MOST JELENT MEG: ERNST-MÜZEUM.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MOST JELENT MEG: ERNST-MÜZEUM."

Átírás

1

2 MOST JELENT MEG: ERNST-MÜZEUM. I. füzet. ERNST LAJOS: Jacopo Tintoretto: Szent István Mária oltalmába ajánlja Magyarországot. MAYER L. AUGUST: Tintoretto egy ösmeretlen magyar vonatkozású képe. II. füzet. Dr. LÁZÁR BÉLA: Bernhard-Strigel: II. Ulászló és családjának arcképe. III. füzet. Külföldi mesterek magyar vonatkozású művei. IV. füzet. Dr. FERENCZY ZOLTÁN: A Petőfi-terem. V. füzet. ERNST LAJOS: Petőfi arcképei. Az Ernst-Múzeum kiadása. <3> AZ ERNST-MÚZEUM MŰVÉSZ-KÖNYVEIBŐL ujabban megjelent a VI. Rippl-Rónai József és a VII. Vaszary János. Előbbi füzetek: I. Csók István. II. Iványi-Grünwald Béla. III. Perimutter Izsák. IV. Gyárfás Jenő. V. Rudnay Gyula. Egy-egy füzet ára 2 pengő. A füzeteket Dr. LÁZÁR BÉLA irta. KAPHATÓ A PÉNZTÁRNÁL.

3

4 Légrády Testvérek nyomdai műintézete, Budapest. (Igazgató: Kertész Árpád.)

5 Magyar-Mannheimer Gusztáv. Hetven éves lett hát Magyar-Mannheimer? A kéneső természetű kis ember egész élete csupa izgalom, művészetét is ez az izgalom ihlette. Talán ha életének változatos folyamatába bele tudunk látni, oda férkőzünk művészete titkaihoz. Ez talán megmagyarázza, hogy minden külső változatosság ellenére, művészete olyan egységes. Mert változatos élményeiből táplálkozik. Mert amit látott, érzett, amit átszenvedett, a sok mellőztetés és az elismertetés, amelyet kiverekedett, a siker, amelyhez oly nehezen jutott, ami epés szatirikussá tette, de folytonos munkára is ösztönözte, mind együtt adják meg talán a kulcsot művészetéhez. Szegény hitoktató volt az apja s már az elemi iskolában maga kereste meg a kenyerét, rajzolgatással, amit apja nagy örömmel látott és buzdította, noha a reáliskolában éppen a rajzból bukott el, pedig már akkor illusztrálással foglalkozott, többet, mint az iskolai tantárgyakkal. A Bucsánszky-féle kiadóvállalat, mely a ponyva számára Tatár Péter elbeszéléseit adta ki, kezdte foglalkoztatni, fametszeteket rajzolt, egyenesen fára. Azután a Czettel és Deutsch litográfiái intézetnek dolgozott, egy Elischer nevü litográfus mellett kőre rajzolt, miközben a mintarajziskolának, mely akkor még a Rombachutcában volt, esti tanfolyamát is látogatta, ahol Székely Bertalan és Greguss János tanárok korrigáltak. Tizenhárom éves volt, mikor egy trafiknak cégtáblát festett 3

6 Kápolnásnyéken; rajzolt mindent, ami elébe akadt; bejárta a nyomortanyákat és mécses világitása mellett, a helyszínen rajzolgatta a sok furcsa, elesett embert; nagy mappával a hóna alatt járt-kelt a várcsban, akis nyápic kisfiú, hogy mindent, ami szeme ügyébe akadt, futtában mappájába rögzíthessen. Hogy tanulhasson, beállott Borsos és Varságh fotográfus műhelyébe, hogy ott retusirozzon. Jelen volt, mikor a Párisból hazaérkezett nagy mester, Zichy Mihály tanitványa, Mary kíséretében meglátogatta egykori bécsi kollégáját, Borsost, hogy lefotografáltassa magát, melyet azután Borsos az üveglapon kiszínezett. Egy ilyen példány látható az Ernst-Múzeumban. Zichynek feltűnt a kis retusirozó legény, hiszen egykor ő is ezzel kereste meg a kenyerét Szentpétervárt, mielőtt Théophile Gautier felfedezte. Megnézte a rajzait és azonnal irt az apjának, hogy szívesen magával viszi Párisba, egy évig tanitja, de azalatt egyebet nem szabad csinálnia, mint amit ő kiván, az ő elvei alapján kell tanulmányait folytatnia s garantálja, hogy egy év után már meg fogja keresni a kenyerét. Egy évig Párisban?... Istenem, ez álomnak szép lenne, de apja, a szegény tanitó, nem vállalhatta s a kis fotográfus legény ott rekedt a műhelyben, mig végre annyit össze tudott kuporgatni, amivel Bécsbe mehetett az akadémiára. Bécsben nem tetszett neki a metódus, a száraz rajz, a szabályos komponálás, de dolgozott tovább, nappal az iskolában, éjjel az elvállalt illusztrálásokon s valahogy csak megélt, sőt összeszedett egy kis pénzt is, amit azonban egy lengyel kollégája ravaszul kicsalt tőle és ő hetekig pénz nélkül maradt, koplalt, alig telt egy pohár kávéra. Ekkor egy újsághirdetésben olvassa, hogy az 4

7 orosz-török háborúban dolgozó fotográfus retusört keres. Jelentkezett az Angerer és Goeschl cégnél, ahol a fiatal legénykét nagyon kételkedve fogadták, mig be nem bizonyította, hogy nemcsak rajzolni tud, de retusirozni is. Előleget kapott és hazautazott egy dunai hajón, hol apjának nem tetszett a dolog, nem akarta, hogy az orosz főhadiszállásra menjen, de őt Ígérete kötötte és elutazott Bukarestbe, ahol egy Dusek nevü fotográfushoz került. Itt sok munkája akadt, mellékesen is keresett, mert az orosz főtiszteknek, kiket fotografáltak, amuletteket kolorirozott vagy aranyozott, de a helyzetével nem volt megelégedve, nyomorult szállását egy tüdővészes társával kellett megosztania s elfogta a honvágy. Nem akarták engedni, a neki járó pénzt veszni engedte és delizsánszon haza indult a 27 fokos hidegben, Predeálon át, Brassóba, azután vasúton Pestre, az uton majd megvette az Isten hidege. Itthon ismét illusztrálásból tartotta fenn magát, dolgozott az Ország Világnak, azután a Révai cégnek, s újra takarékoskodni kezdett, hogy Münchenbe juthasson. Ott előbb Raab Leonhard acélmetszőhöz került, aki nagyon ridegen fogadta. Odahaza csodagyereknek tartották, Raab szemébe vágta, hogy nem tud semmit. Ez nagyon kiábrándította, de nem keserítette el, annál szorgalmasabban dolgozott s Raab kezdett vele megelégedni, még most is hálásan emlékszik erről a mesteréről, akinél biztos rajztudásának alapjait vetette meg, aki mellett kezdte felfogni az igazi rajz titkait, ugy hogy egy év után felkerül az Akadémiára, Wagner Sándor mellé. Mily boldogság! Festő lesz tehát, teljesen művészetének élhet. Másfél év múlva egy akadémiai kiálli- 5

8 táson mutatkozott be. A lépcsőn lejövet, szembentalálkozik régi mesterével, Raab-bal. Na igazán gratulálok, kapott is valamit, aminek örülni fog. Megkapta az akadémiai legnagyobb kitüntetést, aminőt csak Gyárfás kapott meg előtte. Ez volt élete első boldog napja! A második, mikor bátyja egy hazaküldött tanulmányfejét tudta nélkül beküldte a Műcsarnokba. Nemcsak elfogadták, de meg is vették, még pedig kolléga : Nemes Elza grófnő. Alig hitt a szemének, mikor elolvasta bátyja levelét. Nem sokkal utóbb megbetegedett, felvétette magát a deák-kórházba, ami nehezen ment, mert szimulánsnak nézték, aki csak iskolakerülés miatt akar a kórházban pihenni. Mert sokáig volt távol, tanára Wagner Sándor megharagudott rá, de megbékélt, mikor meglátta, olyan sovány és leromlott volt. Ajánlotta is ösztöndíjra és az akkori kultuszminiszteri tanácsos, Hegedűs Kandid, a meleg ajánlásra 800 frt ösztöndijat utaltatott ki neki Trefort miniszternél. Ezzel a pénzzel olyan helyzetbe került, hogy teljesen a művészetnek élhetett. Felvették a Löfftz-iskolába, ez volt akkor az Akadémia elit-osztálya, mint egykor a Pilotyé. Ott is maradt mindaddig, amig a 800 forintból tartott. Azután hazajött. Itt újra illusztrálással kereste meg a szűkös mindennapi kenyerét. Mikszáthot illusztrálta a Révai-cégnek. Arcképeket festett, ha akadt. De nem igen akadt. Felment Bécsbe szerencsét próbálni és Makartnál jelentkezett, aki ekkor a Muzeum lunettejein dolgozott. Segédmunkásnak ajánlkozott. Magáva] vitte tanulmányait egy -nagy tekercsben. Mikor azokat 6

9 Makart meglátta, azonnal felfogadta ; ott dolgozott tágas műtermében, Makart vázlatai alapján s egymásután festette előbb Riberát modelljével, azután a többit, Tiziant, Dürert, Valesquest, sorban egymásután. Mikor Makart meglátta az első képet, a rajzzal meg volt elégedve, de egyszerre csak kapja az ecsetet és kezd a képen végigszáguldozni, szélesen, dekorative s igy tett a többivel is, néhány perc alatt átfestette a részletezőn megfestett képet, át a maga modorába, ördögi ügyességgel. Itt, Makart mellett nagyon érdekes társaságba került. A Kárntner-Strassen volt egy kávéház, odajártak a hires bécsi festők, építészek, kritikusok, a Café Scheidl-ba, hangos szócsatákat vívtak, művészetről és csakis művészetről volt ott szó és ő ugy érezte, mintha egy uj és ismeretlen világ nyílott volna meg előtte. Kapott ott munkát is, a szegedi színház számára, a Hellmer és Fellner építész cégnek egy mennyezetfestményt csinált mellékesen, szabad órájában, hat hét alatt. A színház később leégett és vele odaveszett mennyezetképe is. Azonban ugy érezte, hogy a Makartféle dekoratív-festészet nem az ő világa. Olaszországba vágyott és újra az államhoz folyamodott segítségért. Meg is kapta az ösztöndijat és ezzel Rómába ment, ahol a Palazzo Veneziaban műteremhez is jutott. Rómából Nápolyba, onnét Capriba, onnét Anacapriba ment, a Villa Paradisoban lakott, ott érezte magát elemében, szorgalmasan dolgozott egy délamerikai spanyol festő barátjával, egész nap a szabadban, viaskodva a moszkitókkal, itt készültek a Pergola, az Eke c. képei, rendkívüli odaadással festve, képek, melyek a kollégák körében ott általános elismerést szereztek neki. Romako a hires bécsi festő el volt ragadtatva tőlük. Nápolyba 7

10 visszajövet, festette a Holdvilágos nápolyitér-i, amit a római kollégák oly nagyra becsültek. Mikor hazajött a nyomor fogadta. Ösztöndijat nem lehetett minduntalan kapni, műveit pedig itthon lebecsülték. Újra illusztrálásokból élt. Azután megkapta a Newyork kávéház kifestését, melyet Eisenhut társaságában végzett. A Bodó-kávéháznak 90 mezőnyét diszitette, részben figurális képekkel, részben ornamensekkel, ezek ma már szinte teljesen elpusztultak, a hiányos gondozás folytán, a rossz lemosás és átfestés megölte őket. Ezen munkáit Benczúr mesteriskolájának egy műtermében csinálhatta, de már ekkor művészi fiziognoniiája sokkal készebb volt, semhogy Benczúr közelléte hathatott volna reá. Csakhogy idehaza nem tudott érvényesülni. Irigység, ellenszenv, kislelkűség, vagy mi okból? A milléniumi kiállításon mellőzik, a párisi 1900-iki világkiállításon bronzéremre ajánlották, pedig ekkor már nem egy remekművét megcsinálta, többek között azt is, mely egy évvel később, az 1901-iki velencei nemzetközi kiállításon nagy sikert aratott, megvették a velencei modern galériának, amelynek ez a Tavasz c. képe most is a galéria ékköve. Ez a sok mellőzés elkeserítette. Megnősült és am" pénzt kapott, abból régi képeket vett és műkereskedőnek csapott fel. Hagyta, hogy palettáján megszáradjanak a festékek. Ekkor érte a velencei siker. Ez újra visszaadta a művészetnek s a Muzeum is kezdett tőle vásárolni. Most már talán húsznál is több képe van a Szépművészeti Muzeumban ban Bécsben volt nagy sikere- A müncheni kiállításokon is feltűnt : Seine technische Gewandheit verblilfft, írták ott róla. Lassanként idehaza is az első sorba, került. Az aranyérmek is fel- 8

11 keresték. Kollektív kiállításain bámulatos sokoldaluságát ösmerték és csudálták meg. Ma hetven éves korában az a legmeglepőbb, minő fiatalos könnyedséggel dolgozik, mintha csak minden nap újra kezdené a harcot a színért, művészi álmai kialakításáért. Ez a kiállítása összefoglaló jellegű. Itt a múltjának emlékei mellett művészete mai kiérlelődöttsége mutatkozik teljességében. Bárhogy változtatta is technikáját, - a miniatürszerü részletezéstől a széles, szinte vadul száguldó ecsetkezelésig, egyazon veres fonál húzódik végig egész élete alkotásán. Élete örökös mozgalmasságának kivetítése ez művészete változatosságában. Derű és szenvedés, titkos bánat és néma öröm, csupa változatos érzés ott lappanganak titokzatos színeiben, finom formáiban és tónusainak misztikumában. Képzeletét élményei ihlették. A magábamenekülés és a felhők közötti száguldás, az elfojtott panasz és az olasz tenger vagy a magyar Balaton vize, mind érzéseinek tükörképei. Van egy kedvenc motívuma : Faenza kőkerítése, melyen virágok hajlanak át, hogy kacag és zenél azokon a képeken a sok szin, pedig hányszor festette meg s mind más és más. Megüt egy billentyűt és melódiák szállnak a magasba. Szállnak, szállnak, örökös árnyalatváltozatokban, mindig mást hall ki, mindig másnak érzi. Az élet telerakta keserűséggel, a művészet egyre ujjá szülte és az uj és uj futamok, az édes bel canto, mely lelkében dalol, fiatalos hévvel, megnemesiti képzeletvilágát, melybe az élet árnyai elől menekül. Itt kitárja előttünk titkos világát, rajzain át finom tanulmányokat, melyekből kivirulnak, a megmunkálás kéjes fáradtsága közepett, az ujabb alkotások, a palettája magával ragadja, a szinek ujabb melódiákat 9

12 zengenek s mi itt akárcsak a Scala-ban ülnénk - mintha egyre az olasz áriák epedő dallamait hallanók feltrillázni képei közepett. Igen, Magyar-Mannheimer kinek bátyja is neves zeneszerző volt egy darabig, mig a napi élet robotja el nem sodorta pályájáról telivér zenész festményeiben. Jól vagy rosszul menjen sorsa, ajkán dal fakad, csakhogy ez a líra a színeiből száll felénk. Minden művészet végső fokán zene. Ezt érezzük nála. Csakhogy ő nem filozófiai szisztémákat fest, nem,.abszolút pikturát", ahol a formák elsikkadnak és felbomlanak és összeomlanak ; nem, Magyar-Mannheimer abszolút pikturája élményeiben, élményei a látottakban, a látottak az öntudat alatt rejtőző és egyre változó érzésekben gyökereznek és szinváltozatait ilykép élete magyarázza. Magyarázza? Vájjon? Hányan szenvedtünk annyit mint ő. Hányunk sorsa volt még viszontagságosabb. Élményekben is vannak nálánál gazdagabbak. S mégis, ki lett olyan szinvirtuoz, olyan szinmelódiagazdag, olyan kolorista-büvész, mint ő? A művészetet, sajnos nem lehet megmagyarázni. Vannak összefüggések, melyeket sejtünk. De a titkot se a kor, se a faj, se a stilus, se az életmód, de semmi meg nem magyarázza. Van. Tavasszal a fák rügyeznek. Mert rügyezniök kell. Magyar-Mannheimer művészetének életével való egységéből csak azt tudtuk meg, hogy képzelete milyen, hogy miből táplálkozik, hová ereszti le gyökereit, hogy művészetének fája mily televény talajba, változatos élményeibe van elültetve. De hogy sarjadzott elő az öntudat alól, hogy változatai miként mint kapcsolódtak élményei forgatagába, abban világosan látni nem lehet. Csak egy bizonyos. Fognak még lelkében virágok nyilani... ^ T,, 6 3 Dr. Lázár Béla. 10

13 ELSŐ TEREM. Magyar-Mannheimer rajzai. 1. Tanulmány a Newyork kávéház mennyezetképéhez. Magántulajdon. 2. Lünettek Tanulmányok Tanulmányok Capri-ház udvarán Falfestményterv Tanulmányok Plakátterv Öreg ember Rajz. Magántulajdon. 11. Falfestményterv 350 Festmények. 12. Üvegházak. Magántulajdon. 13. Virágos rét Holdkelte Akácfák. Magántulajdon. 16. Falu Bolgártelep. Magántulajdon. 18. Körmöcbánya. Magántulajdon. 19. Romai Campagne Velencei tó Quarnero Voloskai kikötő. Magántulajdon. 23. Villa Umberto (Róma). Magántulajdon. 24. Naplemente Pulyka. Magántulajdon. 11

14 26. Borús táj Nyári nap. Magántulajdon. 28. Régi Budapest. Magántulajdon. 29. Madonna. Magántulajdon. 30. Velencei tó mellett Rajzok. 31. Falfestményterv Tanulmányok Akttanulmány Vázlat Buona nőtte Tanulmányok Csók. Magántulajdon. 38. Tanulmány

15 NEGYEDIK TEREM. 39. Zivatar előtt Büntetés. Magántulajdon. 41. Kora reggel Siófoki ház. Magántulajdon. 43. Olasz táj Padua mellett. Magántulajdon. 45. Zászlótartó. Magántulajdon. 46. Felsőolaszországban Nógrádi táj Quarnero Szt. György. Magántulajdon. 50. Tiroli táj Tél Faenzai ut Vízhordó lány. Magántulajdon. 54. Faenzai kertfal Toscana Déltiroli táj Eső után Processio Capri-szigetén. Magántulajdon. 59. Házak a tó mellett Fiatal asszony. Magántulajdon. 13

16 NEGYEDIK TEREM. 61. Kora tavasz. Magántulajdon. 62. Toscanában Koldusbarát Idyll. Magántulajdon. 65. Tenger mellett Késő nyár Felsőolaszországi ut Tannháuser és Venus. Magántulajdon. 69. Szép Olaszországban Falucska téli holdnál Eső után Quarnero Rákoson Nógrádi táj Tanulmány Danaé c. képhez Készülő zivatar Kisutca Körmöcbányán. Magántulajdon. 78. Tér Anacapriban. Magántulajdon. 79. Eke. Magántulajdon. 80. Fürdőző gyermekek Nepomuki Szt. János-szobor. Magántulajdon. 82. Tirolban

17 NEGYEDIK TEREM. 83. Tiroli hegyek Vakáció. Magántulajdon. 85. Borús táj Jesi közelében Klasszikus földön. Magántulajdon. 88. Erdő széle Félhold Gyártelep Bolgárkertészet ősszel Öreg ember. Magántulajdon. 93. Esteledik Bassanoi táj Szent Erzsébet Gyártelep Budapest szélén Nehéz felhők Szegény kültelkiek

18 NEGYEDIK TEREM. 99. Tér Faenzában Tore Annunciataban Római ásatásoknál Tanulmányfej. A Szépművészeti Muzeumé Nógrádi táj Tirol Tavasz Tirolban Volosca késő ősszel Anyám. Magántulajdon Quarnero Felsőolaszországi táj Kertfalak Tiroli falu Tiroli falu széle Vicenza közelében Volosca. Magántulajdon Zivatar

19 NEGYEDIK TEREM Eső Arbe közelében Ősszel Tanulmány Ősszel a Lidón Svábhegyen késő ősszel Jókai-utcában. Magántulajdon Körmöcbányán Ámor incselkedik Halászfalucska Balaton mellett Velencei tó mellett A Duna-ág mellett Ősszel Köd Olasz falucska Tisztul az ég Virágos rét Utca Parkfal A régi Epreskert Hangulat. Magántulajdon Olasz falu

20

21 Andrássy Géza gróf. Csak rá kell nézni s aki ismeri a művészlelket, látja azonnal, hogy a kegyelmes ur telivér művész. Már túl van a hetvenen, de a kedélye gyermekded üdeségét épen megőrizte. Csupa mozgékonyság, csapongás és közvetlenség. Mindent a művész szemével lát. A művészetet elsősorban. Ezt, ugylátszik, családi örökségkép kapta. Az Andrássyaknál veleszületett hagyomány a művészetszeretet, de már a XVI. században is volt festő a családban: Ippolito Andreasi ( ), aki Mantuában élt és freskókat festett, Lorenzo Costa tanítványa volt, később megérezte Parmigiannino hatását is. A rokon Szapárycsaládban és Zichy-családokban is sok volt a művészetszerető ember. Nagyapja, Károly, miniatürfestő volt és apja, Manó gróf is, már kora ifjúságában nagy szeretettel foglalkozott festéssel, ő maga illusztrálta indiai utinaplóját, számcs képe metszetekben is közismertté vált, nem is szólva Andrássy Tivadarról, kinek halála után a Műcsarnokban rendezett kiállítása nagy reveláció volt. De hogy Géza gróf gyakorló festő is, ezt csak a legszűkebb baráti köre tudta. Palotájának műkincsei közt elrejtve lappangtak festményei, de ő azokról nem szívesen beszélt. Most, hogy Batthyány Gyula grófnak oly nagy sikere volt, elszólta magát. így került a féltve őrzött titok napfényre. 19

22 És jól van ez igy! Mert ilykép megismertünk egy nagy tehetséget, akit a természet, ha izgalomba ejt, képzeletét felgyújtja és látományai támadnak, melyeket nagy műérzékével kifejez. Ha életét a festészetnek szentelte volna, egy nagy magyar festővel gazdagabbak lennénk. A viz élete érdekli elsősorban. A hullámverés játékát szerető szemmel figyelte. S anélkül, hogy iskolába" járt volna, csak ugy kapásra, erővel teljes és élettől duzzadó jelenségeket vetít elénk. A viz és ég anyagát nem egy helyen mesterien érezteti. Iskolája a nagy művészek, kiket látott, Turner, Segantini csak a formalátását segítették, az érzése csapongását, a képzelete játsziságát, a hangulatai fel-felviharzását, a hirtelen fellendüléseket önmaga igyekezett formába a maga formájába foglalni. Mily érdekes egy művészi esettel kerültünk szembe! A hagyományos felfogás, mely a mesterségbeli elemek szorgos elsajátítását követeli, mely szinte kívánja az úgynevezett,,biztos" tudást, melynek elengedhetetlen feltétele az akadémiai leckefelmondás, itt ugyan félre van rúgva. Vitte őt az intuitív érzése. Vezette a belső látása, az ösztönére hallgatott csupán. Fiatal korában volt egy rajztanitója, évtizedek multak el anélkül, hogy gyakorolta volna a mesterségbeli fogásokat, de ahol csak megfordult, muzeumokban, palotákban, művészek között, kiállításokon, a veleszületett művészi ösztöne arra kényszeritette, hogy elmerüljön a nagy mesterek alkotásaiba, a titkos művész szemével nézze őket s titokban megkísérelje a maga belső képeit megragadni. Évek teltek el aközben, hogy egyszer-egyszer ecsethez nyúlt. De azért festett ő a szemével akkor is, mikor keze pihent. Sokoldalú társadalmi tevékenysége közben ugy érezte, 20

23 hogy vannak pillanatok, melyeket titkos, szerelmének áldozhat és áldoznia kell. Minden egyéb cél nélkül. Csak ugy, a maga érzései kielégítésére. S a tiltott szerelem e gyümölcsei most vádlóként lépnek fel: Miért hanyagoltál el? Miért oly ritkán, szinte csak érzéseid elemi kényszere alatt dolgoztál műveiden, mikor szunnyadt benned az isteni szikra?... Itt állunk művei közt és némán szemléljük a szép álomképeket. Egy mély érzésű, néma költő szavát. Ha Rafael kéz nélkül születik, akkor is nagy mester lett volna." (Lessing.) Igaz, de hol maradtak volna a vatikáni freskók? Andrássy Géza gróf is művésznek született. Ezt alkotásai napnál fényesebben igazolják. Ezt a közönség meglepetéssel fogja megállapítani. Dehát hiába, a sors szeszélyes, az élet utjai tekervényesek, ki lát be az élet titokzatos misztikumába? Mindenesetre egy művészi tehetséget ismertünk meg. Az a szokatlan siker, melyet Sidló Ferenc szobrai előbbi csoportkiállitásunkon arattak, az a nagy érdeklődés, mely azokat állandóan körülvette, oka annak, hogy szoborkollekcióját átvettük jelen kiállításunkra is. Dr. Lázár Béla. 21

24 NAGY TEREMBEN. Gróf Andrássy Géza festményei Nedves tavasz Felvidéken Doberdo Ősz Ravaruska a háború alatt Háborgó Adria Az Adrián Balaton. Magántulajdon A dalmát part Balaton tükre Ruska Krajna Riviéra.... ^ Dervis kolostor Lago di Como Kárpátok Olvadás a Balaton partján ' Libahuzás a Hortobágyon Kárpátok közt Halászbárka a lagunákon. Magántulajdon Balaton Tihanynál. Magántulajdon San Móric Zakopanéi szoros Adria Medvecsalád a Spitzbergákon Velence. Magántulajdon Cigánytanya a Felvidéken Erdcszéle. Magántulajdon Tisza mellett Fasor. Magántulajdon Aratás előtt Krasznahorka vára Ház a Tisza partján

25 Sidló Ferenc szobrai Nagyszetmiklósi Dréhr Imre. Magántulajdon. (A hatodik teremben.) 171. Danaidák Lenn a csendes alvilágban, szellőtlen bus alvilágban". Bronzban Venus. Bronz Ámor és Venus. Bronz Prometheus. Márvány Primavera. Márvány Vágy. Bronz Titok. Bronz Heros. Bronz Madonna. Márványban 4000 Bronzban Virágfakadás. Márvány Beethoven. Bronz Mámor. Márvány. Magántulajdon Medusa. Márvány Ave Maria. Márványban 5500 Bronzban Dr. Vass József. Magántulajdon. 23

MOST JELENT MEG ERNST-MUZEUM.

MOST JELENT MEG ERNST-MUZEUM. MOST JELENT MEG ERNST-MUZEUM. I. füzet. ERNST LAJOS: Jacopo Tintoretto : Szent István Mária oltalmába ajánlja Magyarországot. MAYER L. AUGUST : Tintoretto egy ösmeretlen magyar vonatkozású képe. II. füzet.

Részletesebben

MOST JELENT MEG: ERNST-MUZEUM.

MOST JELENT MEG: ERNST-MUZEUM. MOST JELENT MEG: ERNST-MUZEUM. I. füzet. ERNST LAJOS: Jacopo Tintoretto: Szent István Mária oltalmába ajánlja Magyarországot. MAYER L. AUGUST: Tintoretto egy ösmeretlen magyar vonatkozású képe. II. füzet.

Részletesebben

MOST JELENT MEG: ERNST-MÚZEUM.

MOST JELENT MEG: ERNST-MÚZEUM. MOST JELENT MEG: ERNST-MÚZEUM. I. füzet. ERNST LAJOS: Jacopo Tintoretto: Szent- István Mária oltalmába ajánlja Magyarországot. MAYER L. AUGUST: Tintoretto egy ösmeretlen magyar vonatkozású képe. II. füzet.

Részletesebben

Borbély Károly A pálya íve

Borbély Károly A pálya íve Borbély Károly A pálya íve Barabás Miklós munkásságáról (Kézdimárkosfalva, 1810-1898, Budapest) Hogyan van kódolva egy életpálya és miként kapcsolódhat az egy nemzet kultúrájának fejlődéséhez? Hogyan lesz

Részletesebben

MEGJELENT. Dr LÁZÁR BÉLA. a Petőfi Társaság Gyulai-nagydijával koszorúzva. A MUNKÁCSY-KÉRDÉS

MEGJELENT. Dr LÁZÁR BÉLA. a Petőfi Társaság Gyulai-nagydijával koszorúzva. A MUNKÁCSY-KÉRDÉS MEGJELENT. Dr LÁZÁR BÉLA a Petőfi Társaság Gyulai-nagydijával koszorúzva. A MUNKÁCSY-KÉRDÉS I. Munkácsy-kritikák kritikája. II. Harsányi Zsolt Ecce Homo"-jának kritikája. III. Munkácsy és a Louvre. Ára

Részletesebben

MOST JELENT MEG: ERNST-MÜZEUM.

MOST JELENT MEG: ERNST-MÜZEUM. MOST JELENT MEG: ERNST-MÜZEUM. I. füzet. ERNST LAJOS: Jacopo Tintoretto: Szent István Mária oltalmába ajánlja Magyarországot. MAYER L. AUGUST: Tintoretto egy ösmeretlen magyar vonatkozású képe. II. füzet.

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

MAGYAR- MANNHEIMER GUSZTÁV EMLÉKKIÁLLÍTÁSA

MAGYAR- MANNHEIMER GUSZTÁV EMLÉKKIÁLLÍTÁSA MAGYAR- MANNHEIMER GUSZTÁV H A G YATÉ K Á NAK EMLÉKKIÁLLÍTÁSA A SZINYEI-MERSE PÁL TÁRSASÁG MEGBÍZÁSÁBÓL D R RENDEZTE: JESZENSZKY SÁNDOR KERNSTOK KÁROLY FESTMÉNYEINEK ÉS RAJZAINAK GYŰJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSA

Részletesebben

Gerlóczy Gedeon műépítész

Gerlóczy Gedeon műépítész Gerlóczy Gedeon műépítész Hadik ház, a Szatyor bárral 1921-ben Lehel Ferenc megírta az első Csontváry monográfiát. A művek fotózásánál Gerlóczyn és Lehelen kívül jelen volt Fényes Adolf, Lyka Károly és

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

MOST JELENT MEG: ERNST-MUZEUM.

MOST JELENT MEG: ERNST-MUZEUM. MOST JELENT MEG: ERNST-MUZEUM. I. füzet. ERNST LAJOS: Jacopo Tintoretto: Szent István Mária oltalmába ajánlja Magyarországot. MAYER L. AUGUST: Tintoretto egy ösmeretlen magyar vonatkozású képe. II. füzet.

Részletesebben

o csász. és kir. fensége főhercegnő udvari szallitója. PICK ADOLF BUDAPEST IV. KER., EGYETEM UTCA n. RAKTAR REGISÉGEK, VÉTELE ÉS ELADASA

o csász. és kir. fensége főhercegnő udvari szallitója. PICK ADOLF BUDAPEST IV. KER., EGYETEM UTCA n. RAKTAR REGISÉGEK, VÉTELE ÉS ELADASA o csász. és kir. fensége klotild főhercegnő udvari szallitója. PICK ADOLF BUDAPEST IV. KER., EGYETEM UTCA n. RAKTAR REGISÉGEK, BÚ- TOR ÉS MÜTARGYAKBOL. EGESZ GYŰJTEMÉNYEK VÉTELE ÉS ELADASA A NEMZETI SZALON

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

P E T E R D I A N D O R.

P E T E R D I A N D O R. Hol elkalandoz művészképzelet : A végtelen itt föltárul neked! Lelked a Szépség vizébe merülhet, Mélységbe szállhat, magasba repülhet, Aranyközépút bús zarándokának Itt meg nem nyílnak a megszentelt zárak,

Részletesebben

ernst-muzeum. MOST JELENT MEG:

ernst-muzeum. MOST JELENT MEG: MOST JELENT MEG: ernst-muzeum. I. füzet. ERNST LAJOS: Jacopo Tintoretto: Szent István Mária oltalmába ajánlja Magyarországot. MAYER L. AUGUST: Tintoretto egy ösmeretlen ma gyar vonatkozású képe. II. füzet.

Részletesebben

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák:

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák: Jébert Katalin Festőres-taurátor művész Oklevél száma: I-17/1986 Restaurátorkamara névjegyzéki száma: F1-373 Tel.: 06 20 77-19-2-19 jebertka@gmail.com Szakirányú képesítés 1986-1991 Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

AZ ELVESZETT ÉDEST. Igy szólt, igy esdett hevülettel, S a nő hallgatta szent gyönyörrel. Igy érzett ő is. Kebelét: Titkos érzések fölverek.

AZ ELVESZETT ÉDEST. Igy szólt, igy esdett hevülettel, S a nő hallgatta szent gyönyörrel. Igy érzett ő is. Kebelét: Titkos érzések fölverek. AZ ELVESZETT ÉDEN. Legenda.*) Legyen!" szóllott az Ur hatalma És lett azonnal, a mi van! A zűrzavar kibontakozva Feltűnt csodás pompáiban... S mi eddig rejtve szunnyadott: Alakra kelt, törvényt kapott.

Részletesebben

Koszta József ma élõ mûvészekig mint Ujházi Péter vagy Dienes

Koszta József ma élõ mûvészekig mint Ujházi Péter vagy Dienes 68 A MÛGYÛJTÉS SZEMÉLYES ETIKAI ÉS ESZTÉTIKAI VÁLASZTÁS EGY ADOTT KORBÓL Doszpod József mûgyûjtõvel Ébli Gábor beszélget Közel harminc éve gyûjt a huszadik századi magyar festészetbõl. Gyûjteményének íve

Részletesebben

Z G I A T K Ö E R É E T T N

Z G I A T K Ö E R É E T T N Z G I A K Ö E R É E N B. D. Dezső (szül. 1930-) (B.D.-el nem sikerült kapcsolatba lépnünk, ezért az ő történetét, amelyet a Holokauszt Dokumentációs Központ irattárában őriznek, álnéven tudjuk csak közzétenni.)

Részletesebben

*Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és "Wilhelm Gustloff"?*****

*Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és Wilhelm Gustloff?***** *Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és "Wilhelm Gustloff"?* Szinte mindenkinek, aki a "hivatalos történetírás" műveit olvassa, annak a világ legnagyobb

Részletesebben

A kritikusok kritikája

A kritikusok kritikája A kritikusok kritikája Az emberi élet fejlődésének, a haladás utja egyengetésének egyik feltétele a kritika. Olyan, mint a lámpás, amely irányt mutat; mint a gőz, amely mozgatja és előrehajtja a gépet.

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

Botfai Angyalok Lapja Havonta Élethűen

Botfai Angyalok Lapja Havonta Élethűen NEFMI ZALAEGERSZEGI GYERMEKOTTHONA HIVATALOS LAPJA Hírek Mindennapok Programok Irodalom Érdekességek Sport Rejtvény Kultúra Aktuális Magazin Botfai Angyalok Lapja Havonta Élethűen 2011. május www.zegispeci.hu

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

MOST JELENT MEG: Az Ernst-Múzeum kiadása. AZ ERNST-MÚZEUM MŰVÉSZ-KÖNYVEIBŐL ujabban megjelent a VI. Rippl-Rónai József és a VII. Vaszary János.

MOST JELENT MEG: Az Ernst-Múzeum kiadása. AZ ERNST-MÚZEUM MŰVÉSZ-KÖNYVEIBŐL ujabban megjelent a VI. Rippl-Rónai József és a VII. Vaszary János. MOST JELENT MEG: \ > - ^ ERNST-MÚZEUM. I. füzet. ERNST LAJOS: Jacopo Tintoretto: Szent István Mária oltalmába ajánlja Magyarországot. MAYER L. AUGUST: Tintoretto egy ösmeretlen magyar vonatkozású képe.

Részletesebben

Tisztelt leendő Partnerünk!

Tisztelt leendő Partnerünk! Tisztelt leendő Partnerünk! Hamarosan beköszönt az év egyik legszebb hónapja, december és magával hozza a karácsony és az ajándékozás örömét. Ha ilyenkor körbe nézünk, mindenhol ünnepi hangulatot találunk.

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Magyar Mannheimer Gusztáv. gyűjteményes. kiállítása. BUDAPEST, 1906. ip=? A NEMZETI SZALON KIADÁSA

Magyar Mannheimer Gusztáv. gyűjteményes. kiállítása. BUDAPEST, 1906. ip=? A NEMZETI SZALON KIADÁSA Magyar Mannheimer Gusztáv gyűjteményes kiállítása BUDAPEST, 1906. ip=? A NEMZETI SZALON KIADÁSA A NEMZETI SZALON = TISZTIKARA = GRÓF ANDRÁSSY GYULA, V. B. T. T., elnök. VÉSZI JÓZSEF, MIN. TAN., FERENCZY

Részletesebben

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: gróf Andrássy Gyula v. b t t.

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: gróf Andrássy Gyula v. b t t. A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: ELNÖK : gróf Andrássy Gyula v. b t t. MŰVÉSZETI ALELNÖK : IGAZGATÓ : ZH. orvai János 3)éry Béla IGAZGATÓSÁGI Művészek: Edvi Illés Aladár diatona ZNáncioi ÜCézdi ^Kovács Xászlö

Részletesebben

Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát

Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát bemutatja Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát Budapest Néhány mondat a kiállítás születéséről... Az itt bemutatott képek Kovács Tamás Vilmos festőművész ezidáig műtermében lévő tájfestészetét

Részletesebben

ZICHY ELEONÓRA KRASZNAHORKA BÜSZKE VÁRA CÍMŰ DALÁNAK TÖRTÉNETE

ZICHY ELEONÓRA KRASZNAHORKA BÜSZKE VÁRA CÍMŰ DALÁNAK TÖRTÉNETE RÉGMÚLT DICSŐSÉGRŐL REGÉL Zichy Eleonóra: Krasznahorka büszve vára RÉGMÚLT DICSŐSÉGRŐL REGÉL ZICHY ELEONÓRA KRASZNAHORKA BÜSZKE VÁRA CÍMŰ DALÁNAK TÖRTÉNETE 1906-ban járunk. A kassai dalverseny nézőinek

Részletesebben

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927)

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927) GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA MŰVÉSZETI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÚZEUM) BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. BERNÁTH AURÉL UJABB KÉPEINEK ÉS RIPPL-RÓNAI JÓZSEF (1861 1927) VÁLOGATOTT MÜVEINEK KIÁLLÍTÁSA

Részletesebben

Tóth Gábor Ákos. Nézz szembe a koroddal!

Tóth Gábor Ákos. Nézz szembe a koroddal! Tóth Gábor Ákos Nézz szembe a koroddal! Tóth Gábor Ákos, 2011 Borítóterv: Czeizel Balázs ISBN 978-615-5008-87-0 KÖNYVKIADÁS Megjelent a Sanoma Media Budapest Zrt. gondozásában 1037 Budapest, Montevideo

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Első gyűjteményes kiállítása 1938-ban a Tamás Galériában nyílt meg. 1936-tól a Magyar Képzőművészek Egyesületének, majd 1937-től a Képzőművészek Új

Első gyűjteményes kiállítása 1938-ban a Tamás Galériában nyílt meg. 1936-tól a Magyar Képzőművészek Egyesületének, majd 1937-től a Képzőművészek Új Élete 1991. november 23.-án született Kiskohon ma Románia területe. Nehéz gyermekkora volt, hiszen árvaházba került. 1913-ban Andrássy József örökbefogadta. Cimfestő szakmát tanult, majd egyik tanára,

Részletesebben

A rozsfejek mozgása árulta csak el az unoka bóklászásának a helyét. A lánygyerek egy csokor tarka virággal került elő. Viszem a Mamának! mondta.

A rozsfejek mozgása árulta csak el az unoka bóklászásának a helyét. A lánygyerek egy csokor tarka virággal került elő. Viszem a Mamának! mondta. Zsuppozás A kis faluban, az Új utca végén, csak az országúton kellett átmenni és máris a mező, a szántóföldek terültek el. Ez volt a Paptag. Silány föld volt. A bérleti díja sem volt sok. Rozsnak jó volt,

Részletesebben

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom Jeremej Ajpin Kihunyó tűzhely mellett A Földet hallgatom Este, amidőn a Nap ott függött a fenyőfák csúcsán, Anyám lehalkított hangon szólt rám: Ne zajongj. Miért nem szabad zajongani? Mindjárt elül a Nap.

Részletesebben

A ZRÍNYI-SZOBOR ALKOTÓJA, BARBA PÉTER EMLÉKÉRE

A ZRÍNYI-SZOBOR ALKOTÓJA, BARBA PÉTER EMLÉKÉRE ÁLTALÁNOS PAPP FERENC A ZRÍNYI-SZOBOR ALKOTÓJA, BARBA PÉTER EMLÉKÉRE A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem központi helyén, a Zrínyi parkban található egy alkotás, az egyetem névadójának szobra, amiről

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA Doktori (PhD) értekezés tézisei Témavezető: Szörényi László az MTA doktora Bregano 2010 I. A

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám

2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám 2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám Kalendárium ebruár - Böjtelő, Télutó hava A február igazi téli hónap, de azért a vége felé mind több jel mutat arra,

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Villás Lajos: Blokád a Váci úton 2008. September 28.

Villás Lajos: Blokád a Váci úton 2008. September 28. Villás Lajos: Blokád a Váci úton 2008. September 28. Valahol az országban, rendõrök, és romák "szövetséget kötöttek". Szövetséget kötöttek arra, hogy közösen, kéz a kézben fognak fellépni mindenkivel szemben,

Részletesebben

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.)

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) Egy csodálatos helyen, fantasztikus környezetben, nagyszerű emberek között, négy hétig. Először is ott kezdeném, hogy Velence leírhatatlanul szép.

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

ÚJONNAN FELFEDEZETT ZSÁMBOKY ARCKÉPEK

ÚJONNAN FELFEDEZETT ZSÁMBOKY ARCKÉPEK ÚJONNAN FELFEDEZETT ZSÁMBOKY ARCKÉPEK JANTSITS GABRIELLA Amikor az Egészségügyi Tudományos Tanács megbízásából orvosi arcképeket gyűjthettem, igyekeztem teljességre törekedni. A hazai könyvtárakat személyesen

Részletesebben

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János.

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János. Debrecen Poétái Ady Endre Csokonai Vitéz Mihály Kölcsey Ferenc Arany János Tóth Árpád I.évfolyam 1.szám 2010 november Készítette: 11.D Szerkesztők: Rabb Franciska, Nádró Veronika, Zámbó Gabriella, Olexa

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank]

[Erdélyi Magyar Adatbank] KÉSEI DOLGOK [Vákát oldal] Amikor hosszú évekkel később e munka írója találkozott néhány férfiúval, kik ott bent, ám kint is meséltek neki e régi időkről, amidőn ő még nem járt a szigeten első dolga volt

Részletesebben

SCHUMANN HEINE. Dichterliebe. A költő szerelme

SCHUMANN HEINE. Dichterliebe. A költő szerelme SCHUMANN HEINE Dichterliebe Op.48 A költő szerelme Dichterliebe A költő szerelme, Op. 48 1. A csodás május hónapban, Amikor a rügyek mind fakadtak, Akkor szívemben Fölébredt a szerelem. A csodás május

Részletesebben

Sclerosis multiplex Két történet az újrakezdésrôl és az akarat erejérôl

Sclerosis multiplex Két történet az újrakezdésrôl és az akarat erejérôl Sclerosis multiplex Két történet az újrakezdésrôl és az akarat erejérôl A betegségnek százféle arca van. És a betegnek is. Minden reggel fel kell ébredni, megharcolni és gyôzni. Önmaga és a betegség felett.

Részletesebben

Ady Endre bibliájáról * Nemzetben is megtette közleményében arra mutat rá, hogy Ady Endre A megőszült tenger

Ady Endre bibliájáról * Nemzetben is megtette közleményében arra mutat rá, hogy Ady Endre A megőszült tenger A. Molnár Ferenc Ady Endre bibliájáról * Az Irodalomismeretben nemrég recenzió jelent meg a Kazinczy Ferenc Társaság 2001-es évkönyvéről és hírleveléről. i Az írás külön is kitér Szabó Lajos képírók képén

Részletesebben

Amikor a férj jobban tudja...

Amikor a férj jobban tudja... Antennás, kinyithatós, lecsúsztathatós, analóg, pixeles, kicsi, de inkább nagy. Az első telefonjaink annyira a szürkeállományunkba égtek, hogy könnyű volt feleleveníteni a velük töltött időt és emlékeket.

Részletesebben

A Bécsi Arany Biblia

A Bécsi Arany Biblia A Bécsi Arany Biblia A valaha megjelent legszebb magyar Biblia A könyvnyomtatás felfedezése előtt minden írásművet, így a Bibliát is kézzel másoltak. Királyi és főúri udvarokban, szerzetes kolostorokban,

Részletesebben

Erskine Angelika: Lélekmadár

Erskine Angelika: Lélekmadár A vers- és prózaíró pályázat díjazott alkotói a 2011-12-es tanévben: Erskine Angelika 1.a Ring Dóra 1.b Robotka Ádám 2.b Both Noémi 3.a Miletics Maya 4.b Bonecz Bendegúz 5.b Bodóczy Iliáná 8.b Török Anna

Részletesebben

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Benedek Elek Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, túlonnan túl Megálljatok csak, nem jól kezdettem Hát: volt egyszer

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Lk 21, 5 19 A veszélyekben rejlik a lehetőség...?

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Lk 21, 5 19 A veszélyekben rejlik a lehetőség...? 2013. november 17. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele I/10. szám Lk 21, 5 19 A veszélyekben rejlik a lehetőség...? Képzeljük csak el, Jézus Rómában a Szent Péter bazilikáról

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

APÁK, FIÚK. Vajdovics Zsuzsanna

APÁK, FIÚK. Vajdovics Zsuzsanna APÁK, FIÚK Vajdovics Zsuzsanna Lénárd Sándor író, költő, fordító és orvos (1910 1972) élete az örökös újrakezdés jegyében telt el: háromszor cserélt hazát és nyelvet, amikor az első világháború után szülővárosából,

Részletesebben

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nógrád megye Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nevezetességei: -Tolnay Klári Emlékház -Zichy Vay-kastély -Mauks-kúria(Mikszáth-Mauks emlékszoba)

Részletesebben

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép,

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, Gyulai emlék Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, tiszta és turistákkal teli kisváros. Gyönyörűek a belváros szökőkútjai, a vár körüli sétány, ahol a nyári melegben

Részletesebben

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti terapeuta Kovács Judit: Rogimund fája vagyok / részlet/

Részletesebben

Felmelegszik a ház...

Felmelegszik a ház... NAGY ESZTER Felmelegszik a ház... Egy asszony útja az idegenségtõl a megérkezésig Tekinthetjük olyannak az ellenállást, mint amikor az ember egy hideg szobában bújik ki a paplan alól. Ilyenkor nem a paplant

Részletesebben

Petőfi-morzsák. Móra Ferenc

Petőfi-morzsák. Móra Ferenc Móra Ferenc Petőfi-morzsák A középkor kolostor-életének furcsa alakja volt a frater falsarius, aminek lenni kellett minden barátkolostorban. Az a barát volt a frater falsarius, akinek kiosztott szerepe

Részletesebben

Claire Kenneth. Randevú Rómában

Claire Kenneth. Randevú Rómában Claire Kenneth Randevú Rómában CLAIRE KENNETH Randevú Rómában Regény 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu A könyv az alábbi kiadás alapján készült: Claire

Részletesebben

MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM)

MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM) MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM) versenyt hirdet általános iskolai alsó tagozatos tanulók számára. Közreműködők: Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és

Részletesebben

Isten hozta őrnagy úr!

Isten hozta őrnagy úr! Isten hozta őrnagy úr! Filmrészlet szöveges átirat Napsütéses idő van, a házak előtt egy négytagú tűzoltózenekar vidám indulót játszik. A zenészek barna egyenruhában vannak, fejükön tűzoltósisak. A zenekart

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

ERNST-MÚZEUM. AZ ERNST-MÜZEUM MŰVÉSZ-KÖNYVEIBŐL ujabban megjelent a VI. Rippl-Rónai József és a VII. Vaszary János.

ERNST-MÚZEUM. AZ ERNST-MÜZEUM MŰVÉSZ-KÖNYVEIBŐL ujabban megjelent a VI. Rippl-Rónai József és a VII. Vaszary János. iviuil JELENT MEG: ERNST-MÚZEUM. I. füzet. ERNST LAJOS: Jacopo Tintoretto: Szent István Mária oltalmába ajánlja Magyarországot. MAYER L. AUGUST: Tintoretto egy ösmeretlen magyar vonatkozású képe. II. füzet.

Részletesebben

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg.

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg. Nápolytól délre 2008. január 21-én nyílt meg Nicola Giuseppe Smerilli fotókiállítása Nápolytól délre címmel. A fotókat Olaszország legdélibb részének tájai, illetve Dante Marianacci Odüsszeusz a szélben

Részletesebben

Bónis Ferenc. Pillantás az alkotóműhelybe: hat Kodály-kórus

Bónis Ferenc. Pillantás az alkotóműhelybe: hat Kodály-kórus Bónis Ferenc Pillantás az alkotóműhelybe: hat Kodály-kórus A nép-művelés, ha olyan egyetemes gondolkodó vállalja feladatának, mint Kodály Zoltán tette, cél is meg eszköz is. A kottaírás és -olvasás elemeinek

Részletesebben

Szép az ici-pici nõi cipõ, nõi cipõ. Benne óvatosan lépked a nõ, a nõ. EGY CIPÕÁLMODÓ ÉLETMÛVÉSZ PETÕ LAJOS CIPÉSZ

Szép az ici-pici nõi cipõ, nõi cipõ. Benne óvatosan lépked a nõ, a nõ. EGY CIPÕÁLMODÓ ÉLETMÛVÉSZ PETÕ LAJOS CIPÉSZ Szép az ici-pici nõi cipõ, nõi cipõ. Benne óvatosan lépked a nõ, a nõ. EGY CIPÕÁLMODÓ ÉLETMÛVÉSZ PETÕ LAJOS CIPÉSZ A MÚLÓ IDÕ NYOMÁBAN A CIPÉSZ A cipészekkel valahogy mindig jóba voltam. Nem tudom, miért,

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

Zórád Ernő. (1911-2004) képregény-rajzoló, festő, grafikus, illusztrátor, karikaturista

Zórád Ernő. (1911-2004) képregény-rajzoló, festő, grafikus, illusztrátor, karikaturista Rajzait elegancia és bravúros rajztudás jellemezte. Nekem száz oldal kell ahhoz, amit ő egyetlen vonallal ki tud fejezni. Márai Sándor Zórád Ernő (1911-2004) képregény-rajzoló, festő, grafikus, illusztrátor,

Részletesebben

Hegedüs Endre festőművész Visszatekintés című tárlatát

Hegedüs Endre festőművész Visszatekintés című tárlatát bemutatja Hegedüs Endre festőművész Visszatekintés című tárlatát válogatás az elmúlt 15 év alkotásaiból Nagykovácsi III. 40x55 cm Maglódi kertek 40x60 cm Szeszfőzde 40x55 cm Újpesti utca 40x50 cm Sikátor

Részletesebben

2014. évi 4. szám. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA június 21.

2014. évi 4. szám. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA június 21. 2014. évi 4. szám MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 2014. június 21. Múzeumok éjszakája a Bartók Zeneházban 2014. június 21-én este tartották a Rákosmentén is a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozatot. Rájöttünk, hogy

Részletesebben

Szilánkok KOPPÁNY ATTILA. Festőművész kiállítása. Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u július 2 26.

Szilánkok KOPPÁNY ATTILA. Festőművész kiállítása. Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u július 2 26. Szilánkok KOPPÁNY ATTILA Festőművész kiállítása Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u. 7. 2008. július 2 26. Szilánkok Koppány Attila erőteljes, expresszív képi metaforái és struktúrái az emberi

Részletesebben

Lehet még másban szinte hozzám A felhőt hasonlítani: Vannak neki, miként szememnek, Könyűi és villámai.

Lehet még másban szinte hozzám A felhőt hasonlítani: Vannak neki, miként szememnek, Könyűi és villámai. PETŐFI SZEME A költő arca sovány és halvány volt, maga színetlennek mondja; szemöldökei szatírvonalba menők, köztük állandóan két mély ránc; szeme kis, fekete, villogó bogárszem; sötét ragyogása első látásra

Részletesebben

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek A Tessedik Sámuel Alapítvány tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait 2014. október 19-én (vasárnap) 16 órára BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek CSAK AMI LESZ, AZ A VIRÁG... címmel rendezett

Részletesebben

BÁRÁNYI KÁROLY ÉLETMÜVE

BÁRÁNYI KÁROLY ÉLETMÜVE BÁRÁNYI KÁROLY ÉLETMÜVE A C S JÓZSEF Az ötvenéves munkásságra visszatekintő művész tavaly októberben a párizsi X. Internacionális Szalonban állított ki, és bronzérmet kapott. Ugyancsak tavaly megkapta

Részletesebben

Peter Høeg. Akik talán rátermettek. Első rész. Mi az idő?

Peter Høeg. Akik talán rátermettek. Első rész. Mi az idő? Peter Høeg Akik talán rátermettek Első rész Mi az idő? Öt emeletet mentünk föl, a fény felé, tizenhárom sorra oszolva, tekintetünket arra az istenre szegezve, aki megnyitja a reggel kapuit. Aztán szünet

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 7. a Résztvevők száma: 30 fő (19 lány, 11

Részletesebben

Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek.

Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek. 8 II Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek. Mi, többiek maradtunk. Bár a tanárok igyekeztek gyorsan eltüntetni

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára Mire megvirrad... Julis! Julis! Asszony! Csak nem hagy békén, s én áldozatként, hogy szabaduljak tőle, elvonulok, mint a nagyokosok, tollat veszek a kezembe, azzal ámítom őnagyságát, hogy úr lettem, ahogy

Részletesebben

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD TATAY SÁNDOR Húshagyókedd Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Tatay Sándor jogutódja Barabás már kilencedik napja kerülgette a várost. S e kilenc napot megelőző kilenc hónapig vándorolt.

Részletesebben

DALA József DALA JÓZSEF (1901-1985) festőművész

DALA József DALA JÓZSEF (1901-1985) festőművész DALA József DALA JÓZSEF (1901-1985) festőművész Sárváron született. A Képzőművészeti Főiskolán 1926-ban végzett. Mezőkövesden a gimnázium rajztanáraként 1927-től élt, tanított, tevékenykedett festőművészként

Részletesebben

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében (2015.05.21-05.26) 1. nap (2015.05.21) 2015.05.20-án 23.30-kor kezdtünk összegyűlni a suli előtt. Az idő barátságtalanul hűvös volt, előtte nem

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Máglya (50x40 cm, vászon, olaj zsűrizett) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA SZERETET és SZEX Szex nélkül lehet élni, de szeretet nélkül nem. (Dobrosi

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Pesti Vigadó. Műsorfüzet 1865

Pesti Vigadó. Műsorfüzet 1865 Pesti Vigadó Műsorfüzet 1865 MEGNYÍLT A VIGARDA! N agy örömmel tesszük közzé, hogy majd tizenhat évnyi várakozás után Pest városa ismét rendelkezik olyan fényes, európai színvonalú épülettel, ahol reményeink

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI,

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, 1951 1960 Helye: Budapest, V., Erzsébet tér (1946 1952: Sztálin tér, 1953 1989: Engels tér) 1951-től: a Kiállítási Intézmények - Műcsarnok intézménye 1960: az épületet lebontják

Részletesebben