FEJER LAP TISZTES KISKÖZSÉG. FEJÉR MEGYEI havilap

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FEJER LAP TISZTES KISKÖZSÉG. FEJÉR MEGYEI havilap"

Átírás

1 FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap FEBRUÁR, III. ÉV FO LYAM, 2. SZÁM TISZTES KISKÖZSÉG Vajta MEGYEJÁRÓ 10. oldal A Maar Kultúra Napját ünnplték A szokvánostól némil ltérő volt a Fjér Mi Önkormánzat idi ünnpsé. 3. ol dal Elúszik a Vlnci-tó északi partja? Kaszinó és szálloda épüln a maarorszái olimpia ik hlszínén. 6. ol dal Csúcskórház csúcsfjlsztés nélkül? Réiónk nm törölhtő az észséüi térképről. 8. oldal Kapus a dj-pult möött (ava dj a ólvonal lőtt) Bszéltés Miklr Rolanddal, a Dunafrr kézilabdakapusával. 13. ol dal

2 M i h í r k Fokozott film A tartósan hid, faos időjárás az lsttk, a hajléktalanok és az dül élő idősk számára komol vszélt jlnt. Az ő sítésük érdkébn hívott össz január 14-én civil tanácskozást a mházára Balsa István allnök. A kzdménzést a mi védlmi bizottsá is támoatta, és találkozott a mhívottak civil szrvztk, önkormánzatok, karitatív szrvztk, azdasái társasáok, intézménk támoatásával is. Balsa István, a mi közűlés allnök sajtótájékoztatón számolt b a tanácskozásról és annak lső rdméniről. Elmondta, ho a mhívásnak na számban tttk lt, sokan átérzik, mnnir szüksé van most a Emléktűzújtás a Don-kanar Emlékkápolnánál Az urivi áttörés 66. évfordulójáról január 12-én, hétfőn st 6 órakor a Don-kanar Emlékkápolnánál Pákozdon, a Mészhn ökumnikus rndzvén krtébn mlékztk m. Az ünnpsén Fjér m közélti, politikai szméliséi, a történlmi házak hli vztői mlékztk a hősi halált halt katonákra. Elismrés a nvlőknk sítsér. Bszámolt róla, ho a rndőrsé járőri utasításba kapják, ho fokozott filmt szntljnk a vszélzttttknk; a karitatív szrvztk tüzlővl, ml ruhával, takarókkal ikznk nhítni a tél sziorán. E őrző-védő szolálat taja pdi mint 70 idős mbr flültét vállalta. Az rőszak lln Mint ismrts, január 29-ér, csütörtökr virradó éjjl ismrtln tttsk flújtották Molnár Albrt MSZP-s orszáűlési képvislő családi háza udvarán álló autóját. A bűncslkménről értsülv dr. Baloh Ibola, a Fjér Mi Közűlés lnök az alábbi közlmént adja ki: Méln lítélm az rőszakos cslkmént. Bízom bnn, ho a rndőrsé milőbb mtalálja a tttst. Flhívom a közéltről fllősn ondolkodó mbrk filmét: tnk m mindnt a mlévő, valós társadalmi fszültsék békés moldásáért. Solt Ottilia-díjat kapott a Fjér Mi Önkormánzat által fnntartott Pápa Áoston Általános Iskola, Készséfjlsztő Spciális Szakiskola és Diákotthon. A középsúlos értlmi foatékosokat nvlő intézmén pdaóusai a kisbbséi oktatásban, a hátrános mkülönbözttés lküzdésébn kifjttt tvéknséükkl érdmlték ki a SZETA kori alapítójáról lnvztt kitünttést. Összhadrőnmi ünnpsét rndztk Széksfhérváron A díszszázad bvonulásával, a Maar Honvédsé alakulatzászlói és a történlmi zászlók bhozatalával kzdődött január 15-én, csütörtökön Széksfhérváron a Városháza lőtti térn a Maar Honvédsé Összhadrőnmi Parancsnoksáa (ÖHP) parancsnoki bosztásának átadás-átvétli ünnpsé. Havril András vzérzrdst, a Maar Honvédsé vzérkari főnökét nudíjba vonulása után Tömböl László altáborna, az Összhadrőnmi Parancsnoksá ddi szolálatot tljsítő parancsnoka kövti tisztséébn. Az ÖHP új parancsnokának pdi Bnkő Tibor vzérőrnaot nvzték ki, aki ddi parancsnokhlttsként szolált. A naszabású ünnpsé kzdtén flolvasták dr. Sólom László köztársasái lnök köszöntőjét, majd Szkrs Imr honvédlmi minisztr mondott ünnpi bszédt. Bszédt tartott a távozó és az új vzérkari főnök, Tömböl László tábornok is. A rndzvénn a csapatzászló-átadást kövtőn az ÖHP kinvztt új parancsnoka, Bnkő Tibor vzérőrna is lmondta bszédét. Az ünnpsét kövtőn haomántrmtő szándékkal a résztvvők koszorút hlztk l az I. viláháborús Fkvő katona szobránál. Sz. G. 2 F j é r L a p

3 M Ki u hl tí úr r ak KÖZÉPPONTBAN AZ IFJÚ TEHETSÉGEK Újracsiszolták a Fjér mi kultúra ékkövét A szokvánostól némil ltérő volt a Fjér Mi Önkormánzat idi ünnpsé a Maar Kultúra Napján, mivl a rndzvén krtébn jlnttték b hivatalosan is, ho a Fjér Mi Művlődési Központ új nv Művésztk Háza ltt. Az ünnpsé a Himnuszszal kzdődött, mlt Miklósa Erika, a Fjér mébn, Bakonkútiban élő viláhírű opraénksnő énklt l. Örülök, ho itt lhtk, hiszn réóta szrttm volna Fjér mébn valami hasonlót létrhozni, ahol a fiatal thtsék flkarolása moldható. A Művésztk Házával z most mvalósult. Bízom bnn, ho hosszú távú és ümölcsöző kzdménzés ljén állunk mondta az ünnpsé díszvndé, a Fjér mébn élő viláhírű opraénksnő, Miklósa Erika. Szavait kövtőn a cci Grlic Néptáncsült ifjú táncosai adtak frts műsort, majd dr. Baloh Ibola, a Fjér Mi Közűlés lnök köszöntött az bűltkt. Hansúlozta, zn a napon főhajtással ondolhatunk a kultúránkra, lfontosabb közös kincsünkr. Ez a nap nm csupán dátum, nm csupán évforduló. A maar kultúrát ünnpljük, és azokat az mbrkt, akik sokat tttk kor és tsznk ma is azért, ho viláhírűvé vált értékink, haománaink n vszítsnk réi fénükből, s az urópai élvonalban maradhassunk. Na lődök, jls kori és mai alkotók jutnak ilnkor szünkb, akik mára jlképpé váltak. Vajon mit jlntnk ők a mai fiataloknak? Tudniuk kll nkik, és mi sm fldhtjük l soha: a kultúra, az irodalom, a művészt, a tudomán trén azda orszá voltunk és vaunk jlnttt ki dr. Baloh Ibola. Kimlt: nmcsak z a nap, hanm az ész 2009-s sztndő fontos a Fjér Mi Önkormánzat számára, hiszn immár zr év a maar köziazatási kultúra rész a mrndszr. A Sznt István királ uralkodása alatt 1009-bn kialakult vármrndszr ik lkorábbi alapköv Fjér m volt, ml az államalapítás óta az orszá ik mhatározó iazatási, kulturális központja. A foltatásban Józsf Attila Ars potica című vrsét a Pathália Színkör tajai adták lő, majd Kovács Ibola, a Hrmann László Zniskola és Znművészti Szakközépiskola növndék lőadásában népdalt hallathattak m a résztvvők. Ezt kövtőn a mi önkormánzat fnntartásában működő közűjtméni és közművlődési intézménk dolozói körébn címk adománozására krült sor. Dr. Erdős Frnc, a Fjér Mi Lvéltár iazatója az intézmén adatrözítőj, Kovács Zsuzsa számára főmunkatársi címt adománozott, lismrv közl másfél évtizds munkáját, amlt lsősorban az lktronikus adatrözítés és a kutatók és üflk tájékoztatását lősítő lktronikus nilvántartás vztés trültén véztt. Dr. Dmtr Zsófia, a Fjér Mi Múzumok Iazatósáa iazatója Braila Mária könvtáros számára szintén főmunkatársi címt adománozott. A höl a könvtárosi munka mlltt a múzumi tájékoztatót szrkszti, vézi a Múzumsült adminisztrációját, szrvzi és titkárként bonolítja proramjait. Tvéknséét már állami kitünttéssl is lismrték. Juhász Zsófia, a Fjér Mi Művlődési Központ, Művésztk Háza iazatója az intézmén szaklőadójának, Komndó Gabrillának adománozott tanácsosi címt, aki a táralkotó népművészt szaktrültén dolozik. Erdméns munkáját kiállítások, szakmai konfrnciák, szabadtéri proramok sora bizonítja. A Vörösmart Mihál Mi Könvtár iazatója, Komlósi Józsf az intézmén fldolozó könvtárosa, Budané Némth Anna számára főtanácsosi címt adománozott. A höl 1993 óta az állománarapító és fldolozó osztálon dolozik. Fő fladata a könvtár által bszrztt dokumntumok formai és tári fltárása, valamint a látoatók körébn r népszrűbb DVDűjtmén arapítása és fldolozása. Az ünnpsé zárásaként dr. Baloh Ibola llplzt a ház mújult címrét, Juhász Zsófia pdi ismrttt a Művésztk Háza küldtésnilatkozatát: Ú érzm, ho itt volt az idő a mújulásra. Trmésztsn mtartjuk a ház ddii szoláltatásait, d sok-sok újat is bvztünk. Alapvtő célunk a fiatalok mszólítása, hhz a Barátsá Háza név nm fllt már m, zért választottuk a Művésztk Háza lnvzést. Szrtnénk többfunkciós közösséi központot létrhozni, a thtsés fiatalok páláját ntni. Hiszm, ho a jövőbn is Fjér m ékkövi lhtünk f b r u á r 3

4 M i h í r k Bursa Hunarica: bfkttés a jövőb Az oktatásra költött kiadások a lhasznosabb bfkttésnk tkinthtők. A Fjér Mi Önkormánzat Közűlés a Bursa Hunarica proram krtébn jlntős összkkl összsn 5 millió forint ösztöndíjjal támoatja a rászoruló diákok továbbtanulását; rajtuk krsztül az oktatást, tudva, ho a ma diákjai a jövő szakmbri. A Bursa Hunarica Flsőoktatási Ösztöndíjpálázat évi Fjér mi fordulójához a m 81 tlpülés és a Fjér Mi Önkormánzat is csatlakozott. A mi kiészítő támoatás fdztéül szoláló 5 millió Ft költsévtésbn történő biztosításáról a mi közűlés, a pálázók kiválasztásáról az oktatási és kulturális bizottsá döntött. A tlpülési önkormánzatokhoz 1456 pálázat érkztt. A pálázók közül 1126 fiatal jut ösztöndíjhoz. A tlpülésk a támoatott hallatók pálázati anaát a méhz, a nm támoatott pálázók anaát a minisztériumhoz küldik. Az 1126 pálázati ana formai llnőrzés, a hiánpótlási flhívások kiadása, az ana rndszrzés, a döntés lőkészítés és a mi támoatás rözítés, valamint a minisztériumba való fljuttatás a m fladata. 663 pálázat stébn a fntikn túl a tljs adatrözítést is a hivatal munkatársai vézték. A mi kiészítő támoatásban 433 fiatal részsült, a támoatás losztásakor kimltn kzlték azokat, akik ik va mindkét szülőjükt lvszttték. A jó irán(ítás) érdkébn E ész napot töltött l Széksfhérváron a Fidsz orszáűlési képvislőcsoportjának kulturális munkacsoportja. A kihlztt ülésn a parlamnti képvislőkből, külsős bizottsái taokból álló dláció mismrkdtt Fjér m és Széksfhérvár kulturális élténk jlnli hlztévl, valamint mlátoatták a jlntősbb mi és városi fnntartású intézménkt, bszélttk azok vztőivl. A Fjér Mi Önkormánzat részéről L. Simon László, az oktatási és kulturális bizottsá lnök volt a vndélátó, aki bn nnk a munkacsoportnak is taja. A nap a Mházán kzdődött, majd a résztvvők mtkinttték az épülő Fjér Mi Lvéltárat, mismrkdtk a Vörösmart Mihál Mi Könvtár, a Fjér Mi Művlődési Központ és több más mi intézmén jlnli hlztévl. Halász János, a küldöttsé vztőj, az Orszáűlés kulturális bizottsáának allnök lmondta: folamatosan járják az orszáot, ismrkdnk a közművlődési intézménrndszrrl, tapasztalatokat űjtnk. Vélmén szrint a maar kultúra alapját a vidékn működő kultúrházak, könvtárak, lvéltárak képzik, zért szntlnk különösn na filmt zk jlnli hlzténk. Hozzáttt, a kormán az lmúlt évkbn maára hata a maar kultúrát, amit éksn bizonít az évről évr csökknő állami támoatás. Az idi évbn várhatóan további 10 százalékkal csökkn a kultúrára fordított össz a központi költsévtésbn. Kijlnttt: mindn szközzl azon lsznk, ho a kultúra bcsültét visszaadják. Rndkívül fontosnak tartom, ho ha párt kormánra akar krülni, akkor lőtt mismrkdjn az orszá valós hlztévl. Enélkül uanis lhttln jól iránítani tln szaktrültt is. Ú vélm, zt valamnni fllősn ondolkodó politikai pártnak m klln tnni, milőtt trvkt készít a jövőről. Az sm mlléks, ho a vztő pozíciókban hozzáértők üljnk, mrt nnk hiána szintén visszavthti a fjlődést. Ezkr számtalan példa volt az lmúlt időszakban a kultúra trültén is, zt kívánja a jövőbn a Fidsz kiküszöbölni hansúlozta L. Simon László. Hozzáttt, a találkozó során szrztt tapasztalatok bépültk a párt kulturális alapvtéséb, amlt nmréibn nilvánossára is hoztak. Varrómunkás-képzés Sárboárdon szptmbr 1-jén kzdt m működését a sárboárdi»kisítő iskola«né tanulócsoporttal, in mostoha körülménk között mlékszik vissza a kzdtkr Görök Áns iazató. Jlnl nolc tanulócsoportban a száztizn tanulóval tiznnolc pdaóus folalkozik óta működik az intézmén mi fnntartásban, mai nvén a Fjér Mi Önkormánzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Spciális Szakiskolája és Esés Gópdaóiai Módszrtani Intézménként. Az iskolában a város vonzáskörztéből is foadnak tanulókat. A szülők kérésér bővíttték a képzési kínálatot. Kzdtbn 10. évfolami általános iskolaként, majd lőkészítő szakiskolaként működtünk foltatja az iazató. A tanulók a képzés bfjzés után szakiskolában és spciális szakiskolában tanultak tovább. Tanulóink rész lmorzsolódott akkoriban, zért ondoltunk arra, ho itt hlbn kll számukra képzést biztosítani. Elképzlésünkt támoatta a fnntartó, í 2006-ban kzdték m tanulmánaikat az lső bőrtárkészítő szakiskolai tanulók. Ú érzm, mindi jlntős szrpt töltöttünk b a város, a térsé és a m oktatási éltébn. Ezt ismrt l a fnntartó azzal, ho lhtővé ttt ópdaóiai módszrtani intézménné alakulásunkat, í ddii általános iskolai, spciális szakiskolai fladataink mlltt a sajátos nvlési iénű tanulók intrált nvlésénk sítését is llátjuk taval szptmbr 1-j óta. Ez a nap azért is volt jlntős smén az intézménünk éltébn, mrt bindult a varrómunkás szakképzés. A akorlati képzéshz szüksés szközökt a Szociális és Munkaüi Minisztérium munkahltrmtő bruházásokat támoató pálázatán lnrt összből és a Fjér Mi Önkormánzat támoatásából szrztük b, 7,5 millió forint értékbn. A korszrű épkn véztt akorlat lhtővé tszi, ho a munkarő-piaci hltálláshoz szüksés komptnciák birtokába jusson mindn tanulónk, majd sikrs szakmai vizsát tn. 4 F j é r L a p

5 Varázsrő a szalmalánban F j é r m M 0 é v i h í r ü t k t Náron a búzát, téln a nádat kis kollázs a faluról, ahol kétszr aratnak. Pákozdon nmcsak a abona és a vízinövén hoz évről-évr trmést: mélr hullottak a kultúra szrtténk, a közösséi össztartásnak a mavai is. A NYUGALOM TÁRHÁZAI Mit jlnt Pákozd Fjér ménk? Kaput csodálatos, nitott vilára. Itt ndjük b a kdvs látoatót a Vlnci-tóhoz. U jártak már az Anikó-forrásnál, a Blla-tónál, az Inókövknél, az Abajka völébn, az Arborétumban? Trmészti kincsink iazi flfdző hlk, a nualom tárházai. Szavak nélkül is visszavárnak A faluban működő művészti csoportok Abajka Citraznkar, a Boárhalom, a Csíkmák, a Mamókák és a Tollforó Néptánc Eütts, a Kukoricás Színkör, a Pákozdi Népdalkör, a Vivant- Palánta Baltt Csoport a kultúra szoros kövti élttl töltik m a Művlődési Házat. Kultúraszrtő közössé a miénk. Példamutató az üttsk más iránti nitottsáa. Szívsn vsznk részt mi rndzvénkn is, ahol lhtőséük nílik mismrni más tlpülésk üttsit, népművészit, alkotóit. Szrtttl várunk mindn, az 1000 évs Fjér méhz kötődőt az idén 730 évs Pákozdra, ahol lődink örökséét, haománait mőrizv és újakat trmtv ünnplünk. Kissné Vörösmart Mária, a pákozdi Művlődési Ház iazatója A TÖRTÉNELEM GYÚJTÓPONTJÁBAN A tlpülés katonás jllt kapott a sorstól: a haza, a szülőföld védlmét, szrttét. Az rdőkkl borított Ml-h délnuati részén áll a Pákozdvár. Az rődítmén a Duna Tisza közén és a Dunántúlon található huszonhat hasonló típusú építmén közül a lnaobb. Pákozdon vívták az 1848-as forradalom lső őzts csatáját. Zarándokhl és Katonai Emlékhl A mindnkori maar katonáknak A Doni Kápolna pdi ismrtln maar katona földi maradvánait és bajtársainak mlékét őrzi. A FALU ÍZEI A Vlnci-hsé déli ljtésű domboldala mditrrán éhajlatának és talajának köszönhtőn kiváló bortrmlő vidék. A szőlőművlésr utaló motívumok a szőlőfürt és a szőlőmtsző kés a XVII. század óta van jln a tlpülés címrébn, pcsétnomóján. Pákozdon használták ltovább a vsszőből font csíkvarsát. Hálókötélből kötötték, két karika fota össz, az oldalát né vszsző mrvíttt. Kis vízn nádkapukban és csapásokban tűzték l, fől csuka íváskor. A mszékhl piacának, foadóinak krstt portékája volt a pákozdi hal. A hli paradicsom jllzts formája és íz miatt volt ismrt. E-két kiskrtbn mé ma is féltv ondozzák. Kultúrszirmok váloatás a pákozdi haománokból KISZÉZÉS Vízb dobják és létik a szalmából készült bábot. Véiviszik a főúton, majd lmnnk a Blla-tóhoz. Milőtt tűzb dobják, illőképpn lbúcsúznak től: néptánccsoportok ljárják a körtáncot vl. A tánc véén szétnílik a lánok csodaszép körűrűj, s a fiúk a tűz fölé mlik, majd lánolva a Blla-tóba dobják. A jlnlévők pici szalmababákat készíthtnk a hlszínn. (A baba varázsrjű : véd a btsétől ész évbn.) APÁK NAPJA Sznt István királ és Imr hrc apa-rmk kapcsolatának mlékér. Történlmi játszóházban korabli szközökt készítnk, és krtjátékot tanítanak a rmkknk a zichújfalui Gsta Történlmi Játszóház sítséévl. RIGÓ JANCSI FESZTIVÁL Fjér M királi városában is hírs volt Rió Jancsi játéka. A kis prímásról csodákat zntk, amit flnőttként túlszárnalt. A pákozdi szültésű ciánprímás nv szorosan összfü a riójancsi sütménnl. Erről és Clara Ward-Chima hrcnő készíttt kdvnc rlijükről nmcsak hallhatnak, hanm m is kóstolhatják, vásárolhatják a hlszínn. A házról-házra járó, jókívánsáos köszöntők ma jóformán alamizsnaűjtésnk látszanak, d nm lhttk- rén az évszakok fordulópontjaira filmzttő, szint rituális jllű társadalmi sménk? A jókívánsá a civilizált mbrnk többnir ürs szó. A réi mbrnk szint varázsrjű érték lhttt, amit szívsn viszonzott től tlhtőn. A sok ünnpi, névnapi köszöntő mlbb, barátsáosabb, tstvéribb, mbrszrtőbb népélt mlék. (Kodál Zoltán, a Jls napok bvztőjébn) f b r u á r 5

6 M i h í r k ám az ljárást flháborítónak tartom. Közösn trvztük az infrastruktúra fjlsztését, hltt észn más lképzlésk mntén núlnának a trülthz. Vizs sportáaink szint tljs utánpótlása itt dz, mi bből a trültből élünk, innn nvlünk ki bajnokokat. Ez a partszakasz nm lht martaléka tőkés bfkttőknk jlnttt ki Baráth Etl szocialista orszáűlési képvislő, a Maar Kajak-knu Szövtsé lnök, aki jlzt: az EU és az OECD azt ajánlja, ho a válsá llnér is az ökolóiai körnzt és a trmésztvédlm ln az lső. Ott Zsuzsa, a Maar Evzős Szövtsé főtitkára lmondta, mdöbbntő a jlnli hlzt. A vízparti sporttlpk sorra tűnnk l, í Szd mlltt már kizáróla a sukorói északi vzőspála lhtn a KASZINÓ ÉS SZÁLLODA ÉPÜLNE A MAGYARORSZÁGI OLIMPIA EGYIK HELYSZÍNÉN Elúszik a Vlncitó északi partja? A Vlnci-tó északi partját a vízi sportok, a rkráció és éb szabadidős tvéknsék számára szrtt volna fnntartani a Fjér Mi Önkormánzat. Sukoró Önkormánzata 2003-ban rndltt hozott kmpin, motl, szabadidő-központ, strand kialakításáról. A Fjér Mi Trültrndzési Trv rndltalkotási folamatának utolsó fázisában, a hlrajzi számok zttéskor kidrült, ho a trült na rész 70 hktár már külföldi bfkttő tulajdonában van, aki óriási szállodát, kaszinót, Disnlandt szrtn id építni. A m vztés mlltt flháborodásukat fjzték ki a körnztvédők, a horászok és a sportái szakszövtsék vztői is. A mi trültrndzési trv hosszúhosszú zttéskn krsztül jutott l idái. Eközbn a kormán és a azdasái minisztérium a sukorói trült bsorolásának mváltoztatását kért, aml tljs mértékbn összztthttln a Vlncitó-Vérts Kimlt Térsé korábbi szabálozásaival. Arról nm bszélv, ho a part mnti sáv, amlnk fjlsztésévl a maarorszái olimpia ik hlszín jönn létr, hatálos kormánrndlt szrint lidníthttln tájékoztatott Balsa István, a Fjér Mi Közűlés allnök. Hozzáttt: az önkormánzat maximálisan támoatja a munkahltrmtést, d nm mindn áron, fől nm a körnzt károsításával. Ez az stls bruházás viszont iln, hisz mváltoztathatja a tájat, lradírozhatja azt a védrdőt, aml a nmztközi kajak-knu és vzős pálát, valamint a tavat védi a széllökésktől, porsznnzéstől és az autópála zajától. Hansúlozta, mindn érinttt részvétlévl tanácskozást hívnak össz, amln javasolni foják a trült haománosan vidékis bsorolását, illtv a sportolási lhtősék maximális biztosítását. Rndkívüli közűlés összhívását is kzdménzt. M vaok döbbnv! Sportvztőként és kori trültfjlsztő szakmbrként aránt. A Vlnci-tó partján kizáróla zn a hln van mé fnn trmészts mivoltában a part mnti sáv. Azt ondolom, az érdkkt mindn félll zttni kll, Vlnci-tó jövőbn nmztközi vrsnk színhl, zért szrint nm ndhtik a trült lvsztését. Elképzlhtőnk nvzt, ho a vrsnsport mlltt üzlti fjlsztésk is mvalósuljanak trültn, hiszn a fnntarthatósá mindnnél fontosabb. Na Sándor, a közűlés sportbizottsáának taja térttt a szövtséi vztőkkl, majd kifjttt: pálázat sítséévl az vzőspála btonja hltt rézsűt hoznának létr, aml í nmztközi minősítést kaphatna. Elképzlésikt a Maar Olimpiai Bizottsá is támoatja. Kimlt: mindnt mtsznk, ho mtartsák a pálát, mrt hoan mondjuk l az ifjú sportolóknak, azok szülink, ho nincs tovább? Szrtné, ha hirdtés ljutna a m összs polárához? Hirdssn Ön is a Fjér Lapban! Mjlnik mindn hónapban 165 zr példánban Hirdtés: Kövcssné Takács Tünd. Mobil: 30/ , -mail: HIRDETÉS 6 F j é r L a p

7 M E é s z i s é h í ü r k Háromszázmilliós fjlsztés a dianosztikai központban Januárban új, korszrű computr tomoraph brndzéssl azdaodott a Sznt Gör Dianosztikai Központ, aml évtizd üttműködik a mi kórházzal. Az szköz sítséévl a CT- és MR-vizsálatok mé színvonalasabbá válnak. Fjér m kórháza orszáos szintn mérv is csúcstartónak számít a dianosztikai vizsálatok tkinttébn. A korszrű, Philips Brillanc 64 típusú Computr Tomoraph készülék alkalmazásával azonban a mlőző és óító munka színvonalát a szakmbrk tovább fjlszthtik. Dr. Szabó László, a kórház főiazatója foalmazta m: a Sznt Gör Dianosztikai Központ a közlmúltban vét ért bruházás révén korszrű dianosztikai szközhöz jutott, ami a btllátás során komol lőrlépést jlnt. Ezáltal olan ljárásokat is képsk lsznk lvézni a jövőbn, amlk ddi nm voltak közvtlnül lérhtők az intézmén számára. Az lőzménkről dr. Baloh Ibola, a mi közűlés lnök szólt. Bszédébn kimlt, ho a dianosztikai központ hosszú idj színvonalas üttműködésbn dolozik a Sznt Gör Kórházzal. A btllátást évtizd sítik a CT- és MR-vizsálatok révén. Most pdi a mint 300 millió forint értékű bruházásként átadott műszr révén jlntős lépést ttt lőr a dianosztika. A vizsálatokon az év mindn napján, kulturált körülménk között foadják a btkt a központban. Az ünnpsén részt vtt Bndikt Laux, a Philips rionális vzériazatója is, aki köszöntött a m és a kórház vztőséét és dolozóit. Elmondta: üttműködésük évtizds múltra tkint vissza. Büszkék arra, ho a jövőbni közös munkához zzl az új készülékkl is hozzá tudtak járulni. A dianosztikai központ tíz év nitotta m kapuit Széksfhérváron. Dr. Kiss Erika főorvostól, a központ szakmai vztőjétől mtudtuk: a CT-vizsálatok röntnsuaras, ors ljárással történnk. Mára nélkülözhttln szköz a mllkas-hasi vizsálatoknál, a daanatos btséknél, a balsti sbészti llátásban és az idóászati kzlésk stébn. A strok-os btknél is alkalmazzák, és használják érvizsálatokhoz. A lújabb módszr sítséévl a koszorúrk alaposabban vizsálhatóak, és a szív balkamra-funkciójáról is pontos képt kaphatnak a szakmbrk. A készülék alacson suárérték mlltt maas képi flbontást tsz lhtővé. Az új CT- brndzés képs az mbri tst háromdimnziós mjlnítésér. Sz. Victorné Erdős Esztr kapta az idi Dizsri-díjat A Maarorszái Rformátus Eház Kallódó Ifjúsáot Mntő Misszió Ráckrsztúri Drotrápiás Otthona konfrnciát rndztt a sznvdélbtkt sítő karitatív tvéknséről. A rndzvénn adták át a Dizsri Tamás szrttszolálati díjat a évi kitünttttnk, Victorné Erdős Esztrnk, a misszió vztőjénk. Laudációjában Bölcski Gusztáv püspök, a zsinat llkészi lnök kijlnttt: a kitüntttt nv összfonódott a droos fiatalokat flkaroló Kallódó Ifjúsáot Mntő Misszióval, amlt Victorné Erdős Esztr Ráckrsztúron és Zsidrikn is bindított. Mint mondta, z a díj a másokért élésr hívja fl a filmt, ami jllmző Victorné Erdős Esztr llkész kábítószrfüő fiatalokkal kapcsolatos munkájára f b r u á r 7

8 E é s z s é ü HIRDETÉS RÉGIÓNK NEM TÖRÖLHETŐ AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÉRKÉPRŐL Csúcskórház csúcsfjlsztés nélkül? Hivatalos értsítés lapzártánki nm érkztt a Fjér Mi Sznt Gör Kórházat fnntartó Fjér Mi Önkormánzathoz, a hírk azonban arról szólnak, ho a kórház több milliárdos urópai uniós pálázatát tartalékhlr sorolták. Az észséüi dolozók mnutatására összintézméni értkzltt hívott össz dr. Baloh Ibola, a Fjér Mi Közűlés lnök és dr. Szabó László, az intézmén főiazatója. Itt kidrült: mindnki optimista, mrt az Új maarorszái Fjlsztési Trv krtin blül kiírt Infrastruktúra-fjlsztés az észsépólusokban lnvzésű kimlt pálázat alapvtő célja az volt, ho mindn réióban ln olan csúcsintézmén, aml mindn szmpontból alkalmas a térsébn lakók maas színvonalú észséüi llátására. Viszont a Közép-dunántúli réióban iln nm lsz, ha a hírk iazak Munkatársaimat m klltt nutatnom, mrt olan hírk kltk lábra, amlk aodalomra adtak okot. Mépdi azért, mrt zkbn az szrplt, ho az észsépólusok fjlsztés krtébn badott pálázatunk lutasításra, finomítva tartaléklistára krült. Mindz azt jlnthtné, ho rövid távon nm ondolkodhatunk trvink mvalósításában, z pdi lfoadhatatlan. Elfoadhatatlan, mrt a Sznt Gör Kórházra jln pillanatban is olan trhk hárulnak, amlkr fl van készülv, s l is látja mindn ond nélkül, d méiscsak akkor vállalható hosszú távon, ha a fltétlk adottak lsznk mondta l lapunknak Szabó László. Hansúlozta: a fltétlk mtrmtéséhz viszont infrastrukturális fjlsztésk, szközbruházások és szakmai átszrvzésk is szüksésk lnnénk. Iln például a sürősséi, az onkolóiai llátás fjlsztés, a műszrpark mújítása, új műtőblokk mépítés. Err épült pálázatuk, mrt csak ttől várható, ho n százévs épültkbn klljn óítaniuk, és n klljn az udvaron métrt toloatni a btkt a XXI. században. Hozzáttt, biztos bnn, ho nm az lsz a vérdmén, amiről pillanatnila hallani. Döbbntn állunk a kormándöntés lőtt, aml rménink szrint nm döntés, csak fatális félrértés. Na hordrjű észséfjlsztési pálázatunk lutasítása uanis abszolút joszabálsértő alapokon nuszik, mlltt diszkriminál, s msérti az uniós alaplvkt is. A konkrét pálázat arról szólt, ho a Fjér Mi Sznt Gör Kórház, mint póluskórház és csúcsintézmén a Közép-dunántúli réióban, milliárd forintot nrht fjlsztésr. Az Európai Unió lfoadta az Új Maarorszá Fjlsztési Trvt, amlnk ik pillér a maarorszái észséü tljs körű flzárkóztatása. A pálázati kiírás lfdt ész Maarorszáot, a kormán mindn réióból hívott m póluskórházakat. Ebből a réióból dül mi pálázhattunk, kizáróla minkt hívtak m. Amnnibn hhz a fjlsztési lhtőséhz nm jutunk hozzá, akkor több mint millió mbr észséüi llátása krüln l a térképről, krüln vszélb jlnttt ki a mi közűlés lnök. Baloh Ibola nnk llnér nm vár a hivatalos értsítésr, hanm mindn lhtsés politikai és szakmai rőt mkrs, valamint Fjér m orszáűlési képvislőink üttműködését is kéri, ho közösn makadálozhassák diszkriminatív döntés mszültését. Az ü pikantériáját növli, ho lőzől a Közép-Dunántúli Térsé Rionális Eészséüi Tanácsa tstültil mrősítv korábbi álláspontját térttt a pálázat céljaival és tartalmával aránt. Msszmnőn támoatta a pálázatban folaltak mvalósítását, mivl az lndhttln a térséi lakossá észséi állapotának, az llátás színvonalának és az sélnlősé javításának érdkébn. 8 F j é r L a p

9 M E é s z i s é h í ü r k Korszrű tchnika az nini mntőállomáson Új, urópai szintű szközökkl arapodott az nini mntőállomás. A készülékkt az stkocsikban állították hadrndb. Az nini mntőállomás a térsébn új központként kzdt m a működését 2008 véén. A mnitásról lapunkban is bszámoltunk. A térséi sürősséi llátás színvonalának javítása érdkébn stkocsi is sít a szolálat munkatársainak a fladatok vérhajtásában. A mntőállomáson a kocsik észséüi flszrlésénk korszrűsítés érdkébn újabb fjlsztéskt is sikrült vérhajtani, köszönhtőn a körnző tlpülésk llks támoatóinak. Az szközátadó ünnpsén Pápai Imr, az Orszáos Mntőszolálat mi szrvzténk vztő mntőtisztj lmondta, a fjlsztésk jlntősn hozzájárulnak ahhoz, ho a térsébn urópai szintű mntést lhssn vérhajtani. Az Orszáos Mntőszolálat nini mntőállomása a polármstri hivataltól és a városi alapítvántól 570 zr forintos támoatást kapott. Az ünnpsén átadtak lktromos LSU szívóbrndzést és korszrű vétarözítő sínkészltt. Újdonsának számít a Közép-dunántúli réióban a mntőállomások közül lsőként az nini kapott a Kid saf szköz. A némt találmán sítséévl kisrmkk szállítása oldható m biztonsáosan. Az átadásra krült szközök között szrplt szintén a rmkllátásban sítsét jlntő Broslow szala. Az szközt a tnrntúlon már alkalmazzák, kontinnsünkön használata most kzd csak ltrjdni. A szala színjlzési sítnk mállapítani, ho pontosan miln súlú és miln korú btkt kll sürősséi llátásban részsítni. Tilhoff László, a mntőállomás vztőj lmondta: az szközök az új stkocsiban krülnk használatra a lakossá színvonalasabb llátása érdkébn. Sz. MEGÚJULT A SZENT PANTALEON KÓRHÁZ GYERMEKOSZTÁLYA Micimackó és társai sítnk a óulásban A dunaújvárosi Sznt Pantalon Kórházban január 14-én adták át a korszrű btllátási iénknk mindn szmpontból mfllő, modrn cscsmő- és rmkosztált, aml hatvanmilliós bruházás rdménként valósult m. Az új osztál ünnpéls átadásán dr. Sipos Edith osztálvztő főorvos és dr. Máté-Kasza László főiazató főorvos na örömml és nm kis büszksél mutatta b a kórház történtébn mérföldkőnk számító osztált. A rmkosztál új hln történő kialakítása és korszrűsítés során a földszinti A szárnon új nílászárókat szrltk b, az épültrészn tljs burkolatcsrét véztk, valamint flújították az épültépészti brndzéskt. Részbn kicsrélték az ddi használt brndzési tárakat, bútorzatot, í új plnkázókat, kórtrmi bútorokat, nővérpultot kapott az osztál. Az új szárnon a koraszülöttk számára két kórtrmt, a rmkk és szülik részér szintén két kórtrmt, valamint hat rmkkórtrmt köztük két tipő kórtrmt (háromévs kori) alakítottak ki. A szobák részéhz saját vizsblokk is tartozik, mí a folosón a rmkknk és flnőttknk külön zuhanzót, mosdót építttk ki. Az átalakítási munkálatok novmbr közpén kzdődtk, és dcmbr 29-én történt a műszaki átadás, mí január 14-én, szrdán már az ünnpéls átadásra is sor krült, sőt délután már a rmkk is birtokukba vtték a Micimackó és barátainak nvévl flruházott szobákat. A tljs flújítás költsé 60 millió forint volt, mlt a kórház önrőből trmttt lő. A tűzrndészti lőírások tljsítés 12 millió forintba, a nílászárók bszrlés, valamint az lőírt orvosi ázok bvztés 20 millió forintba krült az összs kórtrmb. A bruházást a kórház banki hitlből valósította m, amihz az önkormánzat hitlaranciát vállalt 60 százalék rjéi. Az átköltöztttt, mújult osztál több flajánlásnak köszönhtőn komfortosabb körülménk között várja a kis btkt. Ehhz hathatós sítsét nújtott a Dunapack Papíripari Vállalat, aml az Araná Alapítván közvtítésévl millió forint értékű rkszs ószrs hűtőt adománozott az osztálnak, valamint az Ispotál Kft., ml LCD tlvíziót és DVD-ljátszót biztosított a kis btk számára. Utóbbiakat az osztál lőtrébn, az bédlőnél hlzték l. Az A szárn tljs átépítés a jlnli lőírásoknak (munkavédlm, tűzvédlm) és a mai iénknk mindn szmpontból mfll. Az épültszárnon túlnomásos lépcsőházat alakítottak ki a tűzvédlmi szabáloknak mfllőn, í a lépcsőházban tilos a dohánzás. A bjáratot diitális blépttő rndszrrl látták l, í is biztosítva a minél tökéltsbb óulás lhtőséét. Uancsak zn a napon tudomános ülést is rndztk a kórházban, mépdi a Fiatal orvosok pálázata című tanácskozásra krült sor az intézmén auditóriumában. Az lhanzott lőadásokon a vékonbél-prforációk okairól és dianosztikájáról, valamint a mddősé kivizsálásában szrztt ndoszkópos tapasztalatokról stt szó. A tanácskozást a pálázati díjak és lismrésk átadása zárta. Sz. Z f b r u á r 9

10 M j á r ó VA JTA Tiszts kisközsé a m déli prmén A Fjér m ldélbbi részén fkvő Vajta a Sárvíz-völ bal partján található Széksfhérvártól 60 km-r, Szkszárd iránában. A 960 lélkszámú közsé kdvző, napos időjárásáról hírs, d z csak nhíthti a ondokat, amlkbn nm dél-fjéri tlpüléstársával osztozik. A Fjér Lap Vajtára látoatott, és mszólaltattuk Térm Gör polármstrt is. Mint a ltöbb mzőföldi kistlpülésnk, Vajtának is m kll küzdni a navárosoktól és a fontos ipari trültktől kissé távol fkvő réió problémáival. Mindn azdasái változást mérzünk mondja a polármstr, Térm Gör a Fjér Lapnak. Ha fjlődik a azdasá, murik a munkahlk száma, ha pdi a mostanihoz hasonló mélponton van az orszá, akkor nálunk is mnő a munkanélkülik, a sélr várók létszáma." A kistlpülés ki van szoláltatva a na ipari központok munkarőpiacának. Nap mint nap indulnak vajtaiak Széksfhérvárra és Dunaújvárosba, mrt csak a navárosokban tudnak munkát találni mauknak. Hlbn a ljlntősbb munkaadóknak az Állami Tartalékazdálkodási Iazatósá vajtai tlp, kmpin, lovarda, a fürdő és néhán lokális vállalkozás számítanak. Naobb bfkttőr bbn a azdasái hlztbn sajnos nm számíthat a közsé: a polármstr szrint a vajtai trmálfürdő lhtn kitörési pont, d lőr nm találták m a hasznosítás loptimálisabb változatát. Vajta különls érték z a vonzó körnztbn fkvő, ásváni anaokban azda hévízfürdő. A hajdúszoboszlói és a sárvári vízhz hasonlítható trmálvíz sótartalma litrnként 1,8 ramm. A ókzlés ivókúrával is kiészíthtő. A lújabban fltárt kút 67,5 Clsius fokos hévizt ad, ml a hazánkban található valamnni trmálvíznél naobb aránban tartalmaz jodidot és fluoridot, sótartalma pdi litrnként léri a 18 zr millirammot. A fürdő 70 százalékban a mi önkormánzat, 30 százalékban a közsé tulajdonában van, és a tlpülésnk dül nincs pénz a tlp további fjlsztésér. A polármstr rméli, ho a mi önkormánzattal, mlnk közűlési lnökévl, dr. Baloh Ibolával jó kapcsolatot ápolnak, sikrül közös mzésr jutni a fürdő hasznosításáról. Vajta ik lfontosabb tulajdona a lutóbb kétmillió forintos bvétlt hozó Vajtai Homok Kft., amlbn az önkormánzatnak 50 százalékos részsdés van. Az zrdfordulón létrjött cé jövőj sajnos bizontalan, pdi a polármstr szrint viázni klln a tiszts osztalékot produkáló cér, amlr a közsénk ébként nm is kll költni. Vajta a szűkösbb lhtősék miatt már korábban összfoott a szomszédos tlpüléskkl: taval hoztak létr körjzősét Ccévl, d működik a kistérséi óvodatársulás is, valamint hét közsé foott össz a közös szociális rndszr működttésér. Vajtán nincs általános iskola: Ccér és más szomszédos közsékb járnak suliba a rkk, Ccér naponta indul iskolabusz. A vajtai kastél A Zich rófok 1650-bn szrzték m a vajtai uradalmat, ahol a család kisbb mértű, korábban épült kúriája után építtték m a kastélt. Az 1900-as évk ljén a Zich család az öt lazdaabb nmsi család közé tartozott Maarorszáon, több mint harminc maánbirtokkal rndlkztt. Pollack Mihál évi klasszicista trv alapján Havl Lipót és Schmidt Miksa építtt Zich Aladár róf mrndlésér 1923-ban a kastélt, aml később rmküdülő ltt, majd oktatási intézmén kapott itt hlt. Az út mlltt álló, nmsn szrű vonalú Zich-kastél építkzési az 1920-as évkbn kzdődtk m. A kastélt tökélts aránossá jllmzi. Az épültn 12 kémén és 365 ablak van. Előkrtj omtrikus lrndzésű, francia stílusú. A hátsó, anolkrtr néző homlokzaton 13 m maas, kazttás boltozatú kupolát hlztk l. A kupolától lépcsősor vzt a parkba. Néhán rdti bútordarab is mmaradt a kastél brndzési tárai közül. A kupolatrmt különböző nms faanaokból kialakított, páratlan szépséű intarziás padló borítja. A kilncvns évkr lpusztult kastélt a Calvar Chapl (Golota Krsztén Gülkzt) vásárolta m 2000-bn, ho a klt-urópaiak számára is lérhtő bibliaiskolát alapítson bnn. 1 0 F j é r L a p

FEJER LAP. Újra zakatol a vonat. FEJÉR MEGYEI havilap. Csíksomlyói zarándokok a Megyeházán. Újabb félmillió az árvízkárosultaknak

FEJER LAP. Újra zakatol a vonat. FEJÉR MEGYEI havilap. Csíksomlyói zarándokok a Megyeházán. Újabb félmillió az árvízkárosultaknak FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2010. AUGUSZTUS, IV. ÉV FO LYAM, 8. SZÁM Újra zakatol a vonat BESZÁMOLÓ A 2. OLDALON Újabb félmillió az árvízkárosultaknak A martonvásári Brunszvik-kastély

Részletesebben

FEJER LAP. Az '56-os hősökre emlékeztek. FEJÉR MEGYEI havilap. Egy világbajnok ábécéje. Puskás-díj jár a legszebb gólért

FEJER LAP. Az '56-os hősökre emlékeztek. FEJÉR MEGYEI havilap. Egy világbajnok ábécéje. Puskás-díj jár a legszebb gólért FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2009. NOVEMBER, III. ÉV FO LYAM, 11. SZÁM Az '56-os hősökr mlékztk BESZÁMOLÓNK AZ ESEMÉNYRŐL A 4 6. OLDALON Az új mgyi főépítész Ismét van Fjér mgyénk főépítész,

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. február 2. évfolyam 2. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. február 2. évfolyam 2. szám hvs mgyi PÉNZVILÁG a média gr Nonprofit kft. ingyns kiadványa 2011. fbruár 2. évfolyam 2. szám Takarékos és környzttudatos mgyi költségvtés Hosszú évk után takarékos és környzttudatos költségvtés lht a

Részletesebben

Zoopedagógiai módszerek

Zoopedagógiai módszerek 59 III. fjzt Trvzz rugalmasan! Zoopdagógiai módszrk Állatkrtb készülünk a gyrmkcsoportunkkal. Gyrkk! Mgnézzük az oroszlánt, a jgsmdvét, a zsiráfot, a gorillát és a tigrist. mondhatjuk a gyrkknk, akik ttől

Részletesebben

Pest, július 6-án 1862. Sötét. Azon feltünőleg méltóságos alak, melyet jelen

Pest, július 6-án 1862. Sötét. Azon feltünőleg méltóságos alak, melyet jelen 312 Jun. 21. Flusi yszrűsé." Vijáték flv. Tóplr után forditott Ny Indcz. Jun. 22. "Színházi bohósá." Bohózt 3 flv. Morlndrnk ytln sikrült, s némt közönsé lőtt in kdvs pródiáj. A népszínházbn sm tévszti

Részletesebben

ismerd meg! A kicsi... a nagyhoz,... a nagy az egészhez Hol bujkál az aranymetszés az iskolában? I. rész

ismerd meg! A kicsi... a nagyhoz,... a nagy az egészhez Hol bujkál az aranymetszés az iskolában? I. rész ismrd mg! A kicsi... a nagyoz,... a nagy az gészz Hol bujkál az aranymtszés az iskolában? I. rész Az iskolában tanult matmatika lgtöbbször száraz, a zsúfolt iskolai tantrv, a rndlkzésr álló idő rövidség

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Napsugár Óvoda és Bölcsőd (4090 Polgár, Bssnyi út 4-5) Szrvzti és Működési Szabályzata Hatálybalépés időpontja: 2014. novmbr 27. Érvénysség: visszavonásig A Szrvzti és Működés Szabályzat tartalomjgyzék

Részletesebben

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/9. szám 2011. február 1. kedd. Mutogatta a nemi szervét, erõszak az iskolában

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/9. szám 2011. február 1. kedd. Mutogatta a nemi szervét, erõszak az iskolában A ladához zmélyi igazolvány, lakcímkártya é adózám zükég! Alu tizta: 400 forint/kg, alu fttt: 300 forint/kg, alu öntvény: 300 forint/kg, alu italo doboz: 200 forint/kg, alu forgác: 200 forint/kg, alu hõhida:

Részletesebben

Nem technikai összefoglaló

Nem technikai összefoglaló A V r s p a t a k P r o j k t Lgislaţi Română Riscuri Proictul Roşia Montană chnologis BAT bl Practics BAP Bst Availabl Tchnologis BAT sponsibl Mining Bst Availabl Practics BAP Rsponsibl Mining Economi

Részletesebben

30. 14. Évzáró ünnepség a B. Braunnál. 20. Két új vércsoportot fedeztek fel. tartalom. Az egészségügy átszervezésének margójára

30. 14. Évzáró ünnepség a B. Braunnál. 20. Két új vércsoportot fedeztek fel. tartalom. Az egészségügy átszervezésének margójára Az eészséüy átszervezésének marójára tartalom A ma renáló parlament és kor - mány úy döntött, hoy az eész - séüy jelentôs hányadát visszaállamosítja. Mindezt úy, hoy a pénz kivo ná sa a szektorból folyamatosan

Részletesebben

FEJER LAP. Bodajk. FEJÉR MEGYEI havilap

FEJER LAP. Bodajk. FEJÉR MEGYEI havilap FEJER LAP 2008. JÚLIUS, II. ÉV FO LYAM, 7. SZÁM www.fejerlap.hu FEJÉR MEGYEI havilap Bodajk MEGYEJÁRÓ 10-11. oldal Nevelők köszöntése A pedagógusnap alkalmából a megyei önkormányzat ünnepségen köszöntötte

Részletesebben

Szent György-nap a megyei kórházban

Szent György-nap a megyei kórházban FEJER LAP 2009. MÁJUS, III. ÉV FO LYAM, 5. SZÁM www.fejerlap.hu FEJÉR MEGYEI havilap MELLÉKLET: Fejér megye 1000 éves millenniumi programfüzet Szent György-nap a megyei kórházban ÖSSZEÁLLÍTÁSUNK A 10.

Részletesebben

Antal-napi vigasságok

Antal-napi vigasságok XX. évf. 22. szám 2011. június 15. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Gödöllő 2 millió forinttal segíti egy japán óvoda felépítését. A támogatás dokumentumát június

Részletesebben

FEJER LAP. FEJÉR MEGYEI havilap. Koroko és a mosolygás. Hajrá, honvéd! Geológus emlékpark Seregélyesen. Szent György-nap a kórházban

FEJER LAP. FEJÉR MEGYEI havilap. Koroko és a mosolygás. Hajrá, honvéd! Geológus emlékpark Seregélyesen. Szent György-nap a kórházban FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fejerlap.hu 2010. MÁJUS, IV. ÉV FO LYAM, 5. SZÁM Választás 2010 BESZÁMOLÓ A FEJÉR MEGYEI EREDMÉNYEKRŐL 4 5. OLDAL Hajrá, honvéd! A Fejér Megyei Védelmi Bizottság konferenciát

Részletesebben

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. december Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Puskás Katalin és Bácsi Péter megyei kitüntetést kapott December 4-én, a Pesti Vármegyeházán tartotta megyenapi ünnepségét

Részletesebben

Szentesi Élet. XLIII. évfolyam 45. szám 2011. november 18. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft)

Szentesi Élet. XLIII. évfolyam 45. szám 2011. november 18. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft) Szentesi Élet XLIII. évfolyam 45. szám 2011. november 18. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft) Újabb szállal bõvült, s ezzel még szövevényesebbnek látszik a Petõfi Szálló ügye: egy internetes

Részletesebben

Jubilált az alsósági evangélikus templom

Jubilált az alsósági evangélikus templom Új» AZ ÚJ SÁG CELLDÖMÖLKÖN IN GYE NES, A VI DÉ KI ELÕ FI ZE TÕK NEK HA VON TA 170 FO RINT XXIV. ÉV FO LYAM 15. SZÁM (567) 2012. SZEPTEMBER 28. CELLDÖMÖLK VÁ ROS ÖN KOR MÁNY ZA TÁ NAK LAP JA» Ismét jönnek

Részletesebben

Megérkezett Betlehemből a Békeláng Vasárnap délután a Magyar Önkormányzatok

Megérkezett Betlehemből a Békeláng Vasárnap délután a Magyar Önkormányzatok XXI. évf. 46. szám 2012. december 19. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 A 2013-as esztendő kihívásairól, az idei esztendő eredményeiről és a további tervekről

Részletesebben

Jókai Napok Füreden. Idén Debrecen volt a vendége a Jókai Napoknak. Halász János alpolgármester a Jókai obeliszk előtt

Jókai Napok Füreden. Idén Debrecen volt a vendége a Jókai Napoknak. Halász János alpolgármester a Jókai obeliszk előtt A tartalomból KÉPVISELŐ STAFÉTA Előző számunkban dr. Schindele György kérdezte Pethőné Schulcz Ágnest, hogyan jut ideje a családra, a munkára és a képviselőségre? BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENŐ KÖZÉLETI

Részletesebben

Új eszközöket vettek birtokba. a térség betegeinek jobb és egyre magasabb színvonalú ellátásához.

Új eszközöket vettek birtokba. a térség betegeinek jobb és egyre magasabb színvonalú ellátásához. FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fejerlap.hu 7 9 Március elején rendezték 2 meg az idegenforgalom éves seregszemléjét a Hungexpo területén. A korábbi évekhez hasonlóan Fejér megye az idén is saját pavilonban

Részletesebben

KRONIKA KÖZÉLET KULTÚRA MEGJELENIK HAVONTA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYÉBEN

KRONIKA KÖZÉLET KULTÚRA MEGJELENIK HAVONTA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYÉBEN , A közösségek magazinja 28. KRONIKA 2009. április I. évfolyam 4. szám KÖZÉLET KULTÚRA MEGJELENIK HAVONTA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYÉBEN dunántúli Az Angolpark közepén a Podmaniczky-díjas Pálmaház 7. 16. A

Részletesebben

KI MúlTjáT NEM ISMERI,

KI MúlTjáT NEM ISMERI, 1394 2010 2010. szeptember l XvII. évfolyam 8-9. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L A TARTAloMból visszatekintés Tóth Gábort, falunk polgármesterét, országgyűlési

Részletesebben

AZ AGYSEBÉSZ 42 ÉVESEN TÉRT MEG

AZ AGYSEBÉSZ 42 ÉVESEN TÉRT MEG XXIII. évfolyam 10. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2013. október AZ AGYSEBÉSZ 42 ÉVESEN TÉRT MEG templomok éjszakáján tartott előadást Tolnán. Arra biztatta a templomban összegyűlt mintegy

Részletesebben

Az egyik legszigorúbb elvárás: a megfelelő fizikai és pszichikai alkalmasság

Az egyik legszigorúbb elvárás: a megfelelő fizikai és pszichikai alkalmasság 2011. december www.berettyoujfalu.hu biharihirlap@gmail.com Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város havonta megjelenő közéleti magazinja XXI. évfolyam 10. szám Testületi ülés Portré Továbbra is legfontosabb

Részletesebben

XVIII. évfolyam 3. szám

XVIII. évfolyam 3. szám FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XVIII. évfolyam 3. szám 2009. március Petôfi a Nemzeti dalt szavalja Várjuk Önöket március 14-én, szombaton 16 órára az Emlékezés terére a nemzeti

Részletesebben

MOSONVÁRMEGYE. Drescher Ottó vehette át a város sportdíját. Mosonmagyaróváron lesz a verseny döntője Gyurkovics Tibor vers-és prózamondó verseny

MOSONVÁRMEGYE. Drescher Ottó vehette át a város sportdíját. Mosonmagyaróváron lesz a verseny döntője Gyurkovics Tibor vers-és prózamondó verseny MOSONVÁRMEGYE MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2015. február 27. XIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Drescher Ottó vehette át a város sportdíját Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata már nyolc alkalommal ítélte

Részletesebben

A (megkésett) tavasz hírnöke

A (megkésett) tavasz hírnöke Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT. XXI. ÉVFOLYAM 06. SZÁM (489) 2009. MÁRCIUS 27. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» 15 éves a falugazdász-hálózat 3.»

Részletesebben

is biztos vagyok, hogy sokan nem tudják azt sem, hogy a karcagi kórház már nem városi,

is biztos vagyok, hogy sokan nem tudják azt sem, hogy a karcagi kórház már nem városi, XXVI. évf. 43-44. szám 2013. december 20. INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Egyszerűbb és átláthatóbb lett a költségvetésünk Interjú Dobos László polgármesterrel Önkormányzati szinten az idei év jelentős

Részletesebben

FÓRUM. Egy bontás története Képriportunk a 4. oldalon. Átalakulóban az IKR Zrt. XIII. Kukorica K. FesztiválF. Fényesen csillogó bronzérmek

FÓRUM. Egy bontás története Képriportunk a 4. oldalon. Átalakulóban az IKR Zrt. XIII. Kukorica K. FesztiválF. Fényesen csillogó bronzérmek FÓRUM 22. évfolyam 8-9. szám O Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Egy bontás története Képriportunk a 4. oldalon Átalakulóban az IKR Zrt. Tudósításunk az 5. oldalon XIII. Kukorica K

Részletesebben

Halász. Judit. Koncertezik és új lemezt készít. Interjú a 8. oldalon

Halász. Judit. Koncertezik és új lemezt készít. Interjú a 8. oldalon XVII. évfolyam 3. szám 2014. március Halász Judit Koncertezik és új lemezt készít Interjú a 8. oldalon 4. oldal Kunhalmi Ágnes: valódi munkahelyeket Az emberek közmunka helyett valódi munkahelyet akarnak.

Részletesebben