TANÖSVÉNYEK A KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANÖSVÉNYEK A KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN"

Átírás

1 TANÖSVÉNYEK A KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN 1 Rövid ismertetés a települések neve szerint, ABC-sorrendben A Apaj Réce tanösvény Az 1100 m-es, öt állomásból álló tanösvény a Kiskunsági Nemzeti Park legnagyobb szikes pusztáját mutatja be, melyen többek között túzok és szürke marha is megfigyelhetı. Az útvonal vizesélıhely-rehabilitációs területet is felfőz, mely érzékelteti a hajdani kiterjedt alföldi vízi világot, s így számos ritka madárfaj élıhelye. Az útvonalat fehér nyíl jelzi, egész évben látogatható, végén madárles található. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság címe: Apc Somlyó Hegyi Tanösvény Az apci Somlyó hegy a vulkáni kızetbıl (andezitbıl) felépülı Mátra része, botanikailag nagyon értékes terület: a hegyen több mint húsz védett növényfajt találtak a kutatók. A korábbi gazdálkodás és a kitettség miatt két oldala jelentıse különbözik egymástól: déli oldalát árvalányhajas lejtısztyepp és hajdani szılık mozaikja, északi oldalát tölgyerdı borítja A hegytetırıl, a késı bronzkori eredető földvár sáncairól szép körpanoráma tárul az idelátogatók elé. A tanösvény 3 km hosszú, 6 állomásból áll, rajta vezetıfüzet segíti az eligazodást. B Budapest, I. kerület Gellérthegyi tanösvény A fıváros közepén emelkedı hegy, bár jelentıs részén átalakításra, parkosításra került, mégis a nehezen hozzáférhetı helyeken megmaradtak az eredeti élıvilág képviselıi, például a kıris- és hársfák, a karsztbokorerdık és a gyertyánostölgyesek, a dolomitsziklagyep, a csikófark (Ephedra distachya) és a Magyarországon csak itt élı sárgás habszegfő. A hegy sok építészeti, szakrális, kultúrtörténeti érdekességérıl (Sziklakápolna, Szabadság-szobor, víztoroló) is ismert és tetejérıl rálátás nyílik Budapestre, a Dunára. Budapest, II. kerület Gördülı tanösvény A Gördülı tanösvény címő program a MÁV Zrt. Széchenyi-hegyi Gyermekvasút és a Remetekertvárosi Általános Iskola közös, elsısorban általános- és középiskolás csoportoknak szóló szolgáltatása. A program kétszer 45 perces foglalkozásokat jelent, mely közben a látogatók a Gyermekvasút Hővösvölgy állomásáról a Széchenyi-hegyre utaznak. Az utazás alatt a laborkocsi teljes felszerelésének használatával, képzett szakoktató segítségével a gyerekek a tantervbe és a környezeti nevelés elveibe egyaránt illı biológia, földrajz és egyéb természeti tárgyak anyagával ismerkedhetnek. A kezelık elérhetıségei: MÁV Zrt. Széchenyi-hegyi Gyermekvasút; Cím: 1281 Budapest, Pf.: 27; Telefon: (1) , (1) Remetekertvárosi Általános Iskola Cím: 1028 Budapest, Máriaremetei út 71., Telefon: (1) Budapest, II. kerület Nagyréti akadálymentes tanösvény

2 2 A kedvelt kirándulóhelyen a Fıvárosi Önkormányzat támogatásával, 2006-ban létesült az ország elsı akadálymentesített tanösvénye, ahol a fogyatékkal élık akár egyedül is kijuthatnak a természetbe. További információ kérhetı: Lomniczi Gergelytıl a es telefonon vagy az címen. Budapest, III. kerület Mátyáshegyi Tanösvény Nincs információ Budapest, III. kerület Ürömi Tanösvény Ld. Üröm - Ürömi Tanösvény Budapest, VIII. kerület Füvészkert Budapest, Klinikák metrómegálló, a Magyar Természettudományi Múzeum közelében található az Eötvös Loránd Tudományegyetem Botanikus Kertje, melyben kihelyezett táblák és ismertetıfüzet segíti a tájékozódást. A portán CDhanganyag kölcsönözhetı, mely a látogatót körbe vezeti a kerten és 25 állomáson mutatja be a legfontosabb látnivalókat. A csoportokat elızetes bejelentés esetén szakvezetést igényelhetnek (tel.: (1) , (1) , honlap: ). Budapest, XI. kerület Budai Arborétum - Egynyárinövény-ismereti tanösvény A Gellért hegy mögötti növénygyőjtemény elsısorban a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatóinak létesült, de minden látogatót szívesen fogadnak. A növényekkel történı ismerkedést táblák, vezetıfüzet, feladatlap és/vagy vezetı segíti. (Elérhetıségek: Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, 1118 Budapest Villányi út , tel.: 1/ , közvetlen tel.: 1/ , 1/ ) Budapest, XI. kerület Sas-hegy tanösvény A Budai Sas-hegy Természetvédelmi Terület különleges természeti értékeit mutatja be a 7 állomásból álló, 2,5 km hosszúságú, kör vonalvezetéső tanösvény. A hegyrıl nyíló csodálatos kilátásban gyönyörködve tudhatjuk meg mi az a dolomitjelenség, láthatunk hévíztevékenység okozta jellegzetes geológiai formákat, ismerkedhetünk meg a terület mikroklímájának köszönhetı sajátos élıvilággal. A tanösvény csak szakvezetıvel látogatható. Bejelentkezés: (30) A látogatásra ajánlott idıszak: március közepétıl június végéig és szeptember, október. Tanösvény-füzet kapható a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Zöld Pont Irodájában (1021 Budapest, Hővösvölgyi út 52.) További információ: Budapest, XII. kerület Gellérthegyi tanösvény A fıváros közepén emelkedı hegy, bár jelentıs részén átalakításra, parkosításra került, mégis a nehezen hozzáférhetı helyeken megmaradtak az eredeti élıvilág képviselıi, például a kıris- és hársfák, a karsztbokorerdık és a gyertyánostölgyesek, a dolomitsziklagyep, a csikófark (Ephedra distachya) és a Magyarországon csak itt élı sárgás habszegfő. A hegy sok építészeti, szakrális, kultúrtörténeti érdekességérıl (Sziklakápolna, Szabadság-szobor, víztoroló) is ismert és tetejérıl rálátás nyílik Budapestre, a Dunára. Budapest, XII. kerület Kıpark tanösvény A Sváb-hegyi Jókai-kertben (Költı u. 21.) kialakított, rövid, ám látványos útvonalon a hazai kıbányákból származó kızettömböket kialakulásuk idırendjében helyezték el. A szabadon látogatható, vezetıfüzettel kiegészített tanösvényen 440 millió év képzıdményeivel találkozhatunk! Tanösvény-füzet kapható a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Zöld Pont Irodájában (1021 Budapest, Hővösvölgyi út 52.). További információ:

3 3 Budapest, XII. kerület Ördög-orom tanösvény Az Ördögorom védettségét több más budapesti védett területtel együtt elsısorban geológiai értékeinek köszönheti. Hajdani két kıfejtıjében köszörőkövet bányásztak, mely révén feltáródott az addig szinte teljesen rejtve maradt alapkızet, a dolomit és a mészkı. A bányafalak geológiai alapszelvényül is szolgálnak. Az épen maradt dolomitgerinc botanikai gazdasága miatt vált védetté. A húsz évvel ezelıtt 5 hektáron létesített védett területhez 1999-ben hozzácsatolták az addig kerületi védelem alatt álló Farkasvölgyi karsztbokorerdıt és az Edvi Illés úti mészkedvelı tölgyest. A különleges, de jól megközelíthetı területen 600 növényfaj, számos védett állatfaj él. Budapest, XIV. kerület Fıvárosi Állat és Növénykert A Városligetben található, 142 éves intézmény az év minden napján rengeteg újdonsággal várja látogatóit. A tanulmányi céllal idelátogatók számára belépési kedvezmény, tematikus kiállítások, információs táblák, kiadványok, elızetes bejelentkezéssel szakvezetı is segíti a tapasztalatszerzést. A Fıvárosi Állat- és Növénykert elérhetıségei: 1146 Budapest, Állatkerti krt , Telefon: , Fax: , tanulmányi ügyekben: Budapest, XXII. kerület Tétényi-fennsík tanösvény A Tétényi-fennsík a Budai-hegység déli elıterében elhelyezkedı önálló kistáj, természeti értékekben rendkívül gazdag terület. Jelentıségét az is kiemeli, hogy a fıváros körüli zöldfelületek egyik utolsó maradványa. Élıvilágát egy fekete gyík jelzéssel ellátott, 3 km hosszú tanösvény mutatja be. További információ: Zöld Jövı Környezetvédelmi Egyesület, Budapest, XXIII. kerület Soroksári Botanikus Kert (Péteri Major) Az egyetemi kutató- és bemutatóhely, győjteményes kert az Ócsáról ismert homokhátas-láprétes-zsombékos táj nyugati határán jött létre az 1960-as években. A korábban meglévı értékes élıhelyeken többek között kosborok, mocsári teknısök, fehér zászpa, szibériai nıszirom, árvalányhajak, égeresek, rekettyefüzesek, kutyabengés cserjések figyelhetıek meg. A botanikus kert távoli földrészek növényvilágába is elkalauzol; további érdekessége, hogy a kis mesterséges tó fölé emelkedı homokdombon fontos régészeti lelıhelyet is feltártak. Szakvezetés igényelhetı: Bogya Sándorné, (1) ) Buják Bujáki ökológiai tanösvény A 11 állomásból álló tanösvény az erdıvel, élıvilágával, az itt folyó erdı- és vadgazdálkodással ismerteti meg a látogatót. A túra során a Bujáki vár, a Sasbérci kilátó, a patak, a forrás, a Mővelıdési ház és a Kálvária is sok szép és hasznos látnivalót ígér.

4 4 A tanösvény minden év március 1- tıl augusztus 31-ig, napkeltétıl napnyugtáig, a kilátó ugyanezen a Bujáki Erdészeti Igazgatóság által meghatározott idıben látogatható. Az erdıben folyó veszélyes tevékenységek (fakitermelés, vadászat) miatt az ettıl eltérı idıpontokban tervezett látogatáshoz elızetes bejelentkezés és egyeztetés szükséges az alábbi telefonszámokon. A tanösvény látogatásához kísérı szükséges, mivel a tanösvény nincs táblákkal ellátva. HM Budapesti Erdıgazdaság Zrt. Bujáki Erdészeti Igazgatóság: 06 (32) , C Cserhátszentiván Cserhátszentiváni természetismereti tanösvény A tó és patak mellet, erdıben haladó, madárvártával kiegészített tanösvény egy rekultivált kıbányába vezeti el a látogatót, aktív pihenésre vágyót. D Dejtár Páskom legelı tanösvény A 6 állomásból álló, 3 km hosszú tanösvény a templom mellıl indul. A tanösvényen felállított információs táblákról megismerhetjük a község történetét, népviseletét, az Ipoly-völgy természeti értékeit és hagyományos gazdálkodási módjait. Különösen érdekes része a tanösvénynek az Ipoly-völgy legnagyobb kiterjedéső, összefüggı nádasa, amely az év minden szakában tartogat látnivalót. Elsısorban madártani jelentısége kiemelkedı; gyakori a nagy kócsag, a szürke gém, a bakcsó, a bölömbika. A tanösvény szabadon látogatható, szakvezetés kérhetı (Bezeczky Árpád, (30) ). Tanösvény-füzet kapható a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Zöld Pont Irodájában (1021 Budapest, Hővösvölgyi út 52.) További információ: Drégelypalánk Apródok útja tanösvény A tanösvényen a településtıl a várig 8 állomáson tekinthetıek meg a falu helytörténeti értékei, a szılıhegyek története, a patakok és erdık élıvilága, források és tanulmányozható a vár története. A szabadon látogatható tanösvény indítótáblája a Polgármesteri Hivatalnál található. Szakvezetés kérhetı: Bezeczky Árpád, 30/ Tanösvény-füzet kapható a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Zöld Pont Irodájában (1021 Budapest, Hővösvölgyi út 52.) További információ:

5 5 Dunabogdány Áprily-völgyi Rege-Termı Tanösvény A 2005-ig zárt vadaskert megnyitásával jött létre a tanösvény, melyen végighaladva vízesések, búvópatakok, magas sziklák, mély szakadékok tárulnak a látogató szeme elé. Táblák, vezetıfüzet és mesekönyv segíti a túrázót. E Ecseg Zsuny-pataki tanösvény Nincs információ. Eresztvény Eresztvényi Kıbányák A nógrád-gömöri bazaltvidék legszebb része a Medves-fennsík, melynek nagyobbik része tartozik ma Magyarországhoz. A bányászat okozta tájsebeket már rendezték és két bányaudvart összekötı tanösvénnyel várják a geológiai értékek és folyamatok iránt érdeklıdıket. Az útvonal 2,5 km hosszú és 4 állomásból áll. Eresztvény Petõfi sétány A Karancs-Medves Tájvédelmi Körzetben található, szabadon látogatható, 1,5 km hosszú útvonal. Táblázás, vezetıfüzet nem áll rendelkezésre. F Farmos Hajta Természetismereti Túra A számozott karókkal (és vezetıfüzettel), pallósorral kiépített útvonal a környékbeli tematikus tanösvényeket felfőzve mutatja be a folyó menti élıhelyeket, növényeket: A látogató többek között nádast, kora tavasszal vízbenálló láprétet, szikeseket, mocsárrétet, vízfolyást, zárt homokpusztagyepeket, füzeseket, kosborokat, kakukkfüvet, héricseket, fenyıerdıket és akácosokat tekinthet meg a 8 km-es útvonalon. (Kísérıfüzet kapható: Tápió Közalapítvány, 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 19/G. ill. a Vízparti Élet Háza Oktatóközpontban, Farmos, Árpád u. 2/a Tel: , Túravezetés igényelhetı: Tápió Közalapítvány 30/ ) Farmos Kékbegy tanösvény A Hajta Természetismereti Túra egyik önállóan is felkereshetı része a farmosi Nagy-nádasban kialakított Kékbegy tanösvény, ami nem más, mint egy 220 méter hosszú pallósor a nádas közepén. Ennek segítségével száraz lábbal kelhetünk át mocsáron, miközben három színes tábla segítségével megismerhetjük a régi vízi világot, az itt elıforduló növényeket, állatokat. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei tavasztól-ıszig madárgyőrőzést végeznek a területen, amit elızetes bejelentkezés alapján lehet megtekinteni. Információ: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet, 30/ ,

6 Farmos Sóvirág (Sziki) tanösvény A község szélén, egykori vályogvetı gödrök helyén alakították ki a Sóvirág tanösvényt, amely a szikesek különleges élıvilágát mutatja be. A mintegy 400 méter hosszú, kaviccsal felszórt út mentén 20 db kismérető, fényképekkel illusztrált tábla van elhelyezve. A szikesek földrajzi kisformáiról, a sókedvelı, illatos sziki növényekrıl, illetve a hozzájuk kötıdı állatfajokról tudhatunk meg sok-sok érdekességet. Információ: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet, 30/ , 6 Fót Fóti-Somlyó tanösvény A Budapesttıl 25 km-re lévı Fóti-Somlyó valóságos hegy látszatát kelti a Gödöllıi-dombvidék peremén. A 3500 m hosszú kör vonalvezetéső tanösvény a Fáy-présház mellıl indul, s a lepkés állomásjelzést követve 2,5 óra alatt bejárható. A területtel való ismerkedést vezetı füzet segíti, amelybıl többek között megtudhatjuk, milyen különös helyre rakják tojásaikat a színpompás gyurgyalagok, megismerhetjük a területen élı szebbnél szebb lepkefajok életmódját, de arról is olvashatunk, hogyan kerültek ide tengeri kagylók, és hogy mik azok a "galagonyanyővı" akciónapok. A túra során sajnos szomorú kép is fogadja a látogatót: a terepjáró autósok, terepmotorosok és hegyi kerékpárosok nem kímélik a területet, jármőveikkel szinte legyalulják az érzékeny hegyoldalt, több ritka faj kipusztulását okozva ezzel. Természetvédelmi ıreink minden törvényes eszközt bevetnek, hogy megfékezzék az értelmetlen pusztítást. A terület szabadon látogatható. Szakvezetés kérhetı: Csáky Péter, 30/ Tanösvény-füzet kapható a fenntartó Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Zöld Pont Irodájában (1021 Budapest, Hővösvölgyi út 52.) További információ: G Gomba - Helytörténeti túraútvonal és természetismereti tanösvény A Monor-Irsai-dombság völgyeiben megbújó hangulatos kis falu, Gomba értékeivel ismerkedhetnek meg, ha végigjárják ezt az izgalmas túrát. Ennek során régi kúriákat, parasztházakat, egy meredek domb tetején látható bronzkori földvár maradványait, illetve az alatta elterülı löszfalat tekinthetik meg a látogatók. Önállóan is felkereshetı a Polgármesteri Hivatal mögötti kis ligetben létrehozott tanösvény, mely a tavak, illetve ligetek élıvilágát mutatja be. Információ: Polgármesteri Hivatal, 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky u / ,

7 7 Gödöllı Gödöllıi Botanikus Kert (az egyetem Növénytani és Növényélettani Tanszék Botanikus Kertje) A kert - Gödöllıi Agrártudományi Egyetem Növénytani és Növényélettani Tanszék Botanikus Kertje - megtekintését elıre bejelentet iskolás csoportoknak ajánlják. Elérhetıségek: 2103 Gödöllı Páter u. 1. tel.: 28/ és 1769-es mellék. H Hatvan Kisgombosi Tanösvény A Hatvan külterületén, Lırinci felé, a Kisgombos major épületeitıl indul az 1 km hosszú, 7 állomásból álló tanösvény, mely egy ritka hagyásfás legelıt mutat be. A legelı tölgyfái, a kocsányos, a molyhos és csertölgyek életkora eléri a 200 évet is. A tanösvényen történı ismeretszerzést táblák és vezetıfüzet segíti. Hollókı Vártúra Ösvény Az 1977-ben létesült Hollókıi Tájvédelmi Körzet (150,9 ha) az Ófalu népi építészeti értékeit, településszerkezetét, a várrom természeti környezetét és az egykori paraszti gazdálkodási mód jellegzetes nadrágszíjparcelláit, valamint a hagyásfás legelıt kívánja megırizni. Az egy km hosszú tanösvény a hollókıi Ófaluban lévı a tájvédelmi körzet természeti és kulturális értékeit bemutató Tájháztól indul és a 362 méter magas sziklaoromra, az Árpád-korban épített belsıtornyos várba vezet fel. Hollókı Biológiai Tanösvény A Hollókıi Tájvédelmi Körzet Ófalu környéki részeinek természeti értékeit, a a Vár-hegyet és az ún. Túlsó-mezı hagyásfás legelıjét mutatja be a 4,5 km hosszú sétaút. I Ipolyszög Égerlápi tanösvény Az égerláp az Ipoly menti lápok egyik utolsó hírmondója, mely 1975-ben, tervezett lecsapolása elıtt (helyett) lett védetté nyilvánítva. Az Ipoly szabályzásával bár helyzete kritikussá vált, mégis a mai napig rendkívül változatos terület: a különbözı lápi vegetációtípusok mellett szárazgyepek is megtalálhatóak itt. Fı látványossága a lábas égerláperdı és a szürkegém telep. Ipolytarnóc Biológiai tanösvények A természetvédelmi terület értékes élıvilága két (egy 2 km-es és egy 4 km-es) útvonalon tanulmányozható. Az erdei ösvények mentén pihenıhelyek, kilátó és kıbányák találhatóak. Nyitvatartási idın belül szabadon, túravezetés nélkül látogatható mindkét útvonal, melyek esıs idıben kevésbé ajánlhatóak. Ipolytarnóc Borókás-árok Geológiai Tanösvény A 800 m hosszú, 1 óra bejárható tanösvény része az Európa Tanács által 1995-ben Európa Diplomával kitüntetett természetvédelmi terület, geológiai-paleontológiai bemutatóhely tanösvény-hálózatának. ( Társai : a szabadon látogatható 700 m hosszú kızetpark, a 6 km összhosszúságú biológiai tanösvények). A Borókás-árok Geológiai Tanösvény a nyitvatartási idın belül belépıjeggyel és vezetıvel látogatható Az egyik legérdekesebb földtani-ıslénytani látnivalói a hajdani homokos folyópart itató- és gázlóhelyének megkövesedett felszíne, melyben párosujjú patások, ragadozók, ısorrszarvúak, madarak lábnyomai figyelhetıek meg. Méltán nevezetes a védıpincében látható, 1838-ban felfedezett 46 m hosszú ısfenyı megkövesedett maradványa. Ipolytarnóc Geológiai ösvény Kiépített, 800 m hosszú tanösvény mentén látható leggyakoribb õsmaradványok a cápafogak, a megkövesedett fák, a levéllenyomatok és az õsállatok lábnyomai. A tájékozódást kétnyelvő (magyar, angol) feliratozások segítik, de szakvezetés is kérhetı.

8 Ipolytarnóc Kıszikla tanösvény A leghosszabb, 4 km távolságot áthidaló ipolytarnóci tanösvény a Geológiai ösvény közelébıl indul és a Fogadóépületig vezet. Vízmosások, tanyaromok, kızetkibúvások és felhagyott kıbányák láthatóak a kicsit nehezebb (kapaszkodós), de látványos túraútvonalat. Ipolytarnóc Kızetparki ösvény A kiépített, 700 m hosszú útvonalon a látogató a jelenbıl 24 millió éves képzeletbeli idıutazást tehet kiállított kızetek segítségével. A tanösvény a Fogadóépületet és a Geológiai ösvényt köti össze; nyitvatartási idın belül szabadon, túravezetés nélkül látogatható. J Jobbágyi Nagy-hársas Erdei Tanösvény A Jobbágyi község fölé magasodó 509 m magas Nagy-hársas tetejére vezet a 2 km hosszú tanösvény, mely a már védett geológiai feltárásokként számon tartott kıfejtıkben hajdani lávaömlések nyomaira hívja fel a figyelmet. A geológiai értékeken túl a 10 táblával ellátott útvonalon a sajátos gyepek, cserjések és erdık növény-, gomba- és állatvilágát is megismerhetjük. K Kismaros Források, patakok, szigetek A vízvédelmi tanösvényen vezetı-munkáltatófüzet segítségével a Morgó-patak mentén és dunai ártéri erdıben, réten ismerkedhetünk meg a vízfolyások természetes és mesterséges állapotával, élıvilágával, folyamataival. Az égeres, a füzes, a telepített nyaras és a rétek növényvilága mellett kézzelfogható kızettani és állattani élményekben lehet része a látogatónak. A tanösvény körbe ér és közös indítótáblája van a másik kimarosi útvonallal a dunaparti kerékpárút mentén. Szabadon látogatható, szakvezetés igényelhetı ((27) ) 8 Kismaros Kismarosi Barangolások A 300 éve a Dunán érkezı svábok által alapított hangulatos dunakanyari településen rövid, ám tartalmas kultúrtörténeti sétát tehetünk: a templom, az erdei kisvasút, a helytörténeti kiállítás (Falumúzeum), régi parasztház foglalkoztató vezetıfüzet segítségével árulja el titkait minden korosztálynak. A füzet (a település másik tanösvényének füzetével együtt) a táblákkal megjelölt helyeken ingyen átvehetı, ill. honlapról letölthetı (http://matyasfa.uw.hu ). Szakvezetés kérhetı: Néder Katalin, (30) M - N Nagykovácsi Nagy-Szénás tanösvény A túraútvonalon az egész világon csak a Szénások fokozottan védett lejtıin élı apró, sárga virágú pilisi lent lehet sok más védett növény- és állatfaj mellett tanulmányozni. Élıhelye a növény jelentısége miatt Európa Diplomát kapott. A tanösvényen végighaladva többféle orchideafajt (pl. fehér madársisak, vitézkosbor), a csak a Kárpát-medence dolomitlejtıit díszítı Szent István király szegfőjét és szélben hullámzó árvalányhaj-mezıket figyelhetünk meg. A szabadon látogatható 2 km hosszú tanösvény másfél óra alatt bejárható; szakvezetés kérhetı (Karlné Menráth Réka, tel: (30) ). A tanösvény-füzet kapható a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Zöld Pont Irodájában (1021 Budapest, Hővösvölgyi út 52.) és Nagykovácsiban a táblákkal megjelölt helyeken és a LIFE irodában (Pilisszentiván Bányász u. 17.). További információ:

9 9 O Ócsa Selyem-réti tanösvény Az Ócsai Tájvédelmi Körzetben kialakított, vezetıfüzetes, 1,2 km hosszú tanösvény 6 állomása a jellegzetes Duna-Tisza közi homokhátak közötti vizenyıs mélyedés láperdeit (az ócsai Nagy-erdıt) és láprétjeit mutatja be. A gazdag növény- és állatvilággal, vizes élıhelyekkel ismerkedve megtudhatjuk, azt is, miért fontos sok növény- és állatfaj számára az elpusztult, elkorhadt fatörzsek, gallyak jelenléte, vagy hogy milyen káros következménnyel járt az akác betelepítése. Utunk során olyan, a láperdıkre jellemzı fajokat láthatunk, mint a nyári tızike vagy a mocsári teknıs és az is kiderül honnan kapták nevüket a "lábasfák". A tanösvény füzet az Ócsai Tájházban és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Zöld Pont Irodájában (1021 Budapest, Hővösvölgyi út 52.) kapható. További információ és szakvezetés kérhetı: Verbıczi Erika, (30) , Ócsa Tanösvény a Turjánban A Nagy-erdei tanösvénnyel együtt Ócsán található, hasonló céllal kiépült útvonal hossza 1,8 km. A turján a régi népnyelvben ingoványos, vizenyıs, mocsaras területet jelent; a Turján maga is ilyen: a Duna-Tisza közi régi vizivilág egyik utolsó hírmondója. A Tájháztól indulva végigjárhatjuk a lápvidék melletti szántókat, a kiszáradó lápréteket, a magaskórós és zsombékos területeket és közben különleges szépségő talajlakó orchideákat, kornistárnicsos réteket láthatunk. A terület csak elızetes bejelentkezéssel, szakvezetıvel látogatható: Verbıczi Erika, (30) A tanösvény füzet a Tájházban és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Zöld Pont Irodájában (1021 Budapest, Hővösvölgyi út 52.) kapható. További információ:

10 10 P Pilisborosjenı Pilisborosjenıi Kevély-hegyi tanösvény A község kultúrtörténeti és természeti értékeit 10 állomáson mutatja be a tanösvény, mely egy pontján közös a kétkörös ürömi tanösvénnyel. Az útvonal elsısorban geológiai érdekességekre épül, mint például a Teve-szikla, bányák, Mackó-barlang, Nagy-kevélyikıfülke, de botanikai és állattani értékeket is láthatunk (pl. fekete kökörcsin, gyapjas győszővirág). A tanösvény a híres Gárdonyi Géza-regény megfilmesítéséhez használt Egri Vár -romot is felfőzi. Pilisszentiván Jági tanösvény A 3,5 km hosszú útvonalon 6 állomás található, melyen vezetıfüzet segítségével a terület geológiai, állattani, növénytani értékei tanulmányozhatók. A kör alakú tanösvény kiinduló és a végállomása a pilisszentiváni sportpálya parkolójában van. A vezetıfüzet Pilisszentivánon a táblákkal megjelölt helyeken és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Zöld Pont Irodájában (1021 Budapest, Hővösvölgyi út 52.) kapható. További információ és szakvezetés kérhetı: Karlné Menráth Réka, tel: 30/ , Pilisszentiván Nagy-Szénás tanösvény Ld. Nagykovácsi Nagy-Szénás tanösvény Pilisszentkereszt (Pomáz, Csobánka) Szurdok-tanösvény A Pilisszentkereszt, Csobánka és Pomáz határán lévı 1,5 km hosszú hangulatos szurdokvölgyet a Kovácsi (Dera)-patak alakította ki. A terület a Pilis egyik leglátogatottabb kirándulóhelye, mely geológiai szempontból is nagyon érdekes. A patak feletti kis hidakkal, táblákkal kiépített, vezetıfüzettel kiegészített tanösvény része az országos Kéktúra útvonalnak. A közelben parkoló, piknik- és tőzrakási lehetıség is van. R - S Salgótarján Boszorkány-kı Geológiai Tanösvény A Karancs-Medves Tájvédelmi Körzetben kialakított, 13 állomásból álló, kör-vonalvezetéső, 400 m hosszú tanösvény a bı két millió évvel ezelıtt ezen a tájon zajlott bazaltvulkanizmus jelenségeivel ismertet meg: többek között látható itt szép, oszlopos elválású bazalt, vulkáni bomba is. Salgótarján Salgó-hegyi tanösvény Salgó-hegyen álló egykori vár romjaihoz vezetı 2 km hosszú tanösvény hat állomásán növény- és állattani, geológiai, tájképi, ipar- és kultúrtörténeti értékeket mutat be. Salgótarján Szilvás-kıi Geológiai Tanösvény A Boszorkány-kıi tanösvényhez hasonlóan a sárga háromszög jelzéső, 3,5 km hosszú körúton, 12 tábla segítségével elsısorban a hajdani bazaltos vulkanizmus nyomait (lemezes-pados és oszlopos bazaltképzıdmények) tekintheti meg a látogató. A terület érdekessége, hogy a hegytetın lévı bazaltsapka alatt korábban szénbányászat folyt, mely tárói beszakadásával sajátos mikroklímájú mély hasadékok (álbarlangok)), gödrök keletkeztek. Sámsonháza Sámsonházai Geológiai Tanösvény A 3 km hosszú, 12 állomásból álló tanösvény döntıen geológiai értékeket mutat be, de egyes táblákon az itt élı növények és állatok megismeréséhez is segítséget kapunk. A tanösvény a település nyugati határában lévı felhagyott bányaudvarban indul: itt egy különleges rétegvulkán belsejébe kapunk bepillantást, azzal, hogy a bányászat során feltárták a vulkán mőködése során egymásra rakódott andezitláva, tufa- és agglomerátum-rétegeket.

11 11 Somoskı Magyar-bányai Kıpark A Salgótarján-közeli bánya meddıhányóján létrehozott kıparkban 13 nagymérető kıtömböt mutatnak be egy-egy ismertetıtáblán. Többek között medvesi bazalt és bazalttufa, mátrai, jobbágyi andezit, sámsonházai mészkı tekinthetı meg 150 m-en, körbesétálva. Somoskı Somoskıi Kızetpark A túraútvonal egy-egy ága a somoskıi várhoz és a macskalyuki kıbányához vezet (egyik 1,6, másik 2,5 km hosszú). A somoskıi geológiai tanösvény és kızetpark a kıbányászat és kıfeldolgozás történetébe enged betekintést. Mindkettı szabadon látogatható. Somoskı vára, valamint a híres bazaltömlés a határ szlovák oldalán található, de EU-állampolgárok szabadon látogathatják. SZ Szanda - Vár-hegyi Geológiai Tanösvény A 3 km hosszú, földtani tanösvény a helyi védettség alatt álló szandai Vár-hegyet járja körül. A bemutatandó elsısorban geológiai értékek megismerésében tájékoztatótáblák segítenek. A korábbi bányászat feltárásai révén az andezit különféle formáit lehet tanulmányozni, például oszlopos elválású andezitfalat, a vulkán kürtıjébıl kirepült, héjjasszerkezető lávabombákat, a jégkorszaki fagy által szétaprózott kıtörmelékbıl álló kıtengert. A Vár-hegy keleti csúcsán álló Szandavár romjairól gyönyörő kilátás nyílik nem csak a közvetlen környékre, hanem a Mátrára, a Börzsönyre is. Szendehely-Katalinpuszta/Vác Gyadai Tanösvény Ld. Vác Gyadai Tanösvény Szentendre Bükkös-patak-tanösvény (Bükk-ös-vény) A patak és a patakmente élıvilágát, kultúrtörténeti érdekességeit bemutató tanösvény Szentendre belvárosából, a dunai torkolattól indul és utcákon, kerékpárúton, erdıben haladva ér el egy hajdani kıbányát. Többek között éger-ligeterdı, halak, madarak, szép épített és természeti környezet és tíz tanösvénytábla várja a látogatókat. Szabadon látogatható, szakvezetés igényelhetı (70/ ). Szentendre Püspökmajor-tanösvény A tanösvény egyik érdekessége, hogy egy panellakótelep közepérıl indul egy hajdani gyümölcsösben álló kúriától. A lakótelep és környéke szerb püspökségi major volt szántókkal, szılıkkel, gyümölcsösökkel, melyek beépültek, vagy visszavadulva helyi és nemzetközi jelentıségő élıhelyekké váltak. Elsısorban kosboros-árvalányhajas szárazgyepek, molyhos tölgyesek, egy vízmosás, forrás, erdısült gyümölcsösök, szép kilátás várja a látogatókat, de kultúrtörténeti emlékek, a híres szentendrei rózsa néhány töve és egy régi gyümölcsfajtákat megırzı kert is sok megismerni valót kínál. Szakvezetés kérhetı: Dukay Krisztina Nóra, (30)

12 12 Szentendre Sztelin-tanösvény A szentendrei Pap-szigettıl a duna-parti ártéri erdıben, kerékpárút mentén vezet a Sztelin-patak völgye mellett a hegyek belseje felé a néhány km hosszú útvonal. Látható itt ártéri puhafás erı, bokorfüzes, árvalányhajas gyepek, kosborok, sziklakibukkanások, barlangok, és gyönyörő kilátás a Kada-csúcsról, mely májusban különleges virágszınyeggel várja a látogatókat. Egyenlıre turistajelzéssel és két táblával jelzett útvonal. Szigetszentmiklós Szigetszenmiklósi úszólápok tanösvény A régi hajóállomásnál lévı tanösvény egy különleges világba vezeti el a látogatót: A Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág kiemelkedı jelentıségő természeti értékei az itteni úszólápos terület, mely kiterjedése alapján Európában a második legnagyobb a franciaországi Rhône-delta úszólápja után! A nád, sás és gyékény gyökerével átszıtt növényi törmelékszigetek némelyike szabadon vándorol a mederben, rajtuk sok lápi növény és számos madárfaj talál menedéket. Szokolya-Királyrét Bajdázó-tavi tanösvény Az ismert börzsönyi turisztikai célpont és nemzeti parki oktatóközpont közelében lévı mesterséges vizes élıhelyet mutatja be elsısorban a tanösvény. T Tápiógyörgye Bíbic tanösvény A téglagyár egykori gödreiben kialakított tavak mellett álló madármegfigyelı toronytól indul a mintegy 5 km hosszú túraútvonal, amely gyalogosan, kerékpárral, vagy akár lovaskocsin is bejárható. Öt állomásán a tavak, szántók, szikesek, vízfolyások és a települések élıvilágával ismerkedhetnek meg a vendégek. Az útvonal érinti a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzethez tartozó Gulya-gyepet, ahol nyár végérıl a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság szürkemarha gulyája legel. Információ: Polgármesteri Hivatal, 2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1., 53/ , Tápiógyörgye Fülemüle tanösvény A Tápiógyörgye központjában lévı strandkertben került kialakításra a Fülemüle tanösvény, amely a gyakorlati madárvédelem eszközeivel, illetve a természetbarát gazdálkodás alapjaival ismerteti meg a látogatókat. Több tucat madárodú, illetve négy színes tabló teszi látványossá a tanösvényt. A strandkertben üzemel ezen kívül az Önkormányzat által létrehozott Bíbicfészek Erdei Iskola is. Információ: Polgármesteri Hivatal, 2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1., 53/ ,

13 13 Tápióság Gólyahír tanösvény A tanösvény az öreg fák alkotta iskolakertbıl indul, majd közel 7 kilométeren keresztül mutatja be a település épített és természeti értékeit. Olyan különlegességeket láthatunk, mint a bronzkori Földváron tenyészı ritka lösznövények, az Ófalu kanyargós, régi házakkal kísért utcái, vagy az Alsó-Tápió kristálytiszta vize. A tanösvényrıl színes fényképekkel illusztrált kísérıfüzet is készült, ezen kívül minden állomáson nagymérető színes tablók láthatók. Kísérıfüzet kapható hétköznap az iskola titkárságán (29/ ), túravezetés igényelhetı: Tápió Közalapítvány, 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 19/G, 30/ , Tápiószele Fehér gólya tanösvény A tanösvény a Tápió partján álló Néprajzi Háztól indul és a tıle 2 km-re elterülı horgásztónál fejezıdik be. A számozott oszlopokkal jelölt és kísérıfüzettel is rendelkezı tanösvény a Tápió földrajzi jellegzetességeit, az itt elıforduló hazai és idegenhonos halfajokat, a környezı területeken elıforduló ragadozó madarakat mutatja be. A korábban elıforduló rongálásokat megelızendı az egyes állomásokhoz tartozó tablókat a Néprajzi Ház udvarán lehet megtekinteni. Információ: Blaskovich Múzeum, 2766 Tápiószele, Múzeum u. 13., 53/ , Kísérıfüzet kapható és túravezetés igényelhetı: Tápió Közalapítvány, 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 19/G, 30/ , Tápiószele Botanikai tanösvény Hazánk egyik legszebb kúriamúzeuma a Tápiószele központjához közel található Blaskovich Múzeum. Az ódon épületet idıs fákból álló kert veszi körül, melynek értékeit egy öt állomásból álló tanösvény mutatja be. A színes tablókon a fák növekedésérıl, belsı szerkezetükrıl, az itt élı madarak fészkeirıl tudhatunk meg érdekességeket. Az egyes állomásokon ezen kívül különbözı fákból készített fakorongokat, madárfészkeket, illetve egy valódi, harkály által készített odút is láthatunk. A parkban álló fákat külön fajtáblák mutatják be. Információ és kísérı füzet: Blaskovich Múzeum, 2766 Tápiószele, Múzeum u. 13., 53/ ,

14 14 Tápiószentmárton Nıszirom tanösvény A tanösvény a Tápió-vidékre jellemzı homokbuckák, illetve láprétek élıvilágát mutatja be egy 700 méteres séta keretében. A tanösvény öt állomást tartalmaz, amelyek az élıhelyek és a jellemzı fajok leírásán kívül a környezı táj történetét is bemutatják. Az útvonal térképét a 311-es út mellett elhelyezett elsı táblán láthatjuk, ezen kívül lila színő, fákra festett jelzések mutatják az útirányt. Kísérıfüzet kapható: Tápió Közalapítvány, 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 19/G, illetve a Vízparti Élet Háza Oktatóközpontban, 2765 Farmos, Árpád u. 2/a. Túravezetés igényelhetı: Tápió Közalapítvány 30/ , Tápiószentmárton-Farmos - Hajta Természetismereti Túra A számozott karókkal jelölt és vezetı füzettel rendelkezı mintegy 8 kilométeres túra a Hajta-patak menti élıhelyeket mutatja be. Az érdeklıdık a kisvízfolyások, szántók, mocsarak, szikesek, homokpuszták és akácosok élıvilágával ismerkedhetnek meg. A túra különlegessége, hogy három önállóan is megtekinthetı, színes táblákkal jelölt tanösvényt is felfőz az útvonalára. Ezek a tápiószentmártoni Nıszirom, a farmosi Kékbegy és a Sóvirág tanösvények. Kísérıfüzet kapható: Tápió Közalapítvány, 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 19/G, illetve a Vízparti Élet Háza Oktatóközpontban, 2765 Farmos, Árpád u. 2/a. Túravezetés igényelhetı: Tápió Közalapítvány 30/ , Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet 30/ , U Üröm Ürömi Tanösvény Északi útvonal Üröm Ürömi Tanösvény Déli útvonal Üröm természeti értékekeit és történelmi emlékeit két, piros "T" jelzéssel és táblákkal jelölt túraútvonalon tanulmányozhatjuk. Mindkét útvonal a Templom térrıl indul és a környék számos geológiai, növény- és állattani értékét főzi fel. Az egyes, táblás állomások önmagukban is megtekinthetıek, ill. a túra bármely állomásról indítható.

15 15 V Vác/Szendehely-Katalinpuszta Gyadai Tanösvény A változatos természeti környezetben kialakított, néhány kilométer hosszú útvonal mentén az ember és a természet egymásra hatását, együttélését bemutató színes táblák, valamint kiépített pallósor és pihenıhelyek várják a látogatókat. A tanösvény témáját tekintve minden résztvevıhöz, de elsısorban a laikus természetjárókhoz szól. Kialakítása lehetıvé teszi mind iskolás csoportok, mind kiránduló családok számára az élvezetes ismeretszerzést. A tanösvény az ember és természet együttélését úgy szemlélteti, hogy egy-egy téma (pl. a kaszálórét, az erdei nagyvadak, vagy éppen a kızetek) bemutatása során együtt szerepelnek a táji (természeti) értékek és az ahhoz köthetı emberi hatások. Vác Váci Ártéri Tanösvény Vác déli részén található Váci Ártéri Tanösvény látogatása során megismerkedhetünk az édesvízi élıvilág egyik meghatározó élıhely együttesével. A tanösvény 510 m hosszú korláttal ellátott, fából készült, talajszint fölé emelt ösvény. Az egyébként nehezen megközelíthetı dzsungel-szerő ártéri erdı, szakvezetıvel történı végigjárásával minden korosztálynak felejthetetlen élményt nyújt. A területen élı több mint száz madárfajból leggyakoribbak a különbözı récék, harkályok, a jégmadár, a szürke gém, mely utóbbiak halfogási képességeirıl a csendes látogató akár minden nap meggyızıdhet. A természetes élıhelyükön megfigyelhetı állat- és növényfajok mellett a látogatók megismerkednek a terület kialakulásával, az itt végzett környezetvédelmi-fenntartási munkákkal. Az elhangzottakhoz kapcsolódó feladatlap is igényelhetı, valamint határozólapok ill. vezetıfüzet vásárolható. További információ: Göncöl Alapítvány 2600 Vác, Ilona u. 3., Tel.: ; , Vácrátót Vácrátóti Botanikus Kert A Budapesttıl 30 km-re, a Szıd-Rákos-patak völgyében, Vác és Gödöllı között elhelyezkedı, romantikus tájképi kertben van hazánk leggazdagabb tudományos élınövény győjteménye. A kopár homokbuckákon 180 éve kialakított, mőemlékés természetvédelem alatt álló kert idıs, óriási fáival, tagoltságával, patakkal, zuhogókkal, tavakkal, mőrommal és vízimalommal minden évszakban lebilincselı esztétikai élvezetet nyújt 27 hektáron. A világ minden tájáról származó, több mint növényfaj- és fajta 4 fı győjteményben kerül bemutatásra. Ezek: a fákat és cserjéket magába foglaló dendrológiai győjtemény, a melegégövi növények üvegházi győjteménye, a rendszertani győjtemény, amely 2500 virágos növényfajjal szemlélteti a növényvilág gazdagságát, és a sziklakerti és évelı győjtemény. A változatos élıhely miatt a kert élıvilága is igen gazdag. A fészkelı madárfajok száma 62, a tavakban 22 halfaj él, 73 puhatestő állatfaj talált itt otthonra. Egynyári növénybemutatókkal, több kilométer hosszú hangulatos sétautakkal, muskátli és rózsa fajtabemutatóval és a természet sok-sok apró csodájával egész évben várjuk a tanulni, kikapcsolódni és kirándulni vágyó kedves vendégeinket. A kert a kora tavaszi vadvirágok nyílásától a pompás ıszi lombszínezıdésig mindig más arcát mutatja. Az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete 2007 áprilisában nyitotta meg látogatóközpontját, a Berkenyeházat. A kiállítás célja, hogy bemutassa a növényvilág sokféleségét, szépségét és a növények életünkben játszott elengedhetetlen szerepét. A kiállítás felhívja a figyelmet azokra a veszélyekre, melyeket az emberiség gyarapodása és életmódja vált ki, és

16 16 bemutatja az ezzel kapcsolatos kutatásokat. A kiállítás hozzájárul az ember és a természeti környezet kapcsolatának jobb megértéséhez, támpontokat ad a környezettudatos cselekvésre. A Berkenyeház minden korcsoportnak kínál érdekességeket. Nyitva tartás: Botanikus kert Április 1. - október 31-ig: naponta 8-18 óráig November 1 március 31-ig: naponta 8 16 óráig Üvegház Április 1. - október 31-ig: naponta 8-16 óráig (Hétfın zárva) Berkenyeház Április 1. - október 31-ig: naponta óráig (Hétfın zárva) Téli idıszakban elıre bejelentett csoportokat fogad, vagy rendezvények alatt tart nyitva. Elérhetıségünk: 2163 Vácrátót, Alkotmány u tel.: (28) , fax.: (28) Veresegyház Veresegyházi tavak tanösvény A Szıdrákos-patakon duzzasztott három veresegyházi tó közül a legalsó Malom-tó élıvilága és kultúrtörténete a legérdekesebb, de a két másik tó mentén is változatos látnivalók várják a látogatót: például nyílt és zárt homoki gyepek, orchideák, nedves rétek, sásosok, füzesek, vidrajárta tóparti nádasok. A Malom-tavat évszázadokkal ezelıtt hozták létre: az akkor lápréten duzzasztott tó számos különleges lápi növény élıhelye maradt, sıt a tóban úszólápok is kialakultak. A tó a lápoknak megfelelıen tiszta vízében évszázadokon át fürödtek az emberek; a település fejlıdésében, terjeszkedésében az üdülésnek nagy jelentısége volt. A tanösvény indítótáblája a tófürdı bejáratánál található. Vezetıfüzet és szakvezetés (Tatár Sándor, (1) ) segíti a területtel való ismerkedést. Visegrád Áprily-völgyi Rege-Termı Tanösvény A 2005-ig zárt vadaskert megnyitásával jött létre a tanösvény, melyen végighaladva vízesések, búvópatakok, magas sziklák, mély szakadékok tárulnak a látogató szeme elé. Táblák, vezetıfüzet és mesekönyv segíti a túrázót. Visegrád Kisvillámi Vadvirágos Tanösvény

17 17 A tanösvény a Kirándulóközpont ritkán látogatott területén a Visegrádi-hegységre jellemzı védett természeti értékek világába kalauzol; a 14 állomással jelzett útvonalról ezért sem szabad letérni. Az ismeretszerzést vezetıfüzet segíti. Visegrád Mogyoróhegyi Természetismereti Tanösvény A visegrádi Vár-hegy oldalában 10 állomáson ismerhetjük meg az erdı, a rét élıvilágát, vadvilágát, az erdı szerepét az ember, az élıvilág életében. A tanösvényhez kapcsolódó vezetıfüzet az Erdei Mővelıdés Házában vásárolható meg. Visegrád Nagyvillámi Erdészeti Tanösvény A visegrádi Nagy-Villám hegy északi oldalán az Erdei Mővelıdés Háza közelében található e különleges tanösvény indító táblája. Az épületben kiállítás, az erdei tanösvényen itt vásárolható vezetıfüzet segítségével mélyedhet el a látogató a Visegrádon folyó erdészeti és természetvédelmi tevékenységekkel, növényritkaságokkal. A tanösvény 10 állomása körré záródik. Visegrád Visegrádi Füvészkert A Visegrádról akár gyalog is megközelíthetı győjteményes kert elızetes bejelentkezéssel ((26) ) látogatható. Botanikai értékeit táblák mutatják be. Z Zebegény Napraforgó tanösvény Nincs adat.

I A M Â N I N A R O U K R A J S K J A V E S L O V A T H R H E I R R T E Ö S S L O V É N

I A M Â N I N A R O U K R A J S K J A V E S L O V A T H R H E I R R T E Ö S S L O V É N Nemzeti parkok N I A M Â N I N A U K R A J R O O i CRNA GORA S K SRBIJA V E S L O A S K V A T H R H C E I R R T E Ö S I S L O V É N J A 3 Útbaigazító És befejezésül néhány kérés. A látogatás során tartsák

Részletesebben

Vendégváró Tápió-vidék

Vendégváró Tápió-vidék ELÕSZÓ A Budapesttõl alig 40 km-re fekvõ Tápió-vidék a közép-magyarországi régió legizgalmasabb, de ugyanakkor legkevésbé felfedezett tájai közé tartozik. A fõ közlekedési útvonalakból kiesve a Gödöllõi-dombság

Részletesebben

Zöld utakon Magyarországon

Zöld utakon Magyarországon MInden élménnyel több leszel w w w. n e m z e t i p a r k. g o v. h u itthon.hu Szívedhez legközelebb: irány a természet! Zöld utakon Magyarországon Rendezvényajánló 2013 Mikor? Mit? Hol? január 25. Holdfény

Részletesebben

Élmény? Természetesen! Vendégváró nemzeti parkok. www.nemzetipark.gov.hu

Élmény? Természetesen! Vendégváró nemzeti parkok. www.nemzetipark.gov.hu Élmény? Természetesen! Vendégváró nemzeti parkok Rendezvényajánló 2010 Mikor? Hol? Mit? április 10. Apajpuszta (Kiskunsági NP) Túzokdürgés április 22., 24. és 25. május 29. május 22 23. június 11 13. június

Részletesebben

A KISKUNSÁGI NEMZETI PARK

A KISKUNSÁGI NEMZETI PARK A KISKUNSÁGI NEMZETI PARK A Kiskunsági Nemzeti Parkot 1975-ben alapították. Ma a nemzeti park igazgatósága kilenc különálló nemzeti parki egység, két tájvédelmi körzet és tizenhét természetvédelmi terület

Részletesebben

w w w. i t t h o n. h u www.nemzetipark.gov.hu

w w w. i t t h o n. h u www.nemzetipark.gov.hu www.nemzetipark.gov.hu w w w. i t t h o n. h u Rendezvényajánló 2011 Mikor? Hol? Mit? március 12. április 3. április 17., 20., 22. és 23. május 22. május 28. június 17 18. június 20 26. június 18. június

Részletesebben

Nemzeti Parkok. www.nemzetipark.gov.hu. Őrségi NP. Fertő-Hanság NP Balaton-felvidéki NP. Duna-Dráva NP. Kiskunsági NP. Duna-Ipoly NP.

Nemzeti Parkok. www.nemzetipark.gov.hu. Őrségi NP. Fertő-Hanság NP Balaton-felvidéki NP. Duna-Dráva NP. Kiskunsági NP. Duna-Ipoly NP. Fertő-Hanság NP Balaton-felvidéki NP Őrségi NP Duna-Dráva NP Duna-Ipoly NP Kiskunsági NP Aggteleki NP Bükki NP Hortobágyi NP Körös-Maros NP www.nemzetipark.gov.hu Észak-Magyarország Tisza-tó Észak-Alföld

Részletesebben

ERDEI ISKOLÁINK PROGRAMOK SZÁLLÁSHELYEK

ERDEI ISKOLÁINK PROGRAMOK SZÁLLÁSHELYEK ERDEI ISKOLÁINK PROGRAMOK SZÁLLÁSHELYEK 2004 Kiadványunkat szeretett barátunk, Lehoczky János emlékére ajánljuk Vándorló gondolat Mi, terepen járó emberek igazán tudjuk, hogy milyen csábereje van egyegy

Részletesebben

CINCÉR. Leégett az Ócsai Madárvárta épülete. Új barlangot fedeztek fel a Gellért-hegyen. 2007 Tavasz A DUNA IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG HÍRLEVELE

CINCÉR. Leégett az Ócsai Madárvárta épülete. Új barlangot fedeztek fel a Gellért-hegyen. 2007 Tavasz A DUNA IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG HÍRLEVELE CINCÉR A DUNA IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG HÍRLEVELE Leégett az Ócsai Madárvárta épülete Új barlangot fedeztek fel a Gellért-hegyen 3. évfolyam 1. szám 110 éve ismerjük a pilisi lent 2007 Tavasz TARTALOM

Részletesebben

VÉRTESI NATÚRPARK ALAPÍTÓ DOKUMENTUMA

VÉRTESI NATÚRPARK ALAPÍTÓ DOKUMENTUMA ALAPÍTÓ DOKUMENTUMA 2005. MÁRCIUS PRO VÉRTES KÖZALAPÍTVÁNY KÉSZÍTETTÉK FEKETÉNÉ SZABÓ ERZSÉBET (PRO VÉRTES KÖZALAPÍTVÁNY) KARSA DÓRA (PRO VÉRTES KÖZALAPÍTVÁNY) KLÉBERT ANTAL (PRO VÉRTES KÖZALAPÍTVÁNY)

Részletesebben

Budapest. Közép-Dunavidék. Kistérségei

Budapest. Közép-Dunavidék. Kistérségei Budapest Közép-Dunavidék Kistérségei www.itthon.hu Itthon otthon van Erdő Etyek-Budai borvidék Kunsági borvidék Nemzeti Park Régióhatár Autópálya Vasút Komp Tourinform Iroda Kastély Vár Várrom Múzeum Gyógy/termál/wellness

Részletesebben

CINCÉR. Természetvédelem az Ipoly-völgyben. 2009 Tavasz A DUNA IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG HÍRLEVELE. 5. évfolyam 1. szám

CINCÉR. Természetvédelem az Ipoly-völgyben. 2009 Tavasz A DUNA IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG HÍRLEVELE. 5. évfolyam 1. szám CINCÉR A DUNA IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG HÍRLEVELE 5. évfolyam 1. szám Természetvédelem az Ipoly-völgyben 2009 Tavasz TARTALOM ÚGY GONDOLOM Egy felértékelõdõ erõforrás: a szakmai partnerség..............

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS LOCAL AGENDA 21

LAJOSMIZSE VÁROS LOCAL AGENDA 21 LAJOSMIZSE VÁROS LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlıdés Helyi Programja 2013. február Készítette: Lajosmizse Város Önkormányzatának megbízásából Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Intézményirányító-és

Részletesebben

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele 2010. december AKTUÁLIS HÍREINK. Erdıkezelés Töröcskén. Szemétgyőjtés a Kelet-Mecsekben

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele 2010. december AKTUÁLIS HÍREINK. Erdıkezelés Töröcskén. Szemétgyőjtés a Kelet-Mecsekben A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele 2010. december AKTUÁLIS HÍREINK Erdıkezelés Töröcskén A Zselici Tájvédelmi Körzetben elhelyezkedı, az igazgatóság vagyonkezelésében lévı töröcskei erdıben

Részletesebben

Németh Imre TUTI TIPP. a természetbe. Természetismereti túrák Budapest védett területein. Budapesti Természetbarát Sportszövetség

Németh Imre TUTI TIPP. a természetbe. Természetismereti túrák Budapest védett területein. Budapesti Természetbarát Sportszövetség Németh Imre 10 TUTI TIPP a természetbe Természetismereti túrák Budapest védett területein Budapesti Természetbarát Sportszövetség Tartalomjegyzék Copyright Németh Imre, 2012 Kézirat lezárva: 2012. december

Részletesebben

Ürge tanösvény Paks, Ürge-mezı

Ürge tanösvény Paks, Ürge-mezı Ürge tanösvény Paks, Ürge-mezı Tanuljunk a természetben! Kirándulásra hívjuk az iskolásokat, turistákat, családokat, természetbarátokat tanösvényünkre, a Dél-Mezıföld egyik utolsó homokpuszta vidékére,

Részletesebben

A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG, BIODIVERZITÁS VÉDELMÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A MAGYARORSZÁGI TELEPÜLÉSEKEN

A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG, BIODIVERZITÁS VÉDELMÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A MAGYARORSZÁGI TELEPÜLÉSEKEN A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG, BIODIVERZITÁS VÉDELMÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A MAGYARORSZÁGI TELEPÜLÉSEKEN 2011 Áttekintés A RÉSZTVEVÔ TELEPÜLÉSEK Hét Miskolc Tokaj Sopron Kunsziget Gönyû Tata Tatabánya Zsámbék Budaörs

Részletesebben

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2011. MÓRAHALOM II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2012-2018.

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2011. MÓRAHALOM II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2012-2018. MÓRAHALOM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2011. MÓRAHALOM II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2012-2018. ÉVEKRE Készítette: ENV-INFO KFT. Szeged 1. oldal, összesen: 100 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Dr. Kárász Imre TERMÉSZETVÉDELEM ÉS ÖKOTURIZMUS

Dr. Kárász Imre TERMÉSZETVÉDELEM ÉS ÖKOTURIZMUS KÖRNYEZETTAN SZAKKÉPZÉS 1 Dr. Kárász Imre TERMÉSZETVÉDELEM ÉS ÖKOTURIZMUS OKTATÁSI SEGÉDANYAG ESZTERHÁZY KÁROLY FİISKOLA KÖRNYEZETTUDOMÁNYI TANSZÉK EGER, 2006. OKTATÁSI SEGÉDANYAGOK A KÖRNYEZETTAN SZAKKÉPZÉSHEZ

Részletesebben

PUSZTAI BARANGOLÁSOK

PUSZTAI BARANGOLÁSOK kigyo_layout 1 2010.03.10. 6:08 Page 1 PUSZTAI BARANGOLÁSOK A Pannon régió pusztáinak természeti és kulturális értékei A Kék vércse védelme a Pannon régióban című LIFE Nature projekt területeinek bemutatása

Részletesebben

GYALOGOS TERMÉSZETJÁRÓK XV. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA

GYALOGOS TERMÉSZETJÁRÓK XV. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA GYALOGOS TERMÉSZETJÁRÓK XV. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA HATÁRON ÁT - HATÁROK NÉLKÜL SALGÓTARJÁN, TÓSTRAND 2008. MÁJUS 9 12. Aki csak egyszer is átöleli szemsugarával a Karancs-Medves vulkáni kúpokkal ékesített

Részletesebben

Tanösvények és bemutatóhelyek a Tápió-vidéken. Útikalauz kirándulások, erdei iskolai programok szervezéséhez

Tanösvények és bemutatóhelyek a Tápió-vidéken. Útikalauz kirándulások, erdei iskolai programok szervezéséhez Tanösvények és bemutatóhelyek a Tápió-vidéken Útikalauz kirándulások, erdei iskolai programok szervezéséhez Elôszó Vízparti Élet Háza Természetvédelmi Oktatóközpont Farmos, Árpád u. 2/A; Tel.: 30/336-8029

Részletesebben

Cincér. A Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele 9. évfolyam 2. szám 2013. Nyár

Cincér. A Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele 9. évfolyam 2. szám 2013. Nyár Cincér A Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele 9. évfolyam 2. szám 2013. Nyár TARTALOM 1 2 3 4-5 ÚGY GONDOLOM... AJÁNLÓ Zöld eseményeink LÁTOGASSON EL! A Velencei-tóhoz AKTUÁLIS Építve védünk 6

Részletesebben

Köszöntjük az erdészeti erdei iskolák világában! Az erdészek szerepe az erdei iskola mozgalomban

Köszöntjük az erdészeti erdei iskolák világában! Az erdészek szerepe az erdei iskola mozgalomban Köszöntjük az erdészeti erdei iskolák világában! ERDÉSZETI ERDEI SZAKOSZTÁLY 1996 ISKOLA Az erdõ a világ egyetlen olyan könyvtára, amely már akkor is tudáshoz juttat, ha csendben vagy, és nyitott szemmel

Részletesebben

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele 2013. szeptember

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele 2013. szeptember A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele 2013. szeptember HÍREK Az Év ökoturisztikai létesítménye A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság által működtetett kölkedi Fehér Gólya Múzeum 2. helyezést

Részletesebben

dél-balaton TájeGyséG

dél-balaton TájeGyséG dél-balaton TájeGyséG Könyvünkben e kifejezés alatt vontuk össze a tó déli partvidékén fekvő, természeti és kultúrtörténeti értékekben gazdag, részben turistautakkal is érintett helyszíneket. Jobb híján

Részletesebben

Szakmai záróbeszámoló az OTKA T/F 042771. számú kutatási pályázathoz a 2003-2007 között elvégzett munkáról

Szakmai záróbeszámoló az OTKA T/F 042771. számú kutatási pályázathoz a 2003-2007 között elvégzett munkáról Szakmai záróbeszámoló az OTKA T/F 042771. számú kutatási pályázathoz a 2003-2007 között elvégzett munkáról Készült az OTKA IRODA részére 1093 BUDAPEST Czuczor u. 10. Téma: AZ IDEGENFORGALOM FEJLESZTÉSÉNEK

Részletesebben

ŐRSÉGI NEMZETI PARK NEMZETI PARKI PROGRAMOK ÉS TERMÉKEK 2015. NEMZETI PARKI PROGRAMOK ÉS TERMÉKEK 2015. 1

ŐRSÉGI NEMZETI PARK NEMZETI PARKI PROGRAMOK ÉS TERMÉKEK 2015. NEMZETI PARKI PROGRAMOK ÉS TERMÉKEK 2015. 1 ŐRSÉGI NEMZETI PARK NEMZETI PARKI PROGRAMOK ÉS TERMÉKEK 2015. NEMZETI PARKI PROGRAMOK ÉS TERMÉKEK 2015. 1 Kedves Látogató! Szeretettel köszöntjük az Őrállók földjén, ebben a csodálatos őrségi, rábavidéki

Részletesebben

16. Bikk-Makk Erdészeti Erdei Iskola

16. Bikk-Makk Erdészeti Erdei Iskola 16. Bikk-Makk Erdészeti Erdei Iskola Észak-Magyarország (Bükk-hegység) 3559 Répáshuta Üzemeltetõ: Északerdõ Zrt. Répáshutai Erdészet Szállásfoglalás: 3559 Répáshuta, Herman O. u. 44. Tel./Fax:46/ 390-176

Részletesebben

A VÉRTESI NATÚRPARK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A VÉRTESI NATÚRPARK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A VÉRTESI NATÚRPARK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2007. március Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány 1 A Vértesi Natúrpark fejlesztési programja 2007 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 ELİZMÉNYEK... 5 A VÉRTESI

Részletesebben