Dzsida Jenõ. imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve. Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban itt e földön senki sem szerethet jobban!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dzsida Jenõ. imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve. Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban itt e földön senki sem szerethet jobban!"

Átírás

1 Endrédi Kis Újság 2015 május XVI/1. szám Balatonendréd Község Képviselõ-testületének lapja Dzsida Jenõ Hálaadás Köszönöm Istenem az édesanyámat! Amíg õ véd engem, nem ér semmi bánat! Körülvesz virrasztó áldó szeretettel. Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel. Áldott teste, lelke csak érettem fárad. Köszönöm, Istenem az édesanyámat. Köszönöm a lelkét, melybõl reggel, este imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve. Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban itt e földön senki sem szerethet jobban! Köszönöm a szemét, melybõl jóság árad, Istenem, köszönöm az édesanyámat. Te tudod, Istenem - milyen sok az árva, Aki oltalmadat, vigaszodat várja. Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk, Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk! Vigasztald meg õket áldó kegyelmeddel, Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el! Áldd meg édesanyám járását-kelését, Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését! Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad, Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat! Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat: Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!!

2 ENDRÉDI KIS ÚJSÁG 2.oldal MÁJUS Balatonendréd Község Önkormányzatának évi költségvetésérõl A rendelet hatálya Balatonendréd Község Önkormányzatára, valamint Kerekerdõ Óvodára terjed ki. Az önkormányzat kiadási és bevételi fõösszege e Ft összegben kerül meghatározásra a javaslatban. Önkormányzat: e Ft Kerekerdõ Óvoda e Ft A bevételek részletezése A bevételek tervezésénél a következõkre támaszkodtunk: költségvetési törvény, és a hozzá kapcsolódó tervezési irányelvek különösen az állami támogatások tekintetében, az önkormányzat azon rendeletei, melyek az egyes bevételek jogalapját jelentik, pl.: helyi adó rendelet stb., az önkormányzat bevételekhez kapcsolódó analitikus nyilvántartásai (bevételi elõírásai) pl.: hosszú távú bérleti szerzõdéseken alapuló bérleti díjakra stb.-re vonatkozóan, tapasztalati adatok egyes esetenként elõforduló bevételek tekintetében évben az önkormányzatok finanszírozása a évtõl bevezetett megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó - feladatalapú támogatási rendszerben történik. A finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el a kialakított és alkalmazott feladatalapú támogatástól. A helyi közügyek ellátását a költségvetés 2015.évben is az általános mûködési támogatások címen támogatja, melynek keretében az önkormányzati hivatal fenntartásához és a településüzemeltetés költségeihez járul hozzá a központi költségvetés. A helyi adókból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz. Átengedett központi adó a gépjármû adó, melynek 40 %-a marad helyben, 60 %-a továbbutalásra kerül a központi költségvetésbe. Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelynek támogatásánál ugyanakkor a valós kiadásokhoz és az igényekhez jobban igazodó finanszírozás érvényesül. Fontos módosulás, a szociális ágazat átalakítása évben is az elõzõ évben kialakított struktúra szerint tervezzük bevételeinket és kiadásainkat. Csak a törvény által elõírt kötelezõ bérelemeket építjük be költségvetésünkbe, a dologi kiadásoknál az inflációmértékének figyelembevételével számolunk. A szennyvíz beruházás 2015 évben megvalósul állami beruházással, ez után fõ feladatunk az utak, járdák rendbetétele. Költségvetési bevételek A Magyarország évi központi költségvetésérõl

3 2015. MÁJUS 3.oldal ENDRÉDI KIS ÚJSÁG szóló törvény 2. sz. melléklete határozza meg,, A helyi önkormányzatok általános mûködésének és ágazati feladatainak támogatása szerint igényelhetõ támogatásokat. A támogatás mértéke megszabja az önkormányzat évi mûködési paramétereit. A Települési önkormányzatok mûködésének támogatása jogcímen: a hivatal mûködésének támogatását ebben az évben is a gesztor Kõröshegyi Önkormányzat kapja, lakosság arányosan. Közvilágításra 5056 e Ft, temetõ gondozásra 1569 eft, zöldterület kezelésre e Ft, közutak fenntartására 2662 e Ft, egyéb kötelezõ önkormányzati feladatok támogatására 5000 e Ft összeget kapunk. A múlt évtõl eltérõen most nem a szociális feladatra kapunk kiegészítést, hanem az önkormányzati feladatok ellátásához, mûködéséhez (4577 e Ft). Óvoda mûködésének támogatására e Ft, óvodai és iskolai étkeztetés bértámogatása 7426 e Ft, üzemeltetés támogatása 4032 e Ft. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatásra 540 e Ft, szociális étkeztetésre 664 e Ft, könyvtári és közmûvelõdési feladatok támogatására 1557 e Ft üdülõhelyi feladatokra 63 e Ft, lakott külterületre 56 e Ft. Összességében szinte minden feladatra több finanszírozást kaptunk. A gyermek étkeztetés jelentõs összeggel több az elõzõ évitõl, bértámogatás 3036 e forinttal több (4,5 dolgozót lefinanszíroznak), a konyha üzemeltetésére 785 e forinttal kevesebbet kapunk ugyan, de a két támogatás összességében 2251 e forinttal több az elõzõ évinél. Az intézményi ellátási díjak tekintetében díjemelés nem történt, ennek figyelembevételével és az elõzõ év átlaglétszámok szorzatával számoltunk. A szeszfõzde bevételére az elõzõ évtõl kevesebbet terveztünk, bár sikerült a évi tervet teljesíteni, pedig a tavaszi korai leállás miatt kevés esély volt rá évben már január végén bezártuk, mert januárban is nagyon kevés volt az igény. A jövedéki adó bevezetése miatt igyekeztek a múlt évben igénybe venni a szolgáltatást. 500 e Ft nettó árbevétellel kevesebbet terveztünk. A meglévõ vagyoni elemek kizárólag a kötelezõ feladatellátást szolgálják, azok hasznosításából származó bevétellel nem kalkulálhatunk. Annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló szûkös költségvetési lehetõségek mozgástere javuljon, fontos kihasználni az egyéb pályázatok adta financiális lehetõségeket. Annak érdekében, hogy a meghirdetett pályázatokban az önkormányzat részt vehessen, szükséges a tartalék képzése, hogy ennek terhére pályázati önrészt vállalni lehessen. Költségvetési kiadások A mûködési költségvetés kialakítása a évi szinten történt. A folyó mûködési kiadások finanszírozása nagymértékben meghatározza a kötelezõen ellátandó feladatokra fordítható források mértékét. Az óvoda mûködtetése önállóan mûködõ intézményként került a költségvetésbe. A pedagógus béremelés a törvényi elõírások figyelembevételével került beépítésre, a dologi kiadásokat az elõzõ évi teljesítések figyelembe vételével terveztük. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésébe beépül a balatonendrédi kirendeltség költségvetése. Balatonendrédi önkormányzatnak csak a segélyek 3 havi összegét, (mert azután a Kormányhivatal látja el a feladatot) valamint az állami támogatás és a mûködési költség különbözetet kell finanszírozni. A közszféra tekintetében béremelés nincs, csak a soros (évek utáni) elõmenetel figyelembe vételével állapítottuk meg a béreket. A köztisztviselõi illetményalap 2015-ben továbbra sem változott, immár nyolcadik éve. Az önkormányzat által folyósított ellátásnál a segélyeket terveztük. Az elõzõ évekhez hasonlóan az öregek

4 ENDRÉDI KIS ÚJSÁG 4.oldal MÁJUS napi utalványok költségét 600 e Ft-ot, beiskolázásra 1300 e Ft-ot, óvodáztatási támogatásra 200 e Ft-ot itt terveztük, és több éves kötelezettséget vállaltunk az Arany János tehetséggondozás keretében 2 tanuló havi 6-6 ezer Ft támogatásban részesül összesen évi 90 ezer Ft összegben évben a közfoglalkoztatás lehetõségeit még nem ismerjük, bár a kormány elõtérbe helyezi ennek fontosságát, jelenleg 2 fõt foglalkoztatunk ig, 95 %-os finanszírozással. Éves szinten átlagosan 3 fõvel számoltunk 85 % finanszírozással. Az átadott pénzeszközök összege kevesebb, mint az elõzõ évben mert több finanszírozást kap Zamárdi, a védõnõi szolgálat, és a házi segítségnyújtás feladatokra, így a mi hozzájárulásunk is csökken, valamint csökkenti az elõzõ évi elszámolásból eredõ pénzmaradvány összege is. Siófokról az orvosi ügyelet hozzájárulásával kapcsolatosan még nem kaptunk pontos adatot, a hozzájárulás tekintetében. A gyermekjóléti szolgálatot mûködési engedéllyel az önkormányzat látja el. Kapcsolt munkakörben, óvodapedagógus személyében. Fejlesztéseknél a következõket építettük be a költségvetésbe: élelmezés vezetõnek számítógép, szoftverekkel =200 e Ft, 4 db Buszváró 4 millió Ft, Hivatalba PVC csere 150 e Ft, telefon központ 250 e Ft bruttó értékben. Kisértékû tárgyieszköz beszerzések 984 e Ft értékben. Számításba kell még venni a közintézmények szennyvíz bekötésének tervezését, és a rákötés költségeit, valamint az utcák felújítását, (Széchenyi, Rákóczi) A tartalék összege e Ft, ebbõl céltartalék e Ft, általános tartalék 8707 e Ft. Balatonendréd, április 27. Késmárki Tibor polgármester TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDSZERÉRÕL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015 évben jelentõs mértékben átalakul és átalakult. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény adott felhatalmazást a települési önkormányzatoknak arra vonatkozóan, hogy rendeletben szabályozza a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenõrzésének szabályait. A települési önkormányzatok képviselõ-testületeinek február 28. napjáig kellett a rendeletet megalkotnia. Balatonendréd községi Önkormányzat Képviselõ-testülete is határidõben eleget tett a törvényi kötelezésnek. Balatonendréd község Önkormányzat Képviselõ-testületének 1/2015.(II.26.) számú önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának szabályairól szóló rendeletében az alábbiak kerültek szabályozásra: Szociális rászorultságtól függõ pénzbeli ellátások: - települési támogatás - rendkívüli települési támogatás Települési támogatás: a) települési lakhatási támogatás (volt lakásfenntartási támogatás) lakáshoz kapcsolódó költségek viseléséhez a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott támogatás (pl.: áram, gáz, víz stb.) b) települési gyógyszertámogatás (volt méltányossági közgyógyellátás) gyógyszerköltségek viseléséhez nyújtott támogatás Rendkívüli települési támogatás a) rendkívüli települési támogatás általános célra felnõttek részére a létfenntartást veszélyeztetõ, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idõszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdõ nagykorú személyek részére nyújtott támogatás b) rendkívüli települési támogatás szociális kölcsönként közeli hozzátartozó hirtelen halála és a temetési költség megelõlegezése, elemi kár bekövetkezése baleset, vagy bûncselekmény áldozatává válás, váratlan egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos költség, vis major okból bekövetkezõ közüzemi díjtartozás. c) Rendkívüli települési temetési támogatás Balatonendrédi lakos részére nyújtott támogatás, aki meghalt személy eltemettetésérõl gondoskodott d) Rendkívüli települési támogatás gyermekekre tekintettel válsághelyzetben lévõ várandós anya gyermekének megtartásához, a gyermek fogadásának elõkészítéséhez, nevelésbe vett gyermek családjával történõ kapcsolattartáshoz, a gyermek családba való visszakerülésnek elõsegítéséhez, Természetben nyújtott szociális ellátások: a) köztemetés b) étkeztetés c) házi segítségnyújtás évi XXXI. törvény a gyermekek védelmérõl

5 2015. MÁJUS 5.oldal ENDRÉDI KIS ÚJSÁG és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény (Gyvt.) szabályozza a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának szabályait. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: HULLADÉKKEZELÉS Az elmúlt idõszakban a település belterületén elhelyezett szelektív hulladékgyûjtõ szigetek környezetében, a településre bevezetõ utak mentén a település külterületén jelentõs mértékben megnövekedett az illegális hulladék lerakása. Az önkormányzat tulajdonában álló külterületen több helyen jelentõs mennyiségû hulladék halmozódott fel. A hulladék közterületen vagy más területén történõ elhelyezése több jogszabályba ütközik. A Büntetõtörvénykönyvrõl szóló évi C. törvény alapján, aki arra a célra hatóság által nem engedélyezett helyen hulladékot elhelyez, bûntett miatt három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ. A büntetés egy évtõl öt évig terjedõ szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatározott bûncselekményt a hulladékról szóló törvény szerinti veszélyes hulladékra követik el. A szabálysértésekrõl szóló évi II. törvény alapján, aki települési hulladékot a közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez, vagy nem a kijelölt lerakóhelyen rak le vagy helyez el, szabálysértést követ el. A szabálysértési hatóság az elkövetõt pénzbírsággal sújtja melynek legalacsonyabb öszszege ötezer forint, legmagasabb összege százötvenezer forint, szabálysértési elzárással is büntethetõ szabálysértések esetén háromszázezer forint. A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény valamint a végrehajtására kiadott a hulladékgazdálkodási bírság mértékérõl, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII.21.) Kormányrendelet alapján, a települési hulladék közterületen, illetve más területén történõ elhagyása esetén, illetve a települési hulladéknak az önkormányzati rendeletben meghatározott szelektív kötelezettségének megszegése esetén a jegyzõ hulladékgazdálkodási bírságot szabhat ki. Az egészséges tiszta, szennyezõdéstõl, hulladéktól mentes környezet biztosítása a település minden lakójának érdeke. Kérem ezért a tisztelt lakosságot, hogy tartózkodjon a hulladékok illegális elhelyezésétõl, illetve amennyiben ilyen tevékenységet tapasztal, jelentse be az önkormányzatnál, illetve a rendõrségen. A településen az illegális hulladék lerakás további megakadályozása érdekében Balatonendréd Önkormányzata és a Kõröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonendrédi Kirendeltsége minden lehetséges eszközt igénybe vesz, az illegális hulladékot lerakó személyek felkutatására és jogi felelõsségre vonására. Gyvt.) 151. (5) bekezdésében meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményére, amely a./ a bölcsõdés, az óvodás, az 1-8. évfolyamon nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ gyermek után az intézményi térítési díj 100 %-a; b./ az a./ pont alá nem tartozó gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-a. A Gyvt. 20/A. -ban meghatározott pénzbeli támogatásra. A külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére. Tájékoztatás a támogatások jogosultsági feltételeirõl, illetve kérelem nyomtatvány a Közös Önkormányzati Hivatal Balatonendrédi Kirendeltségén kérhetõ. GYÓGYSZERTÁR Tisztelt Balatonendrédi Polgárok! Sajnálattal tudatom Önökkel, hogy huszonhárom év után átmenetileg bezár a fiókgyógyszertár. Eddig a Siófoki Régi Patikával volt együttmûködési megállapodásunk, amit betegség miatt vel felmondtak. Szeretnénk a szolgáltatást továbbra is biztosítani Balatonendréd lakosságának, ezért tárgyalást kezdeményeztünk a szintén siófoki székhelyû KADUCEUS gyógyszertárral. / LIDL áruház mellett található gyógyszertárral / Ígéretet kaptunk, hogy a fiókgyógyszertárat átveszik és tovább üzemeltetik. Az engedélyek beszerzése idõt vesz igénybe ezért egy rövid ideig a szolgáltatás nem lesz elérhetõ. Reményeink szerint egy hónap múlva újra kinyit a gyógyszertár. Ezúton is szeretném megköszönni a Régi Gyógyszertár vezetõinek, hogy huszonhárom esztendõn keresztül kiszolgálták a Balatonendrédi lakosságot. Szinte már a településünk lakóiként tiszteltük és szerettük Õket. Sajnos az élet felülír mindent és a jó dolgok is véget érnek. Külön szeretném megköszönni Vágvölgyi Ilonának a kedvességét a gondoskodását melyet irántunk tanúsított. Reméljük még sokáig fogunk találkozni és tisztelettel köszöntjük egymást. Az új üzemeltetõ Dr Györey Marianna gyógyszerész. Neki is köszönöm, hogy felvállalta az új kihívást, munkáját a legjobb tudásunk szerint segítjük. Bízunk benne, hogy az Õ általa vezetett gyógyszertár is legalább ilyen hosszú idõn keresztül megtalálja számítását Balatonendréden. Ehhez kívánunk sok sikert. Késmárki Tibor polgármester Tisztelt B.Endrédi Lakosok! Nagy megtiszteltetés volt számunkra, mikor Polgármesterük megkeresett és felkért, hogy a továbbiakban Mi (Kaduceus Gyógyszertár) végezzük a lakosság gyógyszerellátását. Örömmel állunk a feladathoz, és széles kínálatunkkal, segítõkészségünkkel reméljük megfelelünk az Önök igényeinek. A nyitva tartás egyenlõre: H.-Sz.-P.: A késõbbiekben igény szerint bõvíthetõ. Üdvözlettel, Kaduceus Gyógyszertár Munkatársai

6 ENDRÉDI KIS ÚJSÁG 6.oldal MÁJUS Az adózás rendjérõl szóló évi XCII. törvény 55/B. (1) bekezdése alapján: Az önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjármûadó vonatkozásában a százezer - magánszemélyek esetében az ötvenezer forintot elérõ, 90 napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkezõ adózó nevét (elnevezését) lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, azonosító számát és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon közzéteheti. A törvényi felhatalmazással élve az önkormányzat adóhatósága a helyben szokásos módon, az önkormányzat Kis Újságában közzé teszi a törvényben foglalt feltételeknek megfelelõ adóhátralékkal rendelkezõk listáját. Helyi adók: ( építményadó, magánszemélyek kommunális adója, iparûzési adó, késedelmi - pótlék) 1. Aistleitner Mária Balatonendréd, Petõfi S.u. 7. helyi adó tartozás: Ft 2. Dobos Imre Balatonendréd, Kossuth L.u.10. helyi adó tartozás : Ft gépjármûadó tartozás: Ft összesen: Ft 3. Györgydeák Dánielné Balatonendréd, Fõ u.73. helyi adó tartozás: Ft gépjármûadó tartozás: Ft összesen: Ft 4. Kovács Tibor Balatonendréd, Kossuth L.u.35. helyi adó tartozás: Ft gépjármûadó tartozás: Ft összesen: Ft 5. Németh Csaba Balatonendréd, Széchenyi u.33. helyi adó tartozás : Ft gépjármûadó tartozás: Ft összesen: Ft 6. Pinizsi Ferenc Balatonendréd, Petõfi S.u.17. helyi adó tartozás: Ft gépjármûadó tartozás: Ft összesen: Ft 7. Tzschoppe Enrico Balatonendréd, Dózsa Gy.u.14. helyi adó tartozás : Ft 8. Várkonyi Szabolcs Balatonendréd, Fõ u.58. helyi adó tartozás: Ft 9. Jakab Sándor Balatonendréd, Ady E. u. 35. helyi adó tartozás : Ft gépjármûadó tartozás: Ft összesen: Ft 10.David Shahinó Balatonendréd, Széchenyi u.44. helyi adó tartozás : Ft 11.Katona Ferenc Balatonendréd, Ady E.u.40. helyi adó tartozás: Ft gépjármûadó tartozás: Ft összesen: Ft 12.Jakab Sándorné Balatonendréd, Ady E.u.35. helyi adó tartozás : Ft gépjármûadó tartozás: Ft összesen: Ft 13.Vidékháló Kft 6000 Kecskemét, Szolnoki út 33. iparûzési adó: Ft

7 2015. MÁJUS 7.oldal ENDRÉDI KIS ÚJSÁG ÓVODAI HÍREK Játék és tanulási tevékenység az óvodában A játék a 3-7 éves korú gyermek alapvetõ, mindennapjait átszövõ tevékenysége. A játék nemcsak azért kitûnõ talaja a fejlesztésnek, mert általa szinte észrevétlenül tanul a gyermek, hanem azért is, mert a játékban kiélheti, kipróbálhatja, feldolgozhatja és gyakorolhatja az életben elõforduló szituációkat, az õt érõ élményeket. Ugyanakkor megoldási módokat kaphat bizonyos élethelyzetekben való viselkedésre, megnyugodhat, kiélheti szorongásait, problémáit és újraélheti kellemes élményeit. A környezõ világról, sõt a világegyetem egészérõl is a játékon keresztül közvetíthetjük a legtöbb ismeretet a kisgyermek felé. A játék tehát olyan komplex tevékenységforrás, melyet az óvodapedagógusnak tudatosan kell felhasználnia a nevelés folyamatában céljai eléréséhez. Az óvodapedagógus tudatossága természetesen sohasem irányulhat a gyermekre, hiszen kitalált és erõltetett úgynevezett játékos módszerekkel nem helyettesíthetõ a gyermeki tevékenység. A gyermeki tevékenységet - különösen a játékban - nem szabad szûken értelmeznünk. A játéktevékenység tág értelmezése lehetõvé teszi, hogy nemcsak a tárgyi, manuális, vagy mozgáshoz kapcsolt tevékenységeket ismerjük el, hanem a szellemi alkotást is tevékenységként fogjuk fel a játék során. A gyermek gondolatban megalkotja, kitalálja a játék szereplõit és bármilyen eszközzel vagy tárggyal helyettesíti azokat. Minden gyermeki tevékenység - beleértve a játékot is - felosztható spontán és az óvodapedagógus által irányított tevékenységre. Nagyon fontosnak tartjuk olyan hangulatok, ingerek tárgyi lehetõségek megteremtését, melyeknek hatására a gyermekek spontán játéka, tevékenysége önmagától beindul. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy nincs szükség a pedagógus által kezdeményezett vagy irányított játéktevékenységre, hiszen köztudott, hogy 3 éves kor táján még kifejezetten igényli a gyermek a felnõttel való együttjátszást. Csupán a helyes arányok megtalálására kívánjuk a figyelmet felhívni. A nevelési folyamat intenzív képességtermelõ jellege ugyanis alapvetõen attól függ, hogy milyen szélességben és mélységben képes az óvoda a gyermeki öntevékenység rendszerét kiépíteni. A játékon belül meghatározott eredmény elérését célzó öntevékenység a legfõbb biztosíték arra nézve, hogy az öntevékenység az önfejlõdés, az önfejlesztés motívumait, képességeit és készségeit is létrehozza. Jót és jól játszani - ez a gyermek dolga az óvodában. Az óvodapedagógus feladata megfigyelni a gyermek játékát, felhasználni azt saját nevelési céljai elérése érdekében és szükség esetén indirekt módon befolyásolni. A játék kicsiben maga az élet; az amit a kisgyermek felfog és rekonstruálni képes az õt körülvevõ világból. Éppen ezért az életre nevelés is a játékból indul ki és a játék segítségével teljesedhet ki. Külön szót érdemel az élmények szerepe a gyermek játékában. Az élmény, legyen az a gyermek egyéni élménye, melyet a családból a környezetébõl hoz az óvodás, vagy legyen az az óvodai társakkal átélt élmény, rendkívüli jelentõséggel bír az életre való felkészítés folyamatában. A különbözõ szituációk megteremtése, az élménynyújtás, az óvónõ tudatos, átgondolt munkáját feltételezi. Indirekt módon így lehet a gyermeki világot befolyásolni. Természetesen a gyermek spontán élményszerzése éppen olyan fontos, mint a pedagógus által irányított, megtervezett. A lényeg, hogy a gyermekek élményeiket tevékenységekben éljék meg. A játék tehát, mint az óvodáskorú gyermek alaptevékenysége olyan lehetõséget jelent az óvodapedagógus számára, amit tudatosan felhasználhat a gyermekek fejlesztése érdekében. Legfõbb célkitûzéseinket szem elõtt tartva olyan tulajdonságok fejlõdhetnek ki a gyermekben a játék folyamatában, ami késõbb a társadalomba való beilleszkedését nagymértékben elõsegítheti. Gondoljunk például a társakkal való együttjátszás kialakulására, vagy a játékon belüli önállóságra, a másik gyermek játékának tiszteletben tartására, a kezdeményezõkészség kibontakoztatásának lehetõségeire, vagy olyan tulajdonságok szükségességére, mint a mások mozgósításának képessége vagy az alá- és fölérendeltségi viszonyok önkéntes kialakítására egy-egy játékszituációban. Beszélhetünk azokról a nagyon is demokratikusan, a gyermekközösség elfogadott belsõ törvényszerûségei szerint kialakított játékon belüli szerepelosztásokról is, melyek a szerepjátékot a társadalmi gyakorlatban tapasztalható szituációk elõzményeivé avatják. Nekünk, óvodapedagógusoknak a legfontosabb feladataink a játékkal kapcsolatban: Nyugodt légkör biztosítása, az elmélyült játék feltételeinek megteremtése. A napirenden belül elegendõ idõ és hely biztosítása a játék számára. A játékhoz szükséges eszközök folyamatos biztosítása. Ötletek, lehetõségek, helyzetek teremtése a sok színû játék kialakulásához. Az egyéni élményeken túl, közös élményszerzési lehetõségek kihasználása a játék fejlesztése érdekében. A gyermeki játék önállóságának tiszteletben tartása. Szükség esetén bekapcsolódás a játékba, együttjátszás a gyermekekkel. A játék és a tanulás teljes mértékben összekapcsolódik óvodáskorban. A gyermek esetében a tevékenységi vágy ösztönöz a tapasztalatszerzésre, a cselekvésre és közben minden pillanatban újabb és újabb felfedezéseket tesz, azaz tanul a kisgyermek. Játék közben, játékosan szinte észrevétlenül tanul, tehát a játék az óvodai tanulás egyik legfontosabb színtere. A tanulási tevékenység esetén is azt szeretnénk elérni, hogy örömmel és önként vegyen részt ebben a folyamatban a gyermek, ne csupán külsõ motiváció (jutalom) késztesse erre. A cél az, hogy megfelelõ színvonalú feladatok elé állítsuk a gyermeket. Természetesen minden gyermek esetében képességeinek megfelelõ feladatokról van szó. A követelményeket az egyéni teljesítõképességhez kell mérni. A sikerélmények erõsítik a gyermek önbizalmát és bátorságot adnak neki az újabb, nehezebb problémák megoldásához. A sorozatos kudarcok ellentétes hatást váltanak ki. A gyermek bátortalanná, fé-

8 ENDRÉDI KIS ÚJSÁG 8.oldal MÁJUS lõssé, visszahúzódóvá válik, alulértékeli önmagát és alatta marad saját teljesítõképességének. Az óvodapedagógus szerepe tehát itt is kiemelkedõ abban, hogy milyen feladat elé állítja az egyes gyermekeket, mennyire képes megismerni és fejleszteni a gyermeket egyéni adottságainak figyelembevételével. Óvodapedagógusi feladatok a tanulással kapcsolatban: Értelmi képességek fejlesztése (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás). A gyermek megismerési vágyának, kíváncsiságának sokoldalú érdeklõdésének kielégítése. Lehetõséget kínálni a gyermek számára olyan szituációk átélésére, ahol megismerhetik a felfedezés, a kutatás örömeit. A gyermekek egyéni érdeklõdésének megfelelõ tevékenységek biztosítása. A gyermekek önállóságának, figyelmének, kitartásának, pontosságának, feladattudatának fejlesztése. Olyan tapasztalatok szerzéséhez segítséget nyújtani a gyermeknek, amelyben saját teljesítõképességét is megismerheti. Közreadta: Kovácsné Ilon Anna óvodavezetõ Mit tegyek? Csúnyán beszél a gyermekem! A csúnya beszéd sokak rettegett mumusa, ami ellen, amíg csak lehet, mindenki igyekszik megóvni gyermekét. Az óvodás kor eléréséig ez nem is okoz különösebb gondot, hiszen ha a család kommunikációjában alapvetõ a figyelem, a másik iránti tisztelet, az fontos mintája lesz a gyermek nyelvi megnyilvánulásainak is.a legtöbb óvodás szülõje azonban megdöbbenve tapasztalja, hogy az addig kifogástalanul viselkedõ szemük fénye válogatottabbnál válogatottabb kifejezésekkel gyarapítja szókincsét az ovis csoportban. Vagy épp más forrásból. Mit tehetünk? Ha megüti a fülünket valami nekünk nem tetszõ szó, a legfontosabb szabály, hogy ne hördüljünk fel, ne rendezzünk jelenetet, és ne szégyenítsük meg a gyermeket miatta. A lehetõ legrosszabb reakció, ha a verbális agreszszióra fizikai agresszivitással reagálunk. Amennyiben a gyermek ezt tapasztalja, hamar megtanulja, hogy ezeknek a szavaknak mágikus hatalma lehet, ha ilyen könynyedén tud velük provokálni. Ne essünk abba a hibába se, hogy mi magunk is jókat nevetünk a trágár szavakkal való játékon, hiszen ezzel csak újabb bátorítást adunk gyermekünknek. Ami vicces, abból nyugodtan lehet repetázni - gondolhatja joggal a határokat feszegetõ csemete.s hogy miért ne aggodalmaskodjunk túlzottan egy-egy illetlen szó hallatán? Ha megkérdezzük a kis óvodást, mit jelent egy-egy csúnya szó, kiderül, hogy gyakran fogalma sincs róla. Mindössze azt élvezi, hogy milyen erõteljes hatást vált ki velük környezetébõl. Máskor azt tapasztalja, hogy a társai körében vicces lehet, ha így beszél, de elõfordul, hogy csak dühös, és indulatait ezeken a szavakon keresztül tudja levezetni. S hogy mi a teendõ ilyenkor? Sokszor egész egyszerûen nem kell tudomást venni a hallottakról; ha azonban újra és újra elõkerülnek ezek a nekünk nem tetszõ kifejezések, mondjuk el õszintén, hogy nem illik így beszélni, hiszen megbánthatjuk, fájdalmat okozhatunk velük szeretteinknek. Figyeljünk arra is, hogy minél kevesebb negatív hatás érje a piciny füleket. A televízió vagy számítógép elõtt hagyott gyermek könnyebben sajátíthatja el ezt a fajta negatív verbalitást. Szabjunk tehát határt ezeknek a tevékenységeknek, és ne hagyatkozzunk feltétel nélkül a korhatárjelzõ karikára. És végül, de nem utolsó sorban, ügyeljünk saját és családunk beszédstílusára! (Forrás: Nõk Lapja Cafe) Közreadta: Kovácsné Ilon Anna óvodavezetõ

9 2015. MÁJUS 9.oldal ENDRÉDI KIS ÚJSÁG ISKOLAI HÍREK Január 22-én a Balatonföldvári Széchényi Imre Általános Iskola ismét megrendezte a Kis Mesemondók Találkozóját, amelyen Rajhona Henrietta 2. osztályos tanuló képviselte iskolánkat. A szegény ember gazdagsága címû mesét adta elõ. Heni mesemondását a zsûri arany fokozattal jutalmazta. A Bendegúz Akadémia levelezõ versenyén 17 tanulónk vett részt az idei tanévben. Mind a 6 forduló megoldásait beküldték, izgatottan várják eredményeiket. Közülük hatan (Kóczán Levente 2.o., Györgyi Ármin és Kleiber Róbert 3.o., Szabó Rebeka 5.o., Kömpf Kevin és Viczián Dániel 6.o.) ) vállalták, hogy a megyei döntõn is részt vesznek, mely április 17-én Kaposváron került megrendezésre. Eredményeikrõl a napokban kapunk értesítést. Bízunk abban, hogy közülük valaki hasonlóan Kömpf Kevin tavalyi sikeréhez az országos fordulón is képviselheti iskolánkat. Márciusban került megrendezésre a Nemzetközi Kenguru Matematika verseny megyei fordulója. Egy idõpontban az ország minden iskolájában megyénként több száz gyermek méretteti meg magát. Évfolyamtól függõen szöveges feladatot kell megoldani adott idõ alatt. Tanulóink ismételten nagyon ügyesen szerepeltek. A legjobban teljesítõk megyei helyezései a következõk: Kolumbán Barnabás 2. osztály: 8. helyezés Borsodi Bálint 3.osztály: 10. helyezés Bánffy Zsófia 5. osztály: 16. helyezés Rajhona Leona 5. osztály: 20. helyezés Gratulálunk a szép eredményekhez! A Sportnap A tavaszi szünet elõtti utolsó napra szervezték tanáraink a sportnapot. Épp bolondok napja volt, az idõ is nagyon szeles volt, de legalább sütött a Nap. Fél kilenckor indultam otthonról, mert 8: 45-re kellet a falu focipályáján gyülekezni. Ez egy óra pluszalvást is jelentett a hétköznapokhoz képest. Ahogy odaértem, egybõl elvonultam az osztálytársaimmal. Körhintáztunk, kergetõztünk, hülyéskedtünk. Élveztük, hogy aznap nem kell tanulni, és vár ránk a húsvéti szünet. Mikor mindenki megérkezett, osztályonként felsorakoztunk. Az alsósok kezdték a Kölyökatlétika váltóversenyeket, a felsõsök pedig egyéni versenyszámokban indulhattak. Az egyéni versenyben volt tömöttlabda-hajítás, gerelyhajítás, rövid és hosszútávfutás, gátfutás és nekifutásból hármasugrás. Legalább egy egyéni számra mindenkinek kötelezõ volt jelentkezni. Én gátfutásban és gerelyhajításban versenyeztem. A nagy szél a könnyû gátakat sokszor felborogatta, szerencsére sok szülõ segített, így mindig volt valaki, aki helyre állította a pályát. Amikor az alsós váltóversenyek befejezõdtek rövid szünetet tartottunk, majd mi felsõsök is csapatokra oszlottunk. A testnevelõk öt csapatot állítottak össze. Én a sárga csapatba kerültem, de sajnos csak egy osztálytársam, Patrik, lehetett velem. Elsõ feladatunk a Forma 1 volt Kaposi Marika néninél. A lényege a feladatnak, hogy az elején szlalom futásban kellett menni egy kanyargós pályán. a pálya második felében gátak fölött kellet futni. A második feladat Zsolt bácsinál volt a sprint-gát váltó verseny. A harmadik feladat Niki néninél létrában páros lábbal szökdelés volt. Ha valaki hibázott nõtt a távolság, amit kerülni kellett. Ez a három gyakorlat váltóversenyben és idõre ment. A negyedik feladat Csaba bácsinál kétféle célbadobó verseny volt, ahol a csapattagok eredményei összeadódott. Elõször diszkoszt hajítottunk. Itt 3 pontot lehetett elérni, de én csak 2 pontot szereztem. Szerencsére csapattársaim elég pontosak voltak és sok pontot szereztünk. A második részben gerelyt kellet volna célba juttatnunk. Az ekkor már szinte viharos szél miatt a legtöbben Csaba bácsit találták el. Talán egy pontot szereztünk csapatszinten. Az utolsó feladat Anita néninél volt, a helybõl távolugrás. Minden ugró ugrása összeadódott, mert mindenki onnan ugrott, ahol az elõtte lévõ csapattárs leesett. A versenyszámok végeztével eredményhirdetés volt. Az egyéni számok dobogósai elõtt kiosztották a váltóversenyen legjobb helyezést elért csapatok tagjainak okleveleit. A felsõsök között a piros csapat nyert, én a sárga csapattal a második helyen végeztem, a harmadik pedig a lila csapat lett. Egyéniben mindkét versenyszámban a 3. helyen végeztem. Az eredményhirdetés után mindenki levonult az iskolához ebédelni. A délutáni programok a szél miatt az iskolában voltak. Mindenki választhatott, hogy métázni, vagy focizni szeretne. Sokan szurkoltak is a

10 ENDRÉDI KIS ÚJSÁG 10.oldal MÁJUS mérkõzõ csapatoknak. Nagyon tetszett ez a nap, ha lehetne pontozni tízbõl tízet adnék rá. Sokkal jobb volt, mint a padban gubbasztani és a tanárokra figyelni. Szünet elõtti utolsó napon, már úgysem tudtunk volna a tanulni valóra koncentrálni. Talán a legjobb nap volt a tanévben, és gondolatban még sokszor visszajátszom magamnak. Balatonendréd, április 24. Asztalitenisz versenyeink Az idei tanévben is több versenyen vettünk részt. A már hagyománnyá vált asztalitenisz körversenyt 3 helyszínen rendeztük meg. A szezonnyitót nálunk, Balatonendréden, a következõt Balatonszárszón, s az utolsót Siófokon tartottuk. Minden helyszínen éremmel gazdagodtak a gyõztesek, s a legvégén (az összesítés alapján) a legjobbak egy szép kupával térhettek haza. Kétszer Kaposvárra is elutaztunk. Részt vettünk a diákolimpiai megyei döntõn és az újoncbajnokságon. Versenyzõink: Ujj Noémi, Ráncsik Zsófia, Szabó Mirtill, Perényi Alex, Horváth Bálint, Pusztai Olivér, Györgyi Ármin, Kálmán Bence, Kleiber Róbert, Kovács László, Hekeli Bálint, Borsodi Bálint. Eredményeink képekben: Horváthné H. Zsuzsa

11 2015. MÁJUS 11.oldal ENDRÉDI KIS ÚJSÁG Böllérfesztivál Kõröshegyen február 28. napján 6. alkalommal rendezték meg a böllérfesztivált. A fesztiválra 8 csapat érkezett az ország minden tájáról Fertõszéplakról, Szentgyörgyvárról, Sarkadról sõt az Erdélybõl Sóváradról is. Balatonendréd Önkormányzata az idei évben elõször képviseltette magát a rendezvényen. A Balatonendrédi csapatot az önkormányzat és a Siófrisss Kft. támogatta. Két csapat sorsolás útján kapott egy sertést, amit közösen vágtak le, a perzselés után elfeleztek és a félsertésbõl kellett elõállítani a versenykiírásban meghatározott ételeket. A csapatoknak a félsertésbõl kolbászt és hurkát, valamint egy tájjellegû ételt kellett készíteni. A Balatonendrédi Önkormányzat csapatát Bákor Péter vezette, a csapat tagjai Pisztl Józsefné, FejesTamás, ifj. Bákor Péter, Gulyás Attila voltak. A rendezvény este bállal zárult, ott került sor az eredményhirdetésre. Balatonendréd Önkormányzat csapata megszerezte az összetett verseny elsõ helyét. Tekepálya épül Balatonendréden A lakosság összefogásával és anyagi felajánlásával sokak örömére tekepálya épül Duda-hegyen, ami egy új lehetõséget kínál aktív kikapcsolódásra a község számára. Április közepén társadalmi munkával megkezdték a munkálatokat. Az építés megkezdése elõtt a legnagyobb fejtörést a helyszín kiválasztása okozta. Több javaslat is született a hely kiválasztására, mint például a sportpálya, játszótér melletti üres területek, valamint Duda-hegy. Minden körülményt összevetve talán a legideálisabb helyszín nem Dudahegy lett volna, de ez az a hely ahol leginkább zavartalanul mûködhet e sport. Az elsõ gurításokat falunapra tervezik. Csapatunk továbbra is az élen tartózkodik, bár a tavaszi idényben elég hullámzó a teljesítmény, amit a két vereség is mutat, szerencsénkre a dobogós csapatok hasonló formában vannak mint mi, így tudtuk megtartani az elõnyünket. Április 19 -én ünnepelte 50. születés napját Farkas Attila, aki több mint 35 éve meghatározó játékosa csapatunknak. Ez úton is gratulálunk! BALTONENDRÉDI HALADÁS FC HÍREI Tavaszi eredményeink: Alsóbogát 8-0,Mernye 0-0, Szentgáloskér 1-2, Kapoly 1-0, Somogygeszti 6-1, Orci 1-1, Kötcse 1-6, Igal 5-1, Balatonújlak 6-1. Tabella: 1. Balatonendréd 52, 2. Mernye 48, 3. Kölcse 45, 4. Orci 42. Fotó: Karé Cs. Dudás, Páll, Farkas R. Hufnágel, Farkas A. Késmárki, Pisztl, Bassányi, Friesz, Dobos

12 ENDRÉDI KIS ÚJSÁG 12.oldal MÁJUS RÖVID HÍREK... LOMTALANÍTÁS Május én /csütörtök - -péntek/ Balatonendréden lomtalanítás lesz. Kérünk mindenkit, hogy veszélyes hulladékot ne rakjon ki, mert nem szállítják el. /festékes dobozok, pala, olajos kannák stb/ Programok: Fõzöveseny: tõl Falunapi meghívó május 9. Süteménysütõ- verseny: nevezés egy tálca süteménnyel a helyszínen ig Lelovics Zsolt zenés mûsora Balatonendrédi iskolások és óvodások mûsora 14: 30 Kid Rock&Roll táncbemutatója Vadrózsák Cavinton Senior Néptánc Együttes és Mayer István (nyenyere, furulya) mûsora Figura Ede zenés mûsora kicsiknek, nagyoknak Sörivó verseny (nevezés a helyszínen) Eredményhirdetések Nagy Jonatán bûvész mûsora Örökzöldek a Tapolcai Musical Színpad szólistáinak elõadásában Kredenc Duda-hegyi vigadalom Kísérõ programok: Tekeverseny (bõvebb információ a 0630/ as telefonszámon) Ugrálóvár Tûzoltóautó Arcfestés Balatoni képeslapok kiállítása a Közösségi Házban ig Jó szórakozást kívánunk! Balatonendréd Község Önkormányzata A Somi Hulladék lerakó fejlesztési pályázat részeként Balatonendréd több mint háromszáz db komposztáló ládát kapott. Május hónap folyamán szeretnénk kiosztani a lakosságnak térítésmentesen. Mivel Balatonendréden már volt tájékoztató a komposztálás technológiájáról, ezét nem kell külön elõadáson részt venni. A kiosztás idõpontját plakátok kihelyezésével közöljük. Kérjük minél többen igényeljék az eszközt. Nem kizáró ok, ha már valakinek van komposztálója. Endrédi Kis Újság Balatonendréd Község Képviselõ-testületének lapja Felelõs szerkesztõ: Karélyné Kovács Klaudia Készült 550 példányban a balatonföldvári Quick Press nyomdában Tel./fax: (84) Mobil: (30)

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.13.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 219/2013. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az önkormányzati

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani,

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, Zalaszentmihály Község Önkormányzati képviselő-testületének 6/2015 (V.08.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015(II.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által szabályozott pénzbeli

Részletesebben

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 7-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 7-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1. Telefon: 42/533-500; Fax:42/533-509 E-mail: onkormanyzat@demecser.hu web: www.demecser.hu Kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek 1. sz.melléklet Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege Bevételek Intézményi működési bevételek 10 854 10 854 5 791 53,35% Helyi adók 21 750 21 750 7 041 32,37% Egyéb sajátos

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének. a.) tárgyévi költségvetési bevételét

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének. a.) tárgyévi költségvetési bevételét Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) rendelet módosításáról Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Ügyiratszám: 912/2015. ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Tárgy: Települési támogatásról szóló rendelettervezet Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

II. Központi támogatások 15 847

II. Központi támogatások 15 847 3. információs tábla a /2013.(X..) önkormányzati rendelethez I. Működési bevételek 12 506 1. Intézményi működési bevételek 841126-1 Igazgatási szolg. Díjbevétel 19 19 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei

Részletesebben

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet. Az alaptevékenység

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet. Az alaptevékenység Száma Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet Alaptevékenység Neve Az alaptevékenység ai (Ha a nem elegendő, más kerül felhasználásra) a tevékenység bevétele 381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Segesd Község Önkormányzat Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Tárgy:2015. évi költségvetési tervezet Az államháztartásról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

KÉRELEM Települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Települési támogatás megállapításához KÉRELEM Települési támogatás megállapításához Személyi adatok A kérelmező személyére vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:...

Részletesebben

I. KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi SAJÁT ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE (bevételek)

I. KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi SAJÁT ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE (bevételek) I. KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi SAJÁT ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE (bevételek) 1 013-320 Köztemető fenntartása és működtetése 51 000 2 Sírhely megváltás díjbevétele B404 40 000 3 ÁFA bevétel B406

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012.(IV.18.) Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI.29.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Almásfüzitő

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

közutak, hidak üzemeltetésével karbant. kapcs. bev. és kiadások Óvodai intézményi étkeztetés óvodai ellátotakkal kapcs. bev. és kiadások kiadások

közutak, hidak üzemeltetésével karbant. kapcs. bev. és kiadások Óvodai intézményi étkeztetés óvodai ellátotakkal kapcs. bev. és kiadások kiadások 3/1. melléklet Sorsz. alaptevékenység Száma Neve 1. 522110-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása közutak, hidak üzemeltetésével karbant. kapcs. bev. és pályázatok, belső forrás, egyéb külső

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71., TF.: 06 33 431 299, FAX.: 06 33 431 377, E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása Felelős készítő:

Részletesebben

T/10901/18. szám EGYSÉGES JAVASLAT

T/10901/18. szám EGYSÉGES JAVASLAT MAGYARORSZÁG KORMÁNYA OItSZÁGGYŰ,ÉS IVf TÁy AEllenk g Érkezett : 2013 MÁJ 2 3. T/10901/18. szám EGYSÉGES JAVASLAT az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokró l szóló T/10901.

Részletesebben

2. A Rendelet 2. -ában megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza.

2. A Rendelet 2. -ában megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza. Nagyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.5.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról Nagyér

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!)

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) Foktő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (X.14.) önkormányzati

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása.

A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása. A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása. BEVÉTELEK: Önkormányzatunk költségvetési bevételeinek főösszege 286 917 e Ft, mely az előző évi ( 281 058 e Ft) eredeti költségvetési bevételi előirányzat

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata

Leányvár Község Önkormányzata I.1.számú melléklet Bevételek 2014. évi Mérleg Kiadások 2013 2014 % 2013 2014 % Intézm. működési bev. 7 922 13 968 176 Személyi juttatások 11 025 14 075 128 Önk. saj. működési bev. 42 860 47 360 110 Munkaadót

Részletesebben

Az Szr. 6. helyébe a következő rendelkezés lép. Önkormányzati segély

Az Szr. 6. helyébe a következő rendelkezés lép. Önkormányzati segély Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013 ( ) önkormányzati rendelete A szociális ellátások szabályozásáról szóló és a Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendeletek módosításáról

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat működési bevételei és kiadásai feladatjelleg szerint 2014. költségvetés (Ft)

Velem községi Önkormányzat működési bevételei és kiadásai feladatjelleg szerint 2014. költségvetés (Ft) 2. melléklet a 9/2014. (V.22.) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 1/2014. (II.05.) önkormányzati rendelethez Velem községi Önkormányzat működési bevételei és kiadásai feladatjelleg szerint 2014.

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére Ötvöskónyi Község Önkormányzat Polgármesterétől 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. Előterjesztés Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet tervezetének elfogadására

ELŐTERJESZTÉS. a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet tervezetének elfogadására ELŐTERJESZTÉS a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet tervezetének elfogadására Tárgy: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(XII.02.)

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzat. 2015. évi költségvetési tájékoztató beszámolója 2015.10..10

Mágocs Város Önkormányzat. 2015. évi költségvetési tájékoztató beszámolója 2015.10..10 melléklet Mágocs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési tájékoztató beszámolója 2015.10..10 A B C D E F G H I J K L M N O P BEVÉTELEK 2015. évi eredeti előirányzat 2015. évi módosított előirányzat

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383 Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Vadna községi

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat BEVÉTELEK 1.sz. melléklet Tiszalök Városi Önkormányzat Feladat finanszírozás 295 427 Intézményi tevékenység bevétele 37 71 Átvett pénzeszközök (Működési célú) 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

(2) Az Ör1. 3. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) Az Ör1. 3. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az Ör1. 3. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) Az Ör1. 3. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról és szociális támogatásokról szóló 9/2011. (XI. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelettervezet

A nagyközségi önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelettervezet Az előterjesztés száma: 3/2016. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. január 27-én, 18:00 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI 2013.év II. Költségvetési Előirányzat Tiszalök Városi Önkormányzat 1.sz. melléklet Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI Feladat finanszírozás 318 308 0 318 308 Intézményi tevékenység bevétele

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 Ikt.sz.:5996/2012. Tárgy : Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzatának évi költségvetésének mérlege

Hunya Község Önkormányzatának évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a./2014. (VII..) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege A B C D Megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014.I.mód. 1 Intézményi működési bevétel

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

1.. A 2/2015.(II.18.) Ör. számú költségvetési rendelet 4. -a a következők szerint módosul:

1.. A 2/2015.(II.18.) Ör. számú költségvetési rendelet 4. -a a következők szerint módosul: ECSER NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2016.(II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2/2015. (II.19.) A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L. Ecser

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére 1.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

Részletesebben