ltt koszorújáb fűzte legkválóbb írónkt, kk reá vszont dcsőséget ársztottk. Arnyt és Mdáchot mntegy felfödözte s nny más jelesünket fölemelte, ügy tetszk, mnth korlátlnul urlkodnék rodlmunk fölött, s mnth csk kzárólgos rányítój voln közízlés fejlődésének. Nemcsk zért művel rodlmunkt, hogy z nemzetünk érzelmenek s eszmének legteljesebb kfejezője legyen s fentrts jövőnek zt, mért korunk lelkesült, mn elmélkedett, mért küzdött, hnem zért s, hogy mgyr jellemet mg tsztságábn megőrzze. Ezen fölül műfordítások áltl körünkbe vonj külföld legdrágább kncset, hogy «z ó és uj vlágrodlom remeke között ne legyen olyn, melynek élvezetéhez mgyr nyelv áltl jutn nem lehetne.» E félszázd története megmuttt: mre képes z öntudtos munkásság, melyet nemzet rokonszenve ksór. Megmuttt, hogy z egyesült működés, melyet nemzet legtehetségesb f KSFALUDY KÁROLY AURÓRÁJABÓL. Ksfludy Károly Auroráj, melyből mostn számunk több muttványt közöl, z első gzán ízléssel és művész érzékkel szerkesztett mgyr zsebkönyv volt. Szerkesztője különösen mgyr nővlágnk kívánt vele kedveskedn s ezért külső kállítását s díszesnek tervezte. A zsebkönyv 822-ben ndult meg, krályné 0 felségének jánlv. Színes selyembe kötve, erős fnom ppírr nyomv s rnyozott szélű volt, tele mgyr történelemből s z kkor közéletből vett kmgsló lkok rczképével és számos llusztráczóvl. A képeknek egy részét mg szerkesztő Ksfludy rjzolt s Bécsben metszette. Szívesen fogllkozott festészettel, fjú álmnk ez deáljávl, melyhez még kkor s erősen vonzódott, mkor költészetben kvívott skere már népszerűvé tették. A nevezetesb mgyr költő müveket egész előszeretettel llusztrált, hbár gyekezete sokbn mögötte mrdt s skernek. Különösen Vörösmrtynk ekkorbn készülő epk művet látt el rjzokkl, utánozv képzőművészetben Vörösmrty deáls felfogását, melylyel mgyr dcsőség ngy lkjt nemzet elé vrázsolt. 2. Tátk. A' boldogult kát Öreg s Hogy szívek még dobogott, És, z Arny bul kombn 0 Soml csllogott, Összeülvén, 's összehordván Hrczk' egy rkásr, Köny gördüle gg szemekből, így köszöntek egymásr: Adgy sten, hogy ' Mgyrt A' Félvlág urlly, 'S vérrel szerzett szbdság Soh kárát ne vlly Adgy sten Brátságunk Hlálunkg állhsson, 'S reménnyel tölt gyermeknkből Egy boldog Pár válhsson!* Szánthó Gáspár és Rez Bálnt, kk mnden tettbe, mnden gondoltb szeretett Hzájokt beszőtték, tt buzgókodnk; csendes lelkesülés látsztó képökben, és ' brátság, melly őket öszvelánczolá ' Hz' szent emlékével, még nkább szentesül A goth-szob' mélyében játsznk gyermekek, kket ' két jámbor öreg egymásnk szánt vl. A' leányk rózsát nyújtv ' fánk, szelíden néz fel reá, míg z krdocskát emelget krjávl

4 VASÁRNAP UJSÁG. 90 (. SZÁM XXXV. ÉVFOLYAM. nete. De, hogy ennek demokrt vlágnézetek herldk kézkönyve" czímü kdványábn s olvshtó, és eddg mndenütt kétségbevonhtt kel és rányztokkl semmféle összeköttetésben ln hstorkus ténynek volt elsmerve. E legend sem kell szükségképen álln, zt legjobbn b zt mesél, hogy vk Bél králynk egy Márkus zonyítj Frnczország, mely vlágrázó forr nevű unokáj 4 körül Mgyrországból Frnk 3. dlm dczár s százdok ót hü ápolój és honb kvándorolt voln, hol des Arnes et Cserhlom. fejlesztője genelógánk es társtudománynk. Croy Ktlnt, egy frncz főnemes leányát elvette, és mután e cslád leányágr jutott Arbocz s, ' szomorú cstzj zendülve fülében A lendület, mely fentnevezett tudományok és Ktln utolsó srj volt, brtokvl cs Megfut Ernyetöl, 's rbját fölkpt ölébe. fejlesztésében mntegy két évtzed ót oly szem- lád nevét s mgáévá tette, m áltl Croy, 'S nem vl mnt zelőtt szerelemmel képe mosolygó: Féltés ült zon, és vesztő borulás szvének. betünőleg muttkozk, első sorbn Mgyr Chmy, Arschott, Crouy és Hvré csládok ős A.' lány' esdeklő szemet most senk sem érté, Tudományos Akdém történelm bzottság, pj lett. Tjtékzó prpán lebegett reszketve, skoltv, A Croy vgy Crouy de Hongre cslád czívd szél hordt hját, vd szél hordozt ruhát, Mgyr Történelm Társult, vlmnt M 'S bjnok' vs krj feküdt bús keble' verésn. mere tényleg emlékeztet s mgyrország erede Fenn vl már László, 's vállát beköt </. leszállott, gyr Herldk és Genelóg Társság műkö tére. A negyedezett czímerpjzs középczímerrel Most hogy' előtte rohnt ' láng' g ötrelmvel Arbocz, désének eredménye. bír, melyet nyolcz ezüst és pros szelemen h Rá szonyú szemeket vetvén v gczte kötését, E működésnek nem épen legjelentéktelenebb sít. Az első negyedben kék mezőn három 'S lór kpott. Hngos dobogását messze khllá A' szldó Arbocz «Hj! hát elvesztlek Etelke, eredménye bból s állott, hogy komoly tudo rny llom láthtó, míg másk rézsút vn És z rgy végzés téged sem hgy meg ölemnek? mányos kuttás százdok ót «nebántsdv- hsítv, felváltv tíz ezüst és kék szelemen áltl, Vesszek el nkább, és te s kkor vessz el előttem." melyeknek előterében egy jobbr tekntő, p így szól, 's vsszteknt, 's fél árdvetésnyre látj rág» gynánt hozzáférhetetlen, hgyományként ros sznű és koronás oroszlán kerekedk föl. Gáttln űzőjét vllogv nyomáb rohnn. őrzött történet tévedések álszentségébe s bele- A hrmdk mező ezüst lpon egy jobb felé ht Még egyszer meghjtj lovát, 's keseredve szólítván A' lányt melléhez legutolsó hrcz elől fut. férközött, kíméletlenül leleplezve kétségtelennek szor, rny és vörös áltl hsított ezüst-ge Mndnkább közelít ' zj. Már mér fejéhez vélt vlótlnt és felderítve történelm gzságot. rendát mutt. A negyedk mező vörös, czmera' krdot László. Még jókor vsszcsp Arbocz, És gylkos ütést vs elhárítj fejéről. Mgyrországon különösen történet és képnélkül. A pjzsot egy ódon, ngy krály Ekkor tágulást lelvén ' lányk, öléből koron díszít. Jobb oldlt egy előre tekntő, genelóg terén esett le lepel több oly neve vértezett lovg áll pjzstrtóul, k blkezében Tüstént földre szökk; László pedg égnek emelvén Rettenetes krdját Arbocz' válláb becspj. zetes történelm vlótlnságról, melyek százdo ezüstszínű zászlót trt, czmer bloldlán Krdostul leszkdt Arbocz jobb krj, 's után kon át legújbb jelenkorg cslódásbn trtot álló pjzstrtó szntén egy ly lovg, k hsonló Hjldozó testét győzője leverte lováról. Tlpr szökött mg most. A' lányk elébe borúl, ták úgy szkembert, mnt ngy vlágot. Dy zászlót trtv kezében, bljávl pjzsár tá EB köszönő jkát z örömnek hngj fut el. szentnek htt tévedések felderítése nem egy elő mszkodk. A Crouy-cslád egy ág százdok folyás kelő ősrég nemzetség genelógájábn és cs KSFALUDY SÁNDOR LEVELE ÖCSCSÉHEZ, ládtörténetében eddg lppngott helytelensége ltt vssz szármzott Mgyrországb, ősenek hzájáb; z 844-k mgyr országgyűlés pe MHÁLYHOZ.* ket és vlótlnságokt küszöbölt k. dg, kegyelettel vseltetvén z említett és meg így több között gen fgyelemreméltó pél dönthetetlen történet és genelóg ténynek S ü m e g h, 25 mrtz dául keresztszegh és dorján gróf Csáky cs trtott cslád legend ránt: mgyr főrendek Kedves Öcsém! lád genelógájánk Ngy ván, jeles herl- közé vette föl e csládot, mely ktüntetés kter így meglletődéssel v e t t ü k szegény Atyánknk jedt Croy herczegekre s, kk szntén Vk Bél dkus és genelógus áltl nem rég történt hely reménytelen hlálát, most estve h é t órkor. Azon krály unokájától leszármzottknk vllották regzítás, mely nemzetség százdokon mgokt. bzonyosság mellett, hogy holnp el sem temettetk, keresztül történet és genelóg munkákbn m n t h o g y kkor ott megjelennünk ezen rossz ú t b n Ez lklomból hosszú és heves vt támdt physc mpossblts voln, holnp m n d ú t r n mnt Chák Máté leszármzottj tüntettetett elő. főrendek házábn. Többen főurk közül zt dulunk és vsárnp délben m n d T é t h e n leszünk Pedg most vrágzó gróf Csáky cslád (de gé követelték, hogy melőtt Crouy (Croy) cslád Trézsn kívül, k keze m t t kocsr n e m ülhet. nére Ákos) lpítój, z 662-ben meghlt első nk mgyr ndgen-jog megdtnék, utsít tssák cslád zon tgj, k e ktüntetést kö Kérlek, édes öcsém, tégy m e g m n d e n rendelést tsz gróf Csáky stván, legksebb vérrokonságbn vetel, «hogy mutss k fokról-fokr, nemzedéktességes eltkrtí.sá-, úgy m n t helyben lévő, és sem állott rég Chák nemzetség utolsó srjá ről-nemzedékre egészen csládlptóg, t.. m n d e n egyébre nézve s, m n t llk és szükséges. vl, Csáky Mhálylyl, zbell králynő ked- Márkusg, Vk Bél krály állítólgos unokájág, H e g y ü t t leszünk, bővebben végezhetünk. vencz knczellárjávl és Chák Máté egyenes mszernt Crouy nemzetségnek jelenben élő Csókollk ddg s leszármzottjávl. Vgy nnk megállpítás, tgj cskugyn leszármzottj mnnk s hogy mvel tudj cslád zt s bzonyítn, hogy z Esterházy-csládnk állítólg 42-ből hogy z 4 körül Frnczországbn letelepe szármzó rég báróság, mely glánth ur dett Márkus gzán és vlóbn. Bél krá dlomnk Lber Brontus-sá vló emelésével lyunk unokáj volt?» említett évben vette voln kezdetét, és mely E bzonyítás elmrdt. El kellett mrdn sok rég szkmunkábn, sőt góth lmnch főleg zért, mert kfogástln eredet vgy más, bn s előfordul, szntén egy, nevezett cslád, feltétlen htelt érdemlő okmányok lpján keországos szereplésének kezdetével egykorú tör resztülvhetetlen lett voln, mndmellett, hogy Frnczországbn e tárgyról úgyszólván egy ténelm tévedés, mennyben később gróf, egész Crouy-lttertur létezk. A főrendház Czm : Tekntetes, Nemzetes vtézlő Ksflud Ks többsége zonbn megelégedett Crouy-cslád fludy Mhály úrnk, T. N. Győr Vármegye mjd egyk ágábn herczeg rngr emelt főúr Föegvzőjének nemzetségnek báró oklevele 63-k évből vló, legendájánk tényleges fennállásávl és kész Téthen. glánth urdlom pedg sohsem trtozott séggel teljesíté Mgyrországb vsszszkdt, e ktüntetésre különben más tekntetben «Lber Brontus»-ok közé. s érdemeseknek bzonylt Crouy grófok ké EGY HÉTSZÁZÉVES TÖRTÉNELM ÉS De legérdekesebb s egyúttl úgy geneló relmét. GENEALÓGA BALHT. gár, mnt hz történetre kváló fontossággl smert dolog, hogy Croy-Dllmen herczeg Az lg két-három évtzed előtt még úgyszól bró földerítéseknek egyke, melyek újbb dőben cslád, - melynek egyk leánysrj: zbell ván egészen prlgon hevert czmer- (Herl csládtörténet terén előfordultk, «mgyr- herczegnő, Frgyes főherczeg, cs. kr. ltáborngy dk) s oklevéltn (Dplomtk), pecsétsme ország Crouy (vgy Croy) >< nemzetség geneló és pozsony hdosztály prncsnokához ment férjhez, és melynek közös hdseregbel lovs (Sphrgstk), nemzedékrend és csládtör gájánk lpos, csldlptóg vssznyúló ság ez dő szernt főfelügyelője: Croy berezeg ténet (Genelóg) tudomány mndmeg rektfkálás, mely helyregzítás e főúr, több lovsság tábornok s tgj(/ vlmnt Crouy nny történelem társtudomány, vlmnt európ dnsztávl rokonságbn és sógorságbn grófok s több zben z Árpád-ház egyenes le történelm források szkszerű és rendszeres álló, hzánkbn és Frnczországbn m s her szármzottjként mnt mgyr trónkövetelők kuttás, ngy mértékben hldt z utolsó húsz czeg, gróf és lovg állpotbn vrágzó cslád léptek fel Hbsburg-házzl szemben, különféle év ltt, és pedg nemcsk Mgyrországon, h vlód eredetét egészen másként tüntet fel, mnt rég okrtokkl és terjedelmes genelóg táblá ztokkl bzonyítgtv egyenes legtm leszár nem Németországbn s. Az -pngás, melye ezt eddg történelm munkák és hteleseknek vélt mzásukt z Árpádok krály véréből: utolsó nemcsk érdekes, de népek poltk és kultúr kútforrások hrdették. fellépésük még csk nem régen, már. Ferencz történetére nézve s fontos tudományok fejlesz A Crouy nemzetség cslád legendáj z u- József urlkodás ltt történt, mnden ly lk tésében mjdnem 300 évg muttkozott, ngyon thentctás nmbuszábn, hteles lkbn egy lomml okot szolgálttván genelógusoknk ndokoltln és lg volt megérthető, h szem csomó szkkönyvbe s megtlált útját; továbbá z érdekes ügy különféle megvlágításár és be htó szellőztetésére. előtt trtjuk s zt tgdhttln tényt, hogy góth lmnchnk* «gróf házk történelm Hogy Croy (Crouy)-cslád áltl támsztott demokrtkus rány természeténél fogv nem * A góth lmnch különben nem teknthető ál mgs röptű gényeket nem egészen lletéktelen épen pártfogolj z oly tudományokt, melyek tlán véve uthmtkusnk, mnt sokn hszk, mert helyeken sem trtották puszt hóbortnk, hnem nem hvtlos kdvány, hnem mgánválllt, mely nek tárgy legnkább feudl nemesség törté- nek közleménye hvtlból nncsenek ellenőrzve. Az hogy zokt bzonyos mérvg komolyknk te egyes gróf és báró nemzetségekre vontkozó herl kntették, kvláglk bból s, hogy dolog egy dk és genelóg dtok kzárólg z llető csládok lklomml odág fejlődött, mszernt Crouye egyes tgjnk tollából vlók és csks zok cslá * ügy levelet, mnt Ksfludy Károly m szá féle gények vsszutsításánk főrgumentumát dok tlálttnk benne,. kk ezen dtokt beküldk, munkbn hsonmásbn közölt levelét Vrgys Endre nnk ténynek megállpításábn keresték, mért s e mű hézgos és hbáktól, vlótlnságoktól gyűjteményéből Szávy Gyul dt át lpunknk közhemzsegő. lé s végett. Szerk. hogy Hbsburghoz szntén z \4rpádok egyk Oh, jobb sorsr méltó két szív! De hj, földnek gyermeke! Butul járt el benneteket A' sors' forgó kereke. 6. SZÁM xxxv ÉVFOLYAM. VASAKNAP UJSÁG. 9 leányágánk leszármzottj. Ezen genelóg összeállítás következő: lógájá»-n dolgozván, e dolgoztbn mnden e Ön semmvel sem trtozk, urm! mond tárgyr vontkozó s velencze oküttl kp Hnzenné sszony nnyr elfojtott hngon, JH. Bél krály csoltos közelebb pontok behtón lesznek fej hogy lg lehetett hlln. tegetve. A cslád legend keletkezésére és h Knytott vendég-könyvet, elolvst bert gyományszerű fejlesztésére, hogy tudnllk nevet, széttépte számlát ós még egyszer smé Constont f 240. Crouy-cslád törvényes leszármzottj z telte : neje. Ottokár cseh králynk f 230. Árpád-háznk, okot vlószínűleg z dott, hogy T Ön semmvel se trtozk. legelőször Frnczországb költözött legdősb. Venczel cseh krály f 258. Mgm s úgy gondolom! vszonzá z testvér ott herczeg pompávl lépett fel, krá uts. T ly udvrnál szármzásár vló hvtkozásávl S ezzel nélkül hogy sten-hozzádot mondott. Ottokár cseh krály f 278. ngy szerepet játszott,* nemsokár egy előkelő voln, felmászott kroljár, mltt skydskrl "T*. Venczel cseh krály f 305. frncz főnemes leányát (des Arnes?) s fele felugrott deszkár. Néhány másodpercz múlv Erzsébet t 330. ségül vévén. Mndez z dő folyás ltt lssnként eltűnt z út knyrultánál. Luxemburg János cseh krály \ 346 neje. történet hgyománynyá vált, melyben mndenk Mkor Huld vendégkönyvet felnytott, V. Károly császár t 378. feltétlenül htt, és mely nemzedékről-nemze- csk ezt nevet tlált benne: dékre szállv, jelenkorg fentrthtt mgát. «Sndgost, Drmmenből.» Zsgmond császár és mgyr krály f 437. A Crouy-lttertur terméke közül különösen V. Erzsébet t 442. du Chstel de l Howrdere P. A. grófnk Hbsburg Albert császár és mgyr krály (f 439) neje 885-ben Tournbn megjelent röprt érde Joelnek másnp délután kellett vssztérne mel fgyelmet, mert gróf tgdj, hogy Croy Dlb, mután Hrdngerbe vezető utón hgyt Erzsébet t 505. V. Kázmér lengyel krály (492) neje. és Crouy csládok egy és ugynzon eredetűek tourístát, kt kluzolt. lennének, zt állítván, hogy nem z utóbbk, Huld, tudván, hogy bátyj Guszt fenn. Ulászló mgyr krály t 56. hnem Croy berezegek z Árpádok legtm le síkjn keresztül, Ms blprtján fog vsszszármzottj, kknek szernte V. stván krály j térn, elment eléje, sebes ptk átkelőjég. Leült Ann t 547. Hbsburg. Ferdnánd császár és krály (564) neje. (t 73 prl 5.) lett voln őspjuk. De törté ks hídfőnél, mely dereglye ^beszállójául nelm bzonyítgtás csk felületes s genelóg szolgál s tt elmerült gondoltb. Elénk nyugkároly f 590. rész nnyr hézgos, hogy Croy berezegek tlnságához, melyet Vken késedelme oko leszármzásáról szóló ezen új verzó sem ngt zott, most meg egy ngy ggodlom s járult.. Ferdnánd császár és krály \ 637. htj meg z újbb történet és genelóg ku Ezen ggodlom ok Sndgost látogtás volt. Ferdnánd császár és krály f 657. ttások fontos és érdekes eredményet. és z mgvselet, melyet nyj ezen em A Croy és Crouy nemzetségek előkelősége és ber rányábn tnúsított. Síért tépte szét. Lpót császár és krály éves dcsteljes szereplesének ténye különben számlát és mért utsított vssz zt, mt kö kkor sem szenved csorbát, h krály vérből veteln jog volt, mhelyt z uts nevét elolvst? V. Károly t József t 7. vló leszármzásuknk legendáj modern ko Ez ltt ttok és kétségkívül fontos ttok lp pngott. Már Teréz császár-urálynő f 780 moly és szkszerű kuttás ltt mnt egy hét évszázdg trtott történelm tévedés elesk. Végre Joel megérkezése felrsztott Huldát A Crouy- és GVo?/-nemzetségek Árpád-ház MARCZÁNY GYÖRGY. elmélkedéseből. Megpllntó öt, mnt hegy legtm leszármzásánk oly sokszor fejtegetett lejtőjén megjelent. Mjd keskeny tsztásokon kérdését újbbn egy felette érdekes lelet dönbukknt elő, levágott vgy lábon elégetett fák dötte el végképen, m áltl e vtás ügy oly meg közt, mjd smét eltűnt fenyők, nyír- és oldást nyert, mely zoknk történelm kut bükkfák sűrűségeben, melyek hegyoldlkt tóknk d gzt, kk Crouy (Croy) cslád ellepk. Végre túlsó prtr ért és beugrott 9672-dk szám. nk z Árpádok krály véréből, nevezetesen ks dereglyébe. Néhány evező-cspássl átkelt Regény egy kötetben. H. András králytól vló törvényes leszármzását vz rohmos sodrán. Cskhmr prtr ugrott tgdták, mnt ezt dr: Wertner Mór «Glossák és húgához setett. rt V E R N E GYULA. z Árpádok genelógájához') czmü ngyobb Megjött Ole? kérdé. Frnczából HUSZÁE DULE. (Folyttás.) dolgoztábn s tette. Az említett fontos leletet Legelső gondolt Ole volt. De kérdése felelet egy hírneves mgyr történetkuttó (boldogult Huld jól látt, hogy z nyját nehéz gondok nélkül mrdt. Mrcse) tette néhány év előtt velencze Archvo gyötrk, Hnzenné sszony leült ngy krszékre, Levél sem érkezett tőle? grndébn, hol s egy hteles közjegyző áltl felretolt rokkáját ós szótlnul, mozdultlnul Nem. kállított okmányr kdt, melyben hzájából mrdt. És Huld sírv fkdt. száműzött stván mgyr herczeg (. András f E közben z degen átment z ebédlőbe és sz Nem! káltó Joel, ne sírj ks hú és H. András králynk pj) rövd dővel tlhoz ült. gom!.... Ez nekem ngyon rosszul esk! Morosn Tomssnávl kötött házsság előtt, Elégedetlennek látszott reggelvel s, mely házsságon kívül nemzett három f sorsáról ép oly ktűnő volt, mnt tegnp ebéd. Fgyel Nem nézhetem mkor sírsz!... Azt mondod, gondoskodk. Ez okrt szernt ezen három test- mét nkább z ezüstneműek értékére látszott hogy nem érkezett tőle levél!... Anny bzonyos, vér, kk később Crouy nevet vették fel, vló fordítn. Norvégábn flus nép sokt trt z hogy dolog kezd nyugtlnítóvá lenn! De zért még nncs ok kétségbeesésre! H k sággl f stván mgyr herczegnek (nem pedg sztl ezüst evőeszközökre, késekre és vülákr, rod, elmegyek Bergenbe.. András králynk). De bökkenő, mely melyek páról fúr szállnk át és gondosn Tudkozódn fogok... Felkeresem Help Crouy, lletve Croy nemzetségeknek krály őrztetnek cslád ékszerek mellett. testvéreket. Tlán vnnk hírek New-Foundvérből vló törvényes leszármzását megezáfolj E közben skydskrl fészerben előkészüle lndból, Háth Vken vlhol kkötött rossz s z ezen lpon százdokon át hngsúlyozott teket tett z elndulásr. Tzenegy órkor ló és dőjárás kényszere következtében, vgy szüksé gényet egyszer mndenkorr d ct tesz, z krol fogdó jtj előtt várt. gesekké vált ttrozások mtt? bebzonyított tény, mely szernt három fú ( Az dő még mndg borús és kellemetlen volt, Tény z, hogy több mnt egy hét ót vhros Crouy- és Croy-k őspá), mnt ez nevezett szél erősen fújt. Az eső koronknt ugy csp dők járnk. Voltk esetek, hogy New-Foundlnderedet okrtbn htározottn említve és k kodt z blkokt, mnt krtács. De zápor ból érkező hjók Szlendben vgy Feroe szge emelve vn, egy stván herczeggel egybe nem nem rémítette z utst prémmel bélelt ngy teken kerestek menhelyet. Sőt ugynez történt kelt nőtől "szármzott, kvel természetes pjuk köpenyében. most hét éve Olevel s, mkor Strennén utzott. több deg együtt élt, mkor még Bvennábn A reggel után megvott még egy pohár égett Aztán póstnp sncs ám mndennp! Ugy beszé podesztsággl* fel volt ruházv s e három test bort, ppár gyújtott, felöltötte köpenyét és lek veled ks húgom, mnt gondolkozom. Csönde vér 254 és 258'közt születhetett. stván her számláját kérte. sülj!... M legyen belőlünk, h engem s meg czeg Morosn Tomssnávl vló egybekelése Azonnl elkészítem, mond Huld és ríktsz! előtt kelégítette természetes fnk gényet, leült egy ks Írósztl mellé. Nem tehetek ról, h erőt vesz rjtm, átengedvén nekk dlmát és frncz brtokt. Sessen! mond z uts. Addg s bátyám. Utóbbk közé Hvré, Arschott és Chmy dj de vendégkönyvet hogy beírhssm Huld!... Huld!... Ne csüggedj... frncz báróságok s trtoztk s Frncz- nevemet. Bztosítlk, hogy én nem esem kétségbe! országb költözött három testvér utódnk egy Hnzenné sszony felkelt, elhozt könyvet Hgyjek-e szvdnk, Joel? része ezen urdlmk nevet vette fel. és letette ngy sztlr. Bízvást hhetsz! De krod-e, hogy meg Az uts egy tollt vett kezébe, szemüvege nyugttásodr elmenjek Bergenbe holnp reg Vk Bél králynk «Márkus nevű unokáj», k 4 körül Frnczországbn letelepedvén, felett még egyszer végg nézett Hnzenné sz- g e l... nem, még m este? des Arnes et Croy kssszonyt elvette voln, szonyon, ztán ngy betűkkel beírt nevét és Nem krom, hogy elhgyj... Nem!... máltl Crouy és Croy-ok őspj lett, nem becsukt könyvet. nem krom! feleé Huld és bátyjáb fogód E perezben Huld átnyújtott nek számlát. zott, mnth kívüle senkje se voln vlágon. egyéb költött verzónál, egy msztkus lknál, mely nélkül hogy tlán vlh létezett voln, Az uts átvette, dörmögve átnézte z egyes té Aztán mndketten elndultk fogdó felé. mégs 700 éven át cslád genelógájábn k teleket és kétségkívül ellenőrzte z összedást. De z eső smét megeredt és szél s oly Hm! mond. Ez ugyn jó drág. erősen dühöngött, hogy kénytelenek voltk nduló pont gynánt ránydó szerepet játszott. Mrcse fontos okrtot lemásolt és htele Hét és fél márk egy éjszkáért és kétszer révész kunyhójáb meneküln, néhány száz lé sítette s ez nnk dejében mgyr történelm étkezésért. pésnyre Ms prtjától. A skydskrl élelmezése és ló brkj s társságbn fel s olvsttván, közzététele el tt várnok kellett mg z dő kssé lecsönde rendeltetett, hnem ez, úgy hszem: elmrdt. be vn számítv. sült. Joel ellenállhtln szükségét érezte nnk, Mndegy! mégs drágánk tlálom. Vló hogy beszéljen, beszéljen mnden áron. A szót Azonbn dr. Wertner Mór jeles történészünk és genelógusunk jelenleg egy ngyobb szbású bn csodálkozom rjt, hogy nem csnálnk jó lnság kétségbeejtőbbnek látszott előtte bárm munkán: «Az Árpádok krtk-történet gene- üzleteket ebben házbn! nél mt mondhtott, noh nem tudott voln bzttó, reményteljes szókt mondn. * Erről Crouy-nemzetség rég frncz cslád * Fodest: polgármestert, lletőleg helytrtót s E G Y SORSJEGY. jelent. könyve s említést tesz. (Folyt, köv.)

5 6. SZÁM xxxv. KVFOLYAM. VASÁRNAP UJSÁG. 93 KSFALUDY KÁROLY LEVELE ÉDES ATYJÁHOZ, KSFALUDY MHÁLYHOZ. V p ^fl^^kv*.?* 5 ^ \ «K 5- $ S H t p fx > rp^s fu-jí N N - A NEWYORK SZABADSÁG-SZOBOR MNT MADÁR-PUSZTTÓ. A SZABADSÁGSZOBOR ÁLDOZATA. Sjátságos pusztulásnk muttj nyomt mellékelt képünk: egy htlms szobrot, mely öl, sőt mondhtn tömegesen pusztít. Nem egyesével, de százávl láthtók rjzunkon s meggylkolt mdrk egy erkélyen. Az erkély hres newyork szbdságszobornk fáklyáján vn s láthtln gylkos fáklyából ksugárzó m vllmos lángsor, mely e htlms szobrot földgömb legelső vlágító tornyává tesz. Mnden vlágító torony vonzz mgához, mnt molyt, z próbb mdrkt s fényüknek gen sok esk áldoztául, de oly ngy mennységű és oly állndó pusztítást sehol sem tláltk, mnt tt. gz, hogy vlágító tornyok között sncs párj newyork szbdságszobornk. Vlóságos vlágcsodáj ez, mely méltó helyen áll, htlms broklyn híd szomszédságábn, két mllónál több értéket képvselő háztenger felett, melynek helyén száz évvel ezelőtt még jóformán csk vskók és hlászkunyhók állottk, s hol egy néhány évtzed ltt órássá nevekedett nemzet leghtlmsbb és leglátogtottbb kkötője vn. Vlóbn vlág csodáj ez szbdság szobor. A híres rhodos kolosszus, melyet z őskor hét vlágcsodáj között mndenkor fölemlegettek, összesen 45 méter mgs volt, szbdságszobrábn mg nő lk 62 méter s szobor krjávl trtott fákly 350 lábnyr emelkedk víz tükre fölé, oly mgsr, hogy láb ltt levő 3 4 emeletes házk jóformán csk bbjátékoknk tetszenek s tenger hjók legmgsbb vtorlá s lg érk el szobor lábát. A htlms szoborról már más lklomml s megemlékeztünk s így tt csk emlékeztetőül sorolunk fel egy pár dtot. A szobrot frnczák közdkozás utjtán készíttették z merk köztársságnk. Brtholdy párs művész dolgozott rjt, 350 drbbn vtték át z új vüágrészbe s ott 886 okt. 28-án fejezték be felállítását egy mgs tlpzton, Bedloe ks szgeten, newyork kkötőben. A szobor órás méreteről foglmt nyújtht, hogy egyk czombjánk bensejében művész Brtholdy 2 személy számár bnketet rendezett, hogy mg fákly 0 láb mgs torony s fáklyát trtó kéz muttóujj 6 láb zz 2-45 méter hosszú. Mgáb fáklyáb, mely mnt említettük AZ UJ ELBE-HD HAMBURGBAN. vlágító torony gynánt szolgál, kényelmes benső lépcső vezet föl s közvetlenül fákly ltt egy ks erkély fogll helyet, melyről gyönyörű klátás nyílk z uj földrósz leghtlmsbb városánk környékére. A fáklyábn öt vllmos lámp vn elhelyezve, zonkívül még szobor tlpztán s szbdságnk jelképül szolgáló pártábn s vn néhány vllmos lámp. Mndez htlms fényt árszt, sokkl ngyobbt, mnt rendes vlágító tornyok. Előre volt láthtó, hogy rtk mgsságbn rgyogó fénynek különösen vándormdrk költözésére végzetes htás lesz. De senk sem hhette, hogy oly ngy méríékben fogj szegény mdrkt pusztítn. Egész őszszel, mdőn mdrk délfelé vonultk, mnden reggel ezrével tlálták tt szegény mdrkt, melyek vllámfényt tkró erős lencse-üvegeknek nek repülvén, fejőket összezúzták s fákly ltt levő erkélyre estek lá. Volt np, mdőn egyszerre 3,450 különféle mdár holttestét tlálták meg z erkélyen, pedg bzonyos, hogy még sok ezer ós ezer hullott le nnen tengerbe. Vlóbn newyork szbdság-szobor, modern tekhnk egyk büszkesége, egyúttl öldöklő htlom s, s szegény költözködő mdrknk számtln ezre lesznek áldoztvá. A HAMBURG UJ ELBE-HD. Hmburg városánk ez év folymán történő cstlkozás német vámterülethez, lényeges átlkulást dézett elő város építkezés vszonybn. Egész városrészek tűntek el ngy változás htás ltt, s egy uj és terjedelmes szbd kkötő emelkedett helyökbe, mely z El beszgetek ngy részét s mgábn fogllv, szükségessé vált ezekkel jobb összeköttetésről gondoskodn. E czélból épült és fejeztetett be z uj hrmdk elbe hd, melyet, mnt jelentős lkotását z ujbbkor hdéptészetnek, m s bemuttunk. E hdnál s, mnt két régbb elbe hdnál, vs kettős vek vétettek lklmzásb, melyek mndenke 02 méter hosszú, úgy hogy beleértve prtr támszkodó kő-veket s, hd egész hossz 400 méter. A kocsút, beton-lpon kövezve, s két lóvontu vágánynyl ellátv, 7 méter széles, gylogutk kétfelől, hdoszlopokon kvül, tehát blkonszerűleg lklmzv, szfltozvák, és 2 méter szélesek. Ez mndössze 0 méter szélességet d, de hd-oszlopokt elővgyázt okáért oly hosszúr építették, hogy ngyobb forglom mellett előálló szükség esetén két oly széles kocsutt s képesek hordozn. A hd eptője Glen hmburg mérnök, hdépítészet és különösen z merk hdk lpos smerője. 882-ben vették kezdetüket tervezés munkáltok, 883. júnusábn megkezdték z első oszlop lpozását; 885 tvszán kész lett z első oszlop, s így tovább rövd dőközökben több. Az építés nyg gránt. Az egyes oszlopok közt távolság 02 méter s kőhdboltoztoknk hossz, mndkét prton kettő, kerek számbn 27 méter. A képünk előterében láthtó díszlkotmány, monumentáls porté, Huers építész műve. s z nyg szerencsés értékesítése tekntetében középkor rkhtektur leghíresebb portévl vetekedhetk. Gránt és bzlt-lávából áll z lépítmény. A góthkus blkok, fülkék és tornyocskák kdolgozásához különböző sznü és glzurn égetett kövek hsználtttk, míg z égbenyúló bástyák vesztfl homokkőből vnnk, s z egész építmény benyomás középkor Hnzvárosok büszke építményere emlékeztet. Összes költsége hídépítésnek kerek hrmd-

6 94 VASÁENAPLUJSÁ^^^ rüln. Még most s gykor, hogy egyszerűen le fél mlló márkár rúgtk s megnytás múlt év vágják fákt, helyett, hogy felesleges ned júlus 6-án történt, mnden hvtlos ünnepély vet eltávohtnák belölök és cskugyn kmutt nélkül. Természetesen k smer hmburg ták, hogy z nd szgettengeren négy év ltt vszonyokt, tudj, hogy hd most még legn leglább 200,000 guttperch-fát semmsítettek kább csk z Elbe-szgetek mjoros lkónk meg. Jávábn és egyes merk vdékeken zon szerény szükségletet elégít k, kk ngy várost j bn most már gondosbbn bánnk z értékes tejjel, gyümölcscsel, zöldséggel látják el, mert fákkl, sőt Ceylonbn ngyobb kuesukültetvévsút 250 méterrel lejebb fekvő régbb hdon nyeket kezdtek berendezn. A főtermelés zon robog át. De hd jelentősége ngy mértékben bn jövőben vlószínűleg Közép-Afrkábn lesz, fog gyrpodn később, mennyben ez évben hol különféle kucsuktermő fákt ngy menynylk meg forglom Hmburgnk vámterü nységben tláltk. Vlóbn ngyon fontos ér lethez cstlkozott lkó város s jövőbel szbd dek s, hogy ez uj kutforrást felfedezték, mert kkötő közt, melynek legngyobb dockj, rk- [ kucsuk és guttperch néhány évtzed ltt már prtj és rktár túlsó Elbeprton lesznek nnyr és oly sokoldlulg honosodott meg ná elhelyezve. 8 mvel tt lkn ezentúl nem lesz lunk, hogy zok kpusztulás prunkt ngyon szbd, könnyű megjósoln, hogy ngy prte érzékenyen sújtná. lepek és lkóházk tömegesen fognk z eddg elhgytott Elbe-szgetekre húzódn, melyek m á r könnyű cstornázásuk mtt s szerfölött A LEGNAGYOBB ÓPUM PALOTA KHlNÁBAN. lklmsk lesznek erre czélr. Shngh város egyk legngyobb nevezetes sége z opum-plot, melyet khnk «Nngn-tsn-nek neveznek s messze földről s meg KAUCSUK ÉS GUTTAPERCHA. látogtnk. Ez plot frncz negyedben A legtöbb ró-sztlon gumm kétféle lkfekszk, lg egy pusklövésnyre város kőflá h n s előfordul, oldott lkbn üvegben s mnt tól, melyen belül ly korcsmféle helységek tntfolt- vgy rjz-törlő. A kétféle gummnk felállítás még most s tlos. csk neve ugynz; mndkettő ugyn tejnedv, A «North Chn Herld» leírás szernt ez de két egészen különböző növényből, rgsztó plot legérdekesebb s egyúttl leglátogtot gumm Aráb, Szenegál s Ausztrál ákáczfátbb középületek közé trtozk mennye bro ból ered, törlő gumm pedg különféle, dél dlombn. Khn órás lkosságánk mnden merk, keletnd s frk növényekből, me rétege képvselve vn tt, legelőkelőbb keres lyek közt legnevezetesebbek kucsuknövény kedőktől s mgsrngu hvtlnokoktól le sze (Sphonelstc) s egy fügef fj (Fcus elstc). gény kulkg s flus prsztokg. A környék ks A kucsuk hsználtánk legrégbb lkját utczá mndkét oldlt telve vnnk bódékkl, törlő gummbn látjuk, de ez sem rég, mert melyekben benszülöttek gyümölcsöt, könyveket, még múlt százdbn késsel vgy pprcsomókékszereket s opumppákt árulnk. Az jtó kö kl törölték k pljbász nyomokt. A kucsukf rül ténfergő tömegen át rendesen csk ngy első példányt 75-ben hozt be Condmne nehezen lehet z épület bensejébe jutn, külö frncz tudós Brzüából s ugynő rt ról egy nösen esténként. tt benn jó gyomor s kell évtzed múlv értekezést z kdémábn. Sok hhoz, hogy füsttel és kgőzölgéssel telített deg még merő kurózumnk trtották ezt levegőhöz hozzászokjunk, de megérdeml fá kucsukot s csk százd vége felé kezdett el rdságot mt láthtunk. terjedn z skolákbn. 820 körül Stdler és Első pllntr észrevehetjük, hogy beren Bethofer feltlálták, mként lehet kucsukból dezés meglehetős sokb kerülhetett. A földsznt rugnyos szöveteket készíten s Mckntosb egy közepén függ egy órás gyönyörű khn lámp, dejűleg szöveteket kucsuk-oldtok áltl víz mely több száz dollárb kerülhetett. A tetőzet mentesekké tette. E két tlálmány ngy változást gzdgon vn díszítve f-frgásokkl, míg dézett elő kucsuk hsználtábn, bár meg trk flkt sjátságos márvány borítj, mely jegyezhetjük, hogy z első, Mckntosh áltl ké nek tájképet ábrázoló természetes hálózt vn. szített felöltök órás szörnyetegek voltk, télen E ngy központ földsznt helységből több jtó oly kemények, mnt deszk s nyáron rgdósk. vsz z egyes ppázó-szobákb s tt vnnk szek Cskhmr gummczpőket készítettek, melyek rényeken z opum-trtó dobozok, melyeket szol zonbn szntén gen szgosk voltk, s fel- es gák osztnk szét vendégeknek s zoknk, kk lehúzásuk ngy lklmtlnságot okozott s mérget hz krják vnn. A szekrények mel czpőket nkább rontották, semhogy kímélték lett vnnk gondosn őrzött s számb vett voln. ppák. A felszolgáló tsztvselők és szolgák soh A kucsuk kkor jutott tekntélyre, mkor sem ppáznk, egyetlen szppntásért rögtön el hmsítn kezdték kén hozzádás áltl. bocsátttnk. A forglom ngyságát muttj, 832-ben dr. Lüdersdorf kezdte ezt mód hogy nponként 00,000 csh-nál több bevé szert, de sokkl jobbn lklmzták Hncock és tel A dohányzó szobáknk négy osztály vn. Goodyer nevű merkk, kk közül Goodyer A 4-k vgy legolcsóbb szobákbn kulk do Newhfenben vlóságos gummfejedelem lett, hányoznk, kk mntegy 0 csht fzetnek; mvel kucsukot mnden elképzelhető czélr Nr. 3-bn vnnk ház szolgák, kk 20 csht felhsznált, úgy, hogy z vlósággl nélkülöz- dnk k ezért z élvezetért; következő csoport hetlenné lett. Mgán z Írósztlon előfordul bn 30 csht kell fzetn s ezt ks prosok most kucsuk mnt toltrtó, tnttörlö, nóvbé- és ks kereskedők hsználják; z első s legfno lyegző, vonlzó lámp. Készül továbbá kucsuk mbb csoportbn dohányzás 50 cshb kerül. ból szőnyeg, ernyő, képkeret, gomb, dísztárgyk, Az ópum mennysége mnden csoportbn sétpálczák, fésű, gyuftrtó, bábfej, czpő stb. egyenlő ugyn, de ppák különfélék. A leg Goodyer mostn hsznált vulknzált kucsuk fnombb ppák elefánt-csontból vnnk, száruk feltlálój s, nek skerült 852-ben légmente fnomn metszett, néh drágkövekkel krkv; sen elzárt kzánokbn guttperchávl, spnyol- egy ly pp körülbelül 50 dollárb kerül. A kö vszszl, krétávl, gyggl és ásványfető ny vetkező csoportbn pp értéke 30 dollár s gokkl oly módon vegyítn kucsukot, hogy ke rendesen ezüsttel vn krkv. A hrmdk cso mény, de zért rugnyos nyg legyen belőle. Ez port ppáj már csk rézből és bmbuszból vn kemény gumm vgy ebont sokkl olcsóbb, s értéke 5 dollár, míg leglsó csoporthoz tr mnt rendes kucsuk, de mellett ngyon s tozók egyszerű, lg egy pár dollár értékű kemíthtó és még z gncsnál s jobb, mert me ményf-ppákból* szívnk. A plotábn mntegy leg vízzel tsztítv nem lesz durv és folytonosn 50 pp vn s ngyobb részt elfogllv. A ven megtrtj rugnyosságát. Különös hsznár vált dégek rendesen párosávl jönnek. z ebont fogtekhnkánk. A dohányzó-szobák berendezése s különböző A kucsukkl rokon guttperch, mely különféle fokoztok szernt. A legdrágább cso Szund-szgeteken vdon tenyésző sonndr portbn dohányzó dvánj fnom bársonyból gutt megszárdt tej-nedve. Európábn csk áll, ugy szntén párn s. Az égő lámp köze 844. ót smerk, de rendkívül gyorsn terjedt pett vn felfüggesztve s körülbelől ötven ly el. Különösen ngyr becsülk zt tuljdonsá nyugvóhely vn termekben. Az egyes dvánok gát, hogy vllmosságot gen jól elszgeteü, frészeben gyönyörű gyöngyház- és jásps- kr mért m á r régebben jóformán ezt z nygot ktokt lehet látn, úgy hogy némelyk vlóbn hsználják tengerltt és földltt távró-hu- művész munk. Oly dohányzók számár, kk zloknál. háboríttln mgánybn krják z ópumot Ngyon vlószínű, hogy kucsuk és gutt élvezn, ksebb szobák s vnnk hsonló pom perch jelenleg fő termelő helye, Kelet-Lnd pás berendezéssel. és Dél-Amerk, különösen z ott folyttott Mnden látogtór vgyáznk, hogy ppákt rbló-gzdálkodás mellett, hmr k fognk me 6. SZÁM xxxv. ÉVFOLYAM. 6. SZÁM xxxv. ÉVFOLYAM. ne vhesse el mgávl s mvel z eltűnt ppáért z llető vendégre felügyelő szolg felelős, lo pás cskugyn ngyon rtkán történk. Áltlános nézet szernt z ópumszívás kelle mes delrumml összekötött lvást déz elő. Ez z o n b n csk rtkább esetek közé trtozk s egyátlán n e m szbály. A dohányzók e helyen kábulást keresnek egyszerűen, mvel z opumszvást, h egyszer megszokták, ngyon nehe zen feledk el. Ennek szenvedélynek fölkeltése és khsználás hozt létre Snghbn ezt ngy plotát s, mely khn kkötő-város egyk legngyobb és legdíszesebb épülete. KSFALUDY-EREKLYÉK. A Ksfludy-társság szellem lpítójánk emlékét folyvást kegyelettel őrz. Nemcsk ün nepélyes közgyűléssel ü l meg évenként ((mes ter) születésének évfordulóját, de müveből, le veleből s mndent összegyűjt, mvel egyesek szívessége fölkeres. Sőt zokt tárgykt, melyeket Ksfludy hsznált, szntén gyűjt. dő vel tlán egy «Ksfludy-szob» létesülhet még «Deák- és Arny-szob» mntájár. Az ereklyék közül ezúttl Ksfludy Károly mellszobrán kí vül Ksfludy-teremben levő rjzát, tnttrtó ját, botját, stb. muttjuk be. A m pedg Ksfludy Károly sírját llet: zt egy egyszerű szürke márványlp jelöl kerepes-út mellett temetőben. Hlál után tzenhárom év múlv állították tsztelő s jó brát. Az emléken ez fölrás olvshtó: KSFALUDY KAROLY HAMVANAK TSZTELŐ Nov. 20. A túlsó lpon Vörösmrtynk tt következő különben smeretes epgrmmj: Ksfludyt ne keresd e keskeny sírbn o honf! S e rövd élet után holtnk örökre ne véld. tt csk elomlndó tetemt jelölék k brát, Fenn vn dőt múló szelleme műveben. Az rás ltt bronz-öntvényben lnt, koszorú, és klvó fákly állott, melyek zonbn z öt venes évek vége felé pusztuln kezdtek s csk mkor z lkotmányos sr kezdetével Ksfludy társság s vssznyerte nylvánosság jogát, res turálták z emléket. Most társság folyvást gondozz és évenknt megkoszorúzz hlottk npján. RODALOM ÉS MŰVÉSZET. Mgyrország története. József korábn. Mrczl Henrknek többször emlegetett és áltlá nos fgyelmet keltett ngy monográfájából befe jező hrmdk kötet most hgyt el sjtót z k dém kdásábn. Egy nevezetes korszk, egy sokt mgsztlt, so kt megtámdott fejedelem története ez, melyet elő ször szemlélhetünk történelm dtok vlágítá sábn, megtsztítv hedelmektől, föltevésektől, h gyományoktól s hbás értesülések következménye től ; és ezek helyett tényeket, kútfő bzonyságokt állítv elő. Mrczl széles körben tárgylj. Jó zsef korát Mgyrországon. Feltüntet összes ntéz ményet, poltk, gzdság ós társdlm vszo nyt. A kor szomorú, z urlkodó merész törekvése még súlyosbbá teszk z állpotokt, nemzet elé gületlen s H. József nem tud czélt érn, reformj meghúsulnk, és urlkodás legszomorúbb vtszonyok közepette végződk, Erdélyben ktör Hórlázdás, 788-bn háború Törökországgl, ztán ín ség száll z országr. Mrczl sok rokonszenvvel vn eltelve z erős elhtározásu, szellem tuljdonok bn bő, de erőszkos jellemű fejedelem ránt. Mn den elhtározását ndokolj; z eseményeket me lyebben kuttj, s teljes törekvése, hogy kor vszo ny közé helyezze z ítéletet. A gzdg történet nygot, melyet mg gyűjtött össze, krtkávl dolgozt föl és vlágos elődásbn csoportosítj, s elődásábn fgyel, hogy z olvsó vonzónk tlálj, mt tlál. E ngy munkát érdekkel s lehet olvsn, nemcsk zért, mert egy korszk képét kmerítőn állítj elő, s mert hőse z ujbb hstór egyk kváló lkj, hnem mert élénken vn rv, s trtlms elődás elkerülte szárzságot. Az utolsó kötet több mnt 600 lpr terjed. A Hór-lázdássl kezdődk, smertet társdlm reformterveket, József csá szár lkotmány-szervezetét, törvénykezés reform ját, z rodlm s nemzet ébredés mozglmt, hdsereg vszonyt, háborút, Ínséget" s József császár hldoklását. Az gzságügy reformr vont kozó részeket jog szktudós : Csemeg Károly nézte át. A kötet ár 3 frt 80 kr. Az Egyetemes regénytársngerés Wolfner nép szerű vállltánk uj kötete két elbeszélést közöl Kzár Emltől. Az egyk «Lég és föld\ ngyváros komor történet, mely egy ftl ember és leány sor sát fest, kket vszontgságok egymáshoz fűznek és egymás terhevé válnk, mg leány hlálll oldj föl kötelékeket. A másk «A ktörült évek* czímű rövdebb novell, bonyolult mesével, hngbn és tárgybn egészen különböző mttól. Ar pros kötésű kötetnek 50 kr. A mgyrok eredetével fogllkozk egy 97 ol dlr terjedő füzet, melynek czíme: «A hunok és mgyrok «fekete», lletve «fehér» elnevezésének megfejtése), szerzője pedg Fscher Károly Antl, kt fnn-ugor és törökség eredetének kérdése nem tudott megnyugttn és szntén kuttó útr ndult messze múlt homályáb, hol feltűntek nek hunnok, kket «fekete» és «fehér» mellék-jel zőkkel két csoportb szokás osztn, de hogy mért, z rég hstór-rás szűkszvúságábn kmgyráztln mrdt, mígnem Fscher most rámutt z ős szűrre, mely z egyk vdéken fehér, máskon fe kete, m kétségtelen bzonyíték, hogy mgyrok feketék és fehérek, mt szerző tudományos pp rátussl és sttsztk dtokkl bzonyít be. Kérdő lpokt ntézett ugyns egyes vdékekre, hogy ott mlyen színű szűrt vselnek, s beérkezett feleletek lpján részletes kmuttást közöl mnden megye szűrjenek dvtos színéről, végül pedg térképen s kmuttj zt. A térképre pllntv zt látjuk, hogy fehér szűr többségben vn z országbn ; z erdély részek zonbn szász terület kvételével fekete szűrt vsel, vlmnt Sopron- és Vsmegye htárszél része. Az értekezés ár 50 kr. Tnulmányok m g y r protestáns egyház és rodlom történetéből czímű könyv jelent meg Sárosptkon Zovány Jenőtől. Öt értekezés vn benne ; kettő 6-k százdbel Melus Péter bbl fordítóvl fogllkozk, egyk egy rég bbl-fordítást smertet, z utolsó vttj, hogy Bornemssz Péter lutheránus volt, st. A könyv ár 60 kr. Az Osztrák-Mgyr Monrch írásbn és Képben czímű rodlm vállltból z 52-k füzet hgyt el sjtót, mely egyszersmnd Bécs és Alsó-Ausztr smertetésével fogllkozó résznek 9-k füzete. Alsó-Ausztr népenek leírását folyttj. A htregék, mondák, mesék ós legendák smerte tését Wessenhofer Bóbert dj elő, népzenéről, tájnyelv költészetről Hnslck Ede és Muth Bchárd ír. Lehr Albert fordított le e czkkeket. Mjd z lsó-usztr rég építésről tlálunk czkkeket Hneen Aljostól, Lnd Károlytól, Nemnn Györgytől, mnd három czkket Pstener Gyul fordításábn. Az llusztráczók legtöbbje rég műemlékeket és épületeket tüntet fel. Egy füzet ár 30 kr s megren delhető Bév-testvéreknél. rodlm értesítő czím ltt Szn Tmás szer kesztésében és Hornyánszky Vktor kdém könyv árus kdásábn újévtől hvonknt kétszer megje lenő folyórt jelent meg, mely hz könyvekről nyújt rövd smertetést, közölvén zok trtlmánk lényegét, rányát s jelezve, h értékesebb művek. A folyórt z rodlombrátoknk, könyvgyűjtőknek és könyvárusoknk szól. Előfzetés ár egész évre fornt. «Rómág és vssz.» Bátorf Ljos, «Zl Köz löny)) szerkesztője, k másodk zrándokmenettel járt pápánál, leírt olszország útját. Nem nnyr tudományos kluzt, mnt tájékozttó vezetőt kvn közönség kezébe dn. Könyve márczusbn jele nk meg, ugy, hogy húsvét zrándokmenet tgj még hsználhtják. Előfzetés ár frt. Zeneművek. Táborszky és Prsch zeneműkeres kedésében megjelentek :»A bolondok grófj*, Jók Mór eredet bohóságánk válogtott dl. Ének hngr zongorkísérettel vgy zongorár külön lkl mzt Herczenberger stván. Tzenhét dl vn fü zetben. Ar frt 50 kr. Az «Apolló''-krgyűjte mény* febr. áprls szám megjelentek. Elén z de szeged dlárünnep 200 rnyos díjjl ktünte tett krénekét, Szbdos Bél «Ébresztő»-jét közl, vezérkönyv és szólmokkl. Gál Ferencz «Blncs»-e másk közzétett krdl. A válllt jövőre könnyebb kompozczókt s fog felvenn. A szerkesztő áltl hrdetett krének-pályázt meddő mrdt. A lp elő fzetés ár egy évre 2 frt 50 kr. (Szerkesztősége V. Lázár-utcz 8. sz.) Száz rnyos d r á m pályáztot hrdet leg közelebb kolozsvár színház. A pályáztbn m gyr társdlm életből merített középfjú drámák vehetnek részt. A pálydíj száz rny, melyet z ránylg legjobb műnek s okvetlenül kdnk. KÖZNTÉZETEK ÉS EGYLETEK. A mgyr t u d. kdémánk jnuár 30-kán szoktlnul élénk ülése volt. Az gzgtótnács áltl megállpított költségvetést terjesztették z összes ülés elé, s költségvetés fölött ndult mog hosszs vt. A vt körül folyt, hogy mután z egyes osztályok áltl kért költségeket z gzgtótnács VASAENAP UJSAG. leszállított, z ránylgos levonás terjesztessék k z kdém oly kdásr nézve s, melyeket nem z osztályok állpítnk meg; lyenek több folyórt segélyezése. Többen különösen német nyelven szerkesztett folyórtok ellen szólltk föl, melyek külföld számár dtnk k, hogy mgyr tudo mányos mozglmkról értesítsenek. Mások smét, könyvek rossz kelendőségéről, z kdém kdvá nyok jövedelmezőtlenségéről szólv, könyveldás módján kívántk czélszerű újítást. Egy párszor éle sen felhngzottt, hogy mgyr közönségnek könyv nem kell, m ellen ztán Szly Kálmán szóllt föl, hvtkozv természettudomány társult kdvá nynk skerére, s több közt zt mondt, hogy nem közönségben vn hb, hnem z írókbn ; szá rz munkát senk sem tud élvezn, és hogy Mgyr ország közönségének rányához mérvé tt több tu dományos könyv kél el, mnt ránylg ngy német nemzetnél. Puler Gyul pedg rr nézve dott be ndítványt, hogy ezentúl z kdém költségvetésé nek mnden részlete terjesztessék z összes ülés elé, s gy hozzá szólhsson z kdém mnden tételhez. Puler ndítványát z osztályokból lkítndó bzott ság fogj megvttn, s jelentést tesz rról z összes ülésnek. Az ülésen Stoczek József elnökölt s z első tárgy Glgóczy Károly emlékbeszéde volt hrmdéve el hunyt Zlmál Vlmos fölött, knek z álltegészség és álltgyógyászt szervezése és fejlesztése körül 838 ót kfejtett érdemet és tevékenységét méltá nyolt. Mjd Frknó Vlmos jelentette be Dnelk János tsztelet tg hlálát, k fölött H. osztály trt emlékbeszédet. Ezután következett z gzgtótnács előterjesz tése z kdém vgyonáról és z de költségvetés ről. A vgyon 887-ben 88,60 írttl szporodott s most 2.22,249 frt, melyben z kdém épülete és bérház egy mllóvl vn fölvéve. A múlt évre bevételül előrányozv volt 32,95 frt, befolvt 3,200 frt, tényleg kdtott 35,640 frt. A könyv kdó-válllt 3576 frt veszteséget okozott. A folyó évre bevétel 35,000 frt, kdás 34,000 frtr vn fölvéve. Az erre következett vtábn részt vettek : Thly Kálmán, Puler Gyul, Hunflvy János (k törté nelm bzottság működését támdt meg, mért folyvást nny okrtot ád k, holott z nyg fel dolgozásár kellene törekedn), Frknó Vlmos, Szlágy Sándor, Szly Kálmán, Hunflvy Pál. A vt után Frknó főttkár több bejelentést dott elő. Pór Antl egy korább pályázton z kdémától nyert 300 fornt pálydjt vsszjándékozt, és zt kér, hogy Sz. Domokos prédkátor-rend mgyr ország történetének megírásár tűzessék k jutl mul. Néh Szöny Pál hgytékából 2,500 forntot kpott z kdém. Ebből ezer fornt z lptőkét llet,,500 frt pedg jutm lpítvány lesz s végrendelet értelmében mgyr ásványtn emelé sére fordítttk. Thnhoffer Pál végrendeletleg 4000 frtot hgyott, mely egy deg kmtvl tőkésítve, görög és ltn klsszkusok lefordításár hszná lndó föl, s h e klsszkusokt lefordították, kkor mgyr történet regények jutlmzásár. Végül jelentette ttkár, hogy z de ngygyűlés május első npján kezdődk és 6-án lesz z ünnepélyes köz ülés. [ Az ülés után értekezlet volt z kdém kdvá\ nyok terjesztés módjánk megbeszélése végett. Kn dulás pontul z z ndítvány szolgált, melyet Trefort Ágost elnök már korábbn benyújtott. Azt jvsolj, lkossnk állndó bzottságot z kdém, Ksf! ludy-társság, természettudomány társult, Petőf társság és történelm társult elnökeből és ttkár ból. E bzottságnk földt voln z olvsóköröket könyvtárk bővítésére buzdítn s ebben őket támo gtn. E czél szolgáltábn bzottság hárms mű ködést fejtene k. Évenként összeállítná z jánl htó jeles uj könyvek jegyzékét; od htn, hogy ksznók évenként bzonyos összeget szánjnk könyvekre s vásárlás vezetését bzottságr bíz zák ; végül bzottság keszközölné, hogy megren delők lehetőleg leszállított áron kpják munkákt, sőt keszközölné zt s, hogy ngyobb könyvgyűjte ményeket részletfzetésre s olcsó áron kpjnk. Abbn állpodtk meg, hogy melőtt htároznánk, fölkérk z egyes rodlm társultokt, hogy egy, e tárgybn legközelebb trtndó értekezleten mgu kt képvseltessék. A Ksfludy-társság február elsőjén trtott. tgválsztó gyűlését, melyen pályáztok sorsát s eldöntötte, s megállpított vsárnp közűlés so roztát. A zárt ülésen Gyul Pál elnökölt. Először s pályáztok sorsát döntötték el Ót pályázt volt. 'A Ur műfjok elméletéről' szóló pályművek egykének sem dták k Lukács Krsz tn-féle pálydjt. A monológ pályázt s ered mény telén mrdt, de egyet ( A komkus, czíműt) dcsérettel említettek föl. A ksebb regény pályáztán dcsérettel emelték k «Cseres Gábor» czíműt, de 95 z ötszáz forntos jutlomr méltónk ezt sem tlál ták. Skeresb volt tnköltemé7y pályázt, melynél jutlmt kdják 'Levél egy színgzgtónk* czímű műnek s dcsérettel emelték k «A dl» czí műt, mnd kettőt közülésén vló felolvsásr jánlv. A Bulyovszky Lll pálydíjár Ksfludy Károly emlékezetére rt ódák pályáztk, számszernt nyolczvn ; ránylg legjebb köztük 6-dk számú, mely megnyer jutlmt, de csk zért, mert zt k kell dn, de bzottság nem jánlj sem közűlés felolvsásr, sem z «Évlpok»-bn vló kdásr. Uj jutlmkt következő pálykérdésekre tűztek k: Lukács Krsztn-féle 500 frtos jutlmt *A mér tékes mgyr verselés történetére* ; Széher Árpád féle 500'frtot. (890 őszén lejáró htárdővel) Petőf életrjzár, mely nylt pályázt lesz, tervmuttvá nyokkl, melyek közül legjobbnk szerzőjét bzzák meg mű elkészítésével s nem művész életrjzot kvnnk, hnem Petőfre vontkozó lényeges, jellemző s krtklg megbírált dtoknk jó össze állítását, mely ugy szólván egy mjdn Írndó mű vész életrjzhoz előkészítésül szolgáljon; Bu lyovszky Lll 200 frtos pálydját «monológ»-r tűzték k, oly monológr, mely színpdon és hng versenyen egyránt elszvlhtó legyen, tehát dísz letek és ném személyek nélkül. Következett tgválsztás. Egy üres hely volt, melyre három jánlottból kellett válsztn. Á jelöl tek Byer József, Bercsény Bél és dr. Várdy An tl. A bedott 22 szvztból Byerre 2, Várdyr 8 és Bercsényre 2 esett, s gy Byer József tnár válszttott meg, k mgyr színészet történetével társságtól pálydíjt nyert. A vsárnp közülés megyeház termében lesz, mután z kdém ter mében most Lotz fest fl-képeket. Délelőtt 0 órkor kezdődk Gyul Pál elnök megnytójávl, mely Ksfludy Károly htásáról szól, költő szüle tésének százdk évfordulój lklmából. Beöthy Zsolt ttkár jelentést dj elő ; Zchy Antl sztí rát olvs «A ngyzásról., Ag Adolf humoros rj zot «A megöregedés» czímen ; Vrg Gyul «Egy flus temetőben * czímű költeményt; Péter ffy Jenő tnulmányt Arny János epk töredékeről, végül jutlmzott és megdcsért tnkölteményeket olvs sák föl. A földtn t á r s u l t közgyűlése február első np ján ment végbe dr. Szbó József elnöklete ltt. Stub Mórcz ttkár tett jelentést skerrel mű ködő társság elmúlt év életéről. A tgok szám 449 volt. A társság 69 vre terjedő, 36 táblávl dí szített munkát dott k, nevezetesen : «A mgyr ország porczellán-földekről. Petrk Ljostól; «A Zslvölgy qutánkor flóráj» Stub Mórcztól; «M gyrország fosszl fá»-ról Félx János lpcse tnár tól. A társult á m u l t évben z állmtól 000 frtny segélyt nyert. Éljenzéssel fogdták végül ttkár m jelentését, hogy Semsey Andor 500 frtot dott társságnk, hogy Mgyrország geológ térké pét k lehessen dn. A társult lptőkéje 0,000 frt és múlt évben 32 írttl szporodott. Az 887. év bevétele 4277 forntr, kdások 437 forntr rúgtk. A jelentések tudomásul vétele után Szbó József elnök fölhívt tgok fgyelmét z ez év ny rán Londonbn trtndó nemzetköz geológ kongressusr. A társult levelező tgjul megválsztt tk : Splény Bél br., Hzslnszky Frgyes és Félx János. Végül Schmdt Sándor dr. trtott elődást: «Tudományos vszonynkról.» Ugy tlálj, hogy ná lunk tudományos élet fejlődése lssú, sőt szegé nyes, könyveket nem veszk és z korántsem elég, hogy például «Természettudomány Közlöny példánybn kel el. Az olvsás kedv fokozását kell mnden áron előmozdítn és zért tudósok ne Ír jnk csk tudósoknk, hnem olykor közönség nek s. A Szt-stván társult tudományos és rodlm osztály jnuár utolsó npján közönség érdeklő dése mellett trtott ülést társult dísztermében, dr. Stener Fülöp páp ; prelátus elnöklete ltt. Az első felolvsó Lubrch Ágost egyetem tnár volt. Felolvsásánk czíme: «A rég és z uj gymnzum szervezete.» Ezután dr. Frknó Vlmos pátkno nok «Zredn Vtéz János prímás szármzás, czímű értekezést olvst fel. Mjd elntézn vló ügyek kö vetkeztek. Az osztály 030 frtot fordít ez évben ro dlm czélokr. Ksznó közgyűlések. A főváros két ngy tár ssköre : nemzet ksznó és z országos ksznó jn. 29-kén trtott év közgyűlését. A nemzet ksznó közgyűlésén herczeg Odesclch Gyul elnökölt. Az év jelentés szdrnt múlt évben tgok szám növekedő rányt muttott. A bevéte lek 887-k évben 24,780 fornt, kdások pedg 09,27 frtr rúgnk, z ez évre átvtt pénztár m rdvány tehát 5,563 frtot tesz k. A jelentés tudo másul vétele után válsztásokt ejtették meg. A ksznó Szécheny-lkomáját febr. o-kére tűzték k s zon gr. Károly stván fog beszédet trtn. Az országos ksznó közgyűlése Ghyczy Bél ltábor ngy elnöklete ltt ment végbe. Á múlt évben 5 uj tgot vettek fel, másrészt 8 tg elhlálozás, 23 pedg önkéntes klépés áltl vált meg ksznótól. Az év kdások 45,409 frt, bevételek 49,74 frtot

7 T- VASÁRNAP ÜJSÁG 96 lesz fővárosbn : z udvr bál, Már Vlér főherczegnő bálj s z urk bálj nemzet ksz nóbn. tettek, vgys jövedelm mérleg 3765 frt fölösleget m u t t. A ksznó pénzkészlete m ú l t év végén 3,59 frtr emelkedett. A j e l e n t é s t u d o m á s u l v é t e l e u t á n z ez év költségelőrányztot állpították meg. 40,73 fornt kdássl szemben ez évre fedezetként 42,570 frt vn előrányozv. M á r V l é r f ő h e r c z e g n ö b á l j. Már Vlér főherczegnő február 4-kén bált d bud krály várplotábn. E z z első bál, melyet főherczegnő Budpesten d. Négy évvel ezelőtt d o t t ugyn m á r bált, de erre csk z rsztokrácz ftlság volt hvtlos. A m o s t n bál krály plot első emelet z úgynevezett márványteremmel szomszédos termében lesz. A meghívókt z udvrnk deérkezése u t á n küld szét fó'udvrmester hvtl. Már Vlér főherczegnő egyébránt épugy, m n t trónörököspár és főherczegek m e g főherczegnők, m e g fognk jelenn özv. gr. Csekoncs Jánosné bál j á n, melyet kecskemét-utcz plotájábn d. A p e s t h z első t k r é k p é n z t á r e g y e s ü l e t február 7-kén délután trtj év rendes közgyű lését. A 48-k üzletévről szóló gzgtó jelentés, melyet m á r k n y o m t t k és szétküldtek, konsttálj m ú l t évben urlkodott sokféle kedvezőtlen körülménye ket, de z ntézetnél levő tkrék-betétek mnden nek dczár t ö b b m n t 75 mlló forntot tesznek. Gondoskodott z gzgtóság pénzek hosszbb dőre vló kedvező es bztos kmtozttásáról s z lyen kölcsönök összege 52 mllóról 58 mllór e m e l k e d e t t ; z értókpprálldék ellenben 33 mlló ról 27 mllór csökkent. Összesen 06 mlló fornt ny tőke vn z ntézet kezelése ltt. A tvly tszt jövedelem.460,548 frt s ebből m n d e n részványre 400 frt osztlék jut, úgyszntén jelentékeny összegek trtléklpnk, tsztvselők jutlmzá sár, z ntézet nyugdjlpr, 26,000 fornt pedg jótékony és közmvelödés czélokr. Ksfludy-társság, rók segélyegylete, különböző jótékony nőegyletek, skolák, st., m n t m á r évek ót, most s meg kpják rendes dományt, budpest ref. gymnázum építésére 900 forntot, z önkéntes m e n t ő k társultánk 500 forntot szánt z gzgtóság. Az ntézet, fennállás ót, 676,034 forntot d o t t közczélokr. A n é m e t t r ó n ö r ö k ö s t z orvosok jn. 30-kán újr megvzsgálták, dr. Mckenze jelenlétében, k e vzsgáltr u t z o t t L o n d o n b ó l Sn-Remob. Egy h n g ú l g zt meggyőződést nylvánították, hogy trónörökös bj n e m rák, h n e m porchondrts. A gégéről levált részeket elküldték dr.vrchovnk Ber lnbe megvzsgálás végett s most várják z ő jelen tésót. Távrtlg zt jelentk Berjnből, hogy Vrchov vzsgáltot megtrtván, semm olynt n e m tlált, m gonosz jellegű voln. A n e m z e t m ú z e u m é s o r s z á g o s k é p t á r ügyé ben k k ü l d ö t t bzottság, Berzeczy állmttkár el nöklete ltt, zokkl reformokkl fogllkozk, me lyeknek melőbb életbe kell lépn, gyűjtemények szporodás következtében. A bzottság tgj kjelentették, hogy nemzet m ú z e u m b n lehető legjobb rend vn és hogy h vtlnok testület oly ügybuzglmt és ügyszeretetet tnúsít, mely teljes elsmerésre méltó. Az érem- és régség-osztálybn tágbb helységre és m é g egy szkértő tsztvselőre vn szükség. A bztonság szem pontjából elhtározttott, hogy oly npokon, m k o r m ú z e u m közönség részére nytv áll, rendőr közegek s legyenek jelen, hogy z éjjel szolgált ujjászerveztessék.'mjd z országos képtárr és vele kpcsoltos történet rczképcsrnokr kerülvén sor, bzottság szükségesnek trtj mgyr érdekű rézmetszetek elkülönítését és ljstromozását és erre egy szkember deglenes génybevételét, nehogy képtár gzgtój festmények rendezésétől elvonssék. A k ö z b z t o j s á g érdekében kívántosnk trtj bzottság, hogy z országos képtárból távolíttssnk el z összes m ű t e r m e k, melyek jelenleg ott v n n k és képtárbn tűz esetére állndó veszélyt képeznek. Uj m u z e u m o k f ő v á r o s b n. A m u z e u m - k ö r u t o n nemzet színház mellett természetrjz egyetem plotábn m n d e n vsárnp délelőtt nytv vnnk m o s t különböző egyetem gyűjtemények, melyek gzdgságáról, érdekességéről eddg n e m sokn tud tk. E npokbn megnytják z egyetem zoológ és comprtv-ntom m u z e u m o t s. Ugynbbn z ntézetben m á r hosszbb dő ót nytv áll két másk t á r l t : z ásványtn és geololog. De csupán hogy nytv áll mvel látogtóhoz e m u z e u m o k n k r t k á n vn szerencséjök. Pedg z ásványok tárlt Budpest egyk legszebb gyűjte m é n y e. A múzeum-körül rész órás termében he lyezték el, két glérávl, melyek végg ásványokkl vnnk megrkv. A m ú z e u m berendezése vlóság gl meglep z embert. Az ásványok, szám dolgábn, fölölmulják nemzet m ú z e u m gyűjteményét s t á r l t bár értéke ksebb mpozánsbb látványt nyújt. A mgyrország ásványok nemzet sznű, külföldek pedg sárg, kék s rózsszín czédulákkl v n n k ellátv, ugy, hogy z egész gyűjtemény, m é g lkus közönség előtt s, egyszerre átteknthetővé válk. Mnden egyes ásvány mellé mgyrázt vn rgsztv, Szbó József egyetem t n á r tollából. A t á r l t megérdemelné, hogy ngyobb közönség láto gss. EGYHÁZ É S SKOLA. A l p í t v á n y debreczen főskolánk. A debreczen ref. főskol 25,000 forntos lpítványt k pott, hogy n n k kmtból törekvő fjkt gm n á z u m ötödk osztályától egész tnuló pályájukon támogssnk. A n e m e s czélu d o m á n y t Mklós Mózses város bzottság t g e l h u n y t n e j e : szül. Csthó Róz sszony tette, férjével t ö r t é n t megáll podás szernt. Mg Mklós Mózses éveken á t szol gált főskol ügyét, m n t gzdság tnács tgj s. Nejét n p o k b n t e m e t t e el. A budpest t u d o m á n y e g y e t e m e n kánonjog tnszékre jog k r h á r m t jelölt k, első helyen j dr. Korács Gyul kr. tábl bírót s kdém tgot, ; másodk helyen dr. Tmon Ákos győr jogkdém j tnárt, hrmdk helyen báró Rosner E r v n ország gyűlés képvselőt. Ezek közül történk knevezés. A budpest untárusok t e m p l o m. A bud pest untárus htközség gondnokság m é g m ú l t év n y r á n megbízt Bobul J á n o s építészt, hogy z uj országház körül elterülő s z untárus htközség tuljdonát képező két telken emelendő t e m p l o m r és bérházr készítsen terveket. Ezek szernt z un tárusok telke Koháry- és lkotmány-utczák sr! kán terül el. A templom főhomlokzt Koháryutczár fog teknten. Mg z épület h á r o m emelet mgsr s olsz renssnce-stlben vn tervezve és tetejét k é t csnos tornyocsk fogj díszíten. Az épü let költségvetésének kvtele t ö b b százezer fornt összeget vesz génybe. M UJSÁG? A t r ó n ö r ö k ö s é s n e m z e t k s z n ó. Rudolf trónörökös, k, h fővárosbn trtózkodk, többször vendége szokott lenn nemzet ksznónk, z dén jelenlétével emel fényét n e m z e t ksznóbn tr t n d ó bálnk. A bál npját rendezők febr. 2-ére tűzték M s gy egymásután h á r o m fényes vglom! j P e t ő f hláláról. Kolozsvárt «Petőf-múzeum» czímmel Csernáton Gyul, Ferencz Zoltán és Korbuly József szerkesztésében évnegyedes folyórt n d u l t meg, melynek czélj, hogy tájékozást nyújt son Petőf-rodlomról, és gyűjtse ngy költőre vontkozó dtokt. Az első füzet most jelent m e g s bbn egy közleményt tláln Petőf hláláról. Ez tvly elhunyt Vájn Sándor kolozsvár ügyvéd és rég honvéd h á t r h g y o t t rt közül vló, s Petőf hlálánk egy szemtnujától hllott, m t lert. A ngy költő rejtélyes hlálánk földerítésére "V sárnp Újság* évekkel ezelőtt m e g n d í t o t t mozglmt, s költő utolsó npjánk, segesvár cstá bn vló eltűnésének részletet föl s derítette, s tekntélyes, szvhhető férfk tnúságából bzonyossá vált, hogy Petőf cstábn vesztette életét. Azót k o r o n k n t ujbb és ujbb pótló tudósítások jelennek meg. Némelyek jobbn részletezk költő utglsó npjt, utolsó órát, veszélyt, mely elso dort ; másokr zonbn ngyon rállk z erős kr tk, egy némelykre egyenesen kétkedés. Nem tudjuk hrtelenében, hogy legnjbb közlemény ezek közül hová trtozk. Azt sem lehet ktláln, hogy Vájn m é r t késett közzétételével, mkor m n t közleményből s látszk, smerte m á r földerített tényeket, s e szernt fgyelemmel ksérte Petőf hlálár vontkozó nyomozásokt. Vájn különben csk m á s elbeszélését dj, egy közhuszárét, k más h á r o m társávl B e m kocsj mellett fedezetre volt krendelve, s n n e n smerte Petőft, m n t B e m djutánsát. Adjuk t t közleményből következőt: Vájn Kőhlomb érkezett segesvár cst npj után, mkor egy Szkurk nevű huszárrl tlálkozott, k elbeszélte segesvár cst lefolyását s zt m o n d t, látt, hogy elesett Petőf s. Vájn kérdésere ztán e l m o n d t következőt: «Esküszöm u r m z öreg stenre, hogy m n d k é t szememmel láttm, m k o r levágták. Mkor m á r menekvés n e m volt és f. SZÁM XXXV. ÉVFOLYAM. 6. SZÁM xxxv. ÉVFOLYAM. sok ktonság s pjtásm s elestek, lovm pedg ngy sebet k p o t t és vérzett, féltem, hogy lovm összeesk. M e n e k ü l t e m tehát, de n e m rr, merre mgyrok voltk és m e r r e t á b o r m e n e k ü l t. Arr n e m s lehetett, h n e m h o g y erre felé sebe sen jövök z utón, utóérem Petőft, z jjutánst, k egyedül, gylog, hjdonfővel sebesen hldott z u t ó n erre felé. Még utó sem é r t e m s m á r megsmer t e m Petó'ft,k menetközben mndjárt-mndjárt nézett vsszfelé. A hogy utóértem, slszszoltm melléje és hátulról trkójánál benyúlv m e g r g d t m ruhá j á t. Petőf pedg blkézzel kengyelszjt fogt meg. «Urm, hldjunk, m e r t űznek, j ö n n e k u t á n u n k! * Sebes vágttv vgy k é t pusklövést h l d t u n k. Egyegy ölnél s ngyobbkt lépett, m e r t brt még ló, de négy lovs-muszk hátulról m n d közelebbközelebb j ö t t u t á n u n k s m á r n n y r közel voltk, h o g y rjtuk tul psztolygolyó frkst s elejtette voln. Petőf vssztekntve káltj : «Állj meg!» s bb n p e r c z b e n elereszt kengyelszjmt. «Bocsáss!» káltj mérgesen engem z sten sem m e n t m e g!»... Ezzel krántj m g á t kezemből s bl felé z u t mellett hegynek m e n t kukorczáb. De lg t e h e t e t t 25 vgy 30 lépést felfelé kukorczáb, z elől érkezett k é t muszk lovs u t á n u g r t o t t s láttm, m n t réznyelű krddl z egyk k e t t ő t vá g o t t fejére. A másodk vágásr esett le földre s m é g földön egy vágást t e t t reá. A kukorczábn v k m v e l feljebb m é g lehettek menekültek, m e r t lát t m, hogy smét vágtk, sőt később m é g lövést s hllottm.»vájn kérdezte, hogy : h á t szegény dju táns Petőf kkor, bbn perczben, mkor muszk beérte kukorczásbn, m t csnált? Nem védelmezte m g á t krdjávl? «Krdjávl? N e m volt nnál u r m, k r d felelte Szkurk. N e m volt n n á l sem m n e m ű fegyver; m é g csk egy szlmszál se. A muszk n e m s érte be egészen, m á r Petőf megállott s fejét muszk felé fordítv várt m e r t ngyon el l e h e t e t t fárdv m g m u s z k beérte. Az első ütésre n e m esett le, csk másodkr.» Nekem n e m tetszett vlószínűnek, rj Vájn, hogy Petőfnél krd ne lett voln, pedg ugy volt, h o g y Szkurk m o n dott. Később kétségbevonhttlnul konsttálták, hogy Petőf z ütközet ltt czvl és n e m kton r u h á t vselt. Ez m á r hstór ténynyé vált vlóság. Mlyen k ö n n y ű lett voln n e k e m Szkurkától felvlá gosítást k p n z ránt, hogy Petőf m k é n t volt öl tözve? De rr egyáltlábn n e m g o n d o l t m ; sőt egyáltlábn eszembe se jutott, hogy Petőf kt Szkurk folytonosn «jjutáns» Petőfnek nevezett, n e m fegyveresen és n e m k t o n - r u h á b n vett voln részt z ütközetben, vgy, h n e m v e t t s részt, de hogy z ütközet folym ltt n e m k t o n - r u h á t vselt voln.» *. N p ó l e o n s j á t s á g o s r c z k é p é t vásárolt m e g közelebb Npóleon herczeg Velenczében. Az rczkép ngy császár hjából készült s ő mg d t zt 809-ben egy velencze hölgynek. * A b l t c s t o r n á n k építéséhez most tvszszl komolyn hozzá kezdenek. A 34V klóméterny cstorn építésénél állndón m u n k á s lesz el j fogllv, kknek számár vonl hosszábn 2 ngy kszárnyát építenek. * A f r n c z k d é m emlékérmet veretett bból z lklomból, hogy Aumle herczeg száműze tése lklmávl Chntlly pompás kstélyát z nstt u t n e k jándékozt. Egyk oldlt herczeg neve, felrt s kelet vn, másk oldlon kstély rjz. R e n n vezetése ltt külön k ü l d ö t t s é g vtt el herczegnek h á r o m példányt ebből z e m l é k é r e m b ő l : rny, ezüst és bronz példányokt. * A d v t v á l t o z t o s s á g á r gondolv, egy newyork úrhölgy oly szerződés mellett festette le m g á t egyk előkelő festővel, hogy z dőről-dőre trtozzék n ő hjvseletét legújbb dvt szernt megváltoz j t t n. Eredetleg képen smár fésült hj volt, ké j sőbb froufrouk s mjd más dvt szernt lkítt tott át. * A n é m e t t r ó n ö r ö k ö s betegségével szemben t n ú s í t o t t rokonszenvnylvánítások közt n e m leg utolsó volt z Ax-l-Chpelle község lkosé, kk egy szomszéd szent helyre búcsújárást rendeztek trón örökös egészsége érdekében s ez l k l o m m l 8 fe h é r b e öltözött leány vtt k é t órás 56 fontos gyer tyát, melyekből m n d e n font t r ó n ö r ö k ö s életéből egy évnek felel meg. "* 97 Mros. (Mkó.) Szerk. Krstóffy József; kdó T é l Újság. Vllásos rányú olvsmányok m tuljdonosok Gl és Gömöry. XX. évfolym. Ár 5 frt. gyr nép számár. Szerk. Csécs Mklós; kdj vla b u j - K s s Közlöny. (Kss.) Szerk. DeÚ! lásos rtokt terjesztő egyesület. X. évfolym. Meg JTenő; kdó-tuljdonos Tnkó József. XV. évfolym. jelen decz., jn. és febr. hónpokbn mnden szerdán. Ar 6 frt. (Múlt évben nem poltk trtlomml Egyes számnk ár 2 kr. jelent meg.) Közokttás. Szerk. Tomor Ferencz; szerk.-társ. P O L T K A N A P L A P O K. K e c s k e m é t. (Kecskemét.) Szerk. és kdó-tulj dr. Gyuly Bél ; kdj Wodner F. V. évfolym. donos Bódogh Ljos. XV. évfolym. Ár 5 frt. P é c s F g y e l ő. (Pécs.) Szerk. Ks József; lp ö s s z e t r t á s. Ktholkus közlöny. Szerk. Szüts P e s t N p l ó. Szerk. fj. Ábrány Kornél; kdó tuljdonos Ngy Ferencz; főmunktárs Várdy Fe E m l ; kdó Szüts és társ. V. évfolym. Megjelen tuljdonos z Atheneum rodlm és nyomd részvény mnden hó l-jén és 5-én. Ár 3 frt 50 kr. társult. XXXX. évfolym. (Eeggel és est kdás.) rencz. XV. évfolym. Ar 5 frt. N ó g r á d Lpok és H o n t H í r d ó. (B.-Gyrmt.) N é p n e v e l ő. Kt, nevelés-okttásügy közlöny. Ar egész évre 8 frt. Szerk. és tuljd. Komlóssy Ferencz ; főmunktárs B u d p e s t K ö z l ö n y. Hvtlos lp. Szerk. Sl Szerk. Horváth ; D n ó ; kdótuljdonos Kék László. Zellger Aljos. V. évfolym. Megjelen ngy szün mon Ferencz. XX. évfolym. Kdj z Atheneum. XV. évfolym. Ár 6 frt. D e b r e c z e n E l l e n ő r. (Debreczen.) Szerk. és k dőt kvéve hvonként kétszer. Ár 2 frt. Ár «Hvtlos Értestő»-vel együtt 20 frt. P p o k Lpj. Szerk. Kereskény Gyul, kdj E g y e t é r t é s. Szerk. Csávolszky Ljos ; kdó-tulj dó-tuljdonos Vértes Arnold; főmunktárs Krczg donos Plls rodlm és nyomd részvény-társság. Vlmos. XV. évfolym. Meejelen hetenként ötször. Ár Tlbér János. V. évfolym. Ár 5 frt. 0 frt. M g y r fjúság. Szerkesztő Rév Mór, kdó XX. évfolym. Ar 20 frt. Zl. (Ngy-Knzs.) Szerk. Vrg, Ljos; lp tuljdonosok Rév testvérek; V. évfolym. Ár 6 frt. M g y r Á l l m. (dők tnuj.) Lptuljdonos és tuljdonos Fschel Fülöp. XV. évfolym. Ár 5 frt. Korunk. Szerk. és kdj Kdor Sándor. V. év szerk. Lonky Antl. XX. évfolym. Ár 20 frt. B é k é s m e g y e Közlöny. (Békés-Csb.) Szerk. folym. Ár 6 frt. B u d p e s t. Szerk. Grcz György ; kdó-tuljdo dr. Zslnszky Endre ; kdó-tuljdonosok Povázsy test F e l s ő N é p - és P o l g á r s k o l Közlöny. Szerk. nos Wodner F. X. évfolym. Ár 2 frt. P e s t H r l p. Főszerk. Légrády K ároly; szerk. vérek. XV. évfolym. Meejelen hetenként kétszer. Ár dr. Kss Áron; kdj felső nép- és polgárskol 6 frt. tnítók s tnítónők orsz. egyesülete. V. évfolym. Meg dr. Kened Géz; kdják Légrády testvérek. X. év J á s z - N g y k u n - S z o l n o k. (Szolnok.) Szerk. és jelen hvonként kétszer. Ár 3 frt. folym. Ar 4 frt. kdótuljdonos fj. Scheftsk stván. X. évfolym. M g y r fjúság K ö z l ö n y e. Szerk. és kdó-tub u d p e s t H r l p. Szerk. Csukáss József; kdók ídonos Arnyossy Andor.,. évfolym. Megjelen és lptuljdonosok Csukáss József és Rákos Jenő. Ar 4 frt. Újvdék. (Újvdék.) Szerk. Znbuer Ágoston; mnden hó,.0. ós 20-án. Ár 3 frt. V. évfolym. Ar 4 frt. F e l e b r á t. Ktholkus képes hetlp. Szerk., és Nemzet. Főszerkesztő Jók Mór; felelős szerk. X. évfolym. Ár 6 frt. K l o c s N é p l p. (Klocs.) Szerk. Mócsy Antl; kdó-tuljdonos dr. Szkly János.. évfolym. Ár Vs mre ; kdó-tuljdonos z, Atheneum. V. év X. évfolym. Ár 2 frt. 2 frt. folym. (Reggel és est kdás.) Ár 24 frt. P o z s o n y v d é k Lpok. (Pozsony.) Szerk. és k B u d p e s t Újság. Főszerk. Bogdány Mór; szerk. Vdéken. Sz. Kovács Zoltán; kdj Márkus Smu.. évf. dó-tuljdonos Ard,ény Dezső. V. évfolym. Megjelen hetenként ötször. Ár 2 frt. Néptnod. (Pécs). Kdó-tuljd. és szerkesztő Ár helyben 0 frt; vdékre 2 frt. N y t r m e g y e Közlöny. (Nytr.) Szerkesztő és Schneder stván. XX. évfolym. Megjelen hetenként K s TTjság. Szerk. Pp László; kdó-tuljdono kdó-tuljdonos dr. Bngh Sándor. VH. évfolym. egyszer ; jnl. és ug. hónpokbn szünetel. sok Wodner F. és f.. évfolym. Ár helyben Ar 6 frt. Egr E g y h á z m e g y e Közlöny. (Eger.) Szerkesztő 7 frt 20 kr.; vdékre 9 frt. D u n á n t ú l. (Szombthely.) A 48-s és független Zudr Sándor. XX. évfolym. Megjelen mnden hó -én Vdéken. ség párt közlönye. Szerk. és kdj Kőváry Kffehr és 6-án. Ar 2 frt. Bél; kdj Gábrel és Poszlvszky. V. évfolym. N é p s k o l Tnügy. (Eger.) Szerk. Ktnszky Szeged H í r d ó. (Szeged.) Szerk. Ngy Sándor; Ár 5 frt. Gyul ; főmunktársk: Schultz mre és Fonyó Pál. kdó-tuljdonos Burger Gusztáv. XXX. évfolym. P é e s. (Pécs.) Szerk. és lptuljdonos Feler M XV. évfolym. Ar 5 fornt Ár 5 frt. hály ; V. évfolym. Ár 5 frt. P r o t e s t á n s Közlöny. (Kolozsvár.) Szerk. és kdó A l f ö l d. (Ard.) Szerk. Vörös Vdor; kdj Réthy Székelyföld. (Kezd-Vásárhely.) Szerk. és kdó Szász Gerő. XV. évfolym. Ár 6 frt. Lpót és f. XXVL évfolym. Ár helyben 2 frt, tuljdonos fj. Doby János. VT. évfolym. (Megjelen Cslád és skol. (Kolozsvár.) Szerk. Czrják Al vdéken 4 frt. hetenként kétszer. Ár 6 frt. bert ; kdj kolozsmegye tntó-testület. XV. évf. N g y v á r d. (Ngyvárd.) Szerk. és kdó-tuljd. Megjelen juj. és ug. hónpokt kvéve hvon Zombor és V d é k e. (Zombor.) Szerk. dr. Mol Hügel Ottó. XX. évfolym. Ár helyben 0 fornt, pos n á r Gyul. V. évfolym. Megjelen hetenként két ként kétszer. Ar 3 frt. tán küldve 2 frt. szer. Ár 8 frt. Közművelődés. (Gyul-Fehérvár.) Szerk. dr.tódor Szeged N p l ó. (Szeged.) Főszerk. Enyed Lukács, S z é k e l y Nemzet. (Seps-Szent-György.) Szerk. József ; kdj í z erdély róm. kth. rodlm társult. *zerk. Kulny Zsgmond; kdó Báb Sándor. X. évfo X. évfolym. Mlk József; társszerk. T. Ngy m r e ; lptuljdonos lym. és kdó «Jók-nyomd-részvénytársult». V. év Debreczen P r o t e s t á n s Lp. (Debreczen.) Szerk. D é l m g y r o r s z á g K ö z l ö n y. (Temesvár.) Szerk. folym. Megjelen hetenként négyszer. Ár 0 frt. és lptuljdonos Csky Ljos. V. évfolym. Ár 5 frt. Tábor Róbert, kdó-tuljd. Mgyr testvérek. X. év Népskol Lpok. (Sopron.) Szerk. Tormássy Czegléd. (Czegléd.; Szerk. Gorócz, Albert; lp folym. (Ezelőtt Délmgyrország Lpok.) János; kdó Ltfss Károly. V. évfolym. Megjelen tuljdonos Tálsy Árpád. V. évfolym. E l l e n z é k. (Kolozsvár.) Szerkesztő Brth Mklós; Brssó. (Brssó.) Szerk. és kdó-tuljdonos Szte- szündőket kvéve mnden hó 0-én, 20-án és 30-án. Ár kdó - tuljdonos Mgyry Mhály. X. évfolym. rény József. V. évfolym. Megjelenk hetenként há 3 fornt. Ar 6 frt. romszor. Ár 7 frt. skol Szemle. (Csurgó.) Szerk. és kdó Adorján A r d és V d é k e. (Ard.) Szerk. Méry Horváth K ö z v é l e m é n y. (Szbdk.) Szerk. és lptuljdo Mklós; szerk.-társ Bárány Gyul és Pethes János. Károly,, kdó-tuljdonos Gyul stván. V. évfo nos dr. Domnus Smon.. évfolym. Ár 6 frt. V. évfolym. Megjelen, jul. és ug. hónpot kvéve, lym. Ar helyben 2 frt, postán küldve 4 frt. M á r m r o s Lpok. (M.-Szget.) Szerk. Szép- mnden hó 0-én és 25-én. Ár 3 frt. Szbdság. (Ngyvárd.) Szerk. Rácz Mhály; fő flud Örlős Ferencz ; kdj Schermnn Mór.. évsárosptk Lpok. (Sárosptk.) A protestáns munktárs Mur Károly; lptuljdonos és kdó Lszky J folym. Ár 6 frt. egyház és skol élet köréből. A sárosptk rodlm Armn.V. évfolym. Ár helyben 0 frt, vdéken 2 frt. F é l e g y h á z és V d é k e. (Félegyház.) Szerk. dr. kör közlönye. Szerk. Rdács György. V. évfolym. A r d K ö z l ö n y. (Ard) Szerk. és kdj Hndy Fzeks Kálmán.. évfolym. Ár 5 frt. Árpád;. évfolym. Ár helyben 2 frt, vdékre E v n g é l k u s Egyház és skol. (Pozsony.) Szerk. Gyulfehérvár. (Gyul-Fehérvár.) Szerkesztő dr. 4 frt. Myer Ödön; kdó-tuljd. A véd Jákó.. évfolym. és kdó Trsztyénszky Ferencz. V. évfolym. Ár 6 frt. Kolozsvár. (Kolozsvár.) Szerk.,Petele s t v á n ; L e á n y v l á g. (Pozsony.) Szerk. Klocs Róz; kdj Ajt K. Albert.. évfolym. Ar 6 frt. Mkó H r l p. (Mkó.) Szerk. Drskóczy E d e ; kdó-tuljd. Stmpfel Károly. V. évfolym. Megjelen E r d é l y H r d ó. (Kolozsvár.) Szerk. ós lptulj kdó-tuljd. Engel Adolf.. évfolym. Ar 4 frt. hvonként kétszer. Ár 5 frt. (Eddg fővárosbn donos Korbuly József.. évfolym. Ár 6 frt. P n o s o v és V d é k e. (Pncsov.) Szerk. dr. jelent meg.) Összesen 2. Népskol. (Felső-Lövő.) Szerk. Ebenspnger JáVzoly Zkrás. H. évfolym. Ár helyben 5 fornt, vdékre 5 frt 50 kr. (Mgyr és német szöveggel.) nos. V. évfolym. Ár 3 frt 20 kr. (Megjelen mgyr. P O L T K A H E T L A P O K. Somogyvármegye. (Kposvár.) A somogymegye ós német szöveggel.) N é p n e v e l é s Közlöny. (Ngyvárd.) A «Bhrellenzék közlönye. Szerk. Vörös János. évfolym. Ar 4 frt. megye népnevelés egyesület»hvtlosértesítője, Szerk. P o l t k Újdonságok. Szerk. Ngy Mklós; k Wnkler Ljos. V. évfolym. Megjelen ngy szündőt Összesen = 4. dó-tuljdonos Frnkln-Társult mgyr rodlm kvéve hvonként kétszer. Az egylet tgj ngyen ntézet és könyvnyomd. XXXV. évfolym. Ár 6 frt; kpják.. VEGYES TARTALMÚ KÉPES HET «Vsárnp Újság»-gl együtt 2 frt. D u n á n t ú l P r o t e s t á n s Közlöny. (Győr.) Szerk. LAPOK. Hírmondó. Szerk. és tuljdonos Komócsy József. és kdótuljdonos Pereszlény János. V. évfolym. Meg XXL évfolym. jelen hvonként kétszer. Ar 4 frt. K é p e s N é p l p és P o l t k H r d ó. Szerk. Ngy M g y r Tnítóképző. (Dév.) Szerk. Hetyey V s á r n p Újság. Szerk. Ngy Mklós ; kdó Mklós; kdj FrnklmTársult. XV. évfolym. Ár Gábor; kdj dév állm tnítóképezde tnár tuljdonos Frnkln-Társult mgyr rodlm ntézet 2 frt, «Vlágkrónkán-vl együtt 4 frt. : kr. H. évfolvm. Megjelen mnden hó 5-kén és N e m z e t H í r l p. Szerk. Kulcsár E r n ő ; lp tulj és könyvnyomd. XXXV. évfolym. Ár 8 frt; «Pol- 30-án. Ar 3 frt. tk Újdonságok > -k együtt 2 frt. donos Rózs Kálmán ós neje. V. évfolym. Őrngyl. (Mgyr-Kmle.) Szerk. és kdótuljk é p e s Cslád Lpok. Szerk. és kdó-tuljd. A N é p Zászlój. Szerk. ég kdó-tuljdonos Lu donos Gldch Pál.. évfolym. Megjelen hvonként dr. Murány Ármn ; szerk. Brnkovcs György. X. év káts Gyul; társszerkesztő Seffer László.. évfolym. folym. Ar «Nő házbn» hv melléklppl 6 frt. kétszer. Ar 80 kr. Ar 4 frt. P r o t e s t á n s N é p t n í t ó. (H.-Nánás.) Szerk. SóO r s z á g - V l á g. Szerk. Benedek Elek ; kdó-hv M g y r nép.,szerk. és lptuljdonos Benedek tl Plls rodlm és nyomd részvénytársság. lyom Antl; társ-szerk. Smon Károly, Tóth Mhály; Elek.. évfolym Ár 4 írt. lptuljdonos «Protestáns Néptnító fenntrtó tes X. évfolym. Ár 0 frt. tülete; kdó Szbó Ferencz.. évfolym. Vdéken. Összesen = 3. K t h o l k u s N é p t n í t ó k Lpj. (Győr.) Szerk. Győr K ö z l ö n y. (Győr.) Szerk. dr. Kton Mór; k és kdj Ppp László.. évfolym. 40 kr. V. E G V H Á Z ÉS S K O L A L A P O K. dó-tuljdonos Surány János. XXXJ. évfolym. Meg K e l e t. (Ungvár.) Mgyrország görög ktholkujelen hetenként kétszer. Ár 0 frt. sok érdeket képvselő hetlp. Szerk. és kdó-tuljd. Eger. (Eger.) Szerk. Szbó gnácz; kdó-tuljdo Drohobeczky Gyul.. évfolym. Ár 4 rt. R e l g o. Szerk. és kdó-tuljdonos dr. Brezny nos z egr érsek-lyceum nyomd. XXV. évfolym. T é l Esték. (Sztmár.) A keresztény csládok Bél. XLV. évfolym. Megjelen hetenként kétszer. Ar 5 frt. j lpj. Szerk. Bodnár Gáspár; kdó Molnár János. Ar 0 fornt. Mrmros. (Mármros-Szget.) Szerk. Vékony ] L évfolym. Megjelen november február hónpokbn. P r o t e s t á n s Egyház és s k o l L p. Szerk. és : Ar frt. Antl; főmunktárs Doby Sándor; kdj Schermnn kdó-tuljd. dr. Blle Mór; főmunktárs Szőts Fr Mór. XXV. évfolym. Ár 6 frt. Összesen 38. ks. XXX. évfolym. Ár 9 frt. Somogy. (Kposvár.) Szerk. és tuljdonos Roboz N é p n e v e l ő k Lpj. Szerk. Lkts Vendel; lp stván; lpkdók Roboz stván és Hgelmnn Ká V. S Z É P R O D A L M ÉS V E G Y E S T A R T A L M Ú tuljdonos «Népnevelők budpest ; egyesülete; kdó roly. XXV. évfolym. Ár 5 frt. LAPOK. Méhner Vlmos. XX. évfolym. Ar 4 frt. V s m e g y e Lpok. (Szombthely.) Szerk. ós k N é p t n í t ó k Lpj. Kdj vllásés közokttás dó-tuljdonos Bertlnffy József. XX. évfolym. Meg ügy m. kr. mnsztérum. Szerk. Gyertyánffv stván. jelen hetenként kétszer. Ár 8 frt. Főváros Lpok. Szerk. Vdn Károly; kdó XX. évfolym. Megjelen hetenként kétszer. Ár 3 frt. K e c s k e m é t Lpok. {Kecskemét.) Szerk. Hbn K s L p. Szerk. Forgó bács (dr. Ag Adol,f); tuljdonos z Atheneum. XXV. évfolym. Megjelen J á n o s. XX. évfolym. Ár ő frt. mndennp. Ar 6 frt. D e b r e c z e n. (Debreczen.) Szerk. Gáspár mre; k kdó-tuljdonos z Atheneum. XV. évfolym. Ar M g y r B z á r mnt nők munkköre. Szerk. dó-tuljdonos Kuts mre.' XX. évfolym. Megjelen 5 frt 60 kr. Wohl Jnk és Stephne ; kdj z Atheneum. XXH. Hsznos M u l t t t ó. Szerk. és kdj Dolny hetenként ötször. Ár 0 frt. ; évfolym. Megjelen mnden hó l-jén és 6-án. Ár E g r Népújság. (Eger.) Szerk. és kdó-tuljdonos Gyul. XV. évfolym. Megjelen hvonként 2-szer. Ar 0 frt 4 fornt. Lug László. XX. évfolym. Ár 2 frt. B u d p e s t B z á r. Szerk. és kdó-tuljd. Krály Lányok Lpj. Szerk. és kdó-tuljdonos Dol J á n o s ; főmunktárs Komócsy, József. XV. évfolym. ny Gyul. XV. évfolym. Megjelen hvonként 2-szer. * Az egyes szkokbn lpok keletkexés dejsk m n t Tnnk Megjelen hvonként kétszer. Ár 0 frt. orozv. Ar 4 fornt. A MAGYAR HÍRLAPRODALOM 888-BAN. A h v t l o s l p «Budpest Közlöny* e hó 3-kán rendkívül kdásbn, este jelent meg, s ngy feltűnést okozott közleményével. Közölte u g y n s m o n r k h á n k é s N é m e t o r s z á g k ö z t o k t. 7-kén k ö t ö t t s z e r z ő d é s t, h o g y közlés v é g e t v e s s e n m k é t s é g e k n e k, m e l y e k e frgy t s z t á n v é d e l m s z á n d é k e l l e n k ü l ö n b ö z ő o l d l r ó l t á p l á l t t n k é s k ü l ö n b ö z ő c z é l o k r föl h s z n á l t t n k. A szerződésből ktűnk, hogy s z ö v e t s é g egy n e t á n orosz r é s z r ő l e r e d ő t á m d á s ellen k ö t t e t e t t. T o v á b b á z t m o n d j egyk p o n t j, h o g y s z e r z ő d é s m n d k é t fél r é s z é r ő l t t o k b n t r t n d ó és v l m e l y h r m d k htlomml csks k é t fél b e l e e g y e z é s é v e l k ö z ö l h e t ő. * VASÁENAP UJSÁG.

8 VASÁRNAP UJSAG. 98 H ö l g y e k Lpj. Szerk. és kdó-tuljdonos Mls Vlmos. X. évf. Ár 0 frt. Széprodlm Csrnok. Regény-folyórt. Rendes folym., Szerk. és kdj Mlssn Vlmos. X. évfo lym. Ar 5 fornt. N e m z e t K ö n y v t á r. Szerk. és kdj Agner L jos. X. évfolym. Megjelen két hetenknt. Ar 7 frt 20 krjczár. Olvsó Kör. Széprodlm regényfolyórt. Szerk. Fülöp György; kdó-tulj.onos Fülöp Györgynó szül. Kormányos Róz. X. évfolym. Megjelen mnden hó l-jén és 5-én. Ár 6 frt. Egyenlőség. Társdlm hetlp. Szerk. Szbolcs Mks. V. évfolym. Ar 7 frt. M g y r F g r o. (Pkáns Lpok.) Szerk. Stnello (Márkus József); főmunktárs Krx-Krx (Bársony st ván) ; kdó-tuljdonos Kunosy Vlmos. V. évfolym. Ár 8 frt. B u d p e s t Hrnök. Szerk. és kdó-tuljdonos Perczel Gyul. V. évfolym. Ar 0 frt. J ó k Mór ujbb regénye. Szerk. és kdják Rév testvérek. V. évfolym. Megjelen hvonként kétszer. Ár 6 frt. U j Ég és TJj Föld. Társdlm nplp. Szerk. és kdó-tuljdonos Szn Károly.. évfolym. Ár 6 frt. Külföldön. A m e r k Nemzetőr. (New-York.) Szerk. Vlty A. H. és Mskolczy Henrk ; kdj new-york műked velő-társság. V. évfolym. Ar 5 frt. Összesen = 3. V. H U M O R S Z T K U S L A P O K. Üstökös. Szerk. és kdó-tuljdonos Szbó Endre. XXX. évf. Ar 8 frt. Borsszem J n k ó. Szerk. Cscser Bors (Dr. Ág Adolf);, krtó-tuljtlonos z Atheneum. XX. évfo lym. Ár 8 frt. B o l o n d stók. Szerk. és, tuljdonos Don Pedrö (Brtók Ljos.) X. évfolym. Ár 8 frt. U r m b á t y á m. Szerkesztő és lptuljdonos Brót Ljos.. évfolym. Ár 8 frt. F ü s t ö l ő. Szerk. és kdó-tuljdonos Ács Géz; V. évfolym Ar 6 frt. K c z g ó T h á l. Szerk., és kdó-tuljdonos Bártfy P. Antl.. évfolym. Ár 6 frt. Vdéken. Grboncás Dák. (Győr.) Szerk. Gárdony Géz, kdó-tuljdonos Szávy Gyul. V. évfolym. Torm. (Szombthely.) Szerk. és kdó-tuljdonos Kun Smu. V. évfolym. Ar 6 frt. V e r é b J n k ó. (Pécs.) Szerk. és lptuljdonos Várdy Ferencz. V. évfolym. Ar 6 frt. V l l á m. (Debreczen.) Szerk. és lptuljdonos Kere kes Géz. V. évfolym. Ar 5 frt. Csrp-Csrp. (Mskolcz.l ~zerk. és kdó-tulj donos Rnttky Menyhért.. évfolym. Megjelen h vonként kétszer. Ar 4 frt. Összesen =. V. S Z A K L A P O K. Gzdság Lpok. Szerk. és lptuljdonos Ordódy LjoB; szerk.-társk Brnyy stván, Krck Aldár. XL. évfolym. Ar 8 frt. Orvos H e t l p. Szerk. és tuljd. Mrkusovszky Ljos t r. ; főmunktárs Blogh Kálmán tnár. XXX. évfolym. Ár 0 frt. V d á s z - és V e r s e n y l p. Szerk. Puly Kornél; lp-tuljdonos Sárkány Ján. Ferencz. XXX. évfolym. Ar 2 frt. Gyógyászt. Szerk. és kdó Scháchter Mks tr., lptuljdonos Kovács József tnr.: főmunktárs Szénásy Sándor tr. XXV. évfolym. Ár 0 frt. Gyógyszerészet H e t l p. Szerk. és kdó-tuljd. Schédy Sándor. XXVH. évfolym. Ar 0 frt. J o g t u d o m á n y Közlöny. Szerk. dr. Dárdy Sán dor, főmunktárs dr. Fyer László, kdó-tuljd. Frnkln-Társult. XX. évfolym. «Cur Htároz tok* melléklppl. Ar 2 frt. P o s t - K ö z l ö n y. Szerk. és kdó-tuljdonos Bö szörmény,kálmán; társ-szerk. Botár János. XX. évfolym. Ar 6 frt. A M g y r K r á l y P o s t és T á v í r d R e n d e l e t e k - T á r. Kdj közmunk- és közlekedésügy m. k. mnsztérum. XX. évfolym. A post hvt- lóknk ngyen küldetk. Typogrph. Szerk. Zk Ljos; kdó-tuljdonos mgyrország könyvnyomdászok és betűöntők egy lete. XX. évfolym. Ar 4 frt. («Gutenberg» német melléklettel.) Színpd. Szerk. és kdó-tuljdonos Rjk F.. XX. évfolym. V s ú t és k ö z l e k e d é s Közlöny. Szerk. és kdó tuljdonos dr. Helt Ferencz. XX. évfolym. Megje len hetenként 3-szor. Ar 2 frt. H v t l o s R e n d ő r K ö z l ö n y. Kdj m. kr. belügymnsztérum. X V n. évfolym. Vlmenny tör vényhtóságokhoz ngyen küldetk. Megjelen nponként. Ár 3 frt. Sorsolás Tudósító. Szerk. és kdj Ard Rezső. XV. évfolym. Megjelen mnden húzás után mgyr \ és német szöveggel. Ar 3 frt 50 kr. P n n ó n. Adler és társ sorsolás tudósítój. XV. évfolym. Megjelen hvonként 2 3-szor mgyr j és német szöveggel. Ar 2 frt. A budpest á r u - és értéktőzsde árjegyzése. Kdj mnszter tőzsdebztos. XV. évfolym Meg jelen mnden tőzsdenpon. Ar 8 frt; postán 2 frt. S t t s z t k H e t K m u t t á s. Szerk. Körös Jó zsef ; kdj főváros sttsztk hvtl. XV. évf. Ár 3 frt. F ö l d m v e l é s Erdekenk. Szerk. és kdó-tuljd.! Bosány Endre. XV. évfolym. Ar 6 frt, «Flus Gzdá-vl 8 frt. F l u s Gzd. Szerk. és kdó-tuljd. Bosány Endre. XV. évfolym. Megjelen hvonként kétszer. Ar 3 frt.,, Borászt Lpok. Szerk. és kdó-tuljd. Ordody Ljos ós Engelbrecht Károly; főmunktárs Stollár Gyul. XV. évf. Ár 5 frt. Hjnl. Szbdkőmves közlöny. Mgyrország symbolkus ngypáholyánk hvtlos közlönye. Szerk. Abf Ljos és Gellér Mór. XV. évfolym. Megjelen hvonként kétszer. Ár tgok számár 3 frt. P é n z ü g y Közlöny. Kdj m. kr. pénzügy mnsztérum. XV. évf. Megjelen hvonként többször. R e n d e l e t Közlöny. A mgyr krály honvédség számár. XV. évf. Megjelen hvonként 2 3 szám. Merenr. Hteles sorsolás tudósító. Szerk. és k dj Poltzer Zsgmond. XV. évfolym. Megjelen mn den húzás után mgyr és német szöveggel. Ar 2 frt. K ö z p o n t É r t e s í t ő. Kdj földmvelés-, pr- és kereskedelm m. kr. mnsterum. X. évfolym. Meg jelen hetenknt kétszer, évenként v. Ár helyben 4 frt; vdéken 6 frt. É p t ő pr. Szerk. Ney Bél ; kdó-tuljdono sok képvselője Pártos Gyul. X. évf. Ár 8 frt. Népszv. A mgyrország átlános munkáspárt központ közlönye. Szerk. ós kdó Ferencz József; X. évfolym. Ár 2 frt 40 krjczár. Gzdgág Mérnök. Szerk. és kdó-tuljdonos Gond Bél. X. évfolym. Ár 2 frt. Corvn. A mgyr könyvkereskedők egyletének közlönye. Szerk. Agner Ljos. Tuljd. mgyr könyv kereskedők egylete. X. évfolym. Megjelen mnden hó 0-, 20- és 30-án. Az egylet tgj ngyen kpják. Közegészségügy Kluz. Szerk.-tuljd. dr. Lőrncz Ferencz. X. évfolym. Megjelen mnden hó l-jén és 5-én. Ar 6 frt. M g y r F ö l d. Közgzdság lp. Szerkesztő és kdó-tuljdonos Dpsy László. X. évfolym. Megjelen hetenként háromszor. Ár 2 frt. Község K ö z l ö n y. Szerk. Brt László, lptulj donos és kdó z orsz. központ jegyző egylet. X. évfolym. Ár 6 frt. M g y r pr. Az országos pregyesület közlönye. Szerk. Mudrony Som; főmunktárs Gellér Mór. X. évfolym. Megjelen hó első ée másodk felében. Ár nem tgoknk 3 frt. M g y r T s z t v s e l ő. Szerk. és kdó-tuljdonos Cskvár Jákó. X. évfolym. Ar 5 frt. V d á s z - L p. Szerk. és kdó-tuljd. Sárkány Já nos Ferencz ; szerkesztőtárs Egerváry Gyul; megjelen mnden hó 5-, 5- és 25-én. X. évfolym. Ár 6 frt. V á l l l k o z ó k Lpj. Szerk. és kdó-tuljdonos Wtzenrth K. János. X. évfolym. Ár 8 frt. B ü n t e t ő J o g Tár. Szerk. és kdj Németh Péter; belmunktárs Bumgrten Károly ; X. évfoly. Ar 8 frt. B u d p e s t L l o y d. Hteles sorsolás tudósító. Szer keszt Engel Zsgmond. X. évfolym. Megjelen hvon ként 3 4-szer. Ár 2 frt. M g y r Merour. Hteles sorsolás tudósító. K dó ós tuljdonos Lőry J. bnkár. X. évfolym. Meg jelen mnden húzás után mgyr és német szöveggel. Ar 2 frt. Mgyrország és K ö r n y é k é n e k dőjárásáról. Távrt jelentések. Szerk. és kdj dr. Szentgyörgy Wesz. X, évfolym. Megjelen mndennp. Hvtlból küldetk szét. M g y r K e r e s k e d ő k Lpj. Szerk.,Kormos Alfréd és Kende Zsgmond; V. évfolym. Ár 7 frt 50 kr. M g y r P é n z ü g y. Szerk. Kormos Alfréd. V. évfolym. Ár z tált. Sorsolás Ertestő»-vel 0 frt. Országos Törvénytár. Kdj m. kr. belügy mnszt,erum.v. évfolym. Megjelen évenként szám. Közgzdság Értesítő. A földmvelés, pr- és kereskedelemügy m. kr. mnsztérum közlönye.v. év folym. Ár 0 frt. A M. Mérnök- és É p t é s z - E g y l e t H e t Érte sítője. Szerk. Ney Bél ; kdj: Mgyr Mérnökés Eptész-Egylet.V. évfolym. Az egyesület tgjnk mnden utánfzetés nélkül küldetk. Mgyr Házsszony. Szerk. Andre; kdó-tu ljdonos dr. Murány Ármn. V. évfolym. Ár 6 frt. A J o g. Szerk. ós kdják dr. Rév Ljos és dr. Stller Mór. V. évfolym. Ar 6 frt. U n ó. Hteles sorsolás hírlp. Kdj Befeld József. V. évfolym. Megjelen mnden húzás után. Ár 2 frt. M g y r Szesztermelők Lpj. A mgyr szesz termelők országos egyesületének közlönye. Szerkeszt Bosány Endre. V. évfolym. Megjelen hvonként kétszer. Ar 4 frt. M g y r Közgzgtás. Szerk, és kdótuljdo nos Boncz Mklós. V. évfolym. Ar 8 frt. É r t e s í t é s budpest htelező védegylet tg jhoz. V. évfolym. Megjelen hvonként kétszer. Az egylet tgjnk ngyen küldetk. Színészek Lpj. Szerk. Bónye stván; kdj mgyr színész-egyesület központ gzgtó-tnács. V. évfolym. Ar 6 frt. M g y r Nemzetgzd., Szerk. és lptuljdonos Mende Bódog. V. évfolym. Ar 0 frt. A e s e u l p. Orgánum Phrmce. Szerk. és tulj donos Rácz Károly ; kdó-tuljdonos d. Poldn Ede és társ. V. évfolym. Ar 8 frt. H e r c u l e s. Testgykorlt közlöny. Szerk. Por zsolt Jenő és Porzsolt Kálmán; V. évfolym. Megelen hvonként kétszer. Ar 4 frt. M g y r D o h á n y - U j s á g. Szerk. és kdó-tulj donos Drócz Vlmos. V. évfolym. Megjelenk mn den hó -én és 6-án. Ar 4 frt. Ü g y v é d e k Lpj. Szerk. és lptuljdonos dr. Wolf Vlmos. V. évfolym. Ar 6 frt. V e n d é g l ő s ö k Lpj (.Pnczérek Lpj»). Szerk. és lptuljdonos hász György. V. évfolym. Megjelenk hvonként 2-szer. Ar 6 frt. A Főváros. Budpest fővárps törvényhtóságánk hvtlos közlönye. Szerk. és kdó-tuljdonos Pchler N. stván. V. évfolym. Ar 8 frt. (). SZÁM.! 8 8 S. XXXV. ÉVÍOLYAC. Gyógyszerész K ö z l ö n y. Szerk. és kdj Csurgy Kálmán. V. évfolym. Ar 8 frt. A Mgyrország B o r b b é l y o k és F o d r á s z o k Lpj. Szerk. és kdj Pollák József; lpvezérek Mezey Péter és Dnkovszky stván. V. évfolym. Megjelen mnden hó. ós 5-kén. Ar 5 frt. K t o n Lpok. Szerk. Bolgár Ferencz.. év folym. Ár 8 frt. M g y r K r á l y P o s t t k r é k p é n z t á r! Köz löny. Kdj «m. kr. posttkrékpénztár*., év folym. T e l e g r f ü g y S z e m l e. Szerk. és kdj BotárJános.. évfolym. Megjelen hvonként kétszer. Ár 6 fornt. Z e n e l p. Szerk. Ságh József; lptuljdonos Müller K.. évfolym. Megjelen hvonként háromszor Ár 6 frt. Főváros Hrnök. Kdó- és lptuljdonos Pekrk J.. évfolym. Ár 6 frt. (Mult évben «Budpest Hrnök* czmmel jelent meg. D v t c s r n o k. Szerk. Pávcs Hon; kdótulj donos Mlssn Vlmos.. évfolym. Megjelen mnden hóbn kétszer. Ár 5 frt. F ő n y e r e m é n y. Sorsolás tudósító. Kdók Győr és Wohl.. évfolym. Megjelen mnden húzás után Ár frt 80 kr. G y k o r l t K e r e s k e d e l m Tudományok. Szerk. Ó3 kdj Zchár, Gyul.. évfolym. Megjelen h vonként 2-szer. Ár 8 frt. N e m z e t k ö z p r - és K e r e s k e d e l m Közlöny. Főszerk. Mygruber Ágoston; szerk. és kdótuljdo nos Cstáry (Csetény) József.. évfolym. Megjelen hvonként kétszer. Ár 6 frt. Orvos H e t Szemle. Szerk. és kdók: dr. Flesch Nándor és Helt Mnó.. évfolym. Ár 8 írt. A Reglt-bérlő. Szerk. és kdó-tuljdonos Slzer zor.. évfolym. Megjelen mnden hó., 0. és 20-án. Ár 5 frt. (Ezelőtt német szöveggel jelent meg.) Szerencse-Hrnök. Kdj Emye, A. H.. év folym. Megjelen mnden húzás után. Ár 2 frt. H á z Szárnysnk. Szerk. és kdó-tuljdonos Prthy Géz.. évfolym. Megjelen hvonként két szer. p r ü g y e k. Szerk. Ráth Károly.. évfolym. Megjelen hvonként kétszer. M g y r Czpészek Lpj. Szerk. Wess Ágoston ;. főmunktárs Dépold J.. évfolym. Megjelen, mndez, hó -én és 5-én mgyr ós német szöveggel. M g y r K r. Á l l m v s u t k H v t l o s Lpj. Kdj mgyr kr. állmvf suták gzgtóság.. évfolym. Megjelen hvonként 4 5 szám. Hvtlból küldetk. A u s t r - H u n g r. Szerk. és kdj Bernáth D.. évfolym. Megjelen hvonként kétszer mgyr és német szöveggel. Ar 6 frt. B u d p e s t Lkáshrdető. Szerk. és lptuljdo nos Wess Mór.. évfolym. Megjelen hvonként háromszor mgyr és német nyelven. Ár 3 frt 50 kr. B u d p e s t «Merenr.. Szerk. Poltzer Zs.. év folym. Megjelen mnden húzás után mgyr és né met szöveggel. Ár 2 frt. prossegédek Lpj. Szerk. és kdj Bálnt Kálmán.. évfolym. K e r e s z t é n y Mgyrország. Szerk. és kdó tuljdonos Clr Vlmos.. évfolym. M g y r K t o n Közlöny. Szerk. és lptulj donos Ardény K.. évfolym. Ár 2 frt. Sorsolás Közlöny. Kdó-tuljdonos Bemé Ljos.. évfolym. Megjelen mnden húzás után. Ar frt 20 kr. Uj M g y r Merkúr. Szerk. és kdj Kőváry Ármn.. évfolym, Megjelen mnden húzás után. Ár 2 frt. Gzdtsztek Lpj. Szerk. és kdó-tuljdonos Eőrs Gyul.. évfolym. Megjelen mnden hó ós 30-án. Ár 6 frt. Hosszú É l e t. Szerk. és lptuljdonos dr. Lőrnczy Ferencz.. évfolym. Megjelen mnden hó. és 5-én. r o d l m Értesítő. Szerk. Szn T m á s ; kdj Hornyánszky Vktor.. évfolym. Megjelen hvonként kétszer. Ar frt. Kováos-pr. Szerk. Clr Vlmos; kdó-tulj donos : budpest kovács-6egédek segélyző-, önképzőés munkközvetítő egylete.. évfolym. Megjelen h vonként kétszer. Ár helyben 3 frt; vdékre 4 frt. P é n z ü g y Ú t m u t t ó. Szerk. és kdó-tuljdonos Lendvy Sándor.. évfolym. Megjelen mnden húzás után. Ár 2 frt. Vdéken. A N é p Kertésze. (Selmeez.) Szerk. és kdóvörös Ferencz. XXX. évfolym. Megjelen hvonként kétszer. Ár 3 frt. B á n y á s z t és K o h á s z t Lpok. A m. kr. bá nyászt Akdém közlönye. (Selmeez.) Szerk. Frbky stván.,xx. évfolym. Megjelen mnden hónp -én és5-én. Ár 6 frt. E r d é l y Gzd. (Kolozsvár.) Az erdély gzdság egylet közlönye. Szerk. Gmuf Vlmos. XX. évfolym. Megjelen mnden hó. és 5-én. Ár 2 frt. Az egylet tgoknk ngyen küldetk. A G y k o r l t Mezőgzd. (Kss.) Szerk. Kovácsy Bél, kdótuljdonos Sporzon Pál. XV. évfolym. Ar 6 frt. A n y t r v ö l g y Gzdság E g y l e t K ö z l ö n y e. (Nytr.) XT. évfolym. Megjelen hvonként kétszer. Ar 3 frt. O r v o s - T e r m é s z e t t u d o m á n y S z e m l e. A bhr vármegye orvos-gyógyszerész- és természettudomány egylet közlönye. (Ngy-Várd.) Szerk. d,r. Bodor Károly. X. évf. Megjelen hvonként kétszer. Egylet tgok évdj fejében kpják. Értesítő kolozsvár orvos-természettudo m á n y - t á r s u l t g y ű l é s e r ő l. (Kolozsvár.) A válszt mány megbízásából összeállítj dr. Klug Nándor ttkár. X. évfolym. Megjelen hvonként 2 3 szám. 6, SZÁM xxxv. ÉVFOLYAM. Összehsonlító r o d l o m t ö r t é n e l m Lpok. (Act Comprtons Ltterrum Unversrum.) (Kolozs vár.) Szerkesztő és kdó-tuljdonos dr. Meltzl Hugó. X. évf. Megjelen hvonként kétszer. Ár 6 frt. T s z t v s e l ő k Lpj. (Temesvár.) Szerk. ós lp tuljdonos Berán Oszkár; főmunktárs dr. Kosr Aurél X. évfolym. Megjelen mgyr és német szö veggel ; eddg német nyelven jelent meg. Ar 6 frt. A Z l m e g y e Gzdság E g y e s ü l e t É r t e s í tője. (Zl-Egerszeg.) Külön lenyomt «Zlmegye» czmű lpból. X. évfolym. Megjelen hvonként. Az egyesület tgj ngyen kpják. S z ő l ő s z e t, B o r á s z t és Gzdság Lp. (Kss.) Szerk. és kdó-tuljd. Murer János. X. év folym. Megjelen mnden hó -én és 6-án. Ár 4 fornt. A l f ö l d p r l p. (Szeged.) Főszerk. Bky Nán dor - szerk. Plotás Fusztn; főmunktárs Bbos Elek; lptuljdonos «Szeged prtestület) ; kdó Engel Adolf. V. évfolym. dőjárás N p t á r Mgyrország számár. (ÓSzéplk.) Kdj nytrvölgy gzdság egylet grrmeteorolog observtorum.v. évf. Megjelen nvonként két szám, ár frt.; z observ. hv észlelése vel 2 frt.; z észlelések és értekezésekkel együtt 6 frt. Gzdság É r t e s í t ő. (Eperjes.) Szerkesztő Szűcs J á n o s ; kdj «Sárosmegye gzdság egyesület). V. évfolym. Megjelenk mnden két hétben egyszer. Az egyesület tgj ngyen kpják. M g y r T n í t ó k é p z ő. (Dév.) Szerk. Hetyey Gábor; kdj dév állm tnítóképezde tnár kr.. évfolym. Megjelen mnden hó 5-én és 30-án. Ár 3 frt. M g y r P n c z é r e k Lpj. (Debreczen.) Szerk. Muzs Bén; kdó-tuljdpnos «Debreczen Ellenőr» nyomdáj.. évfolym. Ár 6 frt. K t h o l k u s V l á g. (Uj-Pest.) Szerk. és kdj Csppék Ferencz.. évfolym. Megjelen hvonként kétszer. Ár 6 frt. Mgyr Gzd. (Sztmár.) Szerk. és kdó-tulj donos dr. Wesz Henrk. évfolym. Ar 4 frt. A M g y r N é p Könyvesház. (Turócz-SzentMárton.) Szerk. és kdj Ngy stván.. évfolym. Megjelen október február hónpokbn 0 füzetben. Ár 60 kr. P n c z é r e k K ö z l ö n y e. (Ngyvárd.) Szerkeszt Nómethy Ljos; kdj ngyvárd és szombthely pnczér-egylet.. évfolym. Ár 6 frt. Ház K ö z l ö n y. (Ard.) Szerk. Záry Ö d ö n ; kdj Gyul stván.. évfolym. Megjelen mnden hó 5. és 20-án. Ár 3 frt. összesen = 0. V. V D É K L A P O K (nem p o l t k t r t l o m m l ). D e b r e o z e n - N g y v á r d Értesítő. (Debreczen.) Szerkesztő Tóth László; főmunktárs Szbolcsk M hály ; kdó-tuljd. Zchermnn H. XLV. évf. Ar 2 frt. Z l K ö z l ö n y. (Ngy-Knzs.) Szerk. és kdó Bátorf Ljps; lp-tuljdonos Wjdts József. XXVH. évfolym. Ár 5 frt. U n g. (Ungvár.) Szerk. Fnccky Mhály; kdótuljd. Polcsek Mks. XXV. évfoly. Borsod. (Mskolcz.) Szerk. Mskolczy P á l ; kdó tuljdonos Forster lezső. XX. évfolym. N g y s z o m b t H e t l p. (Ngyszombt.) Szerk.tuljdonos Thnágl János Henrk. XX. évfolym. Megjelen mgyr és német szöveggel. Szmos. (Sztmár.) Szerk. Kót Ljos; lptu ljdonos Ltteczky E n d r e ; fődolgozótárs Ferenczy Já nos. XX. évfolym. Megjelen hetenként kétszer. Ár 4 frt. N y t r Lpok. (Nytr.) Szerk. és tuljdonos Wess József. XX. évfolym. Ár 5 frt 20 kr. (Mgyr és német szöveggel.) Zemplén. (Sátorlj-Ujhely.) Szerk. Horváth Jó zsef; főmunktárs Dongó Gy. Géz; kdó-tuljdonos ozv. Boruth Elemérné; XX. évfolym. Ár 6 frt. Sopron. (Sopron.) Szerk. Németh Ferencz; kdótuljd. dr. Gr Vlmos. Megjelen hetenként kétszer. XV. évfolym. Ar 6 frt. H ó d - Mező - V á s á r h e l y. (Hód-Mező-Vásárhely.) Szerk. Fodor Ljos; kdó-tuljd. szerkesztő-bzott ság. XV. évfolym. Szentes L p. (Szentes.) Szerk. és ^ d ó - t u l j donos Sm Ferencz. XV. évfolym. Gyöngyös. (Gyöngyös.) Szerk. Szly József; k dó Herzog Ernő Ármn; lptuljdonos Csomor Kál mán. XV. évfolym. Ár 6 frt. T o r o n t á l. (Ngy-Becskerek.) Szerkeszt Luk Gusztáv; kdó Pletz Ferencz Pál. XV. évfolym. Ar 6 frt. T o l n m e g y e K ö z l ö n y. (Szegzárd.) Szerk. és k dó-tuljdonos Bod Vlmos ; belmunktárs dr. Stener Ljos. XV. évfolym. Ár 6 frt. S z b o l c s m e g y e Közlöny. (Nyíregyház.) Szerk. Őr Kbos. XV. évfolym. Ar 4 frt. B e r e g. (Beregszász.) Szerk. és tuljdonos Jnk Sándor; főmunktárs Kóródy Sándor. XV. évfolym. P á p Lpok. (Páp.) Szerk. és lptuljdonos dr. Fenyvessy Ferencz. XV. évfolym. Ar 6 frt. V á g v ö l g y L p. (Trencsén.) Szerk. és kdó Skrntzl X. Fer. XV. évfolym. Megjelen hetenként egyszer, mgyr és német szöveggel. Székesfehérvár és V d é k e. (Székesfehérvár.) Szerk. és kdó-tuljd. Cstár G. Eml. XV. évfolym. Megjelen hetenként háromszor. Ar 8 frt. Sztmár. (Sztmár.) Szerk. Egry,Ferencz ; kdótuljd. Ngy Ljos. XV. évfolym. Ar 2 frt 80 kr. N g y b á n y és V d é k e. (Ngybány.) Szerkesztő dr. Horácsek m r e ; kdó-tuljdonos Molnár Mhály; főmunktárs dr. Németh Kálmán. XV. évfolym. Ar 4 frt. V e s z p r é m. (Veszprém,) Szerk. Hegedűs J á n o s ; lptuljd. és kdó Krusz Ármn f. XV. évfolym. Ár «Hvtlos Értesítő -vel 6 frt. VASÁRNAP UJSÁG. Szbdk Közlöny. (Szbdk.) Szerk. Schlesnger Sándor. X. évfolym. Ar 2 frt. Szolnok-Dobok.,(Deés.) Szerk. és kdó Kovács Smu. X. évfolym. Ár 6 frt. F e l v d é k Szemle. (Eperjes.) Szerk. és kdó tuljdonos Hedry Bertln. X. évfolym. Ár 5 frt. (Mult évben «Eperjes Lpok» czmmel.) N g y - K u n s á g. (Krczg.) Fel. szerk. Szöd Mks; szerk. Brth László; főmunktárs Mlesz Bél; kdótuljd. Sződ S. X. évfolym. M r o s - V d é k. (Mros-Vásárhely.) Szerk. és kdótuljl. Kerekes,Sámuel; társ-szerk. D. Ngy János. X. évfolym. Ár 6 frt. S z t m á r m e g y e K ö z l ö n y. Sztmármegye hv tlos közlönye. (Ngy-Károly.) Szerk. Budsz J e n ő ; kdó-tuljd. fj. Roth Károly; főmunktárs Ngy Sán dor. X. évfolym. H u n y d. (Dév.) Szerk. Kun Róbert; Jptuljd. Réth Ljos; kdó Hrsch Adolf. X. évf. Ar 4 frt. V s m e g y e Közlöny. (Szombthely.) Szerk. és kdó lptuljdonos Török Ernő. X. évfolym. B j Közlöny. (Bj.) Szerk. és tuljd. Erdély Gyul; főmunktárs dr. Hermán Adolf. X. évfolym. Ár 5 frt. N g y - K ő r ö s. (Ngy-Kőrös.) Szerk. Tóth József; X. évfolym. Ar 5 frt. Rozsnyó Hírdó. (Rozsnyó.) Szerk. Krszn K. G.; kdj Kovács Mhály. X. évfolym. Ár 6 frt. B á c s k. (Zombor.) Szerk. dr. Molnár stván L jos, lptuljdonos és kdó Bttermnn,Nándor. X. év folym. Megjelen hetenként kétszer. Ar 6 frt. K e s z t h e l y. (Keszthely.) Szerk. és kdó-tuljdonos Rév Mks. X. évfolym. Ár 5 frt. F e l v d é k Közlöny. (Kss.) Szerk. és kdj dr. Hohenuer,gnácz ; X. évfolym. Megjelen heten ként kétszer. Ár 6 frt. K r s s ó - S z ö r é n y Lpok. (Lúgos.) Szerk. Szlábey György; kdó-tuljd. Wenczely János és f. X. év folym. Ar 6 frt. Orosház Közlöny. (Orosház.) Szerk. és kdó tuljdonos Mgyr A. M. X. évfolym. B á c s k E l l e n ő r. (Szbdk.) Szerk. Sztoczek Károly. X. évfolym. Ar 6 frt. U n g v á r Közlöny. (Ungvár.) Szerk. és kdó Jovánovts János. X. évfolym. (Ezelőtt mnt poltk lp jelent meg.) V á c z Közlöny. (Vácz.) Szerk. és lp-tuljdonos Vrázséj Gusztáv; lpvezér Vdss József. X. évfolym. Ár 6 frt. Esztergom és V d é k e. (Esztergom.) Szerk. dr. Kőrösy László; lptuljdonosj- kdó Tábor Adolf. X. évfolym. Megjelen hetenként kétszer. Ár 6 frt. Esztergom K ö z l ö n y. (Esztergom.) Szerk. és kdó-tuljd. Hn Rezső. X. évfolym. Ár 6 frt. Gyöngyös Lpok. (Gyöngyös.) Szerk. és kdótuljd. Rgó Aljos. X. évfolym. Ar 4 frt. Szentes és V d é k e. (Szentes.) Szerk. és lptulj donos Blázsovts Norbert. X. évfolym. Ar 4 frt. J á s z b e r é n y és V d é k e. (Jászberény.) Szerk. Golench Káro,ly; kdó-tuljdonos Brünuer Adolf. X. évfolym. Ár 5 frt. K o m á r o m Lpok. (Komárom.) Szerk. Zámbó Gyul; kdó-tuljdonos Tub János. X. évfolym. Ár 4 frt 60 kr.; postán küldve 4 frt 80 kr. Nyrvdék. (Nyíregyház.) Szerk. nczédy Ljos ; kdó-tuljdonos Jób Elek. X. évfolym. Ar 4 frt. T t - T ó v á r o s H r d ó. (Tt-Tóváros.) Szerk. Dnlovch-Bátorf F., kdó-tuljdonos Englánder C. X. évf. Ar 5 frt. Hzánk. (Győr.) Szerk. Pereszlény János, kdó tuljdonos Gr ván. X. év. Megjelen hetenként kétszer. Ár 0 frt. Losoncz és V d é k e. (Losoncz.) Szerk. Lszly st ván ; lptuljd. képvselője Kovács Ferencz. X. évfoly. Ár 5 fornt. B r s. (Lév.) Szerk. Holló Sándor ; kdj Nytr és társ. V. évfolym. Ár 5 frt. Gömör-Kshont. (Rmszombt.) Szerk. dr. Veres Smu ; kdó-tuljdonos Rábely Mklós.V. évfolym.! Szekszárd V d é k e. (Szekszárd). Szerk. és lp tuljdonos Geger Gyul; lpkdó Ujflussy Ljos.! VH. évfolym. Ár 6 frt. Kőszeg és V d é k e. (Kőszeg.) Szerk. Csorb Géz, kdó-tuljdonos Uón Frgyes, főmunktárs Orel Géz. V. évfolym. Ar 4 frt. Szbdság. (Székesfehérvár.) Szerk. Zele mre, szerkesztő-társ Gr József; kdó-tuljdonosok szer kesztők. V. évfolym. Megjelen hetenként három; szór. Ár 8 frt. V e s z p r é m F ü g g e t l e n H í r l p. (Veszprém.) \ Szerk. Kompolthy Tvdr. V. évfolym. Ar 6 frt. B o r s o d m e g y e Lpok. (Mskolcz.) Szerk. és lp tuljdonos Buthy Ljos. VH. évfolym. Megjelen heten: ' ként kétszer. Ár 6 frt. B é k é s. (Gyul.) Szerk. és kdó-tuljdonos Bodoky ; Zoltán; V. évfolym. Ar 5 frt. Fume. (Fume.) Szerk. és kdó-tuljdonos Mócs Zsgmond. V. évfolym. Ar 6 frt. K k n d Közlöny. (Ngy-Kknd.) Szerk. és kdó-lptuljd. Erőd DáneL V. évfolym. Ar 4 frt. Közérdek. (Ngy-Enyed.) Szerk. dr. Mgyr Ká roly, Szlágy Frks, Török Bertln ; kdó-tuljdonos Wokál János. VH. évf. Mohács és V d é k e. (Mohács.) Szerk. Mrgt Péter ; lpkdó Blndl János. V. évfolym. Ar 4 frt. Orosház Újság. (Orosház.) Szerk.,Klár B é l ; lptuljdonos Veres Ljos. V. évfolym. Ar 4 frt. F e l v d é k H r d ó. (Turócz-Szent-Márton.) Szerk. Ngy stván; főmunktárs Vörös Ferencz; kdó turócz-szent-márton mgyr nyomd. VH. évfolym. Ár 3 fornt.,,,.,, S á r o s m e g y e Közlöny. (Eperjes.) Szerk. és kdó tuljdonos Hedry Bódog. V. évfolym. Ar 5 frt. Z l m e g y e. (Zl-Egerszeg.) Szerk. és kdó tuljdonos Udvrdy gnácz; főmunktárs Szly Sán dor. VU. évfolym. Ébredjünk. (Nyíregyház. Szerk. es kdo-tuljd. Mkecz József (Któ). V. évfolym. Ar 5 frt. 99 F é l e g y h á z H í r l p. (Félegyház.) Szerk. Fehér Antl; lpvezér dr. Holló Ljos; lpkdó-tuljdonos «Petőf könyvnyomd-részvény-társság». V. évfo lym. Szbdság. (Szbdk.) Szerk. és kdó-tuljdonos Szly László A. Vl. évfolym. Ár helyben 6 frt., postán küldve 6 frt. 60 kr. Szolnok H r d ó. (Szolnok.) Szerk. és kdó-tuljd. Herend József. V. évfolym. Megjelen hetenként két szer. Ar 8 frt. V á s á r h e l y és V d é k e. (Hódmező-Vásárhely.) Szerk.,és kdó-tuljdonos dr. Endrey Gyul. V. évfo lym. Borsod-Mskoloz Közlöny. (Mskolcz.) Szerk. és lptuljdonos Arny Lpót. V. évfolym. Megjelen hetenként kétszer. Ár 6 frt. R á b v d é k. (Körmend.) Szerk. Ajky Sándor; kdó-tuljdonos körmend könyvnyomd-részvény társság. V. évfolym. Szlágy. (Zlh.) Szerk. és kdó Kncs Gyul. V. évfolym. Ar 4 frt. S z l á g y - S o m l y ó, Szlágy-Somlyó.) Szerk. és kdó tuljdonos Ngy László; segédszerkesztő Huhmk Sán dor. V. évfolym. Z e n t E l l e n ő r. (Zent.) Szerk. Retmnn Fe rencz ; kdó-tuljdonos tzent függetlenség kör». V. évfolym. Szrvs Lpok. (Szrvs.) Szerk. Mbálf József; kdó-tuljdon< s Szkes Antl. V. évfolym. Ar 5 frt. Debreozen H r d ó. (Debreczen.) Szerk. Vdon Sándor ; társ-szerk. Erdély stván ;,kdó-tuljdono8 Otrokócs Végh János. V. évfolym. Ár 2 frt. E g e r és V d é k e. (Eger.) Szerk. Gáspárdy Géz; kdó Kohn Dávd. V. évfolym. Ár 5 frt. Győr Hrdó. (Győr.) Szerk. és lptuljd. Hdy Ernő. V. évfolym. Megjelen hetenként kétszer. Ár 6 frt. Kskunság. (Kunszentmklós.) Szerk. Bors Ká roly ; kdó- és lptuljdonos Cherrer J. V. évfolym. Mnnkáos. (Munkács.) Szerk. Kozm László; fő munktárs Túlesk Ferencz. V. évfolym. Murköz. (Csáktorny.) Szerk. Mrgt József; kdó és lptuljdonos Fschel Fülöp. V. évfolym. Ar 5 frt. (Mgyr és horvát nyelven.) N g y - K á r o l y és V d é k e. (Ngy-Károly.) Szerk. Ppp Bél; kdó-tuljdonos Seper Kjetán, főmunk társk dr. Adler Adolf, Rozmnts Tmót. V. évfolym. Teleosk. (Kul.) Szerk. Lckner Fülöp,; kdó tuljdonos Berkovts Márk. V. évfolym. Ár 2 frt. (Mgyr és német szöveggel.) Testvérség. (Kecskemét.) Szerk. ós kdó-tuljd. Ngy mre. V. évfolym. Veszprém Közlöny. Veszprém.) Szerk. és kdó tuljdonos Lévy m r e ; szerk.-társ,k Meszes Polkárp és Tölcséry Ferencz. V. évfolym. Sztmár és V d é k e. (Sztmár.) Szerk. Srn ságh Géz; belmunktárs Fejes stván; lptuljdonos és kdó Molnár János. V. évfolym Ar 3 frt. Murszombt és V d é k e. (Murszombt.) Szerk. Kovács Károly,; kdó-lptuljdonos Grünbum Márk. V. évfolym. Ar 3 frt. (Mgyr és vend nyelven.) Szbolcs Szbd Sjtó. (Nyíregyház.) Szerk. és kdó-tuljdonos Prnger János. V. évfolym. Ár 4 fornt. Ér m e l l é k Hrdó. (Székelyhíd.) Szerk.,és kdó tuljdonos Hmvy Ferencz. V. évfolym. Ár 3 frt. Érsekújvár és Vdéke. (Érsekújvár.) Szerkesztő és kdó-tuljdonos llény stván. V. évfolym. Ar 4 fornt. Kss Szemle. (Kss.) Szerk. és kdó Res Ljos. V. évfolym. Megjelen hetenként kétszer. Ár 5 fornt. K o m á r o m m e g y e Közlöny. (Komárom.) Szerk. és lptuljdonos Décsy Mór. V. évfolym. 4 frt. K ö z é p - B á c s k. (Topoly.) Szerk. és lp-tulj donos Krámer Rezső. V. évfolym. Mezőtúr és V d é k e. (Mezőtúr.) Szerk. Kuny mre ; kdó Gykó K. czég. V. évfolym. Mndszent. (Mndszent.) Szerk. Hubcsek Pál és Szobotk Gusztáv ; kdó-tuljdonos: z lpító egyesü let. V. évfolym. Ar 4 frt. Orsov. (Orsov.) Szerk. (?) V. évf. (M gyr s németnyelven, eddg német nyelven jelent meg.) Szepes Lpok, (gló.l Szerk. Zmnn János; kdó-tuljdonos Schmdt József. V. évf. Ar 4 frt. Ugoos. (Ngy-Szöllős.) Szerk. Ppp Zsgmond; főmunktárs Spolrch János, lpkdó-tuljdonos Szé kely Smon. V. évfolym. D u n V d é k e. (Pks.) Szerk. és lptuljd. Bálás Sándor, főmunktárs Lehrer József.. évfolym. Ar 6 frt. (Mt évvel «Pks Lpok» czmmel jelent meg.) B é k é s - G y u l Hrdó. (B.-Gyul.) Szerk.,és kdó-tuljdonos Chrsto Mklós.. évfolym. Ar 6 frt. D é l v d é k Nemzetőr. (Versecz.) Szerk. Perjessy Ljos; kdó- és lptuljdonos Wettel ós Veronts-féle könyvnyomd. H. évfolym. Ár 5 frt. Győr H í r l p. (Győr.) Szerk. és kdó Száyy Gyul.. évfolym. Megjelen hetenként kétszer. Ár 8 frt Kposvár. (Kposvár.) Szerk. és lptuljdonos Csondor János.. évfolym. N.-Sz.-Mklós Közlöny. (N.-Sz.-Mklós.) Szerk. és kdó-tuljdonos Schreyer Vktor.. évfolym. Ár 4 frt Szbdk H í r l p. (Szbdk.) Szerk. Buchwld Lázár.. évfolym. Ár 6 frt. Csongrádmegye. (Szentes.) Szerk. és lptulj donos Sz. Kovács PáL. évfolym. Megjelen heten ként 2-szer. Ar 5 frt. H l s H r d ó. (Hls.) Szerk. és kdótuljd. Hofmester Jud. L évfolym. Ar 4 f r t P é c s H í r l p. (Pécs.) Szerk. Hksch Ljos; kdó-tuljdonos Tsch, József. U. évfolym. Megjele nk hetenként kétszer. Ár 6 frt.

9 00 VASÁENAP UJSÁG. Nemzetköz Klnz. Szerk. és kdó-tuljdonos Benjámn Mnó.. évfolym. Megjelen nponknt és díjtlnul oszttk. Vdéken. K o l o z s v á r m e g y e H v t l o s K ö z l ö n y e. (Kolozs vár.) X. évfolym. H e g y e Hírdó. Hvtlos hetlp. (Kposvár.) V. évfolym, H á r o m s z é k m e g y e Értesítő. (Seps-Sz.-György.) Szerk Vájn Mklós, megye ljegyző. V. évfolym. E l s ő Szeged A j á n l t L p. (Szege.) Szerk. és kdj Wurd Adolf.. évfolym. A fogysztó közönségnek ngyen küldetk. Összesen = 5. X. F O L Y Ó R A T O K. E r d é s z e t Lpok. Az országos erdészet egyesület közlönye. Szerk. Bedő Albert; főmunktárs Dvll Adolf és Horváth Sándor. XXV l. évf. Megjelen hvon ként egyszer. Ár 8 frt. N y e l v t u d o m á n y K ö z l e m é n y e k. Szerk. Budenz József; kdj mgyr tudományos kdém. XXV. évfolym. Megjelen évenként 3 füzetben. Ár 3 frt. Oyorsrászt Lpok. Szerk. Vkár Bél, kdj budpest mgyr gyorsíró-egylet XXV. évfolym. Megjelen évenként tízszer. Ár nelléklnppl együtt 2 frt. A M g y r Tudományos A k d é m Értesítője. Kdj mgyr tudományos kdém. Szerk. ftt kár. XX. évfolym. Százdok. A mgyr történelm társult közlönye. Szerk. Szlágy Sándor. XX. évfolym. Megjelen mn den hó 5-én (ug. és szept. hónpokt kvéve). Ár 6 frt; társult tgj tgdíj (5 frt) fejében kpják. A r o h e o l o g Értesítő. A m. t. kd. rcheolog bzottságánk és z orsz. régészet s embertmtársultnk közlönye. Kdj mgyr tudományos kdé m. Szerk. Hmpel József. XX. (üj évfolym 8.) Megjelen ötször évenként. Ar 6 frt, társult tgj 5 frt tgság díjbn kpják. Országos Középskol T n á r e g y e s ü l e t K ö z löny. Szerk. Volf György. XX. évfolym. Megjelen, ngy szünetet kvéve, mnden hó elején. A tgok tgság dj (4 frt) fejében kpják. M g y r M é r n ö k - és É p í t é s z - E g y l e t K ö s l ö n y e. Szerk. Ullmnn Vlmos; főmunktárs B.évész Sámuel. XX. évfolym. Megjelen két hvonként. Ár 0 frt. T e r m é s z e t t u d o m á n y Közlöny. Kdj mgyr természettudomány társult. Szerk. Szly Kálmán. Lengyel Bél és Pszlvszky József. XX. évfolym. Megjelen mnden hónp 0-én. Ar nem tgok részére pótfüzetekkel együtt f frt. M g y r Gyorsíró. Szerk. P. Gyurmán Andor; kdj budpest. ker. kr. egyetem fögymnsum gyorsíró-köre XX. évfolym. Megjelen hvonként. ' Ár egész skol évre 2 f r t ; tnítóknk és tnulóknk frt 50 kr. F ö l d t n K ö z l ö n y. Kdj mgyrhon földtn társult. Szerk. Pethő Gyul és Schfrzk Ferencz ttká rok. XV. évfolym. Megjelen hv füzetekben. Ár 5 frt. A társult tgok tgság djukbn kpják. SZÁM x x x v. ÉVFOLYAM. Mgyr Nyelvőr. Szerk. és kdj Szrvs Gábor. M t h e m t k és T e r m é s z e t t u d o m á n y Érte XV. évfolym. Megjelen mnden hó 5-én. Ar 5 frt. sítő. Szerk. Köng Gyul; kdj Mgyr Tudomá B u d p e s t Szemle. A m. t. Akdém megbízásá nyos Akdém. V. évfolym. Megjelen hv füzetekben ból szerk. Gyul P á l ; kdj F r n k l n ; Társult. Ar 3 frt. XV. évf. Megjelen 0 vny hv füzetekben Ár 2 frt. A H t k ö z s é g H v t l n o k. A «Mgyr zrelt Földrjz K ö z l e m é n y e k. Kdj mgyr föld htközség hvtlnokok országos egyesületének* köz rjz társság. Szerk. Berecz Antl; frncz kvontát lönye. Szerk. Prof. Fredmun. V. évfolym. Megjelen szerkeszt Krály Pál. XV. évfolym. Megjelen éven hvonként egyszer, mgyr és német szöveggel. Ár ként 0 füzetben. Ár 5 frt. Társult tgok tgság 2 fornt. djuk fejében kpják. Hzánk. Történelm közlöny. Szerk. Abf Ljos. S t t s z t k k v füzetek. Kdj főváros st V. évfolym. Megjelen hvonként egyszer, júlus és tsztk hvtl. Szerk. Körös József, gzgtó. XV. ug. hónpok kvételével. Ár 6 frt. évfolym. M g y r S á l o n. Szerk. és kdják Fekete József A L u d o v e A o d é m Közlönye. Szerk. és ós Heves József. V. évfolym. Megjelen mnden hó kdj m. k. honvédség Ludove Aedém tnár l-jén. Ar 7 frt. kr. XV. évf. Megjelen hv füzetekben. Ár 4 fornt. R o v r t n Lpok. Hv folyórt különös tekn Első m g y r - n é m e t Vsút é s Gőzhjózás tettel hsznos és káros rovrokr. Szerk. és kdják Kluz". Kdó Gortschngg Albert. XV. évfolym. Bró Ljos, Lendl Adolf és Vngel Jenő. V. évfolym. Megjelen hv füzetekben. M g y r gzságügy. Szerk. dr. Trn J á n o s ; T o r n ü g y. Szerk. Szedlcsek Ljos; kdj kdj Snger és, Wolfoer. XV. évfolym. Megjelen mgyrország torn tnítók egylete. V. évfolym. Meg hv füzetekben. Ár 2 frt. jelen hvonként. Ár 3 frt. F g y e l ő. rodlomtörténet közlöny. Szerk. és kdj T u r u l. A Mgyr Herldk és Genelóg Tár Abf Ljos. X. évfolym. Megjelen jul. és ug. sság közlönye. Szerk. Fejérptky László. V. év hónpokt kvéve hv füzetekben. Ár 8 frt. folym. Megjelen évnegyedenknt. A társult tgj tg z r e l t T n ü g y Értesítő. Szerkeszt Szántó ság dj (5 rt) fejében kpják. Eleázár ; kdj z <torsz. mgy. zr. tnító-egyesület. M g y r - Z s d ó S z e m l e. Szerk. Bcher Vlmos és X. évfolym. Megjelen hvonként egyszer. Ár nem Bánócz József. V. évfolym. Megjelenk, ngy szün tgoknk 2 frt. dőt kvéve, hvonként. Ár 6 frt. M g y r K ö n y v - S z e m l e. Közrebocsátj M A L e g s z e n t e b b Rózsfüzér K r á l y n é j. Szerk. gyr Nemzet Múzeum könyvtár. X. évfolym. Meg és kdj P. Angelcus, mrstern trppst zárdá jelen évnegyedenként. Ar 4 frt. (Múlt évben z 886. bn. V. évfolym. Megjelen hvonként. Ár frt 50 kr. folym jelent meg.) M g y r Fürdő Lpok. Kdó és tuljdonos P o l g á r skol. A polg. sk. tn-egyesület közlö Edeskuty L. V. évfolym. Megjelen évnegyedenként nye. Szerkeszt dr. Göőz József; h. szerk. Sjóhely mgyr és német szöveggel. Ár frt. Bél. X. évfolym. Megjelen, ug. és szept. hón Művész pr. Az orsz. mgyr prművészet pokt kvéve, hvonként egyszer. Ár 2 frt. Az egyesü múzeum és m. prművészet társult közlönye. Szerk. let tgj tgdíj fejében kpják. Pstener Gyul. V. évfolym. Megjelen hvonként. E g y e t e m e s P k l o l o g Közlöny. Szerk. és, k Ar 6 frt. dják Henrch Gusztáv, P. Thewrewk Eml és Ábel M g y r T ö r t é n e t Életrjzok. Szerk. Szlágy Jenő. X. évfolym. Megjelen, szündőket kvéve, Sándor ; kdj Mgyr Történelm Társult. V. évf. mnden hónp elsején. Ár 6 frt. Megjelen évenként öt füzet. Ar 8 frt. G l l u s. Közlemények bromftenyésztés és nyub l t o n e g y l e t H v t l o s É r t e s í t ő j e. Szerk. dr. lászt köréből. Szerk. és kdó-tuljdonos Grubczy Szkly János.. évf. Megjelen dőhöz n e m kötve. Géz. A nyulászt rovt vezetője br. Ambrózy Bél. Az egylet tgok ngyen kpják. X. évfolym. Megjelen mnden hó 5-én. Ár 3 frt. K e r t é s z e t Lpok. Az országos mgyr kerté K s d e d n e v e l é s szülők, ksdednevelők és neve szet egyesület,hv közlönye. Szerk. Benes János. lésügy brát számár. Szerk. Dömötör G é z ; kdj. évfolym. Ár 5 frt. Ksdednevelők országos egylete». X H. évfolym. Meg A K ü l f ö l d Szónok. Szerk. és kdó-tuljdonos jelen hvonként egyszer. Rbény Antl.. évfolym. Megjelen hvonként. Ár Nemzetgzdság Szemle. Szerkeszt és kdj 7 frt 20 kr. Helt Ferencz. X. évfolym. Ár 6 frt. E g y e t e m e z R e g é n y t á r. Kdják Snger és.wolfner. T e r m é s z e t r j z F ü z e t e k z állt-, növény-, ás. évfolym. Megjelen hvonként egy kötet. Ár 6 frt vány- és földtn köréből. Szerk. Schmdt Sándor; É r t e s í t ő z országos keresztény önsegélyző- és kdj mgyr nemzet, múzeum. X. évfolym. fogysztás szövetkezet működése köréből. Kdj Megjelen évnegyedenként. Ar 3 frt. szövetkezet gzgtóság.. évfolym. Megjelen hvon Egyházművészet Lp. Szerk. és kdj dr. Czo- ként. A szövetkezet tgj ngyen kpják. bor Bél. X. évfolym. Ár 3 frt. F é n y k é p é s z e t Közlöny. Szerk. Hlász Ágost; T ö r t é n e l m Tár. Évnegyedes folyórt. Kdj kdj fénykópész-fjk önképző- és segély-egylete. mgyr történelm társult közvetítése mellett m. tud.. évfolym. Megjelen hvonként. kdém történelm bzottság. Szerk. Szlágy Sándor. p r - é s K e r e s k e d e l m K ö z l ö n y. Szerk. gróf X. évfolym. Ar történelm társult tgjnk 2 frt Achelburg László ; kdó-tuljdonos Német A.. év 80 kr. ; bolt ár 5 frt 20 kr. folym. Megjelen hvonként. Ár 0 frt. V e t e r n r u s. A mgyrország álltorvosegylet Az Osztrák M g y r M o n r c h í r á s b n és tuljdon közlönye. Szerk. dr. Hutry Ferencz. X. év Képben. Rudolf trónörökös főherczeg ő császár és k folym. Megjelen mnden hó 5-én. 'Ár 6 frt. rály Fensége kezdeményezéséből és közreműködésével. H v K ö z l e m é n y e k. Rév testvérek ódon mun A mgyr kr. állmnyomd kdás.. évf. Megjelen kák tárából. Szerk. Rév Leo. X. évfolym. Megjelen hvonkéut kétszer. Ar 7 frt 20 kr. hvonként. P l l s K ö n y v t á r. Kdj «Plls» rodlm s H v Tudósító. Kdj Rothbum R.-féle nt- nyomd részvény-társság.. évfolym. Megjelen qur könyvkereskedés. X. évfolym. Megjelen dőhöz hvonként egy kötet. Ár 7 frt 20 kr. nem kötött számokbn. K e r e s z t y é n Népbrát. A Msso- és GusztávM g y r P e d g o g Szemle. Tnügy hv Adolf-Egylet Közlönye. Kdó Hornyánszky Vktor. közlöny. Szerk. és kdj Rll József. X. évfolym. Ar. évf. Megjelen mnden hóbn egyszer. Ár 40 kr. 2 frt 50 k-. K é p e s F o l y ó r t. A.Vsárnp Ujság» füzetek Méhészet Lpok. A mgyr országos méhészet ben. Szerk. Ngy Mklós; kdó-tuljdonos Frnkln egyesület közlönye. Szerk. Kresch János. X. évfolym. társult.. évfolym. Megjelen hvonként kétszer. Ár Megjelen hvonként egyszer. Ar 3 frt. (A tgok 2 frt 7 frt 20 kr. tgság dj fejében kpják.) K t b o l k u s Szemle. Kdj Szent-stván tár N e m z e t Nőnevelés. Szerk. Sebestyén Gyul; sult.. évfolym. Megjelen évnegyedenként. Ár 5 frt. kdj V. ker. állm,tntónő-képző ntézet tnár Egészség. Szerk. dr. Fodor József, Kuser Jó testülete. X. évfolym. Ar 5 frt. zsef, dr. Téry Ödön és dr. Tóth Ljos; kdj z or >, T «k k o n y v l Közlöny. Szerk. Köug László; szágos közegészség egyesület.. évfolym. Megjelen lptuljlonos; telekkönyvvezetők országos egyesü kéthvonként. Az egyesület tgj tg.lj (3 frt) fejében lete. X. évfolym. Megjelen hvonknt egyszer. Ár 2 frt. kpják. T ű s o l t ó - K ö z l ö n y. Szerk. Bárány N. Ernő ; kdó H v Szónok. Szerk. és k ló-tuljdonos Rbény 6 tuljdonos budpest önkéntes tűzoltó-egylet Antl. Megjelen hv füzetekben.. évfolym. Ár 3 frt. X. évfolym. Megjelen hvonként. Ár 2 frt 40 kr H u n g á r. Nemzetköz folyórt. Kdó Frncos Gyümölosészet é s K o n y h - K e r t é s z e t F ü z e - Cucor. í r. évfolym. Megjelen mnden hó -én. Ár o, 7 $ ". " í. -?? ^ 8 m 8 y r gzdság egyesület. Szerk Vllás Pl. X. évfolym. Megjelen hv füzetek 2 frt. A M g y r K ö n y v k ö t ő. Szerk. és kdó-tuljd. ben. Ar 4 frt. Erdély Komáromy Gyul.. évfolym. Megjelen,,J'psztor. Egyházszónoklt folyórt. Szerk hvonként. Ar 4 frt. és kdj Hjóssy Gy. Krzánt; belmuuktárs Mészá Lpj. Szerk. és kdj Csontos ros Kálmán. X. évfolym. Megjelen hv füzetekben mre.szbó-prosok. évfolym. Megjelen hvonként. Ár 2 fornt Ar 4 trt. 40 krjczár. 2 R ö p r t. Antsemtkus folyórt. Hv folyóv l á g T ü k r e. Szerk. Kulcsár Ernő ; kdj Rózs y t. Szerkeszt és kdj stóczy Győző. X. évfolym J Kálmán.. évfolym. Megjelen hvonként. Ar ó frt. K e r e s z t é n y Összetrtás. Szerk. Horváth Dezső;..., K ö p l e v, e l, A budpest kereskedő fjk társult kdj z első mgyr országos kereskedelm szövet közlönye. Szerk. Pcsu Leo. V. évfolym. Meg- kezet gzgtóság.. évfolym. Megjelen mnden hó jelen hvonkent egyszer. Ar frt, társult tgoknk 5-én..Ar 2 frt. ngyen jár. ^ P ó t f ü z e t e k Természettudomány Közlönyhöz. M g y r P h l o s o p h l Szemle. Szerk. ós kdj Szerk. Szly Kálmán, Lengyel Bél és Pszlvszky Bokor Jpzset. V. évfolym. Megjelen két hv füzejózsef; kdj k. m. természettud. társult. Megjelen tekben. Ar 5 frt. évnegyedenként. Ar Közlönynyel együtt 6 frt. T ouett A, JÍ!*,, «förflszbók szklpj. Szerk. és kdótuljdonos Krusz Adolf. V. évfolym. Megj»len Vdéken. hvonként egyszer mgyr és német szöveggel.ár 3frt Jézus S z e n t S z v é n e k H r n ö k e. (Klocs.) Szerk. H v Füzetek. Szerk. Kubány Bél. V évfo és kdj Tóth Mké. XXL évfolym. Megjelen hvon lym. Ar 4 frt. ként. Ar frt 50 kr. Ú t m u t t ó. A mgyr és közös közlekedés váll K e r e s z t é n y M g v e t ő. (Kolozsvár.) Szerkesztk és ltok hvtlos menetrendkönyve. Kdj.Vsút és kdják Péterf Dénes és Kovács János. XV. évfolym. Közlekedés Közlöny, szerkesztősége. V évfolvm Megjelen évenként 8 0-szer, rendesen hó első Megjelen kéthv füzetekben. Ár 2 frt 40 kr. Közlöny debreczen «Httnszk önképző tár npjbn. Ar helyben 4 frt, vdékre 5 frt. sult, köréből. (Debreczen.) Szerk. Ppp Gusztáv és H l á s z t Lpok. Szerk. Kresch J á n o s ; kdj Cspó Péter. XV. évfolym. Megjelen z skol év z orsz. hlszegyesület. V. évfolym. Megjelen kéth ltt 8 számbn mnden hó 5-én. Ár helyben frt vonként. Ar 3 frt. Az egyesüllet tgj mgyen kpják 50 kr., vdékre frt 70 kr. Délmgyrország. (Temesvár.) Szerk. Doby Sándor.. évfolym. Megjelen hetenként háromszor. Ár 8 frt. Fejórvár H r l p. {Székes-Fejérvár.) Lpvezér Boross Mhály; szerk. Wurm Adolf; főmunktárs dr. Blss József; kdó-tuljdonos lpbzottság. n. évfolym. Megjelen hetenként háromszor. Ár 8 frt. F e l s ő - T o r o n t á l. r (Ngy-Kknd.) Szerk. Kss Károly.. évfolym. K l o c s és V d é k e. (Klocs.), Szerk. és tulj donos Hng Ferencz.. évfolym. Ár 6 frt. K u n s z e n t m á r t o n és V d é k e. (Kun-Sz.-Márton.) Szerk. Veress Sándor; kdó-tuljdonos Sm Ferencz.. évfolym. M g y r - Ó v á r é s V d é k e. (M.-Óvár.) Szerkeszt Bors Kálmán; lptuljdonos Csorb Kázmér.. év folym..ar 6 frt. N é p l p. (Szbdk.) Szerkesztő és lptuljdonos Polyákovcs Gerő. évfolym. Tsnád. Tsuál. Szerk. és lptuljdonos Rob Vlmos; főmunl társ.ederer Zsgmond.. évfolym. Ú j p e s t E l l e n ő r. (Újpest.) Szerk. Brnkovcs György; kdó-tuljdonosok Kcznder és Fuchs.. év folym. Váoz H r l p. (Vácz.) Szerk. és kdó-tuljdonos dr. Csány János.. évfolym. Ár 6 frt. Z ó l y o m Hírdó. (Zólyom.) Szerk. Kton Gyul; kdó-tuljdonos Nálosy Gyul.. évfolym. Ar 3 frt. B r s v á r m e g y e. (Arnyos-Mrót.) Szerk. Deme Károly; dj z rnyos-mrót könyvnyomd-rész vény-társság.. évfolym. Ar 4 frt. Beszterc*e-Nszód._(Besztercze.) Szerk. és kdj Frcs Jenő.. évfolym. Czegléd F ü g g e t l e n H r l p. (Czegléd.) Szerk. és kdó-tuljdonos Persy Ferencz.. évfolym Ár 4 frt. Hzfság. (Nyíregyház.) Szerk. Spos Ljos.. évfolym. Ar 4 frt. H e t l p. (Zent.) Szerkesztő és kdó-tuljdonos Schwrcz Sándor.. évfolym. Ar 2 frt. P o z s o n y m e g y e Közlöny. (Pozsony.) Szerk. és lptuljdonosok képvselője Orbók Mór; főmunktárs Győrffy József.. évfolym. Ár 5 frt. Olt völgy L p. (Fogrs.) Szerk. Vécsey, J á n o s ; kdó-tuljdonos Therfeld Lpót.. évfolym. Tszvdék. (Ksújszállás.) Szerk. Smony Elek; lptuljdonos Gebey E.. évfolym. Ár 4 írtösszesen = 30. X. H R D E T É S L A P O K SZÁM xxxv. ÉVFOLYAM. 0 VASÁRNAP UJSAG. Sopron Gyorsíró. (Sopron.) XV. évfolym. T n o d á Közlöny. (Veszprém.) Szerk. Ngy L T ö r t é n e l m é s R é g é s z e t É r t e s í t ő. (Temesvár.) j o s ; kdó-tuljdonos:. A Somogymegye Evng. TA délmgyrország történelm és régészet társult köz ntóegylet.. V. évfolym. Megjelen évenként 4 6 lönye. Szerk. Pontelly stván ttkár. XV. évfolym. Meg szám. Az egylet tgj ngyen kpják. jelen évnegyedes füzetekben. A társult tgj ngyen Gyámntézet. (Mskolcz.) A mgyrhon egyete kpják. Nem tgoknk 4 frt. mes evngy. gyámntózet közlönye. Szerk. Zelenk Gzdság N é p l p. (Pécs.) A brnymegye Pál. V. évfolym. Megjelen kéthvonknt. ngyen gzd. egyesület hvtlos közlönye. Szerk. Lebbld küldetk. Bén. XV. évfolym. Megjelen mnden hó. npján. B e r e g m e g y e Tnügy. (Beregszász.) Szerk. OrÁr nem tgoknk frt. lovszky stván; főmunktárs Zágon Károly; kdj r o d l m S z e m l e. (Eger.) Szerk. és kdj Lug Beregmegye áltlános tnító-egyesület". V. évfolym. László. X. évfolym. Megjelen mnden hó l-jén. Ár Megjelenk mnden hó elsején. Ár 2 frt. fornt. Sárosptk fjúság Közlöny. (Sárosptk.) O r v o s - T e r m é s z e t t u d o m á n y É r t e s í t ő. (Kolozs Szerk. Csk Dánel; szerkesztőtársk Stópán Géz és Szkszy András; kdj z.rodlm önképző-tárvár.) Kdj kolozsvár orvostermészettudomány sult».. évfolym. Megjelen mnden hó 5-én. Ár társult. Szerk. Klug Nándor, Koch Antl és Entz helyben frt 60 k r. ; vdékre frt 75 kr. Géz. X. évfolym. Megjelen hvonként. Gzdság Értesítő. (Csk-Szered.) Szerk. T. s t e n géje szent beszédekben. (Esztergom.) Szerk. Ngy m r e ; kdj cskmegye gzdság egyesület. Jgcz Ljos, rvzd lelkész ; kdj Buzárovcs Gusz táv. X. évfolym. Megjelen hvonként. Ár 2 fornt. V. évfolym. Megjelen hvonknt egyszer. Ár frt, évdíjs tgok ngyen kpják. M g y r Méh. (Buzás.) Szerk. báró Ambrózy H o n t E l l e n z é k. (polyság.) A hontmegye egye Bél és Grnd Mklós; főmunktárs Kovács Antl; sült ellenzék hv közlönye. Szerk. vánk stván. kdó-tuljdonos délmgyrország méhész - egylet. V. évfolym. Ár frt. XL évf. Megjelen hvonként. Tgoknk ngyen kül Mármrosl Tnügy. (M.-Szget.) Szerk. Bod detk. Nem tgoknk 2 frt. M g y r N ö v é n y t n Lpok. (Kolozsvár.) Szerk. rog Gyul; kdó-tuljdonos.mármros megye tnk. áltl, tntó-egyesület". V. évfolym. Megjelen és kdj Kántz Ágost. X. évfolym. Megjelen hvon júlus és ugusztus hónpokt kvéve hvonként egy ként. Ár 3 frt. szer. Ár 2 frt 50 kr. H v K ö z l ö n y. Az elmélet és gykorlt lelkpász Gzdság É r t e s í t ő. (Szolnok.) Szerk. Told torság köréből. (Temesvár.) Szerk.-kdó Tokody Ödön és Szbó László. V. évfolym. Megjelen hvonként egy Ptzner stván. X. évfolym. Megjelen hvonként. Ár szer. Az egyesület tgj ngyen kpják. 4 fornt. K t h o l k u s H t o k t t á s. (Klocs.) Szerk. és k T e r m é s z e t t u d o m á n y F ü z e t e k. (Temesvár.) K dó Fonyó P á l ; főmunktársk dr. Wlther Gyul és dj délmgyrország természettudomány társult. Wynd Géz.. évfolym. Megjelen hvonként. Szerk. Vlló Vlmos. X. évfolym. Megjelen évnegye Ar 3 frt. denként füzetekben. Ar 4 frt, társult tgj ngyen P á p fjúság Lpj. (Páp.) Szerk. Fülöp Jó kpják. zsef, szerkesztőtársk Medgyszy Vncze és Jkb Áron. G y ő r v d é k T n t ó e g y l e t Értesítője. (Győr.) Szerk. Jlg J. Ede. X. évfolym. Megjelen hvonként.. évfolym. Megjelen ngy szündőt kvéve hvon ként. Ár frt 50 kr. Ár nem tgoknk frt. Szűz M á r V r á g o s Kertje. (Klocs.) Szerk. P r o t e s t á n s P p. (Kölesd.) Szerk. és kdják LágTóth Mké.. évfolym. Megjelen hv füzetekben. ler Károly és Kálmán Dezső. X. évfolym. Megjelen Ár frt. hv füzetekben. Nyom. Kecskeméten. Báos-Bodrogh Vármegye Történelm Tár E g y e s ü l e t É r t e s í t ő. (Szombthely.) A vsmegye sult Évkönyve. (Zombor.) Szerk. vány stván. gzd. egyesület megbízásából. Szerk. Berth György. évfolym. Megjelen évenként 3 5 füzet. Pártoló és Röszler, Károly. X. évfolym. Megjelen mnden hó tgok óvdjuk (3 frt) fejében kpják. közepén. Ár nem tgoknk frt. B ö l c s é s z e t Folyórt. (Temesvár.) Szerk. és E v n g y é l o m L e l k é s z Tár. (Kecskemét.) Szerk. kdják dr. Kss János és Plmer, Mátyás.. évfo és kdj Czelder Márton; X. évfolym. Megjelen hv lym. Megjelen évenként 4 füzet. Ár 5 frt. füzetekben. Ár 3 frt. Gzdság É r t e s í t ő. (Zombor.) Szerk. Romby Gzdság É r t e s í t ő. (Sátorlj-Ujhely.) Szerk. Dezső.. évfolym. Megjelen hvonként egyszer. Az Löcherer Andor; kdó-tuljdonos,«zemplénmegye egyesület tgj ngyen kpják. Ár 2 frt. gzdság egyesület)). X. évfolym. Ár 2 frt. Tntóbrát. (Gy< r.) Szerk. és kdj Zegler Gzdság É r t e s í t ő. (Sopron.) Szerk. Moll Ár mn. A «Sopronmegye gzdság egyesület" közlönye. Géz.. évfolym. Megjelen hvonként. Ár 2 frt. Borromeus. (Győr.) Ktholkus htszónoklt X. évfolym. Megjelen mnden évben leglább 6-szor. folyórt. Szerk. és kdj Horváth Ljos.. évfolym. Ár 2 frt. Megjelen hvonként. Gzdság Közlöny. (Kss.) Szerk Bukurest Görög szert. kth. Htszónok. (Ungvár.) Szerk. D. J á n o s ; kdj z buj- és tornmegye gzdság Melles Eml.. évfolym. Megjelen hvonként. Ár egyesület. X. évfolym. Megjelen mnden hó l-jén. 2 fornt. Ár 2 frt. Egylet tgoknk ngyen küldetk. A z gzság. (Gyergyó-Dtró.) Vegyes trtlmú Gondolt. (Pozsony.) Theolog és phlosoph kth. tnügy közlöny. Szerk. P. Felczán.. évfolym. folyórt. Szerk. Ge luly H e n r k ; kdj mgyrhon Megjelen mnden hónp végén. Ár 2 frt 20 kr. ág. htv. ev. theolog fjúság. X. évfolym. Megjelen A z s k o l k e r t. (Ard.) A népskol tnügy mnden hó végén. Ár 2 frt reformját czélozó hv közlöny. H. évfolym. Szerk. és A K t h. H t t e r j e s z t é s Lpj. (Ngyvárd.) Ké kdják Horváth József és Grszel János.. évfolym. pes folyórt. Szerk. és kdó Nogely, stván; V. év Ár frt 20 kr. folym. Megjelen 6 füzet évenként. Ár 3 frt. J ó z s é s Erzske. (Ard.) Szerk. és tuljdonos F é n y k é p é s z e t Lpok. (Kolozsvár.) Szerk., kdó Györgyössy Rudolf.. évfolym. Megjelen hvonként. és lptuljdqnos Veress Ferencz. V. évfolym. Megjelen Ar frt 20 kr. hvonként. K l u z népskol nevelő-okttás terén. (Ngy M g y r F ö l d m v e s. (Gyúró.) Gzdászt hv fü szombt.) Szerk. Regéczy József; főmunktárs Boro zet. Szerk. és kdj Vsd Blogh Ljos. V. évfolym. mssz stván és.schultz János.. évfolym. Megjelen Ar frt. évnegyedenként. Ár 2 frt. Gykorlt Bblmgyráztok. (Gyom.) Nógrád E l l e n z é k. (Blss-Gyrmt.) Szerk. és Szerk. Grzó Gyul; főmunktársk Könyves Tóth lptuljdonos Höpne,r Gyul.. évfolym. Megjelen Kálmán és Brkony Krstóf. V. évfolym. Megjelen hvonként egyszer. Ár 2 frt. mnden két hóbn. fjú E r d é l y közgzdság cultur áltl. (Ko V e g y t n Lpok. (Kolozsvár.) Szerk. és kdj lozsvár.) Szerk. Sándor József, kdj.kolozsvár Fbny Rudolf. V. évfolym. Megjelen negyedéven kereskedő fjk társult.". évfolym. Megjelen h ként. vonként egyszer. Ár 2 frt. H o n t Gzd. (polyság.) A megye gzdság M g y r Són. Egyházrodlm folyórt. (Eszter egylet közlönye. Szerk. Pongrácz Gejz. V. évfolym. Megjelen dőhöz n e m kötött számokbn. Ár 2 f r t ; gom ) Fel. szerk. dr. Prohezk Ottokár, dr. Wlter Gyul; szerk. ós kdják ppnő vedé t árok.. év z egylet tgj ngyen kpják. folym. Megjelen hv füzetekben. Ar 6 frt. F e l s ő - M g y r o r s z á g Nemzetőr. (Nytr.) Szerk. V e s z p r é m m e g y e Gzdság E g y e s ü l e t É r t e és lptuljdonos Lbertny Gusztáv. V. évfolym. sítője. (Veszprém.) Szerk. Ngy ván.. évfolym. Megjelen hvonként. Megjelen mnden két hóbn. Az egyesület tgj n V s v á r m e g y e T n ü g y Értesítő. (Szombt hely.) A vsmegye tntó-testület hvtlos közlönye. gyen kpják. A r m e n. (Szmosujvár.) Szerk. és kdó-tuljd. Szerk. Brbás György Sárvárott; szerkesztőtárs Kreutz, Ede. V. évfolym. Megjelen mnden hó 0-én. Ár j Govrk Gergely és Szongo,tt Krstóf.. évfolym. Megjelen hv fűzetekben. nem tgoknk frt. A B é b é s m e g y e Gzdság E g y l e t Értesítője. N ó g r á d m e g y e Gzdság E g y e s ü l e t É r t e s í tője. (Blss-Gyrmt.) Szerk. F á y Árpád. V. évf. (Békés-Csb.) Szerk. Mokry Sámuel.. évfolym. Megjelen évenként 4 6 szám. Társult tgok ngyen Megjelen hv számokbn. Ár nem tgoknk frt. Gzdság Közlöny. (Komárom.) A komrom- kpják. E r e d e t M g y r Dltár. Dév.) Szerk. és k megye gzdság egyesület hv értesítője. Szerk. Srly Károly. V. évf. Egylet tgoknk ngyen jár. ; dj Hoós János.. évfolym. Megjelen hv füze : tekben. Mezőgzdság S z e m l e. (Mgyr-Ovár.) Szerk. Értesítő. (Szeged.) A szeged tsztvselők.összeés kdják Cserhát Sándor és dr. KosButány Tmás. ttás«czmű önsegélyző szövetkezetének közlönye. V. évfolym. Megjelen hvonként. Ar 5 frt. A p o l l ó (Ngy-Szombt.) Mgyr zeneszerzők vá- \ Szerk. Mocsár Bél.. évfolym. Megjelen hvon lógtott művenek gyűjteménye. Szerk. Vágvölgy Bél;! ként s szövetkezet tgj ngyen kpják. N é p s k o l Közlöny. (Mezőtúr.) Szerk. és k kdj Horoytz Adolf. V. évfolym. Megjelen hv dják Kecskeméthy László, Pntó János, ós Frks füzetekben. Ár 6 frt. mre. évfolym. Megjelen hvonként. Ar 3 frt. Az E r d é l y M ú z e u m - E g y l e t K d v á n y. (Ko N e v e l é s. (Losoncz.) Szerk. Ember János és Hller lozsvár.) V. évfolym. Megjelen évnegyedenként. A. helybel tgok 3 frt, nem helybeüek 2 frt tgság dj Ferencz; fel. szerk. Peres Endre.. évfolym. Meg jelen kéthvonként. Ar 3 frt. fejében kpják. T n o d á Közlöny, Veszprém.) Szerkesztő Ngy K e s z t k e l y - V d é k Gzdkör. (Keszthely.) Szerk Hensch Árpád; kdj Keszthely-Vdék Gzdkör. Ljos; kdó-tuljdonos.somlyóvídék evng Tn tóegylet... évfolym. Megjelen évenként 4-6 szám. V. évf. Megjelen hvonként. Ár nem tgoknk frt Ár nem tgoknk frt. Ö n k é n y t e s T ű z o l t ó. (Páp.) Szerk. és lptulj R ó z s - U j s á g. (Pécs-Szbolcs.) Szerk. és kdj donosok Szokoly gnácz és Kos Gusztáv. V. évfodr. Kufmnn Ernő. L évfolym. Megjelen hvon lym. Megjelen hvonként. Ar 2 frt. k é n t Ár 2 frt. P o z s o n y m e g y e Gzdság E g y e s ü l e t É r t e, sítője. (Pozsony.) Szerk. Földes Gyul. V. évfolym. A T o r o n t á l m e g y e Gzdság E g y e s ü l e t vrmegjelen mnden két hóbn. Tgok tgság díjbn kpják. testője. (Ngy-Kknd.) Szerk. Brtók Géz.. év folym. Megjelen hvonként egyszer. Ár egylet t goknk frt, nem tgoknk 2 frt. Törekvés. (Sopron.) Szerk. Vojtkó P á l ; kdj sopron ev. theolog.győry Vlmos> köre.. évf. Megjelen hvonként. Ar 2 frt. Csöndes Órák. (Pozsony.) Költemény-folyórt. Szerk. Győrffy József.. évfolym. Megjelen hvon ként. Ar 2 frt 40 kr. K l u z (Vácz) sketnémák okttás és nevelése terén. Hv folyórt. Szerk. Scherer stván.. évf. Ár 2 frt 50 kr. U n t á r u s Közlöny. (Kolozsvár.) Szerk. Ngy Ljos és Boros György; kdj «D$,vd Ferencz" egylet.. évfoly. Megjelen hvonként. Ár frt 20 kr. összesen = 68. X. V E G Y E S M E L L É K L A P O K. Szemészet. Közegészségügy és Törvényszék Orvostn. Szerk.Fodor József, tnár. Az.Orvos Het lp" melléklete. Honvédorvos. A.Gyógyászt" hv melléklete. Curl Htároztok. A.Jogtudomány Közlöny" melléklpj. A B u d p e s t K ö z l ö n y H v t l o s Értesítője. XV. évfolym. Megjelen hetenként htszor. V l á g k r ó n k. A.Vsárnp Újság és.poltk Újdonságok" s.képes Néplp" melléklpj. X. évf. A M g y r Gyorsíró melléklpj. X. évfolym. Nő házbn. A.Képes Cslád Lpok" hv melléklpj. X. évfolym. TJ. Budpest. A.Budpest" képes het mellék lete. (Élczlp.) X. évfolym. Ár főlp nélkül 3 frt. M g y r Gyógyterem. Melléklet Közegészség ügy Kluz»-hoz. X. évfolym. Főváros Gyorsíró. A..Gyorsírászt Lpok" melléklpj. V. évfolym. Ár külön frt. 50 kr. Á l t. Sorsolás Értesítő. A.Mgyr Pénzügy melléklpj. V. évfolym. Megjelen mnden fontos húzás után. A. P é n z ü g y Közlöny> melléklpj. A. B u d p e s t * Regénycsrnok. Het mellék lp. V. évfolym. T l á l m á n y o k leírás. A.Mgyr pr> het melléklete. V. évfolym. Gykorló Gyorsíró. A..Gyorsírászt Lpok" melléklpj. V. évfolym. Ár frt 50 kr. P o l g á r Törvénykezés. A.Büntető Jog Tár. melléklpj. V. évfolym. Csöndes Órák. A.Mgyr Gzdsszonyok Lpját széprodlm melléklpj. V. évfolym. S z é p r o d l m Kert. Hv melléklet.mgyr Állm»-hoz.. évfolym. A ' N e m z e t H r l p * Könyvtár.. évfolym. Megjelenk hetenként. K e r e s k e d e l m és P é n z ü g y Szemle. A.Gy korlt Kereskedelm Tudomány* melléklpj.. év folym. Megjelen kéthetenként Méhészet, S e l y m é s z e t é s N y u l t e n y é s z t é s Újság. A.Ház Szárnysnk" állndó melléklete.. évfolym. Ü z l e t Értesítő. A.Gyógyszerész Közlöny* melléklete.. évfolym. K e r e s k e d e l m és P é n z n t é z e t Szktnfolym. A.Gykorlt Kereskedelm Tudományok" két het melléklpj.. évfolym. A z Okszerű Gzd. A. H á z Szárnysnk" ál lndó melléklete.. évfolym. J o g e s e t e k Tár. Melléklet «Jog»-hoz. Munk után. A.Hírmondó het melléklpj.. évfolym. Vdéken. Gzdság Értesítő. (Nyíregyház.) X. évfolym. A.Nyrvdék" melléklete. A Z l m e g y e Gzdság E g y e s ü l e t É r t e s í tője. (Zl-Egerszeg.) A.Zlmegye» melléklpj. V. évfolym. Gzdság É r t e s í t ő. (Nytr.) A >Nytrmegye Közlöny» kéthv melléklete. V. évfolym. Gzdság Értesítő. (Sztmár.) A.Szmos* het melléklpj. V. évfolym. A Torontál H v t l o s M e l l é k l e t e. (Ngy-Becs kerek.) V. évfolym. Megjelen hetenként egyszer. A. B o r s o d - Gzdság R o v t. (Mskolcz.) Szerk. S. Bró Géz.. évfolym. Megjelen két hetenként. K h ú z o t t Sorsjegyek H t e l e s Értesítője. (Ko lozsvár.) Az.fjú Erdély" hv melléklpj.. évf. Mékészet K ö z l ö n y. (Kolozsvár.) Az.Erdély Gzd>.külön melléklete.. évfolym. Ellenzék. (Szbdk.) Poltk hvlp. A.Sz bdság" melléklpj.. évfolym. Összesen = B E N MEGSZŰNT L A P O K RATOK. ÉS FOLYÓ. P o l t k n p l p o k : Függetlenség. H zánk. Mgyr Sjtó.. P o l t k h e t l p o k : Bj Hírdó. (Bj.) Czegléd Független Lp. (Czegléd.) Dunántúl Ellen zék. (Sopron.) Hont Hrlp. (polyság.) Poltk Szemle. (Gyulfehérvár.) Közjog Ellenzék. (Ngy várd.). V e g y e s t r t l m ú k é p e s hetlpok. Re mény. Képes Újság. Alföld Képes Újság. (Ard.) V. Egyház é s s k o l l p o k : Mgyr - Zsdó fjúság Lpj. Zl Tnügy. (Ngy-Knzs.) Vsárnp. (Kecskemét.) Szbd Egyház. (Lúgos). Joghllgtók Lpj. (Győr.) V. S z é p r o d l m é s v e g y e s t r t l m ú l p o k : Rév-féle Sálon Könyvtár. Mgyr Cslád Lpok. rodlom. Szn Károly.Könyvek Könyve*. Uj Nemzedék. Szlon. Mgyr Ttkok. V. H n m o r l s z t k u s l p o k : Mehet! Pokrócz Ádám. Mgyr Msk. Bolond Msk. Füles Bgoly. (Ungvár.) Dongó. (Debreczen.)

10 SZÁM. 02 V UJSAG. V. S z k l p o k : A F ö M m v e l é s Mnsztérum Értesítője. Mgyr Fortun. Gzdák Kluz. Mgyr Gzdsszonyok Lpj. M g y r U n o n. Vsút Hrlp. pr- é s Kereskedelm Krtestő. Osztrák-Mgyr Sorsolás Újság. Cslád é s M ű h e l y. Mgyrország Czukrászok Közlönye. Mgyr n é p zenészek L p j. Orvos-Gyógyszerész Értesítő Szín ház. Vbttgy Közlöny Kereskedelm Vlág. Köz egészségügy S z e m l e. Szbók [.pj. Szbó-prosok K ö z l ö n y e. Pest F o r g l m Npló. Orsz. Válsztás Hrdó. Mgyrország Vendéglősök é s Kávéházk Közlönye. Sznészet Közlöny. (Krczg.) Krte stő. (Mrosvásárhely.) Krtestő. (Fume.) Ard Ügynök. (Ard.) Egyesüljünk. (Temesvár.) Gyul fehérvár H e t l p. (Gynl-Fehérvár.) Tátr-Füred Hrlp. (Tátr-Füred.) A Jövő. (Ard. V. V d é k l p o k ( n e m p o l t k t r t l o m m l ) : Gyulfehérvár Közlöny. Gyul-Fehérvár.) B r s m e g y e Hrlp. (Arnyos-Mróth.j Debreczen Hrlp. (Debreczen.) Uj-Pest é s Vdéke. (Uj-Pest.) Vng N é p l p. (Vng.) Mros-Tord. (Mros-Vá sárhely.) S z b k. (Szbdkt.) Pks Lpok. (Pks.) Temesvár Hrlp. (Temesvár.) H v s lj. (Szász-Bégen.) Ngy-Várd é s Vdéke. (NgyVárd.) Társdlom. (Uj-Pest.) Zslvölgy. ( D e á gyrmt.) Újpest Ellenőr, Újpest.) E l l e n z é k. (Ngy-Várd.) Közérdek. (Ngy-Várd.) Bl t o n - F ü r e d. (Blton-Füred.) Zent Hrlp. (Zent.) X. H r d e t é s l p o k : Budpest Hrdető. Mgyr N e m z e t H r d e t ő. Budpest Lkáshrdető. Pécs Hrdető. (Pécs.) X. F o l y ó r t o k : Távrászt K ö z l e m é n y e k. A m. k. Távrászt Rendeletek Tár. Mgyr T n ()gy. Népszerű T e r m é s z e t t u d o m á n y Elődások. Állt-Brát. H z é s Külföld. B t o s t á s S z e m l e. Híret Munkák lírált. Auror. Férf-Dvt lp. Szőlőművelés é s Borászt Szklp. Grphk Közlöny. rs. Mgyr Protestáns E g y ház é s skol F g y e l ő. ( K e c s k e m é t ) S z ő l ő m ű v e s e k Lpj. (Pozsony.) Felvdék Mgyr K ö z m ű v e l ő d é s E g y e s ü l e t Értesítője, (Nytr.) Méhészet Közlöny. (Kolozsvár.) Ard Útmuttój. (Ard.) Ngy-Kltn Értestő. (Ngy-Kürü.) X. V e g v o * m e l l é k l p o k : A föld Uság. (Ard.) H ö l g y e k T t k á r (Újpest.) Megye Hrdó. (Kposvár.) Megszűnt ö s s z e s e n 0 3 hrlp é s f o l y ó r t (886. évben megszűnt!»t > 887. F O L Y T A K ÖSSZEVONT ÁTNÉZET Hírlprodlmunk számrányát 887. é s 888. ele j é n következő kmuttásbn tüntethetjük fúl: 887. lején. Poltk nplpok.... Poltk hetlpok.... V e g y e s trtlmú k é p e s lpok V. E g y h á z é s skol lpok. V. Széprodlm é s v e g y e s tr t l m lpok.... V. H u m o n s z t k u s lpok... V. Szklpok V. Vdék lpok ( n e m poltk trtlomml).... X. Hrdetés lpok X. Folyórtok X. V e g y e s melléklpok ::l S l-> elején 2 6 mgyr lp volt hzánkbn ben b e n 8 6 mgyr hrlp j e l e n t m e g elején 9 lp dtott k m g y r n y e l v e n márcz. 5 - é n, mkor Vsárnp Újság m e g n d u l t, ezzel együtt 2 0 m g y r hrlp é s folyórt jelent m e g elején, mdőn első é v rendes hrlpknuttásunkt közöltük, 6 2 volt m g y r hírlpok é s fo lyórtok s z á m elején < ÉS FOLYÓRATOK.. P o l t k n p l p o k : Ks Újság. E r d é l y Hrudó. Kolozsvár.!. P o l t k h e t l p o k : Mgyr Nép. Pncsov é s Vdéke. (Pncsov.) Gyulfehérvár. (Gyul fehérvár.) S o m o g y v á r m e g y e. (Kposvár.) Mkó Hrlp. (Mkó.) tv, E g y h s é s s k o l l p o k A Mgyr fjúság Közlönye. Felebrát. Ktholkus N é p tnítók Lpj. (Győr.) Tél Esték. (Sztmár.) Kelet. fübgvr.l V. S s é p r o d l m l é s v e g y e s t r t l m l p o k : ö j Bg é Oj FöM. V H u m o r s s t k u s l p o k : Kczgó Tll. Ctrp-Orp. (MkoL V. S k l p o k Budpest.káshrdetŐ. U j Mgyr Merkúr. Kovács-pr. A Reglebérlö. Keresztény Mgyrorság. Mgyr Kton Köz löny. prossegédek Lpj, rodlm Értesítő. Pénzügy Ú t m u t t ó. H o s s z ú E l e t. 8orsolás Közlöny. Gzdtsztek L p j B u d p e s t «MerCttr». Autr-Hungr. Tsztvselők Lpj. (Te m e s v á r ) Mgyr Gzd. (Sztmár.) Pnczérek Közlönye. (Ngyvárd.) Mgyr N é p Könyvesház. (Tnróc-Sst.-Mrton.) H d K t e l o y. (Ard.) Ktholkus Vlág. (Uj P«V. V d é k l p o k n e m p o l t k t r t l o m. m): Testvérség. ( K e c s k e m é t ) P u n Vdék. Pká.) Orsov. (Orov. 'Yls,, T.Tontúl. (NgyKkmd.) Knnszentmárton 4 Vdéke. (Kun-SstMrton.) Oltvólgv Lp. l'ogr.) Hélmgyrország. (Temesvár.) Tsuád. (Tsnád.) Fejénrár Hrlp. (Székes-Fehérvár.) Klocs é s Vdék, loos.) Mgyr-t >vár é s Vdéke. (M.-Ovár.) N é lp. ísbdklu) Újpest Ellenőr, ( l j - vom Hrdó. (Zólyom.) Hetlp. (Zent.) V z s o n y m e g y e Kömlöny Czegléd FUggetlen H r l p, (Czegléd. - Vác ltrl.l.. tvác.l B e u t e r c z e - N n s z ó d. Beozterete.) Wvrmegye. (Arnyos-Mrót.) Tt-Vdék. Ujsállás.) Hzfság. (Nyregyhá.) X. H r d e t é s l p k t N e m z e t k ö z K l u z. ElsA Szeged Ajánlt Lp. (Szeged.) X. F o l y ó r t o k : Pótfüzetek. H u n g á r. Szbó-prosok Közlönye. A Mgyr K ö n y v k ö t ő. Egészség. VUág Tükre. H v Szónok. Ker e s t t é n y ÖMueUrtá. Rózs-Ujság. ( P é c s - S z b o k G z d s á g Értesítő, (Zombor.) T o r o n t á l m e g y e Gz dság E g y e s ü l e t Értesítője. (Ngy-Kknd.) T n o dá.veszprém.* Törekvés. (Sopron.) Kluz. Vácz A BékAmgysj Gzdság Egyettnen. (Szmodes <>rák. (Pozsotu élés. ( L o Déve.) Untárus Értestő. (Seged.) - Nép skol Közlónj úr.) X. V e g y e s m e l l e k l p o k : A z Okszerű Gzd. Jogesetek Tár. Munk után. Kereskedelm é s 'énzntéet Szktnfolym. Gzdság É r t e s t ő. Nvtr.) Ellenzék. (Szbdk). Khúzott sors j e g y e k H t e l e s Értesítője. (Kolozsvár.) Méhészet Közlöny. (Kolozsvár.) Oen 'S hrlp é s folyórt keletkezett m t év hrpkmuttámnk ót. (886 folymábn é s 887 elején keletkezett 93.) 8f *. el< éu A z első m g y r hrlp j n. l - j é n jelent m e g P o z s o n y b n ( B á t M á t y á s Mgyr Hrmondó-j). B u d p e s t e n okt. 8-án szerdán ndult m e g z e l s ő m g y r r e n d e s h r l p Mgyr Merkvrus czmmel, h e t e n k é n t kétszer járt, é s Pczkó Ferencz betűvel n y o m t o t t P e s t e n. A másodk lp P e s t e n z j u l. 2-án keletkezett Hz Tudósítások; szerk. Kulcsár s t v á n. E z volt z első mgyr hrlp, m e l y 4-rét lkbn jelent m e g é s hosszbb életű volt b n 0 m g y r hrlp é s folyórt jelent meg. ÉS 888.ELEJEKf KELET KEZETT LAPOK 6. SZÁM elején « SO. 88. « « < hrlp é s folyórt j e l e n t m e g mgyr 888. x x x v. N g y - K n z s á n 2, N g y - K á r o l y b n 2, N g y - K k n d á n 3 k N g y - K ő r ö s ö n, N.-Szt-Mklóson, N g y - S z o m b t b n 3, Ngy-SzóUöjon, N g y - V á r d o n 6, N y r e g y h á z á n 6,. Nytrán 5, Orosházán 2, Orsován, Ó-Széplkon, P k s o n, P á p á n 3, Pécsett 6, P é c s - S z b o l c s o n, P o zsonybn 6, R m s z o m b t b n, R o z s n y ó n, Sárospt kon 2, Sátorlj-Ujhelyen 2, S e l m e c z e n 2, Seps-SzentG y ö r g y ö n, Sopronbn 6, S z b d k á n 7, Szmosujvártt, Szrvson, Szász-Régenben, S z t m á r - N é m e t b e n 6, S z e g e d e n 4, S z e g z á r d o n 2, S z é k e l y h d o n, S z é k e s - F e h é r várott 3, S z e n t e s e n 3, S z l á g y - S o m l y ó n, S z o l n o k o n 3, S z o m b t h e l y e n 6, T s n á d o n, Ttábn, T e m e s v á r o t t 7,Topolyán l.trencsénben l,turócz-szent-mártonbn2, Újpesten 2, Ú j v d é k e n, U n g v á r t 4, V á c z o n 3, Verseczen, V e s z p r é m b e n 6, Z l - E g e r s z e g e n 3, Z e n t á n á, Zlhon, Z ó l y o m b n, Zomborhn 4. Külföldön: N e w Yorkbn. ö s s z e s e n 888 elején fővárosbn 2 4 9, vdéken 2 4 h e l y e n 3 é s külföldön j e l e n t m e g. (Mg m ú l t 887. é v elején B u d p e s t e n 254, é s 8 vdék városbn 284, külföldön hrlp é s folyórt dtott k mgyr nyelven.) E z e n k í v ü l m e g j e l e n h z á n k b n degen nyelvű lp és folyórt: n é m e t n y e l v e n 2 6, (887 e l e j é n 4 6 ) ; szláv n y e l v e n 3 9, (887 elején 4 0 ) ; r o m á n n y e l v e n 2 2, (887 e l e j é n 3 0 ) ; olsz n y e l v e n 6, (887 e l e j é n 8 ) ; h é ber n y e l v e n, (887 elején ) ; frncz n y e l v e n 3, (887 elején 3) ; összesen 9 7. (887. é v b e n 228, m g y r o k k l e g y ü t t 767.) E szernt 0,989 mgyrul beszélő egyénre esk e g y mgyr hrlp; 4,273 németre e g y n é m e t ; 7,782 ezlávr e g y szláv é s 05,626 r o m á n jkú egyénre e g y r o m á n hírlp. A z m e r k Egyesült-Állmokbn, 3 4 h r l p és. folyórt jelen m e g, egyénre esk e g y ; bn h. é s f., e g y é n r e e s k e g y ; é s f., e g y é n r e e s k e g y ; Németlföldön 489 h. Német-brodlombn h. é s f., e g y é n r e esk e g y ; ttágbm é f., S 7SO é t mgjelent k r l p ée folyórt m. g y á r n y l v o n ö s s s e s e ( fővárosbn 36, vdéken 84.) é v f o l y m b n. Szkok s z e r n t :. Poltk nplp 20. (Budpesten 9, v d é k e n 89.). Poltk hetlp 2. (Bp. 9 0, v.l. 2. ). V e g y e s t r t l m ú képes l p 49. ( B p. 4 0, vd. 9.) V. E g y h á z é s skol l p 54. ( B p v d. 67.) V. Széprodlm é s v e g y e * trtlmú l p 20»». (Bp. H'.o. V. Humorsztkus lp 25. (Bp. 6 3, vd. 62.) - V. 8 z» k l p ( B p. 8 6, vd. l. ) V J H, Vdék lp ( n e m poltk trtlomml) 4. X. Hrdetés lp 7*. (Bp vd. 28.) X. Folyórt 5 9. ( B p , vd. 438.) X. V e g y e s melléklp 47. (Bp. 07, vd. 40.) ö t s e e e n hrlp é s folyórt jelent m e g tsáktenct tv ltt mgyr n y e l v e n. Helyek ssernt ostt.tlyotv 888 elején m e g j e l e n t : Budpesten 249, Ardon 6, Arnyos-Mróthon, Bján, Blss-Gyrmton 8, B é k é s Csbán 2, B é k é s - G y u l á n 2, Beregszászon 2, B e s z t e r c z é n, Brssóbn, Buáson, Csáktornyán, Csk-Szeredán, Csurgón, Czegéden 2, Debreczenben 8. D e é s e n, D é v á n 4, Egerben 6, E p e r jesen 3, Érsekujvártt Í. E s z t e r g o m b n 4, F é l e g y h á z á n 2, F e l s ő - L ö v ő n, F ú m é b n J, Fogrson, Gyergyó-Dtrón, G y o m á n. G y ö n g y ö s ö n 2, Győrött 0, Gyul-Fehérvártt 2, Gyúrón, Hjdu-Nánáson, H l s o n, H. - M. V á s á r h e l y e n 2, glón, polyságon 2, Jász berényben, Klocsán 5, Kposvárott 3, Krczgon, Kssán 6, Kecskeméten 4. Keszthelyen 2, Kezd! Vásárhelyt!, K s - l j s z á l l á s o n. Kolozsvárott 8, K o m á r o m b n 3, K ö r m e n d e n, Kőszegen, Kulán, K u n szentmklóson, Knn-Szent-Mártonbn, L é v á n, L o s o n c o n, L ú g o s o n, Mgyr-Kmlén, MgyrOvárott 2, Mkón 2, Mármros-Szgeten 3, MnwVásárhelytt, Mező-Turon 2, Mndszenten, Mskolc z o n 6, Mohácson, Munkácson, Murszombton, N g y - B á n y á n, N g y - B e c s k e r e k e n 2, N g y - E n y e d e n, l Frnczor- t:tt!> h. é s f., ( h r m d r é s z e P r s b n j e l e n m e g ), 87KS e g y é n r e e s k e g y ; Skndnárábn 6, e g y é n r e esk e g y ; trcmdmgkbem egy: elején megjelent 5<>l m s g y r hrlp é s folyórt <\ áru f r t 4 5 k r. Poltk nplpoké 80 fornt; poltk hetlpoké 7.r> fornt; vees t r t l m képes lpoké 4K frt ; e g y h á z é s skol Mké 5 frt 5 0 k r. ; széprodlm é s v e g y e s tr t l m ú l p o k é 06 frt 2 0 k r. ; humorsztkus lpoké 6 3 frt k r. ; s z k l p o k é frt 5 0 kr.. vdék lpoké. n e m poltk trtlomml 60!) frt 8 0 kr. ; hrdetés l p o k é 8 f r t ; folyórtoké frt 8 0 kr. v e g y e s m e l léklpoké 6 fornt. Öseten fornt 4 5 kr. (887. elején 25-t:! frt kr.) Dánábn 8 5 h^ 404 h. Ngy-Urtnníbn --'()!>:! h. é s t, 7, e g y é n r e esk e g y ; z nyelven. Svájc h. é s f., e g y é n r e e s k egy; Belgumbn ó s f., e g y é n r e e s k e g y ; l o : h. é f., (fnn n y e l v e n 6 2 j e l e n m e g, e z e k kü/.ül n p l p 4, m s o d n p o s 5, fél hetes HNA' P o z s o n y b n. O L A H KAROLY, r d t s z t e l t polgr, % m g y r n y e l v t e r j e s z t ő e g y l e t e l n ö k e, s z n t v u Ar d o n K C N T Z L J Á N O S, p é n z ü g y ő r t s z t v s e l ő, 3 0 év< Z K L L E B STVÁN, g y ó g y s z e r é s z, rég h o n v é d - f ő h d n g y, 09 eves, Vág-Sellyén. JEBNEY MHÁ.\, Csongrádm e g y e tszteletbel főszolgbráj, Csongrád város d ó p é n z t ó r u o k, :') éven. G B E N E B K O R N É L A, pnl S z t - V u c z é r ő l n e v e z e t t z á r d s z ü z e k h á z f ő n ö k u ő j e, 3 3 é v e s, OákvártL BORSZÉKY S O M A N É, s z ü l. T ö l g y e s s y V l m, k e r e s kedelm m n s z t é r u m osztály-tnácsos neje, 6 0 éves L-DWGSTOHF háremé,.-zül. F e s t o t c h g r ó f n ő, ettllgkeresztes h ö l g y, 6 8 é l BB, ( mu. Ózv. ANDJASUKSZKY D Á N K L N É, szül. D l c h n K t l n. 7 4 é v e s, K o l o s s y á r t t ; njrynotl B s v s. u s. o z \. S z l v á s s y M k l ó s n é leányt. K.NDA BELÁNÉ, szül. B o g o s s Vlm, Bogos Endre törvény Bm : b r ó l e á n y, -'- é v e s, K e c s k e m é t e n. LEY GABRELLA, -JS é v e s, Sírosptuko. Dzvegy MH.u.T F E R E N C Z N É, s z ü l. V n c z e A g n éves, Győrött. V s G T O B S T K É, szül. G e r g e l y urn, c s k - g o r b ó s z o l g b í r ó é d e s nyj, 6 4 éves, Szász-Nyresen. J u u A s z GYÖROYNE, szül. l'rvor J u l n n, s z e g e d t e k n t é l y e s p r o s f e l e s é g e. F A R K A S N Á N D O R N E, s z ü l. Szlu J ú l, 6 5 é v e s,,\r: don. A M A Y JÓZSEFNE, szül. Schller Gzell, B u dpesten. Ozv. TALANY JÁNOSNÉ, B b ó Látván, kr. tábl b r ó n v ó s. 6 3 é v e s. K u n - S z e n t m á r t o n b. SAKKJÁTÉK, " n urk számú feldvány. Ern K.-tóL D r. M. Különböző leesek. A m e s e s e m m t Bem ér, rossz tréf, esetlenül elbeszélve. A ks románc/, cs. d e vége ellpul. A blld (vgy ksebb költő beszély) g e n j ó l v n e l m o n d v, vn b e n n e gzság, tt-ott pthosz, de történet n g y o n közönséges s kssé -. úru vn nyújtv «y közlesre egyket s e m fogdukel.de költő tehetsége ránt tervemet ébresztt-tt beuntnk. L o n d o n. D. T. A kérdezett könyv már negküldetett. B z. B. K. T. A hbás lépés trgkus következőé n e, hlmozv, egész borzlmsságukbn : sok s. Mm lehet 8 m é g sncs b e n n e költő gzság oly szárzon vnnk t é n y e k e g y m á s r hlmozv. A főbj pedg z, hogy l e á n y, e g y ks ellentállás után, o l y hmr é s k ö n n y e n e n g e d e t t z ny rábeszélésnek, hogy zután férjgylkosság nászéjen lélektnlg ndo koltnk n e m v e h e t ő ; pedg zon fordul m e g ztán m n d több s. F. - Ö r.. Láttln n e m ítélhetünk, Ígéretet s e m te hetünk. H z elől emtett e s e m é n y bekövetkezk s z gért dolgoztokt é s fényképeket látjuk, kkor m e g elhtjuk, válllkozunk-e egyk vgy másk közlésére. gy h t s z o r h b z o t t p e t t or, v g y n n k h e l y e crterí g t t s n á l 5 k r. ; t ö b b s z ö r g t t á s n á l 0 kr. B é l y e g d í j k ü l ö n m n d e n g t t u t á n 3 0 kr löp,,.ln lr<-l. SETNAZTÁR. Február hó. M 8 6 4Bk #' ö[ S h,tl»jktu < rrr.lmt, 4V. l l t r. 6. Dorotty sz» : K. Komold spél l.n- A Rkárd Sultu \ «lllclllll A n,ll,,ll K l o p, Skolutk s. Dtál (k. u. «8 n t. jofon Í5!'.» [tg 30 Ufí Vttl «jlm. í j, ',,. g,,u-. rewel. HoléválUu ám P <* u r k M t ő : Vgy.:»: len Mór. Hugó és Dkló. Tvsz mg-árjegyzékem MoKjelflt, s zt k v í n l n lénnonho megktkldom..\otllng Vlmos gkereéetf Budpest. ; turj ' A z 4 7. BZ. f e l d v á n y Klvu-t. 9. z. l t t. f Kwzd köszvényfolydék. megfejtése. K.-tn!. Kwzd Ferencz János. cs. kr. osztrák és román kr. udv. szállító, és kerület gyógyszerész Korneuburgbn. - féle Mg-fjtt.. V d Vo B: 5 u n ;,t v. Vf: d l nl. kftzvónyfolydékot* K.. Y.: Sötét. K. t be :t. Hs c:tt K.r.-b6 4. H<-."..7 m H e l y e s e n f e j t e t t é k m e g : BdjMOtm K... é 9. l. Andorf 8. Kováén J. A: ErMskktánság nevében: A pttt tkh-ur. E x m r Kornél. A pest skk-kor nlt ló W én trott közgyűlését kor bcly»é(rébeu. Az ÜÍB rnde \ -lt. csk válsztmány fr-tfc tt-tt válsztttk : Elnök). Lrj/t, ttkírr. Krk-.jos ; psnztar...ly ; B r n F ü l ö p, g V «,k. o n péy, K87. K w z d k ö ^ v é n y f o l y d é k v l ó d n n ö e é g b e n kphtó mnden gyógyertrbn. Fő letét: korneuburg ker. gyógyszertár. rrs/f/,,rt,, hr ft'trll. Ekx meny vételna kérjük- t. lcöxönget, n ádg A tv4md W^mtényfolytuU: lút kérn s orr ügjfthnt, hogy ugy mnden ür<;/, womtnt crten s meuékeu védj^gygyel legyén ellátv. HRDETÉSEK. K d ó h v l n n k nr h r d e t m é n y e k e t lfogú B É C 8 B E N : D n k e * M. RomerRe 8, Eohlek Henrk W o U e ü e 8. é s Oppelk A. S t b e n b s t e 8 _', félhote*!») -_'0,007 e g y é n r e e s k e g y ; Romámébn z orosz 03 mdí njxh lépéw utot mond. SZERKESZTŐ MONDANVALÓ. 4 ; svéd nyelven 4 jelen m e g : nplp 9, másodnpon é f.. ÉVFOLYAM. usztr J 7 t h. é s f., 8, e g y é n r e e s k Fbmomdgbon 888. x x x v. ÉVFOLYAM. 0 h. é f.v_\7<mí e g y é n r e e s k e g y ; brodlombn -XjüN j tlálmányú kulcs nélkül felhtndó ngórák rktár. (Fnnországot kvéve) 275 h. e g y é n r e e s k e g y. Az egész 3, hrlp é s folyórt jelen m e g, s 4 8, egyénre esk egy. E z dőszernt Mgyrországbn megjelen összesen hrlp é s folyórt; e b b ő l 8, f ő r e e s k e g y. (. S/.NNYE JÓZ8BF. HALÁLOZÁSOK. Kllunytk közelebb n p o k b n : Gróf KÁLNOKT tn, főrendház válsztott tgj, e g y k o r F e h é r m e g y e f ő s p á n. H á r o m s z é k főkrálybrj, s z é k e l y mlvelődés e g y l e t egyk létesítője, k z r o d l o m m l s f o g l l k o z o t t s K r á c s n d á r n é v l t t e l b e s z é l é seket s e g y pár regényt rt, 7 4 éves korábn. MANNÓ stvh. főváros e g y k legtszteltebb polgár, z első mgyr átlános bztosító társság s mgyr p r b n k e g y k l p í t ó j ; z s * 4!)-k s z b d sághrcz dejében Kluzál mnsztersége ltt keres kedelm mnszter tnácsos, később gykorlt kereskedelem terére lépett, m e l y e n g e n teknté lyes n e v e t v í v o t t k m g á n k s fárdhttln tevé kenységével t e t e m e s v g y o n t szerzett. ScnxErsNO E B L Á S Z L Ó, kr. j á r á s b r ó, 5 2 é v e s B á r t f á n. M é SZÖLT F A R K A S, F e h é r m e g y é n e k l e g u t ó b b f ő c s e n d b z tos. v á m g y s 48-s honvédhuszár-lezredes, Sz.-Fehérvárott, 7 3 éves. KBAUSZ VLMOS, Selmecz-Bélbány város rendőr-főkptány, Selmeczbányán, 6 éves. TÜOT MRE, z ó-bud polgár fn-skol tnár, B u d p e s t e n. G L A S Z DKHKS, elem skol gzgtó, k n e g y v e n k é t é v e n á t szol gált népokttás ügyét, 6 5 éves, torontálmegye G o t Ü o b o n. BKA S m o x, g. kelet n y ű g. esperes, volt országgyűlés képvselő, 7 6 éves, Alsó-Lugoson. CSSZÁBK M K L Ó S, s z e r z e t e s B z l - r e n d k o l o s torbn, Ks-Bereznán. STRASSEB D. LPÓT, kerü let r b b, k t s z t s é g é t S z r v s o n 8 é s K u l á n 2 8 é v g vselte, életének 6-k évében, Kulán. Dr. PKTBOVCH G O X A, s z t m r v á r o s k e r ü l e t é s s z b. áll h o n v é d o r v o s, S z t m á r o t t, -29 é v e s. M A R K O V C S D O K K. fogorvos, Temesváron 7 6 éves. D r. M s x o r r ARNOLD, kerület orvos, Beszterczén. KENDERBSST ERNŐ, megye jegyző, Kendereesy Mhály törvény s z é k b r ó e g y e t l e n f, 2 9 é v e s, é v e s, D é v á n. L p c s e SZABÓ J Á S O S, n y ű g. b á n y t s z t v s e l ő, 7 0 é v e s, B A R N A FOGORVOS Sját uj tlmlny.'.á Ő f e l s é g e földön krály, Rudolf Mertens és társ herceg /. rngú fényképészet müntézete Erzsébet-tér 7, bécs utcz srkán. K«k Ö fne- ressrol k v/^^jc^ > v tekétek, ^ ^ ^. továbbá : c? y párs. london, bács, b u d p e s t, n lesrtdbb k á l l í t á s o n ktüntetve, gyö versenyt m e g n y e r t e. SÍAKALLHOVESZTESRE. ht'mxít <!/!/<* fogkt, fogtorokut ü plqmbokt, jótduáé mrrt ár/,- mér* Hó/út* l'ttl EREDET J STACHE!*-BAEZÍ*AJJA A sker bztosítv t 6 bét ltla bőrre teljesen ártlmtln. Bzo nyítványok többé nem hoztnk nyl vánosságr. Hznlllá* ttktnrlnm n. Egy»**m^Ort, utánrr'tul r w frt.ho. Kphtó Hulnnexttn : Török József gyögysxertárábn. krály utcz 2. Bmhen : Wes J. gyógyszertárábn,.szerecsenhez* Tuchluben, 7. szám. SSvántr résthtfzetésre. tüntet Budpest legnyyobb és technklg legtökéle tesebben berendezett műterme. Csoportfeltéte lek 70 személyg, kzárul, pllntfeltételek esz közöltetnek. Oljfestmények művész kvtelben. * fgtrtun. Budpest, vácz utcz 24. szám. koron- h e r o e g, 's J ó x e f f ö - P r r o o r t z g és K ü l f ö l d M Mnden lltszerósz é nél é F o L ^ d r á drászánál z á n á l ^ N _- f** ^'"\ RlM%por SMtlTA. F A Y, LLATSZERESZ, 9. rue de l f l u. 9 ArjeT«íet trutr lmtm kléettt. Ork eldásnál bárom év jótálás vlllutk. Támszkodv m bzlomr,,., W««. A legrégbb népes gyógyser oonoontrált Üosterneubnrg tg-esszencz ( k ö j s v é n y - f o l y -T é k ) z o r v o s r e n d ö r v e ^ - é s z e t műteremben meevglv és bejegyzett védjegy ál tl e l d á s bztosítv. lfeg5#kr.tlf«f lttt. portá ssjllrurnl 6 kr.-tsl tfkb. [H0FFM ALFRÉD Tlód mnőségben kővetkező gyógyszertárkbn : főrktár Mgyrország részére T ö r ö k ZSVG*». '***, B u d p e s t, k r á l y u t esugrxdrszg z 2. A r d : Roxsny Jl * * * * * ««: Dr. Rothwhnek. S z b d k á n : Joó. POJSJ : Sí r * «B. P o s o n y b : Dr. Adler R. és Érdy stván. O y é r ö t t 3 : Müller 0.. KőebS z e g e d e n : tfercsy K. V _ : Wndrsehek K. S z é k e s f e h é r v á r : Sy R. T e n t e e r á r o t t : Jhner C. é s Klsnsmsnnés Albert EQUTABLE z Egyesült-llnok életbztostő-tárxxág lew-yorkbn. Alpítttott 859-ben. Bztosítás álmálj 886 de. 3-én, ,000 mrk. Az n felvételek ktettek: 884-ben t»j00o,00o, 88-bsn 408JOOOJOO, 886-bn 47t márk. Az ösrlp emel kedett 886. jnuár hó -től 887. jnuár -jég 27XXXn,O0O márkától 3JJ0OO.O0O márkár. A tst nyenménytöbblet 887 n -én ^000 mrkát tesz k é s múlt évhez vszonyítv f* mrkávl emelkedett. Tőkebefekte tések Európábn 6.000,00) márkán felül. A kötvények?, év múlv kfogásölhsmok. Mnden kötvény ^?? * "! ** leszálutásös 3 év m ú l v A 00X00 dollárból álló rész vénytőke sspzbályszeröleg csks 7*/«-kl kmtozttk. z zon felnu sok mllór rngg nyereség kzárólg^ btztosttottk várs esk. A l g z s ^ t ó g M e ^ r o r z á g r é s é r e : H u d p e n t, AjxtXFAmmytxt. z. lerftnk k<.r k, bogy ezáltl z o k t, - kuéletteteb* fdlzólthtjuk, kk e kedvelt hízxrert m. smerk. Nem t t k o s s z e r, bnem s l g o r n n h t e l e s u k u e r s B dsszeálutott készítmény, melv joggl mn den k ö s v é n y e. ál o s n s b u,... n m e d é n e k, mnt e g y á l t l á n s s * g b. h. t á. jánlásr méltó. Legjobb bzo nyíték erre. hogy s szer teljes bzlmt érdemel, bzo nyár z s. hogy s o k b e t e g, mután mén ngyhngon dcsért orvosságot megkísér-tt. s á g s c s k r é g j ó k r * P n - e x p e U e r h e, f o l y m o d k. Éppen z e s» szehsonbtás áltl gy&zodnek meg, hogy szntúgy k ö s z v é - * y s f á j d l s k, mnt t g z g g t á s stb vlmnt f o g -, f e j - s h á t f á j á s o k, o l d l n y U l á s o k stb. l e g b z t o s b b n Pn-epelter-bedörzsflésekre szűnnek meg. O l o s é ár kr., 70 kr., lletve j «90 kr. lehetővé tesz, hogy kevésbbé jómódúk s megszerezzék vlmnt s számtln sker kezeskednek ról, hogy érte pénz nem lesz háb kdv Óvkodjunk ártlm* utánztoktól, s Pn-ezpeUert csk k o r g o n y. j e g y g y e l trtsunk vlódnk. Készletben l e g t ö b b gyógyszerttrbsn. Központ rktár: gyógyszertár z rny oroszlán»hoz. Prágábn. Közelebb felvlágostáít d Török József gyógyszerész, Budpest, krály-otez 2. szám ltt é\ A A é\ «*%,

11 6. SZÁM. 888, xxxv. VASÁRNAP UJSÁG. 04 A «Frnkln-Társult kdásábn Budpesten megjelent s mnden könyvárusnál kphtó: Vlmenny külföld szerektől előnybe helyezendók, mgyr közön ségnél különben már legjobb hrnévnek és fokoztos elterjedésnek örvendő külföld lbdcsgyárosok órás reklámj dczár örvendő, százezer esetben tz éven át legjobbn, megksérlett és több éveken át bel- és külföldön nyert tpsztltok nyomán, csks növénykvontokból összeállított <é Kárpát egészség lbdcsok > V melyek bztosn, mnden káros következmények nélkül, nem erőszkolv, hnem mnden fájdlom nélkül htnk: eldugulás, nyálkásodás, étvágyhány, gyomorbj. felfúvódások, szédülés, fejfájás, váltóláz, rnyér, bőrkütéseket, sárgság ellen. Pótolj keserűvzeket, melyek vzenyős ürülést ezközölnek. Vé jegy! - * 8 Rktárk: Budpesten: Ptky Károly gyógyszerész nél z nj épülettel ^ ^ ^ Í > V ^ szemben; Pozsony bn: Érdy stván gyógyszerész gyógyszerésznél; Debrcczenben: Mlozkn. Mlhálovlts stván Egy sktuly ár gyógysz.; Kecske 2 kr.; egy tekercs méten : Molnár Ján. 6 sktulyávl gyógysz.; Szegeden: Kováes Albert frt. 5 kr. Csk k k o r vlód, h m n d e n h s z n l t u t gyógysz.; Temess í t á s f e n t v é d j e g y g y e várott: Tárczy > stván gyógyszerész. vn ellátv. A Dr.Fort-féle seotpszról. A B E J E L E N T É S HVATAL HTELES ADATA ALAPJÁN. Szerkesztette KOLOS LAJOS belügymmster ttkár. Ötödk Wxesbden %rás-terfléssv fürdőkre. szhozül tctll 'Ezen sebtpsz tourstáknk s föltétlenül szükséges, mnthogy zok legkülönfélébb megsértések vgy mégsebestéseknek k vnnk téve és gykrn lábkon támdt legcsekélyebb börfeldörzsölés mtt utjok beszüntetésére vnnk kényszerítve. Ezen megbecsfllhetlen gyógyszer, melynek jelensége leghtelesebb egyének számos és különös kívántr bármkor felmutthtó bzonyítvány áltl már régen legfényesebben elsmertetett rendkívül, s legkülftnnemübb esetekben megpróbált htásánál és feltűnő skerdus eredményenél fogv, melyek áltl még elvult bjokbn s eléretnek, jól megállpított és elterjedt hírét kétégbevonhtlml g-zolj, mnélfogv, szenvedő emberség jvár méltán legjobb jánlást érdemel. A csomgok r l e g s e b b e k é 3 5 kr., köxémgyságnké 5 0 kr., leg-ngyobbké frt, hsznált utf^^l együtt. Ksebb megrendelések legczélszertlbben postutlványnyl eszközöltetnek. Postán küldve, n megrendelt seb tpszért járó ár előlegesen beküldve vgy utlványozv vn, 20 krrl több ; mg utánvétel mellett küldéseknél megrendelőt zonkívül post vtelbér s terhel. Post utján csk ngyobb csomgok megrendelhetők.. A száz Tt*">- "rf> megfclmlevél, olvsht z em «. szenvedő lnífön;' ges voln zt nek ~*y- n hxem, hogy r Ezt nnál s nk kelendőségnek fog örvenucsülhetlen oly ház kncs, melyet mnt nélküüehetlent, mndenk háznál trtht, én már -zmosk bján ennek segélyével, segítettem, számo sk közül csk ezt említem fel. Az eszteregnye bróné lg 3 hetes csecsemőjét hlál elrgdt, különben jól táplált ny emlőben tej gyuldást dézvén elő, már e szegény ny negyed npr oly lázs állpotb jött, hogy sem éjjel, sem nppl egy perczet sem volt képes nyugodn, már-már kétségbe esés örvényének széléu állt, mdőn esetlegesen sors házához vtt, hol értesültem e borzsztó fájdlomról, szóvl e knos állpotról meggyőződ tem; eszembe jött önnek tpsz, férjével zonnl Knzsár rándultm, szenvedő szony részére tpszt megvettem, zt rögtön kküldöt tem, utsításom folytán zt felrkták és képzelje el hlltln ered ményt, nő még zon éjjel több órág ludt s hrmdnpr már csk z ny emlőn gyuldásnk homályos jele láttttk, így e szegény nő z Ön ktűnő tpsz folytán nemcsk borzsztó szenvedéstől, de ttól s, hogy nő kellem egyk ékességét képező emlője kfkdstól, ezzel ksebbedéstűl megmentetett. Volt eset egy gen tsztelt és becsült urháznál, hol sznte nő bl kezén sérülést kpott, gyuldást z orvos segély nemhogy elosz ltt voln, sót z seb tovterjedése és erősebb gyuldás áltl mn dg ngyobb és ngyobb ggodlmt dézett elő, mg végre z ön t psz tt s leghthtósbn működött, gyuldást, ezzel lázt s eloszltt. Nálm gen természetes, hogy folyton háznál készen vn, mhelyt elfogy, zonnl más rendeltetk, természetes, hogy többnyíre csk szenvedők közt oszttk k, mg nem tudják elegendőleg jóté konyságot megköszönn. Tsztelettel mrdván tekntetes urnák kész szolgáj, Ngjr-Knzs, júnus 7-én, 876. Kovács szolg-bró, s. k. Központ knldeményexő rktár Budpesten : Török J ó z s e f g^rógrysxerésx urná, krály-utex 3. sz. Továbbá T l l m y e r é s Setz, K o c h m e s t e r Prffy*s utód é s Herud Vándor urknál, vdéken, mnden ngyobb város g y ó g y s z e r tárábn. Ezen ktübö htás, nem eléggé jánlhtó gyógyszer készítője FORT LÁSZLÓ. Lk: Budpest, L k., Vár, Xándor-utcz hová közvetlen megrendelések ezmzentlok. W e s b d e n város es fürdő-gzgtóság hv tlos ellenőrzése mel lett készítve. A wesfcden forrás-ter m é s s é fürdőkre, gyógyhtássl bír m n d z o n betegségek nél, melyeket,, c s ú z o s b j o k " áltlános foglm lá fogllnk; úgyszntén d e g bjoknál, bénulásoknál, bőrműködés zvr n á l, 3 különösen t g h j l á s o k b e t e g s é g e n é l, me lyek csontok, csuklók, lá gyékok bj után, gyuldások, ujképletek, vgy e l ő z ő s e b e s ü l é s e k u t á n mrd t k. A kedvező eredmények német-frncz h á b o u szá m r sebesültjénél, vlágszerte smeretesek (mnélfogvwesbden mgs hírnevét ujolg megerősítették s terjesztették) E g y k l o f r t 5 0 k r. o. é. Továbbá szntén hvtlos ellenőrzés mellett w e s b den! forráskút - szppn drbj 50 kr.; w e s b d e n forrásknt-sé-psztllák, egy dobozzl 60 kr.; w e s b d e n f o r r á s k ú t - s é bevevésre, pohárrl frt 20 kr. Szállítj wesbden forráshvtf Wúfbdenberu (Mán--t Vlód mnő ségben kphtó BtdpetUn: Esdorfer O. gyógyszerésznél, gyógyszertár «8zent-Hároms'ghoz, Török József gyógy szert., krály-utez 2, Bud Eml gyógysz. város gyógy szertárbn ; Szőllősy stván gyógyszertár Mgyrország védsszonyához», Krsztn város, Krácsony-utcz,. sz. hugosem : Vértes Ljos gyógy szert. «sshoz. A Frnkln-Társult kdás bn Budpesten megjelent s mnd. könyvárusnál kphtó évfolym, Ár 888. Sngerstr. 5. zum gold. Rechspfel. frt. ezelőtt egyetemes lbdcsok neve l t t ; ez utóbb nevet teljes joggl megérdemlk, mvel cskugyn lg létezk betegség, melyben e lbdcsok csodás htásukt ezerszeresen be n e m bzonyították voln. A legmkcsbb esetekben, melyekben mnden egyéb szer skertelenül lklmzttott, ezen lbdcsok számtlnszor és legrövdebb dő ltt teljes gyógyulást eredményeztek. doboz 5 lbdcscsl 2 kr., tekercs 6 dobozzl frt 5 kr. bérmentetlen utánvét mellett küldéssel frt 0 kr. A pénz előleges beküldése mellett ár bérmentes megküldéssel: tekercs lbdcs frt 25 kr.,,2 tekercs 2 frt 30 kr., 3 tekercs 3 frt 35 kr., 4 tekercs 4 frt 40 kr., 5 tekercs 5 frt 20 kr., 0 tekercs 9 frt 20 kr. ( tekercsnél keve sebb n e m küldetk szét.) Számttn levél érkezett, melyek ntéző hálát mondnk lb dcsokért, melyeknek legkülönfélébb és legsúlyosbb betegségekben egészségük helyre állítását köszönk. A k csk egyszer kísérletet tett velük, tovább jánlj. 0F A. sok líöszüö-rtt»>ól közlünk néhányt: "^6 Leongng, 883 május 3. Tsztelt u r m! Plulá vlóbn csodáltosk, n e m olynok, mnt sok oly m á s földcsért szer, hnem mnden bjbn lehetőleg segítenek. A hús vétkor megrendelt plulákból legtöbbet b rátm és smerősem között osztottm el, és mndnyájokon segítettek; koros egyének, különböző bjokkl és hbákkl áltluk, h nem s teljes egészségüket, de jelentékeny jvulást nyertek, s zokt tovább hsználn szándékoznk. Kérem tehát nékem ujolg öt csomgot külden. Tőlem és mndzoktól, kk szerencsések vlánk, plulá áltl egész ségünket vssznyerhetn, legforróbb köszö netünket. Deutnger Márton. Bég-Szentgyörgy7T882 febr. 6. T. u r m! Nem fejezhetem k eléggé benső köszönete met, pruláért, mután sten segélyével nőm, k már évek ót msererében szenvedett, vértszttó plulák áltl bból kgyógyítttott, s hbár még most s szed még zokból, egészsége m á r nnyr helyre vn állítv, hogy 6t«l frseséggel mnden munkáját végezhet. E köszönő-rtomt vlmenny szenvedő érdekében kérem fölhsználn, s kérem egyúttl, küldjön 2 csomg prulát és 2 drb chn szppnt. Kváló tsztelet tel lekötelezettje N o v k A l j o s, főkertész. Tekntetes ú r! Előre bocsátv zt, msze rnt vlószínűleg vlmenny gyógyszere h sonló jósággl bír z ö n h í r e s f g y b l z s m á v l, mely csládombn több dült fgydgnk gyorsn véget vetett, dczár vlmenny úgynevezett egyetemes szer ránt bzlmtlnságomnk, elhtároztm mg mt z ön vértszttó lbdcshoz foly modn, hogy ezen pró golyóbsok segélyé vel megostromoljm sok év rnyeres bántlmmt. Egyátlábn n e m restelem önnek bevlln, mszernt rég bjom 4 het hszná lt után egész tökéletesen megszűnt, s én ezen lbdcsokt smerősem körében legbuzgóbbn jánlom. Az ellen nncs semm ellenvetésem, h ön ezen sormt, jóllehet névláírás nélkül nylvánosság elé óhjtj bo csátn. Mély t. Bécs, 88 febr. 20. C. v. T. r :l(rvh»l7*:n Pserhofer J.-től. Sok év ót g g J U d U S d l U, fgyo fcg^es m n d e n dült sebre m n t legbzt. szer elsmerve. köcsöggel 40 kr., bérm. küldéssel 65 kr. -esszenez pl. frt 2.50 pl. frt.50 V jbzzdás ellen. ^ff&dsfc Tnnoehnnkenóes Hl^^'Z GolVV-blZSm, * legmegbízhtóbb szer í _ V golyvánál. Egy üveg gel 40 kr., bérmentes küldéssel 65 kr. Elet-eSSZeneZÍ (P r fg <*öppek); megron_ tott gyomor, rossz emész tés és m n d e n n e m ű ltest bántlom ellen ktűnő ház szer. üvegcsével 20 kr. Keskeny-ttffszörp, ^ L T 8 z e X rt rutos rekedtség, görcsös köhögés, stb. ellen. Egy plczkkl 50 kr. 2 plczkkl bérmentes küldéssel frt 50 kr. Alpes növény-lkőr, f g ^ V E rm. 5 Vértszttó lbdcsok szkácskönyv Tekntettel hz vszonyokr kötve PSERHOFER J.-féle S S E e Amerk köszvény-kenőcs, «-?zer J Dr. Wel l o n k á j u t á n vászonb T r t l m : Altlános mgyr és német tárgymuttó.. Utczák, utnk és terek ljstrom.. Tszt cztntár: A fels. urlkodóház. A mgyr ország gyűlés. A m. k. mnsterumok és z zok szkköréhez trtozó htóságok, ntézetek ós közegek. M. k. állm számv; Kton htóságok. Budpest főváros tör vényhtóság. Egyletek, társultok és körük. Pénzntézetek. Bztosító úr Közlekedés vállltok.. pr- és kereskedelm czímjegyzék : pfosok, gyá rosok, kereskedők, mérnökök, ügyvédek, orvosok stb. czímjegyzéke. V. Lk jegyzék. V. Hrdetések. Életrendtn rt K. B e n c z k y 888. CZM ÉS LAKJEGYZÉK egyorshl. zersmnd gyökere.; ly bjok torokgvuldás légsöhurut, bnrkés brnság, háryás-gyk (Croup, Angn), mnennem0 megsértések, hrpás, zurás, vágás v.égés áltl támdtó sebek,megforrázás,drázsgy nehszursok. bujsenyves és egyéb konok fekélyek, zuztások (contosók) meglepő gyors fájdlomcsptássl, rőgzőtt dg ntok, gumót, tályogok (ogtályog s), pokolvr lerbunculus, pustul mlgn), megken én y ed esek, gennyedések, vérkelések, mnden mrgybetegségek, görvélyes fekélyek, fgydgnt, ujjféreg, körömfolyás, kö römméreg, vdhús, tgszvcs, csontszú, kfczmtás és megrándúlások, hely csúz, továbbá szülés után lábsebek és dgntok, fájós, fekélyezett vgy már gennyes nö mell, sok nó már csrábn volt emlöárktól különben elkerülhetetlen életveszélye sebész műtét mel lőzésével egyedül ezen jeles sebtpsz hsznált áltl menekült meg. A fül-nyllás, nemkülönben torok-mondolák gyuldásánál hthtós szolgáltot tesz. Holyg-tpsz vgy mustárlsztböl borogtások után hsználv, méltán vlóságos enyhszernek nevezhető, mnthogy nem csupán enyhítést szerez, hnem mvel nkább beteget knos fájdl mtól zonnl tökéletesen megszbdítj. Végre testbe teljesen bele mélyedt bármnemű szálk, drázs vgy méh fulánkj csupán ezen t psznk rövd de hsznált folytán nnyr előtűnk, hogy zután testből közönségesen szbd kézzel, sebész műtét és fájdlom nélkül, könnyen khozhtó, mre seb gyógyulás gyorsn bekövetkezk. Póczák lklmzás után, z olykor veszedelmet elődéző utánvérzés rög tön beszüntetésére mnden egyéb e czélr hsználtbn levő, de korán sem megfelelő módok mellőzésével, tnácsos ezen sebtpszt, mnt egyedül skeres, gyors és legbztosbbn czélt érő szert hsználn. Vétessékt.. oly ngyságú sebtpszszl bekent vászondrb, mely z összes póczmrásokt föd s rkssák z tüstént sebekre, mután zok előbb egy lp ttó-ppírrl vgy egy gen lá^y kendővel gon dosn töröltettek és vér ly elbánás mellett lehetőleg tökéletesen felszívtott. A vérzés lyetén módon rögtön eláll s póczmrások, seb helyek hátrhgyás nélkül cskhmr begyógyulnk. BUDAPEST 888. mnden köszvényes és csúzos bjok, tgszggtás, schs, fülszggtás stb. ellen. frt 20 kr. dr. Bomershusentól. ót vlmenny hjnövesztő szer között orvosok áltl legjobbnk elsmerve. Egy elegánsn kálltott ngy szelenczével 2 frt. Egyetemes tpsz *«ff.»s ff'ff sebekre, mndennemű gyomordgntokr rég, dőnként fölfkdó lábdgntoknál, köröm-méregnél, sebes és gyuldt nő mell nél, s egyéb hsonló bjoknál jelesnek bzonyulv. köcs. 50 kr., bérm. küldéssel 75 kr. Egyeteeslíszttö l é g g ^ t ^ S rossz emésztés mnd. következménye, u. m. főfájás, szédülés gyomorgörcs, gyomorhév, rnyeres bártlmk, székrekedés stb. el len. csomj/gl frt. Sósborszesz. Egy pl zkk 60 kr. 60 kr., plczkkl frt 40 kr. Az tt felsorolt készítményeken kívül még brodlom vlmenny lpbn hrdetett belés külföld gyógyszer-különlegesség készletben vn, s mnden netán rktáron nem levő czkkek kívántr pontosn és olosón beszereztetnek. D#~ Post küldemények pénz elő leges beküldése- vg^ utánvét mellett pontosn eszközöltetnek. "» Az összegnek előze tes beküldése mellett vteldíj csekélyebb, mnt utánvét mellett. B#~ A felsorolt külön legességek legngyobb része kphtó Budpesten Török József gyógyszert., krály-utez 2. Ár fűzve 40 krjezár. Frnkln-Társult nyomdáj. (Budpest, egyetem-utez 4) 7. SZÁM Előfzetés feltételek: VASÁRNAP UJSAG és J egész évre 2 írt Csupán VASÁRNAP UJSAG POLTKA ÚJDONSÁGOK együtt: / ' é l évre... 6 A FŐRENDHÁZ UJ ELNÖKE. AKÓ Vy Mklós koronőrnek főrendház elnökévé kneveztetését z egész ország oszttln örömmel fogdt, mnt egy érde mekben gzdg, hosszú közpály megérdemelt jutlmát és elsmerését. Mert báró Vy Mklós, gondvselés rtk kedvezéséből 65 éve szolgálj közügyet, s eddg 86 évre terjedő életében egyetlen folt sem rgdt jelleme szeplőtlenségére, s hzfság tszt jelvé nyét, mnt büszke tollát kócsg, mocsoktlnul vsel homlokán. Etk hlndónk enged ezt z sten kegye lem ; s még rtkább, hogy, k ér, test és lelk erőben érje meg e mgs életkort, oly munkás és fárdlms évek után, mnt b. Vy Mklós. "Tszteld z ősz hjkt!» régség ez ntésé vel kezdé Kölcsey smeretes beszédét Szthmár vármegye termében, mdőn z ország első Perencz krály betöltött 70 évének örömét ünne pelte. Méltán lklmzhtjuk e szép szvkt báró Vy Mklósr s, kt nny megérdemelt tsztelet és ktüntetés után, 86 éves korábn ér legngyobb, melyet kormány bzlm és ko ron kegye, hz és nemzet helyeslésével ruház most reá. B. Vy Mklós rczképét, különböző lklmk kl, több zben bemuttt már «Vsárnp Újság*, olvsó széles körének; legutóbb 878-bn (áprl 28-kán), z érdemes férfúnk zót elhunyt nejével, báró Geymüller Ktlnnl meg ért boldog rnymenyegzője lklmávl; reszletesb életrjzát pedg 873-bn (május 4-kén) dt, mdőn köztszteletnek örvendő férfú egyház téren működésének ötvenedk évfordulóját ülte meg tszántúl ref. egyház kerület kebelében, melynek m s főgondnok es vlág elnöke. M polgár ós poltk elete koro náját tesz fejére krály kegy. S e három lk lom összege fejez k egy rtk szép élet főmozzntt, melyek e három szent szóbn fogll htók össze: cslád, egyház, hz. E háromnk szentelte életét b. Vy Mklós, s mnd három téren megdt nek gondvselés megérdemelt koronát. A százd másodk évében, 802-ben, áprl 29-kén született. Atyj, szntén Mklós, híres tábornok, s nyj báró Adelsten Johnn leg gondosbb nevelésben részesítették fukt, k nek korán fejlődő tehetsége hmr elárulták, hogy ngy jövő vár reá. Huszonegy éves volt, m B XXXV. ÉVFOLYAM. B U D A P E S T, F E B R U Á R 2. egész évre 8 frt Csupán POLTKA ÚJDONSÁGOK félévre «kor 823-bn közpály nylt terére klépett és pedg egyszerre poltkr, mnt Zemplén vármegye ljegyzője s z egyházr, mnt z lsó zemplén egyházmegye, s csknem egydejűleg dunmellék egyház to'mííítnácsbráj. Ftlon, de nem készületlenül lépett nylvánosság elé; közpály elöskoláját pest egyetem jog k rán, mjd Bárcz Pál pestmegye lspán és Szőgyén Zsgmond kr. személynök mellett mnt ptvrst, lletőleg j u r t u s futott m e g ; z egy ház életre, vllásos buzgóságu szüle házán túl, híres Cleymnn pest német ref. lelkész oldl egész évre 6 M _. 3 «] félévre Külföld előfzetésekhez posul meghtározott vteldíj ÍB cstolnd mellett készült, ktől protestáus egyház lk' mányát s theolog tudományok encyclopec._ ját tnult. S mly korán történt fellépése, oly gyors volt emelkedése s. Az 825-k országgyűlésen még tnuln nkább, mnt szerepeln jelent m e g ; s nemzet ébredés mozglmbn, melyek közül z kdém lpításánk mozznt emelkedk k, ő Szécheny, Andrássy, Károly grófok társsá gábn, mnt lelkes ftl dept jelent meg. 827-ben Zemplén vármegye főjegyzőjévé, s egy hónp múlv lspánjává válsztott m é g zon Koller Károly tnár fényképe után. BÁRÓ VAY MKLÓS.

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

Mátrix-vektor feladatok Összeállította dr. Salánki József egyetemi adjunktus Begépelte Dr. Dudás László és Bálint Gusztáv

Mátrix-vektor feladatok Összeállította dr. Salánki József egyetemi adjunktus Begépelte Dr. Dudás László és Bálint Gusztáv Mátrx-vektor feldtok Összeállított dr. Slánk József egyetem djunktus Begépelte Dr. Dudás László és Bálnt Gusztáv 1. feldt Adottk z n elemű, b vektorok. Képezn kell c vektort, hol c = b / Σ( ), ( = 0,1,,

Részletesebben

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6. Középiskolás leszek! mtemtik Melyik számot jelentheti A h tudjuk hogy I felennyi mint S S egyenlõ K és O összegével K egyenlõ O és L különbségével O háromszoros L-nek L negyede 64-nek I + S + K + O + L

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

ZAIil ROZIM. A nagykanizsai Ipar-Testület, * a nagykanizsai Takarékpénztár részvény társasig,' a.kotori takarékpénztár

ZAIil ROZIM. A nagykanizsai Ipar-Testület, * a nagykanizsai Takarékpénztár részvény társasig,' a.kotori takarékpénztár NAGYKANIZSA, 1903. szeptember hé 5-én. SB-c szám XLII. évfolym. EISfl.ztlét ír: Erft órrc 10 kor. 611 Kíl érre & ;!; Neípdívre 2 kor. fk> 611. Egye* utm 20 1111. HIROETÉSCK 6 hsatp pctttorbo 14,má*o!«*«r

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

lks~71 ~~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző ,~ LU:Lll ;rejl Faragón'é Széles Andrea Jegyzői kabinet vezetője q GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

lks~71 ~~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző ,~ LU:Lll ;rejl Faragón'é Széles Andrea Jegyzői kabinet vezetője q GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY Ügyratszám7092-10/2011.v1l1. Ügyntéző: Ferenczné NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTER HVATALA GAZDÁLKODÁS FŐOSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524, (42) 524-540; Fax:

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése Sűrűségérés. Szilárd test sűrűségének érése A sűrűség,, definíciój hoogén test esetén: test töege osztv test V térfogtávl: V A sűrűség SI értékegysége kg/, hsználtos ég kg/d, kg/l és g/c Ne hoogén testnél

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

A kolera- legbiztosabb. I mmmi. ellen. segítség, Diana sóseie. Vadászfegyverek Pisztolyok kényelmes háyí lefizetésre. KOHOGES

A kolera- legbiztosabb. I mmmi. ellen. segítség, Diana sóseie. Vadászfegyverek Pisztolyok kényelmes háyí lefizetésre. KOHOGES 732 36 VSÁRNPI UJSÁG.^ :ÍÍÍ«-W>»>>>>»>>»>>>>>>>>M-M->K-:-:- NYÁK FIGYELMÉBE!! gyermekek elsmert, legkválóbb tápszere z e l v á l s z t á s d ő s z k á t ó l k e z d v e :: :: :: "PhosphtneFléres" í r e

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

Szívügyem Dr. Lehoczky Éva. Tiszta lappal Keszthelyi ébresztő Zacskós GONDolatok Pénzre nem váltható értékeink Más álmok ii.

Szívügyem Dr. Lehoczky Éva. Tiszta lappal Keszthelyi ébresztő Zacskós GONDolatok Pénzre nem váltható értékeink Más álmok ii. közélet lp xv/21. 2007. november 28. Industrl Keszthely, Fejér Gy. u. Tel.: 06-30/372-1809 Tszt lppl Keszthely ébresztő Zcskós GONDoltok Pénzre nem válthtó értékenk Más álmok. Szívügyem Dr. Lehoczky Év

Részletesebben

4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva. Kezelési útmutató. UltraGas kondenzációs gázkazán. Az energia megőrzése környezetünk védelme

4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva. Kezelési útmutató. UltraGas kondenzációs gázkazán. Az energia megőrzése környezetünk védelme HU 4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva Kezelés útmutató UltraGas kondenzácós gázkazán Az energa megőrzése környezetünk védelme Tartalomjegyzék UltraGas 15-1000 4 205 044 1. Kezelés útmutató

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

befőttes Myagpapiros

befőttes Myagpapiros m VASÁRNAP 388 ^- ^ + Mgyr vörös kereszt-sorsjegyek + FLCZKY MKSA főnyeremény 5 0, 0 0 0 f r t dómentes, é v e n k n t 3 húzássl, legközelebb h o z á s 1884 j n l n s h ó l-jén. A kereskedelm tkrék és

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

" m I ] ap. " *\ cl. .den szombaton. HyiUtéri k ' i - ' i < nyel. Egyes satám ára 30 fill rena i ClMci C*»-s» I nyvkti

 m I ] ap.  *\ cl. .den szombaton. HyiUtéri k ' i - ' i < nyel. Egyes satám ára 30 fill rena i ClMci C*»-s» I nyvkti Hrmnc klencedk o» l. rezér Tub áh K o m r o m, 98. m á j u s K O M A R O M M I ; G \ E! K Ö Z. 0 X Y t< * * f- ' " *\ cl " m I ] p BTec lvn, hol hlro6tá

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Gyakorló feladatsor 9. osztály

Gyakorló feladatsor 9. osztály Gykorló feldtsor 9. osztály Hlmzok. Sorold fel z lábbi hlmzok elemeit! ) A={ legfeljebb kétjegyű 9-cel oszthtó páros pozitív számok} b) B={:prímszám, hol < 7} c) C={b=n+, hol nϵz és- n

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

34. SZÁM. 1900 " 4 7. ÍVFOLTAll. 0*. Különleges Hizspoi B I S M U T T A L VEGYÍTVE C H. F A Y, ILLATSZERÉSZ, PÁRIS 0, rne de la Falx, 9 PÁRIS.

34. SZÁM. 1900  4 7. ÍVFOLTAll. 0*. Különleges Hizspoi B I S M U T T A L VEGYÍTVE C H. F A Y, ILLATSZERÉSZ, PÁRIS 0, rne de la Falx, 9 PÁRIS. 34. SZÁM. 1900 " 4 7. ÍVFOLTll. VSÁBNPIÜJSÁG, 572 BUDPESTI GYÁRK ÉS CZÉGEK, vlág legjobb sámfáj* w-ww - * T Foldvry Imre r.ktdrá» * r J* w* Budpest, IV., Koronherczeg-u. 11. és VLH.,Kerepes-ut 9. Férf

Részletesebben

28. SZÁM. 1878. xxv. j r g o m m. BRAUN MÓRICZ. lábbeli.gyapadftn. Budapesten,

28. SZÁM. 1878. xxv. j r g o m m. BRAUN MÓRICZ. lábbeli.gyapadftn. Budapesten, 452 ÜJSÁG. 28. SZÁM. 1878. xxv. j r g o m m. Fehér Mklós mb egyedül vezérügynöke J o h n B k e r, B. K t t m e r és E d w. H u m p h r e s legelső és legngyobb ngol szelelő, tsztító és mnő ség r o s t

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Tisza mint népoktató. Irta: BüZd Barna v. orsz. képviselő. Gyerünk csak! X. évfolyam ő. szám. Hódmezővásárhely, J9J4 Január 9. péntek.

VÁSÁRHELYI. Tisza mint népoktató. Irta: BüZd Barna v. orsz. képviselő. Gyerünk csak! X. évfolyam ő. szám. Hódmezővásárhely, J9J4 Január 9. péntek. Hódmezővásárhely, J9J4 Jnuár 9. péntek. X. évfolym ő. szám. r 4 Mér. VÁSÁRHELYI Független SzerfcesJrtöség s kdóhvtl Kossuth-tér. Telefon t 87, E jye» mm r 2 fllér, vsárnp és pc npokon 4 fllér. Gyerünk

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

ILLATSZERÉI! 23. SZÁM. 1891. év óta sikerrel használtatik!

ILLATSZERÉI! 23. SZÁM. 1891. év óta sikerrel használtatik! 362 VSÁKNP UJSÁG. -- SZÁM. 1891. xxxvm. ÍVPOLTJ 4 VEG» l 2 Ű O Legjobb Leghrnevesebb Ppere Hölgypor :» o» tdo Schönhets-Crémo Kft 51 S 31 KMsUtn Cs. kr. kzár. szb. Henseh-féle széptó-eréme. S * M«-

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

Statisztikai. Statisztika Sportszervező BSc képzés (levelező tagozat) Témakörök. Statisztikai alapfogalmak. Statisztika fogalma. Statisztika fogalma

Statisztikai. Statisztika Sportszervező BSc képzés (levelező tagozat) Témakörök. Statisztikai alapfogalmak. Statisztika fogalma. Statisztika fogalma Témakörök Statsztka Sortszerező BSc kézés (leelező tagozat) 2-2-es tané félé Oktató: Dr Csáfor Hajnalka főskola docens Vállalkozás-gazdaságtan Tsz E-mal: hcsafor@ektfhu Statsztka fogalmak Statsztka elemzések

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

Békefi Zoltán. Közlekedési létesítmények élettartamra vonatkozó hatékonyság vizsgálati módszereinek fejlesztése. PhD Disszertáció

Békefi Zoltán. Közlekedési létesítmények élettartamra vonatkozó hatékonyság vizsgálati módszereinek fejlesztése. PhD Disszertáció Közlekedés létesítmények élettartamra vonatkozó hatékonyság vzsgálat módszerenek fejlesztése PhD Dsszertácó Budapest, 2006 Alulírott kjelentem, hogy ezt a doktor értekezést magam készítettem, és abban

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 25. héten ( )

A BUX-index alakulása a 25. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 27. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod

Részletesebben

g> hogy mig arczképeink sorát ez évben

g> hogy mig arczképeink sorát ez évben 24 A dors-mój-olj hsznált fölösleges! * ^ f GRMALT és TÁRSA W Lególcsóbb széprodlm és hölgydvtlp A mgyr nők vsárnp njságl A párs kórházk leghrnevesb orvos bzonyítvány áltl z e szörp fölött yélemények több

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár : ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. Minden

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

Á r a 20 fillér. Felelős szerkesztő:

Á r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: 04 Á r 20 fllér. ~.. ytép - K o m á r o m, 1929. n o v e m b e r 2. mvum v h, * u. v n u v f««m M m m m m n ELŐFZETÉS! ÁR : 10 P. Nnredévre 2-50 P. Egész tv re Egyes szár ár 20 fül. v/ 4 Féévre Megjelenk

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

Az elektromos kölcsönhatás

Az elektromos kölcsönhatás TÓTH.: lektrosztatka/ (kbővített óravázlat) z elektromos kölcsönhatás Rég tapasztalat, hogy megdörzsölt testek különös erőket tudnak kfejten. Így pl. megdörzsölt műanyagok (fésű), megdörzsölt üveg- vagy

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMt3 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 20. jnuár 28. 1:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben