S^szA* 1$3 xxxv. évwa^ 6. SZÁM BUDAPEST, FEBRUÁR 5. XXXV. ÉVFOLYAM.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "S^szA* 1$3 xxxv. évwa^ 6. SZÁM. 1888. BUDAPEST, FEBRUÁR 5. XXXV. ÉVFOLYAM."

Átírás

1 84 VASÁENAPJJJSÁG^ S^szA* $3 xxxv. évw^ TOROK SÁNDOR gyógyszertárát z Operához" Andrássy-ut 29., megnytott. Fényes berendezés, bel- és külföld 'különlegességek, kötszerek, sebészet segédeszközök, lltszerek, ppereczkkek, színpd festékek. 7rrrtTH*'ff-,,, r, r töeríer.s és társ /.rngú fényképészet müntézete Erzsébet-tér 7, bécs utcz srkán. Budpest legnyyobb és technklg legtökéletesebben berendezett műterme. Csoportfelvételek 70 személyg, kzáról. pllntfelvételek eszközöltetnek. Oljfestmények művész kvtelben. Sngerstr. 5. zum gold. Rechtpfcl. lllllx.lxlxlllllu 'BUDAPEST. Erzsébettér j<). Af jt9íevík kvnlr ngyen és twmtnh ttffffffffffffffff PSERHOFER J.-féle gyógyszertár, Bécsben. \TÁ-n4-cu»4-4-J\ lkrlncnlr ezelőtt egyetemes lbdcsok neve ltt; V BX" doáf HU XUUlUvSUJl ez utóbb nevet teljes joggl megérdemlk, mvel cskugyn lg létezk betegség, melyben e lbdcsok csodás htásukt ezerszeresen be nem bzonyították voln. A legmkcsbb esetekben, melyekben mnden egyéb szer skertelenül lklmzttott, ezen lbdcsok számtlnszor és legrövdebb dő ltt teljes gyógyulást eredményeztek. doboz 5 lbdcscsl 2 kr., tekercs 6 dobozzl frt 5 kr. bérmentetlen utánvét mellett küldéssel frt 0 kr. A pénz előleges beküldése mellett ár bérmentes megküldéssel: tekercs lbdcs frt 25 kr., 2 tekercs 2 frt 30 kr., 3 tekercs 3 frt 35 kr., 4 tekercs frt 40 kr., 5 tekercs 5 frt 20 kr., 0 tekercs 9 frt 20 kr. ( tekercsnél kevesebb nem küldetk szét.) Számttn levél érkezett, melyek ntéző hálát mondnk lbdcsokért, melyeknek legkülönfélébb és legsúlyosbb betegségekben egészségük helyreállítását köszönk. A k csk egyszer kísérletet tett velük, tovább jánlj. Bf A. sok küs3könö-r.tból közlünk néhányt: ~V8 Leongng, 883 május 3. Tsztelt urm Plulá vlóbn csodáltosk, nem olynok, mnt sok oly más földcsért szer, hnem mnden bjbn lehetőleg segítenek. A húsvétkor megrendelt prulákból legtöbbet brátm és smerősem között osztottm el, és mndnyájokon segítettek; koros egyének, különböző bjokkl és hbákkl áltluk, h nem s teljes egészségüket, de jelentékeny jvulást nyertek, s zokt tovább hsználn szándékoznk. Kérem tehát nékem ujolg öt csomgot külden. Tőlem és mndzoktól, kk szerencsések vlánk, plulá áltl egészségünket vssznyerhetn, legforróbb köszönetünket. Seutnger Márton. Bég-Hzentgyörgy, 882 febr. 6. T. urm! Nem fejezhetem k eléggé benső köszönetemet, pruláért, mután sten segélyével nóm, k már évek ót msererében szenvedett, vértszttó prulák áltl bból kgyógytttott, s hbár még most s szed még zokból, egészsége mr nnyr helyre vn állítv, hogy ftl frsseséggel mnden munkáját L?n-vhlítum Pserhofer J.-től. Sok év ót rjtjuuslu, ^ ^ ^^,$, m n den dült sebre mnt legbzt. szer elsmerve. köcsöggel 40 kr., bérm. küldéssel 65 kr. J.l v v h'hv'm» legmegbízhtóbb szer w.yv-uusd, golyvnl ERy ÜTeg. gel 40 kr., bérmentes küldéssel 65 kr. Élet PWTWl "^" (P csöppek); megron- tott gyomor, rossz emésztés és mndennemű ltest bántlom ellen ktűnő ház szer. üvegcsével 20 kr. Keskeny-átffszörp, $2%zrJ? rutos rekedtség, görcsös köhögés, stb. ellen. Egy plczkkl 50 kr. 2 plczkkl bérmentes küldéssel frt 50 kr. Amerk ktewény - kenőcs, %fc szer den köszvényes és csúzos bjok, tgszggtás, sehs, fülszggtás stb. ellen. frt 20 kr. Alpe s ng.éby-k8r, fsss \ 60 kr., plczkkl frt 40 kr. végezhet. E köszönő-rtomt vlmenny szenvedő érdekében kérem fölhsználn, s kérem egyúttl, küldjön 2 csomg prulát és 2 drb cln szppnt. Kváló tsztelettel lekötelezettje Novk Aljos, főkertész. Tekntetes úr! Előre bocsátv zt, mszernt vlószínűleg vlmenny gyógyszere hsonló jósággl br z ön hres fgybl- nvl, mely csládombn több dült fgydgnk gyorsn véget vetett, dczár vlmenny úgynevezett egyetemes szer ránt bzlmtlnságomnk, elhtároztm mgmt z ön vértszttó lbdcshoz folymodn, hogy ezen pró golyóbsok segélyével megostromoljm sok év rnyeres bntlmmt. Egyátlábn nem restelem önnek bevlln, mszernt rég bjom 4 het hsznált után egész lükéletúsen megszűnt, s én ezen lbdcsokt smerősem körében legbuzgóbbn jánlom. Az ellen nncs semmellenvetésem, h ön ezen sormt, jóllehet névláírás nélkül nylvánosság elé óhjtj bocsátn. Mély t. Bécs, 88 febr. 20. C. v. T. Szem-esszenez ^ffffttj^ Porlábzzdá^elen.,!,^,! 0^ Tnnochnn kenőcs ^\ 0 0 f :^ ót vlmenny hjnövesztő szer között orvosok áltl legjobbnk elsmerve. Egy elegánsn kállított ngy szelenczével 2 frt. Egyetemes tpsz f ^ t ^ ;$? sebekre, mndennemű gyomordgntokr rég, dőnként fölfkdó lábdgntoknál, köröm-méregnél, sebes és gyuldt nő mellnél, s egyéb hsonló bjoknál jelesnek bzonyulv. köcs. 50 kr., bérm. küldéssel 75 kr. Egyetemes tsztító s6 f, A^ rossz emésztés mnd. következménye, u. m. főfájás, szédülés gyomorgörcs, gyomorhév, rnyeres trtlmk, székrekedés stb. ellen. csomggl frt. Sósborszesz. p,,.,., <*, v. ^^ ^_^ ^^_ ügy plczkn 60 kr. Az tt felsorolt készítményeken kvül még brodlom vlmenny lpbn hrdetett belés külföld gyógyszer-különlegesség készletben vn, s mnden netán rktáron nem levő czkkek kívántr pontosn és olcsón beszereztetnek. t0f~ Post küldemények pénz előleges beküldése- vgv utánvét mellett pontosn eszközöltetnek. ~W Az összegnek előzetes beküldése mellett vteldíj csekélyebb, mnt utánvét mellett. 0f~ A felsorolt különlegességek legngyobb része kphtó Budpesten Török Jósef gyógyszert., krály-utcz 2. lnh rwn ' Í!«"6K "' ftffffffttfrrrf : Ü n : : " "' íírrn -'-ü ms! BUMBBB S trrttr Wesbden forrásktít-sópsztllák Wesbden város es fürdő-gzgtóság hvtlos ellenőrzése mellett készítve. A wesbden forráskntsó-psztllák lklmzásukt zon betegségekben tlálják, melyeknek gyógyítás wesbden források áltl elelérhető. Nevezetesen kedvező htássl vnnk légzőszervek hurutjnál, mután köhögés ngert csökkentk s kköpést megkönnyítk. Hosszbb hsználtnál gyomornedvek bővebb elválsztását, s ezáltl z emésztés elősegítését dézk elő. Egy dobozzl 60 kr. Továbbá szntén hvtlos ellenőrzés mellett -wesbden forráskút - szppn drbj 50 kr.; wesbden forrás-terméssé fürdőkre, klój frt.50; wesbden forráskút só bevevésre, egy pohárrl fornt 20 krjczár. Szállítj wesbden forráshvtl Wesbdenben. Egyedül főrktár Ausztr- Mgyrország részére: Brdy C. gyógyszerész Kremserben (Mnren). Vlód mnőségben kphtó Budpesten: Esdorfer G. gyógysz3résznél, gyógyszertár «Szenl-Háromsghoz, Török József gyógyszert., krály-utcz 2, Bud Eml gyógysz. város gyógyszertárbn ; Szőllösy stván gyógyszertár Mgyrország védsszonyához>, Krsztnváros, Krácsony-utcz,. sz. Lúgoson: Vértes Ljos gyógyszert. < sshoz. Orvos tutícs hölgyeknek!! Az nrczbsr ápolásár, bőrtkák szeplő s májfolt eltávolításr kzárólgosn Stáhl^-fele rczkenlks hsználtssek. jthtó város gl<í<jyszertárbn" KutUpesten, városház-tér. Hrdetések felvétetnek kdóhvtlbn, Budpesten, V., egyetem-utoz 4. sz. ltt Frnlrn-Tárnlt nyomdáj. (Budpest, egyetem-utcz 4.) Támszkodv m bzlomr, melylyel m horgony-pn-expellerünk körülbelül 20 év ót tlálkozk, hszszük, hogy ezáltl zokt s kísérlettételre fölszólíthtjuk, kk e kedvelt házszert még nem smerk. Nem ttkos szer, hnem szgornn htele, szkszerűen összeállított készítmény, mely joggl m den köszvényes és esúzbn szenvedőnek, mnt egy. áltlán megbízhtó, jánlásr méltó. Legjobb bzonyíték rr, hogy e szer teljes bzlmt érdemel, bzonyár z s, hogy sok beteg, mután más ngyhgon dcsért orvosságot megksérlett, még s csk rég jóhrű Pn-expellerhez folymodk. Éppen z összehsonlítás áltl győződnek meg, hogy szntúgy közvenyes fájdlmk, mnt tgszggtás stb., vlmnt fog-, fej- és bátfájások, oldlnyllások stb. legbztosbbn Pn-expeller-bedörzsölésekre szűnnek meg. Olcsó ár 40 kr., 70 kr., lletve frt 20 kr. - lehetővé tesz, hogy kevésbbé jómódúk s megszerezzék, vlmnt számtln sker kezeskednek ról, hogy érte pénz nem lesz háb kdv. Óvkodjunk ártlm utánztoktól, s Pn-expellert csk horgony trtsunk vlódnk. Készletben legtöbb gyógyszertárbn. Központ rktár: gyógyszertár z «rny oroszlánhoz, Prágábn. Közelebb felvlágosítást d Török József gyógyszerész, Budpest, krály-utcz 2. szám ltt. Meglepő szép! színpompás! DAPHANE" ÜVEGFESTÉS UTÁNZATA. UTASÍTÁS és ÁRJEGYZÉK NGYEN. BARNA FOGORVOS Budpest, vácz utcz 24. szám. Késxt egyes fogkt, fogsorokt plombokt, jótállás mellett; árk n* ' sékeltek. Kívántr részletfzetésre. ( 6. SZÁM BUDAPEST, FEBRUÁR 5. XXXV. ÉVFOLYAM. Előfzetés /eltetelek: VASÁRNAP UJSÁG és!s ) l egész évre 2 frt POLTKA ÚJDONSÁGOK együtt: / '«' évre... 6 Csupán VASÁRNAP UJSÁG KSFALUDY KÁROLY. ( ) AFÉKFU, kt születésének százéves fordulóján most ünnepel Ksfludy-társság s vele z egész nemzet, első kmgsló képvselője mz ránynk, mely rodlmunk és költészetünk átlkulását muttj. Pályáj fordultot jelez nemcsk költészetünkben, de mgyr journlstkábn s, melynek ő volt első gz, öntudtos műrelője és úttörője. Bármly kváló müveket lkotott korához mérve költészet mjd mnden nemében: egész htását mégs összes munkásság, egész életének szkdtln küzdelme és skere után kell megítélnünk. Nemcsk körülötte sereglő kkor nevezetes emberek működéséből, kknek ő volt útmuttójuk és vezérük z Aurór-körben, de z emlékére lkult Ksfludy-társság jótékony munkásságából s vsszlövell egy-egy sugár z ő lnkdtln buzglmár, munkkedvére, pályájánk szembetűnően ngy htásár. E htás nemzet rodlm fejlődésébe olvdv, történelmünknek egyk fényes lpját muttj, melyen színrőlszínre olvshtj hálás mrdék Ksfludy Károlynk nemcsk jeles vívmányt, nemcsk első nevezetesb drám skeret, melyek z egész nemzetet felvllnyozták s elhgytott színészetünket mntegy újr fölemelték, de olvshtj folyvást küzdő férfúnk számtln vszontgságt hánytttását és elhgytottságát s. Vlóbn Ksfludy Károlynk már születésekor érezne kellett z rgy sors mnden ellenszenvét február htodkán született Téthen, Győrmegyében, egy szerd np reggelén s ugynzon np estéjén hlt meg édes nyj. E körülmény elhtározó htássl volt egész életére. Atyj, k múgy s büszke, hjthttln, mgáb zárkózó ember lehetett, ettől fogv komor, zsrnok és kíméletlen lett még sját gyermeke (kvált Károly) ránt s. Mg válsztott fnk pályát, kár egyezett z meg hjlmukkl, kár nem. Károlyt gzdánk szánt, de gyermek-fju vlm megmgyrázhttln sóvár vágygyl oly pályáról álmodozott, mely vlh dcsőség bbérjvl övezze homlokát. Még nem sejté: vájjon művész, vgy más, pl. kton életben tehet-e szert vlód hírnévre; de zt tudt, hogy gzdálkodás nem z ö könnyelmű, költekezn szerető hjlmnk vló. A dezos, kemény fu lssnknt egész összeütközésbe jött tyjávl epén könnyelműsége, mkcsság, engedetlensége mtt. Jellemének ez árnyoldlt zonbn már gyermekkorábn ngy szívbel jóság, egész évre félévre... 8 frt 4 Csupán POLTKA ÚJDONSÁGOK egész évre 6 ] félévre... 3 ~%UK&&0. S%t.J&jÍ4y - ^/*rj<mo *f-2 Külföld előfzetésekhez postlg meghtározott vteldíj s cstolndó Pf rt.-,^'

2 VASÁBNAP UJSÁG. 86 KSFALUDY KÁROLY SZÜLŐHÁZA TÉTHEN. mások sorsán vló mély megndultság s eb ből folyólg benső rokonszenv mérsékelték. Épen ellentétben tyj elzárkózó természetével: ö már gyermekkorábn s társságbn tlált mnden kedvét, mnden örömét. «Károly írj Sándor bátyj oly jó szvü gyermek volt, kogy rháját s eljándékozt szegény tnuló-társ nk, kket szeretett; ellenben oly úrvágy volt benne, hogy megjándékozottktól szolgáltot kvánt. Ö benne már ekkor kfejlett mértékte len dkozásnk, hogy ne mondjm, tékozlásnk hjlndóság, melynek zonbn legnkább jószí vűség és mnden jót másokkl megosztn vágyás volt vlóságos kútfeje." íme később rodlom vezére, k szívesen gyűjt mg köré legnevezetesb írókt, de kktől meg s kívánj, hogy ítéletét és vélemé nyét mndg fgyelmökre méltssák. Jó szívvel segít társt nemcsk z rodlom, de közélet terén s; fárd, küzd, mndent elkövet érettük: de folyvást táplálj m tudtot, hogy ő lssn knt fölserdülő rodlomnk egyhngúlg els mert vezére lett s e tudt folyton folyvást éreztet vele szellem fensőbbségét s. Ksfludy Károly sokt és sokág tnult z élet skolájábn. Tzenht éves korábn már kton lett, 32. gylogezrednél, melylyel együtt ő s kállt néhányszor csták hevét. Mjd, mdőn czélját tt kvhetetlennek trtj, ht-hét év szol gált után megválván kton élettől, Bécsbe megy, hogy festőnek képezze mgát. Az tt töl tött néhány hónp ltt zonbn sokkl nkább erőt vett rjt jó drb dőg trtó zsrnok htlom lól felszbdult fjú mohó kedvcspongás, mnt művészet ránt htlmsb ösztön, mely czéljához ugyn rgszkodónk, de czélt előmozdító eszközökhöz elég hűtlennek tünteté föl. Mnd mellett bécs élete fejté k benne szunnydó drámírót, k pár év rulv elddg hlltln skert rt egy m már csk rodlom történet becsű drámájávl. E pár év, mely Budpesten vló megtele püléség lefolyt, rendkívül sokt hsznált nek úgy s mnt embernek, úgy s mnt költőnek, úgys mnt festőnek. Atyjávl vló összeütközése folyvást trtott s nem s szkdt meg csk sírnál, bár néh-néh, mnt lább közlött levele muttj, közeledett s hozzá s e körül mén y, bármennyszer forgtt z fjú elmé jében, mndg ném lehngoltságb, melnkholáb, sülyeszté. Ehhez járult, hogy szerel mében cslódv: elhgytottnk látt mgát mndenktől, csk egytől nem: z ő őrngylá tól, szerető Trézs nénjétől, khez szorultságá bn mndg bztosn fordulhtott kár jó tnács ért, kár pénzbel segítségért. Dcsőségért epedő szívét zonbn k nem elégítheté testvérjének még oly benső rgszkodás sem. Küzdene kell megélhetéssel, dósságokkl s nncs remé nye, hogy hmrjábn boldogulhsson mg erejéből. Olszországb készül ktonánk, de szerencsére, terve dugáb dőlvén, Olsz országb megy, hogy mgát festőnek képezze. Elkeseredése zonbn hzfság mély melnkholájáb olvd s csendes, jhe nnál gzbb vágyvl sóhjtv néz hon felé, mnth csk egy később költő szép szv csengenének fülébe: M o s t, b o g y t á v o l v g y o k tőled, Most szeretlek gzán. S mkor jelen százd húszs évenek vége felé Budpesten telepszk meg, hogy öntudtr ébredt tehetségével tért nysson működésének, lg telk bele három-négy rövd év, észrevétle nül első lesz író-társ közt, kknek ö mutt rányt költészetünk nemzetvé tételére. Ekkor kezdődk Ksfludy legvlódbb h tás. Nemcsk sokoldlúságávl, elsmert teknté lyével vívj k társ közt vezérszerepet, de műveltségével, tpsztltvl, fnomságávl s mndenre kterjedő buzglmávl s. Nemcsk mnt drámíró rt skert: hnem mnt lyrkus és elbeszélő s. Nemcsk először födöz fel v lód mgyr jellemeket s hozz színre: hnem először próbál hzfs dlt írn, mely egy pár évtzeden keresztül bejárj z egész országot. A Rákos szántó épen úgy rég dcsőség el hunytán keserg, mnt Mohács, épen úgy jel lemz korát, mnt költé szetünk kkor rányát. Mndez zonbn Ks fludy Károly htását nem lkotj, csk erő sít. A mt lyr és el beszélő nemben írt, bár kvált z előbbben né hány jeles mű került k tollából, távolról sem versenyezhet vvl, mvel drám költé szetet gzdgított, össz- KSFALUDY KÁROLY A RAVATALON. Egykorú rjz. 6. SZÁM x x x v. ÉVFOLYAM. hngzásb hozv zt rodlmunk fejlődésével. Drámábn ö nyújtott legelőször mgyr társdlom rjzát, mely még túlzásbn s gznk tetszett. K ne smerne törzsökös mgyr, de nyers, szókmondó, de jószívű vdék gvllért: Mokányt? K ne smerné nemzetségéből kvetkőzött, s degent utánzó mágnást: báró Szélbázyt? K nem tudj, hogy ő volt z első, k Pártütőkben már mnt egy megjelölte z utt, melyen később nép színmű kfejlődött? Nemcsk vígjátéknk meglpítóját tlált föl benne rodlmunk, de trgédáét s. Az réné nemcsk rodlomtörténet, de esthetk értékkel s br. Azonbn, h mnt költőre jótékony htássl voltk m vszontgságok, melyeken fjú éveben átment: kétszeresen jótékonyk voltk rá, mnt z kkor írók vezérére, útmuttójár nézve. E tekntetben htását sznte korszklkotó nk lehet mondn. Ő lpított meg z Aurór-kört, mely foly vást őt teknté fejének. Az Aurór meglpítás nemcsk költészetünk új rányát jelöl, de htlms tényező volt bbn s, hogy Budpest z ország fővárosává fejlődött, így készítette elő mgyr költészet nemzetvé létele mgyr társdlom újjálkulását. Senk sem volt kkor lklmsbb rr, hogy legde rekbb írók egész csoportját gyűjtse mg köré, mnt Ksfludy Károly, és senk sem tlált eb ben nnyr örömét, mnt ő. Tgdhttln, hogy költészet egyk-másk nemében már jó brát túlszárnylták : de összes htását egész Vörösmrtyg meg sem közelítette egy s. Bár mennyre buzgólkodtk s már előtte egyesek, hogy z egész nemzetet bevonják z rodlom körébe: csk nek skerült mgyr nőket elő ször ellátn oly olvsmányokkl, melyek egy műveltebb kor hjnlánk földerültét muttták. Ő dott legelőször példát Aurórá-j&v&l gondo sbb szerkesztésre, melynek hányát vgy negyven éven keresztül sjnosán érezték poltk lpjnkbn. Ksfludy Károly érdeket keltett mgyr költészet ránt s pedg hthtósbbn, mnt bárk z ö fölléptég. Mntegy rámuttott rr szoros vszonyr, mely rodlmunkt nemzet fejlő déséhez cstolt. E vszony zót folyvást erős bült, zmosodott. Öt ugyn férfkor delén, negy venkét éves korábn kszólított hlál mellette vrrsztó Vörösmrty, Bjz, Toldy, legbensőbb brát krjból. De zászló, melyet ő tűzött k először, még ngyobb tehetségű férfk kezébe ke rült, kk zt még mgsbbr emelték. Műve közül egy rész már most s elvult: de működésé nek összes htás nemzet fejlődésbe olvdt s nnk egyk elemévé vált. Ezért ünnepl méltán emlékét Ksfludy-társság s vele z egész hz! V s. 6. SZÁM x x x v. ÉVFOLYAM. 87 VASÁBNAP UJSÁG. A KSFALUDY-TÁRSASÁG TÖRTÉNETÉBŐL. A Ksfludy-társság z Auror-kör folyt tás, vgy leglább ugynzon rány képvselője, mely mgyr rodlom újbbkor fejlődésé nek kezdetét jelöl. Tlán nncs egyetlen egy társult nálunk, mely szentírásbel mustármg pokláját híveb ben llusztrálná, mnt Ksfludy-társság. Öt ven éves pályáj folyvást hldást mutt. A kez detben szűk körű, nkább csk mgán jellegű egyesület korántsem sejtheté, mlyen terebélyes fává szökken ksded csemete, mely sznte félénken, bágydtn tudott z égető np hevé ben néhány gyönge ágcskát hjtn. Másfelől egyetlen egy társult sem muttj jobbn: mt tehet nemes önérzet, melyet egy nemzet oltlm véd. Az önmgáb vetett erős ht, ön tudtos működéssel párosulv s hz folytonos rokonszenvétől ksérve; ngy ezélhoz mért lnkdtln buzglom, nemzet legtehetségesb ftól élesztve s néhány korszklkotó mű kö zönség oszttln lelkesedésétől fogdv: íme Ksfludy-társság félszázdos történelme. A h tás, melyet elődézett, mnden elfogultln télő előtt szembetűnő, vlód, áltlános és jótékony. Ttk pedg egyfelől bbn rejlk, hogy élén folyvást nemzet legktűnőbb ró, költő és mübráló állottk; másfelől pedg bbn, hogy összhngztos működése mjd mnden tehetősb hzft nyg áldoztr serkentett, méltó jut lomml koszorúzv törekvést, melynek oly sokt köszönhetünk. Ksfludy Károly, k oly szerencsésen tudt legkválóbb kortárst körébe vonn: 830. nov. 2-én költözött el z élők sorából. Brát mé lyen lesújtv állták körül rvtlát, de fogdást tettek, hogy emléket állítnk férf-kor delén elhunyt ngynevű költőnek. Nemcsk müvet dják k összegyűjtve, de emlékszoborrl s meg tsztelk, melyet vlmely nylvános helyen állítnk föl, hogy hrdesse jeles férfú el nem múló dcsőségét. Tíz brátj egyesült e czélr: Bjz József, Bártf László, Bugát Pál, Forgó György, Helmeczy Mhály, Toldy Ferencz, Ste'ttner (Zádor) György, Szlylmve, Vörösmrty M hály és lv therr László. Ezek közül némelyeket ugynzon pály skere és szenvedése, másokt pedg csupán szíves brátság benső érzelme cstoltk z elhunythoz: de mndnyájn hévvel buzgólkodtk zon, hogy felejthetetlen jó brát juk emléke mennél mrdndóbbá legyen nem zet szvében. Bövd dő, lg egy év ltt Ksfludy Károly müve már közönség kezébe jutottk, szobor pedg Ferenczy stván műtermében készen állt s csk lklms helyről kellé gondoskodnuk, hogy zt fölállíthssák. Erre előbb városlget kínál kozott legczélszerűbbnek. Azonbn 836-bn pozsony országgyűlésen tekntetes krok és rendek Mgyr Nemzet Múzeum számár egy pompás épület emelését htározták el s ez z egyesület előbben tervét megváltozttá". «Hol állht rj Toldy egy mgyr ró emléke kár méltóbb és rokonbb, kár bztosbb helyen mnt ott?» Hzfú bzodlomml fordult tehát z egyesület József nádorhoz, múzeum törvé nyes pártfogójához, oltlmáb jánlv kész szobrot, zzl kéréssel, hogy ((méltózttnék zt M. N. Múzeum számár kegyesen elfogdn, nek nnk vlmely díszes szbd terén helyet kmuttn, s úgy rendelkezn, mszernt z, mnt örök sjátj ez országos ntézetnek, nnk őrző s fentrtó gondj ltt álljon.» A nádor kedvezőleg fogdván z egyesület kérelmét s így «z emlék M. N. Múzeum szárny ltt mnden korr bztosítv levén»: zt htte z egyesület, hogy működése tt még korán sem érhet véget; zért továbbr s fennmrdónk nylvántá m gát. Az dkozásokból befolyt pénzmennység nemcsk z összes művek s szobrász költséget födözték, de még ezenfölül s mrdt mntegy 790 forntny összeg, melynek kmtt foly vást z rodlom érdekében kívánták gyümöl csöztetn. A néhány jó brát tehát 836. nov. 2-én «frncz Acdéme des jeux florux példájár egy, legnkább oly ksebb nemű poétá műveket, melyek mgyr Akdémától jutlmt nem nyerhetnek, vlmnt különféle korszerű, esthetc s rokon tárgyú dolgoztokt jutl mzó társságot lkotott». dőközben zonbn z mmár Ksfludy-társsággá lkult jó brátok csoportj mjdnem felére olvdt. Forgó György meghlt, Szly mre nem vehetett részt társság munkálkodá- Bjz. Toldy. Vörösmrty. KSFALUDY KÁROLY HALÁLOS ÁGYÁN BARÁTATÓL KÖRNYEZVE. Brbás Mklós 830. év rjz. sábn, Bugát Pál és Wltherr László pedg kje lentették, hogy most már széprodlm ntézetté^vált egyesület kötelességet nem teljesíthe tk, így válsztott tehát társság klencz uj tgot és pedg: Czuczor Gergelyt, gr. Dessertg Aurélt, láy Andrást, b. Jósk Mklóst, Kovács Pált, Kölcsey Ferenczet, Péczely Józsefet, Szenvey Józsefet és Szontgh Gusztávot. A Ksfludy-társság lkuló gyűlése 837. febr. 6-án trttott s gzgtóvá z első három évre közkrttl Fáy Andrást, jegyzővé pedg Tóth Lőrnczet válsztá, k társságnk csk 84-ben lett tgjává. Az lpszbályokból, melyeket Toldy, leglelkesebb, legbuzgóbb s legfárdhttlnbb tgtárs olvsott föl e gyűlésen, meggyőződhetünk, hogy társság ekkor még mg sem sejté, mly egész más feldt vár reá jövőben, mnt melyet most czéljául tűzött. «A Ksfludy-társság czélj így szól z első szksz hzánk kvált ftlbb rót éven ként jutlmk áltl szépltertur pály gon dosbb megfutásár ösztönözn; s így lterturát esthetk és költészet, eredet vgy for dított jeles dolgoztokkl gzdgítn." gz: e ezél leglább mgábn fogllt csráját később nemcsk ktűzött, de el s ért földtnk: zon bn Ksfludy-társság pár éves története csk ugyn lg s állott másból, mnt ftlbb írók szárnypróbálgtásnk jutlmzásából. S mdőn 838. febr. 6-án első' közgyűlését Pestvárme gye dísztermében, melyet z kdém esz közölt k már kkor pártfogás lá vett szépro dlm ntézet számár néhány lelkes honf és honleány jelenlétében megtrtott: vlószínűleg senk sem cstolt vérmes reményeket jövőjéhez. Nem z volt czélj, hogy tgj mguk dolgozznk s fejleszszék művészet ránt érzéket; hnem csk z, hogy z fjbb rókt ösztönözzék. Szép ezél ugyn ez utóbb s: de hogyn ösztönözhetk vl hthtósn z fjbb nemzedéket, h ők, legvtottbbk, elfelejtenek útmuttásról gon doskodn? A pálydíj zonbn megtette mg htását. Nem száz drb ugyn, de 28 vers mégs beér kezett egy-egy kérdésre. Pp Endre és Ngy mre, z első költő pálymű nyertese, egyszerre ném hírnévre tettek szert. Azonbn z utolsó lg vehetett hírt ngy dcsérettel ktüntetett s jutlmt nyert müve, z Árpád sorsáról, mkor néhány np múlv örök álomb szenderült. A Ksfludy-társság mélyen meghtv fogdt e szomorú hírt: de elhtározt, hogy mnd Ngy mre törvényes örökösének z első, mnd mág élő Szlágy stvánnk (kkor debreczen s kol növendékének) másodk díjt egy tgj ál tl ünnepélyesen átdtj. Az ünnepély vlóbn mégs trttott s bzonyár mndzok, kk Ks fludy-társság képvselőjének, Péczelynek buz dítást hllották: lángoló lelkesedéssel gyekez tek múzsák társságáb jutn. Ez ünnepély kcsben Mrezbány-ntézet ünnepélyéhez h sonlított s ngybn eme'.te költészettel fogll kozók nmbuszát. De bármennyre htottk s Ksfludy-társság jutlomtétele s z említett ünnepély z fjúság lelkesedésére s öntudtos működésére: mg társság cskhmr kezdte belátn, hogy így lgh fejthet k vlm feltű nőbb, élénkebb munkásságot. A csüggedetlenül fárdozó Toldy nem sokár, z 842. febr. 6-án trtott közgyűlésben, már formulázt s tervét. A több közt ezeket mond: «ne csk jutlmk kl gyekezzünk széprodlom emelésére htn, hnem hhoz tettleges önmunkásságunkkl s já ruljunk." íme z út, melyen társság gz czélj felé ndult. Csk így vált lehetségessé z rod lom egész erejével htn nemzetre. Toldy mnte gy újjá lkított z egész társságot. Először z rodlom ftl jelesb tehetséget válsztá kö: rébe (Erdély Jánost, Gl Józsefet, Gry Jánost, Hunflvy Pált, Ks Jánost, Ksflud)/ Sándort, Kss Károlyt, Lukács Mórczot, Ngy gnáczot, Szbó stvánt, Vchott Sándort és Vjd Pétert): zután pedg jobb sorsú hzfkhoz egy lelkes kérelmet ntézett. Ez utóbbnk vlm 2 5 lpítvány lett következménye. Az első lpítók közt tláljuk ^több közt Toldyt, Lu kács Mórczot, Trefort Ágostont, Bloch (Bllg) Mórt stb. Egyszersmnd tsztvselő kr s újr szerveztetvén: elnöknek már régebb gzgtó, b. Jósk Mklós, «helytrtó" (másod) elnöknek Schedus Ljos, gzgtónk Toldy, ttkárnk Tóth Lőrncz, segédttkárnk Ngy gnácz vá lsztttk. E szervezet egészen 865-g fenmrdt, mkor s társság ügyenek vezetése z elnökre, lelnökre és ttkárr bíztott. A Ksfludy-társság zonbn, hogy lssn knt nemzetvé lkuló főnemességet s ném ér dekkel fűzze mgához, oly mgs állású párt fogó után nézett, k nemcsk rokonszenvével ksérte melegen társság működését, hnem legmgsb körök előtt s mponált. Már 84-2-ben elhtározták, hogy z Eclpok egy-egy díszpél dányát elküldk nádornk és stván föherczegnek. A később tudósításokbn erre vontkozó lg olvssuk s, hogy nádor ós f benyúj tott munkát kegyelmesen fogdn s társság mbenlétéről tudkozódn méltóztttk." De mndemellett, mkor 846-bn fölkérte társ ság József nádort, hogy válllj el fölötte vló pártfogást: kjelenté, hogy «pártfogó czme*. nem kívánj ugyn vseln", hnem újr bzto sítj küldötteket jó krtáról. Még egy nevezetes átlkulásáról kell Ksfludy-társságnk pár szóvl megemlékeznünk. Egész 846-g nkább csk mgángyülekezetnek, mnt megerősített szbályokkl bró ntézetnek mondhtn társságot, mely bár lssnknt, de mégs fokozott mórtékben erősbült, zmoso dott. A nemzet részvéte meg nem szünőleg k sérte. Tgj legngyobb skereket vívták k z rodlom terén. Ugy vélte tehát, hogy htás mndenesetre ngyobb lenne, h szervezett szép rodlm ntézetté válhtn. E czélból 844.jn. 9-én z kkor elnök, Jósk zt ndítványozt, hogy "folymodjék társság ö felségéhez, hogy smertessék el törvényesen fennállónk, máltl mgántársult helyzetéből nylvános ntézette emeltetnék s közgzgtás pártolásábn s ré szesülhetne.» Az ndítvány természetesen egy hngú helyesléssel tlálkozott s nádorhoz és helytrtó tnácshoz következő kérvényt kül döttek:

3 88 mntán e ksded egyesület közönség bztosító részvételében tovább fennállhtás bztosítását látj: teljes meglpulásár nncsen egyéb hátr, mnt hogy Fenségedhez s N. M. M. Kr. Helytrtó Tnácshoz mély hódolttl s hzfú erős bzodlomml folymodjék, kegyeskednének Fenséged s N. M. Kormányszék láztos kérelmünket Urunk krályunk mgs szne elébe pártolv terjeszten : Hogy társság szbályt, O Felsége helybenhgyn, megerősíten s e legfelsőbb hozzájárultávl széprodlm mgánntézetünket nylvánossá emeln legkegyelmesebben méltózttnék." stb. A helytrtó-tnács ném módosításokt kvánván: z lpszbályok njr módosíttttk, melyeket zután 846- bn erősített meg ő felsége. Hogy zonbn társság z országos tszt névtárb bektttssók: «megengedn nem méltózttott.» Egész 860-g zután z ekkor megerősített lpszbályok voltk z ránydók. A forrdlom előtt néhány évben mgsr emelkedett társság hírneve: de 848 febr. 6-ától egész 862 febr. 6-g ünnepélyes üléset kénytelen volt megszüntetn. 849 febr. 6-án Budpest nem volt z ország főváros, hnem, mnt Greguss Ágost, később ttkár mond «császár tábor.* A svár dőben, mkor lábbl tposták nemzet jognkt : hsztlnul törekedett VASÁRNAP UJSÁG. KSFALUDY KÁROLY SÍRJA A KEREPES-UT TEMETŐBEN. 6. SZÁM xxxv. ÉVFOLYAM. Ksfludy-társság s zon, hogy szbdság legyen öszszejöveteleket trtn. Mkor győzők ngerültsége csllpuln s nemzet elfásultság múln kezdett: b. Eötvös József, társság elnöke s Toldy, társság gzgtój, lelkes mndene, nem késtek z lpszbályok megerősítését kérelmezn. Négy évg várkoztk zután feleletre, de mnd háb febr. 6-án újr smételte z elnökség előbb kérelmét, mre egy év múlv zt válszt kpt, hogy társság lpszbály «nem lklmsk legfelső ^elyen vló előterjesztésre.» Új lpszbályokt kellett tehát készítenük. E czélr megengedték, hogy társság tgj összegyűlhessenek egy cs. bztos jelenlétében. Több, gz vergődés után, végre 860. ápr. 6-án kelt legfelsőbb rendelettel társság fennállás eltűrhetönek mondtott. így szervezkedett végre társság. Tgj nk szám még 846-bn negyvenre htározttott: közülök zonbn szomorú dőket többen nem élhették át. Első gondj volt most tehát társságnk, hogy új munkásokkl gyrpíts erejét. így válsztttk meg következők: Csengery Antl, Greguss Ágost, Gyul Pál, Jók Mór, Kznczy Gábor, Kemény Zsgmond b., Slmon Ferencz, Szász Károly ós Tóth Kálmán. Jellemző z 860-bn megerősített lpszbályokbn, hogy tgoknk «osztrák állmpolgároknk ) kellett lennök. A m pedg z állm 6. SZÍM xxxv. ÉVFOLYAM. VASÁENAP UJSÁG. 89 gzgtó felügyeletét llet: «z állm gzgtás részéről rendelt országfejedelm bztosnk jog vn társság mnden ülésében jelen lehetn, mnélfogv őt z ülések npjáról jó eleve értesíten kell. Egyszersmnd eléje kell terjeszten, h kívánj, társság rományt és levelezéset, sőt közbeszólásár mgsb htóság eldöntésg deglen z ülés htározt s felfüggesztendők.» E szbályok öt évg voltk érvényben. 866-bn nyerte meg társság m szervezetét. íme Ksfludy-társság rövdre vont külső történetének vázlt. A m társság gz, benső történetét llet: rodlmunkr gykorolt htását pártlnnk kell mondnunk. Említsük-e, hogy népköltészet remeket először kezdte nyomósbbn s gondosbbn gyűjten, mgyrázn s fejtegetn? Említsük-e mnd m nevezetes műveket, melyek & társságnk köszönhetk létöket, mely oly csekély tőkével rendelkezett kezdetben s még 863 végén sem volt többje írtnál, s m már állndó tőkéje meghldj százezret? Lpokt foglln el csk puszt felsorolás s jelesb költő, rodlomtörténet vgy krtk müveknek, melyek társság ösztönzésére készültek. Említsük-e Szuhy Mátyást, Bosnyák Zsófát, Elfrdát, A délbábok hősét, A blldáról, A mgyr széppróz elbeszélés történetét, Az elveszett lkotmányt, s mndenek fölött Toldt? Kell-e mondnunk, hogy társság eszközölte Shkspere, Molére, Plutus, Sophocles, Cervntes stb. művenek olyn fordítását, mely bátrn versenyez külföld hsonnemü fordításvl s?hát zok remek emlékbeszédek, melyek egyes kválóbb emberek fölött trtttk, s melyek rodlmunknk vlód dsze, rászorulnk-e rányoznk, mly gyümölcsözővé lehet szellem fejlődésre. S mdőn ném jogosult önérzettel tekntünk múltr s bzlomml fordulunk jövő felé: nem fejezhetjük be e ngyon s futólgos szemlénket nélkül, hogy áldást ne kívánjunk z lpítók emlékezetére. Dr. VÁCZY JÁNOS. AZ 823 ÉV AURORA CZÍMLAPJA. Sok rjznk m már lehetetlen megmondn festőjét s különösen nehéz Ksfludyét, k sohsem nevezte meg mgát kép ltt. Brátnk, különösen Toldynk följegyzéseből tudunk meg egyet-mást erre vontkozólg. Az Aurórából tt bemuttott képek: z 823. év Aurór lmnch czímképe, László Cserhlmon, Vörösmrty epk művéhez, Tátk Ksfludy Sándor smeretes hsonló czmű regéjéhez. Vlószínű, hogy ezek közül s egyk-másk Ksfludy - tól vló. Anny bzonyos, hogy z Aurór htását z lyen és hsonló rjzok ngybn emelték. Ksfludy hét évfolymát szerkesztette e szóbn levő zsebkönyvnek s mdőn meghlt: Horváth stván s, Bjz s tovább krták szerkeszten jól ndult vállltot s két Aurór s megjelent, mből zután pör lett s mndkét Aurór megszűnt. Érdekesnek trtjuk z tt bemuttott képekhez lenyomtn zt s, mt z Aurór zsebkönyv zokhoz képszövegül dott. Az 823. év rézmetszetű czmkóp mgyrázt így szól:. Rezek mgyráztj. Czmrezek. Aurór nyájs tekntettel 's csendes méltósággl szövétneket és rózsfüzért trtván kezében, fellebbent föld színére. Az éj stennője sötéten körülleplezve, mákkl koszorúzott Morpheuszt és celoszt zárv krj közé, letün derülő fény elől. Ezen Allegór nyelvünk' tenyészetét képez melly most felséges Urlkodó Ház és Hzánk szeretett Nádorspánj' kegyelmes pártfogás ltt, fentebb díszre hjnllott. LÁSZLÓ CSERHALMON. «TÁTKA.» KÉPEK KSFALUDY KÁROLY «AURÓRÁ» - JÁBÓL. Ksfludy Károly mellszobr. Ksfludy Károly festménye, tnttrtój, sétbotj, könyve. KSFALUDY KÁROLY RELQUÁ A KSFALUDY-TÁRSASÁG TERMÉBEN. rr, hogy csk puszt czmöket s felsoroljuk? Vlóbn z elfogultln vzsgáló egy perczg sem lehet tévedésben Ksfludy-társság gz htását lletőleg. Félszázdos p lyáj ltt koszorújáb fűzte legkválóbb írónkt, kk reá vszont dcsőséget ársztottk. Arnyt és Mdáchot mntegy felfödözte s nny más jelesünket fölemelte, ügy tetszk, mnth korlátlnul urlkodnék rodlmunk fölött, s mnth csk kzárólgos rányítój voln közízlés fejlődésének. Nemcsk zért művel rodlmunkt, hogy z nemzetünk érzelmenek s eszmének legteljesebb kfejezője legyen s fentrts jövőnek zt, mért korunk lelkesült, mn elmélkedett, mért küzdött, hnem zért s, hogy mgyr jellemet mg tsztságábn megőrzze. Ezen fölül műfordítások áltl körünkbe vonj külföld legdrágább kncset, hogy «z ó és uj vlágrodlom remeke között ne legyen olyn, melynek élvezetéhez mgyr nyelv áltl jutn nem lehetne.» E félszázd története megmuttt: mre képes z öntudtos munkásság, melyet nemzet rokonszenve ksór. Megmuttt, hogy z egyesült működés, melyet nemzet legtehetségesb f KSFALUDY KÁROLY AURÓRÁJABÓL. Ksfludy Károly Auroráj, melyből mostn számunk több muttványt közöl, z első gzán ízléssel és művész érzékkel szerkesztett mgyr zsebkönyv volt. Szerkesztője különösen mgyr nővlágnk kívánt vele kedveskedn s ezért külső kállítását s díszesnek tervezte. A zsebkönyv 822-ben ndult meg, krályné 0 felségének jánlv. Színes selyembe kötve, erős fnom ppírr nyomv s rnyozott szélű volt, tele mgyr történelemből s z kkor közéletből vett kmgsló lkok rczképével és számos llusztráczóvl. A képeknek egy részét mg szerkesztő Ksfludy rjzolt s Bécsben metszette. Szívesen fogllkozott festészettel, fjú álmnk ez deáljávl, melyhez még kkor s erősen vonzódott, mkor költészetben kvívott skere már népszerűvé tették. A nevezetesb mgyr költő müveket egész előszeretettel llusztrált, hbár gyekezete sokbn mögötte mrdt s skernek. Különösen Vörösmrtynk ekkorbn készülő epk művet látt el rjzokkl, utánozv képzőművészetben Vörösmrty deáls felfogását, melylyel mgyr dcsőség ngy lkjt nemzet elé vrázsolt. 2. Tátk. A' boldogult kát Öreg s Hogy szívek még dobogott, És, z Arny bul kombn 0 Soml csllogott, Összeülvén, 's összehordván Hrczk' egy rkásr, Köny gördüle gg szemekből, így köszöntek egymásr: Adgy sten, hogy ' Mgyrt A' Félvlág urlly, 'S vérrel szerzett szbdság Soh kárát ne vlly Adgy sten Brátságunk Hlálunkg állhsson, 'S reménnyel tölt gyermeknkből Egy boldog Pár válhsson!* Szánthó Gáspár és Rez Bálnt, kk mnden tettbe, mnden gondoltb szeretett Hzájokt beszőtték, tt buzgókodnk; csendes lelkesülés látsztó képökben, és ' brátság, melly őket öszvelánczolá ' Hz' szent emlékével, még nkább szentesül A goth-szob' mélyében játsznk gyermekek, kket ' két jámbor öreg egymásnk szánt vl. A' leányk rózsát nyújtv ' fánk, szelíden néz fel reá, míg z krdocskát emelget krjávl

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár.

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár. * e g y v e n e g y e d k évfolym. 73. Szombt, 920. október 2 szám KOM A R 0 M MEGYE btlatotj hrftftvfcffcseh-szlovák uulun... é%r«m K. félév rf 2 K. m^ul'uo \\ k. tjfjét»0 í m vdékre t ír K. félévre szm

Részletesebben

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a II. é v f o l y m 18. s z á m. Á r 20 fllér. Komárom, 1930. m á j u s 3. r ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. I ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2 J 0 P. Egyes SzáU á r 20 íll. Megjelenk mnden Felelős

Részletesebben

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő:

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: . é v f o l y m 6. s z á m. Wk ~m Félévre K o m á r o m, 1930- f e b r u á r 8. * ELŐFZETÉS Egz é v r e r 20 fllér. 10 P. 5 P. Negyedévre E g y e s szám á r Megjelenk mnden SZERKESZTŐSÉG ÁR : 2*50 F. 20

Részletesebben

Steinschneider Jakab

Steinschneider Jakab SZÁM. 890. xxxvn. ÉVFOLYM VSÁRNPI UJSÁG. 80 legjobb rczporok Leichner lpítttott 405 ' KI NEM TUDJ, Ihogy sok hirdetett gyógyszer kbzfll 'melyik felelne meg leginkább betegsége Tnek z kérje zonnl levelező-lpon

Részletesebben

I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i

I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i 548 VASÁBKAPI 33. SZÁM. 1895. 42. ÉVFOLYAM. Augusztus 22-én nyilik meg IV., Kossuth Ljos-utcz 9. «WALLA JÓZSEF mozik és ezementáru-gyár építési nygok rktár Budpest, VII. ker, Rottenbiller-utcz 13. sz.

Részletesebben

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo*

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo* Negyvenegye/lk évfolym 92. szám. S z o m b t, 9 2 0. d e c e m b e r II. ROI LPOK KO ROEGYEI Dfettt * r helyben C s e f c - e z l o v á k f rtélbt*s E f l t ó n - h. félévre ZH K, ftffjráévre lì F.-»-/

Részletesebben

közéleti lap xv/18. 2007. október 17. Zuschlag követői Keszthelyen is? Távfűtési értesítés Csak kérhet Szólt a harmonika partnerség Béla

közéleti lap xv/18. 2007. október 17. Zuschlag követői Keszthelyen is? Távfűtési értesítés Csak kérhet Szólt a harmonika partnerség Béla közélet lp xv/18. 2007. október 17.»»»»» Zuschlg követő Keszthelyen s? Távfűtés értesítés Csk kérhet Szólt hrmonk prtnerség Bél Öné pénz, ménk munk Bél szerk. Keszthely, Kossuth L. u. 44. Tel.: 06-83/510-357

Részletesebben

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit,

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit, VSÁRNPI 648 39. UJSÁG. SZÁM. 1888^mY, fon,^ &*&*,. «^9HFS WDLSTINH F. és Ts FHÉR MIKLÓS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDPST. m. kir. állmvsutk gépgyáránk vezérügy. nöke és több más elsőrngú gépgyár 7cépviselöje

Részletesebben

Paál János. egyházi és

Paál János. egyházi és 536 Nyilt köszönet Kölni székesegyház épitési sorsjáték 50-ik szám Tizenegyedik évfolym Porosz király ő felsége legmgsb engedélye folytán kölni székesegyház épitési A fönemesség és ngyérdemű közönségnek,

Részletesebben

Szerkesztők és laptulajdonosok! A sz«rkesztá tért felelős: BARANYAY JOZS F dr. Küi'dasá-i munkásait, hogy az a r a t ; i s i munkákra

Szerkesztők és laptulajdonosok! A sz«rkesztá tért felelős: BARANYAY JOZS F dr. Küi'dasá-i munkásait, hogy az a r a t ; i s i munkákra rte Koro. 95 árcus 4 XV. Koárováregye város Egylet Koáro Megjelenk Vörös nden DC?rcszt szá r 20 FÜLÖP ZSIGMOND 5 K, ngy dők fllér. vhr tengerélyről elyek elrejtve felszínre h o z z á k z áldás elegét,

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

LEGÚJABB HÁZI TITKÁR MAGYAR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD

LEGÚJABB HÁZI TITKÁR MAGYAR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD 616 37. VSÁENPLUJSÁG^ SZÍ. 1888._XXST. fon,. FR2STKLIN-TESUL.T kidásábn Budpesten épen o s t jelent eg és i n d e n k ö n y v á r u s n á l k p h t ó : LEGÚJBB HÁZI TITKÁR GYR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD $ é

Részletesebben

BUDAPEST, 1929 MÁRCIUS 10.

BUDAPEST, 1929 MÁRCIUS 10. XIX ÉVFOLYAM /szám BUDAPEST 1929 MÁRCIUS 10 PINCZÉS FŐSZERKESZTŐ: ZOLTÁN SZÁZADOS SEGEOSZERKESZTŰ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST 1 ORSZÁGHÁZ

Részletesebben

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos:

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos: X. évfolym U szám. A r 2 fillér. Hódmezővásárhely, 94 Jnuár U csütörtök. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n Szerkesztőség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon: 87, Egyes síám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon

Részletesebben

Á r a 20 fillér. Felelős s z e r k e s z t ő : délben, amikor Krisztus földi helytartója, a római papa s z á z ezrek jelenlétében megnyitotta a

Á r a 20 fillér. Felelős s z e r k e s z t ő : délben, amikor Krisztus földi helytartója, a római papa s z á z ezrek jelenlétében megnyitotta a V. é v f l y m 4. s z á m. Á r 20 fllér. K m á r m, 9. á p r l s 8. * LŐFIZTÉSI gész évre Félévre 0 P. ÁH : egyedévre 5 P. 2-rA) P. Felelős s z e r k e s z t ő : 20 fl. PATHÓ gyn súlys felelőség hármlk

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20.

BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20. XIX ÉVFOLYAM 12 SZÁM BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20 M kir tjdtörténe/mi IV FŐSZERKESZTŐ: PINCZÉSZOLTÁN SZÁZADOS SEGEDSZERKESZTÓ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓIDVATAL

Részletesebben

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak XI évfo lym 1917 deczember 10 35 szám esendö lségilapok Szerkeszti kidj M kir Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztőbizottság ELŐFIZETÉSI ÁRA Félévre 6 koron RlgéBz évre 12 koron Negyedévre 3 koron Megjelen

Részletesebben

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2)

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 5. Á P R I L I S BOLDIZSÁR IVÁN Színház és nemzeti tudt (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R

Részletesebben

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt.

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt. XXV évfolvm Budpet 1'5 mclu 1 CSEnDőRSÉGI LAPOK SZERKESZTI' M O H Á c: S y SlcllesuOIeg es 1110001(11'1 BUDAPEST t KER BÖSZÖRMÉNYI-UT 2' Megjelenik minden ho ' en es 15 on Eloftzenos egy h:bn Hisek egy

Részletesebben

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók riomezovsfffteiy, m4, ugusztus 28. péntek. X* évfolym 267 szám Ar 4 ifllér. VÁSÁRHELYI rgtllti politikát npilp. Felelfl tzeiteucto é s lptljdonosi s. i n, 2 Üítói. TMimp és pici tupoío ti eddíol RVQZÍ

Részletesebben

32. SZÁM. 1890. xxxvii. KVFOLYAU. a Újdonság, czélszerü és olcsó! egyetemi tanár. POLITIKAI ÚJDONSÁGOK eevntt: í fél évre _ 6

32. SZÁM. 1890. xxxvii. KVFOLYAU. a Újdonság, czélszerü és olcsó! egyetemi tanár. POLITIKAI ÚJDONSÁGOK eevntt: í fél évre _ 6 32 SZÁM 1890 xxxvii KVFOLYAU UJSÁG^ 524 Ey zó bece házizonyinkhoz! l ^ g y r h o n el«ő, l e g n g y o b b é» l e g j o b b h l r ^ e v ü 6 r t i z l e t e -» q Újdonág, czélzerü é olcó! P Stölzle k i

Részletesebben

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l ". Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t.

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l . Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t. / 0 X. évfolym 36. szám. r 20 fillér. 1938. szeptember 3. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egész évre 10 P. Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m á r 20 f i l l. Megjelenik minden Igmándi-ut

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHÁZMŰVÉSZETI ELMÉLETI ÉS K R IT IK A I FOLYÓIRAT T A R T A L O M XIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 1 9 8 1. A U G U S Z T U S FŐSZERKESZTŐ: B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA KOLTAI

Részletesebben

Híröss Naptár. A rózsabarack névadója. 25 éve jelent meg a rendszerváltás Bács Kiskun megyei hetilapja

Híröss Naptár. A rózsabarack névadója. 25 éve jelent meg a rendszerváltás Bács Kiskun megyei hetilapja ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: A H MÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG FELELŐS SZERKESZTŐ: VARGA GÉZA SZERKESZTŐSÉG: 6000 KECSKEMÉT, TÓPART U. 8/C TEL.: 76/476 115 E MAIL: INFO@HIROSNAPTAR.HU N Híröss

Részletesebben

Hivatal vizsgálat a városházán

Hivatal vizsgálat a városházán VII. évfolym 17. s z á m A r 20 fillér. fi Komárom, 1 E L Ő F I Z E T É S I ÁR cgesz evwt Félévre 10 P, 5 P. Meiyelenik SZERKESZTŐSÉG Needévre 2*50 P. PATHÓ Ees szm r 2 0 Hit. minden. Az u j, forrongó

Részletesebben

A TERMESZÉT SZERKESZTI: A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT IGAZGATÓJA. AZ ÁLLATKERT ÚJ LAKÓI, A PÁPASZEMES-PINGVINEK. Halier László dr. felvétele.

A TERMESZÉT SZERKESZTI: A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT IGAZGATÓJA. AZ ÁLLATKERT ÚJ LAKÓI, A PÁPASZEMES-PINGVINEK. Halier László dr. felvétele. A TERMESZÉT KIADJA: BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERTJE SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : BUDAPEST, IV., ÁLLATKERT TELEFON : 119-430 NADLER SZERKESZTI: HERBERT A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben