Nemzeti Közszolgálati Egyetem Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia (2014. tavasz) REZÜMÉKÖTET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzeti Közszolgálati Egyetem Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia (2014. tavasz) REZÜMÉKÖTET"

Átírás

1 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia (2014. tavasz) REZÜMÉKÖTET A.indd :45:42

2 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia (2014. tavasz) REZÜMÉKÖTET Rendészettudományi Kar április 2. Közigazgatás-tudományi Kar április 24. Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar május 22. A.indd :45:43

3 Szerkesztő: Dr. Németh András százados A kiadvány a Nemzeti Tehetség Program támogatásával készült A közszolgálat ifjú tehetségei című tehetséggondozó program keretében. ISBN Kiadja: NKE Szolgáltató Kft. Felelős kiadó: Hegyesi József ügyvezető igazgató Nyomdai munkák: NKE Szolgáltató Kft. A.indd :45:44

4 Tartalom TAGOZATOK / SECTIONS Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Általános műszaki tagozat Division of general engineering Biztonságpolitika tagozat Division of security policy Hadművészet tagozat Division of military art Hadtörténelem tagozat Division of military history Híradó-informatika tagozat Division of signals and IT Iparbiztonság tagozat Division of industrial security Katasztrófaműveleti tagozat Division of disaster relief Logisztika pénzügy tagozat Division of logistics and finance Repülő-alkalmazás tagozat Division of air force operations Repülő-műszaki tagozat Division of air force Tűzvédelmi és mentésirányítási tagozat Division of fire protection and rescue coordination Közigazgatás-tudományi Kar Közigazgatás-tudományi Kar Faculty of Public Administration Rendészettudományi Kar Büntetőeljárásjogi és Közigazgatási Büntetőjogi Tagozat Section of Criminal Procedure Law and Public Administration Criminal Law Büntetőjogi és Kriminológiai Tagozat Section of Criminal Law Határrendészeti és Migrációs Tagozat Section of Border policing and Migration Közlekedésrendészeti Tagozat Section of Traffic Policing Kriminálpszichológia Tagozat Section of Criminal Psychology Társadalomtudományi Tagozat Section of Social Sciences Vegyes Tagozat Mixed Section A.indd :45:44

5 Általános műszaki tagozat Division of general engineering Bobák Sándor főtörzsőrmester Göblyös Bence Kiss Levente Ferenc honvéd tisztjelölt Szegedi Péter honvéd tisztjelölt Zsótér Sándor honvéd tisztjelölt Improvizált antenna megoldások alkalmazása a Magyar Honvédség feladatai során Application of improvised antennas in the Hungarian Defence Forces Állati erő alkalmazása a hadviselés történetében, a jövő lehetőségei Application of animal power in the military history and the prospects of the future Magyar Honvédségben rendszeresített tűzszerész eszközök és azok lehetséges fejlesztési irányai Standard EOD equipment in the Hungarian Defence Forces and the possible paths of future development Beléptető rendszerek biztonságának vizsgálata Examination of the security of access control systems A HMMWV 1165 A1B3 típusú harcjármű 1-4. technikai kiszolgálási feladatainak kidolgozása The Creating of Technical Maintenance Procedures of the HMMWV 1165 A1B3 Type Military Vehicle A.indd :45:44

6 8 ÁLTALÁNOS MŰSZAKI TAGOZAT BOBÁK SÁNDOR főtörzsőrmester Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Agrártudományi intézet Fizika szak Konzulens: Károly Krisztián főhadnagy, informatikai tiszt IMPROVIZÁLT ANTENNA MEGOLDÁSOK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG FELADATAI SORÁN A híradás a katonai alegységek, csapatok nélkülözhetetlen eleme. A technika fejlődésével párhuzamosan a katonák ismereteinek szoros összhangban kell állnia. Az oktatásokra, felkészítésekre nagy hangsúlyt kell fektetni annak érdekében, hogy megfelelő legyen a feladat végrehajtása ugyanúgy béke, mint háborús területeken. A működés alapvető feltételeit nem biztosító híradás akár értelmetlen emberáldozatokba kerülhet békeművelet, gyakorlat vagy háború esetén. Harci körülmények között a katonák gyakran szembesülhetnek olyan helyzetekkel, amikor a kommunikáció megszakad az antenna meghibásodása (törés, szakadás) miatt. Az ilyen helyzetek kezelésére ún. improvizált antenna megoldásokat alkalmazhatnak az össze köttetés helyreállítására. Műveleti területeken megfelelő háttértudással ezek az eszközök könnyedén elkészíthetőek. Sajnos jelenleg ezen ismeretek még nincsenek integrálva a Magyar Honvédség híradó kiképzési tematikájába, pedig létfontosságú mind háborúban, mind missziós területen. Egy általam kidolgozott rendszer szerint, az eddigi rádióismeretre alapozva elméleti, illetve gyakorlati foglalkozásokon elsajátítható az improvizált antennák készítése. A.indd :45:44

7 DIVISION OF GENERAL ENGINEERING 9 SFC SÁNDOR BOBÁK College of Nyíregyháza Institute of Agricultural Science and Technology, Physics Supervisor: 1LT Krisztián Károly IT Officer APPLICATION OF IMPROVISED ANTENNAS IN THE HUNGARIAN DEFENCE FORCES Messaging and telecommunicating are essential tools for military subunits and troops. Soldiers must be familiar with the technological advances. Great emphasis should be put on courses and trainings so that tasks can be carried out adequately not only in peaceful but in war areas as well. Messages that lack the basic conditions of operation can cost many lives in case of practice, war or peacekeeping missions. Soldiers can often meet situations in which communication is disconnected because the CNR s (combat net radio) antenna gets lost. The best way to clear up the problem is to build up an improvised antenna. Soldiers can build an emergency antenna easily with the adequate knowledge. Nowadays the Training Program of the Hungarian Defence Forces does not contain the field of improvised antennae. This knowledge is very important on the battlefield and also during peacekeeping missions. I have made a training program to clear up this black hole in our training system. My training schedule contains 2 theoretical and 3 practical lessons. I have studied the US Army s SOPs and FMs, and in my opinion the HDF has to improve its signal training system. In my essay I write about the applicable improvised antennas, that soldiers can build and use with easy. A.indd :45:44

8 10 ÁLTALÁNOS MŰSZAKI TAGOZAT GÖBLYÖS BENCE Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai vezetői szak, BSc, 2. félév Konzulens: Dr. Kaiser Ferenc, egyetemi docens ÁLLATI ERŐ ALKALMAZÁSA A HADVISELÉS TÖRTÉNETÉBEN, A JÖVŐ LEHETŐSÉGEI Amikor a háború vagy a harc szavakat halljuk, akkor többségünk elképzel egy csatateret, ahol katonák ezrei harcolnak, esetleg dübörgő harckocsikat, vagy elképesztő manővereket végrehajtó repülőeszközöket vizionálunk. Ezzel alapjában véve nincs is nagy baj. Dolgozatomban azonban be kívánom mutatni azokat az élőlényeket, akik nélkül elképzelhetetlen lett volna a történelem háborúiban egyes logisztikai problémák megoldása, amely hatalmas terheket vett le a legénység válláról, vagy éppen harcukat vívták meg rajtuk a katonák, esetleg rájuk bíztak önálló híradó, illetve felderítői feladatokat, illetve egyéb területeken segédkeztek, aminek egyedül a parancsnoki kreativitás szabhatott határt. Szó lesz a lovak bevonására a harci tevékenységbe, megemlékezem Hannibál elefántjairól, római disznókról, az első világháborús zseblámpáról, a nagy szentjánosbogárról, a patkányok, delfinek aknafelderítéséről, a galambok híradó és felderítő tevékenységéről, Wojtekről, a lengyel logisztikus medvéről, aki szobrot is kapott és egyéb, a harcokat jelentősen befolyásoló állatokról. Fontos, hogy megannyi állat alkalmazása inspirálta a hadtudományi fejlesztéseket, aminek köszönhetően ma már nem az állatokat sodorják veszélybe harci helyzetben, hanem megbízhatóbb, pontosabb és élettelen, elsősorban elektronikai eszközökkel dolgozunk, de néhány helyen továbbra is alkalmazhatóak az állatok, egyes pozitív tulajdonságaik miatt. Említést fogok tenni továbbá a jelenkori helyzetről, így a kémbogarakról, vagy például a robbanóanyagokat, illetve kábítószereket kiszagoló kutyákról, méhekről, és nem utolsósorban a szegény ember atombombájáról, a biológiai fegyverről. Ahhoz, hogy jól felkészüljünk a jövőre, ismernünk kell múltunkat, és mi értelme lenne egy ilyen dolgozatnak, ha nem jutnánk el oda, hogy vajon milyen lehetőségek rejlenek az állatok alkalmazásának területén? Éppen ezért dolgozatom egyik célja, hogy hozzájáruljak szerény lehetőségeim korlátai közé szorítva, ám annál nagyobb lelkesedéssel a múlt feltárásán keresztül, abból okulva, ahhoz a kutatási kérdéshez, hogy milyen jövője van az állatoknak a világ hadseregeiben, ha van egyáltalán. Erre a kérdésre, mint sok másikra, persze csak az idő fogja megadni a választ, de ez nem jelenti azt, hogy nem kell foglalkoznunk a kérdéssel, és majd több évtized, évszázad múlva elválik, hogy helyesen képzeltük-e a jövőt. A.indd :45:44

9 DIVISION OF GENERAL ENGINEERING 11 BENCE GÖBLYÖS NKE Faculty of Military Sciences and Officer Training, Military Officer Candidate, BSc, 2 nd semester Supervisor: Ferenc Kaiser PhD, associate professor APPLICATION OF ANIMAL POWER IN THE MILITARY HISTORY AND THE PROSPECTS OF THE FUTURE When we hear the words war or battle, most of us imagine a huge battlefield, where thousands of soldiers fight, or noisy tanks, or perhaps we envise skillfully manoeuvring combat airplanes. We do not even make a huge mistake with this. In my composition, I would like to introduce those creatures, without who we just can not imagine the solution of many logistics problem in the military history. These animals removed the burden of many soldiers shoulders. There are other animals, who were ridden during the battles, and there are others who had signalling or reconaiassance tasks assigned, or served the military in other ways within the borders of the creativity of the commanders. I will mention the involvment of the horses in combat activities, I will tribute to the elephants of Hannibal, the Roman hogs, the flashlight of WWI, the firelflies, the anti-mine activities of rats and dolphins, the signalling and reconaissance pigeon, Wojtek, the logistics bear of Poland, who inspired a statue in Edinburgh, and other animals, who influenced the combat strongly. It s important to mention that many of the field engineering innovations are inspired by the apply of the animals. Thanks to these innovations nowadays it is rare that the animals are involved in dangerous operations, because we have more accurate, trustworthy, and non-living, primarily electric devices. In some cases, animals still can be employed because of their certain benefits. I will describe the present situation, for example the spybugs, or the bees and dogs, who smell out explosives and drugs, and last, but not least the poor man s nuclear bomb, the biological weapons. In order to get prepared for the future, we have to know our past. And what could be the point of an essay like this, if we didn t try to figure out, what are the opportunities of apply animals in the military? One of the goals of writing this essay is adding some of the today s questions of the opportunities of the animals. I am seeking the answer, whether how could we use the animals if we can do so at all. Anyway, time will answer these questions, but it does not mean that looking for answers is meaningless, and within decades, or centuries time will decide whether we were right or not. A.indd :45:45

10 12 ÁLTALÁNOS MŰSZAKI TAGOZAT KISS LEVENTE FERENC honvéd tisztjelölt Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai vezetői szak, BSc, 6. félév Konzulens: Dr. Kovács Zoltán okl. mk. alezredes, egyetemi docens MAGYAR HONVÉDSÉGBEN RENDSZERESÍTETT TŰZSZERÉSZ ESZKÖZÖK ÉS AZOK LEHETSÉGES FEJLESZTÉSI IRÁNYAI Napjaink katonai konfliktusai többnyire aszimmetrikus jellegűek, melyekben egy jelentősen erősebb fél harcol egy sokkal gyengébbel szemben. A gyengébb fél szokatlan eljárásokat foganatosít a siker érdekében, ilyenek például az IED (Improvised Explosive Device = improvizált robbanóeszközök) támadások, melyek egyre elterjedtebbé válnak. Ezen szemben a tűzszerész katonák fejtenek ki tevékenységeket, melyek során eszközeik fejlettsége nagyban meghatározza feladat végrehajtásuk sikerét. TDK-pályamunkámban, melynek a Magyar Honvédségben rendszeresített tűzszerész eszközök és azok lehetséges fejlesztési irányai címet adtam, alapvetően több nemzet köztük a magyar tűzszerész eszközeit mutatom be és hasonlítom össze. Dolgozatom felépítését tekintve négy fő részre oszlik fel. Ezekben a tartalmi egységekben először a tűzszerész tevékenységgel kapcsolatos alapfogalmakról írok, ezután bemutatom a MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezredet és annak felszereléseit, majd a következő fejezetben a más nemzetek hadereiben rendszeresített eszközöket, felszereléseket ismertetem, végezetül pedig levont következtetéseimet és a Honvédség tűzszerész eszközeinek lehetséges fejlesztési irányait írom le. A.indd :45:45

11 DIVISION OF GENERAL ENGINEERING 13 Cadet LEVENTE FERENC KISS NKE Faculty of Military Science and Officer Training, Military Leader speciality, BSc, 6 th semester Supervisor: LTC (eng.) Zoltán Kovács PhD., associate professor STANDARD EOD EQUIPMENT IN THE HUNGARIAN DEFENCE FORCES AND THE POSSIBLE PATHS OF FUTURE DEVELOPMENT The nature of today s military conflicts are mainly assimetric, which means that a superior party is fighting against a minor one. The weaker party implements unconventinal methods to reach their goals, such as the IED (Improvised Explosive Devise) attacks, which becomes more and more widely used. The EOD (Explosive Ordnance Disposal) teams perform their activities againts these actions, during which the quality of their equipment determines their success in great measures. In my essay, which is entitled as Standard EOD equipment in the Hungarian Defence Forces and the possible paths of future development, in general I present and compare the EOD equipment of some countries including Hungary. My essay is divided to four chapters. Firstly I write about general definitions in connection with EOD activities, then I present 1st Honvéd Explosive Ordnance Disposal and Warship Regiment and their equipment, in the following chapter I introduce the standard equipment of other nations, lastly I write my own conclusions and the possible ways of upgrading EOD equipment used in the Hungarian Defence Forces. A.indd :45:45

12 14 ÁLTALÁNOS MŰSZAKI TAGOZAT SZEGEDI PÉTER honvéd tisztjelölt Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Had- és biztonságtechnikai mérnök szak, BSc, 6. félév Konzulens: Dr. Muha Lajos alezredes, főiskolai tanár BELÉPTETŐ RENDSZEREK BIZTONSÁGÁNAK VIZSGÁLATA Dolgozatom témája a beléptető rendszerek általános rendeltetése, gyakorlati működése, megbízhatósága, biztonságossága. Mindezeket szeretném definíciókkal, jogszabályokkal és gyakorlati példákkal bemutatni. Dolgozatom első részében szeretnék kitérni a biztonságra mint fogalomra általánosan, annak jellemzőire és tulajdonságaira. Később foglalkozom a beléptető rendszerrel, annak konkrét részeivel és működésével. Igyekszem ezek felépítését biztonsági szempontból vizsgálni (fizikai, személyi és információbiztonság). Szeretném bemutatni továbbá a témát a támadó oldaláról is, vagyis hogy hogyan lehet a védelmet megszüntetni, kijátszani, felülírni, illetéktelenként átjutni egy beléptetési ponton. Elméletben felvázolom a lehetőségeket a biztonság hatásfokának növelésére, javítására, hogyan érdemes egy adott objektum tulajdonságainak függvényében kialakítani a lehető leggazdaságosabban beléptető rendszereket. Végezetül gyakorlati példán mutatom be a beléptetés működését, hibáival együtt, előnyeit, hátrányait, mindennapi feladatait. A.indd :45:45

13 DIVISION OF GENERAL ENGINEERING 15 Cadet PÉTER SZEGEDI NKE Faculty of Military Science and Officer Training, Military and Safety Technical Engineer, 6 th semester Supervisor: LTC Lajos Muha PhD, college professor EXAMINATION OF THE SECURITY OF ACCESS CONTROL SYSTEMS The main topic of my work is about the basic idea of access control systems, it s practical use, reliability, security. I would like to introduce all the above, using definitions, law articles, and practical examples. In the first part of my thesis, I would like to introduce security, as a general term, with its attributes and properties. After, I deal with the access control systems, with its parts and their uses. I intend to demostrate these from the point of security (physical, personal and informational security). I would also like to explain the topic, from the viewpoint of a possible attacker, how to nullify defense, overwrite its system, to get through an access point as an unauthorized person. Theoretically, I will introduce possible ways to improve the efficiency of security, as well as methods to build an access control system in relevance with the properties of the given institute. In the end, I will show the merits and flaws, the everyday use of access control, using practical examples. A.indd :45:45

14 16 ÁLTALÁNOS MŰSZAKI TAGOZAT ZSÓTÉR SÁNDOR honvéd tisztjelölt Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Had- és biztonságtechnikai mérnöki szak, BSc, 8. félév Konzulens: Gávay György Viktor főhadnagy, NKE HHK Katonai Logisztikai Intézet, Haditechnikai Tanszék, tanársegéd A HMMWV 1165 A1B3 TÍPUSÚ HARCJÁRMŰ 1-4. TECHNIKAI KISZOLGÁLÁSI FELADATAINAK KIDOLGOZÁSA július 18-án tizennégy darab HMMWV M1165 A1B3 típusú harcjármű érkezett a Magyar Honvédség számára az Amerikai Egyesült Államok kormányától a szövetséges országokat támogató alap (Coalition Support Fund) finanszírozásából. Ezek többsége a szolnoki MH 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj eszköz állományába került, ahol kiemelt kiképzési célokra és külszolgálatra felkészítő képzésekben használják fel. A járművek megfelelnek a modern, aszimmetrikus hadviselés által támasztott követelményeknek. Hasonló típusait számos NATO tagállam már évek óta rendszerben tartja, és a világ legkülönbözőbb részein sikeresen alkalmazza változatos igénybevételi körülmények között. Továbbá hasonló típusú járműveket használnak a magyar kontingensek az afganisztáni feladatteljesítések során. Az eszköz az Amerikai Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának pályázatára készült, alkalmazkodva az amerikai haderő üzemeltetési és üzemben tartási módszereinek sajátosságaihoz. Ez eredményezi, hogy a Magyar Honvédség eltérő karbantartási és támogatási rendszere és logisztikai biztosítása gátat szab az egységes, a gyártó vállalat által kiadott technikai kiszolgálás végrehajtásának. A rendszerbe állítási folyamatot megelőzően nem készült az eszközről olyan utasítás, amely megoldaná az előzőekben felvetett problémát, ezért szükségét érzem egy, a részletekre kiterjedő, az üzemeltetési körülményeket szem előtt tartó, a Magyar Honvédség karbantartási folyamataiba beillő, átfogó technikai kiszolgálási rendszer kidolgozását. Célul tűztem ki a HMMWV M1165 A1B3 típusú harcjármű felépítésének, alapvető feladatának és a Magyar Honvédség páncélos és gépjárműtechnikai eszközeinek Technikai Kiszolgálási Rendszerének ismertetését. Ezt követően javaslatot teszek a HMMWV M1165 A1B3 típusú jármű kiszolgálási folyamatának beillesztésére az említett rendszerbe. A dokumentáció létrehozásakor törekedtem egy olyan fenntartási tevékenységrendszer kidolgozására, amely mind a harcjárművet gyártó cég által kiadott műszaki utasításoknak, mind a Magyar Honvédség által használt kiszolgálási rendszernek megfelel. Ennek érdekében áttanulmányoztam szakági szabályzatokat, a Magyar Honvédség által újonnan rendszeresített járművek kiszolgálási utasításait, valamint a vizsgált jármű eredeti, idegen nyelvű dokumentációit. A feltárt problémák és hiányosságok megoldhatók a pályamunkám eredményeként kidolgozott javaslatok figyelembevételével, felhasználásával. A.indd :45:45

15 DIVISION OF GENERAL ENGINEERING 17 CADET SÁNDOR ZSÓTÉR NKE Faculty of Military Science and Officer Training, Military and Safety Engineering Speciality, BSc, 8 th semester Supervisor: 1LT György Viktor Gávay, NKE HHK Institute of Military Logistics, Department of Maintenance, assistant professor THE CREATING OF TECHNICAL MAINTENANCE PROCEDURES OF THE HMMWV 1165 A1B3 TYPE MILITARY VEHICLE In 18 July 2011 fourteen HMMWV M1165 A1B3 type military vehicles arrived for the Hungarian Defense Forces from the government of Unites States of America, which were financed by the Coalition Support Fund. Much of these got to the strength of MH 34. Bercsényi László Special Operations Battalion, where they were used for substantial and mission-preparation training objects. The vehicles suit for the requirements of modern asymmetric warfare. Same types of these have been maintained for a long time by several NATO member countries and operated between multifarious strains in various part of the world. Moreover same type vehicles are used in the tasks of Hungarian contingents in Afghanistan. The vehicle, which is adapted to operating and maintenance procedures of the American Armed Forces, is constructed for the tender of the United States Department of Defense. Therefore the distinct maintenance and logistic support system of the Hungarian Defense Forces interferes the executing of the standard maintenance operations which published by the manufacturer. There were not created any manual, which solved this problem, before using these vehicles in the Hungarian strength, therefore I think, it is necessary to devise an extensive technical maintenance system, which is comprehensive, takes notice of the operational conditions and suits for the maintenance operations of the Hungarian Defense Forces. My goal is to introduce the construction and the primal task of the HMMWV M1165 A1B3 type military vehicle and the technical maintenance system of the armoured and motor-vehicles of the Hungarian Defense Forces. Furthermore, I motion to insert the technical maintenance of the HMMWV M1165 A1B3 type vehicle in the above system. During the work out of documentation I try for creating a maintenance operation system, which suits the requirements of technical manuals of the manufacturer and technical maintenance system, which is used by the Hungarian Defense Forces. In interest of these, I study the vocational manuals, the technical maintenance manuals of those vehicles, which are newly set up in the Hungarian Defense Forces, and the standard, foreign-language technical maintenance manuals of the examined vehicle. The unfolded problems and defects can be solved by taking into consideration and using of the recommendations and the results of my treatise. A.indd :45:45

16 Biztonságpolitika tagozat Division of security policy Agócs Endre Benedek Csuzda Norbert Juhász Anita Molnár Mátyás Nagy Eszter Nóra Pap Boglárka Szabó Albert A fegyverzetellenőrzés lehetőségei és akadályai a NATO nukleáris politikájában The Potentials and Difficulties of Arms Control in NATO s Nuclear Policy Európa, a biztonságfogyasztó Hogyan reagált az Európai Unió a védelmi szféra forrásszűkösségére? Europe, the security consumer How did the European Union react for the resource scantiness of the defense sector? A magányos elkövető a XXI. századi terrorelhárítás új kihívása The lone wolf terrorism the new challenge of 21st century s counterterrorism Az energiabiztonság szerepe a kínai stratégiában, különös tekintettel a szénhidrogénekre The role of energy security in the Chinese strategy, focusing on carbon hydrogens A latin-amerikai bevándorlók hatása a spanyol védelmi kultúrára és a haderőre The influence of Latin-American immigrants on the Spanish defense culture and armed forces A Közép-afrikai Köztársaság válsága Crisis of Central African Republic Az Egyesült Államok és a sequestration folyamat stratégiai és költségvetési jövőképe 2014-ben Fiscal and strategic forecast for the U.S. sequestration process in A.indd :45:45

17 20 BIZTONSÁGPOLITIKA TAGOZAT AGÓCS ENDRE BENEDEK Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Biztonság- és védelempolitikai szak, MSc, 2. félév Konzulens: Nagyné Dr. Rózsa Erzsébet, egyetemi docens A FEGYVERZETELLENŐRZÉS LEHETŐSÉGEI ÉS AKADÁLYAI A NATO NUKLEÁRIS POLITIKÁJÁBAN A NATO egy kollektív védelmi szervezet, ezért esetében természetszerűleg nagyobb szereppel bírnak a védelmi és elrettentési képességeket szolgáló intézkedések, mint a fegyverzetellenőrzést és a leszerelést hangsúlyozó kezdeményezések. Ennek ellenére a hidegháborút követően a szövetség egyre több nyilatkozatában állt ki a nukleáris non-proliferáció és fegyverzetellenőrzés fontossága mellett, többek között a legutóbbi stratégiai koncepció szövege is jelezte a NATO nukleáris fegyverektől mentes világ megteremtése iránti elkötelezettségét. A fegyverzetellenőrzés jelentőségének hangsúlyozása mögötti szándékok hitelességét azonban megkérdőjelezik a területen eddig elért eredmények. Habár már a hidegháború alatt elkezdődött az európai telepítésű amerikai nukleáris fegyverrendszerek csökkentésének folyamata, a nukleáris doktrína, a döntéshozatali rendszer, valamint a nukleáris teher- és felelősség megosztásának hidegháború során kialakult alapjellemzői lényegében a mai napig változatlanok. Dolgozatomban amellett érvelek, hogy a jelenlegi körülmények az elrettentés hitelességének veszélyeztetése nélkül is lehetővé tennék a NATO nukleáris fegyverzetellenőrzési profiljának erősítését. A területen való előrelépést ezért elsősorban nem a nukleáris elrettentés hitelességének esetlegesen felmerülő problémái, hanem a NATO kelet-közép-európai tagállamainak az Egyesült Államok kollektív védelem iránti elkötelezettségével szembeni kételyei akadályozzák, amely alapvetően a régió államainak Oroszországgal kapcsolatos biztonságpercepcióiból fakad. Emellett szintén gátló tényezőként jelentkezik a NATO atomhatalmainak nukleáris stratégiái között tapasztalható inkoherencia, ami megnehezíti egy mindenki által elfogadható, egyben következetes és fegyverzetellenőrzési szempontból előremutató szövetségi nukleáris politika létrehozását. Habár a NATO a 2010-es stratégiai koncepcióban és a 2012-es elrettentési és védelmi képességek felülvizsgálatának dokumentumában lefektetett elvek szellemében már elkezdte a nukleáris fegyverzetellenőrzéssel kapcsolatos munkálatait, úgy gondolom, hogy ezek a korábban felsorolt akadályozó tényezők kezelését nem veszik számításba, ami csak nagyon korlátozott eredmények elérését vetíti előre. A.indd :45:45

18 DIVISION OF SECURITY POLICY 21 ENDRE BENEDEK AGÓCS NKE Faculty of Military Sciences and Officer Training, Security and Defence Policy, MSc, 2 nd semester Supervisor: Erzsébet Nagyné Rózsa PhD, associate professor THE POTENTIALS AND DIFFICULTIES OF ARMS CONTROL IN NATO S NUCLEAR POLICY NATO is a collective defense organization, therefore measures serving defense and deterrence capabilities naturally play greater role in its case, than intentions emphasizing arms control and disarmament. Despite of it the Alliance has been increasingly referring to the importance of nuclear non-proliferation and arms control in its declarations following the end of the Cold War, for instance the text of the latest Strategic Concept signaled NATO s commitment to achieving the world free of nuclear weapons. However the credibility of intentions beyond emphasizing the significance of arms control is questioned by the limited successes gained in this area. Although the process of reducing the US nuclear weapon systems deployed in Europe has already begun during the Cold War, the basic features of NATO s nuclear doctrine, its nuclear decision-making system, as well as its nuclear burdens and responsibilities sharing structure evolved in the period of the Cold War are essentially unchanged. I argue in my essay that the current circumstances allow deepen the NATO s profile on arms control without undermining the credibility of its deterrence capabilities. Because of this premise, moving forward in this area is obstructed not by the potential problems of credibility of nuclear deterrence, but the lack of reliance of east-central-european NATO members in connection with the US commitment to the collective defense, which is basically derived from the perception of security of these states in relation of Russia. Another balking issue is the incoherence among the nuclear strategies of the NATO s nuclear powers, which make heavy to create a joint nuclear policy, what is consistent, acceptable for all members and hopeful in the aspect of arms control. NATO has already begun its activities in the area of nuclear arms control based on the principles of the Strategic Concept approved in 2010 and the Deterrence and Defence Posture Review approved in Nevertheless my opinion is that these measures do not deal with the difficulties listed above, which allows only very limited successes. A.indd :45:45

19 22 BIZTONSÁGPOLITIKA TAGOZAT CSUZDA NORBERT Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Biztonság- és védelempolitikai szak, BSc, 6. félév Konzulens: Dr. Molnár Anna, NKE Nemzetközi Intézet, egyetemi docens EURÓPA, A BIZTONSÁGFOGYASZTÓ HOGYAN REAGÁLT AZ EURÓPAI UNIÓ A VÉDELMI SZFÉRA FORRÁSSZŰKÖSSÉGÉRE? A 21. században megfigyelhető Európa és az Európai Unió relatív geostratégiai pozícióvesztése a világban, azonban mindez annak ellenére következik be, hogy a világ legnagyobb és leggazdagabb piacáról van szó. A világpolitika súlypontja és erőközpontja a transzatlanti térségből a Csendes-óceán térségébe helyeződik át, aminek következtében Európa szerepe csökkenni fog a globális szervezetekben óta a NATO és az Európai Unió 18 tagállama csökkentette a védelmi kiadásait, amelynek mértéke meghaladja a 10%-ot, mindemellett 1998 óta először a globális kiadások is csökkentek folyamán az ázsiai országok védelmi kiadásai először haladták meg az európai államok védelmi kiadásait nominálértékben. A világpolitika helyett a belső problémák kötik le Európa figyelmét. A gazdasági válság nemzetállami válaszai a haderőreformok voltak. Az egyes államok különféle módon csökkentették a haderőre fordított kiadásaikat. Sor került a személyi juttatások, az állomány (a fegyveres erők civil állománya, az aktív katonai állomány), a műveleti szerepvállalás, a haditechnikai eszközök számának és a létesítmények számának csökkentésére is. Voltak, akik módosították a haditechnikai eszközbeszerzési és modernizációs programjaikat, mások a nemzetközi képességfejlesztési programokban való részvételüket, illetve műveleti ambíciószintjüket csökkentették. Mindemellett meg kell említeni néhány strukturális problémát is: aránytalanok a katonai képességek, túlzottan fragmentált a hadiipar, korlátozottak a kutatás és fejlesztésre fordítható erőforrások és nemzeti haderők koordináció nem működik megfelelően. Mindezt felismerve a NATO, illetve az Európai Unió különböző kitörési pontokat kínál. Megalkották a Smart Defense és a Pooling and Sharing programokat. Az EU-nak korlátozott a válságkezelési hajlandósága és a képességei, amelyről tanúbizonyságot tett Líbia és Szíria esete decemberében került sor az Európai Unió állam- és kormányfőinek csúcstalálkozójára, amelyet nagy várakozás övezett, de az ülés végeztével sok kérdés megválaszolatlan maradt. A legfontosabb eredménynek a Tanács által kijelölt négy képességfejlesztési programot lehet tekinteni. A közös biztonság- és védelempolitika reformja még várat magára. A.indd :45:45

20 DIVISION OF SECURITY POLICY 23 CSUZDA NORBERT NKE Faculty of Military Science and Officer Training, Security and Defence Policy, BSc, 6 th semester Supervisor: Anna Molnár PhD, NKE International Institutions, associate professor EUROPE, THE SECURITY CONSUMER HOW DID THE EUROPEAN UNION REACT FOR THE RESOURCE SCANTINESS OF THE DEFENSE SECTOR? In the 21st century it s observable that Europe and the European Union have relatively lost their geostrategical position on the Earth, however this is the largest and richest market. The center of the world politics is transposing from the transatlantic area to the Pacific, it means that the role of Europe is going to be smaller in the global organizations. Since member state of the NATO and the EU have reduced their defence outlay, which s rate is more than 10% and besides this since 1998 first the global outlays have reduced. In 2012 the defence outlay of the asian countries first exceeded in the nominal value of the european states. Instead of the world politics the European countries are focusing for their inland problems. The answer for the great recession from the states were military reforms, because of the small amount of resources, they ve decided to reduction. States were chose different ways to reduct the outlays. For example payments, substance (armed forces, civilian personnel, active staff), role in the actions, the number of the military technology devices and barracks. There were some state who modified the military technology device suppliment and the modernization programs, others reduced the international skill development program or the level of ambition in the actions. Besides these things need to talk about some structured problems too: disproportionate military skills, extremly fragmented armaments, war industry, limited resources for the research and development programs and the coordination of the national armies do not work properly. Recognizing all of these problems the NATO and the EU offer(s) the chance for the outbreak. They ve created the Smart Defense, the Pooling and Sharing programs. The EU s abilities to treat the crises are limited, for example Lybia and Syria. In 2013, december was the European Union s European Council meeting, which had big expactations, but with the end of the court there are still many questions waiting for answers. The most important results are the four programmes made by the Council. The Common Security and Defence Policy s reform is still waiting to start. A.indd :45:45

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai

Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai Unió intézmény- és döntéshozatali rendszere Alapszakosoknak.

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése Pándi Balázs 1 A zártcélú távközlõ hálózatokról szóló hatályos jogszabályban megfogalmazottak alapján a Magyar Honvédség Hálózata 2 mentesített az Elektronikus

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.021 UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer LAW ENFORCEMENT AND NATIONAL SECURITY CHALLENGES POSED BY

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA Keywords: unemployment, employment policy, education system. The most dramatic socio-economic change

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. NÉV: TOMOLYA János. SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: Miskolc, 1960. április 23.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. NÉV: TOMOLYA János. SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: Miskolc, 1960. április 23. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ NÉV: TOMOLYA János SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: Miskolc, 1960. április 23. CSALÁDI ÁLLAPOT: Nős, két gyerek: Tamás (1982.) és Beatrix (1993.) HADERŐNEM/FEGYVERNEM JELENLEGI BEOSZTÁS Mérnök ezredes

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

The possibilities of implementation of the network enabled capability in the communication system of the Hungarian Defence

The possibilities of implementation of the network enabled capability in the communication system of the Hungarian Defence Summary of PhD thesis Introduction of the author Captain András Tóth: The possibilities of implementation of the network enabled capability in the communication system of the Hungarian Defence Scientific

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

A MAGYAR KÜLÖNLEGES ERŐK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA

A MAGYAR KÜLÖNLEGES ERŐK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA IX. Évfolyam 2. szám - 2014. június BODORÓCZKI János bodoroczkijanos@gmail.com A MAGYAR KÜLÖNLEGES ERŐK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA Absztrakt A cikk betekintést nyújt a szerző kutatásába, áttekinti a magyar

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEK HÍRADÓ ÉS INFORMATIKAI TÁMOGATÁSÁNAK ELMÉLETI ALAPJA

A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEK HÍRADÓ ÉS INFORMATIKAI TÁMOGATÁSÁNAK ELMÉLETI ALAPJA V. Évfolyam 2. szám - 2010. június Tóth András toth.andras@regiment.hu Farkas Tibor farkas.tibor@zmne.hu Pándi Erik pandi.erik@zmne.hu A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEK HÍRADÓ ÉS INFORMATIKAI TÁMOGATÁSÁNAK ELMÉLETI

Részletesebben

Műholdas kommunikációs rendszerek támadhatósága Szűcs Péter

Műholdas kommunikációs rendszerek támadhatósága Szűcs Péter Műholdas kommunikációs rendszerek támadhatósága Szűcs Péter Absztrakt A műholdas távközlés a ma emberének már nem tudományos fantasztikum, ismert távközlési forma, még ha Magyarországon nem is elterjedt.

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE A Delphi Connection Systems Hungary Kft. autóipari csatlakozókat gyártó vállalat. A termelést Tatabányán 2000 januárjában indítottuk be és folyamatos fejlesztések révén jelenleg az ipari park egyik legnagyobb

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

A világ néhány jelentős migrációs útvonala napjainkban Bevezetés a migrációs politikába

A világ néhány jelentős migrációs útvonala napjainkban Bevezetés a migrációs politikába A világ néhány jelentős migrációs útvonala napjainkban Bevezetés a migrációs politikába 2015. szeptember 15. Dr. Tarrósy István Alapkérdések Mit takar a fogalom? Milyen egyéb fogalmakkal tudjuk összekötni?

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 9. osztály Könyv + Munkafüzet: Real Life Elementary (zöld) Leckék: Unit 1-8 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató

Részletesebben

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter Az Open Data jogi háttere Dr. Telek Eszter Egy kis ismétlés Open Data/Open Access/Open Knowledge gyökerei Open Source Software FLOSS (Free Libre Open Source Software) Szoftver esetében egyszerű alapok:

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

GÉPI HANG ÉRTÉSE. A hanganyag írott változata:

GÉPI HANG ÉRTÉSE. A hanganyag írott változata: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyelvvizsgaközpont a két hallgatási feladatra elérhető maximális pontszám: 15 ARMA VIZSGARENDSZER ANGOL NYELV ALAPFOK MINTAFELADAT II. FELADAT GÉPI HANG ÉRTÉSE A hanganyag

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 1999. március 19-20. Zsákolt áruk palettázását végző rendszer szimulációs kapacitásvizsgálata Kádár Tamás Abstract This essay is based on a research work

Részletesebben

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

CSIMA BEÁTA. Reintegrációs tevékenység a büntetés-végrehajtásban. Reintegration activities in the Hungarian penitentiary service

CSIMA BEÁTA. Reintegrációs tevékenység a büntetés-végrehajtásban. Reintegration activities in the Hungarian penitentiary service CSIMA BEÁTA Reintegrációs tevékenység a büntetés-végrehajtásban Reintegration activities in the Hungarian penitentiary service Absztrakt Tanulmányom megalkotásának célja, hogy a fogvatartotti foglalkoztatás

Részletesebben

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A ZMNE Katonai Műszaki Doktori Iskola tudományszakonként meghirdetett kutatási témái a 2009/2010-es tanévre: 01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete

Részletesebben

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL TEACHING EXPERIENCES OF THE IT ENGINEERING COURSE OF UNIVERSITY OF DEBRECEN Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar Összefoglaló A Debreceni

Részletesebben

Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems

Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems Károly Farkas Gábor Horváth András Mészáros Miklós Telek Technical University of Budapest, Hungary EPEW 2014, Florence, Italy Outline Intelligent

Részletesebben

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN Földrajz angol nyelven középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Paper

Részletesebben

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT 1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET Vezető: Prof. Dr. Szenes Zoltán CSc, egyetemi tanár 1. A NATO kollektív

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

József Lajos Németh. Several disputed questions of the transatlantic relations from a view of security policy

József Lajos Németh. Several disputed questions of the transatlantic relations from a view of security policy Zrínyi Miklós National Defense University József Lajos Németh Several disputed questions of the transatlantic relations from a view of security policy (Summary of PhD Dissertation) 2006. Preface Today

Részletesebben

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Tóth Orsolya NCP NIH, Külkapcsolatok Főosztálya 2014. február 11. Célok Erőforrás-hatékony, éghajlatváltozásnak ellenálló gazdaság és

Részletesebben

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 Cloud computing 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXVII/2. (2009), pp. 573-579 A FOGVA TARTOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL RÁCZ ZOLTÁN *-RÁCZ ORSOLYA"

Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXVII/2. (2009), pp. 573-579 A FOGVA TARTOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL RÁCZ ZOLTÁN *-RÁCZ ORSOLYA Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXVII/2. (2009), pp. 573-579 A FOGVA TARTOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL RÁCZ ZOLTÁN *-RÁCZ ORSOLYA" Bevezetés Kutatásunkat a témában azért kezdtük meg, mert ez egy speciális

Részletesebben

DR. SZABÓ LÁSZLÓ 1 DOBOS GÁBOR 2

DR. SZABÓ LÁSZLÓ 1 DOBOS GÁBOR 2 Szolnoki Tudományos Közlemények XIII. Szolnok, 2009. DR. SZABÓ LÁSZLÓ 1 DOBOS GÁBOR 2 JAK-52 OKTATÓ REPÜLŐGÉP EGY KONSTRUKCIÓS PROBLÉMÁJÁNAK MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEI FESTO FLUIDSIM SZOFTVER FELHASZNÁLÁSÁVAL

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Apróbb örömök Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Oriental lacquer, or urushi by its frequently used

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

Üdv. a 21 napos Hallás utáni szövegértés online tréning 2. napján!

Üdv. a 21 napos Hallás utáni szövegértés online tréning 2. napján! Szia! Üdv. a 21 napos Hallás utáni szövegértés online tréning 2. napján! Mivel nyakunkon a májusi nyelvvizsga-időszak, ez a tréning azoknak nyújt segítséget, akik már középfok környékén vannak, és szeretnének

Részletesebben

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Adam Vas MD PhD Leader The beginning The National Research and Technology Office launches its initiative with the title: Support

Részletesebben

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice FEHÉR Miklós Zoltán Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály Ministry of Public

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M LE

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M LE A LÉGIERŐ ÉS A SZÁRAZFÖLDI HADERŐNEM EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK KEZDETEI: A KÖZVETLEN LÉGI TÁMOGATÁS FEJLŐDÉSE A II. VILÁGHÁBORÚ VÉGÉIG THE BEGINNING OF COOPERATION BETWEEN THE AIR FORCES AND THE LAND FORCES: THE

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

Értékek és értékközvetítés a közszolgálati képzésben

Értékek és értékközvetítés a közszolgálati képzésben Értékek és értékközvetítés a közszolgálati képzésben Values, Value-transfer and Education in the Public Service Dr. Norbert KIS Vice Rector National University of Public Service 2010 előtt: politikai válság,

Részletesebben

Szatmári László alezredes, a ZMNE doktorandusza

Szatmári László alezredes, a ZMNE doktorandusza Szatmári László alezredes, a ZMNE doktorandusza A NATO-OROSZORSZÁG TANÁCS A hidegháború után alakult NATO-Orosz Tanács olyan tárgyalási fórum, amelynek keretében a Szövetség tagjai és Oroszország a közös

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30)

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30) Felhívás Valamennyi Tiszáninneni református általános iskola és a miskolci egyházi iskolák 7-8. osztályosai részére meghirdetett Biblia-értő angol nyelvi versenyen való részvételre. érted is amit olvasol?

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV 1 Tőzsdekurzus A kurzus fókuszában - az elméleti bevezetőt követően

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Angol PROFEX II nyelvizsga-előkészítő kódja: kreditértéke:

Részletesebben

One of the economical and political aims of the Hungarian government and the European Union (EU) is improving and supporting the micro, small and

One of the economical and political aims of the Hungarian government and the European Union (EU) is improving and supporting the micro, small and Közgazdász Fórum Forum on Economics and Business 16 (1), 21 35. 2013/1 7 The activity of chambers of commerce an international perspective ERIKA SZILÁGYINÉ DR. FÜLÖP One of the economical and political

Részletesebben

A ROBOTIKA ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖK KÉPZÉSBEN

A ROBOTIKA ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖK KÉPZÉSBEN IV. Évfolyam 1. szám - 2009. március Tibenszkyné Fórika Krisztina Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem tibenszkyne.forika.krisztina@zmne.hu A ROBOTIKA ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI

Részletesebben

KATONAI BESZERZÉS II. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE

KATONAI BESZERZÉS II. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE X. Évfolyam 2. szám - 2015. június DERZSÉNYI Attila attila.derzsenyi@hm.gov.hu KATONAI BESZERZÉS II. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE Absztrakt A katonai beszerzésről sokaknak első hallásra

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland 7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland Október 13-17 között került megrendezésre a Hollandiai Alphen aan den Rijn városában található Archeon Skanzenben a 7. Vasolvasztó Szimpózium. Az öt napos rendezvényen

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

HBONE+ projekt - campus best practices

HBONE+ projekt - campus best practices HBONE+ projekt - campus best practices 2011. Június 9. Mohácsi János NIIF Intézet A slide-ok GN3 projekt NA3T4 munkacsoportjának vezetőjétől Gunnar Bøe-től származnak a TNC2011 konferencián elhangzott

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

Training of voluntary rescue teams, certification process and certification exercises. Maj. Tamas Habermayer 13-szept.-4

Training of voluntary rescue teams, certification process and certification exercises. Maj. Tamas Habermayer 13-szept.-4 Training of voluntary rescue teams, certification process and certification exercises Maj. Tamas Habermayer 13-szept.-4 MINISTRY OF INTERIOR OF HUNGARY NATIONAL DIRECTORATE GENERAL FOR DISASTER MANAGEMENT

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar M Ű E G Y E T E M 1 7 8 2 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar AZ ÁGYAZATRAGASZTÁSI TECHNOLÓGIÁVAL STABILIZÁLT ZÚZOTTKŐ ÁGYAZATÚ VASÚTI FELÉPÍTMÉNY STATIKUS ÉS DINAMIKUS TERHEKRE

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) Bíró Bíborka Eszter 1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 E-mail(ek) biro_biborka@yahoo.com

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

Katasztrófaelhárítás extrém körülmények között! Dél-afrikai Köztársaság. Süli Zoltán Andries Jordaan

Katasztrófaelhárítás extrém körülmények között! Dél-afrikai Köztársaság. Süli Zoltán Andries Jordaan Katasztrófaelhárítás extrém körülmények között! Dél-afrikai Köztársaság Süli Zoltán Andries Jordaan 2222 Disaster Management and Training Center for Africa (DiMTEC), Free State University és a Nemzeti

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁK VÉDELME: HAZAI ÉS NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁS (KIBERVÉDELMI STRATÉGIÁK)

KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁK VÉDELME: HAZAI ÉS NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁS (KIBERVÉDELMI STRATÉGIÁK) KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁK VÉDELME: HAZAI ÉS NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁS (KIBERVÉDELMI STRATÉGIÁK) Kovács László Nemze/ Közszolgála/ Egyetem kovacs.laszlo@uni- nke.hu Prof. Dr. Kovács László mk. ezredes Nemze/

Részletesebben

LDV Project. Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján. We welcome - with much love - our dear guests!

LDV Project. Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján. We welcome - with much love - our dear guests! LDV Project Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján We welcome - with much love - our dear guests! Akkreditációs eljárás Magyarországon Accreditation in Hungary 1. Tankönyv

Részletesebben

Компетентностный подход модернизации образо-вания инженеров по эксплуатации современных летательных аппаратов

Компетентностный подход модернизации образо-вания инженеров по эксплуатации современных летательных аппаратов Компетентностный подход модернизации образо-вания инженеров по эксплуатации современных летательных аппаратов BALI Tamás alezredes Bázisparancsnok helyettes MH 86 Szolnok Helikopter Bázis bali.tamas@hm.gov.hu

Részletesebben

A HONVÉDELMI SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGÉNEK MÉRÉSI LEHETŐSÉGEI

A HONVÉDELMI SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGÉNEK MÉRÉSI LEHETŐSÉGEI V. Évfolyam 1. szám - 2010. március Taksás Balázs taksas.balazs@zmne.hu A HONVÉDELMI SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGÉNEK MÉRÉSI LEHETŐSÉGEI Absztrakt A honvédelem a többi állami területtel versenyez az adófizetők

Részletesebben

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz Magyarországon sérülnek a szakszervezeti jogok - állítja az UFE http://nol.hu/belfold/magyarorszagon_serulnek_a_szakszervezeti_jogok_-_allitja_az_ufe (UFE) a magyarországi szakszervezeti jogok sérülése

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E EGY ÚJABB VÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGE MAGYARORSZÁGON NECESSITY OF A FURTHER DEFENCE REVIEW IN HUNGARY Hazánkban 1990. óta folyamatosan zajlik az előző rendszertől örökölt tömeghadsereg átalakítása

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Partnervárosi együttmőködés aláírása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. június 27-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben