Kedves Diákok! Tisztelt Tanárok!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kedves Diákok! Tisztelt Tanárok!"

Átírás

1 1

2 2

3 Kedves Diákok! Tisztelt Tanárok! Amikor Andrew Vajna producerrel majd a hozzánk csatlakozó színész kollégáinkkal: Fenyő Ivánnal, Dobó Katával, Csányi Sándorral, Gesztesi Károllyal és a többiekkel még a forgatás megkezdése előtt közös filmünkről beszélgettünk, alapvető célunknak azt tartottuk, hogy megismertessük ot azokkal, akik már csak tananyagként és ünnepélyes megemlékezések témájaként találkoznak vele. A fiatalokkal. Mindannyian úgy gondoljuk, hogy az 1956-os forradalom a fiatalság kivételes pillanata volt. Olyan filmet szerettünk volna készíteni, amely a nézők érzelmeire hat, amelynek segítségével igazán át lehet élni, mit érezhetett egy fiatal, amikor két hét alatt megváltozott körülötte a világ. Reméljük, a Szabadság, szerelem a tények, a történelmi részletek iránt is felkelti a diákok érdeklődését: ez a füzet abban segít, hogy alaposabban megismerhessék azt a világot, melyben a film főszereplői élnek. Bízom benne, hogy így könnyebben, izgalmasabban feldolgozható lesz a tankönyvi anyag. Budapest, 2006 októbere Goda Krisztina A Szabadság, szerelem rendezője 3

4 1956 Vereség és megszállás Magyarország a hitleri Németország szövetségeseként harcolta végig és veszítette el a második világháborút. Az ország jó fél évig hadszíntér volt. A győztes szovjet Vörös Hadsereg megszállta Magyarországot, és az 1947-es párizsi békekötés után is itt marad. (Arra hivatkoztak, hogy az általuk részben megszállt Ausztria és a Szovjetunió közötti összeköttetés biztosítására van szükség a Magyarországon állomásozó szovjet csapatokra. Országunk embert veszített a háborúban. A front elvonulása után egyes részei romokban hevertek, ugyanakkor az okozott háborús károkért jóvátételt kellett fizetnie a Szovjetuniónak, Csehszlovákiának és Jugoszláviának. A párizsi béke megerősítette a trianoni határokat, az ország nemzetközi megbecsülése a mélyponton volt. Európa kettészakadása A Németország és Japán legyőzésében döntő szerepet játszó Szovjetunió és az Egyesült Államok a világ meghatározó nagyhatalmai lettek. Háborús szövetségesekből vetélytársak és ellenfelek. Sztálin, a Szovjetunió vezetője országa szomszédságában baráti államokat, a Vörös Hadsereg által felszabadított és megszállt országokból pedig Moszkvából irányított birodalmat akart. Ehhez a szovjet rendszer átvételét, pontos másolását kívánta. Az Egyesült Államok a nyugati polgári demokráciák értékeit a parlamentális rendszert, a piacgazdaságot, az egyéni szabadságjogok érvényesülését igyekezett biztosítani az általa ellenőrzött területeken. Az amerikai politika feladatának tartotta a szovjet terjeszkedés feltartóztatását az egész világon. Európa Nyugatra és Keletre szakadt, közéjük ereszkedett a vasfüggöny. Ez a Balti-tengertől Magyarországig drótkerítésekkel, aknamezőkkel biztosított, szigorúan ellenőrzött határ volt. A két nagyhatalom vetélkedésében a szovjet birodalom részeként éltük a következő évtizedeket. VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK 1945-BEN A jelentősebb pártok választási eredményei az november 4-én megtartott parlamenti választásokon: Független Kisgazdapárt 57 % Szociáldemokrata Párt - 17,4 % Magyar Kommunista Párt -16,9 % Nemzeti Parasztpárt - 6,8 % 1945 után az addig ellenzékben vagy illegalitásban lévő pártok működhettek. TITO, A LÁNCOS KUTYA Joszip Broz Tito, Jugoszlávia vezetője a sztálinista világban az amerikai imperializmus láncos kutyájának számított, mert a sztálini parancsnak megfelelően nem volt hajlandó szakítani az Egyesült Államokkal és Nagy- Britanniával. A szövetségesek Titót a németek ellen harcoló kommunista partizánként nagy becsben tartották a háború alatt, később pedig értékelték bátorságát, hogy szembe mert szállni Sztálinnal. Jugoszlávia kommunista vezetésű országként a kiátkozás után nemzetközi téren a semlegesség külön útját járta a két nagyhatalom szövetségi rendszerei között. A rákosista diktatúra A háborút követően átmenetileg (1947-ig) többpárti parlamentáris rendszer és koalíciós kormány működött Magyarországon. 4

5 A szovjet katonai jelenlét, a kommunista párt meghatározó befolyása a rendőri szervekben a többpárti demokráciát diktatorikus vonásokkal komorította. A szovjet-amerikai ellenségesség elmélyülésével Sztálin 1947 őszétől elvárta, hogy az ellenőrzése alatt álló kelet-európai országok szolgaian másolják a szovjet példát. Az elhajlásért katonai lerohanással, vagy a szocialista táborból való kiátkozással fenyegettek. Így járt a Tito vezette Jugoszlávia. Rákosi Mátyás, a magyar kommunisták Moszkvából hazatért vezetője Sztálin legjobb magyar tanítványa akart lenni. A politikai fordulat 1948-ban következett be. Ekkor jött létre a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) a kommunisták és szociáldemokraták egyesüléséből. A többi pártot felszámolták, a parlament működését formálissá tették egypárti diktatúrát teremtettek. A szigorúan hierarchikusan szervezett pártban a Rákosi, Gerő, Farkas-féle hármas döntött az ország minden fontos kérdésében. A BESZOLGÁLTATÁS A földbirtok nagysága és értéke alapján alkalmazott kényszerintézkedés. Alapvető növényi és állati termékekből a piaci árnál lényegesen kevesebbért (kb. ötödéért) meghatározott mennyiséget kellett beszolgáltatni. A kulákok (gazdag parasztok) elé igyekeztek teljesíthetetlen kötelezettségeket állítani. A mulasztókat szigorúan büntették. Beszolgáltatásra buzdító felirat falvakban: HA BÉKÉT AKARSZ, TELJESÍTSD TEJ, TOJÁS, BAROMFI BEADÁSODAT! A nemzeti színű zászlóban az új címer augusztus 18-án az új alkotmány elfogadásával új címere lett Magyarországnak. Szent István ünnepét, augusztus 20-át az alkotmány ünnepének nyilvánították. Rákosi címertani magyarázata: A dolgozó nép állama helyesen teszi, ha címerében egyszerűen kifejezésre juttatja azt, ami az öntudatos, szocialista munkás és dolgozó paraszt jelképe: a kalapácsot, a vörös csillagot, a búzakoszorút és az aranyos búzakalászt, piros-fehér-zöld nemzeti színekkel. Aki e címert látja, magyarázat nélkül is rögtön megérti belőle, hogy ez a dolgozók országát jelképezi. Rákosi 60. születésnapján az Operaházban hatalmas ünnepséget tartottak. Az est szereplői és a közönség együtt énekelte e dalt: Gyertek lányok, öltözzetek fehérbe, Szórjunk rózsát Rákosi Mátyás elébe. Hadd járjon ő a rózsában bokáig, Éljen, éljen Rákosi elvtárs sokáig! NÉPI RIGMUS AZ 50-ES ÉVEK ELEJÉRŐL Ilyen elvtárs kell nekünk, ilyen elvtárs pompás, kinek feje éjjel-nappal világító lámpás! Rákosi Mátyást 58. születésnapján munkások köszöntik 5

6 A DISZ, a párt ifjúsági szervezete által mozgósított fiatalok a Sztálin Vasmű építkezésére indulnak. A Dunapentele helyén épülő Sztálinváros és a Vasmű a szocialista átalakulás meghatározó eseményének tűnt a lelkes fiatalok szemében. MOSZKVAIAK, HAZAIAK A magyar kommunista párt a Horthy rendszerben jelentéktelen, illegalitásban működő párt volt. Vezetőinek egy része moszkvai emigrációban élt. A háború után Szovjetunióból hazatért kommunista vezetők (Rákosi Mátyás, Gerő Ernő, Farkas Mihály, Révai József) a magyar politikai élet meghatározó személyiségei lettek. Nagy Imre is a Szovjetunióból hazatértek között volt, de a nagy négyes mögött a második vonalba tartozott (nem értett egyet az erőszakos, gyors téeszesítéssel). A hazai kommunista vezetők néhány évig fontos pozíciókat birtokoltak a pártban és a kormányban, de előbb-utóbb félreállította, bebörtönöztette, kivégeztette őket a rákosista vezetés. Természetesen a koncepciós perek Moszkva tudtával vagy éppen Sztálin parancsára zajolottak. Rajkot, a hazai kommunisták legtehetségesebb vezetőjét azzal vádolták, hogy egyetemista kora óta a Horthyrendőrség besúgója volt, később pedig az amerikaiaknak és jugoszlávoknak dolgozott, hogy kiszakítsa Magyarországot a szocialista táborból. A gazdaság állapota A gazdaságot szovjet mintára államosították, a parasztokat megpróbálták termelőszövetkezetekbe kényszeríteni. Az első ötéves terv fő célja a nehézipar fejlesztése volt, jórészt katonai megfontolásokból. Az ipar fejlesztéséhez szükséges pénzt a mezőgazdaságból vonták el kegyetlen adókkal, a beszolgáltatás rendszerével. Az egyoldalú ipari fejlesztés, a tönkretett mezőgazdaság, a romló életszínvonal elkeserítette a lakosságot. Eszmék és valóság A kommunista ideológia egyenlőséget, jólétet, igazságos világot ígért a korábbi évtizedekben kisemmizett szegényparasztságnak és a Horthy-korszakban korlátozott érdekérvényesítéssel rendelkező munkásságnak. Ezért a háború utáni években főleg a fiatalság körében A kommunista pártnak sok lelkes híve volt. A valóság a társadalom teljes alárendelése lett. A munkáshatalom megfélemlítéssel, az ellenállás megtorlásával elfojtott minden kritikát. Eszköze a rettegett politikai rendőrség, az ÁVH, az ávósok. Következménye az új világért őszintén lelkesedők kiábrándulása hatalomból. Az igazságszolgáltatás elvesztette függetlenségét, a pártvezetés és a rendőrség igényei szerint működött. A börtönök, internálótáborok megteltek a rendszer politikai ellenfeleivel, de a kisebb gazdasági vétségeket, olykor akár egy a rendszert bíráló vicc elmondását is büntették. Államvédelmi Hatóság (ÁVH, ÁVO) 6 Az állambiztonsági szervezet, mely alapításától kezdve a kommunista párt vezetése alatt állt, a párt hadseregének (a párt öklének ) számított. A szervezet székháza kezdetben az Andrássy út 60.-ban, az egykori nyilas székházban volt. Egyszemélyi irányítója Rákosi Mátyás volt. Az ÁVO, majd az ÁVH döntő szerepet játszott a koncepciós perek előkészítésében és végrehajtásában. Hatáskörükbe tartozott a legfontosabb párt- és állami épületek, kényszermunka-, illetve internálótáborok (pl. Recsk, Kistarcsa) őrzése. Felső vezetésében a szovjet állambiztonsági szolgálat, az NKVD (KGB) emberei tanácsadóként ellenőrizték és irányították a szervezet tevékenységét.

7 FEGYVERES ERŐK A RÁKOSI-KORSZAKBAN Néphadsereg: fő Légierő: fő ÁVH (határőrséggel): fő Minden nagykorú fiatalembert besoroztak. A hadsereg egyetlen évi fizetése többet tett ki, mint amit az oktatás fejlesztésére 5 év alatt fordítottak. (Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században) A TERROR SZÁMAI 1953-ig az államvédelem nyilvántartásában 1,3 millióan szerepeltek. A bíróságok 650 ezer ember ellen folytattak eljárást, 390 ezret ítéltek el, és 850 ezer esetben a rendőrség szabott ki büntetést. Hatezer embert internáltak, százezret kitelepítettek a lakóhelyéről, és közel ötszázat végeztek ki politikai okokból. (Szakolczai Attila: Az 1956-os forradalom és szabadságharc) Az új szakasz Nagy Imrével Sztálin halála után Moszkvában érzékelték a robbanásveszélyes magyar állapotokat, és Rákosi Mátyás helyett, aki megőrizte pártfőtitkári pozícióját, Nagy Imrét tették meg miniszterelnöknek. Nagy Imrében bíztak Moszkvában, és elnyerte a magyar társadalom bizalmát is. A két vezető között folyamatos hatalmi harc dúlt. Rákosi mögött álltak az új hangtól megzavarodott pártfunkcionáriusok, az új miniszterelnök mögött a közvélemény többsége. Kettejük harca Moszkvában dőlt el elején a szovjet vezetőknek soknak tűnt Nagy Imre reformpolitikája és a szocializmus veszélyeztetését látták benne. Leváltották a miniszterelnöki posztról (sőt a pártból is kizárták), és helyébe Rákosi megbízható fiatal híve, Hegedűs András került. De Rákosinak és követőinek a hitele ekkorra végképp megrendült. A rendszert reformálni akaró csalódott értelmiségiek (írók, újságírók, egyetemisták) a sajtóban 1956 tavaszától a Petőfi Körben nyilvánosan beszéltek a Rákosi korszak hibáiról és bűneiről. Rákosit 1956 júliusától a szovjet vezetők menesztették, de utódának, Gerő Ernőnek nem volt becsülete a közvélemény előtt, hiszen korábban Rákosi közvetlen munkatársa volt. AZ ÚJ KORMÁNYPROGRAM Nagy Imre arányos ipari fejlesztést, a nehézipar visszafogását, a könnyűipar fejlesztését, az életszínvonal növelését, a falvaknak a beszolgáltatás könnyítését ígérte, és azt, hogy nem erőltetik a téeszek szervezését. Megszüntették a kitelepítéseket, az internálótáborokat, felülvizsgálták a törvénytelenül elítéltek pereit. PETŐFI KÖR 1955-ben alakult a DISZ, a hivatalos ifjúsági tömegszervezet vitaklubjaként, a fiatal kommunisták vitafórumaként. Mivel a sajtó és a tájékoztatás kérdéseiről szóló júniusi vitán a rendszer alapjait is bírálták, a Petőfi Kör működését a pártvezetőség határozata alapján felfüggesztették. A VILÁG KÖRÜLÖTTÜNK május 9. Az NSZK a nyugati katonai szövetség, a NATO tagja lesz május 14. Aláírják a Varsói Szerződést. Létrejön a Szovjetunió vezette katonai és politikai szövetség május 15. A négy nagyhatalom (Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország, Szovjetunió) aláírja az osztrák államszerződést, ami garantálja Ausztria semlegességét május 26. Belgrádba látogat a Hruscsov és Bulganyin vezette szovjet kormánydelegáció, és bocsánatot kérnek Titótól a Sztálin idején elhangzott rágalmakért. Kép a filmből 7

8 MEFESZ (Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége) Az egyetemi és főiskolai hallgatók 1945-ben alakult tömegszervezete, ami 1950-ig, a DISZ létrehozásáig működött októberében a szegedi egyetemisták ismét megalapították a MEFESZ-t. JELSZAVAK A TÜNTETÉSEN Bem apó és Kossuth népe Együtt megyünk kéz a kézbe! Nagy Imrét a kormányba Rákosit a Dunába! Munkás-paraszt gyerekek Együtt megyünk veletek! Az egyetemisták követelések és tüntetés szervezése Célunk a gondolat szabadsága, a Sztálin és Rákosi által ránk kényszerített szellemi iga legyőzése írták a szegedi egyetemisták, mikor a kommunista ifjúsági szervezetből, a DISZ-ből kiválva megalakították saját, független egyetemi ifjúsági szervezetüket, a MEFESZ-t. A budapesti Műegyetemen október 22-én tartott diákgyűlés már rendszerezett követelésekkel állt elő. A műszaki egyetemisták 16 pontja a szovjet csapatok azonnali kivonását, szabad választásokat, szólás- és sajtószabadságot, Rákosi és társai felelősségre vonását, a gazdasági élet átszervezését, a beszolgáltatás eltörlését, a Sztálin szobor lebontását, a Kossuth-címer visszaállítását követelte. A nap október 23. JELSZAVAK A TÜNTETÉSEN Szabadságra szavazunk Kossuth-címert akarunk! Azt kérdezik Pesten-Budán Hová lett a magyar urán Ruszkik, haza Ruszkik, haza! Aki magyar, velünk tart! Kép a filmből MTI Fotó Tüntető egyetemisták a Margit hídon A Műegyetem és az ELTE bölcsészkarának diákjai másnapra, október 23-ra tüntetést szerveztek a Bem-szoborhoz a Lengyelországban brutálisan levert munkásfelkelés támogatására. A helyzet zűrzavaros volt, a tüntetést betiltották, aztán mégis engedélyezték. Kopácsi Sándor budapesti rendőrfőkapitány kijelentette, hogy a rendőrök nem fognak fegyvert használni a tömeg ellen. 8 Kép a filmből

9 BUDAPEST OKTÓBER Az első felkelőcsoportok A budai ifjúság nemzetiszínű zászlók alatt némán vonult a Bem-szoborhoz. A Petőfi Katonai Akadémia hozzájuk csatlakozott hallgatói zárt sorokban, forradalmi dalokat énekelve érkeztek. A diáktüntetés második menete a Duna szemközti oldalán a Petőfi-szobortól indult, ahol miután elénekelték a Kossuthnótát, Sinkovits Imre elszavalta a Nemzeti dalt, felolvasták az előző este elfogadott 16 pontot, és Veres Péter ismertette az Írószövetség kiáltványát. A tüntetés első állomásán a munkások csatlakozásával már több tízezresre dagadt tömeg hallgatta végig az írók kiáltványát és énekelte együtt a Himnuszt és a Szózatot; itt jelent meg a később a forradalom jelképévé váló lyukas zászló. (Krónika Főszerkesztő: Izsák Lajos) Délután Délután 3 órakor a budai és pesti oldalon is megkezdődött a tüntetés. A Bem szobornál találkozó tömeg ismert forradalmi dalokat énekelt és frissen született jelszavakat skandált. Képek a filmből A RÁDIÓ OSTROMA TÜNTETÉSBŐL FEGYVERES FELKELÉS A tüntetők egy része 17 óra tájban ment a budapesti Rádió épületéhez, ahol be akarták olvastatni a műegyetemi pontokat, ám ezt a Rádió vezetői a pártvezetés utasítására NAGY IMRE A PARLAMENT ERKÉLYÉN A beszéd elsősorban Nagy Imre döbbenetét fejezte ki, amit az ablakból lenézve érzett Megremegtette, hogy kifütyülték az elvtárs megszólítást. Az alant álló ismeretlen erő kiszámíthatatlansága miatt aggodalmat és szorongást érzett. (Rainer M. János: Nagy Imre ) megtagadták elsősorban a szovjet csapatok kivonását követelő pont miatt Azt még ma se lehet pontosan tudni, hogy 21 óra körül ki adta le az első lövést, de az biztos, hogy a rádió ÁVH-s őreinek egyike lőtt, aminek következtében elszabadult a pokol és megkezdődött a Rádió hajnalig tartó ostroma. (Krónika 1956) A SZTÁLIN-SZOBOR LEDÖNTÉSE A Sztálin-szobor ledöntése nem volt egyszerű feladat. A 65 tonnás monstrumot teherautókhoz, vontatókhoz erősített drótkötelekkel próbálták ledönteni, de csak akkor sikerült, mikor lángvágóval elvágták a csizmáját. Aztán hirtelen megremegett a szobor és dőlni kezdett. S mintha valaki hatalmasat sóhajtott volna. Én soha nem felejtem el azt a sóhajtást. Olyan csend lett egyszerre, istentelen csend. A tér ameddig a szem ellát tele emberekkel. És az a sok ezer ember egyszerre lélegzett. Viniczey István. (Beszélő 1986/18) 9

10 A FELKELŐK A felkelők között feltűnően sokan voltak fiatalok, sokan szinte gyerekfejjel fogtak fegyvert. A többség a év közötti korosztályból került ki. A különös bátorságot tanúsító pesti srácok többségükben szegény családok sarjai voltak, gyakran rendezetlen körülmények között éltek A felkelők egyszeriben úgy érezhették, önfeláldozásuk a haza szabadságáért vívott harcban új értelmet ad életüknek. (Ripp Zoltán: 1956) Este Nagy Imre a pártvezetés kapacitálására este 9-kor a Parlament erkélyéről beszélt a közel kétszázezres tömeghez. Kérte, hogy bízzanak a parlamentben és az alkotmányos megoldásokban. Fogadjatok nekem szót, és rendben, fegyelmezetten vegyünk most búcsút egymástól biztatta csalódott hallgatóságát. De az este nem így ért véget A Parlamenttől a tömeg egy része a Sztálin-szoborhoz és a Rádióhoz vonult. Ekkor már mindkét helyen nagy tömeg gyűlt össze a szobor ledöntésére és a Rádiónál a diákok pontjainak felolvasására várva. HOGYAN KÉSZÜLT A MOLOTOV-KOKTÉLT? Üveg kell hozzá dugóval, rongy és benzin. A literes, hétdecis és félliteres dugós üvegek voltak a legjobbak, mert azokat a nyakuknál fogva úgy lehetett dobni, mint a nyeles kézigránátot, és azokhoz illettek rendszerint a legjobban a dugók is Az első napokban az volt a szokás, hogy a dobás után kikémleltek az ablakon, mire a ruszkik persze azonnal odalőttek, és nemegyszer találtak is. Így alakult ki aztán az a gyakorlat, hogy a dobás után nemhogy az ablakhoz nem lehetett odamenni, de azonnal a lakás hátsó részébe, vagy a lakásajtón keresztül ki a folyosóra kellett rohanni. (Eörsi László: Mítoszok helyett ) A Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményéből Havrilla Béláné, Köte Gyula és Wittner Mária a Vajdahunyad utca 41-ben. Az itteni csoport (25-30 fő) a Corvin-köz parancsnoksága alá tartozott. A Corvin köznél volt egy munkásszálló, éjszakánként az itt kialakított lőállásokból tartottuk szemmel a környéket. Mindig volt itt éjjel ügyelet, figyeltük az ablakokból, hogy jönnek-e a tankok. A Galéria fölött is voltak állásaink, de onnan kilőttek bennünket. Napközben élelmiszer-szállító kocsikat pakoltunk. Valahonnan kenyeret hoztak, ezeket rakodtuk ki. (Wittner Mária visszaemlékezése) Másnap október 24. Éjszaka 2-3 óra tájban érték el Budapestet a rendcsinálásra bevetett szovjet csapatok: 6000 katona, 290 harckocsi, kb. 120 páncélozott szállító harcjármű, 156 ágyú csaknem egy hadosztálynyi erő. Október 25- én három új hadosztály is érkezett a Szovjetunióból és Romániából. A szovjet pártvezetés magyar idő szerint este 9 órakor hozta meg döntését a bevonulásról. Gerő Ernő, a magyar párt vezetője egyetértett a szovjetekkel az akció szükségességében. A tekintélyes páncélos erő felvonultatásától a rend gyors helyreállítását várták. A megfélemlítés nem sikerült, a sebtében szerveződő felkelő csoportok elsősorban a Nagykörút vonalán és a budai közlekedési csomópontoknál keményen tartották magukat az utcai harcokban sebezhető páncélosok ellen. Kézifegyverekkel és Molotov-koktélokkal harcoltak. Az utca követelésének megfelelően a magyar pártvezetés még ezen az éjszakán Nagy Imrét választotta miniszterelnökké. 10 Kép a filmből

11 Statárium A kormány 24-én reggel kijárási tilalmat és statáriumot hirdetett. A harcot beszüntető, fegyverüket letevő felkelőknek bocsánatot ígért. A rádióból napközben az egész ország hallhatta, hogy ismételten meghosszabbították a fegyverletétel időpontját. A felszólításnak nem volt foganatja. Viták a magyar pártvezetésben A 23-át követő napokban három álláspont alakult ki. Odacsapni, leverni a felkelést, azután megnézni, milyen jogos követelései lehettek a tüntetőknek. A keményvonalasak létrehozták a Katonai Bizottságot, hogy magyar csapatokkal segítsék a szovjet rendcsinálást. Akadtak a pártvezetésben (Losonczy Géza, Donáth Ferenc), akik az egyetemista követelések átvételét szorgalmazták, és a demokratikus szocialista fejlődés lehetőségét látták a forradalomban. A két irányzat között harmadikként Nagy Imre és Kádár János az erő és ígéretek politikáját képviselték: leválasztani a megtévesztetteket az ellenségtől, a jóhiszeműekkel megegyezni. A Kossuth Rádió október 24-én Kossuth Rádió Budapest 4.30 Jó reggelt kívánunk kedves hallgatóinknak. Megkezdjük reggeli zenés műsorunkat. (Zene helyett, rövid szünet után.) Kedves hallgatóink, közleményt olvasunk fel: Fasiszta, reakciós elemek fegyveres támadást intéztek középületeink ellen és megtámadták karhatalmi alakulatainkat. A rend helyreállítása érdekében további intézkedésig tilos minden gyülekezés, csoportosulás és felvonulás. A karhatalmi szervek utasítást kaptak arra, hogy a rendelet megszegőivel szemben a törvény teljes szigorával lépjenek fel. A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa Itt Nagy Imre beszél mint a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Budapest népe! Közlöm, hogy mindazok, akik a további vérontás megszüntetése érdekében ma 14 óráig beszüntetik a harcot és leteszik fegyverüket, mentesülnek a statáriális eljárás alól. A véres csütörtök Kép a filmből A Parlament előtt, a Kossuth téren október 25-én délelőtt Gerő távozását, a szovjet csapatok kivonulását, a statárium eltörlését követelte a 8-10 ezer főre növekedett tömeg. A szovjet katonák és az őket meggyőzni akaró pesti fiatalok beszélgetésének negyed 12-kor vad lövöldözés vetett véget. A vérengzésnek halálos áldozata, és sebesültje volt. A népharag az ÁVH és a szovjetek ellen fordult. A Kossuth téri mészárlás után menesztették Gerőt a párt éléről, helyébe Kádár János került. Megváltoztak a politikusok céljai is. A gyors rendteremtés esélye elenyészett, a szovjetek a tárgyalások felé hajlottak. Kádár és Nagy Imre az utca követelését, a szovjet csapatok távozását is felvetette. Késő délután Nagy Imre fogadta a peti tüntetők küldöttséget, valamint a Miskolcról érkezetteket is. Ő és Kádár is kezdték megérteni, mi van az utcán, és mi van az országban. TÜNTETŐK VÉRES ZÁSZLÓVAL A Kossuth téri vérfürdő híre futótűzként terjedt a városban, bár a rádió meg sem említette az eseményt A Belváros több pontján újabb tüntető menetek gyülekeztek, az egyik élén véres zászlókkal Egy sebtében elkészült röplapon új ideiglenes kormányt, a szovjet csapatok kivonását, a Varsói Szerződés felmondását, az ÁVH leszerelését és a vérengzés felelőseinek megbüntetését követelték (Rainer M. János: Nagy Imre ) 11

12 SZEMTANÚ A KOSSUTH TÉRI SORTŰZRŐL A tüntetők újabb hullámával együtt két tank is befutott a térre Szovjet felségjel volt az oldalukra festve, nyitott lövegtornyukban jellegzetes orosz katonák mosolyogtak kissé talán erőltetetten, amint óvatosan manővereztek az emberek között. A harckocsizók azonban nem voltak egyedül mindkét tankon egy csapat vidám fiatal üldögélt, és mindkettőn ült valaki, aki magyar zászlót lengetett. Ám egyszer csak felugattak az első géppisztolyok. Amikor a lövöldözés elkezdődött, viszonylagos biztonságban a Parlamenttel szemközti Földművelésügyi Minisztérium épületének árkádjai alatt álltunk. Azonnal a földre vetettük magunkat, és a vaskos oszlopok mögül kikémlelve próbáltunk rájönni, mi folyik /a téren/. Hátborzongató kép tárult a szemünk elé. Az emberek fedezéket keresve rohantak a téren, sokan a Parlament előtt álló két szobor talapzatához próbáltak lapulni Voltak olyanok, akik a csupasz földre hasaltak. Nem tudtam, megsebesültek, vagy pedig a félelem bénította meg őket. A legmegdöbbentőbb látványt a tankok nyújtották. Őrült tempóban forgatták lövegtornyaikat, mintha az ellenséget keresnék, és minden irányba tüzeltek. Ki kezdte a lövöldözést? Az biztos, hogy nem a tüntetők: náluk nem volt fegyver. (Marton Endre: Tiltott égbolt) A vidék forradalma A vidéki nagyvárosokban, Debrecenben, Szegeden, Miskolcon, Győrben Budapesthez hasonlóan egyetemisták és munkások vonultak az utcára a követeléseikkel. A helyi hatalom a fővároshoz hasonlóan először erőszakkal, sortüzekkel próbálta a tüntetőket szétkergetni. Az erőszak általában mindenütt a hatalom összeomlását gyorsította fel. Különösen súlyos összecsapások, lincselések történtek Miskolcon. Mosonmagyaróváron október 26-án 52 halálos áldozata és 86 sebesültje volt a zöld ávósok (határőrök) sortüzének. A vidék forradalmának jellegzetessége, hogy megteremtette a helyi önkormányzati jellegű hatalmi szervezeteket: forradalmi, nemzeti bizottságokat, a nemzetőrségeket. A munkástanácsok Kép a filmből A munkástanácsok a munkásönigazgatás intézményei voltak. A forradalom másnapján már megkezdődött spontán szervezésük, néhány napon belül pedig az ország valamennyi jelentős üzemében megalakultak. Sőt, az üzemi munkástanácsok az ipari városokban helyi szinten megszervezték együttműködésüket is. Az alkalmatlannak ítélt munkahelyi vezetőket eltávolították, fenntartották a rendet, döntöttek a sztrájk támogatásáról. Vezetőiket általában a személyes tisztesség és alkalmasság alapján választották ki. Politikai követeléseik nemigen különböztek a forradalom céljaitól: nemzeti függetlenséget, többpárti parlamenti demokráciát szerettek volna. Megtartották az állami tulajdont, de az üzemek működtetését, a termelés irányításától a bérezésig, a dolgozók önigazgatásával akarták gyakorolni. Nem a szocializmust, hanem annak sztálinista, a kommunista párt által irányított formáját akarták felszámolni. 12

13 A Nagy Imre kormány új programja a győzelem íze Egy 12 éves fiú naplójából Forrás: Csics Gyula: Magyar forradalom 1956 napló Budapest, 1956-os Intézet, 2006 Kép a filmből Kellett néhány nap, amíg Nagy Imre és Kádár János elfogadta a forradalom követeléseit, és meggyőzte saját elképzeléseiről a szovjet párt képviselőit is. Ebben főleg Nagy Imrének volt szerepe. Így október 28-ra átértékelték a felkelést, tűzszünetet hirdettek, kezdeményezték a tárgyalásokat a felkelőkkel, az ÁVH felszámolását, a nemzetőrség létrehozását, a szovjet csapatok azonnali kivonulását Budapestről, valamint tárgyalásokat a teljes és végleges kivonulásról. A miniszterelnök október 28-án délután rádióbeszédben jelentette be a fordulatot. Moszkvában éles vita után a szovjet párt legszűkebb vezetősége, a nagyhatalmú Elnökség is beletörődött a néhány napja még elképzelhetetlen átalakulásba. Egyben Moszkvából jelezték, hogy ez a végső határ: további engedmények nem tehetők. A Szabad Európa Rádió kétségbe vonta a fordulat valódiságát. Ne higgyetek Nagy Imrének hirdette. A forradalmi szervezetek és felkelők bizalmatlansága sem tűnt el egyik pillanatról a másikra. A kormány fordulata a következő napokban mégis éreztetni kezdte hatását. A Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményéből Fegyveres felkelők mögött talicskát toló nő a Corvin közben 13

14 A pártházból ütlegeléssel és rugdosással kituszkolt hat éves államvédelmi sorkatonát a pártház Kenyérmező utcai sarkához terelték, és mintegy húsz fegyveres néhány méterről sorozatot lőtt beléjük. Csodával határos módon csak egyikük halt meg, a többiek bár igen súlyos, maradandó sérülést szenvedtek a mentősök elszántságának és a viszonylag gyors orvosi beavatkozásnak köszönhetően életben maradtak. (Eörsi László: Ellenfehérkönyv) A Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményéből A Köztársaság téren John Sadovy, a Life tudósítójának felvételei bejárták a világot. A hatalom összeomlásának következményei A hatalom összeomlását ÁVH-sok letartóztatása, a nemzetőrségek megalakítása, felfegyverzése kísérte. A gyárak ellenőrzésére a munkástanácsok irányításával gyárőrségek alakultak. A helyzet még tele volt bizonytalansággal. Néhány tekintélyes felkelőparancsnok (pl. a Corvin köziek vezetői) politikusokkal és magasrangú katonákkal tárgyalt, míg más csoportok folytatták önálló akcióikat, rendőrségi és ÁVH-s épületeket szálltak meg. A Köztársaság tér A budapesti pártbizottság székházát október 30-án ostrom alá vették a környékbeli felkelők Az épületet addig biztosító szovjet páncélosok elvonultak. A felkelők a székházban a forradalom elleni harc egyik központját látták, és elterjedt a hír, hogy a tér alatt föld alatti kínzókamrák és börtönök vannak. Az ávósok nyitottak először tüzet, és az ostrom alatt még a feladatukat végző mentősökre is lőttek. A védők segítségére küldött magyar páncélosok az ostromlók mellé álltak, és ez eldöntötte a küzdelmet. A magukat megadó védők ÁVH-s sorkatonák és parancsnokaik egy részét (25 embert) lelőtték, meglincselték, köztük Mező Imrét, a pártbizottság titkárát is, aki Nagy Imre törekvéseivel rokonszenvezett. Számos ávóst a felkelők mentettek meg a lincseléstől. Az 1956-os forradalom idején a magyar társadalomnak a sztálini rendszer iránti mély ellenszenve leginkább az ÁVH elleni gyűlöletben öltött testet. Az ostromot követően napokig folyt még a kutatás a börtönök után hiába. Az eseményeket külföldi fényképészek, riporterek pontosan rögzítették. A forradalomban az ÁVH elleni gyűlöletnek, az elszabadult indulatnak ezek voltak a legdrámaibb, legszörnyűbb eseményei, képei. A forradalom hívei között is megdöbbenést keltettek, a Kádár-korszakban pedig alkalmasak voltak arra, hogy velük igazolják: 1956-ban véres ellenforradalom zajlott Magyarországon. A pártok engedélyezése Október végére, november elejére a Nagy Imre-kormány többpárti koalíciós kormánnyá alakult, és ígéretet tett a szabad választások előkészítésére. Megkezdődött a Független Kisgazdapárt, a Nemzeti Parasztpárt (Petőfi Párt néven), a Szociáldemokrata Párt újjáalakítása. De alakultak más pártok is, pl. a Kereszténydemokrata Néppárt. Olyan politikusok kerültek a pártok élére, akik a Rákosi-rendszer idején nem működtek együtt a hatalommal, vagy éppen üldöztetést, börtönt szenvedtek. Így a hosszú évekig Szovjetunióban raboskodó kisgazda Kovács Béla vagy az itthon raboskodó szociáldemokrata Kéthly Anna. A pártoknak és képviselőiknek nem volt jelentős befolyása az eseményekre. A közvéleményt ekkor nem érdekelte a pártpolitika, az idő rövid volt, hogy a pártok megismertessék magukat. 14

15 A Rákosi-korszak uralkodó pártjának, az MDP-nek a vezetői feloszlatták a rosszemlékezetű pártot, és Kádár János vezetésével október 31-én MSZMP (Magyar Szocialista Munkáspárt) néven új pártot alapítottak. A párt lapját Szabad Népről Népszabadságra keresztelték át. A szovjet csapatok kivonulása, a nemzetőrség létrehozása A szovjet csapatok kivonása Budapestről október 31-re befejeződött. A város, az ország ezt nagy győzelem-ként élte át, nem is sejtette, hogy Moszkvában már megszületett a döntés a forradalom felszámolásáról. A felkelő csoportok és a kormány képviselői között rendszeressé vált tárgyalások eredményeként október végén sikerült létrehozni a nemzetőrséget, ami magában foglalta a honvédség, a rendőrség, a felkelők, az üzemek és az egyetemisták fegyveres alakulatait. A testület feladata a rend fenntartása, az önbíráskodások megszüntetése volt. Főparancsnoka Király Béla tábornok lett, akit igaztalan vádak alapján 1951-ben életfogytiglanra ítélték, s szeptember elején helyeztek szabadlábra. A hadsereg tisztikarába a rákosista tábornokok helyére a forradalom hívei kerültek. MINDSZENTY JÓZSEF SZEREPE Köztudott volt, hogy a katolikus egyház feje 1945 után nemcsak a kommunista diktatúrát vetette el. Elutasította a köztársaság gondolatát, az állam és az egyház szétválasztását, az iskolák államosítását. Éles és hajthatatlan ellenállása a kommunista politikával szemben, majd elítélése és bebörtönzése még jobban felértékelte személyét. Mindszenty Budapestre érkezése után nyomban elutasította, hogy politikai funkciót vállaljon, ez azonban nem jelentette, hogy nem kívánta a politikai fejleményeket befolyásolni. November 3-án hangzott el a rádióban feszült érdeklődéssel várt szózata a nemzethez.mindszenty József ugyan hangsúlyozta, hogy nézetei mit sem változtak, a kormányt a bukott rendszer örökösei gyanánt említette, de nem utalt a Horthy-rendszer visszaállításának szándékára. (Ripp Zoltán: 1956) Képek a filmből 15

16 AZ AMERIKAI TÉTOVASÁG A Kreml vezetőit figyelmeztetni kellett volna, hogy a magyarországi forradalom eltiprása komoly politikai és gazdasági következményekkel jár, beláthatatlan időre befagyaszthatja a keletnyugati kapcsolatok alakulását is. Az amerikaiak és az ENSZ Magyarország melletti kiállását ugyanolyan következetessé kellett volna tenni, mint a szuezi válságra való reagálást. Ehelyett Amerika és szövetségesei úgy viselkedtek, mintha csak passzív szemlélők volnának, akiknek semmilyen érdeke nem fűződik az események kimeneteléhez. Az események végül is úgy alakultak, hogy a Kreml szinte semmit se fizetett tetteiért, még gazdasági értelemben sem. (H. Kissinger: Diplomácia) A világ októberben A szuezi válság Egyiptom elnöke, Nasszer a Níluson építendő asszuáni gát költségeit amerikai, angol kölcsönökből akarta fedezni. Az egyre inkább szovjetbarát politikát folytató Nasszerral a nyugatiak elégedetlenek voltak, és 1956 júliusában bejelentették, hogy nem hajlandók kölcsönt nyújtani neki. Nasszer válasza a stratégiai fontosságú Szuezicsatorna államosítása volt, a csatona bevételeiból kívánt pénzhez jutni az építkezéshez. A döntés a csatorna részvényeit birtokló Nagy-Britanniát és Franciaországot sújtotta leginkább. Ezért titkos katonai megállapodást kötöttek Egyiptom megtámadására, amihez Izrael is csatlakozott. Az 1948-ban alakult zsidó államot Egyiptom nem ismerte el, elpusztítása feltett szándéka volt. Izrael vezetői ezért úgy gondolták, hogy angol-francia szövetségben vívott megelőző csapás Egyiptomra országuk érdekeit szolgálja. A zavaros októberi napokban, amikor Egyiptom patrónusa, a Szovjetunió Magyarországon volt elfoglalva, a pillanat alkalmasnak látszott a támadásra. A közelkeleti befolyását építgető Egyesült Államok ellenezte Egyiptom megtámadását, és mind az ENSZ Biztonsági Tanácsában, mind a rendkívüli ENSZ-ülésszakon fellépett ellene, összhangban a Szovjetunióval. Hruscsov Magyarország lerohanása után diplomáciai és katonai fenyegetést is bevetve lépett fel Egyiptom védelmében. A szembenálló felek november 6-án tűzszünetet kötöttek. Amerikából nézve Az Egyesült Államok a rab nemzetek felszabadítását hirdette nyarán-őszén mikor eljöhetett volna a cselekvés ideje kiderült, hogy a háború utáni nagyhatalmi osztozkodás módosítására nincsen lehetőség. 16 Kép a filmből

17 Moszkva október végén két döntés Egyenrengú kapcsolat Maradjon Nagy Imre mondták Moszkvában október 28- án, ha rendet és nyugalmat teremt, de nem vetették el a katonai megoldás lehetőségét sem. Október 30-án a szovjet pártvezetés Magyarország sorsáról, a Szovjetunió és Kelet-Európa kapcsolatairól tanácskozott. Az Elnökség nyilatkozata szenzáció volt, új reményeket, lehetőségeket ébresztett Kelet-Európa számára: a sztálini korszak diktátumai után egyenrangú kapcsolatokat. A reményt, hogy úgy tekintik és kezelik Magyarországot és más kelet-európai államokat, mint a semleges Ausztriát, Finnországot és Jugoszláviát. A nyilatkozat másnap jelent meg a párt központi lapjában, a Pravdában. Ekkor az egyenrangú partnerek együttműködésének ideája hamvába holt ötlet lett. Nyikita Hruscsov és a többi szovjet vezető Magyarország lerohanása mellett döntött. A katonai megoldás A döntés módosításának elsősorban külpolitikai okai lehettek. Izrael két nappal korábban megtámadta a szovjetbarát Egyiptomot, az amerikai nagykövet aznap, 30-án hivatalos jegyzékben biztosította Moszkvát, hogy az Egyesült Államok katonailag nem fogja segíteni Magyarországot. A kínai pártvezetés sürgette a katonai akciót, és 30-án este már Moszkvában volt a Köztársaság téri pártház ostromának, a lincseléseknek a híre is. Nem tudtam elaludni (október 30-án). Budapest egyszerűen nem ment ki a fejemből írta később Hruscsov a döntés előtti éjszakáról. A magyar forradalommal szembeni engedékenység Hruscsov pozícióját fenyegette. A visszavonulás egy olyan kis ország felkelői elől, amelyet a szovjet csapatok foglaltak el 1945-ben, a katonai szuperhatalom presztízsére mért volna csapást. A többpártrendszer budapesti meghirdetése és Nagy Imre népszerűsége felidézte a szovjet modelltől teljesen elforduló Magyarország rémképét, amely vonzó mintául szolgálhat más csatlós államok számára. NEM SZABAD KIVONNUNK CSAPATAINKAT HRUSCSOV ÉRVELÉSE OKTÓBER 31-ÉN Felül kell vizsgálnunk értékelésünket, és nem szabad kivonnunk csapatainkat sem Budapestről, sem Magyarországról. Kezdeményeznünk kell a rend helyreállítását Magyarországon. Ha kivonulunk Magyarországról, az hatalmas győzelmet jelentene az amerikaiaknak, angoloknak és franciáknak az imperialistáknak. Úgy értékelnék lépésünket, mint gyengeséget, és támadásba mennének át. Feltárnánk gyenge pontjainkat. A párt nem tűrné el, hogy ezt tegyük. Akkor Egyiptom mellé felsorakozna Magyarország is. Nincs választásunk. Ha ezt az álláspontot támogathatónak találják, fontoljuk meg, hogy mit tegyünk. (Idézi Charles Gati: Vesztett illúziók) A semleges Magyarország A moszkvai döntést követően másnap, november 1-jén már tömegesen érkeztek új szovjet csapatok Magyarországra, körülvették és lezárták a repülőtereket. Andropov szovjet nagykövet a magyar kormány kérdéseire kitérő válaszokat adott. Válaszul Nagy Imre bejelentette hazánk kilépését a Varsói Szerződésből, kinyilvánította függetlenségét, melynek garantálására felkérte a négy nagyhatalmat (Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország, Szovjetunió.) Az osztrák semlegességet garantáló 1955-ös szerződés mintájára akarta biztosítani Magyarország helyzetét, és az ügyet az ENSZ elé terjesztette. Kép a filmből 17

18 A magát függetlennek nyilvánító Magyarország tárgyalásokat kezdeményezett a szovjet csapatkivonásokról. A tárgyalások november 3-án előbb a Parlamentben, majd este Tökölön, a Magyarországi Szovjet Haderők Főparancsnokságán kezdődtek meg. Szovjet részről mindez már csak színjáték volt. A magyar delegációt köztük a frissen kinevezett honvédelmi minisztert, Maléter Pált és a vezérkari főnököt, Kovács Istvánt letartóztatták. Néhány óra múlva megkezdődött a Forgószél hadművelet. Egy 12 éves fiú naplójából Forrás: Csics Gyula: Magyar forradalom 1956 napló Budapest, 1956-os Intézet, 2006 Gondos előkészületek A szovjet katonai vezetők Konyev marsall, a Varsói Szerződés Egyesített Fegyveres Erőinek főparancsnoka vezetésével technikailag előkészítették a villámháborút Magyarország megszállására. Hruscsov és Georgij Malenkov, a pártelnökség tagja (a lengyelekkel való tárgyalásokon Molotovval hármasban) a csatlós országok vezetőit előre értesítették a várható hadműveletekről. Gomulka, a lengyel pártvezető tudomásul vette a szovjet katonai intervenciót, de nem értett vele egyet; a jugoszláv vezető, Joszip Broz Tito pedig még segítséget is ajánlott: eszerint a budapesti jugoszláv nagykövetségre hívják Nagy Imrét és néhány társát a támadást követően, és megpróbálják rávenni a lemondásra. Titónak már sok volt, hogy Nagy Imre osztrák típusú semlegességet akart, hiszen Jugoszláviában kommunista diktatúra működött, és Tito tartott a magyar területi revizionizmus feléledésétől is. Hruscsov azért kereste Tito kegyeit, mivel Belgrád az 50-es években különleges pozíciót vívott ki magának a világpolitikában. A szovjetek megszervezték az ellenkormányt is. Kádár Jánost és Münnich Ferencet november 2-án szovjet gépen Moszkvába vitték. Kádár az aznapi tárgyaláson még kiállt a forradalom mellett. Hruscsovnak másnap (november 3.-án) sikerült meggyőznie a szovjet beavatkozás szükségességéről. Kádár elárulta a forradalmat és vállalta az új kormány vezetését. Ekkor döntöttek a Magyar Forradalmi Munkás- Paraszt Kormány névre keresztelt bábkormány összetételéről és programjáról. Kádárt és Münnichet előbb Szolnokra, majd a hozzájuk csatlakozott más politikusokkal november 7-én néhány tankon Budapestre hozták. 18

19 Ellenállás és megtorlás A fegyveres ellenállás Kép a filmből A szovjet túlerő reménytelen helyzetbe hozta a honvéd- és nemzetőr alakulatokat, felkelőcsoportokat. Dac, düh, a nyugati segítségbe vetett remény és a forradalom eszméi melletti kitartás együtt és különkülön magyarázhatják az egyenlőtlen küzdelemben folytatódó helytállást. A Szabad Európa Rádió hírei is táplálták az ellenállás sikerébe vetett reményt. A fővárosban Csepel kivételével november 8-ra lényegében felszámolták a fegyveres ellenállást. Csepelen és Pesterzsébeten november 11-én értek véget a harcok. A szovjet katonai hatóságok úgy viselkedtek, ahogyan egy megszálló hatalom szokott. Az ellenállást azonnal megtorolták, megkezdték a forradalom helyi vezetőinek letartóztatását mint Debrecenben, Miskolcon, Zalaegerszegen, Szegeden és sok más városban. Ezeket az akciókat nemegyszer a velük érkező vagy hozzájuk csatlakozó, nemritkán a fogságból kiszabadított volt ÁVH-sok segítségével folytatták. A forradalmi bizottságok és a munkástanácsok letartóztatott vezetői közül többeket, különösen pedig a foglyul ejtett szabadságharcosokat a határon túlra hurcolták, s csak hetek múlva Kádár kérése nyomán szállították vissza őket. (Szerov november 19-i jelentése szerint a hadműveletek idején őrizetbe vett 4700 magyar közül 1400 főt letartóztattak, s 860-at vittek Ukrajnába.) (Ripp Zoltán: 1956) ZSUKOV JELENTÉSE A KATONAI HELYZETRŐL (részlet) november 5. 9 óra A november 5-re virradó éjszaka a magyarországi szovjet csapatok az elfoglalt városokban helyreállították a rendet, s tovább folytatták a magyar katonai alakulatok s a lázadó osztagok lefegyverzését Budapesten a lázadók és az oldalukra átállt egyes magyar katonai egységek továbbra is elkeseredett ellenállást fejtenek ki a Corvin filmszínháznál, a Moszkva téren és a BM épületében. A város néhány kerületében kisebb lázadó csoportok, amelyek egyes épületekbe vetették be magukat, éjszaka tűz alatt tartották az utcákat, és megnehezítették a városban harcoló egységek kapcsolattartását. A csapatok folytatják a budapesti ellenállás gócainak felszámolását. G.Zsukov s.k. 19

20 1956 november óra (részlet) A Corvin filmszinház épülete ég, folytatódnak a harcok, amelyek célja a még visszamaradt, a filmszinház épületének pincéibe befészkelődött csoportok felszámolása november 8. 9 óra (részlet) Budapesten a harcok eredményeképpen november 7-e folyamán a lázadók ellenálását mindenütt lényegében megtörték. (Hiányzó lapok 1956 történetéből) Egy 12 éves fiú naplójából Forrás: Csics Gyula: Magyar forradalom 1956 napló Budapest, 1956-os Intézet, 2006 Kép a filmből A FORRADALOM HANGJA Dunapentele és a Rákóczi adó november és Rákóczi adó, Magyarország! Becsületes magyar emberek nevében a világ becsületes millióihoz szólunk! Hadd kiáltsunk még egyszer! Nektek kedves a szabadság? Ó, nekünk is kedves. Van feleségetek? Gyermeketek? Vannak nekünk is. Vannak betegeitek? Vannak nekünk is száz sebből vérző sebesültjeink, akik a szabadság szent ügyéért hullatták vérüket. De nincsen sebesültjeink számára kötszer, hogy sebeiket bekötözzük, és gyógyszerünk, hogy fájdalmainkat csillapítsuk Egyiptomban sikerült az ENSZ határozatának érvényt szerezni. Tűzszünet van és a kérdéses övezetben az ENSZ-nek rendfenntartó csapatai A magyar ügyben is azonnali hasonló intézkedést kérünk! Hangsúlyozzuk: a magyar ügyben is azonnali hasonló intézkedést kérünk! Nagy túlerővel harcolunk! Nagy túlerővel harcolunk! Lehet, hogy rádiónkat is nemsokára meg fogják semmisíteni. Partizánharcban tovább fogunk harcolni! Lehet, hogy híreinket nem fogjátok többé hallani. Partizánharcban tovább fogunk harcolni. Sürgős, nagyon sürgős segítséget kérünk Magyarországnak! Figyelem! Figyelem! A szovjet tankok és légierő támadja Dunapentelét! A harc változatlan hevességben továbbra is folyik! Adásunkat bizonytalan időre megszakítjuk! Itt Rákóczi adó, Magyarország! EGY MINISZTER A PARLAMENTBEN Bibó István államminiszter nyilatkozata november 4. (részlet) A világ színe előtt visszautasítom azt a rágalmat is, mintha a dicsőséges magyar forradalmat fasiszta vagy antiszemita kilengések szennyezték volna be. A harcban osztály- és felekezeti különbség nélkül részt vett az egész magyar nép, s megrendítő és csodálatos volt a felkelt nép emberséges, bölcs és különböztetni kész magatartása, mellyel csupán a leigázó idegen hadsereg és a honi hóhérkülönítmények ellen fordult. A magyar népet felszólítom, hogy a megszálló hadsereget vagy az általa esetleg felállított bábkormányt törvényes felsőségnek ne tekintse, vele szemben a passzív ellenállás összes fegyverével éljen kivéve azokat, amelyek Budapest közellátását és közműveit érintenék. (Ripp Zoltán: 1956) A társadalom ellenállása A Kádár-kormány legkeményebb ellenfelei november első heteiben a munkástanácsok voltak. Követeléseik a november 4-i szovjet invázió előtti állapot visszaállítását célozták: a Nagy Imrekormányt, általános amnesztiát, a szovjet csapatok kivonását, többpárti szabad választásokat akartak. Egyetlen hathatós fegyverük a sztrájk volt. November közepére létrehozták a Nagy-budapesti Központi Munkástanácsot, vezetőik (Bali Sándor, Rácz Sándor) Kádárékkal is tárgyaltak, igaz, eredmény nélkül. Az új kormány a munkástanácsok országos szerveződését a szovjet tankok segítségével akadályozza meg. December 9-én a kormány törvényen kívül helyezte a területi munkástanácsokat, és képviselői közül sokakat letartóztattak. 20

1956 és előzményei írta Radics Géza megjelent a Magyarságtudományi Intézet honlapján

1956 és előzményei írta Radics Géza megjelent a Magyarságtudományi Intézet honlapján www.hunsor.se/1956 FOUNDED 1997., Norrköping, Sweden HUNSOR - Una Eademque Libertas 1956 és előzményei írta Radics Géza megjelent a Magyarságtudományi Intézet honlapján Minden forradalomnak és szabadságharcnak

Részletesebben

Mózes Mihály Kozári József. Tanulmányok a forradalomról

Mózes Mihály Kozári József. Tanulmányok a forradalomról Szerkesztette: Mózes Mihály Kozári József 1956 Tanulmányok a forradalomról EKF LÍCEUM KIADÓ, EGER 2008 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a mű bővített, illetve rövidített változata kiadásának

Részletesebben

Lélekvesztő sajkában

Lélekvesztő sajkában Lélekvesztő sajkában* - korszak-jellemző politikai szküllák, kharübdiszek, szirén-hangok között - navigálva, pályaválasztásomtól ( 1956/ 57 )~1989/ 90-ig egy nemzedéknyi # ideig * sajka = evezős halászcsónak

Részletesebben

Megtorlás Budapesten. Szovjet Invázió és Normalizáció, 1956 1957

Megtorlás Budapesten. Szovjet Invázió és Normalizáció, 1956 1957 Megtorlás Budapesten. Szovjet Invázió és Normalizáció, 1956 1957 Johanna Granville Copyright: Johanna Granville, Megtorlás Budapesten. Szovjet invázió és normalizáció, 1956 1957"[Repression In Budapest:

Részletesebben

Híradó. Ötvenhat fáklyalángja Az ötvenhat szó a magyarságnak mindig 1956 õszének diadalmas, küzdelmes, véres napjait fogja jelenteni. (3. old.

Híradó. Ötvenhat fáklyalángja Az ötvenhat szó a magyarságnak mindig 1956 õszének diadalmas, küzdelmes, véres napjait fogja jelenteni. (3. old. Híradó XXV. évf. 101. szám 2006. szeptember A Svédországi Magyarok Országos Szövetségének lapja Ungerska Riksförbundets medlemstidning Belövések nyomai budapesti házak falán 1956. októberében. Sok épület

Részletesebben

Történelmünk és az állambiztonság

Történelmünk és az állambiztonság D r. I l k e i C s a b a Történelmünk és az állambiztonság Szerzői kiadás 2013 1 Dr. Ilkei Csaba: Történelmünk és az állambiztonság Szerzői kiadás, 2013 A kötet tartalma eredetileg megjelent: Dr. Ilkei

Részletesebben

Történelmünk és az állambiztonság

Történelmünk és az állambiztonság D r. I l k e i C s a b a Történelmünk és az állambiztonság Szerzői kiadás 2013 1 Dr. Ilkei Csaba: Történelmünk és az állambiztonság Szerzői kiadás, 2013 A kötet tartalma eredetileg megjelent: Dr. Ilkei

Részletesebben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményei a Budapesti Műszaki Egyetemen és az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetemen1

Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményei a Budapesti Műszaki Egyetemen és az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetemen1 Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményei a Budapesti Műszaki Egyetemen és az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetemen 1 (Összeállította: Batalka Krisztina levéltáros, megjelent a Magyarországi

Részletesebben

AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC KÖVETELÉSEI ÉS PROGRAMJA

AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC KÖVETELÉSEI ÉS PROGRAMJA AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC KÖVETELÉSEI ÉS PROGRAMJA BEVEZETÉS. ^ Ez a füzet az 1956-os forradalom és szabadságharc napjaiban, az október 23-a és november 4-e között elhangzott rádióadások,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR 1 F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1914. július 28.: az Osztrák Magyar Monarchia hadat

Részletesebben

A FORRADALOM ÉS A MAGYAR KÉRDÉS AZ ENSZ-BEN, 1956 1963

A FORRADALOM ÉS A MAGYAR KÉRDÉS AZ ENSZ-BEN, 1956 1963 A FORRADALOM ÉS A MAGYAR KÉRDÉS AZ ENSZ-BEN, 1956 1963 Tanulmányok, dokumentumok és kronológia Szerkesztette: Békés Csaba és Kecskés D. Gusztáv Magyar ENSZ Társaság 2006 A kötet megjelentetését a Magyar

Részletesebben

Korunk történelme. Földünk a 2. világháború utáni időszaktól a 90-es évek elejéig

Korunk történelme. Földünk a 2. világháború utáni időszaktól a 90-es évek elejéig Korunk történelme Földünk a 2. világháború utáni időszaktól a 90-es évek elejéig Már a háború időszaka alatt hozzákezdtek a szövetségesek egy olyan szervezet létrehozásához, melynek feladata a háború után

Részletesebben

OSA Archivum 1956-os Intézet Budapest, 2008 1956-OS INTÉZET

OSA Archivum 1956-os Intézet Budapest, 2008 1956-OS INTÉZET NAGY IMRE ÉS VÁDLOTT-TÁRSAI NÉPBÍRÓSÁGI TÁRGYALÁSÁNAK 52 ÓRÁS HANGFELVÉTELE REKONSTRUKCIÓ AZ OSA ARCHIVUMBAN Bevezetô: Mink András A tárgyalás forgatókönyvét készítette: Mink András, Révész Béla, Tamási

Részletesebben

1956 és a világ. Nagy Imre 1956. november 4-i rádiószózata és a Genfi Egyezmények DONÁTH FERENC

1956 és a világ. Nagy Imre 1956. november 4-i rádiószózata és a Genfi Egyezmények DONÁTH FERENC 1956 és a világ 150 [ ] DONÁTH FERENC Nagy Imre 1956. november 4-i rádiószózata és a Genfi Egyezmények Nagy Imre november 4-i beszédérôl helytelen, de széles körben elterjedt, lesújtó vélemény alakult

Részletesebben

Schmidt Mária: Most majd mindent úgy csinálnak, mint az oroszoknál 2 A kommunizmus kiépülése Magyarországon

Schmidt Mária: Most majd mindent úgy csinálnak, mint az oroszoknál 2 A kommunizmus kiépülése Magyarországon 90 A kommunizmus évtizedei ide számítható pl. a Gazdasági Főtanács, de akár a Kereskedelmi Minisztérium is) vagy a helyi közigazgatás (önkormányzati választásokat csak Budapesten és környékén tartottak

Részletesebben

A tököli kormánydelegáció kíséretének kihallgatási jegyzőkönyvei az Ungváron őrzött KGB dokumentumok között

A tököli kormánydelegáció kíséretének kihallgatási jegyzőkönyvei az Ungváron őrzött KGB dokumentumok között Váradi Natália II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék, docens A tököli kormánydelegáció kíséretének kihallgatási jegyzőkönyvei az Ungváron őrzött KGB

Részletesebben

KISZAKÍTOTTAK. Az 1953. január 6-i kunmadarasi kitelepítés története és előzményei

KISZAKÍTOTTAK. Az 1953. január 6-i kunmadarasi kitelepítés története és előzményei KISZAKÍTOTTAK Az 1953. január 6-i kunmadarasi kitelepítés története és előzményei Készítette: Csurgó Bernadett 2003. 2 TARTALOM Bevezetés 3 Történeti háttér: a Rákosi-korszak 6 Hortobágy családos kitelepítések

Részletesebben

A Magyar Írószövetség rövid története

A Magyar Írószövetség rövid története A Magyar Írószövetség rövid története Ismeretes, hogy igazán a reformkorban bontakozott ki a modern magyar irodalmi élet, amelyet a megelőző évtizedekben Kazinczy Ferenc kezdett el megszervezni. Évkönyvek,

Részletesebben

Eörsi László Juhász Katalin Szabó Ivett Angyalföld 1956 Emberek, sorsok, emlékek

Eörsi László Juhász Katalin Szabó Ivett Angyalföld 1956 Emberek, sorsok, emlékek Eörsi László Juhász Katalin Szabó Ivett Angyalföld 1956 Emberek, sorsok, emlékek Angyalföldi Helytörténeti Gyûjtemény 1956-os Intézet Sprint Kft. Budapest 2006 Eörsi László Juhász Katalin Szabó Ivett Angyalföld

Részletesebben

MAGYAR Szó B ULLETIN OF THE H UNGARIAN C OMMUNITY IN N EW Z EALAND S EPTEMBER 2007

MAGYAR Szó B ULLETIN OF THE H UNGARIAN C OMMUNITY IN N EW Z EALAND S EPTEMBER 2007 89 MAGYAR Szó B ULLETIN OF THE H UNGARIAN C OMMUNITY IN N EW Z EALAND S EPTEMBER 2007 F RONT COVER: "WELLING TON H ARB OUR" B Y G EORG E B ALOG HY G EORG E B ALOG HY S W ELLING TON P ICTURES 2007 Born

Részletesebben

Egy barátság nehéz évtizede: A lengyel magyar viszony szakítópróbái (1956 1968) *

Egy barátság nehéz évtizede: A lengyel magyar viszony szakítópróbái (1956 1968) * Múltunk, 2011/3. 137 164. 137 [ ] MITROVITS MIKLÓS Egy barátság nehéz évtizede: A lengyel magyar viszony szakítópróbái (1956 1968) * 1956 októbere cezúrát jelent a második világháború utáni lengyel magyar

Részletesebben

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 I. Bevezetés 3 II. A magyar-szovjet kapcsolatok 1945 és 1948 között 5 III. Már a párt árnyékában.

Részletesebben

KOMMENTÁR TARTALOM 2006 5

KOMMENTÁR TARTALOM 2006 5 KOMMENTÁR KÖZÖSSÉG HAGYOMÁNY SZABADSÁG TARTALOM 2006 5 56 A KORTÁRS EURÓPÁBAN Borhi László: Moszkva és Washington között 1956-ban 3 Fejérdy Gergely: A brüsszeli kormány reakciói 10 Kecskés D. Gusztáv:

Részletesebben

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Békés Csaba A kelet-közép-európai régió sorsát, lehetőségeit lényegében egészen 1989-ig alapvetően a második világháború végén, 1945-ben létrejött európai

Részletesebben

Mondjunk NEM-et a szélsőjobbra! A 2012. február 1-jei Új Színház előtti antifasiszta tüntetés

Mondjunk NEM-et a szélsőjobbra! A 2012. február 1-jei Új Színház előtti antifasiszta tüntetés Tovább Évkönyv 2013 Mondjunk NEM-et a szélsőjobbra! A 2012. február 1-jei Új Színház előtti antifasiszta tüntetés KIÁLTVÁNYA Minden jó szándékú emberhez, szervezeteikhez, a demokratikus pártokhoz, az egyházakhoz,

Részletesebben

Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl

Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl Második bôvített kiadás Írta és válogatta: Isépy Dezsô Budapest 2001 Kiadja: Isépy Dezsô Nyomdai elôkészítési munkák: Laczó Éva Nyomda: Éles Györgyné

Részletesebben

Kecskeméti mozaikok - kecskeméti mozzanatok. Szerkesztette: Tóth Nándor

Kecskeméti mozaikok - kecskeméti mozzanatok. Szerkesztette: Tóth Nándor Kecskeméti mozaikok - kecskeméti mozzanatok Szerkesztette: Tóth Nándor Kecskemét 2014 TARTALOM 1. Bevezetés 2. Kecskemét 1944 októberében /Tóth Nándor/ 3. Provokáció vagy forradalom /Kenderes Csaba, Kordik

Részletesebben

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! I. (XVIII.) ÉVFOLYAM 13. SZÁM. 2006. augusztus 18. A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA VAMOS COMMANDANTE!

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! I. (XVIII.) ÉVFOLYAM 13. SZÁM. 2006. augusztus 18. A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA VAMOS COMMANDANTE! VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! I. (XVIII.) ÉVFOLYAM 13. SZÁM A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA VAMOS COMMANDANTE! 2 NÉZÕPONT BAL SZEMMEL Thürmer Gyula MI A BAL SZEMÜNKKEL NÉZÜNK A VILÁGRA. ÍGY SOK

Részletesebben

1. számú néphatározat: 1918. november 16-án kimondták, hogy Magyarország elszakad a Habsburgoktól és népköztársasági államformát vesz fel.

1. számú néphatározat: 1918. november 16-án kimondták, hogy Magyarország elszakad a Habsburgoktól és népköztársasági államformát vesz fel. 9. lecke Az őszirózsás forradalom Fogalmak őszirózsás forradalom: a nevét onnan kapta, hogy a katonák elkeseredésükben letépték a sapkarózsájukat, és a helyére virágot tűztek. Igazából nem őszirózsa volt,

Részletesebben

VALUTAÁRFOLYAMOK Vétel

VALUTAÁRFOLYAMOK Vétel www.kékújság.com 2012. november 3. A nyugati világ legnagyobb magyar hetilapja / The largest Hungarian weekly in the Western World Vol. 63. No. 45 Price $ 2.00 Nem a népet terhelnék A miniszterelnök legutóbbi

Részletesebben