Faluújság Bakonypéterd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Faluújság Bakonypéterd"

Átírás

1 2014. július-szeptember V. évfolyam 7-9. szám KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa Bakonypéterd Község Önkormányzatának helye az új Önkormányzati rendszerben A tartalomból: Új Önkormányzati rendszer 1-7 Választás Falunap Kenyérszentelés 15 Itthon vagy! 16 Az elmúlt négy év Magyarország kormánya a évi kormányváltást követően hozzákezdett a magyar állam működésének átalakításához, mely számos területen jelentős változásokat eredményezett. E tekintetben az önkormányzatiság sem volt kivétel, mi több, e terület az, melyet leginkább érintett a strukturális átalakítás. Engedjék meg, hogy kitekintsünk egy kissé országunk helyzetére, hogy ennek tükrében meghatározzuk Bakonypéterd Község helyét, helyzetét, lehetőségeit a év valóságában. Meghívó 19 Recept 20 Jelen korunkban az országot, az Európai Uniót érintő folyamatok, akár csak részleges, de lényegi változások ismeretében annak, aki számol a realitásokkal -, tudomásul kell vennie a tényt, hogy a fennálló világ rendjének stabilitásába és változatlanságába vetett hit illúzió. A világ átalakulóban van, az átalakulás, átrendeződés olyan mértékű, hogy aki nem alkalmazkodik ehhez a változáshoz megfelelő módon, könnyen hátrányos helyzetben találhatja magát; akár olyan mértékben, hogy elháríthatatlanul szembe kell néznie e lemaradás dramatikus következményeivel. Magyarország helyzete e tekintetben legkevésbé sem kivétel: az ország minden kétséget kizáróan történelme egyik legsúlyosabb időszakát éli meg: a gazdasági válság a problémák csak egyik, de nem legsúlyosabb tünete. A válság nem 2008-ban kezdődött, és nem kizárólag gazdasági természetű: szellemi, erkölcsi, népesedési válság ez, melynek természetét megismerve adekvát módon megragadhatjuk a problémák lényegét. Ezek vizsgálata még ha csupán a dolgok felszínes vizsgálatára tennénk kísérletet akkor is olyan széleskörű kitekintést igényelne, mely meghaladja jelen cikk lehetőségeit. Mégis fontos e felismeréseket megtenni, hiszen ennek függvényében válik érthetővé a kormányzati intézkedések szokatlansága, hiszen a rendkívüli helyzet rendkívüli intézkedéseket kíván.

2 2.Oldal Bakonypéterd Község Önkormányzatának helye az új Önkormányzati rendszerben Magyarország miniszterelnöke így látta ezt: Tehát ahhoz kell egy intellektuális bátorság, hogy az ember azt mondja, hogy no, tehát a helyzet úgy fest, hogy az, ami Nyugaton most kialakult, és válságnak nevezünk, nem a világgazdaság szokásos változásainak, mondjuk, konjunktúrahullámzásának az egyik hullámvölgye, ami majd egyszer hullámhegyre vált, mert a világgazdaságnak van egy ilyen elmélete, és azt hiszem, hogy gyakorlata is, hanem kellett egy bátorság, hogy azt mondjuk, hogy itt nem erről van szó, hanem ahogyan a szakmánk nyelve mondja ez egy szerkezeti válság. Tehát ha Nyugat alapvető szerkezeti elemein nem változtat, nem szervezi át magát, nem újítja fel magát, akkor mindig ugyanabba a helyzetbe találja majd magát, ahol most van. Ezen írásban az átalakulás önkormányzatokra vonatkozó kihatásait kívánom megragadni, e tekintetben is csupán azon aspektusból, mely Bakonypéterd községet szorosabban érinti. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium június 20-án tette közzé a Magyary Zoltán közigazgatás fejlesztési programot, mely a magyar közigazgatás átalakítását tűzte ki célul. A program meghatározza az átalakítás céljait, eszközeit, azokat a területeket, amelyeken szükségesnek véli a beavatkozást. A program létrehívásának okaként a magyar közigazgatás válságát, színvonalának történelmi mélypontra csökkenését jelöli meg. Ennek okaként nevesítésre kerülnek az alábbi problémák: személyes kapcsolatok jelentősége az ügyintézésben, a korrupció különböző formáinak elterjedése: ajándék, pénz megfizetése az ügymenet gyorsítására, a kérelmek kedvező elbírálására, a büntetés elkerülésére. A célkitűzést a Magyary Zoltán által megalkotott kifejezés, a Jó Állam fogalma foglalja össze.

3 3.Oldal Bakonypéterd Község Önkormányzatának helye az új Önkormányzati rendszerben A Kormány célja a jó állam megteremtése. Anélkül, hogy a jó, mint fogalom értelmezésében elmerülnénk, kiindulási pontunk szerint az állam attól tekinthető jónak, hogy az egyének, közösségek és vállalkozások igényeit a közjó érdekében és keretei között, a legmegfelelőbb módon szolgálja. A közjó fogalma egyrészt magában foglalja azt, hogy az állam jogszerű és méltányos egyensúlyt teremt a számtalan érdek és igény között, e célból igényérvényesítést tesz lehetővé, és védelmet nyújt. Másrészt a jó állam kellő felelősséggel jár el az örökölt természeti és kulturális javak védelme, továbbörökítése érdekében. Harmadrészt a jó állam egyetlen önérdeke, hogy az előző két közjó elem érvényesítésére minden körülmények között és hatékonyan képes legyen, azaz megteremti a hatékony joguralmat, ennek részeként az intézményi működést, az egyéni és közösségi jogok tiszteletben tartását és számon kérhetőségét. A program az Önkormányzati reformhoz való illeszkedést is nevesíti, melynek során megállapítást nyer, hogy a három megnevezett terület közül az önkormányzatok világa az a terület, mely leginkább átalakításra került, kerül. A fentiek szellemében megjelent a helyi önkormányzatok működését újraszabályozó, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, mely új alapokra fektette az önkormányzatiságot. Felállt az 1984-ben megszüntetett járási rendszer, mely térségünkben Pannonhalma székhellyel, mely 17 települést foglal magában. A évi költségvetési törvény alapján a helyi önkormányzatok feladataihoz 2013-ban a központi költségvetés mintegy 671 milliárd forinttal járult hozzá, mely a évi támogatás (1041,9 milliárd forint) 64%-a. (Ez az összeg ben 715,8 milliárd forint.) Ez a jelentős forráselvonás természetesen az oktatási intézmények jelentős részének állami fenntartásba vételének következménye, de jelentősen átalakult a forráselosztás szerkezete is. Az önkormányzati finanszírozás 2012-ig a forráselosztás elvén alapult, ami elsősorban:

4 4.Oldal Bakonypéterd Község Önkormányzatának helye az új Önkormányzati rendszerben Az SZJA részesedés mértéke 2012-ben a település lakosai által befizetett SZJA 8%- t, mint helyben maradó részt jelentette, illetve a normatívák megállapítása során alkalmazták a jövedelem-különbség mérséklésére szolgáló, a differencia mértékét csökkentő arányosítást is. A normatívák egy része felhasználási kötöttséggel, míg egy része kötöttség nélkül került az önkormányzatok részére kiutalásra. A normatív rendszer átalakítása több szempontból is szükségessé vált, hiszen a megváltozott adórendszer egykulcsos SZJA, az eladósodás, a több önkormányzatra is sajnálatos módon jellemző vagyonfelélés, a működési költségeiket folyószámlahitelből fedező önkormányzatok egyre nagyobb száma, a tényleges feladatok elvégéshez elégtelen állami támogatások miatt kialakuló válsághelyzet egyre nagyobb nyomással nehezedtek a kormányzatra, végleges megoldás szükségességével. Bakonypéterd e tekintetben is kivétel volt: adóssággal alig rendelkezett, az adósságkonszolidáció során mindössze a hulladékgazdálkodási rendszer kialakításához szükséges önrész összegét, 1,5 m forintot vállalt át a magyar állam. A rendszer átalakítása a fentiekben foglalt szempontok miatt a legmegengedőbb szakmai álláspont mellett is elkerülhetetlen volt. A feladatfinanszírozás rendszere a Mötv aiban került szabályozásra. A Mötv (1) bekezdése a) pontja alapján: (1) A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít, A törvény alapján a támogatás kizárólag a kötelezően ellátandó feladatok kiadásaira fordítható, a támogatás mértékének megállapításakor figyelemmel kell lenni a - takarékos gazdálkodás - a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevételeire, illetve - a helyi önkormányzat tényleges saját bevételeire.

5 5.Oldal Bakonypéterd Község Önkormányzatának helye az új Önkormányzati rendszerben A feladatfinanszírozási rendszer keretében, korábban önkormányzati feladatellátás állami átvételével párhuzamosan az önkormányzatokat eddig megillető átengedett bevételek köréből elvonásra került a helyben maradó SZJA 8 százalékpontja, melyből 3 százalékpont beépült az általános működési támogatások forrásába. Elvonásra került a gépjárműadó 60%-a, melynek egy része szintén beépült az önkormányzatok támogatásába. Költségvetés főösszege: 2009: ,-mFt 2010: ,-mFt 2011: ,-mFt 2012: ,-mFt 2013: ,-mFt 2014: ,-mFt Változás az előző évhez képest: 2010: - 7.9,-mFt 2011: : ,-mFt-al 2013: ,-mFt-al 2014: ,-mFt-al 1. ábra: költségvetés főösszegeinek változása a évben A táblázatban szereplő adatok alapján azonban megállapítható, hogy az önkormányzat rendelkezésére álló, szabadon felhasználható pénzeszközök mennyisége folyamatosan csökken. A évi változásokat követően községünk esetében a szabadon felhasználható pénzösszegek gyakorlatilag a helyi bevételek csekély öszszegét jelenti, amely a táblázatból is látható, nem igazán jelentős. Sajnálatos módon a költségvetés súlyos terhet örökölt, hiszen 2011-ig 9,5 millió forint összegű hiány keletkezett, mely hiány sikkasztás bűncselekménye útján valósult meg. Ez a összeg mai napig nem térült meg (1 millió forint kivételével).

6 6.Oldal Bakonypéterd Község Önkormányzatának helye az új Önkormányzati rendszerben Elmondható, hogy a bűncselekmény történelmi jelentőségű kárt okozott, hiszen amennyiben rendelkezésre állt volna ilyen nagyságú pénzösszeg, jelentősebb volumenű pályázat is megvalósítható lett volna. Helyi adóbevétel: 2010: 1.129,- mft 2011: 939,-eFt 2012: 762,-eFt 2013: 970,- E Ft 2014: 970,-eFt Változás az előző évhez képest: 2011: - 190,-eFt-al 2012: - 177,-eFt-al 2013: + 208,- E Ft-al 2014: + 208,- E Ft-al 2 ábra: helyi adóbevételek a évben Ebből kifolyólag is aktuális, és ettől függetlenül is gyakran felmerülő kérdés, hogy miért nem valósulnak meg a településen jelentősebb beruházások? A pályázatokról nagy általánosságban elmondható, hogy jelentős önerőt feltételeznek. Ezzel - fentiek ismeretében talán érhetővé vált az önkormányzat nem rendelkezik. Még a %-os támogatottságú pályázatok esetében is megfontolandó a pályázati szándék, hiszen az egyéb járulékos költségek előteremtése is gondot okozhat. (Közbeszerzés költségei, tervezői díjak, ÁFA összege.) A településünknek juttatott, általános működés támogatás jó esetben is a meglévő infrastruktúra fenntartására elegendő, hatalmas kihívást okoz az utak műszaki állapotának megőrzése.

7 7.Oldal Bakonypéterd Község Önkormányzatának helye az új Önkormányzati rendszerben A fejlesztés önerőből történő megvalósítása elképzelhetetlen: jelenleg egyetlen reális célkitűzés a jelenlegi struktúra fenntartása, az elért eredmények megőrzése. Felelős gazdálkodás eredményeként sikerült elérni a meglévő intézmények korszerűsítését, felújítását. Összességében elmondható, hogy a jelentősebb beruházások a kormányzat támogatása nélkül önerőből már nem valósulhatnak meg. Ez igaza a szennyvízelvezetésre is, mely ugyan régi célkitűzése településünknek, azonban ehhez messze nem rendelkezünk forrásunkkal. Bakonypéterd község Önkormányzata működési fejlesztési lehetőségeinek reális megítélése elengedhetetlen feltétel az önkormányzat munkájának megítélésekor. Ez teszi lehetővé, hogy ne támasszunk irreális követelményeket, melyek nem veszik figyelembe az önkormányzat tényleges lehetőségeit. Az új törvény szelleméből egyenes következik az a szemléletváltás, amely mind a polgármestereknek, mind jegyzőknek egyfajta település-menedzser -i szemlélet kialakítását várja el. Ez jóval többet takar, mint az állam által átadott pénzeszközök felhasználását. Magában foglalja a lakosság igényihez igazodó hivatal működését, a településfejlesztés lehetőségeinek feltárását, a helyi bevételek növelésének elősegítését, a lakosság mindennemű problémáiban való közreműködést, lehetőség szerinti legjobb módon való megoldását. A január 1-én Bakonyszentlászló székhellyel megalakult Bakonyszentlászló Közös Önkormányzati Hivatal, melynek tevékenysége megítélésünk szerint sikeresnek bizonyult: a közigazgatási (önkormányzati és államigazgatási) feladatok ellátása folyamatos és szakszerű, reményeink szerint a lakosság jelentősebb mértékben nem vehette észre, hogy lényeges változás történt a hivatali szervezet felépítése tekintetében. Összességében elmondható, hogy Bakonypéterd Község Önkormányzata a jelentős összegű sikkasztás, az állami támogatás csökkenését okozó gazdasági válság, az átszervezések ellenére is adósság nélkül, stabil gazdálkodással tekint a jövőbe. Amennyiben a tisztelt lakosság segítő szándékú kritika, észrevétel kívánna élni, úgy azt bármikor nagy örömmel fogadjuk! Köszönöm figyelmüket! Bálint Albert jegyző

8 8.Oldal Tisztelt Választópolgár! Az alábbiakban összefoglaltuk az önkormányzati választások legfontosabb tudnivalói. A szavazás ideje: október 12. (vasárnap) 6 és 19 óra között. A szavazás helye: az Ön lakcíme szerinti szavazókör. A pontos címet a névjegyzékbe vételről szóló értesítő tartalmazza. A választásokon a polgármesterről és a képviselő-testületről döntenek a választók. Ugyanazon napon kerül sor a nemzetiségi önkormányzatok tagjainak megválasztására, rájuk a nemzetiségi névjegyzéken szereplő választópolgárok szavazhatnak. Hogyan szavazhat? Ön személyesen szavazhat, az értesítőben megjelölt helyen és időben. Amennyiben egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt a mozgásában, és nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát kérhet. A kérelemnek október 10-én 16 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához (a polgármesteri hivatalba), vagy a szavazás napján 15 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz. Ha a szavazás napján nem a lakóhelyén, hanem a bejelentett tartózkodási helyén (azaz ideiglenes lakcímén) lesz, a június 23. napjáig létesített tartózkodási helye szerinti szavazókörben átjelentkezéssel szavazhat. Átjelentkezést október 10-én 16 óráig lehet kérni.

9 9.Oldal Tisztelt Választópolgár! A fogyatékossággal élő választópolgár október 3-án 16 óráig igényelhet Brailleírással ellátott szavazósablont a szavazáshoz. Október 10-én 16 óráig Braille-írással készült értesítő megküldését kérheti, vagy azt, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson. Fentiekkel kapcsolatos kérelmét a oldalon, levélben, illetve személyesen nyújthatja be a jegyzőhöz. Mozgóurna iránti kérelmét meghatalmazott útján is benyújthatja. A szavazás menete 1. (a) Vigye magával személyi igazolványát. Helyette útlevelét vagy jogosítványát is elfogadják. (b) Mindenképp vigye magával lakcímkártyáját is. 2. Írja alá a névjegyzéket. 5 A bizottság lepecsételi a szavazólapokat. Ön vegye át a szavazólapokat és a borítékot.

10 10.Oldal Tisztelt Választópolgár! 3. A szavazólapokkal és a borítékkal lépjen be egy üres szavazófülkébe, hogy titkosan szavazhasson. A szavazófülkében töltse ki a szavazólapokat. A szavazólapokat tegye a borítékba. 4. Szavazatát tollal adja le. Figyelmesen olvassa el, hány szavazatot adhat le, ennél több szavazatot ne helyezzen el a szavazólapon. Akkor érvényes a szavazat, ha két egymást metsző vonallal (x vagy +) szavaz. Figyelem! Ha nem így szavaz, hiába ment el szavazni. Szavazatát nem fogják megszámolni. Olyan, mintha nem is szavazna. Szavazata érvénytelen, ha 1. nem vagy + jelet tesz a körbe

11 11.Oldal Tisztelt Választópolgár! Szavazata érvénytelen, ha 2. a szavazólapot üresen hagyta 3. a szavazólapon a megengedettnél több szavazatot adott le Részletesebb tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához, vagy látogassa meg a weboldalt. Nemzeti Választási Iroda

12 12.Oldal Tisztelt Választópolgár! A következő jelöltekre szavazhatnak: Polgármester: Bolla Tünde Oszvald Antal Képviselő: Oszvald Zoltán Nagyné Razgyel Anna Bolla Zsolt Krausz Zoltán Mázi Imre András Ifj. Papatyi Mihály Id. Nochta József Sáriné Kubola Szilvia Oszvald Antal Szabó Ferenc Minden induló független jelöltként indul a választásokon. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Baumgartner József (Szöszi) Életének 65. évében elhunyt Emlékét megőrizzük!

13 13.Oldal Falunapi képes beszámoló Az idei esztendőben rendhagyó módon augusztus 16-án kerül megrendezésre településünkön a falunap. A rendezvény, hagyományosan labdarúgó mérkőzéssel kezdődött. Ezúttal a Bakonypéterd. Börcs mérkőzés került megrendezésre. Ezután negyed öttől kezdődtek a programok a Művelődési Ház udvarán. A kisszínpadon arcfestés volt a gyermekeknek. A Bakonypéterdi Polgárőr Egyesület két darab kerékpárt vehetett át a GY-M-S Megyei Polgárőr Szövetségtől. Fellépett a Szórádi Sramli Band, a Diamond Dance Jazzbalett, Bökfi Gusztáv, a testvértelepülésünkről érkezett Lekér Nosztalgia Énekcsoport, Foky, illetve a Delta a stílus független zenekar. Ezután a Matyi és a Hegedűs volt látható a színpadon. Sajnos az éjfélre meghirdetett Vadkerti Imre előadása betegség miatt elmaradt. Ezután DJ Leo szolgáltatta a zenét hajnalig. Természetesen a délután folyamán elkészültek a finom pörköltek is. Testvértelepülésünkről érkezett szakácsaink birka, illetve vadpörköltet készítettek. Bakos Gábor sertéspörkölttel, valamint vadpörkölttel vívta ki a jelenlévők tiszteletét. Ezúton szeretnénk megköszönni a a Győrasszonyfai polgárőröknek azt, hogy lelkiismeretesen biztosították a rendezvényt. A falunapot támogatták: a Gyarmati Szent Erzsébet Pékség, Bábolnai Pékség, Agro-Milch Kft, Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet, Jelencsics Imréné egyéni vállalkozó. Külön köszönjük Schwartz Bélának, Ajka polgármesterének, a támogatást. Végül, de nem utolsósorban köszönjük polgármester asszonynak, munkatársainak, valamint az összes szervezőnek a profi módon, nagyon jól megszervezett rendezvényt! folytatás

14 14.Oldal Falunapi képes beszámoló

15 15.Oldal Kenyérszentelés, Szent Mihály napi ünnepség Első alkalommal 2012-ben, hagyományteremtő szándékkal került sor kenyérszentelésre településünk. Az idei esztendőben, Henrik Atya szentelte meg a kenyerét. Ezúton is szeretnénk megköszönni a Bakonypéterdi Egyházközösségnek, illetve Polgármester asszonynak az ünnepség megszervezését, valamint Szabóné Vincze Katalinnak azt, hogy elkészítette Bakonypéterdnek az új kenyeret. Köszönjük Árki Lászlónak a finom pörköltet, amit elkészített, valamint feltálalt az ünnepség után. Immár második alkalommal került megrendezésre településünkön az Itthon vagy! Magyarország, szeretlek elnevezésű Szent Mihály napi ünnepség. Délután kettőkor szüreti felvonulással indult a program. Köszönjük Mugits Józsefnek és feleségének a nagyszerű vendéglátást, amit a pincesoron kaptunk, valamint köszönjük Varga Lászlónak, Mugits Józsefnek, Újvári Lajosnak és feleségének a borkóstolást. Ezután langalló sütés, pörkölt főzés és lángos sütés volt. Négy órakor Vadkerti Imre a Komáromi Magyar Lovas Színház énekesének előadást élvezhettük. A 20:00-kor kezdődő bálon a zenét Váradi Zoltán szolgáltatta. Fél kilenckor meggyújtásra került a Szent Mihály napi tűz.

16 16.Oldal Itthon vagy! Magyarország, szeretlek

17 17.Oldal Az elmúlt négy év összefoglalása Kérem engedjék meg, hogy az elmúlt négy év eseményeit, eredményeit a teljesség igénye nélkül összefoglaljam. Bakonypéterden 2010 óta a következő beruházások, közösség építő programok, pályázaton nyert összegek, támogatások által megvalósult fejlesztések történtek. Az Önkormányzat épületének valamint az orvosi rendelőnek külső-belső felújítása, a mellékhelyiségek teljes körű felújítása (csempézés, festés, WC csészék, csapok cseréje, új bútorok beszerzése) valósult meg. Az Önkormányzat épülete elé virágládák, kerékpártárolók kerültek kihelyezésre. Településünk megszépítése érdekében üdvözlő táblát helyeztünk ki a falu két bevezető útjára. A 82-es főútvonalra a buszmegálló biztonságos megközelítésének érdekében sebességkorlátozó tábla került kihelyeztetésre a Magyar Közút által. A Kossuth utca-petőfi utca kereszteződésében forgalomtechnikai tükör lett felszerelve. Településünknek saját weboldala, faluújsága van. Megalapításra került a polgárőrség, ami a lakosság biztonságát szolgálja. Felszerelésre kerültek lakossági felajánlásból- a térfigyelő kamerák. Az útpadkák szükség szerinti javítása is megtörtént. A 2013-as márciusi hó helyzetben megrongálódott utak felújítása is megvalósult. A sportot támogatva, felújításra került a focipályán található öltöző, ami ablak -ajtó cseréből, tetőcseréből és bepucolásból állt. Ezen kívül bevezetésre került a villany is az öltözőbe. A könyvtárba beszerzésre került a gyerekek tanulását is támogatandó, egy nagyteljesítményű nyomtató, valamint egy fényképezőgép. A következő támogatásban részesült a lakosság rászoruló része. A HÉRA alapítványi pályázat segítségével támogatásban részesültek az energiaszámlák kiegyenlítésében. EU-MVH élelmiszersegélyek kerültek kiosztásra. A Végső Vár alapítvány segítségével is élelmiszerekhez jutottak a rászorulók. Ezen kívül szociális rászorultság alapján tüzelő is kiosztásra került. Az idei évben is megjelent ez a pályázati kiírás, melyre ismételten pályázunk. Állami támogatással sikerült részt vennünk a közfoglalkoztatottak programban is.

18 18.Oldal Az elmúlt négy év összefoglalása Minden évben kiosztásra került a beiskolázási segély, ami minden Bakonypéterden életvitelszerűen itt lakó tanulónak jár. Sikerült szert tennünk saját színpadra, fedéssel együtt, valamint sörpadokra asztalokkal együtt. Megvalósításra került a temetői lépcső kialakítása. A segítségnyújtásra is nagy hangsúlyt fektettünk. Több alkalommal részt vettünk az árvízi védekezésben Mecséren. Ebben az esztendőben Mezőörsön teljesítettek szolgálatot a polgárőreink. Bizonyított a lakosság a tavalyi hó helyzetben is, amikor több mint száz embert kellett elszállásolnunk a Művelődési Házban, valamint Veszprémvarsányban is ott voltunk. Csatlakoztunk a Kisalföld című megyei napilap kezdeményezéséhez, A jóakarat hídjához. Ennek keretében támogattunk rászoruló családot. Nagy hangsúlyt fektettünk a közösségépítő programokra is, amelyek minden évben megrendezésre kerülnek. Ezek a következőek: Húsvéti-karácsonyi játszóházak a gyerekeknek, kirándulások, a falu piaca, szemétgyűjtés, gyermeknapi rendezvény, torna, karácsonyvárás, betlehemszentelés, mikulásünnepség, szüreti felvonulás, színvonalas falunap, falusi disznóvágás, kenyérszentelés, idősek napja, farsangi bál gyerekeknek, batyus bálok a felnőtteknek, az Itthon vagy! Magyarország szeretlek rendezvénysorozatban való részvétel, anyák napi rendezvény. Sajnos nagyon sok fejlesztési lehetőségtől elesett településünk, a mindenki által ismert sikkasztás miatt, amivel közel kilenc és fél millió forintos hátrányt okoztak a falunak. Ebből az összegből megvalósításra kerülhettek volna például a járdáink felújítása, újak építése, illetve egyéb olyan jellegű felújítás, ami településünket szebbé tehette volna. Nem esett még szó az elmúlt időszak egyik legnagyobb beruházásáról, a közel 30 millió forintos plébánia felújításáról. Ez egy nagy lehetőség településünk jövőjének.

19 19.Oldal Az elmúlt négy év összefoglalása Sikerült testvér települési megállapodását kötnünk a szlovákiai Lekér községgel, ahonnan nagyon sok Bakonypéterdi lakos is származik. Ezen kívül terveink között szerepel további testvér települési szerződést kötni. Elindítottunk egy mozgalmat a Bakonypéterdről elszármazottak felkutatására, amely rendezvényre 2015-ben kerül sor. Nagyon sok elszármazottal sikerült már eddig is felvenni a kapcsolatot. Mint ahogy a bevezetőmben említettem a teljesség igénye nélkül készült a felsorolás. Ezúton is szeretném megköszönni képviselő-társaimnak, illetve mindenkinek, aki támogatott a felsorolt tevékenységek megvalósításában. Bolla Tünde polgármester Megköszönöm annak a névtelen SMS írónak, aki a Kisalföld hasábjain keresztül minősítette a munkámat, munkánkat. Úgy érzem ezzel az SMS kavalkáddal településünk jó hírnevét rombolta. Aki Bakonypéterden él, és követi az Önkormányzat munkáját, az látja, hogy négy év alatt mennyit fejlődött településünk. Tisztelettel: Bolla Tünde polgármester Meghívó A Bakonypéterdi Képviselő- Testület nevében, szeretettel és tisztelettel meghívjuk minden kedves nyugdíjasunkat november 22-én, szombaton 15:00-kor megrendezésre kerülő Idősek napi rendezvényre A rendezvény helyszíne: Bakonypéterd, Művelődési Ház. A programokat később közöljük.

20 20.Oldal Recept Kakukkfüves nyúlgerinc töltött burgonyával, tormamártással A nyúlgerinchez 1 kg nyúlhús (4 db nyúlgerinc) só ízlés szerint bors ízlés szerint 8 szál kakukkfű 2 dkg vaj (a tepsi kikenéséhez) 2 dl fehérbor A mártáshoz 8 dkg vaj 3 dl főzőtejszín 2 teáskanál ecetes torma só ízlés szerint bors ízlés szerint 10 csepp fehérbor Elkészítés A töltött burgonyához 4 db burgonya (nagyobb, főtt, megpucolva) 1 dl olívaolaj (nem extra szűz) 5 dkg póréhagyma (felkarikázva) 10 dkg sonka (apró kockákra vágva) 1 ek tejföl 1 db tojás só ízlés szerint bors ízlés szerint A nyúlgerincet megmossuk, finoman megsózzuk, borsozzuk, majd kis vágásokat ejtünk rajta, és bele dörzsöljük a kakukkfű leveleit. Hűtőben pihentetjük 30 percig. Közben félbevágjuk a burgonyákat, és egy kisebb kanállal kiszedjük a belsejüket, majd cseppentünk bele egy kis olívaolajat. A nyúlgerincet kivajazott tepsiben C-os előmelegített sütőbe tesszük, és 30 percig sütjük. Közben egy serpenyőbe olívaolajat hevítünk, beledobjuk a póréhagymát, 10 mp-ig pirítjuk, majd hozzáadjuk a sonkát, és további 1,5-2 percig sütjük. Levesszük a gázról, és hozzákeverjük a tejfölt, majd a tojást. Sóval, borssal ízesítjük, és a burgonyákba töltjük. A burgonyákat kiolajozott tepsibe tesszük, és berakjuk a nyúl mellé. A hőfokot 160 C-ra emeljük, és további 10 percig sütjük, ezalatt a nyulat gyakran locsolgatjuk fehérborral. Egy kis lábasba felolvasztjuk a vajat, hozzáöntjük a tejszínt, és összeforraljuk. Tormával, sóval, borssal, pár csepp fehérborral ízesítjük, és további 2 percig a tűzön hagyjuk. Tálaláskor a burgonyát és a nyulat egymás mellé helyezzük, és meglocsoljuk a mártással.

Országgyűlési választások - 2014

Országgyűlési választások - 2014 Országgyűlési választások - 2014 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 2014 Tisztelt Választópolgárok! A Magyar Köztársaság Elnöke a 16/2014. (I. 18.) KE határozatával az országgyűlési képviselők 2014. évi

Részletesebben

Falukirándulás. Pályázat. Tájékoztatás. Szelektív hulladék szeptember. Idén ismét falukirándulást szervezünk

Falukirándulás. Pályázat. Tájékoztatás. Szelektív hulladék szeptember. Idén ismét falukirándulást szervezünk Falukirándulás Idén ismét falukirándulást szervezünk 2016. 10. 08-án (szombaton) A tervezett program: Tapolca: o Tavasbarlang Zalaszántó: o Béke Sztúpa Zalaegerszeg: o VI. Oktoberfest Sörfesztivál Kézműves

Részletesebben

Országgyűlési Választás 2014

Országgyűlési Választás 2014 HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. (56) 551 900, (56) 350-971 E-mail: jegyzo@mezotur.hu Országgyűlési Választás 2014 TISZTELT MEZŐTÚRI VÁLASZTÓPOLGÁROK! A köztársasági elnök 16/2014.

Részletesebben

Tájékoztató a október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról

Tájékoztató a október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról Tájékoztató a 2014. október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról Tisztelt Választópolgárok! Magyarország köztársasági elnöke kitűzte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselő

Részletesebben

TUDNIVALÓK A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK, VALAMINT A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL

TUDNIVALÓK A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK, VALAMINT A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL TUDNIVALÓK A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK, VALAMINT A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket?

Részletesebben

Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek évi választásáról

Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek évi választásáról Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásáról Tisztelt Választópolgárok! A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választására 2014.

Részletesebben

Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések

Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket? A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket az idei évtől kezdve

Részletesebben

A Jó Állam építőkockái. előadó: dr. Gál András Levente 2012. június 14.

A Jó Állam építőkockái. előadó: dr. Gál András Levente 2012. június 14. A Jó Állam építőkockái előadó: dr. Gál András Levente 2012. június 14. 1 A Jó fogalma Jelentése: Magas minőségű (tulajdonság, tárgy, termék, dolog), ami kedvező, megfelelő, elfogadható a körülményekhez

Részletesebben

Külföldön élő (magyarországi lakcím nélküli) magyar állampolgár szavazhat-e az önkormányzati választáson? Nem, mivel nincs magyarországi lakcíme.

Külföldön élő (magyarországi lakcím nélküli) magyar állampolgár szavazhat-e az önkormányzati választáson? Nem, mivel nincs magyarországi lakcíme. 1 Forrás: www.valasztas.hu Gyakran ismételt kérdések Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket? A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket az idei évtől kezdve

Részletesebben

Népszavazás Gyakran ismétlődő kérdések és válaszok ELŐKÉSZÜLETEK: Meddig érkezik meg az értesítő a névjegyzékbevételről?

Népszavazás Gyakran ismétlődő kérdések és válaszok ELŐKÉSZÜLETEK: Meddig érkezik meg az értesítő a névjegyzékbevételről? Népszavazás 2016. Gyakran ismétlődő kérdések és válaszok ELŐKÉSZÜLETEK: Meddig érkezik meg az értesítő a névjegyzékbevételről? Azt a választópolgárt, aki legkésőbb a szavazás napját megelőző ötvennyolcadik

Részletesebben

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásának időpontját 2014. október 12.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. MAGYARORSZÁGON AZ ELSŐ FORDULÓ NAPJA: 2010. ÁPRILIS 11.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! A Magyar Köztársaság Elnökének döntése alapján 2006. október 1- jén ismét települési önkormányzati képviselők, polgármesterek és megyei közgyűlési

Részletesebben

Az önkormányzati választással kapcsolatban felmerülő gyakori kérdések

Az önkormányzati választással kapcsolatban felmerülő gyakori kérdések Az önkormányzati választással kapcsolatban felmerülő gyakori kérdések Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket? A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket

Részletesebben

Tisztelt Választópolgárok!

Tisztelt Választópolgárok! Tisztelt Választópolgárok! Magyarország köztársasági elnöke 2014. október 12. napjára kitűzte a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának időpontját. Ezen a napon Dévaványa

Részletesebben

A helyi önkormányzatok gazdasági alapjai

A helyi önkormányzatok gazdasági alapjai A helyi önkormányzatok gazdasági alapjai Az önkormányzatok vagyona 1. Alaptörvényi szabályozás A helyi önkormányzatok tulajdona köztulajdon, amely feladataik ellátását szolgálja. Alapvető hatásköri szabályok

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-i ülésére 2. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2009. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról. Az előterjesztést készítette: Tengölics

Részletesebben

A választójogosultak bejelentett lakóhelyükön, lakóhely hiányában bejelentett érvényes tartózkodási helyükön szerepelnek a névjegyzékben.

A választójogosultak bejelentett lakóhelyükön, lakóhely hiányában bejelentett érvényes tartózkodási helyükön szerepelnek a névjegyzékben. Tisztelt Választópolgárok! A 2010. október 3-ra kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel vagy bejelentett

Részletesebben

Névjegyzék az országgyűlési képviselők választására NÉVJEGYZÉK

Névjegyzék az országgyűlési képviselők választására NÉVJEGYZÉK M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 189. szám 82015 2. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez Névjegyzék az országgyűlési képviselők választására NÉVJEGYZÉK ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Tisztelt Gánti Választópolgár!

Tisztelt Gánti Választópolgár! Tisztelt Gánti Választópolgár! Magyarország köztársasági elnöke országos népszavazást tűzött ki 2016. október 2-ára. A népszavazásra feltett kérdés: Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 15-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. december 15-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének megalkotását elősegítő döntések meghozatala Előadó:

Részletesebben

2007. évi CLXXII. törvény

2007. évi CLXXII. törvény http://www.complex.hu/kzldat/t0700172.htm/t0700172.htm 2007. évi CLXXII. törvény a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény, valamint az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998.

Részletesebben

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 Ikt.sz.:5996/2012. Tárgy : Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA Tatabánya, Fő tér 4. sz. EP választás HVI vezetők oktatása Előadó: dr.

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA Tatabánya, Fő tér 4. sz. EP választás HVI vezetők oktatása Előadó: dr. KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA Tatabánya, Fő tér 4. sz. EP választás 2014. HVI vezetők oktatása Előadó: dr. Péntek Péter KEM TVI vezető 1 Még meg sem született az OGY választás eredménye,

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. október 22-én 16,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 11/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Pályázó neve: Palotási Polgárőr Egyesület Pályázó címe: 3042 Palotás Kossuth út 1. Ügyfél-azonosító: 1004795335 Támogatási

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/1/2016. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2016. szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 85-89. 1 TARTALOMJEGYZÉK OK: 85/2016.(IX.15.)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól Nyergesújfalu

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-i ülése 3. napirendi pontjához. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-i ülése 3. napirendi pontjához. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 13-i ülése 3. napirendi pontjához Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről Az államháztartásról szóló 2011.évi

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

I G A Z S Á G Ü G Y I K Ö N Y V S Z AK É R T Ő I V É L E M É N Y

I G A Z S Á G Ü G Y I K Ö N Y V S Z AK É R T Ő I V É L E M É N Y Megbízó: Jászladányi Zana Sándor Közhasznú Alapítvány Jászladány Jókai út 1-3. 5055 I G A Z S Á G Ü G Y I K Ö N Y V S Z AK É R T Ő I V É L E M É N Y A Jászladányi Antal Mihály Alapítványi Általános Iskola

Részletesebben

Tiszaderzs Községi Önkormányzat Polgármestere 5243 Tiszaderzs, Fő út 19. Tel.: 59/ ;

Tiszaderzs Községi Önkormányzat Polgármestere 5243 Tiszaderzs, Fő út 19. Tel.: 59/ ; Tiszaderzs Községi Önkormányzat Polgármestere 5243 Tiszaderzs, Fő út 19. Tel.: 59/535-354; e-mail: hivatal@phderzs.t-online.hu ELŐTERJESZTÉS az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára Tisztelt

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA SZÉKESFEHÉRVÁR A MEGYEI JOGÚ VÁROS földrajzi helyzet, urbánus

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Segesd Község Önkormányzat Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Tárgy:2015. évi költségvetési tervezet Az államháztartásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 08. (szerda) 12:00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 08. (szerda) 12:00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 08. (szerda) 12:00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Verőcei Művelődési Ház díszterme (2621

Részletesebben

Batéi HVI Vezetőjétől 7258 Baté, Fő u

Batéi HVI Vezetőjétől 7258 Baté, Fő u Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásához Tisztelt Választópolgárok! A Magyar Köztársaság Elnöke 2014. október 12. napjára

Részletesebben

Tisztelt Választópolgárok!

Tisztelt Választópolgárok! Tisztelt Választópolgárok! Az Alkotmány rendelkezése alapján a helyi önkormányzati képvisel ket, valamint a polgármestert a választópolgárok általános és egyenl választójog alapján, közvetlen és titkos

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/ Fax.: 22/

Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/ Fax.: 22/ Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/704-147 Fax.: 22/704-777 Tisztelt Választópolgárok! A Köztársasági Elnök 2010. október 3. napjára (vasárnapra) tűzte

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 24-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 24-i rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: A kerekegyházi Kölcsey és Dózsa György utca részleges felújítása nyertes pályázat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.15) rendeletének módosításáról Demecser

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően.

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL. Jelen vannak:

Részletesebben

H a t á r o z a t o t. Felsőcsatár településen működő Helyi Választási Bizottság

H a t á r o z a t o t. Felsőcsatár településen működő Helyi Választási Bizottság HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG FELSŐCSATÁR 9794 Felsőcsatár, Petőfi u. 74. Tel.: 94/351-000 Száma: 1/2015. (V.06.) HVB Tárgy: Felsőcsatár településen időközi választás kitűzése Felsőcsatár településen működő

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Rendkívüli átadási ünnepségre került sor Bakonypéterden 2015. október 2-án.

Rendkívüli átadási ünnepségre került sor Bakonypéterden 2015. október 2-án. 2015. július - október VI. évfolyam 03. szám A tartalomból: Pályázatok-Égetési rendelet 2 KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa Rendkívüli átadási ünnepségre került

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. október 21. napján 8 30 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba elnök, Krausz Csaba bizottsági tag,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2016. (X.5.) önkormányzati

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

ADATLAP a szavazatszámláló bizottság választott tagjainak, póttagjainak adatairól

ADATLAP a szavazatszámláló bizottság választott tagjainak, póttagjainak adatairól ADATLAP a szavazatszámláló bizottság választott tagjainak, póttagjainak adatairól Név:.... Lakcím : Debrecen,.. utca szám em. ajtó Levelezési cím: Debrecen,. utca szám em. ajtó (Amennyiben a levelezési

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2016. ( ) önkormányzati rendelete a 2016/2017. évi szociális célú tüzelőanyag juttatásról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2016. ( ) önkormányzati rendelete a 2016/2017. évi szociális célú tüzelőanyag juttatásról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2016. ( ) önkormányzati rendelete a 2016/2017. évi szociális célú tüzelőanyag juttatásról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére Péteri Község Polgármesterétől 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Telefon: 06-29/314-069. Fax: 06-29/314-070. E-mail: polgarmester@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt

Részletesebben

Tisztelt ráckevei választópolgárok!

Tisztelt ráckevei választópolgárok! Tisztelt ráckevei választópolgárok! Mindannyiunk számára újszerű lesz a vegyes választási rendszer alkalmazása, hiszen négy évvel ezelőtt még egészen más formában választottuk meg képviselőinket. Egy rövid

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. MEGHÍVÓ

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. MEGHÍVÓ Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. MEGHÍVÓ A Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke tisztelettel meghívja Önt a nemzetiségi önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA E L N Ö K É T Ő L Szám: 7/4-18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készül: a Pénzügyi Bizottság 2011. november 23-án 10 óra 05 perckor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ II. Tisztelt Választópolgárok!

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ II. Tisztelt Választópolgárok! VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ II. Tisztelt Választópolgárok! Magyarország Köztársasági Elnöke kitűzte a 2014. évi országgyűlési képviselők választását. Mint ahogy a kézbesített választási értesítőben is láthatták

Részletesebben

Belügyminisztérium. A 2013. évi önkormányzati költségvetési finanszírozás

Belügyminisztérium. A 2013. évi önkormányzati költségvetési finanszírozás Belügyminisztérium A 2013. évi önkormányzati költségvetési finanszírozás 1 2013. évi költségvetés 2013-tól új feladat-ellátási rendszer forrásszabályozás átalakítása Normatív alapú elosztás helyett feladatfinanszírozás

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról Karancsalja község Önkormányzatának

Részletesebben

Tisztelt Aljegyző Asszony!

Tisztelt Aljegyző Asszony! Felsőpakony Nagyközség Polgármesteri Hivatala 2363 Felsőpakony Petőfi S. u. 9. Itsz.: III 243 / 2015. Ügyintéző: Matisz Zsolt kuratóriumi elnök Langné Malecz Andrea aljegyző részére Tárgy: beszámoló az

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti és Ügyrendi Bizottságának 2015. június 9-én (kedden) 15.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő: Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 40-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 19-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján II. FEJEZET A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOK 10. A választási bizottság 14. (1) A választási

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására 4. sz. módosítás

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására 4. sz. módosítás Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-227/2015. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kengyel Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-án tartandó nyílt ülésére 5. Napirendi pont: Tárgy: a 2013. évi pénzügyi

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A.2-2013-2013-0015 A projekt háttere, célja Mi keltette életre a projektet? Nagykáta Polgármesteri hivatalának működésében

Részletesebben

TERVEZET. A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki.

TERVEZET. A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Előterjesztés száma: 2/2014.(III.25.) TERVEZET Piliscsév Község Képviselő-testületének /2014. (.) számú önkormányzati R E N D E L E T E Piliscsév Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Piliscsév

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM KUNBARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

GAZDASÁGI PROGRAM KUNBARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM KUNBARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014-2019 2019. ÉVeKRe ELFOGADVA: 2015. MÁJUS 26-ÁN A 25/2015 (V.26.) HATÁROZATTAL 2 Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 12-én a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben