Távolítson el minden szalagot, és hajtsa fel a kijelz t. HP Photosmart C5100 All-in-One series **The contents of your box may differ.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Távolítson el minden szalagot, és hajtsa fel a kijelz t. HP Photosmart C5100 All-in-One series **The contents of your box may differ."

Átírás

1 Bsis Guide Strt Here Itt kezdje 1 USB ble users: Do not onnet the USB ble until step A2. USB-kábel hsznált esetén: Az A2-es lépésig ne stlkoztss z USB-kábelt. Use this guide to set up the hrdwre nd onnet the HP All-in-One to either your omputer or working network. If you hve problems during setup, see Troubleshooting lter in the guide. Ez z útmuttó hrdver üzembe helyezéséhez és HP All-in-One készülék számítógéphez vgy m köd hálózthoz történ stlkozttásához nyújt segítséget. H telepítés során problémát tpsztl, lpozz fel z útmuttó Hibelhárítás ím részét. 2 Remove ll tpe nd lift disply Távolítson el minden szlgot, és hjts fel kijelz t b Remove ll tpe nd protetive film from the lid nd from the front nd bk of the devie. b Lift the olor grphis disply nd remove the protetive film. You n djust the height of the disply to position suitble for viewing. Távolítson el minden szlgot és véd fóliát készülék fedelér l, elejér l és hátuljáról. b Hjts fel színes grfikus kijelz t, és távolíts el véd fóliát. Állíts kijelz t olyn helyzetbe, mely megfelel rálátást biztosít. 3 Lote omponents Ismerkedjen meg trtozékokkl HP Photosmrt C5100 All-in-One series **The ontents of your box my differ. Windows/M CD Bsis Guide 4 x 6 in (10 x 15 m) photo pper USB ble* *Purhsed seprtely Additionl network equipment speified lter in the guide. **Doumenttion CD **Dokumentáiós CD Ink Crtridge Tintptron Útmuttó Adpter Tápegység Power Cord Tápkábel 10 x 15 m (4 x 6 hüvelyk) méret fotóppír Control pnel feplte (my be pre-tthed) Kezel pnel-ímke (esetleg gyárilg felhelyezve) USB-kábel* *Külön megvásárolhtó Ethernet ble* *Purhsed seprtely Ethernet-kábel* *Külön megvásárolhtó **A somgolás tényleges trtlm ett l eltér lehet. A további hálózti berendezések ismertetése z útmuttó kés bbi részében tlálhtó. HP Photosmrt C5100 All-in-One series Setup Guide HP Photosmrt C5100 All-in-One series üzembe helyezési útmuttó

2 4 Atth the ontrol pnel feplte (if not tthed) Er sítse fel kezel pnel ímkéjét (h nins feler sítve) Position the ontrol pnel feplte over the buttons on the devie. b Press down firmly on ll edges of the overly to seure it. Mke sure ll buttons re visible nd not bloked. b Illessze kezel pnel-ímkét készülék gombji fölé. b A ímke széleit er sen lenyomv rögzítse zt helyére. Gy z djön meg rról, hogy minden gomb láthtó, és nins tkrásbn. 5 Lod pper into both trys Tegyen ppírt mindkét ppírtáláb Min try: F tál: b Lod plin white pper in the bottom pper try. Plin pper is needed for lignment. Tegyen normál fehér ppírt z lsó ppírtálár. Az igzítás végrehjtásához normál ppír szükséges. d 2 HP All-in-One

3 5 Lod pper into both trys Tegyen ppírt mindkét ppírtáláb Photo pper try: Fotóppírtál: e f g e Lift the output try. f Pull out the photo try. g Lod the 4 x 6 inh (10 x 15 m) photo pper from the smple pk with the e Hjts fel kimeneti tálát. f Húzz ki fotótálát. glossy side down in to the photo try. g Vegye ki mintsomgból 10 x 15 m (4 x 6 hüvelyk) méret fotóppírt, és helyezze fényes oldlávl lefelé fotótálár. Tip: If the pper is tbbed, mke sure the tb is towrds you. Tipp: H ppíron fül tlálhtó, ügyeljen rá, hogy fül kifelé legyen. h i HP All-in-One 3

4 6 Connet the power ord nd dpter Cstlkoztss tápkábelt és tápegységet USB ble users: Do not onnet the USB ble until instruted lter in this guide. USB-kábel hsznált esetén: Addig ne stlkoztss z USB-kábelt, míg erre z útmuttó nem kéri (lásd kés bb). 7 Press the On button Nyomj meg Be gombot After you press the On button, wit for the lnguge prompt before ontinuing. b To set the lnguge for the disply, use the rrow keys to selet your lnguge, press OK, nd then onfirm. Use the rrow keys to selet your ountry/ region, press OK, nd then onfirm. A Be gomb megnyomás után várjon nyelvválsztó kérdés megjelenéséig. b A kijelz nyelvének beállításához válssz ki nyelvet nyílgombokkl, mjd nyomj meg z OK gombot, és hgyj jóvá válsztását. Válssz ki országát/térségét nyílgombokkl, mjd nyomj meg z OK gombot, és hgyj jóvá válsztását. 4 HP All-in-One

5 8 Open the ess door Nyiss ki készülék jtját b 9 Lift lthes inside of the devise Hjts fel készülék belsejében lév zárófüleket Squeeze the bottom of eh lth to relese it, nd then lift the lth. b Lift ll six lthes. Lzíts ki zárófület z lsó részének összenyomásávl, mjd hjts fel zárófület. b Hjts fel mind ht zárófület. b HP All-in-One 5

6 10 Insert ll six ink rtridges Helyezze be mind ht tintptront Mth the olor nd pttern of the ink rtridge to the olor nd pttern on the print rrige. Push the blk ink rtridge in to the first slot on the left. Close the lth. b Repet with eh of the olor ink rtridges. Mke sure eh lth is seure. b Note: Use only the ink rtridges tht me with the printer. The ink in these rtridges is speilly formulted to mix with the ink in the print hed ssembly t first-time setup. Párosíts össze tintptronon és ptrontrtón lév színt és mintát. Tolj be fekete tintptront blról z els nyílásb. Hjts le zárófület. b Ismételje meg lépést z összes tintptronnl. Ellen rizze, hogy z összes fül megfelel en le vn-e zárv. Megjegyzés: Csk nyomttóvl együtt kpott tintptronokt hsználj. Az ezekben ptronokbn lév tint különleges összetétel, zért, hogy z els üzembe helyezéskor nyomttófejben lév tintávl keveredjen. 6 HP All-in-One

7 11 Close the ess door nd follow the prompts Zárj be z jtót, és kövesse z utsításokt After you lose the ess door, prompt ppers to lod plin white pper. Mke sure pper is loded, nd then press OK to strt the proess. The devie initilizes the ink rtridges nd ligns the printer. This tkes pproximtely 5 minutes. b After the lignment pge is printed, lignment is omplete. Chek the disply for sttus, then press OK. Reyle or disrd the lignment pge b Az jtó bezárás után megjelenik egy üzenet, mely felszólítj, hogy tegyen be normál fehér ppírt. Gy z djön meg rról, hogy vn ppír nyomttóbn, mjd folymt megkezdéséhez nyomj meg z OK gombot. A készülék iniilizálj tintptronokt, és beigzítj nyomttót. Ez kb. 5 perig trt. b Az igzítási lp kinyomttásávl z igzítás befejez dött. Olvss le kijelz n megjelen állpotjelzést, mjd nyomj meg z OK gombot. Az igzítási lpot dobj el vgy hsználj fel újr. CAUTION: Do not disonnet or turn off the HP All-in-One during this time. You my her the devie mking noises. FIGYELMEZTETÉS: Ezltt ne húzz ki konnektorból és ne kpsolj ki HP All-in-One készüléket. El fordulht, hogy készülékb l hngok hllhtók. 12 Turn on your omputer Kpsolj be számítógépet Turn on your omputer, login if neessry, nd then wit for the desktop to pper. b Close ny open progrms. Kpsolj be számítógépet, szükség esetén jelentkezzen be, és várjon z sztl megjelenésére. b Zárjon be minden futó progrmot. HP All-in-One 7

8 13 Choose ONE onnetion type (A or B) Válsszon EGY stlkozástípust (A vgy B) A: USB Connetion - Do not onnet yet A: USB-stlkozás Még ne stlkoztss Use this onnetion type if you wnt to onnet the devie diretly to one omputer. (Do not onnet the USB ble until step A2.) Equipment needed: USB ble. For USB onnetion, go to Setion A (pge 9) for instrutions. Ezt stlkozástípust válssz, h készüléket közvetlenül kívánj stlkozttni számítógéphez. (Az A2-es lépésig ne stlkoztss z USBkábelt.) Szükséges eszközök: USB-kábel. Az USB-stlkozttáshoz z A részben tlál útmuttást (9. oldl). B: Ethernet (Wired) Network B: Vezetékes Ethernet-hálózt Use this onnetion type if you wnt n Ethernet ble onnetion between the devie nd your network. Equipment needed: hub/router/swith nd Ethernet ble. For n Ethernet ble onnetion, go to Setion B (pge 11) for instrutions. Akkor válssz ezt stlkozástípust, h készüléket Ethernet-kábellel szeretné hálóztr stlkozttni. Szükséges eszközök: hub, útválsztó (router) vgy kpsoló (swith), vlmint Ethernet-kábel. Az Ethernet-kábeles stlkozttáshoz B részben tlál útmuttást (11. oldl). 8 HP All-in-One

9 Setion A: USB Connetion A rész: USB-stlkozttás Choose the orret CD A1 Tegye be megfelel CD-t Windows: M: Note: If the strtup sreen does not pper, double-lik My Computer, double-lik the CD-ROM ion with the HP logo, nd then double-lik setup.exe. Megjegyzés: H z indítóképerny nem jelenik meg, kkor kttintson duplán Sjátgép, mjd HPemblémás CD-ROM ikonr, és végül setup.exe fájlr. Lote the HP All-in-One M CD. b Continue to the next pge. Helyezze be HP All-in-One M CD-lemezt. b Folytss z eljárást következ oldlon. Insert the HP All-in-One Windows CD. b Follow the onsreen instrutions to instll the softwre. On the Connetion Type sreen, mke sure to selet diretly to this omputer. d Continue to the next pge. Helyezze be HP All-in-One Windows CD-lemezt. b A progrm telepítéséhez kövesse képerny n megjelen utsításokt. A Cstlkozás típus képerny n válssz Közvetlenül ehhez számítógéphez lehet séget. d Folytss z eljárást következ oldlon. HP All-in-One 9

10 A2 Connet the USB ble Cstlkoztss z USB-kábelt Windows: Follow the onsreen instrutions until you see the prompt to onnet the USB ble. (This my tke severl minutes.) One the prompt ppers, onnet the USB ble to the port on the bk of the HP All-in-One, nd then to ny USB port on your omputer. M: Connet the USB ble from your omputer to the USB port on the bk of the devie. Cstlkoztss z USB-kábelt számítógéphez és készülék hátulján tlálhtó USB-porthoz. Kövesse képerny n megjelen utsításokt, míg meg nem jelenik z USB-kábel stlkozttásár felszólító üzenet. (Ez több perig is eltrtht.) Az üzenet megjelenése után stlkoztss z USB-kábelt HP All-in-One készülék hátulján tlálhtó porthoz, mjd számítógép bármely USB-portjához. b Double-lik the HP All-in-One Instller ion. Mke sure you omplete ll sreens, inluding the Setup Assistnt. b Kttintson duplán HP All-in-One Instller ikonr. Pontosn hjts végre z összes képerny n megjelen utsítást, beleértve Beállítás segéd utsításit is. b Follow the onsreen instrutions to omplete the softwre instlltion. b A progrm telepítéséhez kövesse képerny n megjelen utsításokt. A3 Go to step 16 t the bk of this setup guide. Ugorjon 17. lépésre z útmuttó hátlpján. 10 HP All-in-One

11 Setion B: Ethernet (wired) Network B rész: Vezetékes Ethernet-hálózt B1 Connet the Ethernet ble Cstlkoztss z Ethernet-kábelt Lote the Ethernet ble tht you purhsed seprtely. b Remove the yellow plug from the bk of the devie. Connet one end of the Ethernet ble to the Ethernet port on the bk of the devie. d Connet the other end of the Ethernet ble to the hub/router/swith. e Continue to the next pge. b Készítse el külön megvásárolt Ethernet-kábelt. b Távolíts el sárg véd dugszt készülék hátuljáról. Cstlkoztss z Ethernet-kábel egyik végét készülék hátulján tlálhtó Ethernetportb. d Cstlkoztss z Ethernet-kábel másik végét hubhoz, útválsztóhoz vgy kpsolóhoz. e Folytss z eljárást következ oldlon. IMPORTANT: Do not onnet the Ethernet ble to ble modem. You must hve working network. If you lredy onneted the USB ble, do not onnet the Ethernet ble. FONTOS: Ne stlkoztss z Ethernet-kábelt kábelmodemhez. M köd hálózttl kell rendelkeznie. H már z USB-kábelt stlkozttt, z Ethernet-kábelt ne stlkoztss. HP All-in-One 11

12 B2 Choose the orret CD Tegye be megfelel CD-t Windows: Note: If the strtup sreen does not pper, double-lik My Computer, double-lik the CD-ROM ion with the HP logo, nd then double-lik setup.exe. M: Megjegyzés: H z indítóképerny nem jelenik meg, kkor kttintson duplán Sjátgép, mjd HP-emblémás CD-ROM ikonr, és végül setup.exe fájlr. Insert the HP All-in-One M CD. b Double-lik the HP All-in-One instller ion. Insert the HP All-in-One Windows CD. b Follow the onsreen instrutions. On the Connetion Type sreen, mke sure to selet through the network. Follow the onsreen instrutions. Helyezze be HP All-in-One M CD-lemezt. b Kttintson duplán HP All-in-One instller ikonr. Helyezze be HP All-in-One Windows CD-lemezt. b Kövesse képerny n megjelen utsításokt. A Cstlkozás típus képerny n válssz Hálózton keresztül lehet séget. Kövesse képerny n megjelen utsításokt. Mke sure you omplete ll sreens, inluding the Setup Assistnt. To instll softwre on dditionl omputers, go to step 14. d You must hoose unlok or ept ll firewll messges by liking Next on ny sreen tht refers to firewll. Follow ll onsreen instrutions. To instll softwre on dditionl omputers, go to step 14. Pontosn hjts végre z összes képerny n megjelen utsítást, beleértve Beállítás segéd utsításit is. H szoftvert további számítógépeken is telepíteni szeretné, ugorjon 14. lépésre. d A t zflll kpsoltos üzeneteket jóvá kell hgyni vgy el kell fogdni Tovább gombr kttintv. Kövesse képerny n megjelen utsításokt. H szoftvert további számítógépeken is telepíteni szeretné, ugorjon 14. lépésre. Questions: Anti-virus, Anti-Spywre, or firewll progrms n blok softwre instlltion. For detils, go to enter Photosmrt C5100, nd then serh for Firewlls. Kérdések: A vírusirtó, kémprogrmirtó és t zflprogrmok blokkolhtják szoftvertelepítést. További részletekért látogss meg weboldlt, írj be Photosmrt C5100 terméknevet, mjd keressen rá Firewlls (T zflk) kifejezésre. Go to step 16 t the bk of this setup guide. B3 Ugorjon 17. lépésre z útmuttó hátlpján. 12 HP All-in-One

13 14 Instll softwre on dditionl omputers A szoftver telepítése további számítógépekre If you hve dditionl omputers on your network, instll the HP All-in-One softwre on eh omputer. Choose the orret HP All-in-One CD for eh instlltion. Follow the onsreen instrutions. Mke sure tht you hoose the onnetion types between the network nd your HP All-in-One (not between your omputer nd the network). H további számítógépek is vnnk hálózton, mindegyikre telepítse HP All-in- One szoftvert. Mindegyik telepítés esetében megfelel HP All-in-One CD-t hsználj. Kövesse képerny n megjelen utsításokt. Ügyeljen rr, hogy hálózt és HP All-in-One közötti kpsolt típusát dj meg (és nem számítógép hálózti stlkozásánk típusát). 15 Go to step 16 t the bk of this setup guide. Ugorjon 17. lépésre z útmuttó hátlpján. Troubleshooting Hibelhárítás Problem: The Mirosoft Add Hrdwre sreen ppers. Ation: Clik Cnel. Unplug the USB ble, nd then insert the HP All-in-One Windows CD. Refer to Setion A. Problém: Megjelenik Mirosoft Windows Hrdver hozzádás képerny je. Teend : Kttintson Mégse gombr. Húzz ki z USB-kábelt, és helyezze be HP All-in-One Windows CD-t. Olvss el z A részben leírtkt. HP All-in-One 13

14 Troubleshooting Continued Hibelhárítás folyttás Problem: The Printer Not Found messge ppers. Ation: First mke sure tht you hve n tive onnetion with the devie. Chek your olor grphis disply for n ion. If you do not see n ion, go bk to your onnetion type Setion (A or B). If you hve n tive onnetion, try the following: Turn your devie off, wit 30 seonds, nd then turn it bk on. Try temporrily disonneting your firewll. Wired (Ethernet) network users: Chek the ble between the router nd the devie. Chek the ble between your omputer nd the devie. Mke sure your LAN rd is set up properly. Problém: A Nem tlálhtó nyomttó üzenet jelenik meg. Teend : Els lépésként ellen rizze, hogy készülékkel ktív-e kpsolt. Nézze meg, színes grfikus kijelz n, hogy láthtó-e egy ikon. H nem lát ikont, térjen vissz hálózt típusánk megfelel részhez (A vgy B). H vn ktív kpsolt, próbálj meg következ ket: Kpsolj ki készüléket, várjon 30 másodperig, mjd kpsolj vissz. Próbálj meg ideiglenesen leállítni t zflt. Vezetékes (Ethernet-) hálózti felhsználók számár: Ellen rizze z útválsztó és készülék közötti kábelt. Ellen rizze számítógép és készülék közötti kábelt. Ellen rizze, hogy hálózti kárty megfelel en vn-e beállítv. HP Photosmrt C5100 All-in-One series Bsis Guide See the Bsis Guide for more troubleshooting nd dditionl set up informtion. Részletesebb hibelhárítási informáiókt és további telepítési tudnivlókt z Útmuttó trtlmz. 14 HP All-in-One

15 16 Print 4 x 6 inh photo Insert the memory rd from your mer into the pproprite memory rd slot nd press the Photosmrt Express button. The Photosmrt Express menu ppers on the olor grphis disply. b Press OK to selet View & Print. The most reent photo on your memory rd ppers on the disply. Press the rrow buttons to selet different piture, then press OK. d d Keep pressing OK to print your photo. If you re looking t photo on the disply, you ould quikly print 4 x 6 inh (10 x 15 m) photo by pressing the Print Photos button. The HP All-in-One mkes print of the photo on your memory rd. Tip: To lern bout printing photos from memory rds, nd other fetures, see the Bsis Guide nd online help. For dditionl help, see Tip: You ould use the Reprint button to mke opy of n originl photo. Copyright 2006 Hewlett-Pkrd Development Compny, L.P.

16 17 10 x 15 m (4 x 6 hüvelyk) méret fénykép nyomttás Helyezze fényképez gép memórikártyáját megfelel memórikártynyílásb, és nyomj meg Photosmrt Express gombot. A színes grfikus kijelz n megjelenik Photosmrt Express menü. b Nyomj meg z OK gombot Megt. és ny. lehet ség kiválsztásához. A memórikártyán lév, legutoljár készített fénykép megjelenik kijelz n. Másik kép válsztásához nyomj meg nyíl gombokt, zután z OK gombot. d d A fénykép kinyomttásához trts folymtosn lenyomv z OK gombot. Miközben kijelz n egy kép láthtó, rról könnyedén nyomtthtó egy 10 x 15 m (4 x 6 hüvelyk) méret fénykép Fotók nyomttás gomb megnyomásávl. A HP All-in-One kinyomttj memórikártyán lév fényképet. Tipp: H többet szeretne megtudni fényképek memórikártyáról vló kinyomttásáról és más funkiókról, tnulmányozz z Útmuttót és z online súgót. További informáió ímen tlálhtó. Tipp: Egy eredeti fényképr l z Újrnyomt. gomb segítségével másolt készíthet. Copyright 2006 Hewlett-Pkrd Development Compny, L.P. *Q * *Q * Q

Buradan Başlayın. Itt kezdje. A szalagok és a narancsszín rögzít k eltávolítása. Tüm bantları ve turuncu kilidi atın. Ismerkedjen meg a tartozékokkal

Buradan Başlayın. Itt kezdje. A szalagok és a narancsszín rögzít k eltávolítása. Tüm bantları ve turuncu kilidi atın. Ismerkedjen meg a tartozékokkal Itt kezdje Buradan Başlayın 1 USB-kábel használata esetén: A szoftver megfelel telepítésének érdekében ne csatlakoztassa az USB-kábelt addig, amíg felszólítást nem kap rá. Ez az útmutató a hardver telepítéséhez

Részletesebben

Útmutató a vezeték nélküli hálózat beállításához NPD4759-00 HU

Útmutató a vezeték nélküli hálózat beállításához NPD4759-00 HU Útmutató a vezeték nélküli hálózat beállításához NPD4759-00 HU A hálózat ellenőrzése Ellenőrizze számítógépe hálózati beállításait, majd határozza meg a következő teendőket. Kövesse a saját, környezetére

Részletesebben

Start. Gyors telepítési útmutató MFC-J5910DW. készülék kicsomagolása FIGYELEM VIGYÁZAT FIGYELEM

Start. Gyors telepítési útmutató MFC-J5910DW. készülék kicsomagolása FIGYELEM VIGYÁZAT FIGYELEM Gyors tlpítési útmuttó Strt MFC-J5910DW A készülék üzm hlyzés lőtt olvss át Trmékiztonsági útmuttót. Ezt kövtőn olvss l zt Gyors tlpítési útmuttót állítás és tlpítés szkszrű lvégzés érkén. FIGYELEM VIGYÁZAT

Részletesebben

hp psc 2200 series all-in-one

hp psc 2200 series all-in-one all-in-one kezelési útmutató Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Minden jog fenntartva. A dokumentum bármely részének fénymásolása, újbóli el állítása vagy bármely más nyelvre történ fordítása a Hewlett-Packard

Részletesebben

HP Photosmart 8400 series felhasználói útmutató. Magyar

HP Photosmart 8400 series felhasználói útmutató. Magyar HP Photosmart 8400 series felhasználói útmutató Magyar Szerzői jogok és védjegyek Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A jelen dokumentumban foglalt információk előzetes értesítés nélkül

Részletesebben

Az Ön kézikönyve WESTERN DIGITAL MY BOOK LIVE http://hu.yourpdfguides.com/dref/3975071

Az Ön kézikönyve WESTERN DIGITAL MY BOOK LIVE http://hu.yourpdfguides.com/dref/3975071 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató WESTERN DIGITAL MY BOOK LIVE. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

hp officejet 5500 series all-in-one

hp officejet 5500 series all-in-one hp officejet 5500 series all-in-one kezelési útmutató hp officejet 5500 series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Minden jog fenntartva. A dokumentum bármely részének fénymásolása, újbóli

Részletesebben

zamos MÓD párhu Írta: Scott Ford és Kurt Desautels Scott A. Ford Arete Sports

zamos MÓD párhu Írta: Scott Ford és Kurt Desautels Scott A. Ford Arete Sports párhu zmos MÓD Scott A. Ford Arete Sports Írt: Scott Ford és Kurt Desutels system relly is. Az elmúlt For két the évben lst two Dr. yers, Drlene Dr. Drlene Kluk, Kluk, Grmbling sports Stte University kuttój,

Részletesebben

hp photosmart Felhasználói útmutató

hp photosmart Felhasználói útmutató hp photosmart 7600 series Felhasználói útmutató hp photosmart 7200 series tartalomjegyzék 1 üdvözöljük...1 továbbiinformációkattalálhat...1 amiadobozbanvan...2 nyomtatóáttekintése...3 el lap...3 fotótálca...4

Részletesebben

DVcR ic-411l/811s. 4/8 csatornás digitális videó rögzítő

DVcR ic-411l/811s. 4/8 csatornás digitális videó rögzítő DVcR ic-411l/811s Felhasználói kézikönyv DVcR ic-411l/811s 4/8 csatornás digitális videó rögzítő A dokumentumban szereplő adatok és információk változtatásának jogát fenntartjuk. 1 Tartalomjegyzék 1. rész

Részletesebben

hp officejet 6100 series all-in-one

hp officejet 6100 series all-in-one hp officejet 6100 series all-in-one kezelési útmutató Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Minden jog fenntartva. Jelen dokumentum semelyik része sem fénymásolható, sokszorosítható és fordítható le más

Részletesebben

HP Photosmart 420 series Hordozható fotóstúdió. Nyomtató gyors bevezetés

HP Photosmart 420 series Hordozható fotóstúdió. Nyomtató gyors bevezetés HP Photosmart 420 series Hordozható fotóstúdió Nyomtató gyors bevezetés Szerzői jogok és védjegyek Copyright 2005. Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt közölt információk előzetes értesítés

Részletesebben

HAV-IR20/21/22/23. MANUAL (p. 2) Internet radio. ANLEITUNG (s. 14) Internetradio. MODE D EMPLOI (p. 26) Radio Internet

HAV-IR20/21/22/23. MANUAL (p. 2) Internet radio. ANLEITUNG (s. 14) Internetradio. MODE D EMPLOI (p. 26) Radio Internet HAV-IR20/21/22/23 MANUAL (p. 2) Internet radio ANLEITUNG (s. 14) Internetradio MODE D EMPLOI (p. 26) Radio Internet GEBRUIKSAANWIJZING (p. 38) Internet Radio MANUALE (p. 50) Internet radio MANUAL DE USO

Részletesebben

A gyártó a dokumentumban található információkat előzetes figyelmeztetés nélkül módosíthatja.

A gyártó a dokumentumban található információkat előzetes figyelmeztetés nélkül módosíthatja. Első lépések Szerzői jog és licenc Az egyetlen szavatosság a Hewlett-Packard termékekre és szolgáltatásokra az ilyen termékeket és szolgáltatásokat kísérő kifejezett nyilatkozatban van közzétéve. A jelen

Részletesebben

Instructions for use WASHER-DRYER. Contents WDD 9640

Instructions for use WASHER-DRYER. Contents WDD 9640 Instructions for use WASHER-DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. GB GB English,1 HU Magyar,13 TR Türkçe,25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity

Részletesebben

Digitális telefon adapter vagy VideoPhone megrendelés menete

Digitális telefon adapter vagy VideoPhone megrendelés menete Digitális telefon adapter vagy VideoPhone megrendelés menete A megrendelés megkezdése előtt bizonyosodj meg róla, hogy nálad van az internetes fizetésre is alkalmas VISA, VISA Electron vagy MasterCard

Részletesebben

INSPIRON TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

INSPIRON TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ INSPIRON TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ INSPIRON TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ Típusszám: DCSLF Megjegyzések, figyelmeztetések és óvintézkedések MEGJEGYZÉS: A MEGJEGYZÉSEK a számítógép biztonságosabb és hatékonyabb használatát

Részletesebben

SMART All-in-One Használati utasítás

SMART All-in-One Használati utasítás SMART All-in-One Használati utasítás A2272PW4T/A2472PW4T 1 www.aoc.com 2013 AOC. Minden jog fenntartva! TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG...4 Elnevezési konvenciók...4 Tápfeszültség...5 Telepítés...6 Tisztítás...7

Részletesebben

hp officejet 4200 series all-in-one

hp officejet 4200 series all-in-one hp officejet 4200 series all-in-one felhasználói kézikönyv hp officejet 4200 series all-in-one 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Az itt közölt információk el zetes értesítés nélkül

Részletesebben

FreeAgent GoFlex Home Felhasználói útmutató

FreeAgent GoFlex Home Felhasználói útmutató FreeAgent GoFlex Home Felhasználói útmutató FreeAgent GoFlex Home felhasználói útmutató 2011 Seagate Technology LLC. Minden jog fenntartva. A Seagate, a Seagate Technology, a Wave logó és a FreeAgent a

Részletesebben

Copyright 2001 NEC Computers International BV 1

Copyright 2001 NEC Computers International BV 1 * Optional - Optionnel - Opcional - Optioneel - Opzionale - Valmulighed - Valmöjlighet Details of the product may vary from those illustrated. Dettagli dei prodotti possone variare de quelli illustrati.

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Extrém teljesítmény stílusos csomagban Kétsávú vezeték nélküli N Gigabit router

Felhasználói kézikönyv. Extrém teljesítmény stílusos csomagban Kétsávú vezeték nélküli N Gigabit router Felhasználói kézikönyv RT-N56U Extrém teljesítmény stílusos csomagban Kétsávú vezeték nélküli N Gigabit router Az ultra vékony és stílusos RT- N56U2.4GHz és 5GHz kétsávos átvitellel rendelkezik a páratlan

Részletesebben

Networked Media Tank C-200

Networked Media Tank C-200 Networked Media Tank Kézikönyv C-200 00 Tartalomjegyzék // Popcorn Hour C-200 1.0 Biztonság 1.1 Biztonsága érdekében... 09 2.0 A termék áttekintése 2.1 A csomag tartalma... 2.2 Bevezetés... 2.3 Szolgáltatások...

Részletesebben

3500-4500 Series multifunkciós készülék

3500-4500 Series multifunkciós készülék 3500-4500 Series multifunkciós készülék Bevezetés March 2007 www.lexmark.com A Lexmark és a rombusz alakú emblémával ellátott Lexmark név a Lexmark International, Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban

Részletesebben

FD Trinitron Colour Television

FD Trinitron Colour Television ---() R FD Trinitron Colour Television Instruction Manual ezelési útmutató Instrukcja obsługi GB HU PL V-FX by ony Corporation Printed in pain Instruction Manual GB Thank you for choosing this ony TV.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG FX2490HD http://hu.yourpdfguides.com/dref/3379291

Az Ön kézikönyve SAMSUNG FX2490HD http://hu.yourpdfguides.com/dref/3379291 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Médiatár. Részletes felhasználói kézikönyv

Médiatár. Részletes felhasználói kézikönyv Médiatár Részletes felhasználói kézikönyv 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Áttekintés... 4 Fôbb jellemzôk áttekintése... 5 Médiatár teljes funkcionalitásához szükséges alaplépések összefoglalása...

Részletesebben

Használati útmutató hp ipaq Pocket PC h1900 sorozat

Használati útmutató hp ipaq Pocket PC h1900 sorozat Használati útmutató hp ipaq Pocket PC h1900 sorozat h1930, h1935, h1937, h1940, h1945 modellek (Egyes modellek nem érhetőek el mindenhol) Dokumentum-szám: 337112-001 2003. május Használati útmutató 1 2003

Részletesebben

A készülék funkcióinak áttekintése... 1 A készülékhez tartozó kézikönyvek...1

A készülék funkcióinak áttekintése... 1 A készülékhez tartozó kézikönyvek...1 Telepítési kézikönyv Olvassa el ezt a kézikönyvet a termék használata előtt. Az elolvasás után gondosan őrizze meg. Tartalom A készülék funkcióinak áttekintése... 1 A készülékhez tartozó kézikönyvek...1

Részletesebben

WD My Cloud EX4. Személyes felhő tároló. Felhasználói útmutató

WD My Cloud EX4. Személyes felhő tároló. Felhasználói útmutató WD My Cloud EX4 Személyes felhő tároló Felhasználói útmutató WD szerviz és támogatás Ha bármilyen problémája támad, kérjük, mielőtt visszaküldi a terméket, tegye lehetővé számunkra, hogy megpróbáljuk megoldani

Részletesebben