2009 július, IV. évfolyam 6. szám. VI. Málnafesztivál

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2009 július, IV. évfolyam 6. szám. VI. Málnafesztivál"

Átírás

1 2009 július, IV. évfolyam 6. szám Új járda és újjáépített lépcső Váckisújfalu 4-5. oldal Fél év számok tükrében Váchartyán 6-7. oldal Hivatal parkosítása Kisnémedi 8-9. oldal Málnafesztivál Püspökszilágy oldal Ismét jó bizonyítványt kaptunk Az összefoglaló jelentés megállapítja, hogy a részes államok teljesítik az egyezményben vállalt kötelezettségeiket, és az elmúlt három évben további intézkedéseket tettek a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok biztonságának fokozása érdekében. Folytatás a 2. oldalon. Szakmai utakon a polgármesterek Az ITT tagtelepüléseinek polgármesterei a finnországi loviisai erőmű mellett üzemelő kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktárolóban tettek látogatást. Folytatás a 3. oldalon. VI. Málnafesztivál A program egyik csúcspontjaként említhetjük meg Szabó Erika színésznő műsorát, akit ismertebb néven a "Barátok közt" című sorozat Tildájaként azonosíthatunk. A délután folyamán elkezdődött a műsoráradat, amelyet a Váci Ifjúsági Zenekar egy órás összeállítása indított. Hallhattunk tőlük többek között filmzenét, musicalt, pop és rock számokat, indulókat. Láthattunk még kung-fu-, és táncbemutatókat, többek között fellépett a Püspökszilágyi Hagyományörző Kórus is. Folytatás a 10. oldalon 1000 éves Pest megye Szűkebb hazánk, Pest megye idén ünnepli 1000 éves fennállását. E jubileum alkalmából, Pest Megye Önkormányzata egy éven át tartó ünnepségsorozatot szervez, melybe az összes megyei települést bevonják. Az évfordulót a megye településein millenniumi zászlóval köszöntik, melyet a megyei önkormányzat vezetői adnak át a falvak és városok jeles napjaihoz igazodva. Az ünnep alkalmat ad arra, hogy mindenki megismerje az 1000 éves történelmet, és szűkebb hazáját. A jubileumi sorozat mottója: Ezer év, ezernyi emlék Galgamácsa - Kisnémedi - Őrbottyán - Püspökszilágy - Vácegres - Váchartyán - Váckisújfalu lapja

2 RHFT HíRek Július Ismét jó bizonyítványt kaptunk A magyarországi gyakorlat megfelel a nemzetközi elvárásoknak június 18-án lépett hatályba a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról szóló közös egyezmény, melyet Magyarországon a évi LXXVI. törvény hirdetett ki. Az egyezmény célul tűzi ki, hogy a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonsága a nemzeti intézkedések és a nemzetközi együttműködés eredményeként világ-szerte magas színvonalú legyen. Az ennek érdekében vállalt kötelezettségek teljesítéséről a részes országok háromévente rendezett felülvizsgálati értekezleteken számolnak be. Az egyezmény kötelezi a részes országokat, hogy a felülvizsgálati értekezlet előtt hat hónappal részletes nemzeti jelentést nyújtsanak be a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek biztonságos kezelése érdekében tett intézkedéseikről, a jogi, szervezeti, pénzügyi keretekről, a követett gyakorlatról és tapasztalataikról. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) mint az egyezmény titkársági feladatait ellátó szervezet a nemzeti jelentéseket az összes részes ország számára hozzáférhetővé tette. A jelentések alapján az országok kérdéseket és észrevételeket küldtek egymásnak. A magyar nemzeti jelentéssel kapcsolatban 62 kérdés érkezett, amelyekre az Országos (OAH)Atomenergia Hivatal az érintettek - köztük Társaságunk - bevonásával írásban válaszolt. A harmadik felülvizsgálati értekezletre május között Bécsben, a NAÜ székhelyén került sor, melyen a 48 szerződött országból 45 vett részt. Az értekezleten a magyar küldöttség (az OAH főigazgatójának vezetésével a Külügyminisztérium, az OAH, az OSSKI, az RHK Kft., a Paksi Atomerőmű Zrt. és a MECSEK-ÖKO Zrt. szakértői) ismertette a nemzeti jelentésben foglaltakat, az írásbeli kérdésekre adott válaszokat, és megválaszolta a vita során felvetett kérdéseket. A nemzeti jelentés és a kérdésekre adott válaszok alapján a felülvizsgálati értekezlet megállapította, hogy a magyar gyakorlat megfelel az egyezményben megfogalmazott biztonsági követelményeknek, továbbá, hogy a kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladékok kezelése terén Magyarország megfelel a nemzetközi elvárásoknak. Az értekezlet áttekintette az országcsoportokban folytatott megbeszélések főbb tapasztalatait. (Magyarország Finnországgal, Kanadával, Oroszországgal, Írországgal, Kirgizisztánnal, Lengyelországgal és Tádzsikisztánnal alkotott egy csoportot.) A részes országok gyakorlata és hosszú távú politikája eltér egymástól a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelése terén, azonban a résztvevők egyetértettek azzal, hogy minden esetben megalapozott, a kormányok és/vagy a parlamentek által elfogadott nemzeti stratégiára és programokra van szükség. Egyetértés volt abban is, hogy a programokat csak a lakosság széles körű bevonásával lehet eredményesen megvalósítani. Elengedhetetlenül szükséges a megfelelő pénzügyi feltételek biztosítása is, hogy a biztonság a jövőben is fenntartható legyen, és a jelen generáció ne hárítson át indokolatlanul terheket a jövő generációkra. A harmadik felülvizsgálati értekezlet kiemelten foglalkozott azokkal a témakörökkel, amelyekre a második felülvizsgálati értekezlet felhívta a figyelmet. Ezek közé tartoztak a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésének gyakorlati kérdései, a nukleáris létesítmények leszerelése, az elhasznált sugárforrások kezelése, és az emberi erőforrások biztosítása. Az összefoglaló jelentés megállapítja, hogy a részes államok teljesítik az egyezményben vállalt kötelezettségeiket, és az elmúlt három évben további intézkedéseket tettek a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok biztonságának fokozása érdekében. forrás: 2

3 2009. Július HíRek Az atomenergia jelene és jövője Ismeretterjesztő konferencia Győrött Áttörés Nagyaktivitású hulladékok végleges elhelyezése május 21-én délelőtt 10-kor zsúfolásig megtelt a győri Széchenyi Egyetem nagy előadóterme. A TIT és az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) által közösen szervezett ismeretterjesztő konferencia az Atomenergiáról mindenkinek programsorozat állomása volt. A főként egyetemi oktatókból és diákokból álló több száz fős közönség a nukleáris energetika jó néhány kérdéskörével megismerkedhetett. Az előadások sorát dr. Koblinger László, az OAH főigazgató-helyettese nyitotta, aki Sugárzó környezetünk címmel a természetes radioaktivitásról beszélt, majd dr. Lux Iván, az OAH főigazgató-helyettese az atomerőművek biztonságos működését szavatoló hivatal tevékenységét mutatta be. Az atomenergia 21. században betöltött szerepéről dr. Czifrus Szabolcs, a Budapesti Műszaki Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének munkatársa tartott érdekes előadást. A szünet után dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója Atomsorompó a nukleáris terrorizmusnak is! címmel a lehetséges nukleáris terrorizmus kivédésének egyezményes, illetve gyakorlati lehetőségeiről szólt. Ezután dr. Hegyháti József, az RHK Kft. ügyvezető igazgatója beszélt a nagyaktivitású radioaktív hulladékok elhelyezésének problematikájáról. Előadásának egyik leghangsúlyosabb kijelentése az volt, hogy az évente keletkező hulladék mennyiségéhez képest elenyészően kevés a radioaktív hulladék - viszont ennek "minden grammját" nyilvántartják. dr. Hegyháti József hangsúlyozta: a kis-, és közepes aktivitású radioaktív hulladékok biztonságos tárolása megoldott és bevett gyakorlat már Magyarországon is, ám a nagy aktivitású, illetve hosszú élettartamú hulladékok végleges elhelyezése világszerte megoldásra vár - a hallgatóság meg is ismerhette az RHK Kft. erre vonatkozó koncepciótervét, a többrétegű védelem, a mélyen a felszín alatti tárolás biztonságosságát. Mindezt az ügyvezető igazgató természeti analógiákkal világította meg. A konferencia záró előadását Dr. Berta Miklós, a vendéglátó egyetem adjunktusa tartotta Fúziós energiatermelés címmel. A hallgatóság rövid összefoglalót kapott a nukleáris energiatermelés alapjairól, az atommagok energiájáról és megismerhette a fúziós energiatermelés ötletét, összehasonlításban a nap fúziós folyamatával. A konferencia egyik fő gondolata a sokat hangsúlyozott biztonság kérdése volt, a másik pedig, hogy a jövő energiájához sok-sok jól képzett fizikusra, mérnökre lesz majd szükség hosszú évtizedekig. A rendezvény kísérőprogramjaként az érdeklődők részt vehettek a Fiatalok a Nukleáris Energiáért szervezet műszeres bemutatóján, illetve megtekinthették az RHK Kft. kiállítását a radioaktív hulladékok kezeléséről. forrás: A radioaktív hulladékokért felelős svéd társaság az SKB két évtizednyi kutatás után döntött a Forsmark atomerőmű közelében, Stockholmtól 100 km-re fekvő telephely mellett. A kiválasztott telephely ellenfele az Oskarshamn melletti Laxemar telephely volt. A svéd atomerőművek összes kiégett üzemanyagát a végleges tárolóban fogják elhelyezni, 500 méter mélyen a kristályos alapba vájva. A tároló a tervek szerint 2023-ban léphet üzembe, és ezzel a világ első végleges kiégett üzemanyagtárolója lehet. Az SKB szerint a forsmarki kőzet a tároló szintjében száraz és kevéssé repedezett, ezek pedig fontos paraméterek a hosszú távú biztonság szempontjából. Forsmark előnye továbbá, hogy a telephely kisebb helyet igényel, mint Laxemarban, azaz kevesebb sziklát kell kitermelni a tároló építéséhez. A felszíni létesítményeket egy már létező ipari létesítmény területén építik, ez csökkenti a környezetre gyakololt hatást. A végleges tároló húszéves kiválasztási folyamata során az SKB nyolc potenciális telephelyre készített megvalósíthatósági tanulmányokat. Ezt követték a Forsmark és az Oskarshamn telephelyek helyszíni vizsgálatai 2002 és 2007 között. Felhívás Tisztelt Gázfogyasztó! Szakmai utakon a polgármesterek A hét település polgármesterei külföldre látogattak A NyMTIT szakmai látogatást tett a németországi Gorlebenben, ahol szakemberek a település közelében található só formációt vizsgálják abból a szempontból, hogy alkalmas-e a nagy aktivitású radioaktív hulladékok és a kiégett fűtő-elemek végleges elhelyezésére. A gorlebeni só dóm kutatása 1979-ben kezdődött meg. Az inspirálta a kutatókat ennek a formációnak a vizsgálatára, hogy a sóban gyakorlatilag nincs vízáramlás, ami a hulladéktárolók létesítése szempontjából igen kedvező adottság. A kutatás kezdeti szakaszában a telephely tulajdonságainak megismerése érdekében közel 300 fúró-lyukat mélyítettek. Ezután kialakítottak két függőleges aknát és a felszín alatti kutatáshoz szükséges vágatrendszert 840 méter mélységben.a több mint 20 év munka után 2000 októberében maximum 10 évig tartó moratóriumot hirdettek a kutatásra, így azóta elsősorban a vágatok állag-megóvásával, és a telephellyel kapcsolatos tudás megőrzésével foglalkoznak. A gorlebeni végleges hulladéktárolót úgy alakítják ki, hogy egyaránt alkalmas legyen az üvegesített nagy aktivitású hulladékok és a kiégett fűtőelemek befogadására. A másik önkormányzati társulás, az ITT tagtelepüléseinek polgármesterei pedig a finnországi loviisai erőmű mellett üzemelő kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktárolóban tettek látogatást. A finn létesítmény folyamatosan üzemel és a vegyes szilárd hulladékokat 200 literes acélhordókba csomagolva szállítják a 110 méteres mélységben kialakított tárolókamrákba. Az atomerőmű folyékony halmazállapotú hulladékainak üzemszerű feldolgozása, szilárdítása és konténerezése még nem kezdődött meg, de az elhelyezésükre szolgáló kamrát már meg tudták mutatni. A látogatók külön örömére a vendéglátók megmutatták a tároló megtekintése után a Lengyelországban készített, de ott soha el nem indított paksi típusú atomerőmű primerköri főberendezéseit is. forrás: Értesítjük, hogy augusztus 25.12:00 - órától augusztus :00-óráig az alábbi településeken a gázszolgáltatás a Földgázszállító Zrt. karbantartási munkálatai miatt szünetel: Vác, Kosd, Rád, Penc, Bernecebaráti, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Letkés, Kemence, Kismaros, Kóspallag, Márianosztra, Verőce, Nagybörzsöny, Nagymaros, Perőcsény, Szob, Szokolya, Tésa, Vámosmikola, Zebegény, Csörög, Göd, Sződ, Sződliget, Kisnémedi, Püspökszilágy, Vácduka, Váchartyán, Vácrátót KÉRJÜK SZÍVESKEDJEN A GÁZ LEÁGAZÓ VEZETÉKÉBE ÉPÍTETT ELSŐ ELZÁRÓ- SZERELVÉNYT ÉS A GÁZMÉRŐNÉL FELSZERELT ELZÁRÓCSAPOT ELZÁRT ÁLLAPOTBA FORDÍTANI! A gázszolgáltatás újraindításáról dolgozóink tájékoztatni fogják. A gázszolgáltatás kimaradásáért szíves elnézését kérjük, az üzembe helyezés gyors és szakszerű elvégzéséhez nyújtott segítségét köszönjük. TIGÁZ-DSO Kft. Váci Üzem További felvilágosítás: Tel: 27/ / /

4 VáckisúJFalu Július Befogadott pályázatok Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében Figyelemfelhívó táblák A gyalogosok védelmére Váckisújfalu Község mindkét pályázatát befogadta a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. A vidéki örökség megőrzése jogcímen a romos tejcsarnok épülete épül újjá, és tájházként, falumúzeumként segít majd megőrizni és továbbadni a helyi hagyományokat a következő generációknak. A falumegújítás és -fejlesztés Sikeres pályázat a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítványnál jogcímen benyújtott pályázat keretében a községháza udvarában épül a többfunkciós községközpont és lesz az a település múltjához és jelenéhez és jövőjéhez is méltó közösségi tér. A két beruházás bruttó összértéke meghaladja a 22 millió forintot. A Michelin céggel történt megállapodás nyomán két új figyelemfelhívó tábla kerülhetett ki a gyalogátkelő két oldalára Váckisújfalun. Mostantól az autóvezetőket az eddig elhelyezett KRESZ táblákon túl a feltűnő sárga színű táblák is lassításra, körültekintőbb vezetésre figyelmeztetik a zebra környékén. Az önkormányzat a községközpont önrészére pályázott sikerrel és részesült Ft öszszegű támogatásban. Ez az uniós támogatással együtt azt jelenti, hogy a bruttó 12,6 millió forint összegű beruházásnak kevesebb, mint 10%-át kell önkormányzati forrásból fizetni, melyre a fedezet rendelkezésre áll. A község pályázatot nyújt be a falumúzeum projekt önrészének támogatására is. A pályázatokkal kiváltott pénz, illetve a nukleáris alapból kapott kiegészítő támogatás segítségével további fejlesztések valósulhatnak meg. A politika a lehetőségek művészete. Változatlan vallom: nem siránkozni kell, hogy milyen rossz a helyzet, meg hogy mekkora válság van, hanem tervezni és keményen dolgozni, kihozni az adott helyzetből a legjobbat a községnek. Nagyon remélem, hogy még idén folytatni tudjuk a Petőfi Sándor utcai járda felújítását, a vízelvezető árok járda felőli oldalának egyidejű megerősítésével. Amennyiben erre esetleg nem lesz elegendő forrás, akkor a Dózsa György utca rekonstrukciója valósulhat meg. tájékoztatta lapunkat Dr. Sajó Gyula polgármester úr. Előzetesek Programok Váckisújfalu Község Önkormányzata tisztelettel meghívja az érdeklődőket Új járda és újjáépített lépcső Haladnak a fejlesztések Tovább folytatódott a járdaépítési program Váckisújfalun; most a járdával nem rendelkező Ősz utca került sorra. A kivitelezés megkezdése előtt lezajlott a tervek és a műszaki lehetőségek egyeztetése az érintett ingatlanok tulajdonosaival, mely kapcsolat a munka befejezéséig folyamatos maradt. Megbeszélnivaló pedig volt bőven, hiszen a telkek egymáshoz illetve az úttükörhöz viszonyított - néhol félméteres - szintkülönbsége igencsak próbára tette a tervező és a kivitelező szakmai tudását. Menetközben derült ki pl., hogy a korábbi, nem átgondolt útkimérés és villanyoszlop elhelyezések miatt nem lehet zöldsáv a járda és az út között, így kerti szegély helyett kiemelt szegélyt kellett alkalmazni. A végeredmény azonban minden ottlakó megelégedését elnyerte elsőként a gyerekekét, akik bringáikkal azonnal birtokba is vették a járdát. Mivel az utca a vasútállomás ráhordó utcája is, az új járda sok utazónak könnyíti meg az életét. Átépítésre került a Petőfi Sándor utcára kifutó, balesetveszélyes lépcső is. Az idősekre is gondolva, kényelmes kiosztású, két széles pihenőt is tartalmazó lépcsőt építtettünk. Példaértékű, ahogyan Horváth István helyi polgár saját erőből elkészítette a lépcsőhöz tartozó korlátot, támogatva az önkormányzat erőfeszítését. Ez az a magatartás, amely előreviszi a közösséget és reményt ad a jövőre nézve. Itt köszönöm meg a kivitelezőnek a két ajándékba adott rácsos elfolyót, Szikora Miklós főmérnök úrnak pedig a kiviteli tervek ingyenes elkészítését. mondta Dr. Sajó Gyula polgármester úr augusztus hónap 08. napjára (szombat) a IV. Lekvárfőző- és Mézfesztiválra, augusztus hónap 20. napjára (csütörtök) a Szent István napi megemlékezésre, szeptember hónap 11. napján (péntek) 18:00 órára a Benedek Elek emlékév alkalmából tartandó mesedélutánra, szeptember hónap 19. napján (szombat) a IX. Szüreti Sokadalomra Változás Nyitvatartási idők A látogatói igényekhez és a KIHOP pályázat előírásaihoz alkalmazkodó új nyitvatartási rend lépett életbe a Füredi Mihály Könyvtárban és a Közösségi Klubban. Közösségi Klub: Hétfő: 17: Kedd: 08: Szerda: 17: Csütörtök: 08:00 12:00 Péntek: 17:00 19:00 Szombat: 08:00 12:00 Füredi Mihály Közösségi Könyvtárban Hétfő: 13:00 17:00 Kedd: 13:00 17:00 Szerda: 09:00 17:00 Csütörtök: 13:00 17:00 4

5 2009. Július VáckisúJFalu Megérkeztek az új monitorok 19 szélesvásznú lapmonitorok a Közösségi klubban A nyertes KIHOP pályázat első látható jeleként korszerű, villódzásmentes síkmonitorok kerültek a Közösségi klub számítógépeihez. Az e- Magyarország pont rendszeres látogatói örömmel fogadták a 19 LCD eszközöket. Az új monitorok könnyebbé és vonzóbbá teszik a hamarosan induló számítógépes tanfolyamot is, amelyet szintén a pályázatból finanszíroz az önkormányzat. 5

6 VácHaRTyán Július Már van ahol letelt a hat hónap Júliustól bejárásokon mérik fel az utak állapotát. Júniusban a csatornázásban érintett valamennyi településen megkezdték a főutak bontását. A közlekedést mindenütt forgalomeltereléssel, félpályás útlezárásokkal kénytelenek nehezíteni, de nagyobb fennakadás még sehol sem volt emiatt. A nem aszfaltozott utcák közül jónéhány még az elmúlt évben elkészült, ezek konszolidációs ideje lejárt, ami azt jelenti, hogy a vezetékek földbe helyezése után hat hónapnak el kell telnie, hogy kiderüljön, mennyire volt sikeres vagy sem, a helyreállítás. Július 14.-ével megkezdődnek az úgynevezett bejárások, melyeken részt vesznek a polgármesteri hivatalok és a kivitelezők képviselői, valamint az egyes települések műszaki ellenőrei. Jegyzőkönyvek készülnek az utak állapotáról, és vitás esetekben előkerülhetnek a tavalyi videó felvételek, hogy azzal hasonlítsák össze a jelenlegi helyzetet. A bejárásokra az ütemterveknek megfelelően, folyamatosan kerül sor, az utolsókra a jövő év első felében. Az elmúlt időszak csapadékbősége ugyan nehezíti és drágítja némileg a munkálatokat, de határidő módosításra nem lesz szükség, sőt minden munkálat előrébb tart a tervezettnél. Talajvíznél sokkal izgalmasabb dolgokat is találnak a feltárást végzők, második világháborús kézigránátok, bombák, régi edények, sőt csontváz is került elő a munkaterületeken. Ez utóbbi kevesebb felfordulással jár - bár a rendőrség, sőt orvosszakértő is érkezett a helyszínre- amikor azonban a markoló egy-egy éles bombát vagy gránátot fordít ki a földből, az némileg bonyolítja a helyzetet. Bár a tűzszerészek mindig átvizsgálják előre, fémdetektorokkal a munkaterületeteket, azért időnként akadnak meglepetések. Olyan azonban szerencsére eddig nem, ami módosította volna bármelyik határidőt. A kivitelezőtől kapott tájékoztatás szerint október végére valamennyi főút, a félpályás helyreállításokkal együtt el fog készülni, nincs rá okunk, hogy kételkedjünk ebben. A kivitelezők ezúton is kérik az autósokat, hogy bár nagyobb fennakadás valóban nem volt, kisebb viszont annál gyakrabban ha az alapvető udvariassági szabályokat nem is hajlandók, legalább a KRESZ szabályait tartsák be! A kialakuló dugók, hosszasabb várakozások általában abból adódnak, hogy a közlekedők sokszor még a piros lámpát sem veszik figyelembe, és egy-két perc várakozás megtakarításának reményében lehetetlen helyzetbe hoznak másokat. Türelemmel, egy kis udvariassággal, no meg a szabályok betartásával (!) egyszerűbb és gyorsabb is lesz a közlekedés. Ferenczi Fél év a számok tükrében Egy kis statisztika az elvégzett munkáról. Nehezen indult az év, legalábbis ami az időjárást illeti, a tél hosszú volt és csapadékos, a tavasz viszont hideg és esős, jól jött a csatornázást végzőknek az ősszel szerzett előny. Lássuk, most hol is tartanak az egyes településeken, a kivitelezők tájékoztatása szerint: Váchartyán 12 km-ből 10 kész Vác-Csatamező 4,4 km-ből 3,9 km kész Vác-Máriaudvar 3,7 km-ből 2,2 km kész Őrbottyán 43 km-ből 35 km kész Vácduka 8,7 km-ből 7,5 km kész Csörög 13,5 km-ből 10 km kész Vácrátót 11 km-ből 7 km kész Összességében tehát közel száz kilométer a gravitációs vezetékek hossza, s ebből majd nyolcvan kilométer elkészült. Így a december végi határidő helyett valószínűleg már október végén a földbe kerül az utolsó méter gravitációs vezeték is, minden energiát a maradék több mint húsz kilométer nyomóvezeték, illetve a huszonhét térségi és közterületi átemelő építésére lehet koncentrálni. Ez utóbbiaknak március végére kell elkészülni, hogy áprilisban megkezdődhessen a három hónapos próbaüzem. A próbaüzem beindításához természetesen arra is szükség lesz, hogy a lakossági rákötések legalábbis a nagyobb részük elkészüljenek. Ferenczi Falunap augusztus 20 A Falunap idén augusztus 20-án kerül megrendezésre, a részletes programról a honlap (www.vachartyan.hu) illetve szórólapok útján tájékoztatja az Önkormányzat a lakosságot. 6

7 2009. Július VácHaRTyán Apáczai Csere János Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda hírei Pályázatok, beruházások Az Apáczai Csere János Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői álláshelyre kiírt pályázata júniusban eredménytelenül zárult, ezért a pályázat ismét kiírásra került. A pályázat beadásának határideje augusztus 31. Részletes információ: ill. valamint az Oktatási és Kulturális Közlöny évi 19. számában ( - Az Apáczai Csere János Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda pályázatot hirdet matematika - fizika szakos tanár munkakör betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje: augusztus 13. A munkakör legkorábban augusztus 24. napjától tölthető be. Az álláshellyel kapcsolatosan részletesen olvashat a ill. oldalon. - A terveknek megfelelően jó ütemben halad az Általános Iskola tetőfelújítása, a tervezett átadási határidő augusztus 20., bővebb beszámoló a beruházásról az augusztusi számban. - Óvodai szünet: július augusztus 7. Nyitás: augusztus 10. Hétfő Fogászat időpontok A fogászati ellátással kapcsolatban tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Dr. Mátai Sándor fogszakorvos eladta a fogászati praxist Dr. Csongvai Éva fogszakorvos részére. Dr. Csongvai Éva október 1-től veszi át a praxis működtetését, addig az ellátást helyettes orvosok végzik az alábbi időpontokban. Fogorvosi rendelés időpontjai: Hétfő: 13,30 19,30 Dr. Farczádi Tímea Kedd: 08,00 11,00 Dr. Répay Klára Szerda: 13,30 19,30 Dr. Farczádi Tímea Csütörtök: 8,00 11,00 Dr. Répay Klára Péntek: 8,30 13,30 Dr. Répay Klára A nyári szabadságok miatt ismét változhatnak a rendelési idők, az esetleges kellemetlenségekért a betegek elnézését kérjük. A betegek a rendelési időről a fogorvosi rendelőben a 27/ as telefonszámon érdeklődhetnek. 7

8 kisnémedi Július Polgármesteri Hivatal parkosítása Kertrendezési tervezet Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Kisnémedi Polgármesteri Hivatal felújítását követöen, a Hivatal előkertjén parkosítási munkálatokra kerül a sor, ezzel is emelve a település látképének szépségét. A terület beültetési tervén kertészek dolgoznak, hogy minnél esztétikusabb és ésszerűbb legyen a park kialakítása. Az ábrán látható, hogy milyen elrendezésben, milyen fajta növények fogják dísziteni a Hivatal előkertjét. A kertépítés mellett új járda és parkoló is kialakításra kerül. Annak ellenére, hogy szakemberek dolgozták ki az ültetési rendet, a Polgármesteri Hivatal szívesen fogadja az ötleteket és a hozzászólásokat a település lakóitól is. 8

9 2009. Június kisnémedi 9

10 PüsPökszilágy Július Málnafesztivál Kíváló programok már hatodik alkalommal július 11-én került megrendezésre Püspökszilágyon a VI. Málnafesztivál, mely - már hagyomány szerint megrendezett - esemény keretében, Millenniumi lobogót vehetett át Tordai Sándor, a település polgármestere Tóth Csaba, pest megyei közgyűlési képviselőtől. Az ünnepélyes zászlóátvételt követően a Polgármester Úr köszöntötte a jelenlévőket, és külön köszönetét fejezte ki a szóri erdő megmentésének ügyében nyújtott támogatásokért, melyet a környező települések polgármesetereitől és Harrach Péter országgyűlési képviselőtől kapott. A kézműves sátrakban a gyerekek próbára tehették kézügyességüket, és emellett pontokat gyűjthettek - pontosabban az esemény nevéhez híven málnaszemeket -, amelyeket a későbbi árverésen ajándékokra válthattak. Aki inkább sportosabb tevékenységre vágyott, az sem maradt csalódott, a lovaglás mellett még az íjászatot is ki lehetett próbálni, a legkisebbek örömére pedig idén is gyönyörű arcfestések születtek. A tájház udvarán régi mesterségeket mutattak be, amelyeket bárki ki is próbálhatott. A babakiállítás is nyitott kapukkal várta a szemlélődőket, akik csodálattal vizsgálták a szebbnél-szebb régi játékokat. Immár a hagyományokhoz híven rendezték meg a rekeszmászó bajnokságot is, ahol felnőtt, s gyermek egyaránt megmérettethetett. Mindenki nagy örömére - ebbe, mint jelenlévő szintén osztozhattam - elindult a kisvasút is, amely a települést körbejárva ingázott a lelkes utazókkal. Bizonyára a helybéli lakóknak is nagy élményt nyújtott, de én - mint kívülálló - bizton állíthatom, hogy a kirajzolódó dimbes-dombos táj látványa lebilincselő élményt nyújtott. Idén is szebbnél-szebb és ízletesebb süteményekkel neveztek az indulók a málnás sütik versenyén. A süteményeket nemcsak megcsodálni, de a zsűrizés után megkóstolni is lehetett. A délután folyamán elkezdődött a műsoráradat, amelyet a Váci Ifjúsági Zenekar egy órás összeállítása indított. Hallhattunk tőlük többek között filmzenét, musicalt, pop és rock számokat, valamint indulókat. Láthattunk még kung-fu-, és táncbemutatókat, többek között fellépett Püspökszilágy, valamint Kisnémedi hagyományőrző kórusa is. A program egyik csúcspontjaként említhetjük meg Szabó Erika színésznő műsorát, akit ismertebb néven a "Barátok közt" című sorozat Tildájaként azonosíthatunk. A művésznő igazán kiváló zenés műsort adott elő, melybe háttértáncosként a jelenlévő gyerekeket is bevonta. Az egész napos időtöltések mellett jótékonykodhattunk is, a fesztivál keretén belül véradáson is részt lehetett venni. Aki pedig "vérét adta", ingyen ebédet kaphatott, melyet a Cserlak Bt. szolgált fel. A VI. Málnafesztivál egy másik eseménynek is otthont adott, méghozzá a veterán-, és oldtimer járműtalálkozónak. A rendezvény kiemelt támogatói voltak: az Új- Magyarország Leader Program, mely kihelyezett sátorral is jelen volt, továbbá az Izotóp Tájékoztató Társulás. 10

11 2009. Július PüsPökszilágy 11

12 strandolás Július Nyár, meleg, strandolás Információk Nyakunkon a hőség, így rögtön adódik a kérdés, hogy hol strandoljunk? Először is el kell döntenünk, hogy a természetes, vagy a mesterséges fürdőhelyeket kedveljük-e jobban. Abban, hogy segítsünk a döntésben, néhány információval és jó tanáccsal szeretnénk ellátni kedves olvasóinkat. Akárhogy is döntenek, először is jó tisztában lenni néhány dologgal, hogy megőrizzük egészségünket. Hazánk mesterséges strandjait két csoportra lehet osztani, az egyik a töltő-ürítő rendszerű strand, vagyis ahol a medencékbe került szennyeződéseket csak a víz kiürítésekor tudják eltávolítani, mert a folyamatos fertőtlenítés nem megoldható (ezek a fürdőhelyek már nagyon ritkák), a másik fajta a víz-visszaforgatásos rendszerben üzemelő strand, ahol a medencékben folytonos a víztisztítás, ezeknél folyamatosan fertőtlenítő szert adagolnak a vízbe, ezzel biztosítva a megfelelő vízminőséget. A mai modern vízi-paradicsomokban már mindenhol ilyen jellegű rendszer van, így ha betartjuk az elővigyázatossági szabályokat semmilyen bajunk sem lehet a víztől. A legfontosabb szabály, hogy fertőző betegséggel ne menjünk a vízbe, ne veszélyeztessük a többi fürdőző egészségét. A második előírási pont, amit fontos betartani, hogy a medencék használata előtt feltétlenül zuhanyozzunk le, és használjuk a lábmosót, mielőtt neki fogunk a fürdőzésnek! Ha ezekre mindannyian odafigyelünk, a víz tisztasága is jobb lehet. Vajon mi a helyzet a természetes vizekkel? A fővárosi Duna-szakaszt ajánlatos elkerülni, hisz egyrészt nagyon balesetveszélyes, másrészt pedig a vízminőség nagyon rossz - naponta majd egymillió köbméter szennyvíz kerül bele (persze azért azt előbb áttisztítják). Akik mégsem fogadják meg a tanácsot, azok minimum egy kiadós hasmenésre számítsanak! A bányatavak vízminősége, ha nem vezetnek bele szennyvizet, elvileg nem tartalmaz olyan anyagot, ami ártalmas lehet, de figyeljünk a kihelyezett táblákra, mert a legtöbb ilyen helyen tilos fürdeni. A legnépszerűbb természetes vizeink, a Balaton és a Velencei-tó vize fürdésre teljesen alkalmas, tiszta és jó minőségű. Bármelyik fürdési alternatívát is választjuk, figyeljünk a szabályokra, hogy megőrizzük sajátés fürdőző társaink egészségét. Strandajánló: Váci Strandfürdő és Uszoda 2600 Vác, Szentháromság tér 1-3. Az itteni fürdő vize kálcium-magnéziumhidrogén-karbonátos kloridos termálvíz, mely összetételénél fogva idegfájdalmak esetén bír jótékony hatással. Vácott emellett fedett uszoda és strand is található az aktív pihenés híveinek örömére. Nyári nyitva tartás: Hétköznap: 06:00-20:00 Szombat, vasárnap: 07:00-20:00 Belépő árak: Felnőtt belépő: 850 Ft, 16:00 óra után: 500 Ft Gyermek, nyugdíjas, diák belépő: 500 Ft Veresegyházi Termálfürdő 2112 Veresegyház, Találkozók útja 4. A nyolcvanas években végzett kutatófúrások 65 C fokos termálvizet hoztak a felszínre 1520 m mélységből. A kút szomszédságában hamarosan megnyílt egy nagyon szerény "dagonyázóra" emlékeztető fürdő. Valójában azóta nem sok változás történt, csupán annyi, hogy átkerült a szomszédos területre a fürdő és egy nyitott termálmedence épült, amely egész évben üzemel. Nyitva tartás egész évben: Hétfő: 09:00-16:00 Kedd - vasárnap: 09:00-19:00 Termálvizű Strand - Göd 2132 Göd, Kinizsi u. A vendégeket jelenleg négy medence várja. A sportolni vágyókra gondolva úszómedencét is építettek a termál medencék mellé. A gödi termálfürdő egész évben nyitva áll a vendégek előtt. A helyi termálvizet a szakhatóságok nemrégiben gyógy,- és ásványvízzé minősítették. Azok számára, akik szeretik a természetes vizeket, a nyári szezonban a három dunai strandra is ellátogathatnak. Nyitva tartás egész évben: 06:00-20:00 Belépő árak: Felnőtt 900 Ft, 17:00 óra után: 500 Ft Gyermek, diák, nyugdíjas 550 Ft, 17:00 óra után: 350 Ft, reggeli úszás: 500 Ft Aquaréna - Mogyoród 2146 Mogyoród, Vízpark út 1. Az Aquaréna a maga nemében nemcsak Magyarországon, de Közép-Európában is egyedülálló, ez a hely a víz-, és csúszdaimádó emberek paradicsoma, amely Mogyoródon, a Hungaroring mellett fekvő 11 és fél hektáros területen fekszik. Az élményparkban 21 csúszda, összesen másfél kilométernyi csúszdapálya kanyarog föld fölött és föld alatt. A kilenc medence között élménymedence, jacuzzi, háromszintes ugrómedence, valamint a lassan hömpölygő Lusta folyó várja a látogatókat. Ám a vízi kalandok mellett szárazföldi örömöket is talál az, aki a mogyoródi vízi parkot választja. Számos sportolási lehetősége mellett, nemrégiben egy igazi Kalandpark nyitotta meg kapuit az Aquaréna területén, ahol ki lehet próbálni az air-soft lövészetet, az íjászatot, és mindezek mellett - szlalompályán, vagy a környező dombokon túrázva - a quadozást. Aki ide látogat, az nemcsak strandol egyet, hanem gazdagabb lesz egy nyaralási élménnyel is. Nyári nyitva tartás: 09:00-19:00 Belépő árak: Felnőtt: 5200 Ft Gyermek (10 éves korig): 2600 Ft Gyermek (3 éves korig): ingyenes Diák (érvényes diákigazolvány felmutatásával): 4200 Ft Kalandpark: Quad: 2000 Ft/ 15 perc Air-soft: 700 Ft Íjászat: 700 Ft kiadja: kisnémedi TelePülésFeJleszTési és üzemeltetési kft. Felelős szerkesztő: kereskényi János - szerkesztő: TiRol zoltán

A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02.

A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02. A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02. Programjaink RHFT Püspökszilágy Paks KKÁT NRHT MKKB Kutatási helyszín Boda Kővágószőlős

Részletesebben

Szabályozás. Alapkezelő: Országos Atomenergia Hivatal Befizetők: a hulladék termelők Felügyelet: Nemzeti Fejlesztési Miniszter

Szabályozás. Alapkezelő: Országos Atomenergia Hivatal Befizetők: a hulladék termelők Felügyelet: Nemzeti Fejlesztési Miniszter PURAM Dr. Kereki Ferenc Ügyvezető igazgató RHK Kft. Szabályozás Az Atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. Tv. határozza meg a feladatokat: 1. Radioaktív hulladékok elhelyezése 2. Kiégett fűtőelemek tárolása

Részletesebben

J E L E N T É S. Helyszín, időpont: Krsko (Szlovénia), 2010. május 14-17. NYMTIT szakmai út Résztvevő: Nős Bálint, Somogyi Szabolcs (RHK Kft.

J E L E N T É S. Helyszín, időpont: Krsko (Szlovénia), 2010. május 14-17. NYMTIT szakmai út Résztvevő: Nős Bálint, Somogyi Szabolcs (RHK Kft. Ú T I J E L E N T É S Helyszín, időpont: Krsko (Szlovénia), 2010. május 14-17. Tárgy: NYMTIT szakmai út Résztvevő: Nős Bálint, Somogyi Szabolcs (RHK Kft.) 1. A szakmai program A szakmai program két látogatásból

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtása

ELŐ TERJESZTÉS rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtása 1. Napirend rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtása 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtása Tisztelt Képviselő-testület! Az Észak-Kelet

Részletesebben

Nagy aktivitású kutatás

Nagy aktivitású kutatás B AF Nagy aktivitású kutatás Milyen hulladék elhelyezését kell megoldani? Az atomenergia alkalmazásának legismertebb és legjelentősebb területe a villamosenergia-termelés. A négy, egyenként 500 MW névleges

Részletesebben

Ipari hulladék: 2 milliárd m 3 / év. Toxikus hulladék: 36 millió t/év (EU-15, 2000.) Radioaktív hulladék: 40 000 m 3 /év

Ipari hulladék: 2 milliárd m 3 / év. Toxikus hulladék: 36 millió t/év (EU-15, 2000.) Radioaktív hulladék: 40 000 m 3 /év Ipari hulladék: 2 milliárd m 3 / év Toxikus hulladék: 36 millió t/év (EU-15, 2000.) Radioaktív hulladék: 40 000 m 3 /év Nagy aktivitású hulladék: 240 m 3 /év Európai Unióban keletkezı radioaktív hulladékok

Részletesebben

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 100 hektárnál nagyobb et kezelők listája) 453 Pusztavacsi Erdészet 2378 Pusztavacs Pf.:10. 5575 Albertirsa 2,87 5,40 5576 Cegléd 96,48 6,83 5577 Ceglédbercel 35,83 5578 Csemő 405,40 1,23 5592 Dabas

Részletesebben

Definíciók. Aktivitás szerint: N < 2kW / m 3 KKAH. N > 2KW / m 3 NAH. Felezési idı szerint: T ½ < 30 év RÉH. T ½ > 30 év HÉH

Definíciók. Aktivitás szerint: N < 2kW / m 3 KKAH. N > 2KW / m 3 NAH. Felezési idı szerint: T ½ < 30 év RÉH. T ½ > 30 év HÉH Definíciók Források: 1996. évi CXVI. törvény //47/2003. ESzCsM// MSz 14344-1 Radioaktív hulladékok: Tovább nem használható, de aktív... Kiégett nukleáris üzemanyag: Reaktorban nem, de azon kívül újrahasznosítható,

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt.

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt. Az atomenergia jövője Magyarországon Új blokkok a paksi telephelyen Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt. 2015. Szeptember 24. Háttér: A hazai villamosenergia-fogyasztás 2014: Teljes villamosenergia-felhasználás:

Részletesebben

XII/a. Településlista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében

XII/a. Településlista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében XII/a. lista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében Nem kedvezményezett kistérségekben: Alsónémedi Biatorbágy Budajenő Budakalász Budakeszi Budaörs Budapest Csobánka

Részletesebben

VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN. Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal

VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN. Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal Hullán Szabolcs mb. főigazgató-helyettes, Országos Atomenergia Hivatal

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 32 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat a következő témakörben tud pályázni:

Abony Város Önkormányzat a következő témakörben tud pályázni: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Valamennyi

Részletesebben

egyéni megállapodás szerint

egyéni megállapodás szerint Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Véleményező Biz.: Tervezett döntés: Döntés: Kálmán-ftlrdő 2014. évi belépöjegy árai Siklósi István polgármester Fesetőné Sipos Judit titkársági ügyintéző Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader.

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader. Emlékeztető Tárgy: ECOSYAL program Francia delegáció projektlátogatásai Időpont: 2014. augusztus 27 28. Helyszín: BDIVE területe 2014. áprilisától a Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület bekapcsolódott

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00 M51 jobb pálya 26+150 01:00-05:00 M0 jobb pálya 6+400 12.00-16.00 M31 jobb 0-9 km között

09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00 M51 jobb pálya 26+150 01:00-05:00 M0 jobb pálya 6+400 12.00-16.00 M31 jobb 0-9 km között 13000/10397/9/2015.ált. 2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00

Részletesebben

ünnepélyes avatása és megnyitására

ünnepélyes avatása és megnyitására Sajtóanyag sajtóanyag a Kistermelők Háza ünnepélyes avatása és megnyitására SZENTLŐRINC KIÁLLÍTÁSI CENTRUM 2015. április 16. 11 00 2 KISTERMELŐK HÁZA Az ötlet Egy speciális piac és közösségi tér létrehozása

Részletesebben

HÍRLEVÉL. valamint a. A két jogcímhez az alábbi formanyomtatványokon lehet támogatási kérelmet benyújtani:

HÍRLEVÉL. valamint a. A két jogcímhez az alábbi formanyomtatványokon lehet támogatási kérelmet benyújtani: Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Polgármesteri Hivatal Diósjenõ... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

1,) A kerékpárút önrészének módosítása és a kivitelező kiválasztása

1,) A kerékpárút önrészének módosítása és a kivitelező kiválasztása Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2008. október 14- én megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Bajót, Kossuth Lajos utca 69.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Határok nélküli partnerség című konferencia

Határok nélküli partnerség című konferencia 31/2010 KTE KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. 1372 Budapest, Pf. 451. Telefon/Fax: 353-2005, 353-0562 (Rend. 31/2009) Határok nélküli partnerség című konferencia A régiók

Részletesebben

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt Kedves Olvasó! Évek óta rendszeressé vált, hogy a Hajdúhegyi Hírekben ismertettem Önnel a városrész önkormányzati képviselõjeként végzett munkámat. Beszámoltam az elkészült fejlesztésekrõl és a megvalósításra

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 128. Száma: 3-45/2012. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

Boundless World - Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés Sub- Region and Bihor County HURO/1101/002/1.2.1. Webes megjelenések

Boundless World - Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés Sub- Region and Bihor County HURO/1101/002/1.2.1. Webes megjelenések 1. http://www.beol.hu/bekes/gazdasag/elindult-a-bekesi-szuperhalozat-epitese-485861 Elindult a békési szuperhálózat építése 2013. február 26. 14:02 p. g. A nyitórendezvénnyel indították útjára kedden a

Részletesebben

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása Volentné Daróczi Beáta, Bertalan Csaba Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Sugáregészségügyi Decentrum ELFT

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

Radioaktív hulladékok kezelése az atomerőműben

Radioaktív hulladékok kezelése az atomerőműben Radioaktív kezelése az atomerőműben 1 Elter Enikő, Feil Ferenc MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Tartalom Célok, feladatmegosztás Hulladékkezelési koncepciók Koncepció megvalósítás folyamata A kis és közepes aktivitású

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023. J e g y z ő k ö n y v

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023. J e g y z ő k ö n y v Ügyiratszám: 20-15/2009. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023 J e g y z ő k ö n y v Készült: Az ülés helye: Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

Bringával a LEADER fejlesztések nyomában (3. rész)

Bringával a LEADER fejlesztések nyomában (3. rész) Bringával a LEADER fejlesztések nyomában (3. rész) 2010. augusztus 30-ára terveztük bringatúránk alsó-szigetközi részét, ám az időjárás közbeszólt: az eső úgy esett, hogy két napig el sem állt. Kénytelenek

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. JEGYZŐKÖNYV

Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. JEGYZŐKÖNYV Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 2/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-án 18:30

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete rendkivüli ülést tart 2012.július

Részletesebben

Gránit Gyógyfürdő Zrt. Vízellátó rendszere és üzemeltetése. Krampek Mihály vezérigazgató

Gránit Gyógyfürdő Zrt. Vízellátó rendszere és üzemeltetése. Krampek Mihály vezérigazgató Gránit Gyógyfürdő Zrt. Vízellátó rendszere és üzemeltetése Krampek Mihály vezérigazgató 1. Gránit Gyógyfürdő Zrt. rövid története A kőolaj utáni kutatófúrások sora történt Zala megyében. Zalakaros község

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2012. március 30-án megtartott ülésének 4. sz. j e g y z ő k ö n y v e Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési J e

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: RENDELETEK: 81-83/2012. (IX.13.) 12-13/2012.(IX.14.)

Részletesebben

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032 Rákosmenti közlekedési és útfelújítási program EXPRESSZ PROGRAM 8 újabb utat épített Rákosmente Önkormányzata Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP.1.1./B 09 009 003 Az Európai Unió

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A KözösALAPON program pályázatot hirdet közösségi alapítványok létrehozásának támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A KözösALAPON program pályázatot hirdet közösségi alapítványok létrehozásának támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A KözösALAPON program pályázatot hirdet közösségi alapítványok létrehozásának támogatására Jelen felhívás célja, hogy segítséget nyújtson a Szándéknyilatkozatok (pályázatok)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034 KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034 0034 Pest II: Bernecebaráti Bernecebaráti Szokolyi Alajos Általános Tagiskola és tornaterem melléképülete Az intézmény 2 különálló

Részletesebben

Szennyvízcsatornázás Csepelen Lakossági fórum 2012. június 21.

Szennyvízcsatornázás Csepelen Lakossági fórum 2012. június 21. Szennyvízcsatornázás Csepelen Lakossági fórum 2012. június 21. Elindult a csepeli szennyvízcsatornázás! ÍGÉRETEK HELYETT CSELEKVÉS! Uniós támogatásból megoldódik az évtizedek óta húzódó szennyvízprobléma,

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

2014. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/6350/1/2014.ált. 2014. július hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13.00-20.00 Zsámbék, Etyeki út 08.00-10.00

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Pázmánd Községi Önk.

Pázmánd Községi Önk. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program januárban beadott pályázatainak elbírálása megtörtént, a Velencei-tó LEADER Helyi Akciócsoport területén a 21 beadott pályázatból 12 pályázat felelt meg a formai,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról

Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 7/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én,

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi munkatervének felülvizsgálata (szóbeli)

Jegyzőkönyv. 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi munkatervének felülvizsgálata (szóbeli) Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. sz. alatti székhelyén 2015. június 2- án 15.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELNÖKE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. február 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a fogászati alapellátás 2008. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Szám:... /2014. Jelen vannak: Kiss László polgármester

Szám:... /2014. Jelen vannak: Kiss László polgármester Szám:... /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 3. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az idő rövidsége miatt a képviselők telefonon

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

A Bátaapáti kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló üzemeltetés előtti környezeti felmérése

A Bátaapáti kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló üzemeltetés előtti környezeti felmérése A Bátaapáti kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló üzemeltetés előtti környezeti felmérése Janovics R. 1, Bihari Á. 1, Major Z. 1, Molnár M. 1, Mogyorósi M. 1, Palcsu L. 1, Papp L. 1, Veres

Részletesebben

Prevenciós program. anno 1999

Prevenciós program. anno 1999 Prevenciós program anno 1999 Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesületünk egyik fő feladatának tekinti a vízibalesetek számának csökkentését. Baleset-megelőzési előadásaink során felhívjuk a figyelmet

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik polgármester Cím: H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. Tel/Fax: 00-36-96/257-529, 00-36-30/660-18-60 E-mail: polgarmester@rabakecol.hu Honlap: www.rabakecol.hu Rábakecöl

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/OKTÓBER Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi tizedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

A mi utcánk, a mi jövőnk! Európai Mobilitási Hét és I. Gödi Mobilitási Hét 2014. szeptember 16-22.

A mi utcánk, a mi jövőnk! Európai Mobilitási Hét és I. Gödi Mobilitási Hét 2014. szeptember 16-22. A mi utcánk, a mi jövőnk! Európai Mobilitási Hét és I. Gödi Mobilitási Hét 2014. szeptember 16-22. Előzménye: Európai Autómentes Nap 2000 óta szeptember 22-én Európai Mobilitási Hét: Az Európai Mobilitási

Részletesebben

Sárkányhajóverseny versenykiírás/versenyszabályzat. Mosonmagyaróvár, Mosoni-Duna Itató előtti szakasz

Sárkányhajóverseny versenykiírás/versenyszabályzat. Mosonmagyaróvár, Mosoni-Duna Itató előtti szakasz Sárkányhajóverseny versenykiírás/versenyszabályzat Verseny ideje: 2015. június 27-28. Verseny helyszíne: Mosonmagyaróvár, Mosoni-Duna Itató előtti szakasz Verseny rendezője: Mosonmagyaróvári VSE, Flesch

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 59-10 /2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 2-án 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 3. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 3. napján tartandó soron következő ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 3. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztató Tisztelt

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

KIVONAT. 23/2015. (VIII.17.) TKM bizottsági határozat

KIVONAT. 23/2015. (VIII.17.) TKM bizottsági határozat Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. KIVONAT Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának 2015. augusztus

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben