A VÉGFELHASZNÁLÓ ÉS AZ ÜGYFÉL KÖZÖTT LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS END USER - CLIENT AGREEMENT. 1. Bevezetés 1. Introduction

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VÉGFELHASZNÁLÓ ÉS AZ ÜGYFÉL KÖZÖTT LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS END USER - CLIENT AGREEMENT. 1. Bevezetés 1. Introduction"

Átírás

1 A VÉGFELHASZNÁLÓ ÉS AZ ÜGYFÉL KÖZÖTT LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS END USER - CLIENT AGREEMENT 1. Bevezetés 1. Introduction 1.1. Az xsocial a DUB Investments Ltd. védjegye. A jelen megállapodás egyfelől a DUB Investments Ltd. (a továbbiakban társaság ), másfelől a (jogi vagy természetes személy) ügyfél között jött létre, amely/aki kitöltötte a Számlanyitási kérelem című űrlapot, s amelyet/akit a társaság ügyfélként (a továbbiakban ügyfél ) elfogadott xsocial is a trademark of DUB Investments Ltd. The Agreement is entered by and between DUB Investments Ltd (hereinafter called the Company ) on the one part and the Client (which may be a legal entity or a natural person) who has completed the Account Opening Application Form and has been accepted by the Company as a Client ( Client ) on the other part A társaság a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet ( CySEC ) engedélyével és szabályai szerint működő ciprusi befektetési társaság (Cyprus Investment Firm, CIF), amely a befektetési szolgáltatások nyújtásáról, befektetési tevékenységek végzéséről, a szabályozott piacok működéséről és azokkal összefüggő egyéb ügyekről szóló, többször módosított és több korábbi változat helyébe lépő évi 144(I) törvény (a továbbiakban törvény ) értelmében a 169/12. CIFengedélyszámon bizonyos befektetési és kiegészítő szolgáltatásokat nyújt és tevékenységeket végez. Bejegyzése Cipruson a gazdasági társaságokról szóló törvénnyel összhangban történt, cégjegyzékszáma HE Bejegyzett székhelye a 134, Ayias Fylaxeos & Amissou, Annissa Court, 4 th Floor, 3087, Limassol, Ciprus címen található The Company is authorised and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission ( CySEC ) as a Cyprus Investment Firm (CIF) to offer certain Investment and Ancillary Services and Activities under the Provision of Investment Services, the Exercise of Investment Activities, the Operation of Regulated Markets and Other Related Matters Law of 2007, Law 144(I)/2007, as subsequently amended or replaced from time to time ( the Law ), with CIF license number 169/12. It is registered in Cyprus under the Companies Law, with registration number HE Its registered office is at 134, Ayias Fylaxeos & Amissou, Annissa Court, 4 th Floor, 3087, Limassol, Cyprus Ez a megbízási szerződés, valamint a társaság honlapján közölt I-V. sz. mellékletei ( I. Ügyfélbesorolás, II. Befektetői kompenzációs alap, III. Kockázati figyelmeztetések és visszaigazolások, IV. Az ügyfél legjobb érdekében végzett eljárásra vonatkozó irányelv összefoglalása, V. Az összeférhetetlenségre vonatkozó irányelv összegzése ), módosításokkal egységes szerkezetben (együttesen szerződés ) rögzítik azokat a feltételeket, amelyekkel a társaság a szolgáltatásokat az ügyfél részére nyújtja. Ezenkívül a szerződés különféle mellékletei azokat az ügyeket is rögzítik, amelyeket a társaság a vonatkozó jogszabályok értelmében köteles az 1.3. This Client Agreement with the Appendices I-V ( I. Client Categorisation, II. Investor Compensation Fund, III. Risks Warnings and Acknowledgements, IV. Summary of the Policy to Act in the Best Interest of the Client, V. Summary of Conflicts of Interest Policy ) found on the Company s Website, as amended from time to time, (together, the Agreement ), set out the terms upon which the Company will offer Services to the Client. In addition, the Agreement in the various Appendices sets out the matters which the Company is required to disclose to the Client under the Applicable Regulations. 1

2 ügyféllel közölni Ezzel a szerződéssel hatályát veszti a társaság, mindenféle közvetítő, szolgáltató vagy alkusz valamennyi korábbi megállapodása, egyezsége, kifejezett vagy hallgatólagos nyilatkozata The Agreement overrides any other agreements, arrangements, express or implied statements made by the Company or any Introducer(s) or any Provider or Broker. 2. Értelmező rendelkezések 2. Interpretation of Terms 2.1. E szerződés alkalmazásában: 2.1. In this Agreement: Hozzáférési adatok az ügyfél bejelentkezési (login) azonosítója és jelszava, amelyek a hozzáféréshez és a platform használatához szükségesek. Számlanyitási kérelem az a kérvény/kérdőív, amelyen az ügyfél kéri a társaságtól a szerződés keretében nyújtott szolgáltatásokat, valamint egy ügyfélszámlát. Ezen a kérvényen a jogszabályoknak megfelelő módon kapja meg a társaság többek között azokat az adatokat, amelyek az ügyfél azonosítására, átvilágítására, besorolására és megfelelésének vagy alkalmasságának megállapítására alkalmasak. Kapcsolt vállalkozás a társaság vonatkozásában az a jogi személy, amely közvetett vagy közvetlen ellenőrzése alatt tartja a társaságot, a társaság közvetett vagy közvetlen ellenőrzése alatt áll, vagy a társasággal közös közvetett vagy közvetlen ellenőrzés alatt áll. Ellenőrzésen a társaság vagy a jogi személy irányítására kapott felhatalmazást vagy ügyeinek intézésre kapott jogalapot értjük. Szerződés ez a Végfelhasználó és az ügyfél között létrejött szerződés, valamint a társaság honlapján módosításokkal egységes szerkezetben közölt I-V. sz. mellékletei ( I. Ügyfélbesorolás, II. Befektetői kompenzációs alap, III. Kockázati figyelmeztetések és visszaigazolások, IV. Az ügyfél legjobb érdekében végzett eljárásra vonatkozó irányelv összefoglalása, V. Az összeférhetetlenségre vonatkozó irányelv összegzése ), illetve összes későbbi melléklete. Access Data shall mean the Login and Password of the Client, which are required so as to have access on and use the Platform. Account Opening Application Form shall mean the application form/questionnaire completed by the Client in order to apply for the Company s Services under this Agreement and a Client Account, via which form/questionnaire the Company will obtain amongst other things information for the Client s identification and due diligence, hiscategorization and appropriateness or suitability (as applicable) in accordance with the Applicable Regulations. Affiliate shall mean in relation to the Company, any entity which directly or indirectly controls or is controlled by the Company, or any entity directly or indirectly under common control with the Company; and control means the power to direct or the presence of ground to manage the affairs of the Company or entity. Agreement shall mean this End User - Client Agreement and the Appendices I-V ( I. Client Categorisation, II. Investor Compensation Fund, III. Risks Warnings and Acknowledgements, IV. Summary of the Policy to Act in the Best Interest of the Client, V. Summary of Conflicts of Interest Policy ) found on the Company s Website, as amended from time to time and any subsequent Appendices added thereto. Ellentétes megbízás : pénzügyi termékekre az Anti-Data Mode shall mean a mode of the Automatic Order whereby Orders are placed in 2

3 alkusznak adott olyan automatikus megbízási mód, amely a szolgáltató nyomon követett ügyletének irányával ellentétes. Vonatkozó jogszabályok (a) a CySEC szabályzata vagy a társaság felett rendelkezési joggal felruházott bármely más vonatkozó szabályozó hatóság szabályai, (b) az érintett piac szabályai, (c) Ciprus vagy az Európai Unió összes többi alkalmazandó törvénye, szabálya és rendelkezése. Automatikus megbízás a platformnak az a funkciója/tulajdonsága, amely aktiválást követően az ügyfél nevében automatikus megbízásokat ad az alkusznak pénzügyi termékekre a szolgáltatótól származó adatok alapján. Alkusz az a befektetési szolgáltatásokat kínáló társaság, amelynek az ügyfél megbízója, s amelyet a társaság elfogad arra, hogy kereskedési infrastruktúrájával egyesítse a platformot. Munkanap minden olyan nap, amely nem szombatra, vasárnapra, december 25-re, január 1- re vagy a társaság honlapján közzétett más ciprusi vagy nemzetközi ünnepnapra esik. Ügyfélszámla az ügyfélnek számlája, amely a társaság könyveiben szerepel és az ügyfél platformon végzett kereskedésének múltbeli adatait mutatja, pl. a befejezett ügyletek, a nyitott pozíciók és megbízások, a kereskedési eredmények és a társaságnak fizetendő költségek adatait. Az ügyfélszámlán sem az ügyfél pénze, sem értékpapírok nem jelennek meg. Zárt pozíció a CFD-megbízás valamely nyitott pozíciójának ellenkezője. Befejezett ügylet két azonos nagyságú, de ellentétes irányú kötés (pozíciónyitás és pozíciózárás): vétel, majd eladás, illetve ennek ellenkezője egy CFD-megbízásban. Financial Instruments with the Broker automatically and such Orders are opposite to the direction of the Provider s traced Transaction. Applicable Regulations shall mean (a) CySEC Rules or any other rules of a relevant regulatory authority having powers over the Company; (b) the Rules of the relevant Market; and (c) all other applicable laws, rules and regulations of Cyprus or of the European Union. Automatic Order shall mean a function/feature in the Platform which once activated places Orders in Financial Instruments with the Broker automatically on behalf of the Client based on Data generated from Providers. Broker shall mean a company which offers investment services, of which the Client is a customer for such investment services and which is accepted by the Company to integrate the Platform with its trading infrastructure. Business Day shall mean any day, other than a Saturday or a Sunday, or the 25 th of December, or the 1 st of January or any other Cyprus or international holidays to be announced on the Company s Website. Client Account shall mean an account of the Client in the books of Company which consists of information regarding the trading history of the Client on the Platform, such as details of Completed Transactions, Open Positions and Orders, resulting losses and/or profits from trading and associated Costs payable to the Company. The Client Account does not contain Client money or Securities. Closed Position shall mean the opposite of an Open Position in a CFD Order. Completed Transaction shall mean two counter deals of the same size (opening a position and closing a position): buy then sell and vice versa in a CFD Order. Különbözeten alapuló ügylet vagy CFD Contract for Differences or CFD shall mean a 3

4 (contract for differences) egy alapeszköz árfolyamváltozásaira tett hivatkozással végzett kötés. A CFD a társaság CIF-engedélye keretében forgalmazott pénzügyi termék. CFD-megbízás különbözeten alapuló ügyletre adott megbízás. CySEC a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet, amely a társaság felett felügyeletet gyakorló hatóság. CySEC-szabályok a CySEC szabályai, direktívái, rendelkezései, útmutatói, véleményei és ajánlásai. Adatok egy-egy szolgáltatótól az ügyletre vonatkozóan kapott adatok, amelyekben szerepel a szolgáltató adott pénzügyi termékkel végzett ügyletének iránya és lezárásának időpontja. Szerződésszegési esemény jelentése a pont szerint. Pénzügyi termék a társaság CIF-engedélye keretében forgalmazott következő termékek: (a) átruházható értékpapírok, (b) pénzpiaci eszközök, (c) kollektív befektetési vállalkozások befektetési jegyei; (d) értékpapírokkal, devizákkal, kamatlábakkal vagy hozamokkal, illetve egyéb származékos eszközökkel, pénzügyi mutatókkal vagy pénzügyi mértékekkel kapcsolatos, fizikailag vagy készpénzben rendezhető opciók, tőzsdei és nem tőzsdei határidős és csereügyletek, valamint az összes többi származékos ügylet; (e) olyan tőzsdei árukkal kapcsolatos opciók, tőzsdei és nem tőzsdei határidős és csereügyletek, valamint minden más származékos ügylet, amelyet készpénzben kell rendezni vagy amely a felek szabad belátása szerint készpénzben rendezhető (kivéve, ha erre a szerződésszegés és a megszűnés egyéb esetei miatt kerül sor); (f) olyan tőzsdei árukra vonatkozó opciók, tőzsdei és nem tőzsdei határidős és csereügyletek, valamint minden más ilyen származékos ügylet, amelyek fizikailag rendezhetők, ha szabályozott piacon és/vagy contract, which is a contract for differences by reference to variations in the price of an Underlying Asset. A CFD is a Financial Instrument under the Company s CIF license. CFD Order shall mean an Order to trade in a Contract for Difference. CySEC shall mean the Cyprus Securities and Exchange Commission, which is the Company s supervisory authority. CySEC Rules shall meanthe Rules, Directives, Regulations, Guidance notes, opinions or recommendations of CySEC. Data shall mean the data relating to a Transaction coming from a Provider containing the information about the direction of the Provider s Transaction on the given Financial Instrument and its time of conclusion. Event of Default shall have the meaning given in paragraph Financial Instrument shall mean the Financial Instruments under the Company s CIF license which are the following: (a) Transferable Securities; (b) Money-market instruments; (c) Units in collective investment undertakings; (d) Options, futures, swaps, forward rate agreements and any other derivative contracts relating to securities, currencies, interest rates or yields, or other derivatives instruments, financial indices or financial measures which may be settled physically or in cash; (e) Options, futures, swaps, forward rate agreements and any other derivative contracts relating to commodities that must be settled in cash or may be settled in cash at the option of one of the parties (otherwise than by reason of a default or other termination event); (f) Options, futures, swaps, and any other derivative contract relating to commodities that can be physically settled provided that they are traded on a regulated market and/or an MTF; (g) Options, futures, swaps, forwards and any other derivative contracts relating to commodities, that can be physically settled not 4

5 alternatív kereskedési platformokon (MTF-eken) zajlanak, (g) olyan tőzsdei árukra vonatkozó opciók, tőzsdei és nem tőzsdei határidős és csereügyletek, valamint minden más származékos ügylet, amelyek fizikailag rendezhetők, és az előző pontban nem szerepelnek és a származékos pénzügyi instrumentumok jellemzőivel rendelkeznek, figyelemmel többek között arra, hogy elszámolásuk, rendezésük elismert elszámoló házakon keresztül zajlik-e vagy rendszeres letétfeltöltési felszólítást kell alkalmazni velük kapcsolatban; (h) a hitelkockázat átruházásának származékos eszközei; (i) a különbözeten alapuló pénzügyi ügyletek; (j) éghajlati változókkal, fuvardíjakkal, kibocsátási kedvezményekkel, inflációs rátákkal vagy egyéb hivatalos gazdaságstatisztikai adatokkal folytatott opciók, tőzsdei és nem tőzsdei határidős és csereügyletek, valamint minden más származékos ügylet, amelyet készpénzben kell rendezni vagy amely a felek szabad belátása szerint készpénzben rendezhető (kivéve, ha erre a szerződésszegés és a megszűnés egyéb esetei miatt kerül sor), valamint minden egyéb származékos ügylet, amely eszközökkel, jogokkal, kötelezettségekkel, mutatókkal és mértékekkel kapcsolatosak, figyelemmel többek között arra, hogy kereskedésük szabályozott piacon vagy valamely MTF-en zajlik-e, elszámolásuk és rendezésük elismert elszámoló házakon keresztül történik-e vagy rendszeres letétfeltöltési felszólítással. otherwise mentioned in the paragraph above and not being for commercial purposes, which have the characteristics of other derivative financial instruments, having regard to whether, inter alia, they are cleared and settled through recognised clearing houses or are subject to regular margin calls; (h) Derivative instruments for the transfer of credit risk; (i) Financial contracts for differences; (j) Options, futures, swaps, forward rate agreements and any other derivative contracts relating to climatic variables, freight rates, emission allowances or inflation rates or other official economic statistics that must be settled in cash or may be settled in cash at the option of one of the parties (otherwise than by reason of a default or other termination event), as well as any other derivative contract relating to assets, rights, obligations, indices and measures not otherwise mentioned in this Part, which have the characteristics of other derivative financial instruments, having regard to whether, inter alia, they are traded on a regulated market or an MTF, are cleared and settled through recognised clearing houses or are subject to regular margin calls. Vis maior esemény jelentése a pont szerint. Force Majeure Event shall have the meaning as set out in paragraph Utasítás az ügyfél pozíciónyitási vagy -zárási, illetve CFD-megbízásra vagy annak törlésére vonatkozó utasítása. Instruction shall mean an instruction from the Client to open or close a position or to place or delete a CFD Order. Befektetési szolgáltatások azok a befektetési szolgáltatások, amelyeket a társaság CIFengedélye keretében nyújt, s amelyek (a) az ügyfél pénzügyi termékekre adott megbízásainak fogadását és továbbítását, (b) portfóliókezelési szolgáltatásokat, (c) befektetési tanácsadást jelentenek. Ebbe a szerződésbe csak az (a) és (b) Investment Services shall mean the Investment Services under the Company s CIF license and which are (a) Reception and Transmission of Client Orders in Financial Instruments; (b) Portfolio Management Services; (c) Provision of Investment Advice. This Agreement covers only Investment Services under 5

6 pont szerinti befektetési szolgáltatások tartoznak. (a) and (b). Engedély jelentése a 6.1. pont szerint. License shall have the meaning of paragraph 6.1. Tőzsdei név az a kódnév, amelyet az egyes szolgáltatók választanak kereskedelmi és a fentiek szerint meghatározott adataik azonosítására. Nyitott pozíció bármely pozíció, amelyet még nem zártak le, és amely befejezetlen ügylet. Megbízás az ügyfél pénzügyi termékkel folytatott kereskedésre adott utasítása. Felek a jelen megbízási szerződés felei, azaz a társaság és az ügyfél. Platform az az elektronikus mechanizmus, amelyet a társaság működtet és tart fenn, és olyan számítástechnikai eszközökből, szoftverekből, adatbázisokból, távközlési hardverekből, programokból és műszaki berendezésekből tevődik össze, amelyek megkönnyítik az ügyfélszámlán végzett kereskedési tevékenységet, ezen belül lehetővé teszik az automatikus kereskedési tevékenységet, az adatcserét és a kereskedési adatok felhasználók (tehát az ügyfél és a szolgáltatók) közötti megosztását. Nickname shall mean the code name chosen by each Provider used to identify his Trading Data and Data. Open Position shall mean any position which has not been closed which is not a Completed Transaction. Order shall mean an instruction from the Client to trade in Financial Instruments. Parties shall meanthe parties to this Client Agreement the Company and the Client. Platform shall mean the electronic mechanism operated and maintained by the Company, consisting ofcomputer devices, software, databases, telecommunication hardware, programs and technical facilities, which facilitates trading activity of Client Accounts including automated trading activity, exchange of Data, sharing of Trading Data between its users (i.e. the Client and Providers). Kiemelt közszereplők A) azok a természetes személyek, akikre kiemelt közfeladatot bíztak, ezek között: államfők, kormányfők, miniszterek, miniszterhelyettesek vagy államtitkárok, országgyűlési képviselők, legfelső bíróságok, alkotmánybíróságok vagy egyéb magas szintű bírói testületek tagjai, akiknek döntései ellen további fellebbezésnek már nincs helye, legfeljebb kivételes körülmények között; számvevő székek vagy központi bankok kormányzó tanácsainak tagjai; nagykövetek, követségi ügyvivők és a hadsereg magas rangú tisztjei; állami vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő szerveinek tagjai. Egyik fenti kategóriába nem tartoznak középvezetők vagy azoknál alacsonyabb beosztású tisztségviselők. Továbbá ha egy személy fenti definíció szerinti kiemelt feladatra kapott megbízatása legalább egy esztendei időtartamra Politically Exposed Persons shall mean: A) natural persons who are or have been entrusted with prominent public functions, which means: heads of State, heads of government, ministers and deputy or assistant ministers; members of parliaments; members of supreme courts, of constitutional courts or of other high-level judicial bodies whose decisions are not subject to further appeal, except in exceptional circumstances; members of courts of auditors or of the boards of central banks; ambassadors, chargés d affaires and high-ranking officers in the armed forces; members of the administrative, management or supervisory bodies of State-owned enterprises. None of the categories set out in the above shall be understood as covering middle ranking or more junior officials. Further, where a person has ceased to be entrusted with a prominent public function within the meaning 6

7 megszűnik, az illető nem tartozik többé a kiemelt közszereplők körébe. B) Az A pontban megadott definícióban szereplő személyek közvetlen családtagjai, azaz: házastársuk, nemzeti joguk szerint a házastárssal egyenértékűként elismert élettársuk, gyermekeik, illetve azok házastársai és élettársai, valamint szüleik. C) Az A pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozóiként ismert személyek, azaz: minden olyan természetes személy, aki az A pontban meghatározott személlyel együtt jogi személyek vagy jogi formációk közismerten közös, tényleges tulajdonosa; minden olyan természetes személy, aki olyan jogi személy vagy jogi formáció egyedüli tényleges tulajdonosa, amelyről köztudott, hogy az A pontban meghatározott személy tényleges javára jött létre. Szakmai ügyfél az I. mellékletben közölt CySECszabályokban meghatározott szakmai ügyfél. Szolgáltató az a személy, aki beleegyezett, hogy a társaság részére olyan adatokat szolgáltat, amelyeket a társaság automatikus megbízásokhoz kereskedelmi célra használhat, s akinek a neve a társaság platformján és/vagy honlapján megjelenik. Lakossági ügyfél az I. mellékletben közölt CySEC-szabályokban lakossági ügyfélként meghatározott ügyfél. Szolgáltatások azok a szolgáltatások, amelyeket a társaság az ügyfélnek a jelen szerződésben felajánl, s amelyek közé a platform elérése, használata tartozik, valamint magában foglalja a 6.1. és 6.2. pontokban kifejtett befogadási és továbbítási, valamint eszközkezelési befektetési szolgáltatásokat. Árcsúszás egy CFD-ügylet elvárt és tényleges lebonyolítási árfolyama közötti különbség. Gyakran adódik árcsúszás volatilisebb időszakokban (pl. hírek hatására), aminek következtében az adott ár of the above definition for a period of at least one year, such persons shall not be considered a Politically Exposed Person. B) The immediate family members of such persons as set out under definition A, which means: the spouse; any partner considered by national law as equivalent to the spouse; the children and their spouses or partners; and the parents. C) Persons known to be close associates of such persons as set out under definition A, which means: any natural person who is known to have joint beneficial ownership of legal entities or legal arrangements, or any other close business relations, with a person referred to in definition A; any natural person who has sole beneficial ownership of a legal entity or legal arrangement which is known to have been set up for the benefit de facto of the person referred to in definition A. Professional Client shall mean a Professional Client for the purposes of CySEC Rules, as specified in Appendix I. Provider shall mean a person who has agreed to provide the Company with Data for Automatic Orders for the Company s commercial use and whose name will appear on the Company s Platform and /or website. Retail Client shall mean a Retail Client for the purposes of the CySEC Rules, as specified in Appendix I. Services shall mean the services to be offered by the Company to the Client under this Agreement being access and use of the Platform and which involves the Investment Services of Reception Transmission and Asset Management, as explained in paragraphs 6.1. and 6.2. Slippage shall mean the difference between the expected price of a Transaction in a CFD, and the price the Transaction is actually executed at. Slippage often occurs during periods of higher 7

8 érvényesítése lehetetlenné válik piaci megbízások alkalmazásakor, sőt akkor is, ha nagy megbízások végrehajtása során a kívánt árszínvonalon esetleg nem elegendő a kamat arra, hogy az elvárt kereskedési árat tartani tudjuk. Kereskedési számla az ügyfél saját alkuszánál vezetett kereskedési számlája. Kereskedési adatok a szolgáltató múltbeli adatai, illetve a szolgáltató adott kereskedési számlájával kapcsolatban elért eredményei. Csúszó küszöbös megbízás hossz- (eladási) pozícióra piaci ár alatt felvett veszteségkorlátozó megbízás. A csúszó küszöbös ár az árfolyamingadozáshoz igazodik. A csúszó küszöbös eladási megbízás a piaci árfolyam alatt rögzített összegű küszöbárat bizonyos ráhagyott csúszó összeggel adja meg. Amikor a piaci ár emelkedik, a stopárfolyam a ráhagyott csúszó összeggel növekszik, ha viszont az árfolyampáros esik, a stop-árfolyam változatlan marad, a piaci megbízás benyújtására akkor kerül sor, amikor a stop-árfolyamot eléri. Ügylet a jelen szerződés keretében az ügyfél nevében pénzügyi termékekkel bonyolított ügylet. Alapügylet egy CFD tárgya vagy alapeszköze, amely lehet készpénzindexálás, indexekkel, kötvényekkel, tőzsdei árukkal folytatott határidős ügylet, nyersolajjal, arannyal, ezüsttel, devizával vagy más olyan eszközzel folytatott azonnali (spot) ügylet, amelyet bármely alkusz CFD-kereskedésben saját belátása szerint használhat. Alappiac az az érintett piac, amelyen az alapeszközzel kereskedés folyik. Honlap a társaság és címen elérhető honlapjai vagy bármely olyan honlap, amelyet a társaság időről időre fenntart. Írásbeli értesítés jelentése a pont szerint. volatility (for example due to due to news events) making an Order at a specific price impossible to execute, when market orders are used, and also when large Orders are executed when there may not be enough interest at the desired price level to maintain the expected price of trade. Trading Account shall mean the trading account of the Client held with his Broker. Trading Data shall mean the historic Data of the Provider or the results of the Provider in relation to a particular Trading Account of his. Trailing Stop shall mean a stop-loss order set at a percentage level below the market price - for a long position. The trailing stop price is adjusted as the price fluctuates. A sell trailing stop order sets the stop price at a fixed amount below the market price with an attached "trailing" amount. As the market price rises, the stop price rises by the trail amount, but if the pair price falls, the stop loss price doesn't change, and a market order is submitted when the stop price is hit. Transaction shall mean a transaction in Financial Instruments arranged for execution on behalf of the Client under this Agreement. Underlying Asset shall mean the object or underlying asset in a CFD which may be cash indices, index futures, bond futures, commodity futures, spot crude oil, spot gold, spot silver, single stocks, currencies or any other asset available for CFD trading by each Broker according to his discretion from time to time. Underlying Market shall mean the relevant market where the Underlying Asset is traded. Website shall mean the Company s website at and or such other website as the Company may maintain from time to time. Written Notice shall have the meaning set out in paragraph

9 2.2. Az egyes számban használt kifejezések a többes számot is jelentik és viszont. A hímnemű szavak a nőneműeket is jelentik és viszont. A személyjelölő kifejezések közé a vállalkozások, partnerségek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervek és más jogi entitások elnevezései tartoznak A szakaszok címei pusztán a hivatkozás megkönnyítését szolgálják Bármilyen jogszabályra, szabályozásra vagy törvényre tett hivatkozás egyben az adott jogszabály, szabályozás vagy törvény módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetű, összevont, ismét életbe léptetett, a helyébe lépő és az azok alapján kiadott valamennyi útmutatóra, direktívára, jogszabályi instrumentumra, szabályzatra vagy rendeletre, illetve minden olyan jogszabályra is vonatkozik, amelyet az adott jogszabály ismét életbe léptet vagy módosít, illetve amelynek helyébe lép Words importing the singular shall import the plural and vice versa. Words importing the masculine shall import the feminine and vice versa.words denoting persons include corporations, partnerships, other unincorporated bodies and all other legal entities and vice versa Paragraph headings are for ease of reference only Any reference to any act or regulation or Law shall be that act or regulation or Law as amended, modified, supplemented, consolidated, re-enacted or replaced from time to time, all guidance noted, directives, statutory instruments, regulations or orders made pursuant to such and any statutory provision of which that statutory provision is a reenactment, replacement or modification. 3. A szerződés teljesítésének megkezdése 3. Commencement 3.1. A számlanyitási kérelem, valamint az összes többi olyan azonosító irat kitöltése és benyújtása után, amelyet az ügyfél saját belső ellenőrzése céljára kér, a társaság az ügyfelet értesíti arról, hogy elfogadja-e a társaság ügyfelének. A felek megállapodnak abban, hogy a társaság addig nem köteles ügyfelévé fogadni egy természetes vagy jogi személyt (sőt, a vonatkozó jogszabályok értelmében esetleg nem is teheti), amíg a társaság meg nem kapta a kérelmező helyesen és hiánytalanul kitöltött összes olyan dokumentumát, amelyet tőle a társaság kért, és az ügyfél el nem végezte az összes belső vállalati ellenőrzést (korlátozás nélkül ideértve a pénzmosás elleni szabályoknak megfelelő, valamint szükség szerint a megfelelésre vonatkozó és alkalmassági teszteket is). A társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy bizonyos országokban székhellyel rendelkező ügyfelek elfogadásához további átvilágítást kérjen. A felek azt is kikötik, hogy a társaságnak az alkusztól is jogában áll beszerezni a szükséges 3.1. After the Client fills in and submits the Account Opening Application Form together with all the required identification documentation required by the Company for its own internal checks, the Company will send him a notice informing him whether he has been accepted as a Client of the Company. It is understood that the Company is not to be required (and may be unable under Applicable Regulations) to accept a person as its Clientuntil all documentation it requires has been received by the Company, properly and fully completed by such person and all internal Company checks (including without limitation anti-money laundering checks, appropriateness or suitability tests as the case may be) have been satisfied. It is further understood that the Company reserves the right to impose additional due diligence requirements to accept Clients residing in certain countries. It is also agreed and understood that the Company may collect the required documentation from the Broker. 9

10 iratokat. 3.2 A jelen szerződés akkor válik hatályossá és kezdődik meg teljesítése, amikor az ügyfél megkapja a társaság értesítését arról, hogy a társaság elfogadta ügyfelének The Agreement will take effect and commence upon the receipt by the Client of the notice sent by the Company informing the Client that he has been accepted as the Company s Client. 4. Ügyfélbesorolás 4. Client Categorisation 4.1. A vonatkozó előírások szerint az ügyféltől a számlanyitási kérelemben kapott információ függvényében és az Ügyfélbesorolás című I. mellékletben kifejtett besorolási módszere szerint a társaság minden ügyfelét köteles lakossági vagy szakmai ügyfélként, illetve feljogosított partnerként kezelni. Az ügyfél a jelen szerződés jóváhagyásával elfogadja az említett módszert. A társaság köteles az ügyfelet a vonatkozó előírásoknak megfelelően tájékoztatni besorolásáról Az ügyfél beleegyezik, hogy az ügyfél besorolása, illetve kezelése során a társaság az ügyféltől a Számlanyitási kérelemben kapott adatok pontosságára, hiánytalanságára és helyességére hagyatkozik. Az ügyfél felelőssége haladéktalanul írásban értesíteni a társaságot, ha adatai a későbbiekben bármikor megváltoznak A felek rögzítik, hogy a társaságnak jogában áll az ügyfélbesorolást felülvizsgálni és megváltoztatni, ha ennek szükségét látja (a vonatkozó szabályok tükrében) According to Applicable Regulations, the Company will treat every Client as a Retail Client, Professional Client or Eligible Counterparty, depending on the information provided by the Client in his Account Opening Application Form and according to the method of categorisation as this method is explained under the title Client Categorisation (Appendix I.), and by accepting this Agreement the Client accepts application of such method. The Company will inform the Client of his categorisation according to Applicable Regulations The Client accepts that when categorising the Client and dealing with him, the Company will rely on the accuracy, completeness and correctness of the information provided by the Client in his Account Opening Application Form and the Client has the responsibility to immediately notify the Company in writing if such information changes at any time thereafter It is understood that the Company has the right to review the Client s Categorisation and change his Categorisation if this is deemed necessary (subject to Applicable Regulations). 5. Felmérés 5. Assessment 5.1. A társaság a portfóliókezelési szolgáltatás folyamán köteles a vonatkozó jogszabályok értelmében tájékozódni arról, hogy az ügyfél vagy a potenciális ügyfél mennyire jártas és milyen tapasztalatokkal rendelkezik az adott termék- vagy szolgáltatástípusra vonatkozó befektetési területen, milyen a pénzügyi helyzete és a befektetési céljai, hogy az élethelyzetének megfelelő befektetési szolgáltatásokat és pénzügyi termékeket ajánlhassa neki. Ha az ügyfél vagy potenciális ügyfél elégtelen információkat ad meg az ismereteiről és 5.1. In providing the Service of Portfolio Management the Company is obliged under Applicable Regulations to obtain the necessary information regarding the Client's or potential Client's knowledge and experience in the investment field relevant to the specific type of product or Service, his financial situation and his investment objectives so as to be able to recommend the Investment Services and Financial Instruments that are suitable to its situation. Where the Client or potential Client provides insufficient information 10

11 tapasztalatairól, akkor a társaság nem fogja tudni meghatározni, hogy az adott befektetési szolgáltatás vagy pénzügyi termék megfelelő-e a számára. A társaság feltételezi, hogy az a tájékoztatás, amelyet a társaság az ügyféltől az ügyfél ismereteivel és tapasztalataival kapcsolatosan kapott pontos és hiánytalan, és a társaság nem felel az ügyféllel szemben azért, ha az ilyen információk hiányosak, félrevezetőek, megváltoznak vagy pontatlanokká válnak, úgy kell tekinteni, hogy a társaság teljesítette a vonatkozó jogszabályokban lefektetett kötelezettségeit, kivéve, ha az ügyfél tájékoztatta a társaságot az ilyen változásokról. regarding his knowledge and experience, the Company will not be able to determine whether the Investment Service or Financial Instrument envisaged is suitable for him.the Company shall assume that information about his knowledge and experience provided from the Client to the Company is accurate and complete and the Company will have no responsibility to the Client if such information is incomplete or misleading or changes or becomes inaccurate and the Company will be deemed to have performed its obligations under Applicable Regulations, unless the Client has informed the Company of such changes Az ügyféltől kapott megbízások fogadására és továbbítására vonatkozó szolgáltatás során a társaság a vonatkozó jogszabályok alapján köteles tájékozódni arról, hogy az ügyfél vagy potenciális ügyfél milyen ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkezik az ajánlott vagy kért termék vagy szolgáltatás konkrét típusával kapcsolatos befektetésekről annak érdekében, hogy a társaság fel tudja mérni, megfelelő-e az ügyfél részére az adott befektetési szolgáltatás vagy termék. Ha az ügyfél vagy potenciális ügyfél nem ad meg információkat vagy elégtelen információkat ad meg az ismereteiről és tapasztalatairól, akkor a társaság nem fogja tudni meghatározni, hogy az adott befektetési szolgáltatás vagy pénzügyi termék megfelelő-e az ügyfél számára. A társaság feltételezi, hogy az a tájékoztatás, amelyet a társaság az ügyféltől az ügyfél ismereteivel és tapasztalataival kapcsolatosan kapott pontos és hiánytalan. A társaságot az ügyfél nem vonhatja felelősségre azért, ha az ilyen információk hiányosak, félrevezetőek, megváltoznak vagy pontatlanokká válnak. Úgy kell tekinteni, hogy a társaság teljesítette a vonatkozó jogszabályokban előírt kötelezettségeit, kivéve, ha az ügyfél tájékoztatta a társaságot az ilyen változásokról In providing the Service of Reception and Transmission of Client Orders, the Company is obliged under Applicable Regulations to seek information from a Client or potential Client regarding his knowledge and experience in the investment field relevant to the specific type of product or Service offered or demanded so as to enable the Company to assess whether the Investment Service or product envisaged is appropriate for the client. Where the Client or potential Client elects not to provide the information regarding his knowledge and experience, or where he provides insufficient information regarding his knowledge and experience, the Company will not be able to determine whether the Investment Service or Financial Instrument envisaged is appropriate for him.the Company shall assume that information about his knowledge and experience provided from the Client to the Company is accurate and complete and the Company will have no responsibility to the Client if such information is incomplete or misleading or changes or becomes inaccurate and the Company will be deemed to have performed its obligations under Applicable Regulations, unless the Client has informed the Company of such changes. 6. Szolgáltatások - engedély 6. Services License 6.1. Ha az ügyfél teljesíti a jelen szerződés szerinti 6.1. Subject to the Client s obligations under the 11

12 kötelezettségeit, akkor a társaság át nem ruházható, nem kizárólagos, teljes körűen visszavonható és korlátozott engedélyt ad az ügyfélnek a platform használatára (beleérte az olyan használatot is, ha a honlap és a kapcsolódó letölthető szoftverek időről időre rendelkezésre állnak) Attól függően, hogy az ügyfél melyik funkciókat/üzemmódot választja, a platform használatába beletartoznak a társaságnak az ügyfél részére biztosított alábbi befektetési szolgáltatásai is: (a) az ügyfél pénzügyi termékekre vonatkozó megbízásainak fogadása és továbbítása; vagy (c) portfóliókezelés 6.3. A társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy saját belátása szerint bármikor ideiglenesen vagy véglegesen szüneteltesse a szolgáltatásokat, az engedélyt, a platformot, a honlapot vagy a letölthető szoftvereket, vagy azok egy részét, az ügyfél pedig tudomásul veszi, hogy a társaság nem köteles tájékoztatni az ügyfelet ennek okáról. Agreement being fulfilled, the Company hereby grants the Client a limited License, which is nontransferable, non-exclusive and fully recoverable, to use the Platform (including the use if the Website and any associated downloadable software available from time to time) The use of the Platform, depending on the functionality / mode chosen by the Client, involves the provision of the following Investment Services from the Company to the Client: (b) Reception and Transmision of Orders of the Client in Financial Instruments; or (d) Portfolio Management The Company reserves the right, at its discretion, at any time to withdraw the whole or any part of the Services or the License or the Platform or Website or downloadable software on a temporary or permanent basis and the Client agrees that the Company will have no obligation to inform the Client of the reason A felek tudomásul veszik, hogy a társaság nem kezeli az ügyfél pénzét vagy értékpapírjait, ezért nem is végez letéti szolgáltatást és pénzszolgáltatásokat az ügyfél részére It is understood that the Company will not hold any Client money or Securities and therefore it will not offer safe custody and handling of Client money services to the Client. 7. Tanácsok és megjegyzések 7. Advice and Commentary 7.1. A társaság sem konkrét ügyletekkel, sem más formában nem ad befektetési tanácsot az ügyfélnek. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a szolgáltatásokba nem tartozik bele a CFDkereskedéssel és az alappiacokkal kapcsolatos befektetési tanácsadás. Az ügyfél saját maga dönti el, melyik szolgáltatót követi, hogyan kezeli ügyfélszámláját és kereskedési számláját, illetve hogyan lép be ügyletekbe, és saját megítélése 7.1. The Company will not advise the Client about the merits of a particular Transaction or give him any form of investment advice and the Client acknowledges that the Services do not include the provision of investment advice in CFDs or the Underlying Markets.The Client alone will decide which Provider to follow or how to handle his Client Account or Trading Account enter into Transactions and take relevant decisions based on his own 12

13 alapján hozza meg a vonatkozó döntéseket. judgement A társaság nem köteles az ügyfél részére bármilyen ügylettel kapcsolatban bármiféle jogi, adójogi vagy más jellegű tanácsot adni. Az ügyfél egy ügylet megkötése előtt független tanácsadóhoz fordulhat A társaság saját belátása szerint időről időre információkat, ajánlásokat, híreket, piaci kommentárokat és egyéb információkat biztosíthat az ügyfél részére (akár a honlapján közzétett, az előfizetői részére onnan vagy máshonnan biztosított hírlevél formájában), de ezek nem képezik a társaság szolgáltatásainak részét. Ebben az esetben: (a) A társaság nem felel az ilyen információkért. (b) A társaság nem nyilatkozik az ilyen információk pontosságával, helytállóságával, illetve hiánytalanságával kapcsolatban, sem bármely kapcsolódó ügylet adójogi vagy jogi következményeivel kapcsolatban, nem szavatolja és nem garantálja őket. (e) Ezek az információk kizárólag azt a célt szolgálják, hogy az ügyfél képes legyen önálló befektetési döntéseket hozni, és nem minősülnek az ügyfél részére adott befektetési tanácsnak vagy kéretlen pénzügyi reklámnak. (f) Ha a dokumentum olyan korlátozást tartalmaz, amelynek alapján nem terjeszthető vagy nem adható át bizonyos személynek vagy személyek bizonyos csoportjainak, akkor az ügyfél vállalja, hogy nem adja át ilyen személynek vagy személyek csoportjainak The Company will not be under any duty to provide the Client with any legal, tax or other advice relating to any Transaction. The Client may wish to seek independent advice before entering into a Transaction The Company may, from time to time and at its discretion, provide the Client (or in newsletters which it may post on its Website or provide to subscribers via its Website or otherwise) with information, recommendations, news, market commentary or other information but not as part of its Services. Where it does so: (a) The Company will not be responsible for such information. (b) The Company gives no representation, warranty or guarantee as to the accuracy, correctness or completeness of such information or as to the tax or legal consequences of any related Transaction. (e) This information is provided solely to enable the Client to make his own investment decisions and does not amount to investment advice or unsolicited financial promotions to the Client. (f) If the document contains a restriction on the person or category of persons for whom that document is intended or to whom it is distributed, the Client agrees that he will not pass it on to any such person or category of persons. (h) Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az átadást megelőzően a társaság saját maga is hasznosíthatta az adott információkat. A társaság nem nyilatkozik arról, hogy az ügyfél mikor kapja meg az információkat, és 13 (g) The Client accepts that prior to despatch, the Company may have acted upon it itself to made use of the information on which it is based. The Company does not make representations as to the time of receipt by

14 nem garantálja, hogy az ügyfél más ügyfelekkel egy időben kapja meg őket A felek tudomásul veszik, hogy a társaság részéről biztosított, illetve rendelkezésre bocsátott piaci kommentárok, hírek és egyéb információk változhatnak, és külön értesítés nélkül bármikor visszavonhatók. the Client and cannot guarantee that he will receive such information at the same time as other clients It is understood that market commentary, news, or other information provided or made available by the Company are subject to change and may be withdrawn at any time without notice. 8. A platform használata 8. Use of the Platform 8.1. A platform lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy automatikus megbízásokat adjon. Az ügyfél vállalja és tudomásul veszi, hogy az automatikus megbízások aktiválása után minden alkalommal, amikor az adott szolgáltatótól adat jön létre, az ügyfél nevében automatikusan történik a megbízások megadása. Ezért amint a szolgáltató megbízást ad saját nevében, a platform automatikusan jelet küld a kereskedési számlára, hogy lemásolja/utánozza a megbízást vagy a szolgáltató megbízásával ellentétes megbízást adjon (attól függően, hogy az ügyfél milyen üzemmódot választott), a 8.9 pont rendelkezései szerint Az automatikus megbízások csak a szolgáltatótól érkező adatok alapján teszik lehetővé megbízások megadását, miután az ügyfél aktivált az automatikus megbízások üzemmódját Az ügyfélnek minden egyes pénzügyi termékre külön-külön kell aktiválnia az automatikus megbízási üzemmódot. Az ügyfél egynél több automatikus megbízási üzemmódot is aktiválhat az adott pénzügyi termékre, de minden ilyen üzemmód kizárólag a különböző szolgáltatóktól bejövő adatokon alapul A megbízások mennyiségét az ügyfél határozza meg az automatikus megrendelési üzemmód bekapcsolásakor vagy módosításakor Az alábbi 8.8. pont rendelkezéseinek figyelembe vételével a felek vállalják és tudomásul 8.1. The Platform provides the Client with the ability to use the Automatic Orders. The Client agrees and understands that when activating the Automatic Orders, Orders will be placed automatically for the Client every time a Data from the particular Provider is generated. So, as soon as the Provider paces an Order for himself the Platform will automatically send a signal to the Trading Account to copy/imitate the Order or take an opposite Order to that of the Provider (depending on the mode chosen by the Client), subject to paragraph The Automatic Orders allow placement of Orders only on the basis of the Data coming from the Provider after activation of the Automatic Orders mode by the Client The Client will activate the Automatic Orders mode separately for every Financial Instrument. The Client can also activate more than one mode of Automatic Orders on the given Financial Instrument, whilst each of these modes can be based only on the Data coming from different Providers The volume of the Orders is established by the Client while switching on or modifying the mode of Automatic Orders Without prejudice to paragraph 8.8 below, it is agreed and understood that the Automatic Orders 14

15 veszik, hogy az automatikus megbízásokhoz nem szükséges az ügyfél jóváhagyása, visszaigazolása vagy hozzájárulása minden egyes megbízás megadásakor, és arra sincs szükség, hogy az ügyfél beavatkozzon a jellemzőkbe. E célból az ügyfél felhatalmazza a társaságot arra, hogy az saját belátása szerint, minden esetben az ügyféllel történt előzetes egyeztetés és az ügyfél jóváhagyása vagy beleegyezése nélkül, automatikusan hajtson végre ügyleteket vagy megbízásokat és automatikusan végezzen műveleteket az alkusznál vezetett kereskedési számláján, automatikusan lemásolva az általa választott szolgáltató tevékenységét, vagy azzal ellentétes kereskedési tevékenységet végezve. Amikor az ilyen automatikus megbízásokhoz a társaság hozzáférést biztosít, ezzel a 6.2.(a) pontban foglalt befektetési portfóliókezelési szolgáltatást nyújtja az ügyfél részére A felek megállapodnak abban, hogy minden olyan esetben, amikor az ügyfél aktiválja vagy újraaktiválja az automatikus megbízási funkciót, egyúttal felhatalmazást ad a társaságnak arra, hogy automatikusan és rá vonatkozó hivatkozás nélkül másolja az adott szolgáltató tevékenységét vagy (adott esetben) ellentétes kereskedési tevékenységet végezzen. do not require the Client s approval or confirmation or consent each time an Order is placed or his interference in the characteristics of an Order each time an Order is placed. For these purposes, the Client hereby grants to the Company authority to automatically conclude any Transactions or Order and perform operations with his Trading Account held with the Broker on a discretionary basis without preliminary consultations with or approvals or consent from the Client each time, by automatically copying the same or taking an opposite trading activity of the particular Provider(s) he has chosen. When providing access to such Automatic Orders the Company is considered to be offering to the Client the Investment Service of Portfolio Management of paragraph 6.2.(a) It is agreed that every time the Client activates or re-activates the Automatic Orders function, he is giving authorization to the Company to automatically and without reference to him copy the same or take an opposite trading activity (as the case may be) of the particular Provider Az ügyfélnek jogában áll egy-egy konkrét megbízás tekintetében kikapcsolni az automatikus megbízásokat a platformon, illetve jogosult lekapcsolódni a szolgáltatóról. Ettől a pillanattól kezdve az ügyfél saját döntéseket hoz a megbízásai, pozíciói nyitása, zárása, illetve módosítása tekintetében, a társaság pedig az ügyfél megbízásait fogadja és továbbítja az alkuszhoz, aki végrehajtja őket az ügyféltől kapott utasítások alapján. Az ügyfél tudomásul veszi és elfogadja azonban, hogy beavatkozása akadályozhatja a szolgáltató kereskedési stratégiáját és veszteséget okozhat az ügyfélnek. Az automatikus megbízások kikapcsolása után a társaság a 6.2.(b) pontban foglalt szolgáltatást (az ügyfél megbízásainak fogadásával és 8.7. The Client has the right to deactivate the Automatic Orders for a particular Order on the Platform or disconnect from the Provider. From that moment, the Client will take his own decisions regarding his Orders, Opening or Closing or modifying his Positions and the Company will receive and transmit such Client Orders to the Broker for execution according to the particular instructions of the Client. However, the Client acknowledges and accepts that his intervention may frustrate the trading strategy of the Provider and cause losses to the Client. When deactivating Automatic Orders the Company is considered to be offering to the Client the Investment Service of Reception and Transmission of Client Orders of 15

16 továbbításával kapcsolatos befektetési szolgáltatást) kínálja az ügyfél részére. paragraph 6.2.(b) Ha az alkusz engedélyezi, az automatikus megbízások aktiválásakor az ügyfélnek jogában áll egy-egy megbízást módosítani, nyitott pozíciókat zárni, veszteségkorlátozó vagy nyereségrealizáló megbízást adni, és a platformon rendelkezésre álló bármely más tevékenységet végezni. Az ügyfél azonban tudomásul veszi és elfogadja, hogy beavatkozása akadályozhatja a szolgáltató kereskedési stratégiáját és veszteséget okozhat saját magának. Ha az ügyfél beavatkozik a kereskedési tevékenységbe, akkor úgy kell tekinteni, hogy a társaság a 6.2.(b) pontban foglalt szolgáltatást (az ügyfél megbízásainak fogadásával és továbbításával kapcsolatos befektetési szolgáltatást) nyújtja az ügyfél részére. Továbbá, ha az ügyfél módosítja vagy törli a szolgáltató megbízásait az automatikus megbízási üzemmódban, akkor az általa elért eredmény jelentősen el fog térni a szolgáltató megbízásainak eredményétől, az ügyfél megbízása nem zárul és nem változik meg automatikusan, amikor a szolgáltató az eredeti automatikus pozíciót megváltoztatja vagy lezárja, s ennek következtében az ügyfelet veszteség érheti When the Automatic Orders are activated, the Client has the right, provided that this is allowed by his Broker, to modify an Order, close Open Positions, place Stop Loss or Take Profit Orders or take any other actions available on the Platform. However, the Client acknowledges and accepts that his intervention may frustrate the trading strategy of the Provider and cause losses to the Client. When the Client is interfering in the trading activity, the Company is considered to be offering to the Client the Investment Service of Reception and Transmission of Client Orders of paragraph 6.2.(b). In addition, if the Client modifies or cancels the Orders of the Provider in the Automatic Orders mode, he will achieve a materially different result than the Provider s Orders and the Client s Order will not be automatically closed or changed when the original automatic position is changed or closed by the Provider and the Client may suffer loss as a result Az automatikus megbízási funkció segítségével a platformon megadott megbízásokat Az ügyfél legjobb érdekében végzett eljárásra vonatkozó irányelv összefoglalása (IV. függelék) alapján kell megadni és a társaság minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az automatikus megbízások funkciója segítségével megadott megbízások végrehajtása közvetlenül az adatok forrását képező ügylet lezárását követően, indokolatlan késedelem nélkül történjen. Az ügyfél azonban tudomásul veszi, hogy a társaság indokolt erőfeszítései ellenére a megbízások megadása/végrehajtása a társaságon kívülálló okok miatt késedelmet szenvedhet, és a legtökéletesebb elektronikus eszközök sem tudják garantálni, hogy 8.9. Orders placed on the Platform in the Automatic Orders Feature are placed according to the Summary of the Policy to Act in the Best Interest of the Client (Appendix IV.) and the Company will exercise its best reasonable efforts so that the Orders placed in the Automatic Orders Feature are placed without undue delay and immediately after the conclusion of the Transaction which is the source of the Data. However, despite the Company s reasonable efforts, the Client acknowledges that the placing/execution of Orders may be delayed for reasons beyond the control of the Company and even perfect electronic devices do not guarantee that the placement/execution of Client s Orders will take place at the same or approximate time at 16

17 az ügyfél megbízásainak megadására/végrehajtására a szolgáltató vonatkozó ügyletének végrehajtásával egy időben vagy azzal megközelítőleg azonos időben kerül sor, illetve hogy annak megadására vagy végrehajtására egyáltalán sor kerül A társaság ésszerű erőfeszítéseket tesz egyegy konkrét megbízás végrehajtására vagy továbbítására (megnyitására vagy lezárására), de a felek elfogadják és tudomásul veszik, hogy a végrehajtásra vagy továbbításra a társaságon kívüli okok miatt nem minden esetben kerül sor. which the Provider s relevant Transaction was concluded or that it will be placed or executed at all The Company will use reasonable efforts to execute or transmit an Order (whether to open or close) but it is agreed and understood that execution or transmission may not always be achieved at all for reasons beyond the control of the Company Az ügyfél elfogadja, hogy a platformon keresztül létrejött összes megbízását kizárólag saját alkusza hajthatja végre, illetve saját alkuszához kerül végrehajtásra A társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy az ügyfél előzetes értesítése nélkül saját belátása szerint bármikor megváltoztassa, módosítsa, eltávolítsa, részekkel, funkciókkal, parancsokkal vagy üzemmódokkal egészítse ki a platformot Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a társaság nem szolgáltató és nem az adatok forrása, hanem csak lehetőséget biztosít az ügyfél részére a szolgáltató adatainak követésére, és hozzáférést biztosít az automatikus megbízások funkciójához A társaság nem garantálja, hogy az ügyfél mindenkor és minden földrajzi helyről hozzá tud férni a platformhoz, illetve azt használni tudja A társaság jogosult az ügyfél előzetes értesítése nélkül bármikor lezárni a platformot karbantartás céljából, de erre csak hétvégeken kerülhet sor. Ilyen esetekben a platform elérhetetlen. 9. A platformon nem végezhető tevékenységek The Client agrees that all Orders of the Client generated via the Platform will be executed or transmitted for execution only to the Client s Broker The Company reserves the right, at its discretion, at any time to alter, change, modify, remove or add any part or functionality or command or mode of the Platform without prior notice to the Client The Client acknowledges that the Company is not the Provider or source of Data but only provides the Client with the possibility of tracing the Provider s Data and gives access to the functionality of Automatic Orders The Company does not guarantee that the Client will be able to access or use the Platform at all times and from any location The Company has the right to shut down the Platform at any time for maintenance purposes without prior notice to the Client, but this will be done only in weekends. In these cases the Platform will be inaccessible. 9. Prohibited Actions on the Platform 17

18 9.1. Az ügyfél számára tilos a jogellenes hozzáférés, a haszon elérésére tett kísérlet, illetve a társaság platformon alkalmazott bármely biztonsági intézkedésének másfajta kijátszása Szigorúan tilos a platformon az alábbi tevékenységeket végezni: (a) olyan szoftvert használni, amely a társaság rendszerét és/vagy platformját mesterséges intelligencia segítségével elemzi, (b) olyan közleményt lehallgatni, figyelemmel kísérni, megrongálni vagy módosítani, amelyet nem a felhasználónak szántak, (c) bármilyen pókot, vírust, férget, trójait, időbombát vagy bármilyen más kódot vagy utasítást használni, amelyet arra terveztek, hogy torzítsa, törölje, megrongálja vagy szétszedje a társaság platformját, kommunikációs vagy más rendszerét, (d) az uralkodó jogban vagy a vonatkozó jogszabályokban nem engedélyezett, kéretlen kereskedelmi közleményt küldeni The Client shall not unlawfully access or attempt to gain access, reverse engineer or otherwise circumvent any security measures that the Company has applied to the Platform It is absolutely prohibited to take any of the following actions: (a) Use any software, which applies artificial intelligence analysis to the Company s system and/or Platform. (b) Intercept, monitor, damage or modify any communication which is not intended for him. (c) Use any type of spider, virus, worm, Trojanhorse, time bomb or any other codes or instructions that are designed to distort, delete, damage or disassemble the Platform or the communication system or any system of the Company. (d) Send any unsolicited commercial communication not permitted under applicable law or Applicable Regulations Az internet, a kapcsolat késedelme és az ármegadási hibák néha olyan helyzetet idézhetnek elő, amelynek során a platformon feltüntetett árak a kapcsolódási késedelmek miatt egy adott piaci esemény megtörténtekor vagy rendellenes kereskedési feltételek esetén nem tükrözik ténylegesen a piaci árakat. Az olyan kereskedési stratégiák, amelyeknek célja az árral kapcsolatos hibák kihasználása és/vagy devizapiacon kívüli árak realizálása vagy az ilyen internetes késedelmek kihasználása (skalpolás, sniping), nem jelenhetnek meg az OTC-piacon, ahol az ügyfél közvetlenül az árjegyzőtől vásárol, illetve neki ad el. Az ilyen kereskedési stratégiák nem engedélyezettek a platformon. Ha a társaság az ügyfél kereskedési stratégiája vagy más viselkedése alapján indokoltan feltételezi, hogy az ügyfél szándékosan és/vagy következetesen kihasználta vagy 9.3. Internet, connectivity delays and price feed errors sometimes create a situation where the prices displayed on Platform do not actually reflect the market rates, as a result of connectivity delays, upon the occurrence of a market event or an abnormal trading conditions. Trading strategies aimed at exploiting errors in prices and/or concluding trades at off-market prices, or taking advantage of these internet delays (such a scalping or sniping), cannot exist in an OTC market where the Client is buying or selling directly from the market maker. Such trading strategies are not permissible on the Platform. If the Company reasonably suspects that the Client, based on his trading strategy or other behavior, deliberately and/or systematically exploited or attempted to exploit such errors in prices and/or off-market prices, the Company is entitled to take one or more 18

19 megpróbálta kihasználni az ilyen árhibákat és/vagy a devizapiacon kívüli árakat, akkor a társaságnak jogában áll az alábbi ellenintézkedések közül egyet vagy többet alkalmazni: (i) korlátozza vagy letiltja a platform elérését; (ii) azonnali hatállyal megszünteti a jelen szerződést; (iii) azonnali hatállyal lezárja az ügyfél számláját; (iv) jelentést tesz az ügyfélről az alkusznak; (v) jogi lépéseket tesz a társaság részéről elszenvedett veszteségek megtérülése érdekében. 10. Az ügyfél megbízásainak, kéréseinek és utasításainak visszautasítása A jelen szerződés egyéb rendelkezéseitől függetlenül a társaságnak jogában áll saját belátása szerint az ügyfél értesítése vagy indoklás nélkül bármikor visszautasítani az ügyfél bármely megbízását vagy utasítását, illetve megtagadni azok továbbítását vagy végrehajtását, az ügyfélnek pedig nem áll jogában a társaságtól kártérítést, konkrét teljesítést vagy kompenzációt követelni, ha az alábbi esetek közül bármelyik előfordul: (a) Az alkusz a társaságtól független bármely okból úgy dönt, hogy visszautasítja az ügyféltől vagy a platformról érkező valamelyik vagy összes megbízást/utasítást, azokat érvénytelennek tekinti, az ügyfél alkusznál vezetett kereskedési számlája nem működik vagy nem elérhető, felfüggesztették, befagyasztották vagy lezárták. (b) A zárási időszakok, korlátozások vagy az alkuszra vonatkozó előírások alkalmazandóak, és ezek lehetetlenné teszik a megbízás végrehajtását. (c) Az internetes kapcsolat vagy kommunikáció megszakadt. (d) A ciprusi szabályozó vagy felügyelő hatóságok kérése vagy bírósági végzés következtében. (e) A társaság arra gyanakszik, hogy az ügyfél of the following counter measures: (i) restrict or bar access to the Platform; (ii) Terminate this Agreement immediately; (iii) close the Client Account immediately; (iv) report the Client to his Broker; (v) take legal action for any losses suffered by the Company. 10. Decline of Client s Orders, Requests and Instructions Without prejudice to any other provisions herein, the Company is entitled, at any time and at its discretion, without giving any notice or explanation to the Client, to decline or refuse to transmit of any Order or Instruction of the Client or fail to execute an Order or Instruction, and the Client has no right to claim any damages, specific performance or compensation whatsoever from the Company, in any of the following cases: (a) The Broker decides, for any reason not due to the Company, to reject any or all Orders/Instructions from the Client or the Platform or to consider them as void or the Trading Account of the Client with his Broker is not operating, or is not accessible, or is suspended, or frozen, or closed. (b) Cut-off times, restrictions or requirements of the Broker apply, which make it impossible for an Order to be executed. (c) Internet connection or communications are disrupted. (d) In consequence of request of regulatory or supervisory authorities of Cyprus or a court order. (e) Where the Company suspects that the Client 19

20 pénzmosásba, terrorizmus finanszírozásába vagy más bűncselekménybe keveredett. (f) A megbízás jogszerűségével vagy eredetiségével kapcsolatban kétség merül fel. (g) A megbízás lényeges részletei hiányoznak vagy a megbízás vagy utasítás nem világos vagy többféleképpen értelmezhető. (h) Vis maior esemény történt. (i) Az ügyfél szerződésszegést követett el. (j) A társaság a szerződés felmondásáról értesítette az ügyfelet. is engaged in money laundering activities or terrorist financing or other criminal acts. (f) Where the legality or genuineness of the Order is under doubt. (g) There is absence of essential detail of the Order or the Order or Instruction is not clear or has more than one interpretation. (h) A Force Majeure Event has occurred. (i) In an Event of Default of the Client. (j) The Company has sent a notice of Termination of the Agreement to the Client. 11. Műszaki jellemzők és követelmények 11. Technical Features and Requirements Az ügyfél elfogadja és tudomásul veszi, hogy a platform biztosítja az ügyfél alkusznál vezetett kereskedési számlájáról kiinduló kereskedést, ezért a társaság szolgáltatásaihoz és a platform használatához arra van szükség, hogy a társaság kapcsolódjon az említett kereskedési számlához. Ezért az ügyfél ezennel hozzájárul ahhoz, hogy szükség esetén megadja a társaságnak a bejelentkezési adatait (azaz a bejelentkezési számát és jelszavát), valamint a kereskedési számlájának múltbeli kereskedési adatait, és felhatalmazza a társaságot arra, hogy megtegyen minden szükséges műszaki intézkedést az említett kereskedési számlához csatlakozás érdekében. Az ügyfél továbbá vállalja, hogy e célból benyújtja a társaságnak az összes többi szükséges dokumentumot és ügyvédi meghatalmazást, az alkusznak pedig a kereskedési felhatalmazásokat. Továbbá az ügyfél ezennel különleges meghatalmazást is ad arra, hogy kizárólag akkor, amikor az automatikus megbízási üzemmód aktív, a társaság szükség esetén használhassa az ügyfél kereskedési számlájának belépési adatait. Úgy kell tekinteni, hogy ezt a speciális meghatalmazást az ügyfél minden olyan alkalommal megadja, amikor a választott szolgáltató adatokat állít elő The Client agrees and understands that the Platform facilitates trading from the Client s Trading Account held with his Broker and hence the use of the Company Services and Platform requires the Company to connect with the said Trading Account. For this purpose, the Client hereby agrees when necessaryto provide the Company with his login details (i.e. login number and password) and the trading history of his Trading Account and authorizes the Company to take all the necessary technical actions in order to achieve connection with the said Trading Account. The Client further undertakes to provide any additional documents or any required Powers of Attorney to the Company or Letters of Direction to the Broker for these purposes. In addition, the Client hereby grants the Company a special power the attorney (SPOA), only when the Automatic Order mode is active, to use when necessary the Client s Trading Account login details. This SPOA is deemed to be repeated by the Client each time a Data is generated from the chosen Provider Az ügyfél kizárólagos felelőssége a platform The Client is solely responsible for providing 20

1. Introduction 1. Bevezetés

1. Introduction 1. Bevezetés TERMS OF BUSINESS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. Introduction 1. Bevezetés We are (, we, us or our ). a company registered in England and Wales (Company Number 07227848) and authorised and regulated by the Financial

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA EXECUTION POLICY. 1) Bevezetés. 1) Introduction

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA EXECUTION POLICY. 1) Bevezetés. 1) Introduction EXECUTION POLICY 1) Introduction The Execution Policy should be read in conjunction with our Account Agreement or General Terms, as applicable, and, as relevant to your account, our Terms covering Spot

Részletesebben

TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between

TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between (1) ING Bank N.V. (registered seat Bijlmerplein 888, 1102 MG, Amsterdam, the Netherlands; registered

Részletesebben

T/ 14080. számú. törvényjavaslat

T/ 14080. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 14080. számú törvényjavaslat Magyarország Kormánya és Jersey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló, Londonban, 2014. január 28-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Részletesebben

A PAPP LÁSZLÓ PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA BUDAPEST SPORTS ARENA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI GENERAL LEASE TERMS AND CONDITIONS

A PAPP LÁSZLÓ PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA BUDAPEST SPORTS ARENA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI GENERAL LEASE TERMS AND CONDITIONS A PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI A RENDEZVÉNYEKRE VONATKOZÓ EGYEDI BÉRLETI SZERZŐDÉSEKNEK AZ ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEK MINDEN ESETBEN A MELLÉKLETÉT KÉPEZIK PAPP LÁSZLÓ

Részletesebben

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN Iceland, Kazakhstan, Liechtenstein, Norway, Switzerland, Ukraine, or a member state of the European Union VALABLE POUR LES CLIENTS CONTRAT COMPÉTENCE

Részletesebben

1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény

1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény 1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény protection of personal data and the data of public interest a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról The parliament - the Republic of

Részletesebben

Field Connect telematikai szerz dés

Field Connect telematikai szerz dés Field Connect telematikai szerz dés A John Deere - ISG vállalat különböz telematikai rendszereket fejleszt és értékesít. Ezek telematikai hardverekb l, szoftverekb l és szolgáltatásokból állnak össze (a

Részletesebben

GHABZE SOLUTIONS EUROPE Kft. CARRIAGE OF GOODS / ÁRUSZÁLLÍTÁS Conditions of Sub-Contracting 2015 / 2015. évi alvállalkozói feltételek

GHABZE SOLUTIONS EUROPE Kft. CARRIAGE OF GOODS / ÁRUSZÁLLÍTÁS Conditions of Sub-Contracting 2015 / 2015. évi alvállalkozói feltételek GHABZE SOLUTIONS EUROPE Kft. CARRIAGE OF GOODS / ÁRUSZÁLLÍTÁS Conditions of Sub-Contracting 2015 / 2015. évi alvállalkozói feltételek 1. DEFINITIONS 1.1 In these conditions: the Company means GHABZE SOLUTIONS

Részletesebben

T/4647. számú törvényjavaslat. a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről

T/4647. számú törvényjavaslat. a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4647. számú törvényjavaslat a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről Előadó: Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter Budapest, 2015. május 1 2015.

Részletesebben

ARTICLES OF ASSOCIATION. GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY

ARTICLES OF ASSOCIATION. GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY ARTICLES OF ASSOCIATION GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY GRAPHISOFT PARK SE INGATLANFEJLESZTŐ Európai Részvénytársaság 1 NAME AND REGISTERED OFFICE

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 8., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CLXXI. törvény A Biológiai Biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyv felelősségről és jogorvoslatról

Részletesebben

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya:

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya: Kitöltési útmutató a 14K103 jelű, a biztosító adatszolgáltatása a nyugdíjbiztosítási nyilatkozathoz szükséges igazolás tartalmáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról

Részletesebben

T/5826. számú. törvényjavaslat

T/5826. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNY A T/5826. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a z ismert vagy feltételezett terroristák kiszűrésére szolgáló információk

Részletesebben

Limited Liability Partnership / Korlátolt Felelősségű Társaság Limited Company / Részvénytársaság

Limited Liability Partnership / Korlátolt Felelősségű Társaság Limited Company / Részvénytársaság CORPORATE APPLICATION FORM JELENTKEZÉSI ŰRLAP JOGI SZEMÉLYEKNEK Application for a live account Jelentkezés élőszámla nyitására Company Information Cég Adatai: Full Company / Cég Neve: Registration Number

Részletesebben

Tax & Legal Alert. Hungary Issue 499 27 November 2012

Tax & Legal Alert. Hungary Issue 499 27 November 2012 Tax & Legal Alert Hungary Issue 499 27 November 2012 Az alábbi hírlevelünkben összefoglaljuk a nemrég napvilágot látott adóváltozásokat az innovációs járu lék, a válságadók, a Robin Hood és a távközlési

Részletesebben

Corporate Governance & Business Integrity Glossary

Corporate Governance & Business Integrity Glossary Glossary:Layout 1 6/7/11 11:13 AM Page 1 The American Chamber of Commerce in Hungary is Proud to Sponsor this Corporate Governance & Business Integrity Glossary Helping Promote Best Practices in Hungary

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Alkalmazási terület 1.1. E szállítmányozási feltételeket kell alkalmazni mindazokra a szerződésekre, amelyek a megbízó és szállítmányozó között jönnek létre és a magyar

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 13., hétfő Tartalomjegyzék 2015. évi CXXI. törvény Az Európai Közjogi Szervezet létrehozásáról és alapokmányáról szóló Egyezmény kihirdetéséről

Részletesebben

XTB PRIVACY POLICY XTB ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

XTB PRIVACY POLICY XTB ADATVÉDELMI NYILATKOZAT XTB PRIVACY POLICY The purpose of this privacy policy is to provide you, with details of how XTB Limited ( XTB Limited we or us ) will collect and use the information you supply to us, including where

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 31., kedd Tartalomjegyzék 76/2015. (III. 31.) Korm. rendelet A Turisztikai Világszervezet Alapszabálya és módosításai kihirdetéséről 4303

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) General Terms and Conditions of Contract (GTC)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) General Terms and Conditions of Contract (GTC) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos 2015 02.22. napjától visszavonásig Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) célja az, hogy szabályozza a FINGERPRINT Kft. ( FINGERPRINT

Részletesebben

Felelôs Vállalatirányítási és Üzleti Etikai szótárat

Felelôs Vállalatirányítási és Üzleti Etikai szótárat Glossary magyar:layout 1 6/7/11 11:14 AM Page 1 A magyarországi Amerikai Kereskedelmi Kamara örömmel ajánlja figyelmükbe ezt a Felelôs Vállalatirányítási és Üzleti Etikai szótárat elôsegítve ezzel a legjobb

Részletesebben

adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd.

adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd. adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd. adóhíd szakmai hírlevél 2014 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó Kedves Olvasóink! Minden bizonnyal már Önök is feltették maguknak a kérdést minden évben;

Részletesebben

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2014.03.10. Changes in the tax laws 2014 Adótörvény változások 2014

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2014.03.10. Changes in the tax laws 2014 Adótörvény változások 2014 H í r l e v é l //2014.03.10. Tisztelt Ügyfelünk! Adótörvény változások 2014 Jelentős változások nem történtek, inkább pontosítások jellemzik a módosító rendelkezéseket. Az alábbiakban ismertetjük a szélesebb

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (please scroll down for English) A szolgáltató webtárhely és domain szolgáltatást a felhasználói részére kizárólag a következő általános szállítási és vállalkozási feltételek

Részletesebben

ENGAGEMENT AGREEMENT MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. hereby entered into by and between

ENGAGEMENT AGREEMENT MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. hereby entered into by and between MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely:.....;cégjegyzékszám:.... ; képviseli:.. (név)... (tisztség).. (cégjegyzés módja) mint megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészről pedig a

Részletesebben

2002. évi III. törvény. az Európa Tanács keretében, 1997. november 6-án kelt, az állampolgárságról szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről

2002. évi III. törvény. az Európa Tanács keretében, 1997. november 6-án kelt, az állampolgárságról szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről 2002. évi III. törvény az Európa Tanács keretében, 1997. november 6-án kelt, az állampolgárságról szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről 1. Az Országgyűlés az Európa Tanács keretében, 1997. november 6-án

Részletesebben

I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Nyilvántartási szám: 07525915 Registration number: 07525915

I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Nyilvántartási szám: 07525915 Registration number: 07525915 A FLIGHT REFUND LTD. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF FLIGHT REFUND LTD. I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Név: Flight Refund Ltd. Name: Flight

Részletesebben

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 Tisztelt Ügyfelünk! ADÓVÁLTOZÁSOK 2015 A kötelező legkisebb havi minimálbér teljes foglalkoztatás esetén 101 500 forintról 105 000 forintra, a garantált

Részletesebben