HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295"

Átírás

1 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 18-én tartandó ülésére Tárgy: Közművelődési intézmények évi átszervezése Tisztelt Képviselő-testület! A Csokonai Művelődési Ház és a Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria kulcsfontosságú szerepet játszanak városunk kulturális arculatának formálásban és a helyi közösségek kulturális értékeinek megőrzésében, gyarapításában, a helyi közélet szervezésében. Ugyanakkor a városi viszonylatban kis személyi állományú intézmények (intézményenként 4-4 fő) önálló működtetése nem indokolt figyelembe véve az irányítási, feladatszervezési és gazdasági szempontokat évben megvalósuló, közművelődéshez, közösségi élethez kapcsolódó alábbi beruházások valósulnak meg: ÉAOP /A azonosító számú Szociális célú városrehabilitációs projekt Hajdúhadházon p és az ÉAOP-5.1.1/D azonosító számú Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Hajdúhadházon projektek keretében - Kulturált köztéri WC és játszóház ( Régi rendőrség udvarán ) - Égerházi Emlékház és kiállító terem (Dr. Földi János utca) - Szabadtéri színpad (Kossuth utca) - Többfunkciós közösségi épület építése (Sport pálya mögött) - Sportlétesítmények fejlesztése (Sport pálya mögött) Az összevonás szakmai és gazdasági indokai: Hajdúhadház Város Önkormányzata a kultúra pártoló önkormányzatok körébe tartozik. Költségvetésében jelentős összeget fordít a közművelődési és könyvtári feladatok finanszírozására. Az állami támogatást teljes egészében a könyvtári és közművelődési feladattok ellátására fordítja. A feladatfinanszírozás nem nyújt teljes fedezetet az intézmények működtetésére. A kulturális ágazat bevételteremtő ereje a kiadásokhoz képest kicsi. Az önkormányzat adóerő képessége nem éri el az 5000 Ft/fő mutatószámot. A város helyi adó bevétele évi 150 millió forint. A közművelődéshez biztosított, állami feladat finanszírozás mellett nyújtott saját forrás, 2014 évben közel 15 millió forint volt, melyre helyi adó bevétel nyújtott fedezetet. A közművelődési intézmények finanszírozásában erősíteni kell, a szakmaiság megőrzése mellett szükséges, a többszektorúvá válás felé történő mozdulás. A finanszírozás önkormányzati támogatásának folyamatos csökkentése miatt kieső támogatást pályázati és egyéb, intézményi bevételnöveléssel szükséges pótolni, a közművelődési és könyvtári feladatok szakmai színvonalának megtartása mellett. A már meglévő és az újonnan kialakításra kerülő közösségi, kulturális terek hatékony és gazdaságos, többletforrást nem igénylő üzemeltetéséhez, a városközpont és peremkerületi egységek magas színvonalú kulturális, közösségi feladatainak ellátásához, a jelenlegi közművelődési intézményi struktúra átszervezése, új intézményi struktúra kialakítása szükséges.

2 A Szabadtéri Színpad a Művelődési Ház mellett kerül felépítésre, a Játszóház a Könyvtárral azonos helyrajzi számon kerül kialakítására. A közművelődési és könyvtári feladatok jövőbeli ellátására önkormányzat közművelődési megállapodást kíván kötni, az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Hajdúvitéz Kft-vel (továbbiakban: Társaság) A közművelődési megállapodás következtében szükséges a Csokonai Művelődési Ház és a Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria megszüntetése, a feladat ellátási hely megtartása mellett, a közfeladatainak a Társaság részére történő átadása, továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. Önkormányzata a helyi közművelődési feladatellátás személyi és tárgyi feltételeit az önkormányzati cég bevonásával kívánja folyamatosan biztosítani. Az Önkormányzat közművelődési feladatellátását a kötendő közművelődési megállapodás keretében, úgy kívánja megoldani, hogy a városban ne maradjanak ellátatlan területek évben az önfenntartó közművelődési rendszer alapjainak megteremtése a saját bevételek legalább 30%-kal történő növelése a cél évben az állami feladatalapú támogatás mellett, a 2015 évben elért bevétel növekedéssel csökkentett saját forrást biztosít az önkormányzat, közművelődési feladatok ellátására. Az összevonás gazdasági indokai: évi finanszírozási adatok: Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria költségvetése: Ft. Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria saját bevétele: Ft Csokonai Művelődési Ház költségvetése: Ft Csokonai Művelődési Ház saját bevétele: Ft Települési önk. könyvtár, közművelődési feladatok állami támogatása: Ft évben a könyvtár, közművelődési feladatok saját bevételt terhelő finanszírozása: Ft kiadás (Ft) bevétel (Ft) Csokonai Művelődési Ház Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria Galéria könyvtár, közművelődési feladatok állami támogatása összesen évi finanszírozási adatok: Közművelődési megállapodás keretében a Hajdúvitéz Kft részére fizetendő támogatás: Ft. Települési önk. könyvtár, közművelődési feladatok évi állami támogatása: Ft évben a könyvtár, közművelődési feladatok saját bevételt terhelő finanszírozása Ft évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11. alapján költségvetési szerv jogutód nélküli megszüntetése esetén az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) vagy a megszüntetésről rendelkező jogszabály, megszüntető okirat eltérő rendelkezése hiányában a költségvetési szerv megszüntetés időpontjában fennálló magánjogi jogait és kötelezettségeit - ideértve a vagyonkezelői jogot is - az alapító szerv, gyakorolja és teljesíti. A két intézmény közalkalmazottainak előzetes szándék nyilatkozata rendelkezésre áll. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatotokat (6 db) elfogadni szíveskedjen.

3 1. Határozati javaslat Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Csokonai Művelődési Ház költségvetési szervet az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 11. -ának rendelkezési alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 14. -ában foglaltak szerinti, a határozati javaslat 1. számú mellékletét képező megszüntető okirattal december 31. napjával jogutód nélküli megszünteti. Felkéri a polgármestert a megszüntető okiratnak a Magyar Államkincstár (4026 Debrecen, Hatvan u. 15.) részére történő megküldésére, valamint felkéri a jegyzőt, hogy a megszüntető okiratnak az államháztartásról szóló törvénynek megfelelő kihirdetéséről gondoskodjon. A testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat közművelődési feladatok ellátásáról szóló 16/2007.(VII.02.) rendelet módosításáról gondoskodjon, majd azokat előterjesztés formájában terjessze a képviselő-testület elé. Felkéri Hajdúhadház Város Önkormányzatának Városgondnokságát, hogy az intézmény költségvetési beszámolóját terjessze a képviselő-testület elé. Felelősök: Csáfordi Dénes polgármester, dr. Kiss Katalin jegyző Kiss Lajosné Városgondnokság vezetője Határidő: december 18. a megszüntető okirat megküldésére és kihirdetésére 2015.január 30. az önkormányzati rendeletek módosítására vonatkozó előterjesztés készítésére február 28. költségvetési beszámoló elkészítésére

4 1.számú melléklet../2014 határozat MEGSZÜNTETŐ OKIRAT A megszűnő költségvetési szerv: 1. Neve: Csokonai Művelődési Ház 2. Székhelye: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 3. szám 3. Vezetője: Baji Mária 4. Fenntartó neve, székhelye: Hajdúhadház Város Önkormányzata 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám 5. Megszüntető szerv neve, székhelye: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám 6. Megszüntetés időpontja: december Megszüntetés indoka: A költségvetési szerv által ellátandó feladatok más módon, más szervezetben hatékonyabban elláthatók. 8. Megszüntetés módja: Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 11. -a szerinti jogutód nélküli megszüntetés. A költségvetési szerv feladatait a költségvetési szerv alapítója átadja az általa létrehozott és kizárólagos tulajdonában álló Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 13.). 9. A megszűnő költségvetési szerv közfeladatának jövőbeni ellátása az alábbiak szerint történik: A közművelődési tevékenységet és a megszűnő költségvetési szerv alaptevékenységeit: Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása, Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés a Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 13.) látja el január 1-től közművelődési megállapodás alapján. 10. A megszűnő költségvetési szerv kötelezettségvállalásának utolsó időpontja: A feladat ellátását képező vagyon Hajdúhadház Város Önkormányzata tulajdonában áll, melyről az alábbiak szerint rendelkezik: A Hajdúhadház, Bocskai tér 3. szám (hrsz.: 12082) alatti ingatlant január 1-től a Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság üzemeltetésébe adja a közművelődési megállapodásban meghatározott feladatellátás céljaira. A feladatellátást szolgáló ingóságokat berendezési tárgyakat, eszközöket a Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak üzemeltetésre átadja. Az intézmény december 31-én fennálló követeléseinek és kötelezettségeinek pénzügyi rendezésére Hajdúhadház Város Önkormányzata jogosult és köteles.

5 12. Az intézményben foglalkoztatottak január 1. napjával a Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alkalmazásába kerülnek a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 25/A. -a alapján. 13. Záradék: A megszüntető okiratot Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete a./2014.(...) HÖ. számú határozatával hagyta jóvá. Hajdúhadház, P.H. Dr. Kiss Katalin jegyző Csáfordi Dénes polgármester

6 2. Határozati javaslat Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Csokonai Művelődési Ház költségvetési szervet az államháztartásról szóló évi CXCV törvény 11. -ának rendelkezési alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 14. -ában foglaltak szerinti, december 31. napjával jogutód nélküli megszünteti. Csokonai Művelődési Ház költségvetési szerve által ellátott közművelődési feladatokat az előterjesztés mellékletét képező közművelődési megállapodás alapján - átadja az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Hajdúvitéz Kft. (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 13. szám) részére, továbbfoglalkoztatási kötelezettségével.. Felkéri a polgármestert, hogy a közművelődési megállapodásra aláírására Felelős: Határidő: Csáfordi Dénes polgármester folyamatos 3. Határozati javaslat Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csokonai Művelődési Ház magasabb vezetőjének, Baji Mária intézményvezetőnek a 180/2014.(VIII.19.) HÖ. számú határozattal adott, szeptember hó 01 napjától július hó 31 napjáig szóló magasabb vezetői megbízása - a költségvetési intézmény költségvetési körön kívüli jogutódlással történő megszüntetése miatt december 31. napjával megszűnik. Csokonai Művelődési Ház által ellátott közművelődési feladatok, az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Hajdúvitéz Kft. (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 13. szám) részére, továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel történő átadása miatt december 31. napjától a Csokonai Művelődési Ház költségvetési szervnél foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya megszűnik a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 25/A. (8) bekezdés szerint, a Kjt-ben meghatározott eljárásrend alapján, amelynek eredményeként az alkalmazottak átkerülnek a Munka Törvénykönyve hatálya alá. Felelős: Csáfordi Dénes polgármester Határidő: folyamatos 4. Határozati javaslat Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria költségvetési szervet az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 11. -ának rendelkezési alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 14. -ában foglaltak szerinti, a határozati javaslat 1. számú mellékletét képező megszüntető okirattal december 31. napjával jogutód nélküli megszünteti. Felkéri a polgármestert a megszüntető okiratnak a Magyar Államkincstár (4026 Debrecen, Hatvan u. 15.) részére történő megküldésére, valamint felkéri a jegyzőt, hogy a megszüntető okiratnak az államháztartásról szóló törvénynek megfelelő kihirdetéséről gondoskodjon. A testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat közművelődési feladatok ellátásáról szóló 16/2007.(VII.02.) rendelet módosításáról gondoskodjon, majd azokat előterjesztés formájában terjessze a képviselő-testület elé.

7 Felkéri Hajdúhadház Város Önkormányzatának Városgondnokságát, hogy az intézmény költségvetési beszámolóját terjessze a képviselő-testület elé. Felelősök: Határidő: Csáfordi Dénes polgármester, dr. Kiss Katalin jegyző Kiss Lajosné Városgondnokság vezetője december 18. a megszüntető okirat megküldésére és kihirdetésére 2015.január 30. az önkormányzati rendeletek módosítására vonatkozó előterjesztés készítésére február 28. költségvetési beszámoló elkészítésére

8 1.számú melléklet../2014 határozat MEGSZÜNTETŐ OKIRAT A megszűnő költségvetési szerv: 1. Neve: Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria 2. Székhelye: 4242 Hajdúhadház, Dr. Földi János u. 8. szám 3. Telephelye: 4242 Hajdúhadház, Dr. Földi János u. 23. szám 4. Vezetője: Szabó Margit 5. Fenntartó neve, székhelye: Hajdúhadház Város Önkormányzata 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám 6. Megszüntető szerv neve, székhelye: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám 7. Megszüntetés időpontja: december Megszüntetés indoka: A költségvetési szerv által ellátandó feladatok más módon, más szervezetben hatékonyabban elláthatók. 9. Megszüntetés módja: Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 11. -a szerinti jogutód nélküli megszüntetés. A költségvetési szerv feladatait a költségvetési szerv alapítója átadja az általa létrehozott és kizárólagos tulajdonában álló Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 13.). 10. A megszűnő költségvetési szerv közfeladatának jövőbeni ellátása az alábbiak szerint történik: A könyvtári tevékenységet és a megszűnő költségvetési szerv alaptevékenységeit: Hírügynökségi, információs szolgáltatás, Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme, Könyvtári szolgáltatások, Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme, Múzeumi gyűjteményi tevékenység, Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység, Múzeumi kiállítási tevékenység, Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység a Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 13.) látja el január 1-től közművelődési megállapodás

9 alapján. 11. A megszűnő költségvetési szerv kötelezettségvállalásának utolsó időpontja: A feladat ellátását képező vagyon Hajdúhadház Város Önkormányzata tulajdonában áll, melyről az alábbiak szerint rendelkezik: A Hajdúhadház, Dr. Földi János. utca 8. szám (hrsz.: 12044) alatti és a Hajdúhadház, Dr. Földi János utca 23. szám (hrsz.: 10914) alatti ingatlanokat január 1-től a Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság üzemeltetésébe adja a közművelődési megállapodásban meghatározott feladatellátás céljaira. A feladatellátást szolgáló ingóságokat berendezési tárgyakat, eszközöket a Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak üzemeltetésre átadja. Az intézmény december 31-én fennálló követeléseinek és kötelezettségeinek pénzügyi rendezésére Hajdúhadház Város Önkormányzat jogosult és köteles. 13. Az intézményben foglalkoztatottak január 1. napjával a Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alkalmazásába kerülnek a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 25/A. -a alapján. 14. Záradék: A megszüntető okiratot Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete a./2014.(...) HÖ. számú határozatával hagyta jóvá. Hajdúhadház, P.H. Dr. Kiss Katalin jegyző Csáfordi Dénes polgármester

10 5. Határozati javaslat. Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria költségvetési szervet az államháztartásról szóló évi CXCV törvény 11. -ának rendelkezési alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 14. -ában foglaltak szerinti, december 31. napjával jogutód nélküli megszünteti. Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria költségvetési szerve által ellátott könyvtári feladatokat az előterjesztés mellékletét képező közművelődési megállapodás alapján - átadja az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Hajdúvitéz Kft. (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 13. szám) részére, továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. Felkéri a polgármestert, hogy a közművelődési megállapodásra aláírására Felelős: Határidő: Csáfordi Dénes polgármester folyamatos 6. Határozati javaslat Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria magasabb vezetőjének, Szabó Margit intézményvezetőnek a 158/2014.(VII.17.)HÖ. számú határozattal adott, augusztus hó 01. napjától július hó 31 napjáig szóló magasabb vezetői megbízása - a költségvetési intézmény költségvetési körön kívüli jogutódlással történő megszüntetése miatt december 31. napjával megszűnik. Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria által ellátott könyvtári feladatok, az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Hajdúvitéz Kft. (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 13. szám) részére, továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel történő átadása miatt december 31. napjától a Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria költségvetési szervnél foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya megszűnik a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 25/A. (8) bekezdés szerint, a Kjt-ben meghatározott eljárásrend alapján, amelynek eredményeként az alkalmazottak átkerülnek a Munka Törvénykönyve hatálya alá. Felelős: Csáfordi Dénes polgármester Határidő: folyamatos Hajdúhadház, december 12. Előterjesztést összeállította: dr. Kiss Katalin jegyző Csáfordi Dénes polgármester sk.

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat módosítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-172 /2012. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Intézményi alapító

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 3298/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2012. december 13. 11. szám H A T Á R O Z A T O K 729/2012. (XII.13.) közgyűlési hat. a 9; 10 és 11-es számú napirendeket zárt ülésen való tárgyalásáról

Részletesebben

~ ~9. számú előterjesztés

~ ~9. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere ~ ~9. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat és a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

lléjsfs plqll Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest.,...

lléjsfs plqll Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest.,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbánya! Önkormányzat Képviselő-testület ülése lléjsfs plqll Budapest.,...

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

730/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat

730/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat 730/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:34520/2013. Javaslat a Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület TEMI Könyvtár könyvtári dokumentumállományának, pályázatainak és a pályázatokhoz kapcsolódó eszközök

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 29eii ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete megszüntetése miatti egyéb döntések

Részletesebben

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Segítő Kezek

Részletesebben

J A V A S L A T. Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására. Ó z d, 2013. március 5. Polgármester. Előterjesztő:

J A V A S L A T. Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására. Ó z d, 2013. március 5. Polgármester. Előterjesztő: J A V A S L A T Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására Ó z d, 2013. március 5. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Ózdi Sportszervező Iroda Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. július 02-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. július 02-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. július 02-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 144/2014.(VII.02.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Corvin Művelődési Ház alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros főjegyzője 2011. október

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember hó 13-án

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról I. FEJEZET 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. [Az Áht. 1.

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról I. FEJEZET 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. [Az Áht. 1. 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. (1) bekezdés 1-24., 26. és 27. pontjában és az információs

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 22-i ülésére Tárgy: A 205. évi jogszabályváltozásoknak megfelelő alapító és módosító okiratok elkészítése Az előterjesztést

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 2-án

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXI. ÉVFOLYAM 9.sz. 2011. NOVEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXI. ÉVFOLYAM 9.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 8-16. oldal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 1 11. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés a 2014-2020-as Európai Uniós programok

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester,

Részletesebben

Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon

Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon V-89/4737/2013. sz. határozat 1. melléklete Módosító Okirat Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Őszi Napsugár Otthon Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa által 2012. december 20. napján

Részletesebben

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4 II. Általános rész 4 1. Az intézményrendszerre vonatkozó általános adatok 4 2. Újbudai Kulturális Intézet és telephelyei 4 3. Székhelye

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-ai ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-ai ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet 8200

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére 10504-1/52009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére Tárgy: Katona József Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S köznevelési intézmény működtetési kötelezettsége alóli felmentési kérelem tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület

Részletesebben