Nemzeti Közszolgálati Egyetem Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia (2014. tavasz) REZÜMÉKÖTET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzeti Közszolgálati Egyetem Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia (2014. tavasz) REZÜMÉKÖTET"

Átírás

1 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia (2014. tavasz) REZÜMÉKÖTET A.indd :45:42

2 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia (2014. tavasz) REZÜMÉKÖTET Rendészettudományi Kar április 2. Közigazgatás-tudományi Kar április 24. Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar május 22. A.indd :45:43

3 Szerkesztő: Dr. Németh András százados A kiadvány a Nemzeti Tehetség Program támogatásával készült A közszolgálat ifjú tehetségei című tehetséggondozó program keretében. ISBN Kiadja: NKE Szolgáltató Kft. Felelős kiadó: Hegyesi József ügyvezető igazgató Nyomdai munkák: NKE Szolgáltató Kft. A.indd :45:44

4 Tartalom TAGOZATOK / SECTIONS Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Általános műszaki tagozat Division of general engineering Biztonságpolitika tagozat Division of security policy Hadművészet tagozat Division of military art Hadtörténelem tagozat Division of military history Híradó-informatika tagozat Division of signals and IT Iparbiztonság tagozat Division of industrial security Katasztrófaműveleti tagozat Division of disaster relief Logisztika pénzügy tagozat Division of logistics and finance Repülő-alkalmazás tagozat Division of air force operations Repülő-műszaki tagozat Division of air force Tűzvédelmi és mentésirányítási tagozat Division of fire protection and rescue coordination Közigazgatás-tudományi Kar Közigazgatás-tudományi Kar Faculty of Public Administration Rendészettudományi Kar Büntetőeljárásjogi és Közigazgatási Büntetőjogi Tagozat Section of Criminal Procedure Law and Public Administration Criminal Law Büntetőjogi és Kriminológiai Tagozat Section of Criminal Law Határrendészeti és Migrációs Tagozat Section of Border policing and Migration Közlekedésrendészeti Tagozat Section of Traffic Policing Kriminálpszichológia Tagozat Section of Criminal Psychology Társadalomtudományi Tagozat Section of Social Sciences Vegyes Tagozat Mixed Section A.indd :45:44

5 Általános műszaki tagozat Division of general engineering Bobák Sándor főtörzsőrmester Göblyös Bence Kiss Levente Ferenc honvéd tisztjelölt Szegedi Péter honvéd tisztjelölt Zsótér Sándor honvéd tisztjelölt Improvizált antenna megoldások alkalmazása a Magyar Honvédség feladatai során Application of improvised antennas in the Hungarian Defence Forces Állati erő alkalmazása a hadviselés történetében, a jövő lehetőségei Application of animal power in the military history and the prospects of the future Magyar Honvédségben rendszeresített tűzszerész eszközök és azok lehetséges fejlesztési irányai Standard EOD equipment in the Hungarian Defence Forces and the possible paths of future development Beléptető rendszerek biztonságának vizsgálata Examination of the security of access control systems A HMMWV 1165 A1B3 típusú harcjármű 1-4. technikai kiszolgálási feladatainak kidolgozása The Creating of Technical Maintenance Procedures of the HMMWV 1165 A1B3 Type Military Vehicle A.indd :45:44

6 8 ÁLTALÁNOS MŰSZAKI TAGOZAT BOBÁK SÁNDOR főtörzsőrmester Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Agrártudományi intézet Fizika szak Konzulens: Károly Krisztián főhadnagy, informatikai tiszt IMPROVIZÁLT ANTENNA MEGOLDÁSOK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG FELADATAI SORÁN A híradás a katonai alegységek, csapatok nélkülözhetetlen eleme. A technika fejlődésével párhuzamosan a katonák ismereteinek szoros összhangban kell állnia. Az oktatásokra, felkészítésekre nagy hangsúlyt kell fektetni annak érdekében, hogy megfelelő legyen a feladat végrehajtása ugyanúgy béke, mint háborús területeken. A működés alapvető feltételeit nem biztosító híradás akár értelmetlen emberáldozatokba kerülhet békeművelet, gyakorlat vagy háború esetén. Harci körülmények között a katonák gyakran szembesülhetnek olyan helyzetekkel, amikor a kommunikáció megszakad az antenna meghibásodása (törés, szakadás) miatt. Az ilyen helyzetek kezelésére ún. improvizált antenna megoldásokat alkalmazhatnak az össze köttetés helyreállítására. Műveleti területeken megfelelő háttértudással ezek az eszközök könnyedén elkészíthetőek. Sajnos jelenleg ezen ismeretek még nincsenek integrálva a Magyar Honvédség híradó kiképzési tematikájába, pedig létfontosságú mind háborúban, mind missziós területen. Egy általam kidolgozott rendszer szerint, az eddigi rádióismeretre alapozva elméleti, illetve gyakorlati foglalkozásokon elsajátítható az improvizált antennák készítése. A.indd :45:44

7 DIVISION OF GENERAL ENGINEERING 9 SFC SÁNDOR BOBÁK College of Nyíregyháza Institute of Agricultural Science and Technology, Physics Supervisor: 1LT Krisztián Károly IT Officer APPLICATION OF IMPROVISED ANTENNAS IN THE HUNGARIAN DEFENCE FORCES Messaging and telecommunicating are essential tools for military subunits and troops. Soldiers must be familiar with the technological advances. Great emphasis should be put on courses and trainings so that tasks can be carried out adequately not only in peaceful but in war areas as well. Messages that lack the basic conditions of operation can cost many lives in case of practice, war or peacekeeping missions. Soldiers can often meet situations in which communication is disconnected because the CNR s (combat net radio) antenna gets lost. The best way to clear up the problem is to build up an improvised antenna. Soldiers can build an emergency antenna easily with the adequate knowledge. Nowadays the Training Program of the Hungarian Defence Forces does not contain the field of improvised antennae. This knowledge is very important on the battlefield and also during peacekeeping missions. I have made a training program to clear up this black hole in our training system. My training schedule contains 2 theoretical and 3 practical lessons. I have studied the US Army s SOPs and FMs, and in my opinion the HDF has to improve its signal training system. In my essay I write about the applicable improvised antennas, that soldiers can build and use with easy. A.indd :45:44

8 10 ÁLTALÁNOS MŰSZAKI TAGOZAT GÖBLYÖS BENCE Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai vezetői szak, BSc, 2. félév Konzulens: Dr. Kaiser Ferenc, egyetemi docens ÁLLATI ERŐ ALKALMAZÁSA A HADVISELÉS TÖRTÉNETÉBEN, A JÖVŐ LEHETŐSÉGEI Amikor a háború vagy a harc szavakat halljuk, akkor többségünk elképzel egy csatateret, ahol katonák ezrei harcolnak, esetleg dübörgő harckocsikat, vagy elképesztő manővereket végrehajtó repülőeszközöket vizionálunk. Ezzel alapjában véve nincs is nagy baj. Dolgozatomban azonban be kívánom mutatni azokat az élőlényeket, akik nélkül elképzelhetetlen lett volna a történelem háborúiban egyes logisztikai problémák megoldása, amely hatalmas terheket vett le a legénység válláról, vagy éppen harcukat vívták meg rajtuk a katonák, esetleg rájuk bíztak önálló híradó, illetve felderítői feladatokat, illetve egyéb területeken segédkeztek, aminek egyedül a parancsnoki kreativitás szabhatott határt. Szó lesz a lovak bevonására a harci tevékenységbe, megemlékezem Hannibál elefántjairól, római disznókról, az első világháborús zseblámpáról, a nagy szentjánosbogárról, a patkányok, delfinek aknafelderítéséről, a galambok híradó és felderítő tevékenységéről, Wojtekről, a lengyel logisztikus medvéről, aki szobrot is kapott és egyéb, a harcokat jelentősen befolyásoló állatokról. Fontos, hogy megannyi állat alkalmazása inspirálta a hadtudományi fejlesztéseket, aminek köszönhetően ma már nem az állatokat sodorják veszélybe harci helyzetben, hanem megbízhatóbb, pontosabb és élettelen, elsősorban elektronikai eszközökkel dolgozunk, de néhány helyen továbbra is alkalmazhatóak az állatok, egyes pozitív tulajdonságaik miatt. Említést fogok tenni továbbá a jelenkori helyzetről, így a kémbogarakról, vagy például a robbanóanyagokat, illetve kábítószereket kiszagoló kutyákról, méhekről, és nem utolsósorban a szegény ember atombombájáról, a biológiai fegyverről. Ahhoz, hogy jól felkészüljünk a jövőre, ismernünk kell múltunkat, és mi értelme lenne egy ilyen dolgozatnak, ha nem jutnánk el oda, hogy vajon milyen lehetőségek rejlenek az állatok alkalmazásának területén? Éppen ezért dolgozatom egyik célja, hogy hozzájáruljak szerény lehetőségeim korlátai közé szorítva, ám annál nagyobb lelkesedéssel a múlt feltárásán keresztül, abból okulva, ahhoz a kutatási kérdéshez, hogy milyen jövője van az állatoknak a világ hadseregeiben, ha van egyáltalán. Erre a kérdésre, mint sok másikra, persze csak az idő fogja megadni a választ, de ez nem jelenti azt, hogy nem kell foglalkoznunk a kérdéssel, és majd több évtized, évszázad múlva elválik, hogy helyesen képzeltük-e a jövőt. A.indd :45:44

9 DIVISION OF GENERAL ENGINEERING 11 BENCE GÖBLYÖS NKE Faculty of Military Sciences and Officer Training, Military Officer Candidate, BSc, 2 nd semester Supervisor: Ferenc Kaiser PhD, associate professor APPLICATION OF ANIMAL POWER IN THE MILITARY HISTORY AND THE PROSPECTS OF THE FUTURE When we hear the words war or battle, most of us imagine a huge battlefield, where thousands of soldiers fight, or noisy tanks, or perhaps we envise skillfully manoeuvring combat airplanes. We do not even make a huge mistake with this. In my composition, I would like to introduce those creatures, without who we just can not imagine the solution of many logistics problem in the military history. These animals removed the burden of many soldiers shoulders. There are other animals, who were ridden during the battles, and there are others who had signalling or reconaiassance tasks assigned, or served the military in other ways within the borders of the creativity of the commanders. I will mention the involvment of the horses in combat activities, I will tribute to the elephants of Hannibal, the Roman hogs, the flashlight of WWI, the firelflies, the anti-mine activities of rats and dolphins, the signalling and reconaissance pigeon, Wojtek, the logistics bear of Poland, who inspired a statue in Edinburgh, and other animals, who influenced the combat strongly. It s important to mention that many of the field engineering innovations are inspired by the apply of the animals. Thanks to these innovations nowadays it is rare that the animals are involved in dangerous operations, because we have more accurate, trustworthy, and non-living, primarily electric devices. In some cases, animals still can be employed because of their certain benefits. I will describe the present situation, for example the spybugs, or the bees and dogs, who smell out explosives and drugs, and last, but not least the poor man s nuclear bomb, the biological weapons. In order to get prepared for the future, we have to know our past. And what could be the point of an essay like this, if we didn t try to figure out, what are the opportunities of apply animals in the military? One of the goals of writing this essay is adding some of the today s questions of the opportunities of the animals. I am seeking the answer, whether how could we use the animals if we can do so at all. Anyway, time will answer these questions, but it does not mean that looking for answers is meaningless, and within decades, or centuries time will decide whether we were right or not. A.indd :45:45

10 12 ÁLTALÁNOS MŰSZAKI TAGOZAT KISS LEVENTE FERENC honvéd tisztjelölt Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai vezetői szak, BSc, 6. félév Konzulens: Dr. Kovács Zoltán okl. mk. alezredes, egyetemi docens MAGYAR HONVÉDSÉGBEN RENDSZERESÍTETT TŰZSZERÉSZ ESZKÖZÖK ÉS AZOK LEHETSÉGES FEJLESZTÉSI IRÁNYAI Napjaink katonai konfliktusai többnyire aszimmetrikus jellegűek, melyekben egy jelentősen erősebb fél harcol egy sokkal gyengébbel szemben. A gyengébb fél szokatlan eljárásokat foganatosít a siker érdekében, ilyenek például az IED (Improvised Explosive Device = improvizált robbanóeszközök) támadások, melyek egyre elterjedtebbé válnak. Ezen szemben a tűzszerész katonák fejtenek ki tevékenységeket, melyek során eszközeik fejlettsége nagyban meghatározza feladat végrehajtásuk sikerét. TDK-pályamunkámban, melynek a Magyar Honvédségben rendszeresített tűzszerész eszközök és azok lehetséges fejlesztési irányai címet adtam, alapvetően több nemzet köztük a magyar tűzszerész eszközeit mutatom be és hasonlítom össze. Dolgozatom felépítését tekintve négy fő részre oszlik fel. Ezekben a tartalmi egységekben először a tűzszerész tevékenységgel kapcsolatos alapfogalmakról írok, ezután bemutatom a MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezredet és annak felszereléseit, majd a következő fejezetben a más nemzetek hadereiben rendszeresített eszközöket, felszereléseket ismertetem, végezetül pedig levont következtetéseimet és a Honvédség tűzszerész eszközeinek lehetséges fejlesztési irányait írom le. A.indd :45:45

11 DIVISION OF GENERAL ENGINEERING 13 Cadet LEVENTE FERENC KISS NKE Faculty of Military Science and Officer Training, Military Leader speciality, BSc, 6 th semester Supervisor: LTC (eng.) Zoltán Kovács PhD., associate professor STANDARD EOD EQUIPMENT IN THE HUNGARIAN DEFENCE FORCES AND THE POSSIBLE PATHS OF FUTURE DEVELOPMENT The nature of today s military conflicts are mainly assimetric, which means that a superior party is fighting against a minor one. The weaker party implements unconventinal methods to reach their goals, such as the IED (Improvised Explosive Devise) attacks, which becomes more and more widely used. The EOD (Explosive Ordnance Disposal) teams perform their activities againts these actions, during which the quality of their equipment determines their success in great measures. In my essay, which is entitled as Standard EOD equipment in the Hungarian Defence Forces and the possible paths of future development, in general I present and compare the EOD equipment of some countries including Hungary. My essay is divided to four chapters. Firstly I write about general definitions in connection with EOD activities, then I present 1st Honvéd Explosive Ordnance Disposal and Warship Regiment and their equipment, in the following chapter I introduce the standard equipment of other nations, lastly I write my own conclusions and the possible ways of upgrading EOD equipment used in the Hungarian Defence Forces. A.indd :45:45

12 14 ÁLTALÁNOS MŰSZAKI TAGOZAT SZEGEDI PÉTER honvéd tisztjelölt Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Had- és biztonságtechnikai mérnök szak, BSc, 6. félév Konzulens: Dr. Muha Lajos alezredes, főiskolai tanár BELÉPTETŐ RENDSZEREK BIZTONSÁGÁNAK VIZSGÁLATA Dolgozatom témája a beléptető rendszerek általános rendeltetése, gyakorlati működése, megbízhatósága, biztonságossága. Mindezeket szeretném definíciókkal, jogszabályokkal és gyakorlati példákkal bemutatni. Dolgozatom első részében szeretnék kitérni a biztonságra mint fogalomra általánosan, annak jellemzőire és tulajdonságaira. Később foglalkozom a beléptető rendszerrel, annak konkrét részeivel és működésével. Igyekszem ezek felépítését biztonsági szempontból vizsgálni (fizikai, személyi és információbiztonság). Szeretném bemutatni továbbá a témát a támadó oldaláról is, vagyis hogy hogyan lehet a védelmet megszüntetni, kijátszani, felülírni, illetéktelenként átjutni egy beléptetési ponton. Elméletben felvázolom a lehetőségeket a biztonság hatásfokának növelésére, javítására, hogyan érdemes egy adott objektum tulajdonságainak függvényében kialakítani a lehető leggazdaságosabban beléptető rendszereket. Végezetül gyakorlati példán mutatom be a beléptetés működését, hibáival együtt, előnyeit, hátrányait, mindennapi feladatait. A.indd :45:45

13 DIVISION OF GENERAL ENGINEERING 15 Cadet PÉTER SZEGEDI NKE Faculty of Military Science and Officer Training, Military and Safety Technical Engineer, 6 th semester Supervisor: LTC Lajos Muha PhD, college professor EXAMINATION OF THE SECURITY OF ACCESS CONTROL SYSTEMS The main topic of my work is about the basic idea of access control systems, it s practical use, reliability, security. I would like to introduce all the above, using definitions, law articles, and practical examples. In the first part of my thesis, I would like to introduce security, as a general term, with its attributes and properties. After, I deal with the access control systems, with its parts and their uses. I intend to demostrate these from the point of security (physical, personal and informational security). I would also like to explain the topic, from the viewpoint of a possible attacker, how to nullify defense, overwrite its system, to get through an access point as an unauthorized person. Theoretically, I will introduce possible ways to improve the efficiency of security, as well as methods to build an access control system in relevance with the properties of the given institute. In the end, I will show the merits and flaws, the everyday use of access control, using practical examples. A.indd :45:45

14 16 ÁLTALÁNOS MŰSZAKI TAGOZAT ZSÓTÉR SÁNDOR honvéd tisztjelölt Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Had- és biztonságtechnikai mérnöki szak, BSc, 8. félév Konzulens: Gávay György Viktor főhadnagy, NKE HHK Katonai Logisztikai Intézet, Haditechnikai Tanszék, tanársegéd A HMMWV 1165 A1B3 TÍPUSÚ HARCJÁRMŰ 1-4. TECHNIKAI KISZOLGÁLÁSI FELADATAINAK KIDOLGOZÁSA július 18-án tizennégy darab HMMWV M1165 A1B3 típusú harcjármű érkezett a Magyar Honvédség számára az Amerikai Egyesült Államok kormányától a szövetséges országokat támogató alap (Coalition Support Fund) finanszírozásából. Ezek többsége a szolnoki MH 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj eszköz állományába került, ahol kiemelt kiképzési célokra és külszolgálatra felkészítő képzésekben használják fel. A járművek megfelelnek a modern, aszimmetrikus hadviselés által támasztott követelményeknek. Hasonló típusait számos NATO tagállam már évek óta rendszerben tartja, és a világ legkülönbözőbb részein sikeresen alkalmazza változatos igénybevételi körülmények között. Továbbá hasonló típusú járműveket használnak a magyar kontingensek az afganisztáni feladatteljesítések során. Az eszköz az Amerikai Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának pályázatára készült, alkalmazkodva az amerikai haderő üzemeltetési és üzemben tartási módszereinek sajátosságaihoz. Ez eredményezi, hogy a Magyar Honvédség eltérő karbantartási és támogatási rendszere és logisztikai biztosítása gátat szab az egységes, a gyártó vállalat által kiadott technikai kiszolgálás végrehajtásának. A rendszerbe állítási folyamatot megelőzően nem készült az eszközről olyan utasítás, amely megoldaná az előzőekben felvetett problémát, ezért szükségét érzem egy, a részletekre kiterjedő, az üzemeltetési körülményeket szem előtt tartó, a Magyar Honvédség karbantartási folyamataiba beillő, átfogó technikai kiszolgálási rendszer kidolgozását. Célul tűztem ki a HMMWV M1165 A1B3 típusú harcjármű felépítésének, alapvető feladatának és a Magyar Honvédség páncélos és gépjárműtechnikai eszközeinek Technikai Kiszolgálási Rendszerének ismertetését. Ezt követően javaslatot teszek a HMMWV M1165 A1B3 típusú jármű kiszolgálási folyamatának beillesztésére az említett rendszerbe. A dokumentáció létrehozásakor törekedtem egy olyan fenntartási tevékenységrendszer kidolgozására, amely mind a harcjárművet gyártó cég által kiadott műszaki utasításoknak, mind a Magyar Honvédség által használt kiszolgálási rendszernek megfelel. Ennek érdekében áttanulmányoztam szakági szabályzatokat, a Magyar Honvédség által újonnan rendszeresített járművek kiszolgálási utasításait, valamint a vizsgált jármű eredeti, idegen nyelvű dokumentációit. A feltárt problémák és hiányosságok megoldhatók a pályamunkám eredményeként kidolgozott javaslatok figyelembevételével, felhasználásával. A.indd :45:45

15 DIVISION OF GENERAL ENGINEERING 17 CADET SÁNDOR ZSÓTÉR NKE Faculty of Military Science and Officer Training, Military and Safety Engineering Speciality, BSc, 8 th semester Supervisor: 1LT György Viktor Gávay, NKE HHK Institute of Military Logistics, Department of Maintenance, assistant professor THE CREATING OF TECHNICAL MAINTENANCE PROCEDURES OF THE HMMWV 1165 A1B3 TYPE MILITARY VEHICLE In 18 July 2011 fourteen HMMWV M1165 A1B3 type military vehicles arrived for the Hungarian Defense Forces from the government of Unites States of America, which were financed by the Coalition Support Fund. Much of these got to the strength of MH 34. Bercsényi László Special Operations Battalion, where they were used for substantial and mission-preparation training objects. The vehicles suit for the requirements of modern asymmetric warfare. Same types of these have been maintained for a long time by several NATO member countries and operated between multifarious strains in various part of the world. Moreover same type vehicles are used in the tasks of Hungarian contingents in Afghanistan. The vehicle, which is adapted to operating and maintenance procedures of the American Armed Forces, is constructed for the tender of the United States Department of Defense. Therefore the distinct maintenance and logistic support system of the Hungarian Defense Forces interferes the executing of the standard maintenance operations which published by the manufacturer. There were not created any manual, which solved this problem, before using these vehicles in the Hungarian strength, therefore I think, it is necessary to devise an extensive technical maintenance system, which is comprehensive, takes notice of the operational conditions and suits for the maintenance operations of the Hungarian Defense Forces. My goal is to introduce the construction and the primal task of the HMMWV M1165 A1B3 type military vehicle and the technical maintenance system of the armoured and motor-vehicles of the Hungarian Defense Forces. Furthermore, I motion to insert the technical maintenance of the HMMWV M1165 A1B3 type vehicle in the above system. During the work out of documentation I try for creating a maintenance operation system, which suits the requirements of technical manuals of the manufacturer and technical maintenance system, which is used by the Hungarian Defense Forces. In interest of these, I study the vocational manuals, the technical maintenance manuals of those vehicles, which are newly set up in the Hungarian Defense Forces, and the standard, foreign-language technical maintenance manuals of the examined vehicle. The unfolded problems and defects can be solved by taking into consideration and using of the recommendations and the results of my treatise. A.indd :45:45

16 Biztonságpolitika tagozat Division of security policy Agócs Endre Benedek Csuzda Norbert Juhász Anita Molnár Mátyás Nagy Eszter Nóra Pap Boglárka Szabó Albert A fegyverzetellenőrzés lehetőségei és akadályai a NATO nukleáris politikájában The Potentials and Difficulties of Arms Control in NATO s Nuclear Policy Európa, a biztonságfogyasztó Hogyan reagált az Európai Unió a védelmi szféra forrásszűkösségére? Europe, the security consumer How did the European Union react for the resource scantiness of the defense sector? A magányos elkövető a XXI. századi terrorelhárítás új kihívása The lone wolf terrorism the new challenge of 21st century s counterterrorism Az energiabiztonság szerepe a kínai stratégiában, különös tekintettel a szénhidrogénekre The role of energy security in the Chinese strategy, focusing on carbon hydrogens A latin-amerikai bevándorlók hatása a spanyol védelmi kultúrára és a haderőre The influence of Latin-American immigrants on the Spanish defense culture and armed forces A Közép-afrikai Köztársaság válsága Crisis of Central African Republic Az Egyesült Államok és a sequestration folyamat stratégiai és költségvetési jövőképe 2014-ben Fiscal and strategic forecast for the U.S. sequestration process in A.indd :45:45

17 20 BIZTONSÁGPOLITIKA TAGOZAT AGÓCS ENDRE BENEDEK Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Biztonság- és védelempolitikai szak, MSc, 2. félév Konzulens: Nagyné Dr. Rózsa Erzsébet, egyetemi docens A FEGYVERZETELLENŐRZÉS LEHETŐSÉGEI ÉS AKADÁLYAI A NATO NUKLEÁRIS POLITIKÁJÁBAN A NATO egy kollektív védelmi szervezet, ezért esetében természetszerűleg nagyobb szereppel bírnak a védelmi és elrettentési képességeket szolgáló intézkedések, mint a fegyverzetellenőrzést és a leszerelést hangsúlyozó kezdeményezések. Ennek ellenére a hidegháborút követően a szövetség egyre több nyilatkozatában állt ki a nukleáris non-proliferáció és fegyverzetellenőrzés fontossága mellett, többek között a legutóbbi stratégiai koncepció szövege is jelezte a NATO nukleáris fegyverektől mentes világ megteremtése iránti elkötelezettségét. A fegyverzetellenőrzés jelentőségének hangsúlyozása mögötti szándékok hitelességét azonban megkérdőjelezik a területen eddig elért eredmények. Habár már a hidegháború alatt elkezdődött az európai telepítésű amerikai nukleáris fegyverrendszerek csökkentésének folyamata, a nukleáris doktrína, a döntéshozatali rendszer, valamint a nukleáris teher- és felelősség megosztásának hidegháború során kialakult alapjellemzői lényegében a mai napig változatlanok. Dolgozatomban amellett érvelek, hogy a jelenlegi körülmények az elrettentés hitelességének veszélyeztetése nélkül is lehetővé tennék a NATO nukleáris fegyverzetellenőrzési profiljának erősítését. A területen való előrelépést ezért elsősorban nem a nukleáris elrettentés hitelességének esetlegesen felmerülő problémái, hanem a NATO kelet-közép-európai tagállamainak az Egyesült Államok kollektív védelem iránti elkötelezettségével szembeni kételyei akadályozzák, amely alapvetően a régió államainak Oroszországgal kapcsolatos biztonságpercepcióiból fakad. Emellett szintén gátló tényezőként jelentkezik a NATO atomhatalmainak nukleáris stratégiái között tapasztalható inkoherencia, ami megnehezíti egy mindenki által elfogadható, egyben következetes és fegyverzetellenőrzési szempontból előremutató szövetségi nukleáris politika létrehozását. Habár a NATO a 2010-es stratégiai koncepcióban és a 2012-es elrettentési és védelmi képességek felülvizsgálatának dokumentumában lefektetett elvek szellemében már elkezdte a nukleáris fegyverzetellenőrzéssel kapcsolatos munkálatait, úgy gondolom, hogy ezek a korábban felsorolt akadályozó tényezők kezelését nem veszik számításba, ami csak nagyon korlátozott eredmények elérését vetíti előre. A.indd :45:45

18 DIVISION OF SECURITY POLICY 21 ENDRE BENEDEK AGÓCS NKE Faculty of Military Sciences and Officer Training, Security and Defence Policy, MSc, 2 nd semester Supervisor: Erzsébet Nagyné Rózsa PhD, associate professor THE POTENTIALS AND DIFFICULTIES OF ARMS CONTROL IN NATO S NUCLEAR POLICY NATO is a collective defense organization, therefore measures serving defense and deterrence capabilities naturally play greater role in its case, than intentions emphasizing arms control and disarmament. Despite of it the Alliance has been increasingly referring to the importance of nuclear non-proliferation and arms control in its declarations following the end of the Cold War, for instance the text of the latest Strategic Concept signaled NATO s commitment to achieving the world free of nuclear weapons. However the credibility of intentions beyond emphasizing the significance of arms control is questioned by the limited successes gained in this area. Although the process of reducing the US nuclear weapon systems deployed in Europe has already begun during the Cold War, the basic features of NATO s nuclear doctrine, its nuclear decision-making system, as well as its nuclear burdens and responsibilities sharing structure evolved in the period of the Cold War are essentially unchanged. I argue in my essay that the current circumstances allow deepen the NATO s profile on arms control without undermining the credibility of its deterrence capabilities. Because of this premise, moving forward in this area is obstructed not by the potential problems of credibility of nuclear deterrence, but the lack of reliance of east-central-european NATO members in connection with the US commitment to the collective defense, which is basically derived from the perception of security of these states in relation of Russia. Another balking issue is the incoherence among the nuclear strategies of the NATO s nuclear powers, which make heavy to create a joint nuclear policy, what is consistent, acceptable for all members and hopeful in the aspect of arms control. NATO has already begun its activities in the area of nuclear arms control based on the principles of the Strategic Concept approved in 2010 and the Deterrence and Defence Posture Review approved in Nevertheless my opinion is that these measures do not deal with the difficulties listed above, which allows only very limited successes. A.indd :45:45

19 22 BIZTONSÁGPOLITIKA TAGOZAT CSUZDA NORBERT Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Biztonság- és védelempolitikai szak, BSc, 6. félév Konzulens: Dr. Molnár Anna, NKE Nemzetközi Intézet, egyetemi docens EURÓPA, A BIZTONSÁGFOGYASZTÓ HOGYAN REAGÁLT AZ EURÓPAI UNIÓ A VÉDELMI SZFÉRA FORRÁSSZŰKÖSSÉGÉRE? A 21. században megfigyelhető Európa és az Európai Unió relatív geostratégiai pozícióvesztése a világban, azonban mindez annak ellenére következik be, hogy a világ legnagyobb és leggazdagabb piacáról van szó. A világpolitika súlypontja és erőközpontja a transzatlanti térségből a Csendes-óceán térségébe helyeződik át, aminek következtében Európa szerepe csökkenni fog a globális szervezetekben óta a NATO és az Európai Unió 18 tagállama csökkentette a védelmi kiadásait, amelynek mértéke meghaladja a 10%-ot, mindemellett 1998 óta először a globális kiadások is csökkentek folyamán az ázsiai országok védelmi kiadásai először haladták meg az európai államok védelmi kiadásait nominálértékben. A világpolitika helyett a belső problémák kötik le Európa figyelmét. A gazdasági válság nemzetállami válaszai a haderőreformok voltak. Az egyes államok különféle módon csökkentették a haderőre fordított kiadásaikat. Sor került a személyi juttatások, az állomány (a fegyveres erők civil állománya, az aktív katonai állomány), a műveleti szerepvállalás, a haditechnikai eszközök számának és a létesítmények számának csökkentésére is. Voltak, akik módosították a haditechnikai eszközbeszerzési és modernizációs programjaikat, mások a nemzetközi képességfejlesztési programokban való részvételüket, illetve műveleti ambíciószintjüket csökkentették. Mindemellett meg kell említeni néhány strukturális problémát is: aránytalanok a katonai képességek, túlzottan fragmentált a hadiipar, korlátozottak a kutatás és fejlesztésre fordítható erőforrások és nemzeti haderők koordináció nem működik megfelelően. Mindezt felismerve a NATO, illetve az Európai Unió különböző kitörési pontokat kínál. Megalkották a Smart Defense és a Pooling and Sharing programokat. Az EU-nak korlátozott a válságkezelési hajlandósága és a képességei, amelyről tanúbizonyságot tett Líbia és Szíria esete decemberében került sor az Európai Unió állam- és kormányfőinek csúcstalálkozójára, amelyet nagy várakozás övezett, de az ülés végeztével sok kérdés megválaszolatlan maradt. A legfontosabb eredménynek a Tanács által kijelölt négy képességfejlesztési programot lehet tekinteni. A közös biztonság- és védelempolitika reformja még várat magára. A.indd :45:45

20 DIVISION OF SECURITY POLICY 23 CSUZDA NORBERT NKE Faculty of Military Science and Officer Training, Security and Defence Policy, BSc, 6 th semester Supervisor: Anna Molnár PhD, NKE International Institutions, associate professor EUROPE, THE SECURITY CONSUMER HOW DID THE EUROPEAN UNION REACT FOR THE RESOURCE SCANTINESS OF THE DEFENSE SECTOR? In the 21st century it s observable that Europe and the European Union have relatively lost their geostrategical position on the Earth, however this is the largest and richest market. The center of the world politics is transposing from the transatlantic area to the Pacific, it means that the role of Europe is going to be smaller in the global organizations. Since member state of the NATO and the EU have reduced their defence outlay, which s rate is more than 10% and besides this since 1998 first the global outlays have reduced. In 2012 the defence outlay of the asian countries first exceeded in the nominal value of the european states. Instead of the world politics the European countries are focusing for their inland problems. The answer for the great recession from the states were military reforms, because of the small amount of resources, they ve decided to reduction. States were chose different ways to reduct the outlays. For example payments, substance (armed forces, civilian personnel, active staff), role in the actions, the number of the military technology devices and barracks. There were some state who modified the military technology device suppliment and the modernization programs, others reduced the international skill development program or the level of ambition in the actions. Besides these things need to talk about some structured problems too: disproportionate military skills, extremly fragmented armaments, war industry, limited resources for the research and development programs and the coordination of the national armies do not work properly. Recognizing all of these problems the NATO and the EU offer(s) the chance for the outbreak. They ve created the Smart Defense, the Pooling and Sharing programs. The EU s abilities to treat the crises are limited, for example Lybia and Syria. In 2013, december was the European Union s European Council meeting, which had big expactations, but with the end of the court there are still many questions waiting for answers. The most important results are the four programmes made by the Council. The Common Security and Defence Policy s reform is still waiting to start. A.indd :45:45

Konferencia-kiadvány Konference Materials

Konferencia-kiadvány Konference Materials Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola Konfliktus és társadalmi innováció a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2010. november 5-7., Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

A HADTUDOMÁNY 2014. évi online lapszámában megjelent tanulmányok

A HADTUDOMÁNY 2014. évi online lapszámában megjelent tanulmányok A HADTUDOMÁNY 2014. évi online lapszámában megjelent tanulmányok (http://mhtt.eu/hadtudomany/2014/2014_elektronikus/index.html) BIZTONSÁGPOLITIKA SECURITY POLICY Siposné Kecskeméthy Klára Globális partnerség.

Részletesebben

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése 2005 PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business Council ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business

Részletesebben

A sürgősségi betegellátás egyes kérdései a NATO multinacionális egészségügyi biztosítás rendszerében

A sürgősségi betegellátás egyes kérdései a NATO multinacionális egészségügyi biztosítás rendszerében NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Doktori Tanács Dr. Pellek Sándor orvos alezredes: A sürgősségi betegellátás egyes kérdései a NATO multinacionális egészségügyi biztosítás rendszerében Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

Az ombudsmanok tíz éve. Ten years of ombudsmen

Az ombudsmanok tíz éve. Ten years of ombudsmen Az ombudsmanok tíz éve Ten years of ombudsmen 1995 2005 ISBN 963 218 676 1 Egyszer megjelenő jubileumi kiadvány Kiadó: Országgyűlési Biztos Hivatala 1051 Budapest, Nádor u. 22. Telefon: 475-7100, Fax:

Részletesebben

dr. Farkas Csamangó Erika A kölcsönös megfeleltetés környezetjogi aspektusai

dr. Farkas Csamangó Erika A kölcsönös megfeleltetés környezetjogi aspektusai SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEK dr. Farkas Csamangó Erika A kölcsönös megfeleltetés környezetjogi aspektusai Témavezető: Dr. Bobvos Pál CSc.

Részletesebben

I. POSITION PAPER OF THE EUROPEAN WOMEN S LOBBY AZ EURÓPAI NŐI LOBBY HELYZETJELENTÉSE

I. POSITION PAPER OF THE EUROPEAN WOMEN S LOBBY AZ EURÓPAI NŐI LOBBY HELYZETJELENTÉSE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai Kar I. POSITION PAPER OF THE EUROPEAN WOMEN S LOBBY AZ EURÓPAI NŐI LOBBY HELYZETJELENTÉSE II. LÉVAI KATALIN: NŐK AZ EURÓPAI PARLAMENTBEN KATALIN LÉVAI:

Részletesebben

Years WAY OUT OF THE CRISIS KIÚT A VÁLSÁGBÓL. The Annual Report of the Hungarian European Business Council

Years WAY OUT OF THE CRISIS KIÚT A VÁLSÁGBÓL. The Annual Report of the Hungarian European Business Council 2009 WAY OUT OF THE CRISIS The Annual Report of the Hungarian European Business Council KIÚT A VÁLSÁGBÓL A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 11 Years R E P O R T / 1 1 Hungarian European Business

Részletesebben

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA 2003 IN THE FINISHING STRAIGHT HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION The recommendations of the Hungarian EU Enlargement Business Council CÉLEGYENESBEN MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA A Magyar EU Bôvítési

Részletesebben

A Miniszterelnökség részére

A Miniszterelnökség részére A Miniszterelnökség részére ZÁRÓ ÉRTÉKELŐ JELENTÉS az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. január 6-án elkészült, az Európai Bizottságnak elfogadásra benyújtott változatáról (EFOP 5.5) Budapest,

Részletesebben

Előadáskivonatok. Book of abstracts. Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22.

Előadáskivonatok. Book of abstracts. Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22. Előadáskivonatok Book of abstracts Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22. International Conference on Addictions in Children and Adolescents April 20-22, 2015

Részletesebben

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3 Contents Foreword by John Nichols, British Ambassador.......................................................... 2 Foreword by István Varga, Chairman of BCCH..........................................................

Részletesebben

Absztraktok Abstracts

Absztraktok Abstracts Magyar Szociológiai Társaság Miskolci Egyetem Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2011. november 11-13.,

Részletesebben

gyűlölet-bűncselekmények és Anti-Semitic Hate Crimes

gyűlölet-bűncselekmények és Anti-Semitic Hate Crimes Barna Ildikó Minkó Melinda közreműködésével Ildikó Barna with the assistance of Melinda Minkó Antiszemita gyűlölet-bűncselekmények és incidensek MAGYARORSZÁGON 2013. május 2014. április időszakban Anti-Semitic

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA Merkovity Norbert A politikai tartalmú közlésfolyamat új kora Politikai kommunikáció a hagyományos és az új kommunikációs technológiák

Részletesebben

HUNGARY 20 years participation in EUREKA

HUNGARY 20 years participation in EUREKA HUNGARY 20 years participation in EUREKA Tartalom EUREKA: KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK...4 AZ EUREKA-RÓL DIÓHÉJBAN...6 AZ EUREKA PROJEKTEK...10 ERDŐ SÁNDOR (EUREKA HLG ELNÖK) A MAGYAR ELNÖKSÉGRŐL...16 A MAGYAR

Részletesebben

Jánossy Ferenc Emlékkonferencia 2012

Jánossy Ferenc Emlékkonferencia 2012 március 9. (Van-e) Helyünk és jövőnk Európában? Programfüzet P R O G R A M F Ü Z E T J ÁNOS S Y F E R E N C E M L É K K O N F E R E N C I A 2012 (Van-e) Helyünk és jövőnk Európában? N a g y o b b r á

Részletesebben

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20.

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Felelõs vezetõ: Várlaki Imre, ügyvezetõ igazgató Fotó/Photo:

Részletesebben

X. évfolyam 2. szám www.strategiaifuzetek.hu. Észak-magyarországi intézeti igazgató

X. évfolyam 2. szám www.strategiaifuzetek.hu. Észak-magyarországi intézeti igazgató Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként az Észak-magyarországi Regionális

Részletesebben

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK Előszó Rendhagyó számot tart a kezében az olvasó: olyan dolgozatok olvashatóak itt összegyűjtött és szerkesztett formában, melyeket az UNESO CONFINTEA VI (6. Felnőttoktatási Világtalálkozó) budapesti 2008.

Részletesebben

KULTURÁLIS IDENTITÁS: a vallás szerepe Európában. CULTURAL IDENTITY: the Role of Religion in Europe

KULTURÁLIS IDENTITÁS: a vallás szerepe Európában. CULTURAL IDENTITY: the Role of Religion in Europe KULTURÁLIS IDENTITÁS: a vallás szerepe Európában CULTURAL IDENTITY: the Role of Religion in Europe KULTURÁLIS IDENTITÁS: a vallás szerepe Európában című konferenciát a Szegedi Tudományegyetem Állam- és

Részletesebben

PÉCS A BEFOGADÓ VÁROS

PÉCS A BEFOGADÓ VÁROS PÉCS küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen stratégiai koncepció 2014-2020 Készítette: DDRFÜ Nonprofit Kft. 2013 1 PÉCS küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen stratégiai

Részletesebben

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 TARTALOMJEGYZÉK Hervé Le Bouc a COLAS új elnök-vezérigazgatója / 3 Szenvedély és elképzelés 24 év az útépítés szolgálatában / 4 Interjú Hervé Le Bouc úrral / 7 Alkalmazkodás

Részletesebben

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken Enhancing social dialogue at various levels 1 Jelen kiadvány a Szociális párbeszéd szélesítése a különböző szinteken, a LIGA Szakszervezetek 2012/0104596

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Egy rövid szünet után bővített kiadással jelentkezik a Biohulladék Magazin legújabb száma, amelyet szeretettel ajánlok szíves figyelmükbe.

Részletesebben

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk.

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk. Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2010 az Elnök üzenete Az Eni történetének és kultúrájának mindig meghatározó részét képezte a fenntarthatóság. Ez a hajtóereje a folyamatos haladásnak,

Részletesebben

European Danube Region Strategy

European Danube Region Strategy Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat Regional and spatial development review különszám / special edition 2009 / 1. Európai Duna Régió Stratégia Duna: múlt-jelen-jövô / Danube: Past-Present-Future

Részletesebben

Atel Csepeli Vállalatcsoport

Atel Csepeli Vállalatcsoport Atel Csepeli Vállalatcsoport Éves Jelentés Annual Report 2006 Atel Csepel Business Atel Csepeli Vállalatcsoport Az Atel Csepeli Vállalatcsoport tulajdonosa Európa egyik piacvezetõ energiakereskedõ társasága,

Részletesebben

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC Central European Rural Youth Centre CERYC Kedves Olvasó! A 2010. március 11-13. között megrendezett Legjobb Gyakorlatok Workshop központi témája a fiatal gazdák szerepe a vidékfejlesztési programok megvalósításában;

Részletesebben