J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének november 14-én 16,00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendes üléséről. Jelen vannak: Halmi Béla polgármester, Rózsás Imre alpolgármester, Dömők József, Farkas Szilárd és Somogyi András képviselők Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Keresztesi Tímea jegyző, Gál Zsuzsanna aljegyző, Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető, Simonyai Imre műszaki osztályvezető, Kustor Ferenc ÉKKÖV igazgató Halmi Béla: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait és meghívott vendégeinket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, a Képviselő-testület 5 tagja az ülésen megjelent. Bedő Ildikó és Dr. Szabó Ilona képviselő asszonyok nem jelezték távollétüket, valószínű, hogy jönnek és bekapcsolódnak a munkába. Javaslom az írásban kiküldött napirend tárgyalását. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezzen. Javasolt napirendi pontok: 1./ Polgármesteri tájékoztató 2./ A helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 3./ Letenye Város Önkormányzata évi költségvetési koncepciója 4./ Beszámoló Letenye Város Önkormányzata évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről 5./ évi villamos energia beszerzés 6./ ZALAISPA Társulás által benyújtott KEOP pályázat ügyében döntéshozatal 7./ Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezettel kötött ellátási és bérleti Szerződés felülvizsgálata 8./ Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás társulási megállapodásának módosítása 9./ ÉKKÖV Kft. hitelfelvétele

2 2 10./ Egyebek A Képviselő-testület a javasolt napirenddel 5 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett. (Megérkezett Bedő Ildikó és Dr. Szabó Ilona képviselő asszony, a továbbiakban a Képviselőtestület 7 tagja van jelen.) 1./ Polgármester tájékoztatója (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt időszakban örömteli dolgok elé nézett Letenye Város Képviselő-testülete. Elsősorban a pályázatok területén szeretnék tájékoztatást adni. Emlékszünk arra, hogy az Andrássy Gyula Általános Iskola és a Letenyei Hóvirág Óvoda felújítására a pályázatot több alkalommal megpróbálta a Képviselő-testület beadni. Legutóbb egy KEOP pályázat benyújtására került sor mindkét intézményre vonatkozóan. Ez egy környezetvédelmi pályázat volt, amely 85 %-os támogatás intenzitású. Az elmúlt napokban értesítettek arról, hogy a pályázatban leírtak szerint elnyerte Letenye Város Önkormányzata a támogatást, így mintegy 174 millió forintos összeget kapott Önkormányzatunk. A teljes bekerülési költség 204 millió forint, a megvalósíthatóság június 30-ig, a pénzügyi elszámolás pedig december 31-ig kell, hogy megtörténjék. Örülünk ennek a pályázatnak, hiszen az intézményünk nyílászárói nagyon elavultak voltak mindkét helyen, illetve az óvodánál tetőbeázások történtek. Ebben a pályázatban nyílászáró cserékre kerül sor (ablakok, ajtók), megtörténik a külső homlokzat szigetelésére, a lapostető szigetelése és egy hőszivattyú beállítására kerülhet sor. A környezeti operatív programokat nem nagyon hirdették meg, mert uniós visszatartás volt, ezt feloldották az elmúlt időszakban és ennek eredményeként Letenye település is részesül ebből az összegből. Folyamatban lévő pályázatunk, amelyet már ismerünk, az Egészségháznak a korszerűsítése, amely szintén hasonló jelleggel történik. Az elmúlt időszakban Önkormányzatunk mintegy millió forintos pályázati összeget nyert, amelynek a megvalósítására a jövő évben kerül sor. Erről majd szó lesz még Letenye Város Önkormányzata évi költségvetési koncepciójának tárgyalásakor is. Fontos esemény volt a térségben az M70-es úton tartott katasztrófavédelmi gyakorlat. Egy veszélyes árut szállító tehergépjármű és egy személygépkocsi ütközését próbálták szimulálni. A Zala Megyei Katasztrófavédelem volt itt a térségünkben, és ez Letenye határában történt. Nagyon sokan vettek részt ezen a gyakorlaton, a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, a Lenti Műszaki Mentők, a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának Sürgősségi Ellátó Tanszéke, az Országos Mentőszolgálat egységei, valamint a Légimentő Szolgálat Sármellékről. Három helyszínen zajlottak az események. Másik eseményként árvízvédelmi gyakorlatra került sor, ahol nyúlgátat építettek. A Mura Járási Önkéntes Mentőszervezet, a Turi Járási Önkéntes Mentőszervezet és a Zala Területi Rendeltetésű Mentőcsoport vett részt a nyúlgát építésében a Béci patak töltése mentén. A harmadik helyszín az Andrássy Gyula Általános Iskolában volt, itt befogadó hely kialakítása történt meg. A gyakorlat végén az intézményben került sor az értékelésre és a sajtótájékoztatóra. Az egész eseményről készül egy DVD, amelyet a gyakorlaton résztvevők megkapnak. Tanulmányként szeretnénk majd mi is levetíteni a televízión keresztül. A

3 3 gyakorlat jól sikerült, a vendéglátással, a vendégfogadással a résztvevők elégedettek voltak. Mi, akik láttuk a gyakorlat, ennek a tapasztalatait megbeszéljük a későbbiek során a katasztrófavédelmi üléseken. A közfoglalkoztatásról is szeretnék beszámolni. Országos szinten óriási közfoglalkoztatásra került sor, így a térségünkben is. Ez november 1-jétől április 30-ig tart. Településünkön összességében 116 fő közfoglalkoztatott tevékenykedik különböző területeken. A Start közmunkaprogramban, amely már elindult az év elején, ebben 52 fő vesz részt és ez december 31-ig tart. Az új kazánfűtés beállítása kapcsán, amely a bio területet érinti, itt 2 fő tevékenykedik. Képzésre 62 fő került most jelenleg beállításra. Ez elsősorban kompetencia képzést jelent és néhány OKJ képzést, 8 fő fog OKJ képzésen fog részt venni. A kompetencia képzésre azért kerül sor, mert nagyon sok olyan hátrányos helyzetű ember van a településünkön, akiket ezáltal felkészítünk a következő időszakra, hogy esetleg OKJ képzésen is részt tudjanak venni. Erről tudni kell, hogy 8 osztállyal nem rendelkezők és 8 osztállyal rendelkezők vesznek a képzésen elsősorban részt. A közmunkásoknak 1-1 hónapot kell dolgozni a közterületeken, így az első körben felvettekkel november hónapban, a decemberben felvettekkel pedig április hónapban találkozhatunk majd a településünkön, mint utcai közmunkás. Szeretném megemlíteni az együttműködési tényt, látható, hogy a közmunkások egy része milyen minőségű munkát végzett. Itt elsősorban a Kínai áruház előtti térkövezésre gondolok. Az ottani vállalkozó, aki bérli az épületet, azt mondta, hogy közösen dolgozzunk, megvásárolta a térkövet, mi pedig a közmunkásokkal ezt lerakattuk megfelelő minőségben. Ebben az évben a közmunkaprogram egyik része a járdák, a közterek felújítása volt. Köszönöm szépen. Vannak ilyen dolgok is, amikor együtt tudunk működni a vállalkozókkal. A mai délelőtt folyamán olyan eseményre került sor településünkön, hogy Dr. Veres András megyéspüspök úr áldotta meg a Kárpáti utcai felújított Kolping épületet. A rendezvényre meghívást kaptam. Ott volt a Kolping vezetősége, illetve a Zala Megyei Intézményfenntartó Központnak a vezetője is és nagyon sok idős ember. Nagyon jó körülmények közé kerültek a Kárpáti utcai gondozottak. Szeptember én Az itthon vagy Magyarország, szeretlek programsorozatba mi is bekapcsolódtunk. Ezt azért tette a településünk, hogy országos szinten a kulturális és sportrendezvényekhez bekapcsolódjunk, illetve turisztikai rendezvények részesei lehessünk. A kétnapos rendezvénysorozatot sikerült felvennünk és ezt el is ismerték. Nem kerültünk ugyan be a köztelevízióba, de mindenki kapott egy díszoklevelet erről. Minden olyan rendezvényen szeretnénk megmutatkozni, amely a hírünket viszi Magyarországon. Az elmúlt időszakban az öreghegyi utat mészkővel kikátyúztuk teljes hosszában, ezt a munkát a napokban végezték el a közmunkások. Az öreghegyi út elég rossz állapotban volt, most ezeket a kátyúkat nem kell kerülgetni. Ennyit szerettem volna a polgármesteri tájékoztatómban elmondani. Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy kívánnak-e kiegészítést, észrevételt tenni? Dr. Szabó Ilona: Tisztelt Képviselő-testület! Szeretnék kiegészítést tenni két dologban. Az egyik a katasztrófavédelmi nappal kapcsolatos. Ha visszaemlékeznek nagyon sokat tettem azért, hogy a piros vonal felfestésre került. 16 haláleset történt. Halálesetkor minden alkalommal telefonáltam, hogy valamit tegyen már a hatalom. Illett volna értesíteni engem is, mert nekem sokat köszönhetnek azért a piros vonalért, hogy odafestették. Igaz, az utolsó pontot az tette fel rá, hogy 6 halott volt az autóbusz balesetnél. Akkor sem kaptam meghívást,

4 4 amikor eldöntötte a Fidesz és egyéb szervezet, hogy elkészítik az életveszélyt jelentő piros vonalnak a felfestését. Hála Istennek, azóta nem volt baleset. A másik dolog a Kolping avatása. Már 20 éve dolgozom a karitász szervezetben, a letenyei egyházi karitásznak én vagyok a vezetője. Illett volna engem is meghívni, mint karitászost, ezt üzenem a Gabikának, akiért én sokat tettem. Én minden karácsonykor és húsvétkor ott vagyok, le tudnám írni, hogy milyen állapotban látok öreg embereket. Csomagokat vittem rendszeresen, amikor pedig a cserkészetben dolgoztam, akkor a cserkész gyerekekkel mentem, szerepeltettem a gyerekeket és ajándékot vittünk karácsony várásra. Ajándékként vittünk egy fenyőágat, amelyre szaloncukor volt felkötve kék és lila szalaggal. Három kört jelzett, az adventvárást a lila, a karácsonyt a fenyőág, a cukor pedig a mikulás ünnepet. Nem kellene elfelejteni, mert ezek fontos dolgok és azokat is meg kell tisztelni, akik már régóta ott dolgoznak. Ezt szeretném üzenni és elmondani a városban. Ha csomagosztás van, most is engem hívnak fel az emberek, hogy miért nem kaptak a karitászból csomagot. Hosszú évekig cipeltem ki a csomagokat, csomagot osztottam ki karácsony előtt. Az emberek már régen karácsonyoztak, én még mindig osztottam a csomagokat. Nem kell elfelejteni ezeket a szolgálatokat. Tessék emlékezni rá, és tessék tiszteletben tartani mindenféle munkát! Köszönöm. Halmi Béla: Köszönöm szépen. Szeretném jelezni a képviselő asszonynak, hogy nem a város rendezte egyik rendezvényt sem, én is meghívottként voltam jelen. Ha nekem azt mondják, hogy a Képviselő-testületet is vigyem magammal, akkor ennek nyilván eleget teszek, de tolakodó jelleggel nincsen az ember. Szeretném a figyelmét felhívni arra a képviselő asszonynak, hogy saját rendezvényeink is számosak vannak, amelyre én meghívót küldök minden képviselőnek, ilyen volt legutóbb az október 23-i ünnep is. Én polgármesterként nem zárok ki senkit sem az ilyen eseményekből. Köszönöm az észrevételt. Tolmácsolni fogom azoknak, akik esetleg kifelejtették valamelyik képviselőnket. Dr. Szabó Ilona: Október 23-án Budapesten voltam a Fidesz rendezvényen. Én szolgáltam ott is, és október 23-át megünnepeltem. Halmi Béla: Örülök neki. Dömők József: Tisztelt Képviselő-testület! Jó volt hallani a pályázatok kapcsán, hogy végre az oktatási-nevelési intézményeink KEOP pályázata pozitív elbírálást nyert, és egy régi óhajunk és vágyunk teljesülhet itt Letenyén, és másfél év múlva elkészül ez a program. Kérdésem lenne a közfoglalkoztatással kapcsolatban. Ez is jó dolog, hogy a téli időszakban sok ember bekerül ebbe a rendszerbe, és értjük a kompetencia képzésnek a lényegét is. A Start közmunkaprogram december 31-ig tart, ekkor lesz vége az 52 ember foglalkoztatásának. Ezeknek az embereknek mi lesz a sorsuk? Ebben az 52 főben van nekünk több olyan jól képzett szakemberünk, akik a minőségi munkát el tudják végezni különböző szakterületeken. Én úgy gondolom, hogy ezek közül az emberek közül azt a magot, ezt a 8-10 fős magot, akik ezekben a munkákban maximálisan helyt tudnak állni a szaktudásukkal, őket nekünk meg kell tartani valamilyen formában december 31. után is. Rózsás Imre: Valóban örömteli dolog, hogy nyertes pályázataink vannak. Én az iskola pályázattal kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy vannak-e már elképzelések, tervek a pályázat megvalósítását illetően? Mennyiben fogja ez érinteni a szolgalmi időszakot? Ha esetleg arra az időszakra esik, akkor milyen megoldás körvonalazódhat az oktatás folytatásában?

5 5 Farkas Szilárd: Tájékoztatást szeretnék adni Letenye város lakossága részére, hogy az idegen nyelv és informatikai kompetenciák fejlesztése című pályázat keretében a város az alapszintű nyelvi képzéseken túl még egy középhaladó szintű angol nyelvi képzést nyert. 15 fő vehet részt a képzésen, december 9-én lenne a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtárban a nyelvi képzésnek az indulása. Érdeklődni és jelentkezni a Városi Könyvtárban lehet. Halmi Béla: A Start közmunkaprogramban 52 embernek valóban lejár december 31-én a szerződése. Többen jeleztük már, hogy a tél kellős közepén nem lesz közmunkásunk. Az előbb említett 62 fő, akik a téli közfoglalkoztatás keretében képzésben részesülnek, ők 8 órában kerülnek foglalkoztatásra, 6 órás képzést kapnak 2 órás felkészítéssel, őket nem lehet bevonni a hólapátolásba, nekik a képzésen kell megjelenni. Ezt felvetettük és ígéretet kaptunk arra, hogy nem ekkora létszámban, jóval kevesebb létszámban, de biztosítanak számunkra téli közfoglalkoztatást 6 órában. Ez a jelenlegi információ. Beszélgettünk már azokkal az emberekkel, akikről úgy gondoljuk, hogy szükségünk lesz rájuk, ők elfogadják a 6 órás csökkentett időtartamú tevékenységet is. Alpolgármester úrnak a felvetésére azt tudom válaszolni, hogy most zajlik a hiánypótlás, nem sokat kell pótolnunk ebben a pályázatban. A támogatási szerződés aláírására akkor kerülhet sor, ha ezek a szokásos nyilatkozatok rendelkezésre állnak és ezeket december 5-ig kell megtenni. Innét indul majd a közbeszerzés, stb., mi igyekszünk mindkét intézményben nyárra tenni a munkákat, amely 3 hónap alatt megvalósulhat. Várhatóan nem kerül arra sor, hogy az intézményből ki kelljen költözni a diákoknak. Nyilván azokat a munkálatokat megkezdik, amelyek nem zavarják a tanítás ütemét. Dr. Szabó Ilona: Én szeretném kérni, hogy a közfoglalkoztatásba a nagyon elesett emberek is kerüljenek be. Halmi Béla: Mi a képviselő asszonnyal többször beszélgettünk erről. Akiket felvetett, azok be is kerültek a programba. Dr. Szabó Ilona: Arról nem beszélünk, hogy nagy fegyelmezetlenség van, ma is már délután 2 órakor mentek haza, de legalább van munkájuk. Halmi Béla: Ezekre odafigyelünk. Farkas Szilárd: Néhány dolgot szeretnék a polgármester úrtól kérdezni. A bizottsági üléseken tájékoztatásként elhangzott, hogy az elmúlt napok esőzései kapcsán több letenyei ingatlant elöntött a víz. Ketten is felhívtak, hogy polgármester úr legyen kedves ezzel kapcsolatban tájékoztatni az elöntött ingatlanok tulajdonosait, illetve a város lakosságát. Halmi Béla: Valóban problémát okoz minden településen, amikor tartós esőzés van, vagy lezúduló özönvízszerű esőzés. Ezt a két dolgot nagyon nehezen tudja kivédeni bármelyik település, bármekkora árkot ásnak, bármilyen területi vízelvezetésben gondolkodnak. Láthatjuk, hogy nyáron a Béci patak üres, ki van száradva, nem folyik benne víz, aztán jön egy nagy esőzés és akkor megtelik. Szerencsére nem öntött ki a Béci patak az elmúlt időszakban. A telefonom nincs kikapcsolva, amikor elkezdődött az esőzés számítottam rá, hogy fogok kapni ilyen hívásokat. Ez meg is történt szombaton este 9 órakor, elmentem és megnéztem a területet, igyekeztem megnyugtatni a gépállomás melletti lakókat, hogy itt a víz már nem olyan kritikus, el fogja őket kerülni. Az ember nem számol arra, hogy még nagyon sok leesik reggelig. Hétfőn reggel kimentünk osztályvezető úrral körülnézni a területen, erről készítettünk felvételeket, megnéztük a kritikus pontokat és a gyors intézkedések

6 6 eredményeként a közfoglalkoztatottakkal az árkolást, iszapolást megtettük. Folyamatban vannak ezek a munkák, napi kapcsolatban vagyok én is a lakókkal és a vállalkozásokkal, mert őket is kár érte. Vitatott, hogy a károkat kinek kell megtérítenie, mi nem ezzel foglalkozunk, mi a megoldást keressük. Megoldásokat írtunk össze tíz pontban. Fontos, hogy vízügyi szakember mérje fel ezeket a területeket és adjon nekünk útmutatásokat. Mindenki keresi a megoldást, de nem pontosan tudja, hogy a vizet a mezőgazdasági területről merre és hova vezesse. Igyekszik mindenki megvédeni a saját területét, természetesen ezzel kárt okoz másoknak. Többek közt településünknek, a sportpályát eddig nem szokta elönteni a víz, most elöntötte. Szokás szerint elönti a víz az ott lévő vállalkozásokat a mezőgazdasági területről, a volt gépállomást, és az ott lakókat is. Ezekre megoldásokat kell keresni, illetve az alsó területre is. Ezeket megnéztük, az intézkedési terv elkészült, mi a tűzoltó munkát tudjuk elvégezni a közmunkásokkal. Mi ezt rendszeresen megtesszük, nem erre írtuk a pályázatot, de odavisszük őket, hiszen az árkolás benne van a tevékenységi körben. Örülök a felvetésnek, ezek elindultak és bízunk abban, hogy jó irányban fog majd haladni a dolog, de ez egy hosszabb folyamat, amíg felmérik, hogy a víz úgy folyjon, hogy ne okozzon másoknak kárt. Úgy látom, hogy több kérdés, észrevétel nincs. Kérem, aki a kiegészítésekkel, a válaszokkal együtt a polgármesteri tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezzen. A Képviselő-testület a polgármesteri tájékoztatót 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 2./ Helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! Ennek a rendeletnek a megalkotására azért kerítettünk sort, hogy a Szapáry-Andrássy kastély parkja, ha elfogadjuk ezt a rendeletet, akkor helyi védettséget fog élvezni és kötelezettséggel jár nemcsak az Önkormányzat részéről, hanem azok részéről is, akik odamennek látogatni. Így elsősorban az ifjúság részéről, amely rendszeresen látogatja a parkot. Ha életbe lép a rendeletünk, akkor elsősorban a két kerékkel érkező motorosok kerülnek onnét kitiltásra, hiszen ezt tiltja a rendeletünk. Ez nagyon fontos. A platánfa alatti rendezvények tartására is vonatkozik a rendelet. Ez is le van szabályozva, hogy ki tarthat, hány fővel, kitől kell kérni engedélyt, és kinek kell ezt bejelenteni. Ez sokkal lazább forma, mintha a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz tartozó védett terület lenne. Nem mindegy, hogy az ott lévő növényzetbe hogyan avatkozunk be, ez lehet fás vagy lágyszárú növényzet. Nagyon jól tudjuk, hiszen a Hóvirág fesztivál kezdeményezése is azt a célt szolgálta, hogy azon a területen rengetek a hóvirág. Ez a kastélynak a környékét jelenti, ahogy megérkezünk a főútról a strand felé, az út a választóvonal, tehát a Platánfa utca felé kivezető gyalogjárda. A Kolping kimarad, és visszakanyarodik a rendszer a Mentőállomás, az Egészségügyi Központ felé, egészen a Kossuth szoborig. Erről a területről van szó. Eddig is belenyúlt Letenye Város Önkormányzata, de a nem oda való fajta fák, illetve a nagyon veszélyes fák kerültek kivágásra. A rendelet a pótlásról is gondoskodik, elég szigorúan vesszük önmagunk is, hiszen ez egy különleges értéke a településünknek a város szívében, ezért történik meg a rendelet megalkotása, helyi védettség alá kerül ez a terület. Ez a természeti területekre vonatkozik, élőhelyek kezelésére, de Letenyén még számos ilyen található. Ennek kapcsán majd javaslatot teszek, ott van a Csitári forrás környéke, de van még több is. Olyan építményekre is helyi védettséget kell majd tennünk, amelyeket majd felsorolunk, de ez most nem tárgya a napirendnek. Erről már korábban készültek felmérések

7 7 az Önkormányzatnál, ezeket majd meg kell erősíteni. A szőlőhegyen a fa borona pincéknek és a paticsolt pincéknek is elég kevés hányada található, ezek is bekerülhetnének. Mondhatnám a téglagyár égető kemencéjét a kéménnyel együtt. Most már Zala megyében ritkaságszámba megy, hogy ilyen állapotban van egy volt téglagyár, amely a funkcióját elveszítette, de másra alkalmazható. Ha netán értékesítésre kerül, akkor a tulajdonosa nehogy ledózeroltassa, eltüntesse. Ez védettséget jelent az épületeinkre, vagy a szobrainkra is. Ennyivel szerettem volna bevezetni a rendelet megalkotását. Kérem a támogatását a Tisztelt Képviselőtestületnek. Kérem a bizottsági elnököket, hogy az üléseken elhangzottakat röviden ismertessék. Dr. Szabó Ilona: Tisztelt Képviselő-testület! A Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést. A természet védelméről szóló évi LIII. törvény írja elő, hogy helyi értékeinket fokozott védelemben kell részesíteni. Amikor beléptünk az Európai Unióba 2004-ben, volt egy nagy közös mise a máriacelli repülőtéren és nem lehetett bemenni a városba autóbusszal. Más környező nyugati államok nagyon tisztelik a természetet, a környezetet. Talán nálunk is elindul valami, ez a kastély megérdemli ezt a nagy figyelmet, hiszen egy m 2 -es parkról van szó, amely az 1463/3 hrsz-en van nyilvántartva. Régen az Andrássy Gyula kastély parkja tele volt gyönyörű fákkal, növényekkel. Ezt valamilyen módon meg kell védeni, és ezt ez a törvény erősíti meg. Bekerül valamilyen nyilvántartásba a Letenyei Járási Hivatalnál. Az országosba nem kerülhet be, ezt ma úgy hívják, hogy Balaton-felvidéki Nemzeti Park és Csopak a központja. Az egy Natura 2000 terület lett volna, ott viszont nagyon nagy korlátok vannak, ott mindent engedélyhez kötnek. Mindenkor meg kell kérni a Natura 2000 ügyben Csopak állásfoglalását. Ezt támogatni kell, és a Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen. Dömők József: A Humán és Ügyrendi Bizottság is pozitívan nyilatkozott erről a rendelet tervezetről. Örvendetes, hogy egyetértésünk után 25 hónappal eljutottunk a rendelet megalkotásához. A rendeletnek a melléklete nagyon részletesen taglalja azt, hogy milyen kötelezőségek vannak és lépnek életbe ott a kastélypark területén. Az nem baj, hogy a fiatalok ott gyülekeznek, ez nagyon jó. A gond az, hogy a platánfához különböző motorkerékpárokkal mennek be. Erről a felhívó táblákat az Önkormányzatnak kell elhelyezni, hogy oda a park területére ilyen jellegű eszközökkel nem mehetnek be. Nem csak a platánfa környékéről és a kastélypark területéről van szó, hanem mellette megy el az az út, a kastélyépület mögött. Én úgy gondolom, hogy ezt vegyük oda szervesen, mert az nem forgalmi útnak készült. Az célforgalomra készült, a kastélyba és a könyvtárba érkezőknek a közlekedését hivatott szolgálni, nem átmenő forgalomra készült. Ezt meg kell lépnünk, mert jönnek haza a hegyről kistraktorral és nem jönnek át a körforgalmon keresztül, hanem lerövidítik az utat. Ott volt egy sorompó, az le volt zárva, valahogyan ez megszűnt létezni. Tegyük ki a táblát, hogy csak célforgalomra és a rendőrök ezt ellenőrizzék, és ugyanúgy ellenőrizzék a parkba behajtókat is. A többi is fontos, de ezek a neuralgikus pontok. Bedő Ildikó: A park védettségével kapcsolatban szeretném kérdezni. Lehet, hogy az én figyelmemet kerülte el és ezért elnézést kérek, mert nem voltam a múltkori önkormányzati gyűlésen. Ha jól emlékszem, akkor volt arról szó, hogy a park felé is helyeznek el kamerát. Most vagy én nem látom, vagy ebből nem lett semmi, vagy az emlékeim megcsalnak, és nem úgy van. Én világosan emlékszem rá, hogy erről volt szó, és akkor jól ki lehetne szűrni ezeket a rongálásból és egyéb magaviseletből adódó dolgokat. Halmi Béla: Kameráról volt szó. Három kamera van kihelyezve ma Letenyén. A kastélyhoz legközelebbi kamera a templom mellett van elhelyezve, ez a Főteret pásztázza. A könyvtár

8 8 területére lett volna kihelyezve egy kamera, ezt meg kell vásárolni. Erről lehet gondolkodni. A kandelábereket rongálták meg két alkalommal is, amely elég veszélyes dolog, hiszen áram szaladgál benne. Jelenleg sem állították helyre ezeket az eszközöket, és más dolgok is történnek. Az ifjúságot nem akarjuk kizárni, hiszen ez egy nagyon kellemes találkahely is. Az elmúlt időszakban is az egész kastélypark természetvédelmi terület volt, egy szép ovális kék táblával, aztán ez lekerült, amikor a strand épült. Most visszakerül gyakorlatilag ez a megmaradt kis része a helyi védettségnek. Készült erre már pályázat az előző ciklusban, magát a kastélyparkot felmértük, ez rendelkezésre áll a mai napig. Minden fűszál fel van itt mérve, egészen a patakpartnak az óvoda felőli részéig. Készült egy komoly terv, de az akkori pályázatunk nem nyert, ezt a fiókból bármikor elő tudjuk venni és a parknak a megújítását meg tudjuk tenni. Köszönöm szépen az észrevételeket. Kérem, aki a rendelet megalkotásával egyetért, kézfelemeléssel jelezzen. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 8/2013. (XI.15.) önkormányzati r e n d e l e t : Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8/2013. (XI.15.) önkormányzati rendeletét a helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról a melléklet szerint megalkotja. Halmi Béla: Kérem, aki az előterjesztésben leírt határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezzen. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 84/2013. (XI.14.) számú h a t á r o z a t : Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a védett természeti terület táblával történő megjelöléséről, az elfogadott és kihirdetett rendelet egy példányának az érintett nemzeti park igazgatóság részére történő megküldéséről, valamint a védettség tényének ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséről gondoskodjon. Határidő: november 30. Felelős: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 3./ Letenye Város Önkormányzata évi költségvetési koncepciója (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! Minden településnek el kell készíteni a következő évi költségvetési koncepcióját. A koncepció szoroson nem foglalja magába azt a számot, amitől eltérni nem lehet. Ez egy tájékoztatás, egy iránytű. A konkrét számokat később tudjuk meg a központi költségvetésből, ezek az önkormányzatokra is kihatnak, mert rengeteg olyan dolog befolyásolhatja még a koncepciót, amelyben országos döntések születnek. Mi igyekeztünk ezt jól összeállítani. A Tisztelt Képviselő-testület figyelmét felhívtuk, hogy tavasszal is volt egy

9 9 koncepciónk, amelyet most hatályon kívül kell helyezni, hiszen kettő koncepció nem lehet a települési önkormányzatoknál. Mi nagyon gyorsak voltunk akkor, ezt elfogadtuk, és később mondták, hogy nem akkor kellett volna, hanem most a régi rend szerint, mert a régi rend szerint ilyenkor kellett a koncepcióról beszélni. Tudjuk, hogy az idén megváltoztak a támogatási feltételek, a működési hitelekre nem lehetett tervezni. Ilyen nem létezik, támogatásként kimondottan feladatalapú finanszírozást írnak elő. Nyilván a feladatalapú finanszírozás sem lehet mindig 100 %-ban. Bizonyos területeken elvonások történtek, nem 100 %-ban használhatja fel a bevételeit az Önkormányzat. A gépjárműadóból 40 % maradhat csak az Önkormányzatnál. Ha valaki befizet annak a 40 %-a marad csak itt az Önkormányzatnál, a 60 %-kal az Állam gazdálkodik. Megmaradt az iparűzési adó, amit fel tudunk használni, de nagyon sok más elkerült tőlünk. Letenye településen ezen kívül más adónem nincs kivetve, az elkövetkezendő időszakra sem tartalmazza a koncepció más adó kivetését. A költségvetési koncepció szeretne rámutatni a jövő évi pályázati támogatásokra, amelyek megmutatkoznak az anyagban. A beruházások egy részét az idén szerettük volna már megvalósítani, de elhúzódtak ezek a támogatások. Folyamatban lévő pályázat az IPA magyarhorvát határon átnyúló együttműködési program, a szennyvíztisztító beruházás, amely jelenleg is zajlik, ez áthúzódik a jövő évre mintegy 133 millió forint nagyságrendben. Van egy másik program is, amely magyar-horvát együttműködésben valósulna meg, ha november hónapban a döntés kedvező lesz. Említettem már, hogy tartalék listán vagyunk a pályázattal. Ez egy kerékpáros turisztikai tematikus túraútvonal feltárása és az egyedutai Művelődési Ház 30 fős kerékpáros turisztikai központtá alakítása. Ez 118 millió forintos pályázat lenne, nem tudjuk még, hogy nyerni fog-e. Ez a projekt Mura-Dráva Happy Bike néven szalad. Az előbb már említettem a polgármesteri tájékoztatóban az Egészségház korszerűsítését, illetve az épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrásra beadott pályázatunk az Andrássy Gyula Általános Iskolára és a Letenyei Hóvirág Óvodára kedvező elbírálásban részesült. Ezek a projektek a jövő évre húzódnak át, ezek a jövő évi költségvetésünket fogják pozitívan megterhelni és javulni fognak az épületek energia megtakarításai is, és ennek örülni kell. A következő évben, ha lesz olyan pályázati forrás, akkor ennek az épületnek, amelyben van a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal és a Letenyei Járási Hivatal, az energetikai problémáit is meg kell oldani. Ezt is tartalmazza a jövő évi költségvetési koncepció. Örvendetés tény, hogy az iparűzési adó bevételei jól alakulnak a településünkön, úgy tűnik, hogy nem esett vissza és jövőre is tudunk ezzel számolni. Ez az alapja az összes működésünknek. Milliós nagyságrendű összeget képez a térségben elhaladó veszélyes szállítmányok NAV ellenőrzéséből adódó összeg 30 %-a, amely az Önkormányzatot illeti meg. Ez a mostani megvalósítandó pályázatnak lehet az alapja, hiszen ezt csak környezetvédelmi dolgokra lehet fordítani. Örvendetes tény és itt már rátérek az oktatónevelői munkára - tudjuk, hogy az Andrássy Gyula Általános Iskola átkerült a KIK-hez -, ez már bennünket nem érint a költségvetés szempontjából, hogy a pedagógusok bére emelkedett. Óvodánk viszont van, és az óvoda épületét, energetikáját az Önkormányzat látja el, illetve az ott dolgozóknak a bére is rajta keresztül fut, és ennek a támogatása emelkedett. A mai napon is előtérbe került a szociális szektornak az alacsony bérezése, de ez bennünket nem érint, hiszen átadtuk a Gondozási Központtal a dolgozókat is. Az ő bérük nagyon alacsony, erre majd még rá kell fókuszálni a Kormányzatnak, hogy azoknak a bérét is valahogyan rendezze, hiszen a településünkön nagyon sok embernek ad megélhetést a szociális szektor is. Már említettem, hogy a tervezett fejlesztésekkel, beruházásokkal mintegy 700 millió forint fog érkezni az Önkormányzatunkhoz. A pályázatoknak az önerejét részben érintettem, a másik része pedig a BM Önerő Alap, amely azt jelenti, hogy a 30 millió forintos önerőnek az 50 %-át ebből meg tudjuk pályázni. Ezt minél előbb meg kell tennünk és akkor 15 millió forint lesz már csak az Önkormányzat terhe, amelyet a Környezetvédelmi Alapból is tudunk majd fedezni. Összességében ezek azok a sarkalatos számok, amelyek meghatározzák a jövő évet.

10 10 Én azt gondolom, hogy bátran nekivághatunk a jövő éves költségvetési évnek is. Majd meglátjuk, hogyan alakulnak az állami sarokszámok. Ennek függvényében alakul az önként vállalt feladatokra szánt támogatás is, ilyen a Letenyei Sportegyesület a Polgárőr Egyesület támogatása. Ezt ki szeretnénk egészíteni a tűzoltó egyesülettel és a kulturális művészeti egyesületekkel, mert ezek nincsenek nevesítve, hogy ők fixen kapjanak összegeket, ahogy egyébként az erősebb önkormányzatok ezt rendszeresen megteszik. Hitelünk nincs, a jövő évben a hitelfelvételeket így szeretnénk megoldani. Én kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a évi költségvetési koncepció támogatására. Felkérem a bizottsági elnököket, hogy röviden ismertessék az üléseken történteket. Dr. Szabó Ilona: Tisztelt Képviselő-testület! A Gazdasági Bizottság megtárgyalta, részletesen elemezte az előterjesztésben foglaltakat. A koncepció jövőképet tárgyal. Említette polgármester úr, hogy év elején már volt egy koncepció, amely megelőzte a törvény megjelenését. Ez is egy koncepció, mert nincs kint az új költségvetési törvény, amely konkréttá teszi ezeket a fogalmakat. A koncepció kiindul egy országos képből, hogy mi az elvárás. Aki nézi a televíziót látja, hogy minden nap munkanélküliséggel küzdünk, és hogy mi van a pénztárcánkban. A legfontosabb, hogy a munkanélküliséget csökkentsük, valamint gazdasági növekedés legyen. Ez van országos szinten. Ezen belül van az önkormányzati helyzet. Az önkormányzatoknak ugyanúgy meg kell erősödni, hiszen egyre jobban látható, hogy az Állam nem tud minden feladatot átvállalni az önkormányzatoktól. Az önkormányzatiságot, amikor 1989-ben kitalálták és megalkották az évi törvényt, akkor az volt az alapja, hogy el kell indulni az önállóan működő szervezeteknek. Úgy alakuljanak meg ezek, hogy előbb-utóbb átvegyék azt a funkciót, hogy önmagukról is tudjanak gondoskodni. Nincs profittermelés, mint egy vállalatnál, ezért kell egy központi támogatás, de igen is, kell az ész a helyi önkormányzatnál is, hogy megkeressük azt a forrást, amiből helyben is tudunk pénzt teremteni. Ez egyenlőre még csak koncepció szinten van, de igazából fontos a fantáziánk és a kreativitásunk, hogy miből tudunk több pénzt előteremteni. Több pénzből lehet többet visszafordítani a gazdaságba, és a helyi önkormányzat abból gazdálkodik, ami bejön neki feladatalapú támogatás, és ha van neki plusz helyi lehetősége, akkor azt hozzáteszi. Letenye Város Önkormányzata főképpen ebből a Kormányzat által adott pénzből él, ez van ebben a koncepcióban leírva, illetve az is, hogy volt adósságunk az előző években. Tavaly átvállalta az adósságot a Kormány, nem volt olyan külső adóssága az Önkormányzatnak, amelyet ebből fakadóan teherként kellett hordozni. Ezért most már lehet jobban fejleszteni. A fejlesztéshez ma a polgári Kormány nagyobb támogatást nyújt. Amit említett a polgármester úr, azokat a pályázatokat megtámogatták, ezeket elnyerte az Önkormányzat és folyamatban van ezeknek a megvalósítása. Az épületenergetikai KEOP pályázat, amit elnyert az Önkormányzat és folyamatban van a megvalósítása. Az egészségügyi alapellátásnál szintén folyamatban van a megvalósítás. Az IPA már egy elindult programnak a folytatása. Tervben van, hogy Egyedután valósulna meg egy turistaház, és kerékpárút csatlakozna be hozzá. A koncepcióban szerepel, de kikerül a Zarándokút pályázat. Ez nem az Önkormányzat pályázatban fog megvalósulni, hanem civil szerveződés keretében. Eljutottunk az Önkormányzatig. Megnézzük, hogy milyen bevételeink és kiadásaink vannak. A polgármester úr említette a nagy változásokat. A pedagógusok kikerültek ebből a körből, viszont itt maradt a Letenyei Hóvirág Óvoda, a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal. Ezeknek a pénzügyei itt maradtak és ezeknek az ellátását továbbra is meg kell oldani. Meg kell oldani a munkanélküliek helyzetét, tovább kell támogatni a szociálisan rászoruló embereket. Ezeket tartalmazza ez az előterjesztés. Foglalkozik az adókkal is, beépítette, hogy nem indulhat az a választáson, akinek van adótartozása. Erre felhívom a figyelmet, ha valaki kíván indulni, akkor az adótartozását előtte rendezze le. Fontosak az adók, hiszen abból van a pénz nagy része. A fejlődésre továbbra is a

11 11 nagy pályázatok biztosítják a lehetőséget, ezek nagy pályázati pénzekből vannak, uniós pályázatok. A helyi bevételek az adók. Ezek teszik lehetővé, hogy működőképes legyen az Önkormányzat, hiszen az a cél, hogy működőképes legyen. Összességében ez a koncepció azt foglalja össze, hogy egy működőképes évi költségvetésen alapuló Önkormányzata legyen Letenye városnak. Ezek a nagy fogalmak, amelyeket itt kiemeltem. A Gazdasági Bizottság egyhangúlag javasolta a évi költségvetési koncepció elfogadását. Köszönöm szépen. Halmi Béla: Köszönöm szépen elnök asszonynak a hozzászólását. Egy kiegészítést tennék, hogy az Egészségház működtetése is - amely ebben az évben visszakerült hozzánk - az Önkormányzatra hárul. Ezt is tartalmazza a jövő évi koncepció, ez be van építve. Ez az Önkormányzatunkat nem éppen jól érintette, mintegy 15 millió forintos bekerülési költsége van ennek az épületnek. Reméljük, ha a pályázat megvalósul, akkor csökkenni fognak ezek a rezsi költségek. Körülbelül ennyibe került az Önkormányzatnak a Művészeti Iskola, úgy hogy ezt visszakaptuk a másik oldalon. Ezt nekünk, mint a térség meghatározó településének - és az egészségügyi ellátásban csak mi állunk helyt, a többi település ebbe nem száll be -, nekünk kell működtetni, üzemeltetni, hogy a térségben a szolgáltatás ezen az oldalon is megjelenjen valamilyen formában. Dömők József: A Humán és Ügyrendi Bizottság megállapítása volt, hogy az irány jó, és a prioritások is helytállóak. Ebből adódóan sokkal nyugodtabban vághatunk neki a következő évnek, mint ezelőtt 2-5 éve. A megállapítások között volt, hogy továbbra is szükséges a körültekintő és takarékos gazdálkodás azoknál az intézményeknél, akik ezen költségvetési koncepció és konkrétan a költségvetés hatálya alá tartoznak. Ez alapvető, továbbra is ez kell, hogy lebegjen a szemünk előtt. Örömteli, hogy ebben a koncepcióban - a korábbi évekhez hasonlóan - az egyesületek támogatása megjelenik konkrét összeggel. Ez annál is inkább indokolt, mert a sport területén a kor haladtával újabb tevékenységek jelentkeznek a szabadidő sport területén, pl. a futás, félmaraton, vagy hosszú távú futás, amely nagyban hozzájárul az egészség megőrzéséhez. A művészeti vonalon is több kulturális egyesület van. Az idei évben itt volt a Fúvószenekar 30 éves jubileuma. Az intézményt már nem az Önkormányzatunk tartja fenn, hanem az Intézményfenntartó, de úgy gondolom, hogy nekünk kötelességünk a Fúvószenekar megtartása és támogatása. Itt tudunk mi bekapcsolódni, a Derű Zeneegyesület által tudunk mi a Fúvószenekarnak támogatást nyújtani a működésre. Ha majd konkretizálódni fog a költségvetés, akkor javasolni fogom egy minimális, 5-8 %-os emelését ennek az 5 millió forint körüli összegnek, amely ide van tervezve jelen pillanatban. A Humán és Ügyrendi Bizottság támogatja a évi költségvetési koncepció elfogadását. Halmi Béla: Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel van-e a koncepcióval kapcsolatban? Nincs. Kérem, aki egyetért a évi költségvetési koncepcióval, kézfelemeléssel jelezzen. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 85/2013. (XI.14.) számú h a t á r o z a t : 1. Letenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 37/2013. (V.02.) számú határozatát. 2. Letenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetési koncepciójára vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és a költségvetés kidolgozásának alapjául szolgáló, az önkormányzat működésével és a fejlesztésekkel

12 12 kapcsolatos stratégiai döntéseket, jövőbeli irányokat az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a évi költségvetés elkészítéséhez szükséges részletes tervezési feladatok koordinálására, a várható bevételek pontosítására a szűkös anyagi lehetőségek és jelen koncepcióban elfogadott döntések figyelembe vételével. Felelős: Halmi Béla polgármester Operatív végrehajtásért felelősök: Dr. Keresztesi Tímea jegyző, Gál Zsuzsanna aljegyző, önkormányzati, igazgatási és szociális osztályvezető, Simonyai Imre műszaki osztályvezető, Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető, Határidő: Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény kihirdetését követő 45 napon belül. 4./ Beszámoló Letenye Város Önkormányzata évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! A háromnegyed éves teljesítés tárgyalása kötelező jellegű és az adott pillanatot fotózza le. A Képviselő-testület a háromnegyed éves teljesítést a számok függvényében áttekinti, tudomásul veszi. Megváltozott a jelentési kötelezettsége az önkormányzatoknak, ezt havonta kéri már a Magyar Államkincstár Zalaegerszegen. Mindent bekérnek, minden egyes dologról, lépésről tudni akarnak a felügyeleti szervek. A támogatást így próbálják megszondázni, nézik, hogy hogyan működik az új rendszer. Ha netán valami történne, akkor mindjárt be tudnak avatkozni, gyűjtik a tapasztalatokat. Gyakorlatilag szeptember 30-án elkészült az anyag. Nekünk október végéig kellett volna ezt megtárgyalni. Most november van, ezzel gyakorlatilag nem mulasztottunk semmit, hiszen a MÁK havonta látja, hogy hogyan működik Letenye településen a pénzügyi gazdálkodás. Ezt szerettem volna kihangsúlyozni. Elég jól figyelnek bennünket, de ennek örülni is kell, hiszen az Állam pénzéről van szó, mindnyájunknak a pénzéről, amit az önkormányzatok megpróbálnak jól felhasználni az adott településen élők érdekében. Az anyag lényege, amit már többször érintettünk a mai nap folyamán, hogy a pályázatok, amelyeket beterveztünk az idei költségvetésünkbe, azok nem realizálódtak, itt van nagy eltérés. Nem valósultak meg ezek a pályázatok és átcsúsznak a jövő évre. Az előbb említett két nagy pályázat is a jövő évben valósul meg, de ezt úgy gondoltuk, hogy előbb megvalósul. El tudjuk indítani őket, ezt tervezni kellett, de a jövő évben már ezeket biztosan végre tudjuk hajtani, és be tudjuk építeni a költségvetésünkbe 100 %-osan és a kivitelezésben nem történik hiba. Ez van, amiben jóval el vagyunk maradva, egyébként az összes rész, ami a kiadást és a bevételt illeti, annak a megfelelő szintjén állunk, ahol állni kell ilyenkor a háromnegyed éves beszámoló idején. Én ezt szerettem volna sarkalatosan kiemelni. Kérdezem a véleményeket a évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről. Dr. Szabó Ilona: Tisztelt Képviselő-testület! A Gazdasági Bizottság megtárgyalta a évi költségvetés háromnegyed éves teljesítését. Szeptember 30-ig szól az anyag, ezt október 30-ig kellett volna tárgyalni. Itt a demokrácia sérelméről azért szó van, november 12-én ezt megjegyezte a Gazdasági Bizottság. Ez a beszámolás tulajdonképpen egy mérlegkészítés,

13 13 hogy hogyan állunk a háromnegyed évben. Végeznek egy elemzést, és ezt be kell küldeni a nagy költségvetéshez is, hogy lássa a Kormány is, hogy milyen szinten állnak az önkormányzatok, történetesen Letenye Város Önkormányzata. A évre tervezett bevételi előirányzat eft volt és a leírások szerint szeptember 30-ig ennek a 37 %-át költötte el az Önkormányzat. A bevételeknél volt a működési általános támogatás címén kapott összeg, amely eft volt. A köznevelési feladatokra eft-ot, a szociális feladatokra pedig eft-ot kapott Letenye. Van még a tartalékképzési előirányzat, ez eft. Ezekből tevődnek össze a bevételek. Részletesen leírja az anyag, hogy melyek a közhatalmi bevételek, ezek az adók, amelyekről már beszéltünk, a gépjárműadó 40 %-a és az iparűzési adó, amelynek elég jó volt a bevétele. Nőtt az iparűzési adó beszedési lehetőség, hiszen újabb társaság jelent meg a területen. Az intézményi működési bevételek, a bérleti díjak, a lakás részletfizetésből befolyt összeg. Kapunk TÁMOP támogatást, a Munkaügyi Központ ad támogatást a közfoglalkoztatáshoz. Az intézmények átalakultak, ezt is tartalmazza az anyag, hogy február 28-ig volt önálló az Önkormányzat, utána megalakult a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal. Ebben a montázsban is meg kellett szerkeszteni ezt a költségvetési elszámolást. A létszámgazdálkodást is tartalmazza az anyag, 113 fő volt az átlagos állományi létszám és a közfoglalkoztatottak ebből átlagosan 40 főt jelentettek. A kiadási oldalon ugyanúgy az eft-ból indulunk ki. Ez 35 %-ban realizálódott szeptember 30-ig. Megjelenik, hogy mire fordítottuk. A bérjellegű kiadásokat is tartalmazza. Az Önkormányzat felügyelete alatt vannak a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói, a Letenyei Hóvirág Óvoda dolgozói, a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói, ők kaptak ebből a pénzből. A járulékokat is be kellett fizetni, a dologi kiadások pedig 70 %-ra teljesültek. A társadalmi és szociálpolitikai juttatások a segélyekre vonatkoznak, ezek 63 %-ra teljesültek szeptember 30-ig. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásoknál már 80 %-os volt a tervhez képest a kifizetés. A támogatások kiadásaként eft-ot számoltunk el. A Termálfürdő üzemeltetésére eddig eft támogatást adtunk át az ÉKKÖV Kft-nek, illetve adtunk kölcsön támogatást eft-ot, amellyel el kell számolni november 30-ig. A beruházásokat már említettük az előbb, ezek folyamatban vannak, illetve éppen hogy elkezdődtek. Az erre fordítandó eft-ból eft realizálódott. Tartalékból támogattuk az ÉKKÖV Kft. működését, az előbb szóltam róla. Az intézmények kiadásai időarányosan szeptember 30-ig teljesültek. Az Önkormányzat alkalmazásában 40 fő közfoglalkoztatott bérét fizettük ki. Összefoglalóan a város költségvetésének időarányos teljesítését lehet megállapítani szeptember 30-ig. Hitelállomány a beszámolási időszakban nem volt. Szeptember 28-án került az Önhiki benyújtásra, amely akkor még nem került elbírálásra. A Gazdasági Bizottság részletesen elemezte az anyagot, és egyhangúlag javasolja elfogadásra az Önkormányzat évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítését. Köszönöm szépen. Halmi Béla: Más vélemény, észrevétel van-e? Nincs. Kérem, aki az Önkormányzat évi költségvetésének háromnegyed évese teljesítését elfogadja, kézfelemeléssel jelezzen. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 86/2013. (XI.14.) számú h a t á r o z a t : Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetésének háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

14 14 Határidő: azonnal Felelős: Halmi Béla polgármester 5./ évi villamos energia beszerzés (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! Minden évben megkeresik az Önkormányzatunkat különféle villamos energiával foglalkozó társaságok, ebből nagyon sok van Magyarországon. Az elmúlt időszakban az MVM Partner Zrt-vel kötöttük meg a szerződést. Már egy évre előre megkötöttük a szerződést. Azt gondoltuk, hogy ez nem lesz jó, de aztán sikerült végül is azon a szinten tartani. Ugyanakkor megkeresett bennünket a Sourcing Hungary Kft., aki hajlandó volt megversenyeztetni a szabad piacon a mi rendszerünket, az intézményit és a közvilágítást is. Ez itt van a Tisztelt Képviselő-testület asztalán. Nagyon gyorsak voltak és a határidő is az elmúlt hónapra tevődött villamos energiában, ezért az aláírás már megtörtént. Érdekességképpen az MVM Partner Zrt. nyerte az intézményi és a közvilágítást is. Jó, hogy megversenyeztettük, mert még alacsonyabb áron tudtuk ezt így elérni. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa és fogadja el a már aláírt szerződést a jövő évre tekintettel. Somogyi András: Ez tavaly óta emelkedett? Emelkedik a jövő esztendőre ez a villamos energia? Dr. Keresztesi Tímea: Nem. Vállalja, hogy évben ennyiért. Somogyi András: Ez rendben van. Idén mennyi? Dr. Keresztesi Tímea: Ott van az előterjesztésben. Somogyi András: Bocsánat. Nincs kérdésem, megnéztem. Halmi Béla: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezzen. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 87/2013. (XI.14.) számú h a t á r o z a t : Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy január 1. és december 31. közti időszakra a közvilágításhoz nettó 15,40 Ft/kWh, illetve az intézményi villamos energia felhasználáshoz nettó 17,59 Ft/kWh áron az MVM Partner Zrt. szállítsa a villamos energiát. A Képviselő-testület jóváhagyja az MVM Partner Zrt-vel a évi közvilágítási és intézményi villamos energia szállítására vonatkozó szerződést, illetve a 20 napos fizetési határidőre vonatkozó fizetési megállapodásokat. Határidő: azonnal

15 15 Felelős: Halmi Béla polgármester Operatív végrehajtásért: Dr. Keresztesi Tímea jegyző Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető 6./ ZALAISPA Társulás által benyújtott KEOP pályázat ügyében döntéshozatal (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! A ZALAISPA Társuláshoz tartozunk, nagy uniós pályázat részesei az önkormányzatok. 282 önkormányzat van ebben a társulásban, Vasvár, Celldömölk térsége is ide tartozik még, és egész Zala megye ennek részese, talán néhány önkormányzat kivételével. Egy KEOP pályázatot kíván benyújtani a ZALAISPA és ezt minden egyes önkormányzatnak tárgyalni kell, el kell fogadni. Amennyiben valamelyik önkormányzat nem fogadja el, úgy ez a hatalmas összeg, illetve az eszközök, amelyeket be akarnak szerezni nem fog megvalósulni. Ki szeretném emelni, hogy a ZALAISPA Zrt. rendelkezik a szükséges önerővel, és nem kér az önkormányzatoktól hozzájárulást. A pályázatnak ez a lényege. Nem biztos, hogy sikeres lesz. Vannak olyan önkormányzatok, akik nem vesznek ebben részt, ilyen például Zalaegerszeg Város Önkormányzata, aki önállóan nyújtott be pályázatot erre a pályázati formára, hiszen van neki hulladékkezelő társasága, ők ezt megtehették. Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy támogassuk, ne legyünk mi az akadálya, hogy azok az önkormányzatok, akiknek még nincsenek eszközei, ne jussanak ehhez hozzá. Nekünk van egy hulladékudvarunk, hulladékgyűjtő szigetünk van, komposztáló edényzetünk van, amelyet egyenlőre nem helyeztünk ki, mert ez drágítaná a szolgáltatást. Kérem, aki a határozati javaslatot elfogadja, támogatja a pályázatot, kézfelemeléssel jelezzen. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 88/2013. (XI.14.) számú h a t á r o z a t : Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat benyújtását. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által közzétett Megvalósíthatósági Tanulmány általános sablon kötelező mellékleteire vonatkozó IV. 24. pontja alapján jelen határozatával igazolja, hogy az Önkormányzat által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, illetve a Megvalósíthatósági Tanulmányban (MT) feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, az üzemeltetési koncepciót ismeri. Az Önkormányzat ezúton igazolja, hogy az intézkedésen kívül más pályázatban, támogatási konstrukcióban az adott projekthez, illetve projektelemhez kapcsolódóan nem vesz részt. Határidő: azonnal Felelős: Halmi Béla polgármester

16 16 7./ Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezettel kötött ellátási és bérleti szerződés felülvizsgálata (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! A volt Gondozási Központunknak az épületéről van szó, amely az iskola és az óvoda között van, azt adtuk most már 3 éve bérbe, illetve szolgáltatást vásárolunk a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezettől. Átadtuk a kötelező feladatainkat, az étkeztetést, a nappali ellátást, stb., a kötelező önkormányzati feladatokat. Ennek fejében, a kettő kiegyenlíti egymást, gyakorlatilag nem változtatunk az összegen, ezzel az összeggel kívánjuk ezt fenntartani a továbbiakban is. Ha az épületre nekünk más szempontból szükségünk van, ez benne foglaltatik a szerződésben, hogy akkor ezt rendelkezésre kell bocsátani az Önkormányzatnak. Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezzen. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 89/2013. (XI.14.) számú h a t á r o z a t : 1. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezettel (1134 Budapest, Huba u. 6.) április 27-én aláírt ellátási szerződés 35. pontjának felülvizsgálata alapján az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és az idősek klubja típusú nappali ellátás feladatok biztosításáért a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet részére évben a évi támogatással azonos összegű, azaz ,- Ft támogatást nyújt. Letenye Város Önkormányzata a támogatás átutalásáról november 30-ig gondoskodik. 2. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gondozási Központnak helyet adó Letenye, Bajcsy-Zs. u. 2. szám alatti ingatlanrész bérleti díját az önkormányzat és a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet között szeptember 9-én létrejött bérleti és használatba adási szerződés 6. pontjának felülvizsgálata alapján évben a évi bérleti díj összegével azonos összegben, azaz ,- Ft-ban állapítja meg, mely mentes az ÁFA fizetési kötelezettség alól. A bérbevevő Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet a bérleti díjat egy összegben, számla alapján köteles megfizetni 30 napos fizetési határidővel. Határidő: november 30. Felelős: Halmi Béla polgármester Operatív végrehajtásért felelős: Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető 8./ Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás társulási megállapodásának módosítása

17 17 (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! Így egységben, a 27 önkormányzat még együtt dolgozik bizonyos területeken. Ennek a működtetését Önkormányzatunk, illetve a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal látja el ingyen és bérmentve, a megfelelő szakembereink ebben segítenek bennünket. Az alapító okiratban az önkormányzatok által valamikor működtetett Egészségügyi Orvosi Ügyelet bent maradt társulás néven és ezt kell módosítani az intézmény szó hozzáadásával, ezzel ki kell egészíteni. Nem akarjuk megszüntetni mi polgármesterek, nem akarjuk, hogy ez a rész kikerüljön, és ne foglalkozzunk az orvosi ügyelettel. Ez jelenleg kiadásra került, most más viszi, de előfordulhat, hogy visszaadásra kerül, és akkor nem kell rá alapítani ügyeleti társulási intézményt. A költségvetése jelenleg nulla, de minden egyes pénzügyi mozzanatot jelezni kell, ez került bele, ezt kérték a polgármesterek. Az orvosi ügyelet megszervezése, fenntartása foglaltatik benne kiegészítésképpen, és bizonyos közszolgáltatásokra tudunk együttműködni és szerződni is. A belső ellenőrzés is a feladataink közé tartozik, ezt felfrissítésként mondom. Ezt tartalmazza a mostani módosítás. Én arra kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassuk. Farkas Szilárd: Egészségügyi Ügyeleti Társulási Intézmény Letenye, Kossuth u. 32., így van az anyagban. Halmi Béla: Ez benne van eredetileg is, ez bent maradt, és ezt nem vesszük ki, mert akkor ismét módosítani kell. Ez így kerül mindenkinek kiadásra, hogy Letenye, Kossuth u. 32., de a következő mondatnál már Letenye Város Önkormányzata címe van bent. Kérem, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezzen. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 90/2013. (XI.14.) számú h a t á r o z a t : Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás társulási megállapodása módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás módosítás és a módosítás átvezetését követően az egységes szerkezetű társulási megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Halmi Béla polgármester Halmi Béla: Javaslom, hogy az ÉKKÖV Kft. hitelfelvétele című napirend tárgyalására zárt ülés keretében kerüljön sor, mert a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sérten. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezzen. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

18 18 91/2013. (XI.14.) számú h a t á r o z a t : Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testület az ÉKKÖV Kft. hitelfelvétele című napirend tárgyalása során zárt ülést rendel el, mivel a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. 9./ ÉKKÖV Kft. hitelfelvétele A napirend tárgyalása ZÁRT ülésen történt, a jegyzőkönyv külön került felvételre. 10./ Egyebek a.) Kanizsai Dorottya Kórház kérelme (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Halmi Béla: A Nagykanizsa megyei jogú városban működő Kanizsai Dorottya Kórháztól érkezett egy kérelem. Dr. Brünner Szilveszter főigazgató-főorvos kérdezte, hogy el kell-e jönnie a testületi ülésre. Mondtam, hogy nem kell, hiszen az anyagban részletesen leírta, hogy mit kér tőlünk képviselőktől. Az anyagban arról van szó, hogy mostanában a kórházakat ide-oda sorolják. Jelenleg Győrhöz tartozunk, a Nyugat-dunántúli Régióhoz Nagykanizsával egyetemben. Azok az útvonalak, amelyek a beteg útvonalakat jelentik, inkább a Dél-dunántúli Régióhoz, Pécshez vannak közelebb. Szeretné kérni tőlünk főigazgató úr, hogy támogassuk azt, hogy Pécshez, a Dél-dunántúli Régióhoz tartozzanak. Az indokai között egyrészt a beteg utak szervezése szerepel. Másrészt Marcali, Nagyatád térségének a betegeit is ők látják el és a Kaposvári Kórházzal is jó kapcsolatot ápolnak. Szívpanaszok tekintetében továbbra is Zalaegerszeghez fogunk tartozni, az összes többi terület pedig inkább a déli régióban van. Az a konkrét kérése a főigazgató úrnak, hogy támogassuk ezt a célt. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata is támogatta a kérést. Dömők József: A Humán és Ügyrendi Bizottság elnökeként, és a magam nevében is egyértelműen támogatni tudom, ez teljesen logikus. Semmi nem szól a győri központúság mellett, minden a pécsi mellett szól. Halmi Béla: Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezzen. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 93/2013. (XI.14.) számú h a t á r o z a t : Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Kanizsai Dorottya Kórház Dél-dunántúli egészségügyi térséghez való csatlakozását. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Kanizsai Dorottya Kórház Főigazgató Főorvosát tájékoztassa.

19 19 Határidő: azonnal Felelős: Halmi Béla polgármester Dr. Szabó Ilona: Én az előző testületi ülésen nem vettem részt és volt egy önálló képviselői indítványom. A törvény jogot ad arra, hogy én ezt előterjesszem, és változatlanul szeretném előterjeszteni, bár a Gazdasági Bizottság akkor nem szavazta meg. Van egy önkormányzati rendelet, a 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet, amely az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szól. A lakásrendeletben szabályozva van, hogy ki jogosult bérlakásra. Ma a Gregorovics Zoltánnak egy bérlakás van kiadva, nem is lakja, a 39 m 2 -es lakás kulcsát otthon tartja. A lakásszabályzat szerint, a lakástörvény szerint használni kell a lakást, a kulcs otthon tartása az nem lakáshasználat. Ezzel összefüggésben és a jövőbeni ilyen jellegű konfliktus elkerülése érdekében az volna az indítványom, hogy egészítsük ki a lakásrendeletet azzal a szöveggel, amit most beolvasok. Lakással, vagyonnal, személygépkocsival rendelkező vállalkozók, vagy annak a családtagjai nem jelölhetők ki bérlőnek, mert ez nem a szociális krízishelyzetbe illő fogalmi körbe tartozik. Tehát a pozitív mérleggel rendelkezők, nem azt mondom, aki tönkrement. Ezt a rendelet tervezetet a múltkor tárgyalta a Gazdasági Bizottság, és 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 1 igen szavazattal nem került támogatásra. Az önkormányzati ülésen temetés miatt nem tudtam részt venni, ezért most kívánom előterjeszteni. Fontosnak tartom, mert ma is két lakásigény lenne. Az egyik változatlanul a Bicsákné kérelme, a másik kérelmező pedig a Gyergyákné lánya, aki most szülte második gyermekét. Kétszobás lakásuk van, és három család lakik benne. Van a lakásra igény. Kettő családnak is nagyon fontos lenne, hogy azonnal lakáshoz jussanak. Nem megfelelő nekik a m 2 -es lakás, mert annak Ft a havi rezsije, ennek a lakásnak pedig Ft, ha piaci módon fizeti. Ha szociális bérlakásként akkor, pedig Ft-ot kell fizetni a bérlőnek. A kérésem kettős volt, az egyik a rendelet módosítása, hogy fogadja el a Képviselő-testület a 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendeletnek a kiegészítését, a másik pedig az, hogy kötelezze a Gregorovics Zoltánt a lakás azonnali visszaadására, mert a lakást már másfél éve nem lakja. A mellette lévő szomszédok eljönnek tanúskodni, hogy nem lakja a lakást. Spekuláció céllal tartja a lakást, elő szeretné majd terjeszteni, hogy megvásárolja és a törvény szerint sajnos 15 %-ért meg tudja venni a 4 millió forintos lakást. Ebből a megfontolásból történik ez, mert különben ki fizetne havi Ft-ot, ha nem lakik a lakásban. A Magyar Alkotmány a 38. cikkelyében az önkormányzati lakását úgy aposztrofálja, hogy nemzeti vagyon. Nem szabadna ezzel visszaélni. Kettős a kérésem, az egyik a rendelet tervezet elfogadása, a másik pedig az azonnali felmondása a lakásbérleti jogviszonynak, mert jogtalanul bérli a lakást. Ha a technikai részét az ÉKKÖV Kft. intézi, akkor pedig utasítani kell az ÉKKÖV Kft. vezetőjét, hogy mondja fel és kérje vissza a lakást. Ha azonnal nem, akkor 8 napon belül pakoljon ki és adja vissza a lakást. Ezt a kettő dolgot szerettem volna elmondani. Dömők József: A Humán és Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta ezt a dolgot, ezelőtt másfél hónapja. Akkor készültünk arra, hogy előterjesztésre kerül, de aztán nem került előterjesztésre. Halmi Béla: Előterjesztésre került, én terjesztettem elő gyakorlatilag. Dömők József: Bocsánat, előterjesztésre került. A Humán és Ügyrendi Bizottság úgy döntött az összes vonatkozó információ birtokában, hogy nem bizonyított az, hogy a lakást nem életvitelszerűen használják. A másik dolog pedig diszkriminatív lépés. Elhangzott, hogy tanúnak majd elmennek a szomszédok, akik bizonyítanak valamit, de ez még nincs bizonyítva, az még a következő állapot lesz. Ha leírja az ÉKKÖV Kft., mint a

20 20 bérleménygazdálkodó szervezet, hogy az a lakás nem rendeltetésszerűen, életvitelszerűen van használva, az egy új helyzetet teremt. Jelen pillanatban ez nincs. Dr. Szabó Ilona: Akkor majd legközelebb két tanúval nyilatkozatot fogok megszerkeszteni és be fogom hozni. Az ÉKKÖV Kft. nappal megy oda, éjjel nem megy oda. Éjjel a Gregorovics Zoltán otthon dolgozik, indítja az autókat és engem idegesít, meg a szomszédokat, akik nem mernek szólni. Nem fedi a valóságot, hogy ott lakik életvitelszerűen, mert nem lakik ott. Másfél éve nem nyitotta még ki az ajtót sem. Én nem tudom, hogy milyen alapon kell pártfogolni. Nincs ráutalva, 5 szobás a lakás, kocsik vannak és nincs krízishelyzetben. Múltkor a Balassáné is belém kötött, hogy én vállalkozó ellenes vagyok. Kérem szépen ez nem a vállalkozás ellen van, hanem azért, hogy ilyen dolog ne forduljon elő. Ha a jól menő vállalkozónak a fia megismerkedik egy lánnyal, akkor nem biztos, hogy azonnal szociális bérlakást kell neki kibérelni. Ez az egyik. Oda van írva, hogy a krízishelyzetben lévő az kivétel. A krízishelyzet az, ha valaki olyan helyzetben van, mint a Gyergyákné, aki holnap be fogja adni a beadványt. Most első osztályos az egyik kisgyermek, kitűnő tanuló és nem tud elférni a kétszobás lakásban a három család. A Bicsákné bútorjai a múltkor tönkre mentek, mert nem kapott lakást, mert ő nincs krízishelyzetben. A Bicsáknénak is szüksége van a lakásra, itt él, Ft-ot keres és két gyermeke van. Halmi Béla: Amikor döntött a Tisztelt Képviselő-testület erről, hogy ezt az indítványt nem fogadja el, ezt azért tette, mert a Gazdasági Bizottságnál, valamint a Humán és Ügyrendi Bizottságnál is elutasítást nyert ez a dolog, és egyedül maradt a Tisztelt Képviselő Asszony ezzel az indítványával. Ezt vissza tudjuk nézni a jegyzőkönyvek alapján. Kicsit fogalomzavar van, az a lakás, amelyről szociális bérlakásként beszél a képviselő asszony, az nem szociális bérlakás, hanem normál lakás. Szociális bérlakása Letenyének csak a Béke utcában van, ami egyébként is így épült, az összes többi lakás nem szociális bérlakás, csak vannak olyanok, akik szociális bérlakásként használhatják, mert akkor üresen álltak ezek az önkormányzati lakások. Mi azt mondtuk, hogy rendben van, nem tudnak hol lakni, adjuk ki. Az akkori ügyvezető igazgató azt mondta, hogy nagyon sokat kell költeni a lakásokra, és jobb, ha nem állnak üresen, ezért besoroltuk ezeket a lakásokat piaci alapúra, és meghirdettük. Ez a lakás úgy került kiadásra, a mai napig is abban van. Az elmúlt időszakban is voltak bérleti jogviszony hosszabbítások a bent lakóknak, de nem 5 évre hosszabbítottunk, hanem két évre. Ezzel is azt akarjuk elérni, hogy a szociális lakásokban, vagy a nem szociális lakásokban lakóknak felhívjuk a figyelmét arra, hogy kellene mozogni más területen is. Ha lehetősége lenne városunknak szociális bérlakás építésére, akkor belevágna ebbe a rendszerbe. Azt gondolom, hogy a lakásnak a visszavételére én nem fogom utasítani az igazgató urat, a felelősséget nem kívánom magamra hárítani, hogy én kirakjak valakit egy lakásból, mert akkor velem fog bíróságra menni. Ezekben a döntésekben az igazgató úré a felelősség, én ilyen utasítást nem fogok eszközölni ebben az ügyben. A múlt alkalommal is megfogalmazódott, hogy le fog járni ennek a lakásnak a bérleti jogviszonya, és nem kívánjuk meghosszabbítani. Hiába játszik arra, hogy meg fogja vásárolni a lakást. Úgy tűnik számunkra, hogy az Önkormányzatnak a lakásokat már nem szabad eladnia, hanem inkább vásárolni vagy építeni kellene, mert megnövekedett az igény a lakásokra. Lakásértékesítésre már nem fog sor kerülni véleményem szerint, hiszen azon dolgozunk már több éve, hogy a BM lakásokat visszakapja az Önkormányzat a Bajcsy-Zs. utcában. A négyemeletes épületeknél a középsőben vagyunk négy lakással, és abból kettőt szeretnénk visszakapni. Lesz üres lakás, amit fel kell újítani és azokra lehet ezeket a lakáskérelmeket benyújtani. A NAV már rábólintott szóban, ezt még írásban nem kaptuk meg, ezt próbáljuk sürgetni és akkor ezzel a két lakással tudunk gazdálkodni. Én azt gondolom, hogy ennek a rendelet alkotásnak most nincs itt a helye a mai ülésünkön.

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án 16,30 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendes nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2014. július 16-án 15,00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL Szám: 25.002-12/2010 JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2014. december 18-án 18.00 órai kezdettel a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében tartott közmeghallgatásról. Jelen vannak: Farkas

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2012. május 3-án (csütörtökön) 13 órakor kezdődött nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2012. május 3-án (csütörtökön) 13 órakor kezdődött nyilvános üléséről Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 8330 Sümeg, Deák F. u. 6. Tel.: (87) 550-325 Fax: (87) 550-326 E-mail: postmaster@sterseg.t-online.hu Ikt.szám: 117 / 1 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Sümegi Kistérségi

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. március 26-án du. 14 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésének alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 30. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. október 28-án Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 14.számú hivatalos helyiségében Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona Ernő alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 4/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Közmeghallgatás 2014. május 6. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 6-án 17.00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester: Köszönti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2013. február 14-én, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott, közmeghallgatással egybekötött n y í l t üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-3/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár Gyula

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. március 12-én tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Elkészült: 2009. március 20. 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-én 13 00 órai kezdettel megtartott üléséről. Igazoltan távol maradt:

Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-én 13 00 órai kezdettel megtartott üléséről. Igazoltan távol maradt: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-én 13 00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak:, Benkőné Remport Lilla, Budai Bernadett,

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 104/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat a G. Nagy Ilián költő, drámaíró 100

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-19/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. január 08-án (Kedd) 11.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. október 27-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. október 27-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. október 27-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár u. 5. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 458-14/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. szeptember 21-én, 14 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben