A Fővárosi Vízművek Rt. Legjobb a vízben. vetélkedősorozatának középiskolai tanulóknak készült előadása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Fővárosi Vízművek Rt. Legjobb a vízben. vetélkedősorozatának középiskolai tanulóknak készült előadása"

Átírás

1 A Fővárosi Vízművek Rt. Legjobb a vízben vetélkedősorozatának középiskolai tanulóknak készült előadása (segédlet az előadást bemutató pedagógusok számára) 1/34

2 1. A víz fizikai és kémiai tulajdonságai A víz különböző formákat felvéve alkotja a földet, az eget, a hegyeket, az isteneket és az emberi állatot és a madarakat, a füvet és a fákat, az állatokat egészen a férgekkel, legyekkel és a hangyákkal bezárólag. Mindezek nem mások, mint a víz különböző formái. Gondolkodjunk a vízről! / milétoszi Thales Kr.e körül / 1.1. A víz jelentősége A víz vitathatatlanul a legelterjedtebb, legkönnyebben hozzáférhető, és a leginkább tanulmányozott vegyület. Az hogy mindenütt jelen van, hogy az emberi élethez elengedhetetlen, már a korai időben megkülönböztetett szerepet biztosított. A víz kiemelkedő szerepet játszik a legtöbb teremtésmítoszban, tisztító, vagy megújító szerepet biztosít neki a legtöbb világvallás. Kr. e ből származó sumér vallásban Nammu az őstenger istennője az anya, aki életet adott a mennyországnak és a földnek is. Enki-nek, a víz istenének az anyja. Keresztény hagyomány szerint teremté tehát Isten a mennyezetet, és elválasztá a mennyezet alatt való vizeket, a mennyezet feletti vizektől, elkülönítve ezzel a mennyországot, és a földet. Az özönvíz legendája igen sok nép hitvilágában megtalálható. A filozófusok is különleges szerepet tulajdonítottak ennek a mindennapi életünkben elengedhetetlenül fontos vegyületnek. A bevezetőben szereplő idézet szerzője Thales a természet egyetlen lényeges építőelemének arché-jának tekintette. A kezdősorokban foglalt gondolatok ma kissé furcsának tűnhetnek, de tény: egyes gerinctelen állatkák teste akár 97%-ban, a humán embrió súlyának 93%-a, de egyes emberi szervek például: szemlencse 99,9%-a víz. Arisztotelész a föld, levegő, és a tűz mellett, a vizet a négy őselem egyikének vallotta. Ez a nézet egészen a 18. század második feléig maradt fenn, ekkor 1781-ben Cavendish kimutatta, hogy a víz az oxigén és a hidrogén vegyülete. 2/34

3 1.2. A víz előfordulása a Földön A víz egyenetlenül fordul elő a Földön, és a tisztasága is nagyon különböző. Sivatagos vidékeken kevés az eső, nincs állandó felszíni víz. Földünk vízkészlete összesen km 3 víztömeget jelent. Megoszlása a következő: óceánok és tengerek: 97,4 %; magashegységi és sarkvidéki jégkészletek: 2 %; (A Föld édesvízkészletének 90%-a a hó- és jégtakarókban van.) a felszín alatt előforduló szabad vizek (talajvíz, rétegvíz stb.): 0,58 %; folyók, tavak, légkör: 0,02 %. sós víz jég felszín alatti víz folyók, tavak, légkör Évente hozzávetőleg 5000 jéghegy válik le a Déli-sark gleccsereiről, jégtábláiról, egyegy jéghegy átlagosan 200 millió tonna édesvízből áll. Ha ezeket 2 km/h sebességgel Ausztráliáig vontatnák, akkor a jéghegy 30%-a megmaradna, és felhasználható lenne. Mindez kifizetődőbb, mint a jelenlegi sótalanítási eljárás költségeinek 1 tizede. A felszíni folyók és tavak 0,091%-át (!) adják a teljes földi vízkészletnek. Ehhez adódik a 0,58% rétegvíz (a felszín alatti vizek). Az édesvizű tavak 1, km 3 vizet tartalmaznak. Ez főként négy nagy tóban, Bajkál-, Tanganyika-, Nyassza-, és Felsőtóban van. Szerencsére az elszórt tavak és folyók vízkészletei messzemenően meghaladják az emberiség, valamint a növény- és állatvilág szükségleteit, mégis hatalmas gondot jelent ezen vízkészletek folyamatos szennyezése, az aszály. 3/34

4 Megjegyzésként: az első, a vizek szennyezését korlátozó rendelet 1847-ben született Nagy-Britanniában. A tiszta, fogyasztható, mindennapi életben felhasználható víz az emberiség létkérdése. Ezért a víz tisztítása, újra hasznosítása mára komoly iparággá fejlődött. Az alkalmazott víztisztítási módszer a felhasználás, a kívánt mennyiség és a rendelkezésre álló természetes víz tisztaságtól függ. Az emberi szervezet jól tűri az ivóvíz, összetevőinek változásait. Az ivóvíz minősége a nagynyomású kazánok működtetéséhez szükséges kazántápvíz, az atomreaktorok más és más mennyiségű megengedett szennyezést tartalmazhatnak. Az ENSZ egészségügyi világszervezete által előírása szerint legfeljebb 1500 mg/dm 3 egészségre nem káros oldott anyagot tartalmazhat. (kívánatos legmagasabb mennyiség 500 mg/dm 3 alkáli fém- és alkáli földfém vegyület. A nagynyomású kazántápvíz legalább 99, %-os tisztaságú, tehát 0,02 ppm szennyeződést tartalmazhat.(1 ppm = 1 part per million, azaz 1 milliomod tömegrész.) Ez nagyobb tisztaságú, mint a legtisztább arany, vagy a legjobb minőségű analitikai reagens A víz molekulaszerkezete A víz összegképlete H 2 O. Az oxigén atomhoz két hidrogén atom kapcsolódik. Az oxigén a periódusos rendszer VI. főcsoportjának tagja, tehát a legkülső, vegyérték elektronhéján 6 elektron van. A vízmolekulában lévő oxigén atom a két darab hidrogén atommal létrehozott kovalens kötéshez egy egy elektronnal járul hozzá, négy vegyérték elektronja pedig két, nemkötő elektronpárrá rendeződik. Az oxigén atom körüli két kötő és két nem kötő elektronpár a taszítás folytán egymástól legtávolabb törekszik. Az így kialakuló közel tetraéderes szerkezetben a tetraéder középpontjában az oxigén atom található. Egyegy csúcsában pedig két darab hidrogén atom van. A másik két csúcs felé irányul a két nemkötő elektronpár. A molekulát alkotó három atom így körülbelül 104,5 o -ot határoz meg. (A szabályos tetraéderes kötésszög 109,5 o, a nemkötő elektronpárok nagyobb helyigényük folytán ehhez képest 5 o -os torzulást eredményeznek.) 4/34

5 Az O-H kötések a nagy elektronegativitásnak köszönhetően jelentősen polárisak. A molekula alakja és a kötések polaritása azt eredményezi, hogy a víz molekula jelentősen dipólusos. (oldal: 5 Kísérlet: Megdörzsölt ebonitrudat közelítünk vízcsapból kifolyó vízhez. A vízsugár elhajlik.) (A dipólusos jelleg makroszkopikus jellemzője az úgynevezett dielektromos állandó igen nagy. ε = 74, 9 ). A molekula nemkötő elektronpárjainak, alakjának és a pozitívan polározott hidrogén atomnak köszönhetően a molekulák között jellemzően igen erős kölcsönhatás alakulhat ki Aminek mindent köszönhetünk: A hidrogénkötés (Kísérlet: 2 db üvegcső 1. víz 2. széntetraklorid) A vízmolekulák között kialakuló másodrendű (intermolekuláris) kölcsönhatás a hidrogénkötés. Létrejöttének oka: az oxigénatom nemkötő elektronpárjai és egy másik molekula pozitívan polározott hidrogénatomja közötti elektrosztatikus kölcsönhatás kialakulása. Egy vízmolekula két hidrogénatomja és két nem kötő elektronpárja segítségével legfeljebb négy másik vízmolekulával képes ilyen módon kölcsönhatásba lépni. Ez a nagyon erős másodrendű kémiai kötést, a vízmolekulák halmazában is megmutatkozó tulajdonságot eredményez. A légköri nyomáson 0 o C-on olvad, és 100 o C-on forr. Összevetve a periódusos rendszer VI. főcsoportjában található többi elemnek a hidrogén atommal alkotott azonos összetételű molekulájával, elmondható, hogy az egyetlen olyan molekula, amelyik halmazában hidrogénkötésre képes. Az említett VI. főcsoportbeli hidrogénvegyületek közül a hidrogénkötésnek köszönhetően messze a legmagasabb olvadási és forrási hőmérséklettel a víz rendelkezik. 5/34

6 Forráspont (Kelvin) K (100 o C) 230 K (-143 o C) Víz (H 2 O) Kénhidrogén (H 2 S) Ha vízben a molekulák között nem lenne hidrogénkötés, csupán dipólus-dipólus, és diszperziós kölcsönhatás tartaná össze a halmazt, becslések szerint a víz forráspontja legfeljebb 100 o C lenne. A Földünkön tehát a kezdetektől fogva gőzállapotban fordulhatna elő a víz. A földi élet kialakulásának bizonyítottan alapvető feltétele a cseppfolyós halmazállapotú víz megjelenése volt. A bolygónkon adott feltételek mellett cseppfolyós halmazállapotú víz léte tehát a földi élet kialakulásának ténye a vízben található hidrogénkötésnek köszönhető A jég szerkezete Szilárd halmazállapotú víz szerkezetében meghatározó szerepet játszik a hidrogénkötés. Mindegyik molekulát tetraéderesen négy másik vízmolekula vesz körül. A kialakuló kristály szerkezete fedezhető fel a hópehely valamint a jégvirág formáiban. A jégkristály olvadása közben a vízmolekulák hidrogénkötései sorra megszűnnek.(80 o C hőmérsékletű vízben már a nyoma sem fedezhető fel, 5 o C-on átlagosan 3 hidrogénkötést létesít egy vízmolekula.) A hidrogénkötések megszűnésével, egy sokkal szorosabb illeszkedésű elrendeződés alakulhat ki. Ebben egy kiszemelt vízmolekulának 12 másik molekula szomszédja van. Az ilyen elrendezésű halmaz becsült sűrűsége hozzávetőleg 2,8 g/cm 3 érték adódik. Az óceánok mélyén olyan több ezer méter vastagságú vízréteg alatt, a gleccserek talapzatán mérhető víz sűrűség lényegesen nagyobb az 1 g/cm 3 értéknél. 6/34

7 Tiszta víz sűrűségének hőmérsékletfüggése sűrűség (g*cm -3 ) 1, ,999 0,998 0, hőmérséklet ( o C) Ha a jég olvad, megszűnik a szabályos rend, a vízmolekulák 4-es koordinációja elrendeződése- kezd felbomlani, kialakulófélben van egy jóval szorosabb illeszkedésű 12-es koordinációjú állapot. A víz sűrűsége jégénél nagyobbá válik az olvadás során. A vízzel telt üveget szétrepeszti a megfagyó víz, miként a Gellérthegy szikláinak repedéseibe beszivárgó víz a fagyásával hasonló hatásra képes. A tengerben úszó jéghegy térfogatának egy tizede, tehát csak a jéghegy csúcsa látható a vízfelszín felett, mert a sűrűsége kisebb a víz sűrűségénél. (Kísérlet: kriofor kísérlet) A nyomás növelésére a 0 o C hőmérsékletű víz-jég rendszer csak úgy képes kisebb térfogatot betölteni, hogy a jég megolvad. A korcsolya vékony éle nagy nyomást fejt ki a jégpálya jegére. A jég olvadása jelentősen csökkenti a súrlódást, a korcsolyázó csak hosszú úton képes megállni. Ahogyan a nagy tömegű gleccserek alján is megolvad a jég. Ha a 0 o C hőmérsékletű víz melegszik, az egyre szorosabb illeszkedés miatt nő a sűrűsége. A melegedés más következtében az atomok rezgésének hevessége is nő, a molekulák távolodnak egymástól, ez pedig a sűrűség csökkenését eredményezi. Ennek a két, ellentétes hatásnak köszönhetően a víz 4 o C-on a legnagyobb sűrűségű. Télen a tavak nem fagyhatnak be teljes mélységükben, legalul a víz hőmérséklete 4 o C. A halak így átvészelhetik a legkeményebb telet is. 7/34

8 1.6. A víz mint oldószer Ismert, hogy a víz kiváló oldószer. Az ionkristályos és a dipólusos kovalens vegyületeket de az oxigént is kitűnően oldja. (Kísérlet: kék lombik ). Ételeink, italaink ezáltal ízesíthetők, a növények ezért képesek a táplálék felvételére, ennek köszönhető, hogy a halak a vízből is felvehetnek oxigént. A természetes vizeink a számunkra kedvezőtlen anyagokat is oldanak. Ezek a szennyezők szinte kivétel nélkül az emberi tevékenység következtében kerül a folyókba, patakokba és a felszín alatti vízrétegbe. Ha ezeket újra fel kívánjuk használni, akkor alapos tisztításnak kell alávetni Karsztjelenség, keménység (Kísérlet: oldal: 8 meszes víz,szappanos víz) A természetes vizek egyik fő jellemzője a keménység. Az oldott kalcium- és magnéziumionok a szappanok és a mosószerek tisztító hatását csökkentik azáltal, hogy azokkal reakcióba lépnek. Ezekből a vizekből forralás hatására jelentős mennyiségű oldott anyag válhat ki. Ezt az anyagot nevezzük vízkőnek. Minél nagyobb az oldott Ca 2+ és Mg 2+ koncentráció a vízben, annál keményebbnek mondjuk a vizet. A víz keménységet hazánkban általában a német keménységi fokkal (NK o ) jellemzik. 1 NK o annak a víznek a keménysége, amelyben dm 3 -enként 10 mg CaO-dal egyenértékű oldott Ca és Mg só van. Földrajzi helytől függően bizonyos vizek keménysége jelentős a vizet körülvevő mészkő és dolomit nevű kőzetnek köszönhetően. A mészkőhegységek kőzetét az alábbi egyenletnek megfelelően oldja a felszíni széndioxidot tartalmazó víz. (Kísérlet: A víz keménységét bemutató kísérlet) CaCO 3 + H 2 O + CO 2 = Ca(HCO 3 ) 2 kalcium-karbonát víz szén-dioxid kalcium-hidrogénkarbonát Az oldott kalcium-hidrogénkarbonát forralás hatására visszaalakul kalciumkarbonáttá. A nagyon kemény vizek forralása az edények vízkövesedését eredményezi. 8/34

9 Gutta cavat lapidem non vi, sic saepe cadendo. (magyarul: A csepp kivájja a követ, nem erővel, hanem gyakori esésével.) 2. A víz kémiai minőségvizsgálata Csapvíz mikroszkópikus képe 150x nagyításban 2.1. A víz organoleptikus tulajdonságai Az organoleptikus tulajdonságok alatt a víz érzékszervileg észlelhető tulajdonságainak összefoglaló nevét értjük. Ide soroljuk a víz színét, ízét, szagát. A szín a felszíni és felszín alatti vizek tisztaságának indikátora. Az elszíneződést az oldható és oldhatatlan (az utóbbi a víz zavarosságát eredményezi) anyagok okozzák. A tiszta víz rendszerint színtelen vagy vastagabb rétegben azúrkék. A kék szín erőssége a vízben lévő szuszpendált részecskék jelenlétével függ össze. A finom részecskék, melyek a vízben egyenletesen oszlanak el a kék helyett zöld színeződést eredményeznek. Ugyancsak zöld elszíneződést okoznak a vízben a kalcium sók. Sárgás-barna elszíneződést okozhatnak a felszíni vízekben a humusz és a Fe 3+ vegyületek. Bizonyos mikroorganizmusok jellegzetes elszíneződést okozhatnak, és a szennyvizek ugyancsak okozhatják a víz elszíneződését, a forrástól függő árnyalatokkal. 9/34

10 A víz zavarosságát oldhatatlan és kolloidális szervetlen (anyagásványok, szilíciumoxidok, vashidroxidok, magnézium-hidroxidok) és szerves eredetű anyagok (szerves kolloidok, baktériumok, planktonok) okozhatják. A talajvizek zavarosságát főleg szervetlen vegyületek okozzák. A zavarosság az ivó és egyéb célra használt vizek nem kívánatos megjelenését okozhatják. A víz ízét természetes módon, vagy szennyezéssel bekerülő anyagok befolyásolják. Az ízt a kationok közül a vas, mangán, a magnézium, a kalcium, a cink, réz, az anionok közül a klorid, a szulfát, a hidrokarbonát, illetve a gázok közül a széndioxid befolyásolják jelentősen. A sók megfelelő mennyisége és a szabad széndioxid jelenléte üdítő jelleget kölcsönöz a víznek. Bizonyos sók nagyobb mennyisége kedvezőtlenül befolyásolja a víz ízét. Így pl. a vas és a mangán vegyületek nagyobb mennyisége kedvezőtlenül befolyásolja a víz ízét, a magnézium-szulfát nagyobb koncentrációja a vizet keserűvé teszi. Általában szerves anyagok mellékízt okozó koncentrációja sok esetben kisebb mint a toxicitás szempontjából megengedhető határérték. A víz szagát a vízben lévő illékony anyagok okozzák, melyek szagérzés észlelését váltják ki. A elsődleges források a következők: természetes folyamatokból a vízbe kerülő anyag (kénhidrogén), biológiai eredetű (növények, algák, baktériumok, gombák, paraziták élettevékenységéből vagy ürülékéből származó) anyagok és szennyvizek (kommunális, ipari). A másodlagos források a víz kezeléséből származó, a víz szagát okozó anyagok (pl. a víz klórozása). Néhány szennyezőanyag szaghatása Vegyületek Képletek Jellegzetes szaghatás Aminok Ammónia Diaminok Kénhidrogén Merkaptánok Szerves szulfidok Szkatol CH 3 (CH 2 ) n NH 2 NH 3 NH 2 (CH 2 ) 4 NH 2 H 2 S CH 3 SH; CH 3 (CH 2 ) n SH (CH 3 ) 2 S; CH 3 SS CH 3 C 8 H 5 NHCH 3 hal vizelet (ammónia) romlott hús romlott tojás borz ürülék rothadó káposzta emberi ürülék 10/34

11 2.2. A víz minőségi jellemzői A víz minőségét statikus illetve dinamikus megközelítésben vizsgálhatjuk. Statikus megközelítésben a vízminőséget a fizikai, kémiai, biológiai, mikrobiológiai (bakteriológiai) és radiológiai tulajdonságok összessége határozza meg. E tulajdonságokat részben a víz természetes körforgása keretében lejátszódó folyamatok, részben a társadalom termelő, fogyasztó tevékenysége keretében kialakuló társadalmi körforgás befolyásolhatja.a természetben lezajló különböző fizikai, kémiai, fizikai-kémiai, biológiai folyamatok hatására kialakul a víznek egy adott összetétele. A víz összetétele a kőzetalkotó ásványok és a légköri széndioxid kölcsönhatásának eredményeként alakul ki. Miután mind a felszíni, mind a felszín alatti vizek örökös mozgásban vannak egy-egy újabb pl. kémiai folyamat hatására, egy újabb egyensúlyi állapot alakulhat ki. Ez a vízminőség dinamikus megközelítése. A vízminőség meghatározását a szakszerű mintavétel előzi meg, és azt követik a helyszíni, illetve laboratóriumi vizsgálatok, melyek eredményei képezik a minősítés alapját. A vizeket gyakorlati felhasználásuk szerinti minőségi követelmények alapján célszerű osztályozni. Így megkülönböztetünk: ivóvízellátásra, ipari vízellátásra, öntözésre, halászati vízhasznosításra, egyéb célra alkalmas vizeket. A vízminőség a vízhasználat célja szerint (és ezen túlmenően a vízellátás műszaki berendezéseinek szempontjából is) minden esetben vizsgálandó. Például sok agresszív szénsavat tartalmazó víz kifogástalanul megfelelhet ásott kútból, vödörrel kitermelt ivóvízként, de ugyanez a víz fúrt kútból termelve és csőhálózatban vezetve tönkreteheti a csővezetékeket. A vizsgálatokat fizikai, kémiai, biológiai, bakteriológiai és radiológiai szempontból kell elvégezni. A 201/2001. (X.25.) Kormány Rendelet az ivóvíz határértékekről Paraméterek és határértékek Paraméterek Mértékegység Határérték Megjegyz./MÉRÉSIMÓDSZER Szín Pt mg/dm 3 A fogyasztók számára elfogadható és nincs szokatlan változás TURBIDIMETRIA, MSZ EN ISO Zavarosság NTU 7027:2000 Szag 20 o A fogyasztó számára elfogadható és C-on nincs szokatlan változás Szag 60 o A fogyasztó számára elfogadható és C-on nincs szokatlan változás 11/34

12 Íz 20 o A fogyasztó számára elfogadható és C-on nincs szokatlan változás Íz 40 o A fogyasztó számára elfogadható és C-on nincs szokatlan változás ph 6,5 9,5 POTENCIOMETRIA, MSZ :1985 Fajl. el. KONDUKTOMETRIA, µs/cm 2500 Vezetőképesség MSZ :1977 Metán gáz norm. dm 3 /m 3 Nem szabályozott Foszfát mg P /dm 3 SPEKTROFOTOMETRIA, MSZ EN 1189:1998 Szilikát mg Si /dm 3 Nem szabályozott Klorid mg/dm Hidrogén-karbonát mg/dm 3 Nem szabályozott Szulfát mg/dm Nátrium mg/dm Kálium mg/dm 3 Nem szabályozott Kalcium mg/dm 3 Nem szabályozott Magnézium mg/dm 3 Nem szabályozott Alumínium µg/dm Szilicium-dioxid mg/dm 3 Nem szabályozott Lúgosság mmol/dm 3 TITRIMETRIA, MSZ EN ISO :1998 Összes keménység CaO mg/dm 3 Min. 50 Max. 350 Nitrát mg/dm 3 50 Nitrit mg/dm 3 0,5 Ammónium (NH 3 - NH 4 ) mg/dm 3 0,50 Kémiai oxigén-igény (KOI) mg/dm 3 O 2 5,0 Bór B mg/dm 3 1,0 Bromát µg/dm 3 10 Vas (összes) mg/dm Mangán mg/dm 3 50 Réz µg/dm Fluorid mg/dm 3 1,5 Aktív klór mg/dm 3 3 Arzén µg/dm 3 10 Kadmium µg/dm 3 5,0 Cianid mg/dm 3 0,05 Króm µg/dm 3 50 FOLYAMATOS ÁRAMLÁSOS ANALÍZIS PEKTROFOTOMETRIÁS DETEKTÁLÁS TITRIMETRIA MSZ :1991 ELEKTROTERMIKUS ATOM- ABSZORPCIÓS SPEKTROMETRIA 12/34

13 Higany µg/dm 3 1,0 Nikkel µg/dm 3 20 Ólom µg/dm 3 10 Akrilamid µg/dm 3 0,10 Antimon µg/dm 3 5,0 Szelén µg/dm 3 10 Összes szárazanyag tartalom mg/dm 3 Összes szerves szén (TOC) mg/dm 3 Olajok (UV) mg/dm 3 50 Fenol index mg/dm 3 20 Peszticidek µg/dm 3 0,10 Policiklikus aromás szénhidrogének µg/dm 3 0,10 Tetraklór-etilén +triklór-etilén µg/dm 3 10 Összes trihalo-metán µg/dm 3 50 Vinil klorid µg/dm 3 0,50 Cisz-1,2-diklór-etilén µg/dm 3 50 Klorit mg/dm 3 0,20 Kötött aktív klór mg/dm 3 3,0 1,2-diklór-etán µg/dm 3 3,0 Epiklórhidrin µg/dm 3 0,10 Benzol µg/dm 3 1,0 PAH összes µg/dm 3 0,10 Benzpirén µg/dm 3 0,010 Coliformszám 100 cm 3 -ben 0 E. coli 250 cm 3 -ben 0 Fekális Enterococcus 250 cm 3 -ben 0 Nem szabályozott Nem szabályozott KIMUTATÁSA ÉS SZÁMLÁLÁSA MEMBRÁNSZŰRÉSSEL Clostridium 100 cm 3 -ben 0 Telepszám 37 o C-on 1 cm 3 -ben 20 TENYÉSZTÉS LEMEZÖNTÉSSEL Telepszám 22 o C-on 1 cm 3 -ben 100 Pseudomonas aeruginosa 100 cm 3 -ben 0 Trícium Bq/l 100 Összes indikatív dózis msv/év 0,10 13/34

14 Szabványok rögzítik e vizsgálatok szükségességét, a vizsgálandó komponenseket és a meghatározás módját. A vízmintavétel módja is szabályozott, mert felhasználásra alkalmas adatokat még üzemelő vízellátó hálózat ellenőrzésekor is csak szakszerűen vett vízminták analíziséből kaphatunk. Különösen a bakteriológiai vízminősítéshez és a víz oldott gáztartalmának (O 2, CO 2 stb.) meghatározásához szükséges a speciális mintavétel. Cren. baktériumok Gombák Crenothrix Vasbaktériumok Galionella Az ivóvízben nem lehetnek egészségre káros anyagok, tartalmaznia kell azonban azokat az ásványi anyagokat, nyomelemeket, melyekre az emberi szervezetnek szüksége van. 14/34

15 A Fővárosi Vízműveknél a szolgáltatott ivóvíz vizsgálat és -elemzés több mint százéves múltra tekint vissza. A nemzetközi szakmai minősítéssel is rendelkező laboratóriumunkban évente mintegy szerves- és szervetlen kémiai, mikrobiológiai, mikroszkópos biológiai, toxikológiai minta vízminőségi vizsgálatát végezzük el, több mint paraméter meghatározásával. A vízminőségellenőrzés folyamata kiterjed az ivóvíz minőségét befolyásoló valamennyi tényezőre, a kutaktól egészen a fogyasztókig követve az ivóvíz útját. A további vízminőségellenőrzést két on-line toxikológiai mérőállomás is segíti. A vízminőséget havonta a vízhálózatunk 345 fogyasztói mintavételi pontján ugyancsak rendszeresen ellenőrzzük, ez évente 4140 fogyasztói minta vizsgálatát jelenti. Az ÁNTSZ ugyancsak rendszeres vízminőség ellenőrzést végez és az adatokat a két szervezet folyamatosan egyezteti. Naponta ellenőrzik a Duna vizének állapotát is, valamint az északi, illetve déli gépházakból vett mintákat. Negyedévente kerül sor a kutak és a fogyasztói hálózaton kijelölt ellenőrzési pontok vízmintáinak analizálására. Budapest legnagyobb részén közepesen kemény az ivóvíz, ami azt jelenti, hogy fogyasztásra a legalkalmasabb, jó ízű. 15/34

16 3. Vízellátás Magyarországon 3.1. Közüzemi vízellátó rendszerek A vízellátásnak kitüntetett, elsőrendű szerepe van a közművek között, mert a víz semmiféle más anyaggal nem helyettesíthető és nem is pótolható. A vízellátásra igénybe vehető vízkészletek felszíni (folyó, tó) és felszín alatti (talajvíz, rétegvíz, forrás, karsztvíz, mélységi víz) eredetűek lehetnek. Vízellátás céljára csak azok a készletek jöhetnek számításba, amelyek minősége vagy közvetlenül kielégíti az adott felhasználás igényeit, vagy gazdaságosan tisztítóható a kívánt mértékig, és a mennyisége is megfelelő. Ha lehetőség van választásra, előnyben részesítendő a felszín alatti vizek felhasználása, rendszerint nagyobb védettségük, az állandóbb vízminőség és az egyszerűbb, olcsóbb víztisztítás lehetősége miatt. Hazai viszonyaink között különös jelentősége van a parti szűrésű vízszerzésnek, amely több szempontból határesetnek tekinthető a felszíni és felszín alatti víz igénybevétele között. Ekkor ugyanis a termelt víz zöme folyóvíz, de a parti talajrétegeken átszivárgott víz szennyezéseinek nagy részét kiszűri a talaj. E szűrés általában lehetővé teszi, hogy a vizet ivóvízként további tisztítás nélkül, vagy csupán biztonsági fertőtlenítéssel használják fel. Parti szűrésű víztermelő telepek kútjainak környezetében gyakran beszivárogtatással, talajvízdúsítással is növelik a vízmennyiséget. A szervezett közüzemi vízellátás múltja több ezer éves és jelentősége azóta sem csökkent. A ma is működő vízellátó rendszerek hazánkban az 1800-as évek közepétől kezdve épültek ki. Kezdetben főként a nagyobb településeken és ott, ahol a jó minőségű ivóvíz közvetlen beszerzése nehézségekbe ütközött. Ma már világviszonylatban jellemző, hogy a kitermelés után, víztisztítás nélkül felhasználható, jó minőségű ivóvíz mennyiség kevesebb, mint a fogyasztók szükséglete Vízmű-kutak Az első, végleges, ma is üzemelő Vízmű-kutakat a XIX-XX. század fordulója körül építették a káposztásmegyeri partszakaszon, majd a Szentendre sziget déli végén. Ezek a kutak ún. aknakutak voltak, ahol a kellő mélységig lesüllyesztett öntöttvas, oldalán perforált harang gyűjtötte össze a vizet. 16/34

17 A kutakat szifoncső segítségével szívták le. A hosszú használat során e kutak körül a talaj elcementálódott, kapacitásuk erősen lecsökkent. A felújításuk úgy történt, hogy az öntöttvas harangból utólag csápokat hajtottak ki, ezzel átszúrták az elcementálódott réteget és a távolabbi, ép rétegekből lehetett vizet termelni. Általában maradt a szifonos termelés. Ahol a kavicsréteg túl vékony, ott nem lehet csápozni, mert hamar kibújik a cső a kavicsrétegből. Így a Szentendrei szigetmonostori és horányi partszakaszain kiépített termelő telepek csőkutakkal rendelkeznek, ahol a szűrőcső függőleges. 17/34

18 A csőkutak kapacitása természetesen kisebb, ezért 50 70, sűrűbben telepített kútból álló sorok épültek, melyeket szifonálással termelnek. Az igazi csáposkút építésére a 40-es évek végén történtek kísérletek, bár az Újpestet ellátó Ister vízművek már a 30-as évek végén épített két kutat a Palotai szigeten. Végül is a Palotai szigeten és Csepelen épültek kutak 1948-ban. Az első csáposkutak 5 m átmérőjű vasbeton aknával épültek, melyekből sugár irányban 7 db, 216 mm átmérőjű szűrőcsövet hajtottak ki. A csápok hossza változó, általában m. Mindig páratlan számú csáp készül, hogy szemben meg lehessen támasztani a hidraulikus sajtót. A kút, illetve a csápok mélysége a kavicsfekü mélységétől függően m. A csáposkút tehát nagy területről gyűjti a vizet, kapacitása több ezer m³ is lehet, így ezekbe a beépített gépfödémre egy, vagy két szivattyú került, melyek a kútsorral párhuzamos gyűjtő csatornába emelik a vizet. A kisebb költségek és a gyors építési módszer miatt a legutolsó fejlesztéseket jelentő Szentendrei sziget északi területein és a Csepel sziget déli részein kizárólag törpe csáposkutakat építettek, összesen mintegy 160 db-ot. 18/34

19 3.3. A vízellátó rendszerek elemei A vízellátó rendszereket a következő létesítmények, létesítménycsoportok alkotják: vízbeszerzés, vízkezelés, vízemelés, vízszállítás és elosztás, víztárolás, irányítástechnika és energiaellátás. A vízemelés helyett a vízszállítás kifejezést is használják, de mindkettő a szivattyútelepek nyomást előállító (vízemelő) és vizet továbbító (szállító) tevékenységet jelenti. Az alkotóelemeket a rendszerben sorba kapcsolva, a feltüntetett séma szerint helyezik el. Kivétel a víztároló medence, amely rendeltetéséből következőleg "párhuzamosan" is elhelyezhető (elrendezhető). 19/34

20 3.4. A hálózati nyomás A hálózati nyomás minimális értékét szintén műszaki irányelv rögzíti, az ellátandó épületek magasságának függvényében. A nyomómagasság a terep fölött egyszintes épületnél 15 m, kétszintes épületnél 20 m, minden további szintenként +4 m legyen. A víztornyok A főváros területén több olyan víztorony van, amelyik szerepet játszik, vagy játszott a vízellátásban. A korábbi peremvárosok és falvak önálló vízművekkel, így víztornyokkal rendelkeztek. Az 1950-es egyesítéskor a Fővárosi Vízművek e berendezéseket átvette, a hálózatot egységesítette, fejlesztette, ennek következtében néhány víztorony feleslegessé vált. Bontásra kerültek a rákoscsabai, a két mátyásföldi Corvin torony, a budafoki Kereszt-hegyi torony. Építkezés miatt bontották le a Stefánia úti és a kőbányai tornyot. 20/34

21 A margitszigeti víztorony alaprajza nyolcszögű, szimmetrikus szerkezet, magassága 55 m. Vasbeton pillérek alkotják a fő tartószerkezetet, amelyre a 40 méter magasságban elhelyezett, 600 m³-es vasbeton tartály súlya nehezedik. A torony egy bordás vasbeton síklapon áll. A vízellátó rendszer a várositól függetlenül működött, 1950-ben ezt is átvette a Vízművek. Felismerve a sziget kitűnő adottságait, további kutakat építettek, a többletvizet a Margit hídon át a hálózatba juttatták. Ezzel megpecsételődött a torony sorsa, mert a megemelkedett hálózati nyomás meghaladta a toronymedence 40 m-es magasságát. A torony ma ipari műemlék, szerves része Budapest városképének, jelképe a Fővárosi Vízművek Rt-nek Az ivóvíz minősége Az ivóvíz nem tartalmazhat nem megengedhető koncentrációban egészségre káros anyagokat, azonban tartalmaznia kell mindazon anyagokat (ásványi anyagokat, nyomelemeket), amelyekre az emberi szervezetnek szüksége van és amelyeknek a felvétele az ivóvízzel biztosítható. A vízcsőhálózatból kikerülő ivóvíznek esztétikai szempontból is kifogástalannak kell lennie, színtelen, szagtalan, friss és jóízű legyen. Az ivóvíz lehetőleg nem okozzon korróziót, csapadékképződést. A vízszolgáltató feladata, hogy mindenkor megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvíz álljon rendelkezésre kellő hálózati nyomáson. Általános érvényű, hatályos nemzetközi előírás az ivóvíz minőségére nincs. Az országos szabványok a mérgező anyagokra és az egészségre közvetlenül káros anyagokra nézve általában követik a WHO ajánlásait. Az Európai Gazdasági Közösség (EEC) 80/778/EWG ivóvízminősítési szabályzata direktívája 1985 óta kötelező lenne a tagországokra. 21/34

22 Magyarországon az ivóvíz minőségét az MSZ450/1-78 számú szabvány rögzíti. Adott komponens határértékét a kockázatbecslés alapelvei szerint állapítják meg. Toxikus anyagok esetén a toxikológiai adatbázis a napi megengedhető dózisértéket veszi alapul [anyag tömege, mg vagy µg mennyiségben 1kg testtömegre vonatkoztatva, amely naponta a szervezetbe jutva még semmilyen káros hatást nem fejt ki]. Ez az érték sok esetben csak állatkísérletek adatai alapján becsülhető, ezért a napi megengedhető dózist egy 70 kg-os átlagos testtömegű emberre vonatkoztatva, több nagyságrenddel csökkentve ún. biztonsági tényezők figyelembevételével állapítják meg. Karcinogén, mutagén és teratogén anyagok esetén a megengedhető napi dózis megállapításakor olyan anyagmennyiséget vesznek figyelembe, amely mellett a kóros elváltozás kockázata 10-5 (10 mikrorizikó) nagyságrendű. A megengedhető napi dózisnak, figyelembevéve az egyéb expozíciós utakon a szervezetbe kerülő anyagmennyiségeket is, a vízzel csak ~20%-a kerülhet a szervezetbe. 2liter/fő,nap vízfogyasztással számolva ez eredményezi a kérdéses anyag határértékként megjelenő koncentráció adatát az ivóvíz minőségi követelményeket feltüntető adatbázisban A víz fertőtlenítése Klórozás - Az oldott szerves anyagot oxidálja - Mikroorganizmusokra az enzimek roncsolásával hat. - Reakciók: (A szükséges klór mennyiséget előzetesen analitikai módszerekkel meghatározzák. A felesleges klór kioldódik a vízből.) Ózonozás UV-besugárzás Katadyn eljárás Klórdioxid alkalmazása Hidrogén-peroxid Kombinált módszerek 22/34

23 4. A vizek szennyezése A vízszennyezés fogalma többféle megközelítésben definiálható. A legegyszerűbb megfogalmazás szerint a vízszennyezés alatt az emberi tevékenység hatására kialakuló olyan körülményeket értjük, amelyek közvetlenül befolyásolják a felszíni, illetve a felszín alatti vizek minőségét. Más megközelítésben a különböző veszélyes és egyéb anyagoknak a természetes vizek koncentrációját meghaladó értéke a vízszennyezés. Egy harmadik definíció szerint vízszennyezést okoz minden olyan anyag megjelenése a vízben, amely károsan befolyásolja a természetes víz emberi fogyasztásra alkalmasságát, illetve korlátozza vagy lehetetlenné teszi a vízi élet számára. A vízminőség fogalmára visszautalva a vízszennyezés minden olyan a víz fizikai, kémiai, biológiai, bakterológiai, illetve radiológiai tulajdonságában - elsősorban emberi tevékenység hatására - bekövetkező változás, melynek következtében emberi használatra, illetve a természetes vízi élet számára való alkalmassága csökken, vagy megszűnik, illetve alkalmassá tétele költséges vagy szélsőséges esetben nem gazdaságos. A vízminőség kedvezőtlen megváltozása mind a felszíni (vízfolyások, állóvizek), mind a felszín alatti vizek esetében bekövetkezhet. A levegővel való eltérő kapcsolat, a térbeli helyzet, a vízmozgás jellege miatt a két fő előfordulási forma szennyeződése, illetve a bekövetkező változások (pl. öntisztulás) jellege eltérő. 23/34

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. Környezet- és Vízminőségvédelmi Osztály

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK KÉMIA FELADATOK TÉTEL

SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK KÉMIA FELADATOK TÉTEL FŐVÁROSI SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENY SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK KÉMIA FELADATOK Rendelkezésre álló idő: 30 perc Elérhető pontszám: 20 pont 2007-2008. FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET

Részletesebben

Életünk és a víz. Kiss Miklós www.vizinform.hu. Kiss Miklós 1

Életünk és a víz. Kiss Miklós www.vizinform.hu. Kiss Miklós 1 Életünk és a víz Kiss Miklós www.vizinform.hu Kiss Miklós 1 Víz,ha csak életünkhöz lenne szükséges rádde magad vagy az élet! Nincs arra szó, mily fenséges enyhülést ad csodás üdeséged. Hajdan volt erőnk,

Részletesebben

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent.

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent. A FÖLD VÍZKÉSZLETE A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent. Megoszlása a következő: óceánok és tengerek (világtenger): 97,4 %; magashegységi és sarkvidéki jégkészletek:

Részletesebben

Humán használatú vizek egészségkockázatának előrejelzése

Humán használatú vizek egészségkockázatának előrejelzése Humán használatú vizek egészségkockázatának előrejelzése Vargha Márta Országos Könyezetegészségügyi Intézet Vízhigiénés és Vízbiztonsági főosztály Vízzel kapcsolatos betegségek Vízben lévő mikroorganizmusok

Részletesebben

Vízkémia Víztípusok és s jellemző alkotórészei Vincze Lászlóné dr. főiskolai docens Vk_7 1. Felszíni vizek A környezeti hatásoknak leginkább kitett víztípus Oldott sótartalom kisebb a talaj és mélységi

Részletesebben

2015. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz)

2015. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) Szín (látszólagos) MSZ EN ISO 7887:2012 4. Szag Íz MSZ EN 1622:2007 M:C MSZ EN 1622:2007 M:C Ammónium MSZ

Részletesebben

a NAT-1-1380/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1380/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1380/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdõ és Egészségturisztikai Zrt. Laboratórium (4200 Hajdúszoboszló,

Részletesebben

Mikroszennyezők az ivóvízben és az Ivóvízminőség-javító Program

Mikroszennyezők az ivóvízben és az Ivóvízminőség-javító Program Mikroszennyezők az ivóvízben és az Ivóvízminőség-javító Program Dr. Czégény Ildikó, TRV (HAJDÚVÍZ) Sonia Al Heboos, BME VKKT Dr. Laky Dóra, BME VKKT Dr. Licskó István BME VKKT Mikroszennyezők Mikroszennyezőknek

Részletesebben

a NAT-1-1020/2010 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1020/2010 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1020/2010 számú akkreditált státuszhoz Az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízmûvek Zrt. Központi Laboratórium (3700 Kazincbarcika, Tardonai út

Részletesebben

Laboratóriumi vizsgálati díjak vizsgálattípusonként. Vizsgálat típus. membránszűréses módszer. membránszűréses módszer. membránszűréses módszer

Laboratóriumi vizsgálati díjak vizsgálattípusonként. Vizsgálat típus. membránszűréses módszer. membránszűréses módszer. membránszűréses módszer I-4 2-02 F07 v4 Laboratóriumi vizsgálati díjak vizsgálattípusonként MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK Coccus szám coliformszám coliformszám szennyvíz többcsöves 2 700 3 429 Endo szám Escherichia coli szám Escherichia

Részletesebben

KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 1. Előadás

KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 1. Előadás KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 1. Előadás Víztisztítási technológiák Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem. RKK. 2010. Vízfelhasználások Közműolló VÍZFORRÁSOK Felszíni és felszín alatti vizek

Részletesebben

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz! Összefoglalás Víz Természetes víz. Melyik anyagcsoportba tartozik? Sorolj fel természetes vizeket. Mitől kemény, mitől lágy a víz? Milyen okokból kell a vizet tisztítani? Kémiailag tiszta víz a... Sorold

Részletesebben

Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József

Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József Bevezetés A Föld teljes vízkészlete,35-,40 milliárd km3-t tesz ki Felszíni vizek ennek 0,0 %-át alkotják Jelentőségük: ivóvízkészlet, energiatermelés,

Részletesebben

A használt termálvíz elhelyezés környezeti hatásának vizsgálata

A használt termálvíz elhelyezés környezeti hatásának vizsgálata HURO/0901/044/2.2.2 Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió területén, a határon átnyúló termálvíztestek hidrogeológiai viszonyainak és

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1636/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DINAX Vízkezelési és Szervezetfejlesztési Kft. Vízvizsgáló laboratórium (2160

Részletesebben

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék Környezettechnológia Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék Szennyvíz Minden olyan víz, ami valamilyen módon felhasználásra került. Hulladéktörvény szerint:

Részletesebben

Felszíni vizek. Vízminőség, vízvédelem

Felszíni vizek. Vízminőség, vízvédelem Felszíni vizek Vízminőség, vízvédelem VÍZKÉSZLETEK 1.4 milliárd km 3, a földkéreg felszínének 71 %-át borítja víz 97.4% óceánok, tengerek 2.6 % édesvíz 0.61 % talajvíz 1.98% jég (jégsapkák, gleccserek)

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

A VÍZ. Évenként elfogyasztott víz (köbkilométer) Néhány vízhiányos ország, 1992, előrejelzés 2010-re

A VÍZ. Évenként elfogyasztott víz (köbkilométer) Néhány vízhiányos ország, 1992, előrejelzés 2010-re Évenként elfogyasztott víz (köbkilométer) A VÍZ km3 5000 1000 1950 ma 2008. 02. 06. Marjainé Szerényi Zsuzsanna 1 2008. 02. 06. Marjainé Szerényi Zsuzsanna 2 Évenként és fejenként elfogyasztott víz (köbméter)

Részletesebben

Vízkezelések hatása a baktériumközösségek összetételére tiszta vizű rendszerekben- az ivóvíz

Vízkezelések hatása a baktériumközösségek összetételére tiszta vizű rendszerekben- az ivóvíz Vízkezelések hatása a baktériumközösségek összetételére tiszta vizű rendszerekben- az ivóvíz Készítette: Korányi Erika Környezettan Alapszakos Hallgató Témavezető: Majorosné Dr. Tóth Erika Mikrobiológia

Részletesebben

Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata

Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata Készítette: Demeter Erika Környezettudományi szakos hallgató Témavezető: Sütő Péter

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Vízszennyezés Vízszennyezés minden olyan emberi tevékenység, illetve anyag, amely

Részletesebben

Közüzemi szerződés minták

Közüzemi szerződés minták 2. számú melléklet Közüzemi szerződés minták Egyedi lakossági szerződés Szerződés száma: Fogyasztóhely kódja: Partnerkód: KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA NYÚJTOTT VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSRA

Részletesebben

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1323/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Fejér megyei Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1391/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1391/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1391/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Országos Környezetegészségügyi Intézet Környezetegészségügyi főosztály 2 (1097

Részletesebben

A felszín alatti vizek

A felszín alatti vizek A felszín alatti vizek geokémiai jellemzői a sörfőzésben Hágen András Újvárosi Általános Iskola. 6500, Baja. Oltványi u. 14. hagen13@freemail.hu Tartalom Bevezetés; A sörfőzéshez felhasznált felszín alatti

Részletesebben

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT I. Egyszerű választásos teszt Karikázza be az egyetlen helyes, vagy egyetlen helytelen választ! 1. Hány neutront tartalmaz a 127-es tömegszámú, 53-as rendszámú jód izotóp? A) 74

Részletesebben

Függelék a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 2. és 3. mellékletéhez

Függelék a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 2. és 3. mellékletéhez Függelék a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 2. és 3. mellékletéhez A 2. (3) bekezdésében hivatkozott szabványok listája Tartalom 1. Talajvizsgálatok... 2 2. Felszíni, felszín alatti és öntözővizek vizsgálata...

Részletesebben

VÍZTISZTÍTÁS, ÜZEMELTETÉS

VÍZTISZTÍTÁS, ÜZEMELTETÉS VÍZTISZTÍTÁS, ÜZEMELTETÉS Területi vízgazdálkodás, Szabályozások, Vízbázisok és szennyezőanyagok SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar KLING ZOLTÁN Gödöllő, 2012.02.08. 2011/2012. tanév 2. félév

Részletesebben

a NAT-1-1031/2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1031/2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1031/2008 számú akkreditálási ügyirathoz A Nitrogénmûvek Vegyipari Zrt. Minõségellenõrzõ és minõségbiztosítási osztály Környezetvédelmi laboratórium

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1379/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A REG-INFO Kft. (1221 Budapest, Ady Endre u. 113/b.) akkreditált területe I. Az akkreditált

Részletesebben

Vízminőség, vízvédelem. Felszín alatti vizek

Vízminőség, vízvédelem. Felszín alatti vizek Vízminőség, vízvédelem Felszín alatti vizek A felszín alatti víz osztályozása (Juhász J. 1987) 1. A vizet tartó rétegek anyaga porózus kőzet (jól, kevéssé áteresztő, vízzáró) hasadékos kőzet (karsztos,

Részletesebben

Ambrus László Székelyudvarhely, 2011.02.23.

Ambrus László Székelyudvarhely, 2011.02.23. Családi méretű biogáz üzemek létesítése Ambrus László Székelyudvarhely, 2011.02.23. AGORA Fenntartható Fejlesztési Munkacsoport www.green-agora.ro Egyesületünk 2001 áprilisában alakult Küldetésünknek tekintjük

Részletesebben

2013. évi Szolgáltatási egységár-gyűjtemény

2013. évi Szolgáltatási egységár-gyűjtemény 2013. évi Szolgáltatási egységár-gyűjtemény Vízszolgáltatás kiegészítő tevékenységeinek díjai Tervegyeztetés Mérnöki óradíj(szakfelügyelet, szakvélemény, szaktanácsadás) 3 778 1 020 4 798 5 984 1 616 7

Részletesebben

A tételek: Elméleti témakörök. Általános kémia

A tételek: Elméleti témakörök. Általános kémia A tételek: Elméleti témakörök Általános kémia 1. Az atomok szerkezete az atom alkotórészei, az elemi részecskék és jellemzésük a rendszám és a tömegszám, az izotópok, példával az elektronszerkezet kiépülésének

Részletesebben

Mélységi víz tisztítására alkalmas komplex technológia kidolgozása biológiai ammónium- mentesítés alkalmazásával

Mélységi víz tisztítására alkalmas komplex technológia kidolgozása biológiai ammónium- mentesítés alkalmazásával 2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mélységi víz tisztítására alkalmas komplex technológia kidolgozása biológiai ammónium- mentesítés alkalmazásával Készítette:

Részletesebben

rség g felszín n alatti vizeinek mennyiségi

rség g felszín n alatti vizeinek mennyiségi A Nyírs rség g felszín n alatti vizeinek mennyiségi problémáinak megoldására javasolt intézked zkedések Csegény József Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

Ivóvíz minőség, az ivóvíz forrása és a vízbázisok veszélyeztetése

Ivóvíz minőség, az ivóvíz forrása és a vízbázisok veszélyeztetése H-1134 Budapest, Váci út 23-27. Postacím: 1325 Bp., Pf.: 355. Telefon: (36-1) 465 2429 Fax: (36-1) 349 1990 www.vizmuvek.hu vizvonal@vizmuvek.hu Ivóvíz minőség, az ivóvíz forrása és a vízbázisok veszélyeztetése

Részletesebben

VÁZLATOK. XV. Vizek a mélyben és a felszínen. Állóvizek folyóvizek

VÁZLATOK. XV. Vizek a mélyben és a felszínen. Állóvizek folyóvizek VÁZLATOK XV. Vizek a mélyben és a felszínen Állóvizek folyóvizek Az állóvizek medencében helyezkednek el, ezért csak helyzetváltoztató mozgást képesek végezni. medence: olyan felszíni bemélyedés, melyet

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 14 pont

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 14 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Az AsH 3 hevítés hatására arzénre és hidrogénre bomlik. Hány dm 3 18 ºC hőmérsékletű és 1,01 10 5 Pa nyomású AsH 3 -ből nyerhetünk 10 dm 3 40 ºC hőmérsékletű és 2,02 10 5 Pa

Részletesebben

1.Gyakorlat. Bodáné Kendrovics Rita főiskolai adjunktus

1.Gyakorlat. Bodáné Kendrovics Rita főiskolai adjunktus Vízminőség-védelem 1.Gyakorlat Vízminősítés, s, vízminv zminőség Bodáné Kendrovics Rita főiskolai adjunktus BMF-RKK KörnyezetmK rnyezetmérnöki Intézet Vízminőség: A víz v z fizikai, kémiai, k biológiai

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1024/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1024/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1024/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Üzemviteli Igazgatóság Vegyészeti Főosztály Vegyészeti

Részletesebben

Fordított ozmózis. Az ozmózis. A fordított ozmózis. Idézet a Wikipédiából, a szabad lexikonból:

Fordított ozmózis. Az ozmózis. A fordított ozmózis. Idézet a Wikipédiából, a szabad lexikonból: Fordított ozmózis Idézet a Wikipédiából, a szabad lexikonból: A fordított ozmózis során ha egy hígabb oldattól féligáteresztő és mechanikailag szilárd membránnal elválasztott tömény vizes oldatra az ozmózisnyomásnál

Részletesebben

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A Debreceni Szennyvíztisztító telep a kommunális szennyvizeken kívül, időszakosan jelentős mennyiségű, ipari eredetű vizet is fogad. A magas szervesanyag koncentrációjú

Részletesebben

Kémiai kötések. Kémiai kötések. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

Kémiai kötések. Kémiai kötések. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 Kémiai kötések A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 1 Cl + Na Az ionos kötés 1. Cl + - + Na Klór: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 Kloridion: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 Nátrium: 1s 2 2s

Részletesebben

Minták előkészítése MSZ-08-0206-1:78 200 Ft Mérés elemenként, kül. kivonatokból *

Minták előkészítése MSZ-08-0206-1:78 200 Ft Mérés elemenként, kül. kivonatokból * Az árajánlat érvényes: 2014. október 9től visszavonásig Laboratóriumi vizsgálatok Talaj VIZSGÁLATI CSOMAGOK Talajtani alapvizsgálati csomag kötöttség, összes só, CaCO 3, humusz, ph Talajtani szűkített

Részletesebben

IV.főcsoport. Széncsoport

IV.főcsoport. Széncsoport IV.főcsoport Széncsoport Sorold fel a főcsoport elemeit! Szén C szilárd nemfém Szilícium Si szilárd félfém Germánium Ge szilárd félfém Ón Sn szilárd fém Ólom Pb szilárd fém Ásványi szén: A szén (C) Keverék,

Részletesebben

TERVEZETT TÉMAKÖRÖK. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék

TERVEZETT TÉMAKÖRÖK. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék TERVEZETT TÉMAKÖRÖK I. Alapfogalmak, a víz jellemzői II. Építmények álló vízben III. IV. Építmények mozgó vízben Vízmennyiségek építmények környezetében V. Vízelvezetés szabad felszínű medrekben VI. A

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 1 oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I A VÍZ - A víz molekulája V-alakú, kötésszöge 109,5 fok, poláris kovalens kötések; - a jég molekularácsos, tetraéderes elrendeződés,

Részletesebben

1. Előadás 1. Ismertesse a települési vízgazdálkodás idealizált rendszerét (ábra)! Mi értendő idealizált rendszer alatt? 2. 3.

1. Előadás 1. Ismertesse a települési vízgazdálkodás idealizált rendszerét (ábra)! Mi értendő idealizált rendszer alatt? 2. 3. 1. Előadás 1. Ismertesse a települési vízgazdálkodás idealizált rendszerét (ábra)! Mi értendő idealizált rendszer alatt? 2. 3. Ismertesse a települési vízgazdálkodás rendszerét, nyílt rendszerként (ábra)!

Részletesebben

Szakmai ismeret A V Í Z

Szakmai ismeret A V Í Z A V Í Z A hidrogén oxidja (H 2 O). A Földön 1 az egyik legelterjedtebb vegyület, molekula (2H 2 O). Színtelen, szagtalan folyadék, légköri (1013 mbar ~ 1013 hpa) nyomáson 0 o C-on megfagy, 100 o C-on forr,

Részletesebben

A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése

A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése 1. A környezet védelemében: Hatékony oltóanyagok biztosítása a környezeti károk helyreállítása érdekében Szennyezett talajok mentesítési

Részletesebben

Ivóvízvizsgálati eredmények, határértékek

Ivóvízvizsgálati eredmények, határértékek Ivóvízvizsgálati eredmények, határértékek A szolgáltatott ivóvíz vízminőségi jellemzői Miskolci ivóvíz-hálózat 2013. március Kémiai vizsgálati eredmények átlagértékei Vizsgált komponens Mértékegység Átlagérték

Részletesebben

Környezetvédelem / Laboratórium / Vizsgálati módszerek

Környezetvédelem / Laboratórium / Vizsgálati módszerek Környezetvédelem / Laboratórium / Vizsgálati módszerek Az akkreditálás műszaki területéhez tartozó vizsgálati módszerek A vizsgált termék/anyag Szennyvíz (csatorna, előtisztító, szabadkiömlő, szippantó

Részletesebben

TARTALMAZ-E ÓLMOT AZ ÁLTALUNK FOGYASZTOTT IVÓVÍZ?

TARTALMAZ-E ÓLMOT AZ ÁLTALUNK FOGYASZTOTT IVÓVÍZ? TARTALMAZ-E ÓLMOT AZ ÁLTALUNK FOGYASZTOTT IVÓVÍZ? INFORMÁCIÓ CSEPPEK A közbeszédben és sokszor sajnos a hírekben is téves információk és alaptalan rémhírek keringenek, így joggal merülhet fel fogyasztóinkban

Részletesebben

Minta feladatsor. Az ion képlete. Az ion neve O 4. Foszfátion. Szulfátion CO 3. Karbonátion. Hidrogénkarbonátion O 3. Alumíniumion. Al 3+ + Szulfidion

Minta feladatsor. Az ion képlete. Az ion neve O 4. Foszfátion. Szulfátion CO 3. Karbonátion. Hidrogénkarbonátion O 3. Alumíniumion. Al 3+ + Szulfidion Minta feladatsor A feladatok megoldására 90 perc áll rendelkezésére. A megoldáshoz zsebszámológépet használhat. 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (8 pont) Az ion neve Foszfátion Szulfátion

Részletesebben

AZ RO (fordított ozmózis) víztisztítóinkról általánosságban

AZ RO (fordított ozmózis) víztisztítóinkról általánosságban AZ RO (fordított ozmózis) víztisztítóinkról általánosságban A fordított ozmózis technológiával működő VÍZTISZTÍTÓK, a mosogatópultba könnyen beépíthetőek, használatuk kényelmes, mert a normál ivóvízhálózatra

Részletesebben

Kötések kialakítása - oktett elmélet

Kötések kialakítása - oktett elmélet Kémiai kötések Az elemek és vegyületek halmazai az atomok kapcsolódásával - kémiai kötések kialakításával - jönnek létre szabad atomként csak a nemesgázatomok léteznek elsődleges kémiai kötések Kötések

Részletesebben

a NAT-1-1280/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1280/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1280/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Laboratóriumi Decentrum/Osztály

Részletesebben

ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE VÍZGAZDÁLKODÁS. A szennyezett ivóvíz élettani hatásai

ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE VÍZGAZDÁLKODÁS. A szennyezett ivóvíz élettani hatásai VÍZGAZDÁLKODÁS ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE A szennyezett ivóvíz élettani hatásai Nitrát-tartalom Mikroszennyezõk Fertõzések 21/2 (X. 25.) Korm. rendelet A szennyezett ivóvíz élettani hatásai Hazánkban a közmûves

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 7. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 7. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny országos döntő Az írásbeli forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző azonosítási száma:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:...

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) a NAT11397 számú akkreditált státuszhoz A Nyugatdunántúli Vízügyi Igazgatóság KisBalaton Üzemmérnökség Laboratórium 3 (8360 Keszthely, Csík

Részletesebben

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT11397/2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Nyugatdunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság KisBalaton Üzemmérnökség

Részletesebben

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont 1. feladat Összesen: 15 pont Vizsgálja meg a hidrogén-klorid (vagy vizes oldata) reakciót különböző szervetlen és szerves anyagokkal! Ha nem játszódik le reakció, akkor ezt írja be! protonátmenettel járó

Részletesebben

a NAT-1-1003/2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1003/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1003/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A BIO-KALIBRA Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. (telephely: 1037 Budapest, Zay u.1-3.) akkreditált mûszaki területe

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. A HIDROGÉN, A HIDRIDEK 1s 1, EN=2,1; izotópok:,, deutérium,, trícium. Kétatomos molekula, H 2, apoláris. Szobahőmérsékleten

Részletesebben

3. MELLÉKLET: A KÖRNYEZETÉRZÉKENYSÉG TERÜLETI BESOROLÁSOK ALAPJA

3. MELLÉKLET: A KÖRNYEZETÉRZÉKENYSÉG TERÜLETI BESOROLÁSOK ALAPJA 3. MELLÉKLET: A KÖRNYEZETÉRZÉKENYSÉG TERÜLETI BESOROLÁSOK ALAPJA Területi környezet-érzékenységi információk: a) A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területek b) Befogadó érzékenysége

Részletesebben

ALPHA spektroszkópiai (ICP és AA) standard oldatok

ALPHA spektroszkópiai (ICP és AA) standard oldatok Jelen kiadvány megjelenése után történõ termékváltozásokról, új standardokról a katalógus internetes oldalán, a www.laboreszközkatalogus.hu-n tájékozódhat. ALPHA Az alábbi standard oldatok fémek, fém-sók

Részletesebben

2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A pápai szennyvíztisztító telep szabályozásának sajátosságai

2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A pápai szennyvíztisztító telep szabályozásának sajátosságai 2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem A pápai szennyvíztisztító telep szabályozásának sajátosságai Történet 1964. üzembe helyezés 1975. húsipari szennyvíz

Részletesebben

Kémiai vizsgálati eredmények átlagértékei. Vizsgált komponens Mértékegység Átlagérték Határérték**

Kémiai vizsgálati eredmények átlagértékei. Vizsgált komponens Mértékegység Átlagérték Határérték** Ivóvízhálózati eredmények 2014. július. Szabad aktív klór mg/l 0,39 - Összes aktív klór mg/l 0,44 - ph - 7,49 >6,50 és

Részletesebben

A csapvíz is lehet egészséges és jóízű?

A csapvíz is lehet egészséges és jóízű? A csapvíz is lehet egészséges és jóízű? Dr. Radnai Ferenc 2/14/2014 1 Szennyezők a fogyasztási helyen A szennyezők forrása Elégtelen tisztítás Másodlagos szennyezés Szennyezők típusa Oldott anyagok Biológiai

Részletesebben

A VÍZ: az életünk és a jövőnk

A VÍZ: az életünk és a jövőnk A VÍZ: az életünk és a jövőnk Tartalom A Föld vízkészletei A víz jelentősége Problémák Árvizek Árvízvédelem Árvízhelyzet és árvízvédelem a Bodrogon Összegzés A Föld vízkészlete A Föld felszínének 71%-a

Részletesebben

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései Tóth Sándor (KÖDU KÖVIZIG) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Siófok 2009. július 21. 4-2 Balaton közvetlen alegység 53

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1002/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1002/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1002/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A KÖR-KER Környezetvédelmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

a NAT-1-1446/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1446/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1446/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ÁNTSZ Laboratórium Kft. Heves Megyei Kémiai Laboratóriuma (3300 Eger, Klapka György u. 11.)

Részletesebben

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor)

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) I. feladat 1. C 2. B. fenolos hidroxilcsoport, éter, tercier amin db. ; 2 db. 4. észter 5. E 6. A tercier amino-nitrogén. 7. Pl. a trimetil-amin reakciója HCl-dal.

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik Elektrokémia Redoxireakciók: Minden olyan reakciót, amelyben elektron leadás és elektronfelvétel történik, redoxi reakciónak nevezünk. Az elektronleadás és -felvétel egyidejűleg játszódik le. Oxidálószer

Részletesebben

Vízellátás és szennyvízkezelés Dr. Török, Sándor

Vízellátás és szennyvízkezelés Dr. Török, Sándor Vízellátás és szennyvízkezelés Dr. Török, Sándor Vízellátás és szennyvízkezelés Dr. Török, Sándor Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István Egyetem. Minden

Részletesebben

Fogalommeghatározások

Fogalommeghatározások 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. -a (7) bekezdésének k) pontjában kapott

Részletesebben

Vízvédelem KM011_1. 2015/2016-os tanév II. félév. 3. rész: Víz Keretirányelv

Vízvédelem KM011_1. 2015/2016-os tanév II. félév. 3. rész: Víz Keretirányelv Vízvédelem KM011_1 2015/2016-os tanév II. félév 3. rész: Víz Keretirányelv Dr. habil. Zseni Anikó egyetemi docens Széchenyi István Egyetem AHJK, Környezetmérnöki Tanszék in Fehér, 2009 1 Víz Keretirányelv

Részletesebben

ProMinent a családokért Intelligens megoldások a háztartási vízkezelésben

ProMinent a családokért Intelligens megoldások a háztartási vízkezelésben ProMinent a családokért Intelligens megoldások a háztartási vízkezelésben Miért van szüksége lágy vízre? Színtiszta víz Az ivóvízbôl kiváló vízkô lerakódik és károsítja a csapokat és Ha családjának olyan

Részletesebben

0,25 NTU Szín MSZ EN ISO 7887:1998; MSZ 448-2:1967 -

0,25 NTU Szín MSZ EN ISO 7887:1998; MSZ 448-2:1967 - Leírás Fizikaikémiai alapparaméterek Módszer, szabvány (* Nem akkreditált) QL ph (potenciometria) MSZ EN ISO 3696:2000; MSZ ISO 10523:2003; MSZ 148422:2009; EPA Method 150.1 Fajlagos elektromos vezetőképesség

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-0988/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-0988/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-0988/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Mertcontrol Metric Minősítő, Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

a NAT-1-1179/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1179/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1179/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Debreceni Vízmû Zrt. Központi Laboratóriuma (4032 Debrecen, Benczúr Gy. u. 7.) akkreditált

Részletesebben

SZAKVÉLEMÉNY. Aqua RO ivóvíz utótisztító kisberendezés család egészségügyi szempontú alkalmazhatósága OKI ikt. sz.: 7077/2009 2010. január 26.

SZAKVÉLEMÉNY. Aqua RO ivóvíz utótisztító kisberendezés család egészségügyi szempontú alkalmazhatósága OKI ikt. sz.: 7077/2009 2010. január 26. SZAKVÉLEMÉNY Aqua RO ivóvíz utótisztító kisberendezés család egészségügyi szempontú alkalmazhatósága OKI ikt. sz.: 7077/2009 2010. január 26. Az Eu Provident Kft. (4026 Debrecen, Mester u. 39) véleményünket

Részletesebben

RÖVID ISMERTETŐ A KAPOSVÁRI EGYETEM TALAJLABORATÓRIUMÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

RÖVID ISMERTETŐ A KAPOSVÁRI EGYETEM TALAJLABORATÓRIUMÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL RÖVID ISMERTETŐ A KAPOSVÁRI EGYETEM TALAJLABORATÓRIUMÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL A laboratóriumi szolgáltatások rövid bemutatása A Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar Növénytani és Növénytermesztés-tani Tanszékéhez

Részletesebben

Vízminőség, vízvédelem. 3. előadás Kémiai-fizikai alapok II.

Vízminőség, vízvédelem. 3. előadás Kémiai-fizikai alapok II. Vízminőség, vízvédelem 3. előadás Kémiai-fizikai alapok II. Kation Kation Természetes vizek Mg K Ca Na HCO 3 Anion SO 4 NO 3 Cl Kisebb koncentrációban: Fe, Mn NH 4, NO 2, PO 4 Maucha 1932. Szivárgó - csepegő

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1608/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1608/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1608/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Synlab Hungary Kft. Synlab Kecskeméti Környezetanalitikai Laboratórium (6000

Részletesebben

Termálvíz gyakorlati hasznosítása az Észak-Alföldi régióban

Termálvíz gyakorlati hasznosítása az Észak-Alföldi régióban NNK Környezetgazdálkodási,Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Iroda: 4031 Debrecen Köntösgátsor 1-3. Tel.: 52 / 532-185; fax: 52 / 532-009; honlap: www.nnk.hu; e-mail: nnk@nnk.hu Némethy

Részletesebben

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék Környezettechnológia Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék A hulladék k definíci ciója Bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni

Részletesebben

A víz értékességéről, újrahasznosításáról és a biológiai szennyvíztisztításról

A víz értékességéről, újrahasznosításáról és a biológiai szennyvíztisztításról A víz értékességéről, újrahasznosításáról és a biológiai szennyvíztisztításról Hazánk vízügyi helyzete: Medenceország vagyunk, tehát sok a víz Ez viszont gyakran árvizeket okoz A vizeink viszonylag jó

Részletesebben

Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams

Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése Bálint Mária Bálint Analitika Kft Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams Kármentesítés aktuális

Részletesebben

Hevesy György Kémiaverseny. 8. osztály. megyei döntő 2003.

Hevesy György Kémiaverseny. 8. osztály. megyei döntő 2003. Hevesy György Kémiaverseny 8. osztály megyei döntő 2003. Figyelem! A feladatokat ezen a feladatlapon oldd meg! Megoldásod olvasható és áttekinthető legyen! A feladatok megoldásában a gondolatmeneted követhető

Részletesebben

Készítette: Szerényi Júlia Eszter

Készítette: Szerényi Júlia Eszter Nem beszélni, kiabálni kellene, hogy az emberek felfogják: a mezőgazdaság óriási válságban van. A mostani gazdálkodás nem természeti törvényeken alapul-végképp nem Istentől eredően ilyen-, azt emberek

Részletesebben

a NAT-1-0681/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-0681/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-0681/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Fõvárosi Vízmûvek Zrt. Vízminõségi és Környezetvédelmi Osztály Laboratórium (1044 Budapest,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1050/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1050/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1050/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az IVÓVÍZ-6 Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Laboratóriuma (4405 Nyíregyháza, Tünde u. 18.) akkreditált

Részletesebben

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30.

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. BKSZT Tartalom Előzmények, új körülmények Tervezett jogszabály

Részletesebben