2009 július, IV. évfolyam 6. szám. VI. Málnafesztivál

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2009 július, IV. évfolyam 6. szám. VI. Málnafesztivál"

Átírás

1 2009 július, IV. évfolyam 6. szám Új járda és újjáépített lépcső Váckisújfalu 4-5. oldal Fél év számok tükrében Váchartyán 6-7. oldal Hivatal parkosítása Kisnémedi 8-9. oldal Málnafesztivál Püspökszilágy oldal Ismét jó bizonyítványt kaptunk Az összefoglaló jelentés megállapítja, hogy a részes államok teljesítik az egyezményben vállalt kötelezettségeiket, és az elmúlt három évben további intézkedéseket tettek a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok biztonságának fokozása érdekében. Folytatás a 2. oldalon. Szakmai utakon a polgármesterek Az ITT tagtelepüléseinek polgármesterei a finnországi loviisai erőmű mellett üzemelő kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktárolóban tettek látogatást. Folytatás a 3. oldalon. VI. Málnafesztivál A program egyik csúcspontjaként említhetjük meg Szabó Erika színésznő műsorát, akit ismertebb néven a "Barátok közt" című sorozat Tildájaként azonosíthatunk. A délután folyamán elkezdődött a műsoráradat, amelyet a Váci Ifjúsági Zenekar egy órás összeállítása indított. Hallhattunk tőlük többek között filmzenét, musicalt, pop és rock számokat, indulókat. Láthattunk még kung-fu-, és táncbemutatókat, többek között fellépett a Püspökszilágyi Hagyományörző Kórus is. Folytatás a 10. oldalon 1000 éves Pest megye Szűkebb hazánk, Pest megye idén ünnepli 1000 éves fennállását. E jubileum alkalmából, Pest Megye Önkormányzata egy éven át tartó ünnepségsorozatot szervez, melybe az összes megyei települést bevonják. Az évfordulót a megye településein millenniumi zászlóval köszöntik, melyet a megyei önkormányzat vezetői adnak át a falvak és városok jeles napjaihoz igazodva. Az ünnep alkalmat ad arra, hogy mindenki megismerje az 1000 éves történelmet, és szűkebb hazáját. A jubileumi sorozat mottója: Ezer év, ezernyi emlék Galgamácsa - Kisnémedi - Őrbottyán - Püspökszilágy - Vácegres - Váchartyán - Váckisújfalu lapja

2 RHFT HíRek Július Ismét jó bizonyítványt kaptunk A magyarországi gyakorlat megfelel a nemzetközi elvárásoknak június 18-án lépett hatályba a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról szóló közös egyezmény, melyet Magyarországon a évi LXXVI. törvény hirdetett ki. Az egyezmény célul tűzi ki, hogy a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonsága a nemzeti intézkedések és a nemzetközi együttműködés eredményeként világ-szerte magas színvonalú legyen. Az ennek érdekében vállalt kötelezettségek teljesítéséről a részes országok háromévente rendezett felülvizsgálati értekezleteken számolnak be. Az egyezmény kötelezi a részes országokat, hogy a felülvizsgálati értekezlet előtt hat hónappal részletes nemzeti jelentést nyújtsanak be a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek biztonságos kezelése érdekében tett intézkedéseikről, a jogi, szervezeti, pénzügyi keretekről, a követett gyakorlatról és tapasztalataikról. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) mint az egyezmény titkársági feladatait ellátó szervezet a nemzeti jelentéseket az összes részes ország számára hozzáférhetővé tette. A jelentések alapján az országok kérdéseket és észrevételeket küldtek egymásnak. A magyar nemzeti jelentéssel kapcsolatban 62 kérdés érkezett, amelyekre az Országos (OAH)Atomenergia Hivatal az érintettek - köztük Társaságunk - bevonásával írásban válaszolt. A harmadik felülvizsgálati értekezletre május között Bécsben, a NAÜ székhelyén került sor, melyen a 48 szerződött országból 45 vett részt. Az értekezleten a magyar küldöttség (az OAH főigazgatójának vezetésével a Külügyminisztérium, az OAH, az OSSKI, az RHK Kft., a Paksi Atomerőmű Zrt. és a MECSEK-ÖKO Zrt. szakértői) ismertette a nemzeti jelentésben foglaltakat, az írásbeli kérdésekre adott válaszokat, és megválaszolta a vita során felvetett kérdéseket. A nemzeti jelentés és a kérdésekre adott válaszok alapján a felülvizsgálati értekezlet megállapította, hogy a magyar gyakorlat megfelel az egyezményben megfogalmazott biztonsági követelményeknek, továbbá, hogy a kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladékok kezelése terén Magyarország megfelel a nemzetközi elvárásoknak. Az értekezlet áttekintette az országcsoportokban folytatott megbeszélések főbb tapasztalatait. (Magyarország Finnországgal, Kanadával, Oroszországgal, Írországgal, Kirgizisztánnal, Lengyelországgal és Tádzsikisztánnal alkotott egy csoportot.) A részes országok gyakorlata és hosszú távú politikája eltér egymástól a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelése terén, azonban a résztvevők egyetértettek azzal, hogy minden esetben megalapozott, a kormányok és/vagy a parlamentek által elfogadott nemzeti stratégiára és programokra van szükség. Egyetértés volt abban is, hogy a programokat csak a lakosság széles körű bevonásával lehet eredményesen megvalósítani. Elengedhetetlenül szükséges a megfelelő pénzügyi feltételek biztosítása is, hogy a biztonság a jövőben is fenntartható legyen, és a jelen generáció ne hárítson át indokolatlanul terheket a jövő generációkra. A harmadik felülvizsgálati értekezlet kiemelten foglalkozott azokkal a témakörökkel, amelyekre a második felülvizsgálati értekezlet felhívta a figyelmet. Ezek közé tartoztak a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésének gyakorlati kérdései, a nukleáris létesítmények leszerelése, az elhasznált sugárforrások kezelése, és az emberi erőforrások biztosítása. Az összefoglaló jelentés megállapítja, hogy a részes államok teljesítik az egyezményben vállalt kötelezettségeiket, és az elmúlt három évben további intézkedéseket tettek a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok biztonságának fokozása érdekében. forrás: 2

3 2009. Július HíRek Az atomenergia jelene és jövője Ismeretterjesztő konferencia Győrött Áttörés Nagyaktivitású hulladékok végleges elhelyezése május 21-én délelőtt 10-kor zsúfolásig megtelt a győri Széchenyi Egyetem nagy előadóterme. A TIT és az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) által közösen szervezett ismeretterjesztő konferencia az Atomenergiáról mindenkinek programsorozat állomása volt. A főként egyetemi oktatókból és diákokból álló több száz fős közönség a nukleáris energetika jó néhány kérdéskörével megismerkedhetett. Az előadások sorát dr. Koblinger László, az OAH főigazgató-helyettese nyitotta, aki Sugárzó környezetünk címmel a természetes radioaktivitásról beszélt, majd dr. Lux Iván, az OAH főigazgató-helyettese az atomerőművek biztonságos működését szavatoló hivatal tevékenységét mutatta be. Az atomenergia 21. században betöltött szerepéről dr. Czifrus Szabolcs, a Budapesti Műszaki Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének munkatársa tartott érdekes előadást. A szünet után dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója Atomsorompó a nukleáris terrorizmusnak is! címmel a lehetséges nukleáris terrorizmus kivédésének egyezményes, illetve gyakorlati lehetőségeiről szólt. Ezután dr. Hegyháti József, az RHK Kft. ügyvezető igazgatója beszélt a nagyaktivitású radioaktív hulladékok elhelyezésének problematikájáról. Előadásának egyik leghangsúlyosabb kijelentése az volt, hogy az évente keletkező hulladék mennyiségéhez képest elenyészően kevés a radioaktív hulladék - viszont ennek "minden grammját" nyilvántartják. dr. Hegyháti József hangsúlyozta: a kis-, és közepes aktivitású radioaktív hulladékok biztonságos tárolása megoldott és bevett gyakorlat már Magyarországon is, ám a nagy aktivitású, illetve hosszú élettartamú hulladékok végleges elhelyezése világszerte megoldásra vár - a hallgatóság meg is ismerhette az RHK Kft. erre vonatkozó koncepciótervét, a többrétegű védelem, a mélyen a felszín alatti tárolás biztonságosságát. Mindezt az ügyvezető igazgató természeti analógiákkal világította meg. A konferencia záró előadását Dr. Berta Miklós, a vendéglátó egyetem adjunktusa tartotta Fúziós energiatermelés címmel. A hallgatóság rövid összefoglalót kapott a nukleáris energiatermelés alapjairól, az atommagok energiájáról és megismerhette a fúziós energiatermelés ötletét, összehasonlításban a nap fúziós folyamatával. A konferencia egyik fő gondolata a sokat hangsúlyozott biztonság kérdése volt, a másik pedig, hogy a jövő energiájához sok-sok jól képzett fizikusra, mérnökre lesz majd szükség hosszú évtizedekig. A rendezvény kísérőprogramjaként az érdeklődők részt vehettek a Fiatalok a Nukleáris Energiáért szervezet műszeres bemutatóján, illetve megtekinthették az RHK Kft. kiállítását a radioaktív hulladékok kezeléséről. forrás: A radioaktív hulladékokért felelős svéd társaság az SKB két évtizednyi kutatás után döntött a Forsmark atomerőmű közelében, Stockholmtól 100 km-re fekvő telephely mellett. A kiválasztott telephely ellenfele az Oskarshamn melletti Laxemar telephely volt. A svéd atomerőművek összes kiégett üzemanyagát a végleges tárolóban fogják elhelyezni, 500 méter mélyen a kristályos alapba vájva. A tároló a tervek szerint 2023-ban léphet üzembe, és ezzel a világ első végleges kiégett üzemanyagtárolója lehet. Az SKB szerint a forsmarki kőzet a tároló szintjében száraz és kevéssé repedezett, ezek pedig fontos paraméterek a hosszú távú biztonság szempontjából. Forsmark előnye továbbá, hogy a telephely kisebb helyet igényel, mint Laxemarban, azaz kevesebb sziklát kell kitermelni a tároló építéséhez. A felszíni létesítményeket egy már létező ipari létesítmény területén építik, ez csökkenti a környezetre gyakololt hatást. A végleges tároló húszéves kiválasztási folyamata során az SKB nyolc potenciális telephelyre készített megvalósíthatósági tanulmányokat. Ezt követték a Forsmark és az Oskarshamn telephelyek helyszíni vizsgálatai 2002 és 2007 között. Felhívás Tisztelt Gázfogyasztó! Szakmai utakon a polgármesterek A hét település polgármesterei külföldre látogattak A NyMTIT szakmai látogatást tett a németországi Gorlebenben, ahol szakemberek a település közelében található só formációt vizsgálják abból a szempontból, hogy alkalmas-e a nagy aktivitású radioaktív hulladékok és a kiégett fűtő-elemek végleges elhelyezésére. A gorlebeni só dóm kutatása 1979-ben kezdődött meg. Az inspirálta a kutatókat ennek a formációnak a vizsgálatára, hogy a sóban gyakorlatilag nincs vízáramlás, ami a hulladéktárolók létesítése szempontjából igen kedvező adottság. A kutatás kezdeti szakaszában a telephely tulajdonságainak megismerése érdekében közel 300 fúró-lyukat mélyítettek. Ezután kialakítottak két függőleges aknát és a felszín alatti kutatáshoz szükséges vágatrendszert 840 méter mélységben.a több mint 20 év munka után 2000 októberében maximum 10 évig tartó moratóriumot hirdettek a kutatásra, így azóta elsősorban a vágatok állag-megóvásával, és a telephellyel kapcsolatos tudás megőrzésével foglalkoznak. A gorlebeni végleges hulladéktárolót úgy alakítják ki, hogy egyaránt alkalmas legyen az üvegesített nagy aktivitású hulladékok és a kiégett fűtőelemek befogadására. A másik önkormányzati társulás, az ITT tagtelepüléseinek polgármesterei pedig a finnországi loviisai erőmű mellett üzemelő kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktárolóban tettek látogatást. A finn létesítmény folyamatosan üzemel és a vegyes szilárd hulladékokat 200 literes acélhordókba csomagolva szállítják a 110 méteres mélységben kialakított tárolókamrákba. Az atomerőmű folyékony halmazállapotú hulladékainak üzemszerű feldolgozása, szilárdítása és konténerezése még nem kezdődött meg, de az elhelyezésükre szolgáló kamrát már meg tudták mutatni. A látogatók külön örömére a vendéglátók megmutatták a tároló megtekintése után a Lengyelországban készített, de ott soha el nem indított paksi típusú atomerőmű primerköri főberendezéseit is. forrás: Értesítjük, hogy augusztus 25.12:00 - órától augusztus :00-óráig az alábbi településeken a gázszolgáltatás a Földgázszállító Zrt. karbantartási munkálatai miatt szünetel: Vác, Kosd, Rád, Penc, Bernecebaráti, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Letkés, Kemence, Kismaros, Kóspallag, Márianosztra, Verőce, Nagybörzsöny, Nagymaros, Perőcsény, Szob, Szokolya, Tésa, Vámosmikola, Zebegény, Csörög, Göd, Sződ, Sződliget, Kisnémedi, Püspökszilágy, Vácduka, Váchartyán, Vácrátót KÉRJÜK SZÍVESKEDJEN A GÁZ LEÁGAZÓ VEZETÉKÉBE ÉPÍTETT ELSŐ ELZÁRÓ- SZERELVÉNYT ÉS A GÁZMÉRŐNÉL FELSZERELT ELZÁRÓCSAPOT ELZÁRT ÁLLAPOTBA FORDÍTANI! A gázszolgáltatás újraindításáról dolgozóink tájékoztatni fogják. A gázszolgáltatás kimaradásáért szíves elnézését kérjük, az üzembe helyezés gyors és szakszerű elvégzéséhez nyújtott segítségét köszönjük. TIGÁZ-DSO Kft. Váci Üzem További felvilágosítás: Tel: 27/ / /

4 VáckisúJFalu Július Befogadott pályázatok Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében Figyelemfelhívó táblák A gyalogosok védelmére Váckisújfalu Község mindkét pályázatát befogadta a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. A vidéki örökség megőrzése jogcímen a romos tejcsarnok épülete épül újjá, és tájházként, falumúzeumként segít majd megőrizni és továbbadni a helyi hagyományokat a következő generációknak. A falumegújítás és -fejlesztés Sikeres pályázat a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítványnál jogcímen benyújtott pályázat keretében a községháza udvarában épül a többfunkciós községközpont és lesz az a település múltjához és jelenéhez és jövőjéhez is méltó közösségi tér. A két beruházás bruttó összértéke meghaladja a 22 millió forintot. A Michelin céggel történt megállapodás nyomán két új figyelemfelhívó tábla kerülhetett ki a gyalogátkelő két oldalára Váckisújfalun. Mostantól az autóvezetőket az eddig elhelyezett KRESZ táblákon túl a feltűnő sárga színű táblák is lassításra, körültekintőbb vezetésre figyelmeztetik a zebra környékén. Az önkormányzat a községközpont önrészére pályázott sikerrel és részesült Ft öszszegű támogatásban. Ez az uniós támogatással együtt azt jelenti, hogy a bruttó 12,6 millió forint összegű beruházásnak kevesebb, mint 10%-át kell önkormányzati forrásból fizetni, melyre a fedezet rendelkezésre áll. A község pályázatot nyújt be a falumúzeum projekt önrészének támogatására is. A pályázatokkal kiváltott pénz, illetve a nukleáris alapból kapott kiegészítő támogatás segítségével további fejlesztések valósulhatnak meg. A politika a lehetőségek művészete. Változatlan vallom: nem siránkozni kell, hogy milyen rossz a helyzet, meg hogy mekkora válság van, hanem tervezni és keményen dolgozni, kihozni az adott helyzetből a legjobbat a községnek. Nagyon remélem, hogy még idén folytatni tudjuk a Petőfi Sándor utcai járda felújítását, a vízelvezető árok járda felőli oldalának egyidejű megerősítésével. Amennyiben erre esetleg nem lesz elegendő forrás, akkor a Dózsa György utca rekonstrukciója valósulhat meg. tájékoztatta lapunkat Dr. Sajó Gyula polgármester úr. Előzetesek Programok Váckisújfalu Község Önkormányzata tisztelettel meghívja az érdeklődőket Új járda és újjáépített lépcső Haladnak a fejlesztések Tovább folytatódott a járdaépítési program Váckisújfalun; most a járdával nem rendelkező Ősz utca került sorra. A kivitelezés megkezdése előtt lezajlott a tervek és a műszaki lehetőségek egyeztetése az érintett ingatlanok tulajdonosaival, mely kapcsolat a munka befejezéséig folyamatos maradt. Megbeszélnivaló pedig volt bőven, hiszen a telkek egymáshoz illetve az úttükörhöz viszonyított - néhol félméteres - szintkülönbsége igencsak próbára tette a tervező és a kivitelező szakmai tudását. Menetközben derült ki pl., hogy a korábbi, nem átgondolt útkimérés és villanyoszlop elhelyezések miatt nem lehet zöldsáv a járda és az út között, így kerti szegély helyett kiemelt szegélyt kellett alkalmazni. A végeredmény azonban minden ottlakó megelégedését elnyerte elsőként a gyerekekét, akik bringáikkal azonnal birtokba is vették a járdát. Mivel az utca a vasútállomás ráhordó utcája is, az új járda sok utazónak könnyíti meg az életét. Átépítésre került a Petőfi Sándor utcára kifutó, balesetveszélyes lépcső is. Az idősekre is gondolva, kényelmes kiosztású, két széles pihenőt is tartalmazó lépcsőt építtettünk. Példaértékű, ahogyan Horváth István helyi polgár saját erőből elkészítette a lépcsőhöz tartozó korlátot, támogatva az önkormányzat erőfeszítését. Ez az a magatartás, amely előreviszi a közösséget és reményt ad a jövőre nézve. Itt köszönöm meg a kivitelezőnek a két ajándékba adott rácsos elfolyót, Szikora Miklós főmérnök úrnak pedig a kiviteli tervek ingyenes elkészítését. mondta Dr. Sajó Gyula polgármester úr augusztus hónap 08. napjára (szombat) a IV. Lekvárfőző- és Mézfesztiválra, augusztus hónap 20. napjára (csütörtök) a Szent István napi megemlékezésre, szeptember hónap 11. napján (péntek) 18:00 órára a Benedek Elek emlékév alkalmából tartandó mesedélutánra, szeptember hónap 19. napján (szombat) a IX. Szüreti Sokadalomra Változás Nyitvatartási idők A látogatói igényekhez és a KIHOP pályázat előírásaihoz alkalmazkodó új nyitvatartási rend lépett életbe a Füredi Mihály Könyvtárban és a Közösségi Klubban. Közösségi Klub: Hétfő: 17: Kedd: 08: Szerda: 17: Csütörtök: 08:00 12:00 Péntek: 17:00 19:00 Szombat: 08:00 12:00 Füredi Mihály Közösségi Könyvtárban Hétfő: 13:00 17:00 Kedd: 13:00 17:00 Szerda: 09:00 17:00 Csütörtök: 13:00 17:00 4

5 2009. Július VáckisúJFalu Megérkeztek az új monitorok 19 szélesvásznú lapmonitorok a Közösségi klubban A nyertes KIHOP pályázat első látható jeleként korszerű, villódzásmentes síkmonitorok kerültek a Közösségi klub számítógépeihez. Az e- Magyarország pont rendszeres látogatói örömmel fogadták a 19 LCD eszközöket. Az új monitorok könnyebbé és vonzóbbá teszik a hamarosan induló számítógépes tanfolyamot is, amelyet szintén a pályázatból finanszíroz az önkormányzat. 5

6 VácHaRTyán Július Már van ahol letelt a hat hónap Júliustól bejárásokon mérik fel az utak állapotát. Júniusban a csatornázásban érintett valamennyi településen megkezdték a főutak bontását. A közlekedést mindenütt forgalomeltereléssel, félpályás útlezárásokkal kénytelenek nehezíteni, de nagyobb fennakadás még sehol sem volt emiatt. A nem aszfaltozott utcák közül jónéhány még az elmúlt évben elkészült, ezek konszolidációs ideje lejárt, ami azt jelenti, hogy a vezetékek földbe helyezése után hat hónapnak el kell telnie, hogy kiderüljön, mennyire volt sikeres vagy sem, a helyreállítás. Július 14.-ével megkezdődnek az úgynevezett bejárások, melyeken részt vesznek a polgármesteri hivatalok és a kivitelezők képviselői, valamint az egyes települések műszaki ellenőrei. Jegyzőkönyvek készülnek az utak állapotáról, és vitás esetekben előkerülhetnek a tavalyi videó felvételek, hogy azzal hasonlítsák össze a jelenlegi helyzetet. A bejárásokra az ütemterveknek megfelelően, folyamatosan kerül sor, az utolsókra a jövő év első felében. Az elmúlt időszak csapadékbősége ugyan nehezíti és drágítja némileg a munkálatokat, de határidő módosításra nem lesz szükség, sőt minden munkálat előrébb tart a tervezettnél. Talajvíznél sokkal izgalmasabb dolgokat is találnak a feltárást végzők, második világháborús kézigránátok, bombák, régi edények, sőt csontváz is került elő a munkaterületeken. Ez utóbbi kevesebb felfordulással jár - bár a rendőrség, sőt orvosszakértő is érkezett a helyszínre- amikor azonban a markoló egy-egy éles bombát vagy gránátot fordít ki a földből, az némileg bonyolítja a helyzetet. Bár a tűzszerészek mindig átvizsgálják előre, fémdetektorokkal a munkaterületeteket, azért időnként akadnak meglepetések. Olyan azonban szerencsére eddig nem, ami módosította volna bármelyik határidőt. A kivitelezőtől kapott tájékoztatás szerint október végére valamennyi főút, a félpályás helyreállításokkal együtt el fog készülni, nincs rá okunk, hogy kételkedjünk ebben. A kivitelezők ezúton is kérik az autósokat, hogy bár nagyobb fennakadás valóban nem volt, kisebb viszont annál gyakrabban ha az alapvető udvariassági szabályokat nem is hajlandók, legalább a KRESZ szabályait tartsák be! A kialakuló dugók, hosszasabb várakozások általában abból adódnak, hogy a közlekedők sokszor még a piros lámpát sem veszik figyelembe, és egy-két perc várakozás megtakarításának reményében lehetetlen helyzetbe hoznak másokat. Türelemmel, egy kis udvariassággal, no meg a szabályok betartásával (!) egyszerűbb és gyorsabb is lesz a közlekedés. Ferenczi Fél év a számok tükrében Egy kis statisztika az elvégzett munkáról. Nehezen indult az év, legalábbis ami az időjárást illeti, a tél hosszú volt és csapadékos, a tavasz viszont hideg és esős, jól jött a csatornázást végzőknek az ősszel szerzett előny. Lássuk, most hol is tartanak az egyes településeken, a kivitelezők tájékoztatása szerint: Váchartyán 12 km-ből 10 kész Vác-Csatamező 4,4 km-ből 3,9 km kész Vác-Máriaudvar 3,7 km-ből 2,2 km kész Őrbottyán 43 km-ből 35 km kész Vácduka 8,7 km-ből 7,5 km kész Csörög 13,5 km-ből 10 km kész Vácrátót 11 km-ből 7 km kész Összességében tehát közel száz kilométer a gravitációs vezetékek hossza, s ebből majd nyolcvan kilométer elkészült. Így a december végi határidő helyett valószínűleg már október végén a földbe kerül az utolsó méter gravitációs vezeték is, minden energiát a maradék több mint húsz kilométer nyomóvezeték, illetve a huszonhét térségi és közterületi átemelő építésére lehet koncentrálni. Ez utóbbiaknak március végére kell elkészülni, hogy áprilisban megkezdődhessen a három hónapos próbaüzem. A próbaüzem beindításához természetesen arra is szükség lesz, hogy a lakossági rákötések legalábbis a nagyobb részük elkészüljenek. Ferenczi Falunap augusztus 20 A Falunap idén augusztus 20-án kerül megrendezésre, a részletes programról a honlap (www.vachartyan.hu) illetve szórólapok útján tájékoztatja az Önkormányzat a lakosságot. 6

7 2009. Július VácHaRTyán Apáczai Csere János Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda hírei Pályázatok, beruházások Az Apáczai Csere János Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői álláshelyre kiírt pályázata júniusban eredménytelenül zárult, ezért a pályázat ismét kiírásra került. A pályázat beadásának határideje augusztus 31. Részletes információ: ill. valamint az Oktatási és Kulturális Közlöny évi 19. számában ( - Az Apáczai Csere János Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda pályázatot hirdet matematika - fizika szakos tanár munkakör betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje: augusztus 13. A munkakör legkorábban augusztus 24. napjától tölthető be. Az álláshellyel kapcsolatosan részletesen olvashat a ill. oldalon. - A terveknek megfelelően jó ütemben halad az Általános Iskola tetőfelújítása, a tervezett átadási határidő augusztus 20., bővebb beszámoló a beruházásról az augusztusi számban. - Óvodai szünet: július augusztus 7. Nyitás: augusztus 10. Hétfő Fogászat időpontok A fogászati ellátással kapcsolatban tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Dr. Mátai Sándor fogszakorvos eladta a fogászati praxist Dr. Csongvai Éva fogszakorvos részére. Dr. Csongvai Éva október 1-től veszi át a praxis működtetését, addig az ellátást helyettes orvosok végzik az alábbi időpontokban. Fogorvosi rendelés időpontjai: Hétfő: 13,30 19,30 Dr. Farczádi Tímea Kedd: 08,00 11,00 Dr. Répay Klára Szerda: 13,30 19,30 Dr. Farczádi Tímea Csütörtök: 8,00 11,00 Dr. Répay Klára Péntek: 8,30 13,30 Dr. Répay Klára A nyári szabadságok miatt ismét változhatnak a rendelési idők, az esetleges kellemetlenségekért a betegek elnézését kérjük. A betegek a rendelési időről a fogorvosi rendelőben a 27/ as telefonszámon érdeklődhetnek. 7

8 kisnémedi Július Polgármesteri Hivatal parkosítása Kertrendezési tervezet Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Kisnémedi Polgármesteri Hivatal felújítását követöen, a Hivatal előkertjén parkosítási munkálatokra kerül a sor, ezzel is emelve a település látképének szépségét. A terület beültetési tervén kertészek dolgoznak, hogy minnél esztétikusabb és ésszerűbb legyen a park kialakítása. Az ábrán látható, hogy milyen elrendezésben, milyen fajta növények fogják dísziteni a Hivatal előkertjét. A kertépítés mellett új járda és parkoló is kialakításra kerül. Annak ellenére, hogy szakemberek dolgozták ki az ültetési rendet, a Polgármesteri Hivatal szívesen fogadja az ötleteket és a hozzászólásokat a település lakóitól is. 8

9 2009. Június kisnémedi 9

10 PüsPökszilágy Július Málnafesztivál Kíváló programok már hatodik alkalommal július 11-én került megrendezésre Püspökszilágyon a VI. Málnafesztivál, mely - már hagyomány szerint megrendezett - esemény keretében, Millenniumi lobogót vehetett át Tordai Sándor, a település polgármestere Tóth Csaba, pest megyei közgyűlési képviselőtől. Az ünnepélyes zászlóátvételt követően a Polgármester Úr köszöntötte a jelenlévőket, és külön köszönetét fejezte ki a szóri erdő megmentésének ügyében nyújtott támogatásokért, melyet a környező települések polgármesetereitől és Harrach Péter országgyűlési képviselőtől kapott. A kézműves sátrakban a gyerekek próbára tehették kézügyességüket, és emellett pontokat gyűjthettek - pontosabban az esemény nevéhez híven málnaszemeket -, amelyeket a későbbi árverésen ajándékokra válthattak. Aki inkább sportosabb tevékenységre vágyott, az sem maradt csalódott, a lovaglás mellett még az íjászatot is ki lehetett próbálni, a legkisebbek örömére pedig idén is gyönyörű arcfestések születtek. A tájház udvarán régi mesterségeket mutattak be, amelyeket bárki ki is próbálhatott. A babakiállítás is nyitott kapukkal várta a szemlélődőket, akik csodálattal vizsgálták a szebbnél-szebb régi játékokat. Immár a hagyományokhoz híven rendezték meg a rekeszmászó bajnokságot is, ahol felnőtt, s gyermek egyaránt megmérettethetett. Mindenki nagy örömére - ebbe, mint jelenlévő szintén osztozhattam - elindult a kisvasút is, amely a települést körbejárva ingázott a lelkes utazókkal. Bizonyára a helybéli lakóknak is nagy élményt nyújtott, de én - mint kívülálló - bizton állíthatom, hogy a kirajzolódó dimbes-dombos táj látványa lebilincselő élményt nyújtott. Idén is szebbnél-szebb és ízletesebb süteményekkel neveztek az indulók a málnás sütik versenyén. A süteményeket nemcsak megcsodálni, de a zsűrizés után megkóstolni is lehetett. A délután folyamán elkezdődött a műsoráradat, amelyet a Váci Ifjúsági Zenekar egy órás összeállítása indított. Hallhattunk tőlük többek között filmzenét, musicalt, pop és rock számokat, valamint indulókat. Láthattunk még kung-fu-, és táncbemutatókat, többek között fellépett Püspökszilágy, valamint Kisnémedi hagyományőrző kórusa is. A program egyik csúcspontjaként említhetjük meg Szabó Erika színésznő műsorát, akit ismertebb néven a "Barátok közt" című sorozat Tildájaként azonosíthatunk. A művésznő igazán kiváló zenés műsort adott elő, melybe háttértáncosként a jelenlévő gyerekeket is bevonta. Az egész napos időtöltések mellett jótékonykodhattunk is, a fesztivál keretén belül véradáson is részt lehetett venni. Aki pedig "vérét adta", ingyen ebédet kaphatott, melyet a Cserlak Bt. szolgált fel. A VI. Málnafesztivál egy másik eseménynek is otthont adott, méghozzá a veterán-, és oldtimer járműtalálkozónak. A rendezvény kiemelt támogatói voltak: az Új- Magyarország Leader Program, mely kihelyezett sátorral is jelen volt, továbbá az Izotóp Tájékoztató Társulás. 10

11 2009. Július PüsPökszilágy 11

12 strandolás Július Nyár, meleg, strandolás Információk Nyakunkon a hőség, így rögtön adódik a kérdés, hogy hol strandoljunk? Először is el kell döntenünk, hogy a természetes, vagy a mesterséges fürdőhelyeket kedveljük-e jobban. Abban, hogy segítsünk a döntésben, néhány információval és jó tanáccsal szeretnénk ellátni kedves olvasóinkat. Akárhogy is döntenek, először is jó tisztában lenni néhány dologgal, hogy megőrizzük egészségünket. Hazánk mesterséges strandjait két csoportra lehet osztani, az egyik a töltő-ürítő rendszerű strand, vagyis ahol a medencékbe került szennyeződéseket csak a víz kiürítésekor tudják eltávolítani, mert a folyamatos fertőtlenítés nem megoldható (ezek a fürdőhelyek már nagyon ritkák), a másik fajta a víz-visszaforgatásos rendszerben üzemelő strand, ahol a medencékben folytonos a víztisztítás, ezeknél folyamatosan fertőtlenítő szert adagolnak a vízbe, ezzel biztosítva a megfelelő vízminőséget. A mai modern vízi-paradicsomokban már mindenhol ilyen jellegű rendszer van, így ha betartjuk az elővigyázatossági szabályokat semmilyen bajunk sem lehet a víztől. A legfontosabb szabály, hogy fertőző betegséggel ne menjünk a vízbe, ne veszélyeztessük a többi fürdőző egészségét. A második előírási pont, amit fontos betartani, hogy a medencék használata előtt feltétlenül zuhanyozzunk le, és használjuk a lábmosót, mielőtt neki fogunk a fürdőzésnek! Ha ezekre mindannyian odafigyelünk, a víz tisztasága is jobb lehet. Vajon mi a helyzet a természetes vizekkel? A fővárosi Duna-szakaszt ajánlatos elkerülni, hisz egyrészt nagyon balesetveszélyes, másrészt pedig a vízminőség nagyon rossz - naponta majd egymillió köbméter szennyvíz kerül bele (persze azért azt előbb áttisztítják). Akik mégsem fogadják meg a tanácsot, azok minimum egy kiadós hasmenésre számítsanak! A bányatavak vízminősége, ha nem vezetnek bele szennyvizet, elvileg nem tartalmaz olyan anyagot, ami ártalmas lehet, de figyeljünk a kihelyezett táblákra, mert a legtöbb ilyen helyen tilos fürdeni. A legnépszerűbb természetes vizeink, a Balaton és a Velencei-tó vize fürdésre teljesen alkalmas, tiszta és jó minőségű. Bármelyik fürdési alternatívát is választjuk, figyeljünk a szabályokra, hogy megőrizzük sajátés fürdőző társaink egészségét. Strandajánló: Váci Strandfürdő és Uszoda 2600 Vác, Szentháromság tér 1-3. Az itteni fürdő vize kálcium-magnéziumhidrogén-karbonátos kloridos termálvíz, mely összetételénél fogva idegfájdalmak esetén bír jótékony hatással. Vácott emellett fedett uszoda és strand is található az aktív pihenés híveinek örömére. Nyári nyitva tartás: Hétköznap: 06:00-20:00 Szombat, vasárnap: 07:00-20:00 Belépő árak: Felnőtt belépő: 850 Ft, 16:00 óra után: 500 Ft Gyermek, nyugdíjas, diák belépő: 500 Ft Veresegyházi Termálfürdő 2112 Veresegyház, Találkozók útja 4. A nyolcvanas években végzett kutatófúrások 65 C fokos termálvizet hoztak a felszínre 1520 m mélységből. A kút szomszédságában hamarosan megnyílt egy nagyon szerény "dagonyázóra" emlékeztető fürdő. Valójában azóta nem sok változás történt, csupán annyi, hogy átkerült a szomszédos területre a fürdő és egy nyitott termálmedence épült, amely egész évben üzemel. Nyitva tartás egész évben: Hétfő: 09:00-16:00 Kedd - vasárnap: 09:00-19:00 Termálvizű Strand - Göd 2132 Göd, Kinizsi u. A vendégeket jelenleg négy medence várja. A sportolni vágyókra gondolva úszómedencét is építettek a termál medencék mellé. A gödi termálfürdő egész évben nyitva áll a vendégek előtt. A helyi termálvizet a szakhatóságok nemrégiben gyógy,- és ásványvízzé minősítették. Azok számára, akik szeretik a természetes vizeket, a nyári szezonban a három dunai strandra is ellátogathatnak. Nyitva tartás egész évben: 06:00-20:00 Belépő árak: Felnőtt 900 Ft, 17:00 óra után: 500 Ft Gyermek, diák, nyugdíjas 550 Ft, 17:00 óra után: 350 Ft, reggeli úszás: 500 Ft Aquaréna - Mogyoród 2146 Mogyoród, Vízpark út 1. Az Aquaréna a maga nemében nemcsak Magyarországon, de Közép-Európában is egyedülálló, ez a hely a víz-, és csúszdaimádó emberek paradicsoma, amely Mogyoródon, a Hungaroring mellett fekvő 11 és fél hektáros területen fekszik. Az élményparkban 21 csúszda, összesen másfél kilométernyi csúszdapálya kanyarog föld fölött és föld alatt. A kilenc medence között élménymedence, jacuzzi, háromszintes ugrómedence, valamint a lassan hömpölygő Lusta folyó várja a látogatókat. Ám a vízi kalandok mellett szárazföldi örömöket is talál az, aki a mogyoródi vízi parkot választja. Számos sportolási lehetősége mellett, nemrégiben egy igazi Kalandpark nyitotta meg kapuit az Aquaréna területén, ahol ki lehet próbálni az air-soft lövészetet, az íjászatot, és mindezek mellett - szlalompályán, vagy a környező dombokon túrázva - a quadozást. Aki ide látogat, az nemcsak strandol egyet, hanem gazdagabb lesz egy nyaralási élménnyel is. Nyári nyitva tartás: 09:00-19:00 Belépő árak: Felnőtt: 5200 Ft Gyermek (10 éves korig): 2600 Ft Gyermek (3 éves korig): ingyenes Diák (érvényes diákigazolvány felmutatásával): 4200 Ft Kalandpark: Quad: 2000 Ft/ 15 perc Air-soft: 700 Ft Íjászat: 700 Ft kiadja: kisnémedi TelePülésFeJleszTési és üzemeltetési kft. Felelős szerkesztő: kereskényi János - szerkesztő: TiRol zoltán

Az agyagkő eddig nem okozott csalódást Kedvező eredményeket mutatnak a Nyugat-Mecsekben végzett kutatófúrások

Az agyagkő eddig nem okozott csalódást Kedvező eredményeket mutatnak a Nyugat-Mecsekben végzett kutatófúrások XI. évfolyam 5.szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2014. NOVEMBER Az agyagkő eddig nem okozott csalódást Kedvező eredményeket mutatnak a Nyugat-Mecsekben végzett kutatófúrások Tájoló Nap, önkormányzati választások

Részletesebben

2014. IX. évfolyam 3. szám

2014. IX. évfolyam 3. szám 2014. IX. évfolyam 3. szám A tartalomból: DMTA-ülés Kisnémediben 2. oldal Radioaktivitás diákszemmel 3. oldal Nőnap; megemlékezés március 15-ről Felhívás avar és kerti hulladékok nyílttéri égetési rendjéről

Részletesebben

A radioaktív hulladékok témakörében készült felmérés

A radioaktív hulladékok témakörében készült felmérés 2009 március, IV. évfolyam 2. szám Kutya helyzet Püspökszilágy 10-11. oldal Nőnap Kisnémedin Kisnémedi 8-9. oldal WiFi internet Váckisújfalun Váckisújfalu 6-7. oldal Szövegértő verseny Váchartyán 4-5.

Részletesebben

A közélet végigkísérte egész életét, amióta itt él, részese a város közösségi életének

A közélet végigkísérte egész életét, amióta itt él, részese a város közösségi életének A közélet végigkísérte egész életét, amióta itt él, részese a város közösségi életének mesélte Faller Dezső, aki a Magyar Szocialista Párt színeiben, a 2010-es önkormányzati választások óta listás képviselőként

Részletesebben

Paksi Hírnök. Hogyan értékeli az elmúlt idõszak munkáját a polgármester és a három frakcióvezetõ? Tud jobbat? Egy évre lakossági számlán

Paksi Hírnök. Hogyan értékeli az elmúlt idõszak munkáját a polgármester és a három frakcióvezetõ? Tud jobbat? Egy évre lakossági számlán Hogyan értékeli az elmúlt idõszak munkáját a polgármester és a három frakcióvezetõ? Írásaink a 3 5. oldalon Fotó: Paksi Hírnök archív Paksi Hírnök Az írás megmarad. XVII. ÉVF. 13. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN

Részletesebben

Strandnyitás április 22. Ingyenes buszjárat közlekedik a Hősök tere és az Aquaworld között. Jövőre indul a vasútfejlesztési program

Strandnyitás április 22. Ingyenes buszjárat közlekedik a Hősök tere és az Aquaworld között. Jövőre indul a vasútfejlesztési program g VI. évfolyam 4. szám 2011. április TARTALOM A hónap témája Tegyünk rendet a természetben! Gazdaság Jövőre indul a vasútfejlesztési program Pályázatok Épül a csatorna, lassan kész a főtér Kistérségi oldal

Részletesebben

Kitüntetések a Magyar Tudomány Napján

Kitüntetések a Magyar Tudomány Napján XXXI. évfolyam, 11. szám 2008. november Kitüntetések a Magyar Tudomány Napján A Magyar Tudomány Napja központi ünnepségére idén november 3-án az MTA Székházában került sor, ahol a tudományos élet különbözõ

Részletesebben

fotó: Beregnyei Miklós résztvevőinek közelről is lehetőségük nyílt megtekinteni. folytatás a következő oldalon

fotó: Beregnyei Miklós résztvevőinek közelről is lehetőségük nyílt megtekinteni. folytatás a következő oldalon Atomerômû fotó: Bodajki Ákos XXXIV. évfolyam, 8 9. szám Megújult az újságunk Kedves Olvasó! Az Atomerőmű című újság ezzel a lapszámával megújult kivitelben jelenik meg. A Paksi Atomerőmű Zrt. nyomdaüzemének

Részletesebben

HÉTközlap. Galgamácsa-Kisnémedi-Õrbottyán-Püspökszilágy-Vácegres-Váchartyán-Váckisújfalu lapja. Remények a reménytelenségben

HÉTközlap. Galgamácsa-Kisnémedi-Õrbottyán-Püspökszilágy-Vácegres-Váchartyán-Váckisújfalu lapja. Remények a reménytelenségben I. évfolyam 1. szám 2006. február 10. HÉTközlap Galgamácsa-Kisnémedi-Õrbottyán-Püspökszilágy-Vácegres-Váchartyán-Váckisújfalu lapja Megjelenik havonta az Izotóp Információ Társulás kiadásában. Remények

Részletesebben

Atomerőmû. Nyári jutalomtábor a múzeumban. Kellemes élményekkel, közösen az iparág ünnepe jegyében. Aszódi Attila a paksi beruházás kormánybiztosa

Atomerőmû. Nyári jutalomtábor a múzeumban. Kellemes élményekkel, közösen az iparág ünnepe jegyében. Aszódi Attila a paksi beruházás kormánybiztosa Atomerőmû XXXVI. XXXVII. évfolyam, 4. 7. szám Kellemes élményekkel, közösen az iparág ünnepe jegyében 2013. 2014. április július Aszódi Attila a paksi beruházás kormánybiztosa A Paksi Atomerőmű teljesítményének

Részletesebben

XXI. ÉVF. 9. SZÁM 2012. MÁJUS 4.

XXI. ÉVF. 9. SZÁM 2012. MÁJUS 4. Mindössze egy sporttáskával és három napi hidegélelemmel jelent meg a városban abban a hiszemben, hogy csupán pár hétre marad, majd ebből aztán évek, évtizedek lettek. Mára nyugalmazott mérnök, ám egy

Részletesebben

Süli János, Tóth Péterné, Gyöngyösiné Nyul Petra, Hamvas István

Süli János, Tóth Péterné, Gyöngyösiné Nyul Petra, Hamvas István Atomerőmû fotó: Wollner Pál XXXVIII. évfolyam, 3. szám Városi megemlékezés Március 15-én, nemzeti ünnepünk alkalmából megemlékezést tartottak Pakson a Szent István téren, majd este a Csengey Dénes Kulturális

Részletesebben

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11.

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11. Budakeszi www.hirmondo.budakeszi.hu HÍRMONDÓ XXIII. évf. 2015. február Részletek a 10-11. oldalon SAUTANZ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN Részletek a 12. oldalon Részletek a 9. oldalon Részletek a 16. oldalon

Részletesebben

Laszlóczki Ivetta. fotó: Bodajki Ákos

Laszlóczki Ivetta. fotó: Bodajki Ákos Atomerőmû XXXV. évfolyam, 10. szám 2012. október Kovács Pál államtitkár a NAÜ új alelnöke Szeptember 24-én Bécsben tartotta a Közgyűlést követő első, új összetételű ülését a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség

Részletesebben

Atomerőmû. Állami kitüntetést kapott Nagy Sándor

Atomerőmû. Állami kitüntetést kapott Nagy Sándor Atomerőmû XXXVIII. évfolyam, 4. szám A C15 projekt A kezdetek A Paksi Atomerőmű legjelentősebb küszöbön álló fejlesztése 2015-ben a 4,7%- os átlagdúsítású gadolínium-tartalmú üzemanyag-kazetta, valamint

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Atomerőmû. Szilárd Leó-díjat kapott Elter József. Boldog új évet kívánunk kedves Olvasóinknak! Nagycsaládosok is jártak a látogatóközpontban

Atomerőmû. Szilárd Leó-díjat kapott Elter József. Boldog új évet kívánunk kedves Olvasóinknak! Nagycsaládosok is jártak a látogatóközpontban Atomerőmû fotók: Bodajki Ákos XXXVIII. évfolyam, 1. szám Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2001- ben alapított Héliosz-díjjal ismeri el az erőmű biztonságos üzemeltethetősége, a jövőbeni célok elérése és a társadalmi

Részletesebben

Paksi Hírnök. Õket ünnepeltük. Gyógyfürdõt terveznek. Felállványozták a Szentlélek templomot. Kapósak a nukleáris szakemberek.

Paksi Hírnök. Õket ünnepeltük. Gyógyfürdõt terveznek. Felállványozták a Szentlélek templomot. Kapósak a nukleáris szakemberek. Huszonöt évi közszolgálat után már hatodik éve a magánszférában dolgozik. A kincstár egykori alapítója ma is a munka szerelmese. Írásunk a 19. oldalon Fotó: Molnár Gyula Paksi Hírnök Az írás megmarad.

Részletesebben

FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN

FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN XXVI. év fo lyam 2. szám 2011. január 28. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ KÉN FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN

Részletesebben

Bõvül a Malom. Bemutatták a konkrét terveket

Bõvül a Malom. Bemutatták a konkrét terveket KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP ALAPÍTVA 1899-BEN MEGJELENIK PÉNTEKEN ÁRA 158 FT XXIII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 2009. JÚNIUS 19. 23 Bõvül a Malom Bemutatták a konkrét terveket Helyszíni bejárást tartottak a képviselõk

Részletesebben

Tájoló Nap, tizenegyedszer Szakmai fórum, közös programok, szüreti fesztivál

Tájoló Nap, tizenegyedszer Szakmai fórum, közös programok, szüreti fesztivál Tájoló Nap, tizenegyedszer Szakmai fórum, közös programok, szüreti fesztivál Szakmai tanácskozás a X. Tájoló Napon Ha ősz, akkor Tájoló Nap. Idén tizenegyedik alkalommal, szeptember 27-én rendezik meg

Részletesebben

Atomerőmû. Ha szeptember, akkor nyílt napok. Megalakult az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.

Atomerőmû. Ha szeptember, akkor nyílt napok. Megalakult az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. Atomerőmû XXXV. évfolyam, 8 9. szám Ha szeptember, akkor nyílt napok Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. hagyományaihoz híven idén is szeptember első hétvégéjén tartotta nyílt napjait. A települések számára szeptember

Részletesebben

Napkollektor a nyugdíjasház tetején

Napkollektor a nyugdíjasház tetején XVI. évfolyam 13. szám Megjelenik kéthetente 2010. július 13. LSI Oktatási Park Óbudán Budapest egyik legátfogóbb képzési kínálattal rendelkezõ komplexumát, az LSI Oktatási Parkot építik Óbudán. 15 Pályázat

Részletesebben

2014. IX. évfolyam 2. szám

2014. IX. évfolyam 2. szám 2014. IX. évfolyam 2. szám Kiállítás a jövő generációjának 2. oldal Az NFM-mel kötött szerződést az ITT 4. oldal Óvodai beiratkozási tájékoztató Váchartyán 5. oldal A Magyar Kultúra Napja Váckisújfalun;

Részletesebben

2002. május (N=1036) 2001. febr. (N=1050)

2002. május (N=1036) 2001. febr. (N=1050) Atomerômû XXXIV. évfolyam, 10. szám 15 éves az Atomerőmű Biztonsági Szolgálat Megalakulásának 15. évfordulója alkalmából jubileumi ünnepséget rendezett az Atomix Kft. Biztonsági Szakágazataként működő

Részletesebben

A tavalyi évhez hasonlóan az egész ASE sporttelepet elfoglaló rendezvény számtalan

A tavalyi évhez hasonlóan az egész ASE sporttelepet elfoglaló rendezvény számtalan Atomerőmû XXXV. évfolyam, 6. szám Villamosnap 2012 A 19. alkalommal, június 8-án megrendezett Villamosnapon több ezren élvezhették a sokoldalú programok kavalkádját. Kicsiktől a nagyokig mindenki megtalálhatta

Részletesebben

Parlamenti választás: Tolnán is Fidesz fölény

Parlamenti választás: Tolnán is Fidesz fölény XXIV. évfolyam 4. szám Tolnán is a Fidesz KDNP-t támogatták a legtöbben voksaikkal az április 6-án rendezett országgyűlési választáson. A város 13 választókörzetében összesen 5502-en jelentek meg a szavazáson,

Részletesebben

Dunaföldvár polgármestere: Horváth Zsolt

Dunaföldvár polgármestere: Horváth Zsolt XVI. évfolyam 10. szám, 2012. október 195 Ft KÖZÉLETI LAP Dunaföldvár polgármestere: Horváth Zsolt 2012. szeptember 30-án kilenc szavazókörben voksolhattak a dunaföldváriak a polgármester személyére. BALOGH

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. augusztus Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Útépítés A földutak stabilizálására hét pályázat érkezett tájékoztatta lapunkat Pápai Mihály, városunk gazdasági

Részletesebben

Õsök hangja: Tihanyi Zsuzsanna kiállítása

Õsök hangja: Tihanyi Zsuzsanna kiállítása Közélet Kultúra Mindennapok 2011. augusztus 10. 120 forint Tizedik Misztrál fesztivál Kaláka, Misztrál, Tolcsvay Béla, Vándor Vokál, Ferenczi György és a Rackajam, Magyar Dudazenekar, Huzella Péter, Kátai

Részletesebben