Távolítson el minden szalagot, és hajtsa fel a kijelz t. HP Photosmart C5100 All-in-One series **The contents of your box may differ.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Távolítson el minden szalagot, és hajtsa fel a kijelz t. HP Photosmart C5100 All-in-One series **The contents of your box may differ."

Átírás

1 Bsis Guide Strt Here Itt kezdje 1 USB ble users: Do not onnet the USB ble until step A2. USB-kábel hsznált esetén: Az A2-es lépésig ne stlkoztss z USB-kábelt. Use this guide to set up the hrdwre nd onnet the HP All-in-One to either your omputer or working network. If you hve problems during setup, see Troubleshooting lter in the guide. Ez z útmuttó hrdver üzembe helyezéséhez és HP All-in-One készülék számítógéphez vgy m köd hálózthoz történ stlkozttásához nyújt segítséget. H telepítés során problémát tpsztl, lpozz fel z útmuttó Hibelhárítás ím részét. 2 Remove ll tpe nd lift disply Távolítson el minden szlgot, és hjts fel kijelz t b Remove ll tpe nd protetive film from the lid nd from the front nd bk of the devie. b Lift the olor grphis disply nd remove the protetive film. You n djust the height of the disply to position suitble for viewing. Távolítson el minden szlgot és véd fóliát készülék fedelér l, elejér l és hátuljáról. b Hjts fel színes grfikus kijelz t, és távolíts el véd fóliát. Állíts kijelz t olyn helyzetbe, mely megfelel rálátást biztosít. 3 Lote omponents Ismerkedjen meg trtozékokkl HP Photosmrt C5100 All-in-One series **The ontents of your box my differ. Windows/M CD Bsis Guide 4 x 6 in (10 x 15 m) photo pper USB ble* *Purhsed seprtely Additionl network equipment speified lter in the guide. **Doumenttion CD **Dokumentáiós CD Ink Crtridge Tintptron Útmuttó Adpter Tápegység Power Cord Tápkábel 10 x 15 m (4 x 6 hüvelyk) méret fotóppír Control pnel feplte (my be pre-tthed) Kezel pnel-ímke (esetleg gyárilg felhelyezve) USB-kábel* *Külön megvásárolhtó Ethernet ble* *Purhsed seprtely Ethernet-kábel* *Külön megvásárolhtó **A somgolás tényleges trtlm ett l eltér lehet. A további hálózti berendezések ismertetése z útmuttó kés bbi részében tlálhtó. HP Photosmrt C5100 All-in-One series Setup Guide HP Photosmrt C5100 All-in-One series üzembe helyezési útmuttó

2 4 Atth the ontrol pnel feplte (if not tthed) Er sítse fel kezel pnel ímkéjét (h nins feler sítve) Position the ontrol pnel feplte over the buttons on the devie. b Press down firmly on ll edges of the overly to seure it. Mke sure ll buttons re visible nd not bloked. b Illessze kezel pnel-ímkét készülék gombji fölé. b A ímke széleit er sen lenyomv rögzítse zt helyére. Gy z djön meg rról, hogy minden gomb láthtó, és nins tkrásbn. 5 Lod pper into both trys Tegyen ppírt mindkét ppírtáláb Min try: F tál: b Lod plin white pper in the bottom pper try. Plin pper is needed for lignment. Tegyen normál fehér ppírt z lsó ppírtálár. Az igzítás végrehjtásához normál ppír szükséges. d 2 HP All-in-One

3 5 Lod pper into both trys Tegyen ppírt mindkét ppírtáláb Photo pper try: Fotóppírtál: e f g e Lift the output try. f Pull out the photo try. g Lod the 4 x 6 inh (10 x 15 m) photo pper from the smple pk with the e Hjts fel kimeneti tálát. f Húzz ki fotótálát. glossy side down in to the photo try. g Vegye ki mintsomgból 10 x 15 m (4 x 6 hüvelyk) méret fotóppírt, és helyezze fényes oldlávl lefelé fotótálár. Tip: If the pper is tbbed, mke sure the tb is towrds you. Tipp: H ppíron fül tlálhtó, ügyeljen rá, hogy fül kifelé legyen. h i HP All-in-One 3

4 6 Connet the power ord nd dpter Cstlkoztss tápkábelt és tápegységet USB ble users: Do not onnet the USB ble until instruted lter in this guide. USB-kábel hsznált esetén: Addig ne stlkoztss z USB-kábelt, míg erre z útmuttó nem kéri (lásd kés bb). 7 Press the On button Nyomj meg Be gombot After you press the On button, wit for the lnguge prompt before ontinuing. b To set the lnguge for the disply, use the rrow keys to selet your lnguge, press OK, nd then onfirm. Use the rrow keys to selet your ountry/ region, press OK, nd then onfirm. A Be gomb megnyomás után várjon nyelvválsztó kérdés megjelenéséig. b A kijelz nyelvének beállításához válssz ki nyelvet nyílgombokkl, mjd nyomj meg z OK gombot, és hgyj jóvá válsztását. Válssz ki országát/térségét nyílgombokkl, mjd nyomj meg z OK gombot, és hgyj jóvá válsztását. 4 HP All-in-One

5 8 Open the ess door Nyiss ki készülék jtját b 9 Lift lthes inside of the devise Hjts fel készülék belsejében lév zárófüleket Squeeze the bottom of eh lth to relese it, nd then lift the lth. b Lift ll six lthes. Lzíts ki zárófület z lsó részének összenyomásávl, mjd hjts fel zárófület. b Hjts fel mind ht zárófület. b HP All-in-One 5

6 10 Insert ll six ink rtridges Helyezze be mind ht tintptront Mth the olor nd pttern of the ink rtridge to the olor nd pttern on the print rrige. Push the blk ink rtridge in to the first slot on the left. Close the lth. b Repet with eh of the olor ink rtridges. Mke sure eh lth is seure. b Note: Use only the ink rtridges tht me with the printer. The ink in these rtridges is speilly formulted to mix with the ink in the print hed ssembly t first-time setup. Párosíts össze tintptronon és ptrontrtón lév színt és mintát. Tolj be fekete tintptront blról z els nyílásb. Hjts le zárófület. b Ismételje meg lépést z összes tintptronnl. Ellen rizze, hogy z összes fül megfelel en le vn-e zárv. Megjegyzés: Csk nyomttóvl együtt kpott tintptronokt hsználj. Az ezekben ptronokbn lév tint különleges összetétel, zért, hogy z els üzembe helyezéskor nyomttófejben lév tintávl keveredjen. 6 HP All-in-One

7 11 Close the ess door nd follow the prompts Zárj be z jtót, és kövesse z utsításokt After you lose the ess door, prompt ppers to lod plin white pper. Mke sure pper is loded, nd then press OK to strt the proess. The devie initilizes the ink rtridges nd ligns the printer. This tkes pproximtely 5 minutes. b After the lignment pge is printed, lignment is omplete. Chek the disply for sttus, then press OK. Reyle or disrd the lignment pge b Az jtó bezárás után megjelenik egy üzenet, mely felszólítj, hogy tegyen be normál fehér ppírt. Gy z djön meg rról, hogy vn ppír nyomttóbn, mjd folymt megkezdéséhez nyomj meg z OK gombot. A készülék iniilizálj tintptronokt, és beigzítj nyomttót. Ez kb. 5 perig trt. b Az igzítási lp kinyomttásávl z igzítás befejez dött. Olvss le kijelz n megjelen állpotjelzést, mjd nyomj meg z OK gombot. Az igzítási lpot dobj el vgy hsználj fel újr. CAUTION: Do not disonnet or turn off the HP All-in-One during this time. You my her the devie mking noises. FIGYELMEZTETÉS: Ezltt ne húzz ki konnektorból és ne kpsolj ki HP All-in-One készüléket. El fordulht, hogy készülékb l hngok hllhtók. 12 Turn on your omputer Kpsolj be számítógépet Turn on your omputer, login if neessry, nd then wit for the desktop to pper. b Close ny open progrms. Kpsolj be számítógépet, szükség esetén jelentkezzen be, és várjon z sztl megjelenésére. b Zárjon be minden futó progrmot. HP All-in-One 7

8 13 Choose ONE onnetion type (A or B) Válsszon EGY stlkozástípust (A vgy B) A: USB Connetion - Do not onnet yet A: USB-stlkozás Még ne stlkoztss Use this onnetion type if you wnt to onnet the devie diretly to one omputer. (Do not onnet the USB ble until step A2.) Equipment needed: USB ble. For USB onnetion, go to Setion A (pge 9) for instrutions. Ezt stlkozástípust válssz, h készüléket közvetlenül kívánj stlkozttni számítógéphez. (Az A2-es lépésig ne stlkoztss z USBkábelt.) Szükséges eszközök: USB-kábel. Az USB-stlkozttáshoz z A részben tlál útmuttást (9. oldl). B: Ethernet (Wired) Network B: Vezetékes Ethernet-hálózt Use this onnetion type if you wnt n Ethernet ble onnetion between the devie nd your network. Equipment needed: hub/router/swith nd Ethernet ble. For n Ethernet ble onnetion, go to Setion B (pge 11) for instrutions. Akkor válssz ezt stlkozástípust, h készüléket Ethernet-kábellel szeretné hálóztr stlkozttni. Szükséges eszközök: hub, útválsztó (router) vgy kpsoló (swith), vlmint Ethernet-kábel. Az Ethernet-kábeles stlkozttáshoz B részben tlál útmuttást (11. oldl). 8 HP All-in-One

9 Setion A: USB Connetion A rész: USB-stlkozttás Choose the orret CD A1 Tegye be megfelel CD-t Windows: M: Note: If the strtup sreen does not pper, double-lik My Computer, double-lik the CD-ROM ion with the HP logo, nd then double-lik setup.exe. Megjegyzés: H z indítóképerny nem jelenik meg, kkor kttintson duplán Sjátgép, mjd HPemblémás CD-ROM ikonr, és végül setup.exe fájlr. Lote the HP All-in-One M CD. b Continue to the next pge. Helyezze be HP All-in-One M CD-lemezt. b Folytss z eljárást következ oldlon. Insert the HP All-in-One Windows CD. b Follow the onsreen instrutions to instll the softwre. On the Connetion Type sreen, mke sure to selet diretly to this omputer. d Continue to the next pge. Helyezze be HP All-in-One Windows CD-lemezt. b A progrm telepítéséhez kövesse képerny n megjelen utsításokt. A Cstlkozás típus képerny n válssz Közvetlenül ehhez számítógéphez lehet séget. d Folytss z eljárást következ oldlon. HP All-in-One 9

10 A2 Connet the USB ble Cstlkoztss z USB-kábelt Windows: Follow the onsreen instrutions until you see the prompt to onnet the USB ble. (This my tke severl minutes.) One the prompt ppers, onnet the USB ble to the port on the bk of the HP All-in-One, nd then to ny USB port on your omputer. M: Connet the USB ble from your omputer to the USB port on the bk of the devie. Cstlkoztss z USB-kábelt számítógéphez és készülék hátulján tlálhtó USB-porthoz. Kövesse képerny n megjelen utsításokt, míg meg nem jelenik z USB-kábel stlkozttásár felszólító üzenet. (Ez több perig is eltrtht.) Az üzenet megjelenése után stlkoztss z USB-kábelt HP All-in-One készülék hátulján tlálhtó porthoz, mjd számítógép bármely USB-portjához. b Double-lik the HP All-in-One Instller ion. Mke sure you omplete ll sreens, inluding the Setup Assistnt. b Kttintson duplán HP All-in-One Instller ikonr. Pontosn hjts végre z összes képerny n megjelen utsítást, beleértve Beállítás segéd utsításit is. b Follow the onsreen instrutions to omplete the softwre instlltion. b A progrm telepítéséhez kövesse képerny n megjelen utsításokt. A3 Go to step 16 t the bk of this setup guide. Ugorjon 17. lépésre z útmuttó hátlpján. 10 HP All-in-One

11 Setion B: Ethernet (wired) Network B rész: Vezetékes Ethernet-hálózt B1 Connet the Ethernet ble Cstlkoztss z Ethernet-kábelt Lote the Ethernet ble tht you purhsed seprtely. b Remove the yellow plug from the bk of the devie. Connet one end of the Ethernet ble to the Ethernet port on the bk of the devie. d Connet the other end of the Ethernet ble to the hub/router/swith. e Continue to the next pge. b Készítse el külön megvásárolt Ethernet-kábelt. b Távolíts el sárg véd dugszt készülék hátuljáról. Cstlkoztss z Ethernet-kábel egyik végét készülék hátulján tlálhtó Ethernetportb. d Cstlkoztss z Ethernet-kábel másik végét hubhoz, útválsztóhoz vgy kpsolóhoz. e Folytss z eljárást következ oldlon. IMPORTANT: Do not onnet the Ethernet ble to ble modem. You must hve working network. If you lredy onneted the USB ble, do not onnet the Ethernet ble. FONTOS: Ne stlkoztss z Ethernet-kábelt kábelmodemhez. M köd hálózttl kell rendelkeznie. H már z USB-kábelt stlkozttt, z Ethernet-kábelt ne stlkoztss. HP All-in-One 11

12 B2 Choose the orret CD Tegye be megfelel CD-t Windows: Note: If the strtup sreen does not pper, double-lik My Computer, double-lik the CD-ROM ion with the HP logo, nd then double-lik setup.exe. M: Megjegyzés: H z indítóképerny nem jelenik meg, kkor kttintson duplán Sjátgép, mjd HP-emblémás CD-ROM ikonr, és végül setup.exe fájlr. Insert the HP All-in-One M CD. b Double-lik the HP All-in-One instller ion. Insert the HP All-in-One Windows CD. b Follow the onsreen instrutions. On the Connetion Type sreen, mke sure to selet through the network. Follow the onsreen instrutions. Helyezze be HP All-in-One M CD-lemezt. b Kttintson duplán HP All-in-One instller ikonr. Helyezze be HP All-in-One Windows CD-lemezt. b Kövesse képerny n megjelen utsításokt. A Cstlkozás típus képerny n válssz Hálózton keresztül lehet séget. Kövesse képerny n megjelen utsításokt. Mke sure you omplete ll sreens, inluding the Setup Assistnt. To instll softwre on dditionl omputers, go to step 14. d You must hoose unlok or ept ll firewll messges by liking Next on ny sreen tht refers to firewll. Follow ll onsreen instrutions. To instll softwre on dditionl omputers, go to step 14. Pontosn hjts végre z összes képerny n megjelen utsítást, beleértve Beállítás segéd utsításit is. H szoftvert további számítógépeken is telepíteni szeretné, ugorjon 14. lépésre. d A t zflll kpsoltos üzeneteket jóvá kell hgyni vgy el kell fogdni Tovább gombr kttintv. Kövesse képerny n megjelen utsításokt. H szoftvert további számítógépeken is telepíteni szeretné, ugorjon 14. lépésre. Questions: Anti-virus, Anti-Spywre, or firewll progrms n blok softwre instlltion. For detils, go to enter Photosmrt C5100, nd then serh for Firewlls. Kérdések: A vírusirtó, kémprogrmirtó és t zflprogrmok blokkolhtják szoftvertelepítést. További részletekért látogss meg weboldlt, írj be Photosmrt C5100 terméknevet, mjd keressen rá Firewlls (T zflk) kifejezésre. Go to step 16 t the bk of this setup guide. B3 Ugorjon 17. lépésre z útmuttó hátlpján. 12 HP All-in-One

13 14 Instll softwre on dditionl omputers A szoftver telepítése további számítógépekre If you hve dditionl omputers on your network, instll the HP All-in-One softwre on eh omputer. Choose the orret HP All-in-One CD for eh instlltion. Follow the onsreen instrutions. Mke sure tht you hoose the onnetion types between the network nd your HP All-in-One (not between your omputer nd the network). H további számítógépek is vnnk hálózton, mindegyikre telepítse HP All-in- One szoftvert. Mindegyik telepítés esetében megfelel HP All-in-One CD-t hsználj. Kövesse képerny n megjelen utsításokt. Ügyeljen rr, hogy hálózt és HP All-in-One közötti kpsolt típusát dj meg (és nem számítógép hálózti stlkozásánk típusát). 15 Go to step 16 t the bk of this setup guide. Ugorjon 17. lépésre z útmuttó hátlpján. Troubleshooting Hibelhárítás Problem: The Mirosoft Add Hrdwre sreen ppers. Ation: Clik Cnel. Unplug the USB ble, nd then insert the HP All-in-One Windows CD. Refer to Setion A. Problém: Megjelenik Mirosoft Windows Hrdver hozzádás képerny je. Teend : Kttintson Mégse gombr. Húzz ki z USB-kábelt, és helyezze be HP All-in-One Windows CD-t. Olvss el z A részben leírtkt. HP All-in-One 13

14 Troubleshooting Continued Hibelhárítás folyttás Problem: The Printer Not Found messge ppers. Ation: First mke sure tht you hve n tive onnetion with the devie. Chek your olor grphis disply for n ion. If you do not see n ion, go bk to your onnetion type Setion (A or B). If you hve n tive onnetion, try the following: Turn your devie off, wit 30 seonds, nd then turn it bk on. Try temporrily disonneting your firewll. Wired (Ethernet) network users: Chek the ble between the router nd the devie. Chek the ble between your omputer nd the devie. Mke sure your LAN rd is set up properly. Problém: A Nem tlálhtó nyomttó üzenet jelenik meg. Teend : Els lépésként ellen rizze, hogy készülékkel ktív-e kpsolt. Nézze meg, színes grfikus kijelz n, hogy láthtó-e egy ikon. H nem lát ikont, térjen vissz hálózt típusánk megfelel részhez (A vgy B). H vn ktív kpsolt, próbálj meg következ ket: Kpsolj ki készüléket, várjon 30 másodperig, mjd kpsolj vissz. Próbálj meg ideiglenesen leállítni t zflt. Vezetékes (Ethernet-) hálózti felhsználók számár: Ellen rizze z útválsztó és készülék közötti kábelt. Ellen rizze számítógép és készülék közötti kábelt. Ellen rizze, hogy hálózti kárty megfelel en vn-e beállítv. HP Photosmrt C5100 All-in-One series Bsis Guide See the Bsis Guide for more troubleshooting nd dditionl set up informtion. Részletesebb hibelhárítási informáiókt és további telepítési tudnivlókt z Útmuttó trtlmz. 14 HP All-in-One

15 16 Print 4 x 6 inh photo Insert the memory rd from your mer into the pproprite memory rd slot nd press the Photosmrt Express button. The Photosmrt Express menu ppers on the olor grphis disply. b Press OK to selet View & Print. The most reent photo on your memory rd ppers on the disply. Press the rrow buttons to selet different piture, then press OK. d d Keep pressing OK to print your photo. If you re looking t photo on the disply, you ould quikly print 4 x 6 inh (10 x 15 m) photo by pressing the Print Photos button. The HP All-in-One mkes print of the photo on your memory rd. Tip: To lern bout printing photos from memory rds, nd other fetures, see the Bsis Guide nd online help. For dditionl help, see Tip: You ould use the Reprint button to mke opy of n originl photo. Copyright 2006 Hewlett-Pkrd Development Compny, L.P.

16 17 10 x 15 m (4 x 6 hüvelyk) méret fénykép nyomttás Helyezze fényképez gép memórikártyáját megfelel memórikártynyílásb, és nyomj meg Photosmrt Express gombot. A színes grfikus kijelz n megjelenik Photosmrt Express menü. b Nyomj meg z OK gombot Megt. és ny. lehet ség kiválsztásához. A memórikártyán lév, legutoljár készített fénykép megjelenik kijelz n. Másik kép válsztásához nyomj meg nyíl gombokt, zután z OK gombot. d d A fénykép kinyomttásához trts folymtosn lenyomv z OK gombot. Miközben kijelz n egy kép láthtó, rról könnyedén nyomtthtó egy 10 x 15 m (4 x 6 hüvelyk) méret fénykép Fotók nyomttás gomb megnyomásávl. A HP All-in-One kinyomttj memórikártyán lév fényképet. Tipp: H többet szeretne megtudni fényképek memórikártyáról vló kinyomttásáról és más funkiókról, tnulmányozz z Útmuttót és z online súgót. További informáió ímen tlálhtó. Tipp: Egy eredeti fényképr l z Újrnyomt. gomb segítségével másolt készíthet. Copyright 2006 Hewlett-Pkrd Development Compny, L.P. *Q * *Q * Q

150 mm 150 mm. 150 mm

150 mm 150 mm. 150 mm Gyors telepítési útmuttó Strt HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Először Gyors telepítési útmuttó, mj ezt Termékiztonsági útmuttó okumentumot olvss el helyes eállítás és telepítés érekéen.

Részletesebben

Itt kezdje. Start here

Itt kezdje. Start here Itt kezdje Start here 1 Fontos: Az USB kábelt csak a 15. lépésben leírt szoftvertelepítés után csatlakoztassa. Important: Do not connect the USB cable until software installation in Step 15. 2 3 Távolítsa

Részletesebben

Magyar. Biztonsági információk. Magyar

Magyar. Biztonsági információk. Magyar Az útmutató tartalma: Biztonsági információk, 29. oldal. Az üzembe helyezéssel kapcsolatos hibaelhárítás, 30. oldal. További információk keresése, 34. oldal. Biztonsági információk A készülékhez csak a

Részletesebben

készülék kicsomagolása és az alkatrészek ellenőrzése Hálózati tápkábel Hordozó fólia/ hordozó fólia műanyag kártyához DVD-ROM

készülék kicsomagolása és az alkatrészek ellenőrzése Hálózati tápkábel Hordozó fólia/ hordozó fólia műanyag kártyához DVD-ROM Gyors telepítési útmuttó Strt ADS-2100 A készülék üzeme helyezése előtt olvss át Termékiztonsági útmuttót. Ezt követően olvss el ezt Gyors telepítési útmuttót eállítás és telepítés szkszerű elvégzése érdekéen.

Részletesebben

Start. Gyors telepítési útmutató DCP-9055CDN FIGYELEM VIGYÁZAT FIGYELEM. Megjegyzés

Start. Gyors telepítési útmutató DCP-9055CDN FIGYELEM VIGYÁZAT FIGYELEM. Megjegyzés Gyors telepítési útmuttó Strt DCP-9055CDN Mielőtt először hsználná készüléket, készülék eállításához és telepítéséhez olvss el Gyors telepítési útmuttó ímű okumentumot. A Gyors telepítési útmuttó ímű okumentumot

Részletesebben

Start. Gyors telepítési útmutató DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN FIGYELEM CAUTION VIGYÁZAT

Start. Gyors telepítési útmutató DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN FIGYELEM CAUTION VIGYÁZAT Gyors telepítési útmuttó Strt DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN A készülék eállítás előtt kérjük, olvss el Biztonsági előírások és jogi nyiltkoztok. kézikönyvet. Ezután megfelelő eállításhoz és telepítéshez

Részletesebben

Telepítési útmutató. Az E220 elıkészítése. 1. Az E220 készülék csatlakoztatása PC-hez

Telepítési útmutató. Az E220 elıkészítése. 1. Az E220 készülék csatlakoztatása PC-hez Trtlom Az E220 elıkészítése... 1 Telepítési útmuttó... 1 Az E220 Mnger kezelıfelület ismertetése... 3 Internet szolgálttás... 4 SMS rövid szöveges üzenet... 4 Telefonkönyv szolgálttás... 5 i Üdvözöljük

Részletesebben

Start. a b. Gyors telepítési útmutató DCP-J552DW DCP-J752DW. készülék kicsomagolása FIGYELEM VIGYÁZAT FONTOS MEGJEGYZÉS FIGYELEM

Start. a b. Gyors telepítési útmutató DCP-J552DW DCP-J752DW. készülék kicsomagolása FIGYELEM VIGYÁZAT FONTOS MEGJEGYZÉS FIGYELEM Gyors telepítési útmuttó Strt DCP-J552DW DCP-J752DW A készülék üzeme helyezése előtt, kérjük, olvss át Termékiztonsági útmuttót. Ezt követően, eállítás és telepítés szkszerű elvégzése érekéen, kérjük,

Részletesebben

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Hsználti útmuttó Windows rendszerhez Az üzeme helyezéssel kpcsoltos hielhárítás Megoldás gykori üzeme helyezési prolémákr. A nyomttó áttekintése Tudnivlók nyomttó részegységeiről

Részletesebben

150 mm 150 mm. 150 mm

150 mm 150 mm. 150 mm Gyors telepítési útmuttó Strt MFC-9140CDN / MFC-9330CDW MFC-9340CDW Először Termékiztonsági útmuttó, mj ezt Gyors telepítési útmuttó okumentumot olvss el helyes eállítás és telepítés érekéen. A Gyors telepítési

Részletesebben

Start. Gyors telepítési útmutató HL-4570CDW HL-4570CDWT FIGYELEM VIGYÁZAT FIGYELEM. Megjegyzés. Megjegyzés

Start. Gyors telepítési útmutató HL-4570CDW HL-4570CDWT FIGYELEM VIGYÁZAT FIGYELEM. Megjegyzés. Megjegyzés Gyors telepítési útmuttó Strt (Csk EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Mielőtt először hsználná készüléket, készülék eállításához és telepítéséhez olvss el Gyors telepítési útmuttó ímű okumentumot. Gyors telepítési

Részletesebben

Start. Gyors telepítési útmutató DCP-T300 DCP-T500W DCP-T700W. készülék kicsomagolása FIGYELEM VIGYÁZAT FONTOS MEGJEGYZÉS FIGYELEM

Start. Gyors telepítési útmutató DCP-T300 DCP-T500W DCP-T700W. készülék kicsomagolása FIGYELEM VIGYÁZAT FONTOS MEGJEGYZÉS FIGYELEM Gyors telepítési útmuttó Strt DCP-T300 DCP-T500W DCP-T700W A készülék üzeme helyezése előtt, kérjük, olvss át Termékiztonsági útmuttót. Ezt követően, eállítás és telepítés szkszerű elvégzése érdekéen,

Részletesebben

készülék kicsomagolása és a tartozékok ellenőrzése Hálózati tápkábel Hordozólap/ Műanyag kártya hordozólapja

készülék kicsomagolása és a tartozékok ellenőrzése Hálózati tápkábel Hordozólap/ Műanyag kártya hordozólapja Gyors telepítési útmuttó ADS-2100e / ADS-2600We Itt kezdje ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Köszönjük, hogy Brothert válsztott. Döntése fontos

Részletesebben

A készülék használatba vétele előtt, kérjük, olvassa el ezt a Gyors telepítési útmutatót a helyes telepítéssel és beállítással kapcsolatban.

A készülék használatba vétele előtt, kérjük, olvassa el ezt a Gyors telepítési útmutatót a helyes telepítéssel és beállítással kapcsolatban. Gyors telepítési útmuttó Strt DCP-J315W A készülék hsznált vétele előtt, kérjük, olvss el ezt Gyors telepítési útmuttót helyes telepítéssel és eállítássl kpsoltn. FIGYELEM VIGYÁZAT A FIGYELMEZTETÉS olyn

Részletesebben

Másolás a szkennerüveg használatával. 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával lefelé, a bal felső sarokba helyezze a szkennerüvegre.

Másolás a szkennerüveg használatával. 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával lefelé, a bal felső sarokba helyezze a szkennerüvegre. Gyorstájékozttó Másolás Másoltok készítése Gyorsmásolt készítése 1 Az ereeti okumentumot másolnó ollávl felfelé, rövie élével előre töltse z utomtikus lpgoló, vgy helyezze másolnó ollávl lefelé szkennerüvegre.

Részletesebben

Szoftvertelepítési útmutató NPD4758-00 HU

Szoftvertelepítési útmutató NPD4758-00 HU Szoftvertelepítési útmutató NPD4758-00 HU Szoftvertelepítés Megjegyzés az USB-csatlakozáshoz: Ne csatlakoztassa az USB-kábelt, amíg nem kap rá utasítást. Ha megjelenik ez a képernyő, kattintson a Cancel(Mégse)

Részletesebben

Start. a b. Gyors telepítési útmutató DCP-J140W. készülék kicsomagolása FIGYELEM VIGYÁZAT FIGYELEM

Start. a b. Gyors telepítési útmutató DCP-J140W. készülék kicsomagolása FIGYELEM VIGYÁZAT FIGYELEM Gyors telepítési útmuttó Strt DCP-J140W A készülék üzeme helyezése előtt olvss át Termékiztonsági útmuttót. Ezt követően olvss el ezt Gyors telepítési útmuttót eállítás és telepítés szkszerű elvégzése

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

HP Photosmart C7200 All-in-One series. Útmutató

HP Photosmart C7200 All-in-One series. Útmutató HP Photosmart C7200 All-in-One series Útmutató A Hewlett-Packard megjegyzései A jelen dokumentumban szereplő információk minden előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Minden jog fenntartva. Jelen dokumentum

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el.

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. T Á J É K O Z T A T Ó A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. A Nyomtatványkitöltő programok fület választva a megjelenő

Részletesebben

510 Series Color Jetprinter

510 Series Color Jetprinter 510 Series Color Jetprinter Hsználti útmuttó Windows rendszerhez Az üzeme helyezéssel kpcsoltos hielhárítás Megoldás gykori üzeme helyezési prolémákr. A nyomttó áttekintése Tudnivlók nyomttó részegységeiről

Részletesebben

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas KN-CP50 MANUAL (p. ) Digital compass ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass MODE D EMPLOI (p. 7) Boussole numérique GEBRUIKSAANWIJZING (p. 0) Digitaal kompas MANUALE (p. ) Bussola digitale MANUAL DE USO (p.

Részletesebben

Start. Gyors telepítési útmutató DCP-9270CDN FIGYELEM VIGYÁZAT FIGYELEM. Megjegyzés Hagyjon egy minimális teret a gép körül az ábrán bemutatott módon.

Start. Gyors telepítési útmutató DCP-9270CDN FIGYELEM VIGYÁZAT FIGYELEM. Megjegyzés Hagyjon egy minimális teret a gép körül az ábrán bemutatott módon. Gyors tlpítési útmuttó Strt DCP-9270CDN A készülék állítás lőtt olvss át Biztonsági lőírások és jogi nyiltkoztok ímű füztt. Ezt kövtőn olvss l zt Gyors tlpítési útmuttót állítás és tlpítés szkszrű lvégzés

Részletesebben

Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató

Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató EPSON Digitális fényképezőgép / Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató Minden jog fenntartva. Jelen kézikönyv a SEIKO EPSON CORPORATION előzetes írásbeli engedélye nélkül sem részben sem egészben nem

Részletesebben

A készülék használata előtt olvassa el a Gyors telepítési útmutatót a berendezés helyes beállítása és telepítése érdekében.

A készülék használata előtt olvassa el a Gyors telepítési útmutatót a berendezés helyes beállítása és telepítése érdekében. Gyors telepítési útmuttó Itt kezje MFC-5490CN A készülék hsznált előtt olvss el Gyors telepítési útmuttót erenezés helyes eállítás és telepítése érekéen. A FIGYELMEZTETÉS A Figyelmeztetés szimólum személyi

Részletesebben

AC1600 intelligens WiFi router

AC1600 intelligens WiFi router Védjegyek A NETGEAR, a NETGEAR logó, valamint a Connect with Innovation a NETGEAR, Inc. és/vagy leányvállalatai védjegyei és/vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az

Részletesebben

12.2.2 Laborgyakorlat: A Windows XP haladó telepítése

12.2.2 Laborgyakorlat: A Windows XP haladó telepítése 12.2.2 Laborgyakorlat: A Windows XP haladó telepítése Bevezetés Nyomtasd ki a laborgyakorlatot és végezd el lépéseit! Ebben a laborgyakorlatban automatizálva fogjuk telepíteni a Windows XP Professional

Részletesebben

A csomag a következő elemeket tartalmazza: Ha a fenti elemek bármelyike hiányzik, kérjük, keresse meg viszonteladóját.

A csomag a következő elemeket tartalmazza: Ha a fenti elemek bármelyike hiányzik, kérjük, keresse meg viszonteladóját. A termék a következő operációs rendszerekkel működik: Windows XP, 2000, Me, and 98SE Kezdő lépések DSM-320 Vezeték nélküli Médialejátszó A következőkre lesz szüksége: Windows XP, 2000, Me vagy 98SE, 500MHz-es

Részletesebben

Az üzembe helyezéstől. a nyomtatásig. Z45 Color Jetprinter. Az üzembe helyezéstől a nyomtatásig. 2002. január. www.lexmark.com

Az üzembe helyezéstől. a nyomtatásig. Z45 Color Jetprinter. Az üzembe helyezéstől a nyomtatásig. 2002. január. www.lexmark.com Az üzembe helyezéstől a nyomtatásig Z45 Color Jetprinter Az üzembe helyezéstől a nyomtatásig 2002. január www.lexmark.com Biztonsági információk A készülékhez csak a mellékelt tápegységet használja vagy

Részletesebben

HP Deskjet F4500 All-in-One series. Windows Súgó

HP Deskjet F4500 All-in-One series. Windows Súgó HP Deskjet F4500 All-in-One series Windows Súgó HP Deskjet F4500 All-in-One series Tartalom 1 Hogyan lehet?...3 2 A HP All-in-One üzembe helyezésének befejezése Vezeték nélküli kapcsolat a WPS technológiát

Részletesebben

Di1611/Di2011. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain

Di1611/Di2011. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain Di1611/Di2011 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain Driver Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A PC szkennelés beállítása 2 Csatlakozás az USB portra 3 A TWAIN meghajtó telepítése 3.1 A TWAIN meghajtó telepítése Plug

Részletesebben

A csomag tartalma. R6250 Intelligens WiFi útválasztó Telepítési útmutató

A csomag tartalma. R6250 Intelligens WiFi útválasztó Telepítési útmutató Védjegyek A NETGEAR, a NETGEAR embléma és a Connect with Innovation a NETGEAR, Inc. vagy leányvállalatai védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az itt közölt

Részletesebben

Kapcsolat útmutató. Támogatott operációs rendszerek. A nyomtató telepítése a Szoftver és dokumentáció CD segítségével. Kapcsolat útmutató

Kapcsolat útmutató. Támogatott operációs rendszerek. A nyomtató telepítése a Szoftver és dokumentáció CD segítségével. Kapcsolat útmutató Olal: 1 / 6 Kapsolat útmutató Támogatott operáiós renszerek A szoftver CD használatával telepítheti a nyomtatószoftvert a következő operáiós renszereken: Winows 8.1 Winows Server 2012 R2 Winows 7 SP1 Winows

Részletesebben

Használati útmutató. Z55 Color Jetprinter. Használati útmutató. 2001. december. www.lexmark.com

Használati útmutató. Z55 Color Jetprinter. Használati útmutató. 2001. december. www.lexmark.com Használati útmutató Z55 Color Jetprinter Használati útmutató 2001. december www.lexmark.com Biztonsági információk A készülékhez csak a mellékelt Lexmark tápegységet használja, vagy hivatalos Lexmark cserealkatrészként

Részletesebben

HP DesignJet 500-as és 800-as sorozatú nyomtatók

HP DesignJet 500-as és 800-as sorozatú nyomtatók HP DesignJet 500-as és 800-as sorozatú nyomtatók Összeszerelési és üzembe helyezési útmutató 1. A csomag tartalmának ellenőrzése Day-to-day csomag, amely tartalmazza a Using Your (A nyomtató használata)

Részletesebben

HP Photo Printing referenciaútmutató

HP Photo Printing referenciaútmutató Képek bevitele a képtárba Az alábbi eljárások bármelyikével képeket adhat a képtárhoz. A képtár a HP Photo Printing program bal oldali ablaktáblája. Ez a nyomtatásnak és a fényképalbumlapok létrehozásának

Részletesebben

Bluetooth Software frissítés leírása

Bluetooth Software frissítés leírása Bluetooth Software frissítés leírása Windows 7 rendszerhez Alkalmazandó 2012 utáni termékek esetén CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Ez a kézikönyv leírja a szükséges lépéseket a fejegység Bluetooth

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

a Felső tálca b Alsó tálca

a Felső tálca b Alsó tálca Gyors tlpítési útmuttó Strt MFC-J6920DW A készülék üzm hlyzés lőtt, kérjük, olvss át Trmékiztonsági útmuttót. Ezt kövtőn, állítás és tlpítés szkszrű lvégzés érkén, olvss l zt Gyors tlpítési útmuttót. FIGYELEM

Részletesebben

15.5.1 Laborgyakorlat: Egy vezeték nélküli NIC beszerelése

15.5.1 Laborgyakorlat: Egy vezeték nélküli NIC beszerelése 15.5.1 Laborgyakorlat: Egy vezeték nélküli NIC beszerelése Bevezetés Nyomtasd ki a laborgyakorlatot, és végezd el a lépéseit! A laborgyakorlat során egy vezeték nélküli hálózati kártya beszerelését és

Részletesebben

Diva 852 ISDN T/A. Gyorstelepítési útmutató. www.eicon.com

Diva 852 ISDN T/A. Gyorstelepítési útmutató. www.eicon.com Diva 852 ISDN T/A Gyorstelepítési útmutató www.eicon.com Tartalom Bevezetés... 2 Jelzõlámpák... 2 Kábelek csatlakoztatása... 2 Telepítés Windows 98 alatt... 3 Telepítés Windows Me alatt... 4 Telepítés

Részletesebben

5.4.2 Laborgyakorlat: A Windows XP telepítése

5.4.2 Laborgyakorlat: A Windows XP telepítése 5.4.2 Laborgyakorlat: A Windows XP telepítése Bevezetés Nyomtasd ki a laborgyakorlatot és végezd el lépéseit! A laborgyakorlat során a Windows XP operációs rendszert fogjuk telepíteni. Szükséges eszközök

Részletesebben

Készülék előlapja és hátlapja

Készülék előlapja és hátlapja Készülék előlapja és hátlapja Be / Ki SYS LED HDD LED USB LED esata LED COPY LED COPY/SYNC gomb USB port esata port USB Port LAN Port RESET Power 2 MAGYAR Bevezető Az NSA lehetővé teszi, hogy az otthoni

Részletesebben

a Felső tálca b Alsó tálca

a Felső tálca b Alsó tálca Gyors tlpítési útmuttó Strt MFC-J6520DW MFC-J6720DW A készülék üzm hlyzés lőtt, kérjük, olvss át Trmékiztonsági útmuttót. Ezt kövtőn, állítás és tlpítés szkszrű lvégzés érkén, olvss l zt Gyors tlpítési

Részletesebben

Technikai tájékoztató - kérdések és válaszok

Technikai tájékoztató - kérdések és válaszok Technikai tájékoztató - kérdések és válaszok TSD-QA (2013/07) 1. K: Egy ATX és micro-atx kombó házban mely rögzít furatokra van szükség egy micro-atx alaplap rögzítéséhez? V: Tekintse meg az ATX és micro-atx

Részletesebben

A csomag a következő elemeket tartalmazza: Ha a fenti elemek bármelyike hiányzik, kérjük, keresse meg viszonteladóját.

A csomag a következő elemeket tartalmazza: Ha a fenti elemek bármelyike hiányzik, kérjük, keresse meg viszonteladóját. Ez a termék megfelel a jelenleg érvényes UPnP és Intel Media Network Product követelményeknek. Kezdő lépések DSM-320 Vezeték nélküli Médialejátszó A következőkre lesz szüksége: Windows XP, 2000, Me vagy

Részletesebben

11.4.1 Laborgyakorlat: Hálózati kártya telepítése

11.4.1 Laborgyakorlat: Hálózati kártya telepítése 11.4.1 Laborgyakorlat: Hálózati kártya telepítése Bevezetés Nyomtasd ki a laborgyakorlatot és oldd meg a feladatokat! Ezen a laborgyakorlaton hálózati kártyát fogunk telepíteni, ellenőrizzük a működését,

Részletesebben

HP bt500 Bluetooth USB 2.0 vezeték nélküli nyomtatóadapter. Használati útmutató

HP bt500 Bluetooth USB 2.0 vezeték nélküli nyomtatóadapter. Használati útmutató HP bt500 Bluetooth USB 2.0 vezeték nélküli nyomtatóadapter Használati útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Jelen dokumentum tartalma előzetes értesítés nélkül változhat. Előzetes

Részletesebben

Tájékoztató a kollégiumi internet beállításához

Tájékoztató a kollégiumi internet beállításához Tájékoztató a kollégiumi internet beállításához V 1.3 A támogatott operációs rendszerekhez tartozó leírás hamarosan bıvülni fog, jelenleg a következı leírásokat tartalmazza: Windows XP, Windows Vista,

Részletesebben

Használati utasítás. Olvassa el használat előtt. Olvassa el, ha további információra van szüksége. Számítógép-vezérelte varrógép ELŐKÉSZÜLETEK

Használati utasítás. Olvassa el használat előtt. Olvassa el, ha további információra van szüksége. Számítógép-vezérelte varrógép ELŐKÉSZÜLETEK Hsználti utsítás Számítógép-vezérelte vrrógép Produt Code (Termékkód): 885-U22 ELŐKÉSZÜLETEK Olvss el hsznált előtt. ALAPVETŐ VARRÁSI MŰVELETEK RÖGZÍTŐÖLTÉSEK Olvss el, h továi informáiór vn szüksége.

Részletesebben

Technikai tájékoztató - kérdések és válaszok TSD-QA89 (2011/11)

Technikai tájékoztató - kérdések és válaszok TSD-QA89 (2011/11) Technikai tájékoztató - kérdések és válaszok TSD-QA89 (2011/11) 1. K: Hogyan tudom bekapcsolni a 3D funkciót az ASRock Vision 3D és ION3D rendszeren? V: Az elté monitor/tv/tartalom/lejátszó szoftver összeállításoknak

Részletesebben

Hálózati betekint ő program telepítése mobil telefonra. Symbian. alarm shop. Windows mobile Android IPhone Blackberry

Hálózati betekint ő program telepítése mobil telefonra. Symbian. alarm shop. Windows mobile Android IPhone Blackberry Glover Electric kft. www.visiotech.hu Hálózati betekint ő program telepítése mobil telefonra. Symbian Windows mobile Android IPhone Blackberry 1.Symbian Operációs Rendszer 1. Először telepítenie kell a

Részletesebben

Az eszköz használatba vétele előtt, kérjük olvassa el ezt a gyors telepítési útmutatót a helyes telepítéssel és beállítással kapcsolatban.

Az eszköz használatba vétele előtt, kérjük olvassa el ezt a gyors telepítési útmutatót a helyes telepítéssel és beállítással kapcsolatban. Gyors telepítési útmuttó Strt DCP-585CW Az eszköz hsznált vétele előtt, kérjük olvss el ezt gyors telepítési útmuttót helyes telepítéssel és eállítássl kpsoltn. FIGYELM A figyelmeztetés tájékozttj rról,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SHARP MX-M260 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3944140

Az Ön kézikönyve SHARP MX-M260 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3944140 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató SHARP MX-M260. Megtalálja a választ minden kérdésre az SHARP MX-M260 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter

Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter Gyors üzembe helyezési útmutató WF-2109, WF-2111, WF-2116, WF-2119, WF-2119S, WF-2120, WF-2123, WF-2150, WF-2151, WF-2190, WF-2503 1 A csomag tartalma A csomag,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LEXMARK X3550 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1265450

Az Ön kézikönyve LEXMARK X3550 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1265450 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató LEXMARK X3550. Megtalálja a választ minden kérdésre az LEXMARK X3550 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

HP Deskjet F2100 All-in-One series. Windows súgó

HP Deskjet F2100 All-in-One series. Windows súgó HP Deskjet F2100 All-in-One series Windows súgó HP Deskjet F2100 All-in-One series Tartalom 1 HP Deskjet F2100 All-in-One series súgó...5 2 HP All-in-One áttekintés A HP All-in-One készülék bemutatása...7

Részletesebben

Hálózati kapcsolathoz Windowst használó ügyfeleknek

Hálózati kapcsolathoz Windowst használó ügyfeleknek Hálózati kapcsolathoz Windowst használó ügyfeleknek Ha különböző operációs rendszert, vagy architektúrát használ szerverhez vagy klienshez, előfordulhat, hogy a kapcsolat nem működik megfelelően a kézikönyv

Részletesebben

Szoftverfrissítések Felhasználói útmutató

Szoftverfrissítések Felhasználói útmutató Szoftverfrissítések Felhasználói útmutató Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban. A termékkel kapcsolatos

Részletesebben

N300 WiFi USB Micro Adapter (N300MA)

N300 WiFi USB Micro Adapter (N300MA) Easy, Reliable & Secure 2012 On Networks All rights reserved. 240-10825-02 Instructions: If the CD does not start automatically, browse to the CD drive and double-click on autorun.exe. For Mac OS, double-click

Részletesebben

DI-604 Express Ethernetwork Szélessávú Router. Ethernet (CAT5 UTP/Egyenes) kábel. 5V 2A váltóáram adapter

DI-604 Express Ethernetwork Szélessávú Router. Ethernet (CAT5 UTP/Egyenes) kábel. 5V 2A váltóáram adapter Ez a termék a bármely mai ismert web böngészővel (pl. Internet Explorer 5x vagy Netscape Navigator 4x) beállítható. DI-604 Express EtherNetwork Szélessávú Router Előfeltételek 1. Amennyiben ezt a routert

Részletesebben

HP Photosmart R837 Digitális Fényképezőgép. Felhasználói Kézikönyv

HP Photosmart R837 Digitális Fényképezőgép. Felhasználói Kézikönyv HP Photosmart R837 Digitális Fényképezőgép Felhasználói Kézikönyv Jogi információk és közlemények Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt közölt információk előzetes értesítés nélkül

Részletesebben

Útmutató a vezeték nélküli hálózat beállításához NPD4759-00 HU

Útmutató a vezeték nélküli hálózat beállításához NPD4759-00 HU Útmutató a vezeték nélküli hálózat beállításához NPD4759-00 HU A hálózat ellenőrzése Ellenőrizze számítógépe hálózati beállításait, majd határozza meg a következő teendőket. Kövesse a saját, környezetére

Részletesebben

HP Designjet 4020 és 4520 nyomtatósorozat A nyomtató használata

HP Designjet 4020 és 4520 nyomtatósorozat A nyomtató használata HP Designjet 4020 és 4520 nyomtatósorozat A nyomtató használata Jogi kitételek Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A dokumentációban található információ előzetes értesítés nélkül

Részletesebben

2500 Series multifunkciós készülék

2500 Series multifunkciós készülék 2500 Series multifunkciós készülék Bevezetés 2006. december www.lexmark.com A Lexmark és a rombusz alakú emblémával ellátott Lexmark név a Lexmark International, Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban

Részletesebben

Fontos megjegyzés: Telepítse először az illesztőprogramot, majd csatlakoztassa a VideoCAM ExpressII eszközt az USB porthoz!

Fontos megjegyzés: Telepítse először az illesztőprogramot, majd csatlakoztassa a VideoCAM ExpressII eszközt az USB porthoz! Fontos megjegyzés: Telepítse először az illesztőprogramot, majd csatlakoztassa a VideoCAM ExpressII eszközt az USB porthoz! Telepítés előtt olvassa el ezt a fontos megjegyzést! 1. A VideoCAM ExpressII

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

HP Photosmart 7400 series felhasználói útmutató. Magyar

HP Photosmart 7400 series felhasználói útmutató. Magyar HP Photosmart 7400 series felhasználói útmutató Magyar Szerzői jogi információk Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A jelen dokumentumban foglalt tudnivalók előzetes bejelentés nélkül

Részletesebben

Szoftver-telepítési útmutató

Szoftver-telepítési útmutató Szoftver-telepítési útmutató Ez a kézikönyv leírja, hogyan telepítse a szoftvert USB- vagy hálózati kapcsolaton keresztül. Az SP 200/200S/203S/203SF/204SF modellek hálózati kapcsolattal nem rendelkeznek.

Részletesebben

CMP-VOIP80. VoIP telefon + vezeték nélküli DECT telefon. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG

CMP-VOIP80. VoIP telefon + vezeték nélküli DECT telefon. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP telefon + vezeték nélküli DECT telefon ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska

Részletesebben

HP Photosmart R827 Digitális Fényképezőgép. Felhasználói Kézikönyv

HP Photosmart R827 Digitális Fényképezőgép. Felhasználói Kézikönyv HP Photosmart R827 Digitális Fényképezőgép Felhasználói Kézikönyv Jogi információk és közlemények Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt közölt információk előzetes értesítés nélkül

Részletesebben

HP LaserJet P2015 sorozat nyomtatórendszer - Telepítési tudnivalók

HP LaserJet P2015 sorozat nyomtatórendszer - Telepítési tudnivalók HP LaserJet P2015 sorozat nyomtatórendszer - Telepítési tudnivalók Szerzői jogok és engedélyek 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. A dokumentum előzetes írásbeli engedély nélküli sokszorosítása,

Részletesebben

HP Deskjet 2540 All-in-One series

HP Deskjet 2540 All-in-One series HP Deskjet 2540 All-in-One series Tartalomjegyzék 1 HP Deskjet 2540 series súgó... 1 2 Ismerkedés a HP Deskjet 2540 series készülékkel... 3 A nyomtató részei... 4 A vezérlőpanel funkciói... 5 A vezeték

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat szerkesztő

Pénzkezelési szabályzat szerkesztő Felhasználói dokumentáció a Pénzkezelési szabályzat szerkesztő programhoz Készítette: Bartha Katalin Forgalmazza: Forint-Soft Kft. Baja, Roosevelt tér 1. Tel: (79) 424-772 I. Bevezetés A házipénztáradóról

Részletesebben

DWL-G122 Vezeték nélküli USB Adapter. CD-ROM (amely tartalmazza a drivereket, a használati útmutatót és a garanciát)

DWL-G122 Vezeték nélküli USB Adapter. CD-ROM (amely tartalmazza a drivereket, a használati útmutatót és a garanciát) A termék a következő operációs rendszerekkel működik: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98se DWL-G122 AirPlus G Nagysebességű 802.11g USB Vezeték nélküli Adapter Kezdő lépések Legalább az alábbiakkal

Részletesebben

Alkalmazás-shop (Internet-kapcsolat szükséges)

Alkalmazás-shop (Internet-kapcsolat szükséges) Alkalmazás-shop (Internet-kapcsolat szükséges) 1) Lépj ide: Webszolgáltatások -> 1. kép: Alkalmazások indítása 2) Megjelenik az elérhető alkalmazások listája. 3) A távirányító navigációs gombjaival lépj

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Használati útmutató A WALKMAN a Sony Corporation sztereó fejhallgatós termékcsaládot (Headphone Stereo) fémjelző bejegyzett védjegye. A a Sony Corporation

Részletesebben

Hol található információ? Üzembe helyezési útmutató (ez az útmutató)

Hol található információ? Üzembe helyezési útmutató (ez az útmutató) Hol található információ? Üzembe helyezési útmutató (ez az útmutató) Tudnivalókat tartalmaz a nyomtató összeszerelésével és a nyomtatószoftver telepítésével kapcsolatban. Magyar Online útmutatók Használati

Részletesebben

HP Photosmart M425/M525 digitális fényképezőgép. Felhasználói útmutató

HP Photosmart M425/M525 digitális fényképezőgép. Felhasználói útmutató HP Photosmart M425/M525 digitális fényképezőgép Felhasználói útmutató Jogi közlemények és figyelmeztetések Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő adatok és információk

Részletesebben

TRENDnetVIEW Pro szoftvert. ŸGyors telepítési útmutató (1)

TRENDnetVIEW Pro szoftvert. ŸGyors telepítési útmutató (1) TRENDnetVIEW Pro szoftvert ŸGyors telepítési útmutató (1) TRENDnetVIEW Pro/05.29.2014 Tartalomjegyzék TRENDnetVIEW Pro Management Software követelmények... 13 TRENDnetVIEW Pro Telepítése... 14 Videokamerák

Részletesebben

Disk Station DS509+ Gyors telepítési útmutató

Disk Station DS509+ Gyors telepítési útmutató Disk Station DS509+ Gyors telepítési útmutató BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK Kérjük, hogy használat előtt gondosan olvassa el ezeket a biztonsági utasításokat, és a jövőbeli felhasználás céljából tartsa ezt a kézikönyvet

Részletesebben

Z2400 Series használati útmutató

Z2400 Series használati útmutató Z2400 Series használati útmutató 2007. www.lexmark.com Tartalom Biztonsági tájékoztató...7 Bevezetés...8 Információ keresése a nyomtatóval kapcsolatban...8 A nyomtató részei...10 A biztonsági figyelmeztetések

Részletesebben

GÉPKEZELŐI KÉZIKÖNYV... ÚTMUTATÓ LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

GÉPKEZELŐI KÉZIKÖNYV... ÚTMUTATÓ LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE GÉPKEZELŐI KÉZIKÖNYV... ÚTMUTATÓ LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE Biztonság Gép áttekintése Ember-gép interfész Bekapcsolás és bejelentkezés Termékváltás Termékre történő nyomtatás Feltöltés Kijelentkezés és kikapcsolás

Részletesebben

10. Gyakorlat: Alkalmazások publikálása Remote Desktop Szervízen keresztül

10. Gyakorlat: Alkalmazások publikálása Remote Desktop Szervízen keresztül 10. Gyakorlat: Alkalmazások publikálása Remote Desktop Szervízen keresztül 10.1. Jogosultságok és csoportok létrehozása 10.2. Az RDS szerver szerepkör telepítése a DC01-es szerverre 10.3. Az RDS01-es szerver

Részletesebben

Netis vezeték nélküli, N típusú Router Gyors Telepítési Útmutató

Netis vezeték nélküli, N típusú Router Gyors Telepítési Útmutató Netis vezeték nélküli, N típusú Router Gyors Telepítési Útmutató Tartalomjegyzék 1. A csomag tartalma... 1 2. Hardware csatlakoztatása... 1 3. A router webes felületen történő beüzemelése... 2 4. Hibaelhárítás...

Részletesebben

N150 Wi-Fi útválasztó (N150R)

N150 Wi-Fi útválasztó (N150R) Easy, Reliable & Secure Telepítési útmutató N150 Wi-Fi útválasztó (N150R) Védjegyek Az egyéb márka- és terméknevek a tulajdonosaik védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Az itt közölt adatok előzetes figyelmeztetés

Részletesebben

HP Deskjet 3510 e-all-in-one series

HP Deskjet 3510 e-all-in-one series HP Deskjet 3510 e-all-in-one series Tartalom 1 Hogyan lehet?...3 2 Ismerkedés a HP Deskjet 3510 series készülékkel A nyomtató részei...5 A vezérlőpanel funkciói...6 A vezeték nélküli kapcsolat beállításai...6

Részletesebben

Szoftver telepítési útmutató

Szoftver telepítési útmutató Szoftver telepítési útmutató Ez a kézikönyv leírja, hogyan telepítse a szoftvert USB- vagy hálózati kapcsolaton keresztül. Az SP 200/200S/203S/203SF/204SF modellek hálózati kapcsolattal nem rendelkeznek.

Részletesebben

Vitorláshal Angelfish

Vitorláshal Angelfish Model: Peter udai 996. Diagrams: Peter udai 998.. Oda-visszahajtás felezve. Fordítsd meg a papírt! Fold in half and unfold. Turn the paper over. 2. Oda-visszahajtás átlósan. Fold and unfold diagonally.

Részletesebben

EasyMP Multi PC Projection kezelési útmutatója

EasyMP Multi PC Projection kezelési útmutatója EsyMP Multi PC Projection kezelési útmuttój Trtlomjegyzék 2 Az EsyMP Multi PC Projection bemuttás Az EsyMP Multi PC Projection progrmml hsználhtó értekezletstílusok... 5 Értekezlet több képpel... 5 Távoli

Részletesebben

OKI B430 telepítési útmutató

OKI B430 telepítési útmutató OKI B430 telepítési útmutató Fontos! Amíg a telepítő nem kéri, ne kapcsolja be a nyomtatót! USB port esetén! Helyezze be a telepítő CD-t, melyet a nyomtató mellé kapott, ekkor elindul a nyomtató telepítője.

Részletesebben

2 Helyezze be a CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba.

2 Helyezze be a CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba. Termékismertető A: Tápfeszültség-/linkjelző LED (Link: LED bekapcsolva/villog) B: USB.0 aljzat C: Védősapka Telepítés Kapcsolja be a számítógépet. Bekapcsolás Az alábbi telepítési lépések Windows XP operációs

Részletesebben

Bluetooth Software frissítés leírása Android eszköz használata esetén IVE-W530BT

Bluetooth Software frissítés leírása Android eszköz használata esetén IVE-W530BT Bluetooth Software frissítés leírása Android eszköz használata esetén IVE-W530BT Ez a kézikönyv leírja a szükséges lépéseket az IVE-W530BT Bluetooth firmware frissítéséről. Olvassa el az összes figyelmeztetést

Részletesebben

Külső eszközök Felhasználói útmutató

Külső eszközök Felhasználói útmutató Külső eszközök Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

802.11b/g WLAN USB adapter. Wi-Fi detektorral. Gyors telepítési útmutató

802.11b/g WLAN USB adapter. Wi-Fi detektorral. Gyors telepítési útmutató CMP-WIFIFIND10 802.11b/g WLAN USB adapter Wi-Fi detektorral Gyors telepítési útmutató 802.11b/g WLAN USB adapter Wi-Fi detektorral Gyors telepítési útmutató *A Wi-Fi Detektor feltöltése: 1. Vegye le a

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SHARP AR-M160/M205 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1289463

Az Ön kézikönyve SHARP AR-M160/M205 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1289463 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

MAGYAR. A motor és a tápegység közötti kéteres kábel vezetékelésének utasításai. m mm 2. 0-20 2 x 0,75 0-50 2 x 1,50

MAGYAR. A motor és a tápegység közötti kéteres kábel vezetékelésének utasításai. m mm 2. 0-20 2 x 0,75 0-50 2 x 1,50 A motor és tápegység közötti kéteres káel vezetékelésének utsítási Vezesse káelt tápegységtől z lkhoz. Megjegyzés: A megfelelő káelméreteket táláztn tlálj. A motor cstlkozttás: Lásd z dott termékkel kpott

Részletesebben