J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről"

Átírás

1 Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/ , Fax: 74/ sz. példány Szám: /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 29-én 19 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház ülésterme Decs, Rákóczi u Jelen vannak: 1.) Antal Zsolt polgármester, 2.) Baloghné Medgyesi Zsuzsanna, 3.) Galambos Attila Péter, 4.) Nagy László, 5.) Dr. Málnai János 6.) Mikóczi Zoltán, 7.) Dr. Papp Csaba képviselők Tanácskozási joggal: 1.) dr. Dobai Sándor jegyző, 2.) dr. Tóth Emese Tm. Kormányhivatal főosztályvezető, 3.) dr. Biczi Andrea Tm. Kormányhivatal osztályvezető, 4.) Vörösné Strasszer Teréz Szekszádi Járási Hivatal vezető, 5.) Adorján Attiláné óvodavezető helyettes, 6.) Szekeres Jánosné óvodavezető, 7.) Gőmán Ernő RNÖ elnök, 8.) Villányi Dávid Decsi Kapu képviselője, 9.) Dr. Pilisi Gábor r. ezredes, 10.) Tornóczki Attila körzeti megbízott, 11.) Dr. Gondi Klára közalapítvány kuratóriumi elnöke, valamint 40 fő érdeklődő a lakosság részéről. Jegyzőkönyvvezető: Siposné Kovács Ilona vezető-főtanácsos N a p i r e n d e l ő t t : Antal Zsolt polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket, majd megállapította, hogy a 7 képviselő-testületi tag jelen van, így az ülés határozatképes. Ezt követően ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, majd javasolta a Humán Bizottság ülésén elhangzottaknak megfelelően a 12. napirendi pont levételét, és helyette az ülés előtt kiosztott alábbi napirend felvételét: A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása A napirendi pontokkal kapcsolatban más módosító javaslat nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi napirendeket állapította meg: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti tevékenységről (76. sz. előterjesztés) 2. Az alpolgármester megválasztása és eskütétele (64. sz. előterjesztés) 3. Az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása (65. sz. előterjesztés) 4. A nagyközség évi közrendjének, közbiztonságának értékelése (77. sz. előterjesztés) 5. A Pénzügyi, Fejlesztési és Jogi Bizottság tagjainak, elnökének, alelnökének megválasztása (78. sz. előterjesztés) 6. Döntés a Decs Tesz-Vesz Óvoda átszervezéséről (79. sz. előterjesztés) 2

3 7. Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi tevékenységéről (80. sz. előterjesztés) 8. Tájékoztató a évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről (81. sz. előterjesztés) évi közbeszerzési terv elfogadása (82. sz. előterjesztés) 10. Tájékoztató a évi közfoglalkoztatás végrehajtásának tapasztalatairól (83. sz. előterjesztés) 11. A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás által végzett belső ellenőrzési jelentés megvitatása, intézkedési terv jóváhagyása (84. sz. előterjesztés) 12. A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása (92. sz. előterjesztés) 13. Decs Nagyközség Önkormányzata és Őcsény Község Önkormányzata között létrejött szolgáltatói szerződés jóváhagyása (86. sz. előterjesztés) 14. Döntés a Szoceg Nonprofit Kft. által benyújtott számlával kapcsolatos fedezet biztosításáról (87. sz. előterjesztés) 15.Az Őcsény-Decs Önkormányzati Szennyvíztársulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló 87/2015. (IV.15.) számú határozat újra tárgyalása (88. sz. előterjesztés) 16. Kérdések, interpellációk, egyebek Zárt ülésen: 17. Döntés munkaszerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről (75. sz. előterjesztés) 18. Kérelem önkormányzati ingatlan bérbeadása iránt (89. sz. előterjesztés) 19. Szolgálati lakás parketta cseréjével kapcsolatos kérelem megvitatása (90. sz. előterjesztés) 20. Újszülöttek támogatása ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása (91. sz. előterjesztés) N a p i r e n d t á r g y a l á s a : 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti tevékenységről Antal Zsolt polgármester az írásos előterjesztés kiegészítéseként elmondta, hogy a gazdasági program elkészült, mindenki részére megküldésre került, azonban addig, amíg a 7 képviselő-testületi tag nem jut megegyezésére, senki sem támogatja szívesen a tervezett programjaikat. Ismertette, hogy a Szoceg Kft. a Szociális Ellátó központban ismét üzemelteti a konyhát. Jó lenne, ha a mosodát is helyben működtetnék, hiszen ez újabb munkalehetőséget biztosítana a település lakóinak. Ismertette, hogy a Szoceg Kft-vel tárgyalást folytatnak az Idősek Klubja felújításával kapcsolatban. Az erre vonatkozó árajánlatot beszerezték. A Szoceg Kft-vel 2011-ben kötött ellátási szerződésben szerepel, hogy a Kft. beszáll az önkormányzat által felvett hitel 3

4 törlesztésébe. Mivel az állam az önkormányzatok hitelállományát konszolidálta, a Szoceg Kft. szerződésmódosítást szeretne. A tárgyalások arról szólnak, hogy abból az összegből, amit eddig e jogcímen fizettek az önkormányzatnak, felújításra kerülne az Idősek Klubja épülete. Az orvosi rendelő festése elkészült, a rendelés mindkét körzetben folyamatos. Megköszönte Dr. Gondi Klárának, hogy a rendelő festésében résztvevő munkásokat megvendégelte. A II. körzetbe orvos keresése folyamatban van, ehhez Dr. Gondi Klára és Dr. Málnai János segítségét is kérte. Jó lenne mielőbb orvost találni, mert Dr. Gondi Klára háziorvos részére a két körzet betegeinek ellátása igen megterhelő. Véleménye szerint olyan orvost, mint Dr. Málnai János volt, nem fognak találni. Tájékoztatást adott arról, hogy az orvosi rendelő felújítására közel 60 millió forintot nyertek. A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges hiánypótlás megtörtént. A pályázat utófinanszírozású, ami azt jelenti, hogy olyan kivitelezőt kell találni, amely a beruházást meg tudja finanszírozni. A műszaki ellenőrnek amennyiben a testület nem ellenzi Zahorszki Sándort kérik fel, ő eddig is ellátta ezt a feladatot az önkormányzati beruházásoknál. Az elmúlt napokban pályázatíró cégek keresték meg a közeljövőben nyíló pályázati lehetőségekkel: pl. terepjáró, konyhai eszközök beszerzése. Új pályázatok benyújtásával kapcsolatban testületi döntésre lesz majd szükség. Az előző rendes ülés óta megbízásra került a Sárköz Fejlesztő Kft. ügyvezetője Németh Katalin Gizella személyében, aki 4 órában látja el a Kft. ügyvezetői teendőt és 4 órában a polgármesteri hivatal pénzügyi ügyintézője. Regisztrált mérlegképes könyvelői végzettséggel rendelkezik. A jegyző kinevezése is megtörtént április 1-jével, továbbá a hivatal ügyintézői állományának feltöltése is megtörtént. Szükséges lesz majd a Kft-be is új munkatársat felvenni, aki segíti az ügyvezető munkáját és kiszolgálja a pályázatíró cégeket. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő: A képviselő-testület 34/2015. számú határozatában a Biczó Ernő volt polgármesterrel történő riportkészítésről és a riport Decsi TV-ben történő megjelentetéséről döntött. Ennek a határozatnak a végrehajtása elmaradt. Felkérte a jegyző urat, hogy október 22-től tekintse át a képviselő-testület határozatait és gyűjtse ki, hogy mely határozatokat nem hajtotta végre a polgármester úr. Ennek eredményéről május 5-ig tájékoztassa a jegyző úr a képviselő-testületet és a Tolna Megyei Kormányhivatalt. Több hozzászólás nem volt. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló írásos határozati javaslat elfogadását. Szavazást követően a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 4 nem szavazat mellett a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést nem fogadta el. 2. Az alpolgármester megválasztása és eskütétele Antal Zsolt polgármester: Ismertette az előterjesztést, majd elmondta, hogy az alpolgármesteri állás bizalmi állás, melyre Mikóczi Zoltánt tartja alkalmasnak, ezért alpolgármesternek ismét őt javasolta. Felkérte a szavazatszámláló bizottságot Dr. Papp Csaba, Galambos Attila Péter és Balaoghné Medgyesi Zsuzsanna képviselőket - a titkos szavazás lebonyolítására. Ezt követően a képviselők részére kiosztásra kerültek a szavazólapok. 4

5 A titkos szavazást követően Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő, a szavazatszámláló bizottság elnöke ismertette a titkos szavazás eredményét, mely szerint Mikóczi Zoltán a titkos alpolgármester választáson 3 igen és 4 nem szavazatot kapott. A bizottság megállapította, hogy a szavazás érvényes és eredménytelen volt. Az erről készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. A képviselő-testület az ülésen megtartott titkos alpolgármester választáson 3 igen szavazattal, 4 ellenében - nem választotta meg az alpolgármestert, a választás eredménytelen volt. Antal Zsolt polgármester: Megköszönte a tájékoztatást, ismét nem sikerült alpolgármestert választani. Továbbra is mulasztásos törvénysértésben vannak. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő: Az előző ülésen is elhangzott, hogy konszenzus kell az alpolgármester megválasztásánál. Ezt pedig nem lehet csak az egyik féltől várni, ez kétoldalú dolog. A polgármester úr szerint a négy képviselő nem működik vele együtt, de a polgármester úr sem teszi ezt. Ha a falu előmenetelét és békéjét úgy szorgalmazná, ahogy tőlük követeli, már lenne alpolgármester. Antal Zsolt polgármester: Mikóczi Zoltán képviselőt javasolta alpolgármesternek, de a másik részről is el tud bárkit képzelni. Több alkalommal próbáltak egyeztetni, de sajnos sikertelenül. Amikor megegyeztek abban, hogy 2 alpolgármester legyen, azt sem tartották be. A következő ülésen továbbra is egy alpolgármester megválasztása mellett foglalt állást a négy képvsielő. A 4 képviselő mindent el tud dönteni, de a másik 3 nem. Az alpolgármester személyére történő javaslattétel joga a polgármestert illeti meg. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő: Tájékoztatást adott arról, hogy a bizottsági tagok kérdésében egy testületi ülés szünetében tartott egyeztetésen hangzott el a két alpolgármester megválasztásának lehetősége, de utána erről többet nem beszéltek. Antal Zsolt polgármester: Megerősítette, hogy a bizottsági tagok kérdésében sikeres volt az egyeztetés, mert sikerült a Pénzügyi és Fejlesztési bizottságot megválasztani. Tájékoztatta a testületet, hogy alpolgármesternek bárkit el tud fogadni, legyen 2 alpolgármester, a következő ülésen módosítsák az SZMSZ-t és Nagy László tegyen javaslatot a másik alpolgármester személyére. Dr. Papp Csaba képviselő: A konszenzusra való törekvést viccesnek tartotta Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő asszonytól közötti időszakban a 7 képviselő szeretett volna egyezséget, de Biczó Ernő polgármester úr szóba sem állt velük, kísérletet sem tett arra, hogy egyezség szülessen. A törvénysértés megszüntetése érdekében megválasztották Baloghné Medgyesi Zsuzsannát alpolgármesternek. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő: A jegyzőkönyvek bizonyítják, hogy a polgármester úr akkor több variációt is javasolt. Amikor már hosszú ideje törvénysértésben voltak, őt, a nyulat választották meg alpolgármesternek. Dr. Papp Csaba képviselő: Biczó Ernő nyulat javasolt? Nagy László képviselő: Többször, több javaslat is volt az alpolgármester személyére, de a 7 képviselő mindent megtett annak érdekében, hogy ne működjön az önkormányzat. Antal Zsolt polgármester: Véleménye szerint a ben történteket nem a jelenlegi polgármesteren kell elverni. Akkor itt jegyző volt, tudja, hogy hogyan történtek a dolgok. Akkor a választás követő év februárjában végső kétségbeesésében javasolta és választották meg az alpolgármestert. Több hozzászólás nem hangzott el. 5

6 3. Az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása Antal Zsolt polgármester javasolta e napirendi pont napirendről történő levételét, mivel az alpolgármester személyének megválasztására ismételten nem került sor. A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag, 7 igen szavazattal egyetértett. 4. A nagyközség évi közrendjének, közbiztonságának értékelése Antal Zsolt polgármester köszöntötte Dr. Pilisi Gábor r. ezredest, majd felkérte a kiküldött beszámolóval kapcsolat kiegészítésének megtételére. Dr. Pilisi Gábor r. ezredes köszöntötte a jelenlévőket, majd elmondta, hogy a Rendőrkapitányság évi munkájáról szóló beszámoló sok adatot, információt tartalmaz. Az elmúl év véleménye szerint jó vállalható év volt. Az elmúlt évben főként a közterületi jelenlétre fektettek nagy hangsúlyt, ez az állampolgárok biztonságérzetét nagymértékben befolyásolta. A közterületen elkövetett bűncselekmények száma visszaesett, 70%-uk felderítésre került. A bűncselekmények száma évről-évre csökken, de ez nem tart a végsőkig. Kívánatos lenne, ha alacsony szinten lehetne ezt tartani. Szintén nagy hangsúlyt fektettek a bűnmegelőzésre is. Ennek érdekében meghívásra prevenciós előadásokat tartanak. Tolna megyében az elmúlt évben 540 közlekedési baleset volt, ezek közül 118 esetben sérülést is okozott, 10 esetben volt halálos kimenetelű a baleset. A balesetek 60%-a Szekszárdon és 20 km-es körzetében, a többi a megye többi településén történt. Decsen stabil a helyzet. 50 kisebb bűncselekmény történt az elmúlt évben, nem volt sok szabálysértés és a közterületek is rendben vannak. Decsen 2014-ben súlyos bűncselekmény nem történt. A decsi körzeti megbízottak jól dolgoznak, a Déli Körzeti Megbízotti Csoportba tagozódtak, ami azt jelenti, hogy plusz 3 kolléga is megjelenik a településen. A civil szervezetekkel, önkormányzattal jó a kapcsolatuk, a Polgárőrség a rendezvényeken jelen van és segítik a rendőrök munkáját. K é r d é s : Bloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő: Családon belüli erőszak elkövetése esetén a tanúk nem mernek jelezni a hatóságok felé, mert tartanak az elkövető bosszújától. Védve vannak-e ilyen esetben a bejelentők? Dr. Pilisi Gábor r. ezredes: Ilyen esetben az együtt lakók egyike sérül, az ő bejelentésére az eljárás lefolytatásához szükség van. Csak a szomszédok bejelentése rizikós, mert több esetben előfordult, hogy a felek rendezik kapcsolatukat, és a sértett letagadja a bántalmazás tényét. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő: Az elmúlt években működött az áldozatsegítő szolgálat. Erről milyen tapasztalatok vannak? Dr. Pilisi Gábor r. ezredes: Az idősek hiszékenyek és sok esetben ezt használják ki az elkövetők. A Tolna Megyei Kormányhivatal és a Rendőrkapitányság közösen működtette az áldozatsegítő szolgálatot. Ez a program 2 évig, december 1-ig tartott. A 2 fő áldozatsegítő munkáltatója a kormányhivatal volt, munkahelyet pedig a rendőrkapitányság 6

7 biztosított számukra. A szolgálat munkájával kapcsolatban jó tapasztalatok voltak, így a tovább folytatásra megoldásokat keresnek. Dr. Papp Csaba képviselő megkérdezte, hogy a kiemelt bűncselekmények listája Szekszárdra van Decsre is vonatkozik? 1 felderített bűncselekményt említenek. Dr. Pilisi Gábor r. ezredes: A táblázatban egységes statisztikai adatok vannak, a lenyomozott és vádemeléssel zárult ügyek vannak itt. Amit a képviselő úr kérdezett csak a kereskedői magatartásra vonatkozik. H o z z á s z ó l á s o k : Dr. Málnai János képviselő megköszönte a rendőrök munkáját, sokat lehet találkozni velük a közterületeken és ez megnyugtató a lakosság számára. További munkájukhoz minden jót kívánt. Több hozzászólás nem hangzott el. Antal Zsolt polgármester megköszönte a rendőrkapitány és a körzeti megbízotti csoport munkáját, majd szavazásra bocsátotta a Szekszárdi Városi Rendőrkapitányság évi munkájáról, a nagyközség közbiztonságáról és közrendjéről szóló jelentésről szóló írásos határozati javaslat elfogadását. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 93/2015. (IV.29.) számú határozata A Szekszárdi Városi Rendőrkapitányság évi munkájáról, a nagyközség közbiztonságáról és közrendjéről szóló jelentésről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szekszárdi Városi Rendőrkapitányság évi munkájáról szóló jelentést, valamint a nagyközség közbiztonságáról, közrendjéről szóló szóbeli tájékoztatót megvitatta, azt elfogadja. Határidő: május 6. Felelős: Antal Zsolt polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Rendőrkapitányság Szekszárd Irattár 5. A Pénzügyi, Fejlesztési és Jogi Bizottság tagjainak, elnökének, alelnökének megválasztása Antal Zsolt polgármester ismertette, hogy a Humán Bizottsági ülésen is jelezte, hogy nincs olyan jelöltje a bizottsági tagságra, aki a megbízatást vállalná. Akiket korábban javasolt, a képviselő-testület elutasította, most pedig nem kívánnak a bizottság munkájában részt venni. Annak érdekében, hogy ne legyenek törvénysértésben javasolta, hogy a Humán Bizottságra ruházzák át a pénzügyi bizottsági hatásköröket. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : 7

8 Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő: Elmondta, hogy heten össze kellett volna ülniük egyeztetni, közösen biztosan találtak volna olyan személyeket, akik vállalják a bizottsági munkát. Mikóczi Zoltán képviselő: A polgármester úr korábban 6 személyt is javasolt bizottsági tagnak, de mindet elvetették. Megjegyezte, hogy Baloghné képviselő asszony tőle elvárná, hogy ne szóljon be, ő maga pedig folyamatosan kifele beszél a Decsieknek. Nagy László képviselő: Véleménye szerint ha a polgármester úr egyeztetne velük és nem csak kifogást keresne, már lenne bizottság. A másik két képviselő is megmutathatná, hogy dolgozik. Mikóczi Zoltán képviselő: Emlékeztette Nagy László képviselő urat, hogy a polgármester a választást követően többször próbált egyeztetni a négy képviselővel, de az egyeztetésen nem jelentek meg, telefonjaik ki voltak kapcsolva. Az esetlegesen megvalósult egyeztetéseket pedig a kiabálás és az asztalcsapkodás jellemezte részükről. Antal Zsolt polgármester: Sorozatosan leszavazták az általa tett javaslatokat és saját jelöltjeiket fogadták csak el. A költségvetés elfogadásakor mindenki felismerte a helyzetet, ugyanis a bizottsági ülésen módosítás nélkül elfogadásra javasolták a költségvetési rendeletet, a testületi ülésen pedig felsorolták módosító javaslataikat, amit el is fogadtak. Dr. Papp Csaba képviselő: Emlékeztette Nagy László képviselőt, hogy között ő sem vállalt bizottsági munkát. Dr. Málnai János képviselő: Elmondta, hogy egyezség nélkül nem lehet együtt dolgozni. Azt tapasztalta, hogy a választások alatt ellenfelek, most pedig ellenségek lettek. Ennek okául a polgármester támogatói által a közösségi oldalon megjelentett bejegyzéseit jelölte meg. Ezt le kell állítani. A választást követően kialakult helyzet, a hivatali dolgozók megfélemlítése eredményeként az apparátus nagy része távozott. Antal Zsolt polgármester: Az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy december óta valaki névtelenül írogat és a háttérben olyan dolgokat csinál, amit nem lehet tűrni. Személy szerint négy írást jelentetett meg a közösségi oldalon, amit alá is írt, vállalja érte a felelősséget. Góman Ernő RNÖ elnöke: Sérelmezte, hogy Dr. Málnai János képviselő ellenségnek tartja a testület sőt a falu egy részét. Ezt soha nem várta volna tőle. Sérelmezte továbbá azt is, hogy az alakuló ülésen a doktor úr az éveken keresztül hatályban lévő SZMSZ módosítására amely alapján a testület működött - vonatkozó javaslatot nem tartotta elfogadhatónak, mert nem tudták jogászokkal megvizsgáltatni az idő rövidsége miatt. Nem tartotta elfogadhatónak a polgármester tevékenységének költségvetési rendeletben történő korlátozását. Kifejezetten sértőnek tartotta a közösségi oldalon megjelent cigányozást, bár Butkai úr elismerte a hibáját, feljelentést tettek ellene. Összességében megállapítást tett arra vonatkozóan, hogy a képviselő-testület 4 tagjával nem lehet együtt dolgozni. Antal Zsolt polgármester a 4 képviselő egyikét sem tartotta ellenségnek, továbbra is támadhatják egymást, de meg kell egyezniük. Mindkét félnek engednie kell. Le kell ülni a közös munka érdekében. Az asztalcsapkodás, fenyegetés nem elvárható magatartás. Cél a közös munka. Nagy László képviselő ismertette az egyeztetés lényegét és menetét, majd a választási eredményekre, az egyes képviselőkre illetve képviselő jelöltekre leadott szavazatok számára hivatkozva felhívta a polgármester úr figyelmét, hogy ha szélesebb körben nézne körül, biztosan találna embereket a bizottságokba. Amennyiben a polgármester nem javasol tagokat, egyeztetést követően hozzanak döntést. 8

9 Mikóczi Zoltán képviselő: A konszenzusról beszélnek áprilisban? Nagy László az alakuló ülésen kijelentette, hogy nem bízik meg a polgármesterben, majd kizárták egy 600 milliós beruházásból, a költségvetés módosításának elfogadásával ellehetetlenítették a munkáját és folyamatosan nyomoznak utána. Dr. Málnai János képviselő: 39 évig volt a település orvosa és szinte folyamatosan képviselő, sőt bizottsági elnök is volt. Gómán Ernő az előző ciklusban meghívása ellenére sem vett részt a bizottsági üléseken, pedig szeretnék, ha ott ülne és segítené a bizottság munkáját. Tudomása szerint mindig jó viszonyban voltak. Gómán Ernő RNÖ elnöke: Kérte ne vádaskodjanak. A történtek után már nem szeretne velük együtt dolgozni. Az elmúlt időszakban éveken keresztül átnéztek a nemzetiségi önkormányzat feje felett. Dr. Málnai János képviselő: Amit mondott próba volt, kíváncsi volt arra, hogy visszamondja-e az akinek mondta. Több hozzászólás nem volt Antal Zsolt polgármester: Mindenképpen megegyezésre van szükség, ezért javasolta a döntéshozatal elnapolását azzal, hogy április 4-én, hétfőn 17 órakor a bizottsági tagok személyéről tartsanak egyeztetést a polgármesteri irodában. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a Pénzügyi Fejlesztési és Jogi Bizottság elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztásával kapcsolatos döntéshozatal elnapolásával, és bizottsági tagok személyéről történő egyeztetés április 4-én 17 órakor történő megtartásával egyetértett. 6. Döntés a Decs Tesz-Vesz Óvoda átszervezéséről Antal Zsolt polgármester: Ismertette az előterjesztést, majd Humán Bizottság véleményét kérte. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna HB elnök: A bizottság az intézmény átszervezését nem javasolta, az óvodában a 6 csoport maradjon. Antal Zsolt polgármester: Elmondta, hogy e témában konszenzus alakult ki. A Szülői Munkaközösséggel két alkalommal is egyeztettek, melynek eredményeként az ésszerű döntés helyett az érzelmi döntés felé kell elmozdulni. Kérte a decsieket, hogy ide járassák óvodában gyermekeiket, támogassák ezzel a testületet. A tárgyalások során felmerült a sárpilisi óvoda decsi óvodához történő ismételt csatlakozásának lehetősége is. K é r d é s : Nagy László képviselő megkérdezte, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat sem támogatja az átszervezést és ez a korábbi döntésével ellentétes. Mi indokolta ezt a változást? Antal Zsolt polgármester: Az SZMK-val két alkalommal is tárgyaltak, és közben megváltoztak a körülmények is. Erre való tekintettel döntött így a nemzetiségi önkormányzat. Nagy László képviselő: Jelen volt az SZMK-val történt egyeztetésen, de az elnök úr nem volt ott. Antal Zsolt polgármester: Egyetértett azzal, hogy az elnök úr a megoldásra törekedett. 9

10 H o z z á s z ó l á s o k : Dr. Papp Csaba képviselő: Elmondta, hogy a konyhák felújítására kiírt pályázatnál is előnyös lehet, ha ott bölcsődéseket is ellátnak. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő kérte, hogy 7-en üljenek le a pénzügyi vezetővel, akivel átnézik a költségvetést, hogy mit hová lehet átcsoportosítani. Antal Zsolt polgármester: Egyetértett. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő: Ha fenntartják a 6 csoportot, a 2,5 éves gyermekek felvételét sem kell elutasítani, ezzel nő a létszám. Több hozzászólás nem volt. Antal Zsolt polgármester elsőként szavazásra bocsátotta a Decs Tesz-Vesz Óvoda egységes óvoda-bölcsődei csoportjának megszüntetéséről szóló írásos határozati javaslat B változatának elfogadását. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 94/2015. (IV.29.) határozata A Decs Tesz-Vesz Óvoda egységes óvoda-bölcsődei csoportjának megszüntetéséről: Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Decs Tesz- Vesz Óvoda átszervezését megtárgyalta és a Decs Tesz-Vesz Óvoda egységes óvoda-bölcsődei csoportot nem szünteti meg. Antal Zsolt polgármester ezt követően szavazásra bocsátotta a Decs Tesz-Vesz Alapító Okiratának módosításáról szóló írásos határozati javaslat B változatának elfogadását. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 95/2015. (IV.29.) határozata A Decs Tesz-Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján biztosított jogkörében eljárva módosítja a Decs Tesz-Vesz Óvoda Alapító Okiratát. Az alapító okirat 10.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Óvoda alaptevékenysége, kormányzati funkciói 10

11 Óvoda alaptevékenysége, kormányzati funkciói Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai. Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. Határidő: május 10. Felelős: Antal Zsolt polgármester A határozatról értesül: Magyar Államkincstár Pénzügy Decs Tesz-Vesz Óvoda óvodavezetője 7. Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi tevékenységéről Antal Zsolt polgármester ismertette, majd elfogadásra javasolta az írásos előterjesztést. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna HB elnöke: A Humán Bizottság a tájékoztató elfogadását javasolta. Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés nem hangzott el. K é r d é s : Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő: Megkérdezte, hogy a nemzetiségi önkormányzat támogatása feladatalapú mint korábban? Gómán Ernő RNÖ elnök: A támogatás feladatalapú, de pontrendszer alapján állapítják meg a támogatás összegét ben 790 eft, míg 2015-ben 700 eft támogatást kap a nemzetiségi önkormányzat. A támogatás átutalása két részletben történik. Dr. Málnai János képviselő a tájékoztató utolsó mondatának értelmezését kérte az elnök úrtól. Gómán Ernő RNÖ elnök: Békésebb együttműködést szeretne, a mostani helyzet példátlan. Dr. Málnai János képviselő: Tudomása szerint a nemzetiségi önkormányzat az előző ciklusban is minden támogatást megkapott. Gómán Ernő RNÖ elnök: Azt a Decsi Romákért Egyesület kapta. Hozzászólás nem hangzott el. 11

12 Antal Zsolt polgármester ezt követően szavazásra bocsátotta a Decsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi tevékenységéről szóló tájékoztatójának elfogadásáról szóló írásos határozati javaslat elfogadását. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2015. (IV.29.) számú határozata A Decsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi tevékenységéről szóló tájékoztatójának elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület a Decsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi tevékenységéről szóló tájékoztatót megvitatta, azt elfogadja. Határidő: május 6. Felelős: Antal Zsolt polgármester (a határozat közléséért) A határozatról értesül: Decs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Irattár 9. Tájékoztató a évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről dr. Dobai Sándor jegyző ismertette, hogy az adóbevételek 2014-benjobban teljesültek a tervezettnél, viszont hátralék jelentős anyagi terhet jelent az önkormányzatnak. Kérte a lakosságot az adóhátralék teljesítésére. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna HB elnöke: A Humán Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, elfogadásra javasolta. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Dr. Papp Csaba képviselő: A 14 millió forint kintlévőség sok, ezért erősíteni kell az adóbehajtási tevékenységet. Felhívta a figyelmet arra is, hogy 10 éve eladott autó után állapítanak meg adófizetési kötelezettséget és sok esetben előfordult, hogy több éve elhunyt adózót is megkeresnek adókötelezettsége teljesítésére. dr. Dobai Sándor jegyző: A gépjármű adatbázist az okmányiroda biztosítja az adókivetéshez. A kollégák ebben nem tudnak szűrni, de jelzésre korrigálják a hibát. A gépjármű adás-vételi szerződéseket az okmányirodában kell bemutatni, a helyi adóhatóság erről tájékoztatást nem kap. Galambos Attila Péter képviselő megköszönte Nyerges Csilla adóügyi ügyintéző munkáját. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő: Az adózás törvényi kötelezettség. Nincs értelme az ügyintézőt támadni ezért, hiszen a polgármesteri hivatal csak a törvényeket hajtja végre. Tapasztalata, hogy az ügyintézők segítőkészek és igyekeznek a problémákat megoldani. 12

13 Mikóczi Zoltán képviselő: Dr. Papp Csaba által felvetett probléma országos, a program amivel dolgoznak nem megfelelő. Antal Zsolt polgármester: Kisebb településeken személyesebb a kapcsolat az ügyfél és az ügyintéző között. Kérésre méltányosságot lehet gyakorolni. Ezúton is megköszönte az adós kolléganők, Szivós-Nagy Márta és Nyerges Csilla munkáját. Több hozzászólás nem hangzott el. Antal Zsolt polgármester ezt követően szavazásra bocsátotta a évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről szóló tájékoztató elfogadásáról szóló írásos határozati javaslatot. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 97/2015. (IV.29.) számú határozata a évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről szóló tájékoztató elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről szóló tájékoztatót megvitatta, azt elfogadja. Antal Zsolt polgármester 20 óra 50 perckor 5 perc szünetet rendelt el. Szünet után 20 óra 55 perckor a képviselő-testület folytatta munkáját évi közbeszerzési terv elfogadása Antal Zsolt polgármester ismertette, hogy az orvosi rendelő felújítására eft támogatást nyertek, ez szerepel a közbeszerzési tervben. Remélhetőleg az év során még nyernek pályázatot, akkor a közbeszerzési terv módosítása is szükséges lesz. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna HB elnöke: A Humán Bizottság a közbeszerzési terv elfogadását javasolta. K é r d é s : Dr. Málnai János képviselő megkérdezte, hogy önrészre szükség van-e a beruházás megvalósításához? Antal Zsolt polgármester: Önrészre nincs szükség. H o z z á s z ó l á s o k : Nagy László képviselő: A pályázatot az előző polgármester nyújtotta be. Sok sikert kívánt a beruházás megvalósításához a képviselő-testületnek és a hivatalnak. Felhívta a figyelmet a megfelelő minőségre és arra, hogy a pályázattal el kell majd számolni. Mikóczi Zoltán képviselő: Megjegyezte, hogy a beadott pályázat nem nyert, ugyanúgy mint a napkollektoros pályázat. Antal Zsolt polgármester járt utána annak, hogy a pályázatot ne utasítsák el. 13

14 Antal Zsolt polgármester helyesbítésként elmondta, hogy a pályázat első körben nem nyert, de a második körben minden orvosi rendelőre benyújtott pályázatot támogatásban részesítettek. Dr. Papp Csaba képviselő: A mozgáskorlátozott feljáró is benne van a tervben? Antal Zsolt polgármester: A mozgáskorlátozott feljáró szerepel a pályázatban, viszont a villamos hálózat felújítása nem. Dr. Málnai János képviselő: Mozgáskorlátozott feljáró van a rendelőben. Dr. Papp Csaba képviselő: Igen de nem megfelelő, mivel 45 fokos a lejtése, az előírás pedig 5-6 fok. Antal Zsolt polgármester: Sikeres az előző testület által benyújtott pályázat. Dr. Málnai János képviselő: Megjegyezte, hogy a felújított rendelőbe majd orvos is kell. Sárpilis jelezte, hogy szolgálati lakást szükség esetén tud biztosítani a majdani háziorvosnak. Mikóczi Zoltán képviselő: A rendelő villamos hálózata az érintésvédelmi előírásoknak nem felel meg. Fontos a mozgáskorlátozott feljáró és a villamoshálózat felújítása is a beruházás során. Több hozzászólás nem hangzott el. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a Közbeszerzési Terv elfogadásáról szóló írásos határozati javaslatot. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 98/2015. (IV.29.) határozata a Közbeszerzési Terv elfogadásáról: Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megvizsgálta a 2015.évi beruházásait, beszerzéseit, és ennek megfelelően a mellékelt közbeszerzési tervet elfogadja. 10. Tájékoztató a évi közfoglalkoztatás végrehajtásának tapasztalatairól Antal Zsolt polgármester: ismertette, az előterjesztést majd elmondta, hogy jelenleg 35 fő közfoglalkoztatására van lehetősége az önkormányzatnak. Azt tapasztalta hogy ilyenkor, amikor tudnának munkát biztosítani a közmunkásoknak, csak korlátozott lehetőségük van, amikor év vége fele kiderül, hogy van még pénz, azt gyorsan kiszórják és lehetőséget biztosítanak újabb közfoglalkoztatásokra az önkormányzatoknak. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna HB elnök: A bizottság a tájékoztató elfogadását javasolta. Antal Zsolt polgármester: A szociális földprogramba és az újabb közfoglalkoztatásba bevonható személyek listáját a Humán Bizottság rendelkezésére bocsátják, hogy a bizottság lássa, hogy olyan személyeket foglalkoztatnak, akiknek szükségük van rá. A szociális földprogramban 10 főre nyertek támogatást, de hogy mikortól indul a program, még nem lehet tudni. 14

15 Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő: A lista azért kellett, hogy az intézményvezetőkkel tudtak egyeztetni, hogy kit milyen területen tudnának foglalkoztatni. Mikóczi Zoltán képviselő: november 11-től dolgozik az önkormányzatnál. Kiemelte minden közmunkás munkáját. Tájékoztatást adott arról, hogy amíg itt lesz, azon fog munkálkodik, hogy minél több embernek legyen állandó munkahelye. Dr. Málnai János képviselő: Az elmúlt évben 5,5 hónapon keresztül eft-tal támogatta az önkormányzat a közmunka programot. Ez is szociális ellátásnak minősül. Antal Zsolt polgármester: A szociális földprogramhoz eft támogatást biztosítottak. Több hozzászólás nem volt. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a évi közfoglalkoztatásról szóló írásos határozati javaslatot. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2015. (IV.29.) határozata A évi közfoglalkoztatásról 1. Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi közfoglalkoztatásról szóló tájékoztatót megvitatta, azt elfogadja. 2. A Képviselő-testület jóváhagyja: - 35 fő napi 8 órás 5,5 hónap időtartamú, foglalkoztatására a pályázat benyújtását és ,- Ft összeghatárig biztosítja rá a fedezetet a évi költségvetésében. Határidő: folyamatos, beszámolásra június 30. Felelős: Antal Zsolt polgármester A határozatról értesül: Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Pénzügy Irattár 11. A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás által végzett belső ellenőrzési jelentés megvitatása, intézkedési terv jóváhagyása Antal Zsolt polgármester ismertette, majd elfogadásra javasolta az írásos előterjesztést. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna HB elnöke: A bizottság az előterjesztést megvitatta, az intézkedési tervvel egyetértett. Megköszönte az ügyintézők munkáját. A jegyzőkönyv szerint az ellenőrzött területen az előírásoknak megfelelően végzik a munkájukat. Kérdés nem hangzott el. 15

16 H o z z á s z ó l á s o k : Dr. Málnai János képviselő: Ismertette, hogy a jegyzőkönyv megállapításai szerint a kérelmezőktől jövedelemigazolást kell bekérni, maximálni kell az évente adható összeget, valamint azt, hogy egy család hányszor részesíthető ellátásban. Antal Zsolt polgármester: A május 18-i közmeghallgatás témája is a szociális ellátások március 1-től történő változásának ismertetése lesz. Több hozzászólás nem volt. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a belső ellenőrzés jelentésének elfogadásáról szóló írásos határozati javaslatot. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2015. (IV.29.) határozata a belső ellenőrzés jelentésének elfogadásáról: Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás által végzett pénzügyi ellenőrzés javaslati alapján készített a határozat mellékletét képező - intézkedési tervet megtárgyalta és elfogadta. Határidő: május 4. Felelős: dr. Dobai Sándor jegyző A határozatról értesül: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 12. A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása Antal Zsolt polgármester ismertette, majd elfogadásra javasolta az írásos előterjesztést, mely szerint a Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Közalapítvány az önkormányzattal kötött kölcsönszerződés határidejének a meghosszabbítását kérte. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a belső ellenőrzés jelentésének elfogadásáról szóló írásos határozati javaslatot. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 101/2015. (IV.29.) számú határozata A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal 16

17 2013. november 6. napján megkötött kölcsönszerződés módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés módosításának aláírására. Határidő: május 6. Felelős: Antal Zsolt polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Decs Kulturális, Oktatási é Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvány Pénzügy Irattár 13. Decs Nagyközség Önkormányzata és Őcsény Község Önkormányzata között létrejött szolgáltatói szerződés jóváhagyása Antal Zsolt polgármester ismertette, hogy Őcsény Község Önkormányzata és a Decs Nagyközség Önkormányzata között, diétás meleg étel biztosítása tárgyában létrejött szolgáltató szerződés utólagos jóváhagyásáról van szó. Javasolta az előterjesztés megvitatását. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna HB elnöke: A bizottság az előterjesztést megvitatta, a szolgáltatói szerződés jóváhagyását javasolta. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a Decs Nagyközség Önkormányzata és Őcsény Község Önkormányzata között létrejött szolgáltatói szerződés jóváhagyásáról szóló írásos határozati javaslatot. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 102/2015. (IV.29.) számú határozata Decs Nagyközség Önkormányzata és Őcsény Község Önkormányzata között létrejött szolgáltatói szerződés jóváhagyásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Decs Nagyközség Önkormányzata és Őcsény Község Önkormányzata között az Őcsényi Tarkabarka Óvodába járó diétás meleg ételt igénylő gyermekek étkeztetésének biztosítása érdekében kötött az előterjesztés mellékletét képező szolgáltatói szerződést jóváhagyja. Határidő: május 6. Felelős: Antal Zsolt polgármester (a határozat közléséért) A határozatról értesül: Decsi Konyha Pénzügy Irattár 17

18 14. Döntés a Szoceg Nonprofit Kft. által benyújtott számlával kapcsolatos fedezet biztosításáról Antal Zsolt polgármester ismertette, hogy egy ,- Ft-os számláról van szó. Az Idősek Otthonába visszakerült a konyha, után történt a probléma a vízvezeték rendszerrel kapcsolatban. A bérlőnek jeleznie kellett volna, de sürgősen intézkedniük kellett és az önkormányzat nevére kérték a számlát is, melyet a munka elvégzését követően megküldtek az önkormányzatnak. Az önkormányzat nem lenne köteles kifizetni a számlát, viszont a vízvezeték rendszer teljes felújítására lesz szükség a közeljövőben, amire pályázni kell. A pályázattal kapcsolatban a Szoceg Kft. segítségére is számítanak. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna HB elnök: A bizottság az előterjesztést megvitatta, az előterjesztésben szereplő B határozati javaslat elfogadását javasolta, mely szerint a képviselő-testület a számla összegének 50 %-át vállalja át. Antal Zsolt polgármester: Fedezetül a évi bérmegtakarítást javasolta. K é r d é s : Nagy László képviselő: Megkérdezte, hogy a probléma vis maiornak tekinthető-e? Antal Zsolt polgármester: Nem természeti jelenség okozta a problémát. Hozzászólás nem hangzott el. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a Szoceg Nonprofit Kft. által elvégzett vízvezeték szerelési munkákról szóló írásos határozati javaslat B változatának elfogadását. Szavazást követően a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 103/2015. (IV.29.) számú határozata A Szoceg Nonprofit Kft. által elvégzett vízvezeték szerelési munkákról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő, a Szoceg Nonprofit Kft. által működtetett Időskorúak Otthonában (7144 Decs, Ady E. u. 4-6.) végzett vízvezeték szerelési munkák költségének 50 %-át, bruttó ,- Ft összegben biztosítja a évi költségvetésében a bérmegtakarítás terhére. Határidő: május 6. Felelős: Antal Zsolt polgármester (a határozat közléséért) A határozatról értesül: Szoceg Nonprofit Kft. Pénzügy Irattár 15. Az Őcsény-Decs Önkormányzati Szennyvíztársulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló 87/2015. (IV.15.) számú határozat újra tárgyalása Antal Zsolt polgármester ismertette, hogy ma 6 órakor az Őcsényi képviselő-testület ülésén vett részt, ahol a szennyvízberuházással kapcsolatos véleményét ismertette. Elmondta, hogy október 22. óta háromszor változott a jogszabály. A Nemzeti Fejlesztési Programiroda képviselője, Nagy László elmondta, hogy az eredeti jogszabálynak 18

19 megfelelően a beruházással kapcsolatos minden feladatot a társulás látott volna el. A következő módosítás szerint a pályázattal kapcsolatos feladatok, közbeszerzés, beruházás lebonyolítása stb. a Nemzeti Fejlesztési Programiroda feladata lenne. Még most is változásokra lehet számítani, az is előfordulhat, hogy 480 millió forint támogatást kapnak, és önerőként a két önkormányzatnak kell biztosítani a fennmaradó 120 millió forintot. A képviselő-testület 87/2015. (IV.15.) számú határozata ellen élt a vétó jogával, amit már ott az ülésen is jelzett. Ezt azzal indokolta, hogy a hivatal helyreállt és a Kft. is alkalmas lehet a feladatok ellátására. Gyanúsnak tartotta, hogy a Decsre eső 67 % költséget Őcsény szükség esetén átvállalná. Elmondásuk szerint a beruházással kapcsolatos munka heti 5-6 óra, ezért nem érti miért volt a székhely áthelyezésére szükség. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Nagy László képviselő: A beruházás meg fog valósulni. Az állam nem fog visszakozni. Jelenleg a Nemzeti Fejlesztési Programiroda mindent átvett, így valóban kevés lesz a feladat. A polgármester úr burkoltan közli aggályait, mondja meg nyílta, hogy mivel vádolja őket. Antal Zsolt polgármester: A társulásba való delegálásból kizárták, helyette Nagy László és Galambos Attila Péter képviseli az önkormányzatot. Ezt akkor nem értette. Ezt követően tudta meg, hogy megnyerték a 600 milliós pályázatot és már beszéltek arról is, hogy ki lesz a kivitelező. Nagy László képviselő: A Nemzeti Fejlesztési Programiroda vette át a feladatot. Antal Zsolt polgármester: Amikor a döntés született nem ez volt. Egyébként ma tudomására jutott, hogy Őcsényben sem ragaszkodnak a feladathoz. A lebonyolítás módja még nem konkrét, a végeredményt nem lehet tudni. Ezt a tényt Fülöp János polgármester úr is megerősíti. Nagy László képviselő: Amikor a társulási tanács döntött a székhely áthelyezéséről Decsen kilátásban sem volt pénzügyi szakember. Vízjogi engedély beszerzésével kapcsolatban sürgősen intézkedni kellett. Antal Zsolt polgármester: A döntés akkor született, amikor nem volt jegyző és pénzügyes sem, és folyamatban volt a pályáztatás. Jelenleg nincs végleges döntés az eljárásról. Javasolta, hogy kapjon a Sárköz Fejlesztő Kft. munkát és mérlegeljék azt is, hogy Őcsény nem ragaszkodik a feladathoz. Dr. Papp Csaba képviselő: Tudomása szerint még nem került át a székhely. Antal Zsolt polgármester: A társulási tanács döntését a képviselő-testületeknek jóvá kell hagynia. Mikóczi Zoltán képviselő: Kérte képviselő társait, hogy nemmel szavazzanak. Ha 1 fő részére tudnak munkát biztosítani a Kft-ben, az is előrelépés. Nagy László képviselő: Jelenleg nyertek 60 millió forintot a rendelő felújítására, május végéig lehet pályázni a konyhai eszközbeszerzésre. Ha bízni tudnak egymásban, lesznek pályázatok, lesz a Kft-nek munkája. Javasolta a társulás tanács döntésének jóváhagyását. Galambos Attila Péter képviselő: Véleménye szerint az új pályázatok útján lehetősége lesz a Kft-nek is munkát végezni. A társulás székhelyének áthelyezésével pénzt és munkát nem visznek el Decsről. 19

20 Antal Zsolt polgármester: Október 22-étől háromszor volt változás. Központi közbeszerzés lesz, a Nemzeti Fejlesztési Programiroda arra törekszi, hogy minden ők csináljanak, a társulások pedig maguknak akarják a feladatot. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő: Javasolta, hogy a képviselő-testület 87/2015. (IV.15.) számú határozatát változatlan formában fogadják el azzal a kiegészítéssel, hogy hívjanak össze Őcsény Község Önkormányzatával együttes ülést és hívják meg a Nemzeti Fejlesztési Programiroda képviselőjét is. Azért, hogy mindenki tisztán lásson, mert személy szerint ő nem károsította meg a települését. Antal Zsolt polgármester egyetértett a javaslattal. Amennyiben a pályázat lebonyolításával kapcsolatos álláspont végleges lesz kezdeményezik az együttes ülés összehívását. Több hozzászólás nem volt. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta az Őcsény Decs Önkormányzati Szennyvíztársulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló írásos határozati javaslat elfogadását. Szavazást követően a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 ellenében a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 104/2015. (IV.29.) számú határozata Az Őcsény-Decs Önkormányzati Szennyvíztársulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló 87/2015. (IV.15.) számú határozat ismételt tárgyalásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 68. (1) bekezdése alapján újra megtárgyalta az Őcsény-Decs Önkormányzati Szennyvíztársulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló 87/2015. (IV.15.) számú határozatot. A képviselő-testület úgy dönt, hogy a 87/2015.(IV.15.) számú határozatát változatlan formában ismét elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szennyvíztisztító felújítására nyert pályázat lebonyolításával kapcsolatos végleges álláspont kialakítását követően kezdeményezze együttes ülés összehívását Őcsény Község Képviselő-testületével, ahová kerüljön meghívásra a Nemzeti Fejlesztési Programiroda képviselője is. Határidő: május 6. Felelős: Antal Zsolt polgármester (a határozat megküldéséért) Határozatról értesül: Antal Zsolt polgármester Irattár 16. Kérdések, interpellációk, egyebek Antal Zsolt polgármester: Ismertette, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 40 ha földterület méltánytalanul alacsony bérleti díjért van haszonbérbe adva. Javasolta, hogy kezdeményezzenek tárgyalást a bérlővel a bérleti díj emelése miatt a bérlet időtartamának változatlanul hagyása mellett. Amennyiben a testület ezzel egyetért tárgyalni fog a bérlővel. 20

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 1-jén 18 órakor megtartott közmeghallgatásáról

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 1-jén 18 órakor megtartott közmeghallgatásáról Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-32/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 18-án 18 órakor megtartott közmeghallgatásáról

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 18-án 18 órakor megtartott közmeghallgatásáról Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 179-14/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 179/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. március 27-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. március 27-én megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. március 27-én megtartott üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-8/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 14/2012.(IV.25.) 15/2012.(IV.25.) 16/2012.(IV.25.) A 2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. augusztus 27- én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 28-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 28-án megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tibor Józsefné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 487-14//2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2015. június 23-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros nyilvános

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 818-19/2012. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436,

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. szeptember 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről.

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 5. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben