AAP prop American Association of Publishers AAP; Amerikai Kiadók Egyesülete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AAP prop American Association of Publishers AAP; Amerikai Kiadók Egyesülete"

Átírás

1 A AAP prop American Association of Publishers AAP; Amerikai Kiadók Egyesülete abacus n abakusz; golyós számláló abandon vt félbehagy abbreviated addressing n rövidített címzés abbreviated notation n rövidített jelölés ABEND n ABnormal END; rendellenes befejezés ability system n felelősségi rendszer abnormal end n rendellenes befejezés abnormal sequence n abnormális szakasz abnormal termination n rendellenes befejezés Abort 1 n megszakítás abort 2 vt megszakít; félbeszakít (műveletet); vi, félbeszakad (művelet) aborted a megszakított (művelet) About n névjegy ABR n Area Border Router; körzethatárútválasztó abridge vt rövidít abridged a rövidített; lerövidített absolute value n abszolút érték abstract 1 a absztrakt; elvont; elvonatkoztatott abstract architecture n absztrakt architektúra abstract class n absztrakt osztály abstract data type n absztrakt adattípus abstracting n kivonatolás; kiemelés; elvonatkoztatás abstract machine n absztrakt gép abstract machine language n absztrakt gépi nyelv abstract object type n absztrakt objektumtípus abstract syntax n absztrakt szintaxis abstract 2 n kivonat abstract algebra n absztrakt algebra abstraction 1 n absztrakció abstraction level n absztrakciós szint level of abstraction n absztrakciós szint; azelvonatkoztatás mértéke process abstraction n folyamatabsztrakció abstraction 2 n absztrahálás; elvonatkoztatás abstraction layer n absztrakciós réteg Hardware Abstraction Layer n HAL; hardverabsztrakciós réteg abstract object n absztrakt objektum Abstract Syntax Notation One n ASN.1 ASN.1; absztrakt szintaxisjelölés abstract syntax tree n absztrakt szintaxisfa AC n alternating current; váltakozó áram; váltóáram AC adapter n reduktor acceleration n gyorsulás Hardware Acceleration n hardveres gyorsítás Internet Security and Acceleration Server,. ISA; ISA-kiszolgáló; internetes adatvédelmi és kapcsolatgyorsító kiszolgáló (Microsoft-technológia) accelerator n gyorsító accelerator card n gyorsítókártya graphics accelerator n grafikus gyorsító

2 accent graphics accelerator card n grafikai gyorsítókártya video accelerator n videogyorsító Windows-based accelerator n Windows-gyorsító Windows-based accelerator card n Windows-gyorsító kártya accent n ékezet flying accent n repülő ékezet accented character n ékezetes betű; ékezetes karakter accept vt elfogad Accepting Task n Feladat elfogadása Accept or reject changes n Korrektúrák átnézése connect/accept phrase kapcsolódás/ elfogadás File accepted phrase Fájl elfogadva acceptability n elfogadhatóság acceptable use policy n az elfogadható használat szabályai; az elfogadható használat szabályzata acceptable use statement n nyilatkozat a megengedett felhasználási módról; nyilatkozat az elfogadható használatról acceptance n elfogadhatóság; átvétel; engedély; jóváhagyás acceptance test n elfogadási teszt; akceptancia teszt acceptance testing n elfogadási teszt; akceptanciateszt Accept Incoming Connections n Bejövő kapcsolatok fogadása access 1 n hozzáférés; elérés access buffering n hozzáférés-pufferelés access check n hozzáférés-ellenőrzés access control n hozzáférés-vezérlés; hozzáférés-szabályozás access access control settings n hozzáférésvezérlési beállítások access current user information phrase hozzáfér az aktuális felhasználó adataihoz access cycle n hozzáférési ciklus Access denied phrase A hozzáférés megtagadva Access is denied phrase A hozzáférés megtagadva access mechanism n hozzáférési mechanizmus access mode n hozzáférési üzemmód; hozzáférési mód access number n hívószám access pipelining n hozzáférés-irányítás access restriction n hozzáférési korlátozás access server n hozzáférési kiszolgáló access speed n hozzáférési sebesség; elérési sebesség Access this computer from the network phrase A számítógép elérése a hálózatról access to resources phrase erőforrások elérése; erőforrásokhoz való hozzáférés access violation n illetéktelen hozzáférés; illetéktelen hozzáférési kísérlet Allow Access phrase Elérés engedélyezése anonymous access n névtelen hozzáférés; névtelen hozzáférés asynchronous access n aszinkrón hozzáférés audit directory service access phrase címtárszolgáltatás-hozzáférés naplózása audit directory service access policy phrase címtárszolgáltatás-hozzáférés naplózása 4 A SZAK Kiadó szótára

3 access audit object access phrase objektum-hozzáférés naplózása authorized access n jogosult hozzáférés cache access n gyorsítótár-hozzáférés cache-coherent non-uniform access n koherens gyorsítótárral ellátott nem egységesített hozzáférésű cache-only memory access n csak gyorsítótár-hozzáféréssel rendelkező carrier sense multiple access n CSMA CSMA; többszörös hozzáférés vivőérzékeléssel carrier sense multiple access with collision avoidance n CSMA/CA CSMA/ CA; vivőérzékelő többes hozzáférés ütközéskerüléssel carrier sense multiple access with collision detection n CSMA/CD CSMA/ CD; vivőérzékelő többes hozzáférés ütközésérzékeléssel channel access n csatornahozzáférés code access n kódhozzáférés code access permission n kódhozzáférési engedély code-access security code access security n, kódhozzáférés-szabályozás; a kód hozzáférésének szabályozása; adatvédelem kódhozzáférés-szabályozással code-access security system n kódhozzáférés-szabályozó rendszer competing access n versengő elérési művelet conflicting access n ütköző elérési művelet Control access through Remote Access Policy phrase Elérés vezérlése a RAS-házirend alapján controlling access phrase hozzáférés szabályozása access database access n adatbázis-hozzáférés; hozzáférés adatbázishoz dedicated Internet access program n speciális célú internetes program denied access n megtagadott hozzáférés Deny Access phrase Elérés tiltása (pl. rádiógomb) dial-in access n távoli elérés dial-up access n telefonos elérés direct memory access n DMA DMA; közvetlen memória-hozzáférés direct memory access controller n DMA-vezérlő; közvetlen memóriahozzáférés vezérlő directory access protocol n címtárhozzáférési protokoll; címtárprotokoll disk access n lemezhozzáférés dynamic file system access n dinamikus fájlrendszer-hozzáférés fast access n gyors hozzáférés file access n fájlhozzáférés file access mode n állomány-hozzáférési mód forbidden access n tiltott hozzáférés full access n teljes hozzáférés; korlátlan hozzáférés full access password n teljes jogú jelszó function-based access n függvényalapú hozzáférés gain access phrase hozzáfér; vmihez grant access phrase hozzáférést engedélyez; vmihez guest access n vendég hozzáférése; vendég-hozzáférés; hozzáférés a vendég adatvédelmi szintjén Hotspot wireless access n kapcsolódási ponttal működő vezeték nélküli hozzáférés immediate access n azonnali hozzáférés A SZAK Kiadó szótára 5

4 access access Insufficient access n A hozzáférés nem megfelelő intranet access n intranet-hozzáférés late-bound access n késői kötésű hozzáférés line access n vonalhozzáférés local file system access n helyi fájlrendszer-hozzáférés Media access n közeghozzáférés memory access n tárhozzáférés; memória-hozzáférés mobile phone access n mobiltelefonelérés multiple access n többes hozzáférés multiple wireless access n többszörös vezeték nélküli hozzáférés New Client Access License n Új ügyféllicenc no access phrase hozzáférés tiltása; nincs hozzáférés non-atomic memory access n nem atomi memóriaelérés nonmodal access n nem modális hozzáférés non-synchronization access n nem szinkronizáló hozzáférés non-uniform memory access n NUMA NUMA; nem egységes memóriaelérés offline access n kapcsolat nélküli hozzáférés ordinary access n szokásos elérési művelet Outlook Web Access n Outlookbeli webhozzáférés parallel access n párhuzamos hozzáférés per seat client access license n munkahelyhez kötött ügyfél-hozzáférési licenc; munkahelyhez kötött ügyfélhozzáférési engedély per server client access license n kiszolgálóhoz kötött ügyfél-hozzáférési licenc persistent carrier sense multiple access n kiváró vivőérzékelő többes hozzáférés; kiváró CSMA physical access n fizikai hozzáférés physical layer access n fizikai réteghozzáférés port access n porthozzáférés port access entity n porthozzáférési egység; porthozzáférési entitás Printer Access Protocol n nyomtatóhozzáférési protokoll programmatic Web access n programozott webhozzáférés public access n nyilvános hozzáférés public wireless access n nyilvános vezeték nélküli hozzáférés RADIUS access-request n RADIUS hozzáférés-kérés random access n közvetlen elérés; véletlen hozzáférés read-only access n írásvédett hozzáférés; csak olvasási hozzáférés request unrestricted access phrase korlátlan hozzáférést kér; korlátlan hozzáférést igényel resource access n erőforrás-hozzáférés restricted access n korlátozott hozzáférés run-time access n futásidejű hozzáférés run-time access control n futásidejű hozzáférés-szabályozás Script Source Access n Parancsfájlforrás elérése seamless wireless access n problémamentes vezeték nélküli hozzáférés sequential access n szekvenciális hozzáférés; sorrendi hozzáférés 6 A SZAK Kiadó szótára

5 Access serial access n sorrendi hozzáférés simultaneous access n egyidejű hozzáférés synchronization access n szinkronizáló hozzáférés system access n rendszer-hozzáférés; rendszerszintű hozzáférés time-division multiple access n TDMA TDMA; időosztásos többes hozzáférés type of access n hozzáférési típus unauthenticated access n hitelesítetlen hozzáférés; nem hitelesített hozzáférés Unauthenticated wireless access n hitelesítetlen vezeték nélküli hozzáférés; nem hitelesített vezeték nélküli hozzáférés unauthorized access n jogosulatlan hozzáférés; illetéktelen hozzáférés unauthorized memory access n illetéktelen memória-hozzáférés unrestricted access n korlátlan hozzáférés unrestricted system access n korlátlan rendszer-hozzáférés unsafe access n védelem nélküli hozzáférés user access n felhasználói hozzáférés Wi-Fi Protected Access n WPA WPA; védett Wi-Fi-hozzáférés wireless access n vezeték nélküli hozzáférés wireless access user n vezeték nélkül hozzáférő felhasználó wireless client access n vezeték nélküli ügyfél-hozzáférés wireless intranet access n vezeték nélküli intranet-hozzáférés write access n írásjog RADIUS access-request message n RADIUS hozzáférés-kérési üzenet access mask random-access random access n véletlen hozzáférésű; közvetlen hozzáférésű Access 2 n Microsoft Access (adatbáziskezelő) Microsoft Access data n Microsoft Access-adatok Microsoft Access data file n Microsoft Access adatfájl Outlook Web Access n Outlookbeli webhozzáférés access 3 vt hozzáfér; elér (vmihez, vmit) Accessed By phrase Hozzáférés programmatically access vt programozott módon hozzáfér (vmihez) access arm n pozicionáló kar access code n hozzáférési kód data access code data-access code n adat-hozzáférési kód; adatokhoz hozzáférő kód access control entry n hozzáférés-szabályozó bejegyzés access control list 1 n elérési lista access control list 2 n ACL; hozzáférési lista; hozzáférés-vezérlő lista; hozzáférés-szabályozó lista discretionary access control list n DACL; kényszerítő hozzáférés-szabályozó lista System Access Control List n SACL SACL; rendszer-hozzáférési lista; naplózást előíró hozzáférési lista accessibility n hozzáférhetőség accessibility features n kisegítő lehetőségek Accessibility options n kisegítő lehetőségek Accessibility Wizard n kisegítő lehetőségek varázsló accessible a elérhető access mask n hozzáférési maszk A SZAK Kiadó szótára 7

6 access method access method n hozzáférési módszer; hozzáférési mód Common Access Method n közös hozzáférési módszer index sequential access method indexed sequential access method n ISAM indexszekvenciális hozzáférési mód; indexszekvenciális elérés queued access method n sorbaállásos hozzáférési módszer Accessories n Kellékek accessory n tartozék; kiegészítő Accessory Bar Business Card n Díszítősor névjegyminta Accessory Bar Newsletter format n Díszítősor hírlevélformátum Accessory Bar Newsletter option n Díszítősor hírlevélminta desk accessory n kellék desktop accessory n munkafelületkellék access path n elérési út access permission n hozzáférési engedély; hozzáférési jog remote access permission n távoli hozzáférési engedély; távelérési engedély remote access permission setting n távoli hozzáférési engedély-beállítás access point n hozzáférési pont network service access point n hálózati szolgálatelérési pont Service Access Point n SAP SAP; szolgáltatáselérési pont transport service access point n szállítási szolgálatelérési pont wireless access point n vezeték nélküli hozzáférési pont access privilege n hozzáférési jog; hozzáférési kiváltság access provider n hozzáférés-ellátó; account hozzáférés-szolgáltató commercial access provider n kereskedelmi szolgáltató Internet Access Provider n internetszolgáltató access right n hozzáférési jog access time n elérési idő; hozzáférési idő disk access time n lemezelérési idő memory access time n memóriaelérési idő access token n hozzáférési adatstruktúra; hozzáférési információ; hozzáférési token accomplice n bűnrészes accomplished a teljesített; befejezett account n fiók; felhasználói fiók; bejegyzés felhasználó-adatbázisban account disabled phrase a fiók le van tiltva account expires phrase a fiók lejár account is disabled phrase a fiók le van tiltva account is locked out phrase a fiók zárolva van Account Is Sensitive And Cannot Be Delegated phrase A fiók bizalmas, és nem delegálható Account Is Trusted For Delegation phrase Fiók meghatalmazása érvényes delegálásra account logon n felhasználói bejelentkezés account options n fiókbeállítások account permission n fiókengedély; fiókjogosultság account property n fióktulajdonság Accountsn (pl) Fiókok Account unknown phrase Ismeretlen fiók administrator account n rendszergazdafiók 8 A SZAK Kiadó szótára

7 accountability system All Accounts n pl, Minden fiók audit account logon events phrase fiókbejelentkezés naplózása audit account logon events policy phrase fiókbejelentkezés naplózása audit account management phrase fiókkezelés naplózása computer account n számítógépfiók default account n alapértelmezett fiók dial-up account n telefonos felhasználói fiók Disable Account phrase Fiók tiltása disable computer accounts phrase számítógépfiókok letiltása account n postafiók; elektronikus postafiók accounts n elektronikuslevélfiók Enable Account phrase Fiók engedélyezése free account phrase fiók felszabadítása group account n csoportfiók guest account n vendégfiók high-priority account n fontos felhasználói fiók HTTP account n HTTP-fiók IMAP account n IMAP-fiók interim accounting n köztes számlázás Internet account n internetes fiók; internetelérés Internet Accounts n (pl) Internet fiókok Internet Message Access Protocol account IMAP account n IMAP-fiók Local System account n Helyi rendszerfiók logon account n bejelentkezési fiók Mail Account n Postafiók Mail account options n (pl) postafiók-beállítások account database Mail Account Properties n (pl) Postafiók tulajdonságai monitor account security phrase a fiókok védelmének figyelése Multiple accounts n (pl). Több elektronikuslevél-fiók News Account n Hírcsoportfiók POP3 account n POP3-fiók; felhasználói fiók privileged account n kiemelt jogokkal rendelkező fiók; kiemelt fiók relay account information phrase fiókinformációt továbbad remote access account n távoli hozzáférésű fiók remote accounting n távoli számlázás root account n gyökérfelhasználó Security Account Manager n SAM SAM (a Windowsban);biztonsági fiókkezelő; biztonságiadatbázis-kezelő; shell account n burokfelhasználó startup account n indítási fiók system account n rendszerfiók (az operációs rendszert képviselő fiók) UNIX shell account n UNIX burokfelhasználó valid computer account n érvényes számítógépfiók Windows login account n windowsbeli felhasználói fiók wireless client computer account n vezeték nélküli ügyfélszámítógép fiókja accountability system n felelősségi rendszer account database n felhasználó-adatbázis; biztonsági adatbázis account database domain n felhasználótartomány domain account database n tartományi biztonsági adatbázis; tartományi fiókadatbázis A SZAK Kiadó szótára 9

8 accounting local account database n helyi biztonsági adatbázis user account database n felhasználó-adatbázis; fiókadatbázis accounting n számlázás accounting file n könyvelőállomány; könyvelésállomány accounting provider n számlázásszolgáltató; számlázási szolgáltató RADIUS Accounting RADIUS accounting n RADIUS-számlázás RADIUS accounting information n RADIUS számlázási információ; RA- DIUS számlázási adatok RADIUS accounting server n RADI- US számlázókiszolgáló RADIUS accounting traffic n RADI- US számlázási forgalom Windows Accounting n Windowsszámlázás accounting machine n könyvelőgép account lockout n fiókzárolás; automatikus kizárás account lockout duration n a fiókzárolás időtartama Account Lockout Policy n Fiókzárolási házirend account lockout threshold n a fiókzárolás küszöbe remote access account lockout n távoli hozzáférésű fiók kizárása Reset account lockout counter after phrase Fiókzárolási számláló nullázása account name n fióknév logged-on user account name n aktív felhasználói fiók neve user account name n felhasználónév; fióknév account operator n fiókfelelős account policy n fiókrend; fiókházirend acquisition accumulated error n halmozott hiba accumulator n akkumulátor reserve accumulator n tartalék akkumulátor accuracy n pontosság absolute accuracy n abszolút pontosság arithmetic accuracy n aritmetikai pontosság limited accuracy n korlátozott pontosság relative accuracy n viszonylagos pontosság accurate a helyes ACE n access control entry; hozzáférésszabályozó bejegyzés achievable a elérhető; megvalósítható acknowledge vt nyugtáz (pl. üzenet kézhezvételét) acknowledged a nyugtázott acknowledgement n nyugtázás; nyugta delivery acknowledgement n kézbesítési nyugta negative acknowledgement n negatív nyugtázás; negatív nyugta piggyback acknowledgement n ráültetéses nyugtázás positive acknowledgement n pozitív nyugta acknowledge queue n igazolósor; nyugtasor ACL n Access Control List ACL; hozzáférési lista; hozzáférés-vezérlő lista; hozzáférés-szabályozó lista acoustic coupler n akusztikus csatoló ACPI n Advanced Configuration and Power Interface; ACPI; fejlett konfigurációs és energiagazdálkodási felület acquisition n gyűjtés; beszerzés data acquisition n adatgyűjtés knowledge acquisition n ismeretelsajátítás 10 A SZAK Kiadó szótára

9 acronym source data acquisition n forrásadatgyűjtés acronym n betűszó; mozaikszó; rövidítés action n művelet action query n módosító lekérdezés action statement n működési utasítás action table n művelettáblázat Action value n Műveleti érték custom action n egyéni művelet; egyedi művelet default action n alapértelmezett művelet Form Action Properties n Műveletek az űrlapon recovery action n helyreállítási művelet security action n adatvédelmi művelet single action management n egylépéses felügyelet; összefogott műveletkezelés support action n segítő művelet; támogató művelet activate vt aktivál Activate as phrase Miként indul activate server phrase a kiszolgáló aktiválása activation n aktivizálás; aktiválás; működésbe hozás activation record n aktiválási rekord just-in-time activation n igény szerinti aktiválás active a aktív Active Appointments view phras,. Érvényben lévő találkozók nézet active button n aktív gomb active caching n aktív gyorstárolás active cell n aktív cella active code page n aktív kódlap; érvényes kódlap Active Directory Connector n ADC ADC; címtár-összekötő Active Directory active file n aktív állomány active hub n aktív elosztó; aktív kapcsolóelem active hybrid element n aktív hibrid elem active hyperlink color n aktív hiperhivatkozás színe Active Messaging n Aktív üzenetküldés active modem n aktív modem active platform n aktív környezet active program n.,aktív program active registration n aktív regisztráció active session limit n aktív kapcsolat időkorlátja active setting n aktív beállítás; érvényes beállítás active star n aktív csillag; aktív csillagtopológia; aktív csillagtopológiájú hálózat active system partition n aktív rendszerpartíció; aktív rendszerindító partíció active tasks n érvényben lévő feladatok active user n aktív felhasználó active window n aktív ablak insert active control phrase activexvezérlő beszúrása Make Partition Active phrase Partíció megjelölése aktívként active content n aktív tartalom active content blocking n aktív tartalom letiltása active content screening tool n aktívtartalom-figyelő eszköz Active Directory prop Active Directory (jelentése aktív címtár, de nem fordítjuk így); Active Directory címtár Active Directory Connector n ADC ADC; címtár-összekötő A SZAK Kiadó szótára 11

10 active document Active Directory Domains and Trusts n Active Directory Tartományok és bizalmi kapcsolatok Active Directory-integrated a Active Directoryba integrált Active Directory-integrated zone n címtárba integrált zóna; Active Directoryba integrált zóna Active Directory schema n Active Directory-séma; az Active Directory sémája Active Directory services n Active Directory- szolgáltatás Active Directory Services Interface n ADSI ADSI; az Active Directoryszolgáltatás programozói felülete Active Directory Sites and Services phrase Active Directory helyek és szolgáltatások Active Directory Users and Computers phrase Active Directory felhasználók és számítógépek Microsoft Active Directory n Active Directory; Microsoft Active Directory (nem aktív címtár) native-mode active directory domain n natív üzemmódú Active Directory-tartomány New Active Directory Connection n Új Active Directory-kapcsolat active document n aktív dokumentum active graphics n interaktív grafika active-matrix display n aktívmátrixos kijelző active partition n aktív partíció Active Server Pages n ASP ASP; aktív kiszolgálói oldalak ActiveX prop ActiveX ActiveX Data Objects nn (pl), ADO ADO; ActiveX adatobjektumok adapter ActiveX DLL n ActiveX-DLL ActiveX host n ActiveX-környezet ActiveX SDK n ActiveX-SDK ActiveX control n ActiveX-vezérlőelem ActiveX control host n ActiveX-vezérlőelemeket futtató program; ActiveX-vezérlőelemeket futtató környezet third-party ActiveX control n külső gyártótól származó ActiveX-vezérlőelem; harmadik féltől származó ActiveX-vezérlőelem activity log n tevékenységnapló activity ratio n kihasználási együttható activity store n.,tevékenységtároló actor-based object-oriented model n aktoralapú objektumorientált modell actor preparation unit n aktor előkészítő egység actor scheduling unit n aktor ütemező egység actual n tényleges; teljesült Actual Effort n Tényleges ráfordítás actual parameter n aktuális paraméter; tényleges paraméter actual parameter list n aktuális paraméterlista actuator n aktuátor acyclic graph n körmentes gráf directed acyclic graph n DAG irányított körmentes gráf ACSE n Association Common Service Element ACSE; társulásvezérlési szolgálatelem Ada prop Ada; Ada programozási nyelv adapter 1 n adapter; perifériaillesztő; adapter; csatoló; perifériacsatoló (hardver) AC adapter,. reduktor adapter card n csatolókártya; illesztőkártya game control adapter n játékvezérlő perifériaillesztő 12 A SZAK Kiadó szótára

11 adapter interface adapter n interfészadapter line adapter n vonalillesztő wireless adapter hardware address n vezeték nélküli csatoló hardvercíme adapter 2 n csatoló; csatolókód; adapterkód adapter class n csatolóosztály; adapterosztály bus adapter n buszcsatoló channel adapter n csatornaillesztő communication adapter n kommunikációs adapter data adapter n adatcsatoló data adapter approach n adatcsatolós megközelítés data adapter configuration n adatcsatoló konfigurációja data adapter object n adatcsatolóobjektum display adapter n képernyővezérlő; képernyőcsatoló (hardver) Ethernet adapter n Ethernet adapter; Ethernet kártya graphics adapter n grafikai adapter; grafikai csatoló host adapter n csatoló; felületillesztő (felületet biztosít más egységek, mint pl. az SCSI-illesztő, csatlakoztatására) ISDN terminal adapter n ISDN-termináladapter LAN adapter n helyi hálózati csatoló; helyi csatoló monochrome adapter n monokróm csatoló monochrome display adapter n MDA MDA; monokróm képernyőcsatoló (elavult) monochrome graphics adapter n monokróm grafikus csatoló multiport adapter n többportos adapter PCMCIA adapter n PC-kártyavezérlő add SCSI Adapter n SCSI-csatoló serial port adapter n sorosportcsatoló shared adapter n megosztott csatoló table adapter n táblacsatoló terminal adapter n terminálcsatoló unique data adapter class n egyedi adatcsatoló-osztály video display adapter n videocsatoló video graphics adapter n VGA VGA; grafikus videoadapter adaptive a alkalmazkodó; adaptív adaptive algorithm n adaptív algoritmus adaptive answering n adaptív válaszadás adaptive delta pulse code modulation n adaptív deltaimpulzuskód-moduláció adaptive differential pulse code modulation n adaptív differenciális impulzuskód-moduláció adaptive routing n adaptív útvonalválasztás adaptive system n adaptív rendszer completely adaptive routing n teljesen adaptív útvonalválasztás distributed adaptive routing n elosztott adaptív útválasztás partially adaptive routing n részben adaptív útvonalválasztás adaptor n illesztő; csatoló adaptor card n adapterkártya ADC n Active Directory Connector ADC; címtár-összekötő AD-converter analog-to-digital converter n analóg-digitális átalakító; AD-átalakító add vt felvesz; összead; hozzáad (listára) Add or Remove Buttons phrase Gombok hozzáadása és eltávolítása A SZAK Kiadó szótára 13

12 addendum Add or Remove Programs phrase Programok telepítése és törlése Add/Remove Hardware phrase Hardver telepítése/eltávolítása; Hardver hozzáadása/eltávolítása Add/Remove Hardware wizard phrase Hardver hozzáadása/eltávolítása varázsló Add/Remove Programs phrase Programok telepítése/törlése Add to Favorites phrase Felvétel a Kedvencekbe; hozzáadás a Kedvencekhez fetch & add phrase betöltés és összeadás addendum n függelék; kiegészítés; toldalék adder n összeadó parallel adder n párhuzamos összeadó serial adder n soros összeadó add-in n beépülő modul; bővítmény Templates and Add-Ins n (pl) Sablonok és bővítmények addition 1 n pótlás addition record n járulékos rekord addition 2 n összeadás addition operation n összeadási művelet addition operator n összeadás operátor integer addition n egészek összeadása text addition operator n szövegöszszeadás operátor additional a kiegészítő Additional Drivers n (pl) További illesztőprogramok additional information to include n további beillesztendő információ additional information to save n további mentendő információ additional status state space n kiegészítő állapottér address additive color mixing n additív színkeverés; összegző színkeverés add-on n hozzáadott modul; járulékos modul; bővítő; kiegészítő add-on board n bővítőkártya add-on card n bővítőkártya address 1 n cím absolute address n abszolút cím address bus n címsín address calculation n címszámítás address conflict n címütközés address data n címadatok; elérhetőségi adatok address decoder n címdekódoló address decoding n címdekódolás address field n címmező address information n címadatok; elérhetőségi adatok address lease n címbérlet Address List n Címlista address mapping table n címkeképezési táblázat address mark n címjelzés address mask n.,címmaszk address masquerading n címálcázás address mode n címzési mód address modification n címmódosítás address pool n címkészlet address range n címtartomány address reservation n címfoglalás address security issues phrase foglalkozik az adatvédelmi problémákkal address space n címterület; címtartomány; címtér address text n cím szövege address translation n címfordítás allocation of address space n címtartomány hozzárendelése block address n blokkcím branch target address n elágazási célcím 14 A SZAK Kiadó szótára

13 address broadcast address n üzenetszórási cím bypass proxy server for local addresses phrase proxy figyelmen kívül hagyása helyi címeknél call by address n cím szerinti hívás deferred address n késleltetett címzés delivery address n kézbesítési cím ( ) destination address n rendeltetési cím device address n eszközcím direct address n közvetlen cím DNS server address n DNS-kiszolgáló címe domain name address n tartománynév-cím dot address n pontcím dynamic address assignment n dinamikus címkiosztás dynamic address translation n dinamikus címfordítás address 1 n cím Address 2 n Levélcím address to receive results phrase cím az eredmények fogadásához entry address n belépési cím explicit address n explicit cím extended address n kiterjesztett cím external address n külső cím fast address mapping n gyors címleképzés fixed address n rögzített cím Global Address List n Globális címlista hardware address n hardvercím hyperlink Address n hivatkozás címe indexed address n indexelt cím indirect address n közvetett cím Internet address n internetcím address Internet Address Template n Internet címsablon Internet mail address n internetes levelezési cím IRQ address n megszakításcím Last Address Change Replication n Legutóbbi címmódosítási replikáció linear address space n lineáris címtartomány Local Address Table n LAT LAT; helyi címek táblázata local loopback address n helyi vizsgálóhurok-cím local mac address n helyi hardvercím; helyi MAC-cím loopback address n vizsgálóhurokcím MAC address n MAC-cím; hardvercím machine address n gépi cím mailing address 1 n postacím; levélcím Mailing Address 2 n Levelezési cím memory address n memóriacím memory address space n memória-- címtartomány Minimized Address toolbar n Kis méretű cím eszköztár multicast address n csoportcím net address n hálózati cím New Address Range n Új címtartomány offset address n eltolási cím paged address n lapszámozott cím pass by address phrase cím szerinti átadás per-process address spaces n külön címtartomány physical address n fizikai cím; hardvercím physical address space n fizikai címtartomány A SZAK Kiadó szótára 15

14 address port address n portcím postal address n postacím real address n valódi cím register address n regisztercím relative address n relatív cím relocatable address n áthelyezhető cím reply address n válaszcím return address n feladó címe; visszatérési cím segmented address space n szegmentált címterület source address n forráscím; feladó címe Start Address n Kezdő IP-cím Static address pool n Statikus címkészlet subnet address n alhálózat-azonosító; alhálózatcím symbolic address n szimbolikus cím system address n rendszercím target address n célcím Total Addresses n (pl) Összes cím transport address n szállítási cím; átviteli cím; rendeltetési cím virtual address n virtuális cím Web address n.,webcím Web page address n Weblap címe address 2 vt címez assign A Static IP Address phrase statikus IP-cím kijelölése addressability n címezhetőség addressable a címezhető addressable location n címezhető tárhely addressable register n címezhető regiszter dot-addressable mode n pontcímzés word-addressable processor n szócímzésű processzor addressable cursor n címezhető kurzor Address Resolution Protocol Address book 1 Address Book n Címjegyzék Exchange Server address book n Exchange Server-címjegyzék Microsoft Exchange Server address book n Microsoft Exchange Servercímjegyzék Offline Address Book n Kapcsolat nélküli címjegyzék Personal Address Book n Személyes címjegyzék Address Book 2 See Address book addressee n címzett addressing n címzés absolute addressing n abszolút címzés addressing mode n címzési mód addressing scheme n címzési séma; címzési technika broadcast addressing n szórt címzés circular addressing n körkörös címzés direct addressing n közvetlen címzés dynamic addressing n dinamikus címzés flat addressing n egyszintű címzés group addressing n csoportcímzés linear addressing architecture n lineáris címzés multicast addressing n csoportos címzés segmented addressing architecture n szegmentált címzésű architektúra segmented instruction addressing n szegmentált utaláscímzés flat cable n szalagkábel address register n címregiszter base address register n báziscímregiszter address resolution n címfeloldás Address Resolution Protocol n ARP 16 A SZAK Kiadó szótára

15 address scope ARP; címfeloldó protokoll; ARP-protokoll (IP) address scope n címtartomány ADL 1 n Axiomatic Description Language ADL; axiomatikus leíró nyelv ADL 2 n Architecture Description Language ADL; architektúraleíró nyelv admin n rendszergazda auto admin logon n automatikus rendszergazda-bejelentkezés Domain Admins n (pl) Tartománygazdák Enterprise Admins n (pl) Vállalati rendszergazdák Schema Admins n (pl) Sémagazdák administer vt felügyel administering n felügyelés; adminisztrálás centrally administered a központból adminisztrált; központból irányított; központosított; központból felügyelt administration n felügyelet administration section n felügyeleti rész administration tool n felügyeleti eszköz directory administration n címtárfelügyelet disk administration n lemezfelügyelet network administration n hálózatfelügyelet RADIUS client administration n RA- DIUS-ügyfél felügyelete remote administration n távfelügyelet; távoli rendszerfelügyelet remote administration mode n távfelügyeleti mód system administration n rendszerfelügyelet Windows 2000 Administration Tools administrative alert n (pl) Windows 2000 felügyeleti eszközök Zero Administration Package n ZAP nulla felügyeletet igénylő csomag; ZAP administrative a felügyeleti; adminisztratív administrative privileges n rendszergazdajogok administrative authority 1 n felügyeleti hatáskör; adminisztratív hatáskör Administrative authority 2 n Adminisztratív hatáskör administrative cost n kezelési költség administrative group n felhasználócsoport administrative menu n felügyeleti menü administrative permission n hozzáférési jog; hozzáférési engedély administrative privileges n rendszergazdajogok; rendszergazdai előjogok administrative setting n felügyeleti beállítás administrative task n felügyeleti feladat administrative tool n felügyeleti eszköz full administrative control n teljes felügyeleti hatáskör Logical Disk Manager Administrative Service n Logikai lemezkezelő felügyeleti szolgáltatás No Administrative Policy Specified phrase Nincs megadva felügyeleti házirend administrative alert n felügyeleti figyelmeztetés Send an administrative alert phrase A SZAK Kiadó szótára 17

16 administrative share Felügyeleti riasztás küldése administrative share n felügyeleti megosztás administrative template n felügyeleti sablon administrative template file n felügyeleti sablonállomány Administrative Templates n (pl) Felügyeleti sablonok Administrative Tools n (pl) Felügyeleti eszközök; Rendszergazda eszközei Display Administrative Tools phrase Felügyeleti eszközök megjelenítése Windows 2000 Administrative Tools Setup Wizard n Windows felügyeletieszközök telepítővarázsló administrator system administrator n rendszergazda administrator account n rendszergazdafiók administrator privileges n rendszergazdajogok administrator role n rendszergazdaszerep Administrator s Companion prop Rendszergazdák zsebkönyve code-privilege administrator n programkód jogait felügyelő rendszergazda computer administrator n rendszergazda database administrator n adatbázisrendszergazda; adatbázis-felügyelő DHCP Administrator n DHCP-rendszergazda Disk Administrator n Lemezfelügyelő local administrator n helyi rendszergazda log-in administrator n felhasználói jogokat felügyelő rendszergazda Adult Content network administrator n hálózati rendszergazda security administrator n adatvédelmi rendszergazda Security Administrator Tool for Analyzing Networks n SATAN adatvédelmi felügyeleti eszköz hálózatok elemzésére Server Extensions Administrator n Server Extensions felügyelete system administrator 1 administrator n rendszergazda System Administrator 2 n rendszeradminisztrátor; rendszergazda Administrators n rendszergazdák Administrators group n Rendszergazdák csoport DHCP Administrators n (pl) DHCP-rendszergazdák Admin role n rendszergazda-szerep; Admin szerep admittance cookie n belépést biztosító cookie ADN n Advanced Digital Network ADN; fejlett digitális hálózat (általában 56 kbyte/s bérelt vonalon) ADO n (pl) ActiveX Data Objects ADO; ActiveX adatobjektumok ADO.NET n ADO.NET AdRotator n KépSorozat ADSI n Active Directory Services Interface ADSI; Active Directory-szolgáltatásfelület; az Active Directory szolgáltatási felülete; az Active Directory-szolgáltatás programozói felülete ADSL n Asymmetric Digital Subscriber Line ADSL; aszimmetrikus digitális előfizetői vonal adult-content a csak felnőtteknek szóló tartalmat hordozó Adult Content n Csak felnőtteknek 18 A SZAK Kiadó szótára

17 advanced szóló tartalom advanced 1 a továbbfejlesztett; fejlettebb; speciális; fejlett advanced attributes n speciális attribútumok Advanced Features n Speciális lehetőségek Advanced File Signature Verification Setting phrase Fájlaláírás-ellenőrzés speciális beállításai advanced options n további beállítások advanced properties n speciális beállítások advanced search n kiterjesztett keresés; összetett keresés advanced settings 1 n speciális beállítások; haladóknak szóló beállítások Advanced Settings 2 n Speciális beállítások advanced startup options n kibővített indítási lehetőségek Advanced System Information n Sspeciális rendszerinformáció Advanced TCP/IP Settings n speciális TCP/IP beállítások Enable Advanced Printing Features phrase Speciális nyomtatási lehetőségek használata advanced 2 a haladó Advanced Configuration and Power I nterface prop ACPI ACPI; fejlett konfigurációs és energiagazdálkodási felület Advanced Digital Network See ADN Advanced Encryption Standard n AES AES; fejlett titkosítási szabvány Advanced Power Management prop APM APM; fejlett energiagazdálkodás advanced RISC Computer n ARC fejlett RISC-számítógép Advanced RISC Computing Specifica tion n fejlett RISC-számítási specifikáció AES n Advanced Encryption Standard AES; fejlett titkosítási szabvány after adv utána direct read after write n írást követő közvetlen olvasás Verify Data After Backup phrase Adatok ellenőrzése a biztonsági mentés után write after read n olvasást követő írás; olvasás utáni visszaírás (destruktív) write after write n írást követő írás aged packet n elöregedett csomag agenda n előjegyzés; napirend agent n ügynök; ágens DHCP relay agent n DHCP-átjátszó; DHCP-összekötő ügynök; DHCPtovábbító ügynök DHCP Relay Agent Service n DHCP-továbbító szolgáltatás intelligent agent n intelligens ügynök mail transfer agent n MTA levéltovábbító ágens; MTA (program) Message Transfer Agent n MTA Üzenetátadó ügynök; Üzenetátviteli ügynök; MTA recovery agent n helyreállító ügynök relay agent n átjátszó Scripting Agent n Szkriptügynök SNMP agent n SNMP-ügynök user agent n UA felhasználói ügynök WINS Proxy Agent n WINS-helyettesítő ügynök aging n elévülés AH n Authentication Header, hitelesítőfejrész; AH (protokoll, IPSec) AI n Artificial Intelligence, mesterséges AI A SZAK Kiadó szótára 19

18 aided intelligencia; MI aided a támogatott; segített (vmivel) ALAP phrase As Late As Possible, a lehető legkésőbb alarm n riasztás Alarm Time n Riasztás ideje alert n figyelmeztetés; riasztás; riasztás; riasztójelzés; figyelmeztetés alert box n figyelmeztető ablak; figyelmeztető párbeszéddoboz alert condition n riasztási feltétel alert log n riasztási napló New Alert Settings n Új riasztási beállítások Performance Logs And Alerts n Teljesítménynaplók és riasztások security alert n biztonsági figyelmeztetés system alert n rendszerriasztás ; rendszerszintű riasztás algebra n algebra event algebra n eseményalgebra linear algebra n lineáris algebra operator algebra n operátoralgebra relational algebra n relációalgebra algorithm n algoritmus adaptive algorithm n adaptív algoritmus algorithm for solving of problem n feladatmegoldás algoritmusa authentication algorithm n hitelesítési algoritmus cryptographic algorithm n titkosító algoritmus decision algorithm n döntési algoritmus generic sort algorithm n általános rendezőalgoritmus hashing algorithm n hash-algoritmus; hash-művelet; keverőalgoritmus linear algorithm n lineáris algoritmus align minimax algorithm n minimax algoritmus parallel algorithm n párhuzamos algoritmus public/private key algorithm n nyilvános kulcsú algoritmus radix sorting algorithm n radix rendezés recursive algorithm n rekurzív algoritmus routing algorithm n útválasztási algoritmus scheduling algorithm n ütemezési algoritmus search algorithm n keresési algoritmus security authentication algorithm n biztonsági hitelesítő algoritmus sequential algorithm n szekvenciális algoritmus sort algorithm n rendezési algoritmus WEP algorithm n WEP-algoritmus algorithmic n algoritmikus algorithmic language n algoritmikus nyelv algorithmic level n algoritmikus szint alias 1 n álnév; alias; alternatív név; azonosító alias name n aliasnév edit alias phrase alias módosítása alias n név symbolical alias n szimbolikus alias; szimbolikus álnév Alias 2 n Alias New Alias n Új alias aliasing n fűrészfogasság aliasing bug n szakadás align vt igazít align bottom phrase igazítás lent Align Center phrase Középre igazítás align left 1 phrase balra zárás; balra iga- 20 A SZAK Kiadó szótára

19 alignment allow zít Align Left 2 phrase Balra igazítás align right 1 phrase jobbra zárás; jobbra igazít Align Right 2 phras,. Jobbra igazítás Align Shapes 1 phrase alakzatok igazítása align shapes 2 phrase alakzatokat igazít align top phrase igazítás fent Right align phrase Jobbra igazított alignment,. igazítás alignment box n igazítódoboz Alignment option n Igazítás legördülőlista horizontal alignment n vízszintes igazítás left alignment n balra igazítás right alignment n jobbra igazítás vertical alignment n függőleges igazítás visual alignment guide n vizuális igazítási segédeszköz allocate vt lefoglal; allokál; kioszt (memóriát vagy más erőforrást) allocated a lefoglalt; kiosztott allocated space n lefoglalt terület; kiosztott terület allocation n kiosztás allocation block size n kiosztási blokkméret allocation of address space n címtartomány hozzárendelése allocation unit n helyfoglalási egység; allokációs egység; klaszter; kiosztási egység Allocation Unit Size n Foglalási egység mérete dynamic allocation n dinamikus memóriakiosztás dynamic memory allocation n dinamikus memóriafoglalás; dinamikus memóriakiosztás File Allocation Table n FAT, állomány-helyfoglalási táblázat; fájlallokációs tábla; állományallokációs táblázat; FAT first-fit allocation n az első alkalmas kiosztása fixed priority allocation policy n rögzített prioritású kiosztás lost allocation unit n elveszett kiosztási egység (foglaltnak jelzett, de állományhoz nem tartozó kiosztási egység) memory allocation n memórialefoglalás; memóriafoglalás; memóriakiosztás; tárkiosztás Memory allocation failed phrase A memóriafoglalás sikertelen resource allocation n erőforrás-kiosztás simple heap allocation n egyszerű memóriafoglalás a halmon static allocation n statikus memóriafoglalás allocator n helyfoglaló in-out heap allocator n halombeli foglaló/felszabadító allow vt engedélyez Allow Access phrase Elérés engedélyezése Allow caching of files in this shared folder phrase Fájlok gyorsítótárba helyezése a megosztott mappában Allow fast saves phrase gyors mentés Allow inheritable permissions from parent to propagate to this object phrase Engedélyek öröklésének engedélyezése a szülőtől Allow logon to terminal server phrase Bejelentkezés engedélyezése a terminálkiszolgálóra allow multiple selections phrase a A SZAK Kiadó szótára 21

20 all-purpose többszörös választás engedélyezése Allow Zone transfers phrase Zónaletöltés engedélyezése Maximum Allowed phrase Nincs korlátozás all-purpose a általános célú alphabet n ábécé code alphabet n kódábécé instruction alphabet n utasításábécé national alphabet n nemzeti ábécé source alphabet n forrásábécé; bemenő ábécé alphabetic a betűrendes alphabetical order n ábécésorrend alpha channel n alfa csatorna alphageometric a alfageometrikus alphamosaic n alfamozaikos alphanumeric a alfanumerikus alphanumeric character n alfanumerikus karakter alphanumeric code n alfanumerikus kód alphanumeric display terminal n alfanumerikus terminál alphanumeric mode n alfanumerikus üzemmód alphanumeric sort n alfanumerikus rendezés alphanumerical n alfanumerikus alpha test n alfa teszt Alternate Location n Másik hely alternating current nm AC, váltakozó áram alternative a másik; alternatív alternative representations n alternatív megjelenítés alternative text n helyettesítő szöveg Subject alternative name n Tulajdonos alternatív neve (tanúsítványmező) Alt key n alt billentyű analog-to-digital converter alt. newsgroups n alt. hírcsoportok ALU n arithmetic-logical unit aritmetikai-logikai egység; ALU always on phrase állandó; állandóan működő ambiguous a többértelmű; nem egyértelmű American Standard Code for Inform ation Interchange n ASCII ASCII; amerikai szabványos kód információcseréhez AML prop Astronomical Markup Language AML; csillagászati jelölőnyelv amp n amp; kereskedelmi és jel ampère n A A, amper ampersand n és jel; kereskedelmi és amplifier n erősítő linear amplifier n lineáris erősítő amplitude n amplitúdó amplitude shift keying n amplitúdóbillentyűzés amplitude modulation n AM amplitúdómoduláció pulse amplitude modulation n impulzusamplitúdó-moduláció quadrature amplitude modulation n kvadratúra-amplitúdómoduláció analog analogue a analóg analog channel n analóg csatorna analog computer n analóg számítógép analog data n analóg adat analog display n analóg kijelző analog line n analóg vonal analog signal generator n analógjelgenerátor digital-to-analog converter n digitális-analóg átalakító analog-to-digital converter 1 See ADconverter analog-to-digital converter 2 n ana- 22 A SZAK Kiadó szótára

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

4. Gyakorlat: Csoportházirend beállítások

4. Gyakorlat: Csoportházirend beállítások 4. Gyakorlat: Csoportházirend beállítások 4.1. A Default Domain Policy jelszóra vonatkozó beállításai 4.2. Parancsikon, mappa és hálózati meghajtó megjelenítése csoport házirend segítségével 4.3. Alkalmazások

Részletesebben

DWL-G520 AirPlus Xtreme G 2,4GHz Vezeték nélküli PCI Adapter

DWL-G520 AirPlus Xtreme G 2,4GHz Vezeték nélküli PCI Adapter Ez a termék a következő operációs rendszereket támogatja: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G520 AirPlus Xtreme G 2,4GHz Vezeték nélküli PCI Adapter Előfeltételek Legalább az alábbiakkal

Részletesebben

11. Gyakorlat: Certificate Authority (CA), FTP site-ok

11. Gyakorlat: Certificate Authority (CA), FTP site-ok 11. Gyakorlat: Certificate Authority (CA), FTP site-ok 11.1. A CA szerver szerepkör telepítése a DC01-es szerverre 11.2. Az FTP szervíz telepítése a DC01-es szerverre 11.3. A szükséges DNS rekordok létrehozása

Részletesebben

10. Gyakorlat: Alkalmazások publikálása Remote Desktop Szervízen keresztül

10. Gyakorlat: Alkalmazások publikálása Remote Desktop Szervízen keresztül 10. Gyakorlat: Alkalmazások publikálása Remote Desktop Szervízen keresztül 10.1. Jogosultságok és csoportok létrehozása 10.2. Az RDS szerver szerepkör telepítése a DC01-es szerverre 10.3. Az RDS01-es szerver

Részletesebben

1. A Windows Vista munkakörnyezete 1

1. A Windows Vista munkakörnyezete 1 Előszó xi 1. A Windows Vista munkakörnyezete 1 1.1. Bevezetés 2 1.2. A munka megkezdése és befejezése 4 1.2.1. A számítógép elindítása 4 1.2.2. Az üdvözlőképernyő 5 1.2.3. A saját jelszó megváltoztatása

Részletesebben

Tájékoztató a kollégiumi internet beállításához

Tájékoztató a kollégiumi internet beállításához Tájékoztató a kollégiumi internet beállításához V 1.3 A támogatott operációs rendszerekhez tartozó leírás hamarosan bıvülni fog, jelenleg a következı leírásokat tartalmazza: Windows XP, Windows Vista,

Részletesebben

Gyors telepítési kézikönyv

Gyors telepítési kézikönyv netis Vezeték nélküli, N router Gyors telepítési kézikönyv 1. A csomagolás tartalma (Vezeték nélküli,n Router, Hálózati adapter, Ethernet kábel, Kézikönyv) * A kézikönyv, az összes, Netis, 150Mbps/300Mbps

Részletesebben

Az operációs rendszerek fejlődése

Az operációs rendszerek fejlődése Az operációs rendszerek fejlődése PC Windows UNIX DOS Windows 3.1 LINUX Otthoni Windows 95 Windows 98 Windows 98 SE Windows Milennium Windows XP Vállalati Windows NT 4.0 Windows 2000 Mac OS X Home Professional

Részletesebben

9. Gyakorlat: Network Load Balancing (NLB)

9. Gyakorlat: Network Load Balancing (NLB) 9. Gyakorlat: Network Load Balancing (NLB) 9.1. Az NLB01 és az NLB02 szerverek létrehozása 9.2. Az NLB01 szerver konfigurálása 9.3. Az NLB02 szerver konfigurálása 9.4. Teszt weboldal létrehozása 9.5. Az

Részletesebben

1. Ismerkedés a Hyper-V-vel, virtuális gépek telepítése és konfigurálása

1. Ismerkedés a Hyper-V-vel, virtuális gépek telepítése és konfigurálása 1. Ismerkedés a Hyper-V-vel, virtuális gépek telepítése és konfigurálása 1.1. Új virtuális gép és a Windows Server 2012 R2 Datacenter alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

Gyors Telepítési Útmutató N típusú, Vezeték Nélküli, ADSL2+ Modem DL-4305, DL-4305D

Gyors Telepítési Útmutató N típusú, Vezeték Nélküli, ADSL2+ Modem DL-4305, DL-4305D Gyors Telepítési Útmutató N típusú, Vezeték Nélküli, ADSL2+ Modem DL-4305, DL-4305D Tartalomjegyzék 1. Hardver telepítése... 1 2. Számítógép beállításai... 2 3. Bejelentkezés... 4 4. Modem beállítások...

Részletesebben

Számítógépes Hálózatok 2011

Számítógépes Hálózatok 2011 Számítógépes Hálózatok 2011 10. Hálózati réteg IP címzés, IPv6, ARP, DNS, Circuit Switching, Packet Switching 1 IPv4-Header (RFC 791) Version: 4 = IPv4 IHL: fejléc hossz 32 bites szavakban (>5) Type of

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

2. gyakorlat: Tartományvezérlő, DNS, tartományba léptetés, ODJ, Core változat konfigurálása, RODC

2. gyakorlat: Tartományvezérlő, DNS, tartományba léptetés, ODJ, Core változat konfigurálása, RODC 2. gyakorlat: Tartományvezérlő, DNS, tartományba léptetés, ODJ, Core változat konfigurálása, RODC 2.1. Tartományvezérlő és DNS szerver szerepkör hozzáadása a DC01-hez 2.2. Az SRV01 és a Client01 tartományba

Részletesebben

Mérési útmutató a Secure Shell (SSH) controll és audit című méréshez

Mérési útmutató a Secure Shell (SSH) controll és audit című méréshez Mérési útmutató a Secure Shell (SSH) controll és audit című méréshez 2016. február A mérést kidolgozta: Höltzl Péter Balabit Europe Kft. BME, CrySyS Adat- és Rendszerbiztonság Laboratórium 1. Elméleti

Részletesebben

A készülék fő egységei X1 X1 (kizárólag vezeték nélküli kamera esetében X1 X1 X1 X1 X1

A készülék fő egységei X1 X1 (kizárólag vezeték nélküli kamera esetében X1 X1 X1 X1 X1 A készülék jellemzői: Nagysebességű video processzor Magas érzékenységű ¼ CMOS érzékelő Képfelbontás 300k Pixel Forgatás és döntés (Pan&Tilt) Optimalizált MJPEG video tömörítés Több felhasználó vezérlés

Részletesebben

SQLServer. SQLServer konfigurációk

SQLServer. SQLServer konfigurációk SQLServer 2. téma DBMS installáció SQLServer konfigurációk 1 SQLServer konfigurációk SQLServer konfigurációk Enterprise Edition Standart Edition Workgroup Edition Developer Edition Express Edition 2 Enterprise

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Linksys WET610N/WES610N Dual-Band N Entertainment Bridge Linksys E-sorozat Tartalom Tartalom Termék-összefoglaló LED panel 2 Portok panel 3 A vezeték nélküli hálózat biztonsága A

Részletesebben

Netis vezeték nélküli, N típusú, router

Netis vezeték nélküli, N típusú, router Netis vezeték nélküli, N típusú, router Gyors üzembe helyezési kézikönyv Típusok: WF-2409/WF2409/WF2409D A csomagolás tartalma (Vezeték nélküli, N típusú, router, hálózati adapter, ethernet kábel, kézikönyv,

Részletesebben

Gyors üzembe helyezési kézikönyv

Gyors üzembe helyezési kézikönyv Netis vezeték nélküli, kétsávos router Gyors üzembe helyezési kézikönyv WF2471/WF2471D A csomagolás tartalma (Két sávos router, hálózati adapter, ethernet kábel, kézikönyv) 1. Csatlakozás 1. Kapcsolja

Részletesebben

Bevezetés... xi Ebben a könyvben... xi Gyakorlati segítség... xii 1. Az átállás megtervezése...1 Ebben a fejezetben... 1 Áttekintés: az áttérés

Bevezetés... xi Ebben a könyvben... xi Gyakorlati segítség... xii 1. Az átállás megtervezése...1 Ebben a fejezetben... 1 Áttekintés: az áttérés Tartalom Bevezetés... xi Ebben a könyvben... xi Gyakorlati segítség... xii 1. Az átállás megtervezése...1 Ebben a fejezetben... 1 Áttekintés: az áttérés megtervezése...1 Kifejezések és definíciók... 3

Részletesebben

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Table of Contents Windows 7... 2 Windows 8... 6 Windows Phone... 11 Android... 12 iphone... 14 Linux (Debian)... 20 Sebők Márton

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. rész: Az ügyfél 1. 1. Alapismeretek 3. Előszó

Tartalomjegyzék. I. rész: Az ügyfél 1. 1. Alapismeretek 3. Előszó Előszó A kapcsolódó tananyag Ha már ötször kiolvastuk a könyvet... Gyakorlás nélkül nem megy! Köszönetnyilvánítás xi xii xiii xiii xiv I. rész: Az ügyfél 1 1. Alapismeretek 3 Ügyféloldal bevezetés 3 Mikor

Részletesebben

Windows Screencast teszt

Windows Screencast teszt Windows Screencast teszt Question 1 Mely rendszerbeállító komponens opcióit láthatjuk illetve állíthatjuk be legelsőként a Windows Server 2008 telepítése után? a. Initial Configuration Tasks b. Remote

Részletesebben

Internetkonfigurációs követelmények. A számítógép konfigurálása. Beállítások Windows XP alatt

Internetkonfigurációs követelmények. A számítógép konfigurálása. Beállítások Windows XP alatt Internetkonfigurációs követelmények Annak érdekében, hogy csatlakoztatni tudja a Hozzáférési Pontját a Hozzáférési Pont Kezelőhöz, a következő konfigurációs paramétereket kell beállítania a számítógépe

Részletesebben

Netis vezeték nélküli, N típusú Router Gyors Telepítési Útmutató

Netis vezeték nélküli, N típusú Router Gyors Telepítési Útmutató Netis vezeték nélküli, N típusú Router Gyors Telepítési Útmutató Tartalomjegyzék 1. A csomag tartalma... 1 2. Hardware csatlakoztatása... 1 3. A router webes felületen történő beüzemelése... 2 4. Hibaelhárítás...

Részletesebben

Hálózati hozzáférés vezérlés Cisco alapokon

Hálózati hozzáférés vezérlés Cisco alapokon Hálózati hozzáférés vezérlés Cisco alapokon Identity Services Engine újdonságok Hegyi Béla Miről lesz ma szó? ISE áttekintés ISE 1.3 újdonságok User Experience Integráció Elosztott információ és monitoring

Részletesebben

Adatkezelő szoftver. Továbbfejlesztett termékvizsgálat-felügyelet Fokozott minőség és gyártási hatékonyság

Adatkezelő szoftver. Továbbfejlesztett termékvizsgálat-felügyelet Fokozott minőség és gyártási hatékonyság Adatkezelő szoftver ProdX Inspect szoftver Fokozott termelékenység Páratlan termékminőség Magas fokú biztonság Teljesen átlátható folyamatok Továbbfejlesztett termékvizsgálat-felügyelet Fokozott minőség

Részletesebben

Windows hálózati adminisztráció segédlet a gyakorlati órákhoz

Windows hálózati adminisztráció segédlet a gyakorlati órákhoz Windows hálózati adminisztráció segédlet a gyakorlati órákhoz Szerver oldal: Kliens oldal: 4. Tartományvezérlő és a DNS 1. A belső hálózat konfigurálása Hozzuk létre a virtuális belső hálózatunkat. INTERNET

Részletesebben

HÁLÓZATI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÁLÓZATI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÁLÓZATI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Nyomtatási napló tárolása hálózaton 0 verzió HUN A megjegyzések definíciója A Használati útmutatóban következetesen az alábbi szimbólumot használjuk: A megjegyzésekből azt

Részletesebben

2010. ősz 2. pótzh Név: NEPTUN kód: ZH feladatok Hálózati operációs rendszerek_3 tárgyból

2010. ősz 2. pótzh Név: NEPTUN kód: ZH feladatok Hálózati operációs rendszerek_3 tárgyból ZH feladatok Hálózati operációs rendszerek_3 tárgyból Minden kérdésnél 1 pont szerezhető, összetett kérdéseknél részpont is kapható. Az elégséges osztályzathoz legalább a pontok 50%-át, azaz 5 pontot kell

Részletesebben

Kommunikációs rendszerek programozása. Switch-ek

Kommunikációs rendszerek programozása. Switch-ek Kommunikációs rendszerek programozása ről általában HUB, Bridge, L2 Switch, L3 Switch, Router 10/100/1000 switch-ek, switch-hub Néhány fontosabb működési paraméter Hátlap (backplane) sávszélesség (Gbps)

Részletesebben

Windows hálózati adminisztráció segédlet a gyakorlati órákhoz

Windows hálózati adminisztráció segédlet a gyakorlati órákhoz Windows hálózati adminisztráció segédlet a gyakorlati órákhoz Szerver oldal: Kliens oldal: Csoport Házirend 1. A belső hálózat konfigurálása Hozzuk létre a virtuális belső hálózatunkat. INTERNET in NAT

Részletesebben

WLAN router telepítési segédlete

WLAN router telepítési segédlete Annak érdekében, hogy jogosulatlan felhasználóknak a routerhez való hozzáférése elkerülhető legyen, javasoljuk olyan biztonsági mechanizmusok használatát, mint a WEP, WPA vagy azonositó és jelszó beállitása

Részletesebben

Útmutató a Computer Setup (F10) segédprogram használatához dx2300 minitorony

Útmutató a Computer Setup (F10) segédprogram használatához dx2300 minitorony Útmutató a Computer Setup (F10) segédprogram használatához dx2300 minitorony HP Compaq üzleti célú számítógép Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt közölt információ értesítés

Részletesebben

Hálózati betekint ő program telepítése mobil telefonra. Symbian. alarm shop. Windows mobile Android IPhone Blackberry

Hálózati betekint ő program telepítése mobil telefonra. Symbian. alarm shop. Windows mobile Android IPhone Blackberry Glover Electric kft. www.visiotech.hu Hálózati betekint ő program telepítése mobil telefonra. Symbian Windows mobile Android IPhone Blackberry 1.Symbian Operációs Rendszer 1. Először telepítenie kell a

Részletesebben

DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4GHz Vezeték nélküli Cardbus Adapter

DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4GHz Vezeték nélküli Cardbus Adapter A termék a következő operációs rendszerekkel működik: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98se DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4GHz Vezeték nélküli Cardbus Adapter Kezdő lépések Legalább az alábbiakkal

Részletesebben

Felhasználóbarát eszközök és élmények. Üzleti szintű megoldások

Felhasználóbarát eszközök és élmények. Üzleti szintű megoldások Felhasználóbarát eszközök és élmények Üzleti szintű megoldások www.windowsphone.com/business Közös platform és biztonsági architektúra NOKIA LUMIA 620 NOKIA LUMIA 820 NOKIA LUMIA 925 NOKIA LUMIA 1320 NOKIA

Részletesebben

Melyek a Windows Server 2008 R2 tiszta telepítésének (Clean Install) legfontosabb lépései?

Melyek a Windows Server 2008 R2 tiszta telepítésének (Clean Install) legfontosabb lépései? Mely Windows Server 2008 R2 kiadásra jellemzőek a következők: Maximum 32GB RAM és 4 CPU foglalatot, valamint 250 RRAS, 50 IAS és 250 RDS-GW licenszet nyújt? Web Standard Enterprise Datacenter Melyek a

Részletesebben

SOPHOS simple + secure. A dobozba rejtett biztonság UTM 9. Kókai Gábor - Sophos Advanced Engineer Balogh Viktor - Sophos Architect SOPHOS

SOPHOS simple + secure. A dobozba rejtett biztonság UTM 9. Kókai Gábor - Sophos Advanced Engineer Balogh Viktor - Sophos Architect SOPHOS SOPHOS simple + secure A dobozba rejtett biztonság UTM 9 Kókai Gábor - Sophos Advanced Engineer Balogh Viktor - Sophos Architect SOPHOS SOPHOS simple + secure Megint egy UTM? Egy újabb tűzfal extrákkal?

Részletesebben

1. Kapcsolók konfigurálása

1. Kapcsolók konfigurálása 1. Kapcsolók konfigurálása Üzemmódok: Felhasználói Privilegizált Globális konfigurációs váltás: enable (en), váltás: exit váltás: configure terminal (conf t), váltás: exit váltás: változó, váltás: exit,

Részletesebben

Magyar Gyors felhasználói útmutató A GW-7100PCI driver telepítése Windows 98, ME, 2000 és XP operációs rendszerek alatt

Magyar Gyors felhasználói útmutató A GW-7100PCI driver telepítése Windows 98, ME, 2000 és XP operációs rendszerek alatt 43 Magyar Gyors felhasználói útmutató Ez a telepítési útmutató végigvezeti Önt a GW-7100PCI adapter és szoftver telepítésének folyamatán. A vezeték nélküli hálózati kapcsolat létrehozásához kövesse a következő

Részletesebben

ISDN_prog. Digital Super Hybrid System KX-TD1232CE/816CE. Programozási Segédlet (ISDN programozás) 2000. március

ISDN_prog. Digital Super Hybrid System KX-TD1232CE/816CE. Programozási Segédlet (ISDN programozás) 2000. március Digital Super Hybrid System KX-TDCE/6CE Programozási Segédlet ( programozás) 000. március Panasonic Magyarország Kft. Telekommunikáció A TD90/TD6/0 bővítő kártyák ) Port / Csatorna Három különböző bővítő

Részletesebben

A B C D E F. F: 4. LAN port LED G: Táp csatlakozó H: 4. LAN port I: 3. LAN port J: 2. LAN port

A B C D E F. F: 4. LAN port LED G: Táp csatlakozó H: 4. LAN port I: 3. LAN port J: 2. LAN port Termékinformáció A B C D E F G H I J K L M A: Tápfeszültség LED B: WAN port LED C:. LAN port LED D:. LAN port LED E:. LAN port LED F: 4. LAN port LED G: Táp csatlakozó H: 4. LAN port I:. LAN port J:. LAN

Részletesebben

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Webes beállítóprogram a telefon beállítása számítógép segítségével A webes beállítóprogram a telefon webes kezelőfelülete. Segítségével

Részletesebben

Hálózati operációs rendszerek II.

Hálózati operációs rendszerek II. Hálózati operációs rendszerek II. Novell Netware 5.1 Web-es felügyelet, DNS/DHCP szerver, mentési alrendszer 1 Web-es felügyelet Netware Web Manager HTTPS protokollon keresztül pl.: https://fs1.xy.hu:2200

Részletesebben

Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató

Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató Modell szám: DL4201 Tartalomjegyzék 1. A csomag tartalma... 1 2. Hardware csatlakoztatása... 1 3. A modem webes felületen történő beüzemelése...

Részletesebben

LW310V2 Sweex Wireless 300N Router

LW310V2 Sweex Wireless 300N Router LW310V2 Sweex Wireless 300N Router Figyelem! A dobozban található CD-ROM-on találja a Beállítás Varázslót. Ez az egyszerű telepítési útmutató megmutatja Önnek, hogyan állítsa be a routert lépésről lépésre.

Részletesebben

Gyors üzembe helyezési kézikönyv

Gyors üzembe helyezési kézikönyv Netis 150Mbps, vezeték nélküli, kültéri, N hozzáférési pont Gyors üzembe helyezési kézikönyv Típus szám: WF2301 A csomagolás tartalma *WF2301 *PoE adapter *Gyors üzembe helyezési kézikönyv LED-ek LED Állapot

Részletesebben

Cisco Catalyst 3500XL switch segédlet

Cisco Catalyst 3500XL switch segédlet Cisco Catalyst 3500XL switch segédlet A leírást készítette: Török Viktor (Kapitány) GAMF mérnökinformatikus rendszergazda FOSZK hallgató, Hálózatok II. tárgy Web: http://prog.lidercfeny.hu/ Források: Medgyes

Részletesebben

Számítógép hálózatok

Számítógép hálózatok Számítógép hálózatok Számítógép hálózat fogalma A számítógép-hálózatok alatt az egymással kapcsolatban lévő önálló számítógépek rendszerét értjük. Miért építünk hálózatot? Információ csere lehetősége Központosított

Részletesebben

A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP. Webmail (levelező)

A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP. Webmail (levelező) A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP Bejelentkezés Explorer (böngésző) Webmail (levelező) 2003 wi-3 1 wi-3 2 Hálózatok

Részletesebben

WLAN router telepítési segédlete

WLAN router telepítési segédlete Annak érdekében, hogy jogosulatlan felhasználóknak a routerhez való hozzáférése elkerülhető legyen, javasoljuk olyan biztonsági mechanizmusok használatát, mint a WEP, WPA vagy azonositó és jelszó beállitása

Részletesebben

Felhasználói Útmutató. Center V2

Felhasználói Útmutató. Center V2 Felhasználói Útmutató Center V2 Verzió: v8.5 Készült: Budapest, 2012 Riarex Kft. megbízásából - 1 - Riarex Kft. 1.3 A Center V2 képernyője 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 15 17 17 18 19 20 21 22 1-1

Részletesebben

Kihez szól ez a könyv?... xxvii A könyv felépítése... xxviii A könyvben használt jelölések... xxxi Terméktámogatás... xxxi

Kihez szól ez a könyv?... xxvii A könyv felépítése... xxviii A könyvben használt jelölések... xxxi Terméktámogatás... xxxi Köszönetnyilvánítás xxv Bevezetés Kihez szól ez a könyv?... xxvii A könyv felépítése... xxviii A könyvben használt jelölések... xxxi Terméktámogatás... xxxi I. rész: A Microsoft Exchange Server 2007 felügyeletének

Részletesebben

Információ és kommunikáció

Információ és kommunikáció Információ és kommunikáció Tanmenet Információ és kommunikáció TANMENET- Információ és kommunikáció Témakörök Javasolt óraszám 1. Hálózati alapismeretek 20 perc 2. Az internet jellemzői 25 perc 3. Szolgáltatások

Részletesebben

Hálózatok Rétegei. Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök. TCP/IP-Rétegmodell. Az Internet rétegei - TCP/IP-rétegek

Hálózatok Rétegei. Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök. TCP/IP-Rétegmodell. Az Internet rétegei - TCP/IP-rétegek Hálózatok Rétegei Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök WEB FTP Email Telnet Telefon 2008 2. Rétegmodell, Hálózat tipusok Közbenenső réteg(ek) Tw. Pair Koax. Optikai WiFi Satellit 1 2 Az Internet

Részletesebben

A B C E F G H. I J K L M N O P I M: LAN 3. port N: LAN 4. port O: Tápfeszültség csatlakozó P: Tápfeszültség kapcsoló

A B C E F G H. I J K L M N O P I M: LAN 3. port N: LAN 4. port O: Tápfeszültség csatlakozó P: Tápfeszültség kapcsoló Termékinformáció A B C E F G H D A: Tápfeszültség kijelző B: WLAN kijelző C: ADSL csatlakozás kijelző D: ADSL adatok kijelzője E: LAN 4. port kijelző F: LAN 3. port kijelző G: LAN 2. port kijelző H: LAN

Részletesebben

Az adott eszköz IP címét viszont az adott hálózat üzemeltetői határozzákmeg.

Az adott eszköz IP címét viszont az adott hálózat üzemeltetői határozzákmeg. IPV4, IPV6 IP CÍMZÉS Egy IP alapú hálózat minden aktív elemének, (hálózati kártya, router, gateway, nyomtató, stb) egyedi azonosítóval kell rendelkeznie! Ez az IP cím Egy IP cím 32 bitből, azaz 4 byte-ból

Részletesebben

Windows hálózati adminisztráció segédlet a gyakorlati órákhoz

Windows hálózati adminisztráció segédlet a gyakorlati órákhoz Windows hálózati adminisztráció segédlet a gyakorlati órákhoz Szerver oldal: Kliens oldal: Tartományi megosztások 1. A belső hálózat konfigurálása Hozzuk létre a virtuális belső hálózatunkat. INTERNET

Részletesebben

Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása. 7. óra. Kocsis Gergely, Kelenföldi Szilárd 2015.04.16.

Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása. 7. óra. Kocsis Gergely, Kelenföldi Szilárd 2015.04.16. Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása 7. óra Kocsis Gergely, Kelenföldi Szilárd 2015.04.16. Group Policy alapok Group Policy A group policy (csoportházirend) a Windows

Részletesebben

Tartalom. Történeti áttekintés. Történeti áttekintés 2011.03.23. Architektúra DCOM vs CORBA. Szoftvertechnológia

Tartalom. Történeti áttekintés. Történeti áttekintés 2011.03.23. Architektúra DCOM vs CORBA. Szoftvertechnológia Tartalom D Szoftvertechnológia előadás Történeti áttekintés Architektúra D vs CORBA 2 Történeti áttekintés 1987 Dynamic Data Exchange (DDE) Windows 2.0-ban Windows alkalmazások közötti adatcsere Ma is

Részletesebben

5.4.2 Laborgyakorlat: A Windows XP telepítése

5.4.2 Laborgyakorlat: A Windows XP telepítése 5.4.2 Laborgyakorlat: A Windows XP telepítése Bevezetés Nyomtasd ki a laborgyakorlatot és végezd el lépéseit! A laborgyakorlat során a Windows XP operációs rendszert fogjuk telepíteni. Szükséges eszközök

Részletesebben

SIP. Jelzés a telefóniában. Session Initiation Protocol

SIP. Jelzés a telefóniában. Session Initiation Protocol SIP Jelzés a telefóniában Session Initiation Protocol 1 Telefon hívás létrehozása 2 Jelzés és hálózat terhelés 3 Jelzés sík és jelzés típusok 4 TDM - CAS Channel Associated Signaling 5 CCS - Signaling

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. fejezet A Windows 2000 biztonsági szolgáltatásai. Röviden... 3. Azonnali megoldások... 11

Tartalomjegyzék. 1. fejezet A Windows 2000 biztonsági szolgáltatásai. Röviden... 3. Azonnali megoldások... 11 Tartalomjegyzék 1. fejezet A Windows 2000 biztonsági szolgáltatásai Röviden.................................... 3 A Windows 2000 és az Active Directory.................. 3 Elosztott biztonsági rendszerek

Részletesebben

1/9. Sunell IP kamerák webes felületének használati útmutatója. Élő kép (Live Video)

1/9. Sunell IP kamerák webes felületének használati útmutatója. Élő kép (Live Video) felületének használati útmutatója Élő kép (Live Video) Belépés után rögtön látható a kamera élő képe, váltható a stream minősége (a beállításoktól függően), valamint a képre jobb kattintással előhozható

Részletesebben

WLAN router telepítési segédlete

WLAN router telepítési segédlete Annak érdekében, hogy jogosulatlan felhasználóknak a routerhez való hozzáférése elkerülhető legyen, javasoljuk olyan biztonsági mechanizmusok használatát, mint a WEP, WPA vagy azonositó és jelszó beállitása

Részletesebben

Párhuzamos programozási platformok

Párhuzamos programozási platformok Párhuzamos programozási platformok Parallel számítógép részei Hardver Több processzor Több memória Kapcsolatot biztosító hálózat Rendszer szoftver Párhuzamos operációs rendszer Konkurenciát biztosító programozási

Részletesebben

Adatbányászat és Perszonalizáció architektúra

Adatbányászat és Perszonalizáció architektúra Adatbányászat és Perszonalizáció architektúra Oracle9i Teljes e-üzleti intelligencia infrastruktúra Oracle9i Database Integrált üzleti intelligencia szerver Data Warehouse ETL OLAP Data Mining M e t a

Részletesebben

Yealink SIP Phone család. webes programozási útmutató. A leírás a MySIP X.50 IPPBX alközpont mellékleteként készült. v1.2-2010.09.14 Young BTS. Kft.

Yealink SIP Phone család. webes programozási útmutató. A leírás a MySIP X.50 IPPBX alközpont mellékleteként készült. v1.2-2010.09.14 Young BTS. Kft. Yealink SIP Phone család webes programozási útmutató A leírás a MySIP X.50 IPPBX alközpont mellékleteként készült. v1.2-2010.09.14 Young BTS. Kft. 2 1. Tartalomjegyzék 2. Regisztráció lépései... 3 2.1

Részletesebben

Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása. 3. óra. Kocsis Gergely, Kelenföldi Szilárd

Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása. 3. óra. Kocsis Gergely, Kelenföldi Szilárd Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása 3. óra Kocsis Gergely, Kelenföldi Szilárd 2015.03.05. Routing Route tábla kiratása: route PRINT Route tábla Illesztéses algoritmus:

Részletesebben

I: ADSL vezeték csatlakozója

I: ADSL vezeték csatlakozója Termékismertető A B C D E F G H I J K L M N O P A: Üzemjelző B:. LAN port kijelző C:. LAN port kijelző D:. LAN port kijelző E: 4. LAN port kijelző F: ADSL adatforgalom kijelzője G: ADSL csatlakozás kijelző

Részletesebben

A készülék fő egységei. A készülék hátsó nézetből. Rendszer követelmények és Konfiguráció az IP kamera megjelenítése érdekében 64M vagy e felett

A készülék fő egységei. A készülék hátsó nézetből. Rendszer követelmények és Konfiguráció az IP kamera megjelenítése érdekében 64M vagy e felett A készülék jellemzői: Nagysebességű video processzor Magas érzékenységű ¼ CMOS érzékelő Képfelbontás 300k Pixel Forgatás és döntés (Pan&Tilt) Optimalizált MJPEG video tömörítés Több felhasználó vezérlés

Részletesebben

fájl-szerver (file server) Az a számítógép a hálózatban, amelyen a távoli felhasználók (kliensek) adatállományait tárolják.

fájl-szerver (file server) Az a számítógép a hálózatban, amelyen a távoli felhasználók (kliensek) adatállományait tárolják. I n t e r n e t k i f e j e z é s e k adat (data) Valamilyen különleges célból, gyakran speciális alakban elıkészített információ. Számítógépen tárolható és feldolgozható számok és betők. adatbázis (database)

Részletesebben

III. előadás. Kovács Róbert

III. előadás. Kovács Róbert III. előadás Kovács Róbert VLAN Virtual Local Area Network Virtuális LAN Logikai üzenetszórási tartomány VLAN A VLAN egy logikai üzenetszórási tartomány, mely több fizikai LAN szegmensre is kiterjedhet.

Részletesebben

Osztott alkalmazások fejlesztési technológiái Áttekintés

Osztott alkalmazások fejlesztési technológiái Áttekintés Osztott alkalmazások fejlesztési technológiái Áttekintés Ficsor Lajos Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem Történelem - a kezdetek 2 Mainframe-ek és terminálok Minden a központi gépen fut A

Részletesebben

UNIX / Linux rendszeradminisztráció III. előadás

UNIX / Linux rendszeradminisztráció III. előadás UNIX / Linux rendszeradminisztráció III. előadás Elektronikus levelezés Alapfogalmak Levelezés hagyományosan: levél írás, fejléc(?), boríték, címzés, feladás, továbbítás, kézbesítés Levelezés elektronikusan:

Részletesebben

Az adatfeldolgozás és adatátvitel biztonsága. Az adatfeldolgozás biztonsága. Adatbiztonság. Automatikus adatazonosítás, adattovábbítás, adatbiztonság

Az adatfeldolgozás és adatátvitel biztonsága. Az adatfeldolgozás biztonsága. Adatbiztonság. Automatikus adatazonosítás, adattovábbítás, adatbiztonság Az adatfeldolgozás és adatátvitel biztonsága Automatikus adatazonosítás, adattovábbítás, adatbiztonság Az adatfeldolgozás biztonsága A védekezés célja Védelem a hamisítás és megszemélyesítés ellen Biztosított

Részletesebben

vezeték nélküli Turi János Mérnök tanácsadó Cisco Systems Magyarország Kft. jturi@cisco.com

vezeték nélküli Turi János Mérnök tanácsadó Cisco Systems Magyarország Kft. jturi@cisco.com Biztonság és vezeték nélküli hálózat? Turi János Mérnök tanácsadó Cisco Systems Magyarország Kft. jturi@cisco.com 1 Amiről szó lesz - tervezés Mi az a CVD? Hogyan készül Mire e használjuk áju Vezeték nélküli

Részletesebben

DWL-G122 Vezeték nélküli USB Adapter. CD-ROM (amely tartalmazza a drivereket, a használati útmutatót és a garanciát)

DWL-G122 Vezeték nélküli USB Adapter. CD-ROM (amely tartalmazza a drivereket, a használati útmutatót és a garanciát) A termék a következő operációs rendszerekkel működik: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98se DWL-G122 AirPlus G Nagysebességű 802.11g USB Vezeték nélküli Adapter Kezdő lépések Legalább az alábbiakkal

Részletesebben

CSOMAGSZŰRÉS CISCO ROUTEREKEN ACL-EK SEGÍTSÉGÉVEL PACKET FILTERING ON CISCO ROUTERS USING ACLS

CSOMAGSZŰRÉS CISCO ROUTEREKEN ACL-EK SEGÍTSÉGÉVEL PACKET FILTERING ON CISCO ROUTERS USING ACLS Gradus Vol 2, No 2 (2015) 104-111 ISSN 2064-8014 CSOMAGSZŰRÉS CISCO ROUTEREKEN ACL-EK SEGÍTSÉGÉVEL PACKET FILTERING ON CISCO ROUTERS USING ACLS Agg P 1*, Göcs L. 1, Johanyák Zs. Cs. 1, Borza Z. 2 1 Informatika

Részletesebben

Hálózatbiztonság 1 TCP/IP architektúra és az ISO/OSI rétegmodell ISO/OSI TCP/IP Gyakorlatias IP: Internet Protocol TCP: Transmission Control Protocol UDP: User Datagram Protocol LLC: Logical Link Control

Részletesebben

Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök

Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök 2008 13. Adatkapcsolati réteg, MAC alréteg Ethernet, WiFi 1 MAC alréteg Statikus Multiplexálás Dinamikus csatorna foglalás Kollízió alapú protokollok Verseny-mentes

Részletesebben

DWL-G650+ AirPlus G+ 2,4GHz Vezeték

DWL-G650+ AirPlus G+ 2,4GHz Vezeték Ez a termék a következő operációs rendszereket támogatja: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98se Előfeltételek Ellenőrizze a doboz tartalmát Ezek a DWL-G650+ dobozában található elemek: DWL-G650+

Részletesebben

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége:

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége: Stand alone Hálózat (csoport) Az együttműködés szükségessége: közös adatok elérése párhuzamosságok elkerülése gyors eredményközlés perifériák kihasználása kommunikáció elősegítése 2010/2011. őszi félév

Részletesebben

15.5.1 Laborgyakorlat: Egy vezeték nélküli NIC beszerelése

15.5.1 Laborgyakorlat: Egy vezeték nélküli NIC beszerelése 15.5.1 Laborgyakorlat: Egy vezeték nélküli NIC beszerelése Bevezetés Nyomtasd ki a laborgyakorlatot, és végezd el a lépéseit! A laborgyakorlat során egy vezeték nélküli hálózati kártya beszerelését és

Részletesebben

Operációs rendszerek III.

Operációs rendszerek III. A WINDOWS NT memóriakezelése Az NT memóriakezelése Memóriakezelő feladatai: Logikai-fizikai címtranszformáció: A folyamatok virtuális címterének címeit megfelelteti fizikai címeknek. A virtuális memóriakezelés

Részletesebben

Hálózati használati útmutató

Hálózati használati útmutató Hálózati használati útmutató 0 verzió HUN Tartalomjegyzék 1 Bevezető 1 Hálózati funkciók...1 Egyéb funkciók...2 2 Hálózati beállítások módosítása 3 A készülék hálózati beállításainak módosítása...3 A készülék

Részletesebben

Microsoft SQL Server telepítése

Microsoft SQL Server telepítése Microsoft SQL Server telepítése Az SQL Server a Microsoft adatbázis kiszolgáló megoldása Windows operációs rendszerekre. Az SQL Server 1.0 verziója 1989-ben jelent meg, amelyet tizenegy további verzió

Részletesebben

Utolsó módosítás:

Utolsó módosítás: Utolsó módosítás: 2012. 09. 06. 1 A tantárggyal kapcsolatos adminisztratív kérdésekkel Micskei Zoltánt keressétek. 2 3 4 5 6 7 8 9 Forrás: Gartner Hype Cycle for Virtualization, 2010, http://premierit.intel.com/docs/doc-5768

Részletesebben

55 810 01 0010 55 06 Hálózati informatikus Mérnökasszisztens

55 810 01 0010 55 06 Hálózati informatikus Mérnökasszisztens Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Előnyei. Helyi hálózatok tervezése és üzemeltetése 2

Előnyei. Helyi hálózatok tervezése és üzemeltetése 2 VPN Virtual Private Network A virtuális magánhálózat az Interneten keresztül kiépített titkosított csatorna. http://computer.howstuffworks.com/vpn.htm Helyi hálózatok tervezése és üzemeltetése 1 Előnyei

Részletesebben

Fábián Zoltán Hálózatok elmélet

Fábián Zoltán Hálózatok elmélet Fábián Zoltán Hálózatok elmélet Network Basic Input/Output System Helyi hálózatokon keresztül számítógépek Név alapján azonosítják egymást Szállítási protokollokra épül NetBeui fölött (pl. Win 9x Netbios

Részletesebben

Felhasználói útmutató CVR mobil kliens, ios rendszerhez.

Felhasználói útmutató CVR mobil kliens, ios rendszerhez. Felhasználói útmutató CVR mobil kliens, ios rendszerhez. Működési feltételek A felhasználói útmutató ios V7.0.4 verziószámú operációs rendszer felhasználásával készült. Az applikáció telepítése 1. Az App

Részletesebben

Utolsó módosítás: 2012. 05. 08.

Utolsó módosítás: 2012. 05. 08. Utolsó módosítás: 2012. 05. 08. A fóliák részben a Windows Operating System Internals Curriculum Development Kit alapján készültek. SACL: System Access Control List SID: Security Identifier HKLM: HKEY_LOCAL_MACHINE

Részletesebben

Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv

Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv Tartalomjegyzék 1. Symbian rendszer...2 1.1 Funkciók és követelmények...2 1.2 Telepítés és használat...2 2. Windows Mobile rendszer...6 2.1

Részletesebben

TP-LINK Business Wireless Az EAP Kontrolleres Wi-Fi termékcsalád bemutatása - bevezető SMB Product Line

TP-LINK Business Wireless Az EAP Kontrolleres Wi-Fi termékcsalád bemutatása - bevezető SMB Product Line TP-LINK Business Wireless Az EAP Kontrolleres Wi-Fi termékcsalád bemutatása - bevezető SMB Product Line Dr. Kilbertus Viktor SMB Sales Manager TP-LINK Networks Hungary viktor.kilbertus@tp-link.com 2016

Részletesebben

Non-stop hozzáférés az üzleti információkhoz bárhol, bármikor és bármilyen eszközzel

Non-stop hozzáférés az üzleti információkhoz bárhol, bármikor és bármilyen eszközzel Non-stop hozzáférés az üzleti információkhoz bárhol, bármikor és bármilyen eszközzel The Power to Change A NetWare 6 üzleti előnyeinek áttekintése NetWare 6: Az operációs rendszer szerepe a Hálózati szolgáltatásokban

Részletesebben

Üzenet küldése Programs (Bal soft key) Inbox New MMS Menu Insert Picture Text Audio A szerkesztés után:

Üzenet küldése Programs (Bal soft key) Inbox New MMS Menu Insert Picture Text Audio A szerkesztés után: Tisztelt Ügyfelünk! A Motorola MPx200-as multimédiás készülékével a kommunikáció számos formáját választhatja és sok érdekes, illetve hasznos információhoz juthat, vagy akár játékokat tölthet le. A T-Mobilenál

Részletesebben